TARTALOM. Fenes Tibor Nyûg nélkül 45. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Fenes Tibor Nyûg nélkül 45. oldal"

Átírás

1

2

3 TARTALOM Friedrich Nietzsche Ajtóm fölé 5. oldal Konrád György Elsõ szerelem 7. oldal Eörsi István Iksz minusz egyedik feleségemnek 12. oldal John Keats Versek 14. oldal Joachim Ringelnatz Versek 17. oldal Gulya István Versek 20. oldal Friedrich Dürrenmatt A fiú 22. oldal Eörsi István Apa és fia 23. oldal Rossner Roberto A nagy walesi költõ párbaj 25. oldal Dylan Thomas S nem lesz rajtuk úrrá a halál 26. oldal A. E. Trick A halál még nem a vég 27. oldal Nagy Ildikó Noémi Hidegkút 28. oldal Kovács Erika Másnap 30. oldal Eörsi István E. I. önkéntes oldal Kõrössi P. József A Schlauch kertben S. Marival 36. oldal Rainer Maria Rilke Hatodik duinói elégia 40. oldal Lázár Ervin Emléktöredékek Nagy Lászlóról 43. oldal Fenes Tibor Nyûg nélkül 45. oldal Eörsi István Az óceán fölött éjjel 47. oldal Drescher J. Attila Apokalipszis 48. oldal Takács Károly Rendben van, züllött alak vagyok 49. oldal Gottfried Benn Hogy mi a rossz 51. oldal A belsõ oldalakon Máté Gyula elektrografikái láthatók.

4

5 Friedrich Nietzsche Ajtóm fölé Magam házát lakom. Nem példám semmiben se soha senki. És minden mestert csak nevettem, ki önmagát feledte kinevetni. (Fordította a szombathelyi börtönben 1949-ben az akkor 21 éves Ordas Iván.) Tíz év elõtt négyen ültünk egy asztalnál, Ordas Iván, két unicum és én. E találkozásunk alkalmával írta a fenn olvasható sorokat Iván egy számolócédulára, amit õrzök azóta is. Akkor, ott az asztalnál az irodalom szabadságáról beszélgettünk. Hetvenéves korában elhunyt Ordas Iván író, újságíró. 5

6 Máté Gyula A legrövidebb út

7 Konrád György Elsõ szerelem Öt éves koromban apámat behívták katonának, saját lován és egyenruhájában vonult be a tüzérséggel Kárpátaljára, ahol egy ungvári kaszárnyában voltak elszállásolva. Néhány hét múlva, némi fizetség ellenében, mód nyílott arra, hogy apámat és barátait anyám és a többi feleség meglátogathassa. Az aszszonyok szállodában laktak és elég hamar elunták a nyers friss katonaélményeket. Anyám nem tudott elmenni velünk a rokonokhoz a hegyek közé Erdélybe, kénytelen volt bennünket egy jó nevû gyereknyaraltató intézetbe beadni, amelyért, gondolom elég sok pénzt fizetett. Elhelyezett mind a kettõnket, a nõvéremet és engem, ez lesz az ágyam és a szekrényrészem a nagy közös hálóteremben, itt a kõpadozatú folyosóról nyíló fürdõszoba és vécé. Anyám menni készült, az ölébe hajtottam a fejemet és sírtam. Egyszercsak Kati állt meg elõttem, a jobb lábát, amelynek térdén egy kis sebhely volt s akörül fekete porkarika, nekitámasztotta egy fenyõtörzsnek, és csak a ballábán állva figyelmesen végigmért engem. Szája körül gunyoros biggyesztés volt látható. Megembereltem magamat, elbúcsúztam anyámtól és megfogtam Kati felém nyújtott kezét. Csak néhány hónappal volt fiatalabb, elvezetett a csúszdához és megtanított, hogyan kell elõször óvatosan, ülõ helyzetben, majd fejjel lefelé lesiklanom. Kati terpeszállásban mögém ült, s leérve a homokba átbukfencezett rajtam. Attól fogva úgy vonszolt magával, mintha a játékmedvéje lettem volna. Dünnyögõ, élcelõdõ játékmedve, Kati nevetett a hülyéskedéseimen. Gyûlöltem az intézetet, minden rossz volt benne Katit kivéve. A fiúk idétlenek, büdösek. nyamvadtak, a lányok nyafogósak, felvágósak, porcelánbabák. De a legrosszabb volt a kecskelábú asztalnál enni, amelyen nem volt terítõ. Mindent el kellett tüntetni a tányérról, amit a nevelõnõk elénk raktak. Itt nem kényeskedhettem, hogy keveset kérek, ebbõl igen, abból nem. Nem játszhattam el az ökrendezéseimet, amelyektõl anyám megrémül és elveszi a tányért elõlem. Itt nem volt mellettem a szalvétagyûrûm, belevésett nevemmel, itt nem voltam az a megkülönböztetett lény, aki naponta kellemesen tapasztalja, hogy a világ õérte van, és nyájas arcot fordít õfelé. 7

8 Addig általában szívesen fogadtak, én pedig nem éltem vissza ezzel a szívélyességgel, kissé elbeszélgettem az alkalmazottakkal, és mentem tovább. Nem vártam meg, hogy a másik szakítsa félbe dolgára hivatkozva a társalgást. Ha vége az alvásidõnek, kilépek a fiúházból, fékezetten sietek a lányosház felé, keresem a szememmel azt a két fekete copfot, s köztük azt a szemtelen kis figurát, akinek lesz valami használható ötlete mihelyt megpillantjuk egymást. Talált egy ribiszkebokrot, vagy egy házatlan csigát, tudja, merre pöfög a sündisznó. Megsúgja a titkát a harmadik virágágyban, amely oldalt fehérre meszelt kõdarabokkal van megtámasztva, sötétlila tulipánok és kék szarkalábak között. Itt bizarr lakomát javasol, hozzam le a kekszemet, õ lopott a konyhából szardellapasztát, megkenjük vele. Haboztam, hogy vajon illik e egymáshoz az édes keksz és a szardellapaszta. Kati letorkolt: Te buta, az illik egymáshoz, amit együtt eszel." Ebéd után az intézetben aludni kellett, én nem tudtam, és nyitott szemmel lestem, hogy alszik e már a nevelõnõnk, Joli. Ha igen, akkor elvonhatom a tekintetemet a mennyezeten szövõdõ pókhálótól, s törökülésben az ablakon át ráláthatok a diófa ágán ugráló rigókra. Kati majd megkérdezi, hogy aludtam. Nem aludtam, csak csukott szemmel gondolkoztam, mindig ez volt a válaszom. Szégyelltem az éberség alacsonyabb fokozatait, és tudtam, hogy Kati nevetni fog ezen. Otthoni szobámról ábrándoztam, és a benne nyújtózó, verõfényes csendrõl. Kati virágkoszorút font mind a kettõnk hajába, lepedõbe burkolózva, felfelé fordított tenyerünkben egy piros almával, fel alá sétáltunk palástosan, mint egy királyi pár a medence körül. Kati úgy vélte, hogy a pisilõink összeillenek, én ezt butaságnak véltem, Kati azonban kitartott a maga igaza mellett. Borjúmáj volt aznap vacsorára, nem tudtam legyûrni, alattomosan az asztal alá ejtettem az egyes falatokat, és a sarkammal próbáltam belekaparni a földbe. Jött egy ellenszenves fehér kutya, észrevette hantoló munkámat, elkezdett kaparászni kiállhatatlanul csaholt visszataszítóan hörgött, rázta a bundáját és rávetette magát a falatra. Orron rúgtam, a kutya belém kapott, sírással küszködve elrohantam. Egyél kutyamájat, egyél kutyaszõrt!" ordítottam Joli felé, s ezért a harapás mellé fenekelést is kaptam. Joli összehasonlíthatatlanul csúnyább volt, mint az otthoni nevelõnõm, Hilda, aki bár alig kölnizte magát, sosem volt izzadság szagú. Joli után alig lehetett bemenni a fürdõszobába. A második ágyban feküdtem, tõle balra, s igyekeztem neki hátat fordítva aludni, nehogy be kelljen lélegeznem Joli szagát. 8

9 A fenekelés után végigrohantam a kórházfehér folyosón, leköptem a falon az ellenszenves metszetet, amelyen vitorlás hajó szenvelgett, s ledobtam magam a hálóterem tizenhárom vaságya közül a magaméra az ablaknál, és a párnámba haraptam. Miért kell nekem ilyen alacsony lényektõl ilyen visszataszító megaláztatásokat elviselnem? Szerencse, hogy elõzõ éjjel Joli hortyogó szájába beleejtettem egy légydögöt. Egyszercsak kavics pattant az ablaküvegre, kiemeltem a párnából szenvedésdúlta arcomat. Egyáltalán nem volt meglepõ, hogy Kati áll az ablak alatt. Neki persze sikerült észrevétlen elszöknie ringatózó, pimasz járással a kecskelábas asztaltól, mintha az volna a legtermészetesebb, hogy õ engedély nélkül, hûvösen távozik. Éjjel meglátogatlak. Nem hagynád addig abba a sírást?" súgta. Kati eltûnt az árnyak között. Úgy ahogy visszanyertem a férfiasságomat, de mikor egyedül maradtam, elfogott a kétség, hogy vajon annyira érdekel e, mi a testi különbség Kati és énközöttem. Nem vártam semmilyen meglepetést. Idõnként együtt fürödtünk a nevelõnõmmel, Hildával, törökülésben egymással szemben ültünk a nagy kádban, egymás felé lökdöstük a kis fahajót. Néha tengeri csatát játszottunk, és én fejjel beleütköztem Hilda hasába, amit õ védõkarokkal sem tudott elhárítani. Szerettem, hogy mindenbõl van elegendõ rajta, és hogy körülötte olyan szag terjeng, mintha cukros tejben mosakodott volna. Olyan színe volt a bõrének, mint a korpikás kenyér. A becézésre való hajlandóságát Hilda Svájcban sajátította el, ahol egy kolostorban apácáktól gyermekkertészetet tanult. Elõbb õ szállt ki a kádból, fölvette a fehér fürdõköpenyét és gondosan megszárítkozott, majd engem segített át a fehér fürdõszobaszékre; szétnyílt a köpenye. Erõt vett rajtam az elérzékenyülés, és már a széken állva belecsókoltam a nyakgödrébe, õ pedig engem az õ napsugarának nevezett. Bujkáló összenevetéseinket, úgy képzeltük, senki sem veszi észre, mindenesetre jólesett, hogy vannak olyan titkaink Hildával, amelyek mindenki más elõtt rejtve maradtak. Szerettem a hintán lökni Hildát, te ne csinálj semmit," mondtam neki, és hátulról két kézzel löktem a fenekét, amely a hintát gazdagon betöltötte. Hildáról Kati semmit sem tudott. Õ azonban tapasztalatokra vágyott, és még a nyelvét is kinyújtotta, amikor azt mondtam neki, hogy nem illik. Dühtõl pirosan követelte a kutatási jogát: Illik! Illik! Ha én mondom, illik!" Ugyanilyen szenvedélyesen bírta hajtogatni: Nincs isten! Nincs isten!" Néztem fölfelé, hátha lecsap egy villám a napfényes égbõl. Délutánra megjött a vihar, nem mondtuk ki, de sejtettük, hogy ez nekünk szól. 9

10 Kati nem ismerte a félelmet, legalábbis hozzám képest. Álltunk egy nagy platánfa védelmében, a madarak pityegtek, a hegyoldalon kúszott és a távolban csilingelt a fogaskerekû vasút, Kati arca egészen fehér volt. Nincs isten!" suttogta minden különösebb ok nélkül. Úgy érezhette, hogy az állítása pontosításra szorul: Isten ha van, akkor így is, úgy is szeret engem, ha meg nincs, akkor nem tud megbüntetni." Õrá még sohasem haragudott meg az apja. Ha Kati vérlázító pimaszságokra ragadtatja magát, a papa hátul összefonja a karját, és rettenetesen forgatva a szemét, mint egy lángszemû óriás közelít, de akkor is valahogy furcsán mozog a füle, mert a papa igazában röhög. Kati már elõzõen is ígérgette, hogy ha akarom, akkor mindent megmutat nekem. És rám függesztette súlyos tekintetét: Akarod?" Gyáva komolysággal igent bólintottam, de szívem mélyén errõl az egész kalandról lemondtam volna. Kati már fölhevülten képzelõdött: Majd állunk egymással szemben, és átölelve tartjuk egymást legalább három percig. És azalatt a három perc alatt muszáj arra gondolnunk, hogy én szeretlek téged és te szeretsz engem. Erre kell gondolni, és nem szabad semmi másra, mert ha mégis valami másra gondolnál, akkor valami nagy baj ér. Még nem mondom meg, hogy milyen baj, de én már tudom, hogy valami nagyon nagy baj." Gondolható, hogy engem nyugtalanított ez a vésztjósló elõkészület, dehát Kati romantikusabb karakter, mint én vagyok. Mi tagadás, az én észjárásom elég csapongó, innen oda, onnan meg amoda ugrik a majom, és biztosan eszembe jut majd valami más is azon kívül, hogy szeretem Katit, úgyhogy már az, ami eddig történt, a májjal, kutyával, Jolival elég nagy szörnyûség, mit akar még ezenfelül? Kati rákapcsolt az elõtárgyalások során: Ha közben akár te, akár én valami másra gondolunk, akkor haljon meg valaki, mondjuk az anyánk." Erre már azt mondtam: Ez hülyeség, Kati!" Otthagyott. Egész nap került és komoran nézett. Végre elõttem termett: Jó, nincs szörnyûség. Csak akarni kell nem gondolni másra. Így jó?" Így jó, akarni fogom." Én egyáltalán nem tartottam lehetetlennek, hogy közben Joli horkolására fogok gondolni, amivel csak igazolom Kati nézetét, hogy annyi eszem van, mint egy tengeri malacnak. Ha Joli felébred, biztos, hogy hozza a prakkert. Éjszakánként Joli olyan hangokat ad ki, mint a levegõbuborékokkal teli ágynemû, ahogy a mosóteknõ szappanosvizében bugyborog és fortyog, miközben dagasztják. Nos, igyekeztem elvonni a figyelmemet Joli költészetellenes jelenlététõl, ha a fülemet becsukni nem is sikerült. 10

11 Éber voltam, meghallottam a finom pisszegést, hallottam már ezt a hangocskát fatetõrõl, padlásablakból, mindig a magasból, egy csibész angyal pisszegését, és Kati kis személye nemsokára beteljesedett. Már fenn is volt az ablakpárkányon, feltartóztathatatlanul, a sötéten is átcsillámló, diadalmas vigyorgással. És már ott állt az ágyamon, mintha csak minden pazar szemtelenségét nekem adná ajándékba. Amit Kati mond, az úgy is lesz. Álltunk az ágyon, Kati levette a pizsamáját, az ágysodrony nyikorgott, nekem is le kellett vennem a magamét. Átkaroltuk egymást, elszorult a szívem. Majdnem sikerült semmi másra nem gondolnom, de ahogy letelt az a három perc, amit mind a ketten megéreztünk, azt gondoltam, melegebb és kevésbé feltûnõ lenne a takaró alatt. Kati most nagyon szelíd volt. Tegnap azért erõszakoskodott, hogy jelentsem ki: Imádlak!" Nem imádlak," mondtam, imádni csak istent lehet." Kati ezt butaságnak tekintette, mert a mamája a császárkörtére is azt mondja, hogy imádom", sõt a császárzsemlére is. Ha istennek tudod azt mondani, hogy imádlak, akkor nekem mért nem bírod mondani?" kérdezte Kati. Sok mindenre rá tudott venni, több fiút megvertem, mert Katival szemtelenkedtek, de mikor egy lányt is meg akart csapatni velem, akkor fellázadtam. Kati válaszul eltûnt, bujdosott. Csak azért, hogy meglegyen, hosszan, eltökélten kerestem, majd amikor a pisszegés egy bokorból felhangzott, inkább boldog voltam, mint megkönnyebbült. Egyszer hárman is körülálltak, és ahelyett, hogy megvertek volna, megkérdezték, hogy nem akarnék e inkább õvelük csapatozni. Lehajtottam a fejem: Köszönöm, de most nem érek rá." Kérdezték, hogy mi egyéb dolgom van. Nem mondtam meg. Az volt éppen a dolgom, hogy átmásszam az intézet kerítésén, és a közeli trafikban málnacukrot vegyek a maradék zsebpénzembõl Katinak. A fiúk felvilágosítottak, nehogy azt higgyem, hogy õk szemtelenkednek Katival, mert a helyzet az, hogy Kati szemtelenkedik velük. Bizonytalan ígéretet tettem, hogy délután csapatozunk, dehát egy papucsférj nem rendelkezik önmagával. Most ezen az elvetemült éjszakán mielõtt elaludtunk volna, átöleltük egymást, és Kati azt suttogta, hogy maradjunk így száz évig. Ez olyan javaslat volt, amelyre jobb nem válaszolni semmit, aludjunk inkább. Joli reggel azt süvöltötte: Fuj, disznók! Fuj, disznók!, és mind a kettõnket a prakkerrel elfenekelt. Sajgó fenékkel némán vonultunk a folyosón, Kati megfogta a kezemet. (Részlet a szerzõ Hagyaték címû regényébõl, melyet a Palatinus könyvkiadó az ünnepi könyvhétre jelentet meg.) 11

12 Eörsi István Iksz minusz egyedik feleségemnek Hiába vártam ma is szívrepesve szakító leveled. Hánykolódom, nem jön álom szememre: csak nem vagy beteg? 17 év 5 hónap telt el, amióta szakító levelet nem hoz tõled a posta. Még jó, hogy van születésnap (2) és karácsony, ilyenkor átnézünk, mint repedezett palánkon, az idõn és úgy teszünk mintha, ésatöbbi. Jól esik megköszönni, hogy nem kellett elköszönni. (1993. karácsony) 12

13 Máté Gyula Visszavonhatatlanul

14 John Keats Egy nyári estén A templom tornya zúgott mélabút Híva az embereket más imára, szörnyebb jajgatásra, más borongásra fürkészve szent beszédet, holt borút. Az ember lelkére fon koszorút egy vak igézet: s mindük látom látva hogy hagyja tûzhelyét s a dalt magára s kedvenc beszélgetésre köd borult. S a zúgás zúg s érezném hûvösét egy nedves sírnak, de már tudtam én, hogy hunyó létük lámpása kiég, S hogy jajukból nõ felejtés vizén új szökkenõ virág majd könnyedén S glóriákon halhatatlan pecsét. (Fordította: Erdõdi Gábor) 14

15 John Keats Modern szerelem Ó mi a Szerelem? Játék baba, unott becézgetõ dajkálgatás, Neve tévesztett tárgy: s oly isteni hogy a bohó ifjúság azt hiszi istenül általa és kergeti ásítva s majmolva egy nyáron át míg Kisasszony fésüje lesz diadém, s egy Wellington ból Rómeó cipõ; Cleopátráé hetes számú ház s Antonius Brunswick téren honol. Fajankók! Ha vágytól fûlt már a világ S vívtak Szívért Királynõk s Lovagok, nincs ok rá, hogy szenvelgéseitek szaporábbak legyenek, mint a gyom. Fajankók! Ha teljessé fûzitek Kleopátra gyöngysorát, elhiszem: Hód kalapban is nõhet Szerelem! (Fordította: Erdõdi Gábor) 15

16 John Keats Sötét gõzök után Midõn a sötét gõz rónát levert sivár évadon át, fölkel a Nap mit gyönge dél szül és letisztogat a beteg égrõl csúnya sebeket. Elnyûtt hónapok kínja beheged S Május átvész rég tûntnek hitt jogart, Szemhéjjal cécóz hûvös fuvalat mint nyári cseppel rózsalevelek. Szelíd gond leng körül miként a lomb fakad halk gyümölcs ér s õszi Napok mosolya csöndült esti asztagon Sappho lágy arca s gyermek álma száll Homokórán fokonként a homok Erdei patak s a... Költõ Halál. (Fordította: Erdõdi Gábor) 16

17 Joachim Ringelnatz Az elsõ szerelmem? Az elsõ szerelem? Ó, benne csapongó szívem oly tétova volt. Az elsõt szívem elfeledte csak a jelen percein araszolt. A végsõt szavakba önteni könnyû lenne, indiszkrét, akárha. Ezen kívül? Utolsónak írni nevét a heti ágendába. Kalandjaim a szerelemben csak ösztönösen lehettek enyém, ha az elsõt vizslatva, bennem rendre egy korábbi ötlik elém. (Fordította: Bayer Béla) 17

18 Joachim Ringelnatz Blues Ha képtelen vagy öröm-elmélkedni, noha reá nyomós okod nincs, ajándékozz magadnak egy réti virágot, mi találomra kincs. Valamilyen porosan is sárgát, boglárkát az ösvény peremérõl, ajándékozzad a virágocskát bal kezednek, éned jobb kezétõl. Majd ölts nyelvet, magadra vágj grimaszt, a tükörben, mondván: te, én vagyok a meggyõzõdés, mi veled maraszt, akármily szörnyûnek találtatok. (Fordította: Bayer Béla) 18

19 Máté Gyula Tetthely

20 Gulya István Volt úgy Volt úgy, hogy a szép tetszett Most már csak azért metszek Ceruzám elején háncsot, Hogy a szén papiros-padlón Járjon remegõ táncot Nem bál, ami most dívik Inkább csak a gaz hízik, Csupaföld szivemen bánat Növi ki csiráját nagyra S gondolja magát fának. 20

21 Gulya István Vonat zötyög a táj szürke halálszagot áraszt megfáradt póznák zakatolnak az ablak elõtt réveteg emlék téved a szóban; tehetetlen, tehetetlen, tehetetlen... arctalan ember tétova mondat zsoltárt suttog a szél Gyöngy Remegés gyöngy Remegés gyöngy remegés 21

22 Friedrich Dürrenmatt A fiú Egy sebész, aki egy jó hírû klinika fõorvosaként is és tudományos kutatások révén is nagy nevet szerzett s a szegények iránti jótékonysága folytán általános közkedveltségnek örvendett, pályája csúcsán, barátai és kollégái döbbenetére és ámulatára, feladta hivatását, az ország minden újságjában apróhirdetéseket tett közzé, a leglelkiismeretesebben tanulmányozta a sok ajánlatot, végiglátogatta a város valamennyi bordélyházát, hosszú beszélgetésekbe elegyedett minden örömlánnyal, mindazon nõk jellemét és körülményeit kutatta, akikkel találkozott, szokatlan tevékenységével mindenfelé fejcsóválást váltott ki és kételyeket ébresztett, mivel szigorú erkölcsû agglegénynek ismerték, végül egy tizennyolc éves szépség, egy gazdag gyáros lányának kegyeiért versengett, miután házába csalogatta, a leghevesebb ellenszenvbe ütközve brutális módon, erõszakkal teherbe ejtette, a fiút, akit az az õ magánklinikáján az õ kizárólagos gondozása alatt megszült, tekintet nélkül arra, hogy a fiatalasszony heves vérzések közepette elhalálozott, nyomban a szülés után gépkocsival szédületes tempóban egy villába vitte, melyet õ a várostól ötven kilométerre egy vad parkban építtetett, ahol idegen segítség nélkül, maga lévén a dajka is, nevelt föl úgy, hogy a fiú mezítelenül élt vele, minden kívánságát teljesítette, semmit nem tudván jóról és rosszról, az emberekkel való érintkezését oly ügyesen tette lehetetlenné, hogy a fiú azt hitte, õ és apja az egyedüli létezõ emberek s a parkkal véget ér a világ, mígnem apja egy, a legordenárébb házak egyikébõl hozatott kurvát adott neki, mire a fiú, éppen tizenöt évesen, anélkül, hogy apja igyekezett volna megakadályozni õt, meztelenül, ahogy világra jött, elhagyta a parkot, de már egy óra múlva visszatért ruhát követelve, hogy huszonnégy óra múltán, mivel egy embert, aki vonakodott neki fizetség nélkül élelmet adni, rövid úton-módon megölt, a szorosan sarkában levõ rendõrök és kutyáik által üldözötten, kezét és arcát vérrel összekenve visszaszökött apjához, aki kérdezés nélkül fogadta be õt, a rendõrséget egy gépfegyverrel verte vissza, amikor az ismét harcba kezdett, magát fiával vállvetve egy szobában sáncolta el, a legdühödtebb állapotban, azzal sem törõdve, hogy a kézigránátoktól félig összedõlt villa lángba borult, védelmezte magát a túlerõ ellen, hogy a támadókat, akik a park fái és bokrai mögött bújtak meg, újból és újból megfutamítsa és holttestekkel borítsa a földet, mígnem fia, akit egy golyó súlyosan megsebesített, szétzúzván a vállát, a szoba egyik sarkában, ahol vértõl borítottan feküdt, félig megfúlva a bezúduló füsttõl, heves szitkokat szórt apjára, szemére vetvén, hogy vadállatot csinált belõle, úgyhogy az emberek, noha õ azt sem tudja, miért, üldözik, akár egy állatot és kutyáikkal hajszolják, mire apja szemrebbenés nélkül agyonlõtte a fiút. (Erdélyi Z. János fordítása) 22

23 Eörsi István Apa és fia Orvos az apa hidd meg, mûve túléli õt: egymaga benépesített egy teljes temetõt. Seblázra a gyógyszere vatta, tífuszra purgót szedet, s a fiát ügyésznek adta, mert nem mindenki beteg. Most ketten kezelik nyersen az elpuhult magyart, köztük a munkaverseny már jó egy éve tart. Különbözõ a jelmez, de tõlük hiába futsz: az apa ha megkegyelmez, a fiú markába jutsz. (Márianosztra, március) 23

24 Máté Gyula Tükrözõdések

25 Rossner Roberto A nagy walesi költõ párbaj 1933 áprilisában, az akkor 18 és fél éves Dylan Thomas együtt iddogált Swansea (Wales) egyik korcsmájában barátjával, a szintén költõ A E. Trick -kel. Fogadtak, hogy ki tud a helyt, akkor és ott szebb jobb verset rögtönözni, valamely feldobott témára. Megegyeztek a feltételekben: 3 strófa, és a vers fõmotívuma ismétlõdjék a versszakok elején és végén. Felkérték a kocsmahivatal tulajdonosát, vetne e föl bármely témát. A derék csapos átérezve a pillanat súlyát a HALHATATLANSÁG -ot választotta. Trick verse: For death is not the end", a Swansea and West Guandium 1934 június 15 -i számában jelent meg. Dylan Thomas egy jólismert bibliai idézetet választott refrénként: And death shall have no dominion" (Rómaiakhoz írt levél G:9). Hogy ki nyerte a párbajt? Nos, így közel 70 év távlatából bizton állítható, hogy mi olvasók lettünk a gyõztesek! 25

26 Dylan Thomas S nem lesz rajtuk úrrá a halál S nem lesz rajtuk úrrá a halál egyéválik csak, mind, ki meghal a nyugvó hold, s a szél lakóival egy fényû fent a csillagokkal. Porladhat letisztult csontja bár; ha õrült volt: esze újra fitt, ha tengerbe fúlt: felbukkan megint. S szeretõket ugyan magába zár; De nem lesz rajtuk úrrá a halál. S nem lesz rajtuk úrrá a halál ha kell, tenger áramok alatt, hosszan, zokszó nélkül nyugszanak, kínpadon, hol engednek inak nem törnek meg, s kerékbe törve sem; hitük imádkozó kezükkel kitéphetik testük egyszarvú bûnök döfödhetik szakadhat minden, de õk sosem S nem lesz rajtuk úrrá a halál S nem lesz rajtuk úrrá a halál bár nem hallják, ha sirály rikolt, se hullámot, partot csapkodót, s virágot, mely felvetné fejét ha bimbót verdesõ esõ rátalál; döglöttek bár; düh dermedt szegek de hírnevük, átfúrta százszorszépeket napra tör, míg lesz nap egyáltalán S nem lesz rajtuk úrrá a halál (Fordította: Rossner Roberto) 26

27 A. E. Trick A halál még nem a vég A halál még nem a vég! a lélek megsavanyodhat s aszalódhat a hit etethet férgeket a hús mely rózsaszín virult egykoron s emlékünket is eltemetheti hulló évek pora mégsem a vég a halál! A halál még nem a vég! A halál még nem a vég! Mérges gáz rágta tüdõk még dalba foghatnak nõ, ha együtt nyugszik is fiával éltethet mosolygó virágot s ha véghezvitt jótetteink eleve holt gyümölcsöt hoznak is A halál még nem a vég! A halál még nem a vég! Lelkünk egy sötét zugba száll melyet, mint madár, szárnyverdesve végig söpör, amint felemelkedik valamely magasztos magasba ahol az isten élve él Így hát a halál nem a vég! (Fordította: Rossner Roberto) 27

28 Nagy Ildikó Noémi Hidegkút A bogarak közti szünetekben lehajtom a fejem a nedves, fehér viaszosvászon, kék virágokkal díszített asztalterítõre és hallgatom a hûtõszekrény zúgását. Ez a maximális engedélyezett zaj. Este mindig csendben kell lenni. És ha két kutya a szomszédból ugatni kezd, be kell fogni a füled. Szinte a lélegzeted is visszafolytod, és lábujjhegyen közlekedsz szobáról szobára. A vécét nem is mered lehúzni. Fogalmad sincs, hány óra lehet. A két társad szinte évekkel ezelõtt lefeküdt aludni a ház másik felében, oda, ahol az összes óra el van rejtve. Magukkal vitték az összes órát, pedig semmi szükségük rá. Majd reggel megnézhetik, hogy hány óra van, de akkor már minek? Akkor már reggel van, és a fényben minden más. Most kéne az az óra, hogy dimenziót adjon a mélységbe nyúló éjszakának. Kilenc óra volt utoljára. De azóta elolvastál másfél könyvet és odakozmáltál egy bögre tejet. Most az enyhén égett íze lepi be a nyelved hátsó részének két oldalát. De most már legalább nem fázol. A tej átmelegítette a testedet. Imádod az érzést: lassan, de biztosan melegszenek a végtagjaid. Úgy hat rád, mint az aszpirin tompító hatása a fejfájásaidra. Dörög az ég. Megint esni fog. Elõjönnek a kisbékák. Beugrálnak a házba. Kicsit körülnéznek, aztán kiugrálnak. Tegnap este lustaságból lepisiltem õket. A vécé olyan meszsze volt, és a lehúzása megzavarta volna az éjszakát. De a békák nem bánták. Néztek és közben tücsköt zabáltak. Most az esõ hangját nem tudom megkülönböztetni a hûtõ búgásától. Mi történik odakint? A zsalugáter elválaszt a külvilágtól. Nem esik. Továbbra is tücskök. A csupasz villanykörte körül repdes egy légy és egy lepke. Elektrotropizmus. A légy azért többnyire itt lent mászkál, míg a lepke árnyéka egy bizonyos fényben az asztalon és a téglapadlón monumentálisnak látszik. A szemétben meg egy másik légy ül. Vegyes szagok keringenek a levegõben. Szemét. Az asztalon a nejlonba becsomagolt paprika szaga nyomasztóvá válik. És egyszerre csak megjelenik a szúnyog. Bizonytalan, hogy honnan és mikor érkezett, de itt van, és most a szvetterem ujjában piszmog, keresi a kevés véremet, ami van. Nem találja meg, mert hamarosan véget vetek az életének. Vajon halálakor a szúnyognak is lepereg az egész élete a szeme elõtt? Sajnálom. Az egyik társam kimászik az ágyból és végigbotorkál az úton, ami a vécéhez és a konyhához vezet, ahol én ülök. Pisil. Fogat mos. Vizet iszik. Elrontotta a gyomrát kukoricával és szilvával. Fáj a feje. Nekem is. Megszokott dolog. Õ elrontja a gyomrát, nekem fáj a fejem. Közli az idõt, lehúzza a vécét. Megtörte az éjszakát. 28

29 Máté Gyula Trónus

30 Kovács Erika Másnap Ülök egy padon. Hideg nagyon. Szól a kakas már, kidörzsölt egy új smár, de mert téged is, fair ez így. Vagy sivár? Agy(am)on nyomott gondolatok zizegnék szét jónapomat, ha hazamennék hol (?) alszol édesen és horkolsz mint rendesen. Eldühlöngélek inkább itt a téren, hadd párologjon az a pár liter lager Jaj, de bitter! dolgoztasson csak az a megannyi vagy hány inger? Ideje is egy befeléfordulópontos elbambulásnak tûnõ, tényleg annak. Ágyban, párnák közt szeretkezni milyen lehet? Jártam a városban forró tavaszi szélben tüzeltek a szukák neonfényes tereken sihederek suhantak ide oda sebesen spermaszagot árasztva sebzetten tátott szájról tátott lábra állított személyiségük betéve tudta, hogyan kell betörni egy egy karámba... egy kettõ három, te leszel a párom, Ki ma a hetes? Remélem fergeteges, ez az én havi bajom, nem tagadom. A szerelmese szerelmes-e? A szerelme se szerelmes, majd szerel más. A testnek áldoz minden lélek, van választék, nem vitás, ugye Patás? Korunk réme a nyugdíjas portás. Micsoda pazarlás a Chopánkodás, amikor az utca orgiák színtere, vonzó buja légköre. Erõszakos vágyakkal teli pillantások, célbataláló sóhajok, testek, szagok felvillanása, cikázó impulzusok, pezsgõ nyugtalanság, hatások(k) érik a makk alsó 31

31 legyen a legfelsõ nyuszi hopp! Megbotlott, aztán kebelfék és puncistop kikarácsonyodott aztán behúsvétlott. Hogy kivilágosodott! Bizony, ilyenkor tavasszal elõjönnek a bogarak, a szeplõ meg a kurvák és ellepik a terepet, kiosztódnak a szerepek, a 14. tavaszra ivarrá érnek a rég nem érinthetetlen, orgazmuslelkû lánytestek. Átestek a lónak? Azt hiszem nem szeretem a lovakat, mert eltûrik, hogy a hátukon törje fel a seggét az ember. A vágyak korlátozása neurózishoz vezet, így a szabadság zászlajába burkolózunk és lázasan tekerünk a megismerés határain keresztül vezetõ ördögös körbe. De a mi körünk körbe Sinus görbe, csak rajtuk múlik, bepörgünk-e a gödörbe, és akkor sincs semmi, csak örök emlékecske volt az tegnap este tegnapi teste hogy kereste, leste s találta meg az alkalmat, hogy csalhat. Majd én is túl a negyvenen ha megéri megérni cserélem pizsamára hálóingem, hogy nehezebb legyen s kedved vegyem... tartom a súlyomat, csak te nem az enyémet, hisz melleim immáron lefelé tekintenek, ajkamon csüng szó helyett nyálam, nyelvem nyelved helyett fogsorommal játszik, hull a pelyhes fehér haj, csak ne látná senki, hogy látszik; és túl a negyvenen elindulsz te is megkeresni engem, puhatestû diáklányok fel is idézik emlékem, mert teszek róla biz isten, hogy lefekvés elõtt fájjon a fejem! Na tessék! 5 órára harangoznak, zengedeznek, zajt csapnak aztán elhallgatnak, és hallgatnak, pedig majd 2000 éve lóg horogkereszt a rózsafüzéren és nem vesz erõt rajtuk se szu, se szó, nem is értem, minek vannak még négyen. Buddha is felállt, hogy rendet teremtsen, de túl kövér volt hozzája. 31

32 Végül is mindegy ki mászhatott fel Victoriára, úgyis mindnek elsõ dolga lett volna leplet csavarni Krisztus körülmetélt ágyékára, de ha jól emlékszem, nem emlékszem. Hány ujja van a gesztenyefa levelének? Öt ujja van, mint a Fegyveres Erõk Napján induló gikszer mókuskák vörösre izzított vas és acél öklének. A soha vissza nem térõ idõ fájdalma kéne, hogy mardossa lelkületünket rendületlenül elõre, de a színestelevízió nagyon is hasznos célt szolgál, mert egységessé formálni társadalmunkat. Objektivitás! Ez a lényeg. Egységesíteni kell a képzeletet, hogy a képzelet egységesen szárnyaljon, hogy a piros piros legyen, a kék meg kék, ne vodkázzunk agyba fõbe a Nagy Maci szõrtelenített, tetves bõrére. Igenis a fanatizmus terem gyümölcsöt, úgy, hogy vagy meghalt Elvis vagy nem, ezt egyszer s mindenkorra el kell döntenie mindenkinek! Fúj, de büdösen böfög fel ez a 92 -es kamaszleves. Kezd rémleni valami kiszõkített kacajú kakukk kapirgált karmával a kamránkban abban a kurvaszagú, koszos kocsmában két dugás egy csárdában, mert dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a részeg megy a jégen úgy érdemes, de Minek magunkat lassan ölni? Nem jobb egyszerre megdögölni? egye fene, hogy ciki viszont jó -zsef Attila, hogy essen bele a Petrovics Istvánné tyúkja, el-eltörött néha dühösen egy pohár, hogy fékezze indulatainkat vagy, hogy tekeregjünk már át egy másikra, egy másikba zárva, hogy ma megmarva, véresen, erõvel kapaszkodjunk egymásba? Csendet! Gyönyörû gyönyörû kék és zöld szemek, akváriumba zárt folyékony emlékek kopognak kellemesen, néha erõteljesen hallani akarom a lovak patáit, a varjak édes énekét. és akarom újra eltáncolni a gyermekek keringõjét, 32

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

KOROM VALLÁSA (1957 59)

KOROM VALLÁSA (1957 59) KOROM VALLÁSA (1957 59) Az ablakomból épp csak észrevettem, s bár csak két napja, hogy nem láttam őket, a két toprongyos, szürke ismeretlent, a hófehér napfényben tévelygőket, mégis elfog, mint egy kisfiút,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

60 tiszatáj. Egy családfát

60 tiszatáj. Egy családfát 60 tiszatáj LÁZÁR BENCE ANDRÁS Egy családfát (1) A bérház, amibe emlékszem tíz éve költöztünk, mármint anyám költöztette magát és a családot, vagy száz éve állhat ott. A körút és a kisutca metszéspontjában.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA VÖRÖS ISTVÁN I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA 1 A lét mint küldetéses sors, ami igazságot küld, rejtett marad. A rejtett vakfolt a szabadság szívén. A szív olyan szó, amit a kimondhatatlan felvágott mellkasából

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra.

Akinek élénk a képzelete, és maga elé idéz egy boldog pillanatot, és majdnem jó neki, nos, ő arra is képes, hogy eget építsen pokolra. II. A KÉPZELET Akinek élénk a képzelete, maga elé idézhet egy-egy boldog pillanatot, és ha éppen itt áll mellettem, és az útvesztőkbe kémlel, nem lát mást, csak kupoláról kupolára szálló galambokat. De

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

1. jelenet álom. zalanbel-nyomdaba_ af indd :02:36

1. jelenet álom. zalanbel-nyomdaba_ af indd :02:36 1. jelenet álom Ukrán Szása könnyed, de katonás léptekkel halad az utcán. Egyre erősödőbb szuszogást, majd csizmacsattogást hall, de nem lát még senkit. Érzi, valaki futni kezd mögötte, utol akarja érni.

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben