A munkacsoportok tevékenységei:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkacsoportok tevékenységei:"

Átírás

1 A munkacsoportok tevékenységei: 1.Beszámoló a Háromszéki SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat 2010 évi tevékenységéről 2010 január március Ebben az időszakban a stábűlések keretén belül az ügyelők szakmai munkájának nyomonkövetésére fektettünk hangsúlyt. Januárban két személy távozott a stábból. Mivel négy új taggal bővült a csapatunk, a stáb erősítését, valamint a szakmai kérdések megbeszélését tűztük ki célul. Statisztikai adatok és gyakorlati teendők megvitatására került sor. Február folyamán a szolgálat hirdetésével foglalkoztunk. Ekkortól hangzik el a helyi rádióban naponta többször is szolgálatot népszerűsítő reklám. Március folyamán, anyagi nehézségek miatt, felmerült egy egyesület létrhozása, amit különböző akadályok miatt elhalasztottunk. Közösen ünnepeltük meg a nők napját április május Stábunk tagjai találkoztak Dr. Varga Gábor pszichiáterrel, mely találkozás alkalmával nagyon hasznos szakmai kérdések megvitatására, sajátos problémák megbeszélésére, továbblépési lehetőségekre, támpontok feltérképezésére került sor. Április végén felfrissítettük honlapunkat májusában egy napos képzést szerveztünk ügyelőink számára, ahol szakmai előadások hangzottak el, csoportmunkán vettek részt az ügyelők. Váradi István székelyudvarhelyi orvos, mentálhigiénés szakember irányításával, Bálint módszerrel esetmegbeszélést tartottunk. A nap közös vacsorával zárult június július A folyamatos tevékenységek stábmunka, ügyelet augusztus szeptember Augusztus között sztábunk 2 tagja részt vett a Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok Országos Találkozóján, Debrecenben. E program keretében szakmai előadásokra, illetve műhelymunkára került sor. Szeptember elején székhelyváltoztatásra került sor, ami elég nagy változást jelentett a stáb életében október november - december Október végén négy személy vett részt a Hargita megyei Telefonszolgálat 5 éves születésnapja alkalmából megrendezett Nyílt Telefonos Napok rendezvényen. A két napos rendezvényen szakmai

2 előadások hangzottak el, a résztvevőknek lehetőségük nyílt az ismerkedésre, a közös és sajátos problémák megbeszélésére, csoportmunkára. Jelen voltak Győr, Békéscsaba, Kolozsvár telefonszolgálatainak tagjai, az Országos Lelkisegély Szolgálatok Szövetségének elnöke, Dr. Szabóné, Kállay Klára és Dr. Varga Gábor pszichiáter. November elején ünnepeltük szolgálatunk négy éves születésnapját. Stábunk a karácsonyi ünnepek alkalmával bensőséges hangulatú ünneplést szervezett a stáb tagjai számára, az immár hagyományossá vált ajéndékozással egybekötve. Sepsiszentgyörgy, április 7. Gergely Erzsébet 2. Az Internetes Tanácsadó Szolgálat 2O1O évi tevékenysége Az internetes tanácsadó szolgálat nehezen működött a tavalyi év folyamán. A levelek csak novemberig érkeztek, de nagyon kevés. Megkérdeztem a magyarországi stáb vezetőjét, hogy mi a helyzet a szolgáltatással és a levelek érkezésével és a következő választ kaptam: A szolgálat nehezen indul be, sajnos lassan csordogálnak a levelek. Még türelmet kérek, remélem, hamarosan több levél érkezik, és tudok ügyeleti napot is szervezni a levelezőknek. Köszönöm, hogy még kitartanak, és számítok rájuk a későbbiekben is. Mi is csak reménykedhetünk, hogy mindez valósággá válik és ismét fog működni az internetes tanácsadó szolgálat. 3. MÉCSESÜNKBE OLAJAT tíz évvel ezelőtt szentelt pappá egyházmegyém püspöke. Készülve a papságra, már szentelésem előtt próbáltam mélyebb betekintést nyerni a papi élet szépségeibe, buktatóiba. Úgymond szerencsésnek tudhatom magam, hiszen nagyon sok papi élettel megismerkedhettem, egészen közelről, mielőtt szentelő püspököm elé térdeltem. Örömmel tapasztaltam, hogy érdemes ezt az életformát választani, hiszen olyan értékközvetítés az én feladatom, amely segít az egyén és a közösség életében lévő igaz, szép, szent és a jó kiaknázásában. Minderről megerősítést kaptam az eltelt tíz évben. Mindezekkel párhuzamosan azt is tudomásul kellett vegyem, hogy nagyon sok kolléga életében megjelent a kiégés szindróma, amely nemegyszer hivatáskrízishez vezetett. A papi feladat nagyon összetett. Olyan feladatokat kell teljesíteni, amelyek közvetlenül nem tartoznak a szószerinti lelkipásztorkodáshoz, viszont nem lehet őket mellőzni. Ilyen pl. templom, plébánia javítása, az egyházi vagyonok koordinálása. Ez a sokrétűség sokszor teherként nehezedik a lelkipásztor vállára ben beiratkoztam a mentálhigiénés továbbképzésre, ahol nagyon sokat tanultam. Ennek hatására fordítok még nagyobb figyelmet a lelkipásztori munkám mentálhigiénés vonatkozásaira és emellett a papi közösségre is. A programterv kiválasztásakor a következő szempontokat vettem figyelembe: 1. A lelkipásztorok egymástól való szakmai és személyes elszigetelődése sajnos

3 megszokott jelenség lett a papi életben. 2. A mentálhigiénés posztgraduális képzésen való részvétel során egyre inkább észleltem ezt a problémát. 3. A papok egymáshoz való közeledését reális célnak, ugyanakkor újszerű és mélyről fakadó igénynek is tartottam nemcsak a magam részéről. A téma pontos meghatározása a projektkészítéssel foglalkozó stúdiumon kristályosodott ki. A célok megfogalmazásakor és a célcsoport kiválasztásakor, többszöri finomítás, kiscsoportban való átbeszélés során, az irányító tanár véleményezésének hatására egy prevenciós munka elképzelést fogalmaztam meg: KIÉGÉS MEGELŐZÉSE A PAPI ÉLETBEN Ebbe az irányba való elmozdulásomban és elindulásomban nagymértékben segített a szomszéd lelkipásztorokkal való jó kapcsolatom és az általuk is megfogalmazott igény az ilyen jellegű összejövetelekre. A téma megfogalmazásakor a célcsoport alanyai is változtak, többször is. Első gondolatom az volt, hogy a hozzám közelálló paptestvéreket hívom meg, kérem fel a projektmunka kivitelezéséhez. Rögtön egy papírra fel is írtam a neveket, hogy kik legyenek azok a személyek. Amikor végeztem az írással és végig olvastam őket, rádöbbentem, hogy ez így ebben a formában nem kivitelezhető. Két oka is van: 1. nagy a távolság, az egyházmegye /Erdély területe/ több helységéből kellene összehívni őket, ami talán egy alkalommal sikerülne, viszont a rendszeres találkozás kivitelezhetetlen. 2. nem biztos, hogy nekik szükségletük ez a fajta találkozás. Aztán többszöri átgondolás után, célcsoportom a sepsi-barcasági főesperesi kerület segédlelkészei lettek, szám szerint tizenegyen. A projektmunka folyamán olyan látásmód alakult ki a résztvevőkben, amelyből cselekvés következik. Már el is kezdtek/kezdtünk gondolkodni egy esetleges folytatáson, illetve egy projekt kidolgozásán, amelybe a kerület többi lelkipásztorait is be lehetne vonni. Sőt a civil munkatársak bekapcsolásában is gondolkodtunk. A team tagjai nyitottabbá váltak az új témák iránt. A projekt arra mozgósította a résztvevőket, hogy több problémát és megoldási lehetőséget vegyenek észre, ezáltal hatékonyabban végezhessék a lelkipásztori munkát a rájuk bízott közösségben. A projekt lefolyása közben azt tapasztaltam meg, hogy a projektmunka sokirányú szemléletformáló és készségfejlesztő lehetősége a mentálhigiénés képzés szolgálatába állítható. Tágabb értelemben pedig a lelkipásztor szemléletének, értékrendszerének, magatartásának változása kihatással van/lehet az egyházközségek tagjaira. Szintén a projekt lefolyása alatt, viszont utána is tapasztaltam, hogy az egyházmegyében is /Erdély területe/ több paptestvér tudomást szerzett munkánkról és érdeklődésüket fejezték ki. Lelkipásztori napok keretében, egy műhelymunkában megkértek, hogy mutassam be, hogy vázoljam fel a projekt folyamatát. Többen is jelezték, hogy szívesen részt vennének egy hasonló projektben. A projekt folytatása ezáltal még erősebb vágyként jelent meg bennem. Az imént említett Lelkipásztori Napok alatt még erősebben kikristályosodott bennem, hogy igenis valós probléma a kiégés szindróma a papság körében. Orvoslása halaszhatatlan, hogy testileg és lelkileg egészséges lelkipásztorok szolgálhassanak az egyházmegyében. Keresztes Zoltán, katólikus pap

4 4.Beszámoló csoportfoglalkozásokról tanárok, tanítók és óvónők számára A es tanévben a Csíkszeredai Xantus János Általános Iskolában tanító tanárok-tanítók-óvónők tehát az egész tanári testület- számára szerveztem csoportfoglalkozásokat. Az előző évben lezajlott tanítói csoportfoglalkozások ( mely a záródolgozatom témáját adta) alapján jött az ötletem, hogy ezt kibővítsük a tanárok részvételével is. Pár kolléga jelezte, hogy elég hiányos és néhol eléggé eldurvult a kommunikáció az alsó tagozatban, az V.-VIII. osztályban tanítók között, illetve a tagiskolák pedagógusai kevésbé ismerik a központi iskolában tanító tanár kollegáikat. Az igazgató kezdeményezésére egy kétnapos hétvégi találkozás előzte meg ezeket a találkozásokat, majd három alkalommal tartottunk csoportfoglalkozásokat. Ezek alatt a következő témák, játékok kerültek sorra: - ismerkedő játékok - csapatépítő játékok - kommunikációs és konfliktusmegoldó játékok - drámapedagógiai játékok A résztvevő pedagógusok száma alkalmanként személy között váltakozott. Ezeket az alkalmakat felváltva hárman vezettük le az iskolában tanító tanár kollegáimmal együtt 2010 március- május időszak alatt. E rövid lefutású programot eredményesnek ítélem meg, hisz régi konfliktusos témák kapcsán is elindult egy megfelelő kommunikáció, ugyanakkor sikerült együttgondolkodni az iskolánk jövőjéről is. Csíkszereda, 2o11.április 2. Fikó Enikő, tanítónő 5.Beszámoló az ifjúsági táborokban tartott előadásokról 2o1o nyarán két alkalommal is tartottam előadásokat ifjúsági táborokban. A táborokat a kézdivásárhelyi Boldog Özséb római katolikus plebánia, valamint a Kantai Szentháromság római katolikus plebánia szervezésében rendezték meg. A Boldog Özséb római katolikus plebánia által szervezett nyári táborokban 2007 óta tartok előadást, illetve fejlesztő foglalkozást a fiataloknak. Külön tábort szerveznek a 11-14, valamint év közötti fiataloknak, melynek minden évben van egy fő tematikája és ehhez illesztjük az előadások tartalmát, valamint a kiválasztott gyakorlatokat. Idén az egymásra való odafigyelés, valamint önmagunk felvállalása volt az előadásom fő gondolatmenete, melyhez olyan gyakorlatokat válaszottam, melyek a belső változásainkra való odafigyelést, illetve az egymás különbözőségeinek a meglátását és tiszteletét mélyítik el. A Kantai Szentháromság római katolikus plebánia a szeretet jegyében szervezett 2010-ben ifjúsági tábort. A tábor helyszínéül a csernátoni Ikavár táborhely szolgált, ahol 38 fiatal vett részt a hat napos

5 foglalkozásokon. Július 28-án tartottunk közös foglalkozásokat a fiatalokkal. Mentálhigiénés szemszögből igyekeztem megközelíteni az általam választott témát, mely a család és családi szerepek köré épült. A fiatalok ezen túl még a párkapcsolatok buktatóiról is kérdeztek, valamint arról: hogyan lehet önmagunkat és a társunkat kiismerni egy kapcsolat során. Most is készülök egy előadásra, melynek fő témája: "Stressz a hétköznapokban", a kézdivásárhelyi "Gábor Áron cserkészcsapat" vezetője hívott meg. Elmondása szerint a serdülők szükségét érzik ezzel a témával foglalkozni az egyre gyakoribb szorongásos tünetek miatt. Gyergyai Réka, pszichológus 6.Beszámoló a Székely Mikó Kollégiumban működő Szülők Iskolájá -ról A 2oo9-2o1o-es tanévben is megszerveztük a Szülők iskolája elnevezésű önsegítő csoportot a VIII.- dik osztályos(13-14 éves )gyerekek szüleinek. A találkozók helyszíne: Székely Mikó Kollégium Team: Csia Kinga, Gáspár-Babos Etele, Gödri-Martis Mónika Összesen 8 találkozást tartottunk a szülőkkel 2 hetente. Célunk a szülők erősítése volt szülői mivoltukban és tapasztalatcsere, ezáltal segítve a kamaszokat a serdülőkori identitás keresésben. Ez a második szülőcsoport volt és a projektet sikeresnek könyveltük el. Csia Kinga, tanár 7. Kertész Mária beszámolója A dolgozatom témáját egy 8 adásból álló rádióadássorozat képezte.ez a sorozat folytatódott. Heti rendszerességgel van egy legalább félórás műsor a kézdivásárhelyi kereskedelmi rádióban(profi Rádió). Ezeket vagy én szerkesztem vagy időnként meghívok valakit. Az adás címe: A család hangja. Járok be iskolákba családórákat tartani(vi.-vii. osztály, és IX., X., XI.osztály) osztályfőnöki órák keretében, kéthetente vagy havonta. Heti rendszerességgel folytatok segítő beszélgetéseket és nagy örömömet lelem az elváltakkal való munkában(indítottam egy csoportot számukra). Szóval igyekszem kamatoztatni a tanultakat Isten dicsőségére és az emberek javára! Egy féléve nálunk is működik egy esetmegbeszélő csoport, a neve Kapocs, ide tartozik Gyergyai Réka és Csoma Tünde is. Röviden talán ennyi Hajdú András beszámolója

6 Sepsiszentgyörgyön 2009 októberében indult egy támogatócsoport szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára. Az igazság az, hogy nem én indítottam, csak segítettem a csoporttalálkozók levezetését, néha felváltva, néha egyedül. A tavaly nyár óta egyszer-kétszer voltam jelen. A célcsoport: aktív illetve absztinens szenvedélybetegek és családtagjaik. A találkozó programja: célirányos (problémaorientált) beszélgetések, igemagyarázat, imádság. Időtartam: max. 2 óra Találkozások rendszeressége: heti találkozás. 9. Fazakas Ferenc beszámolója Kb. 3-4 éve volt egy kezdeményezésünk Pál Lacival egy lelkigondozói szolgálat beindításáról. Össze is jött egy jó csapat, még a kezdetben támogatást is kaptunk (helyet) a találkozásokhoz, de aztán ez "Felülről" le lett fújva. Nagyváradon nem volt rá szükség a vezetőség részéről. Saját kisebb körben is kezdeményeztünk és a Sebes-Körös menti lelkipásztori kart igyekeztünk kicsit összerázni. Ez amolyan önsegítő csoportként is működik, hála Istennek mind a mai napig. A nevünk KMPK (Körös Menti Papi Kör). Dolgoztam egy évet a Nagyvárad-i Lorántffy Gimnáziumban, ott is igyekeztem "bevinni a szemléletet", de legtöbbször falakba ütköztem - főleg a vezetőség részéről. Úgy látszik, itt nem értékelik annyira a mentálhigiénét. Pedig még ilyen központunk is van kerületi szinten! Legnagyobb sikerélményem pár hónappal ezelőtt volt, amikor a székelyhídi iskola tanári közössége hívott meg (egy nagyváradi ismerősöm ajánlására) kimondottan mentálhigiénés minőségemben, hogy egy bemutatót tartsak a mentálhigiénéről. Ez jó volt, a visszajelzések is pozitívak voltak. 1O. Közösségi háló kiépítése, erősítése és fenntartása Hely: Kökös Idő: 2 hetente 3 óra (1 év, utána új szerződés) Célcsoport: azok a kulcsemberek akik bármilyen közösségi szervezésben fontos szerepet vállalnak. Jelentősége: lehetőség a találkozásra, együttlétre, beszélgetésre egy szabadidős program keretén belől(filmklub), ahol emberi kapcsolatainkat ápoljuk, erősítjük, tápláljuk. Résztvevők: átlagosan 12 személy. Ötletgazda: Sánta Edit Team tagok: Taros Réka, Sztáncsuj Sándor és Lázár Prezsmer Endre. Már megvalósított közös tevékenységek, melyek a település javát szolgálták: -mesenap

7 -farsang -húsvéti műhelymunkák -idősek vasárnapja -karácsonyi vásár -falunap 11.Fancsal Zsolt beszámolója A Bölönből Magyarhermányba való átkerülésem után nagyon hamar elkezdtem a gyülekezetépítő munkát. Mindenekelőtt a Bölönben is megszervezett Kezek című előadássorozatot indítottam el, mely során minden hónap utolsó vasárnapján nevelő szándékú előadásokat tartunk vendégelőadók segítségével, de gyakran magam is örömmel vállalom az előadói szerepet. Az előadások során olyan témákat érintünk, amelyek érdeklik és érintik a gyülekezetet, mint pl. -Anyai, apai szerep -Az idős kor nehézsége és szépsége -A családban előforduló agresszivitás stb. Isten kegyelméből minden alkalommal igen nagy számmal jelennek meg a résztvevők(4o-6o személy). Beindítottuk az ifjúsági istentiszteletet, ahol az ifjakhoz közelálló módon közeledünk Isten igéjéhez, természetesen mindig egy témában gondolkodva. Az istentiszteletet mindig egy előadás követi, majd ennek kapcsán műhelymunka. Az elmúlt év decemberében beindítottuk a házas bibliakört, havonta egyszer, ahol játékos módszerekkel közelítjük meg a családokat érintő kérdéseket. Mindezen szolgálatokat örömmel és hálával végzem, Isten áldását kérve a gyülekezetre és a benne folyó munkára. Magyarhermány, 2o11 április 2. Fancsal Zsolt, lelkipásztor 1. Péter Júlia beszámolója Mentálhigiénés ismereteimet is alkalmazva évek óta tartok előadásokat nőszövetségi konferenciákon, lelkészértekezleteken, vallástanároknak, presbiteri konferenciákon stb. 2o1o-ben Cserefalván papnétalálkozón tartottam előadást, melynek továbbképző jellege volt, majd szintén Cserefalván fiatal lányoknak, ahol több nemzetiségű lányok voltak jelen(román,cigány, német és magyar lányok). Évek óta és a tavaly is segédlelkész továbbképzőn csoportot vezettem, ahol három napon át a behozott segítő beszélgetéseket vizsgáljuk meg. A gyülekezetemben minden nőszövetségi órán beszélgetünk egy-egy téma alapján. Nagyon sok lelkigondozói beszélgetést folytatok a gyülekezetben és azon kívül is. 2o1o-ben Sóváradon előadást tartottam drog témában egy ifjúsági csoportnak Kémiai addikciók és nem kémiai függőségek.

8 A 2o1o-es esztendőben a következő témákban tartottam előadásokat: -Ki segít a segítőnek? -A serdülők lelkigondozása -Haldoklók lelkigondozása -Gyászolók lelkigondozása -A nő helye... -A kémiai és nem kémiai függőségek -Egészség keresztyén szempontból -Egészség tudományos szempontból -Betegség keresztyén szempontból -Betegség tudományos szempontból 13. Forró Viola beszámolója 2010-ben első osztályos gyerekek nevelésével-tanításával foglalkoztam a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban. A 6,7,8 éves gyerekek a város különböző óvodáiból, illetve napköziotthonaiból érkeztek, nagyon eltérő családi körülmények közül. Az első hetekben azt tapasztaltam, hogy kisebb csoportokba tömörülnek, nehezen lehet bevonni őket a közös játékokba, sok konfliktushelyzet adódott. A fiúk, illetve lányok aránya 16:9. Több gyerek szülei elváltak vagy éppen a válási folyamat zajlott. Alapos átgondolás, a tanulókkal közös beszélgetések után döntöttünk úgy, hogy Kovács- Vajda Júlia gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember segítségével csoportos drámajátékfoglalkozásokat tartunk a gyerekeknek. Elsősorban egy jól működő osztályközösséget szerettünk volna kialakítani, illetve megszűntetni az osztályközösségi élet korán jelentkező zavarait, melyeket az első félévben térképeztem fel. Pl. klikk-képződés, széthúzás,,,sztárolási" jelenség egy két tanuló esetében. Figyelembe véve az életkori sajátosságokat, 2010-ben februártól májusig drámajátékokat játszottunk, hetente egy-egy órát. Az egyes foglalkozásokon 13, illetve 12 gyerek vett részt, de meghatározott időközönként közös tevékenységeink is voltak. Pl. kézművesfoglalkozások, bábelőadásokon való közös részvétel. Hangsúlyt fektettünk az ünnepeink közös megélésére. A tevékenységek célja a kommunikációs készségfejlesztés, empátianövelés, az elfogadás, a konfliktusfeldolgozási készség csoportszintű fejlesztése, problémamegoldási készségfejlesztés, illetve a családi szocializációs háttérzavarokból eredő közösségi problémák megoldása volt. Igyekeztünk változatos és játékos gyakorlatokat bevinni, főként Gabnai Katalin és Kaposi László gyűjteményeiből tallóztunk, de volt mese, bábozás, közös rajz, kirándulás. A tevékenységeket különböző témák köré csoportosítottuk, például: évszakok,ünnepek, állatok stb. Bár a május végére tervezett közös táborozásra- objektív okok miatt- csupán a tanév végén került sor, azt mondhatom, hogy tartalmas, eredményes és jó hangulatú munka folyt, melyben a gyerekek szívesen bekapcsolódtak és rengeteg hozadéka volt. Barátságok alakultak ki, közösen oldottunk meg problémákat, segítettünk egymásnak. Ezekre a tevékenységekre bizonyos mértékben a szülők is betekintést nyertek a szülői értekezleten tartott rövid beszámolóim alapján. A gyógypedagógussal végzett közös munka során megtapasztaltam a páros csoportvezetés biztonságát is. Ha tevénységünket a számok tükrében értékelném, azt mondhatnám 96%-ban sikeresnek tekinthető (1 gyereket a tanév végén elvittek más iskolába, éppen az osztályközösségben, illetve a szülői közösségben tapasztalt nehézségektől megriadva ) A 2010/2011-es tanévben szintén folytattuk a közös munkát a másodikos tanulókkal

9 november 3-án részt vettünk egy, a Fer Alapítvány által szervezett szakmai tanácskozáson, melynek témája a tanulási zavarral küzdő gyermek helyzete oktatási rendszerünkben. Ezt követően Kovács- Vajda Júlia felmérést végzett a Mikes Kelemen Elméleti Líceum elemi iskolás gyermekei körében, majd a második félévtől a II.B osztályból 5 gyerekkel csoportos, illetve egyéni fejlesztő munkát folytata tanórák keretén belül, anyanyelvből, párhuzamosan az osztályban folyó tevékenységgel. Ezeknek a felzárkóztató foglalkozásoknak kísérleti jellege van, azt próbáljuk feltárni, hogyan valósítható meg a differenciálás, s ugyanakkor az integrálás a diszlexiás gyerekek esetében,,normál" iskolai osztályban,a hagyományos oktatás kereteit,,kitágítva". Sepsiszentgyörgy, 2o1o április 7. Forró Viola, pedagógus és mentálhigiénés szakember

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium KIEMELT FELADAT MEGNEVEZÉSE Felkészítő foglalkozások Az AJTP foglalkozási egység TEVÉKENYSÉG Felzárkóztató foglalkozások magyarból és matematikából Idegen nyelvi

Részletesebben

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25.

Felnőttképzés. Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Felnőttképzés Intézményvezetői Csendesnap Mátraháza, 2008. november 25. Református Felnőttképzés 2008. november 19-én MRE zsinata elfogadja az Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Szeretetszolgálati

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA

NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA NAPPALI FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTOK SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS GYEREKEK SZÁMÁRA 2013 Alapítványunk felelősséget vállal a társadalom peremére szorult betegekért, idősekért és a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekért.

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve Ifjúságvédelmi felelős munkaterve A Tápiószelei Általános Iskola ifjúságvédelmi felelőse: Kosaras Katalin Fogadóórája: - alsó tagozaton (Farmosi úti iskolában) A hét hétfő 10-12 óra között B hét hétfő

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Javasolt iskolai szociális munkás alkalmazása a pályázatot megvalósító célterület azon településein, ahol a HHH-s gyerekek aránya eléri a 25%-ot,

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14.

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. Máshogy mondom, furcsa módon Te a Földön én a Holdon Mondd

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 2. komponens Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések Moravcsik-Kornyicki

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 A Diákönkormányzat tagjai Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot segítő tanár. A Diákönkormányzat összetétele a

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2008. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Fényképalbum. Adyvárosi Főigazgatóság Fekete István Általános Iskolája. 9023, Győr Kodály Z. u. 31. Projektmenedzser: Németh Péter

Fényképalbum. Adyvárosi Főigazgatóság Fekete István Általános Iskolája. 9023, Győr Kodály Z. u. 31. Projektmenedzser: Németh Péter TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0524 Fényképalbum Adyvárosi Főigazgatóság Fekete István Általános Iskolája 9023, Győr Kodály Z. u. 31. Projektmenedzser: Németh Péter Időszaka: 2012. 08.01-2013. 03.31. SWOT analizis

Részletesebben

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban

Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Hospice kultúra & palliatív ellátás az idős- és ápolási otthonokban Projektcél Hospice- és palliatív kultúra meghonosítása az intézményekben Etikai dilemmák kezelése A fájdalom holisztikus megközelítése,

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról

Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról 1.Helyzetelemzés: Intézményünk Sándorfalván, Csongrád megye legfiatalabb városában működik, Szegedtől 10 km-re. A településen a régebb óta itt élők mellett az

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18104635-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 11 PK 60781 /2001/2 Nyilvántartási szám: 01/01/8374 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1046 Budapest, Megyeri

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

teológiai hallgatók egyházi intézmények munkatársai

teológiai hallgatók egyházi intézmények munkatársai KÉPZÉSEK Ezután megérkeztek Jerikóba. Amikor kiment Jerikóból tanítványaival és a nagy sokasággal, a vak Bartímeus, Tímeus fia az útfélen ült és kéregetett. Amint meghallotta, hogy a Názáreti Jézus az,

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely

A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely WALDORF HÁZ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 1075 Budapest, Asbóth u. 17. Tel.: 1-4610090; 30-3287448; Fax: 1-4136866; E-mail: waldorfhaz@waldorf.hu A WALDORF-PEDAGÓGIA ELMÉLYÍTÉSE műhely 2010. január 29-31.

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7.

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 27. Szőke Zsolt elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Lélek-Hang Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4/01-2008-0025 európai uniós pályázat keretében intézményünkben folytatott tevékenyégről a 2009/2010-es tanévben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4/01-2008-0025 európai uniós pályázat keretében intézményünkben folytatott tevékenyégről a 2009/2010-es tanévben Beszámoló a TÁMOP 3.1.4/01-2008-0025 európai uniós pályázat keretében intézményünkben folytatott tevékenyégről a 2009/2010-es tanévben Lássuk először is a szikár adatokat! 1. A programban feladatot vállaló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

Beszámoló. FÉNYSUGÁR Modellértékű gyakorlatok az együttnevelésre

Beszámoló. FÉNYSUGÁR Modellértékű gyakorlatok az együttnevelésre Beszámoló FÉNYSUGÁR Modellértékű gyakorlatok az együttnevelésre 1. A beszámoló tárgya Tárgy: FÉNYSUGÁR Modellértékű gyakorlatok az együttnevelésre pályázati projekt témában. Helyszíne: Gothard Jenő Általános

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS E példány sorszáma :... MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS REFERENCIAINTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS MF Készítette: Jóváhagyó: Csótár András igazgató Török Iván Dátum: 2012. 09. 01. Oldalszám: 1 1.0

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

2013. 10. 01-2014. 10.01

2013. 10. 01-2014. 10.01 A '''' felkészülésének BESZÁMOLÓ AZ ELTELT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 2013. 10. 01-2014. 10.01 A '''' felkészülésének Kollégiumi munkaközösség megbeszélései A megyei kollégiumi vezetők munkaközössége több éve

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben