ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA március. Megjelenik időszakosan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan március 2012/1

2 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete működésének támogatására. Segítse egyesületünk tevékenységének színvonalas fenntartását a magyar egyetemes éremanyag rendszerezése kapcsán kultúránk, hagyományaink megőrzését. A 42 éve működő Magyar Éremgyűjtők Egyesülete küldetését, szakmai tudásának fenntartását segítse elő az szja l%-ának eljuttatásával. Ezt az adóbevallásánál található nyilatkozat kitöltésével, adószámunk megjelölésével teheti meg. Minden Ön által eljuttatott ADÓFORINTOT a költségvetés minimálisan 50%-kal támogat a módosított jogszabály szerint. Kérjük, szóljon rokonainak, ismerőseinek, hogy Ők is erre a célra ajánlják fel adójuk l%-át! Minden az Ön kezében van! Hogyan juttathatja el nyilatkozatát az adóhivatalba? Ha Ön önadózó (vállalkozó), az adóbevallási borítékba kell tennie a lezárt kis borítékot, megjelölve az adóbevallás első oldalán a megfelelő négyzetben, hogy hány rendelkező nyilatkozatot tett: l vagy 2 (azaz civil szervezet, ill. egyház). Ha nem Ön tölti ki adóbevallását, adja át nyilatkozatát munkáltatójának. A munkáltató április 20-ig köteles Öntől átvenni a lezárt borítékban levő nyilatkozatot és azt köteles eljuttatni az adóhivatalhoz. Írja a borítékra nevét, címét és FONTOS! az adóazonosító jelét. Ne feledje a borítékot lezárás után átlósan aláírni! A MÉE adószáma: Értesítő 2012/1. szám

3 TARTALOMJEGYZÉK Jegyzőkönyv 4 Beszámoló 10 Egyesületi élet 15 Rövid hírek, tudósítások 26 XXIV. HÓMAN BÁLINT Numizmatikai Nyári Egyetem 33 MÉE XLII. Vándorgyűlése, Nyíregyháza 35 A központi iroda közleményei 37 Vidéki csoportok adatai 39 MÉE évi rendezvényei 44 Halottaink 50 Meghívó 52 Értesítő 2012/1. szám 3

4 JEGYZŐKÖNYV Felvéve a MABEOSZ hivatalos helyiségében (Bp. Vörösmarty u.65.) november 5-én 10 órakor a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete tisztújító Küldöttközgyűlésén. Jelen vannak: 61 fő küldött a mellékelt jelenléti ív szerint (1 sz. melléklet) MÉE iroda dolgozói: Bakiné Csóka Zsuzsanna és Pásztóy Tamásné Napirendi pontok: 1. Elnöki megnyitó 2. Beszámoló az elmúlt 5 éves időszakról (Dr. Török Pál) 3. A leköszönő vezetőség felmentése. Levezető elnök megválasztása 4. A Jelölő Bizottság javaslatának ismertetése (Soós Ferenc) 5. Az új vezetőség megválasztása 6. A megválasztott új vezetőség bemutatkozása 7. A évi tagdíj összegének megállapítása és jóváhagyása 8. Zárszó (az újonnan megválasztott elnök) 1.sz napirendi pont Dr. Török Pál megnyitotta az ülést, üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy órakor 60 fő küldött volt jelen, a tisztújító küldöttközgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére A jegyzőkönyv hitelesítésére Bakiné Csóka Zsuzsanna Störk Józsefet (Budapest) és Pál Józsefet (Szombathely) kérte fel. Ismertette a jelenlévőkkel a napirendi pontokat. Kérte a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyének, valamint a napirendi pontok elfogadását a jelenlévőktől. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete küldöttei a napirendi pontokat és a jegyzőkönyvezető és a hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták. 2.sz napirendi pont Dr. Török Pál beszámolt az elmúlt 5 éves időszakról. (2.sz melléklet) Kérdezte, hogy van-e hozzászólás a beszámolóhoz? Hozzászólás nem volt. Kérte, hogy fogadják el a beszámolót. 4 Értesítő 2012/1. szám

5 1/2011. sz. tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Dr. Török Pál elnök beszámolóját. 3.sz. napirendi pont Dr. Török Pál a leköszönő elnökség nevében felmentésüket kérte a közgyűléstől. Közölte a közgyűléssel, hogy a október 28-án megválasztott elnökség tisztsége megszűnt. 2/2011.sz. tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangú szavazással a leköszönő vezetőség részére a felmentést megadta. Dr. Török Pál javasolta, hogy a közgyűlés a továbbiakban levezető elnöknek válassza meg Dr. Bódy Lászlót. 3/2011.sz tisztújító küldöttközgyűlési határozat ( november 5.) A közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Dr. Bódy Lászlót levezető elnöknek. Dr. Bódy László üdvözölte a jelenlévőket, mint a közgyűlés további folyamatában résztvevő elnök. Felkérte a Jelölőbizottság elnökét Soós Ferencet, hogy ismertesse az egyesület tisztségviselőire beérkezett javaslatokat. Kovács Ákos soron kívüli hozzászólalásában megköszönte az elnökség és az iroda munkáját. 4.sz napirendi pont Soós Ferenc közölte, hogy a Jelölő Bizottság (Tagjai: Hetényi József, Kádár István, Katona József, Störk József) elvégezte feladatát. Ismertette a bizottság munkáját: részletesen értékelték az írásban beküldött javaslatokat, 39 csoport küldte meg írásban a javaslatát. Olyan személy jöhetett szóba, akinek tagdíja rendben van. Felmerült, hogy a Felügyelő Bizottságban 2 budapesti, és 2 vidéki tag lenne a jó. A Felügyelő Bizottságba a jelöltek közé felvették Nagy Szabolcs miskolci tagot. Ő elfogadta a jelölést. Kérte a közgyűlést, hogy szavazza meg Nagy Szabolcs felvételét a listára. Értesítő 2012/1. szám 5

6 4/2011.sz tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangú szavazással felvette Nagy Szabolcsot (0276 tgsz.) az egyesületben betöltendő tisztségekre javasolt személyek listájára. Dr. Bódy László megállapította, hogy Nagy Szabolcsot felvették a felügyelő bizottsági tagok listájára. Egy személyt azonban ki kell húzni. Soós Ferenc: az egyesületben betöltendő tisztségekre az alábbi személyekre tettek javaslatot: Elnöki funkcióra javasolt személy: Vidéki alelnöki funkcióra javasolt személy: Dr. Török Pál (1448 tgsz.) Vámosi László (0978 tgsz.) Budapesti alelnöki funkcióra javasolt személy: Szilágyi Mihály (0166 tgsz.) Főtitkári funkcióra javasolt személy: Budapesti titkári funkcióra javasolt személy: Kelet-Magyarországi titkári funkcióra javasolt személy: Nyugat- Magyarországi titkári funkcióra javasolt személy: Jogi, és etikai Bizottság elnöki funkciójára javasolt személy: Jogi, és etikai Bizottság tagjainak javasolt személyek: Felügyelő Bizottság elnöki funkciójára javasolt személy: Felügyelő Bizottság tagjainak javasolt személyek: Nagy József (1817 tgsz.) Beszeda Róbert (0004 tgsz.) Hajdu Béla (3872 tgsz.) Dr. Hollósy István (2281 tgsz.) Dr. Lővei György (0169 tgsz.) Berzy Péter (0477 tgsz.) Szőke Péter (11553 tgsz.) Dr. Rokolya Gábor (8703 tgsz.) Dr. Szabó Antal (2822 tgsz. ) Tóth János (4770 tgsz.) Tóth József (2419 tgsz.) Dr. Csanády Károly (9040 tgsz.) Lopatovszki Csaba (8774 tgsz.) Kuszler István (0050 tgsz.) Nagy Szabolcs (0276 tgsz.) 6 Értesítő 2012/1. szám

7 Soós Ferenc megköszönte a bizottság munkáját, és megkérte a jelölőbizottságot, hogy a szavazólapokat állítsa össze. Javasolta, hogy a szavazatok megszámlálását a jelölőbizottság végezze. Megkérdezte, hogy a javasolt személyek ellen van-e valakinek kifogása? A közgyűlésen megjelentek közül senki nem emelt kifogást a javasolt személyek ellen. Közölte, hogy az alapszabály értelmében a Budapesti elnök és a Budapesti titkár automatikusan bekerül az elnökségbe. A Felügyelő Bizottság jelöltjei közül egyet ki kell húzni, mert különben nem érvényes a szavazás. Dr. Bódy László megkérdezte, hogy van-e olyan személy, akit a küldöttek fel kívánnak venni a jelölő listára? A küldöttközgyűlés nem javasolt újabb személyt, akit fel kellene venni a jelölő listára. A Jelölő Bizottság átalakult Szavazatszámláló Bizottsággá. 5/2011.sz tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a javasolt személyek a szavazólapra felkerüljenek. A szavazatok megszámlálásával a jelölőbizottságot bízza meg, amely átalakult szavazatszámláló bizottsággá. 5.sz napirendi pont A szavazatok megszámlálása után átadta a szót a Szavazatszedő Bizottság elnökének, Soós Ferencnek. Soós Ferenc a szavazatszámláló bizottság munkájának befejezése után ismertette a szavazás eredményét. Bejelentette a levezető elnöknek, hogy 60 szavazati jogú tag adta le szavazatát, érvénytelen 9 db szavazat volt. Érvényes 51 db szavazat volt. Elnök: Budapesti alelnök: Vidéki alelnök: Főtitkár: Budapesti titkár: Kelet-Magyarországi titkár: Dr. Török Pál (1448 tgsz.) Szilágyi Mihály (0166 tgsz.) Vámosi László (0978 tgsz.) Nagy József (1817 tgsz.) Beszeda Róbert (0004 tgsz) Hajdu Béla (3872 tgsz.) Értesítő 2012/1. szám 7

8 Nyugat-Magyarországi titkár: Felügyelő Bizottság elnöke: Tagok: Jogi és Etikai Bizottság elnöke: Tagok: Dr. Hollósy István (2281 tgsz.) Tóth János (4770 tgsz.) Tóth József (2419 tgsz.) Dr. Csanádi Károly (9040 tgsz.) Kuszler István (0050 tgsz.) Nagy Szabolcs (0276 tgsz.) Lopatovszki Csaba (8774 tgsz.) Dr. Lővei György (0169 tgsz.) Berzy Péter (0477 tgsz.) Szőke Péter (11553 tgsz.) Dr. Rokolya Gábor (8703 tgsz.) Dr. Szabó Antal (2822 tgsz.) Megállapította, hogy a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének november 5-én megtartott Tisztújító Közgyűlésén az Egyesület Elnöke: Alelnökei: Főtitkár: Jogi és Etikai Bizottság elnöke: Jogi és Etikai Bizottság tagjai: Dr. Török Pál (1448 tgsz., Budapest) Szilágyi Mihály (0166 tgsz., Budapest) Vámosi László (0978 tgsz., Tata) Nagy József (1817 tgsz., Budapest) Dr. Lővei György (0169 tgsz., Budapest) Berzy Péter (0477 tgsz., Kaposvár) Szőke Péter (11553 tgsz., Debrecen ) Dr. Rokolya Gábor (8703 tgsz., Budapest) Dr. Szabó Antal (2822 tgsz., Székesfehérvár) Felügyelő Bizottság elnöke: Tóth János (4770 tgsz., Budapest ) Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Csanády Károly (9040 tgsz., Budapest) Kuszler István (0050 tgsz. Budapest) Nagy Szabolcs (0276 tgsz., Miskolc) Lopatovszki Csaba (8774 tgsz., Salgótarján) tagokat választotta meg. (3.sz melléklet a szavazást összesítő lap) Dr. Bódy László gratulált az új vezetőségnek, jó egészséget és sok sikert kívánt munkájukhoz. Felkérte az új elnököt mondjon néhány szót a közgyűlésnek. 8 Értesítő 2012/1. szám

9 6.sz napirendi pont Dr. Török Pál megköszönte a tagság bizalmát a következő 5 évre. Az elnökség nevében megígérte, hogy munkájukat lelkiismeretesen fogják végezni. A feladatok közül fontosnak tartotta a taglétszámcsökkenés megállítását. 7.sz napirendi pont Dr. Török Pál: A évi tagdíjra a javaslat 6000 Ft volt, ebből a vidéki csoportok 3000 Ft-ot kapnak vissza. Van olyan vidéki csoport, ahol nem elég a visszajáró pénz a tagdíjból az összejöveteli helyük bérleti díjára. Ezek a csoportok támogatást kaphatnak a központtól. Kérte a közgyűlést szavazzon a évi tagdíj összegéről. 6/2011.sz tisztújító küldöttközgyűlési határozat (2011. november 5.) A közgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy a 2012.évi tagdíj összege 6000 Ft lesz. Ebből a vidéki csoportok 3000 Ft-ot kapnak vissza. 8.sz napirendi pont Dr. Török Pál mindenkinek eredményes gyűjtést és kellemes ünnepeket kívánt. Végezetül megköszönte a közgyűlés résztvevőinek az ülésen végzett munkáját, és a közgyűlést bezárta. K.m.f. Dr. Török Pál s.k. elnök Bakiné Csóka Zsuzsanna s.k. jegyzőkönyvvezető Störk József s.k. hitelesítő Pál József s.k. hitelesítő Értesítő 2012/1. szám 9

10 BESZÁMOLÓ a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete közötti működéséről és gazdálkodásáról Az egyesület október 28-án megválasztott elnökségének megbízatása idén lejár. A mai közgyűlés feladata az új tisztségviselők megválasztása. A választás előtt az alábbiakban tájékoztatom a küldötteket az elmúlt 5 év működéséről: Taglétszám: Az egyesület taglétszáma december 31-én 3184, október 30-án 2472 fő volt. A taglétszám az elmúlt 5 évben tehát 712 fővel, 22,4%-kal csökkent. Nagyobb méretű a budapesti csökkenés: 435 fő, kisebb a vidéké: 277 fő. Evvel a vidék/budapest arány az induló 50/50%-ról 54/46 %-ra módosult. A tudatos tagépítő tevékenység eredményeként öt év alatt 582 új tag lépett be, viszont 1294 társunk nem újította meg tagsági viszonyát. Az okok között első helyen szerepel a természetes elöregedés, de szerepet játszik benne az is, hogy egyre több egyéb lehetőség is van a gyűjtemények bővítésére (árverező házak, csomagküldő szolgálatok, internetes keresés, stb.). A beszámolási időszakban csupán egyetlen csoportunk a várpalotai szűnt meg. Tagjainak egy része a veszprémi csoport tagjaként folytatja tovább gyűjtői tevékenységét. Ha csökkenő létszámmal is, de az egyesület 41 csoportja ma is működik. Tagdíj, vagyoni helyzet: Bár költségeink folyamatosan emelkednek, az egyesület az elmúlt 5 évben nem emelt tagdíjat, ez 2007 óta változatlanul 6000 Ft/év. Ami változott: 2011-ben a befizetett tagdíjból az eddigi 2500 Ft helyett 3000 Ft-ot kapnak vissza a csoportok. Köszönhetően a szigorú pénzügyi tervezésnek és költséggazdálkodásnak, az egyesület az elmúlt 5 év mindegyikét pozitív eredménnyel zárta. Az egyesület vagyona 5 év alatt közel megduplázódott: 50 millió Ft-ról 96,8 millió Ft-ra nőtt. Minden évben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz működési költségeink támogatására. 5 év alatt Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk, melyből döntően az összejöveteli helyiségek bérleti díját finanszíroztuk. A személyi jövedelemadók 1%-ból 5 év alatt 1millió 31 ezer Ft átutalás érkezett az egyesülethez. Országos rendezvényeik lebonyolításához több vidéki csoportunk is kapott esetenként önkormányzati támogatást. Rendezvények: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően minden évben megrendeztük az egyesület vándorgyűlését, a Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetemet, és a Mabéosszal közösen a Nemzetközi Numizmatikai és Filatéliai találkozót. A vándorgyűlésnek 2007-ben Dunaújváros, 2008-ban Szeged, 2009-ben Győr, 2010-ben Pécs, 2011-ben Szombathely adott otthont. A Nyári Egyetemek megrendezésére 2007-ben Komáromban, 2008-ban Keszthelyen, 2009-ben Szolnokon, 2010-ben 10 Értesítő 2012/1. szám

11 Baján, 2011-ben Vácon került sor. A Numizmatikai-Filatéliai találkozóknak minden évben Budapest volt a helyszíne ben az egyesület 40 éves jubileumára nagyszabású, 3 hetes éremkiállítást rendeztünk Budapesten a Művészetek Palotájában Művészetek érmeken címmel. A Nemzetközi Bélyegnapok alkalmából pedig a Mabéosz felkérésére Visegrádon, Sopronban és Balatonfüreden rendeztünk éremkiállítást, ahol a helyszínhez kapcsolódóan Mátyás királlyal, Sopronnal és a Balatonnal kapcsolatos éremanyagot mutattunk be nagy sikerrel. Egyesületünk emléktáblát helyezett el 2008-ban Telcs Ede halálának 60. évfordulóján, Budapesten az Alkotás úton, annak a háznak a falán, amelynek helyén a mester műterme állt ben Tatán Niklovits Károly, 2011-ben Szombathelyen Bitnicz Lajos neves numizmatikusok előtt tisztelegtünk emléktáblával. A váci börtön falán pedig Hóman Bálintnak állítottunk emléktáblát ugyancsak 2011-ben. Csoportjainknak több mint a fele évenként megrendezte országos éremgyűjtő találkozóját, számos esetben színvonalas kiállításokkal kiegészítve. Ezekről az eseményekről a helyi médiumok is rendszeresen beszámoltak, kiváló lehetőséget biztosítva annak, hogy hírt adjunk magunkról, hogy szimpatizánsokat és új tagokat szerezzünk. Érem- és könyvkiadás A korábbi hagyományoknak megfelelően 42,5 mm-es emlékérmet adott ki az egyesület mind az öt vándorgyűlés, valamint a 40 éves jubileum alkalmából. Ezen kívül a csoportok kiadásában 22 féle 42,5 mm-es vert érem, és 23 féle egyéb méretű érem jelent meg, melyek részletes felsorolását a melléklet tartalmazza. Az elmúlt 5 évben az egyesület kiadásában megjelent Leányfalusi Károlytól és Nagy Ádámtól A forint-fillér pénzrendszer ((2007), Tóth Jánostól Az ÉKE szerepe a modern magyar éremművészetben (2007), Soltész Ferencnek a magyarországi pápalátogatásokról készült érmek katalógusa (2009), Újszászi Róbertnek a XII. századi magyar rézpénzeket bemutató kötete (2010). Ebben az évben látott napvilágot Soós Ferencnek a Magyar numizmatikusok panteonja c. könyve is. Reprint kiadásban jelentettük meg Lyka Károly: Az érem- és plakettművészet stílusa c. könyvét (2009). Magyarországi érem- és plakettművészet címmel elkészült a Huszár-Procopius katalógus kiegészítése és folytatása is (2011). Évente kétszer jelenik meg az Értesítő és Az érem. Az előbbi elsősorban az aktuális eseményekről, az utóbbi az éremgyűjtéssel kapcsolatos szakmai kérdésekről tájékoztat. Havi-kéthavi rendszerességgel több vidéki csoportunk jelentet meg helyi kiadványt: ezek a Pécsi dénár, a kecskeméti Éremgyűjtők Híradója és a Szegedi Kispénz. Az egyesület anyagi támogatásával jelentek meg a nagykanizsai csoportot, a Dunaújváros numizmatikai emlékeit, az erdélyi pénzverést, az éremgyűjtés történetét Pécsett és Baranyában, valamint Széchényit a magyar éremművészetben bemutató kötetek. Anyagi támogatást kapott az Egyesülettől a Magyar Nemzeti Múzeum Héri Vera: A török ellenes háborúk emlékérmei c. kötet, valamint a Magyar Numizmatikai Társulat a Numizmatikai Közlöny 2009/2010 évi számának megjelentetéséhez. Értesítő 2012/1. szám 11

12 2009-ben és 2011-ben a Szegedi Móra Ferenc Múzeumnak a Numizmatika és a társtudományok c. konferencia megtartásához nyújtottunk támogatást anyagilag és a témában jártas szakelőadók biztosításával is óta a Soproni Érembiennálén a legszebb hagyományos érem alkotóját ismeri el különdíjjal az egyesület. Éremkedvelők Egylete (ÉKE) Külön kell szólnunk az egyesület keretén belül 2005-ben megalakult Éremkedvelők Egylete tevékenységéről, amely az éremművészet iránt érdeklődő tagtársainknak nyújt lehetőséget ismereteik, művészkapcsolataik és gyűjteményük bővítéséhez. Tagjai számára a tagdíj fejében minden évben szigorúan sorszámozott tagilletményérmet bocsát ki, melyet a legkiválóbb magyar éremművészek készítenek ben Lebó Ferenc, 2006-ban Csíkszentmihályi Róbert, 2007-ben Farkas Ferenc, 2008-ban Rónai Attila, 2009-ben Somogyi Tamás, 2010-ben Nagy Lajos Imre, 2011-ben Csóka Zsuzsa a tagilletmény-érem alkotója ben rendkívüli tagilletményéremként Kiss György Lyka Károlyt ábrázoló alkotását is megkapták az egylet tagjai. Az egyesület által rendezett éremkiállítások anyagának nagy része is az ÉKE-tagok gyűjteményéből áll össze. Összejöveteleiket minden hónap első hétfőjén tartják a Magyar Numizmatikai Társulat könyvtárában. MNB emlékpénzek A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékpénzeket éves előjegyzés alapján folyamatosan tudtuk biztosítani egyesületünk tagjai részére. Egyedül a 2010-ben kibocsátott Ft-os emlékpénzből nem tudtuk a teljes igényt kielégíteni, mivel ez az MNB által kibocsátott teljes mennyiséget is meghaladta. Az egyesület részére megszerzett 110-db-ot vidék és Budapest között az aktuális taglétszám arányában osztottuk szét. A csoportokon belüli szétosztással kapcsolatban a csoportok vezetősége saját belátása szerint dönthetett. Sok gyűjtőnek jelent gondot, hogy a nemesfémek árának folyamatos növekedése miatt az emlékpénzek beszerzési ára is növekszik. Ezen próbálunk ha csekély mértékben is azzal segíteni, hogy egyesületünk tagjai a banki kiskereskedelmi ár alatt juthatnak hozzá ezekhez a darabokhoz. Kitüntetések A csoportok javaslata és a közgyűlés jóváhagyása alapján egyesületünk tagjai közül kiemelkedő numizmatikai munkássága és az egyesület érdekében végzett tevékenysége elismeréséül 12 fő kapta meg a Széchényi-jutalomérem I., 18 a II., 31 a III. fokozatát. A jutalomérem arany fokozatával 4 tagtársunkat tüntettük ki. Kiemelkedő szakírói munkásságukért tízen részesültek Unger Emil-jutaloméremben. Éremcsere közvetítések Minden évben két alkalommal rendeztünk nagyárverést, és a nyári szünet kivételével minden hónapban kisárverést. A kisárverések anyagáról sokszorosított, a nagyárve- 12 Értesítő 2012/1. szám

13 résekről nyomdai úton előállított katalógus készült. Ezek egyébként az egyesület honlapján az interneten is megtalálhatók óta az árverések dokumentálása és számlázása számítógépes úton történik, lényegesen meggyorsítva ezzel a megvásárolt tételek kiadását és adóügyi elszámolását. Kapcsolataink Szakmai társszervezetünkkel, a Magyar Numizmatikai Társulattal kapcsolatunk változatlanul rendkívül jó és gyümölcsöző. Közösen szerveztük minden évben a Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetemet. A Társulat biztosít összejöveteli lehetőséget az Éremkedvelők Egyletének. Érvényes igazolvánnyal rendelkező tagjaink térítésmentesen használhatják a Társulat könyvtárát. Egyesületünk számos tagja a Magyar Numizmatikai Társulatnak is tagja. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségétől nemcsak hosszú évek óta béreljük budapesti összejöveteli helyiségünket, hanem a gyűjtés iránti érdeklődés is összeköt bennünket. Közösen rendeztük meg minden év augusztusában a Nemzetközi Numizmatikai és Filatéliai Találkozót, a Nemzetközi Bélyegnapokon pedig az adott történelmi tájegységekhez kapcsolódó érmek kiállításával nemcsak emeltük a rendezvény színvonalát, hanem kiváló lehetőséget is kaptunk önmagunk népszerűsítésére. Ez év eleje óta közösen szerkesztjük a Bélyegvilág c. havonta megjelenő folyóirat 4 oldalas Éremvilág mellékletét. A két legnagyobb numizmatikai gyűjteménnyel rendelkező közintézménnyel, a Magyar Nemzeti Múzeummal és a Magyar Nemzeti Galériával ugyancsak kiváló a kapcsolatunk. Munkatársaik számos esetben segítenek tárgyak beazonosításában, eredetiségük megállapításában. Ezen intézmények vezetői közreműködtek abban is, hogy az ÉKE tagjai mind a Nemzeti Galéria, mind a bécsi Kunsthistorisches Museum éremtárát megtekinthették. A Magyar Pénzverő Zrt-vel nemcsak üzleti kapcsolatunk korrekt, hanem a személyes jó viszony is sokat segít az ingadozó gyűjtői igények rugalmas kielégítésében. Tájékoztatás, irodai munka A Központi Iroda munkáját 2007 és 2010 között 3 fő alkalmazott látta el. A megnövekedett adminisztráció miatt a tavalyi év közepén a létszám egy félállású munkatárssal bővült. Évente két alkalommal az egyesület minden tagja postán megkapja az Értesítő és Az Érem című tájékoztató, ill. szakmai kiadványunkat, valamint az aktuális Éremcsere Közvetítés katalógusát. Az egyesület honlapján naprakész tájékoztatást találhat mindenki az egyesületi rendezvényekről, könyvekről, érmekről, emlékpénzekről és árveréseinkről. A csoportok titkárai részére minden évben regionális értekezletet tartottunk, ahol a jelenlévők tájékoztatást kaptak az aktuális elképzelésekről, feladatokról. Bízunk benne, hogy az ott elhangzottak csakúgy, mint a küldöttgyűlésen hallottak eljutottak a csoportok minden tagjához. Értesítő 2012/1. szám 13

14 Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki bármilyen szinten és bármilyen mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület sikeres 5 évet hagyhat a háta mögött. Úgy érzem, az elmúlt 5 év igazi csapatmunka volt, ahol mindenki tehetségéhez vagy erejéhez mérten tette a dolgát. Örülnék, ha a megválasztandó új vezetőség 5 év múlva ugyanezt mondhatná el. Dr. Török Pál MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE Központi iroda: l061 Budapest VI. kerület, Liszt Ferenc tér 2. fszt. 3. Postacím: 1368 Budapest, Pf. 186 Honlap: Ügyfélfogadási idő: Kedd-péntek: óráig. Telefon: , telefon+fax: Tisztelt Gyűjtőtársak! Felhívjuk figyelmüket, hogy a MABÉOSZ Székházban minden hónap 3. szombatján, a kisárverésekkel azonos időpontban 9-11 óráig tartunk ügyfélfogadást. Keddi napokon óráig tartanak ügyeletet az iroda dolgozói. MÉE-vezetőség 14 Értesítő 2012/1. szám

15 EGYESÜLETI ÉLET Liszt Ferenc éremkiállítás az Idegennyelvű Könyvtárban A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete közel 60, Liszt Ferenchez kapcsolódó érmet mutatott be 2012 januárjában az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. A könyvtár rendszeresen szervez esti koncerteket és a koncertek előtt zenei tárgyú kiállításokat. Többek között Dr. Lippai József székesfehérvári gyógyszerész Liszt Ferenc életét bemutató bélyegkiállítását is itt láthattuk 2011 decemberében és január elején. A MABÉOSZ tag gyűjtő gyűjteményét először az I. Filprocson mutatta be. Tudtommal a kalocsai Hunfilán is bemutatják gyűjteményét. Eredeti elképzelésem az érem és bélyeg kiállítás összekapcsolása lett volna, de végül csak az éremkiállítást szerveztük meg január 27-e és február 17-e között. A kései kiállítás jelszava: Nálunk még mindig tart a Liszt év. Mintegy 60 érmet állítottunk ki a könyvtár kifogástalan tárlóiban. A kiállítást Baranyi Anna, a Zenetörténeti Múzeum vezetője és dr. Török Pál, a MÉE elnöke nyitotta meg. Baranyi Anna beszédében a bemutatott érmek jelentőségéről beszélt, míg dr. Török Pál arról, hogy Liszt Ferenc a legtöbbet ábrázolt magyar személyiség az éremművészetben. Liszt Ferencről az első érmet, amely a kiállításon is látható volt, 1844-ben, párizsi fellépésének tiszteletére adták ki. Liszt 50 éves művészeti évfordulójára tisztelői egy arany érmet készítettek részére, míg az ezüst változat 60 példányban készült el. Születésé-nek 100. évfordulójára magyar és német mű-vészek készítettek érmeket bronzból, ezüstből ben jelent meg az első magyar Liszt forgalmi pénz, a Liszt 2 pengős, később 1961-ben és 2011-ben adtak ki ezüst és aranypénzt a művész tiszteletére. A soproni helyi pénzen, a ,- Ft-os kékfrankon is Liszt Ferenc portréja szerepel. A évi soproni Érembiennálén a legszebb érem tervezője pénzjutalmat vehetett át a MÉE elnökétől. A díjazott Gáti Gábor szobrászművész köszönetül az Éremgyűjtők Egyesületének ajándékozott egy kiváló Liszt Ferenc bronzérmet, amely a kiállítás meghívójára is rákerült. Értesítő 2012/1. szám 15

16 A kiállításhoz más gyűjtők érmei mellett Soltész Ferenc MÉE tag biztosította a bemutatott érmek döntő részét. A látogatók megtekinthették a jubileumi és alkalmi érmeket, a zeneművek ihlette alkotásokat. Liszt Ferenc numizmatikai emlékét a MÉE keretében működő Éremkedvelők Egylete is intenzíven ápolja. A kiállításról a Kultura.hu internetes televíziós portál is beszámolt. Dr. Lővei György Díjat neveztek el Wáli Istvánról, a prédikátor éremgyűjtőről A Komárom-Esztergom megyei kisebbségek napján első ízben adták át a Wáli István Díjat. A díjat 2011-ben alapította a megyei közgyűlés, az Esztergom-Budapest Főegyházmegye cigány pasztorációval foglalkozó segédpüspöke dr. Székely János kezdeményezésére. Miért is Wáli István a névadó? A cigányok indiai származásának felismerésében úttörő szerepet játszott. A dunaalmási lelkész az 1750-es években a leydeni egyetemen tanult és ott ceyloni diáktársai segítségével ezernél is több, indiai szót gyűjtött össze. A szójegyzékét egy bécsi folyóirat megjelentette és ezt használta fel több kutató a cigányság indiai eredetének bizonyításához. És, mint éremgyűjtő? Numizmatikai tevékenységéről tudjuk, hogy 235 éve írta Almáson (Dunaalmás), a református parókián és 1778-ban adta ki a Római imperátorok tüköre -című munkáját, amely nagy körültekintéssel, rövid és tömör életrajzok formájában mutatja be 248 uralkodó életét, az általuk veretett pénzek segítségével. Ez a numizmatikailag is páratlan mű, hű bemutatója az európai pénzeknek i.e. 90-es évektől 1777-ig, így közel 1850 évet fog át. Tehát felfogható egy, a 18. században született éremgyűjtemény katalógusának is. Wáli István méltán példaképe ma is nemcsak a cigány nyelv kutatóinak de az éremgyűjtőknek is. A jövő évben várhatóan már Wáli portréval készített érmet is kapnak a díjazottak. Vámosi László 16 Értesítő 2012/1. szám

17 Beszámoló a pápai éremgyűjtők kirándulásairól A MÉE Pápai Csoportjában a nagysikerű gyűjtői találkozókon kívül olyan megmozdulásokat is szervezünk, melyek erősítik a közösségi összetartozást. Tagjaink kerek évfordulós születésnapjait rövid felköszöntéssel és koccintással tesszük emlékezetessé, csoportos kirándulásokat is szervezünk május 20-án autóbusszal a Győr megyei Vágon jártunk, a Rába-parti faluban élő két gyűjtőtársunk meghívására. Gyűjtőtársunk, a polgármester vezetésével megnéztük a templomot, a falu szobrait, a közösségi épületeket és a helytörténeti múzeum bőséges falu- és gazdaságtörténeti anyagát, köztük a falu középkori szülöttére, Watthay Ferenc várkapitányra emlékeztető dokumentumokat. Vági kirándulásunkat a Rábaparti Vendéglőben hangulatos és jóízű vacsorával fejeztük be. Ősszel, október 8-án Veszprém megyei érdekességeket kerestünk fel. Először a Nemesvámoshoz tartozó Balácapusztán álltunk meg. Órákat töltöttünk el a római kori villagazdaság ásatási és kiállítási területén. Megcsodáltuk a mozaikpadló-részleteket és a kőtár faragott emlékeit. Sajnos a római kor pénzeiből nagyon keveset láttunk. Várpalotán a török kori végvár sokadik felújítása már befejeződött, így újonnan feltárt részeket és új kiállításokat is mutathattak csoportunknak. Kiemelkedő a magyar népviseleti és katonaviseleti kiállítás bőséges anyaga. Ebéd után felkerestük a Zichy-kastélyba települt Trianon Múzeumot. Történelmi tanulságok levonását vártuk, de csalódást okozott a kirakott tárgyi emlékek sok helyen összekuszált halmaza. Hazafelé megálltunk Sóly falucskában, mert valószínű, hogy temploma hazánk legrégebbi falusi temploma. A kicsiny, de bensőséges templomocskában a tiszteletes-polgármester tartalmas történeti áttekintést nyújtott számunkra a térség múltjáról. Ezután felkapaszkodtunk a Kálvária-dombra, melynek tetején óta magasodik a 13 méter magas, fából kifaragott István kardja, annak emlékére, hogy ezen a környéken győzte le a későbbi I. István királyunk a lázadó Koppány seregét 997-ben. A gazdag élmények hatására elhatároztuk, hogy folytatni fogjuk ismeretszerző kirándulásaink sorát. Lóky György Egyesületünk honlapján naprakész tájékoztatást találnak az egyesületi rendezvényekről, könyvekről, érmekről, emlékpénzekről és árveréseinkről. Értesítő 2012/1. szám 17

18 Rákóczi évfordulós kiállítás A Rákóczi szabadságharc bukásának 300. évfordulójával ért véget a Rákóczi évek évad. Ebből az alkalomból rendezett emlékkiállítást a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Celldömölki Csoportja a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban. Az intézmény galériáján 12 tárlóban megelevenedett a Rákóczi szabadságharcot megelőző időszak, és maga a hősi esemény is. Kiss Gáspár gyűjtőtársunk jóvoltából elénk tárult a Lipót korszak számos dokumentuma, ugyanakkor Döme László gyűjtőtársunk páratlan szépségű képei illusztrálták a kor szellemét és ízlésvilágát. A Rákóczi szellemiségét és emlékét ábrázoló érmeket két tárlóban mutattuk be, további tárlókban a témába vágó bélyegeket és képeslapokat állítottunk ki. Sok csodálója volt a szatmári béke hasonmás példányának és a Rákóczi hazahozatala képeslapsorozatnak, amely Hetényi József gyűjtőtársunk anyagából került bemutatásra. A kiállítás időpontja egybeesett a városban zajló egyéb programokkal (pl. a Kemenesaljai Baráti Kör találkozója) és a helyi iskolák tanítási programjával. Ezért a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár tájékoztatása alapján büszkén mondhatjuk, hogy több mint háromezren nézték meg a kiállítást. Hollósy István A kiállítást megtekinti dr. H. Szabó Lajos (a képen szemben), a Rákóczi Bizottság egykori alelnöke 18 Értesítő 2012/1. szám

19 Retró május elseje Nagysikerű retró hetet rendezett Celldömölkön a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár. Kiállításon mutatták be az 50 éve elmúlt mindennapok életét. Korabeli bútorokkal és eszközökkel rendeztek be konyhát és lakószobát, megmutatták a szekrények tartalmát is. A közönség láthatott jellegzetes ruhadarabokat, Kékes televíziót, pletyka rádiót, szódásüveget és szifont, Bambis üveget, horgolt kézimunkákat bútorokon, és még sok minden mást is. A galéria egyik oldalát az éremgyűjtő csoport tagjainak anyagából rendezett kiállítás foglalta el. Egy munkásőrparancsnok és egy rendőr százados ruhájába öltöztetett bábu őrizte a tizenhat tárlóba elhelyezett anyagot. A jelvényeken, érmeken kívül helyet kapott számos korabeli oklevél, szocialista brigád zászló, munkásőr faliszőnyeg is. Külön tárlót kaptak a Magyar Élmunkás jelvények, a Sztahanovista, a Kiváló Dolgozó Kitüntetések, az állami és miniszteri kitüntetések valamint az úttörő és ifjúsági mozgalom relikviái. Az anyagot jól színesítették a kiállított oklevelek és képek. Nagy tetszést aratott az egyik vitrinbe kitett mintegy harminc különféle igazolvány, amelyek egyikére-másikára még az idősebb látogatók sem mind emlékeztek. A kiállítást május elsején 18 órakor nyitották meg. A szabadtéri programot megzavarta az eső, a közönség bevonult a művelődési házba. A megnyitóra szervezett, alkalmi úttörő énekkar előadásához csatlakozva azonnal zengett a házban a Mint a mókus. A retró május elsejére azóta is szívesen emlékeznek a résztvevők. Hollósy István Értesítő 2012/1. szám 19

20 Beszámoló a Nemzetközi Gyűjtőtalálkozóról és a XXV. Szegedi Serlegvacsoráról A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Csongrád Megyei Szervezete az 1879-es szegedi nagy árvíz pusztítására emlékezve március 17-én rendezte meg gyűjtői találkozóját és jubileumi serlegvacsoráját egy egész napos program keretén belül. A már szokásos helyen, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjának aulájában 8 órakor kezdődött a nemzetközi numizmatikai és filatéliai cserenap. A börzén a megszokottnál nagyobb számban és értékes csereanyaggal jelentek meg a gyűjtők és érdeklődők. A világos, szellős térnek köszönhetően kellemes körülmények között gyarapíthatták gyűjteményüket a résztvevők. A helyszínen a szegedi Szabó Éremverde egy kamarakiállítás keretében mutatta be legújabb termékeit, a gyönyörűen kivitelezett emlékérmeket. A szegedi éremművészek közül ez alkalommal Fritz Mihály és Kalmár Márton mellett a Munkácsydíjas Tóth Sándor tisztelte meg jelenlétével a börze résztvevőit, kinek életműve keresztmetszetét bemutató albumát a helyszínen megvásárolhatták és dedikáltathatták a gyűjtőtársak. Amint a rendezvény nevében is jelezte a Csongrád Megyei Szervezet, a filatéliai és éremcsere vonzáskörzetét kiterjesztette a környező, határon túli területekre is. Számos résztvevő érkezett Szerbiából, Horvátországból és Romániából is, olyan anyaggal, amiben olyan darabok is akadtak, melyek ritkábban kerülnek a hazai érembörzék asztalaira. Napjainkban már elvárható, hogy a rendezők gondoskodjanak az autóval érkező résztvevők parkolási igényeinek kielégítéséről is. Szeged ebből a szempontból is kiválóra vizsgázott, ezért nem véletlen az évről évre megrendezett börze egyre növekvő népszerűsége. Az apró figyelmességek és a gondos előrelátás olyan, pénzbe igazán nem is kerülő dolgok, melyek kellemes emlékeket ébresztenek, és visszatérésre ösztönzik a gyűjtőtársakat. A belépőjegy árának kifejezetten humánus megállapítása a nem MÉE tagok számára remélhetően azt eredményezi, hogy többen is kedvet kapnak majd a régi pénzek gyűjtéséhez, s tovább gyarapítják majd a Csongrád megyei gyűjtők számát. A program délután 6 órakor folytatódott a szegedi Móra Ferenc Múzeum dísztermében. A gyűjtők és családtagjaik, gyönyörű környezetben, híres festményekkel díszített falak között töltötték az estét. Fogas Ottó, a múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd a Szegedi Kürtkvartett tagjai (Király István, a megyei szervezete tagja, Arany László, Kálmán János és Putnoki Győző kürtművészek) a jubileum alkalmából eljátszották Hein Liebert: Geburtstagmarsch (Születésnapi induló) című művét. Dr. Kiss József Géza, a megyei szervezet elnöke emlékezett a Szegedi Nagyárvízre és az 1848-as Forradalom és Szabadságharc hőseire. Ezt követően Rácz Tibor színművész, (a megyei szervezet tagja) mondta el Petőfi Sándor Föltámadott a tenger c. versét, majd a Kürtkvartett játszott egy zeneszámot. 20 Értesítő 2012/1. szám

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén

Jegyzőkönyv Készült: MKE Pest Megyei Szervezetének tisztújító közgyűlésén M a g y a r K ö n y v t á r o s o k E g y e s ü l e t e P e s t M e g y e i S z e r v e z e t e 2 0 0 0 S z e n t e n d r e, P á t r i á r k a u t c a 7. w w w. p e m e k s z. h u Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Magyar Perfin Klub a MABÉOSZ szakosztály Közgyűlési jegyzőkönyv Dátum: 2014-03-29 Bp. Vörösmarty u. 65 MABÉOSZ III. em. 302. rendezvényterem, A meghirdetett időpontban 7 fővel határozatképtelen közgyűlés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor

Jegyzőkönyv. a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről. 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor Jegyzőkönyv a Szépítő Egyesület, Szombathely választmányi üléséről 2010. szeptember 15 én 17.00 órakor a Kisfaludy Sándor u.1.sz. II. emeleti helyiségében Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc

JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc JEGYZŐKÖNYV a Fényszaruiak Baráti Egyesületének Közgyűléséről II. 2014. május 23. 17 óra 30 perc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 23-án (péntek) a jászfényszarui Városháza Dísztermében 17 óra

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) A jelen jegyzőkönyv az ECR MAGYARORSZÁG EGYESÜLET (Székhely: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) - a továbbiakban: az Egyesület 2015. május 15. napján megtartott Közgyűléséről

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése

Jegyzőkönyv. Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Jegyzőkönyv Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség /MKSSZ/ Közgyűlése Az ülés helye: Budapest IV ker. Berlini u. 47-49. (volt gyógyszerkutató) Az ülés időpontja: 2014. március 1. 10 óra Ferinc Vince, az

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv

1/4. 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. Levélcím: 2031 Érd, Pf.204 1/4 1/2011. Közgyűlés jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2011. április

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv Közgyűlési jegyzőkönyv mely készült a Monori Borút Egyesület közgyűlésén 2009. november 4 én Monoron a Strázsahegyen Szabó István Gyuláék pincéjében. A közgyűlés 17.30 ra volt meghirdetve, de ekkor még

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015.

VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET VÁLASZTÁSI MENETREND 2014-2015. A KTE soron következő területi és tagozati tisztségviselők választása 2014 őszén, az országos tisztségviselők választása pedig 2015 tavaszán

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 3/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 27. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának

1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 1/2015. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2015.01.15-én megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2014. május 16. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 2013. december 16-án 15.00 órától megtartott, telefonon összehívott ülésén.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 2013. december 16-án 15.00 órától megtartott, telefonon összehívott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 347-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - az 2. számú Mellékletként csatolt jelenléti ívet aláíró személyek. (32 fő + 2 fő vendég )

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: - az 2. számú Mellékletként csatolt jelenléti ívet aláíró személyek. (32 fő + 2 fő vendég ) 1 JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. március 13-án 14:15-i kezdettel a FESTO-AM Gyártó Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 32-34. szám alatti rendezvénytermében a FESTO-AM Sport Egyesület éves rendes taggyűlésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48036-13/2011. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának

2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ. Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2/2014. SZ. EMLÉKEZTETŐ Készült a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiumának 2014.03.19-én megtartott üléséről Az ülés helyszíne: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. január 22-én tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. január 22-én tartott rendkívüli üléséről. Ügyiratszám: 40187/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. január 22-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22.

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Eredeti Módosítási javaslat OK. 6.1. Az Egyesület működésének és Az Egyesület működésének és gazdálkodásának pontosítás

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat

Kelt: Kapostüskevár, 2010. Február 27. szombat Jegyzőkönyv A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről Időpont: 2010. február 27. szombat Helyszín: Egyesületi iroda helyiség, Kapostüskevár MÁV állomás Jelen vannak: Az egyesület tagjai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Magyar Geocaching 2011. október 1-én tartott közgyűléséről. Jelen jegyzőkönyv 2 darab mellékletet tartalmaz: 1. melléklet: a közgyűlés hivatalos meghívója 2. melléklet: jelenléti

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV készült a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) 2006. december 28. napjának 10 órájára meghirdetett, és a Társaság

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár

Jegyzőkönyv. 2./ 2011. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés előterjesztés és elfogadása Ea.: Csontosné Lakatos Gabriella titkár Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 15-17. Web: www.sarreticivilek.hu 06-30/399-7977 Jegyzőkönyv Készült: 2011. 03. 04. (péntek) 15.30 órától megtartott közgyűlésen.

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet)

Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II. emelet) Jegyzőkönyv a DOSz Nyelvtudományi Osztályának alakuló üléséről Ülés időpontja: 2013. 10. 21. 15:00 Ülés helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK A/221-es terme (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A., II.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben