ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA március. Megjelenik időszakosan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan március 2012/1

2 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete működésének támogatására. Segítse egyesületünk tevékenységének színvonalas fenntartását a magyar egyetemes éremanyag rendszerezése kapcsán kultúránk, hagyományaink megőrzését. A 42 éve működő Magyar Éremgyűjtők Egyesülete küldetését, szakmai tudásának fenntartását segítse elő az szja l%-ának eljuttatásával. Ezt az adóbevallásánál található nyilatkozat kitöltésével, adószámunk megjelölésével teheti meg. Minden Ön által eljuttatott ADÓFORINTOT a költségvetés minimálisan 50%-kal támogat a módosított jogszabály szerint. Kérjük, szóljon rokonainak, ismerőseinek, hogy Ők is erre a célra ajánlják fel adójuk l%-át! Minden az Ön kezében van! Hogyan juttathatja el nyilatkozatát az adóhivatalba? Ha Ön önadózó (vállalkozó), az adóbevallási borítékba kell tennie a lezárt kis borítékot, megjelölve az adóbevallás első oldalán a megfelelő négyzetben, hogy hány rendelkező nyilatkozatot tett: l vagy 2 (azaz civil szervezet, ill. egyház). Ha nem Ön tölti ki adóbevallását, adja át nyilatkozatát munkáltatójának. A munkáltató április 20-ig köteles Öntől átvenni a lezárt borítékban levő nyilatkozatot és azt köteles eljuttatni az adóhivatalhoz. Írja a borítékra nevét, címét és FONTOS! az adóazonosító jelét. Ne feledje a borítékot lezárás után átlósan aláírni! A MÉE adószáma: Értesítő 2012/1. szám

3 TARTALOMJEGYZÉK Jegyzőkönyv 4 Beszámoló 10 Egyesületi élet 15 Rövid hírek, tudósítások 26 XXIV. HÓMAN BÁLINT Numizmatikai Nyári Egyetem 33 MÉE XLII. Vándorgyűlése, Nyíregyháza 35 A központi iroda közleményei 37 Vidéki csoportok adatai 39 MÉE évi rendezvényei 44 Halottaink 50 Meghívó 52 Értesítő 2012/1. szám 3

4 JEGYZŐKÖNYV Felvéve a MABEOSZ hivatalos helyiségében (Bp. Vörösmarty u.65.) november 5-én 10 órakor a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete tisztújító Küldöttközgyűlésén. Jelen vannak: 61 fő küldött a mellékelt jelenléti ív szerint (1 sz. melléklet) MÉE iroda dolgozói: Bakiné Csóka Zsuzsanna és Pásztóy Tamásné Napirendi pontok: 1. Elnöki megnyitó 2. Beszámoló az elmúlt 5 éves időszakról (Dr. Török Pál) 3. A leköszönő vezetőség felmentése. Levezető elnök megválasztása 4. A Jelölő Bizottság javaslatának ismertetése (Soós Ferenc) 5. Az új vezetőség megválasztása 6. A megválasztott új vezetőség bemutatkozása 7. A évi tagdíj összegének megállapítása és jóváhagyása 8. Zárszó (az újonnan megválasztott elnök) 1.sz napirendi pont Dr. Török Pál megnyitotta az ülést, üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy órakor 60 fő küldött volt jelen, a tisztújító küldöttközgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére A jegyzőkönyv hitelesítésére Bakiné Csóka Zsuzsanna Störk Józsefet (Budapest) és Pál Józsefet (Szombathely) kérte fel. Ismertette a jelenlévőkkel a napirendi pontokat. Kérte a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyének, valamint a napirendi pontok elfogadását a jelenlévőktől. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete küldöttei a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvezető és a hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták. 2.sz napirendi pont Dr. Török Pál beszámolt az elmúlt 5 éves időszakról. (2.sz melléklet) Kérdezte, hogy van-e hozzászólás a beszámolóhoz? Hozzászólás nem volt. Kérte, hogy fogadják el a beszámolót. 4 Értesítő 2012/1. szám

5 1/2011. sz. tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Dr. Török Pál elnök beszámolóját. 3.sz. napirendi pont Dr. Török Pál a leköszönő elnökség nevében felmentésüket kérte a közgyűléstől. Közölte a közgyűléssel, hogy a október 28-án megválasztott elnökség tisztsége megszűnt. 2/2011.sz. tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangú szavazással a leköszönő vezetőség részére a felmentést megadta. Dr. Török Pál javasolta, hogy a közgyűlés a továbbiakban levezető elnöknek válassza meg Dr. Bódy Lászlót. 3/2011.sz tisztújító küldöttközgyűlési határozat ( november 5.) A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Dr. Bódy Lászlót levezető elnöknek. Dr. Bódy László üdvözölte a jelenlévőket, mint a közgyűlés további folyamatában résztvevő elnök. Felkérte a Jelölőbizottság elnökét Soós Ferencet, hogy ismertesse az egyesület tisztségviselőire beérkezett javaslatokat. Kovács Ákos soron kívüli hozzászólalásában megköszönte az elnökség és az iroda munkáját. 4.sz napirendi pont Soós Ferenc közölte, hogy a Jelölő Bizottság (Tagjai: Hetényi József, Kádár István, Katona József, Störk József) elvégezte feladatát. Ismertette a bizottság munkáját: részletesen értékelték az írásban beküldött javaslatokat, 39 csoport küldte meg írásban a javaslatát. Olyan személy jöhetett szóba, akinek tagdíja rendben van. Felmerült, hogy a Felügyelő Bizottságban 2 budapesti, és 2 vidéki tag lenne a jó. A Felügyelő Bizottságba a jelöltek közé felvették Nagy Szabolcs miskolci tagot. Ő elfogadta a jelölést. Kérte a közgyűlést, hogy szavazza meg Nagy Szabolcs felvételét a listára. Értesítő 2012/1. szám 5

6 4/2011.sz tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangú szavazással felvette Nagy Szabolcsot (0276 tgsz.) az egyesületben betöltendő tisztségekre javasolt személyek listájára. Dr. Bódy László megállapította, hogy Nagy Szabolcsot felvették a felügyelő bizottsági tagok listájára. Egy személyt azonban ki kell húzni. Soós Ferenc: az egyesületben betöltendő tisztségekre az alábbi személyekre tettek javaslatot: Elnöki funkcióra javasolt személy: Vidéki alelnöki funkcióra javasolt személy: Dr. Török Pál (1448 tgsz.) Vámosi László (0978 tgsz.) Budapesti alelnöki funkcióra javasolt személy: Szilágyi Mihály (0166 tgsz.) Főtitkári funkcióra javasolt személy: Budapesti titkári funkcióra javasolt személy: Kelet-Magyarországi titkári funkcióra javasolt személy: Nyugat- Magyarországi titkári funkcióra javasolt személy: Jogi, és etikai Bizottság elnöki funkciójára javasolt személy: Jogi, és etikai Bizottság tagjainak javasolt személyek: Felügyelő Bizottság elnöki funkciójára javasolt személy: Felügyelő Bizottság tagjainak javasolt személyek: Nagy József (1817 tgsz.) Beszeda Róbert (0004 tgsz.) Hajdu Béla (3872 tgsz.) Dr. Hollósy István (2281 tgsz.) Dr. Lővei György (0169 tgsz.) Berzy Péter (0477 tgsz.) Szőke Péter (11553 tgsz.) Dr. Rokolya Gábor (8703 tgsz.) Dr. Szabó Antal (2822 tgsz. ) Tóth János (4770 tgsz.) Tóth József (2419 tgsz.) Dr. Csanády Károly (9040 tgsz.) Lopatovszki Csaba (8774 tgsz.) Kuszler István (0050 tgsz.) Nagy Szabolcs (0276 tgsz.) 6 Értesítő 2012/1. szám

7 Soós Ferenc megköszönte a bizottság munkáját, és megkérte a jelölőbizottságot, hogy a szavazólapokat állítsa össze. Javasolta, hogy a szavazatok megszámlálását a jelölőbizottság végezze. Megkérdezte, hogy a javasolt személyek ellen van-e valakinek kifogása? A közgyűlésen megjelentek közül senki nem emelt kifogást a javasolt személyek ellen. Közölte, hogy az alapszabály értelmében a Budapesti elnök és a Budapesti titkár automatikusan bekerül az elnökségbe. A Felügyelő Bizottság jelöltjei közül egyet ki kell húzni, mert különben nem érvényes a szavazás. Dr. Bódy László megkérdezte, hogy van-e olyan személy, akit a küldöttek fel kívánnak venni a jelölő listára? A küldöttközgyűlés nem javasolt újabb személyt, akit fel kellene venni a jelölő listára. A Jelölő Bizottság átalakult Szavazatszámláló Bizottsággá. 5/2011.sz tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a javasolt személyek a szavazólapra felkerüljenek. A szavazatok megszámlálásával a jelölőbizottságot bízza meg, amely átalakult szavazatszámláló bizottsággá. 5.sz napirendi pont A szavazatok megszámlálása után átadta a szót a Szavazatszedő Bizottság elnökének, Soós Ferencnek. Soós Ferenc a szavazatszámláló bizottság munkájának befejezése után ismertette a szavazás eredményét. Bejelentette a levezető elnöknek, hogy 60 szavazati jogú tag adta le szavazatát, érvénytelen 9 db szavazat volt. Érvényes 51 db szavazat volt. Elnök: Budapesti alelnök: Vidéki alelnök: Főtitkár: Budapesti titkár: Kelet-Magyarországi titkár: Dr. Török Pál (1448 tgsz.) Szilágyi Mihály (0166 tgsz.) Vámosi László (0978 tgsz.) Nagy József (1817 tgsz.) Beszeda Róbert (0004 tgsz) Hajdu Béla (3872 tgsz.) Értesítő 2012/1. szám 7

8 Nyugat-Magyarországi titkár: Felügyelő Bizottság elnöke: Tagok: Jogi és Etikai Bizottság elnöke: Tagok: Dr. Hollósy István (2281 tgsz.) Tóth János (4770 tgsz.) Tóth József (2419 tgsz.) Dr. Csanádi Károly (9040 tgsz.) Kuszler István (0050 tgsz.) Nagy Szabolcs (0276 tgsz.) Lopatovszki Csaba (8774 tgsz.) Dr. Lővei György (0169 tgsz.) Berzy Péter (0477 tgsz.) Szőke Péter (11553 tgsz.) Dr. Rokolya Gábor (8703 tgsz.) Dr. Szabó Antal (2822 tgsz.) Megállapította, hogy a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének november 5-én megtartott Tisztújító Közgyűlésén az Egyesület Elnöke: Alelnökei: Főtitkár: Jogi és Etikai Bizottság elnöke: Jogi és Etikai Bizottság tagjai: Dr. Török Pál (1448 tgsz., Budapest) Szilágyi Mihály (0166 tgsz., Budapest) Vámosi László (0978 tgsz., Tata) Nagy József (1817 tgsz., Budapest) Dr. Lővei György (0169 tgsz., Budapest) Berzy Péter (0477 tgsz., Kaposvár) Szőke Péter (11553 tgsz., Debrecen ) Dr. Rokolya Gábor (8703 tgsz., Budapest) Dr. Szabó Antal (2822 tgsz., Székesfehérvár) Felügyelő Bizottság elnöke: Tóth János (4770 tgsz., Budapest ) Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Csanády Károly (9040 tgsz., Budapest) Kuszler István (0050 tgsz. Budapest) Nagy Szabolcs (0276 tgsz., Miskolc) Lopatovszki Csaba (8774 tgsz., Salgótarján) tagokat választotta meg. (3.sz melléklet a szavazást összesítő lap) Dr. Bódy László gratulált az új vezetőségnek, jó egészséget és sok sikert kívánt munkájukhoz. Felkérte az új elnököt mondjon néhány szót a közgyűlésnek. 8 Értesítő 2012/1. szám

9 6.sz napirendi pont Dr. Török Pál megköszönte a tagság bizalmát a következő 5 évre. Az elnökség nevében megígérte, hogy munkájukat lelkiismeretesen fogják végezni. A feladatok közül fontosnak tartotta a taglétszámcsökkenés megállítását. 7.sz napirendi pont Dr. Török Pál: A évi tagdíjra a javaslat 6000 Ft volt, ebből a vidéki csoportok 3000 Ft-ot kapnak vissza. Van olyan vidéki csoport, ahol nem elég a visszajáró pénz a tagdíjból az összejöveteli helyük bérleti díjára. Ezek a csoportok támogatást kaphatnak a központtól. Kérte a közgyűlést szavazzon a évi tagdíj összegéről. 6/2011.sz tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy a 2012.évi tagdíj összege 6000 Ft lesz. Ebből a vidéki csoportok 3000 Ft-ot kapnak vissza. 8.sz napirendi pont Dr. Török Pál mindenkinek eredményes gyűjtést és kellemes ünnepeket kívánt. Végezetül megköszönte a közgyűlés résztvevőinek az ülésen végzett munkáját, és a közgyűlést bezárta. K.m.f. Dr. Török Pál s.k. elnök Bakiné Csóka Zsuzsanna s.k. jegyzőkönyvvezető Störk József s.k. hitelesítő Pál József s.k. hitelesítő Értesítő 2012/1. szám 9

10 BESZÁMOLÓ a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete közötti működéséről és gazdálkodásáról Az egyesület október 28-án megválasztott elnökségének megbízatása idén lejár. A mai közgyűlés feladata az új tisztségviselők megválasztása. A választás előtt az alábbiakban tájékoztatom a küldötteket az elmúlt 5 év működéséről: Taglétszám: Az egyesület taglétszáma december 31-én 3184, október 30-án 2472 fő volt. A taglétszám az elmúlt 5 évben tehát 712 fővel, 22,4%-kal csökkent. Nagyobb méretű a budapesti csökkenés: 435 fő, kisebb a vidéké: 277 fő. Evvel a vidék/budapest arány az induló 50/50%-ról 54/46 %-ra módosult. A tudatos tagépítő tevékenység eredményeként öt év alatt 582 új tag lépett be, viszont 1294 társunk nem újította meg tagsági viszonyát. Az okok között első helyen szerepel a természetes elöregedés, de szerepet játszik benne az is, hogy egyre több egyéb lehetőség is van a gyűjtemények bővítésére (árverező házak, csomagküldő szolgálatok, internetes keresés, stb.). A beszámolási időszakban csupán egyetlen csoportunk a várpalotai szűnt meg. Tagjainak egy része a veszprémi csoport tagjaként folytatja tovább gyűjtői tevékenységét. Ha csökkenő létszámmal is, de az egyesület 41 csoportja ma is működik. Tagdíj, vagyoni helyzet: Bár költségeink folyamatosan emelkednek, az egyesület az elmúlt 5 évben nem emelt tagdíjat, ez 2007 óta változatlanul 6000 Ft/év. Ami változott: 2011-ben a befizetett tagdíjból az eddigi 2500 Ft helyett 3000 Ft-ot kapnak vissza a csoportok. Köszönhetően a szigorú pénzügyi tervezésnek és költséggazdálkodásnak, az egyesület az elmúlt 5 év mindegyikét pozitív eredménnyel zárta. Az egyesület vagyona 5 év alatt közel megduplázódott: 50 millió Ft-ról 96,8 millió Ft-ra nőtt. Minden évben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz működési költségeink támogatására. 5 év alatt Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk, melyből döntően az összejöveteli helyiségek bérleti díját finanszíroztuk. A személyi jövedelemadók 1%-ból 5 év alatt 1millió 31 ezer Ft átutalás érkezett az egyesülethez. Országos rendezvényeik lebonyolításához több vidéki csoportunk is kapott esetenként önkormányzati támogatást. Rendezvények: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően minden évben megrendeztük az egyesület vándorgyűlését, a Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetemet, és a Mabéosszal közösen a Nemzetközi Numizmatikai és Filatéliai találkozót. A vándorgyűlésnek 2007-ben Dunaújváros, 2008-ban Szeged, 2009-ben Győr, 2010-ben Pécs, 2011-ben Szombathely adott otthont. A Nyári Egyetemek megrendezésére 2007-ben Komáromban, 2008-ban Keszthelyen, 2009-ben Szolnokon, 2010-ben 10 Értesítő 2012/1. szám

11 Baján, 2011-ben Vácon került sor. A Numizmatikai-Filatéliai találkozóknak minden évben Budapest volt a helyszíne ben az egyesület 40 éves jubileumára nagyszabású, 3 hetes éremkiállítást rendeztünk Budapesten a Művészetek Palotájában Művészetek érmeken címmel. A Nemzetközi Bélyegnapok alkalmából pedig a Mabéosz felkérésére Visegrádon, Sopronban és Balatonfüreden rendeztünk éremkiállítást, ahol a helyszínhez kapcsolódóan Mátyás királlyal, Sopronnal és a Balatonnal kapcsolatos éremanyagot mutattunk be nagy sikerrel. Egyesületünk emléktáblát helyezett el 2008-ban Telcs Ede halálának 60. évfordulóján, Budapesten az Alkotás úton, annak a háznak a falán, amelynek helyén a mester műterme állt ben Tatán Niklovits Károly, 2011-ben Szombathelyen Bitnicz Lajos neves numizmatikusok előtt tisztelegtünk emléktáblával. A váci börtön falán pedig Hóman Bálintnak állítottunk emléktáblát ugyancsak 2011-ben. Csoportjainknak több mint a fele évenként megrendezte országos éremgyűjtő találkozóját, számos esetben színvonalas kiállításokkal kiegészítve. Ezekről az eseményekről a helyi médiumok is rendszeresen beszámoltak, kiváló lehetőséget biztosítva annak, hogy hírt adjunk magunkról, hogy szimpatizánsokat és új tagokat szerezzünk. Érem- és könyvkiadás A korábbi hagyományoknak megfelelően 42,5 mm-es emlékérmet adott ki az egyesület mind az öt vándorgyűlés, valamint a 40 éves jubileum alkalmából. Ezen kívül a csoportok kiadásában 22 féle 42,5 mm-es vert érem, és 23 féle egyéb méretű érem jelent meg, melyek részletes felsorolását a melléklet tartalmazza. Az elmúlt 5 évben az egyesület kiadásában megjelent Leányfalusi Károlytól és Nagy Ádámtól A forint-fillér pénzrendszer ((2007), Tóth Jánostól Az ÉKE szerepe a modern magyar éremművészetben (2007), Soltész Ferencnek a magyarországi pápalátogatásokról készült érmek katalógusa (2009), Újszászi Róbertnek a XII. századi magyar rézpénzeket bemutató kötete (2010). Ebben az évben látott napvilágot Soós Ferencnek a Magyar numizmatikusok panteonja c. könyve is. Reprint kiadásban jelentettük meg Lyka Károly: Az érem- és plakettművészet stílusa c. könyvét (2009). Magyarországi érem- és plakettművészet címmel elkészült a Huszár-Procopius katalógus kiegészítése és folytatása is (2011). Évente kétszer jelenik meg az Értesítő és Az érem. Az előbbi elsősorban az aktuális eseményekről, az utóbbi az éremgyűjtéssel kapcsolatos szakmai kérdésekről tájékoztat. Havi-kéthavi rendszerességgel több vidéki csoportunk jelentet meg helyi kiadványt: ezek a Pécsi dénár, a kecskeméti Éremgyűjtők Híradója és a Szegedi Kispénz. Az egyesület anyagi támogatásával jelentek meg a nagykanizsai csoportot, a Dunaújváros numizmatikai emlékeit, az erdélyi pénzverést, az éremgyűjtés történetét Pécsett és Baranyában, valamint Széchényit a magyar éremművészetben bemutató kötetek. Anyagi támogatást kapott az Egyesülettől a Magyar Nemzeti Múzeum Héri Vera: A török ellenes háborúk emlékérmei c. kötet, valamint a Magyar Numizmatikai Társulat a Numizmatikai Közlöny 2009/2010 évi számának megjelentetéséhez. Értesítő 2012/1. szám 11

12 2009-ben és 2011-ben a Szegedi Móra Ferenc Múzeumnak a Numizmatika és a társtudományok c. konferencia megtartásához nyújtottunk támogatást anyagilag és a témában jártas szakelőadók biztosításával is óta a Soproni Érembiennálén a legszebb hagyományos érem alkotóját ismeri el különdíjjal az egyesület. Éremkedvelők Egylete (ÉKE) Külön kell szólnunk az egyesület keretén belül 2005-ben megalakult Éremkedvelők Egylete tevékenységéről, amely az éremművészet iránt érdeklődő tagtársainknak nyújt lehetőséget ismereteik, művészkapcsolataik és gyűjteményük bővítéséhez. Tagjai számára a tagdíj fejében minden évben szigorúan sorszámozott tagilletményérmet bocsát ki, melyet a legkiválóbb magyar éremművészek készítenek ben Lebó Ferenc, 2006-ban Csíkszentmihályi Róbert, 2007-ben Farkas Ferenc, 2008-ban Rónai Attila, 2009-ben Somogyi Tamás, 2010-ben Nagy Lajos Imre, 2011-ben Csóka Zsuzsa a tagilletmény-érem alkotója ben rendkívüli tagilletményéremként Kiss György Lyka Károlyt ábrázoló alkotását is megkapták az egylet tagjai. Az egyesület által rendezett éremkiállítások anyagának nagy része is az ÉKE-tagok gyűjteményéből áll össze. Összejöveteleiket minden hónap első hétfőjén tartják a Magyar Numizmatikai Társulat könyvtárában. MNB emlékpénzek A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékpénzeket éves előjegyzés alapján folyamatosan tudtuk biztosítani egyesületünk tagjai részére. Egyedül a 2010-ben kibocsátott Ft-os emlékpénzből nem tudtuk a teljes igényt kielégíteni, mivel ez az MNB által kibocsátott teljes mennyiséget is meghaladta. Az egyesület részére megszerzett 110-db-ot vidék és Budapest között az aktuális taglétszám arányában osztottuk szét. A csoportokon belüli szétosztással kapcsolatban a csoportok vezetősége saját belátása szerint dönthetett. Sok gyűjtőnek jelent gondot, hogy a nemesfémek árának folyamatos növekedése miatt az emlékpénzek beszerzési ára is növekszik. Ezen próbálunk ha csekély mértékben is azzal segíteni, hogy egyesületünk tagjai a banki kiskereskedelmi ár alatt juthatnak hozzá ezekhez a darabokhoz. Kitüntetések A csoportok javaslata és a közgyűlés jóváhagyása alapján egyesületünk tagjai közül kiemelkedő numizmatikai munkássága és az egyesület érdekében végzett tevékenysége elismeréséül 12 fő kapta meg a Széchényi-jutalomérem I., 18 a II., 31 a III. fokozatát. A jutalomérem arany fokozatával 4 tagtársunkat tüntettük ki. Kiemelkedő szakírói munkásságukért tízen részesültek Unger Emil-jutaloméremben. Éremcsere közvetítések Minden évben két alkalommal rendeztünk nagyárverést, és a nyári szünet kivételével minden hónapban kisárverést. A kisárverések anyagáról sokszorosított, a nagyárve- 12 Értesítő 2012/1. szám

13 résekről nyomdai úton előállított katalógus készült. Ezek egyébként az egyesület honlapján az interneten is megtalálhatók óta az árverések dokumentálása és számlázása számítógépes úton történik, lényegesen meggyorsítva ezzel a megvásárolt tételek kiadását és adóügyi elszámolását. Kapcsolataink Szakmai társszervezetünkkel, a Magyar Numizmatikai Társulattal kapcsolatunk változatlanul rendkívül jó és gyümölcsöző. Közösen szerveztük minden évben a Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetemet. A Társulat biztosít összejöveteli lehetőséget az Éremkedvelők Egyletének. Érvényes igazolvánnyal rendelkező tagjaink térítésmentesen használhatják a Társulat könyvtárát. Egyesületünk számos tagja a Magyar Numizmatikai Társulatnak is tagja. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségétől nemcsak hosszú évek óta béreljük budapesti összejöveteli helyiségünket, hanem a gyűjtés iránti érdeklődés is összeköt bennünket. Közösen rendeztük meg minden év augusztusában a Nemzetközi Numizmatikai és Filatéliai Találkozót, a Nemzetközi Bélyegnapokon pedig az adott történelmi tájegységekhez kapcsolódó érmek kiállításával nemcsak emeltük a rendezvény színvonalát, hanem kiváló lehetőséget is kaptunk önmagunk népszerűsítésére. Ez év eleje óta közösen szerkesztjük a Bélyegvilág c. havonta megjelenő folyóirat 4 oldalas Éremvilág mellékletét. A két legnagyobb numizmatikai gyűjteménnyel rendelkező közintézménnyel, a Magyar Nemzeti Múzeummal és a Magyar Nemzeti Galériával ugyancsak kiváló a kapcsolatunk. Munkatársaik számos esetben segítenek tárgyak beazonosításában, eredetiségük megállapításában. Ezen intézmények vezetői közreműködtek abban is, hogy az ÉKE tagjai mind a Nemzeti Galéria, mind a bécsi Kunsthistorisches Museum éremtárát megtekinthették. A Magyar Pénzverő Zrt-vel nemcsak üzleti kapcsolatunk korrekt, hanem a személyes jó viszony is sokat segít az ingadozó gyűjtői igények rugalmas kielégítésében. Tájékoztatás, irodai munka A Központi Iroda munkáját 2007 és 2010 között 3 fő alkalmazott látta el. A megnövekedett adminisztráció miatt a tavalyi év közepén a létszám egy félállású munkatárssal bővült. Évente két alkalommal az egyesület minden tagja postán megkapja az Értesítő és Az Érem című tájékoztató, ill. szakmai kiadványunkat, valamint az aktuális Éremcsere Közvetítés katalógusát. Az egyesület honlapján naprakész tájékoztatást találhat mindenki az egyesületi rendezvényekről, könyvekről, érmekről, emlékpénzekről és árveréseinkről. A csoportok titkárai részére minden évben regionális értekezletet tartottunk, ahol a jelenlévők tájékoztatást kaptak az aktuális elképzelésekről, feladatokról. Bízunk benne, hogy az ott elhangzottak csakúgy, mint a küldöttgyűlésen hallottak eljutottak a csoportok minden tagjához. Értesítő 2012/1. szám 13

14 Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki bármilyen szinten és bármilyen mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület sikeres 5 évet hagyhat a háta mögött. Úgy érzem, az elmúlt 5 év igazi csapatmunka volt, ahol mindenki tehetségéhez vagy erejéhez mérten tette a dolgát. Örülnék, ha a megválasztandó új vezetőség 5 év múlva ugyanezt mondhatná el. Dr. Török Pál MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE Központi iroda: l061 Budapest VI. kerület, Liszt Ferenc tér 2. fszt. 3. Postacím: 1368 Budapest, Pf. 186 Honlap: Ügyfélfogadási idő: Kedd-péntek: óráig. Telefon: , telefon+fax: Tisztelt Gyűjtőtársak! Felhívjuk figyelmüket, hogy a MABÉOSZ Székházban minden hónap 3. szombatján, a kisárverésekkel azonos időpontban 9-11 óráig tartunk ügyfélfogadást. Keddi napokon óráig tartanak ügyeletet az iroda dolgozói. MÉE-vezetőség 14 Értesítő 2012/1. szám

15 EGYESÜLETI ÉLET Liszt Ferenc éremkiállítás az Idegennyelvű Könyvtárban A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete közel 60, Liszt Ferenchez kapcsolódó érmet mutatott be 2012 januárjában az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. A könyvtár rendszeresen szervez esti koncerteket és a koncertek előtt zenei tárgyú kiállításokat. Többek között Dr. Lippai József székesfehérvári gyógyszerész Liszt Ferenc életét bemutató bélyegkiállítását is itt láthattuk 2011 decemberében és január elején. A MABÉOSZ tag gyűjtő gyűjteményét először az I. Filprocson mutatta be. Tudtommal a kalocsai Hunfilán is bemutatják gyűjteményét. Eredeti elképzelésem az érem és bélyeg kiállítás összekapcsolása lett volna, de végül csak az éremkiállítást szerveztük meg január 27-e és február 17-e között. A kései kiállítás jelszava: Nálunk még mindig tart a Liszt év. Mintegy 60 érmet állítottunk ki a könyvtár kifogástalan tárlóiban. A kiállítást Baranyi Anna, a Zenetörténeti Múzeum vezetője és dr. Török Pál, a MÉE elnöke nyitotta meg. Baranyi Anna beszédében a bemutatott érmek jelentőségéről beszélt, míg dr. Török Pál arról, hogy Liszt Ferenc a legtöbbet ábrázolt magyar személyiség az éremművészetben. Liszt Ferencről az első érmet, amely a kiállításon is látható volt, 1844-ben, párizsi fellépésének tiszteletére adták ki. Liszt 50 éves művészeti évfordulójára tisztelői egy arany érmet készítettek részére, míg az ezüst változat 60 példányban készült el. Születésé-nek 100. évfordulójára magyar és német mű-vészek készítettek érmeket bronzból, ezüstből ben jelent meg az első magyar Liszt forgalmi pénz, a Liszt 2 pengős, később 1961-ben és 2011-ben adtak ki ezüst és aranypénzt a művész tiszteletére. A soproni helyi pénzen, a ,- Ft-os kékfrankon is Liszt Ferenc portréja szerepel. A évi soproni Érembiennálén a legszebb érem tervezője pénzjutalmat vehetett át a MÉE elnökétől. A díjazott Gáti Gábor szobrászművész köszönetül az Éremgyűjtők Egyesületének ajándékozott egy kiváló Liszt Ferenc bronzérmet, amely a kiállítás meghívójára is rákerült. Értesítő 2012/1. szám 15

16 A kiállításhoz más gyűjtők érmei mellett Soltész Ferenc MÉE tag biztosította a bemutatott érmek döntő részét. A látogatók megtekinthették a jubileumi és alkalmi érmeket, a zeneművek ihlette alkotásokat. Liszt Ferenc numizmatikai emlékét a MÉE keretében működő Éremkedvelők Egylete is intenzíven ápolja. A kiállításról a Kultura.hu internetes televíziós portál is beszámolt. Dr. Lővei György Díjat neveztek el Wáli Istvánról, a prédikátor éremgyűjtőről A Komárom-Esztergom megyei kisebbségek napján első ízben adták át a Wáli István Díjat. A díjat 2011-ben alapította a megyei közgyűlés, az Esztergom-Budapest Főegyházmegye cigány pasztorációval foglalkozó segédpüspöke dr. Székely János kezdeményezésére. Miért is Wáli István a névadó? A cigányok indiai származásának felismerésében úttörő szerepet játszott. A dunaalmási lelkész az 1750-es években a leydeni egyetemen tanult és ott ceyloni diáktársai segítségével ezernél is több, indiai szót gyűjtött össze. A szójegyzékét egy bécsi folyóirat megjelentette és ezt használta fel több kutató a cigányság indiai eredetének bizonyításához. És, mint éremgyűjtő? Numizmatikai tevékenységéről tudjuk, hogy 235 éve írta Almáson (Dunaalmás), a református parókián és 1778-ban adta ki a Római imperátorok tüköre -című munkáját, amely nagy körültekintéssel, rövid és tömör életrajzok formájában mutatja be 248 uralkodó életét, az általuk veretett pénzek segítségével. Ez a numizmatikailag is páratlan mű, hű bemutatója az európai pénzeknek i.e. 90-es évektől 1777-ig, így közel 1850 évet fog át. Tehát felfogható egy, a 18. században született éremgyűjtemény katalógusának is. Wáli István méltán példaképe ma is nemcsak a cigány nyelv kutatóinak de az éremgyűjtőknek is. A jövő évben várhatóan már Wáli portréval készített érmet is kapnak a díjazottak. Vámosi László 16 Értesítő 2012/1. szám

17 Beszámoló a pápai éremgyűjtők kirándulásairól A MÉE Pápai Csoportjában a nagysikerű gyűjtői találkozókon kívül olyan megmozdulásokat is szervezünk, melyek erősítik a közösségi összetartozást. Tagjaink kerek évfordulós születésnapjait rövid felköszöntéssel és koccintással tesszük emlékezetessé, csoportos kirándulásokat is szervezünk május 20-án autóbusszal a Győr megyei Vágon jártunk, a Rába-parti faluban élő két gyűjtőtársunk meghívására. Gyűjtőtársunk, a polgármester vezetésével megnéztük a templomot, a falu szobrait, a közösségi épületeket és a helytörténeti múzeum bőséges falu- és gazdaságtörténeti anyagát, köztük a falu középkori szülöttére, Watthay Ferenc várkapitányra emlékeztető dokumentumokat. Vági kirándulásunkat a Rábaparti Vendéglőben hangulatos és jóízű vacsorával fejeztük be. Ősszel, október 8-án Veszprém megyei érdekességeket kerestünk fel. Először a Nemesvámoshoz tartozó Balácapusztán álltunk meg. Órákat töltöttünk el a római kori villagazdaság ásatási és kiállítási területén. Megcsodáltuk a mozaikpadló-részleteket és a kőtár faragott emlékeit. Sajnos a római kor pénzeiből nagyon keveset láttunk. Várpalotán a török kori végvár sokadik felújítása már befejeződött, így újonnan feltárt részeket és új kiállításokat is mutathattak csoportunknak. Kiemelkedő a magyar népviseleti és katonaviseleti kiállítás bőséges anyaga. Ebéd után felkerestük a Zichy-kastélyba települt Trianon Múzeumot. Történelmi tanulságok levonását vártuk, de csalódást okozott a kirakott tárgyi emlékek sok helyen összekuszált halmaza. Hazafelé megálltunk Sóly falucskában, mert valószínű, hogy temploma hazánk legrégebbi falusi temploma. A kicsiny, de bensőséges templomocskában a tiszteletes-polgármester tartalmas történeti áttekintést nyújtott számunkra a térség múltjáról. Ezután felkapaszkodtunk a Kálvária-dombra, melynek tetején óta magasodik a 13 méter magas, fából kifaragott István kardja, annak emlékére, hogy ezen a környéken győzte le a későbbi I. István királyunk a lázadó Koppány seregét 997-ben. A gazdag élmények hatására elhatároztuk, hogy folytatni fogjuk ismeretszerző kirándulásaink sorát. Lóky György Egyesületünk honlapján naprakész tájékoztatást találnak az egyesületi rendezvényekről, könyvekről, érmekről, emlékpénzekről és árveréseinkről. Értesítő 2012/1. szám 17

18 Rákóczi évfordulós kiállítás A Rákóczi szabadságharc bukásának 300. évfordulójával ért véget a Rákóczi évek évad. Ebből az alkalomból rendezett emlékkiállítást a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Celldömölki Csoportja a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban. Az intézmény galériáján 12 tárlóban megelevenedett a Rákóczi szabadságharcot megelőző időszak, és maga a hősi esemény is. Kiss Gáspár gyűjtőtársunk jóvoltából elénk tárult a Lipót korszak számos dokumentuma, ugyanakkor Döme László gyűjtőtársunk páratlan szépségű képei illusztrálták a kor szellemét és ízlésvilágát. A Rákóczi szellemiségét és emlékét ábrázoló érmeket két tárlóban mutattuk be, további tárlókban a témába vágó bélyegeket és képeslapokat állítottunk ki. Sok csodálója volt a szatmári béke hasonmás példányának és a Rákóczi hazahozatala képeslapsorozatnak, amely Hetényi József gyűjtőtársunk anyagából került bemutatásra. A kiállítás időpontja egybeesett a városban zajló egyéb programokkal (pl. a Kemenesaljai Baráti Kör találkozója) és a helyi iskolák tanítási programjával. Ezért a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár tájékoztatása alapján büszkén mondhatjuk, hogy több mint háromezren nézték meg a kiállítást. Hollósy István A kiállítást megtekinti dr. H. Szabó Lajos (a képen szemben), a Rákóczi Bizottság egykori alelnöke 18 Értesítő 2012/1. szám

19 Retró május elseje Nagysikerű retró hetet rendezett Celldömölkön a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. Kiállításon mutatták be az 50 éve elmúlt mindennapok életét. Korabeli bútorokkal és eszközökkel rendeztek be konyhát és lakószobát, megmutatták a szekrények tartalmát is. A közönség láthatott jellegzetes ruhadarabokat, Kékes televíziót, pletyka rádiót, szódásüveget és szifont, Bambis üveget, horgolt kézimunkákat bútorokon, és még sok minden mást is. A galéria egyik oldalát az éremgyűjtő csoport tagjainak anyagából rendezett kiállítás foglalta el. Egy munkásőrparancsnok és egy rendőr százados ruhájába öltöztetett bábu őrizte a tizenhat tárlóba elhelyezett anyagot. A jelvényeken, érmeken kívül helyet kapott számos korabeli oklevél, szocialista brigád zászló, munkásőr faliszőnyeg is. Külön tárlót kaptak a Magyar Élmunkás jelvények, a Sztahanovista, a Kiváló Dolgozó Kitüntetések, az állami és miniszteri kitüntetések valamint az úttörő és ifjúsági mozgalom relikviái. Az anyagot jól színesítették a kiállított oklevelek és képek. Nagy tetszést aratott az egyik vitrinbe kitett mintegy harminc különféle igazolvány, amelyek egyikére-másikára még az idősebb látogatók sem mind emlékeztek. A kiállítást május elsején 18 órakor nyitották meg. A szabadtéri programot megzavarta az eső, a közönség bevonult a művelődési házba. A megnyitóra szervezett, alkalmi úttörő énekkar előadásához csatlakozva azonnal zengett a házban a Mint a mókus. A retró május elsejére azóta is szívesen emlékeznek a résztvevők. Hollósy István Értesítő 2012/1. szám 19

20 Beszámoló a Nemzetközi Gyűjtőtalálkozóról és a XXV. Szegedi Serlegvacsoráról A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Csongrád Megyei Szervezete az 1879-es szegedi nagy árvíz pusztítására emlékezve március 17-én rendezte meg gyűjtői találkozóját és jubileumi serlegvacsoráját egy egész napos program keretén belül. A már szokásos helyen, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának aulájában 8 órakor kezdődött a nemzetközi numizmatikai és filatéliai cserenap. A börzén a megszokottnál nagyobb számban és értékes csereanyaggal jelentek meg a gyűjtők és érdeklődők. A világos, szellős térnek köszönhetően kellemes körülmények között gyarapíthatták gyűjteményüket a résztvevők. A helyszínen a szegedi Szabó Éremverde egy kamarakiállítás keretében mutatta be legújabb termékeit, a gyönyörűen kivitelezett emlékérmeket. A szegedi éremművészek közül ez alkalommal Fritz Mihály és Kalmár Márton mellett a Munkácsydíjas Tóth Sándor tisztelte meg jelenlétével a börze résztvevőit, kinek életműve keresztmetszetét bemutató albumát a helyszínen megvásárolhatták és dedikáltathatták a gyűjtőtársak. Amint a rendezvény nevében is jelezte a Csongrád Megyei Szervezet, a filatéliai és éremcsere vonzáskörzetét kiterjesztette a környező, határon túli területekre is. Számos résztvevő érkezett Szerbiából, Horvátországból és Romániából is, olyan anyaggal, amiben olyan darabok is akadtak, melyek ritkábban kerülnek a hazai érembörzék asztalaira. Napjainkban már elvárható, hogy a rendezők gondoskodjanak az autóval érkező résztvevők parkolási igényeinek kielégítéséről is. Szeged ebből a szempontból is kiválóra vizsgázott, ezért nem véletlen az évről évre megrendezett börze egyre növekvő népszerűsége. Az apró figyelmességek és a gondos előrelátás olyan, pénzbe igazán nem is kerülő dolgok, melyek kellemes emlékeket ébresztenek, és visszatérésre ösztönzik a gyűjtőtársakat. A belépőjegy árának kifejezetten humánus megállapítása a nem MÉE tagok számára remélhetően azt eredményezi, hogy többen is kedvet kapnak majd a régi pénzek gyűjtéséhez, s tovább gyarapítják majd a Csongrád megyei gyűjtők számát. A program délután 6 órakor folytatódott a szegedi Móra Ferenc Múzeum dísztermében. A gyűjtők és családtagjaik, gyönyörű környezetben, híres festményekkel díszített falak között töltötték az estét. Fogas Ottó, a múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd a Szegedi Kürtkvartett tagjai (Király István, a megyei szervezete tagja, Arany László, Kálmán János és Putnoki Győző kürtművészek) a jubileum alkalmából eljátszották Hein Liebert: Geburtstagmarsch (Születésnapi induló) című művét. Dr. Kiss József Géza, a megyei szervezet elnöke emlékezett a Szegedi Nagyárvízre és az 1848-as Forradalom és Szabadságharc hőseire. Ezt követően Rácz Tibor színművész, (a megyei szervezet tagja) mondta el Petőfi Sándor Föltámadott a tenger c. versét, majd a Kürtkvartett játszott egy zeneszámot. 20 Értesítő 2012/1. szám

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V. A Baráti Kör Közgyűlése. Ideje: 2012. március 09. 16:00 óra Helye: Székesfehérvár, MH. Összhaderőnemi Parancsnokság Díszterme.

J E GY Z Ő K Ö N Y V. A Baráti Kör Közgyűlése. Ideje: 2012. március 09. 16:00 óra Helye: Székesfehérvár, MH. Összhaderőnemi Parancsnokság Díszterme. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255, www.htbkszfvar.hu, email:htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2014. évi közgyűléséről. időpontja: 2014.05.03. 10.00. helyszíne: Barabás Kaszonyi-hegy Kutatóház

A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2014. évi közgyűléséről. időpontja: 2014.05.03. 10.00. helyszíne: Barabás Kaszonyi-hegy Kutatóház Jegyzőkönyv A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2014. évi közgyűléséről. időpontja: 2014.05.03. 10.00 helyszíne: Barabás Kaszonyi-hegy Kutatóház Jelen vannak az előzetesen meghívott, a jelenléti

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv ) felvételre került az alulírott napon a PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS HOLDING

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv mely készült a Monori Borút Egyesület közgyűlésén 2009. november 4 én Monoron a Strázsahegyen Szabó István Gyuláék pincéjében. A közgyűlés 17.30 ra volt meghirdetve, de ekkor még

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2014. évi közgyűléséről 2014. április 26. BTM Aquincumi Múzeum, Budapest

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2014. évi közgyűléséről 2014. április 26. BTM Aquincumi Múzeum, Budapest Jegyzőkönyv A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2014. évi közgyűléséről 2014. április 26. BTM Aquincumi Múzeum, Budapest A közgyűlés az első meghirdetett időpontban, 10.00 órakor nem határozatképes

Részletesebben

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről.

Jegyzőkönyv A HTBK Székesfehérvári Szervezete Közgyűléséről. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Magyar Asztronautikai Társaság 2011. januári Rendkívüli Közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Magyar Asztronautikai Társaság 2011. januári Rendkívüli Közgyűléséről Jegyzőkönyv a Magyar Asztronautikai Társaság 2011. januári Rendkívüli Közgyűléséről Időpont: 2011. január 14. 14 óra Helyszín: ELTE TTK Északi tömb 0.89-es terem 1117 Budapest, XI. Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN Helyszín: Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.:91 82/528-200, Fax: 82/528-204 E-mail: leveltar@smarchive.

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.:91 82/528-200, Fax: 82/528-204 E-mail: leveltar@smarchive. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.:91 82/528-200, Fax: 82/528-204 E-mail: leveltar@smarchive.hu T.: pályázati beszámoló Ikt. sz.: S-163-3/1.20/2013. NKA

Részletesebben

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2014.03.19-én megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 2/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28.-án (pénteken) de. 10. 00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat Jegyzőkönyv A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről Időpont: 2010. február 27. szombat Helyszín: Egyesületi iroda helyiség, Kapostüskevár MÁV állomás Jelen vannak: Az egyesület tagjai

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám

HBM HÍRLAP A KASZ FIATALOK TAGOZATA VEZETŐJÉNEK VÁLASZTOTTÁK KISS NIKOLETTÁT. 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám HBM HÍRLAP 2012. szeptember III.évfolyam 9.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Megyetitkári Értekezlet Szolnok 2012.09.11.

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város polgármestere Mosonmagyaróvár Város főtanácsosa

Győr Megyei Jogú Város polgármestere Mosonmagyaróvár Város főtanácsosa JEGYZŐKÖNYV mely készült az ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése Időpont: 2011. június 08. 10:00 óra Helyszín: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 1/2014. sz. Jegyzőkönyve a 2014. március 7-én megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

130 éves. 90 éves a Magyar Ifjúsági. Készítette: Csatlósné Mariann

130 éves. 90 éves a Magyar Ifjúsági. Készítette: Csatlósné Mariann 2011 130 éves a Magyar Vöröskereszt 90 éves a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Készítette: Csatlósné Mariann 1881. A Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete Az eredeti magyar jelvény és a nemzetközi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

1/9. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/9. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/9 Ikt.szám: 18-205/2/2003. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontot tárgyalja meg.

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi pontot tárgyalja meg. Szám: 2-6/2014. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi Jogi és Fejlesztési Bizottsága 2014. július 23-i ülésérıl Jelen vannak: a, Balogh Gergely a bizottság tagja, Wurczinger Lóránt a bizottság

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/1. Jegyzőkönyv 2008/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2008. február 23-án az Érdligeti Közösségi Házban, Érd, Fürdő u.1. A 9:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

Jegyzőkönyv. A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest Jegyzőkönyv A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűléséről 2015. április 24. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest A közgyűlés az első meghirdetett időpontban, 10.00 órakor nem

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. A levezető elnök tájékoztatta az alakuló taggyűlést a jegyzőkönyv hitelesítés szükségességéről és a hitelesítőinek feladatáról.

JEGYZŐKÖNY. A levezető elnök tájékoztatta az alakuló taggyűlést a jegyzőkönyv hitelesítés szükségességéről és a hitelesítőinek feladatáról. JEGYZŐKÖNY Készült 2009. május 28-án a FESTO-AM Gyártó Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34. szám alatti rendezvénytermében a FESTO-AM Sport Egyesület éves rendes taggyűlésén. Az első időpontra meghirdetett

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod megyei Szervezetének 2009. évi munkájáról

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod megyei Szervezetének 2009. évi munkájáról Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod megyei Szervezetének 2009. évi munkájáról Minden egyesület, s voltaképpen minden szervezet alapvető mondhatni, filozófiai kérdése, hogy a valós (minőségi)

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 1172 Budapest, Diadal u. 43-49. Jegyzőkönyv megismételt rendkívüli közgyűlésről Felvéve: az egyesület székhelyén (1172 Bp. Diadal u. 43-49.) Közgyűlés időpontja: 2015. február

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Web: www.sarreticivilek.hu 06-30/399-7977 Jegyzőkönyv Készült: 2011. 03. 04. (péntek) 15.30 órától megtartott közgyűlésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

FEKOSZ Küldöttgyűlés, 2014. május 15. Budapest 1/10. Jegyzőkönyv

FEKOSZ Küldöttgyűlés, 2014. május 15. Budapest 1/10. Jegyzőkönyv FEKOSZ Küldöttgyűlés, 2014. május 15. Budapest 1/10. Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Óbudai Egyetem, Bánki Donát Tagkollégium (1065 Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. január 27. Ügyszám: 16-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános üléséről 2015. január 27. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom: - Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) - A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás - Célszerinti kifizetések kimutatása - Támogatások kimutatása

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Krizsai Sándor elnök, Ádám Kálmán elnökhelyettes, Szentpéteri Károly gazdaságvezető, Molnár György tag,

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Krizsai Sándor elnök, Ádám Kálmán elnökhelyettes, Szentpéteri Károly gazdaságvezető, Molnár György tag, Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 25-án 17.30 órakor a Jászkiséri Sportegyesület megismételt Közgyűléséről, A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény helyiségében. Jelen vannak:

Részletesebben