244. szám október 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "244. szám 2010. október 25."

Átírás

1 Kari Kurír A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele Elektronikus változat: szám október 25. Hírek, információk 1. A Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett Tudomány hete rendezvénysorozatához illeszkedve a BTK idén november 3-án rendezi a Kari Tudományos Napot. Az eseményt ezúttal a tehetséggondozás jegyében szervezzük: a délelıtt folyamán doktorandusz hallgatók plenáris elıadásaira kerül sor, míg a nap többi részében a diákkörök tartják felolvasó üléseiket kari TDK keretében. Ezen túlmenıen egyéb események is színesítik a Kari Tudományos Nap idei programját, mely innen elérhetı: Annak érdekében, hogy az érdeklıdık minél nagyobb számban látogathassák a Kari Tudományos Nap eseményeit november 3-ra Dékán úr oktatási szünetet rendelt el. 2. A október 7-én megtartott 2010/2011. tanévi I. rendes Kari Tanácsülés határozatai: A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a évi Felsıoktatási Felvételi Tájékoztatóban meghirdetendı költségtérítések összegeire vonatkozó javaslatot. (41/2010.) A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a professor emeritus-i címhez kapcsolódó éig járó juttatások 5 évre történı, hatályos jogszabályi feltételek szerinti meghosszabbítására vonatkozó javaslatot. (42/2010.) 3. A Szenátusi választás 2. fordulójának oktató-kutató képviselı választása eredménye (2010. október , BTK Dékáni Hivatal): A szavazás a három nap alatt zavartalanul folyt, naponta 9 órától 15 óráig. A szavazócédulák összesítése alapján az alábbi eredmény született: Összes szavazat: 93 Érvénytelen szavazat: 3 Név Jelölések száma Almási Tibor 63 Vajda Zoltán 14 Szajbély Mihály 8 Vargáné Drewnowska Ewa 5

2 Ennek értelmében a Szenátus oktatói képviselıje Almási Tibor, a többiek sorrend szerinti póttagok. A Szenátus másik oktatói képviselıje a Dékán, akit a BTK Egységvezetıi Tanácsa választással megerısített. 4. A Szenátusi választás 2. fordulójának nem oktatói, nem kutatói munkakörben foglalkoztatottak képviselıjének választása eredménye a szavazási helyszínekrıl beérkezett jegyzıkönyvek összesítése után: 1. körzet (Klinikai Központ) Rendes tag: Irinyi Tamás (osztályvezetı ápoló, Pszichiátriai Klinika) 530 szavazat Póttagok: Janáky Tamásné (intézeti fınıvér, Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika) 186 szavazat Boros Judit (dékáni hivatalvezetı, FOK) 36 szavazat Dibó György (szakvezetı fıorvos, Neurológiai Klinika), 27 szavazat 2. körzet Rendes tag: Matuska József (mb. fıosztályvezetı, Biztonságszervezési Osztály) 423 szavazat Póttagok: Kelemen Éva (dékáni hivatalvezetı, BTK) 250 szavazat Szakál Péter (dékáni hivatalvezetı, GTK) 178 szavazat Rendes tag: Fekete Csaba (fıosztályvezetı, Hallgatói Szolgáltató Iroda) 350 szavazat Póttagok: Bácsi János (igazgató, JGYPK Gyakorló Általános Iskola) 228 szavazat Dobi János (igazgató, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium) 165 szavazat Személyi hírek 1. A Solymossy Sándor Közhasznú Egyesület (Néprajzi tanszék) közgyőlése, Felföldi László elnök, címzetes egyetemi tanár és Simon András fıtitkár, egyetemi docens vezetésével, október 9-én Juhász Antal nyugalmazott egyetemi tanárt és Barna Gábor egyetemi tanárt a szegedi néprajzi kutatás és oktatás terén végzett kiemelkedı munkájáért Solymossy Sándor díj-jal tüntette ki. Rendezvények, konferenciák, elıadások 1. Büky László (Magyar Nyelvészeti Tanszék) Lírai enni és innivalók Füst Milán költészetében címmel elıadást tartott a Semiotica Agriensis VIII. (nemzetközi) konferencián, amelyet Az étkezés szemiotikája témakeretben október 2-án tartottak Egerben október 6-8. között zajlott le a néprajzi tanszék 10. Szegedi Vallási Néprajzi Konferenciája Vallások, határok, kölcsönhatások címmel. Ezen kb. 60 elıadás hangzott el magyar és idegen nyelven. A konferencia egyúttal a néprajzi tanszék K számú OTKA-pályázatának záró konferenciája is volt. A konferencián a néprajzi tanszék és a Bálint Sándor Valláskutató Intézet munkatársaitól a következı elıadások hangoztak el: Bodosi-Kocsis Nóra: Virtual realities Iancu Laura: Traditional religion and the globalized world Barna Gábor: Feast-culture of today. Commemorial rites of national and calendar feasts Gyanó Szilvia: Ageing and feminization through the example of a traditional praying society Povedák Kinga: From liturgy to rock concerts. The role of contemporary Christian music in Catholic Communites Gleszer Norbert: Return to the light of the Lord. Modernity and Orthodox Jewish denominational press in Hungary in the late 19th and early 20th century Nagyné Frauhammer Krisztina: Schriftliche Repräsentation privater Gebete Povedák István: From heroes to celebrities. Between religion and mass culture 2

3 A konferencia keretében október 6-án Juhász Antal nyitotta meg a Mi maradt meg? címő, Bajsa népi építészeti kultúráját bemutató kiállítást (Vajdaság), amit Beszédes Valéria, a Szabadkai Község Mőemléki Hivatalának munkatársa rendezett. Szintén a konferencia keretében október 6-án este az alsóvárosi ferences templomban a Piarista Gimnázium Népzenei Kamarakórusa adott hangversenyt moldvai népdalokból és Kájoni János: Cantionale Catholicum címő énekeskönyvébıl október 7-én este pedig a Kari Konferenciateremben hangverseny hangzott fel moldvai népdalokból és Kájoni János: Cantionale Catholicum címő énekeskönyvébıl október 6 7-én az Egerben rendezett Tradicionális agrárközösségek, mezıgazdasági szövetkezetek a században címő konferencián a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék két munkatársa tartott elıadást. Mód László: Ártéri gazdatársulások az Alsó-Tisza mentén; Simon András: Szılıbirtokosok szervezetei Nagykanizsa környékén ( század) október 8-án kollegák, tanítványok és pályatársak köszöntötték 60. születésnapján Barna Gábor egyetemi tanárt, a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék vezetıjét. A laudációkat Csernus Sándor bölcsészdékán, Kozma Gábor, a Gál Ferenc Hittudományi Fıiskola rektora és Bartha Elek egyetemi tanár (Debreceni Tudományegyetem, Néprajzi Tanszék) tartották. Ekkor mutatták be és adták át a Mód László és Simon András szerkesztésében, a Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 26. köteteként megjelent: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendıs Barna Gábor tiszteletére címő kötetet. 5. A Szegeden végzett néprajz szakos hallgatók október 9-én, szombaton tartották meg szokásos évi találkozójukat. Ezen közelmúltban megjelent könyvének (Vallási ponyvanyomtatványok Bálint Sándor hagyatékában) elemzésébıl elıadást tartott Székely Anna. A találkozón elıadást tartott Povedák Kinga, aki a legjobb szakdolgozatot írta a 2009/2010. tanévben. Ennek elismeréseként Bálint Sándor-érem kitüntetést kapott. 6. Gleszer Norbert, a Néprajzi Tanszék tanársegéde október 14-én a budapesti orthodox zsidó Amerikai Alapítványi Iskola A zsidó nevelés aktuális kérdései a kultúra-pedagógia-vallás diskurzusában c. konferenciáján Határok és hatások c. (K 68325) OTKA-kutatásának eredményeirıl tartott elıadást. 7. A Német Nyelvészeti Tanszék meghívására a Germán Filológia Intézet vendégeként szeptember 29-én két elıadást tartott egyetemünkön Prof. Heinz-Helmut Lüger "Journalistische Porträts im Vergleich" és "Aspekte sprachlicher Höflichkeit" címen. 8. Bernáth Árpád, a Magyar Goethe Társaság elnökhelyettese október 5-én, a Goethe Intézetben J. W. Goethe Színtanát, annak hatását, egykori és mai jelentıségét megvitató pódiumbeszélgetésen vett részt. 9. Almási Tibor (Történeti Segédtudományok Tanszék) "Megjegyzések I. Károly király privilegiális oklevéladási gyakorlatához" címmel tartott elıadást a "Károly Róbert és Székesfehérvár" címő konferencián október 16-án, Székesfehérváron. 10. Csapó Benı professzor, a Neveléstudományi Intézet vezetıje október között részt vett a Budapesten megrendezett Adaptability and Change the National and Regional Dimensions in Central and Eastern Europe workshop-on. A rendezvényen Potentials of Evidence-based Reform of Education Systems in Post Crisis Development of CEE Countries címmel tartott elıadást. 3

4 Könyvespolc Kari Kurír A turkui (Finnország) testvéregyetem néprajzi tanszékének jubileumi konferenciakötetében megjelent Barna Gábor (Néprajzi tanszék) Welcoming speech fot the 50th anniversary of the establishing of the Turku Department of Ethnology. In: Jussi Lehtonen Salla Tenkanen (eds) Ethnology in the 21st century. Transnational reflections of past, present and future. Kansatiede European Ethnology, Turun yliopisto, University of Turku, Ugyanebben a kötetben látott napvilágot ugyancsak Barna Gábor: How ethnology treats religious issues. An example from East-Central Europe. In: Jussi Lehtonen Salla Tenkanen (eds) Ethnology in the 21st century. Transnational reflections of past, present and future. Kansatiede European Ethnology, Turun yliopisto, University of Turku, Mód László és Simon András szerkesztésében (Néprajzi tanszék) megjelent a Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 26. köteteként: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendıs Barna Gábor tiszteletére címő kötet számos hazai és külföldi szerzı közremőködésével, a Gerhardus Kiadó és a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék kiadásában. 4. A hatvan esztendıs Silling István néprajzkutatót köszöntı kötetben a szegedi néprajzi tanszék munkatársai is köszöntötték: Barna Gábor: A kalocsai olvasógyár In: Dévavári Beszédes Valéria Silling Léda (szerk.): Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendıs Silling István tiszteletére. Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, Szabadka, ( ) Gleszer Norbert: A Rákóczi-kultusz elsı oltára. In: Dévavári Beszédes Valéria Silling Léda (szerk.): Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendıs Silling István tiszteletére. Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, Szabadka, ( ) Mód László: Vallási élet, felekezetek a szentesi ács-molnár-kımőves céhben ( ). In: Dévavári Beszédes Valéria Silling Léda (szerk.): Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendıs Silling István tiszteletére. Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, Szabadka, ( ) Simon András: Papok a menyecskén. Néhány példa a népi szemléletmód és a tájnyelvi szóalkotás kérdéséhez. In: Dévavári Beszédes Valéria Silling Léda (szerk.): Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendıs Silling István tiszteletére. Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság, Szabadka, (63-71.) 6. Gleszer Norbert (Néprajzi tanszék) és Zima András (Országos Rabbiképzı Zsidó Egyetem) A világosság örök forrása. A hagyomány fogalma a zsidó felekezeti oktatás sajtóvitáiban c. tanulmánya megjelent az Ethnographia 2009/4 számában ( ) 7. Megjelent az Anjou-kori Oklevéltár-sorozat legújabb, XXVIII. kötete (1344). A könyvet Piti Ferenc, a Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tagja készítette. 8. Zsolnai Anikó és Kasik László (Neveléstudományi Intézet) szerkesztésében 2010 októberében megjelent A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai címő tanulmánygyőjtemény. A 12 tanulmányt tartalmazó kötetet a Nemzeti Tankönyvkiadó adta ki. A szerzık: Barabás Katalin, Benedek György, Braunitzer Gábor, Fejes József Balázs, Fülöp Márta, Jámbori Szilvia, Józsa Krisztián, Kasik László, Konta Ildikó, Lajkó Károly, Surányi Éva, Szombathelyiné Nyitrai Ágnes, Tóth Edit, Varga Vera, Zsolnai Anikó. 4

5 8. Megjelent Molnár Éva (Neveléstudományi Intézet) és Székely László (Szent István Egyetem, Gödöllı) "Effects of motivation components on reading ability in Hungarian sample. A secondary analysis of the PIRLS 2001 and 2006 data címő könyvfejezete a Matthias von Davier és Dirk Hastedt által szerkesztett IERI Monograph Series, Issues and Methodologies in Large-Scale Assessments 3. kötetben. A könyvet a hamburgi IERInstitute adta ki. Tudományos és PhD hírek 1. Szigorlatok: Kovács Szilvia (történelemtudomány) PhD-szigorlatára október 5-én került sor. A szigorlat eredménye: 100%. Ohnmacht Magdolna (nyelvtudomány) PhD-szigorlatára október 11-én került sor. A szigorlat eredménye: 96,6%. 2. Védések: Huba Márk (irodalomtudomány) PhD-védésére október 13-án került sor. A védés eredménye: 88%. Csısz László (történelemtudomány) PhD-védésére november 2-án 12 órai kezdettel kerül sor a BTK Kari Konferenciatermében. Tamás Dénes (irodalomtudomány) PhD-védésére november 3-án 13 órai kezdettel kerül sor a BTK Kari Tanácstermében. Kiss Zsuzsanna (irodalomtudomány) PhD-védésére november 3-án 14 órai kezdettel kerül sor a BTK Kari Konferenciatermében. Dorner Helga (neveléstudomány) PhD-védésére november 11-én 14 órai kezdettel kerül sor a BTK Kari Konferenciatermében. Kasik László (neveléstudomány) PhD-védésére november 16-án 10 órai kezdettel kerül sor a BTK Kari Konferenciatermében. Nyitrai Ágnes (neveléstudomány) PhD-védésére november 16-án 13 órai kezdettel kerül sor a BTK Kari Tanácstermében. Kelemen Rita (neveléstudomány) PhD-védésére november 18-án 9 órai kezdettel kerül sor a BTK Kari Tanácstermében. Bocsor Péter (irodalomtudomány) PhD-védésére november 18-án órai kezdettel kerül sor a BTK 3302-es szemináriumában. 3. A Kari Doktori Tanács október 14-én tartotta ülését BTK Kari Tanácstermében. Egyhangúlag elfogadta: Capraz Hüseyin Serket (történelemtudomány) Zelena András (irodalomtudomány) Horváth-Mihály Zsófia és Hídvégi Péter (neveléstudomány) Horváth Petra (filozófiatudomány) PhD-fokozatra történı jelentkezését és kijelölte számukra a szigorlati bizottságot. Egyhangúlag támogatta: Balogh Tamás (irodalomtudomány) Czicza Dániel (nyelvtudomány) és Varsányi Attila (történelemtudomány) védési bizottságának összetételére vonatkozó javaslatot. Egyhangúlag támogatta és az Egyetemi Doktori Tanácshoz való továbbítását javasolta: Karácsonyi Zsolt (irodalomtudomány) és 5

6 Huba Márk (irodalomtudomány) PhD-fokozat odaítélését. Egyhangúlag támogatta Herczog Csilla (neveléstudomány) halasztás iránti kérelmét. Pályázatok 1. A Kubinyi András Alapítvány ösztöndíjáról bıvebben tájékozódhat a címen. Határidı: október Az Erasmus programban részt vevı felsıoktatási intézmények és a Tempus Közalapítvány támogatást nyújthat azon felsıoktatásban dolgozó vagy tanuló fogyatékossággal élı vagy tartósan beteg hallgatók, vagy oktatók számára, akik a 2010/2011-es tanévben Erasmus mobilitásban kívánnak részt venni. Részletek a címen. Beadási határidı: november 15. Kari Kurír A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele Kiadja az SZTE BTK Dékáni Hivatala Felelıs kiadó: Dr. Csernus Sándor dékán Felelıs szerkesztı: Pereszlényi Gábor pályázati referens Következı lapzárta: november 9. Aktuális pályázatok határidı-táblázata Határidı Meghirdetı A pályázat célja, címe Megjel enés helye okt. 29. OM Ifjúsági Bolyai Pályázat 5. Kurír okt. 31. ASchS Ösztöndíjprogram Kurír okt. 31. Kubinyi András A. Ösztöndíj Kurír nov. 15. Erasmus Fogyatékos támogatás Kurír dec. 15. OMAA Oktatói, projekt Kurír feb. 15. MGT Pályázat Kurír 243. Folyamatos Kanadai Nemzetk. FÜ Utazástámogatás Kurír 173. Folyamatos OMAA Ausztria-Mo.együttmőködés Kurír

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2015. május 21-i ülésének határozatai 2 TARTALOMALOM AKari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Szekeres Júlia) Kitüntetések, elismerések Ez a hely a céljainknak tökéletesen megfelel (Schweier Rita interjúra Jancsó Gáborral)

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

2012. június HÍREK NAGYVILÁGBÓL RÓLUNK ÍRTÁK PROGRAMAJÁNLÓ KÖNYVAJÁNLÓ SZEMÉLYI HÍREK KÖZÉRDEKŰ

2012. június HÍREK NAGYVILÁGBÓL RÓLUNK ÍRTÁK PROGRAMAJÁNLÓ KÖNYVAJÁNLÓ SZEMÉLYI HÍREK KÖZÉRDEKŰ Híres francia séf tartott ételkészítési bemutatót a KVIK-en Jean Marc Notelet, a Párizsban működő Caïus étterem séfje tartott ételkészítési bemutatót 2012. június 11-én a BGF KVIK Oktató Kabinetjében a

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.)

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 22 (1991-) * 2012. február 15. * 2012. 1. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója (hagyományos

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Kedvenc tanáraink toplistája

Kedvenc tanáraink toplistája 100. szám 100. szám 100. szám Újabb főiskolai fejlesztések Hauser Zoltán, Závecz Ferenc és Tóth Imre 2007. január 15-én szerződést kötö a főiskola épületeinek további fejlesztéséről. A PPP-programban megvalósuló

Részletesebben

2014. december 11. Dr. Radnai Márta Fogászati és Szájsebészeti Klinika. Dr. Szakály Péter Sebészeti Klinika

2014. december 11. Dr. Radnai Márta Fogászati és Szájsebészeti Klinika. Dr. Szakály Péter Sebészeti Klinika TARTALOMALOM A Kari Tanács határozatai A Doktori és Habilitációs Tanács ülése (Fischer Emil) Dékáni pályamunkák, 2014 eredmények Adventi koncert 2014 (Sipos Katalin) André Robert-díjat kapott Mózsik professzor

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban

Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban 2010.12.28. Népujság Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban Marosvásárhely testvérvárosában, Kecskeméten évente nagy tisztelettel emlékeznek városunk szülöttére, a híres matematikus Bolyai Jánosra, születésnapja

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi támogatása az EDUTUS Főiskola részére azt a célt szolgálta, amely

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Mszaki-Szellemi Alkotásért kiemelkeden közhasznú szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Az Alapítvány adószáma: 19007562-1-43 Az Alapítvány nyilvántartási /sor/száma: 1284 Az Alapítványt a Fvárosi Bíróság

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK.3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI.4 NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI.7 HAZAI HÍREK.10 K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. m á j u s - j ú n i

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben