Óravázlatok. 8. osztály. Ismerkedés az osztállyal. Kommunikációs játékok, bemutatkozások, a gyerekek nevei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óravázlatok. 8. osztály. Ismerkedés az osztállyal. Kommunikációs játékok, bemutatkozások, a gyerekek nevei"

Átírás

1 Múzeumok Mindenkinek program- Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése c. pályázat a 2009/2010-es tanév során a Németvölgyi Általános Iskola részvételével (TÁMOP 3.2.8/08/B/KMR)a Bajor Gizi Színészmúzeumban I szeptember Óravázlatok 8. osztály Az I. Nyugat- nemzedék. Színházi élet, a kávéházi életstílus. Ismerkedés az osztállyal. Kommunikációs játékok, bemutatkozások, a gyerekek nevei kapcsán-memóriajátékok. 2. A legendás nyugatosok a. Kik voltak? Milyen folyóirat köré gyűltek? Milyen igények, társadalmi viszonyok között jött létre a folyóirat? Miért épp ezt a nevet kapta?- beszélgetés b. Vetítünk fotókat róluk. -Képek fölismerése a feladat valamint 1-1 jellemzőt mondani róluk. 3. Írók és a kávéház Milyen szerepet töltött be 100 éve a kávéház az emberek életében? Milyen kávéházakat ismertek?- beszélgetés Vetítés kávéházakról a régi Pesten és Budán. Találjuk ki, hol lehet? (rendhagyó városismeret) Jelenítsünk meg egy kávéházat, korabeli leírások segítségével! 4. Egy kis kávéház-történelem Kikészített könyvekből gyüjtőmunka kis csoportokban. Egy-egy csoport egy megadott témában kutat. Témák: - 1. hol épültek- 2.egy-kávéház- egy társaság 3. a kávéházak berendezése 4. a személyzet, a kiszolgálás 5.Kávéházi hangulatban Fölidézünk korabeli kuplékat, dalokat Az óra utolsó részében megbeszéljük a gyerekekkel, hogy az energia kibocsátás csökkentését mi a mindennapjainkban miként tudjuk- a magunk szerény módján -alkalmazni. Villanyt lekapcsolni, ahol nincs rá szükségünk, a WC-használat során takarékosan bánni a vízzel, a csapot ne hagyjuk csöpögni, jól el kell zárni.- Továbbá környezet-egészségügyi területen a naponta többszöri kézmosás, a múzeumi órák után való szellőztetés milyen fontos a mindennapi egészség szempontjából.

2 II október Írók, újságírók, színikritikusok a Nyugatnál. Koncentrációs gyakorlatok, memóriafejlesztő játék. 2. Lapok, folyóiratok a századfordulón Régi újságokat hozunk be az órára. Közösen lapozgatjuk át valamennyit. (Pesti Hírlap, Színház Élet, Pesti Napló) Megfigyelési szempontok: - kik írtak bele?- a kulturális rovatban milyen arányban vannak a színházi tárgyú cikkek?- milyen apróhirdetések és reklámszövegek találhatók? 3. Mi a színikritika? Kik azok az írók, akik írtak színikritikát? Mi az a színikritika? Mi a kritika? Olvassunk bele ezekbe. Régi kritikákat kapnak a kezükbe, kis csoportokban elemzik azokat. Hasonlítsuk össze egy mai színikritikával! Viszünk be a Színház, a Criticai Lapok egy-egy számából. Azokat is olvassuk át! Milyen különbségeket lehet fölfedezni? 4. Írjunk színikritikát! Nézzünk meg egy részletet egy közismert dráma színpadi adaptációjából. A jelenetet megpróbáljuk a gyerekekkel elemezni, arról kritikát írni. Fölkészülés után az alkotásokat fölolvassuk. 5. Levezető játékok Egy-egy megadott témában írjanak a gyerekek újságcikket illetve élő TV-forgatást szervezzenek. A mai foglalkozástól kezdve 3 alkalommal színészek segítik a munkát. Jelenetekben való részvételük, versek, szövegrészek fölidézésével- hitelesebbé válik minden a színházról

3 III november Móricz Zsigmond- a színpadi szerző. 1. A ráhangolódás jegyében Puzzle játékok (Móricz-fotók fölhasználásával)-melyik csapat rakja ki előbb. 2. Móricz Zsigmond élete- képekben Vetítünk képeket az életéből- fotók a családi körből, képek az írótársak körében Elemezzük valamennyit. Kiket ismerünk föl, milyen hangulatot sugároznak? 3. Móricz Zsigmond- élete és pályája a. Állítások hangzanak el az író életéről, munkásságáról, a kapcsolatairól. Melyik állítás igaz, melyik hamis? b. Állítsák időrendi sorrendbe a róla olvasható információkat. 4. Színpadi műveiről Sorolunk föl színpadi műveiből néhányat- fotókat mutatunk ezek színpadi földolgozásaiból. Egy-egy fotó kiválasztása után 4-5 fős csapatoknak meg kell eleveníteni a kiválasztott képet. Néma vagy szöveges jeleneteket kérünk. 5. Légy jó mindhalálig-megidézése Beszélgetés a műről, színpadi földolgozásainak lehetőségeiről. Jellemek vizsgálata. Színpadkép és jelmezek a darab kapcsán. A foglalkozáson részt vett színészek nagyban segítették a gyerekek munkáját.

4 IV december Kosztolányi Dezső verseiről kicsit másképp 1. Ráhangolódás Egy fölkért színész 3 -féle stílusban elszaval egy versrészletet Kosztolányi Dezsőtől. 2. A versmondásról, annak lehetőségeiről Ki tudja jobban, hitelesebben elmondani egy költő versét? Maga a szerző vagy egy színész?- vita 3. In memorian Filmbejátszásokkal elevenítünk föl nagy színészegyéniségeket, akik legendás szavalók is voltak. (Latinovits Zoltán, Keres Emil, Major Tamás). Elemezzük a versmondásukat! Kinek melyik tetszett jobban: -beszélgetés 4. Kosztolányi-versek között kutatva A gyerekek stílusgyakorlatként egy-egy verset kiválasztanak a szerző kötetéből. Némi fölkészülés után a megadott stílusban előadják azt. (pl. előző nap hagyott el a szerelme, fáj a foga, rohannia kell haza stb.) 5. Versek- mozgással azaz verstánc A kiválasztott Kosztolányi-versre egy koreográfiát kell kitalálniuk és előadniuk. 6. Egy színész-egy gyerek Végül a színésszel közösen kell egy verset előadni úgy, hogy egymás mögé állnak és aki elöl áll, az szaval, aki mögötte, az gesztikulál. A színészektől véglegesen búcsút veszünk.

5 V január Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem I.- a humor egyes élethelyzetekben Hány módon tudunk ismerkedni? Köszönni? Búcsúzkodni? Hogy viselkedünk ha egy ellenkező nemű emberrel találkozunk?- helyzetgyakorlatok az óra elején 2. Karinthy Frigyes- a mester Fontos események az életéből, munkásságából. a. Papíron olvasható események, dátumok-események és évszámok párosítása- kis csapatok versenyre. b. Művei- valamint szereplők, alakok e művekből. Párosítás- versenyre. c. Fotók kiosztva és egy-egy személy neve, akik valamely módon kapcsolódnak hozzá. Párosítani a fotókat a nevekkel. 3. A Tanár úr kérem életképei Mindenki válasszon egy-egy kedvenc jelenetet valamely írásából. Kis csapatokban ezt kell földolgozni.. A kiválasztott jelenet szereplőit, a helyszínt, a korabeli társ-i viszonyokat elemezzük. A jeleneteket megnézzük. 4. A mindennapjaink humoros életképei a. Gyűjtsünk a saját életünkből hasonló szituációkra példát. Beszélgessünk erről. Áldozat vagy éppen a fölényben lévő fél voltál? Milyen érzésekre emlékszel? Meg tudnád-e jeleníteni filmen, le tudnád-e írni könyvben? b. Találjunk ki humoros, meghökkentő helyzeteket és adjuk elő azokat! (pl. vendégségben nem ízlik az étel, de nem merem mondani, szerelmesemmel beszélgetek de közben szemezek egy másik fiúval stb.)

6 VI február Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem II.- a humor szerepe a karakterekben Milyen típusú embereket ismerünk. Külső-belső tulajdonságokat is figyelembe véve? Kit hogy lehet egy mozdulattal jellemezni? (pl. ideges ember- rángatózás, töprengőfejvakarás, félszeg- egymásba font kezek stb) 2. Belső tulajdonságok- külső jegyek A csapat egyik fele emberi tulajdonságokat húz- a másik fele e tulajdonságok egy-egy külső megnyilvánulását. A párok találják meg egymást! 3. Karakterek a műben a. Milyen szereplőket ismerünk meg a műben? Csoportosítsuk őket az alábbi szempontok szerint: - nevetséges -szánalmas -unalmas -izgalmas b. Készítsenek kis csapatok jeleneteket egy-egy ilyen figura kiválasztásával és középpontba állításával! (ne kapcsolódjon a műhöz!!- ez fontos) (pl. a jó tanuló figurája mint 1. munkahelyen az új ember) 4. Körmese Alkossunk meg egy személyiséget (pl. a rossz tanuló figuráját) a körmese eszközeinek segítségével. Mindenki 1 mondatot, jellemző tulajdonságot mondhat csak és az előtte szólóhoz kell kapcsolódni, nem lehet ellentmondásba keveredni

7 VII március Örkény István: Egyperces novellák I. Egy egyperces - témájánál maradva: (fölrajzoltunk nagy kört a táblára-kis testi hibával: ) Feladat: Ki vigasztalja meg ezt a kört? - mindenki kimehet és az egyik oldalán némiképp behorpadt körhöz intéz néhány vigasztaló szót. 2. A groteszk nyomában a. Milyennek találjátok Örkény novelláit? Mi a groteszk? Tudunk-e a mindennapi élethelyzeteinkben hasonlónkat mondani? Beszélgetés e témáról b. Kiállítunk valakit középre Valamit változtassunk rajta (ruháján, haján, testén) amitől groteszkké válik. Elemezzük miért lett más ettől? 3. Az Egypercesek- és a grotesz Néhány novellát kiválasztunk és azzal egy-egy kis csapat foglalkozik. Néma képeket kell készíteni belőlük. Keressük a nyomait a groteszknek, a normálistól való eltávolodásnak! 4. A való világban Gyűjtsünk élethelyzeteket a groteszkre- a humorosra! Adjuk is elő ezeket. Tervezzük meg e jelenetek jelmezeit, díszleteit. Miként tud a látványban megjelenni a groteszk? Hogy realizálódik e mindez egy színházi előadásban? 5. A groteszk és az abszurd A drámairodalom tele van ilyen eseményekkel, fordulatokkal. Vizsgáljunk meg néhányat ezekből! (Beckett: Godot-ra várva, H. Pinter-művei stb.)

8 VIII április Örkény István: Egyperces novellák II. 1. Bevezetés A groteszk a zenében, a hangok világában. Találjunk ki ilyen zörejeket, keressünk ezen érzést fölidéző hangokat és imitáljuk is azokat.. 2. Vetítés-színházi adaptációk Pl. Pisti a vérzivatarban- részletek a groteszkre egy színpadi előadásban. Jeleneteket válogatunk ebből és előadjuk a gyerekekkel. 3. A humor mint kapcsolat Örkény és Karinthy művészetében Részleteket kapnak a gyerekek a Karinthy-féle Így írtok ti -ből. Felolvasószínházi keretek között ismerkedünk ennek groteszk stílusparódiájával. Hasonlítsuk össze az Egypercesekkel! 4. Csináljunk színházat! Minden csapat kiválaszt 2-2 Örkény-egypercest. Abból jelenetet készítenek- dialógusokkal. Előadja minden csapat. 5. Örkény István gazdag életműve Megismerkedünk további- színpadi műveivel (Macskajáték, Tóték stb.) Egy-egy jelenetet ezekből a szereposztást követően fölolvasunk.

9 IX május Haragban a világgal! - Déry Tibor és a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról Koncentrációs gyakorlatok. 2. Hair c. musical Részleteket vetítünk a filmből, ezt beszélgetés követi. Milyennek találtátok? Bátrak vagy gyávák ezek a fiatalok? Mit fejeznek ki a színes ruhájukkal, ezzel a muzsikával? Hogy viszonyulnak a felnőttek világához? 3. Képzelt riport. - az előadás legendás vigszínházbeli előadása Részletek az előadásból. Adamis Anna dalszövegeit kiosztom. Beszélgetünk a dalokról, a szövegekről. Hasonlít-e a Hair-hez és ha igen, miben? Melyik tetszett jobban? Milyenek ezek a fiatalok? 4. Lázadó fiatalok a. Beszélgetés- Milyen lázadónak lenni? Ki miért lázad? A felnőttek is lázadnak? Ti lázadtok? Mi ellen? b. Készítsünk jeleneteket a mai lázadásokra! (diák-tanár, szülő-gyerek viszony stb.) c. Szerepjátékok: párokat alakítunk- 1 szülő+1 gyerek illetve 1 tanár + 1 gyerek. Egy-egy konfliktushelyzetet hogy élünk meg gyerekként vagy képzeljük el, milyen lehet a szülőnek, tanárodnak! 5. Déry Tibor és a lázadás Beszélgetünk az íróról, életéről, korának társadalmi viszonyairól. 6. Öltözzünk hippinek - az 1960-as évek életérzése Jelmezekbe bújunk, ahogy a színészek a bejátszott két film és ea-részletben. Közös fotózás.

Óravázlatok 5. osztály

Óravázlatok 5. osztály Múzeumok Mindenkinek program- Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése c. pályázat a 2009/2010-es tanév során a Németvölgyi Általános Iskola részvételével (TÁMOP 3.2.8/08/B/KMR)a Bajor Gizi Színészmúzeumban

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése Ha mindig csak azokkal beszélgetünk, akik olyanok, mint mi, akkor nagyon keveset fogunk tudni a világról. Köszönet a borsodnádasdi

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR a ROMI-SULI olvasókönyveihez. 3. évfolyam. munkapéldány. Készítette: Romankovics Edit, drámapedagógus

DRÁMAPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR a ROMI-SULI olvasókönyveihez. 3. évfolyam. munkapéldány. Készítette: Romankovics Edit, drámapedagógus DRÁMAPEDAGÓGIAI ÖTLETTÁR a ROMI-SULI olvasókönyveihez 3. évfolyam munkapéldány Készítette: Romankovics Edit, drámapedagógus Bevezetõ A következõkben olvasható drámapedagógiai ötlettár abban kíván segítséget

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Kamasz OK. vagyunk Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Zárótanulmány Készítették: Örkényi Ágota, Zsiros Emese, Zakariás Ildikó, Várnai

Részletesebben

MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása

MELLÉKLET. 1. A köszönés tanítása MELLÉKLET Ebben a fejezetben néhány konkrét eljárást mutatunk be kollégáinknak az ötletadás, a megoldás keresésére késztetés szándékával abból a gyakorlati munkából, amelyet Tánczos Ibolya gyakorlatvezető

Részletesebben

Pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására

Pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására Pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására Eredeti példány Készítette: KOMA 08 Közhasznú NKft. 1055 Budapest, Stollár Béla

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

Drámamodellek Kaposi László

Drámamodellek Kaposi László 2 Drámamodellek Kaposi László Bevezető A következőkben a tanítási dráma modelljeinek felvázolásával próbálkozom. 1 Az alábbi modellek kapcsán nincs általam ismert és érvényesnek tartott szakirodalom: ha

Részletesebben

BábosHázi Figyelő. 2013. január- február Online kiadás

BábosHázi Figyelő. 2013. január- február Online kiadás BábosHázi Figyelő 2013. január- február Online kiadás Aliz, a lány, aki követte a fehér nyuszit Hová siethet egy nyúl cilinderrel a fején? Ki az az Április Bolondja, és miért uzsonnázik állandóan a Kalapossal

Részletesebben

Kötelezők újratöltve: Bánk bán junior

Kötelezők újratöltve: Bánk bán junior Puskás Anikó Kötelezők újratöltve: Bánk bán junior Bevezetés Katona József Bánk bánja az első nagy, magyar nemzeti drámánk, ám nem csak ezért megkerülhetetlen akár irodalomról, akár színházról folytatott

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

19. BARTIMEUS MEGGYÓGYÍTÁSA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. (Márk evangéliuma 10,46-52) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált

19. BARTIMEUS MEGGYÓGYÍTÁSA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. (Márk evangéliuma 10,46-52) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált 19. BARTIMEUS MEGGYÓGYÍTÁSA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. (Márk evangéliuma 10,46-52) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Varga Zsigmond: Márk evangéliumának magyarázata,

Részletesebben

Á nos amours passés! *

Á nos amours passés! * Á nos amours passés! * Vendégségben Mészöly Dezsőnél Mészöly Dezső Kossuth-díjas író, költő, műfordító 1918. augusztus 27-én született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának elvégzése

Részletesebben

Kulcsár Ella Váczi Éva. Ötletkosár. Módszertani kézikönyv és feladatlapok a kompetencia alapú és/vagy a nem szakrendszerű órákra (5. és 6.

Kulcsár Ella Váczi Éva. Ötletkosár. Módszertani kézikönyv és feladatlapok a kompetencia alapú és/vagy a nem szakrendszerű órákra (5. és 6. Kulcsár Ella Váczi Éva Ötletkosár Módszertani kézikönyv és feladatlapok a kompetencia alapú és/vagy a nem szakrendszerű órákra (5. és 6. évfolyam) Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Ajánlás

Részletesebben

Évszakok Téma: Tanulási terület: Helyszín: Időtartam: Szükséges eszközök: Ráhangoló, lazító játék Asszociációs játék Narráció Beszélgetés, vita

Évszakok Téma: Tanulási terület: Helyszín: Időtartam: Szükséges eszközök: Ráhangoló, lazító játék Asszociációs játék Narráció Beszélgetés, vita Évszakok Megszoktuk, hogy a négy évszak követi egymást. Általában csak akkor foglalkozunk vele, ha az időjárás szélsőséges dolgokat produkál. A gyerekek még ennyit sem. Nekik az év, évszak, hónap elvont

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

Miért tesz boldoggá. szempont LINDNER MAGDOLNA

Miért tesz boldoggá. szempont LINDNER MAGDOLNA LINDNER MAGDOLNA Miért tesz boldoggá egy mûvészettörténészt, ha múzeumpedagógiával is foglalkozhat? Rendkívüli ajándék az, ha valaki a munkahelyén reggeltõl estig szép tárgyak között dolgozhat. S máris

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ PACSKOVSZKI JÓZSEF KÉZJEGYEK A SZERZŐI FILM KÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI KÉRDÉSEI ÉS MUNKAMÓDSZERE AZ ÖTLETTŐL A FILMIG TÉMAVEZETŐ: SCHULZE

Részletesebben

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek 1 Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek Civil Művek Közművelődési Egyesület, 2014 2 A kiadványt készítette: Bakonyvári L. Ágnes, Márton Gábor Csaba A

Részletesebben

Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja Tartalom

Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja Tartalom 2013. június Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja Tartalom Katonasuli Honvéd ÖKO-híreink /M/Erre jártunk Tehetségnap Egressy-nap Sportnap Így írtok ti Felelős szerkesztő: Szalayné

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

1 Hogyan segíthetsz abban, hogy gyorsan megismerjék és megkedveljék egymást a gyerekek a csoportodban?

1 Hogyan segíthetsz abban, hogy gyorsan megismerjék és megkedveljék egymást a gyerekek a csoportodban? IV. Teréz az semmi, Teréz meg Jézus, az minden! (praktikum) 1 Ezt Avilai Nagy Szent Teréz szokta mondogatni, amikor akadékoskodó vagy csak aggódó ismerősei megkérdezték, hogy hogyan is gondolja, hogy csak

Részletesebben

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról 2012/13-as tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola Budai Középiskola Leövey Klára Közgazdasági

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben