Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév"

Átírás

1 Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés Személyi feltételek Szervezeti struktúra Tanulóink Tárgyi feltételek Pedagógiai munka, szakmai feladatok a 2012/2013-es tanév II. félévében Szakmai munka, a feladatok megvalósítása munkaközösségi beszámolók Alsós munkaközösség: Rostás Istvánné munkaközösség vezető Felsős munkaközösség: Szabóné Pintér Erika munkaközösség vezető Egyéb kiemelt területek Integrációs Pedagógiai Rendszer működtetése: Török Dezsőné Mérés, értékelés munkacsoport beszámolója: Tóth Emőke Pályázati tevékenység: Magyar Andrea igazgató helyettes Szakmai ellenőrzés Kapcsolatok Művészeti tevékenység Összegzés számú melléklet Eseménynaptár tanulmány eredményekkel számú melléklet Sport eredményekkel számú melléklet Statisztika számú melléklet Szempontsor

3 1. Bevezető Hazánk jövőjét alapvetően meghatározza az oktatás minősége. A közoktatás évszázados feladata a nemzeti és az egyetemes kultúra gyarapítása, továbbadása. A legfontosabb cél, hogy a diákok általános műveltsége, tudásszintje megfeleljen a hazai és nemzetközi elvárásoknak, egyéni és közösségi érdekeket szolgálva boldoguljanak, nemzeti identitásuk valódi kötődést jelentsen hazájukhoz, szülőföldjükhöz. Hiszem, hogy pedagógiai munkánk legfontosabb jellemzője a szakértelem, a türelem, a megértés. Azt vallom, hogy csak az a pedagógus tudja feladatait elvégezni, aki munkáját hivatásnak érzi, elfogadó személyiség. Az iskolai teljesítmény és tudásszint növelésének kulcsa az érzelmek befolyásolhatóságában rejlik. A gyerek elsősorban érző lény, emberközelben kell foglalkozni vele. A tanár példás magatartása vonzóvá teszi az iskolát, a tanulást, ha ehhez a légkör legfontosabb jellemzője a gyermekszeretet, a kölcsönös tisztelet. 2. Helyzetértékelés Az intézményben folyó oktató-nevelő munka alapvető célja, hogy a tanulók művelt emberré, szabad, gazdag személyiséggé, tisztességes, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Fő alapelv, hogy a diákok biztos tudással, szilárd alapismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel gazdagodjanak, de ehhez valami sajátos többletet kapjanak, a művészetek iránti fogékonyságot. Különleges értékének tartom a Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolának, hogy az emelt szintű ének- zenei oktatással, a kórusénekléssel, a néptánc oktatással, a komplex művészeti programokkal egy életre szóló, bensőséges kapcsolat alakul ki a zene, a művészetek világával, amely meghatározza a gyerekek személyiségének harmonikus fejlődését, megalapozza műveltségüket és kultúra iránti fogékonyságukat. A Liszt Ferenc Ének- zenei Általános Iskola közel fél évszádos múltra visszatekintő intézménye Hódmezővásárhelynek. Az iskola 1964/65-ös tanévben kezdte meg működését és lett a város oktatási életének szerves, meghatározó egysége. Az intézmény fenntartója január 01. napjától Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay utca ), működtető neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.). OM azonosító: OM Az intézmény nyolc évfolyammal rendelkező általános iskola, körzeti iskolai feladatokat lát el, továbbá emelt szintű ének-zenei oktatás keretei között körzethatár nélkül iskoláz be. Az emelt szintű ének- zenei oktatás határozza meg az iskola sajátosságait, hagyományait. A kodályi koncepció alapján működő intézmény a magyar zenei élet, így a város zenei életének is meghatározója. Szakmai bázisunk az alsó és a felső tagozatos munkaközösség. Mikrocsoportként működik a humán, a reál, az idegen nyelvi közösség, a környezeti nevelők csoportja, valamint az osztályfőnökök közössége, illetve az IPR munkacsoportok. 3

4 2. 1. Személyi feltételek Szervezeti struktúra Jelenleg 33 fő pedagógus teljes és részmunkaidőben (5 fő részmunkaidős, 28 fő teljes munkaidős) valósítja meg az oktatás, nevelés, gyermek és ifjúságvédelem feladatait, 1 fő iskolatitkár segíti az adminisztrációs feladatok ellátását. Végzettségek és életkori eloszlást a következő ábrák mutatják. Végzettség Tanító Tanító speciális végzettségg el Tanító és óvónő Tanító és tanár Tanár Tanár egyetemi végzettségge l Összese n Létszám Ebből szakvizsgázott Az új intézményi struktúrában a szervezet szintjén történő változás a célirányos szakmai munkát, a hatékony humánerőforrás gazdálkodást támogatta. 4

5 Intézményvezető Intézményvezető helyettes 1. Intézményvezető helyettes 2. DÖK Alsó tagozatos munkaközösség vezető Alsó tagozatos munkaközösség Felső tagozatos munkaközösség vezető Felső tagozatos munkaközösség Mérés, értékelési csoport veezetője Mérés, értékelési csoport Gazdasági ügyintéző Technikai alkalmazottak Munkacsoportok A szakos ellátottság teljes körű, bár nehézséget jelent, hogy néhány szak esetében csak egy kollega rendelkezik azzal a végzettséggel. Ezt igyekszünk belső hospitációs rendszerrel, folyamatos önképzéssel segíteni. A beiskolázási terv biztosítja a továbbképzési kötelezettség teljesítését egyéni szinten. Két fő szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátására szerzett végzettséget. Az elmúlt öt évben minden kolléga eleget tett továbbképzési kötelezettségének: 120 óra továbbképzésen való részvételen túl, új diplomát szerzett 3 fő, szakvizsgázott 3 fő. Továbbképzéseken elsősorban újszerű pedagógiai, módszertani eljárások megismerése, szervezetfejlesztés, szakmai szolgáltatóvá válást segítő tevékenységekben való elmélyülés történt 5364 óra felhasználásával Tanulóink Az iskolába felvehető maximális létszám 480 fő. Kihasználtság iskolai szinten 89 %-os. A beiskolázási feladatainkat Hódmezővásárhely Esélyegyenlőségi Programja és Közoktatási koncepciója alapján az intézmények közötti együttműködés és a körzeti feladatellátás megvalósítása mellett végezzük. 5

6 LÉTSZÁMADATOK Tanév Összlétszám Hátrányos helyzetű (HH) Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) 2012/ % 29 7% októberi statisztika 2012/2013 I- félév % 29 7% 2012/2013 év vége % 29 7% Évfolyam 2012/2013 októberi statisztika 2012/2013 I- félév 2012/2013 év vége Össz HH HHH SNI Össz HH HHH SNI Össz HH HHH SNI összesen

7 2.2. Tárgyi feltételek A nevelő oktató munka megvalósítása egy telephelyen történik. Az iskolai tevékenységre a Szent István tér 2. számú műemlék jellegű épület szolgál körül épült műemléképület alapterülete 6182 m 2, melyben 16 tanterem, 1 számítástechnikai célokra kialakított terem, 1 nyelvi terem, az alagsorban technika műhelyterem és ebédlő (melegítő konyhával) található. Az iskolaépület kiegészül még torna és táncteremmel, tornacsarnokkal, kiszolgáló helyiségekkel, orvosi szobával, könyvtárhelyiséggel, fejlesztő szobákkal. A szabadidő eltöltését, a mozgást belső, és egy hátsó, füves udvar szolgálja. Az iskolai egységben az oktató-nevelő munka osztálytermi rendszerben történik, néhány tantárgy (informatika, technika, rajz, ének, kémia-fizika) oktatásához szaktanterem áll rendelkezésre. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város pályázati tevékenységének köszönhetően a TIOP pályázatokhoz kapcsolódóan lehetőség nyílt informatikai eszközök beszerzésére is. TIOP /09 tanulói laptop pályázat TIOP /07 Intelligens iskolarendszer megvalósítása Hódmezővásárhelyen projekt 151 db tanulói laptop 9 db interaktív tábla 6 tanári laptop 40 db számítógép 9 tanári laptop KÖNYVTÁR Eszköz Mennyiség /db könyvtári szoftver és állománykonverzió 1 vírusírtó 1 Corel Draw 1 Macromedia Dreamviewer 1 Adobe photoshop 1 Nero DVD író 1 Képernyő nagyító és felolvasó szoftver 1 Microsoft Windows7 64 bit 1 Xp Unlimited 1 vékonykliens szoftver 5 vonalkód vonalkód leolvasó 1 adatgyűjtő állományellenőrzéshez 1 scanner 1 notebook 1 hosszabbító 10 Braille billentyűzet 1 szerver 1 RACK szekrény 1 7

8 Switch 1 vékonykliens hardver operációs rendszerrel 5 perifériák 5 lámpatest csere 1 A számítógépes tanterem bútorzatának cseréje mellett, a korszerű pedagógiai eljárások alkalmazásához szükséges tanulóbarát osztálytermek kialakítására törekszünk. Ebben a tanévben újabb fejlesztő szoba kialakítását tettük meg átrendezéssel. A tantermek rendszerében igyekszünk felkészülni az egész napos nevelést biztosító működéshez. Az iskolában a következő fejlesztések valósultak meg: Az intézmény teljes körű lomtalanítása katasztrófavédelmi. tűzvédelmi szempontok figyelembevételével. 9 tanterem festése tornaterem/táncterem festése, hozzá kapcsolódó öltöző, mellékhelyiségek festése folyosók festése mellékhelyiségek festése Sportcsarnokban: öltözők, mellékhelyiségek festése belső homlokzat javítása kerékpártároló elhelyezése iskola előtti területen bejárati ajtó rekonstrukciója a fűtési csőrendszer cseréje Az udvari tanterem új lehetőséget ad az újszerű tanulásszervezési munkaformára is, a természet közeli pedagógiai eljárások megvalósulhatnak. A kerékpártároló területi bővítése megvalósult, továbbra is cél a fedett rész bővítése. Mindkét telephelyen szülői összefogással valósult meg az udvari játszó eszközök felújítása, az udvar rendbe tétele, illetve az intézményhez kapcsolódó alapítványok támogatták a fejlesztéseket. Telephelyünk igazi Tündérkertet jelent gyermekeinknek és nagyon fontos a biztonságos, szép tanulási környezet megteremtése. 8

9 3. Pedagógiai munka, szakmai feladatok a 2012/2013-es tanév II. félévében A Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola kiemelt szakmai feladata az új intézményi struktúra működtetése, ahol közös stratégiai cél továbbra is a magas színvonalú oktatás és nevelés megvalósítása. Intézményünkben a kodályi elvekre épülő pedagógiai koncepció alapján történik az ének- zenei nevelés, mely biztosítéka a sokoldalú készség-és képességfejlesztésnek. Szoros együttműködés valósul meg a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskolával, így tanulóink az emelt-szintű ének-zenei órák, az énekkari órák mellett, a hangszeres tanulás és néptánc oktatás révén minden nap zene közelben élnek. A művészeti, ének-zenei tevékenység intézményi szinten átszövi mindennapjainkat és kapcsolódási pontokat jelent a tanári együttműködésnek. Az intézmény hatékony működéséhez szervezeti szinten meghatározó egységek az alsós és felsős munkaközösség, az IPR munkacsoportok, az osztályfőnöki team, a szakmai mikroközösségek Szakmai munka, a feladatok megvalósítása munkaközösségi beszámolók A tanév minden szempontból izgalmas eseményeket, a változások sokszínűségét kínálta a törvényi rendelkezések, a közoktatás átalakítása révén. Igyekeztünk egységes kiállással, bölcs kommunikációval és a változásokat elfogadó, azokhoz alkalmazkodó szemléletmóddal megteremteni azt a keret, amely a következő tanévek fejlődését alapozhatja meg. Természetesen az elsődleges célunk továbbra is az, hogy az iskola őrizze meg sajátos arculatát, az oktatási törvény és saját hagyományai szerint nyújtson olyan egységes, korszerű, stabil, továbbfejleszthető ismereteket, képességeket, készségeket, amelyek megfelelő alapot adnak a középiskolai tanulmányokhoz és a mindennapi élethez. Ezt szolgálják azok a nevelési-oktatási feladatok, amelyeket kitűztünk e célok megvalósítása érdekében. 9

10 Alsós munkaközösség: Rostás Istvánné munkaközösség vezető Az nagy szó, ha egy gyereket nevel valaki. A gyerek elkezdi figyelni azt a felnőttet, apróra szétszedni a jellemét, próbára tesz, mennyire lehet neki hinni, bízhatik-e benne, igaz ember-e vajon? S ha olyan, amilyennek remélte, egyszeriben úgy érzi, megtalált valakit, akit már régen keresett. Szabó Magda I. Az alsós munkaközösség tagjai: osztályfőnök napközivezető 1. a Pakuné Kősasvári Éva Csikós Judit 1. b Vargáné Dezső Zsuzsanna Csikós Judit 2. a Szilágyi Gáborné Higi Emese 2. b Konkolyné Szilágyi Beáta Miklósné Pap Szilvia 3. a Rostás Istvánné Molnár László Gáborné 3. b Mucsiné Szabó Ágnes Huziánné Nagy Ildikó 4. a Komárominé Fehér Lilian Angyalné Oltyán Enikő 4. b Török Dezsőné Petrócki Andrásné Matematikát tanít: 1. a osztályban: Forrainé Kószó Györgyi 4. a és 4. b osztályban: Póthné Nagy Tünde IPR vezető: Török Dezsőné Mentorok: osztályfőnökök és napközivezetők Munkaközösség vezető: Rostás Istvánné DÖK patronáló nevelő: Csikós Judit Ifjúságvédelmi felelősök: Petróczki Andrásné, Pakuné Kősasvári Éva Munkaközösségünk ebben a tanévben 8 tanulóközösséggel és 4 napközis csoporttal dolgozik. Az 1. és a 2. évfolyam iskolaotthon működik. A napköziben dolgozó pedagógusok tanítási órákat is tartanak, az osztályfőnökök a napközis feladatokat is ellátnak. Szakkörök: 1. Miniszínpad - Vargáné Dezső Zsuzsanna 2. Bábmodul - Konkolyné Szilágyi Beáta, Gógné Tari Rozália 3. Minden nap kultúra program beindítása Vásárhelyi Művészeti Kuckó programot valósítunk meg ebben a tanévben az alsó tagozaton, melyeken az óvodások is részt vettek az I. félévben. E tanévben Szabó Magda projektet valósítottunk meg. A 2. évfolyamosok versesmese előadása nagy siker volt a 10

11 gyerekek körében, Bárány Bodizsár verses mesét adták elő. Utána a BFMK színpadán is megtekintették színészek előadásában. Tavasszal a 3. évfolyamosok Tündér Lala akadályversenyre volt hívatalos az alsó tagozat. Kellemes délutánt töltöttünk együtt a rossz idő ellenére is, mely Tündérországba vezette el a kisdiákokat. A 4. évfolyamosok Sziget-kék projektet valósítottak meg, melyen az állatok védelmére és szeretetére hívták fel a többiek figyelmét. Mindhárom program sikeres volt. Zárásként megtekintettük a BFMK-ban az irodalmi szinpad Tündér Lala előadását. Abigél előadások: Az alsó tagozatos munkaközösség tagjai is igyekeztek kivenni részüket iskolánk e tanévi legnagyobb feladatából. A musical nagyon sikeres volt, örültünk a gyerekek és kollégák sikerének. Munkánkat a hagyományokat megtartva, a tanév új elemeivel bővítve végeztük. Nagyon örültünk, hogy szeptemberre az alsós termekben meszelés volt. Jó volt a tiszta illatú termekben fogadni tanítványainkat. Január 1-jével intézményünk is állami fenntartású lett, irányítását a KLIK végzi. Mi pedagógusok ebből nem vettünk sokat észre. Sajnos az óvoda már nem velünk folytatja munkáját, de a jó kapcsolat megmaradt, továbbra is látogatjuk őket. Az intézményi dokumentumokat átdolgoztuk. I. Alapelveink: 1. Az alapkészségek kialakítása, fejlesztése. 2. A pedagógus segítő, támogató szerepe. 3. Differenciálás, esélyegyenlőség, integráció. 4. Motiváló környezet megteremtése. 5. Tevékenység-központúság. 6. A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. 7. A képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája. 8. A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése e tanévtől különös tekintettel az interaktív tábla, tanulói laptop adta lehetőségek kihasználása. 9. Környezet- és természetvédelem együttműködés a Zöld kapocs munkacsoporttal. 10. Egészségnevelés: Testi és lelki egészség EVP program beépítése az oktató-nevelő munkába. 11. Partnerekkel való együttműködés (óvodák, Pósa Lajos Gyermekkönyvtár, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, Emlékpont). 12. A munkaközösség tagjai segítik egymást, együttműködnek. 13. Változatos munkaformák alkalmazása a hagyományos frontális munka mellett: kooperatív technikák, projektmódszer. 14. Olvasás, szövegértés, elemi számolási készség fejlesztése. 15. Matematika, az elemi rendszerező és kombinatív képességet fejlesztő feladatok gyakorlása. 16. Kulcskompetenciák fejlesztése. 11

12 17. Integrált oktatás (SNI, HHH). 18. A HHH-s tanulók szakköri tevékenységének növelése, bevonásuk a tanórán kívüli foglalkozásokra. 19. Napközi otthonban a tanulás hatékonyabbá tétele. 20. Az iskolaotthon adta lehetőségek kihasználása. 21. Továbbra is a szülőkkel való jó kapcsolattartás, az SZMK bevonása az iskolai programokba. II. A tanév kiemelt feladatai: Az iskola alapdokumentumainak felülvizsgálata és kidolgozása: A Pedagógiai Program, SZMSZ - Az alsó tagozatos munkaközösség együttműködik az óvodai szakmai munkacsoporttal. Közös programokat szerveztünk. Pedagógiai módszertani kultúránkat folyamatosan újítjuk. Két tanító (Komárominé Fehér Lilian és Török Dezsőné) heti 1 1 órában kapcsolódtak az óvodai munkába az I. félévben. Feladatuk volt a gyermekek megismerése, foglalkozások megtekintése és azokba való bekapcsolódás, alkalmanként foglalkozások tartása az óvónők irányításával. Részt vettünk egymás programjain (őszi barangolás, karácsony, Bárány Boldizsár) Januártól ezek a találkozások ritkábbak lettek, mert az óvoda már nem tartozik iskolánkhoz. - E tanévtől csak e-naplót vezetünk (haladási rész, a tanulók adatai és értékelés). Továbbra is mindent elkövetünk, hogy a személyes kapcsolattartás a szülőkkel folyamatos legyen. A félév és év vége zárása okozott némi gondot, de megbirkóztunk vele. - Az idei tanévben még a NAT-nak megfelelő Helyi tantervek szerint folytattuk munkánkat. Célja a lexikális ismeretek és a képességfejlesztő oktatás korszerű egyensúlyának megteremtése, kompetenciák fejlesztése. Igyekszünk a gyermekek képességeit sokrétű, komplex tevékenykedtetéssel intenzíven fejleszteni. - A kompetencia alapú oktatás elemeinek gyakorlati alkalmazását valósítjuk meg a TÁMOP pályázat keretében. Az 1., 2., 3. és 4.évfolyamon folytatjuk a megkezdett kompetencia alapú oktatást matematikából és szövegértés és szövegalkotás területeken. A Sulinova adatbank feladatait használjuk fel. (fenntarthatóság) A 4. évfolyamon a szociális kompetencia folytatódik, a bábmodul az 2. b osztályban kerül beépítésre. A tapasztalatokat folyamatosan átadjuk egymásnak, mellyel segítjük egymás munkáját. - Évfolyamonként egységes év eleji, félévi és év végi diagnosztikus feladatsorokat dolgoztunk ki matematikából, szövegértésből, nyelvtanból és írásból. - Az új törvényi előírásnak megfelelően az 1. és 2. évfolyamon negyedévente, valamint félévkor - a tanulókat szövegesen értékeljük, a 2. évfolyamtól évvégén osztályozással zárjuk. - Az óvoda- iskola átmenet segítése kiemelt célunk volt ebben a tanévben is. A TÁMOP pályázatot folytatjuk, mely hozzájárul az 1. évfolyamba bekerült HHH-s tanulók könnyebb beilleszkedéséhez. - Hagyományainknak megfelelően az I. félévben vendégül láttuk az óvónőket Így tanulunk mi! bemutató óráinkra az 1. osztályokban. Az óvónők betekintést nyerhettek volt óvodásaik 12

13 iskolai életébe. Utána kerekasztal beszélgetést szerveztünk, ahol megosztottuk egymással tapasztalatainkat. - A tanulási kudarcok megelőzése céljából minden 1. évfolyamos tanulóval elvégeztük a DIFER MÉRÉS rövidített változatát. A HHH-s tanulókkal, valamint azokkal a tanulókkal, akiknél problémát észleltünk, a teljes mérést megcsináltuk. A mérést 2. évfolyamon, tavasszal ismételtük meg. - Továbbra is kiemelt feladat az alapkészségek, valamint a tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése. - Az integrációs program eljárásrendjének segítése, a program megvalósítása a HHH-s tanulók fejlesztő foglalkozáson való részvétele. E tanévben Török Dezsőné látja el, mentorok az osztályfőnökök. Az alsó tagozatos gyerekek szívesen járnak a foglalkozásokra. - A felzárkóztatás érdekében a fejlesztő pedagógia módszereinek mind teljesebb kiaknázása, a továbbképzéseken megismert tanulást segítő módszerek alkalmazása minél szélesebb körben, korrepetálások tartása. - Az esélyteremtés irányába mutató nevelési-oktatási formák támogatása, érvényesítése. - A tehetséggondozás érdekében a tanulmányi versenyekre való felkészítés. - A tanulói teljesítmények minél részletesebb értékelése, pozitív példák kiemelése. - A házirendet betartatjuk. - Az egészséges életmódra nevelés érdekében a sportszakkör és az úszásoktatás továbbvitele. Részt vettünk a Nagy Sportágválasztó városi rendezvényen, mely már hagyományosnak tekinthető. Az Egészséges Vásárhelyért Programot e tanévben is beépítettük a tanítás rendszerébe. - Pályázatokon, versenyeken vettünk részt. - A terveknek megfelelően tartottuk meg a szülői értekezleteket és fogadóórákat. Minden osztály tartott nyílt órákat, ahol szép számmal vettek részt a szülők. Anyák napi műsorral és ajándékkal készültünk az édesanyák köszöntésére. - Projekteket szerveztünk osztály és alsó tagozat szintjén. A gyerekek nagyon szeretik ezeket az új módszereket, mert a hagyományos órakerettől eltérnek, szinte észrevétlenül tanulnak, mindenki bekapcsolódik a munkába. Az első évfolyamon témahetet (Tavasz) és 3 hetet meghaladó projektet valósítottak meg a tanítók. III. További kiemelt feladataink: a.) A mindennapi pedagógiai munka lényege a gyermek, a vele való foglalkozás: Kibontakoztatni: tudását, képességeit, személyiségét. Megismertetni: önmagával, szerepeivel, környezetével. Megtanítani: környezetébe való beilleszkedésre, szerepelvárások teljesítésére, siker vagy kudarc feldolgozására, környezetében lévő személyekkel való kommunikációra, alapvető illemszabályok megismertetése, betartása a tehetséges tanulók kiemelése, a gyengébb képességűek segítése az átmenet megkönnyítése az óvodából az iskolába, az alsó tagozatból a felső tagozatba b.) Fejlesztő foglalkozások: 13

14 A BTMN-es tanulók fejlesztése iskolánkban: Kokovainé Erzsike (fölső tagozat), Molnár László Gáborné (4. évfolyam), Rostás Istvánné (1.-3. évfolyam) Nagyon szívesen, örömmel végeztük e tevékenységet. A gyerekek szívesen jártak a foglalkozásokra. SNI-s tanulók fejlesztését Kulcsár Katalin fejlesztő pedagógus végezte. A tanítók fejlesztési tervet készítettek az SNI-s tanítványaik fejlesztéséhez. Ehhez segítséget is kaptunk. Nehéz feladat elé állítja a tanítókat a napi munkában, de igyekszünk velük külön is foglalkozni, fejlesztjük őket. Feladataink: - Folyamatos eszközbővítés - Egységes haladási napló és dokumentáció vezetése. - Együttműködés a mentorokkal. - Foglalkozási tervek kidolgozása. c.) Szülőkkel való kapcsolat: minden alkalmat igyekszünk megragadni, hogy a szülőkkel megtudjuk beszélni a problémákat. A HHH tanulók szüleinek tájékoztatása negyedévente gyermekük tanulmányi munkájáról és magatartásáról. Szülői munkaközösségi tagokat újraválasztottuk az első szülői értekezleteken. SZMK értekezletek: Ősszel: Iskolánk munkatervének elfogadtatása. Megismertetni a szülőkkel intézményünk pedagógiai programját, követelmény rendszerét, értékelési rendszerét. Közös rendezvények megbeszélése. Szülői értekezleteket, fogadóórákat tartottunk, melyek látogatottságát növelnünk kell. Igaz, 1. és 2. évfolyamon napi kapcsolatban állnak a tanítók a szülőkkel, talán ez a magyarázata, hogy kevesebb szülő jön el a fogadóórákra az utóbbi években. Télen: Féléves beszámoló elfogadtatása, programok, rendezvények Tavasszal: Az átdolgozott iskolai dokumentumok elfogadtatása, programok, rendezvények d.) Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése Az 1. osztályosok könnyen beilleszkedtek az iskolai életbe. Decemberben a hagyományoknak megfelelően, meghívtuk az óvónőket az Így tanulunk mi! bemutató óráinkra, majd kerekasztal beszélgetést rendeztünk. Izgatottak voltunk, hogy a változások miatt, el tudnak-e jönni az óvónők, de szerencsére szép számmal vettek részt az órákon. e.) Egészséges Vásárhelyért Program a munkatervben megtervezett formában, a tanév során folyamatosan valósítjuk meg a programot. A Zöld Kapocs rendezvényein részt vettünk: Pl. Energia Nap, mely egy új program volt. Huziánné Nagy Ildikó és Higi Emese állították össze az állomás feladatait. Egy sikeres rendezvény valósult meg. Konkrét célok és feladatok: természeti épített szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése helyi értékek és problémák feltérképezése helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, hulladék, iskolai büfé zöldítése, energiatakarékosság) lakóhely megismerése (értékek, gondok a megoldás módjai) 14

15 hagyományok védelme: család iskola település nemzet szinteken a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése az egészségre káros szokások biológiai-élettani-pszichés összetevőinek megismertetése, dohányzásmentes program f.) Hagyományápolás: Ünnepeinkkel, hagyományainkkal azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek érezzék meg, a világnak, amelybe beleszülettek, múltja és jövője van. Az életben legfontosabb dolog a szeretet, az egymásnak örömet szerző emberi összetartozás. zenei világnap nemzeti emléknapok, ünnepek (október 6.) advent, karácsony Március 15-ei ünnepség Záróhangverseny Éneklő Ifjúság g.) Egyéb programok Gyermekkönyvtári órák előzetes egyeztetés után több osztály ellátogatott a Városi Gyermekkönyvtárba, ahol foglalkozásokon vettek részt. Szabadidős tevékenységek: Kulturális kirándulások szervezése és megvalósítása a tanév során, mozi- és színházlátogatás, Mi van a puttonyban? előadás megtekintése. Az Őszi Tárlat megtekintése Minden 2., 3. és 4. évfolyamos osztály megnézte. A levelezőversenyek közül a Bonifert Domokos matematika versenyre neveztük be tanulóinkat. Részt vettünk a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen és a Kalmár matematika versenyen. Versenyeken, pályázatokon való részvételünk a felhívásoknak megfelelően folyamatos volt. A városi tanulmányi versenyeken szép eredményeket értünk el ebben a tanévben. Sikeresen megrendeztük a Városi versmondó versenyt, hagyományosan az Emlékpontban és a Mozaik Moziban. A FOTOSZAFARI programunk egyszerűsödött, rajzokat készítettünk, mely nem befolyásolta a megvalósítás sikerességét. Nagyon jó látni az igazi gyermeki látásmódot a Kulturális negyed ábrázolásánál. A programot az Abigél musical megtekintésével kötöttük össze. Összhang hangverseny a zongoráért Nagyon színvonalas műsort láthattak a nézők, sajnáltuk, hogy kevés volt az érdeklődő. A Heti jelentésekből is látszódott, hogy milyen sok és sokrétű feladatokat valósítottunk meg. A kórusos és néptáncos tanulóinkat kísértük a fellépésekre, melyből ebben az évben több is volt. Nagyon lelkesen, boldogan lépnek színpadra. Támogatjuk őket, de sajnálatos, hogy a néptáncosok száma csökkent. IV. A kollégák beszámolói alapján 15

16 1. Erősségek eredmények - a kompetencia alapú oktatás megvalósítása (ma már természetes számunkra) - jó kapcsolat a szülőkkel, támogatásuk - tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés felzárkóztatás, korrepetálás - tanórai differenciálás, páros és csoportmunka, projektek megvalósítása - azonos értékrend az osztályban tanító nevelőkkel - beszélgetés közlékenyek, nyitottak általában, bizalmon alapuló kapcsolata tanító és diák között - változatos feldolgozási és gyakoroltatási módszerek alkalmazása - játékos módszerek, tevékenykedtetés, dramatizálás - önálló tanulás megszervezése - a családok életének figyelemmel kísérése változások figyelembevétele - egyéni bánásmód 2. Fejlesztendő területek - szociális kompetenciák folyamatos fejlesztése, házirend betartása, kulturált viselkedés, tolerancia fejlesztése - konfliktusok feloldása, szabálytartás, szabálykövetés nemcsak pedagógus felügyeletével - önállóságuk fejlesztése, munkatempó gyorsítása egyes tanulóknál - érzelmi intelligencia fejlesztése - olvasóvá nevelés - szókincsfejlesztés - kitartás, pontos munkavégzés - versenyhelyzet helyes kezelése a tanulók részéről a játék során ne kudarcként éljék meg, ha nem nyertek - logikus gondolkodás, kombinációs készség fejlesztése - számolás sebességének és pontosságának növelése - együttműködési készség folyamatos fejlesztése - akarat szorgalom elvárás összhangjának megeremtése - rendezett, gondos külalak - infokommunikációs eszközök használata - sok délutáni elfoglaltság nehezíti a napköziben a tanulmányi munkát elsősorban 3. osztálytól. A közösségekben tanító kollégák összehangolt munkája révén valósítható meg. Az alsó tagozatos tanulók eredményeinek tükrében megállapítható, hogy oktatási-nevelési céljainkat a lehetőségeinkhez, adottságainkhoz mérten sikeresen teljesítettük. Összegzés: Elsődleges célunk volt, hogy tanítványainak érzelmi biztonságot nyújtó környezettel vegyük körül. Tanítványaink szüleinek felelősséggel tartozunk, hogy elvárásaiknak megfelelő magas színvonalú oktató-nevelő munkát végezzünk, hogy gyermekeik képességei megfelelő ütemben fejlődjenek. Sikerorientált, önálló életre, kulturált viselkedésre nevelés, a 16

17 kompetencia területek maximális fejlesztése, az oktatás színvonalának megtartása, új oktatási módszerek alkalmazása, egyéni képességeik figyelembevétele a legfontosabb feladatunk. A munkaközösség valamennyi tagja kivette a részét a munkából. A tanítás mellett sok programmal, rendezvénnyel szolgáltuk a gyerekek személyiségének fejlődését. Köszönetet szeretnék mondani a munkaközösség tagjainak a sikeres tanévhez, az együttműködésért. Az elért eredmények, a sikeres rendezvények csak a közös munka eredményei lehetnek. Az alsó tagozatos nevelők nevében, köszönöm az iskolavezetés támogatását! A nyári szünetre mindenkinek nagyon jó pihenést, feltöltődést kívánok! Felsős munkaközösség: Szabóné Pintér Erika munkaközösségvezető Ha egy szóval akarnók jellemezni a nevelés lényegét, az a szó nem lehet más, mint: ének. (Kodály Zoltán) I. HELYZETELEMZÉS A munkaközösség tagjai, feladatkörök: Berényiné Ale Krisztina ének-zene, 6.b osztáyfőnök helyettes Gyermekkar vezető, tehetséggondozás: népdaléneklési verseny, felzárkóztatás, iskolai és városi ünnepségek műsorokban való részvétel. Csorba László technika, fizika, 8.a osztályfőnök, iskolarádió, tehetséggondozás, felzárkóztatás, iskolai rendezvények technikai feltételeinek biztosítása, 8. osztály középiskolai előkészítő foglalkozás, pályaválasztási feladatok, felzárkóztatás, tehetséggondozás. Fazekas Ilona matematika, fizika, tanulószoba, 7.b osztályfőnök helyettes, reál mikromunkaközösség vezető, tankönyv felelős. Kenéz Éva angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, 5.b osztályfőnök, idegen nyelvi mikromunkaközösség vezető, a felső tagozat idegen nyelvi programjaiban való részvétel, szervezési feladatok. Huziánné Nagy Ildikó biológia, természetismeret, napközi vezető, 8.b osztályfőnök helyettes 17

18 Versenyekre, továbbtanulásra való felkészítés, felzárkóztatás, korrepetálás, SNI tanulók segítése, alsó és felső közötti átmenet segítése; csoportközi foglalkozások szervezése, mentorálás. Kakuk Tünde rajz, földrajz, média, hon- és népismeret, 6.a osztályfőnök, természettudományos mikro-munkacsoport vezető KT elnök; Kapcsolattartás, együttműködés városi munkaközösségekkel; versenyekre, továbbtanulásra való felkészítés, felzárkóztatás, SNI-s tanulók segítése, tanulási képességek fejlesztése; a város kulturális eseményein való aktív részvétel; kiállítások, előadások látogatása, múzeumi foglalkozások szervezése, lebonyolítása; az iskola rendezvényeinek, ünnepségek előkészítése, dekoráció készítés, dokumentálás; projekt- és pályázati tevékenység. Konczosné Nagy Némedi Gabriella magyar nyelv és irodalom, történelem, 6.a osztályfőnök, irodalmi színpad, 8. osztály középiskolai előkészítő foglalkozás, korrepetálás, tehetséggondozás, HHH-s tanulók mentorálása, SNI-s tanuló fejlesztése. Magyar Andrea igazgató helyettes, matematika, angol Molnár László Gáborné matematika, napközi vezető, felzárkóztatás, korrepetálás, SNI tanulók segítése, alsó és felső tagozat közötti átmenet segítése; csoportközi foglalkozások szervezése. Pallagi Zsuzsánna angol, testnevelés, 5.b osztályfőnök helyettes, iskolai sportkör, tankönyv felelős, szakszervezeti titkár, HHH-s mentorálás. Szabóné Pintér Erika Felső tagozat munkaközösség vezető, ének-zene, magyar nyelv és irodalom, 6.b osztályfőnök, KT tag, Iskolaszék tag, irodalmi színpad vezető, ÉNEK-TÁR projekt vezető, iskolai művészeti tevékenység szervezője, tehetséggondozás, felzárkóztatás, iskolai rendezvények szervezése, kulturális programok látogatásának szervezése (hangversenyek, színházi előadások), zenei meghallgatások szervezése-lebonyolítása, pályázati tevékenység, BFMK iskolai koordinátor. Rárósiné Borbás Marianna biológia, testnevelés, iskolai sportkör, 8.b osztályfőnök Városi Asztalitenisz Diákolimpia szervezése, lebonyolítása; HHH tanulók mentorálása, SNI, BTMN tanulók fejlesztése, 8. osztály középiskolai előkészítő foglalkozás, pályaválasztási feladatok, felzárkóztatás, tehetséggondozás, sportrendezvényeken való részvétel, tanulók versenyeztetése, levelezős versenyek, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Rárósi Mihályné matematika, fizika, tanulószoba vezető, 7.a osztályfőnök helyettes SNI-s, HHH-s, BTM-s tanulók segítése. Szabó Tamásné 18

19 könyvtár, etika, diákönkormányzat, 5.a osztályfőnök helyettes EMLÉKPONT kapcsolattartó pedagógus. Tóth Emőke Minőségbiztosítási vezető, osztályfőnöki mikro-munkaközösség vezető, matematika, kémia, informatika, 7.b osztályfőnök, HHH-s tanuló mentorálása, SNI- tanulók tanórai differenciálása, felzárkóztatás, tehetséggondozás. Tóth Tibor testnevelés, 8.a osztályfőnök helyettes Testnevelés mikro-munkaközösség vezető, iskolai sportkör, sportversenyek szervezése, tanulók versenyeztetése, tehetséggondozás, felzárkóztatás, iskolai rendezvények technikai feltételeinek biztosítása. Zagyi Orsolya Kinga ének-zene, 6.a osztályfőnök helyettes Kiskórus vezető, tehetséggondozás: bicíniuméneklési verseny, népdaléneklési verseny, felzárkóztatás, iskolai és városi ünnepségek műsorokban való részvétel. Zsarkó Judit Humán mikro-munkaközösség vezető, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, 5.a osztályfőnök, levelező versenyek szervezője, koordinátora, tehetséggondozás, korrepetálás, tehetséggondozás. Diákönkormányzat munkáját segítő nevelő: Szabó Tamásné IPR vezető: Török Dezsőné BECS vezető: Tóth Emőke Ifjúságvédelmi felelősök: Pakuné Kősasvári Éva, Petrócki Andrásné Munkaközösség vezető: Pintér Erika A felsős munkaközösség személyi összetételében év elején változás történt. Bányai Lászlóné nyugdíjba vonult, a tanév elején felmentési idejét töltötte. Ez idő alatt önzetlen patronáló munkájával segítette Berényiné Ale Krisztina és Zagyi Orsolya szakmai munkáját. Kórusainkban a magas színvonalú munka töretlen maradt, sőt új színekkel gazdagították új zenepedagógusaink az iskolában folyó zenei nevelést. A város közművelődésében hosszú évek óta betöltött szerepünk megmaradt, számos felkérést kaptak kórusaink. Molnár László Gáborné gyermekei gondozása után tért vissza munkaközösségünkbe, szakmai munkájában Rárósi Mihályné mentorálta. Kenéz Éva az angol és magyar nyelv tanítása mellett osztályfőnöki feladatot is kapott, Zsarkó Judit segítette munkájában. Az osztályfőnökök munkáját osztályfőnök helyettes kollégák segítették. Régiúj kollégáink frissítő erőt hoztak közösségünkbe, segítettük őket a beilleszkedésben. Mindannyian számíthattunk munkájukra, ők pedig sok-sok új ötlettel, kitartó, lelkiismeretes munkával erősítették közösségünket. Célunk, hogy tanulóink megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A kulcskompetenciák mindegyike egyaránt 19

20 fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez a tudás alapú társadalomban. Törekszünk az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítására, mely alapja a megújulás képességének. Az intézményben folyó oktatás a NAT szerint, helyi tantervek alapján történt. Kizárólag a Nemzeti Tankönyvkiadó tankönyvcsaládjait használtuk oktató munkánkban, ez nagy körültekintést igényelt kollégáinktól, sok esetben többletfeladatot jelentett, mivel nem harmonizált az előző tanévben alkalmazott tankönyv a NTK tankönyveivel. A 2012/2013-as tanévben 5., 6., 7., 8. évfolyamon két párhuzamos osztályban folyt a kompetencia alapú oktatás-nevelés, emelt szintű ének-zene oktatás, szaktantermi rendszerben. Csoportbontásos tanórák matematika, idegen nyelv, informatika, technika tárgyak esetében. A hetedik-nyolcadik évfolyamon a számítástechnika oktatása osztálykeretben történik. Tanulóink tanulmányi munkáját szaktanárok segítik minden nap órarendhez igazodva napi három órában tanulószobai keretek között. Minden évfolyamon a NAT szerint tanítunk szaktantermi rendszerben. A felső tagozat létszáma: 204 fő. Magántanuló: Nagyillés Nándor 6.b, Nagyillés Fanni 8.a, Vígh Stella 8.b.Tanulói jogviszony szüneteltetése: Aczél Réka, Oláh Cintia. Munkaközösségünkön belül a hatékonyan működő mikro-munkaközösségek közösen meghatározott cél és feladatrendszer szerint végezték munkájukat. A cél és feladatrendszer legfontosabb elemei: magas színvonalú oktató-nevelő munka, következetes ellenőrzés-értékelés, intézményen belüli hospitálások, folyamatos párbeszéd a szülői házzal, nyílt órák tartása, az iskolai morál erősítése, a HHH, SNI, BTMN-es és a kiemelten tehetséges tanulók segítése, volt tanulóink nyomon követése, az ötödikesek zökkenőmentes beilleszkedése a felső tagozatos munkarendbe, pályaorientációs tevékenység. A tehetséggondozás fontos feladatunk a lemaradók, lassabban haladók felzárkóztatása mellett. A felzárkóztatás egyéni fejlesztési terv alapján, korrepetálásokon történik. A tehetség kibontakoztatására a tanórán kívül biztosított foglalkozások (matematika, média, rajz, irodalmi színpad, környezetvédelmi, idegen nyelvi, sport) nyújtanak lehetőséget. Középiskolára felkészítő munkát folytattak a kollégák magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, kémia, fizika, biológia, ének-zene tantárgyakból. Művészeti tevékenység Intézményünk tanulóitól elvárható, hogy valamelyik művészeti ágban tevékenyen részt vegyenek, kiemelt terület az ének-zene, hangszerjáték, néptánc, képzőművészet, irodalmi színpad. A kórusmunka, irodalmi színpad, rajzszakkör iskolai keretek közt zajlik. A felső tagozatos 6., 7., 8. osztályos tanulók a Gyermekkar munkájában vesznek részt. A Kiskórus zömét a 3., 4. osztályosok alkotják, de igen jelentős az 5. osztályos tanulók énekkari 20

21 tevékenysége. Örvendetes lenne, ha a művészeti tevékenységet folytató gyerekek létszáma növekedne. Jelenleg - az iskola összlétszámát tekintve - tanulóink fele vesz részt ilyen jellegű tevékenységben. A passzív tanulóknak is motiváló tényező lehetett a nagysikerű Abigél musical bemutató, az irodalmi színpad Tündér Lala bemutatója, az énekórai mini hangversenyek, iskolai ünnepségeken való szereplés, illetve az év végi hangverseny produkciói. Elengedhetetlen feltétel a szoros együttműködés a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, hisz a hangszerjáték-, néptánc oktatást itt vehetik igénybe tanulóink. Katolikus és református hitoktatásban is részesülhetnek az érdeklődő tanulók. Lujza nővér foglalkozásai nagyon népszerűek tanítványaink körében, építve lelküket, személyiségüket, moralitásukat. Megtörtént a felmérés a leendő ötödikesek szüleinek körében, hogy az új közoktatási törvény alapján bevezetendő hit és erkölcstan tantárgy keretén belül melyik formát választják. Az iskola és a szülői ház Egyre fontosabb feladatunk a szülőkkel való napi kapcsolat ápolása, ennek legfontosabb fórumai: szülői értekezletek, fogadó órák, SZMK és Iskolaszék értekezletek. A szülői jogok kötelességekkel is járnak. Iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát segíti az SZMK képviselők aktív közreműködése értekezleteken, programok, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. Jelentős szerepük lehet a passzív szülői réteg mozgósításában. A nevelőtestület által kitűzött célokat legsikeresebben a szülői házzal együttműködve lehet elérni. Remek alkalom volt rendhagyó párbeszédre az év elején rendezett Matula-party. II. A 2012/2013-AS TANÉV KIEMELT ESEMÉNYEI, FELADATAI január elsejétől a Klebersberg Kúnó Intézményi Központ vette át intézményünk felett a szakmai irányítást, a működtető viszont a HVSZ ZRT lett. Intézményi szinten szétváltunk a Szabadság téri óvodával, de mindennapjainkban változatlanul szoros a kapcsolat az óvodapedagógusokkal, leendő tanítványainkkal. a 2013 szeptemberétől életbelépő új nemzeti közoktatási törvény szerint átdolgozni az intézményi dokumentumokat (Pedagóiai program, Szervezeti és működési szabályzat, Házirend). Szakmai csoportok alakultak, melyek kiválasztották az alkalmazandó kerettanterveket, elkészültek a helyi tantervek, megtörténtek a szükséges módosítások, átgondoltuk az új óraszámok adta lehetőségeket, kidolgoztuk évfolyamonként a helyi tanterveket, javaslatokat tettünk az egész napos nevelés tevékenység-hálójára, szem előtt tartva az esélyegyenlőség biztosítását. az adminisztrációs feladatok a TANINFORM rendszerén keresztül történtek, papír alapú napló vezetése nem történt. Kívánatos az adminisztrációs fegyelem-figyelem növelése. Igaz ez pedagógusra, szülőre és tanulóra egyaránt. A következő tanévben 21

22 reméljük, gördülékenyebben tudjuk teljesíteni a felénk támasztott követelményeket. Jó lenne, ha a TANINFORM rendszere is tökéletesedne, nem lennének fennakadások működésében, kevesebb lenne a pedagógusok idővesztesége. A tárgyi feltételek javultak a tanáriban és a fejlesztő szobában év elején elhelyezett új számítógépekkel. Kollégáink előszeretettel éltek az interaktív tábla használatával. Nyolcadikosok pályaválasztását széleskörű tájékoztatással segítettük: PÁV osztályfőnöki órák, középiskolai nyílt órák, fórumok,szülői értekezletek, internetes tájékoztatás, pályaválasztási tájékoztató kiadvány. Új elemként elkészültek a tanulói profilok, melyeket január 15-én átvehettek a szülők. Továbbtanulási adatok: Bethlen Gábor Református Gimnázium: 12 fő Németh László Gimnázium: 1 fő Radnóti Miklós Gimnázium: 7 fő Ságvári Endre Gimnázium: 1 fő Tömörkény István Gimnázium: 1 fő Deák Ferenc Gimnázium: 1 fő Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola: 1 fő Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola: 2 fő HISZK Eötvös József Székhelyintézmény: 7 fő HISZK Gregus Máté Szakközépiskola: 7 fő HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény: 3 fő HISZK Kalmár Zsigmond Tagintézmény: 1 fő SZISZK Déri Miksa Ipari Szakközépiskola: 2 fő SZMKK Gábor Dénes Tagintézmény: 1 fő Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakközépiskola: 1 fő Szabó Magda-év Abigél musical bemutató, Tündér Lala irodalmi színpad bemutatója, Emlékkiadvány anyaggyűjtés-szerkesztés fázis Iskolai innovációk, jó gyakorlatok FOTOSZAFARI, ÉNEK-TÁR (zenei világnap, karácsonyi hangverseny, év végi hangverseny), SZÓTÁR (idegen nyelvi nap), KOMPETENCIAMÉRÉSEK intézményi kiértékelése Mindennap kultúra megvalósítása a TORNYAI KULTURÁLIS VÁROSNEGYED intézményeiben BFMK EMLÉKPONT TÁJHÁZ HOLOCAUST MÚZEUM Maximálisan kihasználtuk a különféle helyszínek adta lehetőségeket: drámapedagógiai órák minden évfolyamnak, rendhagyó történelem órák, rendhagyó hon- és népismeret órák, tárlatlátogatások, emléknapok, megemlékezések, hangversenyek, különféle felkérések. A hagyományos tanítási rend átalakulóban. A 22

23 következő tanév feladata lesz az egészséges egyensúlyt fenntartani, az oktatás színvonala ne süllyedjen. Maradjon meg az általános iskola legfontosabb feladata: az alapozó funkció. Együttműködés partnerintézményeinkkel, tevékeny részvétel a város közművelődésében hangsúlyozva speciális szerepünket: művészet és kultúra közvetítés. IPR A munkacsoportok működése zökkenőmentes, tevékenységük a pedagógiai műhelymunkára és a tanulók programjaira koncentrálódik. Az eltelt időszakban folyamatosan megvalósult a jogszabályi változások nyomon követése, a támogatás jogszerű igényléséhez a dokumentáció elkészítése, ill. beszerzése, a HHH tanulók törvényes azonosítása. A fejlesztő- és mentortevékenységek rendszeresek, az illetékes pedagógusok az elvárt tevékenységet folyamatosan elvégzik, a kialakított rendnek megfelelően dokumentálják. A szülőkkel való együttműködést erősítették a szociális hátrányok enyhítését célzó programok. Alapfeladatunk a HHH, SNI, BTMN tanulók kiemelt segítése. A mindennapi munkánkban, óráink szakszerű megtartása érdekében most már szinte minden osztályban szükség lenne egy szakember (fejlesztő pedagógus, pszichológus) állandó jelenlétére, segítségére. Az átlagos és a tehetséges tanulóknak is joga van ahhoz, hogy ismereteinek megszerzésében ne akadályozza meg nap mint nap egy magatartásproblémákkal küzdő gyerek. A pedagógus munkaközösség tagjai rendszeresen konzultálnak egymással, ifjúságvédelmi felelősökkel, nevelési tanácsadó szakembereivel, esetmegbeszéléseket tartanak, keresik a problémákra az optimális megoldást. Számtalan esetben úgy érezzük, a konzultációk ellenére magunkra maradunk gondjainkkal. EVP Mindennapos testnevelés Sportversenyek, diákolimpiák Nagy sportágválasztó EVP városi rendezvényei Kerékpárral a mellrák ellen Találkozás Risztov Éva olimpikonnal, iskolánk egykori diákjával Iskolai sportkörök DIÁKÖNKORMÁNYZAT Tanulóink számára a DÖK színtere a demokrácia gyakorlásának. Itt szereznek első tapasztalatokat a az egyéni és közösségi érdekek, célok fontosságának mérlegelésére, a célok elérése érdekében végzett tevékenységek összehangolására. Tevékenységi kör: heti egy alkalommal rendszeres megbeszélések az osztály képviselőkkel; évi két diákközgyűlés; iskolai pályázatok meghirdetése, városi vetélkedőkön való részvétel; farsang, papírgyűjtés, gyermeknap, megszervezése, iskolai ünnepségek tárgyi feltételeinek biztosítása; Az év osztálya cím elnyerésének szempontsor kidolgozása, faliújság készítés, véleményezési jog gyakorlása pályázatok elbírálásakor. 23

24 III. ÁTTEKINTÉS A FELSŐ TAGOZATON FOLYÓ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁRÓL A KOLLÉGÁK BESZÁMOLÓI ALAPJÁN A kollégák részletes egyéni beszámolóit a mellékletben csatolom. Keresztmetszetet nyújtok a mikro-munkaközösségekben folyó munkáról. Eredmények az eseménynaptárban találhatók (Lásd: Eseménynaptár) MŰVÉSZETI MMK Berényiné Ale Krisztina Higi Emese Szabóné Pintér Erika Kakuk Tünde Zagyi Orsolya Kinga Ének-zene Legyen a zene mindenkié! (Kodály Zoltán) Kodály vezérgondolatát minden ének-zenét tanító kolléga magáénak érzi, hisz munkánkat a Kodály-koncepció határozza meg. Bebizonyosodott a különböző szerepléseken, hangversenyeken, hogy folytatódik az elődök magas színvonalú munkája. Együtt gondolkodva, egymást segítve megvalósítjuk az emelt szintű ének-zenei oktatást, új színekkel gazdagítva. Higi Emese, Szabóné Pintér Erika, Zagyi Orsolya Kinga az alsó tagozaton gondosan alapozza meg a felső tagozaton folytatódó ének-zenei oktatás-nevelést. Berényiné Ale Krisztina és Zagyi Orsolya Kinga a felső tagozaton teljesíti ki a tehetségek kibontakoztatását. Kórusaink magas színvonalon működnek tovább. Közös törekvéseink: szeretetteljes és vidám légkör megteremtése, önfeledt éneklési kedv fenntartása, közös összhang megteremtése, teret engedni a gyerekek egyre nagyobb zenei önállósodási igényének, egyéni és csoportos hangszeres játékra történő ösztönzés, művészetek iránti fogékonyság kialakítása, gyermekjátékokon és népdalokon keresztül a népszokások, hagyományok megismerése, magyarságtudat erősítése, az éneklés, zenehallgatás által zenei élmények átélése, amely a gyermekek érzelemvilágára és értelmi fejlődésére is pozitívan hat. Mindnyájan küzdünk nevelési problémákkal mind alsó, mind felső tagozaton. Szembetűnő különbségek érzékelhetők tanítványaink neveltségi szintjében, kulturális igényeiben, értékrendjében. Felzárkóztatásban és tehetséggondozásban is akad még teendő, mivel a tanulók összetétele adottság és képesség szempontjából is vegyes. Kitartó munkával, példamutatással, korrepetálásokkal, hospitálásokkal, esetmegbeszélésekkel igyekszünk a különbségeket enyhíteni. Legjelentősebb tevékenységeink: Kiskórus, Gyermekkar, Angelorum, Abigél musical bemutató, zenei világnap testvérosztályi keretben, karácsonyi és év végi hangverseny, népdaléneklési verseny, Éneklő Ifjúság hangversenyei, díszközgyűléseken való részvétel, irodalmi színpad, év végi örömzene. 24

25 Rajz és vizuális kultúra, mozgóképkultúra, médiaismeret, honismeret A rajz szaktanterem felköltöztetése nagyban hozzájárult, hogy a rajz és vizuális kultúra, mozgóképkultúra, médiaismeret, honismeret tantárgyak oktatási körülményei ideálisabbak lettek. A tágas, világos, IKT eszközökkel jól felszerelt tanteremben felszabadultabb alkotómunkára van lehetőség, az internet zavartalanabb működése és az eszközök folyamatos karbantartása azonban szükséges lenne. A követelmények teljesítését a minimálisra csökkentett óraszámok nagyban nehezítik. Kitűnő motivációs forrássá vált a folyosón és a teremben felállított paraván, amelyen rendszeresen megtekinthetők az órákon, szakkörön vagy otthon készült alkotások. A tanórai munkán kívüli rengeteg plusz feladat megoldásában a rajzszakkörösök nagy segítséget nyújtottak. Tanulóink a városunkban rendezett színvonalas kiállítások közül az Őszi Tárlatot, a Diákok Őszi Tárlatát, a Tájházat, az Emlékpont és a Könyvtár bemutatóit lehetőség szerint megtekintették. HUMÁN MMK Zsarkó Judit Kenéz Éva Konczosné Nagy Némedi Gabriella Pintér Erika Szabó Tamásné A magyart is tanulni kell, még a született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folyamatosan, berozsdásodik. (Kodály Zoltán) Magyar nyelv- és irodalom A fő célkitűzéseink többnyire megvalósultak: beszédkészség fejlesztése, az olvasásiszövegértési készség fejlesztése, a kommunikáció-központúság és a tanulási képességek erősítése, a lényeg kiemelése, összefüggések észrevétele, a kompetencia alapú feladatok megoldása, a mérésre történő folyamatos készülés. Általános tapasztalatunk a felsőbb évfolyamokon, hogy a diákok úgy gondolják, hogy ezt a tantárgyat nem kell tanulni, hiszen magyarul mindenki tud. Magyar irodalom tantárgyban legmotiváltabb tanulóink az ötödikesek. A gyerekek többsége felismeri és alkalmazza meglévő ismereteit, a memoritereket nagy részük szívesen és pontosan tanulta meg. A tananyag során az írók, költők életrajzának megismertetésével a tanulók rájöttek az egy alkotó életpályája mennyiben befolyásolja az alkotást, illetve a művek mögött milyen hatalmas, nagyszerű egyéniségek rejtőznek. Elérendő cél, hogy szövegértési készségünk fejlődjön, illetve az olvasás iránti szeretet felkeltése, az irodalmat értő és alkotó emberek nevelése. Nyelvtanból sokkal több nehézséggel találkoztunk minden évfolyamon, sokan figyelmetlenül és lassan dolgoznak. 25

26 Tanítványaink helyesírását a legkülönfélébb technikákkal fejlesztjük: szógyűjtemények, interaktív anyagok, változatos tollbamondás típusok alkalmazásával. Tudatosítjuk: a nyelvtani elmélet elsajátítása elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy jól és helyesen írjunk, beszéljünk. Történelem A történelem tanításában legnehezebb évfolyam a 6., a heti 1 óra miatt. Speciális helyzet alakult ki a 8. osztályban is, havonta 2-2 órát a Holokauszt Múzeumban töltöttek el. A tantárgy sok gyerek érdeklődését felkeltette és sokan szerették, míg másoknál nagy nehézséget okozott az összefüggések meglátása, a tények megtanulása. Legfontosabb eseményeink: Szavalóverseny, Kazinczy szép kiejtési verseny, Balladamondó verseny, Magyar kultúra és Nemzeti összetartozás napja, Nemzeti ünnepeinkről (október 23., március 15.) való megemlékezés, irodalmi színpad bemutatója. Etika A tantárgy fontos szerepet tölt be a hetedik évfolyamon, mert rendszerezi, összefoglalja azokat a normákat, amelyeket a tanuló nem tudatosan, de eddig is ismert. A megfogalmazott példák, feladatok, bemutatott erkölcsi alapelvek így jobban rögzülnek a tanulókban, legalábbis így nagyobb erre az esély. Az önismeret és a társas kapcsolatokra vonatkozó ismeretek is kiegészítik egymást. A legtöbbször alkalmazott munkaforma a beszélgetés volt. Ez a tantárgy kevésbé alkalmas arra, hogy az utolsó órák egyike legyen kéthetenként egy alkalommal, hiszen nem tud annyira hatékony lenni, amennyire szükséges lenne: a beszélgetés, saját vélemény, saját gondolatok kifejtése teljes aktivitást igényel. Mindkét osztályban többségében voltak azok a tanulók, akik érdeklődtek egy-egy téma iránt, és a tanév végére képessé váltak arra, hogy különböző összefüggéseket felismerjenek, a meglévő vagy megszerzett ismereteket kifejezzék, mások számára is érthetően elmondják, képessé váljanak arra, hogy fölismerjék és magukévá tegyék az erkölcsi értékeket, ill. hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között. Iskolai könyvtár A könyvtár az iskola céljait és feladatait szolgálja. Helye, eszköztára a könyvvel végezhető önálló ismeretszerzésnek, az oktató-nevelő munkának, az önálló tanulás elsajátításának. Különösen fontos a szerepe, hisz a magyar nyelv és irodalom tantárgynak része a könyvtárhasználat. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. a tanévben összesen 76 könyvtári óra első osztálytól a nyolcadikig a könyvtári 10 laptop lehetőséget ad arra, hogy kölcsönzési időben a tanulók a könyveken kívül ezeket az új információhordozó eszközöket is megismerjék és tudatosan használhassák. A letéti könyvállomány cseréje a városi könyvtárból a lehetőségeknek megfelelően történik, évente legalább egyszer. pályázat útján új informatikai eszközök - betelepítése májusban megtörtént. A négy tanulói és egy tanári vékonykliens lehetőséget ad arra, hogy egyszerre többen használhassanak informatikai eszközöket. 26

27 HUNTÉKA - lehetővé teszi egy városi egységes információs bázis létrehozását. Ennek átvétele, rendszerének kiépítése folyamatban van. Ezek után lehetővé válik a vonalkódos kölcsönzés is. a könyvtári állomány fejlesztése (könyvek) nem történik folyamatosan, mert nincs mód pályázni, a gyakran kölcsönzött könyvek pedig viszonylag hamar megrongálódnak, esetleg selejtté válnak. Ezért is lenne szükség a folyamatos állományfejlesztésre. IDEGEN NYELVI MMK Kenéz Éva Magyar Andrea Pallagi Zsuzsánna Zsarkó Judit Aki nem ismer idegen nyelveket, mit sem tud a magáéról. (Johann Wolfgang von Goethe) Az idegen nyelv tanulása 4. osztálytól kötelező, heti 3 órában. A 2. és 3. évfolyamosok számára játékos nyelvi foglalkozásokat tartanak a kollégák heti egy órában, választható jelleggel, szakköri formában. A 4., 5., 6., 7. évfolyamon három nyelvi csoport működik, évfolyamonként két angol és egy német. Nyolcadik évfolyamon angol nyelvoktatás folyik. A csoportok összetétele heterogén. A német nyelv népszerűsége nőtt az előző évekhez képest, mutatja ezt a németet tanulók megnövekedett létszáma. Az idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése, ami a 4 alapkészség fejlesztése során valósul meg (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés, írás). Az utóbbi időben informatika terén végbement változások, az internet elérhetőség, laptopok, interaktív tábla használata szintén hozzájárulnak a modern nyelvoktatás megvalósításához. Angol nyelv Ötödik évfolyamon az egyik csoport kiegyensúlyozott összetételű, igen aktív, az angol nyelvet szerető gyerekekből áll. A másik csoportban egy szűk réteg nagyon motivált. Elérendő cél a szókincsbővítésük, a kommunikációs készségük fejlesztése. A folyamatos gyakorlás elérése, illetve a következő tanévre vonatkozóan a vizsgára való megfelelő felkészítés is megvalósítandó cél. Hatodik évfolyamon A tankönyv változása (English Plus-Oxford Kiadó) sok újat hozott az angol nyelv oktatásában. A gyerekek pozitív hozzáállása segíti a munkát. A tanév vége felé a tananyag tömörsége némi nehézséget okozott, de sikerült túl lendülni ezen is. Új erőpróba volt tanév végi vizsga. Igyekeztek lelkiismeretesen felkészülni, mindenki sikeres vizsgát tett. Hetedik évfolyamon az a osztály csoportjában a többség jó képességű, öten kiemelkedőek, ketten gyengébb képességűek. A gyerekek a tanórákon aktívak, figyelmesek, jól motiválhatók voltak, az órákra a többség felkészülten érkezett. Előtérbe került a tudatos nyelvtanulás. Néhány esetben tapasztalható volt az otthoni feladatok elkészítésének gyakoribb hiánya. A második félévben több versenyen is részt vettek több-kevesebb sikerrel, 27

28 de annál nagyobb lelkesedéssel. A b osztály csoportja rendkívül heterogén csoport. Három-négy fő igényelte a többlettudást, ők igazán tudták, mit jelent egy nyelvet jól megtanulni. Habár tanulmányi szempontból fontos volt a differenciálás, ugyanolyan fontos volt az is, hogy mint csoportközösséget, egybetartani őket. Ez főként a fegyelmezettségre vonatkozott. A nevelési feladatok sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak a tanév során. Mindkét csoportban elérendő cél a következő tanév során az angol nyelvi vizsgára való felkészítés képességeiknek megfelelően. (átlagos, ill. magasabb szint elérése). Nyolcadik évfolyamon feladat: a nyelvi tudás csiszolása, felkészítés a középiskolára, a tanév végi vizsgára. A tanulók többsége lelkiismeretesen készült a számonkérésekre. Vizsgaeredményeik azt igazolták, hogy próbálták a kötelességeiket teljesíteni. A tehetséggondozásnak is kiemelt jelentősége van, számos tanuló vett részt városi, iskolai versenyeken. 5 tanuló tanul tovább angol tagozaton. Német nyelv: Megnyugtató és reményt keltő a 4. osztályosok nagy létszámú, és nagyon aktívan dolgozó csapata. Sok jó képességű, szorgalmas, nagyon élénk gyerek alkotja, akik egymással versengve maximális teljesítményt nyújtottak az év során. Az 5-7. osztályokban hozták a szokásos formájukat a gyerekek, 5.-ben a nyelvtani anyag nehezülése miatt nagyobb lett a szóródás. 6. osztályban a legnagyobb izgalmat az év végi szóbeli vizsgára való felkészítés jelentette. Számukra felkészítő foglalkozásokat és német szakkört is tartottam délutánonként. Közülük 6 gyerek 97.6% -os teljesítményt nyújtott országos német nyelvi levelező versenyen. A 7. osztályosok kiegyensúlyozottan teljesítettek a tanév során, tőlük jobb eredményeket vártam a városi szövegértési versenyen. 8. évfolyamon nincs német nyelvi csoport, de Kovács Eszter és Kiszely Milán - Zsarkó Judit több éves felkészítésének köszönhetően - német nyelvből sikeres osztályozó vizsgát tett. REÁL MMK Fazekas Ilona Csorba László Magyar Andrea Molnár László Gáborné Rárósi Mihályné Tóth Emőke Miklósné Pap Szilvia Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha van kitartásunk és főleg önbizalmunk. Hinnünk kell hogy tehetségesek vagyunk valamiben és hogy ezt a valamit bármi áron is el kell érnünk. (Marie Curie) Matematika 28

29 A tantárgy oktatása évfolyamonként 3-3 integrált csoportban történik. A gyerekek matematika iránti érdeklődése természetesen különböző mértékű. Viszont mindenki egyéni képességeinek megfelelően sajátíthatja el a tananyagtartalmat. A tantárgy oktatásában első sorban a figyelem, emlékezet, gondolkodás, számolási képességek, problémamegoldás területéhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése történik. A második félév a versenyekre, a továbbtanulásra és a kompetenciamérésre való alapos felkészülésjegyében zajlott le. Fontos terület a lemaradó tanulók felzárkóztatása, tehetségek gondozása. A kompetencia alapú tananyag elsajáttítatása elsősorban tevékenységközpontú; új tanulásszervezési eljárásokkal, kooperatív módszerekkel, az IKT eszközök alkalmazásával történt. Ötödik évfolyamon az egyik csoport többsége valamilyen tanulási, magatartási vagy személyiségi problémával küzd. Mikor rájöttek, hogy itt mindenki egyforma érték, mindenki tévedhet, de mindenért meg kell dolgozni, partnerek lettek. Az ötödikesek közül jónéhányan a tanulószobai foglalkozások résztvevői, így délután is figyelemmel kísérte munkájukat Rárósi Mihályné és Fazekas Ilona. Többségükről elmondható: szeretik a matematikát, sikeresen vették a felső tagozat akadályait. Hatodik évfolyam tanulói könnyen motiválhatók, szorgalmasak, lelkesek jó képességűek, igyekvők. Minden percüket le kell kötni, de végig is dolgoznak minden percet. Az esetleges lemaradások figyelmetlenségből, a megfelelő koncentrációkészség hiányából adódtak. A logikus gondolkodást igénylő és fejlesztő feladatok rendszeresen bekerültek az órai feladatok közé is, ilyenkor differenciálással a tehetségek gondozása is megvalósítható. A kompetenciamérésre való felkészülés hagyományos és interaktív eszközökkel történt. Legkiemelkedőbb tehetség: Bánfi Bence 6.b, aki a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium matematika tagozatán folytatja tanulmányait. A hetedik évfolyamon a gyerekek képességei nagyon eltérőek. Vannak kiemelkedő teljesítményűek, de többen rendelkeznek szakértői véleménnyel tanulási nehézségeikről. Van aki elsősorban magatartási- és koncentrációs problémák miatt marad le társaitól. A nyolcadik évfolyamon fő cél a középiskola első osztályára való alapos felkészítés és a tehetséggondozás. Ezek a tevékenységek heti rendszerességgel megtartott felkészítő foglalkozások és korrepetálások keretében történtek. Állandó ellenőrzéssel és bíztatással igyekeztek a kollégák megnyerni tanítványaikat a matematika tanulásának fontosságára és a matematika szépségére. A kompetenciamérésre való felkészülés folyamatos volt. Fizika A fizika tantárgy tanítása hetedik évfolyamon első félévben kísérletezések jegyében telt el. A második félévben előtérbe kerültek az elméleti feladatok. Tudatosítani kellett, hogy a fizika feladatok megoldását is meg kell tervezni. Az átmeneti nehézségek ellenére egyre könnyebben oldottak meg feladatokat. Természetese kísérletek bemutatása nélkül fizikai szemléletet nem lehet kialakítani, ez az általános iskolai fizikatanítás célja. A tehetséges tanulók különféle versenyeken mérettették meg magukat. Kémia Legfontosabb feladat a környezettudatosság kialakítása, továbbá annak a szemléletnek, kíváncsiságnak a kialakítása a gyerekekben, hogy a természet jelenségeire keressenek 29

30 magyarázatot, lássák az ok-okozati összefüggéseket. Nagy szerepet kaptak a feladatok megoldása során a matematikai kompetenciákat fejlesztő feladatok. A lemaradó tanulók fejlesztését elsősorban differenciált kooperatív technikák alkalmazásával, tanítási órákon valósult meg, illetve tanítási órákon kívül egyénre szabott feladatok megoldásával. A kiemelkedő gyerekek, egyéni fejlesztése egyrészt szintén a fent említett módon, másrészt heti rendszerességgel, tanítási órán kívüli foglalkozások keretén belül történt. Ennél a tantárgynál is sok témakörben matematikai ismeretekre van szükség. Azok a gyerekek, akik ezen a területen gyengébbek, bizony itt is rosszabbul teljesítenek. Nagy szükség van tehát a matematikát tanító tanárokkal való szoros együttműködésre. Informatika: A tantárgy tanítása során arra törekedtek a kollégák minden évfolyamon, hogy azok a gyerekek, akiknek otthon nincs számítógépük fel tudjanak zárkózni a többiekhez. A tananyagtartalom elsajátítása mellett játékok használatakor fejlődik a problémamegoldó képességük, megosztott figyelmük, logikus gondolkodásuk. Számonkérések során előtérbe kerül a tanultak gyakorlati alkalmazása, fejlődnek a gyerekek kulcskompetenciái. Módszerként nagyon jól használható a projektmunka. A kétórás tanítási tömbben lehetőség nyílik egy-egy mini-projekt elkészítésére. IKT kompetenciák fejlesztésére az iskolánkba érkezett laptopok továbbá az új számítógépes terem, interaktív táblák nagyon jó lehetőséget nyújtanak, új távlatokat nyitnak az oktatásban. TERMÉSZETTUDOMÁNY MMK Kakuk Tünde Huziánné Nagy Ildikó Rárósiné Borbás Marianna A művészet és a tudomány nem elég - türelem az alapja mindennek. (Konrad Lorenz) Földrajz, biológia és természetismeret A tárgyak tanításakor fontos feladat az ok-okozati összefüggések megláttatása, az egészséges életmódra, a helyes szokások kialakítására nevelés. A természetismeret tantárgyat hetedik osztályban váltja fel a földrajz és a biológia. A hetedikes tananyagtartalom érdekes a tanulók számára, ez az eredményekben is megmutatkozik. A Zöld Kapocs városi munkaközösség munkájában részt veszünk, bár a közösen szerkesztett levelező versenyre egyre nehezebb diákjainkat mozgósítani, a Bodnár Bertalan Oktató Központba szervezett foglalkozások azonban változatlan népszerűségnek örvendenek. Mindhárom tantárgy sok lehetőséget ad a képességfejlesztésre. A hozzájuk kapcsolódó, kifejezetten kompetencia típusú feladatokat igen nagy örömmel dolgozzák fel mind a tanítási órákon, mind otthon. A negyedévente választható projekt feladataikat is igen 30

31 színvonalasan oldották meg ( plakát, PPT). A tehetséges fiatalok lehetőséget kaptak tudásuk, ügyességük kibontakoztatásában egy-egy verseny alkalmával. A megmérettetéseken sikereket értek el. TESTNEVELÉS MMK Tóth Tibor Pallagi Zsuzsánna Rárósiné Borbás Marianna A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. (Ernest Hemingway) A 2012/2013-as tanévben is megtörtént az egységes, minden önkormányzati fenntartású iskolára vonatkozó testnevelés felmérés a városban. A mindennapos testmozgás keretein belül alsó tagozatban és ötödik évfolyamban heti öt, a felső tagozatban hatodik, hetedik és nyolcadik évfolyamon heti négy testnevelés óra van. Minden évfolyam részt vesz úszásoktatásban. A felmérések a tanulók fizikai állapotának felderítésére irányulnak. A hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulók a téli sportfoglalkozások keretein belül korcsolya oktatásban is részesültek. Intézményünk városi szintű programjai: 8 órás kosárlabda, asztalitenisz diákolimpia. Tanulóink ebben a tanévben is több sportágban indultak a diákolimpián. (atlétika, úszás, kosárlabda, asztalitenisz, játékos sportvetélkedő). Az elért eredmények magukért beszélnek (lásd: Melléklet). TANULÓSZOBA MMK Rárósi Mihályné Fazekas Ilona dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy csillag megy az égen, úgy érdemes. (József Attila) A tanulószoba teljes létszámmal működik - az órarendhez igazodva - ahol a házi feladatok elkészítése mellett felzárkóztatásra és tehetséggondozásra is nyílik alkalom. Fő feladatok: a tanuláshoz való viszony közvetlen formálása, jó szokások kialakítása és a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességek intenzív fejlesztése, tanulási módszerek megismerése, együttműködés, sportszerűség, tolerancia, kudarctűrés, szolidaritás, önállóság képességeinek kialakítása. A tanulók rendszeresen használják a tanulói laptopokat kutatómunkára és szabadidő hasznos eltöltésére. OSZTÁLYFŐNÖKI MMK Tóth Emőke Kenéz Éva Zsarkó Judit Kakuk Tünde Szabóné Pintér Erika Konczosné Nagy Némedi Gabriella Csorba László Rárósiné Borbás Marianna 31

32 s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés. (József Attila) A havi rendszerességgel megtartott munkaközösségi értekezletek mellett rendszeresek voltak az esetmegbeszélések, megosztottuk tapasztalatainkat. Törekednünk kell a pedagógiai programunkban lefektetett követelményrendszer betartására; a közösségi tevékenységek egységes megvalósítására a felső tagozaton: Az 5. osztályosok beilleszkedését segítő tevékenységek Felelősi rendszer működtetése, önálló feladatvállalás Önértékelés fejlesztése Megbízatások vállalása, kötelességek teljesítése Eredményes tanulási tevékenység Tanulmányi, sport és művészeti versenyeken való részvétel Kulturált szórakozás az iskola falain belül Ismeretszerző kirándulások Baráti kapcsolatok ápolása Tájékozottság; tájékozódás lehetőségeinek észrevétele (iskolarádió, iskolaújság, faliújság) Kultúrált véleménynyilvánítás Az osztályfőnökök egyéni beszámolóikban bemutatják osztályközösségeiket (Lásd: Melléklet) IV. A 2012/2013-AS TANÉV KITÜNTETTJEI LISZT PLAKETT Földházi Evelin 8.b Kovács Eszter 8.b Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője! (Kodály Zoltán) ALAPÍTVÁNYI DÍJ Kovács Kristóf 8.a Alapítványi kiemelt könyvjutalom: Arany Attila 8.b Arany Virág 8.b KIEMELT KÖNYVJUTALOM Ancsányi Ivett 8.a 32

33 Jankó Leila 8.a Korsós Kinga 8.a Kiszely Milán 8.b RISZTOV ÉVA ÁLTAL ALAPÍTOTT JÓ TANULÓ - JÓ SPORTOLÓ ÖRÖKÖS VÁNDORDÍJ Fürcht Henriett 8.b A KÉMIA TANTÁRGYÉRT ISKOLAI ALAPÍTVÁNYI-DÍJ Dratsay Katalin 7.a V. ÖSSZEGZÉS Eseménydús, eredményes tanévet tudhatunk magunk mögött. Az intézményi eseménynaptár tartalmazza a tanév eseményeit, tanulmányi- és sportversenyeit, pályázatait, eredményeit, melyet évzáró értekezletünkön összegzünk, előirányozzuk a következő tanév legfontosabb irányvonalait, feladatait. Köszönöm kollégáim és az iskolavezetés lelkiismeretes munkáját, jó pihenést kívánok a nyári szünetben! Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok és a támogatások rendszere: Pakuné Kősasvári Éva és Petrócki Andrásné Ez az utolsó tanév, amikor az ifjúságvédelmet félállású munkakörként töltöttük be. 4. éve dolgoztunk együtt, amiért szeretnénk köszönetet mondani az iskolavezetésnek, hisz ezen a területen nagyon fontos, hogy ne legyen minden évben személyi változás. Jól kiegészítettük egymást, a feladatok megosztása nem jelentett problémát, munkaidőnk pedig lehetővé tette, hogy délelőtt és délután is elérhetőek voltunk mind a nevelők, mind a szülők számára. Munkánk fontos része a prevenció, ehhez pedig elengedhetetlen a gyermeknek és a családjának a sokoldalú megismerése, melyhez az osztályfőnökök nyújtottak segítséget. A félév folyamán többször került sor családlátogatásra, amely az iskola és a szülői ház kapcsolatának erősítése mellett lehetővé tette az adott probléma feltárását és a lehetséges alternatívák megbeszélését. Kijelölt fogadóóráinkat a szülők továbbra sem látogatták, de mindig megkerestek bennünket, ha segítségre volt szükségük. Feladataink közé tartozott az étkezési támogatások érvényesítése. Az RGYK-s tanulók 100%-os, a 3 és többgyermekesek 50%-os díjtámogatásban részesültek. A tartósan betegek egy része a jogszabályi változások miatt a II. félévben elveszítette a korábban járó 50%-os támogatást. Azoknak a tanulóknak maradt meg ez a kedvezmény, akiknek a felülvizsgálata 33

34 még a változás előtt megtörtént. Az év folyamán két tanuló részesült rendkívüli étkezési támogatásban, az egyik egész évben, a másik a második félév egy részében. A menzai nyilvántartás vezetése egyikünknek sem okozott gondot. Rendszeres kapcsolatot tartottunk a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központtal és Családsegítő Szolgálattal. 5 tanulónk esetében került sor rendszeres konzultációra a családgondozókkal, egy esetben pedig közös családlátogatásra. Márciusban Gyermekvédelmi tanácskozáson vettünk részt, ahol a jelzőrendszer éves értékelésére került sor. Hosszú évek óta először képviseltette magát a roma önkormányzat, aki elmondta, hogy nem mindig eredményes a közbenjárásuk. A Rendőrkapitányság vezetője ismertette, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak esetében a sértettnek kell bejelentést tennie. Arról is beszámolt, hogy a gyermekkorú bűnelkövetők száma csökkent, a fiatalkorúaké pedig mintegy 10%-al nőtt. Tapasztalatunk szerint ebben a félévben a hiányzások igazolásával kapcsolatos szülői fegyelem romlott. Több esetben az osztályfőnökök következetes, határozott fellépése eredményezte csak a hiányzás igazolását. Sajnos egy tanuló esetében több alkalommal is élnünk kellett a jelentési kötelezettségünkkel, mivel a szülő nem teljesítette lánya iskoláztatási kötelezettségét. A HHH-s tanulók száma 34 főre emelkedett a tanév folyamán. Ugyanis egy család csak novembertől kapta meg az RGYK-t adóhátralékuk miatt, a másik család pedig február közepétől. Ezek a tanulók heti rendszerességgel vettek részt fejlesztő foglalkozáson, ahol képességeik kibontakoztatásához, hiányosságaik pótlásához kaptak segítséget. A Tiszta Szívvel Egyesület ebben a félévben is folytatta a hétvégi élelmiszercsomag akcióját, a segítségnyújtásnak e formájában iskolánkból 13 tanuló részesült. Ezek a gyermekek ismét részt vehetnek a nyári szünetben 10 alkalommal ingyenes úszásoktatáson. Ezzel, a tavalyi évhez hasonlóan, a családok fele élt. Ezúton szeretnénk megköszönni az iskolavezetés és minden kolléga munkánkhoz nyújtott segítségét. 34

35 3. 2. Egyéb kiemelt területek Integrációs Pedagógiai Rendszer működtetése: Török Dezsőné A 2012/2013-as tanév kezdetén, mint eddig is minden tanév elején, szervezeti, személyi és munkakörbeli változások miatt átalakult az intézményi IPR menedzsment, és az intézményi munkacsoportok. Az előző tanévhez hasonlóan, nyolc munkacsoport kezdte meg működését. Elkészült az intézményi IPR munkaterv, mely részletesen tartalmazza alapelveinket, az integrációs stratégia kialakítását, személyi és tárgyi feltételeinket, céljainkat. Megjelennek benne a tanulást, tanítást segítő eszközrendszer elemei, a várható eredmények és az ellenőrzés szempontjai. Meghatároztuk az intézményi önértékelésből következő feladatainkat is, részletezve erősségeinket és a fejlesztendő területeket. Az eltelt időszakban folyamatosan megvalósult a jogszabályi változások nyomon követése, a támogatás jogszerű igényléséhez a dokumentáció elkészítése, ill. beszerzése, a HHH tanulók törvényes azonosítása. Az IPR célrendszerét segítő oktatás-szervezési, pedagógiai és tantervi követelményi változások megfogalmazása, a felülvizsgálatot követően a hiányzó elemek beépítése az iskola alapdokumentumaiba. A munkacsoportok működése zökkenőmentes, tevékenységük a pedagógiai műhelymunkára és a tanulók programjaira koncentrálódik. A fejlesztő-és mentortevékenységek rendszeresek, az illetékes pedagógusok az elvárt tevékenységet folyamatosan elvégzik, a kialakított rendnek megfelelően dokumentálják. A 30/2012. EMMI rendelet értelmében, az első félévben 14 pedagógus részesülhetett illetménykiegészítésben. Részt vettünk hospitálásokon más oktatási intézményekben, és mi is ajánlottunk ilyen lehetőséget. Bővítettük a civilszervezetek körét, akikkel együttműködünk. A szülőkkel való együttműködést erősítették a szociális hátrányok enyhítését célzó programok. Az átmenetek megkönnyítését támogató tevékenységek terveink szerint valósultak meg. 35

36 36

37 A 2012/2013-as tanévben megvalósult tevékenységek a cselekvési ütemterv és a munkaterv alapján: Együttműködés az óvodákkal Óvoda-iskola átmenetet támogató tevékenységek Suliváró Zenei Világnap Őszi varázslat az óvodában Mindennap kultúra projekt keretében Szabó Magda: Bárány Boldizsár c. művének bemutatása Mikulásváró az óvodában Így tanulunk mi szakmai nap az óvónők és tanítónők részvételével Farsang Játsszunk együtt - nyílt nap Mindennap kultúra projekt keretében Szabó Magda: Tündér Lala c. műve alapján akadályverseny Mindennap kultúra projekt keretében Szabó Magda: Szigetkék c. műve alapján játékos délután Biodiverzitás nap az óvodában Együttműködés a szülőkkel, civil szervezetekkel Családi napok Szabó Magda: Abigél c. musical előadásai Karácsonyi hangverseny Karácsonyi műsor az idősek otthonában Projektnapok (Szabó Magda év) Év végi hangverseny Gyermek-és egészségnap BFMK rendezvényei Együttműködés a tantestületben Munkacsoportok működése Esetmegbeszélések Belső hospitálások Mérések Továbbképzés Szabó Magda projekt Együttműködés a középiskolákkal HISZK pályaválasztási hét Pályaválasztási szülői értekezlet HISZK pályaválasztási fórum osztályfőnököknek 37

38 Mérés, értékelés munkacsoport beszámolója: Tóth Emőke 1. DIFER mérések: Az első évfolyamon elkészültek a DIFER mérések. A rövid változatot az a osztályból 20- an, a b-ből 24-en oldottták meg. A HHH-s tanulók és a SNI tanulók esetében a teljes DIFER készült el, ami 13 gyereket érintett. Az ellenőrző mérés második évfolyamon májusban történt. Ekkor a tanítók 15 gyerekkel oldatták meg a teljes tesztet, 40 tanulóval a rövidet. Az előző évi eredményekhez képest javulás tapasztalható. 2. FIZIKAI ÁLLÓKÉPESSÉG mérése: (FIT teszt) A 2012/2013-as tanév első félévében októberben, második félévében májusban történt meg az egységes, minden önkormányzati fenntartású iskolára vonatkozó testnevelés felmérés a városban. A felmérések a tanulók fizikai állapotának felderítésére irányultak. Mértük a hosszútávú állóképességet (felső tagozat 2000m, alsó tagozat 1000m), a gyorsasági koordinációt (Aldenpróba), a gyorserőt (tömött labda lökés), az alsó végtag erejét (felső tagozat 10-es ugrás, alsó tagozat 5-ös ugrás), valamint az úszástudást. Alsó tagozat 1000 méter síkfutás tömöttlabda lökés két karral előre 1 kg-os labdával sorozatugrás (5db) páros lábon előre Alden- próba úszás felmérés (négy kategóriába sorolhatók a tanulók) Felső tagozat 2000 méter síkfutás tömöttlabda lökés két karral előre 2 kg-os labdával sorozatugrás (10 db) páros lábon előre Alden-próba úszás felmérés (négy kategóriába sorolhatóak a tanulók) 7. és 8. osztályban 200 méter úszás időre 3. KÉPESSÉGEK MÉRÉSE: A nyolcadik évfolyamos tanulók Képességfelmérő tesztet írtak matematikából és szövegértésből. Ennek megtörtént a javítása és a kiértékelése. Az alábbi táblázat a teszt eredményén kívül tartalmazza a 6. évfolyamon megírt kompetencia eredményeket is. 38

39 MEGJEGYZÉS MÉRÉSI AZONOSÍTÓ KÉPESSÉGPONT MATEMATIKÁBÓL KOMPETENCIA MÉRÉS 2011 KÉPESSÉGSZINT SZÁZALÉKOSAN KÉPESSÉGSZINT MATEMATIKÁBÓL 2012 SZÁZALÉKOSAN MATEMATIKÁBÓL 2012 KÉPESSÉGPONT SZÖVEGÉRTÉSBŐL KOMPETENCIA MÉRÉS 2011 KÉPESSÉGSZINT SZÁZALÉKOSAN KÉPESSÉGSZINT SZÖVEGÉRTÉSBŐL 2012 SZÁZALÉKOSAN SZÖVEGÉRTÉSBŐL 2012 MATEMATIKA SZÖVEGÉRTÉS KOMPETENCIA 2011 KÉPESSÉG MÉRÉSE 2012 KOMPETENCIA 2011 KÉPESSÉG MÉRÉSE 2012 A321-S szint 31% 12 26,67% szint 53% 29 58,00% B763-F szint 55% 37 82,22% szint 84% 49 98,00% SNI C539-W szint 28% 12 26,67% szint 44% 18 36,00% E582-G szint 26% 8 17,78% szint 53% 25 50,00% E751-D szint 29% 19 42,22% szint 46% 22 44,00% G175-M szint 23% 14 31,11% szint 46% 27 54,00% H649-N szint 25% 20 44,44% szint 47% 27 54,00% J138-V szint 37% 21 46,67% szint 50% 26 52,00% J241-N szint 52% 30 66,67% szint 71% 29 58,00% BTMN J477-P szint 25% 8 17,78% szint 30% 14 28,00% K255-Q szint 35% 21 46,67% szint 71% 37 74,00% L176-A szint 26% 28 62,22% szint 46% 31 62,00% M493-X szint 52% 42 93,33% szint 71% 37 74,00% MAGÁNTANULÓ M691-G szint 38% NEM ÍRT szint 68% NEM ÍRT N212-S szint 31% 15 33,33% szint 50% 19 38,00% N313-J szint 58% 23 51,11% szint 74% 32 64,00% BTMN O351-D szint 28% 6 13,33% szint 71% 26 52,00% P746-K szint 28% 19 42,22% szint 65% 35 70,00% Q384-P szint 35% 23 51,11% szint 79% 40 80,00% Q573-E szint 67% 35 77,78% szint 79% 34 68,00% 39

40 S282-E szint 25% 17 37,78% szint 33% 21 42,00% T388-X szint 50% 33 73,33% szint 68% 43 86,00% V117-L szint 50% ,00% szint 68% 44 88,00% V386-M szint 47% 15 33,33% szint 60% 28 56,00% V745-C szint 17% 12 26,67% szint 33% 10 20,00% W735-E szint 41% 25 55,56% szint 85% 40 80,00% X527-W ,22% ,00% X581-W szint 32% 33 73,33% szint 58% 34 68,00% A722-S szint 41% 17 37,78% szint 58% 30 60,00% D611-D szint 53% 27 60,00% szint 63% 30 60,00% D729-X szint 40% 13 28,89% szint 55% 18 36,00% E729-A szint 53% 15 33,33% szint 73% 25 50,00% G786-V szint 53% 15 33,33% szint 71% 27 54,00% G873-H szint 65% 32 71,11% szint 85% 41 82,00% H827-V szint 32% 19 42,22% szint 69% 28 56,00% H888-T szint 34% 20 44,44% szint 42% 17 34,00% J764-R szint 37% 20 44,44% szint 47% 27 54,00% L199-S szint 41% 21 46,67% szint 50% 23 46,00% N562-J szint 31% 22 48,89% szint 42% 25 50,00% N871-C szint 14% 12 26,67% szint 33% 9 18,00% N977-Q szint 43% 16 35,56% szint 47% 14 28,00% Q663-C szint 47% 17 37,78% szint 57% 23 46,00% R911-K szint 41% 10 22,22% szint 47% 8 16,00% MAGÁNTANULÓ S412-O szint 64% NEM ÍRT szint 87% NEM ÍRT T736-O szint 40% 19 42,22% szint 52% 21 42,00% U825-W szint 38% 18 40,00% szint 65% 23 46,00% W238-P szint 40% 18 40,00% szint 61% 29 58,00% W591-H szint 56% 31 68,89% szint 50% 24 48,00% W818-G szint 44% 18 40,00% szint 50% 22 44,00% W943-U szint 46% 22 48,89% szint 63% 27 54,00% W991-W szint 34% 24 53,33% szint 30% 15 30,00% 40

41 X585-K szint 35% 22 48,89% szint 61% 28 56,00% SNI X781-U szint 52% 35 77,78% szint 57% 20 40,00% MÁS ISKOLÁBÓL JÖTT 7 15,56% 8 16,00% 41

42 A tesztek kiértékelése alapján elkészültek nyolcadikos diákjainkról a TANULÓI PROFILOK, melyek átfogó tájékoztatást mutattak a tanulók továbbtanuláshoz szükséges előmeneteléről. Az elkészült lapok eredeti példányát a szülők átvették iskolánkban. A profil az alábbi adatokat tartalmazta: TANULÓI PROFIL Név: Osztály: A 6. évfolyamon a kompetencia mérések alkalmával elért eredmények: Matematika képesség: Olvasás, szövegértés képesség: A 2012 novemberében megírt teszt eredménye: Matematika: Szövegértés: Érdemjegyek 6. évfolyam végén: Matematika: Magyar nyelv: Irodalom: Történelem: Idegen nyelv: Érdemjegyek 7. évfolyam végén: Matematika: Magyar nyelv: Irodalom: Történelem: Idegen nyelv: 4. KOMPETENCIA: 4.1 helyi kompetencia: Korábbi évek kompetencia feladatsoraiból összeállítottunk egy kétszer 45 perces anyagot, amely matematika illetve szövegértési feladatokat tartalmazott. Az értékelés százalékosan történt, amely az alábbi táblázatokból olvasható ki. 42

43 évfolyam matematika: ,78% ,26% ,44% ,37% ,15% ,04% ,67% ,15% ,56% ,85% ,19% ,07% ,59% ,67% ,04% ,85% ,30% ,15% ,37% ,04% ,63% ,93% ,07% ,44% ,33% ,19% ,96% ,37% ,67% 43

44 ,18% 64,10% 61,54% 64,10% 69,23% 23,08% 41,03% 97,44% 89,74% 56,41% 15,38% 87,18% 84,62% 58,97% 87,18% 41,03% 33,33% 46,15% 84,62% 71,79% 25,64% 71,79% 76,92% 43,59% 56,41% 35,90% 64,10% ,96% ,07% ,07% ,63% ,78% ,37% ,37% ,26% ,37% ,67% 60,68% 6. évfolyam szövegértés: ,00% ,67% ,67% ,33% ,67% ,67% ,33% ,00% ,67% ,33% ,33% ,00% ,33% ,00% ,33% ,33% 44

45 ,41% 61,54% 92,31% 92,31% 89,74% 51,28% 89,74% 82,05% 89,74% 5,13% 43,59% 79,49% 66,67% 87,18% 38,46% 33,33% 35,90% 30,77% 87,18% 41,03% 48,72% 89,74% 33,33% 43,59% 10,26% 46,15% 41,03% 38,46% 17,95% 64,10% ,00% ,67% ,67% ,33% ,00% ,33% ,00% ,67% ,00% ,00% ,00% ,67% ,67% ,67% ,33% ,33% ,00% ,00% ,67% ,00% ,33% ,33% ,67% 56,24% 8. évfolyam matematika: ,82% 45

46 ,82% ,71% ,00% ,06% ,41% ,06% ,65% ,35% ,65% ,71% ,59% ,35% 0,00% ,47% ,35% ,53% ,53% ,65% ,71% ,59% ,71% ,59% ,35% ,29% ,76% ,65% ,53% ,47% ,82% ,06% ,18% ,41% 46

47 ,55% 75,00% 75,00% 77,27% 86,36% 22,73% 34,09% 100,00% 88,64% 36,36% 77,27% 84,09% 70,45% 79,55% 47,73% 0,00% 97,73% 90,91% 97,73% 90,91% 65,91% 52,27% 75,00% 77,27% 25,00% 77,27% 40,91% 93,18% 72,73% 70,45% 75,00% 47,73% 70,45% 56,82% ,82% ,35% ,88% ,18% ,35% ,53% ,65% ,88% ,29% ,00% ,82% ,59% 67,98% 8. évfolyam szövegértés: ,67% ,67% ,67% ,00% ,00% ,67% ,00% ,67% ,67% ,33% ,00% ,00% ,00% 47

48 ,33% ,00% ,67% ,33% ,33% ,67% ,33% ,33% ,33% ,67% ,33% ,00% ,00% ,33% ,67% ,00% ,00% ,67% ,33% ,00% ,33% ,33% ,00% ,00% ,00% ,33% ,67% ,67% ,67% ,00% ,00% 48

49 93,18% 70,45% 68,18% 65,91% 31,82% 47,73% 36,36% 22,73% 79,55% 90,91% 77,27% 75,00% 79,55% 72,73% 56,82% 100,00% 95,45% 47,73% 63,64% 36,36% 43,18% 65,91% 43,18% 38,64% 77,27% 61,36% 40,91% 50,00% 79,55% 68,18% 62,65% 49

50 Az adatokból jól látható, hogy matematika kompetenciaterületen 6. évfolyamon 60,68%-ot, 8.évfolyamon 67,98%-ot, szövegértés területén 6. évfolyamon 56,24%-ot, 8. évfolyamon 62,65%-ot teljesítettek tanulóink. Az eredményekből kiolvasható a fejlődés. 4.2 országos mérés: Elkészült a 2012-es országos kompetenciamérés kiértékelése. Az értékelés alapján,egy szoftver segítségével részletes elemzést készítettünk a mérés eredményeiről. A 2012-es mérésben iskolánk tanulói matematika kompetenciaterületen mindkét évfolyamon az országos átlagnak megfelelően, szövegértésből az országos átlag felett teljesítettek. iskolai átlag országos átlag A családi háttérindex függvényében is az elvárt értéknek megfelelően teljesítettek a tanulók. Tanulóink nagyrészt a 3, 4. és 5. szinteken helyezkednek el szint alatt szövegértés 8. évfolyam matematika 8.évfolyam szövegértés 6. évfolyam matematika 6. évfolyam mat 6 mat 8 sz ért 6 sz ért 8 1. szinten 2. szinten 3. szinten 4. szinten 5. szinten 6. szinten szinten 50

51 szövegértés 8. évfolyam matematika 8.évfolyam szövegértés 6. évfolyam matematika 6. évfolyam szinten 3. szinten 4. szinten 5. szinten 6. szinten 7. szinten A rendszer lehetővé teszi, hogy tanulóink teljesítményét 2008-tól az előző évekkel összehasonlítva vizsgálhassuk: A 2011-es teljesítmények nem jobbak, vagy gyengébbek az előző évekénél. Ez első sorban matematika kompetenciaterületen tapasztalható. Ezért érdemes volt, ahol erre lehetőség nyílt, az azonos tanulócsoportokat összehasonlítani az előző mérés eredményeivel összevetve. A matematikát tekintve az iskola tanulóinak 6. évfolyamos teljesítményéhez képest a 8. évfolyamon jobbak az eredmények. A 2009-as mérésnél 1511 képességpont volt az átlag, a es mérés tekintetében pedig Szövegértésből aziskola tanulóinak 6. évfolyamos teljesítményéhez képest a 8. évfolyamon szintén jobbak az eredmények. A 2009-as mérésnél 1593 képességpont volt az átlag, a 2011-es mérés tekintetében pedig

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

II. Pedagógiai munka, szakmai feladatok a 2011/2012-es tanév I. félévében 1. Szakmai munka, a feladatok megvalósítása munkaközösségi beszámolók

II. Pedagógiai munka, szakmai feladatok a 2011/2012-es tanév I. félévében 1. Szakmai munka, a feladatok megvalósítása munkaközösségi beszámolók Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2012.. 01..31.. Tartalom: I. Helyzetértékelés 1. Személyi feltételek 2. Tárgyi feltételek 3. Tanulói létszámok II. Pedagógiai munka, szakmai feladatok a 2011/2012-es

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület!

Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA. Tárgy: Tájékoztató a 2012/2013. tanévkezdés tapasztalatairól. Tisztelt Képviselőtestület! Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8181 B e r h i d a, Kossuth u. 11. OM azonosító: 037124 / (88) 586-680 /fax: (88) 455-184 /fax: (88) 455-608 E-mail: adyiskola@ altisk-berhida.sulinet.hu

Részletesebben