M U N K A T E R V /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5."

Átírás

1 Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: Tel./Fax: 62/ , honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A T E R V /

2 Tartalomjegyzék A tanév fő feladatai:... 3 Elsődleges feladataink:... 3 Általános feladataink, célkitűzéseink:... 4 A nevelőtestület tagjai és megbízatásai... 5 Vezetési feladatokat ellátók... 5 Osztályfőnökök... 5 Szaktanárok... 6 Tanítók... 7 Péczelybe és a Gregus Máté Tagintézménybe áttanítók... 7 Az iskolában működő munkaközösségek és munkacsoportok... 7 Tanítási órákon kívüli rendszeres programok... 8 Egyéni fejlesztő foglalkozások a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára... 8 Szakkörök, tehetségkörök... 9 Sportkörök Kis csoportos fejlesztő foglalkozások az Országos Kompetenciamérésen az elvárt szintet nem teljesítő tanulók számára Értekezlet, szülői értekezletek, fogadóórák rendje Éves pontgyűjtő akciók A tanév programja

3 A legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. (Johann Wolfgang von Goethe) A Klauzál Gábor Általános Iskola 2014/2015-es tanévének munkaterve az alábbiak alapján készült: Nemzeti Köznevelési Törvény Iskolai alapdokumentumok Szakmai és pedagógiai munkaközösségek, munkacsoportok munkatervei TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás iskoláiban című projekt fenntarthatósági vállalásai TAMOP Továbbképzés a Klauzálban című pályázat fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Nyitott kapcsolatok bázisintézményi projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Hód-Talentum projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Tehetséggondozás a hódmezővásárhelyi kistérségben című projekt zárása és fenntartása A TÁMOP Lépcsőről lépcsőre c. projekt megvalósítása, zárása és fenntartása A TÁMOP Referencia intézményi felkészülés a Nádor Utcai Tagintézményben projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Együtt a XXI. századi iskolákért projekt fenntarthatóságának vállalásai TÁMOP A Ízelítő életünkből projekt munkaterve TÁMOP B Múlt és jelen a két Vásárhelyen projekt munkaterve Határtalanul program munkaterve A tanév fő feladatai: Elsődleges feladataink: A köznevelési törvényben meghatározott új feladatok bevezetése az intézmény mindennapi életébe. Felkészülés a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó minősítésre. A gyakornokok bevezetése az oktató-nevelő munkába. Az egész napos iskola feltételeinek megteremtése, a tanulók számára 16 óráig tartalmas programok szervezése. A mindennapos testnevelés programjának megvalósítása. Az egyéni bánásmódot igénylő, azaz a tehetséges és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók mentorálása. Bázisintézményi feladatok ellátása, szakmai műhelyek, hospitációk szervezése. Együttműködés a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetével, melynek keretében főiskolai hallgatók hospitációját biztosítjuk. A 2015/2016-os tanév első osztályainak beindításához szükséges feltételek biztosítása. A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni és differenciált fejlesztése, integrált oktatása. Az Egészséges Vásárhely Program általános iskolai programrészének megvalósítása 3

4 Az iskola hagyományainak ápolása, a diákélet megszervezése. Pályázati programok fenntartása. A matematika oktatás és a természettudományos nevelés erősítése Általános feladataink, célkitűzéseink: Az intézményi IPR menedzsment a települési menedzsment munkájába tevékenyen bekapcsolódik. A munkaközösségek, munkacsoportok összehangoltan, tervszerűen működnek, bekapcsolódnak a városi munkaközösségek munkájába Az összevont intézmény pedagógiai programját, SZMSZ-t, Házirendjét és Minőségirányítási programját valósítjuk meg mindennapi munkánk során. Kiemelten kezeljük az iskola és a körzeti óvoda együttműködését. A hálózati tanulás megvalósítása érdekében szakmai műhelyeket szervezünk. Partneri kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel. Kiemelt feladatunk a tehetségek felkarolása, a gyengébben teljesítők felzárkóztatása. Fellépünk az agresszív magatartással szemben. Kiemelt figyelmet fordítunk a személyiségközpontú nevelésre. Tudatosan, megtervezetten készülünk az OKÉV mérés eredményeinek szinten tartására, javítására. Belső mérési rendszert működtetünk. Az esélyegyenlőség jegyében folytatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztéseit, szabadidős programok szervezését. Pályázunk a Macika-Útravaló ösztöndíj programra. Támogatjuk a hátrányos helyzetű tanulók Motivációs Ösztöndíjprogramban való részvételét Megvalósítjuk drogprevenciós programunkat. Rendszeresen tartunk diák-fogadóórát és kamasz-panaszt. Kihasználjuk az iskolai könyvtár összes szolgáltatását. A sport adta lehetőséget személyiség formálásra, kitartásra és sikerélményhez jutásra használjunk. A mindennapos testnevelés keretében 3. évfolyamon a vívásoktatás, az összes évfolyamon pedig az úszásoktatást valósítjuk meg. Az erdei iskola keretében környezetvédelmi nevelést folytatunk. A hagyományőrzés, a közösséggé formálódás és a tehetséggondozás minden feltételének lehetőségét művészeti csoportjaink biztosítják - az énekkar, a rajzszakkör, drámaszakkör, az iskolarádió. Tehetséggondozó programok keretében versenyekre készítünk fel, versenyeket szervezünk és bonyolítunk le. Kapcsolatot tartunk a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskolával, melynek keretében tűzzománc szakkör és zeneoktatás folyik iskolánkban. A DÖK a tanulók olyan fóruma, ahol érdekeiket képviselni tudják, és minden téren együtt tudnak működni a patronáló tanárral. Méltó módon megemlékezünk nemzeti ünnepeinkre. Közös programokat szervezünk a tagintézménnyel, a körzeti óvodával. Partnerintézményként részt veszünk a Gyulai József Természettudományos Műhely munkájában 4

5 A nevelőtestület tagjai és megbízatásai Vezetési feladatokat ellátók Juhász Nagy Istvánné Bucsai Ferencné Miklós Anikó Rácz Jánosné megbízott igazgató matematika-kémia szakos tanár mérés-értékelési szakértő megbízott igazgatóhelyettes orosz-történelem szakos tanár közoktatási szakértő gyakorlatvezető mentortanár megbízott igazgatóhelyettes tanító-fejlesztőpedagógus szakmai vezető matematika-kémia szakos tanár mérés-értékelési szakértő Osztályfőnökök Osztály Osztályfőnök Szakpár, egyéb feladat Alsó tagozatos osztályok 1.a Ungor Edina Márta tanító, testnevelés spec.koll. alsós munkaközösség vezető 1.b Bocskai Anita tanító, magyar nyelv és irodalom spec.koll., tankönyvfelelős, gyakorlatvezető mentortanár 1.c Csikós Anna Mária Tanító, ének-zene spec.koll. 2.a Makainé Vitális Mónika Gabriella tanító, dráma spec.koll. rendezvények 2.b Hegedű Erika tanító, fejlesztőpedagógus, gyermektánc-oktató 3.a Pócs Andrea Tanító, mérési felelős 3.b Tatárné Kovács Marianna tanító, természetismeret spec.koll. ÖKO iskola program felelőse, gyakorlatvezető mentortanár 4.a Túriné Zsarkó Éva tanító, testnevelés spec.koll. óvoda-iskola átmenet 4.b Szűcs Anita Tanító, mérési felelős 4.c Miklós Szilvia tanító, rajz spec.koll. óvoda-iskola átmenet Felső tagozatos osztályok 5.a Szilágyiné Szabó Mónika biológia-rajz szakos tanár EVP munkaközösség-vezető Zöld Kapocs munkaközösség tagja, ÖKO Iskola program Öveges Program 5. b Baricsa Enikő magyar-angol szakos tanár humán I. munkaközösség-vezető mérési csoport tagja 5. c Papp Enikő Humán II. munka- 5

6 Szaktanárok közösségvezető, történelem-német szakos tanár DÖK-vezető tanár Egész napos iskolai program 6.a Vincze Gyöngyvér rajz-történelem szakos tanár honlap frissítésért felelős 6.b Soványné Ódor Ilona matematika-fizika szakos tanár Útravaló pályázat felelőse 6.c Baranyi Imre történelem- művelődésszervező szakos tanár, gyakorlatvezető mentortanár KAT tag, Intézményi Tanács tagja 7.a Gabnai Jánosné magyar-orosz-francia szakos tanár Szabadság Olvasókör kapcsolattartó, SZMK összekötő 7.b Hegedűs Ildikó biológia-testnevelés szakos tanár pályaválasztási koordinátor Határtalanul program felelőse 7.c Horváth Tamás biológia-testnevelés szakos tanár munkavédelmi felelős mérési koordinátor 8.a Kovács Szabina magyar-könyvtár szakos tanár iskolai könyvtáros TÁMOP B szakmai vezető 8.b Rácz Miklós számítástecnika-angol szakos tanár kapcsolattartó az informatikai csoporttal 8.c Tatár Sándorné ének-népművelés szakos tanár angol városi ének-zene munkaközösség vezetője mentor, pályaorientáció egész napos iskolai program Név Szakpár Egyéb feladat Borsiné Hernádi Márta magyar-angol szakos tanár Commenius program felelőse Fetzer Gábor ének-zene szakos tanár Gyakornok, rendezvények szervezése, énekkar Gabrovits Péter testnevelés-földrajz szakos tanár Gyakornok Erdei iskola program, Öveges Program ÖKO Iskola Program Kis-Bicskei Róbert testnevelő szakos tanár Határtalanul Program felelőse Szabóné Szanyi-Nagy Anna matematika-angol szakos tanár Gyakornok Commenius Program Székely-Szabó Viktória technika-művelődésszervező rendőrségi kapcsolattartó 6

7 szakos tanár bűnmegelőzési programok Szvetnikné Tenkei Olga matematika-fizika szakos tanár Öveges Program ÖKO Iskola program Török Zsolt matematika szakos tanár gyakornok Ugrai Edina magyar szakos tanár tankönyvfelelős Zemkó Zoltán informatika szakos tanár gyakornok Tanítók Név Speciális képesítés Egyéb feladat Bacsa Zsolt testnevelés Csikós Anna Mária ének-zene Horváth Bálintné magyar szakos tanár - Kertészné Szőke Katalin Könyvtáros tanító Nádor utca könyvtáros tanítói feladat Kisné Nagy Mária technika Visszhang utcai Olvasókör kapcsolattartó Kucsera Jánosné rajz - Nagyné Veneki Irén - Nádor utcán tűzvédelmi felelős Orovecz Dorina matematika gyakornok Pálné Molnár Csilla fejlesztőpedagógus DIFER mérés felelőse Vaits Zoltánné testnevelés atlétika versenyek Péczelybe és a Gregus Máté Tagintézménybe áttanítók Név Feladat Heti óraszám Fetzer Gábor ének-zene oktatása, énekkar 6 óra Gregus Soványné Ódor Ilona fizika oktatása 4 óra Gregus Székely-Szabó Viktória technika oktatása 7 óra Gregus Szilágyiné Vincze rajz oktatása, rajz szakkör 6 óra Gregus Gyöngyvér Zemkó Zoltán informatika oktatása 5,5 óra Gregus Nádor Utcai Telephelyre ingázók Papp Enikő német nyelv oktatása 2 óra Szabóné Szanyi-Nagy Anna angol nyelv oktatása 5 óra Tatár Sándorné angol nyelv oktatása 8 óra Az iskolában működő munkaközösségek és munkacsoportok Reál munkaközösség Humán I. munkaközösség Humán II. munkaközösség EVP munkaközösség IPR munkacsoport Mérés-értékelési munkacsoport A munkaközösségek és munkacsoportok saját munkatervük alapján dolgoznak, melyek az iskola munkatervének mellékletét képezik. 7

8 Munkánkat segíti: Iskolatitkárok: Molnárné Koncz Regina Kazimir Piroska Fülöpné Kovács Tünde Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Dongó Rita Iskolaorvos Dr. Sebők Mária Dr. Turai Krisztina Iskolai védőnő Ősziné Kiss Katalin Utazó gyógypedagógus Horváth Ágnes Kiss Csanád Sztruhár Zsanett Wetzer Judit A tanév rendje A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő), utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A tanítási napok száma 181. Első félév: január 16-ig tart. Az iskola január 23-ig értesíti a szülőket a tanulmányi előmenetelről. Az őszi szünet október 27-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., a szünet utáni első tanítási nap november 3. A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., a szünet utáni első tanítási nap január 3. A tavaszi szünet április 02-től április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01., a szünet utáni első tanítási nap április 23. Országos kompetenciamérés: május 27. Készség és képességmérés: május 27. Országos idegen nyelvi mérés: június 11. Tanítás nélküli munkanapok száma: 5 1. Szakmai műhely Szakmai műhely Félévi értekezlet 4. Osztálynap 5. DÖK nap Tanítási órákon kívüli rendszeres programok Egyéni fejlesztő foglalkozások a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára Pálné Molnár Csilla és Hegedűs Erika fejlesztőpedagógusok vezetésével 8

9 Szakkörök, tehetségkörök Szakkör, tehetségkör megnevezése Időpontja Felelős Alsó tagozat Kézműves foglalkozás I. hétfő: Miklós Szilvia szerda: Kézműves foglalkozás II. hétfő: Pócs Andrea Dráma, irodalmi foglalkozás kedd: Makainé Vitális Mónika Mesefoglalkozás péntek Kertészné Szőke Katalin Könyvtárogató szerda: Kertészné Szőke Katalin Néptánc hétfő Hegedűs Erika péntek: HIPP-HOPP tánc hétfő: Fekete Olga hétfő: Játékos képességfejlesztés csütörtök: Bocskai Anita tanulói laptoppal Táblásjátékok kedd: Túriné Zsarkó Éva szerda: Újságíró szakkör hétfő: Tatárné Kovács Marianna szerda: Magyar tehetségek kedd: Csikós Anna Atlétika tehetségkör szerda: Vaits Zoltánné péntek: Kis Matematikusok köre kedd: Makainé Vitális Mónika Felső tagozat Énekkar csütörtök 15:00-16:00 Tatár Sándorné, Fetzer Gábor Német szakkör hétfő, szerda 15:00-15:45 Papp Enikő Iskolarádió csütörtök 15:00-16:00 Rácz Miklós Iskolaújság kedd 15:00-15:45 Szilágyiné Szabó Mónika Rajz szakkör csütörtök 15:00-16:00 Szilágyiné Szabó Mónika Kézműves szakkör hétfő 14:45-16:30 Szilágyiné Vincze Gyöngyvér Elsősegély-nyújtási kedd 15:00-16:00 Hegedűs Ildikó ismeretek Közlekedési ismeretek péntek 15:00-15:45 Székely-Szabó Viktória Informatika szakkör szerda 15:00-16:00 Zemkó Zoltán Kis történészek köre szerda 15:00-16:00 Papp Enikő Drámaszakkör szerda 6. óra Ugrai Edina Angol szakkör kedd 15:00-15:45 Baricsa Enikő csütörtök 15:00-15:45 Hazánk az Európai Unióban szerda 14:45-16:30 Baranyi Imre foglalkozás Tűzzománc csütörtök 13:45-15:15, péntek 16:30-17:00 Kovács Szabina Nádasdi István 9

10 Sportkörök Sportkör megnevezése Időpontja Felelős Alsó tagozat Labdajáték 1. kedd: 13:00-13:45 2.b Ungor Edina kedd: 14:00-14:45 1.a kedd: 15:00-15:45 4.a Atlétika szerda: 13:00-13:45 4.c Vaits Zoltánné szerda: 15:00-15:45 1.c Labdajáték 2. csütörtök: 13:00-13:45. 2.a Bacsa Zsolt csütörtök: b csütörtök: b Felső tagozat Kézilabda 5-6. évfolyam fiú-lány Horváth Tamás kedd 15:00-16: évfolyam fiú-lány csütörtök 15:00-16:15 Labdarúgás 5-8. évfolyam fiú Bacsa Zsolt péntek 14:45-16:15 Kosárlabda 5-6. évfolyam fiú-lány Kis-Bicskei Róbert péntek 15:00-16: évfolyam fiú-lány szerda 13:00-14:00 Atlétika 5-8. osztály fiú-lány Hegedűs Ildikó hétfő 15:00-16:00 Zenés akrobatika szerda 15:00-16:00 Gabrovits Péter Kis csoportos fejlesztő foglalkozások az Országos Kompetenciamérésen az elvárt szintet nem teljesítő tanulók számára Foglalkozásokat vezetik: Matematika: Soványné Ódor Ilona, Szabóné Szanyi Nagy Anna, Szvetnikné Tenkei Olga, Török Zsolt Magyar: Baricsa Enikő, Borsiné Hernádi Márta, Gabnai Jánosné, Kovács Szabina, Ugrai Edina Értekezlet, szülői értekezletek, fogadóórák rendje Szülőkkel való kapcsolattartás formái: 1. családlátogatás Első és ötödik évfolyamon minden család esetében, a többi évfolyamon szükség. 2. szülői értekezlet Alsó tagozaton: szeptember 1-11., január 23. május Felső tagozat: szeptember 10., február 04., május második hete 3. fogadóóra Alsó tagozat: egyéni beosztás kereshetik a nevelőket Felső tagozat: január és március második hete 10

11 4. szülők hete Alsó tagozat: november , március Felső tagozat: november , április nyílt tanítási nap Alsó tagozaton: minden évfolyamon Felső tagozaton: ötödik, hatodik évfolyamon SZMK ülés: negyedévente Intézményi Tanács: havonta egy alkalom Értekezletek: alsó tagozat: minden hónap első keddje felső tagozat:minden hónap első hétfője DÖK ülés: két hétben egyszer pénteken Éves pontgyűjtő akciók Szuper-ökoosztály verseny Papp Enikő 11

12 A tanév programja Augusztus Időpont Esemény Felelős 18. Tanévindító megbeszélés Juhász-Nagy Istvánné 25 Munkaközösségek alakuló megbeszélései Baricsa Enikő, Papp Enikő, Szilágyiné Szabó Mónika, 25. Szülői értekezlet 3. évfolyam Tatár Sándorné, Pócs Andrea, Fekete Olga 26. Alsós munkaközösség megbeszélése Bucsai Ferencné Tankönyvek bevételezése a könyvtárba Kertészné Szőke Katalin és Kovács Szabina 27. Egész napos iskola konferencia Bucsai Ferencné Süni tábor Bocskai Anita, Csikós Anna, Ungor Edina 27. Javítóvizsga Miklós Anikó 29. Munka és balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Horváth Tamás 29. Tanévnyitó értekezlet Juhász-Nagy Istvánné, Bucsai Ferencné 27. Ovisuli csoport megkezdi éves munkáját Horváthné Szalay Ella Ágnes, Sulyok Ágnes 31. Városi Tanévnyitó Csikós Anna, Juhász-Nagy Istvánné, Makainé Vitális Mónika Szeptember 1. Tankönyvek kiosztása Bocskai Anita, Kovács Szabina, Ugrai Edina 1. Szülői értekezlet az első évfolyamosok számára osztálytanítók 1. Negyedéves tématervek leadása Munkaközösség-vezetők 1-3. Tanulás-tanulás modul megvalósítása 4-7. osztályfőnökök évfolyamon és a Pályaorientációs modul megvalósítása 8. évfolyamon Szülői értekezletek 2-8. évfolyamok számára Juhász Nagy Istvánné, Bucsai Ferencné osztályfőnökök DÖK-ülés Papp Enikő 3. Elemi számolási készség felmérése 3-8. Bocskai Anita, Rácz évfolyamon Jánosné 3. Kis dinnyék délutánja Gabnai Jánosné és Gabrovits Péter Szakkörök, munkacsoportok megalakulása Csoportvezetők, Miklós Anikó, Bucsai Ferencné 10. KAT választás előkészítő bizottságának Miklós Anikó megalakulása folyamatos Részvétel a városi munkaközösségi Munkaközösség-vezetők megbeszéléseken 12

13 10. Szülői értekezlet felső tagozat Juhász-Nagy Istvánné Látogatás a Móra Ferenc Múzeumba Papp Enikő 15. Szakkörök, sportkörök munkaterveinek leadása szakkörvezetők Erdei iskola Mórahalom 3-4. évfolyam Miklós Szilvia, Tatárné Kovács Marianna, Fekete Olga 16. SZMK alakuló ülése Bucsai Ferencné; Gabnai Jánosné 20. Kerékpárral a Kubikokhoz Juhász-Nagy Istvánné; Szilágyiné Szabó Mónika 22. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése a Rácz Jánosné kompetencia mérés eredményeire alapozva 25. Múzeumpedagógiai Nap a Tájházban Ungor Edina 1. osztályosoknak 27. Autómentes Nap Horváth Tamás Fizikai állapotfelmérés testnevelő tanárok 26. Kirándulás Budapestre a Magyar Juhász-Nagy Istvánné Természettudományi Múzeumba 26. Nagy Sportágválasztó Bacsa Zsolt; Horváth Tamás, Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné Szülői nap Bucsai Ferencné 29. Papírgyűjtés Papp Enikő 30-ig Bemeneti kompetenciamérések DIFER-mérés Egyéni fejlesztési tervek készítése Juhász Nagy Istvánné Rácz Jánosné Pálné Molnár Csilla 30 Magyar népmese napja Baricsa Enikő folyamatos Hazánk az Európai Unióban program Baranyi Imre, Kovács folyamatos Gyulai József Természettudományos Műhely foglalkozásain való részvétel Október Szabina Rácz Jánosné, Szilágyiné Szabó Mónika 1. Tücsöknap-Zenei világnap Tatár Sándorné, Ungor Edina 1. Fejlesztési tervek elkészítése (OKM-hez munkaközösség-vezetők kapcsolódóan) 6. INFO felső tagozat Juhász-Nagy Istvánné 7. INFO alsó tagozat Bucsai Ferencné 6. Aradi Vértanúk Napja megemlékezés Baranyi Imre évfolyam végén megtartandó vizsga humán és reál témaköreinek meghatározása és közzététele munkaközösség vezetői 6-8. Szakmai találkozó, Torontálvásárhelyi Kovács Szabina testvériskola meghívása 18. Mesemondó verseny Csikós Anna, Makainé Vitális Mónika 21. Papírgyűjtés alsó tagozat Tatárné Kovács Marianna 22. Megemlékezés az 1956-os forradalom emlékére Ugrai Edina, Gabnai 13

14 Jánosné, Fetzer Gábor 23. Részvétel a városi megemlékezésen Kovács Szabina, Tatár Sándorné, Rácz Miklós Projekt hét Színezd újra Tatárné Kovács Marianna Miklós Szilvia Projekt hét felső tagozat Reál munkaközösség városi munkaterv Ismerd meg Vásárhelyt programon való Baranyi Imre alapján részvétel folyamatos Mesevetélkedő Bocskai Anita, Ungor Edina Platán Kupa városi matematika verseny Szvetnikné Tenkei Olga alapján folyamatos Madarász programok megrendezése, Szilágyiné Szabó Mónika madárgyűrűzés folyamatos Labdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt Kétnapos szakmai találkozó Fegyvernek- Juhász-Nagy Istvánné Poroszló folyamatosan Pályaorientációs foglalkozások, üzemlátogatások Hegedűs Ildikó, Tatár Sándorné November 3-4. INFO alsó és felső tagozaton Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné Kistérségi szavalóverseny felső tagozat Baricsa Enikő Versenynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvódásoknak 14. Idősek Napja az Újvárosi Olvasókörben Kisné Nagy Mária Városi mesemondó Pócs Andrea Makainé Vitális Mónika, Csikós Anna Bemutató órák a szülőknek az alsó tagozaton Bucsai Ferencné Idősek Napja az Újvárosi és a Szabadság Olvasókörben Gabnai Jánosné, Kisné Nagy Mária 21. Színházlátogatás Kecskemét TÁMOP A Juhász-Nagy Istvánné havi szöveges értékelés konzultáció a mentorok, Bucsai Ferencné szülőkkel, szülők hete az alsó tagozaton Szülők hete a felső tagozaton Miklós Anikó 25. Pályaválasztási szülői értekezlet Miklós Anikó 28. A szülők írásbeli tájékoztatása a gyenge Osztályfőnökök tanulmányi eredményekről folyamatos matematika levelezőverseny Szabóné Szanyi-Nagy Anna folyamatos kosárlabda házi bajnokság Kis-Bicskei Róbert December 1. Mikulás kupa Túriné Zsarkó Éva,Vaits Zoltánné 5-6. INFO alsó, felső Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné folyamatos Városi kézilabda bajnokság Horváth Tamás 14

15 folyamatos Teremlabdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt 4. Iskolai szépírási verseny Szűcs Anita, Túriné Zsarkó Éva, 5. Mikulás buli a DÖk szervezésében Papp Enikő 13. Kistérségi Szépírási verseny Kucsera J-né, Tatárné Kovács Marianna városi Mesevetélkedő iskolai forduló 18. A várakozás öröme adventi készülődés TÁMOP A Bocskai Anita, Ungor Edina Gabnai Jánosné, Borsiné Hernádi Márta, Vincze Gyöngyvér Egészségprojekt TÁMOP A Tatárné Kovács Marianna, Hegedűs Ildikó 19. Karácsonyi műsor 5. osztály, Tatár Sándorné Január 6-7. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné városi versenyhez Mesevetélkedő II. forduló Bocskai Anita, Ungor igazodva Edina folyamatos Félévi mérések Matematika és magyar szakos pedagógusok Osztályozó értekezlet a féléves tanulmányi munka értékelése Bucsai Ferencné, Juhász Nagy Istvánné folyamatos Városi kézilabda bajnokság Horváth Tamás 15. Beszámoló az első félév munkájáról önértékelés Baricsa Enikő humán munkaközösség 22. Magyar Kultúra Napja vetélkedő Kovács Szabina, Kertészné Szőke Katalin 23. Félévi értesítők kiosztása Bucsai Ferencné, Juhász Nagy Istvánné, osztályfőnökök 23. Szülői értekezlet az alsó tagozaton Bucsai Ferencné 27. Holokauszt nemzetközi világnapja látogatás a Holokauszt Múzeumba Baranyi Imre, Papp Enikő, Vincze Gyöngyvér 28. Fogadóóra felső tagozaton Miklós Anikó 29. Szép magyar beszéd vetélkedő Baricsa Enikő Nyitott kapuk ovisnap - nyílt órák a szülőknek, Bucsai Ferencné gyerekeknek Játékos sportvetélkedő Bacsa Zsolt, Vaits Zoltánné Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösség-vezetők folyamatos Városi kézilabda bajnokság Horváth Tamás Városi, megyei úszóverseny Kis-Bicskei Róbert 30. Félévi értekezlet Juhász-Nagy Istvánné 30-ig Félévi kompetencia alapú mérések munkaközösség-vezetők Versenynaptár Angol tesztverseny Szabóné Szanyi-Nagy Anna, Rácz Miklós 30. Városi versmondó verseny Ugrai Edina 15

16 Február 4. Info a felső tagozaton Juhász-Nagy Istvánné 4. Szülői értekezlet a felső tagozaton Juhász-Nagy Istvánné 6. Farsang alsó tagozat Ungor Edina 11. Szülői értekezlet, háromhavi szöveges értékelés felső tagozaton Miklós Anikó, Osztályfőnökök 13. Felsős farsang Tenkei Olga, Török Zsolt folyamatos Kamaszkori panaszaink Drogprevenciós program (5-5 osztályfőnöki óra) Életvezetési ismeretek munkacsoport 15. Negyedéves tanmenetek leadása Munkaközösség-vezetők folyamatos A 8. osztályok pályaválasztásának lebonyolítása osztályfőnökök Városi Kistérségi Kazinczy szépkiejtési verseny Gabnai Jánosné, Borsiné felső tagozat Hernádi Márta Városi Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Gabnai Jánosné Versenynaptár alapján Zrínyi Ilona matematika verseny Túriné Zsarkó Éva, Rácz Jánosné Pálné Molnár Csilla és mentorok, Bucsai Ferencné Háromhavi szöveges értékelés konzultáció a szülőkkel alsó tagozat beiskolázási szülői értekezlet az óvodás szülőknek folyamatos Terematlétika bajnokság Gabrovits Péter, Hegedűs Ildikó, Horváth Tamás, Kis- Bicskei Róbert, Vaits Zoltánné Drogprevenciós program 5-8. évfolyam Székely-Szabó Viktória Városi művészettörténeti verseny lebonyolítása Vincze Gyöngyvér Hevesy György Kémia Versenyen való részvétel Rácz Jánosné Szakmai műhelyfoglalkozás Március Mérési csoport 3-4. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné 7. Tavaszköszöntő bál Juhász-Nagy Istvánné 12. Gergely-járás Horváthné Szalay Ágnes Kazinczy Szépkiejtési Verseny alsó tagozat Kisné Nagy Mária, Fekete Városi versenyhez igazodva Városi versenyhez igazodva Mezei futóverseny Városi labdarúgó bajnokság Olga Bacsa Zsolt, Gabrovits Péter, Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné, Bacsa Zsolt 13. Megemlékezés az es forradalomról Gabnai Jánosné, Borsiné Hernádi Márta 13. Gyertyagyújtás a Széchenyi szobornál (17:30) Bucsai Ferencné 16

17 Szülők hete alsó tagozat Bucsai Ferencné 15. Részvétel a városi ünnepségen 7. osztály Gabnai Jánosné, Hegedűs Ildikó, Horváth Tamás Versmondó verseny alsó tagozat Pócs Andrea, Kertészné Városi versenyhez igazodva Városi versenyhez igazodva Petőfi szavalóverseny Szőke Katalin Magyar szakos tanárok Petőfi rajzpályázat Szilágyiné Szabó Mónika, Szilágyiné Vincze Gyöngyvér 11. Mondd ki szépen! angol szépkiejtési verseny Baricsa Enikő, Rácz Miklós Nyílt nap bemutató órák nagycsoportos Ungor Edina szülőknek 18. Balladamondó verseny Gabnai Jánosné, Ugrai Edina 22. Víz világnapja Soványné Ódor Ilona Városi matematika verseny Városi népdaléneklési verseny Városi helyesírási verseny tankönyvrendelés Április Nagyné Venkei Irén, Miklós Szilvia Fetzer Gábor Bocskai Anita, Szenti Helga Bocskai Anita, Ugrai Edina INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné 10,. 17. Népi játékok találkozója Bucsai Ferencné, Ungor Edina Szülők hete felső tagozat Rácz Jánosné Költészet napja megemlékezés Kovács Szabina Szakmai műhely Rácz Jánosné 15. Részvétel az Éneklő ifjúság városi Tatár Sándorné kórustalálkozón Kazinczy szép kiejtési verseny alsó tagozat Ismerd meg Franciaországot - vetélkedő Francia nyelvű szavalóverseny Kisné Nagy Mária, Fekete Olga Gabnai Jánosné Gabnai Jánosné 22. Kistérségi történelem verseny Baranyi Imre, Bucsai Ferencné Papp Enikő Városi matematika verseny Soványné Ódor Ilona 24. Madarak és Fák Napja vetélkedő Ungor Edina Erdei iskola Rácz Jánosné 30. A szülők tájékoztatása a tanulmányi eredményekről Osztályfőnökök 17

18 Eredmény megküldése alapján Országos Kompetenciamérések elemzése, intézkedési terv Juhász Nagy Istvánné Rácz Jánosné 30. Műveleti sebesség mérése Rácz Jánosné 3-8. évfolyam 30. Pillekő projekt Tatárné Kovács Marianna 30. Városi labdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt Témahét felső hazánk nagy tájegységei osztályfőnökök 30. Határtalanul előkészítő óra (fakultatív) Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert Május 4-5. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné 5. Határtalanul program előkészítő foglalkozás Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert 13. Szülői értekezlet felső tagozat Miklós Anikó Anyák napi szülői értekezlet osztályfőnökök Anyák napi műsor az Újvárosi és Szabadság Olvasókörökben Kisné Nagy Mária, Gabnai Jánosné Határtalanul program Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert Versenynaptár Városi atlétikai bajnokság Horváth Tamás Hegedűs Ildikó 13. Májusi zsongás Gabnai Jánosné 20. Határtalanul program értékelő napja Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert 21. Határtalanul program bemutató előadás Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert Versenynaptár Fizikai állapotmérés Testnevelők 27. OKÉV mérés Horváth Tamás, Túriné Zsarkó Éva Háromhavi szöveges értékelés konzultáció a szülőkkel Pálné Molnár Csilla, Miklós Anikó 30. Értesítés a gyenge tanulmányi eredményről Osztályfőnökök Kimeneti mérés 5. és 7. évfolyam részére szaktanárok Városi atlétika verseny Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné, Bacsa Zsolt Június 1-2. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné 1-5. Népi hagyományok témahét alsó tagozat Pálné Molnár Csilla, Horváthné Szalay Ágnes 18

19 1. Határtalanul program témanap Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert évfolyamos vizsga szaktanárok 4. Nemzeti Összetartozás Napja rendezvény Baranyi Imre, Fetzer Gábor 8. Gyermeknap Fekete Olga, Tatárné Kovács Marianna Halmay Úszógála Kis-Bicskei Róbert 9. Osztálynapok Osztályfőnökök 9. Osztályozó értekezlet alsó tagozaton Bucsai Ferencné 10. Osztályozó értekezlet felső tagozat Juhász Nagy Istvánné 11. Országos nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon Rácz Jánosné 12. Bankett 7-8. osztályfőnökök o búcsúja az alsó tagozattól Bucsai Ferencné, Csikós Anna 13. Ballagás 7-8. osztályfőnökök, 15. DÖKNAP, benne Diákközgyűlés Papp Enikő 19. Tanévzáró igazgató Munkaközösségi foglalkozások munkaközösség-vezetők 26. Évzáró értekezlet igazgató Hódmezővásárhely; szeptember 8. Juhász-Nagy Istvánné 19

M U N K A T E R V 2 0 1 3 / 2 0 1 4.

M U N K A T E R V 2 0 1 3 / 2 0 1 4. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

A munkaterv melléklete

A munkaterv melléklete első tanítási nap: 2013. 09.02. utolsó tanítási nap: 2014. 06. 13. tanítási napok száma: 180 A munkaterv melléklete Szentesi Deák Ferenc 2013/2014-es tanév Tanév helyi rendje 1, Az iskolai tanítás nélküli

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

ÉVES MUNKATERVE A 2015/2016 TANÉVRE

ÉVES MUNKATERVE A 2015/2016 TANÉVRE Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola ÉVES MUNKATERVE A 2015/2016 TANÉVRE Összeállította: Molnár Péter A tantestület elfogadta 2015. szeptember 4-én. Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős

tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős október szeptember tanítási nap hónap nap iskolai rendezvény/felelős 1 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség: Felelősök: Felsős munkaközösség 2 2. 3 3. Szülői értekezlet 4 4. 5 5. Te is lehetnél! 6.

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. A tanév, szorgalmi idő, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok

BEVEZETÉS. I. A tanév, szorgalmi idő, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok A PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2013/2014 -ES TANÉVRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagyné Baráth Ágnes Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2013. július 15-én OM azonosító: 201781

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Különös közzétételi lista

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Különös közzétételi lista DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Különös közzétételi lista Miskolc, 2015.szeptember 1. VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére A

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév Szeptember 2014.09.01 Tanévnyitó ünnepély Vukman Andrea 2014. 09. 1. hete Tanulói és tanári órarend elkészítése Dr. Gyopárné Barzsó Margit 2014.09.08-11. Szülői értekezletek (Sorrend: 4., 3., 2., 1. évfolyam)

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2011/2012-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2011/2012-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2011/2012-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2011. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja: 2012. június 15. (péntek) Tanítási napok száma:

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A 2015/16-os tanév rendje

A 2015/16-os tanév rendje A 2015/16-os tanév rendje Iskolai szünetek, jelentős iskolai ünnepségek: Az első tanítási nap: Őszi szünet Téli szünet: 2015. szeptember 1. (hétfő) Az őszi szünet 2015. október 26-tól október 30-ig tart.

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2014/2015-ös tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális

MUNKATERV 2014-15. TANE V. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális MUNKATERV 2014-15. TANE V Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola- és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola A 2014-15-ös tanév rendje Első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV

NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV 1 A TANÉV HELYI RENDJE Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016. június

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2015/2016-os tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Az utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE. 2012-2013. tanév

SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE. 2012-2013. tanév A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE 2012-2013. tanév TARTALOM 1. Székhelyének 2. Marcali Telephelyének 3. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

Peresztegi Általános Iskola MUNKATERVE a 2013-2014-es tanévre

Peresztegi Általános Iskola MUNKATERVE a 2013-2014-es tanévre Peresztegi Általános Iskola MUNKATERVE a 2013-2014-es tanévre Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. I. HELYZETELEMZÉS 1. Tanulólétszám, tanulócsoportok Az iskola tanulólétszáma: 92 fő - alsó tagozat:

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben