M U N K A T E R V /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5."

Átírás

1 Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: Tel./Fax: 62/ , honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A T E R V /

2 Tartalomjegyzék A tanév fő feladatai:... 3 Elsődleges feladataink:... 3 Általános feladataink, célkitűzéseink:... 4 A nevelőtestület tagjai és megbízatásai... 5 Vezetési feladatokat ellátók... 5 Osztályfőnökök... 5 Szaktanárok... 6 Tanítók... 7 Péczelybe és a Gregus Máté Tagintézménybe áttanítók... 7 Az iskolában működő munkaközösségek és munkacsoportok... 7 Tanítási órákon kívüli rendszeres programok... 8 Egyéni fejlesztő foglalkozások a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára... 8 Szakkörök, tehetségkörök... 9 Sportkörök Kis csoportos fejlesztő foglalkozások az Országos Kompetenciamérésen az elvárt szintet nem teljesítő tanulók számára Értekezlet, szülői értekezletek, fogadóórák rendje Éves pontgyűjtő akciók A tanév programja

3 A legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. (Johann Wolfgang von Goethe) A Klauzál Gábor Általános Iskola 2014/2015-es tanévének munkaterve az alábbiak alapján készült: Nemzeti Köznevelési Törvény Iskolai alapdokumentumok Szakmai és pedagógiai munkaközösségek, munkacsoportok munkatervei TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás iskoláiban című projekt fenntarthatósági vállalásai TAMOP Továbbképzés a Klauzálban című pályázat fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Nyitott kapcsolatok bázisintézményi projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Hód-Talentum projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Tehetséggondozás a hódmezővásárhelyi kistérségben című projekt zárása és fenntartása A TÁMOP Lépcsőről lépcsőre c. projekt megvalósítása, zárása és fenntartása A TÁMOP Referencia intézményi felkészülés a Nádor Utcai Tagintézményben projekt fenntarthatósági vállalásai A TÁMOP Együtt a XXI. századi iskolákért projekt fenntarthatóságának vállalásai TÁMOP A Ízelítő életünkből projekt munkaterve TÁMOP B Múlt és jelen a két Vásárhelyen projekt munkaterve Határtalanul program munkaterve A tanév fő feladatai: Elsődleges feladataink: A köznevelési törvényben meghatározott új feladatok bevezetése az intézmény mindennapi életébe. Felkészülés a pedagógus életpályamodellhez kapcsolódó minősítésre. A gyakornokok bevezetése az oktató-nevelő munkába. Az egész napos iskola feltételeinek megteremtése, a tanulók számára 16 óráig tartalmas programok szervezése. A mindennapos testnevelés programjának megvalósítása. Az egyéni bánásmódot igénylő, azaz a tehetséges és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók mentorálása. Bázisintézményi feladatok ellátása, szakmai műhelyek, hospitációk szervezése. Együttműködés a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetével, melynek keretében főiskolai hallgatók hospitációját biztosítjuk. A 2015/2016-os tanév első osztályainak beindításához szükséges feltételek biztosítása. A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni és differenciált fejlesztése, integrált oktatása. Az Egészséges Vásárhely Program általános iskolai programrészének megvalósítása 3

4 Az iskola hagyományainak ápolása, a diákélet megszervezése. Pályázati programok fenntartása. A matematika oktatás és a természettudományos nevelés erősítése Általános feladataink, célkitűzéseink: Az intézményi IPR menedzsment a települési menedzsment munkájába tevékenyen bekapcsolódik. A munkaközösségek, munkacsoportok összehangoltan, tervszerűen működnek, bekapcsolódnak a városi munkaközösségek munkájába Az összevont intézmény pedagógiai programját, SZMSZ-t, Házirendjét és Minőségirányítási programját valósítjuk meg mindennapi munkánk során. Kiemelten kezeljük az iskola és a körzeti óvoda együttműködését. A hálózati tanulás megvalósítása érdekében szakmai műhelyeket szervezünk. Partneri kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel. Kiemelt feladatunk a tehetségek felkarolása, a gyengébben teljesítők felzárkóztatása. Fellépünk az agresszív magatartással szemben. Kiemelt figyelmet fordítunk a személyiségközpontú nevelésre. Tudatosan, megtervezetten készülünk az OKÉV mérés eredményeinek szinten tartására, javítására. Belső mérési rendszert működtetünk. Az esélyegyenlőség jegyében folytatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztéseit, szabadidős programok szervezését. Pályázunk a Macika-Útravaló ösztöndíj programra. Támogatjuk a hátrányos helyzetű tanulók Motivációs Ösztöndíjprogramban való részvételét Megvalósítjuk drogprevenciós programunkat. Rendszeresen tartunk diák-fogadóórát és kamasz-panaszt. Kihasználjuk az iskolai könyvtár összes szolgáltatását. A sport adta lehetőséget személyiség formálásra, kitartásra és sikerélményhez jutásra használjunk. A mindennapos testnevelés keretében 3. évfolyamon a vívásoktatás, az összes évfolyamon pedig az úszásoktatást valósítjuk meg. Az erdei iskola keretében környezetvédelmi nevelést folytatunk. A hagyományőrzés, a közösséggé formálódás és a tehetséggondozás minden feltételének lehetőségét művészeti csoportjaink biztosítják - az énekkar, a rajzszakkör, drámaszakkör, az iskolarádió. Tehetséggondozó programok keretében versenyekre készítünk fel, versenyeket szervezünk és bonyolítunk le. Kapcsolatot tartunk a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskolával, melynek keretében tűzzománc szakkör és zeneoktatás folyik iskolánkban. A DÖK a tanulók olyan fóruma, ahol érdekeiket képviselni tudják, és minden téren együtt tudnak működni a patronáló tanárral. Méltó módon megemlékezünk nemzeti ünnepeinkre. Közös programokat szervezünk a tagintézménnyel, a körzeti óvodával. Partnerintézményként részt veszünk a Gyulai József Természettudományos Műhely munkájában 4

5 A nevelőtestület tagjai és megbízatásai Vezetési feladatokat ellátók Juhász Nagy Istvánné Bucsai Ferencné Miklós Anikó Rácz Jánosné megbízott igazgató matematika-kémia szakos tanár mérés-értékelési szakértő megbízott igazgatóhelyettes orosz-történelem szakos tanár közoktatási szakértő gyakorlatvezető mentortanár megbízott igazgatóhelyettes tanító-fejlesztőpedagógus szakmai vezető matematika-kémia szakos tanár mérés-értékelési szakértő Osztályfőnökök Osztály Osztályfőnök Szakpár, egyéb feladat Alsó tagozatos osztályok 1.a Ungor Edina Márta tanító, testnevelés spec.koll. alsós munkaközösség vezető 1.b Bocskai Anita tanító, magyar nyelv és irodalom spec.koll., tankönyvfelelős, gyakorlatvezető mentortanár 1.c Csikós Anna Mária Tanító, ének-zene spec.koll. 2.a Makainé Vitális Mónika Gabriella tanító, dráma spec.koll. rendezvények 2.b Hegedű Erika tanító, fejlesztőpedagógus, gyermektánc-oktató 3.a Pócs Andrea Tanító, mérési felelős 3.b Tatárné Kovács Marianna tanító, természetismeret spec.koll. ÖKO iskola program felelőse, gyakorlatvezető mentortanár 4.a Túriné Zsarkó Éva tanító, testnevelés spec.koll. óvoda-iskola átmenet 4.b Szűcs Anita Tanító, mérési felelős 4.c Miklós Szilvia tanító, rajz spec.koll. óvoda-iskola átmenet Felső tagozatos osztályok 5.a Szilágyiné Szabó Mónika biológia-rajz szakos tanár EVP munkaközösség-vezető Zöld Kapocs munkaközösség tagja, ÖKO Iskola program Öveges Program 5. b Baricsa Enikő magyar-angol szakos tanár humán I. munkaközösség-vezető mérési csoport tagja 5. c Papp Enikő Humán II. munka- 5

6 Szaktanárok közösségvezető, történelem-német szakos tanár DÖK-vezető tanár Egész napos iskolai program 6.a Vincze Gyöngyvér rajz-történelem szakos tanár honlap frissítésért felelős 6.b Soványné Ódor Ilona matematika-fizika szakos tanár Útravaló pályázat felelőse 6.c Baranyi Imre történelem- művelődésszervező szakos tanár, gyakorlatvezető mentortanár KAT tag, Intézményi Tanács tagja 7.a Gabnai Jánosné magyar-orosz-francia szakos tanár Szabadság Olvasókör kapcsolattartó, SZMK összekötő 7.b Hegedűs Ildikó biológia-testnevelés szakos tanár pályaválasztási koordinátor Határtalanul program felelőse 7.c Horváth Tamás biológia-testnevelés szakos tanár munkavédelmi felelős mérési koordinátor 8.a Kovács Szabina magyar-könyvtár szakos tanár iskolai könyvtáros TÁMOP B szakmai vezető 8.b Rácz Miklós számítástecnika-angol szakos tanár kapcsolattartó az informatikai csoporttal 8.c Tatár Sándorné ének-népművelés szakos tanár angol városi ének-zene munkaközösség vezetője mentor, pályaorientáció egész napos iskolai program Név Szakpár Egyéb feladat Borsiné Hernádi Márta magyar-angol szakos tanár Commenius program felelőse Fetzer Gábor ének-zene szakos tanár Gyakornok, rendezvények szervezése, énekkar Gabrovits Péter testnevelés-földrajz szakos tanár Gyakornok Erdei iskola program, Öveges Program ÖKO Iskola Program Kis-Bicskei Róbert testnevelő szakos tanár Határtalanul Program felelőse Szabóné Szanyi-Nagy Anna matematika-angol szakos tanár Gyakornok Commenius Program Székely-Szabó Viktória technika-művelődésszervező rendőrségi kapcsolattartó 6

7 szakos tanár bűnmegelőzési programok Szvetnikné Tenkei Olga matematika-fizika szakos tanár Öveges Program ÖKO Iskola program Török Zsolt matematika szakos tanár gyakornok Ugrai Edina magyar szakos tanár tankönyvfelelős Zemkó Zoltán informatika szakos tanár gyakornok Tanítók Név Speciális képesítés Egyéb feladat Bacsa Zsolt testnevelés Csikós Anna Mária ének-zene Horváth Bálintné magyar szakos tanár - Kertészné Szőke Katalin Könyvtáros tanító Nádor utca könyvtáros tanítói feladat Kisné Nagy Mária technika Visszhang utcai Olvasókör kapcsolattartó Kucsera Jánosné rajz - Nagyné Veneki Irén - Nádor utcán tűzvédelmi felelős Orovecz Dorina matematika gyakornok Pálné Molnár Csilla fejlesztőpedagógus DIFER mérés felelőse Vaits Zoltánné testnevelés atlétika versenyek Péczelybe és a Gregus Máté Tagintézménybe áttanítók Név Feladat Heti óraszám Fetzer Gábor ének-zene oktatása, énekkar 6 óra Gregus Soványné Ódor Ilona fizika oktatása 4 óra Gregus Székely-Szabó Viktória technika oktatása 7 óra Gregus Szilágyiné Vincze rajz oktatása, rajz szakkör 6 óra Gregus Gyöngyvér Zemkó Zoltán informatika oktatása 5,5 óra Gregus Nádor Utcai Telephelyre ingázók Papp Enikő német nyelv oktatása 2 óra Szabóné Szanyi-Nagy Anna angol nyelv oktatása 5 óra Tatár Sándorné angol nyelv oktatása 8 óra Az iskolában működő munkaközösségek és munkacsoportok Reál munkaközösség Humán I. munkaközösség Humán II. munkaközösség EVP munkaközösség IPR munkacsoport Mérés-értékelési munkacsoport A munkaközösségek és munkacsoportok saját munkatervük alapján dolgoznak, melyek az iskola munkatervének mellékletét képezik. 7

8 Munkánkat segíti: Iskolatitkárok: Molnárné Koncz Regina Kazimir Piroska Fülöpné Kovács Tünde Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: Dongó Rita Iskolaorvos Dr. Sebők Mária Dr. Turai Krisztina Iskolai védőnő Ősziné Kiss Katalin Utazó gyógypedagógus Horváth Ágnes Kiss Csanád Sztruhár Zsanett Wetzer Judit A tanév rendje A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő), utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A tanítási napok száma 181. Első félév: január 16-ig tart. Az iskola január 23-ig értesíti a szülőket a tanulmányi előmenetelről. Az őszi szünet október 27-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., a szünet utáni első tanítási nap november 3. A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., a szünet utáni első tanítási nap január 3. A tavaszi szünet április 02-től április 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 01., a szünet utáni első tanítási nap április 23. Országos kompetenciamérés: május 27. Készség és képességmérés: május 27. Országos idegen nyelvi mérés: június 11. Tanítás nélküli munkanapok száma: 5 1. Szakmai műhely Szakmai műhely Félévi értekezlet 4. Osztálynap 5. DÖK nap Tanítási órákon kívüli rendszeres programok Egyéni fejlesztő foglalkozások a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára Pálné Molnár Csilla és Hegedűs Erika fejlesztőpedagógusok vezetésével 8

9 Szakkörök, tehetségkörök Szakkör, tehetségkör megnevezése Időpontja Felelős Alsó tagozat Kézműves foglalkozás I. hétfő: Miklós Szilvia szerda: Kézműves foglalkozás II. hétfő: Pócs Andrea Dráma, irodalmi foglalkozás kedd: Makainé Vitális Mónika Mesefoglalkozás péntek Kertészné Szőke Katalin Könyvtárogató szerda: Kertészné Szőke Katalin Néptánc hétfő Hegedűs Erika péntek: HIPP-HOPP tánc hétfő: Fekete Olga hétfő: Játékos képességfejlesztés csütörtök: Bocskai Anita tanulói laptoppal Táblásjátékok kedd: Túriné Zsarkó Éva szerda: Újságíró szakkör hétfő: Tatárné Kovács Marianna szerda: Magyar tehetségek kedd: Csikós Anna Atlétika tehetségkör szerda: Vaits Zoltánné péntek: Kis Matematikusok köre kedd: Makainé Vitális Mónika Felső tagozat Énekkar csütörtök 15:00-16:00 Tatár Sándorné, Fetzer Gábor Német szakkör hétfő, szerda 15:00-15:45 Papp Enikő Iskolarádió csütörtök 15:00-16:00 Rácz Miklós Iskolaújság kedd 15:00-15:45 Szilágyiné Szabó Mónika Rajz szakkör csütörtök 15:00-16:00 Szilágyiné Szabó Mónika Kézműves szakkör hétfő 14:45-16:30 Szilágyiné Vincze Gyöngyvér Elsősegély-nyújtási kedd 15:00-16:00 Hegedűs Ildikó ismeretek Közlekedési ismeretek péntek 15:00-15:45 Székely-Szabó Viktória Informatika szakkör szerda 15:00-16:00 Zemkó Zoltán Kis történészek köre szerda 15:00-16:00 Papp Enikő Drámaszakkör szerda 6. óra Ugrai Edina Angol szakkör kedd 15:00-15:45 Baricsa Enikő csütörtök 15:00-15:45 Hazánk az Európai Unióban szerda 14:45-16:30 Baranyi Imre foglalkozás Tűzzománc csütörtök 13:45-15:15, péntek 16:30-17:00 Kovács Szabina Nádasdi István 9

10 Sportkörök Sportkör megnevezése Időpontja Felelős Alsó tagozat Labdajáték 1. kedd: 13:00-13:45 2.b Ungor Edina kedd: 14:00-14:45 1.a kedd: 15:00-15:45 4.a Atlétika szerda: 13:00-13:45 4.c Vaits Zoltánné szerda: 15:00-15:45 1.c Labdajáték 2. csütörtök: 13:00-13:45. 2.a Bacsa Zsolt csütörtök: b csütörtök: b Felső tagozat Kézilabda 5-6. évfolyam fiú-lány Horváth Tamás kedd 15:00-16: évfolyam fiú-lány csütörtök 15:00-16:15 Labdarúgás 5-8. évfolyam fiú Bacsa Zsolt péntek 14:45-16:15 Kosárlabda 5-6. évfolyam fiú-lány Kis-Bicskei Róbert péntek 15:00-16: évfolyam fiú-lány szerda 13:00-14:00 Atlétika 5-8. osztály fiú-lány Hegedűs Ildikó hétfő 15:00-16:00 Zenés akrobatika szerda 15:00-16:00 Gabrovits Péter Kis csoportos fejlesztő foglalkozások az Országos Kompetenciamérésen az elvárt szintet nem teljesítő tanulók számára Foglalkozásokat vezetik: Matematika: Soványné Ódor Ilona, Szabóné Szanyi Nagy Anna, Szvetnikné Tenkei Olga, Török Zsolt Magyar: Baricsa Enikő, Borsiné Hernádi Márta, Gabnai Jánosné, Kovács Szabina, Ugrai Edina Értekezlet, szülői értekezletek, fogadóórák rendje Szülőkkel való kapcsolattartás formái: 1. családlátogatás Első és ötödik évfolyamon minden család esetében, a többi évfolyamon szükség. 2. szülői értekezlet Alsó tagozaton: szeptember 1-11., január 23. május Felső tagozat: szeptember 10., február 04., május második hete 3. fogadóóra Alsó tagozat: egyéni beosztás kereshetik a nevelőket Felső tagozat: január és március második hete 10

11 4. szülők hete Alsó tagozat: november , március Felső tagozat: november , április nyílt tanítási nap Alsó tagozaton: minden évfolyamon Felső tagozaton: ötödik, hatodik évfolyamon SZMK ülés: negyedévente Intézményi Tanács: havonta egy alkalom Értekezletek: alsó tagozat: minden hónap első keddje felső tagozat:minden hónap első hétfője DÖK ülés: két hétben egyszer pénteken Éves pontgyűjtő akciók Szuper-ökoosztály verseny Papp Enikő 11

12 A tanév programja Augusztus Időpont Esemény Felelős 18. Tanévindító megbeszélés Juhász-Nagy Istvánné 25 Munkaközösségek alakuló megbeszélései Baricsa Enikő, Papp Enikő, Szilágyiné Szabó Mónika, 25. Szülői értekezlet 3. évfolyam Tatár Sándorné, Pócs Andrea, Fekete Olga 26. Alsós munkaközösség megbeszélése Bucsai Ferencné Tankönyvek bevételezése a könyvtárba Kertészné Szőke Katalin és Kovács Szabina 27. Egész napos iskola konferencia Bucsai Ferencné Süni tábor Bocskai Anita, Csikós Anna, Ungor Edina 27. Javítóvizsga Miklós Anikó 29. Munka és balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Horváth Tamás 29. Tanévnyitó értekezlet Juhász-Nagy Istvánné, Bucsai Ferencné 27. Ovisuli csoport megkezdi éves munkáját Horváthné Szalay Ella Ágnes, Sulyok Ágnes 31. Városi Tanévnyitó Csikós Anna, Juhász-Nagy Istvánné, Makainé Vitális Mónika Szeptember 1. Tankönyvek kiosztása Bocskai Anita, Kovács Szabina, Ugrai Edina 1. Szülői értekezlet az első évfolyamosok számára osztálytanítók 1. Negyedéves tématervek leadása Munkaközösség-vezetők 1-3. Tanulás-tanulás modul megvalósítása 4-7. osztályfőnökök évfolyamon és a Pályaorientációs modul megvalósítása 8. évfolyamon Szülői értekezletek 2-8. évfolyamok számára Juhász Nagy Istvánné, Bucsai Ferencné osztályfőnökök DÖK-ülés Papp Enikő 3. Elemi számolási készség felmérése 3-8. Bocskai Anita, Rácz évfolyamon Jánosné 3. Kis dinnyék délutánja Gabnai Jánosné és Gabrovits Péter Szakkörök, munkacsoportok megalakulása Csoportvezetők, Miklós Anikó, Bucsai Ferencné 10. KAT választás előkészítő bizottságának Miklós Anikó megalakulása folyamatos Részvétel a városi munkaközösségi Munkaközösség-vezetők megbeszéléseken 12

13 10. Szülői értekezlet felső tagozat Juhász-Nagy Istvánné Látogatás a Móra Ferenc Múzeumba Papp Enikő 15. Szakkörök, sportkörök munkaterveinek leadása szakkörvezetők Erdei iskola Mórahalom 3-4. évfolyam Miklós Szilvia, Tatárné Kovács Marianna, Fekete Olga 16. SZMK alakuló ülése Bucsai Ferencné; Gabnai Jánosné 20. Kerékpárral a Kubikokhoz Juhász-Nagy Istvánné; Szilágyiné Szabó Mónika 22. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése a Rácz Jánosné kompetencia mérés eredményeire alapozva 25. Múzeumpedagógiai Nap a Tájházban Ungor Edina 1. osztályosoknak 27. Autómentes Nap Horváth Tamás Fizikai állapotfelmérés testnevelő tanárok 26. Kirándulás Budapestre a Magyar Juhász-Nagy Istvánné Természettudományi Múzeumba 26. Nagy Sportágválasztó Bacsa Zsolt; Horváth Tamás, Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné Szülői nap Bucsai Ferencné 29. Papírgyűjtés Papp Enikő 30-ig Bemeneti kompetenciamérések DIFER-mérés Egyéni fejlesztési tervek készítése Juhász Nagy Istvánné Rácz Jánosné Pálné Molnár Csilla 30 Magyar népmese napja Baricsa Enikő folyamatos Hazánk az Európai Unióban program Baranyi Imre, Kovács folyamatos Gyulai József Természettudományos Műhely foglalkozásain való részvétel Október Szabina Rácz Jánosné, Szilágyiné Szabó Mónika 1. Tücsöknap-Zenei világnap Tatár Sándorné, Ungor Edina 1. Fejlesztési tervek elkészítése (OKM-hez munkaközösség-vezetők kapcsolódóan) 6. INFO felső tagozat Juhász-Nagy Istvánné 7. INFO alsó tagozat Bucsai Ferencné 6. Aradi Vértanúk Napja megemlékezés Baranyi Imre évfolyam végén megtartandó vizsga humán és reál témaköreinek meghatározása és közzététele munkaközösség vezetői 6-8. Szakmai találkozó, Torontálvásárhelyi Kovács Szabina testvériskola meghívása 18. Mesemondó verseny Csikós Anna, Makainé Vitális Mónika 21. Papírgyűjtés alsó tagozat Tatárné Kovács Marianna 22. Megemlékezés az 1956-os forradalom emlékére Ugrai Edina, Gabnai 13

14 Jánosné, Fetzer Gábor 23. Részvétel a városi megemlékezésen Kovács Szabina, Tatár Sándorné, Rácz Miklós Projekt hét Színezd újra Tatárné Kovács Marianna Miklós Szilvia Projekt hét felső tagozat Reál munkaközösség városi munkaterv Ismerd meg Vásárhelyt programon való Baranyi Imre alapján részvétel folyamatos Mesevetélkedő Bocskai Anita, Ungor Edina Platán Kupa városi matematika verseny Szvetnikné Tenkei Olga alapján folyamatos Madarász programok megrendezése, Szilágyiné Szabó Mónika madárgyűrűzés folyamatos Labdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt Kétnapos szakmai találkozó Fegyvernek- Juhász-Nagy Istvánné Poroszló folyamatosan Pályaorientációs foglalkozások, üzemlátogatások Hegedűs Ildikó, Tatár Sándorné November 3-4. INFO alsó és felső tagozaton Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné Kistérségi szavalóverseny felső tagozat Baricsa Enikő Versenynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvódásoknak 14. Idősek Napja az Újvárosi Olvasókörben Kisné Nagy Mária Városi mesemondó Pócs Andrea Makainé Vitális Mónika, Csikós Anna Bemutató órák a szülőknek az alsó tagozaton Bucsai Ferencné Idősek Napja az Újvárosi és a Szabadság Olvasókörben Gabnai Jánosné, Kisné Nagy Mária 21. Színházlátogatás Kecskemét TÁMOP A Juhász-Nagy Istvánné havi szöveges értékelés konzultáció a mentorok, Bucsai Ferencné szülőkkel, szülők hete az alsó tagozaton Szülők hete a felső tagozaton Miklós Anikó 25. Pályaválasztási szülői értekezlet Miklós Anikó 28. A szülők írásbeli tájékoztatása a gyenge Osztályfőnökök tanulmányi eredményekről folyamatos matematika levelezőverseny Szabóné Szanyi-Nagy Anna folyamatos kosárlabda házi bajnokság Kis-Bicskei Róbert December 1. Mikulás kupa Túriné Zsarkó Éva,Vaits Zoltánné 5-6. INFO alsó, felső Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné folyamatos Városi kézilabda bajnokság Horváth Tamás 14

15 folyamatos Teremlabdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt 4. Iskolai szépírási verseny Szűcs Anita, Túriné Zsarkó Éva, 5. Mikulás buli a DÖk szervezésében Papp Enikő 13. Kistérségi Szépírási verseny Kucsera J-né, Tatárné Kovács Marianna városi Mesevetélkedő iskolai forduló 18. A várakozás öröme adventi készülődés TÁMOP A Bocskai Anita, Ungor Edina Gabnai Jánosné, Borsiné Hernádi Márta, Vincze Gyöngyvér Egészségprojekt TÁMOP A Tatárné Kovács Marianna, Hegedűs Ildikó 19. Karácsonyi műsor 5. osztály, Tatár Sándorné Január 6-7. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné városi versenyhez Mesevetélkedő II. forduló Bocskai Anita, Ungor igazodva Edina folyamatos Félévi mérések Matematika és magyar szakos pedagógusok Osztályozó értekezlet a féléves tanulmányi munka értékelése Bucsai Ferencné, Juhász Nagy Istvánné folyamatos Városi kézilabda bajnokság Horváth Tamás 15. Beszámoló az első félév munkájáról önértékelés Baricsa Enikő humán munkaközösség 22. Magyar Kultúra Napja vetélkedő Kovács Szabina, Kertészné Szőke Katalin 23. Félévi értesítők kiosztása Bucsai Ferencné, Juhász Nagy Istvánné, osztályfőnökök 23. Szülői értekezlet az alsó tagozaton Bucsai Ferencné 27. Holokauszt nemzetközi világnapja látogatás a Holokauszt Múzeumba Baranyi Imre, Papp Enikő, Vincze Gyöngyvér 28. Fogadóóra felső tagozaton Miklós Anikó 29. Szép magyar beszéd vetélkedő Baricsa Enikő Nyitott kapuk ovisnap - nyílt órák a szülőknek, Bucsai Ferencné gyerekeknek Játékos sportvetélkedő Bacsa Zsolt, Vaits Zoltánné Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösség-vezetők folyamatos Városi kézilabda bajnokság Horváth Tamás Városi, megyei úszóverseny Kis-Bicskei Róbert 30. Félévi értekezlet Juhász-Nagy Istvánné 30-ig Félévi kompetencia alapú mérések munkaközösség-vezetők Versenynaptár Angol tesztverseny Szabóné Szanyi-Nagy Anna, Rácz Miklós 30. Városi versmondó verseny Ugrai Edina 15

16 Február 4. Info a felső tagozaton Juhász-Nagy Istvánné 4. Szülői értekezlet a felső tagozaton Juhász-Nagy Istvánné 6. Farsang alsó tagozat Ungor Edina 11. Szülői értekezlet, háromhavi szöveges értékelés felső tagozaton Miklós Anikó, Osztályfőnökök 13. Felsős farsang Tenkei Olga, Török Zsolt folyamatos Kamaszkori panaszaink Drogprevenciós program (5-5 osztályfőnöki óra) Életvezetési ismeretek munkacsoport 15. Negyedéves tanmenetek leadása Munkaközösség-vezetők folyamatos A 8. osztályok pályaválasztásának lebonyolítása osztályfőnökök Városi Kistérségi Kazinczy szépkiejtési verseny Gabnai Jánosné, Borsiné felső tagozat Hernádi Márta Városi Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Gabnai Jánosné Versenynaptár alapján Zrínyi Ilona matematika verseny Túriné Zsarkó Éva, Rácz Jánosné Pálné Molnár Csilla és mentorok, Bucsai Ferencné Háromhavi szöveges értékelés konzultáció a szülőkkel alsó tagozat beiskolázási szülői értekezlet az óvodás szülőknek folyamatos Terematlétika bajnokság Gabrovits Péter, Hegedűs Ildikó, Horváth Tamás, Kis- Bicskei Róbert, Vaits Zoltánné Drogprevenciós program 5-8. évfolyam Székely-Szabó Viktória Városi művészettörténeti verseny lebonyolítása Vincze Gyöngyvér Hevesy György Kémia Versenyen való részvétel Rácz Jánosné Szakmai műhelyfoglalkozás Március Mérési csoport 3-4. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné 7. Tavaszköszöntő bál Juhász-Nagy Istvánné 12. Gergely-járás Horváthné Szalay Ágnes Kazinczy Szépkiejtési Verseny alsó tagozat Kisné Nagy Mária, Fekete Városi versenyhez igazodva Városi versenyhez igazodva Mezei futóverseny Városi labdarúgó bajnokság Olga Bacsa Zsolt, Gabrovits Péter, Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné, Bacsa Zsolt 13. Megemlékezés az es forradalomról Gabnai Jánosné, Borsiné Hernádi Márta 13. Gyertyagyújtás a Széchenyi szobornál (17:30) Bucsai Ferencné 16

17 Szülők hete alsó tagozat Bucsai Ferencné 15. Részvétel a városi ünnepségen 7. osztály Gabnai Jánosné, Hegedűs Ildikó, Horváth Tamás Versmondó verseny alsó tagozat Pócs Andrea, Kertészné Városi versenyhez igazodva Városi versenyhez igazodva Petőfi szavalóverseny Szőke Katalin Magyar szakos tanárok Petőfi rajzpályázat Szilágyiné Szabó Mónika, Szilágyiné Vincze Gyöngyvér 11. Mondd ki szépen! angol szépkiejtési verseny Baricsa Enikő, Rácz Miklós Nyílt nap bemutató órák nagycsoportos Ungor Edina szülőknek 18. Balladamondó verseny Gabnai Jánosné, Ugrai Edina 22. Víz világnapja Soványné Ódor Ilona Városi matematika verseny Városi népdaléneklési verseny Városi helyesírási verseny tankönyvrendelés Április Nagyné Venkei Irén, Miklós Szilvia Fetzer Gábor Bocskai Anita, Szenti Helga Bocskai Anita, Ugrai Edina INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné 10,. 17. Népi játékok találkozója Bucsai Ferencné, Ungor Edina Szülők hete felső tagozat Rácz Jánosné Költészet napja megemlékezés Kovács Szabina Szakmai műhely Rácz Jánosné 15. Részvétel az Éneklő ifjúság városi Tatár Sándorné kórustalálkozón Kazinczy szép kiejtési verseny alsó tagozat Ismerd meg Franciaországot - vetélkedő Francia nyelvű szavalóverseny Kisné Nagy Mária, Fekete Olga Gabnai Jánosné Gabnai Jánosné 22. Kistérségi történelem verseny Baranyi Imre, Bucsai Ferencné Papp Enikő Városi matematika verseny Soványné Ódor Ilona 24. Madarak és Fák Napja vetélkedő Ungor Edina Erdei iskola Rácz Jánosné 30. A szülők tájékoztatása a tanulmányi eredményekről Osztályfőnökök 17

18 Eredmény megküldése alapján Országos Kompetenciamérések elemzése, intézkedési terv Juhász Nagy Istvánné Rácz Jánosné 30. Műveleti sebesség mérése Rácz Jánosné 3-8. évfolyam 30. Pillekő projekt Tatárné Kovács Marianna 30. Városi labdarúgó bajnokság Bacsa Zsolt Témahét felső hazánk nagy tájegységei osztályfőnökök 30. Határtalanul előkészítő óra (fakultatív) Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert Május 4-5. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné 5. Határtalanul program előkészítő foglalkozás Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert 13. Szülői értekezlet felső tagozat Miklós Anikó Anyák napi szülői értekezlet osztályfőnökök Anyák napi műsor az Újvárosi és Szabadság Olvasókörökben Kisné Nagy Mária, Gabnai Jánosné Határtalanul program Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert Versenynaptár Városi atlétikai bajnokság Horváth Tamás Hegedűs Ildikó 13. Májusi zsongás Gabnai Jánosné 20. Határtalanul program értékelő napja Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert 21. Határtalanul program bemutató előadás Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert Versenynaptár Fizikai állapotmérés Testnevelők 27. OKÉV mérés Horváth Tamás, Túriné Zsarkó Éva Háromhavi szöveges értékelés konzultáció a szülőkkel Pálné Molnár Csilla, Miklós Anikó 30. Értesítés a gyenge tanulmányi eredményről Osztályfőnökök Kimeneti mérés 5. és 7. évfolyam részére szaktanárok Városi atlétika verseny Hegedűs Ildikó, Vaits Zoltánné, Bacsa Zsolt Június 1-2. INFO Bucsai Ferencné, Juhász- Nagy Istvánné 1-5. Népi hagyományok témahét alsó tagozat Pálné Molnár Csilla, Horváthné Szalay Ágnes 18

19 1. Határtalanul program témanap Hegedűs Ildikó, Kis-Bicskei Róbert évfolyamos vizsga szaktanárok 4. Nemzeti Összetartozás Napja rendezvény Baranyi Imre, Fetzer Gábor 8. Gyermeknap Fekete Olga, Tatárné Kovács Marianna Halmay Úszógála Kis-Bicskei Róbert 9. Osztálynapok Osztályfőnökök 9. Osztályozó értekezlet alsó tagozaton Bucsai Ferencné 10. Osztályozó értekezlet felső tagozat Juhász Nagy Istvánné 11. Országos nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon Rácz Jánosné 12. Bankett 7-8. osztályfőnökök o búcsúja az alsó tagozattól Bucsai Ferencné, Csikós Anna 13. Ballagás 7-8. osztályfőnökök, 15. DÖKNAP, benne Diákközgyűlés Papp Enikő 19. Tanévzáró igazgató Munkaközösségi foglalkozások munkaközösség-vezetők 26. Évzáró értekezlet igazgató Hódmezővásárhely; szeptember 8. Juhász-Nagy Istvánné 19

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében)

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében) Első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Tanítási napok száma: 181 nap Első félév vége: 2015. január 16. Féléves értékelés kiadása: 2015. január 23.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Munkaterve 2014-2015. tanévre Augusztus 20. Sz 21. Cs Igazgatósági értekezlet - Békés - 8. 00 22. P Alakuló értekezlet

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben