PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó"

Átírás

1 PÁLYÁZAT OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó Pályázó: Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Madarász Viktor Tagóvoda Lila csoport Budapest, május 10. Juráncsik Tünde óvodapedagógus Varga Botondné óvodapedagógus

2 A mese egyrészt szórakozást nyújt a gyermeknek, másrészt fejleszti önismeretét, segíti személyisége fejlődését. Sok szinten és sokféleképpen gazdagítja életét, pszichológiai hatását pedig azért tudja kifejteni, mert elsősorban műalkotás. A gyermek a mesét minden műalkotásnál jobban megérti, a mesének külön-külön mondanivalója van minden ember számára, de ugyanannak az embernek más életkorban mást jelenthet. A gyermek pillanatnyi érdeklődésének és szükségleteinek megfelelően egyazon mesében sokféle értelmet találhat. A mesék alakja és eseményei belső konfliktusokat személyesíthetnek meg, de csak nagyon áttételesen jelzik, hogyan lehet megoldani ezeket a konfliktusokat. A mese - megfelelő időt hagyva neki az átgondolásra - segítséget nyújt a gyermeknek abban, hogy jobban megértse magát és a világot. Minden mese egy varázstükör. Varázstükör, mely belső világunk valamelyik összetevőjét tükrözi. (Bettelheim, 2000) 2

3 Nagy József és kollégái a 70-es évek elején végeztek egy felmérést, mely azt állapította meg: az a gyerek, aki mindennap hall mesét az iskolába lépés idején, másfél évvel előzheti meg anyanyelvi szinten azt a kortársát, aki nem rendszeres mesehallgató. Mesét hallani a gyerek számára minden nap nélkülözhetetlen a belső kép készítés szempontjából. A feldolgozás legfontosabb eszköze: a világról való tudás saját belső képbe öltöztetése. A gyerek saját belső képet vetít ki játékaiban.( ne lépj a fűre az a tenger szól rá a felnőttre játék közben.) A mesét hallgató gyermeknek kettős tekintete van. Rászögezi tekintetét a mesemondóra, látni, hogy már alig lát, elindult a belső mozi, a belső képek sorozata. Gyakran teszik fel a szülők azt a kérdést, hogy hogyan, mennyit foglalkozzanak a mesével olvasás után. Kezdeményezzek-e beszélgetést a gyermekemmel a meséről, mondjam e neki, hogy: látod, ebből az a tanulság,hogy A válasz mindkét esetben: NEM. A gyermeket hagyni kell, hogy ő kérdezzen, ha felmerül benne az adott mesével kapcsolatosan egy-egy gondolat, érzés. Bíznunk kell abban, hogy a gyermek, mint befogadó fél mindig csak annyit dolgoz fel egy-egy történetből, amennyit elbír. Ezért ne féljünk félelmetes meséket mesélni! Előfordulhat, hogy egy olyan történetbe kezdünk, aminek a közepén azt érezzük: Ez borzalmas!, és nem olvassuk, mondjuk, tovább. Ilyen esetben is mindig fejezzük be a történetet, soha ne hagyjunk félbe mesét, mert emiatt a gyermek átélhet egyfajta frusztrációs élményt, hiszen nem tud helyre kerülni az adott történethez kapcsolódó teljes élmény. Ezt úgy tudjuk megelőzni, hogy előre megismerkedünk a mese szövegével s eldöntjük, elolvassuk-e. Amikor ételt vagy ruhát választunk gyermekeinknek, általában átgondoljuk, hogy mit adunk. Ne sajnáljuk az időt arra, hogy a szellemi táplálék minőségét ellenőrizzük. A gyermeknek rengeteg feldolgoznivalója van, ezért rengeteg a belső kép éhsége. Az alaklélektan kimutatta: Az egyik alak könnyen változik át a másikká, a mese ritmusa és melódiája könnyen alakul át képpé, figurává a gyermek számára. A belső kép fiziológiai változásokat idéz elő a gyerekben. Az tud jól olvasni, aki spontán tud belső képeket létrehozni. A változások, melyek a szervezetünkben zajlanak olvasás közben, elmélyítik az érzelmi azonosulást. Belső kép nélkül az olvasás unalmas, érdektelen. A hallott mesével indul az olvasóvá nevelés. Az igazi mese megérint, magával ragad és elröpít egy olyan világba, ami igazán a gyereké. Nem mi mondjuk meg, milyen a sárkány. Zöld, kék, vagy épp fekete. Minden a gyermek képzelőerején múlik. A mesében egyszerre lehet királyfi és hétfejű sárkány, királylány és gonosz mostoha, idősebb testvér, aki elbukik, és legkisebb testvér, aki sikerrel jár. Megtapasztalhatja: mit jelent elveszíteni valakit, 3

4 megküzdeni a legfélelmetesebb fenevaddal, belekeveredni a legsötétebb rengetegbe, és ha megismeri ezeket a lelkiállapotokat, könnyebben küzdhet meg velük a való életben is. Nem lesz jó olvasó az, aki nem hallgatott elég mesét. A szülők már kicsi kortól olvashatnak gyermeküknek. A kicsikre nyugtató hatással van szüleik hangja, hiszen már az anya méhében megbarátkoztak ezzel. Az agy 90%-a 5 éves korig fejlődik ki, a szülők pedig olvasás révén már az óvoda megkezdése előtt is stimulálhatják ezt a folyamatot. A tudomány mai állása szerint, ha olvasol gyermekednek, sokkal jobb eredményeket fog elérni majd az intelligencia teszteken. Azok a gyermekek, akiknek olvastak a szüleik sokkal közvetlenebb kapcsolatot tudnak kialakítani környezetükkel. Az értékekről és empátiáról szóló könyvek nagy befolyással lehetnek arra, hogy a gyermek milyen kapcsolatot tud kialakítani a környezetében élő emberekkel. Az olvasás stimulálja az agy nyelvi központját. A szókincs olvasás révén bővíthető. A gyermekek kommunikációs képessége két- három éves kor körül fejlődik ki, az ehhez szükséges szavakat pedig a mesék és könyvek biztosítják számukra. Egy könyvet olvasni a gyermeknek nemcsak kitűnő időtöltést jelent. A szülők és a pedagógusok az olvasás révén nagy előnyhöz segíthetik hozzá a gyermekeket. A gyermek nem tud különbséget tenni a külső és belső kép között. Ül a televízió előtt, és nem tud elszakadni tőle. A külső kép nem csak testileg bénítja le a gyermek mozgását, hanem a kisgyermek csak akkor dolgoz fel, ha mozog -, lelkileg is, mert a külső kép megjelenése blokkolja a belső kép készítését. A TV nézés miatt agresszívabbak lesznek a gyerekek, mert nincs feldolgozás, nincs belső képkészítés. A hallott mese semmivel sem helyettesíthető! Ha a gyermeknek megfelelő gyakorlata van belső kép készítésében, akkor válhat olvasóvá. Élvezettel olvasni mindenki számára nagyon fontos volna. A mai gyermek nem tud mesét hallgatni, nem tud elmélyülten játszani. Ilyenkor az óvónő, a szülő vegye ölébe s mesélje vissza neki az aznap történteket - legyen a mese számára ismerős -, erre figyelni fog, érdekelni fogja. Ha gyakran olvasunk a gyermekeknek, segítünk nekik abban, hogy hamarabb tanuljanak meg olvasni. 4

5 A mi óvodai programunk sok lehetőséget ad arra, hogy a hozzánk járó gyermekeknek minél több élményt biztosítsunk ezen a területen is. Óvodai nevelésünk alapja Nagy Jenőné: az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című választható program. Óvodai nevelőmunkánk magában foglalja a hazai óvodai gyakorlat legjobb tapasztalatait azért, hogy a tradicionális értékeket megőrizze. Ugyanakkor arra késztet bennünket, hogy az egész napi óvodai életet még differenciáltabban, az egyéni szükségleteket, képességeket, a hátrányos helyzetű, a kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztési metódusait figyelembe véve szervezzük meg. Óvodásainkat okos szeretetben, érzelmi biztonságban, humorral teli szabad légkörben, sok szép művészeti élményt biztosítva neveljük. Akkor tudunk eredményesen dolgozni, ha a művészetek eszközeivel gyakran hatunk a gyermekekre. Felhasználjuk a verset, a mesét, a dramatikus játékokat, a drámajátékot, az éneket, énekes játékokat, zenehallgatást, a rajzot, mintázást, a kézimunka léleknemesítő erejét, és gyakran eljuttatjuk a gyermekeket az AH élményig. A gyermekek beszédkészségének fejlesztése a játékszituációkban A játékkal számtalan lehetőséget teremtünk a kommunikációra, a párbeszédek kialakítására. Beszédünk modellértékű a gyermekeknek, a szókapcsolatok, a kommunikáció, a nonverbális jelzések (mimika, gesztus), a beszéd hatáselemeinek (hanglejtés, hangsúly, hangerő, ritmus, dallam, szünet) megfigyelése tekintetében. A hangszínnel, hangerővel bánni tudást leginkább a dramatikus játékkal segítjük elő. Az általunk kezdeményezett anyanyelvi játékok adnak mintát az artikuláció, szókincs, kifejezőkészség fejlesztéséhez (pl. hangutánzó játékok, fonémahallás fejlesztő játékok, légzési technikát segítő játékok, szinonimakereső játékok stb ). A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése, a versek, mesék, dramatikus játékok segítségével A nyelvi képességfejlesztés leghatásosabb eszközének tekintjük a mesét, a verset, a bábozást és a dramatikus és a drámajáték játékokat. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes ejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A népi mondókák segítségével tisztítjuk a magán- és mássalhangzók helyes ejtését, kialakítjuk a gyermekek megfelelő artikulációját. A népköltészeti alkotások által a gyermekekkel sok új fogalmat ismertetünk meg. A bábjátékban, dramatikus játékban, a drámajátékban a gyermekek kibontakoztathatják szabad önkifejezésüket. A dramatikus helyzetekkel lehetőséget adunk a társalgási kedv fokozására, önálló versmondásra. A rendszeres, többször ismétlődő meseélménnyel 5

6 ösztönözzük őket a dramatikus játékra, bábozásra. A mesék megelevenítésében résztvevők vagyunk, modellt adunk egy-egy szereplő megformálásához. Kezdetben több kelléket használunk a képzeleti képek megjelenítéséhez, illetve a beleélő képesség, önkifejezés fokozása érdekében. A bábozás először előadásunkkal jelenik meg. Van a csoportnak kedvenc bábja, akinek szívesen elmondják sikereiket, örömüket, bánatukat. Ezt a bábot is a többi közé helyezzük, a gyermekek játszhatnak vele, tapogatják, megszeretik Vers, mese, dramatikus játék A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása minden óvodapedagógus feladata. A művek kiválasztásában érvényesítjük a pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosságot és a tradicionális értékek továbbéltetését. A legkisebbek versanyagát népi mondókákból, rigmusokból és legismertebb költőink ritmikus, zenei hatású, játékos verseiből állítjuk össze. Olyan meséket választunk, amelyek cselekménye egyszerű érthető, ritmikus ismétlődések jellemzik. Később a gyermekek meséi már többfázisú állatmesék, népmesék, dramatikus népszokások, novellisztikus realisztikus mesék. Helyet kapnak a magyar klasszikusok és a mai magyar írók meséi is. Ebben a korban a népi mondókák, névcsúfolók, halandzsa szövegű kiolvasók alkotják a tervezett mondókázás anyagát. Szerepelnek vidám, humoros versek, klasszikusok és mai magyar költők népköltészeti ihletésű, ritmusélményt nyújtó versei. Az óvodáskort a mesehallgatás igazi idejének tekintjük. Az állatmeséktől kezdve cselekményesebb népmeséken, novellisztikus-realisztikus meséken át, építjük be a klasszikus tündérmeséket, a tréfás meséket és műmeséket a gyermekek mesetárába. A gyermekek a meseregényeket is szívesen hallgatják, folytatásait napokon keresztül izgatottan várják. A gyermekek versanyagát gazdagítjuk a különböző típusú népi mondókákkal, kiolvasókkal. Megismertetünk olyan közmondásokat, amelyeket a környezet gyakran hangoztat. A nagyobbaknak lírai műveket is olvasunk, mert a gyermekek már megérzik a költői képek érzelmet kifejező erejét. A kiválasztott versekkel, mesékkel erősítjük a környezet megszerettetését, a néphagyományőrzést, az évszakok szépségét. A éves korban kedvelt hagyományos formák biztosítása Az óvodába kerülő 3 4 éves gyermekek első igazi versélményét a mondókákhoz, ölbeli játékokhoz kötjük. A népi mondókákhoz kapcsolódó mozdulatokat, játékokat megjelenítjük a gyermekeknek, a felnőtt ölében, testmelegében teljes biztonságérzetben hallgathatják. Ez a 6

7 többször átélt fizikai kontaktus sokat jelent a gyermek és a felnőtt érzelmi egymásra találásában. Lehetőséget teremtünk a vidám rigmusok korai megkedveltetésére. A gyermekek velünk együtt sokszor ismételgetik az állathívogatókat, altatókat, kiolvasókat, de sohase keltjük bennük a gyakorlás érzetét. Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktatjuk rá a gyermekeket a mese figyelmes végighallgatására. A mese többszöri meghallgatása után lesznek élvezői a mese dramatikus feldolgozásának. Először az óvodapedagógusok, a nagyobb gyermekek, majd a kicsik fokozatos bevonásával próbáljuk megjeleníteni az egyszerű meséket. Rövid, improvizált jelenetek bemutatásával, a gyermekekkel megismertetjük a bábokat, a drámajátékok eszközeit. Párbeszéd formájában előadott rövid ötletes jeleneteket, spontán szituációs helyzeteket mutatunk be. A könyvek megszerettetése érdekében a gyermekek lapozgatnak leporellókat, színes képeskönyveket, s elhozhatják otthonról kedvenc könyveiket, hogy megmutassák egymásnak. A vers, mese, dramatikus játékok, drámajáték illusztrálásához csak olyan kellékeket használunk, amelyek elősegítik a képzeleti képek előhívását, s a meséhez való erős kötődés kialakulását. Óvakodunk más eszközök használatától! A nagycsoportos gyermekek báboznak, dramatizálnak, drámajátékoznak több alkalommal a kisebbeknek. Ez színfoltja ünnepeinknek. A 3 4 éves gyermekekkel megismertetünk mondókát és új mesét egy nevelési év alatt, s ezeket többször ismételgetjük. Szervezünk a gyermekeknek rögtönzött óvodai báb- és dramatikus előadásokat, amelyeket a nagyobb korú gyermekek meglepetésként, örömmel mutatnak be a kicsiknek. A nagyobb gyermekekben kialakítjuk a mese, a vers, a drámajáték és a dramatizálás szeretetét. Igénylik, izgatottan várják meséinket. Olyan élményt nyújtunk, hogy a gyermekek arcán megjelenjen a belefeledkező áhítat, figyelő ámulat. Így játékukban mind gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás és az ismert mondókák, halandzsa szövegű kiolvasók ismételgetése. Az új versek kapcsolódnak a gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz, hangulatához. A gyermekek pozitív személyiségjegyeinek megalapozása érdekében a mese mondanivalóját megerősítjük, pl. egy közmondással, amit a szülőkkel is megbeszélünk, s jól látható helyen az öltözőben elhelyezzük. Így a szülők is együtt tudnak gondolkodni az óvoda léleknevelő hatásán, az erkölcsi tulajdonságok alakításán. Segítségünkkel megjelenítik a meséket, a gyermekek élményeit. A gyermekek szeretnek bábjátékot rögtönözni, meséket kitalálni, elkezdett mesét a saját fantáziájuk szerint befejezni. Ehhez minél több lehetőséget teremtünk. 7

8 A 4 5 éves gyermekekkel 4 5 mondókát, 5 6 rövid verset és új mesét ismertetünk meg. A nagycsoportos gyermekek körében is minden adandó alkalmat felhasználunk a kiolvasók, ritmusok ismételgetésére. Nagyon élvezik a rímes találós kérdéseket, rímjátékokat. Lehetőséget adunk az ilyen típusú játékokra is. A gyermekek ismételgetik az előző években tanult verseket. Az új versek (15-20) bemutatása mindenkor kapcsolódik a gyermekek élményeihez. Nem szavaltatjuk a gyermekeket kórusban. Kerüljük az éneklő hanglejtést. Ügyelünk a szavak gondos, tiszta ejtésére, az értelemszerű hangsúlyozásra (kivételt képeznek aritmikus versek, pl. Weöres Sándor: Galagonya). Olvasunk a gyermekeknek főleg a délutáni pihenés alatt folytatásos mesét. A gyermekek fantáziája gazdag. A gyermeknek próbálkozási alkalmat adunk a mese önálló befejezésére, mesék kitalálására. A közösen kitalált meséket elnevezzük a mi mesénk nek. A gyermekek kifejezik a mese cselekményét mozgással, mimetikus játékkal. A meseszereplők jellemző tulajdonságai alapján keresnek olyan közmondásokat, amelyekkel meg tudjuk erősíteni az erkölcsi tulajdonságokat. A gyermekek szeretik rajzban is kifejezni vers- és meseélményeiket. Ezekből készítünk közösen albumot. Az auditív élményhez társuló vizuális élménnyel lehetőséget adunk az ismétlésre, az élmények felelevenítésére. A nagyobb gyermekeknek új mesét mondunk a nevelési év folyamán. E tevékenységet minden nap megjelenítjük. Közvetett módon, zenei szignállal, mesepárnák elkészítésével, gyertyagyújtással csalogatjuk a gyermekeket a mesekuckóba. Csak akkor kezdjük el a mesét, amikor minden gyermek megérkezik, gyertyafénynél vagy lámpagyújtás után. Egy héten keresztül ugyanazt a mesét hallják a gyermekek, hogy a rákövetkező héten eljátszhassák, megjeleníthessék különbözőképpen a mesealakokat. A tevékenység befejezését jelzi a gyertya elfújása vagy énekünk, ami stílusosan kapcsolódik a meséhez. 8

9 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére Célunkat akkor érjük el, ha a gyerekek játék közben is odaillő mondókákat, verseket, rigmusokat mondogatnak szívesen hallgatnak mesét, kérik a mesék ismétlését önálló verselésre, mesemondásra vállalkoznak segítenek a mesemondás, verselés helyének, feltételeinek kialakításában tevékenyen, aktívan vesznek részt a beszélgetésekben, felfogják, megértik a hallott irodalmi mű témáját, humorát, költői képeit, a hangzás, a hangulat, érzelem és alkalom egységében megszilárdulnak a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokásaik, figyelmük fenntartásának és ellenőrzésének egyezményes jelzései össze tudják kötni a folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait vannak kedvenc mesehőseik, a velük történtek megjelennek a játékukban (bábozásban, dramatizálásban, szerepjátékban) beszélgetnek az elhangzottakról, megjegyzik az érdekes mese és szófordulatokat, furcsa, vagy széphangzású neveket, s ez beépül aktív szókincsükbe kialakul a képességük a belső képteremtésre vigyáznak a könyvre 9

10 Egy kéthetes mese projektrendszerű feldolgozása - vázlat A mese címe: A só (magyar népmese) A mese fő erkölcsi mondanivalója: Az elfogadás I. Befogadási szakasz Hétfő: könyv nélküli óvónői mesélés eszköz nélkül Kedd: könyv nélküli óvónői mesélés eszköz nélkül Szerda: könyv nélküli óvónői mesélés eszköz nélkül Csütörtök: (tárgy megszemélyesítésével, vagy egy szereplő személyén keresztül mondjuk a mesét). Pozitív, negatív hősök kiemelése Péntek: A mese végleges memorizálása: (Pletykajáték: azt hallottam, azt felejtettem el paraván mögötti bábozás) II. Feldolgozási szakasz Feldolgozási szakasz: nap - Ráhangoló játék: (a játék hangulatában illeszkedjen a történethez) - Főjáték: - Cél: (itt azokat a célokat fogalmazzuk meg, amelyeket az aznapi feldolgozás során kívánunk megvalósítani). 1. nap Ráhangoló játék: Szívesen adok: Mit adnál a többieknek jó szívvel? Fejlesztési területek: ön-és társismeret, verbális kommunikáció, bizalom. Fő játék: A három királylány érzéseinek megjelenítése interaktív módon, a gyermekek a mese párbeszédes részleteibe kapcsolódnak be, mozgással kísérve a mondanivalót Cél: a mese hangsúlyos részeinek megismerése, kiemelése 2. nap Ráhangoló játék: Emlékező erdő: Fejlesztési területek: kapcsolatteremtés, verbális kommunikáció, ön-és társismeret. Fő játék: a mese némajátékkal való megelevenítése, helyszínek kijelölésével, a jelenetek sorrendiségének meghatározásával Cél: emlékezet, szeriális emlékezet fejlesztése, téri mozgáskoordináció fejlesztése 3. nap Ráhangoló játék: Cseréljen helyet Fejlesztési területek: ön-és társismeret, mozgáskoordináció, téri orientáció. Fő játék: külső, belső tulajdonságok kiemelésével némajáték, zenei és látványelemekkel Cél: átváltozási képesség fejlesztése 10

11 4. nap Ráhangoló játék: Erdőtánc Fejlesztési területek: mozgáskoordináció, ritmusgyakorlat. Fő játék: zenés kreatív játék Cél: fantázia, kreativitás fejlesztése, utánzási képesség fejlesztése Közösségformálás, csoportalakítás 5. nap A teljes mese feldolgozása: a mese közös eljátszása szereplőkkel, úgy, hogy minden gyermek azt játssza, ami, vagy aki szeretne lenni Cél: együvé tartozás élményének megélése, egymásra figyelés, beleélő képesség fejlesztése, metakommunikáció, Közmondás: Aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli 11

12 Mesét Másként - a mese és a drámapedagógia együttes használatának új megközelítése az óvodai nevelésben Az óvodáskorúak életének alapvető lételemei a játék és a mese. A kisgyermekek szinte összes tevékenységét valamilyen formában átszövi e két dologban rejlő szabad és fantáziadús tartalom. A játék jelenléte születéstől kezdődően evidens. A mese természetes megjelenése már nem ennyire törvényszerű. A játékfejlődés különböző lépcsőfokai (optimális esetben) életünk első hét évében nagy átlagban akkor is bekövetkeznek, ha különösebb ráhatást nem gyakorlunk a gyermekre, a mesei fejlődés esetében ez nem mindig van így. Ha a gyermek élményvilága gazdag, és teret kap a szabad fantáziára, mint ahogy teret adunk a szabad játékra is, akkor bekövetkeznek a szükséges lépcsőfokok a mesélés, és a mese általi fejlődés területén is. Az intézményes nevelés első hivatalos színterére lépve a legtöbb gyermek elsőként találkozik azokkal a kihívásokkal, amelyek egy adott kortárscsoporthoz való alkalmazkodást jelentik. Szinte egyik napról a másikra változnak meg addig biztosnak vélt szabályok, viszonyítási pontok. A beszoktatás utáni időszakot követően az óvodapedagógusok kiemelt feladatai közé tartoznak az elsődleges nevelőktől való elszakadás okozta belső feszültségek folyamatos kezelése, és a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése. Az óvodai nevelésen belül számos eszköz áll az óvodapedagógusok rendelkezésére, hogy az esetleges, illetve rendszeresen megjelenő feszültségeket oldani tudják. Többek között ebben segíthet a mese tudatosabb használata is. A magyar óvodapedagógia gyakorlatában csak ritkán használják ki (vagy fel) a népmesékben lélektanilag adekvát elemeket. A Mesét Másként kezdeményezés alapvetése többek között ebből a tényből indult ki. A meséhez kapcsolódó másik mozgatórugó annak a figyelembe vétele, hogy a felnőtt és a gyermek közötti kommunikáció aktív gyakorlásának egyik leghatékonyabb módja a mesélés. A mese mindent áthidaló eszköz, melynek segítségével folyamatosan ébren tarthatjuk saját és mások fantáziáját egyaránt. A nevelés során átadott verbális információkban benne van a világról alkotott képünk, ami tudattalanul átvándorol a gyermeki fantáziába és ott, élményvilágától és személyiségétől függően saját életre kel. Ezen felül pedig a mesékben megtalálható a világ minden valósága, annak nem csak a szép, hanem a borzalmas jelenségei is. A mese - az anyanyelvi nevelésen kívül - leginkább az erkölcsi nevelés egyik eszközeként volt/van jelen az óvodai nevelésen belül, amit sok esetben követ az adott történetre épülő spontán dramatikus játék. 12

13 A Mesét Másként kezdeményezés lehetőséget nyújt arra, hogy az óvodapedagógusok megismerhessék a népmesék mögött rejlő személyiségfejlesztő elemeket, amelyeket az egyegy népmese érzelmi fókuszaira (pl. félelem, bizalom, agresszió, elfogadás, barátság stb.) épülő tervezett drámajátékok segítségével mindig az adott csoport aktuális érzelmi állapotához mérten tudnak alkalmazni, úgy, hogy a mesék történeti elemei, szereplői csak közvetetten jelennek meg. Ennek értelmezésében - a kisgyermekek életkori sajátosságából adódó - a cselekvés útján történő tanulás, a mese és a gyermek szimbolikus nyelvének hasonlósága, valamint a dráma a cselekvő és kreatív-alkotó tanulás folyamata; a történeten, játékon keresztül való és gondolkodásra ösztönző tanulás, mint a személyiség- és képességfejlesztés lehetséges segítő eszköze (Novák, 2008) komplexen értelmezhető. A művészetek által való komplex nevelés lehetőséget nyújt, hogy eszközrendszerével a gyermekek közvetett formában éljenek át különböző helyzeteket (Bakonyi, 2011). Ennek egyik lehetséges módja a mese és a drámapedagógia összekapcsolása, melynek fókuszában az a gondolat áll, hogy mese és a drámajáték együttes hatása révén úgy tudunk érzelmeket felszínre hozni, helyszíneket teremteni, hogy a mesében lévő üzenet közvetettebb módón jusson el a gyermekekhez. A közös drámajáték után az óvodások a szabad játékuk során maguk választhassák ki, hogy egy-egy meséből éppen melyik helyszínt vagy szereplőt építik bele a mindennapi tevékenységeikbe. Kerekes Valériával a Gondolkodj egészségesen program során ismerkedtünk meg. Új kezdeményezése (kutatása) felkeltette érdeklődésünket, mert nyitottak vagyunk minden olyan módszerre, ami színesíti, segíti munkánkat. Ezért úgy döntöttünk, hogy részt veszünk ebben a programban is. A különböző témákhoz minden esetben egy-egy magyar népmese kapcsolódik. Ennek magyarázata, egyrészt a magyar népmesekincs népszerűsítésére való törekvés, másrészt a mesék hordozta szimbólumok dekódolásának lehetősége. Fontos, hogy elsőként olyan mesékkel ismerkedjenek meg a gyerekek, amelyek a saját anyanyelvükön születtek és formálódtak, hiszen az azokban lévő szimbólumok állnak legközelebb az általuk ismert világhoz. A mesék átadásánál fejből mesélünk, ami sok esetben félelmet és szorongást kelthet bennünk, mindaddig, amíg túl nem lendülünk azon a tényen, hogy olyan mesékről van szó, amelyek átadása mindig is magában hordozta a mesemondó személyiségéből adódó rugalmasságot. Törekedünk a tartalomhűségre, vagyis arra, hogy a mesében található szereplők állandóak maradjanak és a cselekmények sorrendje ne változzon, de emellett 13

14 bátran belevisszük saját személyiségünket (akár aktuális érzéseinket is) egy-egy történet elmondása közben. Hiszen az óvodapedagógus és a gyermekek szempontjából is fontos, hogy egyszerre figyeljenek kifelé és befelé, egymásra és a homlokuk mögött elvonuló képekre (Zilahi, 1998). Bátran kipróbálhattuk a felkínált foglalkozásokat, mert a mesékhez kapcsolódó drámajátékok lépésről-lépésre lettek leírva, tartalmazva a játékhoz kapcsolódó lehetséges utasításokat, párbeszédes formákat. Minden foglalkozásnak állandó kerete van, ami magában foglalja a mese rituális köszöntését és a tőle való elbúcsúzást, illetve a mese elmondása utáni első kérdést, ami azt próbálja meg kideríteni, hogy az elhangzott mesében ki milyen szereplő (élő vagy élettelen) vagy helyszín lenne a legszívesebben a mese meghallgatását követő első percekben. A foglalkozások magukban hordozzák a drámajátékok menetének alapvető szabályait. A meséhez kapcsolódó játékok (ön- és csoportismereti gyakorlatok, kapcsolatteremtő játékok, bizalomjátékok, kreativitást fejlesztő játékok, mozgásos játékok, érzékszervi finomítás, koncentrációs gyakorlatok stb.) minden esetben egymásra épülnek, betartva a drámapedagógiában (is) fontos fokozatosság elvét. A megajánlott foglalkozások témakörei nem épültek egymásra, így a csoportunkon belül szabadon választhattunk a szerint, hogy mi célból használjuk fel őket. A fókusz lehetett egy vélt vagy valós probléma kezelése, de egy-egy foglalkozás akár preventív jelleget is ölthetett. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a Mesét Másként kezdeményezés nem csak a gyermekcsoporton belül eredményezett pozitív változásokat (nyitottságot, egymás értékeinek felismerését, feszültség oldást stb.), hanem a mi nevelési attitűdjeinkben is. a gyermeknevelés legfontosabb s egyben legnehezebb feladata a segítségnyújtás, hogy a gyermek megtalálja az élet értelmét. Ehhez sok tapasztalatra van szüksége. A növekvő gyermek apránként, fokozatosan tanulja meg, hogyan kell önmagát jobban megértenie. Eközben kifejlődik az a képessége, hogy másokat is megértsen és így jut el végül az emberi érintkezés mindenkit kielégítő és tartalmas formáihoz. (Bruno Bettelheim) 14

15 FELHASZNÁLT IRODALOM: Honti János (1962): A mese világa. Bp. Magvető kiadó Pressing Lajos (2009): Az égig érő fa. Szellemi tanítások a magyar népmesékben Zilahi Józsefné (1998): Mese-vers az óvodában. Bp. Eötvös kiadó Nagy Jenőné ( ): Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Vekerdy Tamás: Mesétől az olvasásig Olvasóvá nevelés megalapozása: G portál Bakonyi Anna (2001): Gondolkodj Egészségesen! A művészetek eszközeivel. In: Óvodai Nevelés. 64.évf.4. szám. p10 15

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény Mottó: A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Meséljünk gyermekeinknek!

Meséljünk gyermekeinknek! Meséljünk gyermekeinknek! Az emberi fantázia, a gondolkodás fejlődésében, az egész személyiség alakulásában nagy szerepe van annak, hogy mesélünk-e gyermekeinknek. Minden gyermek igényli, szereti a mesét!

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. Ideje : 2013. szeptember 20. A megvalósításban részt vevő

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák Nevelési Programja

Napköziotthonos Óvodák Nevelési Programja Napköziotthonos Óvodák Nevelési Programja Bevezető 1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról * Az óvoda személyi feltételei * Az óvoda tárgyi feltételei 3. Óvodánk alapvető céljai * Óvodánk alapvető

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Drámapedagógia. játszani is engedd

Drámapedagógia. játszani is engedd Drámapedagógia játszani is engedd Arról lesz szó, Mi is az a drámapedagógia? A drámajáték célja; alaptétele Mire jó ez nekünk? Gyakorlatok, etűdök, játékok Hogyan kezdődött? Mi is az a drámapedagógia?

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek Ez úgy igaz, ahogy hiszitek a mese vers szerepe a személyiségfejlődésben, a társas kapcsolatok alakulásában Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők XXII. Országos Szakmai Konferenciája DEBRECEN, 04. 06. 9-. P

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE

AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE A MESE GYÖNYÖRKÖDTETŐ, MEGKÖNNYEBÍTŐ, FELEMELŐ. /HONTI 1975/ MESE AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY C. MESE FELDOLGOZÁSA, ELŐADÁSA KELLÉKEKKEL SZEGED, TISZA-PARTI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: SZABADOS ANIKÓ DR. TÁTRAI

Részletesebben

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE.

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE. PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE. JÓ GYAKORLATTAL Készítette: Mester Marianna Tagintézmény vezető Tiszafüred, 2014.07.23.

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Játék az óvodában. Dr. Battyáni Istvánné. Nyugati Városrészi Óvoda Pécs

Játék az óvodában. Dr. Battyáni Istvánné. Nyugati Városrészi Óvoda Pécs Játék az óvodában Dr. Battyáni Istvánné Nyugati Városrészi Óvoda Pécs A játék elsődlegessége 1. A gyermek elemi pszichikus szükséglete, alapvető tevékenységi formája, létformája, A játék a kisgyermekkor

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Meseírás témahét. 5. b osztály. Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga

Meseírás témahét. 5. b osztály. Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga Beethoven Általános Iskola Martonvásár Beethoven tér 1. Meseírás témahét 5. b osztály Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga Martonvásár, 2010. április 8/1 Meseírás témahét programja 2010. április 19-23. Osztály:

Részletesebben

Kommunikációs készség fejlesztését szolgáló gyakorlatok

Kommunikációs készség fejlesztését szolgáló gyakorlatok Kommunikációs készség fejlesztését szolgáló gyakorlatok Amerikából jöttünk Fejlesztő hatás: A játék a nem verbális kifejező készség fejlesztését célozza, annak átélését, hogy milyen nehéz csupán gesztusokkal

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Kerekes Valéria. Mesét Másként Népmese és drámapedagógia az óvodai nevelésben

Kerekes Valéria. Mesét Másként Népmese és drámapedagógia az óvodai nevelésben Forrás: Fordulópont, 2014/XVI.évf. 63. szám, pp. 49-55. Kerekes Valéria Mesét Másként Népmese és drámapedagógia az óvodai nevelésben Gyermekkori meseélményeinket visszaidézve (szerencsés esetben) szüleink

Részletesebben

Jálics Ernő Általános Iskola,Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mikei Tagiskolája

Jálics Ernő Általános Iskola,Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Mikei Tagiskolája Kategória kódja: Pályázó neve: Pályázó címe: Program címe: NTP-KKT-A-14-0013 Jálics Ernő Általános,Szakképző, Alapfokú Művészeti, Speciális Szakiskola, Kollégium Mikei Tagiskolája 7512 MIKE, Zrínyi u.2/a.

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

5. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

5. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Szeptember havi program

Szeptember havi program Szeptember havi program szeptember 1. kedd Kezdődik az óvoda : bohócok várják a gyerekeket szeptember 2. szerda: BALETT Szülői értekezlet: 16.30 Akinek használt balettruhája és sztepp cipője van és szeretné

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

STECHNER VIKTÓRIA RENÁTA. Drámajáték a nevelésben és az oktatásban

STECHNER VIKTÓRIA RENÁTA. Drámajáték a nevelésben és az oktatásban STECHNER VIKTÓRIA RENÁTA Drámajáték a nevelésben és az oktatásban 1. A drámajáték fontossága A drámajáték egy olyan pedagógiai módszer, amely igen fiatal és kevésbé ismert. A szakmai források és véleményem

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZKISÉRI VÁROSI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 035770 2013. 1 Bevezetés működik. Óvodai nevelőtestületünk azonos nevelési alapelv és nevelésfilozófia alapján Érzelmi biztonság megteremtésére

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Csoportos játék és megjelenítés

Csoportos játék és megjelenítés DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL Időpont, jelenlét: A csoporttal történő egyeztetést követően, a mentor óvodapedagógus határozza meg a Játékbemutatók időpontját. A Játékbemutatón való részvétel

Részletesebben

Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein

Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein Programok a Vörösmarty Mihály Könyvtár szolgáltató helyein október 13. (hétfő) Kinyílik a mesesarok A könyvtáros meséi Időpont: 10.30 óra Alap Kezdjük mesével a hetet!- Mesedélután Böde Péter mesemondóval

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY MUNKATERVE

SZIVÁRVÁNY MUNKATERVE SZIVÁRVÁNY SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR MUNKATERVE 2013. / 2014. Készítette: Miléné Fényi Györgyi szakkörvezető Kinek kaloda, kinek fészek Ne a gyermekre, a gyermekbe tekints Játszó és alkotótársak vagyunk, hogy

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Multikulturális témahét

Multikulturális témahét Napköziotthonos Óvoda Szentpéterúr 8762. Szentpéterúr Dózsa Gy. u. 3. Multikulturális témahét Készítette: Ujj Nikolett óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Téma 2. Cél 3. Tartalom kapcsolódása 3.1. Óvodai

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás Kedd III. 23 Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás 12:50-15:30 1. Csoportalakítás (színekkel) A tanulók 6 fős csoportokban dolgoznak, 9 csoportot alakítottunk. - Csoportalakítás

Részletesebben

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14.

A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai. Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. A dadogás komplex művészeti terápiás programjának gyakorlati tapasztalatai Molnárné Bogáth Réka Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest 2011. november 14. Máshogy mondom, furcsa módon Te a Földön én a Holdon Mondd

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban Vincze Virgil Karate sportág integrálása az iskolai testnevelésbe munka alapján Üdvös a bölcsesség,ami dibdábságokat elvet,s játékot fiatal kornak hágy,mert

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés a kompetencia alapú programcsomag szellemében

Anyanyelvi nevelés a kompetencia alapú programcsomag szellemében Anyanyelvi nevelés a kompetencia alapú programcsomag szellemében Munkánk során nap, mint nap tapasztaljuk, hogy egyre nehezebben és egyre kevesebbet beszélnek a gyerekek. Mi az oka? A mai családoknak egyre

Részletesebben