Nagyok és Aranyosak. A két közgyûlés között történt események felsorolásakor nem lehetett elmenni amellett a sajnálatos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyok és Aranyosak. A két közgyûlés között történt események felsorolásakor nem lehetett elmenni amellett a sajnálatos"

Átírás

1 4 Csökken a rezsi 8 Szteppcipõben Februárban kapják meg a távfûtéses lakások tulajdonosai az elsô csökkentett fûtésszámlát. A kormány a rezsiköltségek 10 százalékos csökkentését kezdeményezte több közüzemi szolgáltatónál. Bóbis László a koreográfusa a Fekete Péter címû zenés vígjátéknak, amit január 19-én, szombaton 19 órától mutatnak be a Móricz Zsigmond Színházban. Nagyok és Aranyosak PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyílt, tárgyalásos pályázat keretében bérbeadás útján történô hasznosításra meghirdeti a Nyíregyháza Járási Földhivatal által 202. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti ingatlanon, D épületegységben lévô, összesen 268,56 m 2 alapterületû hivatali étkezde, illetve 7,54 m 2 büféhelyiség ingatlanrészt, felszereléssel együtt. Az ajánlattevôk ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják jelen pályázatkiírási dokumentáció valamennyi feltételét. A pályázatok összeállításánál a pályázatkiírási dokumentációban foglaltak szerint kell a Pályázónak eljárnia. A pályázatokat az alábbi helyre kell benyújtani: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellátási Osztály, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. A épület fszt. 10. szoba A pályázat beadásának határideje: február óra A részletes pályázati kiírás melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele átvehetô a Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. A épület fszt. 10. sz. irodahelyiségében vagy letölthetô a honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/ ) ügyfélfogadási idôben. A bérbeadásra kerülô ingatlanrész megtekinthetô január 25-én (péntek) óra közötti idôben. A megtekintést biztosító szervezeti egység: Ellátási Osztály ( A épület 10. sz. szoba, telefon: 42/ ). A fenti helyen kívül benyújtott pályázatok beérkezéséért a pályázatkiíró nem vállal felelôsséget. Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola csapata dicsõséget szerzett Nyíregyházának a képernyõn, hiszen megnyert egy országos televíziós sportvetélkedõt. Részletek a 10. oldalon. Változások a hulladékgazdálkodásban Nyíregyháza Megyei Jogú Város képviselô-testületének idei elsô ülése is, a két közgyûlés között történt eseményekrôl szóló polgármesteri beszámolóval vette kezdetét, majd a több mint húsz napirend között, számos megállapodást hagyott jóvá a testület. A két közgyûlés között történt események felsorolásakor nem lehetett elmenni amellett a sajnálatos tény mellett, hogy nemrégiben ismeretlen tettesek több kutya pusztulásáért tehetôk felelôssé Örökösföldön. A kutyák elhullását mérgezés okozta. A tettesek kézrekerítését dr. Kovács Ferenc polgármester is támogatta azzal, hogy a saját keretébôl 150 ezer forint nyomravezetôi díjat tûzött ki. A nyomozás jelenleg is zajlik. Magera Tibor (Fidesz), a térség önkormányzati képviselôje minôsíthetetlennek és példa nélkülinek nevezte a történteket. Arról is tájékoztatta a testületet, hogy a kutyafuttató kérdésköre a területen ma is megoldásra vár, aminek érdekében széles körû egyeztetést kezdeményezett. Moskovits Károly (MSZP) arra várt választ, hogy az önkormányzat rendelt-e meg közvélemény-kutatást, mely a járókelôk megkérdezésével zajlott. Ha igen, a képviselôk megtudhatják-e ennek az eredményét? Dr. Kovács Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy nem készült ilyen felmérés az önkormányzat számára. Volt korábban egy turisztikai elégedettséget mérô kutatás de ennek eredményét nyilvánosságra is hozták. Nagy László (MSZP) arra várt választ, hogy csak az MSZP-re vonatkozik, hogy a Móricz Zsigmond könyvtárban nem tarthatnak politikai rendezvényt mert errôl kaptak tájékoztatást az intézménytôl levélben nemrégiben, viszont egy másik politikai párt nemrégiben ott tartott összejövetelt. A polgármester úgy fogalmazott: semmilyen kivételezés nem történhet. Ha lehet, akkor Fotó: Trifonov Éva X X. é v f o l y a m, 1. s z á m január 18. Új szakasz az M3-ason Már szerdán délben használatba vehették az autósok az M3- as autópálya új szakaszát. A 2x2 sávos gyorsforgalmi útszakasz 33 kilométer hosszú, a 403. sz. fôúttól a 49. sz. fôútig tart, Nyíregyháza és Vaja között. A szakaszon a végcsomópontokon kívül egy csomópont létesült, a 254. kilométerszelvényben az Ófehértói csomópont, ahonnan Nyírbátor felé (4105. jelû út) lehet eljutni. Itt épül az Ófehértói Autópálya Mérnökség is, amely várhatóan április végén készül el. Az M3-as autópálya új szakasza minden jármû számára csak díjfizetés ellenében vehetô igénybe. Az M3-ashoz a közeljövôben egy 12 kilométeres szakaszt építenek még meg, így már Vásárosnaményig lehet majd autópályán haladni. Ez várhatóan 2014 decemberéig épül meg. Képviselôi fogadóóra Petneházy Attila, a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselôje fogadóórát tart. Idôpont: január 21., óra Helyszín: sóstóhegyi rendelôintézet, Fácán és Úttörô utca sarka Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselôje fogadóórát tart. Idôpont: január 21., óra Helyszín: Rozsrétszôlô, Részönkormányzati Iroda mindenkinek lehet, ha nem, akkor senkinek sem. Tájékozódni fog az üggyel kapcsolatban, és jelezni fogja ezt Nagy Lászlónak. A képviselô-testület az elsô napirendek között módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezô helyi közszolgáltatásról szóló rendeletet. Az országgyûlés november 30. napján kihirdette a hulladékkezelésrôl szóló törvény módosításait, mely újraszabályozta a hulladékgazdálkodást. Továbbra is önkormányzati feladatkör a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, melyet az önkormányzat a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzôdés útján biztosít. A közszolgáltatási díj megállapításáról akként rendelkezik, hogy ezt a jövôben a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Mivel azonban a hivatal díjjavaslatát elsôként csak a évi díj meghatározásakor kell majd alkalmaznia, a törvény a évi díj megállapítására átmeneti rendelkezést tartalmaz. Ennek értelmében, a rendelkezésekben foglalt korlátok alapján a közszolgáltató határozza meg az idei közszolgáltatási díjakat. Ennek mértéke nem haladhatja meg a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest, a 4,2 százalékot. A szolgáltató az idén ezzel az emeléssel tervez a közgyûlés döntése alapján. A képviselôk döntöttek még többek között egyes közösségi színterek mûködtetésére kiírt pályázatokról, a Huszár tér 5. szám alatti ingatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendôr-fôkapitányság részére történô átadásáról, és több intézmény vezetôi pályázatáról is.

2 Napról napra A HÉT NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Ez is történt az elmúlt napokban december 31. Nyíregyháza is ünnepelt az óév utolsó napján, több ezer városlakó a Kossuth téren búcsúztatta 2012-t és köszöntötte az új évet. Éjfélkor dr. Kovács Ferenc polgármester mondott köszöntôbeszédet, majd tûzijátékkal kezdôdött a 2013-as esztendô január 4. A vendégtájékoztatás feltételeinek javítása érdekében 30 darab új turisztikai táblát helyezett ki a Nyíregyházi TDM szervezet Nyíregyháza belvárosában, körútján, valamint a város és a TDM tagok településeinek bevezetô útjain január emberbôl alig több mint 700-an tértek haza a Don-kanyarból a nyíregyházi gyalogezred katonái közül. A hôsökre a megyeháza elôtt tartott ünnepségen emlékeztek, majd a Nyíri bakák a Donnál címmel nyílt kiállítás a nyíregyházi Jósa András Múzeumban január 13. A doni áldozatokra emlékezve vasárnap délután Nyíregyházán a Jobbik és az Ôrsereg is elhelyezte koszorúit a megyeháza falánál január január alkalommal rendeztek Újévi Koncertet Nyíregyházán. A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar Bakó Levente, Liszt-díjas trombitamûvész, karmester vezényletével az idén is változatos dallamokkal és a mazsorettek látványos koreográfiáival várta a zenekedvelô közönséget január 8. A nyíregyházi polgármesteri hivatal 9 munkatársa kapott tanúsítványt arról, hogy elvégezték azt a tanfolyamot, amely segítségével használhatják a hivatalban elhelyezett defibrillátort. A berendezés szakszerû használatát Nyíregyháza polgármestere is elsajátította január 11. Szépkorút köszöntöttek Nyíregyházán, a Jósavárosban. Weisz Ferencnét kilencvenedik születésnapja alkalmából látogatta meg a városrész önkormányzati képviselôje, dr. Horváthné dr. Veisz Katalin és Bodzás Sándorné szociális ügyintézô. Ügyfélbarát építésügy Január 1-jétôl gyökeresen átalakult az építésigazgatás. A járások létrehozásával változtak a hatásköri és illetékességi szabályok, és az engedélyezési elôírások is. A kormányzati ágazatban elsôként az építésigazgatásban vezették be a tisztán elektronikus ügyintézést. A kormány a közigazgatási reform jegyében, a Magyaryprogram keretében 2013-tól egyszerûsítette és ügyfélbarátabbá tette az építéshatósági engedélyezési eljárásokat. A tavalyig hatályos bonyolult engedélyköteles, illetve bejelentés-köteles építmények köre egyszerûbbé, könnyebben értelmezhetôbbé vált. A hatályos elôírások alapján egyszerûen eldönthetô, hogy mire kell és mire nem szükséges kérni építési engedélyt. Egyszerûsödik a használatbavételi engedélyezés is, mivel szakhatósági közremûködés nélkül megvalósítható épületek esetében az építtetônek csak tudomásulvételi bejelentést kell tennie. Az eljáró építéshatóságok struktúrája is változott, az általános építésügyi hatósági jogkört a járásszékhely települési önkormányzatok jegyzôi látják el. A nyíregyházi polgármesteri hivatal hatósági fôosztálya, építésügyi osztálya a megyeszékhelyen kívül Nyírtelek, Rakamaz, Újfehértó, Apagy, Köztartozásra költik a kasszapénzt A köztartozások rendezésére fordítja a Jósa András Oktatókórház azt a közel 900 millió forintot, amit a tárca a kasszapénzbôl utalt az egészségügyi intézménynek. A kórház kétmilliárdos beszállítói és köztartozással rendelkezik, a legsürgetôbbeket fizetik most ki a pénzbôl. A többi megyei kórházzal együtt összesen 1,3 milliárd forint kasszapénzt kaptak az intézmények. SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT 858 millió forintot utalt a szaktárca a kasszapénzbôl a Jósa András Oktatókórháznak. A pénzre azért van szükség, mert az egészségügyi intézmény 2 milliárd Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura, Sényô, Szabolcs, Tímár és Tiszanagyfalu községek esetében látja el az általános építéshatósági feladatkört. Elektronikus ügyintézés Fontos változás, hogy az Európai Unió és a magyar állam összesen 1,1 milliárd forintos társfinanszírozásával az Új Széchenyi Terv keretében megvalósította az elektronikus építéshatósági közigazgatást. A kérelmeket és a terveket januártól már az ügyfélkapun belépve az interneten is be lehet nyújtani, az ügyek kezelése pedig minden esetben elektronikus úton történik. A hatósági ügyintézés során az ügyintézôk az ÉTDR-rendszerben tárolt elektronikus dokumentációk és adatok alapján döntenek. Az új rendszer lehetôséget ad egyebek mellett az engedély hatályának meghosszabbítására irányuló és a jogorvoslati eljárások kezdeményezésére is. A kérelmek, nyilatkozatok még papíralapon is benyújthatók, de a tervdokumentációkat vagy elektroni- forint beszállítói és köztartozást halmozott fel. Az intézmény vezetése azt mondja, hogy a legsürgetôbb számlákat ebbôl rendezni is tudják. A szaktárcával folytatott tárgyalások során kiderült, a kormány idén is segíteni kíván azoknak az egészségügyi intézményeknek, amelyek nem tudják kifizetni a számláikat. Konkrét összegekrôl azonban A kasszapénz nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az idei év kilátásai javuljanak kus feltöltéssel, vagy nem módosítható adathordozón kell becsatolni. Az eljárások közvetlenül elindíthatók online felületen, vagy az általános nyomtatványkitöltô programmal offline, illetve papíralapon az építéshatóságoknál, a kormányablakoknál, integrált ügyfélszolgálati pontokon, valamint az építésügyi szolgáltató pontokon. Ezeken a hivatalos helyeken az ügymenetbe is bármikor betekinthetnek az ügyfelek, még ha nem is rendelkeznek otthoni internetkapcsolattal. Az elektronikus építéshatósági közigazgatás jegyében a statisztikák, névjegyzékek, szankciók, nyilvántartások, Az új rendszer lehetôséget ad egyebek mellett az engedély hatályának meghosszabbítására tanúsítványok is digitális központi rendszeren futnak már, és július 1-jétôl az építési naplót is elektronikus felületen kell majd vezetni. Az elektronikus építési napló a hatósági áttekinthetôségen túl megoldást jelent majd az építôipari kivitelezés résztvevôinek a vitás kérdések rendezésére, a fô- és alvállalkozó rendszere permanens kezelésére. Az átfogó rendszer megvalósításával az építésigazgatás átláthatóvá, gyorsabbá, egységesebbé és európai szinten is korszerûbbé válik. nincsen szó. A vezérigazgató elmondta, többek között a kasszapénz nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az idei év kilátásai javuljanak Nyíregyházán. Kiemelte, azt szeretné, ha a minôségi betegellátás színvonala nem változna. A beszállítói kapcsolatokat pedig egy új program segítségével fogják javítani. A holding vezetôje nagy elôrelépést vár a tömbkórház projektben is. A kórházban szó esett az orvosok nyugdíjazásáról is. Ebben a kérdésben egyelôre nem született válasz, jelenleg is folynak a tárgyalások. A Jósa András Oktatókórház azonban továbbra is igényt tart minden nyugdíjas dolgozó munkájára is. Mangol Csilla végül elmondta, a kormány szándékai szerint idén az egészségügyben ágazati béremelés várható.

3 NYÍREGYHÁZI NAPLÓ A hét témája AKTUÁLIS Nyíregyháza kiszállt az adósság mókuskerekébôl Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke december 20-án jelentette be, hogy Nyíregyháza adósságállománya ban egy számjegyû lesz. Dr. Kovács Ferencet, a város polgármesterét arra kértük, értékelje a bejelentést és mondja el, mit jelent ez a város lakóinak mindennapjaiban. SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT Óriási dolog! Azt a bejelentést tette decemberben a miniszterelnök, hogy egy számjegyûvé csökken a város adósságállománya. A tárgyalások során mit tapasztalt, hogyan értékeli a kormány az elmúlt évek nyíregyházi erôfeszítéseit, eredményeit? A miniszterelnök úr saját maga mondta el a bejelentésrôl szóló tájékoztatón, hogy Nyíregyháza az elmúlt két évben megmutatta valódi erejét, egy erôs várossá vált, amely képes volt saját erejébôl hozzátenni az ország teljesítményéhez. Ez óriási dolog. Az adósságunk 24 milliárd volt, amikor a ciklust kezdtük. Most, két év után, kormányzati segítséggel ez 9 egész valahány tized milliárd lesz. Másképpen: a 120 ezres városnál az egy fôre esô adósságállomány 200 ezer forint volt annak idején, ami persze egy elméleti szám, és nagyon nyomasztott minket. Ezt kö- El lehet kezdeni építkezni, és nem fuldoklunk az adósságban rülbelül az ötödére, egy fôre számítva 40 ezer forintra tudjuk levinni. Ez azt is lehetôvé teszi, hogy a költségvetésünk ebben az évben ne legyen hiányos. Emlékeztetôül: ben 7,9 milliárd volt a tervezett hiány. Ennek az a jelentôsége, hogy nem csúszunk vissza ugyanabba a csapdába, nem termelôdik újra az adósság, mert ha hiány van, arra újabb hitelt kell felvenni, hogy kitöltsük a lyukakat. Hitelcsapda helyett tésre kellett volna fizetni. Már 2010 végén látszott, hogy ez lehetetlen, hiszen nincs mibôl ezt kitermelni. Már akkor a hiteleket azért kellett egymás után felvenni, hogy a régi hiteleket tudja a város idôben törleszteni. Ebbôl tudunk mi most kiszállni. Kapunk egy óriási lehetôséget, hogy elkezdhessünk építkezni. Nem fuldoklunk tovább az adósságban. Nem probléma, hogy pályázzunk értelmes és fenntartható dolgokra. Korábbi elhibázott beruházások Hogyan alakult ki ez a sokmilliárdos adósság? Ez egy összetett folyamat volt. Az elôzô szocialista kormányok folyamatosan újabbnál újabb feladatokat adtak át az önkormányzatoknak, miközben évrôl évre vonták el az ehhez szükséges pénzeket. Ezzel egyre több adósságot tettek az önkormányzatok mûködtetéshez, vagy mondjuk csak 50-et, esetleg 30-at. Nehéz örökség Több ilyen pályázat is volt? A szennyvíz is ilyen. Vitathatatlan, hogy kell Nyíregyházára szennyvizes infrastruktúra. De ahogyan ennek a lebonyolítása zajlott, az országos botrány volt, nem kellett volna, hogy kialakuljon ez a helyzet. Úgy örököltük meg ezt a programot, hogy három per volt folyamatban és a mûszaki tartalom szakmailag elfogadhatatlan volt, csakúgy, mint a pénzügyi rész. December 20-án ez volt a másik fontos miniszterelnöki bejelentés, 500 milliós segítséget kaptunk a korábban elhibázott szennyvízprogram befejezéséhez Amikor két és fél éve a munkánkat kezdtük, az jött ki, hogy ban több mint 3 milliárd forint lesz az éves adósságtörlesztés. Hogy érzékeltessem: amit a város egy évben a teljes oktatási rendszerére fordít, azt hiteltörlesznyakába. A másik ok az volt, hogy elhibázott és értelmetlen beruházások, fejlesztések voltak az elôzô önkormányzat idején, amelyeknek a fenntartása egyre több pénzt kívánt. Nem a kitûzött célokkal volt elsôsorban gond, hanem a megvalósítással, illetve a teljes koncepciótlansággal. Az, hogy a mûvelôdési házat fel kell újítani, támogatandó ötlet, de ahogy azt a pályázatot elkészítették, vállalhatatlan. Ezzel két évig küszködtünk, és most jutunk el oda, hogy a 36 százalékos önerôt sikerült levinnünk 13 százalékra, így egy 2 milliárdos beruházást tudunk kezdeni idén úgy, hogy miután megépült, fenntarthatóvá válik. Ha nyereséges nem is lehet, nem mindegy, hogy évente 150 milliót kell a városnak odatenni a hiszen 500 millió pluszforrást kaptunk a kormányzattól, hogy képesek legyünk megfelelôen lezárni a szennyvízprogramot. Mire megy el ez a plusz 500 millió forint? A szennyvízberuházás befejezésére, mert abból a pénzbôl, ami eredetileg rendelkezésre állt, nem lehetett volna befejezni. Ez sajnos általános jellemzôje volt a nyíregyházi fejlesztéseknek. Sok olyan esetet tudnék mondani, amikor az ötlet, az elképzelés nem volt rossz, de a kivitelezés, sôt, már az elôkészítés teljesen felháborító módon zajlott, és ilyen helyzetekhez vezetett. De én azt mondom, nézzünk elôre, azt azonban nem érdemes takargatni, hogy sok olyan helyzet van, amin már a legnagyobb jóindulattal sem tudunk változtatni. Kormányzati figyelem A 2013-as esztendôben mit jelent az önkormányzat számára, hogy jóval kevesebb az adósságállománya a városnak? Nyíregyháza még egy kormánytól sem kapott ilyen mértékû segítséget és egyben elismerést az elmúlt évtizedekben. Arra helyezném a hangsúlyt, ha ezt nem kapjuk meg, akkor egy mókuskerékben futjuk a köröket, ameddig bírjuk, és nem tudunk kiszállni. Az eladósodottság szörnyû dolog. Mint ahogy egy család életében, éppúgy egy város életében is megszûnik a szuverenitás. A bankok mondják meg, hogy mit kell tenni és akármilyen jó ötletünk lehetne fejlesztésre, mûködési racionalizálásra, egyszerûen nem lenne pénzügyi lehetôségünk semmire. Ettôl szabadít meg bennünket ez az adósságátvállalás. Érezhetô változások Ha a városlakó szemszögébôl nézzük ezt az adósságátvállalást, mit fogunk érezni belôle? Bôvült a pénzügyi mozgástér, így indulhat majd az infrastruktúra korszerûsítése, részben akár saját erôbôl is Két év kemény munkája nyomán egy tervezhetôen fenntartható beruházás indul jóval kisebb önerôvel Azon dolgozik a hivatal, a csapat, hogy hogyan tudjuk beépíteni a megnövekedett pénzügyi mozgástérbôl adódó lehetôségeinket a február 14-én tárgyalandó költségvetésbe. Csak egy példa: az utak lehetetlen állapotban vannak városszerte, tizenvalahány éve szinte semmi nem történt ez ügyben, ezen biztosan változtatnunk kell. Nyíregyháza még egy kormánytól sem kapott ilyen mértékû segítséget és egyben elismerést az elmúlt évtizedekben Ez az utolsó év az EU futó költségvetési ciklusában, tehát a lehívható még bennmaradt forrásokra tudunk pályázni. Nyilván mi minden olyan lehetôséget megragadunk mint ahogy eddig is, ami értelmes és a lakosságot szolgáló fejlesztéseket jelenthet a városnak. Az önerô biztosítása már nem fog gondot okozni számunkra. De nem csak a pályázatok léteznek, olyan megoldandó, akár 1-2 tízmilliós feladatokat is képesek vagyunk finanszírozni a jövôben, amire nem lesz pályázati lehetôség. (Út)fejlesztések saját erôbôl is Már ez évtôl kezdve több ilyen beruházást szeretnénk saját erôbôl megvalósítani. Ezek általában azok a nagyon régóta húzódó dolgok, amik okkal és joggal bosszantják a nyíregyháziakat (járdák, utak, zöldfelületek, játszóterek), de eddig nem jutott rá pénz. A képviselôket arra kértem, hogy térképezzék fel, mik azok a dolgok, akár egy járdaszakasz, út vagy bármi más, amit meg tudunk most már saját erôbôl valósítani. Ezeket a sokszor 20 éves problémákat nem lehet 1 2 év alatt, gyorsan megoldani, de én azt szeretném, ha mindenki látná, hogy a városvezetés, az önkormányzat hozzákezdett ezeknek a problémáknak a megoldásához, mert már vagyunk olyan pénzügyi, mûködési állapotban, hogy jusson erre is pénz. Dicséret Nyíregyházának Mit jelentett a miniszterelnök személyes jelenléte? Az, hogy a miniszterelnök két helyre ment, Salgótarján mellett csak Nyíregyházára, már önmagában egy elismerés. Olyan pozitívan nyilatkozott Nyíregyházáról, a város kétéves teljesítményérôl, amilyen elismerést Nyíregyháza szerintem még nem kapott. Ez is fontos, nem csak a milliárdok. Nyíregyházára azért jött, mert a legeladósodottabb körben volt és önerôbôl nagyon komolyan le tudta dolgozni ezt az adósságot. Ezért mondta azt, hogy ez minden kormányzati támogatást megérdemel, Nyíregyháza és a nyíregyháziak fantasztikus teljesítményt nyújtottak. A sokszor évtizedes problémákat nem lehet egy-két év alatt, gyorsan megoldani január 18. 3

4 A hét témája AKTUÁLIS Csökken az alapdíj és a hõdíj is Februárban kapják meg a távfûtéses lakások tulajdonosai az elsô csökkentett fûtésszámlát. A kormány a rezsiköltségek 10 százalékos mérséklését kezdeményezte több közüzemi szolgáltatónál, így január elsejétôl a gáz és az áram mellett a távhôért is kevesebbet kell fizetni a fogyasztóknak. Arday Balázs, a Nyírtávhô Kft. igazgatója A kormány döntött a villany, a gáz és a távhô árának 10 százalékos csökkentésérôl. A lépés összesen 4 millió háztartást érint. A Nyírtávhô Kft. azokhoz a szolgáltatókhoz tartozik, amelyek az elfogyasztott hô mennyisége alapján, tehát utólag számláznak. Ezért az elsô csökkentett számlát februárban kapják meg a fogyasztók. A hôdíj mellett az alapdíjat is csökkentik. Arday Balázs, a Nyírtávhô Kft. igazgatója elmondta: a fûtés, az alapdíj és a vízmelegítési díj mind 10 százalékkal alacsonyabb mértékben kerül majd kiszámlázásra. Két olyan tétel van a számlán, amit nem a távhô szolgáltat és ad el, hanem csak átfolyik a rendszeren. Az egyik a hideg víz és az ehhez kapcsolódó csatornadíj. Ez a két kisebb tétel, melynek esetében nem történik csökkentés. A 10 százalékos csökkentést a szolgáltató nem tudná kigazdálkodni, ezért az állam kompenzálja a veszteséget. A Magyar Energiahivatal tájékoztatása szerint országosan 52 milliárd forint támogatást kapnak a hôszolgáltatók. Arday Balázs igazgató hozzátette: a szolgáltatási díj csökkentése a hôdíj része, a már eddig is fennálló támogatási rendszerben kompenzálásra kerül, az alapdíjcsökkentésbôl adódó veszteséget viszont a Nyírtávhô Kft.-nek ki kell gazdálkodnia. A fogyasztók idén január 20- áig jelezhetik, ha éves átalányban szeretnének fizetni a szolgáltatásért. Ezzel kiszámíthatóbbá tehetik a családi költségvetést, és így elkerülhetôk a télen jelentkezô magasabb összegû fûtésszámlák. Az elsô csökkentett számlát februárban kapják meg a fogyasztók NYÍREGYHÁZI NAPLÓ F E L K É S Z Ü L T E K A NYÍRVV Nonprofit Kft. felkészült az idôjárási elôrejelzésekben prognosztizált a nagyobb mennyiségû hóra, és az esetleges rendkívüli idôjárási körülményekre. Amennyiben az idôjárás szükségessé teszi, a társaság valamennyi gépe a legmagasabb készültségi fokban áll munkába, valamint a nyíregyházi közlekedés zavartalanságának biztosítását vállalkozók is segítik. Felhívják a közlekedôk figyelmét, hogy a gyorsan változó idôjárás azonban minden erôfeszítés ellenére elhúzódó síktalanítási, illetve hóeltakarítási munkálatokkal járhat, így az egyszerre jelentkezô rendkívüli hideg és nagy mennyiségû csapadék esetén lassú haladásra és fennakadásokra lehet számítani a megyeszékhely útjain. Kérik a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli idôjárási viszonyoknak megfelelôen közlekedjenek, és jegesedés esetén lehetôség szerint kerüljék a gépjármû használatát. Az aktuális idôjárásról a weboldalon kaphatnak információkat, illetve a társaság is folyamatos tájékoztatást nyújt az aktuális helyzetrôl a helyi médiumokon keresztül január 18.

5 NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Gyôztesavatás a Szalagavató Kupán jes ellátással. A díjakat a Nyíregyházi Televízió (elô)szilveszteri mûsorában vették át az osztályok képviselôi, egy-egy igazgató vagy osztályfônök kíséretében. Mint a beszélgetések során elhangzott: többen már idejekorán, harmadikosként elkezdték tervezni a produkciót, ami valóban Hírek KÖZÉLET színvonalasra sikeredett. Akik lemaradtak a vetítésekrôl, még megnézhetik a táncokat a nyiregyhazitv.hu weboldalon a videotárban, a fotók pedig fellelhetôek a nyiregyhaza.hu hírportál Galéria menüpontjában. Folytatás: jövôre azaz idén. A leendô érettségizôk pedig kezdhetik törni a fejüket a tévé által ország-világ elôtt nyilvánossá tett szereplésekrôl. Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola XII. a osztálya lett a legjobb Nagy sikerrel zárult a Nyíregyházi Televízió sorrendben nyolcadik Szalagavató Kupa címû mûsorsorozata, amely élvezte a Város-Kép Kft. másik két társmédiuma, a Nyíregyházi Napló és a városi hírportál, a nyiregyhaza.hu támogatását is. Ezúttal 19 középiskola 70 osztálya versengett a nyereményekért, melyeket a közönség szavazatai alapján lehetett elnyerni. A jelentkezéseket, a kiváló produkciókat és a voksokat egyaránt köszönjük, melyekbôl a tálya szerezte meg, ôk a Középkori étteremben tarthatják a bankettjüket, ahol a teljes ételfogyasztásra a cég vendégei. A nyiregyhaza.hu oldalon leadott szavazatok alapján az Arany János Gimnázium és Általános Iskola XII. a osztálya lett a legjobb. Ôk a Zsindelyes pálinkafôzde felajánlásában a Zsindelyes Kóstolóházban tölthetik el felejthetetlennek ígérkezô érettségi bankettjüket, telcsak jól szereplô Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium XIII. c osz- Az ezüstérmet a korábban többször ugyancsak jól szereplô Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium XIII. c osztálya szerezte meg legtöbbet kapó közösségek díjazása sem volt mindennapos. A harmadik helyezett a Zrínyi Ilona Gimnázium XIII. e osztálya lett, az érettségizôk a Korzó Bevásárlóközpont 5000 forintos Korzó vásárlási utalványával gazdagodtak. Az ezüstérmet a korábban többször ugyan- A harmadik helyezett a Zrínyi Ilona Gimnázium XIII. e osztálya lett Fürdôház: folyamatosan zajlik a gyógyítás A Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. pályázatot nyújtott be és nyert meg a Fürdôház Panzió háromcsillagos hotellé alakítása céljából. Így várhatóan 2013 májusára egy színvonalas hotel várja a mostani, viszonylag egyszerûen berendezett panzió vendégeit. A felújítás részleteirôl kérdeztük dr. Podlovics Rolandot, a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. vezérigazgatóját. Mi indokolta a pályázat benyújtását, hiszen a Fürdôház nem oly régen, 1998-ban lett felújítva. Ez azért majd' 15 év. Ez idô alatt romlott az épület állaga is, illetve a turisták szokásainak megváltozása is ezt indokolja. Új szokások a turizmusban Milyen változásokra gondol? A válság generálta változások ezek, a panziók átlagos forgalma 25 százalékkal csökkent országos szinten az elmúlt években. Akik megtehetik, hogy utaznak, azok már a magasabb színvonalat keresik, többnyire nem elégszenek meg egy egyszerû panzióval. Ennek ellenére 2012-ben az elôzô évhez képest sikerült 10 százalékkal növelnünk a Fürdôház kihasználtságát, valljuk be ôszintén, sokszor vendégeink jóindulatú kritikái mellett. Többen megjegyzik, hogy remek hely Sóstó és milyen segítôkész a személyzet, de a szállás lehetne egy picit kellemesebb. Ha már ilyen szépen alakul a vendégszámunk, nem tehetjük meg, hogy szótlanul elmegyünk a vendégek igényei mellett. A változástól további százalék növekedést remélünk. Mekkora összegrôl beszélhetünk a beruházás kapcsán? A Fürdôház Panzió fejlesztése címen, ÉAOP azonosítószámmal benyújtott szálláshelyfejlesztési pályázat alapján megvalósításra kerülô beruházás teljes értéke 140 millió forint, mely összegbôl 61 millió forint a vissza nem térítendô támogatás. A gyógyászat üzemelési rendje Hogyan érintik a változások az alsó, illetve a felsô szintet? A földszinten a wellness rész mûködik és gyógyszolgáltatásokat lehet igénybe venni, fent pedig a szálláshelyként szolgáló 18 szoba. A felújítás a felsô részt érinti, a szálláshely fejlesztésére irányul a beruházás. Ott viszont szembetûnôek lesznek a változások. Szeretnénk egy igazán elegáns, mégis a Fürdôház patinás hangulatához igazodó stílust kialakítani. Mind a 18 szoba megmarad, a kor színvonalának megfelelô kialakításban. A földszinten egy lift is helyet kap, hiszen egy fôképp reumatológiai betegségekkel foglalkozó gyógyászati központ vendégei sokszor nehezen mozognak, ôket akarjuk megkímélni a lépcsôzés fáradalmaitól. A földszinten akadálymentesített szoba is kialakításra kerül, illetve egy kisebb melegítôkonyha. A wellness részen a szaunák mellett egy sóbarlangot is kialakítunk, ezzel a wellness szolgáltatásaink bôvülnek. A beruházás érinti a Fürdôházban nyújtott szolgáltatások megszokott rendjét, mind a gyógyszolgáltatás, mind a fürdôszolgáltatás területén. Az elôkészítô munka során olyan organizációs tervet készítünk, mely igyekszik biztosítani az OEP finanszírozott kezelések minél zavartalanabb mûködését a beruházás ideje alatt is, így a fürdôházi kezeléseket igénybe vevô vendégeink továbbra is kérhetik a kezelések kiírását a szakorvosoktól. A munkálatok már január hónapban indulnak és elôreláthatólag február végén érnek azon fázisba, amikor is körülbelül egy hónapra teljes egészében le kell hogy zárjuk a Fürdôházat a vendégforgalom elôtt. Ezen idôszak alatt a gyógykezeléseket más helyre, jellemzôen az Aquarius Élményfürdôbe irányítjuk, az irányítás rendjérôl minden betegünket a sajtó útján és lehetôségeinkhez mérten személyesen is igyekszünk tájékoztatni. Ebbôl is látható, hogy Sóstógyógyfürdô nem marad fürdô nélkül ebben az idôszakban, mert ahogy bezárjuk a Fürdôházat, rögtön folyamatos üzemben elkezd mûködni az Aquarius Élményfürdô, ott tervezett módon immár végükhöz közelednek a korábban megkezdett munkálatok. A felújítás alatti apróbb kellemetlenségekért elôre is elnézést kérünk vendégeinktôl és kérjük szíves megértésüket. A jövõben már nem egy panzió, hanem egy hotel vendégei wellnessezhetnek Gyógyászati központ kialakításáról beszél. Mi hívta életre az elképzelést? Több dolog is, de minden egyes részletet nehéz lenne felsorolni. Legfôbb indok az oly sokat emlegetett szezonalitás megszüntetése. Csak irigykedve tekintünk versenytársainkra, akik bizony elôttünk járnak ebben a munkában, ilyen például Hajdúszoboszló. Nyáron remek a hozzánk látogató turisták száma, de aztán ez jelentôsen csökken. Nem várhatunk arra, Fotó: Trifonov Éva hogy csoda történjen, tennünk kell érte. Ezért indítottuk el az összes termálkút gyógyvízzé minôsítését, fürdôink gyógyfürdôvé minôsítését, illetve a most folyamatban lévô gyógyhellyé minôsítést. A Fürdôház gyógyászatának szakmai vezetését egy komoly szaktudású szakember látja el, Legeza Sándor személyében. Ô már szinte az egész országban letette a névjegyét, Budapesten is sokan elismerôen szólnak tudásáról. Ez a szakmai háttér, a szinte teljes körû fizioterápiás ellátás és a rendszeres szakorvosi jelenlét adják munkánk alapját. A felújítást követôen pedig igyekszünk majd olyan csomagajánlatokat is kialakítani, melyek a gyógyulni vágyók igényeire koncentrálnak. Mit gondol, mikorra érik be ezen törekvésük? Úgy vélem, többéves munka szükséges ehhez. Fontos a magas színvonalú munkavégzés, hiszen az elégedett vendégek újabb vendégeket jelentenek. A növekvô turistaszám biztos vagyok benne, hogy új szálláshelyek, esetleg egy nagyobb szálloda kialakulását fogja maga után vonni, ami újabb turistákat vonz majd. Mindez igazi gyógycentrummá teheti Sóstógyógyfürdôt január 18. 5

6

7 Napról napra HÍREK NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Új parkolási rendszerek Egyszerûbbé és kényelmesebbé vált a parkolás Nyíregyházán. A megyeszékhelyen már évek óta elérhetô a mobilparkolás, amely azoknak ideális, akik nem szeretik a parkolóórához igazítani az életüket, de elkerülhetô az aprópénz számolgatása, és egy mobiltelefonnal is kényelmesen, az autóból intézhetô a megállás. A szolgáltatás januártól tovább bôvült a megyeszékhelyen. Az Elsô Mobilfizetés Elszámoló Zrt. SMS parkolójegye lehetôvé teszi, hogy az autósok elôzetes regisztráció nélkül, a megállást követôen azonnal elindítsák a parkolást. Ehhez az autó rendszámát SMS-ben a parkolóautomatán található telefonszámra kell elküldeni, és csak annyi idô után kell fizetni, amennyit valójában parkolással töltöttek, a minimális parkolási idôn felül (15 perc) ugyanis bármikor leállítható a parkolás az ugyanarra a számra küldött STOP tartalmú SMS segítségével. Minden esetben visszaigazoló SMS jelzi a parkolás elindítását, illetve leállítását. A parkolási idônek megfelelô összeget a szolgáltatáshoz tartozó tranzakciós díjjal Mûködnek a járási hivatalok Január elsejétôl megkezdték mûködésüket a járási hivatalok. Az országban 175 vidéki és 23 budapesti járási hivatalban kezdôdött el a munka. Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében 13 járást alakítottak ki, ebbôl legnagyobb a 170 ezres Nyíregyházi Járás, amely a megyeszékhelyet és további 14 települést foglal magába. SZERZÔ: MIKITA ESZTER Január elsô munkanapján zavartalanul megkezdte mûködését a Nyíregyházi Járási Hivatal, amely az államigazgatási feladatoknak közel felét vette át az önkormányzattól. Fôbb területei közé tartozik az okmányirodai feladatok ellátása, amely Nyíregyházán az Ügyfélcentrumban zajlik, az eddig megszokott ügyfélfogadási rendben. Továbbra is itt lehet intézni a személyi igazolvánnyal, az útlevéllel, a január 18. együtt (75 forint) a mobilszolgáltatónál vezetett egyenlegrôl vonják le, illetve a havi telefonszámlával fizethetô ki. A parkoláshoz nem Minden esetben visszaigazoló SMS jelzi a parkolás elindítását, illetve leállítását lakcímmel, valamint a vállalkozásokkal kapcsolatos hivatalos ügyeket. Az általános igazgatási feladatok ellátása a Mint a táblán is látszik: bôvültek a lehetõségek kell kártyát sem elhelyezni a szélvédôn, a parkolóôrök ugyanis hordozható készülékükön on-line ellenôrizhetik az adott jármûre vonatkozó díj megfizetését. Az SMS parkolójegy elônye az is, hogy bármikor, a gépjármûtôl távol is meghosszabbítható, szükségtelen újra és újra parkolójegyet vásárolni és elhelyezni a gépkocsiban. Egy másik, regisztrációhoz kötött szolgáltatás segítségével több autó, akár egy vállalat teljes flottájának parkolása is intézhetô egyetlen telefonszámról. Ehhez az ügyfeleknek a honlapon, illetve a Hôsök tere 9. sz. alatti Parkolási ügyfélszolgálaton regisztrálniuk kell. A parkolás indítása a parkolóautomatán feltüntetett telefonszám hívásával és SMS küldésével egyaránt történhet. Fizetésre az ügyfél elôzetesen feltöltött egyenlege használható, illetve lehetôség van fizetni az OTP Banknál vezetett folyószámláról is. Javarészt ugyanott, részben ugyanazt más keretek között Az általános igazgatási feladatok ellátása a polgármesteri hivatal Ügyfélcentrumán belül történik polgármesteri hivatal egy átadott épületrészében, az Ügyfélcentrumon belül történik. A szociális igazgatási feladatokat a megyeháza épületében intézik, ügyfélszolgálata az Ügyfélcentrumban található. A feladatokkal együtt az azt ellátó szakembereket és a feladatot biztosító vagyont is átvette a járási hivatal. Picipénz Január 10-étôl a PICIPÉNZ parkolási rendszerén keresztül is lehet parkolást indítani Nyíregyházán. A szolgáltatás elônye a percalapú számlázás és az alacsony tranzakciós díj (20 forint). Ehhez ugyancsak elôzetes regisztráció és egyenlegfeltöltés szükséges a Parkolási ügyfélszolgálatnál, illetve a picipenz.com-on keresztül, ahol akár teljes gépjármûflották is regisztrálhatók. Ebben az esetben sincs szükség semmiféle kártyára a gépjármûvön, a parkolóellenôrök rendszám alapján tudják ellenôrizni a parkolás tényét. A PICIPÉNZ hangautomatája egyetlen gombnyomással hívható, és a parkolóautomatákon feltüntetett zónakód megadásával kezdhetô a parkolás, lehetôség van az SMS-ben való parkolás indítására, illetve a GPS-alapú parkolásra is, amely automatikusan felismeri a használt zónát. A parkolás az elôzôekhez hasonlóan telefonhívással, illetve SMS küldésével állítható le. A régebbi fizetési lehetôségek természetesen továbbra is élnek Nyíregyházán, tehát ezentúl is használható az MPark Mobil Parkolási Rendszer a városban. Dr. Galambos lldikó, a járási hivatal megbízott vezetôje elmondta: A célja ennek az átalakításnak, vagy közigazgatási fejlesztésnek alapvetôen az volt, hogy visszavegye azoknak az államigazgatási feladatoknak az intézését, amelyek az átalakítást megelôzôen az önkormányzatokra voltak telepítve. És ennek az a célja alapvetôen, hogy egy magasabb színvonalú, polgárbarátabb közigazgatást valósítsunk meg. A Nyíregyházi Járási Hivatal Törzshivatalához 6 szakigazgatási szerv kapcsolódik: a Járási Gyámhivatal, a Járási Földhivatal, a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, a Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenôrzô Hivatal, a Járási Népegészségügyi Intézet, valamint a Járási Munkaügyi Kirendeltség. A Nyíregyházi Járási Hivatal kirendeltséget üzemeltet Újfehértón és Rakamazon. Ott okmányirodai és gyámügyi feladatokat intézhetnek az ügyfelek. A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata Nyíregyházán 19 éve hétrôl hétre segíti meleg étellel és ruhanemûvel az utcán a szegényeket. A karácsony elôtti pénteken, a Hatzel téren, a Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány közremûködésével 220 adag meleg ételt és 220 ajándékcsomagot osztott ki a rászorulóknak. Aktivistáink ezen túl még 100 csomagot vittek házhoz. Az idén 40, kifejezetten gyerekek részére összeállított csomag is készült, melyek reményeink szerint örömöt hoznak kis gazdáik életébe. Mindehhez a Hit Szeretetszolgálat és az alapítvány közel 1 millió Ft-ot mozgósított, melyek nagy része természetbeni adományként érkezett. Sok nélkülözô család jutott azonnal fogyasztható, tartós élelmiszerekhez, valamint a karácsonyra való tekintettel édesség, gyümölcs, sütemény is került az ajándékcsomagokba. A megvalósítás során nagy segítséget jelentett, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága által kiírt pályázaton nyert összeggel kiegészülhetett a felhasználható keret. A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata ezúton is köszönetét fejezi ki minden segítô kéznek! (x)

8 NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Közlemények ajánlók HIRDETÉS MUNKATÁRSAT KERESEK! Dinamikusan fejlôdô cég munkatársat keres! Feltétel: középfokú végzettség, dinamizmus, nagy munkabírás, jó kommunikációs készség, rugalmasság, üzleti szemlélet, vállalkozói igazolvány. Fényképes önéletrajzot a címre kérek. További információ a 06-70/ telefonszámon. Megyei Jogú Város Közgyûlése F E L H Í V Á S Tisztelt Városlakók! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács (Bütyök) József-díj elnevezéssel kitüntetést alapított. E kitüntetés a városban eredményesen tevékenykedô vagy kiemelkedô sportsikert elért sportolónak, sportszakembernek adományozható. A kitüntetést évente a Magyar Sport Napját (május 22.) megelôzô közgyûlésen egy személy kaphatja. A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatokat január 31-éig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nyíregyháza Vagyongazdálkodási Osztály mûszaki ügyintézô munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök: Felméri és nyilvántartja az intézmények és a nem lakás célú helyiségek felújítási igényeit, elôkészíti, lebonyolítja és mûszakilag ellenôrzi az önkormányzati és intézményi felújításokat. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôk jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet, egyetem, vagy fôiskolai szintû mûszaki felsôoktatásban szerzett szakképzettség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: épületgépész szakképesítés, mûszaki ellenôri szakképesítés. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok közjegyzô által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igénylésérôl szóló igazolás, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik. A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követôen azonnal betölthetô. A pályázat benyújtásának határideje: február 4. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzsment nyújt, a 42/ /103-as és 130-as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nyíregyháza címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot: 2941/2013. XIII., valamint a munkakör megnevezését: mûszaki ügyintézô. Személyesen: Emberi Erôforrás Menedzsment, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. D épület I. emelet 130. A pályázat elbírálásának határideje: február 11. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nyíregyháza Vagyongazdálkodási Osztály gazdasági ügyintézô munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök: Az önkormányzati támogatási szerzôdések elkészítése, számszaki és tartalmi egyezôségek ellenôrzése. A vagyonrendeletben szabályozott keretek között elôkészít minden olyan vagyonváltozást, amely az önkormányzat vállalkozásokban való részvételével függ össze. Részt vesz az önkormányzat költségvetési elôirányzata tervezésében, az önkormányzati gazdasági társaságok támogatási, pénzeszköz-átadási igények és lehetôségek egyeztetésében. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôk jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet, egyetem, vagy fôiskolai szintû közgazdasági felsôoktatásban szerzett szakképzettség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok közjegyzô által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igénylésérôl szóló igazolás, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik. A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követôen azonnal betölthetô. A pályázat benyújtásának határideje: február 4. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzsment nyújt, a 42/ /103-as és 130-as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nyíregyháza címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. D épület I. emelet). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot: 2943/2013. XIII., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintézô. Személyesen: Emberi Erôforrás Menedzsment, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. D épület I. emelet 130. A pályázat elbírálásának határideje: február január 18. 7

9 Események érdekességek RIPORT A Naplópókat a Naplók váltja föl Színházunk névadója, Móricz Zsigmond négyévente visszatérô vendég teátrumunkban. Most ismét megyénk szülöttét idézi meg Naplók címû színjátékában, melyet január 12-én mutattak be a Krúdy Kamarában. Bodolay Béla rendezôt kérdeztük a produkcióról. SZERZÔ: SZ. KÁNTOR ÉVA Ôsbemutató részesei lehettek a nézôk, aminek során Móricz 1924 és 29 között írott naplói nyomán elevenedik meg a múlt. Hogyan lett a prózai alkotásból színmû? Érdekes játéka a sorsnak: az egykori NAPLÓPÓK címet most a NAPLÓK váltja föl, jóllehet se Tasnádi Csaba, aki az ötlettel elôállt, se én nem gondoltunk akkor ilyenfajta megfeleltetésre. Móricz Sári bírójával éppen Nyíregyházán kezdhettem el rendezés közben megismerni a szerzôt, utóbb a Nemzetiben az Úri murit Kozák Andrásékkal, Nyíregyházi Távhôszolgáltató Kft. Nyíregyháza, Népkert u. 12. Fotó: Trifonov Éva Gosztola Adél és Petneházy Attila Nagyváradon pedig a Rokonokat vittem színre. A több mint 1900 lap terjedelmû Naplók köteteibôl válogattam össze a másfél órás elôadás szövegét. Nem önálló színmû tehát, ugyanakkor, reményeim szerint izgalmasabb este, mint számos színmûnek szánt szöveg megszólaltatási kísérlete. Ma is rendkívül érvényes az, ahogy Móricz maga szól hozzánk. Móricz elsô felesége, Holics Janka 1925-ben lett öngyilkos, a következô évben az író feleségül vette Simonyi Mária színésznôt, akivel ugyancsak rossz házasságban élt, írja a jobbnál jobb dzsentri témájú regényeit: a Kivilágos kivirradtigot, az Úri murit, a Horthy rendszer konszolidációja zajlik Mire fókuszál a színjáték: a magánéletre vagy a közéletre? A kettô mindig összefügg, s éppen a Móricz típusú nagy mûvészeknél az úgynevezett közélet mindenkor meghatározó marad. A kortársak nyilván csak részben ismerhetik meg a magánéletet. A vallomásokból pontosan kiderül: Móricz szerelmei sokkal több szintûek voltak, semhogy a jó/rossz kategóriával le lehetne ôket írni. Az utókor részérôl nem túl ízléses a hecclapok szintjén vájkálni ezekben a történetekben. Egy sor összefüggés azonban még érdekesebbé teheti Móricz közéleti harcait. Mindenképpen meg kell említenünk Magos Olga úrhölgyet is, akihez Móricz számos levelet írt ebben az idôszakban, s azokban a levelekben is folyamatosan a közéleti-történelmipolitikai helyzetérôl ír. Milyen Móricz-kép bontakozik ki elôttünk? Árnyaltabbá vált-e a korábbihoz képest? A móriczi életmû ismerôi is elcsodálkoznak a Napló szókimondó ôszinteségén, a ragyogó színvonalon, ahogy Móricz ezekben a mellékes feljegyzésekben is minden erôfeszítés nélkül, tökéletesen képes kifejezni, amit a világról gondol. Távhôdíjcsökkenés és új számlázási mód Ezzel párhuzamosan bevezetésre kerül társaságunknál egy új számlázási mód, az éves szinten kiegyenlített mértékû fûtési hôdíj részszámlázás. Fogyasztóink, illetve díjfizetôink személyesen az Ügyfélszolgálati Irodánkban, írásban postai úton, vagy elektronikusan en nyilatkozhatnak, ha ezt a díjfizetési módot választják január hónaptól. A nyilatkozathoz változásbejelentô nyomtatvány kitöltése A Nyírtávhô Kft. távhôszolgáltatási díjai január 1-jétôl 10%-kal csökkentek. Becsléseink szerint egy átlagos nyíregyházi lakás esetében ezer forint közötti megtakarítást eredményezhet éves szinten. A januári csökkentett összegû számlát fogyasztóink február hónapban kapják kézhez. A pontos árakról és egyéb információkról a honlapunkon tájékozódhatnak. szükséges, amely letölthetô honlapunkról a címen. Számlázási mód évente csak egy alkalommal változtatható meg. A részszámlákon és az elszámoló számlán alapuló éves szinten egyenletes díjfizetés legfôbb elônye, hogy tervezhetô, a havi számla könnyebben kifizethetô, hiszen a 12 egyenlô értékû számla fixen beállítható a család költségvetésébe, tervezhetôbb lesz a havi kiadása. Tovább folytatódik nyereményjátékunk Örömmel tájékoztatjuk fogyasztóinkat, hogy Aki pontosan fizet, húszezret vihet nyereményjátékunk a 2013-as évben is folytatódik. Ez azt jelenti, hogy azok a nyíregyházi lakossági TÁVHÔ fogyasztók, akik az adott hónapban, a sorsolás napján nem rendelkeznek hátralékkal, automatikusan sorsoláson vesznek részt. Minden hónapban öt lakossági fogyasztó nyer egy-egy Ft értékû virtuális utalványt, melynek összege a következô havi számlájából kerül jóváírásra. A 2012-es évben 40 fogyasztónk nyert Ft értékû virtuális utalványt, melyet jóváírtunk számláikból. A sikeres és pozitív visszajelzéseknek köszönhetôen döntöttünk úgy, hogy ebben az évben is folytatjuk ezt a sorsolást. NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Fekete Péter szteppcipôben Bár fejjel lefelé is tud szteppelni, a Móricz Zsigmond Színház mûvészeit mégis a hagyományos módon tanítja a táncmûvészet rejtelmeire Bóbis László. Ô a koreográfusa a Fekete Péter címû zenés vígjátéknak, amit január 19-én, szombaton 19 órától mutatnak be a nagyszínpadon. Az egykori szteppvilágbajnokkal a készülô mûrôl s a táncról beszélgettünk. SZERZÔ: SZ. KÁNTOR ÉVA Annyi a fejjel lefelé táncolással a gond tudtuk meg tôle, hogy másodpercnél tovább nem mozog az ember lába, mert kimegy belôle a vér, elzsibbad, ezért pihentetni kell egy ideig. Hogyan került Nyíregyházára koreográfusnak? Tasnádi Csaba igazgató úrral Szegeden állítottuk színre az Aranycsapatot, s mivel jól sikerült a közös munka, hívott ide. Az elôbbi zenés játék után jött a Tirpákia Tündérkert, A waterloói csata. Bár Szegeden és Veszprémben is koreografáltam már a Fekete Péter címû Eisemann Mihály mûvet, mindegyik másfajta elôadás lett: teljesen más a rendezô, a forgatókönyv, a színészek, tehát teljesen másként kell hozzáállni lépésanyaggal, mozgással, hogy mûködjön. Örökzöld slágerek csendülnek fel a mûben: Szerelemhez nem kell szépség, Fekete Péter öcsém, Holdvilágos éjszakán, Lesz maga juszt is az enyém 18 zenei szám van benne. Még több, mint általában szokott lenni. Tánckari betétekkel is ki van egészítve, ami még látványosabbá teszi. Ez eddig még soha nem volt sehol így. Tóth Miklós rendezôvel egyeztettük az elképzelésünket, de hagyjuk olykor improvizálni a színészeket is, pláne, ha olyan, akivel még nem dolgoztam soha, nem tudom, mire képes. Sokszor remek ötleteket hoznak. Szteppbôl Ön két alkalommal is világbajnokságot nyert: 1991-ben Hamburgban és 1994-ben Drezdában. Igen. Nem én vagyok persze a világ legjobb sztepptáncosa, hisz kiváló tanáraim voltak, de azokon a versenyeken én voltam a legjobb. A tanulmányaim nagy részét Svédországban és az Egyesült Államokban végeztem; különösen szteppbôl és szvingbôl vettem ott órákat. Külföldön is dolgozott. Egy-két koreografálásom volt Bécsben a Volkstheaterben, de szívesen megyek a környezô országokban élô magyarokhoz is: dolgoztam Kolozsváron, Nagyváradon, most nemrég pedig Csíkszeredán. Üdvözlet Fokvárosból Karácsonyi üdvözletet küldtek a dél-afrikai Fokvárosból a Nyíregyházáról elszármazott ( 56-os) családok utódai, akik tartják a magyar hagyományokat a nyári karácsonyban. Az ünnepi menü: székelykáposzta, sült húsok, sült hal, krumplipüré volt. A távolban élô nyíregyházi elszármazottak üdvözletét Szabó Sándor és Szabó Sándorné hozta haza, akik a város és a polgármester üdvözletét és ajándékait is elvitték a külhoniaknak. Költségmegosztó készülékek leolvasása január 18. A korábbi évek gyakorlatának megfelelôen január hónapban megkezdtük a fûtési költségmegosztó készülékek és az egyedi használati melegvízmérôk adatainak leolvasását. Azokon a helyeken, ahol a költségmegosztó 10 éves mûködési ciklusa lejárt, egyúttal a készülékek cseréjére is sor kerül. Ezeken a fogyasztási helyeken a leolvasásokkal egybekötött cserék február hónapra is áttolódhatnak. Az ebben érintett lakóközösségeket idôben értesítjük a lépcsôházakban kifüggesztett tájékoztatón keresztül. A Napló olvasgatása közben az itthoniakra is gondoltak az ünnepek alatt, balról: Paul Liza, Tóth Alex, Illés-Tóth Zsuzsa, Smajda Pál

10 NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Rejtett kincseink Nyíregyházán SZERZÔ: CSERHALMI MÓNIKA A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fôiskola Könyvtára számos kultúrtörténeti ritkaságot ôriz. Ezek közül a legrégebbi nyomdaipari termék a könyvnyomtatás hôskorából származó ôsnyomtatvány. A ma már ritka kincset szedésnyomásos eljárással készítették január 1-je elôtt Európában, ben Nürnbergben Anton Kobergernek, a kor jeles nyomdászának munkájaként látott napvilágot. Kódexek után könyvek A nyomtatás technikai feltételeit Gutenberg találmányai teremtették meg: korom és lámpaolaj keverékébôl tartós fekete színû nyomdafesték elôállítása, a tégelysajtó megalkotása, majd a punktúra, a szedés tûkkel történô rögzítésével lehetôvé tette, hogy a lap mindkét oldalára nyomtatott szöveg kerüljön. Ebben az idôben még a kódexek (Mátyás királyunk corvinái) elterjedtebbek voltak, mint a könyvek, ezért a nyomtatásban is a középkori kézírás utánzására törekedtek, az iniciálé készítését, a rubromozást (vörössel kiemelték a bekezdések kezdô betûit) utólag végezték, valamint csak néhány példányt köttettek be, a többit crudákban, tekercsekben szállította a terjesztôkhöz, ahol a vásárló saját ízlésének megfelelôen köttette be szerzeményét. Máriapócsról Nyíregyházára Koberger nemcsak nyomdász volt, hanem igazi üzletember is, kiadóként és terjesztôként is számon tartjuk. Budán is volt hálózatának egy fiókja, ahol megvásárolhatták Duns Scotus jelentôsnek számító, 13. sz.-i ferences rendi filozófus Quaestiones in quattuor libros Sententiarum címû latin nyelvû mûvét, mely a benne lévô pecsétek alapján a Máriapócsi Monostor Könyvtárának tulajdona volt. A XX. század ötvenes éveinek elején a politika minden eszközzel az egyházak visszaszorítására törekedett szerzetesrendek felszámolása, lásd: Máriapócs, ugyanekkor mégis létrejöhetett a Görög Katolikus Hittudományi Fôiskola és Könyvtára, ahová gyakran csak kalandos úton sikerült menekíteni az értékes gyûjteménynek egy töredékét. Így kerülhetett egyetlen incunabulumként a bibliotéka állományába. Az Antikva-gyûjtemény (6 darab) egyik darabjaként szerepel a nyilvántartásban, bár nem az. A nagyméretû könyveket, a fóliánsokat rel kezdôdô számozással látták el (Ant ) a debreceni kutatók, akik a régi dokumentumokat raktári rendbe sorolták 1979-ben. Az ôsi nyomtatvány restaurálását (Schrankó Péter, Szent- Közlemények ajánlók HIRDETÉS endre, 2000) követôen jó állapotban van, bár nem teljes, mégis jól megfigyelhetôek az ôsnyomtatványok sajátosságai a Bethlen Gábor utca szám alatti fôiskola épületének 2. emeletén a szokásos nyitva tartási idôben: (hétfô péntek), az állami és az egyházi ünnepek kivételével. Kalandos úton sikerült menekíteni az értékes gyûjtemény töredékét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nyíregyháza Polgármesteri Kabinet projektmenedzser munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök: Közremûködik az európai uniós pályázati lehetôségek feltárásában és elôkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elôkészítését. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat. Koordinálja a különbözô fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylô pályázat készítéséhez, szükség esetén külsô szervet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszervezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátásában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôk jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet, egyetem, vagy fôiskolai szintû diploma, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, szakmai vagy EU-s pályázatok elôkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat. Elvárt kompetenciák: kiváló szintû szervezô és problémamegoldó képesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok közjegyzô által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igénylésérôl szóló igazolás, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik. A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követôen azonnal betölthetô. A pályázat benyújtásának határideje: február 4. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzsment nyújt, a 42/ /103-as és 130-as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nyíregyháza címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot: 2938/2013. XIII., valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser. Személyesen: Emberi Erôforrás Menedzsment, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. D épület I. emelet 130. A pályázat elbírálásának határideje: február január 18. 9

11 Hírek eredmények január 18. SPORT Nagy vagy! Arany A nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola csapata megnyerte a TV2 által szervezett Nagy vagy! családi-iskolai televíziós sportvetélkedô döntôjét, ahol magyarországi és határon túli általános iskolák csapatai mérték össze ügyességüket, tudásukat. Az Arany sportolni szeretô, 10 fôs csapata és óriási szurkolótábora vett részt a fantasztikus hangulatú versenyen, melynek a Kecskeméti Élményfürdô adott otthont. A verseny a TV2-n volt látható vasárnap délelôttönként, 14 héten keresztül. Az Arany csapata bebizonyította, hogy együtt bármire képesek vagyunk. Talán a csapatban részt vevô szülôk sportmúltja és a diákok versenyzôi fegyelmezettségének is köszönhetô, hogy csapattagjaink bírták a nehéz, koncentrációt igénylô próbatételeket és energiáikat a feladatokra tudták összpontosítani. Az iskolai szurkolótáborunk (pedagógusok, szülôk, nagyszülôk, testvérek, barátok, iskolatársak) lelkesedése és biztatása az elôdöntôkben, majd a döntôben is példa nélküli volt mondta Kantár Attila, az Arany János Gimnázium és Általános Iskola igazgatója. Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy részt vesz az Arany János Gimnázium és zérszurkoló szerepét, nem csupán azért, mert a MUSZ fôtitkáraként és egykor sikeres sportolóként nagyon fontosnak tartom az egészséges életmód, a testmozgás, a sportolás, a versenyzés örömének megismertetését, hanem azért is, mert az Arany egykor nekem is az iskolám volt. Ezen A valóra vált álom Patály Jánost néhány hónapja még a Honvéd vitte volna, a védôt azonban végül nem szerzôdtették, mondván, hogy 22 évesen már túlkoros. A nyíregyházi nevelésû labdarúgó nem bánkódik, mert így teljesült az álma, visszatérhetett a Szparihoz. Isten hozott ismét Nyíregyházán! Kis kitérô után tértél vissza a Szparihoz. Mit szóltál, amikor Brekk János megkeresett? Azt éreztem, hogy újra tehetek a Nyíregyházáért valamit, amit eddig nem tudtam a négy és fél év alatt, amíg máshol játszottam. Olyan volt, mint 14 éves koromban, amikor ide kerültem a Nyírsulihoz. Nagyon örültem, amikor hívtak. Sportprogram , kedd Bujtosi Szabadidô Csarnok, Marso-Vagép NYKK ZTE kosárlabda Magyar Kupa mérkôzés , péntek vasárnap Nyírbátor, I. Arany Fácán Kupa labdarúgó felkészülési torna Vágytál vissza? Igen, egy álmom vált valóra. Viszszakerülhettem a nevelôklubomhoz, ezért nagyon boldog vagyok. Persze ez azzal járt, hogy az amatôr válogatottban nem szerepelhetek a jövôben. Sokat várnak tôled a vezetôk, és a szurkolók is. Mennyire nyomasztó mindez? Nekem ez plusz erôt ad. Teljesítenem kell, ezt pontosan tudom, és teljesíteni is akarok. Be akarom bizonyítani, hogy itt a helyem, nem véletlenül igazoltak le. Szeretnék minél magasabb osztályban játszani. Akkor tavasszal ismét osztályváltás? Természetesen szeretnék majd az NB I-ben szerepelni, minden labdarúgónak ez az AZ OLDALT SZERKESZTETTE: DANKÓ LÁSZLÓ Általános Iskola csapata a Nagy vagy! sportversenyen, örömmel vállaltam a vekívül a keresztfiam, Olivér (4. osztályos aranyos) és anyukája, az ikertestvérem is a Patály János álma. Az lenne a legjobb, ha ezt az osztályváltást a Szparival tehetném meg. Mi kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Szerintem a legfontosabb, hogy legyen meg az egység, legyen összetartás a játékosok között. Minden feltétel adott, csak a munkára kell koncentrálnunk, és ha jól sikerül az alapozás és egy kis szerencsénk is lesz, akkor meglehet a bajnoki cím. Vasárnap: Lelátó: Marso-Vagép NYKK Sopron kosárlabda-mérkôzés közvetítése Hétfô: Nyíregyháza Nyír-Komplett Törökszentmiklós kézilabda-mérkôzés ismétlése nagy csapat tagjaként részt vett a versenyen mondta dr. Szabó Tünde (olimpiai, világés Európa-bajnoki ezüstérmes úszó) szurkoló. Már a verseny elején megmutatkozott, hogy az Arany 10 fôs csapata (2 alsós tanuló: Trizner Olivér, Tóth Gréta, 4 felsôs tanuló: Kovács Eszter, A gyôztes csapat tagjait az iskolában köszöntötték Szabó Daniella, Kurucz Henrik, Bánki Levente, 4 szülô: Triznerné Szabó Anita, Kiss NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Dobogóközelben a kézisek Rég volt ilyen. A nyíregyházi férfi kézilabdacsapat egy bô kerettel, új játékosokkal, nyugodt körülmények között kezdhette meg az ôszi szezont, melynek meg is lett az eredménye. Az együttes sokáig veretlenül állt a bajnokságban, és az egyik élcsapattá vált. Bartha Dénes vezetôedzô értékelte az ôszt. A Nagy vagy! játék nyertese: az Arany a csapat a díjkiosztó után Daniella, Szondy György, Barkó Csaba) kiemelkedett ügyességével a mezônybôl. A csapat tagjai mintaértékû tanúbizonyságot adtak kitartásukról, gyorsaságukról, összefogásukról, csapatszellemükrôl. Fantasztikus érzés volt, amikor megnyertük a verseny döntôjét. Ez a sportvetélkedô egy mozgalom. Nem csupán az ügyességrôl és a tudásról, hanem a csapatösszetartásról, az egymásra figyelésrôl és a fegyelmezettségrôl is szól. Mi a játék öröméért mentünk. Játszottunk mint egy nagy család, méghozzá nagyon ügyesen. Míg más csapatoknál voltak sérülések, mi nagyon vigyáztunk csapattársainkra. Bíztunk egymásban, számíthattunk egymásra és mindig Új szezon, új keret, új szisztéma. Ez volt a jellemzô az ôszre? Igen. Egy nagyon jó alapozást sikerült elvégeznünk, már a kezdetre összeállt a keretünk és ez késôbb meghatározó volt. Tudtunk tíz edzômérkôzést játszani megfelelô partnerekkel, és minden körülmény adott volt a jó munkához. Mivel a kispad is hosszabb lett, úgy éreztük, egy másfajta játékot kell kidolgoznunk, azaz folyamatosan cserélgetjük a játékosokat. Ezt elsôsorban fejben volt nehéz elfogadtatni, fôleg azokkal, akik korábban végig játszották a mérkôzéseket, de megértették a játékosok. Úgy tûnik, be is vált a módosítás. Valóban, az elsô hat mérkôzésen minden rendben mûködött, állandóan tudtam frissíteni a csapatot, és a végjátékokból rendre mi kerültünk ki gyôztesen. Azt látni kell, ebben az NB I/B-s bajnokságban nincs gyenge csapat. Ezt bizonyítja, hogy egy Hajdúnánás pontot tudott elhozni Bursac góljaira tavasszal is szükség lesz tudtuk a feladatok során, kinek mi a dolga. A csapattag alsós és felsôs gyerekek elôtt is le a kalappal kitartóak és fantasztikusan ügyesek voltak. Ôk is megtanulták a versenyen, hogy csak összefogással tudunk eredményt elérni. Megnyertük a verseny fôdíját, az aranyérmet és az utazást, de a legértékesebb díj, amit nyertünk a versenyen, az életre szóló barátság a csapattagok és a szurkolók között. Ezúton is köszönjük a versenyen és a televízió elôtt ülô szurkolók biztatását mondta Triznerné Szabó Anita szülô, csapattag. A gyôzteseket dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is köszöntötte. Bartha Dénes Mezôkövesdrôl, vagy a Törökszentmiklós megverte a listavezetô Balmazújvárost az otthonában. Hazai pályán mindenkit nagyon nehéz volt legyôzni. Fôleg a bajnokság elején játszott jól a csapat. Elfáradt a végére? Az elején nagyon motiváltak voltunk. A fordulópont az Eger elleni találkozó volt, ahol az ellenfél az egész szezonban a legjobb teljesítményét nyújtotta. Mondhatjuk azt, hogy a legrangosabb mérkôzés volt az ôsszel, és ott veszítettünk. Szerencsére nem törtünk össze, de az élcsapatok közül kettôvel is a szezon végén találkoztunk, akiktôl kikaptunk. Én elégedett vagyok a 16 ponttal, az elmúlt idôszakban most szerepeltünk a legjobban, de tény, a végére egy kicsit elfáradtunk. Ha ezt a teljesítményt meg tudnánk ismételni tavasszal is, ott lehetnénk dobogóközelben.

12 NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Programok Segélykoncert Bencéért január 18-án órától a Nyíregyházi Fôiskola Bessenyei aulájában. Fellépnek: 4 for Dance, Everdance, Muri Enikô, Folk'n Break, Szirota Jennifer, Pause ütôegyüttes, Szabó András, Klippel Dávid. A Jósa András Múzeum várja az érdeklôdôket Székhelyi Edith festômûvész életrajzi kötetének bemutatójára január 21- én órára. Helyszín: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága, Benczúr tér 21. Az Életmód és Reiki klubban január 22-én órától Shiatsu a megelôzés és a terápia szemszögébôl. Elôadó: Béres Miklósné Kati masszôz, shiatsu gyógyász, -tanár. Helyszín: Napfény Életmód és Közmûvelôdési Egyesület, Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar, A épület földszinti folyosó 8. szoba, Sóstói út 2 4. A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 95. évi jubileuma kapcsán szervezett Zrínyis Akadémia következô elôadására (Kézy Béla Róka László: Gondolkodjunk közösen Nyíregyháza fejlesztésérôl) várják az érdeklôdôket január 23-án órától a kollégiumi elôadóba. A Phemius Versmûhely következô elôadását a magyar líra gyöngyszemeibôl a Magyar Kultúra Napjára január 23-án órától tekinthetik meg a Bencs Villában. Fellép: Olajos Gábor zenész, közremûködik Nagy Zsuka költô. Német Társalgó Kör január 24-én órától. Célja: a nyelv gyakorlása. Várják mindazon diákot és felnôttet, akik hetente szeretnének különbözô témakörökben tanári irányítás mellett németül beszélgetni. Sipeki Viktória és Gaál Miklósné üvegfestôk alkotásai várják az érdeklôdôket a Bencs Villában január 30-áig, hétköznaponként óráig. Tóth-Ábri Péter: Balaton- Siófok-Tihany (2012) címû fotókiállítását tekinthetik meg az érdeklôdôk a Szarvas utca 1 3. alatt január 31-éig, naponta óráig. Programajánló SZABADIDÕ Nyílt nap a fôiskolán A Nyíregyházi Fôiskola nyílt napon mutatja be sokszínû képzési palettáját, s az intézményben folyó mozgalmas életet. A rendezvény január 23-án, szerdán 10 órakor kezdôdik az intézmény B épületének Kodály Kulturális Centrumában. Szabó Mariann koncertjével indul a program, az általános felvételi tájékoztatót az Everdance fellépése követi, ezután a vendégek megismerkedhetnek az intézménnyel, a választható szakokkal, informálódhatnak az egyes karokról, illetve bepillanthatnak a hallgatói életbe, akár személyre szabott tanácsadással. Gyakorlatorientált képzési kínálatukban 32 alapszak, 3 diszciplináris és 15 mesterképzési szak szerepel, osztatlan tanárszakjaikon, felsôoktatási szakképzéseiken és a szakirányú továbbképzési szakjaikon szintén olyan jól használható ismereteket szerezhetnek a hallgatók, melyek a régiós munkaerôpiac elvárásaihoz is igazodnak. A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének Elnöksége tájékoztatja a megyében élô sorstársakat, hogy az egyesület nyíregyházi központi irodájában (Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41., Esély Centrum A épület), valamint vidéken a helyi csoportoknál január 14-étôl február 22-éig az ügyfélfogadás szünetel. Az ügyfélfogadási szünet ideje alatt minden területen (Nyíregyházán és vidéken egyaránt) telefonügyeletet tartunk. Központi telefonszámaink: 42/ , 42/ A Váci Mihály Kulturális Központ Magyar Kultúra Napi rendezvényei A Váci Mihály Kulturális Központ a városi megemlékezéseket színesítve, intézményeiben számos kulturális programnak ad helyszínt a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Január 20-án (vasárnap) 10 és 12 óra között a Magyar Népmesék rajzfilmsorozat epizódjait ingyenesen tekinthetik meg a Krúdy Gyula Art Moziba látogatók (Nyíregyháza, Országzászló tér 8.). Január 21-én (hétfôn) 9.30 órától Konyha Miklós amatôr fotós Találkozások címmel mutatja be képeit a Pál Gyula Teremben. A Váci Mihály Kulturális Központ Színháztermében ugyanezen a napon, hétfôn délelôtt 10 órától a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai A Himnusz nyomában címmel adják elô irodalmi összeállításukat, majd Fáy Péter (Kölcsey leszármazott) tart elôadást. Január 22-én (kedden) délelôtt 10 órától ünnepélyes keretek között vehetik át díjaikat a középiskolások számára meghirdetett esszéíró pályázat gyôztesei. A mûsorban közremûködik Szôke József Bence, Kósa Dénes énekes színész, Cseh Tamás dalaival lép színpadra a Vasvári Pál Gimnázium Gitártriója, majd ezt követôen Fáy Péter (Kölcsey leszármazott) mesél arról, mit jelent számára a Kölcsey örökség. A második emeleti elôtérben Kölcsey Ferenc emlékkiállítása is megtekinthetô. A belépés minden fent említett rendezvényre díjtalan. A könyvtárban is ünnepelnek Rendhagyó irodalomóra Kölcsey titkai január 22-én 9.00 órától. Elôadó: dr. Karádi Zsolt fôiskolai tanár. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár, Szabadság tér 2. (I. emelet olvasóterem) Kiállítás 190 éves a Magyar Himnusz. Kísérô kiállítás: A világ Himnuszai. Megnyitó: január 22-én 9.00 órától. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár, Szabadság tér 2. (I. emelet újságolvasó). Levéltári hívogató A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának január 21-én 13 órától idei elsô rendezvénye a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódik. Csorba Sándor, a Nyíregyházi Fôiskola professor emeritusa tart elôadást Kölcsey Ferenc debreceni diákéveirôl. Ezt követôen a földszinti tárlókban kamarakiállítás nyílik a Szabolcs vármegyei kulturális egyesületek levéltárban ôrzött dokumentumaiból január

13 Közlemények információk SZABADIDÔ NYÍREGYHÁZI NAPLÓ Rejtvény A rejtvény megfejtését január 23., szerda délig juttathatják el szerkesztôségünk címére postán, vagy személyesen: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. (személyesen a Váci Mihály Kulturális Központ információjánál elhelyezett postaládába dobhatják be). en, a címen várjuk a megoldást. A helyes megfejtést beküldôk közül a szerencsés nyertes Carmo mosást + ajándékcsomagot kap. A nyereményt igazoló szelvényt szerkesztôségünkben veheti át. Múlt heti nyertesünk: Szécsi Józsefné (Oros., Meggyes u. 76/A). Elôzô rejtvényünk megfejtése:... szerintem génmanipulált csirke Nyíregyháza, Orosi út 29/A. Tel.: 42/ Mátészalka, Jármi út 55. Tel.: 44/ Fehérgyarmat, Matolcsi út 2. Tel.: 44/ Gazdikeresô Sumi: Körülbelül 3 éves shar pei keverék kan. Területét aktívan védi. Egyedüli kutyának ajánljuk, az emberekkel barátságos, nyitott. Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna u. 2. Telefon: 42/ , 20/ Névnapok Január 18. Piroska Január 19. Sára, Márió Január 20. Fábián, Sebestyén Január 21. Ágnes Január 22. Vince, Artúr Január 23. Rajmund, Zelma Január 24. Timót Szó szerint Egy mûszaki áruházban: Helló, érdeklôdni szeretnék, hogy mikrohullámú sütôtök van? Erre az eladó hátrakiabál: Béla, gyere ki, itt van egy elmebeteg, aki valami mikrohullámú sütôtököt keres! NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft. Ügyvezetô: Zagyva Gyula Fôszerkesztô: Tarczy Gyula Felelôs szerkesztô: Sipos Marianna 70/ Fotók: Máté János 70/ A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. Tel.: 70/ , fax: 42/ Hirdetés: 70/ , 70/ Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató ISSN: Példányszám: Terjeszti: Profilap Kiadó és Terjesztô Kft. Terjesztési reklamáció: Lapunk online változata: Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli január 18.

MINÕSÍTETT SZÁLLÁSHELY ÉLÕ KULTÚRCENTRUM. MEGÚJULÓ ARCULATÚ www.nyiregyhaza.hu

MINÕSÍTETT SZÁLLÁSHELY ÉLÕ KULTÚRCENTRUM. MEGÚJULÓ ARCULATÚ www.nyiregyhaza.hu 2 ÉPÜL A KÖRFORGALOM 3 FELNÕTTKORBA ÉRTEK. Nyíregyházi Sportcentrum néven mûködik tovább az önkormányzat tulajdonában nonprofit kft. formában a cég, amely az ügyvezetõ szerint felnõttkorba ért. 4 MINÕSÍTETT

Részletesebben

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA

DÍJESÕ NYÍREGYHÁZÁRA KREATÍVSÁG ÉS ÚJSZERÛSÉG Április elején Budapesten tartották az Év Turisztikai Kommunikációs Kampányának ünnepélyes díjátadóját. A turisztikai szakma kommunikációs versenyére az idén már 10. alkalommal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZÁN MÁR NEM LESZ A VÍZ AZ ÚR

NYÍREGYHÁZÁN MÁR NEM LESZ A VÍZ AZ ÚR VÁLTOZATLAN PARKO- LÁSI DÍJAK. Nem változtak a parkolási díjak Nyíregyházán. A bérletek érvényességét már második éve naptól napig számítja a NYÍRVV Nonprofit Kft. 4 8 9 RENDHAGYÓ BESZÉLGE- TÉS BÁRÁNY

Részletesebben

KILENC KORSZERÛBB KÖZINTÉZMÉNY

KILENC KORSZERÛBB KÖZINTÉZMÉNY 2 TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS. Bár a hõmérõ higanyszála még megközelítette a 20 fokot a héten, de a Magyar Közút megyei igazgatósága és a NYÍRVV Nonprofit Kft. is felkészült a téli idõjárásra. 4 ÁTADTÁK A BORBÁNYAI

Részletesebben

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő Pedagógusnap Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karát köszöntötték. /7. oldal Beszámolódömping, támogatások

Részletesebben

TOVÁBB BÕVÜL AZ ÉLMÉNYFÜRDÕ

TOVÁBB BÕVÜL AZ ÉLMÉNYFÜRDÕ 3 5 6 10 12 CSÖKKENT A HIÁNY- ZÁS. Harminc százalékkal csökkent az igazolatlan iskolai hiányzások száma. A javuló eredmények a kormányzati intézkedésnek köszönhetõek. MEGÚJULT ISKOLA SZABÁLYKÖVETÕEK A

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben

Nem csak pénzügy, szívügy is

Nem csak pénzügy, szívügy is Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet A Városházán folytatódott, majd Tiszaszederkényben zárult Tiszaújváros képviselő-testületének tavaszi közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből A húsvétra való készülődés a jótékonyság cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal Körkép Bár még néhány nap hátra van az esztendőből, talán időszerű volt a kérdés, milyen volt, mit hozott 2009? Politikusaink válaszait olvasva sem tisztult a kép, sokkal okosabbak nem lettünk. XXX. évfolyam

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálat elfogadása. 2. Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői beosztásának ellátására. 3.

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

ÚJBUDA A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA 2005. DECEMBER 7.

ÚJBUDA A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA 2005. DECEMBER 7. ŐRMEZŐ ÚJBUDA KELENFÖLD GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY XV. ÉVF. 25. SZÁM A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA 2005. DECEMBER 7. Bodrogi Gyula A népszerű

Részletesebben

MILLIÁRDOS ÚTFELÚJÍTÁS

MILLIÁRDOS ÚTFELÚJÍTÁS FOLYAMATOSAN SZÉPÜL- NEK. Nyíregyháza önkormányzata már korábban elfogadta azt az ötéves fejlesztési koncepciót, amelynek részeként több felújítás is megvalósul az Északi temetõben. 4 6 JÓL HALAD A TÖMBKÓR-

Részletesebben

A mözsi Bartók kórus újabb elismerése

A mözsi Bartók kórus újabb elismerése XXV. évfolyam 2. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. február A mözsi Bartók kórus újabb elismerése A Tolna megyei művészetért elismerő plakettek átadására január 22-én, a magyar kultúra

Részletesebben

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok.

11 óra körül magától megindult a jég. A hírre a templomokban megszólaltak a harangok. XIV. évfolyam 2. szám, 2010. február 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár fekvésénél fogva viszonylag védett; árvízkor a város legnagyobb része nincs veszélyben. A Duna legutóbbi igen magas vízállásakor a vízparti

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Mártonnapi felvonulás

Mártonnapi felvonulás XXI. évf. 2012. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Mártonnapi felvonulás Bővebben a 12. oldalon Tiszta ünnepi gondolatokkal Wass Albert: Az én titok-karácsonyom

Részletesebben

Hajdú-bihari. A szívek megnyílnak. [ II. évfolyam 16. szám 2008. május 7. ] Fotó: Nagy Gábor

Hajdú-bihari. A szívek megnyílnak. [ II. évfolyam 16. szám 2008. május 7. ] Fotó: Nagy Gábor Hajdú-bihari [ II. évfolyam 16. szám 2008. május 7. ] Fotó: Nagy Gábor A szívek megnyílnak A középkorban harsonákat fújtak meg az istentiszteleteken, vagy galambokat engedtek szabadon, hogy áldott szép

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

A Vasvári Pál Gimnázium diákjai dolgoznak az írásbeli tételsoron

A Vasvári Pál Gimnázium diákjai dolgoznak az írásbeli tételsoron 8-9 Programozott fejlesztések A legutóbbi közgyûlés egyik napirendje volt az önkormányzat elbírálás vagy lezárás alatt lévô, illetve megvalósítás alatt álló pályázatairól szóló elôterjesztés. 12 Védett

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben