Korunkban mindenki a gyerekek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korunkban mindenki a gyerekek"

Átírás

1 Európa régi gyermekei Korunkban mindenki a gyerekek kedvét keresi. Ám nem dédelgették mindig így õket, némely történészek szerint hosszú évszázadok során egyenesen semmibe vették a gyerekeket. Ez a felfogás valószínûleg túlzó, de az tény, hogy a középkori felnõttek egészen az újkorig nem ismerték fel a gyermekkor sajátosságait. A régi korok emberei is szerették gyerekeiket, olykor még gyengédséggel is fordultak feléjük, ám fejlõdésük megértése hiányzott, s az, hogy önálló, autonóm lényeknek tekintsék õket. Kis felnõttként kellett részt venniük a család életében, belenõve a munkába, hasznos tevékenységbe, legyen az pásztorkodás, kézmûveskedés vagy legalább varrás, kézimunkázás. játítását követelték meg utódaiktól. A fiúnak bátornak, fegyelmezettnek, családjához, feljebbvalóihoz hûnek kellett lennie, a lánytól pedig azt várták, hogy a nagy matrónák mintájára legyen tiszta életû, megbízható, egyszerû, szilárd jellemû. Rómában az apa teljhatalmat gyakorolt teljes háza népe, így gyermekei felett is, akár meg is ölhette õket, bár azért erre nagyon kevés példa volt. Mindent összevetve mégis elmondható: az európai kultúra alappilléreinek számító görög római világ magas kulturális szintje és fejlett jogi-társadalmi keretei között a szabad gyermekeknek jó sora volt. Ez a fénykorra igaz, mert a hanyatlás idején, s különösen a provinciákban GÖRÖG TESTEDZÉS, RÓMAI JELLEM A magas rendû ókori civilizációk elõbbre tartottak ebben, a gyermekek különleges jellemzõ vonásait felismerték. A görögök hittek a gyerekek formálhatóságában, alakíthatóságában, fontosnak tartották oktatásukat, súlyt helyeztek az egészséges életmódra, a testedzésre. Legnagyobb filozófusaik szívesen foglalkoztak a gyermeknevelés egészen gyakorlati kérdéseivel is. Persze mindez csupán a szabadok gyermekeire vonatkozott, a rabszolgák nem számítottak az õ gyerekeiket dolgoztatták, felhasználták szórakoztatásra vagy éppen szexuális játszadozásra. A rómaiak nevelési felfogása más volt: õk elsõsorban az igazi római erények elsa- Magyar fõúri kislány 1660 körül Kincses Kalendárium 142 a 2005-ös esztendõre

2 iszonyú méretû erkölcsi züllés zajlott, olyannyira, hogy mindennapos volt a gyermekek eladása, megölése, fizikai és szexuális bántalmazása. ENGEDJÉTEK HOZZÁM... CSALÁD, OTTHON A kereszténység elterjedése önmagában nem vonta ugyan maga után a gyermekek helyzetének javulását, az új vallás mégis valami más szemléletet kezdett kialakítani. Például ölni már nem lehetett büntetlenül, legalábbis elvileg. Jézus Krisztus azt mondta: engedjétek hozzám a kisdedeket, s többször is példaként állította a gyermeki tisztaságot és ártatlanságot az emberek elé. Így hát mostantól az ártatlan, patyolatfehér, bûntelen, szelíd és engedelmes gyermek kinevelése lett a cél, aminek érdekében a szülõknek mindent el kellett követniük. A leányka dolga az, hogy éljen angyali tisztaságban, legyen testben test nélkül mint ahogyan Szent Jeromos írja, zsoltárokon, imádságokon kívül más ne érdekelje. A középkor embere mélységesen hitt abban, hogy az ártatlan kicsinyek haláluk után a mennyországba kerülnek, ahonnan angyalkaként vigyáznak az itt maradókra. Ez a tudat segített elviselni a szülõknek a rettenetesen magas csecsemõ- és kisgyermek-halandóságot. Ezekben a századokban a megszületett gyermekeknek akár a kétharmada is meghalt. Az asszonyok legyenek jobbágyok vagy nemesek nemritkán tizenkét-tizenöt gyermeket is szültek, már ha túlélték a korábbi szüléseket. A felnõttkort a tizenkettõbõl megérte négy, a középkorúságot egy. Kellett bizonyos fatalizmus, beletörõdés is a gyakori gyermektemetéshez, ez volt az élet rendje. Van olyan történészi vélemény is, hogy Jan Steen: A büntetõ tanító ( ) ez a magas gyermekhalandóság valamiféle rejtett vagy akár nem is tudatos népességkorlátozás is volt. Elvégre a csecsemõkkel túl sokat nem törõdtek: a szorosra bepólyázott kicsinyeket napjában egyszer tették tisztába, a beteg nagyobbaktól nem óvták. Rengeteg baleset érte õket, nemegyszer megesett például, hogy az arra járó disznó falta fel a hanyagul félrerakott babát. VISELTÉK SORSUKAT Ennek az akart-akaratlan szelektálásnak a gyanúja még az arisztokratáknál is felmerül. XVI. századi magyar fõúri családok dokumentumaiból kitûnik az a különös jelenség, hogy ahol csak egyetlen fiúgyermek született, az szinte mindig megérte a felnõttkort, ahol meg sok, ott csakúgy felezõdött, kétharmadolódott a gyereksereg, mint a parasztcsaládokban. Ez azért arra mutat, hogy az egyetlen utódra, örökösre sokkal jobban vigyáztak, mint ahogyan az általánosan szokásban volt. Kincses Kalendárium 143 a 2005-ös esztendõre

3 A közepes módú anyák egészen a XVIII XIX. századig maguk nem szoptattak, hanem kiadták dajkaságba kicsinyüket, erre a szegényeknek nem tellett, a gazdagok pedig inkább házhoz hozatták a dadát. A dajkaság intézménye gyermekek sokaságának szenvedését és halálát okozta, mivel ezek az asszonyok nagyon gyakran elhanyagolták a rájuk bízott gyermeket. (Szép irodalmi ábrázolásai vannak e szenvedéseknek, gondoljunk a kis Cosettre a Nyomorultakból, vagy Plankenhorst Alpfonsine és Palvicz Ottó kisfiának sorsára a Kõszívû ember fiaiból.) Minden társadalmi osztályban általános volt, hogy a fiúkat többre becsülték, mint a lányokat, legyen szó hitbizományról vagy erõs új munkáskézrõl. Míg az ókori Rómában leányok is járhattak a nyilvános iskolákba, a következõ korokban erre a XIX. századig kellett várniuk. A fõúri családokban azért méltányolták a kislányokat is: az apák a fiaiktól vártak mindent, de a lányaik iránti szeretetüket jobban kimutatták, õket néha még kényeztetni sem restellték. BOTTAL, OSTORRAL, KORBÁCCSAL A régi korok gyerekeit bizony keményen verték, gyakorlatilag mindenkit, a pásztorfiúcskától kezdve a királyfiig. XIII. Lajos francia királyt két és fél éves korában korbácsolták meg elõször! Mindenféle fegyelmezõ eszközzel kaptak a gyerekek, fõleg a fiúk, bottal, nádpálcával, légycsapóval, ostorral. Otthon és az iskolában egyaránt. Vert a munkafelügyelõ, aki a XVIII XIX. század nyomorult kis gyermekmunkásait véresre korbácsolta, ha munkaidejük tizenkettedik-tizennegyedik órájában összeroskadtak a kimerültségtõl... Mert bizony a hatalmas Anglia, a dicsõ Franciaország és némi késéssel Magyarország egyre fejlõdõ ipara gyermekek ezreit dolgoztatta embertelen körülmények között, éhbérért. Hozzájuk képest a saját földjükön dolgozó falusi gyerekeknek még istenes volt a sorsa. És aztán eljött a XX. század, amelyet a gyermekek századának neveznek Európában a kijelentés azonban igazából csak az ötvenes évektõl állja meg a helyét. De ez már egy egészen más történet. Ujlaki Ágnes Kõtörõ gyermekek Pennsylvaniában, a XX. század elején Forrás: Pukánszky: A gyermekkor története (Mûszaki Könyvkiadó). Gyermek az újkori Magyarországon (MTA) Kincses Kalendárium 144 a 2005-ös esztendõre

4 Háromévesek a négyes ikrek Tortájukon már három szál gyertya lobogott június 29-én, amikor István, Máté, Attila és Annamária születésnapját ünnepelték Sajószentpéteren. Az Oszlányi ikrek édesanyja, a cérnavékony Anika is aznap töltötte be harminchetedik évét. A három éve császármetszéssel világra segített négyes fogatot a szülõkön kívül nyolc testvérük is köszöntötte. Genetikusok szerint a spontán négyes terhesség esélye egy a millióhoz az egyébként roppant egyszerûen élõ Oszlányi házaspárral mégis megtörtént ez a szenzációs esemény. Volt is nagy sajtóbúcsújárás, vakuknak villanása, amikor a miskolci megyei kórházban megszülettek az ikrek, akiket otthon akkor még egy másfél szobás sajóbábonyi szolgálati lakásban élt a család nyolc testvérük várta, közöttük Norbert és Roland szintén ikerpáros. Akkor sok-sok ígéretet kapott a vasútnál dolgozó Oszlányi Zoltán és felesége, mára azonban, a hûséges munkáltatón kívül, csaknem mindenki megfeledkezett róluk. A MÁV azonban kezdettõl fogva rengeteget segített: a váltókezelõ Zoltán munkaadója ötszobás, két fürdõszobás kertes házat vásárolt az immáron tizennégy fõsre gyarapodott családnak, aminek a lakbére változatlanul minimális. A vasúttársaság gondoskodása azóta is tiszteletre méltó: gázbojlert szereltetett fel a kis kapacitású villanymelegítõ helyett, tavaly karácsonykor pedig balatonfüredi üdülõjében látta vendégül Oszlányiékat, akik életükben elõször láthatták a magyar tengert. Nagy-nagy szeretetben, türelemmel és sajnos szívszorító szûkölködésben neveli a házaspár ezeket a kivétel nélkül szép gyerekeket. Karolina (15), a legidõsebb, õsztõl az ózdi gimnázium és egészségügyi szakközépiskola tanulója. Mónika (14) nyolcadikba jár. A matekkal sokat kínlódó Andrea (12) negyedik osztályos; az anyja csodaszép, cirmoskék szemét öröklõ, roppant értelmes Zolika (13) ötödikes; Norbert és Roland (9), az ikrek nem rossz tanulók, de még csúnyán írnak; Tamás (5) a focilabdával gyakran robbant szét egy-egy ablakot; Dávid (4) idõnként ott lábatlankodik, ahol éppen nem kellene. És a négyes fogat? Nos, õk szeptembertõl már óvodások, mindnyájan szépek és elevenek, mint nagyobb testvéreik. A kávén és cigarettán élõ Anika ugyanolyan vékonyka, csendes és türelmes, mint elsõ találkozásunk idején. Pedig ebben a nagy házban folytonos a lárma. Valahol mindig sírnak vagy kacagnak, valamelyik szobában mindig óriási a káosz (fõleg a fiúknál), a két vécé közül valamelyik gyakran eltömõdik, idõnként betörnek ablakok, a használt bútorok egyre rozogábbak, az Kincses Kalendárium 145 a 2005-ös esztendõre

5 FOJTÁN LÁSZLÓ FELVÉTELE ágynemû hiányos, a teraszon mindig temérdek ruha, foltozott zokni és szakadt nadrág szárad, a letaposott kertben nem lehet veteményezni a rohangáló gyerekek miatt, a földszinti egyetlen televízióban délelõttönként rajzfilm harsog... Oszlányiéknak nincs videójuk, hogy megörökítsék és újrajátsszák a zajos mindennapokat, a gyakori családi ünnepeket. Fényképezõgépük, rádiójuk sincs, semmilyen újságot nem járatnak. Anika szerint nem is hiányzik. Ha nagyon sok pénzük lenne, fagyasztós hûtõt venne, mert ebben a családban a központi téma az evés, illetve az élelmiszer. A ruha és cipõ (bár az utóbbi szintén fogyóeszköz), minden más csak a kaja után következik. A helyzet viszont az, hogy Oszlányiéknak soha egyetlen felesleges fillérjük sincs. A nyáron Karolina ballagása elõtt kifestettek két szobát, beüvegeztek néhány focilabda által kivert ablakot, az ünnepelt fodrászhoz ment és tizenöt szálból kötött virágcsokrot kapott ezzel a kiköltekezéssel azt a veszélyt vállalták, hogy kikapcsolják náluk a gázt, mert a téli idõszakból 110 ezer forintos hátralékuk maradt. Az apa fizetésével, a családi pótlékkal, az ikrek hároméves koráig, vagyis június végéig járt gyessel, a gyermekjóléti támogatással együtt 215 ezer forint az összjövedelmük. Ha ezt tizennéggyel elosztjuk, tizenötezer forintnál egy kicsivel több jut egy személyre. Ebbõl kell a téli óriási gázszámlákat, a havi tízezer forint fölötti vízdíjat, a hétezres áramszámlát fizetni, s a boltban azt nézni, hogy mikor mit nem vehetnek meg. A vágyott túró rudit, túrókrémeket, gyümölcsöket és csokit semmiképpen nem. Nálunk senki nem válogat mondja Anika. Gyakorlatilag krumplin és babon, meg zsíros-margarinos kenyéren élünk, mégis élelemre költünk a rezsi mellett a legtöbbet. Cukorból harminc kiló kell havonta a limonádéhoz, teához, kenyérbõl legalább napi négy. Tejbõl sajnos csak napi négy literre futja, pedig nagyon szeretik a gyerekek, de a nagyobbaknak ritkán jut belõle. Húst? Azt nem szoktunk venni. Rántott szeletet két éve ettünk utoljára, Kincses Kalendárium 146 a 2005-ös esztendõre

6 amikor vettünk egy egész disznót. Nálunk a húst a sonkás szalámi jelenti. Abból készítek pörköltet tésztával a gyerekeknek, nagyon szeretik. Meg virslivel frankfurti levest, krumplipaprikást, hetente krumplis tésztát, és persze fehér és tarka babot minden mennyiségben. Az a szerencse, hogy ezeket mindannyian szeretjük. A bundás kenyeret is, de mivel a tojás és olaj drága, azt ritkábban eszünk. Anika, miközben körbeülnek minket a három kivétellel csupa kék szemû gyerekek (a papa, Oszlányi Zoltán szeme barna), higgadtan beszél mindennapos nélkülözéseikrõl belefacsarodik a szívem, ahogy hallgatom. Sajószentpéter város, itt nem tarthatnak disznót, baromfit, ami megkönnyítené az élelmezésüket. Már csak a szomszédok miatt sem, akik a sok gyerek okozta folytonos lármát is igen rosszul tûrik. A bútorzatuk mostanra úgy tönkrement, hogy egy ócskásnak se kellene. Ruhára akkor költenek, ha Zolinak, a férjnek akad valami különmunkája. Elvállal favágást, tuskóaprítást, néha köt egy-egy halászhálót, szákot. A fiait rendszeresen leviszi a Sajóra horgászni; Zolikának és Tominak már kiváltotta az engedélyt is. Szeretik a halat, hogyne, csak a kicsiket féltik a szálkától, ezért a keszeggel például vigyázni kell Anika tavaly volt utoljára fodrásznál, ruhát évek óta nem vett magának, napi viselete a nyûtt póló és kopott farmernadrág. Az óvodai, iskolai beruházások (õsztõl hat gyerek óvodás, hat iskolás, Karolina Ózdon kollégista) lenullázták az egyébként is mindig üres családi kasszát. De ez a vékonyka asszony nem panaszkodós típus, minthogy segélyért se szeret kuncsorogni. Egyszer kértem, mert rábeszéltek az önkormányzatnál. Azt mondták, itt van a férjemnek egy fölösleges kereseti igazolása, adjak be segélykérelmet. Kaptunk aztán tízezer forintot, amirõl eszembe jutott, hogy még ezer forint se jut egy gyerekre. Azóta nem foglalkozom ilyesmivel Nekem az a legfontosabb, hogy velük legyek. Hogy mindent, jót és rosszat közösen csinálhatunk, megbeszélhetünk. Az én gyerekeim élénkek, de szerintem jók. Nem követelõznek, nem hisztériáznak. Belátják, hogy amire telik, megkapják, amire nem, azért felesleges vágyakozniuk. A nagyok kezdettõl óvták, öltöztették, fürdették a kicsiket. Ez most is így van, szólni se kell érte. És hál istennek, többnyire egészségesek. A kicsi Máté egyszer olyan beteg volt, hogy nem kívánom azt az idõszakot senkinek Tavaly a négyek, Annamari kivételével, átestek egy enyhe tüdõgyulladáson, de a súlyosabb dolgok eddig szerencsére elkerültek minket. A törések, zúzódások gyakoriak. Két éve meg mind a tizenkét gyerek egyszerre lett bárányhimlõs. Ki menjen ma délelõtt a boltba? A kérdésre többen is jelentkeznek egyszerre, a kiválasztás végül Zolikára esik, aki buzgón körmöli: Három kenyér, egy tejföl, tíz tojás, egy flakon citromlé, egy liter tej, négy pár virsli a kelkáposztaleveshez Szalámit most nem? Na jó, akkor nem! Anya! és a szabályos arcú fiúcska cirmoskék szeme kérõn villan Anikára. Még senki nem reggelizett, csak a kicsik. Ha visszajöttem, kisüthetem én a bundás kenyeret? A bundás kenyér említésére kitör az üdvrivalgás, az Oszlányi gyerekek hálásan néznek rám. Mégiscsak kivételes nap ez a mai! A fotós bácsi is megígérte, hogy elküldi nekik a felesleges fényképeket. Talán még Linda, a Sajóbábonyból hozott kutyájuk is rajta lesz valamelyiken Keresztény Gabriella Kincses Kalendárium 147 a 2005-ös esztendõre

7 Látogatóban a százhat éves Lidi néninél Ha a mai kor embere fellapozza az 1898-as magyarországi újságokat, két igazán különös-érdekes hírre bukkan. Genfben egy anarchista meggyilkolja Erzsébet királynét, Budapesten pedig megalakult a Ferencvárosi Torna Club, vagyis a Fradi. Arról mélyen hallgattak az újságok, hogy egy szabolcsi faluban, Ibrányban megszületett Erdei Lídia. Ha persze tudták volna a firkászok, hogy az a kislány még 2004-ben is vígan élni fog, minden bizonnyal hanyatt-homlok rohannak le a Tisza partjára. Ám honnan sejthették volna mindezt elõre? Lidi néni se gondolta soha, hogy az ország egyik legidõsebb embere lesz egyszer. Igazi sztár. Hogy újságírók fognak kilincselni nála. Gondolta az ördög! nevet jóízûen Dályai Balázsné, azaz Lidi néni ibrányi otthonában, aztán a szájára üt, mert igaz keresztény nem veszi a nyelvére se az isten, se az ördög nevét fölöslegesen. De azért nem bánom! Csak ne kérdeznének annyit. Mondom is nekik, hogy amíg itt maguk kérdezõsködnek, meg lehetne kapálni egy jó darab tengerit. Ibrány komoly kis városka, annak minden elõnyével, hátrányával. A legnagyobb hátránya, hogy ma már itt se ismeri mindenki a másikat. Hovatovább már itt is csak a rokonság meg a közvetlen szomszédok köszöntik egymást, Lidi nénit azonban mindenki ismeri. Még a tizenévesek is, pedig õket aztán igazán nem az jellemzi, hogy különösebben érdeklõdnének az idõsebbek iránt. Minket viszont az elsõ megszólított kismotoros legényke azonnal a helyszínre vezet, s büszkén mutat egy átlagos, falusi házra: Na, itt lakik Lidi mama! A kiskaput azonban nem õ, hanem a menye, Dályai Györgyné nyitja ki elõttünk, s szabadkozik, hogy gyengélkedik a mama, mert különben õ is kitipegett volna. Komoly a baj? érdeklõdünk, de a meny megnyugtat bennünket. Hál istennek nem. Vagy két napja ki akarta vinni a házból a szemetet, pár tejeszacskót, és megbotlott. Megrándult a lába, amúgy kutya baja. A kétosztatú házban Lidi mamának különbejáratú lakrésze van. Felül lakik a menye, alul meg õ, a szomszédos portán pedig egy nagy, szép házban az egyik fiúunokája a maga családjával. Az udvaron öreg diófák, mérges kutyák, lent pedig már sorjázó kukoricasorok, aminek a kapálásával riogatja az újságírókat. HAT ÉVE EGY VESÉVEL Ámbár mostanában már békén hagyják. Télen volt inkább nagy az érdeklõdés, amikor a nyíregyházi kórházban megmûtötték a szemét. Szürke hályog nõtt rá, romlott, romlott a látása, s mikor megtudta, hogy ez Kincses Kalendárium 148 a 2005-ös esztendõre

8 Golyóval a hasában jött haza szegény mondja Lidi mama. Az elsõ világháborúban orosz fogságba esett, majd csak a háború után keveredett haza. Akkor ismertem meg én is. Bál volt, nagyban táncoltattak a legények, amikor a szünetben magához húzott a barátnõm, Roma Lidi. Te, van itt egy fiatalember, valami kiszolgált katona, meg akar ismerkedni veled. Van nekem minden ujjamra kettõ is, mondtam a barátnõmnek, de az csak nem hagyott békén. Így ismerkedtünk aztán össze, s 1920-ben össze is házasodtunk. CSENDES KIS LAKODALOM HARASZTOSI PÁL FELVÉTELE operálható, azonnal igent mondott. Össze is szaladt azon mód a nagy kórház személyzete. Mert olyat még senki se hallott, hogy egy százhat éves beteget operálnak! Ó, operáltak éngem kilencvennyolc esztendõs koromban is! legyint Lidi néni. Fájdogált az egyik vesém, ez itt ni mutat a bal oldalára, s azt mondták a doktorok, hogy ezen bizony már nem lehet segíteni. Akkor meg fogok halni? kérdeztem tõlük, mire elkezdtek mosolyogni. Nem hal meg, ha kivesszük, mondták. Hát akkor vegyék! És ki is vették, úgyhogy hat éve egy vesével élek. Négyen voltak testvérek, a bátyja kivételével mindannyian sokáig éltek. A szülei viszonylag korán elmentek, hetven-, illetve hatvanöt éves korukban. Ám akkor, a két világháború között ez is szép kornak számított. A férje viszont, Dályai Balázs nagyon hamar elment. Még 1948-ban, ötvennégy évesen. Nagy lakodalom volt? Hogy lett volna! Szegények voltak akkor a népek, mi is csak csendes kis lakodalmat ültünk. Templom persze volt, de csendesen mentünk, csendesen jöttünk. Hová költöztek? Az uramhoz. Ide, ahol most is vagyunk. Akkor nem éltek már az öregek, csak az uram meg a lánytestvére. Õ lakott a ház egyik végében, mi meg a másikban. Földjük volt, vagy mibõl éltek? Harmadában kapáltunk. Az uram is örökölt két kis holdat, de abból nem lehetett megélni. Volt itt egy gazdag zsidó család, azok segítettek rajtunk. Minden évben adtak három holdat harmadába Meg jártunk másokhoz is napszámba. Megéltünk. Az ágy fölött két, kinagyított fénykép. Az egyiken õ, az ura meg a négy gyermekük. A másikon csak az ura. Bajszosan, hetykén, katonaruhában. Pedig akkor benne volt már a golyó néz a képre Lidi mama. Vándorolt benne, az orvosok nem mertek hozzányúlni. De azért még a háború után is sokszor bevonult tartalékos katonának. Ez a kép is akkor készülhetett. Kincses Kalendárium 149 a 2005-ös esztendõre

9 Hét gyermeket szült, négyet neveltek fel. Az ura halála után Gyuri fiával meg annak a családjával élt, és ma is így van, csak közben a fiát is eltemette. Ám a menye olyan, mint az édes lánya. Ha baj van, neki szól elsõként. De baj hál istennek ritkán van, segítségre leginkább akkor van szüksége, ha valakivel beszélgetni akar. Mert a hallása igen megromlott, azon már az orvosok se tudnak segíteni. Ilyenkor a menye a tolmács. Mi azonban egészen jól megértjük egymást. Csak mély hangon kell beszélni hozzá. S ha okosat kérdezünk, órákat képes beszélni a legkülönfélébb dolgokról. Nála olyan nincs, mint a legtöbb öregembernél. Hogy a régi idõkbõl mindenre, a maiakból meg szinte semmire se emlékszik. A LEGBOLDOGABB IDÕSZAK Õ emlékszik mindenre. Például arra is, mit fõzött a lakodalom után elõször az urának. Krumplilevest kacag huncutul. Rántott krumplilevest. Az uram megette, aztán rám nézett. Más nincsen? Nincs, mondtam. Mit felelt az ura erre? Hallgatott. Mert én úgy folytattam, örüljünk, hogy ennyi is jutott, mert holnap lehet, hogy ennyi se lesz. Lidi mama, mikor volt a legboldogabb? Amikor még élt az uram feleli elkomolyodva. Addig se volt könnyû, de ami utána jött Rákosi, a kollektivizálás, a beszolgáltatás... Hál istennek akkorra már megnõttek a mi gyermekeink. Igaz, el is repültek aztán. Százéves korában még vígan feljárt a templomba is, mostanra azonban kicsit megcsendesedett. Annyira azonban nem, hogy ne járjon folyton a munkán az esze. Kapálni már nemigen tud, de fõzni még most is borzasztóan szeret. Fõleg pörköltet, borjúból és csirkébõl. Ettünk elég krumplilevest nevet, aztán eltûnõdik: Lehet, hogy ez volt a hosszú élet titka?! Hát tudják mit? Nyolcvanéves koruk után egyenek húst hússal. Ha tehetik... Balogh Géza Egészséges élet idõskorban A RÁNCOM NÉLKÜL SOHA! Liposzómákat, gyümölcssavakat, multivitaminokat és egyéb, számunkra ismeretlen dolgokat reklámoznak, amelyektõl fiatalabbak leszünk. Azt azonban senki sem mondja el, hogy a ránctalanítás ártalmas is lehet, ha a készítményeket mérték nélkül kenjük magunkra. Gondosan olvassuk el az arckrémeken, hogy nappalra vagy éjszakára javasolják. Nappalra a könnyebb állagú krémek a jók, amelyek védenek a káros UV-sugárzásoktól is; éjszakára inkább a hidratáló hatás a fontos, hogy feltöltsük bõrünket. A szemránckrémmel is bánjunk csínján! Mindig nagyon keveset vigyünk fel a szemünk alá, és finom, enyhe ütögetõ mozdulatokkal dolgozzuk be. A szemhéj felsõ részén belülrõl kifelé, míg alatta kintrõl befelé haladjanak ujjaink. VISSZAFORGATHATÓ AZ IDÕ KEREKE de nem öregedésgátló csodaszerekkel! A szellemi és fizikai restség az, ami öregessé teszi az embereket. Kísérletek igazolják, hogy az idõsek otthonában élõknek is elég volt két-három hónap rendszeres edzés, hogy megerõsödjenek, visszanyerjék jó közérzetüket és javuljon az önbecsülésük. Kincses Kalendárium 150 a 2005-ös esztendõre

10 Barlanglakók a Bükkalján Elõzõ este hatalmas zápor mosta le a hegyoldalt. Mariék a kõbe vájt üregbe húzódtak, onnan hallgatták, hogy pattog a jég odakinn. A mama gallyat tömködött a masinába, tüzet gyújtott, fõni tette a vacsorát. Ételszagú füst töltötte meg a barlangot. Alszanak még, biztos mûszakban voltak az éjjel vigyorog a szomszéd gyerek, és indul máris költeni a családot. A nap már most odatûz a bejárathoz, a reggeli párával egy eldobott pelenka szaga száll föl. Elõbb a mama dugja ki fejét a barlangból, sovány barna nõ, álmosan méreget. Cigarettáért szalajtja aztán Marit az idõsebb lányához, a másik üregbe. Mari egyéves apróságot hoz ki a karján, barna szemût, csendeset. Ez a kicsi két héttel fiatalabb, mint a sajátja, de az övé intézetben van, így hát õt dajkálja, a nõvére fiát. Napos idõben mégis jobb az udvaron, odabenn nem hagyják nyugodni az embert a legyek. A halványkékre meszelt szobát megtöltik az ágyak, de kell ennyi fekhely, ha hatan-heten éjszakáznak egyetlen üregben. Nem lenne rossz itt, csak lopkodják a gyerekeket, mondogatják a szomolyai barlanglakás-soron. Az aprónépet a hivatal lopkodja. Elõfordul, hogy a diák elmegy az iskolába, s délutánra már csak a hír fogadja a szülõket: a gyermeküket állami gondoskodás alá vették. Mariéktól hat gyermek került eddig intézetbe. Azért viszik el õket, mert pinceházban lakunk állítja a tizenhét éves Mari. Õ már haza sem hozhatta a csecsemõjét, a kórházban szoptatta három hónapig, aztán a kicsi Az üregek a legelemibb higiéniát is nélkülözik GÁL GÁBOR FELVÉTELE Kincses Kalendárium 151 a 2005-ös esztendõre

11 otthonba került. Segélyosztás után a kiskorú anya buszra száll, s meglátogatja a csemetét. Megismer ám. Nevetgõzik olyankor nagyon mesél a félórás találkozásokról Mari. A pici apja sosem tart vele, összevesztek nem sokkal a szülés után. A kiszõkített hajú lány azóta már szerzett új barátot, szombatonként egy miskolci legény látogatja, kocsival jön, Ladával. Mari azt tervezi, néhány hét múlva, ha az apjuk kijön a börtönbõl, megtarthatják az eljegyzést. A legnagyobb fiú már hazatért az államiból, ugyanis nagykorúvá vált. Akkor gyújtották ki ezt a szobát itt. Puszta irigységbõl, mert nem tudták nézni, hogy pénzünk van mutat a lány egy pokróccal lezárt, kormos bejáratot. Gazdagon, félmillió forinttal jött meg Mari bátyja, ennyi volt az életkezdési támogatása. Vettek is mindjárt sorozatszekrényt, magnót, rádiót, ruhákat. A drága holmit felhalmozták az üregben, csakhogy azt nem tudták bezárni. Egy haragosuk este odalopózott, és hamarosan szénné égett az egész. * Elõbb nem is intézetbe, hanem kórházba vitték a barlangsori gyerekeket. Azok a diákok, akiket az iskolából vittek el, súlyos, velük született sóvesztõ betegségben szenvednek. Orvosi ellátás és gyógyszerek nélkül életveszélyes állapotba kerültek volna. Csak azért, mert pincelakásban élnek, még nem helyezik állami gondoskodás alá a kiskorúakat, javítja ki az általam ismert történetet Szomolya jegyzõje. Még mindig a lakóbarlangokról vagyunk hírhedtek törölgeti a homlokát Kövecses Zsolt. Évek óta birkóznak ezzel a dologgal, s megtennének mindent, csakhogy a rövid szárú fekete cseresznyéjérõl legyen híres a falu. Legszívesebben eladnák az üregeket borospincének vagy romantikus nyári szálláshelynek. Befektetõ is akadna, csakhogy a sziklavájatok papíron nem léteznek. Nincs mit megvásárolni, mert nem szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban. A község kasszája pedig teljesen üres, és talán sosem lesz arra néhány milliójuk, hogy földmérõket hívjanak, és kataszteri nyilvántartásba vegyék a barlangsorokat. Addig pedig az települ az odukba, akit rávisz a kényszer. Akár önkényesen, akár odagyûrve vagy százezer forintot az elõzõ tulajdonosnak... Palágyi Edit A lakáskultúra õsemberi szintje A fenti címmel jellemzik a néprajzkutatók a sziklába vájt, hajlékul szolgáló üregeket, amelyekbõl legtöbbet az ország északi részén, a Bükk keleti és déli lábainál számláltak. A két világháború között ezen a tájon tizenhét településen csaknem ezer barlangban ötezer ember élt, nélkülözve a legelemibb higiéniát. Az 1920-as években vádiratszerû cikkek jelentek meg a sajtóban, ostorozva a társadalmat, mely tûri ezt a feneketlen nyomort. A szociográfus Szabó Zoltán olyan elkeserítõ képet festett, hogy összefogás indult a tibolddaróci odulakók érdekében, s õket a Mikszáthfalvának nevezett telepre költöztették. A históriát folytathatjuk. Az elhagyott bükkaljai üregek nem maradtak üresen, azokban jobbára roma családok leltek hajlékra. Tibolddaróctól három falura, Szomolyán 2004-ben még huszonhét család legalább száz tagja élt barlanglakásban. Kincses Kalendárium 152 a 2005-ös esztendõre

12 Som-lódoktor családi körben Ez a titulus csak amolyan jópofa szóvicc. Ám az igaz, hogy a nagy rockgeneráció egyik meghatározó egyéniségét, Somló Tamást 2004-ben, ötvenhat évesen doktorrá avatták a jogtudományi egyetemen. A mûvészrõl, aki hosszú évek óta reflektorfényben áll, sokan tudják, hogy népes család veszi körül. A sármos zenebohóc pályája kanyargósan alakult. A bohócipari technikumtól az artistaévek után az Omega, a Kex, az LGT csapatába vezetett az út, majd hat év dániai vendéglátózás után szólistaként folytatta. Gyerekkora óta elválaszthatatlan a muzsikától és a hangszerektõl? A zenei influenza úgy kezdõdött, hogy a bátyámmal zenélni tanultunk. Apám szívesen hegedült, a nagymama születésnapján Mozartot, Vivaldit játszott. Késõbb mi is csatlakoztunk, én kis etûdöket játszottam. Három évig klasszikus hegedût tanultam. Azután átkerültem az artistaképzõbe, ahol Heinemann Sándor, a cirkusz karmestere okított. Amikor látta, hogy a beatzene meg a dzsessz érdekel, arra biztatott, mutassam meg, mi tetszik. Bevittem a Luxemburgi Rádióból átjátszott számokat, Duke Ellington, Ray Charles felvételeit. Eljátszotta a képletet, és azt mondta, próbáljak improvizálni klarinéton vagy szaxofonon. A suli mellett, tizenévesen alakítottuk az Atlasz zenekart baráti alapon. A Petõfi hídnál, a lépcsõkön szórakoztattuk magunkat, aztán egyre nagyobb tábor, a saját publikumunk vett körül. Közben beszálltam az Omegába is. Tizenhat éves korom óta, négy évtizede elválaszthatatlan az életem és a könnyûzene. Zenésznek, énekesnek vagy zeneszerzõnek tartja-e elsõsorban magát? Kóklernek, hiszen mindenfélébe belekóstoltam, játszom jó néhány hangszeren. Szerzek zenét is, amit már hallottam egyszer, megpróbálom kiegészíteni a saját ötleteimmel. A lényeg, hogy az egésznek olyan formát adjak, hogy legyen sajátos karaktere ben jogi diplomát kapott. Levelezõ úton, hat évig, fõként éjjel tanult. Ötvenesztendõsen mi ösztönözte? Hobbiból kezdtem el. Már 1976-ban és 1979-ben is jelentkeztem, de akkor nem sikerült a felvételi, nem tanultam eleget hozzá. Volt mindebben némi családi jóvátétel is. Édesapám elvégezte a jogot egészen az államvizsgákig, ám abbahagyta, mert elvált anyámtól. Ötéves voltam, a bátyámmal nála maradtunk. Még megérte, hogy elkezdtem az egyetemet, drukkolt is nekem. Ha befejezed, ami nekem nem sikerült, gõgös lehetsz mondta. Élveztem a tanulást, de nem nagy ügy, Demjén Rózsi szerint Som-lódoktor lettem. A humorával, a bohóckodásával, a kedvességével mindig meg tudja nyerni a közönségét. Az öniróniája, amellyel saját magát is kifigurázza, családi örökség? Kincses Kalendárium 153 a 2005-ös esztendõre

13 Igen. Nehéz is lenne különben elviselni ezt a nagyvárosi létet, ahol fõvünk, mint egy nagy társadalmi fazékban. Óriási a tömeg, a bürokrácia, belebotlunk a politikai adok-kapokba, ami teljesen érthetetlen számomra, mert ez nem tartozik a hétköznapi emberekre. Értelmetlenül szembeállít egymással családi, baráti kapcsolatokat. Milyen útravalót tud egy szülõ adni ebben a helyzetben felnövõ gyermekeinek? A mai srácok semmivel sem rosszabbak, mint mi voltunk. Csak nekik sûrûbben kell erkölcsi mércét mutatni otthon, hogy kialakuljon a saját értékrendjük, hiszen az utcai valóságból elég rossz képet kapnak. Az ikrek, Dani és Pali 17 évesek, nincs túl sok idejük meghallgatni az atyai intelmeket. Jó haverok vagyunk, ha néha elmondom a magamét, a végét már nem várják meg, igazat adnak, és rohannak tovább. Elkapta õket is a zene varázsa? Túlzottan is. Kicsit bánom, hogy nem figyeltem oda idõben. Tehetségesek, de próbálom meggyõzni õket arról, hogy figyeljenek jobban oda a tanulmányaikra. Most, hogy már európaiak lettünk, úgy fog itt majd mozogni az õ generációjuk, mint Amerikában az ottani gyerek. Egy hatalmas országban jön-megy, hol Párizsban, hol Bukarestben dolgozik. Mindehhez tudás és diploma szükséges. A saját egyetemi tanulmányaimban is azért voltam kitartó, hogy a személyes példa ereje hasson. Szeretném, ha belátnák, hogy a zene is fontos, ám még fontosabb, hogy leérettségizzenek, és tovább tanuljanak. Legidõsebb fiam, Dávid, aki 26 éves, már elvégezte az egyetemet. Hungarológus lett, Krakkóban él. Õ is zenél, van BOHANEK MIKLÓS FELVÉTELE egy jó csapata. Mindhárom fiammal szoros a kapcsolatunk, jó a viszony köztünk. Késõi, egy szem kislánya is muzikális? Dehogy, a négyéves Lilike botfülû. Gyöngyvérrel, a mamájával aki feleannyi idõs, mint én, és 11 éve élünk együtt rengeteget nevetünk ezen. Ha néha énekel az autóban, akkor karambolozok hirtelen felindulásomban. Ilyen antizenész még nem volt a famíliában. Kellett valaha választania a zene és a család között? Számomra ez a kettõ nem szétválasztható. Természetesen a család fontosabb, mint bármi más. Mindig úgy alakítom az elfoglaltságaimat, hogy a zene meg a családom kölcsönösen elviseljék egymást. Mérnök bátyámmal és orvos húgommal teljes testvéri õsközösségben élünk, és baráti kapcsolatban maradtam elõzõ élettársaimmal is. Az én családom lett a legnagyobb, egy kicsit túlszaporodtam magam a négy gyerekkel, de jól vagyunk. Lovass Ildikó Kincses Kalendárium 154 a 2005-ös esztendõre

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

NÕK VILÁGA. Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége. 2008. Szeptember

NÕK VILÁGA. Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége. 2008. Szeptember NÕK VILÁGA Kiadja az Unitárius Nõk Országos Szövetsége 2008. Szeptember 2 Nõk Világa 2005. Karácsony Tartalomjegyzék ISTEN FELÉ Szabó Adél: A hálaadás labirintusában 1 Adorjáni Gyöngyvér: Ima őszi hálaadás

Részletesebben

NYUGDÍJAS ÉLET. Horváth Ádám. Színek és évek. Ötven éve történt 1956. Egyéves a Nyugdíjas Élet Magazin! ÉLETMÓDMAGAZINJA INGYENES PÉLDÁNY

NYUGDÍJAS ÉLET. Horváth Ádám. Színek és évek. Ötven éve történt 1956. Egyéves a Nyugdíjas Élet Magazin! ÉLETMÓDMAGAZINJA INGYENES PÉLDÁNY NYUGDÍJAS ÉLET A ÉLETMÓDMAGAZINJA Színek és évek INGYENES PÉLDÁNY II. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. SZEPTEMBER OKTÓBER Ötven éve történt 1956 Egyéves a Nyugdíjas Élet Magazin! Szomszédok és Életképek Horváth

Részletesebben

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

Mire képes a zene. 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2013. október 10. - XXIV. évf. 41. szám 20 oldal, 200 Ft A zene ünnepe........ 2-3 Interjú Baráti Kristóffal...... 3 Emlékezés az aradiakra.....

Részletesebben

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. július 31. - XXV. évf. 31-32. szám 20 oldal, 200 Ft Vérükben a nevelés....... 2-3 A látvány rabsága........ 4-5 Még az égiek is könnyeket hullattak.

Részletesebben

ÉLETKÉPEK 2010. XVIII.

ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. Római Parti Hírek DUNAI ÉLETKÉPEK 2010. XVIII. évf. 9. sz. Rómaifürdõ Telep Környezetvédõ, Szabadidõ és Diák Vízisport Egyesület Bp. III., Nánási út 55. Tel.: 240-1188 NYITVA TARTÁS: minden nap 9,00 19,30-ig

Részletesebben

SMs üzenet. SM-centrum bemutató: a szolnoki Hetényi Géza Kórház. amik rajtad állnak. A mozgáskorlátozottak. lakásátalakítási támogatásáról

SMs üzenet. SM-centrum bemutató: a szolnoki Hetényi Géza Kórház. amik rajtad állnak. A mozgáskorlátozottak. lakásátalakítási támogatásáról SMs üzenet INFORMÁCIÓS MAGAZIN SM-centrum bemutató: a szolnoki Hetényi Géza Kórház amik rajtad állnak A mozgáskorlátozottak lakásátalakítási támogatásáról 2005. tavasz elérhetõségeink Internet: www.smsuzenet.hu

Részletesebben

Novák Péter Üvegplafon Dogossy Katalin Hova tegyem a gyereket? Janics Natasa

Novák Péter Üvegplafon Dogossy Katalin Hova tegyem a gyereket? Janics Natasa Az élhetőbb élet magazinja 2011. augusztus Novák Péter Üvegplafon Dogossy Katalin Hova tegyem a gyereket? Janics Natasa Az Ön szimpatikája: AUGUSZTUSI AKCIÓ Tartalom Kövessen minket a nyaralás alatt is

Részletesebben

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny XVII. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. augusztus A kenyérszenteléstől az aratóbálig Szent István műve ma is áll, úgy hívják: Magyarország Mázlijuk volt a díszőrséget

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz

Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. MÁRCIUS Tisztelt Olvasók! Néhány napja már nem a csörgõ óra idegesítõen sürgetõ hangja, hanem a rigók hajnali éneke ébreszt. Azt fújják trillázva,

Részletesebben

Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon)

Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon) Kolozsvári Grandpierre Miklós: Papricus (olaj, vászon) Tartalom: 3. o.: Tombol a nyár ; (Karaffa Gyula írása) 4. o.: Vidám verseket kellene már írnom; (Ketykó István verse) 6.-7. o.: Minek venni; (Móritz

Részletesebben

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - 2014. KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Fájdalmas Szûzanya búcsú Híven teljesítem kötelességeimet Kolostorszentelés Keresd azt, ki megváltja a világot!

Részletesebben

Sarka Kata: D. Tóth Kriszta:

Sarka Kata: D. Tóth Kriszta: Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Nincs családod? Kérlek, dolgozz helyettem hétvégén! A hitvesi ágyban sosincs csak két személy Eròs hittel hiszem, hogy Bettinám teljesen meggyógyul

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit

Cseri Kálmán. Család. Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Cseri Kálmán Az interjút készítette: Fekete Zsuzsa Budapest, 2011. október-december Szerkesztette: Kádár Judit Család Nagyszülők, dédszülők A nagyszüleimmel kapcsolatban alig van emlékem. A szüleim viszonylag

Részletesebben

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 250 FORINT Czeizel Endre 77 évesen is védi a magzatokat Az álmain keresztül rabolták meg A hideg nyalat forró évszaka Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva

TERÁPIUM. Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség. Visszavezetni lassan, kézen fogva TERÁPIUM 2015./I. évfolyam 1. szám A Félúton Alapítvány kiadványa Itt szembesültem azzal, hogy ez egy halálos, gyógyíthatatlan betegség Visszavezetni lassan, kézen fogva Vissza akartak kapni mint apát

Részletesebben

ÚJABB HÉTKÖZNAPI CSODÁK

ÚJABB HÉTKÖZNAPI CSODÁK ÚJABB HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 394-4812 ISBN 963 7959 68 8 Borítóterv és tördelés: B&B

Részletesebben

Az ifjúság házáról AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA. A hírújság megjelenését az NCA támogatja

Az ifjúság házáról AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA. A hírújság megjelenését az NCA támogatja AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Egy nemrég megjelent, az ifjúsági munkát összegzõ tankönyv (Ifjúságsegítés. Probléma vagy lehetõség az ifjúság? Szerkesztette Nagy

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján

Gólyák és példaképek A Szent István Egyetem hétfői tanévnyitóján Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 34. szám 2005. szeptember 22. Terjesztői ára: 75 Ft Megnyílt az új tanév az egyetemen Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gólyák és példaképek A Szent István

Részletesebben

Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából:

Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam I. szám 2013. március Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: Január 12-én élelmiszerosztásra került sor a Posta épületében. A 2012. évi novemberi

Részletesebben

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Borítóterv: Malum Stúdió ISBN 978-963-248-132-6 HU ISSN 2060-7512 HU ISSN

Részletesebben

Az élhetőbb élet magazinja. 2012. február. Novák Péter Annak, aki az, ami! Sallai Ervin Kiadós csúsztatás. Kovács Kati FEBRUÁRI AKCIÓ

Az élhetőbb élet magazinja. 2012. február. Novák Péter Annak, aki az, ami! Sallai Ervin Kiadós csúsztatás. Kovács Kati FEBRUÁRI AKCIÓ Az élhetőbb élet magazinja 2012. február Novák Péter Annak, aki az, ami! Sallai Ervin Kiadós csúsztatás Kovács Kati Az Ön szimpatikája: FEBRUÁRI AKCIÓ Tartalom Váratlan helyzet? A segítség nálunk nem duma!

Részletesebben