Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014"

Átírás

1 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta:

2 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Tartalomjegyzék Bevezető...3. oldal Helyzetelemzés...4. oldal. Általános iskolai oktatás. Alapfokú művészetoktatás Tárgyi feltételek...6. oldal Személyi feltételek...7. oldal Oktató munka irányelvei...0. oldal. Kompetencia alapú oktatás. Alsó tagozat kiemelt feladatai 3. Felzárkóztatás szinterei 4. Tehetséggondozás szinterei A tanév kiemelt nevelési területei...3. oldal Rendezvényeink a 03/04. tanévben...6. oldal Versenyek...7. oldal Kirándulások...9. oldal A tanév helyi rendje...0. oldal Ellenőrzési terv... oldal Rendezvényterv...6. oldal Mellékletek Diákönkormányzat munkaterve...3. oldal Alsós munkaközösség -. évfolyam munkaterve oldal Alsós munkaközösség 3-4. évfolyam munkaterve oldal Humán munkaközösség munkaterve oldal Matematika munkaközösség munkaterve oldal Természettudományi munkaközösség munkaterve oldal Testnevelés munkaközösség munkaterve oldal Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve...7. oldal Ifjúságvédelem munkaterve oldal Művészeti iskola munkaterve oldal

3 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve BEVEZETÉS 03/04 Munkatervünk elkészítésénél figyelembe vettük: Irányadó jogforrások: A 03/04. tanév rendjéről szóló nemzeti erőforrás miniszter által kiadott rendelet. - az átdolgozott pedagógiai programunk - az iskola helyi tanterve - iskolai védőnő munkaterve - a szakmai munkaközösségek - a nevelőtestület - diákönkormányzat - szülői szervezetek javaslatai 3

4 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve HELYZETELEMZÉS 03/04-es tanév Intézményünk két fő feladatot lát el:. általános iskolai oktatás. alapfokú művészeti oktatás. Általános iskolai oktatás: Intézményünk tanulói létszáma: 366 fő. Tanulócsoportjaink száma: 6 Napközis csoportok száma: 8 Tanulószobai csoportok száma: Napközis tanulóink száma: 95 fő A tanulói létszám változása az intézményben Tanév 008/ /00 00/0 0/0 0/03 03/04 létszám Osztályok létszámadatai a tanévben Alsó tagozat:.a.b.a.b 3.a 3.b 4.a 4.b Összesen Felső tagozat: 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b Összesen

5 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve. Alapfokú Művészeti Iskola Iskola szolgáltatását igényli: 75 fő Ebből - 8 fő tanszakra jár A tanulói létszám tanszakonkénti megoszlásban: Elő/ Elő/ Alap/ Alap/ Alap/3 Alap/4 Alap/5 Alap/6 összes Színjátszás Képzőműv Iparműv Összesen Az intézménybe járó gyermekek eltérő szociokulturális környezetből érkeznek. Sajnos évről évre tapasztalható az eleve problémás családokból és ez által problémákkal küszködő gyermekek számának emelkedése. Iskolánkba érkező gyermekek családi háttere nagy különbségeket mutat. Ezt még hatványozottan fokozza az otthoni és az iskolai értékrend különbözősége. Nagy figyelmet igénylő nevelő-oktató munkával lehet csak a különbségeket kiegyenlíteni, illetve egy pozitív értékrend felé közelíteni. 5

6 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Tárgyi feltételek Fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanítványainkat tiszta, igényes környezettel várjuk. Ennek érdekében a nyári szünetben festési munkákat végeztettünk. Megtörtént néhány osztályterem, öltözők, illemhelyek tisztasági festése. A külső környezet és a belső terek kisebb anyagi terhet jelentő szépítése mellett, komoly beruházást igénylő munkák elodázása lassan elkerülhetetlen. Az első udvarunk balesetveszélyes. A nyár folyamán az udvar burkolatának cseréje megkezdődött, s várjuk a jövő nyári folytatást. Az oktatási taneszközökkel való ellátottság megfelelő. Folyamatosan, de lassú ütemben újul. A hatályos taneszköz-jegyzék alapján igyekszik az iskola a kerettantervi elvárásoknak megfelelni. 6

7 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Személyi feltételek Az intézményben folyó nevelő-oktató munka ellátására a fenntartó által engedélyezett pedagógus státuszhelyek száma: 34 fő Intézmény vezetője: Földesi Judit Igazgató helyettesek: Menyhártné Takács Valéria Csőke Ágnes Könyvtáros tanár: Sári Tünde Ifjúságvédelmi felelősök: alsó tagozat Tóth Imréné Décsy Judit felső tagozat Bognár Edit Tarr Jusztina Diákönkormányzat vezetője: Szamosi Petra Fejlesztő pedagógusok:. Bognár Edit Tóth Éva Pályaválasztási felelős: Kissné Varga Erika Egyed Tihamér Munkavédelmi felelős: Osztályfőnökök:.a Kovácsné Bajzik Judit.b Pálczásné Dominkó Irén.a Szabóné Végh Andrea.b Tóth Imréné 3.a Murmann-né Nagy Pál Anasztázia 3.b Kövi Bernadett 4.a Hegedüs Csabáné 4.b Szabóné Balogh Irén 5.a Dr. Polgárné Pósch Judit 5.b Dr. Milus Lajos 7

8 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 6.a Megyei Zsuzsanna 6.b Enyingi Józsefné 7.a Tóth Éva 7.b Dr. Puposné Szálteleki Éva 8.a Kissné Varga Erika 8.b Egyed Tihamér Osztálytanítók: Benedekné Kékesi Tünde Décsy Judit Gosztola Barbara Katonáné Rosta Hedvig Tihanyiné Gergely Cecília Vajdáné Csite Katalin Vidáné Lóth Katalin Tanárok: Dr. Sipőczné Miglierini Guiditta Banicsné Takács Katalin Enyingi Józsefné Lázár Gábor Szandi Andrea Némethné Kaszás Judit Szamosi Petra Dr. Puposné Szálteleki Éva Tarr Jusztina Gelencsér Zoltán Művészeti iskolában tanítanak: Színjátszás-dráma tagozaton: Gosztola Barbara drámapedagógus Szamosi Petra drámapedagógus Ipar és képzőművészeti tagozaton: Bognár Edit népi iparművész Egyed Tihamér rajztanár Dencs Judit festőművész (óraadó) Iskolatitkár: Gondnok: Decsné Imre Andrea Beke Istvánné 8

9 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Iskolánkban működő munkaközösségek felépítési rendszere: - alsós munkaközösség -. évfolyam vezető Szabóné Balogh Irén - alsós munkaközösség 3-4. évfolyam vezető Murmann-né Nagy Pál Anasztázia - felsős reál munkaközösség vezető Dr. Puposné Szálteleki Éva - természettudományos mk. vezető Kissné Varga Erika - felsős humán munkaközösség vezető Dr. Polgárné Pósch Judit - osztályfőnöki munkaközösség vezető - Tóth Éva - sport munkaközösség vezető Dr. Milus Lajos - művészeti munkaközösség vezető Gosztola Barbara Intézményi munkánkat segíti: Iskolaszék elnöke Szántóné Palánki Edit Szülői Munkaközösség elnöke Pátri Zoltán Két alapítványunk működik: EJAMI- Alapítvány Tolnai Alapítvány. Egészség-megőrző munkát segítik: Iskolaorvos: Védőnő: Fogorvos: Gyógy testnevelő: Logopédus: Gyógypedagógus: Dr. Boldizsár Erzsébet Pohl Lenke Dr. Nagy Ákos Ollári Béla Péterné Várbíró Ildikó Az iskola rendőre: Árvai Edina rendőr törzsőrmester 9

10 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve OKTATÓ MUNKA IRÁNYELVEI Az év végi felmérések eredményei, tanulmányi versenyeken elért sikerek, a középiskolai visszajelzések, a nyelvvizsgát tett tanulók száma jelzi, hogy megfelelő szinten, jól szervezetten folyik az oktatás intézményünkben. Azonban az iskolánkban járó gyerekek gyakran komoly tudásbeli és motivációs különbséggel rendelkeznek. Így e tanulók egyre változatosabb módjait igénylik az ismeretszerzésnek. Felgyorsult világunkban meg kell tanítanunk őket: szilárd alapkészségek elsajátítására (írás, olvasás, számolás) a körülmények változásaihoz való alkalmazkodásra, az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzésére. I. Iskolánk a kompetencia alapú oktatás Iskolánk a kompetencia alapú oktatás változatos módszereinek alkalmazásával kíván az új kihívásokra válaszolni. A kompetencia alapú fejlesztés előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten levő gyermekek közötti különbségek csökkentését, a hátrányokkal rendelkezők felzárkózását. Az új módszerek, technikák alkalmazásával a tanulók olyan képességei is fejlődnek, mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, a másság elfogadása. A kompetencia alapú oktatás során is fontos szempont, hogy a gyermeket tanítsuk, ne a tantárgyat. Iskolánkban az alapképességek, és készségek fejlesztése a következő területeken kerül előtérbe. A sorrend a prioritásokat meghatározza.. Anyanyelvi kommunikáció. Matematikai kompetencia 3. Idegen nyelvi kommunikáció 4. Természettudományos kompetencia 5. Digitális kompetencia 6. A tanulás tanulása; a hatékony, önálló tanulás 7. Személyközi, szociális és állampolgári kompetencia 0

11 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 8. Kulturális kompetencia: esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 9. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Alsó tagozat kiemelt feladatai: A felzárkóztatás szinterei: - szilárd alapkészségek elsajátíttatása - szövegértés - tanulási módszerek megtaníttatása - első osztályban már kiszűrni, s a továbbiakban gondozni a sajátos nevelést igénylő és BTM-es gyermekeket difer-vizsgálat. fejlesztő pedagógus segítségével a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása, meghatározott, szakszerű tematika és órarend szerint.. korrepetálás 3. differenciált órai munkáltatás 4. napközis foglalkozások alsó tagozatban 5. tanulószoba felső tagozatban Tehetséggondozás szinterei : a./ Működő tagozatok - matematika, német nyelvi tagozat - emelt számú tanórák b./ Sportiskolai képzés sport orientáció c./ Alapfokú művészeti iskola tagozatai : iparművészet, képzőművészet, színjátszás-dráma d./ Szakkörök, érdeklődési körök - német. és 3. évfolyam - angol. és 3. évfolyam - matematika 3. és 4. évfolyam - informatika 4. évfolyam - technika felső tagozat - természettudományos szakkörök felső tagozat (kémia, fizika, földrajz)

12 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve e./ Művészeti csoportok (szakköri keretben) - énekkar f./ Tanórán kívüli sporttevékenységek - tömegsport, ISK Iskolai könyvtárunk minden nap várja a gyermekeket, könyvtári órákon, kölcsönzési lehetőségeken kívül Internet és számítógép használatot biztosítva. Egészségügyi, egészség-megőrzési munka kiegészül iskolaorvosi, fogászati, védőnői logopédiai és gyógytestnevelési ellátással. Gyermekvédelmi felelőse a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal összhangban végzi munkáját. Diákönkormányzatunk munkáját a törvényben megfogalmazott jogosítvány alapján látja el. melléklet: Diákönkormányzati munkaterv 03/04 Egyház Jó kapcsolatot tartunk az egyház felekezeteivel, hitoktatóival. Hittanórák megtartását lehetőség szerint tantermeinkben biztosítjuk.

13 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve A tanév kiemelt nevelési területei 03/04. tanév mottója, melynek minden nevelési területet át kell hatnia. Higgadtság, nyugalom, türelem, szeretet, rendszeresség, következetesség! Pozitív életszemlélet, pozitív emberi értékek erősítése! Szeretetben, pozitív impulzusokkal nevelés! Fő célunk: a személyiségi jogok tisztelete, a konfliktushelyzetekben elhamarkodott ítéletek elkerülése, a valódi okok és a megoldás keresése. A 03/04. tanév nevelési feladatai Kiemelt feladatok I. Nemzeti öntudatra, hazaszeretetre nevelés II. Egyenlő bánásmód elve III. Étkezési kultúra javítása IV. Környezettudatos viselkedés V. Egészséges életmódra nevelés További feladataink./ Környezeti nevelés - a társas együttélés szabályainak megtanítása, megtartása, konfliktuskezelés ezáltal a stressz csökkentése - osztálytermek, iskola és környezetének tisztántartása - szelektív hulladékgyűjtés megismertetése, gyakorlati alkalmaztatása - papírgyűjtés (évente kétszer) - esztétikus környezet iránti igény felkeltése 3

14 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve./ Egészséges életmódra nevelés - testi nevelés fontossága - rendszeres mozgás megszerettetése - különböző sportágak iránti érdeklődés felkeltése - havi túraajánlattal a természetjárás megkedveltetése - szakemberek bevonásával (iskolaorvosi, iskolai védőnő) évfolyamonként egészségfejlesztési feladatok ellátása:. évfolyam Személyi higiéné- kiemelve fejtetvesség, fogápolás Egészséges táplálkozás (pályázat). évfolyam Egészséges életmód- kiemelve a minden napos testmozgás előnye Személyi higiéné- kiemelve fejtetvesség Egészséges táplálkozás (pályázat) 3. évfolyam Egészséges és biztonságos környezet Katasztrófavédelem előkészítés Nutrikid program 4. évfolyam Barátságok-bevezetés a serdülés folyamatába Egészséges életmód - kiemelve táplálkozás (pályázat) 5. évfolyam Egészséges életmód - táplálkozás kötelezően előírt óra Serdülés - kiemelve a lányok menstruációs higiénéje 6. évfolyam Pubertás kori testi-lelki változások - fiúk- lányok Dohányzás - kötelezően tartandó óra Drog, játékszenvedély, számítógép függőség, játék függőség Serdülés folyamata - kiemelve fiúk Elsősegélynyújtás 7. évfolyam Barátság, szerelem, párkapcsolatok kialakítása Egészségkárosító magatartásformák elkerülése Parlagfű előadás, videó 8. évfolyam AIDS prevenció Veszélyeztető tényezők - kábítószerek, diszkó-balesetek Elsősegélynyújtás 4

15 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 3./ Közösségi nevelés - iskola falain kívül szervezett programokkal erdei iskola, tanulmányi kirándulás, túra, színházlátogatás a gyermekek közösségi szellemének erősítése - meghitt hangulatú közös karácsony, vidám farsang, változatos programú gyermeknap szervezésével az összetartozás érzésének erősítése További nevelési célkitűzéseinket, pedagógiai alapelveinket iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallását a pedagógiai programunk meghatározza és tartalmazza. 5

16 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Rendezvényeink a 03/04. tanévben - Tanévnyitó ünnepség 03. szeptember. - Aradi vértanúk tisztelete (megemlékezés) 03. október 4. - Október 3.- nemzeti ünnep (megemlékezés) 03. október. - Alapítványi bál 03. november 9. - Nyelvi nap a Mikulás jegyében 03. december 6 - Iskolai karácsony (ünnepség) 03. december. - Jelmezes farsang (vigasság) 04. február - Március 5.- nemzeti ünnep (ünnepség) 04. március 4. - Tálentum nap 04. május - Egry Majális 04. május 3. - Nemzeti Összefogás Napja 04. június 4. - Tanévzáró ünnepség és ballagás 04. június 4. 6

17 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Versenyek Iskolánk által meghirdetett területi és megyei versenyek. - A természet csodái környezetismereti verseny 4. osztályosoknak - Testünk titkai biológia verseny 8. osztályosoknak - Színek fények és vizek festőverseny Következő versenyek megrendezésének ad helyet iskolánk - megyei helyesírási verseny - iskolai vers- és prózamondó verseny - Bolyai matematika csapatverseny - Varga Tamás matematika verseny iskolai és megyei forduló - Zrínyi matematika verseny megyei forduló 04. február - Kalmár László matematika verseny megyei forduló április - Kenguru verseny 04. március - Bendegúz nyelvi verseny - egyéni és csapat sakk-verseny területi forduló - városi mezei futóverseny Alábbi országos és megyei meghirdetésű tanulmányi versenyre nevezünk: Öveges József Fizikaverseny Newton-kupa Curie kémia emlékverseny Hevesy György országos kémiaverseny Teleki Pál országos földrajz földtan verseny Testünk titkai biológia és egészségtan verseny Apáczai Komplex Természettudományi verseny Kaán Károly XX. Országos Természet-és Környezetismereti Verseny Hermann Ottó Országos Biológia Verseny 7

18 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Varga Tamás matematika verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Kalmár László matematika verseny Kenguru verseny Bólyai csapatverseny matematika és magyar Számítástechnika felhasználói verseny Newton-kupa Angol és német nyelvi megyei kommunikációs verseny Országos német nyelvi tanulmányi verseny Országos angol nyelvi tanulmányi verseny Illyés Gyula szavalóverseny József Attila szavalóverseny Arany János országos anyanyelvi verseny (alsó és felső tagozat) Kazinczy Szép magyar beszéd Országos történelmi tanulmányi verseny Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Nyelvünkben élünk országos tanulmányi verseny Nyelvész anyanyelvi verseny Bendegúz levelezős nyelvi verseny Szivárvány levelezős verseny Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Gergely-napi művészeti találkozó Rákóczi szövetség által meghirdetett versenyek 8

19 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Kirándulások Tanulmányi kirándulások: Év közben alsó tagozaton egynapos, felső tagozaton évfolyamon egynapos 8. évfolyamon kétnapos kirándulás keretében ismerhetik meg tanulóink hazánk történelmi helyeit, értékeit, szépségeit. Erdei iskolai táborozási lehetőséget biztosítunk azon osztályok számára, amelyekben a szülők esetleg anyagilag támogatják a költségeket. Kirándulást: német nyelvet tanuló diákjaink számára napos Ausztriai kirándulást szervezünk. Sí tábort szervezünk a tanulóinknak Ausztriába 04 februárjában. 9

20 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve A tanév helyi rendje Tanítási napok száma: 80 Első tanítási nap 03. szeptember. Szorgalmi idő első félév vége 04. január 7. Első félév tanulmányi eredményéről értesítés 04. január 4-ig Tanév utolsó tanítási napja 04. június 3. Tanítás nélküli munkanapok (5 nap felosztása). Nevelési értekezlet 03. október 4.. Továbbképzési nap 03. október Félévi értekezlet 04. január Nevelési értekezlet 04. március DÖK nap 04. május 3. Szünetek idő Szünet előtti utolsó tanítási nap Szünet utáni első tanítási nap Őszi szünet 03. okt. 4-től október 3-ig 03. október. 03. november 4. Téli szünet 03. december 3-tól jan.3-ig 03. december. 04. január 6. Tavaszi szünet 04. április 7-tól április -ig 04. április április 3. A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolánk szükség esetén napközis felügyeletet tart. 0

21 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Szülői értekezletek és fogadó órák időpontja a tanévben (7 órai kezdettel) 03. szeptember 9. szülői értekezlet 03. október. fogadó óra 03. november 4. szülői értekezlet 03. december 9. fogadó óra 04. február 3. szülői értekezlet 04. április 7. fogadó óra 04. május 9 szülői értekezlet

22 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Ellenőrzési terv./ A tanulók szaktárgyi és gyakorlati tanulmányi eredményének értékelése: - félév vége, - év vége. Felelősök: osztályfőnökök és igazgatóhelyettesek./ Anyakönyvek és haladási gyakorlati naplók folyamatos és szabályszerű vezetésének ellenőrzése: - havonta Felelősök: osztályfőnökök és igazgatóhelyettesek 3./ Az oktató munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a követelményekhez a gyermekek alapkészségeinek, tantárgyi tudásának mérése 4./ október /. évfolyam bemenet mérés Difer-vizsgálat Felelős:. évfolyam osztályfőnökei - igazgató helyettes - Első félév vége (január) Alsó tagozat Beszámoló a félév során írt felmérők alapján., 3., 4.évfolyamon - szövegértés, szövegfeldolgozás - alapműveletek, egyszerű szöveges feladatok Felelős: Szabóné Balogh Irén és Murmann-né Nagy Pál Anasztázia mk. vezetők Alsó tagozat felelőse: Csőke Ágnes igazgatóhelyettes Felső tagozat Idegen nyelvek : angol, német - olvasás, írás és hallásértés mérése- országos felmérő feladatsora 6. évfolyam - komplex felmérés (lexikális, nyelvtan) 8. évfolyam Felelős: Dr. Polgárné Pósch Judit

23 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Természettudományok: A félév végén felméréseket nem iratunk, hanem a témazáró dolgozatok eredményei, és a tapasztalatok alapján a szaktanárok egy összegző értékelést adnak az alábbi szempontok szerint: 5. évfolyam Természetismeret Az alsó tagozatból hozott természettudományi ismeretek értékelése, a tudományos nyelvezet elsajátítása. 6. évfolyam Természetismeret Fogalmak, összefüggések ismerete, ábraelemzési, térképolvasási, és szövegértési készségek. 7. évfolyam Biológia Fogalmak, összefüggések ismerete, fajismeret, és szövegértési készség. Földrajz Fogalmak, összefüggések ismerete, térképolvasási, és szövegértési készségek. Fizika A tudományos nyelvezet elsajátítása, fogalmak, összefüggések ismerete és alkalmazása, számolási készség. Kémia A tudományos nyelvezet elsajátítása, fogalmak, összefüggések ismerete és alkalmazása, kísérletek elemzése. 8. évfolyam Biológia Összefüggések ismerete és, ábraelemzési készség. Földrajz Természetföldrajzi és társadalom-földrajzi összefüggések ismerete, topográfiai ismeretek. Fizika Fogalmak, összefüggések ismerete, és alkalmazása, számolási és szövegértési készségek. Kémia Anyagismeret, összefüggések ismerete, és alkalmazása, számolási és szövegértési készségek. Felelős: Kissné Varga Erika mk. vezető Matematika: A félévi munkaközösségi értékelés alapja a nívócsoportonként egységesített, félévente 3 megíratott témazáró dolgozat lesz. Felelős: Dr. Puposné Szálteleki Éva Mária 3

24 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Magyar irodalom: - értő olvasás 5-8.évf. Történelem: - forráselemzés 5-8.évf. Felelős: Dr. Polgárné Pósch Judit Felső tagozat felelőse: Menyhártné Takács Valéria igazgatóhelyettes Év végi felmérések (május-június) Központi mérések - az anyanyelvi és - a matematikai alapkészségek fejlődése a negyedik, hatodik és nyolcadik évfolyamon. Időpontja: 04. május 8. (szerda) - A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése Időpontja: 04. április - május Alsó tagozat -.,., 3. és 4. évfolyamon, az év során írott felmérők alapján beszámoló - szövegértés, szövegfeldolgozás - alapműveletek, mértékváltások - helyesírás Felelős: Szabóné Balogh Irén mk. vezető Alsó tagozat felelőse: Csőke Ágnes igazgatóhelyettes Felső tagozat Idegen nyelv: angol, német - lexika, információ kérése, adása, nyelvtani ismeretek 5. évfolyam - komplex mérés: nyelvtan, szókincs, kreatív szövegalkotás 7. évfolyam Felelős: Dr. Polgárné Pósch Judit 4

25 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Természettudomány Az országos kompetenciamérésben a 6. és 8. évfolyamok érintettek, ezért őket nem terheljük további méréssel. Felmérést végzünk: 5. évfolyamon környezetünk élővilágából 7. évfolyamon komplex természettudományi felmérés A felmérésben az alábbi kulcskompetenciákra fókuszálunk: természettudományos kompetencia matematikai kompetencia anyanyelvi (szövegértési) kompetencia technikai kompetencia ökológiai kompetencia gondolkodási kompetencia (ábraelemzés, grafikonelemzés, tantárgyi ismeretek és a mindennapi élet jelenségei közti kapcsolat és hasznosítása) szociális és állampolgári kompetencia Felelős: Kissné Varga Erika Matematika: Felelős: Dr. Puposné Szálteleki Éva Mária - alapkészségek mérése 5. évfolyam 7. évfolyam Magyar irodalom: - szövegértés 5. és 7. évf. Történelem: - forráselemzés 5. és 7. évf. Felelős: Dr. Polgárné Pósch Judit Felső tagozat felelőse: Menyhártné Takács Valéria 5

26 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 03. SZEPTEMBER Rendezvényterv Esemény Felelős Évnyitó ünnepség. osztályos tanítónők Vezetőségi ülés Földesi Judit Munkaértekezlet szept. 9. Földesi Judit Művészeti iskolai beiratkozás Földesi Judit szaktanárok Munkatervek, tanmenetek leadásának ideje Menyhártné, Csőke Ágnes, mk. vez. Osztálynaplók, anyakönyvek Menyhártné, Csőke Ágnes, oszt. f. Munkaközösségi foglalkozások munkaközösség vezetők Munkavédelmi szemle Tűz- katasztrófavédelmi riadó Szakkörök, önköltséges tanfolyamok szervezése Menyhártné szaktanárok Tanulmányi versenyek nevezése Menyhártné, Csőke Ágnes, mk. vez. Sz. M. - vezetőségi ülés Földesi Judit Iskolaszék ülése Földesi Judit Az. évfolyam Difer mérése Csőke Ágnes Szülői értekezlet intézményi szinten osztályfőnökök 03. OKTÓBER Esemény Felelős Október 6 ünnepi megemlékezés okt. 4. Dr. Polgárné Pósch Judit 8. évfolyam tájékoztatása továbbtanulás rendjéről Menyhártné T. Valéria Naplók ellenőrzése Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Vezetőségi ülés Földesi Judit Bolyai matematika csapatverseny I. ford. október. Megyei Zsuzsanna Bátaszéki matematika verseny I. forduló Dr. Puposné Sz. Éva Munkaértekezlet - október 7. Földesi Judit Alapítványi ülések Földesi Judit Október 7. - megemlékezés Gárdonyi Gézáról Dr. Polgárné Pósch Judit október. - fogadó órák Menyhártné T. Valéria Október 3 ünnepi megemlékezés okt.. Dr. Sipőczné Miglierini Guiditta Október 4 nevelési értekezlet Földesi Judit Október 5 tantestületi kirándulás Földesi Judit, Egyed Tihamér Arany János anyanyelvi verseny I. forduló Szabóné Balogh Irén 6

27 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 03. NOVEMBER Esemény Munkaértekezlet nov. 4. Szülői értekezlet - november 4. Tájékoztatók ellenőrzése Alapítványi bál november 9. Szülők értesítése tanulmányi eredményekről Newton Kupa Varga Tamás matematika verseny Naplók ellenőrzése Iskolai helyesírási verseny Szép magyar beszéd iskolai forduló Felelős Földesi Judit Menyhártné Takács Valéria osztályfőnökök Földesi Judit és SZ. M. elnök osztályfőnökök Reál munkaközösség Dr. Puposné Szálteleki Éva Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Dr. Polgárné Pósch Judit Dr. Polgárné Pósch Judit 03. DECEMBER Esemény Naplók ellenőrzése Fogadó órák Munkaértekezlet Közlekedési verseny iskolai forduló Nyelvi nap a Mikulás jegyében Iskolai karácsonyi ünnepség december. Alkalmazotti karácsonyi ünnepség - december JANUÁR Esemény Szabadságolási terv készítése Vezetőségi ülés Munkaértekezlet Bátaszéki matematika verseny. fordul Varga Tamás matematika verseny forduló Naplók ellenőrzése A magyar kultúra napja iskolarádión keresztül Himnuszmondó verseny Művészeti iskola- félévi munka értékelése Osztályozó értekezlet Tájékoztatók kiosztása Félévi értekezlet Kazinczy-verseny területi forduló Felelős Menyhártné T. V. Csőke Ágnes szaktanárok, igazgatóhelyettesek Földesi Judit Szabóné Balogh Irén Tarr Jusztina, Banicsné T. Katalin 4. évfolyam tanítói Földesi Judit Felelős Földesi Judit Földesi Judit Földesi Judit Dr. Puposné Szálteleki Éva Dr. Puposné Szálteleki Éva Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Dr. Polgárné Pósch Judit Földesi Judit Földesi Judit osztályfőnökök Földesi Judit Dr. Polgárné Pósch Judit 7

28 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 04. FEBRUÁR Esemény Szülői értekezlet - február 3. Sz. M. vezetőségi ülés Farsang - alsó tagozat - felső tagozat Testünk titkai biológia verseny Felelős Menyhártné Takács Valéria Földesi Judit Csőke Ágnes - osztályfőnökök Szamosi Petra osztályfőnökök Kissné Varga Erika A természet csodái környezetismereti verseny Szabóné B.I. Murmann-né N-P. A. Ovisport NyelvÉsz iskolai forduló Középiskolai jelentkezés Naplók ellenőrzése Sakk egyéni területi verseny Zrínyi Ilona matematika verseny rendezése Iskolaszék ülése 04. MÁRCIUS Dr. Milus Lajos Murmann-né - Dr. Polgárné P. Judit Menyhártné Takács Valéria Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Enyingi József Dr. Puposné Szálteleki Éva Földesi Judit Esemény Munkaértekezlet Fogadó órák Iskolába hívogató leendő elsősöknek Március 5 ünnepi megemlékezés Öveges fizika verseny Kenguru matematika verseny március. Tanulmányi kirándulások szervezése Naplók ellenőrzése Mezei futóverseny Gergely napi művészeti fesztivál - Gyenesdiás Felelős Földesi Judit Menyhártné T. V. - Csőke Ágnes Csőke Ágnes - leendő elsős tanítók Murmann-né Nagy Pál Anasztázia Gelencsér Zoltán Enyingi Józsefné osztályfőnökök Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Dr. Milus Lajos Gosztola Barbara 8

29 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 04. ÁPRILIS Esemény Fogadó órák április 7. Kalmár László matematika verseny Vezetőségi ülés Nevelési értekezlet József Attila szavalóverseny Bendegúz verseny megyei forduló megrendezése Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Herman Ottó környezetismereti verseny isk. forduló A költészet napja József Attila szavalóverseny Atlétikai versenyek Naplók ellenőrzése Tanulók fizikai és erőnléti felmérése (IV.8.-V.8-ig) Felelős szaktanárok Menyhártné Takács Valéria Földesi Judit Földesi Judit Dr. Polgárné Pósch Judit Szabóné Balogh Irén osztályfőnökök Murmann-né Nagy Pál Anasztázia Dr. Polgárné Pósch Judit Dr. Polgárné Pósch Judit Dr. Milus Lajos Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Dr. Milus Lajos 04. MÁJUS Esemény Tálentum nap - művészeti tanulóink bemutatkozása Szülői értekezletek - május 9. Egry Majális - gyermeknap Felelős Gosztola Barbara - Szamosi Petra Menyhártné Takács Valéria Kissné Varga Erika 8. évf. tanulóinak értesítése a felvételi eredményről Menyhártné T. V. osztályfőnökök Iskolaszék ülése Alapítványi kuratóriumi ülések Igényfelmérés, jelentkezés Tanulmányi kirándulások Atlétikai versenyek Nyelvész megyei forduló - választható tantárgy - tagozat - napközis ellátás - művészeti tagozat Gyöngybetűk szépíró -. évfolyam versenye Naplók ellenőrzése Országos mérés május évf., 6. évf., 8. évfolyam magyar és matematika Földesi Judit Földesi Judit Menyhártné T. V. Csőke Ágnes osztályfőnökök Dr. Milus Lajos Dr. Polgárné Szabóné Balogh Irén Murmann-né Nagy Pál Anasztázia Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Megyei Zsuzsa 9

30 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 04. JÚNIUS Esemény Munkaközösségek záró ülései Az Összefogás napja - június 4. Osztályozó értekezlet Tanévzáró ünnepség Ballagás - június 4. Tanévzáró értekezlet Felelős munkaközösség vezetők Dr. Polgárné Pósch Judit Földesi Judit Dr. Polgárné Pósch Judit Földesi Judit 30

31 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata 03/04-es tanév Alapelvünk: A diákönkormányzat törekszik maradéktalanul megfelelni a diákönkormányzat működési és alapszabályzatában foglaltaknak. A diákönkormányzat szerepe: A diákönkormányzat a fiatalok érdekeinek képviseletét látja el, így is elősegítve azt, hogy a jövő nemzedéke még ifjú korában ismerje meg jogait, kötelességeit, sajátítsa el a közélet normáit, alapértékeit. Tevékenységének egyik részeként szervezi a diákok életét, olyan rendezvényekről és programokról gondoskodik, amelyek jól szolgálják a szabadidő hasznos eltöltését. Célkitűzés: - A tanulók jogainak (véleményezési, egyetértési, javaslattételi jogkör) és kötelességeinek betartása és betartatása a köznevelési törvényben meghatározott módon. - Tájékoztatás és tájékozódás az iskola folyamatos működéséről. Szabadidős elfoglaltságok szervezett kereteken belül történő lehetőségének megteremtése. - A diákönkormányzat törekszik saját működési rendszerének továbbfejlesztésére, önmaga továbbképzésére. - Együttműködik más iskolai szervezetekkel (pl. iskolaszék, szülői munkaközösség) és iskolán kívüli mozgalmakkal (Gyermekbarát). Cél továbbá: - Az iskolai diákönkormányzatok között szoros együttműködés kialakítása. - Elősegítése annak, hogy a diákság minél előbb tájékozódjon a jogairól, kötelességeiről, megismerje a demokrácia intézményrendszerét. - Kapcsolattartás a régió gyermek és ifjúsági önkormányzataival, a Balaton Kongresszusi Központtal. Működési feltételek: Minden osztályban osztálytitkárt és helyettest kell választani, akik a megbeszéléseken aktívan részt vesznek, és a hallottakat továbbítják saját osztályuknak, diáktársaiknak. Hetente egyszer, de legalább kéthetente tartunk egy, szükség esetén több összejövetelt az osztálytitkárokkal. 3

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben