A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével június Módosítva: augusztus

2 2

3 Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP ÓVODAKÉP, GYERMEKKÉP, PEDAGÓGUSKÉP PROGRAMVÁLASZTÁS NEVELÉSI CÉLJAINK, FELADATAINK A NEVELÉS KERETEI TEVÉKENYSÉGI FORMÁK AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE GYERMEKVÉDELEM A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE A GYERMEKEK EGYÉNI FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE INKLUZIÓ, INTEGRÁCIÓ, DIFFERENCIÁLÁS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS A DAJKA EGYÜTTMŰKÖDÉSE A HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM TERVEZÉSE A NEVELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ FELSZERELÉSEK, ESZKÖZÖK JEGYZÉKE FELHASZNÁLT IRODALOM A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLOTT IRODALOM JEGYZÉKE

4 1. HELYZETKÉP 1.1. Intézményünk adatai Az óvoda neve: Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda Cím: 5945 Kardoskút, Kossuth u.4 Tel: 68/ Fenntartó: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alapító okiratszáma: 10/2000.(VII.6) sz. ÖKT rendelet Csoportok száma: 1 Óvodavezető: Barna Károlyné A programot benyújtja az óvodavezető, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség egyetértésével. 1.2 Az óvodánk bemutatása, története A Kardoskúti Önkormányzat által fenntartott óvoda 1961-óta működik jelenlegi helyén. A 800 m-es területből maga az épület 200 m-t foglal el. Az óvoda tágas, füves udvara gazdagon kínálja a lehetőségeket a környezet megismeréséhez megfigyelésére, egészséges játékra, szabad mozgásra. Nagy gondot fordítottak és fordítanak az itt dolgozók arra, hogy a gyerekek egészséges tiszta levegőt szívjanak. Bár kisforgalmú utak övezik az udvar két oldalát, sűrű sövény szűri meg a levegőt. A napsütés ellen az árnyékot adó lombos fák nyújtanak védelmet a gyerekek számára. A kezdetben osztatlan egy csoportos óvoda 1975-ben egy foglalkoztató teremmel bővült. A következő konstrukcióra 1997-ben került sor, amikor megtörtént a tetőszerkezet és a homlokzat felújítása. Jelenlegi formáját 2009-ben érte el, megtörtént az épület nyílászáróinak cseréje és a homlokzat szigetelése. Óvodánk augusztus 01-ig Kardoskúti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda néven, közös egységben üzemelt. Ettől a naptól kezdve önálló, független intézményként folytatja tevékenységét Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda néven. A gyermeklétszám sajnálatos csökkenése miatt a fenntartó döntése alapján az óvoda egycsoportos intézményként üzemel tovább. 1.3 A nevelőtestület hitvallása, nevelésről alkotott véleménye beállítottsága Az intézményes nevelés - mint másodlagos szocializációs színtér- alapvető feladata a kultúra átadása, közvetítése az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedő nevelési módszerekkel oly módon, hogy abban az örök emberi értékek saját nemzeti kultúránk színeivel gazdagodjanak. Célunk olyan nevelő környezet kialakítása, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. A befogadó közoktatási rendszer kialakításához való aktív hozzájárulásunk része a multikulturális és interkulturális szemléletmód és nevelési gyakorlat kialakítása. Nevelési céljaink meghatározásánál abból a meggyőződésből indulunk ki, hogy a prevencióra, a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van. Megvalósításában 4

5 alapvetően támaszkodunk a gyermek természetes megnyilvánulási formáira, a mozgásra és játékra, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre Alapelvünk Óvodánk pedagógiai programja a mozgásra és a játékra alapozva szervezi a nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatait. Biztosítjuk az egyéni differenciált fejlesztést, (hátránykompenzálás, sajátos nevelési igényű gyerekek speciális fejlesztése). A gyermekek önmagukhoz képest való fejlesztése az elvünk, a családi nevelés mellett! Alkalmazkodunk a gyermek egyéni érési, fejlődési üteméhez, így biztosítva, hogy gyermekeink testileg, lelkileg, szellemileg felkészültek legyenek. Lehetőséget biztosítunk a tehetséges gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésére, az esélyegyenlőség biztosítására, a különbözőségek elfogadására törekszünk Személyi feltételek Az óvodai csoport (vegyes életkorú gyermekekből szervezett) nevelő munkájához elengedhetetlenül szükséges a 2 fő óvodapedagógus végzettséggel rendelkező pedagógus munkája. A pedagógiai munkát 2 fő dajkai munkakört betöltő szakképzett, gyermekszerető dajkai munkatárs munkája segíti. A minőségi pedagógiai munka segítése érdekében tevékeny részt vállalnak az óvodai csoport életében. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyerekre. Ahhoz, hogy a dajka a nevelési folyamatban közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, elsősorban arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztassuk az óvoda és az adott óvodapedagógus nevelési elképzeléseiről és módszereiről. Programunk megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a szakmai fejlődésre, önképzésre motivált óvodapedagógus és dajka egyaránt. Nevelési programunk fontos kiegészítője, hogy legalább heti 1 alkalommal logopédus segítse a gyermekek beszédfejlesztését. Nevelőtestületünk tagjaira jellemző a gyermek centrikusság, kreativitás, az új módszerek megismerése iránti igény. Feladataink megvalósításához elengedhetetlen valamennyi munkatárs folyamatos együtt-működése, összehangolt munkája a befogadó szellemiségű óvoda, az inkluzív nevelés érdekében. Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét, óvodapedagógus irányítja Tárgyi feltételek Az épület és környezete biztosítja a neveléshez és oktatáshoz kívánt feltételeket. Az épület tágas, világos, benne két csoportszoba található. Tágas öltöző, ebédlő, mosdó áll a gyerekek rendelkezésére. Az ebédlőt használjuk a testnevelési feladatok színhelyéül. A kisebb foglalkoztató teremben történik a logopédiai foglalkozás, egyéni fejlesztések, illetve az altatás. A HACCP előírásainak megfelelően működő 5

6 tálalókonyhával rendelkezünk. A dolgozók számára az öltöző és a felnőtt WC biztosított. A szülők és vendégek fogadására az iroda szolgál. Az óvoda udvara kellemes. A 3-7 éves gyermekek mozgásának fejlődését elősegítő környezet. Az udvaron mászókák, hinták, csúszda, homokozó, tágas hely a labdajátékokhoz, célba dobó áll a gyermekek rendelkezésére. Óvodánk 2005-től EU szabványnak megfelelő játékeszközökkel rendelkezik. A babaházban szerepjátszásra van lehetőség, a színben elhelyezett asztaloknál rajzolás, festés gyurmázás és egyéb finommotorikus mozgás fejlesztésének számtalan tárházából válogatva foglalhatják el magukat a gyerekek. Az óvoda felszereltsége megfelelően biztosítja a nevelési programunk megvalósítását. A neveléshez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. A választott program által megkövetelt nagyméretű tükör, a jelzőgumik szintén biztosítottak az óvodában. Mozgásfejlesztéshez sokféle eszköz áll a rendelkezésre, amelyet az évek során folyamatosan bővítettünk. Foglalkozási eszközeinket fokozatosan bővítjük, sok fejlesztőjátékkal rendelkezünk. Gyermekeinket tudatosan neveljük a tárgyak és eszközök rendeltetésszerű használatára, valamint a környezet védelmére. A korszerű nevelési és fejlesztési segédanyagok használatához internetes kapcsolattal, televízióval, videomagnóval, DVD és CD lejátszóval rendelkezünk. Könyvtári állományunkat folyamatosan bővítjük. A gyermekek ellátásához szükséges korszerű ágyak és székek megfelelő számban és méretben rendelkezésre állnak. 2. ÓVODAKÉP, GYERMEKKÉP, PEDAGÓGUSKÉP 2.1. Óvodakép Törekvésünk arra irányul, hogy biztosítsuk az óvodás korosztály számára a harmonikus, testi-lelki fejlesztést, meleg szeretetteljes és biztonságérzést adó, védelmet nyújtó óvodai környezetben. Gondoskodunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásáról a mozgásban, játékban történő tevékenykedtetés során. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmód szokásainak kialakítására, megalapozására. A testi képességek sokirányú fejlesztése programunk egyik alappillére. Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője.az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodás korú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit..az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit ( óvó védő, szociális, nevelő személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés pszichikus feltételei Gyermekkép Szeretnénk, ha az óvodánkba járó gyermekek testben és lélekben egészséges, boldog, kiegyensúlyozott személyiséggé válnának. Az óvodáskor végére a gyermekek a különbözőségekkel természetes módon tudjanak együtt élni, koruknak megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótárssá, csoporttárssá váljanak. Olyan korszakban élünk, melyben igen bonyolult a társadalmi élet, és amely nagymértékben támaszkodik az intelligenciára és a képzettségre. Kultúránk 6

7 általánosan elfogadott eszményképe a sokoldalúan fejlett ember Ez számunkra annyit jelent, hogy minden gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, a meglévő hátrányai csökkenjenek, az esélyegyenlőség biztosítása minden gyermek számára Pedagóguskép és a gyermekeket körül vevő felnőttek Az óvónő személyén túl a gyermekekkel kapcsolatba lépő felnőttek (dajka) külsőbelső értékei mindig példaértékűen állnak a gyermekek előtt. A tolerancia, a nyitottság, elfogadás következetesség, szeretetteljesség mint elvárások- kiemelten fontosak nevelő-fejlesztő munkánk során. Maximálisan biztosítjuk a gyermekek alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Figyelembe vesszük a gyermek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, segítve tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásra. 3. PROGRAMVÁLASZTÁS Az óvoda nevelőtestülete közös akaratából, a helyi viszonyokat figyelembe véve, a Komplex Prevenciós Óvodai Program adaptálását választotta. Döntésünket indokolta: 1. A megelőzés fontossága 2. az a tény, hogy a program segítséget nyújt a felzárkóztatáshoz 3. a jó képességű gyerekek egyéni fejlesztésére lehetőséget biztosít 4. a pedagógusok személyiségéhez, nevelési elképzeléseihez közel áll a program 4. NEVELÉSI CÉLJAINK, FELADATAINK 4.1. Óvodánk nevelési célja: 1. Az óvodás korú gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, valamint eltérő fejlődési ütemének figyelembevételével célunk, hogy minden gyermek egészséges, harmonikus személyiség legyen. 2. Rendelkezzen e megfelelő testi, szociális és értelmi képességekkel és érettséggel. 3. A potenciális tanulási zavarok megelőzése a mozgásra, játékra alapozva, különös figyelemmel arra, hogy minden gyerek képességeinek maximumát érje el Óvodánk nevelési feladatai: Feladataink: a gyermekek optimális fejlődésének biztosítása testi, lelki szükségletek kielégítése egészséges életmód kialakítása érzelmi,és erkölcsi nevelés felkészítés a közösségi életre anyanyelvi értelmi fejlesztés, nevelés az iskolai beilleszkedés közvetett előkészítése a tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztése 7

8 a játékon, a tapasztalatszerzésen, a mozgásfejlesztésen keresztül a harmonikus személyiségfejlesztés megvalósítása a potenciális tanulási zavarok kiszűrése és megelőzése. 8

9 A gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése: A gondozási tevékenységgel a gyermek komfort érzetének biztosítása, jó szokások kialakítása. Rendszeres mozgással, egészséges életvitel kialakítással, a mozgás megszerettetése. Testi képességek, fizikai erőnlét, edzettség fejlesztése. Egészséges, harmonikus személyiség fejlesztés: Az interperszonális kapcsolatok új formáinak kialakítása. Énkép önismeret - önértékelés fejlesztése. Új attitűdök, értékek normák kialakítása Erkölcsi értékek, normák kialakítása. Potenciális tanulási zavarok megelőzése: A fejlesztés alapja a mozgás. (mozgásfejlesztés, testséma fejlesztés, észlelésfejlesztés, verbális fejlesztés) Játék Tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztése. 5. A NEVELÉS KERETEI 5.1. Egészséges életmódra nevelés Célja: Az óvodás korú gyermek egészséges életvitel igényének alakítása testi fejlődésük elősegítése Feladata: A gyermek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozása, környezettudatos magatartás megalapozásával az egészség fejlesztése, védelme. A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet megteremtése. A harmonikus összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. Az egészséges életmód, és az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. A tágabb és szűkebb környezetünk közvetlen tapasztalati úton történő megismertetése, amely megalapozza a környezettudatos magatartás és a környezet iránti tisztelet kialakítását. Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelés feladatainak ellátása Egészséges életvitel igényének alakítása A helyes életritmus kialakítása az óvodában kezdődik, amelyet a jól megválasztott napirend és heti rend biztosít. A rendszeresen, ugyanabban az időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra. Feltételei az egészséges testi és lelki fejlődésnek. A gyermek pozitív énképének alakulását segíti, ha a rájuk bízott feladatokat sikeresen teljesítik és ez által egyre önállóbbakká válnak. Minden tevékenység alapfeltétele a jó hangulat, oldott légkör, kellemes közérzet. Az önkiszolgáló feladatok a tevékenységek begyakorlását teszik lehetővé, amihez minden gyereknek elegendő időt kell biztosítani. Az elvégzendő feladatok és 9

10 ismeretek nehézségi foka a képességekhez mérten növelhető. A gyermek felnőtt bensőséges kapcsolatán keresztül nyugodt, kiegyensúlyozott, pozitív megerősítést biztosító légkörben tanítjuk és gyakoroltatjuk a szokásokat, amelyek az óvodáskor végére szükségletté, igénnyé válnak. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a hátrányos szociális körülmények közül érkező gyermek testápolási szokásaira. Gondot fordítunk a legalapvetőbb szokások kialakítására. Testápolás: A kisgyermek jó közérzetéhez a felnőtt testközelségére is szükség van. A testápolással kapcsolatos feladatok végrehajtása különösen a beilleszkedés idején, az óvónő-gyermek szoros kapcsolatával történik. Eleinte csak a kapcsolat felvételét jelentik, majd később a tevékenységek megtanítására irányulnak. A cselekvés és beszélgetés közben megismerik a testápolást szolgáló eszközöket, és azok használatát. A gyermekek egyéni fejlettségükhöz mérten kapnak segítséget. Öltözködés: Az óvodás gyermek öltözködés közben tapasztalatokat szerez az öltözködés sorrendjéről, és arról, hogyan könnyebb a végrehajtás. Mindezeket a tevékenységeket az óvónő magyarázata kíséri. Fontos a verbális megerősítés. A szülőket arra kérjük, hogy a gyerekek ruhája kényelmes, az időjárásnak megfelelő, réteges legyen. Az óvodai tevékenységekben való részvételhez biztosítsa a célszerűséget. Minden gyermeknek legyen váltó ruhája. Ügyelünk arra, hogy papucsot ne viseljenek, mert ez balesetveszélyt okozhat. Táplálkozás Családlátogatáson tájékozódunk a gyermekek táplálkozási szokásairól is, ami a gyermek megismeréséhez elengedhetetlenül szükséges. Célunk az, hogy természetes étvágyukat keltsük fel és nem az, hogy evésre kényszerítsük őket. Ügyelünk arra, hogy az étkezés mindig azonos időben történjék. Fontos az étkezések megszervezése, kulturált lebonyolítása. Étkezésnél figyelembe vesszük a gyermekek egyéni étvágyát, igényét. Törekszünk arra, hogy megkedveltessük velük az új ízeket. A korszerűbb táplálkozás kialakítása érdekében zöldség-gyümölcsnapokkal egészítjük ki az étrendet. Odafigyelünk a kellő folyadékmennyiség bevitelére is. Óvodánkban szűrt víz ivására van lehetőségük a gyerekeknek. Igényüknek megfelelően a nap bármely szakaszában élhetnek vele. Pihenés, alvás, levegőzés Fontos a pihenéshez szükséges nyugalom, biztonságérzetet nyújtó légkör és feltételek megteremtése. Az egyéni alvásszükségletet figyelembe vesszük. A korábban ébredő gyerekeknek lehetőségük van társaik zavarása nélkül csendesen elfoglalni magukat. Biztosítjuk a szeretetteljes légkört, fontosnak tartjuk az alvás előtti mesélést. Az évszak és időjárás nyújtotta lehetőségeket figyelem bevéve a szabad levegőn szervezzük a különböző tevékenységeket: játék, mozgás A gyermek testi fejlődésének elősegítése A gyermek egészségének védelme 10

11 Az egészségvédelem az óvodapedagógus fontos feladata. Magába foglalja az egészséges életvitel igényének kialakítását, a gyermek testi épségének védelmét és a balesetek megelőzését. A test épség védelme és a baleset megelőzés szükségessé teszi a tárgyi és személyi feltételek biztosítását, az eszközök, használati tárgyak ellenőrzését, karbantartását, a hibaforrások megszüntetését. Fontos a gyermek tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, a gyermekbalesetek megelőzése szempontjából is. Rendszeresen és tudatosan felhívjuk a gyermekek figyelmét környezetükben található eszközök, tárgyak helyes használatára. A levegő, víz, napfény együttes hatásainak kihasználásával biztosítjuk a gyermekek testi edzettségét. Ennek érdekében a lehető legtöbb időt töltünk a szabadban. Nyáron az udvari játék után biztosítjuk a zuhanyozást. A nap káros hatásaitól árnyékot adó fáink és fedett teraszunk óvják meg a gyerekeket. Éves rendszerességgel kerül sor az orvosi védőnői szűrésekre, amelyekre a szülő kíséri el gyermekét a rendelőbe. Feladatunk a gyermek egészségi állapotának figyelemmel kísérése. Szükség szerint értesítjük a szülőket és az orvost. Óvodánkba lépéskor anamnézis lapon felmérjük a gyermek különös betegségeit (asztma, allergia, lázgörcs, stb.), hogy az egyéni bánásmódot előre tervezhessük. Nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására portalanítás, fertőtlenítés, környezet tisztántartása, az időjárásnak megfelelő öltözködés, folyamatos levegőcsere. Az egészséges életmód megalapozója a család és az óvoda együtt. Ezen belül elengedhetetlen a mentálhigiéné, a lelki egészség védelme. A gyermekkorban elszenvedett pszichés sérülések nagyban befolyásolják az egyént felnőtt korban is. Éppen ezért a gyermekek testedzése mellett a lelki egészségükre is ugyanolyan figyelmet kell fordítani, szükség esetén megfelelő szakemberek bevonásával, a szülőkkel együttműködve. A mozgás, a mozgás igényének kielégítése Udvarunk kialakítása pázsitos, szilárd burkolatú fedett terasz, védett homokozó biztosítja, hogy az év minden szakában lehetőség nyíljon a szabadban, biztonságos környezetben való mozgásra. Fából készült udvari játékaink is változatos mozgáslehetőséget biztosítanak. Nagy füves területünk sokféle labdajáték gyakorlására nyújt lehetőséget. A mindennapos mozgásra, differenciált, párhuzamosan végezhető mozgásos játékokat biztosítunk a gyerekek számára, hozzájárulva mozgásigényük kielégítéséhez, illetve az egyéni lemaradások kompenzálására Érzelmi,az erkölcsi és a közösségi nevelés Célja: A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül. A csoport normái alapján. Feladata: A családi nevelés kiegészítéseként szeretetteljes, otthonos, érzelmi biztonságot nyújtó kiegyensúlyozott légkörben, közös tevékenységek által a társas kapcsolatok alakítása, az összetartozás élményének elmélyítése. 11

12 Az én-tudat alakulásának segítése mellett, az önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések segítése Az erkölcsi tulajdonságok, szociális készségek és képességek, attitűdök, azaz kompetenciák (együttműködés, önállóság, segítőkészség, kitartás, akarat, feladat-szabálytudat, együttérzés, önzetlenség, figyelmesség, stb.) fejlődéséhez, a szokások gyakorlásához szükséges tevékenységi és értékelési rendszer, interakciós kultúra biztosítása az értékrend megalapozása érdekében. A társas kapcsolatok alakulásának segítése gyermek-gyermek, gyermek felnőtt viszonylatban (pozitív attitűd kialakítása) Az óvoda a gyermekek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. A nemi identitásalakulásának támogatása mellett, a tradicionális nemi szerepek határainak tágítása, a sztereotípiák merevségeinek oldása. (pl. a fiú is sírhat, a lány is lehet határozott.) Nevelje a gyerekeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére Hagyományaink ünnepeink Óvodánkban az ünnepek és hagyományos programok megszervezésekor minden esetben a jó érzelmi előkészítést, az egyre fokozódó örömtelei várakozást, és a későbbiek során ismétlődő közös öröm felidézése az egyik szempont. Az ünnepek ráhangolásában kiemelt szerepet kap a közös ajándékkészítés, környezetszépítés. Az óvodánkban szervezett különböző programok (kirándulások, rendezvények) színesítik az óvodai életet, formálják a közösséget, tapasztalatot, új ismereteket nyújtanak a gyerekek számára Ünnepeink: Télapó (iskolások műsora) Karácsony Farsang (szülők részvételével) Március 15.-i megemlékezés Húsvét Anyák napja Óvodai évzáró és ballagás Hagyományaink: Őszi-tavaszi kirándulás (önköltséges) Nyílt napok Családi nap Születés és névnapok megünneplése 12

13 Szervezeti és időkeretek Csoportszervezés Óvodai nevelési programunk szervezeti keretét az 1 vegyes életkorú gyermekekből álló óvodai csoport adja. A napirend átgondolt tervezésével és a munkaidő helyes összehangolásával igyekszünk lehetőséget biztosítani az iskola előtt álló, valamint az egyéni foglalkozást igénylő gyermekek fejlesztésére. Napirend - Heti rend Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt óvodapedagógus jelenléte biztosított. A napirend szervezését kismértékben befolyásolja az a körülmény, hogy a Kardoskúthoz tartozó Pusztaközpontról is érkeznek gyermekek. Őket külön autóbusz szállítja minden nap az iskola és az otthonuk között. Kíséretükről a dajkák gondoskodnak. A gyermekek biztonságérzetéhez, érzelmi egyensúlyához fontos a megfelelően megtervezett napi és heti rend, szem előtt tartva e játék elsődleges szerepét. Napirendünk rugalmas, melyben az étkezések időpontjai és a pihenés kb. időpontjai a következők: reggeli 8:30, ebéd 12:00 uzsonna 15:30, pihenés kb tól. A pihenés időtartama az egyéni szükségletek, az életkori sajátosságok figyelembe vételével módosul. Napirend szabad játék étkezés előkészítése, reggeli szabad játék, játékba integrált fejlesztések, tanulás, mindennapos testnevelés, udvari szabad játék, levegőzés, mozgásos játékok az udvaron ebéd, testápolási teendők, készülődés a pihenéshez mese, pihenés, testápolási teendők, uzsonna szabad játék A heti rend kialakítását befolyásoló tényezők Fő tevékenység a játék, amely a teljes napot átszövi és ebben kiemelt helyen szerepel a szabad játék biztosítása. Napirendünk rugalmas keretet ad a gyermekek számára az óvodai tanulás valamennyi formájának. Meghatározott ideje a testnevelésnek van, a többi tevékenységi formát a hét folyamán komplex formában valósítjuk meg Az előre megtervezett heti rendet rugalmasan kezeljük, mindig figyelembe véve a gyerekek motiváltságát, a külső körülményeket vagy ezek változásait. A részletes heti rendet a csoportnapló tartalmazza. 13

14 5.3. Az anyanyelvi, - az értelmi fejlesztés és nevelés Anyanyelvi nevelés Célja: Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció különböző formáinak differenciált fejlesztése a nevelőtevékenység egészében. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Feladata: A gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése beszélő környezettel A beszédészlelés beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése. Szókincs (relációs és általános) gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása. Folyamatos tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása. Nyelvi készség (társalgási, vagy kontextusos és elbeszélő, vagy összefüggő beszéd fejlesztése. Kommunikációs jelzések felismerésének, használatának gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával. Együttműködés a családdal a megelőzés és a korrekció területén. A szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség és képességfejlesztés megvalósítása Értelmi fejlesztés Célja: Feladata: A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságaira építve, biztosítsunk számukra változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. A tapasztalatok rendszerezése és bővítése mellett lehetőséget adunk a különböző élethelyzetekben való gyakorlásra. Az átélt közös élmények, alkotó tevékenységek fejlesszék a gyermek értelmi képességeit, intellektuális élményeket keltsenek bennük. Változatos tevékenység biztosítása a gyermekek számára, amelyben lehetőségük van meglévő tapasztalataira, ismereteire, élményeire építve, további élmények és tapasztalatok szerzésére az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismeretinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, életkori sajátosságoknak megfelelő cselekvéses tanulás biztosítása. Az értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, emlékezet figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. 14

15 6. TEVÉKENYSÉGI FORMÁK 6.1. Mozgás Az egészséges életmód kialakulásának egyik elengedhetetlen feltétele a mozgás, mely nagyban hozzájárul a gyermekek ideális testi és szellemi fejlődéséhez. A nevelés során arra törekszünk, hogy a gyerekek minél sokrétűbb mozgásformákkal ismerkedjenek meg. A mozgás öröm legyen a számukra, s ezt az örömforrást az egész nap folyamán biztosítanunk kell. A mozgáslehetőségek kötött és kötetlen formában valósulnak meg a játék során, az udvari életben, a mindennapos tornán, a testnevelési foglalkozásokon, valamint kirándulásokon. A mozgásfejlesztő program az egész személyiség fejlesztésére irányul, s változatos tevékenységek sorozatában valósul meg. Céljaink: A motoros képességek fejlesztése, a fizikai aktivitáson keresztül a szellemi aktivitás előkészítése, illetőleg a sikeres mozgásos feladatmegoldások eredményeként az önértékelés és az önbizalom növelése, a nagy és finommozgások, testséma és fizikális erőnlét fejlesztése, egyensúlyérzék fejlesztés, a lateralitás fejlesztése a dominancia erősítése, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, ritmikus tevékenységekkel a ritmusérzék fejlesztése, a vizuális és auditív percepció fejlesztését alapozó, illetőleg azt kiegészítő szerepű mozgások gyakoroltatása, a problémamegoldások erősítése mozgásos tevékenységgel elvégzett feladatmegoldásokkal, mozgással kapcsolatos, és mozgáshoz kapcsolódó szókészlet fejlesztése. Feladataink: A feltételek megteremtése (jó levegő, tiszta környezet, korszerű eszközök stb.) A játékban gazdag, egyéni képességeket figyelembe vevő tevékenységek biztosítása, Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál a gyermekek életkorához, fejlettségéhez és a csoport összetételéhez való igazodás. A társakkal végzett együttmozgás tapasztalatainak gazdagításával a gyermek én-határainak, a másik észlelésének, az önfegyelem, alkalmazkodás, kooperációs képessége fejlődésének elősegítése, Mozgásigény, fejlettség, terhelhetőség megismerése A mozgás és mozgásigény különbözőségének figyelembe vételével mozgásigény kielégítése, illetve ösztönzés a mozgásra az egyéni lemaradásokat kompenzáló mozgásos játékok ajánlásával, Változatos, differenciált, párhuzamosan végezhető lehetőségek biztosítása a minden-napos mozgásra valamennyi gyerek számára, A konkrét mozgásos tapasztalatok beépülésének a szókincs, az elvont gondolkodás, a keresztcsatornák fejlődésének segítése a mozgásformák megnevezésével, Világos, konkrét értékeléssel a pozitív énkép alakulás támogatása. 15

16 Olyan mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása, amelyek kedvezően hatnak az erő és az ügyesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését, a helyes testtartás kialakulását. Az óvodai nevelés minden napján lehetőséget kell biztosítani a spontán megjelenő mozgásos tevékenységeknek az egyéni szükségleteknek és képességeknek a figyelembe vételével.törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. A mozgásfejlesztés hatása Hatása az értelmi képességek fejlődésére A mozgásos játékok, gyakorlatok téri helyzetek felidézésével fejlődik a gyermek vizuális memóriája A testrészek téri irányok, formák bemozgásával megismerésével, megnevezésével bővülnek a térről való ismereteik, fejlődik térészlelésük, gyarapodik szókincsük. A megnevezett, látott és elvégzett cselevések, mozgások elősegítik a különböző észlelési területek integrációját, a fogalomalkotás fejlődését. Hatása a szociális képességek fejlődésére Én tudat fejlődik általa (saját testének, mozgásos tevékenységének megtapasztalása) Közös örömteli játék (társas kapcsolatai kiszélesednek) Önuralmuk, akaratuk, kitartásuk tolerancia képességük fejlődik Siker és kudarcélmény kezelése, elviselése (versenyjátékok, labdajátékok, futás, egyéni és csoportteljesítmény átélése Játék Célja: A gyermek szabad képzettársításának elősegítése. Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok többszöri átélésével a gyermekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása. Kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenység. Feladataink: A játékhoz szükséges feltételek biztosítása (tudatos jelenlét, indirekt irányítás) A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások feldolgozásának biztosítása a szabad játékban. A éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának minőségének gazdagítása A gyermekek beszédkészségének fejlesztése. A szabad játék biztosítása A játék szerepe a fejlődésben A éves gyerek számára a játék alapvető létforma, legfőbb élményforrás, személyiségfejlesztésének színtere, a tanulás, a készség és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. A játék a gyermek elsődleges, meghatározó tevékenysége, amely a lehető legnagyobb mértékben hat szinte valamennyi pszichés, motoros, szociális személyiségkomponensre. A játék sokoldalúan fejleszti a gyermeket, játéktevékenysége közben fedezi fel, ismeri meg környezetét, ismeri fel önmaga 16

17 lehetőségeit, korlátait. E tevékenység közben jönnek létre gondolkodási tevékenységének első formái, fejlődik emlékezete, fantáziája, gazdagodik érzelemvilága, erősödik akarata, kitartása, alakul szabálytudata. Fejlesztőhatással van a játék a nagy és finommozgásokra, a figyelemre, a megfigyelőkészségre is. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. Célunk a szabad játék minél gazdagabb feltételeinek biztosítása, pedagógiai, pszichológiai szakértelemmel való támogatása indirekt módszerekkel a 3-7 éves korú gyermekek optimális személyiségfejlődésének biztosítása érdekében az együttműködés kiszélesítésével Az óvodapedagógus játékbeli szerepe Tudatosan megengedő, elfogadó, biztonságot és bizalmat adó, támogató jelenlét. Potenciális partner, akit érdekel, amit a gyerekek játszanak, tesznek, csak szükség esetén avatkozik be A szabad játék és játszótárs választás biztosítása a kreativitás ösztönzése, támogatása. A gyermekek aktuális fejlettségi szintjének nyomon követése, egyénre és csoportra szabott fejlesztési feladatok tervezése és megvalósítása elsősorban indirekt módszerekkel Az óvodapedagógus feladata a játék feltételeinek megteremtésében Nyugodt légkör Az egész óvodai élet alapvető feltétele. A játék légkörének kiegyensúlyozottságát meghatározza az óvónő személyisége, viselkedése hangneme. A gyermek érezze magát biztonságban, érezze, hogy figyelnek rá, figyelembe veszik kívánságait, ötleteit, hogy kedvére tevékenykedhet. Ennek érdekében fontos az együttélés alapvető szabályainak, szokásainak kialakítása. Ez nem jelent merev korlátokat, csak annyi szabályt állítunk a gyerek elé, amely segíti őt az eligazodásban, hogy fel tudja mérni saját és társai tevékenységének határait. Megfelelő idő Mivel a játék alapvető tevékenység, ezért természetes, hogy a napirendben erre biztosítjuk a legtöbb időt. Ez az idő lehetőleg összefüggő kell, hogy legyen annak érdekében, hogy kapkodás nélkül, elmélyülten játszhassanak a gyermekek.. Fontos, hogy legyen idejük a gyermekeknek arra, hogy elképzeléseiket megvalósíthassák. A többi tevékenység is integrálódik a játékban, indokolatlanul nem szakítjuk meg a játékot. Megfelelő hely Megfelelő tér biztosítása a csoportszobában és az udvaron is Fontos a terek tagolása a különböző jellegű játékok kibontakozása érdekében a csoportszoba és az óvoda egyéb adottságainak figyelembe vételével. Könnyű és biztonságos mozgás lehetőségét szolgáló térfelosztás kialakítás szükséges. Az udvaron is fontosnak tartjuk, hogy a játszótér ne csak mozgásos játékhoz, hanem széleskörű tevékenységre is alkalmas legyen. Eszköz 17

18 Az eszközök biztosításánál figyelünk a gyermekek élményeire, tapasztalataira. A játékban nagy lehetőség van az egyéni ismeretének megfelelő differenciált eszközök biztosításának, hogy a bármely területen kiemelkedő és a fejletlen gyermek is megtalálja a legmegfelelőbb eszközt és tevékenységet, ami a fejlődést elősegíti. Az óvónőnek ismernie kell a különböző játékszerek fejlesztő hatását. Játékszereink esztétikusak, könnyen tisztíthatók, sérülést, balesetet ne okozzanak. Tapasztalatszerzés, és élmény háttér A gyermek játékának témáját a szűkebb környezetéből meríti. A tárgyakkal való cselekvését, manipulációját, társas kapcsolatait az is meghatározza, hogy milyen mintát lát. Minél több ismerettel, tapasztalattal rendelkezik a játék annál összetettebb, gazdagabb, tartalmasabb lesz. Ezért fontos, hogy a gyermeknek legyen élményháttere, hozzá közel álló szerepmintája, amellyel azonosulni tud, és a játékba helyettesíti. A gyermek élményeinek zömét spontán szerzi, de törekszünk arra, hogy az óvodában is sokoldalú ismeretek, közös élmények szerzésére legyen módjuk. Fontos feladatunk a közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása (munkatevékenységek megfigyelése, kirándulások, séták, stb.) mesék, irodalmi művek élménnyé válásának segítése és az élmények előhívása. Feladatunk, hogy figyelemmel kísérjük a játék folyamatát, segítséget adjunk, ha szükséges, konfliktusokat, egyéni sérelmeket orvosoljunk Játékformák: - Fejlesztési lehetőségek Gyakorló játék Mozgásos gyakorló játék: ismerkedik saját testével, testi képességeivel. Testséma fejlesztés, testrészek ismerete, adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása. Nagymozgások fejlődése. Manipulációs gyakorló játék: megismerkednek az őket körülvevő világgal, tárgyakkal, azok tulajdonságaival. Szem-kéz koordináció fejlődése (egymásra rakosgatás, öntözgetés) Verbális gyakorló játék:- szociális hatás: bátrabban beszélnek. Ritmusérzék fejlesztése, beszédgátlások megelőzése. Konstrukciós játék Átéli az alkotás örömét, fejlődik kreativitása, megfigyelő képessége, gondolkodása. Megtapasztalja a rész-egész viszonyát (percepció), szem-kéz koordináció, szín, forma fejlesztése. Szimbolikus és szerepjáték Szociális tanulás - erkölcsi értékek, társadalmi együttélés szabályainak megismerése. Képzelet, empátia, alkalmazkodó készség, kommunikációs képességek, szabálytudat, akarat fejlesztése. Szabályjáték Szabálytudat alakulása, kitartás, kudarctűrés erősítése, indulatok fékezése. Szociális fejlesztés: közösségi érzés, feladattudat, felelősségtudat 18

19 Értelmi fejlesztés: logikus gondolkodás, matematikai ismeretek, észlelés, memória kombinatív készség, figyelem. Barkácsolás Megismerkednek az anyagok tulajdonságaival, megmunkálhatóságával. Szem-kéz koordinációfejlesztés, finommozgások gyakorlása. Percepciófejlesztés: tapintásos érzékelés, vizuális ritmus, alaklátás, formaállandóság, rész-egész viszonyának felismerése. Bábozás, dramatizálás Szociális fejlesztés: problémák feloldása, feszültség levezetése, társa kapcsolatok alakulása Verbális fejlesztés: fogalmak, kifejezések gyakorlása, hangutánzás, beszédritmus, hangfejlesztés, kifejezőkészség, emlékezet Mozgásfejlesztés: karral, ujjakkal végzett mozgások, ritmusérzék Anyanyelvi nevelés feladatai a játékban Érdeklődés, komoly figyelem kifejezése a gyermeki közlések iránt, készséges válaszok a kérdésekre, gyermeki üzenetek dekódolása, metakommunikációs jelzések küldése, játszótársként nyelvi kifejezésminták adása. 6.3 Vers - mese Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész folyamatának. A nyelvi, kommunikációs helyzetek kialakításának kiváló eszköze a mese, vers, mely közvetíti az egyetemes kultúrát, tág teret nyújt az anyanyelvi nevelés terén. A népmesék, vigasztalók, ringatók, népi mondókák ősi források, amelyek értékeket, hagyományokat, szokásokat közvetítenek Céljaink: A gyermekek érzelmi, értelmi és etikai fejlődésének segítése, pozitív személyiség-jegyeik megvalósítása meseélményekkel, a mondókák versek zeneiségével. A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények biztosításával az irodalmi érdeklődés felkeltése, esztétikai ízlésformálás. Feladataink: A 3-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása A mesélés verselés, mondókázás mindennaposságával az esztétikai, irodalmi fogékonyság megalapozása, anyanyelvünk, szülőföldünk szeretetére nevelés. A népi, klasszikus és kortárs irodalmi művek alkalmazása A gyermek saját vers- és mesealkotásának biztosítása, annak mozgással történő kombinálása. A gyermeki vers és mesealkotás ábrázolással történő kombinálása fejlődésének elősegítése, az önkifejező képesség gazdagítása érdekében. Megfelelő anyagválasztás, kifejező előadásmód, az irodalom nyelvi-stilisztikai eszközeinek kihasználása a gyermeki beszéd, kommunikáció fejlődése, fejlesztése érdekében. Az irodalmi élmény együttesből fakadó beszédfejlesztő módszerek változatos alkalmazása. 19

20 A tevékenységformákban az anyanyelv gazdagságának ismertetése, a beszédészlelés-megértés, reprodukció fejlesztése A mese, vers objektív és szubjektív feltételei Objektív feltétele: hely, idő, eszköz Megteremtjük a meséléshez szükséges családias, szeretetteljes légkört, a befogadást ne zavarják külső elterelő ingerek. A kötetlen jellegű kezdeményezés (a rendszeresen visszatérő hangulati elemek) és a kielégítő irodalmi élmények hatására a gyermekek önként vállalt, kötelező tevékenységévé, mindennapos igényévé válik. A csoportban megszokott helye van a mesélésnek, könyvnézegetésnek. A könyvek, bábok, meséléshez, dramatizáláshoz szükséges egyéb kellékek a gyermekek számára bármikor elvehető helyen vannak. Szubjektív feltétel Óvónő, akinek kulturált, gyermekek számára is érthető élményszerű a nyelvhasználata, artikulációja példaértékű. Nyitott és fogékony az irodalmi művek iránt, előadásmódja figyelem- és érdeklődéskeltő, ismeri az életkori sajátosságokat, a gyermeki gondolkodás fejlődési folyamatát. A gyermek, a maga életkori sajátosságaival, szocializációs hátterével, érzelmi kötődésével, nyelvi fejlettségével. A délutáni pihenés előtt is mesélünk a gyermekeknek. Programunk lényeges eleme, hogy a mesélés mindennapos tevékenység. A gyermekek a mesék által megismernek sok új fogalmat, kibontakoztathatják szabad önkifejezésüket, társalgási kedvüket. Ezekhez a feladatokhoz feltételként jelentkezik az óvónőknél, hogy esztétikai élményt jelentő, igényes klasszikus és kortárs irodalmi műveket válasszanak ki. Ezáltal érvényesüljön a pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosság, erősítsék a gyermekben a környezet megszerettetését az évszakok szépségét Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Az óvodai zenei nevelés során a gyermekek mondókákat, énekes játékokat, komponált gyermekdalokat ismernek meg. A mondókás énekes játékok a zenei anyanyelvünk művészi értékei. Elsősorban magyar népzenei hagyományokra alapozva tervezzük meg az éves zenei foglalkozások törzsanyagát, kiegészítve más nemzetek dalaival. Anyagunkat kiegészítjük az igényesen megválogatott kortárs művészeti alkotásokkal is. Arra azonban nagyon kell figyelnünk, hogy mindig az óvodás gyermek számára is érthető szöveggel, tisztán énekelhető hangkészletű dalokat, dalos játékokat válogassunk. Vegyes csoportunk specialitása, hogy a zenei anyag széles skálán mozog, mely által lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden gyerek megtalálja a saját zenei képességének megfelelőt. Úgy tervezzük meg mindennapos ének-zene és énekes játékok anyagát, hogy az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladva minden gyerek találjon a számára megfelelőt. Céljaink: A közös éneklés, közös játékok örömének megéreztetésével fejlesztjük a gyerekek zenei ízlését, művészeti fogékonyságát. 20

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

4. félév Ú T M U T A T Ó ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ

4. félév Ú T M U T A T Ó ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ Ú T M U T A T Ó ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 4. félév tanegységek: 1. Óvodai tevékenységek önálló irányítása 2. (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai tevékenységek és interakciók elemzése 2.

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben