ISSN ; ISSN L SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA"

Átírás

1 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA ISSN ; ISSN L SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

2 Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy. (Dalai Láma) Irányítók: Lőrincz Helga, Deák-Székely Szilárd Főszerkesztő: Dimén Erika Szerkesztő: Vass József A tartalomból: - A didaktikai játék tanításának menete - Erdei óvoda - Mese vagy mesefilm? - Hogyan induljon a nap az óvodában? - Kettős óvó- és tanítóképzés Nagyenyeden - Népi gyermekjátékok az előkészítő osztályban - Magyar nyelvű oktatás a szórványban - A kétnyelvű környezet a kisiskolások anyanyelvi fejlettségi szintjére gyakorolt hatása - A mesék élni segítenek - Olvasás és írás - A tanítói szerepkör - Tematikus Projekt a retek - Speciális nevelési igényű gyerekek oktatása az elemi osztályokban 2

3 Előszó az első számhoz Dr. Lőrincz Helga Fehér megyei kisebbségi oktatásért felelős tanfelügyelő 2012 ben, amikor átvettem a Fehér megyei kisebbségi tanfelügyelői tisztséget, nem volt számomra teljesen világos, hogy mi is az, amit tennem kell. Egy dolgot azonban biztosan tudtam, azt, hogy elsősorban segítenem kell a magyar pedagógusokat abban, hogy jogaikat érvényesítsék, valamint azt, hogy a megye magyar diákjainak biztosítani kell a lehető legjobb tanulási körülményeket. Ezekből kiindulva kezdtem el dolgozni és közben gyűjtöttem az információt, a diákokat és a pedagógusokat illetően. Meggyőződésem, hogy sok minden más mellett, szükséges találkozni, beszélgetni, rengeteg közös problémánkat együtt könnyebben viseljük el, talán sikerül egy részét meg is oldani. Így lett 2013 februárjában az első magyar pedagógus-bál a Bethlen Gábor Kollégium éttermében. Mintegy 100 magyar anyanyelvű óvónő, tanítónő és tanár gyűlt össze megbeszélni közös gondjaikat. Jó hangulatban, vacsora és tánc mellett sokat beszélgettünk, ismerkedtünk és vitattunk meg mindannyiunk számára fontos dolgokat. Búcsúzáskor megígértük egymásnak, hogy ezt folytatjuk. A folytatás picit bővült, ugyanis úgy gondoltam, a hasznost a kellemessel társítani kell és lehet. Megszületett egy konferenciának és a hiánypótló magyar lapnak az ötlete. Így lett november 15-én, újra a nagyenyedi kollégiumban Magyar Pedagógusok Konferenciája. Az eseményre meghívtuk a Babeș - Bolyai Tudományegyetem tanárait is. A szekcióüléseket Dr. FÓRIS FERENCZI RITA egyetemi adjunktus és Dr. SZÁLASSY NOÉMI egyetemi adjunktus vezette le, a kapcsolattartásban és a szervezésben fontos szerepet vállalt Dr. Demény Piroska egyetemi tanár is. A rendezvényen részt vett Király András államtitkár úr is. A megye különböző sarkaiból érkezett 30 pedagógus dolgozatát mutatták be. 3

4 Mi, a szervezők, úgy gondoltuk, hogy ezt a sok értékes anyagot közzé kell tenni, pedagógusok számára segítséget és számos ötletet nyújthat, és íme, az első szám, amely az óvónénik és tanítónénik dolgozatait tartalmazza. Fogadják szeretettel kiadványunkat. A továbbképzések szükségességéről Deák-Székely Szilárd Levente Fehér Megyei Pedagógus Szövetségi Elnök Egyre inkább felgyorsuló világunkban azt észleljük, hogy napjaink egybefolynak, most volt születésnapunk, ami már újra itt van, most volt csak év vége és újra az év vége felé járunk. A pedagógus úgy érzékeli mindezt, hogy most kezdte el a tanévet, és a tanév már a vége fele jár, itt a vizsgaidőszak, a rengeteg tennivaló, a diákok vizsgára való felkészítése, a pedagógusi munkával járó sok-sok papír elkészítése, rendszerezése. Jönne a nyári vakáció, viszont ekkor továbbképzési lehetőségek közül kell válogatni, szakmai vagy módszertani képzéseken kell részt venni, így a vakáció sem az, aminek látszik... Mindezeket figyelembe véve, gyakran teszik fel pedagógusaink e kérdéseket: Szükség van-e ennyi továbbképző tanfolyam elvégzésére? Miért nyaggatnak minket folyton továbbképző tanfolyamok elvégzésével? Véleményem szerint, igenis szükség van továbbképző tanfolyamokra, viszont a pedagógusnak legyen lehetősége szelektálni; adjuk meg neki a lehetőséget, hogy olyan képzésre mehessen, ami neki hasznos, amely során tudásanyaga bővül, tapasztalata gyarapszik és amennyiben lehetőség van erre, konkrét gyakorlati alkalmazásokat legyen képes elsajátítani. Majd ezeket a gyakorlati sziporkákat legyen képes beépíteni a tanulókkal történő oktatói-nevelői munkába. 4

5 A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) minden évben, az országos elnökségi gyűlésen részletesen beszámol a Bolyai Nyári Akadémia tanfolyamainak (továbbképzéseinek) az eredményességéről. A 2013-as évi BNYA keretén belül 22 szekcióban közel 550 pedagógus vett részt különféle képzéseken. A képzés végi értékelő kérdőívek összegezése során, a pedagógusok visszajelzéseiből kiderült, hogy a résztvevők több mint 70%-a a szakmaiság miatt kedveli a BNYA tanfolyamait és nem a kreditpontok beszerzése végett. Levonva a következtetést, a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzései minőségi továbbképzések, olyan tanfolyamok, melyeken érdemes részt venni, mert gazdag ötlettárral és érdekes, gyakorlati alkalmazásokkal gyarapíthatjuk pedagógusi készlettárunkat, tudásunkat bővíthetjük. Jómagam 1998-ban vettem először részt BNYA-án és ezt követően még 5 alkalommal Matematika, Multimédia, Média az oktatásban szekciók keretén belül, alátámasztva mindezzel a fent felsorolt érveket. Végezetül a továbbképzési lehetőségek kiválasztása a legfontosabb tényező, olyan ez mintha a Világhálón elérhető óriási adatmennyiség közül kellene kiválasztani azt, ami minőség, ami érték; így a továbbképzési lehetőségek közül is azt válasszuk ki, amely minőséget közvetít, értéket közvetít, amelynél az előadó személye, szakmai tudása, előadókészsége garancia. Mellesleg, aki 2013-ban részt vett a Bolyai Nyári Akadémia bármelyik tanfolyamán 10 kreditponttal is gazdagodott. A 2014-es évi BNYA továbbképző programjai szintén akkreditálva lesznek, az összes, szekciótól függetlenül. Sok sikert kívánok pedagógus kollégáimnak hivatásukhoz, külön gratulálok mindazoknak, akik megértették egy magyar nyelvű pedagóguslap szükségességét megyénkben és munkáikkal gyarapították lapunkat, ötleteikkel, tapasztalataikkal gazdagították és színesebbé tették pedagógus/ és diáktársadalmunk életét. 5

6 A didaktikai játék tanításának menete Szerző: SZABÓ EMŐKE óvónő Munkahely: Torockószentgyörgyi Óvoda Cím: Torockószentgyörgy, 216 szám Tel A didaktikai játék, mint az óvodai program egyik fő tevékenysége, egyenértékű az elemi iskola leckéjével. Ahogy egy lecke szervezése, levezetése és értékelése bizonyos követelményeknek kell eleget tegyen, úgy a didaktikai játéknak is tartalmaznia kell az oktatási folyamat minden lépését, de óvodáskornak megfelelően. A didaktikai játék egyik alapvető jellemzője, hogy kedvező feltételeket teremt az ismeretek alkalmazására, készségek gyakorlására kellemes, vonzó, hozzáférhető tevékenység formájában. A gyerekek érdeklődésének serkentése, a játékban való aktív részvételük és a megfelelő hangulat megteremtése érdekében szükséges a játék lezajlásának feltételeit pontosan körülhatárolni és megszervezni. Ezért kötelező a terem, a didaktikai anyagok, a gyerekek megfelelő elrendezése. Ahhoz, hogy a didaktikai játék kitűzött célját elérje, bizonyos követelményeket kell betartani, éspedig: - a játék lezajlásához szükséges hangulat megteremtése; - a játék megtervezése úgy, hogy figyelembe vegye a gyerekek életkori sajátosságait és intellektuális fejlődési szintjüket; - a konkrét és az absztrakt tevékenységek helyes összekapcsolása; - egy gazdag, strukturált tartalom biztosítása, változatos formában, a lényegre törekedve; számára; - az új ismeretek fokozatos bemutatása; - a megoldandó feladatok bemutatása hozzáférhető legyen a gyerekek - a játékszabályok pontos leszögzése; - megfelelő szemléltető anyagok használata; 6

7 - a gyerekek stimulálása az elért eredmények függvényében. A didaktikai játék lezajlásának menete, akár az elemi iskola leckéje, több mozzanatot foglal magába: (Stark, ) a) A játék előkészítése a játéktér körülhatárolását, a kellékek és az eszközök előkészítését jelenti. Az előkészítés mozzanata a gyermek figyelmét a szándékosság látszata nélkül irányítja a játékra. Az óvónő mindig állapítsa meg pontosan és jelölje meg jól látható módon a határokat. A kellékeket és eszközöket időben elő kell készíteni, mert sok értékes időt veszthet el az utólagos kereséssel, a gyerekeket pedig tétlenségre ítéljük. A szerek, eszközök mindig tiszták, hibátlanok legyenek. b) A játék megnevezése pontos kell legyen. Pl. a Találd ki, ki vagyok című játékot fogjuk játszani. Semmiképp sem elegendő, ha csak azt mondjuk: egy érdekes játékot fogunk játszani. A játék akkor érdekes a gyermek számára, ha úgy tudjuk megszervezni, vezetni és értékelni, hogy az maradandó élményt jelentsen. c) A játék tartalmának ismertetése, játékszabályok magyarázata nagyon fontos mozzanat a gyermekek számára. Először a tartalmat, majd azután a szabályokat magyarázzuk el. Minden lényeges részre ki kell térnünk. A szabály megértése a jó magyarázattól függ. Röviden, szemléletesen és jól hangsúlyozottan tolmácsoljuk mondanivalónkat. Ki kell hangsúlyoznunk az egyén és a csoport konkrét feladatát, az események egymásutániságát, kinek a teljesítményét fogadjuk el. A játék ismertetése rövid legyen, az egyoldalú beszéd fárasztja a gyerekek figyelmét, mindig alkalmazkodjék a gyerekek értelmi szintjéhez. A szabály magyarázatánál ki kell térnünk az ismeretlen szavak értelmezésére, valamint a vezényszavak, szakkifejezések ismertetésére. A már ismert játéknál csak felelevenítjük a szabályt. A szabályismertetés után fel kell hívni a csoport figyelmét az első alkalommal előforduló hibákra és a megelőzés módjára. Nagyon fontos ez a mozzanat, mivel biztosítja a megértést, a feladattartalom kijelölését, a feladatmegoldás sikerét, kilátásba helyezi a várható jutalmat vagy büntetést. d) A játék bemutatása a jobb megértést szolgálja. Ha szemléltetünk, 7

8 akkor lerövidíthetjük a szóbeli bemutatást, de sokszor elég egy mozdulat vagy egy mozgás bemutatása. A magyarázatot gyakran összekapcsolhatjuk a játékkal, vagy a magyarázatot követi a játék bemutatása. e) A próbajátékban minden gyermek részt kell vegyen. Célja, hogy mindenki megismerje a játék tartalmát, feladatait, menetét, és legyen önbizalma, hogy azt ő is meg tudja oldani és el tudja játszani. A próbajáték a játékszabályok megértéséről, alkalmazhatóságáról győz meg. f) A tulajdonképpeni játékban a gyerekek a játékeszközök, játékos elemek alkalmazásával tevékenykednek. Az érdeklődés, jó hangulat biztosítja az óvodások aktív részvételét. Ügyelni kell arra, hogy a játékot a gyerekek ne unják meg, minden játékot csak addig ismételjünk, amíg a gyerekek a játék közben örömet, lelkesedést, aktív részvételt mutatnak. A játék alatt az óvónő mindig úgy helyezkedjen el, hogy az egész csoportot láthassa, de ne zavarja a játékot. Közös hibánál le kell állítani a játékot, és újra elmagyarázni a szabályt. Azoknak, akik többször sem tartják be a szabályt, rövid időre megfigyelő szerepet adhatunk. A szabályjáték irányítása csak akkor lehet eredményes, ha a játék egész időtartama alatt jó hangulatot, játékélményt biztosítunk. Az óvónőnek magának is játékosnak kell lennie: hangvétele, színes beszéde mellett a gyermekek esetleges figyelmeztetése, megszólítása is ebben a hangulatban történhet. Törekedni kell arra, hogy egyszerre érezze jól magát minden különböző egyéniségű gyermek. g) A játék bonyolítása, mint mozzanat, nem kötelező, kis csoportban nem is igazán ajánlott, inkább közép és nagycsoportban. A már megismert játék bonyolítására, nehezítésére beiktathatunk egy új szabályt, amely változatossá, érdekessé teszi a játéktevékenységet, a gyermeket pedig fokozott erőfeszítésre ösztönzi. Megszünteti a fáradtságot, az unalmat. h) Az értékelés, a játékélmények megbeszélése. Az óvónőnek tapintatosan, értékelve jutalmazva kell átvezetnie a csoportot egy másik hangulatba, tevékenységbe, mivel a gyermek nehezen válik meg a játékszerektől, a játékból nehezen szakad ki. Időt kell adni az élmények 8

9 feldolgozására. Értékelni kell a játékot, a gyermekek részvételét, aktivitását, a szabályok betartását. A pedagógusnak arra kell törekednie, hogy gyorsan és tévedésmentesen döntsön. A pedagógus feladata nemcsak a kudarcok okainak megmagyarázása, a vesztesek bátorítása, hanem a játékban tanúsított pozitív viselkedés elismerése, a jobb teljesítmény feletti öröm érzésének kifejezésre juttatása. A játék utáni hangulat lehetőséget ad az események újbóli átélésére. A didaktikai játék levezetése az óvónő részéről találékonyságot, méltóságot és tapintatosságot követel. A játék játék kell maradjon, még akkor is, ha didaktikai játékról van szó. Könyvészet Cser János (1939): A magyar gyermek szókincse. Magyar Pedagógiai Társaság. Budapest Demény Piroska (2009): Anyanyelvi nevelés óvodában és elemi osztályokban. Glória Kiadó, Kolozsvár Jungbert Magda, Kerekes Ella, Szilágyi Anna, (1976): Mit játszunk az óvodában?, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bukarest Kovács György Bakosi Éva (1997): Játék az óvodában. Debrecen Kőrösi, Andorné, (1964): Didaktikus játékok az óvodában, Tankönyvkiadó vállalat, Budapest Stark Gabriella (2010): Óvodapedagógia és játékmódszertan, Státus Kiadó, Csíkszereda 9

10 Erdei óvoda 10 SZÉKELY-BÁNYAI Andrea Mária Munkahely: Magyarlapádi óvoda Cím: Magyarlapád 60 szám Tel Az erdei óvoda olyan tudatosan tervezett és szervezett, a nevelési intézmény székhelyétől különböző helyszínen folytatott, a környezet adottságaira támaszkodó tevékenység, amely a külső világ tevékeny megismerésére nevelés részeként segíti elő a gyermekek környezethez, természethez való érzékenységét, a pozitív környezettudatos magatartás kialakítását. Az erdei óvodai program olyan szakmai terv (projekt) alapján valósul meg, melynek kiemelkedő nevelési (pedagógiai) feladatai messzemenően figyelembe veszik a fenntarthatóságra nevelés elvét, a helyi nevelési programot, az óvodai nevelés folyamatjellegét, a nevelési területek kölcsönhatását, egymásra épülését. Az erdei óvoda az életkori sajátosságokhoz, a választott helyszín természeti és épített, szocio-kulturális környezetéhez, helyi adottságokhoz, lehetőségekhez igazodó több napon keresztül (min.3 nap) folytatott cselekvésre, cselekedtetésre, élménypedagógiára komplex módon alapuló tapasztalatszerzés. Erdei óvoda szakmai megfelelése a környezeti nevelőmunkában A külső világ tevékeny megismerésére, a nevelés részeként egyre hangsúlyosabb szerepet kap az erdei óvoda. Az óvodapedagógus a gyermek életkori sajátosságait, fejlődési ütemét ismerve tisztában van a közvetlen tapasztalatszerzés elsődlegességével. A közvetlen tapasztalatszerzés jelentősége pont abban rejlik, hogy a gyermek teljes személyiségével átélheti azt az élményt, amely megalapozza pozitív viszonyulását az őt körülvevő mesterséges és természeti környezetéhez.

11 Mindnyájan tisztában vagyunk az élménypedagógia fogalmával, melynek az erdei óvodáztatás során egyértelműen jelen kell lennie. Amikor a kisgyermek lehunyja szemét, és úgy hallgatja a szellő susogását, a patak csobogását, vagy éppen tágra nyílt szemmel csodálja a madarak könnyed reptét, a pillangók táncát, a mezei virágok hajladozását, érzelmileg nagyon közel kerül ezekhez a szavakkal is alig kifejezhető természeti csodákhoz. Ezt át kell élni, és ehhez az átéléshez maga a természet a legjobb színtér! Az átéléshez, a természet megismerésére, pedig az egyik legalkalmasabb nevelési forma az erdei óvoda. Az erdei óvodáztatás során olyan értékeket közvetítünk, olyan viselkedési formákat adunk a gyermek számára, amely jelentősen befolyásolja személyiségének fejlődését, belső harmóniájának megteremtését. Szinte egész lelkével, testével fogadja be azokat a hatásokat, amelyekre tapintatos (indirekt) módon, de ráirányítjuk a figyelmét, érzékenyítjük a befogadásra. Ebből mindjárt következik, hogy a spontán tapasztalatszerzés mellett az erdei óvodáztatás során egy tervszerű, tudatos pedagógiai munka folyik, ami az óvodapedagógus részéről felkészülést, szakmai hozzáértést, és nem utolsósorban hitelességet kíván. Az erdei óvoda sajátos terepe az esztétikai nevelésnek. A sajátos adottságok kihasználására sajátos módszerek és lehetőségek kínálkoznak. Tapasztalataink alapján ki tudjuk, de ki is kell tudnunk használni azt a lehetőséget, amit a természet közelsége, kézzel foghatósága adhat. Mi pedagógusok tehetjük érzékelhetően valóságossá, ha ráirányítjuk óvodásaink figyelmét a látható világ, a természet csodáira ugyanakkor alkalmat teremtünk arra, hogy a természetben szerzett élményeiket közvetlenül is megjeleníthessék. A változatos programok, gyakori túrák, kirándulások során a gyermekek élményekkel, ismeretekkel töltődnek fel, amit sokrétűen ki lehet aknázni a különféle foglalkozásokon. A leglátványosabb eredményt élményeik rögzítésében, az ábrázolás, tárgyalakítás nyújthatja. Tényként kezelhetjük, hogy a gyermekeknek a természet még nem az esztétikai 11

12 élmény tárgya, csupán számtalan öröm forrásának a színhelye! Ezt az örömöt, örömérzetet élik át újra és újra alkotó munkájuk során. De nem csak az alkotás folyamata, hanem csupán a természetben található anyagok sokfélesége is a felfedezés örömét adja az óvodásoknak. Kevésbé ismert, de nagyon ajánlható területe az erdei óvodai foglalkozásoknak a természetben található anyagok begyűjtése, feldolgozása. A természetes anyag találékonyságra, nagy fantáziára, türelemre, színharmóniára nevel. Adjunk alkalmat a lehetőség kiaknázására! Tárgyformáló, képalkotó tevékenységük első fokozata az anyagok, természetének, formálásának megismerése legyen! A gyermekek munkálkodásuk során a legkülönfélébb anyagokkal foglalkoznak: kővel, fával, magvakkal, náddal, növényi részekkel stb. És az ezek képpé, tárgyá alakítását lehetővé tévő festékekkel, gyantával, fonallal stb. Munkálataik közben megismerik az anyagok sajátos tulajdonságait. Játékos tevékenység során szereznek tapasztalatokat, érzékelik, észlelik, megismerik az őket körülvevő világot. A megismerés mellett különösen érzelmi világuk gyarapodik. Őszintén élvezik magát az alkotást, büszkék arra, amit ők maguk hoztak létre. Munkájuk közben fejlődik kézügyességük, élénkül fantáziaéletük, az apró sikerektől nő önbizalmuk. Akarati tulajdonságaik közül a kitartás képessége, céltudatosságuk, önállóságuk, határozottságuk fejlődik. Nagyon fontos, hogy a tevékénységek ne csupán önmagukért történjenek, hanem mindig valamilyen feladat adja az alkalmat az anyagokkal való ismerkedésre, alkotásra. Arra kell törekedni, hogy mind a pedagógusok, mind a gyermekek számára a foglalkozások olyan alkotó gyakorlattá váljanak, amelyben a tapasztalatok kölcsönösen gazdagodnak! Így pl. a gyerekek munkájuk során megfigyelhetik, tapasztalhatják, hogy az anyagok egymásra hatásának következtében faragás, törés, gyűrés, fonás, applikálás, színezés, domborítás stb. mindig más és másfajta eredmény születik. A pedagógusok segítségének megvan a sajátos helye és szerepe a 12

13 gyermeki alkotásokban. Feladatuk kezdettől fogva a figyelem állandó ébrentartása, irányítása, másrészt a megismerkedés és élménybefogadás legszélesebb körének a feltárása. Segítsen összegyűjteni, kiválogatni az anyagokat előkészíteni, felkínálni azokat, ötletet adni, témát javasolni kedvcsinálással, biztatással segítsen elindítani és végigvinni a munkát. A foglalkozásokon kedvező légkör alakulhat ki, ha a program következetes, sokoldalú, szakmailag hibátlan, színes és élménybeli. Ugyanakkor legyen olyan mértékben variálható, hogy minden gyermek megvalósíthassa elképzeléseit, elevenedjenek meg személyes élményeik, jó közérzetüket pedig a megoldási módok szabad megválasztása biztosítsa. Mindezek közben lényeges a pedagógusok magatartása, őszinte lelkesedése a szépért, hiszen ez maradandó hatást gyakorol a gyerekekre. Soha ne minősítsük bántóan az olykor kezdetleges vagy szokatlan, különleges színű és összetételű, néha furcsa képződményeket. Nem az a dolgunk, hogy valamilyen hagyományos, felnőtt mérce által tökéletesnek ítélt szépséget kérjünk számon a gyerekektől, hanem az, hogy megadjuk a lehetőséget az alkotásra. Mindig, minden munkát dicsérjünk meg, felfedezve benne azt a mozzanatot, amely őszintén dicsérhető pl. a színek összeválogatása, érdekes anyagkombináció, furcsa alakzat stb. egyéni, sajátos minden munkában akad. Előfordulhat, hogy valóban rosszul sikerül és alkotója is elégedetlen vele. Ilyenkor számára sem hangzik hitelesen a kritikátlan dicsérgetés, de a dolgok kiemelésére szükség van. Ha olyan egyedi darabokat készítenek, melyeknek hasznát látják, melyekben örömüket lelik, akkor más tárgyakon is könnyebben felfedezik, felismerhetik a használati és az esztétikai értékösszefüggését, az emberi kéz teremtő erejét. AZ ERDEI ÓVODA MEGSZERVEZÉSE Az erdei óvoda megszervezésének elengedhetetlen kritériuma az erdő, a mező, a természet közelsége, ahová a gyerekek könnyen eljuthatnak. 13

14 A tapasztalat az, hogy egy-egy vidék természeti környezetét az ott lakók alig ismerik. Kis településünk ebből a szempontból szerencsésnek mondható. A mi óvodánk a falu végén található, néhány lépésre, egy rövid sétára az erdő szélétől. Alig indulunk el és máris távolodunk a piros tetős, szép sorban rendezett házaktól, és kanyargós, gidres-gödrös úton jutunk a falut körülölelő mezőre. Utunk a kis patakocska mellett halad, mely a távoli dombok alól fakad és csörgedezve halad át a falun, hogy majd találkozzon nagyobb testvérével, a Nagypatakkal. A mezei úton haladva, távolodunk a patakocskától és szántóföldek közt dombra mászva, lihegve, érünk el a Kiserdőbe, ahol a magas, öreg fák árnyékában, madárdalt hallgatva, megpihenhetünk. Ilyen csodálatos, változatos és színes természetes környezet tárul elénk, ha elindulunk az óvodából a mező irányába. Kár lenne ezt nem megismerni, nem felkutatni, tudva azt, hogy a lakóhelyhez kötődő környezeti nevelés révén elérhető az, hogy amit valaki megismer, arról tudja, hogy esetleges kár okozásával a természet olykor többéves munkáját semmisítette meg és előfordulhat az is, hogy már pótólhatatlan lesz az az érték, amit tönkre tesz. AZ ÓVÓNŐ-PEDAGÓGUS FELKÉSZÜLÉSE AZ ERDEI ÓVODA MEGSZERVEZÉSÉRE Az erdei óvoda megszervezését alapos előzetes felkészülés előzi meg az óvónő részéről. A pedagógus felkészülése és munkája két, egymástól nem elkülöníthető területre osztható: szervezési és tartalmi részre. A szervezési területhez tartozik a hetiterv elkészítése, amelyet napokra bontunk le. Minden nap tevékenységei egy meghatározott és előre kiválasztott helyen zajlanak, pontos időbeosztással. Az erdei óvoda lebonyolítását megelőzi a terület feltérképezése, a helyszín alapos megismerése, a közvetlen környék megszemlélése olyan szempontból, hogy az előre megtervezett tevékenységeket hol, milyen módon tudjuk végrehajtani, kivitelezni. Meg kell keresnünk a környékbeli 14

15 településeken azokat az embereket, akik hajlandók velünk együttműködni, bemutatni szakmájukat, beszámolót tartani napi tevékenységükről. Ha mindez megtörtént, csoportunkra vonatkozóan kiválasztjuk az életkori sajátosságoknak legjobban megfelelő helyszíneket és témákat. Az óvónőnek pontosan kell tudni, hova mennek az adott napon, mit fognak ott találni, mit lehet, és mit kell megfigyelni, hol lehet madárfészket találni, hol van az öreg tölgyfa, a patak mely részét kell megtisztítani és hol lehet látni békát, a mező melyik részén van bőséggel gyógynövény. A heti tevékenységi terv összeállításánál figyelembe kell venni a természeti adottságokat, és igénybe kell venni a helyi természetjárók segítségét. A GYEREKEK RÁHANGOLÁSA Az eddigi tapasztalataim szerint, gyerekek kedvelt tevékenysége a természetben való barangolás. Az erdei óvoda megszervezését egy beszélgetés előzi meg, melyet az óvónő folytat a gyerekekkel az erdei óvoda hetét megelőző napokban. A gyerekek tudomást szereznek arról, hogy a jövő héten már az óvodába érkezés után elindulnak a kis mezei úton az erdőbe, vagy ennek környékére és ott töltik majd a délelőttöt. Ennek megfelelően csomagolják majd a gyerekeknek a tízórait és az innivalót, és ennek megfelelően kell öltözni a gyerekeknek is. Könnyen, kényelmesen és rétegesen. Fontos tudniuk azt is, hogy a kint tartozkodás alatt mi az, amit szabadon megtehetnek. A gyerekekkel előre meg kell beszélni az erdőben való viselkedés szabályait: ne távolodjanak el a csoporttól, gombákhoz, bogyókhoz ne nyúljanak, nem tördeljék az ágakat, nem taposák le a rovarokat, nem romboljanak szándékosan, halkan, csendben járjanak, hogy ne zavarják az erdő életét. 15

16 Az Erdei óvoda-hét programja ELSŐ NAP ERDEI NAP 9 óra Megérkezés az óvodától nem messze fekvő Kiserdő szélére, az aznapi táborhelyre. Rövid beszélgetés az erdőről, az erdőben való viselkedésről. 9 óra 30 perc Barangolás az erdőben, a fák megfigyelése (kocsányos tölgy, gyertyán, akác, kőris, nyír); a kéregmintázat megfigyelése, összehasonlítása; levél formája, színe és fonákja; a fa törzsének vastagsága, ennek mérése. (Hányan érjük át? Öreg-e vagy fiatal a fa?). Mohák megfigyelése. - Beszélgetés: a fák élnek táplálkoznak, pihennek, lélegeznek és vérkeringésük van, akár nekünk. A sztetoszkópot erősen a fához szorítva hallgatjuk a fa szívverését az élet csodálatos, recsegő, gugulázó áramlását. - Élet az erdő talaj-, avar- és mohaszintjében: földigiliszta, hangyaboly és vakondtúrás keresése. - A tisztás gyepszőnyegén sáskák, szöcskék, tücskök sokaságát találjuk, csöndben figyeljük és hallgatjuk muzsikájukat. Kistermetű rágcsálók szaladgálnak körülöttünk, zajunk hallatán pockok, egerek, cickányok, fürge gyíkok, erdei béka. - Madárhangokat hallgatunk, meglessük a madarakat (vörösbegy, fülemüle, rigók, erdei pinty, tengelic, cinke, fakopáncs, kakukk) ( melyik madár hangja? ), fészkeket fürkészünk a magas fákon, ódut is látunk a fa törzsében. - Közben énekelgetünk: Erdő mellett nem jó lakni..., Erdő, erdő, de magas a..., Erdő, erdő, erdő óra 30 perc Tízórai az erdei tisztáson 11 óra - Játék: Gyűjts olyan dolgokat, amelyeket kár okozása nélkül is biztonságban vissza lehet helyezni, vagy 16

17 eltávolításuk nem okoz kárt (tojás, tojáshéj, toll, termések, fakéreg). 11 óra 30 perc Mese: Mese az erdőről Wass Albert 12 óra - Hazaindulás MÁSODIK NAP VADÁSZKÍSÉRŐ NAP 9 óra Megérkezés a Kiserdő szélére, a vadásszal való találkozás helyszínére - Beszélgetés: a vadász történeteket mesél a vadászatairól, tapasztalatairól, megfigyeléseiről, vadgondozásról. - Bemutatja fegyverét és annak használati módját - Elmeséli, hogy csak meghatározott időszakban és meghatározott számú vadra lehet vadászni. - Kiserdőben élő vadak: sündisznó, vaddisznó, róka, őz, szarvas, nyúl. 9 óra 30 perc Séta az erdőben a vadász irányításával, megnézzük a téli etetőhelyeket, lábnyomok után kutatunk és megpróbáljuk azonosítani azokat, vaddisznótúrást, rókalyukat fedezünk fel a sűrűben. Elejtett vadak csontmaradványait találjuk meg séta közben milyen állaté lehet és melyik állat pusztította el?, a vadász segít a kérdés megválaszolásában. Az erdőszéli bokor alól fácánok röpködnek rikácsolva, róluk is mesél a vadász bácsi. 10 óra 30 perc - Tízórai a tisztáson 11 óra A vadász trófeáinak megtekintése 12 óra - Hazaindulás HARMADIK NAP A PATAK 9 óra - Elmegyünk az óvodánk közelében folydogáló kis patakhoz - A patak apró állatainak megfigyelése békák, szitakötők - Beszélgetés: mivel táplálkoznak, hogyan szaporodnak, hol vannak télen? 17

18 - A patak széli nádasban verebek ringatóznak és hangosan csiripelnek, az egyik bokor ágán apró barázdabillegető hintázik, ha fölriasztjuk, hangját hallatja és elszáll. - A víz körforgása a természetben megbeszélése 10 óra - A patak egy rövid partszakaszának a letisztítása. Mennyire szennyezett? Milyen anyagok szennyezik? Szelektív szemétgyűjtés. 10 óra 30 perc A patak csobogásának hallgatása, békakuruttyolás hallgatása közben, tízórai a letisztított partszakaszon. 11 óra - Fűzfasíp készítése 12 óra - Hazaindulás NEGYEDIK NAP MEZEI SÉTA 9 óra - Kisétálunk a mezőre és gyűjtünk az ott levő külömbségek felfedezése gyógynövényekből: kamilla, cickafark, pitypang, kankalin, menta, orbáncfű, kék iringó. - A növények gyógyító hatásának megismerése - A növény részeinek megfigyelése, hasonlóságok és 10 óra 15 perc Népi gyerekjáték 10 óra 30 perc Tízórai a fa árnyékában 11 óra - Pitypangból láncot készítünk, és közben énekelünk. 11 óra 30 perc Visszamegyünk az óvodába és néhány növényt, virágot lepréselünk, a gyógynövényeket előkészítjük a másnapi teafőzéshez. 12 óra - Hazaindulás ÖTÖDIK NAP ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ Ezen a napon a csoportszobában maradunk, megbeszéljük élményeinket, tapasztalatainkat majd a gyerekek lerajzolják ezeket és rajzkiállítással zárjuk az erdei óvoda projektet. 18

19 KÖVETKEZTETÉSEK A felnövekvő nemzedéket úgy kell nevelni, hogy legyen szemük, szívük és akaratuk a természet felelőtlen pusztításának megfékezésére. Ezért fontos, hogy a természetvédelmi nevelés már az óvodában elkezdődjön, hiszen a kicsi gyerekek képesek arra, hogy, ha az érzelmeikre hatunk, szeretettel és gondoskodással forduljanak a természethez. A természetvédelem óvodáskorban az ismerkedéssel, a természet megszerettetésével kezdődik. Amíg a gyerekek nem veszik észre, milyen szép az erdő, milyen hangulatos a tarka rét, addig védeniük sincs mit. Az erdei óvoda alkalmas a környezet megszerettetésére, megismertetésére, ezért láttam fontosnak az Erdei óvoda meszervezését, mert a gyerekek négy napon át ismerkedhettek az óvodától egy sétányi távolságra lévő érintetlen természettel, az erdővel, a mezővel és a patakmenti élőlényekkel. Ha már óvodáskorban megismerkedhetnek gyermekeink a környezetvédelemmel, akkor ez a szemlélet végigkíséri őket egész életükön. Nyitottabb szemmel, bátrabban és öntudatosabban fogják eltölteni szabadidejüket a természetben. Szabó Csilla Mese vagy mesefilm? Munkahely - Miriszlói óvoda A meseolvasással, mesehallgatással alapozzuk szépirodalom iránti fogékonyságukat, elemző képességüket, azt a technikát, ahogyan tudatosítják magukban, hogy egy mű hogyan hat rájuk, ők hogyan viszonyulnak ahhoz, mit olvastak vagy hallottak. (Gasparicsné, 2007) 19

20 A mese az óvodai életben nemcsak az egyik foglalkozási ág, több annál. Bármikor mesélhetünk, amikor igény, kedv, idő és hely van számára. Nemcsak hetente egyszer vagy kétszer, hanem a gyerekek kérésére is bármikor, ha a körülményeket meg tudjuk teremteni. A mesehallgatás, a versmondás, a verses szöveggel kísért játék, a bábszínház az anyanyelvi nevelés semmi mással nem pótolható lehetősége. Különös beszédhelyzet, amely erős, tartós önkéntelen figyelmet vált ki. A jó mese szövege hangzásban, ritmusban, hangulatban, képi erőben messze fölülmúlja hétköznapi beszédünket. Nincs még egy szövegfajta, amelyre a hét éven aluli gyerek ennyire elmélyülten tudna figyelni. (Zilahi, 1998) Az egyik legfontosabb fejlesztő feladatomnak tartom az anyanyelv ápolását, melynek népmeséink csodálatos, mással nem pótolható ősi nyelvezete évszázadokon keresztül gazdagította köznyelvünket. Szabadi Ilona szerint a mese ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek: szép szavakat tanul a gyermek. A mesének óriási szerepe van a szókincsfejlesztésben. A mesék által a gyermekek ugyanis egy másfajta nyelvet ismerhetnek meg. A mindennapi életben használt, szülők nyelvhasználata által elsajátított nyelvnél sokkal árnyaltabb, színesebb, jelzőkben gazdagabb a mesék nyelve. A gyermekek számára szokatlan, érdekes kifejezések fordulnak elő benne, melyek könnyen beleivódnak a tudatukba, így bővítve szókincsüket. Azok a gyerekek, akik rendszeresen hallgatnak mesét, iskolás korukra szövegértés szókincs és általában a nyelvi fejlettség szintjén jóval megelőzhetik azokat a társaikat, akiknek a mesehallgatás nem jutott osztályrészül. 1 Milyen készségeket és képességeket fejleszt a mese? Az alkalmazott irodalmi funkciók fejlesztik a kommunikációs készséget, megszilárdítják az anyanyelvi kompetenciát, valamint a helyes nyelvi mintákat. 1 Vekerdy 20

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készült: 1998, Módosítva: 2008 OM azonosító: 034641 Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 2. 1. Óvodakép 3. 2. Gyermekkép

Részletesebben

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 21. T A R T A L O M oldal 1. Bemutatkozás 3 1.1. Az óvoda személyi feltételei 4 1.2. Az óvoda tárgyi feltételei 4 2.

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA - 2 - TARTALOM BEVEZETÉS...3 I. HELYZETELEMZÉS...4 II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA...5 1. Az óvoda adatai...5 2. Az óvoda funkciói...5 3. Az óvoda személyi feltételei...6 4. Tárgyi- dologi eszközök bemutatása,

Részletesebben

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés

2010. AZ ÖNKISZOLGÁLÁS ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE INNOVÁCIÓ. Saját fejlesztés TÁMOP 3.1.4. -08/2-2009-0022 TÁMOP 3. 1. 4.-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat Megvalósító intézmény Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda És Művészetoktatási

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Fővárosi Pedagógiai Intézet Tanácsadás fejlesztés AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Szaktanácsadói záró dolgozat Készítette: Dr.

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus 1 Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot,

Részletesebben

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG 2011 1 Készítették: Dr. Gratzer Gábor Kispéter Andrea Kovácsné Vadászi Erika Dr. Szabó Henrik Sövényházy Edit Nyelvi lektor: Dr. Molnár Katalin Készült a Belügyminisztérium

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Könyvtárosok módszertani lehetőségei, attitűdje, az SNI- s gyerekek olvasóvá nevelésében

Könyvtárosok módszertani lehetőségei, attitűdje, az SNI- s gyerekek olvasóvá nevelésében Könyvtárosok módszertani lehetőségei, attitűdje, az SNI- s gyerekek olvasóvá nevelésében Ludányi Ágnes A tanulmány bemutatja a sajátos nevelési igényű gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatos elméleti alapvetéseket,

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

(Szűcs Imre: A gyermekszem)

(Szűcs Imre: A gyermekszem) 1 " A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád néz, földeríti szívedet. A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető, erdőzúgás tisztította

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája 1062 Budapest, Bajza u. 46. Óvodánk adatai Neve: Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája Címe: 1062 Budapest, Bajza u. 46. Telefon:

Részletesebben

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium Elindulás Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére Oktatási és Kulturális Minisztérium Írta: Báder Melinda, Kovács Attila, Szenteczkiné Lányi Katalin, Szabóné

Részletesebben

Természetesen, tevékenyen

Természetesen, tevékenyen Természetesen, tevékenyen Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai Program 2011-2016. Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Polgár Felülvizsgálva: 2012. december A módosítás hatálybalépésének időpontja:

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben