TARTALOM. Fenes Tibor Nyûg nélkül 45. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Fenes Tibor Nyûg nélkül 45. oldal"

Átírás

1

2

3 TARTALOM Friedrich Nietzsche Ajtóm fölé 5. oldal Konrád György Elsõ szerelem 7. oldal Eörsi István Iksz minusz egyedik feleségemnek 12. oldal John Keats Versek 14. oldal Joachim Ringelnatz Versek 17. oldal Gulya István Versek 20. oldal Friedrich Dürrenmatt A fiú 22. oldal Eörsi István Apa és fia 23. oldal Rossner Roberto A nagy walesi költõ párbaj 25. oldal Dylan Thomas S nem lesz rajtuk úrrá a halál 26. oldal A. E. Trick A halál még nem a vég 27. oldal Nagy Ildikó Noémi Hidegkút 28. oldal Kovács Erika Másnap 30. oldal Eörsi István E. I. önkéntes oldal Kõrössi P. József A Schlauch kertben S. Marival 36. oldal Rainer Maria Rilke Hatodik duinói elégia 40. oldal Lázár Ervin Emléktöredékek Nagy Lászlóról 43. oldal Fenes Tibor Nyûg nélkül 45. oldal Eörsi István Az óceán fölött éjjel 47. oldal Drescher J. Attila Apokalipszis 48. oldal Takács Károly Rendben van, züllött alak vagyok 49. oldal Gottfried Benn Hogy mi a rossz 51. oldal A belsõ oldalakon Máté Gyula elektrografikái láthatók.

4

5 Friedrich Nietzsche Ajtóm fölé Magam házát lakom. Nem példám semmiben se soha senki. És minden mestert csak nevettem, ki önmagát feledte kinevetni. (Fordította a szombathelyi börtönben 1949-ben az akkor 21 éves Ordas Iván.) Tíz év elõtt négyen ültünk egy asztalnál, Ordas Iván, két unicum és én. E találkozásunk alkalmával írta a fenn olvasható sorokat Iván egy számolócédulára, amit õrzök azóta is. Akkor, ott az asztalnál az irodalom szabadságáról beszélgettünk. Hetvenéves korában elhunyt Ordas Iván író, újságíró. 5

6 Máté Gyula A legrövidebb út

7 Konrád György Elsõ szerelem Öt éves koromban apámat behívták katonának, saját lován és egyenruhájában vonult be a tüzérséggel Kárpátaljára, ahol egy ungvári kaszárnyában voltak elszállásolva. Néhány hét múlva, némi fizetség ellenében, mód nyílott arra, hogy apámat és barátait anyám és a többi feleség meglátogathassa. Az aszszonyok szállodában laktak és elég hamar elunták a nyers friss katonaélményeket. Anyám nem tudott elmenni velünk a rokonokhoz a hegyek közé Erdélybe, kénytelen volt bennünket egy jó nevû gyereknyaraltató intézetbe beadni, amelyért, gondolom elég sok pénzt fizetett. Elhelyezett mind a kettõnket, a nõvéremet és engem, ez lesz az ágyam és a szekrényrészem a nagy közös hálóteremben, itt a kõpadozatú folyosóról nyíló fürdõszoba és vécé. Anyám menni készült, az ölébe hajtottam a fejemet és sírtam. Egyszercsak Kati állt meg elõttem, a jobb lábát, amelynek térdén egy kis sebhely volt s akörül fekete porkarika, nekitámasztotta egy fenyõtörzsnek, és csak a ballábán állva figyelmesen végigmért engem. Szája körül gunyoros biggyesztés volt látható. Megembereltem magamat, elbúcsúztam anyámtól és megfogtam Kati felém nyújtott kezét. Csak néhány hónappal volt fiatalabb, elvezetett a csúszdához és megtanított, hogyan kell elõször óvatosan, ülõ helyzetben, majd fejjel lefelé lesiklanom. Kati terpeszállásban mögém ült, s leérve a homokba átbukfencezett rajtam. Attól fogva úgy vonszolt magával, mintha a játékmedvéje lettem volna. Dünnyögõ, élcelõdõ játékmedve, Kati nevetett a hülyéskedéseimen. Gyûlöltem az intézetet, minden rossz volt benne Katit kivéve. A fiúk idétlenek, büdösek. nyamvadtak, a lányok nyafogósak, felvágósak, porcelánbabák. De a legrosszabb volt a kecskelábú asztalnál enni, amelyen nem volt terítõ. Mindent el kellett tüntetni a tányérról, amit a nevelõnõk elénk raktak. Itt nem kényeskedhettem, hogy keveset kérek, ebbõl igen, abból nem. Nem játszhattam el az ökrendezéseimet, amelyektõl anyám megrémül és elveszi a tányért elõlem. Itt nem volt mellettem a szalvétagyûrûm, belevésett nevemmel, itt nem voltam az a megkülönböztetett lény, aki naponta kellemesen tapasztalja, hogy a világ õérte van, és nyájas arcot fordít õfelé. 7

8 Addig általában szívesen fogadtak, én pedig nem éltem vissza ezzel a szívélyességgel, kissé elbeszélgettem az alkalmazottakkal, és mentem tovább. Nem vártam meg, hogy a másik szakítsa félbe dolgára hivatkozva a társalgást. Ha vége az alvásidõnek, kilépek a fiúházból, fékezetten sietek a lányosház felé, keresem a szememmel azt a két fekete copfot, s köztük azt a szemtelen kis figurát, akinek lesz valami használható ötlete mihelyt megpillantjuk egymást. Talált egy ribiszkebokrot, vagy egy házatlan csigát, tudja, merre pöfög a sündisznó. Megsúgja a titkát a harmadik virágágyban, amely oldalt fehérre meszelt kõdarabokkal van megtámasztva, sötétlila tulipánok és kék szarkalábak között. Itt bizarr lakomát javasol, hozzam le a kekszemet, õ lopott a konyhából szardellapasztát, megkenjük vele. Haboztam, hogy vajon illik e egymáshoz az édes keksz és a szardellapaszta. Kati letorkolt: Te buta, az illik egymáshoz, amit együtt eszel." Ebéd után az intézetben aludni kellett, én nem tudtam, és nyitott szemmel lestem, hogy alszik e már a nevelõnõnk, Joli. Ha igen, akkor elvonhatom a tekintetemet a mennyezeten szövõdõ pókhálótól, s törökülésben az ablakon át ráláthatok a diófa ágán ugráló rigókra. Kati majd megkérdezi, hogy aludtam. Nem aludtam, csak csukott szemmel gondolkoztam, mindig ez volt a válaszom. Szégyelltem az éberség alacsonyabb fokozatait, és tudtam, hogy Kati nevetni fog ezen. Otthoni szobámról ábrándoztam, és a benne nyújtózó, verõfényes csendrõl. Kati virágkoszorút font mind a kettõnk hajába, lepedõbe burkolózva, felfelé fordított tenyerünkben egy piros almával, fel alá sétáltunk palástosan, mint egy királyi pár a medence körül. Kati úgy vélte, hogy a pisilõink összeillenek, én ezt butaságnak véltem, Kati azonban kitartott a maga igaza mellett. Borjúmáj volt aznap vacsorára, nem tudtam legyûrni, alattomosan az asztal alá ejtettem az egyes falatokat, és a sarkammal próbáltam belekaparni a földbe. Jött egy ellenszenves fehér kutya, észrevette hantoló munkámat, elkezdett kaparászni kiállhatatlanul csaholt visszataszítóan hörgött, rázta a bundáját és rávetette magát a falatra. Orron rúgtam, a kutya belém kapott, sírással küszködve elrohantam. Egyél kutyamájat, egyél kutyaszõrt!" ordítottam Joli felé, s ezért a harapás mellé fenekelést is kaptam. Joli összehasonlíthatatlanul csúnyább volt, mint az otthoni nevelõnõm, Hilda, aki bár alig kölnizte magát, sosem volt izzadság szagú. Joli után alig lehetett bemenni a fürdõszobába. A második ágyban feküdtem, tõle balra, s igyekeztem neki hátat fordítva aludni, nehogy be kelljen lélegeznem Joli szagát. 8

9 A fenekelés után végigrohantam a kórházfehér folyosón, leköptem a falon az ellenszenves metszetet, amelyen vitorlás hajó szenvelgett, s ledobtam magam a hálóterem tizenhárom vaságya közül a magaméra az ablaknál, és a párnámba haraptam. Miért kell nekem ilyen alacsony lényektõl ilyen visszataszító megaláztatásokat elviselnem? Szerencse, hogy elõzõ éjjel Joli hortyogó szájába beleejtettem egy légydögöt. Egyszercsak kavics pattant az ablaküvegre, kiemeltem a párnából szenvedésdúlta arcomat. Egyáltalán nem volt meglepõ, hogy Kati áll az ablak alatt. Neki persze sikerült észrevétlen elszöknie ringatózó, pimasz járással a kecskelábas asztaltól, mintha az volna a legtermészetesebb, hogy õ engedély nélkül, hûvösen távozik. Éjjel meglátogatlak. Nem hagynád addig abba a sírást?" súgta. Kati eltûnt az árnyak között. Úgy ahogy visszanyertem a férfiasságomat, de mikor egyedül maradtam, elfogott a kétség, hogy vajon annyira érdekel e, mi a testi különbség Kati és énközöttem. Nem vártam semmilyen meglepetést. Idõnként együtt fürödtünk a nevelõnõmmel, Hildával, törökülésben egymással szemben ültünk a nagy kádban, egymás felé lökdöstük a kis fahajót. Néha tengeri csatát játszottunk, és én fejjel beleütköztem Hilda hasába, amit õ védõkarokkal sem tudott elhárítani. Szerettem, hogy mindenbõl van elegendõ rajta, és hogy körülötte olyan szag terjeng, mintha cukros tejben mosakodott volna. Olyan színe volt a bõrének, mint a korpikás kenyér. A becézésre való hajlandóságát Hilda Svájcban sajátította el, ahol egy kolostorban apácáktól gyermekkertészetet tanult. Elõbb õ szállt ki a kádból, fölvette a fehér fürdõköpenyét és gondosan megszárítkozott, majd engem segített át a fehér fürdõszobaszékre; szétnyílt a köpenye. Erõt vett rajtam az elérzékenyülés, és már a széken állva belecsókoltam a nyakgödrébe, õ pedig engem az õ napsugarának nevezett. Bujkáló összenevetéseinket, úgy képzeltük, senki sem veszi észre, mindenesetre jólesett, hogy vannak olyan titkaink Hildával, amelyek mindenki más elõtt rejtve maradtak. Szerettem a hintán lökni Hildát, te ne csinálj semmit," mondtam neki, és hátulról két kézzel löktem a fenekét, amely a hintát gazdagon betöltötte. Hildáról Kati semmit sem tudott. Õ azonban tapasztalatokra vágyott, és még a nyelvét is kinyújtotta, amikor azt mondtam neki, hogy nem illik. Dühtõl pirosan követelte a kutatási jogát: Illik! Illik! Ha én mondom, illik!" Ugyanilyen szenvedélyesen bírta hajtogatni: Nincs isten! Nincs isten!" Néztem fölfelé, hátha lecsap egy villám a napfényes égbõl. Délutánra megjött a vihar, nem mondtuk ki, de sejtettük, hogy ez nekünk szól. 9

10 Kati nem ismerte a félelmet, legalábbis hozzám képest. Álltunk egy nagy platánfa védelmében, a madarak pityegtek, a hegyoldalon kúszott és a távolban csilingelt a fogaskerekû vasút, Kati arca egészen fehér volt. Nincs isten!" suttogta minden különösebb ok nélkül. Úgy érezhette, hogy az állítása pontosításra szorul: Isten ha van, akkor így is, úgy is szeret engem, ha meg nincs, akkor nem tud megbüntetni." Õrá még sohasem haragudott meg az apja. Ha Kati vérlázító pimaszságokra ragadtatja magát, a papa hátul összefonja a karját, és rettenetesen forgatva a szemét, mint egy lángszemû óriás közelít, de akkor is valahogy furcsán mozog a füle, mert a papa igazában röhög. Kati már elõzõen is ígérgette, hogy ha akarom, akkor mindent megmutat nekem. És rám függesztette súlyos tekintetét: Akarod?" Gyáva komolysággal igent bólintottam, de szívem mélyén errõl az egész kalandról lemondtam volna. Kati már fölhevülten képzelõdött: Majd állunk egymással szemben, és átölelve tartjuk egymást legalább három percig. És azalatt a három perc alatt muszáj arra gondolnunk, hogy én szeretlek téged és te szeretsz engem. Erre kell gondolni, és nem szabad semmi másra, mert ha mégis valami másra gondolnál, akkor valami nagy baj ér. Még nem mondom meg, hogy milyen baj, de én már tudom, hogy valami nagyon nagy baj." Gondolható, hogy engem nyugtalanított ez a vésztjósló elõkészület, dehát Kati romantikusabb karakter, mint én vagyok. Mi tagadás, az én észjárásom elég csapongó, innen oda, onnan meg amoda ugrik a majom, és biztosan eszembe jut majd valami más is azon kívül, hogy szeretem Katit, úgyhogy már az, ami eddig történt, a májjal, kutyával, Jolival elég nagy szörnyûség, mit akar még ezenfelül? Kati rákapcsolt az elõtárgyalások során: Ha közben akár te, akár én valami másra gondolunk, akkor haljon meg valaki, mondjuk az anyánk." Erre már azt mondtam: Ez hülyeség, Kati!" Otthagyott. Egész nap került és komoran nézett. Végre elõttem termett: Jó, nincs szörnyûség. Csak akarni kell nem gondolni másra. Így jó?" Így jó, akarni fogom." Én egyáltalán nem tartottam lehetetlennek, hogy közben Joli horkolására fogok gondolni, amivel csak igazolom Kati nézetét, hogy annyi eszem van, mint egy tengeri malacnak. Ha Joli felébred, biztos, hogy hozza a prakkert. Éjszakánként Joli olyan hangokat ad ki, mint a levegõbuborékokkal teli ágynemû, ahogy a mosóteknõ szappanosvizében bugyborog és fortyog, miközben dagasztják. Nos, igyekeztem elvonni a figyelmemet Joli költészetellenes jelenlététõl, ha a fülemet becsukni nem is sikerült. 10

11 Éber voltam, meghallottam a finom pisszegést, hallottam már ezt a hangocskát fatetõrõl, padlásablakból, mindig a magasból, egy csibész angyal pisszegését, és Kati kis személye nemsokára beteljesedett. Már fenn is volt az ablakpárkányon, feltartóztathatatlanul, a sötéten is átcsillámló, diadalmas vigyorgással. És már ott állt az ágyamon, mintha csak minden pazar szemtelenségét nekem adná ajándékba. Amit Kati mond, az úgy is lesz. Álltunk az ágyon, Kati levette a pizsamáját, az ágysodrony nyikorgott, nekem is le kellett vennem a magamét. Átkaroltuk egymást, elszorult a szívem. Majdnem sikerült semmi másra nem gondolnom, de ahogy letelt az a három perc, amit mind a ketten megéreztünk, azt gondoltam, melegebb és kevésbé feltûnõ lenne a takaró alatt. Kati most nagyon szelíd volt. Tegnap azért erõszakoskodott, hogy jelentsem ki: Imádlak!" Nem imádlak," mondtam, imádni csak istent lehet." Kati ezt butaságnak tekintette, mert a mamája a császárkörtére is azt mondja, hogy imádom", sõt a császárzsemlére is. Ha istennek tudod azt mondani, hogy imádlak, akkor nekem mért nem bírod mondani?" kérdezte Kati. Sok mindenre rá tudott venni, több fiút megvertem, mert Katival szemtelenkedtek, de mikor egy lányt is meg akart csapatni velem, akkor fellázadtam. Kati válaszul eltûnt, bujdosott. Csak azért, hogy meglegyen, hosszan, eltökélten kerestem, majd amikor a pisszegés egy bokorból felhangzott, inkább boldog voltam, mint megkönnyebbült. Egyszer hárman is körülálltak, és ahelyett, hogy megvertek volna, megkérdezték, hogy nem akarnék e inkább õvelük csapatozni. Lehajtottam a fejem: Köszönöm, de most nem érek rá." Kérdezték, hogy mi egyéb dolgom van. Nem mondtam meg. Az volt éppen a dolgom, hogy átmásszam az intézet kerítésén, és a közeli trafikban málnacukrot vegyek a maradék zsebpénzembõl Katinak. A fiúk felvilágosítottak, nehogy azt higgyem, hogy õk szemtelenkednek Katival, mert a helyzet az, hogy Kati szemtelenkedik velük. Bizonytalan ígéretet tettem, hogy délután csapatozunk, dehát egy papucsférj nem rendelkezik önmagával. Most ezen az elvetemült éjszakán mielõtt elaludtunk volna, átöleltük egymást, és Kati azt suttogta, hogy maradjunk így száz évig. Ez olyan javaslat volt, amelyre jobb nem válaszolni semmit, aludjunk inkább. Joli reggel azt süvöltötte: Fuj, disznók! Fuj, disznók!, és mind a kettõnket a prakkerrel elfenekelt. Sajgó fenékkel némán vonultunk a folyosón, Kati megfogta a kezemet. (Részlet a szerzõ Hagyaték címû regényébõl, melyet a Palatinus könyvkiadó az ünnepi könyvhétre jelentet meg.) 11

12 Eörsi István Iksz minusz egyedik feleségemnek Hiába vártam ma is szívrepesve szakító leveled. Hánykolódom, nem jön álom szememre: csak nem vagy beteg? 17 év 5 hónap telt el, amióta szakító levelet nem hoz tõled a posta. Még jó, hogy van születésnap (2) és karácsony, ilyenkor átnézünk, mint repedezett palánkon, az idõn és úgy teszünk mintha, ésatöbbi. Jól esik megköszönni, hogy nem kellett elköszönni. (1993. karácsony) 12

13 Máté Gyula Visszavonhatatlanul

14 John Keats Egy nyári estén A templom tornya zúgott mélabút Híva az embereket más imára, szörnyebb jajgatásra, más borongásra fürkészve szent beszédet, holt borút. Az ember lelkére fon koszorút egy vak igézet: s mindük látom látva hogy hagyja tûzhelyét s a dalt magára s kedvenc beszélgetésre köd borult. S a zúgás zúg s érezném hûvösét egy nedves sírnak, de már tudtam én, hogy hunyó létük lámpása kiég, S hogy jajukból nõ felejtés vizén új szökkenõ virág majd könnyedén S glóriákon halhatatlan pecsét. (Fordította: Erdõdi Gábor) 14

15 John Keats Modern szerelem Ó mi a Szerelem? Játék baba, unott becézgetõ dajkálgatás, Neve tévesztett tárgy: s oly isteni hogy a bohó ifjúság azt hiszi istenül általa és kergeti ásítva s majmolva egy nyáron át míg Kisasszony fésüje lesz diadém, s egy Wellington ból Rómeó cipõ; Cleopátráé hetes számú ház s Antonius Brunswick téren honol. Fajankók! Ha vágytól fûlt már a világ S vívtak Szívért Királynõk s Lovagok, nincs ok rá, hogy szenvelgéseitek szaporábbak legyenek, mint a gyom. Fajankók! Ha teljessé fûzitek Kleopátra gyöngysorát, elhiszem: Hód kalapban is nõhet Szerelem! (Fordította: Erdõdi Gábor) 15

16 John Keats Sötét gõzök után Midõn a sötét gõz rónát levert sivár évadon át, fölkel a Nap mit gyönge dél szül és letisztogat a beteg égrõl csúnya sebeket. Elnyûtt hónapok kínja beheged S Május átvész rég tûntnek hitt jogart, Szemhéjjal cécóz hûvös fuvalat mint nyári cseppel rózsalevelek. Szelíd gond leng körül miként a lomb fakad halk gyümölcs ér s õszi Napok mosolya csöndült esti asztagon Sappho lágy arca s gyermek álma száll Homokórán fokonként a homok Erdei patak s a... Költõ Halál. (Fordította: Erdõdi Gábor) 16

17 Joachim Ringelnatz Az elsõ szerelmem? Az elsõ szerelem? Ó, benne csapongó szívem oly tétova volt. Az elsõt szívem elfeledte csak a jelen percein araszolt. A végsõt szavakba önteni könnyû lenne, indiszkrét, akárha. Ezen kívül? Utolsónak írni nevét a heti ágendába. Kalandjaim a szerelemben csak ösztönösen lehettek enyém, ha az elsõt vizslatva, bennem rendre egy korábbi ötlik elém. (Fordította: Bayer Béla) 17

18 Joachim Ringelnatz Blues Ha képtelen vagy öröm-elmélkedni, noha reá nyomós okod nincs, ajándékozz magadnak egy réti virágot, mi találomra kincs. Valamilyen porosan is sárgát, boglárkát az ösvény peremérõl, ajándékozzad a virágocskát bal kezednek, éned jobb kezétõl. Majd ölts nyelvet, magadra vágj grimaszt, a tükörben, mondván: te, én vagyok a meggyõzõdés, mi veled maraszt, akármily szörnyûnek találtatok. (Fordította: Bayer Béla) 18

19 Máté Gyula Tetthely

20 Gulya István Volt úgy Volt úgy, hogy a szép tetszett Most már csak azért metszek Ceruzám elején háncsot, Hogy a szén papiros-padlón Járjon remegõ táncot Nem bál, ami most dívik Inkább csak a gaz hízik, Csupaföld szivemen bánat Növi ki csiráját nagyra S gondolja magát fának. 20

21 Gulya István Vonat zötyög a táj szürke halálszagot áraszt megfáradt póznák zakatolnak az ablak elõtt réveteg emlék téved a szóban; tehetetlen, tehetetlen, tehetetlen... arctalan ember tétova mondat zsoltárt suttog a szél Gyöngy Remegés gyöngy Remegés gyöngy remegés 21

22 Friedrich Dürrenmatt A fiú Egy sebész, aki egy jó hírû klinika fõorvosaként is és tudományos kutatások révén is nagy nevet szerzett s a szegények iránti jótékonysága folytán általános közkedveltségnek örvendett, pályája csúcsán, barátai és kollégái döbbenetére és ámulatára, feladta hivatását, az ország minden újságjában apróhirdetéseket tett közzé, a leglelkiismeretesebben tanulmányozta a sok ajánlatot, végiglátogatta a város valamennyi bordélyházát, hosszú beszélgetésekbe elegyedett minden örömlánnyal, mindazon nõk jellemét és körülményeit kutatta, akikkel találkozott, szokatlan tevékenységével mindenfelé fejcsóválást váltott ki és kételyeket ébresztett, mivel szigorú erkölcsû agglegénynek ismerték, végül egy tizennyolc éves szépség, egy gazdag gyáros lányának kegyeiért versengett, miután házába csalogatta, a leghevesebb ellenszenvbe ütközve brutális módon, erõszakkal teherbe ejtette, a fiút, akit az az õ magánklinikáján az õ kizárólagos gondozása alatt megszült, tekintet nélkül arra, hogy a fiatalasszony heves vérzések közepette elhalálozott, nyomban a szülés után gépkocsival szédületes tempóban egy villába vitte, melyet õ a várostól ötven kilométerre egy vad parkban építtetett, ahol idegen segítség nélkül, maga lévén a dajka is, nevelt föl úgy, hogy a fiú mezítelenül élt vele, minden kívánságát teljesítette, semmit nem tudván jóról és rosszról, az emberekkel való érintkezését oly ügyesen tette lehetetlenné, hogy a fiú azt hitte, õ és apja az egyedüli létezõ emberek s a parkkal véget ér a világ, mígnem apja egy, a legordenárébb házak egyikébõl hozatott kurvát adott neki, mire a fiú, éppen tizenöt évesen, anélkül, hogy apja igyekezett volna megakadályozni õt, meztelenül, ahogy világra jött, elhagyta a parkot, de már egy óra múlva visszatért ruhát követelve, hogy huszonnégy óra múltán, mivel egy embert, aki vonakodott neki fizetség nélkül élelmet adni, rövid úton-módon megölt, a szorosan sarkában levõ rendõrök és kutyáik által üldözötten, kezét és arcát vérrel összekenve visszaszökött apjához, aki kérdezés nélkül fogadta be õt, a rendõrséget egy gépfegyverrel verte vissza, amikor az ismét harcba kezdett, magát fiával vállvetve egy szobában sáncolta el, a legdühödtebb állapotban, azzal sem törõdve, hogy a kézigránátoktól félig összedõlt villa lángba borult, védelmezte magát a túlerõ ellen, hogy a támadókat, akik a park fái és bokrai mögött bújtak meg, újból és újból megfutamítsa és holttestekkel borítsa a földet, mígnem fia, akit egy golyó súlyosan megsebesített, szétzúzván a vállát, a szoba egyik sarkában, ahol vértõl borítottan feküdt, félig megfúlva a bezúduló füsttõl, heves szitkokat szórt apjára, szemére vetvén, hogy vadállatot csinált belõle, úgyhogy az emberek, noha õ azt sem tudja, miért, üldözik, akár egy állatot és kutyáikkal hajszolják, mire apja szemrebbenés nélkül agyonlõtte a fiút. (Erdélyi Z. János fordítása) 22

23 Eörsi István Apa és fia Orvos az apa hidd meg, mûve túléli õt: egymaga benépesített egy teljes temetõt. Seblázra a gyógyszere vatta, tífuszra purgót szedet, s a fiát ügyésznek adta, mert nem mindenki beteg. Most ketten kezelik nyersen az elpuhult magyart, köztük a munkaverseny már jó egy éve tart. Különbözõ a jelmez, de tõlük hiába futsz: az apa ha megkegyelmez, a fiú markába jutsz. (Márianosztra, március) 23

24 Máté Gyula Tükrözõdések

25 Rossner Roberto A nagy walesi költõ párbaj 1933 áprilisában, az akkor 18 és fél éves Dylan Thomas együtt iddogált Swansea (Wales) egyik korcsmájában barátjával, a szintén költõ A E. Trick -kel. Fogadtak, hogy ki tud a helyt, akkor és ott szebb jobb verset rögtönözni, valamely feldobott témára. Megegyeztek a feltételekben: 3 strófa, és a vers fõmotívuma ismétlõdjék a versszakok elején és végén. Felkérték a kocsmahivatal tulajdonosát, vetne e föl bármely témát. A derék csapos átérezve a pillanat súlyát a HALHATATLANSÁG -ot választotta. Trick verse: For death is not the end", a Swansea and West Guandium 1934 június 15 -i számában jelent meg. Dylan Thomas egy jólismert bibliai idézetet választott refrénként: And death shall have no dominion" (Rómaiakhoz írt levél G:9). Hogy ki nyerte a párbajt? Nos, így közel 70 év távlatából bizton állítható, hogy mi olvasók lettünk a gyõztesek! 25

26 Dylan Thomas S nem lesz rajtuk úrrá a halál S nem lesz rajtuk úrrá a halál egyéválik csak, mind, ki meghal a nyugvó hold, s a szél lakóival egy fényû fent a csillagokkal. Porladhat letisztult csontja bár; ha õrült volt: esze újra fitt, ha tengerbe fúlt: felbukkan megint. S szeretõket ugyan magába zár; De nem lesz rajtuk úrrá a halál. S nem lesz rajtuk úrrá a halál ha kell, tenger áramok alatt, hosszan, zokszó nélkül nyugszanak, kínpadon, hol engednek inak nem törnek meg, s kerékbe törve sem; hitük imádkozó kezükkel kitéphetik testük egyszarvú bûnök döfödhetik szakadhat minden, de õk sosem S nem lesz rajtuk úrrá a halál S nem lesz rajtuk úrrá a halál bár nem hallják, ha sirály rikolt, se hullámot, partot csapkodót, s virágot, mely felvetné fejét ha bimbót verdesõ esõ rátalál; döglöttek bár; düh dermedt szegek de hírnevük, átfúrta százszorszépeket napra tör, míg lesz nap egyáltalán S nem lesz rajtuk úrrá a halál (Fordította: Rossner Roberto) 26

27 A. E. Trick A halál még nem a vég A halál még nem a vég! a lélek megsavanyodhat s aszalódhat a hit etethet férgeket a hús mely rózsaszín virult egykoron s emlékünket is eltemetheti hulló évek pora mégsem a vég a halál! A halál még nem a vég! A halál még nem a vég! Mérges gáz rágta tüdõk még dalba foghatnak nõ, ha együtt nyugszik is fiával éltethet mosolygó virágot s ha véghezvitt jótetteink eleve holt gyümölcsöt hoznak is A halál még nem a vég! A halál még nem a vég! Lelkünk egy sötét zugba száll melyet, mint madár, szárnyverdesve végig söpör, amint felemelkedik valamely magasztos magasba ahol az isten élve él Így hát a halál nem a vég! (Fordította: Rossner Roberto) 27

28 Nagy Ildikó Noémi Hidegkút A bogarak közti szünetekben lehajtom a fejem a nedves, fehér viaszosvászon, kék virágokkal díszített asztalterítõre és hallgatom a hûtõszekrény zúgását. Ez a maximális engedélyezett zaj. Este mindig csendben kell lenni. És ha két kutya a szomszédból ugatni kezd, be kell fogni a füled. Szinte a lélegzeted is visszafolytod, és lábujjhegyen közlekedsz szobáról szobára. A vécét nem is mered lehúzni. Fogalmad sincs, hány óra lehet. A két társad szinte évekkel ezelõtt lefeküdt aludni a ház másik felében, oda, ahol az összes óra el van rejtve. Magukkal vitték az összes órát, pedig semmi szükségük rá. Majd reggel megnézhetik, hogy hány óra van, de akkor már minek? Akkor már reggel van, és a fényben minden más. Most kéne az az óra, hogy dimenziót adjon a mélységbe nyúló éjszakának. Kilenc óra volt utoljára. De azóta elolvastál másfél könyvet és odakozmáltál egy bögre tejet. Most az enyhén égett íze lepi be a nyelved hátsó részének két oldalát. De most már legalább nem fázol. A tej átmelegítette a testedet. Imádod az érzést: lassan, de biztosan melegszenek a végtagjaid. Úgy hat rád, mint az aszpirin tompító hatása a fejfájásaidra. Dörög az ég. Megint esni fog. Elõjönnek a kisbékák. Beugrálnak a házba. Kicsit körülnéznek, aztán kiugrálnak. Tegnap este lustaságból lepisiltem õket. A vécé olyan meszsze volt, és a lehúzása megzavarta volna az éjszakát. De a békák nem bánták. Néztek és közben tücsköt zabáltak. Most az esõ hangját nem tudom megkülönböztetni a hûtõ búgásától. Mi történik odakint? A zsalugáter elválaszt a külvilágtól. Nem esik. Továbbra is tücskök. A csupasz villanykörte körül repdes egy légy és egy lepke. Elektrotropizmus. A légy azért többnyire itt lent mászkál, míg a lepke árnyéka egy bizonyos fényben az asztalon és a téglapadlón monumentálisnak látszik. A szemétben meg egy másik légy ül. Vegyes szagok keringenek a levegõben. Szemét. Az asztalon a nejlonba becsomagolt paprika szaga nyomasztóvá válik. És egyszerre csak megjelenik a szúnyog. Bizonytalan, hogy honnan és mikor érkezett, de itt van, és most a szvetterem ujjában piszmog, keresi a kevés véremet, ami van. Nem találja meg, mert hamarosan véget vetek az életének. Vajon halálakor a szúnyognak is lepereg az egész élete a szeme elõtt? Sajnálom. Az egyik társam kimászik az ágyból és végigbotorkál az úton, ami a vécéhez és a konyhához vezet, ahol én ülök. Pisil. Fogat mos. Vizet iszik. Elrontotta a gyomrát kukoricával és szilvával. Fáj a feje. Nekem is. Megszokott dolog. Õ elrontja a gyomrát, nekem fáj a fejem. Közli az idõt, lehúzza a vécét. Megtörte az éjszakát. 28

29 Máté Gyula Trónus

30 Kovács Erika Másnap Ülök egy padon. Hideg nagyon. Szól a kakas már, kidörzsölt egy új smár, de mert téged is, fair ez így. Vagy sivár? Agy(am)on nyomott gondolatok zizegnék szét jónapomat, ha hazamennék hol (?) alszol édesen és horkolsz mint rendesen. Eldühlöngélek inkább itt a téren, hadd párologjon az a pár liter lager Jaj, de bitter! dolgoztasson csak az a megannyi vagy hány inger? Ideje is egy befeléfordulópontos elbambulásnak tûnõ, tényleg annak. Ágyban, párnák közt szeretkezni milyen lehet? Jártam a városban forró tavaszi szélben tüzeltek a szukák neonfényes tereken sihederek suhantak ide oda sebesen spermaszagot árasztva sebzetten tátott szájról tátott lábra állított személyiségük betéve tudta, hogyan kell betörni egy egy karámba... egy kettõ három, te leszel a párom, Ki ma a hetes? Remélem fergeteges, ez az én havi bajom, nem tagadom. A szerelmese szerelmes-e? A szerelme se szerelmes, majd szerel más. A testnek áldoz minden lélek, van választék, nem vitás, ugye Patás? Korunk réme a nyugdíjas portás. Micsoda pazarlás a Chopánkodás, amikor az utca orgiák színtere, vonzó buja légköre. Erõszakos vágyakkal teli pillantások, célbataláló sóhajok, testek, szagok felvillanása, cikázó impulzusok, pezsgõ nyugtalanság, hatások(k) érik a makk alsó 31

31 legyen a legfelsõ nyuszi hopp! Megbotlott, aztán kebelfék és puncistop kikarácsonyodott aztán behúsvétlott. Hogy kivilágosodott! Bizony, ilyenkor tavasszal elõjönnek a bogarak, a szeplõ meg a kurvák és ellepik a terepet, kiosztódnak a szerepek, a 14. tavaszra ivarrá érnek a rég nem érinthetetlen, orgazmuslelkû lánytestek. Átestek a lónak? Azt hiszem nem szeretem a lovakat, mert eltûrik, hogy a hátukon törje fel a seggét az ember. A vágyak korlátozása neurózishoz vezet, így a szabadság zászlajába burkolózunk és lázasan tekerünk a megismerés határain keresztül vezetõ ördögös körbe. De a mi körünk körbe Sinus görbe, csak rajtuk múlik, bepörgünk-e a gödörbe, és akkor sincs semmi, csak örök emlékecske volt az tegnap este tegnapi teste hogy kereste, leste s találta meg az alkalmat, hogy csalhat. Majd én is túl a negyvenen ha megéri megérni cserélem pizsamára hálóingem, hogy nehezebb legyen s kedved vegyem... tartom a súlyomat, csak te nem az enyémet, hisz melleim immáron lefelé tekintenek, ajkamon csüng szó helyett nyálam, nyelvem nyelved helyett fogsorommal játszik, hull a pelyhes fehér haj, csak ne látná senki, hogy látszik; és túl a negyvenen elindulsz te is megkeresni engem, puhatestû diáklányok fel is idézik emlékem, mert teszek róla biz isten, hogy lefekvés elõtt fájjon a fejem! Na tessék! 5 órára harangoznak, zengedeznek, zajt csapnak aztán elhallgatnak, és hallgatnak, pedig majd 2000 éve lóg horogkereszt a rózsafüzéren és nem vesz erõt rajtuk se szu, se szó, nem is értem, minek vannak még négyen. Buddha is felállt, hogy rendet teremtsen, de túl kövér volt hozzája. 31

32 Végül is mindegy ki mászhatott fel Victoriára, úgyis mindnek elsõ dolga lett volna leplet csavarni Krisztus körülmetélt ágyékára, de ha jól emlékszem, nem emlékszem. Hány ujja van a gesztenyefa levelének? Öt ujja van, mint a Fegyveres Erõk Napján induló gikszer mókuskák vörösre izzított vas és acél öklének. A soha vissza nem térõ idõ fájdalma kéne, hogy mardossa lelkületünket rendületlenül elõre, de a színestelevízió nagyon is hasznos célt szolgál, mert egységessé formálni társadalmunkat. Objektivitás! Ez a lényeg. Egységesíteni kell a képzeletet, hogy a képzelet egységesen szárnyaljon, hogy a piros piros legyen, a kék meg kék, ne vodkázzunk agyba fõbe a Nagy Maci szõrtelenített, tetves bõrére. Igenis a fanatizmus terem gyümölcsöt, úgy, hogy vagy meghalt Elvis vagy nem, ezt egyszer s mindenkorra el kell döntenie mindenkinek! Fúj, de büdösen böfög fel ez a 92 -es kamaszleves. Kezd rémleni valami kiszõkített kacajú kakukk kapirgált karmával a kamránkban abban a kurvaszagú, koszos kocsmában két dugás egy csárdában, mert dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a részeg megy a jégen úgy érdemes, de Minek magunkat lassan ölni? Nem jobb egyszerre megdögölni? egye fene, hogy ciki viszont jó -zsef Attila, hogy essen bele a Petrovics Istvánné tyúkja, el-eltörött néha dühösen egy pohár, hogy fékezze indulatainkat vagy, hogy tekeregjünk már át egy másikra, egy másikba zárva, hogy ma megmarva, véresen, erõvel kapaszkodjunk egymásba? Csendet! Gyönyörû gyönyörû kék és zöld szemek, akváriumba zárt folyékony emlékek kopognak kellemesen, néha erõteljesen hallani akarom a lovak patáit, a varjak édes énekét. és akarom újra eltáncolni a gyermekek keringõjét, 32

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI KELECSÉNYI LÁSZLÓ SZATHMÁRI ISTVÁN PRÓZÁJA ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ ÉLETE HALÁSZ LÁSZLÓ NAPLÓJÁBÓL

Részletesebben

Zentay László: Népleges napfogyatkozás

Zentay László: Népleges napfogyatkozás Zentay László: Népleges napfogyatkozás Felbolydult a város és mindenki lázban égett a hírre: habár mindenhol a világon csak részleges lesz a napfogyatkozás, innen, az ő városkájukból teljes napfogyatkozást

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám A Verslista 14. születésnapi találkozóján Budapesten, 2014 őszén A Barátok Verslista kiadványa 2014/2. szám Sodrásban 2014 antológia bemutatója Műsor előtt Bp., 2014. 12. 13. Sodrásban 2014 antológia bemutatója

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Színek, lepedõk, félelem

Színek, lepedõk, félelem M. CSEPÉCZ SZILVIA Színek, lepedõk, félelem Se kezdet, se vég, csak fehér rácsok. Akarsz-e lenni baromfi? Akarsz-e lenni puska, lópatkó, zászló, féreglyukakban bujdokló átok? Se kezdet, se vég, csak rágott

Részletesebben

Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Egy őrült naplója. (Fordította: Czimer József)

Nyikolaj Vasziljevics Gogol. Egy őrült naplója. (Fordította: Czimer József) Nyikolaj Vasziljevics Gogol Egy őrült naplója (Fordította: Czimer József) Fantasztikus! Senki, de senki nem hallotta. Egész biztos. Csakis én. Egyesegyedül. Egészen bizonyos vagyok benne. Fantasztikus!

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN KATONA ÁGNES SARLÓS ZSUZSA SZÁNTÓ JUDIT ZSOLT ANGÉLA A

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon)

Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon) Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon) Tartalom: 3. o.: Tombol a nyár ; (Karaffa Gyula írása) 4. o.: Vidám verseket kellene már írnom; (Ketykó István verse) 6.-7. o.: Minek venni; (Móritz

Részletesebben

A Magyarországon, 2014-ben először megrendezett 100 szóban Budapest száz legjobb alkotását olvashatja itt most kedves olvasó.

A Magyarországon, 2014-ben először megrendezett 100 szóban Budapest száz legjobb alkotását olvashatja itt most kedves olvasó. A Magyarországon, 2014-ben először megrendezett 100 szóban Budapest száz legjobb alkotását olvashatja itt most kedves olvasó. A történetíró pályázat itthoni megszervezésének ötlete a Mindspace nonprofit

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Aki nem teszi le a lantot

Aki nem teszi le a lantot Honlapunkról ajánljuk Tõzsér Árpád Soha már Temetõben olvasgattam, ültem, s elmerültem Kantban, sír süppedezett alattam. Egyszer hallom: lent zár kattan. Kattan egyet, kattan hármat, tán az alvilági árnyak

Részletesebben

Fordította Bíró Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter

Fordította Bíró Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter Fordította Bíró Júlia A fordítást az eredetivel egybevetette Angyalosy Eszter Federica Bosco SZERELMEM EGY ANGYAL Libri Kiadó Budapest Federica Bosco, 2011 Newton Compton editori s.rl, 2011 Hungárián translation

Részletesebben

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tartalom 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 II 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám

Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI. A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Elszáradva KAUER CSILLA MÁRIA ÍRÁSAI A Vizuális Pedagógiai Műhely kiadványa 2012/01. szám Pók András: Egyedül IRODALOM FEKETÉN-FEHÉREN FOLYÓIRAT KAUER CSILLA MÁRIA BEMUTATKOZÁSA Négy évtizede

Részletesebben

1. (próba) szám. 1995. december

1. (próba) szám. 1995. december 1. (próba) szám. 1995. december SZERKESZTI: PÉK PÁL főszerkesztő, képzőművészet, vers LACKNER LÁSZLÓ széppróza, dokumentum PÉNTEK IMRE alapító szerkesztő TAR FERENC honismeret, tájismeret Z. FERENCZ GYŐZŐ

Részletesebben

MI LESZ VELED, EMBERKE?

MI LESZ VELED, EMBERKE? MI LESZ VELED, EMBERKE? Hans Fallada Kleiner Mann - was nun? című regénye alapján írta: Hilda Hellwig Fordította: Kúnos László ELSŐ KÉP 1. jelenet A Mörschel család nappalija, közepes méretű szoba, egyben

Részletesebben

No és DELPHINE DE VIGAN

No és DELPHINE DE VIGAN No és én DELPHINE DE VIGAN Delphine de Vigan No és én 1 2 Delphine de Vigan No és én Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 3 Írta: Delphine de Vigan A mű eredeti címe: No et moi Fordította: Burján

Részletesebben

JÁCHYM TOPOL NŐVÉREM FORDÍTOTTA: KOLOSZÁR PÉTER

JÁCHYM TOPOL NŐVÉREM FORDÍTOTTA: KOLOSZÁR PÉTER JÁCHYM TOPOL NŐVÉREM FORDÍTOTTA: KOLOSZÁR PÉTER TARTALOM VÁROS 1 KÉZ A BROKÁTBAN REPEDÉS ÉS AZ ODÚBAN HOGY VOLT SZUKÁVAL LÁTJUK ŐKET, MENNEK A PINCE TARTOTT ENGEM 2 MITŐL LETT A SZÍVEM FUTOTTUNK AZOK A

Részletesebben

Tarján Bulvár Debreceni Boglárka Éjszakai üzenet 13

Tarján Bulvár Debreceni Boglárka Éjszakai üzenet 13 TARTALOM kávéházi szegleten... Kerber Balázs Macskakövek / Sem azé, aki fut 3 Nyerges Gábor Ádám Senki sem érkezik meg hiába (egy visszafordítógép bájai) 5 Pucher Bálint nyugi 9 Pál Sándor Attila A futó

Részletesebben