Címe: A játékos nyelv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címe: A játékos nyelv"

Átírás

1 B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P / 0 8 / Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos nyelv Anyanyelvi fejlesztő játékok gyűjteménye óvodásoknak Készítette: Alsónyéki Óvoda nevelőtestülete Tagjai: Katóné Kiss Magdolna Dánfi Adrienn Mesz Viktória 7148 Alsónyék Fábián Pál u. 3.

2 1. Fenntartó adatai: 1.1 Fenntartó neve: Bátaszék Város Önkormányzata 1.2 Fenntartó címe: 7140 Bátaszék Szabadság u A projekt TÁMOP azonosítója: TÁMOP 3.1.4/08/ Az intézmény adatai: 2.1 Az intézmény OM azonosítója: Régió: Dél-Dunántúl 2.3 Intézmény neve: B-A-P Mikrotérségi Nevelési - Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék 2.4 Intézmény címe: 7140 Bátaszék Kossuth u Feladat ellátási hely neve: B-A-P Mikrotérségi Nevelési - Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Alsónyéki Tagintézménye 2.6 Feladat ellátási helye: 7148 Alsónyék Fábián Pál u Kapcsolattartó: 3.1 Kapcsolattartó neve: Katóné Kiss Magdolna 3.2 Telefonszáma: 06 30/ címe: 4. Az innováció jellemzői: 4.1 Az innováció címe: A játékos nyelv 4.2 Az innováció tömör tartalmi megfogalmazása:

3 Olyan nevelési eljárásokat szeretnénk közre adni, melyekkel megvalósíthatóvá válik az óvodai anyanyelvi nevelés sokoldalú fejlesztése, amely minden gyermek számára elérhetővé válik az óvodapedagógusok segítségével. A gyermekek egyéni fejlődését segítő utat kerestük a fejlesztőjátékok összeállításával, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait és egyéni fejlettségi szintjüket. 4.3 Az intézmény saját web oldala, ahol az innovációt közzétették: 4.4Az innováció újdonságérzete az intézmény életében: A gyerekeket olyan újszerű játékokkal és cselekvésformákkal ismertettük meg, amelyek eddig nem éltek napi gyakorlatunkban. A motiváció olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a gyerekek napról-napra egyre aktívabban, örömmel és felszabadultan vettek részt az anyanyelvi játékokban. 4.5 Humán erőforrás: Az innováció készítői: Katóné Kiss Magdolna óvodapedagógus Dánfi Adrienn óvodapedagógus Mesz Viktória óvodapedagógus Gyakorlati megvalósítói: Katóné Kiss Magdolna óvodapedagógus Dánfi Adrienn óvodapedagógus Mesz Viktória óvodapedagógus 4.6 A fejlesztés alapdokumentumai: Az innováció alapdokumentumának megnevezése: A játékos nyelv - projektterv, átfogó intézmény fejlesztés 4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumok: A játékos nyelv Anyanyelvi fejlesztő játékok óvodásoknak című gyűjteményünk, mely megtalálható Alsónyék község Könyvtárában / Alsónyék Béke u. 1./ Képgaléria 5. Információk az innovációt hasznosítók számára: 5.1 Az innováció típusa: Oktatási-nevelési módszerek 5.2 Az innováció mely intézmény típusban alkalmazható: óvoda 5.3 Az innováció megvalósításához időkeret:

4 16 nap A PROJEKT CÍME : A JÁTÉKOS NYELV 1.) A projekt probléma felvetése : Miért ilyen sok a beszédhibás gyerek az óvodában? 2.) A projekt célja : az óvodás gyermekek anyanyelvi képességének fejlesztését szolgáló gyűjtemény összeállítása. A gyűjtemény átadása a helyi könyvtárnak, ahol bárki számára hozzáférhetővé válik, valamint további fejlesztő munkánkhoz nyújt segítséget. 3.) A projekt feladatai : az óvodás gyermekek anyanyelvi képességeinek sokoldalú, sokszínű fejlesztése. A beszédértés, beszédpercepció, a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. A beszéd tisztaságára, összefüggő, folyamatos beszédre törekvés. az emelkedő tendenciát mutató beszédhibás gyermekek egyenrangú tagjai legyenek a csoportnak az alacsony szociókultúrális, ingerszegény környezetből érkező gyermekek tudatos anyanyelvi fejlesztése a szülők bevonása, partnerviszony kialakítása a nyíltnapra történő meghívással ahol betekintést nyerhet fejlesztő munkánkba és jó ötleteket kaphatnak az otthoni fejlesztéshez, hogy beszédhibás gyermekeik mielőbb felzárkózzanak és elősegítsük a sikeresebb iskolakezdést 4.) Kapcsolódás az intézményi célokhoz : a projekt megvalósítása során kapcsolódunk az óvodánk nevelési programjában meghatározott cél és feladat rendszerhez, alapelvekhez. 5.) Élményszerző tapasztalatok : a fejlesztő játékokhoz szükséges eszközök összegyűjtése, elkészítése, beszerzése. Felkeltve érdeklődésüket, hogy ezen eszközökkel valami csodálatos dolgot fogunk játszani.

5 6.) Gyűjtőmunka elindítása a szülők körében : tájékoztatjuk a szülőket a gyűjtőmunkáról kérve a segítségűket az eszközök beszerzéséhez illetve jó ötleteiket a megvalósításhoz. 7.) Előkészítő munka : nyelvtörők, versikék összegyűjtése, válogatása. A témához kapcsolódó szakirodalom felkutatása. Képesség fejlesztő lehetőségek meghatározása. Játék gyűjtemény összeállítása. 8.) Élmények, tapasztalatokhoz : fejlesztő játékok tervezése egyéni képesség fejlesztési lehetőségek meghatározása. A JÁTÉKOS NYELV Anyanyelvi fejlesztő játékok gyűjteménye óvodásoknak Ajánlás E gyűjteményt az Alsónyéki óvodában folyó kompetencia alapú programcsomag bevezetését követően, saját intézményi innovációként hoztuk létre. Ismerve az adott óvodába járó gyermekek beszéd kultúráját, nyelvi kifejező készségét, beszédtechnikai fejlettségi szintjét, nevelőtestületünk úgy vélte, hogy nagy szükség van az anyanyelvi- nevelés kiemelt fejlesztésére. Figyelembe vettük a helyi sajátosságokat és megállapítottuk, hogy igen magas azon gyermekek száma, akik különböző kiejtési zavarokkal küzdenek. Az egyéni fejlesztés során a logopédus nem tud minden problémás gyermekkel foglalkozni, ezért úgy véltük, hogy ezzel az innovációval megvalósíthatjuk az anyanyelvi nevelés eredményességének fokozását. Ezekkel a nyelvi játékokkal melyeket csokorba szedtünk, minden gyerek számára elérhetővé válik, hogy óvodai tevékenységeik során, játékos módszerekkel fejlődhessenek. A hatékonyságot és a sikert, csak akkor érhetünk el, ha ebbe a nevelési folyamatba is szorosan bevonjuk a szülőket, nevelő partnerként. A gyermekek egyéni fejlődését segítő utat kerestünk e gyűjtemény összeállításával, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait és egyéni fejlettségi szintjüket. Olyan nevelési eljárásokat szeretnénk közre adni, melyekkel megvalósíthatóvá válik az óvodai anyanyelvi nevelés,

6 sokoldalú fejlesztése, amely minden gyermek számára elérhetővé válik az óvodapedagógusok segítségével. Bevezetés Az anyanyelvi nevelés alapjai Az óvodai nevelés történetében az anyanyelvi- nevelés területe minden időben kitüntetett helyet és szerepet kapott. Az anyanyelv ápolása, az óvodapedagógusi beszéd és viselkedés minta, a gyerekek beszédkedvének felkeltése, ébrentartása, anyanyelvi fejlődés játékos keretek között megtámogatása olyan értékek és hagyományok, amelyek kiállják az idő próbáját. A mai családoknak egyre több információval, ingerrel kell együtt élniük. Ez az együttélés zömében vizuális és/vagy auditív együttélést jelent, mellőzve a hangos beszédet. Az aktív szókincs, amelyet a gyermekek és felnőttek minden nap használnak, megfakulni látszik, mennyisége, minősége nem kedvező a kifejező, árnyalt, választékos, igényes beszédnek. Az óvodapedagógus a kisgyermek úti társává válik a világ felfedezésében és befogadásában. Az a fontos számára, amit a gyerek mond, amit, ahogyan a gyerek feltár előtte a világból, és nem az, amit ő akar feltárni a gyerekeknek a világból az anyanyelv segítségével. A megfelelő beszédelsajátítás feltételei: 1. ép beszédszervek 2. ép hallás 3. ép látás 4. ép idegrendszer 5. beszélő, inger gazdag emberi környezet

7 Az anyanyelvi nevelés az óvodai nevelés teljes folyamatában jelen van. A teljes folyamat elválaszthatatlan része. Az anyanyelvi nevelés alapelvei: 1. játékosság 2. élményközpontúság 3. beszédkésztetés 4. komplexitás 5. folyamatosság, szemléletesség, egyszerűtől való elindulás, gyakorlatiasság Kompetens óvodapedagógus Az óvodapedagógus megismeri a családok anyanyelvi kultúráját. Feladat: kölcsönösen partnerré válhassanak a szülőkkel. Az óvodapedagógusi tudatos fejlesztés eredménye: kialakul a gyermek beszédfegyelme, önuralma, képessé válnak társaik és a felnőttek mondanivalójának a meghallgatására. Az óvodapedagógus figyelemmel kíséri, nyomon követi az egyes gyermekek beszédállapotát, beszédértési, beszédtechnikai szintjét. A tervezett fejlesztés egyénre szabott formáját választja. Az óvodapedagógus mindennapi beszédmintája az anyanyelv szeretetét, ápolását fejezi ki. Az árnyalt, kifejező, választékos beszéd, a gazdag szókincs utánzásra vár. Az óvodapedagógus tisztában van azzal, hogy a szókincs elsajátítása nem a szavak és a szavakhoz tartozó jelentések elsajátítását jelenti. Ahhoz kell hozzásegíteni, a gyerekeket, hogy megtanulhassák, az általuk elsajátított szavak hogyan viszonyulnak egymáshoz. Az óvodapedagógus az anyanyelvi nevelés komplex értelmezését vallja magáénak.

8 Az óvodapedagógus által kezdeményezett mesehallgatás több szempontból is fejlesztő hatású. 1. a gyermekek megtanulják a folyamatos, összefüggő beszéd megértést. 2. megtanulják a fogalmazásokhoz szükséges nyelvi struktúrákat és relációkat 3. gyakorolják azokat a belső képi előhívásmódokat, amelyekre az iskolai oktatás építhet Az óvodapedagógus tudja, hogy a jó, irodalmi értékekkel bíró gyermekvers összekapcsolja a szavakat, a mozdulatokat, az érzelmeket. Különösen így van ez az akarati élet zavaraival együtt élő gyerekek estében. Számukra az a vonzó vers, amelyik leginkább megfelel a pillanatnyi, röpke érzelmi állapotuknak. Az óvodapedagógus könyves környezetet biztosít a gyerekek számára, hogy ezáltal is hozzásegítse őket az olvasás iránti igény felkeltéséhez, az esztétikai ízlésformáláshoz, a könyvvel való együttélés természetessé válásához. Ahhoz, hogy szokásukká, igényükké váljon a könyv jelenléte az életükben. Labáth Ferencné

9 1.Légző- és hangadó gyakorlatok Az érthető, tiszta beszéd alapja a megfelelő beszédlégzés. Elsősorban azt kell megfigyeltetnünk a gyerekkel, hogy élettani légzés és a beszédlégzés jelentősen különbözik egymástól. Az élettani légzés belégzést hosszú, változó intenzitású hangos kilégzés. Ezután már tudatosan végezhetünk a gyerekekkel légző-gyakorlatokat. A jó technikájú beszéd megtanulásának első lépése a rekeszlégzés kialakítása. Lényege, hogy a rekeszizmok behúzásával a tüdő befelé kezd el tágulni, így nagyobb lesz a kapacitása, mint a vállövi vagy mellkasi légzés esetén. Ellazult, relaxált állapotban nem is nagyon lehet lélegezni másképp, mint rekeszlégzéssel. A légzés megfigyeltetése előtt célszerű a csoporttal valamilyen futójátékot játszani, mert ennek hatására mindenki kapkodva veszi majd a levegőt és így jól megfigyelhetővé válik a rekeszlégzés. a. A légzés megfigyeltetése Napozzunk a strandon! Hanyattfekvés, egyenletes mély be- és kilégzés. Fussunk körbe! Rekeszlégzés megfigyeltetése. Tegyétek az egyik tenyereteket a hasatokra, a másikat a mellkasotokra és figyeljétek meg, hogy melyik mozog! Térdeljetek le és fújjátok a papírhajót a vízen! Lihegj úgy, mint egy kiskutya! Fogalmaztassuk meg a gyerekekkel minden esetben, hogy miben különbözött a légzésük (nyugodt,lassú illetve gyors és erős).

10 Győződjünk meg róla, hogy minden gyerek tisztában van azokkal a fogalmakkal, amelyeket majd használni fogunk (pl: belégzés, kilégzés, szívás, fújás). b. Tudatos légző-gyakorlatok Fekve,ülve és állva is végezhetők. Lélegezz úgy, ahogyan én mondom!orron be-szájon ki, szájon be-orron ki, orron és szájon be-szájon ki, orron és szájon be és tartsd sokáig, mintha víz alatt lennél! Először végeztessük egyenletes légzéssel a gyakorlatokat, majd ha már mindenkinek jól megy, akkor az időtartamokat is lehet változtatni. Például: Folyamatosan végy levegőt, amíg háromig számolok és azalatt fújd ki, amíg nyolcig számolok! A feladatokat ezután tetszés szerint variálni lehet. Lufi-fújás körben!!! c. Hangadással összekötött légző-gyakorlatok A kilégzést különböző hangokkal kötjük össze: Fújjuk ki úgy a levegőt, mintha kígyók lennénk! (Elnyújtott sz hanggal). Legyünk most vonatok! (Elnyújtott s hanggal) Kilégzés szótagok dallamos ciklizálásával. Pl:má-má-má-má,mo-mo-mo,mi-mi-mi,me-me-me.Szavak és rövid szövegek elmondása egy levegővel.pl:közös számolás százig. Versek elmondását fokozatosan nehezítjük úgy, hogy egyre több sort kell a gyermeknek egy levegővételnyi idő alatt elmondania. Fel kell hívni a gyerekek figyelmét arra, hogy nem az a célunk, hogy kifulladásig beszéljünk, hanem, hogy megtanuljunk minél hosszabb mondatokat szépen, egyenletesen levegőbeosztással elmondani. pipázás:p-p-p fogfájás:sz hang befelé szívása fájdalom:áu-áu-áu d. Hangerőgyakorlatok A hangerőgyakorlatok célja, hogy a gyerekek játékosan sajátítsák el az erőlködésmentes rekeszlégzésen alapuló könnyed hangadást, valamint a hangerő tudatos változtatásának képességét. Hangdobálás labdával: Labdával együtt egy-egy váltakozó hangerővel kiejtett magánhangzót dobunk a gyerekeknek, akiknek az a feladatuk, hogy ugyanúgy dobják vissza a hangot a labdával együtt.

11 Hanggurítás labdával: A labda gurításával egy időben kezdjük a hangot küldeni és ahogyan távolodik a labda, úgy halkul a hangunk. Karmesterjáték: Az egész csoport egy közösen kiválasztott hangot ad, ők a zenekar, egy gyerek a karmester, aki irányítja a hangot. Ha felfelé mozdul a karja, akkor a zenekar hangosodik, ha lefelé mozdul, akkor halkul. Rakéta játék: bármely magánhangzóval Rádió- játék: Ismert verset, mondókát mondanak a gyerekek, egy gyerek az irányító. Ő hangosítja a rádiót, ha az orrára mutat hangosodnak a többiek. Ha az állára mutat, akkor halkulnak. e. Fúvó- és szívógyakorlatok Fúvógyakorlatok: Gyertya elfújása, lobogtatása különböző hangok ejtésével is. Táncoltasd fújással a gyertya lángját úgy, hogy ne aludjon el. Mondd: p-p-p, b-b-b úgy, hogy ne aludjon el a láng! Fújd el szívószállal a gyertyát! Fúvógyakorlat lehet még a léggömb felfújása vagy szappanbuborék fújása stb. Versenyeket is rendezhetünk a csoportok vagy egyes gyerekek között. Ki tudja elfújni a pingpong labdát? Kinek a rakétája száll magasabbra? Minden gyermek hanyatt fekszik, az arcukra papír zsebkendőt terítünk és egy megadott jelre erősen fújják felfelé, amennyire csak tudják. Szívógyakorlatok: Például málnaszörp szívása szívószállal,vattafoci,,buborék, pacafújás,pattogatott kukorica evés szívószállal. Tollfújás: 4 éves kortól. A felnőtt magasba emel egy pihetollat, majd a gyerek feje felett elengedi. A toll szállingózik lefelé, a gyermeknek felfelé kell fújni, nehogy lessen. Ha többen játsszák, körbe állnak és mindig az fújja a tollat, aki felé száll. Vattafújás: 5 éves kortól. A gyerekek körbe ülnek egy asztalnál. Az óvónő az asztal közepére helyez egy vattacsomót. Vigyázz, kész, rajt vezényszóra fújni kezdik a vattát. Az veszít, akihez elér a vattapamacs. Pingponglabda fújás: 6 éves kortól. A gyerekek körben ülnek egy asztalnál. Az asztal közepére helyezünk egy pingponglabdát, majd az egyik gyerek (akit kiválasztottunk) fújni kezdi a labdát. Kiválasztja egy társát és neki fújja a labdát és így tovább. 2. Feszítő- és lazító gyakorlatok Ezeknek a gyakorlatoknak a során megfigyeltetjük a gyerekekkel a testrészeiket és testhelyzetüket, majd tudatossá tehetjük a feszítés és lazítás fogalmát.(a gyakorlatokkal egyben a testsémát is tudatosítjuk.)

12 Megfigyelések szerint ezek a fogalmak még kisiskolás korban sem elég tudatosak. Nagyon sok gyereknél találunk merev, görcsös izmokat illetve ezek ellentétét, túl laza izmokat. Ezekre azért kell különösen nagyon figyelni, mert az egyes beszédhibák pl.: dadogás,hadarásnak részben oka lehet ez is. rongybaba,lufi-páros,hóember!!! A gyerekek a szőnyegen fekve halk, nyugtató zenét vagy élő mesét hallgatnak. Most tömött zsák búza vagyunk. Egy egérke kirágja a zsákot és lassan kifolyik a búza a.) A különböző testrészek gyakorlata Legyen a karotok olyan, mint egy rongybabáé! Most legyen a karotok olyan, mint egy kő! Ugyanezeket a lábbal, a nyak- és arcizomzattal is lehet végeztetni. Kéz ökölbe szorítása-kiengedése. Grimasz-különböző érzelmi állapotok kifejezése az arccal/sírás, ásítás, csodálkozás, öröm, szomorúság, fájdalom stb./ Homlokráncolás-leengedés Cica játék, szobros játék, tűzoltó játék, auditiv figyelem!!! b.) Az egész test gyakorlatai Megkérjük, hogy feküdjenek le hanyattfekvésben és változzanak rongybabává. Engedjék meg, hogy játsszunk velük. Akkor lazultak el megfelelően, ha a végtagjaik minden erőltetés nélkül mozdíthatóak, felemelés után leejthetőek. Lufi-ember játék (páros játék) Az egyik gyerek leguggol, a párja mellé áll és úgy tesz, mintha pumpával felfújná a másikat. A guggoló gyerek lassan feláll és fokozatosan megkeményíti az egész testét, a társa érintéssel ellenőrzi, majd úgy tesz, mintha kipukkantaná a lufit. A lufi ember valamilyen hangot adva, hosszabb elnyújtott kilégzéssel pl.:sz hanggal teljesen leereszt. A társa ezt ismét ellenőrzi. Hóember játék A módszer hasonló az előzőhöz, itt hóember építünk. Amelyik testrészét a társa megérinti, az megkeményedik. Amikor kész, átváltozik nappá, majd körbejárja a hóembert, az lassan elolvad,ellazul.

13 Állatmozgások utánzása: gólya,béka, medve, sánta róka, nyúl fóka, veréb stb. 3. Játékos gyakorlatok az auditív készség fejlesztésére A beszéd elsajátításában nagyon lényeges szerepe van a hallásnak. Nemcsak az ép hallószervek a fontosak, hanem a hallási figyelem, az emlékezet a differenciáló képesség is. a.) Hangok felismerése A közvetlen környezet hangjainak, zenei hangok/magnóról vagy mi szólaltatjuk meg őket /a felismerése. Hangszereket szólaltatunk meg egymás után (dob,háromszög, furulya stb.). A gyerekek csukott szemmel ülnek, figyelnek, majd meg kell mutatniuk, hogy melyik hangszert hallották. A feladat nehezíthető több hangszer egymás utáni megszólaltatásával, ekkor a sorrendet is megfigyeltetjük. Emberi hangok felismerése Egymás hangjának felismerése. Egy gyerek ül bekötött szemmel. Akire rámutatunk, az mond egy hangot vagy egy rövid szót, amiből ki kell találnia, hogy ki szólalt meg. Hangposta Körben ülünk, valaki súg a másik fülébe egy szót úgy, hogy azt csak az hallja, akinek súgta, majd amit hallott továbbadja. A kör végén lévő gyerek kimondja a szót. A szót közben nem mondják ki hangosan! A végeredményt összehasonlítjuk az eredeti szóval és megbeszéljük, hogy mely hangok torzultak el a továbbításkor. Mit hallasz? : 4 éves kortól. A gyerekek a szőnyegen ülnek. Eltakarják a szemüket és előre hajolnak. Az óvónő különböző tárgyakat szólaltat meg(csengő, doboz, gyöngy, stb). Majd egyesével ki kell találni mit hallottak. Nagyoknál lehet több hangszert egymás után, itt már a sorrendre is figyelni kell. Melyik hangszer szól? : 4 éves kortól. A gyerekek háttal ülnek az óvónőnek. Az asztalon leakarva hangszerek vannak. Az óvónő egyesével megszólaltatja őket. Aki tudja jelentkezik, kimehet az asztalhoz és megszólaltathatja, majd így tovább. Dobkereső : 5 éves kortól. A gyerekek körben állnak, hátrarakott kézzel. A kör közepén egy gyerek arcát kezébe rejtve mondja: Hunyó vagyok gyerekek, aranydobot keresek!

14 Az óvónő valakinek a kezébe adja a dobot és az ütőt, majd a gyerek megszólaltatja és gyorsan visszaadja. A hunyó ezután leveszi a kezét és ezt mondja: Volt nekem egy aranydobom, elvesztettem aranyhídon. Tarka szarka fel is kapta, ennek a fiúnak(lánynak) adta. Ha kitalálta ki dobolt, helyet cserélnek, ha nem még kétszer próbálkozhat. Mi esett le? : 5 éves kortól. Leejtünk egyesével különböző tárgyakat vagy megütögetjük őket. A gyerekeknek becsukott szemmel ki kell találni, mi az a tárgy amit hallottak. Hangok felismerése-körjáték, Kipp-kopp játék b.) Hangutánzás A hangadó játékoknál már szó volt ezekről a gyakorlatokról/állathangok, természeti jelenségek, közlekedési eszközök, emberi hangok utánzása stb./ Hangutánzások: 5 éves kortól. Olyan hangokat utánozunk, amelyeket emberek produkálnak valamilyen tevékenység közben. pl.:pipázás, fájdalom, köhögés stb. Bővíthetjük állathangokkal is, ehhez kiválóan alkalmas az Én elmentem a vásárba kezdetű dal. Az óvónő ezt mondja: Kiskanál, nagykanál ez a gyerek így csinál Majd állatokat mond, aminek a gyerekek utánozzák a hangját. 3 éves kortól játszható. Tűz,víz,levegő!!! c. Hangdifferenciálás A gyakorlat célja, hogy felhívja a gyerekek figyelmét a beszédhangokra és ezáltal az egyes fonémák jelenté-megkülönböztető szerepe is világossá válik számukra. Hangfelismerő játék mondunk Különböző szavakat mondunk a gyerekeknek hol helyesen, hol helytelenül pl.: szék-sék, róka-lóka, rigó-jigó stb. A feladat az, hogy jelezzék, mikor volt helyes, illetve helytelen az ejtés. Kellő gyakorlás után már megkérdezhetjük, hogy hol volt a hiba és milyen hangot ejtettünk rosszul. Koppants-toppants játék(k-t hangok differenciálása) Koppants szóra kopogni kell az asztalon, a toppants szóra pedig lábbal toppantani. Fokozhatjuk a nagyokat úgy is, hogy minden olyan szóra koppantanak, amelynek a kezdő hangja k és minden olyan szóra, amelynek t a kezdő hangja toppantanak.

15 Kígyó-vonat játék (sz-s hangok differenciálása)+bújócska:méhkaskígyóverem A szoba egyik sarkába leteszünk egy kígyó bábot, a másikba pedig egy vonatot, a gyerekeknek ahhoz a tárgyhoz kell szaladnia, amelyiknek a hangját hallják. Egy idő után megtévesztő hangokat is adhatunk pl.:z, c, zs, cs hangokat ilyenkor a gyerekeknek nem kell egyik sarokba sem futni, hanem középen maradnak. Fokozhatjuk olyan szavakkal, amelyeknek hangja sz vagy s és a feladat így is ugyanaz. Kiegészítő eszközöket is készíthetünk pl.: kis kártyákat, amelyeken kígyót és vonatot ábrázolunk, itt annyiban változik a feladat, hogy csak a kártyákat kell felmutatni, a hang beazonosítása után. Hangirány kereső játék Egy gyerek szemét bekötjük, a többiek egy helyben állnak. Valaki hangot ad, a hang irányából kell kitalálni, hogy hol áll a hangot adó. Lehetséges válaszok: előttem, mögöttem mellettem. Hangbújtatós játék Szavakat mondunk, amelyekben egyes hangokat nem ejtünk ki. A gyerekeknek ki kell találniuk, hogy melyik hangot hagytuk ki. A feladat kezdetén képi vagy tárgyi megerősítést is adhatunk, majd ezeket fokozatosan elhagyhatjuk. Kopogd vissza! : 5 éves kortól. Letapsolunk, kopogunk egy ritmust, a gyermek végighallgatja, majd visszatapsolja, kopogja. Be sok súly meg se mozdul 4. A beszédszervek helyes működésének fejlesztése se A fokozatosság érdekében a motoros fejlesztést a nagymozgások fejlesztésével kell kezdeni. Most következő játékok a beszédszervi mozgások ügyesítését szolgálják. a.) Arc- és ajakizom fejlesztése, nyelvizmok erősítése Az izmok alapos megmozgatásával érjük el pl.: manócska játékkal, ahol a nyelv és az arcizmok alapos igénybevétele történik. A különböző cuppogások, csücsörítések, arcfelfújások, kipukkantások ugyanezt szolgálják. A nyelvgyakorlatok célja a nyelv ügyesítése, a nyelvizom fejlesztése. A gyakorlatokat szájtéren kívül és belül végezhetjük. A manócska körbe sétál a ház körül, mindkét irányba, megtisztítja a kerítést, beszorul a kerítés közé, elbújik. Beszorul a házba, próbál kibújni

16 oldalt, lent, fent, segítsünk neki. Örömében dalra fakad és lá-lá -zni kezd, majd felmászik a padlásra, leesik a pincébe. Törpejáték, csibejáték. Meséld el mi történt! Erdőben jártunk-keltünk!!! b.) Artikulációs játékok Névsuttogó : 4 éves kortól. A gyermeke a székük előtt állnak, az óvónő suttogva mondja a nevüket vagy a jelüket. Aki a nevét hallja, leül. Állatsuttogó : 4 éves kortól. A gyermekek körben ülnek. Az óvónő szemével jelez valakinek, aki elsuttog egy állatnevet. Ha kitalálják utánozzák az állat mozgását. Szólások, hasonlatok 6 éves kortól játszható. A gyermekek körben állnak, az óvónő dobja valakinek a labdát és mond egy befejezetlen mondatot. pl.: Sötét mint az Aki elkapja a labdát mond egy hasonlatot, befejezi a mondatot (éjszaka). Gyáva, mint a Illatos, mint a Fehér, mint a Erős, mint a Ravasz, mint a Kövér, mint a Hatalmas, mint a 5. Mondatfonetikai eszközök a.) Hangsúly, ritmus, tagolás Nehéz feladat az értelmező hangsúlyozás tanítása óvodás gyerekeknek. Szabályrendszert nem lehet tanítani. Legcélszerűbb a helyes példa bemutatása, illetve a játékos gyakorlás. A gondolatainkat kifejező mondat szerkezete dönti el, hogy melyik szó kapja a legnagyobb nyomatékot. Mind a túlhangsúlyozás, amely minden szóra feleslegesen hangsúlyt helyez, mind a hangsúlyok nélküli beszéd helytelen. Egy színész illetve egy a katedrán magyarázó tanár nyilvánvalóan hangsúlyosabban fog beszélni, mint egy bolti eladó. A feladat megtalálni az adott szituációhoz a legjobban illő beszédmódot. A magyar nyelv nagyon ritmikus nyelv. A gyerekek hajlamosak a ritmus eltúlzására. Ne engedjük, hogy a versek,

17 mondókák elmondásakor csak a ritmus számítson, hanem a mondanivalóra is figyeljenek. Weöres Sándor versei igen alkalmasak arra, hogy úgy mondassunk verseket, hogy a ritmus mellett az érzelem is fontos szerepet kapjon. pl.:bóbita, Fecske Csaba: Pici pék!!! A ritmussal összefügg a beszédtempó, amely a kutatások szerint felgyorsult az utóbbi évtizedekben Magyarországon. Kisgyerekeknél is gyakran figyelhetünk meg igen gyors beszédet- gyakran hadarást-, ami természetesen az őt körülvevő környezet hatásaiból fakad.(család,tv,videó stb.) Ezt nem lehet egyszerű ne beszélj gyorsan! felszólítással elintézni. Az óvónő beszédpéldája a leghatékonyabb eszköz. A nyugodt, átlagosnál kicsit lassabb, a szüneteket megfelelően megtartó beszéd,ha nem is egyik napról a másikra, de hosszabb távon meghozza az eredményt. Távirat játék : 5 éves kortól. A postán táviratot feladó ritmikusan eltapsol egy mondatot, a többiek felolvassák a táviratot, vagyis utána tapsolják. Pl.: Pé-ter ki-ment ke-zet mos-ni. Ka-ti ma ün-nep-li szü-letés-nap-ját. Kis robot játék : 4 éves kortól. Mondókát mondunk szótagolva a gyerekekkel. Ha az elem lemerülőben van, lassabban szótagolunk, de ha az elemet kicseréljük, ismét rendes tempóban mondjuk. Lépegető : 6 éves kortól. Karikákat teszünk a földre, minden karika egy szótagot jelent. A gyermek mond egy szót vagy az óvónő mond neki. A gyermek szótagolva mondja a szót és a karikákba lépeget szótagonként. Az utolsóban megáll és megszámolja hányat lépett a karikákba. b.) Hanglejtés, hangszín, beszéddallam Általában a magyar beszédre az ereszkedő dallamminta a jellemző, ezért kerüljük a szólamvégi emelkedést. Majdnem minden mondatunkat érzelem szövi át, ezt leginkább ezekkel az eszközökkel tudjuk kifejezni. Tanítsuk meg a gyermekeinket is erre. A beszéddallam és a hanglejtés alapja az egyéni hangszínezet és a megfelelő hangterjedelem. A hangszín anatómiailag meghatározott sajátosság, amely a hangképző szervektől és az emberek életkorától függ. Normál beszéd közben természetes módon beszélünk, ám pl.: mesemondás közben más hangszínt és hangmagasságot alkalmazunk. Utánzós játék: Utánozzák a versben lévő hangokat pl.:illyés Gyula: s-sz Be sok súly Kezdetű versét, vagy Weöres Sándor: Olvadás, Állatok

18 hangjának utánzása: előbb csak a hangjukat, majd pl. brummogós hangon mondják el a történetet. Ugyanezt megcsinálhatjuk más állatokkal is pl.: cica, egér, kecske. Változata lehet, hogy ismert dalt énekelnek el állatnyelven. Állatok utánzása, Állatországos játék, Meséld el mi történt!, Erdőben jártunk keltünk Hangsúly-játék: Tegyünk néhány színes labdát, kockát a gyerekek elé. Mondjunk egy felszólító mondatot többféle hangsúlyozással. Beszéljük meg velük, hogy mi volt a legfontosabb szó a mondatban. Gurítsd ide a piros labdát! Mindig más szó hangsúlyozásával. Egy idő után már végezhetik egymás között is. 6. Nonverbális /beszéden túli/ kommunikációs gyakorlatok Óriási jelentőséggel bírnak, mivel sokszor a lényegi mondanivaló éppen itt jut kifejezésére, hiszen ezek a megnyilatkozások jobbára ösztönösek. Ezek közül legfontosabbak: a tekintet, a gesztus, a testmozgás, valamint az arcmimika. Előfordul, hogy a két csatornán gyakran ellentétes információk áramlanak és ez különösen a gyermekekben nagy zavart kelthet. A pszichológiában ismert az a kettős hatás, amelyet a szülő okozhat gyermeke lelkében, ha verbális közlései szöges ellentétben állnak a szavak mögött áramló érzésekkel. A kommunikációs gyakorlatoknak, tehát nemcsak a kifejezést, hanem a megértést is szolgálniuk kell. a.) Tekintet Mondanivalónk igazságérzése, érzelmi töltése a tekintetben jut kifejezésre. Meg kell tanulni, hogy kommunikáció alatt lehetőleg a társunkra kell nézni, ezzel is nyomatékosítva az odafigyelést. Erre folyamatosan kell nevelni a gyerekeket, de sok hasznos játékkal is erősíthetjük ezt a hatást. Pl.. Körben ülünk, egy gyerek a tekintetét végigviszi a többieken, akin rajtafelejti a tekintetét, az feláll, jelezve, hogy észrevette a kapcsolatfelvételt, majd ő folytatja a játékot. Nézzünk farkasszemet! A gyerekek párban állnak és valamilyen automatikus cselekvés közben, egymásra kell nézniük.

19 Találjuk ki, hogy x.y. mire néz? Egy gyerek, különböző tárgyakra néz és a többieknek ki kell találniuk, hogy mire nézett. Kövesd a tekintetét játék: Egy gyerek változtatja tekintet irányát, a párjának pedig mindig a tekintet elé kell kerülnie. Kövesd a mozdulatot! A feladat, hogy a kezünket vagy a kezükben tartott tárgyat a tekintetükkel kövessék. Ezeknek A tekintet gyakorlatoknak nemcsak a kommunikációban, hanem más képességek fejlesztésben is nagy jelentőségük van ( figyelem koncentráció, vizuomotoros koordináció). Kipp-kopp kopogok b.) Gesztus és testmozgás A gesztussal, testmozgással és mimikával, nemcsak a kommunikáció szempontjából kell foglalkozni. A gyermek fejlődő személyiségének fontos kifejezési formája a testbeszéd. Ezzel érdemes már óvodáskorban is törődni, hiszen serdülőkorban rengeteg problémát okozhat, ha a gyerek nincs tisztában azzal, mit is fejez ki mozdulataival, arcjátékával. Kiskorban még lehetőségünk van játékosan becsempészni és automatikussá tenni ezeket a megnyilvánulásokat is. Tükör játék A szemben álló párok utánozzák egymás mozdulatait. Ugyanezt a játékot a mimika gyakorlásakor is alkalmazni lehet. Járás utánzás: Járjunk úgy, mint a különböző állatok! Találd ki, hogy mit akarok mutatni! Az általánosan ismert kézmozdulatokról beszélünk a gyakorlatok kezdetén. Ezek sokszor arcjátékokkal is összekapcsolhatóak pl.: lemondó, legyintés, félelem, fenyegetés, csalogatás stb. Lehetnek foglalkozások, cselekvések is pl.: táncjáték. Tánc- játék : Egy történet előadása mozdulatokkal, zenére, később zene nélkül. Ehhez hasonló a némafilm játék is. Amerikából jöttem c.) Arcmimika Grimasz játék: Ki tud minél félelmetesebb arcot mutatni. Versenyt is rendezhetünk, ugyanezt lehet tükörjáték formájában is játszani. Ez jó alkalmat ad arra, hogy megbeszéljük melyik mozdulat mit jelent. A

20 következő lépésként utánozzuk különböző érzelmi állapotokat kifejező arcokat: légy vidám, mérges, sértődött, gyáva, bámészkodó stb. Parancsolás-kérés játék: Szavak nélkül próbálják meg a gyereke rávenni a társukat valamire. pl.: lefoghatják egymás kezét és akkor arckifejezésükkel kérhetik, hogy engedjék el őket stb. Érzelem-varázslat: Az egyik gyerek a varázsló, a többiekkel szemben állva változtatja azok érzései. Ahogyan az ő arcán változnak az érzelmek, úgy változzon ez a többiekén is. A végén elmeséljük, hogy hányféle érzésük volt közben. Ezek a nonverbális kommunikációs gyakorlatok a legnehezebbek a gyerekeknek, ezért legyünk türelmesek, tartsuk be fokozatosság elvét. Először igyekezzünk mi bemutatni a gyakorlatokat és később is segítsük a gyerekeket. Legyen mindig a játékosság a legfőbb szempont, ne didaktikus tanítással, hanem az érdeklődést felkeltő élménynyújtáson keresztül oldjuk meg a fejlesztést. Artikulációs játékok Névsuttogó : 4 éves kortól. A gyermeke a székük előtt állnak, az óvónő suttogva mondja a nevüket vagy a jelüket. Aki a nevét hallja, leül. Állatsuttogó : 4 éves kortól. A gyermekek körben ülnek. Az óvónő szemével jelez valakinek, aki elsuttog egy állatnevet. Ha kitalálják utánozzák az állat mozgását. Szólások, hasonlatok 6 éves kortól játszható. A gyermekek körben állnak, az óvónő dobja valakinek a labdát és mond egy befejezetlen mondatot. pl.: Sötét mint az Aki elkapja a labdát mond egy hasonlatot, befejezi a mondatot (éjszaka). Gyáva, mint a Illatos, mint a Fehér, mint a Erős, mint a Ravasz, mint a Kövér, mint a Hatalmas, mint a

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés

Címe: Kanyarog a dallam zenei nevelés B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Önálló Innováció Címe: Kanyarog a dallam

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény Mottó: A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem.

Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. Mérés-értékelés az óvodában? Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése Csak azt a gyereket tudom tanítani, akit megismertem. (Montessori) Dr. Bakonyi Anna Budapesti Korai Fejlesztő Központ Apor Vilmos

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN 6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN A ritmus a zene egyik legfontosabb alkotóeleme. A ritmusérzék az a zenei képesség, amely lehetővé teszi a zene időbeli viszonyainak az érzékelését. A ritmusérzék

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

FOGLALKOZÁS TERVEZET

FOGLALKOZÁS TERVEZET FOGLALKOZÁS TERVEZET Dyslexia- prevenciós, dyscalculiaprevenciós foglalkozás kutyával Foglalkozás vezető: Jéckel Ildikó logopédus, gyógypedagógus Terápiát segítő állatfelvezető: Töttősiné Törő Anita gyógypedagógus,

Részletesebben

EGYÉNI ANYANYELVI NEVELÉS HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. I-VIII. évfolyam

EGYÉNI ANYANYELVI NEVELÉS HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. I-VIII. évfolyam I. Általános célok, és feladatok EGYÉNI ANYANYELVI NEVELÉS HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA I-VIII. évfolyam A hallássérült tanulók komplex anyanyelvi képességeinek egyéni, differenciált fejlesztése az eltérő

Részletesebben

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális DIFER Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok Elemenkénti Készségenkénti A teszt egészére vonatkozó, globális Oktatásirányítási indokok Iskolában bizonyos esetekben kötelező

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Mozdulatiskola és nyelvtanulás

Mozdulatiskola és nyelvtanulás Mozdulatiskola és nyelvtanulás Seper Mariann A nyelvtanítás, különösen az óvodás és kisiskolás gyermekeknél, kiválóan összekapcsolható a mozgással, tánccal. Saját magam magyar és néptáncszakos tanár vagyok,

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Témahét Testünk Készítette:Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés a kompetencia alapú programcsomag szellemében

Anyanyelvi nevelés a kompetencia alapú programcsomag szellemében Anyanyelvi nevelés a kompetencia alapú programcsomag szellemében Munkánk során nap, mint nap tapasztaljuk, hogy egyre nehezebben és egyre kevesebbet beszélnek a gyerekek. Mi az oka? A mai családoknak egyre

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE Az ének-zene foglalkozások fontos része a zenei hallásfejlesztés. A zenei hallás lehetővé teszi a hang magasságának, színének, erejének az észlelését. Feladatai közé tartozik

Részletesebben

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások Az idő múlása Interaktív tábla az óvodában Szerkesztette: Tóth Ágnes 1

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül.

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. WASABI Játékszabály A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI A játék kezdetén minden játékos kap 4 kockát,

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné

Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné Február 15-19. Készítette: Fazekas Zoltánné Farsangi hét: Hétfő Mókus nagycsoport Micimackó nagycsoport Reggeli beszélgetés Mi kell a sütéshez? Ki tudja mi az a kiszebáb? Matematika jellegű tevékenység

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenet

Óvoda-iskola átmenet Beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése óvodai csoportban Készítette: Pappné Balázs Ágnes óvónő Rózsa Óvoda 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7 A kisgyermekek fejlődésének üteme nagyon különböző lehet. Különösen

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11. BOGARÁSZÓ MADARÁSZÓ TANÖSVÉNYI TÚRA A BIHARI SÍK TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN AZ ÁLLATOK ÉLETE (FÖLD 1.) 2010. ÁPRILIS 12 16. KATICA CSOPORT TEVÉKENYSÉGTERÜLET TÉMA, FELADAT, ISMERET A TEVÉKENYSÉG SORÁN MEGVALÓSÍTOTT

Részletesebben

Szeptember havi program

Szeptember havi program Szeptember havi program szeptember 1. kedd Kezdődik az óvoda : bohócok várják a gyerekeket szeptember 2. szerda: BALETT Szülői értekezlet: 16.30 Akinek használt balettruhája és sztepp cipője van és szeretné

Részletesebben

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU A DIAGNOSZTIKA SZERVEZÉSE A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU 1 JOGSZABÁLYOK Szűrés Vizsgálat jogszabályi kötelezettség g jogszabályi kötelezettség További

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a középső csoportban, 4-5 éves gyermekekkel

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004.

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve 9. évfolyam, évi 36 óra Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Anyanyelvi beszédkultúra 9. évfolyam, évi 36 óra Bevezetés

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Jó éjszakát, Vasarely!

Jó éjszakát, Vasarely! Jó éjszakát, Vasarely! Pályázat a Szépművészeti Múzeum Múzeum+ DESIGN felhívására Blaskó Ágnes Szabó Péter A pályázati anyag leírása Az Jó éjszakát, Vasarely! társasjáték esti játék a családnak. A játék

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

Torna Hasat ki, mellet ki!

Torna Hasat ki, mellet ki! A légzőgyakorlatok mozgással Torna Hasat ki, mellet ki! AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja beszédfogyatékos tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS BESZ I.2 AdB A modult készítette: Gerle Edit

Részletesebben