BEVEZETŐ. Kedves Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETŐ. Kedves Kollégák!"

Átírás

1

2 2

3 3 BEVEZETŐ Kedves Kollégák! E nem szokványos elektronikus könyv megjelenését sürgette az a hozzám küldött sok levél, telefon, amelyben azt kértétek, nem lehetne-e hozzájutni. Az óvodai nevelés és tanulás tervezése című könyv alapján készült, számítógéppel készített tervezés anyagához. A könyv elkészült, bár már kicsit más, mint a számítógépprogram, hiszen az óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához kellett igazítani. Remélem sok segítséget, ötletet nyújt ahhoz, hogy lássátok, így is lehet tervezni! Fontosnak tartom elmondani: az óvónő legalapvetőbb feladata, hogy csoportjában maximálisan biztosítsa a gyermek alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Nyugodt, családias, békés légkörben a gyerekek partnernek, barátnak, játszótársnak tekintik az óvónőt, szívesen tesznek vele mindent, mennek utána, mint kotlós után a kiscsibék. A szeretetteljes együttlétben a szokások-szabályok kialakítása is természetes, hiszen jó közérzetünkért alakítjuk ki őket közösen. Úgy gondolom, hogy az óvodai nevelőmunkának jól átgondoltnak kell lennie, amely mindenkitől tudatos felkészülést igényel. A jó terv szabadságot, rugalmas alkalmazást, a gyerekekhez való igazodást biztosít. Segíti a folyamatok célirányos, célszerű egymásra épülését. Olyan tervezés kell, ami nem növeli az írásbeli munkát, segíti a gyerekek fejlődési ütemének nyomon követését, jelzi a fejlődésbeli lemaradást, láttatja az egyénhez kötődő feladatokat. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja nagyon nyomatékosan fogalmazza meg, a játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, elemi pszichikus szükséglete, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Alapelvként fogalmazza meg, hogy a gyermeket tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze, s a nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását. Ha tervezésünkben a gyermek legalapvetőbb tevékenységre, a játékra építünk, s ha figyelembe vesszük, hogy legjobban a napi természetes tevékenységbe ágyazott lehetőségek nevelnek, nem lesz nehéz dolgunk. Csoportom Budapesten egy lakótelepi 6 csoportos óvodában, Gyöngyvirág csoport néven, 33 fővel, teljesen vegyes összetételben működik. Gyerekekkel, szülőkkel, kölcsönösen nagyon jó a kapcsolatunk. A szülőket maximális segítő szándék jellemzi. Ez teszi lehetővé, hogy kicsit több játékunk, tornaeszközünk, és még egy szülő által készített galéria is szépíti szobánkat. Szülői értekezleteink, fogadóóráink látogatottak, mindig az időszerű, aktuális gondokat beszéljük meg, szülői javaslatok alapján. A szülők általában munkából jönnek, fáradtan, ezért mindig kicsit játszunk, oldjuk a feszültséget a szülői értekezletek előtt. (Versenyre puzzle összerakás felvágott képeslapokból, elkezdett történetet folytatunk, másnap a gyerekeknek lejátsszuk, ki ismeri meg az anyukája, apukája hangját? Találós kérdések kitalálása, stb.) Cserélgetjük egymás között a jó neveléssel kapcsolatos könyveket! Sok közös programunk van, szalonnasütés, anyukák, apukák, nagyszülők napja, ami mindig közös együttjátszást jelent. Jól ismerjük egymást, szívesen vagyunk együtt. Az munkára való felkészülésünkben is a játék kap kiemelt helyet. Ezért folyamatos és mindig rugalmas a napirendünk, a gyerekek igényei és az aktuális események szerint. A nevelési tervünkben a játékon belül, illetve ahhoz kapcsolódva tervezzük a gondozás, testi nevelés, szociális, munkajellegű óvónői feladatokat, és képességfejlesztés feladatait. Fontos az óvónőnek folyamatosan értékelnie önmagát, saját munkáját, ami a gyermeki magatartásban visszatükröződik. Ne felejtsük el, az óvoda a nevelés színtere! Nagy gondot kell fordítanunk ennek tervezésére, hiszen a legtöbb gondot sokszor egy-egy nehezen megoldható nevelési helyzet megoldása jelent. Mégis sokszor úgy tűnik, mintha a tanulás megtervezésére sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnénk. Tervezésünk egyik alapja a nevelőtestülettel közösen létrehozott, elfogadott szokás-szabályrendszer, mely létfontosságú egy jól működő óvodában, csoportban. Kevés, de fontos szabályt állítsunk a gyerekek elé, különben nem bírják átfogni, megérteni és megtartani őket. Fontos, hogy az óvónők, a dadus nénik, a szülők

4 4 próbálják közelíteni, azonos módon értelmezni és elvárni a gyerekektől az óvodában kialakított szabályokat. Jó közösség, csak egy szokásokra, szabályokra jól megtanított csoportban alakulhat ki. De ez nem jelenthet dresszúrát! A gyerekekkel értelmesen megbeszélve, hogy mit miért így kell tenni, nagyon hamar elfogadják, figyelmeztetnek másokat is erre. Demokratikus nevelői légkörben mindig a gyerek által, spontán, kíváncsiságból létrejövő helyzetek megoldása, megbeszélése legyen az elsődleges, hiszen ez jelenti a rugalmasságot a tervezésben. Egy végcélhoz több úton is eljuthatunk, egy képességet többféle tevékenységgel is fejleszthetünk. A heti tervekből álló terv lehetőségeket tartalmaz az óvónők számára, amelyhez nem kell ragaszkodniuk. A bemutatott terv vegyes csoportban készült, 3-7 korig. A gyermekek összetétele körül-belül egyharmad arányos volt. A heti rend, természetesen csak papíron van így, hiszen nem iskolában élünk, ahol órarendhez kell igazodni a gyerekeknek. Jelzi, hogy minden nap mesélünk, vagy verselünk, minden nap van vizuális tevékenység, fejlesztési tervünket komplex módon valósítjuk meg. Az ábrázoló polcunkon minden eszköz a gyerekek rendelkezésére áll, de hetente általában váltják egymást a vizuális tevékenységek. Egy hétig egyfolytában egy kiemelt tevékenységet végzünk, pl. egy hétig festünk, egy hétig mintázunk, stb., de ez nem zárja ki, hogy mellette a gyerek más vizuális tevékenységet nem végezhet! De kiemelten a festés, vagy a mintázás technikáinak aprólékos elsajátítására figyelünk. Mindig technikát tervezünk, de témajavaslat is szerepel a tervben, ami valamilyen módon kapcsolódik a heti környezeti, vagy irodalmi anyaghoz, de legfőképpen a gyerekek valamelyik közeli, élményéhez. Témajavaslatot azért tervezünk, mert vannak bizonytalanabb gyermekek, akik még gyakran megkérdezik, óvó néni, mit fessek? Nekik segítségadás, ha javaslunk valamit. A legtöbb gyerek szereti saját maga eldönteni, hogy mit szeretne festeni, illetve létrehozni. Az egy hetes folyamatos tevékenykedés lehetősége mindenkinek bőven nyújt időt arra, hogy egy-egy technikát alaposan megismerjen. Ének, zene is minden nap lehet a gyerekek kívánsága szerint, de két foglalkozást tervezünk, hiszen fontos készséget, képességet sajátítanak el a gyerekek. A heti második foglalkozás a nagyoknak kötelező, a többi kezdeményezés. A testi nevelést jól szolgálják a mindennapi testnevelések, melyeket délelőtt, illetve pihenés után tartunk. A délutáni pihenő után a mozgásos játékok a kedveltebbek, a játék öröme előbb felébreszti az álmosabb gyerekeket. Két kötelező testnevelés foglalkozás van, egy közös az egész csoporttal, a másik foglalkozás az óvodai testvércsoport eivel. Ez a csak nagyok számára tervezett foglalkozás jól megmozgatja, egészségesen elfárasztja az iskolába készülő gyerekeket, lehetőséget nyújt a versenyjátékokra, közös együtt drukkolásra. A heti tervek sokféleképpen összeállíthatók, természetesen mindig igazítjuk az ünnepeinkhez, az időjáráshoz, saját természeti - társadalmi környezetünkhöz, az ott átélhető élményekhez, tapasztalatokhoz és a csoportot alkotó gyermekekhez. Csak a gyerekeket jól ismerve tervezhetünk egyénre szabottan! A játék rubrikába található játékok mindig a témához kapcsolódnak, így szemléletesebben láthatjuk, hogy a foglalkozások a játék keretén belül zajlanak. Amit leírunk, egy lehetséges, megvalósítható, a vezető által ellenőrizhető írásbeli anyag. De az igazi nevelőmunka ennél sokkal több, és tervbe nem is mindig foglalható! Saját személyiségünket, igényességünket, hitvallásunkat, értékeinket, a gyerekekkel összhangban, a meleg, szeretetteljes kapcsolatban tudjuk életre hívni. Az óvónők módszertani szabadsága, amely a fejlődéslélektan kutatási eredményeire épül, lehetőséget adott nekünk, hogy a fejlesztés két tartalmi eszközét, a matematikát és a környezetismereti témákat jobban egymásra építsük. Eddig is éreztük, hogy a matematikai tapasztalatokat a mindennapi tevékenységünk közben tudjuk legjobban elsajátíttatni a gyerekekkel, gyermek közelbe vinni, (mint minden mást is!). Sokan élnek a teljes

5 5 összevonás lehetőségével, pedig úgy gondolom nem mindenki érzett még rá, hogy melyik helyzetben, melyik játékos matematikai tevékenységet alkalmazhatja legcélszerűbben. Félő, hogy a két téma teljes összeolvasztásával nemcsak a tervezésből, hanem óvodai mindennapjainkból is eltűnik a matematikai tapasztalatszerzés lehetősége. Bár ne így legyen! Az Ajánlás a környezet és matematika tervezéséhez részben a két téma összedolgozott változata ötletet ad a közös megvalósításra, arra, hogy milyen szépen megfér egymás mellett a két fejlesztési terület. Láthatjuk, hogy p1. egy séta, kirándulás alkalmával mennyi játékos matematikai tapasztalathoz juttathatjuk a gyerekeket. Úgy gondoltam, a napló akkor lesz igazán hasznos, ha minden benne marad eredeti formában, teljes képet adva nevelő munkánkról. Ez a csoportnapló több mint húsz év gyakorlati tapasztalatát, és egy év írásbeli munkáját mutatja be. Remélem, hasznosan forgatjátok! A könyv elektronikus formában és a számítógépes program megvásárolható a szerző címén: Varanka Zoltánné 1046 Budapest, Megyeri utca

6 6 Óvodai csoportnapló Csoport óvodapedagógus óvodapedagógus dajka Megnyitás:

7 7 NÉVSOR ABC SORRENDBEN NÉV JEL

8 8 NÉVSOR SZÜLETÉSI SORRENDBEN NÉV SZÜLETÉSI DÁTUM

9 9 Heti rend HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mese-vers Mese-vers Mese-vers Mese-vers Mese-vers Vizuális Vizuális Vizuális Vizuális Vizuális Környezet 3-4 Ének-zene Matematika Környezet Ének-zene Testnevelés (egész csoport) Testnevelés (testvércsoporttal)

10 10 NAPIREND SZEPTEMBER 1. MÁJUS 31. KÖZÖTT KEZDETE TEVÉKENYSÉG VÉGE A TEVÉKENYSÉGEK MEGNEVEZÉSE 6:00 7:00 A gyerekek érkezése, játék összevont csoportban. 7:00 9:00 Játék, játékok kezdeményezések saját csoportszobánkban, szabadon folytatott tevékenységek. 9:00 10:00 Folyamatos reggelizés, előtte tisztálkodás, terítés (naposok). 10:00 12:00 Kezdeményezések a csoportszobában vagy a szabadban. Játék, kirándulás, szervezett, tervezett megfigyelések lebonyolítása. Közben mindennapos testnevelés. 12:00 12:15 Készülődés az ebédhez, naposok terítenek. 12:15 13:00 Ebéd. Tisztálkodás, fogmosás, átöltözés pihenéshez. 13:00 15:00 Pihenés a csoportszobában, a 6-7 ek ébredés után, ha akarnak, előbb felkelhetnek, és az asztalnál tevékenykedhetnek, játszhatnak csendesen, nem zavarva kisebb alvó társaikat. 15:00 15:45 Folyamatos felkelés, tisztálkodás, fésülködés, készülődés az uzsonnához, uzsonna. 15:45 15:55 Mozgásos játék közbeiktatva, ha lehet, mindig az udvaron. 15:55 17:00 Játék a csoportszobában vagy az udvaron a szülők érkezéséig. Anyanyelvi játékok, szabad játék, kezdeményezett játékok szervezése. 17:00 18:00 Játék az ügyeletes csoportban a szülők érkezéséig.

11 11 NAPIREND JÚNIUS 1. AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT KEZDETE TEVÉKENYSÉG VÉGE A TEVÉKENYSÉGEK MEGNEVEZÉSE 6:30 7:00 A gyerekek érkezése, játék összevont csoportban. 7:00 8:45 Játék az udvaron, rossz idő esetén a csoportszobában. Szabadon választott tevékenységek. 8:45 12:00 Készülődés a reggelihez, mosakodás, terítés. Homokozás, mozgásfejlesztő játékok, képességfejlesztő játékok játszása az udvaron. Kirándulás, élményszerző séták. Fürdés, napozás. Reggeli után mindennapos testnevelés, játékos torna a medence vízében. 12:00 13:00 Készülődés az ebédhez, naposok terítenek, mosakodás, rendrakás az udvaron, étkezés előtti tisztálkodás, zuhanyozás, szárítkozás. 13:00 15:00 Pihenés a csoportszobában, a nagyok, ha felébrednek, előbb felkelhetnek, az udvaron vagy a csoportszobában játszhatnak, fürödhetnek. 15:00 16:00 Ébredés, ágyak rendberakása, mosakodás, fésülködés. Mozgásos játék az udvaron, uzsonnázás. 16:00 17:00 A csoportszobában rendrakás. Játék az udvaron, fürdés. 17:00 17:30 Játék az ügyeletes csoportban a szülők érkezéséig.

12 12 STATISZTIKAI ADATOK Fiú Leány Összesen Bölcsőde Család Más óvoda Ismétel Az adatok szerkesztéséhez kattintson kétszer a grafikonra!

13 13 Ünnepek és hagyományok ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK Az óvoda születésnapja felelőse: délelőttös óvónő Mikulás felelőse: a két óvónő Karácsony felelőse: a két óvónő A gyerekek készítenek ajándékot a szülőknek, nagyszülőknek, szomszéd csoportnak (Süni). Farsang felelőse: a két óvónő Húsvét felelőse: délelőttös óvónő Ajándékkészítés a gyerekeknek! Anyák napja felelőse: a két óvónő A gyerekek készítenek ajándékot a szülőknek, nagyszülőknek. Az óvónők virágról gondoskodnak. SZERVEZÉSI FELADATOK December 3. Az óvodánk megnyitásának ünnepe. Közös ünnep a tornateremben. Ajándékot kapnak a csoportok, és születésnapi tortát. Előtte színházi illetve bábelőadás a gyerekeknek. (1998-ban 6 az óvodánk.) A gyermekeknek az óvónők készítenek ajándékot. Ezt a Mikulás bácsi hozza, aki csoportról csoportra jár. Mi versekkel, énekkel fogadjuk. Jézus születésének, a szeretetnek, egymás megajándékozásának a napja. Közös ünnep a nagy karácsonyfa alatt. December első hetétől készülődés, várakozás, lelkünk ünneplőbe öltöztetése. Közös, meghitt beszélgetések, karácsonyi történetek, saját élmények elmondása, együttes élmények biztosítása a karácsonnyal kapcsolatban, titkolózás, meglepetések készítése. Közös és csoportos ünnep is, sok vidámsággal, játékkal, bolondozással, átváltozással. Jelmezbe öltözés, óvónénik is! Kisze báb készítése, elégetése az udvaron. A csoport ünnepe. Népi hagyományok ápolása, piros tojás festés, keresés, hímezés, locsolkodás. A gyerekek a szülőknek készítenek ajándékot. A húsvéti. ajándékot a közeli erdőben találjuk meg a gyerekekkel. Az édesanyák és a gyerekek közös ünnepe. Titkolózás, ajándékkészítés, évközben tanult versekből, dalokból, legkedvesebb játékaikból készült összeállítással köszöntjük a szülőket, nagyszülőket. Az összetartozás, a szeretet ünnepe

14 14 ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK A Föld napja felelőse: délelőttös óvónő A mozgás és játék napja felelőse: délelőttös óvónő Születésnapok felelős: két óvónő illetve mindig a délelőttös óvónő. Kirándulások felelőse: az éppen délelőttös óvónő, aki tervezi a kirándulást. Március 15. felelőse: a délelőttös óvónő. Október 23. felelőse: a délelőttös óvónő. December harmadik hete felelőse: a két óvónő A nagymamákat hívjuk vendégségbe Farsang előtt felelőse: a két óvónő Az anyukákat hívjuk vendégségbe Sándor, József, Benedek napján Felelőse: a két óvónő Az apukákat hívjuk vendégségbe. SZERVEZÉSI FELADATOK A természet szeretetének, nagyszerűségének, megóvásának egy kiemelt napja. Ha lehetséges, minden esetben kirándulással egybekötött nap, illetve kertészkedés az óvodában vagy a környéken. Az egész óvodában naponta többször szervezünk mozgásos játékot. Tízórai után közös zenés torna, utána helyváltoztatással szerenkénti torna. Születésnapi naptár alapján minden gyermek megünneplése. Mi készítünk nekik ajándékot, a szülők szörpöt, süteményt, gyümölcsöt hozhatnak. Születésnapi naptár a csoport falán is kint van, hogy a gyerekek figyelemmel kísérhessék e jeles napot. Az ajándék átadásánál figyelembe vesszük a gyermek baráti kapcsolatainak alakulását is. A környezet megismerésébe jobban beépítve, többszöri kirándulás a lehetséges helyekre. Bővebben a különleges események tervezésénél. Nemzeti ünnepünk. Az ablakokba zászlókat készítünk, a gyerekekkel képeket gyűjtünk, várat építünk. A megemlékezést játékos keretbe öntjük. Az os forradalom és szabadságharc ünnepe. Ablakdekoráció. Közös játék, megvendégelés, (sütőtök sütés, gyógyteafőzés) beszélgetés a régi karácsonyokról. Farsangi ruhák varrása, sütés, közös játék. Közös barkácsolás, játék, LEGO-zás, jó idő esetén kerti munka az udvaron, sportolás.

15 15 KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEK TERVEZÉSE Évszak Ősz Tél Tavasz Nyár Esemény Séta a közeli erdőben többször. Termények, magvak gyűjtése; falevelek, virágok préselése (csipkebogyó, kökény, galagonya). Őszi színek megfigyelése (szöcskék, tücskök, lepkék, katicabogarak, csigák). Veteményeskertek, virágoskertek megfigyelése a környéken. Piac, zöldségesbolt, vásárlás. Látogatás a fodrásznál, hajvágás. Költöző madarak megfigyelése. Az erdő színe, hangja, hangulata. A csupasz fák megfigyelése, játék az avarban. Betakarítás a veteményes kertből. Látogatás a Planetáriumban Visszatérő séta a közeli erdőbe. Látogatás a metróállomáson. Madáretetés. Téli álmot alvó állatok. A tél örömei: szánkózás, hóemberkészítés, hógolyózás Kirándulás a lakótelepen, a lakótelep télen. Látogatás a tűzoltóknál. Nagyszülőket hívjuk vendégségbe. Az édesanyákat hívjuk vendégségbe. Kirándulás a közeli erdőbe. Látogatás az Állatkertben. Látogatás a Petőfi szoborhoz. Villamoson utaztunk Az apukákat hívjuk vendégségbe. Látogatás a bányatavaknál, vízi világ. Rendőrségi bemutató, a rendőr munkája. Tavaszi virágok megfigyelése. Éled a természet: bogarak, lepkék, madarak megfigyelése. Május 30.-án játékos sportverseny a mozgás napja alkalmából. Anyáknapi műsor lebonyolítása. Nyári virágok gyűjtése, szárítása a csoportszobában, viráglenyomat készítése. Gyógynövények gyűjtése, szárítása (borsmenta, citromfű, kamilla). Gyermeknapi szalonnasütés az udvaron. Különleges ágak, levelek, kavicsok gyűjtése. Kirándulás a Közlekedés Múzeumba.

16 16 KÜLÖN FOGLALKOZÁSRA JÁR FOGLALKOZÁS NÉV NAP MEGJEGYZÉS Logopédus Fejlesztő pedagógus Báb Úszás Külön torna Tenisz Angol

17 17 CSALÁDLÁTOGATÁSOK IDŐPONTJA NÉV IDŐPONT

18 18 GYERMEKVÉDELMI LAP NÉV TAPASZTALATOK

19 19 A VEZETŐ ÓVÓNŐ MEGJEGYZÉSEI DÁTUM MEGJEGYZÉS

20 20 NEVELÉSI LEHETŐSÉGEK Dátum szeptember október 31. Gondozás - testi Szociális (társas) Munka jellegű Tevékenység 3-4 Tevékenység 4-5 Tevékenység 5-7 Képességfejlesztés 3-4 Saját jelük megismerése. Mosdó, WC helyének megismerése. Önkiszolgálás, edény levétele, helyes fogása. Mozgásos játékok szervezése az udvaron. Segítsenek egymásnak ölözés, étkezés, séta közben és a kisebbeknek. Figyelmeztetés nélkül mossanak kezet, fújják az orrukat. Önállóan vetkőzzenek, öltözzenek. Ha szükséges, használják zsebkendőjüket. Étkezéskor csendben legyenek. Ruhájukat gondosan összehajtva tegyék a szekrénybe. Erősödjön a biztonságérzetük. Bővüljön, fejlődjön megfigyelőképességük, szóbeli kifejezőkészségük. Tanulják meg nevüket, jelüket, a helyiségek, társaik, az óvónők és dadus nénik nevét. Bizalommal közeledjenek óvónőjükhöz; társaikhoz. Ismerkedjenek a csoportszobával, a játékokkal, ezek helyével, egymással, a szomszédos csoporttal. Köszönjenek az óvónőnek, dajkának, társaiknak. Figyeljenek egymás játékára, alkotására, a helyére tegyék a játékokat. Egymást keresztnevükön szólítsák. Meséljenek nyári élményeikről. Halkan beszéljenek. Barkácsolás termésekből, levelekből. Ajándékkészítés az érkező kicsiknek. Kötetlen beszélgetések, nyári élménybeszámolók. Középsős élmények; emlékek felidézése. Beszéljenek, emlékezzenek iskolába menet társaikról. Fejlődjön egymáshoz való alkalmazkodási képességük. A felnőttekkel együtt segítenek a csoport átrendezésében. Az önkiszolgáló munka elkezdése. Figyeljék meg a nagyobbak munkáját. A leejtett tárgyat vegyék fel. Ismerjék meg a naposi munka részleteit. A veteményeskert gondozása, gyomirtás, kapálás. Díszítjük, berendezzük a csoportszobánkat. Termések gyűjtése, levélseprés. A naposi munkát figyelmesen végezzék. Gyógynövényeink begyűjtése: citromfű borsmenta. Virágmagvak gyűjtése. Éljék át a segítő munka örömét. Képességfejlesztés 4-5 Megfigyelőképesség fejlesztése Fejlődjön egymás iránti érdeklődésük Örüljenek egymásnak. Fogadják szeretettel újonnan érkező társaikat. Fejlődjön cselekvési vágyuk, munkaszeretetük. Tudatosodjon bennük, hogy ők a középső csoportosok. Képességfejlesztés 5-7 Gyakorolják a már kialakult szokásokat. Önállósulás fejlesztése Fejlődjön közösségi magatartásuk, baráti kapcsolataik. Fejlődjön a gyerekek egymás iránti érdeklődése, kapcsolattartási képessége. Érzékeljék a munkafolyamatok sorrendjét. Tudatosodjon bennük, hogy ők nagycsoportosok. Szervezés Eszköz Jellel ellátott törölközők. Zsebkendő a kosárban. Szalvéta hajtogatva. Ágyneműtartó jelei. Fogmosó pohár jelei. Fogkefék jellel ellátása. Öltözőszekrénybe lévő zsákokra gumi felvarrása. Kancsó, víz a szobában. Zsebkendő a szokott helyen. A játékok helyének megjelölése a polcon. Elegendő hely biztosítása a játékhoz. Több elkülöníthető kis kuckó létrehozása, a társaskapcsolatok alakulására, fejlesztésére. Takaró, pléd, elérhető helyen. Bábparaván felszerelése. Minden korcsoport számára megfelelő számú és különböző képességfejlesztő játékok. Ajándék, és jel a kicsiknek. Ágak gyűjtése. Csoportszoba szépítés szülőkkel. Galéria készíttetése az asztalos szakemberrel. Kosarak, hátizsákok, seprű, lapát szerszámok. Egyéni bánásmód Az új óvodások szeretetteljes fogadása. (Nevek) A felbomlott baráti kapcsolatok helyett újak kiépítésének segítése. (Nevek) A kicsikkel sok ölbeli játék, bevonva a nagyokat is. A nagyok segítségére, szorgoskodásukra számítunk. (Nevek) Egyéb Szeptember elején szülői értekezlet. Témája: A szülők fejlődése a gyermeki fejlődés tükrében.

21 21 NEVELŐMUNKA TAPASZTALATAI Dátum szeptember október 31. Gondozás - testi Szociális (társas) Munka jellegű Tapasztalatok A jelét gyorsan megtanulta mindenki, a sok játék, ami ezt segítette hasznosnak bizonyult. (barkochba játékkal kitalálni, mi van a kezemben? Vagy kalapból kihúzni a jeleket stb.) A nagyok szívesen segítettek kisebb társaiknak, babusgatták őket a gondozási feladatok ellátásában is segítettek.(öltöztetés, vetkőzés, orrtörlés, stb.) Az asztalnál csendesen étkeznek, de az asztal felé fordulásra főleg a kicsiket figyelmeztetni kell. A gyakori, és megfelelő orrfújásra még sok gyermeket kell figyelmeztetni. A WC ülőke felhajtására és a kézmosásra még időnként figyelmeztetni kell. Az óvoda helyiségeivel minden kisgyerek megismerkedett, tudják a fiú és lány WC helyét. A kicsik a szülős beszoktatásnak hála, nagyon gyorsan beszoktak. Gyorsan megismerték az óvodát, a szomszéd csoportot, az udvart, hiszen mindenhova elvittük őket. Minden kisgyerek ismeri a jelét, egymást nevükön szólítják. A sok közös mondókázás, bábozás, ölbeli játék gyorsan nyitottá tette őket. Bátran beszélgetnek egymással, a felnőttekkel. A bábozás kedvenc tevékenységük közé tartozik, a kicsiket főleg gyorsan nyitottá tette. Így gyorsan biztonságban érezték magukat, bizalommal fordultak az óvónőhöz is, dadus nénihez is. Nagyon örültek az ajándéknak, amit a nagyobbak készítettek nekik.(kis kabala Kinder tojás belsejéből) A csoport nyugodt, csendes hangnemben játszik. A játék helyére rakásáért elég időnként figyelmeztetni kell néhány kisgyereket. Nagyon sok játékkal a földön szeretnek játszani, mi ezt tiszteletben tartjuk. Sokat beszélgettünk a nyári élményekről; ki merre nyaralt, merre kirándult. A nyelvük hamar megeredt, mikor ezekről a dolgokról beszélgettünk. Beszélgettünk azokról a társainkról, akik elmentek iskolába, mert azért hiányoznak nekünk. Felelevenítettük régi közös élményeinket. Sok mozgásos játékot játszottunk az udvaron, ami a közösséget gyorsan összekovácsolta. A nagyobbak szívesen barkácsolgattak az udvaron, amíg jó idő volt, de erre a szobában is megteremtjük a feltételeket továbbra is. A csoportszoba berendezése, átrendezése kedvelt feladatuk volt a gyerekeknek. Szívesen adtak ötleteket a csoportszoba átrendezéséhez. A nagyok szívesen segítenek a kicsiknek, figyelmeztetik őket a kialakult szokásokra. Az önkiszolgáló munkával a kicsik megismerkedtek. A középsősök szívesen végzik a naposi munkát. Az élősarok feltöltését, színesítését a szülők is örömmel segítették. A vidéken élő nagyszülőktől sok termést, gallyat, érdekességet hoztak. Nem beszélve a sok lekvárról, mézről, amelyet azért kaptunk, hogy még egészségesebben táplálkozhassunk. A termelt gyógynövényeinket is betakarítottuk a veteményeskertből (citromfű, borsmenta).

22 22 NEVELÉSI LEHETŐSÉGEK Dátum november november 30. Tevékenység 3-4 Tevékenység 4-5 Tevékenység 5-7 Képességfejlesztés 3-4 Képességfejlesztés 4-5 Képességfejfejlesztés 5-7 Gondozás - testi Szociális (társas) Munka jellegű A fiúk vécézéskor az ülőkét hajtsák fel. A nem kívánt ételt hagyják a tányérjukon. A tányér fölé hajolva egyenek. A vizet a kezükről a mosdóba rázzák le. Segítséggel használják a zsebkendőt. Segítséggel tűrjék fel ruhájuk ujját. A fiúk vécézéskor az ülőkét hajtsák fel. Csukott szájjal rágjanak. Használják a lábtörlőt. Kezüket töröljék szárazra. Kis segítséggel le és felvegyék felsőruhájukat. Kis segítséggel használják zsebkendőjüket, fújják az orrukat. Kis segítséggel vegyék le és fel fehérneműiket. A fiúk vécézéskor az ülőkét hajtsák fel. Csukott szájjal rágjanak. Étkezés közben halkan beszélgessenek. Ha enni, inni kérnek, kézfeltartással jelezzék. Ha fáznak, vagy melegük van, segítsenek magukon. Helyesen fújják az orrukat. Mosakodás után a vízcsapot zárják el. Önállóan egyenek és igyanak. Megfigyelőképesség Önállósulás Tisztaság iránti igényük Alakuljon együttműködési képességük. Önállósulás Szemkéz koordináció Akarati tulajdonságok fejlesztése: szabályokhoz való igazodás. Feladattartás Önbizalom A kívánt játékszert kérjék el egymástól, várják meg, amíg megkapják. Alkalmazzák megfelelően a kérést, köszönést. Állatok hangjának, mozgásának utánzása. Gyakorlójáték: a megismert összerakós játékok rakosgatása. A leejtett játékokat vegyék fel. Állatmozgások, hangutánzós játék. Egymás zsákjába ne nyúljanak. Építés nagy alakú formákból. Figyeljenek egymás játékára, alkotására. Játék a képességfejlesztő játékokkal. Csoportszobába lépéskor érthetően köszönjenek az óvónőnek, társaiknak. Testkontaktust fejlesztő játékok: Számoló játék: váll, hát, fej érintése. Babakonyhai szerepjáték. Barkácsolás dióhéjból. Család, óvoda, boltos szerepjátékok. Érzékelő játékok (ízlelés, tapintás, szaglás). Hová dugtuk el a (iránymeghatározással) gesztenyét, makkot? Játék termésbáb állatokkal, figurákkal. Ki van a takaró alatt? Beszélgetéskor nézzenek egymás szemébe. Testkontaktust fejlesztő játékok: Ökölnyitó játék beszorított öklöt kell kinyitni. Fejlődjön önállóságuk. Gyakorolják a helyes magatartási szokásokat, Kavicsgyűjtés. Kisebb megbízatások teljesítése. Levelek; termések, bogyók gyűjtése. Önkiszolgáló munka gyakorlása. A naposok feladataikat növekvő önállósággal oldják meg. Az őszi termések rendszeres válogatása. Gyakorolják a vesszőseprű használatát. Segítsenek a foglalkozáshoz szükséges eszközök kiosztásában. Terasz, járdasöprés. A naposok a szalvétatartót és a szalvéta kidobót tegyék a helyére. Cipőkötés gyakorlása. Csoportszoba átrendezése szükség esetén. Önkiszolgáló munka: saját holmijuk rendbetétele. Segítsenek a papírszalvéta összehajtásában. Udvari játékok kiválogatása, rendezése. A kisebbek segítése. Erősödjön állóképességük, teherbíró képességük. Éljék át a segítő munka örökét. Fejlődjenek a kialakult baráti kapcsolatok. Bontakozzon cselekvő és feladatmegoldó Fejlődjön egymás iránti érdeklődésük. képességük. Szívesen és örömmel vegyenek részt együttes Erősödjön fizikai erőnlétük. tapasztalatok. élmények szerzésében. Fejlődjön a gyermekek összehasonlító, megfigyelő képessége. Fejlődjön empátiás készségük. Fejlődjön kötelességtudatuk. Egymás és mások munkájának megbecsülése. Érzékeljék a munkafolyamatok sorrendjét. Szervezés A különféle tevékenységek gyakorlása. Ujjbábok varrása. Új képességfejlesztő játékok készítése: színszortírozó, almafaszámoló készlet, kirakó Kirándulások szervezése: állatkert, erdő óvoda környéke, zöldséges, KÖZÉRT, tó környéke. mértaniformákból. Eszköz Papír zsebkendő. Filc, karton, olló. Szerszámok, kosarak, seprű. Egyéni bánásmód Egyéb Étkezés közben csendben beszélgessen: (Nevek) Az asztal felé fordulva étkezzen: (Nevek) Felesleges ruháját vegye le, ha melege van: (Nevek) Gyakran kell fújni az orrát: (Nevek) Félelmét, szorongását bábozással oldjuk: (Nevek) Fejlesztő játékkal fejlesztjük: (Nevek) Forduljon bizalommal mindkét óvónőhöz: (Név) Fejlesztő pedagógus segíti: (Nevek) Tevékenyebben vegyen részt a közösségért végzett munkában: (Nevek) A rajzasztal rendjére jobban vigyázzon: mindenki.

23 23 NEVELŐMUNKA TAPASZTALATAI Dátum november november 30. Tapasztalatok Gondozás - testi Szociális (társas) Munka jellegű A gondozási tevékenységekre nagy gondot fordítottunk. Sokat alakult a 34 ek mosdó használata. Kezükről lerázzák a vizet, szárazra törülköznek. A WC-használat már jobban megy, a fiúk is felhajtják az ülőkét, és lehúzzák a WCt. A zsebkendő használathoz segítség kell. Az asztal felé fordulásra még gyakran kell figyelmeztetni őket. Vetkőzésre még több kisgyereket kell figyelmeztetni. Ugyanígy a lábtörlésre is. A helyes WC használatot már jól begyakorolták. Étkezés közben csendben beszélgetnek. Ha kérnek valamit, kézfeltartással jelzik. A csukott szájjal való étkezésre még figyelmeztetni kell őket. Egymást figyelmeztetik a szokások betartására, a kicsiket segítik a különféle tevékenységek ellátásánál. Kialakultak a játszó csoportok, a baráti kapcsolatok. Folyamatosan gyakorolják a kérés, köszönés szavakat. Helyes példával buzdítunk mindenkit a csoportszobába jövetelkor a köszönésre. (Nevek) általában hirtelen cselekszik, őket figyelmeztetni kell a helyes szabályra, szokásra. Az anyanyelvi játékok kedveltek, sokszor játszuk őket. Nagyon közkedveltek a testkontaktust fejlesztő játékaink, p1. a százlábú, ökölnyitó játék. Nagyon szeretnek körjátékokat játszani, nézz a szemébe, bíztatjuk itt is a gyerekeket erre. A legkisebbek is fesztelenül, bátran verselnek, mondókáznak. Általában csendben, nyugodtan játszanak. A kicsik nagyon szeretik az egyszerű párkereső memória játékokat, a képkirakókat. Nagyon hangulatos a játékuk, gyakran játszanak a hangjukkal gyakorló játékot, amit kicsit nehezen viselünk, hiszen elég sokan vagyunk, az alapzaj is adott. Minden játék fajtával szívesen játszanak. A szerepjátékok közül a babakonyhás, és az orvosos a kedvencük. A játékok továbbfejlesztésénél törekedünk minél több ismeretanyagot átadni. A középsősök és a nagyobbak sokat barkácsolnak, ragasztanak, főleg az őszi termésekből. Az önkiszolgáló munkát mindenki rutinosan végzi. A rászoruló kisebbeknek a nagyobbak segítsenek. Pl.: (Név) a naposi munkát sokan szívesen végzik. De van, aki nem szívesen vállal feladatot. Pl.(nevek). A játékok elrakásánál is szükséges buzdítás, dicséret. Van, aki szívesen szétpakol, de összerakodni már nem akar. Sok kicsi nagyon szorgalmas, gyors a rakodásnál. Az élősarkunk nagyon szép lett a sok kavicstól, terméstől; levéltől, amit a gyerekekkel gyűjtöttünk. A kerti szerszámokat ügyesen használják, a nevüket is tudják. A cipőkötés gyakorlására játék cipőket készítettünk, ezeken gyakoroljuk a cipőfűzést, kötést versenyre is. Az udvari játékainkat a hónap elején kiválogattuk, lemostuk és eltettük jövőre.

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készült: 1998, Módosítva: 2008 OM azonosító: 034641 Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 2. 1. Óvodakép 3. 2. Gyermekkép

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

(Szűcs Imre: A gyermekszem)

(Szűcs Imre: A gyermekszem) 1 " A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád néz, földeríti szívedet. A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető, erdőzúgás tisztította

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés TÁMOP 3.1.4. -08/2-2009-0022 TÁMOP 3. 1. 4.-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat Megvalósító intézmény Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda És Művészetoktatási

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ÉRTÉKEI Az értékek közvetítésére való törekvés Óvodánkban nagy hangsúlyt kap az értékteremtés. A mindennapok

Részletesebben

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 21. T A R T A L O M oldal 1. Bemutatkozás 3 1.1. Az óvoda személyi feltételei 4 1.2. Az óvoda tárgyi feltételei 4 2.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája 1062 Budapest, Bajza u. 46. Óvodánk adatai Neve: Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája Címe: 1062 Budapest, Bajza u. 46. Telefon:

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Napközi Otthonos Óvodájában is törekszünk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 TARTALOM Bevezetés 1 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 2.KIPPKOPP HOP 5 2.1. Kippkopp Helyi Óvodai Programunk 5

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja

Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja Eszterház Néphagyomány Élteto Óvoda Pedagógiai Programja Néphagyományőrző Óvodai Program Néphagyományőrző, természet-közeli, családokkal együttműködő óvodai program "A mag el van vetve, nem kell csak a

Részletesebben