AZ AIESEC MAGYAR KÖZGAZDÁSZHALLGATÓK EGYESÜLETE ÉVES BESZÁMOLÓ. Elfogadva: Budapest, április 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AIESEC MAGYAR KÖZGAZDÁSZHALLGATÓK EGYESÜLETE 2012. ÉVES BESZÁMOLÓ. Elfogadva: Budapest, 2013. április 14."

Átírás

1 AZ AIESEC MAGYAR KÖZGAZDÁSZHALLGATÓK EGYESÜLETE ÉVES BESZÁMOLÓ Elfogadva: Budapest, április 14.

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 3 Számviteli beszámoló... 4 Az AIESEC MKE évi eredménykimutatása (adatok Ft-ban)... 4 Az AIESEC MKE évi mérlege (adatok Ft-ban)... 5 Kiegészítő Melléklet... 6 Támogatások... 6 Költségvetési támogatások felhasználása... 6 Alapítványtól, társadalmi szervezettől kapott támogatások... 7 Jogi személytől kapott támogatások... 7 Közhasznúsági Melléklet... 9 Tevékenység... 9 Az AIESEC Globálisan... 9 Az AIESEC alaptevékenysége Az AIESEC Experience Az AIESEC Magyarországon Külföldi szakmai gyakorlatcsere program Vezetői tapasztalat Konferenciák, képzések Munkáltatói Márka Kutatás 2012 felmérés A gazdálkodás értékelése Az eredménykimutatás jellemzése A mérleg jellemzése Kiegészítő adatok Közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok Közhasznú cél szerinti juttatások és vezető tisztségviselők juttatásainak kimutatása Terveink Záradék... 23

3 ELŐSZÓ Az AIESEC globális szinten immáron 64 éve gyakorolja tevékenységét, Magyarországon pedig a nemzetközi szervezetet tagszervezeteként - 41 éve működik az AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete. Az Egyesület Elnökségeként minden évben nagy megtiszteltetést jelent számunkra, hogy a tevékenységünk eredményeként alkalmunk nyílik az Egyesület közhasznúsági beszámolójának elkészítésére. A 2012-es esztendő során szervezetünknek Magyarországon többek között lehetősége nyílt immáron harmadik alkalommal megszervezni a Central European Congress regionális konferenciát, az ausztriai, csehországi és szlovákiai AIESEC szervezetekkel együttműködésben. Az együttműködés az országos tagszervezetek közt olyannyira sikeres volt, hogy 2013-ban ismét Magyarországon szervezzük meg a konferenciát, mely immár az ötödik regionális konferencia, amely hazánkban kerül megrendezésre. Konferenciáink között szintén kiemelkedő jelentőséggel bírtak a TEACH és Country Summit 2012/2013 elnevezésű őszi és tavaszi szemináriumok, melyek keretében több mint 300 egyetemistának illetve főiskolás hallgatónak adtuk meg annak lehetőségét, hogy más kultúrákat ismerjenek meg, mely szintén hozzájárul napjaink társadalmi problémáinak enyhítéséhez. A 2012-es évben is nagy figyelmet kapott a konferencia tartalmának fejlesztése. Partnerkapcsolataink gyümölcseként a résztvevők ebben az évben is szakértők által vezetett szemináriumokon vehettek részt, hogy vezetői kvalitásaikat fejlesszék. Örömmel tapasztaljuk, hogy 11 egyetemen és főiskolán végzett közhasznú tevékenységünk felkelti a társadalom különböző részeinek figyelmét, melynek eredményeként mind többen és többen támogatják az Egyesület tevékenységét, illetve veszik igénybe annak közhasznú szolgáltatásait. A 2012-es évi munkássága eredményeképpen az AIESEC MKE Ft eredményt realizált, míg vagyonának mértéke Ft. Pénzügyi működésünk irányítása során mindig ügyelünk rá, hogy a társadalom által ránk bízott pénzügyi erőforrásainkat felelősen, hatékony módon használjuk fel, és olyan tevékenységekbe fektessük, melyek alaptevékenységünk fejlesztéséhez járulnak hozzá. Különös hangsúlyt fektetünk a fiatalok vezetőképzésére annak érdekében, hogy később felelős állampolgárokként pozitív társadalmi változásokat idézzenek elő környezetükben és a társadalom széles köreiben, melyek hatása hosszú távon is értéket teremt ben céljaink elérése érdekében eseti jelleggel a korábbiaknál több magyar felsőoktatási intézményben biztosítottunk lehetőséget az ott tanulóknak arra, hogy megismerjék külföldi szakmai gyakorlatcsere programunkat, később pedig átéljék az AIESEC nyújtotta külföldi tapasztalatszerzés élményét és a különleges tanulási folyamatunkat. Az Egyesület vezetőségeként úgy gondoljuk, hogy továbbra is átgondolt, felelős gazdálkodást folytatva járulhatunk hozzá a leginkább céljaink eléréséhez. Kötelességünknek és felelősségünknek érezzük, hogy közhasznúsági beszámolónk keretein belül információt szolgáltassunk a társadalom számára a támogatóink által ránk bízott vagyon megfelelő felhasználásáról.

4 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az AIESEC MKE évi eredménykimutatása (adatok Ft-ban) Tétel megnevezése Előző év Korrekció Tárgyév A. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE I. Közhasznú célú működésre kapott támogatás Alapítótól Központi költségvetésből Helyi önkormányzattól Jogi személytől Magánszemélytől Külföldi társszervezettől Egyéb II. Pályázati úton elnyert támogatás III. Közhasznú tevékenységből származó bevétel IV. Tagdíjból származó bevétel V. Egyéb bevételek B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL = A+B D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI I. Anyagjellegű ráfordítások II. Személyjellegű ráfordítások III. ÉCS IV. Egyéb ráfordítások V. Pénzügyi műveletek ráfordításai VI. Rendkívüli ráfordítások E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI I. Anyagjellegű ráfordítások II. Személyjellegű ráfordítások III. ÉCS IV. Egyéb ráfordítások V. Pénzügyi műveletek ráfordításai VI. Rendkívüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS = D+E G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY = B-E H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI ADÓZÁSI EREDMÉNY = G-H J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY = A-D

5 Az AIESEC MKE évi mérlege (adatok Ft-ban) Tétel megnevezése Előző év Korrekció Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK IV. ÉRTÉKPAPÍROK V. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N Tétel megnevezése Előző év Korrekció Tárgyév D. SAJÁT TŐKE I. INDULÓTŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N Varga Máté képviselő

6 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Támogatások Támogatás Összege (Ft) Felhasználás célja Alapítótól - - Központi költségvetésből Közhasznú tevékenység Helyi önkormányzattól Közhasznú tevékenység Jogi személytől Közhasznú tevékenység, tartalékképzés Magánszemélytől - - Külföldi társzervezettől - - Alapítványtól, társadalmi szervezettől Közhasznú tevékenység Pályázati úton elnyert Közhasznú tevékenység Összes támogatás Költségvetési támogatások felhasználása Központi költségvetésből vagy helyi önkormányzatoktól kapott támogatás Támogatást nyújtó szervezet megnevezése Nemzeti Adó- és Vámhivatal Időpontja Támogatás Összege (Ft) Felhasználás célja Közhasznú tevékenység Előző évi Felhasználás összege Tárgyévi Tárgyévet követő Elszámolás időpontja (határideje) Összes támogatás Tárgyévben a szervezet összesen Ft-ot kapott központi költségvetésből. A központi költségvetésből származó összeg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről került átutalásra, amely a 2012-ben számunkra felajánlott SzJA 1%-ból származik. A támogatások teljes összege végleges jelleggel átadott támogatás, visszatérítendő támogatást az egyesület a 2012-es évben nem kapott. A támogatásokat 2012-ben a nemzetközi szakmai gyakorlati programunk működtetésére, illetve képzések, tréningek megtartására fordítottuk, mivel kiemelten fontos számunkra az alaptevékenységünk minél szélesebb körben történő terjesztése. A pályázatok terén az előző évekhez képest a visszaesés mértéke jelentős, ugyanis az idei évben kevesebb hangsúly került a pályázatokra. Ezen a tendencián szeretnénk változtatni a jövőben, és a

7 pályázati lehetőségeket minél inkább kihasználni mint lehetséges forrás az alaptevékenységünk működtetésére. A központi költségvetés pályázatain keresztül 2012-ben nem jutottunk bevételhez. Az SZJA 1%-ból származó jövedelmünk elmarad az előző évitől, a felajánlásokat valószínűleg főként volt AIESEC tagok biztosították. Alapítványtól, társadalmi szervezettől kapott támogatások A 2012-es évben összesen Ft támogatást kaptunk alapítványoktól, illetve más társadalmi szervezetektől. Ezeket a támogatásokat kizárólag képzéseinkhez, illetve a szakmai gyakorlati programunk futtatásához használtuk fel. Jogi személytől kapott támogatások Közhasznú célú működésre jogi személyektől összesen Ft véglegesen átadott támogatást kaptunk, visszatérítendő támogatás nem érkezett az Egyesülethez. Az összeget a tárgyévben rendezvényeink (konferenciák, képzések, stb.) megszervezésére, szakmai gyakorlati programunk működtetésére, bővítésére, illetve tartalékképzésre használtuk fel. Szeretnénk a támogatásokat felelős módon felhasználni, ezzel is elősegítve a nemzetközi látásmód elterjedését, az euro-atlanti integrációt, a fiatalok képességeinek fejlesztését és elhelyezkedési lehetőségeik javítását a munkaerőpiacon. Támogatóink: 17.SZÁMÚ PROGRAMOZÓHIVATAL Kft.; 4 Image Kft.; Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium; Agonács és Társa Kft; Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium; Algyői Fehér Ignác Általános Iskola; Általános Iskola, Adács; American International School of Budapest; Aranybika Vendéglátóipari Szakképző Iskola; Arteries Studio Kft.; arukereso.hu Szolgáltató Kft.; Assist-Trend Kft.; Avander Kft.; AVIS Budget Group Business Support Centre Kft.; BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.; BÉBI HOTEL Szolgáltató Nonprofit Kft.; Berzsenyi Dániel Gimnázium; Bethlen Gábor Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola; Biofil Kft; Bocskai István Gimnázium; Bonifert Domonkos Általános Iskola; Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Hunyadi Mátyás Általános Iskola; Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Rt.; BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt.; Chef Centrum Kft.; Chef-parade Kft.; Clarity Solutions Informatikai Szolgáltató Kft.; Clarity Solutions Informatikai Szolgáltató Kft.; Csevegő Családi Nyelviskola Kft.; Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma; Delight Solutions Kft.; DUAL Systems Hungary Kft.; DunaTec Mérnöki és Szolgáltató Kft.; Dzsembori Közhasznú Nonprofit Szolgáltató Kft. Kincs-ő Családi Napközi és Gyermekház; ECM Consulting Kft.; Együtt a Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Alapítvány; Evopro Informatikai és Automatizálási Kft.; Evopro Systemtest Zrt.; EZÜSTHAJÓ Kft.; Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft.; Forest Papír Kft.; Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola; GE Hungary Kft, GE Lighting Divizió; GF Social Media Kft.; GPIT Informatikai Szolgáltató Kft.; Gyakorló Óvoda Gyermekeiért Egyesület; Gyermekeinkért és Iskolájukért Alapítvány; Gyermekeinkért-Jövőnkért Alapítvány; Gyermekkuckó Alapítvány; Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola; Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Hewlett- Packard Informatikai Kft.; HumanoIT Kft.; I-Logic Kft.; IKEA Lakberendezési Kft.; imotion International Kft.; IND Kft.; Ipari Szakközépiskola és Gimnázium; Iskolánkért Alapítvány; K-ARCH Kivitelező, Tervező, Fővállalkozó Kft.; K-ÉP STUDIO Mérnöki Szolgáltató Bt.; Karmamedia Kft.; Kékmadár Liget Nonprofit Kft.;

8 Kelly Services Hungary Kft.; Kiddi-Care Angol-Magyar Óvoda; Kisvakond 2011 Nonprofit Kft; Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola; KPMG Hungária Kft.; Langwest Nyelvi Központ Kft.; LDSZ Vagyonvédelmi Kft.; Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-alföldi Régió; Malatinszky és Társa Kft.; Maródi Cukrászda Kft.; MARS Magyarország Értékesítő Bt.; MC Mediacompany Kft.; Mercon Kft.; Mezőhegyesi birtok Zrt.; Mito Europe Kft.; MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvános Működő Részvénytársaság; MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT; N-Ware Kft.; NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft.; Nebuló Oktatási Alapítvány; Neuron Szoftver Kft.; Neverland Childcare Nonprofit Kft.; NNG Kft.; Nokia Komárom Kft.; NORDTEK IMEXCO Kft.; NRG-STOP Kft.; Omega Bázis Kft.; P&F Kft.; Palánta Alapítványi Óvoda - Alapítvány a Palántákért Alapítvány; Péceli Gyermekliget Közhasznú Nonprofit Kft.; Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.; Pécsi Tudományegyetem; People Team Alapítvány; PERSPEX Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft.; PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.; PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.; Print Invest Magyarország Kft.; Procter&Gamble RSC Kft.; Quince Hungary Reklámszolgáltató Kft.; Rév és Társai Gázipari Kereskedelmi Kft.; Sárkány Informatika Zrt.; Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.; SciamuS Tanácsadó és Szolgáltató Kft.; SE-CEE Schneider Electric Kft.; SELTI Hungary Kft.; SODEXO Magyarország Szolgáltató Kft.; Soft Flow Hungary Kft.; Svetits-Alapítvány; Sykes Közép-Európa Kft.; Szabadságtelepi Óvodáért Alapítvány; SZATMÁRI IMPEX 94 Kft; Szeged és Térsége Eötvös József Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája és Óvodája; Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola; Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egységes Gimnáziuma, Általános Iskoláka, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata, Eötvös József Gimnázium; Szent Imre Katolikus Általános Iskola; Szent József Gimnázium és Kollégium; Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda; Szita Ákos egyéni vállalkozó; TATA Consultancy Services Ltd.; Tehetségért Alapítvány; Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány; TEXTURA Kft.; Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola; Toscanat Kereskedelmi Kft.; Tresorit Kft.; Unilever Magyarország Kft.; Vizafogó Tagiskola; VOSZ-TAN Kft.; Wallis Autókölcsönző Kft.; Xapt Hungary Kft.; Y Soft Magyarország Kft.; Yusen Logistics Kft.

9 KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Tevékenység Az AIESEC Globálisan Az AIESEC 1948-ban a nemzetközi együttműködés és béke viziójával indult útjára, hogy évtizedek alatt napjaink egyik legnagyobb, fiatalok által vezetett globális szervezetévé váljon. Az évek során a szervezet tevékenysége diverzifikálódott, működése a fiatalok szakmai képességeinek és személyes kompetenciáinak fejlesztésére specializálódott, hogy azok életük hátralévő részében felelős vezetőkként direkt módon hozzájárulhassanak a világ társadalmi és gazdasági problémáinak megoldásában. Az AIESEC működését tekintve egy globális, politikamentes, nem profitorientált, hallgatók és frissdiplomások által vezetett szervezet, melynek célja elkerülni mindennemű etnikai, vallási, szexuális, valamint szociális alapon történő megkülönböztetést tagjaival, valamint azon társadalmi csoportokkal szemben, akikkel a szervezet interakcióba kerül. Szervezetünk az interkulturális megértés és együttműködés úttörőjeként alapítása óta aktívan hozzájárult az egyetemisták és főiskolai hallgatók oktatásához, szemléletük formálásához. Tagjainknak világszerte számtalan lehetőséget kínálunk a fejlődésre, valamint igyekszünk egyre több mindenki számára nyitott konferenciát, szemináriumot szervezni. Céljaink közül kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az AIESEC az egész világon egy olyan tanulási folyamatba integráljon minél több tehetséges fiatalt, ahol információt és tudást kaphatnak, valamint készségeiket fejleszthetik. Az AIESEC egyéneket képez, akik önálló, egyedi gondolkodásmódjukkal és konkrét cselekvéseikkel képesek hatást gyakorolni a társadalomra, és válaszul a világ társadalmi és gazdasági problémáira konkrét megoldásokkal állnak elő. Hogy ezt elérjük, programjaink keretében intenzív vezetői tapasztalatot és élményt kínálunk. Működésünk volumene a világ 110 országának több, mint 2100 felsőoktatási intézményére terjed ki, melyeknek hálózata több, mint diák számára biztosítja a különböző szakmai területeken, illetve személyes kompetenciákban való fejlődés lehetőségét. Az AIESEC világszerte vezetői pozíciót, valamint szakmai gyakorlatcsere lehetőséget biztosított egyetemi és főiskolai hallgatók részére.

10 Az AIESEC alaptevékenysége Szervezetünk többségében indirekt módon kívánja biztosítani a társadalomra kifejtett hatását, azáltal, hogy lehetőséget biztosít a fiatalok számára a bennük rejlő szellemi potenciál felfedezésére és kibontakoztatására. A fiatalok számára kínált tanulási folyamat keretében az AIESEC alapvetően négy karakterisztikát próbál fejleszteni, melyek vállalkozókészség, a kulturális megértés, a társadalmi felelősségtudat és az aktív tanulási képesség. Ezen kompetenciák fejlesztésének célja, hogy az egyetemen vagy a főiskolán megszerzett szakmai ismereteket kiegészítse annak érdekében, hogy valóban égető társadalmi problémákra kínáljanak megoldást. A fiatalok kompetenciáinak feljlesztése egy strukturált tanulási folyamat (AIESEC experience) keretében történik, melynek célja az, hogy keretet, illetve fokozatosságot, valamint annak lehetőségét biztosítsa a tagok számára, hogy saját maguk építhessék fel tanulási folyamatukat. Az AIESEC Experience Az AIESEC programjai gondoskodnak arról, hogy a szervezetünkkel kapcsolatba kerülő egyéniségek közül mindenki megtalálja a számára legkedvezőbb lehetőséget a fejlődésre. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy programjaink résztvevői olyan értékekkel és tudással gazdagodjanak, melyek későbbi életükre, így a társadalomért és közös jólétért végzett cselekvéseikre is hatással vannak. Csapattag program A szervezetünkbe újonnan csatlakozott tagokat csapatokba allokáljuk, ahol konkrét munkaköri leírást, feladatokat és felelősséget kapnak. A csapattag programba való csatlakozás az első és legfontosabb lépés ahhoz, hogy tagjaink megkapják a lehetőséget vezetői képességeik fejlesztésére, hiszen gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, csapatélményben lehet részük, hozzáférést kapnak egy nemzetközi hálózathoz, valamint szakmai ismereteket szerezhetnek.

11 Csapatvezetői program A csapatvezetői programban tagjaink ismeretének tárháza a csapatépítés és csapatmenedzsment képességeivel bővülhet, hiszen nem csak a saját teljesítményükért, hanem más tagok munkájának eredményeiért is felelősséget vállalnak. Aki ezt a programunkat választja, saját előrehaladásán felül mások szakmai képességeinek és kompetenciáinak fejlesztésében is fontos szerepet vállal. Globális szakmai gyakorlati program Ez a program azoknak szól, akik nemzetközi színtéren szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni, hiszen az AIESEC világszerte több ezer gyakorlati helye közül mindenki megtalálja a számára leginkább kedvező lehetőséget, ahol elmélyedhet az általa preferált szakmai területben. A gyakorlatok általában hónapig tartanak, mely során a gyakornokok különböző vállalkozások, szervezetek üzleti projektjeiben vehetnek részt. Globális közösségfejlesztő program Globális hálózatunk révén a nemzetközi lehetőségeink számítanak a legintenzívebb tanulási folyamatoknak, melyet kínálunk. A globális közösségfejlesztő program célja a különböző kultúrákon átívelő pozitív hatás kifejtése azáltal, hogy a programot választók külföldön szociális és közösségfejlesztő tevékenységeket végeznek, melyek a tapasztalatok alapján rengeteg értéket képviselnek a fiatalok számára. Sokan új emberként térnek vissza a gyakorlatokról, ahol mind képességekben mind tudásban ugrásszerű fejlődést érnek el. Az AIESEC-es tapasztalati úton történő tanulási folyamat a mindennapi működés során valósul meg, ám külső érintettek számára melyek egyaránt lehetnek a fiatalok, valamint más szervezetek, például vállalatok - különösen fontos lehet a vezetői pozíciók, a szakmai gyakorlatcsere program, illetve a konferenciákon való részvétel lehetősége. Az AIESEC Magyarországon Az AIESEC Magyarországon 1972-óta van jelen, évi CLVI. törvény hatálybalépése óta közhasznú egyesületként fejti ki tevékenységét. Az Egyesület célja: Tevékenyen részt venni széles látókörű, modern szemléletű szakemberek képzésében, amellyel hozzá kíván járulni a magyar gazdaság és társadalom fejlődéséhez; Szorosabb kapcsolatot kiépíteni az elmélet és a gyakorlat, a diákok és szakemberek között, hazai és nemzetközi szinten; Támogatni és ösztönözni a nemzetközi megértést és együttműködést a különböző társadalmi, gazdasági rendszerű tagországok között;

12 Elősegíteni, hogy a diákok jobban megértsék a társadalom és a gazdaság aktuális problémáit; Elősegíteni, hogy a magyar vállalatok és intézmények olyan, gyorsan beilleszkedő, modern szemléletű, fiatal munkatársakat fogadhassanak, akik már pályájuk kezdetén értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkeznek. Az Egyesület elsősorban a magyar felsőoktatás diákjai és a frissdiplomás fiatalok részére fejti ki tevékenységét, melyet 2012-ben egy Budapesten működő központtal és az alábbi felsőoktatási intézményekben működő helyi irodákkal végzett: BCE - Budapesti Corvinus Egyetem BGF - Budapesti Gazdasági Főiskola o o o KKK Külkereskedelmi Kar KVIK Kereskedelmi,- Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar PSZK Pénzügyi és Számviteli Kar BME - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Debreceni Tudományegyetem Miskolci Egyetem Pannon Egyetem (Veszprém) Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Szent István Egyetem (Gödöllő) 11 helyi, valamint 1 nemzeti iroda működtetésével az AIESEC, mint Egyesület a 2012-es évben az alábbi tevékenységeket végezte kiemelkedő sikerrel. Külföldi szakmai gyakorlatcsere program Az AIESEC fiatalok széles körének kínál lehetőséget a nemzetközi programjainkban való részvételre. Szervezetünk tagjai sikert sikerre halmozva azon fáradoznak, hogy a szervezeten belüli munkalehetőségek, a különböző szervezeteknél eltöltött önkéntes gyakorlatok, valamint a partnervállalatok kihívó gyakornoki pozíciói között a főiskolai és egyetemi hallgatók könnyűszerrel megtalálják azokat a lehetőségeket, melyek releváns fejlődési lehetőséget biztosítanak számukra. Egy év alatt közel fiatal vesz részt az említett programokban az élet különböző területeiről úgy mint menedzsment, mérnöki tudományok, oktatás és társadalom-fejlesztés. A szakmai gyakorlati helyeket biztosító szervezetek számára is különleges érétéket képviselnek programjaink, hiszen az AIESEC-ben már bevált, innovatív módszereket saját szervezeti tanulási folyamataik keretében átvehetik és alkalmazhatják ben Magyarországon bővítettük azon iskolák körét, akik számára elérhető nemzetközi szakmai gyakorlati programunk, így már bármelyik magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója számára

13 elérhető a program, illetve nemzetközi önkéntes programunkba akár középiskolások is jelentkezhetnek, amennyiben szeretnék fejleszteni készségeiket, képességeiket, nyelvet tanulni, és mindeközben társadalmilag hasznos tevékenységet végezni. Kiutazó magyar diákok 2012-ben összesen 244 fiatal került be a gyakorlatcsere programunkba, s ment szakmai gyakorlatra az alábbi 37 ország valamelyikébe, ami pontosan kétszerese az előző évi eredménynek: Kimenő szakmai gyakorlatcsere Argentína India Olaszország Ausztria Indonézia Oroszország Belgium Izland Románia Brazília Japán Svájc Bulgária Kína Szerbia Csehország Kolumbia Szlovákia Egyiptom Lengyelország Tajvan Ecuador Litvánia Törökország Franciaország Malajzia Uganda Ghána Marokkó Ukrajna Görögország Mexikó Vietnám Hollandia Németország Horvátország Norvégia Magyarországra érkező külföldi hallgatók Az év során 512 külföldről érkező fiatal számára biztosítottak Magyarországi vállalatok, illetve szervezetek szakmai gyakorlati helyet, ez szintén több mint 110%-os növekedést jelent. A fiatalok a következő 54 ország egyikéből érkeztek: Bejövő szakmai gyakorlatcsere Amerikai Egyesült Államok Hong Kong Örményország Argentína India Panama Ausztrália Indonézia Portugália Azerbajdzsán Japán Puerto Rico Belgium Kanada Románia Brazília Kazahsztán Spanyolország Bulgária Kenya Svédország Csehország Kína Szerbia Egyesült Királyság Kolumbia Szingapúr Elefántcsontpart Lengyelország Szlovákia Finnország Litvánia Tajvan Franciaország Macedónia Törökország

14 Marokkó Fülöp- szigetek Mexikó Tunézia Ghána Németország Új- Zéland Görögország Nigéria Ukrajna Grúzia Norvégia Uruguay Guatemala Olaszország Venezuela Hollandia Oroszország Vezetői tapasztalat Szervezetünk globális szinten évről évre több, mint 740 irodájában nél is több vezetői pozíciót kínál. Tagjaink megtapasztalhatják, hogy mivel jár vezetőként tevékenykedni egy nemzetközi szervezetben. Sokan az AIESEC-ben tapasztalják meg életükben először, hogy mit jelent közösen kitűzött célokért, illetve mások munkájáért felelősséget vállalni személyes útjuk és fejlődésük egy új, a szervezet által lehetővé tett, intenzív szakaszában. A éves fiatalok a néhány fős csapatoktól kezdve a 80 fős Helyi Bizottságokon át akár a több, mint 600 taggal rendelkező országos szervezet irányításában is részt vehetnek, ahol olyan képességekre tehetnek szert, mint a delegálás, tervezés, utókövetés, coaching, kommunikáció, melyek jól kiegészítik a felsőoktatás elméleti tananyagát. Az AIESEC által elsajátítható vezetői tapasztalat nem csupán a fiatalok számára képvisel nagy értéket, hanem a szervezetünkkel együttműködő vállalatok részére is. Tagjaink a vezetőként elsajátított értékeket és tudást és tapasztalatot felhasználva a későbbiekben nagy hajlandósággal vesznek részt olyan civil társadalom által indított kezdeményezésekben, melyek a közjót hivatottak támogatni. Konferenciák, képzések Évente közel 500 olyan nemzetközi konferenciát rendez az AIESEC világszerte, amelyen a jelenlévők létszáma meghaladja a főt. A résztvevőknek lehetőségük nyílik elméleti tudásuk növelésére, gyakorlati tapasztalatok szerzésére különféle esettanulmányok / gyakorlatok megoldása során, illetve számos szervezet működik együtt az AIESEC-kel annak érdekében, hogy ezen szemináriumok keretében társadalmi, illetve szervezeti problémákra találjon választ az AIESEC-es tagok, illetve a szervezet iránt érdeklődő fiatalok innovatív gondolkodásának bevonásával. A 2012-es esztendőben nagy jelentőségű volt a már említett nyári nemzetközi konferencia, melyen több mint 350 diák vett részt 11 országból, Magyarország szervezésében. Emellett nagy hangsúlyt fektettünk meglévő konferenciáink fejlesztésére is: sok vállalati partnert vontunk be különféle szakmai témákban, illetve vezetői készségek erősítése terén, továbbá nagy hangsúly volt a nemzetközi facilitátorok részvételén is. Idén tagjainknak több, mint 20 országból volt lehetősége tapasztalt trénerekkel találkozniuk, akik nem csak jó minőségű képzéseket tartottak, de a kultúrák közti megértést is elősegítették. Magyarország 2010-ben elnyerte az AIESEC egyik legfontosabb globális stratégiai döntéshozó konferenciájának, a Global Leaders Summitnak a szervezési jogát, mely 2012-ben került megrendezésre

15 hazánkban. Február 13. és 29. között diákok, diákszervezetek, médiák, valamint a szervezet korábbi és jelenlegi vezetői gyűltek össze a világ több, mint 100 országából hazánkban Budapesten és Tapolcán. A konferencia szervezésekor fontosnak tartottuk, hogy a föld legkülönbözőbb pontjairól érkező delegációk egy árnyaltabb, gazdagabb képet kapjanak országunkról, ami nem csak a rendezvény színvonalának megítélését, de az országról alkotott imázst is kedvező színekben tünteti fel. A konferencia rendkívül sikeres volt, elnyerve az AIESEC nemzetközi központja és a külföldi tagszervezetek elismerését. Konferenciáink mellett rövidebb (pár órás, vagy egynapos) képzéseket, tréningeket szervezünk országszerte az egyetemisták és főiskolások számára, ahol a munkaerőpiacon később hasznos készségeket sajátíthatnak el, vagy bővíthetik nemzetközi látókörüket. Továbbá helyi irodáink a felsőoktatási intézmények hallgatói számára különböző rendezvényeken biztosítják, hogy lehetőségük nyíljon korunk társadalmi, gazdasági problémáit egymás közt, illetve szakértők segítségével megvitatni, megoldásokat keresni. Főbb konferenciáink 2012-ben: Téli konferencia (150 fő) Tavaszi bevonó konferencia (280 fő) SNP konferencia (130 fő) Central European Congress (340 fő) Őszi bevonó konferencia (130 fő) Munkáltatói Márka Kutatás 2012 felmérés Tizenkilencedik éve mértük fel a felsőoktatási intézmények hallgatóinak, és frissen végzett fiataloknak a munkaerőpiaci igényeit, véleményét. A 2012-es esztendőben ismét Munkáltatói Márka Kutatás néven futott nagyszabású projektünk, mely az ország 28 felsőoktatási intézményében végzés előtt álló hallgatók elhelyezkedéssel kapcsolatos preferenciáit méri fel, valamint képet nyújt a hazai vállalatokról kialakított véleményükről is. A felmérést tovább bővítettük, így a kutatás közel ember véleményét tükrözi, melyből mintegy frissen végzett hallgató. A projekt részeként egy konferenciát is szerveztünk, melyben igyekeztünk visszacsatolást adni az eredményekről. Többek között ennek is köszönhető, hogy a magyar média több fórumán is érdemben említésre került felmérésünk és külön mellékletet kaptunk a Figyelő heti magazinban. Munkánkkal szeretnénk segíteni a bizonyos régiókban hátrányos munkaerőpiaci helyzetben levő frissdiplomások elhelyezkedését, hozzájárulva ezzel napjaink égető magyarországi problémájának megoldásához.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 2009 év A 2009-es számviteli beszámoló még nem készült el, így a pénzügyi kimutatások 2008-as adatok alapján kerülnek bemutatásra. Budapest, 2010.02.13.

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Budapest, 2011. május 28.

Budapest, 2011. május 28. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Messzelátó Egyesület Budapest, 2011. május 28. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2014 Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi helyzet

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS 2007. év 2008. május Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 I. A TKA feladatainak rövid áttekintése... 5 I.1. Rövid történet... 5 I.2. 2007-ben kezelt programok

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés

A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés az Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez

Részletesebben

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS 213 ÉVES JELENTÉS 2 1 3 ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA Jobban teljesítünk A világ jobban teljesít A Concorde

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA... 3 3. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 8 4. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben