Címe: A játékos nyelv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címe: A játékos nyelv"

Átírás

1 B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P / 0 8 / Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos nyelv Anyanyelvi fejlesztő játékok gyűjteménye óvodásoknak Készítette: Alsónyéki Óvoda nevelőtestülete Tagjai: Katóné Kiss Magdolna Dánfi Adrienn Mesz Viktória 7148 Alsónyék Fábián Pál u. 3.

2 1. Fenntartó adatai: 1.1 Fenntartó neve: Bátaszék Város Önkormányzata 1.2 Fenntartó címe: 7140 Bátaszék Szabadság u A projekt TÁMOP azonosítója: TÁMOP 3.1.4/08/ Az intézmény adatai: 2.1 Az intézmény OM azonosítója: Régió: Dél-Dunántúl 2.3 Intézmény neve: B-A-P Mikrotérségi Nevelési - Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék 2.4 Intézmény címe: 7140 Bátaszék Kossuth u Feladat ellátási hely neve: B-A-P Mikrotérségi Nevelési - Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Alsónyéki Tagintézménye 2.6 Feladat ellátási helye: 7148 Alsónyék Fábián Pál u Kapcsolattartó: 3.1 Kapcsolattartó neve: Katóné Kiss Magdolna 3.2 Telefonszáma: 06 30/ címe: 4. Az innováció jellemzői: 4.1 Az innováció címe: A játékos nyelv 4.2 Az innováció tömör tartalmi megfogalmazása:

3 Olyan nevelési eljárásokat szeretnénk közre adni, melyekkel megvalósíthatóvá válik az óvodai anyanyelvi nevelés sokoldalú fejlesztése, amely minden gyermek számára elérhetővé válik az óvodapedagógusok segítségével. A gyermekek egyéni fejlődését segítő utat kerestük a fejlesztőjátékok összeállításával, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait és egyéni fejlettségi szintjüket. 4.3 Az intézmény saját web oldala, ahol az innovációt közzétették: 4.4Az innováció újdonságérzete az intézmény életében: A gyerekeket olyan újszerű játékokkal és cselekvésformákkal ismertettük meg, amelyek eddig nem éltek napi gyakorlatunkban. A motiváció olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a gyerekek napról-napra egyre aktívabban, örömmel és felszabadultan vettek részt az anyanyelvi játékokban. 4.5 Humán erőforrás: Az innováció készítői: Katóné Kiss Magdolna óvodapedagógus Dánfi Adrienn óvodapedagógus Mesz Viktória óvodapedagógus Gyakorlati megvalósítói: Katóné Kiss Magdolna óvodapedagógus Dánfi Adrienn óvodapedagógus Mesz Viktória óvodapedagógus 4.6 A fejlesztés alapdokumentumai: Az innováció alapdokumentumának megnevezése: A játékos nyelv - projektterv, átfogó intézmény fejlesztés 4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumok: A játékos nyelv Anyanyelvi fejlesztő játékok óvodásoknak című gyűjteményünk, mely megtalálható Alsónyék község Könyvtárában / Alsónyék Béke u. 1./ Képgaléria 5. Információk az innovációt hasznosítók számára: 5.1 Az innováció típusa: Oktatási-nevelési módszerek 5.2 Az innováció mely intézmény típusban alkalmazható: óvoda 5.3 Az innováció megvalósításához időkeret:

4 16 nap A PROJEKT CÍME : A JÁTÉKOS NYELV 1.) A projekt probléma felvetése : Miért ilyen sok a beszédhibás gyerek az óvodában? 2.) A projekt célja : az óvodás gyermekek anyanyelvi képességének fejlesztését szolgáló gyűjtemény összeállítása. A gyűjtemény átadása a helyi könyvtárnak, ahol bárki számára hozzáférhetővé válik, valamint további fejlesztő munkánkhoz nyújt segítséget. 3.) A projekt feladatai : az óvodás gyermekek anyanyelvi képességeinek sokoldalú, sokszínű fejlesztése. A beszédértés, beszédpercepció, a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. A beszéd tisztaságára, összefüggő, folyamatos beszédre törekvés. az emelkedő tendenciát mutató beszédhibás gyermekek egyenrangú tagjai legyenek a csoportnak az alacsony szociókultúrális, ingerszegény környezetből érkező gyermekek tudatos anyanyelvi fejlesztése a szülők bevonása, partnerviszony kialakítása a nyíltnapra történő meghívással ahol betekintést nyerhet fejlesztő munkánkba és jó ötleteket kaphatnak az otthoni fejlesztéshez, hogy beszédhibás gyermekeik mielőbb felzárkózzanak és elősegítsük a sikeresebb iskolakezdést 4.) Kapcsolódás az intézményi célokhoz : a projekt megvalósítása során kapcsolódunk az óvodánk nevelési programjában meghatározott cél és feladat rendszerhez, alapelvekhez. 5.) Élményszerző tapasztalatok : a fejlesztő játékokhoz szükséges eszközök összegyűjtése, elkészítése, beszerzése. Felkeltve érdeklődésüket, hogy ezen eszközökkel valami csodálatos dolgot fogunk játszani.

5 6.) Gyűjtőmunka elindítása a szülők körében : tájékoztatjuk a szülőket a gyűjtőmunkáról kérve a segítségűket az eszközök beszerzéséhez illetve jó ötleteiket a megvalósításhoz. 7.) Előkészítő munka : nyelvtörők, versikék összegyűjtése, válogatása. A témához kapcsolódó szakirodalom felkutatása. Képesség fejlesztő lehetőségek meghatározása. Játék gyűjtemény összeállítása. 8.) Élmények, tapasztalatokhoz : fejlesztő játékok tervezése egyéni képesség fejlesztési lehetőségek meghatározása. A JÁTÉKOS NYELV Anyanyelvi fejlesztő játékok gyűjteménye óvodásoknak Ajánlás E gyűjteményt az Alsónyéki óvodában folyó kompetencia alapú programcsomag bevezetését követően, saját intézményi innovációként hoztuk létre. Ismerve az adott óvodába járó gyermekek beszéd kultúráját, nyelvi kifejező készségét, beszédtechnikai fejlettségi szintjét, nevelőtestületünk úgy vélte, hogy nagy szükség van az anyanyelvi- nevelés kiemelt fejlesztésére. Figyelembe vettük a helyi sajátosságokat és megállapítottuk, hogy igen magas azon gyermekek száma, akik különböző kiejtési zavarokkal küzdenek. Az egyéni fejlesztés során a logopédus nem tud minden problémás gyermekkel foglalkozni, ezért úgy véltük, hogy ezzel az innovációval megvalósíthatjuk az anyanyelvi nevelés eredményességének fokozását. Ezekkel a nyelvi játékokkal melyeket csokorba szedtünk, minden gyerek számára elérhetővé válik, hogy óvodai tevékenységeik során, játékos módszerekkel fejlődhessenek. A hatékonyságot és a sikert, csak akkor érhetünk el, ha ebbe a nevelési folyamatba is szorosan bevonjuk a szülőket, nevelő partnerként. A gyermekek egyéni fejlődését segítő utat kerestünk e gyűjtemény összeállításával, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait és egyéni fejlettségi szintjüket. Olyan nevelési eljárásokat szeretnénk közre adni, melyekkel megvalósíthatóvá válik az óvodai anyanyelvi nevelés,

6 sokoldalú fejlesztése, amely minden gyermek számára elérhetővé válik az óvodapedagógusok segítségével. Bevezetés Az anyanyelvi nevelés alapjai Az óvodai nevelés történetében az anyanyelvi- nevelés területe minden időben kitüntetett helyet és szerepet kapott. Az anyanyelv ápolása, az óvodapedagógusi beszéd és viselkedés minta, a gyerekek beszédkedvének felkeltése, ébrentartása, anyanyelvi fejlődés játékos keretek között megtámogatása olyan értékek és hagyományok, amelyek kiállják az idő próbáját. A mai családoknak egyre több információval, ingerrel kell együtt élniük. Ez az együttélés zömében vizuális és/vagy auditív együttélést jelent, mellőzve a hangos beszédet. Az aktív szókincs, amelyet a gyermekek és felnőttek minden nap használnak, megfakulni látszik, mennyisége, minősége nem kedvező a kifejező, árnyalt, választékos, igényes beszédnek. Az óvodapedagógus a kisgyermek úti társává válik a világ felfedezésében és befogadásában. Az a fontos számára, amit a gyerek mond, amit, ahogyan a gyerek feltár előtte a világból, és nem az, amit ő akar feltárni a gyerekeknek a világból az anyanyelv segítségével. A megfelelő beszédelsajátítás feltételei: 1. ép beszédszervek 2. ép hallás 3. ép látás 4. ép idegrendszer 5. beszélő, inger gazdag emberi környezet

7 Az anyanyelvi nevelés az óvodai nevelés teljes folyamatában jelen van. A teljes folyamat elválaszthatatlan része. Az anyanyelvi nevelés alapelvei: 1. játékosság 2. élményközpontúság 3. beszédkésztetés 4. komplexitás 5. folyamatosság, szemléletesség, egyszerűtől való elindulás, gyakorlatiasság Kompetens óvodapedagógus Az óvodapedagógus megismeri a családok anyanyelvi kultúráját. Feladat: kölcsönösen partnerré válhassanak a szülőkkel. Az óvodapedagógusi tudatos fejlesztés eredménye: kialakul a gyermek beszédfegyelme, önuralma, képessé válnak társaik és a felnőttek mondanivalójának a meghallgatására. Az óvodapedagógus figyelemmel kíséri, nyomon követi az egyes gyermekek beszédállapotát, beszédértési, beszédtechnikai szintjét. A tervezett fejlesztés egyénre szabott formáját választja. Az óvodapedagógus mindennapi beszédmintája az anyanyelv szeretetét, ápolását fejezi ki. Az árnyalt, kifejező, választékos beszéd, a gazdag szókincs utánzásra vár. Az óvodapedagógus tisztában van azzal, hogy a szókincs elsajátítása nem a szavak és a szavakhoz tartozó jelentések elsajátítását jelenti. Ahhoz kell hozzásegíteni, a gyerekeket, hogy megtanulhassák, az általuk elsajátított szavak hogyan viszonyulnak egymáshoz. Az óvodapedagógus az anyanyelvi nevelés komplex értelmezését vallja magáénak.

8 Az óvodapedagógus által kezdeményezett mesehallgatás több szempontból is fejlesztő hatású. 1. a gyermekek megtanulják a folyamatos, összefüggő beszéd megértést. 2. megtanulják a fogalmazásokhoz szükséges nyelvi struktúrákat és relációkat 3. gyakorolják azokat a belső képi előhívásmódokat, amelyekre az iskolai oktatás építhet Az óvodapedagógus tudja, hogy a jó, irodalmi értékekkel bíró gyermekvers összekapcsolja a szavakat, a mozdulatokat, az érzelmeket. Különösen így van ez az akarati élet zavaraival együtt élő gyerekek estében. Számukra az a vonzó vers, amelyik leginkább megfelel a pillanatnyi, röpke érzelmi állapotuknak. Az óvodapedagógus könyves környezetet biztosít a gyerekek számára, hogy ezáltal is hozzásegítse őket az olvasás iránti igény felkeltéséhez, az esztétikai ízlésformáláshoz, a könyvvel való együttélés természetessé válásához. Ahhoz, hogy szokásukká, igényükké váljon a könyv jelenléte az életükben. Labáth Ferencné

9 1.Légző- és hangadó gyakorlatok Az érthető, tiszta beszéd alapja a megfelelő beszédlégzés. Elsősorban azt kell megfigyeltetnünk a gyerekkel, hogy élettani légzés és a beszédlégzés jelentősen különbözik egymástól. Az élettani légzés belégzést hosszú, változó intenzitású hangos kilégzés. Ezután már tudatosan végezhetünk a gyerekekkel légző-gyakorlatokat. A jó technikájú beszéd megtanulásának első lépése a rekeszlégzés kialakítása. Lényege, hogy a rekeszizmok behúzásával a tüdő befelé kezd el tágulni, így nagyobb lesz a kapacitása, mint a vállövi vagy mellkasi légzés esetén. Ellazult, relaxált állapotban nem is nagyon lehet lélegezni másképp, mint rekeszlégzéssel. A légzés megfigyeltetése előtt célszerű a csoporttal valamilyen futójátékot játszani, mert ennek hatására mindenki kapkodva veszi majd a levegőt és így jól megfigyelhetővé válik a rekeszlégzés. a. A légzés megfigyeltetése Napozzunk a strandon! Hanyattfekvés, egyenletes mély be- és kilégzés. Fussunk körbe! Rekeszlégzés megfigyeltetése. Tegyétek az egyik tenyereteket a hasatokra, a másikat a mellkasotokra és figyeljétek meg, hogy melyik mozog! Térdeljetek le és fújjátok a papírhajót a vízen! Lihegj úgy, mint egy kiskutya! Fogalmaztassuk meg a gyerekekkel minden esetben, hogy miben különbözött a légzésük (nyugodt,lassú illetve gyors és erős).

10 Győződjünk meg róla, hogy minden gyerek tisztában van azokkal a fogalmakkal, amelyeket majd használni fogunk (pl: belégzés, kilégzés, szívás, fújás). b. Tudatos légző-gyakorlatok Fekve,ülve és állva is végezhetők. Lélegezz úgy, ahogyan én mondom!orron be-szájon ki, szájon be-orron ki, orron és szájon be-szájon ki, orron és szájon be és tartsd sokáig, mintha víz alatt lennél! Először végeztessük egyenletes légzéssel a gyakorlatokat, majd ha már mindenkinek jól megy, akkor az időtartamokat is lehet változtatni. Például: Folyamatosan végy levegőt, amíg háromig számolok és azalatt fújd ki, amíg nyolcig számolok! A feladatokat ezután tetszés szerint variálni lehet. Lufi-fújás körben!!! c. Hangadással összekötött légző-gyakorlatok A kilégzést különböző hangokkal kötjük össze: Fújjuk ki úgy a levegőt, mintha kígyók lennénk! (Elnyújtott sz hanggal). Legyünk most vonatok! (Elnyújtott s hanggal) Kilégzés szótagok dallamos ciklizálásával. Pl:má-má-má-má,mo-mo-mo,mi-mi-mi,me-me-me.Szavak és rövid szövegek elmondása egy levegővel.pl:közös számolás százig. Versek elmondását fokozatosan nehezítjük úgy, hogy egyre több sort kell a gyermeknek egy levegővételnyi idő alatt elmondania. Fel kell hívni a gyerekek figyelmét arra, hogy nem az a célunk, hogy kifulladásig beszéljünk, hanem, hogy megtanuljunk minél hosszabb mondatokat szépen, egyenletesen levegőbeosztással elmondani. pipázás:p-p-p fogfájás:sz hang befelé szívása fájdalom:áu-áu-áu d. Hangerőgyakorlatok A hangerőgyakorlatok célja, hogy a gyerekek játékosan sajátítsák el az erőlködésmentes rekeszlégzésen alapuló könnyed hangadást, valamint a hangerő tudatos változtatásának képességét. Hangdobálás labdával: Labdával együtt egy-egy váltakozó hangerővel kiejtett magánhangzót dobunk a gyerekeknek, akiknek az a feladatuk, hogy ugyanúgy dobják vissza a hangot a labdával együtt.

11 Hanggurítás labdával: A labda gurításával egy időben kezdjük a hangot küldeni és ahogyan távolodik a labda, úgy halkul a hangunk. Karmesterjáték: Az egész csoport egy közösen kiválasztott hangot ad, ők a zenekar, egy gyerek a karmester, aki irányítja a hangot. Ha felfelé mozdul a karja, akkor a zenekar hangosodik, ha lefelé mozdul, akkor halkul. Rakéta játék: bármely magánhangzóval Rádió- játék: Ismert verset, mondókát mondanak a gyerekek, egy gyerek az irányító. Ő hangosítja a rádiót, ha az orrára mutat hangosodnak a többiek. Ha az állára mutat, akkor halkulnak. e. Fúvó- és szívógyakorlatok Fúvógyakorlatok: Gyertya elfújása, lobogtatása különböző hangok ejtésével is. Táncoltasd fújással a gyertya lángját úgy, hogy ne aludjon el. Mondd: p-p-p, b-b-b úgy, hogy ne aludjon el a láng! Fújd el szívószállal a gyertyát! Fúvógyakorlat lehet még a léggömb felfújása vagy szappanbuborék fújása stb. Versenyeket is rendezhetünk a csoportok vagy egyes gyerekek között. Ki tudja elfújni a pingpong labdát? Kinek a rakétája száll magasabbra? Minden gyermek hanyatt fekszik, az arcukra papír zsebkendőt terítünk és egy megadott jelre erősen fújják felfelé, amennyire csak tudják. Szívógyakorlatok: Például málnaszörp szívása szívószállal,vattafoci,,buborék, pacafújás,pattogatott kukorica evés szívószállal. Tollfújás: 4 éves kortól. A felnőtt magasba emel egy pihetollat, majd a gyerek feje felett elengedi. A toll szállingózik lefelé, a gyermeknek felfelé kell fújni, nehogy lessen. Ha többen játsszák, körbe állnak és mindig az fújja a tollat, aki felé száll. Vattafújás: 5 éves kortól. A gyerekek körbe ülnek egy asztalnál. Az óvónő az asztal közepére helyez egy vattacsomót. Vigyázz, kész, rajt vezényszóra fújni kezdik a vattát. Az veszít, akihez elér a vattapamacs. Pingponglabda fújás: 6 éves kortól. A gyerekek körben ülnek egy asztalnál. Az asztal közepére helyezünk egy pingponglabdát, majd az egyik gyerek (akit kiválasztottunk) fújni kezdi a labdát. Kiválasztja egy társát és neki fújja a labdát és így tovább. 2. Feszítő- és lazító gyakorlatok Ezeknek a gyakorlatoknak a során megfigyeltetjük a gyerekekkel a testrészeiket és testhelyzetüket, majd tudatossá tehetjük a feszítés és lazítás fogalmát.(a gyakorlatokkal egyben a testsémát is tudatosítjuk.)

12 Megfigyelések szerint ezek a fogalmak még kisiskolás korban sem elég tudatosak. Nagyon sok gyereknél találunk merev, görcsös izmokat illetve ezek ellentétét, túl laza izmokat. Ezekre azért kell különösen nagyon figyelni, mert az egyes beszédhibák pl.: dadogás,hadarásnak részben oka lehet ez is. rongybaba,lufi-páros,hóember!!! A gyerekek a szőnyegen fekve halk, nyugtató zenét vagy élő mesét hallgatnak. Most tömött zsák búza vagyunk. Egy egérke kirágja a zsákot és lassan kifolyik a búza a.) A különböző testrészek gyakorlata Legyen a karotok olyan, mint egy rongybabáé! Most legyen a karotok olyan, mint egy kő! Ugyanezeket a lábbal, a nyak- és arcizomzattal is lehet végeztetni. Kéz ökölbe szorítása-kiengedése. Grimasz-különböző érzelmi állapotok kifejezése az arccal/sírás, ásítás, csodálkozás, öröm, szomorúság, fájdalom stb./ Homlokráncolás-leengedés Cica játék, szobros játék, tűzoltó játék, auditiv figyelem!!! b.) Az egész test gyakorlatai Megkérjük, hogy feküdjenek le hanyattfekvésben és változzanak rongybabává. Engedjék meg, hogy játsszunk velük. Akkor lazultak el megfelelően, ha a végtagjaik minden erőltetés nélkül mozdíthatóak, felemelés után leejthetőek. Lufi-ember játék (páros játék) Az egyik gyerek leguggol, a párja mellé áll és úgy tesz, mintha pumpával felfújná a másikat. A guggoló gyerek lassan feláll és fokozatosan megkeményíti az egész testét, a társa érintéssel ellenőrzi, majd úgy tesz, mintha kipukkantaná a lufit. A lufi ember valamilyen hangot adva, hosszabb elnyújtott kilégzéssel pl.:sz hanggal teljesen leereszt. A társa ezt ismét ellenőrzi. Hóember játék A módszer hasonló az előzőhöz, itt hóember építünk. Amelyik testrészét a társa megérinti, az megkeményedik. Amikor kész, átváltozik nappá, majd körbejárja a hóembert, az lassan elolvad,ellazul.

13 Állatmozgások utánzása: gólya,béka, medve, sánta róka, nyúl fóka, veréb stb. 3. Játékos gyakorlatok az auditív készség fejlesztésére A beszéd elsajátításában nagyon lényeges szerepe van a hallásnak. Nemcsak az ép hallószervek a fontosak, hanem a hallási figyelem, az emlékezet a differenciáló képesség is. a.) Hangok felismerése A közvetlen környezet hangjainak, zenei hangok/magnóról vagy mi szólaltatjuk meg őket /a felismerése. Hangszereket szólaltatunk meg egymás után (dob,háromszög, furulya stb.). A gyerekek csukott szemmel ülnek, figyelnek, majd meg kell mutatniuk, hogy melyik hangszert hallották. A feladat nehezíthető több hangszer egymás utáni megszólaltatásával, ekkor a sorrendet is megfigyeltetjük. Emberi hangok felismerése Egymás hangjának felismerése. Egy gyerek ül bekötött szemmel. Akire rámutatunk, az mond egy hangot vagy egy rövid szót, amiből ki kell találnia, hogy ki szólalt meg. Hangposta Körben ülünk, valaki súg a másik fülébe egy szót úgy, hogy azt csak az hallja, akinek súgta, majd amit hallott továbbadja. A kör végén lévő gyerek kimondja a szót. A szót közben nem mondják ki hangosan! A végeredményt összehasonlítjuk az eredeti szóval és megbeszéljük, hogy mely hangok torzultak el a továbbításkor. Mit hallasz? : 4 éves kortól. A gyerekek a szőnyegen ülnek. Eltakarják a szemüket és előre hajolnak. Az óvónő különböző tárgyakat szólaltat meg(csengő, doboz, gyöngy, stb). Majd egyesével ki kell találni mit hallottak. Nagyoknál lehet több hangszert egymás után, itt már a sorrendre is figyelni kell. Melyik hangszer szól? : 4 éves kortól. A gyerekek háttal ülnek az óvónőnek. Az asztalon leakarva hangszerek vannak. Az óvónő egyesével megszólaltatja őket. Aki tudja jelentkezik, kimehet az asztalhoz és megszólaltathatja, majd így tovább. Dobkereső : 5 éves kortól. A gyerekek körben állnak, hátrarakott kézzel. A kör közepén egy gyerek arcát kezébe rejtve mondja: Hunyó vagyok gyerekek, aranydobot keresek!

14 Az óvónő valakinek a kezébe adja a dobot és az ütőt, majd a gyerek megszólaltatja és gyorsan visszaadja. A hunyó ezután leveszi a kezét és ezt mondja: Volt nekem egy aranydobom, elvesztettem aranyhídon. Tarka szarka fel is kapta, ennek a fiúnak(lánynak) adta. Ha kitalálta ki dobolt, helyet cserélnek, ha nem még kétszer próbálkozhat. Mi esett le? : 5 éves kortól. Leejtünk egyesével különböző tárgyakat vagy megütögetjük őket. A gyerekeknek becsukott szemmel ki kell találni, mi az a tárgy amit hallottak. Hangok felismerése-körjáték, Kipp-kopp játék b.) Hangutánzás A hangadó játékoknál már szó volt ezekről a gyakorlatokról/állathangok, természeti jelenségek, közlekedési eszközök, emberi hangok utánzása stb./ Hangutánzások: 5 éves kortól. Olyan hangokat utánozunk, amelyeket emberek produkálnak valamilyen tevékenység közben. pl.:pipázás, fájdalom, köhögés stb. Bővíthetjük állathangokkal is, ehhez kiválóan alkalmas az Én elmentem a vásárba kezdetű dal. Az óvónő ezt mondja: Kiskanál, nagykanál ez a gyerek így csinál Majd állatokat mond, aminek a gyerekek utánozzák a hangját. 3 éves kortól játszható. Tűz,víz,levegő!!! c. Hangdifferenciálás A gyakorlat célja, hogy felhívja a gyerekek figyelmét a beszédhangokra és ezáltal az egyes fonémák jelenté-megkülönböztető szerepe is világossá válik számukra. Hangfelismerő játék mondunk Különböző szavakat mondunk a gyerekeknek hol helyesen, hol helytelenül pl.: szék-sék, róka-lóka, rigó-jigó stb. A feladat az, hogy jelezzék, mikor volt helyes, illetve helytelen az ejtés. Kellő gyakorlás után már megkérdezhetjük, hogy hol volt a hiba és milyen hangot ejtettünk rosszul. Koppants-toppants játék(k-t hangok differenciálása) Koppants szóra kopogni kell az asztalon, a toppants szóra pedig lábbal toppantani. Fokozhatjuk a nagyokat úgy is, hogy minden olyan szóra koppantanak, amelynek a kezdő hangja k és minden olyan szóra, amelynek t a kezdő hangja toppantanak.

15 Kígyó-vonat játék (sz-s hangok differenciálása)+bújócska:méhkaskígyóverem A szoba egyik sarkába leteszünk egy kígyó bábot, a másikba pedig egy vonatot, a gyerekeknek ahhoz a tárgyhoz kell szaladnia, amelyiknek a hangját hallják. Egy idő után megtévesztő hangokat is adhatunk pl.:z, c, zs, cs hangokat ilyenkor a gyerekeknek nem kell egyik sarokba sem futni, hanem középen maradnak. Fokozhatjuk olyan szavakkal, amelyeknek hangja sz vagy s és a feladat így is ugyanaz. Kiegészítő eszközöket is készíthetünk pl.: kis kártyákat, amelyeken kígyót és vonatot ábrázolunk, itt annyiban változik a feladat, hogy csak a kártyákat kell felmutatni, a hang beazonosítása után. Hangirány kereső játék Egy gyerek szemét bekötjük, a többiek egy helyben állnak. Valaki hangot ad, a hang irányából kell kitalálni, hogy hol áll a hangot adó. Lehetséges válaszok: előttem, mögöttem mellettem. Hangbújtatós játék Szavakat mondunk, amelyekben egyes hangokat nem ejtünk ki. A gyerekeknek ki kell találniuk, hogy melyik hangot hagytuk ki. A feladat kezdetén képi vagy tárgyi megerősítést is adhatunk, majd ezeket fokozatosan elhagyhatjuk. Kopogd vissza! : 5 éves kortól. Letapsolunk, kopogunk egy ritmust, a gyermek végighallgatja, majd visszatapsolja, kopogja. Be sok súly meg se mozdul 4. A beszédszervek helyes működésének fejlesztése se A fokozatosság érdekében a motoros fejlesztést a nagymozgások fejlesztésével kell kezdeni. Most következő játékok a beszédszervi mozgások ügyesítését szolgálják. a.) Arc- és ajakizom fejlesztése, nyelvizmok erősítése Az izmok alapos megmozgatásával érjük el pl.: manócska játékkal, ahol a nyelv és az arcizmok alapos igénybevétele történik. A különböző cuppogások, csücsörítések, arcfelfújások, kipukkantások ugyanezt szolgálják. A nyelvgyakorlatok célja a nyelv ügyesítése, a nyelvizom fejlesztése. A gyakorlatokat szájtéren kívül és belül végezhetjük. A manócska körbe sétál a ház körül, mindkét irányba, megtisztítja a kerítést, beszorul a kerítés közé, elbújik. Beszorul a házba, próbál kibújni

16 oldalt, lent, fent, segítsünk neki. Örömében dalra fakad és lá-lá -zni kezd, majd felmászik a padlásra, leesik a pincébe. Törpejáték, csibejáték. Meséld el mi történt! Erdőben jártunk-keltünk!!! b.) Artikulációs játékok Névsuttogó : 4 éves kortól. A gyermeke a székük előtt állnak, az óvónő suttogva mondja a nevüket vagy a jelüket. Aki a nevét hallja, leül. Állatsuttogó : 4 éves kortól. A gyermekek körben ülnek. Az óvónő szemével jelez valakinek, aki elsuttog egy állatnevet. Ha kitalálják utánozzák az állat mozgását. Szólások, hasonlatok 6 éves kortól játszható. A gyermekek körben állnak, az óvónő dobja valakinek a labdát és mond egy befejezetlen mondatot. pl.: Sötét mint az Aki elkapja a labdát mond egy hasonlatot, befejezi a mondatot (éjszaka). Gyáva, mint a Illatos, mint a Fehér, mint a Erős, mint a Ravasz, mint a Kövér, mint a Hatalmas, mint a 5. Mondatfonetikai eszközök a.) Hangsúly, ritmus, tagolás Nehéz feladat az értelmező hangsúlyozás tanítása óvodás gyerekeknek. Szabályrendszert nem lehet tanítani. Legcélszerűbb a helyes példa bemutatása, illetve a játékos gyakorlás. A gondolatainkat kifejező mondat szerkezete dönti el, hogy melyik szó kapja a legnagyobb nyomatékot. Mind a túlhangsúlyozás, amely minden szóra feleslegesen hangsúlyt helyez, mind a hangsúlyok nélküli beszéd helytelen. Egy színész illetve egy a katedrán magyarázó tanár nyilvánvalóan hangsúlyosabban fog beszélni, mint egy bolti eladó. A feladat megtalálni az adott szituációhoz a legjobban illő beszédmódot. A magyar nyelv nagyon ritmikus nyelv. A gyerekek hajlamosak a ritmus eltúlzására. Ne engedjük, hogy a versek,

17 mondókák elmondásakor csak a ritmus számítson, hanem a mondanivalóra is figyeljenek. Weöres Sándor versei igen alkalmasak arra, hogy úgy mondassunk verseket, hogy a ritmus mellett az érzelem is fontos szerepet kapjon. pl.:bóbita, Fecske Csaba: Pici pék!!! A ritmussal összefügg a beszédtempó, amely a kutatások szerint felgyorsult az utóbbi évtizedekben Magyarországon. Kisgyerekeknél is gyakran figyelhetünk meg igen gyors beszédet- gyakran hadarást-, ami természetesen az őt körülvevő környezet hatásaiból fakad.(család,tv,videó stb.) Ezt nem lehet egyszerű ne beszélj gyorsan! felszólítással elintézni. Az óvónő beszédpéldája a leghatékonyabb eszköz. A nyugodt, átlagosnál kicsit lassabb, a szüneteket megfelelően megtartó beszéd,ha nem is egyik napról a másikra, de hosszabb távon meghozza az eredményt. Távirat játék : 5 éves kortól. A postán táviratot feladó ritmikusan eltapsol egy mondatot, a többiek felolvassák a táviratot, vagyis utána tapsolják. Pl.: Pé-ter ki-ment ke-zet mos-ni. Ka-ti ma ün-nep-li szü-letés-nap-ját. Kis robot játék : 4 éves kortól. Mondókát mondunk szótagolva a gyerekekkel. Ha az elem lemerülőben van, lassabban szótagolunk, de ha az elemet kicseréljük, ismét rendes tempóban mondjuk. Lépegető : 6 éves kortól. Karikákat teszünk a földre, minden karika egy szótagot jelent. A gyermek mond egy szót vagy az óvónő mond neki. A gyermek szótagolva mondja a szót és a karikákba lépeget szótagonként. Az utolsóban megáll és megszámolja hányat lépett a karikákba. b.) Hanglejtés, hangszín, beszéddallam Általában a magyar beszédre az ereszkedő dallamminta a jellemző, ezért kerüljük a szólamvégi emelkedést. Majdnem minden mondatunkat érzelem szövi át, ezt leginkább ezekkel az eszközökkel tudjuk kifejezni. Tanítsuk meg a gyermekeinket is erre. A beszéddallam és a hanglejtés alapja az egyéni hangszínezet és a megfelelő hangterjedelem. A hangszín anatómiailag meghatározott sajátosság, amely a hangképző szervektől és az emberek életkorától függ. Normál beszéd közben természetes módon beszélünk, ám pl.: mesemondás közben más hangszínt és hangmagasságot alkalmazunk. Utánzós játék: Utánozzák a versben lévő hangokat pl.:illyés Gyula: s-sz Be sok súly Kezdetű versét, vagy Weöres Sándor: Olvadás, Állatok

18 hangjának utánzása: előbb csak a hangjukat, majd pl. brummogós hangon mondják el a történetet. Ugyanezt megcsinálhatjuk más állatokkal is pl.: cica, egér, kecske. Változata lehet, hogy ismert dalt énekelnek el állatnyelven. Állatok utánzása, Állatországos játék, Meséld el mi történt!, Erdőben jártunk keltünk Hangsúly-játék: Tegyünk néhány színes labdát, kockát a gyerekek elé. Mondjunk egy felszólító mondatot többféle hangsúlyozással. Beszéljük meg velük, hogy mi volt a legfontosabb szó a mondatban. Gurítsd ide a piros labdát! Mindig más szó hangsúlyozásával. Egy idő után már végezhetik egymás között is. 6. Nonverbális /beszéden túli/ kommunikációs gyakorlatok Óriási jelentőséggel bírnak, mivel sokszor a lényegi mondanivaló éppen itt jut kifejezésére, hiszen ezek a megnyilatkozások jobbára ösztönösek. Ezek közül legfontosabbak: a tekintet, a gesztus, a testmozgás, valamint az arcmimika. Előfordul, hogy a két csatornán gyakran ellentétes információk áramlanak és ez különösen a gyermekekben nagy zavart kelthet. A pszichológiában ismert az a kettős hatás, amelyet a szülő okozhat gyermeke lelkében, ha verbális közlései szöges ellentétben állnak a szavak mögött áramló érzésekkel. A kommunikációs gyakorlatoknak, tehát nemcsak a kifejezést, hanem a megértést is szolgálniuk kell. a.) Tekintet Mondanivalónk igazságérzése, érzelmi töltése a tekintetben jut kifejezésre. Meg kell tanulni, hogy kommunikáció alatt lehetőleg a társunkra kell nézni, ezzel is nyomatékosítva az odafigyelést. Erre folyamatosan kell nevelni a gyerekeket, de sok hasznos játékkal is erősíthetjük ezt a hatást. Pl.. Körben ülünk, egy gyerek a tekintetét végigviszi a többieken, akin rajtafelejti a tekintetét, az feláll, jelezve, hogy észrevette a kapcsolatfelvételt, majd ő folytatja a játékot. Nézzünk farkasszemet! A gyerekek párban állnak és valamilyen automatikus cselekvés közben, egymásra kell nézniük.

19 Találjuk ki, hogy x.y. mire néz? Egy gyerek, különböző tárgyakra néz és a többieknek ki kell találniuk, hogy mire nézett. Kövesd a tekintetét játék: Egy gyerek változtatja tekintet irányát, a párjának pedig mindig a tekintet elé kell kerülnie. Kövesd a mozdulatot! A feladat, hogy a kezünket vagy a kezükben tartott tárgyat a tekintetükkel kövessék. Ezeknek A tekintet gyakorlatoknak nemcsak a kommunikációban, hanem más képességek fejlesztésben is nagy jelentőségük van ( figyelem koncentráció, vizuomotoros koordináció). Kipp-kopp kopogok b.) Gesztus és testmozgás A gesztussal, testmozgással és mimikával, nemcsak a kommunikáció szempontjából kell foglalkozni. A gyermek fejlődő személyiségének fontos kifejezési formája a testbeszéd. Ezzel érdemes már óvodáskorban is törődni, hiszen serdülőkorban rengeteg problémát okozhat, ha a gyerek nincs tisztában azzal, mit is fejez ki mozdulataival, arcjátékával. Kiskorban még lehetőségünk van játékosan becsempészni és automatikussá tenni ezeket a megnyilvánulásokat is. Tükör játék A szemben álló párok utánozzák egymás mozdulatait. Ugyanezt a játékot a mimika gyakorlásakor is alkalmazni lehet. Járás utánzás: Járjunk úgy, mint a különböző állatok! Találd ki, hogy mit akarok mutatni! Az általánosan ismert kézmozdulatokról beszélünk a gyakorlatok kezdetén. Ezek sokszor arcjátékokkal is összekapcsolhatóak pl.: lemondó, legyintés, félelem, fenyegetés, csalogatás stb. Lehetnek foglalkozások, cselekvések is pl.: táncjáték. Tánc- játék : Egy történet előadása mozdulatokkal, zenére, később zene nélkül. Ehhez hasonló a némafilm játék is. Amerikából jöttem c.) Arcmimika Grimasz játék: Ki tud minél félelmetesebb arcot mutatni. Versenyt is rendezhetünk, ugyanezt lehet tükörjáték formájában is játszani. Ez jó alkalmat ad arra, hogy megbeszéljük melyik mozdulat mit jelent. A

20 következő lépésként utánozzuk különböző érzelmi állapotokat kifejező arcokat: légy vidám, mérges, sértődött, gyáva, bámészkodó stb. Parancsolás-kérés játék: Szavak nélkül próbálják meg a gyereke rávenni a társukat valamire. pl.: lefoghatják egymás kezét és akkor arckifejezésükkel kérhetik, hogy engedjék el őket stb. Érzelem-varázslat: Az egyik gyerek a varázsló, a többiekkel szemben állva változtatja azok érzései. Ahogyan az ő arcán változnak az érzelmek, úgy változzon ez a többiekén is. A végén elmeséljük, hogy hányféle érzésük volt közben. Ezek a nonverbális kommunikációs gyakorlatok a legnehezebbek a gyerekeknek, ezért legyünk türelmesek, tartsuk be fokozatosság elvét. Először igyekezzünk mi bemutatni a gyakorlatokat és később is segítsük a gyerekeket. Legyen mindig a játékosság a legfőbb szempont, ne didaktikus tanítással, hanem az érdeklődést felkeltő élménynyújtáson keresztül oldjuk meg a fejlesztést. Artikulációs játékok Névsuttogó : 4 éves kortól. A gyermeke a székük előtt állnak, az óvónő suttogva mondja a nevüket vagy a jelüket. Aki a nevét hallja, leül. Állatsuttogó : 4 éves kortól. A gyermekek körben ülnek. Az óvónő szemével jelez valakinek, aki elsuttog egy állatnevet. Ha kitalálják utánozzák az állat mozgását. Szólások, hasonlatok 6 éves kortól játszható. A gyermekek körben állnak, az óvónő dobja valakinek a labdát és mond egy befejezetlen mondatot. pl.: Sötét mint az Aki elkapja a labdát mond egy hasonlatot, befejezi a mondatot (éjszaka). Gyáva, mint a Illatos, mint a Fehér, mint a Erős, mint a Ravasz, mint a Kövér, mint a Hatalmas, mint a

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Fejlesztési területek:

Fejlesztési területek: Fejlesztési területek: Mozgásfejlesztés Nagymozgások, finommozgások Testséma fejlesztés Téri tájékozódás Percepciófejlesztés Vizuális percepció; Auditív percepció; Verbális fejlesztés Beszéd- és kommunikáció

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Anyanyelvi játékok az óvodában. Összeállította: Toma Kornélia főiskolai docens

Anyanyelvi játékok az óvodában. Összeállította: Toma Kornélia főiskolai docens Anyanyelvi játékok az óvodában Összeállította: Toma Kornélia főiskolai docens Az anyanyelvi játék mindig szabályjáték. Egyszerre fejlesztési lehetőség és tapasztalatszerzési lehetőség a nyelvi fejlettségre

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink Baka Judit Tivi-tovi tács Énekes népi gyermekjátékok Válogatás a szerző Ki játszik ilyet? című könyvéből Tartalom Tivi-tovi tács Hej, koszorú, koszorú Fehér liliomszál Hatan vannak a mi lúdaink Lopják

Részletesebben

Komplex foglalkozás

Komplex foglalkozás http://webovoda.blogspot.com/ Komplex foglalkozás Ezt a foglalkozást nyílt napra terveztem, középső és nagycsoportos korú gyermekek számára (12 gyermek) A célom az volt, hogy a szülők minél több területen

Részletesebben

FOGLALKOZÁS TERVEZET

FOGLALKOZÁS TERVEZET FOGLALKOZÁS TERVEZET Dyslexia- prevenciós, dyscalculiaprevenciós foglalkozás kutyával Foglalkozás vezető: Jéckel Ildikó logopédus, gyógypedagógus Terápiát segítő állatfelvezető: Töttősiné Törő Anita gyógypedagógus,

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény Mottó: A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN

Részletesebben

A kölcsönözhető eszközök bemutatása

A kölcsönözhető eszközök bemutatása A kölcsönözhető ök bemutatása Katalógus Hangzó kocka Audio lotto CD-vel Kinti hangok CD-vel Az anyanyelv fejlesztésének a kommunikáció fejlesztésének e Az auditív észlelés fejlesztését biztosító vizuális

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális DIFER Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok Elemenkénti Készségenkénti A teszt egészére vonatkozó, globális Oktatásirányítási indokok Iskolában bizonyos esetekben kötelező

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült)

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült) Markovits Judit, szakpedagógus, mediátor Tudósítás a szakmai programokról Újbudai Pedagógiai Napok 2016. március 03-17. Minden kora tavasszal jelentékeny szakmai találkozók és bemutatók színhelye a tizenegyedik

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Zeneművészet tanszak (7-11. életév) A fúvós légzés

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Zeneművészet tanszak (7-11. életév) A fúvós légzés TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem.

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. (Montessori) Dr. Bakonyi Anna Budapesti Korai Fejlesztő Központ Apor Vilmos

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben