A munkacsoportok tevékenységei:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkacsoportok tevékenységei:"

Átírás

1 A munkacsoportok tevékenységei: 1.Beszámoló a Háromszéki SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat 2010 évi tevékenységéről 2010 január március Ebben az időszakban a stábűlések keretén belül az ügyelők szakmai munkájának nyomonkövetésére fektettünk hangsúlyt. Januárban két személy távozott a stábból. Mivel négy új taggal bővült a csapatunk, a stáb erősítését, valamint a szakmai kérdések megbeszélését tűztük ki célul. Statisztikai adatok és gyakorlati teendők megvitatására került sor. Február folyamán a szolgálat hirdetésével foglalkoztunk. Ekkortól hangzik el a helyi rádióban naponta többször is szolgálatot népszerűsítő reklám. Március folyamán, anyagi nehézségek miatt, felmerült egy egyesület létrhozása, amit különböző akadályok miatt elhalasztottunk. Közösen ünnepeltük meg a nők napját április május Stábunk tagjai találkoztak Dr. Varga Gábor pszichiáterrel, mely találkozás alkalmával nagyon hasznos szakmai kérdések megvitatására, sajátos problémák megbeszélésére, továbblépési lehetőségekre, támpontok feltérképezésére került sor. Április végén felfrissítettük honlapunkat májusában egy napos képzést szerveztünk ügyelőink számára, ahol szakmai előadások hangzottak el, csoportmunkán vettek részt az ügyelők. Váradi István székelyudvarhelyi orvos, mentálhigiénés szakember irányításával, Bálint módszerrel esetmegbeszélést tartottunk. A nap közös vacsorával zárult június július A folyamatos tevékenységek stábmunka, ügyelet augusztus szeptember Augusztus között sztábunk 2 tagja részt vett a Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok Országos Találkozóján, Debrecenben. E program keretében szakmai előadásokra, illetve műhelymunkára került sor. Szeptember elején székhelyváltoztatásra került sor, ami elég nagy változást jelentett a stáb életében október november - december Október végén négy személy vett részt a Hargita megyei Telefonszolgálat 5 éves születésnapja alkalmából megrendezett Nyílt Telefonos Napok rendezvényen. A két napos rendezvényen szakmai

2 előadások hangzottak el, a résztvevőknek lehetőségük nyílt az ismerkedésre, a közös és sajátos problémák megbeszélésére, csoportmunkára. Jelen voltak Győr, Békéscsaba, Kolozsvár telefonszolgálatainak tagjai, az Országos Lelkisegély Szolgálatok Szövetségének elnöke, Dr. Szabóné, Kállay Klára és Dr. Varga Gábor pszichiáter. November elején ünnepeltük szolgálatunk négy éves születésnapját. Stábunk a karácsonyi ünnepek alkalmával bensőséges hangulatú ünneplést szervezett a stáb tagjai számára, az immár hagyományossá vált ajéndékozással egybekötve. Sepsiszentgyörgy, április 7. Gergely Erzsébet 2. Az Internetes Tanácsadó Szolgálat 2O1O évi tevékenysége Az internetes tanácsadó szolgálat nehezen működött a tavalyi év folyamán. A levelek csak novemberig érkeztek, de nagyon kevés. Megkérdeztem a magyarországi stáb vezetőjét, hogy mi a helyzet a szolgáltatással és a levelek érkezésével és a következő választ kaptam: A szolgálat nehezen indul be, sajnos lassan csordogálnak a levelek. Még türelmet kérek, remélem, hamarosan több levél érkezik, és tudok ügyeleti napot is szervezni a levelezőknek. Köszönöm, hogy még kitartanak, és számítok rájuk a későbbiekben is. Mi is csak reménykedhetünk, hogy mindez valósággá válik és ismét fog működni az internetes tanácsadó szolgálat. 3. MÉCSESÜNKBE OLAJAT tíz évvel ezelőtt szentelt pappá egyházmegyém püspöke. Készülve a papságra, már szentelésem előtt próbáltam mélyebb betekintést nyerni a papi élet szépségeibe, buktatóiba. Úgymond szerencsésnek tudhatom magam, hiszen nagyon sok papi élettel megismerkedhettem, egészen közelről, mielőtt szentelő püspököm elé térdeltem. Örömmel tapasztaltam, hogy érdemes ezt az életformát választani, hiszen olyan értékközvetítés az én feladatom, amely segít az egyén és a közösség életében lévő igaz, szép, szent és a jó kiaknázásában. Minderről megerősítést kaptam az eltelt tíz évben. Mindezekkel párhuzamosan azt is tudomásul kellett vegyem, hogy nagyon sok kolléga életében megjelent a kiégés szindróma, amely nemegyszer hivatáskrízishez vezetett. A papi feladat nagyon összetett. Olyan feladatokat kell teljesíteni, amelyek közvetlenül nem tartoznak a szószerinti lelkipásztorkodáshoz, viszont nem lehet őket mellőzni. Ilyen pl. templom, plébánia javítása, az egyházi vagyonok koordinálása. Ez a sokrétűség sokszor teherként nehezedik a lelkipásztor vállára ben beiratkoztam a mentálhigiénés továbbképzésre, ahol nagyon sokat tanultam. Ennek hatására fordítok még nagyobb figyelmet a lelkipásztori munkám mentálhigiénés vonatkozásaira és emellett a papi közösségre is. A programterv kiválasztásakor a következő szempontokat vettem figyelembe: 1. A lelkipásztorok egymástól való szakmai és személyes elszigetelődése sajnos

3 megszokott jelenség lett a papi életben. 2. A mentálhigiénés posztgraduális képzésen való részvétel során egyre inkább észleltem ezt a problémát. 3. A papok egymáshoz való közeledését reális célnak, ugyanakkor újszerű és mélyről fakadó igénynek is tartottam nemcsak a magam részéről. A téma pontos meghatározása a projektkészítéssel foglalkozó stúdiumon kristályosodott ki. A célok megfogalmazásakor és a célcsoport kiválasztásakor, többszöri finomítás, kiscsoportban való átbeszélés során, az irányító tanár véleményezésének hatására egy prevenciós munka elképzelést fogalmaztam meg: KIÉGÉS MEGELŐZÉSE A PAPI ÉLETBEN Ebbe az irányba való elmozdulásomban és elindulásomban nagymértékben segített a szomszéd lelkipásztorokkal való jó kapcsolatom és az általuk is megfogalmazott igény az ilyen jellegű összejövetelekre. A téma megfogalmazásakor a célcsoport alanyai is változtak, többször is. Első gondolatom az volt, hogy a hozzám közelálló paptestvéreket hívom meg, kérem fel a projektmunka kivitelezéséhez. Rögtön egy papírra fel is írtam a neveket, hogy kik legyenek azok a személyek. Amikor végeztem az írással és végig olvastam őket, rádöbbentem, hogy ez így ebben a formában nem kivitelezhető. Két oka is van: 1. nagy a távolság, az egyházmegye /Erdély területe/ több helységéből kellene összehívni őket, ami talán egy alkalommal sikerülne, viszont a rendszeres találkozás kivitelezhetetlen. 2. nem biztos, hogy nekik szükségletük ez a fajta találkozás. Aztán többszöri átgondolás után, célcsoportom a sepsi-barcasági főesperesi kerület segédlelkészei lettek, szám szerint tizenegyen. A projektmunka folyamán olyan látásmód alakult ki a résztvevőkben, amelyből cselekvés következik. Már el is kezdtek/kezdtünk gondolkodni egy esetleges folytatáson, illetve egy projekt kidolgozásán, amelybe a kerület többi lelkipásztorait is be lehetne vonni. Sőt a civil munkatársak bekapcsolásában is gondolkodtunk. A team tagjai nyitottabbá váltak az új témák iránt. A projekt arra mozgósította a résztvevőket, hogy több problémát és megoldási lehetőséget vegyenek észre, ezáltal hatékonyabban végezhessék a lelkipásztori munkát a rájuk bízott közösségben. A projekt lefolyása közben azt tapasztaltam meg, hogy a projektmunka sokirányú szemléletformáló és készségfejlesztő lehetősége a mentálhigiénés képzés szolgálatába állítható. Tágabb értelemben pedig a lelkipásztor szemléletének, értékrendszerének, magatartásának változása kihatással van/lehet az egyházközségek tagjaira. Szintén a projekt lefolyása alatt, viszont utána is tapasztaltam, hogy az egyházmegyében is /Erdély területe/ több paptestvér tudomást szerzett munkánkról és érdeklődésüket fejezték ki. Lelkipásztori napok keretében, egy műhelymunkában megkértek, hogy mutassam be, hogy vázoljam fel a projekt folyamatát. Többen is jelezték, hogy szívesen részt vennének egy hasonló projektben. A projekt folytatása ezáltal még erősebb vágyként jelent meg bennem. Az imént említett Lelkipásztori Napok alatt még erősebben kikristályosodott bennem, hogy igenis valós probléma a kiégés szindróma a papság körében. Orvoslása halaszhatatlan, hogy testileg és lelkileg egészséges lelkipásztorok szolgálhassanak az egyházmegyében. Keresztes Zoltán, katólikus pap

4 4.Beszámoló csoportfoglalkozásokról tanárok, tanítók és óvónők számára A es tanévben a Csíkszeredai Xantus János Általános Iskolában tanító tanárok-tanítók-óvónők tehát az egész tanári testület- számára szerveztem csoportfoglalkozásokat. Az előző évben lezajlott tanítói csoportfoglalkozások ( mely a záródolgozatom témáját adta) alapján jött az ötletem, hogy ezt kibővítsük a tanárok részvételével is. Pár kolléga jelezte, hogy elég hiányos és néhol eléggé eldurvult a kommunikáció az alsó tagozatban, az V.-VIII. osztályban tanítók között, illetve a tagiskolák pedagógusai kevésbé ismerik a központi iskolában tanító tanár kollegáikat. Az igazgató kezdeményezésére egy kétnapos hétvégi találkozás előzte meg ezeket a találkozásokat, majd három alkalommal tartottunk csoportfoglalkozásokat. Ezek alatt a következő témák, játékok kerültek sorra: - ismerkedő játékok - csapatépítő játékok - kommunikációs és konfliktusmegoldó játékok - drámapedagógiai játékok A résztvevő pedagógusok száma alkalmanként személy között váltakozott. Ezeket az alkalmakat felváltva hárman vezettük le az iskolában tanító tanár kollegáimmal együtt 2010 március- május időszak alatt. E rövid lefutású programot eredményesnek ítélem meg, hisz régi konfliktusos témák kapcsán is elindult egy megfelelő kommunikáció, ugyanakkor sikerült együttgondolkodni az iskolánk jövőjéről is. Csíkszereda, 2o11.április 2. Fikó Enikő, tanítónő 5.Beszámoló az ifjúsági táborokban tartott előadásokról 2o1o nyarán két alkalommal is tartottam előadásokat ifjúsági táborokban. A táborokat a kézdivásárhelyi Boldog Özséb római katolikus plebánia, valamint a Kantai Szentháromság római katolikus plebánia szervezésében rendezték meg. A Boldog Özséb római katolikus plebánia által szervezett nyári táborokban 2007 óta tartok előadást, illetve fejlesztő foglalkozást a fiataloknak. Külön tábort szerveznek a 11-14, valamint év közötti fiataloknak, melynek minden évben van egy fő tematikája és ehhez illesztjük az előadások tartalmát, valamint a kiválasztott gyakorlatokat. Idén az egymásra való odafigyelés, valamint önmagunk felvállalása volt az előadásom fő gondolatmenete, melyhez olyan gyakorlatokat válaszottam, melyek a belső változásainkra való odafigyelést, illetve az egymás különbözőségeinek a meglátását és tiszteletét mélyítik el. A Kantai Szentháromság római katolikus plebánia a szeretet jegyében szervezett 2010-ben ifjúsági tábort. A tábor helyszínéül a csernátoni Ikavár táborhely szolgált, ahol 38 fiatal vett részt a hat napos

5 foglalkozásokon. Július 28-án tartottunk közös foglalkozásokat a fiatalokkal. Mentálhigiénés szemszögből igyekeztem megközelíteni az általam választott témát, mely a család és családi szerepek köré épült. A fiatalok ezen túl még a párkapcsolatok buktatóiról is kérdeztek, valamint arról: hogyan lehet önmagunkat és a társunkat kiismerni egy kapcsolat során. Most is készülök egy előadásra, melynek fő témája: "Stressz a hétköznapokban", a kézdivásárhelyi "Gábor Áron cserkészcsapat" vezetője hívott meg. Elmondása szerint a serdülők szükségét érzik ezzel a témával foglalkozni az egyre gyakoribb szorongásos tünetek miatt. Gyergyai Réka, pszichológus 6.Beszámoló a Székely Mikó Kollégiumban működő Szülők Iskolájá -ról A 2oo9-2o1o-es tanévben is megszerveztük a Szülők iskolája elnevezésű önsegítő csoportot a VIII.- dik osztályos(13-14 éves )gyerekek szüleinek. A találkozók helyszíne: Székely Mikó Kollégium Team: Csia Kinga, Gáspár-Babos Etele, Gödri-Martis Mónika Összesen 8 találkozást tartottunk a szülőkkel 2 hetente. Célunk a szülők erősítése volt szülői mivoltukban és tapasztalatcsere, ezáltal segítve a kamaszokat a serdülőkori identitás keresésben. Ez a második szülőcsoport volt és a projektet sikeresnek könyveltük el. Csia Kinga, tanár 7. Kertész Mária beszámolója A dolgozatom témáját egy 8 adásból álló rádióadássorozat képezte.ez a sorozat folytatódott. Heti rendszerességgel van egy legalább félórás műsor a kézdivásárhelyi kereskedelmi rádióban(profi Rádió). Ezeket vagy én szerkesztem vagy időnként meghívok valakit. Az adás címe: A család hangja. Járok be iskolákba családórákat tartani(vi.-vii. osztály, és IX., X., XI.osztály) osztályfőnöki órák keretében, kéthetente vagy havonta. Heti rendszerességgel folytatok segítő beszélgetéseket és nagy örömömet lelem az elváltakkal való munkában(indítottam egy csoportot számukra). Szóval igyekszem kamatoztatni a tanultakat Isten dicsőségére és az emberek javára! Egy féléve nálunk is működik egy esetmegbeszélő csoport, a neve Kapocs, ide tartozik Gyergyai Réka és Csoma Tünde is. Röviden talán ennyi Hajdú András beszámolója

6 Sepsiszentgyörgyön 2009 októberében indult egy támogatócsoport szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára. Az igazság az, hogy nem én indítottam, csak segítettem a csoporttalálkozók levezetését, néha felváltva, néha egyedül. A tavaly nyár óta egyszer-kétszer voltam jelen. A célcsoport: aktív illetve absztinens szenvedélybetegek és családtagjaik. A találkozó programja: célirányos (problémaorientált) beszélgetések, igemagyarázat, imádság. Időtartam: max. 2 óra Találkozások rendszeressége: heti találkozás. 9. Fazakas Ferenc beszámolója Kb. 3-4 éve volt egy kezdeményezésünk Pál Lacival egy lelkigondozói szolgálat beindításáról. Össze is jött egy jó csapat, még a kezdetben támogatást is kaptunk (helyet) a találkozásokhoz, de aztán ez "Felülről" le lett fújva. Nagyváradon nem volt rá szükség a vezetőség részéről. Saját kisebb körben is kezdeményeztünk és a Sebes-Körös menti lelkipásztori kart igyekeztünk kicsit összerázni. Ez amolyan önsegítő csoportként is működik, hála Istennek mind a mai napig. A nevünk KMPK (Körös Menti Papi Kör). Dolgoztam egy évet a Nagyvárad-i Lorántffy Gimnáziumban, ott is igyekeztem "bevinni a szemléletet", de legtöbbször falakba ütköztem - főleg a vezetőség részéről. Úgy látszik, itt nem értékelik annyira a mentálhigiénét. Pedig még ilyen központunk is van kerületi szinten! Legnagyobb sikerélményem pár hónappal ezelőtt volt, amikor a székelyhídi iskola tanári közössége hívott meg (egy nagyváradi ismerősöm ajánlására) kimondottan mentálhigiénés minőségemben, hogy egy bemutatót tartsak a mentálhigiénéről. Ez jó volt, a visszajelzések is pozitívak voltak. 1O. Közösségi háló kiépítése, erősítése és fenntartása Hely: Kökös Idő: 2 hetente 3 óra (1 év, utána új szerződés) Célcsoport: azok a kulcsemberek akik bármilyen közösségi szervezésben fontos szerepet vállalnak. Jelentősége: lehetőség a találkozásra, együttlétre, beszélgetésre egy szabadidős program keretén belől(filmklub), ahol emberi kapcsolatainkat ápoljuk, erősítjük, tápláljuk. Résztvevők: átlagosan 12 személy. Ötletgazda: Sánta Edit Team tagok: Taros Réka, Sztáncsuj Sándor és Lázár Prezsmer Endre. Már megvalósított közös tevékenységek, melyek a település javát szolgálták: -mesenap

7 -farsang -húsvéti műhelymunkák -idősek vasárnapja -karácsonyi vásár -falunap 11.Fancsal Zsolt beszámolója A Bölönből Magyarhermányba való átkerülésem után nagyon hamar elkezdtem a gyülekezetépítő munkát. Mindenekelőtt a Bölönben is megszervezett Kezek című előadássorozatot indítottam el, mely során minden hónap utolsó vasárnapján nevelő szándékú előadásokat tartunk vendégelőadók segítségével, de gyakran magam is örömmel vállalom az előadói szerepet. Az előadások során olyan témákat érintünk, amelyek érdeklik és érintik a gyülekezetet, mint pl. -Anyai, apai szerep -Az idős kor nehézsége és szépsége -A családban előforduló agresszivitás stb. Isten kegyelméből minden alkalommal igen nagy számmal jelennek meg a résztvevők(4o-6o személy). Beindítottuk az ifjúsági istentiszteletet, ahol az ifjakhoz közelálló módon közeledünk Isten igéjéhez, természetesen mindig egy témában gondolkodva. Az istentiszteletet mindig egy előadás követi, majd ennek kapcsán műhelymunka. Az elmúlt év decemberében beindítottuk a házas bibliakört, havonta egyszer, ahol játékos módszerekkel közelítjük meg a családokat érintő kérdéseket. Mindezen szolgálatokat örömmel és hálával végzem, Isten áldását kérve a gyülekezetre és a benne folyó munkára. Magyarhermány, 2o11 április 2. Fancsal Zsolt, lelkipásztor 1. Péter Júlia beszámolója Mentálhigiénés ismereteimet is alkalmazva évek óta tartok előadásokat nőszövetségi konferenciákon, lelkészértekezleteken, vallástanároknak, presbiteri konferenciákon stb. 2o1o-ben Cserefalván papnétalálkozón tartottam előadást, melynek továbbképző jellege volt, majd szintén Cserefalván fiatal lányoknak, ahol több nemzetiségű lányok voltak jelen(román,cigány, német és magyar lányok). Évek óta és a tavaly is segédlelkész továbbképzőn csoportot vezettem, ahol három napon át a behozott segítő beszélgetéseket vizsgáljuk meg. A gyülekezetemben minden nőszövetségi órán beszélgetünk egy-egy téma alapján. Nagyon sok lelkigondozói beszélgetést folytatok a gyülekezetben és azon kívül is. 2o1o-ben Sóváradon előadást tartottam drog témában egy ifjúsági csoportnak Kémiai addikciók és nem kémiai függőségek.

8 A 2o1o-es esztendőben a következő témákban tartottam előadásokat: -Ki segít a segítőnek? -A serdülők lelkigondozása -Haldoklók lelkigondozása -Gyászolók lelkigondozása -A nő helye... -A kémiai és nem kémiai függőségek -Egészség keresztyén szempontból -Egészség tudományos szempontból -Betegség keresztyén szempontból -Betegség tudományos szempontból 13. Forró Viola beszámolója 2010-ben első osztályos gyerekek nevelésével-tanításával foglalkoztam a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban. A 6,7,8 éves gyerekek a város különböző óvodáiból, illetve napköziotthonaiból érkeztek, nagyon eltérő családi körülmények közül. Az első hetekben azt tapasztaltam, hogy kisebb csoportokba tömörülnek, nehezen lehet bevonni őket a közös játékokba, sok konfliktushelyzet adódott. A fiúk, illetve lányok aránya 16:9. Több gyerek szülei elváltak vagy éppen a válási folyamat zajlott. Alapos átgondolás, a tanulókkal közös beszélgetések után döntöttünk úgy, hogy Kovács- Vajda Júlia gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember segítségével csoportos drámajátékfoglalkozásokat tartunk a gyerekeknek. Elsősorban egy jól működő osztályközösséget szerettünk volna kialakítani, illetve megszűntetni az osztályközösségi élet korán jelentkező zavarait, melyeket az első félévben térképeztem fel. Pl. klikk-képződés, széthúzás,,,sztárolási" jelenség egy két tanuló esetében. Figyelembe véve az életkori sajátosságokat, 2010-ben februártól májusig drámajátékokat játszottunk, hetente egy-egy órát. Az egyes foglalkozásokon 13, illetve 12 gyerek vett részt, de meghatározott időközönként közös tevékenységeink is voltak. Pl. kézművesfoglalkozások, bábelőadásokon való közös részvétel. Hangsúlyt fektettünk az ünnepeink közös megélésére. A tevékenységek célja a kommunikációs készségfejlesztés, empátianövelés, az elfogadás, a konfliktusfeldolgozási készség csoportszintű fejlesztése, problémamegoldási készségfejlesztés, illetve a családi szocializációs háttérzavarokból eredő közösségi problémák megoldása volt. Igyekeztünk változatos és játékos gyakorlatokat bevinni, főként Gabnai Katalin és Kaposi László gyűjteményeiből tallóztunk, de volt mese, bábozás, közös rajz, kirándulás. A tevékenységeket különböző témák köré csoportosítottuk, például: évszakok,ünnepek, állatok stb. Bár a május végére tervezett közös táborozásra- objektív okok miatt- csupán a tanév végén került sor, azt mondhatom, hogy tartalmas, eredményes és jó hangulatú munka folyt, melyben a gyerekek szívesen bekapcsolódtak és rengeteg hozadéka volt. Barátságok alakultak ki, közösen oldottunk meg problémákat, segítettünk egymásnak. Ezekre a tevékenységekre bizonyos mértékben a szülők is betekintést nyertek a szülői értekezleten tartott rövid beszámolóim alapján. A gyógypedagógussal végzett közös munka során megtapasztaltam a páros csoportvezetés biztonságát is. Ha tevénységünket a számok tükrében értékelném, azt mondhatnám 96%-ban sikeresnek tekinthető (1 gyereket a tanév végén elvittek más iskolába, éppen az osztályközösségben, illetve a szülői közösségben tapasztalt nehézségektől megriadva ) A 2010/2011-es tanévben szintén folytattuk a közös munkát a másodikos tanulókkal

9 november 3-án részt vettünk egy, a Fer Alapítvány által szervezett szakmai tanácskozáson, melynek témája a tanulási zavarral küzdő gyermek helyzete oktatási rendszerünkben. Ezt követően Kovács- Vajda Júlia felmérést végzett a Mikes Kelemen Elméleti Líceum elemi iskolás gyermekei körében, majd a második félévtől a II.B osztályból 5 gyerekkel csoportos, illetve egyéni fejlesztő munkát folytata tanórák keretén belül, anyanyelvből, párhuzamosan az osztályban folyó tevékenységgel. Ezeknek a felzárkóztató foglalkozásoknak kísérleti jellege van, azt próbáljuk feltárni, hogyan valósítható meg a differenciálás, s ugyanakkor az integrálás a diszlexiás gyerekek esetében,,normál" iskolai osztályban,a hagyományos oktatás kereteit,,kitágítva". Sepsiszentgyörgy, 2o1o április 7. Forró Viola, pedagógus és mentálhigiénés szakember

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve Ifjúságvédelmi felelős munkaterve A Tápiószelei Általános Iskola ifjúságvédelmi felelőse: Kosaras Katalin Fogadóórája: - alsó tagozaton (Farmosi úti iskolában) A hét hétfő 10-12 óra között B hét hétfő

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25.

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Felnőttképzés Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Református Felnőttképzés 2008. november 19-én MRE zsinata elfogadja az Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Szeretetszolgálati

Részletesebben

NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA

NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA 2013 Alapítványunk felelősséget vállal a társadalom peremére szorult betegekért, idősekért és a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekért.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium KIEMELT FELADAT MEGNEVEZÉSE Felkészítő foglalkozások Az AJTP foglalkozási egység TEVÉKENYSÉG Felzárkóztató foglalkozások magyarból és matematikából Idegen nyelvi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége TELEFONOS NAP 2009.

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége TELEFONOS NAP 2009. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége TELEFONOS NAP 2009. 1950-ben Chad Varah anglikán lelkész Londonban az öngyilkosság megelőzése céljából elindította az első lelki elsősegély telefonszolgálatot,

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14.

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. Máshogy mondom, furcsa módon Te a Földön én a Holdon Mondd

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szakmai beszámoló Baranya megye. 1.) Önkéntes akció szervezése és lebonyolítása 2014. május június

Szakmai beszámoló Baranya megye. 1.) Önkéntes akció szervezése és lebonyolítása 2014. május június Szakmai beszámoló Baranya megye TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú Köznevelés az iskolában projekt 2014. május 1. 2015. október 10. 1.) Önkéntes akció szervezése és lebonyolítása 2014. május június 2014.

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Turulmadár Tehetségműhely. József Attila Irodalmi és Beszédművelő Önképzőkör 2011. február május

Turulmadár Tehetségműhely. József Attila Irodalmi és Beszédművelő Önképzőkör 2011. február május Turulmadár Tehetségműhely József Attila Irodalmi és Beszédművelő Önképzőkör 2011. február május Turulmadár Tehetségműhely József Attila Irodalmi és Beszédművelő Önképzőkör A Turulmadár Ifjúsági Iroda 2011

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17

Beszámoló. CEIPES-LEONARDO PROJECT People with learning disabilities in the labour market Yozgat workshop 2015.05.14-17 Beszámoló CEIPES-LEONARDO PROJECT "People with learning disabilities in the labour market" Yozgat workshop 2015.05.14-17 Résztvevők: Balla Gyula önkéntes, HR tanácsadó, tréner, pszichológus Erdei Gábor

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ: 1005408160 TÁMOGATÓ HATÁROZAT AZONOSÍTÓJA: 1705461664 PÁLYÁZAT CÍME: EGYÜTT A JÖVŐÉRT RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555

Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Civilek a megbélyegzés ellen HIV/AIDS kampány a legsérülékenyebb csoportok körében Támogató: Norvég Civil Támogatási Alap Támogatás összege: 67555 Önrész összege: 7532 Rövid távú célok: HIV/AIDS területen

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

A FEJLESZTÉS HATÁSAI KALOCSAI JANKA BUKOVICS ISTVÁN VARGA ATTILA SCHNELLBACH-SIKÓ DÓRA

A FEJLESZTÉS HATÁSAI KALOCSAI JANKA BUKOVICS ISTVÁN VARGA ATTILA SCHNELLBACH-SIKÓ DÓRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS HATÁSAI KALOCSAI JANKA BUKOVICS ISTVÁN VARGA ATTILA SCHNELLBACH-SIKÓ DÓRA XIV. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 2. komponens Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések Moravcsik-Kornyicki

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

V. NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁ- LISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA

V. NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁ- LISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA V. NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁ- LISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA Alapítványunk felelősséget vállal a társadalom szélére szorult betegekért, idősekért és a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekért.

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben