AZ AIESEC MAGYAR KÖZGAZDÁSZHALLGATÓK EGYESÜLETE ÉVES BESZÁMOLÓ. Elfogadva: Budapest, április 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AIESEC MAGYAR KÖZGAZDÁSZHALLGATÓK EGYESÜLETE 2012. ÉVES BESZÁMOLÓ. Elfogadva: Budapest, 2013. április 14."

Átírás

1 AZ AIESEC MAGYAR KÖZGAZDÁSZHALLGATÓK EGYESÜLETE ÉVES BESZÁMOLÓ Elfogadva: Budapest, április 14.

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 3 Számviteli beszámoló... 4 Az AIESEC MKE évi eredménykimutatása (adatok Ft-ban)... 4 Az AIESEC MKE évi mérlege (adatok Ft-ban)... 5 Kiegészítő Melléklet... 6 Támogatások... 6 Költségvetési támogatások felhasználása... 6 Alapítványtól, társadalmi szervezettől kapott támogatások... 7 Jogi személytől kapott támogatások... 7 Közhasznúsági Melléklet... 9 Tevékenység... 9 Az AIESEC Globálisan... 9 Az AIESEC alaptevékenysége Az AIESEC Experience Az AIESEC Magyarországon Külföldi szakmai gyakorlatcsere program Vezetői tapasztalat Konferenciák, képzések Munkáltatói Márka Kutatás 2012 felmérés A gazdálkodás értékelése Az eredménykimutatás jellemzése A mérleg jellemzése Kiegészítő adatok Közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok Közhasznú cél szerinti juttatások és vezető tisztségviselők juttatásainak kimutatása Terveink Záradék... 23

3 ELŐSZÓ Az AIESEC globális szinten immáron 64 éve gyakorolja tevékenységét, Magyarországon pedig a nemzetközi szervezetet tagszervezeteként - 41 éve működik az AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete. Az Egyesület Elnökségeként minden évben nagy megtiszteltetést jelent számunkra, hogy a tevékenységünk eredményeként alkalmunk nyílik az Egyesület közhasznúsági beszámolójának elkészítésére. A 2012-es esztendő során szervezetünknek Magyarországon többek között lehetősége nyílt immáron harmadik alkalommal megszervezni a Central European Congress regionális konferenciát, az ausztriai, csehországi és szlovákiai AIESEC szervezetekkel együttműködésben. Az együttműködés az országos tagszervezetek közt olyannyira sikeres volt, hogy 2013-ban ismét Magyarországon szervezzük meg a konferenciát, mely immár az ötödik regionális konferencia, amely hazánkban kerül megrendezésre. Konferenciáink között szintén kiemelkedő jelentőséggel bírtak a TEACH és Country Summit 2012/2013 elnevezésű őszi és tavaszi szemináriumok, melyek keretében több mint 300 egyetemistának illetve főiskolás hallgatónak adtuk meg annak lehetőségét, hogy más kultúrákat ismerjenek meg, mely szintén hozzájárul napjaink társadalmi problémáinak enyhítéséhez. A 2012-es évben is nagy figyelmet kapott a konferencia tartalmának fejlesztése. Partnerkapcsolataink gyümölcseként a résztvevők ebben az évben is szakértők által vezetett szemináriumokon vehettek részt, hogy vezetői kvalitásaikat fejlesszék. Örömmel tapasztaljuk, hogy 11 egyetemen és főiskolán végzett közhasznú tevékenységünk felkelti a társadalom különböző részeinek figyelmét, melynek eredményeként mind többen és többen támogatják az Egyesület tevékenységét, illetve veszik igénybe annak közhasznú szolgáltatásait. A 2012-es évi munkássága eredményeképpen az AIESEC MKE Ft eredményt realizált, míg vagyonának mértéke Ft. Pénzügyi működésünk irányítása során mindig ügyelünk rá, hogy a társadalom által ránk bízott pénzügyi erőforrásainkat felelősen, hatékony módon használjuk fel, és olyan tevékenységekbe fektessük, melyek alaptevékenységünk fejlesztéséhez járulnak hozzá. Különös hangsúlyt fektetünk a fiatalok vezetőképzésére annak érdekében, hogy később felelős állampolgárokként pozitív társadalmi változásokat idézzenek elő környezetükben és a társadalom széles köreiben, melyek hatása hosszú távon is értéket teremt ben céljaink elérése érdekében eseti jelleggel a korábbiaknál több magyar felsőoktatási intézményben biztosítottunk lehetőséget az ott tanulóknak arra, hogy megismerjék külföldi szakmai gyakorlatcsere programunkat, később pedig átéljék az AIESEC nyújtotta külföldi tapasztalatszerzés élményét és a különleges tanulási folyamatunkat. Az Egyesület vezetőségeként úgy gondoljuk, hogy továbbra is átgondolt, felelős gazdálkodást folytatva járulhatunk hozzá a leginkább céljaink eléréséhez. Kötelességünknek és felelősségünknek érezzük, hogy közhasznúsági beszámolónk keretein belül információt szolgáltassunk a társadalom számára a támogatóink által ránk bízott vagyon megfelelő felhasználásáról.

4 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az AIESEC MKE évi eredménykimutatása (adatok Ft-ban) Tétel megnevezése Előző év Korrekció Tárgyév A. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE I. Közhasznú célú működésre kapott támogatás Alapítótól Központi költségvetésből Helyi önkormányzattól Jogi személytől Magánszemélytől Külföldi társszervezettől Egyéb II. Pályázati úton elnyert támogatás III. Közhasznú tevékenységből származó bevétel IV. Tagdíjból származó bevétel V. Egyéb bevételek B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL = A+B D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI I. Anyagjellegű ráfordítások II. Személyjellegű ráfordítások III. ÉCS IV. Egyéb ráfordítások V. Pénzügyi műveletek ráfordításai VI. Rendkívüli ráfordítások E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI I. Anyagjellegű ráfordítások II. Személyjellegű ráfordítások III. ÉCS IV. Egyéb ráfordítások V. Pénzügyi műveletek ráfordításai VI. Rendkívüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS = D+E G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY = B-E H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI ADÓZÁSI EREDMÉNY = G-H J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY = A-D

5 Az AIESEC MKE évi mérlege (adatok Ft-ban) Tétel megnevezése Előző év Korrekció Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK IV. ÉRTÉKPAPÍROK V. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N Tétel megnevezése Előző év Korrekció Tárgyév D. SAJÁT TŐKE I. INDULÓTŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N Varga Máté képviselő

6 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Támogatások Támogatás Összege (Ft) Felhasználás célja Alapítótól - - Központi költségvetésből Közhasznú tevékenység Helyi önkormányzattól Közhasznú tevékenység Jogi személytől Közhasznú tevékenység, tartalékképzés Magánszemélytől - - Külföldi társzervezettől - - Alapítványtól, társadalmi szervezettől Közhasznú tevékenység Pályázati úton elnyert Közhasznú tevékenység Összes támogatás Költségvetési támogatások felhasználása Központi költségvetésből vagy helyi önkormányzatoktól kapott támogatás Támogatást nyújtó szervezet megnevezése Nemzeti Adó- és Vámhivatal Időpontja Támogatás Összege (Ft) Felhasználás célja Közhasznú tevékenység Előző évi Felhasználás összege Tárgyévi Tárgyévet követő Elszámolás időpontja (határideje) Összes támogatás Tárgyévben a szervezet összesen Ft-ot kapott központi költségvetésből. A központi költségvetésből származó összeg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről került átutalásra, amely a 2012-ben számunkra felajánlott SzJA 1%-ból származik. A támogatások teljes összege végleges jelleggel átadott támogatás, visszatérítendő támogatást az egyesület a 2012-es évben nem kapott. A támogatásokat 2012-ben a nemzetközi szakmai gyakorlati programunk működtetésére, illetve képzések, tréningek megtartására fordítottuk, mivel kiemelten fontos számunkra az alaptevékenységünk minél szélesebb körben történő terjesztése. A pályázatok terén az előző évekhez képest a visszaesés mértéke jelentős, ugyanis az idei évben kevesebb hangsúly került a pályázatokra. Ezen a tendencián szeretnénk változtatni a jövőben, és a

7 pályázati lehetőségeket minél inkább kihasználni mint lehetséges forrás az alaptevékenységünk működtetésére. A központi költségvetés pályázatain keresztül 2012-ben nem jutottunk bevételhez. Az SZJA 1%-ból származó jövedelmünk elmarad az előző évitől, a felajánlásokat valószínűleg főként volt AIESEC tagok biztosították. Alapítványtól, társadalmi szervezettől kapott támogatások A 2012-es évben összesen Ft támogatást kaptunk alapítványoktól, illetve más társadalmi szervezetektől. Ezeket a támogatásokat kizárólag képzéseinkhez, illetve a szakmai gyakorlati programunk futtatásához használtuk fel. Jogi személytől kapott támogatások Közhasznú célú működésre jogi személyektől összesen Ft véglegesen átadott támogatást kaptunk, visszatérítendő támogatás nem érkezett az Egyesülethez. Az összeget a tárgyévben rendezvényeink (konferenciák, képzések, stb.) megszervezésére, szakmai gyakorlati programunk működtetésére, bővítésére, illetve tartalékképzésre használtuk fel. Szeretnénk a támogatásokat felelős módon felhasználni, ezzel is elősegítve a nemzetközi látásmód elterjedését, az euro-atlanti integrációt, a fiatalok képességeinek fejlesztését és elhelyezkedési lehetőségeik javítását a munkaerőpiacon. Támogatóink: 17.SZÁMÚ PROGRAMOZÓHIVATAL Kft.; 4 Image Kft.; Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium; Agonács és Társa Kft; Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium; Algyői Fehér Ignác Általános Iskola; Általános Iskola, Adács; American International School of Budapest; Aranybika Vendéglátóipari Szakképző Iskola; Arteries Studio Kft.; arukereso.hu Szolgáltató Kft.; Assist-Trend Kft.; Avander Kft.; AVIS Budget Group Business Support Centre Kft.; BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.; BÉBI HOTEL Szolgáltató Nonprofit Kft.; Berzsenyi Dániel Gimnázium; Bethlen Gábor Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola; Biofil Kft; Bocskai István Gimnázium; Bonifert Domonkos Általános Iskola; Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Hunyadi Mátyás Általános Iskola; Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Rt.; BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt.; Chef Centrum Kft.; Chef-parade Kft.; Clarity Solutions Informatikai Szolgáltató Kft.; Clarity Solutions Informatikai Szolgáltató Kft.; Csevegő Családi Nyelviskola Kft.; Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma; Delight Solutions Kft.; DUAL Systems Hungary Kft.; DunaTec Mérnöki és Szolgáltató Kft.; Dzsembori Közhasznú Nonprofit Szolgáltató Kft. Kincs-ő Családi Napközi és Gyermekház; ECM Consulting Kft.; Együtt a Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Alapítvány; Evopro Informatikai és Automatizálási Kft.; Evopro Systemtest Zrt.; EZÜSTHAJÓ Kft.; Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft.; Forest Papír Kft.; Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola; GE Hungary Kft, GE Lighting Divizió; GF Social Media Kft.; GPIT Informatikai Szolgáltató Kft.; Gyakorló Óvoda Gyermekeiért Egyesület; Gyermekeinkért és Iskolájukért Alapítvány; Gyermekeinkért-Jövőnkért Alapítvány; Gyermekkuckó Alapítvány; Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola; Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Hewlett- Packard Informatikai Kft.; HumanoIT Kft.; I-Logic Kft.; IKEA Lakberendezési Kft.; imotion International Kft.; IND Kft.; Ipari Szakközépiskola és Gimnázium; Iskolánkért Alapítvány; K-ARCH Kivitelező, Tervező, Fővállalkozó Kft.; K-ÉP STUDIO Mérnöki Szolgáltató Bt.; Karmamedia Kft.; Kékmadár Liget Nonprofit Kft.;

8 Kelly Services Hungary Kft.; Kiddi-Care Angol-Magyar Óvoda; Kisvakond 2011 Nonprofit Kft; Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola; KPMG Hungária Kft.; Langwest Nyelvi Központ Kft.; LDSZ Vagyonvédelmi Kft.; Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-alföldi Régió; Malatinszky és Társa Kft.; Maródi Cukrászda Kft.; MARS Magyarország Értékesítő Bt.; MC Mediacompany Kft.; Mercon Kft.; Mezőhegyesi birtok Zrt.; Mito Europe Kft.; MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvános Működő Részvénytársaság; MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT; N-Ware Kft.; NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft.; Nebuló Oktatási Alapítvány; Neuron Szoftver Kft.; Neverland Childcare Nonprofit Kft.; NNG Kft.; Nokia Komárom Kft.; NORDTEK IMEXCO Kft.; NRG-STOP Kft.; Omega Bázis Kft.; P&F Kft.; Palánta Alapítványi Óvoda - Alapítvány a Palántákért Alapítvány; Péceli Gyermekliget Közhasznú Nonprofit Kft.; Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.; Pécsi Tudományegyetem; People Team Alapítvány; PERSPEX Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft.; PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.; PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.; Print Invest Magyarország Kft.; Procter&Gamble RSC Kft.; Quince Hungary Reklámszolgáltató Kft.; Rév és Társai Gázipari Kereskedelmi Kft.; Sárkány Informatika Zrt.; Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.; SciamuS Tanácsadó és Szolgáltató Kft.; SE-CEE Schneider Electric Kft.; SELTI Hungary Kft.; SODEXO Magyarország Szolgáltató Kft.; Soft Flow Hungary Kft.; Svetits-Alapítvány; Sykes Közép-Európa Kft.; Szabadságtelepi Óvodáért Alapítvány; SZATMÁRI IMPEX 94 Kft; Szeged és Térsége Eötvös József Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája és Óvodája; Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola; Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egységes Gimnáziuma, Általános Iskoláka, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata, Eötvös József Gimnázium; Szent Imre Katolikus Általános Iskola; Szent József Gimnázium és Kollégium; Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda; Szita Ákos egyéni vállalkozó; TATA Consultancy Services Ltd.; Tehetségért Alapítvány; Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány; TEXTURA Kft.; Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola; Toscanat Kereskedelmi Kft.; Tresorit Kft.; Unilever Magyarország Kft.; Vizafogó Tagiskola; VOSZ-TAN Kft.; Wallis Autókölcsönző Kft.; Xapt Hungary Kft.; Y Soft Magyarország Kft.; Yusen Logistics Kft.

9 KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Tevékenység Az AIESEC Globálisan Az AIESEC 1948-ban a nemzetközi együttműködés és béke viziójával indult útjára, hogy évtizedek alatt napjaink egyik legnagyobb, fiatalok által vezetett globális szervezetévé váljon. Az évek során a szervezet tevékenysége diverzifikálódott, működése a fiatalok szakmai képességeinek és személyes kompetenciáinak fejlesztésére specializálódott, hogy azok életük hátralévő részében felelős vezetőkként direkt módon hozzájárulhassanak a világ társadalmi és gazdasági problémáinak megoldásában. Az AIESEC működését tekintve egy globális, politikamentes, nem profitorientált, hallgatók és frissdiplomások által vezetett szervezet, melynek célja elkerülni mindennemű etnikai, vallási, szexuális, valamint szociális alapon történő megkülönböztetést tagjaival, valamint azon társadalmi csoportokkal szemben, akikkel a szervezet interakcióba kerül. Szervezetünk az interkulturális megértés és együttműködés úttörőjeként alapítása óta aktívan hozzájárult az egyetemisták és főiskolai hallgatók oktatásához, szemléletük formálásához. Tagjainknak világszerte számtalan lehetőséget kínálunk a fejlődésre, valamint igyekszünk egyre több mindenki számára nyitott konferenciát, szemináriumot szervezni. Céljaink közül kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az AIESEC az egész világon egy olyan tanulási folyamatba integráljon minél több tehetséges fiatalt, ahol információt és tudást kaphatnak, valamint készségeiket fejleszthetik. Az AIESEC egyéneket képez, akik önálló, egyedi gondolkodásmódjukkal és konkrét cselekvéseikkel képesek hatást gyakorolni a társadalomra, és válaszul a világ társadalmi és gazdasági problémáira konkrét megoldásokkal állnak elő. Hogy ezt elérjük, programjaink keretében intenzív vezetői tapasztalatot és élményt kínálunk. Működésünk volumene a világ 110 országának több, mint 2100 felsőoktatási intézményére terjed ki, melyeknek hálózata több, mint diák számára biztosítja a különböző szakmai területeken, illetve személyes kompetenciákban való fejlődés lehetőségét. Az AIESEC világszerte vezetői pozíciót, valamint szakmai gyakorlatcsere lehetőséget biztosított egyetemi és főiskolai hallgatók részére.

10 Az AIESEC alaptevékenysége Szervezetünk többségében indirekt módon kívánja biztosítani a társadalomra kifejtett hatását, azáltal, hogy lehetőséget biztosít a fiatalok számára a bennük rejlő szellemi potenciál felfedezésére és kibontakoztatására. A fiatalok számára kínált tanulási folyamat keretében az AIESEC alapvetően négy karakterisztikát próbál fejleszteni, melyek vállalkozókészség, a kulturális megértés, a társadalmi felelősségtudat és az aktív tanulási képesség. Ezen kompetenciák fejlesztésének célja, hogy az egyetemen vagy a főiskolán megszerzett szakmai ismereteket kiegészítse annak érdekében, hogy valóban égető társadalmi problémákra kínáljanak megoldást. A fiatalok kompetenciáinak feljlesztése egy strukturált tanulási folyamat (AIESEC experience) keretében történik, melynek célja az, hogy keretet, illetve fokozatosságot, valamint annak lehetőségét biztosítsa a tagok számára, hogy saját maguk építhessék fel tanulási folyamatukat. Az AIESEC Experience Az AIESEC programjai gondoskodnak arról, hogy a szervezetünkkel kapcsolatba kerülő egyéniségek közül mindenki megtalálja a számára legkedvezőbb lehetőséget a fejlődésre. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy programjaink résztvevői olyan értékekkel és tudással gazdagodjanak, melyek későbbi életükre, így a társadalomért és közös jólétért végzett cselekvéseikre is hatással vannak. Csapattag program A szervezetünkbe újonnan csatlakozott tagokat csapatokba allokáljuk, ahol konkrét munkaköri leírást, feladatokat és felelősséget kapnak. A csapattag programba való csatlakozás az első és legfontosabb lépés ahhoz, hogy tagjaink megkapják a lehetőséget vezetői képességeik fejlesztésére, hiszen gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, csapatélményben lehet részük, hozzáférést kapnak egy nemzetközi hálózathoz, valamint szakmai ismereteket szerezhetnek.

11 Csapatvezetői program A csapatvezetői programban tagjaink ismeretének tárháza a csapatépítés és csapatmenedzsment képességeivel bővülhet, hiszen nem csak a saját teljesítményükért, hanem más tagok munkájának eredményeiért is felelősséget vállalnak. Aki ezt a programunkat választja, saját előrehaladásán felül mások szakmai képességeinek és kompetenciáinak fejlesztésében is fontos szerepet vállal. Globális szakmai gyakorlati program Ez a program azoknak szól, akik nemzetközi színtéren szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni, hiszen az AIESEC világszerte több ezer gyakorlati helye közül mindenki megtalálja a számára leginkább kedvező lehetőséget, ahol elmélyedhet az általa preferált szakmai területben. A gyakorlatok általában hónapig tartanak, mely során a gyakornokok különböző vállalkozások, szervezetek üzleti projektjeiben vehetnek részt. Globális közösségfejlesztő program Globális hálózatunk révén a nemzetközi lehetőségeink számítanak a legintenzívebb tanulási folyamatoknak, melyet kínálunk. A globális közösségfejlesztő program célja a különböző kultúrákon átívelő pozitív hatás kifejtése azáltal, hogy a programot választók külföldön szociális és közösségfejlesztő tevékenységeket végeznek, melyek a tapasztalatok alapján rengeteg értéket képviselnek a fiatalok számára. Sokan új emberként térnek vissza a gyakorlatokról, ahol mind képességekben mind tudásban ugrásszerű fejlődést érnek el. Az AIESEC-es tapasztalati úton történő tanulási folyamat a mindennapi működés során valósul meg, ám külső érintettek számára melyek egyaránt lehetnek a fiatalok, valamint más szervezetek, például vállalatok - különösen fontos lehet a vezetői pozíciók, a szakmai gyakorlatcsere program, illetve a konferenciákon való részvétel lehetősége. Az AIESEC Magyarországon Az AIESEC Magyarországon 1972-óta van jelen, évi CLVI. törvény hatálybalépése óta közhasznú egyesületként fejti ki tevékenységét. Az Egyesület célja: Tevékenyen részt venni széles látókörű, modern szemléletű szakemberek képzésében, amellyel hozzá kíván járulni a magyar gazdaság és társadalom fejlődéséhez; Szorosabb kapcsolatot kiépíteni az elmélet és a gyakorlat, a diákok és szakemberek között, hazai és nemzetközi szinten; Támogatni és ösztönözni a nemzetközi megértést és együttműködést a különböző társadalmi, gazdasági rendszerű tagországok között;

12 Elősegíteni, hogy a diákok jobban megértsék a társadalom és a gazdaság aktuális problémáit; Elősegíteni, hogy a magyar vállalatok és intézmények olyan, gyorsan beilleszkedő, modern szemléletű, fiatal munkatársakat fogadhassanak, akik már pályájuk kezdetén értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkeznek. Az Egyesület elsősorban a magyar felsőoktatás diákjai és a frissdiplomás fiatalok részére fejti ki tevékenységét, melyet 2012-ben egy Budapesten működő központtal és az alábbi felsőoktatási intézményekben működő helyi irodákkal végzett: BCE - Budapesti Corvinus Egyetem BGF - Budapesti Gazdasági Főiskola o o o KKK Külkereskedelmi Kar KVIK Kereskedelmi,- Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar PSZK Pénzügyi és Számviteli Kar BME - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Debreceni Tudományegyetem Miskolci Egyetem Pannon Egyetem (Veszprém) Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Szent István Egyetem (Gödöllő) 11 helyi, valamint 1 nemzeti iroda működtetésével az AIESEC, mint Egyesület a 2012-es évben az alábbi tevékenységeket végezte kiemelkedő sikerrel. Külföldi szakmai gyakorlatcsere program Az AIESEC fiatalok széles körének kínál lehetőséget a nemzetközi programjainkban való részvételre. Szervezetünk tagjai sikert sikerre halmozva azon fáradoznak, hogy a szervezeten belüli munkalehetőségek, a különböző szervezeteknél eltöltött önkéntes gyakorlatok, valamint a partnervállalatok kihívó gyakornoki pozíciói között a főiskolai és egyetemi hallgatók könnyűszerrel megtalálják azokat a lehetőségeket, melyek releváns fejlődési lehetőséget biztosítanak számukra. Egy év alatt közel fiatal vesz részt az említett programokban az élet különböző területeiről úgy mint menedzsment, mérnöki tudományok, oktatás és társadalom-fejlesztés. A szakmai gyakorlati helyeket biztosító szervezetek számára is különleges érétéket képviselnek programjaink, hiszen az AIESEC-ben már bevált, innovatív módszereket saját szervezeti tanulási folyamataik keretében átvehetik és alkalmazhatják ben Magyarországon bővítettük azon iskolák körét, akik számára elérhető nemzetközi szakmai gyakorlati programunk, így már bármelyik magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója számára

13 elérhető a program, illetve nemzetközi önkéntes programunkba akár középiskolások is jelentkezhetnek, amennyiben szeretnék fejleszteni készségeiket, képességeiket, nyelvet tanulni, és mindeközben társadalmilag hasznos tevékenységet végezni. Kiutazó magyar diákok 2012-ben összesen 244 fiatal került be a gyakorlatcsere programunkba, s ment szakmai gyakorlatra az alábbi 37 ország valamelyikébe, ami pontosan kétszerese az előző évi eredménynek: Kimenő szakmai gyakorlatcsere Argentína India Olaszország Ausztria Indonézia Oroszország Belgium Izland Románia Brazília Japán Svájc Bulgária Kína Szerbia Csehország Kolumbia Szlovákia Egyiptom Lengyelország Tajvan Ecuador Litvánia Törökország Franciaország Malajzia Uganda Ghána Marokkó Ukrajna Görögország Mexikó Vietnám Hollandia Németország Horvátország Norvégia Magyarországra érkező külföldi hallgatók Az év során 512 külföldről érkező fiatal számára biztosítottak Magyarországi vállalatok, illetve szervezetek szakmai gyakorlati helyet, ez szintén több mint 110%-os növekedést jelent. A fiatalok a következő 54 ország egyikéből érkeztek: Bejövő szakmai gyakorlatcsere Amerikai Egyesült Államok Hong Kong Örményország Argentína India Panama Ausztrália Indonézia Portugália Azerbajdzsán Japán Puerto Rico Belgium Kanada Románia Brazília Kazahsztán Spanyolország Bulgária Kenya Svédország Csehország Kína Szerbia Egyesült Királyság Kolumbia Szingapúr Elefántcsontpart Lengyelország Szlovákia Finnország Litvánia Tajvan Franciaország Macedónia Törökország

14 Marokkó Fülöp- szigetek Mexikó Tunézia Ghána Németország Új- Zéland Görögország Nigéria Ukrajna Grúzia Norvégia Uruguay Guatemala Olaszország Venezuela Hollandia Oroszország Vezetői tapasztalat Szervezetünk globális szinten évről évre több, mint 740 irodájában nél is több vezetői pozíciót kínál. Tagjaink megtapasztalhatják, hogy mivel jár vezetőként tevékenykedni egy nemzetközi szervezetben. Sokan az AIESEC-ben tapasztalják meg életükben először, hogy mit jelent közösen kitűzött célokért, illetve mások munkájáért felelősséget vállalni személyes útjuk és fejlődésük egy új, a szervezet által lehetővé tett, intenzív szakaszában. A éves fiatalok a néhány fős csapatoktól kezdve a 80 fős Helyi Bizottságokon át akár a több, mint 600 taggal rendelkező országos szervezet irányításában is részt vehetnek, ahol olyan képességekre tehetnek szert, mint a delegálás, tervezés, utókövetés, coaching, kommunikáció, melyek jól kiegészítik a felsőoktatás elméleti tananyagát. Az AIESEC által elsajátítható vezetői tapasztalat nem csupán a fiatalok számára képvisel nagy értéket, hanem a szervezetünkkel együttműködő vállalatok részére is. Tagjaink a vezetőként elsajátított értékeket és tudást és tapasztalatot felhasználva a későbbiekben nagy hajlandósággal vesznek részt olyan civil társadalom által indított kezdeményezésekben, melyek a közjót hivatottak támogatni. Konferenciák, képzések Évente közel 500 olyan nemzetközi konferenciát rendez az AIESEC világszerte, amelyen a jelenlévők létszáma meghaladja a főt. A résztvevőknek lehetőségük nyílik elméleti tudásuk növelésére, gyakorlati tapasztalatok szerzésére különféle esettanulmányok / gyakorlatok megoldása során, illetve számos szervezet működik együtt az AIESEC-kel annak érdekében, hogy ezen szemináriumok keretében társadalmi, illetve szervezeti problémákra találjon választ az AIESEC-es tagok, illetve a szervezet iránt érdeklődő fiatalok innovatív gondolkodásának bevonásával. A 2012-es esztendőben nagy jelentőségű volt a már említett nyári nemzetközi konferencia, melyen több mint 350 diák vett részt 11 országból, Magyarország szervezésében. Emellett nagy hangsúlyt fektettünk meglévő konferenciáink fejlesztésére is: sok vállalati partnert vontunk be különféle szakmai témákban, illetve vezetői készségek erősítése terén, továbbá nagy hangsúly volt a nemzetközi facilitátorok részvételén is. Idén tagjainknak több, mint 20 országból volt lehetősége tapasztalt trénerekkel találkozniuk, akik nem csak jó minőségű képzéseket tartottak, de a kultúrák közti megértést is elősegítették. Magyarország 2010-ben elnyerte az AIESEC egyik legfontosabb globális stratégiai döntéshozó konferenciájának, a Global Leaders Summitnak a szervezési jogát, mely 2012-ben került megrendezésre

15 hazánkban. Február 13. és 29. között diákok, diákszervezetek, médiák, valamint a szervezet korábbi és jelenlegi vezetői gyűltek össze a világ több, mint 100 országából hazánkban Budapesten és Tapolcán. A konferencia szervezésekor fontosnak tartottuk, hogy a föld legkülönbözőbb pontjairól érkező delegációk egy árnyaltabb, gazdagabb képet kapjanak országunkról, ami nem csak a rendezvény színvonalának megítélését, de az országról alkotott imázst is kedvező színekben tünteti fel. A konferencia rendkívül sikeres volt, elnyerve az AIESEC nemzetközi központja és a külföldi tagszervezetek elismerését. Konferenciáink mellett rövidebb (pár órás, vagy egynapos) képzéseket, tréningeket szervezünk országszerte az egyetemisták és főiskolások számára, ahol a munkaerőpiacon később hasznos készségeket sajátíthatnak el, vagy bővíthetik nemzetközi látókörüket. Továbbá helyi irodáink a felsőoktatási intézmények hallgatói számára különböző rendezvényeken biztosítják, hogy lehetőségük nyíljon korunk társadalmi, gazdasági problémáit egymás közt, illetve szakértők segítségével megvitatni, megoldásokat keresni. Főbb konferenciáink 2012-ben: Téli konferencia (150 fő) Tavaszi bevonó konferencia (280 fő) SNP konferencia (130 fő) Central European Congress (340 fő) Őszi bevonó konferencia (130 fő) Munkáltatói Márka Kutatás 2012 felmérés Tizenkilencedik éve mértük fel a felsőoktatási intézmények hallgatóinak, és frissen végzett fiataloknak a munkaerőpiaci igényeit, véleményét. A 2012-es esztendőben ismét Munkáltatói Márka Kutatás néven futott nagyszabású projektünk, mely az ország 28 felsőoktatási intézményében végzés előtt álló hallgatók elhelyezkedéssel kapcsolatos preferenciáit méri fel, valamint képet nyújt a hazai vállalatokról kialakított véleményükről is. A felmérést tovább bővítettük, így a kutatás közel ember véleményét tükrözi, melyből mintegy frissen végzett hallgató. A projekt részeként egy konferenciát is szerveztünk, melyben igyekeztünk visszacsatolást adni az eredményekről. Többek között ennek is köszönhető, hogy a magyar média több fórumán is érdemben említésre került felmérésünk és külön mellékletet kaptunk a Figyelő heti magazinban. Munkánkkal szeretnénk segíteni a bizonyos régiókban hátrányos munkaerőpiaci helyzetben levő frissdiplomások elhelyezkedését, hozzájárulva ezzel napjaink égető magyarországi problémájának megoldásához.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület 6726 Szeged, Kállay Albert u. 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szeged, 2012. február 10. elnök Az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 Profilantrop a Kultúrantropológia Társadalmi Hasznosításáért Egyesület székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 26. 3/25. adószám:18125191141 közhasznúsági fokozat: közhasznú

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület. Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24.

Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület. Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24. Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24. 2 Makói Lovas Egyesület 6900 Makó Szt. István tér 7/B 2012. évi Közhasznúsági jelentése Makó, 2013. Április

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.)

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS Társaság) 2600 Vác, Jókai u. 5. Adószám: 18250286-1-13 Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2013. január 20. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készült:2013.03.03. 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. www.gyenesdiasovoda.hu Alapítvány vezetője Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Várszegi Családi név Első utónév További utónevek Kristóf Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18486465-2-07 Cégjegyzékszám: 07-09-016230 Statisztikai számjel: 18486465-8532-572-07 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közhasznú nonprofit gazdasági társaságok egyszerűsített éves beszámolójához 2011.

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954 MAGYAR-FRANCIA IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18041909-1-41 1054 Budapest, Báthori u. 10. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Szám Kszt. 19. (3.) bek. e pontja szerint Támogató megnevezése Támogatott

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés) Közhasznúsági melléklet

Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, eredménylevezetés) Közhasznúsági melléklet A szervezet megnevezése: Földrajzos Klub a Hallgatókért és a Tudományért Egyesület A szervezet címe: 1154 Budapest, Kisrákos utca 54/a. Bírósági bejegyzés száma: Egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített

Részletesebben

AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46.

AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztava AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720. Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: 18376926-1-06 Cégjegyzékszám: 06-09-013703 KSH szám: 18376926-8532-599-06 2011

Részletesebben

ECOCENTER KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ECOCENTER PUBLIC BENEFIT FOUNDATION

ECOCENTER KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ECOCENTER PUBLIC BENEFIT FOUNDATION KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 EcoCenter Alapítvány székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 140. adószám: 18210802-1-10 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés: 4.Pk.25.583/2011/3. Tartalom

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben