TARTALOM. Fenes Tibor Nyûg nélkül 45. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Fenes Tibor Nyûg nélkül 45. oldal"

Átírás

1

2

3 TARTALOM Friedrich Nietzsche Ajtóm fölé 5. oldal Konrád György Elsõ szerelem 7. oldal Eörsi István Iksz minusz egyedik feleségemnek 12. oldal John Keats Versek 14. oldal Joachim Ringelnatz Versek 17. oldal Gulya István Versek 20. oldal Friedrich Dürrenmatt A fiú 22. oldal Eörsi István Apa és fia 23. oldal Rossner Roberto A nagy walesi költõ párbaj 25. oldal Dylan Thomas S nem lesz rajtuk úrrá a halál 26. oldal A. E. Trick A halál még nem a vég 27. oldal Nagy Ildikó Noémi Hidegkút 28. oldal Kovács Erika Másnap 30. oldal Eörsi István E. I. önkéntes oldal Kõrössi P. József A Schlauch kertben S. Marival 36. oldal Rainer Maria Rilke Hatodik duinói elégia 40. oldal Lázár Ervin Emléktöredékek Nagy Lászlóról 43. oldal Fenes Tibor Nyûg nélkül 45. oldal Eörsi István Az óceán fölött éjjel 47. oldal Drescher J. Attila Apokalipszis 48. oldal Takács Károly Rendben van, züllött alak vagyok 49. oldal Gottfried Benn Hogy mi a rossz 51. oldal A belsõ oldalakon Máté Gyula elektrografikái láthatók.

4

5 Friedrich Nietzsche Ajtóm fölé Magam házát lakom. Nem példám semmiben se soha senki. És minden mestert csak nevettem, ki önmagát feledte kinevetni. (Fordította a szombathelyi börtönben 1949-ben az akkor 21 éves Ordas Iván.) Tíz év elõtt négyen ültünk egy asztalnál, Ordas Iván, két unicum és én. E találkozásunk alkalmával írta a fenn olvasható sorokat Iván egy számolócédulára, amit õrzök azóta is. Akkor, ott az asztalnál az irodalom szabadságáról beszélgettünk. Hetvenéves korában elhunyt Ordas Iván író, újságíró. 5

6 Máté Gyula A legrövidebb út

7 Konrád György Elsõ szerelem Öt éves koromban apámat behívták katonának, saját lován és egyenruhájában vonult be a tüzérséggel Kárpátaljára, ahol egy ungvári kaszárnyában voltak elszállásolva. Néhány hét múlva, némi fizetség ellenében, mód nyílott arra, hogy apámat és barátait anyám és a többi feleség meglátogathassa. Az aszszonyok szállodában laktak és elég hamar elunták a nyers friss katonaélményeket. Anyám nem tudott elmenni velünk a rokonokhoz a hegyek közé Erdélybe, kénytelen volt bennünket egy jó nevû gyereknyaraltató intézetbe beadni, amelyért, gondolom elég sok pénzt fizetett. Elhelyezett mind a kettõnket, a nõvéremet és engem, ez lesz az ágyam és a szekrényrészem a nagy közös hálóteremben, itt a kõpadozatú folyosóról nyíló fürdõszoba és vécé. Anyám menni készült, az ölébe hajtottam a fejemet és sírtam. Egyszercsak Kati állt meg elõttem, a jobb lábát, amelynek térdén egy kis sebhely volt s akörül fekete porkarika, nekitámasztotta egy fenyõtörzsnek, és csak a ballábán állva figyelmesen végigmért engem. Szája körül gunyoros biggyesztés volt látható. Megembereltem magamat, elbúcsúztam anyámtól és megfogtam Kati felém nyújtott kezét. Csak néhány hónappal volt fiatalabb, elvezetett a csúszdához és megtanított, hogyan kell elõször óvatosan, ülõ helyzetben, majd fejjel lefelé lesiklanom. Kati terpeszállásban mögém ült, s leérve a homokba átbukfencezett rajtam. Attól fogva úgy vonszolt magával, mintha a játékmedvéje lettem volna. Dünnyögõ, élcelõdõ játékmedve, Kati nevetett a hülyéskedéseimen. Gyûlöltem az intézetet, minden rossz volt benne Katit kivéve. A fiúk idétlenek, büdösek. nyamvadtak, a lányok nyafogósak, felvágósak, porcelánbabák. De a legrosszabb volt a kecskelábú asztalnál enni, amelyen nem volt terítõ. Mindent el kellett tüntetni a tányérról, amit a nevelõnõk elénk raktak. Itt nem kényeskedhettem, hogy keveset kérek, ebbõl igen, abból nem. Nem játszhattam el az ökrendezéseimet, amelyektõl anyám megrémül és elveszi a tányért elõlem. Itt nem volt mellettem a szalvétagyûrûm, belevésett nevemmel, itt nem voltam az a megkülönböztetett lény, aki naponta kellemesen tapasztalja, hogy a világ õérte van, és nyájas arcot fordít õfelé. 7

8 Addig általában szívesen fogadtak, én pedig nem éltem vissza ezzel a szívélyességgel, kissé elbeszélgettem az alkalmazottakkal, és mentem tovább. Nem vártam meg, hogy a másik szakítsa félbe dolgára hivatkozva a társalgást. Ha vége az alvásidõnek, kilépek a fiúházból, fékezetten sietek a lányosház felé, keresem a szememmel azt a két fekete copfot, s köztük azt a szemtelen kis figurát, akinek lesz valami használható ötlete mihelyt megpillantjuk egymást. Talált egy ribiszkebokrot, vagy egy házatlan csigát, tudja, merre pöfög a sündisznó. Megsúgja a titkát a harmadik virágágyban, amely oldalt fehérre meszelt kõdarabokkal van megtámasztva, sötétlila tulipánok és kék szarkalábak között. Itt bizarr lakomát javasol, hozzam le a kekszemet, õ lopott a konyhából szardellapasztát, megkenjük vele. Haboztam, hogy vajon illik e egymáshoz az édes keksz és a szardellapaszta. Kati letorkolt: Te buta, az illik egymáshoz, amit együtt eszel." Ebéd után az intézetben aludni kellett, én nem tudtam, és nyitott szemmel lestem, hogy alszik e már a nevelõnõnk, Joli. Ha igen, akkor elvonhatom a tekintetemet a mennyezeten szövõdõ pókhálótól, s törökülésben az ablakon át ráláthatok a diófa ágán ugráló rigókra. Kati majd megkérdezi, hogy aludtam. Nem aludtam, csak csukott szemmel gondolkoztam, mindig ez volt a válaszom. Szégyelltem az éberség alacsonyabb fokozatait, és tudtam, hogy Kati nevetni fog ezen. Otthoni szobámról ábrándoztam, és a benne nyújtózó, verõfényes csendrõl. Kati virágkoszorút font mind a kettõnk hajába, lepedõbe burkolózva, felfelé fordított tenyerünkben egy piros almával, fel alá sétáltunk palástosan, mint egy királyi pár a medence körül. Kati úgy vélte, hogy a pisilõink összeillenek, én ezt butaságnak véltem, Kati azonban kitartott a maga igaza mellett. Borjúmáj volt aznap vacsorára, nem tudtam legyûrni, alattomosan az asztal alá ejtettem az egyes falatokat, és a sarkammal próbáltam belekaparni a földbe. Jött egy ellenszenves fehér kutya, észrevette hantoló munkámat, elkezdett kaparászni kiállhatatlanul csaholt visszataszítóan hörgött, rázta a bundáját és rávetette magát a falatra. Orron rúgtam, a kutya belém kapott, sírással küszködve elrohantam. Egyél kutyamájat, egyél kutyaszõrt!" ordítottam Joli felé, s ezért a harapás mellé fenekelést is kaptam. Joli összehasonlíthatatlanul csúnyább volt, mint az otthoni nevelõnõm, Hilda, aki bár alig kölnizte magát, sosem volt izzadság szagú. Joli után alig lehetett bemenni a fürdõszobába. A második ágyban feküdtem, tõle balra, s igyekeztem neki hátat fordítva aludni, nehogy be kelljen lélegeznem Joli szagát. 8

9 A fenekelés után végigrohantam a kórházfehér folyosón, leköptem a falon az ellenszenves metszetet, amelyen vitorlás hajó szenvelgett, s ledobtam magam a hálóterem tizenhárom vaságya közül a magaméra az ablaknál, és a párnámba haraptam. Miért kell nekem ilyen alacsony lényektõl ilyen visszataszító megaláztatásokat elviselnem? Szerencse, hogy elõzõ éjjel Joli hortyogó szájába beleejtettem egy légydögöt. Egyszercsak kavics pattant az ablaküvegre, kiemeltem a párnából szenvedésdúlta arcomat. Egyáltalán nem volt meglepõ, hogy Kati áll az ablak alatt. Neki persze sikerült észrevétlen elszöknie ringatózó, pimasz járással a kecskelábas asztaltól, mintha az volna a legtermészetesebb, hogy õ engedély nélkül, hûvösen távozik. Éjjel meglátogatlak. Nem hagynád addig abba a sírást?" súgta. Kati eltûnt az árnyak között. Úgy ahogy visszanyertem a férfiasságomat, de mikor egyedül maradtam, elfogott a kétség, hogy vajon annyira érdekel e, mi a testi különbség Kati és énközöttem. Nem vártam semmilyen meglepetést. Idõnként együtt fürödtünk a nevelõnõmmel, Hildával, törökülésben egymással szemben ültünk a nagy kádban, egymás felé lökdöstük a kis fahajót. Néha tengeri csatát játszottunk, és én fejjel beleütköztem Hilda hasába, amit õ védõkarokkal sem tudott elhárítani. Szerettem, hogy mindenbõl van elegendõ rajta, és hogy körülötte olyan szag terjeng, mintha cukros tejben mosakodott volna. Olyan színe volt a bõrének, mint a korpikás kenyér. A becézésre való hajlandóságát Hilda Svájcban sajátította el, ahol egy kolostorban apácáktól gyermekkertészetet tanult. Elõbb õ szállt ki a kádból, fölvette a fehér fürdõköpenyét és gondosan megszárítkozott, majd engem segített át a fehér fürdõszobaszékre; szétnyílt a köpenye. Erõt vett rajtam az elérzékenyülés, és már a széken állva belecsókoltam a nyakgödrébe, õ pedig engem az õ napsugarának nevezett. Bujkáló összenevetéseinket, úgy képzeltük, senki sem veszi észre, mindenesetre jólesett, hogy vannak olyan titkaink Hildával, amelyek mindenki más elõtt rejtve maradtak. Szerettem a hintán lökni Hildát, te ne csinálj semmit," mondtam neki, és hátulról két kézzel löktem a fenekét, amely a hintát gazdagon betöltötte. Hildáról Kati semmit sem tudott. Õ azonban tapasztalatokra vágyott, és még a nyelvét is kinyújtotta, amikor azt mondtam neki, hogy nem illik. Dühtõl pirosan követelte a kutatási jogát: Illik! Illik! Ha én mondom, illik!" Ugyanilyen szenvedélyesen bírta hajtogatni: Nincs isten! Nincs isten!" Néztem fölfelé, hátha lecsap egy villám a napfényes égbõl. Délutánra megjött a vihar, nem mondtuk ki, de sejtettük, hogy ez nekünk szól. 9

10 Kati nem ismerte a félelmet, legalábbis hozzám képest. Álltunk egy nagy platánfa védelmében, a madarak pityegtek, a hegyoldalon kúszott és a távolban csilingelt a fogaskerekû vasút, Kati arca egészen fehér volt. Nincs isten!" suttogta minden különösebb ok nélkül. Úgy érezhette, hogy az állítása pontosításra szorul: Isten ha van, akkor így is, úgy is szeret engem, ha meg nincs, akkor nem tud megbüntetni." Õrá még sohasem haragudott meg az apja. Ha Kati vérlázító pimaszságokra ragadtatja magát, a papa hátul összefonja a karját, és rettenetesen forgatva a szemét, mint egy lángszemû óriás közelít, de akkor is valahogy furcsán mozog a füle, mert a papa igazában röhög. Kati már elõzõen is ígérgette, hogy ha akarom, akkor mindent megmutat nekem. És rám függesztette súlyos tekintetét: Akarod?" Gyáva komolysággal igent bólintottam, de szívem mélyén errõl az egész kalandról lemondtam volna. Kati már fölhevülten képzelõdött: Majd állunk egymással szemben, és átölelve tartjuk egymást legalább három percig. És azalatt a három perc alatt muszáj arra gondolnunk, hogy én szeretlek téged és te szeretsz engem. Erre kell gondolni, és nem szabad semmi másra, mert ha mégis valami másra gondolnál, akkor valami nagy baj ér. Még nem mondom meg, hogy milyen baj, de én már tudom, hogy valami nagyon nagy baj." Gondolható, hogy engem nyugtalanított ez a vésztjósló elõkészület, dehát Kati romantikusabb karakter, mint én vagyok. Mi tagadás, az én észjárásom elég csapongó, innen oda, onnan meg amoda ugrik a majom, és biztosan eszembe jut majd valami más is azon kívül, hogy szeretem Katit, úgyhogy már az, ami eddig történt, a májjal, kutyával, Jolival elég nagy szörnyûség, mit akar még ezenfelül? Kati rákapcsolt az elõtárgyalások során: Ha közben akár te, akár én valami másra gondolunk, akkor haljon meg valaki, mondjuk az anyánk." Erre már azt mondtam: Ez hülyeség, Kati!" Otthagyott. Egész nap került és komoran nézett. Végre elõttem termett: Jó, nincs szörnyûség. Csak akarni kell nem gondolni másra. Így jó?" Így jó, akarni fogom." Én egyáltalán nem tartottam lehetetlennek, hogy közben Joli horkolására fogok gondolni, amivel csak igazolom Kati nézetét, hogy annyi eszem van, mint egy tengeri malacnak. Ha Joli felébred, biztos, hogy hozza a prakkert. Éjszakánként Joli olyan hangokat ad ki, mint a levegõbuborékokkal teli ágynemû, ahogy a mosóteknõ szappanosvizében bugyborog és fortyog, miközben dagasztják. Nos, igyekeztem elvonni a figyelmemet Joli költészetellenes jelenlététõl, ha a fülemet becsukni nem is sikerült. 10

11 Éber voltam, meghallottam a finom pisszegést, hallottam már ezt a hangocskát fatetõrõl, padlásablakból, mindig a magasból, egy csibész angyal pisszegését, és Kati kis személye nemsokára beteljesedett. Már fenn is volt az ablakpárkányon, feltartóztathatatlanul, a sötéten is átcsillámló, diadalmas vigyorgással. És már ott állt az ágyamon, mintha csak minden pazar szemtelenségét nekem adná ajándékba. Amit Kati mond, az úgy is lesz. Álltunk az ágyon, Kati levette a pizsamáját, az ágysodrony nyikorgott, nekem is le kellett vennem a magamét. Átkaroltuk egymást, elszorult a szívem. Majdnem sikerült semmi másra nem gondolnom, de ahogy letelt az a három perc, amit mind a ketten megéreztünk, azt gondoltam, melegebb és kevésbé feltûnõ lenne a takaró alatt. Kati most nagyon szelíd volt. Tegnap azért erõszakoskodott, hogy jelentsem ki: Imádlak!" Nem imádlak," mondtam, imádni csak istent lehet." Kati ezt butaságnak tekintette, mert a mamája a császárkörtére is azt mondja, hogy imádom", sõt a császárzsemlére is. Ha istennek tudod azt mondani, hogy imádlak, akkor nekem mért nem bírod mondani?" kérdezte Kati. Sok mindenre rá tudott venni, több fiút megvertem, mert Katival szemtelenkedtek, de mikor egy lányt is meg akart csapatni velem, akkor fellázadtam. Kati válaszul eltûnt, bujdosott. Csak azért, hogy meglegyen, hosszan, eltökélten kerestem, majd amikor a pisszegés egy bokorból felhangzott, inkább boldog voltam, mint megkönnyebbült. Egyszer hárman is körülálltak, és ahelyett, hogy megvertek volna, megkérdezték, hogy nem akarnék e inkább õvelük csapatozni. Lehajtottam a fejem: Köszönöm, de most nem érek rá." Kérdezték, hogy mi egyéb dolgom van. Nem mondtam meg. Az volt éppen a dolgom, hogy átmásszam az intézet kerítésén, és a közeli trafikban málnacukrot vegyek a maradék zsebpénzembõl Katinak. A fiúk felvilágosítottak, nehogy azt higgyem, hogy õk szemtelenkednek Katival, mert a helyzet az, hogy Kati szemtelenkedik velük. Bizonytalan ígéretet tettem, hogy délután csapatozunk, dehát egy papucsférj nem rendelkezik önmagával. Most ezen az elvetemült éjszakán mielõtt elaludtunk volna, átöleltük egymást, és Kati azt suttogta, hogy maradjunk így száz évig. Ez olyan javaslat volt, amelyre jobb nem válaszolni semmit, aludjunk inkább. Joli reggel azt süvöltötte: Fuj, disznók! Fuj, disznók!, és mind a kettõnket a prakkerrel elfenekelt. Sajgó fenékkel némán vonultunk a folyosón, Kati megfogta a kezemet. (Részlet a szerzõ Hagyaték címû regényébõl, melyet a Palatinus könyvkiadó az ünnepi könyvhétre jelentet meg.) 11

12 Eörsi István Iksz minusz egyedik feleségemnek Hiába vártam ma is szívrepesve szakító leveled. Hánykolódom, nem jön álom szememre: csak nem vagy beteg? 17 év 5 hónap telt el, amióta szakító levelet nem hoz tõled a posta. Még jó, hogy van születésnap (2) és karácsony, ilyenkor átnézünk, mint repedezett palánkon, az idõn és úgy teszünk mintha, ésatöbbi. Jól esik megköszönni, hogy nem kellett elköszönni. (1993. karácsony) 12

13 Máté Gyula Visszavonhatatlanul

14 John Keats Egy nyári estén A templom tornya zúgott mélabút Híva az embereket más imára, szörnyebb jajgatásra, más borongásra fürkészve szent beszédet, holt borút. Az ember lelkére fon koszorút egy vak igézet: s mindük látom látva hogy hagyja tûzhelyét s a dalt magára s kedvenc beszélgetésre köd borult. S a zúgás zúg s érezném hûvösét egy nedves sírnak, de már tudtam én, hogy hunyó létük lámpása kiég, S hogy jajukból nõ felejtés vizén új szökkenõ virág majd könnyedén S glóriákon halhatatlan pecsét. (Fordította: Erdõdi Gábor) 14

15 John Keats Modern szerelem Ó mi a Szerelem? Játék baba, unott becézgetõ dajkálgatás, Neve tévesztett tárgy: s oly isteni hogy a bohó ifjúság azt hiszi istenül általa és kergeti ásítva s majmolva egy nyáron át míg Kisasszony fésüje lesz diadém, s egy Wellington ból Rómeó cipõ; Cleopátráé hetes számú ház s Antonius Brunswick téren honol. Fajankók! Ha vágytól fûlt már a világ S vívtak Szívért Királynõk s Lovagok, nincs ok rá, hogy szenvelgéseitek szaporábbak legyenek, mint a gyom. Fajankók! Ha teljessé fûzitek Kleopátra gyöngysorát, elhiszem: Hód kalapban is nõhet Szerelem! (Fordította: Erdõdi Gábor) 15

16 John Keats Sötét gõzök után Midõn a sötét gõz rónát levert sivár évadon át, fölkel a Nap mit gyönge dél szül és letisztogat a beteg égrõl csúnya sebeket. Elnyûtt hónapok kínja beheged S Május átvész rég tûntnek hitt jogart, Szemhéjjal cécóz hûvös fuvalat mint nyári cseppel rózsalevelek. Szelíd gond leng körül miként a lomb fakad halk gyümölcs ér s õszi Napok mosolya csöndült esti asztagon Sappho lágy arca s gyermek álma száll Homokórán fokonként a homok Erdei patak s a... Költõ Halál. (Fordította: Erdõdi Gábor) 16

17 Joachim Ringelnatz Az elsõ szerelmem? Az elsõ szerelem? Ó, benne csapongó szívem oly tétova volt. Az elsõt szívem elfeledte csak a jelen percein araszolt. A végsõt szavakba önteni könnyû lenne, indiszkrét, akárha. Ezen kívül? Utolsónak írni nevét a heti ágendába. Kalandjaim a szerelemben csak ösztönösen lehettek enyém, ha az elsõt vizslatva, bennem rendre egy korábbi ötlik elém. (Fordította: Bayer Béla) 17

18 Joachim Ringelnatz Blues Ha képtelen vagy öröm-elmélkedni, noha reá nyomós okod nincs, ajándékozz magadnak egy réti virágot, mi találomra kincs. Valamilyen porosan is sárgát, boglárkát az ösvény peremérõl, ajándékozzad a virágocskát bal kezednek, éned jobb kezétõl. Majd ölts nyelvet, magadra vágj grimaszt, a tükörben, mondván: te, én vagyok a meggyõzõdés, mi veled maraszt, akármily szörnyûnek találtatok. (Fordította: Bayer Béla) 18

19 Máté Gyula Tetthely

20 Gulya István Volt úgy Volt úgy, hogy a szép tetszett Most már csak azért metszek Ceruzám elején háncsot, Hogy a szén papiros-padlón Járjon remegõ táncot Nem bál, ami most dívik Inkább csak a gaz hízik, Csupaföld szivemen bánat Növi ki csiráját nagyra S gondolja magát fának. 20

21 Gulya István Vonat zötyög a táj szürke halálszagot áraszt megfáradt póznák zakatolnak az ablak elõtt réveteg emlék téved a szóban; tehetetlen, tehetetlen, tehetetlen... arctalan ember tétova mondat zsoltárt suttog a szél Gyöngy Remegés gyöngy Remegés gyöngy remegés 21

22 Friedrich Dürrenmatt A fiú Egy sebész, aki egy jó hírû klinika fõorvosaként is és tudományos kutatások révén is nagy nevet szerzett s a szegények iránti jótékonysága folytán általános közkedveltségnek örvendett, pályája csúcsán, barátai és kollégái döbbenetére és ámulatára, feladta hivatását, az ország minden újságjában apróhirdetéseket tett közzé, a leglelkiismeretesebben tanulmányozta a sok ajánlatot, végiglátogatta a város valamennyi bordélyházát, hosszú beszélgetésekbe elegyedett minden örömlánnyal, mindazon nõk jellemét és körülményeit kutatta, akikkel találkozott, szokatlan tevékenységével mindenfelé fejcsóválást váltott ki és kételyeket ébresztett, mivel szigorú erkölcsû agglegénynek ismerték, végül egy tizennyolc éves szépség, egy gazdag gyáros lányának kegyeiért versengett, miután házába csalogatta, a leghevesebb ellenszenvbe ütközve brutális módon, erõszakkal teherbe ejtette, a fiút, akit az az õ magánklinikáján az õ kizárólagos gondozása alatt megszült, tekintet nélkül arra, hogy a fiatalasszony heves vérzések közepette elhalálozott, nyomban a szülés után gépkocsival szédületes tempóban egy villába vitte, melyet õ a várostól ötven kilométerre egy vad parkban építtetett, ahol idegen segítség nélkül, maga lévén a dajka is, nevelt föl úgy, hogy a fiú mezítelenül élt vele, minden kívánságát teljesítette, semmit nem tudván jóról és rosszról, az emberekkel való érintkezését oly ügyesen tette lehetetlenné, hogy a fiú azt hitte, õ és apja az egyedüli létezõ emberek s a parkkal véget ér a világ, mígnem apja egy, a legordenárébb házak egyikébõl hozatott kurvát adott neki, mire a fiú, éppen tizenöt évesen, anélkül, hogy apja igyekezett volna megakadályozni õt, meztelenül, ahogy világra jött, elhagyta a parkot, de már egy óra múlva visszatért ruhát követelve, hogy huszonnégy óra múltán, mivel egy embert, aki vonakodott neki fizetség nélkül élelmet adni, rövid úton-módon megölt, a szorosan sarkában levõ rendõrök és kutyáik által üldözötten, kezét és arcát vérrel összekenve visszaszökött apjához, aki kérdezés nélkül fogadta be õt, a rendõrséget egy gépfegyverrel verte vissza, amikor az ismét harcba kezdett, magát fiával vállvetve egy szobában sáncolta el, a legdühödtebb állapotban, azzal sem törõdve, hogy a kézigránátoktól félig összedõlt villa lángba borult, védelmezte magát a túlerõ ellen, hogy a támadókat, akik a park fái és bokrai mögött bújtak meg, újból és újból megfutamítsa és holttestekkel borítsa a földet, mígnem fia, akit egy golyó súlyosan megsebesített, szétzúzván a vállát, a szoba egyik sarkában, ahol vértõl borítottan feküdt, félig megfúlva a bezúduló füsttõl, heves szitkokat szórt apjára, szemére vetvén, hogy vadállatot csinált belõle, úgyhogy az emberek, noha õ azt sem tudja, miért, üldözik, akár egy állatot és kutyáikkal hajszolják, mire apja szemrebbenés nélkül agyonlõtte a fiút. (Erdélyi Z. János fordítása) 22

23 Eörsi István Apa és fia Orvos az apa hidd meg, mûve túléli õt: egymaga benépesített egy teljes temetõt. Seblázra a gyógyszere vatta, tífuszra purgót szedet, s a fiát ügyésznek adta, mert nem mindenki beteg. Most ketten kezelik nyersen az elpuhult magyart, köztük a munkaverseny már jó egy éve tart. Különbözõ a jelmez, de tõlük hiába futsz: az apa ha megkegyelmez, a fiú markába jutsz. (Márianosztra, március) 23

24 Máté Gyula Tükrözõdések

25 Rossner Roberto A nagy walesi költõ párbaj 1933 áprilisában, az akkor 18 és fél éves Dylan Thomas együtt iddogált Swansea (Wales) egyik korcsmájában barátjával, a szintén költõ A E. Trick -kel. Fogadtak, hogy ki tud a helyt, akkor és ott szebb jobb verset rögtönözni, valamely feldobott témára. Megegyeztek a feltételekben: 3 strófa, és a vers fõmotívuma ismétlõdjék a versszakok elején és végén. Felkérték a kocsmahivatal tulajdonosát, vetne e föl bármely témát. A derék csapos átérezve a pillanat súlyát a HALHATATLANSÁG -ot választotta. Trick verse: For death is not the end", a Swansea and West Guandium 1934 június 15 -i számában jelent meg. Dylan Thomas egy jólismert bibliai idézetet választott refrénként: And death shall have no dominion" (Rómaiakhoz írt levél G:9). Hogy ki nyerte a párbajt? Nos, így közel 70 év távlatából bizton állítható, hogy mi olvasók lettünk a gyõztesek! 25

26 Dylan Thomas S nem lesz rajtuk úrrá a halál S nem lesz rajtuk úrrá a halál egyéválik csak, mind, ki meghal a nyugvó hold, s a szél lakóival egy fényû fent a csillagokkal. Porladhat letisztult csontja bár; ha õrült volt: esze újra fitt, ha tengerbe fúlt: felbukkan megint. S szeretõket ugyan magába zár; De nem lesz rajtuk úrrá a halál. S nem lesz rajtuk úrrá a halál ha kell, tenger áramok alatt, hosszan, zokszó nélkül nyugszanak, kínpadon, hol engednek inak nem törnek meg, s kerékbe törve sem; hitük imádkozó kezükkel kitéphetik testük egyszarvú bûnök döfödhetik szakadhat minden, de õk sosem S nem lesz rajtuk úrrá a halál S nem lesz rajtuk úrrá a halál bár nem hallják, ha sirály rikolt, se hullámot, partot csapkodót, s virágot, mely felvetné fejét ha bimbót verdesõ esõ rátalál; döglöttek bár; düh dermedt szegek de hírnevük, átfúrta százszorszépeket napra tör, míg lesz nap egyáltalán S nem lesz rajtuk úrrá a halál (Fordította: Rossner Roberto) 26

27 A. E. Trick A halál még nem a vég A halál még nem a vég! a lélek megsavanyodhat s aszalódhat a hit etethet férgeket a hús mely rózsaszín virult egykoron s emlékünket is eltemetheti hulló évek pora mégsem a vég a halál! A halál még nem a vég! A halál még nem a vég! Mérges gáz rágta tüdõk még dalba foghatnak nõ, ha együtt nyugszik is fiával éltethet mosolygó virágot s ha véghezvitt jótetteink eleve holt gyümölcsöt hoznak is A halál még nem a vég! A halál még nem a vég! Lelkünk egy sötét zugba száll melyet, mint madár, szárnyverdesve végig söpör, amint felemelkedik valamely magasztos magasba ahol az isten élve él Így hát a halál nem a vég! (Fordította: Rossner Roberto) 27

28 Nagy Ildikó Noémi Hidegkút A bogarak közti szünetekben lehajtom a fejem a nedves, fehér viaszosvászon, kék virágokkal díszített asztalterítõre és hallgatom a hûtõszekrény zúgását. Ez a maximális engedélyezett zaj. Este mindig csendben kell lenni. És ha két kutya a szomszédból ugatni kezd, be kell fogni a füled. Szinte a lélegzeted is visszafolytod, és lábujjhegyen közlekedsz szobáról szobára. A vécét nem is mered lehúzni. Fogalmad sincs, hány óra lehet. A két társad szinte évekkel ezelõtt lefeküdt aludni a ház másik felében, oda, ahol az összes óra el van rejtve. Magukkal vitték az összes órát, pedig semmi szükségük rá. Majd reggel megnézhetik, hogy hány óra van, de akkor már minek? Akkor már reggel van, és a fényben minden más. Most kéne az az óra, hogy dimenziót adjon a mélységbe nyúló éjszakának. Kilenc óra volt utoljára. De azóta elolvastál másfél könyvet és odakozmáltál egy bögre tejet. Most az enyhén égett íze lepi be a nyelved hátsó részének két oldalát. De most már legalább nem fázol. A tej átmelegítette a testedet. Imádod az érzést: lassan, de biztosan melegszenek a végtagjaid. Úgy hat rád, mint az aszpirin tompító hatása a fejfájásaidra. Dörög az ég. Megint esni fog. Elõjönnek a kisbékák. Beugrálnak a házba. Kicsit körülnéznek, aztán kiugrálnak. Tegnap este lustaságból lepisiltem õket. A vécé olyan meszsze volt, és a lehúzása megzavarta volna az éjszakát. De a békák nem bánták. Néztek és közben tücsköt zabáltak. Most az esõ hangját nem tudom megkülönböztetni a hûtõ búgásától. Mi történik odakint? A zsalugáter elválaszt a külvilágtól. Nem esik. Továbbra is tücskök. A csupasz villanykörte körül repdes egy légy és egy lepke. Elektrotropizmus. A légy azért többnyire itt lent mászkál, míg a lepke árnyéka egy bizonyos fényben az asztalon és a téglapadlón monumentálisnak látszik. A szemétben meg egy másik légy ül. Vegyes szagok keringenek a levegõben. Szemét. Az asztalon a nejlonba becsomagolt paprika szaga nyomasztóvá válik. És egyszerre csak megjelenik a szúnyog. Bizonytalan, hogy honnan és mikor érkezett, de itt van, és most a szvetterem ujjában piszmog, keresi a kevés véremet, ami van. Nem találja meg, mert hamarosan véget vetek az életének. Vajon halálakor a szúnyognak is lepereg az egész élete a szeme elõtt? Sajnálom. Az egyik társam kimászik az ágyból és végigbotorkál az úton, ami a vécéhez és a konyhához vezet, ahol én ülök. Pisil. Fogat mos. Vizet iszik. Elrontotta a gyomrát kukoricával és szilvával. Fáj a feje. Nekem is. Megszokott dolog. Õ elrontja a gyomrát, nekem fáj a fejem. Közli az idõt, lehúzza a vécét. Megtörte az éjszakát. 28

29 Máté Gyula Trónus

30 Kovács Erika Másnap Ülök egy padon. Hideg nagyon. Szól a kakas már, kidörzsölt egy új smár, de mert téged is, fair ez így. Vagy sivár? Agy(am)on nyomott gondolatok zizegnék szét jónapomat, ha hazamennék hol (?) alszol édesen és horkolsz mint rendesen. Eldühlöngélek inkább itt a téren, hadd párologjon az a pár liter lager Jaj, de bitter! dolgoztasson csak az a megannyi vagy hány inger? Ideje is egy befeléfordulópontos elbambulásnak tûnõ, tényleg annak. Ágyban, párnák közt szeretkezni milyen lehet? Jártam a városban forró tavaszi szélben tüzeltek a szukák neonfényes tereken sihederek suhantak ide oda sebesen spermaszagot árasztva sebzetten tátott szájról tátott lábra állított személyiségük betéve tudta, hogyan kell betörni egy egy karámba... egy kettõ három, te leszel a párom, Ki ma a hetes? Remélem fergeteges, ez az én havi bajom, nem tagadom. A szerelmese szerelmes-e? A szerelme se szerelmes, majd szerel más. A testnek áldoz minden lélek, van választék, nem vitás, ugye Patás? Korunk réme a nyugdíjas portás. Micsoda pazarlás a Chopánkodás, amikor az utca orgiák színtere, vonzó buja légköre. Erõszakos vágyakkal teli pillantások, célbataláló sóhajok, testek, szagok felvillanása, cikázó impulzusok, pezsgõ nyugtalanság, hatások(k) érik a makk alsó 31

31 legyen a legfelsõ nyuszi hopp! Megbotlott, aztán kebelfék és puncistop kikarácsonyodott aztán behúsvétlott. Hogy kivilágosodott! Bizony, ilyenkor tavasszal elõjönnek a bogarak, a szeplõ meg a kurvák és ellepik a terepet, kiosztódnak a szerepek, a 14. tavaszra ivarrá érnek a rég nem érinthetetlen, orgazmuslelkû lánytestek. Átestek a lónak? Azt hiszem nem szeretem a lovakat, mert eltûrik, hogy a hátukon törje fel a seggét az ember. A vágyak korlátozása neurózishoz vezet, így a szabadság zászlajába burkolózunk és lázasan tekerünk a megismerés határain keresztül vezetõ ördögös körbe. De a mi körünk körbe Sinus görbe, csak rajtuk múlik, bepörgünk-e a gödörbe, és akkor sincs semmi, csak örök emlékecske volt az tegnap este tegnapi teste hogy kereste, leste s találta meg az alkalmat, hogy csalhat. Majd én is túl a negyvenen ha megéri megérni cserélem pizsamára hálóingem, hogy nehezebb legyen s kedved vegyem... tartom a súlyomat, csak te nem az enyémet, hisz melleim immáron lefelé tekintenek, ajkamon csüng szó helyett nyálam, nyelvem nyelved helyett fogsorommal játszik, hull a pelyhes fehér haj, csak ne látná senki, hogy látszik; és túl a negyvenen elindulsz te is megkeresni engem, puhatestû diáklányok fel is idézik emlékem, mert teszek róla biz isten, hogy lefekvés elõtt fájjon a fejem! Na tessék! 5 órára harangoznak, zengedeznek, zajt csapnak aztán elhallgatnak, és hallgatnak, pedig majd 2000 éve lóg horogkereszt a rózsafüzéren és nem vesz erõt rajtuk se szu, se szó, nem is értem, minek vannak még négyen. Buddha is felállt, hogy rendet teremtsen, de túl kövér volt hozzája. 31

32 Végül is mindegy ki mászhatott fel Victoriára, úgyis mindnek elsõ dolga lett volna leplet csavarni Krisztus körülmetélt ágyékára, de ha jól emlékszem, nem emlékszem. Hány ujja van a gesztenyefa levelének? Öt ujja van, mint a Fegyveres Erõk Napján induló gikszer mókuskák vörösre izzított vas és acél öklének. A soha vissza nem térõ idõ fájdalma kéne, hogy mardossa lelkületünket rendületlenül elõre, de a színestelevízió nagyon is hasznos célt szolgál, mert egységessé formálni társadalmunkat. Objektivitás! Ez a lényeg. Egységesíteni kell a képzeletet, hogy a képzelet egységesen szárnyaljon, hogy a piros piros legyen, a kék meg kék, ne vodkázzunk agyba fõbe a Nagy Maci szõrtelenített, tetves bõrére. Igenis a fanatizmus terem gyümölcsöt, úgy, hogy vagy meghalt Elvis vagy nem, ezt egyszer s mindenkorra el kell döntenie mindenkinek! Fúj, de büdösen böfög fel ez a 92 -es kamaszleves. Kezd rémleni valami kiszõkített kacajú kakukk kapirgált karmával a kamránkban abban a kurvaszagú, koszos kocsmában két dugás egy csárdában, mert dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a részeg megy a jégen úgy érdemes, de Minek magunkat lassan ölni? Nem jobb egyszerre megdögölni? egye fene, hogy ciki viszont jó -zsef Attila, hogy essen bele a Petrovics Istvánné tyúkja, el-eltörött néha dühösen egy pohár, hogy fékezze indulatainkat vagy, hogy tekeregjünk már át egy másikra, egy másikba zárva, hogy ma megmarva, véresen, erõvel kapaszkodjunk egymásba? Csendet! Gyönyörû gyönyörû kék és zöld szemek, akváriumba zárt folyékony emlékek kopognak kellemesen, néha erõteljesen hallani akarom a lovak patáit, a varjak édes énekét. és akarom újra eltáncolni a gyermekek keringõjét, 32

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Pázmándy László NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Megfejteni a titkát, Az ég nem engedi. Nevünket vízre írták, Angyalok seregei. Búcsúzni megy a vándor, Csillagtalan

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat NICK BRUEL ROSSZ Boldog szülinapot, Rossz Cica! CICA OLVASNI JÓ! 6 New York Times bestsellersorozat Könyvmolyképző Kiadó 2014 2. TarTalomjegyzék Első fejezet Jó reggelt, Cica! 5 Második fejezet Cica első

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok

Vigh Viktória 5. osztály. Szob Hátizsákos kalandok Vigh Viktória 5. osztály Szob Hátizsákos kalandok 1 Hátizsákos kalandok Írta: Vigh Viktória (Szob) 2 Egy szép tavaszi napon a családommal elhatároztuk, hogy elmegyünk a Börzsönyhegységbe kirándulni. Mindenki

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! DUKE Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A többi ember persze furcsálkodva

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben,

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben, EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL... Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallatószobákban, nemcsak az éjszakában kiáltó őr szavában, ott zsarnokság

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Egészséges élet. Munkafüzet. www.amieletunk.efoesz.hu. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Egészséges élet. Munkafüzet. www.amieletunk.efoesz.hu. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Egészséges élet Munkafüzet www.amieletunk.efoesz.hu Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége ÉFOÉSZ 1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1. 11-es kapucsengő Levelezési cím:

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

miért nem próbálod meg velem?

miért nem próbálod meg velem? TITKAIM miért nem próbálod meg velem? ha néha még elhiszed, hogy nem csak ágy és párnák. ha hiszed még,hogy nemcsak pohár víz, ha szomjazol. ha ott van még a kék füzet, az emlékeid polcán, mit összefirkált

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Első nap Körülbelül délután 1-re értünk jött egy kis busz, aminek örültem nagyon mert egyrészt milyen luxus már másrészt nem kellett cipelni a pont 15 kilogramm bőröndömet. Az út két óra volt Budapestre,

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Péter egyetemi tanár volt. Kémiát

Péter egyetemi tanár volt. Kémiát A habókos Péter egyetemi tanár volt. Kémiát és fizikát tanított. Az ideje nagy részét az előadásaira való felkészülés, az előadások megtartása és a diákjaival való foglalkozás gyakorlati órák, kollokviumok,

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014

KÖSZÖNET. Zánkai tábor 2014 Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete 2120 Dunakeszi Garas utca 24 fsz 1 Telefon : 06-70-421-3473 noe.dunakeszi@gmail.com Zánkai tábor 2014 Oldal 1 Tisztelt Kísérőink, Önkéntes segítőink! A Dunakeszi

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

felszítta a vizet kapirgált kieresztette a vizet kútba vetette

felszítta a vizet kapirgált kieresztette a vizet kútba vetette taréj csőr begy 1. Csoportosítsd az alábbi szavakat: kiskakas 2. Ki mondta? Tedd sorrendbe a következő mondatokat: t szítt fel a begye szemétdomb kiskakas: a, : a. Ereszd ki begyem, hadd csípje meg a fenekét!

Részletesebben

Néha nehéz dönteni SZKB104_12

Néha nehéz dönteni SZKB104_12 Néha nehéz dönteni SZKB104_12 TANULÓI NÉHA NEHÉZ DÖNTENI 4. ÉVFOLYAM 115 D1 Feladatkártya 1. Mutassatok be olyan helyzeteket, amelyekben dönthettetek! Mutassátok be a helyzet előzményeit, a döntést magát

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta 13. fejezet Az út melynek célja van Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta megtehetné azt is, hogy az éj leple alatt egyszerűen

Részletesebben

Halott angyalok. Pusztul a leveled, mégis virágzol. Milyen buja voltál, hibiszkusz, lombod fölszökött a mennyezetig,

Halott angyalok. Pusztul a leveled, mégis virágzol. Milyen buja voltál, hibiszkusz, lombod fölszökött a mennyezetig, Tornai József Halott angyalok Pusztul a leveled, mégis virágzol. Milyen buja voltál, hibiszkusz, lombod fölszökött a mennyezetig, eltakartad a könyveimet. Te voltál a május és a nyár zöld bódulata. Mi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben