Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek"

Átírás

1

2 Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Autisták Országos Szövetsége 2009

3 Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Harmadik, javított kiadás Kézirat lezárása: június 30. Összeállította: dr. Szilágyiné dr. Erdõs Erika Szaklektor: Õszi Patrícia és Farkas Edit Illusztráció: Saláta Tamás Felelõs kiadó: Autisták Országos Szövetsége Nyomdai munkálatok: Reprográf Nyomdaipari Kft. Nyomdai elôkészítés: Yotta Kft. ISBN

4 ELÔSZÓ NÉHÁNY GONDOLAT A HARMADIK KIADÁSHOZ Kedves Szülôk, Családtagok! Talán már gyanakodtak, talán váratlanul érte Önöket a diagnózis: gyermekük autista. Mi, akik a kiadványt készítettük, magunk is átéltük mindezt. Megdöbbentünk, haragudtunk, sírtunk, kerestük az okokat Ki-ki a maga módján próbált megbirkózni a helyzettel. Egy valami azonban közös volt bennünk: a szorongás, a félelem az új helyzettôl, az ismeretlentôl. Mi lesz most? Hogyan tovább? Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) mint szülôszervezet, e kiadvánnyal segíteni szeretne azoknak a családoknak, akik most ismerkednek az autizmussal. Szeretnénk átadni azokat a tapasztalatokat, információkat, amelyek segítik az elsô lépéseket ezen az új úton. Szeretnénk azonnali és hasznos tudást nyújtani, hogy a késôbbiekben már ne jelentsen gondot, hová forduljanak, hol keressék a megoldást, a feleletet a késôbb felmerülô kérdésekre, problémákra. A kiadványban szereplô adatok, információk részben a szövetség saját adatbázisából, részben az interneten elérhetô, nyilvános adatbázisokból származnak. Igyekeztünk nyomon követni a támogatásokra vonatkozó jogszabályok változását, s ennek alapján frissítettük az erre vonatkozó részeket, valamint bôvítettük az autizmussal foglalkozó könyvek címlistáját is. Nyertes pályázatainknak köszönhetôen az AOSZ tevékenységi köre, szülôsegítô programjai is megtöbbszörözôdtek. Reméljük, kiadványunk eléri célját, haszonnal forgatják majd, de mivel kevés dolog tökéletes az életben, a kiadvány javítására, bôvítésére várjuk esetleges észrevételeiket, javaslataikat, hogy információs csomagunk minél nagyobb segítséget jelenthessen a szülôk, családtagok számára. Észrevételeiket az AOSZ elérhetôségeinek bármelyikén megtehetik, ezeket megtalálják a kiadvány 14. oldalán. Itt szeretnénk megköszönni az adatfrissítésben résztvevô intézmények, elsôsorban a Mitiôk Egyesület segítségét, valamint a diagnosztizáló intézmények és a védônôi hálózat együttmûködését a kiadvány terjesztésében. Az AOSZ vezetôsége 3

5 Tartalomjegyzék Az autizmusról Hasznos tanácsok szülõktõl szülõknek Az Autisták Országos Szövetségérõl Jogok, támogatások, juttatások Diagnózis Oktatás Szociális ellátások Gyermekvédelem Egészségügy Egyéb Civil szervezetek Támogató szolgálatok Diagnosztizáló intézmények Intézmények: korai fejlesztõk, bölcsõdék, óvodák, általános iskolák Terápiák, fejlesztõ módszerek Hasznos szabadidõs tevékenységek, játékok Internetes oldalak, könyvajánló Széplaki Mirjam, Kapronczay Stefánia: Vény nélkül Az autista emberek egészségügyi ellátásáról, szülõknek

6 AZ AUTIZMUSRÓL

7 AZ AUTIZMUSRÓL Az autizmus* az egész személyiséget átható, szaknyelven úgy mondják: pervazív fejlôdési zavar, ami egyáltalán nem ritka állapot, hiszen az újabb vizsgálatok szerint a népesség hat ezrelékét érinti, Magyarországon tehát minimum hatvanezer emberrôl van szó. Bizonyított tény, hogy a zavar kialakulásáért nem felelôsek a szülôk, nem nevelési problémáról vagy érzelmi sérülésrôl van szó. Az autizmus, mai tudásunk szerint, az idegrendszer igen korai, feltehetôen veleszületett ártalmának, illetve genetikai és környezeti hatások kölcsönhatásának következménye. Ugyanilyen fontos megérteni, hogy a gyermek nem felelôs különös viselkedéséért. Az autizmusban érintett gyermekek súlyos tanulási és megértési nehézségekkel küzdenek, még akkor is, ha egyébként jó nyelvi és értelmi képességekkel rendelkeznek, tehát nem szándékosan zárkóznak el a tanulási lehetségektôl és a társas helyzetektôl. Fontos tudni, hogy az autizmussal élô gyermekek nem egyszerûen lassabban, hanem teljesen másképpen fejlôdnek, mint a tipikus gyermekek. A korszerû szemlélet az autizmust spektrumzavarként írja le, ami egy olyan tartomány, ahol a fenti három területet érintô fejlôdési zavar a súlyos esetektôl az egészen enyhe, jól beszélô, kimagasló képességû érintettekig terjed. Az autizmus tünetei, megjelenési formái igen változatosak, az érintett gyermekek nagyon sok szempontból különböznek egymástól, így a segítségadás módja és tartalma is teljesen egyénre szabott. Ez azt is jelenti, hogy senki nem rendelkezik kész recepttel, biztos sikert nyújtó megoldásokkal. A szülôk többféle diagnózissal is találkozhatnak, amelyek egyaránt az autizmusspektrum-zavarok körébe tartoznak: pl. gyermekkori (kanneri) autizmus, Asperger-szindróma, atípusos autizmus. Ezek az elnevezések segítenek pontosabban leírni az autizmus spektrumába tartozó, de nem teljesen azonos állapotokat, a sérülés konkrét következményeit pedig minden egyes gyermek esetében egyénre szabottan kell megfogalmazni. A viselkedés az autizmusban való érintettség súlyosságától, a személyiségtôl, az értelmi képességektôl, az életkortól, valamint az egyéb képességektôl és a környezettôl függ. Az autizmushoz társulhatnak más fejlôdési zavarok (leggyakrabban értelmi sérülés), betegségek is. * Görög szó, jelentése: önmagára irányultság. A konkrét diagnosztikus kategóriákon kívül, gyakran további jelzôket, illetve hasonló jelentésû fogalmakat is használnak az állapot megnevezésére: pl. autisztikus spektrumzavar, pervazív fejlôdési zavar, PDD (az angol pervasive developmental disorder kifejezés rövidítése); ASD (az angol autism spektrum disorder kifejezésbôl származik). Az enyhe vagy nem típusos tüneteket mutató, illetve nagyon jó képességû gyermekek esetében gyakran használják az autisztikus jelzôt. Sokszor a következô magyarázatot kapják a szülôk: Ó, az Ön gyermeke nem küzd autizmussal, csak autisztikus! Nagyon fontos, hogy ezekben az esetekben is meg kell értenünk, miben áll a gyermek mássága, milyen nehézségekkel küzd, és nem hagyhatjuk megfelelô segítség nélkül. Az enyhébb tünetek nem jelentik azt, hogy a gyermek megértés és segítség nélkül is boldogul! AZ AUTIZMUS JELLEGZETES TÜNETEI KISGYERMEKKORBAN A korai felismerés lehetôsége Bár a tünetek általában két-három éves kor elôtt jelentkeznek, az eltérô fejlôdés hátterében rejlô okok felismerése nem egyszerû. Kisdedkorban a viselkedésmintázat gyakran még nem elég határozott a megalapozott diagnózis felállításához. Egyes jellegzetességek együttes megléte már gyanúra adhat okot. Így pl. a szinte már közömbös csecsemô, akinél hiányzik a hangok és a gesztusok utánzása, az örömreakciók ismerôs személyek megjelenésekor. Figyelmeztetô jel lehet, ha a gyermek nem figyel az emberi beszédre, bár a hallássérülés kizárható, vagy ha nem jelenik meg az élménymegosztó viselkedés (pl. nem figyelhetô meg, hogy a gyermek megmutat valamit az édesanyjának, hogy érdeklôdését, örömét megossza). Óvodáskor Az évek múlásával a tünetek változhatnak: enyhülhetnek, de sajnos súlyosbodhatnak is. Egyes tünetek, viselkedések megszûnhetnek, újak jelenhetnek meg. A tünetek általában két- és ötéves kor között a legsúlyosabbak. Jellegzetes tünetek a rugalmas viselkedésszervezés, gondolkodás területén: gyakori, hogy a gyermek óvodáskorban nehezen illeszkedik a csoportba, nem kere- 6

8 AZ AUTIZMUSRÓL si más gyermekek társaságát, nem játszik szívesen társaival. Ha mégis, akkor inkább az ismétlôdô elemeket tartalmazó elfoglaltságok kötik le (vonatok, autók tologatása, kerekeik pörgetése), nem azok, amelyekben a képzeletvilág is szerepet kap. A mesék, játékok, az emberek helyett a térképek, telefonkönyvek, szakácskönyvek, menetrendek állhatnak a gyermek érdeklôdésének középpontjában. A kreatív, rugalmas gondolkodást igénylô problémamegoldás nehézséget jelenthet számára, és nagyobb biztonságban érezheti magát állandó környezetben, ismert tárgyak között, ismétlôdô, rutinszerû cselekvéseket végezve. Sok autizmussal élô gyermeknél láthatjuk, hogy teljesen kétségbeesik, ha a megszokott dolgok megváltoznak. Az azonossághoz való ragaszkodás messze túlmutat a gyermekek megszokott ragaszkodásán pl. a kedvenc játékhoz. Az autizmus a társas viselkedés, a szociális készségek területén is jellegzetes tünetekkel jár. Az autizmusspektrum-zavarral élô gyermekek számára nehézséget jelent a társas kapcsolatok íratlan szabályainak megértése, a kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Vannak, akik zárkózottnak tûnnek, nehéz velük kapcsolatot teremteni, és ôk sem keresik mások társaságát; egyes gyermekek pedig igen passzívak, nagyon ritkán kezdeményeznek, de elfogadják mások kezdeményezését, irányítását. Mások épp ellenkezôleg: furcsa, bizarr módokon, de folyamatosan keresik mások társaságát, de sajnos nem veszik figyelembe a partnerek szempontjait, érdeklôdését. A társas képességek erôsen korlátozott volta a kommunikáció területén is jelentkezik, a kommunikációs kezdeményezésekbôl gyakran hiányzik a kölcsönösség. Elôfordulhat a beszéd teljes hiánya. Jellemzô az egyenetlen vagy megkésett fejlôdés, tartalmilag gyakran nem a helyzethez illôen használt beszéd; az elvont tartalmú fogalmak szó szerinti értelmezése; a beszélgetés során a nem szavakkal, hanem hanglejtéssel, hangsúllyal stb. kifejezett többletjelentés megértésének hiánya, és ezen jelzések használatának nehézsége. Jellegzetes a kommunikációs funkciók (kérés, kérdezés, válaszadás, vélemény, érzelemmegosztás) megjelenésének késése, hiánya. Az autizmus a szenzoros érzékelés és a mozgás területén is jellegzetes tüneteket okozhat. Az autizmussal élô gyermekeknél gyakran elôfordul, hogy a különbözô ingerekre furcsa, számunkra érthetetlen, bizarrnak tûnô reakciókkal válaszolnak: szemforgatás, az ujjak vagy a kéz rázogatása a szem elôtt, kopogtatás, vagy éppen különbözô tárgyak és személyek szagolgatása, nyalogatása. Sokszor megfigyelhetô egyfajta furcsa járás, fej- vagy testtartás. Az autizmus három fejlôdési területen okoz minôségi károsodást: a kommunikációban: mind a szóbeli, mind a nem szóbeli területen (pl. gesztusok, arckifejezések használata és megértése) a társas kapcsolatokban (kapcsolatteremtés másokkal, együttmûködés, beleérzô képesség stb.) a rugalmas viselkedésszervezésben, gondolkodásban (alkalmazkodás, kreativitás) A tünetek általában hároméves kor elôtt jelentkeznek. A külsô ingereknek a szokásostól eltérô érzékelése a fent felsoroltak mellett az érintéssel, fájdalommal, hôvel stb. szemben mutatott túlérzékenység vagy nagyon magas ingerküszöb formájában is megjelenhet. Miközben bármely érzékszerv lehet túlérzékeny, jellemezheti extrém magas tûrôképesség is a gyermeket. Vannak olyan gyermekek is, akik bizonyos ingerekre nagyon érzékenyek, más ingerekre pedig semmiféle reakciót nem mutatnak. A szenzoros reakciók is nagyon egyediek lehetnek. A túl magas ingerküszöb sokszor igen veszélyes: sok gyermek kifejezetten szereti a forró italokat, ételeket, egyesek észre sem vesznek komoly sérüléseket a testükön. Valószínû, hogy az önsértô gyermekek csökkent fájdalomérzettel rendelkeznek. Az autizmusspektrum-zavarral élô gyermekek intellektuális vagy a tanulással kapcsolatos képességei is egyedi mintázatot mutatnak. Kapcsolatuk a külvilággal sajátos, figyelmüket többnyire más területek kötik le, mint a többiekét. Emiatt a világról nyert információik szûkebbek, azokat sajátos szempontjaik szerint, sajátos módon dolgozzák fel. Kutatási eredmények szerint: a térben és idôben állandó, az élô nyelvtôl és szociális közvetítéstôl független, látás útján nyert információk sokkal könnyebben érthetôk és feldolgozhatók az autizmussal élô személyek számára, mint az élô nyelv útján nyújtott információk. Képességeikre jellemzô az egyenetlenség: bizonyos területeken alacsonyabb szintû (jellemzôen a szociális 7

9 AZ AUTIZMUSRÓL megértést kívánó területeken); míg más területeken lehet, hogy kiemelkedô, vagy legalábbis életkornak megfelelô (leginkább az ôt érdeklô témákban: mechanikus memória, számolás, rajzolás, zene). A különleges képességek akár a zsenialitásig is terjedhetnek, de rendszerint a személy érdeklôdését a világból kizárólag ez köti le, csak erre összpontosít. Az autizmus nem betegség, hanem az egész életen át fennmaradó állapot, így az autizmussal élô kisgyermek autizmussal élô felnôtté válik. Bár a tudomány jelenlegi állása szerint az autizmus sajnos nem gyógyítható, a megfelelô idôben elkezdett, speciális fejlesztéssel, terápiával nagyon komoly fejlôdés, állapotjavulás érhetô el. Míg a korán megkezdett fejlesztés fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni, az autizmussal élô ember egész életében képes a fejlôdésre, elôrelépésre, tehát soha nem késô megértenünk és elfogadnunk autizmussal élô családtagunk gondolkodásmódját és igényeit. * Itt mondunk köszönetet Ôszi Tamásnénak, Patríciának, aki segített abban, hogy kiadványunk autizmusról szóló része minél közérthetôbb és informatívabb legyen. 8

10 HASZNOS TANÁCSOK SZÜLÕKTÕL SZÜLÕKNEK

11 HASZNOS TANÁCSOK SZÜLÕKTÕL, AKIK MÁR ÁTESTEK MINDEZEN SZÜLÕKNEK, AKIK MÁR SOK MINDENT ELKERÜLHETNEK Gondolkoztunk: tegezve vagy magázva írjuk le mindezt. A tegezés mellett döntöttünk, és talán nem kell magyarázni, miért: mi is szívesen vettük volna évekkel ezelõtt, ha olyan szülõktõl kapunk tanácsokat, akik már átestek azon, amivel mi akkor szembesültünk: gyermekünk autizmus diagnózisával. Ne vádold magad! Az autizmus nem a Te hibád! Az autizmus kiváltó oka még ismeretlen, de az egészen biztos, hogy a gyermek nem a rossz neveléstõl autista. Ne keresd a felelõst gyermeked állapotáért. Ez rengeteg energiát emészt fel, amire a gyermekednek és neked is szükséged van! A gyermeked egyedülálló, a világban nem találsz hozzá hasonlót. Figyeld, tanulj tõle: róla és rólad! Így Te fogod Õt a legjobban ismerni. Nem elhanyagolható eredményként többet tudsz meg magadról is. Engedd meg magadnak a rossz napokat, csak ne hagyd, hogy belesüllyedj! Igen, van, hogy dühös vagy, kétségbeesett vagy. Ez teljesen normális. Ne vádold magad miatta. Mindent kibírsz, és mindent meg tudsz oldani, de keresd a segítséget, vond be a gyermekeddel kapcsolatos teendõkbe a családtagokat, barátokat! Nem vagy egyedül. Hazánkban több ezer család nevel autista gyermeket. Sokan járnak ugyanabban a cipõben. Keresd a társaságukat, hiszen sokszor egymásnak tudtok a legtöbbet segíteni. Keresd a kapcsolatot a hozzád hasonló helyzetû szülõkkel! Sok hasznos tanácsot, tippet kaphatsz és láthatod: van, akinek még nálad is sokkal nehezebb. Tanulj meg örülni a legkisebb eredménynek is, az ilyenekbõl lesznek a nagyok! Légy kitartó és következetes! Mérd fel az energiádat a nap elején, és csak annyit vállalj el, amit biztosan végig tudsz csinálni, és azt tedd is meg! Az a leghatékonyabb terápia, ami a Te gyermeked igényeinek leginkább megfelel, amire a legjobban reagál, és amit Te is szívvel-lélekkel támogatni tudsz. Beszélj gyermekedhez akkor is, ha úgy tûnik, bezárult a saját világába és nem figyel rád. Rövid, egyszerû és egyértelmû mondatokat használj! Nem csak neked kell alkalmazkodni gyermeked igényeihez. A lehetõségeihez képest neki is meg kell tanulnia alkalmazkodni a Te szükségleteidhez. Ne sajnáld autista gyermekedet, inkább segítsd, hogy minél önállóbb legyen. Egy napon nagy szüksége lesz rá. Ne habozz segítséget kérni szakembertõl, igyekezz olyat találni, akiben megbízol, és akit a gyermeked is elfogad. Õ lesz a legjobb társad az elõtted álló feladatokhoz. Mielõtt kiborulsz, jussanak eszedbe autista fiam szavai: Ha nem tudsz engem elviselni, gondolj az életemre egy olyan testben, amely egyáltalán nem engedelmeskedik nekem. Ne azon dolgozz, hogy legyõzd az autizmust. Elõbb fáradozz egy olyan világ megteremtésén, amelyben autistaként is boldogan lehet élni. Tudd, hogy kommunikációban akadályozott, társtalan gyermeked úgy vágyik a megértésre, az elfogadásra, vágyai teljesülésére, szorongásai oldására, a társaságra, mint a vak ember a látásra, a siket a hallásra. Ne múljon el nap olyan óra nélkül, amikor csak rá figyelsz, amikor csak az övé vagy, amikor érzi, hogy te vagy számára a legfontosabb a világon. 10

12 HASZNOS TANÁCSOK Tudd azt is, hogy az autisták szíved legmélyére látnak. Ha békesség van a szívedben, csak akkor tudod gyermekedet megnyugtatni. Kétségbeesésed, szorongásod átragad rá, amitõl még idegesebb leszel, és a kialakuló ördögi kör mindkettõtöket lehúzza. Ha szerencséd van, jön valaki, aki nyugalmával megmenti a helyzetet. Ha egyedül vagy, és tudsz hinni, akkor a hited, az ima is segíthet. A gyógyszer csak végsõ estben, átmenetileg lehet megoldás, azon légy, hogy megszabaduljatok tõle. Mindig van esélyed az újrakezdéshez. A szeretet figyelem. Az autista gyermek ajándéka, hogy megtanulsz majd nagyon figyelni és nagyon szeretni. Viselkedése minden rezdülését fogod érezni és érteni. Fontos, hogy ne élj vissza kivételes helyzeteddel, legyél partner olyan kommunikáció megtanításában, aminek segítségével gyermekedet mások is megértik. Nehéz úton jársz, de ezen az úton olyan segítõkész, erõs és jó emberekkel fogsz találkozni, akikkel sohasem találkoztál volna, ha nem ezen az úton indulsz el. Egyszer olvastam valamit, ami nekem sokat segített: Mindig is szerettem volna megnézni Párizst. Egyszer az összes barátom és ismerõsöm elutazott. Mind Párizsba mentek. Azt gondoltam az én jegyem is oda szól, de én Amszterdamba érkeztem Párizs helyett. Nem ide vágytam, de végül elkezdtem körülnézni. Rendben, Amszterdam nem ugyanolyan, mint Párizs, sõt egészen más, de ugyanolyan egyedi és a maga módján szép. Fogadd el a helyzeted, fogadd el a gyermeked és fogadd el önmagad. Azután elindulhatsz Jó utat! 11

13 AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉRÕL

14 AOSZ Az Autisták Országos Szövetségét (AOSZ) szülõk alapították 1988-ban, Autisták Érdekvédelmi Egyesülete néven. Az autizmus területén ez Magyarország egyetlen ernyõszervezete: 54 tagszervezet és több mint 800 magánszemély a tagja, tagjainak száma dinamikusan nõ. TEVÉKENYSÉGEINK INFORMÁCIÓ Információs ügyelet: telefonos információnyújtás: H Cs: , P: között. Kékszám (helyi tarifával hívható): (06 40) Elhelyezési, ellátási kérdések Jogosultságokkal, ellátásokkal kapcsolatos információk Intézmények elérhetõségei Általános kérdések Jogsegélyszolgálat jogi kérdésekben ügyvéd vezetésével Kommunikációs kártyák nyomtatása gyógypedagógus segítségével (elõzetes egyeztetés alapján) Honlap: Az ország legnagyobb közösségi portálja autizmus területén. Autizmussal kapcsolatos hírek Események, rendezvények, aktualitások Érdekvédelem aktuális érdekvédelmi ügyek Országos programok, projektek Online elérhetõ Esõember-folyóirat AOSZ-tagszervezetek elérhetõségei Fórumok szülõk és érdeklõdõk részére Online adatbázis: weboldal a legnagyobb adatbázis a hazai autizmus területén. Intézmények, szakemberek, szervezetek címei, telefonszámai Jogszabályok, jogi információk Hivatalok, hatóságok elérhetõségei Terápiák, módszerek leírása Nemzetközi szervezetek címei Folyamatos adatfrissítés Esõember: az egyetlen folyóirat Magyarországon az autizmus területén. Megjelenik negyedévente, 1000 példányban. autizmussal kapcsolatos hírek az egész országból tanulmányok fordításai, külföldi beszámolók szülõi beszámolók intézmények, szervezetek bemutatkozása érdekvédelmi ügyek, programok leírása minden, ami érdekes lehet Havi Hírlevél: hírek, információk, aktualitások. Havonta: 400 fõnek postán, közel ezer fõnek és 54 tagszervezetnek pedig en küldjük. Szülõsegítõ kiadványok: Iránytû: Úticsomag frissen diagnosztizált autista gyermekek szüleinek információk a legfontosabb ellátásokról, intézményekrõl, jogosultságokról stb. Intézménylista, terápiák leírása, gyermekkort érintõ gyakori kérdések és válaszok. Faragó Ferenc: Auti kisszótár kéziszótár szülõknek olyan idegen szavak magyarázatával, amelyeket gyakran hallanak autista gyermekükkel kapcsolatban, de nincs mindig alkalmuk megkérdezni, mit is jelentenek. Kiadványok mindenkinek: Mi az autizmus? a szórólap röviden, érthetõen ismerteti a legfontosabb tudnivalókat az autizmusról. Olga Bogdashina: Valódi színek Érzékelés és észlelés az autizmus spektrumzavarokban (a GeoBook Kiadóval közös kiadvány). Széplaki Mirjam Kapronczay Stefánia: Vény nélkül az autista emberek egészségügyi ellátásáról, szülõknek. ÉRDEKVÉDELEM Rendszeres kapcsolattartás: Szakminisztériumokkal: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium. Szakhatóságokkal: Civil Mûhely, az Országgyûlési Biztos Hivatala. Részt veszünk a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT), az Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT) és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (FSZK) munkájában. 14

15 AOSZ Társszervezetekkel: szakértõi teamek, munkacsoportok szervezése az autizmus területéhez kapcsolódó különbözõ feladatok megoldására, javaslatok kidolgozására. Konferenciákon, rendezvényeken munkabizottságokban képviseljük az autista és a fogyatékos emberek és családjuk érdekeit. Sajtómegjelenések: szükség esetén a sajtóhoz fordulunk az autizmussal élõ emberekkel kapcsolatos problémák megismertetésére, országos jelentõségû ügyekben nyílt leveleket, felhívásokat teszünk közzé. PROJEKTEK Fogódzó Szülõképzési program Kétnapos szülõképzés azoknak, akiknek gyermeke nemrég kapott diagnózist, vagy még nem vett részt szülõképzésen. Autizmusról szóló alapismeretek, szülõktõl szülõknek adott praktikus tanácsok, érdekvédelmi alapok elsajátítása. A képzést szakember szülõ páros vezeti. A képzés megrendelésérõl az AOSZ elérhetõségein érdeklõdhet. Országos Autizmus Kutatás (2009) Országos felmérés az autizmussal élõk demográfiai jellemzõirõl, helyzetérõl, az õket nevelõ családok problémáiról. A kutatás részletes eredményei 2010 elejétõl lesznek nyilvánosak. Országos Autizmus Stratégia Az autizmusspektrum-zavarral élõ embereket érintõ intézményrendszer fejlesztési terve. ESÕ-ERNYÕ program Az AOSZ a Norvég Civil Támogatás Alap finanszírozásával országosan hat civil szervezetet megerõsít; az új regionális hálózat hatékonyabbá teszi majd az információk áramlását a családok és a szervezetek között. Szexualitás, párkapcsolatok, autizmus szülõ- és szakembertréning A szülõk és a szakemberek ismereteinek bõvítése: az autizmusspektrum-zavarral élõ emberek hormonális fejlõdésével összefüggõ viselkedésváltozások, a szexuális érés és következményeinek modern megközelítése a lehetõségek, szükségletek, eszközök és módszerek tekintetében. EGYÉB Autizmus Napja címmel minden év õszén konferenciát tartunk, amelyen a szülõket és a szakmát érdeklõ kérdésekkel foglalkozunk. Majorság-háló: e néven azokat a szervezeteket fogjuk össze, amelyek autista majorsági ellátást, vagy ahhoz közelítõ lakhatást és foglalkoztatást nyújtanak. (Bõvebben: Autism Europe (AE): az európai ernyõszervezetnek 2004 óta az AOSZ is tagja tól Szilvásy Zsuzsannát, mint az AOSZ delegáltját, elnökségi tagjának választotta az AE (www.autismeurope.org/portal). 15

16 JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

17 JOGOK, TÁMOGATÁSOK... Ebben a fejezetben, a diagnózis felállítása és az errõl szóló igazolás kiállítása után, az azonnal igénybe vehetõ ellátásokról, a szülõket, gyermekeket megilletõ jogokról adunk tájékoztatást, elsõsorban az autistákra koncentrálva. Érdemes a késõbbiekben a megadott jogszabályokat alaposabban áttanulmányozni. Természetesen az, hogy valami azonnal jár/járhat, nem jelenti azt, hogy nem kell, sokszor bizony nem is kevés idõt eltölteni az ügyintézéssel. Ez évben is történtek/történnek változások, átalakítások a jogi szabályozásban. Mivel az információs kiadvány összeállítását valamikor be kellett fejezni, kérjük: kísérje figyelemmel az alábbi területeken jelentkezõ változásokat a médiában, újságokban, a honlapon, illetve a szövetség honlapjain, vagy érdeklõdjön a szövetség telefonszámán. 1. DIAGNÓZIS 2. OKTATÁS 3. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4. GYERMEKVÉDELEM 5. EGÉSZSÉGÜGY 6. EGYÉB 1. DIAGNÓZIS 1 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY VIZSGÁLATA, MEGÁLLAPÍTÁSA Az országos szakértõi és rehabilitációs feladatok: a hallás-, értelem- és személyiségvizsgálat, a látás-, értelem- és személyiségvizsgálat, a mozgás-, értelem- és személyiségvizsgálat, a beszéd-, értelem- és személyiségvizsgálat. Hol és hogyan kell diagnosztizálásra jelentkezni? Orvosi diagnózist gyermekpszichiáter szakorvos adhat. Elsõ lépésként keresse fel a házi gyermekorvost és kérjen beutalót a területi gyermekpszichiátriai ambulanciára. Az illetékes szakértõi bizottságok (a fõvárosban és minden megyében mûködik tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság), a Vadaskert Alapítvány, az Autizmus Alapítvány és a Korai Fejlesztõ Központ telefonos egyeztetés után, beutaló nélkül fogadják a gyermekeket. Köteles vagyok-e elvinni a gyermekemet vizsgálatra, ha a közoktatási intézmény ezt kéri a bizottságtól? A gyermek, tanuló érdekében a jegyzõ kötelezheti a szülõt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértõi vizsgálaton, illetve a szakértõi vélemény alapján gyermekét a megfelelõ nevelési-oktatási intézménybe írassa be. A fõvárosi, megyei tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság feladatai: az értelmi fogyatékosság megállapítása vagy kizárása, az autizmus megállapítása vagy kizárása gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvosi vizsgálat lefolytatásával, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ vagy vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességének megállapítása vagy kizárása gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvosi vagy gyermekneurológiai szakorvosi vizsgálat lefolytatásával. Az utóbbi feladatok között ellátható a beszéd-, értelem-, személyiség vizsgálata, ha a megyei önkormányzat a feladat ellátását vállalja. A tünetek értelmezését orvos, pszichológus és gyógypedagógus végzi a szükségletek meghatározása céljából. A szülõ bármikor kérheti a szakértõi vélemény elkészítését, de a közoktatási intézmény, egyéb családvédelmi intézmény és a gyámhatóság bármikor javasolhatja a szülõnek, hogy gyermekével jelenjen meg szakértõi vizsgálaton. Javaslatával egyidejûleg köteles a szülõt tájékoztatni a vizsgálatok eredményei alapján a lehetséges következményekrõl, a vizsgálattal és annak megállapításaival kapcsolatos jogairól. A szakértõi vizsgálat idõpontját a szakértõi és rehabilitációs bizottság határozza meg, és errõl, valamint a vizsgálat helyérõl a szülõt legalább nyolc nappal elõbb értesíti. A szakértõi vizsgálat megkezdéséhez kivéve ha a szülõ ismeretlen helyen tartózkodik, vagy megjelenése tartósan akadályba ütközik a szülõ jelenléte szükséges. A vizsgálatban a szülõ köteles közremûködni, jo- 18

18 JOGOK, TÁMOGATÁSOK... gosult a vizsgálaton annak zavarása nélkül mindvégig jelen lenni. A szakértõi és rehabilitációs bizottság tájékoztatja a szülõt azokról a lehetõségekrõl, amelyek alapján gyermeke a korai fejlesztésben és gondozásban részt vehet, tankötelezettségének, illetve a fejlesztõ felkészítésének eleget tehet. A kijelölt intézményt a szülõ választja ki a szakértõi és rehabilitációs bizottság által javasolt intézmények közül. A szakértõi véleményben foglaltakat a szülõvel ismertetni kell, és a szakértõi vélemény egy példányát át kell neki adni, vagy el kell küldeni. Az ismertetés során fel kell hívni a szülõ figyelmét arra, hogy a szakértõi véleményben foglaltak végrehajtására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az abban foglaltakkal egyetért, és egyetértését aláírásával igazolja. Köteles vagyok-e elfogadni a szakértõi bizottság véleményét? A szakértõi véleményben foglaltak végrehajtására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az abban foglaltakkal a szülõ egyetért, és egyetértését aláírásával igazolja. A szülõ fellebbezéssel kezdeményezheti a szakértõi véleményben foglaltak megváltoztatását. 2. OKTATÁS 2 A közoktatási törvény összefoglalóan sajátos nevelési igényûnek nevezi azt a gyermeket, tanulót, aki a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd: 121. (1) 29. EGYENLÕ BÁNÁSMÓD A KÖZOKTATÁSBAN: 4/A (2) Az egyenlõ bánásmód követelménye alapján a közoktatásban minden gyermeknek, tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben levõ más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban. TANKÖTELEZETTSÉG: 6. (3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényû tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti. A gyermekek, a tanulók és a szülõk jogai A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetõleg nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenõidõ, szabadidõ, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetõség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelõen alakítsák ki: 10. (1). Joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelõ megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért: 10. (3) f) pont. A szülõt megilleti a nevelési, illetõleg nevelési-oktatási intézmény (óvoda, iskola, kollégium) szabad megválasztásának joga. A szülõ joga, hogy a sajátos nevelési igényû gyermek lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén, a polgármester segítségét kérje ahhoz, hogy gyermeke óvodai, iskolai neveléséhez-oktatásához szükséges feltételeket a településen megteremtsék: 13. (5). A gyermek, tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes polgármester a tankötelezettség ideje alatt segítséget nyújt a szülõnek gyermeke iskolai elhelyezéséhez és utaztatásához, ha a településen nem mûködik a tankötelezettség végéig nevelõ és oktató iskola: 91. (7). A lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat megtéríti a kötelezõ felvételt biztosító óvodába, illetve iskolába való utazás költségeit, továbbá szükség esetén gondoskodik kísérõ személyrõl a gyermek, tanuló részére, ha az óvoda, iskola a településen kívül található, és az óvodába, iskolába való utaztatást az önkormányzat nem biztosítja: 91. (9). Ha a gyermeket a kijelölt nevelési-oktatási intézmény nem tudja felvenni, a szakértõi véleményt adó intézmény megkísérel másik, a sajátos neveléshez és okta- 19

19 JOGOK, TÁMOGATÁSOK... táshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ nevelési-oktatási intézményt találni. Ha így sem oldható meg a gyermek elhelyezése, a szakértõi véleményt adó intézmény meghatározza: a gyermek milyen módon kapcsolódhat be a nevelésbe és az oktatásba, és a gyermeket elõjegyzésbe veszi mindaddig, ameddig felvételét nem sikerül megoldani: 30. (5). Mit tehetek, ha egyetlen közoktatási intézmény sem fogadja autista gyermekemet? Ha az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás a többi gyermekkel, tanulóval azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban azért nem szervezhetõ meg, mert az intézményi jegyzékben nincsen megfelelõ óvoda, iskola, a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleményét megküldi a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes községi, városi, megyei jogú városi, fõvárosi kerületi önkormányzat polgármesterének. A polgármester intézkedik, hogy a megfelelõ nevelési-oktatási intézmény rendelkezésére álljon, továbbá szükség esetén megkeresi a fõvárosi, megyei fõjegyzõt, hogy biztosítsa a közoktatási törvény 88. -ának (1) bekezdésében szabályozott megyei, fõvárosi fejlesztési tervben foglaltak szerint az utazó szakember hálózatból a szükséges gyógypedagógust (terapeutát), vagy más szakembert. A polgármester harminc napon belül tájékoztatja intézkedésérõl a szakértõi és rehabilitációs bizottságot. [14/1994. (VI. 24.) MKM. rend.] Végsõ esetben az Oktatási Hivatalhoz és az Egyenlõ Bánásmód Hatósághoz lehet fordulni. PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK: A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztõ és gondozó központ tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság, valamint az országos szakértõi és rehabilitációs tevékenységet végzõ bizottság nevelési tanácsadó (21. ). A szülõ és a pedagógus nevelõ munkáját és a nevelésioktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztõ felkészítés tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos szakértõi és rehabilitációs tevékenység; nevelési tanácsadás logopédiai ellátás továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; konduktív pedagógiai ellátás gyógytestnevelés (34. ). A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a sajátos nevelési igény megállapításának idõpontjától kezdõdõen, a gyermek korai fejlesztése és gondozása a szülõ bevonásával, és tanácsadás nyújtása a szülõnek. Ha a gyermek már a harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe: 35. (1). A fejlesztõ felkészítés feladata, hogy azoknak a gyermekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési igényük miatt nem tudják teljesíteni, biztosítsa a fejlõdésükhöz szükséges felkészítést a szülõ bevonásával, a szülõ részére tanácsadás nyújtásával: 35. (2). A tanulási képességet vizsgáló szakértõi bizottságok tevékenységérõl részletesen tájékozódhat a kiadvány Diagnosztizáló intézmények c. fejezetében. A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek fejlesztõ foglalkoztatása a pedagógus és a szülõ bevonásával. E feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támogatja a pedagógus nevelõ és oktató munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást. Feladatai során figyelembe kell hogy vegye a gyermek egyéni adottságát, fejlettségét, képességét, tehetségét, fejlõdésének ütemét, hátrányos helyzetét. A nevelési tanácsadás segítségét kérheti a szülõ, továbbá a szülõ egyetértésével az óvoda, az iskola és a kollégium: 35. (4). A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, a beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelõzése és gyógyítása: 35. (5). A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányult- 20

20 JOGOK, TÁMOGATÁSOK... ságának szakszerû vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása: 35. (6). A konduktív pedagógiai szakszolgálat feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása: 35. (7). A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szûrõvizsgálat gyógyvagy könnyített testnevelésre utalja: 35. (8) KORAI FEJLESZTÉS 3 A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, illetõleg csoportfoglalkozás keretében (legfeljebb 3-5 gyermekbõl áll) valósítható meg. Egyéni foglalkozás esetén a gyermek: a) 0 3 éves kora között legalább heti két órát, b) 3 5 éves kora között legalább heti négy órát kell biztosítani. Csoportfoglalkozás esetén a gyermek: a) 0 3 éves kora között legalább heti négy órát, b) 3 5 éves kora között legalább heti hat órát kell biztosítani. A korai fejlesztés és gondozás feladatait egy fejlesztési évre készített egyéni fejlesztési terv alapján kell végezni, a feladatok megvalósításában a szülõ közremûködhet. A gyermek fejlõdését a gyógypedagógus, a konduktor a fejlesztési év végén értékeli. Az értékelési lap egyegy példányát meg kell küldeni a szakértõi és rehabilitációs bizottságnak, illetve a szülõnek, egy példánya az intézménynél marad. Hol találok korai fejlesztést autista gyermekem számára? A korai fejlesztés és gondozás megvalósulhat gyógypedagógiai szolgáltató központban, utazó gyógypedagógussal otthoni ellátás keretében, korai fejlesztõkben és egyesített módszertani intézményekben (lásd a kiadvány Intézmények c. fejezetében). A szakértõi és rehabilitációs bizottságnak évente legfeljebb egy alkalommal el kell végezni a gyermek felülvizsgálatát, ha azt a szülõ vagy a korai fejlesztés és gondozás feladataiban részt vevõ intézmény kezdeményezi BÖLCSÕDE 4 A bölcsõde a családban nevelkedõ 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerû gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követõ augusztus 31-éig nevelhetõ és gondozható a bölcsõdében. A bölcsõde, az alapellátáson túl, szolgáltatásként speciális tanácsadással, idõszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel mûködtetésével, vagy más, gyermeknevelést segítõ szolgáltatásokkal támogathatja a családokat. A bölcsõdei ellátás keretében, a tanulási képességet vizsgáló és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig a fejlõdését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztõ felkészítésben vehet részt. A fogyatékos gyermek habilitációs céllal abban az esetben vehetõ fel, ha a gondozás során nem veszélyezteti sem maga, sem társai testi épségét. Fogyatékos gyermeket bölcsõdébe próbaidõvel lehet felvenni, amelynek legrövidebb idõtartama egy hónap. A próbaidõ letelte után a gyermekkel közvetlenül foglalkozó szakmai csoport (orvos, gyógypedagógus, gondozónõ) együttes véleményének figyelembevételével kell dönteni a gyermek további gondozásáról. Elutasítás esetén a gyermeket, további korai fejlesztése érdekében, a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottsághoz kell irányítani. A felvételt a gyermek habilitációját segítõ szakember és a szakértõi bizottság is kezdeményezheti, ha a bölcsõdében a korai fejlesztés megszervezhetõ. Biztosítani kell a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit. Elhelyezése történhet integráltan (legfeljebb 8 gyermek gondozható) vagy speciális bölcsõdei csoportban (legfeljebb 6 gyermek gondozható). Utóbbi esetben a gyermekek állapotától függõen kell meghatározni az egy gondozó által ellátható gyermeklétszámot, ez azonban gondozónként három gyermeknél több nem lehet. 21

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48 46 5. Oktatás* Tartalomjegyzék A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései 46 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései 48 A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS Jegyzet I. A bölcsödei ellátás A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenysége keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A legfontosabb feladata,

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT SÜNIVÁR BÖLCSŐDE TAKSONY, FŐ U.83. Telefon/Fax:06-24/478-055 E-mail: bolcsode@taksony.hu FELVÉTELI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Taksony Nagyközség Önkormányzat Fenntartó Készítette: Mojzes Zsuzsanna bölcsődevezető

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Gyermekgondozási támogatások GYES/GYET

Gyermekgondozási támogatások GYES/GYET Gyermekgondozási támogatások GYES/GYET GYES Ki jogosult gyermekgondozási segélyre? - a szülő, a nevelőszülő, a gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő (ha a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Hol található meg a Bölcsődénk?

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Hol található meg a Bölcsődénk? Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi kisokosát. Hol található meg a Bölcsődénk? Bölcsődénk címe: 4251 Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám. Telefonszáma: 52-200-464

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról

Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról I. Családi pótlékra jogosult: (a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 24. cikk Oktatás (óvoda, általános- és középiskola)

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 24. cikk Oktatás (óvoda, általános- és középiskola) A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 24. cikk Oktatás (óvoda, általános- és középiskola) Készítette: Telek Dóra 1 Történeti áttekintés A fogyatékosok intézményes nevelése és oktatása

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó gyermekek védelme, születések

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 25/2009. (06.23.) rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és megfizetésének

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet)

Új Szöveges dokumentum Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet) Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet) A jelen tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvrendelés lebonyolítását, a tankönyvellátás megszervezését segítő

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Mernyeiné Tőke Gyöngyi, Szegő Ágnes Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Sajátos nevelési

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter 4/2010. (I. 19.) OKM rendelete a pedagógiai szakszolgálatokról

Az oktatási és kulturális miniszter 4/2010. (I. 19.) OKM rendelete a pedagógiai szakszolgálatokról Az oktatási és kulturális miniszter 4/2010. (I. 19.) OKM rendelete a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Az esélykülönbséget csökkentő nevelési és képzési igényeknek megfelelő programok fejlesztése SNI szakképzés és integrációs pedagógus-felkészítő

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁS 2016. AUGUSZTUS 5. BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTOKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Iskolarendszerű felnőttoktatás (nem felsőfokú szakképzés!) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor kartyas.gabor@jak.ppke.hu - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó

Részletesebben