A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével június Módosítva: augusztus

2 2

3 Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP ÓVODAKÉP, GYERMEKKÉP, PEDAGÓGUSKÉP PROGRAMVÁLASZTÁS NEVELÉSI CÉLJAINK, FELADATAINK A NEVELÉS KERETEI TEVÉKENYSÉGI FORMÁK AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE GYERMEKVÉDELEM A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE A GYERMEKEK EGYÉNI FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE INKLUZIÓ, INTEGRÁCIÓ, DIFFERENCIÁLÁS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS A DAJKA EGYÜTTMŰKÖDÉSE A HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM TERVEZÉSE A NEVELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ FELSZERELÉSEK, ESZKÖZÖK JEGYZÉKE FELHASZNÁLT IRODALOM A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLOTT IRODALOM JEGYZÉKE

4 1. HELYZETKÉP 1.1. Intézményünk adatai Az óvoda neve: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda Cím: 5945 Kardoskút, Kossuth u.4 Tel: 68/ Fenntartó: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alapító okiratszáma: 10/2000.(VII.6) sz. ÖKT rendelet Csoportok száma: 1 Óvodavezető: Barna Károlyné A programot benyújtja az óvodavezető, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség egyetértésével. 1.2 Az óvodánk bemutatása, története A Kardoskúti Önkormányzat által fenntartott óvoda 1961-óta működik jelenlegi helyén. A 800 m-es területből maga az épület 200 m-t foglal el. Az óvoda tágas, füves udvara gazdagon kínálja a lehetőségeket a környezet megismeréséhez megfigyelésére, egészséges játékra, szabad mozgásra. Nagy gondot fordítottak és fordítanak az itt dolgozók arra, hogy a gyerekek egészséges tiszta levegőt szívjanak. Bár kisforgalmú utak övezik az udvar két oldalát, sűrű sövény szűri meg a levegőt. A napsütés ellen az árnyékot adó lombos fák nyújtanak védelmet a gyerekek számára. A kezdetben osztatlan egy csoportos óvoda 1975-ben egy foglalkoztató teremmel bővült. A következő konstrukcióra 1997-ben került sor, amikor megtörtént a tetőszerkezet és a homlokzat felújítása. Jelenlegi formáját 2009-ben érte el, megtörtént az épület nyílászáróinak cseréje és a homlokzat szigetelése. Óvodánk augusztus 01-ig Kardoskúti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda néven, közös egységben üzemelt. Ettől a naptól kezdve önálló, független intézményként folytatja tevékenységét Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda néven. A gyermeklétszám sajnálatos csökkenése miatt a fenntartó döntése alapján az óvoda egycsoportos intézményként üzemel tovább. 1.3 A nevelőtestület hitvallása, nevelésről alkotott véleménye beállítottsága Az intézményes nevelés - mint másodlagos szocializációs színtér- alapvető feladata a kultúra átadása, közvetítése az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedő nevelési módszerekkel oly módon, hogy abban az örök emberi értékek saját nemzeti kultúránk színeivel gazdagodjanak. Célunk olyan nevelő környezet kialakítása, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. A befogadó közoktatási rendszer kialakításához való aktív hozzájárulásunk része a multikulturális és interkulturális szemléletmód és nevelési gyakorlat kialakítása. Nevelési céljaink meghatározásánál abból a meggyőződésből indulunk ki, hogy a prevencióra, a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van. Megvalósításában 4

5 alapvetően támaszkodunk a gyermek természetes megnyilvánulási formáira, a mozgásra és játékra, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre Alapelvünk Óvodánk pedagógiai programja a mozgásra és a játékra alapozva szervezi a nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatait. Biztosítjuk az egyéni differenciált fejlesztést, (hátránykompenzálás, sajátos nevelési igényű gyerekek speciális fejlesztése). A gyermekek önmagukhoz képest való fejlesztése az elvünk, a családi nevelés mellett! Alkalmazkodunk a gyermek egyéni érési, fejlődési üteméhez, így biztosítva, hogy gyermekeink testileg, lelkileg, szellemileg felkészültek legyenek. Lehetőséget biztosítunk a tehetséges gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésére, az esélyegyenlőség biztosítására, a különbözőségek elfogadására törekszünk Személyi feltételek Az óvodai csoport (vegyes életkorú gyermekekből szervezett) nevelő munkájához elengedhetetlenül szükséges a 2 fő óvodapedagógus végzettséggel rendelkező pedagógus munkája. A pedagógiai munkát 2 fő dajkai munkakört betöltő szakképzett, gyermekszerető dajkai munkatárs munkája segíti. A minőségi pedagógiai munka segítése érdekében tevékeny részt vállalnak az óvodai csoport életében. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyerekre. Ahhoz, hogy a dajka a nevelési folyamatban közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, elsősorban arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztassuk az óvoda és az adott óvodapedagógus nevelési elképzeléseiről és módszereiről. Programunk megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a szakmai fejlődésre, önképzésre motivált óvodapedagógus és dajka egyaránt. Nevelési programunk fontos kiegészítője, hogy legalább heti 1 alkalommal logopédus segítse a gyermekek beszédfejlesztését. Nevelőtestületünk tagjaira jellemző a gyermek centrikusság, kreativitás, az új módszerek megismerése iránti igény. Feladataink megvalósításához elengedhetetlen valamennyi munkatárs folyamatos együtt-működése, összehangolt munkája a befogadó szellemiségű óvoda, az inkluzív nevelés érdekében. Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét, óvodapedagógus irányítja Tárgyi feltételek Az épület és környezete biztosítja a neveléshez és oktatáshoz kívánt feltételeket. Az épület tágas, világos, benne két csoportszoba található. Tágas öltöző, ebédlő, mosdó áll a gyerekek rendelkezésére. Az ebédlőt használjuk a testnevelési feladatok színhelyéül. A kisebb foglalkoztató teremben történik a logopédiai foglalkozás, egyéni fejlesztések, illetve az altatás. A HACCP előírásainak megfelelően működő 5

6 tálalókonyhával rendelkezünk. A dolgozók számára az öltöző és a felnőtt WC biztosított. A szülők és vendégek fogadására az iroda szolgál. Az óvoda udvara kellemes. A 3-7 éves gyermekek mozgásának fejlődését elősegítő környezet. Az udvaron mászókák, hinták, csúszda, homokozó, tágas hely a labdajátékokhoz, célba dobó áll a gyermekek rendelkezésére. Óvodánk 2005-től EU szabványnak megfelelő játékeszközökkel rendelkezik. A babaházban szerepjátszásra van lehetőség, a színben elhelyezett asztaloknál rajzolás, festés gyurmázás és egyéb finommotorikus mozgás fejlesztésének számtalan tárházából válogatva foglalhatják el magukat a gyerekek. Az óvoda felszereltsége megfelelően biztosítja a nevelési programunk megvalósítását. A neveléshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. A választott program által megkövetelt nagyméretű tükör, a jelzőgumik szintén biztosítottak az óvodában. Mozgásfejlesztéshez sokféle eszköz áll a rendelkezésre, amelyet az évek során folyamatosan bővítettünk. Foglalkozási eszközeinket fokozatosan bővítjük, sok fejlesztőjátékkal rendelkezünk. Gyermekeinket tudatosan neveljük a tárgyak és eszközök rendeltetésszerű használatára, valamint a környezet védelmére. A korszerű nevelési és fejlesztési segédanyagok használatához internetes kapcsolattal, televízióval, videomagnóval, DVD és CD lejátszóval rendelkezünk. Könyvtári állományunkat folyamatosan bővítjük. A gyermekek ellátásához szükséges korszerű ágyak és székek megfelelő számban és méretben rendelkezésre állnak. 2. ÓVODAKÉP, GYERMEKKÉP, PEDAGÓGUSKÉP 2.1. Óvodakép Törekvésünk arra irányul, hogy biztosítsuk az óvodás korosztály számára a harmonikus, testi-lelki fejlesztést, meleg szeretetteljes és biztonságérzést adó, védelmet nyújtó óvodai környezetben. Gondoskodunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásáról a mozgásban, játékban történő tevékenykedtetés során. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmód szokásainak kialakítására, megalapozására. A testi képességek sokirányú fejlesztése programunk egyik alappillére. Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője.az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodás korú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit..az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit ( óvó védő, szociális, nevelő személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés pszichikus feltételei Gyermekkép Szeretnénk, ha az óvodánkba járó gyermekek testben és lélekben egészséges, boldog, kiegyensúlyozott személyiséggé válnának. Az óvodáskor végére a gyermekek a különbözőségekkel természetes módon tudjanak együtt élni, koruknak megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótárssá, csoporttárssá váljanak. Olyan korszakban élünk, melyben igen bonyolult a társadalmi élet, és amely nagymértékben támaszkodik az intelligenciára és a képzettségre. Kultúránk 6

7 általánosan elfogadott eszményképe a sokoldalúan fejlett ember Ez számunkra annyit jelent, hogy minden gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, a meglévő hátrányai csökkenjenek, az esélyegyenlőség biztosítása minden gyermek számára Pedagóguskép és a gyermekeket körül vevő felnőttek Az óvónő személyén túl a gyermekekkel kapcsolatba lépő felnőttek (dajka) külsőbelső értékei mindig példaértékűen állnak a gyermekek előtt. A tolerancia, a nyitottság, elfogadás következetesség, szeretetteljesség mint elvárások- kiemelten fontosak nevelő-fejlesztő munkánk során. Maximálisan biztosítjuk a gyermekek alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Figyelembe vesszük a gyermek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, segítve tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásra. 3. PROGRAMVÁLASZTÁS Az óvoda nevelőtestülete közös akaratából, a helyi viszonyokat figyelembe véve, a Komplex Prevenciós Óvodai Program adaptálását választotta. Döntésünket indokolta: 1. A megelőzés fontossága 2. az a tény, hogy a program segítséget nyújt a felzárkóztatáshoz 3. a jó képességű gyerekek egyéni fejlesztésére lehetőséget biztosít 4. a pedagógusok személyiségéhez, nevelési elképzeléseihez közel áll a program 4. NEVELÉSI CÉLJAINK, FELADATAINK 4.1. Óvodánk nevelési célja: 1. Az óvodás korú gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, valamint eltérő fejlődési ütemének figyelembevételével célunk, hogy minden gyermek egészséges, harmonikus személyiség legyen. 2. Rendelkezzen e megfelelő testi, szociális és értelmi képességekkel és érettséggel. 3. A potenciális tanulási zavarok megelőzése a mozgásra, játékra alapozva, különös figyelemmel arra, hogy minden gyerek képességeinek maximumát érje el Óvodánk nevelési feladatai: Feladataink: a gyermekek optimális fejlődésének biztosítása testi, lelki szükségletek kielégítése egészséges életmód kialakítása érzelmi,és erkölcsi nevelés felkészítés a közösségi életre anyanyelvi értelmi fejlesztés, nevelés az iskolai beilleszkedés közvetett előkészítése a tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztése 7

8 a játékon, a tapasztalatszerzésen, a mozgásfejlesztésen keresztül a harmonikus személyiségfejlesztés megvalósítása a potenciális tanulási zavarok kiszűrése és megelőzése. 8

9 A gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése: A gondozási tevékenységgel a gyermek komfort érzetének biztosítása, jó szokások kialakítása. Rendszeres mozgással, egészséges életvitel kialakítással, a mozgás megszerettetése. Testi képességek, fizikai erőnlét, edzettség fejlesztése. Egészséges, harmonikus személyiség fejlesztés: Az interperszonális kapcsolatok új formáinak kialakítása. Énkép önismeret - önértékelés fejlesztése. Új attitűdök, értékek normák kialakítása Erkölcsi értékek, normák kialakítása. Potenciális tanulási zavarok megelőzése: A fejlesztés alapja a mozgás. (mozgásfejlesztés, testséma fejlesztés, észlelésfejlesztés, verbális fejlesztés) Játék Tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztése. 5. A NEVELÉS KERETEI 5.1. Egészséges életmódra nevelés Célja: Az óvodás korú gyermek egészséges életvitel igényének alakítása testi fejlődésük elősegítése Feladata: A gyermek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozása, környezettudatos magatartás megalapozásával az egészség fejlesztése, védelme. A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet megteremtése. A harmonikus összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. Az egészséges életmód, és az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. A tágabb és szűkebb környezetünk közvetlen tapasztalati úton történő megismertetése, amely megalapozza a környezettudatos magatartás és a környezet iránti tisztelet kialakítását. Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelés feladatainak ellátása Egészséges életvitel igényének alakítása A helyes életritmus kialakítása az óvodában kezdődik, amelyet a jól megválasztott napirend és heti rend biztosít. A rendszeresen, ugyanabban az időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra. Feltételei az egészséges testi és lelki fejlődésnek. A gyermek pozitív énképének alakulását segíti, ha a rájuk bízott feladatokat sikeresen teljesítik és ez által egyre önállóbbakká válnak. Minden tevékenység alapfeltétele a jó hangulat, oldott légkör, kellemes közérzet. Az önkiszolgáló feladatok a tevékenységek begyakorlását teszik lehetővé, amihez minden gyereknek elegendő időt kell biztosítani. Az elvégzendő feladatok és 9

10 ismeretek nehézségi foka a képességekhez mérten növelhető. A gyermek felnőtt bensőséges kapcsolatán keresztül nyugodt, kiegyensúlyozott, pozitív megerősítést biztosító légkörben tanítjuk és gyakoroltatjuk a szokásokat, amelyek az óvodáskor végére szükségletté, igénnyé válnak. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a hátrányos szociális körülmények közül érkező gyermek testápolási szokásaira. Gondot fordítunk a legalapvetőbb szokások kialakítására. Testápolás: A kisgyermek jó közérzetéhez a felnőtt testközelségére is szükség van. A testápolással kapcsolatos feladatok végrehajtása különösen a beilleszkedés idején, az óvónő-gyermek szoros kapcsolatával történik. Eleinte csak a kapcsolat felvételét jelentik, majd később a tevékenységek megtanítására irányulnak. A cselekvés és beszélgetés közben megismerik a testápolást szolgáló eszközöket, és azok használatát. A gyermekek egyéni fejlettségükhöz mérten kapnak segítséget. Öltözködés: Az óvodás gyermek öltözködés közben tapasztalatokat szerez az öltözködés sorrendjéről, és arról, hogyan könnyebb a végrehajtás. Mindezeket a tevékenységeket az óvónő magyarázata kíséri. Fontos a verbális megerősítés. A szülőket arra kérjük, hogy a gyerekek ruhája kényelmes, az időjárásnak megfelelő, réteges legyen. Az óvodai tevékenységekben való részvételhez biztosítsa a célszerűséget. Minden gyermeknek legyen váltó ruhája. Ügyelünk arra, hogy papucsot ne viseljenek, mert ez balesetveszélyt okozhat. Táplálkozás Családlátogatáson tájékozódunk a gyermekek táplálkozási szokásairól is, ami a gyermek megismeréséhez elengedhetetlenül szükséges. Célunk az, hogy természetes étvágyukat keltsük fel és nem az, hogy evésre kényszerítsük őket. Ügyelünk arra, hogy az étkezés mindig azonos időben történjék. Fontos az étkezések megszervezése, kulturált lebonyolítása. Étkezésnél figyelembe vesszük a gyermekek egyéni étvágyát, igényét. Törekszünk arra, hogy megkedveltessük velük az új ízeket. A korszerűbb táplálkozás kialakítása érdekében zöldség-gyümölcsnapokkal egészítjük ki az étrendet. Odafigyelünk a kellő folyadékmennyiség bevitelére is. Óvodánkban szűrt víz ivására van lehetőségük a gyerekeknek. Igényüknek megfelelően a nap bármely szakaszában élhetnek vele. Pihenés, alvás, levegőzés Fontos a pihenéshez szükséges nyugalom, biztonságérzetet nyújtó légkör és feltételek megteremtése. Az egyéni alvásszükségletet figyelembe vesszük. A korábban ébredő gyerekeknek lehetőségük van társaik zavarása nélkül csendesen elfoglalni magukat. Biztosítjuk a szeretetteljes légkört, fontosnak tartjuk az alvás előtti mesélést. Az évszak és időjárás nyújtotta lehetőségeket figyelem bevéve a szabad levegőn szervezzük a különböző tevékenységeket: játék, mozgás A gyermek testi fejlődésének elősegítése A gyermek egészségének védelme 10

11 Az egészségvédelem az óvodapedagógus fontos feladata. Magába foglalja az egészséges életvitel igényének kialakítását, a gyermek testi épségének védelmét és a balesetek megelőzését. A test épség védelme és a baleset megelőzés szükségessé teszi a tárgyi és személyi feltételek biztosítását, az eszközök, használati tárgyak ellenőrzését, karbantartását, a hibaforrások megszüntetését. Fontos a gyermek tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, a gyermekbalesetek megelőzése szempontjából is. Rendszeresen és tudatosan felhívjuk a gyermekek figyelmét környezetükben található eszközök, tárgyak helyes használatára. A levegő, víz, napfény együttes hatásainak kihasználásával biztosítjuk a gyermekek testi edzettségét. Ennek érdekében a lehető legtöbb időt töltünk a szabadban. Nyáron az udvari játék után biztosítjuk a zuhanyozást. A nap káros hatásaitól árnyékot adó fáink és fedett teraszunk óvják meg a gyerekeket. Éves rendszerességgel kerül sor az orvosi védőnői szűrésekre, amelyekre a szülő kíséri el gyermekét a rendelőbe. Feladatunk a gyermek egészségi állapotának figyelemmel kísérése. Szükség szerint értesítjük a szülőket és az orvost. Óvodánkba lépéskor anamnézis lapon felmérjük a gyermek különös betegségeit (asztma, allergia, lázgörcs, stb.), hogy az egyéni bánásmódot előre tervezhessük. Nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására portalanítás, fertőtlenítés, környezet tisztántartása, az időjárásnak megfelelő öltözködés, folyamatos levegőcsere. Az egészséges életmód megalapozója a család és az óvoda együtt. Ezen belül elengedhetetlen a mentálhigiéné, a lelki egészség védelme. A gyermekkorban elszenvedett pszichés sérülések nagyban befolyásolják az egyént felnőtt korban is. Éppen ezért a gyermekek testedzése mellett a lelki egészségükre is ugyanolyan figyelmet kell fordítani, szükség esetén megfelelő szakemberek bevonásával, a szülőkkel együttműködve. A mozgás, a mozgás igényének kielégítése Udvarunk kialakítása pázsitos, szilárd burkolatú fedett terasz, védett homokozó biztosítja, hogy az év minden szakában lehetőség nyíljon a szabadban, biztonságos környezetben való mozgásra. Fából készült udvari játékaink is változatos mozgáslehetőséget biztosítanak. Nagy füves területünk sokféle labdajáték gyakorlására nyújt lehetőséget. A mindennapos mozgásra, differenciált, párhuzamosan végezhető mozgásos játékokat biztosítunk a gyerekek számára, hozzájárulva mozgásigényük kielégítéséhez, illetve az egyéni lemaradások kompenzálására Érzelmi,az erkölcsi és a közösségi nevelés Célja: A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül. A csoport normái alapján. Feladata: A családi nevelés kiegészítéseként szeretetteljes, otthonos, érzelmi biztonságot nyújtó kiegyensúlyozott légkörben, közös tevékenységek által a társas kapcsolatok alakítása, az összetartozás élményének elmélyítése. 11

12 Az én-tudat alakulásának segítése mellett, az önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések segítése Az erkölcsi tulajdonságok, szociális készségek és képességek, attitűdök, azaz kompetenciák (együttműködés, önállóság, segítőkészség, kitartás, akarat, feladat-szabálytudat, együttérzés, önzetlenség, figyelmesség, stb.) fejlődéséhez, a szokások gyakorlásához szükséges tevékenységi és értékelési rendszer, interakciós kultúra biztosítása az értékrend megalapozása érdekében. A társas kapcsolatok alakulásának segítése gyermek-gyermek, gyermek felnőtt viszonylatban (pozitív attitűd kialakítása) Az óvoda a gyermekek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. A nemi identitásalakulásának támogatása mellett, a tradicionális nemi szerepek határainak tágítása, a sztereotípiák merevségeinek oldása. (pl. a fiú is sírhat, a lány is lehet határozott.) Nevelje a gyerekeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére Hagyományaink ünnepeink Óvodánkban az ünnepek és hagyományos programok megszervezésekor minden esetben a jó érzelmi előkészítést, az egyre fokozódó örömtelei várakozást, és a későbbiek során ismétlődő közös öröm felidézése az egyik szempont. Az ünnepek ráhangolásában kiemelt szerepet kap a közös ajándékkészítés, környezetszépítés. Az óvodánkban szervezett különböző programok (kirándulások, rendezvények) színesítik az óvodai életet, formálják a közösséget, tapasztalatot, új ismereteket nyújtanak a gyerekek számára Ünnepeink: Télapó (iskolások műsora) Karácsony Farsang (szülők részvételével) Március 15.-i megemlékezés Húsvét Anyák napja Óvodai évzáró és ballagás Hagyományaink: Őszi-tavaszi kirándulás (önköltséges) Nyílt napok Családi nap Születés és névnapok megünneplése 12

13 Szervezeti és időkeretek Csoportszervezés Óvodai nevelési programunk szervezeti keretét az 1 vegyes életkorú gyermekekből álló óvodai csoport adja. A napirend átgondolt tervezésével és a munkaidő helyes összehangolásával igyekszünk lehetőséget biztosítani az iskola előtt álló, valamint az egyéni foglalkozást igénylő gyermekek fejlesztésére. Napirend - Heti rend Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt óvodapedagógus jelenléte biztosított. A napirend szervezését kismértékben befolyásolja az a körülmény, hogy a Kardoskúthoz tartozó Pusztaközpontról is érkeznek gyermekek. Őket külön autóbusz szállítja minden nap az iskola és az otthonuk között. Kíséretükről a dajkák gondoskodnak. A gyermekek biztonságérzetéhez, érzelmi egyensúlyához fontos a megfelelően megtervezett napi és heti rend, szem előtt tartva e játék elsődleges szerepét. Napirendünk rugalmas, melyben az étkezések időpontjai és a pihenés kb. időpontjai a következők: reggeli 8:30, ebéd 12:00 uzsonna 15:30, pihenés kb tól. A pihenés időtartama az egyéni szükségletek, az életkori sajátosságok figyelembe vételével módosul. Napirend szabad játék étkezés előkészítése, reggeli szabad játék, játékba integrált fejlesztések, tanulás, mindennapos testnevelés, udvari szabad játék, levegőzés, mozgásos játékok az udvaron ebéd, testápolási teendők, készülődés a pihenéshez mese, pihenés, testápolási teendők, uzsonna szabad játék A heti rend kialakítását befolyásoló tényezők Fő tevékenység a játék, amely a teljes napot átszövi és ebben kiemelt helyen szerepel a szabad játék biztosítása. Napirendünk rugalmas keretet ad a gyermekek számára az óvodai tanulás valamennyi formájának. Meghatározott ideje a testnevelésnek van, a többi tevékenységi formát a hét folyamán komplex formában valósítjuk meg Az előre megtervezett heti rendet rugalmasan kezeljük, mindig figyelembe véve a gyerekek motiváltságát, a külső körülményeket vagy ezek változásait. A részletes heti rendet a csoportnapló tartalmazza. 13

14 5.3. Az anyanyelvi, - az értelmi fejlesztés és nevelés Anyanyelvi nevelés Célja: Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció különböző formáinak differenciált fejlesztése a nevelőtevékenység egészében. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Feladata: A gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése beszélő környezettel A beszédészlelés beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése. Szókincs (relációs és általános) gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása. Folyamatos tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása. Nyelvi készség (társalgási, vagy kontextusos és elbeszélő, vagy összefüggő beszéd fejlesztése. Kommunikációs jelzések felismerésének, használatának gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával. Együttműködés a családdal a megelőzés és a korrekció területén. A szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség és képességfejlesztés megvalósítása Értelmi fejlesztés Célja: Feladata: A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságaira építve, biztosítsunk számukra változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. A tapasztalatok rendszerezése és bővítése mellett lehetőséget adunk a különböző élethelyzetekben való gyakorlásra. Az átélt közös élmények, alkotó tevékenységek fejlesszék a gyermek értelmi képességeit, intellektuális élményeket keltsenek bennük. Változatos tevékenység biztosítása a gyermekek számára, amelyben lehetőségük van meglévő tapasztalataira, ismereteire, élményeire építve, további élmények és tapasztalatok szerzésére az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismeretinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, életkori sajátosságoknak megfelelő cselekvéses tanulás biztosítása. Az értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, emlékezet figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. 14

15 6. TEVÉKENYSÉGI FORMÁK 6.1. Mozgás Az egészséges életmód kialakulásának egyik elengedhetetlen feltétele a mozgás, mely nagyban hozzájárul a gyermekek ideális testi és szellemi fejlődéséhez. A nevelés során arra törekszünk, hogy a gyerekek minél sokrétűbb mozgásformákkal ismerkedjenek meg. A mozgás öröm legyen a számukra, s ezt az örömforrást az egész nap folyamán biztosítanunk kell. A mozgáslehetőségek kötött és kötetlen formában valósulnak meg a játék során, az udvari életben, a mindennapos tornán, a testnevelési foglalkozásokon, valamint kirándulásokon. A mozgásfejlesztő program az egész személyiség fejlesztésére irányul, s változatos tevékenységek sorozatában valósul meg. Céljaink: A motoros képességek fejlesztése, a fizikai aktivitáson keresztül a szellemi aktivitás előkészítése, illetőleg a sikeres mozgásos feladatmegoldások eredményeként az önértékelés és az önbizalom növelése, a nagy és finommozgások, testséma és fizikális erőnlét fejlesztése, egyensúlyérzék fejlesztés, a lateralitás fejlesztése a dominancia erősítése, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, ritmikus tevékenységekkel a ritmusérzék fejlesztése, a vizuális és auditív percepció fejlesztését alapozó, illetőleg azt kiegészítő szerepű mozgások gyakoroltatása, a problémamegoldások erősítése mozgásos tevékenységgel elvégzett feladatmegoldásokkal, mozgással kapcsolatos, és mozgáshoz kapcsolódó szókészlet fejlesztése. Feladataink: A feltételek megteremtése (jó levegő, tiszta környezet, korszerű eszközök stb.) A játékban gazdag, egyéni képességeket figyelembe vevő tevékenységek biztosítása, Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál a gyermekek életkorához, fejlettségéhez és a csoport összetételéhez való igazodás. A társakkal végzett együttmozgás tapasztalatainak gazdagításával a gyermek én-határainak, a másik észlelésének, az önfegyelem, alkalmazkodás, kooperációs képessége fejlődésének elősegítése, Mozgásigény, fejlettség, terhelhetőség megismerése A mozgás és mozgásigény különbözőségének figyelembe vételével mozgásigény kielégítése, illetve ösztönzés a mozgásra az egyéni lemaradásokat kompenzáló mozgásos játékok ajánlásával, Változatos, differenciált, párhuzamosan végezhető lehetőségek biztosítása a minden-napos mozgásra valamennyi gyerek számára, A konkrét mozgásos tapasztalatok beépülésének a szókincs, az elvont gondolkodás, a keresztcsatornák fejlődésének segítése a mozgásformák megnevezésével, Világos, konkrét értékeléssel a pozitív énkép alakulás támogatása. 15

16 Olyan mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása, amelyek kedvezően hatnak az erő és az ügyesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését, a helyes testtartás kialakulását. Az óvodai nevelés minden napján lehetőséget kell biztosítani a spontán megjelenő mozgásos tevékenységeknek az egyéni szükségleteknek és képességeknek a figyelembe vételével.törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. A mozgásfejlesztés hatása Hatása az értelmi képességek fejlődésére A mozgásos játékok, gyakorlatok téri helyzetek felidézésével fejlődik a gyermek vizuális memóriája A testrészek téri irányok, formák bemozgásával megismerésével, megnevezésével bővülnek a térről való ismereteik, fejlődik térészlelésük, gyarapodik szókincsük. A megnevezett, látott és elvégzett cselevések, mozgások elősegítik a különböző észlelési területek integrációját, a fogalomalkotás fejlődését. Hatása a szociális képességek fejlődésére Én tudat fejlődik általa (saját testének, mozgásos tevékenységének megtapasztalása) Közös örömteli játék (társas kapcsolatai kiszélesednek) Önuralmuk, akaratuk, kitartásuk tolerancia képességük fejlődik Siker és kudarcélmény kezelése, elviselése (versenyjátékok, labdajátékok, futás, egyéni és csoportteljesítmény átélése Játék Célja: A gyermek szabad képzettársításának elősegítése. Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok többszöri átélésével a gyermekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása. Kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenység. Feladataink: A játékhoz szükséges feltételek biztosítása (tudatos jelenlét, indirekt irányítás) A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások feldolgozásának biztosítása a szabad játékban. A éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának minőségének gazdagítása A gyermekek beszédkészségének fejlesztése. A szabad játék biztosítása A játék szerepe a fejlődésben A éves gyerek számára a játék alapvető létforma, legfőbb élményforrás, személyiségfejlesztésének színtere, a tanulás, a készség és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. A játék a gyermek elsődleges, meghatározó tevékenysége, amely a lehető legnagyobb mértékben hat szinte valamennyi pszichés, motoros, szociális személyiségkomponensre. A játék sokoldalúan fejleszti a gyermeket, játéktevékenysége közben fedezi fel, ismeri meg környezetét, ismeri fel önmaga 16

17 lehetőségeit, korlátait. E tevékenység közben jönnek létre gondolkodási tevékenységének első formái, fejlődik emlékezete, fantáziája, gazdagodik érzelemvilága, erősödik akarata, kitartása, alakul szabálytudata. Fejlesztőhatással van a játék a nagy és finommozgásokra, a figyelemre, a megfigyelőkészségre is. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. Célunk a szabad játék minél gazdagabb feltételeinek biztosítása, pedagógiai, pszichológiai szakértelemmel való támogatása indirekt módszerekkel a 3-7 éves korú gyermekek optimális személyiségfejlődésének biztosítása érdekében az együttműködés kiszélesítésével Az óvodapedagógus játékbeli szerepe Tudatosan megengedő, elfogadó, biztonságot és bizalmat adó, támogató jelenlét. Potenciális partner, akit érdekel, amit a gyerekek játszanak, tesznek, csak szükség esetén avatkozik be A szabad játék és játszótárs választás biztosítása a kreativitás ösztönzése, támogatása. A gyermekek aktuális fejlettségi szintjének nyomon követése, egyénre és csoportra szabott fejlesztési feladatok tervezése és megvalósítása elsősorban indirekt módszerekkel Az óvodapedagógus feladata a játék feltételeinek megteremtésében Nyugodt légkör Az egész óvodai élet alapvető feltétele. A játék légkörének kiegyensúlyozottságát meghatározza az óvónő személyisége, viselkedése hangneme. A gyermek érezze magát biztonságban, érezze, hogy figyelnek rá, figyelembe veszik kívánságait, ötleteit, hogy kedvére tevékenykedhet. Ennek érdekében fontos az együttélés alapvető szabályainak, szokásainak kialakítása. Ez nem jelent merev korlátokat, csak annyi szabályt állítunk a gyerek elé, amely segíti őt az eligazodásban, hogy fel tudja mérni saját és társai tevékenységének határait. Megfelelő idő Mivel a játék alapvető tevékenység, ezért természetes, hogy a napirendben erre biztosítjuk a legtöbb időt. Ez az idő lehetőleg összefüggő kell, hogy legyen annak érdekében, hogy kapkodás nélkül, elmélyülten játszhassanak a gyermekek.. Fontos, hogy legyen idejük a gyermekeknek arra, hogy elképzeléseiket megvalósíthassák. A többi tevékenység is integrálódik a játékban, indokolatlanul nem szakítjuk meg a játékot. Megfelelő hely Megfelelő tér biztosítása a csoportszobában és az udvaron is Fontos a terek tagolása a különböző jellegű játékok kibontakozása érdekében a csoportszoba és az óvoda egyéb adottságainak figyelembe vételével. Könnyű és biztonságos mozgás lehetőségét szolgáló térfelosztás kialakítás szükséges. Az udvaron is fontosnak tartjuk, hogy a játszótér ne csak mozgásos játékhoz, hanem széleskörű tevékenységre is alkalmas legyen. Eszköz 17

18 Az eszközök biztosításánál figyelünk a gyermekek élményeire, tapasztalataira. A játékban nagy lehetőség van az egyéni ismeretének megfelelő differenciált eszközök biztosításának, hogy a bármely területen kiemelkedő és a fejletlen gyermek is megtalálja a legmegfelelőbb eszközt és tevékenységet, ami a fejlődést elősegíti. Az óvónőnek ismernie kell a különböző játékszerek fejlesztő hatását. Játékszereink esztétikusak, könnyen tisztíthatók, sérülést, balesetet ne okozzanak. Tapasztalatszerzés, és élmény háttér A gyermek játékának témáját a szűkebb környezetéből meríti. A tárgyakkal való cselekvését, manipulációját, társas kapcsolatait az is meghatározza, hogy milyen mintát lát. Minél több ismerettel, tapasztalattal rendelkezik a játék annál összetettebb, gazdagabb, tartalmasabb lesz. Ezért fontos, hogy a gyermeknek legyen élményháttere, hozzá közel álló szerepmintája, amellyel azonosulni tud, és a játékba helyettesíti. A gyermek élményeinek zömét spontán szerzi, de törekszünk arra, hogy az óvodában is sokoldalú ismeretek, közös élmények szerzésére legyen módjuk. Fontos feladatunk a közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása (munkatevékenységek megfigyelése, kirándulások, séták, stb.) mesék, irodalmi művek élménnyé válásának segítése és az élmények előhívása. Feladatunk, hogy figyelemmel kísérjük a játék folyamatát, segítséget adjunk, ha szükséges, konfliktusokat, egyéni sérelmeket orvosoljunk Játékformák: - Fejlesztési lehetőségek Gyakorló játék Mozgásos gyakorló játék: ismerkedik saját testével, testi képességeivel. Testséma fejlesztés, testrészek ismerete, adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása. Nagymozgások fejlődése. Manipulációs gyakorló játék: megismerkednek az őket körülvevő világgal, tárgyakkal, azok tulajdonságaival. Szem-kéz koordináció fejlődése (egymásra rakosgatás, öntözgetés) Verbális gyakorló játék:- szociális hatás: bátrabban beszélnek. Ritmusérzék fejlesztése, beszédgátlások megelőzése. Konstrukciós játék Átéli az alkotás örömét, fejlődik kreativitása, megfigyelő képessége, gondolkodása. Megtapasztalja a rész-egész viszonyát (percepció), szem-kéz koordináció, szín, forma fejlesztése. Szimbolikus és szerepjáték Szociális tanulás - erkölcsi értékek, társadalmi együttélés szabályainak megismerése. Képzelet, empátia, alkalmazkodó készség, kommunikációs képességek, szabálytudat, akarat fejlesztése. Szabályjáték Szabálytudat alakulása, kitartás, kudarctűrés erősítése, indulatok fékezése. Szociális fejlesztés: közösségi érzés, feladattudat, felelősségtudat 18

19 Értelmi fejlesztés: logikus gondolkodás, matematikai ismeretek, észlelés, memória kombinatív készség, figyelem. Barkácsolás Megismerkednek az anyagok tulajdonságaival, megmunkálhatóságával. Szem-kéz koordinációfejlesztés, finommozgások gyakorlása. Percepciófejlesztés: tapintásos érzékelés, vizuális ritmus, alaklátás, formaállandóság, rész-egész viszonyának felismerése. Bábozás, dramatizálás Szociális fejlesztés: problémák feloldása, feszültség levezetése, társa kapcsolatok alakulása Verbális fejlesztés: fogalmak, kifejezések gyakorlása, hangutánzás, beszédritmus, hangfejlesztés, kifejezőkészség, emlékezet Mozgásfejlesztés: karral, ujjakkal végzett mozgások, ritmusérzék Anyanyelvi nevelés feladatai a játékban Érdeklődés, komoly figyelem kifejezése a gyermeki közlések iránt, készséges válaszok a kérdésekre, gyermeki üzenetek dekódolása, metakommunikációs jelzések küldése, játszótársként nyelvi kifejezésminták adása. 6.3 Vers - mese Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész folyamatának. A nyelvi, kommunikációs helyzetek kialakításának kiváló eszköze a mese, vers, mely közvetíti az egyetemes kultúrát, tág teret nyújt az anyanyelvi nevelés terén. A népmesék, vigasztalók, ringatók, népi mondókák ősi források, amelyek értékeket, hagyományokat, szokásokat közvetítenek Céljaink: A gyermekek érzelmi, értelmi és etikai fejlődésének segítése, pozitív személyiség-jegyeik megvalósítása meseélményekkel, a mondókák versek zeneiségével. A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények biztosításával az irodalmi érdeklődés felkeltése, esztétikai ízlésformálás. Feladataink: A 3-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása A mesélés verselés, mondókázás mindennaposságával az esztétikai, irodalmi fogékonyság megalapozása, anyanyelvünk, szülőföldünk szeretetére nevelés. A népi, klasszikus és kortárs irodalmi művek alkalmazása A gyermek saját vers- és mesealkotásának biztosítása, annak mozgással történő kombinálása. A gyermeki vers és mesealkotás ábrázolással történő kombinálása fejlődésének elősegítése, az önkifejező képesség gazdagítása érdekében. Megfelelő anyagválasztás, kifejező előadásmód, az irodalom nyelvi-stilisztikai eszközeinek kihasználása a gyermeki beszéd, kommunikáció fejlődése, fejlesztése érdekében. Az irodalmi élmény együttesből fakadó beszédfejlesztő módszerek változatos alkalmazása. 19

20 A tevékenységformákban az anyanyelv gazdagságának ismertetése, a beszédészlelés-megértés, reprodukció fejlesztése A mese, vers objektív és szubjektív feltételei Objektív feltétele: hely, idő, eszköz Megteremtjük a meséléshez szükséges családias, szeretetteljes légkört, a befogadást ne zavarják külső elterelő ingerek. A kötetlen jellegű kezdeményezés (a rendszeresen visszatérő hangulati elemek) és a kielégítő irodalmi élmények hatására a gyermekek önként vállalt, kötelező tevékenységévé, mindennapos igényévé válik. A csoportban megszokott helye van a mesélésnek, könyvnézegetésnek. A könyvek, bábok, meséléshez, dramatizáláshoz szükséges egyéb kellékek a gyermekek számára bármikor elvehető helyen vannak. Szubjektív feltétel Óvónő, akinek kulturált, gyermekek számára is érthető élményszerű a nyelvhasználata, artikulációja példaértékű. Nyitott és fogékony az irodalmi művek iránt, előadásmódja figyelem- és érdeklődéskeltő, ismeri az életkori sajátosságokat, a gyermeki gondolkodás fejlődési folyamatát. A gyermek, a maga életkori sajátosságaival, szocializációs hátterével, érzelmi kötődésével, nyelvi fejlettségével. A délutáni pihenés előtt is mesélünk a gyermekeknek. Programunk lényeges eleme, hogy a mesélés mindennapos tevékenység. A gyermekek a mesék által megismernek sok új fogalmat, kibontakoztathatják szabad önkifejezésüket, társalgási kedvüket. Ezekhez a feladatokhoz feltételként jelentkezik az óvónőknél, hogy esztétikai élményt jelentő, igényes klasszikus és kortárs irodalmi műveket válasszanak ki. Ezáltal érvényesüljön a pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosság, erősítsék a gyermekben a környezet megszerettetését az évszakok szépségét Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Az óvodai zenei nevelés során a gyermekek mondókákat, énekes játékokat, komponált gyermekdalokat ismernek meg. A mondókás énekes játékok a zenei anyanyelvünk művészi értékei. Elsősorban magyar népzenei hagyományokra alapozva tervezzük meg az éves zenei foglalkozások törzsanyagát, kiegészítve más nemzetek dalaival. Anyagunkat kiegészítjük az igényesen megválogatott kortárs művészeti alkotásokkal is. Arra azonban nagyon kell figyelnünk, hogy mindig az óvodás gyermek számára is érthető szöveggel, tisztán énekelhető hangkészletű dalokat, dalos játékokat válogassunk. Vegyes csoportunk specialitása, hogy a zenei anyag széles skálán mozog, mely által lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden gyerek megtalálja a saját zenei képességének megfelelőt. Úgy tervezzük meg mindennapos ének-zene és énekes játékok anyagát, hogy az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva minden gyerek találjon a számára megfelelőt. Céljaink: A közös éneklés, közös játékok örömének megéreztetésével fejlesztjük a gyerekek zenei ízlését, művészeti fogékonyságát. 20

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja

A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI. Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja A GURIGA CSALÁDI NAPKÖZI Mogyoród, Szőlő u. 15. Szakmai programja 2014 Családi napközi neve: Guriga Családi Napközi Címe: 2146 Mogyoród Szőlő u.15. Tel : 06-30-9343-606 Fenntartó neve: Guriga Kft. Címe:

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Programunk bemutatása

Programunk bemutatása Programunk bemutatása Óvodánk nevelőtestülete Porkolábné Dr. Balogh Katalin nevével fémjelzett Komplex Prevenciós óvodai Program -ját adaptálva készített helyi nevelési programot. Miért ezt a programot

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. MUNKATERV a 2011/2012-es tanévre Készítette: Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető 1. Statisztikai adatok Az óvoda engedélyezett férőhelye:

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Salgótarjáni Összevont Óvoda Helyi Pedagógiai Program. Hétszínvirág Tagóvoda nevelési sajátosságai

Salgótarjáni Összevont Óvoda Helyi Pedagógiai Program. Hétszínvirág Tagóvoda nevelési sajátosságai Salgótarjáni Összevont Óvoda Helyi Pedagógiai Program Hétszínvirág Tagóvoda nevelési sajátosságai 1.2. Helyzetelemzés Az intézmény 1949 óta működik óvodaként. A város központjában, hátrányos környezetben

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény Mottó: A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 A Rezi Óvoda/Vackor csoport Szabály- és szokásrendszere vegyes életkorú csoportra

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez

SEGÍTŐTÁRS (integráció, inklúzió, differenciálás) JÓ GYAKORLAT Ajánlások a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséhez OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23. OM azonosító: 028097 Tel: 68/412-916 e-mail:lehelovi@ovodak.oroshaza.hu web: http://onkormovi.fw.hu SEGÍTŐTÁRS (integráció,

Részletesebben

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem.

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. (Montessori) Dr. Bakonyi Anna Budapesti Korai Fejlesztő Központ Apor Vilmos

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében

Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében Együttműködés szociális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolható rendezvényekkel, a felső tagozatos diákok kompetencia alapú oktatása érdekében Készítette: Jenei Marianna Széky Tamás Lászlóné 1 Célok és

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 I. PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ÓVODÁKBAN Helyi program: Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós program Mozgás Testséma Percepció (észlelési funkciók) Verbális fejlesztés

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV VÁZLATA

NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV VÁZLATA NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV VÁZLATA FEJLÉC A foglalkozás időpontja: A foglalkozást tartó neve: Csoport, korosztály: A foglalkozás fajtája: játék, kézműves foglalkozás, zenei foglalkozás, sportfoglalkozás,

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet. 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete. az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 2009 2012 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 1. A Kormány a közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (3) bekezdésének a)

Részletesebben

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja (KIVONAT) Készítette: Patakiné Varga Petra 2012. május 2012. 1 Óvodánk bemutatása: Óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a főváros XVI. kerületének családi házas övezetében,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A TOLMÁCS BÁNK ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A TOLMÁCS BÁNK ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A TOLMÁCS BÁNK ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Radicsné Pintér Ilona közoktatási szakértő Szakértői igazolvány száma: 007007 02 3152 Nemti, Kossuth út 148. Telefon:

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a középső csoportban, 4-5 éves gyermekekkel

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben