Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.2.8. Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 5.0 1"

Átírás

1 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur /2005: Az állati eredetű fertőző szivacsos agyvelőbetegségkórokozók ember- és állatgyógyászati készítmények útján történő átviteli kockázatának minimálisra csökkentése Ez a fejezet azonos az Útmutató az Állati Eredetű Szivacsos Agyvelőbetegség Kórokozók Ember- és Állatgyógyászati Készítmények Útján Történő Átviteli Kockázatának Minimálisra Csökkentése tárgyában 2003 októberében kelt Kommentár 2. Módosításával [Törzskönyvezett Gyógyszerkészítmények Bizottsága (Committee for Proprietary Medicinal Products, CPMP) Állatgyógyászati Készítmények Bizottsága (Committee for Veterinary Medicinal Products, CVMP) Európai Gyógyszerértkelő Ügynöksége (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products]. 1. BEVEZETÉS 1-1. Tudományos háttér 1-2. Megfelelés a szabályozásnak 2. A FEJEZET HATÁLYA 3. ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK Tartalom 3-1. A kockázatminimalizálás tudományos szempontjai 3-2. A forrásként felhasznált állatok A földrajzi származási hely Szarvasmarha eredetű anyagok Juhok és kecskék (kis kérődzők) BSE-szempontjából elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csordák 3-3. Kiindulási anyagként felhasznált állati testrészek, testfolyadékok és váladékok 3-4. Az állatok életkora 3-5. Előállítási eljárás 4. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ELKÉSZÍTÉSE SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK KOCKÁZATBECSLÉSE A HATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN 5. AZ ELŐNY/KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉSE

2 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur SPECIÁLIS MEGFONTOLÁSOK 6-1. Kollagén 6-2. Zselatin 6-3. Marhavér - származékok 6-4. Faggyúszármazékok 6-5. Csontszén 6-6. Tej és tejszármazékok 6-7. Gyapjú - származékok 6-8. Aminosavak 1. BEVEZETÉS 1-1. TUDOMÁNYOS HÁTÉR A fertőző szivacsos agyvelőbetegségek (Transmissible Spongiform Encephalopathies, TESs) idült degeneratív idegrendszeri megbetegedések, amelyeket egy sejtbeli glikoprotein (prion protein, PrP) abnormális izoformájának felszaporodása jellemez. A PrP abnormális izoformája (PrP Sc ) abban különbözik a normális PrP-től (PrP c ), hogy proteázokkal és termikus bontással szemben jelentős mértékű ellenállóképességgel rendelkezik. Az abnormális izoformát tekintik a TSE átviteléért felelős fertőző ágensnek. Az állatok TSE-betegségei közé tartoznak: szarvasmarhák szivacsos agyvelőbetegsége (bovine spongiform encephalopathy, BSE), juhok és kecskék surlókórja (scrapie), szarvasfélék (szarvasok, jávorantilopok) idült sorvadásos betegsége (chronic wasting disease, CWD), nyércek fertőző agyvelőbetegsége (transmissible mink encephalopathy, TME), tenyésztett nyércek esetében, macskafélék szivacsos agyvelőbetegsége (feline spongiform encephalopathy, FSE), különösen házimacskák és fogságban élő nagymacskák esetében, állatkerti egzotikus patásállatok szivacsos agyvelőbetegsége.

3 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur Emberben előforduló szivacsos agyvelőbetegségek közé tartoznak a Creutzfeldt- Jakob betegség (CJD) különféle formái, a Kuru, a Gerstmann-Sträussler- Scheinker-szindróma (GSS) és a Végzetes Családi Álmatlanság (Fatal Familial Insomnia, FFI). A szivacsos agyvelőbetegség orvosi (iatrogén) átvitele is ismert. Véletlenül vittek át surlókórt birkába olyan Louping Ill vakcinával, amelyet formaldehiddel kezelt birka agyvelőből és lépből készítettek, és amelybe gondatlanságból surlókórral fertőzött birkából származó anyag is került. Emberek esetében is közöltek már CJD-átvitelt. A fertőzést parenterálisan alkalmazott növekedési hormonnak és gonadotropinnak tulajdonítják; mindkettő emberi tetem hipofízisből származott. Néhány CJD esetet fertőzött agysebészeti eszközök használatára, továbbá emberi kemény agyhártya és szaruhártya transzplantációjára vezettek vissza. A fertőző szivacsos agyvelőbetegségnek fajok közötti átvitelét számos természetes gát korlátozza. Az átvihetőséget befolyásolja az eredeti faj, a prion fajtája és mennyisége, a behatás módja és, egyes fajtákban, a PrP gén hordozó allélje. A fajok közti gátak azonban megfelelő feltételek mellett áthatolhatók. A szarvasmarha eredetű szivacsos agyvelőbetegséget (BSE) először 1986-ban az Egyesült Királyságban ismerték fel, ahol nagyszámú szarvasmarha, illetve néhány csorda megfertőződött. Az már bizonyos, hogy a BSE élelmiszerrel terjedő betegség, amely TSE-fertőzött állatokból készült hús-, vagy csonttartalmú ételek okoznak. Más országokban is tapasztaltak BSE eseteket, részben az Egyesült Királyságból származó importált állatoknál, részben a belföldi állatok között. Meggyőző bizonyíték van arra, hogy a Creutzfeldt-Jakob-betegség variánsáért (vcjd) is a szarvasmarha eredetű szivacsos agyvelőbetegség (BSE) kórokozója felelős. Ezért indokolt a kellő óvatosság, ha gyógyszerkészítmények előállítására olyan biológiai anyagokat használnak, amelyeket TSE betegséggel természetes módon fertőzhető fajtákból főleg szarvasmarha fajtákból erednek. A surlókór (scrapie) világszerte előforduló betegség, és a legtöbb európai országban is jelezték már előfordulását. Leggyakoribb az Egyesült Királyságban. Bár az ember már több, mint 200 éve ki van téve természetesen előforduló surlókór fertőzésnek, a surlókór és az emberben előforduló szivacsos agyvelőbetegség közvetlen kapcsolatának nincs járványtani bizonyítéka. Elméletileg azonban fennáll annak kockázata bár ennek mértékét nem ismerjük -, hogy juhok etetésére BSE-fertőzött fehérje-kiegészítőket használtak. Ha az ilyen takarmány juhok surlókórként diagnosztizált ismétlődő BSE fertőzését okozza, ez és az emberi TSE kockázatát is felvetheti. Az is feltehető továbbá, hogy kis a kérődzők csoportjába fertőzőtt takarmány hatása útján bevitt kórokozó a körfolyamat révén felerősödik MEGFELELÉS A HATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK

4 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A kockázat becslése. Minthogy egyes gyógyszerkészítmények előállításánál elkerülhetetlen bizonyos állati eredetű anyagok felhasználása, és ily módon a forrást tekintve, ritkán lehetséges a kockázat teljes mértékű kiküszöbölése, az állati eredetű TSE-k gyógyszerkészítmények útján történő átvitelének kockázatát kezelő rendszabályok ezért inkább kockázatminimalizálást jelentenek, semmint a kockázat teljes kiküszöbölését. Következésképpen a szabályozásnak való megfelelésnek a kockázat értékelésen kell alapulnia, melynek során figyelembe kell venni az e fejezetben felsorolt valamennyi befolyásoló tényezőt (lásd alább). Törvényi előírások. A 2003/63/EC (1) Bizottsági Irányelv által módosított 2001/82/EC, ill. 2001/83/EC az állatgyógyászati, ill. embergyógyászati készítményekre vonatkozó Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelvek I. függeléke alapján az útmutató törvényi erejűvé vált. Ezek az irányelvek megkövetelik: az embergyógyászati és állatgyógyászati készítmények forgalombahozatali engedélyezését a kérelmezőknek bizonyítaniuk kell, hogy a gyógyszerkészítményeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett Útmutató legutolsó változatának megfelelően állították elő. Ez a forgalombahozatali engedély megadását követően is folyamatosan fennálló kötelezettség. Az Európai Parlament és a Tanács 999/2001 sz. (EC) (2) rendeletében közölt Meghatározott Kockázati Anyagok-ról lefektetett alapelv definíciószerűen nem vonatkozik a gyógyszerekre. A nagy fertőzőképességű szövetekből származó anyagok felhasználását megfelelő haszon/kockázat értékelést követően részletesen indokolni kell (lásd később alább). Az útmutatót az Európai Közösség különböző jogforrásaival együtt kell figyelembe venni, beleértve az 1991 óta folyamatosan hatályba léptetett Bizottsági határozatokat is. Ezekre a határozatokra, adott esetben a szöveg megfelelő helyén utalások találhatók. A Törzskönyvezett Gyógyszerkészítmények Bizottsága (Committee for Proprietary Medicinal Products, CPMP) és a Törzskönyvezett Állatgyógyászati Készítmények Bizottsága (Committee for Veterinary Medicinal Products, CVMP) által készített állásfoglalások és értelmező megjegyzéseket is alkalmazni kell a szabályozásnak való megfelelés céljából, hacsak az útmutató ezeketfelül nem írjta. Az Európai Gyógyszerönyv Állati eredetű szivacsos agyvelőbetegségek kórokozóinak átviteli kockázatával veszélyeztetett termékek c. általános cikkelye hivatkozik a jelen fejezetre, amely azonos az útmutató szövegével. A cikkely szolgál alapul a Megfelelőségi Tanúsítványok kibocsátásához, amelyek az emberés állatgyógyászati készítmények előállítására felhasznált anyagok megfelelnek a TSE-előírásoknak. (1) O.J. L 159, old. (2) O.J. L 147, old.

5 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur Az útmutató magyarázata. Ahogy a TSE-k, különösen a betegségek patogenezisének tudományos megértése fokozatosan fejlődik, szükséges lehet, hogy a CPMP és ennek Biotechnológiai Munkabizottsága a CVMP-vel és ennek Immunológiai Munkabizottságával együttműködve állásfoglalások vagy értelmező megjegyzések formájában, az útmutató magyarázata céljából, a jövőben kiegészítő útmutatót dolgozzon ki. A kiegészítő útmutatót a Bizottságnak közzé kell tennie, valamint publikálni kell az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, EMEA) honlapján és azt az Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóság (European Directorate for the Quality of Medicines, EDQM) a tanusítvány kiadása során figyelembe kell venni. A módosított útmutató hatályba helyezése. Az Európai Unióban minden engedélyezett gyógyszerkészítményről bizonyítani kell, hogy megfelel az állati eredetű szivacsos agyvelőbetegség kórokozóinak emberi és állatgyógyászati készítmények útján történő átviteli kockázatának minimalizálására vonatkozó útmutató (EMEA/410/01-Rev.1) előírásainak összhangban azokkal a törvényi követelményekkel, amelyek a 2001/82/EC Irányelv I. Függelékében (állatgyógyászati készítmények), vagy a 2003/63/EC Irányelv által módosított 2001/83/EC Irányelvben (humán gyógyszerek) vannak foglalva. A módosított útmutatót előremenőleg kell alkalmazni, azaz minden, a későbbiekben engedélyezésre kerülő gyógyszerkészítményt illetően, vagy olyan gyógyszerkészítmények esetében, melyek forgalombahozatali engedélyét a módosított útmutató hatálybalépését követően fogják megújítani. 2. A FEJEZET TÁRGYKÖRE TSE ÁLTAL ÉRINTETT ÁLLATFAJOK TSE által érintett állatfajok (4) körébe tartoznak: szarvasmarhák, juhok, kecskék és azok az állatok, amelyek természettől fogva érzékenyek az átvihető szivacsos agyvelőbetegséggel történő fertőzésre, vagy érzékenyek a szájon át történő fertőzésre (3). Az ember és az egyéb nem emberszabású főemlősök nem tartoznak ide. (3) Szabályozási útmutatót és állásfoglalásokat a CPMP és Biotechnológiai Munkabizottsága bocsátott ki a humán szöveti eredetű gyógyszerkészítményekről CJD-vel és a vcjd-vel kapcsolatban. Ezen útmutató a /www.eme.eu.int honlapon érhetők el. (4) A sertések és a madarak, amelyek gyógyszerkészítmények előállítása szempontjából különös fontosságúak, természettől fogva nem érzékenyek szájon át történő fertőzésre. Emiatt ezek a jelen fejezetben foglaltak értelmében nem TSE által érintett állatfajok, csakúgy, mint a kutyák, nyulak és halak sem.

6 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur ANYAGOK Ez a fejezet azokkal a TSE által érintett állatfajok -ból származó anyagokkal foglalkozik, amelyeket az alábbi termékek előállítására használnak: hatóanyagok, segédanyagok és adjuvánsok, a gyártásban használt nyersanyagok és kiindulási anyagok, valamint reagensek (pl. szarvasmarha-szérumalbumin, enzimek, táptalajok, beleértve az új forgalomba hozatali engedélyezés tárgyát képező gyógyszerek előállításához használt szaporító sejtbankok vagy új törzs-sejtbankok készítéséhez használt táptalajokat is). Ezt a fejezetet alkalmazni kell olyan anyagokra is, amelyek közvetlen érintkezésbe kerülnek a gyógyszerkészítmény gyártásában alkalmazott berendezéssel vagy amelyek érintkeznek a gyógyszerkészítménnyel, és ennélfogva fennáll a szennyezés lehetősége. Az üzem és a berendezés kvalifikálása során használt anyagokat mint pl. az aszeptikus letöltőfolyamat validálásában használt táptalajok úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek-e a fejezetnek feltéve, hogy az összetevőjük/összetevőik olyan szövetekből származnak, amelyek nem rendelkeznek kimutatható fertőzőképességgel (C kategóriájú szövetek), amelyeknék figyelembe vették potenciálisan fertőző szövetekkel való keresztszennyezés kockázatát (lásd a 3-3 vizsgálati pontot) és amelyek GBR I/II országból (lásd a 3-2 pontot) erednek. Az erre vonatkozó információt a forgalombahozatali engedélyezés dossziéjában kell benyújtani és a Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlatnak (GMP) való megfelelés szokásos inspekciója során kell ellenőrizni. A gyógyszerkészítménnyel a szokásos előállítási vagy zárószakaszban vagy az elsődleges csomagolási műveletben érintkezésbe kerülő egyéb, faggyú-eredetű anyagok, mint például tisztítószerek, lágyítók és kenőanyagok, úgy tekintjük, hogy megfelelnek e fejezetnek ha ezek az anyagok kielégítik a 6. pontban leírt követelményeket. OLTÓCSÍRATÉTELEK, SEJTBANKOK ÉS A RUTIN FERMENTÁCIÓ/GYÁRTÁS (5) (5) Lásd még: állásfoglalás az állati szivacsos agyvelőbetegség-kórokozók állatgyógyászati vakcinák gyártásában használt oltócsíra törzsek által történő átvitele kockázatának becsléséről EMEA/CVMP/019/2001 február 01, elfogadva az Állatgyógyászati Készítmények Bizottsága (Committee for Veterinary Medicinal Products, CVMP) által 2001 júliusában, Az Európai Bizottság Hivatalos Lapja C 286, 2001 október 12, 12. old.

7 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A hatósági követelményeknek való megfelelés szempontjából az útmutató érvényes azokra az oltócsíratörzstételekre és törzs-sejtbankokra is, amelyek a 2000 július 1 után (humán gyógyszerek) vagy 2000 október 1 után (állatgyógyászati gyógyszerek) benyújtott forgalombahozatali engedély iránti kérelem tárgyát képző gyógyszerkészítmény előállítására használnak. Azokat az oltócsíratörzstételeket és törzs-sejtbankokat, melyeket vakcina antigénekhez; biotechnológiai eredetű gyógyszerkészítményhez a 2309/93 sz. Tanácsi Rendelkezés Függelékének A-része értelmében; és egyéb, előállításuk során oltócsírákat vagy sejtbank-rendszereket felhasználó gyógyszerkészítményekhez, felhasználtak, és amelyeket egy engedélyezett gyógyszerkészítmény valamely alkotórészének előállítására már jóváhagytak, úgy tekintjük, hogy megfelelnek az útmutatónak, még akkor is, ha 2000 július 1 után (humán gyógyszerkszítmények) vagy 2000 október 1 után (állatgyógyászati készítmények) benyújtott forgalombahozatali engedély iránti kérelemben szerepelnek. A 2000 július 1 előtt (humán gyógyszerkészítmények) vagy 2000 október 1 előtt (állatgyógyászati készítmények) létrehozott, de forgalombahozatalra engedélyezett gyógyszerkészítmény alkotórészeként még jóvá nem hagyott törzs-sejtbankokról és oltócsírákról bizonyítani kell, hogy eleget tesznek a az útmutató követelményeinek. Amennyiben ezen sejtbankok vagy oltócsírák létesítéséhez használt nyersanyagok vagy kiindulási-anyagok vagy reagensekre vonatkozóan számára (már) nem áll rendelkezésre teljes dokumentáció, a kérelmezőnek az útmutató 4. pontjában foglaltak alapján kockázatbecslést kell benyújtania. A 2000 július 1 előtt (humán gyógyszerek), vagy 2000 október 1 előtt engedélyezett gyógyszerek előállításához létrehozott azon oltócsíra szaporító tételek vagy sejtbankok, melyeket a Tagállamok vagy az EMEA illetékes hatósága megfelelő kockázatbecslésnek vetett alá, és elfogadhatónak minősített az előírásoknak megfelelőnek minősülnek. Ugyanakkor, amennyiben TSE által érintett állatfajok -ból eredő anyagokat fermentációs/rutin gyártási folyamatokban vagy oltócsíra szaporítótételek és szaporító sejtbankok létesítésében használnak, a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy ezek kielégítik az útmutató követelményeit. 3. ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 3-1. A KOCKÁZAT-MINIMALIZÁLÁS TUDOMÁNYOS SZEMPONTJAI

8 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur Ha a gyártó választhat, úgy az előállításhoz TSE által nem érintett állatfaj -t vagy nem-állati eredetű anyagokat kell előnyben részesítenie. TSE által nem érintett vagy nem-állati eredetű helyett TSE által érintett állatfaj -ból eredő anyagok felhasználása esetén ennek indoklását meg kell adni. Amennyiben a gyártáshoz TSE által érintett állatfaj -ból származó anyagokat kell felhasználni, úgy az összes szükséges intézkedést meg kell gondolni a TSE-fertőzés átviteli kockázatának minimalizálása érdekében. A TSE-fertőzőképesség in vivo kimutatására jól alkalmazható vizsgálati módszer ezidőszerint még nem áll rendelkezésre. A diagnózis alapja a jellegzetes agyi károsodások kórszövettani és/vagy a PrP Sc Western blot alapú vagy immunanalitikai úton történő post mortem kimutatása. A fertőzőképesség bizonyítása a gyanús szövetnek célfajtába vagy laboratóriumi állatokba való beoltásával, szintén használatos. Mégis, a TSE-k hosszú lappangási ideje miatt az in vivo vizsgálatok eredménye csupán hónapok vagy évek múltával áll rendelkezésre. Egyes, a fertőzött állatok agymintáiban a PrP Sc kimutatására alkalmas in vitro diagnosztikai vizsgáló módszereket használatra alkalmasnak ismernek el, ezek a módszerek azonban általában kevésbé érzékenyek, mint a fertőzőképesség in vivo meghatározása. A forrásként felhasznált állatok in vitro vizsgálatokkal való szűrése mindazonáltal meggátolhatja a betegség lappangási idejének késői szakaszában levő állatok felhasználását, és információt adhat egy adott ország vagy régió járványtani helyzetéről. A TSE átviteli kockázatának minimalizálása három kiegészítő paraméteren alapul: a forrásként felhasznált állatok és földrajzi származási helyük, a gyártásban használt állati anyag jellege és nagyobb kockázati anyaggal való kereszt-fertőzés elkerülésére bevezetett eljárások, a gyártási eljárások, beleértve a minőségbiztosítási rendszert, a termékállandóság és a nyomonkövethetőség biztosítása céljából bevezetett eljárásokat FORRÁSKÉNT FELHASZNÁLT ÁLLATOK A gyógyszerkészítmények előállítására szolgáló anyagok gyártására forrásként használt anyagoknak olyan állatokból kell származniuk, amelyek emberi fogyasztásra alkalmasak; az alkalmasságot az állat leölése előtt és után Közösségi vagy azzal egyenértékű (harmadik országi) feltételek mellett végzett ellenőrzés állapítja meg. Ez alól kivétel az élő állatokból származó anyag, melyet olyan élő állatokból kell nyerni, amelyeket klinikai vizsgálat egészségesnek talált A forrás földrajzi kiválasztása.

9 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur Szarvasmarha eredetű anyagok Valamely meghatározott ország vagy zóna BSE-helyzetének megállapítására ezidőszerint két szervezet hivatott: a Járványos Állatbetegségek Nemzetközi Szervezete (Organisation Internationale des Epizootics, OIE (6) ) Nemzetközi Állategészségügyi Kódex szarvasmarhák szivacsos agyvelőbetegségéről szóló fejezetében megadja az országok státuszának értékelési szempontjait. Az OIE ezenkívül jegyzéket tesz közzé az ismertté vált, világszerte előfordult BSE esetekről. Az Európai Bizottság Tudományos Operatív Bizottsága (European Commission Scientific Steering Committee, SSC) (7) rendszert hozott létre, amely az országokat földrajzi BSE-kockázatuk (geographical BSE risk, GBR) szerint besorolja. Az Európai Parlament és a Bizottság (EC)999/2001 sz. Rendelete (TSE- Rendelet) (2) előírja bizonyos átvihető szivacsos agyvelőbetegségek megelőzésének, ellenőrzésének és kiirtásának szabályait; ez a Rendelet 2001 július 1-én lépett hatályba. Jóllehet ezen Rendelet hatálya nem terjed ki a gyógyszerekre, az orvostechnikai eszközökre és kozmetikumokra, a BSE-helyzet meghatározásának elveit alkalmazni kell egy adott ország vagy régió BSE-státuszának megállapításakor. Ezen fejezet céljára az SSC GBR-besorolást kell használni egy adott ország státuszának jelzésére. Ha azonban az országokat az (EC)999/2001 sz. Rendelet szerint is besorolták, ezt a kategorizálást kell használni. Az Európai Bizottság Tudományos Operatív Bizottsága szerinti Besorolás Az Európai Tudományos Operatív Bizottság földrajzi BSE-kockázati besorolása (GBR) megadja a valószínűségi szintjét annak, hogy egy adott országban vagy régióban egy vagy több szarvasmarha klinikailag vagy preklinikailag BSEfertőzött. A fertőzöttség négy kategóriájának meghatározását a követkető táblázat adja. GBR szint I II Egy födrajzi régióban/országban egy vagy több klinikailag/preklinikailag BSE-fertőzöttnek minősülő szarvasmarha jelenléte nagymértékben valószínűtlen valószínűtlen, de nem kizárt (6) /www.oie.int (7) A 97/404/EC sz. Bizottsági Döntés által létrehozott Tudományos Operatív Bizottság feladata, hogy a fogyasztók egészségét érintő anyagokról a lehető legjobb tudományos tanácsok szolgáltatásával támogassa a Bizottságot májusától feladatait átvette az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (European Food Safety Agency, EFSA): /www.efsa.eu.int

10 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur III valószínű, de nem bizonyított, ill. alacsony szinten igazolt IV magasabb szinten igazolt (1) (1) évente 100 vagy annál több eset 1 millió kifejlett szarvasmarha közül Az országok GBR-értékeléséről szóló jelentés az SSC honlapján (8) található. Ha egy ország BSE-állapotát az SSC nem sorolta be, úgy kockázatbecslést kell benyújtani; ennél a GBR-osztályozás SSC-követelményeit kell figyelembe venni. Ha van választási lehetőség, az állatokat a lehető legalacsonyabb GBR-szintű országokból kell beszerezni, kivéve, ha indokolt magasabb GBR-szintű országból származó anyag használata. A 6. pontban Speciális megfontolások alatt felsorolt anyagok némelyike beszerezhető III kategóriájú, sőt egyes esetekben IV kategóriájú országból is, feltéve, hogy a megfelelő pontokban alább felsorolt ellenőrzéseket és követelményeket alkalmazzák. Ezen kivételektől eltekintve, az állatok nem szerezhetők be IV kategóriájú országokból, és a III kategóriájú országokból származó állatok felhasználását mindig meg kell indokolni Juhok és kecskék (kis kérődzők) A természetes módon előforduló klinikai surlókór esetekről világszerte számos ország ad hírt. Mivel juhok esetén a BSE és a surlókór összetéveszthető, elővigyázatossági intézkedésként, kis kérődzőkből származó anyagok esetében számításba kell venni mind a BSE, mind a surlókór előfordulását abban az országban, ahonnan az anyagok származnak. A BSE-szempontból elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csordá -ra vonatkozó elvek (lásd a pontot) a kis kérődzőkre is alkalmazhatók a kis kérődzőkből álló nyáj TSE-fertőzöttségi helyzetének megállapítására vonatkozó rendszer kifejlesztése során. A BSE juhok közti előfordulásának lehetősége miatt TSE-mentes nyájak létesítésekor, fontolóra kell venni a BSE/surlókór fertőzéssel szemben ellenálló genotípusok használatát. A kecskéket azonban nem tanulmányozták eléggé a genotípus-specifikus érzékenység szempontjából. Kis kérődzőkből eredő anyagot lehetőleg igazoltan TSE mentes nyájakból, vagy olyan országokból kell beszerezni, ahol hosszú ideje nem fordult elő surlókór; ilyen ország Újzéland vagy Ausztrália. Máshonnan eredő anyagot illetően meg kell követelni az igazolást BSE-szempontból elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csordák. Forrásként a legbiztonságosabb az olyan országokból való eredet, ahol a BSE-jelenlét nagymértékben valószínűtlen, azaz a GBR I országokból. Más országokban egy-egy időpontban előfordulhatnak vagy előfordulhattak BSE (8) / europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/eredmény_en.html

11 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur fertőzés esetek; az elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csorda gyakorlati fogalmat az SSC fejlesztette ki, és a CPMP valamint a CVMP hagyta jóvá. Egy BSE-szempontból elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csorda létesítésének és fenntartásának ismérvei megtalálhatók az 1999 július i SSC-véleményben (9). Jelenleg még nem lehetséges számszerűen meghatározni a földrajzi BSE-kockázat csökkenését a BSE-szempontból elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csordák szarvasmarhái esetében. Mégis, várható, hogy ez a kockázat-csökkenés jelentős. Ezért, az ország GBR besorolása mellet az anyagforrás kockázatbecslése során figyelembe kell venni, hogy az anyag ilyen, zárt szarvasmarha csordából származik A KIINDULÁSI ANYAGKÉNT FELHASZNÁLT ÁLLATI TESTRÉSZEK, TESTFOLYADÉKOK ÉS VÁLADÉKOK A TSE-fertőzött állatok különböző szerveinek és váladékainak fertőzőképessége különböző (10). E fejezet Függelékének táblázatai (11) összefoglalják a legfrissebb adatokat a szarvasmarha BSE-fertőzöttség és PrP Sc eloszlásáról, valamint a juhok és kecskék surlókór-fertőzöttségének eloszlásáról. A táblázatokban közölt információ kizárólag természetesen előforduló betegség vagy szájon át történő primer kísérletes fertőzés (szarvasmarhában) megfigyeléseken alapul, azonban nem foglal magában olyan adatokat, amelyek kísérleti állatokhoz adaptált TSE törzseket használó modellekkel nyertek, mivel a passzált törzs fenotípusok lényegesen és kiszámíthatatlanul eltérhetnek a természetesen fellépő betegségtől. Mivel a hibás szerkezetű (misfolded) vendégproteinnek (PrP Sc ) immunhisztokémiai és/vagy Western blot kimutatása bizonyítottan helyettesítő jelzője a fertőzőképességnek, a biomeghatározás adataival párhuzamosan a PrP Sc vizsgálati eredményeket is bemutatták. A szövetek három nagy fertőzőképességi kategóriába vannak csoportosítva, tekintet nélkül a betegség stádiumára: (9 ) SSC Tudományos vélemény a BSE-szempontból elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csordákkal kapcsolatos feltételekről elfogadva az 1999 július i találkozón. / europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out56_eu.htmk. (10) Ha TSE által érintett állatfaji eredetű anyagokat kell használni, úgy a legalacsonyabb kockázati besorolású anyagok használandók. (11) A szövetek besorolási táblázatai a legfrissebb WHO útmutatók a biológiai és gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos fertőző szivacsos agyvelőbetegségről c.írányelven alapulnak. (2003 február) WHO/BCT/QSD/03.01.

12 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A-kategória Nagy fertőzőképességű szövetek központi idegrendszeri szövetek, amelyek minden TSE késői szakaszában nagy fertőzőképességet érnek el, valamint bizonyos más, a központi iderendszerrel anatómiailag kapcsolatban levő szövetek B-kategória C-kategória Kisebb fertőzőképességű szövetek perifériás szövetek, amelyek a fertőzőképesség és/vagy PrP Sc tekintetében pozitív vizsgálati eredményt adtak a TSE legalább egyik formáját illetően Kimutatható fertőzőképességgel nem rendelkező szövetek fertőzőképességre megvizsgált szövetek kimutatható fertőzőképesség nélkül és/vagy negatív PrP Sc vizsgálati eredménnyel Az A-kategóriájú szövetek és a belőlük származó anyagok gyógyszerkészítmények előállítására nem használhatók indokolt esetek (lásd 5. pont) kivételével. Ámbár a kisebb kockázatú (B-kategóriájú) szövetek csaknem biztosan néhány olyat is magukba foglalnak, melyek másoknál kisebb kockázatúak (pl. vér) és olyat is, melyek másoknál nagyobb kockázatúak (pl. limforetikuláris szövetek), az ezen szövetek fertőzőképességi szintjét jelző adatok túl korlátozott számúak ahhoz, hogy ezt a kategóriát további kockázati alszintekbe lehetne sorolni. Az is nyilvánvaló, hogy egy adott szövet egyik vagy másik kategóriába való besorolása betegség- és fajtafüggő lehet, és új adatok megjelenésével revíziójára lehet szüség. A kockázatbecslés érdekében (lásd 4. pont) a gyártók és/vagy a forgalombahozatali engedély jogosultjai/kérelmezői figyelembe kell vegyék a szöveteket osztályozó táblázatokat ezen fejezet Függelékében (12). A táblázat kategóriái csupán jelzések és fontos megjegyezni a következőket. Bizonyos helyzetekben a különböző fertőzőképességű kategóriákba tartozó szövetek között keresztszennyezés lehetséges. A kockázat lehetőségét befolyásolják a szövetek eltávolításának körülményei, különösen a kisebb fertőzőképességű vagy nem kimutatható fertőzőképességű (B és C kategóriájú) szövetek nagy fertőzőképességű (A-kategóriájú) szövetekkel való érintkezése. Ily módon bizonyos szövetek keresztszennyeződése megnőhet fertőzött állatok agyba hatoló (belövéses) kábítása utáni leölésekor, vagy az agy illetve a gerincagy fűrészelése következtében. A keresztszennyezés kockázatát (12) A 3 kategória bevezetése a szövetek osztályozási rendszerébe nem érvényteleníti a korábban használt 4 kategóriás szöveti osztályozáson alapuló kockázatbecsléseket, melyeket engedélyezett gyógyszerkészítményeknél végeztek.

13 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur csökkenti, ha a testfolyadékokat a szövetek és sejtalkotók minimális károsításával gyűjtik össze, és ha a magzati vért úgy gyűjtik, hogy más anyai vagy magzati szövetek, mint a placenta vagy a magzatburok és az embrionális bélzsák eredetű szövetek által nem szennyeződnek. Igen nehéz vagy lehetetlen bizonyos szöveteknek A-kategóriába sorolt (pl. koponya eredetű) szövetekkel való keresztszennyeződését megelőzni. Ezt a kockázatbecslésnél figyelembe kell venni. Bizonyos anyagok esetében fontos lehet az állatok elkábításánál/leölésénél alkalmazott technika, a lehetséges kockázat minimumra csökkentése érdekében (13), az agyeredetű részecskék perifériás szervekbe különösen a tüdőkbe való eljutásának valószínűsége miatt. Az állatok elkábításának/leölésének technikáját, valamint a nagy fertőzőképességű szövetek eltávolításának folyamatát írásba kell foglalni. A felhasználandó állati szövetek/szervek gyűjtésének eljárását, csakúgy, mint a nagyobb kockázati anyagokkal történő keresztszennyezés elkerülésének rendszabályait részletesen le kell írni. A szöveteknek és a szerveknek hordozott BSE-fertőzőképességgel való, a szarvasmarha elkábításának és leölésének módszeréből következő szennyezésének kockázata a potenciálisan a központi idegrendszeri anyagokban a következő tényezők függvénye: a BSE-fertőzőképesség terjedelme a leölt állat agyában, az agy károsodásának terjedelme, az agyi részek szétszóródása az állat testébe. Ezeket a tényezőket a forrásként használt állatok osztályba sorolásával, szarvasmarhák esetén az állatok korával és a szarvasmarha leölése utáni validált módszerrel történő vizsgálatával együtt figyelembe kell venni. A fent jelzettek alapjául szolgáló elvek egyformán alkalmazhatók juhokra és kecskékre is. A keresztszennyezés-okozta kockázat néhány kiegészítő tényezőnek is függvénye. Ilyenek: a szövetek összegyűjtése során a szennyezés elkerülésére alkalmazott rendszabályok (lásd fent), a szennyezés szintje (a szennyező szövetek mennyisége), az egyazon időben gyűjtött anyagok típusa és mennyisége. (13) Az állatok elkábításáról és a BSE-kockázatról (az agy részeinek a vérbe és a tetembe való elterjedésének kockázata bizonyos elkábítási módszerek alkalmazása esetén) szóló SSC vélemény elfogadva a 2002 január i találkozón. http/europa.eu.int/comm./food/fs/sc/ssc out245_en.pdf

14 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A gyártóknak vagy a forgalombahozatali engedély jogosultjainak/kérelmezőinek számításba kell venniük a keresztszennyezéssel kapcsolatos kockázatot AZ ÁLLATOK ÉLETKORA Mivel a TSE-fertőzőképesség többéves lappangási időszak alatt gyülemlik fel, célszerű fiatal állatok felhasználása anyagforrásként AZ ELŐÁLLÍTÁSI ELJÁRÁS Egy gyógyszerkészítmény átfogó TSE-kockázat csökkentésének becslésénél figyelembe kell venni az ellenőrző rendszabályokat a következőkre való tekintettel: a nyersanyagok/kiindulási anyagok eredete, és az előállítási eljárás. A forrás ellenőrzése igen fontos ismérv a termék elfogadható biztonságának elérésében, ismerve a TSE-kórokozóknak a legtöbb inaktiváló eljárással szembeni bizonyított ellenállását. A gyártási folyamat ellenőrzésére és a gyártási tételek leírására (azaz a gyártási tétel pontos körülírása, a kész gyártási tételek elkülönítése, az előállításuk között végzett tisztítási művelet) minőségbiztosítási rendszert kell életbe léptetni, mint amilyen az ISO 9000, a HACCP (14) vagy a GMP. Eljárások léptetendők életbe a nyersanyagok/kiinduló anyagok beszállítóinak nyomonkövethetősége, auditálása, valamint az önauditálás biztosítása érdekében. Bizonyos gyártási eljárások jelentősen hozzájárulhatnak a TSE szennyezés kockázatának csökkentéséhez, így pl. a faggyúszármazékok előállításában használt eljárások (lásd 6. pontot). Minthogy ilyen szigorú anyagfeldolgozást sok termékre nem lehet alkalmazni, a szennyezés fizikai eltávolítását magába foglaló eljárások, mint pl. a prionban gazdag anyag eltávolítása kicsapással és szűréssel, valószínűleg alkalmasabbak, mint a kémiai kezelések. Az előállítási eljárás leírását beleértve az alkalmazott gyártásközi ellenőrzését is be kell mutatni és elemezni kell azokat a lépéseket, amelyek alkalmassá válhatnak a TSE szennyezés csökkentésére vagy kiküszöbölésére. Valahányszor különböző gyártóhelyek vesznek részt az előállításban, az egyes gyártóhelyeken végrehajtott lépéseket világosan azonosítani kell. Írásba kell foglalni azokat az életbe léptetett intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy minden tétel visszavezethető a forrásként használt anyagra. (14) Hazard Analysis Critical Control Point.

15 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A tisztítási eljárás. A TSE-kórokozók eltávolítása céljából a gyártóberendezés tisztításának validálása nehéz feladat lehet. Beszámoltak arról, hogy TSE kórokozókkal nagy töménységben fertőzött készítményeknek kitett rozsdamentes acél eszközök felületén kimutatható fertőzőképesség maradt vissza. Az összes adszorbeált fehérje eltávolítására nátronlúg vagy klór felszabadulással ható fertőtlenítőszerek (pl. 1 órán át ppm klór) használata elfogadható megközelítésnek tekinthető olyan helyen, ahol le nem cserélhető eszközök potenciálisan fertőző anyaggal érintkeznek. Ahol egy termék gyártásában A- kategóriába sorolt fertőzőképességű anyagot használnak, ott hacsak másként nem indokolt kizárólag az adott célra beállított berendezést kell alkalmazni. Ha egy termék előállítása során kockázati anyagot használnak, tisztítási műveleteket beleértve az ellenőrzés rendszabályait is kell életbe léptetni annak érdekében, hogy a gyártási tételek közt a keresztszennyezés kockázatát minimálisra csökkentsék. Ez különösen akkor fontos, ha ugyanazon üzemben, ugyanazokkal az eszközökkel különböző kockázati kategóriájú anyagokkal dolgoznak. Az eltávolítás/inaktiválás validálása. A TSE megszüntetésének/inaktiválásának validálási tanulmányai nehezen értelmezhetők. Át kell gondolni a kísérletileg szennyezett (spiked) anyag tulajdonságait és ennek a természetes helyzettel való összefüggését, valamint a tanulmány tervezetét (beleértve a folyamatok léptékcsökkentését is) és a kórokozó kimutatásának (in vitro vagy in vivo) módszerét. További kutatásokra van szükség ahhoz, hogy közös megállapodás születhessen a validációs tanulmányokhoz alkalmazott legmegfelelőbb kísérletes szennyező készítmény tekintetében. A validációs tanulmány emiatt jelenleg nem általános követelmény. Ennek ellenére, amennyiben a készítmény TSE-biztonsága érdekében hivatkozás történik arra, hogy a gyártási folyamatok képesek a TSE - kórokozók eltávolítására vagy hatástalanítására, ezt alkalmas validálási eljárással bizonyítani kell. A gyártókat támogatni kell abban, hogy a megfelelő állati forrásanyag beszerzésén kívül folytassák arra irányuló kutatásaikat, melyek elősegítik a TSE kórokozók eltávolítását/inaktiválását bizosító gyártási lépések megtalálását. Mindenesetre a gyártási eljárás tervezésénél lehetőleg figyelembe kell venni a TSE kórokozók eltávolítására vagy inaktiválására alkalmasnak vélt módszerekről remdelkezésre álló információkat. 4. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSÁBAN ÉS ELKÉSZÍTÉSÉBEN FELHASZNÁLT ANYAGOK KOCKÁZATBECSLÉSE A HATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

16 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A TSE fertőzéssel kapcsolatos kockázat becsléséhez szükség van a 3-1. pontban (A kockázatminimalizálás tudományos szempontjai) körvonalazott összes paraméter gondos figyelembevételére. Az ezen fejezet bevezetésében indokoltak szerint a hatósági követelményeknek való megfelelés a kockázatbecslés kedvező eredményén alapul. A gyártó és/vagy a forgalombahozatali engedély jogosultja vagy kérelmezője által egy gyógyszerkészítmény előállítása során felhasznált TSE által érintett állatfaj -ból származó anyagok kockázatbecslésének biztosítani kell, hogy minden TSE kockázati tényezőt figyelembe vettek, és ahol lehetséges, a kockázatot az ezen fejezetben leírt elvek alkalmazásával a minimumra csökkentették. A forgalombahozatali engedély jogosultjai vagy kérelmezői a kockázatbecslés alapjaként az EDQM által kiadott, TSE-re vonatkozó megfelelőségi tanúsítványt használhatják. A forgalombahozatali engedély jogosultja vagy kérelmezője által egy gyógyszerkészítményről vezetett átfogó kockázatbecslésben figyelembe kell venni minden TSE által érintett állatfaj -ból származó anyag kockázatbecslését, és ahol lehet a hatóanyagnál és/vagy a készterméknél az előállítási lépések során elért TSE-csökkentést vagy hatástalanítást. A hatósági követelményeknek való megfelelés végső megállapítása az illetékes hatóság feladata. A gyártóra és/vagy a forgalombahozatali engedély jogosultjára illetve kérelmezőjére hárul mind a humán gyógyászati termék, mind az állatgyógyászati termék esetében egy TSE által érintett állatfaj -ból származó anyagra vonatkozó ellenőrző intézkedések kiválasztása és indokolása figyelembe véve a tudomány és a technológia legújabb állását. 5. AZ ELŐNY/KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉSE A 3. és a 4. pontban említett paramétereken kívül egy olyan konkrét gyógyszerkészítmény elfogadhatósága tekintetében, amely TSE által érintett állatfaj -ból származó anyagot tartalmaz, vagy amely az előállításból eredően ilyen anyagokat tartalmazhat, a következő tényezőket is figyelembe kell venni: a gyógyszerkészítmény beadásának módja, a gyógyszerkészítményben felhasznált állati anyag mennyisége, a legnagyobb terápiás adag (napi dózis és a kezelés időtartama), a gyógyszerkészítmény tervezett alkalmazási területe és klinikai haszna.

17 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur Nagy fertőzőképességű szöveteket (A-kategóriájú szövetek) és belőlük származó anyagokat nem szabad használni gyógyszerkészítmények vagy kiindulási anyaguk köztitermékeik (beleértve hatóanyagokat, segédanyagokat és reagenseket) kivéve, ha ez indokolt. Indokolást kell adni, hogy más anyag miért nem használható. Ilyen kivételes és indokolt körülmények között nagy fertőzőképességű szövetek használata hatóanyagok előállítására akkor mérlegelhető, ha elvégzik az e fejezet 4. pontjában leírt kockázatbecslést és a forgalombahozatali engedély kérelmezője a szándékolt klinikai felhasználást figyelembe véve pozitív előny/kockázat értékelést nyújt be. A-kategóriába sorolt anyagokat, amennyiben használatuk indokolt, GBR I országokból származó állatokból kell előállítani. 6. SPECIÁLIS MEGFONTOLÁSOK A TSE által érintett állatfajok -ból készített következő anyagok az e fejezetben közöltek tekintetében akkor ítélhetők megfelelőnek, ha legalább az alább meghatározott feltételeknek megfelelnek. A forgalombahozatali engedély jogosultjának/kérelmezőjének be kell nyújtania az e tekintetben lényeges információt vagy az EDQM által kiadott megfelelőségi tanúsítványt KOLLAGÉN A kollagén az emlősök kötőszövetének rostos szerkezetű fehérje-komponense. A kollagén vonatkozásában olyan dokumentációt kell benyújtani az ennek a fejezetnek való megfelelés bizonyítására, amely figyelembe veszi a 3-tól 5-ig terjedő szakaszokban felsorolt intézkedéseket. Tekintetbe kell venni továbbá a következőket. A csontokból előállított kollagénre a zselatinra megállapított követelményeket kell alkalmazni (lásd alább). A bőrökből és irhából előállított kollagén általában nem jelent mérhető TSEkockázatot, feltéve, hogy beszerzésük során elkerülték potenciálisan fertőzött anyagokkal, pl. kiömlött vérrel és/vagy központi idegrendszeri szövetekkel való szennyeződésüket ZSELATIN A zselatin természetes, oldható, géllé alakuló vagy nem gélesedő fehérje, amelyet állati eredetű csontokból, bőrből, irhából, inakból előállított kollagén részleges hidrolízisével nyernek. A zselatin vonatkozásában olyan dokumentációt kell benyújtani az e fejezetnek való megfelelés bizonyítására, amely, figyelembe veszi a 3-tól 5-ig terjedő szakaszokban fesorolt intézkedéseket. Tekintetbe kell venni továbbá a következőket.

18 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A forrásként felhasznált anyagok. A gyógyszerkészítményekben felhasznált zselatint csontokból vagy irhából állítják elő. Irha mint kiindulási anyag. A jelenlegi ismeretek szerint az irha, zselatin előállítására sokkal biztonságosabb forrásanyagot jelent, mint a csontok. Ennek ellenére nagyon ajánlott intézkedéseket tenni potenciálisan fertőzött anyaggal történő keresztszennyezés elkerülésére a beszerzés során. Csontok mint kiindulási anyag. Ahol csontokat használnak zselatin előállítására, ott igen szigorú gyártási feltételeket kell alkalmazni (lásd alább). Az elsődleges óvatossági intézkedés, amely jelentősen befolyásolja a termékbiztonságot, az, hogy a kiindulási anyagból mindenképpen eltávolítsák a koponyát és a gerincvelőt. Amennyiben megvalósítható, a csontok GBR I és II besorolású országokból származzanak. GBR III besorolású országokból származó csontok is használhatók, ha a zselatint az alább jelzett feltételek mellett állítják elő és, ha a 12 hónapnál idősebb szarvasmarhák csigolyáit kizárják a kiindulási/nyersanyagok sorából (15). Az előállítás módszerei. Az irhából előállított zselatin gyártási körülményei nem igényelnek különös rendszabályokat, feltéve, hogy a keresztszennyezés elkerülésére mind az irha beszerzésénél, mind a gyártási folyamat alatt ellenőrző intézkedések történnek. Az előállítás módját azonban figyelembe kell venni, ha csontokat használnak kiindulási anyagként. Zselatin gyártására szolgáló csontok (csigolyákat is beleértve) savas kezelést használó előállítás esetén, csupán GBR I vagy GBR II besorolású országokból származhatnak. A csontok/osszein ezt követő lúgos kezelése (ph 13-nál, 1 órán át) tovább növeli a savkezelt csont/zselatin TSE fertőzéssel szembeni biztonságát. GBR III besorolású országból származó csontok esetén a lúgos eljárást kell alkalmazni, de GBR I és GBR II besorolású országokból beszerzett csontok esetén is ez a gyártási módszer választható. (15) Az Európai Parlament és Tanács EC 1774/2002 sz., nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi rendszabályokat rögzítő rendelete alkalmazandó, hacsak másként nem indokolt. A zselatin és kollagén gyártását illetően vagy ezek gyógyszerkészítményekben való felhasználás céljából történő előállításához importált nyersanyagként csak az emberi fogyasztásra megfelelő állatokból származó anyagok használhatók. Az ilyen, II kategóriájú országokból származó, a kockázatbecslés szerint biztonságos állatok csigolyáinak felhasználása továbbra is megengedett.

19 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A tipikus lúgos gyártási folyamat esetén a csontokat finomra megőrlik, forró vízzel zsírtalanítják, majd hígított sósavval (minimum 4% és ph<1,5-nél) legalább 2 napon át demineralizálják. Az így készült osszeint telített mészoldattal (ph=legalább 12,5) kezelik legalább 20 napon át. Ezután a zselatint kivonják, mossák, szűrik és töményítik, majd egy hirtelen hőkezeléssel flash sterilezik; ennél a lépésnél 4 másodpercig tartó C-os hőhatást alkalmaznak. A szarvasmarha irhából is készíthető a lúgos eljárással zselatin. A marhacsontok savas eljárással is kezelhetők. A meszes lépést ezután egy savas előkezeléssel helyettesítik, amikoris az osszeint egy éjszakán át ph<4 oldatban áztatják MARHA EREDETŰ VÉRSZÁRMAZÉKOK Magzati marhaszérumot általában sejttenyészetekben használnak. Magzati marhaszérum mészárszékből beszerzett, emberi fogyasztásra alkalmas anyaállat magzatából nyerhető. Az anyaméhet ehhez teljes egészében eltávolítják, és a magzat vérét e célra szolgáló térben szívpunktúrával, aszeptikus technikát alkalmazva, zárt gyűjtőrendszerbe gyűjtik. Újszülőtt borjúszérumot 20 napnál fiatalabb borjakból, borjúszérumot pedig 12 hónapnál fiatalabb állatokból nyernek. Donor marhaszérum esetében, figyelembe véve, hogy 36 hónapnál fiatalabb állatokból származik, a donor csorda TSEállapotának jól meghatározottnak és dokumentáltnak kell lennie. A szérumot minden esetben meghatározott eljárások szerint, ilyen eljárásban gyakorlott személyzetnek kell gyűjtenie, hogy magasabb kockázati fokú szövetekkel való keresztszennyezést elkerüljük. A marha eredetű vérszármazékok vonatkozásában olyan dokumentációt kell benyújtani az ennek a fejezetnek való megfelelés bizonyítására, amely figyelembe veszi a 3-tól 5-ig terjedő szakaszokban felsorolt intézkedéseket. Tekintetbe kell venni továbbá a következőket. Nyomonkövethetőség. Biztosítani kell a vágóhíd nyomonkövethetőségét a szérum vagy plazma minden egyes gyártási tétele esetében. A vágóhidaknak elérhető jegyzékkel kell rendelkezniük mindazon gazdaságokról, amelyekből az állatok származnak. Ha a szérum élő állatoktól származik, minden egyes gyártási tételről feljegyzésnek kell rendelkezésre állni, amely biztosítja a gazdaság lenyomozhatóságát. Földrajzi eredet

20 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur Jóllehet a szarvasmarha BSE szöveti fertőzőképessége korlátozottabb, mint a surlókór, óvatossági rendszabályként a marhavérnek GBR I és GBR II besorolású országokból kell származni, hacsak másként nem indokolt. Állatok elkábításának módszerei Ha leölt állatokból származik a minta, az anyag épségének biztosítása szempontjából fontos a leölés módja. Bizonyított, hogy a rögzített závárzatú pisztollyal végzett pálcázással, vagy pálcázás nélküli kábítás, valamint a pneumatikus pisztollyal végzett kábítás, különösen ha az levegőt fecskendez be, roncsolhatja az agyat és az agyrészeket szétszórja a véráramba. Elhanyagolható kockázat várható a nem-penetráló kábítástól és az elektrosokktól (16). Emiatt a marhavér-gyűjtő eljárás leírásához le kell jegyezni az állat elkábításának módszereit. Ha az állati eredetű anyag forrásaként olyan ország is engedélyezett, ahol BSE eseteket mutattak ki (GBR III besorolású ország), az ilyen országban az állatok leölésénél nem-roncsoló kábítást kell alkalmazni FAGGYÚSZÁRMAZÉKOK A faggyú bőralatti, hasi és izomközti területekről és csontokból származó zsír. A faggyúszármazékok előállítására kiindulási anyagként használt faggyú, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek egészségügyi szabályairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002 október 3-án kelt, (EC) 1774/2002 (17) sz. Rendeletében leírt 3-as kategóriájú vagy azzal egyenértékű anyag legyen. A faggyúból előállított származékok, mint a glicerin és a zsírsavak szígorú eljárásokkal készülnek, úgy, hogy fertőzőképességük valószínűtlen. Ezeket a CPMP és a CVMP különös figyelemmel megvizsgálta. Emiatt az ilyen anyagokat, melyeket legalább olyan szigorú körülmények között állítottak elő, mint az alább megadottak, ezen fejezettel összhangban levőnek kell tartani, tekintet nélkül a földrajzi eredetre és a fagyúszármazékokat szolgáltató szövetek természetére. Pédák a szigorú eljárásokra: átészterezés vagy hidrolízis legakább 200 C-on, legalább 20 percig, nyomás alatt (glicerin, zsírsavak és zsírsav-észterek gyártása), szappanosítás 12 M nátrium-hidroxiddal (glicerin és szappangyártás): (16) SSC vélemény a kábíási módszerek és a BSE kockázat vonatkozásában (Agyrészeknek a vérbe és a tetembe való szétszóródása bizonyos kábítási módszerek alkalmazásakor) elfogadva a 2002 január i értekezleten. http: / /europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out245_en.pdf (17) OJ L 273, , 1. old.

Tartalom 07/2011:50208

Tartalom 07/2011:50208 MEGJEGYZÉS A FEJEZETHEZ Ez a fejezet azonos az Iránymutatás az állati szivacsos agyvelőbántalom kórokozóinak emberi felhasználásra szánt és állatgyógyászati készítmények útján történő átviteli kockázatának

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja

Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja Gyógyászati segédeszközök műszaki dokumentációja B u d a p e s t, 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 2 7. Orvostechnikai eszköz vs. Gyógyászati segédeszköz Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.

Részletesebben

BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK

BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A BSE posztindusztriális betegség lenne? Tárgyszavak: kergemarhakór; Creutzfeldt Jacob szindróma; prionbetegség; lappangás; faji gát. A kerge marha

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes

SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes inactivatum ad ruminantes Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0063 SZÁJ- ÉS KÖRÖMFÁJÁS VAKCINA (KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE, INAKTIVÁLT) 1. DEFINÍCIÓ Vaccinum aphtharum epizooticarum inactivatum ad ruminantes A száj-

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens. Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag?

Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens. Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag? Hatóanyag vs. adjuváns/excipiens Avagy miért nem hatóanyag egy ható anyag? A kérdések A kezdetek C-431/04 MIT A gyógyszer hatóanyag-kombinációja fogalom megköveteli-e, hogy a kombináció alkotórészei mind

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet. a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet. a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről 69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Anyagismeret a gyakorlatban Implantátumok: az ötlettől a termékig

Anyagismeret a gyakorlatban Implantátumok: az ötlettől a termékig Anyagismeret a gyakorlatban Implantátumok: az ötlettől a termékig 2014. Május 07. Dr. Bognár Eszter Nagy Péter Anyagismeret a gyakorlatban Orvostechnikai célra alkalmas fémek és ötvözetek alkalmazási lehetőségei

Részletesebben

A SCHIZOCHYTRIUM MIKROALGÁBÓL NYERT, DHA-BAN ÉS EPA-BAN GAZDAG OLAJ

A SCHIZOCHYTRIUM MIKROALGÁBÓL NYERT, DHA-BAN ÉS EPA-BAN GAZDAG OLAJ Dr. Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a DSM Nutritional Products LLC vállalat divíziója) 2012. július 6. NFU 786 A SCHIZOCHYTRIUM MIKROALGÁBÓL NYERT, DHA-BAN ÉS EPA-BAN GAZDAG OLAJ Kedves Rodney! Ezúton

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe:

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe: Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) szerint forgalmazott eszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 1. számú mellékletében

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek szabványai MSZ EN ISO 22000 szabványcsalád Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az élelmiszerbiztonsági szabványok jelentősége

Részletesebben

BSE (kergemarhakór) fertőzés elleni munkavédelmi

BSE (kergemarhakór) fertőzés elleni munkavédelmi FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.4 BSE (kergemarhakór) fertőzés elleni munkavédelmi rendszabályok Ausztriában Tárgyszavak: kergemarhakór; fertőzésveszély; munkavédelem; törvényi szabályozás. A betegség kórokozója,

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

200 mg amoxicillin 50 mg klavulánsav 10 mg prednizolon. 200 mg amoxicillin 50 mg klavulánsav 10 mg prednizolon

200 mg amoxicillin 50 mg klavulánsav 10 mg prednizolon. 200 mg amoxicillin 50 mg klavulánsav 10 mg prednizolon I. melléklet Megnevezés, gyógyszerforma, az állatgyógyászati készítmény hatáserőssége, állatfajok, alkalmazási mód, élelmezés-egészségügyi várakozási idők, kérelmező és a forgalomba hozatali engedély jogosultjának

Részletesebben

ALLERGÉN TERMÉKEK. Producta allergenica

ALLERGÉN TERMÉKEK. Producta allergenica 01/2012:1063 ALLERGÉN TERMÉKEK Producta allergenica Ez a cikkely nem alkalmazható: olyan vegyületekre, melyeket kizárólag kontakt dermatitisz diagnózisában alkalmaznak, szintetikus készítményekre, rdns

Részletesebben

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel u. 2.) Állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep Kővágószőllős 022/46 hrsz.

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel u. 2.) Állati melléktermék gyűjtő-átrakó telep Kővágószőllős 022/46 hrsz. Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (76 Pécs, Perczel u..) Állati melléktermék gyűjtőátrakó telep Kővágószőllős 0/46 hrsz. HACCP terv Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (76 Pécs, Perczel u..) Állati melléktermék

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági rendszerek

Élelmiszerbiztonsági rendszerek Élelmiszerbiztonsági rendszerek» HACCP jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points=Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok» HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott, szisztematikus, megelőző jellegű

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51

2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 2012.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/51 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 17.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a telepekről, valamint az engedélyezett szervezetekből,

Részletesebben

Kis és közepes. az új helyzetben

Kis és közepes. az új helyzetben Kis és közepes gyógyszergyártói kihívások az új helyzetben 2013.09.02. dr. Gál Lívia Jogszabályi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013.8.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 223/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás a különböző

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ezen előírás az

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Maprelin. Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V. Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére.

Maprelin. Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V. Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére. Maprelin Maprelin 75µg/ml oldat injekciós sertések számára A.U.V Biotechnikai felhasználásra, csoportok vagy állományok kezelésére. Maprelin 75 μg/ml 1.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 25 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskák részére

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 25 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskák részére HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 25 mg/ml belsőleges szuszpenzió macskák részére 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI.

Részletesebben

148/2007. (XII. 8.) FVM

148/2007. (XII. 8.) FVM 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII.

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Melovem 5 mg/ml oldatos injekció szarvasmarháknak és sertéseknek 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében

Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében 2014. április 16. Szegedyné Fricz Ágnes főosztályvezető-helyettes 1 A FOGYASZTÓK ÉLELMISZEREKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSA 1169/2011/EU 2000/13/EK

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2008. (III.27.) ÖK. számú R E N D E L E T E az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározása Mezőkövesd város Önkormányzatának

Részletesebben

B3060. Ügyfél-azonosító: Ügyfél neve: Név: Fax: E-mail: Tárgyidőszak: év félév/negyedév/hónap*

B3060. Ügyfél-azonosító: Ügyfél neve: Név: Fax: E-mail: Tárgyidőszak: év félév/negyedév/hónap* Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM az 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján, az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásának finanszírozásához igényelhető

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

A földművelésügyi miniszter. rendelete. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások A földművelésügyi miniszter /2015. ( ) FM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA L 155/48 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.22. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. június 18.) a lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó romániai védőintézkedésekről (az értesítés a C(2010) 3767. számú

Részletesebben

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat

Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat A REFERTIL projekt

Részletesebben

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b)

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b) A Tanács 96/35/EK irányelve (1996. június 3.) a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC

SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC 2008.06.25. SEMMI, VAGY MÉG ANNYI SEM Zéró vagy negatív időtartamú SPC Daróczi Klára iparjogvédelmi osztályvezető 1./ 1901/2006/EK rendelet a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerekről - a

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2005.1.20. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 17/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ

EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ A REFERTIL projekt az Európai

Részletesebben

Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló

Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló WIL-ZONE TANÁCSADÓ IRODA Berényi Vilmos vegyész, analitikai kémiai szakmérnök, akkreditált EOQ-minőségügyi rendszermenedzser, regisztrált vezető felülvizsgáló A kockázatelemzés buktatói, kockázatbecslés

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. 4 Sec1:1 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Kozmetikumok uniós rendeleti szabályozása

Kozmetikumok uniós rendeleti szabályozása Kozmetikumok uniós rendeleti szabályozása MÉKISZ XI. Étrend-kiegészítő konferencia 2014. március 27-28. Bükfürdő Dr. Móréné Horkay Edit EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOZÁS A kozmetikai termékbiztonság alappillére,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-100 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott mézfélékről Honey with disctinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső GYÓGYNÖVÉNYEK A Csupor Dezső TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógynövény Szakosztály Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

Részletesebben

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely

A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából. Dr. Kálmán Gergely A nád (Phragmites australis) vizsgálata enzimes bonthatóság és bioetanol termelés szempontjából Dr. Kálmán Gergely Bevezetés Az úgynevezett második generációs (lignocellulózokból előállított) bioetanol

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről A villamos energia termeléséről,

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

A HÚSBAN ELŐFORDULÓ TRICHINELLA HATÓSÁGI VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK

A HÚSBAN ELŐFORDULÓ TRICHINELLA HATÓSÁGI VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK A HÚSBAN ELŐFORDULÓ TRICHINELLA HATÓSÁGI VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK Húsvizsgálat Miskolc 2008. február 11-14. 2 Állatszállítás 3 4 Az állatszállítás jogszabályi háttere 52/2003.

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 60 mg és 120 mg tabletta kutyák részére

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 60 mg és 120 mg tabletta kutyák részére HASZNÁLATI UTASÍTÁS Veraflox 60 mg és 120 mg tabletta kutyák részére 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV.24.) FVM rendelet mellékletének 25. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-1999/2 számú előírás (2. kiadás 2006.) Az élelmiszerek ionizáló energiával

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról

A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról A45/2012. VM rendelettel kapcsolatos jogalkotói szándékról Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkár A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet az új nemzeti

Részletesebben

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN

I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉSEK, GYÓGYSZERFORMÁK, HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja Kérelmező Név Hatáserősség Gyógyszerforma Az alkalmazás

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

Esemtan Invigorating Gel

Esemtan Invigorating Gel Verzió 01.06 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

PGF Veyx. PGF Veyx 0,0875 mg/ml injekció szarvasmarháknak és sertéseknek A.U.V. Tervezett idejű ivarzás és ovuláció kiváltása

PGF Veyx. PGF Veyx 0,0875 mg/ml injekció szarvasmarháknak és sertéseknek A.U.V. Tervezett idejű ivarzás és ovuláció kiváltása PGF Veyx PGF Veyx 0,0875 mg/ml injekció szarvasmarháknak és sertéseknek A.U.V Tervezett idejű ivarzás és ovuláció kiváltása Vetélés kiváltása a vemhesség 150. napjáig Az ellés megindítása PGF Veyx 0,0875

Részletesebben

nyilvántartás 2012. üzleti évre

nyilvántartás 2012. üzleti évre A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás 2012. üzleti évre a XXX, mint EZ és a YYY, mint AZ között létrejött ILYEN szerződés tárgyában DÁTUM Tax Revolutions Kft. Székhely: 2030 Érd,

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Kvalifikálás W I L - Z O N E T A N Á C S A D Ó

Kvalifikálás W I L - Z O N E T A N Á C S A D Ó Kvalifikálás Tervezési kvalifikálás (Design Qualification) Dokumentált igazolása annak, hogy a létesítmények, berendezések, vagy rendszerek előterjesztett műszaki tervei alkalmasak a tervezett célokra.

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben