Óvodapedagógiai ajánlások a Mozogni jó! mozgalom tapasztalataiból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodapedagógiai ajánlások a Mozogni jó! mozgalom tapasztalataiból"

Átírás

1 Az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának nevében szerkeztette: Bukovicsné Nagy Judit Óvodapedagógiai ajánlások a Mozogni jó! mozgalom tapasztalataiból A Mozogni jó! országos óvodai egészségpedagógiai mozgalom indulásának néhány tapasztalata sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 1 10/23/09 8:36:30 PM

2 Óvodapedagógiai ajánlások a Mozogni jó! mozgalom tapasztalataiból Szerkesztő: Bukovicsné Nagy Judit Lektor: Prof. Dr. Székely Lajos Nyertes pályázók: Kaposvár, Petőfi Sándor Óvoda nevelőtestülete Százhalombatta, Pitypangos Óvoda Sebestyén Mihályné óvodai gyógytestnevelő Nyíregyháza, Kikelet Óvoda nevelőtestülete Némethné Bartha Éva óvodapedagógus kutatás: Budapest, Koszorú Óvoda Budapest, Régifóti úti Óvoda Kiadja: Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata közhasznú egyesület, Budapest, 2009 az ÖM Sport Szakállamtitkárság, Sport és Stratégiai Főosztály támogatásával. Felelős kiadó: Bukovicsné Nagy Judit, főtitkár Nyomdai munkák: CREO design, Creo Kft. Budapest Nyomdai előkészítés: Bukovics Zoltán sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 2 10/23/09 8:36:30 PM

3 TARTALOM A SPORTRA NEVELÉS LEHETŐSÉGE ÉS TARTALMA EGY FŐVÁROSI ÓVO- DÁBAN A sportra nevelés alaphelyzete és fontossága az óvodai nevelésben Az óvodapedagógus feladatai a sportra nevelés körében Néhány adat a Mozogni jó! - mozgalom egészségi jellemzéséhez Közös feladatok a szülőkkel Értékelés AZ EGÉSZSÉGES ÉLETRE NEVELÉS ÉS A MOZGÁS KAPCSOLATA Egészség és mozgás Összehasonlító felmérés két fővárosi óvodában A mozgás szerepe az egészség nevelésében A játék helye az egészségnevelésben A testnevelő foglalkozások összehasonlítása Pedagógusok véleménye a programról A szülők véleménye a programról Összegzés Zenés-táncos tartásjavító program az óvodai egészségnevelésben A gyermekek mindenek felett álló érdekeiből adódó tevékenységeink Az óvodai preventív tartásjavító torna módszere A zenés-táncos tartásjavítás programja A módszer várható eredményei A MOZGÁS: FEJLŐDÉS A FEJLŐDÉS: MOZGÁS! Komplex egészségfejlesztő és mozgást népszerűsítő programról A program feladatai és módszere A megvalósult programok részletes leírása A megvalósult programok siker-mutatói sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 3 10/23/09 8:36:30 PM

4 4 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben EGYÉNI PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA AZ ÓVODAI MOZGÁS- FEJLESZTÉSBEN A Petőfi Sándor Óvoda bemutatása A mozgásfejlesztő program bemutatása Testnevelési foglalkozások Sportprogramok Az óvoda egyéb szolgáltatásai Óvodai rendezvények A mozgásfejlesztő program várható eredményei A programban résztvevő óvodák: Bátaszék (Kossuth L. u. 3.) Budapest (VIII. Koszorú u ) Budapest (XV. Régifóti út 14.) Dunaújváros (Gábor Á. u. 2-4.) Dunaújváros (Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi egysége, Pajtás u. 2.) Eger (Széchenyi u.4.) Jászberény (Gorjanc Ignác sétány 1.) Kaposvár (Petőfi u. 20.) Kiskunmajsa (Szt. Gellért Katolikus Iskola és Óvoda) Lajosmizse 1. (Virág Gabriella) Lajosmizse 2. (Oláhné Szívós Katalin) Maglód (József A. krt. 29.) Miskolc (Belvárosi Óvoda) Mosonmagyaróvár (Kormos Lakótelep) Nagykanizsa (Attila óvoda) Nyíregyháza (Fazekas János tér 25.) Pákozd (Hősök tere 8.) Sárvár (Petőfi úti óvoda) Százhalombatta (Liszt Ferenc sétány 6.) Szombathely (Pázmány P. krt. 26./a) Tolna (Hősök tere 2.) Veszprém (Egry-úti körzeti óvoda) Vésztő (Komlódi-Falvi Óvoda Bartók Béla Nevelési Központ) Zalaegerszeg (Kis-utcai óvoda) Debrecen (Egyetem DOTE Napközi Otthonos Óvoda, Nagyerdei krt.) sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 4 10/23/09 8:36:30 PM

5 A sportra nevelés lehetősége és tartalma egy fővárosi óvodában 5 A SPORTRA NEVELÉS LEHETŐSÉGE ÉS TARTALMA EGY FŐVÁROSI ÓVODÁBAN (Gondolatok és javaslatok a Mozogni jó! óvodai programhoz) A Mozogni jó! sportnevelési programunkat a főváros VIII. kerületében működő (Koszorú u sz. alatti) Napközi Otthonos Óvoda iskolába induló csoportjaiban valósítottuk meg, így a megállapításaink erre a közösségre specifikusak. Az óvodai egészségnevelő munkát 8 óvodapedagógus irányítja, akiket öt óvodai dajka segít a nevelőmunkában. Óvodánk sajátos helyzetben van, a főváros olyan kerületében működik, amelyik rekonstrukcióra szorul, ahol nagyarányú a szegénység, a közegészségügyi hiányosság és alacsony az egészség-kulturális szint. A kerület un. Magdolna-negyedében az összlakosság 9,8%-át roma-népesség teszi ki, ebből az óvodánkban felvett gyermekek 66,3 %-a romaszármazású. Az óvoda nevelési programja szerint, sajátosan egészségfejlesztő óvoda. Mind a mozgalmi programban, mind az adatgyűjtésében a középső és a nagycsoport tagjai vettek részt ( N=61), a kisebbségi és a többségi társadalmi csoportokból, különválasztás nélkül. A sajátos nevelési igény fő okai között az alábbiak találhatók: különbözik a roma gyermekek családi szocializációja, és kulturális mintája, nyelvi hátrányok mutatkoznak (főleg a beás és oláh cigány családok gyermekeinél), magas arányú a szülők munkanélkülisége, nagy a szegénység kockázata, az átlagosnál rosszabb a roma családokban élők egészségi állapota, nincs rendszeres sportolásra, szabadidő-foglalkozásra alkalom, jelentős arányú a családokban a szenvedélybetegek aránya. A felsorolt okokból következik, hogy óvodás gyermekeinket a szociális környezeti tényezők, a többségi társadalom gyermekeivel szemben, halmozottan hátrányos helyzetűvé teszik. 1. A sportra nevelés alaphelyzete és fontossága az óvodai nevelésben A sportmozgalom indítása előtt az egészségnevelési alaphelyzetről kívántunk képet kapni, azaz feltárni, hogy: milyen ismeretekkel rendelkeznek az iskolai életre felkészülő gyermekek, milyen motivációk irányítják a kisgyerekeket az egészséges viselkedés választására, milyen készségekkel, képességekkel rendelkeznek az egészséges életmód megvalósításához (a családok kedvezőtlen anyagi, és kulturális hátterében), sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 5 10/23/09 8:36:30 PM

6 6 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben milyen az iskolára készülődők biológiai fejlettsége, mozgáskultúrája és tényleges egészségmagatartása. Elemzésünk során kiemeltük, hogy az egészség az embernek semmi mással nem pótolható értéke. Az ember az értékeit általában megvédi. Nem így áll ez minden esetben az egészséggel kapcsolatosan. Az egészség a gyermekeknél természetes állapot, a betegség pedig egy bizonyos idő után (egészségügyi közreműködéssel) úgyis elmúlik. Az egészséges gyermektől távol esik a veszély megelőzése (a prevenció). Több kutató és a Nemzeti egészségfejlesztési Program adatai szerint is a magyar lakosság egészségi állapota drámaian romlik. (Adámy,2006; Aszman,1998; Barabás,1997; Benkő 1997; Kopp mts. 2006; Nagymajtényi. 2006; Simon. 2000; Székely 2006, és mások). Az egészségmegőrzés, az egészségfejlesztés mára megkerülhetetlen társadalmi feladattá lett, amelyre pedagógiailag is fel kell készülni. Az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés alapvető lehetősége: az egészséges életmódra nevelés. Az egészségnek az egyedfejlődés minden szakaszában, a nevelési folyamat minden mozzanatában alapozó szerepe van. Ha valaki birtokolja az egészséget, ez a tény még nem jelzi az egészségnevelő tevékenység sikerét, de az egészség hiánya mindenképpen nevelési akadályként hat vissza. Az egészség fenntartása, megerősítése, visszaszerzése a nevelési folyamat minden fázisában (és minden életkorban) a rendszer zavartalan működése szempontjából alapvető követelmény. (Székely, old.) Az egészségfejlesztés aktualitását pedagógiai oldalról a kompetencia-alapú nevelés keretében az egészségnek csúcskompetencia értelmezése jelzi. A készségek, és képességek sorában prioritást élvez az egészségvédő és egészségfejlesztő készségek elsajátítása, és a mindennapos tevékenység során történő gyakorlása. Az alapot a testi adottságok, biológiai képességek képezik, erre épülnek a lelki-szellemi (értelmi, érzelmi, akarati) képességek, majd ezt tetőzik be a cselekvést megelőző állásfoglalások (attitűd) és az életben való boldogulás tevékenységei. A mozgásfejlesztés és a mozgáskultúra elsajátítása nem önmagában álló feladat, azaz a Mozogni jó! óvodai mozgásprogram is a testi (szomatikus) nevelésnek csupán egyik (de nélkülözhetetlen) alkotó eleme. A szomatikus nevelés területe: a testi szükségletek kielégítése, a testápolás, a testedzés, a fertőzések és a balesetek megelőzése. A higiénés nevelés az egészséget védő jó szokások alakítását, a fizikai aktivitásra való serkentést (aktív, mozgásos életmódot), a helyes táplálkozásra nevelést, az egészséges öltözködést szorgalmazza. sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 6 10/23/09 8:36:30 PM

7 A sportra nevelés lehetősége és tartalma egy fővárosi óvodában 7 2. Az óvodapedagógus feladatai a sportra nevelés körében Az óvoda egészségnevelési programja az egészséges életmód alakítását, az egészséges életvitel igénnyé alakítását, képességgé fejlesztését célozza, ebbe illeszkedik a gyermekek egészségvédő ismereteinek és attitűdjének alakítása. Alapvető egészségpedagógiai (szoktató, tanító) feladat: a gyermek testi gondozása, testi szükségleteinek kielégítése és a testi épség védelme. Ez az alapvető feladat az óvodásgyermekek higiénés nevelését, az alapvető higiéniai tennivalókra való szoktatását (gyakorlását, ellenőrzését, folyamatos korrekcióját) foglalja magában. Kiemelt szomatikus pedagógiai feladat a kondicionálás, a testedzés megkedveltetése, szorgalmazása, alapvető mozgáskészségek kimunkálása, az önálló testedzésre történő nevelés, a semmittevő, unatkozó, feladat nélküli időtöltések felszámolása. Kiemelt jelentőségű a kisgyermek mozgásigényének kielégítése, a harmonikus, összerendezett mozgásainak kifejlesztése, a közösségi sportélmények szervezése. Mozgásprogramunk céljául azt is kitűztük, hogy a gyermekek a különböző etnikumú, kultúrájú, anyagi szintű, illetve különböző fogyatékosságú gyermekek másságát megértsék, és segítő-támogató együttműködéssel elfogadják. 3. Néhány adat a Mozogni jó! - mozgalom egészségi jellemzéséhez Egészségi állapot Az óvoda-orvosi és védőnői nyilvántartás adataiból következtettünk a vizsgálatban résztvevő gyermekek egészségi státuszára, növekedésük és fejlődésük menetére. Az elvégzett alapszűrések adataiból kitűnik, hogy az 5 éves gyermekek (N= 61) testtömegének (testsúlyának) átlaga a nevelési év kezdetén a fiúknál: 19,12 kg, a lányoknál 18,23 kg volt, amely az év végére a fiúnál 21,27 kg-ra, a lányoknál 20,05 kg-ra emelkedett (öt leány esetében túlsúlyosságot mutatott). A vizsgálati csoport tagjai ezek alapján egészségesen fejlett gyermekeknek minősülnek, fejlődési zavar (súlyosan sovány, étvágytalan, súlyosan elhízott), vagy szervi rendellenesség nincs a nyilvántartásban regisztrálva. sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 7 10/23/09 8:36:31 PM

8 8 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben Egészségi ismeretek A gyermekek egészségvédő ismereteit felmérésünk során az alábbi témakörökben regisztráltuk: a személyi higiénia alapfeladatai, higiénés önellátás (kézmosás, WC-használat), a ruházat higiéniája (öltözködés, rendszeresség, átöltözés), az étkezés higiéniája (önállóság, közreműködés), mozgáskészség fejlettsége (szabálytartás, mozgásöröm), társkapcsolatok formája (másság elfogadása, segítő támogatás), egészségtudat erőssége (szervezet ismerete, káros szokások elutasítása, fertőzések megelőzésének tudatosítása). A változást regisztráló adatokból kitűnik, hogy a mért tudásszint mindenegyes ismereti tényezőnél emelkedést mutat, átlagosan 2,5 értékponttal, csupán a mozgáskultúra területén jelentkezett alacsonyabb teljesítmény (1,4 értékpont az 5-ös skálán). Egészségi magatartás Az egészségmagatartás ( health behavior ) önállóságának, készségének szintjét a gyermekek szituációs (azaz: előre előkészített) helyzetben mutatott magatartásának megfigyelésével regisztráltuk. Az egészségvédő magatartás mért szintje 4,8 pont értékű volt, amely alapján átlagos szint fölötti egészségvédő magatartási esélyt prognosztizáltunk. A roma és nem-roma gyermekek egészségvédő teljesítményei között a különbségek nem szignifikánsak (d= 0,05 pont). Az adatok azt mutatják, hogy integrált neveléssel az iskolai életben megkívánt egészségvédő képesség, mozgáskészség sikeresen kiművelhető. Mozgásigény, szabadidős program A 4-5 éves gyermekek szabadidő-programja szinte teljességében a szülőkön múlik. A 6 éves gyermekek már több olyan igényt terjesztettek elő szüleiknek, amely a szabadidő megválasztására vonatkoztak (pl. séta, közös kirándulás, úszás, kerékpározás). A szabadidőnek a lakáson kívüli eltöltését ugyanakkor a szülők igen veszélyesnek tartják, ezért közösségi kulturális időtöltésről nem kaptunk adatokat. A vizsgálatban részt vevő nem roma származásúak többsége olyan fiú (74%), aki a szabad mozgásos játékokat, közösségi (sport) rendezvényeket és a túrázást választanák szívesen, a lányok inkább a sétát, a kirándulást és a rendezvényeket kedvelik (pontértékük: 4,5, ami igen magas igényállításról tesz tanúbizonyságot). sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 8 10/23/09 8:36:31 PM

9 A sportra nevelés lehetősége és tartalma egy fővárosi óvodában 9 Szociális kapcsolatok erősítése a mozgásprogramban A Mozogni jó! program során mért szociometriai társválasztási pontszámok azt jelzik, hogy egy-egy gyermeket többször választottak társként a játékos vetélkedőkben, versenyeken (r= + 0,85). A kapott adatok nem csupán abban erősítenek meg, hogy a gyermekek társkapcsolati készsége (az elfogadás és együttműködés készsége) szignifikánsan esély fölötti, de abban is, hogy a különböző szociális hátterű (roma és nem-roma) gyermekek között ki a mozgásprogram keretében erős, megkülönböztetés nélküli (baráti, bensőséges) a szociális kapcsolat valószínűsége mutatható. (p<0,0 1). A Moreno-módszerű szociometriai adataink azt mutatják, hogy a mozgásprogram megfigyelési szakaszában a különböző családi hátterű gyermekek elfogadták egymást: a romaszármazású gyermekek társválasztásának 42 %-ban szerepelnek nem-roma származású játszótársak, vetélkedő-partnerek. Egészségtudatos magatartás változása a program nyomán Az egészségtudatos magatartás fejlődése a különböző tevékenységi területeken különböző ütemben zajlott le. Leggyorsabban az óvodai rend megerősödése, a környezet rendje iránti igényesség teljesedett ki: minden gyermek elfogadta és szokásból tartott rendet játékszereiben, tisztálkodása során, ruházatának elhelyezésében, a rajz, a gyurmázás utáni rendrakásban (a korrelációs együttható: r = 0,75, szoros együtt járást mutat). Nehezen változott a vizsgálati időszakban káros egészségi szokások megítélése (22%), amely a családban tapasztalt nagyfokú dohányzás (82%) és alkoholfogyasztás (65%) folyamatos ellenhatásaként jelentkezett. Az iskolára való előkészület szempontjából a 6 éves óvodásgyermekek egészségtudata jó közepes teljesítményt mutat, azaz egészségvédelemből iskolai életre alkalmassá válik. A felmérés adatai azt is bizonyították, hogy a megtanult viselkedés-elemeket a gyermekek képesek különböző életkörülmények között, életkori tevékenységek közepette is alkalmazni (transzfer). A gyermekek viselkedése tehát nem a visszatartáson (büntetésen) alapszik, hanem a meggyőzésen és gyakorláson. Ezt bizonyítja a gyermekek balesetmentes magatartása is. 4. Közös feladatok a szülőkkel Az iskolára készülő roma és nem-roma származású gyermekek integrált nevelését az óvoda nevelőközössége a szülőkkel közösen tudta megvalósítani. Ez a feltétel magában foglalja azt, hogy a szülők rendszeresen találkoznak az óvodapedagógusokkal, sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 9 10/23/09 8:36:31 PM

10 10 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben hogy részt vesznek az óvoda rendezvényein, a nyílt napjain, az óvodaszék munkájában, más külső sportrendezvényeken. A mozgásprogram keretében a szülők számára szülői klubot szerveztünk, ahol a szülők havonta rendszeresen találkozhattak egymással és a nevelőkkel. (A klubfoglalkozásokra a mintában szereplő gyermekek szüleinek 78%-a jelentkezett). A klub nem szülői értekezletet jelentett, hanem szórakozó, vitatkozó, kulturális együttlétet, családias óvodai közösségét. A mozgás, a játékos vetélkedő, az alapozó sport akkor válik közösségivé, ha a gyermekek, a szülők, az óvoda felnőtt dolgozói is részt vesznek a családias tornában, közös vetélkedőn. Az óvodapedagógusok a szülőkkel való együttműködés számtalan formáját alkotják meg. A Mozogni jó! programot elsősorban olyan külső rendezvények vihetik közelebb a sporttevékenységek megkedveléséhez, amelyek az óvodai életen (és épületén) kívül kapcsolják össze a sportegyesületekkel, szabadidős programokkal, területi (kerületi) vetélkedőkkel, természetjárással, sportbemutatókkal. 5. Értékelés A bemutatott felmérés csupán része egy átfogó vizsgálatnak, amely főiskolai óvodapedagógiai kutatás részét képezi. A közölt adatok azt biztosan igazolják, hogy az elindított mozgásfejlesztő és sportolást népszerűsítő óvodai egészségnevelő programunk segíti a sportoló nemzet megvalósulását. Bukovicsné Nagy Judit óvodavezető, egészségtan tanár sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 10 10/23/09 8:36:31 PM

11 Az egészséges életre nevelés és a mozgás kapcsolata 11 AZ EGÉSZSÉGES ÉLETRE NEVELÉS ÉS A MOZGÁS KAPCSOLATA (Összehasonlító felmérés két fővárosi óvoda Mozogni jó! programjáról) 1. Egészség és mozgás 1.1. Az egészség minden időben: érték Már az ókorban Arisztotelész is megfogalmazta: csakis úgy nevelhetünk helyesen, egészségben, megfelelően, ha az informatikai képzés (grammatika, olvasás, írás) és a művészeti nevelés mellett (zenei képzés, mozgásművészet) helyet kap a nevelésben a testi-esztétikai (gimnasztikai képzés) is. Hittek abban, hogy ép testben ép lélek lakozik. A felvilágosodás korában Rousseau (az Emil, avagy a nevelésről c. tanulmányában) határozottan állást foglalt az ember és a természet szoros kapcsolata mellett. Felhívta nevelőinek a figyelmét, hogy a gyermeknek nagy szüksége van a mozgásra, arra, hogy a természetben szabadon, korlátok nélkül tevékenykedhessen, amíg másokat vagy saját magát nem veszélyezteti. A későbbi kor reformpedagógiai törekvésekben is hangsúlyos az egészség kérdése. Montessori pedagógiájának már az 1890-es években fontos része volt a természet szeretetére nevelés, a megtapasztalás lehetősége. Fontosnak tartotta, hogy a gyerekek kinn a szabadban alkossanak, napfényben éljenek, játsszanak, mozogjanak és tanuljanak. Engedjétek szabadon a gyermekeket. Bátorítsátok őket, szaladjanak csak ki, ha esik az eső, vegyék le a cipőjüket, ha víztócsákat találnak, és ha a rétek füvei harmatosak, hadd tapicskoljanak benne mezítláb, pihenjenek békésen, ha egy fa hívogatja őket, hogy aludjanak az árnyékában, hadd kiabáljanak és nevessenek (Montessori M. 2002). Napjaink pszichológusai vészjósló hangnemben hívják fel a szülők, nevelők figyelmét arra a fontos tényre, hogy a kisgyermek egészséges fejlődéséhez alapvető feltétel: a mozgás: Nem mondhatjuk el elégszer, és nem hangsúlyozhatjuk eléggé: az óvodás gyermeknek még napi 4 óra szabad levegőre volna szüksége: intenzív mozgásra, rohangálásra, ugrándozásra a szabad levegőn és mintegy tizenkét órai alvásra. (Vekerdy T.2005) A hazai egészségi helyzet Az egészség az ember legfőbb, semmi mással nem pótolható értéke. Megszerzése, megtartása, fejlesztése mindenkinek egyéni és közösségi érdeke és kötelessége lensportstrategia_munkf_bel_sz.indd 11 10/23/09 8:36:31 PM

12 12 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben ne. A halálokok áttekintése nyomán megállapítható, hogy e betegségeknek jelentős része az egészségtelen életmódon, az egészségi kockázatot vállaló viselkedésen, azaz egyes személyeken múlik. (SzékelyL., 2005) A gyermekkor a legmegfelelőbb időszak az egészség befolyásolására. Ugyanakkor hazánkban egyre kedvezőtlenebb a gyermekegészségi helyzet. Az ENSZ gyermekvédelmi szervezete jelentésében 21 fejlett országban elemezte a gyermekek anyagi jólétét, egészségét, biztonságát, oktatási helyzetét, családi és kortárs kapcsolatait, magatartási kockázatokat,és az életszeretetüket. Magyarország a gyermekjólét szempontjából a 21 fejlett ország közül a 19. helyen áll, ami a gyermekek életkilátásainak igen sötét helyzetét mutatja. Tény az is, hogy a mai rohanó világ sok családot rákényszerít a mozgásszegény életmódra, sok kisgyermek érkezik naponta gépjárművel az óvodába. A csökkenő zöld területek, hiányzó játszóterek gátolják a kisgyermekek mozgásigényének kielégítését. Eléggé általános kép, hogy a gyermekek a délutáni játékidejüket a televízió, a videó-készülék, dvd-lejátszó előtt töltik. Amikor a mozgásos aktivitás a legnagyobb, a mozgásvágy a legerősebb, elmaradnak a megfelelő környezeti hatások, ingerek. Sajnos ekkor jelentkeznek az első negatívumok a testtartásban, állóképességben, az erőben, a mozgások végrehajtásában Társadalmi szervezetek segítsége Az egészségromlás megállítására számos civil kezdeményezés kezdte meg működését. Ilyen program a Szív kincsesláda program, amely a szervezet működésének és a testi egészség megőrzésének ismertetését tűzi ki nevelési céljául. A Szív kincsesláda program lényegében a szív- és érbetegségek legjellemzőbb elemére: a táplálkozásra és a testmozgásra épül, ismeretátadásra, viselkedésalakításra törekszik ban alakult meg az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata, amely módszertani segítséget nyújt országszerte azon óvodáknak, akik csatlakoznak a szervezethez és legfontosabb feladataik közé sorolják az egészségnevelést. Az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata: közhasznú egyesület, amelynek célja: az óvodapedagógusok egészségtudományi témájú szakmai segítése, a korszerű, preventív egészségvédelem megvalósításának segítése, az egészséget választó képesség kifejlesztése, az egészséget károsító magatartások megelőzése. Az Egyesület országos pályázatot írt ki Mozogni jó! címmel országos komplex mozgásprogram megalkotására, a mindennapos testmozgás népszerűsítésére. Az ország szinte egész területéről érkeztek pályázati munkák, ötletek, összesen 23 településről. Általános körkép, hogy a szülők számára sokszor kényelmesebb autósportstrategia_munkf_bel_sz.indd 12 10/23/09 8:36:31 PM

13 Az egészséges életre nevelés és a mozgás kapcsolata 13 ba, televízió elé ültetni a gyermekeket, mint focizni, kirándulni, sétálni vagy kerékpár-túrára vinni őket A Mozogni jó! program célkitűzése A mozgásos életmód népszerűsítésére széles lehetőségskála kínálkozik minden óvodában. Ezek közül csak néhányat említünk: Szinte minden pályázatot beküldő óvoda pedagógiai súlyt helyez: a szabadban történő mozgásra, családi kirándulások megszervezésére, az egészségesebb táplálkozás előnyben részesítésére, hangsúlyosan a napi zöldség, gyümölcs fogyasztásra, élő kapcsolat kialakítására az egészségvédő szervezetekkel (védőnővel, gyermekorvossal, iskolaorvossal), a vízhez szoktatás lehetőségének kihasználása, a helyi adottságok kihasználására (pl. korcsolyázás, lovaglás). Van olyan óvoda, ahol a zene, a ritmus kellemességét, harmóniáját kapcsolják össze a mozgással (pl. a százhalombattai Pitypangos Óvodában, a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda csoportjaiban). Több óvoda sportrendezvények, versenyek megrendezését szorgalmazza, amely közelebb hozza a családokat a mozgásos életmód népszerűsítéséhez (pl. a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodában, a tolnai Gesztenyéskert Óvodában). Sokan a játékot jelölik meg a mozgáslehetőség megvalósításaként (pl. a maglódi Napraforgó Óvodában.) Több óvoda a rászoruló gyermekek mozgásfejlesztését, illetve az esetleges deformitásaik javítását veszi tervbe tartásjavító tornával, gyógytornával, lábboltozat javítását célzó tornával (pl. a zalaegerszegi Kis-utcai Óvodában), másutt megjelenik az AYRES-terápia (szenzoros integráció: hangerő és hiperaktivitás rendezése, a belső mozgáskésztetés, mozgástervezés kezelése), a jóga is, mint mozgásfejlesztő lehetőség (pl. a dunaújvárosi Pajtás-utcai óvodában). A fenti pályázatokból, a számtalan példamutató ötletből hamarosan remekbe szabott kiadvány lát napvilágot az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata kiadásaként Sportstratégia óvodában és iskolában címmel, amely jó segítő anyaga lehet minden hazai óvodapedagógusnak a gyermekek egészséges életre történő neveléséhez. sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 13 10/23/09 8:36:31 PM

14 14 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben 2. Összehasonlító felmérés két fővárosi óvodában 2.1. A felmérésben résztvevő óvodák bemutatkozása Felmérésünk célja: párhuzamosan megfigyelni, elemezni két budapesti óvoda egészségnevelési programját: a Budapest, XV. kerületi Régifóti-úti Óvodáét (röviden: XV. ker. óvoda), amelynek nevelési tervében kiemelt feladataként a mozgás és a környezetre való nevelés szerepel, illetve a VIII. kerületi Koszorú-utcai óvoda nevelési programját, amelynek alapító okirata szerinti fő célkitűzése az integrált egészségnevelés, hangsúlyosan: a mindennapi testnevelés és mozgásfejlesztés megvalósítása. Választ kerestünk arra a kérdésre: hogyan valósítják meg a kiválasztott óvodák a mindennapjaikban az egészséges életre való neveléssel kapcsolatos feladataikat, terveiket; illetve: hogyan befolyásolják a helyi adottságok a pedagógusok munkáját? A XV. kerületi óvoda nevelési programja A XV. kerületi óvoda, Rákospalota legrégebbi óvodája, ahol már a századforduló óta történik az óvodások nevelése. Családias, hagyományőrző óvodaként lett a falu, a városrész, majd később a kerület színvonalas óvodája, amelyben jelenleg három csoport működik (csoportonként 25 gyermekkel), 6 óvodapedagógus, 4 szakképzett dajka és egy kertész közreműködésével. Az óvodai program kiemelt feladatai közé sorolható a gyermekek mozgásának fejlesztése, a környezet megismerésére és védelmére való nevelés. Cél ebben az óvodában az, hogy a természeti, társadalmi környezetben otthonosan mozgó gyermeket neveljenek, teret engedve önállósági törekvéseinek. Cél továbbá az önállóan gondolkodó, problémamegoldó, segítőkész, együttműködésre képes, a másság elfogadására alkalmas és fogékony gyermek nevelése. Alapvető nevelési célkitűzés ebben az óvodában, hogy az óvodáskor végére testileg egészségesen fejlett, lelkileg nyitott, érdeklődő, értelmileg megalapozott tudású gyermekeket indítsanak el az élet útján, az iskola felé. Az óvoda vonzáskörzete Rákospalota ófalusi része, a legtöbb gyermek, kertes házakból érkezik, de járnak ide gyermekek a panelházas lakónegyedekből. (E tény fontossága az óvodai foglalkozás utáni mozgáslehetőség kapcsán mutatkozik meg.) Az itt dolgozó pedagógusok a nevelő munkájukat csak a családokkal együtt tudják megvalósítani, hiszen így tudják szem előtt tartani az egyéni különbözőségeket, mert minden gyermek más, megismételhetetlen valóság. Programjukban az sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 14 10/23/09 8:36:32 PM

15 Az egészséges életre nevelés és a mozgás kapcsolata 15 egészségnevelés terén a legfőbb célkitűzés: a prevenció. Törekszenek a gyermekek életkorának megfelelő életritmus kialakítására, figyelembe véve a családi szokásokat is. A XV. kerületi óvodában vegyes életkorú gyermekek alkotnak egy-egy csoportot, bíznak a modellnyújtás és modellkövetés húzóerejében. A gyerekek, mintegy nagy családban, együtt töltik mindennapjaikat (3-6-7 éves korosztály), szinte észrevétlenül kötnek szociális kapcsolatokat. A napirendet a legtágabb időkeretben szervezik, mégis a leghosszabb időtartamú a játéklehetőség. A napirend kialakításában az állandóságra való törekvés kap hangsúlyt, hiszen minden kisgyermek számára az ad biztonságot, ha tudja, ha érzi, miután, mi fog következni. Kétféle játékfolyamatot erősítenek a nevelők: a spontán, igazi játékot, ami tulajdonképpen a gyermek spontán játéka, az óvónő csak a legszükségesebb esetben és, ha kérik, akkor kapcsolódik be; az óvónő által kezdeményezett játékot, amely a gyermek személyes igényeihez, önkéntes részvételéhez igazodik. A mozgásfejlesztésben a nagymozgások, egyensúlyérzék, finom motorika, szem-kéz koordináció, szem-láb koordináció kialakítására törekednek. Hangsúlyos a testséma fejlesztés: a testrészek ismerete, a test személyi zónájának alakítása, a testfogalom megerősítése és a percepciófejlesztés (a mozgásos észlelés fejlesztése) Interjú a XV. kerületi óvoda vezetőjével a nevelési programról A XV. ker. óvoda vezetőjével készített interjúból világosan kiderült, hogy ebben az óvodában építenek arra, hogy a éves gyermek legfontosabb tevékenysége, lételeme a mozgás. Fő feladat az egészségnevelés terén, hogy a gyerekek mozgása összerendezett legyen, testük arányosan fejlődjön, szervezetük teherbíró legyen. Elsődleges a gyermekek nagymozgásainak fejlesztése, majd, ha az megalapozott, akkor a finom motorika fejlesztése változatos tevékenységekkel. Sokszor alvás után ismét kimennek az udvarra, ahol mozgásos játékokat játszanak. Az óvodának foci csapata (5-6-7 évesek) is van, szabályokat betartva szívesen fociznak az óvodában. Rossz idő esetén előkerülnek a fa golyók, fa karikák, körmöcskék, babzsákok, tüsi labdák, és az egyensúlyfejlesztő játékok a teremben is. Pozitív nevelési eredmény: a szülők 80%-a örül annak, hogy ebben az óvodában az egészségre nevelés ilyen hangsúlyos; elfogadják a szabályokat (édesség, nyalánkság helyett zöldséget, gyümölcsöt hoznak be), sőt az óvodában megtapasztalt reform étkezési ötleteket otthon is beépítik. Az óvodai csoportok évente 3-4 hétvégi kirándulást szerveznek, amelyeken a családok 70-80%-a vesz részt. Az óvodában többfésportstrategia_munkf_bel_sz.indd 15 10/23/09 8:36:32 PM

16 16 Szemléletváltás az óvodai mozgásfejlesztésben le egészségvédő programot szerveznek a szülőkkel és más sportszervekkel, pl. részt vesznek kerületi sportrendezvényeken, lehetőséget adnak a mindennapi testnevelés terjesztésére, sportprogramokra: labdatorna, néptánc, játékos gyermek torna, játékos vízhez szoktatás. Kedvezőtlen tényező az, hogy a gyermekek 50%-a autóval érkezik az óvodába, és ha egy-egy sétára elviszik a gyermekeket, sokan gyorsan elfáradnak (főleg 3-4 évesek), nem bírják a gyaloglás terhelését A VIII. kerületi óvoda nevelési programja A VIII. ker. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda Budapest - Józsefvárosban, annak is a belső területén, helyezkedik el. A VIII. kerület a főváros egyik legrégebbi és rekonstrukcióra váró része, rossz lakásállománnyal és kedvezőtlen közegészségügyi viszonyokkal. Ebben a kerületben fokozottan jelen vannak olyan társadalmi problémák, mint a lakosság egyes részeinek elszegényedése, a munkanélküliség, a lakás-gondok,a mozgásszegény életmód. E gondok figyelembevételével már a közoktatási törvény megjelenésével egyidejűleg (1993) az óvoda sajátos arculatának megfelelő nevelési program kidolgozását kezdték meg. Ebben az óvodában az elsődleges nevelési cél a gyermekek egészséges életmódra szoktatása, a prímér prevenció (ne a betegségtől óvjon, hanem készítsen fel, eddze meg a szervezetet) és ezen keresztül a családok életmódjának, szemléletének formálása. Az óvodában 4 csoport működik, 3 azonos korcsoportú és 1 vegyes csoportú. A program megszervezésekor arra törekszenek, hogy a gyermekek minden tevékenységüket, amit csak lehet, a szabadban végezzenek Interjú a VIII. kerületi óvoda vezetőjével a nevelési programról Nem véletlen, hogy ebben az óvodában az egészséges életmódra szoktatására és a mozgásfejlesztésre építik a nevelési programot. Az óvodába felvett gyermekek 70%- a ugyanis nehéz szociokulturális háttérből érkezik, többszörösen hátrányos helyzetű, egyéni bánásmódot igényel. Az óvoda tudatos, tervszerű nevelő-gondozó munkával, kiegészítő programokkal igyekszik fejleszteni a gyerekeket, nem engednek üresjáratot létrejönni: az udvaron nem csak tartózkodnak, hanem tevékenykednek is. Az óvoda helyi programja segítséget jelent az egészségnevelés megvalósításához a mindennapokban. Már az óvodába lépés pillanatában megkezdődik a testi-lelki egészségnevelés, a gondozási tevékenységek sora (pl.: ha szükség van rá, reggel az óvodában is mód van a gyermek megmosdatására). A mozgás, a játéktevékenység mindig tervezett és tudatos feladat, hangsúlyos a szabad levegőn való tevékenykedés. sportstrategia_munkf_bel_sz.indd 16 10/23/09 8:36:32 PM

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Az egészségre nevelés

Az egészségre nevelés Az egészségre nevelés Mottónk: A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott. Egészségnevelés célja és feladata Célja: az egészségkulturáltság

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 036268 A DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: a tanulók korszerű ismeretekkel

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Túlsúly népbetegség Felnőttkori fizikai aktivitás szerepe Sport fontossága Életmódváltozás

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

MOZGÁS+ÉLMÉNY= JÖVŐ A TESTNEVELÉS-MINDENNAPOS TESTNEVELÉS PROGRAM MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE A LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA NAPSUGÁR CSOPORTJÁBAN

MOZGÁS+ÉLMÉNY= JÖVŐ A TESTNEVELÉS-MINDENNAPOS TESTNEVELÉS PROGRAM MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE A LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA NAPSUGÁR CSOPORTJÁBAN MOZGÁS+ÉLMÉNY= JÖVŐ A TESTNEVELÉS-MINDENNAPOS TESTNEVELÉS PROGRAM MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE A LEWINSZKY ANNA GYAKORLÓ ÓVODA NAPSUGÁR CSOPORTJÁBAN Kiss Ferencné gyakorlatvezető óvodapedagógus Elméleti megalapozás

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Live Learn Laugh Phase II. Hungary

Live Learn Laugh Phase II. Hungary Live Learn Laugh Phase II. Hungary A Fogorvosok Világszövetsége és az Unilever - a Signal márka gyártója - egyedülálló együttműködési megállapodást kötött azzal a céllal, hogy a világ országaiban erősítse

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal . A tevékenység megnevezése Ovi-suli program A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 hónap 3. A tevékenység kezdetének

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SPORTÁGVÁLASZTÓ 1 4. osztály

SPORTÁGVÁLASZTÓ 1 4. osztály SPORTÁGVÁLASZTÓ 1 4. osztály A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és célja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási lehetőségekkel, bepillantást nyújtson a sport világába, megismertessen

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban Vincze Virgil Karate sportág integrálása az iskolai testnevelésbe munka alapján Üdvös a bölcsesség,ami dibdábságokat elvet,s játékot fiatal kornak hágy,mert

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában TÁMOP 6. 1. 2 11/1-2012 - 1637

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában TÁMOP 6. 1. 2 11/1-2012 - 1637 SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/09/03 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Janikovszky Éva ÁMK óvodájában Kozármisleny Város Önkormányzata sikerrel pályázott a TÁMOP-6.1.2-11/1 Egészségre nevelő

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évre A Különlegesek-Ért Alapítvány részére

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évre A Különlegesek-Ért Alapítvány részére KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évre A Különlegesek-Ért Alapítvány részére A.) A Különlegesek-Ért Alapítvány egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése Sorsz A tétel megnevezése 2011 2012 1 A. Összes

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda. A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda bemutatása

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda. A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda bemutatása Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Címe: 8900 Zalaegerszeg, Űrhajós utca 2. Elérhetősége: Tel./fax: 92/598-725; 596-726 Óvodavezető: Békefiné Bertók Andrea Óvodavezető-helyettes: Goldfinger Zoltánné, Szabados

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

A VÁROS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A VÁROS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A VÁROS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Törökszentmiklós az Észak-Alföld régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 4-es főút mentén, Szolnoktól 20 km-re fekszik a Nagykunság szélén. Törökszentmiklós a környezetében

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben