41. Nemcsics Endréné - Nemcsics Endre: Szöveggel kísért mozgásos játékok Játékgyűjtemény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "41. Nemcsics Endréné - Nemcsics Endre: Szöveggel kísért mozgásos játékok Játékgyűjtemény"

Átírás

1 41. Nemcsics Endréné - Nemcsics Endre: Szöveggel kísért mozgásos játékok Játékgyűjtemény A diszlexia néven ismert tünetcsoport és vele együtt számos tanulási rendellenesség, nehézség az 1960-as évek óta ismeretes. Azóta egyre növekvő esetszámban fordul elő a civilizált világban. A jelenség magyarázatát mindenképpen az idegrendszer rugalmassága és az egyén környezetéhez való alkalmazkodásában kell keresnünk. Az ember egyre jobban eltávolodik természetes környezetétől, a természettől, életének minden mozzanatát a méhen belüli élettől kezdve mesterséges körülmények határozzák meg. Az általános életvitelhez szükséges mozgások beszűkültek, egészségünk megőrzése érdekében az olyan egyébként elemi mozgásokat is mesterségesen kell pótolnunk, mint a járás és a futás. A világrajövés, a világrahozás is nehezített megfelelő fizikai és lelki felkészültség híján. Megszaporodtak nemcsak a koraszülések, de a császármetszések is, melyek mindenképpen traumát jelentenek az újszülött számára és nehézséget az anya, illetve a szülők számára a születéskor, de hatásai akár az egész életen át jelen vannak. Természeti és társadalmi, ha úgy tetszik nemzeti környezetünkkel való összhangunk és kiegyensúlyozott kölcsönhatásunk is sérült. A természettől és társadalmi mikrokörnyezetünktől eredményesen tart távol civilizált világunk kényelmes megoldásaival, kultúrákon átívelő médiakínálatával. A kisebb közösségek felbomlásával pedig az olyan tradíciókat pusztítja el, amelyek meghatározzák egy közösség identitását azáltal, hogy értelmezik számára saját élete eseményeit. Az egységesített kultúra pusztító hatással van az egyedire, a kisebb csoportok saját válaszaira, annak ellenére, hogy az egyes tradíciókon belül az egyén a világ bármely természeti területén azonos módon fejlődik. Azonos artikulációs bázissal születünk, így nem a nemzetiség, hanem a környezet (az anya) határozza meg az anyanyelvet. A mozgásfejlődés is azonos módon, azonos fejlődési szakaszokban történik minden egészséges gyermeknél.

2 Grafikus teljesítményei kiindulópontja is a világon mindenütt - térben és időben a szálka, a fészek és a pötty. Milyen viszonyban van a játék a gyermek megismerő funkcióival? 1. Piaget szerint a játék tiszta tanulás, amely által megismeri, és magához emeli a világot. Egy sajátos önteremtő, önmegvalósító eszköz. Freud a gyermek megismerésének királyi útjának mondja, és az álomhoz hasonlítja, mint nem valósághű viselkedést. Melani Klein, aki a világjáték ötletét adja, elsőként gyógyít játékkal Lewin elmélete szerint a játékban létrejön egy ponteciális tér, ahol egyes a játékhoz tartozó dolgok kizárólagosan megtörténhetnek. Winnicott megfogalmazása szerint a játék a fantázián innen, a valóságon túli élmények feldolgozója. A gyermek megismerésre irányuló első kezdeményezései mozgáshoz és hangadáshoz köthetők, melyeket a környezet hatására és saját belső inspirálására tesz meg. Minden későbbi teljesítményének alapja az utánzás. Tanulási folyamata egy állandó magára és a környezetre való figyelés eredménye. Amíg ez az aktivitás éber, a tanulás-játék mintegy öngyógyító, önfejlesztő mechanizmusként működik. Az elemek egymásra épülnek (pl. kúszás, mászás, járás, futás.) és egészséges fejlődésű gyermek esetében az agy feldolgozó, integráló kapacitásával összhangban vannak. Ez a folyamat akkor zavartalan, ha a mintaként szolgáló felnőtt társadalom biztosítja a gyermek számára a megfelelő intenzitású és mennyiségű ingert, vagyis nem szolgálja ki túlságosan. Nem akadályozza testi fejlődését, szabadon kiélheti mozgásigényét, ami szellemi gyarapodásának is inspirálója lesz. Hagyja működni képzeletét, és hagyja kibontakozni kreativitását. A gyermekek ilyen körülmények között maguk számára találnak ki játékokat, és a korosztályok egymásnak továbbadják azt, amiben nekik is örömük volt. Ezek a játékok - csakúgy, mint a gyermeki fejlődés szakaszai - a különböző népeknél azonosak. Mozgásokon alapuló, különböző élettani itemekre (szívverés, idő, lépés) épülő, ritmikus beszéddel kísért játékok. A minta mindig a felnőttek világa! Olyannyira, hogy

3 olykor, egyes mítosz és hagyomány szülte felnőtt elfoglaltságok, mint a varázslás ellesett fortélyai kerülnek be a gyermekjátékok közé. Erre látunk példát a későbbiekben a zsinór játékoknál. 2. A következőkben néhány, fent említett kultúrákon átívelő egyezőséget szeretnék bemutatni a spontán gyermekjátékok világából Kim Payne gyűjteménye alapján az angolszász, és Forrai Katalin munkája nyomán a magyar játékok közül válogatva, illetve megpróbálkozom néhány játékhoz magyar verset kínálni. A játékok bemutatási sorrendjében nemcsak az életkori sajátságokat vettem figyelembe, hanem az egymásra épülésüket is. A test-élményt, testséma-tudatot megerősítő kiolvasók, mondókák, tapsos játékoktól kiindulva a nagymozgásos ugrálóköteles rá-be-ki gumis játékokon át jutunk el az elvontabb, térszemléletet igénylő, diffrenciált finommozgásra nevelő zsinór játékokig. Kiolvasók, mondókák Az ujjak előkészítésére Az írásmozgások kialakításánál van szerepe. Aranykézen aranyujj, Karikába kanyarulj! Aranygyűrű, aranylánc, tied rózsám ez a tánc! Az első versszakra minden ujjunkat sorba hozzáérintjük a hüvelykhez. A két kéz felváltva mozog. A másodikban ujjainkból egymásba fűződő láncot formálunk. Érintés, mint az előbb, de az ujj-cseréknél a csukló 90 fokkal elfordul.

4 A figyelmi állapot megtartására Kicsiknél tevékenységből való átvezetésre, pl. mese előtt. 3. Jól figyelj tehát. Két hüvelyked fogd marokra, S függeszd rám szemed. Mesefonalamnak csokra Álmokat fodrint neked. Walter de la Mare nyomán Az ujjak elnevezésére Számlálás előkészítésére, testséma, finommozgás fejlesztésére Ujjacskáim, tenyerem, Mire vagytok énnekem? Mutató, középső, gyűrűs Kicsi, hüvelyk s a tenyér: Ezer játék belefér. Kiszámolásra Hüvelyk ujjam almafa, Mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte, A kisujjam mind megette, Megfájdult a hasa tőle. (Forrai 37.) A kiolvasók ritmikus beszéd, vers mondásával, a középen álló kiszámoló a skandálás ritmusában rámutat a körben álló társaira, vagy azok kezére. Ez a képesség elengedhetetlen a számlálás és az erre épülő számfogalom kialakításához, de az olvasáshoz szükséges szerialitást is megalapozza Kukk kapitány körülkukkant Vár rá a föld minden tája Kiskertemben az ürge Rákapott a dinnyére

5 Egész úton meg se mukkan De sehol sincs a nadrágja Már mindenütt kereste Én azt mondom keresd te! Megállj ürge megleslek Holnap délre megeszlek Ice-bice cibere Neked mondom menj ki te! (F.44) A taktilis érzékelés, testséma és a propriocepció fejlesztésére. 4. Azt mondják ez régi ráolvasás -ból maradt játék. Áspis a gyerek tenyerén tenyerünkkel körbesimogatunk, Útifüves -től négylevelű lóherét rajzolunk a tenyerébe, Bibolá -nál tenyerünkkel a gyermek ujjhegye felé kihúzzuk belőle a betegségeket és Pacs, pacs,pacs -ra a tenyerébe paskolunk. Ás-pis, ke-re-kes, U-ti-fü-ves, le-ve-les, Bí-bo-la, bí-bo-la, Pacs, pacs, pacs. (Forrai 7) A gyereket szembe ültetjük magunkkal, vagy ölbe vesszük, térdünkre ültetjük. A két kezét megfogjuk és először szitálást utánzunk vele, a megvajazom -nál körbesimítunk a tenyerében, a megzsírozom -nál megfordítjuk a kezét és a másik oldalát simítjuk meg. Az utolsó sornál pogácsa-gyúrást és lapogatást utánzunk, mintha az ő ökle lenne a tészta és a végén hamm, hamm úgy teszünk, mintha megennénk a kis cipót. Szi-ta, szi-ta, sű-rű szi-ta, Ma szi-tá-lok, hol-nap sü-tök, Ne-ked egy kis ci-pót sü-tök, Meg-va-ja-zom, megzsí-ro-zom, Mé-gis, mé-gis ne-ked a-dom. (Forrai 58) A gyermeket szembe ültetjük, megfogjuk a kezét a csuklója felett úgy, hogy azt lazán elengedje. Az első sornál a mellét ütögetjük, a második sornál a hasát, a harmadik sornál a térdét (mindig négyszer) és a végén felgyorsuló szöveggel a fejét ütögetjük gyengéden.

6 Hej, Gyu-la, Gyu-la, Gyu-la, szól a du-da, du-da, du-da. Pest Bu-da, Bu-da, Bu-da, pat-to-ga-tott ku-ko-ri-ca! (Forrai 34) A test középvonalát keresztező mozgások 5. Jótékony hatással vannak az idegrendszerben kiépülő kapcsolatokra A gyerekek párosával, keresztfogással, szökdelve járnak. A mondóka végén hátrafordulnak és visszafelé újra kezdik a játékot. Vagy egymás után sorban követik a vezetőt, bármerre megy. Hipp, hopp, ha-ja hopp, Er-re van a ha-ja hopp, Er-re ki, er-re be, Er-re ka-nya-rod-junk be. (Forrai 35) A 35-öshöz hasonló, csak szökdelés helyett ütemesen járnak a gyerekek. Ko-ma, ko-ma komálunk, Esz-ten-de-ig ka-pá-lunk, Ha é-lünk, ha ha-lunk, Még-is ko-mák ma-ra-dunk. (Forrai 45) Tapsolós játékok Fejlesztik a testséma-tudatot, mozgáskoordinációt, szerialitást. Serkentik az emlékezetet, a képzeletet és hatásukra fejlődik a kapcsolatteremtő-készség, a személyes kommunikáció. A verseket, mondókákat különféle mozgásokkal tapsolásokkal kísérhetjük. A kisebbek számára magyar gyermekmondókák szövegére Néhány lehetséges változat: 6.

7 Vállkereszt: a karokat a mellkason keresztezve a vállainkra tesszük a kezeinket. Taps Páros taps: szemben állva a játékostárs tenyerébe tapsolunk. Fej két tenyerünkkel érintjük a fejtetőt. Váll: a karokat test melletti helyzetből, mellső középtartáson át a vállunkhoz visszük; mindkét kéz vállat érint. Kéz keresztben a térden: a karokat keresztezve megérintjük a térdeinket. Kéz keresztben a derékon: a karokat keresztezve deréktájon, mintegy átöleljük magunkat. Páros taps egy kézzel: szemben állva játékos társunkkal az egyik azonos oldali tenyerébe tapsolunk. Páros kereszttaps: a szembenálló játékosok egy kézzel egymás jobb/bal tenyerébe tapsolnak, saját testük középvonalát keresztezve. Páros taps keresztben: Mindkét játékos két kézzel, karjait keresztezve társa tenyerébe tapsol. Tenyér föl, tenyér le: a szembenálló játékos domború kézháttal a társa homorú tenyerébe lazán, az ujjaival enyhén beleüt, majd csere. Máktörés: ökölbezárt kézfejünket függőlegesen tartjuk és ütemre egyiket a másikhoz ütögetjük.

8 7. (Forrai 3) Például a következő osztinátóra: máktörés, vállkereszt, párostaps A-pa-cu-ka, fun-da-lu-ka, Fun-da ká-vé, ka-man-du-ka, Ab-cug, fun-da-luk, Fun-da ká-vé ka- man duk. (Forrai 5) Taps, kéz keresztben a derékon, párostaps Án-gyom sü-tött ré-test, Nem a-dott be-lő-le, Ki-vit-te a kert-be, Ró-zsás kesz-ke nő be, Fel-tet-te a fá-ra, Le-gé-nyek szá-má-ra. (Forrai 6) Fej, váll, taps-taps / páros kereszttaps A-zért varr-ták a csiz-mát, Hogy tán-col-junk ben-ne, Ha ron-gyos is, ha fol-tos is, Il-lik a tánc ben-ne. Hej, gu-ci, ga-la-gu-ci, Ki-gu-ba! Weöres Sándor: Magyar etüdök (részlet) Taps, páros taps keresztben, páros taps osztinátóra. Csipp, csepp, egy csepp, meg tíz: olvad a jégcsap, csepereg a víz.

9 Bősz Jenő: Favágók (részlet) 8. Páros kereszttaps j/b, páros taps, taps ismétlésével. Csim-bum, csim-bum, mi dönög a dombon? két fejsze, ha mondom. ide üt, oda vág, törik a fa derekát. Kiss Dénes: Gyárlátogatás (részlet) A kétszer öt sorban soronként változtatjuk az elemeket, (a második öt sorban ismételjük). csettintés térd dobbantás páros lábbal páros kereszttaps j/b páros taps. Csitteg-csattog, pitteg-pattog, dibben-dobban, kippen-koppan, rippen-roppan ez a gyár, hol a sok gép, a sok ember, fúr, farag, vág, kalapál. 9. Ugróköteles játékok Az ugrálókötéllel egy olyan játékot vezetünk be, amely eltávolodik a testtől, sőt külön mozgást végez, bár a játékos egész testével részt vesz a játékban. A játékban résztvevőknek rá

10 kell hangolódnia egy másik test, az ugrálókötél mozgására, akár mások, akár saját maga mozgatja azt. A ritmusos szöveg, vagy rímes versikék segítenek a játékosnak felvenni a mozgó kötél ritmusát, illetve segítenek legyőzni a félelmet, hogy át tudja ugorni a mozgó kötelet. A játékban egy önmagukon kívüli akadályt kell legyőzniük. Halacska Kellékek: vastag ugrókötél, gumigyűrű/kötélkarika. Halam, halam, halacskám, Ki lesz ma a vacsorám? Várunk én meg a macskám, Ússz hálóba szaporán! Melyik halat fogom ki, Még nem tudja senki. Egyszer hopp és másszor kopp, De ma egy hal főni fog! A gyerekek körben állnak. A tanár a kör közepére ül, és horgászik az ugrókötéllel, magakörül forgatja azt; a gyerekek a tóban úszkáló halak, akiknek át kell ugrani a kötelet. A tanár nem forog, a háta mögött vezeti a kötelet. Amikor a szövegben odaér, hogy egyszer hopp, megáll és a gyerekek feje fölött forgatja a kötelet. A gyerekek ez alatt leguggolnak. A másszor kopp -nál újra a padlón forog a kötél. 10. A következő játékokban a ritmikusan mondott szöveget vagy verset a játékosok a kötél mozgatásával, vagy az ugrók mozgásával jelenítik meg. Ringatózó csónak Hívott a tenger s a csónakom, Tengerre szálltam egy szép napon. (A kötél szelíden ring jobbra-balra a gyerekek egyenként átugorják.)

11 Hullám himbált és ringatott (A lengés fokozódik) Kígyót is láttam vagy hatot, (A kötél kígyózva mozog a földön) Két hullám jött nagy locsogva, (Függőleges hullámok küldése, oda, s vissza) csónakom fölfordította. (A kötél forog, a gyerekek átfutnak alatta.) Föl-le, föl-le ringatóztam, (U.a.) egy kunyhóban szárítkoztam. (U.a, míg mindenki át nem ért.) 11. Szökkenj, guggolj! A kötelet az óramutató járásának irányába forgassuk, a gyerekek a kötél mozgásával szemben haladjanak. Szökkenj, guggolj, Ollóz, perdülj, hozz csillagot, szedjél borsot, érj le a földre! Gyorsabban! A gyerek utánzó mozgásokkal, ugrásokkal halad át a kötél felett. Amikor ugrás közben hozzáér a kötél, vagy beleakad, a soron következő jön, neki pedig be kell mutatnia, hogy hány ilyen motívumot tud egymásután végrehajtani. Erre használhatunk másik kötelet.

12 Mackó, mackó Magyar gyerekek között volt ismeretes. Szintén utánzó mozgásokkal játszották két gyermek egyenletes kötélhajtása mellett. Mackó, mackó, ugorjál, Forogjál, Tapsoljál, Érintsd a földet, Ugorj ki! Rózsa, szegfű, ibolya, nárcisz Szintén magyar gyerekek játéka. Minden résztvevő kap egy virágnevet. Az egyenletesen forgatott kötél fölött egyre nehezedő lépésekkel kell átjutni, miközben a gyerekek a négy virágnevet gyorsuló ütemben skandálják. Amelyik virágnévnél megakad az ugró játékos az a nevű társ állhat a helyére. 12. Gumisjáték: rá-be-ki A játékkal a fejlődik, saját testhez viszonyítva a térérzet, a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék, a verbális és vizuális memória. Az ugróköteles játékokhoz hasonlóan a test és egy külső tárgy helyzetét kell összeegyeztetni. Ebben az esetben egy álló helyzetben lévő, kb. 3m ( a gy. testmagassága 2x) hosszú, összeerősített szalaggumi az eszköz, amit a két, egymással szemben álló segítő a bokájára akasztva feszít ki. Hangos számlálásra, skandálásra gyors irány és lépés, ugrásváltozatokat tesznek. A párhuzamos, feszülő kötél adja a pályát, amit átugorhatnak váltott lábbal, ráugorhatnak felülről talppal terpeszben, ki-be, terpesz-zár ugrásokkal egyszerre és váltott lábbal, lábukat beleakasztva a másik kötélszálat keresztezve, szökdelve páros és fél lábon. A feladat nehezül azzal, hogy a gumi a segítők lábán egyre magasabbra kerül.

13 A következő verssel is játszható: Ögyedezi, bögyedezi Nyitrivázi, nyitrivázi Szőllőrigó, szőllőrigó Kaskantyúba, kaskantyúba, Kaskantyúba, kaskantyúba, Lót, lót,lót, lót Lomadékom, lomadékom Báránybarót, báránybarót, Bakfigura, bakfigura, Csára, fára csatagóra, Csára, fára csatagóra, Kemény kőre, kőkapura Kemény kőre, kőkapura Rip, rop, rip, rop, 13. Zsinórjátékok A tapsoláshoz és az ugráláshoz hasonlóan minden kultúrában jelen van. Indiánok csomói találkoznak francia, holland, finn, magyar és sok más nép oldásaival és kötéseivel még valahol az írásbeliség előtti időkben. A sokféle csavarintás, hurkolás, bújtatás és átemelés a világnak más-más pontján másféle figurához tartozik. Magyar nyelvterületen, tájanként is sokféle neve van: bognak, göcsnek, görcsnek, csomónak, fonaljátéknak, átvevős játéknak, szőttesnek, ördögszövőnek cérnalevevős játéknak nevezik. Szimbólumokat örökítettek meg vele, de imát, vagy átkot is mondtak hozzá, és kultikus események részévé tették. Pl.: A napjel alakjára hurkolt madzagot egy kő alá tették szemölcs gyógyítása céljából. (Úgy menjen a betegség a kő alá, mint ez a ruha.

14 Az eleven csomót beteg gyermek hasa fölött vagy hasfájós ló hasa alatt kötötték ismételve a kötést és oldást. A szerelem-varázsolás szöveggel együtt maradt ránk: Első karika kötése barátság Második karika kötése szerelem Egy csűrés-csavarás közbejött valami Széthúzás nem lett belőle semmi A népek hiedelemvilágában volt jelentősége annak, hogy magam felé, vagy el magamtól, ellenkezőirányba kötöm a csomót. Nap Eleven csomó Szerelem varázsolás 14. Fonallal írok, rajzolok, építek a levegőbe. Az egyik kezem a tartó, erre építek. Lehet a mesterkedésben mindkét kezemnek dolga egyszerre, vagy felváltva köt, bonyolít, ront és bont, köt és old a bal és a jobb Ujjam, tenyerem, csuklóm, s néha a fogam lehet a játékos építkezés alkotó eleme, szerkezeti része, de igazi anyag, a fonál. (Csókos Varga Györgyi) A gyerekek saját kezükben, a zsinórral játszva akár több síkból álló teret hoznak létre. Kezeikkel - finommozgásuk, grafomotoros készségük fejlesztése mellett de már nem saját testükhöz viszonyítva egy elforgatható, folytonosan változó teret alkotnak. Játék közben alakul, fejlődik képzelőerejük, memóriájuk és szeriális képességük a hallott és látott élményeken keresztül

15 A mai gyermekeknek más jut eszébe a régi formák láttán. A szigonyt ejtőernyőnek nézik, a nyüstöt, (a takácsok a szövőszék működtetésére használt eszköze) expresszvonatnak nevezik. 15. Néhány zsinóros játék (verse ) /Kötetlen szöveggel is kísérhető a játék / A pillangó Szőtte-fonta hálóját a pók apó. Arra repült egy kis pillangó. Belegabalyodott a hálóba, próbált repülni felfelé,de nem sikerült neki. Próbált szabadulni lefelé, de úgy sem sikerült neki. Valahogy átdugta a fejét a hálón, aztán megbillentette a fejecskéjét, és szerencsésen kiszabadult!

16 16. Az olló Kinyitom a szárát, kinyitja a száját Becsukom szárát, becsukja a száját. Mi az? 17. A pitypang, sátor, szigony, vagy seprű Ez a figura az olló folytatása. Pitypang, pitypang bóbitás, ha fúj a szél messzeszállsz.

17 Kétszereplős, átvevős játékok A kétszereplős játékban négy kéz működik együtt és két leleményes személy rögtönöz terv, szokás szerint egyik formából másikat. Néha váratlanul Új forma is keletkezik az átadásnál, átvevésnél adódhat egy kis eltérés, így művünkben valami más alakzatot fedezhetünk fel. Írja Csókos Varga György 18. A nyulak és a róka Egy napon a réten nyulak jöttek szépen. Zsupsz az egyik beleugrott egy lyukba. Zsupsz a másik is beugrott. Jött a róka, sompolygott, nyuszi húsról álmodott. Zsupsz, ő is utánuk ugrott, de a nyílás szűknek bizonyult, és a róka beszorult. Ásott itt, és kapart ott, Csinált egy kijáratot. Láttál már ilyen varázslatot? Szövés

18 A szövés a legismertebb zsinóros játék. Kezdő motívumai után mindenki szabadon folytathatja az átemeléseket, csak a két kéz szimmetrikus mozgására kell ügyelnie. A gyerekek kreativitása lenyűgöző. 19. Befejezés, záró gondolatok A mai gyermekek élete túlságosan szétszórt és kiszámíthatatlan. Minduntalan változások, szétesések és megszakítások ássák alá a gyermek biztonságát, akár a napi ritmus (az étkezés és a lefekvés ideje), akár a közvetlenebb, akár a tágabb környezet (az otthont adó város és vidék) áttételesebb hatásairól van is szó. Az élet bizonytalanabbá vált. Nem véletlen, hogy sok gyerek az ismétlődő játékokból meríti a biztonságérzetet. Az ilyen típusú tevékenységek nélkül a gyerekek érzelmileg sivárrá, törékennyé, idegessé, kapcsolatteremtésre képtelenné válhatnak, s ami még ennél is fontosabb: nem tudnak rugalmasan és egészségesen viszonyulni saját érzelmi életükhöz. A ritmikus beszéd és mozgás képessége az alapszükségletek kifejezésénél jóval mélyebb szinten tart fenn és táplál minket. (Kim Payne) A gyerek a felnőtthöz hasonlóan saját személyiségére jellemző belső ritmusát a környezetével összefüggő események szabályos ismétlődésével kényszerül egyeztetni (pl. napirend). Ez az egyeztetés könnyebbé válik a gyermek számára saját belső ritmusának fejlesztésével. Írja Falvay Károly. Napjainkban az egyre gyakrabban jelentkező részképességzavarok (melyeknek nincs organikus háttere) a környezet és az egyén belső ritmusának összegyeztetési problémáját mutatják. A ritmikus szöveggel kísért népi, vagy céltudatosan összeállított, alkotott játékok hozzásegítenek gondolati-érzelmi síkon az egyén benső és külső környezete és a természet ritmusa közötti egyeztetés -hez, ezzel hatékonyan nevelve a gyermekek gondolati és érzelmi életét. Később már nincs szüksége a gyermeknek aktív mozgásélményre a dolgok, jelenségek értelmezéséhez, mert azoknak már birtokában van. A jelenségeket absztrakt gondolati síkon átfogalmazó tevékenysége folytán teszi magáévá, érti meg.

19 Az a társadalom, amelyik megszakítja kapcsolatát a természettel, az életet mesterséges keretek közé helyezi, megfosztja gyermekeit a természetes aktivitástól és tapasztalatoktól, számolnia kell azzal, hogy az elönállótlanodott gyermekeit rengeteg energiával neki kell mindenre megtanítania, amit önmagától is felfedezett volna elődei szellemi örökségéből. Adjuk vissza a gyermekeknek azt a mozgásteret, azokat a játékokat, amelyekkel ösztönösen saját magukat fejlesztették!

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld töredékes, gyorsan átalakuló tánchagyományában a többi

Részletesebben

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN 6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN A ritmus a zene egyik legfontosabb alkotóeleme. A ritmusérzék az a zenei képesség, amely lehetővé teszi a zene időbeli viszonyainak az érzékelését. A ritmusérzék

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL KÉK NYÍL 1 A FITA KÉK NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG Találatok értékelése - pontszám Lőtávolság: Minimálisan elérendő pontok száma: 18 méter 115 pont Mozgástechnika: a lövésfolyamatot a következők

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Az óvodai ének, zene, énekes játék,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min.

JÁTÉKTERÜLET. min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal. 16 m. Kifutó. 6 m. max. 5 m. min. Kifutó. 8 m. 8 m. 5 m. min. . RÉSZ ÁBRÁK JÁTÉKTERÜLET min. 3 m. min. 3 m. Jegyzôkönyvvezetôi asztal Kifutó 16 m. 5 m. min. 6 m. max. 8 m. 8 m. Kifutó 5 m. min. 2 18 m. minimum / 20 m. maximum Nyitó zóna 6 m. max. End Line Ligne de

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

Ölbéli játékok - a természetes fejlesztés - mondókákkal

Ölbéli játékok - a természetes fejlesztés - mondókákkal Ölbéli játékok - a természetes fejlesztés - mondókákkal Nincs a világon szebb, boldogabb, meghittebb érzés annál, mint amikor megszületik gyermekünk, és az ölünkben tarthatjuk. Átöleljük a csöpp életünket,

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Versek, énekek, mondókák

Versek, énekek, mondókák Versek, énekek, mondókák Megy a hajó a Dunán, lemaradt a kapitány, kiabál, trombitál, de a hajó meg nem áll. Licsi-locsi, licsi-locs, licsi-locsi, licsi-locs. Kicsi kocsi, három csacsi, Döcögő, döcögő,

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Labdarúgó. foglalkozás

Labdarúgó. foglalkozás 5 7 éves korosztály A foglalkozás értékelése A foglalkozás célja Résztvevők száma A résztvevők értékelése Labdarúgó foglalkozás Résztvevők szintje Foglalkozás Játékok és gyakorlatok Pálya elrendezése A

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

100%-ban kézi munkával készült

100%-ban kézi munkával készült 100%-ban kézi munkával készült Az osztrák identitású, rendkívüli egészségsport-készülék azt teszi Veled, amit Te akarsz! A Smovey megvásárlásakor a lendületes és mozgalmas lét mellett döntöttél. A mozgást

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI

Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI 08 11 11 12 15 01 Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI 1.1. Bevezetés 1.2. Játékok az értelmi (kognitív) fejlesztés érdekében 1.3. Játékok az érzelmi és szociális (affektív) fejlesztés

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011.

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Gyakorlati madárvédelem a ház körül 4. Téli madáretetés Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Mikor etessünk? Téli madáretetés - a tartós fagyok beálltával, ezek megszűntéig (novembertől

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

Cél Kapd el a Szfinxet! w w w.var Öazrösmbetetuli. houlv a s á ws w- wv.adriászzslebxeiatûteszt.hu tart S

Cél Kapd el a Szfinxet! w w w.var Öazrösmbetetuli. houlv a s á ws w- wv.adriászzslebxeiatûteszt.hu tart S Cél Kapd el a Szfinxet! Start Kapd el a Szfinxet! A játékot 2-4 játékos játszhatja. Szükséges kellékek: bábuk, dobókocka, szó-kép kártyák, szerencsekártyák, mozgáskártyák, ritmuskártyák, játéktábla A játékosok

Részletesebben

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény Mottó: A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN

Részletesebben

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE

A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE A ZENEI HALLÁS FEJLESZTÉSE Az ének-zene foglalkozások fontos része a zenei hallásfejlesztés. A zenei hallás lehetővé teszi a hang magasságának, színének, erejének az észlelését. Feladatai közé tartozik

Részletesebben

Műtét utáni gyakorlatok

Műtét utáni gyakorlatok Műtét utáni gyakorlatok 1. Korai, műtét utáni fekvőgyakorlatok Ezek a gyakorlatok igen fontosak a lábak keringési rendszerének beindítása és a vérrög kialakulásának elkerülése céljából. Emellett segíti

Részletesebben

5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE 5. AZ ÓVODAI ZENEI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE A sikeres óvodai zenei nevelés feltétele a céltudatos, tervszerű nevelőmunka. Egy-egy zenei foglalkozás meghatározott zenei feladatot old meg, ehhez a legmegfelelőbb

Részletesebben

78-84 85-92 93-98 99-104 105-110 60-64 65-70 71-75 76-84 85-98 86-91 92-97 98-103 104-112 113-120 63-67 67-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97

78-84 85-92 93-98 99-104 105-110 60-64 65-70 71-75 76-84 85-98 86-91 92-97 98-103 104-112 113-120 63-67 67-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 Női felső, póló, ruha méretek meghatározása centiméterben Méretek XS/34/6 S/36/8-10 M/38/12-14 L/40-42/16-18 XL/42-44/20 Mell (cm) Derék (cm) Csípő (cm) 78-84 85-92 93-98 99-104 105-110 60-64 65-70 71-75

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

D A L O S BRÜSSZELI MAGYAR BABA-ÉNEK K Ö N Y V GYERMEKDALOK, MONDÓKÁK ÉS JÁTÉK 0-6 ÉVES KORÚ GYERMEKEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK

D A L O S BRÜSSZELI MAGYAR BABA-ÉNEK K Ö N Y V GYERMEKDALOK, MONDÓKÁK ÉS JÁTÉK 0-6 ÉVES KORÚ GYERMEKEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK BRÜSSZELI MAGYAR BABA-ÉNEK GYERMEKDALOK, MONDÓKÁK ÉS JÁTÉK 0-6 ÉVES KORÚ GYERMEKEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK D A L O S K Ö N Y V I ISMÉTLŐDŐ ÁLLANDÓ DALAINK A Brüsszeli Magyar Baba-Ének foglalkozásokon körben ülve

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. Ideje : 2013. szeptember 20. A megvalósításban részt vevő

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Tájékoztató füzet leendő és gyakorló szülőknek a csecsemők és kisgyermekek normál mozgásfejlődéséről BEVEZETŐ

Tájékoztató füzet leendő és gyakorló szülőknek a csecsemők és kisgyermekek normál mozgásfejlődéséről BEVEZETŐ Tájékoztató füzet leendő és gyakorló szülőknek a csecsemők és kisgyermekek normál mozgásfejlődéséről BEVEZETŐ Ez a kiadvány a leendő és gyakorló szülőket kívánja tájékoztatni a csecsemők normál mozgásfejlődéséről.

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

Játékok könyve III. Új játékok

Játékok könyve III. Új játékok Játékok könyve III. Új játékok 1. Diókovács Kellékek: L alakú kályhacső, dió, kalapács, üllő. A játékosok száma: Minimum 3. Előkészületek: A játékvezető úgy helyezi az L alakú kályhavasat, hogy annak alsó

Részletesebben

Weöres Sándor kiállítás Megtekinthető: 2013. július 1-15.

Weöres Sándor kiállítás Megtekinthető: 2013. július 1-15. Weöres Sándor kiállítás Megtekinthető: 2013. július 1-15. Tervezett gyermekprogramok: Időpont: 2013. július 6. 10-16 óráig, valamint 2013.július 13. 10-16 óráig gyermekprogramok, kézműves foglalkozások,

Részletesebben

DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA

DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA Demény Piroska DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA Drámapedagógiai játékkönyv 7 15 éveseknek (Folytatás előző lapszámunkból) 3. óra Téma: Része vagyok az egésznek Célok, fejlesztési követelmények Csoportépítés,

Részletesebben

Jó éjszakát, Vasarely!

Jó éjszakát, Vasarely! Jó éjszakát, Vasarely! Pályázat a Szépművészeti Múzeum Múzeum+ DESIGN felhívására Blaskó Ágnes Szabó Péter A pályázati anyag leírása Az Jó éjszakát, Vasarely! társasjáték esti játék a családnak. A játék

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Mozdulatiskola és nyelvtanulás

Mozdulatiskola és nyelvtanulás Mozdulatiskola és nyelvtanulás Seper Mariann A nyelvtanítás, különösen az óvodás és kisiskolás gyermekeknél, kiválóan összekapcsolható a mozgással, tánccal. Saját magam magyar és néptáncszakos tanár vagyok,

Részletesebben

HETIREND Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

HETIREND Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Mint tudjátok az óvodában a gondozási, nevelési feladatok mellett, a képességfejlesztés, ismeretnyújtás és gondolkodás fejlesztése is tervszerűen, történik. Fontosnak érezzük, hogy bepillantást kapjatok

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Használati útmutató. IN 3379 Koordinációs félgömb insportline GRANDE

Használati útmutató. IN 3379 Koordinációs félgömb insportline GRANDE Használati útmutató IN 3379 Koordinációs félgömb insportline GRANDE Koordinációs félgömb GRANDE felfújható, nyújtó gyakorlatokra, egyensúly javításra alkalmas. Gyors és hatékony. Szórakoztató módja a test

Részletesebben

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda VÍZ VILÁGNAPJA 2013 Lellei Óvoda Víz világnapja projekt-3-4 évesek Vizuális nevelés Képességfejlesztés Ajánlások, játékok Értelmi: Eső festése ujjnyomatokkal. Cél: Fejlődjön taktilis észlelésük és finommotorikájuk

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

FOGLALKOZÁS TERVEZET

FOGLALKOZÁS TERVEZET FOGLALKOZÁS TERVEZET Dyslexia- prevenciós, dyscalculiaprevenciós foglalkozás kutyával Foglalkozás vezető: Jéckel Ildikó logopédus, gyógypedagógus Terápiát segítő állatfelvezető: Töttősiné Törő Anita gyógypedagógus,

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Programozástanítási célok teljesítése a Logóval és a Scratch-csel

Programozástanítási célok teljesítése a Logóval és a Scratch-csel Programozástanítási célok teljesítése a Logóval és a Scratch-csel Bernát Péter Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című TÁMOP- 1. Problémamegoldás 1/a. Problémamegoldás

Részletesebben

A bukó fordulók oktatása

A bukó fordulók oktatása A bukó fordulók oktatása Elsősorban a gyorsúszás fordulójának oktatását meg kell kezdeni azoknál a gyermekeknél, akik bekerültek a legalacsonyabb versenyzői korcsoportba, hiszen a gyorsúszás az úszásnemek

Részletesebben

A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák

A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák Mottó: Az emberek jobban hasonlítanak ahhoz a korhoz amiben élnek, mint szüleikhez. Az az alapvető feltétele minden jó és helyes beszédnek,

Részletesebben

Cartagena 2. - Kalózfészek

Cartagena 2. - Kalózfészek Cartagena 2. - Kalózfészek (A menekülés folytatódik) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Luegallee 99 40545 Düsseldorf www.winning-moves.de 2-5 játékos részére, 8 éves kortól,

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV Az Akrobatikus Rock and Roll tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül az Akrobatikus Rock and Roll minél teljesebb megismerésére, segítse

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly

Tanmenet Ének-zene 1.osztály. Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Tanmenet Ének-zene 1.osztály Heti 2 óra Készítette: Lovrek Károly Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák Fejlesztendő kompetenciák 1.2.3. Az óvodában tanult dalok éneklése 4. Kiolvasók és Egyenletes

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Népi gyermekjátékok táncok az óvodában a játék, a játékosság hozzátartozik életünkhöz, végigkísér és vigaszt nyújt az életben. 1

Népi gyermekjátékok táncok az óvodában a játék, a játékosság hozzátartozik életünkhöz, végigkísér és vigaszt nyújt az életben. 1 Polgár Edit, óvodapedagógus Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Abda Népi gyermekjátékok táncok az óvodában a játék, a játékosság hozzátartozik életünkhöz, végigkísér és vigaszt nyújt

Részletesebben

KOMPLEX FEJLESZTÉS. Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése ill. nagymozgások összehangolása

KOMPLEX FEJLESZTÉS. Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése ill. nagymozgások összehangolása KOMPLEX FEJLESZTÉS Mozgásfejlesztés Fogócska meghatározott területen belül, tárgyak megkerülésével ház lehet pl. egy lábon állás, leguggolás, oldalsó középtartás, stb. Kelj fel, Jancsi! tyúklépés, gólyajárás,

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben