Érezd jól j l magad a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érezd jól j l magad a"

Átírás

1 Érezd jól j l magad a bırödben Tippek a lelki egészs szség g megırz rzéséhez Vassné Dr Figula Erika PhD szakpszichológus, fıiskolai f tanár

2 Lelki egészs szség Pozitív életérzéssel járój egyensúly és s ebbıl következı viselkedés,mellyel s,mellyel az egyén n biztosítja tja belsı stabilitását és s a társadalomban t elfoglalt megfelelı helyét t a szüntelen változv ltozások (nehézs zségek,zavarok,terhelések, szomatikus betegségek gek és s fenyegetettség) g) közepette is.( Tomcsányi nyi)

3 Selye JánosJ nos( ( ) 1982) Eustressz distressz jó stressz zavaró

4 STRESSZ Stresszelünk nk,, ha a külsk lsı vagy belsı környezet erıs s vagy túlst lságosan tartós hatása túllt llép p személyes toleranciánk nk határain,melynek következtk vetkeztében szervezetünk, lelki egészs szségünk sérülhet. s Hatását t nem az objektív v helyzet,hanem az egyén értékelése,, megküzd zdési képessége( ge(coping) ) határozza meg.

5 Stressz tünetei: t Testi: : alvászavar,fejf szavar,fejfájás, s, légzl gzési nehézs zségek,gyomor és s bélmb lmőködés zavara,pszichoszomatikus betegségek gek Pszichés: s:fokozott ingerlékenys kenység, g,túlérzé- kenység,szorong,szorongás,lehangoltság, g, Szociális kapcsolati zavar, teljesítm tménycsökkenés

6 Stresszel való megküzd zdés Függ: a személyis lyiségünktıl. Tehetetlen reagálás: : ha a negatív v eseményeket belsı ( az én n hibám), m),stabil( ( mindig így lesz) s az egész életünk terület letére kiható( ( ez mindent felforgat az életemben) oknak tulajdonítjuk. tjuk. Stressznek ellenáll lló szívós s egyének nek: : kihívásnak élik meg a változv ltozást, elkötelezettek, belsı kontrollosok. A típusú: : türelmetlen, t agresszív, sok energiát t fektet a munkába, versengı,, kifelé nagy az önbizalma, de kételyek gyötrik.( koszorúé úér-betegségek) gek) B típusú: : lelkiismeret furdalás s nélkn lkül l lazít, nem érzi sürgetve magát, nehezen lehet feldühíteni

7 Megküzd zdési készsk szségek A belsı feszülts ltségekkel való lelki megküzd zdés Problémak maközpontú ( problémára ra összpontosít, t, alternatívákat keres) Érzelemközpontú ( célja, c hogy megakadályozza a negatív érzelmek elhatalmasodását.) t.)

8 Stratégi giák: - viselkedéses ses ( testmozgás,figyelemelterel s,figyelemelterelés,ital, s,ital,érzelmi támasz keresése) se) - kognitív: a probléma idıleges félre f tételet tele

9 Stressz-old oldó technikák Szorongásold soldó mozgások: nagy röppr ppályájú mozgások (a karral nagy lendítı mozgás) hatására a szorongás s oldódik. dik. Ballisztikus mozgások sok: : guggoló,ugr,ugró,, lendítı ( a hiperaktív v gyerekeknél l is beválik a karkörz rzı verseny)

10 Tánc Kocogás Nording walking

11 Ritmikus mozgással a szervezeti folyamatokat egyensúlyba hozzuk Kikapcsol a bal agyfélteke( nem figyel), jobb kerül középpontba, összhangot teremt, szervekre odafigyel, izom dolgozik,vérkering rkeringés s fokozódik, módosult m pihentetı állapotba kerül l a tudat, mentális pihenés. Ami ritmusos mozgás, azzal összeférhetetlen a szorongás. s.

12 Ventiláci ciós út: : Hang Minden magánhangz nhangzónak nak preferált feszülts ltségterülete van,mindegyik meghatározhat rozható feszülts ltséget tud kioldani. Hangos Í( ( visító)- félelem, szorongás, s, indulat levezetıdik. E-zsigeri szerveinket préselj seljük( tornáztatjuk) Á- ámulok, bámulok, b kitárulkoz rulkozás Ó- boldogító,, csodálkoz lkozó, átkaroló Ú- szorongás s, feszülts ltség g távozikt Í-e-á-ó-ú-t végigénekeljük: k: sok indulati feszülts ltségtıl l szabadulunk meg.

13 Fújj! jj!-feszültség kisül kifújjuk magunkat M -finom vibráci ció- meditáci ciós s hang-agyk agykéreg izgalmi szintjére hat-relax relaxál- békés állapot. am - lcsitulás,, mentálisan, élményben is pihentnek érezzük k magunkat. Papp János: bútorraktb torraktár- ropogtatva mondva- feszülts ltség g csökken, a maradékkal a szervezet megbirkózik.

14 Kacagás, Nevetés Nevetés- feszülts ltség g levezetı.. A vicc- nagy áldás- szociálpozit lpozitív pofozkodás s eszköze. ze. Mosoly( ( ha 30 mp-ig fent van) és s ha még m g nincs lelki töltt ltés, akkor is elkezdenek izgalomba jönni, j azok az idegi pályp lyák, mely a vidáms mság, öröm állapotát ébresztik fel( amygdala) ) majd valóban létrejön,megerısödik ez az állapot. Tökéletesen kifejezett érzelembıl l a szervezet átéltet alkot!( endorfin)

15 HA-HO HO-TA Gégefın-hangszalag szaggatottan bocsájt ki hangot, a levegı kiáramlik, kisülés. s. Rekeszizom- benyomódik,kacag dik,kacagás- levegı kiáramlik ramlik- a rekeszizom a bordákhoz préseli a tüdıt. t. Nevetés- agresszió távozik. Ffi vérnyomv rnyomás s nı-nınél n l csökken, beáll optimális szintre. Ha-ha ha-ha ( a rekeszizom mozog, beleink jój kis mozgást kapnak ) Kacagás=zsigeri kocogás

16 Feszülts ltség g levezetés s lehetıségei Villámrelax mrelaxáció( ( Edmund Jacobson- neurofiziológus gus): ha azt akarjuk, hogy a testünk etónus (kellemes alaptónus) állapotába kerülj ljön, akkor sorra végig v kell feszíten tenünk nk testünk izmait!

17 Villámrelax mrelaxáció 1.Ujjak ökölbeszorításasa 2.Köny nyök k behajlítása, mellkashoz szorítása sa 3.Lábizmok végigfeszv gigfeszítése, se, farizmokkal együtt 4.Nagy nyújt jtózkodással a fejünket is felfelé nyújtjuk( kihúzzuk magunkat) 5.Kisóhajtjuk a levegıt, kiengedjük k a levegıt és az ujjakat is. 6.Picit zongorázunk zunk az ujjakkal. 7. Majd foglaljunk helyet.

18 Ezzel bárhol, b bármikor b csökkenthetj kkenthetjük k a bennünk nk lévıl feszülts ltséget. Egy központi k ellazító parancs fut testi izmainkhoz az agyból. Feszítünk nk- közben ellazulnak az izmok, a szorongásszint sszint csökken. JóJ dolog: akármennyire feszültek vagyunk, egyet még g tudunk: FESZÍTENI

19 Lazulás Hagyom a testem ellazulni: belsı figyelem vezetési módszer, m relaxáci ció, meditáci ció

20 Érintés s hatalma Kísérlet: : könyvtk nyvtár, telefonfülke, lke, állattartás Érzékeny területek letek: : ajak, arc, tenyér, talp, nemi szervek- immunstimulánsok nsok Hiány ny- kisagyi károsodk rosodás Ffiak több szemkontaktus( tekintettel lehet simogatni) Halál: l: beszéd d helyett érzelmi üzenet a simogatással. ssal. Érintés életmentı lehet!

21 Segítés- társas támasz t coping Budhista pap: Te még m g mindig cipeled? Kísérlet: Teréz z anya/ akciófilm immunglobulin A nı-n erısödik az immunrendszer Viktor Frank: Adj értelmet annak, amit teszel.. Ha nincs- adj magasabb értelmet vagy spirituális értelmet, önmagadon segítesz, ha átfogalmazod a dolgokat.

22 Szeretet Carl Gusztáv v Jung:Ha változv ltozást szeretnél, ne a másiknak mond, hanem magadon kezd! Segíts másoknak m magadnak segítesz! Győlölet let visszahat- Megbocsátás!!! s!!! Kioltani a haragot a szeretet hatalmával!

23 Alvás 6 óra alatti alvás- belsı regenerálódás nem megy végbev óra közöttk immunrendszer regenerálódása a legjobb. Álmodni egészs szségvédı hatású.

24 Elalvás- ingerkontroll 1. Csak álmosan feküdj djünk le! 2. Ágyat két k t dologra használjuk: alvás, szex! 3. Ne akarjunk mindenáron elaludni! 4. Ne nézzn zzük éjjel az órát, ha felébred bredünk! 5. Ha éjjel nem aludtunk, nappal ne aludjunk!

25 Önellazítás 1.Izmok feszítése se- természetes ellazulás 2.Imagináci ció-olyan helyzet, ahol jól j éreztük magunkat 3. Altasd el a gyereket! ( ( Ki altatott el? Mit mondott? Visszatérés s a gyerekkorba)

26 Paradox-technika 1. Ne feküdj le! 2. Amit legjobban utálsz,azt csináld!

27 Beszélj ljünk róla! r ( verbalizáljunk ljunk!) Foglaljuk szavakba a feszülts ltségeinket! Megosztott teher, fél f l teher. Kibeszélés: s: - maga a hangzás- feszülts ltségcsökkentı - Ami a lélekben l lekben idıtlen(ami fáj), f kihelyezzük k az objektív idıbe, tárgyiast rgyiasítjuk. Ma elmondtam- holnap múlt. m Letettem a terhet.

28 Pozitív v gondolkodás- optimizmus Az a fajta gondolkodásm smód, amikor a kedvezıtlen tények t ellenére is a bekövetkez vetkezı jó elvárására ra irány nyítjuk a gondolatainkat, melyet a bizakodás, remény, derő hat át, akár r a humor eszközeivel zeivel- pozitív v kimenetelő elvárásokk sokká alakítjuk a jövıképet. j Ima, meditáci ció szertartása sa alatt és s utána néhány n ny óráig az élettani funkciók k rendezıdnek. dnek. Akinek életfilozófiájában benne van-éljen vele!

29 Gondolkodásunk pozitívv vvá átformálásának lépései: l - gondolatstop tréning ning- családtagok egymásnak jelzik, ha negatív v beáll llítódással,a rossz elıvételez telezésével vagy a helyzet túlst lságosan dramatikus megítélésével hibáztunk ztunk. Azt mondjuk magunknak vagy másnak, m hogy: STOP! Kötelezı az átalakítás: s:a a negatív v dolgot át t kell fordítani pozitívba. ( akasztófahumor is jój vagy öncsúfolódás, kifigurázás stb) ) Ha nem megy: perselybe pénzp nz- vígjáték megnézésére vagy örömteli programra lehet fordítani.

30 Viszonyulás Kutya- tükörszoba Ápold a napot! A kiöml mlött tej után n nem kell aggódni! Az árkot elég átugrani, ha odaérünk!

31 Negatív v gondolataink, érzelmeink felismerése. se. VIGYÁZZ! ÁLLJUNK MEG 4 KÉRDK RDÉSRE! Fontos? Indokolt? Lehet? Érdemes? Fontos ez a dolog számomra? Indokoltak-e az érzéseim és/vagy a gondolataim, szem elıtt tartva az objektív v tényeket? t Lehet-e pozitívan befolyásolni ezt a helyzetet? Megváltoztathat ltoztatható-e e ez a helyzet pozitív v irányba? Összességében, figyelembe véve v ve a saját és s mások m szempontjait, érdemes- e tennem valamit? NEM: A legelsı nem -nél ÁLLJUNK MEG! TEGYÜK K TÚL T L magunkat negatív gondolatainkon, érzéseinken, azaz higgadjunk le valamelyik Feszülts ltség Levezetı Készség segíts tségével. IGEN: Ha válaszunk v 4 igen :: Cselekedjünk

32 Lelki egészs szséghez fontos Kacagj! Kocogj! Kezeld az indulataidat! Lazíts! Aludj! Érints! Segíts! Beszélj!

33

34 Köszönöm m a figyelmet! Jó nevetést kívánok k mindenkinek!

Rezidens törzskt. Relaxáci gyakorlatok. dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus

Rezidens törzskt. Relaxáci gyakorlatok. dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus Rezidens törzskt rzsképzés, 2013.június 17. Relaxáci ció,, egyszerű relaxáci ciós gyakorlatok dr.szombathelyi Éva klinikai szakpszichológus egyetemi adjunktus Stressz Stressz: olyan folyamat, amelyet a

Részletesebben

VEZETŐI STRESSZ- KEZELÉSI TRÉNING

VEZETŐI STRESSZ- KEZELÉSI TRÉNING VEZETŐI STRESSZ- KEZELÉSI TRÉNING A tréning kidolgozása a Munka: Lélekre Hangolva kampány keretében történt. A Munka: Lélekre Hangolva kampány az Európai Bizottság 2003-2008-as Népegészségügyi Programjának

Részletesebben

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő

AZ ÉRZELMI NEVELÉS. pedagógiai giai folyamatban. Herr Nikoletta Pszichopedagógus. gus rtő AZ ÉRZELMI NEVELÉS helye és s lehetőségei a pedagógiai giai folyamatban Herr Nikoletta Pszichopedagógus gus Közoktatásai szakért rtő Mi lenne, ha.. Fontosnak tartjuk-e, hogy a ránk r bízott b gyermekek

Részletesebben

Gyermekkori depresszió

Gyermekkori depresszió Gyermekkori depresszió kognitív-viselked viselkedésterápiás s kezelése A depresszió diagnózisa D = Deprimált hangulat E = Energiahiány, érdeklıdés csökk. P = Pszichomotoros agitáció R = Retardáció (meglassultság)

Részletesebben

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat Mentálhigiéné Szitó Imre - 2004. internetes kézirat A mentálhigiéné kifejezés az angolszász szakirodalomban legkorábban 1843-ban lelhetı fel. Az 1900-as évek elején e szóhasználat arra utalt, hogy bánjanak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 1. A STRESSZ BIOLÓGIÁJA...11 1.1. A rugalmasan reagáló szervezet...11 1.2. A veszély...12 1.3. A karmester...13

Részletesebben

Stressz kezelés mesterfokon

Stressz kezelés mesterfokon Stressz kezelés mesterfokon Hogyan kezeld könnyebben és szüntesd meg a mindennapi stresszes helyzeteket? I. Egészséges életmód és a stressz kezelés Miért is olyan fontos a stressz kezelés?...2 II.Mi is

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

Psziché- lélek. Logosz- tan. Lélektan!!! A pszichológiai a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya. Rövid történeti áttekintés

Psziché- lélek. Logosz- tan. Lélektan!!! A pszichológiai a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya. Rövid történeti áttekintés Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológiai a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya. Rövid történeti áttekintés 1. Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón,

Részletesebben

CSODA A JÉGEN avagy a jégkorong pszichológiája

CSODA A JÉGEN avagy a jégkorong pszichológiája Kovács Kriszta és Gyömbér Noémi CSODA A JÉGEN avagy a jégkorong pszichológiája Tartalomjegyzék Tisztelt Játékosok, kedves Lányok!... 3 Gondolati adok-kapok... 4 A gondolatok irányítása... 7 Maradj zónában!...

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

IV./4. Szorongás tüneteinek pszichoterápiás kezelése

IV./4. Szorongás tüneteinek pszichoterápiás kezelése IV./4. Szorongás tüneteinek pszichoterápiás kezelése A szorongásos tünetektől szenvedő személy kezelésének az alapját a biztonságot nyújtó, elfogadó légkörű terápiás kapcsolat kialakítása adja. Az orvosi

Részletesebben

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN F. LASSÚ ZSUZSA GLAUBER ANNA HAJDU KRISZTINA KOLOSAI NEDDA RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKO Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban KÉZIKÖNYV PEDAGÓGUSOKNAK ELTE EÖTVÖS

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Dolgozatom célja az iskolai mentálhigiéne kérdéskörének tanulmányozása. Az e témában található szakirodalmak

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

Szuggesztió 1. eset. - jól, - lehetett volna hosszabb, - most tudtam először ilyen mélyre menni

Szuggesztió 1. eset. - jól, - lehetett volna hosszabb, - most tudtam először ilyen mélyre menni Horváth Éva Szuggesztió 1. eset A testharmónia foglalkozások során a testtartásokat ill. mozgásokat pontosítjuk magyarázatok és a testérzetek segítségével. Gyakorlás közben sok magyarázat hangzik el és

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK A XXI. SZÁZAD NÉPBETEGSÉGE:

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben A stressz és az érzelmek hatása a hormonális egyensúlyra

Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben A stressz és az érzelmek hatása a hormonális egyensúlyra Találd meg az egyensúlyod! A hormonális egyensúly meglétének fontossága életünkben A stressz és az érzelmek hatása a hormonális egyensúlyra Vajon mi volt előbb? A hormonális egyensúly felborulása vagy

Részletesebben

JÓSÉ SILVA ÉS RÓBERT B. STONE GYÓGYÍTHATSZ

JÓSÉ SILVA ÉS RÓBERT B. STONE GYÓGYÍTHATSZ JÓSÉ SILVA ÉS RÓBERT B. STONE GYÓGYÍTHATSZ Jósé Silva autodidakta tudós, akit a gyógyítás művészetének feltárásában soha nem korlátozott a tudományos kutatás hagyományos gyakorlata. Világunk furcsaságait

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

Stressz a mindennapjainkban rombol vagy épít? Rajtunk múlik? Fülöp Emıke klinikai szakpszichológus SE-ETK Alkalmazott Pszichológia Tanszék

Stressz a mindennapjainkban rombol vagy épít? Rajtunk múlik? Fülöp Emıke klinikai szakpszichológus SE-ETK Alkalmazott Pszichológia Tanszék Stressz a mindennapjainkban rombol vagy épít? Rajtunk múlik? Fülöp Emıke klinikai szakpszichológus SE-ETK Alkalmazott Pszichológia Tanszék KERÜLD A STRESSZT!? Az elmúlt 12 hónapban milyen mértékő stresszt

Részletesebben

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier Mentálhigiéné sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier A mentálhigiéne szó a köznyelvben a lelki egészséget jelenti. A fogalomnak két nagy értelmezési

Részletesebben

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter

ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. AOK-K960 ÁOK IV. évfolyam 2014/2015. tanév őszi szemeszter MAGATARTÁSTUDOMÁNYI

Részletesebben

Szervezeti kommunikáció

Szervezeti kommunikáció SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET Szervezeti kommunikáció Dr. Komor Levente Gödöllı 2008 BEVEZETİ... 5 1. KLASSZIKUS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, MÓDSZEREK...

Részletesebben