Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ"

Átírás

1 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János igazgató Vid György Nógrádi Erika igazgató Bódis Margit igazgató Szerkesztette: dr. Gera Tibor december 20.

2 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Szegeden és a Szeged környéki településeken egy gimnáziumi és öt általános iskolai intézményegységgel működő állami fenntartású, települési önkormányzatok által működtetett köznevelési intézmény. Az intézményben több mint 2200 diák tanul 98 osztályban. Az intézmény nevelőtestületét a székhelyintézmény és a tagintézmények 189 pedagógusa alkotja, munkájukat együttesen 25 nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazott támogatja. Intézményünk jogelődjét a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása hozta létre 2007-ben azzal a céllal, hogy kedvező feltételeket teremtsen a közös közoktatási feladatok szakszerű és hatékony megszervezéséhez, továbbá hogy a kistérség településein élő gyermekek, tanulók számára tegye elérhetővé a pedagógiai, szakmai együttműködés előnyeit, szervező tevékenységével járuljon hozzá az oktatás színvonalának növeléséhez. Szakmai céljaink változatlanok, a köznevelési törvény nyújtotta új keretek között is olyan lehetőségeket és nevelést kívánunk tanítványainknak biztosítani, amely egyenletesen magas pedagógiaiszakmai színvonalat garantál valamennyi tagiskolánkban, továbbá kiemelt pedagógiai céljainknak megfelelően kivételes lehetőségeket kínálunk diákjainknak az idegen nyelvek és az informatika oktatása területén. Az intézményben rendelkezésre állnak mindazok a tárgyi feltételek, amelyek szükségesek pedagógiai céljaink megvalósításához. Az elmúlt években a tagiskoláink épületeinek többsége felújításra került, együttesen több mint 1 milliárd forint értékben. Valamennyi tagiskola rendelkezik korszerű informatikai eszközökkel, az elmúlt években együttesen több mint 250 új számítógép és közel 50 interaktív tábla került a tagiskolákba, együttesen több mint 100 millió forint értékben. Intézményünk pedagógusai ismerik és alkalmazzák ezeket a korszerű eszközöket, használatuk beépül az intézmény napi pedagógiai gyakorlatába. Kiemelt pedagógiai céljainknak megfelelően valamennyi tagiskolánkban egységes helyi tanterv szerint oktatjuk az angol nyelvet és az informatikát, emellett általános iskolában és gimnáziumban egyaránt hozzáférhetővé tesszük a szerb és a kínai nyelv tanulásának lehetőségét. Az idegen nyelvek tanulásának ösztönzése, a nyelvtanulás hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében próbanyelvvizsga rendszert működtetünk, ennek keretében évenként közel 400 hetedik és tizenegyedik évfolyamos tanulónk tesz próbanyelvvizsgát az állami nyelvvizsga követelményei és szabályai szerint. Ez a vizsga megbízható visszajelzést ad tanulóinknak arról, hogy felkészültek-e az állami nyelvvizsgára, ha igen, akkor az intézményünk székhelyén működő akkreditált nyelvvizsgahelyen az állami nyelvvizsgát is letehetik. Az idegen nyelvek oktatását valamennyi tagiskolánkban angol nyelvi lektorok segítik, ettől a tanévtől a gimnáziumban és egy általános iskolánkban kínai nyelvi lektor is dolgozik. Idegen nyelvi lektoraink az Amerikai Egyesült Államokból, illetve Kínából érkeztek, és nemzetközi szerződés keretében tanítanak Magyarországon. Intézményünkben az informatika oktatása is egységes helyi tanterv szerint folyik, a tantervbe beépülnek az Európában elismert ECDL informatikai vizsga (European Computer Driving Licence) vizsgakövetelményei. Tanulóink az informatika tantárgy tanulása során az ECDL modulvizsga-rendszer egyes vizsgamoduljainak teljesítésére is felkészülnek, így az ECDL START vizsgát már általános iskolában megszerezhetik, amit gimnáziumban lehetőségük van kiegészíteni a teljes ECDL vizsgára. Az állami nyelvvizsgához hasonlóan tanulóink az

3 ECDL modulvizsgákat is letehetik az intézmény székhelyén működő akkreditált ECDL vizsgaközpontunkban, ahol évente közel 600 modulvizsgára kerül sor. Nevelő-oktató munkánk hatékonyságát és magas színvonalát a több településen működő intézményi szervezet adottságait kihasználó szervezeti megoldások támogatják. Intézményünk szervezete a szubszidiaritás elve alapján épül fel és működik, hogy a döntések az érintettekhez legközelebbi döntési szinten születhessenek, ahol a döntéshez már elegendő információ áll rendelkezésre. Az intézmény kiemelt céljaihoz kapcsolódó feladatok megvalósítását és az iskolaadminisztrációs, valamint a fenntartó által ránk ruházott személyügyi és gazdasági feladatainkat intézményi szinten, a többi feladatot tagiskolai szinten szervezzük és koordináljuk. A kiemelt pedagógiai céljainkhoz tartozó, intézményi szinten szervezett és koordinált feladat az idegen nyelv és informatika oktatás és vizsgáztatás, a tagintézmények közötti áttanítás, a pedagógiai-szakmai tájékoztatás, az intézmény pedagógusai közötti, tagintézményi határokon átnyúló horizontális és vertikális pedagógiai-szakmai együttműködés biztosítása. Idegen nyelvi lektoraink, és más, elsősorban alacsony óraszámú tantárgyakat tanító pedagógusaink párhuzamosan több tagiskolánkban is tanítanak, ezzel biztosítjuk, hogy tanulóink valamennyi tagintézményünkben azonos eséllyel férhessenek hozzá az intézmény által biztosított lehetőségekhez. Pedagógusaink intézményi szinten összesen heti 120 órában végeznek tagintézmények közötti áttanítást. Nevelő-oktató munkánk meghatározó tényezője, hogy biztosítsuk pedagógusaink szakmai tájékozottságát és munkájuk során a folyamatos szakmai együttműködést. A szakmai tájékoztatás intézményi szintű fórumai a tanévenként kétszer megrendezésre kerülő továbbképzési napok. A továbbképzési napok témáit az aktuális szakmai feladatoknak és a magas színvonalú pedagógiai munka általános megalapozását szolgáló szakmai igényeknek megfelelően tervezzük. Pedagógusaink tagintézmények és képzési szintek közötti szakmai együttműködését az azonos szakon, szakcsoportban tanító pedagógusok által alkotott intézményi szakmai műhelyek segítik, koordinálják. Intézményi szakmai műhelyeink működése a különböző tagiskolákban azonos pedagógiai szakaszban tanító pedagógusaink közötti horizontális, és az egymásra épülő pedagógiai szakaszban tanító pedagógusaink közötti vertikális együttműködést szolgálja. Az intézményi szakmai műhelyek szervezésében pedagógusaink rendszeresen látogatják egymás bemutató óráit. Évente közel 100 bemutató órát, foglalkozást szervezünk, pedagógusaink évi 3 bemutató órát látogatnak. A bemutató órákhoz kapcsolódó szakmai megbeszélések a szakmai tapasztalatcserét, a jó pedagógiai gyakorlat átadását szolgálják. Intézményünkben alapítása óta minőségirányítási rendszer működik, amelynek keretében rendszeresen szülői igény- és elégedettségméréseket folytatunk, az intézmény kiemelt pedagógiai céljainak megvalósulását értékeljük. Az intézményi önértékelés pedagógusokra vonatkozó dokumentumai a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó pedagógus minősítési rendszer bevezetése után is alkalmazhatók, az intézményi minőségirányítási rendszernek az új minősítési rendszer bevezetése miatt szükségessé váló módosításait 2014-ben elvégezzük. Célunk, hogy az intézményi minőségirányítási rendszer működése a jövőben is hatékonyan szolgálja pedagógiai programunk megvalósítását, tanulóink magas színvonalú nevelését és oktatását. Az intézményi szervezet sajátosságaiból adódóan tagiskoláink a kiemelt és közös intézményi célok összehangolt megvalósításán túlmenően nagyfokú szakmai önállóságot élveznek, hogy egységes és közös feladatainkat a helyi közösség igényeinek figyelembevételével, a

4 helyi környezetnek és adottságoknak leginkább megfelelő módon tudják ellátni. Ezek a helyi specialitások a tagintézmények pedagógiai részprogramjaiban jelennek meg, amelyek az intézmény egységes pedagógiai programjához csatlakozva, azzal együtt határozzák meg a tagiskolában folyó pedagógiai munkát. Ilyen helyi sajátosság a szerb nemzetiségi oktatás, amely az intézmény székhelyén működő gimnáziumban, valamint Deszken és Szegeden a Szeged-Szőreg városrészben működő általános iskolánkban folyik. A gimnáziumi szerb nemzetiségi oktatást vendégtanulóként valamennyi szegedi középiskola tanulói igénybe vehetik, és az intézményben érettségi vizsgát is tehetnek szerb nyelvből. A szerb nemzetiségi oktatást ebben az évben összesen 110 tanuló, közöttük 25 vendégtanuló veszi igénybe az intézményben. A évre vonatkozó kiemelt célunk továbbra is megőrizni és a köznevelési törvény kínálta lehetőségek és keretek között továbbfejleszteni az intézmény szervezetéből és pedagógiai programunk sajátosságaiból származó lehetőségeket. Az idegen nyelvi lektorokkal és próbanyelvvizsgával támogatott nyelvoktatás az angol, mint kötelező idegen nyelv oktatására alapozva indult az intézményben, célunk ezt a rendszert továbbvinni, és a szabadon választható idegen nyelvek irányában bővíteni. A meglévő szabadon választható idegen nyelvek, a német, olasz, francia és szerb nyelv mellett a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézete együttműködésével választható idegen nyelvként beépítjük pedagógiai programunkba a kínai nyelv oktatását és a kínai nyelvi érettségit. Új modulokkal IT biztonság, elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás bővítjük az ECDL oktatást és vizsgáztatást. Az intézményi továbbképzési napok keretében továbbképzésekkel támogatjuk a pedagógus portfólió elkészítését és az új minősítési rendszer bevezetését. Pedagógiai munkánk színvonalának folyamatos biztosítása érdekében, a pedagógus életpályamodellnek megfelelően továbbfejlesztjük pedagógusértékelési rendszerünket, és a következő tanévtől az új rendszert alkalmazzuk minden tagiskolánkban. Intézményünk tagiskoláinak pedagógiai kínálatát, adottságait, eredményeit és 2014-re vonatkozó fejlesztési elképzeléseit a következőkben tagiskolánként foglaljuk össze.

5 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Eötvös József Gimnáziuma Az intézmény székhelyén közel 450 diák tanul 17 osztályban. A székhelyintézmény nevelőtestületéhez 43 pedagógus tartozik, közülük 6 fő más tagintézménybe is áttanít összesen heti 66 órában. Más tagintézményből ide 2 pedagógus tanít át, összesen heti 16 órában. A székhelyintézmény a Szeged, Csongor tér 1. címen működik. Intézményünk, az Eötvös József Gimnázium története 24 éves múltra tekint vissza. 1989ben kezdte meg tevékenységét idegen nyelvi, anyanyelvi kommunikáció, mikrobiológia és számítástechnika fakultációkkal. Intézményünk 1997-ben vette fel Eötvös József nevét ben gimnáziumunk tagja lett a Szeged és Térsége Nevelési Oktatási Intézmények Szövetségének, majd 2007-től Szeged Megyei Jogú Város fenntartásából a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába került át, ekkor lett a Szeged és a térség településeinek több általános iskoláját, óvodáját, valamint pedagógiai szakszolgálatait tömörítő egységes közoktatási intézmény székhelyintézménye. Az iskolák január 1jétől állami fenntartásba kerültek, gimnáziumunk az intézmény 2 szegedi és 3 térségi általános iskolai feladatot ellátó tagintézményével együtt, változatlan szervezetben került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába. A gimnázium működtetéséről Szeged Megyei Jogú Város a Nevelési-oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata útján gondoskodik. A gimnázium pedagógiai programját az új Nemzeti alaptanterv előírásainak eleget téve e tanévtől módosítottuk. Megmaradt a sikeres angol nyelvi tagozat, az akkreditált érettségi tantárgyként tanított mikrobiológia helyett a jogszabályi változások miatt biológia tagozatot indítottunk, az anyanyelvi kommunikációt folytatandó magyar-történelem (humán) tagozatot hirdettünk meg, valamint média-informatika tagozatunk az informatika tagozatos hagyományainkat a művészeti képzéssel ötvözve viszi tovább, mely utóbbinak szintén figyelemreméltó eredményei vannak iskolánkban. Népszerű fakultációs rendszerünket megtartottuk. Hagyományainknak megfelelően már kilencedik évfolyamtól választható a testnevelés emelt szintű képzés, az iskolánk diákja volt Vajda Attila, a pekingi olimpia bajnoka, Tóth Tímea többszörös kickbox világbajnok, és sok más NB I. szintű és magyar válogatott sportoló. A művészeti képzésünk több mint két évtizedes múltra tekint vissza, gimnáziumunk diákja volt Péter-Szabó Szilvia énekes, Duda Éva koreográfus, Kovács Gábor

6 operatőr, Boldizsár Mária sajtófotós. A művészeti képzésen belül kiemelkedően sikeres irány az emelt szintű rajz fakultáció, volt diákjaink közül többen, köztük Törteli Lilla és Csanádi Hajnalka festőművészként folytatták művészi pályájukat, jelenleg a Szegedi Szépmíves Céh tagjai. Mindezek mellett a tizenegyedik. évfolyamtól heti két órában a kétszintű érettségire felkészítő fakultációt is biztosítunk. Tanulóink többsége szegedi, de a térségi tagiskoláink tanulói közül is hagyományosan sokan választják iskolánkat. Tanulóink nyelvi kompetenciáinak gyarapítása kiemelt célunk, ezért egyedülálló idegen nyelvi kínálatot biztosítunk számukra: az angol, német, francia és olasz nyelv mellett itt folyik városunkban középszinten egyedül szerb nyelvi képzés. A sikeres angol nyelvi tagozatunkon két angol nyelvi lektort alkalmazunk az intézmény megalapítása óta. A nyelvi képzés magasabb szintre emelése érdekében az AIESEC-programon keresztül az elmúlt években hathetes időszakokra olasz, német és kínai anyanyelvi lektorok érkeztek önkéntesként iskolánkba, ezt a programot a jövőben is folytatni tervezzük. E tanévben a kínai nyelv oktatására a korábbi önkénteseket felváltva anyanyelvi tanárok kerültek hozzánk Kínából a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézeten keresztül. A fejlesztés célja, hogy következő tanévtől kezdve második, esetleg harmadik idegen nyelvként, illetve érettségi tantárgyként lehessen választani a kínai nyelvet. Több tanév bevált gyakorlatát folytatva intézményi szinten próbanyelvvizsgát szervezünk, ebben a gimnázium tizenegyedik évfolyamos tanulói vesznek részt. Ezt az idegen nyelvi kompetenciamérést a kilencedik, tizedik és tizenegyedik évfolyamon a kötelező érettségi tantárgyakból szervezett évfolyamvizsgák egészítik ki. A belső vizsgadolgozat az írásbeli érettségi szabályait követve több órás írásbeli feladatlap megoldását jelenti tanulóink számára. A feladatlapok összeállításban és javításban az érintett munkaközösségek tanárai vesznek részt. A szakmai tapasztalatok egyértelműen a próbavizsgaforma létjogosultságát igazolják: segíti a tanulót az adott évfolyam tananyagából átfogó ismeretek elsajátításában, a számonkérés formája pedig az érettségi vizsgához nyújt gyakorlatot. Gimnáziumunkban kiemelt szerepet kap a tanulók és nevelők informatika tudásának gyarapítása.. A program sikerét jelzi, hogy tanulóink és tanáraink közül is sokan teszik le a teljes ECDL vizsgához szükséges modulvizsgákat. Ezt az Európában elismert, az Európai Unió által is támogatott informatikai vizsgát évente körülbelül egy osztálynyi diák, és a

7 vizsgaközpont 2008 évi alapítása óta közel 100 pedagógus és nem pedagógus dolgozónk is letette intézményünk akkreditált ECDL vizsgaközpontjában. A gimnázium részt vesz a Szegedi Iskolai Longitudinális Program c. országos felmérés sorozatban, amely a Magyar Tudományos Akadémia kutatási projektje. A vizsgálatokat az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport "Diagnosztikus mérések fejlesztése" című TÁMOP projektjével együttműködve végzi. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Magyar Vöröskereszttel melynek a gimnázium több éve bázisiskolája. Az együttműködés nagy segítséget nyújt tanulóinknak az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez kötelezően előírt közösségi szolgálat teljesítéséhez. A Magyar Vöröskereszt mellett mára további 11 szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást tanulóink közösségi szolgálat teljesítésének megszervezése érdekében. Iskolánk matematika munkaközösségének szervezésében hirdetjük meg az általános iskolás tagintézményeink tanulóinak a ma már hagyományos Kistérségi matematika versenyt, melyre a jelentkezők száma kiemelkedően magas, fő. Gimnáziumunk már 20. éve rendezi meg a méltán nagy ismertségre szert tett William Blake angol nyelvi szép kiejtési versenyt, melyet elsősorban Csongrád megye általános és középiskolás tanulói számára hirdettünk, az idén először a versenyt kiterjesztettük határon túlra is. Az idei tanévben a szerbiai délvidék 5 iskolájából érkezett magyar és szerb anyanyelvű diákok a magyarországi iskolák diákjaival együtt versenyeztek ezen az angol nyelvtanárokból, angol anyanyelvű amerikai és brit pedagógusokból álló zsűri előtt zajló megmérettetésen. Gimnáziumunkban hagyomány a rendszeres, iskolai szervezésű koncertlátogatás. Ezeken a komolyzenei koncerteken részt vesz iskolánk valamennyi tanulója. A hagyományosan szervezett programjaink közül kiemelkedik a kultúra napja alkalmából meghirdetett képzőművészeti és fotóverseny, amikor a benyújtott művekből kiállítást és bemutatót szervezünk. Népszerű közösségi program tanulóink körében a Parlament szervezett meglátogatása, a Terror Háza kiállításainak megtekintése, a Szépművészeti Múzeumba tett kirándulás, valamint a helyi kulturális programokon és kiállításokon való részvétel. E

8 programok aktív résztvevői a média tagozatos és rajz fakultációs tanulóink, akik előre felkészülve nemcsak pusztán hallgatói, de szervezői is az egyes eseményeknek. Főleg angol tagozatos diákjaink vesznek részt az angliai Londonba szervezett tanulmányi kiránduláson. A társadalomismeret tanórák részeként a végzős osztályainkban a Nyitott Bíróság program keretében a Szegedi Ítélőtábla munkatársai tartanak előadást a tanulókat is érintő polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi kérdésekről, a külföldi tanulás és munkavállalás jogi hátteréről. A program keretében lehetősége nyílik tanulóinknak, hogy részt vegyenek tárgyaláson, perszimulációs előadáson, a nagykorú tanulók ellátogathatnak a Szegedi Büntetés-végrehajtási Intézetbe is. Tanulóink szép eredményeket szerezve vesznek részt országos és helyi versenyeken is. A tagozatos tanulóink rendszerint továbbjutnak a biológia OKTV-n, s szintén a biológia oktatásunk színvonalát jelzi, hogy két tanulói kutatócsoportunk (4-4 fővel) is sikerrel pályázott az EMMI által meghirdetett Út a tudományhoz alprogramra. (Erre a programra most ősszel újabb pályamunkát nyújtottak be biológia tagozatos tanulóink.) Sporteredményeink közül kiemelésre kívánkoznak a labdajátékokban elért sikerek (kosárlabda, röplabda ez utóbbi sportágból iskolánk csapata képviselte Magyarországot 2004-ben Cipruson az iskolai röplabda Világkupán), a hagyományosan országos döntőbe jutó floorball csapat, valamint atlétikában és úszásban a Diákolimpián országos döntőbe jutott tanulóink. Élő és sikeres testvériskolai kapcsolatot ápolunk az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziummal. E kapcsolat nemcsak segít tanulóinknak a határon túli magyarok életének megismerésében, hanem a szerb nyelvet tanuló diákjaink anyanyelvi körülmények közötti gyakorlásához, valamint az angol nyelv, mint közvetítőnyelv használatához is hozzájárul. A kapcsolatnak újabb lendületet adhat, hogy iskolánk nyertes pályázatot nyújtott be a Határtalanul, együttműködés gimnáziumok között projektre is, ennek keretében november elején újvidéki barátaink tettek 3 napos látogatást iskolánkban, városunkban, melyet mi tavasszal viszonzunk. Az együttműködés magasabb szintjét jelenti a két intézmény közötti alakalmi tanárcsere, azaz, hogy iskolánk tanára az újvidéki gimnáziumban tart majd néhány szakórát magyar nyelv és irodalomból, melynek viszonzásaként a határon túli kolléga nálunk mutatja be a délvidéki magyar kultúrát, történelmet.

9

10 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolája A tagiskolában több mint 400 diák tanul 16 osztályban. A tagintézmény nevelőtestületéhez 29 pedagógus tartozik, közülük 1 fő más tagintézménybe is áttanít összesen heti 12 órában. Más tagintézményből ide 3 pedagógus tanít át, összesen heti 27 órában. A tagintézmény a Szeged, Szerb utca 15. címen működik. Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola 16 osztállyal 401 fő tanulóval, 29 fő pedagógussal nappali rendszerű oktatást folytat, épülete 450 fő tanuló befogadására alkalmas. A Kossuth Lajos Általános Iskola Szegedhez közel, inkább kertvárosi jellegű, közigazgatásilag Szeged városhoz tartozó kb fős települési városrészen, SzegedSzőregen működik. Története:1785 évben épült fel a szerb tanoda, majd 1816 évben a magyar katolikus iskola. A jelenlegi iskolánk épülete 1981 évben épült fel és adták át, ekkor még nyolcosztályos iskolaként évben a Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében 200 millió forint uniós támogatásból és 45 millió forint önrészből újult meg az intézmény. Emeletráépítéssel bővítették az épületet, 26 akadálymentes helyiséget - tantermet - alakítottak ki, liftet szereltek, minden ajtót és ablakot hőszigeteltre cseréltek, új hideg-meleg burkolatot, új nagyfényerejű, energiatakarékos világítást kapott minden helyiség, a tantermeket, folyosókat újrafestették és alkalmassá tették az épületet az információs és kommunikációs technika eszközeinek fogadására. Korszerű fém- és üvegszerkezetű - a 21. század építészetét jellemző - hatalmas belmagasságú és alapterületű, élénk színvilágú, látványos és a gyerekek kedvenc tartózkodási helyéül szolgáló aulát alakítottak ki évben "A MI ISKOLÁNK, A MI ÓVODÁNK"iskola pályázatán nyertesnek nyilvánították ki a Kossuth Lajos Iskolát. Eredményeként hasonló külső dizájnnal, mint a fő-épület, felújították az iskola tornatermének homlokzatát, díszkaput készíttettek, díszburkolatot helyeztek le az iskola udvarán és játszóudvart alakítottak ki az alsó tagozatos tanulók számára. A projekt értéke forint. A közös szőregi összefogás révén valósulhattak

11 meg az előző évben elmaradt elképzelések, melyekhez szülők, helyi lakosok, szponzorok járultak hozzá évben a sportpálya teljes rekonstrukciós beruházása megtörtént. A régi, elavult betonos kézilabda méretű pályán megoldották a vízelvezetést, kicserélésre került a régi pályavilágítás, korszerű 6 db egyenként 400 watt teljesítményű fémhalogén izzójú lámpatestekre. A 22x44 m-es "FUTSAL multifunkciós öntött gumiburkolatos sportpályán helyett kapott a kézilabda, football, streetball és röplabda pályák. Iskolánkat olyan iskolának ismerik, ahol a figyelem középpontjában a gyermek áll, ahol a pedagógusok gyermekszeretők, munkájukra igényesek, felkészültek. Olyan iskola, ahol a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások változatosan szolgálják a tanulók sokoldalú fejlesztését. Iskolánk alapfeladatainak prioritása: személyiség- és készségfejlesztés, ismeretközvetítés, az értékközvetítés, melyek fő eszköze az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, gyakoroltatása és az élményt nyújtó tevékenykedtetés. Legfontosabb célunk a sikeres továbbtanulás megalapozása, tanítványainkat felkészítsük a következő iskolafok kiváló teljesítéséhez. Oktatásunk színvonalát tükrözi, hogy tanulóink reális iskolaválasztás esetén jól teljesítenek a középiskolában. A gimnáziumba és szakközép-iskolába felvettek aránya kiemelkedően magas a szakiskolához képest. Korszerű sokoldalú általános alapműveltség biztosításával az önművelés igényének fejlesztésével egészséges szellemű, sikeres egyéniségeket magas színvonalon neveljünkoktassunk. A pozitív emberi értékek kialakítására törekszünk, mint a szeretet, a becsületesség, önzetlenség, szorgalom, segítőkészség, tolerancia, felelősségérzet erősítése. Helyes önismeretre nevelünk, egészséges versenyszellemet alakítunk ki, és fejlesztjük az empátia képességét. Az alsó tagozaton a nagy felmenő rendszerben (1-4. osztályig) folyik az oktatás. A felső tagozatos gyermekek szaktantermi rendszerben tanulják a tantárgyakat - szakos nevelők irányításával. Az idegen nyelv, informatika differenciált csoportbontása, a matematika magasabb óraszámú tanítása lehetőséget ad a különböző képességű tanulók igényeihez igazodó képzésére. Az is-kola célját, profilját, továbbra is kettős feladatrendszere határozza meg. Az egyik, a gyengébb képességű tanulók fejlesztő, felzárkóztató, differenciált foglalkoztatása. A másik, vele párhu-zamosan, az emeltszintű oktatásban résztvevő tehetséges tanulóink oktatása. Mindenki angol nyelvet tanul, emellett 2010 évtől választható idegeden nyelv már az első évfolyamtól, a szerb nyelv. S ekkortól ismételten felelevenítettük határon túli szerb iskolai kapcsolatunkat, Temerin-Szirig iskolájával. Külhoni kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk a

12 szerb kapcsolat mellett Székelyföldi iskola kapcsolatunk is működik, a Határontúli pályázati lehetőségként a jövő évben sikerül hozzájuk tanulóinkkal is kijutni. További nyelvi lehetőség a SZTE Konfuciusz Intézettel immár 2 évi együttműködés eredményeként 5. évfolyamtól a kínai nyelv tanulása és szakköri órákon a német nyelv tanulása. 5. évfolyamtól az informatikát csoportbontásban TIOP-os pályázaton nyert 7 db interaktív tába, és 36 db komplett számítógéppark használatával tudjuk biztosítani, A tudást a tanulást kiemelt értéknek tartjuk és jutalmazzuk. Minden hónapban a Tudásfájára kerülnek azoknak a tanítványainknak nevei, akik szorgalmasan tanultak a hónapban, és iskolánk jó hírét öregbítették. Évvégén a tanévzáró ünnepségen megajándékozzuk a tanulásban, sportban, közösségi munkában kiemelkedőt nyújtó tanítványainkat: Kossuth emlékplakettet egy nyolcadikos diák kapja, akinek példaadó munkáját ismerjük el ezzel. Beépítjük mindennapi munkánkba a hagyományok tiszteletét, ápolását, hogy tanítványaink ismerjék lakóhelyük nevezetességeit, történelmi múltját. Az ünnepekhez kapcsolódóan a napközis csoportjaink kiemelt figyelemmel kezelik a népszokások megismertetését, pl. a szüreti szokásokat, Márton nap vigadalmat, Alexandriai Szent Katalin Szőreg védőszentjének ismerését, karácsonyi és húsvéti szokásokat, majálisozást. Fontosnak tarjuk, hogy tanítványaink ismerjék iskolánk névadójának életét, munkásságát az iskola múltját. Jelenét képesek legyenek alakítani. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi nevelésére, sportok oktatására, tömegsport szervezésére, az egészségnevelésre és a környezettudatosságra. A mindennapos testnevelés mellett iskolai sportköröket működtetünk. (kosárlabda, kézilabda, futball, és fittnes). Téli sítábort szervezünk és a 4. évfolyamosokat úszni visszük, hogy minden gyermekünk legalább egy úszásnemet elsajátítson évben elnyertük a Vöröskeresztes Bázisiskola és az OFI által meghirdetett Egészségtudatos, erőszakmentes iskola címet. Egészségnapjaink keretében felvilágosító,

13 egészségmegőrző előadásokat, gyakorlati oktatásokat szervezünk illetve véradást. Somodrin sóterápiás klímabarlangot működtetünk a légzőszervi betegségek megelőzésére. Környezettudatosságunkat jól mutatja, hogy az idei évben immár másodszorra nyertük el az ÖKOISKOLA címet. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, papírgyűjtést szervezünk, játékos vetélkedőt tartunk az ökonapokon, esővizet gyűjtünk, az újrahasznosítással, fenntarthatóság szemléletével kapcsolatosan versenyt tartunk. Ökos pályázatokon a fenntarthatóságot mutatják be gyerekek által készített kiállításaink, amit 3 évvel ezelőtt a Környezetvédelmi Minisztériumba is bemutattak. Az iskola céljai elérése érdekében igen nagy hangsúlyt helyez a családokkal kialakított együttműködésre. Szülőket is bevonjuk az iskolai szabadidős és hagyományteremtő programjaink szervezésébe, lebonyolításába. Két alapítványunk is van, mely támogatja iskolánk tanulóit. A Szőregi Kossuth Magánalapítvány az iskola mindennapi munkáját segíti, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása mellett a versenyeztetésben, a versenyek szervezéséhez nyújt fontos támogatást, míg a Péterné Aranka alapítvány tehetséges, de hátrányos helyzetű, jól tanuló, középiskolában tanulmányait folytató tanulóknak beiskolázását komoly anyagi forrással támogatja. Biztosítjuk bejáró tanulóinknak (2009 óta) az iskolabusz lehetőségét Kübekházáról és Tiszasziget-Újszentivánról, mivel az állami fenntartású iskolába járást lehetőségét iskolánk biztosítja ezen település gyermekei számára. Működik iskolánkban a rendszeres védőnői szolgálat és orvosi ellenőrzés. Logopédus és fejlesztő pedagógus segíti a szakértői papírral rendelkező tanítványaink felzárkóztatását. Diákönkormányzatunk igen hatékonyan veszi ki részét a mindennapi iskolai életben, működik iskola rádió, van időszakosan megjelenő iskola újságunk és tanulói ügyeletesek a szünetben segítenek a nevelési célok elmélyítésében. Színvonalas szabadidős tevékenységünkhöz, nevelési-oktatási programjaink erősítik céljainkat, mint a bábszínház-, színházlátogatások szervezése, tanulmányút Londonba, társas és néptánc oktatásunk a mindennapos testnevelés keretében, kirándulások a Fehér tóra, Vadasparkba, Füvészkertbe. Folyamatos kapcsolattartásban vagyunk, együttműködünk a helyi, Szőregi társintézményekkel, a részönkormányzattal, a művelődési házzal, Faluházzal, a Római Katolikus Egyházzal, Dr. Grúber László plébános úrral és a hitoktatókkal, a helyi és a környékünkön lévő óvodákkal, bölcsödével, iskolákkal, önkormányzatokkal (Deszk, Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza), a Szegedi Tudományegyetem diagnosztikus on-line mérésében immár 6. éve veszünk részt.

14 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskolája A tagiskolában közel 350 diák tanul 16 osztályban. A diákok neveléséről-oktatásáról 30 pedagógus gondoskodik, közülük 3 fő más tagintézménybe is áttanít összesen heti 19 órában. Más tagintézményből ide 5 pedagógus tanít át, összesen heti 37 órában. A tagintézmény a Szeged, Űrhajós utca 4. címen működik. A Weöres Sándor Általános Iskola Szegeden, a Tarjáni lakótelepen működik szeptember 1-i alapítása óta szeptemberétől lett tagintézménye a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által 2007-ben létrehozott intézménynek. Tanulóink eltérő családi, szociokulturális és anyagi háttérrel rendelkeznek. Minden évfolyamon oktatunk kiemelkedő tehetségű tanulót, de egyre több a részképesség zavarral vagy szociális hátránnyal küzdő diák, így iskolánkban egyszerre kell eleget tenni a tehetséges, az átlagos képességű és a felzárkóztatásra szoruló gyerekek igényeinek, valamint az anyagi gondokkal küzdők segítésének. Az iskola panelépülete a 2005-ös iskolafelújítási program keretében részben új külső festést kapott, 2011-ben a külső sportpályát újította föl az önkormányzat ben és 2013-ban 6 tanterem PVC burkolatának cseréje történt meg. A lapostető folyamatos beázása miatt 2013ban a tornaterem teljes tetőszigetelését kicserélték, várhatóan a 2014-es évben a főépület tetőcseréjére is sor kerül. Az iskola informatikai eszközökkel jól ellátott, az oktató munkát 10 interaktív tábla segíti, amit a pedagógusok napi szinten használnak. Az informatikai eszközök működéséért félállású rendszergazda felel. Az intézmény 2013-ban a TIOP /1 könyvtári informatikai fejlesztés pályázatán 5,5 millió forintot nyert, melynek megvalósulása 2014-ben várható. Az iskola hagyományosan nagy hangsúlyt helyezett az informatika oktatására, a 80-as években komoly innovatív fejlesztés folyt ezen a területen óta hetedik és nyolcadik évfolyamon emelt óraszámban, heti két órában tanulják az informatikát a gyerekek, így módjukban áll nyolcadik év végére megszerezni az ECDL Start európai számítógéphasználói bizonyítványt. A tanulók élnek is a lehetőséggel és évről évre egyre nagyobb számban tesznek sikeres vizsgát: 2013-ban például 23%-kal nőtt a sikeres vizsgák száma az előző évihez képest.

15 A testnevelés tagozaton heti 5 órában tanulják meg a gyerekek az egészséges életmód, a mozgás szeretete, az együttműködni tudás alapelemeit. A kosárlabda a testnevelés tagozat fő profilja: együttműködési megállapodás alapján az iskola a Naturtex-SZEDEÁK NB1-es férfi kosárlabda szakosztály egyik utánpótlás-nevelő bázisa (alsós Törpkosár, diákolimpiai mérkőzések helyszíne). A 2013-as évben megyei kosárlabda diákolimpia 2. helyezését szerezte meg az iskola egyik csapata. A leánytorna az iskola másik hagyományos sikersportága, ahol rendszeresen az országos diákolimpia szereplői a tornászok Bélteki Pál edző vezetésével ban az országos diákolimpia 10. helyezettjei lettek. A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetésével 2014 szeptemberétől a testnevelés órák összes óraszáma iskolai szinten 4-gyel fog nőni. A tornateremben csak úgy férnek el a testnevelés órák, ha az eddigi gyakorlatnak megfelelően - sport tagozatos iskolaként - az 15. évfolyamok összesen heti három alkalommal térítésmentesen úszásoktatáson vesznek részt a Sportuszodában, melynek keretében minden tanuló megtanul úszni. Az iskolában évek óta folyik sikeres sakk-oktatás. A 2013-es évben a Maróczy Géza Sportegyesülettel együttműködve zajlik a képzés az Európai Unió és Magyarország finanszírozásával megvalósuló Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert támogatás segítségével.

16 A tanulók két idegen nyelv, az angol és a német közül választhatnak, az angol nyelvet emelt óraszámban tanulhatják a diákok, akiket idegen nyelvi lektor segít heti 1 órában. A hetedik évfolyamon minden tanuló alapfokú próbanyelvvizsgát tesz, melynek eredményéről az iskola tájékoztatja a szülőt. Sikeres próbavizsga esetén lehetőség van nyolcadik évfolyamon élesben is megpróbálni a nyelvvizsgát alapítványi támogatás mellett. A TÁMOP /1 (Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása) program keretében létrejött együttműködés keretében Somogyi Könyvtárral rendszeres könyvtári foglalkozásokon, vetélkedőkön, budapesti tanulmányi kiránduláson, a Deszki Művelődési Ház és Könyvtárral tánc-, ének és drámaoktatásban vettünk részt, a szegedi Pinceszínház művészei pedig tehetséggondozó foglalkozásokat, rendhagyó irodalom órákat és színházi előadásokat tartottak az iskolában. A tanárok számára a zavartalan tanítás, a tanulóknak a zavarmentes, nyugodt tanóra biztosítása, valamint a felelősségteljes gondolkodás kialakítása érdekében 2012 végén bevezettük a Felelős gondolkodás folyamata (Arizona) programot. A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját felelősségére épít. A sikeres működéshez alapvetően szükségesek jól meghatározott szabályok. Edward E. Ford vezette be Responsible Thinking Process (RTP) néven 1994-ben egy phoenixi iskolában, Arizonában (innen a magyar elnevezés). Magyarországon kb. 40 iskola működteti sikerrel. A működés lényege, hogy aki az iskolai szabályok ellen vét, és nem akar, vagy nem tud viselkedésén változtatni, lehetőséget kap, hogy az órát elhagyja, s a tréningszobába távozzon. A tréningszobában mindig tartózkodik egy felügyeletet ellátó tanár, akinek közreműködésével a tanulónak a "Tervkészítő lap" segítségével egy konkrét, elérhető célt tartalmazó visszatérési tervet kell készítenie, mielőtt visszamegy a tanterembe. A program kapcsán tapasztalt eredmények: a gyerekek tudják a szabályokat, nem zavarja tovább az órát aki kiment a tréning-szobába, van mód beszélgetni a problémás gyerekekkel, van visszatartó ereje. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Kara és a szegedi SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola közös szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg Weöres Sándor születésének 100. évfordulója kapcsán a magyarországi Weöres Sándor nevét viselő iskolák találkozója Weöres100 néven május én vendégül láttunk az ország 10 Weöres Sándor nevét viselő iskolájából 8-at. A programsorozat versmaratonnal kezdődött (100 Weöres-vers hangzott el a szegedi Weöres iskolások előadásában), majd a vendégek fogadása után író-olvasó találkozón

17 vettek részt a diákok Szabó T. Anna költőnővel. Délutáni kisvonatos városnézés után Sebő Ferenc és együttesének Weöres-műsora zárta a napot az iskola tornatermében. Szombaton vetélkedőt szerveztünk a Weöres iskolák csapatai között, a díjakat Kalász Márton Kossuthdíjas és Weöres Sándor-díjas költő adta át. Június 22-én, a költő születésnapján a versbuszokon a megállók között a diákok által elmondott Weöres-verseket játszotta a Tisza Volán december 2-án részt vettünk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által szervezett Weöres Emléknapon, ahol a jelenlévő iskolák közös nyilatkozatot fogadtak el. A centenáriumi rendezvénysorozat befejezéseként december 10-én este 50 iskolás és a meghívott óvodások együtt szavalták el Weöres Sándor két téli versét, majd kézművesfoglalkozáson vettek részt, szüleik adventi véradással segíthettek. Az egész napos iskola keretében az alsó tagozatos gyerekek zöme 16 óráig az iskolában tartózkodik, a felső tagozatos gyerekek szüleinek viszont nagyobb része kérte írásban, hogy gyermekük az utolsó tanítási óra után elhagyhassa az iskolát. A 16 óráig iskolában tartózkodó felső tagozatosok száma másfélszeresére nőtt. A másnapra való felkészülésen túl egyéni fejlesztés, sportfoglalkozások, kézműves foglalkozás, énekkar zajlik a délutáni órákban. A hit- és erkölcstan bevezetése zökkenőmentesen történt. Az első évfolyamon a tanulók több mint fele, az ötödik évfolyamon a tanulók harmada választott hittant. A hittanórák az erkölcstan órákkal párhuzamosan, egy időben kerültek bele az órarendbe. Az iskola a 2014/2015-ös tanévben 2 első osztály indítását tervezi. A sikeres beiskolázás érdekében októberben Ovi-suli váltó játékos sportversenyt szerveztünk az óvodák csapatai között, Szülők Akadémiája címen 3 alkalomból álló sorozat keretében dr. Havasi Mónika gyermekpszichiáter tart előadásokat az óvodából iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében szülőknek, pedagógusoknak, nyílt órákat tartanak a tanítók az óvó néniknek és szülőknek, tavasztól pedig iskolaelőkészítő foglalkozásokra várjuk a nagycsoportos óvodásokat. Az iskola halmozottan hátrányos helyzetű tanulói - csökkenő arányban - jelenleg az iskolaközösség létszámának 5,7 %-át adják óta vesz részt az iskola az IPR program működtetésében. A 2013-as évben elnyert Ft támogatást az érintettek szociális hátrányainak enyhítésére (tanszerek vásárlása), tanulóbarát környezet kialakítására (bútorok beszerzése), fejlesztőeszközök vásárlására (matematikai eszközkészlet), iskolai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált továbbképzésre, valamint a HHH gyerekek mellett bevont 11 HH tanuló fejlesztésére fordítottuk. A program további folytatásának célja, hogy az érintett halmozottan hátrányos helyzetű tanulók évfolyamvesztés nélkül haladjanak tovább, minél többen tanuljanak tovább a középfokú intézményekben. További cél, hogy segítése a magatartásbeli problémákkal küzdő hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését az osztályközösségekbe, miközben fenntartjuk a folyamatos kommunikációt a szülőkkel. A támogatás felhasználása eredményes volt, segítette a halmozottan hátrányos tanulók iskolai fejlődését, az érintett családok szociális hátrányainak enyhítését és a kooperáción alapuló, gyermekbarát tanulási környezet kialakítását. A pedagógus álláshelyek számának megtartásával tervezzük csökkenteni az osztott munkakörben, illetve részmunkaidőben dolgozó pedagógusok számát. A jelenleg fél állásban dolgozó rendszergazdát teljes állásban szeretnénk foglalkoztatni.

18 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Zoltánfy István Általános Iskolája A tagiskolában közel 200 diák tanul 10 osztályban. A tagintézmény nevelőtestületéhez 16 pedagógus tartozik, másik tagintézményből ide 4 pedagógus tanít át, összesen heti 17 órában. A tagintézményhez három feladatellátási hely tartozik, címük: Deszk, Móra Ferenc utca 2. (felső tagozat), Deszk, Tempfli tér 1. (alsó tagozat), Deszk, Felszabadulás utca 41. (szerb iskola). Deszken a XIX. század közepétől működik iskola előbb egyházi, majd állami fennhatóság alatt. Szerb iskola a XIX. sz. elejétől. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter iskolaépítési akciója keretében épült a deszki népiskola 1929-ben. Ebben a patinás, részben felújított épületben tanulnak az alsó tagozatosok.1985-ben épült az új iskola, ahol a felső tagozatosok kapnak helyet.1983-ban alakult meg az Általános Művelődési Központ, mely június 31-én vált szét intézményeire. Ettől az időtől kezdve működik részben önálló intézményként a Deszki Általános Iskola. 2000/2001. tanév kezdetétől iskolánk felvette Zoltánfy István Deszken született pedagógus, kortárs festőművész nevét.

19 A Zoltánfy István Iskola, Szegedhez közeli község intézménye. Ez a kettősség érvényesül a település életében, nagyvároshoz közeli, de egyben falusi arculatot is mutat. E bipolaritás jellemző az iskolában tanító pedagógusokra és az itt tanuló gyerekekre is. Ez a beiskolázás során is érvényesül, mert akinek a szülei, nagyszülei is ide jártak iskolába, szinte 100%-ban ide íratják gyermekeiket. A községbe az utóbbi években Szegedről sok család költözött, költözik ki. Nagy részük továbbra is bejár Szegedre dolgozni és a városi iskolák valamelyikében taníttatja gyermekét. Tanulóink családi háttere vegyes összetételű. A szülők nagy része alacsony jövedelmű. Az értelmiségi szülők aránya csekély. Az intézményben szerb nemzetiségi oktatás 1-3 évfolyamon összevonva történik, kis létszámmal (11 fő). Felső tagozaton fakultáció keretén belül folytatódik, heti 3 órában szerb nyelvet tanulhatnak a diákok. A szerb nemzetiség jelenléte nemcsak a településnek, hanem az iskolai közösségnek is plusz értéket ad. Az európai hírű Bánát Táncegyüttesnek tagjai az intézmény jelenlegi és volt diákjai is. A szerb nemzetiség nagyon meghatározó a falu életében. Hagyományaikat, kultúrájukat példamutatóan ápolják, művelik. A Szerb Kisebbségi Önkormányzat és az iskola kapcsolata a kölcsönös segítségen, támogatáson alapul. 2012/2013-as tanévben lehetőséget teremtettünk a nem kizárólag a nemzetiségi oktatásban résztvevő gyermekeknek szerb nyelv tanulására. Tanulóink több művészeti iskola tagjai, melyekkel törekszünk a jó kapcsolatra. Lehetőséget adunk a művészeti iskolák foglalkozásain tanultak bemutatására. Valamennyi ott elsajátított ismeret segíti az iskolai oktatást, a gyermekek nevelését. Kiemelt együttműködés zajlik a Dr. Martin György Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. Diákjaink nagy számban ( fő) vesznek részt a művészeti iskola munkájában, mely nagyban színesíti nemcsak az iskolai megmozdulásokat, ünnepségeket, hanem a község rendezvényeit is. A Faluház ad otthont az iskola által is használt községi könyvtárnak és a tartós tankönyvállomány kezelője is egyben. Itt rendszeres vendégek diákjaink. Egyes rendezvényeinket az intézmény színpadán tartjuk. A Faluház programjain, szakkörein diákjaink rendszeresen és nagy számban vesznek részt. A két intézmény jó kapcsolata meghatározó a község életében. A Faluházban működő művészeti csoportoknak aktív részvevői az iskola diákjai. Több pályázatban együttműködés van a két intézmény között ban a Faluházzal, mint pályázóval az iskola A szabadidő hasznos eltöltése c. pályázatban (TÁMOP ), mint megvalósító együttműködő partnert vesz részt. Ezen kereten belül színjátszó-, furulya-, képzőművészeti, fizika szakkör segítette a pedagógiai programban meghatározott célok elérését. Cél a művészeteket értő, művelő, sokoldalú, harmonikus személyiség kialakítása. Közvetlen szomszédságunkban található a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda. Az óvoda készíti elő a gyermekeket az iskolára. A két gyermekintézmény munkája egymásra épül. Rendszeres a munkakapcsolatunk. Látogatjuk egymás rendezvényeit, nyílt napokon cserélünk tapasztalatokat egymással. A nagycsoportosok meglátogatják az elsősöket az iskolában. Az óvónők és a tanítónők szakmai kapcsolatot tartanak egymással annak érdekében, hogy biztosítsuk az óvoda és az iskola közötti átmenetet. A Sportcsarnok területén és a Sportcentrumban tartjuk a testnevelés órákat, valamint a sportfoglalkozásokat. A mindennapos testnevelés bevezetése kapcsán megnőtt hely igény, így megoldott. Néhány nagyobb rendezvényünknek (ballagás, karácsony) is ez az intézmény ad helyet. A mindennapos testnevelés részeként a foglalkozások változatosságát figyelembe véve bevezetésre került a társastánc és sport-karateoktatás. Ezeken a foglalkozásokon a

20 hagyományos testnevelés órát kiegészítve játékos gyakorlatokkal mozgáskoordináció és a koncentráció (gondolkodás) fejlesztése. történt a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány elsődleges küldetése a deszki tehetséges gyermekek támogatása. Az alapítvány és intézményünk együttműködése kiváló. A kuratórium tagjai között van az iskola vezetője, egy pedagógus és egy tagot a szülői szervezet delegál. Ebben az évben közel 350 ezer forint támogatást kaptak iskolánk tehetséges diákjai, nevezési díjak, tárgyi eszközök,versenyekre való utazás támogatása és különböző jutalmak formájában. Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban megfogalmazottak mentén végezzük, korrepetálások, felzárkóztatások mellett nagy hangsúlyt fektetve a tehetséggondozásra is. Angol, informatika tanítása csoportbontásban történt.7-8. osztályosok számára tartott heti két ECDL felkészítő óra eredményeként 13-an eredményes ECDL vizsgát tettek. Angol tehetséggondozás heti két órában folyt ez évben, ennek eredményeként a próbanyelvvizsgán a legmagasabb, 43 %-os eredményt értek el tanulóink az érintett korosztályban. Az iskolában folyó egészséges és környezettudatos életmódra nevelést segítette a külső partnereinkkel való együttműködés is. Közös programokat tartottunk az alábbi szervezetekkel: Drogambulancia, Csm-i Rendőrkapitányság, Deszki Mozgáskorlátozott Egyesület stb. Fontosnak tartjuk a versenyeztetést, melynek alappillére iskolánkban a háziversenyek és az innen való építkezés magasabb szintekig. Ebben az évben is mind tanulmányi, mind sport területén országos, megyei versenyeken sikerült kiemelkedő eredményeket elérni. Az iskola nyitott és a helyi közösség aktív szerepvállalója. A település közösségi életének részvevői diákjaink és tanáraink. Falunapok, Majális, Gyermeknap, Falumikulás, Falukarácsony, mind olyan településszintű rendezvény, ahol a helyi hagyományok ápolása a település megtartóerejét növeli. Az év első felében megtörtént a köznevelési törvény szeptemberben bevezetésre kerülő rendelkezéseinek előkészítése, a tantárgyfelosztás többszöri átdolgozása és az egész napos iskola előkészítése. Az egész napos iskola kapcsán (kiegészítve a már eddig is jól

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍV VÁR A VECSÉSI HALMI TELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA Nyílt nap a leendő elsős szülőknek március 10-én az első 3 órában, melyet a leendő elsős tanító nénik, Emese és Márti néni tartanak. Szeretettel várjuk Önöket!

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény

BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Minőségi Nevelési-Oktatási Intézmény Igazgató: Somogyi László Cím:1133 Budapest, Kárpát u. 49 53. Tel./fax: 359-1613, 359-2205 Internet: www.berzsenyi.hu Az iskola OM azonosítója: 035243 BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Minőségi Nevelési-Oktatási

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium bemutatása

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium bemutatása Csordásné Marton Melinda BME GTK Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés Első félév gyakorlati feladata Konzulens: Sipos Imre Gyakorlatvezető: Ráczné

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Kedves Szülők! 1125 Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola )

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Lángolj és világíts! Csak lángolni kevés, csak világítani hívságos semmiség. Lángolni és világítani: ez maga a tökéletesség! Clairvaux-i Szent Bernát CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Bordáné Csököly Éva a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda matematika-fizika szakos tanára

Bordáné Csököly Éva a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda matematika-fizika szakos tanára Tóth Czifra Mihály Emlékdíj, általános iskolai kategória: Bordáné Csököly Éva a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda matematika-fizika szakos tanára Bordáné Csököly Éva 1979-ben diplomázott Szegeden

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286 Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286 2015/2016. TANÉV Szecskaavató Évnyitó Osztály-daléneklési

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Leendő első osztályos tanító nénik: Fizl - Bajnóczi Olga és Komárné Urbán Melinda. általános iskolai tagintézmény-vezető

Leendő első osztályos tanító nénik: Fizl - Bajnóczi Olga és Komárné Urbán Melinda. általános iskolai tagintézmény-vezető Iskolába hívogató C o n s t a n t i n u m K a t o l i k u s Ó v o d a, Á l t a l á n o s I s k o l a, G i m n á z i u m, S z a k k ö z é p i s k o l a, K o l l é g i u m M ó r a F e r e n c Á l t a l á

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben