Mészöly Focisuli Kódex. Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület szakmai, pedagógiai-egészségnevelési, szervezési alapelvei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mészöly Focisuli Kódex. Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület szakmai, pedagógiai-egészségnevelési, szervezési alapelvei"

Átírás

1 Mészöly Focisuli Kódex Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület szakmai, pedagógiai-egészségnevelési, szervezési alapelvei 1

2 Bevezetés Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület 2010-ben alakult. Az alapításkor kitűzött fő célok hosszú távra szólnak. A tevékenység legfontosabb eszköze az 5-13 éves gyermekek éltető eleme - a játék. Az egyesületben megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a gyermekeink a harmadik évezred követelményeinek megfelelően fejlődjenek. Egyszerre szolgálunk általános egészségnevelési és labdarúgó szakmai célokat úgy, hogy fontos számunkra a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése, a rendszeres sportolás életmód részévé tétele, a kis focisták személyiségének formálása a sport és a labda eszközként való felhasználásával, valamint mindezekkel párhuzamosan a labdarúgásban legügyesebb gyerekek kiválasztása és képzése. A Mészöly Focisuli megalakulásakor ráérzett a legkorszerűbbnek ítélt képzési-nevelési elvekre, és ezek szellemében foglalkoztatja gyermekeit. A képzeletbeli focisulis zászlón a következő jelszavak díszelegnek: játékközpontúság, életkori sajátosságok figyelembe vétele, következetesség, rendszeresség, hatékonyság, egészséges életmód, vidámság, türelem, eredménykényszer-nélküliség, élményadás. Ezek a fogalmak beépültek (be kell, hogy épüljenek) edzőink, szervezőink napi munkájába, ezeket kell percről-percre következetesen szem előtt tartanunk, hogy örömünk legyen gyermekeinkben, és nekik a foci varázsában. A Mészöly Focisuli Kódex összegyűjti azokat a legfontosabb elveket, szabályokat, tapasztalatokat, tanácsokat, módszereket és követelményeket, amelyek ismerete és elfogadása a szakembereink számára nélkülözhetetlenek. Gyerekeink foglalkoztatásának legfontosabb elveit három, egymással párhuzamosan futó témakör mentén mutatjuk be. A szakmai, a pedagógiai-egészségnevelési és a szervezési alapelvek közé nem teszünk fontossági sorrendet. A szakma, vagyis a labdarúgás oktatásának művészete, a pedagógia, vagyis a gyermek nevelésének művészete és a szervezés, vagyis a hatékonyan, célszerűen végzett munka művészete egy tőről fakadnak, és egy célhoz vezetnek: a játszani szerető gyermektől a játszani szerető - és tudó - felnőttig. I. Szakmai alapelvek Klasszikusan a labdarúgó képzés fő területeit a technikai, a taktikai és a fizikai képességek fejlesztésére osztjuk fel. Amikor ezek művelésének legfontosabb alapelveit akarjuk megfogalmazni, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy ezek, ha megfelelő feladatokat, játékokat alkalmazunk, akkor a legtöbb esetben egymással párhuzamosan, egyidőben fejleszthetők. Nálunk dominál a játék, a játékosság, a jó hangulat. Mindeközben szem előtt tartjuk a labdarúgó jellegű, sportág specifikus mozgások alkalmazásának fontosságát, a játékhoz szükséges technikai feltételek megteremtését. A játék folyamán több poszton (védő, csatár) játszatjuk tanítványainkat, hogy minél több inger érje őket. Nem posztra nevelünk, hanem lehetőséget adunk tapasztalatszerzésre a pálya több zónájában és a kapuban is. Ebben a korban nem szabad beskatulyázni a játékosokat! Észre kell vennünk, hogy napról napra változnak, fejlődnek. Sok ismétlés szerepel a tanulás, gyakorlás során a programban. 2

3 Mi hagyjuk gondolkodni, önállóan dönteni gyermekeinket. Engedjük egyéniségük érvényesülését, nem akarunk játék közben állandóan mi diktálni! Ehelyett minél több megoldási variációt tanítunk meg számukra! A labdarúgó palánta szemében az edző szava szent! Vigyázunk hát, hogy mit, mikor és hogyan mondunk. Állandó bekiabálásainkkal például zavart okozhatunk a gyerekek koncentrálásában, megfoszthatjuk őket az önfeledt játék örömétől. Az önálló döntéseket (cselezés elkezdése, kapura törés, kapura lövés), önálló felelősségvállalást dicsérni, erősíteni fogjuk. Nem korholunk, inkább dicsérünk! A hibajavítást higgadtan és nyugodt stílusban tesszük. Bíztatjuk, motiváljuk tanítványainkat! Otthoni gyakorlásra adunk egyszerű házi feladatokat. A labdabiztonság (zsonglírozás) fejlesztésének az életkor nem szab határt, ez a tudás a kezdő 5 évestől a 36 éves profi labdarúgóig mélyíthető. A labdával való játszadozás, a különböző testrészek bevonása (láb, térd, váll, fej) gyorsítják a fejlődést. Nem feledkezünk meg persze arról, hogy a 5-13 éves kor a mozgástanulás kiemelkedően fontos szakasza. Amit ekkor elmulasztunk, azt vagy egyáltalán nem, vagy csak többszörös energia befektetéssel tudjuk pótolni. A segédeszközök használata színesíti, változatossá teszi a foglalkozást. Éppen ezért használunk bójákat, gátakat, kiskapukat. Egyenkénti, de komplex használatuk is nagy szolgálatot tesz az ügyesség fejlesztésben, és a képzés egész területén, élünk vele. Előre megtervezzük a foglalkozások menetét, anyagát! Felkészülésünk feltétlenül kamatozódik, a gyermekek tudásán keresztül mérhetővé válik. Ha tanítványainknak rendszeresen változatos, tudatos, színes, labdarúgó jellegű foglalkozást biztosítunk, nem fognak kimaradni, elmaradni a csoportból. Mindig új és új feladat megoldásra kell kényszerítenünk őket, melyek elsajátítása záloga az öröm és sikerélmény megszerzésének. Megtanítjuk az alapvető szabályokat! Kérdéseket teszünk fel: Mikor van gól? Mikor van középkezdés? Milyen a szabályos bedobás? Mikor van csere? Mikor van hazaadás? Mikor van szöglet? Mikor van szabadrúgás? Melyek a kapus játékának szabályai? Mik a közvetlen, közvetett szabadrúgás esetei? A kérdésekre meg kell tanítanunk a választ, hisz ezek ismerete teszi lehetővé a sportszerű játékot és teljessé a felkészítést. Igyekszünk mindenkit játszatni éves korban szakmailag és pedagógiailag is helytelen negatív megközelítéssel különbséget tenni tanítványaink között, egyiket a másik rovására túlszerepeltetni. Az azonos erősségű és mennyiségű edzésinger valakinél gyorsabb, másnál lassúbb fejlődést eredményez. Nem feledjük; a sport, a mozgás megszerettetése az elsődleges cél. Az ebben a fejlődési korszakban szerzett negatív élményeknek egész életre szóló rossz kihatásai lehetnek. A szülőkkel való kapcsolattartás nagyon fontos! Törekszünk a diplomatikus, barátságos távolságtartásra. Önmagunk munkáját segítjük ezzel. Év elején, a foglalkozások, edzések elkezdése előtt célszerű tisztázni az apukákkal, anyukákkal, hogy kinek mi a szerepe, felelőssége. Igyekszünk közösen kialakítani, illetve megismertetni, megértetni velük az alapvető szülői viselkedési normákat, amelyek szükségesek a korrekt együttműködéshez. 3

4 II. Pedagógiai egészségnevelési alapelvek 1. Az edző, mint példakép Az 5-13 éves gyermekekkel foglalkozó szakembernek soha nem szabad elfelejtenie, hogy az irányítása alatt focizni tanuló labdarúgó palánták felnéznek rá, szinte vakon követik! Mivel érjük el ezt? A tekintélyt, az elismerést és a gyerekek szeretetét, a minden helyzetben követhető emberi példamutatásunkkal, a minél sokrétűbb és széles alapokon nyugvó labdarúgó szakmai felkészültségünkkel, és a markáns, következetes sportemberi tartásunkkal vívhatjuk ki. A gyerekek tudatos képzéséhez elengedhetetlen a mindenkor aktuális célok pontos meghatározása. Éppen ezért kijelöljük számukra a soron következő rövidebb és hosszabb időszakok feladatait. A foglalkozásokat edzésterv alapján vezetjük. Az edzésre mindig felkészülten érkezünk és pontos időbeosztással, előre eltervezett programmal dolgozunk. Minden alkalomra létezik rövid és hosszú távú szakmai, pedagógiai stratégiánk. Edzésvezetésünk határozott, áthatja a következetesség. Világos, egyszerű, jól érthető kifejezéseket, vezényszavakat használunk. Folyamatosan vezetjük be a labdarúgó szakterminológiát. Nem sajnáljuk az időt, ha azt tapasztaljuk, hogy egyegy részfeladat megoldása nehézséget okoz tanítványainknak. A megfelelő ismétlésszámmal - változatos, érdekes feladatok alkalmazásával csodát tehetünk, és a gyerekek is észrevétlenül, élvezettel sajátítják el a számukra nehezebbnek tűnő kunsztokat is. Sokszor személyesen mutatjuk be a gyakorlatokat, így tanítunk egy-egy új technikai elemet. Ezt a gyerekek nagyra értékelik, hálásak lesznek érte, és fölnéznek ránk. Nem szégyellünk tanulni, önmagunk képzése soha nem fejeződik be, hiszen saját érdekünk és a kezünk alatt lévő gyermekek érdeke is ezt kívánja. Nem szabad pillanatnyi eredményeket hajszolni és mi nem is tesszük! A legjobb ajánlólevél az edző-pedagógus és saját csapata számára a mérkőzéseken nyomon követhető folyamatos fejlődés, amely elsősorban nem a gólok számában mérhető. Látjuk és láttatjuk (például a szülőkkel) az igazi célt. Nem lehet egy-egy mérkőzés, egy torna megnyerése, vagy elvesztése élet-halál kérdése. A tanítványunk válláról le kell venni a felelősség terhét! Buzdítanunk, bátorítanunk kell, hogy merjen játszani! Példamutatás: Az emberi példamutatás rettentően fontos, éppen ezért a viselkedésünk edzésen és a mérkőzések során minta értékű kell, hogy legyen! Minden körülmények között megőrizzük emberi méltóságunkat! Ezzel is példát mutatunk gyerekeinknek, és áttételesen szüleiknek, valamint az ellenfélnek is. Semmilyen helyzetben nem hagyjuk magára és nem hozzuk kiszolgáltatott helyzetbe tanítványainkat. A megbízhatóság az egyik legnagyobb erényünk. 4

5 Egész lényünkkel azt sugározzuk, hogy a labdarúgás csodálatos sport, amit öröm játszani, amelyért érdemes jól, jobban tanulni, érdemes áldozatot hozni, és amivel rengeteg sikerélményhez jutnak a gyerekek és hozzátartozóik egyaránt. Összhang van (kell, hogy legyen!) az elvárt, követendő elvek és a valós viselkedés között. Sportemberi tartás. Alázat a játék iránt. Tiszteld az ellenfelet!: Tudunk emelt fővel veszíteni, illetve sportemberhez méltóan nyerni! Erre feltétlenül megtanítjuk labdarúgóinkat is. Minden körülmények között betartjuk és betartatjuk a játékszabályokat! Elfogadjuk és elfogadtatjuk gyermekeinkkel is a játékvezetői döntéseket! Ezért már egészen pici koruktól fogva tanítjuk a gyerekeket az alapvető szabályokra. A fokozatosság elvét itt is szem előtt tartjuk, mert a tudás hosszú folyamat eredménye lesz. Mérkőzések előtt üdvözöljük az ellenfelet, a játékvezetőt, a szurkolókat. Mérkőzés után mindig megköszönjük a meccset a játékvezetőnek, az ellenfél edzőjének és ehhez szoktatjuk hozzá a játékosokat is. Tanítjuk és tudatosítjuk a gyerekekkel a sportpályán tartózkodás, a mérkőzésen való jelenlét szabályait. Természetesen az élet egyéb területén megszokott viselkedési normák érvényesek a futballközegben is. Van, amiben nem lehet engedményt tenni sem magunk, sem tanítványaink számára. Az öltözőben és a pályán fegyelemnek, rendnek kell lennie! A pontos érkezést mindig megköveteljük és számon is kérjük. 2. Általános érvényű pedagógiai alapelvek Számunkra mindennél fontosabb a gyerek szeretete és tisztelete. Bármit tesz jót, vagy rosszat, egy fejlődő, a világról még nagyon keveset tudó és értő kisfiúról, vagy kislányról van szó, aki segítséget, útmutatást, a helyes irány megerősítését várja a felnőttől. Ezt csak pozitív szemlélettel és a jóban való töretlen hittel szabad tenni, mert a gyerek egészséges fejlődése ezt kívánja meg. Élünk a dicsérés módszerével. A gyerek nagyon érzékeny műszer, szomjazza a dicséretet, élvezi a jutalmat az elismerést. Az edzőink közvetlenek, barátságosak a tanítványaikkal. A foglalkozásokon egy-egy jó megmozdulásért, szép cselért, kapura rúgásért (stb.) dicsérünk, megsimogatjuk a gyerek buksiját, egy kacsintással erősítjük meg, amit jól csinál. Az edzőink munkájuk során egyenlő mércével mérnek, de nem tesznek egészségtelenül kirívó pozitív, vagy negatív megkülönböztetéseket. Ugyanakkor élünk a differenciálás lehetőségével, hiszen a tanítványaink is különbözőek. Tudjuk, hogy a gyerekek kisiskolás kori életszakasza még nem ad végleges választ a tehetség kérdésében. A kritikát, a negatív értékelést is csak oly módon közöljük tanítványainkkal, hogy emberi méltóságukban ne alázzuk meg őket. Soha nem használunk sportemberhez méltatlan szavakat velük szemben. 5

6 Kötelességünk odafigyelni játékosaink pályán kívüli életére is! Ez alapfeladat! A gyerekek családi háttere, életmódja, iskolai előmenetele, étkezése, baráti köre nagymértékben kihat labdarúgó jövőjük alakulására. A gyerek kötődése erősödik nevelőjéhez azáltal, ha érzi, hogy személye, életének minden részlete valóban fontos, figyelnek rá. Közismert, hogy a sport, a rendszeres mozgás pozitív hatással van a gyerekek lelki egyensúlyára, szellemi teljesítményére, koncentráló képességére. Tudatosítjuk ezt a régi felismerést pedagógus kollégáinkban, a szülőkben és játékosainkban egyaránt. Korrekt, jó kapcsolatot tartunk tanítványaink szüleivel, hiszen az edzőnek a gyerekekről kialakítandó összkép megértéséhez ismernie kell a szülők hozzáállását is. Ugyanígy elengedhetetlen az iskolával és az óvodával való folyamatos kapcsolattartás. Minél fiatalabbak játékosaink, annál hamarabb elfáradnak fejben, ezért az edzés menetébe becsempészünk játékokat, humorral a gyerekek számára váratlan helyzet-, és feladat megoldásokkal színesebbé tesszük foglalkozásainkat. Az együttlétünk alatt adódó pedagógiai szituációkat felhasználjuk. Mind az edzésen, mind a gyakorló, vagy éles mérkőzésen az egymásért való küzdést, a sportszerűség szellemiségét, a becsületes versenyzést tartatjuk szem előtt gyerekeinkkel. Mindig a fair-play szellemében neveljük és versenyeztetjük a csapatainkat. Soha nem szerepeltetünk jogosulatlanul játékost! A sportszerűtlenségek mellett nem megyünk el szó nélkül. Ezzel saját emberi-edzői hitelünket rombolnánk ugyanis le tanítványaink és környezetünk előtt. Focistáinkat napi, heti, havi rendszerességgel értékeljük. A foglalkozások végén megbeszéljük velük az elvégzetteket. Az úgynevezett tétmérkőzések értékelését nyugodt körülmények között - nem közvetlenül a mérkőzés után - tesszük, az egész csapatra vonatkozóan és egyénre szabottan egyaránt. Kiegészítő programokon veszünk részt a csapattal! Ezt nagyon szeretik és sokra értékelik a gyerekek. A név-, és születésnapok közös megünneplése, uszodalátogatás, de akár egy-egy kirándulás, felnőtt labdarúgó mérkőzés megtekintése erősíti a csapatszellemet, emellett az ilyen alkalmak jó lehetőséget nyújtanak a játékosok reálisabb megismerésére is. A tisztálkodást is tanulni - tanítani kell a kisgyermekeknek. Minél fiatalabbak, annál többször ellenőrizzük őket. Csak sportöltözetben engedjük edzeni a játékosokat! Ráneveljük őket arra, hogy legyenek igényesek önmagukkal szemben is, ezért soha ne edzenek piszkos, elhanyagolt felszerelésben. Ehhez kérjük a szülők segítségét is! Játékosaink figyelmét felhívjuk a helyes táplálkozás fontosságára! Beszélünk nekik az ételek minőségi jellemzőiről, a különböző tápanyagok, vitaminok fontosságáról, az étkezési aktusok rendszerességének jelentőségéről, és mindennek az egészségre, a sporttevékenységre, a test és a szellem fejlődésére való hatásáról. A szülők, hozzátartozók, az ellenfél elismerésének kivívásához elengedhetetlen a kultúrált labdarúgó játékosok nevelésének kiemelt célként való megfogalmazása. Gyerekeink számára is legyen világos, hogy a foci csak egy igaz nagyon fontos - területe életüknek. A teljes, és minden szempontból sikeres emberi életnek még számtalan eleme van. 6

7 III. Munkánk megszervezésének alapelvei Az edzések megszervezése: Hetenként két-három foglalkozás nem ad lehetőséget arra, hogy kényelmesen, alacsony hatékonysággal folyjék a munka. Arra törekszünk, hogy a ráfordítható idő alatt maximális intenzitást érjünk el, minél több élményt és tudást adjunk a gyerekeknek. A rendelkezésünkre álló idő korlátozottsága ellenére is betartjuk a foglalkozás klasszikus hármas felosztását. Mindig van rövid bemelegítő rész, amely a sérülések elkerülése és a pszichológiai ráhangolás miatt fontos; fő rész, amely a szakmai munka, az oktató és mérkőzésjátékok alapvető bázisideje; valamint befejező rész, amely a szervezet lenyugtatására, a felszabaduló indulatok levezetésére szolgál. Minden pillanatot, amelyet a gyerekkel töltünk felelősen használunk ki. A Mészöly Focisuliban a foglalkozás nem a pályán kezdődik; a gyerekeknek a helyi adottságok szerinti helyen való összegyűjtésétől a foglalkozás után a szülőknek való átadásig tart. A foglalkozások technikai előkészítésébe bevonjuk a gyerekeket is. Szükség esetén segítenek összegyűjteni a labdákat, elrendezni a bójákat, vagy a mozgatható kapukat a megfelelő helyükre állítani. A különböző feladatokat, játékokat úgy szervezzük meg, hogy egyidőben minél több gyerek végezhesse azokat. Éppen ezért a csoporton belül állandó kettes, hármas, négyes, ötös csoportokat alakítunk ki. Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület minden munkatársa és segítője számára a költő szavaival kívánunk örömteli és sikeres munkát! Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! /Váci Mihály/ Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület alapító tagjai: Árvay Zoltán Bicski Tamás Gömöri Izabella Kozma István Lévay Gyöngyi Lévay István Mészöly Géza Mészöly Kálmán Orbán Katalin Újvári Gábor / Üröm, / 7

AZ ÉLES KÉZILABDA ISKOLA UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI PROGRAMJA

AZ ÉLES KÉZILABDA ISKOLA UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ÉLES KÉZILABDA ISKOLA UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 ÉLES JÓZSEF KÉZILABDA ISKOLA SE www.eleskezisuli.hu AZ ÉLES KÉZISULI SE UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI PROGRAM ALAPJAI Tanulni annyi, mint felismerni, amit

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Az Egervári Óvoda nevelőtestülete 8913 Egervár, József Attila utca 13. JELIGE: VADGESZTENYE Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot, ha egy évtizeddel

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. 2013. 1 I. ÓVODÁNK... 3 1. AZ APRÓK HÁZA ÓVODA BEMUTATÁSA... 3 2. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 4 3. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ÉRTÉKEI Az értékek közvetítésére való törekvés Óvodánkban nagy hangsúlyt kap az értékteremtés. A mindennapok

Részletesebben

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Szeged, 2014. Összeállította Dr. Bóka Ferenc Dinya Eszter A szerkesztésben közreműködött Alattyányi

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program Solymár, 2013 1 I. RÉSZ A pedagógiai program hatályossága Személyi hatálya A pedagógiai programban foglaltak az

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai. Program Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai Program írta: Fábián Katalin Kiegészítések, helyi sajátosságok: Antal Éva Tóth Imréné Turczer Zoltánná Mozsárné Bordás Margit Markó Károlyné Kissné Fuglinszky Judit

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA - 2 - TARTALOM BEVEZETÉS...3 I. HELYZETELEMZÉS...4 II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA...5 1. Az óvoda adatai...5 2. Az óvoda funkciói...5 3. Az óvoda személyi feltételei...6 4. Tárgyi- dologi eszközök bemutatása,

Részletesebben

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M PÉCS, 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA... 5 I.1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

2. FEJEZET ÁLTALÁNOS GONDOLATOK A KAPUSOKAT KÉPZŐ SZAKEMBERRŐL

2. FEJEZET ÁLTALÁNOS GONDOLATOK A KAPUSOKAT KÉPZŐ SZAKEMBERRŐL 2. FEJEZET ÁLTALÁNOS GONDOLATOK A KAPUSOKAT KÉPZŐ SZAKEMBERRŐL A jégkorong egyre speciálisabb, részletesebb felkészültséget igényel minden sportolótól. Nincs ez másként a kapusokkal sem, azonban a csapatedzők

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 21. T A R T A L O M oldal 1. Bemutatkozás 3 1.1. Az óvoda személyi feltételei 4 1.2. Az óvoda tárgyi feltételei 4 2.

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben