ISSN ; ISSN L SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA"

Átírás

1 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA ISSN ; ISSN L SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

2 Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy. (Dalai Láma) Irányítók: Lőrincz Helga, Deák-Székely Szilárd Főszerkesztő: Dimén Erika Szerkesztő: Vass József A tartalomból: - A didaktikai játék tanításának menete - Erdei óvoda - Mese vagy mesefilm? - Hogyan induljon a nap az óvodában? - Kettős óvó- és tanítóképzés Nagyenyeden - Népi gyermekjátékok az előkészítő osztályban - Magyar nyelvű oktatás a szórványban - A kétnyelvű környezet a kisiskolások anyanyelvi fejlettségi szintjére gyakorolt hatása - A mesék élni segítenek - Olvasás és írás - A tanítói szerepkör - Tematikus Projekt a retek - Speciális nevelési igényű gyerekek oktatása az elemi osztályokban 2

3 Előszó az első számhoz Dr. Lőrincz Helga Fehér megyei kisebbségi oktatásért felelős tanfelügyelő 2012 ben, amikor átvettem a Fehér megyei kisebbségi tanfelügyelői tisztséget, nem volt számomra teljesen világos, hogy mi is az, amit tennem kell. Egy dolgot azonban biztosan tudtam, azt, hogy elsősorban segítenem kell a magyar pedagógusokat abban, hogy jogaikat érvényesítsék, valamint azt, hogy a megye magyar diákjainak biztosítani kell a lehető legjobb tanulási körülményeket. Ezekből kiindulva kezdtem el dolgozni és közben gyűjtöttem az információt, a diákokat és a pedagógusokat illetően. Meggyőződésem, hogy sok minden más mellett, szükséges találkozni, beszélgetni, rengeteg közös problémánkat együtt könnyebben viseljük el, talán sikerül egy részét meg is oldani. Így lett 2013 februárjában az első magyar pedagógus-bál a Bethlen Gábor Kollégium éttermében. Mintegy 100 magyar anyanyelvű óvónő, tanítónő és tanár gyűlt össze megbeszélni közös gondjaikat. Jó hangulatban, vacsora és tánc mellett sokat beszélgettünk, ismerkedtünk és vitattunk meg mindannyiunk számára fontos dolgokat. Búcsúzáskor megígértük egymásnak, hogy ezt folytatjuk. A folytatás picit bővült, ugyanis úgy gondoltam, a hasznost a kellemessel társítani kell és lehet. Megszületett egy konferenciának és a hiánypótló magyar lapnak az ötlete. Így lett november 15-én, újra a nagyenyedi kollégiumban Magyar Pedagógusok Konferenciája. Az eseményre meghívtuk a Babeș - Bolyai Tudományegyetem tanárait is. A szekcióüléseket Dr. FÓRIS FERENCZI RITA egyetemi adjunktus és Dr. SZÁLASSY NOÉMI egyetemi adjunktus vezette le, a kapcsolattartásban és a szervezésben fontos szerepet vállalt Dr. Demény Piroska egyetemi tanár is. A rendezvényen részt vett Király András államtitkár úr is. A megye különböző sarkaiból érkezett 30 pedagógus dolgozatát mutatták be. 3

4 Mi, a szervezők, úgy gondoltuk, hogy ezt a sok értékes anyagot közzé kell tenni, pedagógusok számára segítséget és számos ötletet nyújthat, és íme, az első szám, amely az óvónénik és tanítónénik dolgozatait tartalmazza. Fogadják szeretettel kiadványunkat. A továbbképzések szükségességéről Deák-Székely Szilárd Levente Fehér Megyei Pedagógus Szövetségi Elnök Egyre inkább felgyorsuló világunkban azt észleljük, hogy napjaink egybefolynak, most volt születésnapunk, ami már újra itt van, most volt csak év vége és újra az év vége felé járunk. A pedagógus úgy érzékeli mindezt, hogy most kezdte el a tanévet, és a tanév már a vége fele jár, itt a vizsgaidőszak, a rengeteg tennivaló, a diákok vizsgára való felkészítése, a pedagógusi munkával járó sok-sok papír elkészítése, rendszerezése. Jönne a nyári vakáció, viszont ekkor továbbképzési lehetőségek közül kell válogatni, szakmai vagy módszertani képzéseken kell részt venni, így a vakáció sem az, aminek látszik... Mindezeket figyelembe véve, gyakran teszik fel pedagógusaink e kérdéseket: Szükség van-e ennyi továbbképző tanfolyam elvégzésére? Miért nyaggatnak minket folyton továbbképző tanfolyamok elvégzésével? Véleményem szerint, igenis szükség van továbbképző tanfolyamokra, viszont a pedagógusnak legyen lehetősége szelektálni; adjuk meg neki a lehetőséget, hogy olyan képzésre mehessen, ami neki hasznos, amely során tudásanyaga bővül, tapasztalata gyarapszik és amennyiben lehetőség van erre, konkrét gyakorlati alkalmazásokat legyen képes elsajátítani. Majd ezeket a gyakorlati sziporkákat legyen képes beépíteni a tanulókkal történő oktatói-nevelői munkába. 4

5 A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) minden évben, az országos elnökségi gyűlésen részletesen beszámol a Bolyai Nyári Akadémia tanfolyamainak (továbbképzéseinek) az eredményességéről. A 2013-as évi BNYA keretén belül 22 szekcióban közel 550 pedagógus vett részt különféle képzéseken. A képzés végi értékelő kérdőívek összegezése során, a pedagógusok visszajelzéseiből kiderült, hogy a résztvevők több mint 70%-a a szakmaiság miatt kedveli a BNYA tanfolyamait és nem a kreditpontok beszerzése végett. Levonva a következtetést, a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzései minőségi továbbképzések, olyan tanfolyamok, melyeken érdemes részt venni, mert gazdag ötlettárral és érdekes, gyakorlati alkalmazásokkal gyarapíthatjuk pedagógusi készlettárunkat, tudásunkat bővíthetjük. Jómagam 1998-ban vettem először részt BNYA-án és ezt követően még 5 alkalommal Matematika, Multimédia, Média az oktatásban szekciók keretén belül, alátámasztva mindezzel a fent felsorolt érveket. Végezetül a továbbképzési lehetőségek kiválasztása a legfontosabb tényező, olyan ez mintha a Világhálón elérhető óriási adatmennyiség közül kellene kiválasztani azt, ami minőség, ami érték; így a továbbképzési lehetőségek közül is azt válasszuk ki, amely minőséget közvetít, értéket közvetít, amelynél az előadó személye, szakmai tudása, előadókészsége garancia. Mellesleg, aki 2013-ban részt vett a Bolyai Nyári Akadémia bármelyik tanfolyamán 10 kreditponttal is gazdagodott. A 2014-es évi BNYA továbbképző programjai szintén akkreditálva lesznek, az összes, szekciótól függetlenül. Sok sikert kívánok pedagógus kollégáimnak hivatásukhoz, külön gratulálok mindazoknak, akik megértették egy magyar nyelvű pedagóguslap szükségességét megyénkben és munkáikkal gyarapították lapunkat, ötleteikkel, tapasztalataikkal gazdagították és színesebbé tették pedagógus/ és diáktársadalmunk életét. 5

6 A didaktikai játék tanításának menete Szerző: SZABÓ EMŐKE óvónő Munkahely: Torockószentgyörgyi Óvoda Cím: Torockószentgyörgy, 216 szám Tel A didaktikai játék, mint az óvodai program egyik fő tevékenysége, egyenértékű az elemi iskola leckéjével. Ahogy egy lecke szervezése, levezetése és értékelése bizonyos követelményeknek kell eleget tegyen, úgy a didaktikai játéknak is tartalmaznia kell az oktatási folyamat minden lépését, de óvodáskornak megfelelően. A didaktikai játék egyik alapvető jellemzője, hogy kedvező feltételeket teremt az ismeretek alkalmazására, készségek gyakorlására kellemes, vonzó, hozzáférhető tevékenység formájában. A gyerekek érdeklődésének serkentése, a játékban való aktív részvételük és a megfelelő hangulat megteremtése érdekében szükséges a játék lezajlásának feltételeit pontosan körülhatárolni és megszervezni. Ezért kötelező a terem, a didaktikai anyagok, a gyerekek megfelelő elrendezése. Ahhoz, hogy a didaktikai játék kitűzött célját elérje, bizonyos követelményeket kell betartani, éspedig: - a játék lezajlásához szükséges hangulat megteremtése; - a játék megtervezése úgy, hogy figyelembe vegye a gyerekek életkori sajátosságait és intellektuális fejlődési szintjüket; - a konkrét és az absztrakt tevékenységek helyes összekapcsolása; - egy gazdag, strukturált tartalom biztosítása, változatos formában, a lényegre törekedve; számára; - az új ismeretek fokozatos bemutatása; - a megoldandó feladatok bemutatása hozzáférhető legyen a gyerekek - a játékszabályok pontos leszögzése; - megfelelő szemléltető anyagok használata; 6

7 - a gyerekek stimulálása az elért eredmények függvényében. A didaktikai játék lezajlásának menete, akár az elemi iskola leckéje, több mozzanatot foglal magába: (Stark, ) a) A játék előkészítése a játéktér körülhatárolását, a kellékek és az eszközök előkészítését jelenti. Az előkészítés mozzanata a gyermek figyelmét a szándékosság látszata nélkül irányítja a játékra. Az óvónő mindig állapítsa meg pontosan és jelölje meg jól látható módon a határokat. A kellékeket és eszközöket időben elő kell készíteni, mert sok értékes időt veszthet el az utólagos kereséssel, a gyerekeket pedig tétlenségre ítéljük. A szerek, eszközök mindig tiszták, hibátlanok legyenek. b) A játék megnevezése pontos kell legyen. Pl. a Találd ki, ki vagyok című játékot fogjuk játszani. Semmiképp sem elegendő, ha csak azt mondjuk: egy érdekes játékot fogunk játszani. A játék akkor érdekes a gyermek számára, ha úgy tudjuk megszervezni, vezetni és értékelni, hogy az maradandó élményt jelentsen. c) A játék tartalmának ismertetése, játékszabályok magyarázata nagyon fontos mozzanat a gyermekek számára. Először a tartalmat, majd azután a szabályokat magyarázzuk el. Minden lényeges részre ki kell térnünk. A szabály megértése a jó magyarázattól függ. Röviden, szemléletesen és jól hangsúlyozottan tolmácsoljuk mondanivalónkat. Ki kell hangsúlyoznunk az egyén és a csoport konkrét feladatát, az események egymásutániságát, kinek a teljesítményét fogadjuk el. A játék ismertetése rövid legyen, az egyoldalú beszéd fárasztja a gyerekek figyelmét, mindig alkalmazkodjék a gyerekek értelmi szintjéhez. A szabály magyarázatánál ki kell térnünk az ismeretlen szavak értelmezésére, valamint a vezényszavak, szakkifejezések ismertetésére. A már ismert játéknál csak felelevenítjük a szabályt. A szabályismertetés után fel kell hívni a csoport figyelmét az első alkalommal előforduló hibákra és a megelőzés módjára. Nagyon fontos ez a mozzanat, mivel biztosítja a megértést, a feladattartalom kijelölését, a feladatmegoldás sikerét, kilátásba helyezi a várható jutalmat vagy büntetést. d) A játék bemutatása a jobb megértést szolgálja. Ha szemléltetünk, 7

8 akkor lerövidíthetjük a szóbeli bemutatást, de sokszor elég egy mozdulat vagy egy mozgás bemutatása. A magyarázatot gyakran összekapcsolhatjuk a játékkal, vagy a magyarázatot követi a játék bemutatása. e) A próbajátékban minden gyermek részt kell vegyen. Célja, hogy mindenki megismerje a játék tartalmát, feladatait, menetét, és legyen önbizalma, hogy azt ő is meg tudja oldani és el tudja játszani. A próbajáték a játékszabályok megértéséről, alkalmazhatóságáról győz meg. f) A tulajdonképpeni játékban a gyerekek a játékeszközök, játékos elemek alkalmazásával tevékenykednek. Az érdeklődés, jó hangulat biztosítja az óvodások aktív részvételét. Ügyelni kell arra, hogy a játékot a gyerekek ne unják meg, minden játékot csak addig ismételjünk, amíg a gyerekek a játék közben örömet, lelkesedést, aktív részvételt mutatnak. A játék alatt az óvónő mindig úgy helyezkedjen el, hogy az egész csoportot láthassa, de ne zavarja a játékot. Közös hibánál le kell állítani a játékot, és újra elmagyarázni a szabályt. Azoknak, akik többször sem tartják be a szabályt, rövid időre megfigyelő szerepet adhatunk. A szabályjáték irányítása csak akkor lehet eredményes, ha a játék egész időtartama alatt jó hangulatot, játékélményt biztosítunk. Az óvónőnek magának is játékosnak kell lennie: hangvétele, színes beszéde mellett a gyermekek esetleges figyelmeztetése, megszólítása is ebben a hangulatban történhet. Törekedni kell arra, hogy egyszerre érezze jól magát minden különböző egyéniségű gyermek. g) A játék bonyolítása, mint mozzanat, nem kötelező, kis csoportban nem is igazán ajánlott, inkább közép és nagycsoportban. A már megismert játék bonyolítására, nehezítésére beiktathatunk egy új szabályt, amely változatossá, érdekessé teszi a játéktevékenységet, a gyermeket pedig fokozott erőfeszítésre ösztönzi. Megszünteti a fáradtságot, az unalmat. h) Az értékelés, a játékélmények megbeszélése. Az óvónőnek tapintatosan, értékelve jutalmazva kell átvezetnie a csoportot egy másik hangulatba, tevékenységbe, mivel a gyermek nehezen válik meg a játékszerektől, a játékból nehezen szakad ki. Időt kell adni az élmények 8

9 feldolgozására. Értékelni kell a játékot, a gyermekek részvételét, aktivitását, a szabályok betartását. A pedagógusnak arra kell törekednie, hogy gyorsan és tévedésmentesen döntsön. A pedagógus feladata nemcsak a kudarcok okainak megmagyarázása, a vesztesek bátorítása, hanem a játékban tanúsított pozitív viselkedés elismerése, a jobb teljesítmény feletti öröm érzésének kifejezésre juttatása. A játék utáni hangulat lehetőséget ad az események újbóli átélésére. A didaktikai játék levezetése az óvónő részéről találékonyságot, méltóságot és tapintatosságot követel. A játék játék kell maradjon, még akkor is, ha didaktikai játékról van szó. Könyvészet Cser János (1939): A magyar gyermek szókincse. Magyar Pedagógiai Társaság. Budapest Demény Piroska (2009): Anyanyelvi nevelés óvodában és elemi osztályokban. Glória Kiadó, Kolozsvár Jungbert Magda, Kerekes Ella, Szilágyi Anna, (1976): Mit játszunk az óvodában?, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bukarest Kovács György Bakosi Éva (1997): Játék az óvodában. Debrecen Kőrösi, Andorné, (1964): Didaktikus játékok az óvodában, Tankönyvkiadó vállalat, Budapest Stark Gabriella (2010): Óvodapedagógia és játékmódszertan, Státus Kiadó, Csíkszereda 9

10 Erdei óvoda 10 SZÉKELY-BÁNYAI Andrea Mária Munkahely: Magyarlapádi óvoda Cím: Magyarlapád 60 szám Tel Az erdei óvoda olyan tudatosan tervezett és szervezett, a nevelési intézmény székhelyétől különböző helyszínen folytatott, a környezet adottságaira támaszkodó tevékenység, amely a külső világ tevékeny megismerésére nevelés részeként segíti elő a gyermekek környezethez, természethez való érzékenységét, a pozitív környezettudatos magatartás kialakítását. Az erdei óvodai program olyan szakmai terv (projekt) alapján valósul meg, melynek kiemelkedő nevelési (pedagógiai) feladatai messzemenően figyelembe veszik a fenntarthatóságra nevelés elvét, a helyi nevelési programot, az óvodai nevelés folyamatjellegét, a nevelési területek kölcsönhatását, egymásra épülését. Az erdei óvoda az életkori sajátosságokhoz, a választott helyszín természeti és épített, szocio-kulturális környezetéhez, helyi adottságokhoz, lehetőségekhez igazodó több napon keresztül (min.3 nap) folytatott cselekvésre, cselekedtetésre, élménypedagógiára komplex módon alapuló tapasztalatszerzés. Erdei óvoda szakmai megfelelése a környezeti nevelőmunkában A külső világ tevékeny megismerésére, a nevelés részeként egyre hangsúlyosabb szerepet kap az erdei óvoda. Az óvodapedagógus a gyermek életkori sajátosságait, fejlődési ütemét ismerve tisztában van a közvetlen tapasztalatszerzés elsődlegességével. A közvetlen tapasztalatszerzés jelentősége pont abban rejlik, hogy a gyermek teljes személyiségével átélheti azt az élményt, amely megalapozza pozitív viszonyulását az őt körülvevő mesterséges és természeti környezetéhez.

11 Mindnyájan tisztában vagyunk az élménypedagógia fogalmával, melynek az erdei óvodáztatás során egyértelműen jelen kell lennie. Amikor a kisgyermek lehunyja szemét, és úgy hallgatja a szellő susogását, a patak csobogását, vagy éppen tágra nyílt szemmel csodálja a madarak könnyed reptét, a pillangók táncát, a mezei virágok hajladozását, érzelmileg nagyon közel kerül ezekhez a szavakkal is alig kifejezhető természeti csodákhoz. Ezt át kell élni, és ehhez az átéléshez maga a természet a legjobb színtér! Az átéléshez, a természet megismerésére, pedig az egyik legalkalmasabb nevelési forma az erdei óvoda. Az erdei óvodáztatás során olyan értékeket közvetítünk, olyan viselkedési formákat adunk a gyermek számára, amely jelentősen befolyásolja személyiségének fejlődését, belső harmóniájának megteremtését. Szinte egész lelkével, testével fogadja be azokat a hatásokat, amelyekre tapintatos (indirekt) módon, de ráirányítjuk a figyelmét, érzékenyítjük a befogadásra. Ebből mindjárt következik, hogy a spontán tapasztalatszerzés mellett az erdei óvodáztatás során egy tervszerű, tudatos pedagógiai munka folyik, ami az óvodapedagógus részéről felkészülést, szakmai hozzáértést, és nem utolsósorban hitelességet kíván. Az erdei óvoda sajátos terepe az esztétikai nevelésnek. A sajátos adottságok kihasználására sajátos módszerek és lehetőségek kínálkoznak. Tapasztalataink alapján ki tudjuk, de ki is kell tudnunk használni azt a lehetőséget, amit a természet közelsége, kézzel foghatósága adhat. Mi pedagógusok tehetjük érzékelhetően valóságossá, ha ráirányítjuk óvodásaink figyelmét a látható világ, a természet csodáira ugyanakkor alkalmat teremtünk arra, hogy a természetben szerzett élményeiket közvetlenül is megjeleníthessék. A változatos programok, gyakori túrák, kirándulások során a gyermekek élményekkel, ismeretekkel töltődnek fel, amit sokrétűen ki lehet aknázni a különféle foglalkozásokon. A leglátványosabb eredményt élményeik rögzítésében, az ábrázolás, tárgyalakítás nyújthatja. Tényként kezelhetjük, hogy a gyermekeknek a természet még nem az esztétikai 11

12 élmény tárgya, csupán számtalan öröm forrásának a színhelye! Ezt az örömöt, örömérzetet élik át újra és újra alkotó munkájuk során. De nem csak az alkotás folyamata, hanem csupán a természetben található anyagok sokfélesége is a felfedezés örömét adja az óvodásoknak. Kevésbé ismert, de nagyon ajánlható területe az erdei óvodai foglalkozásoknak a természetben található anyagok begyűjtése, feldolgozása. A természetes anyag találékonyságra, nagy fantáziára, türelemre, színharmóniára nevel. Adjunk alkalmat a lehetőség kiaknázására! Tárgyformáló, képalkotó tevékenységük első fokozata az anyagok, természetének, formálásának megismerése legyen! A gyermekek munkálkodásuk során a legkülönfélébb anyagokkal foglalkoznak: kővel, fával, magvakkal, náddal, növényi részekkel stb. És az ezek képpé, tárgyá alakítását lehetővé tévő festékekkel, gyantával, fonallal stb. Munkálataik közben megismerik az anyagok sajátos tulajdonságait. Játékos tevékenység során szereznek tapasztalatokat, érzékelik, észlelik, megismerik az őket körülvevő világot. A megismerés mellett különösen érzelmi világuk gyarapodik. Őszintén élvezik magát az alkotást, büszkék arra, amit ők maguk hoztak létre. Munkájuk közben fejlődik kézügyességük, élénkül fantáziaéletük, az apró sikerektől nő önbizalmuk. Akarati tulajdonságaik közül a kitartás képessége, céltudatosságuk, önállóságuk, határozottságuk fejlődik. Nagyon fontos, hogy a tevékénységek ne csupán önmagukért történjenek, hanem mindig valamilyen feladat adja az alkalmat az anyagokkal való ismerkedésre, alkotásra. Arra kell törekedni, hogy mind a pedagógusok, mind a gyermekek számára a foglalkozások olyan alkotó gyakorlattá váljanak, amelyben a tapasztalatok kölcsönösen gazdagodnak! Így pl. a gyerekek munkájuk során megfigyelhetik, tapasztalhatják, hogy az anyagok egymásra hatásának következtében faragás, törés, gyűrés, fonás, applikálás, színezés, domborítás stb. mindig más és másfajta eredmény születik. A pedagógusok segítségének megvan a sajátos helye és szerepe a 12

13 gyermeki alkotásokban. Feladatuk kezdettől fogva a figyelem állandó ébrentartása, irányítása, másrészt a megismerkedés és élménybefogadás legszélesebb körének a feltárása. Segítsen összegyűjteni, kiválogatni az anyagokat előkészíteni, felkínálni azokat, ötletet adni, témát javasolni kedvcsinálással, biztatással segítsen elindítani és végigvinni a munkát. A foglalkozásokon kedvező légkör alakulhat ki, ha a program következetes, sokoldalú, szakmailag hibátlan, színes és élménybeli. Ugyanakkor legyen olyan mértékben variálható, hogy minden gyermek megvalósíthassa elképzeléseit, elevenedjenek meg személyes élményeik, jó közérzetüket pedig a megoldási módok szabad megválasztása biztosítsa. Mindezek közben lényeges a pedagógusok magatartása, őszinte lelkesedése a szépért, hiszen ez maradandó hatást gyakorol a gyerekekre. Soha ne minősítsük bántóan az olykor kezdetleges vagy szokatlan, különleges színű és összetételű, néha furcsa képződményeket. Nem az a dolgunk, hogy valamilyen hagyományos, felnőtt mérce által tökéletesnek ítélt szépséget kérjünk számon a gyerekektől, hanem az, hogy megadjuk a lehetőséget az alkotásra. Mindig, minden munkát dicsérjünk meg, felfedezve benne azt a mozzanatot, amely őszintén dicsérhető pl. a színek összeválogatása, érdekes anyagkombináció, furcsa alakzat stb. egyéni, sajátos minden munkában akad. Előfordulhat, hogy valóban rosszul sikerül és alkotója is elégedetlen vele. Ilyenkor számára sem hangzik hitelesen a kritikátlan dicsérgetés, de a dolgok kiemelésére szükség van. Ha olyan egyedi darabokat készítenek, melyeknek hasznát látják, melyekben örömüket lelik, akkor más tárgyakon is könnyebben felfedezik, felismerhetik a használati és az esztétikai értékösszefüggését, az emberi kéz teremtő erejét. AZ ERDEI ÓVODA MEGSZERVEZÉSE Az erdei óvoda megszervezésének elengedhetetlen kritériuma az erdő, a mező, a természet közelsége, ahová a gyerekek könnyen eljuthatnak. 13

14 A tapasztalat az, hogy egy-egy vidék természeti környezetét az ott lakók alig ismerik. Kis településünk ebből a szempontból szerencsésnek mondható. A mi óvodánk a falu végén található, néhány lépésre, egy rövid sétára az erdő szélétől. Alig indulunk el és máris távolodunk a piros tetős, szép sorban rendezett házaktól, és kanyargós, gidres-gödrös úton jutunk a falut körülölelő mezőre. Utunk a kis patakocska mellett halad, mely a távoli dombok alól fakad és csörgedezve halad át a falun, hogy majd találkozzon nagyobb testvérével, a Nagypatakkal. A mezei úton haladva, távolodunk a patakocskától és szántóföldek közt dombra mászva, lihegve, érünk el a Kiserdőbe, ahol a magas, öreg fák árnyékában, madárdalt hallgatva, megpihenhetünk. Ilyen csodálatos, változatos és színes természetes környezet tárul elénk, ha elindulunk az óvodából a mező irányába. Kár lenne ezt nem megismerni, nem felkutatni, tudva azt, hogy a lakóhelyhez kötődő környezeti nevelés révén elérhető az, hogy amit valaki megismer, arról tudja, hogy esetleges kár okozásával a természet olykor többéves munkáját semmisítette meg és előfordulhat az is, hogy már pótólhatatlan lesz az az érték, amit tönkre tesz. AZ ÓVÓNŐ-PEDAGÓGUS FELKÉSZÜLÉSE AZ ERDEI ÓVODA MEGSZERVEZÉSÉRE Az erdei óvoda megszervezését alapos előzetes felkészülés előzi meg az óvónő részéről. A pedagógus felkészülése és munkája két, egymástól nem elkülöníthető területre osztható: szervezési és tartalmi részre. A szervezési területhez tartozik a hetiterv elkészítése, amelyet napokra bontunk le. Minden nap tevékenységei egy meghatározott és előre kiválasztott helyen zajlanak, pontos időbeosztással. Az erdei óvoda lebonyolítását megelőzi a terület feltérképezése, a helyszín alapos megismerése, a közvetlen környék megszemlélése olyan szempontból, hogy az előre megtervezett tevékenységeket hol, milyen módon tudjuk végrehajtani, kivitelezni. Meg kell keresnünk a környékbeli 14

15 településeken azokat az embereket, akik hajlandók velünk együttműködni, bemutatni szakmájukat, beszámolót tartani napi tevékenységükről. Ha mindez megtörtént, csoportunkra vonatkozóan kiválasztjuk az életkori sajátosságoknak legjobban megfelelő helyszíneket és témákat. Az óvónőnek pontosan kell tudni, hova mennek az adott napon, mit fognak ott találni, mit lehet, és mit kell megfigyelni, hol lehet madárfészket találni, hol van az öreg tölgyfa, a patak mely részét kell megtisztítani és hol lehet látni békát, a mező melyik részén van bőséggel gyógynövény. A heti tevékenységi terv összeállításánál figyelembe kell venni a természeti adottságokat, és igénybe kell venni a helyi természetjárók segítségét. A GYEREKEK RÁHANGOLÁSA Az eddigi tapasztalataim szerint, gyerekek kedvelt tevékenysége a természetben való barangolás. Az erdei óvoda megszervezését egy beszélgetés előzi meg, melyet az óvónő folytat a gyerekekkel az erdei óvoda hetét megelőző napokban. A gyerekek tudomást szereznek arról, hogy a jövő héten már az óvodába érkezés után elindulnak a kis mezei úton az erdőbe, vagy ennek környékére és ott töltik majd a délelőttöt. Ennek megfelelően csomagolják majd a gyerekeknek a tízórait és az innivalót, és ennek megfelelően kell öltözni a gyerekeknek is. Könnyen, kényelmesen és rétegesen. Fontos tudniuk azt is, hogy a kint tartozkodás alatt mi az, amit szabadon megtehetnek. A gyerekekkel előre meg kell beszélni az erdőben való viselkedés szabályait: ne távolodjanak el a csoporttól, gombákhoz, bogyókhoz ne nyúljanak, nem tördeljék az ágakat, nem taposák le a rovarokat, nem romboljanak szándékosan, halkan, csendben járjanak, hogy ne zavarják az erdő életét. 15

16 Az Erdei óvoda-hét programja ELSŐ NAP ERDEI NAP 9 óra Megérkezés az óvodától nem messze fekvő Kiserdő szélére, az aznapi táborhelyre. Rövid beszélgetés az erdőről, az erdőben való viselkedésről. 9 óra 30 perc Barangolás az erdőben, a fák megfigyelése (kocsányos tölgy, gyertyán, akác, kőris, nyír); a kéregmintázat megfigyelése, összehasonlítása; levél formája, színe és fonákja; a fa törzsének vastagsága, ennek mérése. (Hányan érjük át? Öreg-e vagy fiatal a fa?). Mohák megfigyelése. - Beszélgetés: a fák élnek táplálkoznak, pihennek, lélegeznek és vérkeringésük van, akár nekünk. A sztetoszkópot erősen a fához szorítva hallgatjuk a fa szívverését az élet csodálatos, recsegő, gugulázó áramlását. - Élet az erdő talaj-, avar- és mohaszintjében: földigiliszta, hangyaboly és vakondtúrás keresése. - A tisztás gyepszőnyegén sáskák, szöcskék, tücskök sokaságát találjuk, csöndben figyeljük és hallgatjuk muzsikájukat. Kistermetű rágcsálók szaladgálnak körülöttünk, zajunk hallatán pockok, egerek, cickányok, fürge gyíkok, erdei béka. - Madárhangokat hallgatunk, meglessük a madarakat (vörösbegy, fülemüle, rigók, erdei pinty, tengelic, cinke, fakopáncs, kakukk) ( melyik madár hangja? ), fészkeket fürkészünk a magas fákon, ódut is látunk a fa törzsében. - Közben énekelgetünk: Erdő mellett nem jó lakni..., Erdő, erdő, de magas a..., Erdő, erdő, erdő óra 30 perc Tízórai az erdei tisztáson 11 óra - Játék: Gyűjts olyan dolgokat, amelyeket kár okozása nélkül is biztonságban vissza lehet helyezni, vagy 16

17 eltávolításuk nem okoz kárt (tojás, tojáshéj, toll, termések, fakéreg). 11 óra 30 perc Mese: Mese az erdőről Wass Albert 12 óra - Hazaindulás MÁSODIK NAP VADÁSZKÍSÉRŐ NAP 9 óra Megérkezés a Kiserdő szélére, a vadásszal való találkozás helyszínére - Beszélgetés: a vadász történeteket mesél a vadászatairól, tapasztalatairól, megfigyeléseiről, vadgondozásról. - Bemutatja fegyverét és annak használati módját - Elmeséli, hogy csak meghatározott időszakban és meghatározott számú vadra lehet vadászni. - Kiserdőben élő vadak: sündisznó, vaddisznó, róka, őz, szarvas, nyúl. 9 óra 30 perc Séta az erdőben a vadász irányításával, megnézzük a téli etetőhelyeket, lábnyomok után kutatunk és megpróbáljuk azonosítani azokat, vaddisznótúrást, rókalyukat fedezünk fel a sűrűben. Elejtett vadak csontmaradványait találjuk meg séta közben milyen állaté lehet és melyik állat pusztította el?, a vadász segít a kérdés megválaszolásában. Az erdőszéli bokor alól fácánok röpködnek rikácsolva, róluk is mesél a vadász bácsi. 10 óra 30 perc - Tízórai a tisztáson 11 óra A vadász trófeáinak megtekintése 12 óra - Hazaindulás HARMADIK NAP A PATAK 9 óra - Elmegyünk az óvodánk közelében folydogáló kis patakhoz - A patak apró állatainak megfigyelése békák, szitakötők - Beszélgetés: mivel táplálkoznak, hogyan szaporodnak, hol vannak télen? 17

18 - A patak széli nádasban verebek ringatóznak és hangosan csiripelnek, az egyik bokor ágán apró barázdabillegető hintázik, ha fölriasztjuk, hangját hallatja és elszáll. - A víz körforgása a természetben megbeszélése 10 óra - A patak egy rövid partszakaszának a letisztítása. Mennyire szennyezett? Milyen anyagok szennyezik? Szelektív szemétgyűjtés. 10 óra 30 perc A patak csobogásának hallgatása, békakuruttyolás hallgatása közben, tízórai a letisztított partszakaszon. 11 óra - Fűzfasíp készítése 12 óra - Hazaindulás NEGYEDIK NAP MEZEI SÉTA 9 óra - Kisétálunk a mezőre és gyűjtünk az ott levő külömbségek felfedezése gyógynövényekből: kamilla, cickafark, pitypang, kankalin, menta, orbáncfű, kék iringó. - A növények gyógyító hatásának megismerése - A növény részeinek megfigyelése, hasonlóságok és 10 óra 15 perc Népi gyerekjáték 10 óra 30 perc Tízórai a fa árnyékában 11 óra - Pitypangból láncot készítünk, és közben énekelünk. 11 óra 30 perc Visszamegyünk az óvodába és néhány növényt, virágot lepréselünk, a gyógynövényeket előkészítjük a másnapi teafőzéshez. 12 óra - Hazaindulás ÖTÖDIK NAP ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ Ezen a napon a csoportszobában maradunk, megbeszéljük élményeinket, tapasztalatainkat majd a gyerekek lerajzolják ezeket és rajzkiállítással zárjuk az erdei óvoda projektet. 18

19 KÖVETKEZTETÉSEK A felnövekvő nemzedéket úgy kell nevelni, hogy legyen szemük, szívük és akaratuk a természet felelőtlen pusztításának megfékezésére. Ezért fontos, hogy a természetvédelmi nevelés már az óvodában elkezdődjön, hiszen a kicsi gyerekek képesek arra, hogy, ha az érzelmeikre hatunk, szeretettel és gondoskodással forduljanak a természethez. A természetvédelem óvodáskorban az ismerkedéssel, a természet megszerettetésével kezdődik. Amíg a gyerekek nem veszik észre, milyen szép az erdő, milyen hangulatos a tarka rét, addig védeniük sincs mit. Az erdei óvoda alkalmas a környezet megszerettetésére, megismertetésére, ezért láttam fontosnak az Erdei óvoda meszervezését, mert a gyerekek négy napon át ismerkedhettek az óvodától egy sétányi távolságra lévő érintetlen természettel, az erdővel, a mezővel és a patakmenti élőlényekkel. Ha már óvodáskorban megismerkedhetnek gyermekeink a környezetvédelemmel, akkor ez a szemlélet végigkíséri őket egész életükön. Nyitottabb szemmel, bátrabban és öntudatosabban fogják eltölteni szabadidejüket a természetben. Szabó Csilla Mese vagy mesefilm? Munkahely - Miriszlói óvoda A meseolvasással, mesehallgatással alapozzuk szépirodalom iránti fogékonyságukat, elemző képességüket, azt a technikát, ahogyan tudatosítják magukban, hogy egy mű hogyan hat rájuk, ők hogyan viszonyulnak ahhoz, mit olvastak vagy hallottak. (Gasparicsné, 2007) 19

20 A mese az óvodai életben nemcsak az egyik foglalkozási ág, több annál. Bármikor mesélhetünk, amikor igény, kedv, idő és hely van számára. Nemcsak hetente egyszer vagy kétszer, hanem a gyerekek kérésére is bármikor, ha a körülményeket meg tudjuk teremteni. A mesehallgatás, a versmondás, a verses szöveggel kísért játék, a bábszínház az anyanyelvi nevelés semmi mással nem pótolható lehetősége. Különös beszédhelyzet, amely erős, tartós önkéntelen figyelmet vált ki. A jó mese szövege hangzásban, ritmusban, hangulatban, képi erőben messze fölülmúlja hétköznapi beszédünket. Nincs még egy szövegfajta, amelyre a hét éven aluli gyerek ennyire elmélyülten tudna figyelni. (Zilahi, 1998) Az egyik legfontosabb fejlesztő feladatomnak tartom az anyanyelv ápolását, melynek népmeséink csodálatos, mással nem pótolható ősi nyelvezete évszázadokon keresztül gazdagította köznyelvünket. Szabadi Ilona szerint a mese ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek: szép szavakat tanul a gyermek. A mesének óriási szerepe van a szókincsfejlesztésben. A mesék által a gyermekek ugyanis egy másfajta nyelvet ismerhetnek meg. A mindennapi életben használt, szülők nyelvhasználata által elsajátított nyelvnél sokkal árnyaltabb, színesebb, jelzőkben gazdagabb a mesék nyelve. A gyermekek számára szokatlan, érdekes kifejezések fordulnak elő benne, melyek könnyen beleivódnak a tudatukba, így bővítve szókincsüket. Azok a gyerekek, akik rendszeresen hallgatnak mesét, iskolás korukra szövegértés szókincs és általában a nyelvi fejlettség szintjén jóval megelőzhetik azokat a társaikat, akiknek a mesehallgatás nem jutott osztályrészül. 1 Milyen készségeket és képességeket fejleszt a mese? Az alkalmazott irodalmi funkciók fejlesztik a kommunikációs készséget, megszilárdítják az anyanyelvi kompetenciát, valamint a helyes nyelvi mintákat. 1 Vekerdy 20

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA 1 SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA 1 SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA 1 SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy. (Dalai Láma) Irányítók: Lőrincz Helga, Deák-Székely

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével

Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Anyanyelvi nevelés az óvodában, a Montessori pedagógia eszközrendszerével Konzulens tanár: Dr. Szinger Veronika Készítette: Zsideiné de Jonge Kinga Mottó: Az emberiség csak akkor lesz képes problémáit

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák!

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák! 2008/2009-es tanév tankönyvi elemzések, bemutatások is segíteni kívánják Önöket a bonyolult világunkban történő könnyebb eligazodásban. Kitekintés rovatunkban olyan külföldi tapasztalatokat mutatunk be,

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben