forrás < LIII. évfolyam szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "forrás < LIII. évfolyam szám"

Átírás

1 LIII. évfolym szám ENERGIA Az MVM Csoport szkmi lpj forrás Az MVM gzdsági vezérigzgtó-helyettese áltl irányított szervezet tevékenysége Az új villmosenergi-pici szbályozási csomg néhány meghtározó kérdése Demnd Side Mngement ipri fogysztóknál Kuttóműhelyt lpít és sját kuttás-fejlesztési progrmot indít z MVM BME-vel együttműködésben

2 LIII. évfolym szám [2] [1] Felelôs kidó Dr. Zsug János Felelôs szerkesztô Dr. Bentzik Rék Szkmi-főszerkesztő Bkács István Főszerkesztô Myer György Szerkesztô Kreissné Hrti Gbriell Szerkesztôbizottság Blogh Mónik, MVM OVIT Zrt. Bencsik Tíme, Mgyr Földgáztároló Zrt. Dr. Fzeks András, MVM Zrt. Fáber Dániel, MVM Zrt. Király Géz, MVM rtner Zrt. Lengyel Gábor, MVM ERBE Zrt. intér Tmás, MVM GTER Zrt. intér Zsuzsnn, MVM Zrt. Szbó László, MVM Zrt. Szoboszli Beát, MVM Zrt. Tmási Ildikó, Mgyr Földgázkereskedő Zrt. Torm Dór, MVM A Zrt. Lpmenedzser Ozsvárt Dorin Lpterv Horváth Vivien Korrektor tyi Orsoly ISSN (nyomttott) HU ISSN X (online) Címlpkép A ksi Atomerőmű hidegvíz-cstornáj Fotó Bodjki Ákos ENERGIAforrás Az MVM Csoport szkmi lpj BEKÖSZÖNTŐK 1 DR. ZSUGA JÁNOS, BAKÁCS ISTVÁN AZ MVM GAZDASÁGI VEZÉR IGAZ GATÓ-HELYETTESE ÁLTAL IRÁNYÍTOTT SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE 3 MVM GAZDASÁGI SZAKTERÜLET AZ ÚJ VILLAMOSENERGIA-IACI SZABÁLYOZÁSI CSOMAG NÉHÁNY MEGHATÁROZÓ KÉRDÉSE 14 DR. GRABNER ÉTER DEMAND SIDE MANAGEMENT IARI FOGYASZTÓKNÁL 23 INTÉR LÁSZLÓ CSOORTSZINTŰ KARBANTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK OTIMALIZÁCIÓJA 30 KUBUS ÉTER A AKSI ATOMERŐMŰ MJO-SZIVATTYÚIT HAJTÓ FVBZ-MOTOROK HŰTÉSHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE 35 KÁLMÁN TAMÁS FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰVEK TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK 42 DEÁK ZSOLT, KODAJ DÁVID RENDSZERSZABÁLYOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK-TELJESÍTŐKÉESSÉGEK ÚJ BESOROLÁSI RENDSZERE II. 50 DR. FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN KUTATÓMŰHELYT ALAÍT ÉS SAJÁT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ROGRAMOT INDÍT AZ MVM A BME-VEL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 59 KÁDÁR MÁRTON GÁBOR, SŐRÉS ÉTER MÁRK, SZOBOSZLAI BEÁTA KIEMELKEDŐ SIKEREKKEL ZÁRTA A LITÉRI ÉS A SZABADEGYHÁZA DUNAÚJVÁROS ROJEKTJEIT AZ MVM OVIT 64 FAZEKAS GÁBOR, KULCSÁR ATTILA RENDSZERSZINTŰ ENERGIATUDATOSSÁG ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A AKSI ATOMERŐMŰBEN 68 RANCZ ZOLTÁN MFGT ESEMÉNYEK 74 SZENT BORBÁLA-SZOBOR AVATÁS A MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT. SZÉKHELYÉN VIRTUÁLIS SÉTA SEGÍTI A FÖLDGÁZTÁROLÁS BEMUTATÁSÁT ELHIVATOTT ELSŐK 76 TORMA DÓRA INTERJÚJA CSERHÁTI ANDRÁSSAL HÍREK 82 BEKÖSZÖNTŐK Tisztelt Olvsók! Ngy megtiszteltetés z MVM Zrt. vezérigzgtójként köszöntenem Önöket. A folymtosn változó energetik világábn z ENERGIAforrás egy olyn szkmi orgánum, mely állndó minőséget képvisel, ugynkkor temtikáj igyekszik követni szektorbn végbemenő változásokt, felmerülő kihívásokr megoldási jvsltokt hoz, illetve beszámol z energetiki újításokról, példákt mutt be legjobb gykorltokról. Ez fjt ktivitás és proktivitás z egész MVM Csoportot is jellemzi. Strtégiánkt bb z irányb tereljük, hogy minél gyorsbbn tudjunk regálni változásokr, illetve hogy bizonyos területeken mi is képesek legyünk változások elindításár. El szeretnénk érni, hogy z energiipr vonzó legyen munkerőpicon, hogy z emberek értsék és tudják, mit miért csinálunk ebben szektorbn. Az MVM-ben rejlő potenciálhoz mérten pedig meg kell erősítenünk sját identitásunkt. Az energiszektor folymtosn változik, új szereplők lépnek be, régi szereplők pedig újbb területek felé nyitnk. Fontos, hogy szerepeket tisztázzuk, külö nösen fontos ez z állmi tuljdonú vállltoknál. Társságcsoportunknk meglévő pozíciók megőrzésén túl egyértelműen kezdeményező szkmi szerepet kell betöltenie hzi és regionális energipicon egy - ránt. Nálunk megvn z tudás, elkötelezettség, illetve forrás, mely lehetővé teszi z újítások elindítását, illetve felkrolását. Stbil hátterünkkel biztosítni tudjuk rezsicsökkentés fenntrthtóságát, jövedelemtermelő-képességünkkel pedig kulcsfontosságú szerepet tudunk válllni nemzet- és energistrtégi célok megvlósításábn. Minden eddiginél ngyobb hngsúlyt fektetünk megújuló energiforrásokon lpuló termelés bővítésére, z innováció, illetve kuttás-fejlesztés támogtásár, vlmint hzi e-mobilitás fejlesztésére. DR. ZSUGA JÁNOS Büszke vgyok rr, hogy z ENERGIAforrássl egy kiváló minőségű szkmi terméket állítunk elő, mely kimondottn hsznos z energetiki szkemberek számár. Dr. Zsug János vezérigzgtó, MVM Zrt.

3 [2]... Vezércikk...[3] BAKÁCS ISTVÁN Tisztelt Olvsóink! Örömmel fogdtm el megtisztelő felkérést z MVM ENERGIAforrás szerkesztésében szkmi-főszerkesztői feldtr. Esetemben ez zt is jelenti, hogy mintegy 17 év után nevem ismét olvshtó lesz folyóirt impresszumábn. Az ENERGIAforrás több, mint fél évszázdos múltr vissztekintő MVM Közlemények folyttás. Az MVM lpj mindig fontos és színvonls szkmi újság volt, melyből nem csk válllt csoport munktársi, h nem szélesebb szkmi közönség is értesülhetett z ktuális szkmi témákról, emellett 90-es évek végéig z MVM Közlemények volt villmosenergi-ipri sttisztiki dtok elsődleges forrás is. Az idők folymán jogszbályi, pici környezet sok változáson ment keresztül, és igencsk megváltozott z MVM Csoport is. M már cégcsoport egyránt meghtározó szereplő lett földgáz-iprbn, távközlésben is. Az ENERGIAforrás is követi ezeket változásokt, trtlmábn és külső megjelenésében egyránt. A megújult külső szebbé, élvezetesebbé és változtosbbá teszi folyóirtot. Szándékom ugynkkor, hogy szkmi trtlom színvonl se szenvedjen csorbát. Az MVM Csoport strtégiáj egy regionálisn versenyképes, jövőorientált és z innovációt előtérbe helyező víziót htároz meg. Az lkuló energi-forrdlom keretei között ugynkkor hgyományos szkmi értékek megőrzése is kiemelt feldtunk. Remélem és zon leszek, hogy lpunk jövőben is e célokt kövesse. Bkács István MVM ENERGIAforrás szkmi-főszerkesztő MVM Gzdsági Szkterület AZ MVM GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESE ÁLTAL IRÁNYÍTOTT SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE ILLUSZTRÁCIÓ

4 [4]...Vezércikk Vezércikk...[5] Az MVM ENERGIAforrás 2016/2. számábn jelent meg z MVM Csoport működési strtégiáját bemuttó cikk. Az MVM szervezeti egységeinek és társság csoport tgjink együttműködése ennek strtégiánk megvlósulását célozz. Az lábbi cikkben Huszár András gzdsági vezérigzgtó-helyettes szkmi irányítás lá trtozó terület tevékenységét muttjuk be, mely december 13-án htályb lépő Szervezeti és Működési Szbályztbn meghtározott feldtkörökkel fontos szerepet tölt be társság csoport tervezési, pénzügyi, elszámolási, irányítási feldtink koordinálásábn. 1. ÁBRA: A GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES IRÁNYÍTÁSA ALÁ ESŐ TERÜLETEK SZERVEZETI FELÉÍTÉSE Az MVM Zrt. gzdsági vezérigzgtó-helyettesének (GVH), Huszár Andrásnk z irányítás lá hgyományosn gzdsági témkörök sorkoznk fel, mint milyen pénzügy, számvitel és kontrolling. Mindezen szkmi egységek hosszú időn keresztül erősen MVM Zrt. fókuszú irányítássl működtek, s közben csoportszintű tevékenységük összehngolásár kisebb hngsúly került. Ennek megváltozttás GVH terület kiemelt feldt. A gzdsági terület normál körülmények között leginkább szkértői háttértevékenységet HUSZÁR ANDRÁS végez, zonbn fontos irányító szerepe vn minden ngy átlkulás idején és főleg csoportszintű rcionlizálási folymtokbn, mint milyen mostni időszk is. A most zjló változttások hngsúlyos célj, hogy z igzgtói szintek jelenlegi kilkításávl z opertív munk mind tresury és számviteli, mind tervezési és kontrolling, mind portfólió kezelési területen htékonybbá váljon. Ennek mentén folymtosn erősödik kontrolling terület, különös tekintettel szolgálttási és tgválllti kontrolling, kockáztkezelés, kiemelten pénzügyi modellezés, vlmint kisebbségi részesedések strtégii kezelése portfólió mngement területen. A továbbikbn gzdsági terület három igzgtóságánk tevékenységét muttjuk be. TERVEZÉSI ÉS KONTROLLING IGAZGATÓSÁG A április 1-én htálybn lévő Szervezeti és Működési Szbályzt igzgtósági szintre emelte kont rollingot és nnk kiemelt fontosságú részeként tervezést, melyhez klsszikus kontrolling tevékenység, zz központi és tgválllti kontrolling, vlmint forrásllokáció kpcsolódnk. Az átlkításr z MVM holding tevékenységének erősítése érdekében volt szükség, mit z újonnn lkult, illetve átszerveződött osztályok közös munkájként megszülető, vezetőség számár készült és döntéseiket támogtó elemzések, jelentések és jvsltok lpoznk meg. Az elmúlt év során Hódossy Gyul vezetésével működő Tervezési és Kontrolling Igzgtóság (TKIG) új folymtokt vezetett be tervezés és forrás llokáció működésében, vlmint több htékonyságjvító intézkedést is elindított. Az új szervezet munkájár vontkozó legjobb visszjelzés, hogy változásokt z MVM Zrt. vezető testülete és sok esetben z igzgtóság is elfogdt és támogtt. Rendkívül fontos, hogy kontrolling tevékenység csk társ irányítási területek és leányvállltok együttműködésével válht sikeressé, melynek érdekében z igzgtóság megerősítette kölcsönösségen lpuló kommunikációs cstornákt, de továbbfejlesztésük elengedhetetlenül szükséges. A Központi Kontrolling Osztály (KKO) korábbi Kontrolling Osztály átlkulásávl, egyes feldtink Szolgálttás és Tgválllti Kontrolling Osztályb átszervezésével jött létre. A Tervezési és Kontrolling Igzgtóságon belül működő osztályt Csnádi András vezeti, feldtink fókuszábn csoportszintű tervezés és beszámolás áll. Az osztály csoportszinten hrmonizálj kontrolling tevékenységeket, szorosn együttműködik Szolgálttás és Tgválllti Kontrolling Osztállyl, vlmint z irányítási területi és funkcionális kontrolling területekkel. Munkájuk során teljes körűen ellátják z MVM Zrt. kontrolling feldtit, vlmint kiszolgálják z MNV Zrt. (mint tuljdonos) információs igényeit is. Egy MVM Csoport méretű holding esetében kiemelt szerepet kp kontrolling funkció, mint z irányítás fontos eszköze. Ennek fontos eleme z üzleti tervezés, mely meghtározz társságcsoport gzdálkodásánk lpjit, kitűzi zokt z üzleti és pénzügyi célokt, minek eléréséért mind menedzsment, mind Csoport munkválllói dolgoznk és együttműködnek. Az üzleti tervezés csoportszintű koordinációját HÓDOSSY GYULA

5 [6]...Vezércikk Vezércikk...[7] Az energiszektorbn zjló változások komoly kihívások elé állítják z MVM Csoportot, mely központi kontrolling felé is új elvárásokt támszt. z osztály látj el, ez tevékenység mgábn fogllj tervezési követelmények és keretfeltételek meghtározását, z éves és középtávú tervek konszolidációját, vlmint tervek összeállítását. Elkészíti csoportszintű üzleti tervhez, várhtókhoz kpcsolódó elemzéseket és előterjesztéseket, továbbá tuljdonosi testületek számár készített beszámolókt. A feldtok között kiemelt szerepet tölt be z üzleti terv visszmérése és beszámolás. A KKO elvégzi csoportszintű üzleti terv teljesülésének ellenőrzését és z ezzel kpcsoltos beszámolók, riportok összeállítását. A központi kontrolling pénzügyi információk hiteles forrás, ezért kontrolling információs rendszert üzemeltet, mely lehetővé teszi vállltcsoport menedzsmentje számár szükséges lényeges információk biztosítását. Az üzleti terv teljesülésének nyomon követése érdekében koordinálj z évközi várhtók készítését, ezzel informálj z MVM Csoport menedzsmentjét pénzügyi muttók év végi lkulásáról, lehetővé téve bevtkozást z üzleti folymtokb. A központi kontrolling döntéstámogtó funkciót is ellát, megfelelő információkkl támogtj menedzsmentet. A vállltcsoport gzdálkodásánk értékelésében szkértői, elemzői feldtokt lát el döntés előkészítések meglpozottság érdekében. Az energiszektorbn zjló változások komoly kihívások elé állítják z MVM Csoportot, mi központi kontrollinggl szemben is új elvárásokt támszt. A pici folymtokr korábbiknál ktívbbn és gyorsbbn szükséges regálni, ehhez kontrolling folymtoknk is lklmzkodni kell. A menedzsmentnek szinte zonnl szüksége vn releváns információkr, ehhez olyn rendszerekre vn szükség, melyben kontroller kollégák nem z dtok előállításávl, hnem z dtok értelmezésével és elemzésével, zok döntéstámogtó üzenetekké lkításávl fogllkozhtnk. Az MVM Csoport strtégiájábn kitűzött célok ILLUSZTRÁCIÓ elérése is hngsúlyosbb kontrolling szerepválllást követel, holding központ ktívbbn foglmzz meg elvárásit tgvállltok felé. A csoport működésében jelentős htékonysági trtlék, melynek feltárásábn és kihsználásábn kiemelt szerep vár kontrolling területre. A Központi Kontrolling Osztály elsődleges célj, hogy z MVM Zrt. testületei elé beterjesztésre kerülő kontrolling beszámolók, jelentések hitelességével, meglpozottságávl kpcsoltosn z eddigiekben kilkult kép fenntrthtó legyen, illetve folymtosn erősödjön, ugynkkor z osztály váljon képessé vezetői információs igények ruglmsbb, rendelkezésre álló időkeretekhez mérten meglpozott és megbízhtó kiszolgálásár is. A július ót Erőss Antl irányításávl működő Szolgálttás és Tgválllti Kontrolling Osztály (SZTKO) kiemelt célj holdingközponti kontroll erősítése. Az osztály fő feldti lpvetően tervezési, monitoring, riportálási és szolgálttás menedzsmenthez trtozó feldtok csoportjáb sorolhtók. Mindezen feldtcsoportokon belül többek között z osztály kiemelendő feldti közé trtozik tgválllti részletes (bottom-up) tervek, vlmint tgválllti kontrolling jelentések és forecst-ok (előrejelzések) elkészíttetése és ellenőrzése. Az SZTKO osztály feldti közé trtozik z árrés elemzések készítése, z üzletpolitiki célkitűzések ellenőrzése menedzsment díjjl kpcsoltos ügyintézés, társsági szolgálttások és zok árképzési elveinek uditálás, illetve z eseti tgválllti vgy üzletági kontrolling elemzések elkészítése is. A feldtok igzgtósági szinten lezjlott újrosztását követen z osztály stbilizációjár került legngyobb hngsúly ugusztusábn új kollégák cstlkoztk már meglévő cspthoz, htékonybb munkvégzés elősegítése érdekében pedig z osztály Sikereink is zon múlnk, hogy mennyire globálisn, csoportszintű gondolkodásmódot előtérbe helyezve végezzük munkánkt. 2. ÁBRA: ADATOKBÓL INFORMÁCIÓK bázis Árbevétel EBITDA CAEX terv tény bázis terv tény bázis terv tény feldtit is újr llokálták. Az SZTKO osztályvezetője fontosnk trtj, hogy kollégái jó értelemben véve vontkoztssnk el sját feldtkörüktől, ne csk sját szemszögükből próbálják megérteni z eseményeket, hnem vizsgálják meg zokt minél több oldlról. Az SZTKO minden társságot egyedileg, s természetesen z MVM Csoportbn betöltött súlyát szem előtt trtv kezel és kontrolling vgy egyéb feldtok kpcsán ennek figyelembe vételével rendeli hozzá szükséges erőforrásokt. Ez felfogás htározt meg jelenleg működő struktúr kilkítását, vgyis z osztály létrejötte ót egy-egy dott tgválllttl egy-egy dedikált kollég fogllkozik. A teendők ezen felosztás segíti elő, hogy z MVM Zrt. jobbn együtt tudjon élni cégekkel és mélyrehtóbbn értse zok üzleti működését. Ily módon nem csk nekik nyújtott támogtások köre, hnem trnszprenci is növelhető. Az SZTKO célj egy olyn szkmi lpokon nyugvó szervezet kilkítás, hol személyes kommunikáció segíti elő z üzleti tudtosság növelését, ezáltl z MVM Csoport működésének erősítését is. Az osztály vezetője hisz bbn, hogy Csoport és ezáltl személyes munkhelyi sikereink is zon múlnk, hogy

6 [8]...Vezércikk Vezércikk...[9] 3. ÁBRA: AZ MVM CSOORT ÉVI BERUHÁZÁSAINAK TEVÉKENYSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA Üzleti szolgálttás Távközlés Földgáztárolás 16% 14% Nukleáris villmosenergitermelés 3% 3% 20% feltétele z dózási funkció regionális fókuszánk kiépítése is. A strtégii kvizíciókkl kpcsoltosn pedig pénzügyi és dózási kérdések proktív kezelése, mjd z új vállltok pénzügyi integrálás szintén időről-időre jelentős kpcitásokt köt le TSZIG-en. A Gyeney Márk megbízott osztályvezető irányításávl működő Finnszírozási Osztály (FNO) fő feldti közé trtozik z MVM Csoport külső finnszírozási forrásink bevonás, és ezek kitűzött csoportszintű strtégii célok megvlósítás érdekében történő optimlizálás. Az MVM Csoport és tgjink finnszírozását nyvállltunk központilg kezeli, z egyes tgvállltok nem léphetnek ki picr önállón. Ebben struktúrábn z MVM Csoport sokkl erősebb tárgylási pozíciót tud kilkítni hitelintézetekkel szemben, s így z MVM Csoport egészére kedvezőbb feltételrendszert képes felépíteni, mint mit leányvállltok egyedi bnki megállpodások révén elérhetnének. AZ MVM Csoportnk 472 Mrd forint összegű közép- és hosszúlejártú, vlmint 70 Mrd forint összegű folyószámlhitel és rövidlejártú forrás áll rendelkezésére. A nemzetközi sztenderdek szerint megkötött, biztosíték nélküli hitelszerződéseket z FNO z elmúlt időszkbn pénzügyi kovenáns struktúr megváltozmennyire globálisn, csoportszintű gondolkodásmódot előtérbe helyezve végezzük munkánkt. Az MVM Csoport éves szinten átlgosn 100 milliárd forintot meghldó beruházási és tnácsdói projektportfólióvl rendelkezik. Az MVM Csoport szerteágzó, sokrétű feldtköréből dódón projektek összetétele is változtos: többek között nukleáris, megújuló és konvencionális villmosenergi-termelés, földgáztárolás, kereskedelem, távközlés, z üzleti szolgálttások, z építés és kivitelezés, vlmint z átviteli hálózt üzemeltetés területe egyránt jelentős szereppel bír. A decembere ót Gréczi Milán irányításávl működő Forrásllokációs Osztály (FAO) feldt beruházási és tnácsdói projektek engedélyezési folymtánk koordinálás, kontrollj, forrásfelhsználás nyomon követhetőségének biztosítás, vlmint módszertni támogtás nyújtás csoportszinten egységes projektmenedzsment gykorlt kilkításán keresztül. A változtos feldtok és z ezekhez rendelt mgs szintű elvárásoknk vló megfelelés érdekében cspt újjáépítésénél elsődleges szempont volt gzdsági és műszki végzettségű, szkmilg elhivtott kollégák lklmzás. További beruházás 22% Megújuló villmosenergitermelés 22% Átviteli hálózt A projektengedélyezési folymt megújításár 2017 ugusztusávl létrejött z Allokációs Bizottság, mely z MVM Zrt. egyes szkterületi vezetőinek részvételével, döntés-előkészítő testületként hivtott szkmilg és gzdságilg meglpozott előterjesztések elkészítésének támogtásár. A legmgsbb értékhtárb trtozó projektek engedélyezését z Allokációs Bizottság állásfogllását követően z MVM Zrt. Veze tői Testülete tárgylj. Jelentős változás z engedélyezési folymtbn, hogy holdingközpontbn, Vezérigzgtói htáskörben is születhet döntés tgválllti projektek engedélyezéséről, csoportszintű optimum elérése érdekében. A folymt teljes körű koordinációját Forrásllokációs Osztály végzi társságok és z irányítási területek kijelölt munktársivl vló szoros együttműködésben. Annk érdekében, hogy projektek megvlósításábn érintett kollégák lehető leggyorsbbn férhessenek hozzá projektek ktuális pénzügyi állpotát bemuttó információkhoz, létrejött rojekt BI eszköz, mely egy felületen biztosítj felhsználók számár z SA, tervezési (TM1) és projektportfólió-menedzsment rendszer (M) releváns dtit. A projektmenedzsment gykorlt fejlesztése keretében, Forrásllokációs Osztály szkmi irányításávl komplex progrm vlósult meg, melynek részei z egységes módszertni keretrendszert biztosító Csoportszintű rojektmenedzsment kézikönyv, gykorlti lklmzást és tpsztltok megosztását támogtó Csoportszintű rojektvezető Fejlesztő rogrm I-II., vlmint z MVM Csoportr szbott támogtó informtiki megoldás (MS roject). A FAO osztályvezetője kiemelt fontosságúnk trtj z MVM Csoport érdekeit szolgáló strtégii projektek leghtékonybb, mindenkori szbályozás dt kereteken belüli ruglms támogtását, vlmint folymt lezáró szkszábn döntéshozók teljes körű, lényeget tömören bemuttó előterjesztések koordinálását, megtrtv korábbn jól működő folymtokt, de időről-időre keresve jvító intézkedések lehetőségét. TREASURY ÉS SZÁMVITELI IGAZGATÓSÁG A Tresury és Számviteli Igzgtóság (TSZIG) átfogj klsszikus pénzügyi és számviteli témköröket, így likviditáskezelést, finnszírozást, számvitelt és dózást, vlmint pénzügyi kockáztkezelést. Ezek területek z MVM Csoporton belül, már z igen kori kezdetektől erősen centrlizált módon működnek. A szkterületet igzgtó Szbó László legfontosbb feldti közé trtozik vezetés strtégii elképzeléseit támogtó csoportszintű finnszírozási szerkezet és likviditás folymtos optimlizálás és bnkkpcsoltok fejlesztése. Tekintettel z MVM Csoport erős deviz és tömegáru kitettségére, pénzügyi kockáztkezelési modell felépítése jelen időszk egy ngy volumenű komplex feldt. A vezetői információs rendszer htékonyságánk jvítás érdekében elengedhetetlen számviteli folymtok további optimlizálás. A csoport nemzetközi növekedésének lényeges Az MVM Zrt. legutóbbi, 200 Mrd forintos klubhitele mérföldkő forint finnszírozás tekintetében. SZABÓ LÁSZLÓ

7 [10]...Vezércikk Vezércikk... [11] ttásávl és hitelkeretek rulírozóvá tételével átlkított. A csoport pici pozícióját jól muttj, hogy z MVM Zrt. legutóbbi 200 Mrd forintos klubhitele mérföldkő forint finnszírozás tekintetében mind méretét, mind árzását tekintve. A tgvállltok üzleti, beruházási tevékenységéhez szükséges üzleti vgy likviditási tervben fogllt finnszírozási, továbbá működéséhez szükséges bnkgrnci igényét Finnszírozási Osztály elégíti ki külső finnszírozási szerződések révén. A külső hitelkeret szerződések jelenleg 14 leányválllt számár 22 hitel szerződésen keresztül, összesen 330 Mrd forint A pénzügyi kockáztkezelési modell felépítése jelen időszk egy ngy volumenű, komplex feldt. értékben biztosítják működéshez és növekedéshez szükséges forrást. A Finnszírozás Osztály részt vesz továbbá z kvizíciós projektek átvilágítási és strukturálási feldtibn is. Az osztály sikeres tevékenységének feltétele tgvállltokkl és társosztályokkl vló szoros együttműködés. A Számviteli Osztály (SZO) számviteli, dózási és ügyviteli tevékenységet végez. A Forgon Csb vezetése ltt álló terület látj el számvitel csoportszintű működtetésével kpcsoltos feldtokt, úgymint csoportszintű és MVM Zrt. szintű számviteli szbályok így különösen számviteli politik, z IFRS számviteli politik és egyéb számviteli szbályztok kidolgozását és felülvizsgáltát. Az osztály munkájánk eredményeként készül el z MVM Zrt. hvi egyedi mérleg és eredménykimuttás és éves beszámolój. Az SZO látj el konszolidáció csoportszintű szervezésével, irányításávl, végrehjtásávl, mgyr és nemzetközi szbályoknk megfelelő konszolidált beszámoló elkészítésével kpcsoltos feldtokt is. Kidolgozz és rendszeresen felülvizsgálj konszolidáció szbályozását, s ennek kpcsán érvényre jutttj számviteli, dóügyi politikát. Az dó-csoport fő feldt z dózás MVM Zrt. egyedi és z MVM Csoport-szintű működtetésével ILLUSZTRÁCIÓ ILLUSZTRÁCIÓ kpcsoltos feldtink összefogás, felügyelete, vontkozó szbályztok kidolgozás, felmerülő dózási problémák megoldásánk menedzselése, NAV-ellenőrzések koordinálás, dóhtósági egyeztetésekben történő részvétel, és z dóváltozások gykorltb vló átültetése. Az MVM Zrt. vontkozásábn ezen túlmenően feldtként jelentkezik szerződések számviteli és dózási szempontból történő véleményezése, vlmint szkterületek számár dózási kérdésekben zjló segítségnyújtás. Az ügyviteli csoport feldt z MVM Zrt. vevői- és szállítói számláink kezelése, folyószáml és törzsdt kezelési feldtok ellátás, z SA WF jogosultsági rendszer társsági szintű kezelése, z üzleti bnkkártyák és hozzájuk kpcsolódó elszámolások kezelése, vlmint közreműködés társosztályok részére történő, igény szerinti dtszolgálttáshoz kpcsolódó feldtok ellátásábn. Az osztály részt vesz Nemzeti Üzleti Szolgálttó Zrt. mint Ügyviteli Szolgálttó Központ számvitel és dóügyi szkmi irányításábn és felügyeletében, kpcsoltot trt z MVM Csoport állndó könyvvizsgálójávl, és z érintett szkhtóságokkl. Ezen felül Számviteli Osztály látj el számviteli és dózási tevékenység informtiki rendszereinek kezelésével kpcsoltos teendőket is, zz működteti z SA-rendszer FI (pénzügyi), SD (kereskedelmi), BI (vezetői információs), BCS (konszolidációhoz kötődő) moduljit, ellátj funkciógzdi feldtokt, ILLUSZTRÁCIÓ felügyeli modulkpcsoltokt és közvetíti felhsználói igényeket z üzemeltető felé. Az osztály z elmúlt időszkbn rendszeres és htékony szkértői támogtást nyújtott z MVM Csoport társsági közül többek között z MVM NET Zrt., z MFGK, ksi Atomerőmű Zrt. és z MVM rtner Zrt részére. Fontos feldt z NKM Nemzeti Közművek Zrt. MVM Csoport beszámolójáb vló konszolidációjánk végrehjtás. Az MVM Zrt. vezetése áltl optimlizálni kívánt folymtokkl összhngbn pedig z SZO október végén megszüntette házipénztári szolgálttást. A Likviditáskezelési Osztály (LKO) felelős z MVM Csoport likviditási helyzetének optimlizálásáért,

8 [12]...Vezércikk Vezércikk...[13] A likviditáskezelés egyik legfontosbb feldt, hogy z MVM Csoport tgválllti számár biztosított legyen npi üzletmenethez szükséges működési cshflow. Csoport fedezeti ügyleteinek megkötéséért, illetve értékppír állományánk kezeléséért. A Trjányi Dániel vezette osztály egyik legfontosbb feldt, hogy Csoport vlmennyi tgválllt számár biztosított legyen npi üzletmenethez szükséges működési cshflow ennek lpj z LKO áltl üzemeltetett, csoporttgok számláit egy közös körben kezelő, úgynevezett cshpool rendszer, mely rendelkezésre álló csoportszintű rövid források optimlizálásávl teremti meg pool tgok közötti pénzügyi egyensúlyt. Az LKO ILLUSZTRÁCIÓ Finnszírozási Osztállyl szoros együttműködésben hsználj z MVM Csoport rendelkezésére álló hosszú bnki forrásokt nnk érdekében, hogy csoportszintű működéshez szükséges optimális mennyiségű forrásállomány szükség szerint rendelkezésre álljon. Emellett z LKO másik fontos tevékenységi területe tgvállltok számár történő fedezeti ügyletek kötése, kár devizáról, vgy olyn tömegáru ügyletekről legyen szó, mint például földgáz- és oljtermékek. Az LKO biztosítj z MVM Csoport egységes pici jelenlétét, nemzetközi pénz- és tőkepici kereskedési szokványoknk vló megfelelést. Természetesen fiziki elektron, illetve molekul kereskedelem z MVM Csoport kereskedő cégeinek felelőssége és tevékenysége, ezek esetében z LKO felmerülő árkockázt fedezésében nyújt támogtást. Tevékenysége során z LKO olyn csoportszintű pénzügyi központként működik, melynek ügyfelei tgvállltok, kik számár z osztály mind tényleges üzletkötések, mind pedig tgvállltok üzleti tevékenységéhez kpcsolódó információk terén rendelkezésre áll. Az LKO tevékenységi körébe trtozik z MVM Csoport fiziki és demterilizált értékppír állományánk kezelése is, illetve z egyes társságok esetében lezjlott társsági események értékppír oldli végrehjtás. Emellett kollégáink részt vesznek z MVM Csoport kvizícióink előkészítésében és lebonyolításábn, különböző biztosítéki (escrow) struktúrák kilkításábn, vlmint z kvirált társságok integrálásábn is. A Kockáztkezelési Osztály (KKO) április 1. ót trtozik Tresury és Számviteli Igzgtó irányítás lá. A Frks-Kis Máté áltl vezetett szkterület fő feldti csoportszintű pénzügyi kockáztok meghtározás, kpcsolódó limitrendszerek felállítás, kezelése és kockáztok csökkentését szolgáló intézkedések kezdeményezése, koordinálás és zok kontrollálás. Az osztály legngyobb kihívás, hogy strtégii kockáztkezelést megfelelő módon integrálj z MVM Csoport szintű és központi döntéshoztláb. Ezek kockáztok áltlánosn pénzügyi picokon megjelenő termékekkel/ügyletekkel (pl. deviz és tömegáru ügyletek, htáridős termékek, opciók, stb.) kpcsoltbn merülnek fel, és elsősorbn árfolym- és kmtkockázt formájábn lehetnek htássl z MVM Csoport működésére. Ennek részeként folymtbn vn egy csoportszintű Vlue t Risk (VR), illetve Csh- Flow t Risk (CFR) lpú kockázti modell kidolgozás. A kettős megközelítés lényege, hogy míg VR z eszközértékre összpontosít, ddig CFR működési csh-flow-r. Utóbbi átfogj z MVM Csoport deviz, kmt és tömegáru kitettségét, és lehetővé teszi mjd különböző intézkedési szcenáriókhoz kpcsolódó érzékenységi számítások elvégzését, továbbá pici kitettségekhez trtozó események előrejelzését. Az opertív feldtok közé trtozik kereskedelmi ügyletekkel kpcsoltbn felmerülő prtnerkockázt kezelése, melyet z MVM rtner Zrt. és Mgyr Földgázkereskedő Zrt. kollégáivl szorosn együttműködve lát el z osztály. A KKO htásköre kiterjed minden ngy volumenű villmos energi, illetve földgáz kereskedelmi ügylet minősítésére. A szkterület htározz meg z MVM Csoport áltl egy dott ügyféllel szemben válllhtó közvetlen kitettségek mximális értékét (prtnerlimit), vlmint tömeges minősítésű (sok kis értékű ügyletet trtlmzó) üzleti prtnerek esetében kereskedő társságoknál lklmzott értékelési módszertnt. A KKO dönt társságink üzletmenetének támogtásár, illetve z ügyletekhez kpcsolódó kitettségek fedezésére szolgáló biztosítékok befogdásánk előírásáról is. A leggykrbbn hsznált biztosítékok z nyválllti grnci vgy röviden CG (rent Compny Gurntee), vlmint bnkgrnci és biztosítói grnci. Fentiek mellett szkterülethez trtozik Likviditáskezelési Osztályt támogtó és kontrolláló trsury middle-office csoport is. Ezáltl többek között KKO felügyeli deviz, kmtfedezeti és tömegáru ügyletek elszámolását és ugynezen ügyletek portfoliójánk átértékelését is. A Dr. Molnár Imre vezetése ltt álló ortfólió Igzgtóság gzdsági vezérigzgtó helyettes közvetlen irányítás ltt működő szervezeti egység. A portfólió igzgtóság lpvető célj, hogy kidolgozz és irányítj z MVM csoport érdekeltségébe trtozó vállltok htékony kezelésének strtégiáját. Különös tekintettel z 50% vgy z ltti tuljdoni részszel bíró társságokr. A szkterület tevékenysége mgáb fogllj csoportszintű portfólió optimum kilkítását és tervezés, előrejelzés, beszámolókészítés feldtit tuljdonosi kpcsolttrtás nyomán meghtározott elvárásokkl összhngbn. Ezen felül szkmi felügyeletet biztosít befektetések és kvizíciók gzdsági megvlósítás felett, különös tekintettel zoknk z MVM Csoport értékláncábn elfogllt lehetséges szerepére. Az igzgtóság célj, hogy XXI. százd kihívásink megfelelő módszertnnl, rendelkezésére álló eszközök optimális felhsználásávl, költséghtékonyn segítse strtégii célok elérését. Ennek érdekében már rövidtávon is szeretnénk rcionlizálni csoportszintű portfóliót, vlmint kilkítni szükséges belső szbályozási környezetet és megfelelő udit rendszert. DR. MOLNÁR IMRE

9 [14]...Vezércikk Vezércikk...[15] Dr. Grbner éter * AZ ÚJ VILLAMOSENERGIA- IACI SZABÁLYOZÁSI CSOMAG NÉHÁNY MEGHATÁROZÓ KÉRDÉSE ILLUSZTRÁCIÓ 1. ELŐZMÉNYEK december 18-án z Európi Tnács (z uniós országok állm-, illetve kormányfői, z Európi Bizottság elnöke, z unió külügyi és biztonságpolitiki főképviselője) felkérte z Európi Bizottságot ( továbbikbn: Bizottság), hogy készítsen jvsltot z európi energiunió létrehozásáról. A politiki kezdeményezés elsődleges célj Európ energibiztonságánk jvítás volt. A Bizottság február 25-én publikált z energiuniór vontkozó bizottsági jvsltcsomgot 1, mely részleteiben kifejtette, hogy z egységes energipic kiteljesítése, vlmint z európi energitermelés, -szállítás és -fogysztás reformj érdekében milyen további joglkotási lépésekre lesz szükség. A tervezett lépések központi eleme, hogy dekrbonizációs folymtok további erősítése z ellátás biztonságát is erősítő döntésekkel vlósuljon meg. Ezzel mintegy zt is deklrálták, hogy folymt kulcseleme villmosenergi-rendszerek átlkítás. Nyilvánvló ugynis, hogy korábbi időszkokbn elkezdett villmos energetiki reformok egyelőre nem eredményeztek sem kínálti, sem keresleti oldlon elég ruglmsságot hhoz, hogy htékonyn lehessen kezelni picon megjelenő, egyre ngyobb részrányt képviselő megújuló energiát. A jvslt szerint z új picszerkezetet úgy kell kilkítni, hogy z energipic minél kisebb költségek mellett teljes mértékben segítse ezt z átállást. A Bizottság álláspontj szerint ehhez fel kell számolni A folymt kulcseleme villmosenergirendszerek átlkítás. megújuló energi térnyerése előtt álló kdályokt, és gondoskodni kell rról, hogy megfelelő pici árjelzésekkel elegendő beruházást lehessen z ágztb vonzni, létrehozv zokt ruglms kpcitásokt, melyek képesek kezelni rendszerint időjárásfüggő megújuló energiforrások egyre ngyobb részrányát villmosenergi-rendszerekben. Az Európi Tnács március án trtott ülé sén delegált politiki vezetők kinyilvánították, hogy el kötelezettek z iránt, hogy z Európi Unión belül meg fizethető, biztonságos és fenntrthtó formábn elő állított energi álljon rendelkezésre. Az ülés után kidott dokumentum 2 lpján tnács tgji elkötelezettek voltk nnk érdekében, hogy előretekintő éghjlt-politikávl rendelkező energiuniót vlósítsnk meg * Dr. Grbner éter, energetikáért felelős elnökhelyettes, Mgyr Energetiki és Közmű-szbályozási Hivtl 1 A jvsltcsomg három közleményt trtlmzott z lábbi témákbn: 1. Az energiunió céljit és megvlósításához vezető konkrét lépéseket trtlmzó keretstrtégi (COM(2015) 80 finl) 2. A november 30. és december 12. közötti párizsi éghj ltváltozási konferenciávl kpcsoltos uniós elképzelések (COM(2015) 81 finl) 3. A tgállmok villmosenergi-hálóztink összekpcsolásár vontkozó 10%-os cél 2020-ig történő megvlósításához szükséges intézkedések (COM(2015) 82 finl) 2 EUCO 11/15

10 Vezércikk...[17] ILLUSZTRÁCIÓ Bizottság keretstrtégiájár lpozv. Ezzel összefüggésben többek között két fontos deklráció is történt: ) mrdéktlnul végre kell hjtni és szigorún érvényre kell jutttni meglévő energiügyi jogszbályokt, vlmint b) htékonybb, ruglms picszerkezetet kell kilkítni, minek fokozott regionális többek között szomszédos országokkl folyttott együttműködéssel kell párosulni, és elő kell segítenie megújuló energi integrálását, biztosítv emellett, hogy z állmi bevtkozás összeegyeztethető legyen belső piccl, és tiszteletben legyen trtv tgállmok jog rr, hogy mguk htározhssnk sját energiszerkezetük összetételéről. A fentiek ugynkkor némileg ellentmondásosk is, hiszen ruglms picszerkezet, szomszédos országokkl történő intenzív energikereskedelmi folymtok ellentmondásb kerülhetnek tgállmi kormányok esetlegesen nem picbrát elképzeléseivel, illetve pici folymtokkl nem látámszthtó elsősorbn politiki, strtégii indítttású energipolitiki döntésekkel. A Bizottság márciusi politiki felhtlmzás lpján július 15-én nyilvános konzultációt is kezdett z energipic újrtervezéséről, és nyilvánosságr hozt fogysztókkl kpcsoltos elképzeléseit. 3 Az európi szinten nyitott konzultáció z előre meghirdetett kérdések tekintetében lehetőséget biztosított z európi politiki döntéshozóknk, z energipici szereplőknek, kuttóintézeteknek, egyetemeknek, lobbiszervezeteknek és áltlábn mindenkinek, ki z energipicok iránt érdeklődik, hogy véleményt nyilvánítsnk legfontosbb lpkérdésekben. A konzultációs folymt viszszigzolt zokt z előzetes várkozásokt, melyek lpján z európi energipicok döntéshozói további szbályozás során nem kívánnk visszlépni, és pici mechnizmusok erősítésével képzelik megvlósítni biztonságos és megfizethető árú energiellátást. A Közlekedési, Távközlési és Energiügyi Tnács ( miniszterek tnács) év folymán kétszer, júniusbn és novemberben is fogllkozott z energiuniós jvslttl. A tnácsülések után nyilvánvló volt, hogy készülő jvsltcsomg céljit tekintve mindenképpen 3 Az Európi Bizottság július 15-én tette közzé z Energiunió megvlósítását elősegítő ún. nyári csomg részeként Nyilvános konzultáció z energipic újrtervezéséről [COM(2015) 340 finl], és z Új irányvonl z energifogysztók számár [COM(2015) 339 finl] című közleményeket. A dokumentumok z Európi Bizottság áltl tervezett, villmos energi területét érintő irányvonlt vetítették előre. 4 COM(2016) 860 finl Megfelelő pici árjelzésekkel elegendő beruházást lehessen z ágztb vonzni, létrehozv zokt ruglms kpcitásokt, melyek képesek kezelni rendszerint időjárásfüggő megújuló energiforrások egyre ngyobb részrányát. növelni fogj fogysztók szerepét és erősíteni fogj jogikt (pl. intelligens mérési megoldások ösztönzése, szbd szolgálttó- és energiforrás-válsztás lehetőségének z erősítése, új közösségi összefogási lehetőségek erősítése stb.), beruházók számár pedig ngyobb fokú átláthtóságot és kiszámíthtóságot fog biztosítni. Ennek érdekében olyn szbályrendszer (irányítási rendszer) kilkítás cél, melyben mérhetővé válik tgállmi szintű előrehldás és mely megkönnyíti tgállmok energipolitiki koordinációját, és ösztönzi tgállmok közötti regionális együttműködést. A év lényegében z energiunióvl kpcsoltos részletes jvsltcsomg előkészítésével telt, illetve földgázellátássl és z energiügyi megállpodásokkl 1. TÁBLÁZAT: A JAVASLAT TARTALMA Témkör kpcsoltos információk cseréje, vlmint december 12-én kötött párizsi megállpodássl kpcsoltos kérdések voltk npirenden. Az Európi Tnács október én trtott ülésén ismételten megerősítette szándékát z energiunió teljes körű megvlósításár. 2. AZ EURÓAI BIZOTTSÁG JAVASLATA A fentiek lpján egy meglehetősen hosszú, mintegy kétéves folymt végén Bizottság november 30- án publikált Tiszt energi minden európink című jvsltcsomgot. 4 A csomg ht főbb területre vontkozón trtlmz konkrét jogszbályi szövegjvsltokt ( roposl ), vlmint további témkörökben jelentéseket ( Report ), illetve közleményeket ( Communiction ) [1. táblázt]. A villmos energetik szempontjából jvsltok közül legngyobb htás Villmosenergi-pic és felhsználók című I. fejezetnek ( továbbikbn: ici fejezet) vn, melyet célszerű z ehhez fejezethez készült htástnulmány négy ngyobb problémkörének értelmezése lpján feldolgozni: 1. ici modell: A jelenlegi pici modellt nem rr tervezték, hogy kezelni tudj z egyre növekvő rányú időjárásfüggő megújulótermelési technológiákt. 2. Kpcitások: Jelentős bizonytlnság jövőben elégséges termelői kpcitásokb történő beruházások és z összehngoltln kpcitásmechnizmusok htás tekintetében. 3. Kríziskezelés: A tgállmok nem veszik kellően figyelembe/tudomásul, hogy mi történik htárikon túl, mikor villmosenergi-válsághelyzetekre készülnek vgy zt kezelik. A Bizottság áltl kidott dokumentum I. Villmosenergi-pic és felhsználók Jogszbálytervezet, htástnulmány, egyéb dokumentáció II. Energihtékonysági Irányelv III. Épületek energihtékonyság IV. Környezetbrát tervezés Jogszbálytervezet, htástnulmány, egyéb dokumentáció Jogszbálytervezet, htástnulmány, egyéb dokumentáció Jogszbálytervezet, htástnulmány, egyéb dokumentáció V. Megújuló energiák Jogszbálytervezet, htástnulmány, egyéb dokumentáció VI. Energiunió kormányzás Energiárk és -költségek Finnszírozás Innováció Közlekedés Jogszbálytervezet, htástnulmány, egyéb dokumentáció Jelentés Jelentés Közlemény Közlemény

11 [18]...Vezércikk Vezércikk...[19] 4. Kiskereskedelmi picok: Lssn fejlődnek z új típusú szolgálttások, lcsony szolgálttási szint és megkérdőjelezhető pici teljesítmény jellemzi kiskereskedelmi (végfelhsználói) picokt. Áltlánosn elmondhtó, hogy ici fejezet ngy hngsúlyt fektet z új technológiák és megoldások (pl. okosmérés, elektromobilitás, ggregátorok, villmosenergitárolás) jövőbeli szerepére, regionális együttműködés fontosságár, szbdpici folymtokr és felhsználók jogir. A regionális együttműködés jegyében számos területen nemzeti htáskörök regionális szintre vló helyezését célozz. A ici fejezet z lábbikr vontkozón trtlmz előterjesztést: 1. Irányelv belső villmosenergi-picról ( továbbikbn: Irányelv), 2. Rendelet belső villmosenergi-picról ( továbbikbn: ici rendelet), 3. Rendelet z Energiszbályozók Együttműködési Ügynökségéről, ( továbbikbn: ACER-rendelet), 4. Rendelet kockázti felkészültségről. érvelése szerint komplex oki vnnk, de leginkább megújuló energiforrásokkl és ezen belül z időjárásfüggő források mgs termelési részrányávl, illetve z ellátásbiztonsági érdekre hivtkozó állmi Olyn szbályrendszer kilkítás cél, mely megkönnyíti tgállmok energipolitikáink koordinációját, és ösztönzi tgállmok közötti regionális együttműködést. bevtkozások gykoribbá válásávl, vlmint bekövetkezett technológii változásokkl mgyrázhtók. A Bizottság úgy látj, hogy fogysztók érdekében elindított reformok kedvező htás mérséklődött, és technológii korszerűsítési lehetőségek kihsználtlnok mrdtk. 3. AZ ENERGIAIACOK ALASZERKEZETE, A HÁLÓZATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A bemuttott jvsltok nem érintik villmosenergi-pic működésének lpvető kereteit, tehát pici működésnek továbbr is tevékenységek szétválsztás z lpj. A tevékenységek szétválsztásávl kpcsoltos vlmennyi srkltos intézkedés megmrd (pl. mgyr szbályozási helyzetben z ún. ITO-modellel kpcsoltos kötelezettségek), tehát z átviteli ( továbbikbn: TSO) és z elosztási rendszerüzemeltetők ( továbbikbn: DSO) helyzete lpvetően nem változik. Ennek megfelelően mindzok főbb keretek, melyek három korábbi energicsomg fejlődése során kilkítást nyertek, továbbr is fennmrdnk. 6 A szbályozott keretek között tehát továbbr is biztosítni kell hálóztokhoz vló szbd hozzáférést. A szbályozott hozzáférés lpját pedig jövőben is nemzeti szbályozóhtóságok áltl meghtározott, jogorvoslti lehetőség fenntrtás mellett is vitthtó rendszerhsználti díjk ( továbbikbn: RHD) jelentik. Az RHD-megállpítás jelenlegi keretei kibővülnének 7, hiszen jvslt [ici rendelet 16. cikk] zt is trtlmzz, hogy: 1. trifáknk tükrözniük kell hálózthsznált költségeit ktív felhsználók esetén is; 2. okosmérés bevezetésével egyidejűleg szbályozóhtóság bevezethet időzónás hálózthsználti trifákt is; 3. trifáknk fedeznie kell z innovtív megoldások lklmzásánk indokolt költségeit és teljesítménylpú ösztönzőket kell bevezetni; A jvsltcsomg komplex célrendszere különböző ágzti részterületeket érint, így különböző célokt megvlósító rendelkezések vegyesen jelennek meg z egyes előterjesztett jogszbályok tervezeteiben. Figyelemre méltó, hogy z előterjesztett jvsltok rendkívül széles körűek, de ugynkkor z is érezhető, hogy eltérő mélységben vnnk átgondolv. Vnnk olyn kérdések, melyek régót npirenden vnnk, és vnnk olynok, melyek minden előzmény nélkül kerültek csomgb, míg vnnk olyn jvsltok is, melyek vélhetően szándékosn olyn tárgylási álláspontokt jelenítenek meg, melyek későbbiek során lklmsk lehetnek különféle kompromisszumok megkötésére. A jvsltok meghldják z ún. hrmdik energicsomg áltl kitűzött célokt. 5 Ennek Bizottság ILLUSZTRÁCIÓ 5 Ennek politiki kezelése már korábbn megtörtént, hiszen z Európi Tnács 2015-ben kimondt, hogy z energipici szbályozást (itt nyilvánvlón hrmdik energicsomgról vn szó) mrdéktlnul végre kell hjtni. Ez nyilván zt is jelenti, hogy jelenleg még nem befejezett folymtokt is végig kell vinni. Tehát zokt hálózti szbályztokt (Network Code) is el kell fogdni, ki kell hirdetni és be kell vezetni, melyek még nem készültek el. A bizottság elvi álláspontj zonbn számos gykorlti, ütemezési kérdést is felvet, melyeknek áltlános feloldás egyelőre nem ismert. 6 Ez egyben keretet és korlátot is jelent nemzeti szinten megvlósuló energipici tuljdoni portfóliókkl kpcsoltos átrendezéseknek, tehát pl. vertikálisn integrált vállltok átlkítási lehetőségeinek vgy új tuljdonosi struktúrák kilkításánk. 7 A legfontosbb szbály ebben tekintetben z, hogy z RHDtrifákt rendszerüzemeltetők összes költségének figyelembevételével kell megállpítni.

12 [20]...Vezércikk Vezércikk...[21] 4. z ACER jánlást tehet z átviteli és elosztási RHD hrmonizációjár 8. A jvslt lpján z RHD-t olyn módon kell megállpítni, hogy díjk ne tegyenek különbséget z átviteli hálóztr és z elosztói hálóztr cstlkozó termelés között, és ne diszkriminálják z energitárolást 9, vlmint ösztönözzék fogysztói válszintézkedéseket. A trifák megfelelő ösztönzőként kell, hogy szolgáljnk TSO-k és DSO-k számár (hosszú és rövid távon egyránt) htékonyság növelése, picintegráció, z ellátásbiztonság és kpcsolódó kuttási tevékenységek elősegítése érdekében. A jvslt lehetővé teszi, hogy szükség esetén lokális árjelzések is beépülhessenek termelők és felhsználók (fogysztók) ösztönzése érdekében. Nem lehetnek htárkeresztező kereskedelem egyedi trnzkcióir vontkozó speciális hálózti díjk. Az elosztói trifák esetében megengedetté váln fogysztói és termelési profiloknk megfelelő differenciálás, vlmint zon tgállmokbn, hol bevezették z okosmérőrendszereket, szbályozó htóságok bevezethetnek időben differenciált hálózti trifákt is, melyek tükrözik hálózthsználti költségek időbeni különbözőségeit is. A fentiek lpján Mgyrországon egy, jelenlegitől különböző RHD-rendszer kilkítás válht szükségessé. A bemuttott főbb elvek következetes lklmzás semmilyen fogysztói szegmensben sem teszik lehetővé hálózthsznált teljes költségét nem tükröző trifrendszer kilkítását. Ebből természetesen nem következik z áremelés kényszere, hnem pusztán rról vn szó, hogy egy olyn RHD-rendszert szükséges kilkítni, mely kizárólg lulról, ténylegesen felmerülő és szbályozóhtóság áltl is elismert költségek lpján építkezik. A pici működés lpjit tehát nem, de rendszerüzemeltetők feldtköreit módosítni kívánj Bizottság jvslt. Ez lpvetően z egyes irányítási szintek közötti felelősségátcsoportosítást és részben új htásköröket is jelent. A jvsltok között megjelenik regionális szintű, tehát TSO és TSO közötti, nemzeti szintű, tehát TSO és DSO közötti, vlmint végfogysztóvl vló kpcsolt szintjén értelmezhető felelősségátcsoportosítás is. 8 A jvslt figyelemreméltó, hiszen z ACER áltl korábbn elvégzett releváns vizsgált nem erősítette meg z intézkedés szükségességét. Ugynkkor gázipri szbályozásbn már kilkítottk egy hsonló célú szbályozást [ bizottság 2017/460 rendelete (2017. március 16.) z összehngolt földgázszállítási trifszerkezetekre vontkozó üzemi és kereskedelmi szbályzt létrehozásáról]. 9 Ez jelenlegi mgyr trifrendszerben meglévő zon szbályozás átgondolását igényli, mely szerint villmosenergi-tároló töltése esetén felhsználókhoz (fogysztókhoz) hsonló módon kell fizetni rendszerek hsználtáért. Olyn rendszerhsználti-díj rendszert szükséges kilkítni, mely kizárólg lulról, ténylegesen felmerülő és szbályozó htóság áltl is elismert költségek lpján építkezik. 4. MÓDOSÍTANI TERVEZETT FŐBB REGIONÁLIS HATÁSKÖRÖK A rendszerüzemeltetők közötti htáskör-átrendezési tervek leginkább érzékeny része szomszédos TSO-k közötti jövőbeli kpcsoltok területe. A jvslt bevezeti regionális opertív központok ( regionl opertionl center, továbbikbn: ROC) foglmát [ici rendelet cikkek; Irányelv 40. cikk]. A november 30-án publikált tervezet rendelkezései szerint jövőben kilkítndó ROC-ok kiegészítik TSO-k munkáját, és több, TSO-t érintő kérdésben dnánk ki jvsltokt és hoznánk döntéseket. A Bizottság jvslt zonnl tgállmi kritikák tárgyává vált (ezzel szemléltetve z egyes intézkedésekkel kpcsoltos különböző tgállmi nézeteket), hiszen ROC-ok létrehozás nyilvánvló htáskörelvonást eredményezhet z érintett szbályozási területért egyébként kizárólgosn és egyetemlegesen felelős tgországi TSO-któl. A jvslt nem tisztázz, hogy ROC-ok milyen módon kerülnek finnszírozásr (költségek szétterítése). Amennyiben jvsolt regionális központok mégis megvlósulnk, kérdés, hogy milyen szempontrendszer lpján kerül sor régiók lehtárolásár, illetve hogyn dől el, hogy regionális központok hol lesznek. Kétségtelen tény ugynkkor, hogy rendszerbiztonság erősítéséhez szükség lehet jelenleginél erőteljesebb regionális kooperációr. Ennek lpj zonbn célszerűen inkább 3. energicsomg előírásir lpozv, Bizottság jvsltár 2016-bn elfogdott hálóztüzemeltetésre vontkozó uniós szbályzt (Commission Regultion (EU) estblishing guideline on ILLUSZTRÁCIÓ electricity trnsmission system opertion, továbbikbn: SO GL) lehetne, mely ugusztus 2-tól htályos. Az SO GL, regionális koordináció kérdését is szbályozz oly módon, hogy legfeljebb 6 regionális biztonsági koordinátor ( Regionl Security Coordintor, továbbikbn: RSC) kilkításár nyílik lehetőség. A szbályzt egyértelművé teszi, hogy z RSC jánlásokt tehet rendszerirányító számár, rendszerirányító zonbn nem köteles lklmzni benne foglltkt. A SO GLben egyértelműen megerősítik rendszerirányítók felelősségét és döntési jogkörét jvítóintézkedések ( remedil ctions ), vlmint rendszer biztonságánk fenntrtás érdekében. A fentiek lpján ROC-ok eredetileg tervezett formábn történő létrehozás egyelőre nem tekinthető meglpozott koncepciónk, továbbá tgállmok számár ránytln és jelenleg nem megbecsülhető többletköltségeket, dminisztrtív terheket jelenthet. A Bizottság jvsltánk jövője egyelőre még nem ismert, de Téli Csomg 2017 szeptemberében megjelent revíziój után jelentős felpuhulás láthtó ROC-ok feldti és jogosultsági terén. A regionális együttműködés másik fontos kérdése szbályozási zónák közötti trtlékmegosztások kérdésköre. A hgyományos értelmezésnek megfelelően TSO-k rendszerszbályozáshoz szükséges trtlékokt szbályozási zónábn működő termelőkpcitások lekötésével tudják biztosítni. A ici rendelet regionális és npi szintű trtlékbeszerzésre vló áttérést irányozz elő [ici rendelet 5. cikk és I. melléklet 7. pont]. A ROC-hoz hsonlón ez jvslt is ellentmondásos, hiszen időközben (2017. március 16.) elfogdták, és jelenleg már kihirdetés előtt áll kiegyenlítő szolgálttásokr vontkozó szbályozás 10 (Commission Regultion (EU) estblishing guideline on electricity blncing, továbbikbn: EB GL), mely elő fogj írni sztenderd kiegyenlítőszbályozási energitermékek meghtározását, melyeket egy közös pltformról lehet mjd igénybe venni. Továbbá, z EB GL várhtón 2017-ben megtörténő htályblépésével és z SO GL htályblépésével együtt már lehetőség lesz regionális (htárkeresztező) trtlékbeszerzésre, de míg szbályozási energi cseréjére uniós kiterjedésű pltformot kell létrehozni, trtlékok közös beszerzése csk lehetőség lesz, nem kötelezettség. Egyelőre ezen jvslt esetében sem világos, hogy mi lesz z eredeti szövegtervezet sors. Mindenképpen további vizsgáltokr lesz szükség, ugynis mgyr szbályozókpcitások nem feltétlenül tűnnek regionális szinten is versenyképesnek. Következésképpen regionális verseny számos termelő számár nem lehetőséget jelenthet, hnem újbb működési kockáztot. Ez pedig ronthtj z múgy sem egyértelmű mgyr kpcitáshelyzetet. Rádásul regionális szintű trtlékpicr vló áttérés csökkentené pic részére rendelkezésre bocsáthtó htárkeresztező kpcitásokt, bár ennek htás z ármláslpú kpcitásfelosztás lklmzás esetén egyelőre csk igen ponttlnul becsülhető. 10 A cikk szerkesztőségbe történt beérkezése után megjelent Bizottság 2017/2195 rendelete villmos energi kiegyenlítő szbályozásár vontkozó iránymuttás létrehozásáról.

13 [22]...Vezércikk...[23] Műszki fejlesztés 5. A NEMZETI SZINTŰ SZABÁLYOZÁSBAN MÓDOSÍTANI TERVEZETT FŐBB TÉMAKÖRÖK A nemzeti szintű szbályozásbn átvezetendő szbályozási tervezetek közül tlán legmélyebb htás hgyományos felhsználói (fogysztó) szerepkör átértelmezésének vn. A szbályozási tervezet ugynis rr épül, hogy korábbi psszív fogysztó jövőben ktív energipici szereplő lehessen. Olyn szereplő, ki dott esetben sját rendszerint időjárásfüggő termelésével eldóként is megjelenik picon, míg fogysztás (z) (különböző időtávon értelmezhető) árjelzések lpján változik. Ez természetesen nem jelenti zt, hogy ez minden fogysztó esetében egy elérhető vgy kár megvlósítndó cél, ugynkkor könnyű zt belátni, hogy fogysztóvl kpcsoltos lpvető szbályozás átlkítás nélkül nem lehet ezt komplex szereplőt meghtározni. 11 Bizonyosn nem lehet mgyr szbályozást úgy fejleszteni, hogy jelenlegi szbályokhoz képest kivételként htározzuk meg z ktív fogysztók lehetőségeit. A hzi szbályozásnk biztosítni kell z egyre olcsóbb megújuló energiforrások rendszer-integrációját. A Bizottság jvslti tehát z ktív fogysztó lehetőségeinek kilkításár irányulnk. Olyn új foglmkt és eljárásokt vezetnek be, mint z ggregátorok [Irányelv 2. cikk. 14. pont)], z ggregátorokkl történő szerződéskötés [Irányelv 13. cikk] vgy z ktív felhsználó és helyi energiközösség [Irányelv 2. cikk, ici rendelet 2. cikk]. Az ktív fogysztó pici szerepválllás nyilvánvlón dtokt igényel, ehhez pedig z okosmérés bevezetése lehet indokolt, és z dtokhoz vló szbályozott hozzáférés válik kulcsfontosságúvá [Irányelv 18. cikk, 2. sz. melléklet]. Az ktív fogysztó pici szerepválllás nyilvánvlón z árjelzés lpján tud megtörténni. Ehhez nemcsk már korábbn említett RHD-módosítások szükségesek, hnem például dinmikus árzás lehetőségének megteremtése [Irányelv 11. cikk, 2. cikk 11. pont] és z árzási korlátok eltörlése is. Ez utóbbi jvslt szerint nyilvánvlón nem z RHD kilkítását vgy nemzeti htáskörben lévő dókivetési jogot érinti, hnem zt szbályozási módszert, hogyn htósági árkorlátozás lkossági fogysztók esetében érvényesül (pl. z energi mint termék esetében, vgy esetleg z RHD, z dó és z energidíjk összege esetében). A Bizottság ezen jvslt is éles viták tárgyát képezi, hiszen számos tgállm így Mgyrország sem kíván lemondni z árszbályozás jogáról, ugynkkor ez htározott álláspont önmgábn még nem d mgyráztot rr, hogy pl. milyen módon lehet mgyr szbályozás részévé tenni z ktív fogysztór vontkozó lehetőségeket. Egyfelől TSO-nk z időjárásfüggő termelők jelentős szám mitt szüksége lesz minden olyn kpcitásr, mely segítheti villmosenergirendszer működését, másfelől z is nyilvánvló, hogy hosszbb távon nem trthtó fenn z lényegében versenyt nélkülöző egyetemes szolgálttási (működési és árzási) gykorlt, mely m Mgyrországon vn. Ugynis már m is megjelentek zok kihívások (pl. z elektromos utók otthoni töltése, háztrtási méretű kiserőművek integrált termelésének lehetősége), melyek hgyományos szolgálttók mérőórák mögötti szerepét kérdőjelezik meg, sőt m már z is életszerű, hogy esetenként globális informtiki vállltok fejlesztenek energipici szolgálttásokt. Úgy tűnik tehát, hogy jövő nem z ügyfélszolgálti irodák és sárg csekk világábn keresendő. Ezt erősíti z felmérés is 12, mely szerint m Mgyrországon már z emberek 61%- hsznál okostelefont, 25 év ltti mgyr fitlok esetében ez z rány pedig már mintegy 93%. Rohmosn nőnek z internetes vásárlások is, közösségi médi lehetőségeit pedig nem szükséges bemuttni. Ebbe folymtb illeszkedik hzi elektronikus ügyintézést elősegítő szbályozás is. 13 A hgyományos közműszolgálttás modellje tehát nem lesz hosszbb távon fenntrthtó. A fentiek lpján Bizottság jvslt jó lehetőséget is d rr, hogy intenzív viták induljnk mgyr villmosenergi-pic jövőjéről. A hzi szbályozásnk ugynis biztosítni kell z egyre olcsóbb megújuló energiforrások rendszer-integrációját 14. Ez cél pedig csk úgy érhető el, h villmosenergi-pic jól működik, és lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé válik minden olyn technológi, mely elősegíti villmosenergi-rendszerek flexibilitását. Természetesen ez nem jelentheti zt, hogy z esetenként kiszolgálttott helyzetben lévő hgyományos fogysztókt el kell engednie szbályozásnk, de ezen fogysztók kezelésének számos technikáj létezik és lklmzhtó. 11 Az új foglmk bevezetésének nemcsk z ágzti szbályozásbn lesz következménye, hnem vélhetően mgyr jogrendszer számos egyéb, fogysztókkl kpcsoltos szbályozását is érintheti jvslt Az elektronikus ügyintézés és bizlmi szolgálttások áltlános szbályiról szóló évi CCXXII. törvény 14 publictions/studies/recent-fcts-bout-photovoltics-in-germny.pdf intér László * DEMAND SIDE MANAGEMENT IARI FOGYASZTÓKNÁL * intér László, strtégii elemző, MVM Zrt.

14 [24]... Műszki fejlesztés Műszki fejlesztés...[25] BEVEZETÉS A villmosenergi-rendszer jelentős változások előtt áll. A decentrlizáltn termelő megújuló energiforrások, vlmint z energitárolási lehetőségek folymtosn fejlődnek, ezzel párhuzmosn egyre inkább okosbbá válik hálózt: okos mérőket és egyéb okos megoldásokkl ellátott eszközöket szerelnek fel. Ezek berendezések lehetővé teszik kétirányú kommunikációt kár vlós időben, de mindenképp npi szinten, és így gykoribbá válik kommunikáció rendszer felhsználói és hálózti engedélyesek között. A módosuló szerepek új megoldásokhoz vezethetnek, és fordítv: technológii megoldások fejlődése új pici szerepkörök megjelenését segíti elő. Az első villmosenergi-rendszerek kiépítése ót lpvetően z erőműveket szbályozzák fogysztói igényeknek megfelelően. Felmerül kérdés: hogyn lehetséges fogysztókt bevonni szbályozásb, milyen pénzügyi ösztönzőkkel lehet fogysztásukt befolyásolni? A fogysztói befolyásolássl (demnd side mngement, DSM) rendszer ruglmsságánk növelésével z ellátásbiztonság fokozhtó, z energihtékonyság növelhető, ezáltl pedig költségek csökkenthetők. ILLUSZTRÁCIÓ Az ipri ngyvállltok z átlgfogysztókhoz képest sokkl ngyobb mennyiségű energiát vásárolnk, így villmosenergi-picon is külön kezelendők. Mivel mgyrországi villmosenergi-fogysztás 70%-át nem lkossági felhsználók dják, így ezen belül z ipri fogysztóknál is várhtón könnyebben terjed el DSM technológiáj. A cikk z indirekt fogysztói befolyásolást vizsgálj, zon belül is z ösztönző trifák htását. Az egyes ipri fogysztók villmosenergi-felhsználás Microsoft Excel Visul Bsic környezetben volt modellezve. A vizsgált célj z átütemezések szimulálás npelem nélküli és npelemes rendszerek esetében is, vlmint z ehhez trtozó költségek számítás. FOGYASZTÓI BEFOLYÁSOLÁS TARIFÁKKAL Az ösztönző trifrendszer kilkításánk célj, hogy eltérő időszkok eltérő árzásávl fogysztó z egyik időszkból másikb ütemezze át fogysztást. A trifákt két csoportr lehet bontni, léteznek vlós idejű és nem vlós idejű árzási módszerek. Előbbi még nem terjedt el, ehhez ugynis megfelelő, mérési dtok továbbításár lklms kommunikációs hálózt, illetve olyn okos mérő szükséges, mely képes kár negyedóránként regálni pici árk változásár. A nem vlós idejű típusok közül z egyik TOU (Time-of-Use, zónidős), hol z egyes npokon belül csúcs-, illetve völgyidőszkokt htároznk meg villmosenergi-fogysztás függvényében. A csúcsidőszkokbn drág csúcserőművek üzemeltetési költségét meg lehet tkrítni, mennyiben fogysztást csökkentik vgy átütemezik fogysztók. Utóbbi esetében pedig völgyidőszkbn fogysztás nő, mely egybecseng rendszerirányító céljávl is, ugynis így kevesebb szbályozási kpcitásr vn szükség, menetrendek követéséhez. A C (Criticl ek ricing) lklmzásánk célj, hogy z év bizonyos npjin kiugrón mgs fogysztást mérsékeljék. Éppen ezért TOU-zl ellentétben C nem egész évben, csupán z évnek néhány npján érvényes, mely npokt előre kijelöli hálózt üzemeltetője. Ez jellemzően np egy évben, továbbá jellemzően TOU árzáshoz képest sokkl mgsbb csúcsidőszki ár. A mgsbb ár ösztönzőbben htht egy lcsonybb csúcsidőszki árhoz képest, hogy fogysztó átütemezze villmos energi hsználtát. A további különböző árzási modellek közül megemlítendő még z ED (Extreme Dy ricing), mely rendszer szempontjából kritikus npokon érvényes, C-hez hsonlón, zonbn z dott np 24 órájábn érvényes mgsbb trif. A C és z ED kombinált megoldását lklmzz például frnci EDF Tempo trif keretében. A fogysztók trifávl rányosn regálnk, így biztosn vn egy nullánál ngyobb árkülönbség zónidős trifák között, mely befolyássl vn z átütemezésre. Adott fogysztótól függ, hogy ennek z árkülönbségnek mennyire szükséges ngynk lennie, hogy z átütemezés megérje számár. ILLUSZTRÁCIÓ KIINDULÁSI ADATOK A fogysztói befolyásolás vizsgáltához összesen 20 ipri fogysztó éves idősoros mérési dti álltk rendelkezésre, összesen 65 GWh éves összfogysztássl. Vn köztük 10 MWh-s és 35 GWh-s éves fogysztású is. Mind középfeszültségen vételeznek, ezért megtérülés számításához egy mgyrországi versenypicon elérhető trif lett válsztv. A trif trtlmzz rendszerhsználti díjkt. A két zónidőben fogysztott villmos energi mennyisége lpján fizetett ár mellett egy lpdíjt szükséges fizetni, továbbá meddő energi díját, vlmint kpcitás díjt. Ezen felül még áltlános forglmi dót, vlmint z energidót kell fizetnie fogysztónk. A fogysztók számár m dott lehetőség, hogy npelemes rendszereket telepítsenek, emellett további könnyebbség, hogy 0,5 MW-nál kisebb beépített teljesítmény esetén METÁR-on belül kötelező átvétel keretében rendszerirányító átveszi fotovoltikus erőmű áltl megtermelt energiát. Elszámolás szempontjából háztrtási méretű kiserőművekkel ellentétben hol szldó lpján vn elszámolás középfeszültségre cstlkozó kiserőművek vissztáplálás MEKH áltl meghtározott átvételi árkon történik, fogysztás pedig szerződött trifánk megfelelően. A fogysztók telephelye ismeretlen, ezért npelemnek egy mgyrországi, déli tájolású 2 kw-os csúcsteljesítményű rendszert lett kiindulási lpnk véve, melyről szintén rendelkezésre állt 365 npnyi negyedórás felbontású idősoros mérés. Az egyes ipri fogysztókhoz e npelemes rendszer lett skálázv. RENDSZEREK MÉRETEZÉSE Az lpfeltevés, hogy fogysztók trifávl rányosn regálnk, így biztosn vn egy nullánál ngyobb árkülönbség zónidős trifák között, mely befolyássl vn z átütemezésre. Adott fogysztótól függ, hogy ennek z árkülönbségnek mennyire szükséges ngynk

15 [26]... Műszki fejlesztés Műszki fejlesztés...[27] lennie, hogy z átütemezés megérje számár. Így h csúcsidőszk egy bizonyos mértékkel drágább völgyidőszknál, kkor fogysztó hjlndó némi energiát átütemezni. Az átütemezésnek gátt szb egyrészt fogysztó költséggörbéje vgyis hogy bizonyos menynyiségű terméket, szolgálttást villmosenergi-ártól függetlenül köteles előállítni, mert erre például szerződések kötelezik, másrészt z eszközeinek, berendezéseinek fiziki prméterei is korlátokt állítnk fel. A fogysztó villmosenergi-keresletét bizonyos mértékben képes megváltozttni z ösztönző trifák függvényében. A fogysztó keresleti és kereskedő kínálti görbéjének htásár, h változik kínálti ár, keresleti mennyiség is változni fog. Ezek görbék nem ismertek, csk sttisztiki felméréssel lehet megbecsülni őket. Lehet definiálni zonbn egy átütemezési hjlndóságot, mi továbbikbn zt jelöli, hogy mekkor csúcscsökkentésre képes fogysztó, százlékbn. 0% esetén nincs átütemezés, 100%-os esetben fogysztó kár 100%-kl is csökkentheti fogysztását. A költségek csökkentése céljából, különböző rendszereket önmgábn és egymáshoz szükséges optimlizálni, méretezni. Megoldndó kérdés, hogy fogysztást egy lgoritmus hogyn ütemezze át. Ehhez dott fogysztó időszkbéli csúcsfogysztás, vlmint csúcscsökkentési hjlndóság utóbbi nemzetközi tpsztltok lpján 20%-os értéknek vehető fel. Ez zt jelenti, hogy csúcsidei teljesítményfelvételt sok 1. ÁBRA: 20 ÉVRE FAJLAGOSÍTOTT VILLAMOSENERGIA-ÁR NAELEMES RENDSZEREK TELEÍTÉSE ESETÉN fogysztó kár 20%-kl is képes csökkenteni megfelelő trifák mellett. Az egyes npokon átütemezett energi véletlenszerűen dódik fenti tényezőket figyelembe véve. A vezérlést megvlósító eszközben szükséges egy zónidőt jelző változó. Két trifás rendszernél ez egy bit, mely logiki 1 -es értéket vesz fel csúcsidőszk esetén, logiki 0 -t völgyidőszk esetén. 1 -es érték esetén fogysztás egy részét fogysztó árruglmsságánk megfelelően ütemezi át csúcsidőszkból völgyidőszkb. A npelemes rendszerek méretezésénél tervezési lpelv, hogy npelemes rendszer áltl termelt éves energi egyenlő legyen z éves fogysztássl. A trifákból Azokbn z országokbn, hol már vlmennyire elterjedt fogysztói befolyásolás, egyformán megfigyelhető, hogy bevezetésekor z elosztói, illetve átviteli engedélyesek, termelők és szbályozó htóságok is együttműködtek. 2. ÁBRA: VILLAMOSENERGIA-KIADÁS MEGTAKARÍTÁSOK ÉVENTE, BELESZÁMÍTVA A KEZDETI BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGET és kötelező átvételi árból fkd, hogy fogysztónk kedvezőbb pénzügyileg, h npelem áltl megtermelt ármot elfogysztj helyett, hogy vissztáplálná. Ebből fkd, hogy fogysztói befolyásolássl npelemes rendszerhez optimlizálhtó fogysztás. Ebben z esetben fogysztó oldlán először egy bit jelzi, hogy lesz-e z dott órábn várhtón npelemes vissztáplálás, egy másik bit pedig trifát jelzi. Az átütemező lgoritmust kétszer egymás után lefutttv z előbb npelemes termelés, mjd zónidők lpján ütemezi át fogysztást. SZIMULÁCIÓS EREDMÉNYEK TOU esetén egy hzi versenypici trif lett lpul véve, számításokhoz csúcsidőszkr 51,12 Ft/kWh, völgyidőszkr 27,48 Ft/kWh volt villmos energi ár. A vizsgált fő célj fogysztói befolyásolás és npelemes rendszerek kpcsoltánk elemzése, zon belül is elsősorbn z érdekes felhsználók szempontjából, hogy lehetséges-e csökkenteni megtérülési időt fogysztások átütemezésével. A korábbn ismertetett átütemezési lgoritmusok lpján három eset különíthető el TOU trifáknál npelemek megtérülése szempontjából: trif lpján átütemezett fogysztás, hol zónidők közti árrés mximális kihsználásár kell optimlizálni; npelemes termelési előrejelzés lpján átütemezett fogysztás, hol vissztáplálás minimlizálás cél; npelemes előrejelzés és trifák lpján is átütemezett fogysztás, hol vissztáplálás minimlizálás és trifábn lévő árrés mximális kihsználás is cél. Az optimlizáláshoz fontos ismerni z egyes időszkok kidásit. A modellvizsgáltbn vissztápláláskor kötelezően átvett energiáért 31,77 Ft/kWh illeti meg fogysztót, ehhez dó nem trtozik. Ezzel szemben csúcsidőszkbn fogysztás esetén 65,32 Ftot szükséges fizetnie kilowttóránként, völgyidőszkbn 35,29 Ft/kWh-t, utóbbi kettő áltlános forglmi dóvl és energidóvl vn terhelve. Ezek lpján elmondhtó, hogy fogysztónk költségszempontból z kedvező, h minél kevesebbet próbál meg vissztáplálni, ezek után következik preferencisorrendben, hogy völgyidőszkbn fogysszon több energiát, és csk legutolsó, hogy csúcsidőszkbn hálóztból vételezzen. A három különböző optimlizálási megközelítés mellett z 1. ábrán z eredeti npelemes rendszer fjlgos villmosenergi-ár is láthtó, csúcscsök kentési hjlndóság nemzetközi szkirodl mk lpján 20%. Az lgoritmusról, mely npelemes termeléshez és trifákhoz is optimlizálj fogysztást, elmondhtó, hogy z eredeti kidásokhoz képest kevesebb

16 [28]... Műszki fejlesztés Műszki fejlesztés...[29] 1. TÁBLÁZAT: ENERGIATÁROLÁSI LEHETŐSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VÁRHATÓ ÉLETTARTAM ALAJÁN 1 Technológi Htásfok [%] Gyári élettrtm [év] Várhtó élettrtm [év] Átlgos ciklusszám [db] Ólom-svs kkumulátor NiCd kkumulátor NiMH kkumulátor Li-ion kkumulátor Cink-levegő kkumulátor NS kkumulátor NNiCl kkumulátor Vnádium-redox kkumulátor kidássl jár. Ez megállpítás csupán z F7-es fogysztónál nem igz, melyről megjegyzendő, hogy egy igen lcsony z energifelhsználás. Az, hogy önmgábn fotovoltikus termeléshez vgy trifákhoz optimlizált fogysztói befolyásolás költséghtékonybb, nem állpíthtó meg egyértelműen. A V termeléshez és trifákhoz optimlizált átütemezés htásár 20%-os csúcscsökkentési hjlndóságot feltételezve fogysztónként átlgosn 6%-kl kevesebb villmosenergikidás 20 év ltt, mely ipri ngyfogysztók révén jelentős megtkrításnk mondhtó. A 2. ábr villmosenergi-kidás megtkrításokt muttj, hol referencieset z egyes fogysztók eredeti éves kidás vizsgált trifávl, ehhez képest 20 éves távltbn fogysztó villmosenergi-kidás kötelező átvétel esetén csökkenthető npelemmel. Ugynígy csökken kidás, h csk fogysztói befolyásolást lklmzz, letöbb esetben pedig úgy tudj legngyobb megtkrítást elérni, h npelemes rendszert fogysztói befolyásolássl együtt lklmzz. ENERGIATÁROLÁS ÉS A DSM Az elmúlt évtizedekben újr és újr felmerült z igény, hogy megtermelt villmos energiát ne csk térben, hnem időben is el tudjuk osztni. Mivel mgát villmos energiát csk jelentős korlátokkl lehet eltárolni, ezért különféle mechniki, kémii, stb. energiátlkítók szükségesek tárolás megvlósításához. A kiválsztott technológi függ z lklmzási területtől is, eltérő töltési és kisütési krkterisztikák szükségesek különböző esetekben. Az energitárolók legfontosbb prméterei 1 Lzrd s Levelized Cost of Storge Anlysis lpján sját számítás teljesítmény, kpcitás, z élettrtm, htásfok, ciklusszám, z energisűrűség, teljesítménysűrűség, kisütési idő és válszidő. Az egyes technológiák összehsonlításkor z volt szempont, hogy z dott típus minél jobbn ki tudj elégíteni zokt célokt, melyeket fogysztói befolyásolás is szolgál, ezzel megtámogtv zt. Attól függően, hogy milyen típusú trif, csúcsidőszkok TOU és C esetében néhány órások, ED esetében pedig 24 órások. A kisütési időket összevetve elmondhtó, hogy túl ngy kisütési idővel rendelkező kkumulátorok több npos, hetes nem lklmzhtók fogysztói befolyásolás megtámogtásár. Ugynígy túl gyors kkumulátorok néhány másodperc sem, ezeket más szerepek betöltésére tervezték, például frekvenciszbályozás, teljesítményminőség jvítás. Másik szempont teljesítménysűrűség. Egy tipikus péld erre szivttyús tározós vízerőmű, mi z energi eltárolásánk ugyn egy htékony, és ngyméretben könnyen megvlósíthtó formáj, zonbn z méretei nem teszik lehetővé, hogy egy ipri telephelyen elférjen. A kis teljesítmény- és energisűrűségű szivttyúzott vizet, illetve sűrített levegőt tároló technológiák inkább rendszerirányítói, mint ngyfogysztói méretben érdekes, ebből kifolyólg lklmzzák trtlékképzésre, illetve csúcslevágásr. Ezek szempontok lpján z 1. tábláztbn láthtó z energitárolók fogysztói befolyásolásr lklms típusink leszűkített listáj. A gyári élettrtm gyártó áltl megdott élettrtm, mely modellenként eltérhet. Ez mgábn fogllj z öregedést, kémii és fiziki eróziót. A várhtó élettrtm évi ciklussl lett megállpítv, mely megfelel heti 5, illetve 14 ciklusnk vgyis npi-heti rendszeres igénybevételű hsználtot jelent. Természetesen gykorltbn várhtó élettrtmnk korlátot szb gyári élettrtm, kevés hsznált mellett is romlnk z kkumulátor különböző prméterei dott idő eltelte után. ILLUSZTRÁCIÓ ÖSSZEFOGLALÓ Azokbn z országokbn, hol már vlmennyire elterjedt fogysztói befolyásolás, egyformán megfigyelhető, hogy bevezetésekor z elosztói, illetve átviteli engedélyesek, termelők és szbályozó htóságok is együttműködtek, ez tehát egy szükséges feltétele z elterjedésének. Mgyrország esetében z sem elhnygolndó szempont, hogy fogysztók mentlitását hogyn lehet megváltozttni, milyen kciókkl, illetve kmpányokkl lehetséges energitudtosságr ösztönözni. A DSM-nek különböző fjtáit lklmzv számos előnye lehet. Áltlánosságbn elmondhtó, hogy Time-of-Use árzásnál regálnk fogysztók legdinmikusbbn z átütemezésre, vlmint itt érhető el legngyobb megtkrítás villmosenergi-kidásokbn. Rendszerirányítói szemmel nézve nem elhnygolhtó vizsgált másik két átütemezési típus Criticl ek ricing és Extreme Dy ricing sem. 20 éves távltbn vizsgálv egy npelemes rendszerrel elért megtkrítás összemérhető egy fogysztói befolyásolást lklmzó rendszer megtkrításávl fontos zonbn hngsúlyozni, hogy z olyn költségek nem lettek beárzv vizsgált modellben, mint fogysztó kényelme, vlmint fogysztói befolyásolás kiépítésének költsége, miközben npelemes beruházás igen. Ezen túlmenően elmondhtó, hogy optimális átütemezéssel npelem termelését és z dott trifrendszert figyelembe véve egy npelemes rendszer megtérülési ideje csökkenthető átlgosn egy évvel. A vizsgált villmosenergi-trifák esetében különböző fogysztókr méretezett rendszereknél 7-16 éves megtérülési idők dódtk. A lokális energitárolók jelenleg még kevésbé terjedtek el npelemekhez képest, éppen ezért részletes következtetésekhez további vizsgált szükséges. Az energitárolók mgs beruházási költsége mitt z elkövetkező években még biztosn z energitárolás egyik lterntíváj lehet fogysztói befolyásolás. Összességében elmondhtó, hogy nem vlós idejű ármeghtározási módszerek nem lklmsk rövid távú problémák kezelésére (frekvenciingdozás, kiugrón mgs órás árk, stb.), csupán felhsználási trendek megváltozttásár, így például hosszú távon csökkenthető csúcsidőszki energiigény.

17 [30]... Műszki fejlesztés Műszki fejlesztés...[31] A TMVH (Termelési és Műszki Vezérigzgtó-helyettes) szervezet Krbntrtás Tervezési Osztály (KTO) ngy fáb vágt fejszéjét. Ebben cikkben zt kívánjuk bemuttni, hogy KTO tevékenységein keresztül miként jutottunk el tgvállltok krbntrtási munkáink megismerésétől z egységes trnszprens krbntrtást támogtó prog rm rendszerek lklmzhtóságánk vizsgáltán át SA M beveze tésének elhtározásáig. A KTO 2016 ugusztusábn lkult új MVM Zrt. TMVHszervezet, mely zzl célll jött létre, hogy TMVH termelési terület felelősségi körébe trtozó társságok krbntrtási tevékenységeivel kpcsoltbn kilkuljon egy átláthtó műszki és pénzügyi tuljdonosi érdekképviselet. A mroknyi osztályon z osztályvezető mellet 3 fő szkértő dolgozik, kik teljesen különböző műszki háttérrel érkeztek. A fitl és gilis cspt z első pár hónpjábn végiglátogtt TMVH termelői tgvállltit, igzi gemb tevékenységet végzett, zz nem bírálni mentünk, hnem folymtok megismerése volt cél, problémák felmérése, és z őszinte beszélgetéseken keresztül egy bizlmi légkör kilkítás. Ennek megfelelően jártunk GTER összes erőművében; miskolci MIFŰ telephelyeit is megismertük, ztán Észk-Budi Fűtőmű krbntrtási tevékenységeit, működési nehézségeit ismertük meg. Az Oroszlányi Fűtőmű eltérően többitől, még nnyir új, hogy ott még csk grnciális tevékenységekről lehet beszélni, nem igzán krbntrtásról. És persze ks, legösszetettebb tevékenységet végző erőművünk megismerése is fókuszb került. Az ismeretgyűjtésből HUWI sem mrdt ki, jártunk écsett, hol z ottni operátoroknk igen széles körű ismereteiről tudunk tnúbizonyságot tenni. Bárhol is voltunk, jó műszki tudássl felvértezett szkemberekkel tlálkoztunk, kiket csk dicsérni lehet. Kubus éter * CSOORTSZINTŰ KARBANTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK OTIMALIZÁCIÓJA * Kubus éter, osztályvezető, MVM Zrt. TMVH, Krbntrtás Tervezési Osztály ILLUSZTRÁCIÓ HAVI KARBANTARTÁSI WORKSHO BEVEZETÉSE A kis KTO osztály szerteágzó háttérrel, de mégis igzi mérnöki műhelyként dolgozik decemberétől kezdődően KTO bevezette tgvállltok és TMVH osztályink részvételével Hvi Krbntrtási Workshop elnevezésű szkmi fórumot. Régót érezhető igénynek muttkozott villmos- és hőenergitermelő és krbntrtó vállltok szkembereinek visszjelzése lpján szkm egymásr tlálás, egy olyn plénum működtetése mentén, hol különböző helyekről jövő, de hsonló problémákkl szembenálló szkemberek megoszthtják egymás felé krbntrtássl kpcsoltos gondjikt és esetlegesen egymást segítve megoldásokr is tudunk jutni. Ez z esemény módot d leányvállltok krbntrtási vezetőinek A KTO fitl és gilis cspt igzi gemb tevékenységet végzett: nem bírálni mentünk, hnem tnulni és bizlmi légkört kilkítni.

18 [32]... Műszki fejlesztés Műszki fejlesztés...[33] és TMVH meghívottink, hogy egy szkmi fórumon egy-egy temtikus témábn bemutthssák egymásnk sját gykorltikt, nehézségeiket, és best prctice-t, mellyel segíteni tudják egymás szkmi fejlődését. Az első temtikus np egy áltlános bemuttóról szólt, hol részvevők sját tevékenységeikkel ismertetik meg többieket. A második workshop lklmávl egy, csk erre célr trtott temtikus np keretén belül ksi Atomerőmű krbntrtási tevékenységének bemuttás volt cél. A hrmdik lklomml egy temtikus npot trtottk leányválllti best prctice gykorltokról, hol igen érdekes és tnulságos ismereteket szerezhettünk. KARBANTARTÁST TÁMOGATÓ SZOFTVEREK SCREENINGJE Az áprilisi és májusi workshoplklmk krbntrtást támogtó szoftverek bemuttásáról, megismeréséről szóltk. Az MVM Zrt. Krbntrtás Tervezési Osztály tgvállltok bevonásávl több, z országunk energetikájábn jelenleg is hsznált krbntrtás- és üzemvitel-támogtó lklmzást vizsgált, különös tekintettel zok előnyeire és hátrányir, zok felhsználóbrát, illetve IT-üzemeltetési és terméksupport/-upgrde szempontjir, vlmint z MVM-nél történő bevezetésének lehetőségeire. A vizsgált során számos gyártó/fejlesztő cég fókuszb került, végül 5 gyártó terméke mrdt scopebn, ezek z lábbik: ILLUSZTRÁCIÓ Rendszer KAR/FETIS fenntrtást támogtó rendszer X-rompt Kft. extrim üzemvitelt és krbntrtást támogtó rendszer ILINE Kft. MAXIMO WAM (worked sset mnger) rendszer IBM Mgyrországi Kft. SA M (lnt Mintennce) modul SA Hungry Kft. ASSET SUITE (AS-6) ABB A fenti rendszerek méretükben, felhsználói környezetükben eléggé különböztek. Míg KAR/FETIS és z extrim egyedi fejlesztés útján több év jvító-fejlesztő munkáj áltl jutott olyn szintre, hogy felhsználóik megelégedettséggel gondolnk már rájuk, ddig MAXIMO, SA M, ASSET SUITE úgynevezett dobozos rendszerek, itt z lpváltoztot áltlábn további fejlesztések útján lehet olynná tenni, mi felhsználó számár elfogdott lehet. A workshopok keretén belül fenti rendszereket bemuttták számunkr felhsználók, illetve gyártók, és ezen túl számos kérdést tudtunk itt és később felhsználóknál tett üzemlátogtások során tisztázni. A fenti ismeretek összegyűjtése után tgvállltok krbntrtásért felelős mérnökeivel közösen megfoglmztuk z lpvető elvárásinkt krbntrtás- és üzemvitel-támogtó rendszerrel szemben: Egy integrált lklmzás legyen, mely képes z MVM áltl lklmzott SA vállltirányítási rendszer dtink htékony kezelésére, illetve zzl történő egyszerű kommunikációr. Képes legyen ngy mennyiségű (kár több 100 ezer drbból álló) eszközprk kezelésére. A minél előbbi bevezethetőség és fejlesztésből dódó kiküszöbölése érdekében célszerű z új, egyedi fejlesztés minimlizálás. Egy már működő, energetiki szektorbn lklmzott megoldás bevezetése célszerű, melyre rendelkezésre állnk üzemeltetési tpsztltok. Krbntrtási Workshop bevezetésével TMVH tgválllti z iprágt érintő temtikus npokon oszthtják meg egymássl szkmi tudásukt, problémáikt. ILLUSZTRÁCIÓ Az lklmzásból egyszerűen és gyorsn lehessen hozzáférni krbntrtásr vontkozó műszki és pénzügyi dtokr. Az lklmzás biztosítson lehetőséget teljes krbntrtási folymt felügyeletére és ellenőrzésére. A rendszerben legyen biztosítv előre definiált és egyedi riportálási lehetőség. Képes legyen krbntrtási OEX jellegű tevékenységek mellett CAEX jellegű fenntrtó és fejlesztőprojektek kezelésére is. Megfelelő support álljon rendelkezésre, előnyt jelenthet csoporton belüli megfelelő tudássl rendelkező informtikusok megléte. És legvégül, de nem utolsó sorbn árhtékony legyen berendezés telepítése. IGAZI FLOW ÉRZÉS A workshopokon értelmeztük hónpról hónpr növekvő tudásunkt, megvitttuk zokt. Volt olyn péntek reggel 9-kor kezdődő krbntrtási workshop, mikor délután 5 órkor még jó értelemben vett vitát folytttunk, és kollégákt úgy kellett hzküldeni igzi flow érzés volt npközben végzett munk. Számos tpsztlt és eszmecsere után rr jutottunk, hogy SA M-rendszer legmegfelelőbb z igényeink betöltésére. A rendszert mjdn hsználó és véleményezésbe mindvégig bevont tgvállltok köre: GTER, É-BUD, MIFŰ, OF, HUWI. Ezen felül ksi Atomerőmű Zrt. szkemberei is megosztották velünk tpsztltikt, melyek döntésekben szintén ngy segítséget jelentettek. A helyhiány mitt többi rendszer elvetésének háttere helyett SA M kiválsztásánk indokit, szempontjit z lábbikbn foglmztuk meg: Az MVM Zrt.-nél z SA vállltirányítási rendszert lklmzzák. A M-modul könnyen kpcsolódik meglévő rendszerhez. Nem kell kiépíteni informtiki rendszerek közötti interfészt, így dtármlásból eredő hiblehetőség nincs, vlmint esetleges más lklmzás verzióváltáskor nem kell újr kilkítni rendszerek közötti kpcsoltokt. Minden információ egy rendszeren belül megtlálhtó (igények, megrendelések, szerződések, teljesítésigzolások). A krbntrtási tevékenységre vontkozó szükséges információk gyorsn és egyszerűen előállíthtók és hozzáférhetőek. A SA M előnye, hogy z MVM Csoporton belül egy már kilkult rendszer működik (MFGT-nél) z MVMI kezelésében és rendelkezik üzemeltetési tpsztltokkl. A M-modult z MVMI megvásárolt, költségként felhsználói licenszek és szükséges implementációs munk merülnek csk fel. A M-ben kilkítndó engedélyezési strtégi lehetőséget biztosít krbntrtási igények teljes felügyeletére. Az lklmzáshoz kpcsolódó jogosultságok kezelése könnyen és egyszerűen megoldhtó.

19 [34]... Műszki fejlesztés Műszki fejlesztés...[35] ILLUSZTRÁCIÓ A krbntrtási tevékenységen túl tgvállltok beruházási is kezelhetőek. Eszközszinten lehet hozzájutni dtokhoz, dokumentumokhoz. A tervezési és megvlósítási folymt SA M-rendszerben történő kezelése támogtj beszerzési és rktározási tevékenységet, optimlizálhtó szükséges keretszerződések köre. A rendszerben lehetőség nyílik z elektronikus nplózásr, mely egyszerűsíti, átláthtóvá és jogosultság lpján elérhetővé teszi z üzemviteli események kezelését, kiváltv korábbn hsznált elektronikus vgy ppírlpú nplózási rendszert. A SA M bevezetésére egy projekt generálódott KTO igénye áltl, melynek kivitelezését SA M rendszerismeretekkel rendelkező MVMI végzi. A tervek szerint két fázisbn történik munk, 2017-ben z előkészítési, mjd 2018-bn z implementációs fázis zjlik, mjd tesztrendszer beüzemelése 2019 elején, s projekt 2019 nyrán zárul. Addig számos problémát kell megoldni, és rengeteg munkbefektetés árán egy komoly temmunk áltl tudunk csk sikerre jutni. KARBANTARTÁS-TERVEZÉSI FOLYAMATOK INTEGRÁCIÓJA A fenti tevékenységek, workshopok közös ismeretnyg kilkítás mellett KTO célul tűzte ki, hogy krbntrtási tevékenységek tervezésének integrációj, közös lpokr helyezése áltl egy trnszprens krbntrtás tervezési folymt lkuljon ki. Ennek megfelelően egy új CSFU mentén történnek krbntrtás-tervezési folymtok TMVH termelői engedé- A KTO célj krbntrtás tervezés közös lpokr helyezése és trnszprens folymtok kilkítás, melynek egy jövőbeli eszköze SA M lehet. lyes tgvállltinál 2017 őszétől. Szintén optimlizációs cél, hogy tervezésen túl krbntrtás végzésének, megvlósításánk is egy mérhető és trnszprens módj is kilkuljon. Ezt segíti cikk írás ltt még fejlesztési fázisbn lévő KAMON (krbntrtás-monitoring) -rendszer bevezetése. Ennek lényege, hogy megfelelő költséghelyi és költségnemi struktúr kiválsztásávl z egyes erőműveinkről nprkész krbntrtási költségdtok álljnk rendelkezésre MVM Zrt. és tgvállltok számár egyránt. Az SA M bevezetésétől zt várjuk, hogy 2019-től egy igzi XXI. százdi krbntrtás-támogtó rendszer hsználtávl tgválllti krbntrtás-tervező mérnökök, tgválllti vezetők és z MVM Zrt. menedzsmentje is egy egyszerűbb, átláthtóbb rendszer hsznált áltl könnyebben és célrtörőbben tudj végezni rábízott feldtokt, ennek minden műszki és pénzügyi előnyével. Kálmán Tmás * A AKSI ATOMERŐMŰ MJO-SZIVATTYÚIT HAJTÓ FVBZ-MOTOROK HŰTÉSHATÉ- KONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE * Kálmán Tmás, osztályvezető, Gépész Konstrukció és Tervezési Osztály, MVM ERBE Zrt. Fotó: Bodjki Ákos

20 [36]... Műszki fejlesztés Műszki fejlesztés...[37] BEVEZETÉS A GANZ Villmossági Művek Rt bn és 1983-bn 4-4 db és 1 db trtlék FVBZ 384/20 típusú motort szállított ksi Atomerőmű vízkivételi állomásár, z MJO 2200 típusú hűtővízszivttyúk hjtásár ben z üzemeltető személyzet zt tpsztlt, hogy mgs külső hőmérséklet esetén tekercshőmérsékletek többször is túllépték megengedett htárértékeket. Ezért ksi Atomerőmű z MVM ERBE Zrt.-t megbízt, hogy vizsgálj meg túlmelegedés okát. A vizsgálttl egyidejűleg koncepcióterv készült, mely több verziót tárgylt. A szkmi zsűri döntése lpján olyn átlkítás kivitelezése vált szükségessé, mi meglévő rendszer legkisebb átlkításávl jár, és figyelembe veszi z tomerőmű biztonságát. Alklms motorbn termelt hő elvezetésére minden szélsőséges időjárási körülmény esetén, nem eredményezi bonyolultbb feldtokkl járó technológi lklmzását, és nem okoz többletköltséget z üzemeltetése. A ngyrevízió, körléghűtők cseréje és hűtés átlkítás után szivttyúk elvben lklmsk lesznek z üzemidőhosszbbítás teljes időtrtmánk kiszolgálásár. Az üzembiztonságot szem előtt trtv z ütemezést úgy lkítják, hogy évente egy motor hűtésének fejlesztése történik meg, 2012-ben indult átlkítás jelenleg VI. ütemnél trt. A rendszer elsődleges feldt kondenzátorok hűtéséhez szükséges mennyiségű hűtővíz biztosítás. Ellátj továbbá turbinávl együtt üzemelő rendszerek AZ MJO-SZIVATTYÚ MEGHAJTÓ- MOTORJÁNAK MŰSZAKI ADATAI Motortípus: FVBz 384/20 Gyártó: Gnz Névleges teljesítmény: 3500 kw Névleges feszültség: 6000 V Teljesítménytényező: 0,77 Htásfok: 95% Fordultszám: 296 1/perc Állndósult horonyhőfok mx.: 100 C Beépített hűtők szám: 2 db Szükséges hűtővízmennyiség: 40 m 3 /h* (16 m 3 /h) Hűtővíz mximális hőmérséklet: 25 C hűtővízigényét (pl.: turbinolj-rendszer, generátorhűtővíz-rendszer). A kondenzátor hűtővízrendszerének vízforglmát kiépítésenként négy szivttyú biztosítj, ezekből 4 blokkos üzem esetén kiépítésenként három üzemel és egy trtlék. A kondenzátor hűtővízszivttyúink feldt, hogy hidegvíz-cstorn mindenkori szintjéről gerebek áltl durván megszűrt Dun-vizet egy lépcsőben végcsppntyún és végcsppntyúknán át nyersvízmedencébe emeljék. Ezzel biztosítják kondenzátorok hűtéséhez szükséges megfelelő mennyiségű hűtővizet megfelelő térszint feletti mgsságr emelve, hogy onnét, további szűrés után csővezetékek kondenzátorokhoz, mjd melegvíz-cstornák befogdób, Dunáb vezessék. A MOTORHŰTÉS VÍZOLDALI RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A motor hűtésére szolgáló víz szállítás szűrtvízmedencéből induló gerincvezetéken keresztül történik. A gerincvezetékről motoronként 1 db leágzás épül ki, mely ellátj motor oldlán elhelyezett léghűtőket. (A léghűtő-leágzásból történik cspágyhűtővíz ellátás is, de ez elhnygolhtó.) A hűtőből kilépő víz szbdb folyik. A motor hűtéséhez motor gépkönyvében 40 m 3 /h hűtővíz vn előirányozv. A mérés során motoronként ~16 m 3 /h vízármot mértek. A MOTORHŰTÉS LEVEGŐOLDALI RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A motor hűtése levegővel történik, mi motortérben cirkulál. A motorbn keletkező hőt levegő felveszi, mjd gép oldlán elhelyezkedő vízhűtő egységnek dj át. A belső levegő cirkulációj két útvonlon vlósul meg: A rotor trtóbordái ventilátorként működve motortest szellőzőjártán keresztül beszívják levegőt, mjd rotor és z állórészvstest légrésein keresztül fújják be légvezető dobozon elhelyezkedő vízhűtő egységbe. A lehűlt levegő motorburkoltnk ütközik, mjd egy 90 -os iránytörés után motor lsó és felső részébe ármlik vissz motor oldltrtó lemezén elhelyezett kivágásokon keresztül. Ezután levegő ismét motortest szellőzőjártáb kerül. A tekercsfejek hűtésének biztosításár forgórészre lulról és felülről ventilációt fokozó elemeket építettek be. Ezek fújják át motortest szellőzőjártából érkező levegőt tekercsfejek között és körül. A levegő tekercsfejek mögötti légvezető doboz furtin keresztül távozik vízhűtő egység felé, hol tlálkozik z előző útvonlról érkező levegővel. Az elrendezés vázlt z 1. és 2. sz. ábrán láthtó. 1. ÁBRA: FVBZ TÍUSÚ VILLANYMOTOR ÉS HŰTÉSÉNEK VÁZLATA 2. ÁBRA: AZ MJO-SZIVATTYÚT MEGHAJTÓ FVBZ TÍUSÚ VILLANYMOTOR KÖRLÉGHŰTŐJÉNEK JELENLEGI KIALAKÍTÁSA, A MODELL VIZSGÁLT TÉRFOGATA

21 [38]... Műszki fejlesztés Műszki fejlesztés...[39] A jelenlegi állpotbn hűtő kilépő felülete és motorburkolt közt 225 mm-es távolság vn. A burkolt és z ármlás irány merőleges egymásr, vgyis burkolt torlólemezként funkcionál. Ennek htásár hűtőből kilépő kis sebességű ármlás szinte teljesen lefékeződik, mjd z iránytörés után rotor szívó htásánk köszönhetően ismét motor szívócstornáib kerül. A levegő kis sebessége mitt nincs jelentős nyomásveszteség, de például kánikuli npokon motor túlmelegedését z is megkdályozz, h kinyitják motorburkoltot. Ebből rr lehetett következtetni, hogy minimális bevtkozássl is biztosíthtó z üzemeltető áltl elvárt megfelelő tekercshőmérséklet, kedvező ármkép kilkításávl hűtőn átármló sebességet megnöveltük, ezzel jvul hűtés htékonyság. AZ ÁTALAKÍTÁS ISMERTETÉSE Levegőárm növelése új burkolttl A körléghűtő burkoltát átterveztük, levegő irányváltását kedvezőbb ármlástechniki kilkítású, íves elemmel segítettük. Az átlkítás meglévő, motoronként levehető burkolt cseréjét eredményezte. Az új burkolt 3. sz. ábrán láthtó. A körléghűtőből kiármló levegő egyenesen burkolt jtjánk cspódik jelenleg, és onnn hld fel- és lefelé, jelentős turbulenciát okozv. A kedvezőtlen iránytörés ellenállást jelent z ármlásbn. A körléghűtő ből kilépő levegő irányváltását méretezett, íves kilkításbn terveztük újr. Az átlkítássl megnő belső levegőárm, mi hűtési kpcitást növeli. A körléghűtő cseréje A meglévő körléghűtők hibmentesen üzemelnek, de z tomerőmű üzemidő-hosszbbítás mitt célszerű z MJO-szivttyúmotorok felújítás ltt újkr cserélni. Az új körléghűtők meglévők helyére kerülnek. Felerősítésük, méretük és hűtővíz-cstlkozás is megegyezik jelenlegivel. Teljesítményük jelenlegi 70 kwról 90 kw-r nő. Számítógépes modellezés A körléghűtő burkoltánk vizsgált céljából Fluent numerikus ármlástni szimulációs progrmml elemezték jelenlegi és z új burkolt beépítésével megvlósuló állpot összehsonlítását. A rendszer vizsgált esetei A következő esetek kerültek részletes elemzés lá: A RUN-01 zonosítóvl jelölt változt jelenlegi geometrii kilkítású rendszerre vontkozik. A RUN-02 zonosítóvl jelölt változt hőcserélő ármlásterelő burkoltánk geometrii módosítás, jelenlegi geometrii kilkítású referenciesettel zonos peremfeltételek mellett. A RUN-09 zonosítóvl jelölt változt hőcserélő ármlásterelő burkoltánk geometrii módosítás, módosuló peremfeltételek melletti új munkpontbn. Ezt z esetet kell referenciesethez hsonlítni. Ez z eset közelíti meg legjobbn jvsolt mó dosítás htását. 4. ÁBRA: ÖSSZNYOMÁSELOSZLÁS A HŐCSERÉLŐ FÜGGŐLEGES ÉS VÍZSZINTES SZIMMETRIASÍKJAIBAN 5. ÁBRA: A HŐMÉRSÉKLET-ELOSZLÁS A HŐCSERÉLŐ FÜGGŐLEGES ÉS VÍZSZINTES SZIMMETRIASÍKJAIBAN 3. ÁBRA: LEVEGŐÁRAM NÖVELÉSE A BURKOLAT LÉGTECHNIKAI ÁTALAKÍTÁSÁVAL (A JOBB OLDALI KÉEK A VIZSGÁLATNÁL HASZNÁLT EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT GEOMETRIA ELTÉRÉSEIT SZEMLÉLTETIK.) VIZSGÁLT ARAMÉTEREK Hidruliki elemzés Az ármlásterelő ház átlkításánk htás rendszer hidruliki ellenállásár A modellezett két esetben hőcserélők egymássl pontosn megegyező belépőlevegő- és hűtővíz-prméterekkel rendelkeznek. Egyedüli különbség ház geometriáj. A ház ármvonlsbb kilkításávl csökken rendszer össznyomásvesztesége (hidruliki ellenállás). A hőcserélő segítségével lecsökkentjük rendszerben keringtetett levegő hőmérsékletét, minek következtében bizonyos mértékű változásr számíthtunk z nygjellemzők (sűrűség, viszkozitás, fjhő, hővezetési tényező) tekintetében. Az nygjellemzők megváltozás befolyásolj helyi hőátdási viszonyokt, ezáltl visszht z átdott hőmennyiségre, ezért belső iterációt kell végeznünk. A konvergens számítás eredményeit 4. sz. ábr szemlélteti. Hőmérsékletek elemzése Az ármlásterelő ház átlkításánk htás rendszerben kilkuló hőmérsékletekre. Mrkáns hőmérsékletváltozásr csk levegőnek hőcserélőn történő átármlás során számíthtunk, lásd 5. sz. ábrát. Ehhez képest ház htárolóflin történő hőledás lényegesen kisebb hőmérséklet-csökkenést eredményez. Összetett háromdimenziós ármlás megjelenítésére kiválón lklms vlmely folydékrész pályájánk (egy kiszemelt pontszerű folydékrész egymást követő pillntokbn elfogllt helyeit összekötő görbének)

22 [40]... Műszki fejlesztés Műszki fejlesztés...[41] 6. ÁBRA: FALI HŐFLUXUSELOSZLÁS A HÁZ HATÁROLÓFELÜLETEIN felrjzolás. Ezeken z ábrákon belépő keresztmetszetre illeszkedő elemi cellák középpontjából indított pályákt láthtjuk, természetesen nem mindegyik ilyen cellából, mert különben ismét áttekinthetetlen ábrát kpnánk. A pály vonlánk színezése folydékrész ktuális trtózkodási idejét muttj mellékelt skál szerint. A sötétkék szín jelenti bejutttás pillntát, vgyis t=0 sec időpontot. Az is láthtó, hogy legtöbb folydékrész kb. 1-2 másodperc ltt eléri kilépési keresztmetszetet. Csupán néhány, viszonylg lcsony sebességű vgy recirkulációs zónáb keveredett folydékrész időzik 4 másodpercig vizsgált számítási térfogtbn. A jvsolt módosítás előnye, hogy pusztán psszív részelem cseréjével, üzemeltetési többletköltség nélkül képes tekercshőmérséklet csökkentésére. 1. TÁBLÁZAT: A SZÁMOLT HŐÁRAMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Hőcserélő hőárm (hűtővíznek ledott hő) A flkon keresztül környezetbe ledott hő A motorból vizsgált rendszerbe belépő levegő két különböző módon veszíthet energitrtlmából: egyrészt felmelegíti hőcserélő szekunder oldlán ármló, dott belépő hőmérsékletű és tömegármú hűtővizet; másrészt hőt d le ház htárolófelületén keresztül környező levegőnek. A hőármot kiszámítottuk. A 6. sz. ábr htá rolófelületek hőfluxuseloszlását muttj. Mivel környezetnek ledott hőárm vizsgált rendszer szempontjából negtív előjelű könnyebb értelmezés mitt megfordítottuk z értékskál színhozzárendelését. Ennek megfelelően sötétkék érték jelenti zéró hőfluxust (vgyis z dibtikus flt) és piross árnyltú színek reprezentálják ngy hőfluxusú területeket. Az ábr lpján egyértelműen megállpíthtó, hogy z eredeti geometriájú rendszer ngyobb hőmennyiséget d le környezeti levegőnek. A fli hőfluxus felületi integráljit lásd következő tábláztbn. A számolt hőármokt összesítő táblázt lpján megállpíthtó: Az zonos belépő peremfeltételeknek (levegő/víz, hőmérséklet/tömegárm) megfelelően, hőcserélő hűtővíznek átdott hőárm két esetben zonosnk tekinthető. A flkon keresztül jelenlegi kilkítású (RUN-01) rendszer d le ngyobb hőmennyiséget környezeti levegőnek, mivel hőcserélőből kilépő levegősugár direkt nekiütközik htárolóburkoltnk, szemben módosított geometriávl, hol z ármlást csupán enyhe irányváltozttásr kényszerítjük, így z ívelt fl mellett hldó közegrészek fl közelében mrdnk, növelve termikus htárréteg vstgságát. Összességében tehát zonos peremfeltételek mellett módosított (RUN-02) esetben d le levegő kisebb hőármot, különbség rádásul kevesebb, mint 2%. Ez tény még önmgábn nem zt jelenti, hogy z átlkítás hőátdási viszonyokt tekintve összességében negtív változást okoz, hiszen vlóságos esetben két hőcserélő nem zonos peremfeltételekkel fog üzemelni, hnem éppen módosítás következtében lecsökkent ármlási veszteség fogj kvázi rdiális ventilátornk tekinthető motor forgórész és hőcserélő, RUN-01 RUN-02 Abszolút eltérés Reltív eltérés W -0,44% W -26,74% Teljes hőledás W -1,71% 7. ÁBRA: AZ EREDETI ÉS A MÓDOSULT MUNKAONTOK illetve hozzávezetései lkott hidruliki rendszer munkpontját letolni. Az eltolt munkpontbn módosított rendszer bizonyos mennyiséggel több levegőt keringtet, ngyobb sebességek és ngyobb keringtetett levegő tömegármánk köszönhetően pedig megnövekszik hűtővíznek átdott hőmennyiség. Következésképpen lecsökken motorb vissztérő levegő hőmérséklete, vgyis tovább jvulnk hőátdás feltételei. Ezek htások pozitív visszcstolást jelentenek rendszer számár. Az új munkpont meghtározásánk eredményét 7. sz. ábr muttj be. A legfontosbb számolt eredmények összefogllás következő tábláztbn tlálhtó: 2. TÁBLÁZAT: A LEGFONTOSABB SZÁMOLT EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Eredeti konfiguráció RUN-01 Összességében jvsolt geometrii konfiguráció lklmzás 6%-kl növeli keringtetett levegő tömegármát; 4,6%-kl növeli rendszerből elvont teljes hőmennyiséget, és mindezek következtében ~2,8 C-os tekercshőmérséklet-csökkenés várhtó. A jvsolt módosítás előnye, hogy pusztán pszszív részelem cseréjével, üzemeltetési többletköltség nélkül képes tekercshőmérséklet csökkentésére. A jvsolt megoldás lklmzás jelenlegi hőcserélőt kiváltó egységek esetén is inherens módon jvítj rendszer üzembiztonságát, illetve növeli nnk élettrtmát. Módosított konfiguráció RUN-09 Abszolút eltérés Belépő keresztmetszet átlghőmérséklete 56,95 56,95 0,0 C Kilépő keresztmetszet átlghőmérséklete 34,89 34,84 0,0 C Levegő hőmérsékletváltozás vizsgált rendszeren -22,06-22,10 0,0 C Reltív eltérés Belépő levegő térfogtárm 3,4687 3,6751 0,21 m 3 /s 5,95% Hőcserélőn áthldó levegő tömegárm 3,68 3,90 0,22 kg/s 5,95% Hőcserélő hőárm W 6,09% A flkon keresztül környezetbe ledott hő W -23,96% Teljes hőledás W 4,63% Össznyomásesés hőcserélőn 47,2 52,6 5,4 11,43% Össznyomásesés z egyéb részeken 15,8 10,3-5,4-34,50% A vizsgált rendszer össznyomásesése 63,0 62,9-0,05-0,08%

23 [42]...Technológi Technológi...[43] Deák Zsolt, Kodj Dávid * FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰVEK TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK építettek be. Ez z érték 2015-ben 51,2 GW volt, tehát z évenkénti növekedés megközelítette z 50%-ot. Ennél csk 2010-es 115%-os és 2011-es 80%-os növekedés volt erősebb, zonbn bszolút értékben ezek z évek sokkl szerényebb növekedést képviselnek ót globális nperőműves picr Kín gykorolj legngyobb htást. Az ország tvlyi évben 34,5 GW npelemes teljesítményt cstlkozttott hálóztár. Ez roppnt méretű terjeszkedés elsődlegesen kíni regulációbn történő változásoknk tudhtó be. A beruházók igyekeztek 2016 első és második negyedévében minél több tervezett fotovoltikus erőművet üzembe helyezni. A sietség ok, hogy június 30. után cstlkozó erőművekre régiótól függően 2 11%-kl csökkentett átvételi árkt irányzott elő z illetékes állmi bizottság. A 2016-os év második legjelentősebb pici szereplője z Ameriki Egyesült Állmok volt. Az USA tvly 97%-kl növelte npelemes kpcitását, mely 14,8 GW többletteljesítményt jelent. Külön kiemelnénk, hogy Kliforni z 5 GW-os beépített kpcitásávl messze NEMZETKÖZI TRENDEK A globális felmelegedés és környezetszennyezés 21. százd egyik legégetőbb, megoldásr váró problémáj. Az emberiségnek törekednie kell fenntrthtó fejlődés megteremtésére, mi esélyt és stbilitást d z utánunk következő generációknk. Ennek érdekében z elmúlt évtizedben fejlett országok jelentős részének villmosenergi-ipr számottevő strukturális irányváltáson esett keresztül. Míg 20. százdot centrlizáció jellemezte villmosenergi-termelésben, úgy 21. százdbn ez folymt megfordulni látszik, és kár el is tolódht decentrlizáció irányáb. A villmosenergi-rendszerekben végbemenő szerkezeti átlkulás egyik legfontosbb elemének mondhtó npelemes villmosenergi-termelés térnyerése. A 2016-os év ebben tekintetben kiemelkedő eredményeket produkált, hiszen globális szinten 76,6 GW összteljesítményű npelemes többletkpcitást Az összesített, világszerte üzemelő fotovoltikus erőmű-kpcitás exponenciális növekedést mutt ben érte el 100 GW-ot, 2015-re sikerült ezt megduplázni, 2016-bn pedig háromszorosár növelni. ILLUSZTRÁCIÓ * Deák Zsolt, osztályvezető, Villmos és Irányítástechniki Osztály, MVM ERBE Zrt. Kodj Dávid, villmos munktárs, Villmos és Irányítástechniki Osztály, MVM ERBE Zrt.

24 [44]...Technológi Technológi...[45] 1. ÁBRA: FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰ-KAACITÁS ÉVES NÖVEKEDÉSE kiemelkedik z meriki mezőnyből. A növekedés hátterében itt is z állmi reguláció áll. A pic 2016 végére 30%-os extr dóteherrel klkulált, mely sietségre ösztönözte pici szereplőket. A várkozásokkl ellentétben nem vezették be 2016-bn regulációs módosítást. A 2017-es év is mozglms z meriki picon. Az idei év végéig minden npelemgyártó igyekszik minél ngyobb készleteket felhlmozni z USA területén, ugynis komoly dömpingellenes vámr kell számítni 2018-tól. Ez z meriki készletfelhlmozás negtív htássl vn már jelenleg is npelempnelek világpici árár. A 2016-os dobogó hrmdik helyezettje Jpán lett 8,6 GW-tl. A szigetországbn évről évre csökken fotovoltikus erőművek iránti beruházási hjlndóság, mit több tényező együttesen befolyásol. Egyrészt jpán kormányzt újfent nukleáris és szénhidrogén-lpú energitermelés felé fordul, másrészt nehézségekbe ütközik mgs npelemes penetráció hálózti integrációj, hrmdrészt Jpánbn bevezették 2016 áprilisábn ngy energetiki cégeket feldrboló picnyitási reformot. Az évről évre csökkenő jpán beruházási értékek 2017-ben előreláthtólg újr emelkedni kezdenek, köszönhetően z idén bevezetett, pályázttáslpú beruházási támogtási rendszernek, mely megújulór vontkozó támogtott átvételi árkt fogj felváltni. Az összesített, világszerte üzemelő fotovoltikus erőmű-kpcitásról elmondhtó, hogy exponenciális növekedést mutt ben érte el 100 GW-ot, 2015-re sikerült ezt megduplázni, 2016-bn pedig háromszorosár növelni. EURÓAI TRENDEK H z Európi Unió nemzeteit tekintjük, decentrlizált villmosenergi-termelés térhódítás bár országonként eltérő mértékű, zonbn z egyre mgsbb elvárásokt támsztó, megújuló energiát támogtó nemzetközi egyezmények nyomásár folymtos, de évről évre lssuló növekedést mutt. A fotovoltikus energiforrások hsznosításánk térnyerése ugyn egyre dominánsbb mind háztrtási méretű, mind kiserőművi szegmensben, zonbn fontos megemlíteni, hogy z európi pic 2011 ót egyre lssuló ütemben növekszik, és lemrdt többi régióhoz képest. Ennek oki nemzetgzdsági szinten keresendők, ugynis még z Európi Unión belül is teljesen eltérő támogtási mechnizmusokt és trifákt lklmznk z egyes országok, vlmint közös európi irányelvek implementálás esetenként kár egy évtizedig is eltrt z európi villmosenergirendszerben. 2. ÁBRA: ÖSSZESÍTETT FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰ-KAACITÁS 3. ÁBRA: FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰ-KAACITÁS ÉVES EURÓAI NÖVEKEDÉSE

25 [46]...Technológi Technológi...[47] 4. ÁBRA: 2016-BAN EURÓÁBAN ÜZEMBE HELYEZETT FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰVEK MEGOSZLÁSA 5. Mgyrország 2016-bn először került fel npelemes térképre, miután egy év ltt sikeresen üzembe helyezett 100 MW beépített teljesítményű fotovoltikus erőművet. Az európi picvezető hrmdik éve Ngy-Brittni, zonbn 2016-bn 52%-kl csökkent z újonnn telepített beépített teljesítmény, és ez ngybn kihtott teljes európi picr. A tvlyi évben 22%-kl csökkent z éves európi növekedés 2015-höz képest. A brit támogtási mechnizmusok csökkentése nemcsk beruházói hjlndóságot mérsékelte, hnem Solr Trde Assocition 2016 júniusi tnulmány szerint szektor munkhelyeinek hrmdát is megszüntethette. Németország, mint második legngyobb európi pic hrmdik éve 1-1,5 GW-tl növeli beépített npelemes teljesítményét. Ez z érték 2015-ben és 2016-bn is bőven elmrdt kormány áltl előirányzott 2,4-2,5 GW-tól. Mgyrország 2016-bn először került fel npelemes térképre, miután egy év ltt sikeresen üzembe helyezett 100 MW beépített teljesítményű fotovoltikus erőművet. Ngy-Britnniát és Németországot leszámítv egy európi nemzet sem lépte át z 1 GW-os htárt. Bár Olszország birtokolj z európi kpcitások több mint 18%-át, z elmúlt 3 évben szinte lig történt jelentősebb beruházás. A legngyobb visszesés Frnciországbn volt tpsztlhtó, ugynis 38%-kl csökkentek tvly npelemes beruházások, így z országbn öszszesen 7,1 GW üzemelt 2016 végéig. A visszesés ngy vlószínűséggel csk egy kiugró negtív dt mrd, és 2017-es évben újr erőre kp fotovoltikus telepítési kedv, melyet 2023-r előirányzott 20 GW-os cél elérése érdekében kiírt pályáztok fognk megtámogtni. A globális trendek tükrében beláthtó, hogy z európi villmosenergi-pic nem képes olyn dinmikusn regálni, mint z ázsii vgy z meriki. A legtöbb megújuló energiát hsznosító termelőegység rendszerintegrációjánk nehézségét részben z energiforrások lcsony kihsználási tényezője, részben pedig sztochsztikus rendelkezésre állás dj. Ezekhez kihívásokhoz szükséges hngolni támogtásokt, szbályozást és rendszerfejlesztéseket, zonbn felgyorsuló pici és műszki igényeket támogtó reguláció meglehetősen lssú ütemben fejlődik. A lssú átmenet pedig korlátozz z évenként rcionálisn telepíthető megújuló energiforrások mértékét és drágítj beruházásokt. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Annk érdekében, hogy öt évre előre tudjuk becsülni várhtó fotovoltikus kpcitás lkulását, nem elegendő csupán trendvonlt meghosszbbítni. Az országonként eltérő támogtási mechnizmusok változási hektikus kihtássl lehetnek z elkövetkezendő évekre. Az ezzel járó bizonytlnságot is figyelembe véve Globl Solr Council és Solrower Europe közös tnulmány 2017-re átlgosn 80,5 GW újonnn cstlkozttott fotovoltikus erőművel számol világszerte. Kijelenthető, hogy növekedés még pesszimist becslés lpján sem fog számottevően lssulni. Átlgos növekedéssel számolv, négy év ltt várhtó jelenlegi globális kpcitás megkétszerezése, ez körülbelül 600 GW-ot jelent 2020-r. H minden támogtási ígéret vlór válik, és világpici árk is várkozásoknk megfelelően lkulnk, kkor 2022-re világ npelemes beépített teljesítménye optimist esetben elérheti vgy kár túl is szárnylhtj z 1000 GW-os htárt. Várhtón növekedés fvoritji több 10 MW-os, földre ÁBRA: GLOBÁLIS, BEÉÍTETT V-TELJESÍTMÉNY ELŐREJELZÉSE telepített fotovoltikus erőművek lesznek, npelemes pic centrum pedig továbbr is Ázsi mrd. Az európi hozzájárulás vlószínűleg növekedni fog következő években, ugynis ngy méretű fotovoltikus erőművek támogtott LCOE-értékei (Levelized Cost of Energy) versenyképesek lesznek más típusú, európi erőművek áltl termelt villmosenergi-árkkl. (Az LCOE lehetőséget nyújt különböző technológiávl üzemelő erőművek élettrtmr vetített gzdsági összehsonlításár.) Ezt megállpítást csk tovább erősíti z Európi Unió áltl elfogdott 2020-s, végfelhsználásbn 20%-os megújulókt előíró cél közeledése, mely csk további támogtásokkl és hálóztfejlesztésekkel érhető el. Továbbá, h z Európi Bizottság tiszt energi minden európink indítványát sikeresen elfogdják, kkor progrm 2030-ig új, zöldenergiát támogtó célokkl bővül. HAT JELENSÉG, AMELY JELENTŐS KIHATÁSSAL LESZ A NAELEMEK TERJEDÉSÉRE Az eddigiekben bemutttuk, hogy mekkor potenciál rejlik fotovoltikus erőművekben, és milyen dinmikusn fog fejlődni z iprág. A növekedést természetesen rengeteg tényező befolyásolj, de vnnk központi elemek, melyek nyomon követése kiemelkedő fontosságú.

26 [48]...Technológi Technológi...[49] Dömpingellenes vám A széles körű kuttások és fejlesztések, vlmint z gresszív kíni üzletpolitik együttesen járultk hozzá, hogy 2009 ót 2-3 évenként felére csökkent npelemek világpici ár. Ezt z árzuhnást tehát kíni gyártók okozták, és számos európi és meriki cég nem volt képes lépést trtni megváltozott pici helyzettel. Az Európi Unió már 2013-bn dömpingellenes vámokkl vtkozott be, hogy megvédje z európi iprt. A dömping következtében elszenvedett károk felszámolásához szükséges szintnek 47,6%-os vámot állpított meg z Európi Bizottság. Aki 2017-ben minimum ár ltt értékesített európi picon, kár 64,9%-os extr dóteher sújthtt. A döntést 2012-ben készített, MEMO/12/647 számú tnulmányr lpozt z unió, mely szerint z Európábn értékesített kíni npelempnelek tisztességes áránk vlójábn tényleges árnál 88%-kl mgsbbnk kellene lennie. A rendelet következtében z európi gyártók pénzügyi és működési eredményei jelentősen jvultk, zonbn npelemes beruházások ugynennyivel drágábbk lettek. Npjinkbn egyre több ellenzőre tlál ez z intézkedés. e jó péld, hogy 2017 jnuárjábn 18 tgállm nemmel szvzott vám kétéves meghosszbbítását illetően. Az ügyben legfrissebb fejleményre szeptemberben került sor. Az új tervezet szerint összesen 18 hónp ltt, 3 hvont csökkenne z előírt minimum ár. Elsőként 2017 októberében kerül erre sor: z új minimum ár 0,37 EUR/Wp polikristályos pnelek esetén, vlmint 0,42 EUR/Wp monokristályos pnelek esetén. Változó pici modellek Ahogy bevezetésben is említésre került, 20. százdot centrlizáció jellemezte villmosenergi-termelésben. H termelés eltolódik decentrlizált irányb, kkor z hhoz társuló kereskedelemnek és szolgálttásoknk is fejlődni kell. Az Európi Unió ezt felismerte, és törekszik z ezzel hrmonizáló tervezetek kidolgozásár. H bevezetik z európi villmosenergi-pic célmodelljét: csk energilpú picot vgy lokális flexibilitáslpú picokt, z ngybn elősegíti mjd megújulók elterjedését. Az elsődleges célok likviditás és flexibilitás. Ausztrál V + tároló projekt (forrás: Lyon csoport) rosumerek termelő felhsználók Új pici szereplőként léphetnek színre lkóközösségek, társsházk. A kis kpcitású termelők egy portfóliób tömörülve, egy ún. ggregátorcég segítségével könynyebben kiléphetnek villmosenergi-picr. H egy ilyen fogysztói csoport egy közös mérlegkörrel rendelkezik, kkor Németországbn, Ausztriábn és Frnciországbn már élhetnek z emberek ezzel z üzleti lehetőséggel. Az energitárolás rohmos fejlődésének következtében ngyfogysztóknk is megérheti közeljövőben tárolóvl kiegészített, hibrid npelemes rendszerek telepítése. A telephelyek ezzel technológiávl sját célr termelnének és rktároznánk megújuló energiforrásból szármzó villmos energiát, ezzel megvlósul z okos önfogysztás. Ezzel egyrészt csökkenthetik hálóztból vételezett energi mennyiségét, másrészt csökkenthetik hálózt felé csúcsteljesítmény-igényüket. Így nemcsk kevesebb kilowttórát vásárol létesítmény, hnem csökkentett lekötött teljesítményre kevesebb teljesítménydíjt is fizet hálózti engedélyes felé. Ez rendszer szerelhető szünetmentes ellátásr lklms inverterrel is, mely ngybn növeli kritikus fogysztók ellátásbiztonságát. Ázsiábn már 2014 ót üzemelnek ilyen fogysztóhoz illesztett fotovoltikus erőművek. Energitárolás A lítiumlpú energitárolás pici ár npelemekhez foghtó, meredeken csökkenő pályát írt le z elmúlt 10 évben. Az energitárolás számár hmrosn elérkezhet z idő, hogy világszerte, gzdsági szempontból is indokolt energetiki beruházás legyen. A pár kwh kpcitású lítiumion kkumulátorok Németországbn már npjinkbn is elterjedtnek számítnk ben , 2016-bn már rendszer üzemelt országszerte. Ezek tárolók háztrtási méretű fotovoltikus kiserőművekhez cstlkoznk, és megfelelő méretezés esetén tökéletesen kiegyenlítik termelés és fogysztás közötti eltéréseket. A rendszerszintű szolgálttások szegmensében is kd nemzetközi péld energitárolásr. A legngyobb ilyen válllkozás Ausztráliábn vlósulht meg. A Lyon csoport márciusbn jelentette be riverlndi projektjét, melynek keretében 330 MW fotovoltikus erőműhöz 100 MW/400 MWh-ás tárolórendszer cstlkozn. Hosszú távon z ilyen beruházások olcsó energiávl látnák el régiót, és megoldnák Dél-Ausztráli ellátásbiztonsági válságát is. Digitlizáció Amennyiben jövő energiiprábn termelés nnyir elosztott és szétszórt lesz, mint fogysztásunk, kkor jelentős munkát kell fektetni rendszer átláthtóságáb Aspern hálóztfelügyeleti kommunikációs hálój (forrás: Omnetric csoport) és htékony irányításáb. Virtuálisn egyesíteni és htékonyn irányítni kell különböző termelőegységeket, melyek szám drsztikusn megnövekszik egy ilyen új rendszerben hgyományoshoz képest. A monitoring és z dtfeldolgozás új szintre kell, hogy emelkedjen jövő intelligens irányítórendszereiben. Bécsben 2028-r készülhet el Aspern, embernek otthont teremtő, smrt városrész. Rendszerei úttörőek lehetnek megújuló energi városszintű termelése és felhsználás területén. Itt már egyértelműen úgynevezett big dt elemzésről beszélünk. Technológii trendek npelemgyártásbn A fotovoltikus erőművi beruházások költségei rohmosn csökkenek. Jelenleg rekorder egy Abu Dhbi mellett létesülő, nyilvános tenderkiírású projekt re helyezik üzembe, 1,18 GW, és nyertes jánlttevő 25 éven át csupán 24,2 $/MWh-ért értékesíti villmos energiát. A ngyobb fotovoltikus beruházások költségeinek megoszlásábn npelempnelek változtlnul 50-55%- ot tesznek ki. Ez zt jelenti, hogy végső árr legngyobb htást pnelfejlesztések gykorolják. A mgsbb htásfokú, de drágább monokristályos pnelek újr versenyre kelhetnek polikristályos társikkl, és kár vissz is hódíthtják picot tőlük. Egy költséges technológii lépés, V-cellákt körbeölelő szilikonlpkák gyártás lett sokkl költséghtékonybb mgs htásfokú cellák előállítás esetén. Mguk z elemi npelemcellák is fejlődnek, melyekből 60 vgy 72 drbot szereltek eddig egy npelempnelre. Az új trend cellák félbevágás, így kár 144 félcell is kerülhet egy pnelre. Ezzel z új elrendezéssel cellánként felekkor ármok fognk folyni, és ezáltl hőveszteség negyedére csökken. Egy következő, 2016 ót egyre dominánsbbn jelenlévő trend ERC-technológi, mely kár ötvözhető félcell-technológiávl is. Ez megoldás csupán 1% körüli htásfokjvulást eredményez áltlábn, viszont végtermék lig lesz drágább, köszönhetően közelmúlt gyártástechnológii fejlesztéseinek. FORRÁSMEGJELÖLÉS: A cikk Solrower Europe Globl Mrket Outlook 2017 jelentésének dtir támszkodik.

27 [50]...Technológi Technológi...[51] Dr. Fzeks András István * RENDSZERSZABÁLYOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK-TELJESÍTŐ- KÉESSÉGEK ÚJ BESOROLÁSI RENDSZERE II. Jelen cikk folyttás z ENERGIAforrás LIII. évf. (2017) 1. számábn 1 megjelent áttekintő összefogllásnk, melynek fő célkitűzése rendszerszbályozási célú trtlék-teljesítőképességek új besorolási rendszerének rövid vázltos ismertetése, illetve trtlékkpcitások méretezésével kpcsoltos lpvető számítási eljárások, elvek ismertetése. A cikk első része felsorolt mjd egy évtizedes szkmi munk során kidolgozott, z együttműködő villmosenergi-rendszerek működésének műszki, biztonsági, kereskedelmi feltételrendszerét kilkító, meghtározó szbályztokt, iránymuttásokt, és röviden bemuttt rendszerszbályozási célú trtlékkpcitások besorolási rendszerében közeljövőben életbe lépő változásokt, összevetve zokt jelenlegi nomenkltúrávl. Itt került ismertetésre frekvenci- és teljesítményszbályozás mibenléte, z, hogy függetlenül z lklmzott nomenkltúrától milyen műszki funkciót teljesítenek különböző célú szbályozási trtlékok. A pillntnyi forrásoldli teljesítménybetáplálás és fogysztó oldli teljesítményigénye közötti teljesítményegyensúly megbomlás egymástól minőségileg különböző és egymástól független okokr vezethető vissz. ILLUSZTRÁCIÓ CÉLKITŰZÉS Az összefoglló áttekintés fő célj z új besorolási rendszer szerinti trtlékkpcitások méretezési elvének vázltos áttekintése. A FORRÁSOLDAL ÉS A FOGYASZTÓI OLDAL KÖZÖTTI RENDSZERSZINTŰ TELJESÍTMÉNYEGYENSÚLY MEGBOMLÁSA A folymt mtemtiki leírás szempontjából igen ngy jelentősége vn nnk kijelentésnek, hogy z lábbikbn egyes csoportokb sorolt jelenségek (okok) egymástól függetlenek, s jellegükben teljességgel különböző htásokt eredményeznek. Ugynis ebből következően rendszerszintű egyensúlymegbomlásokt leíró függvényeik (diszkrét vlószínűségi eloszlásuk, eloszlásfüggvényük és nnk komplementer függvényei) egymástól különbözőek. Mindezek előrebocsátásávl villmosenergi-rendszer pillntnyi forrásoldli teljesítménybetáplálás és fogysztóoldli teljesítményigénye közötti teljesítményegyensúly megbomlását előidéző, egymástól minőségileg különböző és egymástól független okok z lábbik szerint csoportosíthtók. 1. A forrásoldli teljesítménybetáplálás hirtelen (véletlenszerű) csökkenése, mi vlmely villmosenergitermelő egység részleges vgy teljes teljesítményvesztésének, illetve hálózti teljesítménybetáplálás elvesztésének következménye. * Dr. Fzeks András István, egyetemi docens, Budpesti Műszki és Gzdságtudományi Egyetem, Energetiki Gépek és Rendszerek Tnszék 1 Fzeks András István: Rendszerszbályozási célú trtlék-teljesítőképességek új besorolási rendszere I., ENERGIAforrás, LIII. évf. (2017), 1. szám, p

28 [52]...Technológi Technológi...[53] TELJESÍTMÉNY [MW] TELJESÍTMÉNY [MW] TELJESÍTMÉNY [MW] ÁBRA: FORRÁSOLDALI TELJESÍTMÉNYVESZTÉS OKOZTA EGYENSÚLYBOMLÁS FORRÁSODALI TELJESÍTMÉNYKIESÉS RENDSZERSZINTŰ TELJESÍTMÉNYIGÉNY FORRÁSOLDALI TELJESÍTMÉNY ÁBRA: A FOGYASZTÓOLDALI TELJESÍTMÉNYIGÉNYEK SZTOCHASZTIKUS VÁLTOZÁSA OKOZTA EGYENSÚLYBOMLÁS RENDSZERSZINTŰ FORRÁSOLDALI BETÁLÁLÁS RENDSZERSZINTŰ TELJESÍTMÉNYIGÉNY ÁBRA: MENETRENDEZÉSI HIBA OKOZTA EGYENSÚLYBOMLÁS ERŐMŰEGYSÉG MENETREND SZERINTI TELJESÍTMÉNYE ERŐMŰEGYSÉG VALÓS TELJESÍTMÉNYE IDŐ IDŐ IDŐ A véletlenszerű változás ebben z esetben rendszert lkotó műszki létesítmények (erőműegységek, hálózti szkszok, lállomások stb.) üzemének megbízhtóságávl függ össze. A rendszerszintű teljesítményegyensúly megbomlását ezekben z esetekben mindig forrásoldlbeli hiány okozz, és rendszerirányítás számár ezekben z esetekben mindig kiesett teljesítmény pótlás feldt. (1. ábr). 2. A rendszerszintű fogysztói pillntról pillntr történő véletlenszerű (sztochsztikus) változás és forrásoldli terheléskövetés közötti eltérésekből dódó egyensúlyzvrok. Az ilyen módon létrejövő rendszerszintű egyensúlyzvrok ok z, hogy forrásoldlon nem áll rendelkezésre pontos vlós idejű információ rendszerszintű igények várhtó jövőbeli lkulásáról. A forrásoldl mindig csk z eltérések lpján képes terhelés pontos követésére. Mindebből következően z ilyen okokr visszvezethető egyensúlyzvrok lényegi jellemzője z, hogy z elemi időintervllumbn teljesen véletlenszerű fogysztói viselkedések egyránt okozhtnk teljesítménytöbbletet, illetve -hiányt rendszerben. Ennek kijelentésnek nem mond ellent z, hogy bizonyos időszkokbn (például kor reggeli teljesítményigény-növekedés időszkábn) dominánsn teljesítményhiányt okozó eltérések vnnk túlsúlybn, míg tendenciájábn teljesítményigénycsökkenéses időszkokbn (pl. este 10 ór után) dominánsn teljesítménytöbbletet okozó eltérések vnnk túlsúlybn. Egy teljes periódusr (például npr) zonbn pozitív és negtív irányú eltérések kiegyenlítődnek (feltéve, hogy ngyobb periódusú időszkbn (például egy héten belül) npi energifelhsználás nem változik dominánsn). (2. ábr) 3. Újbb csoportot lkotnk z ún. hi bá ból dódó egyensúlymegbomlások, melyek z időjárásfüggő megújuló energiforrásokt hsznosító villmosenergi-termelő egységek (szélerőművi egységek, fotovoltikus villmosenergi-termelő egységek) rövid távú villmosenergi-termelése előrejelzésének hibájából dódnk. Ebben z esetben is előfordulht mindkét iránybn történő eltérés (zz fölébecslés, illetve lábecslés), de ebben z esetben (eltérően z előbbiekben említett esettől) egyáltlán nem szükségszerű, hogy zonos mértékű legyen pozitív, illetve negtív irányb történő eltérés. (3. ábr) A RENDSZERSZINTŰ TELJESÍTMÉNY- EGYENSÚLY MEGBOMLÁSÁT OKOZÓ FOLYAMATOK MATEMATIKAI LEÍRÁSA Az említett okokr visszvezethető folymtok mtemtiki leírás vlószínűségszámítási módszerekkel történik. A villmosenergi-rendszerek zon műszki rendszerek közé trtoznk, melyek esetében visszmenőleg igen hosszú időtrtmr vontkozón igen pontosn regisztrált dtok állnk rendelkezésre rendszer egészének és z egyes rendszerelemeknek (például villmosenergi-termelő egységeknek, hálózti szkszoknk, lállomásoknk stb.) z üzemére vontkozón. A korábbikbn már említett függvények meghtározás példképpen z első csoportb sorolt okok ese tében következőképpen történik. A számítás lpelvének z ismertetése egy egyszerű péld segítségével történik nnk érdekében, hogy könnyen követhetők legyenek z elmondottk. A péld szerinti (fiktív) erőműrendszer z 1. táblázt szerinti erőműegységekből áll. A 2. táblázt trtlmzz zt, hogy z erőműrendszer dott tárgyidőszkbeli üzeme során milyen forrásoldli teljesítményhiányok léptek fel, zz táblázt megdj rendszerben regisztrált forrásoldli teljesítményhiányok reltív gykoriságát. A regisztrált forrásoldli teljesítményhiányok reltív gykoriságát z lábbi összefüggés definiálj: r Di = τ Di T, r Di τ Di T z D i (i = 1,2,...,n) ngyságú (meghtározott teljesítménytrtományb eső) teljesítményhiány ([MW]) fellépésének dott tárgyidőszkbeli reltív gykoriság [-]; z D i ngyságú teljesítményhiány dott tárgyidőszkbeli fellépésének összesített időtrtm [h]; vontkozttási tárgyidőszk időtrtm [h]. 1. TÁBLÁZAT: A FIKTÍV ERŐMŰRENDSZER FŐBB ADATAI Feltételezve, hogy regisztrált reltív gykoriságok megfelelően hosszú vontkozttási tárgyidőszk lpján kerültek meghtározásr, állíthtó, hogy mikor is p Di ([-]) jelöli z D i ngyságú ([MW]) (meghtározott teljesítménytrtományb eső) teljesítményhiány fellépésének dott tárgyidőszkbeli vlószínűségét. Következő lépés rendszerszintű forrásoldli teljesítményhiányok diszkrét vlószínűségi eloszlását megdó függvény meghtározás. A 2. táblázt lpján e függvény (diszkrét vlószínűségi eloszlás) képét 4. ábr muttj. Ennek lpján meghtározhtó diszkrét vlószínűségi eloszlásfüggvény is. A péld szerinti esetben rendszerszintű D i ([MW] teljesítményhiány diszkrét vlószínűségi változó, míg "d" tetszőleges vlós szám. Diszkrét vlószínűségi eloszlás esetében vlószínűségi eloszlásfüggvényt áltlánosságbn z lábbi összefüggés definiálj (z eddigi jelölésekkel): Az értelmezés szerint tehát z F(d) vlószínűségi eloszlásfüggvény értéke tetszőleges d Є R pontbn nnk vlószínűségét dj meg, hogy D i vlószínűségi változó értékei kisebbek mint d. Ebből definícióból következően diszkrét vlószínűségi eloszlásfüggvénynek három igen lényeges tuljdonság vn: 1) τ lim Di T T =lim T 2) esetén, h 3) esetén d c 0 r Di =p Di, F(d )=( D i d ), d R. F(d ) 0, d R,,b R c R lim (b) F () F (b), F (d )=F (c ). Erőműegység megnevezés C [MW] DB [-] SUM C [MW] U1-U U4-U U9-U U12-U U14-U Összesen

29 [54]...Technológi Technológi...[55] 2. TÁBLÁZAT: AZ ERŐMŰRENDSZERBEN JELENTKEZŐ FORRÁSOLDALI TELJESÍTMÉNYHIÁNYOK VALÓSZÍNŰSÉGI LEÍRÁSA D i [MW] D i, min lsó htár [MW] D i, mx felső htár [MW] r Di [-] F(d) G(d) ,21 0,00 1, ,11 0,21 0, ,18 0,32 0, ,07 0,50 0, ,00 0,57 0, ,00 0,57 0, ,00 0,57 0, ,09 0,57 0, ,00 0,66 0, ,11 0,66 0, ,00 0,77 0, ,03 0,77 0, ,02 0,80 0, ,00 0,82 0, ,00 0,82 0, ,00 0,82 0, ,00 0,82 0, ,00 0,82 0, ,00 0,82 0, ,11 0,82 0, ,00 0,93 0, ,00 0,93 0, ,00 0,93 0, ,00 0,93 0, ,00 0,93 0, ,07 0,93 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0, ,00 1,00 0,00 A diszkrét vlószínűségi eloszlásfüggvény tehát nem zonos diszkrét vlószínűségi eloszlássl. A megdott definícióból következően diszkrét vlószínűségi eloszlásfüggvény z lábbi összefüggések lpján htározhtó meg: F (d )=0, h d D 0, F (d )=p D 0, h D 0 d D 1, F (d )=p D 0 + p D 1, h D 1 d D 2 F (d )=p D 0 + p D p Dk, h D k d D k +1 F (d )=1, h D n 1 d. A péld szerint esetben D i vlószínűségi változó egyes regisztrált értékeihez trtozó lépcsős diszkrét vlószínűségi eloszlásfüggvényét z 5. ábr muttj. Az 5. ábrán szereplő függvény zonbn vizsgált szempontjából még nem közvetlenül felhsználhtó, mert nem rr kérdésre d válszt, hogy milyen vlószínűséggel lép fel egy dott teljesítményértéknél ngyobb teljesítményhiány rendszerben, hnem rr kérdésre d válszt, hogy mi vlószínűsége nnk, hogy rendszerszintű teljesítményhiányok egy dott tetszőleges értéknél kisebbek lesznek. E függvény komplementer függvénye, zz G( d )=1 F (d )=( D i >d ) függvény már rr kérdésre d válszt, hogy mi vlószínűsége nnk, hogy rendszerben z erőműegységek véletlenszerű meghibásodás (kényszerkiesése, teljesítményvesztése) következtében fellépő rendszerszintű forrásoldli betápláláshiány egy dott értéknél ngyobb lesz (6. ábr). Nem szorul mgyráztr, hogy z F(d) függvény esetében nnk vlószínűsége, hogy rendszerben fellépő kiesett teljesítmény rendszer teljes teljesítőképességénél kisebb lesz, teljes bizonyosságú esemény, zz F(d=2000)=( D i (d=2000=1 és fordítv, nnk vlószínűsége, hogy rendszerben fellépő teljesítményvesztések összege rendszer teljes teljesítőképességénél ngyobb lesz, lehetetlen esemény, következésképpen G( d=2000 )=( D i >(d=2000 =0. Vlószínűség [-] Vlószínűség [-] 4. ÁBRA: FORRÁSOLDALI TELJESÍTMÉNYHIÁNYOK DISZKRÉT VALÓSZÍNŰSÉGI ELOSZLÁSA 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0, y = y -6E-09x = 6 + 9E-07x 5-5 5E-05x - 5E-05x 4 + 0,0017x 4 + 0,0017x 3-0,0274x 3-2 0,0274x + 0,2414x 2-0, ,2414x - 0, ÁBRA: FORRÁSOLDALI TELJESÍTMÉNYHIÁNYOK DISZKRÉT VALÓSZÍNŰSÉGI ELOSZLÁSFÜGGVÉNYE Fzeks 0,10 András István hd: Rendszerszbályozási célú trtlék teljesítőképességek új besorolási rendszere II. F(d=2000)=( D i (d=2000=1, 1000 és fordítv, nnk vlószínűsége, hogy rendszerben fellépő teljesítményvesztések össze rendszer A rendszerelemek teljes teljesítőképességénél véletlenszerű ngyobb meghibásodás lesz, lehetetlen mitti esemény, következésképpe részleges vgy teljes teljesítőképesség elvesztésének G( d=2000 )=( D vlószínűsége tehát tetszőleges i >(d=2000 =0 teljesítményre. meghtározhtó. éldképpen meghtározhtó z 6. ábr lpján, hogy mi vlószínűsége vlószínűsége nnk, tehát tetszőleges hogy péld teljesítményre szerinti meghtározht A rendszerelemek véletlenszerű meghibásodás mitti részleges vgy teljes teljesítőképess elvesztésének éldképpen esetben rendszerszintű meghtározhtó z teljesítményvesztés 6. ábr lpján, hogy meghldj mi vlószínűsége nnk, hogy péld z 1350 szerinti MW esetben értéket? Ez rendszerszintű zt jelenti, hogy teljesítményvesztés keresett meghldj z 1350 M értéket? Ez zt jelenti, hogy keresett G( d=1350 )=1 F(d=1350 )=( D>(d=1350 =? függvény értéke. A 6. ábrából leolvshtó, hogy ez z érték éppen öt százlék. Azz, h (cs forrásoldli függvény értéke. teljesítményvesztést A 6. ábrából figyelembe leolvshtó, véve) hogy rendszerben ez z érték éppen öt százlék. Azz, h (csk forrásoldli teljesít MW trtlé teljesítőképességet trtnánk, kkor 95%-os vlószínűséggel minden egyensúlyzv kompenzálni tudnánk. Vgy másképpen foglmzv, z esetleges rendszerszin teljesítményzvrok ményvesztést figyelembe vlószínűségét véve) 5% érték rendszerben lá tudnánk 1350 csökkeneti. MW A péld szerinti, ig kisszámú trtlék-teljesítőképességet erőműegységből álló rendszerben trtnánk, z kkor egyes 95%-os erőműegységek megbízhtósá jellemzői vlószínűséggel igen rosszk, minden ezért ilyen egyensúlyzvrt ngy rendszer kompenzálni összes beépített teljesítőképességéh viszonyítv szükséges trtlék-teljesítőképesség rány. A vlóságbn z e rendszerirányító fennhtóság lá trtozó villmosenergi-rendszerekben sokkl tö erőműegység vn, másrészt z egyes erőműegységek (és más rendszereleme megbízhtóság sokkl jobb, mint péld szerinti esetben, következésképpen szükség trtlék-teljesítőképesség összes teljesítőképességhez viszonyított rány sokkl kedvező ,

30 [56]...Technológi Technológi...[57] VALÓSZÍNŰSÉG [-] Vlószínűség [-] 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0, tudnánk. Vgy másképpen foglmzv, z esetleges rendszerszintű teljesítményzvrok vlószínűségét 5% érték lá tudnánk csökkeneti. A péld szerinti, igen kisszámú erőműegységből álló rendszerben z egyes erőműegységek megbízhtósági jellemzői igen rosszk, ezért ilyen ngy rendszer összes beépített teljesítőképességéhez viszonyítv szükséges trtlék-teljesítőképesség rány. A vlóságbn z egy rendszerirányító fennhtóság lá trtozó villmosenergi-rendszerekben sokkl több erőműegység vn, másrészt z egyes erőműegységek (és más rendszerelemek) megbízhtóság sokkl jobb, mint péld szerinti esetben, következésképpen szükséges trtlék-teljesítőképesség összes teljesítőképességhez viszonyított rány sokkl kedvezőbb (kisebb). A rendszerszintű teljesítményegyensúly megbomlását zonbn más okok is okozhtják, így ezek esetében is meg kell htározni bemuttott módon diszkrét ÁBRA: KOMLEMENTER FÜGGVÉNY 7. ÁBRA: EGYÜTTESEN ÁBRÁZOLT KOMLEMENTER FÜGGVÉNYEK -A y = 6E-09x 6-9E-07x 5 + 5E-05x 4-0,0017x 3 + 0,0274x 2-0,2414x + 1, y = 6E-09x 6-9E-07x 5 + 5E-05x 4-0,0017x 3 + 0,0274x 2-0,2414x + 1, A vlószínűségi eloszlásfüggvényeket, pontosbbn zok komplementer függvényét. A korábbikbn elmondottk szerint fogysztói tel jesítményigények sztochsztikus változásánk következtében fellépő teljesítményhiányok diszkrét vlószínűségi eloszlásfüggvényének komplementer függvénye teljesítményhiányok és többletek esetében megegyezik. A szkirodlombn ezért ezt sokszor úgy ábrázolják, hogy közös ordinát tengellyel rjzolják meg két iránybn többlet és hiány esetén dódó függvényt. Ilyen ábrázolás esetén két függvény lkj együttesen egy normális eloszlás sűrűségfüggvényéhez ngyon hsonló függvénylkot eredményez. De külön kiemelten hngsúlyozni kell, hogy ebben z esetben két függvény együttes ábrázolásáról vn szó, minek elvileg semmi köze (ebben z esetben) vlmely normális eloszlás sűrűségfüggvényéhez, melyet rádásul sokszor, helytelenül, eloszlásfüggvénynek neveznek. A keresett, dott kockázti szintet eredményező minimálisn biztosítndó trtlék-teljesítőképesség meghtározásához tehát mindhárom rendszerszintű teljesítményegyensúly-bomlást okozó esetre vontkozón meg kell htározni G(d) komplementer függvényeket. A bemuttott lépésekkel meghtározhtók ezekre z esetekre vontkozón diszkrét vlószínűségi eloszlások komplementer függvényei. Az eddigiekben mindig diszkrét eloszlások meghtározásáról, vizsgáltáról volt szó, hiszen véges számú diszkrét dt lpján történtek számítások, mert ezek állnk rendelkezésre. Nincs zonbn elvi kdály nnk, hogy kellően ngy dtbázis esetén folytonos eloszlásfüggvények, illetve ezek komplementer függvényei kerüljenek meghtározásr. Ez egyes esetekben bizonyos közelítést jelent, de ez lényegileg nem rontj számítások pontosságát. A rendszerszinten szükséges trtlékkpcitások vlószínűségelméleti számításokon lpuló meghtározásához szükséges számítások soron következő lépése z eredő vlószínűségi eloszlásfüggvény komplementer függvényének meghtározás. Nem belemenve z előbbiekben meghtározott három komponens függvény eredő függvénye meghtározásánk részleteibe, megállpíthtó, hogy z eredményként dódó függvény 2 A kockázti szint megválsztás lpvetően befolyá solj z ellátásbiztonság lkulását és súlyos gzdsági konzekvenciákkl jár. ILLUSZTRÁCIÓ konkrét esetek bszolút többségében más lkú rendszerszintű teljesítményhiányok és teljesítménytöbbletek trtományábn. (7. ábr) Az eredő függvény ismeretében feldt kockázti szint meghtározás, zz nnk rögzítése, hogy mi lyen vlószínűséggel engedhető meg olyn eset rend szer üzemében, hogy rendelkezésre álló (ilyen módon meghtározott) trtlékkpcitás nem képes z egyensúlyz vr eliminálásár. Jelen összefogllónk nem tárgy kockázti szint meghtározási elvének tárgylás, de nnyi megjegyezhető, hogy értelemszerűen ez súlyos gzdsági konzekvenciákkl járó kérdés. e vontkozón későbbiekben hzi rendszerre vontkozón konkrét péld is említésre kerül. A mgsbb kockázti szint mgától értetődően lcsonybb költséget jelent, és fordítv. A kockázti szint definiálását követően mind pozitív, mind negtív iránybn kidódik szükséges trtlékkpcitás. A 7. ábr [-A,+A] értéktrtományb eső rendszerszintű teljesítményhiányok kompenzálásár képes z ilyen módon meghtározott trtlék-teljesítőképesség. AZ FRR- ÉS AZ RR- TARTALÉKKAACITÁSOK MÉRETEZÉSE Terjedelmi okok mitt részleleteiben nem kerül ismertetésre szükséges FCR-, FRR- és RR-kpcitások meghtározásánk elve. Áltlánosságbn zonbn megjegyezhető, hogy z lpelv zonos z előzőekben bemuttottkkl. Ez nnyibn pontosíthtó, hogy rendszerszinten szükséges FCR-trtlékkpcitások meghtározás történhet z ún. referenciesemény (reference incident) meghtározás lpján is. Ebben z esetben szbályozási zónábn/tömbben fellépő legngyobb teljesítőképesség-vesztés ngyságát htározzák meg bizonyos megfontolások lpján. Az FRR- és z RR-trtlékkpcitások (együttes) méretezése esetében egyszerűen rról vn szó, hogy rendelkezésre álló óriási mennyiségű ténydt lpján egy dott kockázti szint rögzítése mellett bemuttott módon kell meghtározni z dott szekunder felszbályozási és leszbályozási igények lefedésére elegendő FRR- (vgy FRR- és RR-) kpcitást. 2 Vgyis ebben z esetben z dott tárgyidőszkr vontkozón kell meghtározni szbályozási zónábn ténylegesen fellépő szükséges szekunder felszbályozási és leszbályozási diszkrét vlószínűségi eloszlásfüggvénye komplementer függvényét. Az említett számítási lpelv lpján hzi rendszerre vontkozón muttjuk be néhány konkrét számítás eredményét 3. Az elmúlt öt év ( ) átlgábn rendszerirányító áltl felszbályozási iránybn igénybe vett szekunder szbályozási igények átlg +43 MW, míg leszbályozási iránybn igénybe vett trtlékteljesítmények átlg -42 MW volt. A negyedórás dtok részletes elemzése lpján zonbn beláthtó, hogy h szükséges FRR-kpcitás ennek lpján kerülne meghtározásr, kkor rendszerszintű zvroknk mindössze 65%- lenne elháríthtó. Ez másképpen foglmzv egyben zt is jelenti, hogy vontkozttási tárgyidőszk 65%-ábn szekunder szbályozási igények nem éldképpen Guideline for Trnsmission System Opertion (GL TSO) erre vontkozón előírásokt GL TSO/Title 6/Frequency Restortion Reserves/Article 157/2/(h) és (i) pontok trtlmzzák. 3 A közölt dtok Tripolszki Gyöngyvér: A szekunder szbályozási célú trtlék-teljesítőképességek területén várhtó változások (Altertion of the frequency restortion regultion) című diplomtervéből átvett számítási eredmények. (Konzulens: Dr. Fzeks András István hd, egyetemi docens), Tripolszki Gyöngyvér, Fzeks András István). p. 54.

31 ) István hd: Fzeks András Rendszerszbályozási trtlék teljesítőképességek új besorolási Fzeksrendszere AndrásII.István hd: Rendszerszbályozási célú trtlék teljesítőképességek új besorolásihib célú t időpillntbn [MW]; hol: rendszere II. rendszere II. ) hol: ) ) hib t időpillntbn [MW]; tényleges rendszerszintű teljesítményigény t időpillntbn [MW]; hib tidőpillntbn [MW]; ) ) ) hib t időpillntbn [MW]; ct Fzeks András István hd: Rendszerszbályozási célúteljesítményigény trtlék teljesítőképességek új besorolási tényleges rendszerszintű vett t időpillntbn ct hol: ) rendszerszintű t időpillntbn [MW];[MW]; exp tényleges (menetrendezés) során figyelembe rendszerszintű ) 2 hib tteljesítményigény tervezés [MW]; és[58 leszbályozási lefedésére elegendő FRR-rendszere (vgy FRRés RR-) kpcitást. Vgyisidőpillntbn ]...Technológi ) II. Az MVM Csoport eseményei... [59] ) ) igények hib célú t időpillntbn [MW]; Fzeks András István hd: Rendszerszbályozási trtlék új besorolási teljesítményigény rendszerszintű t időpillntbn [MW].teljesítőképességek ) ct [MW]; hib t időpillntbn tényleges teljesítményigény t időpillntbn [MW]; ) exp során figyelembe vett rendszerszintű ebben z esetben z dott tárgyidőszkr vontkozón kell meghtározni (menetrendezés) szbályozásisorán tervezés (menetrendezés) figyelembe vett rendszerszintű ct tervezés tényleges rendszerszintű teljesítményigény t időpillntbn [MW]; rendszere ct ) ) II.) teljesítményigény ) hib t [MW]. időpillntbn [MW]; t időpillntbn teljesítményigény t időpillntbn [MW]. tényleges rendszerszintű teljesítményigény t időpillntbn [MW]; zónábnctténylegesen szükséges teljesítményigény szekunder felszbályozási és leszbályozási fellépő tényleges rendszerszintű t időpillntbn [MW]; exp tervezés (menetrendezés) során figyelembe vett rendszerszintű exp ) ( mint hol: tervezés (menetrendezés) során figyelembe vett rendszerszintű véletlen értékek és A pillntnyi szbályozási ) diszkrét vlószínűségi eloszlásfüggvénye komplementer függvényét. teljesítményigény rendszerszintű t időpillntbn [MW]. ct exp ) tényleges teljesítményigény vett t időpillntbn [MW]; exp ) vett rendszerszintű teljesítményigény t időpillntbn [MW]. tervezés (menetrendezés) során figyelembe tervezés (menetrendezés) során figyelembe rendszerszintű hol: ( ( ( mint véletlen értékek ésvizsgálti és A pillntnyi pillntnyi szbályozási mint véletlen értékek szbályozási mint ugyncsk véletlen értékek között dott teljesítményigény t időpillntbn [MW].A t időpillntbn [MW]. ) ) teljesítményigény exp ( hib t időpillntbn [MW]; tervezés (menetrendezés) során figyelembe vett rendszerszintű Az említett számítási lpelv lpján hzi rendszerre vontkozón muttjuk be néhány mintvn, ( tárgyidőszkbn igen szoros korreláció zz( evéletlen vlószínűségi változók lkulás közötti ( értékek Kádár Márton Gábor, Sőrés éter Márk, Szoboszli Beát * ugyncsk között dott vizsgálti mint véletlen értékek A szbályozási ) tárgyidőszkbn hldtákszámítás meg z ötéves átlgértéket. A GL TSO-bn vizsgálti igen korreláció vn, mint ugyncsk véletlen értékek között dott vizsgálti 3 mint véletlen értékek és és Apillntnyi pillntnyi szbályozási teljesítményigény =tszoros időpillntbn [MW]. ). Az elmúlt öt év ( ) átlgábn rendszerirányító konkrét eredményét hib t időpillntbn [MW]; sztochsztikus kpcsolt szoros (R 0,7-0,8 körüli érték): ( tárgyidőszkbn igen szoros korreláció vn, zz e vlószínűségi változók lkulás közötti ct 4 tényleges rendszerszintű teljesítményigény t időpillntbn [MW]; ( igenértékek szoros korreláció vn,közötti zz e sztovlószínűségi változók lkulás közötti előírta99%-os követelményszint biztosításához hzi tárgyidőszkbn zz e vlószínűségi változók lkulás mint véletlen és pillntnyi szbályozási (( mint véletlen értékek és A pillntnyi szbályozási áltl felszbályozási iránybn igénybe vett szekunder szbályozási igények átlg +43 MW, mint ugyncsk véletlenértékek értékek között dott vizsgálti sztochsztikus kpcsolt szoros (R= 0,7-0,8 körüli érték):véletlen ) kpcsolt mint ugyncsk között dott vizsgálti kpcsolt szoros (R rendszerszintű = 0,7-0,8 körüli érték): ct rendszerben felszbályozási( iránybn +240 MW FRR- sztochsztikus chsztikus szoros (R = 0,7-0,8 körüli érték): tényleges teljesítményigény t időpillntbn [MW]; ) ( tárgyidőszkbn igen szoros korreláció vn, zz e vlószínűségi változók lkulás közötti exp ( tárgyidőszkbn igen szoros korreláció vn, zz e vlószínűségi változók lkulás közötti míg leszbályozási iránybn igénybe trtlékteljesítmények átlg -42 MWmint volt.ugyncsk A során tervezés rendszerszintű mint vett ugyncsk véletlen értékek között dott vizsgálti figyelembe mintvett véletlen értékek és A pillntnyi szbályozási (menetrendezés) véletlen értékek között dott vizsgálti teljesítőképességre, leszbályozási iránybn -236 MW sztochsztikus kpcsolt szoros (R( 0,7-0,8 körüli érték): ) sztochsztikus kpcsolt szoros =t 0,7-0,8 körüli érték): tárgyidőszkbn igen szoros elemzése korreláció vn, zz ezonbn vlószínűségi változók lkulás közötti teljesítményigény időpillntbn [MW]. ), Cov negyedórás dtok részletes lpján beláthtó, hogy h szükséges FRRexp 5 tárgyidőszkbn igen szoros korreláció vn, zz e vlószínűségi lkulás közötti tervezés figyelembeváltozók vett rendszerszintű során ( (menetrendezés) mint FRR-kpcitás biztosításár vn szükség. Az UCTE sztochsztikus szoros (R = 0,7-0,8 körülioh érték): ugyncsk véletlen = értékek között dott vizsgálti R( ), [MW]. Cov ( ),teljesítményigény = érték): kpcitás ennek kpcsolt lpján kkor rendszerszintű kpcsolt szoros (R =tzvroknk 0,7-0,8 körüli ( időpillntbn áltl meghtározott értéknél kerülne tehát jóvlmeghtározásr, ngyobb, n- sztochsztikus ), Cov D( D( = R( ), igen = tárgyidőszkbn szoros korreláció e vlószínűségi lkulás közötti vn, zz ( mintváltozók R( = Deljesítményigények 0,7-0,8 D( érték): mindössze 65%- lenne értéke elháríthtó. Ez másképpen zt isjelenti, hogy = nk mintegy kétszeres szükséges ebben z sztochsztikus ),egyben véletlen értékek és Afoglmzv pillntnyi szbályozási kpcsolt szoros (R = körüli ), Cov ( M ( ) m m ), Cov D( D( ) ) z( vontkozttási tárgyidőszk 65%-ábn lefedéséhez, szekunder igények nem hldták meg esetben. Az összes szbályozási = R( ), = M ( ) m m szbályozási Covigények ( ), ) = R( ), = ( ) mint véletlen értékek és A szbályozási. véletlen értékek pillntnyi ugyncsk m D( D( ( mint között dott vizsgálti 4 m D( ) ), Cov D( = M R( ), A. zz átlgértéket. 100%-os FRR- követelményszint D( hzi ötéves GLeléréséhez TSO-bnszükséges előírt 99%-os ) D(( biztosításához ) biztonság = ( D( D( D( D( igen szoros korreláció vn,ugyncsk zz változók közötti = értékek ), =. e vlószínűségi R( felszbályozási M( m mint véletlen közöttlkulás dott vizsgálti és RR-trtlékkpcitások összegének rendszerben felszbályozási iránybn +240 MW tárgyidőszkbn FRR-teljesítőképességre, ) ) m M ( D( ) ) m m ), Cov ( D( D((R leszbályozási ) érték): D( ) sztochsztikus kpcsolt szoros = 0,7-0,8 körüli. M ( ) m m 5 tárgyidőszkbn igen szoros korreláció vn, zz változók lkulás közötti iránybn MW,FRR-kpcitás leszbályozási iránybn -530 ) MW ) = ), = áltl iránybn MW biztosításár vn szükség. AzUCTE OH. e vlószínűségi R( D( meghtározott M ( D( ) D( szoros m m D( D(. kellene lennie. A kpott eredmények lpján AzAz összefüggésben: sztochsztikus kpcsolt (R = 0,7-0,8 körüli ) érték): D( ) értékűnek összefüggésben: Az összefüggésben: értéknél D( tehát ngyobb, mintegy kétszeres szükséges ebben z esetben.. jóvl D( nnk M értéke láthtó,szbályozási hogy igen ngyigények jelentőséggel bír megfelelő ) m összefüggésben: ) D(( D( Azjólösszes lefedéséhez, zz Az 100%-os biztonság eléréséhez szükséges ) m ), Cov ( R( ), kockázti szint meghtározás! szbályozási teljesítményaz összefüggésben:. = R( ), szbályozási FRR- és RR-trtlékkpcitások összegének felszbályozási iránybn +550 MW, leszbályozási R( ), = szbályozási és és Az összefüggésben: D( D( ( és ), Cov igények Az összefüggésben: D( D( közötti korreláció; R( ), lpján korreláció; iránybn MW értékűnek eredmények jól láthtó, hogy = =közötti szbályozási és MENETRENDEZÉSI HIBA kellene lennie. A kpott közötti korreláció; ),), R( AzR( összefüggésben: D( D( M ( ) m m szbályozási és Cov ), igen ngy jelentőséggel bír megfelelő kockázti szint meghtározás! ( ), ) ) közötti korreláció; R( ), szbályozási Végül R( szoros összefüggésben z eddig elmondottk korreláció; szbályozási és közötti szbályozási és és ), szbályozási és. összefüggésben: Az M ( ) m m közötti kovrinci; közötti kovrinci; teljesítmény ) Cov ( ), kl célszerű még kitérni hibávl szbályozási ) D( D( közötti korreláció; R( ), közötti korreláció; ), szbályozási és Cov ( igények szbályozási és és. D( és szbályozási összefüggő néhány kérdésre. A villmosenergi-rend- Menetrendezési közötti kovrinci; Cov ( ), D( D( Cov ( ), hib s z b á l y o z á s i t e l j e s í t m é ny i g é ny sezó s ILLUSZTRÁCIÓ s z b á l y o z á s i t e l j e s í t m é ny i g eékny k r ás zó rá s közötti korreláció; R( ), közötti kovrinci; szbályozási és szbályozási és szerek üzemében mindenkori szbályozási teljesít- (vrinciájánk közötti kovrinci; szbályozási és pozitív négyzetgyöke); (vrinciájánk pozitív négyzetgyöke); D( (és értelemszerűen közötti kovrinci; közötti kovrinci; ( ), AzCov összefüggésben: D( kitérni s z b á l y o z ás is i t et lej el jseí st m ítm é nyéi gny é ny e k s zó rá s ményigény kiegyenlítő villmos Végül szoros összefüggésben z eddig elmondottkkl célszerű még korreláció; közötti szbályozási s z b á l yo z á é ny i g és e k s zó r á s D( D( D( szórás (vrinciájánk pozitív (vrinciájánk pozitív négyzetgyöke); D( energi mennyisége) szoros összefüggésben vn z szbályozási teljesítmény szórás (vrinciájánk pozitív hibávl összefüggő Az (vrinciájánk s z néhány b á l y o z á s ikérdésre. t ecov lösszefüggésben: j e s ( í t m éany g),é ny ek s zó közötti rá s kovrinci; ivillmosenergi-rendszerek szbályozási s z pozitív b á l y onégyzetgyöke); z á s i t e l j e s í t m é nyés i g é ny e k s zó rá s négyzetgyöke); ún. hibávl.szbályozási A igények szórás (vrinciánégyzetgyöke); R( ), D( (vrinciájánk pozitívhib négyzetgyöke); üzemében mindenkori teljesítményigény (és értelemszerűen kiegyenlítő D( (vrinciájánk pozitív négyzetgyöke); D( közötti szbályozási pozitív kovrinci; jánk s z négyzetgyöke); b á l y o z ászórás sszórás i t e l(vrinciájánk j e(vrinciájánk s í tés m é ny i gpozitív é ny e k s zó rá s M (( lényegét illetően dódik, hogy rendszerszinpozitív M ún. közötti D(energi bból szbályozási és R( ), villmos mennyisége) szoros összefüggésben vn z hibávl. A korreláció; négyzetgyöke); D( négyzetgyöke); szbályozási és szórás (vrinciájánk pozitív (vrinciájánk pozitív négyzetgyöke); D( szórás (vrinciájánk pozitív tű lefutásánk előrejelzése során vlószínűségi értéke; s z b áváltozók l yváltozók o z á segyüttes i együttes t e l j evárhtó s í t várhtó m é ny i gértéke; é ny e k s zó rá s hib lényegét illetően bbólcov hogy mint rendszerszintű négyzetgyöke); mint vlószínűségi ), MM(dódik, (( ) ) közötti korreláció; négyzetgyöke); D( számításb vett rendszerterhelési értékek és z ezek (vrinciájánk szó szbályozási és szbályozási és szbályozási és pozitív négyzetgyöke); m szórás (vrinciájánk pozitív ( t) előrejelzése során számításb vett rendszerterhelési értékek ( ) lefutásánk szbályozási m szbályozási várhtó értéke; Cov ( ), szükséges közötti kovrinci; lpjánmmeghtározott forrásoldli teljesít- rá s (vrinciájánk pozitív vlószínűségi változók együttes várhtó értéke; mint vlószínűségi változók együttes várhtó értéke; és ( ( t) M ) négyzetgyöke); szbályozási és D( teljesítmények várhtó értéke; szbályozási szbályozási és ésmények z ezek lpján meghtározott szükséges forrásoldli tárgyidőszk szórás (vrinciájánk pozitív vlószínűségi változók együttes várhtó értéke; mm tárgyidőszk bszolút mint többségében (mintegy négyzetgyöke); D( m ( t ) közötti kovrinci; ( t) Fzeks András István hd: Rendszerszbályozási célú trtlék teljesítőképességek új besorolási mint vlószínűségi változók együttes várhtó értéke; Entr ( t) M( ) ténylegesen négyzetgyöke); m s z b á l y o zvárhtó á s i t eértéke. l j evárhtó s ívárhtó tés m é ny i g é ny e k s zó rá s szbályozási értéke; bszolút 96%-ábn) nem egyeznek jelentkező értéke; ( t ) meg szbályozási szbályozási 96%-ábn) nem egyeznek(mintegy meg ténylegesen jelentkező m többségében Entr várhtó értéke. ( t) István hd: Rendszerszbályozási rendszere II. D( Fzeks András célú trtlék teljesítőképességek új besorolási 6 szbályozási (vrinciájánk pozitív négyzetgyöke); várhtó értéke; m 6 zz: rendszerterhelési értékekkel,,zz: vlószínűségi s z bteljesít á l yváltozók o zm á sény i együttes t e l j e s í t várhtó m é ny i gértéke; é ny e k s zó rá s ( ( t) ( t Mm ) mint rendszerterhelési értékekkel szbályozási szbályozási m várhtó értéke; ) ) Entr szbályozási és várhtó értéke. rendszere II. István hd: Rendszerszbályozási célú trtlék Fzeks András teljesítőképességek újbesorolási Entr várhtó értéke. D( m (vrinciájánk pozitív négyzetgyöke); igé n yek és menetrendezé( t ) m szórás (vrinciájánk pozitív Entr mint vlószínűségi változók együttes várhtó értéke; 8 11 várhtó értéke. ( t) m ( t ) rendszere II. siszbályozási várhtó értéke; 2590 mint Fzeks András hd W_218_ENERGIAFORRA S_C3_FAZEKAS_ANDRA S_ISTVA N - korr. O _.docx Entr István D( értéke négyzetgyöke); 8vlószínűségi 11 )=ct ) exp t ), várhtó szórás (vrinciájánk pozitív hol: m (14:46:00 t) István hd W_218_ENERGIAFORRA S_C3_FAZEKAS_ANDRA S_ISTVA N m Fzeks András korr. O _.docx változók együttes várhtó négyzetgyöke); szbályozási várhtó értéke; ( t ) ) 8 11 M( Entr várhtó értéke :46:00 hol: 8 11 érszbályozási és Fzeks András István hd W_218_ENERGIAFORRA S_C3_FAZEKAS_ANDRA S_ISTVA N - korr. O _.docx téke; 8 11 m Fzeks András hd W_218_ENERGIAFORRA S_C3_FAZEKAS_ANDRA S_ISTVA N - korr. O _.docx hol: M ( ) ( t 14:46:00 )István mint vlószínűségi változók együttes várhtó értéke; Fzeks András István hd W_218_ENERGIAFORRA S_C3_FAZEKAS_ANDRA S_ISTVA N korr. O _.docx Entr ) várhtó értéke. hib t időpillntbn :46:00 szbályozási 8 és :46:00 for hibopertion t időpillntbn [MW]; 2 éldképpen Guideline Trnsmission System (GL TSO) erre vontkozón előírásokt GL Fzeks András István hd W_218_ENERGIAFORRA S_C3_FAZEKAS_ANDRA S_ISTVA N korr. O _.docx m mint vlószínűségi változók együttes várhtó értéke; [MW]; szbályozási teljesítmény ) ( t) Fzeks András hd:teljesítőképességek Rendszerszbályozási célú trtlék teljesítőképességek új besorolási endszerszbályozási célúistván trtlék új besorolási :46:00 szbályozási 8 11 várhtó értéke; hib157/2/(h) t időpillntbn [MW]; TSO/Title Restortion Reserves/Article és (i) pontok trtlmzzák. rendszere II. ct ) 6/Frequency igények várhtó értéke; m Fzeks András hd W_218_ENERGIAFORRA S_C3_FAZEKAS_ANDRA S_ISTVA N - korr. O _.docx tényleges rendszerszintű teljesítményigény t időpillntbn [MW]; ) ( t) István hib t időpillntbn [MW]; m szbályozási várhtó értéke; 8 11 tényleges rendszerszintű teljesítmény Entr (14:46:00 t) közölt ) dtok Tripolszki értéke. 3 A ct Gyöngyvér:rendszerszintű A szekunder szbályozási trtlék-teljesítőképességek területén tényleges teljesítményigény t időpillntbn [MW]; várhtó Fzekscélú András István hd W_218_ENERGIAFORRA S_C3_FAZEKAS_ANDRA S_ISTVA N - korr. O _.docx hol: ) m igény t időpillntbn [MW]; vár ct ) (14:46:00 t) exp tervezés (menetrendezés) során figyelembe vett rendszerszintű hol: ct hol: KUTATÓMŰHELYT ALAÍT ÉS SAJÁT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ROGRAMOT INDÍT AZ MVM A BME-VEL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN tényleges rendszerszintű t időpillntbn [MW]; várhtó értéke. várhtó változások (Altertion of the frequency restortion teljesítményigény regultion)entrcímű diplomtervéből számítási átvett h tó értéke. eredmények. (Konzulens: Dr. Fzeks András István hd, egyetemi docens), Tripolszki Gyöngyvér, exp teljesítményigény t időpillntbn [MW]. tervezés (menetrendezés) során figyelembe vett rendszerszintű hib t időpillntbn [MW]; tervezés (menetrendezés) során fi g ye netrendezési hib t időpillntbn [MW];István). Fzeks p exp András tervezés (menetrendezés) során figyelembe vett rendszerszintű teljesítményigény tt időpillntbn időpillntbn [MW]. ct ) lem b e vett rendszerszintű teljesítményez zt jelenti, hogy z em- - korr. O _.docx Fzeks Egyszerűen András István hd foglmzv W_218_ENERGIAFORRA S_C3_FAZEKAS_ANDRA S_ISTVA N tényleges rendszerszintű teljesítményigény [MW]; Lásd "2" lábjegyzetet. 4 yleges rendszerszintű teljesítményigény t időpillntbn [MW]; :46:00 teljesítményigény t[mw]. időpillntbn( [MW]. 5 UCTE OH: UCTE Opertion Hndbook igény t időpillntbn lítettandrás két vlószínűségi változó esetében zok várhtó - korr. O _.docx exp ) István Fzeks hd W_218_ENERGIAFORRA S_C3_FAZEKAS_ANDRA S_ISTVA N figyelembe tervezés (menetrendezés) során figyelembe vett rendszerszintű mint véletlen értékek és Asorán pillntnyi vezés (menetrendezés)6 vettszbályozási rendszerszintű Az elmúlt évekre vontkozó sttisztiki vizsgáltok lpján meghtározott érték. Az egyes években számított :46:00vló eltéréseik együtt növekednek, illetve értékeiktől teljesítményigény t időpillntbn [MW]. ( igény t időpillntbn [MW]. mint véletlen értékek és értékükkel Aértékek pillntnyi szbályozási értelemszerűen eltérhetnek. ( A ettől pillntnyi szbályozási mint ( csökkennek, következésképpen várhtó értékek mint ugyncsk véletlen között dott vizsgálti ( mint véletlen értékek és minda pillntnyi szbályozási 7 11 ( véletlen értékek képzett különbségek szorzt pozitív. A kpcsolt mint értékek és A pillntnyi szbályozási (és véletlen értékek és Fzeks Andrásmint Istvánvéletlen hd W_218_ENERGIAFORRA S_C3_FAZEKAS_ANDRA S_ISTVA N - korr. O _.docx tárgyidőszkbn igen szoros korreláció vn, zz e vlószínűségi változók lkulás közötti mint ugyncsk véletlen értékek között dott vizsgálti mint ( 14:46:00 véletlen között dott zonáltl nem determinisztikus kpcsolt (mikor is ( véletlen értékek között ugyncsk mint ugyncsk mint ugyncsk értékek dott vizsgálti véletlen értékek kpcsolt között dottszoros vizsgálti mint ugyncsk véletlen értékek közöttlkulás dott vizsgálti sztochsztikus szoros (R = 0,7-0,8 körüli tárgyidőszkbn igen korreláció vn, zzérték): e vlószínűségi változók közötti ) ) ) R = 1), hnem sztochsztikus kpcsolt, minek z z tárgyidőszkbn szoros korreláció vn, zz e vlószínűségi változók lkulás közötti os korreláció vn, zz igen e vlószínűségi változók lkulás közötti tárgyidőszkbn igen korreláció vn,körüli zzérték): e vlószínűségi változók lkulás közötti körüli szoros érték): sztochsztikus kpcsolt szoros (R = 0,7-0,8 oros (Rsztochsztikus = 0,7-0,8 körülikpcsolt érték): szoros (R = 0,7-0,8 ok, hogy nemcsk hibából dód4 Lásd 2 lábjegyzetet. sztochsztikus kpcsolt szoros (R = 0,7-0,8 körüli érték): htnk eltérések z említett értékek között, hnem 5 UCTE OH: UCTE Opertion Hndbook Cov ( ), Cov ( ), példképpen z erőműegységek véletlenszerű meghibá 6 Cov (R( ), Az elmúlt évekre sttisztiki lpján meghtá = vizsgáltok ), = = D( ),vontkozó = = vgy éppenséggel rendszerszintű fogysztói R( = D( rozott egyes években számított értékek értelemszerűen ), sodásából Cov (ettől érték. D( D( Az D( D( eltérhetnek. véletlenszerű hirtelen változásából. ( ) ), = R( ), ) =Cov ( m ) m ) m M ) ) m. D( D(. R( = D( D( ), M( ) = m ) m ) r D( D( M ( ) m ) m ). D(( D( ) m ). Az összefüggésben: M ) m * Kádár Márton Gábor, strtégii szkértő, MVM Zrt. Sőrés éter Márk, strtégii szkértő, FIEK-projekt szkmi munkcsoportjánk vezetője, MVM Zrt. Szoboszli Beát, strtégii tervezési vezető, FIEK-projekt vezetője, MVM Zrt.

32 [60]...Az MVM Csoport eseményei Az MVM Csoport eseményei...[61] Az elmúlt évek innovációt támogtó lépéseit követően egy kuttóműhely létrehozásábn vesz tevékenyen részt z MVM Zrt., mellyel párhuzmosn sját K+F+I-progrmot is indít z új technológiák elsjátítás és integrálás érdekében. A 4 éves FIEK-projekt keretében technológii és közgzdságtni területen végeznek kuttást z MVM Csoport munktársi egy ipri és felsőokttási együttműködésben megvlósuló K+F+I-pályázton keresztül. Az MVM Zrt. konzorciumi együttműködés révén Budpesti Műszki és Gzdságtudományi Egyetemmel (BME), vlmint további három ipri prtnerrel (Siemens Zrt., Richter Gedeon Nyrt., Noki Solutions nd Networks Kft.) sikerrel vett részt Nemzeti Kuttási, Fejlesztési és Innovációs Hivtl pályáztán. A Felsőokttási és Ipri Együttműködési Központ (FIEK) Kuttási infrstruktúr fejlesztése című pályázt célj, hogy segítse hzi K+F+I-szektort z ipr és felsőokttás együttműködésének fejlesztésével. A BME kmpuszán létrejön egy olyn kuttólbortóriumi infrstruktúr, mellyel BME FIEK egy nemzetközi szinten versenyképes K+F+I-központtá válht középtávon. Kiemelendő, hogy központ létrehozásávl konzorciumi tgoknál így z MVM-ben is elindul egy 4 éves K+F+I-progrm z egyetemmel szoros együttműködésben. Ezzel projekt közvetlenül járul hozzá válllti kuttótevékenység és innovációs kultúr kcelerálásához is. CSATLAKOZÁS AZ IARÁGI ELITHEZ A holdingközpont áltl koordinált FIEK-projekt z MVM számár tehát egy hosszú távú elköteleződés középtávú strtégiábn is kiemelt szerepet játszó innováció mellett. Az energiszektor trnszformációj z elmúlt években számos hsonló ipri-felsőokttási együttműködést inspirált szerte világbn, melyhez mostni kezdeményezéssel már z MVM és BME közös munkáj is cstlkozik. A legsikeresebb példák közé trtozik z E.On z cheni műszki egyetemmel (RWTH) létrehozott közös energetiki kuttóközpontj, mely több mint egy évtizedes múltj során számos K+F+I-projektet vlósított meg fenntrthtó energetik területén. Az Enel cégcsoport pedig 2017 márciusábn indított el innovációs központját University of Cliforni, Berkeley kmpuszán. De olyn más, regionálisn meghtározó villmos energetiki szereplők is egyetemi együttműködésben bonyolítják kuttási tevékenységüket, mint például ČEZ, z EDF vgy z RWE. A közös kezdeményezések lpjául z kdémii eredmények htékony hsznosítását, vlmint strt up kcelerációt szolgáló egyetemi intézetek szolgálnk. A cél minden esetben felsőokttás és z ipr közvetlen kpcsoltánk fejlesztése és z interdiszciplináris tevékenység erősítése. TÖBBSZÖRÖS ÉRTÉKTEREMTÉS A FIEK-projekt és nnk megvlósulás már rövid távon is több módon járul hozzá z MVM Csoport üzleti tevékenységéhez, válllti megítéléséhez, illetve lehetőséget d kollégák fejlődésére, megfelelő szkmi kihívások biztosításár. A npjinkbn egyre inkább felértékelődő horizontális strtégii kpcsoltok kilkítás és válllti kultúráb vló beillesztése fontos eleme lehet válllti strtégi sikeres megvlósításánk. A különböző szkterületek és külső prtnerek intenzív együttműködését igénylő projektmunk során z MVM szervezeti kompetenciáj is bővül, mi elősegíti tágbb értelemben vett innovációt és cégcsoporton belül munkválllók htékony együttműködését egyéb feldtok során is. A pályázt segítségével bevont külső nygi és szellemi támogtás (pénzügyi források és kdémii kuttói kompetenci) felgyorsíthtj z MVM kuttási, vlmint termékinnovációs képességeinek fejlesztését. A BME-n z MVM közreműködésével kiépülő kuttói infrstruktúr pedig későbbiekben folymtosn biztosítj szkmi hátterét z MVM strtégiájávl összhngbn álló innovációnk, fejlesztéseknek. FÓKUSZBAN AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK Az MVM Csoport év eleji strtégilkotás során z egyik legfontosbb megállpítás z volt, hogy villmosenergi-rendszerben számos új technológiát és részben ebből, illetve ezzel összefüggően szbályozási, gzdságossági okokból levezethető változást kell kezelni már rövid- és középtávon is (pl. időjárásfüggő termelés jelentős bővülése, fogysztói szokások és igények változás, elektromos közlekedés terjedése). Ezek változások tehát újfjt megközelítéseket igényelnek technológii, közgzdságtni és üzleti értelemben is. A FIEK-projekt szkmi trtlm, kiemeltképp z MVM részéről megvlósítndó kuttás-fejlesztési progrm z ezen változások kezelésére lklms módszerek és megoldások vizsgáltár fókuszál lbortóriumi és ku t tói-elemzői infrstruktúr létrehozás mellett. A szk mi progrm ennek megfelelően három tém köré csoportosul: 1. megújuló és egyéb új technológiák htékony villmosenergi-picr segítését támogtó újfjt picmodellek vizsgált, 2. z új picmodellekben ezen innovtív technológiákt, vlmint z energihtékonyságot ösztönző üzleti megoldások fejlesztése, 3. egy olyn lbortóriumi infrstruktúr létrehozás, mely technológii kuttásokt is lehetővé tesz témábn z MVM kdémii és ipri prtnerei számár egyránt. A fentiek lkotják z MVM kuttási feldtink fő srokköveit, melyeket egy 4 éves kuttás-fejlesztési progrm keretében hjtunk végre. A pályázt megíráskor, szkmi trtlom megfoglmzáskor célok is definiálásr kerültek. Míg projekt egyik jelentős prioritás z értékteremtés mely teljes vállltcsoport 1. ÁBRA: AZ MVM CSOORT A BME FELSŐOKTATÁSI ÉS IARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZONTBAN (FIEK) szervezeti fejlesztését is célozz, konkrét, gykorltbn hsznosíthtó eredménytermékek is elvártk. A K+F+I-progrm 4 éves időszk végére picképes termékek/lklmzások létrehozását tűzte ki célul, mivel támogthtj válllt pénzügyi teljesítményét is következő évtizedben. A villmosenergi-rendszerben számos új technológiát és változást kell kezelni már rövid- és középtávon is (pl. időjárásfüggő termelés jelentős bővülése). Az MVM részéről megvlósítndó kuttás-fejlesztési progrm z ezen változások kezelésére lklms módszerek és megoldások vizsgáltár fókuszál.

33 [62]...Az MVM Csoport eseményei Az MVM Csoport eseményei... [63] A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TERV Egy, szkmi célokt látámsztó, mgs szintű projektterv már pályáztnk is részét képezte, melyhez z elmúlt időszkbn konkrét részfeldtok tervezése is elkészült projekt rövid távú feldti tekintetében. A 4 év során (mi egyben 4 db K+F+I-szkszt is jelent) konzorciumi tgokból álló irányítási testület felé folymtos jóváhgyási és jelentési kötelezettség hárul projektvezetésre. A feldtok részletes tervezése gördülő jelleggel történik, mi lehetővé teszi zt is, hogy konkrét kuttási eredmények függvényében történhessen meg pontos útkijelölés. A fentiekben bemuttott három tém közül z első kettő egymásból következik, mi megdj z lpvető kronológiát és négy szksz sorrendiségét is. Az üzleti megoldások vizsgáltához szükséges z első témkör lpos vizsgált, z innovtív picmodellek elemzését lehetővé tévő szimulációs környezet kifejlesztése. Ennek megfelelően pályázt első szkszábn mellett, hogy lpos kuttást és rendszerezést kell végezni fő picformáló tényezők esetében (reguláció, technológii fejlődés, pici fundmentumok), pic releváns szegmenseinek szimulációjár képes szoftver elméleti előkészítését is meg kell tenni. Ezt követően projekt második szkszábn ehát 2019 tvszáig) szoftver fejlesztése és szükséges dtbázisok létrehozás is megtörténik mjd. Ezek eredményeként projekt hrmdik és negyedik szkszábn már z üzleti modellek kuttás történhet ben, mi fent említett második témáj progrmnk. A technológii kuttásokr (mint hrmdik tém) ezzel párhuzmosn, z egyetemi kuttók irányítás ltt kerül sor létrehozndó lbortóriumbn. 2. ÁBRA: AZ MVM SZAKMAI FELADATAI A FIEK ROJEKTBEN ic-szimuláció A szoftveres pic-szimuláció gykorltbn egy mgs komplexitású modellezési feldt, hiszen fiziki és kereskedelmi rendszer leképezésére vn szükség egy lklmzásbn, mely villmosenergi-ipr esetében különösen fontos összefüggésekkel és sjátosságokkl rendelkezik. Természetesen hsonló megoldások nem új keletűek z energetikábn, ngyobb szereplők többnyire rendelkeznek ilyen eszközzel, melyet különböző időtávokon történő üzleti tervezéshez is hsználnk. Fontos zonbn látni, hogy pályáztbn megfoglmzott célok speciális igényeket támsztnk szoftver elé, melyhez egyedi kuttás és fejlesztés szükséges, nem lklmzhtó picon beszerezhető, dobozos termék. rktikusn három jól elkülöníthető, meghtározó elvárás vn, melyeket teljesítenie kell fejlesztendő szoftvernek: Egyrészt picmodellek vizsgáltához szükséges jelenlegi picműködésben lklmzott mtemtiki lgoritmusok felhsználóbrát szerkeszthetőségének biztosítás, mivel szimulálhtók zok folymtok, melyek mentén kereslet és kínált különböző pici szegmensekben ehát különböző időtávú energi-, átviteli kpcitás- és termelői kpcitáskereskedelemben) párosításr kerül. Másrészt részletes prméterezhetőségre vn szükség mind különböző üzleti modellek, mind technológii sjátosságok modellezése érdekében, mivel z új technológiák és fogysztói/termelői szokások is leképezhetővé válnk. Végül fentiek együttes teljesülésén túl rendszerszintű és pici htások szimulációjár is szükség vn szkszr bontott kuttás-fejlesztési projekt 2021 Regulációs és pici környezet Fő picformáló tényezők elemzése icszimulációs eszköz elméleti előkészítése Új pici működési modellre történő jvsltok kilkítás ic modell fejlesztése K+F progrm fókusz: új technológiák rendszerintegrációj ici szimulációs tesztkörnyezet létrehozás icszimulációs szoftver elkészítése (dtbázisok véglegesítése, szoftverfejlesztés z új pici működési modellek implementációj) MVM Csoport kereskedelmi portfóliójánk leképezése Villmosenergi-tárolók, mikrogridek A picmodell kiegészítése üzleti modellekkel Termékstruktúr bővítése, leképzése lgoritmusbn Tárolók másodlgos hsznosításánk üzleti szempontú vizsgált Üzleti modellek tesztelése Flexibilitási pic és termékei Hálózt- és rendszerbrát töltésvezérlés pici illesztése Új keresletoldli technológiák és termékek szimulációs vizsgált Innovtív digitális technológiák rendszerszintű lklmzás A ruglmsság üzleti értékének lehetséges pici bizonyos rendszer- és picüzemeltetési indikátorok erhelésváltozási grdiensek lkulás, menetrendeltérések, árjelzések stb.) számítás és elemzése segítségével, mely indikátorokt ugyncsk szimulációs eszköznek kell számítni. A fentiek teljesítése esetén pályázti progrm első két fázis egy pic-szimulációs tesztkörnyezet létrehozásávl végződik, mely később felhsználhtóvá válik z MVM sját üzleti tervezése és picelemzései során, továbbá lpjául szolgál K+F-progrm második céljánk teljesítéséhez. Új üzleti modellek és pici szegmensek A további kuttási fázisok projekt egészéhez hsonlón két irányból közelítik meg z új technológiákt. Egyrészt üzleti oldlról, z új technológiák számár lehetséges új üzleti modelleken keresztül vizsgálják technológiák picképességét, másrészt pici működés oldláról megközelítve: miképp változtthtók pici szbályok, hogy z új technológiák VER számár előnyös tuljdonsági (pl. tárolók ruglmsság) megfelelően árzottá, így picképesebbé válhssnk. Az üzleti modellek esetében pályázti tervek jelenleg két technológii területet érintenek, ezek villmosenergi-tárolók és mikrogridek. Előbbi esetében kiemelt hngsúlyt helyez progrm z elektromos közlekedésből szármzó hsznált kkumulátorok másodlgos hsznosításár VER-ben, z rr felállíthtó üzleti modellek vizsgáltán keresztül. Utóbbi terület, zz mikrogridek vizsgált esetén különböző utonómiigénnyel rendelkező energiközösségek létrehozásánk és technológii sjátosságink vizsgált és új digitális technológiák (pl. blockchin, AI) megismerése szerepel előzetesen tervekben. Az üzleti iránnyl párhuzmos másik megközelítés pici működésre fókuszál, mi esetében pályáztbn megfoglmzott feldt pic flexibilitásánk növelése érdekében optimlizált pici folymtok létrehozás, illetve z zt megelőző elméleti kuttás során feltárt módosítási jvsltok pic-szimulációs vizsgált. A két kuttás-fejlesztési irány eredményeként konkrét jvsltok és pici klíring lgoritmusok, illetve új üzleti modellek, zt kiszolgáló pltformok (pl. ggregátorpltform) hozhtók létre, melyek együtt fogják lkotni K+F+I-progrm eredménytermékeit. Kuttólbortóriumi beruházás A projekt válllti és BME-oldli kuttási feldtok elvégzése mellett célul tűzte ki közösen kiépített kuttólbortóriumok létrehozását is. A FIEK mint kuttóközpont meglpozásául pályázt első évében egy jelentős beruházás is lebonyolításr kerül közös MVM és pályázti finnszírozásból BME területén, melynek eredményeképp z országbn egyedülálló vlós idejű technológii ILLUSZTRÁCIÓ szimulációr képes, ún. ower Hrdwre in the Loop és egy mikro-ch lbortórium is létrejön. Előbbi esetében BME Villmos Energetik Tnszékén megvlósuló beruházás segítségével z új technológiák áltl indukált hálózti kihívások részletes technológii elemzése történhet meg. Vizsgálhtóvá válnk rendszerirányítás új típusú feldti, melyek jövőben mgyr picon is komoly kihívásokt jelenthetnek (pl. forgó tömeg nélküli energitermelés htási, koordinált inverterszbályozás, intelligens fogysztói oldli befolyásolás). A mikro-ch lbortórium BME Energetiki Gépek és Rendszerek Tnszékével vló szkmi együttműködésben vlósul meg, és eddig Mgyrországon nem létező, gykorlti tpsztltot és tudásnygot biztosítni képes kuttói infrstruktúr jön létre. Ebben olyn technológiák vizsgált válik lehetségessé, mint például ngy frekvenciájú Stirling-motor, termovillmos generátor, tüzelőnygcell, melyek eddig csupán z egyetemi tnnyg elméleti részében kphttk helyet, illetve hzi kuttók korlátozottn juthttk közvetlen kpcsoltb ezekkel. ÖSSZEFOGLALÁS A FIEK z MVM Zrt. és z egész válllt-csoport számár egy egyedülálló lehetőség és eszköz, mellyel következő négy évben élhetünk. Az elnyert pályázti progrm kivételes lklmt kínál rr, hogy közös kuttás-fejlesztésen keresztül tpsztltot szerezzünk sját iprágukbn picvezető ngyvállltoktól, illetve olyn tudásvgyonhoz férjünk hozzá BME-vel közös progrm során, melyre egyébként nem lenne lehetőségünk. Összességében pedig z MVM egy olyn kuttóműhely meglpításábn vehet részt, mely bemuttottk szerint Mgyrországon egyedülálló infrstruktúr létrehozásávl, ipri-felsőokttási együttműködésben vlósul meg. A projektszervezet ennek megfelelően elhivtott nnk érdekében, hogy válllt éljen ezzel lehetőséggel, és hozzájárulhsson négyéves kuttási progrm hhoz, hogy trnszformációbn lévő iprágunkbn z MVM közép- és hosszú távon z élen mrdjon, és picvezető lehessen z új technológiák és új üzleti modellek kori elsjátításávl.

34 [64]...Az MVM Csoport eseményei Az MVM Csoport eseményei... [65] A közelmúltbn két sikerprojektet zárhtott le z MVM OVIT Zrt. A Szbd egyház Dunújváros 132 kv-os távvezetékprojektet ugynis olyn, első osztályú minőségben végezték el, hogy több helyről is elismerést kptk kollégák, míg litéri lállomás modernizációját jelentős, relizálódott projektkockáztok ellenére költségterven belül, z ütemterv befejező npj és kötbérterhes véghtáridő előtt két héttel, megrendelői kitüntetéssel fejezték be. SZABADEGYHÁZA DUNAÚJVÁROS ROJEKT Március végén nyerte meg z MVM OVIT z E.ON DÉ- DÁSZ megbízásából Szbdegyház Dunújváros OVIT 132 kv-os távvezetékszksz ármterhelés-növelés mitti megerősítése, szbványosítás című projektet, melynek keretében üzembiztonság-fokozó távvezetéki munkákt kellett elvégezni. Székesfehérvár és Szbdegyház térségében közelmúltbn jelentkezett rendszerhsználói igények mitt területet ellátó 132 kv-os távvezetékek igénybevétele jelentős növekedést muttott. Többször is túlterhelődés keletkezett, illetve egyes vezetékszkszok üzemi terhelése jelentősen megnövekedett. A megrendelői elvárásokkl összhngbn z MVM OVIT feldt z volt, hogy Szbdegyházától erkátán Fzeks Gábor, Kulcsár Attil * KIEMELKEDŐ SIKEREKKEL ZÁRTA A LITÉRI ÉS A SZABAD- EGYHÁZA DUNAÚJVÁROS ROJEKTJEIT AZ MVM OVIT * Fzeks Gábor, távvezetéki junior mérnök, MVM OVIT Zrt. Kulcsár Attil, távvezeték-projektportfólió szkágvezető, MVM OVIT Zrt.

35 [66]...Az MVM Csoport eseményei Az MVM Csoport eseményei... [67] át egészen Dunújváros OVIT-lállomásokig összesen négy távvezetéki szkszon hjtson végre újrszbályozásokt és szerelvénycseréket. Ennek megfelelően megvlósítás során elvégezték z M-feszítők cseréjét, régi lengőtrtók új, korszerű AGS előformázott trtószerelvényekkel vló kiváltását, vlmint egy 20 kv-os hálózti szksz szbványosítását. Áthelyezték továbbá távvezeték szempontjából szbványtlnnk minősülő lámposzlopot, mely egyébként egy, nyomvonlk térségébe eső büntetés-végrehjtási telephelyen belül helyezkedett el. Mindemellett több kiemelt keresztezés védelme mellett kellett munkákt elvégezni Szbdegyház több vágányú villmosított vsúti pálytestet keresztező feszítőközben úgy, hogy természetesen figyelembe kellett venniük MÁV egyedi elvárásit és lehetőségeit. A nehezítő körülmények ellenére z MVM OVIT szkemberei kiválón vlósították meg projektet: tervezett és mérési, illetve üzemviteli eredmények lpján rövid htáridejű bevtkozások eredményeként lehetővé vált meglévő AASC 240 mm 2 ármvezető sodronyok trtósármú terhelhetőségének növelése mximális 625/755 A-re (nyár/tél z MSZ :1991 szbvány II. M. 6. táblázt szerint). A terhelhetőség növeléséhez Szbdegyház erkát 132 kv-os távvezeték átlkítás és kpcitásnövelő meg erősítése mellett más távvezetékek megerősítése is szükséges volt. A munkát megrendelő kifejezett megelégedésére első osztályú minőségben végezték el, több helyről is elismerést kptk kivitelezésen dolgozó kollégák. LITÉR ROJEKT A MAVIR lállomási rekonstrukciós progrmj ben érkezett el Litér 400/120 kv-os lállomás 120 kvos portálszerkezeteinek cseréjéhez. A kiviteli tervek birtokábn MAVIR közbeszerzési eljárást írt ki rekonstrukció kivitelezőjének kiválsztásár, melyre z MVM OVIT nyújtott be legkedvezőbb jánltot. A munkterületre február 20-án vonultk fel z MVM OVIT szkemberei. A projekt érdekessége, hogy kezdetben viszonylg kevés esély volt rr, hogy ennyire sikeresen fejezzék be munkáltokt. Számos nehézséget okozott ugynis feszültségmentesítések körüli bizonytlnság. A kiviteli tervezéskor és kivitelezés előkészítésekor ugynis még nem voltk meg szükséges információk még MAVIR és z E.ON köreiben sem nnk megállpításához, hogy milyen kikpcsolásokt fog elbírni környező hálózt. A sürgető htáridők mitt zonbn el kellett kezdeni munkákt már februárbn: először földmunkákkl és építészettel, mjd gyűjtősínekhez kpcsolódó munkákt trtlmzó, már feszültségmentesítéseket is igénylő I-IV. ütemekkel. Az V-XVII. ütemek ltt 16 mezőben 54 portáloszlop és 40 portálgerend lett cserélve úgy, hogy egyszerre csk egy gyűjtősín és legfeljebb két mező lehetett üzemen kívül. Az MVM OVIT szkembereinek gykorltilg visszcstolás nélkül kellett megigényelniük z üzemeltetőktől kiviteli terv ütemterve szerinti következő kikpcsolásokt, mert mindig csk z utolsó pillntbn derült ki, hogy jóváhgyják-e. Májusbn z V-XVII. ütemek idején tehát távvezetéki és trnszformátormezők portálcseréinek előkészítésekor zonbn már teljesen egyértelmű volt z információ: nem krtk kockázttni hálózton. Ez ugyn világos, de sokkl szigorúbb elvárás volt kiinduláshoz képest, így újr kellett tervezni projektet. Új és bonyolultbb ütemterv készült, mi kivitelező kollégáktól is sokkl több áldoztot kívánt. Volt zonbn egy pozitív hozdék is ennek bonyolultbb ütemtervnek: korábbikkl ellentétben benne volt z lehetőség, hogy ruglmsn elvégezhető munkrészeket is trtlmzzon. Tehát h jók körülmények, előre is lehet dolgozni, h viszont rosszk, el lehet hlsztni pár feldtot z ütemterv felborulás nélkül. Az MVM OVIT kollégái éltek is ezzel lehetőséggel, hiszen z V-XVII. ütemek ltt körülmények áltlábn kedvezőek voltk, így sikerült z előirányzott két hónpból két hetet lefrgni. A fent említett ütemekben egyébként 16 mezőben 54 portáloszlop és 40 portálgerend lett cserélve úgy, hogy egyszerre csk egy gyűjtősín és legfeljebb két mező lehetett üze men kívül. Július 13-án, tehát 22 nppl kpcsolódó mérföldkő htárideje előtt, kivitelező kollégák elvégezték z ütemtervre nézve z utolsó komolybb kockáztot hordozó feszültségmentesítési ütem ltt elvégzendő feldtokt. Július 21-én pedig 14 nppl kötbérterhes közbenső htáridő előtt z MVM OVIT már vissz is dt bekpcsolásr z üzemeltető MAVIR-nk z utolsó mezőket is.

36 [68]...Az MVM Csoport eseményei Az MVM Csoport eseményei... [69] rncz Zoltán * RENDSZERSZINTŰ ENERGIATUDATOSSÁG ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A AKSI ATOMERŐMŰBEN z ngyválllt, mely ilyen rendszert működtet, mentesül z energetiki udit törvényi kötelezettsége lól. A mentesítés lpj, hogy z EN ISO szbvány szigorúbb feltételeket rögzít, mint jogszbályi előírás, vgyis inkább úgy kellene foglmzni, hogy lklmzás több előnnyel jár z energihtékonyság területén, mint törvény áltl előírt energetiki udit. A szbvány z energiirányítási rendszerekre vontkozó követelményeket és lklmzási útmuttót trtlmzz, célj pedig, hogy segítse szervezeteket (vállltokt) olyn rendszerek és folymtok létrehozásábn, melyek z energiteljesítmény jvításához szükségesek, beleértve z energihtékonyságot, energifelhsználást és z energi fogysztást is. Egyszerűen szólv, úgy képzelhető el szbvány, mint egy sorvezető, zz átfogó iránymuttások összessége, mit h egy válllt beépít npi működésébe és precízen követ, kkor ezáltl módszeres energiirányítást vlósít meg, ennek eredményeként pedig csökkenti például z üvegházhtást okozó gázok kibocsátását, z egyéb káros környezeti htásokt és nem utolsósorbn z energiköltségeket. A szbvány nemzetközi, és előszvánk tnúság szerint minden típusú és méretű szervezetnél lklmzhtó, függetlenül földrjzi, kulturális és társdlmi Fotó: Bodjki Ákos Korunk egyik legsürgetőbb, világméretű kihívás környezetszennyezés, illetve környezeti terhelés elfogdhtó mértékűre csökkentése, környezeti erőforrásoknk jövő nemzedékek számár történő megóvás. Az erre irányuló törekvés szerves részét képezi z energiellátás és energifelhsználás htékonyságánk jvítás, egyben z energifogysztói költségek csökkentése. Ezek megvlósításánk egyik meghtározó, egyben viszonylg új eszköze z energiirányítási rendszer lklmzás. A globális erőfeszítésekben hzánk is részt vesz, többek között vontkozó jogi szbályozás meglkotásávl. Az energihtékonyságról szóló évi LVII. törvény z európi uniós jogi követelményeket is mgábn fogllj. Egyebek mellett energetiki uditot külső, független fél áltl végzendő felülvizsgáltot ír elő z évi 50 millió eurónál ngyobb forglmt bonyolító, vgy 250 főnél több lklmzottt fogllkozttó vállltokr, így ksi Atomerőműre is vontkozón. Ugynkkor lterntívként fenti előírás lóli mentesítő feltételként előirányozz z EN ISO jelű Energiirányítási rendszerek. Követelmények és lklmzási útmuttó című szbványnk megfelelő, független, kkreditált tnúsító szervezet áltl tnúsított energigzdálkodási más szóvl energiirányítási rendszer működtetését. Tehát * rncz Zoltán, uditor, MVM ksi Atomerőmű Zrt.

37 [70]...Az MVM Csoport eseményei Az MVM Csoport eseményei... [71] Az energiirányítási rendszer bevezetésének átfogó célj tehát z energitkrékosság, és ettől elválszthttlnul szervezeti kultúr fejlesztése. z MVM rtner Zrt. lválllkozójként Menton Energy Group Kft. tnácsdói végezték felkészítést. Az energiirányítási rendszer bevezetésének átfogó célj tehát z energitkrékosság, és ettől elválszthttlnul szervezeti kultúr fejlesztése. Az átfogó célkitűzést z úgynevezett energicélok bontják le konkrét részletekig, opertív tennivlókig. A ksi Atom erőmű következőképpen htározt meg z energicéljit: től nyomon kell követni z évek energimérlegét (zz termelt és felhsznált illetve vásárolt energimennyiségek rányát). Az ehhez szükséges dtok eddig több helyen álltk rendelkezésre. Ezt tgoltságot z energiirányítási rendszer hivtott egyetlen ngy egységként összefogni és monitorozni. A rendszer működésbe lépése után kerülhet sor jelentősebb energifelhsználási területek próbb egységekre bontásár. Az tomerőmű egyik sjátosság, hogy igen szerteágzó energifelhsználási területekkel rendelkezik (elsősorbn területileg, mi bérleményeket is ideértve számos épületet jelent, emellett z energihordozók tekintetében is hsonló tgoltság áll fenn). e tekintettel szkemberek fogysztási területek megfelelő felosztásávl célként foglmzták meg z erőmű önfogysztási értékei csökkenthetősékörülményektől. Sikeres bevezetése válllt minden szintjének és funkciójánk, de különösen felső vezetésnek z elkötelezettségétől függ. A sikeres bevezetést és működtetést egy erre célr kkreditált külső, független intézménynek kell tnúsítni. A ksi Atomerőmű mint z MVM Csoport legngyobb energi-termelője és -felhsználój teljes cégcsoportr kiterjedő döntés nyomán z EN ISO szbvány szerinti energiirányítási rendszer működtetésével kíván megfelelni jogszbályi követelménynek, vgyis törvény áltl engedélyezett szigorúbb útr lépett z energi-, illetve környezettudtossági célkitűzések elérése érdekében. Srkosn szólv tehát z ármgyárbn is tkrékoskodni kell és lehet z energiávl. Mint minden rendszerépítés, z energiirányítási rend szer bevezetése is ngyfokú szkértelmet és körültekintést igényelt. A bevezetésre létrehozott projekt koordinálásár Buránszky István, Rendszertechniki Főosztály vezetője, szkmi meglpozásr Angyl Miklós, ugynezen főosztály műszki főszkértője, működési változás koordinálásár Ágh Mári, Minőségirányítási és Működésfejlesztési Osztály csoportvezetője kpott megbízást. Az energiirányítási tnúsító uditr Fotó: Bodjki Ákos gének vizsgáltát. Ez egy mérési rendszer kilkításávl vlósulht meg ermészetesen hol ez lehetséges, figyelembe véve beruházási költségeket, gzdságosságot és megtérülési időt). További, kpcsolódó célkitűzés z épületenergetiki vizsgáltok bevezetése, pzrlások megszüntetése, illetve z energiveszteségek rcionális, elfogdhtó szintre csökkentése. Mivel rendszer működése még viszonylg kezdeti stádiumbn vn, bátrn kijelenthető, hogy z ötletek és lehetőségek szám bővülni fog feltérképezés és fogysztási területek célszerű felosztás további fázisibn. Az energiirányítási rendszer bevezetése z tomerőmű meglévő irányítási rendszerébe integrálv történt. Az integráció egyebek mellett zt is mg után vont, hogy rendszerépítés szempontjából áltlánosn megkívánt dtgyűjtésen, elemzésen, energicél-meghtározáson és intézkedési terven túlmenően projektet z tomerőmű működése oldláról átlkításnk kellett tekinteni. Az ehhez kpcsolódó előzetes biztonsági elemzés keretében meghtározták, hogy mely irányítási rendszer dokumentumok módosítás szükséges, és milyen új dokumentumokt kell bevezetni (jellemző tém súlyár, hogy egyebek mellett még Szervezeti és Működési Szbályzt is megváltozott). Természetesen mindez nem csupán bürokrtikus ktus, hnem éppen z érintett dokumentumokon keresztül vlósul meg z energiirányítás beágyzás z erőmű mindennpi gykorltáb november 23-án sikeres rendszertnúsítási udit on esett át z tomerőmű. Ez más szóvl zt jelenti, hogy külső, független szkértői szemszögből is igzolást nyert, hogy felépített rendszer képes biztosítni z elé tűzött célokt (zz kevesebb energi felhsználását, htékonyságnövelést, veszteségcsökkentést, pzrlás megszüntetését, technológii és épületenergetiki megtkrításokt, z olcsóbb energiát, beszerzés optimlizálását és szervezeti kultúr megfelelő iránybn vló továbbfejlesztését). A tnúsítást z EMT Első Mgyr Tnúsító Zrt. uditori végezték. A rendszerépítésre és bevezetésre lkult projekt tgjink munkáját rendszertnúsítvány ünnepélyes átdás koronázt meg, mire február 24-én, z MVM székházábn került sor. Az lklomr meghívást kptk z MVM Csoporthoz trtozó tgvállltoknk z energiirányítási rendszer kilkításáért és üzemeltetéséért felelős vezetői és képviselői is. A ksi Atomerőművet Buránszky István és Angyl Miklós képviselte. A bevezetési, illetve tnúsítási folymt sikeres és ünnepélyes lezárulás mellett is látni kell zonbn, hogy mindez, bár htlms feldtot tkr, csupán kezdet volt. Az igzi munk, rendszer eredményes működtetése, vgy profi energiirányítás még csk ezek után következett, illetve npi szintű folymtként jelenleg is trt. Nem kevesebbről vn tehát szó, mint z egész tomerőműre kiterjedő kultúrár lpított következetes működés és folymtos fejlesztés megvlósításáról immár z energihtékonyság terén is. Egyebek mellett z lábbikbn részletezendő folymtosn változó törvényi szbályozásnk vló megfelelés kötelezettsége

38 [72]...Az MVM Csoport eseményei Az MVM Csoport eseményei... [73] állítj újbb és újbb feldtok elé z energiirányítási rendszerrel fogllkozó kollégákt (nemcsk z tomerőműben, hnem természetesen Mgyr Villmos Művek Zrt. többi tgvállltánál is). A megoldndó feldtok teljesítésének érdekében rendszer üzemeltetésével foglltoskodó kollégák tudásukt folymtosn bővítik, mi különböző tnfolymok, mérnöki képzések és hozzájuk trtozó számonkérések bszolválásávl vlósul meg. A megszerzett tudást legjobb gykorlt szerint igyekeznek dptálni társságunk működésébe. A fejlesztés, illetve kpcsolódó változások kezelése ugynkkor ilyen vgy olyn mértékben és módon kiht vlmennyi, z tomerőműben dolgozó munktárs tevékenységére. A rendszer mintegy lkotmányául szolgáló, z tomerőmű energiirányítási politikáj többek között z lábbikt rögzíti: A társság vezetősége deklrálj, hogy z tomerőmű biztonságos üzemeltetése, környezetbiztonság és társdlmi elfogdottság mgs szintjének megtrtás mellett elkötelezett z energi-előállító, -átlkító folymtok mgs szintű htékonyság iránt, társság minden működési területén törekszik z energipzrlások megelőzésére, veszteségek minimlizálásár. A társság vezetősége gondoskodik z energetiki szempontok beszerzési és beruházási folymtokbn történő figyelembevételéről, továbbá törekszik z energitermelési tevékenység minden szintjén korszerű és htékony technológiák, berendezések, működési modellek lklmzásár. A társság vezetősége biztosítj, hogy megfelelő módszertn lpján mérhetők és folymtosn nyomon követhetők legyenek társság energetiki folymti, vásárolt vgy értékesített energihordozók felhsználás. A társság vezetősége minden szükséges információt és erőforrást biztosít z energifelhsználási célok, fejlesztési elképzelések htékony megvlósításához, összhngbn társság strtégii és üzleti tervezésével. A társság vezetősége munktársk energitudtosságánk erősítését rendszeres belső képzések és kommunikációs eszközök lklmzásávl segíti, támogtj z ilyen irányú kezdeményezéseiket. A társság vezetősége folymtosn ellenőrzi, értékeli, és igény szerint fejleszti társság energiirányítási rendszerét, z elért eredményekről tájékozttj külső érdekelt feleket társság kommunikációs politikájávl összhngbn. A társság vezetősége munktársitól elvárj z energihtékonyság iránti elkötelezettséget, z energipolitikábn meghtározott áltlános iránymuttás megismerését, elfogdását és gykorlti megvlósítását. Az energiirányítási rendszer építése és tnúsítás ót eltelt időszk még h rendszer élete szempontjából nem is tekinthető hosszúnk lklms működés értékelésére, illetve tpsztltok, fejlemények és további feldtok számbvételére. Az energiirányítási rendszer működtetésében folymtosn nyomon követjük törvényi változásokt, melyeknek minden körülmény között meg kell felelnünk értékel, illetve ismerteti átfogón feldtokt Angyl Miklós műszki főszkértő. A évi LVII. törvény és 122/2015. kormányrendelet decemberi módosítás újbb követelményeket állított vállltokkl szemben. Ennek értelmében energetiki szkreferenst kell igénybe vennie zoknk gzdálkodó szervezeteknek, melyeknek z energifogysztás meghldj z előző három év átlg tekintetében 400 ezer kwh villmos energiát, vgy 100 ezer m 3 földgázt, vgy 3400 GJ hőmennyiséget. Ez kötelezettség idén Mgyr Energetiki és Közmű-szbályozási Hivtl (MEKH) 2/2017. (II. 16.) számú rendelete lpján ngyvállltokt, így ksi Atomerőművet is érinti. Június 30-ig kellett z első dtszolgálttást megtenni MEKH részére. Ez 2016-os dtokkl bezárólg sikeresen megtörtént. Ezt követően 2017 jnuárjától ugusztusáig trtó időszk dtink feldolgozás is lezjlott, szeptembertől pedig hvont készülnek z ilyen trtlmú jelentések. Az előbbiekhez kpcsolódón Mgyr Villmos Művek Zrt. pályázttás útján meghirdette szkreferensi feldtok ellátását független, erre jogosult társságok részére. A győztes jánltot Menton Energy Group Kft. tette. A szkreferensi feldt ellátás hvi jelentések készítését tkrj vállltok áltl szolgálttott dtokból, ezeket tgvállltok sját mguk hsználják fel. A tizenkét hvi jelentésből egy éves összesítő jelentést készítenek, melyet minden év június 30-ig MEKH honlpjár kell feltölteni. A munk végrehjtásához elengedhetetlen, hogy szkreferens kollégák ismerjék z tomerőmű működését, kellő információvl rendelkezzenek különböző szkterületek működési folymtiról és energifelhsználásáról. Ennek érdekében okttásbn is részesültek illetve folymtosn részesülnek, mit z tomerőmű biztosít számukr. Az okttás z elméleti ismereteket és szkterületek bejárását egyránt mgábn fogllj. A szkreferensek, miután átfogó képet kptk z tomerőműről, z itteni szkemberekkel közösen felmérik zokt területeket, melyek legngyobb lehetőségeket hordozzák mgukbn z energihtékonyság jvítás szempontjából. Idetrtozik nnk megállpítás is, hogy mire érdemes pénzt, időt és energiát fordítni, és mire nem érdemes ezt megtenni, mert mgyrán szólv többe kerülne leves, mint hús. Ez munk egy hosszú Fotó: Bodjki Ákos távú projekt, tuljdonképpen z erőmű élettrtmát végigkísérő folymt. A közösen megvizsgált energifelhsználási területek telephely technológii folymtitól egészen szociális felhsználás területéig terjednek. A jelenleg még kezdeti stádiumbn levő feltérképezés lpján z lábbik lehetnek z energifelhsználás htékonyságát növelő intézkedések célterületei: Mivel z tomerőmű számos helyen nem rendelkezik egyedi fogysztásméréssel, érdemes megvizsgálni nnk lehetőségét, hol célszerű kilkítni egyedi méréseket. Ehhez szükség lehet provizórikus fogysztásmérők lklmzásár, lehetséges energi megtkrítás becslésen lpuló számításár és megtérülési rát elemzésére. A sűrítettlevegő-rendszer átvizsgálás, veszteségfeltárás és megtkrítási lehetőségek keresése. Az erőmű területén beépített világítási hálózt felmérése, korszerűsítési lehetőségének vizsgált, bekerülési költség és megtérülési idő elemzése lpján. Egyéb, közelebbről még nem tnulmányozott fogysztási helyek feltárás, optimlizálás. Mindenesetre szkreferensekkel történt egyeztetés nyomán ez z elmúlt év hvi jelentések összeállításáról szólt, mi egységesítésre és egyszerűsítésre került cégcsoporton belül. A év mrdék részében kölcsönös tnulásé volt vezető szerep, mi lpján évet illetően igyekszünk kidolgozni egy tnulmányt, melyben feltüntetjük zon helyeket, mikkel ténylegesen fogllkozni lehet és kell is. Elsősorbn nem technológiát érintő, épületenergetiki körökbe trtozó feldtok látsznk kibontkozni. Amennyiben sikerül potenciális területeket tlálnunk ennek egyébként ngy esélye vn, elkészítjük szkreferensekkel meglpozó dokumentumot, melyben hivtkozást, in doklást, számítást foglmzunk meg, illetve építünk bele teszi hozzá z előbbiekhez szkértőnk. Az energiirányítási rendszer működtetésében ugyncsk fontos szerepe lehet Mgyr Villmos Művek tgválllti közötti kommunikációnk, tpsztltcserének is. Ennek érdekében tgválllti rendszerfelelősök negyedévenkénti tlálkozókt vettek tervbe, melyeken meg tudják osztni egymássl felmerült problémákt, és melyek természetesen megoldási jvsltok közös kigondolásához is fórumot teremtenek. Az eszmecsere ilyen módon egymás segítésére szolgál, de új lterntívák felszínre hozását is ktlizálj. Mint fentebb utlás történt rá, pksi szkemberek mindeközben más oldlról is fejlesztik tudásukt. Energetiki uditori és szkreferensi vizsgát teszünk le, hogy minden szinten egyenrngú felekként tudjunk együttműködni Menton Kft. szkreferenseivel, emellett ősszel folyttódik létesítményenergetiki szkmérnök képzésünk, melyet várhtón 2018 jnuárjábn sikeres állmvizsgávl zárunk mondj Angyl Miklós. Noh hngsúlyozzuk ismét z energiirányítási rendszer bevezetése ót eltelt időszk nem nevezhető hosszúnk, z előbbiekben ismertetett törekvések és eredmények tükrében minden bizonnyl megállpíthtó, hogy ksi Atomerőmű jó úton hld profi energiirányítás megvlósítás felé.

39 [74]...Az MVM Csoport eseményei Az MVM Csoport eseményei...[75] MFGT ESEMÉNYEK SZENT BORBÁLA-SZOBOR AVATÁS A MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT. SZÉKHELYÉN VIRTUÁLIS SÉTA SEGÍTI A FÖLDGÁZTÁROLÁS BEMUTATÁSÁT FRITSCH LÁSZLÓ, AZ MFGT ZRT. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA MEGKOSZORÚZZA A SZOBROT július 10-én Mgyr Földgáztároló Zrt. budpesti irodájábn felvtták Szent Borbál álló, egész lkos bronzszobrát. A Gáspár Géz szobrászművész áltl készített műlkotást Bognár István pusztedericsi plébános szentelte fel. Szent Borbál kultusz végigkísérte társság életét kuttástól egészen npjinkig. A bányászt (ide értendő kőolj- és földgázbányászt), kiváltképp, h ismeretlen területen történik, mindig komoly kockáztot, veszélyt rejt mgábn. A 40-es években bár mgyrok úttörői voltk z európi kőoljkuttásnk még ngyon gyerekcipőben járt fúrási technológi. Sjnos nem voltk ritkák z előre nem láthtó blesetek. Ilyenkor hiáb kor legjobb szktudás, kellett z belső tűz, hit, mit Szent Borbál, bányászt védő szentje dott. A Borbál-kultusz európi elterjedését Hollndiából kiindulv szármzttják délszláv közvetítéssel. Legkésőbb Németországb jutott el z 1500-s években. A történelmi Mgyrországhoz trtozó Zl megyei Bántorny (Turnišče) és Vs megyei Márton-hely (Mrtjnci) rómi ktolikus templomibn már z 1300-s évek hrmdik hrmdábn csodáltos Szent Borbál-freskókt festett Jonnes Aquil. A Borbálkultusz meghtározó kifejezésmódji tiszteletére készült szobrok, domborművek, festmények. A legkorábbi ábrázolás nyugton rómi Szent Mári Antiqu templombn láthtó VIII. százdból. A IX. százdtól kezdve már gykrn szentelnek Borbálánk templomokt, imhelyeket, oltárokt, kolostorokt. A bányászok munkkezdéskor kérték Borbál segítségét, munk után pedig hálájukt fejezték ki neki. Összekovácsolt z embereket, és egységet hozott bjbn is. Ez z egységkovácsoló védelem továbbr is együtt él társsággl; Szent Borbál hitet d hhoz, hogy kollégák legjobb tudásukt dják mindennpi munkájuk során októberétől új weboldlon ismerkedhet z érdeklődő mgyrországi földgáz ki- és betárolási folymtokkl, vlmint Mgyr Földgáztároló Zrt. üzemeinek npi működésével. A projekt célj honlpon keresztül minél szélesebb körben ismertté tenni Társság tevékenységét. A honlpon nyitó oldli bevezetőt követően látványos gömbpnorámás felvételeket láthtunk, mellettük rö vid ismertetővel z dott technológii egység működéséről, be- és kitárolási folymtbn betöltött szerepéről. A Mgyr Földgáztároló Zrt. tuljdonábn négy földltti gáztároló üzemel hzánkbn. Kiépítésük 70- es években kezdődött Krdoskúton, usztedericsen és Hjdúszoboszlón leművelt gázmezők felhsználásávl, mjd folymt 80-s és 90-es években Zsnán folyttódott. A Zsni Földltti Gáztároló 1996-tól működő ngy kpcitású tároló. A miocén korú mészkőtárolór hzi viszonyltbn ngy kpcitású kutk kerültek kiképzésre, mely viszonylg ngy ruglmsságot biztosít, mind kitárolási mind besjtolási ciklusbn. A weboldl Mgyr Földgáztároló Zrt. zsni üzemének működését muttj be, felvételek is ebben tárolóbn készültek. A felszíni létesítmények kmerákkl kerültek rögzítésre, míg szbd szemmel nem láthtó, földltti tároló rétegről nimáció készült. Az edukációs progrm htékonyságát segíti, hogy honlp ngol nyelven is elérhető, vlmint minden szöveges részhez válszthtó udio-nrráció is z egyenlő esélyű hozzáférés irányelveit szem előtt trtv. A virtuális sét Mgyr Földgáztároló Zrt. weboldlán ( keresztül érhető el.

40 [76]...ortré ortré...[77] Az interjút készítette: Torm Dór * ELHIVATOTT ELSŐK * Torm Dór, Atomerőmű újság főszerkesztő, MVM ksi Atomerőmű Zrt. CSERHÁTI ANDRÁS Mgyr Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki z ugusztus 20-i nemzeti ünnep lklmából Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Cserháti Andrást, ksi Atomerőmű műszki főszkértőjét. Az elismerés propóján z tomerőmű egyik legrégebbi, közismerten elhivtott munktársávl, hzi nukleáris iprbn 41 éve dolgozó szkemberrel sjátj mellett z tomenergetik múltjáról és jövőjéről beszélgettünk. Vlki zt mondt nekem egyszer, hogy z erőműben dolgoznk szent tehenek, olyn elhivtott, szinte megszállott szkemberek, kiknek élete z tomenergi, z tomerőmű. Azt hiszem, te voltál z egyik, kire gondolt. Tényleg vnnk ilyenek, bár nem feltétlenül szent tehénnek nevezném őket, mert zok hszontlnul kóborolnk. A kezdeti években z elhivtottság szinte áltlános volt. Akik legelején ide kerültek ngyon kevés kivételtől eltekintve, fitl, lelkes, jövőben bizkodó, mindent megoldni kró cspt voltk. óny József ezt csikócsptnk hívt nnk idején. Idővel zért kicsit megkopott ez hozzáállás, és m már elég sok olyn kollégánk vn, ki z tomerőművi munkát elsősorbn pénzkereseti lehetőségnek tekinti. Bár világ is megváltozott. Az ngy hevület, mi bennünk volt hetvenes években, z 21. százdbn már más. Inkább z egyéni előrehldás bizonyos elemei dominálnk, és ennek persze része fizetés is. Korábbn zt mondtm vlkinek, hogy én szeretek ide bejárni, ezt munkát élvezem, és z csk külön öröm, hogy ezért fizetést is dnk. Elsőnek lenni mindig egy kicsit más. Nyilván vlmit elvégezni mgsbb színvonlon, újbb technológiávl is ngy kihívás. De zért teljesen újt csinálni, olynt, mi még z országbn soh nem volt, például egy tomerőművet beindítni Az zért más, n. Sok ilyen újdonságbn volt részed? 41 éve dolgozom ezen területen, és ezltt elég sokszor szembesültem zzl, hogy vlmit z elsők között csinálok, viszek végig. Mondok pár példát. A nyolcvns évek végén jött ki z új társsági törvény, onnntól lehetett kft.-ket, részvénytársságokt lpítni itthon. Meghtározó szerepem volt itt váll ltnál z első olyn cég z A-Gép Kft. meglpításábn, melynek ksi Atomerőmű Válllt résztuljdonos volt. Ezt céget véges elemes számítógépes szilárdsági és dinmiki vizsgáltokr hoztuk létre. Akkoribn pksi műszki fejlesztési tevékenységet vezettem. A problémánk z volt, hogy VEIKI ezeket számításokt szemérmetlenül monopolisztikus áron szolgálttt nekünk. Úgy gondoltuk, hogy ehhez sokkl olcsóbbn is hozzá lehetne jutni. Kezdtek erősödni személyi számítógépek és megjelentek ilyen szoftverek is, nem kellett már ngy számítógépekkel nekimenni. Az A-Gép lpítás után pár éven belül gykorltilg nemzetközi színvonlr jutott. Aztán hogy z idő telt, erre struktúrár nem volt már szükség, és 6-8 éven belül megszűnt cég, de feldtát és szerepkörét teljesen betöltötte. Hsonló péld z időszkos biztonsági felülvizsgált, mivel most is dolgom vn. A Nemzetközi Atomenergi-ügynökség több ország tpsztltit összegezve kidolgozott egy olyn módszert, mivel z tomerőművek biztonsági állpot átfogón felmérhető. Az időszkos ebben vizsgáltbn zt jelenti, hogy tízévente kell ilyet végrehjtni. Ezt vlmikor 90-es évek közepén kezdtük el. Én voltm z ezzel fogllkozó temnek vezetője. Nem voltm persze egyedül, mert vezetés ezt eléggé komoly feldtnk Elsőnek lenni mindig egy kicsit más. tekintette, és leglább heti gykorisággl érdeklődött hldásról, segített, h kellett. Először z 1-2. blokkr, mjd néhány évre rá 3-4. blokkr vittünk végig egy igen igényes felülvizsgáltot. Képződött mjdnem egyméternyi dokumentáció mármint polcon egy méter, h dossziéb rkjuk. Az tomerőmű sikeresen teljesítette felülvizsgáltot. Kijött ebből egy sor biztonságnövelő intézkedés. Azt, hogy mit kell csinálni, tudtuk ngyrészt korábbn is. Viszont szisztemtikus vizsgált eredményeként tennivlók listáj mellett prioritásokt is meg tudtuk htározni: mi z, mit elsősorbn meg kell tenni, mi ngyon fontos, és mi z, mi kevésbé. Korábbn túl sok feldt volt npirenden, z erőforrásokt meghldó mennyiségben. Az igények és lehetőségek így közeledtek egymáshoz. Az első ilyen vizsgált húsz évvel ezelőtt volt. Tíz évre rá jött következő bbn én nem vettem részt, mert kkoribn mássl fogllkoztm. Most h szbd ezt mondni, tevékenységem vége felé újr elnyertem ezt feldtot, tehát most csináljuk

41 [78]...ortré ortré...[79] CSERHÁTI ANDRÁS Okleveles mérnök-hőfizikus, Moszkvábn végzett ót dolgozik ksi Atomerőműben, számtln területen: volt rektorfizikus, műszki fejlesztési főosztályvezető, műszki főosztályvezető, műszki, engedélyezési főosztályvezető, műszki főtnácsdó, felügyelőbizottsági tg, műszki és szervezeti fejlesztések, innovációk sor kötődik nevéhez. Dolgozott Nemzetközi Atomenergi-ügynökség és z Európi Bizottság szkértőjeként és vizsgálójként. Alpítój, jelenleg lelnöke legngyobb hzi nukleáris civil szervezetnek, Mgyr Nukleáris Társságnk, lpító főszerkesztője kidványánk, Nukleon című elektronikus folyóirtnk. hrmdik időszkos biztonsági felülvizsgáltot egy projekt keretében, és ezt projektet vezetem én. Vnnk rjtm kívül is olynok ebben munkábn, kik már 20 évvel ezelőttiben is részt vettek. Érdekes feldt még nnyibn, hogy nemcsk pillnt felvétel, vissz is kell nézni z elmúlt 10 évre, és egy picit előre is. Az erőmű biztonság számár fontosbb jövőbeli kihívásokt is rögzíteni kell. Most úgy kell következő tíz évet teljesíteni, hogy lesz itt rögtön szom szédbn egy elég ngy beruházás. A felülvizsgált nem csupán műszki kérdésekre terjed ki, hnem humánerőforrásokr vgy munkszervezésre, eljárásrendekre is. Így vizsgálnunk kell olyn kérdéseket is, hogy például z 5. blokk beruházás milyen elszívó htássl lesz munkerőre. Vissztérve z eredeti kérdésre, tehát egy sor dolog volt, mivel elsők között szembesültem itt z erőműben. Mindig szívesebben fogllkoztm olyn dolgokkl, hol z utt kellett törni. A mindennpos, ngy odfigyelést igénylő, de tlán kevésbé innovtív dolgok, ügyek kevésbé kötöttek le. Hogyn indult pályád? Eltökélted, hogy márpedig tomfizik, vgy véletlen sodort ebbe z irányb? Hetvenben érettségiztem, és még z z előtti téli vizsgák után felvettek Moszkváb z egyetemre. Két szkot jelöltem meg, tuljdonképpen láttlnbn. Nem igzán lehetett tudni, mit tkrnk, csk nevük tetszett: z tomerőművek és nukleáris berendezések szkot és kkor még így hívták z lklmzott számítás technikát. Nem bántm meg, hogy végül erre z tomos irány r keveredtem, mert számítástechnikávl, informtikávl ennek kpcsán is ngyon sokt lehetett fogllkozni. Különösen z első időkben. Nukleáris mérnökként végezve, hozzátnulv, rektorfizikus voltm néhány évig, míg z első blokkokt elindítottuk, és zért ott is volt számítógépes kihívás. Ennek kpcsán még egy dolog jut eszembe, miben úgy érzem, első voltm. Az 1. blokknál mi lehetőségekhez képest egy rendkívül szerény képességekkel rendelkező rektor belső-mérőrendszer állt csk rendelkezésre. Ez követte rektorbn hőmérsékleteket, térbeli neutron-eloszlást, egyebeket. Még nem készült el és múgy is gyenge lett voln mögötte lévő ngy számítógéprendszer. Ngy dilemm volt pksi beruházást vezetők számár, hogy szbd-e elindítni így z tomerőművet, vgy sem. (Ennek története elég részletesen szerepel Szbó Benjmin, z kkori kormánybiztos könyvében.) Az lett vége, hogy üzembe állt blokk viszonylg mérsékelt számítástechniki támogtássl is, de fizikusoknk külön erőfeszítéseket kellett tenni. Többek között rektorbn lévő neutronmérő egységeket rendszeresen újr kellett klibrálni, mert detektorokbn rektor működése során neutronokr érzékeny ródium nyg lssn fogy. Így bizonyos együtthtókt z egyszerű mérőrendszerben időről időre fel kellett újítni. A szovjet tudományos indításvezető vigyázó szeme mellett jó egy évig végeztem ezt kézi módszerekkel, nem volt utomtizmus erre mindddig, míg föl nem állt egy új számítógépes rendszer. Annk létrehozás már mgyr eredmény volt. Az kkori KFKI kuttói fejlesztették ki, és z itt szerzett gykorltom mitt ebben z első években én is részt vettem. Az elsőségek sorábn társdlmi munkádt is ismerjük: lpító tgj vgy Mgyr Nukleáris Társságnk. A kilencvenes elejére rádöbbent hzi szkmi közösség, hogy szinte mindenhol vn már civil nukleáris szerveződés, nálunk ugyn miért nincs? Meglpítottuk hát, és ez eléggé jól sikerült, rövidesen tgj lett, jelenleg 500 körül. A mi npig részt veszek munkábn, voltm elnökségi tg, lelnök, mostni ciklusbn is z vgyok. Ott is igyekeztem innovtív jellegű dolgokkl előállni. éldául lpító főszerkesztőként jelentős szerepem volt egy online műszki tudományos folyóirt elindításábn. Ez lett Nukleon, mi lssn tíz éve működik, ngyon igényes szkmi cikkek jelennek meg benne, mgyr nyelvű szkmi publikációk egyik komoly helyszíne. Az elmúlt két évben jutottm rr, hogy Mgyr Nukleáris Társságon belül infogrfikákkl is kéne fogllkozni. Létre hoztm erre egy csptot, mely már 25, z tomenergetik kérdéseit érdekesen, képekben, közérthető formábn tálló infogrfikát állított elő. De mindig vnnk új ötleteim, most például z fogllkoztt, hogy hogyn lehetne virtuális vlóságot bevetni tájékozttásb nem szkmbeliekre gondolok, hnem likusokr. Az ehhez szükséges technológi 5-10 éve létezik, éppen ideje nnk, hogy hétköznpi emberekhez is eljusson, olyn trtlomml, mivel közelebb lehet hozni mindenkihez ezt sokk számár még m is titokztos tevékenységet. Milyennek látod z tomenergetik jövőjét? A világbn z tomenergetik minden ellenkező híreszteléssel ellentétben töretlenül fejlődik. Ennek centrum elsősorbn Ázsi, tehát Távol-Kelet, Kín és Indi, és persze z oroszok. A technológii előrelépés töretlen. Egy pár éve nemzetközi irányzt, együttműködés negyedik generációs rektorok fejlesztése felé hld. Itt z eddigiektől erősen eltérő típusok is előjöhetnek, gyorsneutronos, folyékony fémmel vgy forró gázokkl hűtött rektorok, sóolvdékosok és így tovább. Egy másik új irány, mi most felfutóbn vn, z kis, moduláris rektorok irányzt. A jelenlegi tomenergetikábn legngyobb problém z új kpcitások létesítésénél z, hogy ezek eléggé ngy finnszírozási erőt igényelnek, komoly pénzekbe kerülnek. H viszont kicsi modulokt építünk, miket egymás mellé lehet rkosgtni, kkor nem kell olyn ngy pénzügyi befektetés, és fokoztosn, folymtosn építhető ki szükséges kpcitás. M z urlkodó ngyrektorok teljesítménye olyn MW vgy néh még 1600 MW is. A kis moduláris erőművek 300 MW ltti trtománybn lévők. Ezek olyn feldtokt is képesek megoldni, mit ngy tomenergetik nem nnyir. Távoli vidékeken, például srkvidéken vgy sivtgokbn, tengerprtokon lehet ilyen rektorokt telepíteni, esetleg úszó pltformokr is, hol helyi energetiki A világbn z tomenergetik minden ellenkező híreszteléssel ellentétben töretlenül fejlődik.

42 [80]...ortré ortré...[81] ILLUSZTRÁCIÓ hihetetlen lehetőség, de mire zt sikerül ipri méretekben kifejleszteni, még vn vgy 50 év. Igen ám, de mindig 50 évet mondnk, kármit mutt is nptár, 2007-et vgy 2017-et, mindig még 50 évnyire vgyunk tőle. Ezzel együtt zért igen komoly kuttási projektek zjlnk. Frnciországbn nemzetközi együttműködésben épül z ITER, mi még mindig nem energitermelő fúziós tomerőmű lesz, hnem egy megelőző kísérleti berendezés. H ez sikerül, kkor innen lehet tovább lendülni egy mjdni fúziós tomerőmű felé, mi kb. olyn 50 év múlv lesz A világ persze át fog lkulni ddig is. A megújulók egyre olcsóbbk, egyre htékonybbk lesznek, de vnnk át nem léphető htárok ezeket tekintve. H nem fúj szél, kkor nincs szélturbinából szármzó villny, h nem süt np éjszk, vgy borús z idő, kkor nperőművek sem termelnek ezltt. Akármennyire is olcsó, fejlett és igényes lesz megújuló energi, z tomerőműveknek kkor is igenis lesz termelési szerepe és igenis szükség lesz rájuk, még h vlmi mitt ezt zöldek nem is krják elismerni. Az tomerőművek egyik legngyobb előnye z, hogy működésük során nem keletkezik üvegházhtású gáz. A klímvédelem szempontjából z tomenergetik lehető legfontosbb tényezők egyike. Vissztérve z tomenergetik jövőjéhez, hogy egyáltlán vn-e jövője: igen, természetesen vn. Az tommegoldást tudnk nyújtni, tehát villnyt, hőenergiát, de hsználhtók kár tengervíz-sótlnításr vgy ipri hőforrásként is. Vgy másik lehetőség lehet z elöregedett, elvult szénerőművek leváltás ezekkel kis erőművekkel. Ugynis ott minden megvn: hűtővíz, z út vgy vsút, villmos hálózt és ott vn település, melynek lkói számár ez egy új munklehetőséget kínál. Hogy ebből Mgyrországon mi megvlósíthtó? Itt nincs tenger, nincsenek távoli vidékek, hol ilyen szigetszerű energetikár szükség lenne, legfeljebb brnszénerőművek kiváltás képzelhető el egy ilyen iránybn. Ngyon sokszor éri z vád z tomenergiát, hogy túlzottn centrlizált. Ez ideális megoldásnk tűnik. A decentrlizált energetikánk vnnk vitthttln előnyei, de zért hátrányi is. Vlhogy ez kkor működik jól, h ngyokból és kicsikből is vn, és ezek kölcsönösen ki tudják egymást egészíteni. Még egy dologról kell beszélni, ez pedig fúzió. A jelenlegi tomenergetik mghsdáson lpul, ezzel ellentétben fúzió z, mikor könnyű tommgokt, például hidrogént egyesítünk héliummá ez zjlik npbn is. Hidrogén vn elég világtengerekben, így ez egy kvázi kimeríthetetlen energiforrás lesz, h tudjuk mjd hsználni. Vn viszont egy félig-meddig tréfás mondás fúzióvl kpcsoltbn. Úgy szól, hogy fúzió Az tomerőművek egyik legngyobb előnye z, hogy működésük során nem keletkezik üvegházhtású gáz. A klímvédelem szempontjából z tomenergetik lehető legfontosbb tényezők egyike. energetik zt is kibírj, h néhány országbn visszfejlesztik vgy becsukják z tomerőműveket, mert máshol ngy léptékekben fejlődik. Jpánbn például most ott trtnk, hogy Fukushim után leállt blokkok, melyek z ország termelésének 30%-át dták, szép lssn kezdenek újrindulni, miután teljesítettek egy sor, korábbinál jóvl szigorúbb biztonsági előírást. Már öt tomerőművi blokk működik újr Jpánbn is, és vn rr esély, hogy ez további öt blokkl következő évben vgy még z idén kiegészüljön. Az újrindításoknk komoly htási lesznek jpán gzdságr, illetve környezetvédelemre. Kimuttták, hogy milyen mértékben növekszik ettől mjd GD, rádásul néhány százlékkl csökken fosszilis üzemnygok vásárlásánk z igénye. Kevesebb gázt, kevesebb oljt kell vennie Jpánnk, h további tomerőművi blokkokt visszkpcsol és leglényegesebb, hogy szén-dioxid-kibocsátás csökkenni fog ezáltl. Hogy látod z tomenergetik mgyr helyzetét? Hiszen részed vn bbn, hogy új erőművi blokkok épülnek mjd kson, kulcsember voltál z ezt meglpozó Teller-projektben és Lévi-projektben is. Ezeket projekteket követően, de még ks II. meglkulás előtt dolgoztm évekig témábn. Örömömre szolgált Süli János miniszteri kinevezése és személyi váltások. Attól trtok, z elmúlt 3-4 évet bizonyos mértékben elvesztegettük, még kkor is, h ngyon lényeges eredmények születtek: vn környezetvédelmi engedély, telephelyengedély és z Európi Bizottság áltl megjelölt problémák is rendeződtek. H minden igz, létesítés idén vlóbn elindulht, és most derül ki, hogy ez vlójábn micsod htlms feldt. Az is kiderül hmrosn, hogy mennyire vgyunk képesek erre. Emlékszem rr, hogy z első négy blokk megépítése micsod rendkívüli erőfeszítést jelentett z ország számár, hogy sokn kkor sem látták át, milyen méretű projekt ez. Mi öszszehsonlítássl, h budpesti négyes metró építését egy óriásprojektnek vesszük, kkor egy új tomerőmű építése négyes metrónk felel meg. Ngyon fel kell kötnünk ndrágunkt, hogy ez sikeres legyen. Az, hogy itt orosz tomerőmű létesül, szerintem tel jesen rendben vn. Amikor előzetesen felmértük le he tőségeket, ez z egyik változt volt komolybbn vizsgált öt típusból. A kínált teljesen kiegyenlített volt. Az orosz semmivel sem volt gyengébb, nem mrdt el sem biztonsági, sem egyéb vontkozásokbn többi típustól. Ennek rektornk elődeivel vn itt helyben gykorlti ismeret, és érdemes ebbe z irányb menni. Akkor is így vn, h politikusok és sjtó jó része teljesen szélsőséges módon z tomenergetikát támdj. Sjnos túlpolitizálódott ez z egész kérdés, pedig 10 éve pksi új blokkok kérdésében ritk módon egyetértettek politiki pártok. M lig vn olyn párt, melyik szkmi lpon képes kezelni ezt z egészet, ehelyett mindenki politiki érdekeit nézi, mikor véleményt lkot. Milyen terveid vnnk jövőre nézve? Az időszkos biztonsági felülvizsgáltot mindenképpen szeretném végigvinni. Ennek jelentését december közepéig szeretnénk nukleáris htóságnk benyújtni. A tpsztltok szerint nem kizárt, hogy felmerülnek még z elbírálás során kérdések, vgy vlmilyen minimális hiánypótlási igény. Az még első felében esetleg ktuális feldt számomr, ztán lssn ideje elmenni nyugdíjb. 65 éves elmúltm, már felülhetnék vontr vgy buszr ingyen, de még nem próbáltm. Szeretnék nyugdíjs éveimből is minél többet egészségesen kiélvezni. Lett voln lehetőségem korábbn is nyugdíjb menni sugárveszélyes munkkörben eltöltött évek lpján, de én szeretek itt dolgozni. Úgy döntöttem, hogy míg jól érzem mgm, figyelnek rám és szüksége vn cégnek is rr, mit én csinálok, ddig mrdok. Ngyon sokféle hobbim vn: egy időben digitális fényképezés volt legfontosbb, ztán vn egy kis szőlőm Szekszárdon, zzl is vn mit csinálni. Az olyn társdlmi tevékenységekben, mint Mgyr Nukleáris Társság, biztos, hogy részt veszek nyugdíjb vonulás után is. Cikkeket írok, számtln elődást trtok itthon és külföldön is: h még kérik, írok, h még hívnk, megyek. Arról is zért egy kicsit álmodom, hogy tlán ks II.-ben vlmilyen szkértői tevékenységre felkérést fogok kpni. De nyugdíjsként már nem szeretnék teljes munkidőben, főleg ilyen stresszes munkábn dolgozni. Az sem kizárt, hogy szkmi cikkeken túl is elkezdek írogtni, mert vn írói vénám, vn fejemben ezer történet. De ez még odébb vn.

43 [82]...Hírek Hírek...[83] AZ MVM CSOORT HÍREI A negyedik legngyobb árbevételű mgyrországi cég z MVM Őrzi előkelő helyét hzi Top 500-s, legngyobb mgyrországi árbevételű cégek listán z MVM Mgyr Villmos Művek Zrt. Visszszerezte z elsőséget MOL Mgyr Olj- és Gázipri Nyrt. HVG 2016-os Top 500-s listáján. Amiót HVG elkészíti legngyobb árbevételű mgyrországi cégek rngsorát, MOL-nk szinte bérelt helye volt list élén, ezért is volt meglepetés, hogy tvlyi összesítésben mgyr GE-csoport került z első helyre. Ez zonbn egyszeri, kiugró eredmény volt csk, mostnr visszállt korábbi sorrend. A 2016-os bevételi dtokt összesítő list élén ismerős neveket tlálhtunk, z első tíz közül nyolc már egy éve ilyenkor is Top 10-ben szerepelt. Sőt, nyolc vlójábn kilenc, mivel GE csupán nnyit tett, hogy tvly ót más cégben fogj össze mgyrországi vállltit, így ez cég hivtlosn újoncként került z ötödik helyre. Az első tízben egyedüli igzi újoncnk Flextronics Interntionl Zrt. számít. Az ország legngyobb 500 cégének több mint fele budpesti vgy est megyei derül ki rngsorból, és miközben z 500 legngyobb cég árbevétele szerény 1,5 százlékkl nőtt, nyereségük 44 százlékkl lett ngyobb z egy évvel korábbinál. Ugyn 2017-es dtok még nem állnk rendelkezésre, de várhtón 2018-bn is megőrzi z előkelő helyezését z MVM Csoport. A LEGNAGYOBB ÁRBEVÉTELŰ MAGYARORSZÁGI CÉGEK 1. MOL Mgyr Olj- és Gázipri Nyrt. 2. Audi Hungri Motor Kft. 3. Mercedes-Benz Mnufcturing Hungry Kft. 4. MVM Mgyr Villmos Művek Zrt. 5. GE Infrstructure Hungy Holding Kft. 6. Mgyr Suzuki Zrt. 7. Tesco-Globl Áruházk Zrt. 8. Smsung Electronics Mgyr Zrt. 9. Mgyr Telekom Távközlési Nyrt. 10. Flextronics Interntionl Kft. Búcsúzunk HÍREK A Mgyr Villmos Művek Tröszt (MVMT) 1963-s meglkulás ót tizenhárom vezérigzgtó állt cég élén. Közülük Schiller János lpító vezérigzgtó kivételével (ki 1989-ben hlt meg) egészen z idei évig nem vesztettük el cég egyik korábbi elsőszámú vezetőjét sem. Sjnos 2017-ben ketten is örökre eltávoztk közülük. Kton Kálmán május július 2. között vezette z MVM-et, február 5-én hosszn trtó, súlyos betegség után, életének 69. évében hunyt el. ál László július november 30. között vezette z MVM-et, november 25-én, hosszú betegség után, életének 76. évében hunyt el. Emléküket megőrizzük.

44 [84]...Hírek Hírek...[85] Az MVM 200 milliárd forint összegű klubhitelről szóló megállpodást írt lá Az MVM Mgyr Villmos Művek Zrt december 15-én 200 milliárd forint keretösszegű rulírozó hitel ről szóló megállpodást írt lá egy tizenkét résztvevős, hzi és nemzetközi hátterű bnkokból álló konzorciumml. Az új klubhitel rendkívül versenyképes finnszírozási feltételeket biztosít z MVM Csoport számár. A hitelkeret célj z áltlános vállltfinnszírozás, illetve z MVM Csoport fennálló forint klubhitel szerződésének refinnszírozás. A hitel öt éves futmidejű és lejárt végén egy összegben törlesztendő, mely hosszú lejártú forrást biztosít z MVM Csoport üzleti strtégiájánk megvlósításához. Az MVM Csoport számár kiemelt fontossággl bír 200 milliárd forint keretösszegű hitelszerződés. Ezzel vállltcsoportunk rendelkezésére álló legngyobb finnszírozási forrás újul meg picon elérhető legjobb kondíciók lpján. A klubhitelben résztvevő bnkok pedig szerződés láírásávl ngybn hozzájárulnk z MVM Csoport strtégiájánk sikeres megvlósításához mondt Dr. Zsug János, z MVM Zrt. vezérigzgtój szerződés láíráskor. Ez megállpodás, mely 2017 legngyobb volumenű forinthitelüzlete, mérföldkő hzi picon és egyúttl ngy siker z MVM és résztvevő bnkok számár is. A trnzkció jelentőségét jól muttj mind hitelkeret ngyság, mind z együttműködő bnkok szám tette hozzá Dr. ti Mihály, hitelezési ügynök UniCredit Bnk Hungry Zrt. elnökvezérigzgtój. A hitelkeretet biztosító bnkok Ügynök: UniCredit Bnk Hungry Zrt. Résztvevők: BN ribs Mgyrországi Fióktelepe CIB Bnk Zrt. Citibnk Mgyrországi Fióktelepe Commerzbnk Zrt Erste Bnk Hungry Zrt. ING Bnk N.V. Mgyrországi Fióktelepe K&H Bnk Zrt. Mgyr Tkrékszövetkezeti Bnk Zrt. MKB Bnk Zrt. OT Bnk Nyrt. Riffeisen Bnk Zrt. UniCredit Bnk Hungry Zrt. Az MVM Csoport Mgyrország negyedik legngyobb vállltcsoportj, melynek konszolidált árbevétele 2016-bn meghldt 1034 milliárd forintot, termelt EBITDA eredménye pedig elérte 110 milliárd forintot. Az MVM Csoport több mint 8500 munkválllót fogllkoztt és több mint 15 országbn vn jelen. A 4. blokk is megkpt z engedélyt z üzemidő-hosszbbításr Az Országos Atomenergi Hivtl (OAH) december 19-i dátumml kidt z MVM ksi Atomerőmű Zrt. 4. blokkjánk üzemidő-hosszbbítási engedélyét. A hzi villmos energitermelés több mint fele, felhsználás több mint hrmd ksról szármzik, így z OAH döntés biztosítj, hogy z ország biztonságos ellátásánk továbbr is legfontosbb pillére legyen ksi Atomerőmű. Az MVM üdvözöli döntést, hiszen hogy Dr. Zsug János, z MVM vezérigzgtój kiemelte: Az tomerőmű kiszámíthtó módon, mgs rendelkezésre állássl, tisztán, CO 2 -mentesen, hzi termelők közül legolcsóbbn termel, így klímvédelmi célok elérésében és z ellátásbiztonság fenntrtásábn is nélkülözhetetlen szerepet tölt be z MVM ksi Atomerőmű Zrt. Szinte teljes hzi nukleáris tudományos háttér, z tomerőmű jelentős műszki állomány és független nemzetközi szkértők is részt vettek bbn másfél évtizedes munkábn, melynek eredménye képen z elmúlt években z tomerőmű első három blokkj már megkpt meghosszbbított működési engedélyt. A 4-blokki engedéllyel teljessé vált z MVM ksi Atomerőmű üzemidő-hosszbbítási progrmj. A munk természetesen tovább folyttódik, hiszen z engedélyben Htóság z eddigi gykorltnk megfelelően z engedélyezési dokumentációhoz kpcsolódón feldtokt htározott meg. Büszke vgyok szkembergárdánkr, mely évrőlévre igzolj, méltók vgyunk bizlomr, hogy további húsz évig üzemeltethessük blokkokt. Tisztábn 12 cspt muttt be innovtív termékét nemzetközi zsűrinek. A bírálók főként zt vizsgálták: technológii újdonság mennyire életképes üzleti szempontból. Az NRGreportnk zsűri egyik tgj zt mondt: egytől ötig pontoztk szerint, mekkor vlószínűsége nnk, hogy befektessenek cégbe. Az InnoEnergy szerint mgyr cspt hely- és költségtkrékos, hőenergiát tároló berendezéscsládj felelt meg leginkább feltételeknek. A húszezer eurós fődíj mellett cspt bekerülhet szervezet Highwy nevű inkubációs progrmjáb, ez további befektetéseket és picszerzési lehetőséget jelent. A HetVentors termékét z MVM is elismerte, strtup volt z MVM Csoport Edison Light Up innovtív energetiki pályáztánk egyik győztese szeptemberben emlékeztetett Végh Zsófi. Energitárolásr kínál megoldást második helyezett FLASC is. A málti cspt z offshore lebegő szélturbinák pltformjár telepítene egy olyn eszközt, vgyunk felelősségünk súlyávl, így kollégáim nevében is megígérhetem, hogy következő évtizedekben is biztonság elsődlegessége mellett tudásunk legjvát nyújtv, világszínvonlon üzemeltetjük z tomerőművet. emelte ki Hmvs István, z tomerőmű vezérigzgtój. Az engedélynek köszönhetően ksi Atomerőmű továbbr is négy blokkl, több mint 2000 MW beépített teljesítménnyel üzemel mjd, melyek meghosszbbított működési engedélye 2032 és 2037 között jár le. Mgyr győzelem z innovációs versenyen Egy mgyr strtup, HetVentors végzett elsőként közép-európi kezdő energetiki válllkozásoknk meghirdetett nemzetközi megmérettetés, owerup! verseny döntőjén, melyet november 21-én rendeztek Budpesten. mely sűrített levegő és víznyomás segítségével tárolná megtermelt energiát. A hrmdikként végzett VIA ALTA terméke bioüzemnygok előállítását egyszerűsítené, nnk költségeit csökkentené. A cég z erjedés folymtánk htékonyságát jvítná: kevesebb energiráfordítássl készítene szerves hulldékból bioüzemnygot. A korábbi évek versenyeivel összevetve jóvl több ötlet kerül z InnoEnergy elé, bátrbbn vágnk új ötletek megvlósításáb z emberek, mi hsznos Európánk mondt portálnk Diego vi, z InnoEnergy vezetője. Az elmúlt hét évben 3000 ötletet vizsgáltk meg, melyekből 300 került be z ügynökség progrmjáb. Ezek közül 170 kereskedelmi tevékenységet végez és picon vn. A szervezet portfóliójábn lévő válllkozások 75 százlék már túl vn z első befektetési körön, ugynis komolyn ösztönözik strtupokt rr, hogy megszerezzék első ügyfeleiket.

45 [86]...Hírek Hírek...[87] Rekord mgyr ármtőzsde októberi kereskedésében HÍREK AZ ATOMENERGETIKÁRÓL Myer György ,3 GWh kereskedési volumennel, kétéves rekorddl zárt z októbert HUX fiziki futures pic. Ez menynyiség 145,4%-kl több tvly októberihez és 240%-kl 2017 szeptemberihez képest. A hf pic kiemelkedő teljesítményének és növekvő likviditásánk is köszönhető, hogy z új derivtív picunk, HUDX már jnuárbn várhtón tggl indul idézte rofitline Tóth étert, HUX Zrt. vezérigzgtóját, ki hozzátette: régióbn kiemelkedő szerepe vn HUX hf picánk, mely nnk is köszönhető, hogy kiemelt figyelmet fordítnk pici szereplők igényeire. A versenyképesség fenntrtását segíti nyitvtrtási idő meghosszbbítás is ben villmos energi mellett mgyr földgáz pic is Az MVM kiemelten kezeli felsőokttást, több strtégii megállpodást is kötött már okttási, kuttásfejlesztési és kommunikációs területeken. A november 17-én láírt megállpodás szerint cégcsoport támogtást nyújt szkembereik utánpótlás szempontjából kiemelten fontos okttási egységek és lborok munkájához, tevékenységükhöz illeszkedő képzési progrmokhoz. Elvégzi pécsi önkormányzt tuljdonábn lévő ingtlnok, közintézmények energetiki felülvizsgáltát, mjd z MVM munktársi város vezetőivel és terület gzdáivl ütemtervet dolgoznk ki z energihtékonyság optimlizálásár. A zöld energi mind ngyobb fokú hsznosításár megvlósíthtósági tnulmányokt készítenek. A pécsi egyetem rr helyezi hngsúlyt, hogy tudásávl és z évek ltt felhlmozott din mikusn nő, így kereskedőknek további előnyöket jelent, hogy egy picon lehet mjd ármml és gázzl is kereskedni. A szervezett ármpicot működtető HUX Zrt. és szervezett földgázpicot működtető CEEGEX Zrt. futures picin (hf) jelenleg kereskedett fiziki leszállítású htáridős villmosenergi- és földgázügyletek is MiFID II. szbályozás htály lá fognk trtozni, kereskedés pedig jnuár 3-án induló, HUDX Zrt. ke retein belül történik mjd. Együttműködik z MVM pécsi önkormányzttl és z egyetemmel Együttműködési megállpodást kötött z MVM Mgyr Villmos Művek Zrt., pécsi önkormányzt és écsi Tudományegyetem: közösen segítik környezetbrát energiforrások minél szélesebb körű elterjedését, tovább erősítik modern kor követelményeihez lklmzkodó együttműködést gzdság és felsőokttás között. innovációkkl segítse z MVM Csoportot tervei megvlósításábn, továbbá olyn kuttások és fejlesztések indulhssnk el z energetiki cég támogtásávl, melyek köthetők cégcsoport szolgálttásihoz. Az egyetem kuttási projektjvslti összeállításkor zokt területeket helyezte előtérbe, melyek eredményeiből écs, illetve régió is profitálht. Ezek közé trtozik például Smrt City projekt, z e-mobilitás vgy z Energetiki rk létrehozás. A megállpodásról z egyetem honlpj, bm.hu, pecsi-hirhtr.hu, pecsm.hu portál is beszámolt. Utóbbi idézte Dr. Zsug Jánost, z MVM Zrt. vezérigzgtóját, ki hngsúlyozt: z együttműködéssel cég fő célj, hogy támogss pécsi tudományos fejlesztéseket, tudományos okttást, z innovációkt. A Rosztom ktívn részt vesz z ITER-projektben Alekszej Lihcsov, z orosz állmi tomenergetiki konszern, Rosztom vezérigzgtój Bernrd Bigot-nk, z ITER vezérigzgtójánk meghívásár szeptember 11-én felkereste frnciországi Cdrche-bn épülő nemzetközi termonukleáris rektort, z ITER-t. A látogtás propój z volt, hogy z ITER-projekt tényleges megvlósulás szkszáb lépett. A projekt előrehldás nemcsk z építési területen, hnem részegységek és lktrészek, köztük z orosz komponensek beszállítását illetően is érzékelhető. A fúziós energi óriási tudományos-technológii lehetőséget nyit z emberiség előtt, ezért Oroszország, mely egyedülálló tpsztlttl rendelkezik mind mghsdás, mind fúziós energi kuttás terén, lpvetően járul hozzá projekt megvlósításához. Érdemes megemlíteni, hogy projekt lpját képező tokmk berendezés orosz tlálmány hngsúlyozt Rosztom vezetője. Oroszország z ITER számár kulcsfontosságú részegységeket és számos más, mgs technológii szintet képviselő berendezést szállít. Az orosz beszállítók öszszesen 25 rendszert biztosítnk, köztük szuprvezetőket, vlmint girotronokt, zz ngy teljesítményű mikrohullámú sugárzást előállító eszközöket, védelmi és dignosztiki eszközöket. A Rosztom mellett, hogy megosztj technológii eredményeit, ITER-nek köszönhetően projekt többi résztvevőjével együtt hozzáfér külföldi fejlesztésekhez is. A nemzetközi kísérleti fúziós rektor létrehozásán 35 ország, köztük z EU 29 tgállm, z Egyesült Állmok, Indi, Kín, Jpán, Dél-Kore és Oroszország szkemberei munkálkodnk. A fúziós rektor indítását 2025-ben tervezik. Alekszej Lihcsov frnciországi látogtás során tlálkozott Dniel Verwerde-dl frnci Atom és Megújuló Energetiki Biztosság (CEA) főigzgtójávl, és társságábn felkereste Jules Horowitz kísérleti rektort is. Az ITER Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Rektor ngol megnevezésének (Interntionl Thermonucler Experimentl Rector) rövidítése, projekt világbn folyó fúziós kuttások bázisán vlósul meg. Célj, hogy igzolj békés célú fúziós energi kinyerésének műszki megvlósíthtóságát. Az ITER lesz világon z első olyn fúziós rektor, mely lehetővé teszi, hogy mgfúzió révén kinyert energi mennyisége leglább tízszeresen meghldj fúzió fenntrtásához közölt energi mennyiségét. (Forrás: Atomenergi Infó)

46 [88]...Hírek Hírek...[89] Európi Mobilitási hét, 2017 Bedták természetvédelmi engedélykérelmet Homoly Róbert, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős állmtitkár, Csépke András, MÁV-START Zrt. vezérigzgtój, dr. Kovács Antl, z MVM ksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igzgtój és Dbóczi Kálmán, Budpesti Közlekedési Központ vezérigzgtój nyitott meg z immár tizenhtodik lklomml megrendezett Európi Mobilitási Hét progrmsoroztát szeptember 16-án, Budpesten. A ks II. Atomerőmű Zrt. jogerős környezetvédelmi engedélyben meghtározott előírások teljesítése érdekében szeptember 15-én benyújtott természetvédelmi engedélykérelmet Toln Megyei Kormányhivtl Szekszárdi Járási Hivtlához. A közösségi közlekedés, z e-mobilitás olyn dinmikus fejlődésnek indult z elmúlt néhány évben, mi zt eredményezte, hogy például frnkfurti utókiállításon egymást érték vezető utógyártók bejelentései rról, hogy milyen gyorsn kívánnk z elektromos utókkl megjelenni kínáltukbn. Szerencsére már itthon is egyre többet beszélünk erről, de például kerékpárosközlekedés rohmos elterjedése már itthon is szemmel láthtó. Amiről viszont kevesebb szó esik z elektromos közlekedés kpcsán, hogy járművek milyen energiávl fognk közlekedni, és z ez ehhez szükséges villmos energiát milyen forrásból állítjuk elő hngsúlyozt dr. Kovács Antl mobilitási hét megnyitóján. Mint mondt, h jövőben is hgyományos, vgyis fosszilis forrású árm termeléséből tesszük ezt, kkor túl sokt nem teszünk környezetünkért, sőt htékonyságot nézve még z is elképzelhető, hogy ngyobb kárt teszünk környezetünkben. Kulcskérdés ezért, hogy z megnövekedett energiigény, mit z e-mobilitás eredményez, milyen forrásból lesz kielégítve. Egyértelmű, hogy z tomenergi és megújuló energiforrások együtt tudják ezt biztosítni, és ngyon sjnáltos, hogy sokn megpróbálják ezt két energiforrást szembeállítni. Aki viszont komolyn veszi ezt kihívást, z belát- htj, hogy csk együtt képes nukleáris és megújuló bázisú ármtermelés jövő energiellátását biztosítni. H visszemlékszünk jnuári ngy hidegekre, láthttuk, hogy szénerőművek lefgytk, miközben z tomerőmű folymtosn biztosított z ország ellátását, vgy néhány perce még esett z eső, és borús volt z ég, szél sem fújt, ám z tomerőmű ilyenkor is biztonságosn grntálj z ország energiellátását. Dr. Kovács Antl szerint kson termelt olcsó és károsnygkibocsátás-mentesen termelt villmos energi biztosítj hzi termelés több mint 50 százlékát. kson 2 évnyi fűtőelem-trtlékkl rendelkeznek, ezért z ellátás biztonságábn ugyncsk kiemelkedő szerepe vn z tomerőműnek, mely z elkövetkező évtizedekben is grntálhtj biztonságos energiellátást. Szeptember 16. és 22. között tizenhtodik lklomml rendezték meg z Európi Mobilitási Hét progrmsoroztát Budpesten, melyen színes progrmok várták z érdeklődőket, többek között Mgyrország legngyobb zöldeseménye, Mobilitási Hétvége, mikor z Andrássy úton z utók helyét gylogosok, kerékpárosok vették át, vlmint több mint 50 kiállító várt z érdeklődőket. A rendezvénysorozthoz kpcsolódón zon hétvégén rendezték Nemzeti Vágtát is Hősök terén. Az új tomerőművi blokkok létesítésének felvonulási területe nem képez önálló természeti értéket, de z itt élő néhány növény- és álltfj kpcsán környezetvédelmi engedély előírj, hogy kivitelezés során védett állt- és növényfjok oltlmár kiemelten ügyelni kell. Amennyiben védett állt- vgy növényfj áttelepítése válik szükségessé, úgy zt Kormányhivtlnál engedélyeztetni kell. A természetvédelmi engedélykérelem felvonulási területen tlálhtó védett növény- és álltfjok áttelepítésére, illetve mggyűjtésre vontkozik. Kiemelt érték felvonulási területen jelentős létszámú populációkbn élő vgy ott táplálékot tláló védett növény- és álltfj, úgy mint tolls szálkájú árvlányhj (Stip pennt), homoki árvlányhj (Stip borysthenic), homoki vrjúháj Lihcsov ksr látogtott (Sedum hillebrndtii), siskos sásk (Acrid ungric), z pró trlósásk (Omocestus minutus), zöld gyík (Lcert viridis) egyéb más védett fjok mellett. Az áttelepítés felvonulási területen kijelölt, ngyrészt természetes htárokkl rendelkező menedékhelyre fog megtörténni. E terület lpvető feldt, hogy menedéket és otthont djon felvonulási terület értékes növény- és álltegyütteseinek, hol z álltok élhetnek, szporodhtnk. A menedékhelyről munkáltok befejezése után növény- és álltfjok vissztelepülhetnek környező, számukr lklms élőhelyfoltokr, területekre, mjd jelenlegihez hsonló értékes együtteseket hozhtnk létre. A bevtkozás célj felvonulási terület jelenleg meglévő ökológii értékeinek megóvás. (Forrás: ks II.) A Rosztom minden igyekezetével nnk z ígéretének és elkötelezettségének kíván eleget tenni, hogy mgyr részvételi rány beruházásbn elérje negyven százlékot, minden szerződés vontkozó jogszbályok betrtásávl, teljes nyilvánosság számár átláthtó lesz foglmzott Alekszej Lihcsov, Rosztom vezérigzgtój szeptember 20-án kson, z építkezés helyszínén tett látogtáskor. Alekszej Lihcsov és Süli János tárc nélküli miniszter z új pksi blokkok helyszínének megtekintésén és bejárás lklmából trtott sjtótájékozttón megerősítették közös szándékukt munk 2018-s megkezdésére. A két új blokk építésének helyszínén egyeztettünk, és áttekintjük zokt feldtokt, melyek szükségesek további hldáshoz, szeretnénk 2018 jnuárjábn átdni z építési területet, hol z első épületek elkészülhetnek mondt Süli János. Alekszej Lihcsov mindenekelőtt rr emlékeztetett, hogy mgyr ven- dégszeretet éppen olyn, mint hogyn z orosz fél fogdj mgyr prtnereket, mjd hozzátette: z új blokkok testvérei lesznek leningrádiknk, melyeket közeli jövőben dnk át, és zok is legmgsbb követelményeknek mindenben eleget tesznek. Alekszej Lihcsov szvi szerint most folyó, pksi mgyr orosz prtneri tárgylás célj, hogy megkezdődjön munk első szkszánk kivitelezése. Alekszej Lihcsov hngsúlyozt, hogy z ütemtervet trtni fogják, válllt kötelezettségeiknek eleget tesznek. (Forrás: ks-ress)

47 [90]...Hírek Hírek...[91] Rekordgyorssággl készült el Tinwni Atomerőmű 3. blokkj Különleges rekordot állított fel Rosztom orosz állmi tomenergetiki konszern zzl, hogy Kínábn, Tinwni Atomerőmű 3. számú blokkját munkáltok kezdetétől számítv kevesebb mint 5 év ltt beindított, zz blokk elérte z első kritikusságot. Megújulók és tomenergi közösen Minden ellenzéki felvetés ellenére megújuló energiforrásokt szerves egységben képzeljük el z tomenergiávl közösen, de zt látni kell, hogy lperőmű nélkül elképzelhetetlen z ellátás biztonságánk grntálás mondt Süli János, ks II.-bővítésért felelős tárc nélküli miniszter Százdvég A Jövő energetikáj című, októberi konferenciáján. Ez fiziki indítás utolsó lépése. Az orosz nukleáris energetik történetének modern korszkábn ugynis még nem épült fel ennél gyorsbbn új nukleáris kpcitás. A blokk jelenlegi tervek szerint 2018-bn már kereskedelmi üzembe állht szeptember 28-án emelték minimális ellenőrzött szintre Tinwn 3. blokk VVER-1000 típusú blokkjánk teljesítményét. Megkezdődött z irányított láncrekció, z ellenőrző rendszerek jelezték z első neutronok megjelenését idézte Rosztomhoz trtozó, Oroszországbn és szerte világon tomerőművek tervezésével és építésével fogllkozó kivitelező, z ASZE holding közleményét RIA Novosztyi. A hírügynökségi jelentés megjegyezte: szkemberek ezt úgy nevezik, hogy élni kezdett rektor. A fiziki indítás ugusztus 18-án kezdődött, melynek keretében összesen 163 fűtőnyg-kzettát rktk be rektorb. Ezt folymtot is menetrendhez képest hmrbb sikerült befejezni. A minimális szintű ellenőrzött teljesítmény elérését követően még számos kritikus tesztet végeznek mjd el, és csk ezt követően nyílik lehetőség hálózti kpcsoltok első tesztelésére. A 3. blokk első betonozás, zz z építkezés kezdete december 27-én volt, így csknem 2 hónppl kevesebb mint 5 év ltt végeztek munkáltokkl. A RIA Novosztyi összehsonlításképpen felidézi, hogy Rosztovi Atomerőműben 3. blokk építése szeptember 15-től december 7-ig trtott, tinwni első blokkot 1999 októberében kezdték építeni, és 2005 decemberében indították be, másodikon pedig 2000 őszén indultk meg munkáltok, míg strt május 1-jén volt. A Tinwni Atomerőmű építése legngyobb orosz kíni közös tomenergetiki projekt. A 2007 ót üzemelő Tinwn 1. és 2. blokkb világon először építették be z úgynevezett zónolvdék-cspdát, mely zt célt szolgálj, hogy blokktípus képes legyen kezelni egy zónolvdássl járó, tervezési lpon túli, rendkívül kis vlószínűséggel bekövetkező súlyos bleset következményeit is, zz képes legyen rr, hogy zónolvdékbn megállíts rekciót, és megkdályozz z olvdék környezetbe jutását. (Forrás: Atomenergi Infó) Süli János z ellátás biztonságánk fontosságát hngsúlyozv kiemelte zt is, hogy z import részrány jelenleg 32 százlék, de például jnuári rendkívüli hideg npokbn, mikor hgyományos erőműveknél több gond is dódott, elérte z import z 54 százlékot is. Jelenleg tehát nem z kérdés, hogy megépítsük-e két új pksi blokkot, hnem z, hogy Mvir előrejelzése szerinti mintegy 5000 MW hiányzó kpcitást jövőben hogyn fogjuk pótolni. Vgyis lssn további tomerőművi blokkoktól is el kellene gondolkoznunk. Az ellenzéki megnyilvánulásokr regálv pedig zt mondt, hogy felelősen gondolkozó, z ellátás biztonságát figyelembe vevő párt egyszerűen nem hgyhtj figyelmen kívül z tomerőmű bővítésének szükségességét. Süli János hngsúlyozt zt is, hogy jelenlegi blokkoknál is kétévnyi trtlék fűtőnyg-készlettel kell z erőműnek rendelkeznie, ez pedig minden körülmény között grntálj z tomerőmű folymtos működését, mit még z is erősít, hogy ezeket fűtőelemeket több forrásból be lehet szerezni. Az új blokkokról szólv kiemelte, hogy egy kiforrott típusokról vn szó, és zért válsztottuk VVER típust, mert meglévő technológiánk egy továbbfejlesztett, minden biztonsági előírásnk és elvárásnk megfelelő újbb változtáról vn szó, ezt technológiát pedig kiválón ismeri és működteti pksi szkembergárd. Az új blokkok jelenleginél is kedvezőbb fenntrtási és üzemeltetési lehetőséget grntálnk, mert például 18 hónpos üzemnyg-ciklussl működnek mjd, mi jelenleg is 90 százlék feletti kihsználtságot tovább növeli, így 93 százlékos kihsználtsággl fognk z új blokkok üzemelni. A környezetvédelmi és telephelyengedélyt már jogerősen megkpták, leglényegesebbet, vgyis lé tesítési engedélyt pedig 2018 júliusábn fogják z Or szágos Atomenergi Hivtlnk benyújtni. Ennek figyelembevételével 2019 ugusztusábn dhtj ki z OAH z engedélyt, mi után kezdődhet blokkok tényleges építése jelezte, mjd hozzátettre: jövő jnuárbn felvonulási épületek építését szeretnék elkezdeni, ez összességében épületet jelent. Süli János beszélt rról is, hogy brüsszeli engedélyezés elhúzódás mitt 22 hónpos csúszásbn vnnk, ám szerinte ennek ngy része ledolgozhtó, erről is rendszeresen egyeztetnek z orosz prtnerrel. Szerinte ez nem hátrálttj zokt terveket, hogy 2026-bn egy ötödik, mjd 2027-ben htodik pksi blokk is megkezdhesse z ármtermelést. Végezetül még megemlítette, hogy z építkezés csúcsidejében ezer ember fog kson dolgozni, ezért ngyon jelentős feldt z ehhez szükséges infrstruktúr kilkítás. A fejlesztéseknek többek között ki kell terjednie lkások építésére, z új Dunhíd elkészítésére is, főleg nnk tükrében, hogy mjd csk z új blokkok üzemeltető személyzetének végleges elhelyezéséhez 1350 új lkást kell biztosítni. Kádár Andre, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős helyettes állmtitkár elődásábn z elmúlt évek legfontosbb kormányzti célkitűzései között z energihtékonyság jvítás, z ellátás biztonságánk grntálás mellett többek között megújuló energihordozók részrányánk növelését, vlmint z tomenergi hosszú távú hsználtánk, vgyis kpcitásfenntrtás kiemelt fontosságát említette meg. Így beszélt jelenlegi blokkok üzemidő-hosszbbításáról és két új blokk létesítéséről, de megemlítette rdioktív hulldékok kezelésének fontosságát is.

48 [92]...Hírek Hírek...[93] HÍRVILÁG KITEKINTŐ Myer György Már euróbn kereskednek Elektromos utór vált z ELMŰ-ÉMÁSZ Az ELMŰ-ÉMÁSZ ugusztus végén, zon rendezvényen muttt be új elektromos utóit, melyen részvevők dr. Ardszki András energiügyért felelős állmtitkár, Lepsényi István gzdságfejlesztésért és -szbályozásért felelős állmtitkár, z ELMŰ-ÉMÁSZ tuljdonos, z innogy részéről Mrtin Herrmnn értékesítés ügyvezető igzgtó és dr. Mrie-Theres Thiell, z ELMŰ-ÉMÁSZ elnöke megvittták z e-mobilitás terén eddig elért eredményeket és jövőben várhtó célokt és kihívásokt. Sikeresen megtörtént z eurólpú kereskedés bevezetése mgyr gáztőzsdén, így szeptember 30. ót már nem forintbn számolják el kereskedést CEEGEX-en. A projekt tőzsde, z FGSZ Zrt., KELER KSZF és MEKH közötti szoros együttműködés eredménye. A gáztőzsde lpvető érdeke, hogy pici elvárásoknk megfelelve működjön, ezáltl elősegítve likviditás és tglétszám növekedését. Ennek fejleményeként z euró bevezetése egy jelentős lépés, mely elősegíti mgyr gázpic nyugt-európi picokhoz történő integrációját év elejétől számottevő mértékben növekedett tgi ktivitás, így kereskedett mennyiség z A Veoli fűti dombóvári és siklósi lkásokt Dombóvár közel 2050 háztrtását és 10 intézményi prt nerét kiszolgáló távhőrendszer működtetésére és üzemeltetésére Veoli Energi Mgyrország Zrt. egy koncessziós társságot lpít, mely koncessziós cég működési engedélyek megszerzésétől kezdődően látj mjd el távhőtermelői és távhőszolgálttói feldtokt városbn. A távhőrendszer működtetéséhez szükséges hőenergiát jelenleg egy 19,8 MW beépített névleges hőteljesítményű földgáztüzelésű fűtőmű termeli meg. A rendszer pedig mintegy 48 felhsználói hőközponton, vlmint összesen 4,6 kilométer hosszú nyomvonlon keresztül jutttj el hőt lkossági és közületi fogysztókhoz. A Veoli z elmúlt hónpokbn város több pontján is korszerűsítési munkákt végzett, melyek keretében 530 méter nyomvonlon cserélte ki távhővezetékeket, növelve z ellátásbiztonságot és zonnli picon elérte 911 GWh-t, míg htáridős picon z 1244 GWh-t z első kilenc hónpbn. Ezáltl mindkét pici szegmens rekordforglmt ért el, mely kilencszeres növekedést jelent z előző év első három negyedévéhez képest, mi z zonnli picon 171 GWh, míg htáridős picon 63 GWh volt. (Forrás: CEEGEX) A Veoli Energi Mgyrország Zrt. és Dombóvár Város Önkormányztánk képviselői szeptember 12-én írták lá zt szerződést, melynek értelmében z erre kiírt közbeszerzési pályázton nyertes társság koncessziós cége működtetheti tovább település távhőrendszerét z elkövetkező 25 évben. Ezt követően pedig szeptember 27-én Siklós Város Önkormányztánk képviselőivel írtk lá szerződést város távfűtéséről. csökkentetve távhőrendszer hőveszteségét, ezáltl tovább jvítv z egész rendszer htékonyságát. Ugyncsk cég láthtj el távhőszolgálttási feldtokt Siklóson is. A dél-dunántúli városbn eddig összesen 1058 háztrtás cstlkozott távhőhálóztr, melyek mellett 15 intézményi prtner távhőellátásáról is gondoskodni fog szolgálttó. A legngyobb változást pedig z jelentheti, hogy néhány éven belül Siklós távhőellátó rendszere is megújuló energiforrásokr állht át. Így már folyik nnk tervezése, hogy jelenlegi földgáztüzelés helyett geotermikus energiforrás hsznosításár térjenek át városbn. Ez egyszerre fogj mérsékelni fosszilis tüzelőnygok felhsználását Siklóson, vlmint teszi lehetővé, hogy város hőenergi-ellátás teljesen független legyen külföldről szármzó energihordozóktól (Forrás: Veoli) Az ELMŰ-ÉMÁSZ utóflottáj 15 új elektromos járművel bővült, z utók beszerzését Nemzetgzdsági Minisztérium támogtt. Az új utókt munkkörökhöz rendelt utóként fogják hsználni, és flott szkszerű üzemeltetése érdekében vállltcsoport budpesti és vidéki telephelyein nyolc váltóármú gyorstöltőt és három egyenármú villámtöltőt is telepít. A töltőpontok egy része Budpesten és Egerben külső felhsználók számár is elérhető lesz. A beruházás teljes költsége több mint kétszáz millió forint volt, melyből kormányzti támogtás 22,5 millió forint. Az ELMŰ- ÉMÁSZ kezdeményezése összhngbn vn kormány elektromobilitási progrmjávl, mely z elektromos utók elterjedését és egy országos töltőinfrstruktúr kiépítését célozz. Lepsényi István rendezvényen többek között kiemelte: reméli, hogy cég példáját követve számos hzi intézmény és válllt támogtj jövőt és fejlődést zzl, hogy tevőlegesen is részt válll z elektromos utózás elterjedésében. Mjd bejelentette, hogy tpsztltok lpján minisztérium átdolgozt és tovább folyttj zt pályázti rendszert, mellyel vételár 21%-áig, mximum 1,5 millió forintig támogtást biztosít tisztán elektromos hjtású személy- és kishszongépjárművek beszerzéséhez. Az állmtitkár z e-mobilitáshoz kpcsolódón jelezte, hogy ks II.-beruházásnk fontos szerepe lesz z ehhez kpcsolódón megnövekvő energiigény kielégítésében. Az új utók beszerzése már nem z első lépés z ELMŰ-ÉMÁSZ részéről z elektromobilitás terén, mivel társságcsoport már 2010-től ktívn kiveszi részét környezetbrát közlekedés támogtásából. Abbn z évben vtt föl válllt Mgyrország első közterületi töltőoszlopát cégcsoport székház előtt, és már 2011-ben beszerzett három elektromos utót. Az áltluk üzemeltetett mgyrországi töltőhálózt mely egy intelligens IT-rendszerre cstlkozik jelenleg már 39 közterületi és 28 mgánterületen működő, de z utósok számár korlátozás nélkül hozzáférhető töltőpontot számlál, melyeken keresztül hvont több mint 25 megwttór energiát töltenek regisztrált felhsználók. A cégcsoport jövőbeli terveire vontkozón Mrie- Theres Thiell kijelentette, hogy közterületi töltőket cstlkozttni fogják legngyobb európi e-mobilitási romingrendszer, Hubject pltformjához, ezzel ráhelyezve Mgyrországot z e-mobilitás nemzetközi térképére is. A fejlesztés révén z utósok szerte Európából z otthoni e-mobilitási szolgálttójukon keresztül, további regisztrációs kötelezettség nélkül hsználhtják mjd cég közterületi töltőit.

49 [94]...Hírek Hírek...[95] Csúcsot döntött nyári villmosenergi-fogysztás Új történelmi rekordot ért el Mgyrország nyári villmosenergi-fogysztás derül ki MAVIR Mgyr Villmosenergi-ipri Átviteli Rendszerirányító Zrt. dtiból nyrán Mgyrországon felhsznált villmos energi mennyisége 3,15%-kl hldt meg z előző évit. Június eleje és ugusztus vége között bruttó villmosenergifelhsználás GWh volt, mely 335,87 GWh-vl mgsbb z előző év zonos időszkához képest. A fogysztás ugynkkor nem csk z előző évhez képest ngyobb, hiszen MAVIR Zrt. dti szerint ez új történelmi rekordot jelent nyári hónpokr vontkozón. Az országos villmosenergi-igény bővülése ugusztusbn volt legngyobb, ekkor fogysztás 7%-kl 3743 GWhr nőtt 2016-os 3500 GWh-hoz képest képest. Rendszerterhelés szempontjából nyári csúcsot MAVIR június 28-án regisztrált 6357 MW-os negyedórás átlgértékkel 25,8 Celsius-fok npi átlghőmér- A Budpesti Értéktőzsdén jegyzett ALTEO tuljdonábn lévő soproni erőmű Heineken Hungári Sörgyárk Zrt. mellett további 30 helyi ipri ügyfelet szolgál ki, továbbá városi távhőszolgálttó részére is értékesít hőenergiát. Annk érdekében, hogy válllt szolgálttás még megbízhtóbb és htékonybb legyen, most egy újbb, 200 millió forint összértékű fejlesztésbe kezdtek. Ennek köszönhetően jelentősen jvul z erőmű htásfok, csökkentve CO 2 - és egyéb károsnyg-kibocsátást és hőtermeléshez szükséges tüzelőnyg-költséget. A beruházás kpcsán pp András, z ALTEO vezérigzgtó-helyettese elmondt, hogy válllt soproni erőműve kiemelkedő jelentőségű, nyugti bázisuk legfontosbb elemeként funkcionál, mert soproni prtnerek, elsősorbn Sopron Holding és Heineken Soproni Sörgyár energiellátásán túl innen történik győri erőséklet mellett. Az utóbbi években ugynkkor z egyre inkább elterjedő háztrtási méretű kiserőművek zon belül is fotovoltikus termelők mérési dtink hiányábn regisztrált bruttó rendszerterhelési értékek némileg torzított eredményt mutthtnk. A becslések szerint ez z eltérés kár MW-ot is elérheti. Tihnyi Zoltán, MAVIR rendszerirányítási és nemzetközi kpcsoltokért felelős vezérigzgtó-helyettese szerint hzi és régióbeli átviteli hálóztok, vlmint z elosztó hálóztok és z erőművek tervezett krbntrtásink gondos egyeztetése lehetővé tette mgs nyári terhelés zvrtln kiszolgálását. A megfelelő trtlékoknk köszönhetően z előfordult üzemzvrok sem okoztk kiesést szolgálttásbn z átvitel szintjén. (Forrás: MAVIR) Tovább fejleszti soproni erőművét z ALTEO A korszerűsítés, vlmint htékonyság és z ellátásbiztonság növelése célj nnk z új, 200 millió forintos fejlesztésnek, melyet z ALTEO végzett soproni erőművében. A beruházás keretében új, 10 MW teljesítményű gőzkzán létesült, munkáltokkl fűtési szezon kezdetére, októberre készültek el. ályválsztó fesztiválon keresik jövő szkembereit Htlms érdeklődés mellett nyílt meg szeptember 26-án Mgyr Elektrotechniki Egyesület, vlmint Nemzeti Szkképzési és Felnőttképzési Hivtl közreműködésével Mi pály? Műszki pályválsztó fesztivál első rendezvénye, z ELMŰ budpesti sporttelepén bn fesztivált 400 iskolából 8000 gyerek látogtt meg, 37 műszki középiskol és 40 cég muttkozott be kiállítóként, részt vevő pedgógusok és diákok több mint 95%- pályválsztás szempontjából sikeresnek ítélte z eseményt őszén már 6 helyszínre látogtott el fesztiválsorozt, és leglább 10 ezer érdeklődőre számítottk rendezők. Budpest, écs, Győr, Miskolc és Debrecen mellett Szeged is cstlkozott házigzdákhoz, vlmint egy új műszki szkterület, z épületgépészet is bemuttkozott rendezvényen z erősármú elektrotechnik, elektronik, távközlés, informtik, vegyipr és gépipr mellett. Mint rendezvény megnyitóján is elhngzott, folymtosn bővülő feldtkörök mitt, egyre több villnyszerelő szkembert várnk cégek. Közel 45%-kl több végzős diákr lenne szükség évről évre. Az utánpótlásképzés zért is nélkülözhetetlen, mert robotizáció nem jelent megoldást egyes munkfolymtok esetén. A Mgyr Elektrotechniki Egyesület áltl szervezett, szeptember 26-án Budpestről országos körútr indult Mi pály? Műszki pályválsztó fesztivál elnevezésű rodshow célj volt, hogy élménylpon ismertesse meg és népszerűsítse műszki szkmákt fitlok körében. A IV. ipri forrdlom egyre ngyobb munkerőkeresletet gerjeszt műszki pályákon, ebből kifolyólg pedig folymtosn növekvő igény muttkozik hzánkbn is szkképzett villmos szkemberekre. A Mgyr Elektrotechniki Egyesület felmérése szerint szélesebb körű és megnövekedett feldtkörök mitt éves szinten leglább 600 villnyszerelőre voln szükség, közel 45%-kl többre, mint hány végzős diák jelenleg vn. Egyértelmű tehát, hogy rövid távon ngyon fontos célkitűzés, hogy diákok megismerjék műszki pályábn rejlő lehetőségeket, vlmint z, hogy villmosipri szkemberképzés és szkm fitlok számár egy kiszámíthtó életpálymodellt kínáljon. A Mi pály? Műszki pályválsztó fesztivál célj élménylpú elven népszerűsíteni műszki szkmákt z ifjúság körében. A rendezvénysoroztot, melyen ksi Atomerőmű mellett MAVIR képviselte z MVM Csoportot ölöskei Gáborné szkképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes állmtitkár, Béres József, Mgyr Elektrotechniki Egyesület elnöke és Fodor József, z ELMŰ Hálózti Elosztó Kft. ügyvezetője nyitott meg. mű, vlmint nyugt-mgyrországi szélerőművek távfelügyelete is. A fejlesztés túlmutt önmgán, és üzenetértéke vn: ezzel beruházássl is szeretnénk jelezni ügyfeleinknek, hogy együttműködésünk során számunkr htékonyság és fenntrthtóság kiemelkedő szempont. Ez korszerűsítés éppen ezeket tényezőket hivtott növelni. Folymtosn keressük fejlesztési, modernizálási lehetőségeket, így volt ez ebben z esetben is. Az őszi fűtési szezon kezdetekor már egy korszerűbb, htékonybb rendszer biztosítj mjd távhőellátást lkosok és helyi vállltok számár tette hozzá. A soproni fejlesztés része nnk beruházási progrmnk, melynek keretein belül z ALTEO z elkövetkező 1-2 évben további sikereinek és növekedésének meglpozásként milliárd forintot tervez befektetni különböző projektekbe. (Forrás: ALTEO)

50 [96]...Hírek Együttműködik MAVIR és Műegyetem Hosszú távú együttműködési megállpodást írt lá szeptember végén Csomi Kmill, MAVIR Mgyr Villmosenergi-ipri Átviteli Rendszerirányító Zrt. vezérigzgtój és Józs József, Budpesti Műszki és Gzdságtudományi Egyetem rektor. A megállpodás célj, hogy villmosenergi-ipri ngyválllt és Műegyetem z okttás és kuttás területén együttműködjön, elősegítve z innovációs projektek és z utánpótlásképzés továbbfejlesztését. Az együttműködés célj z is, hogy közösen nyújtsnk lehetőséget hllgtóknk z okttás és kuttás-fejlesztés területén műegyetemi feldtok elvégzéséhez, vlmint szkmi gykorlthoz. Az együttműködés értelmében MAVIR lehetőséget biztosít hllgtók szkmi gykorltához, támogtj BME ösztöndíjprogrmjit (hd, MSc, kuttói ösztöndíjk), hllgtók szkdolgoztit, diplomterveit mind szkmi tudássl, mind speciális eszközök biztosításávl. Ezeken túlmenően cég támogtni szeretné Műegyetem hllgtói csoportjink szkkollégiumok, önálló kuttás-fejlesztési kezdeményezések, projektek keretében történő elméleti és gykorlti szkmi munkáját. A megállpodás célj: MAVIR szkember-utánpótlásánk elősegítése szkmi kpcsoltok bővítésével, z okttás villmosenergi-iprág specifikus képzésének támogtásávl, vlmint kuttások elindításávl. A világ legngyobb vízre telepített kísérleti nperőműve épül Szingpúrbn Az ABB npenergi-hsznosítás új megoldásávl támogtj z energetiki forrdlmt Szingpúrbn. A rendelkezésre álló szárzföld szűkössége Szingpúrbn erősen korlátozz npenergi hsznosításánk lehetőségeit, ezért z úszó npelemek lklmzás életképes lterntívát kínálht vízzel övezett városállm számár is. A projekt keretében z ABB szállítj legfontosbb elemeit nnk z 1 MW teljesítményű úszó fotovoltikus kísérleti rendszernek ( testbed -nek), mely mérföldkőnek számít npenergi-hsznosítás terén. A másfél futbllpály ngyságú telep 1 hektár területű. A rendszerben termelt, 250 háztrtás ármigényét fedező energiát z országos villmosenergi-hálóztb fogják betáplálni. A nyugt-szingpúri Tengeh-víztározór telepített kísérleti rendszerben ( testbed ) számos beszállító npenergi-hsznosítási megoldását vizsgálják. Tnulmányozzák z úszó npelemek teljesítményét és költ- séghtékonyságát is. A rendszer lpvető lkotóelemeinek számító inverterek npelemekben előállított egyenármot villmosenergi-hálóztokb történő betáplálás érdekében váltkozó ármmá lkítják. A csupán 719 km 2 területű, 5,6 millió lkosságú Szingpúrbn z átlgos évi npsugárzás értéke megközelíti z 1500 kwh/m 2 -t, így npenergi vonzó megújuló energiforrásnk számít. Az úszó npelemek természetes hűtését z elemeket körülvevő víz biztosítj, mi jelentősen növeli z energitermelés htásfokát is. Egy tnulmánybn kimuttták, hogy npelemeket övező víz természetes hűtőhtásánk köszönhetően z úszó npelemek kár 11%-kl is htékonybbk, mint terepfelszínre telepített társik. A megoldás másik kedvező, szinergikus htás, hogy z úszó npelemek csökkentik z értékes víz párolgását is. (Forrás: ABB)