Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.2.8. Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 5.0 1"

Átírás

1 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur /2005: Az állati eredetű fertőző szivacsos agyvelőbetegségkórokozók ember- és állatgyógyászati készítmények útján történő átviteli kockázatának minimálisra csökkentése Ez a fejezet azonos az Útmutató az Állati Eredetű Szivacsos Agyvelőbetegség Kórokozók Ember- és Állatgyógyászati Készítmények Útján Történő Átviteli Kockázatának Minimálisra Csökkentése tárgyában 2003 októberében kelt Kommentár 2. Módosításával [Törzskönyvezett Gyógyszerkészítmények Bizottsága (Committee for Proprietary Medicinal Products, CPMP) Állatgyógyászati Készítmények Bizottsága (Committee for Veterinary Medicinal Products, CVMP) Európai Gyógyszerértkelő Ügynöksége (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products]. 1. BEVEZETÉS 1-1. Tudományos háttér 1-2. Megfelelés a szabályozásnak 2. A FEJEZET HATÁLYA 3. ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK Tartalom 3-1. A kockázatminimalizálás tudományos szempontjai 3-2. A forrásként felhasznált állatok A földrajzi származási hely Szarvasmarha eredetű anyagok Juhok és kecskék (kis kérődzők) BSE-szempontjából elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csordák 3-3. Kiindulási anyagként felhasznált állati testrészek, testfolyadékok és váladékok 3-4. Az állatok életkora 3-5. Előállítási eljárás 4. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ELKÉSZÍTÉSE SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK KOCKÁZATBECSLÉSE A HATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN 5. AZ ELŐNY/KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉSE

2 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur SPECIÁLIS MEGFONTOLÁSOK 6-1. Kollagén 6-2. Zselatin 6-3. Marhavér - származékok 6-4. Faggyúszármazékok 6-5. Csontszén 6-6. Tej és tejszármazékok 6-7. Gyapjú - származékok 6-8. Aminosavak 1. BEVEZETÉS 1-1. TUDOMÁNYOS HÁTÉR A fertőző szivacsos agyvelőbetegségek (Transmissible Spongiform Encephalopathies, TESs) idült degeneratív idegrendszeri megbetegedések, amelyeket egy sejtbeli glikoprotein (prion protein, PrP) abnormális izoformájának felszaporodása jellemez. A PrP abnormális izoformája (PrP Sc ) abban különbözik a normális PrP-től (PrP c ), hogy proteázokkal és termikus bontással szemben jelentős mértékű ellenállóképességgel rendelkezik. Az abnormális izoformát tekintik a TSE átviteléért felelős fertőző ágensnek. Az állatok TSE-betegségei közé tartoznak: szarvasmarhák szivacsos agyvelőbetegsége (bovine spongiform encephalopathy, BSE), juhok és kecskék surlókórja (scrapie), szarvasfélék (szarvasok, jávorantilopok) idült sorvadásos betegsége (chronic wasting disease, CWD), nyércek fertőző agyvelőbetegsége (transmissible mink encephalopathy, TME), tenyésztett nyércek esetében, macskafélék szivacsos agyvelőbetegsége (feline spongiform encephalopathy, FSE), különösen házimacskák és fogságban élő nagymacskák esetében, állatkerti egzotikus patásállatok szivacsos agyvelőbetegsége.

3 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur Emberben előforduló szivacsos agyvelőbetegségek közé tartoznak a Creutzfeldt- Jakob betegség (CJD) különféle formái, a Kuru, a Gerstmann-Sträussler- Scheinker-szindróma (GSS) és a Végzetes Családi Álmatlanság (Fatal Familial Insomnia, FFI). A szivacsos agyvelőbetegség orvosi (iatrogén) átvitele is ismert. Véletlenül vittek át surlókórt birkába olyan Louping Ill vakcinával, amelyet formaldehiddel kezelt birka agyvelőből és lépből készítettek, és amelybe gondatlanságból surlókórral fertőzött birkából származó anyag is került. Emberek esetében is közöltek már CJD-átvitelt. A fertőzést parenterálisan alkalmazott növekedési hormonnak és gonadotropinnak tulajdonítják; mindkettő emberi tetem hipofízisből származott. Néhány CJD esetet fertőzött agysebészeti eszközök használatára, továbbá emberi kemény agyhártya és szaruhártya transzplantációjára vezettek vissza. A fertőző szivacsos agyvelőbetegségnek fajok közötti átvitelét számos természetes gát korlátozza. Az átvihetőséget befolyásolja az eredeti faj, a prion fajtája és mennyisége, a behatás módja és, egyes fajtákban, a PrP gén hordozó allélje. A fajok közti gátak azonban megfelelő feltételek mellett áthatolhatók. A szarvasmarha eredetű szivacsos agyvelőbetegséget (BSE) először 1986-ban az Egyesült Királyságban ismerték fel, ahol nagyszámú szarvasmarha, illetve néhány csorda megfertőződött. Az már bizonyos, hogy a BSE élelmiszerrel terjedő betegség, amely TSE-fertőzött állatokból készült hús-, vagy csonttartalmú ételek okoznak. Más országokban is tapasztaltak BSE eseteket, részben az Egyesült Királyságból származó importált állatoknál, részben a belföldi állatok között. Meggyőző bizonyíték van arra, hogy a Creutzfeldt-Jakob-betegség variánsáért (vcjd) is a szarvasmarha eredetű szivacsos agyvelőbetegség (BSE) kórokozója felelős. Ezért indokolt a kellő óvatosság, ha gyógyszerkészítmények előállítására olyan biológiai anyagokat használnak, amelyeket TSE betegséggel természetes módon fertőzhető fajtákból főleg szarvasmarha fajtákból erednek. A surlókór (scrapie) világszerte előforduló betegség, és a legtöbb európai országban is jelezték már előfordulását. Leggyakoribb az Egyesült Királyságban. Bár az ember már több, mint 200 éve ki van téve természetesen előforduló surlókór fertőzésnek, a surlókór és az emberben előforduló szivacsos agyvelőbetegség közvetlen kapcsolatának nincs járványtani bizonyítéka. Elméletileg azonban fennáll annak kockázata bár ennek mértékét nem ismerjük -, hogy juhok etetésére BSE-fertőzött fehérje-kiegészítőket használtak. Ha az ilyen takarmány juhok surlókórként diagnosztizált ismétlődő BSE fertőzését okozza, ez és az emberi TSE kockázatát is felvetheti. Az is feltehető továbbá, hogy kis a kérődzők csoportjába fertőzőtt takarmány hatása útján bevitt kórokozó a körfolyamat révén felerősödik MEGFELELÉS A HATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK

4 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A kockázat becslése. Minthogy egyes gyógyszerkészítmények előállításánál elkerülhetetlen bizonyos állati eredetű anyagok felhasználása, és ily módon a forrást tekintve, ritkán lehetséges a kockázat teljes mértékű kiküszöbölése, az állati eredetű TSE-k gyógyszerkészítmények útján történő átvitelének kockázatát kezelő rendszabályok ezért inkább kockázatminimalizálást jelentenek, semmint a kockázat teljes kiküszöbölését. Következésképpen a szabályozásnak való megfelelésnek a kockázat értékelésen kell alapulnia, melynek során figyelembe kell venni az e fejezetben felsorolt valamennyi befolyásoló tényezőt (lásd alább). Törvényi előírások. A 2003/63/EC (1) Bizottsági Irányelv által módosított 2001/82/EC, ill. 2001/83/EC az állatgyógyászati, ill. embergyógyászati készítményekre vonatkozó Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelvek I. függeléke alapján az útmutató törvényi erejűvé vált. Ezek az irányelvek megkövetelik: az embergyógyászati és állatgyógyászati készítmények forgalombahozatali engedélyezését a kérelmezőknek bizonyítaniuk kell, hogy a gyógyszerkészítményeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett Útmutató legutolsó változatának megfelelően állították elő. Ez a forgalombahozatali engedély megadását követően is folyamatosan fennálló kötelezettség. Az Európai Parlament és a Tanács 999/2001 sz. (EC) (2) rendeletében közölt Meghatározott Kockázati Anyagok-ról lefektetett alapelv definíciószerűen nem vonatkozik a gyógyszerekre. A nagy fertőzőképességű szövetekből származó anyagok felhasználását megfelelő haszon/kockázat értékelést követően részletesen indokolni kell (lásd később alább). Az útmutatót az Európai Közösség különböző jogforrásaival együtt kell figyelembe venni, beleértve az 1991 óta folyamatosan hatályba léptetett Bizottsági határozatokat is. Ezekre a határozatokra, adott esetben a szöveg megfelelő helyén utalások találhatók. A Törzskönyvezett Gyógyszerkészítmények Bizottsága (Committee for Proprietary Medicinal Products, CPMP) és a Törzskönyvezett Állatgyógyászati Készítmények Bizottsága (Committee for Veterinary Medicinal Products, CVMP) által készített állásfoglalások és értelmező megjegyzéseket is alkalmazni kell a szabályozásnak való megfelelés céljából, hacsak az útmutató ezeketfelül nem írjta. Az Európai Gyógyszerönyv Állati eredetű szivacsos agyvelőbetegségek kórokozóinak átviteli kockázatával veszélyeztetett termékek c. általános cikkelye hivatkozik a jelen fejezetre, amely azonos az útmutató szövegével. A cikkely szolgál alapul a Megfelelőségi Tanúsítványok kibocsátásához, amelyek az emberés állatgyógyászati készítmények előállítására felhasznált anyagok megfelelnek a TSE-előírásoknak. (1) O.J. L 159, old. (2) O.J. L 147, old.

5 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur Az útmutató magyarázata. Ahogy a TSE-k, különösen a betegségek patogenezisének tudományos megértése fokozatosan fejlődik, szükséges lehet, hogy a CPMP és ennek Biotechnológiai Munkabizottsága a CVMP-vel és ennek Immunológiai Munkabizottságával együttműködve állásfoglalások vagy értelmező megjegyzések formájában, az útmutató magyarázata céljából, a jövőben kiegészítő útmutatót dolgozzon ki. A kiegészítő útmutatót a Bizottságnak közzé kell tennie, valamint publikálni kell az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, EMEA) honlapján és azt az Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóság (European Directorate for the Quality of Medicines, EDQM) a tanusítvány kiadása során figyelembe kell venni. A módosított útmutató hatályba helyezése. Az Európai Unióban minden engedélyezett gyógyszerkészítményről bizonyítani kell, hogy megfelel az állati eredetű szivacsos agyvelőbetegség kórokozóinak emberi és állatgyógyászati készítmények útján történő átviteli kockázatának minimalizálására vonatkozó útmutató (EMEA/410/01-Rev.1) előírásainak összhangban azokkal a törvényi követelményekkel, amelyek a 2001/82/EC Irányelv I. Függelékében (állatgyógyászati készítmények), vagy a 2003/63/EC Irányelv által módosított 2001/83/EC Irányelvben (humán gyógyszerek) vannak foglalva. A módosított útmutatót előremenőleg kell alkalmazni, azaz minden, a későbbiekben engedélyezésre kerülő gyógyszerkészítményt illetően, vagy olyan gyógyszerkészítmények esetében, melyek forgalombahozatali engedélyét a módosított útmutató hatálybalépését követően fogják megújítani. 2. A FEJEZET TÁRGYKÖRE TSE ÁLTAL ÉRINTETT ÁLLATFAJOK TSE által érintett állatfajok (4) körébe tartoznak: szarvasmarhák, juhok, kecskék és azok az állatok, amelyek természettől fogva érzékenyek az átvihető szivacsos agyvelőbetegséggel történő fertőzésre, vagy érzékenyek a szájon át történő fertőzésre (3). Az ember és az egyéb nem emberszabású főemlősök nem tartoznak ide. (3) Szabályozási útmutatót és állásfoglalásokat a CPMP és Biotechnológiai Munkabizottsága bocsátott ki a humán szöveti eredetű gyógyszerkészítményekről CJD-vel és a vcjd-vel kapcsolatban. Ezen útmutató a /www.eme.eu.int honlapon érhetők el. (4) A sertések és a madarak, amelyek gyógyszerkészítmények előállítása szempontjából különös fontosságúak, természettől fogva nem érzékenyek szájon át történő fertőzésre. Emiatt ezek a jelen fejezetben foglaltak értelmében nem TSE által érintett állatfajok, csakúgy, mint a kutyák, nyulak és halak sem.

6 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur ANYAGOK Ez a fejezet azokkal a TSE által érintett állatfajok -ból származó anyagokkal foglalkozik, amelyeket az alábbi termékek előállítására használnak: hatóanyagok, segédanyagok és adjuvánsok, a gyártásban használt nyersanyagok és kiindulási anyagok, valamint reagensek (pl. szarvasmarha-szérumalbumin, enzimek, táptalajok, beleértve az új forgalomba hozatali engedélyezés tárgyát képező gyógyszerek előállításához használt szaporító sejtbankok vagy új törzs-sejtbankok készítéséhez használt táptalajokat is). Ezt a fejezetet alkalmazni kell olyan anyagokra is, amelyek közvetlen érintkezésbe kerülnek a gyógyszerkészítmény gyártásában alkalmazott berendezéssel vagy amelyek érintkeznek a gyógyszerkészítménnyel, és ennélfogva fennáll a szennyezés lehetősége. Az üzem és a berendezés kvalifikálása során használt anyagokat mint pl. az aszeptikus letöltőfolyamat validálásában használt táptalajok úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek-e a fejezetnek feltéve, hogy az összetevőjük/összetevőik olyan szövetekből származnak, amelyek nem rendelkeznek kimutatható fertőzőképességgel (C kategóriájú szövetek), amelyeknék figyelembe vették potenciálisan fertőző szövetekkel való keresztszennyezés kockázatát (lásd a 3-3 vizsgálati pontot) és amelyek GBR I/II országból (lásd a 3-2 pontot) erednek. Az erre vonatkozó információt a forgalombahozatali engedélyezés dossziéjában kell benyújtani és a Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlatnak (GMP) való megfelelés szokásos inspekciója során kell ellenőrizni. A gyógyszerkészítménnyel a szokásos előállítási vagy zárószakaszban vagy az elsődleges csomagolási műveletben érintkezésbe kerülő egyéb, faggyú-eredetű anyagok, mint például tisztítószerek, lágyítók és kenőanyagok, úgy tekintjük, hogy megfelelnek e fejezetnek ha ezek az anyagok kielégítik a 6. pontban leírt követelményeket. OLTÓCSÍRATÉTELEK, SEJTBANKOK ÉS A RUTIN FERMENTÁCIÓ/GYÁRTÁS (5) (5) Lásd még: állásfoglalás az állati szivacsos agyvelőbetegség-kórokozók állatgyógyászati vakcinák gyártásában használt oltócsíra törzsek által történő átvitele kockázatának becsléséről EMEA/CVMP/019/2001 február 01, elfogadva az Állatgyógyászati Készítmények Bizottsága (Committee for Veterinary Medicinal Products, CVMP) által 2001 júliusában, Az Európai Bizottság Hivatalos Lapja C 286, 2001 október 12, 12. old.

7 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A hatósági követelményeknek való megfelelés szempontjából az útmutató érvényes azokra az oltócsíratörzstételekre és törzs-sejtbankokra is, amelyek a 2000 július 1 után (humán gyógyszerek) vagy 2000 október 1 után (állatgyógyászati gyógyszerek) benyújtott forgalombahozatali engedély iránti kérelem tárgyát képző gyógyszerkészítmény előállítására használnak. Azokat az oltócsíratörzstételeket és törzs-sejtbankokat, melyeket vakcina antigénekhez; biotechnológiai eredetű gyógyszerkészítményhez a 2309/93 sz. Tanácsi Rendelkezés Függelékének A-része értelmében; és egyéb, előállításuk során oltócsírákat vagy sejtbank-rendszereket felhasználó gyógyszerkészítményekhez, felhasználtak, és amelyeket egy engedélyezett gyógyszerkészítmény valamely alkotórészének előállítására már jóváhagytak, úgy tekintjük, hogy megfelelnek az útmutatónak, még akkor is, ha 2000 július 1 után (humán gyógyszerkszítmények) vagy 2000 október 1 után (állatgyógyászati készítmények) benyújtott forgalombahozatali engedély iránti kérelemben szerepelnek. A 2000 július 1 előtt (humán gyógyszerkészítmények) vagy 2000 október 1 előtt (állatgyógyászati készítmények) létrehozott, de forgalombahozatalra engedélyezett gyógyszerkészítmény alkotórészeként még jóvá nem hagyott törzs-sejtbankokról és oltócsírákról bizonyítani kell, hogy eleget tesznek a az útmutató követelményeinek. Amennyiben ezen sejtbankok vagy oltócsírák létesítéséhez használt nyersanyagok vagy kiindulási-anyagok vagy reagensekre vonatkozóan számára (már) nem áll rendelkezésre teljes dokumentáció, a kérelmezőnek az útmutató 4. pontjában foglaltak alapján kockázatbecslést kell benyújtania. A 2000 július 1 előtt (humán gyógyszerek), vagy 2000 október 1 előtt engedélyezett gyógyszerek előállításához létrehozott azon oltócsíra szaporító tételek vagy sejtbankok, melyeket a Tagállamok vagy az EMEA illetékes hatósága megfelelő kockázatbecslésnek vetett alá, és elfogadhatónak minősített az előírásoknak megfelelőnek minősülnek. Ugyanakkor, amennyiben TSE által érintett állatfajok -ból eredő anyagokat fermentációs/rutin gyártási folyamatokban vagy oltócsíra szaporítótételek és szaporító sejtbankok létesítésében használnak, a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy ezek kielégítik az útmutató követelményeit. 3. ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 3-1. A KOCKÁZAT-MINIMALIZÁLÁS TUDOMÁNYOS SZEMPONTJAI

8 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur Ha a gyártó választhat, úgy az előállításhoz TSE által nem érintett állatfaj -t vagy nem-állati eredetű anyagokat kell előnyben részesítenie. TSE által nem érintett vagy nem-állati eredetű helyett TSE által érintett állatfaj -ból eredő anyagok felhasználása esetén ennek indoklását meg kell adni. Amennyiben a gyártáshoz TSE által érintett állatfaj -ból származó anyagokat kell felhasználni, úgy az összes szükséges intézkedést meg kell gondolni a TSE-fertőzés átviteli kockázatának minimalizálása érdekében. A TSE-fertőzőképesség in vivo kimutatására jól alkalmazható vizsgálati módszer ezidőszerint még nem áll rendelkezésre. A diagnózis alapja a jellegzetes agyi károsodások kórszövettani és/vagy a PrP Sc Western blot alapú vagy immunanalitikai úton történő post mortem kimutatása. A fertőzőképesség bizonyítása a gyanús szövetnek célfajtába vagy laboratóriumi állatokba való beoltásával, szintén használatos. Mégis, a TSE-k hosszú lappangási ideje miatt az in vivo vizsgálatok eredménye csupán hónapok vagy évek múltával áll rendelkezésre. Egyes, a fertőzött állatok agymintáiban a PrP Sc kimutatására alkalmas in vitro diagnosztikai vizsgáló módszereket használatra alkalmasnak ismernek el, ezek a módszerek azonban általában kevésbé érzékenyek, mint a fertőzőképesség in vivo meghatározása. A forrásként felhasznált állatok in vitro vizsgálatokkal való szűrése mindazonáltal meggátolhatja a betegség lappangási idejének késői szakaszában levő állatok felhasználását, és információt adhat egy adott ország vagy régió járványtani helyzetéről. A TSE átviteli kockázatának minimalizálása három kiegészítő paraméteren alapul: a forrásként felhasznált állatok és földrajzi származási helyük, a gyártásban használt állati anyag jellege és nagyobb kockázati anyaggal való kereszt-fertőzés elkerülésére bevezetett eljárások, a gyártási eljárások, beleértve a minőségbiztosítási rendszert, a termékállandóság és a nyomonkövethetőség biztosítása céljából bevezetett eljárásokat FORRÁSKÉNT FELHASZNÁLT ÁLLATOK A gyógyszerkészítmények előállítására szolgáló anyagok gyártására forrásként használt anyagoknak olyan állatokból kell származniuk, amelyek emberi fogyasztásra alkalmasak; az alkalmasságot az állat leölése előtt és után Közösségi vagy azzal egyenértékű (harmadik országi) feltételek mellett végzett ellenőrzés állapítja meg. Ez alól kivétel az élő állatokból származó anyag, melyet olyan élő állatokból kell nyerni, amelyeket klinikai vizsgálat egészségesnek talált A forrás földrajzi kiválasztása.

9 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur Szarvasmarha eredetű anyagok Valamely meghatározott ország vagy zóna BSE-helyzetének megállapítására ezidőszerint két szervezet hivatott: a Járványos Állatbetegségek Nemzetközi Szervezete (Organisation Internationale des Epizootics, OIE (6) ) Nemzetközi Állategészségügyi Kódex szarvasmarhák szivacsos agyvelőbetegségéről szóló fejezetében megadja az országok státuszának értékelési szempontjait. Az OIE ezenkívül jegyzéket tesz közzé az ismertté vált, világszerte előfordult BSE esetekről. Az Európai Bizottság Tudományos Operatív Bizottsága (European Commission Scientific Steering Committee, SSC) (7) rendszert hozott létre, amely az országokat földrajzi BSE-kockázatuk (geographical BSE risk, GBR) szerint besorolja. Az Európai Parlament és a Bizottság (EC)999/2001 sz. Rendelete (TSE- Rendelet) (2) előírja bizonyos átvihető szivacsos agyvelőbetegségek megelőzésének, ellenőrzésének és kiirtásának szabályait; ez a Rendelet 2001 július 1-én lépett hatályba. Jóllehet ezen Rendelet hatálya nem terjed ki a gyógyszerekre, az orvostechnikai eszközökre és kozmetikumokra, a BSE-helyzet meghatározásának elveit alkalmazni kell egy adott ország vagy régió BSE-státuszának megállapításakor. Ezen fejezet céljára az SSC GBR-besorolást kell használni egy adott ország státuszának jelzésére. Ha azonban az országokat az (EC)999/2001 sz. Rendelet szerint is besorolták, ezt a kategorizálást kell használni. Az Európai Bizottság Tudományos Operatív Bizottsága szerinti Besorolás Az Európai Tudományos Operatív Bizottság földrajzi BSE-kockázati besorolása (GBR) megadja a valószínűségi szintjét annak, hogy egy adott országban vagy régióban egy vagy több szarvasmarha klinikailag vagy preklinikailag BSEfertőzött. A fertőzöttség négy kategóriájának meghatározását a követkető táblázat adja. GBR szint I II Egy födrajzi régióban/országban egy vagy több klinikailag/preklinikailag BSE-fertőzöttnek minősülő szarvasmarha jelenléte nagymértékben valószínűtlen valószínűtlen, de nem kizárt (6) /www.oie.int (7) A 97/404/EC sz. Bizottsági Döntés által létrehozott Tudományos Operatív Bizottság feladata, hogy a fogyasztók egészségét érintő anyagokról a lehető legjobb tudományos tanácsok szolgáltatásával támogassa a Bizottságot májusától feladatait átvette az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (European Food Safety Agency, EFSA): /www.efsa.eu.int

10 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur III valószínű, de nem bizonyított, ill. alacsony szinten igazolt IV magasabb szinten igazolt (1) (1) évente 100 vagy annál több eset 1 millió kifejlett szarvasmarha közül Az országok GBR-értékeléséről szóló jelentés az SSC honlapján (8) található. Ha egy ország BSE-állapotát az SSC nem sorolta be, úgy kockázatbecslést kell benyújtani; ennél a GBR-osztályozás SSC-követelményeit kell figyelembe venni. Ha van választási lehetőség, az állatokat a lehető legalacsonyabb GBR-szintű országokból kell beszerezni, kivéve, ha indokolt magasabb GBR-szintű országból származó anyag használata. A 6. pontban Speciális megfontolások alatt felsorolt anyagok némelyike beszerezhető III kategóriájú, sőt egyes esetekben IV kategóriájú országból is, feltéve, hogy a megfelelő pontokban alább felsorolt ellenőrzéseket és követelményeket alkalmazzák. Ezen kivételektől eltekintve, az állatok nem szerezhetők be IV kategóriájú országokból, és a III kategóriájú országokból származó állatok felhasználását mindig meg kell indokolni Juhok és kecskék (kis kérődzők) A természetes módon előforduló klinikai surlókór esetekről világszerte számos ország ad hírt. Mivel juhok esetén a BSE és a surlókór összetéveszthető, elővigyázatossági intézkedésként, kis kérődzőkből származó anyagok esetében számításba kell venni mind a BSE, mind a surlókór előfordulását abban az országban, ahonnan az anyagok származnak. A BSE-szempontból elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csordá -ra vonatkozó elvek (lásd a pontot) a kis kérődzőkre is alkalmazhatók a kis kérődzőkből álló nyáj TSE-fertőzöttségi helyzetének megállapítására vonatkozó rendszer kifejlesztése során. A BSE juhok közti előfordulásának lehetősége miatt TSE-mentes nyájak létesítésekor, fontolóra kell venni a BSE/surlókór fertőzéssel szemben ellenálló genotípusok használatát. A kecskéket azonban nem tanulmányozták eléggé a genotípus-specifikus érzékenység szempontjából. Kis kérődzőkből eredő anyagot lehetőleg igazoltan TSE mentes nyájakból, vagy olyan országokból kell beszerezni, ahol hosszú ideje nem fordult elő surlókór; ilyen ország Újzéland vagy Ausztrália. Máshonnan eredő anyagot illetően meg kell követelni az igazolást BSE-szempontból elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csordák. Forrásként a legbiztonságosabb az olyan országokból való eredet, ahol a BSE-jelenlét nagymértékben valószínűtlen, azaz a GBR I országokból. Más országokban egy-egy időpontban előfordulhatnak vagy előfordulhattak BSE (8) / europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/eredmény_en.html

11 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur fertőzés esetek; az elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csorda gyakorlati fogalmat az SSC fejlesztette ki, és a CPMP valamint a CVMP hagyta jóvá. Egy BSE-szempontból elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csorda létesítésének és fenntartásának ismérvei megtalálhatók az 1999 július i SSC-véleményben (9). Jelenleg még nem lehetséges számszerűen meghatározni a földrajzi BSE-kockázat csökkenését a BSE-szempontból elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csordák szarvasmarhái esetében. Mégis, várható, hogy ez a kockázat-csökkenés jelentős. Ezért, az ország GBR besorolása mellet az anyagforrás kockázatbecslése során figyelembe kell venni, hogy az anyag ilyen, zárt szarvasmarha csordából származik A KIINDULÁSI ANYAGKÉNT FELHASZNÁLT ÁLLATI TESTRÉSZEK, TESTFOLYADÉKOK ÉS VÁLADÉKOK A TSE-fertőzött állatok különböző szerveinek és váladékainak fertőzőképessége különböző (10). E fejezet Függelékének táblázatai (11) összefoglalják a legfrissebb adatokat a szarvasmarha BSE-fertőzöttség és PrP Sc eloszlásáról, valamint a juhok és kecskék surlókór-fertőzöttségének eloszlásáról. A táblázatokban közölt információ kizárólag természetesen előforduló betegség vagy szájon át történő primer kísérletes fertőzés (szarvasmarhában) megfigyeléseken alapul, azonban nem foglal magában olyan adatokat, amelyek kísérleti állatokhoz adaptált TSE törzseket használó modellekkel nyertek, mivel a passzált törzs fenotípusok lényegesen és kiszámíthatatlanul eltérhetnek a természetesen fellépő betegségtől. Mivel a hibás szerkezetű (misfolded) vendégproteinnek (PrP Sc ) immunhisztokémiai és/vagy Western blot kimutatása bizonyítottan helyettesítő jelzője a fertőzőképességnek, a biomeghatározás adataival párhuzamosan a PrP Sc vizsgálati eredményeket is bemutatták. A szövetek három nagy fertőzőképességi kategóriába vannak csoportosítva, tekintet nélkül a betegség stádiumára: (9 ) SSC Tudományos vélemény a BSE-szempontból elhanyagolható kockázatú (zárt) szarvasmarha csordákkal kapcsolatos feltételekről elfogadva az 1999 július i találkozón. / europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out56_eu.htmk. (10) Ha TSE által érintett állatfaji eredetű anyagokat kell használni, úgy a legalacsonyabb kockázati besorolású anyagok használandók. (11) A szövetek besorolási táblázatai a legfrissebb WHO útmutatók a biológiai és gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos fertőző szivacsos agyvelőbetegségről c.írányelven alapulnak. (2003 február) WHO/BCT/QSD/03.01.

12 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A-kategória Nagy fertőzőképességű szövetek központi idegrendszeri szövetek, amelyek minden TSE késői szakaszában nagy fertőzőképességet érnek el, valamint bizonyos más, a központi iderendszerrel anatómiailag kapcsolatban levő szövetek B-kategória C-kategória Kisebb fertőzőképességű szövetek perifériás szövetek, amelyek a fertőzőképesség és/vagy PrP Sc tekintetében pozitív vizsgálati eredményt adtak a TSE legalább egyik formáját illetően Kimutatható fertőzőképességgel nem rendelkező szövetek fertőzőképességre megvizsgált szövetek kimutatható fertőzőképesség nélkül és/vagy negatív PrP Sc vizsgálati eredménnyel Az A-kategóriájú szövetek és a belőlük származó anyagok gyógyszerkészítmények előállítására nem használhatók indokolt esetek (lásd 5. pont) kivételével. Ámbár a kisebb kockázatú (B-kategóriájú) szövetek csaknem biztosan néhány olyat is magukba foglalnak, melyek másoknál kisebb kockázatúak (pl. vér) és olyat is, melyek másoknál nagyobb kockázatúak (pl. limforetikuláris szövetek), az ezen szövetek fertőzőképességi szintjét jelző adatok túl korlátozott számúak ahhoz, hogy ezt a kategóriát további kockázati alszintekbe lehetne sorolni. Az is nyilvánvaló, hogy egy adott szövet egyik vagy másik kategóriába való besorolása betegség- és fajtafüggő lehet, és új adatok megjelenésével revíziójára lehet szüség. A kockázatbecslés érdekében (lásd 4. pont) a gyártók és/vagy a forgalombahozatali engedély jogosultjai/kérelmezői figyelembe kell vegyék a szöveteket osztályozó táblázatokat ezen fejezet Függelékében (12). A táblázat kategóriái csupán jelzések és fontos megjegyezni a következőket. Bizonyos helyzetekben a különböző fertőzőképességű kategóriákba tartozó szövetek között keresztszennyezés lehetséges. A kockázat lehetőségét befolyásolják a szövetek eltávolításának körülményei, különösen a kisebb fertőzőképességű vagy nem kimutatható fertőzőképességű (B és C kategóriájú) szövetek nagy fertőzőképességű (A-kategóriájú) szövetekkel való érintkezése. Ily módon bizonyos szövetek keresztszennyeződése megnőhet fertőzött állatok agyba hatoló (belövéses) kábítása utáni leölésekor, vagy az agy illetve a gerincagy fűrészelése következtében. A keresztszennyezés kockázatát (12) A 3 kategória bevezetése a szövetek osztályozási rendszerébe nem érvényteleníti a korábban használt 4 kategóriás szöveti osztályozáson alapuló kockázatbecsléseket, melyeket engedélyezett gyógyszerkészítményeknél végeztek.

13 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur csökkenti, ha a testfolyadékokat a szövetek és sejtalkotók minimális károsításával gyűjtik össze, és ha a magzati vért úgy gyűjtik, hogy más anyai vagy magzati szövetek, mint a placenta vagy a magzatburok és az embrionális bélzsák eredetű szövetek által nem szennyeződnek. Igen nehéz vagy lehetetlen bizonyos szöveteknek A-kategóriába sorolt (pl. koponya eredetű) szövetekkel való keresztszennyeződését megelőzni. Ezt a kockázatbecslésnél figyelembe kell venni. Bizonyos anyagok esetében fontos lehet az állatok elkábításánál/leölésénél alkalmazott technika, a lehetséges kockázat minimumra csökkentése érdekében (13), az agyeredetű részecskék perifériás szervekbe különösen a tüdőkbe való eljutásának valószínűsége miatt. Az állatok elkábításának/leölésének technikáját, valamint a nagy fertőzőképességű szövetek eltávolításának folyamatát írásba kell foglalni. A felhasználandó állati szövetek/szervek gyűjtésének eljárását, csakúgy, mint a nagyobb kockázati anyagokkal történő keresztszennyezés elkerülésének rendszabályait részletesen le kell írni. A szöveteknek és a szerveknek hordozott BSE-fertőzőképességgel való, a szarvasmarha elkábításának és leölésének módszeréből következő szennyezésének kockázata a potenciálisan a központi idegrendszeri anyagokban a következő tényezők függvénye: a BSE-fertőzőképesség terjedelme a leölt állat agyában, az agy károsodásának terjedelme, az agyi részek szétszóródása az állat testébe. Ezeket a tényezőket a forrásként használt állatok osztályba sorolásával, szarvasmarhák esetén az állatok korával és a szarvasmarha leölése utáni validált módszerrel történő vizsgálatával együtt figyelembe kell venni. A fent jelzettek alapjául szolgáló elvek egyformán alkalmazhatók juhokra és kecskékre is. A keresztszennyezés-okozta kockázat néhány kiegészítő tényezőnek is függvénye. Ilyenek: a szövetek összegyűjtése során a szennyezés elkerülésére alkalmazott rendszabályok (lásd fent), a szennyezés szintje (a szennyező szövetek mennyisége), az egyazon időben gyűjtött anyagok típusa és mennyisége. (13) Az állatok elkábításáról és a BSE-kockázatról (az agy részeinek a vérbe és a tetembe való elterjedésének kockázata bizonyos elkábítási módszerek alkalmazása esetén) szóló SSC vélemény elfogadva a 2002 január i találkozón. http/europa.eu.int/comm./food/fs/sc/ssc out245_en.pdf

14 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A gyártóknak vagy a forgalombahozatali engedély jogosultjainak/kérelmezőinek számításba kell venniük a keresztszennyezéssel kapcsolatos kockázatot AZ ÁLLATOK ÉLETKORA Mivel a TSE-fertőzőképesség többéves lappangási időszak alatt gyülemlik fel, célszerű fiatal állatok felhasználása anyagforrásként AZ ELŐÁLLÍTÁSI ELJÁRÁS Egy gyógyszerkészítmény átfogó TSE-kockázat csökkentésének becslésénél figyelembe kell venni az ellenőrző rendszabályokat a következőkre való tekintettel: a nyersanyagok/kiindulási anyagok eredete, és az előállítási eljárás. A forrás ellenőrzése igen fontos ismérv a termék elfogadható biztonságának elérésében, ismerve a TSE-kórokozóknak a legtöbb inaktiváló eljárással szembeni bizonyított ellenállását. A gyártási folyamat ellenőrzésére és a gyártási tételek leírására (azaz a gyártási tétel pontos körülírása, a kész gyártási tételek elkülönítése, az előállításuk között végzett tisztítási művelet) minőségbiztosítási rendszert kell életbe léptetni, mint amilyen az ISO 9000, a HACCP (14) vagy a GMP. Eljárások léptetendők életbe a nyersanyagok/kiinduló anyagok beszállítóinak nyomonkövethetősége, auditálása, valamint az önauditálás biztosítása érdekében. Bizonyos gyártási eljárások jelentősen hozzájárulhatnak a TSE szennyezés kockázatának csökkentéséhez, így pl. a faggyúszármazékok előállításában használt eljárások (lásd 6. pontot). Minthogy ilyen szigorú anyagfeldolgozást sok termékre nem lehet alkalmazni, a szennyezés fizikai eltávolítását magába foglaló eljárások, mint pl. a prionban gazdag anyag eltávolítása kicsapással és szűréssel, valószínűleg alkalmasabbak, mint a kémiai kezelések. Az előállítási eljárás leírását beleértve az alkalmazott gyártásközi ellenőrzését is be kell mutatni és elemezni kell azokat a lépéseket, amelyek alkalmassá válhatnak a TSE szennyezés csökkentésére vagy kiküszöbölésére. Valahányszor különböző gyártóhelyek vesznek részt az előállításban, az egyes gyártóhelyeken végrehajtott lépéseket világosan azonosítani kell. Írásba kell foglalni azokat az életbe léptetett intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy minden tétel visszavezethető a forrásként használt anyagra. (14) Hazard Analysis Critical Control Point.

15 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A tisztítási eljárás. A TSE-kórokozók eltávolítása céljából a gyártóberendezés tisztításának validálása nehéz feladat lehet. Beszámoltak arról, hogy TSE kórokozókkal nagy töménységben fertőzött készítményeknek kitett rozsdamentes acél eszközök felületén kimutatható fertőzőképesség maradt vissza. Az összes adszorbeált fehérje eltávolítására nátronlúg vagy klór felszabadulással ható fertőtlenítőszerek (pl. 1 órán át ppm klór) használata elfogadható megközelítésnek tekinthető olyan helyen, ahol le nem cserélhető eszközök potenciálisan fertőző anyaggal érintkeznek. Ahol egy termék gyártásában A- kategóriába sorolt fertőzőképességű anyagot használnak, ott hacsak másként nem indokolt kizárólag az adott célra beállított berendezést kell alkalmazni. Ha egy termék előállítása során kockázati anyagot használnak, tisztítási műveleteket beleértve az ellenőrzés rendszabályait is kell életbe léptetni annak érdekében, hogy a gyártási tételek közt a keresztszennyezés kockázatát minimálisra csökkentsék. Ez különösen akkor fontos, ha ugyanazon üzemben, ugyanazokkal az eszközökkel különböző kockázati kategóriájú anyagokkal dolgoznak. Az eltávolítás/inaktiválás validálása. A TSE megszüntetésének/inaktiválásának validálási tanulmányai nehezen értelmezhetők. Át kell gondolni a kísérletileg szennyezett (spiked) anyag tulajdonságait és ennek a természetes helyzettel való összefüggését, valamint a tanulmány tervezetét (beleértve a folyamatok léptékcsökkentését is) és a kórokozó kimutatásának (in vitro vagy in vivo) módszerét. További kutatásokra van szükség ahhoz, hogy közös megállapodás születhessen a validációs tanulmányokhoz alkalmazott legmegfelelőbb kísérletes szennyező készítmény tekintetében. A validációs tanulmány emiatt jelenleg nem általános követelmény. Ennek ellenére, amennyiben a készítmény TSE-biztonsága érdekében hivatkozás történik arra, hogy a gyártási folyamatok képesek a TSE - kórokozók eltávolítására vagy hatástalanítására, ezt alkalmas validálási eljárással bizonyítani kell. A gyártókat támogatni kell abban, hogy a megfelelő állati forrásanyag beszerzésén kívül folytassák arra irányuló kutatásaikat, melyek elősegítik a TSE kórokozók eltávolítását/inaktiválását bizosító gyártási lépések megtalálását. Mindenesetre a gyártási eljárás tervezésénél lehetőleg figyelembe kell venni a TSE kórokozók eltávolítására vagy inaktiválására alkalmasnak vélt módszerekről remdelkezésre álló információkat. 4. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSÁBAN ÉS ELKÉSZÍTÉSÉBEN FELHASZNÁLT ANYAGOK KOCKÁZATBECSLÉSE A HATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

16 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A TSE fertőzéssel kapcsolatos kockázat becsléséhez szükség van a 3-1. pontban (A kockázatminimalizálás tudományos szempontjai) körvonalazott összes paraméter gondos figyelembevételére. Az ezen fejezet bevezetésében indokoltak szerint a hatósági követelményeknek való megfelelés a kockázatbecslés kedvező eredményén alapul. A gyártó és/vagy a forgalombahozatali engedély jogosultja vagy kérelmezője által egy gyógyszerkészítmény előállítása során felhasznált TSE által érintett állatfaj -ból származó anyagok kockázatbecslésének biztosítani kell, hogy minden TSE kockázati tényezőt figyelembe vettek, és ahol lehetséges, a kockázatot az ezen fejezetben leírt elvek alkalmazásával a minimumra csökkentették. A forgalombahozatali engedély jogosultjai vagy kérelmezői a kockázatbecslés alapjaként az EDQM által kiadott, TSE-re vonatkozó megfelelőségi tanúsítványt használhatják. A forgalombahozatali engedély jogosultja vagy kérelmezője által egy gyógyszerkészítményről vezetett átfogó kockázatbecslésben figyelembe kell venni minden TSE által érintett állatfaj -ból származó anyag kockázatbecslését, és ahol lehet a hatóanyagnál és/vagy a készterméknél az előállítási lépések során elért TSE-csökkentést vagy hatástalanítást. A hatósági követelményeknek való megfelelés végső megállapítása az illetékes hatóság feladata. A gyártóra és/vagy a forgalombahozatali engedély jogosultjára illetve kérelmezőjére hárul mind a humán gyógyászati termék, mind az állatgyógyászati termék esetében egy TSE által érintett állatfaj -ból származó anyagra vonatkozó ellenőrző intézkedések kiválasztása és indokolása figyelembe véve a tudomány és a technológia legújabb állását. 5. AZ ELŐNY/KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉSE A 3. és a 4. pontban említett paramétereken kívül egy olyan konkrét gyógyszerkészítmény elfogadhatósága tekintetében, amely TSE által érintett állatfaj -ból származó anyagot tartalmaz, vagy amely az előállításból eredően ilyen anyagokat tartalmazhat, a következő tényezőket is figyelembe kell venni: a gyógyszerkészítmény beadásának módja, a gyógyszerkészítményben felhasznált állati anyag mennyisége, a legnagyobb terápiás adag (napi dózis és a kezelés időtartama), a gyógyszerkészítmény tervezett alkalmazási területe és klinikai haszna.

17 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur Nagy fertőzőképességű szöveteket (A-kategóriájú szövetek) és belőlük származó anyagokat nem szabad használni gyógyszerkészítmények vagy kiindulási anyaguk köztitermékeik (beleértve hatóanyagokat, segédanyagokat és reagenseket) kivéve, ha ez indokolt. Indokolást kell adni, hogy más anyag miért nem használható. Ilyen kivételes és indokolt körülmények között nagy fertőzőképességű szövetek használata hatóanyagok előállítására akkor mérlegelhető, ha elvégzik az e fejezet 4. pontjában leírt kockázatbecslést és a forgalombahozatali engedély kérelmezője a szándékolt klinikai felhasználást figyelembe véve pozitív előny/kockázat értékelést nyújt be. A-kategóriába sorolt anyagokat, amennyiben használatuk indokolt, GBR I országokból származó állatokból kell előállítani. 6. SPECIÁLIS MEGFONTOLÁSOK A TSE által érintett állatfajok -ból készített következő anyagok az e fejezetben közöltek tekintetében akkor ítélhetők megfelelőnek, ha legalább az alább meghatározott feltételeknek megfelelnek. A forgalombahozatali engedély jogosultjának/kérelmezőjének be kell nyújtania az e tekintetben lényeges információt vagy az EDQM által kiadott megfelelőségi tanúsítványt KOLLAGÉN A kollagén az emlősök kötőszövetének rostos szerkezetű fehérje-komponense. A kollagén vonatkozásában olyan dokumentációt kell benyújtani az ennek a fejezetnek való megfelelés bizonyítására, amely figyelembe veszi a 3-tól 5-ig terjedő szakaszokban felsorolt intézkedéseket. Tekintetbe kell venni továbbá a következőket. A csontokból előállított kollagénre a zselatinra megállapított követelményeket kell alkalmazni (lásd alább). A bőrökből és irhából előállított kollagén általában nem jelent mérhető TSEkockázatot, feltéve, hogy beszerzésük során elkerülték potenciálisan fertőzött anyagokkal, pl. kiömlött vérrel és/vagy központi idegrendszeri szövetekkel való szennyeződésüket ZSELATIN A zselatin természetes, oldható, géllé alakuló vagy nem gélesedő fehérje, amelyet állati eredetű csontokból, bőrből, irhából, inakból előállított kollagén részleges hidrolízisével nyernek. A zselatin vonatkozásában olyan dokumentációt kell benyújtani az e fejezetnek való megfelelés bizonyítására, amely, figyelembe veszi a 3-tól 5-ig terjedő szakaszokban fesorolt intézkedéseket. Tekintetbe kell venni továbbá a következőket.

18 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A forrásként felhasznált anyagok. A gyógyszerkészítményekben felhasznált zselatint csontokból vagy irhából állítják elő. Irha mint kiindulási anyag. A jelenlegi ismeretek szerint az irha, zselatin előállítására sokkal biztonságosabb forrásanyagot jelent, mint a csontok. Ennek ellenére nagyon ajánlott intézkedéseket tenni potenciálisan fertőzött anyaggal történő keresztszennyezés elkerülésére a beszerzés során. Csontok mint kiindulási anyag. Ahol csontokat használnak zselatin előállítására, ott igen szigorú gyártási feltételeket kell alkalmazni (lásd alább). Az elsődleges óvatossági intézkedés, amely jelentősen befolyásolja a termékbiztonságot, az, hogy a kiindulási anyagból mindenképpen eltávolítsák a koponyát és a gerincvelőt. Amennyiben megvalósítható, a csontok GBR I és II besorolású országokból származzanak. GBR III besorolású országokból származó csontok is használhatók, ha a zselatint az alább jelzett feltételek mellett állítják elő és, ha a 12 hónapnál idősebb szarvasmarhák csigolyáit kizárják a kiindulási/nyersanyagok sorából (15). Az előállítás módszerei. Az irhából előállított zselatin gyártási körülményei nem igényelnek különös rendszabályokat, feltéve, hogy a keresztszennyezés elkerülésére mind az irha beszerzésénél, mind a gyártási folyamat alatt ellenőrző intézkedések történnek. Az előállítás módját azonban figyelembe kell venni, ha csontokat használnak kiindulási anyagként. Zselatin gyártására szolgáló csontok (csigolyákat is beleértve) savas kezelést használó előállítás esetén, csupán GBR I vagy GBR II besorolású országokból származhatnak. A csontok/osszein ezt követő lúgos kezelése (ph 13-nál, 1 órán át) tovább növeli a savkezelt csont/zselatin TSE fertőzéssel szembeni biztonságát. GBR III besorolású országból származó csontok esetén a lúgos eljárást kell alkalmazni, de GBR I és GBR II besorolású országokból beszerzett csontok esetén is ez a gyártási módszer választható. (15) Az Európai Parlament és Tanács EC 1774/2002 sz., nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi rendszabályokat rögzítő rendelete alkalmazandó, hacsak másként nem indokolt. A zselatin és kollagén gyártását illetően vagy ezek gyógyszerkészítményekben való felhasználás céljából történő előállításához importált nyersanyagként csak az emberi fogyasztásra megfelelő állatokból származó anyagok használhatók. Az ilyen, II kategóriájú országokból származó, a kockázatbecslés szerint biztonságos állatok csigolyáinak felhasználása továbbra is megengedett.

19 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur A tipikus lúgos gyártási folyamat esetén a csontokat finomra megőrlik, forró vízzel zsírtalanítják, majd hígított sósavval (minimum 4% és ph<1,5-nél) legalább 2 napon át demineralizálják. Az így készült osszeint telített mészoldattal (ph=legalább 12,5) kezelik legalább 20 napon át. Ezután a zselatint kivonják, mossák, szűrik és töményítik, majd egy hirtelen hőkezeléssel flash sterilezik; ennél a lépésnél 4 másodpercig tartó C-os hőhatást alkalmaznak. A szarvasmarha irhából is készíthető a lúgos eljárással zselatin. A marhacsontok savas eljárással is kezelhetők. A meszes lépést ezután egy savas előkezeléssel helyettesítik, amikoris az osszeint egy éjszakán át ph<4 oldatban áztatják MARHA EREDETŰ VÉRSZÁRMAZÉKOK Magzati marhaszérumot általában sejttenyészetekben használnak. Magzati marhaszérum mészárszékből beszerzett, emberi fogyasztásra alkalmas anyaállat magzatából nyerhető. Az anyaméhet ehhez teljes egészében eltávolítják, és a magzat vérét e célra szolgáló térben szívpunktúrával, aszeptikus technikát alkalmazva, zárt gyűjtőrendszerbe gyűjtik. Újszülőtt borjúszérumot 20 napnál fiatalabb borjakból, borjúszérumot pedig 12 hónapnál fiatalabb állatokból nyernek. Donor marhaszérum esetében, figyelembe véve, hogy 36 hónapnál fiatalabb állatokból származik, a donor csorda TSEállapotának jól meghatározottnak és dokumentáltnak kell lennie. A szérumot minden esetben meghatározott eljárások szerint, ilyen eljárásban gyakorlott személyzetnek kell gyűjtenie, hogy magasabb kockázati fokú szövetekkel való keresztszennyezést elkerüljük. A marha eredetű vérszármazékok vonatkozásában olyan dokumentációt kell benyújtani az ennek a fejezetnek való megfelelés bizonyítására, amely figyelembe veszi a 3-tól 5-ig terjedő szakaszokban felsorolt intézkedéseket. Tekintetbe kell venni továbbá a következőket. Nyomonkövethetőség. Biztosítani kell a vágóhíd nyomonkövethetőségét a szérum vagy plazma minden egyes gyártási tétele esetében. A vágóhidaknak elérhető jegyzékkel kell rendelkezniük mindazon gazdaságokról, amelyekből az állatok származnak. Ha a szérum élő állatoktól származik, minden egyes gyártási tételről feljegyzésnek kell rendelkezésre állni, amely biztosítja a gazdaság lenyomozhatóságát. Földrajzi eredet

20 Az állati eredetű szivacsos Ph. Hg. VIII. Ph. Eur Jóllehet a szarvasmarha BSE szöveti fertőzőképessége korlátozottabb, mint a surlókór, óvatossági rendszabályként a marhavérnek GBR I és GBR II besorolású országokból kell származni, hacsak másként nem indokolt. Állatok elkábításának módszerei Ha leölt állatokból származik a minta, az anyag épségének biztosítása szempontjából fontos a leölés módja. Bizonyított, hogy a rögzített závárzatú pisztollyal végzett pálcázással, vagy pálcázás nélküli kábítás, valamint a pneumatikus pisztollyal végzett kábítás, különösen ha az levegőt fecskendez be, roncsolhatja az agyat és az agyrészeket szétszórja a véráramba. Elhanyagolható kockázat várható a nem-penetráló kábítástól és az elektrosokktól (16). Emiatt a marhavér-gyűjtő eljárás leírásához le kell jegyezni az állat elkábításának módszereit. Ha az állati eredetű anyag forrásaként olyan ország is engedélyezett, ahol BSE eseteket mutattak ki (GBR III besorolású ország), az ilyen országban az állatok leölésénél nem-roncsoló kábítást kell alkalmazni FAGGYÚSZÁRMAZÉKOK A faggyú bőralatti, hasi és izomközti területekről és csontokból származó zsír. A faggyúszármazékok előállítására kiindulási anyagként használt faggyú, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek egészségügyi szabályairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002 október 3-án kelt, (EC) 1774/2002 (17) sz. Rendeletében leírt 3-as kategóriájú vagy azzal egyenértékű anyag legyen. A faggyúból előállított származékok, mint a glicerin és a zsírsavak szígorú eljárásokkal készülnek, úgy, hogy fertőzőképességük valószínűtlen. Ezeket a CPMP és a CVMP különös figyelemmel megvizsgálta. Emiatt az ilyen anyagokat, melyeket legalább olyan szigorú körülmények között állítottak elő, mint az alább megadottak, ezen fejezettel összhangban levőnek kell tartani, tekintet nélkül a földrajzi eredetre és a fagyúszármazékokat szolgáltató szövetek természetére. Pédák a szigorú eljárásokra: átészterezés vagy hidrolízis legakább 200 C-on, legalább 20 percig, nyomás alatt (glicerin, zsírsavak és zsírsav-észterek gyártása), szappanosítás 12 M nátrium-hidroxiddal (glicerin és szappangyártás): (16) SSC vélemény a kábíási módszerek és a BSE kockázat vonatkozásában (Agyrészeknek a vérbe és a tetembe való szétszóródása bizonyos kábítási módszerek alkalmazásakor) elfogadva a 2002 január i értekezleten. http: / /europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out245_en.pdf (17) OJ L 273, , 1. old.

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS. a 852/2004/EC RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS. a 852/2004/EC RENDELETE I. (Törvények, melyek közzététele kötelező) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a 852/2004/EC RENDELETE 2004. április 29. az élelmiszerek higiéniájával kapcsolatosan AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG PARLAMENTJE ÉS TANÁCSA

Részletesebben

EUROPEAN COMMISSION. Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról

EUROPEAN COMMISSION. Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról EUROPEAN COMMISSION Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról HU SANCO/1732/2008 Rev. 7 HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7

2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 2008.12.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 334/7 A BIZOTTSÁG 1234/2008/EK RENDELETE (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali

Részletesebben

Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról Az Egészségügy és a Fogyasztók EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel,

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez

Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez GUIDANCE ON THE PREPARATION OF AN APPLICATION FOR AUTHORISATIONS Útmutató az engedélyezési kérelem keretében elvégzendő társadalmigazdasági elemzés elkészítéséhez 1. verzió 2011. január ECHA_2010_01820000_HU_TRA.doc

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RT Munkaszám: 116-117/2004. AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE

Részletesebben

Állatvédelem az állatkísérletek területén?*

Állatvédelem az állatkísérletek területén?* Jámbor Adrienn PhD-hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/2. szám No. 2/2014 Alkotmányjogi Tanszék Tanulmány Article Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE 2005.4.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/13 A BIZOTTSÁG 2005/28/EK IRÁNYELVE (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium TERVEZET! Előterjesztés a Kormány részére az élelmiszerlánc biztonságáról és hatósági felügyeletéről szóló törvényről

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01248/07/HU WP 136 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról Az elfogadás időpontja: június 20. Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke

Részletesebben

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _ Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet Tartalom 5 Elõszó 7 1. Rész 7 REACH: miért volt szükség a szabályozásra?

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p

18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo. E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p 18. évfolyam 5. KÜLÖNSZÁM 2011. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A VESZETTSÉG-FERTŐZÉSRE

Részletesebben