BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL"

Átírás

1 BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL A Vezérigazgató elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: Hatálybalépés dátuma: 1/BÉTa/2011 (2011. november 3.) november 7. 15/BÉTa/2011 (2011. november 14.) november 14. 2/BÉTa/2012 (2012. január 31.) február 1. 3/BÉTa/2012 (2012. február 24. ) február 27.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA 3 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA 3 2. FEJEZET FOGALMAK 5 II. KÜLÖNÖS RÉSZ 9 3. FEJEZET AZ ÉRTÉKPAPÍROK REGISZTRÁCIÓJA, FELFÜGGESZTÉSE, TÖRLÉSE 9 2. AZ ÉRTÉKPAPÍROK REGISZTRÁCIÓJÁNAK ALAPKÖVETELMÉNYEI 9 3. A REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS 9 4. ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSE 9 5. ÉRTÉKPAPÍR TÖRLÉSE AZ ÉRTÉKPAPÍRLISTÁRÓL 9 4. FEJEZET A KERESKEDŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A KERESKEDÉSI JOG A KERESKEDŐK ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE FEJEZET A KERESKEDÉS SZABÁLYAI A KERESKEDÉS SZABÁLYAI FEJEZET A DÍJAK A DÍJAK FEJEZET KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK A KÖZZÉTÉTEL SZABÁLYAI 23 III. A SPECIALISTÁKRA ÉS ÁRJEGYZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK FEJEZET ÁRJEGYZÉS ÁRJEGYZŐI KATEGÓRIÁK SPECIALISTÁK ÁRJEGYZŐ ÉS A SPECIALISTA KÖTELEZETTSÉGEI ÁRJEGYZŐI AJÁNLAT HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA DÍJVISSZATÉRÍTÉS 27 IV. ZÁRÓ RÉSZ FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK A VEZÉRIGAZGATÓ JOGKÖRE 28 A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 2

3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. fejezet A SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA 1. A Szabályzat célja, tárgya, alapelvei, hatálya 1.1. A Szabályzat célja A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a BÉTa Piac működéséről című szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Szolgáltató által szervezett és működtetett BÉTa Piacon regisztrált értékpapírokkal folytatott kereskedés rendezett és áttekinthető legyen, valamint a befektetők a BÉTa Piacon regisztrált értékpapírokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően információkat kapjanak A Szabályzat tárgya A Szabályzat tárgya a BÉTa Piacon kereskedhető értékpapírok regisztrációja, a kereskedésben való részvétel, a kereskedés, valamint az ügyletkötés szabályainak meghatározásával kapcsolatban a Szolgáltatót és a Szabályzat hatálya alá tartozó személyeket megillető jogok és őket terhelő kötelezettségek, az árképzés módjának meghatározása, továbbá az előbbi tárggyal kapcsolatos eljárási szabályok rögzítése a Szabályzatban is hivatkozott céllal összhangban A Szabályzat alapelvei Általános alapelvek A Szabályzat alkalmazása és értelmezése során az alábbi alapelveket kell alkalmazni. a) a Szabályzatból eredő jogok gyakorolása és kötelezettségek teljesítése során valamennyi, a Szabályzat hatálya alá tartozó személy köteles a jóhiszeműség és tisztességesség alapelveit megtartani; b) vitás helyzetben - eltérő rendelkezés hiányában - azt terheli a bizonyítás kötelezettsége, akinek érdekében áll valamely állítás valódiságának elfogadása; c) a Szabályzat értelmezése során az általánosan elfogadott jogértelmezési elvek szerint, illetve a szakmai szabályoknak, valamint az elfogadott gyakorlatnak megfelelően kell eljárni; d) a Szabályzatból eredő jogokat és kötelezettségeket minden érintett köteles a tőkepiac általános érdekeinek megfelelően gyakorolni, illetve teljesíteni; e) a Szabályzat rendelkezései kötelező erejűek, azoktól eltérni csak a Szabályzatban meghatározott esetekben lehetséges, a nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni Különös alapelvek A Piac működésére tekintettel az alábbi különös alapelveket is alkalmazni kell. a) a Szolgáltató biztosítja a Piachoz való megkülönböztetésmentes hozzáférést; b) a Szolgáltató tisztességes, megbízható és átlátható ajánlattételi rendet és hatékony áralakulást tesz lehetővé; c) a Szolgáltató folyamatosan biztosítja a Bszt.-ben meghatározott szabályoknak való megfelelést; A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 3

4 d) a Szolgáltató biztosítja a Piacon végrehajtott ügyletek biztonságos és hatékony elszámolását a KELER Zrt.-n keresztül A Szabályzat hatálya A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, a Szolgáltató tisztségviselőire és alkalmazottaira, a Piacon kereskedési joggal rendelkező személyekre. Az előbbi személyek vonatkozásában a Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezései kötelező érvényűek. A Szabályzat tárgyi hatálya alá tartozik valamennyi, a Piac működésével összefüggő és egyéb BÉTa Piaci Szabályban nem rendezett kérdés. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 4

5 A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. fejezet FOGALMAK A Szabályzat alkalmazás során az alábbi fogalmak a következő értelemben használandók: Ajánlati könyv: Az ajánlatok rendszerezésére szolgáló a Kereskedők számára folyamatosan hozzáférhető elektronikus nyilvántartás, amely Értékpapíronként vételi és eladási oldalra bontottan, árszintek szerint részletesen és összesítetten, illetve időrendi sorrendben rendszerezi a Kereskedési Rendszerben várakozó ajánlatokat, az ajánlattevő megjelölése nélkül. Ajánlatbeviteli Csúcsterhelés Limit Kereskedési időben egy Kereskedő által a Piacra egy másodperc alatt maximálisan bevihető ajánlatok száma, függetlenül az ajánlatok irányától, típusától, fajtájától és időbeli hatályától. Ajánlattételi limit: Aktív Ajánlat: Az egyes Értékpapírokra meghatározott, az ajánlatok Árára vonatkozó korlátozás. A Kereskedési Rendszerben a Kereskedő által a Szabályzatnak megfelelő módon és tartalommal tett, az adott szakasz feltételeinek megfelelő, meg nem szűnt ajánlat. Alklíringtag: A KELER Zrt. mindenkor hatályos általános üzletszabályzatában meghatározott fogalom. Ár: A Kereskedési Rendszerben kereskedett Értékpapír esetében az Értékpapírlistában meghatározott pénznemben meghatározott érték. Árjegyző Árlépésköz: Átlagár: Bázisár BÉTa Piaci Szabályok A Szolgáltató Részvény Szekciójának azon tagja, aki kereskedési joggal rendelkezik a BÉTa Piacon és vállalja a Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti vételi és eladási ajánlatok jegyzését. Az egyes Értékpapírok vonatkozásában Szolgáltató által meghatározott, legkisebb megadott árváltozási érték. Amennyiben a Szabályzat másként nem rendelkezik, egy Értékpapír vonatkozásában az átlagár az adott Értékpapír adott időszaki ügyletkötései ide nem értve a FIX ajánlatból létrejött ügyleteket - Árainak a kötésekben szereplő mennyiséggel súlyozott számtani átlaga. Adott Értékpapír vonatkozásában az adott kereskedési napot megelőző utolsó kötési Ár, ha 5 (Öt) napig nem született rá kötés, akkor az adott napi első kötés Ára. A regisztrációt követően, amíg egy Értékpapírra nem jön létre ügylet, addig Bázisár sem állapítható meg. A Szolgáltató a Bázisárat indokolt esetben módosíthatja. A BÉTa Piac működésével kapcsolatos valamennyi, a Szolgáltató által elfogadott mindenkor hatályos szabályzatok rendelkezései (különösen: jelen Szabályzat, BÉTa Piaci Kereskedési Szabályzat).

6 BÉTa Piaci Kereskedési Szabályzat: Bszt. Egyensúlyi-áras Kereskedés Értékpapír Értékpapírlista: Értékpapírtábla: Felügyelet: Hazai Piac Honlap: A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a BÉTa Piac kereskedési rendszerének működtetési és használati rendjéről című szabályzata. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény. A Kereskedési Rendszerben a kereskedés szabad szakaszában egy Értékpapír felfüggesztését követő visszaállításakor alkalmazott kereskedési időszak, melyben az egyensúlyi áras Ügyletkötési Algoritmus alapján kerül sor ügyletkötésre. A Szolgáltató által a Piacra regisztrált átruházható értékpapír. A Piacon való kereskedés céljából regisztrált Értékpapírok jegyzéke. Az azonos kereskedési szabályokkal (így különösen az ajánlati típusok, ajánlat kezelések, Ajánlati könyv szabályai és Ügyletkötési Algoritmus) rendelkező Értékpapírok csoportja. A Szabályzat esetében Értékpapírtábla lehet: Értékpapírtábla, Fix-értékpapírtábla. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete [székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777., központi telefon: (36-1) , központi fax: (36-1) , honlap: A Szolgáltató által meghatározott tőzsde, vagy szabályozott piac, ahová az instrumentum be van vezetve. Szolgáltató elérésű internetes honlapja. KELER Zrt. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. [székhely: 1075 Budapest, Asbóth u , levelezési cím: 1367 Bp. 5. Pf.: 73., telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) , honlap: Kereskedési Munkaállomás: A BÉTa Piaci Kereskedési Szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Kereskedési Nap: Minden munkanap, kivéve, ha azt a Szolgáltató előzetesen kereskedési szünnappá nyilvánítja. Kereskedési A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 6

7 Rendszer: Kereskedési Számlaazonosító: Kereskedő: Klíringtag: A Piacot kiszolgáló Központi Rendszer, a Munkaállomások és a Tartalék Munkaállomások összessége, valamint az adatkommunikációs vonalak és az azon történő adatszolgáltatás, amelyen a Távkereskedés végbemegy. Az ajánlattevő által kötelezően meghatározandó egyedi azonosító, amelynek segítségével az ajánlattevő meghatározza, hogy az ajánlat saját számlára vagy ügyfél számlájára kerüljön elszámolásra. A Piacon kereskedési jogosultsággal rendelkező azon jogi személy, aki a Piac használatára vonatkozó keretszerződést írt alá a Szolgáltatóval. A KELER Zrt. mindenkor hatályos általános üzletszabályzatában meghatározott fogalom. Kötésegység: Az Értékpapírra szóló ajánlat legkisebb, oszthatatlan mennyisége, azaz 1 (Egy) darab. Értékpapírra ajánlat csak az adott kötésegységre, vagy annak egész számú többszörösére tehető. Központi Rendszer: A Szolgáltató tulajdonában, illetve kizárólagos használatában lévő, automatikus kereskedést lebonyolító központi számítógépes rendszer és a hozzá kapcsolódó kommunikációs hálózat az BÉTa Piaci Kereskedési Szabályzat szerinti Rendszer Hozzáférési Pontig. Maximális Ársáv Az árjegyzői vételi és eladási ajánlatok árai közötti különbség, valamint ezen ajánlatok (árai) átlagának hányadosa százalékban kifejezve. Minimális Ajánlati Kötelezettség Az árjegyző által egy BÉTa Termék ajánlati könyvében, vételi és eladási oldalon kötelezően fenntartandó minimális ajánlati mennyiség. Munkaállomás: Napi Ajánlatszám Limit Önkötés: Összérték: Piac (BÉTa Piac): A BÉTa Piaci Kereskedési Szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Egy Kereskedő által egy Kereskedési Napon a Piacra maximálisan bevihető ajánlatok száma, függetlenül az ajánlatok irányától, típusától, fajtájától és időbeli hatályától. Olyan ügylet, amelyben az ügylet vételi és eladási oldalán is ugyanaz a Kereskedő szerepel. Adott Értékpapír vonatkozásában számított érték, a mennyiség és az Ár (Ft) szorzataként kapott érték. A Szolgáltató által működtetett, Bszt. szerinti multilaterális kereskedési rendszer (MTF), amelynek elnevezése: BÉTa Piac. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 7

8 Regisztráció Specialista Szolgáltató Távkereskedés Tartalék Munkaállomás: Ügyletkötési Algoritmus: Valamely Értékpapírnak az Értékpapírlistára történő felvétele. A Kategóriában szereplő Árjegyző, aki az adott évben az erre vonatkozó pályázatot elnyeri. A Specialista szigorúbb árjegyzési kötelezettséget vállal, és nagyobb mértékű tranzakciósdíj-visszatérítésre jogosult. A BÉTa Piac Bszt. szerinti piacműködtetője, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:1062 Budapest, Andrássy út 93.) A BÉTa Piaci Kereskedési Szabályzatban meghatározott fogalom. A BÉTa Piaci Kereskedési Szabályzatban ilyen módon meghatározott fogalom. Az az előre meghatározott elv és számítási módszer, amely meghatározza, hogy az ajánlatok hogyan kapcsolandók össze ügylet létrehozása érdekében (párosítás), illetve amely meghatározza, hogy az ügylet milyen mennyiségre és milyen Áron köttetett meg. Vezérigazgató: A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója. Záróár: Az adott Értékpapírra kötött ügyletek közül az utolsó kötés Ára, a FIX ajánlatból született ügyletet nem ideértve. Ha az adott napon az adott Értékpapírra ügylet nem jött létre a FIX ajánlatból született ügyleteket ide nem értve -, úgy Záróár nem állapítható meg. Ha az adott Értékpapírra a Regisztráció óta még nem született ügylet, akkor Záróár nem állapítható meg. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 8

9 II. KÜLÖNÖS RÉSZ 3. fejezet AZ ÉRTÉKPAPÍROK REGISZTRÁCIÓJA, FELFÜGGESZTÉSE, TÖRLÉSE 2. Az Értékpapírok Regisztrációjának alapkövetelményei 2.1. A Piacon az az Értékpapír kerülhet regisztrálásra, a) amely tagsági jogot testesít meg; b) amely Értékpapír valamely EGT tagállamban lévő szabályozott piacon a kereskedésbe be van vezetve; c) amelynek elszámolását a KELER Zrt. biztosítja, és ezt egy erre vonatkozó befogadó nyilatkozat kiállításával igazolja. 3. A regisztrációs eljárás 3.1. Értékpapír Regisztrációjáról a Vezérigazgató saját mérlegelése alapján jelen Szabályzat szerint határozattal dönt, a Regisztráció feltétele azonban minden esetben legalább a 2.1. pontban foglaltak teljesülése Értékpapír Regisztrációját bármely Kereskedő is kérelmezheti írásban, azonban a Regisztrációról ez esetben is a Vezérigazgató dönt a 3.1. pont szerint. A Vezérigazgató a Regisztrációt akkor is megtagadhatja, ha az adott értékpapír megfelel a 2.1. pontban foglalt követelményeknek. A Regisztráció megtagadását a Szolgáltató írásban köteles közölni a kérelmező Kereskedővel Az Értékpapír a Regisztrációt követően felkerül az Értékpapírlistára 3.4. Az Értékpapírlista legalább az alábbi termékjellemzőket tartalmazza: a) Értékpapír megnevezése; b) Értékpapír ISIN kódja; c) Értékpapír ticker kódja; d) Értékpapír kereskedésének pénzneme; e) Értékpapír Árlépésköze. 4. Értékpapír kereskedésének felfüggesztése 4.1. Értékpapír kereskedésének felfüggesztéséről a Vezérigazgató határozattal dönt Értékpapír az alábbi esetekben kerülhet felfüggesztésre: a) Az adott Értékpapír kereskedése valamely 2.1.b) pont szerinti szabályozott piacon felfüggesztésre kerül; b) Jogszabályban meghatározott egyéb esetekben, külön vezérigazgatói határozat nélkül; c) Bármely egyéb esetben, ha a Vezérigazgató indokoltnak tartja. 5. Értékpapír törlése az Értékpapírlistáról 5.1. Valamely Értékpapír Értékpapírlistáról való törléséről a Vezérigazgató határozattal dönt. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 9

10 5.2. Értékpapír az Értékpapírlistáról az alábbi esetekben törölhető: a) Határozott futamidejű Értékpapír teljes sorozata futamidejének lejárata; b) Az Értékpapír teljes sorozatának átalakítása, bevonása; c) Az Értékpapír kibocsátójának jogutód nélküli megszűnése; d) Az Értékpapír kivezetése(i) következtében az értékpapírt nem kereskedik a továbbiakban egyetlen 2.1.b) pont szerinti szabályozott piacon sem; e) A Regisztráció jogszabályt sért; f) Egyéb feltételtől függetlenül a Vezérigazgató mérlegelése alapján Az Értékpapír regisztrációjának elutasításával, az Értékpapír felfüggesztésével, illetve Értékpapírlistáról való törléssel összefüggésben az Értékpapírok kibocsátói, a Kereskedők és a befektetők semmilyen követeléssel nem élhetnek a Szolgáltatóval szemben. 6. A kereskedési jog 4. fejezet A KERESKEDŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 6.1. A Piacon azok a Kereskedők kereskedhetnek, akikkel a Szolgáltató kereskedési szerződést kötött. A szerződéskötésnek feltétele, hogy a Kereskedő a Budapesti Értéktőzsde Zrt. tőzsdei kereskedésének részvény szekciójában kereskedési joggal rendelkezzen A Szolgáltató az alábbi esetekben függesztheti fel a Kereskedő kereskedési jogát: a) Amennyiben a Kereskedő kereskedési joga a Budapesti Értéktőzsde Zrt. tőzsdei kereskedésének részvény szekciójában felfüggesztésre kerül; b) A Napi Ajánlatszám Limit és az Ajánlatbeviteli Csúcsterhelés Limit megsértése esetén; c) Amennyiben a Kereskedő a jelen Szabályzat rendelkezéseit olyan súlyosan vagy ismétlődően megszegi, hogy az a kereskedési jogának felfüggesztését indokolja; d) A BÉTa Piaci Kereskedési Szabályzatban meghatározott egyéb esetekben Az alklíringtagsággal rendelkező Kereskedő kereskedési joga akkor is felfüggesztésre kerül: a) Amennyiben az elszámolást végző Klíringtag írásban kéri a Szolgáltatótól, hogy az általa elszámolt Alklíringtag kereskedési jogát függessze fel; b) Amennyiben az elszámolást végző Klíringtag írásban értesíti a Szolgáltatót, hogy az általa elszámolt Alklíringtaggal kötött elszámolási-szerződése megszűnt A Kereskedő kereskedési joga a kereskedési szerződéssel együtt az alábbi esetekben szűnik meg: a) A Kereskedő kérelmére; b) A Kereskedő szekciótagsága a Budapesti Értéktőzsde Zrt. tőzsdei kereskedésének részvény szekciójában megszűnik; c) A Kereskedő jelen Szabályzat rendelkezéseit olyan súlyosan vagy ismétlődően megszegi, hogy az a kereskedési jog Szolgáltató általi megszüntetését indokolja A kereskedési jog megadásáról, felfüggesztéséről és megszüntetéséről a Vezérigazgató határozatban dönt A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 10

11 6.6. A Kereskedő üzletkötőkön, illetve a BÉTa Piaci Kereskedési Szabályzat szerinti K2 kapcsolati kiszolgálón keresztül, a számukra biztosított, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. tőzsdei kereskedésének részvény szekciójában használt egyedi azonosítóval és jelszóval fér hozzá a Kereskedési Rendszerhez. 7. A Kereskedők ellenőrzésének rendje 7.1. A Szolgáltató jogosult a Kereskedőnél helyszíni ellenőrzést és adatbekéréses vizsgálatot végezni, amely során ellenőrzi a jelen Szabályzatban, valamint a BÉTa Piaci Kereskedési szabályzatban foglaltak érvényesülését A Szolgáltató a helyszíni ellenőrzést a Felügyelettel, illetve a KELER Zrt.-vel közösen is végezheti A Vezérigazgató jogosult a Kereskedőnél a Felügyelet által végzett ellenőrzésről, vizsgálatról készült jelentést írásban az érintett Kereskedőtől bekérni. A Vezérigazgató írásbeli kérelmére a Kereskedő köteles a jelentést a Szolgáltató részére megküldeni A helyszíni ellenőrzést a Kereskedőnél a Vezérigazgató által kijelölt és megbízólevéllel ellátott személyek végezhetnek A Vezérigazgató helyszíni ellenőrzést, illetve vizsgálatot rendelhet el, ha a Kereskedő működésének átláthatósága a Szolgáltató szempontjából nem biztosított, illetve a Kereskedő üzleti magatartása valószínűsíti a fizetőképesség megrendülését, továbbá minden olyan esetben, amikor a Vezérigazgató részére rendelkezésre álló információk alapján a helyszíni ellenőrzés, illetve a vizsgálat elrendelése indokolt A Szolgáltató a helyszíni ellenőrzés, illetve a vizsgálat elrendelésének függvényében kiemelten ellenőrzi a jogszabályok azon előírásainak az érvényesülését: a) amelyek tiltják a bennfentes kereskedelmet vagy tisztességtelen piac-befolyásolást, b) meghatározzák a Kereskedő kockázatkezelését, az ügyfelekkel kapcsolatos szerződéskötések és azok teljesítésének szabályait, az ügyfelek vagyonának kezelését, illetve a számviteli- és nyilvántartási rendszerét A Vezérigazgató által elrendelt vizsgálat során a Kereskedő köteles a Szolgáltató által írásban, illetve a helyszíni ellenőrzés során szóban kért adatokat, dokumentumokat a kért tartalommal és a megadott határidőre, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltató köteles az ily módon birtokába került információkat a vonatkozó titokvédelmi előírások betartásával kezelni A Szolgáltató köteles a helyszíni ellenőrzésről az ellenőrzött Kereskedő záradékát is tartalmazó jelentést készíteni. A Vezérigazgató az adatbekéréses vizsgálatról, illetve a helyszíni ellenőrzésről készült jelentést a Felügyelet, illetve a KELER Zrt. részére átadhatja. A Szolgáltató az adatbekéréses vizsgálat, illetve a helyszíni ellenőrzés során birtokába került információkat és a helyszíni ellenőrzésről készített jelentést a KELER Zrt., illetve arra jogosult hatóság kivételével harmadik személy részére nem adhatja ki. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 11

12 8. A kereskedés szabályai 5. fejezet A KERESKEDÉS SZABÁLYAI 8.1. A kereskedés tárgya A Piacon a kereskedés a Kereskedési Rendszerben, a BÉTa Piaci Szabályok szerint történik. A Kereskedési Rendszerben Értékpapírtábla és a Fix-értékpapírtábla alkalmazható A Kereskedési Rendszer kereskedésének szabályai az egyes Értékpapírtáblák tekintetében eltérőek lehetnek A kereskedés során ügylet az Értékpapírlistán szereplő Értékpapírokra köthető A Piacon kereskedésre kereskedési időben kerül sor, Szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott időrendben Az ajánlat Az ajánlatra vonatkozó általános szabályok Az ajánlat a Szabályzatnak megfelelő módon és tartalommal tett ügyletkötésre irányuló egyoldalú nyilatkozat Az ajánlat legalább az alábbi alapadatokat tartalmazza: a) az Értékpapír megnevezése; b) Értékpapírtábla megnevezése; c) az ajánlat irányának (vétel vagy eladás) megjelölése; d) a mennyiség megjelölése; e) az Ár megjelölése; f) STOP LIMIT ÉS STOP PIACI típusú ajánlat esetén az aktiválási ár megjelölése; g) az ajánlat típusa; h) az ajánlat fajtája; i) az ajánlat időbeli hatálya; j) Kereskedési Számlaazonosító Az alábbi alapadatokat, amennyiben az ajánlatban nem, vagy hibásan kerülnek meghatározásra, a Kereskedési Rendszer az ajánlatban a következő alapértelmezésben veszi figyelembe: a) a g) pont esetében: LIMIT; b) a h) pont esetében: RÉSZ; c) a i) pont esetében: Nap Az ajánlat az alábbiakban felsorolt alapadatok tekintetében módosítható: a) a mennyiség; b) az Ár; c) STOP LIMIT ÉS STOP PIACI ajánlat esetén az aktiválási ár; d) az időbeli hatály; e) a Kereskedési Számlaazonosító. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 12

13 Az ajánlattétel időpontjának az ajánlat Központi Rendszer által, egyedi ajánlatszámmal regisztrált és visszaigazolt időpontja tekintendő. STOP LIMIT és STOP PIACI típusú ajánlat esetében ajánlattételi időpontnak az ajánlat aktívvá válásának időpontja tekintendő Az ajánlat módosításakor az ajánlattétel időpontja a módosítás időpontjára változik, kivéve az ajánlat mennyiségének csökkentését, valamint az időbeli hatály és a Kereskedési Számlaazonosító módosítását Az ajánlatokat a Kereskedési Rendszer az Ajánlati könyvben tartja nyilván Az ajánlatban meghatározott Árat az adott Értékpapír vonatkozásában az Ár meghatározása módjának megfelelően kell értelmezni: a.) vételi ajánlat esetében az Ár legfeljebb 15%-kal lehet magasabb, mint a Bázisár; b.) eladási ajánlat esetében az Ár legfeljebb 15%-kal lehet alacsonyabb, mint a Bázisár Az Ajánlatok Árára meghatározott korlátozásoknak nem megfelelő ajánlatot a Kereskedési Rendszer nem fogadja el Szolgáltató a kereskedés zavartalan biztosítása érdekében, indokolt esetben a pontban meghatározottaktól eltérő módon is megállapíthatja adott Értékpapírra tehető ajánlat Árára vonatkozó korlátozást, illetve a korlátozás alapjául szolgáló Bázisárat. Az ajánlat Árára vonatkozó korlátozás, illetve a Bázisár módosítására ügyletkötési részszakaszban nem kerülhet sor. A módosítás végrehajtását megelőzően Szolgáltató az Értékpapír kereskedésének felfüggesztését rendelheti el A Szolgáltató meghatározza az egy Kereskedési Napra vonatkozó Napi Ajánlatszám Limitet és az Ajánlatbeviteli Csúcsterhelés Limitet, melynél adott időszakban több ajánlatot a Kereskedő nem jogosult az Ajánlati könyvben rögzíteni Ajánlati típusok, fajták és azok időbeli hatálya Ajánlati típusok (Az ajánlatok Ár szerinti csoportosítása) A LIMIT ajánlat az ajánlatban megadott Áron, illetve annál jobb Áron teljesíthető, a pontban meghatározott korlátozás figyelembe vételével. Minden olyan ajánlat, amelyben az ajánlati típus külön nem kerül meghatározásra LIMIT ajánlatnak minősül A PIACI ajánlat Ár megjelölése nélkül tett ajánlat, amely kizárólag az Ajánlati könyvben, az ajánlattétel időpontjában - az ajánlat irányával ellentétes - legjobb árszinten teljesülhet, akár több kötésben is. A PIACI ajánlat nem teljesülő része törlődik. PIACI ajánlat ellenoldali PIACI ajánlattal nem párosítható A STOP LIMIT ajánlat egy feltételes ajánlat, amely az ajánlattevő beavatkozása nélkül, automatikusan akkor válik LIMIT ajánlattá és válik Aktív Ajánlattá, ha a) STOP LIMIT vételi ajánlat esetében az adott kereskedési napon az ajánlattételt közvetlenül megelőző utolsó kötésben vagy az ajánlattételt követően, az ajánlatban megadott aktiválási áron vagy annál magasabb áron ide nem értve a FIX ajánlatból létrejött ügyleteket - ügylet jött vagy jön létre; b) STOP LIMIT eladási ajánlat esetében az adott kereskedési napon az ajánlattételt közvetlenül megelőző utolsó kötésben vagy az ajánlattételt követően, az ajánlatban A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 13

14 megadott aktiválási áron vagy annál alacsonyabb áron ide nem értve a FIX ajánlatból létrejött ügyleteket - ügylet jött vagy jön létre A pont szerint aktiválódott a) STOP LIMIT vételi ajánlat legfeljebb az ajánlatban megadott limitáron; b) STOP LIMIT eladási ajánlat legalább az ajánlatban megadott limitáron teljesülhet A STOP PIACI ajánlat egy feltételes ajánlat, amely az ajánlattevő beavatkozása nélkül, automatikusan akkor válik PIACI ajánlattá és válik Aktív Ajánlattá, ha a) STOP PIACI vételi ajánlat esetében az adott kereskedési napon az ajánlattételt közvetlenül megelőző utolsó kötésben vagy az ajánlattételt követően, az ajánlatban megadott aktiválási áron vagy annál magasabb áron ide nem értve a FIX ajánlatból létrejött ügyleteket - ügylet jött vagy jön létre; b) STOP PIAC eladási ajánlat esetében az adott kereskedési napon az ajánlattételt közvetlenül megelőző utolsó kötésben vagy az ajánlattételt követően, az ajánlatban megadott aktiválási áron vagy annál alacsonyabb áron ide nem értve a FIX ajánlatból létrejött ügyleteket - ügylet jött vagy jön létre A pont szerint aktiválódott STOP PIACI ajánlat a pont szerinti PIACI ajánlattá válik Ajánlati fajták (Az ajánlatok mennyiség szerinti csoportosítása) A RÉSZ ajánlat részletekben, akár Kötésegységenként is, vagy a teljes ajánlati mennyiség igénybevételével teljesíthető. Minden olyan ajánlat, amelyben az ajánlat fajtája külön nem kerül meghatározásra, RÉSZ ajánlatnak minősül A MIND ajánlat csak az ajánlati mennyiség maradéktalan kielégítésével teljesíthető, akár több ellenajánlat egyidejű igénybevételével is. MIND ajánlat legalább 25 (Huszonöt) M Ft összértékre tehető. Egy Értékpapírra nézve az Ajánlati Könyv egyszerre legfeljebb 16 (Tizenhat) MIND ajánlatot tartalmazhat Ajánlatok időbeli hatály szerinti csoportosítása A MOST ajánlat csak az ajánlattétel pillanatában érvényes. MOST ajánlat ellenoldali MOST ajánlattal nem párosítható A SZAKASZ ajánlat az adott kereskedési szakasz végéig érvényes A NAP ajánlat az adott kereskedési nap végéig érvényes. Minden olyan ajánlat, amelyben az ajánlat időbeli hatálya külön nem kerül meghatározásra NAP ajánlatnak minősül Az Adott Dátumig Érvényes ajánlat az ajánlatban meghatározott naptári napig érvényes, de legfeljebb 30 (Harminc) naptári napig A Visszavonásig Érvényes ajánlat annak visszavonásáig, de legfeljebb 30 (Harminc) naptári napig érvényes. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 14

15 A LIMIT, a STOP LIMIT és a STOP PIACI ajánlatokhoz az ajánlati fajták bármelyike kapcsolódhat, és az így kialakulásra kerülő ajánlatok valamennyi időbeli hatállyal megtehetők. A PIACI ajánlathoz az ajánlati fajták bármelyike kapcsolódhat, azonban kizárólag MOST időbeli hatállyal tehető meg A MIND, a STOP LIMIT és a STOP PIACI ajánlat nem szűnik meg, de nem válik Aktív Ajánlattá a kereskedés szabad szakaszában az Egyensúlyi-áras Kereskedés alatt Az ajánlat megszűnik a) ha az ajánlatban szereplő teljes mennyiségre ügylet jön létre, b) az időbeli hatály megszűnésekor, c) törléskor, ami történhet - az üzletkötő által, - a Kereskedő munkaállomásának meghibásodása esetén a Kereskedő kérésére a Szolgáltató által, - több napon át érvényes ajánlat esetén, ha az ajánlat az ajánlattételt követő bármely Kereskedési Napon, adott kereskedési szakasz kezdetekor az ajánlatok Árára meghatározott korlátozásba ütközik; - a Szolgáltató által Vezérigazgatói határozattal, - az adott Értékpapír törlésekor Az ajánlat nem törlődik, ha a Bázisár az adott kereskedési napon megkötött első ügylet alapján kerül meghatározásra, vagy bármely kereskedési szakasz megkezdése után módosul és a Bázisár megállapításának időpontjánál korábban megtett ajánlat ütközik az ajánlat Árára meghatározott korlátozásba Az ügylet létrejötte Az ügylet létrejöttéhez az alábbi feltételek együttes teljesülése szükséges: a) mindkét Kereskedő ajánlatát elektronikus úton tette meg a Kereskedési Rendszerben az erre a célra szolgáló funkciók segítségével, b) az ügyletet a Kereskedési Rendszer az Ügyletkötési Algoritmusok valamelyike alapján, a szerződő felek ajánlatának párosításával hozta létre Az ügylet megkötésekor a Kereskedők számára a Kereskedési Rendszer legalább a következő információkat teszi hozzáférhetővé: a) az Értékpapír megnevezése; Értékpapírtábla megnevezése; b) a mennyiség megjelölése; c) az Ár megjelölése; d) a vevő és az eladó megnevezése; e) FIX ajánlatból származó ügylet esetén megkülönböztető jelzés A Kereskedési Rendszerben született ügylet nem törölhető, érvénytelenség címén nem támadható meg Az egyensúlyi áras és a folyamatos Ügyletkötési Algoritmusok Az ajánlatok teljesítési sorrendjének általános elvei A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 15

16 A jobb Áron megtett ajánlat a teljesítési sorrendben megelőzi a rosszabb Áron megtett ajánlatot Az azonos Áron megtett ajánlatok esetén az időben korábban tett ajánlat a teljesítési sorrendben megelőzi az időben később tett ajánlatot. A teljesítési sorrend megállapításakor az ajánlat ajánlattételi ideje a STOP LIMIT és STOP PIACI típusú ajánlat kivételével a pont szerint kerül meghatározásra A STOP LIMIT és STOP PIACI típusú ajánlat esetében a teljesítési sorrend megállapításakor ajánlattételi időpontnak az ajánlat aktiválási időpontja tekintendő STOP LIMIT típusú ajánlat esetében azonos limitár esetén a rosszabb aktiválási árú ajánlat teljesítési sorrendben megelőzi a jobb aktiválási árú ajánlatot RÉSZ ajánlat abban az esetben előzheti meg a teljesítési sorrendben a jobb áron és / vagy korábban tett MIND ajánlatot, ha a MIND ajánlat a mennyiség tekintetében nem teljesülhet A kereskedés során az ügyletek Árát a Kereskedők által megtett ajánlatok alakítják ki az alábbiakban meghatározottak szerint Az ajánlatok párosítása az a módszer, amely meghatározza, hogy egy adott Értékpapír mely ajánlatai kapcsolhatók össze ügyletté, és mi lesz az ügylet tartalma Egyensúlyi áras párosítási algoritmus A teljesítési sorrendbe rendezett ajánlatok alapján meg kell határozni, hogy Értékpapíronként - az Ajánlati könyvben szereplő valamennyi Árra vonatkozóan -, összesen mekkora mennyiségű Értékpapírra van vételi és eladási ajánlat, és mekkora az egyes árszinteken köthető Értékpapír mennyisége. Ezek alapján ki kell választani azt az Árat, amelyen a legnagyobb mennyiségű Értékpapírra köthető ügylet, amely az ügylet(ek) Ára lesz Amennyiben több olyan Ár is található, amelyen a köthető Értékpapír mennyisége megegyezik a legnagyobb köthető Értékpapír mennyiségével, akkor az adott Árak közül az az Ár lesz az ügylet(ek) Ára, ahol ezek közül a legkisebb az adott Áron le nem köthető Értékpapír mennyisége Amennyiben több olyan Ár található, melyen a legnagyobb mennyiségű Értékpapírra köthető ügylet, és ezeknél az adott árszinten le nem köthető Értékpapírok mennyisége is megegyezik. a) úgy a legmagasabb Ár lesz az ügylet(ek) Ára az adott Árak közül, ha ezen Árak mindegyikén csak a vételi oldalon van le nem köthető mennyiség; b) úgy a legalacsonyabb Ár lesz az ügylet(ek) Ára az adott Árak közül, ha ezen Árak mindegyikén csak az eladási oldalon van le nem köthető mennyiség Amennyiben több olyan Ár található, melyen a legnagyobb mennyiségű Értékpapírra köthető ügylet, és ezeknél az adott árszinten le nem köthető Értékpapírok mennyisége is megegyezik, továbbá ezen árszinteken található olyan is, ahol csak a vételi ajánlatok között A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 16

17 van le nem köthető mennyiség és olyan is, ahol csak az eladási ajánlatok között van le nem köthető mennyiség, vagy egyik árszinten sem marad le nem köthető mennyiség, a) és ezek számtani átlaga az Árlépésközre esik, úgy ez lesz az ügylet(ek) Ára. b) és ezek számtani átlaga nem az Árlépésközre esik, úgy azt a Bázisár felé kell kerekíteni, az Árlépésköznek megfelelően, és az így kapott Ár lesz az ügylet(ek) Ára. Amennyiben egy Értékpapírnak nincs Bázisára, úgy a kerekítés minden esetben lefelé történik Folyamatos ajánlatpárosítási algoritmus Az ajánlatok párosítása teljesítési sorrendben történik. A Kereskedési Rendszerbe érkező a) vételi ajánlat az Ajánlati könyvben a legjobb, minden feltétel szerint párosítható eladási ajánlattal/ajánlatokkal, illetve b) az eladási ajánlat az Ajánlati könyvben a legjobb, minden feltétel szerint párosítható vételi ajánlattal/ajánlatokkal párosítható össze Az ajánlatok párosításakor az ügylet(ek) Árát az Ajánlati könyvbe időben korábban került ajánlat/ajánlatok Ára határozza meg Amennyiben a Kereskedési Rendszerbe érkező ajánlat az Ajánlati könyvben szereplő egyik ajánlattal sem párosítható, úgy az a teljesítési sorrendnek megfelelően kerül be az Ajánlati könyvbe A kereskedés szakaszai Amennyiben a Szabályzat másként nem rendelkezik, a kereskedés az alábbi szakaszokból áll: a) nyitó szakasz, amely áll a nyitó ajánlatgyűjtési részszakaszból és a nyitó ügyletkötési részszakaszból; b) szabad szakasz; c) záró szakasz, amely áll a záró ajánlatgyűjtési részszakaszból és a záró ügyletkötési részszakaszból; d) záróáras szakasz A nyitó ajánlatgyűjtési részszakasz Ha a Szabályzat másképp nem rendelkezik, a kereskedési nap során először a nyitó ajánlatgyűjtési részszakaszban lehet ajánlatot tenni A nyitó ajánlatgyűjtési részszakaszban a MOST időbeli hatály kivételével bármely időbeli hatályú ajánlat, de az ajánlat típusát és fajtáját tekintve csak LIMIT és RÉSZ ajánlat tehető A nyitó ajánlatgyűjtési részszakaszban a korábban tett, de még le nem járt olyan ajánlatokat (nem Aktív Ajánlatokat), amelyek az adott szakaszban nem tehetők, nem lehet módosítani, csak azok visszavonására kerülhet sor A nyitó ajánlatgyűjtési részszakaszban bevitt, valamint az előző kereskedési napról az Ajánlati könyvben maradt Aktív Ajánlatokat, a Kereskedési Rendszer az egyes árszintek szerint az Ajánlati könyvbe rendszerezi vételi és eladási oldalra. A nyitó ajánlatgyűjtési részszakasz során ügyletkötés nem történik. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 17

18 A nyitó ajánlatgyűjtési részszakaszt követően nyitó ügyletkötési részszakaszra kerül sor A nyitó ügyletkötési részszakasz A nyitó ügyletkötési részszakaszban az Ajánlati könyvbe rendszerezett ajánlatok alapján az pontban meghatározott egyensúlyi áras párosítási algoritmus szerint történik az ajánlatok párosítása és megkötése, valamint az ügyletek listázása A nyitó ügyletkötési részszakaszban nem tehető ajánlat, illetve nem módosítható és vonható vissza ajánlat Szabad szakasz A szabad szakasz kezdetekor az Ajánlati könyv azokat az ajánlatokat tartalmazhatja, amelyek a nyitó ügyletkötésben nem voltak párosíthatók, valamint az előző kereskedési napról az Ajánlati könyvben maradt olyan Aktív Ajánlatokat, amelyek a nyitó ügyletkötési részszakaszban nem vehettek részt Szabad szakaszban valamennyi fajtájú, típusú és időbeli hatályú ajánlat tehető a pontnak megfelelően, a pont figyelembevételével A szabad szakaszban minden ügyletnek egyedi Ára lehet A szabad szakasz során ügylet a pontban meghatározottaknak megfelelően, a folyamatos Ügyletkötési Algoritmus szerint jön létre Amennyiben a szabad szakasz során sor kerül Egyensúlyi-áras kereskedésre, akkor az Egyensúlyi áras kereskedés alatt ügylet az egyensúlyi áras Ügyletkötési Algoritmus szerint jön létre a pontban meghatározottaknak megfelelően Egyensúlyi-áras Kereskedés Egyensúlyi-áras Kereskedésre az értékpapír kereskedésének felfüggesztését követő visszaállításakor automatikusan kerül sor. Az Értékpapír felfüggesztését követő visszaállításakor a Szolgáltató dönthet az Egyensúlyi-áras Kereskedés mellőzéséről is Egyensúlyi-áras Kereskedésben az Értékpapír kereskedése egy ajánlatgyűjtési időszakból és egy ügyletkötési időszakból áll Az ajánlatgyűjtési időszakban a MOST időbeli hatály kivételével bármely időbeli hatályú ajánlat, de az ajánlat típusát és fajtáját tekintve csak LIMIT és RÉSZ ajánlat tehető Az ajánlatgyűjtési időszakban az időben előbb tett, de még le nem járt olyan (nem Aktív Ajánlatokat), melyek az Egyensúlyi-áras Kereskedés alatt nem tehetők, nem lehet módosítani, csak azok visszavonására kerülhet sor Az Ajánlati Könyvbe maradt és az ajánlatgyűjtési időszakban bevitt Aktív Ajánlatokat a Kereskedési Rendszer az egyes árszintek szerint az Ajánlati Könyvbe rendszerezi vételi és eladási oldalra. Az ajánlatgyűjtési időszakban ügyletkötés nem történik. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 18

19 Az ajánlatgyűjtési időszakot követően kerül sor az ügyletkötési időszakra Az ügyletkötési időszakban az Ajánlati Könyvbe rendszerezett ajánlatok alapján a pontban meghatározott egyensúlyi áras Ügyletkötési Algoritmus szerint történik az ajánlatok párosítása és megkötése, valamint az ügyletek listázása Az ügyletkötési időszakban nem tehető ajánlat, illetve nem módosítható és vonható vissza ajánlat Az Egyensúlyi-áras kereskedést követő 1 percen belül ajánlat nem módosítható, csak ajánlat visszavonásra kerülhet sor Záró ajánlatgyűjtési részszakasz A záró ajánlatgyűjtési részszakaszban a MOST időbeli hatály kivételével bármely időbeli hatályú ajánlat, de az ajánlat típusát és fajtáját tekintve csak LIMIT és RÉSZ ajánlat tehető A záró ajánlatgyűjtési részszakaszban, az időben előbb tett, de még le nem járt olyan ajánlatokat (nem Aktív ajánlatokat), melyek az adott szakaszban nem tehetők, nem lehet módosítani, csak azok visszavonására kerülhet sor Az előző kereskedési szakaszból az Ajánlati Könyvben maradt, valamint a záró ajánlatgyűjtési szakaszban bevitt Aktív Ajánlatokat, a Kereskedési Rendszer az egyes árszintek szerint az Ajánlati Könyvbe rendszerezi vételi és eladási oldalra. A záró ajánlatgyűjtési részszakasz során ügyletkötés nem történik A záró ajánlatgyűjtési részszakaszt követően záró ügyletkötési részszakaszra kerül sor Záró ügyletkötési részszakasz A záró ügyletkötési részszakaszban az Ajánlati Könyvbe rendszerezett ajánlatok alapján a pontban meghatározott egyensúlyi áras Ügyletkötési Algoritmus szerint történik az ajánlatok párosítása és megkötése, valamint az ügyletek listázása A záró ügyletkötési részszakaszban nem tehető ajánlat, illetve nem módosítható és nem vonható vissza ajánlat Záróáras szakasz A záróáras szakaszban a STOP Limit, STOP Piaci típusú, MIND fajtájú ajánlat kivételével bármilyen ajánlat tehető A záróáras szakasz kezdetekor az Ajánlati könyv azokat az időben előbb tett Aktív ajánlatok tartalmazza, amelyeknek az ára megegyezik az adott kereskedési napon kialakult Záróárral és a záró ügyletkötési részszakaszban nem kerültek párosításra A záróáras szakaszban valamennyi LIMIT ajánlat ára csak az adott napon kialakult Záróár lehet. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 19

20 A záróáras szakasz során ügylet a pontban meghatározottaknak megfelelően, a folyamatos Ügyletkötési Algoritmus szerint jön létre, a pontban meghatározottak figyelembe vételével A záróáras szakaszban az időben előbb tett, de még le nem járt olyan ajánlatokat (nem Aktív Ajánlatokat), melyek az adott szakaszban nem tehetők, nem lehet módosítani, csak azok visszavonására kerülhet sor A Fix-értékapírtábla egyedi kereskedési szabályai A FIX ajánlat az alábbi alapadatokat tartalmazza: a) Az Értékpapír megnevezése; b) Értékpapírtábla megnevezése; c) az Ajánlat Irányának megjelölése; d) a mennyiség megjelölése; e) az Ár megjelölése; f) a Visszaigazolási Idő megjelölése; g) ügyletkötésre kiválasztott Kereskedő; h) az ügyletkötésre kiválasztott üzletkötő Kereskedési Szoftver Felhasználóneve; i) Kereskedési Számlaazonosító; j) a Teljesítési Nap megjelölése A FIX ajánlatban az ajánlattevő Kereskedő megadott időtartamon belül (óra, perc), az általa kiválasztott Kereskedőt közvetlenül ügyletkötésre hívja fel erre vonatkozó ajánlatával. A FIX ajánlat csak a közvetlen üzletkötésre felhívott Kereskedő Munkaállomásán jelenik meg. A megadott időtartam alapértelmezésben 15 (Tizenöt) perc A FIX ajánlatot csak az ajánlattevő Kereskedő által, ajánlatában kiválasztott Kereskedő jogosult elfogadni Ha a kiválasztott Kereskedő a megadott időtartamon belül az ajánlatot nem fogadja el, úgy az ügylet nem jön létre, az ajánlat pedig törlődik A FIX ajánlatokat a Kereskedési Rendszer az Ajánlati könyvben nem tartja nyilván FIX ajánlat csak szabad szakaszban tehető A FIX ajánlatból létrejött ügyleteket az átlagár képzésénél, a STOP LIMIT és STOP PIACI ajánlat aktiválásánál, a Záróár meghatározásakor, valamint a hivatalos árstatisztikáknál nem kell figyelembe venni FIX ajánlat valamennyi Értékpapírra legalább 25 (Huszonöt) M Ft összértékre tehető A FIX ajánlatból létrejött ügyleteket a Kereskedési Rendszer megkülönbözteti, és valamennyi Kereskedő Kereskedői Munkaállomásán át információként azonnal hozzáférhetővé teszi Az ajánlattevő a T+1 napnál nem rövidebb, de T+7 napot meg nem haladó időszakon belül határozhatja meg a teljesítés napját. Alapértelmezésben T+3 nap Egyéb szabályok A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 20

21 Piacon ügylet kizárólag Kereskedési Napokon, az 1. számú melléklet szerinti kereskedési időben köthető Szolgáltató indokolt esetben a kereskedés idejét rövidítheti, illetve rendkívüli helyzetben dönthet az egyes kereskedési szakaszok elhagyásáról Szolgáltató a teljes Piaci kereskedést, vagy adott Értékpapírok kereskedését felfüggesztheti. A felfüggesztés során a felfüggesztéssel érintett Értékpapírra vonatkozóan ajánlat nem tehető, nem módosítható, csak ajánlat visszavonásra kerülhet sor Szolgáltató technikai okból előállt átmeneti zavar megszüntetése miatt technikai szünetet rendelhet el. A szünet beálltáról illetve a zavartalan kereskedés visszaállításáról Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Kereskedőket. A technikai szünet időtartamával vagy annak egy részével a kereskedési idő meghosszabbítható A Kereskedési Rendszerben született ügyleteknek az adatait a rendszer nap végén automatikusan átadja a KELER Zrt-nek, amely a vonatkozó szabályainak megfelelően elvégzi az elszámolást Felelősségi szabályok Az üzletkötő által megkötött ügyletekért, és az ajánlatok, ellenajánlatok szabályszerűségéért a képviselt Kereskedő tartozik felelősséggel A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Klíringtagnak és az Alklíringtagnak az elszámolásiszerződésen alapuló jogvitájából eredő következményekért, továbbá nem vizsgálja, hogy az Alklíringtag kereskedési jogának korlátozására vonatkozó egyoldalú kérelem megfelelt-e az elszámolási szerződés feltételeinek A Szolgáltató a kereskedéssel kapcsolatosan a Kereskedőnek vagy megbízójának okozott károkért csak abban az esetben tartozik felelősséggel, ha bizonyítható, hogy a Kereskedési Rendszer műszaki-technikai karbantartása, üzemeltetése során súlyosan gondatlanul járt el, vagy a Kereskedési Rendszer meghibásodásának oka a Szolgáltató szándékos magatartásának következménye. A Szolgáltató a kereskedéssel összefüggésben minden jogszerűen kizárható felelősséget kizár, és amennyiben a Szolgáltató súlyos gondatlansága, szándékos magatartása vagy egyéb ok miatt az illetékes bíróság felelősségét megállapítja, akkor a Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag az ezzel összefüggésben keletkezett közvetlen tényleges károkra terjedhet ki, és nem terjed ki az ezzel összefüggésben keletkezett közvetett károkra, elmaradt haszonra vagy költségre. A Szolgáltató súlyos gondatlansága vagy szándékos magatartása miatt felmerült károkból származó felelősségével kapcsolatos kártérítés káreseményenkénti összege nem haladhatja meg a ,- Ft (azaz Százmillió forint) összeget. A BÉTa Piac használatának díjai ezen felelősségkorlátozásra tekintettel kerültek megállapításra A Szolgáltatóval szemben kártérítésre vagy kártalanításra vonatkozó igény nem támasztható különösen azokért a károkért, amelyek az alábbiak következményei: a) bármilyen olyan közvetlen, illetve közvetett kár, amely abból ered, hogy a Kereskedő vagy az érdekkörébe tartozó személy nem tartotta be vagy nem alkalmazta megfelelően a BÉTa Piaci Szabályok rendelkezéseit, A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 21

22 b) bármilyen szoftverhiba, amely a Kereskedési Rendszerben telepített szoftver meghibásodásából ered, c) bármilyen károsodás, amelyet vis maior okoz, d) bármilyen olyan közvetlen, illetve közvetett kár, amelyet a Kereskedési Rendszer Szolgáltatótól független leállása okozott, illetve amely ennek következménye A Szolgáltatóval szemben kártérítési igény nem támasztható, ha a BÉTa Piaci Szabályokban meghatározott szabályok szerint járt el. 6. fejezet A DÍJAK 9. A díjak 9.1. A díjakra vonatkozó általános szabályok A Szabályzatban meghatározott díjakat a Szolgáltató számolja fel, amelyek díjfizetése a Szolgáltató számlájára történik A jelen Szabályzatban felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák A Szabályzatban meghatározott díjak késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, amely a fizetési határidőt követő naptól kezdődően kerül felszámításra. A késedelmi kamatot a Szolgáltató kamat értesítő levelének kézhezvételét követő 8 napon belül kell megfizetni A Szabályzatban nem rögzített szolgáltatások díjait a Szolgáltató egyedileg határozza meg Tranzakciós díjak Forgalmi díj fizetésére a vevő és az eladó is az ügylet összértékének alapul vételével köteles A díjfizetési kötelezettség szempontjából az Önkötés két ügyletnek, egy vételnek és egy eladásnak minősül A forgalmi díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell befizetni A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke az ügyleti érték 15 százezreléke, de legalább 50,- Ft, illetve legfeljebb ,- Ft, ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül A végfelhasználói adatértékesítés díjai Igazolás jellegű adatok Az igazolás jellegű adatszolgáltatás papíralapú, hivatalos levélen történik. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 22

23 Ár: Ft Forgalmi adatok Forgalmi adatok napi bontásban, összes értékpapír Ár: Ft/minden megkezdett hónap Összesített piaci adatok, összes értékpapír Ár: Ft/ minden megkezdett év Napi részletes kötéslista Összes értékpapír: Ft/nap Egy értékpapír: Ft/hónap vagy Ft/nap Ajánlati könyv adatai Egy értékpapír: Ft/minden megkezdett év vagy Ft/megkezdett hónap vagy Ft/nap Három értékpapír: Ft/minden megkezdett év vagy Ft/megkezdett hónap vagy Ft/nap Összes értékpapír: Ft/minden megkezdett év vagy Ft/megkezdett hónap vagy Ft/nap Kizárólag Kereskedőknek nyújtható adatszolgáltatás Kereskedők saját kötéslistája Az adott Kereskedési Napot követő Kereskedési Nap zárásáig ingyenes, minden egyéb esetben minden megkezdett nap ára Ft Adott értékpapírban az adott Kereskedőnek a forgalom alapján számított helyezése: Ft/riport Kereskedő saját ajánlatainak listája Az adott Kereskedési Napot követő Kereskedési Nap zárásáig ingyenes, minden egyéb esetben minden megkezdett nap ára Ft Fenti kategóriákba nem sorolható egyéb adatkérés Ár: Ft/óra figyelemmel a kimutatás elkészítésére fordított idővel a Vezérigazgató döntése alapján A Vezérigazgató jogosult legfeljebb 50% engedményt adni abban az esetben, ha az adatokat tudományos célra kívánják felhasználni. 7. fejezet KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK 10. A közzététel szabályai A Honlapon meg kell jelentetni: A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 23

24 a) BÉTa Piaci Szabályok mindenkor hatályos szövegét, azok módosításait; b) Vezérigazgató jelen Szabályzat rendelkezései szerint meghozott határozatait; c) a 20 (Húsz) perccel késleltetett kereskedési adatokat A Szolgáltató a szerint közzéteendő kereskedési adatokat az adat keletkezésétől számított 20. (Huszadik) percet követően gondoskodik. Az ekként megjelentetett adatok bárki által hozzáférhetők, azok felhasználására azonban csak a Szolgáltató jogosult, valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott feltételekkel és engedélyezett körben kerülhet sor. A Honlapon a Szabályzat rendelkezései szerint megjelenő közzétételek nyomtatott formában történő archiválását, és azok a Szolgáltató székhelyén bárki által történő hozzáférhetőségét a Szolgáltató köteles biztosítani. A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 24

25 III. A SPECIALISTÁKRA ÉS ÁRJEGYZŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 8. fejezet ÁRJEGYZÉS 11. Árjegyzői kategóriák A Szolgáltató három árjegyzői kategóriát határoz meg; az Árjegyzők megválaszthatják, ezek melyikében kívánják folytatni a tevékenységüket: Kategória Maximális Ársáv Minimális Ajánlati Kötelezettség A Kategória 0,5% EUR értéknek megfelelő számú Értékpapír 100 darabra kerekítve B Kategória 1,0% EUR értéknek megfelelő számú Értékpapír 100 darabra kerekítve C Kategória 2,0% EUR értéknek megfelelő számú Értékpapír 100 darabra kerekítve A Minimális Ajánlati Kötelezettség meghatározásakor a fenti táblázatban hivatkozott, eurós értéknek megfelelő Értékpapír-darabszám a vonatkozó Árjegyzői Szerződés Mellékletében kerül rögzítésre Mind az Árjegyző, mind a Szolgáltató kezdeményezheti a Minimális Ajánlati Kötelezettség felülvizsgálatát bármelyik BÉTa Termékre vonatkozóan, ha az adott BÉTa Termék Ára jelentősen módosult. A felülvizsgálat lezárultát követően a Szolgáltató meghatározza a fenti táblázatban meghatározott eurós értékeknek megfelelő Értékpapír-darabszámot. A módosítások a vonatkozó Árjegyzői Szerződés Mellékletének módosítását követően lépnek hatályba. 12. Specialisták Az A Kategórián belül az Árjegyzők Specialista szerepre is pályázhatnak a Szolgáltató által szervezett pályázat keretében, minden BÉTa Termékre külön-külön. Az Árjegyzők csak azon BÉTa Termékek tekintetében válhatnak Specialistává, amelyekre az A Kategórián belül végeznek árjegyzői tevékenységet. A Szolgáltató, az általa meghatározott időszakonként, minden BÉTa Termékre vonatkozóan pályázatot ír ki a Specialista státusz megszerzésére. A Specialista a státuszát a pályázatban meghatározott időtartamig töltheti be. A Szolgáltató értesíti az összes Árjegyzőt a pályázat kereteiről, lépéseiről és feltételeiről, és rögzíti a teljesítendő határidőket Az egyes Értékpapírokat illetően a Szolgáltató a legjobb ajánlatot beadó Árjegyzőt nevezi ki Specialistává. A Specialista köteles az árjegyzői tevékenységét a pályázatban vállalt paramétereknek megfelelően végezni. Ennek fejében a Specialista magasabb tranzakciósdíjvisszatérítésre jogosult, a 15. pontban részletezetteknek megfelelően Ha a Specialista a pályázatban meghatározott időtartamon belül két naptári hónapban nem tesz eleget valamely Értékpapír vonatkozásában vállalt árjegyzői kötelezettségeinek, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az adott Értékpapír vonatkozásában visszavonja a A BÉTa PIAC MŰKÖDÉSÉRŐL 25

A BUDAPESTI ÉRTÉKTOZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE

A BUDAPESTI ÉRTÉKTOZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTOZSDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE AZ MMTS SZABADPIACI RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL, A RENDSZERBEN TÖRTÉNO REGISZTRÁCIÓRÓL ÉS KERESKEDÉSROL A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde szabályai az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós-értékpapírtáblán történő aukciós kereskedésről

A Budapesti Értéktőzsde szabályai az MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az Aukciós-értékpapírtáblán történő aukciós kereskedésről Budapest, 2015. október 20 Nyilvános A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZABÁLYAI AZ MMTS1 KERESKEDÉSI RENDSZERBEN, AZ AUKCIÓS- ÉRTÉKPAPÍRTÁBLÁN TÖRTÉNŐ AUKCIÓS KERESKEDÉSRŐL A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Nyitó aukció 08:30-09:00

Tisztelt Ügyfelünk! Nyitó aukció 08:30-09:00 Tisztelt Ügyfelünk! 2013. december 6-án a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) i rendszerének tervezett cseréjével: a XETRA rendszerre való átállással új időszámítás kezdődik a BÉT azonnali piacán. Ügyfeleink ének

Részletesebben

XETRA BÉT. Kereskedési modellek, kereskedési szakaszok és megbízások típusok az internetes kereskedési rendszerben

XETRA BÉT. Kereskedési modellek, kereskedési szakaszok és megbízások típusok az internetes kereskedési rendszerben XETRA BÉT Kereskedési modellek, kereskedési szakaszok és megbízások típusok az internetes kereskedési rendszerben Kereskedési modellek Értékpapír Kereskedési modell Részvényszekció Részvények Prémium Kategória

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 5. KÖNYV

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 5. KÖNYV 5. KÖNYV 141 142 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 146 1. fejezet... 146 A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 146 2. fejezet... 147 KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK... 147 3. fejezet... 148 A TŐZSDÉRE

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A KERESKEDÉSI KÓDEXRŐL 1 A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: PSZÁF jóváhagyásának száma és kelte: 6/2002/2002.

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Folyamatos aukció kereskedési modell

Folyamatos aukció kereskedési modell A BÉT-en a Xetra kereskedési rendszer indulásával megváltozott a certifikátok kereskedési modellje. Bár a kereskedés ebben a modellben is aránylag folyamatos módon zajlik, az egyes aukciók folyamatosan,

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

Szabályzat. a Budapesti Kamatswap Ügyletek. jegyzési eljárásáról. Hatályos november 1-től 1

Szabályzat. a Budapesti Kamatswap Ügyletek. jegyzési eljárásáról. Hatályos november 1-től 1 Szabályzat a Budapesti Kamatswap Ügyletek jegyzési eljárásáról Hatályos 2016. november 1-től 1 2016. november elsejétől a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) végzi a Budapesti Kamatswap Ügyletek

Részletesebben

6. KÖNYV TŐZSDEI SZABÁLYALKOTÁSI ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

6. KÖNYV TŐZSDEI SZABÁLYALKOTÁSI ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 6. KÖNYV TŐZSDEI SZABÁLYALKOTÁSI ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYOK 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA 3 2. FEJEZET KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK 5 II. KÜLÖNÖS RÉSZ 6 1. FEJEZET

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

Nyilvános. A Szabályzat 2. fejezete (Kapcsolódó Alapfogalmak) az alábbiak szerint kerül módosításra, illetőleg kiegészítésre:

Nyilvános. A Szabályzat 2. fejezete (Kapcsolódó Alapfogalmak) az alábbiak szerint kerül módosításra, illetőleg kiegészítésre: Nyilvános Public A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 62/2005. számú határozata Resolution No. 62/2005. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Xetra újdonságok Készüljön fel Ön is a kereskedési rendszer cseréjére 2013.11.26.

Budapesti Értéktőzsde Xetra újdonságok Készüljön fel Ön is a kereskedési rendszer cseréjére 2013.11.26. Budapesti Értéktőzsde Xetra újdonságok Készüljön fel Ön is a kereskedési rendszer cseréjére 2013.11.26. Témakörök A Xetra általános bemutatása Változások a Xetra kapcsán Az azonnali piac részletszabályai

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte: A Vezérigazgató hatályba léptető

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDELKEZÉSE A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A TŐZSDE ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJAKRÓL A Igazgatóság elfogadó/módosító határozatának száma és kelte:

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 508/2015. sz. határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 508/2015. sz. határozata Budapest, 2015. december 11. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) Vezérigazgatója a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános

Részletesebben

A MiFiD és a tőkepiac működése

A MiFiD és a tőkepiac működése A MiFiD és a tőkepiac működése Az EU-s direktíva relevanciája a magyar tőkepiac működésében Laczkó Tihamér Assistant ECON Mi is az a tőzsde? Szervezett piac, mely koncentrálja mind a keresletet, mind a

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 456/2014. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 456/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 456/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatója A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

A KELER KSZF Kft. Díjszabályzata

A KELER KSZF Kft. Díjszabályzata A KELER KSZF Kft. szabályzata A PSZÁF jóváhagyás száma és kelte: EN-III-97/2010. 2010. december 14. napján Általános rendelkezések A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. (továbbiakban KELER KSZF), mint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Értékpapír-kölcsönzés

Értékpapír-kölcsönzés Értékpapír-kölcsönzés TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ A NAPON TÚLI SHORT?... 3 2. HOGYAN LEHET NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓT NYITNI?... 3 2.1. NAPON TÚLI SHORT POZÍCIÓ NYITÁSA A NETBOON KERESKEDÉSI FELÜLETEN... 4

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához

Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Üzleti feltételek az állam átmenetileg szabad pénzközeinek kezelése céljából kötött repóügyletek lebonyolításához Budapest, 2015. május 11. 1. A jelen üzleti feltételek alapján kötendő repóügyletek célja

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 04 Végrehajtási szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2013.december 6 Hivatkozás 1 Jelen politikát a Solar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Azonnali piac:

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Azonnali piac: SAJTÓKÖZLEMÉNY A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetoket, hogy az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság által kibocsátott, dematerializált úton eloállított

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 159/2006. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 159/2006. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatójának 159/2006. számú határozata Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tőzsde) vezérigazgatója

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon. 2015. június 1.

Ügyféltájékoztató. Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon. 2015. június 1. Ügyféltájékoztató Egyedi ügyfél szegregáció a BÉT és BÉT MTF piacokon 2015. június 1. 1 1) Ügyfélvédelem (egyedi ügyfél szegregáció/elkülönítés) A KELER KSZF 2013 augusztusa óta nyújt egyedi ügyfél szegregációs

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szabályzat célja... 3 2 A Szabályzat tárgya... 3 3 A Szabályzat személyi hatálya... 3 4 A Szabályzat tagolása... 3 5 Fogalommeghatározások... 4 6 Értelmezési alapelvek... 21 7 Felelősségkorlátozás...

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben