Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014"

Átírás

1 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta:

2 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Tartalomjegyzék Bevezető...3. oldal Helyzetelemzés...4. oldal. Általános iskolai oktatás. Alapfokú művészetoktatás Tárgyi feltételek...6. oldal Személyi feltételek...7. oldal Oktató munka irányelvei...0. oldal. Kompetencia alapú oktatás. Alsó tagozat kiemelt feladatai 3. Felzárkóztatás szinterei 4. Tehetséggondozás szinterei A tanév kiemelt nevelési területei...3. oldal Rendezvényeink a 03/04. tanévben...6. oldal Versenyek...7. oldal Kirándulások...9. oldal A tanév helyi rendje...0. oldal Ellenőrzési terv... oldal Rendezvényterv...6. oldal Mellékletek Diákönkormányzat munkaterve...3. oldal Alsós munkaközösség -. évfolyam munkaterve oldal Alsós munkaközösség 3-4. évfolyam munkaterve oldal Humán munkaközösség munkaterve oldal Matematika munkaközösség munkaterve oldal Természettudományi munkaközösség munkaterve oldal Testnevelés munkaközösség munkaterve oldal Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve...7. oldal Ifjúságvédelem munkaterve oldal Művészeti iskola munkaterve oldal

3 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve BEVEZETÉS 03/04 Munkatervünk elkészítésénél figyelembe vettük: Irányadó jogforrások: A 03/04. tanév rendjéről szóló nemzeti erőforrás miniszter által kiadott rendelet. - az átdolgozott pedagógiai programunk - az iskola helyi tanterve - iskolai védőnő munkaterve - a szakmai munkaközösségek - a nevelőtestület - diákönkormányzat - szülői szervezetek javaslatai 3

4 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve HELYZETELEMZÉS 03/04-es tanév Intézményünk két fő feladatot lát el:. általános iskolai oktatás. alapfokú művészeti oktatás. Általános iskolai oktatás: Intézményünk tanulói létszáma: 366 fő. Tanulócsoportjaink száma: 6 Napközis csoportok száma: 8 Tanulószobai csoportok száma: Napközis tanulóink száma: 95 fő A tanulói létszám változása az intézményben Tanév 008/ /00 00/0 0/0 0/03 03/04 létszám Osztályok létszámadatai a tanévben Alsó tagozat:.a.b.a.b 3.a 3.b 4.a 4.b Összesen Felső tagozat: 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b Összesen

5 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve. Alapfokú Művészeti Iskola Iskola szolgáltatását igényli: 75 fő Ebből - 8 fő tanszakra jár A tanulói létszám tanszakonkénti megoszlásban: Elő/ Elő/ Alap/ Alap/ Alap/3 Alap/4 Alap/5 Alap/6 összes Színjátszás Képzőműv Iparműv Összesen Az intézménybe járó gyermekek eltérő szociokulturális környezetből érkeznek. Sajnos évről évre tapasztalható az eleve problémás családokból és ez által problémákkal küszködő gyermekek számának emelkedése. Iskolánkba érkező gyermekek családi háttere nagy különbségeket mutat. Ezt még hatványozottan fokozza az otthoni és az iskolai értékrend különbözősége. Nagy figyelmet igénylő nevelő-oktató munkával lehet csak a különbségeket kiegyenlíteni, illetve egy pozitív értékrend felé közelíteni. 5

6 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Tárgyi feltételek Fontos feladatunknak tartjuk, hogy tanítványainkat tiszta, igényes környezettel várjuk. Ennek érdekében a nyári szünetben festési munkákat végeztettünk. Megtörtént néhány osztályterem, öltözők, illemhelyek tisztasági festése. A külső környezet és a belső terek kisebb anyagi terhet jelentő szépítése mellett, komoly beruházást igénylő munkák elodázása lassan elkerülhetetlen. Az első udvarunk balesetveszélyes. A nyár folyamán az udvar burkolatának cseréje megkezdődött, s várjuk a jövő nyári folytatást. Az oktatási taneszközökkel való ellátottság megfelelő. Folyamatosan, de lassú ütemben újul. A hatályos taneszköz-jegyzék alapján igyekszik az iskola a kerettantervi elvárásoknak megfelelni. 6

7 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Személyi feltételek Az intézményben folyó nevelő-oktató munka ellátására a fenntartó által engedélyezett pedagógus státuszhelyek száma: 34 fő Intézmény vezetője: Földesi Judit Igazgató helyettesek: Menyhártné Takács Valéria Csőke Ágnes Könyvtáros tanár: Sári Tünde Ifjúságvédelmi felelősök: alsó tagozat Tóth Imréné Décsy Judit felső tagozat Bognár Edit Tarr Jusztina Diákönkormányzat vezetője: Szamosi Petra Fejlesztő pedagógusok:. Bognár Edit Tóth Éva Pályaválasztási felelős: Kissné Varga Erika Egyed Tihamér Munkavédelmi felelős: Osztályfőnökök:.a Kovácsné Bajzik Judit.b Pálczásné Dominkó Irén.a Szabóné Végh Andrea.b Tóth Imréné 3.a Murmann-né Nagy Pál Anasztázia 3.b Kövi Bernadett 4.a Hegedüs Csabáné 4.b Szabóné Balogh Irén 5.a Dr. Polgárné Pósch Judit 5.b Dr. Milus Lajos 7

8 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 6.a Megyei Zsuzsanna 6.b Enyingi Józsefné 7.a Tóth Éva 7.b Dr. Puposné Szálteleki Éva 8.a Kissné Varga Erika 8.b Egyed Tihamér Osztálytanítók: Benedekné Kékesi Tünde Décsy Judit Gosztola Barbara Katonáné Rosta Hedvig Tihanyiné Gergely Cecília Vajdáné Csite Katalin Vidáné Lóth Katalin Tanárok: Dr. Sipőczné Miglierini Guiditta Banicsné Takács Katalin Enyingi Józsefné Lázár Gábor Szandi Andrea Némethné Kaszás Judit Szamosi Petra Dr. Puposné Szálteleki Éva Tarr Jusztina Gelencsér Zoltán Művészeti iskolában tanítanak: Színjátszás-dráma tagozaton: Gosztola Barbara drámapedagógus Szamosi Petra drámapedagógus Ipar és képzőművészeti tagozaton: Bognár Edit népi iparművész Egyed Tihamér rajztanár Dencs Judit festőművész (óraadó) Iskolatitkár: Gondnok: Decsné Imre Andrea Beke Istvánné 8

9 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Iskolánkban működő munkaközösségek felépítési rendszere: - alsós munkaközösség -. évfolyam vezető Szabóné Balogh Irén - alsós munkaközösség 3-4. évfolyam vezető Murmann-né Nagy Pál Anasztázia - felsős reál munkaközösség vezető Dr. Puposné Szálteleki Éva - természettudományos mk. vezető Kissné Varga Erika - felsős humán munkaközösség vezető Dr. Polgárné Pósch Judit - osztályfőnöki munkaközösség vezető - Tóth Éva - sport munkaközösség vezető Dr. Milus Lajos - művészeti munkaközösség vezető Gosztola Barbara Intézményi munkánkat segíti: Iskolaszék elnöke Szántóné Palánki Edit Szülői Munkaközösség elnöke Pátri Zoltán Két alapítványunk működik: EJAMI- Alapítvány Tolnai Alapítvány. Egészség-megőrző munkát segítik: Iskolaorvos: Védőnő: Fogorvos: Gyógy testnevelő: Logopédus: Gyógypedagógus: Dr. Boldizsár Erzsébet Pohl Lenke Dr. Nagy Ákos Ollári Béla Péterné Várbíró Ildikó Az iskola rendőre: Árvai Edina rendőr törzsőrmester 9

10 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve OKTATÓ MUNKA IRÁNYELVEI Az év végi felmérések eredményei, tanulmányi versenyeken elért sikerek, a középiskolai visszajelzések, a nyelvvizsgát tett tanulók száma jelzi, hogy megfelelő szinten, jól szervezetten folyik az oktatás intézményünkben. Azonban az iskolánkban járó gyerekek gyakran komoly tudásbeli és motivációs különbséggel rendelkeznek. Így e tanulók egyre változatosabb módjait igénylik az ismeretszerzésnek. Felgyorsult világunkban meg kell tanítanunk őket: szilárd alapkészségek elsajátítására (írás, olvasás, számolás) a körülmények változásaihoz való alkalmazkodásra, az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzésére. I. Iskolánk a kompetencia alapú oktatás Iskolánk a kompetencia alapú oktatás változatos módszereinek alkalmazásával kíván az új kihívásokra válaszolni. A kompetencia alapú fejlesztés előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten levő gyermekek közötti különbségek csökkentését, a hátrányokkal rendelkezők felzárkózását. Az új módszerek, technikák alkalmazásával a tanulók olyan képességei is fejlődnek, mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, a másság elfogadása. A kompetencia alapú oktatás során is fontos szempont, hogy a gyermeket tanítsuk, ne a tantárgyat. Iskolánkban az alapképességek, és készségek fejlesztése a következő területeken kerül előtérbe. A sorrend a prioritásokat meghatározza.. Anyanyelvi kommunikáció. Matematikai kompetencia 3. Idegen nyelvi kommunikáció 4. Természettudományos kompetencia 5. Digitális kompetencia 6. A tanulás tanulása; a hatékony, önálló tanulás 7. Személyközi, szociális és állampolgári kompetencia 0

11 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 8. Kulturális kompetencia: esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 9. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Alsó tagozat kiemelt feladatai: A felzárkóztatás szinterei: - szilárd alapkészségek elsajátíttatása - szövegértés - tanulási módszerek megtaníttatása - első osztályban már kiszűrni, s a továbbiakban gondozni a sajátos nevelést igénylő és BTM-es gyermekeket difer-vizsgálat. fejlesztő pedagógus segítségével a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása, meghatározott, szakszerű tematika és órarend szerint.. korrepetálás 3. differenciált órai munkáltatás 4. napközis foglalkozások alsó tagozatban 5. tanulószoba felső tagozatban Tehetséggondozás szinterei : a./ Működő tagozatok - matematika, német nyelvi tagozat - emelt számú tanórák b./ Sportiskolai képzés sport orientáció c./ Alapfokú művészeti iskola tagozatai : iparművészet, képzőművészet, színjátszás-dráma d./ Szakkörök, érdeklődési körök - német. és 3. évfolyam - angol. és 3. évfolyam - matematika 3. és 4. évfolyam - informatika 4. évfolyam - technika felső tagozat - természettudományos szakkörök felső tagozat (kémia, fizika, földrajz)

12 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve e./ Művészeti csoportok (szakköri keretben) - énekkar f./ Tanórán kívüli sporttevékenységek - tömegsport, ISK Iskolai könyvtárunk minden nap várja a gyermekeket, könyvtári órákon, kölcsönzési lehetőségeken kívül Internet és számítógép használatot biztosítva. Egészségügyi, egészség-megőrzési munka kiegészül iskolaorvosi, fogászati, védőnői logopédiai és gyógytestnevelési ellátással. Gyermekvédelmi felelőse a Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal összhangban végzi munkáját. Diákönkormányzatunk munkáját a törvényben megfogalmazott jogosítvány alapján látja el. melléklet: Diákönkormányzati munkaterv 03/04 Egyház Jó kapcsolatot tartunk az egyház felekezeteivel, hitoktatóival. Hittanórák megtartását lehetőség szerint tantermeinkben biztosítjuk.

13 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve A tanév kiemelt nevelési területei 03/04. tanév mottója, melynek minden nevelési területet át kell hatnia. Higgadtság, nyugalom, türelem, szeretet, rendszeresség, következetesség! Pozitív életszemlélet, pozitív emberi értékek erősítése! Szeretetben, pozitív impulzusokkal nevelés! Fő célunk: a személyiségi jogok tisztelete, a konfliktushelyzetekben elhamarkodott ítéletek elkerülése, a valódi okok és a megoldás keresése. A 03/04. tanév nevelési feladatai Kiemelt feladatok I. Nemzeti öntudatra, hazaszeretetre nevelés II. Egyenlő bánásmód elve III. Étkezési kultúra javítása IV. Környezettudatos viselkedés V. Egészséges életmódra nevelés További feladataink./ Környezeti nevelés - a társas együttélés szabályainak megtanítása, megtartása, konfliktuskezelés ezáltal a stressz csökkentése - osztálytermek, iskola és környezetének tisztántartása - szelektív hulladékgyűjtés megismertetése, gyakorlati alkalmaztatása - papírgyűjtés (évente kétszer) - esztétikus környezet iránti igény felkeltése 3

14 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve./ Egészséges életmódra nevelés - testi nevelés fontossága - rendszeres mozgás megszerettetése - különböző sportágak iránti érdeklődés felkeltése - havi túraajánlattal a természetjárás megkedveltetése - szakemberek bevonásával (iskolaorvosi, iskolai védőnő) évfolyamonként egészségfejlesztési feladatok ellátása:. évfolyam Személyi higiéné- kiemelve fejtetvesség, fogápolás Egészséges táplálkozás (pályázat). évfolyam Egészséges életmód- kiemelve a minden napos testmozgás előnye Személyi higiéné- kiemelve fejtetvesség Egészséges táplálkozás (pályázat) 3. évfolyam Egészséges és biztonságos környezet Katasztrófavédelem előkészítés Nutrikid program 4. évfolyam Barátságok-bevezetés a serdülés folyamatába Egészséges életmód - kiemelve táplálkozás (pályázat) 5. évfolyam Egészséges életmód - táplálkozás kötelezően előírt óra Serdülés - kiemelve a lányok menstruációs higiénéje 6. évfolyam Pubertás kori testi-lelki változások - fiúk- lányok Dohányzás - kötelezően tartandó óra Drog, játékszenvedély, számítógép függőség, játék függőség Serdülés folyamata - kiemelve fiúk Elsősegélynyújtás 7. évfolyam Barátság, szerelem, párkapcsolatok kialakítása Egészségkárosító magatartásformák elkerülése Parlagfű előadás, videó 8. évfolyam AIDS prevenció Veszélyeztető tényezők - kábítószerek, diszkó-balesetek Elsősegélynyújtás 4

15 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 3./ Közösségi nevelés - iskola falain kívül szervezett programokkal erdei iskola, tanulmányi kirándulás, túra, színházlátogatás a gyermekek közösségi szellemének erősítése - meghitt hangulatú közös karácsony, vidám farsang, változatos programú gyermeknap szervezésével az összetartozás érzésének erősítése További nevelési célkitűzéseinket, pedagógiai alapelveinket iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallását a pedagógiai programunk meghatározza és tartalmazza. 5

16 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Rendezvényeink a 03/04. tanévben - Tanévnyitó ünnepség 03. szeptember. - Aradi vértanúk tisztelete (megemlékezés) 03. október 4. - Október 3.- nemzeti ünnep (megemlékezés) 03. október. - Alapítványi bál 03. november 9. - Nyelvi nap a Mikulás jegyében 03. december 6 - Iskolai karácsony (ünnepség) 03. december. - Jelmezes farsang (vigasság) 04. február - Március 5.- nemzeti ünnep (ünnepség) 04. március 4. - Tálentum nap 04. május - Egry Majális 04. május 3. - Nemzeti Összefogás Napja 04. június 4. - Tanévzáró ünnepség és ballagás 04. június 4. 6

17 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Versenyek Iskolánk által meghirdetett területi és megyei versenyek. - A természet csodái környezetismereti verseny 4. osztályosoknak - Testünk titkai biológia verseny 8. osztályosoknak - Színek fények és vizek festőverseny Következő versenyek megrendezésének ad helyet iskolánk - megyei helyesírási verseny - iskolai vers- és prózamondó verseny - Bolyai matematika csapatverseny - Varga Tamás matematika verseny iskolai és megyei forduló - Zrínyi matematika verseny megyei forduló 04. február - Kalmár László matematika verseny megyei forduló április - Kenguru verseny 04. március - Bendegúz nyelvi verseny - egyéni és csapat sakk-verseny területi forduló - városi mezei futóverseny Alábbi országos és megyei meghirdetésű tanulmányi versenyre nevezünk: Öveges József Fizikaverseny Newton-kupa Curie kémia emlékverseny Hevesy György országos kémiaverseny Teleki Pál országos földrajz földtan verseny Testünk titkai biológia és egészségtan verseny Apáczai Komplex Természettudományi verseny Kaán Károly XX. Országos Természet-és Környezetismereti Verseny Hermann Ottó Országos Biológia Verseny 7

18 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Varga Tamás matematika verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Kalmár László matematika verseny Kenguru verseny Bólyai csapatverseny matematika és magyar Számítástechnika felhasználói verseny Newton-kupa Angol és német nyelvi megyei kommunikációs verseny Országos német nyelvi tanulmányi verseny Országos angol nyelvi tanulmányi verseny Illyés Gyula szavalóverseny József Attila szavalóverseny Arany János országos anyanyelvi verseny (alsó és felső tagozat) Kazinczy Szép magyar beszéd Országos történelmi tanulmányi verseny Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Nyelvünkben élünk országos tanulmányi verseny Nyelvész anyanyelvi verseny Bendegúz levelezős nyelvi verseny Szivárvány levelezős verseny Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Gergely-napi művészeti találkozó Rákóczi szövetség által meghirdetett versenyek 8

19 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Kirándulások Tanulmányi kirándulások: Év közben alsó tagozaton egynapos, felső tagozaton évfolyamon egynapos 8. évfolyamon kétnapos kirándulás keretében ismerhetik meg tanulóink hazánk történelmi helyeit, értékeit, szépségeit. Erdei iskolai táborozási lehetőséget biztosítunk azon osztályok számára, amelyekben a szülők esetleg anyagilag támogatják a költségeket. Kirándulást: német nyelvet tanuló diákjaink számára napos Ausztriai kirándulást szervezünk. Sí tábort szervezünk a tanulóinknak Ausztriába 04 februárjában. 9

20 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve A tanév helyi rendje Tanítási napok száma: 80 Első tanítási nap 03. szeptember. Szorgalmi idő első félév vége 04. január 7. Első félév tanulmányi eredményéről értesítés 04. január 4-ig Tanév utolsó tanítási napja 04. június 3. Tanítás nélküli munkanapok (5 nap felosztása). Nevelési értekezlet 03. október 4.. Továbbképzési nap 03. október Félévi értekezlet 04. január Nevelési értekezlet 04. március DÖK nap 04. május 3. Szünetek idő Szünet előtti utolsó tanítási nap Szünet utáni első tanítási nap Őszi szünet 03. okt. 4-től október 3-ig 03. október. 03. november 4. Téli szünet 03. december 3-tól jan.3-ig 03. december. 04. január 6. Tavaszi szünet 04. április 7-tól április -ig 04. április április 3. A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolánk szükség esetén napközis felügyeletet tart. 0

21 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Szülői értekezletek és fogadó órák időpontja a tanévben (7 órai kezdettel) 03. szeptember 9. szülői értekezlet 03. október. fogadó óra 03. november 4. szülői értekezlet 03. december 9. fogadó óra 04. február 3. szülői értekezlet 04. április 7. fogadó óra 04. május 9 szülői értekezlet

22 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Ellenőrzési terv./ A tanulók szaktárgyi és gyakorlati tanulmányi eredményének értékelése: - félév vége, - év vége. Felelősök: osztályfőnökök és igazgatóhelyettesek./ Anyakönyvek és haladási gyakorlati naplók folyamatos és szabályszerű vezetésének ellenőrzése: - havonta Felelősök: osztályfőnökök és igazgatóhelyettesek 3./ Az oktató munka tartalmának és színvonalának viszonyítása a követelményekhez a gyermekek alapkészségeinek, tantárgyi tudásának mérése 4./ október /. évfolyam bemenet mérés Difer-vizsgálat Felelős:. évfolyam osztályfőnökei - igazgató helyettes - Első félév vége (január) Alsó tagozat Beszámoló a félév során írt felmérők alapján., 3., 4.évfolyamon - szövegértés, szövegfeldolgozás - alapműveletek, egyszerű szöveges feladatok Felelős: Szabóné Balogh Irén és Murmann-né Nagy Pál Anasztázia mk. vezetők Alsó tagozat felelőse: Csőke Ágnes igazgatóhelyettes Felső tagozat Idegen nyelvek : angol, német - olvasás, írás és hallásértés mérése- országos felmérő feladatsora 6. évfolyam - komplex felmérés (lexikális, nyelvtan) 8. évfolyam Felelős: Dr. Polgárné Pósch Judit

23 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Természettudományok: A félév végén felméréseket nem iratunk, hanem a témazáró dolgozatok eredményei, és a tapasztalatok alapján a szaktanárok egy összegző értékelést adnak az alábbi szempontok szerint: 5. évfolyam Természetismeret Az alsó tagozatból hozott természettudományi ismeretek értékelése, a tudományos nyelvezet elsajátítása. 6. évfolyam Természetismeret Fogalmak, összefüggések ismerete, ábraelemzési, térképolvasási, és szövegértési készségek. 7. évfolyam Biológia Fogalmak, összefüggések ismerete, fajismeret, és szövegértési készség. Földrajz Fogalmak, összefüggések ismerete, térképolvasási, és szövegértési készségek. Fizika A tudományos nyelvezet elsajátítása, fogalmak, összefüggések ismerete és alkalmazása, számolási készség. Kémia A tudományos nyelvezet elsajátítása, fogalmak, összefüggések ismerete és alkalmazása, kísérletek elemzése. 8. évfolyam Biológia Összefüggések ismerete és, ábraelemzési készség. Földrajz Természetföldrajzi és társadalom-földrajzi összefüggések ismerete, topográfiai ismeretek. Fizika Fogalmak, összefüggések ismerete, és alkalmazása, számolási és szövegértési készségek. Kémia Anyagismeret, összefüggések ismerete, és alkalmazása, számolási és szövegértési készségek. Felelős: Kissné Varga Erika mk. vezető Matematika: A félévi munkaközösségi értékelés alapja a nívócsoportonként egységesített, félévente 3 megíratott témazáró dolgozat lesz. Felelős: Dr. Puposné Szálteleki Éva Mária 3

24 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Magyar irodalom: - értő olvasás 5-8.évf. Történelem: - forráselemzés 5-8.évf. Felelős: Dr. Polgárné Pósch Judit Felső tagozat felelőse: Menyhártné Takács Valéria igazgatóhelyettes Év végi felmérések (május-június) Központi mérések - az anyanyelvi és - a matematikai alapkészségek fejlődése a negyedik, hatodik és nyolcadik évfolyamon. Időpontja: 04. május 8. (szerda) - A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése Időpontja: 04. április - május Alsó tagozat -.,., 3. és 4. évfolyamon, az év során írott felmérők alapján beszámoló - szövegértés, szövegfeldolgozás - alapműveletek, mértékváltások - helyesírás Felelős: Szabóné Balogh Irén mk. vezető Alsó tagozat felelőse: Csőke Ágnes igazgatóhelyettes Felső tagozat Idegen nyelv: angol, német - lexika, információ kérése, adása, nyelvtani ismeretek 5. évfolyam - komplex mérés: nyelvtan, szókincs, kreatív szövegalkotás 7. évfolyam Felelős: Dr. Polgárné Pósch Judit 4

25 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve Természettudomány Az országos kompetenciamérésben a 6. és 8. évfolyamok érintettek, ezért őket nem terheljük további méréssel. Felmérést végzünk: 5. évfolyamon környezetünk élővilágából 7. évfolyamon komplex természettudományi felmérés A felmérésben az alábbi kulcskompetenciákra fókuszálunk: természettudományos kompetencia matematikai kompetencia anyanyelvi (szövegértési) kompetencia technikai kompetencia ökológiai kompetencia gondolkodási kompetencia (ábraelemzés, grafikonelemzés, tantárgyi ismeretek és a mindennapi élet jelenségei közti kapcsolat és hasznosítása) szociális és állampolgári kompetencia Felelős: Kissné Varga Erika Matematika: Felelős: Dr. Puposné Szálteleki Éva Mária - alapkészségek mérése 5. évfolyam 7. évfolyam Magyar irodalom: - szövegértés 5. és 7. évf. Történelem: - forráselemzés 5. és 7. évf. Felelős: Dr. Polgárné Pósch Judit Felső tagozat felelőse: Menyhártné Takács Valéria 5

26 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 03. SZEPTEMBER Rendezvényterv Esemény Felelős Évnyitó ünnepség. osztályos tanítónők Vezetőségi ülés Földesi Judit Munkaértekezlet szept. 9. Földesi Judit Művészeti iskolai beiratkozás Földesi Judit szaktanárok Munkatervek, tanmenetek leadásának ideje Menyhártné, Csőke Ágnes, mk. vez. Osztálynaplók, anyakönyvek Menyhártné, Csőke Ágnes, oszt. f. Munkaközösségi foglalkozások munkaközösség vezetők Munkavédelmi szemle Tűz- katasztrófavédelmi riadó Szakkörök, önköltséges tanfolyamok szervezése Menyhártné szaktanárok Tanulmányi versenyek nevezése Menyhártné, Csőke Ágnes, mk. vez. Sz. M. - vezetőségi ülés Földesi Judit Iskolaszék ülése Földesi Judit Az. évfolyam Difer mérése Csőke Ágnes Szülői értekezlet intézményi szinten osztályfőnökök 03. OKTÓBER Esemény Felelős Október 6 ünnepi megemlékezés okt. 4. Dr. Polgárné Pósch Judit 8. évfolyam tájékoztatása továbbtanulás rendjéről Menyhártné T. Valéria Naplók ellenőrzése Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Vezetőségi ülés Földesi Judit Bolyai matematika csapatverseny I. ford. október. Megyei Zsuzsanna Bátaszéki matematika verseny I. forduló Dr. Puposné Sz. Éva Munkaértekezlet - október 7. Földesi Judit Alapítványi ülések Földesi Judit Október 7. - megemlékezés Gárdonyi Gézáról Dr. Polgárné Pósch Judit október. - fogadó órák Menyhártné T. Valéria Október 3 ünnepi megemlékezés okt.. Dr. Sipőczné Miglierini Guiditta Október 4 nevelési értekezlet Földesi Judit Október 5 tantestületi kirándulás Földesi Judit, Egyed Tihamér Arany János anyanyelvi verseny I. forduló Szabóné Balogh Irén 6

27 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 03. NOVEMBER Esemény Munkaértekezlet nov. 4. Szülői értekezlet - november 4. Tájékoztatók ellenőrzése Alapítványi bál november 9. Szülők értesítése tanulmányi eredményekről Newton Kupa Varga Tamás matematika verseny Naplók ellenőrzése Iskolai helyesírási verseny Szép magyar beszéd iskolai forduló Felelős Földesi Judit Menyhártné Takács Valéria osztályfőnökök Földesi Judit és SZ. M. elnök osztályfőnökök Reál munkaközösség Dr. Puposné Szálteleki Éva Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Dr. Polgárné Pósch Judit Dr. Polgárné Pósch Judit 03. DECEMBER Esemény Naplók ellenőrzése Fogadó órák Munkaértekezlet Közlekedési verseny iskolai forduló Nyelvi nap a Mikulás jegyében Iskolai karácsonyi ünnepség december. Alkalmazotti karácsonyi ünnepség - december JANUÁR Esemény Szabadságolási terv készítése Vezetőségi ülés Munkaértekezlet Bátaszéki matematika verseny. fordul Varga Tamás matematika verseny forduló Naplók ellenőrzése A magyar kultúra napja iskolarádión keresztül Himnuszmondó verseny Művészeti iskola- félévi munka értékelése Osztályozó értekezlet Tájékoztatók kiosztása Félévi értekezlet Kazinczy-verseny területi forduló Felelős Menyhártné T. V. Csőke Ágnes szaktanárok, igazgatóhelyettesek Földesi Judit Szabóné Balogh Irén Tarr Jusztina, Banicsné T. Katalin 4. évfolyam tanítói Földesi Judit Felelős Földesi Judit Földesi Judit Földesi Judit Dr. Puposné Szálteleki Éva Dr. Puposné Szálteleki Éva Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Dr. Polgárné Pósch Judit Földesi Judit Földesi Judit osztályfőnökök Földesi Judit Dr. Polgárné Pósch Judit 7

28 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 04. FEBRUÁR Esemény Szülői értekezlet - február 3. Sz. M. vezetőségi ülés Farsang - alsó tagozat - felső tagozat Testünk titkai biológia verseny Felelős Menyhártné Takács Valéria Földesi Judit Csőke Ágnes - osztályfőnökök Szamosi Petra osztályfőnökök Kissné Varga Erika A természet csodái környezetismereti verseny Szabóné B.I. Murmann-né N-P. A. Ovisport NyelvÉsz iskolai forduló Középiskolai jelentkezés Naplók ellenőrzése Sakk egyéni területi verseny Zrínyi Ilona matematika verseny rendezése Iskolaszék ülése 04. MÁRCIUS Dr. Milus Lajos Murmann-né - Dr. Polgárné P. Judit Menyhártné Takács Valéria Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Enyingi József Dr. Puposné Szálteleki Éva Földesi Judit Esemény Munkaértekezlet Fogadó órák Iskolába hívogató leendő elsősöknek Március 5 ünnepi megemlékezés Öveges fizika verseny Kenguru matematika verseny március. Tanulmányi kirándulások szervezése Naplók ellenőrzése Mezei futóverseny Gergely napi művészeti fesztivál - Gyenesdiás Felelős Földesi Judit Menyhártné T. V. - Csőke Ágnes Csőke Ágnes - leendő elsős tanítók Murmann-né Nagy Pál Anasztázia Gelencsér Zoltán Enyingi Józsefné osztályfőnökök Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Dr. Milus Lajos Gosztola Barbara 8

29 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 04. ÁPRILIS Esemény Fogadó órák április 7. Kalmár László matematika verseny Vezetőségi ülés Nevelési értekezlet József Attila szavalóverseny Bendegúz verseny megyei forduló megrendezése Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Herman Ottó környezetismereti verseny isk. forduló A költészet napja József Attila szavalóverseny Atlétikai versenyek Naplók ellenőrzése Tanulók fizikai és erőnléti felmérése (IV.8.-V.8-ig) Felelős szaktanárok Menyhártné Takács Valéria Földesi Judit Földesi Judit Dr. Polgárné Pósch Judit Szabóné Balogh Irén osztályfőnökök Murmann-né Nagy Pál Anasztázia Dr. Polgárné Pósch Judit Dr. Polgárné Pósch Judit Dr. Milus Lajos Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Dr. Milus Lajos 04. MÁJUS Esemény Tálentum nap - művészeti tanulóink bemutatkozása Szülői értekezletek - május 9. Egry Majális - gyermeknap Felelős Gosztola Barbara - Szamosi Petra Menyhártné Takács Valéria Kissné Varga Erika 8. évf. tanulóinak értesítése a felvételi eredményről Menyhártné T. V. osztályfőnökök Iskolaszék ülése Alapítványi kuratóriumi ülések Igényfelmérés, jelentkezés Tanulmányi kirándulások Atlétikai versenyek Nyelvész megyei forduló - választható tantárgy - tagozat - napközis ellátás - művészeti tagozat Gyöngybetűk szépíró -. évfolyam versenye Naplók ellenőrzése Országos mérés május évf., 6. évf., 8. évfolyam magyar és matematika Földesi Judit Földesi Judit Menyhártné T. V. Csőke Ágnes osztályfőnökök Dr. Milus Lajos Dr. Polgárné Szabóné Balogh Irén Murmann-né Nagy Pál Anasztázia Menyhártné T. V. Csőke Ágnes Megyei Zsuzsa 9

30 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve 04. JÚNIUS Esemény Munkaközösségek záró ülései Az Összefogás napja - június 4. Osztályozó értekezlet Tanévzáró ünnepség Ballagás - június 4. Tanévzáró értekezlet Felelős munkaközösség vezetők Dr. Polgárné Pósch Judit Földesi Judit Dr. Polgárné Pósch Judit Földesi Judit 30

31 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanév munkaterve A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata 03/04-es tanév Alapelvünk: A diákönkormányzat törekszik maradéktalanul megfelelni a diákönkormányzat működési és alapszabályzatában foglaltaknak. A diákönkormányzat szerepe: A diákönkormányzat a fiatalok érdekeinek képviseletét látja el, így is elősegítve azt, hogy a jövő nemzedéke még ifjú korában ismerje meg jogait, kötelességeit, sajátítsa el a közélet normáit, alapértékeit. Tevékenységének egyik részeként szervezi a diákok életét, olyan rendezvényekről és programokról gondoskodik, amelyek jól szolgálják a szabadidő hasznos eltöltését. Célkitűzés: - A tanulók jogainak (véleményezési, egyetértési, javaslattételi jogkör) és kötelességeinek betartása és betartatása a köznevelési törvényben meghatározott módon. - Tájékoztatás és tájékozódás az iskola folyamatos működéséről. Szabadidős elfoglaltságok szervezett kereteken belül történő lehetőségének megteremtése. - A diákönkormányzat törekszik saját működési rendszerének továbbfejlesztésére, önmaga továbbképzésére. - Együttműködik más iskolai szervezetekkel (pl. iskolaszék, szülői munkaközösség) és iskolán kívüli mozgalmakkal (Gyermekbarát). Cél továbbá: - Az iskolai diákönkormányzatok között szoros együttműködés kialakítása. - Elősegítése annak, hogy a diákság minél előbb tájékozódjon a jogairól, kötelességeiről, megismerje a demokrácia intézményrendszerét. - Kapcsolattartás a régió gyermek és ifjúsági önkormányzataival, a Balaton Kongresszusi Központtal. Működési feltételek: Minden osztályban osztálytitkárt és helyettest kell választani, akik a megbeszéléseken aktívan részt vesznek, és a hallottakat továbbítják saját osztályuknak, diáktársaiknak. Hetente egyszer, de legalább kéthetente tartunk egy, szükség esetén több összejövetelt az osztálytitkárokkal. 3

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2014/2015

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2014/2015 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 Készítette: Földesi Judit intézményvezető A munkatervet elfogadta: 1 Tartalomjegyzék Bevezető.3. oldal Helyzetelemzés..4.

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. munkaterve 2011/2012

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. munkaterve 2011/2012 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkaterve 2011/2012 Készítette: Földesi Judit Tartalomjegyzék Bevezető... 3. oldal Helyzetelemzés... 4. oldal 1. Általános iskolai oktatás...

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 2010/2011-es tanév

BESZÁMOLÓ. 2010/2011-es tanév BESZÁMOLÓ 2010/2011-es tanév Az a 2010-2011-es tanévben hármas feladat ellátására szerveződött intézmény. E három terület: - általános iskolai oktatás - közoktatási típusú sportiskolai képzés - alapfokú

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre A humán munkaközösség munkaterve a 2013 2014-es tanévre Összeállította: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mk. vezet Zalaszentgrót, 2013. szeptember 29. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben