41. Nemcsics Endréné - Nemcsics Endre: Szöveggel kísért mozgásos játékok Játékgyűjtemény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "41. Nemcsics Endréné - Nemcsics Endre: Szöveggel kísért mozgásos játékok Játékgyűjtemény"

Átírás

1 41. Nemcsics Endréné - Nemcsics Endre: Szöveggel kísért mozgásos játékok Játékgyűjtemény A diszlexia néven ismert tünetcsoport és vele együtt számos tanulási rendellenesség, nehézség az 1960-as évek óta ismeretes. Azóta egyre növekvő esetszámban fordul elő a civilizált világban. A jelenség magyarázatát mindenképpen az idegrendszer rugalmassága és az egyén környezetéhez való alkalmazkodásában kell keresnünk. Az ember egyre jobban eltávolodik természetes környezetétől, a természettől, életének minden mozzanatát a méhen belüli élettől kezdve mesterséges körülmények határozzák meg. Az általános életvitelhez szükséges mozgások beszűkültek, egészségünk megőrzése érdekében az olyan egyébként elemi mozgásokat is mesterségesen kell pótolnunk, mint a járás és a futás. A világrajövés, a világrahozás is nehezített megfelelő fizikai és lelki felkészültség híján. Megszaporodtak nemcsak a koraszülések, de a császármetszések is, melyek mindenképpen traumát jelentenek az újszülött számára és nehézséget az anya, illetve a szülők számára a születéskor, de hatásai akár az egész életen át jelen vannak. Természeti és társadalmi, ha úgy tetszik nemzeti környezetünkkel való összhangunk és kiegyensúlyozott kölcsönhatásunk is sérült. A természettől és társadalmi mikrokörnyezetünktől eredményesen tart távol civilizált világunk kényelmes megoldásaival, kultúrákon átívelő médiakínálatával. A kisebb közösségek felbomlásával pedig az olyan tradíciókat pusztítja el, amelyek meghatározzák egy közösség identitását azáltal, hogy értelmezik számára saját élete eseményeit. Az egységesített kultúra pusztító hatással van az egyedire, a kisebb csoportok saját válaszaira, annak ellenére, hogy az egyes tradíciókon belül az egyén a világ bármely természeti területén azonos módon fejlődik. Azonos artikulációs bázissal születünk, így nem a nemzetiség, hanem a környezet (az anya) határozza meg az anyanyelvet. A mozgásfejlődés is azonos módon, azonos fejlődési szakaszokban történik minden egészséges gyermeknél.

2 Grafikus teljesítményei kiindulópontja is a világon mindenütt - térben és időben a szálka, a fészek és a pötty. Milyen viszonyban van a játék a gyermek megismerő funkcióival? 1. Piaget szerint a játék tiszta tanulás, amely által megismeri, és magához emeli a világot. Egy sajátos önteremtő, önmegvalósító eszköz. Freud a gyermek megismerésének királyi útjának mondja, és az álomhoz hasonlítja, mint nem valósághű viselkedést. Melani Klein, aki a világjáték ötletét adja, elsőként gyógyít játékkal Lewin elmélete szerint a játékban létrejön egy ponteciális tér, ahol egyes a játékhoz tartozó dolgok kizárólagosan megtörténhetnek. Winnicott megfogalmazása szerint a játék a fantázián innen, a valóságon túli élmények feldolgozója. A gyermek megismerésre irányuló első kezdeményezései mozgáshoz és hangadáshoz köthetők, melyeket a környezet hatására és saját belső inspirálására tesz meg. Minden későbbi teljesítményének alapja az utánzás. Tanulási folyamata egy állandó magára és a környezetre való figyelés eredménye. Amíg ez az aktivitás éber, a tanulás-játék mintegy öngyógyító, önfejlesztő mechanizmusként működik. Az elemek egymásra épülnek (pl. kúszás, mászás, járás, futás.) és egészséges fejlődésű gyermek esetében az agy feldolgozó, integráló kapacitásával összhangban vannak. Ez a folyamat akkor zavartalan, ha a mintaként szolgáló felnőtt társadalom biztosítja a gyermek számára a megfelelő intenzitású és mennyiségű ingert, vagyis nem szolgálja ki túlságosan. Nem akadályozza testi fejlődését, szabadon kiélheti mozgásigényét, ami szellemi gyarapodásának is inspirálója lesz. Hagyja működni képzeletét, és hagyja kibontakozni kreativitását. A gyermekek ilyen körülmények között maguk számára találnak ki játékokat, és a korosztályok egymásnak továbbadják azt, amiben nekik is örömük volt. Ezek a játékok - csakúgy, mint a gyermeki fejlődés szakaszai - a különböző népeknél azonosak. Mozgásokon alapuló, különböző élettani itemekre (szívverés, idő, lépés) épülő, ritmikus beszéddel kísért játékok. A minta mindig a felnőttek világa! Olyannyira, hogy

3 olykor, egyes mítosz és hagyomány szülte felnőtt elfoglaltságok, mint a varázslás ellesett fortélyai kerülnek be a gyermekjátékok közé. Erre látunk példát a későbbiekben a zsinór játékoknál. 2. A következőkben néhány, fent említett kultúrákon átívelő egyezőséget szeretnék bemutatni a spontán gyermekjátékok világából Kim Payne gyűjteménye alapján az angolszász, és Forrai Katalin munkája nyomán a magyar játékok közül válogatva, illetve megpróbálkozom néhány játékhoz magyar verset kínálni. A játékok bemutatási sorrendjében nemcsak az életkori sajátságokat vettem figyelembe, hanem az egymásra épülésüket is. A test-élményt, testséma-tudatot megerősítő kiolvasók, mondókák, tapsos játékoktól kiindulva a nagymozgásos ugrálóköteles rá-be-ki gumis játékokon át jutunk el az elvontabb, térszemléletet igénylő, diffrenciált finommozgásra nevelő zsinór játékokig. Kiolvasók, mondókák Az ujjak előkészítésére Az írásmozgások kialakításánál van szerepe. Aranykézen aranyujj, Karikába kanyarulj! Aranygyűrű, aranylánc, tied rózsám ez a tánc! Az első versszakra minden ujjunkat sorba hozzáérintjük a hüvelykhez. A két kéz felváltva mozog. A másodikban ujjainkból egymásba fűződő láncot formálunk. Érintés, mint az előbb, de az ujj-cseréknél a csukló 90 fokkal elfordul.

4 A figyelmi állapot megtartására Kicsiknél tevékenységből való átvezetésre, pl. mese előtt. 3. Jól figyelj tehát. Két hüvelyked fogd marokra, S függeszd rám szemed. Mesefonalamnak csokra Álmokat fodrint neked. Walter de la Mare nyomán Az ujjak elnevezésére Számlálás előkészítésére, testséma, finommozgás fejlesztésére Ujjacskáim, tenyerem, Mire vagytok énnekem? Mutató, középső, gyűrűs Kicsi, hüvelyk s a tenyér: Ezer játék belefér. Kiszámolásra Hüvelyk ujjam almafa, Mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte, A kisujjam mind megette, Megfájdult a hasa tőle. (Forrai 37.) A kiolvasók ritmikus beszéd, vers mondásával, a középen álló kiszámoló a skandálás ritmusában rámutat a körben álló társaira, vagy azok kezére. Ez a képesség elengedhetetlen a számlálás és az erre épülő számfogalom kialakításához, de az olvasáshoz szükséges szerialitást is megalapozza Kukk kapitány körülkukkant Vár rá a föld minden tája Kiskertemben az ürge Rákapott a dinnyére

5 Egész úton meg se mukkan De sehol sincs a nadrágja Már mindenütt kereste Én azt mondom keresd te! Megállj ürge megleslek Holnap délre megeszlek Ice-bice cibere Neked mondom menj ki te! (F.44) A taktilis érzékelés, testséma és a propriocepció fejlesztésére. 4. Azt mondják ez régi ráolvasás -ból maradt játék. Áspis a gyerek tenyerén tenyerünkkel körbesimogatunk, Útifüves -től négylevelű lóherét rajzolunk a tenyerébe, Bibolá -nál tenyerünkkel a gyermek ujjhegye felé kihúzzuk belőle a betegségeket és Pacs, pacs,pacs -ra a tenyerébe paskolunk. Ás-pis, ke-re-kes, U-ti-fü-ves, le-ve-les, Bí-bo-la, bí-bo-la, Pacs, pacs, pacs. (Forrai 7) A gyereket szembe ültetjük magunkkal, vagy ölbe vesszük, térdünkre ültetjük. A két kezét megfogjuk és először szitálást utánzunk vele, a megvajazom -nál körbesimítunk a tenyerében, a megzsírozom -nál megfordítjuk a kezét és a másik oldalát simítjuk meg. Az utolsó sornál pogácsa-gyúrást és lapogatást utánzunk, mintha az ő ökle lenne a tészta és a végén hamm, hamm úgy teszünk, mintha megennénk a kis cipót. Szi-ta, szi-ta, sű-rű szi-ta, Ma szi-tá-lok, hol-nap sü-tök, Ne-ked egy kis ci-pót sü-tök, Meg-va-ja-zom, megzsí-ro-zom, Mé-gis, mé-gis ne-ked a-dom. (Forrai 58) A gyermeket szembe ültetjük, megfogjuk a kezét a csuklója felett úgy, hogy azt lazán elengedje. Az első sornál a mellét ütögetjük, a második sornál a hasát, a harmadik sornál a térdét (mindig négyszer) és a végén felgyorsuló szöveggel a fejét ütögetjük gyengéden.

6 Hej, Gyu-la, Gyu-la, Gyu-la, szól a du-da, du-da, du-da. Pest Bu-da, Bu-da, Bu-da, pat-to-ga-tott ku-ko-ri-ca! (Forrai 34) A test középvonalát keresztező mozgások 5. Jótékony hatással vannak az idegrendszerben kiépülő kapcsolatokra A gyerekek párosával, keresztfogással, szökdelve járnak. A mondóka végén hátrafordulnak és visszafelé újra kezdik a játékot. Vagy egymás után sorban követik a vezetőt, bármerre megy. Hipp, hopp, ha-ja hopp, Er-re van a ha-ja hopp, Er-re ki, er-re be, Er-re ka-nya-rod-junk be. (Forrai 35) A 35-öshöz hasonló, csak szökdelés helyett ütemesen járnak a gyerekek. Ko-ma, ko-ma komálunk, Esz-ten-de-ig ka-pá-lunk, Ha é-lünk, ha ha-lunk, Még-is ko-mák ma-ra-dunk. (Forrai 45) Tapsolós játékok Fejlesztik a testséma-tudatot, mozgáskoordinációt, szerialitást. Serkentik az emlékezetet, a képzeletet és hatásukra fejlődik a kapcsolatteremtő-készség, a személyes kommunikáció. A verseket, mondókákat különféle mozgásokkal tapsolásokkal kísérhetjük. A kisebbek számára magyar gyermekmondókák szövegére Néhány lehetséges változat: 6.

7 Vállkereszt: a karokat a mellkason keresztezve a vállainkra tesszük a kezeinket. Taps Páros taps: szemben állva a játékostárs tenyerébe tapsolunk. Fej két tenyerünkkel érintjük a fejtetőt. Váll: a karokat test melletti helyzetből, mellső középtartáson át a vállunkhoz visszük; mindkét kéz vállat érint. Kéz keresztben a térden: a karokat keresztezve megérintjük a térdeinket. Kéz keresztben a derékon: a karokat keresztezve deréktájon, mintegy átöleljük magunkat. Páros taps egy kézzel: szemben állva játékos társunkkal az egyik azonos oldali tenyerébe tapsolunk. Páros kereszttaps: a szembenálló játékosok egy kézzel egymás jobb/bal tenyerébe tapsolnak, saját testük középvonalát keresztezve. Páros taps keresztben: Mindkét játékos két kézzel, karjait keresztezve társa tenyerébe tapsol. Tenyér föl, tenyér le: a szembenálló játékos domború kézháttal a társa homorú tenyerébe lazán, az ujjaival enyhén beleüt, majd csere. Máktörés: ökölbezárt kézfejünket függőlegesen tartjuk és ütemre egyiket a másikhoz ütögetjük.

8 7. (Forrai 3) Például a következő osztinátóra: máktörés, vállkereszt, párostaps A-pa-cu-ka, fun-da-lu-ka, Fun-da ká-vé, ka-man-du-ka, Ab-cug, fun-da-luk, Fun-da ká-vé ka- man duk. (Forrai 5) Taps, kéz keresztben a derékon, párostaps Án-gyom sü-tött ré-test, Nem a-dott be-lő-le, Ki-vit-te a kert-be, Ró-zsás kesz-ke nő be, Fel-tet-te a fá-ra, Le-gé-nyek szá-má-ra. (Forrai 6) Fej, váll, taps-taps / páros kereszttaps A-zért varr-ták a csiz-mát, Hogy tán-col-junk ben-ne, Ha ron-gyos is, ha fol-tos is, Il-lik a tánc ben-ne. Hej, gu-ci, ga-la-gu-ci, Ki-gu-ba! Weöres Sándor: Magyar etüdök (részlet) Taps, páros taps keresztben, páros taps osztinátóra. Csipp, csepp, egy csepp, meg tíz: olvad a jégcsap, csepereg a víz.

9 Bősz Jenő: Favágók (részlet) 8. Páros kereszttaps j/b, páros taps, taps ismétlésével. Csim-bum, csim-bum, mi dönög a dombon? két fejsze, ha mondom. ide üt, oda vág, törik a fa derekát. Kiss Dénes: Gyárlátogatás (részlet) A kétszer öt sorban soronként változtatjuk az elemeket, (a második öt sorban ismételjük). csettintés térd dobbantás páros lábbal páros kereszttaps j/b páros taps. Csitteg-csattog, pitteg-pattog, dibben-dobban, kippen-koppan, rippen-roppan ez a gyár, hol a sok gép, a sok ember, fúr, farag, vág, kalapál. 9. Ugróköteles játékok Az ugrálókötéllel egy olyan játékot vezetünk be, amely eltávolodik a testtől, sőt külön mozgást végez, bár a játékos egész testével részt vesz a játékban. A játékban résztvevőknek rá

10 kell hangolódnia egy másik test, az ugrálókötél mozgására, akár mások, akár saját maga mozgatja azt. A ritmusos szöveg, vagy rímes versikék segítenek a játékosnak felvenni a mozgó kötél ritmusát, illetve segítenek legyőzni a félelmet, hogy át tudja ugorni a mozgó kötelet. A játékban egy önmagukon kívüli akadályt kell legyőzniük. Halacska Kellékek: vastag ugrókötél, gumigyűrű/kötélkarika. Halam, halam, halacskám, Ki lesz ma a vacsorám? Várunk én meg a macskám, Ússz hálóba szaporán! Melyik halat fogom ki, Még nem tudja senki. Egyszer hopp és másszor kopp, De ma egy hal főni fog! A gyerekek körben állnak. A tanár a kör közepére ül, és horgászik az ugrókötéllel, magakörül forgatja azt; a gyerekek a tóban úszkáló halak, akiknek át kell ugrani a kötelet. A tanár nem forog, a háta mögött vezeti a kötelet. Amikor a szövegben odaér, hogy egyszer hopp, megáll és a gyerekek feje fölött forgatja a kötelet. A gyerekek ez alatt leguggolnak. A másszor kopp -nál újra a padlón forog a kötél. 10. A következő játékokban a ritmikusan mondott szöveget vagy verset a játékosok a kötél mozgatásával, vagy az ugrók mozgásával jelenítik meg. Ringatózó csónak Hívott a tenger s a csónakom, Tengerre szálltam egy szép napon. (A kötél szelíden ring jobbra-balra a gyerekek egyenként átugorják.)

11 Hullám himbált és ringatott (A lengés fokozódik) Kígyót is láttam vagy hatot, (A kötél kígyózva mozog a földön) Két hullám jött nagy locsogva, (Függőleges hullámok küldése, oda, s vissza) csónakom fölfordította. (A kötél forog, a gyerekek átfutnak alatta.) Föl-le, föl-le ringatóztam, (U.a.) egy kunyhóban szárítkoztam. (U.a, míg mindenki át nem ért.) 11. Szökkenj, guggolj! A kötelet az óramutató járásának irányába forgassuk, a gyerekek a kötél mozgásával szemben haladjanak. Szökkenj, guggolj, Ollóz, perdülj, hozz csillagot, szedjél borsot, érj le a földre! Gyorsabban! A gyerek utánzó mozgásokkal, ugrásokkal halad át a kötél felett. Amikor ugrás közben hozzáér a kötél, vagy beleakad, a soron következő jön, neki pedig be kell mutatnia, hogy hány ilyen motívumot tud egymásután végrehajtani. Erre használhatunk másik kötelet.

12 Mackó, mackó Magyar gyerekek között volt ismeretes. Szintén utánzó mozgásokkal játszották két gyermek egyenletes kötélhajtása mellett. Mackó, mackó, ugorjál, Forogjál, Tapsoljál, Érintsd a földet, Ugorj ki! Rózsa, szegfű, ibolya, nárcisz Szintén magyar gyerekek játéka. Minden résztvevő kap egy virágnevet. Az egyenletesen forgatott kötél fölött egyre nehezedő lépésekkel kell átjutni, miközben a gyerekek a négy virágnevet gyorsuló ütemben skandálják. Amelyik virágnévnél megakad az ugró játékos az a nevű társ állhat a helyére. 12. Gumisjáték: rá-be-ki A játékkal a fejlődik, saját testhez viszonyítva a térérzet, a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék, a verbális és vizuális memória. Az ugróköteles játékokhoz hasonlóan a test és egy külső tárgy helyzetét kell összeegyeztetni. Ebben az esetben egy álló helyzetben lévő, kb. 3m ( a gy. testmagassága 2x) hosszú, összeerősített szalaggumi az eszköz, amit a két, egymással szemben álló segítő a bokájára akasztva feszít ki. Hangos számlálásra, skandálásra gyors irány és lépés, ugrásváltozatokat tesznek. A párhuzamos, feszülő kötél adja a pályát, amit átugorhatnak váltott lábbal, ráugorhatnak felülről talppal terpeszben, ki-be, terpesz-zár ugrásokkal egyszerre és váltott lábbal, lábukat beleakasztva a másik kötélszálat keresztezve, szökdelve páros és fél lábon. A feladat nehezül azzal, hogy a gumi a segítők lábán egyre magasabbra kerül.

13 A következő verssel is játszható: Ögyedezi, bögyedezi Nyitrivázi, nyitrivázi Szőllőrigó, szőllőrigó Kaskantyúba, kaskantyúba, Kaskantyúba, kaskantyúba, Lót, lót,lót, lót Lomadékom, lomadékom Báránybarót, báránybarót, Bakfigura, bakfigura, Csára, fára csatagóra, Csára, fára csatagóra, Kemény kőre, kőkapura Kemény kőre, kőkapura Rip, rop, rip, rop, 13. Zsinórjátékok A tapsoláshoz és az ugráláshoz hasonlóan minden kultúrában jelen van. Indiánok csomói találkoznak francia, holland, finn, magyar és sok más nép oldásaival és kötéseivel még valahol az írásbeliség előtti időkben. A sokféle csavarintás, hurkolás, bújtatás és átemelés a világnak más-más pontján másféle figurához tartozik. Magyar nyelvterületen, tájanként is sokféle neve van: bognak, göcsnek, görcsnek, csomónak, fonaljátéknak, átvevős játéknak, szőttesnek, ördögszövőnek cérnalevevős játéknak nevezik. Szimbólumokat örökítettek meg vele, de imát, vagy átkot is mondtak hozzá, és kultikus események részévé tették. Pl.: A napjel alakjára hurkolt madzagot egy kő alá tették szemölcs gyógyítása céljából. (Úgy menjen a betegség a kő alá, mint ez a ruha.

14 Az eleven csomót beteg gyermek hasa fölött vagy hasfájós ló hasa alatt kötötték ismételve a kötést és oldást. A szerelem-varázsolás szöveggel együtt maradt ránk: Első karika kötése barátság Második karika kötése szerelem Egy csűrés-csavarás közbejött valami Széthúzás nem lett belőle semmi A népek hiedelemvilágában volt jelentősége annak, hogy magam felé, vagy el magamtól, ellenkezőirányba kötöm a csomót. Nap Eleven csomó Szerelem varázsolás 14. Fonallal írok, rajzolok, építek a levegőbe. Az egyik kezem a tartó, erre építek. Lehet a mesterkedésben mindkét kezemnek dolga egyszerre, vagy felváltva köt, bonyolít, ront és bont, köt és old a bal és a jobb Ujjam, tenyerem, csuklóm, s néha a fogam lehet a játékos építkezés alkotó eleme, szerkezeti része, de igazi anyag, a fonál. (Csókos Varga Györgyi) A gyerekek saját kezükben, a zsinórral játszva akár több síkból álló teret hoznak létre. Kezeikkel - finommozgásuk, grafomotoros készségük fejlesztése mellett de már nem saját testükhöz viszonyítva egy elforgatható, folytonosan változó teret alkotnak. Játék közben alakul, fejlődik képzelőerejük, memóriájuk és szeriális képességük a hallott és látott élményeken keresztül

15 A mai gyermekeknek más jut eszébe a régi formák láttán. A szigonyt ejtőernyőnek nézik, a nyüstöt, (a takácsok a szövőszék működtetésére használt eszköze) expresszvonatnak nevezik. 15. Néhány zsinóros játék (verse ) /Kötetlen szöveggel is kísérhető a játék / A pillangó Szőtte-fonta hálóját a pók apó. Arra repült egy kis pillangó. Belegabalyodott a hálóba, próbált repülni felfelé,de nem sikerült neki. Próbált szabadulni lefelé, de úgy sem sikerült neki. Valahogy átdugta a fejét a hálón, aztán megbillentette a fejecskéjét, és szerencsésen kiszabadult!

16 16. Az olló Kinyitom a szárát, kinyitja a száját Becsukom szárát, becsukja a száját. Mi az? 17. A pitypang, sátor, szigony, vagy seprű Ez a figura az olló folytatása. Pitypang, pitypang bóbitás, ha fúj a szél messzeszállsz.

17 Kétszereplős, átvevős játékok A kétszereplős játékban négy kéz működik együtt és két leleményes személy rögtönöz terv, szokás szerint egyik formából másikat. Néha váratlanul Új forma is keletkezik az átadásnál, átvevésnél adódhat egy kis eltérés, így művünkben valami más alakzatot fedezhetünk fel. Írja Csókos Varga György 18. A nyulak és a róka Egy napon a réten nyulak jöttek szépen. Zsupsz az egyik beleugrott egy lyukba. Zsupsz a másik is beugrott. Jött a róka, sompolygott, nyuszi húsról álmodott. Zsupsz, ő is utánuk ugrott, de a nyílás szűknek bizonyult, és a róka beszorult. Ásott itt, és kapart ott, Csinált egy kijáratot. Láttál már ilyen varázslatot? Szövés

18 A szövés a legismertebb zsinóros játék. Kezdő motívumai után mindenki szabadon folytathatja az átemeléseket, csak a két kéz szimmetrikus mozgására kell ügyelnie. A gyerekek kreativitása lenyűgöző. 19. Befejezés, záró gondolatok A mai gyermekek élete túlságosan szétszórt és kiszámíthatatlan. Minduntalan változások, szétesések és megszakítások ássák alá a gyermek biztonságát, akár a napi ritmus (az étkezés és a lefekvés ideje), akár a közvetlenebb, akár a tágabb környezet (az otthont adó város és vidék) áttételesebb hatásairól van is szó. Az élet bizonytalanabbá vált. Nem véletlen, hogy sok gyerek az ismétlődő játékokból meríti a biztonságérzetet. Az ilyen típusú tevékenységek nélkül a gyerekek érzelmileg sivárrá, törékennyé, idegessé, kapcsolatteremtésre képtelenné válhatnak, s ami még ennél is fontosabb: nem tudnak rugalmasan és egészségesen viszonyulni saját érzelmi életükhöz. A ritmikus beszéd és mozgás képessége az alapszükségletek kifejezésénél jóval mélyebb szinten tart fenn és táplál minket. (Kim Payne) A gyerek a felnőtthöz hasonlóan saját személyiségére jellemző belső ritmusát a környezetével összefüggő események szabályos ismétlődésével kényszerül egyeztetni (pl. napirend). Ez az egyeztetés könnyebbé válik a gyermek számára saját belső ritmusának fejlesztésével. Írja Falvay Károly. Napjainkban az egyre gyakrabban jelentkező részképességzavarok (melyeknek nincs organikus háttere) a környezet és az egyén belső ritmusának összegyeztetési problémáját mutatják. A ritmikus szöveggel kísért népi, vagy céltudatosan összeállított, alkotott játékok hozzásegítenek gondolati-érzelmi síkon az egyén benső és külső környezete és a természet ritmusa közötti egyeztetés -hez, ezzel hatékonyan nevelve a gyermekek gondolati és érzelmi életét. Később már nincs szüksége a gyermeknek aktív mozgásélményre a dolgok, jelenségek értelmezéséhez, mert azoknak már birtokában van. A jelenségeket absztrakt gondolati síkon átfogalmazó tevékenysége folytán teszi magáévá, érti meg.

19 Az a társadalom, amelyik megszakítja kapcsolatát a természettel, az életet mesterséges keretek közé helyezi, megfosztja gyermekeit a természetes aktivitástól és tapasztalatoktól, számolnia kell azzal, hogy az elönállótlanodott gyermekeit rengeteg energiával neki kell mindenre megtanítania, amit önmagától is felfedezett volna elődei szellemi örökségéből. Adjuk vissza a gyermekeknek azt a mozgásteret, azokat a játékokat, amelyekkel ösztönösen saját magukat fejlesztették!

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova.

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 2. Süss fel nap, fényes nap. Kertek alatt a ludaim megfagynak. 3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld töredékes, gyorsan átalakuló tánchagyományában a többi

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Az óvodai ének, zene, énekes játék,

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

Komplex foglalkozás

Komplex foglalkozás http://webovoda.blogspot.com/ Komplex foglalkozás Ezt a foglalkozást nyílt napra terveztem, középső és nagycsoportos korú gyermekek számára (12 gyermek) A célom az volt, hogy a szülők minél több területen

Részletesebben

A csecsemő és kisgyermek mozgásfejlődése. Budapest, 2008. november 8. Sümeginé Hamvas Enikő

A csecsemő és kisgyermek mozgásfejlődése. Budapest, 2008. november 8. Sümeginé Hamvas Enikő A csecsemő és kisgyermek mozgásfejlődése Budapest, 2008. november 8. Sümeginé Hamvas Enikő A csontos váz és a mozgatórendszer fejlődése Csontosodás, izomzat és ízületek - a csontos vázrendszer az embryonális

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak

Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Váll-, hát-, és mellizom fejlesztő gyakorlatok nemcsak kismamáknak Nagyon fontos, hogy szülés után erős legyen a váll és hátizmod, mert a gyereket sokat kell majd cipelned, a mellizom gyakorlatok pedig

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink Baka Judit Tivi-tovi tács Énekes népi gyermekjátékok Válogatás a szerző Ki játszik ilyet? című könyvéből Tartalom Tivi-tovi tács Hej, koszorú, koszorú Fehér liliomszál Hatan vannak a mi lúdaink Lopják

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK

PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK PÁROS NYÚJTÓ GYAKORLATOK Törös Károly Utánpótlás szövetségi kapitány Vezetőedző, szövetségi kapitány ex Délfrika Afrika és ex Algéria 2009-2013 1. Kiinduló helyzet: kisterpeszben állva, két kéz a vesetájon

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia Záróvizsga máj. jún. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. jún. "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KRIYA A 10 TEST FELEBRESZTESERE

KRIYA A 10 TEST FELEBRESZTESERE KRIYA A 10 TEST FELEBRESZTESERE Fekudj hanyatt, kezek a combok mellett. Emeld fel a fejed es alabakat 20-25 centire a talajtol, kezek a combok felett, tenyerek egymas fele neznek. Spiccelnek a labfejek,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás 1. Általános kérdések 1. Általános kérdések általános ütem 1. Általános kérdések általános ütem univerzális jellegű 1. Általános kérdések általános ütem univerzális

Részletesebben

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok NÉPTÁNC 1. évfolyam Témakörök: I.Bemelegítés, tánctechnika II. Ritmika III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok V. Néptáncok Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika Járás,

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN 6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN A ritmus a zene egyik legfontosabb alkotóeleme. A ritmusérzék az a zenei képesség, amely lehetővé teszi a zene időbeli viszonyainak az érzékelését. A ritmusérzék

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök)

STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) STANDARD vonal (kiemelten ajánlott eszközök) Rendelési szám Eszköz leírása Méret (mm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) SL116 GYALOGLÓ 1250x600x1600 207 000 Ft 262 890 Ft Végtagok formálására, erősítésére és

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Testmozgással az egészségért Hogyan sportoljunk? Gyógytorna program Kiadó: Gönc Város

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe.

Gyakorlatsor. 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. Gyakorlatsor 1. Alapállás, labdafogással jobb kézben. 2. Karemelés oldalsó középtartásba. 3. Kar leengedés mélytartásba labda átadással a bal kézbe. 4. Karemelés oldalsó középtartásba. 5. Kar leengedés

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min.

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min. . RÉSZ ÁBRÁK JÁTÉKTERÜLET min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal Kifutó 16 m. 5 m. min. 6 m. max. 8 m. 8 m. Kifutó 5 m. min. 2 18 m. minimum / 20 m. maximum Nyitó zóna 6 m. max. End Line Ligne de

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Fejlesztési területek:

Fejlesztési területek: Fejlesztési területek: Mozgásfejlesztés Nagymozgások, finommozgások Testséma fejlesztés Téri tájékozódás Percepciófejlesztés Vizuális percepció; Auditív percepció; Verbális fejlesztés Beszéd- és kommunikáció

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

1. KETYEGŐ ÓRA 2. MÉRLEG gyakorlat 3. GURULÓ MEDENCE

1. KETYEGŐ ÓRA 2. MÉRLEG gyakorlat 3. GURULÓ MEDENCE ENERGIA MEDICINA GIMNASZTIKAI GYAKORLATOK Dr. Lángfy György www.medandlife.hu info@viofor.hu 1. KETYEGŐ ÓRA 2. MÉRLEG gyakorlat 3. GURULÓ MEDENCE KETYEGŐ ÓRA cél: - csípőízület ki- és be-forgatásának megőrzése

Részletesebben

A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi

A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi 1. Töröm, töröm a mákot; Sütök neked kalácsot; Ica-tolla -motolla, Neked adom:... 2. Esik

Részletesebben

Csípőforgás. Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon.

Csípőforgás. Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon. Csípőforgás Módszer: Álljon a gömbre egyenesen, majd végezzen a derekával twist-pörgő mozdulatokat és a karjaival egyensúlyozzon. Hatás: Erősíti a derekat és a hátizmokat. 2. Nyak-hát nyújtó gyakorlat

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

MONDÓKÁK. *Ekete-pekete-cukota-pé, Ábel-bábel-dominé, csiszi á, csiszi bé, csiszi-csuszi-pompódé!

MONDÓKÁK. *Ekete-pekete-cukota-pé, Ábel-bábel-dominé, csiszi á, csiszi bé, csiszi-csuszi-pompódé! MONDÓKÁK *Ekete-pekete-cukota-pé, Ábel-bábel-dominé, csiszi á, csiszi bé, csiszi-csuszi-pompódé! *Töröm, töröm a mákot, Sütök neked kalácsot. Édes mézzel megkenem,a sütőbe beteszem. Ucu-tolla, motolla,

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL KÉK NYÍL 1 A FITA KÉK NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG Találatok értékelése - pontszám Lőtávolság: Minimálisan elérendő pontok száma: 18 méter 115 pont Mozgástechnika: a lövésfolyamatot a következők

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA Tartalomjegyzék: 1. évfolyam... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 MATEMATIKA... 11 IDEGEN NYELV... 12 ANGOL NYELV... 12 NÉMET NYELV... 13

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I

GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I 112 ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya, ég, El ne aludjék! Aki lángot akar látni, Mind leguggolják! 113 GOMBOLYAG CÉRNA, FAGGYÚGYERTYA Gombolyag

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Dobások nevei Pontszám Dobások leírásai Elhelyezkedés

Dobások nevei Pontszám Dobások leírásai Elhelyezkedés Dobások nevei Pontszám Dobások leírásai Elhelyezkedés Borjú Lovas ok 1 Overhand/Overhead 2 pont A hurkot egyenesen a fej fölött pörgetjük. Kidobáskor a tenyér lefelé néz. 2 Side arm 2 pont 3 Side arm open

Részletesebben

A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI

A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI 11.ábra 1-5. A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI Jelmagyarázat: játékvezető, aki a karjelet az általános feladatai keretében mutatja játékvezető, aki a karjelet csak egyes játékhelyzetekben mutatja az első

Részletesebben

Elsősegély - Alapok. Dr. Rosta Máté

Elsősegély - Alapok. Dr. Rosta Máté Elsősegély - Alapok Dr. Rosta Máté Mentési Lánc Korai segélyhívás Korai BLS Korai Defibrilláció Korai Emeltszintű ellátás Mindenek előtt!!! Halott hősök nem mentenek életet! Saját biztonságunk a legfőbb.

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl

Kezdő íjászok kézikönyve. Fehér. Nyíl Fehér Nyíl 1 A FITA FEHÉR NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 10 méter Minimális elérendő pontszám: 115 pont MOZGÁSTECHNIKA - A lövési folyamat végrehajtása a következők

Részletesebben

Kísérletek újrafelhasznált anyagokkal

Kísérletek újrafelhasznált anyagokkal Kísérletek újrafelhasznált anyagokkal Item: 3287 Hunor: 20255 Szülők figyelmébe: Kérjük olvassa végig a használati útmutatót mielőtt gyermeke kezébe adná a játékot. A) Biztonsági előírások 1. Mielőtt munkához

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Figyelemfejlesztő program 3. hét programja

Figyelemfejlesztő program 3. hét programja Figyelemfejlesztő program 3. hét programja Üdvözöllek a Figyelemfejlesztő programban! Mielőtt elkezdenétek a program játékaival foglalkozni, minden alkalommal olvasd el az öt nap játékait! Így lesz időd

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

avagy nem értem, hogy miért nem értenek

avagy nem értem, hogy miért nem értenek (ne) Szólj szám, nem fáj fejem avagy nem értem, hogy miért nem értenek A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS GYERMEKKORBAN A normális beszédfejlődés szakaszai Sírás, kiáltozás Gagyogás Utánzás (0-2 hónap) (3-4 hónap)

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési szám 7502

EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési szám 7502 EXKLUZÍV ESZKÖZÖK Rendelési 7502 Eszköz leírása Méret (cm) Biztonsági tér (cm) Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft) LIBEGŐ 160 x 97 x 127 460 x 397 300 000 381 000 Koordináció és egyensúly javítására. Erősíti

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mûvészeti nevelés a Waldorf-iskolában 7-14 éves korig

Mûvészeti nevelés a Waldorf-iskolában 7-14 éves korig Mûvészeti nevelés a Waldorf-iskolában 7-14 éves korig Waldorf-pedagógián alapuló művészeti és sportfoglalkozások TÁMOP - 3.2.11/10/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

Testedzési program: 1.-6. hét

Testedzési program: 1.-6. hét Testedzési program: 1.-6. hét Az alábbiakban közreadunk egy teljes test megmozgatására alkalmas, kezdőnek szóló edzéstervet. A napi életritmusba rugalmasan beilleszthető, és emellett lehetőséget nyújt

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben