Korunkban mindenki a gyerekek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korunkban mindenki a gyerekek"

Átírás

1 Európa régi gyermekei Korunkban mindenki a gyerekek kedvét keresi. Ám nem dédelgették mindig így õket, némely történészek szerint hosszú évszázadok során egyenesen semmibe vették a gyerekeket. Ez a felfogás valószínûleg túlzó, de az tény, hogy a középkori felnõttek egészen az újkorig nem ismerték fel a gyermekkor sajátosságait. A régi korok emberei is szerették gyerekeiket, olykor még gyengédséggel is fordultak feléjük, ám fejlõdésük megértése hiányzott, s az, hogy önálló, autonóm lényeknek tekintsék õket. Kis felnõttként kellett részt venniük a család életében, belenõve a munkába, hasznos tevékenységbe, legyen az pásztorkodás, kézmûveskedés vagy legalább varrás, kézimunkázás. játítását követelték meg utódaiktól. A fiúnak bátornak, fegyelmezettnek, családjához, feljebbvalóihoz hûnek kellett lennie, a lánytól pedig azt várták, hogy a nagy matrónák mintájára legyen tiszta életû, megbízható, egyszerû, szilárd jellemû. Rómában az apa teljhatalmat gyakorolt teljes háza népe, így gyermekei felett is, akár meg is ölhette õket, bár azért erre nagyon kevés példa volt. Mindent összevetve mégis elmondható: az európai kultúra alappilléreinek számító görög római világ magas kulturális szintje és fejlett jogi-társadalmi keretei között a szabad gyermekeknek jó sora volt. Ez a fénykorra igaz, mert a hanyatlás idején, s különösen a provinciákban GÖRÖG TESTEDZÉS, RÓMAI JELLEM A magas rendû ókori civilizációk elõbbre tartottak ebben, a gyermekek különleges jellemzõ vonásait felismerték. A görögök hittek a gyerekek formálhatóságában, alakíthatóságában, fontosnak tartották oktatásukat, súlyt helyeztek az egészséges életmódra, a testedzésre. Legnagyobb filozófusaik szívesen foglalkoztak a gyermeknevelés egészen gyakorlati kérdéseivel is. Persze mindez csupán a szabadok gyermekeire vonatkozott, a rabszolgák nem számítottak az õ gyerekeiket dolgoztatták, felhasználták szórakoztatásra vagy éppen szexuális játszadozásra. A rómaiak nevelési felfogása más volt: õk elsõsorban az igazi római erények elsa- Magyar fõúri kislány 1660 körül Kincses Kalendárium 142 a 2005-ös esztendõre

2 iszonyú méretû erkölcsi züllés zajlott, olyannyira, hogy mindennapos volt a gyermekek eladása, megölése, fizikai és szexuális bántalmazása. ENGEDJÉTEK HOZZÁM... CSALÁD, OTTHON A kereszténység elterjedése önmagában nem vonta ugyan maga után a gyermekek helyzetének javulását, az új vallás mégis valami más szemléletet kezdett kialakítani. Például ölni már nem lehetett büntetlenül, legalábbis elvileg. Jézus Krisztus azt mondta: engedjétek hozzám a kisdedeket, s többször is példaként állította a gyermeki tisztaságot és ártatlanságot az emberek elé. Így hát mostantól az ártatlan, patyolatfehér, bûntelen, szelíd és engedelmes gyermek kinevelése lett a cél, aminek érdekében a szülõknek mindent el kellett követniük. A leányka dolga az, hogy éljen angyali tisztaságban, legyen testben test nélkül mint ahogyan Szent Jeromos írja, zsoltárokon, imádságokon kívül más ne érdekelje. A középkor embere mélységesen hitt abban, hogy az ártatlan kicsinyek haláluk után a mennyországba kerülnek, ahonnan angyalkaként vigyáznak az itt maradókra. Ez a tudat segített elviselni a szülõknek a rettenetesen magas csecsemõ- és kisgyermek-halandóságot. Ezekben a századokban a megszületett gyermekeknek akár a kétharmada is meghalt. Az asszonyok legyenek jobbágyok vagy nemesek nemritkán tizenkét-tizenöt gyermeket is szültek, már ha túlélték a korábbi szüléseket. A felnõttkort a tizenkettõbõl megérte négy, a középkorúságot egy. Kellett bizonyos fatalizmus, beletörõdés is a gyakori gyermektemetéshez, ez volt az élet rendje. Van olyan történészi vélemény is, hogy Jan Steen: A büntetõ tanító ( ) ez a magas gyermekhalandóság valamiféle rejtett vagy akár nem is tudatos népességkorlátozás is volt. Elvégre a csecsemõkkel túl sokat nem törõdtek: a szorosra bepólyázott kicsinyeket napjában egyszer tették tisztába, a beteg nagyobbaktól nem óvták. Rengeteg baleset érte õket, nemegyszer megesett például, hogy az arra járó disznó falta fel a hanyagul félrerakott babát. VISELTÉK SORSUKAT Ennek az akart-akaratlan szelektálásnak a gyanúja még az arisztokratáknál is felmerül. XVI. századi magyar fõúri családok dokumentumaiból kitûnik az a különös jelenség, hogy ahol csak egyetlen fiúgyermek született, az szinte mindig megérte a felnõttkort, ahol meg sok, ott csakúgy felezõdött, kétharmadolódott a gyereksereg, mint a parasztcsaládokban. Ez azért arra mutat, hogy az egyetlen utódra, örökösre sokkal jobban vigyáztak, mint ahogyan az általánosan szokásban volt. Kincses Kalendárium 143 a 2005-ös esztendõre

3 A közepes módú anyák egészen a XVIII XIX. századig maguk nem szoptattak, hanem kiadták dajkaságba kicsinyüket, erre a szegényeknek nem tellett, a gazdagok pedig inkább házhoz hozatták a dadát. A dajkaság intézménye gyermekek sokaságának szenvedését és halálát okozta, mivel ezek az asszonyok nagyon gyakran elhanyagolták a rájuk bízott gyermeket. (Szép irodalmi ábrázolásai vannak e szenvedéseknek, gondoljunk a kis Cosettre a Nyomorultakból, vagy Plankenhorst Alpfonsine és Palvicz Ottó kisfiának sorsára a Kõszívû ember fiaiból.) Minden társadalmi osztályban általános volt, hogy a fiúkat többre becsülték, mint a lányokat, legyen szó hitbizományról vagy erõs új munkáskézrõl. Míg az ókori Rómában leányok is járhattak a nyilvános iskolákba, a következõ korokban erre a XIX. századig kellett várniuk. A fõúri családokban azért méltányolták a kislányokat is: az apák a fiaiktól vártak mindent, de a lányaik iránti szeretetüket jobban kimutatták, õket néha még kényeztetni sem restellték. BOTTAL, OSTORRAL, KORBÁCCSAL A régi korok gyerekeit bizony keményen verték, gyakorlatilag mindenkit, a pásztorfiúcskától kezdve a királyfiig. XIII. Lajos francia királyt két és fél éves korában korbácsolták meg elõször! Mindenféle fegyelmezõ eszközzel kaptak a gyerekek, fõleg a fiúk, bottal, nádpálcával, légycsapóval, ostorral. Otthon és az iskolában egyaránt. Vert a munkafelügyelõ, aki a XVIII XIX. század nyomorult kis gyermekmunkásait véresre korbácsolta, ha munkaidejük tizenkettedik-tizennegyedik órájában összeroskadtak a kimerültségtõl... Mert bizony a hatalmas Anglia, a dicsõ Franciaország és némi késéssel Magyarország egyre fejlõdõ ipara gyermekek ezreit dolgoztatta embertelen körülmények között, éhbérért. Hozzájuk képest a saját földjükön dolgozó falusi gyerekeknek még istenes volt a sorsa. És aztán eljött a XX. század, amelyet a gyermekek századának neveznek Európában a kijelentés azonban igazából csak az ötvenes évektõl állja meg a helyét. De ez már egy egészen más történet. Ujlaki Ágnes Kõtörõ gyermekek Pennsylvaniában, a XX. század elején Forrás: Pukánszky: A gyermekkor története (Mûszaki Könyvkiadó). Gyermek az újkori Magyarországon (MTA) Kincses Kalendárium 144 a 2005-ös esztendõre

4 Háromévesek a négyes ikrek Tortájukon már három szál gyertya lobogott június 29-én, amikor István, Máté, Attila és Annamária születésnapját ünnepelték Sajószentpéteren. Az Oszlányi ikrek édesanyja, a cérnavékony Anika is aznap töltötte be harminchetedik évét. A három éve császármetszéssel világra segített négyes fogatot a szülõkön kívül nyolc testvérük is köszöntötte. Genetikusok szerint a spontán négyes terhesség esélye egy a millióhoz az egyébként roppant egyszerûen élõ Oszlányi házaspárral mégis megtörtént ez a szenzációs esemény. Volt is nagy sajtóbúcsújárás, vakuknak villanása, amikor a miskolci megyei kórházban megszülettek az ikrek, akiket otthon akkor még egy másfél szobás sajóbábonyi szolgálati lakásban élt a család nyolc testvérük várta, közöttük Norbert és Roland szintén ikerpáros. Akkor sok-sok ígéretet kapott a vasútnál dolgozó Oszlányi Zoltán és felesége, mára azonban, a hûséges munkáltatón kívül, csaknem mindenki megfeledkezett róluk. A MÁV azonban kezdettõl fogva rengeteget segített: a váltókezelõ Zoltán munkaadója ötszobás, két fürdõszobás kertes házat vásárolt az immáron tizennégy fõsre gyarapodott családnak, aminek a lakbére változatlanul minimális. A vasúttársaság gondoskodása azóta is tiszteletre méltó: gázbojlert szereltetett fel a kis kapacitású villanymelegítõ helyett, tavaly karácsonykor pedig balatonfüredi üdülõjében látta vendégül Oszlányiékat, akik életükben elõször láthatták a magyar tengert. Nagy-nagy szeretetben, türelemmel és sajnos szívszorító szûkölködésben neveli a házaspár ezeket a kivétel nélkül szép gyerekeket. Karolina (15), a legidõsebb, õsztõl az ózdi gimnázium és egészségügyi szakközépiskola tanulója. Mónika (14) nyolcadikba jár. A matekkal sokat kínlódó Andrea (12) negyedik osztályos; az anyja csodaszép, cirmoskék szemét öröklõ, roppant értelmes Zolika (13) ötödikes; Norbert és Roland (9), az ikrek nem rossz tanulók, de még csúnyán írnak; Tamás (5) a focilabdával gyakran robbant szét egy-egy ablakot; Dávid (4) idõnként ott lábatlankodik, ahol éppen nem kellene. És a négyes fogat? Nos, õk szeptembertõl már óvodások, mindnyájan szépek és elevenek, mint nagyobb testvéreik. A kávén és cigarettán élõ Anika ugyanolyan vékonyka, csendes és türelmes, mint elsõ találkozásunk idején. Pedig ebben a nagy házban folytonos a lárma. Valahol mindig sírnak vagy kacagnak, valamelyik szobában mindig óriási a káosz (fõleg a fiúknál), a két vécé közül valamelyik gyakran eltömõdik, idõnként betörnek ablakok, a használt bútorok egyre rozogábbak, az Kincses Kalendárium 145 a 2005-ös esztendõre

5 FOJTÁN LÁSZLÓ FELVÉTELE ágynemû hiányos, a teraszon mindig temérdek ruha, foltozott zokni és szakadt nadrág szárad, a letaposott kertben nem lehet veteményezni a rohangáló gyerekek miatt, a földszinti egyetlen televízióban délelõttönként rajzfilm harsog... Oszlányiéknak nincs videójuk, hogy megörökítsék és újrajátsszák a zajos mindennapokat, a gyakori családi ünnepeket. Fényképezõgépük, rádiójuk sincs, semmilyen újságot nem járatnak. Anika szerint nem is hiányzik. Ha nagyon sok pénzük lenne, fagyasztós hûtõt venne, mert ebben a családban a központi téma az evés, illetve az élelmiszer. A ruha és cipõ (bár az utóbbi szintén fogyóeszköz), minden más csak a kaja után következik. A helyzet viszont az, hogy Oszlányiéknak soha egyetlen felesleges fillérjük sincs. A nyáron Karolina ballagása elõtt kifestettek két szobát, beüvegeztek néhány focilabda által kivert ablakot, az ünnepelt fodrászhoz ment és tizenöt szálból kötött virágcsokrot kapott ezzel a kiköltekezéssel azt a veszélyt vállalták, hogy kikapcsolják náluk a gázt, mert a téli idõszakból 110 ezer forintos hátralékuk maradt. Az apa fizetésével, a családi pótlékkal, az ikrek hároméves koráig, vagyis június végéig járt gyessel, a gyermekjóléti támogatással együtt 215 ezer forint az összjövedelmük. Ha ezt tizennéggyel elosztjuk, tizenötezer forintnál egy kicsivel több jut egy személyre. Ebbõl kell a téli óriási gázszámlákat, a havi tízezer forint fölötti vízdíjat, a hétezres áramszámlát fizetni, s a boltban azt nézni, hogy mikor mit nem vehetnek meg. A vágyott túró rudit, túrókrémeket, gyümölcsöket és csokit semmiképpen nem. Nálunk senki nem válogat mondja Anika. Gyakorlatilag krumplin és babon, meg zsíros-margarinos kenyéren élünk, mégis élelemre költünk a rezsi mellett a legtöbbet. Cukorból harminc kiló kell havonta a limonádéhoz, teához, kenyérbõl legalább napi négy. Tejbõl sajnos csak napi négy literre futja, pedig nagyon szeretik a gyerekek, de a nagyobbaknak ritkán jut belõle. Húst? Azt nem szoktunk venni. Rántott szeletet két éve ettünk utoljára, Kincses Kalendárium 146 a 2005-ös esztendõre

6 amikor vettünk egy egész disznót. Nálunk a húst a sonkás szalámi jelenti. Abból készítek pörköltet tésztával a gyerekeknek, nagyon szeretik. Meg virslivel frankfurti levest, krumplipaprikást, hetente krumplis tésztát, és persze fehér és tarka babot minden mennyiségben. Az a szerencse, hogy ezeket mindannyian szeretjük. A bundás kenyeret is, de mivel a tojás és olaj drága, azt ritkábban eszünk. Anika, miközben körbeülnek minket a három kivétellel csupa kék szemû gyerekek (a papa, Oszlányi Zoltán szeme barna), higgadtan beszél mindennapos nélkülözéseikrõl belefacsarodik a szívem, ahogy hallgatom. Sajószentpéter város, itt nem tarthatnak disznót, baromfit, ami megkönnyítené az élelmezésüket. Már csak a szomszédok miatt sem, akik a sok gyerek okozta folytonos lármát is igen rosszul tûrik. A bútorzatuk mostanra úgy tönkrement, hogy egy ócskásnak se kellene. Ruhára akkor költenek, ha Zolinak, a férjnek akad valami különmunkája. Elvállal favágást, tuskóaprítást, néha köt egy-egy halászhálót, szákot. A fiait rendszeresen leviszi a Sajóra horgászni; Zolikának és Tominak már kiváltotta az engedélyt is. Szeretik a halat, hogyne, csak a kicsiket féltik a szálkától, ezért a keszeggel például vigyázni kell Anika tavaly volt utoljára fodrásznál, ruhát évek óta nem vett magának, napi viselete a nyûtt póló és kopott farmernadrág. Az óvodai, iskolai beruházások (õsztõl hat gyerek óvodás, hat iskolás, Karolina Ózdon kollégista) lenullázták az egyébként is mindig üres családi kasszát. De ez a vékonyka asszony nem panaszkodós típus, minthogy segélyért se szeret kuncsorogni. Egyszer kértem, mert rábeszéltek az önkormányzatnál. Azt mondták, itt van a férjemnek egy fölösleges kereseti igazolása, adjak be segélykérelmet. Kaptunk aztán tízezer forintot, amirõl eszembe jutott, hogy még ezer forint se jut egy gyerekre. Azóta nem foglalkozom ilyesmivel Nekem az a legfontosabb, hogy velük legyek. Hogy mindent, jót és rosszat közösen csinálhatunk, megbeszélhetünk. Az én gyerekeim élénkek, de szerintem jók. Nem követelõznek, nem hisztériáznak. Belátják, hogy amire telik, megkapják, amire nem, azért felesleges vágyakozniuk. A nagyok kezdettõl óvták, öltöztették, fürdették a kicsiket. Ez most is így van, szólni se kell érte. És hál istennek, többnyire egészségesek. A kicsi Máté egyszer olyan beteg volt, hogy nem kívánom azt az idõszakot senkinek Tavaly a négyek, Annamari kivételével, átestek egy enyhe tüdõgyulladáson, de a súlyosabb dolgok eddig szerencsére elkerültek minket. A törések, zúzódások gyakoriak. Két éve meg mind a tizenkét gyerek egyszerre lett bárányhimlõs. Ki menjen ma délelõtt a boltba? A kérdésre többen is jelentkeznek egyszerre, a kiválasztás végül Zolikára esik, aki buzgón körmöli: Három kenyér, egy tejföl, tíz tojás, egy flakon citromlé, egy liter tej, négy pár virsli a kelkáposztaleveshez Szalámit most nem? Na jó, akkor nem! Anya! és a szabályos arcú fiúcska cirmoskék szeme kérõn villan Anikára. Még senki nem reggelizett, csak a kicsik. Ha visszajöttem, kisüthetem én a bundás kenyeret? A bundás kenyér említésére kitör az üdvrivalgás, az Oszlányi gyerekek hálásan néznek rám. Mégiscsak kivételes nap ez a mai! A fotós bácsi is megígérte, hogy elküldi nekik a felesleges fényképeket. Talán még Linda, a Sajóbábonyból hozott kutyájuk is rajta lesz valamelyiken Keresztény Gabriella Kincses Kalendárium 147 a 2005-ös esztendõre

7 Látogatóban a százhat éves Lidi néninél Ha a mai kor embere fellapozza az 1898-as magyarországi újságokat, két igazán különös-érdekes hírre bukkan. Genfben egy anarchista meggyilkolja Erzsébet királynét, Budapesten pedig megalakult a Ferencvárosi Torna Club, vagyis a Fradi. Arról mélyen hallgattak az újságok, hogy egy szabolcsi faluban, Ibrányban megszületett Erdei Lídia. Ha persze tudták volna a firkászok, hogy az a kislány még 2004-ben is vígan élni fog, minden bizonnyal hanyatt-homlok rohannak le a Tisza partjára. Ám honnan sejthették volna mindezt elõre? Lidi néni se gondolta soha, hogy az ország egyik legidõsebb embere lesz egyszer. Igazi sztár. Hogy újságírók fognak kilincselni nála. Gondolta az ördög! nevet jóízûen Dályai Balázsné, azaz Lidi néni ibrányi otthonában, aztán a szájára üt, mert igaz keresztény nem veszi a nyelvére se az isten, se az ördög nevét fölöslegesen. De azért nem bánom! Csak ne kérdeznének annyit. Mondom is nekik, hogy amíg itt maguk kérdezõsködnek, meg lehetne kapálni egy jó darab tengerit. Ibrány komoly kis városka, annak minden elõnyével, hátrányával. A legnagyobb hátránya, hogy ma már itt se ismeri mindenki a másikat. Hovatovább már itt is csak a rokonság meg a közvetlen szomszédok köszöntik egymást, Lidi nénit azonban mindenki ismeri. Még a tizenévesek is, pedig õket aztán igazán nem az jellemzi, hogy különösebben érdeklõdnének az idõsebbek iránt. Minket viszont az elsõ megszólított kismotoros legényke azonnal a helyszínre vezet, s büszkén mutat egy átlagos, falusi házra: Na, itt lakik Lidi mama! A kiskaput azonban nem õ, hanem a menye, Dályai Györgyné nyitja ki elõttünk, s szabadkozik, hogy gyengélkedik a mama, mert különben õ is kitipegett volna. Komoly a baj? érdeklõdünk, de a meny megnyugtat bennünket. Hál istennek nem. Vagy két napja ki akarta vinni a házból a szemetet, pár tejeszacskót, és megbotlott. Megrándult a lába, amúgy kutya baja. A kétosztatú házban Lidi mamának különbejáratú lakrésze van. Felül lakik a menye, alul meg õ, a szomszédos portán pedig egy nagy, szép házban az egyik fiúunokája a maga családjával. Az udvaron öreg diófák, mérges kutyák, lent pedig már sorjázó kukoricasorok, aminek a kapálásával riogatja az újságírókat. HAT ÉVE EGY VESÉVEL Ámbár mostanában már békén hagyják. Télen volt inkább nagy az érdeklõdés, amikor a nyíregyházi kórházban megmûtötték a szemét. Szürke hályog nõtt rá, romlott, romlott a látása, s mikor megtudta, hogy ez Kincses Kalendárium 148 a 2005-ös esztendõre

8 Golyóval a hasában jött haza szegény mondja Lidi mama. Az elsõ világháborúban orosz fogságba esett, majd csak a háború után keveredett haza. Akkor ismertem meg én is. Bál volt, nagyban táncoltattak a legények, amikor a szünetben magához húzott a barátnõm, Roma Lidi. Te, van itt egy fiatalember, valami kiszolgált katona, meg akar ismerkedni veled. Van nekem minden ujjamra kettõ is, mondtam a barátnõmnek, de az csak nem hagyott békén. Így ismerkedtünk aztán össze, s 1920-ben össze is házasodtunk. CSENDES KIS LAKODALOM HARASZTOSI PÁL FELVÉTELE operálható, azonnal igent mondott. Össze is szaladt azon mód a nagy kórház személyzete. Mert olyat még senki se hallott, hogy egy százhat éves beteget operálnak! Ó, operáltak éngem kilencvennyolc esztendõs koromban is! legyint Lidi néni. Fájdogált az egyik vesém, ez itt ni mutat a bal oldalára, s azt mondták a doktorok, hogy ezen bizony már nem lehet segíteni. Akkor meg fogok halni? kérdeztem tõlük, mire elkezdtek mosolyogni. Nem hal meg, ha kivesszük, mondták. Hát akkor vegyék! És ki is vették, úgyhogy hat éve egy vesével élek. Négyen voltak testvérek, a bátyja kivételével mindannyian sokáig éltek. A szülei viszonylag korán elmentek, hetven-, illetve hatvanöt éves korukban. Ám akkor, a két világháború között ez is szép kornak számított. A férje viszont, Dályai Balázs nagyon hamar elment. Még 1948-ban, ötvennégy évesen. Nagy lakodalom volt? Hogy lett volna! Szegények voltak akkor a népek, mi is csak csendes kis lakodalmat ültünk. Templom persze volt, de csendesen mentünk, csendesen jöttünk. Hová költöztek? Az uramhoz. Ide, ahol most is vagyunk. Akkor nem éltek már az öregek, csak az uram meg a lánytestvére. Õ lakott a ház egyik végében, mi meg a másikban. Földjük volt, vagy mibõl éltek? Harmadában kapáltunk. Az uram is örökölt két kis holdat, de abból nem lehetett megélni. Volt itt egy gazdag zsidó család, azok segítettek rajtunk. Minden évben adtak három holdat harmadába Meg jártunk másokhoz is napszámba. Megéltünk. Az ágy fölött két, kinagyított fénykép. Az egyiken õ, az ura meg a négy gyermekük. A másikon csak az ura. Bajszosan, hetykén, katonaruhában. Pedig akkor benne volt már a golyó néz a képre Lidi mama. Vándorolt benne, az orvosok nem mertek hozzányúlni. De azért még a háború után is sokszor bevonult tartalékos katonának. Ez a kép is akkor készülhetett. Kincses Kalendárium 149 a 2005-ös esztendõre

9 Hét gyermeket szült, négyet neveltek fel. Az ura halála után Gyuri fiával meg annak a családjával élt, és ma is így van, csak közben a fiát is eltemette. Ám a menye olyan, mint az édes lánya. Ha baj van, neki szól elsõként. De baj hál istennek ritkán van, segítségre leginkább akkor van szüksége, ha valakivel beszélgetni akar. Mert a hallása igen megromlott, azon már az orvosok se tudnak segíteni. Ilyenkor a menye a tolmács. Mi azonban egészen jól megértjük egymást. Csak mély hangon kell beszélni hozzá. S ha okosat kérdezünk, órákat képes beszélni a legkülönfélébb dolgokról. Nála olyan nincs, mint a legtöbb öregembernél. Hogy a régi idõkbõl mindenre, a maiakból meg szinte semmire se emlékszik. A LEGBOLDOGABB IDÕSZAK Õ emlékszik mindenre. Például arra is, mit fõzött a lakodalom után elõször az urának. Krumplilevest kacag huncutul. Rántott krumplilevest. Az uram megette, aztán rám nézett. Más nincsen? Nincs, mondtam. Mit felelt az ura erre? Hallgatott. Mert én úgy folytattam, örüljünk, hogy ennyi is jutott, mert holnap lehet, hogy ennyi se lesz. Lidi mama, mikor volt a legboldogabb? Amikor még élt az uram feleli elkomolyodva. Addig se volt könnyû, de ami utána jött Rákosi, a kollektivizálás, a beszolgáltatás... Hál istennek akkorra már megnõttek a mi gyermekeink. Igaz, el is repültek aztán. Százéves korában még vígan feljárt a templomba is, mostanra azonban kicsit megcsendesedett. Annyira azonban nem, hogy ne járjon folyton a munkán az esze. Kapálni már nemigen tud, de fõzni még most is borzasztóan szeret. Fõleg pörköltet, borjúból és csirkébõl. Ettünk elég krumplilevest nevet, aztán eltûnõdik: Lehet, hogy ez volt a hosszú élet titka?! Hát tudják mit? Nyolcvanéves koruk után egyenek húst hússal. Ha tehetik... Balogh Géza Egészséges élet idõskorban A RÁNCOM NÉLKÜL SOHA! Liposzómákat, gyümölcssavakat, multivitaminokat és egyéb, számunkra ismeretlen dolgokat reklámoznak, amelyektõl fiatalabbak leszünk. Azt azonban senki sem mondja el, hogy a ránctalanítás ártalmas is lehet, ha a készítményeket mérték nélkül kenjük magunkra. Gondosan olvassuk el az arckrémeken, hogy nappalra vagy éjszakára javasolják. Nappalra a könnyebb állagú krémek a jók, amelyek védenek a káros UV-sugárzásoktól is; éjszakára inkább a hidratáló hatás a fontos, hogy feltöltsük bõrünket. A szemránckrémmel is bánjunk csínján! Mindig nagyon keveset vigyünk fel a szemünk alá, és finom, enyhe ütögetõ mozdulatokkal dolgozzuk be. A szemhéj felsõ részén belülrõl kifelé, míg alatta kintrõl befelé haladjanak ujjaink. VISSZAFORGATHATÓ AZ IDÕ KEREKE de nem öregedésgátló csodaszerekkel! A szellemi és fizikai restség az, ami öregessé teszi az embereket. Kísérletek igazolják, hogy az idõsek otthonában élõknek is elég volt két-három hónap rendszeres edzés, hogy megerõsödjenek, visszanyerjék jó közérzetüket és javuljon az önbecsülésük. Kincses Kalendárium 150 a 2005-ös esztendõre

10 Barlanglakók a Bükkalján Elõzõ este hatalmas zápor mosta le a hegyoldalt. Mariék a kõbe vájt üregbe húzódtak, onnan hallgatták, hogy pattog a jég odakinn. A mama gallyat tömködött a masinába, tüzet gyújtott, fõni tette a vacsorát. Ételszagú füst töltötte meg a barlangot. Alszanak még, biztos mûszakban voltak az éjjel vigyorog a szomszéd gyerek, és indul máris költeni a családot. A nap már most odatûz a bejárathoz, a reggeli párával egy eldobott pelenka szaga száll föl. Elõbb a mama dugja ki fejét a barlangból, sovány barna nõ, álmosan méreget. Cigarettáért szalajtja aztán Marit az idõsebb lányához, a másik üregbe. Mari egyéves apróságot hoz ki a karján, barna szemût, csendeset. Ez a kicsi két héttel fiatalabb, mint a sajátja, de az övé intézetben van, így hát õt dajkálja, a nõvére fiát. Napos idõben mégis jobb az udvaron, odabenn nem hagyják nyugodni az embert a legyek. A halványkékre meszelt szobát megtöltik az ágyak, de kell ennyi fekhely, ha hatan-heten éjszakáznak egyetlen üregben. Nem lenne rossz itt, csak lopkodják a gyerekeket, mondogatják a szomolyai barlanglakás-soron. Az aprónépet a hivatal lopkodja. Elõfordul, hogy a diák elmegy az iskolába, s délutánra már csak a hír fogadja a szülõket: a gyermeküket állami gondoskodás alá vették. Mariéktól hat gyermek került eddig intézetbe. Azért viszik el õket, mert pinceházban lakunk állítja a tizenhét éves Mari. Õ már haza sem hozhatta a csecsemõjét, a kórházban szoptatta három hónapig, aztán a kicsi Az üregek a legelemibb higiéniát is nélkülözik GÁL GÁBOR FELVÉTELE Kincses Kalendárium 151 a 2005-ös esztendõre

11 otthonba került. Segélyosztás után a kiskorú anya buszra száll, s meglátogatja a csemetét. Megismer ám. Nevetgõzik olyankor nagyon mesél a félórás találkozásokról Mari. A pici apja sosem tart vele, összevesztek nem sokkal a szülés után. A kiszõkített hajú lány azóta már szerzett új barátot, szombatonként egy miskolci legény látogatja, kocsival jön, Ladával. Mari azt tervezi, néhány hét múlva, ha az apjuk kijön a börtönbõl, megtarthatják az eljegyzést. A legnagyobb fiú már hazatért az államiból, ugyanis nagykorúvá vált. Akkor gyújtották ki ezt a szobát itt. Puszta irigységbõl, mert nem tudták nézni, hogy pénzünk van mutat a lány egy pokróccal lezárt, kormos bejáratot. Gazdagon, félmillió forinttal jött meg Mari bátyja, ennyi volt az életkezdési támogatása. Vettek is mindjárt sorozatszekrényt, magnót, rádiót, ruhákat. A drága holmit felhalmozták az üregben, csakhogy azt nem tudták bezárni. Egy haragosuk este odalopózott, és hamarosan szénné égett az egész. * Elõbb nem is intézetbe, hanem kórházba vitték a barlangsori gyerekeket. Azok a diákok, akiket az iskolából vittek el, súlyos, velük született sóvesztõ betegségben szenvednek. Orvosi ellátás és gyógyszerek nélkül életveszélyes állapotba kerültek volna. Csak azért, mert pincelakásban élnek, még nem helyezik állami gondoskodás alá a kiskorúakat, javítja ki az általam ismert történetet Szomolya jegyzõje. Még mindig a lakóbarlangokról vagyunk hírhedtek törölgeti a homlokát Kövecses Zsolt. Évek óta birkóznak ezzel a dologgal, s megtennének mindent, csakhogy a rövid szárú fekete cseresznyéjérõl legyen híres a falu. Legszívesebben eladnák az üregeket borospincének vagy romantikus nyári szálláshelynek. Befektetõ is akadna, csakhogy a sziklavájatok papíron nem léteznek. Nincs mit megvásárolni, mert nem szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban. A község kasszája pedig teljesen üres, és talán sosem lesz arra néhány milliójuk, hogy földmérõket hívjanak, és kataszteri nyilvántartásba vegyék a barlangsorokat. Addig pedig az települ az odukba, akit rávisz a kényszer. Akár önkényesen, akár odagyûrve vagy százezer forintot az elõzõ tulajdonosnak... Palágyi Edit A lakáskultúra õsemberi szintje A fenti címmel jellemzik a néprajzkutatók a sziklába vájt, hajlékul szolgáló üregeket, amelyekbõl legtöbbet az ország északi részén, a Bükk keleti és déli lábainál számláltak. A két világháború között ezen a tájon tizenhét településen csaknem ezer barlangban ötezer ember élt, nélkülözve a legelemibb higiéniát. Az 1920-as években vádiratszerû cikkek jelentek meg a sajtóban, ostorozva a társadalmat, mely tûri ezt a feneketlen nyomort. A szociográfus Szabó Zoltán olyan elkeserítõ képet festett, hogy összefogás indult a tibolddaróci odulakók érdekében, s õket a Mikszáthfalvának nevezett telepre költöztették. A históriát folytathatjuk. Az elhagyott bükkaljai üregek nem maradtak üresen, azokban jobbára roma családok leltek hajlékra. Tibolddaróctól három falura, Szomolyán 2004-ben még huszonhét család legalább száz tagja élt barlanglakásban. Kincses Kalendárium 152 a 2005-ös esztendõre

12 Som-lódoktor családi körben Ez a titulus csak amolyan jópofa szóvicc. Ám az igaz, hogy a nagy rockgeneráció egyik meghatározó egyéniségét, Somló Tamást 2004-ben, ötvenhat évesen doktorrá avatták a jogtudományi egyetemen. A mûvészrõl, aki hosszú évek óta reflektorfényben áll, sokan tudják, hogy népes család veszi körül. A sármos zenebohóc pályája kanyargósan alakult. A bohócipari technikumtól az artistaévek után az Omega, a Kex, az LGT csapatába vezetett az út, majd hat év dániai vendéglátózás után szólistaként folytatta. Gyerekkora óta elválaszthatatlan a muzsikától és a hangszerektõl? A zenei influenza úgy kezdõdött, hogy a bátyámmal zenélni tanultunk. Apám szívesen hegedült, a nagymama születésnapján Mozartot, Vivaldit játszott. Késõbb mi is csatlakoztunk, én kis etûdöket játszottam. Három évig klasszikus hegedût tanultam. Azután átkerültem az artistaképzõbe, ahol Heinemann Sándor, a cirkusz karmestere okított. Amikor látta, hogy a beatzene meg a dzsessz érdekel, arra biztatott, mutassam meg, mi tetszik. Bevittem a Luxemburgi Rádióból átjátszott számokat, Duke Ellington, Ray Charles felvételeit. Eljátszotta a képletet, és azt mondta, próbáljak improvizálni klarinéton vagy szaxofonon. A suli mellett, tizenévesen alakítottuk az Atlasz zenekart baráti alapon. A Petõfi hídnál, a lépcsõkön szórakoztattuk magunkat, aztán egyre nagyobb tábor, a saját publikumunk vett körül. Közben beszálltam az Omegába is. Tizenhat éves korom óta, négy évtizede elválaszthatatlan az életem és a könnyûzene. Zenésznek, énekesnek vagy zeneszerzõnek tartja-e elsõsorban magát? Kóklernek, hiszen mindenfélébe belekóstoltam, játszom jó néhány hangszeren. Szerzek zenét is, amit már hallottam egyszer, megpróbálom kiegészíteni a saját ötleteimmel. A lényeg, hogy az egésznek olyan formát adjak, hogy legyen sajátos karaktere ben jogi diplomát kapott. Levelezõ úton, hat évig, fõként éjjel tanult. Ötvenesztendõsen mi ösztönözte? Hobbiból kezdtem el. Már 1976-ban és 1979-ben is jelentkeztem, de akkor nem sikerült a felvételi, nem tanultam eleget hozzá. Volt mindebben némi családi jóvátétel is. Édesapám elvégezte a jogot egészen az államvizsgákig, ám abbahagyta, mert elvált anyámtól. Ötéves voltam, a bátyámmal nála maradtunk. Még megérte, hogy elkezdtem az egyetemet, drukkolt is nekem. Ha befejezed, ami nekem nem sikerült, gõgös lehetsz mondta. Élveztem a tanulást, de nem nagy ügy, Demjén Rózsi szerint Som-lódoktor lettem. A humorával, a bohóckodásával, a kedvességével mindig meg tudja nyerni a közönségét. Az öniróniája, amellyel saját magát is kifigurázza, családi örökség? Kincses Kalendárium 153 a 2005-ös esztendõre

13 Igen. Nehéz is lenne különben elviselni ezt a nagyvárosi létet, ahol fõvünk, mint egy nagy társadalmi fazékban. Óriási a tömeg, a bürokrácia, belebotlunk a politikai adok-kapokba, ami teljesen érthetetlen számomra, mert ez nem tartozik a hétköznapi emberekre. Értelmetlenül szembeállít egymással családi, baráti kapcsolatokat. Milyen útravalót tud egy szülõ adni ebben a helyzetben felnövõ gyermekeinek? A mai srácok semmivel sem rosszabbak, mint mi voltunk. Csak nekik sûrûbben kell erkölcsi mércét mutatni otthon, hogy kialakuljon a saját értékrendjük, hiszen az utcai valóságból elég rossz képet kapnak. Az ikrek, Dani és Pali 17 évesek, nincs túl sok idejük meghallgatni az atyai intelmeket. Jó haverok vagyunk, ha néha elmondom a magamét, a végét már nem várják meg, igazat adnak, és rohannak tovább. Elkapta õket is a zene varázsa? Túlzottan is. Kicsit bánom, hogy nem figyeltem oda idõben. Tehetségesek, de próbálom meggyõzni õket arról, hogy figyeljenek jobban oda a tanulmányaikra. Most, hogy már európaiak lettünk, úgy fog itt majd mozogni az õ generációjuk, mint Amerikában az ottani gyerek. Egy hatalmas országban jön-megy, hol Párizsban, hol Bukarestben dolgozik. Mindehhez tudás és diploma szükséges. A saját egyetemi tanulmányaimban is azért voltam kitartó, hogy a személyes példa ereje hasson. Szeretném, ha belátnák, hogy a zene is fontos, ám még fontosabb, hogy leérettségizzenek, és tovább tanuljanak. Legidõsebb fiam, Dávid, aki 26 éves, már elvégezte az egyetemet. Hungarológus lett, Krakkóban él. Õ is zenél, van BOHANEK MIKLÓS FELVÉTELE egy jó csapata. Mindhárom fiammal szoros a kapcsolatunk, jó a viszony köztünk. Késõi, egy szem kislánya is muzikális? Dehogy, a négyéves Lilike botfülû. Gyöngyvérrel, a mamájával aki feleannyi idõs, mint én, és 11 éve élünk együtt rengeteget nevetünk ezen. Ha néha énekel az autóban, akkor karambolozok hirtelen felindulásomban. Ilyen antizenész még nem volt a famíliában. Kellett valaha választania a zene és a család között? Számomra ez a kettõ nem szétválasztható. Természetesen a család fontosabb, mint bármi más. Mindig úgy alakítom az elfoglaltságaimat, hogy a zene meg a családom kölcsönösen elviseljék egymást. Mérnök bátyámmal és orvos húgommal teljes testvéri õsközösségben élünk, és baráti kapcsolatban maradtam elõzõ élettársaimmal is. Az én családom lett a legnagyobb, egy kicsit túlszaporodtam magam a négy gyerekkel, de jól vagyunk. Lovass Ildikó Kincses Kalendárium 154 a 2005-ös esztendõre

14 Aphrodité vágykeltõi Szerelmi varázslat, vágyfokozó porok, cseppek, bûbájos fogások azóta alkotják a kultúra részét, amióta az ember tudatára ébredt a szexualitásnak. Az erotikus ösztönzés titkait õsidõk óta ismeri az emberiség. A szerelem istennõjének, Aphroditénak csodálatos varázsövében benne volt a szerelem, a szerelmi vágy és a szerelmes csevegés, amely gyakran elvette bölcs férfiak eszét is. A hatalmas erejû varázsszer azaz a nemi vágy fokozójának elnevezése, az afrodiziákum a vágy szülõanyjaként is tisztelt görög istennõ nevébõl származik. E szerek használata, hatékony fogások, italok konyhai mesterfogásai a kultúrtörténetbõl is ismerõsek. Az ember a bûvös varázsövhöz nem juthatott hozzá, a természetben keresett hát hasonló hatású alapanyagokat. A hagyományok szerint a mandragóra, a ginszeng varázsereje, Izolda bájitala, Casanova tucatszám fogyasztott osztrigái szerelmet ébresztettek, fokozták a szexuális képességet, felszították a lankadó férfierõt, oldották a frigiditást. Sokan esküsznek a tojás, a kaviár, a sajt, a hús, a mogyoró, a kakasherepörkölt áldásos hatására. A mai kor embere is megpróbálhat néhány vágykeltõ fogást készíteni a konyhában, ha ismeri a növényi és állati termékekben, fûszerekben rejlõ élettani hatás titkait. (lovass) Bazsalikom, szegfûszeg, vanília: izgató hatású illóolajakat tartalmazó, hangulatfokozó, potencianövelõ fûszer. A mandragóragyökér nagy becsben állt KÖZÉPKORI KÓDEXBÕL Chili: fogyasztóját szinte lángra lobbantja. Jó tudni, hogy a magyar cseresznyepaprikának is ilyen a hatása. Csokoládé: az életörömöt és a szexuális vágyat egyaránt fokozza a benne megtalálható koffein és theobromin miatt. Füge: a hazánkban is megtermõ déligyümölcs friss változata erõt kölcsönöz, és elõsegíti a figyelem-összpontosítást. Hal és a tenger gyümölcsei: magas fehérje- és ásványianyag-tartalmuk révén minden életfunkciót erõsítenek. Különösen magas a szexuális vágyat fokozó cinktartalmuk. Kávé: izgatja a központi idegrendszert. Erotikus hatása akkor a legerõsebb, ha arab szokás szerint õrölt kardamonnal ízesítik. Petrezselyemgyökér: hatóanyaga a méhet és a húgyutakat izgalmi állapotba hozza. Zeller: C-vitamin- és ásványianyag-tartalma révén jótékonyan hat a férfierõre. Kincses Kalendárium 155 a 2005-ös esztendõre

15 Évszakok ízei SZEGFÛSZEGES HÁTSZÍN Hozzávalók: 1 kg marhahátszín, 4-5 gerezd fokhagyma, 1 evõkanál kristálycukor, 1 kisebb fej vöröshagyma, 1 evõkanál liszt, 1 dl olaj, só, õrölt bors, 6-8 szem szegfûszeg. A marhahúst két nappal a felhasználás elõtt akkora tálba tesszük, hogy az olaj ellepje. A hûtõszekrényben letakarva érleljük. Fõzés elõtt csíkokra felszeljük a húst. Az evõkanálnyi cukrot világosbarnára pirítjuk, és ráöntjük a marháról leszûrt olajat. Azonnal beletesszük az apróra vágott fokhagymát, majd a húst, és lassú tûznél szép pirosra pirítjuk. Rászórjuk a lisztet, ötpercnyi kevergetés után felengedjük 3 deci vízzel. Sóval, borssal és a szegfûszeggel ízesítjük. Lefedve, kis lángon másfél óráig fõzzük. Az illatos, barna mártásos húst petrezselymes burgonyával tálaljuk. ZELLERKRÉMLEVES Hozzávalók: 1 nagy zellergumó, 1 nagy burgonya, 1 húsleveskocka, 1 dl tejföl, só, cukor, ecet, 1 szikkadt zsemle, 2 evõkanál olaj. A megtisztított, darabokra vágott zöldségeket a leveskockával ízesített liternyi vízben puhára fõzzük, majd összeturmixoljuk. Belekeverjük a tejfölt, és cukorral, sóval meg annyi ecettel ízesítjük, hogy kellemesen pikáns legyen. Ha szükséges, annyi vízzel hígítjuk, hogy krémleves sûrûséget kapjunk. Még egyszer felforraljuk, és az olajon megpirított zsemlekockákkal tálaljuk. ÕSZIBARACKOS DARAHAB Hozzávalók: 12 evõkanál búzadara, 2 tojás, 1 csomag vaníliás cukor, 3 evõkanál cukor, 8 dl tej, 3 nagy õszibarack. A búzadarát kevergetve, vaníliás cukorral ízesített, forrásban lévõ tejbe öntjük, és állandó keverés mellett megfõzzük. Langyosra hûtjük, majd hozzáadjuk a cukorral kikevert tojássárgákat és a kemény habbá vert tojásfehérjét. A megmosott õszibarackokat meghámozzuk, kimagozzuk, cikkekre vágjuk, és a hideg darahabbal rétegezve kis üvegtálba vagy talpas pohárba töltjük. Jégbe hûtve kínáljuk. KELKÁPOSZTÁS CSIRKE Hozzávalók: 1,5 kgos csirke, 5 dkg vaj, 5 dkg füstölt szalonna, 1 kg kelkáposzta, 2 dl tejföl, só, grillfûszer. A csirkét a szalonnával megtûzdeljük, és a grillfûszerrel meg a vajjal kívül-belül bedörzsöljük. Tepsibe vagy tûzálló tálba fektetve a sütõben Kincses Kalendárium 156 a 2005-ös esztendõre

16 jó puhára pároljuk, majd ropogós pirosra sütjük. Ezután teljesen kicsontozzuk, és húsát kétujjnyi nagyságú darabokra vágjuk. Közben leveleire szedünk egy kelfejet, és lobogva forró sós vízben puhára fõzzük, majd lecsepegtetjük. A pecsenye levének felével kikenünk egy mély tûzálló tálat, és a kellevelek felét beleterítjük. Kirakjuk a csirkehússal, és befedjük a kel maradékával. A maradék pecsenyelevet a tejföllel simára keverjük, és a tetejére öntjük. Forró sütõben addig sütjük, amíg a levét teljesen magába szívta, és szép piros a kérge. Elõzõ nap elkészíthetõ, csak sütni kell tálalás elõtt. KONYHAI FORTÉLYOK A befõttesüveg tetejét könnyebben kinyithatjuk, ha egy pillanatra forró vízbe mártjuk. A sós víz lassabban melegszik föl, ezért a tészta fõzõvizét csak akkor sózzuk, ha már forr. A nyers krumpli héja kiválóan alkalmas üvegtárgyak és evõeszközök tisztítására. A hámozott gyümölcs ecetes vízbe téve megtartja színét. A sülõ húsba mielõtt teljesen megpuhulna sohase szúrjunk bele, mert a leve kifolyik, és a pecsenye szárazzá válik. Friss kenyérbõl úgy vághatunk szép szeleteket, ha elõbb megmelegítjük a kést. A megrepedt paradicsomot tegyük hideg vízbe, így néhány napig még friss marad. Vajjal készülõ süteménynél elõször a vajat keverjük habosra, azután adjuk hozzá a cukrot és a tojást. A nescafét ne forraljuk, mert veszít az aromájából, csak forralt, forró vízzel öntsük fel. A hurka vagy a kolbász nem esik össze és nem reped meg, ha sütés elõtt 7-8 percig forró vízben áztatjuk. Sütés elõtt forgassuk meg lisztben. A kenyértartót tisztítsuk idõnként ecetes vízzel, ezzel megakadályozhatjuk, hogy a benne tárolt kenyér megpenészedjen. A kikristályosodott, ikrás méz üvegét állítsuk meleg vízbe, újra folyékonnyá válik. Hamarabb megalszik a tej, ha egy kanál tejfölt elkeverünk benne. Tegyünk a sótartóba néhány rizsszemet, így nem csomósodik össze a só. Nem fröcsköl a zsír és az olaj, ha pici sót teszünk bele, mert a só megköti a nedvességet. Finomabb és könnyebb lesz a burgonyapüré, ha egy habbá vert tojásfehérjét keverünk hozzá. Lovass Ildikó Fûben-fában gyógytea Számos olyan enyhébb panasz gyötri nap mint nap az embert, amellyel nem érdemes azonnal orvoshoz fordulni. A meghûlés, menstruációs vagy egyéb görcsös fájdalmak, köhögés, feszültség, nyugtalan alvás tünetein segíthetnek a gyógynövények, a belõlük készült gyógyteák vagy illóolajok. A fûben-fában orvosság állítást évszázadok gyakorlati tapasztalata és eredményessége támasztotta alá; ma is sokan hisznek benne a számos mellékhatással fenyegetõ gyógyszerek gyakran túlzott alkalmazásával szemben. A gyógynövényboltokban, fitotékákban, a patikák egy részében igen gazdag készletet találunk a szelíd gyógymódként ismert gyógyteák elkészítéséhez. Kincses Kalendárium 157 a 2005-ös esztendõre

17 Ingerelt pontok Az akupunktúrás gyógyítás õsi kínai eljárás, melynek során a test akupunktúrás pontjainak ingerlésével a szervezetben megszüntethetõk bizonyos mûködésbeli elváltozások. Az ingerlés végezhetõ tûvel, elektromos árammal, lézerrel, köpölyözéssel, moxával, nyomással, illetve masszázzsal. Az õsi kínai szemléletmód szerint az emberi szervezetben egymással ellentétben álló erõk munkálkodnak (Yin-Yang, meleg-hideg, bõség-hiány, nedvesség-szárazság stb.). Ha ezek az erõk egyensúlyban vannak, a test egészséges, ám bármelyikük túlsúlya, illetve hiánya betegséget okoz. Az akupunktúrás gyógymódot alkalmazó orvos arra törekszik, hogy kiegyenlítse a két, egymást valójában kiegészítõ energiát. Az idõszámítás elõtti es évekre datálható régészeti leletek bizonysága szerint akupunktúrával elsõként a kínaiak gyógyítottak. Kezdetben kõbõl, késõbb csontból, bambuszból és égetett agyagból készült szúróalkalmatosságokat használtak. Európába a Távol-Keleten járt hajóorvosok hozták be e természetes gyógyító módszert. Nagyobb mérvû elterjedése a második világháború utáni idõszakra tehetõ. Magyarországon Stáhly Ignác professzor alkalmazta elõször a XIX. század elején, fejfájás és csípõízületi panaszok enyhítésére. A gyógyító a terápia során a test hosszanti vonalát követõ tizenkét meridián valamelyikén található akupunktúrás pontokat ingerli, így számolja fel az energiaáramlás útjába került akadályokat, az úgynevezett blokkokat. A kezelés tûvel, elektromos árammal, lézerrel, köpölyözéssel, moxálással (égetéssel), nyomással, illetve masszázzsal történhet. Az orvos tûszúrásos kezelés esetén percig hagyja a kezelendõ pontokban a fémtût, esetenként forgatva, mozgatva azt. A páciens általában melegséget érez a tûk beszúrásakor. Az érzések, a fájdalom intenzitása az orvos számára árulkodó lehet a betegség okát illetõen. A kezelés elektromos készülékkel és lézerrel is végezhetõ. Az elektro-akupunktúra hatásos érzéstelenítõ eljárás. A lézeres megoldás elõnye az, hogy ilyenkor a tû beszúrásától való félelemtõl mentesül a beteg, viszont bizonyos esetekben kevésbé hatásos, mint az õsi, tûvel végzett kezelés. Elterjedt gyógymód az akupunktúrás pontok köpölyözéssel történõ stimulálása is, melyet fõként gerinc eredetû betegségek kezelésére alkalmaznak. A legegyszerûbb módon nyomással, masszírozással, azaz akupresszúrával is stimulálhatók a gyógyító pontok, mely eljárást bárki könnyen elsajátíthatja. Konzunion-Akupunktúra Online Kft. H-1147 Budapest, Kerékgyártó u. 2. Tel.: +(361) Fax: +(361) Web: Kincses Kalendárium 158 a 2005-ös esztendõre

18 HIRDETÉS Kincses Kalendárium 159 a 2005-ös esztendõre

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

páclé (bármely Alap-páclé

páclé (bármely Alap-páclé A vadak pácolása A vadak húsa sötét, mert elejtés után nem tudnak kivérezni. A vadak húsa száraz, rostos, ezért előkészítése is több munkát és különleges gondosságot igényel. Ezért e húsoknál pácolást

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS

A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS Kedves Fogyasztó! A magyar lakosság egy fôre jutó nyúlhúsfogyasztása messze elmarad a nagy konyhakultúrájú országokétól.

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

Törtcsokoládés muffin

Törtcsokoládés muffin Törtcsokoládés muffin 300 g fi nomliszt, 3 és fél kk sütôporral elkeverve 55 g porcukor 190 g fehércsokoládé, darabokra vágva 100 g tört grillázsos csokoládé 1 tojás, könnyedén felverve 60 g olvasztott

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

A katalógus megtekin!ető i#.

A katalógus megtekin!ető i#. Termékkatalógus A katalógus megtekin!ető i#. Megtekin!ető i#. Ta$alomjegyzék Chi-Lee, Csák Norris...1. oldal Tűzköpő, Pusztapaszta... 2. oldal Macskajaj, Füst az üstben...3. oldal Tüzes vörös chili lekvár,

Részletesebben

Képes szakácskönyv erdélyi ételekből

Képes szakácskönyv erdélyi ételekből Képes szakácskönyv erdélyi ételekből Képes szakácskönyv erdélyi ételekből Készítette: Szabó Mária 2012. Tartalomjegyzék Erdélyi rakott káposzta... 4 Erdélyi borsos tokány... 6 Juhtúrós puliszka /Mamaliga/...

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Receptötletek. Friss gondolat. Finomat ad.

Receptötletek. Friss gondolat. Finomat ad. Receptötletek a friss, sütésre kész tésztákhoz. Friss gondolat. Finomat ad. Friss tészták - friss ötletekkel töltve! Friss és sokoldalú Minden évben elérkezik az idő, amikor újra megsüthetjük kedvenc karácsonyi

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

Húsvéti sonkás muffin. Hozzávalók 12 főre

Húsvéti sonkás muffin. Hozzávalók 12 főre Húsvéti sonkás muffin Hozzávalók 12 főre Búza finomliszt 200g Teljes kiőrlésű liszt 100g Füstölt főtt sonka 200g Burgonya 150g Olaj 1 evőkanál Tojás 1 db Póréhagyma 60g Zöldpaprika 60g Élesztő 1 csomag

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

SZERETEM - ETETEM. Ételek kisdedek és családok számára. Az Otthon Segítünk Alapítvány főzőtanfolyamán készített ételek leírása. 2014.

SZERETEM - ETETEM. Ételek kisdedek és családok számára. Az Otthon Segítünk Alapítvány főzőtanfolyamán készített ételek leírása. 2014. SZERETEM - ETETEM Ételek kisdedek és családok számára Az Otthon Segítünk Alapítvány főzőtanfolyamán készített ételek leírása. 2014. 1 Sütőtökös krumpli kisdedeknek Készítsük elő a krumplit és a sütőtököt,

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

1 gasztronómiai időutazás

1 gasztronómiai időutazás 1 gasztronómiai időutazás Marhahús tormával, kappan mézelt tésztával, leves kolbásszal és kenyérrel, kecsege sóban, pulyka, borjúbél tejben, borsos báránytüdő, bárányhús citrommal, savanyú káposztás marhahús,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

- Zsuzsi - - Ramóna -

- Zsuzsi - - Ramóna - Fahéjas-almás zabpehely szelet répával - Zsuzsi - 1 bögre (2,5 dl) zabpehely 3 ek méz vagy xilit 1 tk őrölt fahéj 1 rúd vanília pár csepp vaníliás aroma 1 db nagyobb alma 1 db nagyobb, vagy 2 kisebb sárgarépa

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 26.hét Gyümölcs tea Poh. Tej Gyümölcs tea Gyümölcs joghurt Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poh. Tej Körös pu.mell Főtt csécsi szalonna Tr.sajt Ráma

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata Étlap Házi különlegességek A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei Sertéskaraj, csirkemell, marhabélszin, sajt, arany krumpli A f szakács ajánlata Sertéskaraj erdei gyümölcs öntettel 200/150 gr. 31.00

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2.

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2. K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2. osztály I. BEMELEGÍTŐ KVÍZ Kaptok egy 3 kérdésből álló kvízt. Karikázzátok be

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Egyél céklát (akár) minden nap!

Egyél céklát (akár) minden nap! 1 Egyél céklát (akár) minden nap! A receptek alatt találtok egy rövid ismertetőt a cékla jótékony hatásairól: Almás céklasaláta 60 dkg cékla, 3-4 db kisebb alma, 1 vöröshagyma, 2 kanál citromlé, 1 evőkanálnyi

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Az egészséges élet innen kezdődik

Az egészséges élet innen kezdődik Az egészséges élet innen kezdődik Természetes baktériumölő hatóanyag Az ózont (O 3 ) erős oxidáló hatóanyagként tartják számon. Oxidációs folyamatai révén, amelyek a sejtek membránját pusztítják, megsemmisíti

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl BÁNRÉVE KÖZSÉGI... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK A megterített asytal nyújtotta örömöt mindannyian élvezhetjük kortól és társadalmi helyzettől függetlenül, minden nap, a Föld bármelyik résyén az élet többi szépségével együtt. HIDEG ELÖÉTELEK 100 g Sajttál

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

RECEPTFÜZET II. VII. BALATONFÖLDVÁRI TÉRZENE FESZTIVÁL 2012. JÚLIUS 4-7. A RENDEZVÉNY ALKALMÁVAL A TÉRSÉG ÍZEI BEMUTATÁSAKÉNT ELKÉSZÍTETT ÉTELEK:

RECEPTFÜZET II. VII. BALATONFÖLDVÁRI TÉRZENE FESZTIVÁL 2012. JÚLIUS 4-7. A RENDEZVÉNY ALKALMÁVAL A TÉRSÉG ÍZEI BEMUTATÁSAKÉNT ELKÉSZÍTETT ÉTELEK: VII. BALATONFÖLDVÁRI TÉRZENE FESZTIVÁL 2012. JÚLIUS 4-7. A RENDEZVÉNY ALKALMÁVAL A TÉRSÉG ÍZEI BEMUTATÁSAKÉNT ELKÉSZÍTETT ÉTELEK: 1. BÁLVÁNYOSI BABGULYÁS FANTÁZIA 2. KőRÖSHEGYI BÖLLÉRMÁJ 3. SZÁRSZÓI LACIPECSENYE

Részletesebben

Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele

Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele 2012. január 31. Kedves Barátaim! 2011-ben jelentősen bővítettük és diverzifikáltuk magyarországi karitatív tevékenységünket. A Magyar Vöröskereszt részére leszállított,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka

a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka több mint egy étel több mint vendéglátás több mint egy termék A Vidék Minősége a valódi érték a megkezdett út arculat, szórólapok,

Részletesebben

Sikertörténetek I. Joli eltűnt" a cisztája. boldogan várják a babát Böbe 6 éve nem menstruált 24 órán belül megjött a menstruációja

Sikertörténetek I. Joli eltűnt a cisztája. boldogan várják a babát Böbe 6 éve nem menstruált 24 órán belül megjött a menstruációja Joli - 3 éve próbálkoznak babával sikertelenül 2 évvel ezelőtt bal petefészkét kivették ciszta miatt A lombikprogram 1 évvel ezelőtt sikertelen volt Kétségbeesve jött a tornára, mert a jobb petefészkén

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉG... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a

www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a www.family-friss.hu Ionizált lúgos víz Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4/a Mit tehetünk az egészségünkért egy kiváló víz segítségével? Nem szükséges vagy az életben, maga az élet vagy Egy átlagos emberi

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 2015. 06.29. 2015. 07.05. Ca-dús étrend.tej máj Kakaó fonott kalács.tej főtt kolbász.tej tömlős sajt Tej Tej vaj tepertő zöldpaprika Tejeskávé Karfiol túrós csusza Meggy új uborka saláta debreceni tokány

Részletesebben

Háztartási gépek. 4. Lakás

Háztartási gépek. 4. Lakás Háztartási gépek 1. A háztartásban gépek segítik a munkát. Sok háztartási gép a 19. (tizenkilencedik) században még nem létezett. Nem volt például televízió, turmixgép, filteres kávéfőző, mosógép vagy

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Az itt következő táblázatok néhány, a gyermekek illetve a gyermekes családok helyzetére vonatkozó információt közölnek. Az adatok az utóbbi évek egyik legaggasztóbb

Részletesebben

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! DUKE Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A többi ember persze furcsálkodva

Részletesebben

Étvágygerjesztő italok 3 cl Zwack Unicum 40% Jägermeister 35% Kosher Szilvapálinka 40% 300,- Kosher Barackpálinka 40% Kalinka Vodka 37,5% Tequila 38% Martini 16% 160,- 5 cl 500,- 640,- 640,- 260,- 550,-

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 2015. 06.22. 2015. 06.28. Ca-dús étrend.tej Tejeskávé vaj kifli.tej kenőmájas.tej Tej körözött Tej vaj trapistasajt Kakaó Paradicsom rántott szelet uborkasaláta Kassai burg. sonkáskifli Zöldség Rizs Pirított

Részletesebben

Elixír az izületek védelmére

Elixír az izületek védelmére Elixír az izületek védelmére Glükozamin Segíti az ízületi porcok és kötőszövetek épülését Eredmeny mar 1 7 nap utan Porcképző szulfátok Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatás Collagén peptid Elősegíti

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Fitness Lunch március 2015.

Fitness Lunch március 2015. S. Kovács Ádám, világbanok sportoló Fitness Lunch - 2015. március Az előző két hónap ha rendesen végig csináltad akkor kiváló alapokat nyújtott. Itt az idő, hogy komolyabban vegyük saját magunkat és bízzunk

Részletesebben

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa.

Családfa. Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958. Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945. Angyalosi??? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Angyalosi??? Angyalosi?-né (szül.? )?? Schultheisz Kálmán 1877 1945 Schultheisz Kálmánné (szül. Weiner Róza) 1880 1958 Apa Angyalosi Béla

Részletesebben

Kis pralinéismeret. is pralinéismeret

Kis pralinéismeret. is pralinéismeret Kis pralinéismeret is pralinéismeret Ínyenc receptek édes finomságokhoz Saját készítésű ízletes pralinék. Jó alapanyagokkal, megfelelő kellékekkel és egy kis gyakorlattal Ön is varázsolhat kicsi, édes

Részletesebben

Mire jó a fejszámolás?

Mire jó a fejszámolás? Mire jó a fejszámolás? Még négyéves sem voltam, amikor menthetetlenül beleszerettem a számokba. Az 1000-nél kisebb számok világa voltak a játszóterem, a négy alapművelet pedig a csúszdám, a hintám, a libikókám

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

TÖKÉLETESRE HANGOLT VENDÉGLÁTÁS, KIFINOMULT RÉSZLETEK. A Nagy Nap. A Carmen Étterem Esküvői-Lakodalmi Ajánlatai 2015

TÖKÉLETESRE HANGOLT VENDÉGLÁTÁS, KIFINOMULT RÉSZLETEK. A Nagy Nap. A Carmen Étterem Esküvői-Lakodalmi Ajánlatai 2015 A Nagy Nap A Carmen Étterem Esküvői-Lakodalmi Ajánlatai 2015 Kedves Jegyespár! A Carmen Étterem és a Hotel Kálvária**** méltán közkedvelt az ifjú párok körében, hiszen a hely adottságainak, központi fekvésének,

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

A karcagi ferdinánd kézműves termék bemutatása. Karcag 2014.04.18. Elek György Ifj. Hubai Imre - 1 -

A karcagi ferdinánd kézműves termék bemutatása. Karcag 2014.04.18. Elek György Ifj. Hubai Imre - 1 - A karcagi ferdinánd kézműves termék bemutatása Karcag 2014.04.18. Készítette: Márkus Ica Elek György Ifj. Hubai Imre - 1 - A karcagi ferdinánd rövid, szöveges bemutatása egyedi jellemzőinek és történetének

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben