ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA március. Megjelenik időszakosan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan március 2012/1

2 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete működésének támogatására. Segítse egyesületünk tevékenységének színvonalas fenntartását a magyar egyetemes éremanyag rendszerezése kapcsán kultúránk, hagyományaink megőrzését. A 42 éve működő Magyar Éremgyűjtők Egyesülete küldetését, szakmai tudásának fenntartását segítse elő az szja l%-ának eljuttatásával. Ezt az adóbevallásánál található nyilatkozat kitöltésével, adószámunk megjelölésével teheti meg. Minden Ön által eljuttatott ADÓFORINTOT a költségvetés minimálisan 50%-kal támogat a módosított jogszabály szerint. Kérjük, szóljon rokonainak, ismerőseinek, hogy Ők is erre a célra ajánlják fel adójuk l%-át! Minden az Ön kezében van! Hogyan juttathatja el nyilatkozatát az adóhivatalba? Ha Ön önadózó (vállalkozó), az adóbevallási borítékba kell tennie a lezárt kis borítékot, megjelölve az adóbevallás első oldalán a megfelelő négyzetben, hogy hány rendelkező nyilatkozatot tett: l vagy 2 (azaz civil szervezet, ill. egyház). Ha nem Ön tölti ki adóbevallását, adja át nyilatkozatát munkáltatójának. A munkáltató április 20-ig köteles Öntől átvenni a lezárt borítékban levő nyilatkozatot és azt köteles eljuttatni az adóhivatalhoz. Írja a borítékra nevét, címét és FONTOS! az adóazonosító jelét. Ne feledje a borítékot lezárás után átlósan aláírni! A MÉE adószáma: Értesítő 2012/1. szám

3 TARTALOMJEGYZÉK Jegyzőkönyv 4 Beszámoló 10 Egyesületi élet 15 Rövid hírek, tudósítások 26 XXIV. HÓMAN BÁLINT Numizmatikai Nyári Egyetem 33 MÉE XLII. Vándorgyűlése, Nyíregyháza 35 A központi iroda közleményei 37 Vidéki csoportok adatai 39 MÉE évi rendezvényei 44 Halottaink 50 Meghívó 52 Értesítő 2012/1. szám 3

4 JEGYZŐKÖNYV Felvéve a MABEOSZ hivatalos helyiségében (Bp. Vörösmarty u.65.) november 5-én 10 órakor a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete tisztújító Küldöttközgyűlésén. Jelen vannak: 61 fő küldött a mellékelt jelenléti ív szerint (1 sz. melléklet) MÉE iroda dolgozói: Bakiné Csóka Zsuzsanna és Pásztóy Tamásné Napirendi pontok: 1. Elnöki megnyitó 2. Beszámoló az elmúlt 5 éves időszakról (Dr. Török Pál) 3. A leköszönő vezetőség felmentése. Levezető elnök megválasztása 4. A Jelölő Bizottság javaslatának ismertetése (Soós Ferenc) 5. Az új vezetőség megválasztása 6. A megválasztott új vezetőség bemutatkozása 7. A évi tagdíj összegének megállapítása és jóváhagyása 8. Zárszó (az újonnan megválasztott elnök) 1.sz napirendi pont Dr. Török Pál megnyitotta az ülést, üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy órakor 60 fő küldött volt jelen, a tisztújító küldöttközgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére A jegyzőkönyv hitelesítésére Bakiné Csóka Zsuzsanna Störk Józsefet (Budapest) és Pál Józsefet (Szombathely) kérte fel. Ismertette a jelenlévőkkel a napirendi pontokat. Kérte a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyének, valamint a napirendi pontok elfogadását a jelenlévőktől. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete küldöttei a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvezető és a hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták. 2.sz napirendi pont Dr. Török Pál beszámolt az elmúlt 5 éves időszakról. (2.sz melléklet) Kérdezte, hogy van-e hozzászólás a beszámolóhoz? Hozzászólás nem volt. Kérte, hogy fogadják el a beszámolót. 4 Értesítő 2012/1. szám

5 1/2011. sz. tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Dr. Török Pál elnök beszámolóját. 3.sz. napirendi pont Dr. Török Pál a leköszönő elnökség nevében felmentésüket kérte a közgyűléstől. Közölte a közgyűléssel, hogy a október 28-án megválasztott elnökség tisztsége megszűnt. 2/2011.sz. tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangú szavazással a leköszönő vezetőség részére a felmentést megadta. Dr. Török Pál javasolta, hogy a közgyűlés a továbbiakban levezető elnöknek válassza meg Dr. Bódy Lászlót. 3/2011.sz tisztújító küldöttközgyűlési határozat ( november 5.) A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Dr. Bódy Lászlót levezető elnöknek. Dr. Bódy László üdvözölte a jelenlévőket, mint a közgyűlés további folyamatában résztvevő elnök. Felkérte a Jelölőbizottság elnökét Soós Ferencet, hogy ismertesse az egyesület tisztségviselőire beérkezett javaslatokat. Kovács Ákos soron kívüli hozzászólalásában megköszönte az elnökség és az iroda munkáját. 4.sz napirendi pont Soós Ferenc közölte, hogy a Jelölő Bizottság (Tagjai: Hetényi József, Kádár István, Katona József, Störk József) elvégezte feladatát. Ismertette a bizottság munkáját: részletesen értékelték az írásban beküldött javaslatokat, 39 csoport küldte meg írásban a javaslatát. Olyan személy jöhetett szóba, akinek tagdíja rendben van. Felmerült, hogy a Felügyelő Bizottságban 2 budapesti, és 2 vidéki tag lenne a jó. A Felügyelő Bizottságba a jelöltek közé felvették Nagy Szabolcs miskolci tagot. Ő elfogadta a jelölést. Kérte a közgyűlést, hogy szavazza meg Nagy Szabolcs felvételét a listára. Értesítő 2012/1. szám 5

6 4/2011.sz tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangú szavazással felvette Nagy Szabolcsot (0276 tgsz.) az egyesületben betöltendő tisztségekre javasolt személyek listájára. Dr. Bódy László megállapította, hogy Nagy Szabolcsot felvették a felügyelő bizottsági tagok listájára. Egy személyt azonban ki kell húzni. Soós Ferenc: az egyesületben betöltendő tisztségekre az alábbi személyekre tettek javaslatot: Elnöki funkcióra javasolt személy: Vidéki alelnöki funkcióra javasolt személy: Dr. Török Pál (1448 tgsz.) Vámosi László (0978 tgsz.) Budapesti alelnöki funkcióra javasolt személy: Szilágyi Mihály (0166 tgsz.) Főtitkári funkcióra javasolt személy: Budapesti titkári funkcióra javasolt személy: Kelet-Magyarországi titkári funkcióra javasolt személy: Nyugat- Magyarországi titkári funkcióra javasolt személy: Jogi, és etikai Bizottság elnöki funkciójára javasolt személy: Jogi, és etikai Bizottság tagjainak javasolt személyek: Felügyelő Bizottság elnöki funkciójára javasolt személy: Felügyelő Bizottság tagjainak javasolt személyek: Nagy József (1817 tgsz.) Beszeda Róbert (0004 tgsz.) Hajdu Béla (3872 tgsz.) Dr. Hollósy István (2281 tgsz.) Dr. Lővei György (0169 tgsz.) Berzy Péter (0477 tgsz.) Szőke Péter (11553 tgsz.) Dr. Rokolya Gábor (8703 tgsz.) Dr. Szabó Antal (2822 tgsz. ) Tóth János (4770 tgsz.) Tóth József (2419 tgsz.) Dr. Csanády Károly (9040 tgsz.) Lopatovszki Csaba (8774 tgsz.) Kuszler István (0050 tgsz.) Nagy Szabolcs (0276 tgsz.) 6 Értesítő 2012/1. szám

7 Soós Ferenc megköszönte a bizottság munkáját, és megkérte a jelölőbizottságot, hogy a szavazólapokat állítsa össze. Javasolta, hogy a szavazatok megszámlálását a jelölőbizottság végezze. Megkérdezte, hogy a javasolt személyek ellen van-e valakinek kifogása? A közgyűlésen megjelentek közül senki nem emelt kifogást a javasolt személyek ellen. Közölte, hogy az alapszabály értelmében a Budapesti elnök és a Budapesti titkár automatikusan bekerül az elnökségbe. A Felügyelő Bizottság jelöltjei közül egyet ki kell húzni, mert különben nem érvényes a szavazás. Dr. Bódy László megkérdezte, hogy van-e olyan személy, akit a küldöttek fel kívánnak venni a jelölő listára? A küldöttközgyűlés nem javasolt újabb személyt, akit fel kellene venni a jelölő listára. A Jelölő Bizottság átalakult Szavazatszámláló Bizottsággá. 5/2011.sz tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a javasolt személyek a szavazólapra felkerüljenek. A szavazatok megszámlálásával a jelölőbizottságot bízza meg, amely átalakult szavazatszámláló bizottsággá. 5.sz napirendi pont A szavazatok megszámlálása után átadta a szót a Szavazatszedő Bizottság elnökének, Soós Ferencnek. Soós Ferenc a szavazatszámláló bizottság munkájának befejezése után ismertette a szavazás eredményét. Bejelentette a levezető elnöknek, hogy 60 szavazati jogú tag adta le szavazatát, érvénytelen 9 db szavazat volt. Érvényes 51 db szavazat volt. Elnök: Budapesti alelnök: Vidéki alelnök: Főtitkár: Budapesti titkár: Kelet-Magyarországi titkár: Dr. Török Pál (1448 tgsz.) Szilágyi Mihály (0166 tgsz.) Vámosi László (0978 tgsz.) Nagy József (1817 tgsz.) Beszeda Róbert (0004 tgsz) Hajdu Béla (3872 tgsz.) Értesítő 2012/1. szám 7

8 Nyugat-Magyarországi titkár: Felügyelő Bizottság elnöke: Tagok: Jogi és Etikai Bizottság elnöke: Tagok: Dr. Hollósy István (2281 tgsz.) Tóth János (4770 tgsz.) Tóth József (2419 tgsz.) Dr. Csanádi Károly (9040 tgsz.) Kuszler István (0050 tgsz.) Nagy Szabolcs (0276 tgsz.) Lopatovszki Csaba (8774 tgsz.) Dr. Lővei György (0169 tgsz.) Berzy Péter (0477 tgsz.) Szőke Péter (11553 tgsz.) Dr. Rokolya Gábor (8703 tgsz.) Dr. Szabó Antal (2822 tgsz.) Megállapította, hogy a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének november 5-én megtartott Tisztújító Közgyűlésén az Egyesület Elnöke: Alelnökei: Főtitkár: Jogi és Etikai Bizottság elnöke: Jogi és Etikai Bizottság tagjai: Dr. Török Pál (1448 tgsz., Budapest) Szilágyi Mihály (0166 tgsz., Budapest) Vámosi László (0978 tgsz., Tata) Nagy József (1817 tgsz., Budapest) Dr. Lővei György (0169 tgsz., Budapest) Berzy Péter (0477 tgsz., Kaposvár) Szőke Péter (11553 tgsz., Debrecen ) Dr. Rokolya Gábor (8703 tgsz., Budapest) Dr. Szabó Antal (2822 tgsz., Székesfehérvár) Felügyelő Bizottság elnöke: Tóth János (4770 tgsz., Budapest ) Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Csanády Károly (9040 tgsz., Budapest) Kuszler István (0050 tgsz. Budapest) Nagy Szabolcs (0276 tgsz., Miskolc) Lopatovszki Csaba (8774 tgsz., Salgótarján) tagokat választotta meg. (3.sz melléklet a szavazást összesítő lap) Dr. Bódy László gratulált az új vezetőségnek, jó egészséget és sok sikert kívánt munkájukhoz. Felkérte az új elnököt mondjon néhány szót a közgyűlésnek. 8 Értesítő 2012/1. szám

9 6.sz napirendi pont Dr. Török Pál megköszönte a tagság bizalmát a következő 5 évre. Az elnökség nevében megígérte, hogy munkájukat lelkiismeretesen fogják végezni. A feladatok közül fontosnak tartotta a taglétszámcsökkenés megállítását. 7.sz napirendi pont Dr. Török Pál: A évi tagdíjra a javaslat 6000 Ft volt, ebből a vidéki csoportok 3000 Ft-ot kapnak vissza. Van olyan vidéki csoport, ahol nem elég a visszajáró pénz a tagdíjból az összejöveteli helyük bérleti díjára. Ezek a csoportok támogatást kaphatnak a központtól. Kérte a közgyűlést szavazzon a évi tagdíj összegéről. 6/2011.sz tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy a 2012.évi tagdíj összege 6000 Ft lesz. Ebből a vidéki csoportok 3000 Ft-ot kapnak vissza. 8.sz napirendi pont Dr. Török Pál mindenkinek eredményes gyűjtést és kellemes ünnepeket kívánt. Végezetül megköszönte a közgyűlés résztvevőinek az ülésen végzett munkáját, és a közgyűlést bezárta. K.m.f. Dr. Török Pál s.k. elnök Bakiné Csóka Zsuzsanna s.k. jegyzőkönyvvezető Störk József s.k. hitelesítő Pál József s.k. hitelesítő Értesítő 2012/1. szám 9

10 BESZÁMOLÓ a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete közötti működéséről és gazdálkodásáról Az egyesület október 28-án megválasztott elnökségének megbízatása idén lejár. A mai közgyűlés feladata az új tisztségviselők megválasztása. A választás előtt az alábbiakban tájékoztatom a küldötteket az elmúlt 5 év működéséről: Taglétszám: Az egyesület taglétszáma december 31-én 3184, október 30-án 2472 fő volt. A taglétszám az elmúlt 5 évben tehát 712 fővel, 22,4%-kal csökkent. Nagyobb méretű a budapesti csökkenés: 435 fő, kisebb a vidéké: 277 fő. Evvel a vidék/budapest arány az induló 50/50%-ról 54/46 %-ra módosult. A tudatos tagépítő tevékenység eredményeként öt év alatt 582 új tag lépett be, viszont 1294 társunk nem újította meg tagsági viszonyát. Az okok között első helyen szerepel a természetes elöregedés, de szerepet játszik benne az is, hogy egyre több egyéb lehetőség is van a gyűjtemények bővítésére (árverező házak, csomagküldő szolgálatok, internetes keresés, stb.). A beszámolási időszakban csupán egyetlen csoportunk a várpalotai szűnt meg. Tagjainak egy része a veszprémi csoport tagjaként folytatja tovább gyűjtői tevékenységét. Ha csökkenő létszámmal is, de az egyesület 41 csoportja ma is működik. Tagdíj, vagyoni helyzet: Bár költségeink folyamatosan emelkednek, az egyesület az elmúlt 5 évben nem emelt tagdíjat, ez 2007 óta változatlanul 6000 Ft/év. Ami változott: 2011-ben a befizetett tagdíjból az eddigi 2500 Ft helyett 3000 Ft-ot kapnak vissza a csoportok. Köszönhetően a szigorú pénzügyi tervezésnek és költséggazdálkodásnak, az egyesület az elmúlt 5 év mindegyikét pozitív eredménnyel zárta. Az egyesület vagyona 5 év alatt közel megduplázódott: 50 millió Ft-ról 96,8 millió Ft-ra nőtt. Minden évben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz működési költségeink támogatására. 5 év alatt Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk, melyből döntően az összejöveteli helyiségek bérleti díját finanszíroztuk. A személyi jövedelemadók 1%-ból 5 év alatt 1millió 31 ezer Ft átutalás érkezett az egyesülethez. Országos rendezvényeik lebonyolításához több vidéki csoportunk is kapott esetenként önkormányzati támogatást. Rendezvények: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően minden évben megrendeztük az egyesület vándorgyűlését, a Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetemet, és a Mabéosszal közösen a Nemzetközi Numizmatikai és Filatéliai találkozót. A vándorgyűlésnek 2007-ben Dunaújváros, 2008-ban Szeged, 2009-ben Győr, 2010-ben Pécs, 2011-ben Szombathely adott otthont. A Nyári Egyetemek megrendezésére 2007-ben Komáromban, 2008-ban Keszthelyen, 2009-ben Szolnokon, 2010-ben 10 Értesítő 2012/1. szám

11 Baján, 2011-ben Vácon került sor. A Numizmatikai-Filatéliai találkozóknak minden évben Budapest volt a helyszíne ben az egyesület 40 éves jubileumára nagyszabású, 3 hetes éremkiállítást rendeztünk Budapesten a Művészetek Palotájában Művészetek érmeken címmel. A Nemzetközi Bélyegnapok alkalmából pedig a Mabéosz felkérésére Visegrádon, Sopronban és Balatonfüreden rendeztünk éremkiállítást, ahol a helyszínhez kapcsolódóan Mátyás királlyal, Sopronnal és a Balatonnal kapcsolatos éremanyagot mutattunk be nagy sikerrel. Egyesületünk emléktáblát helyezett el 2008-ban Telcs Ede halálának 60. évfordulóján, Budapesten az Alkotás úton, annak a háznak a falán, amelynek helyén a mester műterme állt ben Tatán Niklovits Károly, 2011-ben Szombathelyen Bitnicz Lajos neves numizmatikusok előtt tisztelegtünk emléktáblával. A váci börtön falán pedig Hóman Bálintnak állítottunk emléktáblát ugyancsak 2011-ben. Csoportjainknak több mint a fele évenként megrendezte országos éremgyűjtő találkozóját, számos esetben színvonalas kiállításokkal kiegészítve. Ezekről az eseményekről a helyi médiumok is rendszeresen beszámoltak, kiváló lehetőséget biztosítva annak, hogy hírt adjunk magunkról, hogy szimpatizánsokat és új tagokat szerezzünk. Érem- és könyvkiadás A korábbi hagyományoknak megfelelően 42,5 mm-es emlékérmet adott ki az egyesület mind az öt vándorgyűlés, valamint a 40 éves jubileum alkalmából. Ezen kívül a csoportok kiadásában 22 féle 42,5 mm-es vert érem, és 23 féle egyéb méretű érem jelent meg, melyek részletes felsorolását a melléklet tartalmazza. Az elmúlt 5 évben az egyesület kiadásában megjelent Leányfalusi Károlytól és Nagy Ádámtól A forint-fillér pénzrendszer ((2007), Tóth Jánostól Az ÉKE szerepe a modern magyar éremművészetben (2007), Soltész Ferencnek a magyarországi pápalátogatásokról készült érmek katalógusa (2009), Újszászi Róbertnek a XII. századi magyar rézpénzeket bemutató kötete (2010). Ebben az évben látott napvilágot Soós Ferencnek a Magyar numizmatikusok panteonja c. könyve is. Reprint kiadásban jelentettük meg Lyka Károly: Az érem- és plakettművészet stílusa c. könyvét (2009). Magyarországi érem- és plakettművészet címmel elkészült a Huszár-Procopius katalógus kiegészítése és folytatása is (2011). Évente kétszer jelenik meg az Értesítő és Az érem. Az előbbi elsősorban az aktuális eseményekről, az utóbbi az éremgyűjtéssel kapcsolatos szakmai kérdésekről tájékoztat. Havi-kéthavi rendszerességgel több vidéki csoportunk jelentet meg helyi kiadványt: ezek a Pécsi dénár, a kecskeméti Éremgyűjtők Híradója és a Szegedi Kispénz. Az egyesület anyagi támogatásával jelentek meg a nagykanizsai csoportot, a Dunaújváros numizmatikai emlékeit, az erdélyi pénzverést, az éremgyűjtés történetét Pécsett és Baranyában, valamint Széchényit a magyar éremművészetben bemutató kötetek. Anyagi támogatást kapott az Egyesülettől a Magyar Nemzeti Múzeum Héri Vera: A török ellenes háborúk emlékérmei c. kötet, valamint a Magyar Numizmatikai Társulat a Numizmatikai Közlöny 2009/2010 évi számának megjelentetéséhez. Értesítő 2012/1. szám 11

12 2009-ben és 2011-ben a Szegedi Móra Ferenc Múzeumnak a Numizmatika és a társtudományok c. konferencia megtartásához nyújtottunk támogatást anyagilag és a témában jártas szakelőadók biztosításával is óta a Soproni Érembiennálén a legszebb hagyományos érem alkotóját ismeri el különdíjjal az egyesület. Éremkedvelők Egylete (ÉKE) Külön kell szólnunk az egyesület keretén belül 2005-ben megalakult Éremkedvelők Egylete tevékenységéről, amely az éremművészet iránt érdeklődő tagtársainknak nyújt lehetőséget ismereteik, művészkapcsolataik és gyűjteményük bővítéséhez. Tagjai számára a tagdíj fejében minden évben szigorúan sorszámozott tagilletményérmet bocsát ki, melyet a legkiválóbb magyar éremművészek készítenek ben Lebó Ferenc, 2006-ban Csíkszentmihályi Róbert, 2007-ben Farkas Ferenc, 2008-ban Rónai Attila, 2009-ben Somogyi Tamás, 2010-ben Nagy Lajos Imre, 2011-ben Csóka Zsuzsa a tagilletmény-érem alkotója ben rendkívüli tagilletményéremként Kiss György Lyka Károlyt ábrázoló alkotását is megkapták az egylet tagjai. Az egyesület által rendezett éremkiállítások anyagának nagy része is az ÉKE-tagok gyűjteményéből áll össze. Összejöveteleiket minden hónap első hétfőjén tartják a Magyar Numizmatikai Társulat könyvtárában. MNB emlékpénzek A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékpénzeket éves előjegyzés alapján folyamatosan tudtuk biztosítani egyesületünk tagjai részére. Egyedül a 2010-ben kibocsátott Ft-os emlékpénzből nem tudtuk a teljes igényt kielégíteni, mivel ez az MNB által kibocsátott teljes mennyiséget is meghaladta. Az egyesület részére megszerzett 110-db-ot vidék és Budapest között az aktuális taglétszám arányában osztottuk szét. A csoportokon belüli szétosztással kapcsolatban a csoportok vezetősége saját belátása szerint dönthetett. Sok gyűjtőnek jelent gondot, hogy a nemesfémek árának folyamatos növekedése miatt az emlékpénzek beszerzési ára is növekszik. Ezen próbálunk ha csekély mértékben is azzal segíteni, hogy egyesületünk tagjai a banki kiskereskedelmi ár alatt juthatnak hozzá ezekhez a darabokhoz. Kitüntetések A csoportok javaslata és a közgyűlés jóváhagyása alapján egyesületünk tagjai közül kiemelkedő numizmatikai munkássága és az egyesület érdekében végzett tevékenysége elismeréséül 12 fő kapta meg a Széchényi-jutalomérem I., 18 a II., 31 a III. fokozatát. A jutalomérem arany fokozatával 4 tagtársunkat tüntettük ki. Kiemelkedő szakírói munkásságukért tízen részesültek Unger Emil-jutaloméremben. Éremcsere közvetítések Minden évben két alkalommal rendeztünk nagyárverést, és a nyári szünet kivételével minden hónapban kisárverést. A kisárverések anyagáról sokszorosított, a nagyárve- 12 Értesítő 2012/1. szám

13 résekről nyomdai úton előállított katalógus készült. Ezek egyébként az egyesület honlapján az interneten is megtalálhatók óta az árverések dokumentálása és számlázása számítógépes úton történik, lényegesen meggyorsítva ezzel a megvásárolt tételek kiadását és adóügyi elszámolását. Kapcsolataink Szakmai társszervezetünkkel, a Magyar Numizmatikai Társulattal kapcsolatunk változatlanul rendkívül jó és gyümölcsöző. Közösen szerveztük minden évben a Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetemet. A Társulat biztosít összejöveteli lehetőséget az Éremkedvelők Egyletének. Érvényes igazolvánnyal rendelkező tagjaink térítésmentesen használhatják a Társulat könyvtárát. Egyesületünk számos tagja a Magyar Numizmatikai Társulatnak is tagja. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségétől nemcsak hosszú évek óta béreljük budapesti összejöveteli helyiségünket, hanem a gyűjtés iránti érdeklődés is összeköt bennünket. Közösen rendeztük meg minden év augusztusában a Nemzetközi Numizmatikai és Filatéliai Találkozót, a Nemzetközi Bélyegnapokon pedig az adott történelmi tájegységekhez kapcsolódó érmek kiállításával nemcsak emeltük a rendezvény színvonalát, hanem kiváló lehetőséget is kaptunk önmagunk népszerűsítésére. Ez év eleje óta közösen szerkesztjük a Bélyegvilág c. havonta megjelenő folyóirat 4 oldalas Éremvilág mellékletét. A két legnagyobb numizmatikai gyűjteménnyel rendelkező közintézménnyel, a Magyar Nemzeti Múzeummal és a Magyar Nemzeti Galériával ugyancsak kiváló a kapcsolatunk. Munkatársaik számos esetben segítenek tárgyak beazonosításában, eredetiségük megállapításában. Ezen intézmények vezetői közreműködtek abban is, hogy az ÉKE tagjai mind a Nemzeti Galéria, mind a bécsi Kunsthistorisches Museum éremtárát megtekinthették. A Magyar Pénzverő Zrt-vel nemcsak üzleti kapcsolatunk korrekt, hanem a személyes jó viszony is sokat segít az ingadozó gyűjtői igények rugalmas kielégítésében. Tájékoztatás, irodai munka A Központi Iroda munkáját 2007 és 2010 között 3 fő alkalmazott látta el. A megnövekedett adminisztráció miatt a tavalyi év közepén a létszám egy félállású munkatárssal bővült. Évente két alkalommal az egyesület minden tagja postán megkapja az Értesítő és Az Érem című tájékoztató, ill. szakmai kiadványunkat, valamint az aktuális Éremcsere Közvetítés katalógusát. Az egyesület honlapján naprakész tájékoztatást találhat mindenki az egyesületi rendezvényekről, könyvekről, érmekről, emlékpénzekről és árveréseinkről. A csoportok titkárai részére minden évben regionális értekezletet tartottunk, ahol a jelenlévők tájékoztatást kaptak az aktuális elképzelésekről, feladatokról. Bízunk benne, hogy az ott elhangzottak csakúgy, mint a küldöttgyűlésen hallottak eljutottak a csoportok minden tagjához. Értesítő 2012/1. szám 13

14 Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki bármilyen szinten és bármilyen mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület sikeres 5 évet hagyhat a háta mögött. Úgy érzem, az elmúlt 5 év igazi csapatmunka volt, ahol mindenki tehetségéhez vagy erejéhez mérten tette a dolgát. Örülnék, ha a megválasztandó új vezetőség 5 év múlva ugyanezt mondhatná el. Dr. Török Pál MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE Központi iroda: l061 Budapest VI. kerület, Liszt Ferenc tér 2. fszt. 3. Postacím: 1368 Budapest, Pf. 186 Honlap: Ügyfélfogadási idő: Kedd-péntek: óráig. Telefon: , telefon+fax: Tisztelt Gyűjtőtársak! Felhívjuk figyelmüket, hogy a MABÉOSZ Székházban minden hónap 3. szombatján, a kisárverésekkel azonos időpontban 9-11 óráig tartunk ügyfélfogadást. Keddi napokon óráig tartanak ügyeletet az iroda dolgozói. MÉE-vezetőség 14 Értesítő 2012/1. szám

15 EGYESÜLETI ÉLET Liszt Ferenc éremkiállítás az Idegennyelvű Könyvtárban A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete közel 60, Liszt Ferenchez kapcsolódó érmet mutatott be 2012 januárjában az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. A könyvtár rendszeresen szervez esti koncerteket és a koncertek előtt zenei tárgyú kiállításokat. Többek között Dr. Lippai József székesfehérvári gyógyszerész Liszt Ferenc életét bemutató bélyegkiállítását is itt láthattuk 2011 decemberében és január elején. A MABÉOSZ tag gyűjtő gyűjteményét először az I. Filprocson mutatta be. Tudtommal a kalocsai Hunfilán is bemutatják gyűjteményét. Eredeti elképzelésem az érem és bélyeg kiállítás összekapcsolása lett volna, de végül csak az éremkiállítást szerveztük meg január 27-e és február 17-e között. A kései kiállítás jelszava: Nálunk még mindig tart a Liszt év. Mintegy 60 érmet állítottunk ki a könyvtár kifogástalan tárlóiban. A kiállítást Baranyi Anna, a Zenetörténeti Múzeum vezetője és dr. Török Pál, a MÉE elnöke nyitotta meg. Baranyi Anna beszédében a bemutatott érmek jelentőségéről beszélt, míg dr. Török Pál arról, hogy Liszt Ferenc a legtöbbet ábrázolt magyar személyiség az éremművészetben. Liszt Ferencről az első érmet, amely a kiállításon is látható volt, 1844-ben, párizsi fellépésének tiszteletére adták ki. Liszt 50 éves művészeti évfordulójára tisztelői egy arany érmet készítettek részére, míg az ezüst változat 60 példányban készült el. Születésé-nek 100. évfordulójára magyar és német mű-vészek készítettek érmeket bronzból, ezüstből ben jelent meg az első magyar Liszt forgalmi pénz, a Liszt 2 pengős, később 1961-ben és 2011-ben adtak ki ezüst és aranypénzt a művész tiszteletére. A soproni helyi pénzen, a ,- Ft-os kékfrankon is Liszt Ferenc portréja szerepel. A évi soproni Érembiennálén a legszebb érem tervezője pénzjutalmat vehetett át a MÉE elnökétől. A díjazott Gáti Gábor szobrászművész köszönetül az Éremgyűjtők Egyesületének ajándékozott egy kiváló Liszt Ferenc bronzérmet, amely a kiállítás meghívójára is rákerült. Értesítő 2012/1. szám 15

16 A kiállításhoz más gyűjtők érmei mellett Soltész Ferenc MÉE tag biztosította a bemutatott érmek döntő részét. A látogatók megtekinthették a jubileumi és alkalmi érmeket, a zeneművek ihlette alkotásokat. Liszt Ferenc numizmatikai emlékét a MÉE keretében működő Éremkedvelők Egylete is intenzíven ápolja. A kiállításról a Kultura.hu internetes televíziós portál is beszámolt. Dr. Lővei György Díjat neveztek el Wáli Istvánról, a prédikátor éremgyűjtőről A Komárom-Esztergom megyei kisebbségek napján első ízben adták át a Wáli István Díjat. A díjat 2011-ben alapította a megyei közgyűlés, az Esztergom-Budapest Főegyházmegye cigány pasztorációval foglalkozó segédpüspöke dr. Székely János kezdeményezésére. Miért is Wáli István a névadó? A cigányok indiai származásának felismerésében úttörő szerepet játszott. A dunaalmási lelkész az 1750-es években a leydeni egyetemen tanult és ott ceyloni diáktársai segítségével ezernél is több, indiai szót gyűjtött össze. A szójegyzékét egy bécsi folyóirat megjelentette és ezt használta fel több kutató a cigányság indiai eredetének bizonyításához. És, mint éremgyűjtő? Numizmatikai tevékenységéről tudjuk, hogy 235 éve írta Almáson (Dunaalmás), a református parókián és 1778-ban adta ki a Római imperátorok tüköre -című munkáját, amely nagy körültekintéssel, rövid és tömör életrajzok formájában mutatja be 248 uralkodó életét, az általuk veretett pénzek segítségével. Ez a numizmatikailag is páratlan mű, hű bemutatója az európai pénzeknek i.e. 90-es évektől 1777-ig, így közel 1850 évet fog át. Tehát felfogható egy, a 18. században született éremgyűjtemény katalógusának is. Wáli István méltán példaképe ma is nemcsak a cigány nyelv kutatóinak de az éremgyűjtőknek is. A jövő évben várhatóan már Wáli portréval készített érmet is kapnak a díjazottak. Vámosi László 16 Értesítő 2012/1. szám

17 Beszámoló a pápai éremgyűjtők kirándulásairól A MÉE Pápai Csoportjában a nagysikerű gyűjtői találkozókon kívül olyan megmozdulásokat is szervezünk, melyek erősítik a közösségi összetartozást. Tagjaink kerek évfordulós születésnapjait rövid felköszöntéssel és koccintással tesszük emlékezetessé, csoportos kirándulásokat is szervezünk május 20-án autóbusszal a Győr megyei Vágon jártunk, a Rába-parti faluban élő két gyűjtőtársunk meghívására. Gyűjtőtársunk, a polgármester vezetésével megnéztük a templomot, a falu szobrait, a közösségi épületeket és a helytörténeti múzeum bőséges falu- és gazdaságtörténeti anyagát, köztük a falu középkori szülöttére, Watthay Ferenc várkapitányra emlékeztető dokumentumokat. Vági kirándulásunkat a Rábaparti Vendéglőben hangulatos és jóízű vacsorával fejeztük be. Ősszel, október 8-án Veszprém megyei érdekességeket kerestünk fel. Először a Nemesvámoshoz tartozó Balácapusztán álltunk meg. Órákat töltöttünk el a római kori villagazdaság ásatási és kiállítási területén. Megcsodáltuk a mozaikpadló-részleteket és a kőtár faragott emlékeit. Sajnos a római kor pénzeiből nagyon keveset láttunk. Várpalotán a török kori végvár sokadik felújítása már befejeződött, így újonnan feltárt részeket és új kiállításokat is mutathattak csoportunknak. Kiemelkedő a magyar népviseleti és katonaviseleti kiállítás bőséges anyaga. Ebéd után felkerestük a Zichy-kastélyba települt Trianon Múzeumot. Történelmi tanulságok levonását vártuk, de csalódást okozott a kirakott tárgyi emlékek sok helyen összekuszált halmaza. Hazafelé megálltunk Sóly falucskában, mert valószínű, hogy temploma hazánk legrégebbi falusi temploma. A kicsiny, de bensőséges templomocskában a tiszteletes-polgármester tartalmas történeti áttekintést nyújtott számunkra a térség múltjáról. Ezután felkapaszkodtunk a Kálvária-dombra, melynek tetején óta magasodik a 13 méter magas, fából kifaragott István kardja, annak emlékére, hogy ezen a környéken győzte le a későbbi I. István királyunk a lázadó Koppány seregét 997-ben. A gazdag élmények hatására elhatároztuk, hogy folytatni fogjuk ismeretszerző kirándulásaink sorát. Lóky György Egyesületünk honlapján naprakész tájékoztatást találnak az egyesületi rendezvényekről, könyvekről, érmekről, emlékpénzekről és árveréseinkről. Értesítő 2012/1. szám 17

18 Rákóczi évfordulós kiállítás A Rákóczi szabadságharc bukásának 300. évfordulójával ért véget a Rákóczi évek évad. Ebből az alkalomból rendezett emlékkiállítást a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Celldömölki Csoportja a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban. Az intézmény galériáján 12 tárlóban megelevenedett a Rákóczi szabadságharcot megelőző időszak, és maga a hősi esemény is. Kiss Gáspár gyűjtőtársunk jóvoltából elénk tárult a Lipót korszak számos dokumentuma, ugyanakkor Döme László gyűjtőtársunk páratlan szépségű képei illusztrálták a kor szellemét és ízlésvilágát. A Rákóczi szellemiségét és emlékét ábrázoló érmeket két tárlóban mutattuk be, további tárlókban a témába vágó bélyegeket és képeslapokat állítottunk ki. Sok csodálója volt a szatmári béke hasonmás példányának és a Rákóczi hazahozatala képeslapsorozatnak, amely Hetényi József gyűjtőtársunk anyagából került bemutatásra. A kiállítás időpontja egybeesett a városban zajló egyéb programokkal (pl. a Kemenesaljai Baráti Kör találkozója) és a helyi iskolák tanítási programjával. Ezért a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár tájékoztatása alapján büszkén mondhatjuk, hogy több mint háromezren nézték meg a kiállítást. Hollósy István A kiállítást megtekinti dr. H. Szabó Lajos (a képen szemben), a Rákóczi Bizottság egykori alelnöke 18 Értesítő 2012/1. szám

19 Retró május elseje Nagysikerű retró hetet rendezett Celldömölkön a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. Kiállításon mutatták be az 50 éve elmúlt mindennapok életét. Korabeli bútorokkal és eszközökkel rendeztek be konyhát és lakószobát, megmutatták a szekrények tartalmát is. A közönség láthatott jellegzetes ruhadarabokat, Kékes televíziót, pletyka rádiót, szódásüveget és szifont, Bambis üveget, horgolt kézimunkákat bútorokon, és még sok minden mást is. A galéria egyik oldalát az éremgyűjtő csoport tagjainak anyagából rendezett kiállítás foglalta el. Egy munkásőrparancsnok és egy rendőr százados ruhájába öltöztetett bábu őrizte a tizenhat tárlóba elhelyezett anyagot. A jelvényeken, érmeken kívül helyet kapott számos korabeli oklevél, szocialista brigád zászló, munkásőr faliszőnyeg is. Külön tárlót kaptak a Magyar Élmunkás jelvények, a Sztahanovista, a Kiváló Dolgozó Kitüntetések, az állami és miniszteri kitüntetések valamint az úttörő és ifjúsági mozgalom relikviái. Az anyagot jól színesítették a kiállított oklevelek és képek. Nagy tetszést aratott az egyik vitrinbe kitett mintegy harminc különféle igazolvány, amelyek egyikére-másikára még az idősebb látogatók sem mind emlékeztek. A kiállítást május elsején 18 órakor nyitották meg. A szabadtéri programot megzavarta az eső, a közönség bevonult a művelődési házba. A megnyitóra szervezett, alkalmi úttörő énekkar előadásához csatlakozva azonnal zengett a házban a Mint a mókus. A retró május elsejére azóta is szívesen emlékeznek a résztvevők. Hollósy István Értesítő 2012/1. szám 19

20 Beszámoló a Nemzetközi Gyűjtőtalálkozóról és a XXV. Szegedi Serlegvacsoráról A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Csongrád Megyei Szervezete az 1879-es szegedi nagy árvíz pusztítására emlékezve március 17-én rendezte meg gyűjtői találkozóját és jubileumi serlegvacsoráját egy egész napos program keretén belül. A már szokásos helyen, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának aulájában 8 órakor kezdődött a nemzetközi numizmatikai és filatéliai cserenap. A börzén a megszokottnál nagyobb számban és értékes csereanyaggal jelentek meg a gyűjtők és érdeklődők. A világos, szellős térnek köszönhetően kellemes körülmények között gyarapíthatták gyűjteményüket a résztvevők. A helyszínen a szegedi Szabó Éremverde egy kamarakiállítás keretében mutatta be legújabb termékeit, a gyönyörűen kivitelezett emlékérmeket. A szegedi éremművészek közül ez alkalommal Fritz Mihály és Kalmár Márton mellett a Munkácsydíjas Tóth Sándor tisztelte meg jelenlétével a börze résztvevőit, kinek életműve keresztmetszetét bemutató albumát a helyszínen megvásárolhatták és dedikáltathatták a gyűjtőtársak. Amint a rendezvény nevében is jelezte a Csongrád Megyei Szervezet, a filatéliai és éremcsere vonzáskörzetét kiterjesztette a környező, határon túli területekre is. Számos résztvevő érkezett Szerbiából, Horvátországból és Romániából is, olyan anyaggal, amiben olyan darabok is akadtak, melyek ritkábban kerülnek a hazai érembörzék asztalaira. Napjainkban már elvárható, hogy a rendezők gondoskodjanak az autóval érkező résztvevők parkolási igényeinek kielégítéséről is. Szeged ebből a szempontból is kiválóra vizsgázott, ezért nem véletlen az évről évre megrendezett börze egyre növekvő népszerűsége. Az apró figyelmességek és a gondos előrelátás olyan, pénzbe igazán nem is kerülő dolgok, melyek kellemes emlékeket ébresztenek, és visszatérésre ösztönzik a gyűjtőtársakat. A belépőjegy árának kifejezetten humánus megállapítása a nem MÉE tagok számára remélhetően azt eredményezi, hogy többen is kedvet kapnak majd a régi pénzek gyűjtéséhez, s tovább gyarapítják majd a Csongrád megyei gyűjtők számát. A program délután 6 órakor folytatódott a szegedi Móra Ferenc Múzeum dísztermében. A gyűjtők és családtagjaik, gyönyörű környezetben, híres festményekkel díszített falak között töltötték az estét. Fogas Ottó, a múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd a Szegedi Kürtkvartett tagjai (Király István, a megyei szervezete tagja, Arany László, Kálmán János és Putnoki Győző kürtművészek) a jubileum alkalmából eljátszották Hein Liebert: Geburtstagmarsch (Születésnapi induló) című művét. Dr. Kiss József Géza, a megyei szervezet elnöke emlékezett a Szegedi Nagyárvízre és az 1848-as Forradalom és Szabadságharc hőseire. Ezt követően Rácz Tibor színművész, (a megyei szervezet tagja) mondta el Petőfi Sándor Föltámadott a tenger c. versét, majd a Kürtkvartett játszott egy zeneszámot. 20 Értesítő 2012/1. szám

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú Életutak elismerése A Gyõr és Vidéke Ipartestület rendes évi közgyûlésén Hujber László téti szobafestõ-mesternek, félévszázados kisipari tevékenysége elismeréséül gyémántkõvel ékesített 50 éves jubileumi

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s

helyet adó kulturális központ éppen a Azegyesületcélultûzteki,hogyazipartörténet ezen tárgyaiból minél többet felkutat, s WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: 213-717, 218-000 Nézzen be hozzánk a Halászi úton! MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI HETILAP 2011.

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás!

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 1. szám 2012. tavasz Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! 2010. évben Karácsony elõtt beszélgettem Nagy Mihály úrral, aki akkor elmondta nekem, hogy amennyiben

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

EGYESÜLETI. Mellékleteink: BFSz KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY

EGYESÜLETI. Mellékleteink: BFSz KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY EGYESÜLETI tükör 2007. évi Mellékleteink: NABE Nádirigó KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY BFSz A TARTALOMBÓL Újévi elnöki köszöntõ, üzenetek, a közgyûlés idõpontja 2008-ban SZERVEZETI ÉLET A 2007. évi fürdõegyesületi

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 18. évfolyam - 4.szám 2010. augusztus hó A TARTALOMBÓL CIVVIH ülés - Valetta Beszámoló Az Europa Nostra 2010-es tanácsülése Isztambulban Az EUROPA NOSTRA

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Nyári zenés esték / 11. oldal /

Nyári zenés esték / 11. oldal / 2007. szeptember 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 9. szám 2007. szeptember Ára: 150 Ft 50 éves a Gyulai ének-zenei tagozata Mágnás Miska / 2. oldal / Nyári zenés esték / 11. oldal / Idősek

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember XVI. évf. 34. szám 2007. szeptember 20. Terjesztői ára: 75 Ft Képviselő-testület: vita a Volánbusz-tarifákról Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Tartalom. JÓ, HA TUDJUK A szeptember-októberben megjelent egyes jogszabályokról (24-25. oldal) A gyulai céhmesterek utódai

Tartalom. JÓ, HA TUDJUK A szeptember-októberben megjelent egyes jogszabályokról (24-25. oldal) A gyulai céhmesterek utódai Tartalom Átalakuló érdekegyeztetés Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) legfontosabb céljaként azt jelölte meg, hogy 2014-ben Magyarország legyen Európa leginkább

Részletesebben

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám Vasvári Újság Vasvár, 2013. április 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám A forradalom emlékére A természet átírta a forgatókönyvet, ám a méltó ünnep nem maradt el Az 1848/49-es forradalom

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben