Óvodapedagógiai ajánlások a Mozogni jó! mozgalom tapasztalataiból

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodapedagógiai ajánlások a Mozogni jó! mozgalom tapasztalataiból"

Átírás

1 Az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának nevében szerkeztette: Bukovicsné Nagy Judit Óvodapedagógiai ajánlások a Mozogni jó! mozgalom tapasztalataiból A Mozogni jó! országos óvodai egészségpedagógiai mozgalom indulásának néhány tapasztalata sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 1 10/23/09 8:36:30 PM

2 Óvodapedagógiai ajánlások a Mozogni jó! mozgalom tapasztalataiból Szerkesztő: Bukovicsné Nagy Judit Lektor: Prof. Dr. Székely Lajos Nyertes pályázók: Kaposvár, Petőfi Sándor Óvoda nevelőtestülete Százhalombatta, Pitypangos Óvoda Sebestyén Mihályné óvodai gyógytestnevelő Nyíregyháza, Kikelet Óvoda nevelőtestülete Némethné Bartha Éva óvodapedagógus kutatás: Budapest, Koszorú Óvoda Budapest, Régifóti úti Óvoda Kiadja: Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata közhasznú egyesület, Budapest, 2009 az ÖM Sport Szakállamtitkárság, Sport és Stratégiai Főosztály támogatásával. Felelős kiadó: Bukovicsné Nagy Judit, főtitkár Nyomdai munkák: CREO design, Creo Kft. Budapest Nyomdai előkészítés: Bukovics Zoltán sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 2 10/23/09 8:36:30 PM

3 TARTALOM A SPORTRA NEVELÉS LEHETŐSÉGE ÉS TARTALMA EGY FŐVÁROSI ÓVO- DÁBAN A sportra nevelés alaphelyzete és fontossága az óvodai nevelésben Az óvodapedagógus feladatai a sportra nevelés körében Néhány adat a Mozogni jó! - mozgalom egészségi jellemzéséhez Közös feladatok a szülőkkel Értékelés AZ EGÉSZSÉGES ÉLETRE NEVELÉS ÉS A MOZGÁS KAPCSOLATA Egészség és mozgás Összehasonlító felmérés két fővárosi óvodában A mozgás szerepe az egészség nevelésében A játék helye az egészségnevelésben A testnevelő foglalkozások összehasonlítása Pedagógusok véleménye a programról A szülők véleménye a programról Összegzés Zenés-táncos tartásjavító program az óvodai egészségnevelésben A gyermekek mindenek felett álló érdekeiből adódó tevékenységeink Az óvodai preventív tartásjavító torna módszere A zenés-táncos tartásjavítás programja A módszer várható eredményei A MOZGÁS: FEJLŐDÉS A FEJLŐDÉS: MOZGÁS! Komplex egészségfejlesztő és mozgást népszerűsítő programról A program feladatai és módszere A megvalósult programok részletes leírása A megvalósult programok siker-mutatói sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 3 10/23/09 8:36:30 PM

4 4 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben EGYÉNI PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA AZ ÓVODAI MOZGÁS- FEJLESZTÉSBEN A Petőfi Sándor Óvoda bemutatása A mozgásfejlesztő program bemutatása Testnevelési foglalkozások Sportprogramok Az óvoda egyéb szolgáltatásai Óvodai rendezvények A mozgásfejlesztő program várható eredményei A programban résztvevő óvodák: Bátaszék (Kossuth L. u. 3.) Budapest (VIII. Koszorú u ) Budapest (XV. Régifóti út 14.) Dunaújváros (Gábor Á. u. 2-4.) Dunaújváros (Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi egysége, Pajtás u. 2.) Eger (Széchenyi u.4.) Jászberény (Gorjanc Ignác sétány 1.) Kaposvár (Petőfi u. 20.) Kiskunmajsa (Szt. Gellért Katolikus Iskola és Óvoda) Lajosmizse 1. (Virág Gabriella) Lajosmizse 2. (Oláhné Szívós Katalin) Maglód (József A. krt. 29.) Miskolc (Belvárosi Óvoda) Mosonmagyaróvár (Kormos Lakótelep) Nagykanizsa (Attila óvoda) Nyíregyháza (Fazekas János tér 25.) Pákozd (Hősök tere 8.) Sárvár (Petőfi úti óvoda) Százhalombatta (Liszt Ferenc sétány 6.) Szombathely (Pázmány P. krt. 26./a) Tolna (Hősök tere 2.) Veszprém (Egry-úti körzeti óvoda) Vésztő (Komlódi-Falvi Óvoda Bartók Béla Nevelési Központ) Zalaegerszeg (Kis-utcai óvoda) Debrecen (Egyetem DOTE Napközi Otthonos Óvoda, Nagyerdei krt.) sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 4 10/23/09 8:36:30 PM

5 A sportra nevelés lehetősége és tartalma egy fővárosi óvodában 5 A SPORTRA NEVELÉS LEHETŐSÉGE ÉS TARTALMA EGY FŐVÁROSI ÓVODÁBAN (Gondolatok és javaslatok a Mozogni jó! óvodai programhoz) A Mozogni jó! sportnevelési programunkat a főváros VIII. kerületében működő (Koszorú u sz. alatti) Napközi Otthonos Óvoda iskolába induló csoportjaiban valósítottuk meg, így a megállapításaink erre a közösségre specifikusak. Az óvodai egészségnevelő munkát 8 óvodapedagógus irányítja, akiket öt óvodai dajka segít a nevelőmunkában. Óvodánk sajátos helyzetben van, a főváros olyan kerületében működik, amelyik rekonstrukcióra szorul, ahol nagyarányú a szegénység, a közegészségügyi hiányosság és alacsony az egészség-kulturális szint. A kerület un. Magdolna-negyedében az összlakosság 9,8%-át roma-népesség teszi ki, ebből az óvodánkban felvett gyermekek 66,3 %-a romaszármazású. Az óvoda nevelési programja szerint, sajátosan egészségfejlesztő óvoda. Mind a mozgalmi programban, mind az adatgyűjtésében a középső és a nagycsoport tagjai vettek részt ( N=61), a kisebbségi és a többségi társadalmi csoportokból, különválasztás nélkül. A sajátos nevelési igény fő okai között az alábbiak találhatók: különbözik a roma gyermekek családi szocializációja, és kulturális mintája, nyelvi hátrányok mutatkoznak (főleg a beás és oláh cigány családok gyermekeinél), magas arányú a szülők munkanélkülisége, nagy a szegénység kockázata, az átlagosnál rosszabb a roma családokban élők egészségi állapota, nincs rendszeres sportolásra, szabadidő-foglalkozásra alkalom, jelentős arányú a családokban a szenvedélybetegek aránya. A felsorolt okokból következik, hogy óvodás gyermekeinket a szociális környezeti tényezők, a többségi társadalom gyermekeivel szemben, halmozottan hátrányos helyzetűvé teszik. 1. A sportra nevelés alaphelyzete és fontossága az óvodai nevelésben A sportmozgalom indítása előtt az egészségnevelési alaphelyzetről kívántunk képet kapni, azaz feltárni, hogy: milyen ismeretekkel rendelkeznek az iskolai életre felkészülő gyermekek, milyen motivációk irányítják a kisgyerekeket az egészséges viselkedés választására, milyen készségekkel, képességekkel rendelkeznek az egészséges életmód megvalósításához (a családok kedvezőtlen anyagi, és kulturális hátterében), sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 5 10/23/09 8:36:30 PM

6 6 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben milyen az iskolára készülődők biológiai fejlettsége, mozgáskultúrája és tényleges egészségmagatartása. Elemzésünk során kiemeltük, hogy az egészség az embernek semmi mással nem pótolható értéke. Az ember az értékeit általában megvédi. Nem így áll ez minden esetben az egészséggel kapcsolatosan. Az egészség a gyermekeknél természetes állapot, a betegség pedig egy bizonyos idő után (egészségügyi közreműködéssel) úgyis elmúlik. Az egészséges gyermektől távol esik a veszély megelőzése (a prevenció). Több kutató és a Nemzeti egészségfejlesztési Program adatai szerint is a magyar lakosság egészségi állapota drámaian romlik. (Adámy,2006; Aszman,1998; Barabás,1997; Benkő 1997; Kopp mts. 2006; Nagymajtényi. 2006; Simon. 2000; Székely 2006, és mások). Az egészségmegőrzés, az egészségfejlesztés mára megkerülhetetlen társadalmi feladattá lett, amelyre pedagógiailag is fel kell készülni. Az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés alapvető lehetősége: az egészséges életmódra nevelés. Az egészségnek az egyedfejlődés minden szakaszában, a nevelési folyamat minden mozzanatában alapozó szerepe van. Ha valaki birtokolja az egészséget, ez a tény még nem jelzi az egészségnevelő tevékenység sikerét, de az egészség hiánya mindenképpen nevelési akadályként hat vissza. Az egészség fenntartása, megerősítése, visszaszerzése a nevelési folyamat minden fázisában (és minden életkorban) a rendszer zavartalan működése szempontjából alapvető követelmény. (Székely, old.) Az egészségfejlesztés aktualitását pedagógiai oldalról a kompetencia-alapú nevelés keretében az egészségnek csúcskompetencia értelmezése jelzi. A készségek, és képességek sorában prioritást élvez az egészségvédő és egészségfejlesztő készségek elsajátítása, és a mindennapos tevékenység során történő gyakorlása. Az alapot a testi adottságok, biológiai képességek képezik, erre épülnek a lelki-szellemi (értelmi, érzelmi, akarati) képességek, majd ezt tetőzik be a cselekvést megelőző állásfoglalások (attitűd) és az életben való boldogulás tevékenységei. A mozgásfejlesztés és a mozgáskultúra elsajátítása nem önmagában álló feladat, azaz a Mozogni jó! óvodai mozgásprogram is a testi (szomatikus) nevelésnek csupán egyik (de nélkülözhetetlen) alkotó eleme. A szomatikus nevelés területe: a testi szükségletek kielégítése, a testápolás, a testedzés, a fertőzések és a balesetek megelőzése. A higiénés nevelés az egészséget védő jó szokások alakítását, a fizikai aktivitásra való serkentést (aktív, mozgásos életmódot), a helyes táplálkozásra nevelést, az egészséges öltözködést szorgalmazza. sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 6 10/23/09 8:36:30 PM

7 A sportra nevelés lehetősége és tartalma egy fővárosi óvodában 7 2. Az óvodapedagógus feladatai a sportra nevelés körében Az óvoda egészségnevelési programja az egészséges életmód alakítását, az egészséges életvitel igénnyé alakítását, képességgé fejlesztését célozza, ebbe illeszkedik a gyermekek egészségvédő ismereteinek és attitűdjének alakítása. Alapvető egészségpedagógiai (szoktató, tanító) feladat: a gyermek testi gondozása, testi szükségleteinek kielégítése és a testi épség védelme. Ez az alapvető feladat az óvodásgyermekek higiénés nevelését, az alapvető higiéniai tennivalókra való szoktatását (gyakorlását, ellenőrzését, folyamatos korrekcióját) foglalja magában. Kiemelt szomatikus pedagógiai feladat a kondicionálás, a testedzés megkedveltetése, szorgalmazása, alapvető mozgáskészségek kimunkálása, az önálló testedzésre történő nevelés, a semmittevő, unatkozó, feladat nélküli időtöltések felszámolása. Kiemelt jelentőségű a kisgyermek mozgásigényének kielégítése, a harmonikus, összerendezett mozgásainak kifejlesztése, a közösségi sportélmények szervezése. Mozgásprogramunk céljául azt is kitűztük, hogy a gyermekek a különböző etnikumú, kultúrájú, anyagi szintű, illetve különböző fogyatékosságú gyermekek másságát megértsék, és segítő-támogató együttműködéssel elfogadják. 3. Néhány adat a Mozogni jó! - mozgalom egészségi jellemzéséhez Egészségi állapot Az óvoda-orvosi és védőnői nyilvántartás adataiból következtettünk a vizsgálatban résztvevő gyermekek egészségi státuszára, növekedésük és fejlődésük menetére. Az elvégzett alapszűrések adataiból kitűnik, hogy az 5 éves gyermekek (N= 61) testtömegének (testsúlyának) átlaga a nevelési év kezdetén a fiúknál: 19,12 kg, a lányoknál 18,23 kg volt, amely az év végére a fiúnál 21,27 kg-ra, a lányoknál 20,05 kg-ra emelkedett (öt leány esetében túlsúlyosságot mutatott). A vizsgálati csoport tagjai ezek alapján egészségesen fejlett gyermekeknek minősülnek, fejlődési zavar (súlyosan sovány, étvágytalan, súlyosan elhízott), vagy szervi rendellenesség nincs a nyilvántartásban regisztrálva. sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 7 10/23/09 8:36:31 PM

8 8 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben Egészségi ismeretek A gyermekek egészségvédő ismereteit felmérésünk során az alábbi témakörökben regisztráltuk: a személyi higiénia alapfeladatai, higiénés önellátás (kézmosás, WC-használat), a ruházat higiéniája (öltözködés, rendszeresség, átöltözés), az étkezés higiéniája (önállóság, közreműködés), mozgáskészség fejlettsége (szabálytartás, mozgásöröm), társkapcsolatok formája (másság elfogadása, segítő támogatás), egészségtudat erőssége (szervezet ismerete, káros szokások elutasítása, fertőzések megelőzésének tudatosítása). A változást regisztráló adatokból kitűnik, hogy a mért tudásszint mindenegyes ismereti tényezőnél emelkedést mutat, átlagosan 2,5 értékponttal, csupán a mozgáskultúra területén jelentkezett alacsonyabb teljesítmény (1,4 értékpont az 5-ös skálán). Egészségi magatartás Az egészségmagatartás ( health behavior ) önállóságának, készségének szintjét a gyermekek szituációs (azaz: előre előkészített) helyzetben mutatott magatartásának megfigyelésével regisztráltuk. Az egészségvédő magatartás mért szintje 4,8 pont értékű volt, amely alapján átlagos szint fölötti egészségvédő magatartási esélyt prognosztizáltunk. A roma és nem-roma gyermekek egészségvédő teljesítményei között a különbségek nem szignifikánsak (d= 0,05 pont). Az adatok azt mutatják, hogy integrált neveléssel az iskolai életben megkívánt egészségvédő képesség, mozgáskészség sikeresen kiművelhető. Mozgásigény, szabadidős program A 4-5 éves gyermekek szabadidő-programja szinte teljességében a szülőkön múlik. A 6 éves gyermekek már több olyan igényt terjesztettek elő szüleiknek, amely a szabadidő megválasztására vonatkoztak (pl. séta, közös kirándulás, úszás, kerékpározás). A szabadidőnek a lakáson kívüli eltöltését ugyanakkor a szülők igen veszélyesnek tartják, ezért közösségi kulturális időtöltésről nem kaptunk adatokat. A vizsgálatban részt vevő nem roma származásúak többsége olyan fiú (74%), aki a szabad mozgásos játékokat, közösségi (sport) rendezvényeket és a túrázást választanák szívesen, a lányok inkább a sétát, a kirándulást és a rendezvényeket kedvelik (pontértékük: 4,5, ami igen magas igényállításról tesz tanúbizonyságot). sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 8 10/23/09 8:36:31 PM

9 A sportra nevelés lehetősége és tartalma egy fővárosi óvodában 9 Szociális kapcsolatok erősítése a mozgásprogramban A Mozogni jó! program során mért szociometriai társválasztási pontszámok azt jelzik, hogy egy-egy gyermeket többször választottak társként a játékos vetélkedőkben, versenyeken (r= + 0,85). A kapott adatok nem csupán abban erősítenek meg, hogy a gyermekek társkapcsolati készsége (az elfogadás és együttműködés készsége) szignifikánsan esély fölötti, de abban is, hogy a különböző szociális hátterű (roma és nem-roma) gyermekek között ki a mozgásprogram keretében erős, megkülönböztetés nélküli (baráti, bensőséges) a szociális kapcsolat valószínűsége mutatható. (p<0,0 1). A Moreno-módszerű szociometriai adataink azt mutatják, hogy a mozgásprogram megfigyelési szakaszában a különböző családi hátterű gyermekek elfogadták egymást: a romaszármazású gyermekek társválasztásának 42 %-ban szerepelnek nem-roma származású játszótársak, vetélkedő-partnerek. Egészségtudatos magatartás változása a program nyomán Az egészségtudatos magatartás fejlődése a különböző tevékenységi területeken különböző ütemben zajlott le. Leggyorsabban az óvodai rend megerősödése, a környezet rendje iránti igényesség teljesedett ki: minden gyermek elfogadta és szokásból tartott rendet játékszereiben, tisztálkodása során, ruházatának elhelyezésében, a rajz, a gyurmázás utáni rendrakásban (a korrelációs együttható: r = 0,75, szoros együtt járást mutat). Nehezen változott a vizsgálati időszakban káros egészségi szokások megítélése (22%), amely a családban tapasztalt nagyfokú dohányzás (82%) és alkoholfogyasztás (65%) folyamatos ellenhatásaként jelentkezett. Az iskolára való előkészület szempontjából a 6 éves óvodásgyermekek egészségtudata jó közepes teljesítményt mutat, azaz egészségvédelemből iskolai életre alkalmassá válik. A felmérés adatai azt is bizonyították, hogy a megtanult viselkedés-elemeket a gyermekek képesek különböző életkörülmények között, életkori tevékenységek közepette is alkalmazni (transzfer). A gyermekek viselkedése tehát nem a visszatartáson (büntetésen) alapszik, hanem a meggyőzésen és gyakorláson. Ezt bizonyítja a gyermekek balesetmentes magatartása is. 4. Közös feladatok a szülőkkel Az iskolára készülő roma és nem-roma származású gyermekek integrált nevelését az óvoda nevelőközössége a szülőkkel közösen tudta megvalósítani. Ez a feltétel magában foglalja azt, hogy a szülők rendszeresen találkoznak az óvodapedagógusokkal, sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 9 10/23/09 8:36:31 PM

10 10 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben hogy részt vesznek az óvoda rendezvényein, a nyílt napjain, az óvodaszék munkájában, más külső sportrendezvényeken. A mozgásprogram keretében a szülők számára szülői klubot szerveztünk, ahol a szülők havonta rendszeresen találkozhattak egymással és a nevelőkkel. (A klubfoglalkozásokra a mintában szereplő gyermekek szüleinek 78%-a jelentkezett). A klub nem szülői értekezletet jelentett, hanem szórakozó, vitatkozó, kulturális együttlétet, családias óvodai közösségét. A mozgás, a játékos vetélkedő, az alapozó sport akkor válik közösségivé, ha a gyermekek, a szülők, az óvoda felnőtt dolgozói is részt vesznek a családias tornában, közös vetélkedőn. Az óvodapedagógusok a szülőkkel való együttműködés számtalan formáját alkotják meg. A Mozogni jó! programot elsősorban olyan külső rendezvények vihetik közelebb a sporttevékenységek megkedveléséhez, amelyek az óvodai életen (és épületén) kívül kapcsolják össze a sportegyesületekkel, szabadidős programokkal, területi (kerületi) vetélkedőkkel, természetjárással, sportbemutatókkal. 5. Értékelés A bemutatott felmérés csupán része egy átfogó vizsgálatnak, amely főiskolai óvodapedagógiai kutatás részét képezi. A közölt adatok azt biztosan igazolják, hogy az elindított mozgásfejlesztő és sportolást népszerűsítő óvodai egészségnevelő programunk segíti a sportoló nemzet megvalósulását. Bukovicsné Nagy Judit óvodavezető, egészségtan tanár sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 10 10/23/09 8:36:31 PM

11 Az egészséges életre nevelés és a mozgás kapcsolata 11 AZ EGÉSZSÉGES ÉLETRE NEVELÉS ÉS A MOZGÁS KAPCSOLATA (Összehasonlító felmérés két fővárosi óvoda Mozogni jó! programjáról) 1. Egészség és mozgás 1.1. Az egészség minden időben: érték Már az ókorban Arisztotelész is megfogalmazta: csakis úgy nevelhetünk helyesen, egészségben, megfelelően, ha az informatikai képzés (grammatika, olvasás, írás) és a művészeti nevelés mellett (zenei képzés, mozgásművészet) helyet kap a nevelésben a testi-esztétikai (gimnasztikai képzés) is. Hittek abban, hogy ép testben ép lélek lakozik. A felvilágosodás korában Rousseau (az Emil, avagy a nevelésről c. tanulmányában) határozottan állást foglalt az ember és a természet szoros kapcsolata mellett. Felhívta nevelőinek a figyelmét, hogy a gyermeknek nagy szüksége van a mozgásra, arra, hogy a természetben szabadon, korlátok nélkül tevékenykedhessen, amíg másokat vagy saját magát nem veszélyezteti. A későbbi kor reformpedagógiai törekvésekben is hangsúlyos az egészség kérdése. Montessori pedagógiájának már az 1890-es években fontos része volt a természet szeretetére nevelés, a megtapasztalás lehetősége. Fontosnak tartotta, hogy a gyerekek kinn a szabadban alkossanak, napfényben éljenek, játsszanak, mozogjanak és tanuljanak. Engedjétek szabadon a gyermekeket. Bátorítsátok őket, szaladjanak csak ki, ha esik az eső, vegyék le a cipőjüket, ha víztócsákat találnak, és ha a rétek füvei harmatosak, hadd tapicskoljanak benne mezítláb, pihenjenek békésen, ha egy fa hívogatja őket, hogy aludjanak az árnyékában, hadd kiabáljanak és nevessenek (Montessori M. 2002). Napjaink pszichológusai vészjósló hangnemben hívják fel a szülők, nevelők figyelmét arra a fontos tényre, hogy a kisgyermek egészséges fejlődéséhez alapvető feltétel: a mozgás: Nem mondhatjuk el elégszer, és nem hangsúlyozhatjuk eléggé: az óvodás gyermeknek még napi 4 óra szabad levegőre volna szüksége: intenzív mozgásra, rohangálásra, ugrándozásra a szabad levegőn és mintegy tizenkét órai alvásra. (Vekerdy T.2005) A hazai egészségi helyzet Az egészség az ember legfőbb, semmi mással nem pótolható értéke. Megszerzése, megtartása, fejlesztése mindenkinek egyéni és közösségi érdeke és kötelessége lensportstrategia_munkf_bel_sz.indd 11 10/23/09 8:36:31 PM

12 12 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben ne. A halálokok áttekintése nyomán megállapítható, hogy e betegségeknek jelentős része az egészségtelen életmódon, az egészségi kockázatot vállaló viselkedésen, azaz egyes személyeken múlik. (SzékelyL., 2005) A gyermekkor a legmegfelelőbb időszak az egészség befolyásolására. Ugyanakkor hazánkban egyre kedvezőtlenebb a gyermekegészségi helyzet. Az ENSZ gyermekvédelmi szervezete jelentésében 21 fejlett országban elemezte a gyermekek anyagi jólétét, egészségét, biztonságát, oktatási helyzetét, családi és kortárs kapcsolatait, magatartási kockázatokat,és az életszeretetüket. Magyarország a gyermekjólét szempontjából a 21 fejlett ország közül a 19. helyen áll, ami a gyermekek életkilátásainak igen sötét helyzetét mutatja. Tény az is, hogy a mai rohanó világ sok családot rákényszerít a mozgásszegény életmódra, sok kisgyermek érkezik naponta gépjárművel az óvodába. A csökkenő zöld területek, hiányzó játszóterek gátolják a kisgyermekek mozgásigényének kielégítését. Eléggé általános kép, hogy a gyermekek a délutáni játékidejüket a televízió, a videó-készülék, dvd-lejátszó előtt töltik. Amikor a mozgásos aktivitás a legnagyobb, a mozgásvágy a legerősebb, elmaradnak a megfelelő környezeti hatások, ingerek. Sajnos ekkor jelentkeznek az első negatívumok a testtartásban, állóképességben, az erőben, a mozgások végrehajtásában Társadalmi szervezetek segítsége Az egészségromlás megállítására számos civil kezdeményezés kezdte meg működését. Ilyen program a Szív kincsesláda program, amely a szervezet működésének és a testi egészség megőrzésének ismertetését tűzi ki nevelési céljául. A Szív kincsesláda program lényegében a szív- és érbetegségek legjellemzőbb elemére: a táplálkozásra és a testmozgásra épül, ismeretátadásra, viselkedésalakításra törekszik ban alakult meg az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata, amely módszertani segítséget nyújt országszerte azon óvodáknak, akik csatlakoznak a szervezethez és legfontosabb feladataik közé sorolják az egészségnevelést. Az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata: közhasznú egyesület, amelynek célja: az óvodapedagógusok egészségtudományi témájú szakmai segítése, a korszerű, preventív egészségvédelem megvalósításának segítése, az egészséget választó képesség kifejlesztése, az egészséget károsító magatartások megelőzése. Az Egyesület országos pályázatot írt ki Mozogni jó! címmel országos komplex mozgásprogram megalkotására, a mindennapos testmozgás népszerűsítésére. Az ország szinte egész területéről érkeztek pályázati munkák, ötletek, összesen 23 településről. Általános körkép, hogy a szülők számára sokszor kényelmesebb autósportstrategia_munkf_bel_sz.indd 12 10/23/09 8:36:31 PM

13 Az egészséges életre nevelés és a mozgás kapcsolata 13 ba, televízió elé ültetni a gyermekeket, mint focizni, kirándulni, sétálni vagy kerékpár-túrára vinni őket A Mozogni jó! program célkitűzése A mozgásos életmód népszerűsítésére széles lehetőségskála kínálkozik minden óvodában. Ezek közül csak néhányat említünk: Szinte minden pályázatot beküldő óvoda pedagógiai súlyt helyez: a szabadban történő mozgásra, családi kirándulások megszervezésére, az egészségesebb táplálkozás előnyben részesítésére, hangsúlyosan a napi zöldség, gyümölcs fogyasztásra, élő kapcsolat kialakítására az egészségvédő szervezetekkel (védőnővel, gyermekorvossal, iskolaorvossal), a vízhez szoktatás lehetőségének kihasználása, a helyi adottságok kihasználására (pl. korcsolyázás, lovaglás). Van olyan óvoda, ahol a zene, a ritmus kellemességét, harmóniáját kapcsolják össze a mozgással (pl. a százhalombattai Pitypangos Óvodában, a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda csoportjaiban). Több óvoda sportrendezvények, versenyek megrendezését szorgalmazza, amely közelebb hozza a családokat a mozgásos életmód népszerűsítéséhez (pl. a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodában, a tolnai Gesztenyéskert Óvodában). Sokan a játékot jelölik meg a mozgáslehetőség megvalósításaként (pl. a maglódi Napraforgó Óvodában.) Több óvoda a rászoruló gyermekek mozgásfejlesztését, illetve az esetleges deformitásaik javítását veszi tervbe tartásjavító tornával, gyógytornával, lábboltozat javítását célzó tornával (pl. a zalaegerszegi Kis-utcai Óvodában), másutt megjelenik az AYRES-terápia (szenzoros integráció: hangerő és hiperaktivitás rendezése, a belső mozgáskésztetés, mozgástervezés kezelése), a jóga is, mint mozgásfejlesztő lehetőség (pl. a dunaújvárosi Pajtás-utcai óvodában). A fenti pályázatokból, a számtalan példamutató ötletből hamarosan remekbe szabott kiadvány lát napvilágot az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata kiadásaként Sportstratégia óvodában és iskolában címmel, amely jó segítő anyaga lehet minden hazai óvodapedagógusnak a gyermekek egészséges életre történő neveléséhez. sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 13 10/23/09 8:36:31 PM

14 14 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben 2. Összehasonlító felmérés két fővárosi óvodában 2.1. A felmérésben résztvevő óvodák bemutatkozása Felmérésünk célja: párhuzamosan megfigyelni, elemezni két budapesti óvoda egészségnevelési programját: a Budapest, XV. kerületi Régifóti-úti Óvodáét (röviden: XV. ker. óvoda), amelynek nevelési tervében kiemelt feladataként a mozgás és a környezetre való nevelés szerepel, illetve a VIII. kerületi Koszorú-utcai óvoda nevelési programját, amelynek alapító okirata szerinti fő célkitűzése az integrált egészségnevelés, hangsúlyosan: a mindennapi testnevelés és mozgásfejlesztés megvalósítása. Választ kerestünk arra a kérdésre: hogyan valósítják meg a kiválasztott óvodák a mindennapjaikban az egészséges életre való neveléssel kapcsolatos feladataikat, terveiket; illetve: hogyan befolyásolják a helyi adottságok a pedagógusok munkáját? A XV. kerületi óvoda nevelési programja A XV. kerületi óvoda, Rákospalota legrégebbi óvodája, ahol már a századforduló óta történik az óvodások nevelése. Családias, hagyományőrző óvodaként lett a falu, a városrész, majd később a kerület színvonalas óvodája, amelyben jelenleg három csoport működik (csoportonként 25 gyermekkel), 6 óvodapedagógus, 4 szakképzett dajka és egy kertész közreműködésével. Az óvodai program kiemelt feladatai közé sorolható a gyermekek mozgásának fejlesztése, a környezet megismerésére és védelmére való nevelés. Cél ebben az óvodában az, hogy a természeti, társadalmi környezetben otthonosan mozgó gyermeket neveljenek, teret engedve önállósági törekvéseinek. Cél továbbá az önállóan gondolkodó, problémamegoldó, segítőkész, együttműködésre képes, a másság elfogadására alkalmas és fogékony gyermek nevelése. Alapvető nevelési célkitűzés ebben az óvodában, hogy az óvodáskor végére testileg egészségesen fejlett, lelkileg nyitott, érdeklődő, értelmileg megalapozott tudású gyermekeket indítsanak el az élet útján, az iskola felé. Az óvoda vonzáskörzete Rákospalota ófalusi része, a legtöbb gyermek, kertes házakból érkezik, de járnak ide gyermekek a panelházas lakónegyedekből. (E tény fontossága az óvodai foglalkozás utáni mozgáslehetőség kapcsán mutatkozik meg.) Az itt dolgozó pedagógusok a nevelő munkájukat csak a családokkal együtt tudják megvalósítani, hiszen így tudják szem előtt tartani az egyéni különbözőségeket, mert minden gyermek más, megismételhetetlen valóság. Programjukban az sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 14 10/23/09 8:36:32 PM

15 Az egészséges életre nevelés és a mozgás kapcsolata 15 egészségnevelés terén a legfőbb célkitűzés: a prevenció. Törekszenek a gyermekek életkorának megfelelő életritmus kialakítására, figyelembe véve a családi szokásokat is. A XV. kerületi óvodában vegyes életkorú gyermekek alkotnak egy-egy csoportot, bíznak a modellnyújtás és modellkövetés húzóerejében. A gyerekek, mintegy nagy családban, együtt töltik mindennapjaikat (3-6-7 éves korosztály), szinte észrevétlenül kötnek szociális kapcsolatokat. A napirendet a legtágabb időkeretben szervezik, mégis a leghosszabb időtartamú a játéklehetőség. A napirend kialakításában az állandóságra való törekvés kap hangsúlyt, hiszen minden kisgyermek számára az ad biztonságot, ha tudja, ha érzi, miután, mi fog következni. Kétféle játékfolyamatot erősítenek a nevelők: a spontán, igazi játékot, ami tulajdonképpen a gyermek spontán játéka, az óvónő csak a legszükségesebb esetben és, ha kérik, akkor kapcsolódik be; az óvónő által kezdeményezett játékot, amely a gyermek személyes igényeihez, önkéntes részvételéhez igazodik. A mozgásfejlesztésben a nagymozgások, egyensúlyérzék, finom motorika, szem-kéz koordináció, szem-láb koordináció kialakítására törekednek. Hangsúlyos a testséma fejlesztés: a testrészek ismerete, a test személyi zónájának alakítása, a testfogalom megerősítése és a percepciófejlesztés (a mozgásos észlelés fejlesztése) Interjú a XV. kerületi óvoda vezetőjével a nevelési programról A XV. ker. óvoda vezetőjével készített interjúból világosan kiderült, hogy ebben az óvodában építenek arra, hogy a éves gyermek legfontosabb tevékenysége, lételeme a mozgás. Fő feladat az egészségnevelés terén, hogy a gyerekek mozgása összerendezett legyen, testük arányosan fejlődjön, szervezetük teherbíró legyen. Elsődleges a gyermekek nagymozgásainak fejlesztése, majd, ha az megalapozott, akkor a finom motorika fejlesztése változatos tevékenységekkel. Sokszor alvás után ismét kimennek az udvarra, ahol mozgásos játékokat játszanak. Az óvodának foci csapata (5-6-7 évesek) is van, szabályokat betartva szívesen fociznak az óvodában. Rossz idő esetén előkerülnek a fa golyók, fa karikák, körmöcskék, babzsákok, tüsi labdák, és az egyensúlyfejlesztő játékok a teremben is. Pozitív nevelési eredmény: a szülők 80%-a örül annak, hogy ebben az óvodában az egészségre nevelés ilyen hangsúlyos; elfogadják a szabályokat (édesség, nyalánkság helyett zöldséget, gyümölcsöt hoznak be), sőt az óvodában megtapasztalt reform étkezési ötleteket otthon is beépítik. Az óvodai csoportok évente 3-4 hétvégi kirándulást szerveznek, amelyeken a családok 70-80%-a vesz részt. Az óvodában többfésportstrategia_munkf_bel_sz.indd 15 10/23/09 8:36:32 PM

16 16 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben le egészségvédő programot szerveznek a szülőkkel és más sportszervekkel, pl. részt vesznek kerületi sportrendezvényeken, lehetőséget adnak a mindennapi testnevelés terjesztésére, sportprogramokra: labdatorna, néptánc, játékos gyermek torna, játékos vízhez szoktatás. Kedvezőtlen tényező az, hogy a gyermekek 50%-a autóval érkezik az óvodába, és ha egy-egy sétára elviszik a gyermekeket, sokan gyorsan elfáradnak (főleg 3-4 évesek), nem bírják a gyaloglás terhelését A VIII. kerületi óvoda nevelési programja A VIII. ker. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda Budapest - Józsefvárosban, annak is a belső területén, helyezkedik el. A VIII. kerület a főváros egyik legrégebbi és rekonstrukcióra váró része, rossz lakásállománnyal és kedvezőtlen közegészségügyi viszonyokkal. Ebben a kerületben fokozottan jelen vannak olyan társadalmi problémák, mint a lakosság egyes részeinek elszegényedése, a munkanélküliség, a lakás-gondok,a mozgásszegény életmód. E gondok figyelembevételével már a közoktatási törvény megjelenésével egyidejűleg (1993) az óvoda sajátos arculatának megfelelő nevelési program kidolgozását kezdték meg. Ebben az óvodában az elsődleges nevelési cél a gyermekek egészséges életmódra szoktatása, a prímér prevenció (ne a betegségtől óvjon, hanem készítsen fel, eddze meg a szervezetet) és ezen keresztül a családok életmódjának, szemléletének formálása. Az óvodában 4 csoport működik, 3 azonos korcsoportú és 1 vegyes csoportú. A program megszervezésekor arra törekszenek, hogy a gyermekek minden tevékenységüket, amit csak lehet, a szabadban végezzenek Interjú a VIII. kerületi óvoda vezetőjével a nevelési programról Nem véletlen, hogy ebben az óvodában az egészséges életmódra szoktatására és a mozgásfejlesztésre építik a nevelési programot. Az óvodába felvett gyermekek 70%- a ugyanis nehéz szociokulturális háttérből érkezik, többszörösen hátrányos helyzetű, egyéni bánásmódot igényel. Az óvoda tudatos, tervszerű nevelő-gondozó munkával, kiegészítő programokkal igyekszik fejleszteni a gyerekeket, nem engednek üresjáratot létrejönni: az udvaron nem csak tartózkodnak, hanem tevékenykednek is. Az óvoda helyi programja segítséget jelent az egészségnevelés megvalósításához a mindennapokban. Már az óvodába lépés pillanatában megkezdődik a testi-lelki egészségnevelés, a gondozási tevékenységek sora (pl.: ha szükség van rá, reggel az óvodában is mód van a gyermek megmosdatására). A mozgás, a játéktevékenység mindig tervezett és tudatos feladat, hangsúlyos a szabad levegőn való tevékenykedés. sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 16 10/23/09 8:36:32 PM

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében

A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében Fintor Gábor Debreceni Egyetem, Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program A mindennapos testnevelés szubjektív helyzete az észak-alföldi régió tanulóinak körében Fiatal Sporttudósok IV. Országos Konferenciája

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

Live Learn Laugh Phase II. Hungary

Live Learn Laugh Phase II. Hungary Live Learn Laugh Phase II. Hungary A Fogorvosok Világszövetsége és az Unilever - a Signal márka gyártója - egyedülálló együttműködési megállapodást kötött azzal a céllal, hogy a világ országaiban erősítse

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben