BEVEZETŐ. Kedves Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETŐ. Kedves Kollégák!"

Átírás

1

2 2

3 3 BEVEZETŐ Kedves Kollégák! E nem szokványos elektronikus könyv megjelenését sürgette az a hozzám küldött sok levél, telefon, amelyben azt kértétek, nem lehetne-e hozzájutni. Az óvodai nevelés és tanulás tervezése című könyv alapján készült, számítógéppel készített tervezés anyagához. A könyv elkészült, bár már kicsit más, mint a számítógépprogram, hiszen az óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához kellett igazítani. Remélem sok segítséget, ötletet nyújt ahhoz, hogy lássátok, így is lehet tervezni! Fontosnak tartom elmondani: az óvónő legalapvetőbb feladata, hogy csoportjában maximálisan biztosítsa a gyermek alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Nyugodt, családias, békés légkörben a gyerekek partnernek, barátnak, játszótársnak tekintik az óvónőt, szívesen tesznek vele mindent, mennek utána, mint kotlós után a kiscsibék. A szeretetteljes együttlétben a szokások-szabályok kialakítása is természetes, hiszen jó közérzetünkért alakítjuk ki őket közösen. Úgy gondolom, hogy az óvodai nevelőmunkának jól átgondoltnak kell lennie, amely mindenkitől tudatos felkészülést igényel. A jó terv szabadságot, rugalmas alkalmazást, a gyerekekhez való igazodást biztosít. Segíti a folyamatok célirányos, célszerű egymásra épülését. Olyan tervezés kell, ami nem növeli az írásbeli munkát, segíti a gyerekek fejlődési ütemének nyomon követését, jelzi a fejlődésbeli lemaradást, láttatja az egyénhez kötődő feladatokat. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja nagyon nyomatékosan fogalmazza meg, a játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, elemi pszichikus szükséglete, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Alapelvként fogalmazza meg, hogy a gyermeket tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze, s a nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását. Ha tervezésünkben a gyermek legalapvetőbb tevékenységre, a játékra építünk, s ha figyelembe vesszük, hogy legjobban a napi természetes tevékenységbe ágyazott lehetőségek nevelnek, nem lesz nehéz dolgunk. Csoportom Budapesten egy lakótelepi 6 csoportos óvodában, Gyöngyvirág csoport néven, 33 fővel, teljesen vegyes összetételben működik. Gyerekekkel, szülőkkel, kölcsönösen nagyon jó a kapcsolatunk. A szülőket maximális segítő szándék jellemzi. Ez teszi lehetővé, hogy kicsit több játékunk, tornaeszközünk, és még egy szülő által készített galéria is szépíti szobánkat. Szülői értekezleteink, fogadóóráink látogatottak, mindig az időszerű, aktuális gondokat beszéljük meg, szülői javaslatok alapján. A szülők általában munkából jönnek, fáradtan, ezért mindig kicsit játszunk, oldjuk a feszültséget a szülői értekezletek előtt. (Versenyre puzzle összerakás felvágott képeslapokból, elkezdett történetet folytatunk, másnap a gyerekeknek lejátsszuk, ki ismeri meg az anyukája, apukája hangját? Találós kérdések kitalálása, stb.) Cserélgetjük egymás között a jó neveléssel kapcsolatos könyveket! Sok közös programunk van, szalonnasütés, anyukák, apukák, nagyszülők napja, ami mindig közös együttjátszást jelent. Jól ismerjük egymást, szívesen vagyunk együtt. Az munkára való felkészülésünkben is a játék kap kiemelt helyet. Ezért folyamatos és mindig rugalmas a napirendünk, a gyerekek igényei és az aktuális események szerint. A nevelési tervünkben a játékon belül, illetve ahhoz kapcsolódva tervezzük a gondozás, testi nevelés, szociális, munkajellegű óvónői feladatokat, és képességfejlesztés feladatait. Fontos az óvónőnek folyamatosan értékelnie önmagát, saját munkáját, ami a gyermeki magatartásban visszatükröződik. Ne felejtsük el, az óvoda a nevelés színtere! Nagy gondot kell fordítanunk ennek tervezésére, hiszen a legtöbb gondot sokszor egy-egy nehezen megoldható nevelési helyzet megoldása jelent. Mégis sokszor úgy tűnik, mintha a tanulás megtervezésére sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnénk. Tervezésünk egyik alapja a nevelőtestülettel közösen létrehozott, elfogadott szokás-szabályrendszer, mely létfontosságú egy jól működő óvodában, csoportban. Kevés, de fontos szabályt állítsunk a gyerekek elé, különben nem bírják átfogni, megérteni és megtartani őket. Fontos, hogy az óvónők, a dadus nénik, a szülők

4 4 próbálják közelíteni, azonos módon értelmezni és elvárni a gyerekektől az óvodában kialakított szabályokat. Jó közösség, csak egy szokásokra, szabályokra jól megtanított csoportban alakulhat ki. De ez nem jelenthet dresszúrát! A gyerekekkel értelmesen megbeszélve, hogy mit miért így kell tenni, nagyon hamar elfogadják, figyelmeztetnek másokat is erre. Demokratikus nevelői légkörben mindig a gyerek által, spontán, kíváncsiságból létrejövő helyzetek megoldása, megbeszélése legyen az elsődleges, hiszen ez jelenti a rugalmasságot a tervezésben. Egy végcélhoz több úton is eljuthatunk, egy képességet többféle tevékenységgel is fejleszthetünk. A heti tervekből álló terv lehetőségeket tartalmaz az óvónők számára, amelyhez nem kell ragaszkodniuk. A bemutatott terv vegyes csoportban készült, 3-7 korig. A gyermekek összetétele körül-belül egyharmad arányos volt. A heti rend, természetesen csak papíron van így, hiszen nem iskolában élünk, ahol órarendhez kell igazodni a gyerekeknek. Jelzi, hogy minden nap mesélünk, vagy verselünk, minden nap van vizuális tevékenység, fejlesztési tervünket komplex módon valósítjuk meg. Az ábrázoló polcunkon minden eszköz a gyerekek rendelkezésére áll, de hetente általában váltják egymást a vizuális tevékenységek. Egy hétig egyfolytában egy kiemelt tevékenységet végzünk, pl. egy hétig festünk, egy hétig mintázunk, stb., de ez nem zárja ki, hogy mellette a gyerek más vizuális tevékenységet nem végezhet! De kiemelten a festés, vagy a mintázás technikáinak aprólékos elsajátítására figyelünk. Mindig technikát tervezünk, de témajavaslat is szerepel a tervben, ami valamilyen módon kapcsolódik a heti környezeti, vagy irodalmi anyaghoz, de legfőképpen a gyerekek valamelyik közeli, élményéhez. Témajavaslatot azért tervezünk, mert vannak bizonytalanabb gyermekek, akik még gyakran megkérdezik, óvó néni, mit fessek? Nekik segítségadás, ha javaslunk valamit. A legtöbb gyerek szereti saját maga eldönteni, hogy mit szeretne festeni, illetve létrehozni. Az egy hetes folyamatos tevékenykedés lehetősége mindenkinek bőven nyújt időt arra, hogy egy-egy technikát alaposan megismerjen. Ének, zene is minden nap lehet a gyerekek kívánsága szerint, de két foglalkozást tervezünk, hiszen fontos készséget, képességet sajátítanak el a gyerekek. A heti második foglalkozás a nagyoknak kötelező, a többi kezdeményezés. A testi nevelést jól szolgálják a mindennapi testnevelések, melyeket délelőtt, illetve pihenés után tartunk. A délutáni pihenő után a mozgásos játékok a kedveltebbek, a játék öröme előbb felébreszti az álmosabb gyerekeket. Két kötelező testnevelés foglalkozás van, egy közös az egész csoporttal, a másik foglalkozás az óvodai testvércsoport eivel. Ez a csak nagyok számára tervezett foglalkozás jól megmozgatja, egészségesen elfárasztja az iskolába készülő gyerekeket, lehetőséget nyújt a versenyjátékokra, közös együtt drukkolásra. A heti tervek sokféleképpen összeállíthatók, természetesen mindig igazítjuk az ünnepeinkhez, az időjáráshoz, saját természeti - társadalmi környezetünkhöz, az ott átélhető élményekhez, tapasztalatokhoz és a csoportot alkotó gyermekekhez. Csak a gyerekeket jól ismerve tervezhetünk egyénre szabottan! A játék rubrikába található játékok mindig a témához kapcsolódnak, így szemléletesebben láthatjuk, hogy a foglalkozások a játék keretén belül zajlanak. Amit leírunk, egy lehetséges, megvalósítható, a vezető által ellenőrizhető írásbeli anyag. De az igazi nevelőmunka ennél sokkal több, és tervbe nem is mindig foglalható! Saját személyiségünket, igényességünket, hitvallásunkat, értékeinket, a gyerekekkel összhangban, a meleg, szeretetteljes kapcsolatban tudjuk életre hívni. Az óvónők módszertani szabadsága, amely a fejlődéslélektan kutatási eredményeire épül, lehetőséget adott nekünk, hogy a fejlesztés két tartalmi eszközét, a matematikát és a környezetismereti témákat jobban egymásra építsük. Eddig is éreztük, hogy a matematikai tapasztalatokat a mindennapi tevékenységünk közben tudjuk legjobban elsajátíttatni a gyerekekkel, gyermek közelbe vinni, (mint minden mást is!). Sokan élnek a teljes

5 5 összevonás lehetőségével, pedig úgy gondolom nem mindenki érzett még rá, hogy melyik helyzetben, melyik játékos matematikai tevékenységet alkalmazhatja legcélszerűbben. Félő, hogy a két téma teljes összeolvasztásával nemcsak a tervezésből, hanem óvodai mindennapjainkból is eltűnik a matematikai tapasztalatszerzés lehetősége. Bár ne így legyen! Az Ajánlás a környezet és matematika tervezéséhez részben a két téma összedolgozott változata ötletet ad a közös megvalósításra, arra, hogy milyen szépen megfér egymás mellett a két fejlesztési terület. Láthatjuk, hogy p1. egy séta, kirándulás alkalmával mennyi játékos matematikai tapasztalathoz juttathatjuk a gyerekeket. Úgy gondoltam, a napló akkor lesz igazán hasznos, ha minden benne marad eredeti formában, teljes képet adva nevelő munkánkról. Ez a csoportnapló több mint húsz év gyakorlati tapasztalatát, és egy év írásbeli munkáját mutatja be. Remélem, hasznosan forgatjátok! A könyv elektronikus formában és a számítógépes program megvásárolható a szerző címén: Varanka Zoltánné 1046 Budapest, Megyeri utca

6 6 Óvodai csoportnapló Csoport óvodapedagógus óvodapedagógus dajka Megnyitás:

7 7 NÉVSOR ABC SORRENDBEN NÉV JEL

8 8 NÉVSOR SZÜLETÉSI SORRENDBEN NÉV SZÜLETÉSI DÁTUM

9 9 Heti rend HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mese-vers Mese-vers Mese-vers Mese-vers Mese-vers Vizuális Vizuális Vizuális Vizuális Vizuális Környezet 3-4 Ének-zene Matematika Környezet Ének-zene Testnevelés (egész csoport) Testnevelés (testvércsoporttal)

10 10 NAPIREND SZEPTEMBER 1. MÁJUS 31. KÖZÖTT KEZDETE TEVÉKENYSÉG VÉGE A TEVÉKENYSÉGEK MEGNEVEZÉSE 6:00 7:00 A gyerekek érkezése, játék összevont csoportban. 7:00 9:00 Játék, játékok kezdeményezések saját csoportszobánkban, szabadon folytatott tevékenységek. 9:00 10:00 Folyamatos reggelizés, előtte tisztálkodás, terítés (naposok). 10:00 12:00 Kezdeményezések a csoportszobában vagy a szabadban. Játék, kirándulás, szervezett, tervezett megfigyelések lebonyolítása. Közben mindennapos testnevelés. 12:00 12:15 Készülődés az ebédhez, naposok terítenek. 12:15 13:00 Ebéd. Tisztálkodás, fogmosás, átöltözés pihenéshez. 13:00 15:00 Pihenés a csoportszobában, a 6-7 ek ébredés után, ha akarnak, előbb felkelhetnek, és az asztalnál tevékenykedhetnek, játszhatnak csendesen, nem zavarva kisebb alvó társaikat. 15:00 15:45 Folyamatos felkelés, tisztálkodás, fésülködés, készülődés az uzsonnához, uzsonna. 15:45 15:55 Mozgásos játék közbeiktatva, ha lehet, mindig az udvaron. 15:55 17:00 Játék a csoportszobában vagy az udvaron a szülők érkezéséig. Anyanyelvi játékok, szabad játék, kezdeményezett játékok szervezése. 17:00 18:00 Játék az ügyeletes csoportban a szülők érkezéséig.

11 11 NAPIREND JÚNIUS 1. AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT KEZDETE TEVÉKENYSÉG VÉGE A TEVÉKENYSÉGEK MEGNEVEZÉSE 6:30 7:00 A gyerekek érkezése, játék összevont csoportban. 7:00 8:45 Játék az udvaron, rossz idő esetén a csoportszobában. Szabadon választott tevékenységek. 8:45 12:00 Készülődés a reggelihez, mosakodás, terítés. Homokozás, mozgásfejlesztő játékok, képességfejlesztő játékok játszása az udvaron. Kirándulás, élményszerző séták. Fürdés, napozás. Reggeli után mindennapos testnevelés, játékos torna a medence vízében. 12:00 13:00 Készülődés az ebédhez, naposok terítenek, mosakodás, rendrakás az udvaron, étkezés előtti tisztálkodás, zuhanyozás, szárítkozás. 13:00 15:00 Pihenés a csoportszobában, a nagyok, ha felébrednek, előbb felkelhetnek, az udvaron vagy a csoportszobában játszhatnak, fürödhetnek. 15:00 16:00 Ébredés, ágyak rendberakása, mosakodás, fésülködés. Mozgásos játék az udvaron, uzsonnázás. 16:00 17:00 A csoportszobában rendrakás. Játék az udvaron, fürdés. 17:00 17:30 Játék az ügyeletes csoportban a szülők érkezéséig.

12 12 STATISZTIKAI ADATOK Fiú Leány Összesen Bölcsőde Család Más óvoda Ismétel Az adatok szerkesztéséhez kattintson kétszer a grafikonra!

13 13 Ünnepek és hagyományok ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK Az óvoda születésnapja felelőse: délelőttös óvónő Mikulás felelőse: a két óvónő Karácsony felelőse: a két óvónő A gyerekek készítenek ajándékot a szülőknek, nagyszülőknek, szomszéd csoportnak (Süni). Farsang felelőse: a két óvónő Húsvét felelőse: délelőttös óvónő Ajándékkészítés a gyerekeknek! Anyák napja felelőse: a két óvónő A gyerekek készítenek ajándékot a szülőknek, nagyszülőknek. Az óvónők virágról gondoskodnak. SZERVEZÉSI FELADATOK December 3. Az óvodánk megnyitásának ünnepe. Közös ünnep a tornateremben. Ajándékot kapnak a csoportok, és születésnapi tortát. Előtte színházi illetve bábelőadás a gyerekeknek. (1998-ban 6 az óvodánk.) A gyermekeknek az óvónők készítenek ajándékot. Ezt a Mikulás bácsi hozza, aki csoportról csoportra jár. Mi versekkel, énekkel fogadjuk. Jézus születésének, a szeretetnek, egymás megajándékozásának a napja. Közös ünnep a nagy karácsonyfa alatt. December első hetétől készülődés, várakozás, lelkünk ünneplőbe öltöztetése. Közös, meghitt beszélgetések, karácsonyi történetek, saját élmények elmondása, együttes élmények biztosítása a karácsonnyal kapcsolatban, titkolózás, meglepetések készítése. Közös és csoportos ünnep is, sok vidámsággal, játékkal, bolondozással, átváltozással. Jelmezbe öltözés, óvónénik is! Kisze báb készítése, elégetése az udvaron. A csoport ünnepe. Népi hagyományok ápolása, piros tojás festés, keresés, hímezés, locsolkodás. A gyerekek a szülőknek készítenek ajándékot. A húsvéti. ajándékot a közeli erdőben találjuk meg a gyerekekkel. Az édesanyák és a gyerekek közös ünnepe. Titkolózás, ajándékkészítés, évközben tanult versekből, dalokból, legkedvesebb játékaikból készült összeállítással köszöntjük a szülőket, nagyszülőket. Az összetartozás, a szeretet ünnepe

14 14 ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK A Föld napja felelőse: délelőttös óvónő A mozgás és játék napja felelőse: délelőttös óvónő Születésnapok felelős: két óvónő illetve mindig a délelőttös óvónő. Kirándulások felelőse: az éppen délelőttös óvónő, aki tervezi a kirándulást. Március 15. felelőse: a délelőttös óvónő. Október 23. felelőse: a délelőttös óvónő. December harmadik hete felelőse: a két óvónő A nagymamákat hívjuk vendégségbe Farsang előtt felelőse: a két óvónő Az anyukákat hívjuk vendégségbe Sándor, József, Benedek napján Felelőse: a két óvónő Az apukákat hívjuk vendégségbe. SZERVEZÉSI FELADATOK A természet szeretetének, nagyszerűségének, megóvásának egy kiemelt napja. Ha lehetséges, minden esetben kirándulással egybekötött nap, illetve kertészkedés az óvodában vagy a környéken. Az egész óvodában naponta többször szervezünk mozgásos játékot. Tízórai után közös zenés torna, utána helyváltoztatással szerenkénti torna. Születésnapi naptár alapján minden gyermek megünneplése. Mi készítünk nekik ajándékot, a szülők szörpöt, süteményt, gyümölcsöt hozhatnak. Születésnapi naptár a csoport falán is kint van, hogy a gyerekek figyelemmel kísérhessék e jeles napot. Az ajándék átadásánál figyelembe vesszük a gyermek baráti kapcsolatainak alakulását is. A környezet megismerésébe jobban beépítve, többszöri kirándulás a lehetséges helyekre. Bővebben a különleges események tervezésénél. Nemzeti ünnepünk. Az ablakokba zászlókat készítünk, a gyerekekkel képeket gyűjtünk, várat építünk. A megemlékezést játékos keretbe öntjük. Az os forradalom és szabadságharc ünnepe. Ablakdekoráció. Közös játék, megvendégelés, (sütőtök sütés, gyógyteafőzés) beszélgetés a régi karácsonyokról. Farsangi ruhák varrása, sütés, közös játék. Közös barkácsolás, játék, LEGO-zás, jó idő esetén kerti munka az udvaron, sportolás.

15 15 KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEK TERVEZÉSE Évszak Ősz Tél Tavasz Nyár Esemény Séta a közeli erdőben többször. Termények, magvak gyűjtése; falevelek, virágok préselése (csipkebogyó, kökény, galagonya). Őszi színek megfigyelése (szöcskék, tücskök, lepkék, katicabogarak, csigák). Veteményeskertek, virágoskertek megfigyelése a környéken. Piac, zöldségesbolt, vásárlás. Látogatás a fodrásznál, hajvágás. Költöző madarak megfigyelése. Az erdő színe, hangja, hangulata. A csupasz fák megfigyelése, játék az avarban. Betakarítás a veteményes kertből. Látogatás a Planetáriumban Visszatérő séta a közeli erdőbe. Látogatás a metróállomáson. Madáretetés. Téli álmot alvó állatok. A tél örömei: szánkózás, hóemberkészítés, hógolyózás Kirándulás a lakótelepen, a lakótelep télen. Látogatás a tűzoltóknál. Nagyszülőket hívjuk vendégségbe. Az édesanyákat hívjuk vendégségbe. Kirándulás a közeli erdőbe. Látogatás az Állatkertben. Látogatás a Petőfi szoborhoz. Villamoson utaztunk Az apukákat hívjuk vendégségbe. Látogatás a bányatavaknál, vízi világ. Rendőrségi bemutató, a rendőr munkája. Tavaszi virágok megfigyelése. Éled a természet: bogarak, lepkék, madarak megfigyelése. Május 30.-án játékos sportverseny a mozgás napja alkalmából. Anyáknapi műsor lebonyolítása. Nyári virágok gyűjtése, szárítása a csoportszobában, viráglenyomat készítése. Gyógynövények gyűjtése, szárítása (borsmenta, citromfű, kamilla). Gyermeknapi szalonnasütés az udvaron. Különleges ágak, levelek, kavicsok gyűjtése. Kirándulás a Közlekedés Múzeumba.

16 16 KÜLÖN FOGLALKOZÁSRA JÁR FOGLALKOZÁS NÉV NAP MEGJEGYZÉS Logopédus Fejlesztő pedagógus Báb Úszás Külön torna Tenisz Angol

17 17 CSALÁDLÁTOGATÁSOK IDŐPONTJA NÉV IDŐPONT

18 18 GYERMEKVÉDELMI LAP NÉV TAPASZTALATOK

19 19 A VEZETŐ ÓVÓNŐ MEGJEGYZÉSEI DÁTUM MEGJEGYZÉS

20 20 NEVELÉSI LEHETŐSÉGEK Dátum szeptember október 31. Gondozás - testi Szociális (társas) Munka jellegű Tevékenység 3-4 Tevékenység 4-5 Tevékenység 5-7 Képességfejlesztés 3-4 Saját jelük megismerése. Mosdó, WC helyének megismerése. Önkiszolgálás, edény levétele, helyes fogása. Mozgásos játékok szervezése az udvaron. Segítsenek egymásnak ölözés, étkezés, séta közben és a kisebbeknek. Figyelmeztetés nélkül mossanak kezet, fújják az orrukat. Önállóan vetkőzzenek, öltözzenek. Ha szükséges, használják zsebkendőjüket. Étkezéskor csendben legyenek. Ruhájukat gondosan összehajtva tegyék a szekrénybe. Erősödjön a biztonságérzetük. Bővüljön, fejlődjön megfigyelőképességük, szóbeli kifejezőkészségük. Tanulják meg nevüket, jelüket, a helyiségek, társaik, az óvónők és dadus nénik nevét. Bizalommal közeledjenek óvónőjükhöz; társaikhoz. Ismerkedjenek a csoportszobával, a játékokkal, ezek helyével, egymással, a szomszédos csoporttal. Köszönjenek az óvónőnek, dajkának, társaiknak. Figyeljenek egymás játékára, alkotására, a helyére tegyék a játékokat. Egymást keresztnevükön szólítsák. Meséljenek nyári élményeikről. Halkan beszéljenek. Barkácsolás termésekből, levelekből. Ajándékkészítés az érkező kicsiknek. Kötetlen beszélgetések, nyári élménybeszámolók. Középsős élmények; emlékek felidézése. Beszéljenek, emlékezzenek iskolába menet társaikról. Fejlődjön egymáshoz való alkalmazkodási képességük. A felnőttekkel együtt segítenek a csoport átrendezésében. Az önkiszolgáló munka elkezdése. Figyeljék meg a nagyobbak munkáját. A leejtett tárgyat vegyék fel. Ismerjék meg a naposi munka részleteit. A veteményeskert gondozása, gyomirtás, kapálás. Díszítjük, berendezzük a csoportszobánkat. Termések gyűjtése, levélseprés. A naposi munkát figyelmesen végezzék. Gyógynövényeink begyűjtése: citromfű borsmenta. Virágmagvak gyűjtése. Éljék át a segítő munka örömét. Képességfejlesztés 4-5 Megfigyelőképesség fejlesztése Fejlődjön egymás iránti érdeklődésük Örüljenek egymásnak. Fogadják szeretettel újonnan érkező társaikat. Fejlődjön cselekvési vágyuk, munkaszeretetük. Tudatosodjon bennük, hogy ők a középső csoportosok. Képességfejlesztés 5-7 Gyakorolják a már kialakult szokásokat. Önállósulás fejlesztése Fejlődjön közösségi magatartásuk, baráti kapcsolataik. Fejlődjön a gyerekek egymás iránti érdeklődése, kapcsolattartási képessége. Érzékeljék a munkafolyamatok sorrendjét. Tudatosodjon bennük, hogy ők nagycsoportosok. Szervezés Eszköz Jellel ellátott törölközők. Zsebkendő a kosárban. Szalvéta hajtogatva. Ágyneműtartó jelei. Fogmosó pohár jelei. Fogkefék jellel ellátása. Öltözőszekrénybe lévő zsákokra gumi felvarrása. Kancsó, víz a szobában. Zsebkendő a szokott helyen. A játékok helyének megjelölése a polcon. Elegendő hely biztosítása a játékhoz. Több elkülöníthető kis kuckó létrehozása, a társaskapcsolatok alakulására, fejlesztésére. Takaró, pléd, elérhető helyen. Bábparaván felszerelése. Minden korcsoport számára megfelelő számú és különböző képességfejlesztő játékok. Ajándék, és jel a kicsiknek. Ágak gyűjtése. Csoportszoba szépítés szülőkkel. Galéria készíttetése az asztalos szakemberrel. Kosarak, hátizsákok, seprű, lapát szerszámok. Egyéni bánásmód Az új óvodások szeretetteljes fogadása. (Nevek) A felbomlott baráti kapcsolatok helyett újak kiépítésének segítése. (Nevek) A kicsikkel sok ölbeli játék, bevonva a nagyokat is. A nagyok segítségére, szorgoskodásukra számítunk. (Nevek) Egyéb Szeptember elején szülői értekezlet. Témája: A szülők fejlődése a gyermeki fejlődés tükrében.

21 21 NEVELŐMUNKA TAPASZTALATAI Dátum szeptember október 31. Gondozás - testi Szociális (társas) Munka jellegű Tapasztalatok A jelét gyorsan megtanulta mindenki, a sok játék, ami ezt segítette hasznosnak bizonyult. (barkochba játékkal kitalálni, mi van a kezemben? Vagy kalapból kihúzni a jeleket stb.) A nagyok szívesen segítettek kisebb társaiknak, babusgatták őket a gondozási feladatok ellátásában is segítettek.(öltöztetés, vetkőzés, orrtörlés, stb.) Az asztalnál csendesen étkeznek, de az asztal felé fordulásra főleg a kicsiket figyelmeztetni kell. A gyakori, és megfelelő orrfújásra még sok gyermeket kell figyelmeztetni. A WC ülőke felhajtására és a kézmosásra még időnként figyelmeztetni kell. Az óvoda helyiségeivel minden kisgyerek megismerkedett, tudják a fiú és lány WC helyét. A kicsik a szülős beszoktatásnak hála, nagyon gyorsan beszoktak. Gyorsan megismerték az óvodát, a szomszéd csoportot, az udvart, hiszen mindenhova elvittük őket. Minden kisgyerek ismeri a jelét, egymást nevükön szólítják. A sok közös mondókázás, bábozás, ölbeli játék gyorsan nyitottá tette őket. Bátran beszélgetnek egymással, a felnőttekkel. A bábozás kedvenc tevékenységük közé tartozik, a kicsiket főleg gyorsan nyitottá tette. Így gyorsan biztonságban érezték magukat, bizalommal fordultak az óvónőhöz is, dadus nénihez is. Nagyon örültek az ajándéknak, amit a nagyobbak készítettek nekik.(kis kabala Kinder tojás belsejéből) A csoport nyugodt, csendes hangnemben játszik. A játék helyére rakásáért elég időnként figyelmeztetni kell néhány kisgyereket. Nagyon sok játékkal a földön szeretnek játszani, mi ezt tiszteletben tartjuk. Sokat beszélgettünk a nyári élményekről; ki merre nyaralt, merre kirándult. A nyelvük hamar megeredt, mikor ezekről a dolgokról beszélgettünk. Beszélgettünk azokról a társainkról, akik elmentek iskolába, mert azért hiányoznak nekünk. Felelevenítettük régi közös élményeinket. Sok mozgásos játékot játszottunk az udvaron, ami a közösséget gyorsan összekovácsolta. A nagyobbak szívesen barkácsolgattak az udvaron, amíg jó idő volt, de erre a szobában is megteremtjük a feltételeket továbbra is. A csoportszoba berendezése, átrendezése kedvelt feladatuk volt a gyerekeknek. Szívesen adtak ötleteket a csoportszoba átrendezéséhez. A nagyok szívesen segítenek a kicsiknek, figyelmeztetik őket a kialakult szokásokra. Az önkiszolgáló munkával a kicsik megismerkedtek. A középsősök szívesen végzik a naposi munkát. Az élősarok feltöltését, színesítését a szülők is örömmel segítették. A vidéken élő nagyszülőktől sok termést, gallyat, érdekességet hoztak. Nem beszélve a sok lekvárról, mézről, amelyet azért kaptunk, hogy még egészségesebben táplálkozhassunk. A termelt gyógynövényeinket is betakarítottuk a veteményeskertből (citromfű, borsmenta).

22 22 NEVELÉSI LEHETŐSÉGEK Dátum november november 30. Tevékenység 3-4 Tevékenység 4-5 Tevékenység 5-7 Képességfejlesztés 3-4 Képességfejlesztés 4-5 Képességfejfejlesztés 5-7 Gondozás - testi Szociális (társas) Munka jellegű A fiúk vécézéskor az ülőkét hajtsák fel. A nem kívánt ételt hagyják a tányérjukon. A tányér fölé hajolva egyenek. A vizet a kezükről a mosdóba rázzák le. Segítséggel használják a zsebkendőt. Segítséggel tűrjék fel ruhájuk ujját. A fiúk vécézéskor az ülőkét hajtsák fel. Csukott szájjal rágjanak. Használják a lábtörlőt. Kezüket töröljék szárazra. Kis segítséggel le és felvegyék felsőruhájukat. Kis segítséggel használják zsebkendőjüket, fújják az orrukat. Kis segítséggel vegyék le és fel fehérneműiket. A fiúk vécézéskor az ülőkét hajtsák fel. Csukott szájjal rágjanak. Étkezés közben halkan beszélgessenek. Ha enni, inni kérnek, kézfeltartással jelezzék. Ha fáznak, vagy melegük van, segítsenek magukon. Helyesen fújják az orrukat. Mosakodás után a vízcsapot zárják el. Önállóan egyenek és igyanak. Megfigyelőképesség Önállósulás Tisztaság iránti igényük Alakuljon együttműködési képességük. Önállósulás Szemkéz koordináció Akarati tulajdonságok fejlesztése: szabályokhoz való igazodás. Feladattartás Önbizalom A kívánt játékszert kérjék el egymástól, várják meg, amíg megkapják. Alkalmazzák megfelelően a kérést, köszönést. Állatok hangjának, mozgásának utánzása. Gyakorlójáték: a megismert összerakós játékok rakosgatása. A leejtett játékokat vegyék fel. Állatmozgások, hangutánzós játék. Egymás zsákjába ne nyúljanak. Építés nagy alakú formákból. Figyeljenek egymás játékára, alkotására. Játék a képességfejlesztő játékokkal. Csoportszobába lépéskor érthetően köszönjenek az óvónőnek, társaiknak. Testkontaktust fejlesztő játékok: Számoló játék: váll, hát, fej érintése. Babakonyhai szerepjáték. Barkácsolás dióhéjból. Család, óvoda, boltos szerepjátékok. Érzékelő játékok (ízlelés, tapintás, szaglás). Hová dugtuk el a (iránymeghatározással) gesztenyét, makkot? Játék termésbáb állatokkal, figurákkal. Ki van a takaró alatt? Beszélgetéskor nézzenek egymás szemébe. Testkontaktust fejlesztő játékok: Ökölnyitó játék beszorított öklöt kell kinyitni. Fejlődjön önállóságuk. Gyakorolják a helyes magatartási szokásokat, Kavicsgyűjtés. Kisebb megbízatások teljesítése. Levelek; termések, bogyók gyűjtése. Önkiszolgáló munka gyakorlása. A naposok feladataikat növekvő önállósággal oldják meg. Az őszi termések rendszeres válogatása. Gyakorolják a vesszőseprű használatát. Segítsenek a foglalkozáshoz szükséges eszközök kiosztásában. Terasz, járdasöprés. A naposok a szalvétatartót és a szalvéta kidobót tegyék a helyére. Cipőkötés gyakorlása. Csoportszoba átrendezése szükség esetén. Önkiszolgáló munka: saját holmijuk rendbetétele. Segítsenek a papírszalvéta összehajtásában. Udvari játékok kiválogatása, rendezése. A kisebbek segítése. Erősödjön állóképességük, teherbíró képességük. Éljék át a segítő munka örökét. Fejlődjenek a kialakult baráti kapcsolatok. Bontakozzon cselekvő és feladatmegoldó Fejlődjön egymás iránti érdeklődésük. képességük. Szívesen és örömmel vegyenek részt együttes Erősödjön fizikai erőnlétük. tapasztalatok. élmények szerzésében. Fejlődjön a gyermekek összehasonlító, megfigyelő képessége. Fejlődjön empátiás készségük. Fejlődjön kötelességtudatuk. Egymás és mások munkájának megbecsülése. Érzékeljék a munkafolyamatok sorrendjét. Szervezés A különféle tevékenységek gyakorlása. Ujjbábok varrása. Új képességfejlesztő játékok készítése: színszortírozó, almafaszámoló készlet, kirakó Kirándulások szervezése: állatkert, erdő óvoda környéke, zöldséges, KÖZÉRT, tó környéke. mértaniformákból. Eszköz Papír zsebkendő. Filc, karton, olló. Szerszámok, kosarak, seprű. Egyéni bánásmód Egyéb Étkezés közben csendben beszélgessen: (Nevek) Az asztal felé fordulva étkezzen: (Nevek) Felesleges ruháját vegye le, ha melege van: (Nevek) Gyakran kell fújni az orrát: (Nevek) Félelmét, szorongását bábozással oldjuk: (Nevek) Fejlesztő játékkal fejlesztjük: (Nevek) Forduljon bizalommal mindkét óvónőhöz: (Név) Fejlesztő pedagógus segíti: (Nevek) Tevékenyebben vegyen részt a közösségért végzett munkában: (Nevek) A rajzasztal rendjére jobban vigyázzon: mindenki.

23 23 NEVELŐMUNKA TAPASZTALATAI Dátum november november 30. Tapasztalatok Gondozás - testi Szociális (társas) Munka jellegű A gondozási tevékenységekre nagy gondot fordítottunk. Sokat alakult a 34 ek mosdó használata. Kezükről lerázzák a vizet, szárazra törülköznek. A WC-használat már jobban megy, a fiúk is felhajtják az ülőkét, és lehúzzák a WCt. A zsebkendő használathoz segítség kell. Az asztal felé fordulásra még gyakran kell figyelmeztetni őket. Vetkőzésre még több kisgyereket kell figyelmeztetni. Ugyanígy a lábtörlésre is. A helyes WC használatot már jól begyakorolták. Étkezés közben csendben beszélgetnek. Ha kérnek valamit, kézfeltartással jelzik. A csukott szájjal való étkezésre még figyelmeztetni kell őket. Egymást figyelmeztetik a szokások betartására, a kicsiket segítik a különféle tevékenységek ellátásánál. Kialakultak a játszó csoportok, a baráti kapcsolatok. Folyamatosan gyakorolják a kérés, köszönés szavakat. Helyes példával buzdítunk mindenkit a csoportszobába jövetelkor a köszönésre. (Nevek) általában hirtelen cselekszik, őket figyelmeztetni kell a helyes szabályra, szokásra. Az anyanyelvi játékok kedveltek, sokszor játszuk őket. Nagyon közkedveltek a testkontaktust fejlesztő játékaink, p1. a százlábú, ökölnyitó játék. Nagyon szeretnek körjátékokat játszani, nézz a szemébe, bíztatjuk itt is a gyerekeket erre. A legkisebbek is fesztelenül, bátran verselnek, mondókáznak. Általában csendben, nyugodtan játszanak. A kicsik nagyon szeretik az egyszerű párkereső memória játékokat, a képkirakókat. Nagyon hangulatos a játékuk, gyakran játszanak a hangjukkal gyakorló játékot, amit kicsit nehezen viselünk, hiszen elég sokan vagyunk, az alapzaj is adott. Minden játék fajtával szívesen játszanak. A szerepjátékok közül a babakonyhás, és az orvosos a kedvencük. A játékok továbbfejlesztésénél törekedünk minél több ismeretanyagot átadni. A középsősök és a nagyobbak sokat barkácsolnak, ragasztanak, főleg az őszi termésekből. Az önkiszolgáló munkát mindenki rutinosan végzi. A rászoruló kisebbeknek a nagyobbak segítsenek. Pl.: (Név) a naposi munkát sokan szívesen végzik. De van, aki nem szívesen vállal feladatot. Pl.(nevek). A játékok elrakásánál is szükséges buzdítás, dicséret. Van, aki szívesen szétpakol, de összerakodni már nem akar. Sok kicsi nagyon szorgalmas, gyors a rakodásnál. Az élősarkunk nagyon szép lett a sok kavicstól, terméstől; levéltől, amit a gyerekekkel gyűjtöttünk. A kerti szerszámokat ügyesen használják, a nevüket is tudják. A cipőkötés gyakorlására játék cipőket készítettünk, ezeken gyakoroljuk a cipőfűzést, kötést versenyre is. Az udvari játékainkat a hónap elején kiválogattuk, lemostuk és eltettük jövőre.

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 A Rezi Óvoda/Vackor csoport Szabály- és szokásrendszere vegyes életkorú csoportra

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS Programterv augusztus 21- szeptember 30. 08.21. 08.25. 08. 26. 08. 28. 08. 30. 08.25-08.29. 09.01-09. 05. 09-01. 09 06. 09. 16. Szept. utolsó hete 09.29. Szülői ért. az új gyerekek szülei számára Alakuló

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó 2014-2015 Napló ellenőrzés: minden hónap utolsó hétfője Nyári szünet: 2015.07.20.-2015.08.14. Téli szünet: 204.12.22.-2015.01.02. Aktuális: igény szerint Nevelői értekezlet: Vezetői team értekezlet: havi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné

Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné Farsangi hét: Hétfő Mókus nagycsoport Micimackó nagycsoport Reggeli beszélgetés Mi kell a sütéshez? Ki tudja mi az a kiszebáb? Matematika jellegű tevékenység

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT

TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT Készítette: Fülöp Andrásné TARTALOMJEGYZÉK 1. Projektháló 3 2. Témahét adatai.5 2.1. A projekt célja.6 2.2. Előzmények.7

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 3 4. évfolyam A tantárgy az erkölcsi nevelés terén kiemelt figyelmet fordít az alkotó munka megszerettetésére, a munkavégzés elemi szabályrendszereinek megismertetésére

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL Időpont, jelenlét: A csoporttal történő egyeztetést követően, a mentor óvodapedagógus határozza meg a Játékbemutatók időpontját. A Játékbemutatón való részvétel

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. MUNKATERV a 2011/2012-es tanévre Készítette: Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető 1. Statisztikai adatok Az óvoda engedélyezett férőhelye:

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a középső csoportban, 4-5 éves gyermekekkel

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek Ez úgy igaz, ahogy hiszitek a mese vers szerepe a személyiségfejlődésben, a társas kapcsolatok alakulásában Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők XXII. Országos Szakmai Konferenciája DEBRECEN, 04. 06. 9-. P

Részletesebben

ESZKÖZJEGYZÉK HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI. Fektető tároló 1 Alvó gyermeklétszám szerint 1-1 Óvodai fektető

ESZKÖZJEGYZÉK HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI. Fektető tároló 1 Alvó gyermeklétszám szerint 1-1 Óvodai fektető ESZKÖZJEGYZÉK - SZEGEDI WALDORF ÓVODA - Az eltérő pedagógiai elveket tartalmazó nevelési program az eszköz- és felszerelési jegyzéktől eltérően határozhatja meg a nevelőmunka eszköz és felszerelési feltételeit.

Részletesebben

NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV VÁZLATA

NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV VÁZLATA NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV VÁZLATA FEJLÉC A foglalkozás időpontja: A foglalkozást tartó neve: Csoport, korosztály: A foglalkozás fajtája: játék, kézműves foglalkozás, zenei foglalkozás, sportfoglalkozás,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Szeptember havi program

Szeptember havi program Szeptember havi program szeptember 1. kedd Kezdődik az óvoda : bohócok várják a gyerekeket szeptember 2. szerda: BALETT Szülői értekezlet: 16.30 Akinek használt balettruhája és sztepp cipője van és szeretné

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

P á l y á z a t i b e s z á m o l ó

P á l y á z a t i b e s z á m o l ó P á l y á z a t i b e s z á m o l ó A pályázati támogatás lehetővé tette, hogy az 1. alprogramhoz kapcsolódó népi hangszerek, népzenei cd-k és szövőkeretek beszerzésével bővítsük óvodánk eszközparkját.

Részletesebben

TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉSI PROGRAMOK A SARKADI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázat megvalósítása 2012. DECEMBER

TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉSI PROGRAMOK A SARKADI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázat megvalósítása 2012. DECEMBER 2012. DECEMBER A Városi könyvtárban honismereti vetélkedő zajlott decemberben. A népszerű nyomógombos pultnál, témakörök segítségével elevenítettük föl Sarkad város és környezete történelmét, földrajzát.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda VÍZ VILÁGNAPJA 2013 Lellei Óvoda Víz világnapja projekt-3-4 évesek Vizuális nevelés Képességfejlesztés Ajánlások, játékok Értelmi: Eső festése ujjnyomatokkal. Cél: Fejlődjön taktilis észlelésük és finommotorikájuk

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről

Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről Beszámoló az óvoda-bölcsőde munkájáról és az óvodai konyha működéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az óvoda az elmúlt tanévben is az előző évekhez hasonló feltételek mellett biztonságosan működött. A 2010/2011.

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben