Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014"

Átírás

1 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta:

2 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Tartalomjegyzék Bevezető...3. oldal Helyzetelemzés...4. oldal. Általános iskolai oktatás. Alapfokú művészetoktatás Tárgyi feltételek...6. oldal Személyi feltételek...7. oldal Oktató munka irányelvei...0. oldal. Kompetencia alapú oktatás. Alsó tagozat kiemelt feladatai 3. Felzárkóztatás szinterei 4. Tehetséggondozás szinterei A tanév kiemelt nevelési területei...3. oldal Rendezvényeink a 03/04. tanévben...6. oldal Versenyek...7. oldal Kirándulások...9. oldal A tanév helyi rendje...0. oldal Ellenőrzési terv... oldal Rendezvényterv...6. oldal Mellékletek Diákönkormányzat munkaterve...3. oldal Alsós munkaközösség -. évfolyam munkaterve oldal Alsós munkaközösség 3-4. évfolyam munkaterve oldal Humán munkaközösség munkaterve oldal Matematika munkaközösség munkaterve oldal Természettudományi munkaközösség munkaterve oldal Testnevelés munkaközösség munkaterve oldal Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve...7. oldal Ifjúságvédelem munkaterve oldal Művészeti iskola munkaterve oldal

3 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve BEVEZETÉS 03/04 Munkatervünk elkészítésénél figyelembe vettük: Irányadó jogforrások: A 03/04. tanév rendjéről szóló nemzeti erőforrás miniszter által kiadott rendelet. - az átdolgozott pedagógiai programunk - az iskola helyi tanterve - iskolai védőnő munkaterve - a szakmai munkaközösségek - a nevelőtestület - diákönkormányzat - szülői szervezetek javaslatai 3

4 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve HELYZETELEMZÉS 03/04-es tanév Intézményünk két fő feladatot lát el:. általános iskolai oktatás. alapfokú művészeti oktatás. Általános iskolai oktatás: Intézményünk tanulói létszáma: 366 fő. Tanulócsoportjaink száma: 6 Napközis csoportok száma: 8 Tanulószobai csoportok száma: Napközis tanulóink száma: 95 fő A tanulói létszám változása az intézményben Tanév 008/ /00 00/0 0/0 0/03 03/04 létszám Osztályok létszámadatai a tanévben Alsó tagozat:.a.b.a.b 3.a 3.b 4.a 4.b Összesen Felső tagozat: 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b Összesen

5 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve. Alapfokú Művészeti Iskola Iskola szolgáltatását igényli: 75 fő Ebből - 8 fő tanszakra jár A tanulói létszám tanszakonkénti megoszlásban: Elő/ Elő/ Alap/ Alap/ Alap/3 Alap/4 Alap/5 Alap/6 összes Színjátszás Képzőműv Iparműv Összesen Az intézménybe járó gyermekek eltérő szociokulturális környezetből érkeznek. Sajnos évről évre tapasztalható az eleve problémás családokból és ez által problémákkal küszködő gyermekek számának emelkedése. Iskolánkba érkező gyermekek családi háttere nagy különbségeket mutat. Ezt még hatványozottan fokozza az otthoni és az iskolai értékrend különbözősége. Nagy figyelmet igénylő nevelő-oktató munkával lehet csak a különbségeket kiegyenlíteni, illetve egy pozitív értékrend felé közelíteni. 5

6 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Tárgyi feltételek Fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanítványainkat tiszta, igényes környezettel várjuk. Ennek érdekében a nyári szünetben festési munkákat végeztettünk. Megtörtént néhány osztályterem, öltözők, illemhelyek tisztasági festése. A külső környezet és a belső terek kisebb anyagi terhet jelentő szépítése mellett, komoly beruházást igénylő munkák elodázása lassan elkerülhetetlen. Az első udvarunk balesetveszélyes. A nyár folyamán az udvar burkolatának cseréje megkezdődött, s várjuk a jövő nyári folytatást. Az oktatási taneszközökkel való ellátottság megfelelő. Folyamatosan, de lassú ütemben újul. A hatályos taneszköz-jegyzék alapján igyekszik az iskola a kerettantervi elvárásoknak megfelelni. 6

7 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Személyi feltételek Az intézményben folyó nevelő-oktató munka ellátására a fenntartó által engedélyezett pedagógus státuszhelyek száma: 34 fő Intézmény vezetője: Földesi Judit Igazgató helyettesek: Menyhártné Takács Valéria Csőke Ágnes Könyvtáros tanár: Sári Tünde Ifjúságvédelmi felelősök: alsó tagozat Tóth Imréné Décsy Judit felső tagozat Bognár Edit Tarr Jusztina Diákönkormányzat vezetője: Szamosi Petra Fejlesztő pedagógusok:. Bognár Edit Tóth Éva Pályaválasztási felelős: Kissné Varga Erika Egyed Tihamér Munkavédelmi felelős: Osztályfőnökök:.a Kovácsné Bajzik Judit.b Pálczásné Dominkó Irén.a Szabóné Végh Andrea.b Tóth Imréné 3.a Murmann-né Nagy Pál Anasztázia 3.b Kövi Bernadett 4.a Hegedüs Csabáné 4.b Szabóné Balogh Irén 5.a Dr. Polgárné Pósch Judit 5.b Dr. Milus Lajos 7

8 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 6.a Megyei Zsuzsanna 6.b Enyingi Józsefné 7.a Tóth Éva 7.b Dr. Puposné Szálteleki Éva 8.a Kissné Varga Erika 8.b Egyed Tihamér Osztálytanítók: Benedekné Kékesi Tünde Décsy Judit Gosztola Barbara Katonáné Rosta Hedvig Tihanyiné Gergely Cecília Vajdáné Csite Katalin Vidáné Lóth Katalin Tanárok: Dr. Sipőczné Miglierini Guiditta Banicsné Takács Katalin Enyingi Józsefné Lázár Gábor Szandi Andrea Némethné Kaszás Judit Szamosi Petra Dr. Puposné Szálteleki Éva Tarr Jusztina Gelencsér Zoltán Művészeti iskolában tanítanak: Színjátszás-dráma tagozaton: Gosztola Barbara drámapedagógus Szamosi Petra drámapedagógus Ipar és képzőművészeti tagozaton: Bognár Edit népi iparművész Egyed Tihamér rajztanár Dencs Judit festőművész (óraadó) Iskolatitkár: Gondnok: Decsné Imre Andrea Beke Istvánné 8

9 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Iskolánkban működő munkaközösségek felépítési rendszere: - alsós munkaközösség -. évfolyam vezető Szabóné Balogh Irén - alsós munkaközösség 3-4. évfolyam vezető Murmann-né Nagy Pál Anasztázia - felsős reál munkaközösség vezető Dr. Puposné Szálteleki Éva - természettudományos mk. vezető Kissné Varga Erika - felsős humán munkaközösség vezető Dr. Polgárné Pósch Judit - osztályfőnöki munkaközösség vezető - Tóth Éva - sport munkaközösség vezető Dr. Milus Lajos - művészeti munkaközösség vezető Gosztola Barbara Intézményi munkánkat segíti: Iskolaszék elnöke Szántóné Palánki Edit Szülői Munkaközösség elnöke Pátri Zoltán Két alapítványunk működik: EJAMI- Alapítvány Tolnai Alapítvány. Egészség-megőrző munkát segítik: Iskolaorvos: Védőnő: Fogorvos: Gyógy testnevelő: Logopédus: Gyógypedagógus: Dr. Boldizsár Erzsébet Pohl Lenke Dr. Nagy Ákos Ollári Béla Péterné Várbíró Ildikó Az iskola rendőre: Árvai Edina rendőr törzsőrmester 9

10 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve OKTATÓ MUNKA IRÁNYELVEI Az év végi felmérések eredményei, tanulmányi versenyeken elért sikerek, a középiskolai visszajelzések, a nyelvvizsgát tett tanulók száma jelzi, hogy megfelelő szinten, jól szervezetten folyik az oktatás intézményünkben. Azonban az iskolánkban járó gyerekek gyakran komoly tudásbeli és motivációs különbséggel rendelkeznek. Így e tanulók egyre változatosabb módjait igénylik az ismeretszerzésnek. Felgyorsult világunkban meg kell tanítanunk őket: szilárd alapkészségek elsajátítására (írás, olvasás, számolás) a körülmények változásaihoz való alkalmazkodásra, az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzésére. I. Iskolánk a kompetencia alapú oktatás Iskolánk a kompetencia alapú oktatás változatos módszereinek alkalmazásával kíván az új kihívásokra válaszolni. A kompetencia alapú fejlesztés előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten levő gyermekek közötti különbségek csökkentését, a hátrányokkal rendelkezők felzárkózását. Az új módszerek, technikák alkalmazásával a tanulók olyan képességei is fejlődnek, mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, a másság elfogadása. A kompetencia alapú oktatás során is fontos szempont, hogy a gyermeket tanítsuk, ne a tantárgyat. Iskolánkban az alapképességek, és készségek fejlesztése a következő területeken kerül előtérbe. A sorrend a prioritásokat meghatározza.. Anyanyelvi kommunikáció. Matematikai kompetencia 3. Idegen nyelvi kommunikáció 4. Természettudományos kompetencia 5. Digitális kompetencia 6. A tanulás tanulása; a hatékony, önálló tanulás 7. Személyközi, szociális és állampolgári kompetencia 0

11 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 8. Kulturális kompetencia: esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 9. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Alsó tagozat kiemelt feladatai: A felzárkóztatás szinterei: - szilárd alapkészségek elsajátíttatása - szövegértés - tanulási módszerek megtaníttatása - első osztályban már kiszűrni, s a továbbiakban gondozni a sajátos nevelést igénylő és BTM-es gyermekeket difer-vizsgálat. fejlesztő pedagógus segítségével a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása, meghatározott, szakszerű tematika és órarend szerint.. korrepetálás 3. differenciált órai munkáltatás 4. napközis foglalkozások alsó tagozatban 5. tanulószoba felső tagozatban Tehetséggondozás szinterei : a./ Működő tagozatok - matematika, német nyelvi tagozat - emelt számú tanórák b./ Sportiskolai képzés sport orientáció c./ Alapfokú művészeti iskola tagozatai : iparművészet, képzőművészet, színjátszás-dráma d./ Szakkörök, érdeklődési körök - német. és 3. évfolyam - angol. és 3. évfolyam - matematika 3. és 4. évfolyam - informatika 4. évfolyam - technika felső tagozat - természettudományos szakkörök felső tagozat (kémia, fizika, földrajz)

12 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve e./ Művészeti csoportok (szakköri keretben) - énekkar f./ Tanórán kívüli sporttevékenységek - tömegsport, ISK Iskolai könyvtárunk minden nap várja a gyermekeket, könyvtári órákon, kölcsönzési lehetőségeken kívül Internet és számítógép használatot biztosítva. Egészségügyi, egészség-megőrzési munka kiegészül iskolaorvosi, fogászati, védőnői logopédiai és gyógytestnevelési ellátással. Gyermekvédelmi felelőse a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal összhangban végzi munkáját. Diákönkormányzatunk munkáját a törvényben megfogalmazott jogosítvány alapján látja el. melléklet: Diákönkormányzati munkaterv 03/04 Egyház Jó kapcsolatot tartunk az egyház felekezeteivel, hitoktatóival. Hittanórák megtartását lehetőség szerint tantermeinkben biztosítjuk.

13 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve A tanév kiemelt nevelési területei 03/04. tanév mottója, melynek minden nevelési területet át kell hatnia. Higgadtság, nyugalom, türelem, szeretet, rendszeresség, következetesség! Pozitív életszemlélet, pozitív emberi értékek erősítése! Szeretetben, pozitív impulzusokkal nevelés! Fő célunk: a személyiségi jogok tisztelete, a konfliktushelyzetekben elhamarkodott ítéletek elkerülése, a valódi okok és a megoldás keresése. A 03/04. tanév nevelési feladatai Kiemelt feladatok I. Nemzeti öntudatra, hazaszeretetre nevelés II. Egyenlő bánásmód elve III. Étkezési kultúra javítása IV. Környezettudatos viselkedés V. Egészséges életmódra nevelés További feladataink./ Környezeti nevelés - a társas együttélés szabályainak megtanítása, megtartása, konfliktuskezelés ezáltal a stressz csökkentése - osztálytermek, iskola és környezetének tisztántartása - szelektív hulladékgyűjtés megismertetése, gyakorlati alkalmaztatása - papírgyűjtés (évente kétszer) - esztétikus környezet iránti igény felkeltése 3

14 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve./ Egészséges életmódra nevelés - testi nevelés fontossága - rendszeres mozgás megszerettetése - különböző sportágak iránti érdeklődés felkeltése - havi túraajánlattal a természetjárás megkedveltetése - szakemberek bevonásával (iskolaorvosi, iskolai védőnő) évfolyamonként egészségfejlesztési feladatok ellátása:. évfolyam Személyi higiéné- kiemelve fejtetvesség, fogápolás Egészséges táplálkozás (pályázat). évfolyam Egészséges életmód- kiemelve a minden napos testmozgás előnye Személyi higiéné- kiemelve fejtetvesség Egészséges táplálkozás (pályázat) 3. évfolyam Egészséges és biztonságos környezet Katasztrófavédelem előkészítés Nutrikid program 4. évfolyam Barátságok-bevezetés a serdülés folyamatába Egészséges életmód - kiemelve táplálkozás (pályázat) 5. évfolyam Egészséges életmód - táplálkozás kötelezően előírt óra Serdülés - kiemelve a lányok menstruációs higiénéje 6. évfolyam Pubertás kori testi-lelki változások - fiúk- lányok Dohányzás - kötelezően tartandó óra Drog, játékszenvedély, számítógép függőség, játék függőség Serdülés folyamata - kiemelve fiúk Elsősegélynyújtás 7. évfolyam Barátság, szerelem, párkapcsolatok kialakítása Egészségkárosító magatartásformák elkerülése Parlagfű előadás, videó 8. évfolyam AIDS prevenció Veszélyeztető tényezők - kábítószerek, diszkó-balesetek Elsősegélynyújtás 4

15 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 3./ Közösségi nevelés - iskola falain kívül szervezett programokkal erdei iskola, tanulmányi kirándulás, túra, színházlátogatás a gyermekek közösségi szellemének erősítése - meghitt hangulatú közös karácsony, vidám farsang, változatos programú gyermeknap szervezésével az összetartozás érzésének erősítése További nevelési célkitűzéseinket, pedagógiai alapelveinket iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallását a pedagógiai programunk meghatározza és tartalmazza. 5

16 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Rendezvényeink a 03/04. tanévben - Tanévnyitó ünnepség 03. szeptember. - Aradi vértanúk tisztelete (megemlékezés) 03. október 4. - Október 3.- nemzeti ünnep (megemlékezés) 03. október. - Alapítványi bál 03. november 9. - Nyelvi nap a Mikulás jegyében 03. december 6 - Iskolai karácsony (ünnepség) 03. december. - Jelmezes farsang (vigasság) 04. február - Március 5.- nemzeti ünnep (ünnepség) 04. március 4. - Tálentum nap 04. május - Egry Majális 04. május 3. - Nemzeti Összefogás Napja 04. június 4. - Tanévzáró ünnepség és ballagás 04. június 4. 6

17 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Versenyek Iskolánk által meghirdetett területi és megyei versenyek. - A természet csodái környezetismereti verseny 4. osztályosoknak - Testünk titkai biológia verseny 8. osztályosoknak - Színek fények és vizek festőverseny Következő versenyek megrendezésének ad helyet iskolánk - megyei helyesírási verseny - iskolai vers- és prózamondó verseny - Bolyai matematika csapatverseny - Varga Tamás matematika verseny iskolai és megyei forduló - Zrínyi matematika verseny megyei forduló 04. február - Kalmár László matematika verseny megyei forduló április - Kenguru verseny 04. március - Bendegúz nyelvi verseny - egyéni és csapat sakk-verseny területi forduló - városi mezei futóverseny Alábbi országos és megyei meghirdetésű tanulmányi versenyre nevezünk: Öveges József Fizikaverseny Newton-kupa Curie kémia emlékverseny Hevesy György országos kémiaverseny Teleki Pál országos földrajz földtan verseny Testünk titkai biológia és egészségtan verseny Apáczai Komplex Természettudományi verseny Kaán Károly XX. Országos Természet-és Környezetismereti Verseny Hermann Ottó Országos Biológia Verseny 7

18 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Varga Tamás matematika verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Kalmár László matematika verseny Kenguru verseny Bólyai csapatverseny matematika és magyar Számítástechnika felhasználói verseny Newton-kupa Angol és német nyelvi megyei kommunikációs verseny Országos német nyelvi tanulmányi verseny Országos angol nyelvi tanulmányi verseny Illyés Gyula szavalóverseny József Attila szavalóverseny Arany János országos anyanyelvi verseny (alsó és felső tagozat) Kazinczy Szép magyar beszéd Országos történelmi tanulmányi verseny Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Nyelvünkben élünk országos tanulmányi verseny Nyelvész anyanyelvi verseny Bendegúz levelezős nyelvi verseny Szivárvány levelezős verseny Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Gergely-napi művészeti találkozó Rákóczi szövetség által meghirdetett versenyek 8

19 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Kirándulások Tanulmányi kirándulások: Év közben alsó tagozaton egynapos, felső tagozaton évfolyamon egynapos 8. évfolyamon kétnapos kirándulás keretében ismerhetik meg tanulóink hazánk történelmi helyeit, értékeit, szépségeit. Erdei iskolai táborozási lehetőséget biztosítunk azon osztályok számára, amelyekben a szülők esetleg anyagilag támogatják a költségeket. Kirándulást: német nyelvet tanuló diákjaink számára napos Ausztriai kirándulást szervezünk. Sí tábort szervezünk a tanulóinknak Ausztriába 04 februárjában. 9

20 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve A tanév helyi rendje Tanítási napok száma: 80 Első tanítási nap 03. szeptember. Szorgalmi idő első félév vége 04. január 7. Első félév tanulmányi eredményéről értesítés 04. január 4-ig Tanév utolsó tanítási napja 04. június 3. Tanítás nélküli munkanapok (5 nap felosztása). Nevelési értekezlet 03. október 4.. Továbbképzési nap 03. október Félévi értekezlet 04. január Nevelési értekezlet 04. március DÖK nap 04. május 3. Szünetek idő Szünet előtti utolsó tanítási nap Szünet utáni első tanítási nap Őszi szünet 03. okt. 4-től október 3-ig 03. október. 03. november 4. Téli szünet 03. december 3-tól jan.3-ig 03. december. 04. január 6. Tavaszi szünet 04. április 7-tól április -ig 04. április április 3. A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolánk szükség esetén napközis felügyeletet tart. 0

21 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Szülői értekezletek és fogadó órák időpontja a tanévben (7 órai kezdettel) 03. szeptember 9. szülői értekezlet 03. október. fogadó óra 03. november 4. szülői értekezlet 03. december 9. fogadó óra 04. február 3. szülői értekezlet 04. április 7. fogadó óra 04. május 9 szülői értekezlet

22 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Ellenőrzési terv./ A tanulók szaktárgyi és gyakorlati tanulmányi eredményének értékelése: - félév vége, - év vége. Felelősök: osztályfőnökök és igazgatóhelyettesek./ Anyakönyvek és haladási gyakorlati naplók folyamatos és szabályszerű vezetésének ellenőrzése: - havonta Felelősök: osztályfőnökök és igazgatóhelyettesek 3./ Az oktató munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a követelményekhez a gyermekek alapkészségeinek, tantárgyi tudásának mérése 4./ október /. évfolyam bemenet mérés Difer-vizsgálat Felelős:. évfolyam osztályfőnökei - igazgató helyettes - Első félév vége (január) Alsó tagozat Beszámoló a félév során írt felmérők alapján., 3., 4.évfolyamon - szövegértés, szövegfeldolgozás - alapműveletek, egyszerű szöveges feladatok Felelős: Szabóné Balogh Irén és Murmann-né Nagy Pál Anasztázia mk. vezetők Alsó tagozat felelőse: Csőke Ágnes igazgatóhelyettes Felső tagozat Idegen nyelvek : angol, német - olvasás, írás és hallásértés mérése- országos felmérő feladatsora 6. évfolyam - komplex felmérés (lexikális, nyelvtan) 8. évfolyam Felelős: Dr. Polgárné Pósch Judit

23 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Természettudományok: A félév végén felméréseket nem iratunk, hanem a témazáró dolgozatok eredményei, és a tapasztalatok alapján a szaktanárok egy összegző értékelést adnak az alábbi szempontok szerint: 5. évfolyam Természetismeret Az alsó tagozatból hozott természettudományi ismeretek értékelése, a tudományos nyelvezet elsajátítása. 6. évfolyam Természetismeret Fogalmak, összefüggések ismerete, ábraelemzési, térképolvasási, és szövegértési készségek. 7. évfolyam Biológia Fogalmak, összefüggések ismerete, fajismeret, és szövegértési készség. Földrajz Fogalmak, összefüggések ismerete, térképolvasási, és szövegértési készségek. Fizika A tudományos nyelvezet elsajátítása, fogalmak, összefüggések ismerete és alkalmazása, számolási készség. Kémia A tudományos nyelvezet elsajátítása, fogalmak, összefüggések ismerete és alkalmazása, kísérletek elemzése. 8. évfolyam Biológia Összefüggések ismerete és, ábraelemzési készség. Földrajz Természetföldrajzi és társadalom-földrajzi összefüggések ismerete, topográfiai ismeretek. Fizika Fogalmak, összefüggések ismerete, és alkalmazása, számolási és szövegértési készségek. Kémia Anyagismeret, összefüggések ismerete, és alkalmazása, számolási és szövegértési készségek. Felelős: Kissné Varga Erika mk. vezető Matematika: A félévi munkaközösségi értékelés alapja a nívócsoportonként egységesített, félévente 3 megíratott témazáró dolgozat lesz. Felelős: Dr. Puposné Szálteleki Éva Mária 3

24 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Magyar irodalom: - értő olvasás 5-8.évf. Történelem: - forráselemzés 5-8.évf. Felelős: Dr. Polgárné Pósch Judit Felső tagozat felelőse: Menyhártné Takács Valéria igazgatóhelyettes Év végi felmérések (május-június) Központi mérések - az anyanyelvi és - a matematikai alapkészségek fejlődése a negyedik, hatodik és nyolcadik évfolyamon. Időpontja: 04. május 8. (szerda) - A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése Időpontja: 04. április - május Alsó tagozat -.,., 3. és 4. évfolyamon, az év során írott felmérők alapján beszámoló - szövegértés, szövegfeldolgozás - alapműveletek, mértékváltások - helyesírás Felelős: Szabóné Balogh Irén mk. vezető Alsó tagozat felelőse: Csőke Ágnes igazgatóhelyettes Felső tagozat Idegen nyelv: angol, német - lexika, információ kérése, adása, nyelvtani ismeretek 5. évfolyam - komplex mérés: nyelvtan, szókincs, kreatív szövegalkotás 7. évfolyam Felelős: Dr. Polgárné Pósch Judit 4

25 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Természettudomány Az országos kompetenciamérésben a 6. és 8. évfolyamok érintettek, ezért őket nem terheljük további méréssel. Felmérést végzünk: 5. évfolyamon környezetünk élővilágából 7. évfolyamon komplex természettudományi felmérés A felmérésben az alábbi kulcskompetenciákra fókuszálunk: természettudományos kompetencia matematikai kompetencia anyanyelvi (szövegértési) kompetencia technikai kompetencia ökológiai kompetencia gondolkodási kompetencia (ábraelemzés, grafikonelemzés, tantárgyi ismeretek és a mindennapi élet jelenségei közti kapcsolat és hasznosítása) szociális és állampolgári kompetencia Felelős: Kissné Varga Erika Matematika: Felelős: Dr. Puposné Szálteleki Éva Mária - alapkészségek mérése 5. évfolyam 7. évfolyam Magyar irodalom: - szövegértés 5. és 7. évf. Történelem: - forráselemzés 5. és 7. évf. Felelős: Dr. Polgárné Pósch Judit Felső tagozat felelőse: Menyhártné Takács Valéria 5

26 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 03. SZEPTEMBER Rendezvényterv Esemény Felelős Évnyitó ünnepség. osztályos tanítónők Vezetőségi ülés Földesi Judit Munkaértekezlet szept. 9. Földesi Judit Művészeti iskolai beiratkozás Földesi Judit szaktanárok Munkatervek, tanmenetek leadásának ideje Menyhártné, Csőke Ágnes, mk. vez. Osztálynaplók, anyakönyvek Menyhártné, Csőke Ágnes, oszt. f. Munkaközösségi foglalkozások munkaközösség vezetők Munkavédelmi szemle Tűz- katasztrófavédelmi riadó Szakkörök, önköltséges tanfolyamok szervezése Menyhártné szaktanárok Tanulmányi versenyek nevezése Menyhártné, Csőke Ágnes, mk. vez. Sz. M. - vezetőségi ülés Földesi Judit Iskolaszék ülése Földesi Judit Az. évfolyam Difer mérése Csőke Ágnes Szülői értekezlet intézményi szinten osztályfőnökök 03. OKTÓBER Esemény Felelős Október 6 ünnepi megemlékezés okt. 4. Dr. Polgárné Pósch Judit 8. évfolyam tájékoztatása továbbtanulás rendjéről Menyhártné T. Valéria Naplók ellenőrzése Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Vezetőségi ülés Földesi Judit Bolyai matematika csapatverseny I. ford. október. Megyei Zsuzsanna Bátaszéki matematika verseny I. forduló Dr. Puposné Sz. Éva Munkaértekezlet - október 7. Földesi Judit Alapítványi ülések Földesi Judit Október 7. - megemlékezés Gárdonyi Gézáról Dr. Polgárné Pósch Judit október. - fogadó órák Menyhártné T. Valéria Október 3 ünnepi megemlékezés okt.. Dr. Sipőczné Miglierini Guiditta Október 4 nevelési értekezlet Földesi Judit Október 5 tantestületi kirándulás Földesi Judit, Egyed Tihamér Arany János anyanyelvi verseny I. forduló Szabóné Balogh Irén 6

27 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 03. NOVEMBER Esemény Munkaértekezlet nov. 4. Szülői értekezlet - november 4. Tájékoztatók ellenőrzése Alapítványi bál november 9. Szülők értesítése tanulmányi eredményekről Newton Kupa Varga Tamás matematika verseny Naplók ellenőrzése Iskolai helyesírási verseny Szép magyar beszéd iskolai forduló Felelős Földesi Judit Menyhártné Takács Valéria osztályfőnökök Földesi Judit és SZ. M. elnök osztályfőnökök Reál munkaközösség Dr. Puposné Szálteleki Éva Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Dr. Polgárné Pósch Judit Dr. Polgárné Pósch Judit 03. DECEMBER Esemény Naplók ellenőrzése Fogadó órák Munkaértekezlet Közlekedési verseny iskolai forduló Nyelvi nap a Mikulás jegyében Iskolai karácsonyi ünnepség december. Alkalmazotti karácsonyi ünnepség - december JANUÁR Esemény Szabadságolási terv készítése Vezetőségi ülés Munkaértekezlet Bátaszéki matematika verseny. fordul Varga Tamás matematika verseny forduló Naplók ellenőrzése A magyar kultúra napja iskolarádión keresztül Himnuszmondó verseny Művészeti iskola- félévi munka értékelése Osztályozó értekezlet Tájékoztatók kiosztása Félévi értekezlet Kazinczy-verseny területi forduló Felelős Menyhártné T. V. Csőke Ágnes szaktanárok, igazgatóhelyettesek Földesi Judit Szabóné Balogh Irén Tarr Jusztina, Banicsné T. Katalin 4. évfolyam tanítói Földesi Judit Felelős Földesi Judit Földesi Judit Földesi Judit Dr. Puposné Szálteleki Éva Dr. Puposné Szálteleki Éva Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Dr. Polgárné Pósch Judit Földesi Judit Földesi Judit osztályfőnökök Földesi Judit Dr. Polgárné Pósch Judit 7

28 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 04. FEBRUÁR Esemény Szülői értekezlet - február 3. Sz. M. vezetőségi ülés Farsang - alsó tagozat - felső tagozat Testünk titkai biológia verseny Felelős Menyhártné Takács Valéria Földesi Judit Csőke Ágnes - osztályfőnökök Szamosi Petra osztályfőnökök Kissné Varga Erika A természet csodái környezetismereti verseny Szabóné B.I. Murmann-né N-P. A. Ovisport NyelvÉsz iskolai forduló Középiskolai jelentkezés Naplók ellenőrzése Sakk egyéni területi verseny Zrínyi Ilona matematika verseny rendezése Iskolaszék ülése 04. MÁRCIUS Dr. Milus Lajos Murmann-né - Dr. Polgárné P. Judit Menyhártné Takács Valéria Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Enyingi József Dr. Puposné Szálteleki Éva Földesi Judit Esemény Munkaértekezlet Fogadó órák Iskolába hívogató leendő elsősöknek Március 5 ünnepi megemlékezés Öveges fizika verseny Kenguru matematika verseny március. Tanulmányi kirándulások szervezése Naplók ellenőrzése Mezei futóverseny Gergely napi művészeti fesztivál - Gyenesdiás Felelős Földesi Judit Menyhártné T. V. - Csőke Ágnes Csőke Ágnes - leendő elsős tanítók Murmann-né Nagy Pál Anasztázia Gelencsér Zoltán Enyingi Józsefné osztályfőnökök Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Dr. Milus Lajos Gosztola Barbara 8

29 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 04. ÁPRILIS Esemény Fogadó órák április 7. Kalmár László matematika verseny Vezetőségi ülés Nevelési értekezlet József Attila szavalóverseny Bendegúz verseny megyei forduló megrendezése Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Herman Ottó környezetismereti verseny isk. forduló A költészet napja József Attila szavalóverseny Atlétikai versenyek Naplók ellenőrzése Tanulók fizikai és erőnléti felmérése (IV.8.-V.8-ig) Felelős szaktanárok Menyhártné Takács Valéria Földesi Judit Földesi Judit Dr. Polgárné Pósch Judit Szabóné Balogh Irén osztályfőnökök Murmann-né Nagy Pál Anasztázia Dr. Polgárné Pósch Judit Dr. Polgárné Pósch Judit Dr. Milus Lajos Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Dr. Milus Lajos 04. MÁJUS Esemény Tálentum nap - művészeti tanulóink bemutatkozása Szülői értekezletek - május 9. Egry Majális - gyermeknap Felelős Gosztola Barbara - Szamosi Petra Menyhártné Takács Valéria Kissné Varga Erika 8. évf. tanulóinak értesítése a felvételi eredményről Menyhártné T. V. osztályfőnökök Iskolaszék ülése Alapítványi kuratóriumi ülések Igényfelmérés, jelentkezés Tanulmányi kirándulások Atlétikai versenyek Nyelvész megyei forduló - választható tantárgy - tagozat - napközis ellátás - művészeti tagozat Gyöngybetűk szépíró -. évfolyam versenye Naplók ellenőrzése Országos mérés május évf., 6. évf., 8. évfolyam magyar és matematika Földesi Judit Földesi Judit Menyhártné T. V. Csőke Ágnes osztályfőnökök Dr. Milus Lajos Dr. Polgárné Szabóné Balogh Irén Murmann-né Nagy Pál Anasztázia Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Megyei Zsuzsa 9

30 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 04. JÚNIUS Esemény Munkaközösségek záró ülései Az Összefogás napja - június 4. Osztályozó értekezlet Tanévzáró ünnepség Ballagás - június 4. Tanévzáró értekezlet Felelős munkaközösség vezetők Dr. Polgárné Pósch Judit Földesi Judit Dr. Polgárné Pósch Judit Földesi Judit 30

31 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata 03/04-es tanév Alapelvünk: A diákönkormányzat törekszik maradéktalanul megfelelni a diákönkormányzat működési és alapszabályzatában foglaltaknak. A diákönkormányzat szerepe: A diákönkormányzat a fiatalok érdekeinek képviseletét látja el, így is elősegítve azt, hogy a jövő nemzedéke még ifjú korában ismerje meg jogait, kötelességeit, sajátítsa el a közélet normáit, alapértékeit. Tevékenységének egyik részeként szervezi a diákok életét, olyan rendezvényekről és programokról gondoskodik, amelyek jól szolgálják a szabadidő hasznos eltöltését. Célkitűzés: - A tanulók jogainak (véleményezési, egyetértési, javaslattételi jogkör) és kötelességeinek betartása és betartatása a köznevelési törvényben meghatározott módon. - Tájékoztatás és tájékozódás az iskola folyamatos működéséről. Szabadidős elfoglaltságok szervezett kereteken belül történő lehetőségének megteremtése. - A diákönkormányzat törekszik saját működési rendszerének továbbfejlesztésére, önmaga továbbképzésére. - Együttműködik más iskolai szervezetekkel (pl. iskolaszék, szülői munkaközösség) és iskolán kívüli mozgalmakkal (Gyermekbarát). Cél továbbá: - Az iskolai diákönkormányzatok között szoros együttműködés kialakítása. - Elősegítése annak, hogy a diákság minél előbb tájékozódjon a jogairól, kötelességeiről, megismerje a demokrácia intézményrendszerét. - Kapcsolattartás a régió gyermek és ifjúsági önkormányzataival, a Balaton Kongresszusi Központtal. Működési feltételek: Minden osztályban osztálytitkárt és helyettest kell választani, akik a megbeszéléseken aktívan részt vesznek, és a hallottakat továbbítják saját osztályuknak, diáktársaiknak. Hetente egyszer, de legalább kéthetente tartunk egy, szükség esetén több összejövetelt az osztálytitkárokkal. 3

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2014/2015

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2014/2015 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 Készítette: Földesi Judit intézményvezető A munkatervet elfogadta: 1 Tartalomjegyzék Bevezető.3. oldal Helyzetelemzés..4.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. munkaterve 2015/2016

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. munkaterve 2015/2016 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkaterve 2015/2016 Készítette: Földesi Judit intézményvezető A munkatervet elfogadta: 1 Tartalomjegyzék Bevezető.3. oldal Helyzetelemzés..4.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Rendezvényterv tanév

Rendezvényterv tanév Rendezvényterv 2011-2012 tanév SZEPTEMBER - Tanmenetek átdolgozás, munkatervek, foglalkozási tervek összeállítása Felelős: Kun Gáborné Kovácsné Adorján Ildikó - Szept. 29.: hulladékgyűjtés Felelős: Pusztai

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. munkaterve 2011/2012

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. munkaterve 2011/2012 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkaterve 2011/2012 Készítette: Földesi Judit Tartalomjegyzék Bevezető... 3. oldal Helyzetelemzés... 4. oldal 1. Általános iskolai oktatás...

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve Alsós és felsős munkaközösség munkaterve 2015-2016 Időpont szeptember 1. minden hónap utolsó csütörtök szeptember 7 11. szeptember 11. szeptember - folyamatos szeptember 12. szeptember 15. szeptember végéig

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás 2016 szeptember 01 02 03 04 Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek 8.b Tanulmányi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi 05 06 07 08 09 10 11 Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 2010/2011-es tanév

BESZÁMOLÓ. 2010/2011-es tanév BESZÁMOLÓ 2010/2011-es tanév Az a 2010-2011-es tanévben hármas feladat ellátására szerveződött intézmény. E három terület: - általános iskolai oktatás - közoktatási típusú sportiskolai képzés - alapfokú

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam időpont esemény 09. 01. 8.00 óra évnyitó 09.01. Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai 09. 02. 17 és 17.30-kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam 09. 05. 17 és 17 30 szülői értekezletek

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2013. augusztus 30. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2013/2014-es tanév

Részletesebben

es tanév. Augusztus

es tanév. Augusztus Augusztus 1. H 2. K 3. Sze 4. Cs 5. P 6. Szo 7. V 8. H 9. K 10. Sze 11. Cs 12. P KELLO tankönyvszállítás 13. Szo 14. V 15 H 16. K 17. Sze 18. Cs 19. P 20. Szo Nemzeti ünnep 21. V 22. H 23. K 24. Sze 25.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben