Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék"

Átírás

1 Oktatási szakmacsoport Pedagógiai asszisztens Modulszám: 030/2.0/ Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris képzésével, a humán értékrend és az esélyegyenlőség megvalósításával TÁMOP /1-2vF A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg ÚMFT infovonal:

2

3 Vargáné Fellner Magdolna Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

4 A kiadásért felelős: A projekt kedvezményezettje: Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1. Megbízásából: C-Vision Kft. Nyomdai kivitelezés: Ligatura Kft

5 MÓDSZERTANI BEVEZETÉS A TANANYAGCSOMAG LEÍRÁSA Cím: Cél, fejlesztendő képességek, új ismeretek: Célcsoport: A játék személyiségfejlesztő hatása, szabadidős játéktevékenységek jellemzői A pedagógia asszisztens, a pedagógus irányításával legyen képes a játékok segítségével a gyermekeket fejleszteni. A tananyag hatékony feldolgozását segítő óravázlatok és feladatok közreadása. Pedagógiai asszisztens Szakképzési azonosító: Modul megnevezése: Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Tananyagegység azonosítója (modul szám): 030/2.0/ Tartalom rövid leírása: Kapcsolódási lehetőségek (szakmai program, központi program): Szükséges eszközök: Források, hivatkozások: A játékfajták és a szabadidős tevékenységek megismerése Gyógypedagógiai asszisztens számítógép, projektor, fénymásoló mellékelve 3

6 4

7 5

8

9 7

10 Tananyagrész címe: A játék személyiségfejlesztő hatása, szabadidős játéktevékenységek jellemzői Cél: Olyan oktatási segédanyag közreadása, amely megkönnyíti a tanárok munkáját. Kész feladatlapokkal, gyakorlatokkal segíti a tananyag begyakorlását, számonkérését. Követelmény: A tanulók legyenek képesek a játékról szerzett ismereteiket a gyakorlatban alkalmazni. Felhasználandó anyagok: Az óravázlatok tartalmazzák a szükséges eszközöket. Időkeret: A tananyag leírása fejezetben mellékelve Részletes instrukciók a tananyag feldolgozásához: Tagolt, jól követhető, fóliára másolható, kivetíthető vázlatokat és egyéni elképzelés szerint megvalósítható, átformálható feladatokat terveztem. Visszajelzés, értékelés: A feladatlapokhoz csatolva. 8

11 I. A JÁTÉK FOGALMA A JÁTÉK JELLEMZŐI 1. Vegyenek elő egy papír zsebkendőt, alakítsanak ki belőle egy babát! Készítsünk kiállítást az alkotásokból! Mit éreztek? Milyen tapasztatokat vonhatunk le a tevékenységből? 2. Írjanak össze minél több kifejezést, ami tartalmazza a játék szót! Milyen játék tevékenységeket ismernek? Milyen játéktárgyakat ismernek? Mi a kedvenc játékuk? Van-e olyan gyerekkori játékuk, amelyeket biztosan megőriznek? A következő órára hozzanak egy- egy kedves játékot, meséljenek a történetükről! 3. Milyen szerepe lehet a játéknak az ember életében? tanulás szórakozás 4. Definíció a játék az a tevékenység, amelyet önmagáért a tevékenység öröméért végzünk végigkíséri az emberi életét a személyiség fejlesztés eszköze 5. Tanulmányozza a táblázatot és gyűjtsenek minél több példát és képet a különböző korú gyerekek játékairól. az életkor előre haladásával, a tevékenység is fejlődik, változik Csecsemő és kisgyermekkor Óvodáskor Iskoláskor Serdülőkor 0-3 éves kor 3-6 éves kor 6-14 éves kor éves kor Életkori jellegzetességek. - Érzékelés és mozgás összehangolása - Én és nem-én elkülönülése - Tárgyállandóság kialakulása - Oksági kapcsolatok megértése - Én-központú gondolkodás (egocentrikus gondolkodás, nézőpontváltásra képtelen) - Kettős szabálytudat - Kommunikáció fejlődése - Helyváltoztatás képessége javul (perspektíva érzék) - Nézőpontváltás képessége (decentrálás) - Szabálykövetés és szabályalkotás - Kommunikációs készségek differenciálódása - Elvont gondolkodás - Kortárskapcsolatok megerősödése - Egyéni érdeklődési körök kialakulása - Utánzás képessége - Járás (1 éves kor körül) Felnőttekkel alkalmazza a szabályokat, társakkal nem mindig. - Beszédtanulás 9

12 Jellemző játéktevékenység Gyakorlójáték Mozgásos-, érzékszervi -,kísérletező-, felfedező játék. - Tárgyhoz kötött szimbolikus fantáziajáték - Gyakorlójáték. - Szerephez kötött szimbólikus fantáziajáték, (szerepjáték). - Szabályhangsúlyos mozgásos játékok. - Szerepjátékok - Konstruáló játékok - Szabályjátékok (társasjátékok, sportjátékok, intellektuális játékok) - Alkotó-konstruáló munka - Szabályjátékok (társasjátékok, sportjátékok, intellektuális játékok) - Utánzás - Szabályjátékok - Együttműködő játék - Konstruáló játékok A játék funkciói. - Érzékelés és mozgás összehangolása - Funkciógyakorlás (műveletgyakorlás) - Utánzásos tanulás - Készségek fejlesztése - Utánzásos tanulás - Feszültségcsökkentés - Normatanulás - Készségek gyakorlása - Szerepek tanulása - Szabályalkalmazás társas helyzetben - Kreativitás fejlesztése - Kortárs kapcsolatok mélyítése A játék örömforrásai. - Funkcióöröm (művelet ismétlés) - én csinálom öröme - Ismétlődés és variációk - Másnak lenni - Realitás és fikció kettőssége - Ismétlődések és variációk - Társas kapcsolatok - Szabályalkotás - Versengés, győzelem - Teljesítmény (eredmények) - Társas kapcsolatok (társas kapcsolatok, mások elismerésének a kivívása) Házi feladat: játszó gyermekekről készítsenek fényképeket a gyakorlóhelyen, elemezzék a feltételeket és mutassák be a következő órán! II. A JÁTÉK SAJÁTOS VONÁSAI Az olvasmány alapján készítsenek szemléletes vázlatot a játék sajátos vonásairól! Örömforrás Feszültségoldó hatás 10 kellemes érzelmi állapotot idéz elő, elvégzett tevékenység öröme különböző szükségleteket elégít ki addig öröm, amíg a feszültséget levezeti kellemetlen élményektől való megszabadulás belső feszültség, mozgás igény kíváncsisággal, kutatással járó feszültség én akarom, én csinálom megélt konfliktusok feldolgozása újraélése

13 Önkéntes, szabadon választott tevékenység Játéktudat Játék komolysága Személyiségfejlesztő hatás játéktársak megválasztása játékfajták megválasztása játékeszközök kiválasztása játékra fordított idő megválasztása játék és valóság közti különbség fikció és valóság szétválasztás ami a játék szabályainak betartását és betartatását jelenti szerepekkel történő azonosulás fizikai (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) értelmi (kognitív-megismerő képességek) kommunikációs készség fejlesztése szociális képességek fejlesztése (társas kapcsolatok, együttműködési készség, tolerancia, asszertív viselkedés stb) FELADAT Az óvodai/ iskolai hospitálások alkalmával gyűjtsenek példákat a játék sajátos vonásaira, írjanak összefoglalást a tapasztalataikról! Olvasmány: Maszler Irén [2002] Játékpedagógia. Comenius Bt., Pécs. utolsó letöltés: június 24. A játék feszültségoldó hatása abban jut kifejezésre, hogy a gyermeket a játékra belső feszültsége készteti. A feszültséget kiváltó tényező eltérő életkor és korábbi élmények szempontjából. Feszültséget kiváltó tényező kisebb gyermeknél: az általános aktivitás szüksége, a kíváncsiság, a kutató késztetés, az én idézem elő" vagy az én akarom csinálni", nagyobbaknál: nyerni, győzni akarás. A játék legfőbb örömforrásai: a funkcióöröm, a létrehozás öröme, a ritmus kellemessége, az ismétlés biztonsága, a veszély legyőzése, a beavatottság érzése, az elaboráció öröme, az együttesség öröme. A játék erős és kellemes érzelmi állapotot hoz létre gyermekben, felnőttben egyaránt. A gyermek azért játszik, mert jó játszani, mert a felhalmozott feszültséget jó a játékkal levezetni. A játékba való belépés önkéntes, kényszer nélküli, azaz szabadon választott tevékenység. A gyermek esetében a cselekvés szabadsága korlátozott: tartalom, idő, eszköz, tér szempontjából. Szabad és önkéntes a gyermek játéka abban az értelemben, hogy a felnőtt által megszabott feltételek között ő maga választja meg, hogy mit, mivel, kivel, hogyan, mennyi ideig játsszon. Abbahagyhatja, és kedve szerint újra kezdheti a játékot. A gyermeknek testi és pszichikus sajátossága, hogy játszani kell", mivel szervezetének mozgatóerői ezt kívánják. 11

14 A különféle játékhelyzetben játszó gyermek tudatában van annak, hogy mi a valóság és mi a játék. A gyermek úgy tesz mintha " pl. kályhán főzne, a szilvás gombócot az udvaron szedett gesztenye jeleníti meg. A játék a gyermek gondolkozásában, térben és időben végtelen, újrakezdhető, a minden - minden lehet világa. Valóság és játék, e két világ között a hidat a játéktárgyak és a játékszimbólumok alkotják. Így lehetséges az átjárás az egyik tudatszintről a másikba. (kreatív asszociációs folyamat, szimbólumképzés) A gyermek megszemélyesíti a különböző szerepet, teljes komolysággal éli bele magát a szerepbe, komolyan veszi a játékot. A társasjátékok, a szabályjátékok figyelmet, önfegyelmet követelnek. Egy szerepjátékban, ha például ő az orvos, akkor orvosként kell megszólítani, és orvosként cselekszik. A játék legfőbb sajátossága személyiségfejlesztő jellegében rejlik. A nevelés szempontjából nem csak az a fontos, amit a gyermek tesz a játékban, hanem az is, amit a játék tesz a gyermekkel. A játék révén a gyermek kielégítheti szükségleteit. A játékban természetes módon fejlődnek és bontakoznak a gyermek testi, értelmi, érzelmi, pszichés, szociális képességei. III. JÁTÉKELMÉLETEK FELADAT a./ Olvassa el figyelmesen a játékelméleteket! b./ Készítsen rövid emlékeztetőt a füzetébe! c./ Válassza ki azt az elméletet, amelyik a legközelebb áll Önhöz és érveljen mellette! Esztétikai játékelméletek: a játéktevékenységet a művészeti tevékenységhez hasonlítják. A művészet a játékhoz hasonlóan a hétköznapitól elkülönülő, fiktív világot teremt, de más eszközökkel. F. Schiller ( ): minden szép, ami érdek nélküli, ami csupán önmagáért tetszik. A játéktevékenység és a művészeti tevékenység egyaránt öncélú, maga a tevékenység az öröm forrása. Ez az öröm pedig esztétikai jellegű. H. Spencer ( ): A játéktevékenység és az esztétikai tevékenység közös jellemzője, hogy egyik sem szolgálja közvetlenül a létfenntartást, tehát öncélú. K. Lange ( ) szerint a gyermek az ösztöneit nem tudja kielégíteni, ezért kárpótolja önmagát a játékkal. R. Steiner ( ) az ingergazdag környezet jelentőségét hangsúlyozza, ahol a játéknak és a művészeti tevékenységnek is helye van. A játéktevékenység tehát közel áll az esztétikai/művészeti tevékenységhez, mivel mindkettőre jellemző, hogy spontán, szabad, öncélú és örömforrást jelent. több esztétikai tevékenységet illetünk a játék kifejezéssel (színjáték, hangszeres játék) számtalan játéktevékenység tartalmaz különböző művészi elemeket (alkotójátékok, rajzolás, agyagozás, szerepjáték, énekes körjáték) kizárólag esztétikai szempontokat vesznek figyelembe, tehát csak a művészeti tevékenységeket megjelenítő játékokat tudjuk idesorolni felhívja a figyelmet arra, hogy játéknak szerepe van az esztétikai nevelésben 12

15 Biológiai játékelméletek: a játéktevékenységet a létfenntartás szempontjából vizsgálták. Gyakran vizsgálták különböző fajok játéktevékenységét összehasonlítási céllal. A játékelmélettel foglalkozó biológusok a játék fiziológiai szerepét kutatták. Abból indultak ki, hogy a játék az egész emlősvilágban, sőt csaknem az egész állatvilágban megfigyelhető viselkedés, mely valamilyen biológiai funkciót tölt be. A fejlődéstani gondolat, hogy a játék veleszületett, de az élőlény számára már fölöslegessé vált cselekvésmódok nyilvánulnak meg. M. Lazarus ( ) azt vallja, hogy a gyermek a munka során elveszített energiát, erőt nyeri vissza, a játék regenerál, felfrissülést nyújt a játékosoknak - "üdüléselmélet". P. Peterson ( ) a játékot művelődési alapformának tekinti, a különböző ismeretköröket játékkal kell feldolgozni. K. Gross ( ) szerint a játék funkciógyakorlás, a felnőttkori tevékenységek előkészítője. Felkészíti az egyedet az életre, a tapasztalatszerzés egy módja - "gyakorláselmélet". E. Claparéde (l ) a pedagógus felelőségét hangsúlyozza, a különböző tevékenységekhez szükséges környezeti feltételek megteremtésében, mivel a játék az élet előgyakorlata", azaz a felnőttségre való felkészülés. H. Spencer ( ) a játékot ösztönös tevékenységnek tekinti, a felhalmozott energia levezetője - "energiafölösleg-elmélet". S. Freud (l ) szerint a játék feszültség-levezetés, élményfeldolgozás, katarzis. Az elhárított vágyak áttételes teljesülésének kitüntetett tartománya. A gyermek játékát a nemi ösztönök irányítják, érzelmi feszültségeit, vágyait nem tudja kielégíteni, mert a felnőtt gátolja, ezt a játékban átélheti, megjátszhatja, amit az életben nem valósíthat meg. I. P. Pavlov ( ) felfogását követő magyarázat azt mondja, hogy a játék az új ingerekkel kiváltott ismeretlen helyzetekben mutatkozó orientációs reflex működésének az eredménye. A játéktevékenységnek biológiai funkciója: hagyományos magyarázat szerint a játék, pihenés a fáradt ember felüdülése. felkészülés a létfenntartó tevékenységekre aktív pihenés eszközeként egy az egészséghez szükséges aktivitási szintet biztosít játék szükségleteket elégít ki a gyerekek szerepjátékaik során a felnőttek viselkedését utánozva készülnek egy későbbi életszakaszra (főzőcske, babázás) a mozgásos játékok alkalmasak a szervezet felfrissítésére nem feltétlenül akadályra irányul a játék, a gyerekek néha pont a feszültségeik oldása céljából sokszor ismételgetik ugyanazt a játékot változtatás nélkül a játék szükségleti-jellegű, ami a nevelés minden területén figyelembe veendő Antropológiai játékelméletek: az ember természetét meghatározó tevékenységként szemlélik a játékot. A játékot, emberi tevékenységekkel vetik össze, mint a munkatevékenység és a tanulás. Csíkszentmihályi Mihály (1934-): Flow-élmény (Csúcs-élmény): jellemzi az olyan tevékenységeket, melyek világos célok által meghatározott, egyértelmű feladatok megvalósítására irányulnak, a megvalósítás közben folyamatos és azonnali a visszajelzés és próbára teszi a képességeket. Ilyen tevékenységnek tekinti a játékot. Ennek értelmében a munka is lehet csúcsélményt nyújtó, belsőleg motivált tevékenység. (Ilyen még a sport és minden alkotó tevékenység is.) 13

16 A lelki szükségletek (Maslow) alapja, a játéktevékenység során érzett öröm és izgalom, ami az alkotó-jellegű munkatevékenységekben való megjelenésére. a munka is válhat belsőleg motivált tevékenységgé nem tesz különbséget a gyerek és a felnőtt játéktevékenysége között. A játéktevékenységeket is tanulni kell. Nem feltétlenül kíséri öröm a játékot (kudarc, sikertelenség) a játék jó hatásfokkal használható tevékenység a tanulásban-tanításban, mivel belsőleg motivált Pedagógiai, pszichológiai játékelméletek: e csoport képviselői a játék fejlesztő hatását hangsúlyozzák, valamint azt, hogy a játék a gyermek első önállósult tevékenysége. Comenius ( ): Az oktatás szempontjából értékeli a játékot. Első sorban motivációs funkciót tulajdonítva neki: az oktatás során lehetőséget kell biztosítani a játéktevékenységre, a gyakorlati, élményszerű tapasztalatszerzés és a játékos ismeretszerzés céljából. Különös hangsúlyt fektetett a dramatikus játékokra. A gyermekek spontán játéktevékenységét viszont nem tartotta fejlesztő hatásúnak, tehát a játéktevékenység az ő nézőpontjából csak akkor fejleszt, ha oktatási céloknak alárendelve jelenik meg az iskolai tevékenységek közt. F. Fröbel ( ): A játékot különböző készségek és képességek fejlesztése céljából alkalmazta. A fejlesztési céloknak megfelelő speciális foglalkoztató játékeszköz-rendszert és alkalmaztatásához módszertant dolgozott ki. J. J. Rousseau ( ): A játékot a gyermekkor sajátosságaként értelmezi, melyet szabad tevékenységként kell meghagyni. Mindennemű szabályozás szükségtelen. K. D. Usinszkij ( ): A játék a gyermek szabad tevékenysége, fontos nevelőeszköz, megmutatkozik benne az ember természete. A játék tulajdonképpen szabad munka, felkészülés a munkára. Nagy László ( ): A játék tartalma változatos, kimeríthetetlen. A játéktevékenység tartalmát az érzékelés és a képzelet összefonódása adja, a tartalom e két funkció mentén alakuló érdeklődésnek megfelelően változik. Sz. L. Rubinstein ( ) a játék a munka gyermeke, átalakítja környezetet J. Piaget ( ) a gyermek azért játszik, hogy felfedezze saját cselekedeteinek jelentését, s hogy ezután a felfedezéseket beépítse a világról alkotott modelljébe. A játék szimbólumképzés, a gyermek úgy viselkedik, mintha" azt tenné. A viselkedéselmélet szerint a gyermek épp úgy megtanul játszani, mint ahogyan megtanul minden egyéb cselekvést. A játék szerepe és megítélése a nevelésben, különböző korszakokban és társadalmi körökben változó jelentőséget kapott. A gyermekek mindig az adott kor szellemének megfelelő játékokat játszották 14 a pszichológia különböző ágai (fejlődéslélektan, gyermeklélektan, személyiség lélektan, szociálpszichológia) egyaránt foglalkoznak a játékkal, részben, mint diagnosztikai és terápiás eszközzel, részben, mint a személyiség fejlődését meghatározó és jellemző tevékenységgel különböző irányzatok más-más szempontból közelítik meg a játék funkcióját, de egyetértenek abban, hogy kiemelkedő szerepe van a személyiség fejlődésében

17 IV. A CSECSEMŐKOR FEJLŐDÉSI SZINTJEI FELADAT 1. Nézze meg figyelmesen a ppt vetítést, ami az első életév fejlődését mutatja be! 2. Milyen játékeszközöket vásárolna a bölcsődés csoportnak, saját gyermekének, vagy ajándékként ennek a korosztálynak? 3. Segítségül néhány hívó szó: csörgő gumifigura műanyag eszközök 4. Nézzen körül a kereskedelmi kínálatban, hol mennyiért, mit lehet vásárolni, készítsen árajánlatot a játékokról! 5. Alakítsanak 4 fős csoportokat, gyűjtsenek képeket/ fényképeket, amelyekből megismerhető a gyermek fejődése az első életévben! (PPT mellékelve: A csecsemőkor fejlődése) V. A JÁTÉK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE FELADAT Maszler Irén [2002] Játékpedagógia. Comenius Bt., Pécs. ( o.) Olvassa el figyelmesen a mellékelt szöveget és töltse ki a táblázatot! Piaget elmélete leírja, hogy a játéktevékenység kialakulása és fejlődése szoros kapcsolatban van a gyermek fejlődésével, érésével. Szerinte a játék megjelenése összefügg a kéz- a fogás-fejlődésével, ugyanis a kéz a manipuláció eszköze, kivitelezője. A kéz mozgásai képezik a manipuláció alapját, amihez szükség van a látás-és a mozgásfunkció bonyolult kapcsolatára. Féléves kor előtt, ha a gyermek kezébe kerül egy játék, annak csak addig van a gyermek számára jelentősége, amíg az a látóterében van. Ha kikerül a látóteréből a tárgy vagy akár a személy, akkor a csecsemő számára az, megszűnt létezni. Látáscselekvésről akkor beszélünk, amikor kialakul az érzékszervi mozgásos koordináció (szenzoros-motoros funkció) Ennek megjelenése féléves kor utánra tehető, mivel a csecsemő számára, féléves kor előtt csak addig van a tárgynak jelentősége, amíg az a látókörében van. Fél éves kor után újabb és újabb ismétléses mozgásokat, mozgásos műveleteket végez. A mozgásműveletek többszöri ismétlésével a mozdulatok finomodnak, célszérűsödnek, rendeződnek. A manipuláció a játék alapjának tekinthető, de még nem nevezhető játéknak, vagy a játék valamely formájának. (manipuláció: kézzel végzett művelet). 15

18 Másfél éves korban a gyermek egyre nagyobb önállósodása következtében megcsodál mindent és mindenkit, újszerű élmények birtokába jut, figyelni kezdi a felnőttek tevékenységét, fokozatosan átvesz és leutánoz mozdulatokat, műveleteket, melyeket saját színezettel tölt meg és ismételget. Tevékenységét már a funkció öröméért gyakorolja, mely szorosan egybecseng a játék alapvető formájával, a gyakorlójátékkal. Második életévben megjelenik az én akarom csinálni, az én idézem elő motívuma. A gyermek próbára teszi önmagát, a műveletek végzésében vagy bizonyos merészség, kockázati izgalom, próbaszerencse vállalása. Harmadik életévében a gyermek játékában megjelenik a szerepjáték. Játéktevékenységében már nem csak a művelet, hanem a szerep is megjelenik. Egyszerre ő is és más is, a szerep fokozatosan szabályokat is hordoz, a három-hatéves gyermek alapvető tevékenysége a képzeleti- vagy alkotójáték (művelethangsúlyos, szerephangsúlyos, szabályhangsúlyos játék). A játék témáját az átélt élmények és tapasztalatok adják. A gyermek számára jelentőségteljes mozzanatok többször megismétlődnek játékában, melyek a játék tartalmát alkotják. A játék tartalma tehát a mindennapi életből vett esemény, mely a játék során módosul, személyre szabottá válik, és ez adja a játék témáját. Az óvodáskor végén, a hatodik hetedik életévtől kezdődően megjelenik a szabályjáték. A játék kialakulásában, fejlődésében, három mozzanatot különböztethetünk meg, melyek egyben a játék három lényeges alkotóelemeinek tekinthetőek. A három alkotóelem: művelet, szerep, szabály a játék fejlődésének egymást váltó domináns tényezői. A fejlődés során a három alkotóelem dominancia szempontjából, az életkori sajátosságok, a környezeti feltételek függvényében váltogatják egymást. A játék kialakulásának kezdeti fázisában a művelet dominál, a szerep jelentősége csekély, a szabály rejtett formában van jelen. Ezt követi az a szakasz, amikor a gyermekjátékában a szerephangsúlyos játékok dominálnak, majd a szabályjátékok kerülnek túlsúlyba. A játék jellemzője, hogy elemei egymástól függetlenül is tovább fejlődnek, és ez újabb játékfajták fejlődését eredményezi. A művelet továbbfejlődése eredményezi az építőkonstruáló játékok, valamint a barkácsoló tevékenységek megjelenését. A felnőttkori munkajellegű tevékenység előfutárának is tekinthetjük. A bábozás, dramatizálás, a színjátszás kialakulását eredményezi a szerepjáték. Az elemi szabályjátékok fejlődése pedig, a valódi szabályjátékok fejlődését eredményezik. Életkor Tevékenység Féléves kor előtt tárgy megragadás Féléves tárgy állandóság létezéstudata 16

19 Másfél éves kor Második életév Harmadik életév Óvodáskor VI. A JÁTÉKFAJTÁK FELADAT a. Rajzolja le az óvodai csoportszobát/ foglalkoztató szobát és az abban megtalálható különböző játékokat! b. Csoportosítsuk a játékfajtákat és azonosítsuk a megfigyeléseinkkel! c. Egészítse ki a táblázatot minél több információval! 17

20 18

21 19

22 20

23 VII. A JÁTÉK KIALAKULÁSÁNAK SZUBJEKTÍV FELTÉTELEI A nevelő személyisége Ismeretei a csoport és az egyes gyerekek ismerete (megismerés módszerei: megfigyelés, beszélgetés, szociometria, aktometria) játék feltételeinek ismerete játékok és technikák ismerete meghatározott nevelési, fejlesztési célok, feladatok Készségei, képességei céltudatos tevékenységszervezés konfliktus-megoldási stratégiák empátia (beleérző képesség) alkalmazkodó készség (rugalmasság) Feladatai objektív feltételrendszer megteremtése, alakítása játékok és technikák tanítása tevékenységek tervezése, szervezése közösségszervezés A nevelő, mint mintaközvetítő modell A közös aktivitás során hatékonyabban épülnek be a közvetített magatartás és tevékenységformák. A nevelői magatartás célja a gyerekek fejlesztése a játéktevékenység közben Közvetlen (direkt): A játékot megszakítva, közbelép, utasításokkal befolyásolja a játék menetét, gyermekeket irányítja. Szükségessége: veszélyes helyzet áll elő, segítséget igényelnek a gyerekek, bemutat valamilyen technikát, műveletet, megtanít valamilyen játékot Közvetett (indirekt): A játék menetét a feltételek, körülmények alakításával befolyásolja. A játéktevékenységet formálja. Jellemzője: viselkedési, tevékenységi mintát közvetít, szerepjátékot orientál, konfliktushelyzetet kíván megelőzni, közösséget kívánja építeni, fejleszteni 21

24 A légkör A nevelő személyisége alapvetően befolyásolja a játék légkörét. A játék légkörét meghatározó vezetési stílusok: Autokratikus: direkt irányítás, erős kontroll, tekintélyen alapuló fegyelem, teljesítményorientált, nem támogatja az önálló kezdeményezéseket, nem szolgálja a feloldódást, rideg légkör Demokratikus: indirekt irányítás, konszenzuson alapuló fegyelem, aktivitásorientált, az önálló törekvéseket támogatja, feloldódást szolgálja, meghitt, biztonságérzetet keltő légkör Anarchikus: nem gyakorol kontrollt, nincs fegyelem, nem orientál, túlzottan megengedő, ambivalens (többértelmű) érzéseket kelt, kiszolgáltatottságot sugalló, bizonytalanságot keltő légkör Az élmény Élmény: erős érzelmektől kísért lelki jelenség, mely különféle események hatására keletkezik. Az élmény maradandó, ha beilleszkedik a gyermek lelkivilágába. A gyerekek játékaik témáját, tartalmát közvetlen környezetükben szerzett tapasztalataikból merítik. A gyerekek élményeinek forrásai A környezetében élő felnőttek magatartása és viselkedése, kortárs kapcsolatok, idősebb gyerekek magatartása és viselkedése, televízió Ezek ismerete szükséges a gyerekek játékának értelmezésében és orientálásában is Élmény biztosításának módszerei ünnepi események szervezésével, versenyek rendezésével, meséléssel, vetítéssel, intézményen kívüli programok szervezésével (kirándulás, táborozás, színházlátogatás, múzeumlátogatás) szükséges a tapasztalatok újraélése céljából bevonni az élményeket a játékba, illetve célszerű ezeket, az alkalmakat játéktevékenységgel egybekötni az élmények elmélyítése érdekében. Élmények szervezése előzetes tapasztalatok, meglévő élmények figyelembevétele aktivitást biztosító tevékenység megfelelő egyensúly kialakítása (túl sokféle élmény nem lesz maradandó) idő biztosítása az élmény megéréséhez (feldolgozás, megbeszélés, újraélés) egyének közti különbségek figyelembevétele (nem biztos, hogy a benyomások egyforma élményt idéznek elő mindenkinél) negatív élmények játékban való megjelenésénél fontos a háttér ismerete és a lehetőség biztosítása a feszültség feloldására 22

25 FELADAT Gondolkodjon! Milyen irányítást alkalmaz a pedagógus? Párosítsa a szituációkat az irányítási technikákkal! Direkt g) technika, művelet bemutatása i) új játék megtanítása b) közbelépés veszélyhelyzet esetén d) fegyelmezés konfliktushelyzet esetén e) segítségnyújtás Indirekt a) viselkedési, tevékenységi minta közvetítése f) konfliktushelyzet megelőzése h) szerepjáték orientálása c) közösségfejlesztés Szituációk 1. Egy kislány rajzolás közben kitörte a ceruza hegyét, de nem tudja a hegyezőt használni. (Meg kell mutatni, hogyan használja.) technika, művelet bemutatása 2. Négy gyerek boltosat játszik, de nem köszönnek sem akkor, mikor belépnek a boltba, sem akkor, amikor távoznak. (A nevelő, mint vevő, köszönve belép a boltba, bekapcsolódik a játékba, magatartási mintát közvetítve) viselkedési, tevékenységi minta közvetítése 3. A gyerekek nem ismerik a Varázsló című fogócskát. (Meg kell tanítani nekik.) új játék megtanítása 4. Három gyerek kitalálja, hogy orvososat játszanak, de egyikük sem akar páciens lenni. (Egy beteg baba felbukkanása megelőzi a konfliktust!) konfliktushelyzet megelőzése 23

26 5. Két kislány sótörést játszik közvetlenül a radiátor előtt. (Szólni, kell, hogy jöjjenek arrébb.) közbelépés veszélyhelyzet esetén 6. Két fiú összeveszett egy kisautón. (Le kell állítani a vitát és meg kell velük beszélni, hogy mi legyen a megoldás.) fegyelmezés konfliktushelyzet esetén 7. Öt gyerek oroszlánkirályosat játszik, túlságosan nagy intenzitással rohangálnak és kiabálnak a csoportszobában. (Halk, nyugtató zenével orientálható a tevékenység.) szerepjáték orientálása 8. Három gyerek kuckót épít, de nem tudják rögzíteni a fedélnek szánt pokrócot. (Segíteni kell rögzíteni.) segítségnyújtás 9. Egy kisfiú mindig magányosan játszik, nem keresi a többiek társaságát és ők sem törődnek vele. (A nevelő olyan eszközzel kapcsolódik be a játékába, amiről tudja, hogy más gyerekeket is vonz pl.: memori, társasjáték.) közösségfejlesztés VIII. A JÁTÉK KIALAKULÁSÁNAK OBJEKTÍV FELTÉTELEI A játék objektív feltételei: a személyi tényezőktől független befolyásoló tényezők A játék helye a) A játéktér fajtái: Zárt tér (csoportszoba, tanterem, tornaterem) Szabad tér (udvar, játszótér, park) b) A kiválasztás és kialakítás szempontjai: Intézményi feltételek: o berendezés (jól mozgatható, funkcionálisan variálható, méretarányos) o körülmények (funkcionális térbeosztás, biztonságos, szükségletekhez igazított) Résztvevők jellemzői: életkori sajátosságok, létszám, szükségletek, igények A választott játék jellemzői, térszükséglete 24

27 Az eszköz Játékeszköz: minden olyan tárgy, eszköz, anyag, szerszám, amit a játék közben felhasználunk. a) Játékeszközök csoportosítása: anyagok, használati tárgyak, félkész és kész játékeszközök, sportszerek, nyomtatott anyagok b) Játékeszközök kiválasztásának szempontjai: Motiváló: felhívó jellegű, bővíthető, más játékokban is felhasználható Veszélytelen: biztonságosan használható, higiénikus, tisztítható Gyerekek igényeihez, sajátosságaihoz és fejlettségi szintjéhez igazodjon: megfelelő méretű, fejlettségi szintnek megfelelő, érdeklődést kielégítő, fejlesztő hatású legyen Választhatóság: legyen mindenből több, legyen szabadon hozzáférhető A játékidő A napirendben rögzített, a játékra fordított idő mennyisége, az életkor növekedésével csökken. o Játék az óvodában: Az óvodás gyermek elsődleges tevékenysége a játék Szabályozott játéktevékenységek (egész csoport részvételével, adott fejlesztési feladatnak megfelelő játékok didaktikus szervezése, pontosan tervezett, kötött játékidő) Szabad játék (gyerekek egyénileg vagy kisebb csoportokban különböző szabadon választott játékokat játszanak, kötetlen játékidő) o Játék az iskolában: Játék a tanórán (rövid, pár perces időtartamú, tananyaghoz kapcsolódó, kikapcsolódást szolgáló vagy tevékenységváltást előkészítő játékos tevékenységek) Játék a szabadidőben (óraközi szünetekben, napköziben, kirándulásokon, táborozásokon) Játék tanórán kívüli iskolai foglalkozásokon (játékos tevékenységre alapuló szakköri és egyéb tanórán kívüli iskolai foglalkozásokon) o Adott játék időigénye Felkészülés: hely, eszköz, partner keresése játék menetének, szabályainak tisztázása ráhangolódás Tényleges játék: aktív játék Befejezés: esetleges produktumok bemutatása élmények megbeszélése eszközök rendberakása 25

28 FELADAT Például 1. Jó játékhoz nem kell feltétlenül játékeszköz! 2. Nézzenek utána! Milyen játékszabályok szerint folyik a játék? 3. Vezessenek játékot a következő órán! Szó-póker Adj hozzá egy mozdulatot! Bogozd ki a csomót! Futárposta! Kinek a kezét fogom? Mi változott? Üzenet! Van egy kiskutyám! IX. JÁTÉKTANÍTÁS, FELADATMEGOLDÁS 1. Játéktanítás Eszköz nélküli játékok tanítása A játékvezetők az eredményes munkáért jeles osztályzatot kapnak 2. Feladatok I. Fogalmazza meg, mi a különbség az építő és a konstruáló játékok között és írjon egy-egy példát! Építőjáték:. Konstruáló játék:... II. Sorolja fel a szerephangsúlyos játékok fajtáit és írjon egy-egy példát!

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL

HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ. a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL HALLGATÓI TÁJÉKOZTATÓ a két JÁTÉKBEMUTATÓRÓL Időpont, jelenlét: A csoporttal történő egyeztetést követően, a mentor óvodapedagógus határozza meg a Játékbemutatók időpontját. A Játékbemutatón való részvétel

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Óvodás és kisiskoláskor pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Óvodás és kisiskoláskor pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Óvodás és kisiskoláskor pedagógiája Játékpedagógia A tantárgy típusa DF DD DS DC

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban Vincze Virgil Karate sportág integrálása az iskolai testnevelésbe munka alapján Üdvös a bölcsesség,ami dibdábságokat elvet,s játékot fiatal kornak hágy,mert

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. Ideje : 2013. szeptember 20. A megvalósításban részt vevő

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Drámapedagógia. játszani is engedd

Drámapedagógia. játszani is engedd Drámapedagógia játszani is engedd Arról lesz szó, Mi is az a drámapedagógia? A drámajáték célja; alaptétele Mire jó ez nekünk? Gyakorlatok, etűdök, játékok Hogyan kezdődött? Mi is az a drámapedagógia?

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási középszint alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere

Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Az új oktatásszervezési eljárások pszichológiai háttere Szabó Győzőné igazgató Jász-Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Kompetencia szerkezete 1. Ismeret, tudás (Extrinzik motiváció) 2. Képesség,

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Játék az óvodában. Dr. Battyáni Istvánné. Nyugati Városrészi Óvoda Pécs

Játék az óvodában. Dr. Battyáni Istvánné. Nyugati Városrészi Óvoda Pécs Játék az óvodában Dr. Battyáni Istvánné Nyugati Városrészi Óvoda Pécs A játék elsődlegessége 1. A gyermek elemi pszichikus szükséglete, alapvető tevékenységi formája, létformája, A játék a kisgyermekkor

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV VÁZLATA

NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV VÁZLATA NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV VÁZLATA FEJLÉC A foglalkozás időpontja: A foglalkozást tartó neve: Csoport, korosztály: A foglalkozás fajtája: játék, kézműves foglalkozás, zenei foglalkozás, sportfoglalkozás,

Részletesebben

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11.

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11. Együtt másokért Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Maksa

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése Az erkölcsi gondolkodás fejlődése Integrál Pszichológia képzés 2007. Október 14. Ferenczi Szilvia Az erkölcsi gondolkodás Gyerekeknek el kell sajátítaniuk a társadalom erkölcsi normáit, a helyes viselkedés

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ A tanulás eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata budapesti középiskolás tanulók körében A tanulói különbségek mérhető komponensei Meglévő tudás Képességek (pl. intellektuális

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com Mentorálás a tehetséggondozásban tamas.marta53@gmail.com MATEHETSZ Tehetséghidak program www.tehetseghidak.hu/tehetsegkonyvtar Dávid Mária-Gefferth Éva-Nagy Tamás- Tamás Márta: Mentorálás a tehetséggondozásban

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC. Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9.

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC. Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9. MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9. évfolyama számára A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

STECHNER VIKTÓRIA RENÁTA. Drámajáték a nevelésben és az oktatásban

STECHNER VIKTÓRIA RENÁTA. Drámajáték a nevelésben és az oktatásban STECHNER VIKTÓRIA RENÁTA Drámajáték a nevelésben és az oktatásban 1. A drámajáték fontossága A drámajáték egy olyan pedagógiai módszer, amely igen fiatal és kevésbé ismert. A szakmai források és véleményem

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY Mitől lesz sikeres a prezentációnk? FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA Miről lesz szó? 2 1. A prezentáció 2. A felkészülés 3. A prezentálás (előadás) felépítése 4. Gyakori hibák 5. Stressz

Részletesebben