Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ"

Átírás

1 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János igazgató Vid György Nógrádi Erika igazgató Bódis Margit igazgató Szerkesztette: dr. Gera Tibor december 20.

2 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Szegeden és a Szeged környéki településeken egy gimnáziumi és öt általános iskolai intézményegységgel működő állami fenntartású, települési önkormányzatok által működtetett köznevelési intézmény. Az intézményben több mint 2200 diák tanul 98 osztályban. Az intézmény nevelőtestületét a székhelyintézmény és a tagintézmények 189 pedagógusa alkotja, munkájukat együttesen 25 nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazott támogatja. Intézményünk jogelődjét a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása hozta létre 2007-ben azzal a céllal, hogy kedvező feltételeket teremtsen a közös közoktatási feladatok szakszerű és hatékony megszervezéséhez, továbbá hogy a kistérség településein élő gyermekek, tanulók számára tegye elérhetővé a pedagógiai, szakmai együttműködés előnyeit, szervező tevékenységével járuljon hozzá az oktatás színvonalának növeléséhez. Szakmai céljaink változatlanok, a köznevelési törvény nyújtotta új keretek között is olyan lehetőségeket és nevelést kívánunk tanítványainknak biztosítani, amely egyenletesen magas pedagógiaiszakmai színvonalat garantál valamennyi tagiskolánkban, továbbá kiemelt pedagógiai céljainknak megfelelően kivételes lehetőségeket kínálunk diákjainknak az idegen nyelvek és az informatika oktatása területén. Az intézményben rendelkezésre állnak mindazok a tárgyi feltételek, amelyek szükségesek pedagógiai céljaink megvalósításához. Az elmúlt években a tagiskoláink épületeinek többsége felújításra került, együttesen több mint 1 milliárd forint értékben. Valamennyi tagiskola rendelkezik korszerű informatikai eszközökkel, az elmúlt években együttesen több mint 250 új számítógép és közel 50 interaktív tábla került a tagiskolákba, együttesen több mint 100 millió forint értékben. Intézményünk pedagógusai ismerik és alkalmazzák ezeket a korszerű eszközöket, használatuk beépül az intézmény napi pedagógiai gyakorlatába. Kiemelt pedagógiai céljainknak megfelelően valamennyi tagiskolánkban egységes helyi tanterv szerint oktatjuk az angol nyelvet és az informatikát, emellett általános iskolában és gimnáziumban egyaránt hozzáférhetővé tesszük a szerb és a kínai nyelv tanulásának lehetőségét. Az idegen nyelvek tanulásának ösztönzése, a nyelvtanulás hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében próbanyelvvizsga rendszert működtetünk, ennek keretében évenként közel 400 hetedik és tizenegyedik évfolyamos tanulónk tesz próbanyelvvizsgát az állami nyelvvizsga követelményei és szabályai szerint. Ez a vizsga megbízható visszajelzést ad tanulóinknak arról, hogy felkészültek-e az állami nyelvvizsgára, ha igen, akkor az intézményünk székhelyén működő akkreditált nyelvvizsgahelyen az állami nyelvvizsgát is letehetik. Az idegen nyelvek oktatását valamennyi tagiskolánkban angol nyelvi lektorok segítik, ettől a tanévtől a gimnáziumban és egy általános iskolánkban kínai nyelvi lektor is dolgozik. Idegen nyelvi lektoraink az Amerikai Egyesült Államokból, illetve Kínából érkeztek, és nemzetközi szerződés keretében tanítanak Magyarországon. Intézményünkben az informatika oktatása is egységes helyi tanterv szerint folyik, a tantervbe beépülnek az Európában elismert ECDL informatikai vizsga (European Computer Driving Licence) vizsgakövetelményei. Tanulóink az informatika tantárgy tanulása során az ECDL modulvizsga-rendszer egyes vizsgamoduljainak teljesítésére is felkészülnek, így az ECDL START vizsgát már általános iskolában megszerezhetik, amit gimnáziumban lehetőségük van kiegészíteni a teljes ECDL vizsgára. Az állami nyelvvizsgához hasonlóan tanulóink az

3 ECDL modulvizsgákat is letehetik az intézmény székhelyén működő akkreditált ECDL vizsgaközpontunkban, ahol évente közel 600 modulvizsgára kerül sor. Nevelő-oktató munkánk hatékonyságát és magas színvonalát a több településen működő intézményi szervezet adottságait kihasználó szervezeti megoldások támogatják. Intézményünk szervezete a szubszidiaritás elve alapján épül fel és működik, hogy a döntések az érintettekhez legközelebbi döntési szinten születhessenek, ahol a döntéshez már elegendő információ áll rendelkezésre. Az intézmény kiemelt céljaihoz kapcsolódó feladatok megvalósítását és az iskolaadminisztrációs, valamint a fenntartó által ránk ruházott személyügyi és gazdasági feladatainkat intézményi szinten, a többi feladatot tagiskolai szinten szervezzük és koordináljuk. A kiemelt pedagógiai céljainkhoz tartozó, intézményi szinten szervezett és koordinált feladat az idegen nyelv és informatika oktatás és vizsgáztatás, a tagintézmények közötti áttanítás, a pedagógiai-szakmai tájékoztatás, az intézmény pedagógusai közötti, tagintézményi határokon átnyúló horizontális és vertikális pedagógiai-szakmai együttműködés biztosítása. Idegen nyelvi lektoraink, és más, elsősorban alacsony óraszámú tantárgyakat tanító pedagógusaink párhuzamosan több tagiskolánkban is tanítanak, ezzel biztosítjuk, hogy tanulóink valamennyi tagintézményünkben azonos eséllyel férhessenek hozzá az intézmény által biztosított lehetőségekhez. Pedagógusaink intézményi szinten összesen heti 120 órában végeznek tagintézmények közötti áttanítást. Nevelő-oktató munkánk meghatározó tényezője, hogy biztosítsuk pedagógusaink szakmai tájékozottságát és munkájuk során a folyamatos szakmai együttműködést. A szakmai tájékoztatás intézményi szintű fórumai a tanévenként kétszer megrendezésre kerülő továbbképzési napok. A továbbképzési napok témáit az aktuális szakmai feladatoknak és a magas színvonalú pedagógiai munka általános megalapozását szolgáló szakmai igényeknek megfelelően tervezzük. Pedagógusaink tagintézmények és képzési szintek közötti szakmai együttműködését az azonos szakon, szakcsoportban tanító pedagógusok által alkotott intézményi szakmai műhelyek segítik, koordinálják. Intézményi szakmai műhelyeink működése a különböző tagiskolákban azonos pedagógiai szakaszban tanító pedagógusaink közötti horizontális, és az egymásra épülő pedagógiai szakaszban tanító pedagógusaink közötti vertikális együttműködést szolgálja. Az intézményi szakmai műhelyek szervezésében pedagógusaink rendszeresen látogatják egymás bemutató óráit. Évente közel 100 bemutató órát, foglalkozást szervezünk, pedagógusaink évi 3 bemutató órát látogatnak. A bemutató órákhoz kapcsolódó szakmai megbeszélések a szakmai tapasztalatcserét, a jó pedagógiai gyakorlat átadását szolgálják. Intézményünkben alapítása óta minőségirányítási rendszer működik, amelynek keretében rendszeresen szülői igény- és elégedettségméréseket folytatunk, az intézmény kiemelt pedagógiai céljainak megvalósulását értékeljük. Az intézményi önértékelés pedagógusokra vonatkozó dokumentumai a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó pedagógus minősítési rendszer bevezetése után is alkalmazhatók, az intézményi minőségirányítási rendszernek az új minősítési rendszer bevezetése miatt szükségessé váló módosításait 2014-ben elvégezzük. Célunk, hogy az intézményi minőségirányítási rendszer működése a jövőben is hatékonyan szolgálja pedagógiai programunk megvalósítását, tanulóink magas színvonalú nevelését és oktatását. Az intézményi szervezet sajátosságaiból adódóan tagiskoláink a kiemelt és közös intézményi célok összehangolt megvalósításán túlmenően nagyfokú szakmai önállóságot élveznek, hogy egységes és közös feladatainkat a helyi közösség igényeinek figyelembevételével, a

4 helyi környezetnek és adottságoknak leginkább megfelelő módon tudják ellátni. Ezek a helyi specialitások a tagintézmények pedagógiai részprogramjaiban jelennek meg, amelyek az intézmény egységes pedagógiai programjához csatlakozva, azzal együtt határozzák meg a tagiskolában folyó pedagógiai munkát. Ilyen helyi sajátosság a szerb nemzetiségi oktatás, amely az intézmény székhelyén működő gimnáziumban, valamint Deszken és Szegeden a Szeged-Szőreg városrészben működő általános iskolánkban folyik. A gimnáziumi szerb nemzetiségi oktatást vendégtanulóként valamennyi szegedi középiskola tanulói igénybe vehetik, és az intézményben érettségi vizsgát is tehetnek szerb nyelvből. A szerb nemzetiségi oktatást ebben az évben összesen 110 tanuló, közöttük 25 vendégtanuló veszi igénybe az intézményben. A évre vonatkozó kiemelt célunk továbbra is megőrizni és a köznevelési törvény kínálta lehetőségek és keretek között továbbfejleszteni az intézmény szervezetéből és pedagógiai programunk sajátosságaiból származó lehetőségeket. Az idegen nyelvi lektorokkal és próbanyelvvizsgával támogatott nyelvoktatás az angol, mint kötelező idegen nyelv oktatására alapozva indult az intézményben, célunk ezt a rendszert továbbvinni, és a szabadon választható idegen nyelvek irányában bővíteni. A meglévő szabadon választható idegen nyelvek, a német, olasz, francia és szerb nyelv mellett a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézete együttműködésével választható idegen nyelvként beépítjük pedagógiai programunkba a kínai nyelv oktatását és a kínai nyelvi érettségit. Új modulokkal IT biztonság, elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás bővítjük az ECDL oktatást és vizsgáztatást. Az intézményi továbbképzési napok keretében továbbképzésekkel támogatjuk a pedagógus portfólió elkészítését és az új minősítési rendszer bevezetését. Pedagógiai munkánk színvonalának folyamatos biztosítása érdekében, a pedagógus életpályamodellnek megfelelően továbbfejlesztjük pedagógusértékelési rendszerünket, és a következő tanévtől az új rendszert alkalmazzuk minden tagiskolánkban. Intézményünk tagiskoláinak pedagógiai kínálatát, adottságait, eredményeit és 2014-re vonatkozó fejlesztési elképzeléseit a következőkben tagiskolánként foglaljuk össze.

5 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Eötvös József Gimnáziuma Az intézmény székhelyén közel 450 diák tanul 17 osztályban. A székhelyintézmény nevelőtestületéhez 43 pedagógus tartozik, közülük 6 fő más tagintézménybe is áttanít összesen heti 66 órában. Más tagintézményből ide 2 pedagógus tanít át, összesen heti 16 órában. A székhelyintézmény a Szeged, Csongor tér 1. címen működik. Intézményünk, az Eötvös József Gimnázium története 24 éves múltra tekint vissza. 1989ben kezdte meg tevékenységét idegen nyelvi, anyanyelvi kommunikáció, mikrobiológia és számítástechnika fakultációkkal. Intézményünk 1997-ben vette fel Eötvös József nevét ben gimnáziumunk tagja lett a Szeged és Térsége Nevelési Oktatási Intézmények Szövetségének, majd 2007-től Szeged Megyei Jogú Város fenntartásából a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába került át, ekkor lett a Szeged és a térség településeinek több általános iskoláját, óvodáját, valamint pedagógiai szakszolgálatait tömörítő egységes közoktatási intézmény székhelyintézménye. Az iskolák január 1jétől állami fenntartásba kerültek, gimnáziumunk az intézmény 2 szegedi és 3 térségi általános iskolai feladatot ellátó tagintézményével együtt, változatlan szervezetben került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába. A gimnázium működtetéséről Szeged Megyei Jogú Város a Nevelési-oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata útján gondoskodik. A gimnázium pedagógiai programját az új Nemzeti alaptanterv előírásainak eleget téve e tanévtől módosítottuk. Megmaradt a sikeres angol nyelvi tagozat, az akkreditált érettségi tantárgyként tanított mikrobiológia helyett a jogszabályi változások miatt biológia tagozatot indítottunk, az anyanyelvi kommunikációt folytatandó magyar-történelem (humán) tagozatot hirdettünk meg, valamint média-informatika tagozatunk az informatika tagozatos hagyományainkat a művészeti képzéssel ötvözve viszi tovább, mely utóbbinak szintén figyelemreméltó eredményei vannak iskolánkban. Népszerű fakultációs rendszerünket megtartottuk. Hagyományainknak megfelelően már kilencedik évfolyamtól választható a testnevelés emelt szintű képzés, az iskolánk diákja volt Vajda Attila, a pekingi olimpia bajnoka, Tóth Tímea többszörös kickbox világbajnok, és sok más NB I. szintű és magyar válogatott sportoló. A művészeti képzésünk több mint két évtizedes múltra tekint vissza, gimnáziumunk diákja volt Péter-Szabó Szilvia énekes, Duda Éva koreográfus, Kovács Gábor

6 operatőr, Boldizsár Mária sajtófotós. A művészeti képzésen belül kiemelkedően sikeres irány az emelt szintű rajz fakultáció, volt diákjaink közül többen, köztük Törteli Lilla és Csanádi Hajnalka festőművészként folytatták művészi pályájukat, jelenleg a Szegedi Szépmíves Céh tagjai. Mindezek mellett a tizenegyedik. évfolyamtól heti két órában a kétszintű érettségire felkészítő fakultációt is biztosítunk. Tanulóink többsége szegedi, de a térségi tagiskoláink tanulói közül is hagyományosan sokan választják iskolánkat. Tanulóink nyelvi kompetenciáinak gyarapítása kiemelt célunk, ezért egyedülálló idegen nyelvi kínálatot biztosítunk számukra: az angol, német, francia és olasz nyelv mellett itt folyik városunkban középszinten egyedül szerb nyelvi képzés. A sikeres angol nyelvi tagozatunkon két angol nyelvi lektort alkalmazunk az intézmény megalapítása óta. A nyelvi képzés magasabb szintre emelése érdekében az AIESEC-programon keresztül az elmúlt években hathetes időszakokra olasz, német és kínai anyanyelvi lektorok érkeztek önkéntesként iskolánkba, ezt a programot a jövőben is folytatni tervezzük. E tanévben a kínai nyelv oktatására a korábbi önkénteseket felváltva anyanyelvi tanárok kerültek hozzánk Kínából a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézeten keresztül. A fejlesztés célja, hogy következő tanévtől kezdve második, esetleg harmadik idegen nyelvként, illetve érettségi tantárgyként lehessen választani a kínai nyelvet. Több tanév bevált gyakorlatát folytatva intézményi szinten próbanyelvvizsgát szervezünk, ebben a gimnázium tizenegyedik évfolyamos tanulói vesznek részt. Ezt az idegen nyelvi kompetenciamérést a kilencedik, tizedik és tizenegyedik évfolyamon a kötelező érettségi tantárgyakból szervezett évfolyamvizsgák egészítik ki. A belső vizsgadolgozat az írásbeli érettségi szabályait követve több órás írásbeli feladatlap megoldását jelenti tanulóink számára. A feladatlapok összeállításban és javításban az érintett munkaközösségek tanárai vesznek részt. A szakmai tapasztalatok egyértelműen a próbavizsgaforma létjogosultságát igazolják: segíti a tanulót az adott évfolyam tananyagából átfogó ismeretek elsajátításában, a számonkérés formája pedig az érettségi vizsgához nyújt gyakorlatot. Gimnáziumunkban kiemelt szerepet kap a tanulók és nevelők informatika tudásának gyarapítása.. A program sikerét jelzi, hogy tanulóink és tanáraink közül is sokan teszik le a teljes ECDL vizsgához szükséges modulvizsgákat. Ezt az Európában elismert, az Európai Unió által is támogatott informatikai vizsgát évente körülbelül egy osztálynyi diák, és a

7 vizsgaközpont 2008 évi alapítása óta közel 100 pedagógus és nem pedagógus dolgozónk is letette intézményünk akkreditált ECDL vizsgaközpontjában. A gimnázium részt vesz a Szegedi Iskolai Longitudinális Program c. országos felmérés sorozatban, amely a Magyar Tudományos Akadémia kutatási projektje. A vizsgálatokat az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport "Diagnosztikus mérések fejlesztése" című TÁMOP projektjével együttműködve végzi. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Magyar Vöröskereszttel melynek a gimnázium több éve bázisiskolája. Az együttműködés nagy segítséget nyújt tanulóinknak az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez kötelezően előírt közösségi szolgálat teljesítéséhez. A Magyar Vöröskereszt mellett mára további 11 szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást tanulóink közösségi szolgálat teljesítésének megszervezése érdekében. Iskolánk matematika munkaközösségének szervezésében hirdetjük meg az általános iskolás tagintézményeink tanulóinak a ma már hagyományos Kistérségi matematika versenyt, melyre a jelentkezők száma kiemelkedően magas, fő. Gimnáziumunk már 20. éve rendezi meg a méltán nagy ismertségre szert tett William Blake angol nyelvi szép kiejtési versenyt, melyet elsősorban Csongrád megye általános és középiskolás tanulói számára hirdettünk, az idén először a versenyt kiterjesztettük határon túlra is. Az idei tanévben a szerbiai délvidék 5 iskolájából érkezett magyar és szerb anyanyelvű diákok a magyarországi iskolák diákjaival együtt versenyeztek ezen az angol nyelvtanárokból, angol anyanyelvű amerikai és brit pedagógusokból álló zsűri előtt zajló megmérettetésen. Gimnáziumunkban hagyomány a rendszeres, iskolai szervezésű koncertlátogatás. Ezeken a komolyzenei koncerteken részt vesz iskolánk valamennyi tanulója. A hagyományosan szervezett programjaink közül kiemelkedik a kultúra napja alkalmából meghirdetett képzőművészeti és fotóverseny, amikor a benyújtott művekből kiállítást és bemutatót szervezünk. Népszerű közösségi program tanulóink körében a Parlament szervezett meglátogatása, a Terror Háza kiállításainak megtekintése, a Szépművészeti Múzeumba tett kirándulás, valamint a helyi kulturális programokon és kiállításokon való részvétel. E

8 programok aktív résztvevői a média tagozatos és rajz fakultációs tanulóink, akik előre felkészülve nemcsak pusztán hallgatói, de szervezői is az egyes eseményeknek. Főleg angol tagozatos diákjaink vesznek részt az angliai Londonba szervezett tanulmányi kiránduláson. A társadalomismeret tanórák részeként a végzős osztályainkban a Nyitott Bíróság program keretében a Szegedi Ítélőtábla munkatársai tartanak előadást a tanulókat is érintő polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi kérdésekről, a külföldi tanulás és munkavállalás jogi hátteréről. A program keretében lehetősége nyílik tanulóinknak, hogy részt vegyenek tárgyaláson, perszimulációs előadáson, a nagykorú tanulók ellátogathatnak a Szegedi Büntetés-végrehajtási Intézetbe is. Tanulóink szép eredményeket szerezve vesznek részt országos és helyi versenyeken is. A tagozatos tanulóink rendszerint továbbjutnak a biológia OKTV-n, s szintén a biológia oktatásunk színvonalát jelzi, hogy két tanulói kutatócsoportunk (4-4 fővel) is sikerrel pályázott az EMMI által meghirdetett Út a tudományhoz alprogramra. (Erre a programra most ősszel újabb pályamunkát nyújtottak be biológia tagozatos tanulóink.) Sporteredményeink közül kiemelésre kívánkoznak a labdajátékokban elért sikerek (kosárlabda, röplabda ez utóbbi sportágból iskolánk csapata képviselte Magyarországot 2004-ben Cipruson az iskolai röplabda Világkupán), a hagyományosan országos döntőbe jutó floorball csapat, valamint atlétikában és úszásban a Diákolimpián országos döntőbe jutott tanulóink. Élő és sikeres testvériskolai kapcsolatot ápolunk az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziummal. E kapcsolat nemcsak segít tanulóinknak a határon túli magyarok életének megismerésében, hanem a szerb nyelvet tanuló diákjaink anyanyelvi körülmények közötti gyakorlásához, valamint az angol nyelv, mint közvetítőnyelv használatához is hozzájárul. A kapcsolatnak újabb lendületet adhat, hogy iskolánk nyertes pályázatot nyújtott be a Határtalanul, együttműködés gimnáziumok között projektre is, ennek keretében november elején újvidéki barátaink tettek 3 napos látogatást iskolánkban, városunkban, melyet mi tavasszal viszonzunk. Az együttműködés magasabb szintjét jelenti a két intézmény közötti alakalmi tanárcsere, azaz, hogy iskolánk tanára az újvidéki gimnáziumban tart majd néhány szakórát magyar nyelv és irodalomból, melynek viszonzásaként a határon túli kolléga nálunk mutatja be a délvidéki magyar kultúrát, történelmet.

9

10 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolája A tagiskolában több mint 400 diák tanul 16 osztályban. A tagintézmény nevelőtestületéhez 29 pedagógus tartozik, közülük 1 fő más tagintézménybe is áttanít összesen heti 12 órában. Más tagintézményből ide 3 pedagógus tanít át, összesen heti 27 órában. A tagintézmény a Szeged, Szerb utca 15. címen működik. Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola 16 osztállyal 401 fő tanulóval, 29 fő pedagógussal nappali rendszerű oktatást folytat, épülete 450 fő tanuló befogadására alkalmas. A Kossuth Lajos Általános Iskola Szegedhez közel, inkább kertvárosi jellegű, közigazgatásilag Szeged városhoz tartozó kb fős települési városrészen, SzegedSzőregen működik. Története:1785 évben épült fel a szerb tanoda, majd 1816 évben a magyar katolikus iskola. A jelenlegi iskolánk épülete 1981 évben épült fel és adták át, ekkor még nyolcosztályos iskolaként évben a Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében 200 millió forint uniós támogatásból és 45 millió forint önrészből újult meg az intézmény. Emeletráépítéssel bővítették az épületet, 26 akadálymentes helyiséget - tantermet - alakítottak ki, liftet szereltek, minden ajtót és ablakot hőszigeteltre cseréltek, új hideg-meleg burkolatot, új nagyfényerejű, energiatakarékos világítást kapott minden helyiség, a tantermeket, folyosókat újrafestették és alkalmassá tették az épületet az információs és kommunikációs technika eszközeinek fogadására. Korszerű fém- és üvegszerkezetű - a 21. század építészetét jellemző - hatalmas belmagasságú és alapterületű, élénk színvilágú, látványos és a gyerekek kedvenc tartózkodási helyéül szolgáló aulát alakítottak ki évben "A MI ISKOLÁNK, A MI ÓVODÁNK"iskola pályázatán nyertesnek nyilvánították ki a Kossuth Lajos Iskolát. Eredményeként hasonló külső dizájnnal, mint a fő-épület, felújították az iskola tornatermének homlokzatát, díszkaput készíttettek, díszburkolatot helyeztek le az iskola udvarán és játszóudvart alakítottak ki az alsó tagozatos tanulók számára. A projekt értéke forint. A közös szőregi összefogás révén valósulhattak

11 meg az előző évben elmaradt elképzelések, melyekhez szülők, helyi lakosok, szponzorok járultak hozzá évben a sportpálya teljes rekonstrukciós beruházása megtörtént. A régi, elavult betonos kézilabda méretű pályán megoldották a vízelvezetést, kicserélésre került a régi pályavilágítás, korszerű 6 db egyenként 400 watt teljesítményű fémhalogén izzójú lámpatestekre. A 22x44 m-es "FUTSAL multifunkciós öntött gumiburkolatos sportpályán helyett kapott a kézilabda, football, streetball és röplabda pályák. Iskolánkat olyan iskolának ismerik, ahol a figyelem középpontjában a gyermek áll, ahol a pedagógusok gyermekszeretők, munkájukra igényesek, felkészültek. Olyan iskola, ahol a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások változatosan szolgálják a tanulók sokoldalú fejlesztését. Iskolánk alapfeladatainak prioritása: személyiség- és készségfejlesztés, ismeretközvetítés, az értékközvetítés, melyek fő eszköze az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, gyakoroltatása és az élményt nyújtó tevékenykedtetés. Legfontosabb célunk a sikeres továbbtanulás megalapozása, tanítványainkat felkészítsük a következő iskolafok kiváló teljesítéséhez. Oktatásunk színvonalát tükrözi, hogy tanulóink reális iskolaválasztás esetén jól teljesítenek a középiskolában. A gimnáziumba és szakközép-iskolába felvettek aránya kiemelkedően magas a szakiskolához képest. Korszerű sokoldalú általános alapműveltség biztosításával az önművelés igényének fejlesztésével egészséges szellemű, sikeres egyéniségeket magas színvonalon neveljünkoktassunk. A pozitív emberi értékek kialakítására törekszünk, mint a szeretet, a becsületesség, önzetlenség, szorgalom, segítőkészség, tolerancia, felelősségérzet erősítése. Helyes önismeretre nevelünk, egészséges versenyszellemet alakítunk ki, és fejlesztjük az empátia képességét. Az alsó tagozaton a nagy felmenő rendszerben (1-4. osztályig) folyik az oktatás. A felső tagozatos gyermekek szaktantermi rendszerben tanulják a tantárgyakat - szakos nevelők irányításával. Az idegen nyelv, informatika differenciált csoportbontása, a matematika magasabb óraszámú tanítása lehetőséget ad a különböző képességű tanulók igényeihez igazodó képzésére. Az is-kola célját, profilját, továbbra is kettős feladatrendszere határozza meg. Az egyik, a gyengébb képességű tanulók fejlesztő, felzárkóztató, differenciált foglalkoztatása. A másik, vele párhu-zamosan, az emeltszintű oktatásban résztvevő tehetséges tanulóink oktatása. Mindenki angol nyelvet tanul, emellett 2010 évtől választható idegeden nyelv már az első évfolyamtól, a szerb nyelv. S ekkortól ismételten felelevenítettük határon túli szerb iskolai kapcsolatunkat, Temerin-Szirig iskolájával. Külhoni kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk a

12 szerb kapcsolat mellett Székelyföldi iskola kapcsolatunk is működik, a Határontúli pályázati lehetőségként a jövő évben sikerül hozzájuk tanulóinkkal is kijutni. További nyelvi lehetőség a SZTE Konfuciusz Intézettel immár 2 évi együttműködés eredményeként 5. évfolyamtól a kínai nyelv tanulása és szakköri órákon a német nyelv tanulása. 5. évfolyamtól az informatikát csoportbontásban TIOP-os pályázaton nyert 7 db interaktív tába, és 36 db komplett számítógéppark használatával tudjuk biztosítani, A tudást a tanulást kiemelt értéknek tartjuk és jutalmazzuk. Minden hónapban a Tudásfájára kerülnek azoknak a tanítványainknak nevei, akik szorgalmasan tanultak a hónapban, és iskolánk jó hírét öregbítették. Évvégén a tanévzáró ünnepségen megajándékozzuk a tanulásban, sportban, közösségi munkában kiemelkedőt nyújtó tanítványainkat: Kossuth emlékplakettet egy nyolcadikos diák kapja, akinek példaadó munkáját ismerjük el ezzel. Beépítjük mindennapi munkánkba a hagyományok tiszteletét, ápolását, hogy tanítványaink ismerjék lakóhelyük nevezetességeit, történelmi múltját. Az ünnepekhez kapcsolódóan a napközis csoportjaink kiemelt figyelemmel kezelik a népszokások megismertetését, pl. a szüreti szokásokat, Márton nap vigadalmat, Alexandriai Szent Katalin Szőreg védőszentjének ismerését, karácsonyi és húsvéti szokásokat, majálisozást. Fontosnak tarjuk, hogy tanítványaink ismerjék iskolánk névadójának életét, munkásságát az iskola múltját. Jelenét képesek legyenek alakítani. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi nevelésére, sportok oktatására, tömegsport szervezésére, az egészségnevelésre és a környezettudatosságra. A mindennapos testnevelés mellett iskolai sportköröket működtetünk. (kosárlabda, kézilabda, futball, és fittnes). Téli sítábort szervezünk és a 4. évfolyamosokat úszni visszük, hogy minden gyermekünk legalább egy úszásnemet elsajátítson évben elnyertük a Vöröskeresztes Bázisiskola és az OFI által meghirdetett Egészségtudatos, erőszakmentes iskola címet. Egészségnapjaink keretében felvilágosító,

13 egészségmegőrző előadásokat, gyakorlati oktatásokat szervezünk illetve véradást. Somodrin sóterápiás klímabarlangot működtetünk a légzőszervi betegségek megelőzésére. Környezettudatosságunkat jól mutatja, hogy az idei évben immár másodszorra nyertük el az ÖKOISKOLA címet. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, papírgyűjtést szervezünk, játékos vetélkedőt tartunk az ökonapokon, esővizet gyűjtünk, az újrahasznosítással, fenntarthatóság szemléletével kapcsolatosan versenyt tartunk. Ökos pályázatokon a fenntarthatóságot mutatják be gyerekek által készített kiállításaink, amit 3 évvel ezelőtt a Környezetvédelmi Minisztériumba is bemutattak. Az iskola céljai elérése érdekében igen nagy hangsúlyt helyez a családokkal kialakított együttműködésre. Szülőket is bevonjuk az iskolai szabadidős és hagyományteremtő programjaink szervezésébe, lebonyolításába. Két alapítványunk is van, mely támogatja iskolánk tanulóit. A Szőregi Kossuth Magánalapítvány az iskola mindennapi munkáját segíti, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása mellett a versenyeztetésben, a versenyek szervezéséhez nyújt fontos támogatást, míg a Péterné Aranka alapítvány tehetséges, de hátrányos helyzetű, jól tanuló, középiskolában tanulmányait folytató tanulóknak beiskolázását komoly anyagi forrással támogatja. Biztosítjuk bejáró tanulóinknak (2009 óta) az iskolabusz lehetőségét Kübekházáról és Tiszasziget-Újszentivánról, mivel az állami fenntartású iskolába járást lehetőségét iskolánk biztosítja ezen település gyermekei számára. Működik iskolánkban a rendszeres védőnői szolgálat és orvosi ellenőrzés. Logopédus és fejlesztő pedagógus segíti a szakértői papírral rendelkező tanítványaink felzárkóztatását. Diákönkormányzatunk igen hatékonyan veszi ki részét a mindennapi iskolai életben, működik iskola rádió, van időszakosan megjelenő iskola újságunk és tanulói ügyeletesek a szünetben segítenek a nevelési célok elmélyítésében. Színvonalas szabadidős tevékenységünkhöz, nevelési-oktatási programjaink erősítik céljainkat, mint a bábszínház-, színházlátogatások szervezése, tanulmányút Londonba, társas és néptánc oktatásunk a mindennapos testnevelés keretében, kirándulások a Fehér tóra, Vadasparkba, Füvészkertbe. Folyamatos kapcsolattartásban vagyunk, együttműködünk a helyi, Szőregi társintézményekkel, a részönkormányzattal, a művelődési házzal, Faluházzal, a Római Katolikus Egyházzal, Dr. Grúber László plébános úrral és a hitoktatókkal, a helyi és a környékünkön lévő óvodákkal, bölcsödével, iskolákkal, önkormányzatokkal (Deszk, Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza), a Szegedi Tudományegyetem diagnosztikus on-line mérésében immár 6. éve veszünk részt.

14 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskolája A tagiskolában közel 350 diák tanul 16 osztályban. A diákok neveléséről-oktatásáról 30 pedagógus gondoskodik, közülük 3 fő más tagintézménybe is áttanít összesen heti 19 órában. Más tagintézményből ide 5 pedagógus tanít át, összesen heti 37 órában. A tagintézmény a Szeged, Űrhajós utca 4. címen működik. A Weöres Sándor Általános Iskola Szegeden, a Tarjáni lakótelepen működik szeptember 1-i alapítása óta szeptemberétől lett tagintézménye a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által 2007-ben létrehozott intézménynek. Tanulóink eltérő családi, szociokulturális és anyagi háttérrel rendelkeznek. Minden évfolyamon oktatunk kiemelkedő tehetségű tanulót, de egyre több a részképesség zavarral vagy szociális hátránnyal küzdő diák, így iskolánkban egyszerre kell eleget tenni a tehetséges, az átlagos képességű és a felzárkóztatásra szoruló gyerekek igényeinek, valamint az anyagi gondokkal küzdők segítésének. Az iskola panelépülete a 2005-ös iskolafelújítási program keretében részben új külső festést kapott, 2011-ben a külső sportpályát újította föl az önkormányzat ben és 2013-ban 6 tanterem PVC burkolatának cseréje történt meg. A lapostető folyamatos beázása miatt 2013ban a tornaterem teljes tetőszigetelését kicserélték, várhatóan a 2014-es évben a főépület tetőcseréjére is sor kerül. Az iskola informatikai eszközökkel jól ellátott, az oktató munkát 10 interaktív tábla segíti, amit a pedagógusok napi szinten használnak. Az informatikai eszközök működéséért félállású rendszergazda felel. Az intézmény 2013-ban a TIOP /1 könyvtári informatikai fejlesztés pályázatán 5,5 millió forintot nyert, melynek megvalósulása 2014-ben várható. Az iskola hagyományosan nagy hangsúlyt helyezett az informatika oktatására, a 80-as években komoly innovatív fejlesztés folyt ezen a területen óta hetedik és nyolcadik évfolyamon emelt óraszámban, heti két órában tanulják az informatikát a gyerekek, így módjukban áll nyolcadik év végére megszerezni az ECDL Start európai számítógéphasználói bizonyítványt. A tanulók élnek is a lehetőséggel és évről évre egyre nagyobb számban tesznek sikeres vizsgát: 2013-ban például 23%-kal nőtt a sikeres vizsgák száma az előző évihez képest.

15 A testnevelés tagozaton heti 5 órában tanulják meg a gyerekek az egészséges életmód, a mozgás szeretete, az együttműködni tudás alapelemeit. A kosárlabda a testnevelés tagozat fő profilja: együttműködési megállapodás alapján az iskola a Naturtex-SZEDEÁK NB1-es férfi kosárlabda szakosztály egyik utánpótlás-nevelő bázisa (alsós Törpkosár, diákolimpiai mérkőzések helyszíne). A 2013-as évben megyei kosárlabda diákolimpia 2. helyezését szerezte meg az iskola egyik csapata. A leánytorna az iskola másik hagyományos sikersportága, ahol rendszeresen az országos diákolimpia szereplői a tornászok Bélteki Pál edző vezetésével ban az országos diákolimpia 10. helyezettjei lettek. A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetésével 2014 szeptemberétől a testnevelés órák összes óraszáma iskolai szinten 4-gyel fog nőni. A tornateremben csak úgy férnek el a testnevelés órák, ha az eddigi gyakorlatnak megfelelően - sport tagozatos iskolaként - az 15. évfolyamok összesen heti három alkalommal térítésmentesen úszásoktatáson vesznek részt a Sportuszodában, melynek keretében minden tanuló megtanul úszni. Az iskolában évek óta folyik sikeres sakk-oktatás. A 2013-es évben a Maróczy Géza Sportegyesülettel együttműködve zajlik a képzés az Európai Unió és Magyarország finanszírozásával megvalósuló Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében elnyert támogatás segítségével.

16 A tanulók két idegen nyelv, az angol és a német közül választhatnak, az angol nyelvet emelt óraszámban tanulhatják a diákok, akiket idegen nyelvi lektor segít heti 1 órában. A hetedik évfolyamon minden tanuló alapfokú próbanyelvvizsgát tesz, melynek eredményéről az iskola tájékoztatja a szülőt. Sikeres próbavizsga esetén lehetőség van nyolcadik évfolyamon élesben is megpróbálni a nyelvvizsgát alapítványi támogatás mellett. A TÁMOP /1 (Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása) program keretében létrejött együttműködés keretében Somogyi Könyvtárral rendszeres könyvtári foglalkozásokon, vetélkedőkön, budapesti tanulmányi kiránduláson, a Deszki Művelődési Ház és Könyvtárral tánc-, ének és drámaoktatásban vettünk részt, a szegedi Pinceszínház művészei pedig tehetséggondozó foglalkozásokat, rendhagyó irodalom órákat és színházi előadásokat tartottak az iskolában. A tanárok számára a zavartalan tanítás, a tanulóknak a zavarmentes, nyugodt tanóra biztosítása, valamint a felelősségteljes gondolkodás kialakítása érdekében 2012 végén bevezettük a Felelős gondolkodás folyamata (Arizona) programot. A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját felelősségére épít. A sikeres működéshez alapvetően szükségesek jól meghatározott szabályok. Edward E. Ford vezette be Responsible Thinking Process (RTP) néven 1994-ben egy phoenixi iskolában, Arizonában (innen a magyar elnevezés). Magyarországon kb. 40 iskola működteti sikerrel. A működés lényege, hogy aki az iskolai szabályok ellen vét, és nem akar, vagy nem tud viselkedésén változtatni, lehetőséget kap, hogy az órát elhagyja, s a tréningszobába távozzon. A tréningszobában mindig tartózkodik egy felügyeletet ellátó tanár, akinek közreműködésével a tanulónak a "Tervkészítő lap" segítségével egy konkrét, elérhető célt tartalmazó visszatérési tervet kell készítenie, mielőtt visszamegy a tanterembe. A program kapcsán tapasztalt eredmények: a gyerekek tudják a szabályokat, nem zavarja tovább az órát aki kiment a tréning-szobába, van mód beszélgetni a problémás gyerekekkel, van visszatartó ereje. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Kara és a szegedi SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola közös szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg Weöres Sándor születésének 100. évfordulója kapcsán a magyarországi Weöres Sándor nevét viselő iskolák találkozója Weöres100 néven május én vendégül láttunk az ország 10 Weöres Sándor nevét viselő iskolájából 8-at. A programsorozat versmaratonnal kezdődött (100 Weöres-vers hangzott el a szegedi Weöres iskolások előadásában), majd a vendégek fogadása után író-olvasó találkozón

17 vettek részt a diákok Szabó T. Anna költőnővel. Délutáni kisvonatos városnézés után Sebő Ferenc és együttesének Weöres-műsora zárta a napot az iskola tornatermében. Szombaton vetélkedőt szerveztünk a Weöres iskolák csapatai között, a díjakat Kalász Márton Kossuthdíjas és Weöres Sándor-díjas költő adta át. Június 22-én, a költő születésnapján a versbuszokon a megállók között a diákok által elmondott Weöres-verseket játszotta a Tisza Volán december 2-án részt vettünk az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által szervezett Weöres Emléknapon, ahol a jelenlévő iskolák közös nyilatkozatot fogadtak el. A centenáriumi rendezvénysorozat befejezéseként december 10-én este 50 iskolás és a meghívott óvodások együtt szavalták el Weöres Sándor két téli versét, majd kézművesfoglalkozáson vettek részt, szüleik adventi véradással segíthettek. Az egész napos iskola keretében az alsó tagozatos gyerekek zöme 16 óráig az iskolában tartózkodik, a felső tagozatos gyerekek szüleinek viszont nagyobb része kérte írásban, hogy gyermekük az utolsó tanítási óra után elhagyhassa az iskolát. A 16 óráig iskolában tartózkodó felső tagozatosok száma másfélszeresére nőtt. A másnapra való felkészülésen túl egyéni fejlesztés, sportfoglalkozások, kézműves foglalkozás, énekkar zajlik a délutáni órákban. A hit- és erkölcstan bevezetése zökkenőmentesen történt. Az első évfolyamon a tanulók több mint fele, az ötödik évfolyamon a tanulók harmada választott hittant. A hittanórák az erkölcstan órákkal párhuzamosan, egy időben kerültek bele az órarendbe. Az iskola a 2014/2015-ös tanévben 2 első osztály indítását tervezi. A sikeres beiskolázás érdekében októberben Ovi-suli váltó játékos sportversenyt szerveztünk az óvodák csapatai között, Szülők Akadémiája címen 3 alkalomból álló sorozat keretében dr. Havasi Mónika gyermekpszichiáter tart előadásokat az óvodából iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében szülőknek, pedagógusoknak, nyílt órákat tartanak a tanítók az óvó néniknek és szülőknek, tavasztól pedig iskolaelőkészítő foglalkozásokra várjuk a nagycsoportos óvodásokat. Az iskola halmozottan hátrányos helyzetű tanulói - csökkenő arányban - jelenleg az iskolaközösség létszámának 5,7 %-át adják óta vesz részt az iskola az IPR program működtetésében. A 2013-as évben elnyert Ft támogatást az érintettek szociális hátrányainak enyhítésére (tanszerek vásárlása), tanulóbarát környezet kialakítására (bútorok beszerzése), fejlesztőeszközök vásárlására (matematikai eszközkészlet), iskolai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált továbbképzésre, valamint a HHH gyerekek mellett bevont 11 HH tanuló fejlesztésére fordítottuk. A program további folytatásának célja, hogy az érintett halmozottan hátrányos helyzetű tanulók évfolyamvesztés nélkül haladjanak tovább, minél többen tanuljanak tovább a középfokú intézményekben. További cél, hogy segítése a magatartásbeli problémákkal küzdő hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését az osztályközösségekbe, miközben fenntartjuk a folyamatos kommunikációt a szülőkkel. A támogatás felhasználása eredményes volt, segítette a halmozottan hátrányos tanulók iskolai fejlődését, az érintett családok szociális hátrányainak enyhítését és a kooperáción alapuló, gyermekbarát tanulási környezet kialakítását. A pedagógus álláshelyek számának megtartásával tervezzük csökkenteni az osztott munkakörben, illetve részmunkaidőben dolgozó pedagógusok számát. A jelenleg fél állásban dolgozó rendszergazdát teljes állásban szeretnénk foglalkoztatni.

18 Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Zoltánfy István Általános Iskolája A tagiskolában közel 200 diák tanul 10 osztályban. A tagintézmény nevelőtestületéhez 16 pedagógus tartozik, másik tagintézményből ide 4 pedagógus tanít át, összesen heti 17 órában. A tagintézményhez három feladatellátási hely tartozik, címük: Deszk, Móra Ferenc utca 2. (felső tagozat), Deszk, Tempfli tér 1. (alsó tagozat), Deszk, Felszabadulás utca 41. (szerb iskola). Deszken a XIX. század közepétől működik iskola előbb egyházi, majd állami fennhatóság alatt. Szerb iskola a XIX. sz. elejétől. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter iskolaépítési akciója keretében épült a deszki népiskola 1929-ben. Ebben a patinás, részben felújított épületben tanulnak az alsó tagozatosok.1985-ben épült az új iskola, ahol a felső tagozatosok kapnak helyet.1983-ban alakult meg az Általános Művelődési Központ, mely június 31-én vált szét intézményeire. Ettől az időtől kezdve működik részben önálló intézményként a Deszki Általános Iskola. 2000/2001. tanév kezdetétől iskolánk felvette Zoltánfy István Deszken született pedagógus, kortárs festőművész nevét.

19 A Zoltánfy István Iskola, Szegedhez közeli község intézménye. Ez a kettősség érvényesül a település életében, nagyvároshoz közeli, de egyben falusi arculatot is mutat. E bipolaritás jellemző az iskolában tanító pedagógusokra és az itt tanuló gyerekekre is. Ez a beiskolázás során is érvényesül, mert akinek a szülei, nagyszülei is ide jártak iskolába, szinte 100%-ban ide íratják gyermekeiket. A községbe az utóbbi években Szegedről sok család költözött, költözik ki. Nagy részük továbbra is bejár Szegedre dolgozni és a városi iskolák valamelyikében taníttatja gyermekét. Tanulóink családi háttere vegyes összetételű. A szülők nagy része alacsony jövedelmű. Az értelmiségi szülők aránya csekély. Az intézményben szerb nemzetiségi oktatás 1-3 évfolyamon összevonva történik, kis létszámmal (11 fő). Felső tagozaton fakultáció keretén belül folytatódik, heti 3 órában szerb nyelvet tanulhatnak a diákok. A szerb nemzetiség jelenléte nemcsak a településnek, hanem az iskolai közösségnek is plusz értéket ad. Az európai hírű Bánát Táncegyüttesnek tagjai az intézmény jelenlegi és volt diákjai is. A szerb nemzetiség nagyon meghatározó a falu életében. Hagyományaikat, kultúrájukat példamutatóan ápolják, művelik. A Szerb Kisebbségi Önkormányzat és az iskola kapcsolata a kölcsönös segítségen, támogatáson alapul. 2012/2013-as tanévben lehetőséget teremtettünk a nem kizárólag a nemzetiségi oktatásban résztvevő gyermekeknek szerb nyelv tanulására. Tanulóink több művészeti iskola tagjai, melyekkel törekszünk a jó kapcsolatra. Lehetőséget adunk a művészeti iskolák foglalkozásain tanultak bemutatására. Valamennyi ott elsajátított ismeret segíti az iskolai oktatást, a gyermekek nevelését. Kiemelt együttműködés zajlik a Dr. Martin György Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. Diákjaink nagy számban ( fő) vesznek részt a művészeti iskola munkájában, mely nagyban színesíti nemcsak az iskolai megmozdulásokat, ünnepségeket, hanem a község rendezvényeit is. A Faluház ad otthont az iskola által is használt községi könyvtárnak és a tartós tankönyvállomány kezelője is egyben. Itt rendszeres vendégek diákjaink. Egyes rendezvényeinket az intézmény színpadán tartjuk. A Faluház programjain, szakkörein diákjaink rendszeresen és nagy számban vesznek részt. A két intézmény jó kapcsolata meghatározó a község életében. A Faluházban működő művészeti csoportoknak aktív részvevői az iskola diákjai. Több pályázatban együttműködés van a két intézmény között ban a Faluházzal, mint pályázóval az iskola A szabadidő hasznos eltöltése c. pályázatban (TÁMOP ), mint megvalósító együttműködő partnert vesz részt. Ezen kereten belül színjátszó-, furulya-, képzőművészeti, fizika szakkör segítette a pedagógiai programban meghatározott célok elérését. Cél a művészeteket értő, művelő, sokoldalú, harmonikus személyiség kialakítása. Közvetlen szomszédságunkban található a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda. Az óvoda készíti elő a gyermekeket az iskolára. A két gyermekintézmény munkája egymásra épül. Rendszeres a munkakapcsolatunk. Látogatjuk egymás rendezvényeit, nyílt napokon cserélünk tapasztalatokat egymással. A nagycsoportosok meglátogatják az elsősöket az iskolában. Az óvónők és a tanítónők szakmai kapcsolatot tartanak egymással annak érdekében, hogy biztosítsuk az óvoda és az iskola közötti átmenetet. A Sportcsarnok területén és a Sportcentrumban tartjuk a testnevelés órákat, valamint a sportfoglalkozásokat. A mindennapos testnevelés bevezetése kapcsán megnőtt hely igény, így megoldott. Néhány nagyobb rendezvényünknek (ballagás, karácsony) is ez az intézmény ad helyet. A mindennapos testnevelés részeként a foglalkozások változatosságát figyelembe véve bevezetésre került a társastánc és sport-karateoktatás. Ezeken a foglalkozásokon a

20 hagyományos testnevelés órát kiegészítve játékos gyakorlatokkal mozgáskoordináció és a koncentráció (gondolkodás) fejlesztése. történt a Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány elsődleges küldetése a deszki tehetséges gyermekek támogatása. Az alapítvány és intézményünk együttműködése kiváló. A kuratórium tagjai között van az iskola vezetője, egy pedagógus és egy tagot a szülői szervezet delegál. Ebben az évben közel 350 ezer forint támogatást kaptak iskolánk tehetséges diákjai, nevezési díjak, tárgyi eszközök,versenyekre való utazás támogatása és különböző jutalmak formájában. Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Programban megfogalmazottak mentén végezzük, korrepetálások, felzárkóztatások mellett nagy hangsúlyt fektetve a tehetséggondozásra is. Angol, informatika tanítása csoportbontásban történt.7-8. osztályosok számára tartott heti két ECDL felkészítő óra eredményeként 13-an eredményes ECDL vizsgát tettek. Angol tehetséggondozás heti két órában folyt ez évben, ennek eredményeként a próbanyelvvizsgán a legmagasabb, 43 %-os eredményt értek el tanulóink az érintett korosztályban. Az iskolában folyó egészséges és környezettudatos életmódra nevelést segítette a külső partnereinkkel való együttműködés is. Közös programokat tartottunk az alábbi szervezetekkel: Drogambulancia, Csm-i Rendőrkapitányság, Deszki Mozgáskorlátozott Egyesület stb. Fontosnak tartjuk a versenyeztetést, melynek alappillére iskolánkban a háziversenyek és az innen való építkezés magasabb szintekig. Ebben az évben is mind tanulmányi, mind sport területén országos, megyei versenyeken sikerült kiemelkedő eredményeket elérni. Az iskola nyitott és a helyi közösség aktív szerepvállalója. A település közösségi életének részvevői diákjaink és tanáraink. Falunapok, Majális, Gyermeknap, Falumikulás, Falukarácsony, mind olyan településszintű rendezvény, ahol a helyi hagyományok ápolása a település megtartóerejét növeli. Az év első felében megtörtént a köznevelési törvény szeptemberben bevezetésre kerülő rendelkezéseinek előkészítése, a tantárgyfelosztás többszöri átdolgozása és az egész napos iskola előkészítése. Az egész napos iskola kapcsán (kiegészítve a már eddig is jól

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben