ISSN ; ISSN L SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA"

Átírás

1 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA ISSN ; ISSN L SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

2 Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy. (Dalai Láma) Irányítók: Lőrincz Helga, Deák-Székely Szilárd Főszerkesztő: Dimén Erika Szerkesztő: Vass József A tartalomból: - A didaktikai játék tanításának menete - Erdei óvoda - Mese vagy mesefilm? - Hogyan induljon a nap az óvodában? - Kettős óvó- és tanítóképzés Nagyenyeden - Népi gyermekjátékok az előkészítő osztályban - Magyar nyelvű oktatás a szórványban - A kétnyelvű környezet a kisiskolások anyanyelvi fejlettségi szintjére gyakorolt hatása - A mesék élni segítenek - Olvasás és írás - A tanítói szerepkör - Tematikus Projekt a retek - Speciális nevelési igényű gyerekek oktatása az elemi osztályokban 2

3 Előszó az első számhoz Dr. Lőrincz Helga Fehér megyei kisebbségi oktatásért felelős tanfelügyelő 2012 ben, amikor átvettem a Fehér megyei kisebbségi tanfelügyelői tisztséget, nem volt számomra teljesen világos, hogy mi is az, amit tennem kell. Egy dolgot azonban biztosan tudtam, azt, hogy elsősorban segítenem kell a magyar pedagógusokat abban, hogy jogaikat érvényesítsék, valamint azt, hogy a megye magyar diákjainak biztosítani kell a lehető legjobb tanulási körülményeket. Ezekből kiindulva kezdtem el dolgozni és közben gyűjtöttem az információt, a diákokat és a pedagógusokat illetően. Meggyőződésem, hogy sok minden más mellett, szükséges találkozni, beszélgetni, rengeteg közös problémánkat együtt könnyebben viseljük el, talán sikerül egy részét meg is oldani. Így lett 2013 februárjában az első magyar pedagógus-bál a Bethlen Gábor Kollégium éttermében. Mintegy 100 magyar anyanyelvű óvónő, tanítónő és tanár gyűlt össze megbeszélni közös gondjaikat. Jó hangulatban, vacsora és tánc mellett sokat beszélgettünk, ismerkedtünk és vitattunk meg mindannyiunk számára fontos dolgokat. Búcsúzáskor megígértük egymásnak, hogy ezt folytatjuk. A folytatás picit bővült, ugyanis úgy gondoltam, a hasznost a kellemessel társítani kell és lehet. Megszületett egy konferenciának és a hiánypótló magyar lapnak az ötlete. Így lett november 15-én, újra a nagyenyedi kollégiumban Magyar Pedagógusok Konferenciája. Az eseményre meghívtuk a Babeș - Bolyai Tudományegyetem tanárait is. A szekcióüléseket Dr. FÓRIS FERENCZI RITA egyetemi adjunktus és Dr. SZÁLASSY NOÉMI egyetemi adjunktus vezette le, a kapcsolattartásban és a szervezésben fontos szerepet vállalt Dr. Demény Piroska egyetemi tanár is. A rendezvényen részt vett Király András államtitkár úr is. A megye különböző sarkaiból érkezett 30 pedagógus dolgozatát mutatták be. 3

4 Mi, a szervezők, úgy gondoltuk, hogy ezt a sok értékes anyagot közzé kell tenni, pedagógusok számára segítséget és számos ötletet nyújthat, és íme, az első szám, amely az óvónénik és tanítónénik dolgozatait tartalmazza. Fogadják szeretettel kiadványunkat. A továbbképzések szükségességéről Deák-Székely Szilárd Levente Fehér Megyei Pedagógus Szövetségi Elnök Egyre inkább felgyorsuló világunkban azt észleljük, hogy napjaink egybefolynak, most volt születésnapunk, ami már újra itt van, most volt csak év vége és újra az év vége felé járunk. A pedagógus úgy érzékeli mindezt, hogy most kezdte el a tanévet, és a tanév már a vége fele jár, itt a vizsgaidőszak, a rengeteg tennivaló, a diákok vizsgára való felkészítése, a pedagógusi munkával járó sok-sok papír elkészítése, rendszerezése. Jönne a nyári vakáció, viszont ekkor továbbképzési lehetőségek közül kell válogatni, szakmai vagy módszertani képzéseken kell részt venni, így a vakáció sem az, aminek látszik... Mindezeket figyelembe véve, gyakran teszik fel pedagógusaink e kérdéseket: Szükség van-e ennyi továbbképző tanfolyam elvégzésére? Miért nyaggatnak minket folyton továbbképző tanfolyamok elvégzésével? Véleményem szerint, igenis szükség van továbbképző tanfolyamokra, viszont a pedagógusnak legyen lehetősége szelektálni; adjuk meg neki a lehetőséget, hogy olyan képzésre mehessen, ami neki hasznos, amely során tudásanyaga bővül, tapasztalata gyarapszik és amennyiben lehetőség van erre, konkrét gyakorlati alkalmazásokat legyen képes elsajátítani. Majd ezeket a gyakorlati sziporkákat legyen képes beépíteni a tanulókkal történő oktatói-nevelői munkába. 4

5 A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) minden évben, az országos elnökségi gyűlésen részletesen beszámol a Bolyai Nyári Akadémia tanfolyamainak (továbbképzéseinek) az eredményességéről. A 2013-as évi BNYA keretén belül 22 szekcióban közel 550 pedagógus vett részt különféle képzéseken. A képzés végi értékelő kérdőívek összegezése során, a pedagógusok visszajelzéseiből kiderült, hogy a résztvevők több mint 70%-a a szakmaiság miatt kedveli a BNYA tanfolyamait és nem a kreditpontok beszerzése végett. Levonva a következtetést, a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzései minőségi továbbképzések, olyan tanfolyamok, melyeken érdemes részt venni, mert gazdag ötlettárral és érdekes, gyakorlati alkalmazásokkal gyarapíthatjuk pedagógusi készlettárunkat, tudásunkat bővíthetjük. Jómagam 1998-ban vettem először részt BNYA-án és ezt követően még 5 alkalommal Matematika, Multimédia, Média az oktatásban szekciók keretén belül, alátámasztva mindezzel a fent felsorolt érveket. Végezetül a továbbképzési lehetőségek kiválasztása a legfontosabb tényező, olyan ez mintha a Világhálón elérhető óriási adatmennyiség közül kellene kiválasztani azt, ami minőség, ami érték; így a továbbképzési lehetőségek közül is azt válasszuk ki, amely minőséget közvetít, értéket közvetít, amelynél az előadó személye, szakmai tudása, előadókészsége garancia. Mellesleg, aki 2013-ban részt vett a Bolyai Nyári Akadémia bármelyik tanfolyamán 10 kreditponttal is gazdagodott. A 2014-es évi BNYA továbbképző programjai szintén akkreditálva lesznek, az összes, szekciótól függetlenül. Sok sikert kívánok pedagógus kollégáimnak hivatásukhoz, külön gratulálok mindazoknak, akik megértették egy magyar nyelvű pedagóguslap szükségességét megyénkben és munkáikkal gyarapították lapunkat, ötleteikkel, tapasztalataikkal gazdagították és színesebbé tették pedagógus/ és diáktársadalmunk életét. 5

6 A didaktikai játék tanításának menete Szerző: SZABÓ EMŐKE óvónő Munkahely: Torockószentgyörgyi Óvoda Cím: Torockószentgyörgy, 216 szám Tel A didaktikai játék, mint az óvodai program egyik fő tevékenysége, egyenértékű az elemi iskola leckéjével. Ahogy egy lecke szervezése, levezetése és értékelése bizonyos követelményeknek kell eleget tegyen, úgy a didaktikai játéknak is tartalmaznia kell az oktatási folyamat minden lépését, de óvodáskornak megfelelően. A didaktikai játék egyik alapvető jellemzője, hogy kedvező feltételeket teremt az ismeretek alkalmazására, készségek gyakorlására kellemes, vonzó, hozzáférhető tevékenység formájában. A gyerekek érdeklődésének serkentése, a játékban való aktív részvételük és a megfelelő hangulat megteremtése érdekében szükséges a játék lezajlásának feltételeit pontosan körülhatárolni és megszervezni. Ezért kötelező a terem, a didaktikai anyagok, a gyerekek megfelelő elrendezése. Ahhoz, hogy a didaktikai játék kitűzött célját elérje, bizonyos követelményeket kell betartani, éspedig: - a játék lezajlásához szükséges hangulat megteremtése; - a játék megtervezése úgy, hogy figyelembe vegye a gyerekek életkori sajátosságait és intellektuális fejlődési szintjüket; - a konkrét és az absztrakt tevékenységek helyes összekapcsolása; - egy gazdag, strukturált tartalom biztosítása, változatos formában, a lényegre törekedve; számára; - az új ismeretek fokozatos bemutatása; - a megoldandó feladatok bemutatása hozzáférhető legyen a gyerekek - a játékszabályok pontos leszögzése; - megfelelő szemléltető anyagok használata; 6

7 - a gyerekek stimulálása az elért eredmények függvényében. A didaktikai játék lezajlásának menete, akár az elemi iskola leckéje, több mozzanatot foglal magába: (Stark, ) a) A játék előkészítése a játéktér körülhatárolását, a kellékek és az eszközök előkészítését jelenti. Az előkészítés mozzanata a gyermek figyelmét a szándékosság látszata nélkül irányítja a játékra. Az óvónő mindig állapítsa meg pontosan és jelölje meg jól látható módon a határokat. A kellékeket és eszközöket időben elő kell készíteni, mert sok értékes időt veszthet el az utólagos kereséssel, a gyerekeket pedig tétlenségre ítéljük. A szerek, eszközök mindig tiszták, hibátlanok legyenek. b) A játék megnevezése pontos kell legyen. Pl. a Találd ki, ki vagyok című játékot fogjuk játszani. Semmiképp sem elegendő, ha csak azt mondjuk: egy érdekes játékot fogunk játszani. A játék akkor érdekes a gyermek számára, ha úgy tudjuk megszervezni, vezetni és értékelni, hogy az maradandó élményt jelentsen. c) A játék tartalmának ismertetése, játékszabályok magyarázata nagyon fontos mozzanat a gyermekek számára. Először a tartalmat, majd azután a szabályokat magyarázzuk el. Minden lényeges részre ki kell térnünk. A szabály megértése a jó magyarázattól függ. Röviden, szemléletesen és jól hangsúlyozottan tolmácsoljuk mondanivalónkat. Ki kell hangsúlyoznunk az egyén és a csoport konkrét feladatát, az események egymásutániságát, kinek a teljesítményét fogadjuk el. A játék ismertetése rövid legyen, az egyoldalú beszéd fárasztja a gyerekek figyelmét, mindig alkalmazkodjék a gyerekek értelmi szintjéhez. A szabály magyarázatánál ki kell térnünk az ismeretlen szavak értelmezésére, valamint a vezényszavak, szakkifejezések ismertetésére. A már ismert játéknál csak felelevenítjük a szabályt. A szabályismertetés után fel kell hívni a csoport figyelmét az első alkalommal előforduló hibákra és a megelőzés módjára. Nagyon fontos ez a mozzanat, mivel biztosítja a megértést, a feladattartalom kijelölését, a feladatmegoldás sikerét, kilátásba helyezi a várható jutalmat vagy büntetést. d) A játék bemutatása a jobb megértést szolgálja. Ha szemléltetünk, 7

8 akkor lerövidíthetjük a szóbeli bemutatást, de sokszor elég egy mozdulat vagy egy mozgás bemutatása. A magyarázatot gyakran összekapcsolhatjuk a játékkal, vagy a magyarázatot követi a játék bemutatása. e) A próbajátékban minden gyermek részt kell vegyen. Célja, hogy mindenki megismerje a játék tartalmát, feladatait, menetét, és legyen önbizalma, hogy azt ő is meg tudja oldani és el tudja játszani. A próbajáték a játékszabályok megértéséről, alkalmazhatóságáról győz meg. f) A tulajdonképpeni játékban a gyerekek a játékeszközök, játékos elemek alkalmazásával tevékenykednek. Az érdeklődés, jó hangulat biztosítja az óvodások aktív részvételét. Ügyelni kell arra, hogy a játékot a gyerekek ne unják meg, minden játékot csak addig ismételjünk, amíg a gyerekek a játék közben örömet, lelkesedést, aktív részvételt mutatnak. A játék alatt az óvónő mindig úgy helyezkedjen el, hogy az egész csoportot láthassa, de ne zavarja a játékot. Közös hibánál le kell állítani a játékot, és újra elmagyarázni a szabályt. Azoknak, akik többször sem tartják be a szabályt, rövid időre megfigyelő szerepet adhatunk. A szabályjáték irányítása csak akkor lehet eredményes, ha a játék egész időtartama alatt jó hangulatot, játékélményt biztosítunk. Az óvónőnek magának is játékosnak kell lennie: hangvétele, színes beszéde mellett a gyermekek esetleges figyelmeztetése, megszólítása is ebben a hangulatban történhet. Törekedni kell arra, hogy egyszerre érezze jól magát minden különböző egyéniségű gyermek. g) A játék bonyolítása, mint mozzanat, nem kötelező, kis csoportban nem is igazán ajánlott, inkább közép és nagycsoportban. A már megismert játék bonyolítására, nehezítésére beiktathatunk egy új szabályt, amely változatossá, érdekessé teszi a játéktevékenységet, a gyermeket pedig fokozott erőfeszítésre ösztönzi. Megszünteti a fáradtságot, az unalmat. h) Az értékelés, a játékélmények megbeszélése. Az óvónőnek tapintatosan, értékelve jutalmazva kell átvezetnie a csoportot egy másik hangulatba, tevékenységbe, mivel a gyermek nehezen válik meg a játékszerektől, a játékból nehezen szakad ki. Időt kell adni az élmények 8

9 feldolgozására. Értékelni kell a játékot, a gyermekek részvételét, aktivitását, a szabályok betartását. A pedagógusnak arra kell törekednie, hogy gyorsan és tévedésmentesen döntsön. A pedagógus feladata nemcsak a kudarcok okainak megmagyarázása, a vesztesek bátorítása, hanem a játékban tanúsított pozitív viselkedés elismerése, a jobb teljesítmény feletti öröm érzésének kifejezésre juttatása. A játék utáni hangulat lehetőséget ad az események újbóli átélésére. A didaktikai játék levezetése az óvónő részéről találékonyságot, méltóságot és tapintatosságot követel. A játék játék kell maradjon, még akkor is, ha didaktikai játékról van szó. Könyvészet Cser János (1939): A magyar gyermek szókincse. Magyar Pedagógiai Társaság. Budapest Demény Piroska (2009): Anyanyelvi nevelés óvodában és elemi osztályokban. Glória Kiadó, Kolozsvár Jungbert Magda, Kerekes Ella, Szilágyi Anna, (1976): Mit játszunk az óvodában?, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bukarest Kovács György Bakosi Éva (1997): Játék az óvodában. Debrecen Kőrösi, Andorné, (1964): Didaktikus játékok az óvodában, Tankönyvkiadó vállalat, Budapest Stark Gabriella (2010): Óvodapedagógia és játékmódszertan, Státus Kiadó, Csíkszereda 9

10 Erdei óvoda 10 SZÉKELY-BÁNYAI Andrea Mária Munkahely: Magyarlapádi óvoda Cím: Magyarlapád 60 szám Tel Az erdei óvoda olyan tudatosan tervezett és szervezett, a nevelési intézmény székhelyétől különböző helyszínen folytatott, a környezet adottságaira támaszkodó tevékenység, amely a külső világ tevékeny megismerésére nevelés részeként segíti elő a gyermekek környezethez, természethez való érzékenységét, a pozitív környezettudatos magatartás kialakítását. Az erdei óvodai program olyan szakmai terv (projekt) alapján valósul meg, melynek kiemelkedő nevelési (pedagógiai) feladatai messzemenően figyelembe veszik a fenntarthatóságra nevelés elvét, a helyi nevelési programot, az óvodai nevelés folyamatjellegét, a nevelési területek kölcsönhatását, egymásra épülését. Az erdei óvoda az életkori sajátosságokhoz, a választott helyszín természeti és épített, szocio-kulturális környezetéhez, helyi adottságokhoz, lehetőségekhez igazodó több napon keresztül (min.3 nap) folytatott cselekvésre, cselekedtetésre, élménypedagógiára komplex módon alapuló tapasztalatszerzés. Erdei óvoda szakmai megfelelése a környezeti nevelőmunkában A külső világ tevékeny megismerésére, a nevelés részeként egyre hangsúlyosabb szerepet kap az erdei óvoda. Az óvodapedagógus a gyermek életkori sajátosságait, fejlődési ütemét ismerve tisztában van a közvetlen tapasztalatszerzés elsődlegességével. A közvetlen tapasztalatszerzés jelentősége pont abban rejlik, hogy a gyermek teljes személyiségével átélheti azt az élményt, amely megalapozza pozitív viszonyulását az őt körülvevő mesterséges és természeti környezetéhez.

11 Mindnyájan tisztában vagyunk az élménypedagógia fogalmával, melynek az erdei óvodáztatás során egyértelműen jelen kell lennie. Amikor a kisgyermek lehunyja szemét, és úgy hallgatja a szellő susogását, a patak csobogását, vagy éppen tágra nyílt szemmel csodálja a madarak könnyed reptét, a pillangók táncát, a mezei virágok hajladozását, érzelmileg nagyon közel kerül ezekhez a szavakkal is alig kifejezhető természeti csodákhoz. Ezt át kell élni, és ehhez az átéléshez maga a természet a legjobb színtér! Az átéléshez, a természet megismerésére, pedig az egyik legalkalmasabb nevelési forma az erdei óvoda. Az erdei óvodáztatás során olyan értékeket közvetítünk, olyan viselkedési formákat adunk a gyermek számára, amely jelentősen befolyásolja személyiségének fejlődését, belső harmóniájának megteremtését. Szinte egész lelkével, testével fogadja be azokat a hatásokat, amelyekre tapintatos (indirekt) módon, de ráirányítjuk a figyelmét, érzékenyítjük a befogadásra. Ebből mindjárt következik, hogy a spontán tapasztalatszerzés mellett az erdei óvodáztatás során egy tervszerű, tudatos pedagógiai munka folyik, ami az óvodapedagógus részéről felkészülést, szakmai hozzáértést, és nem utolsósorban hitelességet kíván. Az erdei óvoda sajátos terepe az esztétikai nevelésnek. A sajátos adottságok kihasználására sajátos módszerek és lehetőségek kínálkoznak. Tapasztalataink alapján ki tudjuk, de ki is kell tudnunk használni azt a lehetőséget, amit a természet közelsége, kézzel foghatósága adhat. Mi pedagógusok tehetjük érzékelhetően valóságossá, ha ráirányítjuk óvodásaink figyelmét a látható világ, a természet csodáira ugyanakkor alkalmat teremtünk arra, hogy a természetben szerzett élményeiket közvetlenül is megjeleníthessék. A változatos programok, gyakori túrák, kirándulások során a gyermekek élményekkel, ismeretekkel töltődnek fel, amit sokrétűen ki lehet aknázni a különféle foglalkozásokon. A leglátványosabb eredményt élményeik rögzítésében, az ábrázolás, tárgyalakítás nyújthatja. Tényként kezelhetjük, hogy a gyermekeknek a természet még nem az esztétikai 11

12 élmény tárgya, csupán számtalan öröm forrásának a színhelye! Ezt az örömöt, örömérzetet élik át újra és újra alkotó munkájuk során. De nem csak az alkotás folyamata, hanem csupán a természetben található anyagok sokfélesége is a felfedezés örömét adja az óvodásoknak. Kevésbé ismert, de nagyon ajánlható területe az erdei óvodai foglalkozásoknak a természetben található anyagok begyűjtése, feldolgozása. A természetes anyag találékonyságra, nagy fantáziára, türelemre, színharmóniára nevel. Adjunk alkalmat a lehetőség kiaknázására! Tárgyformáló, képalkotó tevékenységük első fokozata az anyagok, természetének, formálásának megismerése legyen! A gyermekek munkálkodásuk során a legkülönfélébb anyagokkal foglalkoznak: kővel, fával, magvakkal, náddal, növényi részekkel stb. És az ezek képpé, tárgyá alakítását lehetővé tévő festékekkel, gyantával, fonallal stb. Munkálataik közben megismerik az anyagok sajátos tulajdonságait. Játékos tevékenység során szereznek tapasztalatokat, érzékelik, észlelik, megismerik az őket körülvevő világot. A megismerés mellett különösen érzelmi világuk gyarapodik. Őszintén élvezik magát az alkotást, büszkék arra, amit ők maguk hoztak létre. Munkájuk közben fejlődik kézügyességük, élénkül fantáziaéletük, az apró sikerektől nő önbizalmuk. Akarati tulajdonságaik közül a kitartás képessége, céltudatosságuk, önállóságuk, határozottságuk fejlődik. Nagyon fontos, hogy a tevékénységek ne csupán önmagukért történjenek, hanem mindig valamilyen feladat adja az alkalmat az anyagokkal való ismerkedésre, alkotásra. Arra kell törekedni, hogy mind a pedagógusok, mind a gyermekek számára a foglalkozások olyan alkotó gyakorlattá váljanak, amelyben a tapasztalatok kölcsönösen gazdagodnak! Így pl. a gyerekek munkájuk során megfigyelhetik, tapasztalhatják, hogy az anyagok egymásra hatásának következtében faragás, törés, gyűrés, fonás, applikálás, színezés, domborítás stb. mindig más és másfajta eredmény születik. A pedagógusok segítségének megvan a sajátos helye és szerepe a 12

13 gyermeki alkotásokban. Feladatuk kezdettől fogva a figyelem állandó ébrentartása, irányítása, másrészt a megismerkedés és élménybefogadás legszélesebb körének a feltárása. Segítsen összegyűjteni, kiválogatni az anyagokat előkészíteni, felkínálni azokat, ötletet adni, témát javasolni kedvcsinálással, biztatással segítsen elindítani és végigvinni a munkát. A foglalkozásokon kedvező légkör alakulhat ki, ha a program következetes, sokoldalú, szakmailag hibátlan, színes és élménybeli. Ugyanakkor legyen olyan mértékben variálható, hogy minden gyermek megvalósíthassa elképzeléseit, elevenedjenek meg személyes élményeik, jó közérzetüket pedig a megoldási módok szabad megválasztása biztosítsa. Mindezek közben lényeges a pedagógusok magatartása, őszinte lelkesedése a szépért, hiszen ez maradandó hatást gyakorol a gyerekekre. Soha ne minősítsük bántóan az olykor kezdetleges vagy szokatlan, különleges színű és összetételű, néha furcsa képződményeket. Nem az a dolgunk, hogy valamilyen hagyományos, felnőtt mérce által tökéletesnek ítélt szépséget kérjünk számon a gyerekektől, hanem az, hogy megadjuk a lehetőséget az alkotásra. Mindig, minden munkát dicsérjünk meg, felfedezve benne azt a mozzanatot, amely őszintén dicsérhető pl. a színek összeválogatása, érdekes anyagkombináció, furcsa alakzat stb. egyéni, sajátos minden munkában akad. Előfordulhat, hogy valóban rosszul sikerül és alkotója is elégedetlen vele. Ilyenkor számára sem hangzik hitelesen a kritikátlan dicsérgetés, de a dolgok kiemelésére szükség van. Ha olyan egyedi darabokat készítenek, melyeknek hasznát látják, melyekben örömüket lelik, akkor más tárgyakon is könnyebben felfedezik, felismerhetik a használati és az esztétikai értékösszefüggését, az emberi kéz teremtő erejét. AZ ERDEI ÓVODA MEGSZERVEZÉSE Az erdei óvoda megszervezésének elengedhetetlen kritériuma az erdő, a mező, a természet közelsége, ahová a gyerekek könnyen eljuthatnak. 13

14 A tapasztalat az, hogy egy-egy vidék természeti környezetét az ott lakók alig ismerik. Kis településünk ebből a szempontból szerencsésnek mondható. A mi óvodánk a falu végén található, néhány lépésre, egy rövid sétára az erdő szélétől. Alig indulunk el és máris távolodunk a piros tetős, szép sorban rendezett házaktól, és kanyargós, gidres-gödrös úton jutunk a falut körülölelő mezőre. Utunk a kis patakocska mellett halad, mely a távoli dombok alól fakad és csörgedezve halad át a falun, hogy majd találkozzon nagyobb testvérével, a Nagypatakkal. A mezei úton haladva, távolodunk a patakocskától és szántóföldek közt dombra mászva, lihegve, érünk el a Kiserdőbe, ahol a magas, öreg fák árnyékában, madárdalt hallgatva, megpihenhetünk. Ilyen csodálatos, változatos és színes természetes környezet tárul elénk, ha elindulunk az óvodából a mező irányába. Kár lenne ezt nem megismerni, nem felkutatni, tudva azt, hogy a lakóhelyhez kötődő környezeti nevelés révén elérhető az, hogy amit valaki megismer, arról tudja, hogy esetleges kár okozásával a természet olykor többéves munkáját semmisítette meg és előfordulhat az is, hogy már pótólhatatlan lesz az az érték, amit tönkre tesz. AZ ÓVÓNŐ-PEDAGÓGUS FELKÉSZÜLÉSE AZ ERDEI ÓVODA MEGSZERVEZÉSÉRE Az erdei óvoda megszervezését alapos előzetes felkészülés előzi meg az óvónő részéről. A pedagógus felkészülése és munkája két, egymástól nem elkülöníthető területre osztható: szervezési és tartalmi részre. A szervezési területhez tartozik a hetiterv elkészítése, amelyet napokra bontunk le. Minden nap tevékenységei egy meghatározott és előre kiválasztott helyen zajlanak, pontos időbeosztással. Az erdei óvoda lebonyolítását megelőzi a terület feltérképezése, a helyszín alapos megismerése, a közvetlen környék megszemlélése olyan szempontból, hogy az előre megtervezett tevékenységeket hol, milyen módon tudjuk végrehajtani, kivitelezni. Meg kell keresnünk a környékbeli 14

15 településeken azokat az embereket, akik hajlandók velünk együttműködni, bemutatni szakmájukat, beszámolót tartani napi tevékenységükről. Ha mindez megtörtént, csoportunkra vonatkozóan kiválasztjuk az életkori sajátosságoknak legjobban megfelelő helyszíneket és témákat. Az óvónőnek pontosan kell tudni, hova mennek az adott napon, mit fognak ott találni, mit lehet, és mit kell megfigyelni, hol lehet madárfészket találni, hol van az öreg tölgyfa, a patak mely részét kell megtisztítani és hol lehet látni békát, a mező melyik részén van bőséggel gyógynövény. A heti tevékenységi terv összeállításánál figyelembe kell venni a természeti adottságokat, és igénybe kell venni a helyi természetjárók segítségét. A GYEREKEK RÁHANGOLÁSA Az eddigi tapasztalataim szerint, gyerekek kedvelt tevékenysége a természetben való barangolás. Az erdei óvoda megszervezését egy beszélgetés előzi meg, melyet az óvónő folytat a gyerekekkel az erdei óvoda hetét megelőző napokban. A gyerekek tudomást szereznek arról, hogy a jövő héten már az óvodába érkezés után elindulnak a kis mezei úton az erdőbe, vagy ennek környékére és ott töltik majd a délelőttöt. Ennek megfelelően csomagolják majd a gyerekeknek a tízórait és az innivalót, és ennek megfelelően kell öltözni a gyerekeknek is. Könnyen, kényelmesen és rétegesen. Fontos tudniuk azt is, hogy a kint tartozkodás alatt mi az, amit szabadon megtehetnek. A gyerekekkel előre meg kell beszélni az erdőben való viselkedés szabályait: ne távolodjanak el a csoporttól, gombákhoz, bogyókhoz ne nyúljanak, nem tördeljék az ágakat, nem taposák le a rovarokat, nem romboljanak szándékosan, halkan, csendben járjanak, hogy ne zavarják az erdő életét. 15

16 Az Erdei óvoda-hét programja ELSŐ NAP ERDEI NAP 9 óra Megérkezés az óvodától nem messze fekvő Kiserdő szélére, az aznapi táborhelyre. Rövid beszélgetés az erdőről, az erdőben való viselkedésről. 9 óra 30 perc Barangolás az erdőben, a fák megfigyelése (kocsányos tölgy, gyertyán, akác, kőris, nyír); a kéregmintázat megfigyelése, összehasonlítása; levél formája, színe és fonákja; a fa törzsének vastagsága, ennek mérése. (Hányan érjük át? Öreg-e vagy fiatal a fa?). Mohák megfigyelése. - Beszélgetés: a fák élnek táplálkoznak, pihennek, lélegeznek és vérkeringésük van, akár nekünk. A sztetoszkópot erősen a fához szorítva hallgatjuk a fa szívverését az élet csodálatos, recsegő, gugulázó áramlását. - Élet az erdő talaj-, avar- és mohaszintjében: földigiliszta, hangyaboly és vakondtúrás keresése. - A tisztás gyepszőnyegén sáskák, szöcskék, tücskök sokaságát találjuk, csöndben figyeljük és hallgatjuk muzsikájukat. Kistermetű rágcsálók szaladgálnak körülöttünk, zajunk hallatán pockok, egerek, cickányok, fürge gyíkok, erdei béka. - Madárhangokat hallgatunk, meglessük a madarakat (vörösbegy, fülemüle, rigók, erdei pinty, tengelic, cinke, fakopáncs, kakukk) ( melyik madár hangja? ), fészkeket fürkészünk a magas fákon, ódut is látunk a fa törzsében. - Közben énekelgetünk: Erdő mellett nem jó lakni..., Erdő, erdő, de magas a..., Erdő, erdő, erdő óra 30 perc Tízórai az erdei tisztáson 11 óra - Játék: Gyűjts olyan dolgokat, amelyeket kár okozása nélkül is biztonságban vissza lehet helyezni, vagy 16

17 eltávolításuk nem okoz kárt (tojás, tojáshéj, toll, termések, fakéreg). 11 óra 30 perc Mese: Mese az erdőről Wass Albert 12 óra - Hazaindulás MÁSODIK NAP VADÁSZKÍSÉRŐ NAP 9 óra Megérkezés a Kiserdő szélére, a vadásszal való találkozás helyszínére - Beszélgetés: a vadász történeteket mesél a vadászatairól, tapasztalatairól, megfigyeléseiről, vadgondozásról. - Bemutatja fegyverét és annak használati módját - Elmeséli, hogy csak meghatározott időszakban és meghatározott számú vadra lehet vadászni. - Kiserdőben élő vadak: sündisznó, vaddisznó, róka, őz, szarvas, nyúl. 9 óra 30 perc Séta az erdőben a vadász irányításával, megnézzük a téli etetőhelyeket, lábnyomok után kutatunk és megpróbáljuk azonosítani azokat, vaddisznótúrást, rókalyukat fedezünk fel a sűrűben. Elejtett vadak csontmaradványait találjuk meg séta közben milyen állaté lehet és melyik állat pusztította el?, a vadász segít a kérdés megválaszolásában. Az erdőszéli bokor alól fácánok röpködnek rikácsolva, róluk is mesél a vadász bácsi. 10 óra 30 perc - Tízórai a tisztáson 11 óra A vadász trófeáinak megtekintése 12 óra - Hazaindulás HARMADIK NAP A PATAK 9 óra - Elmegyünk az óvodánk közelében folydogáló kis patakhoz - A patak apró állatainak megfigyelése békák, szitakötők - Beszélgetés: mivel táplálkoznak, hogyan szaporodnak, hol vannak télen? 17

18 - A patak széli nádasban verebek ringatóznak és hangosan csiripelnek, az egyik bokor ágán apró barázdabillegető hintázik, ha fölriasztjuk, hangját hallatja és elszáll. - A víz körforgása a természetben megbeszélése 10 óra - A patak egy rövid partszakaszának a letisztítása. Mennyire szennyezett? Milyen anyagok szennyezik? Szelektív szemétgyűjtés. 10 óra 30 perc A patak csobogásának hallgatása, békakuruttyolás hallgatása közben, tízórai a letisztított partszakaszon. 11 óra - Fűzfasíp készítése 12 óra - Hazaindulás NEGYEDIK NAP MEZEI SÉTA 9 óra - Kisétálunk a mezőre és gyűjtünk az ott levő külömbségek felfedezése gyógynövényekből: kamilla, cickafark, pitypang, kankalin, menta, orbáncfű, kék iringó. - A növények gyógyító hatásának megismerése - A növény részeinek megfigyelése, hasonlóságok és 10 óra 15 perc Népi gyerekjáték 10 óra 30 perc Tízórai a fa árnyékában 11 óra - Pitypangból láncot készítünk, és közben énekelünk. 11 óra 30 perc Visszamegyünk az óvodába és néhány növényt, virágot lepréselünk, a gyógynövényeket előkészítjük a másnapi teafőzéshez. 12 óra - Hazaindulás ÖTÖDIK NAP ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ Ezen a napon a csoportszobában maradunk, megbeszéljük élményeinket, tapasztalatainkat majd a gyerekek lerajzolják ezeket és rajzkiállítással zárjuk az erdei óvoda projektet. 18

19 KÖVETKEZTETÉSEK A felnövekvő nemzedéket úgy kell nevelni, hogy legyen szemük, szívük és akaratuk a természet felelőtlen pusztításának megfékezésére. Ezért fontos, hogy a természetvédelmi nevelés már az óvodában elkezdődjön, hiszen a kicsi gyerekek képesek arra, hogy, ha az érzelmeikre hatunk, szeretettel és gondoskodással forduljanak a természethez. A természetvédelem óvodáskorban az ismerkedéssel, a természet megszerettetésével kezdődik. Amíg a gyerekek nem veszik észre, milyen szép az erdő, milyen hangulatos a tarka rét, addig védeniük sincs mit. Az erdei óvoda alkalmas a környezet megszerettetésére, megismertetésére, ezért láttam fontosnak az Erdei óvoda meszervezését, mert a gyerekek négy napon át ismerkedhettek az óvodától egy sétányi távolságra lévő érintetlen természettel, az erdővel, a mezővel és a patakmenti élőlényekkel. Ha már óvodáskorban megismerkedhetnek gyermekeink a környezetvédelemmel, akkor ez a szemlélet végigkíséri őket egész életükön. Nyitottabb szemmel, bátrabban és öntudatosabban fogják eltölteni szabadidejüket a természetben. Szabó Csilla Mese vagy mesefilm? Munkahely - Miriszlói óvoda A meseolvasással, mesehallgatással alapozzuk szépirodalom iránti fogékonyságukat, elemző képességüket, azt a technikát, ahogyan tudatosítják magukban, hogy egy mű hogyan hat rájuk, ők hogyan viszonyulnak ahhoz, mit olvastak vagy hallottak. (Gasparicsné, 2007) 19

20 A mese az óvodai életben nemcsak az egyik foglalkozási ág, több annál. Bármikor mesélhetünk, amikor igény, kedv, idő és hely van számára. Nemcsak hetente egyszer vagy kétszer, hanem a gyerekek kérésére is bármikor, ha a körülményeket meg tudjuk teremteni. A mesehallgatás, a versmondás, a verses szöveggel kísért játék, a bábszínház az anyanyelvi nevelés semmi mással nem pótolható lehetősége. Különös beszédhelyzet, amely erős, tartós önkéntelen figyelmet vált ki. A jó mese szövege hangzásban, ritmusban, hangulatban, képi erőben messze fölülmúlja hétköznapi beszédünket. Nincs még egy szövegfajta, amelyre a hét éven aluli gyerek ennyire elmélyülten tudna figyelni. (Zilahi, 1998) Az egyik legfontosabb fejlesztő feladatomnak tartom az anyanyelv ápolását, melynek népmeséink csodálatos, mással nem pótolható ősi nyelvezete évszázadokon keresztül gazdagította köznyelvünket. Szabadi Ilona szerint a mese ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek: szép szavakat tanul a gyermek. A mesének óriási szerepe van a szókincsfejlesztésben. A mesék által a gyermekek ugyanis egy másfajta nyelvet ismerhetnek meg. A mindennapi életben használt, szülők nyelvhasználata által elsajátított nyelvnél sokkal árnyaltabb, színesebb, jelzőkben gazdagabb a mesék nyelve. A gyermekek számára szokatlan, érdekes kifejezések fordulnak elő benne, melyek könnyen beleivódnak a tudatukba, így bővítve szókincsüket. Azok a gyerekek, akik rendszeresen hallgatnak mesét, iskolás korukra szövegértés szókincs és általában a nyelvi fejlettség szintjén jóval megelőzhetik azokat a társaikat, akiknek a mesehallgatás nem jutott osztályrészül. 1 Milyen készségeket és képességeket fejleszt a mese? Az alkalmazott irodalmi funkciók fejlesztik a kommunikációs készséget, megszilárdítják az anyanyelvi kompetenciát, valamint a helyes nyelvi mintákat. 1 Vekerdy 20

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek Ez úgy igaz, ahogy hiszitek a mese vers szerepe a személyiségfejlődésben, a társas kapcsolatok alakulásában Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők XXII. Országos Szakmai Konferenciája DEBRECEN, 04. 06. 9-. P

Részletesebben

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. Ideje : 2013. szeptember 20. A megvalósításban részt vevő

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY Mitől lesz sikeres a prezentációnk? FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA Miről lesz szó? 2 1. A prezentáció 2. A felkészülés 3. A prezentálás (előadás) felépítése 4. Gyakori hibák 5. Stressz

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

6. DIDAKTIKAI EGYSÉG KONFLIKTUSMEGELŐZÉS. KOMMUNIKÁCIÓ.

6. DIDAKTIKAI EGYSÉG KONFLIKTUSMEGELŐZÉS. KOMMUNIKÁCIÓ. 6. DIDAKTIKAI EGYSÉG KONFLIKTUSMEGELŐZÉS. KOMMUNIKÁCIÓ. Bemutatás A tanteremben, annak jól működéséhez, tisztában kell lenni az interakció és a kommunikáció dinamizmusaival, és ezek hatásaival, Fontos,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási középszint alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11.

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11. Együtt másokért Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Maksa

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Bevezetés, ráhangolódás

Bevezetés, ráhangolódás Beszélgetés Csoport helye: Edelény létszáma összesen (fő): 20 időpontja: 2010.11.26. ebből férfiak száma (fő) 8 moderátor: Lepsényi Ildikó életkor év (átlag vagy tól-ig) 12-18 Bevezetés, ráhangolódás 1.

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben