2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ"

Átírás

1 Regisztrációs szám:... A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesít levélben kapott regisztrációs szám/ 2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Az adatlap és a mellékletét képez rlap/ok elektronikus formában kitölthet/k és kinyomtatható/k. Kérjük, MINDEN KÉRDÉSRE választ adva készítse el a pályázatát! Kérjük, a fenti szövegdobozban tüntesse fel az els szakaszban beküldött pályázatának regisztrációs számát! Lendvai Mária 1. A modul neve/címe: Gyógynövénytúra 2. Mely évfolyamcsoport részére készült a modul? Egyéb 3. Javasolt csoport-/osztálylétszám (Kérjük, amennyire szakmailag lehetséges, tág határokat határozzanak meg!): teljes osztály, majd 6 csoportra osztva történik a gyakorlati munka és a számonkérés 4. A modul idtartama (min. 4 óra, egy napon belül, teljes órában megadva): 5 óra 5. A helyszín leírása (a vizsgálódásra, tevékenységekre lehetséget biztosító környezet): Szálláshely: Naprózsa Oktatási Központ Fülöpházától 4 km-re, mely a Kiskunsági Nemzeti Park egyik területén található, 3 szintes képület. Foglalkozásokhoz alkalmas helyszínek: eladóterem, laboratórium, szabadtéri kézmves mhely (építés alatt áll). A szálláshely környéke: A Kiskunsági Nemzeti Park Fülöpházi homokbuckák területével határos a szálláshely. Kecskeméttl 20 km-re található, megközelíthet távolsági busszal, vonatközlekedés nincs. A mozgó homokbuckák, a Duna-Tisza közi Hátság, annak élvilága figyelhet, vizsgálható meg. A szikes és homoki gyepek, rétek, hajdan vízállásos területek, homoki akácosok és nyarasok váltják egymást. E mozaikos, fajgazdag terület számos vadon él gyógynövényt rejt. Ezt egészíti ki a kertbe lev gyógynövény kert, mely más tájak fajait és termesztett gyógynövényeket is tartalmaz. 6. A modul rövid leírása (max. 10 sorban): A gyógynövények használatának három nagy korszakát kielemezve a gyerekek áltat is ismert gyógynövényektl és készítményektl indulva gazdagítjuk a sort. A nagy számú gyógynövény megismertetése nem a bíztatást szolgálja a minél több használatára és az önálló gyjtésre, ellenkezleg. Mindig az orvos és a gyógyszerész kompetenciáját hangsúlyozzuk, a sok faj bemutatása pedig éppen az önálló gyjtéstl akarja elvenni a kedvet. Aki viszont hajlandó hosszú évekig 1

2 szakember segítségével gyakorolni, az megismerve korlátait, vállalkozhat rá. A kertben termeszthetkkel nem kell ilyen óvatosnak lenni, az megbízhatóbb. A felhasználás gyakorlása viszont fontos (krém készítése, inhalálás, áztatmány, forrázat, fzet készítése stb.), mert ez nem mindig szerepel részletesen a megvásárolható készítményeken. A gyógynövénykert munkáival közelebb akarjuk hozni a gyerekeket ehhez az illatos, színes, természetes világhoz. 7. A modul céljainak bemutatása (Kérjük, itt - a megadott szempontok alapján azt írják le, hogy az adott évfolyamcsoport(ok)nál milyen célok valósíthatók meg a modul során!): a) A környezeti nevelés területén Ismeretátadás: - a szintetikus gyógyszerek környezetet és szervezetet egyaránt terhelik (dönt az orvosi szakvélemény!!) Gyakorlati képességek fejlesztése: - fajfelismerés különböz segédanyagok felhasználásával - kiskerti munkák - a gyógynövények felhasználásának módjai (teafzés, borogatás, inhalálás stb. gyakorlása Attitdformálás: - A gyógynövényeket gyjt, kertjében, balkonládájában gondozó ember a természettel beszél viszonyba kerül, a hozzá való viszonya sokkal természetesebb, kiegyensúlyozottabb. Így más téren is könnyebben megérti, megérzi a természeti környezet gondját, baját. - A szép, illatos, hasznos növényekhez való ers érzelmi kötdés jó táptalaj a környezeti érzékenység kialakításához. b) Az adott évfolyam(ok)nak megfelel tantárgyi, tantárgyközi követelményekhez kötden: Történelem: - a gyógynövények felhasználásának története Magyar nyelv és irodalom: - tanács segítség kérése, kommunikáció az orvossal, gyógyszerésszel - gyógynövények nevének elemzése (pl. csomós ebír, gilisztaz varádics, szemvidítóf) - füveskönyvek, gyógynövénykönyvek megismerése, használata Természetismeret: - fajok felismerésének képessége (képrl, leírásból, árnyképrl) - lényeges és lényegtelen bélyegek megkülönböztetése Technika, életvitel: - a prevenció jelentsége az egészség megrzésében - drog fogalma a köznapi életben és a tudományban - kiskerti növényápolás az adott évszakban - cserépben, balkonládában tartható gyógynövények - gyógynövények gyjtése, szárítása, tárolása - gyógynövények felhasználása - gyógynövénykészítmények házi elállítása c) Egyéb területeken: Közösségfejlesztés: - A kerti munkákat kiscsoportokban végzik együtt. Csak akkor lesz eredmény, ha mindenki arányosan kiveszi részét a munkából. - A gyógynövények használata legtöbbször egy beteg és egy gyógyító szereppárossal történik. Ehhez együttmködésre, van szükség. Meg kell bíznia társában, neki viszont vigyáznia kell a gyógyítandóra. 2

3 Személyiségfejlesztés: - Tanulják meg, hogy a kell tudást nélkülöz magabiztosság, a felszínes ismeretek veszélyesek lehetnek. Nem szégyen, ha valaki ismeretei nem pontosak egy területen. Nem szégyen segítséget, tanácsot kérni a szakembertl. Elmulasztása, vagy mások feleltlen kezelése súlyos következményekkel járhat. - Tanulja meg, hogyan kérjen gyógynövény ügyben tanácsot orvosától (egyszer szituációk gyakorlása) Egészségnevelés: - a gyógynövények használatának legfbb szabályai (alap: orvos és gyógyszerész tanácsa!) - gyógyszerfogyasztás szabályai, a prevenció jelentsége - gyógynövények szerepe az egészséges ember életében, a prevenció Egyéb területek: - a gyógynövények használatának 3 nagy korszaka, a hivatalos és a társadalmi megítélésének változása 8. Módszerek felsorolása: A modul lebonyolítása során milyen módszerekkel kívánja a 7. pontban felsorolt célokat megvalósítani? - frontális feldolgozás - feladatlapok segítségével téma kiscsoportos (6 csoport) feldolgozása - gyógynövények feldolgozása recept alapján (inhalálás; gyógykencs készítése; teafzés: áztatmány, forrázat, fzet; borogatás, stb.) - fajfelismerés többféle módszerrel (kép, leírás, árnykép alapján azonosítása az élvel) - fajfelismerési túra - activity gyógynövények és felhasználása témában - a gyógynövénykert néhány aktuális munkájának megtanulása (ápolási munkák, telepítés, gyjtés, szárítás, tárolás, stb. évszaktól függen) 3

4 9. Tantervi táblázat (a modul tartalma és az ahhoz kapcsolódó módszerek, eszközök és értékelés ismertetése): /Kérjük, hogy a tantervi táblázatot külön oldalon, fekv elrendezésben töltse ki!/ 9.1 A modul foglalkozásainak megnevezése, az egyes foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése Alapfogalmak, fajismeret Szerteágazó és vegyes forrásból származó ismereteiknek a rendezése, tisztázása a cél 9.2 A foglalkozások színhelye Eladó terem 9.3 Módszerek/ munkaformák foglalkozásonként Tréfás, meglep bejövetel. A frontális osztálymunkával tisztázzuk a gyógynövényhasználat 3 nagy korszakát, majd összegyjtik a mai ismereteink szerinti legfbb irányadó szempontokat (ki, kinek a tanácsára, hogyan, stb. fogyaszthat). Az otthon gyjtött gyógynövénytartalmú készítmények alapján csoportosítjuk a felhasználás módjait (küls bels). Tisztázzuk az alapfogalmakat (drog, teafzés, forrázat, áztatmány, tinktúra, stb.). majd a fajismereti gyakorlat következik (gyógynövény-hajtásokat és terméseket vehetnek kézbe, vizsgálhatnak meg). 9.4 Segédeszközök, egyéb tárgyi eszközök foglalkozásonként 1. Söpr, kitömött bagoly, szemüveg, fekete ruha, kend, csokor növény. 2. Gyógynövénykészítmények (teaf, krém, sampon, illóolaj, tinktúra, ) 3. Hmérs tablókép, 3 db rajzszeg, manyag zacskóban kamilla, csipkebogyó, hagymahéj 4. Kosár, gyógynövények élben, fszerek (határesetek) 9.5 A diákok ellenrzésének módja, az értékelés szempontjai Módja: A megbeszélt gyógynövény használati szabályokat elször visszakérdezzük, majd szituációba helyezve véleményezni kell, helyes, vagy sem (alkalmazás élethelyzetekben). Szempont: 1. Helyes-e a döntés? 2. A szakkifejezéseket helyesen használta-e? 3. Összefüggen, értheten mondta-e el? 9.6 Az egyes foglalkozások idtartama 1 óra 1

5 Terepgyakorlat Most kerülnek igazán testközelbe a gyerekek a gyógynövényekkel. Az összetéveszthetségre példát kell mutatni. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a rokon fajok eltér hatásúak lehetnek (itt: pl. a bodza). Csak képzett ember gyjthet! A saját termesztés biztosabb! Megkapják a feladatot kiscsoportonként, amit el kell végezniük majd bemutatószeren a számonkéréskor. Szálláshely és az erdei tornapálya környéke Az osztály minden tagja kap egy gyógynövényhajtást (ha nagyon bátortalanok és nagyon új nekik a dolog, 2 gyerek kapjon 2 növényt, akkor együtt bátrabbak és okosabbak lesznek), három fként egy falevél árnyképet. A terepen végighaladva ki-ki fel kell hogy ismerje a sajátját. A csoport együtt halad. Ha egy gyógynövény közelébe érnek, a csoportvezet lelassít, hogy a növény gazdájának legyen ideje ráismernie a fajra. Ha a nevét nem tudja (nem baj!), a foglalkozásvezet megmondja. A gyerek az csoport felé fordulva pár szóval mutassa be a többieknek: mirl ismerte meg. Vadon áprilistól október végéig jóval több faj van, mint ahány gyerek, viszont nem egy idre esik a látványosabb megjelenési formájuk. Ha az adott évszakban nincs elég megfigyelhet lágyszárú, akkor azt is kettesével, hármasával adjuk ki a gyerekeknek. A feladatok kiadása kiscsoportonként. A csoport létszáma attól függ, hány feladathoz van megfelel állapotú növény. Történhet választás vagy sorsolás alapján. Gyerekenként 1 hajtás (kb. 25 faj) Fajlista + 3 gyerekenként 1 levél árnykép lefóliázva. Kiadható feladatok jegyzéke (szabadon változtatható) Módszer: Fajfelismerés, jellemzés Szempont: 1. Nem kell a lágyszárú növények nevét tudni, nem ez a cél. Inkább csak a szemük nyíljon ki a növények közti sok apró különbség meglátására. Annál több egy növény, hogy mindannyian zöldek és levelük van. 2. Tudja szavakkal leírni, amit lát, tapint, szagol. 1 óra 2

6 Tankerti gyakorlat Néhány kerti szerszám és technológia megismerése, gyakorlása, különösképpen a gyógynövénykertekben elvégzend tevékenységek és háttérmunkák. (Közben akiknek nem jut éppen eszköz, percre elmehetnek felkészülni a bemutatóra) Számonkérés Fajfelismerés történik egyénileg és Gyógynövény activity párosával Udvaron lev gyógynövénykert Szabadtéri asztalok Délutáni vagy esti játékos programként játszhatnak aktivityt A kert bemutatása után a gyógynövények körüli munkákat mutatja be a foglalkozásvezet. Az ehhez szükséges szerszámokat és használatukat az önként vállalkozó gyerekek mutatják be, hiszen ezek minden kertben azonosak, és ezt sok gyerek ismeri. Így hamarabb kézbe veszik a gyerekek, mint ha a felntt mutatja meg. (Tapasztalat, hogy a gereblyehasználatot is célszer bemutattatni!) metszollót és ervágót nem adunk gyerek kezébe, ilyen munkát csak a foglalkozásvezet végezhet, a gyerek csak asszisztálhat. 1. Munkafüzet kitöltése részben emlékezetbl, de sok szakkönyv is rendelkezésükre áll, bele lehet nézni 2. A csoportok bemutatója szöveges kísérettel, valóságosan el kell végezni (fölfekszik az asztalra, stb.). A teafzés olyan mennyiségben történjen, hogy mindenkinek jusson. 3. zárásként a tortaevés történik (ibolyatorta, akácvirág torta, bodzaszörp zselés, bodzalekváros torta utóbbiakat elz nap el kell készíteni) és az ajándék könyvjelz kiosztása A gyógynövénykert tervrajza Az aktuális munkákhoz szükséges munkaeszközök 18 felismerend növény, Munkafüzet, színes ceruza, szakkönyvek, a bemutató feladatokhoz lásd: 4. melléklet ajándék gyógynövényrajzos kifesthet könyvjelz Módszer: Csoportonként adjuk ki a feladatot az elérend cél és a módszer, eszközigény megnevezésével. Ez lehet írásban is. Ne legyen sok, de nagyon konkrét, világos útmutatással. Szempontok: 1. Elkészültek-e a feladattal? 2. A helyhez méltóan viselkedteke? 3. Mutattak-e érdekldést? Ha nem, meg kell ersíteni a motivációt, azzal kell többet foglalkozni, aki problémásabb, de nem direkt neveléssel, hanem be kell vonni a munkába ket. Módszer: 1. munkafüzet kitöltése 2. csoportok bemutatója Szempontok: 1. Korrektség, címlap kifestésének szépsége, gondossága 2. Mivel a végére maradt, ennek emléke maradandó és meghatározó szokott lenni, ennek megfelelen e komoly tartalma ellenére oldott hangulatban kell, hogy folyjon. 3. Ajándék: a dicséretet követ tortaevés, teaivás és a könyvjelzk 2 óra 1 óra 3

7 10. A tantervi táblázatban szerepl módszertani elemek rövid leírása, kiválasztásuk indoklása, ill. a szakirodalomban való fellelhetségének helye: A tréfás, meglep bejövetel célja a figyelem felkeltése, motiválás és a hangulat megteremtése. Terepgyakorlat célja nem a minél több faj felismerése, hanem: - Kedvesen, szeretettel, tisztelettel közeledjenek a növények felé. Simogassák, szagolgassák, babusgassák ket. Éllények a növények is, mégis másodrend lényként, vagy tárgyként kezelik sokan, aminek nem fáj semmi, nem harap meg, ha megcibálom, megtépkedem. Ezen kell változtatni. Egyik motívum lehet egy önz szempont, hogy soha nem tudhatják, melyik fogja meggyógyítani ket. - Az összetéveszthetségre példát kell mutatni. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a rokon fajok eltér hatásúak lehetnek (itt: pl. a bodza). Csak képzett ember gyjthet! (a saját termesztés biztosabb a kerti foglalkozás alapozása kezddik) - Érzékelést fejleszti. Ha ez nagyon nem megy, szabadidben javasolja a foglalkozásvezet a kísértanárnak a Játék az anyaggal c. oktatócsomag használatát. Ebben a tapintást, és ennek szóbeli megfogalmazását fejleszt (különböz alapanyagú és textúrájú anyagdarabokhoz írt játékok), hallást fejleszt játékok (magcsörg, kavicscsörg, hangadó természeti tárgyak) és szaglást, ízlelést fejleszt játékok vannak. Ha a kísértanár jól ismeri a gyerekeket és tudja, hogy e téren nem árt a fejldés és otthon nincsenek ilyen játékok, a modul eltt felkészítésként is játszhatnak vele. - Szókincset bvíti (látható, tapintható és szagolható jellemzket kell megfogalmazniuk). Az elzekben említett játékok ebben is segítenek. A tankerti gyakorlat célja: ismerkedés a valós világgal. A növények a valóságos földbe gyökereznek és nem a tankönyv lapjába, a csalán csípése viszket, a méhek zümmögnek, a virágok nem festékszagúak, mint a könyvben. A számonkérés munkafüzet kitöltése az iskolából ismert, míg a másik, a bemutató az alkalmazást kéri számon s amire az iskolában ritkán van alkalom, nem csak szóban, hanem ténylegesen megvalósítva. Az általunk összeállított programok és modulok feldolgozásához adott terepnaplókat, munkafüzeteket, munkalapokat, felmér lapokat (terjedelme és tartalma miatt a nevük különböz) A/5-ös méretre nyomtatjuk. Ez a terepi munka során könnyebben kezelhet, mint a nagyobb lapok. Tanácsoljuk ekkora méret füzettartó mappában gyjteni. Azért nem teljes anyagot nyomtatunk egybe, mert így nagyobb a mozgástere a programvezetnek, alkalmazkodni lehet az évszakhoz és a szolgáltatást igénybe vev egyedi kéréseihez. Az általunk összeállított programok és modulok feldolgozásához adott terepnaplókat, munkafüzeteket, munkalapokat, felmér lapokat (terjedelme és tartalma miatt a nevük különböz) A/5-ös méretre nyomtatjuk. Ez a terepi munka során könnyebben kezelhet, mint a nagyobb lapok. Tanácsoljuk ekkora méret füzettartó mappában gyjteni. Azért nem teljes anyagot nyomtatunk egybe, mert így nagyobb a mozgástere a programvezetnek, alkalmazkodni lehet az évszakhoz és a szolgáltatást igénybe vev egyedi kéréseihez. A többször használható fleg a színes képeket, térképeket, feladatleírásokat stb. élfóliázva adjuk a gyerekek kezébe, mert így sokkal tartósabb, vízálló, évekig használható, ezért olcsóbb, agyagtakarékosabb, mint ha mindig újat, bár olcsóbbat nyomtatunk. A fóliázott lapok nehezebbek, így terepen kevésbé fújja el a szél. Szakirodalom: Barbara és Peter Theis: Erdk, mezk patikája. Eger, Microtrade Kft. Romhányi Vilmos: Fszerek könyve Budapest, Mezgazdasági Könyvkiadó Rápóti Romvári: Gyógyító növények. Budapest, Medicina Könyvkiadó Tolnai Kálmán: Erd, mez ajándéka Budapest, Népszava Járainé Regéczy: Fszernövények. Budapest, Móra Könyvkiadó Búvár zsebkönyvek Izsépy Gyurkó: Gyógynövények. Budapest, Móra Könyvkiadó Búvár zsebkönyvek Valló László: A kiskertész. Budapest, Agricola Kiadó 1

8 Romváry Vilmos Ger Gábor: Modern test- és szépségápolás. Budapest, Natura A modul javasolt tanév közbeni, gyerekekkel közös elkészítése, ill. a megvalósított modul utógondozása, a tapasztalatok beépítése a tanév további munkájába, ill. az iskola egészének életébe: Elkészítése: Az iskolába elküldött feladatlappal készülhetnek az erdei iskola Gyógynövénytúra modulra. 12. A modul szakmai, pedagógiai értékelésének módja: Az elsdleges cél nem a fajismeret elmélyítése, bvítése. Sokkal inkább a gyógynövények iránti tisztelet, szeretet kialakítása. Ezt nem elssorban a tételes ismeretek alapján lehet leszrni, mint a gyerekek magatartásán, a gyógynövényekrl való beszélgetéseket kísér metakommunikációjukból. A modulról visszajelzést kérünk a diákoktól az Értékel lap felhasználásával. Az információkat összegezzük, ha indokolt, a szükséges módosításokat elvégezzük. 13. A modul foglalkozásainak megvalósításához szükséges szakemberek felsorolása szakterületük, helyismeretük megnevezésével; alapvet elvárások velük szemben: Gyógynövényismerettel, de kell óvatossággal, termesztési gyakorlattal rendelkez környezeti nevelési szakember (nem kötelez megadni) 15. Az ismert költségek: Anyagok (papíráru, kézmves anyagok stb.)/f Belépk/f: Az étkezés megoldása: 16. Javasolt helyi szakemberek elérhetsége (nemzeti parki vezet, erdész, kézmves mesterségek mveli stb.): Lendvai Mária Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevel 2

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN A szak- és felnttképzés struktúrájának átalakítása cím konstrukció keretében az Esélyt a jövnek! elnevezés pályázata KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS PROTOKOLLJA A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYÉBEN 2010.

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM NORMATÍV TÁMOGATÁSI RENDSZERKÉNT VALÓ KIÍRÁSÁNAK LEHETSÉGÉRL, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁRÓL Energia Klub 2010. július,

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÓ STRATÉGIA ÉS PROTOKOLL A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN

TEHETSÉGGONDOZÓ STRATÉGIA ÉS PROTOKOLL A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN TEHETSÉGGONDOZÓ STRATÉGIA ÉS PROTOKOLL A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN 2010. december 15. Tartalomjegyzék 1 A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉRTELMEZÉSE...4 1.1 A tehetség probléma körüljárása...4 1.2 Tehetségmodellek...5

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

KEY módszer. Módszertani leírás

KEY módszer. Módszertani leírás KEY módszer Módszertani leírás A módszertani kiadvány a TPPA/2013/03/26 KRAFT - Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az egyéni fejlesztésben című projekt keretében a Revita Alapítvány, a Förderverein

Részletesebben

AZ ÉLŐ TERMÉSZET BEMUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA

AZ ÉLŐ TERMÉSZET BEMUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA AZ ÉLŐ TERMÉSZET BEMUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Program bemutatása... 6 Az élő természet alapelemei program... 8 - Növényismereti modul... 11 -

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben