A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megvalósítani kívánt szakmai programjának részletes tartalmi bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megvalósítani kívánt szakmai programjának részletes tartalmi bemutatása"

Átírás

1 A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megvalósítani kívánt szakmai programjának részletes tartalmi bemutatása Ez a melléklet a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ szakmai programját mutatja be részletesen. A Központ céljainak megfogalmazása után az alábbi fő témakörök bemutatása következik, melyek kifejtése külön mellékletben is szerepel. A témák a következők 1. A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ kiállításának tématerve, a kiállítást leíró szinopszisok - kifejtés a 2. Mellékletben 2. Múzeumpedagógia - kifejtés a 10. Mellékletben 3. A konferencia témája, rövid vázlata - kifejtés a 12. Mellékletben 4. Informatikai fejlesztés koncepciója (tematikus adatbázis leírása, szükséges digitalizálási munkálatok bemutatása) - kifejtés a 13. Mellékletben A Központ feladata az emigráció és a diaszpóra jelenségének kiállítással, kiadványokkal és konferenciákkal való bemutatása, valamint a külhoni magyarság emlékanyagának nyilvántartására, feldolgozására és bemutatására irányuló tematikus adatbázis és honlap (Tudástár) létrehozása. A diaszpóra elnevezés a Központ létrehozása során a Kárpát-medencén kívül, elsősorban a történelmi emigrációs hullámok során Észak- és Dél-Amerikában valamint Ausztráliában letelepedett közösségekre vonatkozik. Az Emigrációs és Diaszpóra Központ célja Számos nemzetközi példa és korábbi hazai kezdeményezés igazolja a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ létjogosultságát. Ez az intézmény több nemzeti szintű stratégiai feladatot elláthat, többek között a diaszpórában élőkkel a kapcsolat kialakítását és fenntartását az ország nemzetközi hírének, elfogadottságának egyfajta speciális országmarketingként a diaszpórán keresztül pozitív irányban történő befolyásolását, valamint a turizmus serkentését. A kiállítás a hazai közönség és kifejezetten a történelem korábbi időszakait részleteiben még nem ismerő diákság számára olyan tájékoztatást nyújthat, melyben egyrészt megismerhetik Magyarország történelmét valamint a nemzetközi magyar diaszpóra jellemzőit is. A Központ ezen felül a kivándoroltak és leszármazottaik számára is egy kapcsolódási pontot jelenthet Magyarországgal, akik szívesen keresnek fel egy olyan intézményt, ahol a kivándorlás sorsfordító időszakának eseményeit átélhetik, és érezhetik a szülőföld szándékát a velük való kapcsolat megerősítésére. Ezzel az intézmény képes lesz érzelmi szálakat kialakítani a saját vagy szüleik, nagyszüleik származási országára már kevesebbet gondolókban, a magyarul már nem beszélő, többedgenerációs leszármazottakban is. Meg tudja majd erősíteni a diaszpórában élők nemzeti identitását és akár be tudja vonni őket a hazai kulturális vagy akár gazdasági és politikai folyamatokba is. A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ ezzel megvalósítja a nemzetpolitikai stratégiában a diaszpórával kapcsolatosan megfogalmazott célokat: megtalálni megszólítani megtartani érdekeltté tenni Magyarországhoz kötni. Emellett a megfelelően érdekfeszítő, a látogatómenedzsment és a modern múzeumpedagógia ismereteit felhasználó kiállítás általános érdeklődésre is számot tarthat a hazai és külföldi turisták körében. A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ kiállításának tématerve Ez a kiállítás egyrészt a Balassi Intézet Alagsorában található 400 négyzetméteres kiállító térben valamint az Intézet I. emeletén található kiállítási térben valósul meg állandó kiállításként, emellett az Alulában rendezett időszakos kiállításokra is sor kerül majd, melyek a migráció témakörében speciális témák feldolgozásával egészíthetik ki az állandó kiállítás mondanivalóját. A Központ szakmai programjának kiemelt része az állandó kiállításon bemutatni a kivándorlási hullámokat. Továbbá a kivándorlási hullámok társadalmi, gazdasági okait ( push-pull tényezők), az utazás módjait, körülményeit és az új hazába történő megérkezést és a diaszpóra életét is megismerhetik a látogatók archív fotók, eredeti dokumentumok, statisztikák, térképek, filmek, rekonstruált tárgyak, stb. segítségével. A kiállítás vezérfonala a személyes történetek bemutatása lesz (micro-history), az országos és globális történelembe (macrohistory) ágyazódóan. Az állandó kiállítás tehát az egyes emigrációs hullámok kiváltó okait, a kiutazás körülményeit valamint a diaszpórában létrejött közösségek életét mutatja be. Az állandó kiállításban a második és az ötödik kivándorlási hullám kiemelt figyelmet kap. Hiszen az 1867-es kiegyezést követően Trianonig közel 1,5-2 millióan emigráltak, döntően az USA-ba, és az a kivándorló hullám alapította meg a tényleges amerikai magyar diaszpórát. Az 1956-os forradalom és szabadságharc által kiváltott kivándorlási

2 hullám során közel 200 ezren hagyták el az országot. Sok emigráns, szemtanú még él, így ezt az időszakot számos személyes történettel lehet bemutatni. Tehát nemcsak fotókkal, dokumentumokkal, hanem sokkal inkább személyes elbeszélésekkel tárja majd a kiállítás a látogatók elé a történelmet, a kivándorlás okait, történetét. Nemcsak önéletrajzi írásokból lesz narrátor segítségével idézve, hanem a még élő emigránsok is megszólaltat a kiállítás anyaga. Fotók, dokumentumok, statisztikák, térképek, leírások segítségével válik érzékelhetővé, hogy milyen volt a XIX. század végi, XX. század eleji Magyarország; hogyan éltek a kivándorlási gócpontok településein az emberek, milyen tényezők miatt választották sokan a szülőföldjük elhagyását. A látogató nemcsak elolvashatja a kiutazásról szóló paneleket, hanem meg is hallgathat személyes kiutazási történeteket ( micro-history ), így hatékonyabban tudja megérteni, befogadni a kiutazás körülményeit. A személyes kivándorlási történeteken ( micro history ) túl, a kiállítási paneleken és vitrinekben mutatja be a kiállítás a figyelemre leginkább érdemes fotókat, utazási és személyes okmányokat (útlevelek, személyi igazolványok, jegyek, stb.) és egyéb dokumentumokat (levelek, képeslapok, naplók, újságok, stb.), emléktárgyakat (bőröndök, stb.). A legtöbb kiállítási téma tehát egyszerre tudományos igényű, ugyanakkor személyes is. A Központ a széles közönséget célozza meg, akik közül sokak számára egy-egy átlagos vagy példát mutató emigráns életének bemutatása adja a statisztikák, átfogó elemzések, dokumentumok megértését. Ezért a kiállítások koncepciójának kidolgozásakor törekszünk arra, hogy a témák interpretációjának ez az eszköze a megértést szolgáló módszerek között legyen. Az érdeklődők megismerhetik az amerikai magyar városrészek, a Little Hungary -k, mint például Cleveland, New Brunswick, Chicago, Toledo, Pittsburgh, stb. létrejöttét, virágkorát. Kiállítási paneleken és vitrinekben fotókat, használati és emléktárgyakat és egyéb dokumentumokat (levelek, képeslapok, naplók, újságok, évkönyvek, néptáncruhák, stb.) ismerhet meg a látogató, valamint filmeket tekinthet meg az ünnepségekről, rendezvényekről, stb. Különös tekintettel arra, hogy az emigráció közösségi élete az egyházakhoz kapcsolódott, hangsúlyozottan fontos, hogy az állandó kiállításban az emigránsok vallási életét is meg lehessen ismerni. A későbbi kivándorlási hullámok, valamint célországok (Kanada, Ausztrália, Argentína, Venezuela, Brazília, Nyugat- Európa ) a kiállítótér méretére való tekintettel, csak néhány tabló, fotók, dokumentumok, stb. segítségével lesznek bemutatva. Végezetül egy tabló mutatja be napjaink vándorlását is. Múzeumpedagógia A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ - kiállításával, a külhoni magyarság emlékanyagát feldolgozó adatbázisával - kiváló kereteket biztosít arra, hogy szinte az összes látogatói szegmens részesülhessen oktató/ismeretterjesztő múzeumpedagógiai programban az emigráció, diaszpóralét, identitás/identitások, kulturális diverzitás és asszimiláció témakörében. Az üzenetek megértését elősegítő és elmélyítő interaktivitás, a reflexió lehetősége elsődleges eszköze a kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai szolgáltatásoknak. Az emigrációs témának egy-egy szeletére fókuszáló múzeumpedagógiai programok elsősorban a két kiemelt (az 1867-es kiegyezés és Trianon közötti, valamint az 1956-hoz kapcsolódó) kivándorlási periódust és e két emigrációs hullámhoz kapcsolódó motivációkat és kulturális/társadalmi háttereket tárnak az érdeklődők elé. Az intézmény oktatási tevékenysége keretében általános iskolásoknak, középiskolásoknak, főiskolásoknak és egyetemistáknak tart rendhagyó, élményekkel, érzelmekkel teli, interaktív történelemórákat. A diákok kérdőíves játékokat tölthetnek ki, amelyek segítenek a tantervhez illeszkedő módon feldolgozni a látottakat, vagy az angolul tanulók például Kossuth Amerikában angol nyelven mondott beszédeinek másolatait kaphatják meg. Különböző témákhoz kapcsolódóan interaktív dokumentumfilm vetítést szervez a Központ. Például 1956 kapcsán Pigniczky Réka Hazatérés: egy szabadságharcos története című; az identitás fogalmának értelmezésekor az Inkubátor vagy a Megmaradni című film vetítése után beszélgethetnek a diákok az alkotóval, esetleg a filmben nyilatkozókkal, szereplőkkel is, amennyiben éppen itthon tartózkodnak. Az audiovizuális technológia mellett számos más lehetőség nyílik a kiállítások üzeneteinek interaktív átadására, mint pl. a Központ tudásterjesztő honlapjának tanulóbarát felületéről letölthető és nyomtatható oktatási segédletek. Figyelembe véve a rendelkezésre álló induló forások mértékét, a Központ múzeumpedagógiai programjának kialakításakor igyekeztünk minimálisra csökkenteni a mindennapos működés során felmerülő költségeket. A foglalkozásokat úgy terveztük meg, hogy azokat az online ötlettárból letölthető és nyomtatható feladatleírások, dokumentumok, egyéb anyagok segítségével a csoportokat vezető tanárok maguk le tudják vezetni, így nem feltétlenül terheli külön szakképzett munkaerő-igény (múzeumpedagógus), valamint papír/ nyomtatási/fénymásolási költség a Központot. Egyszeri, induló költséget a tananyagok és az azokhoz kapcsolódó dokumentumok kidolgozása, valamint néhány kellék beszerzése jelent.

3 Az intézmény finanszírozásának tükrében a későbbiekben külön idegenvezetők segítik ezt a munkát, akik a látogató csoport igényeit felmérve, a számukra legérdekesebb helyszínekre, sztorikkal mutatják be a tárlatokat. A fiatalok és az idősebbek részére egyaránt érdekes lehet olyan színészek jelenléte, valamelyik híres kivándorlónak beöltözve elmagyarázzák távozásuk okát és körülményeit, majd az új élet kezdésének történetét. Terveink szerint a látogatók magukra ölthetik majd egy-egy (híres) emigráns ruhájának korhű másolatát és készítenek fotót az adott ország ismert látványossága előtt (például a Sydney-i Operaháznál vagy a New York-i Empire State Buildingnél ) vagy a hajókikötőben. Szakmai konferencia A konferenciára a Balassi Intézet elsősorban azoknak a közgyűjteményeknek, archívumoknak a vezető munkatársai köréből kíván előadókat felkérni, amelyekkel a Központ működése vagy akár már annak előkészítése során kiemelten fontosnak tartja a szakmai tapasztalatcserét és az együttműködést. Ezen intézmények közé tartozik többek közt a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Néprajzi Múzeum és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei a Lakiteleki Népfőiskola Emigrációs Gyűjteménye, valamint a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet. A konferencia a közgyűjteményi értékőrzés, illetve értékmentés kérdésköre mellett a magyar emigrációval kapcsolatos tudományos kutatásokról is áttekintést kíván adni. Ennek érdekében olyan, a területtel foglalkozó intézmények munkatársi köréből tervez előadókat felkérni, mint az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet vagy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet. A konferencia ezáltal betekintést enged a magyar diaszpórakutatás jelenkori helyzetébe és aktuális eredményeibe is. Kiadvány A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ a megvalósítandó szakmai programja keretében egy magyar-angol nyelvű katalógust is szeretne megjelentetni, amely az állandó kiállítás vezetője. Ez a kiadvány a széles nagyközönségnek szól. Fő célja az ismeretterjesztés, az állandó kiállítás befogadásának, megértésének segítése. Közönséghasznosítás A Központ az emigráció és a diaszpóralét jelenségét bemutató tevékenysége során a várható közönség alábbi főbb csoportjait a következő módokon kívánja megszólítani: 1. Az összes közönségcsoport számára: Az emigráció és a diszpóralét állandó és időszakos kiállításokkal való bemutatása A külhoni magyarság emlékanyagának nyilvántartása (adatbázis) és online hozzáférhetősége (honlap) 2. Elsősorban a külhoni magyarság (magyarságismeret szakos diákok; kárpát-medencei, határon túli magyarok, akik Budapestre látogatnak; diaszpóra vagy határon túli témájú rendezvények közreműködői és közönsége; emigráns közösségek tagjai, hazalátogatók; magyarul beszélő és már nem beszélő, többedgenerációs leszármazottak) számára: Kapcsolatfelvétel a diaszpórában élőkkel 3. Egyetemi hallgatók, tanáraik és kutatók számára: Migrációs kutatások, tudományos tevékenység támogatása: tematikus adatbázis rendelkezésre bocsátása kutatási célokra Tudományos konferencia 4. Az általános iskolák felsőtagozatos tanulói és középiskolások és tanáraik számára: múzeumpedagógiai csoportos foglalkozások kereteinek biztosítása online tanári segédlet egyéni látogatók számára korosztályok szerinti feladatlapok (QUIZ) A várható közönség csoportjai tehát a következők: 1. általános iskolák felsőtagozatos tanulói, középiskolások, gimnazisták és tanáraik 2. egyetemisták, PhD-hallgatók és tanáraik, kutatók 3. magyarságismeret szakos diákok 4. kárpát-medencei, határon túli magyarok, akik Budapestre látogatnak 5. diaszpóra vagy határon túli témájú rendezvények közreműködői és közönsége 6. emigráns közösségek tagjai, hazalátogatók

4 7. magyarul beszélő és már nem beszélő, többedgenerációs leszármazottak 8. a diaszpóra magyarságának hazai rokonai, barátai 9. külföldi turisták 10. egyházak, gyülekezetek 11. az emigrációval, a külhoniakkal foglalkozó, hazai civil és non-profit szervezetek 12. kárpát-medencei, nyugat-európai, tengeren túli magyar szervezetek Informatikai eszközök A kiállítás informatikai eszközei a meghirdetett magasabb szintű célokhoz igazodóan alábbi célokat szolgálják: reprezentáció: a Központ külvilág felé mutatott honlapja, névjegye és a kapcsolatteremtés lehetőségei információszolgáltatás: a kiállítás bemutatása és a kiállítás állandó és időszakos programjairól szóló információk tudás terjesztés: a kiállítás mögött álló tudományos-makróhistóriai és személyes-mikrohistóriai tartalmak szervezett, böngészhető és bővíthető megjelenítése egy tudásbázisra támaszkodva tudásgyűjtés: a honlapnak potenciálisan képesnek kell lennie egy felületen kerszetül mikrohistóriai adatok gyűjtésére és (moderáció és lektorálás mellett) a tudásbázisba szervezésére A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ feladata az emigráció és diaszpóra témák sokrétű bemutatása. Ennek megfelelően a létrejövő weboldal saját tartalmakat is közöl, illetve már létező gyűjtemények is elérhetőek róla. Fontos tehát a koordináció, mert a már korábban elkészült kataszterek jelentős segítséget nyújthatnak ennek az adatbázisnak a létrehozásában. Az állandó kiállítási anyagot is gyarapíthatja az eddig kutatások eredménye, hiszen előkerülhettek olyan hagyatékok, gyűjtemények, amelyek Magyarországra történő szállítása, itthoni bemutatása indokolt. Az emlékanyag gyűjtése, bemutatása, tehát a tudástár létrehozása érdekében a központ felveszi a kapcsolatot elsősorban a tengeren túli magyar szervezetekkel, egyesületekkel, magyar házakkal, könyvtárakkal, médiumokkal. A munkába a Balassi Intézet magyarságismereti képzésén résztvevő hallgatók is be lesznek vonva: a kurzus része lesz élmény feltöltése, emlékanyag dokumentálása, megosztása. Továbbá az Alumni programon keresztül még szélesebb réteg elérhető. Természetesen a feltöltött anyagokat a nyilvánosságrahozatal előtt szűrni, lektorálni szükséges. Alapvető követelmények A fentiekből következően az alábbi alapvető követelmények támaszthatóak (a nyilvánvalókon túl) a honlappal kapcsolatban. 1. Legyen képes a tudásbázis szervezett kezelésére. 2. Legyen online adminisztrátori felülete, hiszen a tudásbázis folyamatosan bővülni fog, illetve a kiállításhoz kapcsolódó eseményeket is meg kell jeleníteni rajta. 3. Tudja kezelni az esetlegesen harmadik szereplők által közölt anyagokat is és integrálni a tudásbázis struktúrájába. Az emigráció és diaszpóra terület tudásstruktúrája A honlap struktúráinak követniük kell a terület tudásstruktúráját. Az elképzelés szerint a tudáselemek két nagy kategóriába sorolhatóak: tudományos-makrohistória és személyes-mikrohistória kategória. A tudományos-makrohistóriai megközelítés alapelemei a következők: migrációs hullámok (történelmi időszak, push és pull faktorok, befogadó országok, statisztikák) helyszínek (magyarországi és külhoni országok, települések) létrehozott külhoni intézmények, csoportok, egyházak és ezek látható megjelenései (épületek, szobrok, stb.) korabeli dokumentumok (törvények, hajónaplók, stb.) elemzések, leírások A személyes-mikrohistóriai megközelítés alapelemei: személyek (magyarországi lakóhely, migrációs célpont, migráció időpontja) személyes történetek otthoni és külhoni kapcsolódások (intézményekhez, más személyekhez) Mindkét esetben két kiemelt leíró struktúra a kronológia és a geográfia. A tudásbázisnak ezeket a struktúrákat kell leképeznie. A honlap egyik elsődleges célja a tudástár struktúráinak vizuális megjelenítése.

5 2. számú melléklet. A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ kiállításának tématerve, a kiállítást leíró szinopszisok A szakmai program központi eleme a kivándorlási hullámok bemutatása egy állandó kiállítás keretein belül. Ezen a kiállításon a kivándorlási hullámok társadalmi, gazdasági okait ( push-pull tényezők), az utazás módjait, körülményeit és az új hazába történő megérkezést és a diaszpóra életét ismerhetik majd meg a látogatók, - archív fotók, eredeti dokumentumok, statisztikák, térképek, filmek, rekonstruált tárgyak, stb. segítségével. A kiállítás vezérfonala a személyes történetek bemutatása lesz (micro-history), az országos és globális történelembe (macro-history) ágyazódóan. A fő tematikai egységek a következők: 1.) A nulladik kivándorlási hullám Az első, az augusztus 13-i világosi fegyverletétel és az 1867-es kiegyezés között, politikai okokból, tömegesen menekülőket megelőzően, csak néhány kalandvágyó vándor élt Amerikában. Például Kováts Mihály óbester, gróf Benyovszky Móric, Pollereczky János huszárőrnagy, akik részt vettek az amerikai szabadságharcban is. Haraszthy Ágoston az 1770-es években telepedett le és alapította meg az amerikai szőlészetet. A magyarországi magyarok közé beolvadt zsidóság jeles képviselői közül is, akik magyar zsidóként határozták meg önmagukat, számosan útra keltek. Többek között Spitzer Benjámin, Krajtsir Károly tudós, Löw Vilmos, a Heilprin család. 2.) Az első kivándorlási hullám Az augusztus 13-i világosi fegyverletétel és az 1867-es kiegyezés között megközelítőleg 3-4 ezer magyar menekült el hazájából, a politikai megtorlás elől. Többségük a Balkánon keresztül először az Oszmán Török Birodalomba, majd onnan Nyugat-Európába, de döntően az USA-ba és Ausztráliába vándorolt. A szabadságharc menekültjeit Ausztráliába elsősorban a Victoria-i aranyláz vonzotta ben már nagy létszámban éltek magyarok Sydney-ben, Melbourne-ben. Latin-Amerikában is közel kétszáz honvéd telepedett le ebben a történelmi időszakban. 3.) A második kivándorlási hullám Trianon előtt, 1867 után, a kiegyezést követően, elsősorban a nehéz megélhetés miatt, főleg észak-keletről (Ung, Zemplén, Hajdú, Szabolcs, Borsod, Sáros megyékből) vándoroltak ki tömegek, döntően az Amerikai Egyesült Államokba. Ausztráliába csak szórványosan érkeztek, főként magányos férfiak, akik ausztrál nőkkel kötött házasság révén hamar asszimilálódtak. Latin-Amerikába, főleg Brazíliába, Argentínába vándoroltak ki, elsősorban földművesek. Az 1870-es években, az USA-ban, komoly igény volt a munkásokra a bányászatban és az acéliparban, ezért toboroztak kétkezi munkásokat; 1867-től 1914-ig, több mint 2 millióan vándoroltak ki, elsősorban az Egyesült Államokba. A második hullám emigránsai döntően pénzt akartak keresni és haza akartak jönni. Tehát a kivándorlásnak nem politikai, hanem elsősorban gazdasági, másodsorban társadalmi okai voltak. Az emigránsok önmagukat vendégmunkásként határozták meg. Tőkét szerettek volna összegyűjteni, hogy majd visszatérve hazájukba, földet vehessenek, illetve más módon anyagilag stabilabb életkörülményeket alakítsanak ki maguk számára. Az állandó kiállításban tehát a második és az ötödik kivándorlási hullám kiemelt figyelmet kap, hiszen ez a két kiemelkedő emigrációs hullám: Az 1867-es kiegyezést követően Trianonig közel két millióan emigráltak, döntően az USA-ba, és az a kivándorló hullám alapította meg a tényleges amerikai magyar diaszpórát. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után közel 200 ezren hagyták el az országot és még sok 56-os emigráns, szemntanú él, akik személyes történeteikkel jelentősen segíthetik a látogatók elé tárni a múlt részleteit. Fotók, dokumentumok, statisztikák, térképek, leírások segítségével ismerhetik meg a látogatók, milyen volt a XIX. század végi, XX. század eleji Magyarország; hogyan éltek a kivándorlási gócpontok településein az emberek, milyen tényezők miatt választották sokan a szülőföldjük elhagyását. A látogató nemcsak elolvashatja a kiutazásról szóló paneleket, hanem meg is hallgathat személyes kiutazási történeteket ( micro-history ), így hatékonyabban tudja megérteni, befogadni a hazai környezetet, a kiutazás körülményeit és a befogadó új otthont. A kiutazás körülményeit bemutató személyes történetek rögzítéséhez többek között az alábbi könyvek is felhasználásra kerülnek: 1. Dániel Ferenc Orosz István [1988]: Ah, Amerika! Dokumentumok a kivándorlásról Gondolat, Budapest, 181 old. 2. Egy kivándorló zsebkönyve, írta egy kivándorló. Légrády Testvérek, Budapest, Eszterhás István [1978]. Száműzött a szabadság igájában. A szerző kiadása, Cleveland, OH, 238 old.

6 4. Eszterhás István [1980]: Kovács Mihály hajóra száll. Történelmi regény. I-II., a szerző kiadása, Cleveland, OH, old. 5. Kmeczkó István [2006]: Volt egyszer egy Amerika. Lilium Aurum Kiadó, Dunaszerdahely, 125 old. 6. Oravecz Imre [2012]: Kaliforniai fürj. Jelenkor Kiadó. 622 old. 7. Tezla, Albert (szerk.) [1987]: Valahol túl, meseországban Az amerikás magyarok I-II. kötet, Európa Könyvkiadó, Budapest, old. 8. Tonelli Sándor [1929]: Ultonia. Egy kivándorló hajó története. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 201 old. 9. W. Halász Rózsi [1940]: A mai Amerika. Asszonyszemmel. Utazásom az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. Franklin Társulat, Budapest, 130 old. A tömeges méreteket öltő kivándorlásnak a magyar parlament szeretett volna véget vetni, ezért 1881-ben megszületett a kivándorlási ügynökök tevékenységéről szóló, majd 1903-ban az ún. kivándorlási törvény, amelyben többek között korlátozták az útlevélhez jutást. Tehát nem az okokat akarták megszüntetni többek között földreform végrehajtásával, hanem a tüneteket kezelték, azaz a kivándorlást próbálták rendészeti úton megfékezni. Az utóbbi jogszabály elfogadását hosszas parlamenti vita előzte meg. A látogatók belehallgathatnak ebbe a parlamenti vitába is. A kivándorlókat is foglalkoztatta a fenti probléma. Az Amerikai Nemzetőr 1895-ben, a Kivándorlási Értesítő 1904-ben és a Szabadság 1909-ben is közölt cikkeket. Ez utóbbi pályázatot hirdetett meg, Miért jöttem ki Amerikába? címmel. Ezekből az írásokból is olvashatnak a látogatók majd idézeteket. A magyarok döntően az északkeleti parti, acél-, és vasút-ipari, valamint bányavárosokban telepedtek le, mert bányákban, kohókban, gyárakban kaptak állást. A kivándorlók cca 20%-a visszatelepült. Sokan ingáztak, ám aki egyszer megtapasztalta az amerikai szabadságot, életformát, már nem tudott könnyen visszailleszkedni. Az es években, Kanadába is települtek át kivándorlók. Ennek oka az volt, hogy a mezőgazdasággal szerettek volna foglalkozni. A családok ekkor alapították meg az alábbi kanadai településeket: Esterházy, Békevár, Kaposvár, Otthon. Trianon után sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy nem tudnak, vagy nem akarnak visszatelepülni. Így sokan a családot is kivitették, magyar házastársat választottak. Ez a kivándorló hullám alapította meg a tényleges amerikai magyar diaszpórát. A XIX.-XX. század fordulójára, az USA-ban magyar kolóniák jöttek létre. Ekkor fogtak a kinti magyar közösséges tagjai, - saját pénzükre és erejükre támaszkodva, - templomépítésbe, iskolákat és újságokat alapítottak. Létrejöttek a magyar szervezetek, kocsmák, üzletek is. Amerikában a nemzeti identitás szorosan kapcsolódik a vallási identitáshoz. Az USA-ban döntően az egyházak körül alakult ki a magyar közösségi tér. Jelentős volt a szerepe a betegsegélyező, testvérsegítő egyesületeknek is, hiszen a bányákban, gyárakban sokszor történt szerencsétlenség, és sem a nyomorékká vált munkás, sem özvegye vagy az árvák nem számíthattak a munkaadók vagy az amerikai kormány támogatására. Ezért jöttek létre ezek a fraternális egyletek, melyek a különböző társadalmi, kulturális, színjátszó, atlétikai, hazafias egyesületekkel (Amerikai Magyar Szövetség, Gömör Megyeiek Klubja, Első Magyar Önképző Egylet, New Yorki Magyar Műkedvelő Társaság, Teleky Dráma Egylet, stb.) kiegészülve, a nemzeti kultúra megnyilvánulásának és megőrzésének fontos műhelyei lettek. Az érdeklődők megismerhetik a magyar városrészek, a Little Hungary -k, mint például Cleveland, New Brunswick, Chicago, Toledo, Pittsburgh, stb. létrejöttét, virágkorát. Kiállítási paneleken és vitrinekben fotók, használati és emléktárgyak és egyéb dokumentumokat (levelek, képeslapok, naplók, újságok, évkönyvek, néptáncruhák, stb.) valamint ünnepségekről, rendezvényekről, stb. készült filmeket tekinhetnek meg a kiállítás látogatói. A falvak, kisvárosok életében ahonnan kivándoroltak a magyarok központi jelentősége volt a templomnak. Az új hazában is vágytak az igére, a közösségre, ezért egyesületekbe tömörültek, majd 1891 májusában Cleveland-ban, júliusban Pittsburgh-ben, később sorra alapították meg a magyar református gyülekezeteket. Az első két református egyházközséget Pittsburgh-ben és Cleveland-ban alapították, 1891-ben, és az első magyar református templomot ben, Pittsburgh-ben építették ben tartották az első magyar nyelvű katolikus misét Cleveland-ben, és egy évvel későtt megépült a Szent Erzsébet templom. Különös tekintettel arra tehát, hogy az emigráció közösségi élete az egyházakhoz kapcsolódott, hangsúlyozottan fontos, hogy az állandó kiállításban az emigránsok vallási életét is meg lehessen ismerni.

7 4.) A harmadik kivándorlási hullám Trianon után, a II. világháború előtt politikai, világnézeti és egzisztenciális okokból vándoroltak ki, részben a polgári értelmiség és a művészek soraiból, valamint a magyarországi zsidóság egy kis hányada - ők döntően az USA-ba. Az as években kb. 100 ezren vándoroltak ki; ekkor a fő célpont Kanada lett, ott mintegy ezren telepedtek le. Latin- Amerikába, főleg Kubába és Mexikóba is számottevően menekültek, elsősorban a határon túlra került térségekből: Felvidékről, Erdélyből, Vajdaságból. Az I. világháború befejezése után Délvidékről és a Mura mentéről mentek a magyarok Ausztráliába, ám az 1930-as évek elején a létszámuk még mindig csak a 300 felé közelít. Az évtized végén közel 800-an, döntően zsidó származásúak menekültek az ötödik kontinensre. Kanadába ekkor indult meg a tömeges kivándorlás, és Ontario és Québec tartományok, Torontó, Montréal és Hamilton városok voltak a fő célpontok. A bevándorlók főként a dohányiparban kaptak munkát. 5.) A negyedik kivándorlási hullám A második világháború után, az USA-ba kb. 21 ezer, Kanadába kb. 15 ezer, Ausztráliába kb. 15 ezer személy vándorolt ki. További 16 országba 17 ezren, Ausztriába kb. 60 ezren mentek, így összesen kb. 150 ezren hagyták el az országot. A magyarok első nagyobb kivándorlási hulláma Ausztráliába az közötti időszakban kezdődött. Fő célpont, a munkalehetőségek függvényében, Adelaide, Melbourne, Newcastle, Perth, Sydney volt. Latin-Amerikába is közel ezren érkeztek a II. világháború után. A tömeges emigráció célországai Venezuela, Argentína, Brazília voltak. Ezek a későbbi kivándorlási hullámok, valamint célországok (Kanada, Ausztrália, Argentína, Venezuela, Brazília, Nyugat-Európa ) a kiállítótér méretére való tekintettel, csak néhány tablón, fotók, dokumentumok, stb. segítségével lesznek bemutatva. 6.) Az ötödik kivándorlási hullám 1956 ősze és 1957 tavasza között közel 200 ezren léptét át a határt. Az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő kivándorlási hullám is részletesen be lesz mutatva a kiállításon, hiszen még sok emgiráns, szemtanúk él és sok személyes történet is fennmaradt ebből a korszakból. Tehát nemcsak fotókkal, dokumentumokkal, hanem sokkal inkább személyes elbeszélésekkel tárja majd a kiállítás a látogatók elé a történelmet, a kivándorlás okait, történetét. Nemcsak önéletrajzi írásokból lesz narrátor segítségével idézve, hanem a még élő emigránsok is meg lesznek szólaltatva. Ebben segítséget nyújthat a Hadtörténeti Intézet és Múzeum november április 1. között nyitva tartó, az 1956 Kitaszítva, befogadva című kiállítása, amely az 1956-os forradalomról és szabadságharcról szólt. Továbbá a Lakitelek Alapítvány és Népfőiskola: Emigrációs Gyűjtemény, az Emigráció a hazáért c. állandó kiállítása, amelynek része az 1956-os Emlékszoba, amelynek fotóit vitéz Bánkúty Géza adományozta a Központnak. Kanada, lakossága támogatásával, közel 38 ezer magyar menekültet fogadott be 1956-ban. A népességszámához viszonyítva Kanada fogadta be a legtöbb bevándorlót a levert forradalom után. A menekültek többsége az USA-t választotta. Második számú célország Kanada volt, ám közel 15 ezren Ausztráliában (és Új-Zélandon) telepedtek le. Latin- Amerikába, döntően Brazíliába, Argentínába, Venezuelába, Chilébe összesen kb. 4 ezren mentek. 7.) A hatodik kivándorlási hullám között folyamatosan érzékelhető volt a disszidálás jelensége; különösen az es években sokan hagyták el az országot. A rendszerváltozások éveiben Erdélyből is sok magyar vándorolt ki Ausztráliába és az USA-ba, valamint a délszláv háború idején is menekültek el magyarok Horvátországból és Szerbiából. 8.) A hetedik kivándorlási hullám Ma is létezik kivándorlás Amerikába a jobb jövő, a jobb megélhetés reményében. Az új bevándorlók egy része nem tart kapcsolatot magyar közösségekkel és gyorsan asszimilálódik. Azonban vannak olyanok is, akik továbbra is fontosnak tartják magyar nemzeti identitásukat és részt vesznek a helyi magyar szervezetek, egyházak életében. Jelenleg Nyugat-Európa, döntően Ausztria, Németország és Nagy-Britannia a kivándorlási célterület, azaz az elsődleges célországok változtak a korábbi kivándorlási hullámokhoz képest: a kivándorlók a tengeren túl helyett az Európai Uniót választják. Módszertan A személyes kivándorlási történeteken ( micro-history ) túl, a kiállítási paneleken és vitrinekben fotók, utazási és személyes okmányok (útlevelek, személyi igazolványok, jegyek, stb.) és egyéb dokumentumok (levelek, képeslapok, naplók, újságok, stb.), emléktárgyak (bőröndök, stb.) lesznek bemutatva.

8 A micro-history bemutatására jó példák a Nemzeti Szeptember 11. Emlékmúzeum (National September 11. Memorial&Museum), New York, USA interaktív kiállítási paneljei A legtöbb kiállítási téma egyszerre tudományos igényű, ugyanakkor személyes is. A Központ a széles közönséget célozza meg, akik közül sokak számára egy-egy átlagos vagy példát mutató emigráns életének bemutatása adja a statisztikák, átfogó elemzések, dokumentumok megértését. Ezért a kiállítások koncepciójának kidolgozásakor törekszünk arra, hogy a témák interpretációjának ez az eszköze a megértést szolgáló módszerek között legyen. Együttműködés más szervezetekkel A kiállítás és a tudástár szakmai anyagának összeállítása elsősorban a külföldi magyar diaszpóra szervezeteivel, illetve a diaszpóra kutatásban már komoly eredményeket elért külföldi és hazai intézménnyekkel való együttműködésen alapszik majd. Ezek a szervezetek például: Amerikai Magyar Alapítvány Múzeuma (New Brunswick, NJ, USA) Az 1955-ben létrehozott Alapítvány fő célja elősegíteni a megértését és elismerését a magyar kulturális és történelemi örökségnek az Amerikai Egyesült Államokban. Az Alapítvány kezelésében található egy múzeum, egy több mint 60 ezer kötetes könyvtár és egy levéltár is. Az 1989-ben megnyitott Múzeum gyűjteménye az amerikai magyar bevándorlók életének jellemzőit bemutatja be, a képző- és népművészetre, a folklórra fókuszálva. A rövid- és hosszútávú tárlatok rendezésére alkalmas kiállítótérben bemutatkozik a magyar naív művészet, továbbá amerikai és magyar művészek, fotóművészek is, valamint önálló kiállításokat is rendeznek amerikai magyar történelem, kultúra, művészet és hagyomány témakörökben. A múzeumot úgy hozták létre, hogy az alkalmas állandó és időszaki kiállítások bemutatására is. Az Alapítvány számos gyűjteményében nagy számban találhatók különböző tárgyak, amelyek Magyarország gazdag kulturális történelmét és a magyarok az amerikai életmódhoz való különböző hozzájárulását szemlélteti. A Múzeum gyűjteményének fő középpontjában azon művészek munkássága áll, akik Magyarországon születtek és pályafutásukat Amerikában bontakoztatták ki. Magyar Örökség Múzeum (Cleveland, OH, USA) A Cleveland-i Magyar Történelmi Társulat múzeuma az Ohio állambeli magyarok történetével foglalkozik. Magyar műalkotásokat, népviseleteket, egyéb kulturális örökséget mutat be. A Társulat célja, hogy tovább éltesse a magyar

9 bevándorlók történelmét, hagyományait és ismertté tegye hozzájárulásukat városuk fejlődéséhez, Cleveland egész életéhez. Tagjai meg akarják akadályozni azt, hogy a magyarság életéről tanúskodó iratok, könyvek, a magyar hagyományokat őrző dísztárgyak elkallódjanak. Elejét kívánják venni annak, hogy az idősebb nemzedék távozásával a fiatalokat már közömbösen hagyja elődeik élete, saját múltjuk. Feladatuknak tartják a magyar kultúra és történelem, a magyar múlt megismertetését az egész amerikai közösséggel, ideértve a már itt született és magyarul már nem tudó generációkat is. Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma (Cfát, Izrael) A magyarországi, erdélyi, szlovákiai, kárpátaljai, bácskai, bánsági és burgenlandi magyarajkú zsidó közösségek múltjával, kultúrájával, eredeti környezetüket alapvetően befolyásoló értékeit mutatják be. A múzeum legfőbb célkitűzései közé tartozik a magyarajkú zsidó közösségek múltjáról, hagyományairól, életmódjáról tanúskodó anyagok, történelmi dokumentumok, a zsidóság kiemelkedő személyiségei bemutatásával hozzájárulni a jelenkori izraeli társadalom legfontosabb kérdéseinek megvilágításához, megértéséhez, elősegíteni a nemzedékek egymásra találását, a múlt helyes megértését és kellő értékelését. A múzeumban megtekinthető kiállítás tárgykörök és részlegek szerint többek között a zsidóság kegyszereit, vallását és hagyományait, nevelési és oktatási intézményeit, hagyományos foglalkozási ágazatait, életmódját, ünnepeit a Holocaust borzalmait, a zsidó ellenállási mozgalmat és mentőakciókat, magyar zsidók háborús részvételét szemlélteti, ismerteti. A múzeum számítógépes információs központtal is rendelkezik. Amerikai magyar szervezetek (pl. Amerikai Magyar Koalíció, amely országos szintű non-profit szervezet és amely az amerikai magyar ügyek széleskörű megismertetését és megértését segíti elő) Balassi Intézet külföldi magyar intézetei (különösen Párizs, Bécs, Róma, Berlin, New York, Brüsszel, stb.) A regensburgi egyetemen működő Magyar Intézet (az egykori müncheni Magyar Intézet) Célja Magyarország és Magyarország határain kívül élő magyar népcsoportok történelmének, kultúrájának, társadalmának, politikai és gazdasági életének tudományos kutatása, különös tekintettel a más európai államokkal és nemzetekkel való kapcsolatokra. Továbbá a magyar vagy a magyar vonatkozású kultúra nyilvános bemutatása elsősorban a zene, a szépirodalom és a szépművészet terén, szintén a külső kapcsolatok összefüggésében. Amerikai Magyar Múzeum (Passaic, NJ, USA) Az 1981-től létező múzeum 2014 márciusában bezárt. Népművészeti tárgyakat, festményeket és 1956-os dokumentumokat állítottak ki. Ezeket egyelőre raktározzák.. a diaszpóra egyházi szervezetei, különösen olyan egyházközségek, melyek magyar gyűjteménye veszélyeztetett a külföldi egyetemeken működő magyar tanszékek (pl. Rutgers Egyetem, New Jersey, USA) Főként időszaki illetve tematikus kiállítások esetében a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ együtműködésre törekszik a magyar diaszpóra tárgyi anyagát gyűjtő hazai intézményekkel is: Magyar Nemzeti Múzeum A Nemzeti Múzeum hatalmas emigrációs anyaggal rendelkezik. Itt van például a Kossuth és a Teleki hagyaték nagy része is. A Történeti Fényképtár számos archív fotót őriz a dualizmus korában történt kivándorlással kapcsolatban. Jó néhány felvételük van a XIX. század végi XX. század eleji és a két világháború közötti amerikai magyar emigrációról. A Múzeum továbbá szervezett már kiállítást a magyar származású Nobel-díjasokról is. Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) A múzeum munkatársai részt vettek a Pennsylvania-i magyarság épített, tárgyi és szellemi örökségének feltárásában: népi építészeti felméréseket, fotódokumentációt, hangzó- és fényképfelvételeket készítettek az egykori magyar többségű bányásztelepülésen, Vintondale-ben. Az amerikai magyar emigráns közösség életmódját dokumentáló épületet és berendezéseit (Bagu Balázs hagyatéka) megvásárolták, hazaszállíttatták és hamarosan kiállítják.

10 Lakitelek Alapítvány és Népfőiskola: Emigrációs Gyűjtemény A Lakiteleki Népfőiskola a magyar emigráció központja, az Emigrációs Gyűjteménynek a Kölcsey Ház ad otthont. Évtizedes gyűjtőmunkával a világ minden részéből több ezer könyv, plakát, kisnyomtatvány, röplap, újság, dokumentum, fénykép, levéltári és tárgyi hagyaték ad hiteles képet a nyugat-európai és a tengerentúli magyar közösségek, alkotók, írók életéről, politikai, társadalmi, irodalmi, művészeti és egyházéleti tevékenységéről. Az Emigráció a hazáért állandó kiállítás része az 1956-os Emlékszoba, amelynek fotóit vitéz Bánkúty Géza adományozta a Központnak. A Mindszenty Emlékszobában a bíboros életét mutatják be gyerekkorától haláláig, fotókon, személyes tárgyakon, dokumentumokon keresztül. Tollas Tibor a Gyűjtemény egyik kurátora volt, és az Ő emlékére is berendeztek egy termet. Mintegy négyezer magyar tanuló tárgyi emlékeit (50 érettségi tablót, iskolazászlót, osztálynaplókat, évkönyveket, iskolaújságot, néptánccsoport ruháját) gyűjtötte össze a németországi Burg Kastl-ban 1958-tól 2006-ig működő gimnázium öregdiákjainak egyesülete és az anyagot április 29-én átadta a Lakiteleki Népfőiskola Emigrációs Gyűjteményének. Petőfi Irodalmi Múzeum Az emigráció irodalmával kapcsolatos anyag régóta gyűjtemény-gyarapítási szempontja a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, ezért kerülhetett intézményükbe a Cs. Szabó László-hagyaték vagy a dél-amerikai magyar sajtót reprezentáló gyűjtemény, később az egyedülállónak számító, mintegy számot kitevő napilap- és folyóiratgyűjtemény Münchenből. A rendelkezésükre álló dokumentumok legkutatottabb és legnépszerűbb szelete jelenleg a Márai-hagyaték. Elsődleges céljuk, hogy az intézményen belül folyó emigrációs tematikájú feldolgozómunka eredményeiről tudósítva segítsék az érdeklődők tájékozódását, valamint a kutatók munkáját, önálló internetes portál formájában. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Az SRK Tudományos Gyűjteményei a Tiszáninneni Református Egyházkerület intézménye, a Sárospataki Református Kollégium keretei között működik, évtizedek óta gyűjti és rendszerezi a diaszpóra hagyatékot. A XIX. század végi és XX. század eleji kivándorlási hullám innen is sok református embert sodort Amerikába. A kint megalapított gyülekezetekben, a kivándoroltak kérésére, Magyarországról küldtek lelkészeket, akik közül többen Sárospatakon végeztek. Hozzájuk látogatott ki több alkalommal Újszászy Kálmán, aki összegyűjtötte az emigrációban megjelent magyar könyveket, folyóiratokat, újságokat, naptárakat, a gyülekezetek életét dokumentáló kiadványokat, évkönyveket, emlékkönyveket, aprónyomtatványokat. Az itt őrzött Amerikai Református Gyűjtemény könyvanyagát könyvtári, a periodikák folyóirattári, a kéziratokat, fotókat, hangszalagokat adattári módszerrel tárják fel. Az Adattárban kéziratok, könyvek, aprónyomtatványok mellett található közel 200 rendszeres kiadvány, újság, kalendárium, amelyet a nyugati magyarság adott ki. Jelenleg is közel 20 ilyen kiadvány érkezik ide rendszeresen. A 420 ezer egységet tartalmazó Nagykönyvtár számos külföldi emigráns hagyatékának nyújt helyet, amelyek között a legjelentősebb a CD-s katalógussal is rendelkező, 11 ezer egységből álló Cs. Szabó László könyvtár. Ugyancsak a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei között található meg Molnár Mária mártír misszionárius hagyatéka: Pápua Új-Guinea-i edények, kötények, kutyafogak, egyéb használati tárgyak. A Kollégiumban egyes könyvek duplum példányban találhatók, amelyeket el lehetne kérni a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ számára. Somogyi Károly Megyei és Városi Könyvtár: Vasváry-Gyűjtemény Vasváry Ödön lelkészi tevékenysége mellett az 1920-as években kezdett el foglalkozni az amerikai magyarság történetével július 12-én bekövetkezett haláláig fáradhatatlan gyűjtője volt az amerikai magyarságra vonatkozó dokumentumoknak. E munka révén jött létre a három fő részből álló gyűjtemény. Az adattár 437 irattartóban betűrendbe rendszerezve, Vasváry Ödön saját kezű jegyzeteiből, lapkivágatokból, levelekből, fényképekből, aprónyomtatványokból tevődik össze. A mintegy ezer kötet, olyan könyvritkaságokkal, amelyek a XIX. század közepén jelentek meg az USA-ban, Kossuth Lajos amerikai útja idején: évkönyvek, naptárak, krónikák, jubileumi kiadványok. A több mint húszezer cédulára írt életrajzi és bibliográfiai adatokat tartalmazó katalógus is a gyűjtemény része. Vasváry Ödön a szegedi Somogyi-könyvtárnak adományozta gyűjteményét, amelyet halála után, 1978-ban szállítottak Washingtonból Szegedre. A Vasváry-gyűjtemény hazakerülése óta folyamatosan gyarapodik adományozás és vásárlás

11 útján is, könyvekkel, cikkekkel, egyéb anyagokkal. Amerikában élő magyarok is, akik figyelemmel kísérik a gyűjtemény itthoni alakulását, küldenek saját műveikből és más kint megjelent kiadványokból. Az elmúlt évek legjelentősebb küldeményei között van a washingtoni Kongresszusi Könyvtárból érkezett amerikai magyar életrajzgyűjtemény. Az 1930-as években a New York-i Magyar Tájékoztató Könyvtár egy amerikai magyar lexikont tervezett kiadni a lapkivágatokból, kérdőívekből, fotókból álló anyag alapján. A készülő lexikonhoz Vasváry Ödön is visszaküldte a kitöltött kérdőívet. Nagyobb adományok érkeztek még többek között Szathmáry Lajostól (Chicago, IL), Nagy Károlytól (New Brunswick, NJ), Könnyü Lászlótól (St. Louis, MO), Várdy Bélától (Pittsburgh, PA) is. Országos Széchényi Könyvtár Az Országos Széchényi Könyvtár a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományos (papíralapú) és modern (elektronikus) könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő intézménye. Számos emigráns hagyatékot kapott az elmúlt évtizedek során. Ezek beolvadtak a Könyvtár teljes gyűjteményébe (azaz nem lehet tudni, hogy amelyik emigránstól származtak). Itt található például a Szabad Európa Rádió hanganyag gyűjteménye és az adásanyagokkal kapcsolatos dokumentumok. A Kézirattárban ugyanakkor teljes hagyatékok, oral history hangfelvétele, valamint ezek írásos verziója áll rendelkezésre. Szisztematikus kutatómunka kiderítheti, hogy melyik érkezett emigránstól és melyik hazai adományozótól, illetve melyiken szerepel emigráns vagy hazai személyiség. A Könyvtár működteti az Interneten is publikált Hungarica Információ adatbázist (HUNI), amelynek célja, hogy tájékoztatást adjon a határainkon kívül élő magyarság tudományos, alkotó tevékenységéről, kulturális életéről, politikai és gazdasági helyzetéről; a külföldi kutatók, írók, publicisták magyar vonatkozású közleményeiről, a magyarországi kutatók, írók, publicisták külföldi magyar vonatkozású közleményeiről, a magyar tudományosság nemzetközi visszhangjáról. A Hungarika Névkataszter adatbázisát is az OSZK építi. a külföldön élő vagy élt 30 ezer híres magyar személyiséggel kapcsolatos legfontosabb adatokat mutatja 1880-tól napjainkig. Az adatbázis műfaja bibliográfiai index, amely ebben a tekintetben hasonlít a Petőfi Irodalmi Múzeum által kiadott A Magyar Emigráció Irodalmi Lexikona Internetes verziójához. Ez utóbbi viszont csak a társadalomtudományok területén eredményeket elért személyiségekkel foglalkozik. A Könyvtár Hungarika WWW felmérése a külföldi könyvtárak Hungarica gyűjteményét tárta fel. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézet Közalapítvány gyűjteményét és vagyonát, az intézmény 2011 decemberében történő megszüntetése után, az Országos Széchényi Könyvtár kapta meg os Intézet és Oral History Archívumként működik tovább. Az adatbázis egyaránt tartalmaz életrajzokat, oral history interjúés perirat-kivonatokat, bibliográfiai adatokat (könyvek, cikkek), valamint esemény- és intézményleírásokat, valamint fotókat. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet Amerikai Magyarokat Kutató Munkacsoportja Életmód egy Pennsylvania-i magyar bányásztelepülésen a két világháború közötti időszakban címmel szervezett kiállítás a New York-i Főkonzulátus május-júniusban. Három intézmény négy kutatója a Szabadtéri Néprajzi Múzeumból dr. Cseri Miklós főigazgató, dr. Kemecsi Lajos tudományos igazgató, a New Yorki Magyar Kulturális Intézet részéről dr. Fülemile Ágnes igazgató és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központ dr. Balogh Balázs főigazgató-helyettes két hetes néprajzi gyűjtőmunkája előzte meg a tárlatot. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet Hadtörténeti Intézet és Múzeum Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Magyar Televízió Duna Televízió Magyar Rádió A Duna TV, az MTV 1 és 2 filmeket, a Bartók, a Petőfi és a Kossuth Rádió riportot készített és készít emigránsokkal. Például Cselényi László Duna TV volt vezérigazgatója, szerkesztő, rendező, egyetemi tanár többek között az alábbi személyekkel készített interjúkat: Juan Gyenes, Madrid; Szörényi Éva, Los Angeles; Kövi Pál, Four Seasons, N.Y.; Partos András, Trebisacce; Mervel Ferenc, Stockholm; Petőfi S. János, Róma, Kulhavy Mariann, Hannover; Galambos Ferenc Ireneusz, Alsóőr, Burgerland; Nádasdy Barbara, Dourdan, Franciaország; Lukácsfy Kristóf, Helsinki; Voisin E. Éva, San Francisco; Teller Ede, Stanford University, USA; Alexander Tar, Miami, Stefano Conia, Cremona, Gara György, Párizs; Szudóczky Eszter, London; Gr. Somssich Pongrác, Belgium; Szabó Zoltán, Genf; Csakó Csaba, Hannover; Santamariáné

12 Sótyi Etelka, Palermo; Baránszky László, N.Y.; Ilyés Irén, Oslo; Eszterhás Péter, Koppenhága, Sinai Varga Gizella, Teherán. A közszolgálati adókon kívül a Hír TV, az RTL Klub és a Debrecen TV is forgatott filmeket, interjúsorozatot emigránsokról, sikeres magyar származásúakról. Archívumuk fontos forrás lehet a Központ számára. Például a Debrecen TV Krisztus vándorai című, 7 részes dokumentumfilm-sorozatának vetítésével a látogatók megismerhetik az amerikai magyar reformátusok közösségeit. Az Üzenem az otthoni hegyeknek című, 5 részes dokumentumfilm-sorozatuk segítségével pedig azok a közösségek ismerhetők meg, amelyek ma is őrzik őseik örökségét, a kultúrát és a nyelvet. Az Egyesült Államokban, magyar menekült szülők gyermekeként nevelkedett, 2002 óta Budapesten élő filmrendező, társproducer Pigniczky Réka filmjeinek (Hazatérés: egy szabadságharcos története, Inkubátor, Megmaradni) ugyancsak helye van a Központ állandó kiállítási anyagában.

13 Bemutatandó tárgyak és dokumentumok jegyzéke A bemutatandó tárgyak és dokumentumok csoportjai: archív fotók utazási és személyes okmányok (útlevelek, személyi igazolványok, jegyek, stb.) egyéb dokumentumok (levelek, képeslapok, naplók, újságok, stb.) emléktárgyak (például bőröndök, stb.) statisztikák térképek filmek rekonstruált tárgyak (például viseletek, stb.) A kiállítás és a tudástár szakmai anyagának összeállítása elsősorban a külföldi magyar diaszpóra szervezeteivel, illetve a diaszpóra kutatásban már komoly eredményeket elért külföldi és hazai intézménnyekkel való együttműködésen alapszik majd. Ezek a szervezetek többek között: Amerikai Magyar Alapítvány Múzeuma (New Brunswick, NJ, USA) Magyar Örökség Múzeum (Cleveland, OH, USA) Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma (Cfát, Izrael) Amerikai magyar szervezetek (pl. Amerikai Magyar Koalíció, amely országos szintű non-profit szervezet és amely az amerikai magyar ügyek széleskörű megismertetését és megértését segíti elő) Balassi Intézet külföldi magyar intézetei (különösen Párizs, Bécs, Róma, Berlin, New York, Brüsszel, stb.) A regensburgi egyetemen működő Magyar Intézet (az egykori müncheni Magyar Intézet) Amerikai Magyar Múzeum (Passaic, NJ, USA) a diaszpóra egyházi szervezetei, különösen olyan egyházközségek, melyek magyar gyűjteménye veszélyeztetett a külföldi egyetemeken működő magyar tanszékek (pl. Rutgers Egyetem, New Jersey, USA) Főként időszaki illetve tematikus kiállítások esetében együtműködés a magyar diaszpóra tárgyi anyagát gyűjtő hazai intézményekkel is együttműködésre törekszik a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ: Magyar Nemzeti Múzeum Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) Néprajzi Múzeum Budapesti Történeti Múzeum Lakitelek Alapítvány és Népfőiskola: Emigrációs Gyűjtemény Petőfi Irodalmi Múzeum Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Somogyi Károly Megyei és Városi Könyvtár: Vasváry-Gyűjtemény Országos Széchényi Könyvtár MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet Amerikai Magyarokat Kutató Munkacsoportja Debreceni Emigrációs Intézet MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet Hadtörténeti Intézet és Múzeum Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet MTVA Debrecen TV

14 Részletes szakmai programterv, amely kitér a szakmai program kiállításhoz történő kapcsolódási pontjaira A Központ feladata az emigráció és a diaszpóra jelenségének kiállítással, kiadványokkal és konferenciákkal való bemutatása, valamint a külhoni magyarság emlékanyagának nyilvántartására, feldolgozására és bemutatására irányuló tematikus adatbázis és honlap (tudástár) létrehozása. A diaszpóra elnevezés a Központ létrehozása során a Kárpát-medencén kívül, elsősorban a történelmi emigrációs hullámok során Észak- és Dél-Amerikában valamint Ausztráliában letelepedett közösségekre vonatkozik. Az állandó kiállításon a kivándorlási hullámok társadalmi, gazdasági okait ( push-pull tényezők), az utazás módjait, körülményeit és az új hazába történő megérkezést és a diaszpóra életét ismerhetik majd meg a látogatók, - archív fotók, eredeti dokumentumok, statisztikák, térképek, filmek, rekonstruált tárgyak, stb. segítségével. A kiállítás vezérfonala a személyes történetek bemutatása lesz (micro-history), az országos és globális történelembe (macro-history) ágyazódóan. A magyar-angol nyelvű katalógus az állandó kiállítás vezetője. Fő célja az ismeretterjesztés, az állandó kiállítás befogadásának, megértésének segítése. A katalógus a főigazgatói előszóval és egy bevezetővel kezdődik. A bevezető az állandó kiállításhoz kapcsolódó fogalmakat - migráció, emigráció, diaszpóra, identitás, stb. - és jelenségeket, a nemzetközi magyar diaszpóra jellemzőit röviden ismerteti. A továbbiakban a kiadvány bemutatja az állandó kiállítás anyagát, a különböző kivándorlási hullámok társadalmi és gazdasági okait, jellemzőit, a kiutazás körülményeit, az új hazába való megérkezést, a diaszpóra életét. A Balassi Intézet a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megnyitása alkalmából január 15-én szakmai konferenciát szervez. A konferenciára a Balassi Intézet elsősorban azoknak a külföldi és hazai intézményeknek, szervezeteknek, közgyűjteményeknek és archívumoknak a vezető munkatársai köréből kíván előadókat felkérni, amelyekkel a Központ működése vagy akár már annak előkészítése során kiemelten fontosnak tartja a szakmai tapasztalatcserét és az együttműködést. A konferencia a közgyűjteményi értékőrzés, illetve értékmentés kérdésköre mellett a magyar emigrációval kapcsolatos tudományos kutatásokról is áttekintést kíván adni, amelyek az alapját képezik az állandó kiállítás anyagának. A konferencia ezáltal betekintést enged a magyar diaszpórakutatás jelenkori helyzetébe és aktuális eredményeibe is. Nem csupán a szakmai résztvevők számára nyitott minden, a téma iránt fogékony érdeklődő számára áttekintést nyújt a magyar emigrációt bemutató hazai gyűjteményekről, archívumokról, képet ad az ezzel kapcsolatos kutatásokról. Továbbá hozzájárul a tevékenységét megkezdő Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ bemutatkozásához a szakmai és a szélesebb közönség körében egyaránt. A tudástár feladata egyrészt információszolgáltatás, tehát az állandó kiállítás bemutatása és a kiállítás állandó és időszakos programjairól szóló információk közzététele. Másrészt a tudás terjesztése, vagyis az állandó kiállítás mögött álló tudományos-makróhistóriai és személyes-mikrohistóriai tartalmak szervezett, böngészhető és bővíthető megjelenítése egy tudásbázisra támaszkodva. A honlap feladata a tudásgyűjtés is: egy felületen keresztül mikrohistóriai adatok gyűjtésére és (moderáció és lektorálás mellett) a tudásbázisba szervezésére is képes. A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ feladata az emigráció és diaszpóra témák sokrétű bemutatása. Ennek megfelelően a létrejövő weboldal saját tartalmakat is közöl, illetve már létező gyűjtemények is elérhetőek róla. A közönséghasznosítás célja, hogy a Központ az emigráció és a diaszpóralét jelenségét bemutató állandó kiállítás célcsoportjait megszólítsa. A diaszpórában élők, a magyarságismeret szakos diákok, az emigráns közösségek tagjai, a hazalátogatók, a magyarul beszélő és már nem beszélő, többedgenerációs leszármazottak közösségei és szervezetei bővíthetik az állandó kiállítás anyagát, az emlékanyagot és a tudástárat egyaránt. Ennek érdekében a Központ felveszi a kapcsolatot a kinti magyar szervezetekkel, egyesületekkel, egyházakkal, könyvtárakkal, magyar házakkal, stb. A tematikus adatbázis rendelkezésre bocsátása kutatáis célokra jelentősen segítik az egyetemi és PhD hallgatók, tudományos kutatók tevékenységét, vagyis a migrációs kutatásokat, a tudományos tevékenységet. A múzeumpedagógiai támogatással megvalósuló csoportos tárlatvezetések és workshopok, az egyéni látogatók számára korosztályok szerinti feladatlapok (Quiz), egyaránt segítik az általános iskolák felsőtagozatos tanulóit, a középiskolásokat és gimnazistákat az állandó kiállítás megértésében, befogadásában.

15 A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ várható közönségének összetétele, száma A várható látogatói létszám az első évben körülbelül fő. Főbb csoportjai: 1. általános iskolák felsőtagozatos tanulói, középiskolások, gimnazisták és tanáraik 2. egyetemisták, PhD-hallgatók és tanáraik, kutatók 3. magyarságismeret szakos diákok 4. kárpát-medencei, határon túli magyarok, akik Budapestre látogatnak 5. diaszpóra vagy határon túli témájú rendezvények közreműködői és közönsége 6. emigráns közösségek tagjai, hazalátogatók 7. magyarul beszélő és már nem beszélő, többedgenerációs leszármazottak 8. a diaszpóra magyarságának hazai rokonai, barátai 9. külföldi turisták 10. budapesti nagykövetségek és kulturális intézetek munkatársai, diplomaták További célcsoport-képző szempontok: kor szerinti szegmentálás: o gyermekek: év o fiatalok: év o fiatal felnőttek: év o felnőttek: év o nyugdíjasok: ~63 évtől intézményi látogatók: o oktatási intézmények o egyházak, gyülekezetek o az emigrációval, a külhoniakkal foglalkozó, hazai civil és non-profit szervezetek o kárpát-medencei, nyugat-európai, tengeren túli magyar szervezetek

16 A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ Közönséghasznosítási Programterve A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ az emigráció és a diaszpóralét jelenségét bemutató tevékenysége során a várható közönség alábbi főbb csoportjait a következő módokon kívánja megszólítani: 1. Az összes közönségcsoport számára: Az emigráció és a diszpóralét állandó és időszakos kiállításokkal való bemutatása: a tudásanyag egyéni feldolgozását elősegítő módon (ld. interaktív tablók), a látogatók eltérő életkorának és hátterének figyelembe vételével, magyar-angol nyelvű katalógus A külhoni magyarság emlékanyagának nyilvántartása (adatbázis) és online hozzáférhetősége (honlap) 2. Elsősorban a külhoni magyarság (kárpát-medencei, határon túli magyarok, akik Budapestre látogatnak; diaszpóra vagy határon túli témájú rendezvények közreműködői és közönsége; emigráns közösségek tagjai, hazalátogatók; magyarul beszélő és már nem beszélő, többedgenerációs leszármazottak) számára: kapcsolatfelvétel a diaszpórában élőkkel: megtalálni megszólítani megtartani érdekeltté tenni Magyarországhoz kötni o Magyarországgal való kapcsolódási pont lehetőségének felkínálása: saját történetek, személyes tárlatvezetések o Képzések, találkozók helyszíne 3. Főiskolás és egyetemi hallgatók, tanáraik és kutatók, migrációs szakemberek számára: migrációs kutatások, tudományos tevékenység támogatása: tematikus adatbázis rendelkezésre bocsátása kutatási célokra szakmai konferencia 4. Az általános iskolák felsőtagozatos tanulói és középiskolások, magyarságismereti szakos diákok, főiskolai és egyetemi hallgatókszámára: online tanári segédlet csoportos látogatásokhoz, rendhagyó történelemórákhoz csoportos workshopok kereteinek biztosítása, filmvetítés múzeumpedagógiai támogatással - adott történelmi periódus ill. a migrációs kulcsfogalmak tantervhez illeszkedő módon történő feldolgozása QUIZ - egyéni látogatók számára korosztályok szerinti feladatlapok

17 A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ múzeumpedagógiai programjának koncepciója A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ - kiállításával, a külhoni magyarság emlékanyagát feldolgozó adatbázisával - kiváló kereteket biztosít arra, hogy szinte az összes látogatói szegmens (általános iskolai felső tagozatos és középiskolai tanulók és tanáraik; egyetemi hallgatók; családtörténetükben az emigrációban érintett, illetve a pusztán érdeklődő magyar és külföldi felnőtt látogatók) részesülhessen oktató/ismeretterjesztő múzeumpedagógiai programban az emigráció, diaszpóralét, identitás/identitások: kulturális diverzitás és asszimiláció témakörében. Az üzenetek megértését elősegítő és elmélyítő interaktivitás, a reflexió lehetősége elsődleges eszköze a kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai szolgáltatásoknak. Az emigrációs témának egy-egy szeletére fókuszáló múzeumpedagógiai programok elsősorban a két kiemelt (az 1867-es kiegyezés és Trianon közötti, valamint az 1956-hoz kapcsolódó) kivándorlási periódust és e két emigrációs hullámhoz kapcsolódó motivációkat és kulturális/társadalmi háttereket tárnak az érdeklődők elé: célország/országrész szerint, pl.: az amerikai álom : észak-keleti parti bányavárosok, Little Hungary-k; a kivándorlás oka szerint, pl.: politikai, gazdasági-társadalmi; kivándorlói csoportok szerint, pl.: katonák, dzsentrik, nincstelenek, kisiparosok, politikusok, tudósok, művészek, egyházi személyek stb. Az identitás/identitások: kulturális diverzitás és asszimiláció témakört a program egyrészt tesztekkel (pl. egy, a kitöltő más kultúrákból érkező bevándorlók iránti attitűdjét mérő, vagy történelmi/kulturális ismereteire rákérdező (korosztályonkénti) tesztekkel), valamint témába vágó irodalmi szemelvények, dokumentumfilmek segítségével dolgozza fel. A fentiekhez kapcsolódóan a kiállítás tematikája szerinti kiemelt történelmi időszakokban (a Kiegyezéstől Trianonig és 1956) a magyar diaszpóra életét, valamint a jelen korban megélt diaszpóralétet megvilágító foglalkozások a világ különböző részein élő többedgenerációs, a közösségi lét színtereiről, civil szerveződéseiről, tagjai magyar identitásának mibenlétéről nyújtanak információt. Költségvetés Figyelembe véve a rendelkezésre álló induló forások mértékét, a Központ múzeumpedagógiai programjának kialakításakor igyekeztünk minimálisra csökkenteni a mindennapos működés során felmerülő költségeket. A foglalkozásokat úgy terveztük meg, hogy azokat az online ötlettárból letölthető és nyomtatható feladatleírások, dokumentumok, egyéb anyagok segítségével a csoportokat vezető tanárok maguk le tudják vezetni, így nem feltétlenül terheli külön szakképzett munkaerőigény (múzeumpedagógus), valamint papír/ nyomtatási/fénymásolási költség a Központot. Egyszeri, induló költséget a tananyagok és az azokhoz kapcsolódó dokumentumok kidolgozása, valamint néhány kellék beszerzése jelent. Oktatási segédletek a Központ tudásterjesztő honlapjának tanulóbarát felületén: A tudástárban megjelenített események/személyek/tárgyak közül a lejjebb vázolt múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz kapcsolódóan bizonyos bejegyzésekhez szövegértést/történelmi-kulturális ismereteket fejlesztő feladatok kapcsolódnak. A múzeumlátogatás során történő tanulás hatékonyságának maximalizálása érdekében online tanári felkészítő információs csomag készül. Tartalma: a Központ bemutatása; kiállítási alaprajz; módszertani segédlet; online ötlettár elérhetősége. Az online ötlettárban olyan felhasználásra kész oktatási anyagok állnak rendelkezésre nyomtatható, elektronikus formában, amelyek segítik a tanárokat a csoportos múzeumi látogatás előkészítésében, kivitelezésében, tantermi feldolgozásában. Az alább ismertetett múzeumpedagógiai foglalkozások feladatleírásai és kapcsolódó dokumentumai lehetővé teszik, hogy külsős foglalkozásvezető igénybe vétele nélkül, a tanár vezetésével jöjjenek létre a csoportos foglalkozások. A workshopokhoz tartozó feladatsorok és egyéb orientációs anyag online elérhetősége elősegíti a sikeres múzeumi látogatást, csakúgy, mint annak megfelelő tantermi előkészítését és utófeldolgozását a megszerzett ismeretek, készségek elmélyítésére. Múzeumpedagógiai foglalkozások korosztályi bontásban: Bőröndben az életem - rendhagyó történelemóra 1. Általános iskolai felsőtagozatos és középiskolai tanulók részére Kis csoportokban dolgozva a felsőtagozatos/középiskolai diákok olyan használati tárgyakkal, dokumentumokkal, műtárgyakkal, stb. teli bőröndöket pakolnak ki, amelyeket mind egy-egy valós (a kiállításon megjelenített) történet alapján állítottak össze. A csoportok a tárgyak alapján rekonstruálják a történetet (ki, mikor, honnan és miért emigrált), majd összehasonlítják azokat a többi csoportéval (eltérő szociális háttér, indíttatás, push&pull tényezők, időpont stb.) Ezt követően a kiállításon belül egy-egy - a saját bőröndjük tartalmához igazodó - időszakot dolgoznak fel feladatsor segítségével, majd számolnak be eredményeikről a többieknek. A bőröndök tartalma és a feldolgozandó témakör a csoport életkorához igazítható.

18 Térképezd fel - indulj neki - játszd el! - rendhagyó történelemóra 2. Általános iskola felső tagozatos és középiskolai tanulók részére Az alábbi modulokból csoportra szabottan építheti fel a tanár a foglalkozást, amelynek célja, hogy földrajzi, történelmi és szocio-kulturális ismereteket adjon át az egyes emigráns hullámok kiindulási gócpontjairól, a kivándorlók által létrehozott magyar kolóniákról, a kivándorlók személyes indítékairól, valamint az idők során alkalmazott bevándorlási politikákról. Vaktérképes feladatok: 2 korcsoportra (8-12 éves, éves); Menjek vagy maradjak? : A Kiegyezéstől Trianonig tartó nagy emigrációs hullám vagy az 1956-os forradalom és szabadságharc feldolgozása ismert személyiségek életén keresztül; push&pull politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális tényezők megvitatása; Szituációs játék szerepkártyákkal: egy a kiállításon bemutatott történet főszereplőiként a bevándorlási hivatalnokot kell meggyőzni arról, hogy adja ki nekünk a letelepedési engedélyt (feladatunk bevándorló-jelöltként élethelyzetünk és motivációink részletes bemutatása és az érvelés, hivatalnokként pedig a mindenkori célországbeli bevándorlási politika képviselete) Kosztümös tárlatvezetés Általános iskola felső tagozatos és középiskolai tanulók részére A kiállítás mikrotörténelmi szemléletéhez illeszkedően a tárlatvezető egy-egy híres vagy éppen csak egy (valós, a kiállítás anyagából származó) jó sztorit felmutatni tudó kivándorlónak beöltözve magyarázza el távozása okát és körülményeit, majd az új élet kezdésének történetét. A diákok kérdezhetnek tőle. Elsősorban önkéntes egyetemi hallgatók felkérését tervezzük ehhez a modulhoz. Kiállításvezető KVÍZ csoportoknak és egyéni gyermek látogatóknak: 8-12 évesek, évesek, felsőoktatási hallgatók részére A diákok az egész kiállításra vagy csak egy részére (az 1867-től 1920-ig tartó időszakhoz, ill. az 1956-hoz kapcsolódó emigrációs hullámra) vonatkozó papíralapú kérdőíves feladatsort tölthetnek ki, amely segít a kiállítás befogadásában. DOKU Mozi - dokumentumfilm-vetítés alkalmanként irányított beszélgetéssel: Középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók részére 1956: Hazatérés: egy szabadságharcos története című dokumentumfilm Identitás fogalma: az Inkubátor és a Megmaradni című filmek Megjegyzés: Az én történetem - Az én kiállításom - személyes tárlatvezetés emigráns hazalátogatók vagy leszármazottaik közreműködésével: Középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók részére Egy-egy diákcsoport idegenvezetőjének fel lehet kérni az éppen itthon tartózkodó jelentős személyiségeket, de a különösebb hírnévvel nem rendelkező hazalátogatókat is. Az elsőkézből, személyes tapasztalatokból származó ismeretek különösen segítik a diákok érdeklődésének és tárgyi tudásának elmélyítését. Emléklap és közös fotó a csoportnak és az önkéntes tárlatvezetőnek. kapcsolódás a jelenlegi iskolai oktatási anyagokhoz

19 Katalógus, kiállításvezető egyéb kiadvány szinopszisa és tartalomjegyzéke A Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ a megvalósítandó szakmai programja keretében egy magyar-angol nyelvű katalógust is szeretne megjelentetni, amely az állandó kiállítás vezetője. Ez a kiadvány a széles nagyközönségnek szól. Fő célja az ismeretterjesztés, az állandó kiállítás befogadásának, megértésének segítése. A katalógus a főigazgatói előszóval és egy bevezető kezdődik. A bevezető az állandó kiállításhoz kapcsolódó fogalmakat - migráció, emigráció, diaszpóra, identitás, stb. - és jelenségeket, a nemzetközi magyar diaszpóra jellemzőit röviden ismerteti. A továbbiakban a kidvány tömören bemutatja az állandó kiállítás anyagát, a különböző kivándorlási hullámok társadalmi és gazdasági okait, jellemzőit, a kiutazás körülményeit, az új hazába való megérkezést, a diaszpóra életét. A katalógusban nagy szerepe lesz a vizuális megjelenítésnek is, a fényképeknek és illusztrációknak. Tartalomjegyzék Főigazgatói előszó / Prologue Bevezető / Preamble Az 1867-es kiegyezés előtti kivándorlás / Emigration before 1867, the Hungarian-Austrian accord A századforduló nagy exodusa ( ) / The great exodus at the turn of the century Kivándorlás az I. és a II. világháború után / Emigration after the 1 st and the 2 nd World War Menekülések 1956-ban / Runaways in 1956 Kivándorlás az 1960-as évektől az EU csatlakozásig/ Emigration from the 1960 s to the time of EU accession Az új mobilitás hatása a nagyvilág magyarságára / The impact of new mobility on the global Hungarian diaspora A tudástár / The database

20 A konferencia témája, rövid vázlata A Balassi Intézet a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ megnyitása alkalmából január 15-én szakmai konferenciát szervez. A konferencia előzményének tekinthető a Balassi Intézet által május 29-én rendezett, A határon túli magyarság szellemi örökségének megőrzése című szakmai tanácskozás, melynek keretében a konferencia tárgyához kapcsolódó kormányzati intézkedések ismertetésén túl több megszólaló is kiemelten foglalkozott a diaszpóra magyarsága kulturális értékeinek a hazai közgyűjteményekben történő megőrzésével. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója, az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának vezetője az Ithaka programban rejlő lehetőségeket mutatta be, míg kerekasztal-beszélgetés keretében E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója, valamint Galambos Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatóhelyettese beszélt az általuk vezetett intézmények e területen végzett munkájáról, illetve az ehhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdésekről. A január 15-ére tervezett konferencia részben ezt a gondolati szálat viszi tovább, immár a Magyar Emigrációs és Diszpóra Központ munkájára fókuszálva. A Központ számos külföldi és hazai partner intézménnyel kíván együttműködni mind általánosabb szakmai tevékenysége, mind az időszakos kiállítások rendezése során. A konferenciára a Balassi Intézet elsősorban azoknak a külföldi és hazai intézményeknek, szervezeteknek, közgyűjteményeknek és archívumoknak a vezető munkatársai köréből kíván előadókat felkérni, amelyekkel a Központ működése vagy akár már annak előkészítése során kiemelten fontosnak tartja a szakmai tapasztalatcserét és az együttműködést. Ezen intézmények közé tartozik többek közt a New Brunswick Museum, Egyesült Államok, Cleveland-i Magyar Múzeum, Egyesült Államok, Magyar Ajkú Zsidók Múzeuma - Cfát, Izrael, Amerikai magyar szervezetek (Amerikai Magyar Koalíció), a Balassi Intézet külföldi magyar intézetei (különösen Párizs, Bécs, Róma, Berlin, New York, Brüsszel, stb.) valamint a magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Néprajzi Múzeum és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei a Lakiteleki Népfőiskola Emigrációs Gyűjteménye, valamint a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet. (A potenciális partner intézmények részletes ismertetéséhez lásd a jelen pályázat 2. mellékletét.) A konferencia a közgyűjteményi értékőrzés, illetve értékmentés kérdésköre mellett a magyar emigrációval kapcsolatos tudományos kutatásokról is áttekintést kíván adni. Ennek érdekében olyan, a területtel foglalkozó intézmények munkatársi köréből tervez előadókat felkérni, mint az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, a Nyelvstratégiai Intézet vagy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet. A konferencia ezáltal betekintést enged a magyar diaszpórakutatás jelenkori helyzetébe és aktuális eredményeibe is. A konferencia mindezek révén kettős célt valósít meg. Egyfelől katalizálja a tevékenységét megkezdő Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ, illetve potenciális partner intézményei együttműködését. A felsorolt intézmények és szervezetek gyűjtési, archiválási, illetve kutatási tapasztalata kiindulópontja lehet a termékeny eszmecserének, megalapozója a jövőbeli, intézményeken átnyúló együttműködésnek. A Balassi Intézet által 2013-ban megkezdett, s 2015-től már a Központ keretei közt megvalósított tanácskozás-sorozat pedig hosszabb távon is az emigráció- és diaszpórakutatással, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó értékőrzéssel foglalkozó szervezetek közös fórumaként szolgálhat. Másfelől a konferencia tekintettel arra, hogy nem csupán a szakmai résztvevők számára nyitott minden, a téma iránt fogékony érdeklődő számára áttekintést nyújt a magyar emigrációt bemutató hazai gyűjteményekről, archívumokról, képet ad az ezzel kapcsolatos kutatásokról, s végül, de nem utolsósorban hozzájárul a tevékenységét megkezdő Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ bemutatkozásához a szakmai és a szélesebb közönség körében egyaránt.

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10.

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10. Oktatási útiterv A Holokauszt Emlékközpontban 2010. június 10. Az Emlékközpont oktatási küldetése a holokauszt eseményeinek, szereplőinek hiteles megismertetése a magyar oktatási rendszerben tanulókkal

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

VOISIN ÉVA AZ ÉSZAK KALIFORNIAI AMERIKAI MAGYAR KÖZÖSSÉG EREDMÉNYEI

VOISIN ÉVA AZ ÉSZAK KALIFORNIAI AMERIKAI MAGYAR KÖZÖSSÉG EREDMÉNYEI VOISIN ÉVA AZ ÉSZAK KALIFORNIAI AMERIKAI MAGYAR KÖZÖSSÉG EREDMÉNYEI Los Angelesben cserkészként és a Magyar Diákszövetség tagjaként működtem amikor a UCLA-ra jártam és 1968-ban költöztem San Franciscóba,

Részletesebben

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK

ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM ÁLLATORVOS-TÖRTÉNET MINDENKINEK Orbán Éva könyvtárigazgató orban.eva@aotk.szie.hu A kezdetek ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KÖNYVTÁR, LEVÉLTÁR ÉS MÚZEUM Hisz mindnyájunknak

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Fogalma az adott helyre vonatkozó információk, illetve az azokat hordozó dokumentumok összességét jelöli, valamint a könyvtári tevékenység azon részét, amely ezeknek

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ LEADER 2014

BESZÁMOLÓ LEADER 2014 BESZÁMOLÓ LEADER 2014 Célterület megnevezése: rendezvények Életminőség javítása helyi és térségi szolgáltatások minőségi fejlesztésével, valamint civil szervezetek megerősítésével Pályázó neve: Községi

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Az EGY ÚJ VILÁG FELÉ - Eugeen Van Mieghem és a Red Star Line zsidó emigránsai című időszaki kiállításról

Szakmai beszámoló az Az EGY ÚJ VILÁG FELÉ - Eugeen Van Mieghem és a Red Star Line zsidó emigránsai című időszaki kiállításról 1 Szakmai beszámoló az Az EGY ÚJ VILÁG FELÉ - Eugeen Van Mieghem és a Red Star Line zsidó emigránsai című időszaki kiállításról A kiállítás hasznosulásának értékelése 1. Látogatószám - a kiállítást múzeumi

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2012. november 16. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Ép testben ép lélek A túrkevei Kaszap Nagy István

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Workshop - Jó gyakorlat börze. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Workshop - Jó gyakorlat börze Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Orando et laborando Imádkozva és dolgozva A szolgálati tevékenység iskolai szervezésének folyamata diákok tájékoztatása

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület

KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR. Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése. Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület KÁRPÁTALJAI ÉRTÉKTÁR Külhoni Nemzeti Értékek gyűjtése Molnár Eleonóra Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület molnar.eleonora@gmail.com Előadás vázlata A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület bemutatása Az értékfeltáró

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján)

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A SÁROSPATAKI SZENT NEGYEDBEN (A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) RÉSZLETES PROGRAMTERV Pályázó: Sidinfó Nonprofit Kft

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21.

Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21. Szászi Értéktár bemutatása 2015.10.21. Értékeink Tárháza HUNG-2014 C a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására A projekt

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Dobrowiecki Tadeusz, Mészáros Tamás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék MI Almanach a projekt

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza

FamilySearch.org. 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza FamilySearch.org 2013. szeptember 26. Magyarország Nyíregyháza Magyar levéltárak és a FamilySearch Több mint 50 éves együttműködés Hogyan tovább? A FamilySearch küldetése Egyéneknek és családoknak segítünk

Részletesebben

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 1. pályázó adatai pályázati űrlap intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 2. pályázó intézmény bemutatása település bemutatása (hány lakossal rendelkezik az adott

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) Elnök: Farkas Tamás Alelnök: Dr. Zs.Szőke Zoltán 1146. Budapest, Hermina út 57. Telefon: 331-13-13 E-mail:

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

lljk. számú előterjesztés

lljk. számú előterjesztés lljk. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, 144. utca elnevezésének Albert Camus utcára

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán

2006. December 7. Pozsony Varga Zoltán PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Nyári Internet Táborok emagyarország Neumann emagyar Téli Internet táborok PTA TÁMOGATÁSI PROGRAM IHM költségvetéséből Szülőföldön az Információs Társadalomba

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben