Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati Felhívás. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program"

Átírás

1 Pályázati Felhívás Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott ÖTLET Program Felhívás Fogadószervezetek részére az ÖTLET programban való részvételre Félúton Alapítvány, Budapest (Speciális célcsoport) Az ÖTLET program hazánkban elsőként indult hosszú távú önkéntes program. A program küldetése, hogy a 18 és 26 év közötti álláskereső fiatalok munkaerő-piaci esélyeit növelje, a munkatapasztalattal még nem rendelkező fiataloknak lehetőséget biztosítson a tapasztalatszerzésre, egyéni fejlődésre. A program során a fiatalok 10 hónapon át végeznek önkéntes tevékenységet különféle civil, önkormányzati és egyházi szervezeteknél. A program részletes bemutatása: Hazánkban a fiatalokat érintő munkanélküliség egyre nagyobb méreteket ölt, évről évre egyre több pályakezdő küzd a munkavállalás nehézségeivel, annak ellenére, hogy ma jóval több a szakképzett, érettségivel és diplomával rendelkező fiatal, mint akár egy évtizede. A munkaerő-piaci lehetőségek különösen korlátozottak a megfelelő munkatapasztalat és szakmai gyakorlat nélküli pályakezdők számára. A kezdeti munkakeresési lelkesedést hamar letörhetik a sorozatos visszautasítások, a fiatalok elveszíthetik munkával kapcsolatos motivációjukat, eddigi tanulmányaikat feleslegesnek érezhetik, értéktelennek élhetik meg önmagukat. A tartós munkanélküliség pszichés hatásai ma már nem ismeretlenek, az önbecsülés elvesztése, a társas kapcsolatok beszűkülése, a családi és társadalmi függőség kialakulása tovább nehezíti a munka világába való visszavezetést. A fiatalokat érintő tartós munkanélküliség növekedést mutat, sok fiatal karrierjének első állomásaként passzivitásba kényszerül.

2 A pályakezdő fiatalok szempontjából előnyös, ha első munkahelyi tapasztalatukat támogató környezetben szerzik meg, ahol a felelősséget nem kell teljes egészében egyedül viselniük. A Nyugat Európában és az Egyesült Államokban már évtizedek óta létező hosszú távú ( hónap) önkéntes szolgálat jó lehetőséget nyújt a fiatalok gyakorlati tudásának, tapasztalatszerzésének támogatására. Az ÖTLET program immár harmadik évében vállalkozik arra, hogy megteremtse a hazai hosszú távú önkéntes szolgálat kereteit, feltételeit és kísérleti jelleggel integrálja azt a pályakezdő fiatalok tapasztalatszerzését támogató egyéb programok közé. Az ÖTLET program célja: A program célja, hogy a 18 és 26 év közötti pályakezdő, munkanélküli fiatalok munka-erőpiaci esélyeit javítsa a hosszú távú önkéntes szolgálat során (10 hónap) megszerezhető tapasztalati tudással, készségek fejlesztésével és munkahelyi gyakorlat megszerzésével. A programban lehetőség nyílik arra, hogy a fiatalok védett körülmények között tapasztalhassák meg milyen egy munkahelyi közösség tagjaként, a munka világának szabályai szerint működni, milyen csapatban és ezzel egy időben mégis önállóan dolgozni, felelősséget vállalni saját magukért és másokért. A tapasztalatszerzésen túl a fiatalok személyiségfejlődése is pozitív irányba mozdulhat, hisz az önkéntességen keresztül olyan emberi és társadalmi értékek szolgálatába állítják magukat, mint a szolidaritás, az odafordulás, vagy az elfogadás. A program további célkitűzése, hogy az önkéntesség eszmeisége terjedjen, az önkéntesség kultúrája fejlődjön hazánkban. Cél, hogy a programban résztvevő valamennyi szervezet hozzájáruljon az önkéntes tevékenységek regionális koordinációjának kialakulásához és fejlődéséhez. A program lehetőséget biztosít a résztvevő szervezetek számára, hogy: egy társadalmilag hasznos programhoz csatlakozzanak, megtanulják, mit jelent egy hálózat részeként dolgozni, erősítsék az egymás közötti együttműködést és tapasztalatcserét, részt vegyenek fiatal önkéntesek készségeinek, tudásának és önbizalmának fejlesztésében, tevékenységeikhez segítséget és új ötleteket kapjanak, megtanulják másokkal megosztani munkájukat és a vele járó felelősséget, fejlesszék elfogadó képességüket (tolerancia) és együttműködési készségeiket Cél, hogy a programban résztvevő fogadószervezetek szervezeti kultúrájának fejlődését segítse a 10 hónapos önkéntes szolgálat. A fogadószervezetek elmélyítsék az önkéntes menedzsment terén meglévő tudásukat, a szolgálat időtartama alatt fejlesszék azt, a jövőben jelentőségteljes erőforrásként szerepeltessék az önkéntességet, az önkéntesek bevonását tevékenységeikbe. Az önkéntes tevékenységre az alábbi állítások igazak: elsősorban nem anyagi ellenszolgáltatásért végzik, de a kiadások megtérítése megengedhető; a tevékenység önkéntes, azaz a személy szabad vállalása, autonóm döntése;

3 azon túl, hogy más személyek, csoportok vagy a társadalom hasznára irányul köztudott, hogy az önkéntesség jelentős haszonnal jár az önkéntes személyére, személyiségére nézve is. Az önkéntes tevékenységek támogatásában rejlő lehetőségek: Az önkéntesek kipróbálhatnak különféle társadalmi szerepeket, megtanulhatják, hogyan hozzanak jó döntéseket, oldjanak meg problémákat, munkakultúrát tanulhatnak, tesztelhetik igazságérzetüket, vezetői képességeiket. Az önkéntesség hagyományos területeinek tekintett szociális és egészségügyi gyakorlaton túl, az önkéntesek a szolgálat során elsajátíthatnak PR, kommunikáció, szervezetvezetés, szervezetfejlesztés, képzés stb. tárgykörébe tartozó készségeket és ismereteket a művészetek, kultúra, sport, szabadidő, környezetvédelem, jog- és igazságszolgáltatás, oktatás stb. területén. Az önkéntes tevékenység fontos része lehet a fiatalok szakmai önéletrajzának, karrierállomásainak. Átmenetet jelenthet a formális oktatás és a munkaerő-piaci fizetett munka között, lehetőséget adhat az életen át tartó tanulás szocializálásának, illetve olyan kapcsolati tőkét jelenthet, amely lehetővé teszi a munka világába való integrációt. Hosszabb távú tudás, mélyebb tapasztalat szerezhető általa. Egyszerre kínál személyes fejlődést, a társadalmi tudatosság elsajátítását, konkrét munkatapasztalatot és a készségek és értékek közvetlen fejlesztését. Célcsoport: Jelen pályázati felhívással azon civil, önkormányzati és egyházi fenntartású szervezeteket szólítjuk meg, akik szívesen részt vennék az ÖTLET programban, mint önkénteseket fogadó szervezet. Fogadószervezetek lehetnek: nonprofit szervezetek és intézményeik (pl. egyesületek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, köztestületek), egyházak és intézményeik, megyei és helyi önkormányzatok valamint intézményeik, és egyéb költségvetési intézmények. Nem lehetnek fogadószervezetek: központi állami szervezetek, pártok és szervezeteik, szakszervezetek, piaci szervezetek. A fogadószervezetek kulcsfontosságú szereplői a programnak. Ők biztosítják az önkéntes tevékenységet végző fiatal számára a terepet a tapasztalatszerzésre, egyéni fejlődésre, segítik és ösztönzik a fiatalt a munkahelyi kultúra megismerésére, az egyéni munkamotivációk tisztázására. Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, akiknek van már tapasztalatuk önkéntesekkel való együttműködés terén, küldetésük megvalósítását önkéntesek bevonásával valósítják meg, vagy tervezik, hogy programjaikba önkénteseket vonnak be. A Félúton Alapítvány a program szempontjából hátrányos helyzetű, tartós józansággal rendelkező szenvedélybeteg, vagy szenvedélybetegségtől veszélyeztetett fiatalok segítését végzi, ezért olyan szervezetek jelentkezését várjuk, akik a fiatalok fogadására vállalkoznak. Az ÖTLET program szempontjából hátrányos helyzetűnek tekintjük Képzettség tekintetében: szakképzettséggel nem rendelkező, elavult szakképzettséggel rendelkező, alacsony iskolai végzettségű (8 általános vagy kevesebb)

4 Szociokulturális helyzet tekintetében: hajléktalan, állami gondoskodás alatt álló vagy onnan kikerült, felépülőben lévő szenvedélybeteg, szenvedélybetegségtől veszélyeztetett, tartósan munkanélküliség által érintett, büntetésvégrehajtási intézetből kikerült, pártfogó felügyelet alatt álló, kisebbséghez tartozó Fogyatékkal élő fiatalok A program résztvevői Önkéntes az a 18 és 26 év közötti fiatal, aki a program kezdésének időpontjában nem rendelkezik tanulói jogviszonnyal, illetve vállalja, munkanélküliként való regisztrációját és vállalja, hogy 10 hónapon át, heti 30 órában, önkéntes tevékenységet végez olyan kormányzati és nemkormányzati vagy non-profit szervezetnél, ami a program fogadószervezetei között nyilván van tartva. Fogadószervezet az a kormányzati és nem-kormányzati vagy non-profit szervezet, amit az ÖTLET program hivatalos fogadóhelyként elismer. Ez a szervezet 10 hónapon át biztosítja az önkéntes tevékenység helyszínét, fogadja az önkénteseket, ellátja őket feladatokkal vagy a szervezeten belül vagy valamilyen külső szolgálati helyen. A fogadó szervezet, a koordináló szervezet és az önkéntes szerződéses kapcsolatban állnak egymással. Ezek a szervezetek azért fogadnak önkénteseket, mert tanulságosnak és hasznosnak tartják az önkéntesekkel való közös munkát, illetve fontosnak érzik azt, hogy részt vegyenek a fiatalok készségeinek, tudásának és önbizalmának fejlesztésében. Mentor az a személy, aki a 10 hónapos önkéntes tevékenység során az önkéntes személyes támogatója, szakmai segítségnyújtója. A mentort, a koordináló szervezet iránymutatásait szem előtt tartva a fogadószervezet jelöli ki. Elvárás, hogy a mentornak legyen tapasztalata fiatalokkal és/vagy önkéntesekkel végzett munka terén. A mentor az a személy, aki a projekt során legközelebb áll az önkénteshez, aki az önkéntest és helyzetét legjobban ismeri. Nagy a felelőssége minden olyan helyzetben, melyben az önkéntes szakmai és személyes problémákkal kerül szembe. A mentor a regionális koordináló szervezettel szerződéses viszonyba kerül, munkájáért havi tiszteletdíj illeti meg. Koordináló szervezet az a szervezet, mely az ÖTLET programban regionális szinten koordinálja és felügyeli a program megvalósulását. Feladata, hogy felkészítse a fogadószervezeteket az önkéntesekkel való együttműködésre, valamint felkészítse és támogassa azokat az önkénteseket, akiket az általa koordinált fogadószervezetekhez küld. A koordináló szervezet gondoskodik az önkéntesek ellátásáról (étkezés, utazási költségtérítés stb. mindennemű költség a koordináló szervezetet terheli) és munkával kapcsolatos egyéb szükségleteiről (nyelvi vagy egyéb szakképzés, biztonsági feltételek, biztosítás stb. mindennemű költség a koordináló szervezetet terheli). A fogadószervezet feladatai:

5 A fogadószervezet az ÖTLET program keretében 10 hónapon keresztül biztosít önkéntes lehetőséget 1 de legfeljebb 2 fiatal számára. Képzések a fogadószervezetek számára: A program sikeres megvalósítása érdekében fontos, hogy a benne résztvevő fogadó szervezetek tisztában legyenek a program céljaival, minőségi követelményeivel, a speciális célcsoport és egyéb gyakorlati elvárásaival. A képzés során bővíthetik az önkéntes menedzsmenttel kapcsolatos meglévő ismereteiket. Ezért a koordináló szervezet a program folyamán 3 képzést szervez (programindító, félidős és záró képzés) a fogadószervezetek számára, melyen kötelező részt vennie minden fogadószervezettől a mentornak. Együttműködés a regionális koordináló szervezettel: Az ÖTLET program eredményes megvalósulása érdekében, a fogadószervezeteknek szoros szakmai együttműködésben kell állniuk a regionális koordináló szervezetekkel. A program teljes időtartama alatt a koordináló szervezet szakmai iránymutatásait figyelembe véve kell működniük. Feladatokkal kapcsolatos elvárások: Az OFA ezzel a programmal a pályakezdő fiatalok számára munkaerő-piaci tapasztalatszerzési és iskolán kívüli (ún. nemformális) tanulási lehetőséget szeretne biztosítani. Az önkéntes tevékenység megkezdésekor tisztázni kell az önkéntes feladatait, a heti munkaidejét, azt, hogy milyen képzéseken kell majd részt vennie, ki lesz a mentora, ki tanítja be az egyes feladatokra. A fogadószervezet napi 6 órás tevékenységet biztosít az önkéntes számára. Az önkéntes munkaideje nem haladhatja meg a heti 30 órát. Az önkéntes nem ingyenes munkaerőt jelent, hanem a szervezet küldetésének megvalósításában vállal szerepet, abban jelent segéderőt. A fogadó szervezet fizetett státuszt nem válthat ki az önkéntes fogadásával. Személyes támogatás mentor: Az önkéntesek jóléte és a projekt sikere érdekében nagyon fontos az önkéntesek folyamatos támogatása, ezért szükség van egy ún. mentorra, aki a fogadó szervezet megbízásából figyelemmel kíséri az önkéntesek fejlődési folyamatát és közreműködésüket a fogadó szervezet munkájában. A mentor az önkéntes tevékenységéről, fejlődéséről havonta írásos formában számol be a koordináló szervezetnek. Étkezés: Minden önkéntest, a 10 hónapos szolgálati idő alatt étkezési hozzájárulás illet meg. Ennek formája (étkezési utalvány), és mértéke egyénenként, és tevékenységi típusonként változó lehet. Az étkeztetéssel kapcsolatos mindennemű költséget a regionális koordináló szervezet állja. Szakmai vagy egyéb képzések, tanfolyamok: A fogadó szervezet és a fiatal közösen döntik el, hogy milyen tanfolyamon vagy egyéb képzésen érdemes részt vennie az önkéntesnek. A fogadó szervezet tevékenységeiben való sikeres közreműködéshez és a későbbi munkavállalási esélyek növeléséhez szükséges lehet az önkéntes nyelvi vagy egyéb továbbképzése. A képzés időtartama a munkaidő részét képezi. Szabadnapok: Az önkéntest megilleti heti két egymást követő szabadnap, és szolgálati hónaponként további két nap szabadság (a nemzeti ünnepeken kívül), melyet a szolgálat időtartama alatt, a fogadószervezettel való előzetes egyeztetés alapján vehet ki. Ezek alatt a szabadnapok alatt is jár az önkéntesnek minden a programba foglalt juttatás. Oklevél: Minden önkéntes, aki teljesítette a 10 hónap önkéntes szolgálatot és részt vett a koordináló szervezet képzésein, a programban való részvételről oklevelet kap, melyet a programban együttműködő szervezetek közösen adnak ki.

6 A program megszakítási lehetőségei: Az önkéntes bármikor megszakíthatja a projektet, de a fogadó szervezet is felmondhat az önkéntesnek. Amennyiben az önkéntes, a szolgálat első 5 hónapja során (félidő) valamilyen okból elhagyja szolgálati helyét, úgy a koordináló szervezetnek amennyiben a fogadó szervezet igényli lehetősége van a fogadó szervezethez egy másik önkéntest küldeni. Amennyiben az önkéntes a szolgálati hely elhagyása ellenére nem kíván kilépni a programból, és az önkéntes szerződés felmondása nem az önkéntesnek felróható okból következett be, úgy a koordináló szervezet köteles számára másik fogadó helyet biztosítani. Amennyiben az önkéntes a szolgálati idő fele után szakítja meg a projektet, úgy helyére már nem küldhető más önkéntes. A program időtartalma: Az ÖTLET program időtartama 18 hónap. Az önkéntesek szolgálati ideje 10 hónap. A program október 1.-én indult. A program meghirdetése a fiatalok és a fogadószervezetek felé: október 01. Fogadószervezetek jelentkezési határideje: március 20. Az önkéntesek szolgálati ideje: április január 31. Programzáró beszámoló készítésének határideje: február 15. A pályázás módja: Pályázni a fogadószervezeteknek szóló jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezési lapokat kitöltve, a felsorolt mellékletekkel együtt legkésőbb január 15-ig kell eljuttatni a pályázó telephelye szerint illetékes regionális koordináló szervezethez (Félúton Alapítvány, Budapest Speciális célcsoport). A jelentkezési lapokat eljuttathatja levélben, ben vagy személyesen is a megadott címekre. cím: posta cím: Félúton Alapítvány, 1089 Budapest, Orczy út 27. A pályázatok elbírálása és a fogadószervezetek kiválasztása

7 A pályázat benyújtását követően a koordináló szervezet írásban értesíti a pályázót, hogy jelentkezési lapját elfogadta-e. Amennyiben a jelentkezési lap elfogadásra került, a koordináló szervezet képviselője személyesen látogatja meg a potenciális fogadószervezetet. A személyes intézménylátogatásokat követően, az ÖTLET program adatbázisába kerül az adott intézmény, mint leendő fogadószervezet. A programba csatlakozni kívánó fiatalok az adatbázis alapján keresnek maguk számára fogadószervezetet. A programban való részvételről szóló végleges döntés a fiatalok érdeklődésének, választásának is függvénye. A fiatalok több önkéntes lehetőség közül választhatnak, ezért nincsen garancia arra, hogy az elfogadott jelentkezéseket követően gyakorló fogadóintézménnyé válik a pályázó szervezet. A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek A szervezet alapító okirata (önkormányzati és egyéb költségvetési intézményektől nem kérjük) 30 napnál nem régebbi bírósági nyilvántartásba vételi igazolás nyilatkozat, melyben a szervezet elismeri, hogy nem áll felszámolás alatt projektfelelős önéletrajza mentor önéletrajza Budapesti Koordináló Szervezet: FÉLÚTON Alapítvány A FÉLÚTON Alapítvány 1994-ben azért jött létre, hogy a megelőzés és a kezelés eszközeivel segítse az alkoholbetegeket és családtagjaikat a felépülésben ben megalakult a FÉLÚT Centrum, az alapítvány első szakintézménye ahol a szenvedélybetegek ambuláns és bentlakásos formában is kaphatnak segítséget, majd 2005 tavaszán megalakult a YOUR SELF Centrum, ahol pszichiátriai problémákkal küzdő kliensek számára nyújtunk segítséget. A Félúton Alapítvány az ÖTLET programban kezelőprogramot elvégzett, felépülőben lévő szenvedélybeteg vagy szenvedélybetegségtől veszélyeztetett önkéntes fiatalok segítését végzi. honlap cím: cím:

8 telefon: vagy posta cím: Félúton Alapítvány, Budapest, Orczy út 27. Budapest, október 01. Komán Gabriella Félúton Alapítvány

9

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI I. Témaválasztásom indokolása Témaválasztásomat az indokolja, hogy felkeltette az érdeklődésemet,

Részletesebben

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 1 Tartalom 1. Foglalkoztatási stratégiai célkitűzések 2. A helyzetfelmérés és tanulságai 3. Dániai tapasztalatok hatása a foglalkoztatási stratégiánk kialakítására

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben