BEVEZETŐ. Kedves Kollégák!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETŐ. Kedves Kollégák!"

Átírás

1

2 2

3 3 BEVEZETŐ Kedves Kollégák! E nem szokványos elektronikus könyv megjelenését sürgette az a hozzám küldött sok levél, telefon, amelyben azt kértétek, nem lehetne-e hozzájutni. Az óvodai nevelés és tanulás tervezése című könyv alapján készült, számítógéppel készített tervezés anyagához. A könyv elkészült, bár már kicsit más, mint a számítógépprogram, hiszen az óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához kellett igazítani. Remélem sok segítséget, ötletet nyújt ahhoz, hogy lássátok, így is lehet tervezni! Fontosnak tartom elmondani: az óvónő legalapvetőbb feladata, hogy csoportjában maximálisan biztosítsa a gyermek alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Nyugodt, családias, békés légkörben a gyerekek partnernek, barátnak, játszótársnak tekintik az óvónőt, szívesen tesznek vele mindent, mennek utána, mint kotlós után a kiscsibék. A szeretetteljes együttlétben a szokások-szabályok kialakítása is természetes, hiszen jó közérzetünkért alakítjuk ki őket közösen. Úgy gondolom, hogy az óvodai nevelőmunkának jól átgondoltnak kell lennie, amely mindenkitől tudatos felkészülést igényel. A jó terv szabadságot, rugalmas alkalmazást, a gyerekekhez való igazodást biztosít. Segíti a folyamatok célirányos, célszerű egymásra épülését. Olyan tervezés kell, ami nem növeli az írásbeli munkát, segíti a gyerekek fejlődési ütemének nyomon követését, jelzi a fejlődésbeli lemaradást, láttatja az egyénhez kötődő feladatokat. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja nagyon nyomatékosan fogalmazza meg, a játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, elemi pszichikus szükséglete, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Alapelvként fogalmazza meg, hogy a gyermeket tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze, s a nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását. Ha tervezésünkben a gyermek legalapvetőbb tevékenységre, a játékra építünk, s ha figyelembe vesszük, hogy legjobban a napi természetes tevékenységbe ágyazott lehetőségek nevelnek, nem lesz nehéz dolgunk. Csoportom Budapesten egy lakótelepi 6 csoportos óvodában, Gyöngyvirág csoport néven, 33 fővel, teljesen vegyes összetételben működik. Gyerekekkel, szülőkkel, kölcsönösen nagyon jó a kapcsolatunk. A szülőket maximális segítő szándék jellemzi. Ez teszi lehetővé, hogy kicsit több játékunk, tornaeszközünk, és még egy szülő által készített galéria is szépíti szobánkat. Szülői értekezleteink, fogadóóráink látogatottak, mindig az időszerű, aktuális gondokat beszéljük meg, szülői javaslatok alapján. A szülők általában munkából jönnek, fáradtan, ezért mindig kicsit játszunk, oldjuk a feszültséget a szülői értekezletek előtt. (Versenyre puzzle összerakás felvágott képeslapokból, elkezdett történetet folytatunk, másnap a gyerekeknek lejátsszuk, ki ismeri meg az anyukája, apukája hangját? Találós kérdések kitalálása, stb.) Cserélgetjük egymás között a jó neveléssel kapcsolatos könyveket! Sok közös programunk van, szalonnasütés, anyukák, apukák, nagyszülők napja, ami mindig közös együttjátszást jelent. Jól ismerjük egymást, szívesen vagyunk együtt. Az munkára való felkészülésünkben is a játék kap kiemelt helyet. Ezért folyamatos és mindig rugalmas a napirendünk, a gyerekek igényei és az aktuális események szerint. A nevelési tervünkben a játékon belül, illetve ahhoz kapcsolódva tervezzük a gondozás, testi nevelés, szociális, munkajellegű óvónői feladatokat, és képességfejlesztés feladatait. Fontos az óvónőnek folyamatosan értékelnie önmagát, saját munkáját, ami a gyermeki magatartásban visszatükröződik. Ne felejtsük el, az óvoda a nevelés színtere! Nagy gondot kell fordítanunk ennek tervezésére, hiszen a legtöbb gondot sokszor egy-egy nehezen megoldható nevelési helyzet megoldása jelent. Mégis sokszor úgy tűnik, mintha a tanulás megtervezésére sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnénk. Tervezésünk egyik alapja a nevelőtestülettel közösen létrehozott, elfogadott szokás-szabályrendszer, mely létfontosságú egy jól működő óvodában, csoportban. Kevés, de fontos szabályt állítsunk a gyerekek elé, különben nem bírják átfogni, megérteni és megtartani őket. Fontos, hogy az óvónők, a dadus nénik, a szülők

4 4 próbálják közelíteni, azonos módon értelmezni és elvárni a gyerekektől az óvodában kialakított szabályokat. Jó közösség, csak egy szokásokra, szabályokra jól megtanított csoportban alakulhat ki. De ez nem jelenthet dresszúrát! A gyerekekkel értelmesen megbeszélve, hogy mit miért így kell tenni, nagyon hamar elfogadják, figyelmeztetnek másokat is erre. Demokratikus nevelői légkörben mindig a gyerek által, spontán, kíváncsiságból létrejövő helyzetek megoldása, megbeszélése legyen az elsődleges, hiszen ez jelenti a rugalmasságot a tervezésben. Egy végcélhoz több úton is eljuthatunk, egy képességet többféle tevékenységgel is fejleszthetünk. A heti tervekből álló terv lehetőségeket tartalmaz az óvónők számára, amelyhez nem kell ragaszkodniuk. A bemutatott terv vegyes csoportban készült, 3-7 korig. A gyermekek összetétele körül-belül egyharmad arányos volt. A heti rend, természetesen csak papíron van így, hiszen nem iskolában élünk, ahol órarendhez kell igazodni a gyerekeknek. Jelzi, hogy minden nap mesélünk, vagy verselünk, minden nap van vizuális tevékenység, fejlesztési tervünket komplex módon valósítjuk meg. Az ábrázoló polcunkon minden eszköz a gyerekek rendelkezésére áll, de hetente általában váltják egymást a vizuális tevékenységek. Egy hétig egyfolytában egy kiemelt tevékenységet végzünk, pl. egy hétig festünk, egy hétig mintázunk, stb., de ez nem zárja ki, hogy mellette a gyerek más vizuális tevékenységet nem végezhet! De kiemelten a festés, vagy a mintázás technikáinak aprólékos elsajátítására figyelünk. Mindig technikát tervezünk, de témajavaslat is szerepel a tervben, ami valamilyen módon kapcsolódik a heti környezeti, vagy irodalmi anyaghoz, de legfőképpen a gyerekek valamelyik közeli, élményéhez. Témajavaslatot azért tervezünk, mert vannak bizonytalanabb gyermekek, akik még gyakran megkérdezik, óvó néni, mit fessek? Nekik segítségadás, ha javaslunk valamit. A legtöbb gyerek szereti saját maga eldönteni, hogy mit szeretne festeni, illetve létrehozni. Az egy hetes folyamatos tevékenykedés lehetősége mindenkinek bőven nyújt időt arra, hogy egy-egy technikát alaposan megismerjen. Ének, zene is minden nap lehet a gyerekek kívánsága szerint, de két foglalkozást tervezünk, hiszen fontos készséget, képességet sajátítanak el a gyerekek. A heti második foglalkozás a nagyoknak kötelező, a többi kezdeményezés. A testi nevelést jól szolgálják a mindennapi testnevelések, melyeket délelőtt, illetve pihenés után tartunk. A délutáni pihenő után a mozgásos játékok a kedveltebbek, a játék öröme előbb felébreszti az álmosabb gyerekeket. Két kötelező testnevelés foglalkozás van, egy közös az egész csoporttal, a másik foglalkozás az óvodai testvércsoport eivel. Ez a csak nagyok számára tervezett foglalkozás jól megmozgatja, egészségesen elfárasztja az iskolába készülő gyerekeket, lehetőséget nyújt a versenyjátékokra, közös együtt drukkolásra. A heti tervek sokféleképpen összeállíthatók, természetesen mindig igazítjuk az ünnepeinkhez, az időjáráshoz, saját természeti - társadalmi környezetünkhöz, az ott átélhető élményekhez, tapasztalatokhoz és a csoportot alkotó gyermekekhez. Csak a gyerekeket jól ismerve tervezhetünk egyénre szabottan! A játék rubrikába található játékok mindig a témához kapcsolódnak, így szemléletesebben láthatjuk, hogy a foglalkozások a játék keretén belül zajlanak. Amit leírunk, egy lehetséges, megvalósítható, a vezető által ellenőrizhető írásbeli anyag. De az igazi nevelőmunka ennél sokkal több, és tervbe nem is mindig foglalható! Saját személyiségünket, igényességünket, hitvallásunkat, értékeinket, a gyerekekkel összhangban, a meleg, szeretetteljes kapcsolatban tudjuk életre hívni. Az óvónők módszertani szabadsága, amely a fejlődéslélektan kutatási eredményeire épül, lehetőséget adott nekünk, hogy a fejlesztés két tartalmi eszközét, a matematikát és a környezetismereti témákat jobban egymásra építsük. Eddig is éreztük, hogy a matematikai tapasztalatokat a mindennapi tevékenységünk közben tudjuk legjobban elsajátíttatni a gyerekekkel, gyermek közelbe vinni, (mint minden mást is!). Sokan élnek a teljes

5 5 összevonás lehetőségével, pedig úgy gondolom nem mindenki érzett még rá, hogy melyik helyzetben, melyik játékos matematikai tevékenységet alkalmazhatja legcélszerűbben. Félő, hogy a két téma teljes összeolvasztásával nemcsak a tervezésből, hanem óvodai mindennapjainkból is eltűnik a matematikai tapasztalatszerzés lehetősége. Bár ne így legyen! Az Ajánlás a környezet és matematika tervezéséhez részben a két téma összedolgozott változata ötletet ad a közös megvalósításra, arra, hogy milyen szépen megfér egymás mellett a két fejlesztési terület. Láthatjuk, hogy p1. egy séta, kirándulás alkalmával mennyi játékos matematikai tapasztalathoz juttathatjuk a gyerekeket. Úgy gondoltam, a napló akkor lesz igazán hasznos, ha minden benne marad eredeti formában, teljes képet adva nevelő munkánkról. Ez a csoportnapló több mint húsz év gyakorlati tapasztalatát, és egy év írásbeli munkáját mutatja be. Remélem, hasznosan forgatjátok! A könyv elektronikus formában és a számítógépes program megvásárolható a szerző címén: Varanka Zoltánné 1046 Budapest, Megyeri utca

6 6 Óvodai csoportnapló Csoport óvodapedagógus óvodapedagógus dajka Megnyitás:

7 7 NÉVSOR ABC SORRENDBEN NÉV JEL

8 8 NÉVSOR SZÜLETÉSI SORRENDBEN NÉV SZÜLETÉSI DÁTUM

9 9 Heti rend HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Mese-vers Mese-vers Mese-vers Mese-vers Mese-vers Vizuális Vizuális Vizuális Vizuális Vizuális Környezet 3-4 Ének-zene Matematika Környezet Ének-zene Testnevelés (egész csoport) Testnevelés (testvércsoporttal)

10 10 NAPIREND SZEPTEMBER 1. MÁJUS 31. KÖZÖTT KEZDETE TEVÉKENYSÉG VÉGE A TEVÉKENYSÉGEK MEGNEVEZÉSE 6:00 7:00 A gyerekek érkezése, játék összevont csoportban. 7:00 9:00 Játék, játékok kezdeményezések saját csoportszobánkban, szabadon folytatott tevékenységek. 9:00 10:00 Folyamatos reggelizés, előtte tisztálkodás, terítés (naposok). 10:00 12:00 Kezdeményezések a csoportszobában vagy a szabadban. Játék, kirándulás, szervezett, tervezett megfigyelések lebonyolítása. Közben mindennapos testnevelés. 12:00 12:15 Készülődés az ebédhez, naposok terítenek. 12:15 13:00 Ebéd. Tisztálkodás, fogmosás, átöltözés pihenéshez. 13:00 15:00 Pihenés a csoportszobában, a 6-7 ek ébredés után, ha akarnak, előbb felkelhetnek, és az asztalnál tevékenykedhetnek, játszhatnak csendesen, nem zavarva kisebb alvó társaikat. 15:00 15:45 Folyamatos felkelés, tisztálkodás, fésülködés, készülődés az uzsonnához, uzsonna. 15:45 15:55 Mozgásos játék közbeiktatva, ha lehet, mindig az udvaron. 15:55 17:00 Játék a csoportszobában vagy az udvaron a szülők érkezéséig. Anyanyelvi játékok, szabad játék, kezdeményezett játékok szervezése. 17:00 18:00 Játék az ügyeletes csoportban a szülők érkezéséig.

11 11 NAPIREND JÚNIUS 1. AUGUSZTUS 31. KÖZÖTT KEZDETE TEVÉKENYSÉG VÉGE A TEVÉKENYSÉGEK MEGNEVEZÉSE 6:30 7:00 A gyerekek érkezése, játék összevont csoportban. 7:00 8:45 Játék az udvaron, rossz idő esetén a csoportszobában. Szabadon választott tevékenységek. 8:45 12:00 Készülődés a reggelihez, mosakodás, terítés. Homokozás, mozgásfejlesztő játékok, képességfejlesztő játékok játszása az udvaron. Kirándulás, élményszerző séták. Fürdés, napozás. Reggeli után mindennapos testnevelés, játékos torna a medence vízében. 12:00 13:00 Készülődés az ebédhez, naposok terítenek, mosakodás, rendrakás az udvaron, étkezés előtti tisztálkodás, zuhanyozás, szárítkozás. 13:00 15:00 Pihenés a csoportszobában, a nagyok, ha felébrednek, előbb felkelhetnek, az udvaron vagy a csoportszobában játszhatnak, fürödhetnek. 15:00 16:00 Ébredés, ágyak rendberakása, mosakodás, fésülködés. Mozgásos játék az udvaron, uzsonnázás. 16:00 17:00 A csoportszobában rendrakás. Játék az udvaron, fürdés. 17:00 17:30 Játék az ügyeletes csoportban a szülők érkezéséig.

12 12 STATISZTIKAI ADATOK Fiú Leány Összesen Bölcsőde Család Más óvoda Ismétel Az adatok szerkesztéséhez kattintson kétszer a grafikonra!

13 13 Ünnepek és hagyományok ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK Az óvoda születésnapja felelőse: délelőttös óvónő Mikulás felelőse: a két óvónő Karácsony felelőse: a két óvónő A gyerekek készítenek ajándékot a szülőknek, nagyszülőknek, szomszéd csoportnak (Süni). Farsang felelőse: a két óvónő Húsvét felelőse: délelőttös óvónő Ajándékkészítés a gyerekeknek! Anyák napja felelőse: a két óvónő A gyerekek készítenek ajándékot a szülőknek, nagyszülőknek. Az óvónők virágról gondoskodnak. SZERVEZÉSI FELADATOK December 3. Az óvodánk megnyitásának ünnepe. Közös ünnep a tornateremben. Ajándékot kapnak a csoportok, és születésnapi tortát. Előtte színházi illetve bábelőadás a gyerekeknek. (1998-ban 6 az óvodánk.) A gyermekeknek az óvónők készítenek ajándékot. Ezt a Mikulás bácsi hozza, aki csoportról csoportra jár. Mi versekkel, énekkel fogadjuk. Jézus születésének, a szeretetnek, egymás megajándékozásának a napja. Közös ünnep a nagy karácsonyfa alatt. December első hetétől készülődés, várakozás, lelkünk ünneplőbe öltöztetése. Közös, meghitt beszélgetések, karácsonyi történetek, saját élmények elmondása, együttes élmények biztosítása a karácsonnyal kapcsolatban, titkolózás, meglepetések készítése. Közös és csoportos ünnep is, sok vidámsággal, játékkal, bolondozással, átváltozással. Jelmezbe öltözés, óvónénik is! Kisze báb készítése, elégetése az udvaron. A csoport ünnepe. Népi hagyományok ápolása, piros tojás festés, keresés, hímezés, locsolkodás. A gyerekek a szülőknek készítenek ajándékot. A húsvéti. ajándékot a közeli erdőben találjuk meg a gyerekekkel. Az édesanyák és a gyerekek közös ünnepe. Titkolózás, ajándékkészítés, évközben tanult versekből, dalokból, legkedvesebb játékaikból készült összeállítással köszöntjük a szülőket, nagyszülőket. Az összetartozás, a szeretet ünnepe

14 14 ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK ÜNNEPEK ÉS HAGYOMÁNYOK A Föld napja felelőse: délelőttös óvónő A mozgás és játék napja felelőse: délelőttös óvónő Születésnapok felelős: két óvónő illetve mindig a délelőttös óvónő. Kirándulások felelőse: az éppen délelőttös óvónő, aki tervezi a kirándulást. Március 15. felelőse: a délelőttös óvónő. Október 23. felelőse: a délelőttös óvónő. December harmadik hete felelőse: a két óvónő A nagymamákat hívjuk vendégségbe Farsang előtt felelőse: a két óvónő Az anyukákat hívjuk vendégségbe Sándor, József, Benedek napján Felelőse: a két óvónő Az apukákat hívjuk vendégségbe. SZERVEZÉSI FELADATOK A természet szeretetének, nagyszerűségének, megóvásának egy kiemelt napja. Ha lehetséges, minden esetben kirándulással egybekötött nap, illetve kertészkedés az óvodában vagy a környéken. Az egész óvodában naponta többször szervezünk mozgásos játékot. Tízórai után közös zenés torna, utána helyváltoztatással szerenkénti torna. Születésnapi naptár alapján minden gyermek megünneplése. Mi készítünk nekik ajándékot, a szülők szörpöt, süteményt, gyümölcsöt hozhatnak. Születésnapi naptár a csoport falán is kint van, hogy a gyerekek figyelemmel kísérhessék e jeles napot. Az ajándék átadásánál figyelembe vesszük a gyermek baráti kapcsolatainak alakulását is. A környezet megismerésébe jobban beépítve, többszöri kirándulás a lehetséges helyekre. Bővebben a különleges események tervezésénél. Nemzeti ünnepünk. Az ablakokba zászlókat készítünk, a gyerekekkel képeket gyűjtünk, várat építünk. A megemlékezést játékos keretbe öntjük. Az os forradalom és szabadságharc ünnepe. Ablakdekoráció. Közös játék, megvendégelés, (sütőtök sütés, gyógyteafőzés) beszélgetés a régi karácsonyokról. Farsangi ruhák varrása, sütés, közös játék. Közös barkácsolás, játék, LEGO-zás, jó idő esetén kerti munka az udvaron, sportolás.

15 15 KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEK TERVEZÉSE Évszak Ősz Tél Tavasz Nyár Esemény Séta a közeli erdőben többször. Termények, magvak gyűjtése; falevelek, virágok préselése (csipkebogyó, kökény, galagonya). Őszi színek megfigyelése (szöcskék, tücskök, lepkék, katicabogarak, csigák). Veteményeskertek, virágoskertek megfigyelése a környéken. Piac, zöldségesbolt, vásárlás. Látogatás a fodrásznál, hajvágás. Költöző madarak megfigyelése. Az erdő színe, hangja, hangulata. A csupasz fák megfigyelése, játék az avarban. Betakarítás a veteményes kertből. Látogatás a Planetáriumban Visszatérő séta a közeli erdőbe. Látogatás a metróállomáson. Madáretetés. Téli álmot alvó állatok. A tél örömei: szánkózás, hóemberkészítés, hógolyózás Kirándulás a lakótelepen, a lakótelep télen. Látogatás a tűzoltóknál. Nagyszülőket hívjuk vendégségbe. Az édesanyákat hívjuk vendégségbe. Kirándulás a közeli erdőbe. Látogatás az Állatkertben. Látogatás a Petőfi szoborhoz. Villamoson utaztunk Az apukákat hívjuk vendégségbe. Látogatás a bányatavaknál, vízi világ. Rendőrségi bemutató, a rendőr munkája. Tavaszi virágok megfigyelése. Éled a természet: bogarak, lepkék, madarak megfigyelése. Május 30.-án játékos sportverseny a mozgás napja alkalmából. Anyáknapi műsor lebonyolítása. Nyári virágok gyűjtése, szárítása a csoportszobában, viráglenyomat készítése. Gyógynövények gyűjtése, szárítása (borsmenta, citromfű, kamilla). Gyermeknapi szalonnasütés az udvaron. Különleges ágak, levelek, kavicsok gyűjtése. Kirándulás a Közlekedés Múzeumba.

16 16 KÜLÖN FOGLALKOZÁSRA JÁR FOGLALKOZÁS NÉV NAP MEGJEGYZÉS Logopédus Fejlesztő pedagógus Báb Úszás Külön torna Tenisz Angol

17 17 CSALÁDLÁTOGATÁSOK IDŐPONTJA NÉV IDŐPONT

18 18 GYERMEKVÉDELMI LAP NÉV TAPASZTALATOK

19 19 A VEZETŐ ÓVÓNŐ MEGJEGYZÉSEI DÁTUM MEGJEGYZÉS

20 20 NEVELÉSI LEHETŐSÉGEK Dátum szeptember október 31. Gondozás - testi Szociális (társas) Munka jellegű Tevékenység 3-4 Tevékenység 4-5 Tevékenység 5-7 Képességfejlesztés 3-4 Saját jelük megismerése. Mosdó, WC helyének megismerése. Önkiszolgálás, edény levétele, helyes fogása. Mozgásos játékok szervezése az udvaron. Segítsenek egymásnak ölözés, étkezés, séta közben és a kisebbeknek. Figyelmeztetés nélkül mossanak kezet, fújják az orrukat. Önállóan vetkőzzenek, öltözzenek. Ha szükséges, használják zsebkendőjüket. Étkezéskor csendben legyenek. Ruhájukat gondosan összehajtva tegyék a szekrénybe. Erősödjön a biztonságérzetük. Bővüljön, fejlődjön megfigyelőképességük, szóbeli kifejezőkészségük. Tanulják meg nevüket, jelüket, a helyiségek, társaik, az óvónők és dadus nénik nevét. Bizalommal közeledjenek óvónőjükhöz; társaikhoz. Ismerkedjenek a csoportszobával, a játékokkal, ezek helyével, egymással, a szomszédos csoporttal. Köszönjenek az óvónőnek, dajkának, társaiknak. Figyeljenek egymás játékára, alkotására, a helyére tegyék a játékokat. Egymást keresztnevükön szólítsák. Meséljenek nyári élményeikről. Halkan beszéljenek. Barkácsolás termésekből, levelekből. Ajándékkészítés az érkező kicsiknek. Kötetlen beszélgetések, nyári élménybeszámolók. Középsős élmények; emlékek felidézése. Beszéljenek, emlékezzenek iskolába menet társaikról. Fejlődjön egymáshoz való alkalmazkodási képességük. A felnőttekkel együtt segítenek a csoport átrendezésében. Az önkiszolgáló munka elkezdése. Figyeljék meg a nagyobbak munkáját. A leejtett tárgyat vegyék fel. Ismerjék meg a naposi munka részleteit. A veteményeskert gondozása, gyomirtás, kapálás. Díszítjük, berendezzük a csoportszobánkat. Termések gyűjtése, levélseprés. A naposi munkát figyelmesen végezzék. Gyógynövényeink begyűjtése: citromfű borsmenta. Virágmagvak gyűjtése. Éljék át a segítő munka örömét. Képességfejlesztés 4-5 Megfigyelőképesség fejlesztése Fejlődjön egymás iránti érdeklődésük Örüljenek egymásnak. Fogadják szeretettel újonnan érkező társaikat. Fejlődjön cselekvési vágyuk, munkaszeretetük. Tudatosodjon bennük, hogy ők a középső csoportosok. Képességfejlesztés 5-7 Gyakorolják a már kialakult szokásokat. Önállósulás fejlesztése Fejlődjön közösségi magatartásuk, baráti kapcsolataik. Fejlődjön a gyerekek egymás iránti érdeklődése, kapcsolattartási képessége. Érzékeljék a munkafolyamatok sorrendjét. Tudatosodjon bennük, hogy ők nagycsoportosok. Szervezés Eszköz Jellel ellátott törölközők. Zsebkendő a kosárban. Szalvéta hajtogatva. Ágyneműtartó jelei. Fogmosó pohár jelei. Fogkefék jellel ellátása. Öltözőszekrénybe lévő zsákokra gumi felvarrása. Kancsó, víz a szobában. Zsebkendő a szokott helyen. A játékok helyének megjelölése a polcon. Elegendő hely biztosítása a játékhoz. Több elkülöníthető kis kuckó létrehozása, a társaskapcsolatok alakulására, fejlesztésére. Takaró, pléd, elérhető helyen. Bábparaván felszerelése. Minden korcsoport számára megfelelő számú és különböző képességfejlesztő játékok. Ajándék, és jel a kicsiknek. Ágak gyűjtése. Csoportszoba szépítés szülőkkel. Galéria készíttetése az asztalos szakemberrel. Kosarak, hátizsákok, seprű, lapát szerszámok. Egyéni bánásmód Az új óvodások szeretetteljes fogadása. (Nevek) A felbomlott baráti kapcsolatok helyett újak kiépítésének segítése. (Nevek) A kicsikkel sok ölbeli játék, bevonva a nagyokat is. A nagyok segítségére, szorgoskodásukra számítunk. (Nevek) Egyéb Szeptember elején szülői értekezlet. Témája: A szülők fejlődése a gyermeki fejlődés tükrében.

21 21 NEVELŐMUNKA TAPASZTALATAI Dátum szeptember október 31. Gondozás - testi Szociális (társas) Munka jellegű Tapasztalatok A jelét gyorsan megtanulta mindenki, a sok játék, ami ezt segítette hasznosnak bizonyult. (barkochba játékkal kitalálni, mi van a kezemben? Vagy kalapból kihúzni a jeleket stb.) A nagyok szívesen segítettek kisebb társaiknak, babusgatták őket a gondozási feladatok ellátásában is segítettek.(öltöztetés, vetkőzés, orrtörlés, stb.) Az asztalnál csendesen étkeznek, de az asztal felé fordulásra főleg a kicsiket figyelmeztetni kell. A gyakori, és megfelelő orrfújásra még sok gyermeket kell figyelmeztetni. A WC ülőke felhajtására és a kézmosásra még időnként figyelmeztetni kell. Az óvoda helyiségeivel minden kisgyerek megismerkedett, tudják a fiú és lány WC helyét. A kicsik a szülős beszoktatásnak hála, nagyon gyorsan beszoktak. Gyorsan megismerték az óvodát, a szomszéd csoportot, az udvart, hiszen mindenhova elvittük őket. Minden kisgyerek ismeri a jelét, egymást nevükön szólítják. A sok közös mondókázás, bábozás, ölbeli játék gyorsan nyitottá tette őket. Bátran beszélgetnek egymással, a felnőttekkel. A bábozás kedvenc tevékenységük közé tartozik, a kicsiket főleg gyorsan nyitottá tette. Így gyorsan biztonságban érezték magukat, bizalommal fordultak az óvónőhöz is, dadus nénihez is. Nagyon örültek az ajándéknak, amit a nagyobbak készítettek nekik.(kis kabala Kinder tojás belsejéből) A csoport nyugodt, csendes hangnemben játszik. A játék helyére rakásáért elég időnként figyelmeztetni kell néhány kisgyereket. Nagyon sok játékkal a földön szeretnek játszani, mi ezt tiszteletben tartjuk. Sokat beszélgettünk a nyári élményekről; ki merre nyaralt, merre kirándult. A nyelvük hamar megeredt, mikor ezekről a dolgokról beszélgettünk. Beszélgettünk azokról a társainkról, akik elmentek iskolába, mert azért hiányoznak nekünk. Felelevenítettük régi közös élményeinket. Sok mozgásos játékot játszottunk az udvaron, ami a közösséget gyorsan összekovácsolta. A nagyobbak szívesen barkácsolgattak az udvaron, amíg jó idő volt, de erre a szobában is megteremtjük a feltételeket továbbra is. A csoportszoba berendezése, átrendezése kedvelt feladatuk volt a gyerekeknek. Szívesen adtak ötleteket a csoportszoba átrendezéséhez. A nagyok szívesen segítenek a kicsiknek, figyelmeztetik őket a kialakult szokásokra. Az önkiszolgáló munkával a kicsik megismerkedtek. A középsősök szívesen végzik a naposi munkát. Az élősarok feltöltését, színesítését a szülők is örömmel segítették. A vidéken élő nagyszülőktől sok termést, gallyat, érdekességet hoztak. Nem beszélve a sok lekvárról, mézről, amelyet azért kaptunk, hogy még egészségesebben táplálkozhassunk. A termelt gyógynövényeinket is betakarítottuk a veteményeskertből (citromfű, borsmenta).

22 22 NEVELÉSI LEHETŐSÉGEK Dátum november november 30. Tevékenység 3-4 Tevékenység 4-5 Tevékenység 5-7 Képességfejlesztés 3-4 Képességfejlesztés 4-5 Képességfejfejlesztés 5-7 Gondozás - testi Szociális (társas) Munka jellegű A fiúk vécézéskor az ülőkét hajtsák fel. A nem kívánt ételt hagyják a tányérjukon. A tányér fölé hajolva egyenek. A vizet a kezükről a mosdóba rázzák le. Segítséggel használják a zsebkendőt. Segítséggel tűrjék fel ruhájuk ujját. A fiúk vécézéskor az ülőkét hajtsák fel. Csukott szájjal rágjanak. Használják a lábtörlőt. Kezüket töröljék szárazra. Kis segítséggel le és felvegyék felsőruhájukat. Kis segítséggel használják zsebkendőjüket, fújják az orrukat. Kis segítséggel vegyék le és fel fehérneműiket. A fiúk vécézéskor az ülőkét hajtsák fel. Csukott szájjal rágjanak. Étkezés közben halkan beszélgessenek. Ha enni, inni kérnek, kézfeltartással jelezzék. Ha fáznak, vagy melegük van, segítsenek magukon. Helyesen fújják az orrukat. Mosakodás után a vízcsapot zárják el. Önállóan egyenek és igyanak. Megfigyelőképesség Önállósulás Tisztaság iránti igényük Alakuljon együttműködési képességük. Önállósulás Szemkéz koordináció Akarati tulajdonságok fejlesztése: szabályokhoz való igazodás. Feladattartás Önbizalom A kívánt játékszert kérjék el egymástól, várják meg, amíg megkapják. Alkalmazzák megfelelően a kérést, köszönést. Állatok hangjának, mozgásának utánzása. Gyakorlójáték: a megismert összerakós játékok rakosgatása. A leejtett játékokat vegyék fel. Állatmozgások, hangutánzós játék. Egymás zsákjába ne nyúljanak. Építés nagy alakú formákból. Figyeljenek egymás játékára, alkotására. Játék a képességfejlesztő játékokkal. Csoportszobába lépéskor érthetően köszönjenek az óvónőnek, társaiknak. Testkontaktust fejlesztő játékok: Számoló játék: váll, hát, fej érintése. Babakonyhai szerepjáték. Barkácsolás dióhéjból. Család, óvoda, boltos szerepjátékok. Érzékelő játékok (ízlelés, tapintás, szaglás). Hová dugtuk el a (iránymeghatározással) gesztenyét, makkot? Játék termésbáb állatokkal, figurákkal. Ki van a takaró alatt? Beszélgetéskor nézzenek egymás szemébe. Testkontaktust fejlesztő játékok: Ökölnyitó játék beszorított öklöt kell kinyitni. Fejlődjön önállóságuk. Gyakorolják a helyes magatartási szokásokat, Kavicsgyűjtés. Kisebb megbízatások teljesítése. Levelek; termések, bogyók gyűjtése. Önkiszolgáló munka gyakorlása. A naposok feladataikat növekvő önállósággal oldják meg. Az őszi termések rendszeres válogatása. Gyakorolják a vesszőseprű használatát. Segítsenek a foglalkozáshoz szükséges eszközök kiosztásában. Terasz, járdasöprés. A naposok a szalvétatartót és a szalvéta kidobót tegyék a helyére. Cipőkötés gyakorlása. Csoportszoba átrendezése szükség esetén. Önkiszolgáló munka: saját holmijuk rendbetétele. Segítsenek a papírszalvéta összehajtásában. Udvari játékok kiválogatása, rendezése. A kisebbek segítése. Erősödjön állóképességük, teherbíró képességük. Éljék át a segítő munka örökét. Fejlődjenek a kialakult baráti kapcsolatok. Bontakozzon cselekvő és feladatmegoldó Fejlődjön egymás iránti érdeklődésük. képességük. Szívesen és örömmel vegyenek részt együttes Erősödjön fizikai erőnlétük. tapasztalatok. élmények szerzésében. Fejlődjön a gyermekek összehasonlító, megfigyelő képessége. Fejlődjön empátiás készségük. Fejlődjön kötelességtudatuk. Egymás és mások munkájának megbecsülése. Érzékeljék a munkafolyamatok sorrendjét. Szervezés A különféle tevékenységek gyakorlása. Ujjbábok varrása. Új képességfejlesztő játékok készítése: színszortírozó, almafaszámoló készlet, kirakó Kirándulások szervezése: állatkert, erdő óvoda környéke, zöldséges, KÖZÉRT, tó környéke. mértaniformákból. Eszköz Papír zsebkendő. Filc, karton, olló. Szerszámok, kosarak, seprű. Egyéni bánásmód Egyéb Étkezés közben csendben beszélgessen: (Nevek) Az asztal felé fordulva étkezzen: (Nevek) Felesleges ruháját vegye le, ha melege van: (Nevek) Gyakran kell fújni az orrát: (Nevek) Félelmét, szorongását bábozással oldjuk: (Nevek) Fejlesztő játékkal fejlesztjük: (Nevek) Forduljon bizalommal mindkét óvónőhöz: (Név) Fejlesztő pedagógus segíti: (Nevek) Tevékenyebben vegyen részt a közösségért végzett munkában: (Nevek) A rajzasztal rendjére jobban vigyázzon: mindenki.

23 23 NEVELŐMUNKA TAPASZTALATAI Dátum november november 30. Tapasztalatok Gondozás - testi Szociális (társas) Munka jellegű A gondozási tevékenységekre nagy gondot fordítottunk. Sokat alakult a 34 ek mosdó használata. Kezükről lerázzák a vizet, szárazra törülköznek. A WC-használat már jobban megy, a fiúk is felhajtják az ülőkét, és lehúzzák a WCt. A zsebkendő használathoz segítség kell. Az asztal felé fordulásra még gyakran kell figyelmeztetni őket. Vetkőzésre még több kisgyereket kell figyelmeztetni. Ugyanígy a lábtörlésre is. A helyes WC használatot már jól begyakorolták. Étkezés közben csendben beszélgetnek. Ha kérnek valamit, kézfeltartással jelzik. A csukott szájjal való étkezésre még figyelmeztetni kell őket. Egymást figyelmeztetik a szokások betartására, a kicsiket segítik a különféle tevékenységek ellátásánál. Kialakultak a játszó csoportok, a baráti kapcsolatok. Folyamatosan gyakorolják a kérés, köszönés szavakat. Helyes példával buzdítunk mindenkit a csoportszobába jövetelkor a köszönésre. (Nevek) általában hirtelen cselekszik, őket figyelmeztetni kell a helyes szabályra, szokásra. Az anyanyelvi játékok kedveltek, sokszor játszuk őket. Nagyon közkedveltek a testkontaktust fejlesztő játékaink, p1. a százlábú, ökölnyitó játék. Nagyon szeretnek körjátékokat játszani, nézz a szemébe, bíztatjuk itt is a gyerekeket erre. A legkisebbek is fesztelenül, bátran verselnek, mondókáznak. Általában csendben, nyugodtan játszanak. A kicsik nagyon szeretik az egyszerű párkereső memória játékokat, a képkirakókat. Nagyon hangulatos a játékuk, gyakran játszanak a hangjukkal gyakorló játékot, amit kicsit nehezen viselünk, hiszen elég sokan vagyunk, az alapzaj is adott. Minden játék fajtával szívesen játszanak. A szerepjátékok közül a babakonyhás, és az orvosos a kedvencük. A játékok továbbfejlesztésénél törekedünk minél több ismeretanyagot átadni. A középsősök és a nagyobbak sokat barkácsolnak, ragasztanak, főleg az őszi termésekből. Az önkiszolgáló munkát mindenki rutinosan végzi. A rászoruló kisebbeknek a nagyobbak segítsenek. Pl.: (Név) a naposi munkát sokan szívesen végzik. De van, aki nem szívesen vállal feladatot. Pl.(nevek). A játékok elrakásánál is szükséges buzdítás, dicséret. Van, aki szívesen szétpakol, de összerakodni már nem akar. Sok kicsi nagyon szorgalmas, gyors a rakodásnál. Az élősarkunk nagyon szép lett a sok kavicstól, terméstől; levéltől, amit a gyerekekkel gyűjtöttünk. A kerti szerszámokat ügyesen használják, a nevüket is tudják. A cipőkötés gyakorlására játék cipőket készítettünk, ezeken gyakoroljuk a cipőfűzést, kötést versenyre is. Az udvari játékainkat a hónap elején kiválogattuk, lemostuk és eltettük jövőre.

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 A Rezi Óvoda/Vackor csoport Szabály- és szokásrendszere vegyes életkorú csoportra

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. TÁMOP-3.1.4/09/1.-2009.-0012 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

CSOPORTNAPLÓ. TÁMOP-3.1.4/09/1.-2009.-0012 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben CSOPORTNAPLÓ TÁMOP-3.1.4/09/1.-2009.-0012 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Biga-csiga csoport 2012/2013

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó

2014-2015. 09.15.-09.19. 2014.09.17. Muffin sütés. 2014.09.09. Természetbúvár ovi Breki?Maci. 2014.09.10. Séta a Városligetben Pillangó 2014-2015 Napló ellenőrzés: minden hónap utolsó hétfője Nyári szünet: 2015.07.20.-2015.08.14. Téli szünet: 204.12.22.-2015.01.02. Aktuális: igény szerint Nevelői értekezlet: Vezetői team értekezlet: havi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS

IDŐPONT TERVEZETT PROGRAM FELELŐS Programterv augusztus 21- szeptember 30. 08.21. 08.25. 08. 26. 08. 28. 08. 30. 08.25-08.29. 09.01-09. 05. 09-01. 09 06. 09. 16. Szept. utolsó hete 09.29. Szülői ért. az új gyerekek szülei számára Alakuló

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

AKTUALITÁSOK. Tevékenységi tervek Központi óvoda. Időpont. Tevékenységi kör. A konkrét feladat

AKTUALITÁSOK. Tevékenységi tervek Központi óvoda. Időpont. Tevékenységi kör. A konkrét feladat AKTUALITÁSOK Tevékenységi tervek 2017.03.01. 2017.05.31. Központi óvoda Időpont Tevékenységi kör A konkrét feladat 1 / 50 megnevezése 2017. március Ünnepek, hagyományok Nőnapi megemlékezés Március 15.-e

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és HELYISÉGEK ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK MENNYISÉGI MUTATÓ csoportszoba gyermekcsoportonként1 tornaszoba logopédiai foglalkozató, egyéni fejlesztő szoba játszóudvar óvodavezetői iroda óvodánként 1 óvodavezetői

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Ősszel a táj piros, sárga

Ősszel a táj piros, sárga A tervezés időszaka: 2016. 09. 01. - 11. 30. Ősszel a táj piros, sárga Jeles nap, ünnep, Munkatársi értekezlet A pedagógiai év első félév programjai, felelősök hozzárendelése. Szeptember 07. Együttes (felnőtt).

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

JELENTÉS. a Mackós Óvoda 2013/2014. nevelési évi partneri igény -, elégedettség, elégedetlenség mérésének eredményeiről. 2014.

JELENTÉS. a Mackós Óvoda 2013/2014. nevelési évi partneri igény -, elégedettség, elégedetlenség mérésének eredményeiről. 2014. Mackós Óvoda 1126 Budapest Németvölgyi út 46. tel/fax:35-60-528 e-mail: postmaster@mackosovoda.axelero.net honlap: www.mackosovoda.hu OM azonosító: 034482 JELENTÉS a Mackós Óvoda 2013/2014. nevelési évi

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

BEVEZETŐ. Kedves Kollégák!

BEVEZETŐ. Kedves Kollégák! 2 3 BEVEZETŐ Kedves Kollégák! E nem szokványos elektronikus könyv megjelenését sürgette az a hozzám küldött sok levél, telefon, amelyben azt kértétek, nem lehetne-e hozzájutni. Az óvodai nevelés és tanulás

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Óvodai dajka OKJ 31 140 01 0000 00 00

Óvodai dajka OKJ 31 140 01 0000 00 00 292-06 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében Óvodai dajka OKJ 3 40 0 0000 00 00 Gyakorlati vizsgatevékenység 292-06 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében 292-06/2 Takarítási

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 1 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1. Öltözködés Saját ruházat felismerése; gombolás, cipôkötés Öltözködés egyre önállóbban, cipôkötés, gombolás gyakorlása saját

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1 2. Öltözködés az évszaknak, idôjárásnak megfelelôen Ruhadarabok felismerése, megnevezése, szétválogatása évszakoknak megfelelôen

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése.

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. KÖRNYEZETI NEVELÉS Őszi természet megfigyelése, Falevelek, termések

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja Habos Kakaó Magánóvoda 1154 Budapest Dalnoki Jenő u. 1. Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI 3. BEVEZETŐ 4. 1. HELYZETKÉP ÓVODÁNKRÓL 6. 1.1. Az óvoda környezete

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben