A kisgyermekek. Kis Jenőné dr. Kenesei Éva docens Kaposvári Egyetem Budapest, március 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kisgyermekek. Kis Jenőné dr. Kenesei Éva docens Kaposvári Egyetem Budapest, 2014. március 5."

Átírás

1 1

2 A kisgyermekek zenei nevelésének nek módszereim Kis Jenőné dr. Kenesei Éva docens Kaposvári Egyetem Budapest, március 5. 2

3 A téma fejezetei 1. A módszertől a nincs módszerem kodályi gondolatig 2. Hazai és külföldi gyakorlatok 3. Zenei nevelés zenével nevelés 3

4 1. A módszertm dszertől l a nincs módszerem kodályi gondolatig 4

5 Kultúrát nem lehet örökölni A magyar zenei nevelés Kodály-koncepciója alapján történik. Már az óvodai zenei nevelésben meg akarjuk szerettetni a gyerekekkel a zenét. Csak emlékeztetni szeretnék Kodály szavaira: Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának nak. Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk. A zene is csak úgy száll belénk, úgy él meg bennünk, ha munkával (gyakorlati zenéléssel) szántjuk fel lelkünket alája. [1] [1] Kodály Zoltán, Mire való a zenei önképzőkör?, 1944 in Kodály Zoltán, Visszatekintés, I. kötet. szerk. Bónis Ferenc, (Budapest: Zeneműkiadó, 1982)

6 Módszertani szabadság Módszer, methodus (lat. út, amely célhoz vezet ) a tevékenységek végrehajtásának módja. A tevékenységek sokfélesége miatt nem célszerű általában a módszerről beszélni, hanem az egyes területek módszereiről. A módszertani szabadság nem egyszerűen csak lehetőség, hanem (szakmai szempontból nézve) igen alapos felkész szültséget feltételező (etikai oldalról tekintve) kötelezettség. Magyarországon 1985-től kodifikált a módszertani szabadság.[1] [1] Orosz Sándor, Módszer in Pedagógiai lexikon, II. főszerk. Báthory Zoltán és Falus Iván, (Budapest: Keraban Kiadó, 1997),

7 A pedagógus képes élni a lehetőséggel A módszertani szabadsággal, mint lehetőséggel élni csak olyan átfogó, általános pedagógiai giai és s módszertani m kultúrával rendelkező pedagógus képes, aki a gyerekről, a tananyagról, az oktatási folyamatról és a nevelés folyamatáról, eszközeiről, mint feltételekről annyi elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik, hogy ezek alapján a pedagógiai folyamatok tervezésében döntési alternatívákat tud feltárni, és a valós pedagógiai folyamatokban jelentkező váratlan szituációkban helyes aktuális döntd ntésekre képesk pes.[1] [1] Kaján László és Orosz Sándor, Módszertani szabadság, in Pedagógiai lexikon, II. főszerk. Báthory Zoltán és Falus Iván, (Budapest: Keraban Kiadó, 1997),

8 Módszerek Amikor általánosan, minden területen használható módszerekről beszélünk a pedagógiában, mindenki elkezdi sorolni például a következőket: Játék Ösztönzés, serkentés Gyakorlás Tudatosítás Követelés Kényszerítés Ellenőrzés, értékelés Elismerés, jutalmazás Büntetés Előadás Magyarázat, elbeszélés Megbeszélés Vita Meggyőzés Szemléltetés Projektmódszer Kooperatív módszerek Tanulmányi kirándulás 8

9 A módszerek osztályozása A módszerek csoportosítása, osztályozása szempontok szerint is történhet.[1] [1] Falus Iván, szerk., Didaktika, (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003), A módszerek osztályozására tett kísérletek nem jártak eredménnyel. Egyetlen felosztási alap sem teszi lehetővé a módszerek teljességének a besorolását, s szinte mindegyik felosztáson belül egy és s ugyanazon módszer több t osztályba is besorolható. [1] [1] Ibid,

10 Kapcsolatok bemutatásának hálódiagramja. (Falus, 2003, 260. p.) Tartalom Cél Folyamat Stratégia Szervezeti keret Módszer Szervezési mód Eljárás Oktatási eszközök 10

11 De mit mond Kodály? az a módszerem, hogy nincs módszerem. Ez nagyon jellemző a pedagógus Kodályra: ő mindig a zenéből és a növendékből indult ki. (Bónis Ferenc (1994, szerk.): Így látták Kodályt. Nyolcvan emlékezés. Püski Kiadó, Budapest p.) 11

12 Kodály nincs módszerem De mit mond nekünk a zenei nevelést, képzést gyakorolva maga Kodály? Az a módszerem, hogy nincs módszerem, mindig a zenéből és a növendékből indulok ki. [1] Mondhatja valaki, hogy ez a természetes az egyéni zeneoktatás, hangszeres oktatás területén. Azt tapasztaljuk, hogy az egyéni zenetanítási gyakorlatban természetes eljárásmódok egyre inkább teret hódítanak a csoportos oktatásban is. Gondoljunk napjaink pedagógiai jelszavára: A A gyermek mindenek felett álló érdeke! rdeke! Ennek a megvalósítása valóban ezt várja el tőlünk. Minden zenei tevékenységünkkel való foglalkozásnak megvannak a sajátos módszerei. Valljuk, hogy a célhoz c vezető úton nagyon sokféle módszerrel dolgozhatunk. [1] Bónis Ferenc, szerk., Így látták Kodályt, (Budapest: Püski Kiadó, 1994)

13 Kezdeni már az ovodában kell, mert ott a gyermek játszva megtanulja azt, amire az elemiben már késő. [1] [1] Kodály Zoltán, Zene az ovodában, , in Kodály Zoltán, Visszatekintés, I. kötet. szerk. Bónis Ferenc, (Budapest: Zeneműkiadó, 1982)

14 Forrai Katalin ( ) Mesterével, Kodály Zoltánnal és többi tanítványtársával együtt hirdette: az ének, a zene a személyiségformálás, a legfontosabb emberi alapértékek közvetítésének egyik leghatásosabb eszköze. Hitt abban, hogy a kisgyermekkorban kell szükségletté tenni az érzelmek énekléssel történő kifejezését, hogy ekkor kell megízleltetni az együtténeklés örömforrást jelentő élményét. 14

15 2. Hazai és s külfk lföldi ldi gyakorlatok 15

16 Hazai törekvések Kokas Nem zenét, hanem agape-t tanít Szabó Énekes improvizáció kodályi alapon Apagyi-Lantos Szerkesztés és rögtönzés Sáry Kreatív zenei gyakorlatok Deme Integratív modellek Antal-Lundstr Lundström Látható hangok 16

17 Kokas Klára ( ) Az AGAPE, az életöröm tanítása ékesen bizonyítja Kokas Klára[1] munkásságát, a zene nevelő erejét. [1] Kokas Klára, Öröm, bűvös égi szikra, (Budapest: Akkord Kiadó, 1998) 17

18 Szabó Helga ( ) A kodályi-alapú énekes improvizációt részesíti előnybe Szabó Helga[1], Tanult zenei ismeretekre alapozás Játék k szerepe a feladatokban Mozgások, ritmusok, dallamok rögtr gtönzése Vers zene - mozgás s kapcsolata Improvizációs s gyakorlatok típusai: t dallam, forma, tempó, ritmus, népdal, n többszt bbszólamúság Alkotó játékok: mozgással, hangzásokkal [1] Szabó Helga, Énekes improvizáció az iskolában, I. kötet, (Budapest: Zeneműkiadó, 1976) 18

19 Apagyi Mária M (1941-) és s Lantos Ferenc (1929-) Zenei és s vizuális kapcsolatok A szerkesztés és rögtönzés, a zene és a vizualitás kapcsolatában dolgozik tanítványaival Apagyi Mária[1] és Lantos Ferenc [1] Apagyi Mária, szerkesztés és rögtönzés, (Budapest: Népművelési Intézet, 1984) Szerkesztés s alapelemekkel Hang pont Dallam vonal Hangcsoport folt A hang és s pont tulajdonságai Zenei és s képi k improvizáci ciók 19

20 Sáry LászlL szló (1940-) A kreatív gyakorlatok sokszínűségével szeretné megnyerni a pedagógusokat ennek a hosszú idő óta hangoztatott tevékenységnek Sáry László[1] [1] Sáry László, Kreatív zenei gyakorlatok, (Pécs: Jelenkor Kiadó, 1999) A gyűjtem jteményben találhat lható darabok különbk nböző szóbeli utasításokat sokat tartalmaznak, amelyeket át t tudnak fordítani a zene nyelvére. - PÉLDÁK! A hang összetevői: Időtartam Hangmagasság Hangerő Hangszín Szünetek a csend 20

21 Deme Tamás (1946-) Már a 80-as évek közepén tanulmányozhattuk Deme Tamás[1] által vezetett komplex képességfejlesztési tanfolyam anatómiáját. ének-zene; irodalom és kommunikáció; tánc-mozgás; vizualitás. [1] Deme Tamás, ami történik, és ami van Tanulmányok a művészetpedagógiában és a művelődés köréből. (Budapest: Szent Gellért Kiadó Nemzeti Tankönyvkiadó 1994) 21

22 Ilona Antal-Lundström Látható hangok Oktatócsomag Tanári segédkönyv Gyermekdalok CD-k Munkafüzet Útmutató Írási-olvasási problémák megelőzése zenével 22

23 Külföldi törekvések E.J.-Dalcroze Ritmikai képzés fontossága S. Suzuki Hallás utáni tanítás J.B.Ward A pedagógus személye E. Willems Anyanyelvhez hasonlóan M. Martenot Játékos tanulás M. Montessori Jó zenehallgatóvá nevelés C. Orff Kreativitás, komplexitás J. Menuhin Toleranciára nevelés 23

24 Émile Jaques-Dalcroze ( ) Célja: a zene segítségével összhangba hozza az egyén értelmi, testi képességeit euritmika Látni, miként érzik a tanulók a zenét Megfigyelik, értelmezik, érzékenyen, mozgással reagálnak a hallottakra Képzelet, kreativitás, temperamentum 24

25 Shinichi Suzuki ( ) 3-4 éves gyermekek zenei nevelése Naponta hallgattatott zenét Az anyák segítik a kezdeti próbálkozásokat Jó zene, jó környezet tehetségnevel gnevelés A tanár mindig dicsér Alapos, memória, ismétlés, mozgások 25

26 Justine Bayard Ward ( ) Gregorián ének: minimális eszközökkel maximális kifejezési erő - népdalok Gyermek nevelése - tanítók képzése Közös s vonások sok: Dalcroze ritmika; Kodály-mozgó dó; Suzuki-kisgyermekkor; Orff-kreativitás, önkifejezés 26

27 Edgar Willems ( ) Szabad mozgásból, Szabad ritmusból, Szabad éneklésből indul Csoportos rögtönzések Tanítás s fázisai: f megtanulni hallgatni ritmusfejlesztés dalok éneklése járni és mozogni a zenére Koncentrációs lehetőségek a tantárgyak között 27

28 Maurice Martenot ( ) Művészeti nevelés - művészeti iskola Ritmusból való kiindulás Megfelelő tempó, belső éneklés, szünet csend Rögtönzések: ritmikai, vokális Rengeteg játékot j használ: dominó, korongok, kirakók, kártyák, összerakók Felfedezéstől felfedezésig haladás 28

29 Maria Montessori Éneklés, mozgás, spontán, tánclépések, ritmus, zaj, hang, csend, hangerő Harangok, fahengerek, sípok, monochord, hangolt facimbalom Célja: jó zenehallgatókká váljanak és ki kell fejleszteni zenei intelligenciájukat 29

30 Carl Orff ( ) Beszéd, ritmus, dallam, mozgás Elsődleges cél: a gyermeki kreativitás fejlesztése, improvizálás Orff - hangszerek használata Tanárt rtól l elvárja rja, hogy önálló tantervet alakítson ki önmaga és tanítványai tudásának és képességeinek megfelelően 30

31 Music-Europe (MUS-E) A 90-es évek közepén kapcsolódott be hazánk abba a Music-EuropE (Mus-E) zenei nevelési programba[1], amelyet YEhudi MEnuhin( ), a nagy hegedűművész kezdeményezett. A program célja: a zene és más művészetek erejével toleranciára nevelni, a destruktív energiákat konstruktív mederbe terelni. [1] Csébfalvi Éva szerk., A MUS-E program, ftp://ftp.oki.hu/program/mus-e.pdf 31

32 Mindezekkel a zenei törekvésekkel részletesen foglalkozom könyveimben és tanulmányaimban.[1] [1] Kis Jenőné (Kenesei Éva), Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában, (Budapest: Tárogató Kiadó, 1998), Kis Jenőné dr. Kenesei Éva szerk., Zenei nevelési irányzatok a XX. században, (Kaposvár: Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, 1998) Publikációim listája elérhető az alábbi linken: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= <h ttps://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&authorid= > 32

33 33

34 Pedagógusok számára készült kézikönyv szisztémája hogyan segíthetjük a gyermekek minél intenzívebb zenei átélését, megélését.[1] [1] Dillenkofer, J.T. et al., Kinder erleben Musik, Ein Handbuch für die Musikerziehung in Kindergarten und Schule. (München: Bayerischer Schulbuch Verlag, 1981) 34

35 A kézikönyv tizenegy téma feldolgozásával közelíti meg a zenei átélés lehetőségeit a kisgyerekek körében. 1. lakószobában, 2. az utcán, 3. hangszert készítünk, 4. építkezésen, 5. mese, 6. a játszótéren, 7. cirkuszban, 8. felvonulás, 9. fúvós hangszereken, 10. vonós és húros hangszereken, 11. Orff-hangszereken és zongorán játszunk. 35

36 A kézikönyv jelentősége abban van, hogy bemutatja minden témának a módszeres, komplex feldolgozását a következő területeken: meghallgatás, lejegyezés, megszólaltat laltatás, improvizálás/k s/kísérletezés, ének/beszéd, mozgás s (ritmus, tánc, t játék), j különbségek felismertetése. se. Mindezeket minden téma esetében részletesen bemutatják a gyermekekkel való gyakorlati feldolgozás alapján. 36

37 A salzburgi Orff Intézet tanárai által összeállított Zene és tánc a gyerekek számára című kiadványok[1] 4-10 éves korú gyerekek számára készültek. Tartalmaznak: szülők sz tanári kézikk zikönyvet, gyerekek számára füzeteket, f hangkazettákat, kat, dalos füzetet f és s a k számára készk szült informáci ciós s anyagokat. [1] Barbara Haselbach et al., Musik und Tanz für Kinder (Mainz: Schott) Musikalische Grundausbildung, Kinderbuch, 1990, Handbuch, 1990; Unterrichtswerk zur Früherziehung, Der Musikater: Kinderheft 1 (1. Halbjahr), 1984, Die Tripptrappmaus: Kinderheft 2 (2. Halbjahr), 1984, Kluger Mond und schlaue Feder: Kinderheft 3 (3. Halbjahr), 1984, Tamukinder: Kinderheft 4 (4. Halbjahr), 1985, Handbuch I. kötet 1-2. Halbjahr, 1985, Handbuch II. kötet 3-4. Halbjahr,

38 Mindezekkel a gyermekek zenei nevelésének megalapozását szolgálják, énekelnek és beszédgyakorlatokat végeznek, megismerkednek a hangszeres játék elemeivel, mozgással és tánccal foglalkoznak, zenéket hallgatnak, összefoglalva bevezetik a gyerekeket a zenével való foglalkozás rejtelmeibe. 38

39 A szülői i informáci ciós s füzetekben f pedig részletesen kifejtik, hogy miért fontos a gyermekek zenei nevelése. A pedagógusok a gyerekekhez, a mindenkori szituációhoz rugalmasan alkalmazkodó programmal dolgoznak, egy vezérfonal rfonal figyelembe vételével a legjobb belátásuk szerint haladnak. 39

40 3. Zenei nevelés zenével nevelés 40

41 Az óvodai nevelés alapprogramjának megvalósulásával kapcsolatban végzett kutatás zárójelentésében is olvashatunk a módszerekről.[1] Az online kérdőív 20. nyitott kérdésére érkezett óvodavezetői válaszokból álljon itt egy kis válogatás: Mindenféle foglalkozáson részt vesznek a gyerekek, és végül megkérdezik, hogy mikor játszunk már? Jó lenne a módszereken elgondolkodni! A zenei nevelés háttérbe szorítása (történik). Ne csinálhassanak kisiskolát az óvodából! Nem érvényesül eléggé az egyéni és a differenciált fejlesztés hatékonysága. Az ÓNOAP nem korlátozza a módszertani szabadságot, viszont kevés támpontot ad. [1] Dr. Vágó Irén és Labáth Ferencné, Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával kapcsolatos kutatás zárójelentése, (2007/2008-as nevelési év), (letöltve az internetről szeptember 23.)

42 Nézzünk ezek után néhány gondolatot az óvodapedagógusok képzéséről is. Olyan régi módszereket tanítanak, hogy újra kell tanítani a pályakezdőket. A főiskolai képzésből kikerülve a pályakezdők módszertani tudása elenyésző. A pályakezdők nem tudják, hogyan kell vezetni egy játékot, ill. hogyan kell a gyermekkel együtt játszani. 42

43 A felsőoktatás és a közoktatás A felsőoktatás és a közoktatás együttm ttműködéséről minden részterületen gondoskodnunk kell. A közoktatás igényeire reagál a felsőoktatás, a képzés, továbbképzés fejlesztését a felsőoktatás generálja. Így a kölcsönösség teremti meg azt az innováci ciót, amely szükséges a hallgatók képzésének, és a kisgyermekek zenei nevelésének fejlesztéséhez. 43

44 Magyarországon az óvodás korú gyermekek zenei nevelésével párhuzamosan foglalkozunk az óvodákban és a zeneiskolai hálózat keretében működő zeneóvodai foglalkozásokon is. Erről a kettősségről szól gyakorlatok bemutatásával is könyvében Kovács Barbara.[1] A könyv megismerése csak megerősíti bennünk azt a gondolatot, hogy a zenei nevelés s egyben zenével való nevelés s is. [1] Kovács Barbara, A zenei fejlesztő játékokról: a szakrendszerű óvodai zenei nevelés tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciókat és a különböző nevelési területeket is fejlesztő hatásairól, (Szeged: Novum Kiadó, 2002) 44

45 A zenével való foglalkozásoknak megvannak a sajátlagos fejlesztési területei metrumérzék, ritmusérzék, dinamikai érzék, hangmagasság-dallamérzék, hangszínérzék, belső hallás, intonációs készség, hangképzés, tonalitásérzék, zenei memória, zenei improvizációs készség, érzelmek, hangulatok kifejezése a zenében. 45

46 Kodály után A Psalmus Humanus modell értékű programok A Kodály-módszer adaptációs lehetőségeinek keresése az ezredfordulón A művészetpedagógiai programok bemutatása Tudósok, művészek, művésztanárok: a gyermekkorban (3-14 év között) kapott művészeti nevelés rövid és hosszú távú hatásáról Szőnyi Erzsébet előszava: bízunk abban, hogy a jó zene üzenete az utánunk következőkhöz is eljut 46

47 A részképességek fejlesztése a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók kialakulásának feltételei Ezek a funkciók a következők: a látott, l hallott, tapintott informáci ciók összekapcsolása; sa; a differenciált vizuális észlelés; s; a hallott informáci ciók k pontos észlelése se és s megkülönb nböztetése; a koordinált mozgás; a rövid r idejű vizuális és s verbális emlékezet és a figyelemkoncentráci ció.[1] [1] Porkolábné dr. Balogh Katalin és Gőbel Orsolya, Fejlesztőpedagógia, Belső használatú jegyzet, (Budapest: ELTE, 1996)

48 Helyes út a módszertani kultúrában Egyaránt legyünk tisztában mind az által kultúrával, ltalános nos pedagógiai módszertani mind a zenei nevelésben használatos speciális értelmezésekkel. A két értelmezésben megtalálható sajátosságokat ötvözve, foglalkozhatunk csak helyesen a kisgyermekekkel. 48

49 Könyvem ajánlásának aktualitása Könyvemet elsősorban főiskolai hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak ajánlom. Szeretném ráirányítani figyelmüket azokra az alternatív lehetőségekre, melyek közel állnak zenepedagógiai gondolkodásunkhoz és gyakorlati megvalósításuk a hazai oktatás keretei között is lehetséges. Bízom benne, hogy könyvem nemcsak újdonságot jelent majd, hanem az elmélyült szakmai munkát végzők, a folyamatosan megújulást igénylők táborát is növeli. 49

50 Köszönöm m megtisztelő figyelmüket! 50

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1

NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 NEMESNÉ VARGA KATALIN FEJLESZTÉS A HANGOLÓ ZENÉS GYERMEKSZÍNHÁZ ELŐADÁSAI, FOGLALKOZÁSAI ÁLTAL 1 Napjainkban a nevelés - oktatás különböző szintjein folyamatosan növekszik a tanulási és magatartási nehézségekkel

Részletesebben

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI Absztrakt A tanulmány témája az Ulwila zeneoktatási és zeneterápiás módszer, vagyis a színes kotta módszer. Fő célja,

Részletesebben

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus 1 Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot,

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

MENJÜNK MÚZEUMBA! Segédanyag a múzeumpedagógia módszertanához

MENJÜNK MÚZEUMBA! Segédanyag a múzeumpedagógia módszertanához MENJÜNK MÚZEUMBA! Segédanyag a múzeumpedagógia módszertanához 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés helyett...3. I.) Múzeumpedagógiáról dióhéjban 4. II.) Módszerek a múzeumban.7. 1.) Általános módszertan..7. 2.)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Urbánné Varga Katalin. A muzsikának oly nagy ereje vagyon...(1)

Urbánné Varga Katalin. A muzsikának oly nagy ereje vagyon...(1) 1 Urbánné Varga Katalin A muzsikának oly nagy ereje vagyon...(1) Zene és terápia Mottó: Mihelyt a lélek szabadon, akadályok nélkül közölheti magát, előáll a hiánytalan művészi hatás. Kodály: Visszatekintés

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja SZÍN - KÖR - JÁTÉK Írta: Gellai Illés Budapest 1997 ELŐSZÓ Tantervünk a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatára készült, az alapítvány szakértői által minősített és elfogadott tanterv. A tantervi

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BAKSAY LÁSZLÓNÉ HORVÁTH H. ATTILA SCHMEHL JÚLIA KÖZREMÛKÖDTEK: HORVÁTHNÉ VALKÓ SZILVIA JUHÁSZ ORCHIDEA MURVAINÉ ÁDÁM ANETTA KÉSZÜLT

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK. bemutatkoznak. Sajátos Óvodai koncepciónk. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet

A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK. bemutatkoznak. Sajátos Óvodai koncepciónk. Magyarországi Német Pedagógiai Intézet A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK bemutatkoznak Sajátos Óvodai koncepciónk Magyarországi Német Pedagógiai Intézet Dél-Tirol Autonóm Tartomány A MAGYARORSZÁGI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODÁK bemutatkoznak

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 Pedagógiai Program 2014/2015 1 " Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges: Egyik az elfogadó közösség, a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM:

III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: III. évfolyam 2011/2. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: MIT? MIKOR? HOGYAN? Részképességek fejlesztése a matematikaórákon IV....2 AJÁNLÓ Matekfilm sikerek a Hajdu-tankönyvcsaláddal.....4 MIT? MIKOR?

Részletesebben

Zenei képességekkel kapcsolatos előmérés tapasztalatai zeneművészeti szakközépiskolában

Zenei képességekkel kapcsolatos előmérés tapasztalatai zeneművészeti szakközépiskolában Zenei képességekkel kapcsolatos előmérés tapasztalatai zeneművészeti szakközépiskolában BUZÁS Zsuzsa Kecskeméti Főiskola, Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét zsuzsabuzas@gmail.com LELE Anita SZTE BTK

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program Solymár, 2013 1 I. RÉSZ A pedagógiai program hatályossága Személyi hatálya A pedagógiai programban foglaltak az

Részletesebben

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban című projekt során kialakított Zuglói Jó Gyakorlatok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások. A követelménymodul megnevezése: Schmehl Júlia Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek

Részletesebben

KPN 2014. Megújuló köznevelés

KPN 2014. Megújuló köznevelés KPN 2014. Megújuló köznevelés Az idei KPN programjairól sok szélsőséges visszajelzést kaptunk a résztvevő pedagógusoktól, a vélemények azonban egy fontos terület vonatkozásában megegyeztek: minden műveltségterületen

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben