Kulcstárca stratégiai ágazat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kulcstárca stratégiai ágazat"

Átírás

1 Baranyi Károly Kulcstárca stratégiai ágazat Demokrata május 11. Az oktatásügy politikai kérdés Az SZDSZ kifejezte szándékát, hogy ha mégis kormányon maradnak, semmi máshoz nem ragaszkodnak, mint a kultusztárcához. Jól tudják, hogy rövidtávon a média, hosszú távon az oktatás befolyásolja hatékonyan az emberi szellemet. A média már régen nekik dolgozik, de az oktatásügyben még fontos tennivalóik maradtak. Ezért nyilvánvaló, hogy az oktatásügy messze nem szakmai kérdés, már rég politikai kérdés, a hatalom megszerzésének és megtartásának kérdése. Viszont az oktatási rendszernek nagy a tehetetlensége. Olyan, mint a tankhajó a tengeren: a fékútja hat kilométer, nem lehet megfordítani 300 méter sugarú körön, bár az iránytól el lehet téríteni. El is térítették. A korrekció azonban még megtehető, és a helyes irány még kijelölhető. Ezért nekünk is fontos az oktatásügy. Néhány nap múlva az urnához járuló állampolgárok a gyermekeik jövőjéről szavaznak. Ezzel együtt saját öregkorukról is. Bár tudnák, hogy ez is tét most májusban! Jó lenne, ha mindannyian látnánk: a politikának nem csak egy szelete az ifjúságpolitika és az oktatáspolitika, a politikának értelme és célja a jövő, az ifjúság. A gazdaságot a kedvükért kell rendbe hozni, a közbiztonságot miattuk kell megerősíteni. Ők jelentik majd a magyar nemzetet évek múlva. A magyar társadalom átalakult az elmúlt évtizedekben. A legjellemzőbb vonása az új magyar társadalomnak, hogy olyan mértékű különbségek alakultak ki a jövedelmek szintjén és az életszínvonalban, hogy az csak néhány dél-amerikai államban tapasztalható. Nyilvánvaló az is, hogy az a réteg, amely megszerezte a gazdasági hatalmat, mindent megtesz, hogy biztosítsa a jólétet a gyermekeinek, és megtartsa a jóléthez szükséges hatalmat. A hatalom egyik legeredményesebb eszköze a tudás. (Bizonyos nézőpontból érthető az a politikai szándék, hogy a tudáshoz csak egy szűk réteg gyermekeit juttassuk. Hiszen az embernek is csak egy kis része az agy szürkeállománya, a többi csont, izom és zsiger. Nem kell az egész szervezetnek gondolkodnia. ) A Horn-kormány esélyegyenlőséget ígért az oktatásban. Ez teljesült is a családok nagyobbik részére nézve: senkinek sincs semmiféle esélye. Korábban fel lehetett építeni szakmai életutakat. A gyerek elvégezte az iskoláit, aztán elkezdet valahol dolgozni. Most az iskolarendszer a legjelentősebb társadalmi esélyegyenlőséget újratermelő rendszer. Ma egy gyermek életútja eldől ott, hogy hova születik és milyen iskolába tudják beíratni. (Bihari Mihály nyilatkozata, Magyar Nemzet október 22.) Világos dolog: a tudáshoz nem lehet hozzájutni az állami (önkormányzati) iskolarendszerben, csak ezen kívül, vagy alapítványi pénzekkel támogatott iskolákban

2 A diagnózis A torz esélyegyenlőség (esélytelenség) eszköze az egységes iskola, az egységes nat-tal, és főként a kétszintű érettségi vizsgával. Elfogadható érvet a kétszintű érettségi mellet még nem hallottunk. Egyesek azt mondják, azért kell kétszintű vizsga, mert "nem mindenki jó matematikából". Az én javaslatom azonban az, hogy akkor adjunk neki kettest. Az érettségi most is "többszintű" a szokásos osztályzatokkal. A kormány szándéka szerinti kétszintű vizsga azért nem fogadható el, mert évekkel a vizsga előtt eldől, hogy milyen szinten készül fel a diák a vizsgára. Az oktatásügyet sújtó bajok másik oldala a pedagógusok elbizonytalanítása, erkölcsileg, szakmailag, anyagilag. Az iskolákban lényegében megszűnt a nevelés, a tantestület nem támaszthat semmiféle követelményt a diákok magatartásával, erkölcsével kapcsolatban. Ugyanakkor semmi sem védi meg a gyermekeket a negatív hatásokkal szemben: ha bemutatnak egy iskolai osztályról szóló filmet a televízióban, akkor az ott bemutatott magatartásforma két hét múlva megjelenik az ország iskoláiban. Nem vonható kétségbe, hogy ma már nem igen lehet különbséget tenni az RTL, az HBO és a valóság között: naponta ölnek, robbantanak az utcákon, gyilkolnak gyermekeket, öregeket, ártatlanokat és gengsztereket. Ezek hatása is naponta tapasztalható az iskolákban. Barátságos iskolát szeretnénk, mondják a hivatalos emberek, ezzel szemben a mai iskola annyira nem barátságos, hogy napi tapasztalat: egy-egy osztályban 5-6 gyermek is van, aki nem jár iskolába. Elmegy otthonról, és szorongva elkerüli az iskolát, mert fél az osztálytársaitól. Elitoktatás, de mindenkinek Nagyon remélem, lesznek változások az oktatásügy területén. A legfontosabb, hogy olyan oktatáspolitikát valósítsunk meg, mely célul azt tűz ki, hogy minden egyes gyermek eljusson egyéni adottságai legjobb kibontakoztatásához, családja helyzetétől függetlenül. Ez megfelel az ember természetének, annak, hogy az ember individuum és kollektív lény egyszerre. Ez az oktatáspolitika az egyén boldogulását ugyanolyan fontosnak látja, mint a magyar nemzet fennmaradását és megerősödését, és nem szembeállítva, hanem egymás feltételeként. A szülők célja is az, hogy gyermekeiket olyan szinten taníttathassák, hogy versenytársa lehessen bárkinek Európában Világosan kell látni, hogy az oktatásügy fontosságának kormányzati szintű kiemelése nem az oktatásügyi lobbi győzelme lesz, hanem az egész nemzet szempontjából alapvető gazdaságpolitikai szemléletváltás. A nemzet felemelkedése nem képzelhető el anélkül, hogy az oktatásra, kutatásra, művelődésre a jelenleginél sokkal több pénzt áldozzunk. Az oktatásügy felemelheti az országot, miként Klebersberg Kunó minisztersége idején. Csak hát ehhez politikai akarat kell, és az hogy ezt akarjuk is, és kellenek olyan emberek, akik hajlandók áldozatot hozni és értik a dolgukat. Ezért fontos, hogy az oktatásügyet meg - 2 -

3 kell óvni a káros külső hatásoktól (különböző anyagi érdekcsoportok befolyásától, a külső szabályozás kényszereitől). A pénzügyi, gazdasági szabályozás a leghatékonyabb eszköz a minőség javítása érdekében. Az oktatás finanszírozása állami feladat és nem szolgáltathatjuk ki az iskolát a közösség által nem ellenőrizhető támogatásoknak. Olyan törvényre van szükség, amely biztosítja a pedagógusok anyagi biztonságát. Nem érthetünk egyet a minőségi bérpótlékkal, amely a pedagógusok megosztásához, egymással szembenállásához és további megalázásához vezet. Új pedagógus bértábla kidolgozására van szükség. Vissza kell térni ahhoz az elképzeléshez, hogy a pedagógusok bérét a fenntartótól függetlenül az állam biztosítsa. Meggyőződésünk, hogy a rendelkezésre álló pénzekkel is hatékonyan lehetne gazdálkodni, ha nem költenék el fölösleges, vagy kárt okozó álmok megvalósítására. A problémák kezelése A legnagyobb bajnak, sőt szégyennek tekinteném, hogy egy új kormány 1998 szeptemberében a Magyar Bálint-féle törvény alapján a Fodor Gábor-féle nat-ot bevezetné. Innen ugyanis nincs visszaút. (Erre számítottak különben: ha meg is buknak, a nat-ot itt hagyják nekünk, megvalósítja az a céljaikat emberi közreműködés nélkül is.) A legsürgetőbb tehát a nat-ügy. A nehézséget az okozza, hogy az elmúlt két évben az iskolákat rávették a nat-tal való együttműködésre. Az iskolák helyi tanterv készítésére irányuló munkájának mindazonáltal volt egy sor haszna, ezért ezt a fáradságot meg kell becsülni, el kell ismerni. A nat-ot azonban hatástalanítani kell. Egyetlen helyes és eredményes megoldás, ha a nat-ot elrendelő kormányrendeletet az új kormány visszavonja. Nem lesz kötelező, és nem lehet hivatkozási alap. Aki akarja követi, aki akarja nem. Alternatívát kell azonban kínálni. Ezért elvárható a következő kormánytól, az új művelődési minisztertől, hogy a nat-tól különböző megoldásokat ajánljon fel. Egyúttal át kell térni a demokratikus gondolkodás követelményeinek megfelelő, az egységes iskola ábrándjával szakítató tartalmi szabályozásra. Az, hogy mit, miért és hogyan tanítunk az iskolában, olyan fontos kérdés, hogy felelősséget kell vállalnia érte a társadalom minden részének az állam intézményeinek, a parlamentnek, a kormánynak és az iskolának. Meg kell valósítani a háromszintű szabályozást: a parlamentre tartozó kérdés nemzeti jövőképnek megfelelő a célok és elvek meghatározása, a kormány feladata az pedagógiai irányzatoknak és iskolatípusoknak megfelelő kerettantervek (ezzel együtt a tankönyvek) jóváhagyása, esetleg a jóváhagyás visszavonása, a tan- és szakfelügyelet, a vizsgarendszer megszervezése és működtetése. Az iskola feladata mindenekelőtt a gyermekeket tanítása (nevelés és oktatása). Az iskolák nem kényszeríthetők tantervek készítésére, hiszen nem vonható el a nevelők energiája a tanítványaiktól. Az iskola feladata a tantervekkel kapcsolatban az, hogy az alkalmas tantervet (fenntartójával és szülőkkel egyetértésben) kiválassza és adaptálja. Teret kell adni minden olyan pedagógiai tapasztalat továbbadásának, - 3 -

4 amely hagyományos és maradandó értékeket képvisel, különösen biztosítani kell a keresztény iskolák működését és a vallásos nevelés lehetőségét. Elő kell segíteni a pedagógiai szabadság érvényesülését, ez a szabadság azonban nem lehet ellenőrizhetetlen, a tanítási szabadság célja az, hogy a tanítványainkat szabadabb emberré neveljük. A pedagógiai szabadság nem lehet öncélú, és nem történhet a szülők ellenére sem. Az iskolának ezért világos módon meg kell fogalmazni nevelési elveit, céljait, módszereit, a fegyelemmel, erkölccsel kapcsolatos elgondolásait, a tanárokkal, diákokkal szemben támasztott elvárásait. Ezt a szülők tudomására kell hozni, hogy választhassanak az iskolák, illetve pedagógiai módszerek között. Szakítani kell a kétszintű érettségi gondolatával, az egységes, egyszintű érettségi vizsga lehet a leghatékonyabb szabályozó eszköze a magyar közoktatásnak. Olyan érettségi vizsgára van szükség, amely objektív megméretés a diáknak, de folyamatos vizsga az iskolának (a tantervnek, a tankönyveknek), továbbá a vizsgáztató tanárnak (a vizsgabiztosnak). Ennek az érettségi vizsgának a munkálatai már elkészültek, a pénzügyi kalkulációval, sőt az érettségi követelmények jelentős része is készen van, és bizonyos előzetes teszteken keresztülment. Meg kell szervezni a tan- és szakfelügyelet, létre kell hozni olyan megyei központokat, amelyek nemcsak ezt a felügyeleti munkát végzik, és a vizsgák szervezését irányítják, hanem a területi önkormányzatokkal együtt a regionális és megyei oktatáspolitika kialakításában és a vidéki oktatás fellendítésben alapvető részt vállalnak. Elő kell segíteni, hogy egy régió vagy megye iskolái együttműködjenek, és iskolaváltáskor mintegy kézrőlkézre adják a gyermeket. Ebbe a munkába sok szakembert kell bevonni. A leszakadt, elszegényedett rétegek (pl. a cigányok) sorsának javítása hosszú távon az oktatásügy segítségével történhet. Nagy gondot kell arra fordítani, hogy a magyar oktatási rendszerben csak olyan változtatásokat szabad megengedni, amely az elszakadt nemzetrészek magyarságának kulturális érdekeit is figyelembe veszi. A nevelés mindenkinek felelőssége A törvényi szabályozásnak figyelemmel kell lennie arra, hogy az iskolának a teljes ember nevelése a faladata, a nevelés célja pedig a személyes szabadság. Az egyén boldogságának ugyanis az egyik legfontosabb feltétele ez. Ki kell alakítani fiataljainkban azt a képességet, hogy ki tudják vonni magukat a mai társadalom személyiséget romboló hatása alól (pl.: drog, szexuális devianciák, dohányzás, alkohol). Ezért a törvény eszközeivel elő kell segíteni az iskolákban a fegyelem megszilárdítását. Jogi formákban is ki kell fejezni, hogy a társadalom minden részének felelőssége a nevelés, különösen a szülőé, az iskoláé és a médiuméké. Ezt a felelősséget senki el nem háríthatja. Az iskolai nevelés elsődleges célja az individuum, a bontokozó személyiség, de mert az ember kollektív lény is az iskola célja közösségi is. Ezért nagyon fontos a családi életre - 4 -

5 és az élet tiszteltére és szeretetére nevelés. Nagy gondot kell fordítani az oktatás irányításnak a magyar nemzettel szemben fennálló felelősségére. Az oktatás elősegítheti a nemzeti azonosság fennmaradását és fejlődését. A hazafias nevelés a magyar irodalom, történelem tanítása által valósulhat meg. Ugyanakkor nagy figyelmet kell szentelni az európai gondolat megismerésére, annak elfogadására, hogy hazánk egy olyan Európa része, amely magában foglalja a mai Brüsszelt és Strassburgot, de az ókori Görögországot, Rómát és a kereszténységet is

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum

PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum 2015. március 7. A közös dokumentumot jóváhagyták, tehát a bennük megjelenő alapelveket magukénak vallják a következő szervezetek: Agóra Oktatási Kerekasztal, Artemisszió

Részletesebben

Kerekasztal beszélgetés a tankötelezettség korhatáráról 2011. március 23.

Kerekasztal beszélgetés a tankötelezettség korhatáráról 2011. március 23. Mendrey László: Kerekasztal beszélgetésre jöttünk össze, melynek témája a tankötelezettségi kor, az alapfokú képzés várható módosulása, és a szakképzés átalakításának ügye. A kerekasztal beszélgetésre

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény Dr. Pornói Imre Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény AZ 1901: VIII. TÖRVÉNY-CZIKK AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEKRŐL 1. A talált, valamint a hatóságilag elhgyottnak nyilvánított hét éven alóli gyermekek

Részletesebben

Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma

Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma A HVG ez év január közepén vitát kezdeményezett a szociálpolitikáról, s ezt március 18- án zárta le. A kérdés nem kavart fel szenvedélyeket,

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Unió vagy föderáció?

Unió vagy föderáció? Takáts Péter Unió vagy föderáció? Gondolatok az MAI után és az ESM előtt Nem felemelkedni akarni, azt jelenti, hogy én elsüllyedni akarok. Rudolf Steiner Unió vagy föderáció? Egy lényegtelen kérdés, és

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A Lehet Más a Politika választási programja 2010 Szerkesztette: Rauschenberger Péter. Az egyes szakpolitikai területek programalkotását

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI programja 2014 1 Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2014. június 30-án a 2013-mas pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: igazgató

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég.

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Herczegh Anita 2014 Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 5 2. A gyermeki jogok

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben