M U N K A T E R V /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5."

Átírás

1 Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: Tel./Fax: 62/ , honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A T E R V /

2 Tartalomjegyzék A tanév fő feladatai:... 3 Elsődleges feladataink:... 3 Általános feladataink, célkitűzéseink:... 4 A nevelőtestület tagjai és megbízatásai... 5 Vezetési feladatokat ellátók... 5 Osztályfőnökök... 5 Szaktanárok... 6 Tanítók... 7 Péczelybe és a Gregus Máté Tagintézménybe áttanítók... 7 Az iskolában működő munkaközösségek és munkacsoportok... 7 Tanítási órákon kívüli rendszeres programok... 8 Egyéni fejlesztő foglalkozások a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára... 8 Szakkörök, tehetségkörök... 9 Sportkörök Kis csoportos fejlesztő foglalkozások az Országos Kompetenciamérésen az elvárt szintet nem teljesítő tanulók számára Értekezlet, szülői értekezletek, fogadóórák rendje Éves pontgyűjtő akciók A tanév programja

3 A legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. (Johann Wolfgang von Goethe) A Klauzál Gábor Általános Iskola 2014/2015-es tanévének munkaterve az alábbiak alapján készült: Nemzeti Köznevelési Törvény Iskolai alapdokumentumok Szakmai és pedagógiai munkaközösségek, munkacsoportok munkatervei TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás iskoláiban című projekt fenntarthatósági vállalásai TAMOP Továbbképzés a Klauzálban című pályázat fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Nyitott kapcsolatok bázisintézményi projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Hód-Talentum projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Tehetséggondozás a hódmezővásárhelyi kistérségben című projekt zárása és fenntartása A TÁMOP Lépcsőről lépcsőre c. projekt megvalósítása, zárása és fenntartása A TÁMOP Referencia intézményi felkészülés a Nádor Utcai Tagintézményben projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Együtt a XXI. századi iskolákért projekt fenntarthatóságának vállalásai TÁMOP A Ízelítő életünkből projekt munkaterve TÁMOP B Múlt és jelen a két Vásárhelyen projekt munkaterve Határtalanul program munkaterve A tanév fő feladatai: Elsődleges feladataink: A köznevelési törvényben meghatározott új feladatok bevezetése az intézmény mindennapi életébe. Felkészülés a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó minősítésre. A gyakornokok bevezetése az oktató-nevelő munkába. Az egész napos iskola feltételeinek megteremtése, a tanulók számára 16 óráig tartalmas programok szervezése. A mindennapos testnevelés programjának megvalósítása. Az egyéni bánásmódot igénylő, azaz a tehetséges és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók mentorálása. Bázisintézményi feladatok ellátása, szakmai műhelyek, hospitációk szervezése. Együttműködés a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetével, melynek keretében főiskolai hallgatók hospitációját biztosítjuk. A 2015/2016-os tanév első osztályainak beindításához szükséges feltételek biztosítása. A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni és differenciált fejlesztése, integrált oktatása. Az Egészséges Vásárhely Program általános iskolai programrészének megvalósítása 3

4 Az iskola hagyományainak ápolása, a diákélet megszervezése. Pályázati programok fenntartása. A matematika oktatás és a természettudományos nevelés erősítése Általános feladataink, célkitűzéseink: Az intézményi IPR menedzsment a települési menedzsment munkájába tevékenyen bekapcsolódik. A munkaközösségek, munkacsoportok összehangoltan, tervszerűen működnek, bekapcsolódnak a városi munkaközösségek munkájába Az összevont intézmény pedagógiai programját, SZMSZ-t, Házirendjét és Minőségirányítási programját valósítjuk meg mindennapi munkánk során. Kiemelten kezeljük az iskola és a körzeti óvoda együttműködését. A hálózati tanulás megvalósítása érdekében szakmai műhelyeket szervezünk. Partneri kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel. Kiemelt feladatunk a tehetségek felkarolása, a gyengébben teljesítők felzárkóztatása. Fellépünk az agresszív magatartással szemben. Kiemelt figyelmet fordítunk a személyiségközpontú nevelésre. Tudatosan, megtervezetten készülünk az OKÉV mérés eredményeinek szinten tartására, javítására. Belső mérési rendszert működtetünk. Az esélyegyenlőség jegyében folytatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztéseit, szabadidős programok szervezését. Pályázunk a Macika-Útravaló ösztöndíj programra. Támogatjuk a hátrányos helyzetű tanulók Motivációs Ösztöndíjprogramban való részvételét Megvalósítjuk drogprevenciós programunkat. Rendszeresen tartunk diák-fogadóórát és kamasz-panaszt. Kihasználjuk az iskolai könyvtár összes szolgáltatását. A sport adta lehetőséget személyiség formálásra, kitartásra és sikerélményhez jutásra használjunk. A mindennapos testnevelés keretében 3. évfolyamon a vívásoktatás, az összes évfolyamon pedig az úszásoktatást valósítjuk meg. Az erdei iskola keretében környezetvédelmi nevelést folytatunk. A hagyományőrzés, a közösséggé formálódás és a tehetséggondozás minden feltételének lehetőségét művészeti csoportjaink biztosítják - az énekkar, a rajzszakkör, drámaszakkör, az iskolarádió. Tehetséggondozó programok keretében versenyekre készítünk fel, versenyeket szervezünk és bonyolítunk le. Kapcsolatot tartunk a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskolával, melynek keretében tűzzománc szakkör és zeneoktatás folyik iskolánkban. A DÖK a tanulók olyan fóruma, ahol érdekeiket képviselni tudják, és minden téren együtt tudnak működni a patronáló tanárral. Méltó módon megemlékezünk nemzeti ünnepeinkre. Közös programokat szervezünk a tagintézménnyel, a körzeti óvodával. Partnerintézményként részt veszünk a Gyulai József Természettudományos Műhely munkájában 4

5 A nevelőtestület tagjai és megbízatásai Vezetési feladatokat ellátók Juhász Nagy Istvánné Bucsai Ferencné Miklós Anikó Rácz Jánosné megbízott igazgató matematika-kémia szakos tanár mérés-értékelési szakértő megbízott igazgatóhelyettes orosz-történelem szakos tanár közoktatási szakértő gyakorlatvezető mentortanár megbízott igazgatóhelyettes tanító-fejlesztőpedagógus szakmai vezető matematika-kémia szakos tanár mérés-értékelési szakértő Osztályfőnökök Osztály Osztályfőnök Szakpár, egyéb feladat Alsó tagozatos osztályok 1.a Ungor Edina Márta tanító, testnevelés spec.koll. alsós munkaközösség vezető 1.b Bocskai Anita tanító, magyar nyelv és irodalom spec.koll., tankönyvfelelős, gyakorlatvezető mentortanár 1.c Csikós Anna Mária Tanító, ének-zene spec.koll. 2.a Makainé Vitális Mónika Gabriella tanító, dráma spec.koll. rendezvények 2.b Hegedű Erika tanító, fejlesztőpedagógus, gyermektánc-oktató 3.a Pócs Andrea Tanító, mérési felelős 3.b Tatárné Kovács Marianna tanító, természetismeret spec.koll. ÖKO iskola program felelőse, gyakorlatvezető mentortanár 4.a Túriné Zsarkó Éva tanító, testnevelés spec.koll. óvoda-iskola átmenet 4.b Szűcs Anita Tanító, mérési felelős 4.c Miklós Szilvia tanító, rajz spec.koll. óvoda-iskola átmenet Felső tagozatos osztályok 5.a Szilágyiné Szabó Mónika biológia-rajz szakos tanár EVP munkaközösség-vezető Zöld Kapocs munkaközösség tagja, ÖKO Iskola program Öveges Program 5. b Baricsa Enikő magyar-angol szakos tanár humán I. munkaközösség-vezető mérési csoport tagja 5. c Papp Enikő Humán II. munka- 5

6 Szaktanárok közösségvezető, történelem-német szakos tanár DÖK-vezető tanár Egész napos iskolai program 6.a Vincze Gyöngyvér rajz-történelem szakos tanár honlap frissítésért felelős 6.b Soványné Ódor Ilona matematika-fizika szakos tanár Útravaló pályázat felelőse 6.c Baranyi Imre történelem- művelődésszervező szakos tanár, gyakorlatvezető mentortanár KAT tag, Intézményi Tanács tagja 7.a Gabnai Jánosné magyar-orosz-francia szakos tanár Szabadság Olvasókör kapcsolattartó, SZMK összekötő 7.b Hegedűs Ildikó biológia-testnevelés szakos tanár pályaválasztási koordinátor Határtalanul program felelőse 7.c Horváth Tamás biológia-testnevelés szakos tanár munkavédelmi felelős mérési koordinátor 8.a Kovács Szabina magyar-könyvtár szakos tanár iskolai könyvtáros TÁMOP B szakmai vezető 8.b Rácz Miklós számítástecnika-angol szakos tanár kapcsolattartó az informatikai csoporttal 8.c Tatár Sándorné ének-népművelés szakos tanár angol városi ének-zene munkaközösség vezetője mentor, pályaorientáció egész napos iskolai program Név Szakpár Egyéb feladat Borsiné Hernádi Márta magyar-angol szakos tanár Commenius program felelőse Fetzer Gábor ének-zene szakos tanár Gyakornok, rendezvények szervezése, énekkar Gabrovits Péter testnevelés-földrajz szakos tanár Gyakornok Erdei iskola program, Öveges Program ÖKO Iskola Program Kis-Bicskei Róbert testnevelő szakos tanár Határtalanul Program felelőse Szabóné Szanyi-Nagy Anna matematika-angol szakos tanár Gyakornok Commenius Program Székely-Szabó Viktória technika-művelődésszervező rendőrségi kapcsolattartó 6

7 szakos tanár bűnmegelőzési programok Szvetnikné Tenkei Olga matematika-fizika szakos tanár Öveges Program ÖKO Iskola program Török Zsolt matematika szakos tanár gyakornok Ugrai Edina magyar szakos tanár tankönyvfelelős Zemkó Zoltán informatika szakos tanár gyakornok Tanítók Név Speciális képesítés Egyéb feladat Bacsa Zsolt testnevelés Csikós Anna Mária ének-zene Horváth Bálintné magyar szakos tanár - Kertészné Szőke Katalin Könyvtáros tanító Nádor utca könyvtáros tanítói feladat Kisné Nagy Mária technika Visszhang utcai Olvasókör kapcsolattartó Kucsera Jánosné rajz - Nagyné Veneki Irén - Nádor utcán tűzvédelmi felelős Orovecz Dorina matematika gyakornok Pálné Molnár Csilla fejlesztőpedagógus DIFER mérés felelőse Vaits Zoltánné testnevelés atlétika versenyek Péczelybe és a Gregus Máté Tagintézménybe áttanítók Név Feladat Heti óraszám Fetzer Gábor ének-zene oktatása, énekkar 6 óra Gregus Soványné Ódor Ilona fizika oktatása 4 óra Gregus Székely-Szabó Viktória technika oktatása 7 óra Gregus Szilágyiné Vincze rajz oktatása, rajz szakkör 6 óra Gregus Gyöngyvér Zemkó Zoltán informatika oktatása 5,5 óra Gregus Nádor Utcai Telephelyre ingázók Papp Enikő német nyelv oktatása 2 óra Szabóné Szanyi-Nagy Anna angol nyelv oktatása 5 óra Tatár Sándorné angol nyelv oktatása 8 óra Az iskolában működő munkaközösségek és munkacsoportok Reál munkaközösség Humán I. munkaközösség Humán II. munkaközösség EVP munkaközösség IPR munkacsoport Mérés-értékelési munkacsoport A munkaközösségek és munkacsoportok saját munkatervük alapján dolgoznak, melyek az iskola munkatervének mellékletét képezik. 7

8 Munkánkat segíti: Iskolatitkárok: Molnárné Koncz Regina Kazimir Piroska Fülöpné Kovács Tünde Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Dongó Rita Iskolaorvos Dr. Sebők Mária Dr. Turai Krisztina Iskolai védőnő Ősziné Kiss Katalin Utazó gyógypedagógus Horváth Ágnes Kiss Csanád Sztruhár Zsanett Wetzer Judit A tanév rendje A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő), utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A tanítási napok száma 181. Első félév: január 16-ig tart. Az iskola január 23-ig értesíti a szülőket a tanulmányi előmenetelről. Az őszi szünet október 27-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., a szünet utáni első tanítási nap november 3. A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., a szünet utáni első tanítási nap január 3. A tavaszi szünet április 02-től április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01., a szünet utáni első tanítási nap április 23. Országos kompetenciamérés: május 27. Készség és képességmérés: május 27. Országos idegen nyelvi mérés: június 11. Tanítás nélküli munkanapok száma: 5 1. Szakmai műhely Szakmai műhely Félévi értekezlet 4. Osztálynap 5. DÖK nap Tanítási órákon kívüli rendszeres programok Egyéni fejlesztő foglalkozások a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára Pálné Molnár Csilla és Hegedűs Erika fejlesztőpedagógusok vezetésével 8

9 Szakkörök, tehetségkörök Szakkör, tehetségkör megnevezése Időpontja Felelős Alsó tagozat Kézműves foglalkozás I. hétfő: Miklós Szilvia szerda: Kézműves foglalkozás II. hétfő: Pócs Andrea Dráma, irodalmi foglalkozás kedd: Makainé Vitális Mónika Mesefoglalkozás péntek Kertészné Szőke Katalin Könyvtárogató szerda: Kertészné Szőke Katalin Néptánc hétfő Hegedűs Erika péntek: HIPP-HOPP tánc hétfő: Fekete Olga hétfő: Játékos képességfejlesztés csütörtök: Bocskai Anita tanulói laptoppal Táblásjátékok kedd: Túriné Zsarkó Éva szerda: Újságíró szakkör hétfő: Tatárné Kovács Marianna szerda: Magyar tehetségek kedd: Csikós Anna Atlétika tehetségkör szerda: Vaits Zoltánné péntek: Kis Matematikusok köre kedd: Makainé Vitális Mónika Felső tagozat Énekkar csütörtök 15:00-16:00 Tatár Sándorné, Fetzer Gábor Német szakkör hétfő, szerda 15:00-15:45 Papp Enikő Iskolarádió csütörtök 15:00-16:00 Rácz Miklós Iskolaújság kedd 15:00-15:45 Szilágyiné Szabó Mónika Rajz szakkör csütörtök 15:00-16:00 Szilágyiné Szabó Mónika Kézműves szakkör hétfő 14:45-16:30 Szilágyiné Vincze Gyöngyvér Elsősegély-nyújtási kedd 15:00-16:00 Hegedűs Ildikó ismeretek Közlekedési ismeretek péntek 15:00-15:45 Székely-Szabó Viktória Informatika szakkör szerda 15:00-16:00 Zemkó Zoltán Kis történészek köre szerda 15:00-16:00 Papp Enikő Drámaszakkör szerda 6. óra Ugrai Edina Angol szakkör kedd 15:00-15:45 Baricsa Enikő csütörtök 15:00-15:45 Hazánk az Európai Unióban szerda 14:45-16:30 Baranyi Imre foglalkozás Tűzzománc csütörtök 13:45-15:15, péntek 16:30-17:00 Kovács Szabina Nádasdi István 9

10 Sportkörök Sportkör megnevezése Időpontja Felelős Alsó tagozat Labdajáték 1. kedd: 13:00-13:45 2.b Ungor Edina kedd: 14:00-14:45 1.a kedd: 15:00-15:45 4.a Atlétika szerda: 13:00-13:45 4.c Vaits Zoltánné szerda: 15:00-15:45 1.c Labdajáték 2. csütörtök: 13:00-13:45. 2.a Bacsa Zsolt csütörtök: b csütörtök: b Felső tagozat Kézilabda 5-6. évfolyam fiú-lány Horváth Tamás kedd 15:00-16: évfolyam fiú-lány csütörtök 15:00-16:15 Labdarúgás 5-8. évfolyam fiú Bacsa Zsolt péntek 14:45-16:15 Kosárlabda 5-6. évfolyam fiú-lány Kis-Bicskei Róbert péntek 15:00-16: évfolyam fiú-lány szerda 13:00-14:00 Atlétika 5-8. osztály fiú-lány Hegedűs Ildikó hétfő 15:00-16:00 Zenés akrobatika szerda 15:00-16:00 Gabrovits Péter Kis csoportos fejlesztő foglalkozások az Országos Kompetenciamérésen az elvárt szintet nem teljesítő tanulók számára Foglalkozásokat vezetik: Matematika: Soványné Ódor Ilona, Szabóné Szanyi Nagy Anna, Szvetnikné Tenkei Olga, Török Zsolt Magyar: Baricsa Enikő, Borsiné Hernádi Márta, Gabnai Jánosné, Kovács Szabina, Ugrai Edina Értekezlet, szülői értekezletek, fogadóórák rendje Szülőkkel való kapcsolattartás formái: 1. családlátogatás Első és ötödik évfolyamon minden család esetében, a többi évfolyamon szükség. 2. szülői értekezlet Alsó tagozaton: szeptember 1-11., január 23. május Felső tagozat: szeptember 10., február 04., május második hete 3. fogadóóra Alsó tagozat: egyéni beosztás kereshetik a nevelőket Felső tagozat: január és március második hete 10

11 4. szülők hete Alsó tagozat: november , március Felső tagozat: november , április nyílt tanítási nap Alsó tagozaton: minden évfolyamon Felső tagozaton: ötödik, hatodik évfolyamon SZMK ülés: negyedévente Intézményi Tanács: havonta egy alkalom Értekezletek: alsó tagozat: minden hónap első keddje felső tagozat:minden hónap első hétfője DÖK ülés: két hétben egyszer pénteken Éves pontgyűjtő akciók Szuper-ökoosztály verseny Papp Enikő 11

12 A tanév programja Augusztus Időpont Esemény Felelős 18. Tanévindító megbeszélés Juhász-Nagy Istvánné 25 Munkaközösségek alakuló megbeszélései Baricsa Enikő, Papp Enikő, Szilágyiné Szabó Mónika, 25. Szülői értekezlet 3. évfolyam Tatár Sándorné, Pócs Andrea, Fekete Olga 26. Alsós munkaközösség megbeszélése Bucsai Ferencné Tankönyvek bevételezése a könyvtárba Kertészné Szőke Katalin és Kovács Szabina 27. Egész napos iskola konferencia Bucsai Ferencné Süni tábor Bocskai Anita, Csikós Anna, Ungor Edina 27. Javítóvizsga Miklós Anikó 29. Munka és balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Horváth Tamás 29. Tanévnyitó értekezlet Juhász-Nagy Istvánné, Bucsai Ferencné 27. Ovisuli csoport megkezdi éves munkáját Horváthné Szalay Ella Ágnes, Sulyok Ágnes 31. Városi Tanévnyitó Csikós Anna, Juhász-Nagy Istvánné, Makainé Vitális Mónika Szeptember 1. Tankönyvek kiosztása Bocskai Anita, Kovács Szabina, Ugrai Edina 1. Szülői értekezlet az első évfolyamosok számára osztálytanítók 1. Negyedéves tématervek leadása Munkaközösség-vezetők 1-3. Tanulás-tanulás modul megvalósítása 4-7. osztályfőnökök évfolyamon és a Pályaorientációs modul megvalósítása 8. évfolyamon Szülői értekezletek 2-8. évfolyamok számára Juhász Nagy Istvánné, Bucsai Ferencné osztályfőnökök DÖK-ülés Papp Enikő 3. Elemi számolási készség felmérése 3-8. Bocskai Anita, Rácz évfolyamon Jánosné 3. Kis dinnyék délutánja Gabnai Jánosné és Gabrovits Péter Szakkörök, munkacsoportok megalakulása Csoportvezetők, Miklós Anikó, Bucsai Ferencné 10. KAT választás előkészítő bizottságának Miklós Anikó megalakulása folyamatos Részvétel a városi munkaközösségi Munkaközösség-vezetők megbeszéléseken 12

13 10. Szülői értekezlet felső tagozat Juhász-Nagy Istvánné Látogatás a Móra Ferenc Múzeumba Papp Enikő 15. Szakkörök, sportkörök munkaterveinek leadása szakkörvezetők Erdei iskola Mórahalom 3-4. évfolyam Miklós Szilvia, Tatárné Kovács Marianna, Fekete Olga 16. SZMK alakuló ülése Bucsai Ferencné; Gabnai Jánosné 20. Kerékpárral a Kubikokhoz Juhász-Nagy Istvánné; Szilágyiné Szabó Mónika 22. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése a Rácz Jánosné kompetencia mérés eredményeire alapozva 25. Múzeumpedagógiai Nap a Tájházban Ungor Edina 1. osztályosoknak 27. Autómentes Nap Horváth Tamás Fizikai állapotfelmérés testnevelő tanárok 26. Kirándulás Budapestre a Magyar Juhász-Nagy Istvánné Természettudományi Múzeumba 26. Nagy Sportágválasztó Bacsa Zsolt; Horváth Tamás, Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné Szülői nap Bucsai Ferencné 29. Papírgyűjtés Papp Enikő 30-ig Bemeneti kompetenciamérések DIFER-mérés Egyéni fejlesztési tervek készítése Juhász Nagy Istvánné Rácz Jánosné Pálné Molnár Csilla 30 Magyar népmese napja Baricsa Enikő folyamatos Hazánk az Európai Unióban program Baranyi Imre, Kovács folyamatos Gyulai József Természettudományos Műhely foglalkozásain való részvétel Október Szabina Rácz Jánosné, Szilágyiné Szabó Mónika 1. Tücsöknap-Zenei világnap Tatár Sándorné, Ungor Edina 1. Fejlesztési tervek elkészítése (OKM-hez munkaközösség-vezetők kapcsolódóan) 6. INFO felső tagozat Juhász-Nagy Istvánné 7. INFO alsó tagozat Bucsai Ferencné 6. Aradi Vértanúk Napja megemlékezés Baranyi Imre évfolyam végén megtartandó vizsga humán és reál témaköreinek meghatározása és közzététele munkaközösség vezetői 6-8. Szakmai találkozó, Torontálvásárhelyi Kovács Szabina testvériskola meghívása 18. Mesemondó verseny Csikós Anna, Makainé Vitális Mónika 21. Papírgyűjtés alsó tagozat Tatárné Kovács Marianna 22. Megemlékezés az 1956-os forradalom emlékére Ugrai Edina, Gabnai 13

14 Jánosné, Fetzer Gábor 23. Részvétel a városi megemlékezésen Kovács Szabina, Tatár Sándorné, Rácz Miklós Projekt hét Színezd újra Tatárné Kovács Marianna Miklós Szilvia Projekt hét felső tagozat Reál munkaközösség városi munkaterv Ismerd meg Vásárhelyt programon való Baranyi Imre alapján részvétel folyamatos Mesevetélkedő Bocskai Anita, Ungor Edina Platán Kupa városi matematika verseny Szvetnikné Tenkei Olga alapján folyamatos Madarász programok megrendezése, Szilágyiné Szabó Mónika madárgyűrűzés folyamatos Labdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt Kétnapos szakmai találkozó Fegyvernek- Juhász-Nagy Istvánné Poroszló folyamatosan Pályaorientációs foglalkozások, üzemlátogatások Hegedűs Ildikó, Tatár Sándorné November 3-4. INFO alsó és felső tagozaton Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné Kistérségi szavalóverseny felső tagozat Baricsa Enikő Versenynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvódásoknak 14. Idősek Napja az Újvárosi Olvasókörben Kisné Nagy Mária Városi mesemondó Pócs Andrea Makainé Vitális Mónika, Csikós Anna Bemutató órák a szülőknek az alsó tagozaton Bucsai Ferencné Idősek Napja az Újvárosi és a Szabadság Olvasókörben Gabnai Jánosné, Kisné Nagy Mária 21. Színházlátogatás Kecskemét TÁMOP A Juhász-Nagy Istvánné havi szöveges értékelés konzultáció a mentorok, Bucsai Ferencné szülőkkel, szülők hete az alsó tagozaton Szülők hete a felső tagozaton Miklós Anikó 25. Pályaválasztási szülői értekezlet Miklós Anikó 28. A szülők írásbeli tájékoztatása a gyenge Osztályfőnökök tanulmányi eredményekről folyamatos matematika levelezőverseny Szabóné Szanyi-Nagy Anna folyamatos kosárlabda házi bajnokság Kis-Bicskei Róbert December 1. Mikulás kupa Túriné Zsarkó Éva,Vaits Zoltánné 5-6. INFO alsó, felső Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné folyamatos Városi kézilabda bajnokság Horváth Tamás 14

15 folyamatos Teremlabdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt 4. Iskolai szépírási verseny Szűcs Anita, Túriné Zsarkó Éva, 5. Mikulás buli a DÖk szervezésében Papp Enikő 13. Kistérségi Szépírási verseny Kucsera J-né, Tatárné Kovács Marianna városi Mesevetélkedő iskolai forduló 18. A várakozás öröme adventi készülődés TÁMOP A Bocskai Anita, Ungor Edina Gabnai Jánosné, Borsiné Hernádi Márta, Vincze Gyöngyvér Egészségprojekt TÁMOP A Tatárné Kovács Marianna, Hegedűs Ildikó 19. Karácsonyi műsor 5. osztály, Tatár Sándorné Január 6-7. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné városi versenyhez Mesevetélkedő II. forduló Bocskai Anita, Ungor igazodva Edina folyamatos Félévi mérések Matematika és magyar szakos pedagógusok Osztályozó értekezlet a féléves tanulmányi munka értékelése Bucsai Ferencné, Juhász Nagy Istvánné folyamatos Városi kézilabda bajnokság Horváth Tamás 15. Beszámoló az első félév munkájáról önértékelés Baricsa Enikő humán munkaközösség 22. Magyar Kultúra Napja vetélkedő Kovács Szabina, Kertészné Szőke Katalin 23. Félévi értesítők kiosztása Bucsai Ferencné, Juhász Nagy Istvánné, osztályfőnökök 23. Szülői értekezlet az alsó tagozaton Bucsai Ferencné 27. Holokauszt nemzetközi világnapja látogatás a Holokauszt Múzeumba Baranyi Imre, Papp Enikő, Vincze Gyöngyvér 28. Fogadóóra felső tagozaton Miklós Anikó 29. Szép magyar beszéd vetélkedő Baricsa Enikő Nyitott kapuk ovisnap - nyílt órák a szülőknek, Bucsai Ferencné gyerekeknek Játékos sportvetélkedő Bacsa Zsolt, Vaits Zoltánné Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösség-vezetők folyamatos Városi kézilabda bajnokság Horváth Tamás Városi, megyei úszóverseny Kis-Bicskei Róbert 30. Félévi értekezlet Juhász-Nagy Istvánné 30-ig Félévi kompetencia alapú mérések munkaközösség-vezetők Versenynaptár Angol tesztverseny Szabóné Szanyi-Nagy Anna, Rácz Miklós 30. Városi versmondó verseny Ugrai Edina 15

16 Február 4. Info a felső tagozaton Juhász-Nagy Istvánné 4. Szülői értekezlet a felső tagozaton Juhász-Nagy Istvánné 6. Farsang alsó tagozat Ungor Edina 11. Szülői értekezlet, háromhavi szöveges értékelés felső tagozaton Miklós Anikó, Osztályfőnökök 13. Felsős farsang Tenkei Olga, Török Zsolt folyamatos Kamaszkori panaszaink Drogprevenciós program (5-5 osztályfőnöki óra) Életvezetési ismeretek munkacsoport 15. Negyedéves tanmenetek leadása Munkaközösség-vezetők folyamatos A 8. osztályok pályaválasztásának lebonyolítása osztályfőnökök Városi Kistérségi Kazinczy szépkiejtési verseny Gabnai Jánosné, Borsiné felső tagozat Hernádi Márta Városi Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Gabnai Jánosné Versenynaptár alapján Zrínyi Ilona matematika verseny Túriné Zsarkó Éva, Rácz Jánosné Pálné Molnár Csilla és mentorok, Bucsai Ferencné Háromhavi szöveges értékelés konzultáció a szülőkkel alsó tagozat beiskolázási szülői értekezlet az óvodás szülőknek folyamatos Terematlétika bajnokság Gabrovits Péter, Hegedűs Ildikó, Horváth Tamás, Kis- Bicskei Róbert, Vaits Zoltánné Drogprevenciós program 5-8. évfolyam Székely-Szabó Viktória Városi művészettörténeti verseny lebonyolítása Vincze Gyöngyvér Hevesy György Kémia Versenyen való részvétel Rácz Jánosné Szakmai műhelyfoglalkozás Március Mérési csoport 3-4. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné 7. Tavaszköszöntő bál Juhász-Nagy Istvánné 12. Gergely-járás Horváthné Szalay Ágnes Kazinczy Szépkiejtési Verseny alsó tagozat Kisné Nagy Mária, Fekete Városi versenyhez igazodva Városi versenyhez igazodva Mezei futóverseny Városi labdarúgó bajnokság Olga Bacsa Zsolt, Gabrovits Péter, Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné, Bacsa Zsolt 13. Megemlékezés az es forradalomról Gabnai Jánosné, Borsiné Hernádi Márta 13. Gyertyagyújtás a Széchenyi szobornál (17:30) Bucsai Ferencné 16

17 Szülők hete alsó tagozat Bucsai Ferencné 15. Részvétel a városi ünnepségen 7. osztály Gabnai Jánosné, Hegedűs Ildikó, Horváth Tamás Versmondó verseny alsó tagozat Pócs Andrea, Kertészné Városi versenyhez igazodva Városi versenyhez igazodva Petőfi szavalóverseny Szőke Katalin Magyar szakos tanárok Petőfi rajzpályázat Szilágyiné Szabó Mónika, Szilágyiné Vincze Gyöngyvér 11. Mondd ki szépen! angol szépkiejtési verseny Baricsa Enikő, Rácz Miklós Nyílt nap bemutató órák nagycsoportos Ungor Edina szülőknek 18. Balladamondó verseny Gabnai Jánosné, Ugrai Edina 22. Víz világnapja Soványné Ódor Ilona Városi matematika verseny Városi népdaléneklési verseny Városi helyesírási verseny tankönyvrendelés Április Nagyné Venkei Irén, Miklós Szilvia Fetzer Gábor Bocskai Anita, Szenti Helga Bocskai Anita, Ugrai Edina INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné 10,. 17. Népi játékok találkozója Bucsai Ferencné, Ungor Edina Szülők hete felső tagozat Rácz Jánosné Költészet napja megemlékezés Kovács Szabina Szakmai műhely Rácz Jánosné 15. Részvétel az Éneklő ifjúság városi Tatár Sándorné kórustalálkozón Kazinczy szép kiejtési verseny alsó tagozat Ismerd meg Franciaországot - vetélkedő Francia nyelvű szavalóverseny Kisné Nagy Mária, Fekete Olga Gabnai Jánosné Gabnai Jánosné 22. Kistérségi történelem verseny Baranyi Imre, Bucsai Ferencné Papp Enikő Városi matematika verseny Soványné Ódor Ilona 24. Madarak és Fák Napja vetélkedő Ungor Edina Erdei iskola Rácz Jánosné 30. A szülők tájékoztatása a tanulmányi eredményekről Osztályfőnökök 17

18 Eredmény megküldése alapján Országos Kompetenciamérések elemzése, intézkedési terv Juhász Nagy Istvánné Rácz Jánosné 30. Műveleti sebesség mérése Rácz Jánosné 3-8. évfolyam 30. Pillekő projekt Tatárné Kovács Marianna 30. Városi labdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt Témahét felső hazánk nagy tájegységei osztályfőnökök 30. Határtalanul előkészítő óra (fakultatív) Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert Május 4-5. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné 5. Határtalanul program előkészítő foglalkozás Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert 13. Szülői értekezlet felső tagozat Miklós Anikó Anyák napi szülői értekezlet osztályfőnökök Anyák napi műsor az Újvárosi és Szabadság Olvasókörökben Kisné Nagy Mária, Gabnai Jánosné Határtalanul program Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert Versenynaptár Városi atlétikai bajnokság Horváth Tamás Hegedűs Ildikó 13. Májusi zsongás Gabnai Jánosné 20. Határtalanul program értékelő napja Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert 21. Határtalanul program bemutató előadás Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert Versenynaptár Fizikai állapotmérés Testnevelők 27. OKÉV mérés Horváth Tamás, Túriné Zsarkó Éva Háromhavi szöveges értékelés konzultáció a szülőkkel Pálné Molnár Csilla, Miklós Anikó 30. Értesítés a gyenge tanulmányi eredményről Osztályfőnökök Kimeneti mérés 5. és 7. évfolyam részére szaktanárok Városi atlétika verseny Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné, Bacsa Zsolt Június 1-2. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné 1-5. Népi hagyományok témahét alsó tagozat Pálné Molnár Csilla, Horváthné Szalay Ágnes 18

19 1. Határtalanul program témanap Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert évfolyamos vizsga szaktanárok 4. Nemzeti Összetartozás Napja rendezvény Baranyi Imre, Fetzer Gábor 8. Gyermeknap Fekete Olga, Tatárné Kovács Marianna Halmay Úszógála Kis-Bicskei Róbert 9. Osztálynapok Osztályfőnökök 9. Osztályozó értekezlet alsó tagozaton Bucsai Ferencné 10. Osztályozó értekezlet felső tagozat Juhász Nagy Istvánné 11. Országos nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon Rácz Jánosné 12. Bankett 7-8. osztályfőnökök o búcsúja az alsó tagozattól Bucsai Ferencné, Csikós Anna 13. Ballagás 7-8. osztályfőnökök, 15. DÖKNAP, benne Diákközgyűlés Papp Enikő 19. Tanévzáró igazgató Munkaközösségi foglalkozások munkaközösség-vezetők 26. Évzáró értekezlet igazgató Hódmezővásárhely; szeptember 8. Juhász-Nagy Istvánné 19

M U N K A T E R V 2 0 1 3 / 2 0 1 4.

M U N K A T E R V 2 0 1 3 / 2 0 1 4. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2015/2016. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8 óra Kovács Csilla Endrefalva Pálmány Márta 2015. augusztus

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Programtervezet 2015/2016. tanév

Programtervezet 2015/2016. tanév Augusztus Szeptember Október Ebédbefizetés 08.18. - 19. Pedagógus csapatépítő tréning 08.24. Pótvizsga 08.26. Értekezlet 08.26. Munkavédelmi oktatás 08.27. Tankönyvkiosztás 08.31. Pótbefizetés 08.31. Tanévnyitó

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MUNKAREND. 2014/2015. tanév ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKAREND. 2014/2015. tanév ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKAREND 2014/2015. tanév ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2014/2015. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2014. szeptember

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

SZEPTEMBER

SZEPTEMBER AUGUSZTUS 1. hétfő 2. kedd 3. szerda 4. csütörtök 5. péntek 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 9. kedd 10. szerda 11. csütörtök 12. péntek 13. szombat 14. vasárnap 15. hétfő 16. kedd 17. szerda 18. csütörtök

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam

Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai és kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam időpont esemény 09. 01. 8.00 óra évnyitó 09.01. Bonifert Domonkos matematika verseny I. forduló feladatai 09. 02. 17 és 17.30-kor szülői értekezletek 1. és 5. évfolyam 09. 05. 17 és 17 30 szülői értekezletek

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve Alsós és felsős munkaközösség munkaterve 2015-2016 Időpont szeptember 1. minden hónap utolsó csütörtök szeptember 7 11. szeptember 11. szeptember - folyamatos szeptember 12. szeptember 15. szeptember végéig

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R S Z E P T E M B E R 1 K Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 7 H Szülői értekezlet - Széchenyi Szülői közösségi értekezlet 8 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet Szülői közösségi

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 Jóváhagyta a nevelőtestület: 2016. 08. 31. Készítette: Diószeghy Leopoldina igazgató Balatonfüred, 2016. 08.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben

PROGRAMNAPTÁR Pótbeíratás az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben. 5. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatási tagintézményekben PROGRAMNAPTÁR A tanév 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. 181 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 1. Első tanítási nap, a tankönyvek kiosztása 4-5.

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben