A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Naptábor 2014 promóció. A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg , székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., a továbbiakban: Szervező) A szervező megbízottja, a nyereményjáték lebonyolítója: Kirowski Isobar Zrt. (Cg , székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca , a továbbiakban: Lebonyolító) 1. A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, cselekvőképes, a 10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, 18. életévét betöltött, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és adókártyával, Magyarországon állandó bejelentett tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos vagy Pályázó) vehet részt, aki a magyarországi kiskereskedelmi forgalomban a Játék időtartama alatt vásárolt, jelen Játékszabályzat 2. pontjában felsorolt legalább egy termék csomagolásán vagy kupakjában található egyedi promóciós kódot személyes és egyéb adatok önkéntes megadásával regisztrálja a játék internet oldalán, a továbbá a résztvevő termék (ek) vásárlását igazoló eredeti blokkot, valamint a beküldött kódot maradéktalanul, olvashatóan tartalmazó csomagolásrészt (címke vagy kupak) megőrzi és Szervező vagy Lebonyolító kérésére bemutatja ( pályázat ). Az internetes pályázat részeként a következő adatokat kell megadni: - Játékos neve, telefonszáma, címe, - a Játékos által választott, kedvezményezett osztály iskolájának neve, címe, a kedvezményezett osztály megjelölése, amely osztály számára a Játékos a nyereménytáborozás lehetőségét megnyerni kívánja, - a kedvezményezettként megjelölt osztálynak az aktuális, évi második féléves osztálynaplóban szereplő létszáma. Minta: Vénusz Naptábor promóció Példa János tel.: Erkel Ferenc Általános Iskola 9876 Árkod, Fő utca 15. 6A osztály osztálylétszám: 25 fő A részvétel feltételei: A pályázatokban kedvezményezettként olyan iskolai osztályok jelölhetőek meg, amelyek a pályázat Játékos általi regisztráláskor és a Naptábor teljes ideje alatt is megfelelnek az alábbi feltételeknek: az osztálynaplóban szereplő osztálylétszám legalább 15 fő, osztályos általános iskolás, vagy legfeljebb 8. osztályos középiskolás gyerekből állnak, ideértve azokat is, akiknek a tanulói jogviszonya a tanév végével megszűnik, nyertesség esetén biztosítani tudják a szükséges létszámban, azaz minden tíz gyermek után egy, valamint amennyiben a gyermekek száma tízzel maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó gyermekek után további egy, az adott iskolával munkaviszonyban álló kísérő pedagógus részvételét a tábor idejére, illetve a táborba leutazás és hazautazás során, az osztályfőnök vállalja a szülői engedélyek beszerzését, valamint a gyerekek egészségügyi alkalmasságáról szóló nyilatkozatok összegyűjtését a tábor megkezdéséig, és a nyereménytáborral kapcsolatos szervezésben az ügyintézést, Szervezővel, illetve Lebonyolítóval való egyeztetést és együttműködést, 1

2 a kísérő tanárként megjelölt pedagógusok rendelkeznek a szükséges engedélyekkel és egészségügyi alkalmassággal a nyereménytábor teljes ideje alatt, az osztályfőnök és a kísérő tanár(ok) vállalják a Naptábor házirendjének betartását és betartatását. A Játék nyereményét képező táborozáson összesen legfeljebb 90 gyerek és a szükséges számú kísérőpedagógusok, osztályonként maximum 30 gyermek és ennek megfelelően maximum 3 kísérőpedagógus vehet részt, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározottak szerint. Amennyiben egy nyertes osztály létszáma meghaladja a maximális 30 fős létszámot, úgy az osztályfőnök által megjelölt 30 gyerek vehet részt a nyereménytáborozáson. További gyerekek utaztatására önköltséges jelleggel sincs mód a tábor befogadóképessége miatt. Az osztályfőnök ezen döntésével kapcsolatos reklamációt a Szervező nem fogad el, és felelősséget nem vállal. A Játékos a pályázata regisztrálása előtt köteles tájékoztatni a kedvezményezettként megjelölt osztály osztályfőnökét pályázási szándékáról. A Pályázó pályázata kizárólag abban az esetben minősül érvényes pályázatnak, ha regisztrálása előtt a kedvezményezett osztály osztályfőnökét a jelen Játékszabályzatban foglaltakról maradéktalanul tájékoztatta és az osztályfőnök a Játékszabály ismeretében akként nyilatkozott, hogy a pályázat nyertessége esetén vállalja a nyereménytáborozáson résztvevő gyerekek kijelölését, a nyereménytábor lebonyolításával kapcsolatos szervezést, ügyintézést, a Szervezővel, illetve Lebonyolítóval a kapcsolattartást, valamint a szükséges létszámban kísérőtanár biztosítását a nyereménytábor idejére. A Pályázó pályázata regisztrálásával akként nyilatkozik, hogy a kedvezményezettként megjelölt osztály osztályfőnökét a jelen Játékszabályzatban foglaltakról maradéktalanul tájékoztatta és az osztályfőnök a Játékszabályzat ismeretében akként nyilatkozott, hogy az itt megjelölt feladatok ellátását vállalja. Szervező a Játék eredményének megállapítását követően közvetlenül is felveszi telefonon a kapcsolatot a nyertes osztályok osztályfőnökeivel. Amennyiben bármely osztályfőnök ennek során akként nyilatkozik, hogy a pályázatról és a jelen Játékszabályzatban foglaltakról nem tájékoztatták és/vagy a fent megjelölt feladatok ellátását nem vállalja, az érintett osztályra leadott pályázatok érvénytelennek minősülnek és az osztály elveszíti a nyereménytáborozáson történő részvétel jogát, az osztály helyére másik osztály lép a jelen Játékszabályzatban leírtaknak megfelelően. Az osztályfőnök ezen nyilatkozatáról jegyzőkönyv készül, melyben az osztályfőnök a fenti nyilatkozatát írásban is igazolja és megerősíti. A részvétel feltétele továbbá a jelen Játékszabályzatban foglaltak teljeskörű elfogadása és betartása. A Játékos a pályázata regisztrálásával a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadja. 2. A játékban a következő Vénusz logóval ellátott, kiskereskedelmi forgalomban kapható étolaj termékek vesznek részt: Vénusz étolaj 1l, 2l, 3l, és 5l, 3. Egy érvényes pályázatnak minősül, ha a leadott regisztráció egy darab érvényes, még fel nem használt egyedi promóciós kódot tartalmaz, valamint tartalmazza az 1. pontban meghatározott adatokat, elérhetőségeket és a pályázat maradéktalanul megfelel a jelen Játékszabályzatban, különösen annak 1. pontjában meghatározott feltételeknek. A Játék ideje alatt egy Pályázónak folyamatosan van lehetősége a Vénusz étolajhoz tartozó egyedi promóciós kódok regisztrálására. A játékra kizárólag a internetes oldalon lehet pályázni. A Játék eredményének megállapítása során az egy osztályra érkezett érvényes pályázatok összesítésre kerülnek és ezen összesítés alapján kerülnek megállapításra a nyertes osztályok. A Játék időtartama: A Játék és a promóciós kódok beküldése február hó 15. napjától 00:00 órától május 31. napjáig 23:59 óráig tart. A Játékban kizárólag olyan Vénusz étolajok címkéjében és/vagy kupakjában elrejtett egyedi promóciós kód internetes regisztrációjával lehet részt venni, amelyek a Játék időtartama alatt kerülnek kiskereskedelmi forgalomban megvásárlásra. A Pályázó ezt a Szervező esetleges kérése esetén a vásárlást igazoló blokk másolatának, igény esetén az eredeti példányának, valamint a beküldött kódot 2

3 maradéktalanul, olvashatóan tartalmazó csomagolásrésznek (címke vagy kupak) a bemutatásával köteles igazolni. 4. A Játék nyereménye: A zánkai Új Nemzedék Központban, július 7-11-ig megrendezésre kerülő Vénusz Naptábor - ban történő részvétel lehetősége a nyertes osztályok tagjainak és kísérőtanáraiknak. A Vénusz Naptábor -ban történő részvétel lehetőségét Szervező összesen legfeljebb 90 gyermek és a szükséges számú kísérőtanáraik részére biztosítja. A gyermekek elhelyezése 2-3 ágyas, önálló fürdőszobás szobákban, a kísérőtanárok elhelyezése 2 fős vagy szükség esetén 2+1 fős, önálló fürdőszobás szobákban történik. A tábor résztvevői számára Szervező biztosítja a napi ötszöri étkezést, valamint naponta kétszer 1,5-2 órás foglalkozáson, programon történő részvétel lehetőségét egészségügyi igazolással és megfelelő szakképzettséggel rendelkező animátorok és nevelők irányítása mellett. Az iskolától a nyereménytábor helyszínére történő utazás, valamint a visszautazás költségeit a nyeremény tartalmazza. A nyeremény nyertesei: A beérkezési határidőn belül beérkezett érvényes pályázatok a bennük megjelölt kedvezményezett osztályonként összesítésre kerülnek a beérkezési határidő leteltét követően. Szervező, illetve Lebonyolító a kedvezményezett osztályok között a javukra beérkezett érvényes pályázatok száma alapján sorrendet állít fel, legkésőbb június 6. napjáig, amelyben az az osztály áll előrébb, amelynek javára a legtöbb érvényes pályázat beérkezett. Azonos számú érvényes pályázat esetén az osztályok a településük (fővárosi iskola esetén a kerületük) népességszáma alapján kerülnek besorolásra, oly módon, hogy az alacsonyabb népességszámú településen (fővárosi kerületben) működő iskolában lévő osztály kerül a sorrendben előrébb. Amennyiben az érintett osztályok ez alapján sem rangsorolhatók, mivel pl. ugyanazon településen vagy iskolában találhatók, a sorrendben az alacsonyabb évfolyamú, azonos évfolyam esetén pedig az alfabetikus sorrendben előrébb álló betűjelű osztály kerül előrébb; végül az azonos településen (fővárosi kerületben) különböző iskolában található azonos évfolyamú és betűjelű osztályok közül az alfabetikus sorrendben előrébb álló elnevezésű iskolában lévő osztály kerül előrébb. Az összesítés és besorolás alapján kialakult sorrend végleges megállapítására június 6. napján órakor, közjegyző jelenlétében kerül sor Lebonyolító megbízásából eljáró Brightly Kft Budapest, Ilka utca 50. szám alatti irodájában. A Vénusz Naptábor -ban a legtöbb érvényes pályázatban kedvezményezettként megjelölt osztályok vehetnek részt, összesen legfeljebb 90 gyermek és a szükséges számú kísérőtanáraik. A Vénusz Naptábor -ban nyertes osztályonként az osztálynaplóval igazolt létszámnak megfelelő számú gyermek, de maximum 30 gyermek vehet részt. Amennyiben a nyertes osztály létszáma meghaladja a 30 főt, a Vénusz Naptábor -ban résztvevő gyermekek kijelölése az osztályfőnök feladata. Amennyiben a nyertes osztálynak nem minden tagja tud vagy akar részt venni a nyereménytáborozáson, a nyertes osztály osztályfőnöke jogosult a nyertes osztály osztálynaplóval igazolt létszámának eléréséig az iskola más osztályaiba járó, de kizárólag általános iskolás vagy 8. osztályos középiskolás tanulói számára biztosítani a nyereménytáborozáson történő részvételt, előnyben részesítve a nyertes osztállyal azonos évfolyamban tanuló gyermekeket. A Vénusz Naptábor -ban nyertes osztályonként minden tíz gyermek után egy, valamint amennyiben a résztvevő gyermekek száma az adott osztályban tízzel maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó gyermekek után további egy kísérő pedagógus vehet részt. A Vénusz Naptábor 90 férőhelyének feltöltése az alábbiak szerint történik: Lebonyolító telefonon felveszi a kapcsolatot a beérkezett érvényes pályázatok száma alapján felállított sorrendben legelső osztály osztályfőnökével, akinek külön is nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen Játékszabályzat 1. pontjában írt tájékoztatást megkapta és az osztály nyereménytáboroztatásával kapcsolatos valamennyi szükséges feladat ellátását vállalja, az 1. számú mellékletet képező Házirendet tudomásul veszi és betartatását vállalja. Az osztályfőnök ezt köteles írásban is megerősíteni és nyilatkozatát Lebonyolító részére megküldeni a Lebonyolító megbízásából eljáró Brightly Kft Budapest, Ilka utca 50. címre, az ehhez szükséges nyilatkozat elérhető a internetes címen. A Lebonyolító a sorrend végleges megállapítását követően 2 munkanapon belül 4 alkalommal, az iskolán keresztül, telefonon és ben kísérli meg felvenni a kapcsolatot az osztályfőnökkel. Amennyiben a kedvezményezett osztály osztályfőnökével a Lebonyolító bármely, az osztályfőnök érdekkörében felmerülő okból nem tudja közvetlenül felvenni a 3

4 kapcsolatot az erre irányuló első kísérlettől számított 2 munkanapon belül, vagy az osztályfőnök a pályázat érvényességéhez szükséges nyilatkozatot bármely okból nem teszi meg szóban és legalább ben megerősítve az értesítését követő 2 munkanapon belül, a pályázat érvénytelennek minősül és a nyertes osztály helyére a sorrendben következő osztály lép. Amennyiben az osztályfőnök akként nyilatkozik, hogy a jelen Játékszabályzat 1. pontjában írt tájékoztatást megkapta és az osztály nyereménytáboroztatásával kapcsolatos valamennyi szükséges feladat ellátását vállalja, Szervező az osztály osztálynaplójával igazolt osztálylétszámának megfelelő számú, de maximum 30 férőhelyet tart fenn a Vénusz Naptáborban az osztály számára, a nyilatkozat elmaradása esetén azonban az osztály a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyére a sorrendben következő osztály lép. Lebonyolító az első helyezett osztály megkeresését követően ugyanezen célból és módon felveszi a kapcsolatot a sorrendben következő osztályokkal. Lebonyolító a férőhelyek feltöltése során folyamatosan vizsgálja, hogy a tábor 90 férőhelye feltöltésre került-e. Amennyiben a táborozáson még résztvevő, a beérkezett érvényes pályázatok száma alapján felállított sorrendben a leghátrébb álló osztály létszámával együtt a teljes létszám meghaladja a 90 főt, úgy ez az osztály legfeljebb a 90 fős férőhelykeretből fennmaradt helyek számának megfelelő létszámban vehet részt a nyereménytáborozáson. 5. A nyeremény nyerteseinek megállapításához szükséges, a beérkezett érvényes internetes pályázatok számának osztályonként történő összesítésével készülő sorrend felállítását Lebonyolító vagy megbízásából eljáró személy a pályázatok regisztrálására nyitva álló határidő lejártát követően haladéktalanul megkezdi és az osztályok sorrendje legkésőbb június 6. napjáig felállításra kerül. Lebonyolító a nyertesek értesítését és a fentiek szerinti kapcsolatfelvételt ezt követően folyamatosan végzi. 6. A Játékban kizárólag a legkésőbb május :59-ig regisztrált, a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő, érvényes, internetes regisztrációk vesznek részt. A pályázatokat a Szervező, illetve Lebonyolító a Játékszabályzat feltételei alapján formai és tartalmi szempontból megvizsgálja, és amennyiben a pályázat nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett pályázatot a Játékból kizárja. A Játék időtartama előtt vásárolt termékeket tartalmazó vagy a beérkezési határidő után beérkező internetes regisztrációk érvénytelen pályázatnak minősülnek. A beérkezett pályázatok érvényességét Szervező, illetve Lebonyolító bármikor jogosult vizsgálni, illetve felülvizsgálni és ennek alapján az érintett pályázatot érvénytelennek minősíteni és a Játékból kizárni. 7. Lebonyolító a nyertes osztály osztályfőnökének 4. pont szerinti telefonos értesítése során tájékoztatást nyújt a nyeremény átvételének részleteiről. Az osztályfőnökök ezt követően levélben is értesítést kapnak a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a Játék eredményét, azaz a nyertes osztályok listáját a pályázatok beérkezési határidejének lejártát követő 1 hónapon belül a weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes osztályok és iskolájuk neve (a település megjelölésével) jelenik meg. A nyertes osztályokat képviselő osztályfőnöknek kötelessége összegyűjteni és a Szervező felé megküldeni a következő adatokat legkésőbb ig: gyerekek névsora, életkora, pólómérete, kísérőtanárok névsora, életkora, pólómérete, szülői hozzájárulás, amely letölthető a weboldalról. A nyertes osztályokat képviselő osztályfőnökök vagy kísérőtanárok emellett kötelesek a Vénusz Naptáborba megérkező gyermekek 4 napnál nem régebbi, a gyermekek törvényes képviselői által tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a gyerekek egészségügyi alkalmasságáról szóló nyilatkozatokat a táborba történő megérkezéskor a Lebonyolító részére átadni. A nyilatkozat letölthető az akció internetes oldalán: A Játékos pályázata regisztrálásával, valamint a nyertes osztály osztályfőnöke a nyereménytáborozással kapcsolatos feladatok ellátásának elvállalásával tudomásul veszi és elfogadja, valamint a táborozáson résztvevő gyerekek szüleit tájékoztatja, akik kifejezetten ehhez írásban is hozzájárulnak, és tudomásul vételét kijelentik, hogy a nyereménytáboron résztvevő gyerekek felügyelete kizárólag a gyerekek kísérőtanárainak felelőssége, a nyereménytáborban 4

5 résztvevő gyerekek biztonságáért, testi épségéért, egészségi állapotáért sem Szervező, sem Lebonyolító, sem a Játék, illetve a nyereménytábor szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen résztvevő más gazdasági társaságok és személyek nem felelősek. A nyertes osztály osztályfőnöke a nyereménytáborozással kapcsolatos feladatok ellátásának elvállalásával tudomásul veszi továbbá és elfogadja, hogy amennyiben a szükséges nyilatkozatok hiányában, vagy bármely egyéb okból a nyereménytáborba elutazó gyermek(ek) a nyereménytáboron nem vehet(nek) részt, a gyermek(ek) hazautaztatásáról, valamint az ehhez szükséges felügyelet biztosításáról és az ezzel kapcsolatos költségek fedezéséről az osztályfőnök köteles gondoskodni, Szervezőt, Lebonyolítót és a Játék, illetve a nyereménytábor szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen résztvevő gazdasági társaságokat és személyeket ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. 8. A nyeremény átvétele a nyertes osztály Vénusz Naptábor ben történő részvételével történik. 9. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és pénzre át nem válthatóak. A nyereményekkel kapcsolatos közterheket a hatályos személyi jövedelemadó és járuléktörvények alapján a Szervező fizeti meg, amennyiben az ehhez szükséges adatokat a nyertesek a részére megadják. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik. Az iskolától a nyereménytábor helyszínére történő utazás, valamint az iskoláig történő hazautazás költségeit a nyeremény tartalmazza. 10. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: - a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk b., új Ptk. 8:1. ); - a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, valamint közeli hozzátartozói (Ptk 685. b, új Ptk. 8:1. ). A játékból ki vannak zárva a Bunge Zrt, a Natura Margarin Kft., a Kirowski Isobar Zrt. a Brightly Kft., valamint minden a promóció lebonyolításában résztvevő alvállalkozójuk, mint a promócióban részt vevő cégek alkalmazottai és ezen személyek hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk b., új Ptk. 8:1. ). 11. A Játék során előforduló téves adatszolgáltatásért, hiányosságokért, a Játékos vagy a nyertes osztály osztályfőnöke kötelezettsége teljesítésének elmulasztásából fakadó következményekért sem a Szervező, sem Lebonyolító, sem a promócióban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. Szervező és Lebonyolító továbbá nem vállalnak felelősséget az internetes szolgáltató hibájából, illetve hibás internet szolgáltatásból eredően nem vagy késve regisztrált pályázatokért. Az érvényesen regisztrált pályázatokkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. 12. Részletes információ kérhető az címen,valamint munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között telefonon a 1/ normál díjon hívható telefonszámon. 13. A pályázatot regisztrálók feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék résztvevőjeként a Szervező és Lebonyolító személyes adataikat (név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve, adóazonosító jel) a Játékkal összefüggésben kezeljék nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra felhasználja; személyes adataikat (név, postacím) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja róluk kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön melyet a Szervező és/vagy megbízottja külön hozzájárulás nélkül akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat; részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését. 14. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a Bunge Zrt., mint adatkezelő adatbázisába kerülnek, az adatok 5

6 feldolgozását a Kirowski Isobar Zrt. és a Brightly Kft., mint adatfeldolgozók végzik. Az adatok megadása önkéntes. A Bunge Zrt. ezeket az adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel, az adatok kezelése határozatlan ideig tart. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, valamint megilleti az adatai kezelése elleni tiltakozás joga, egyaránt levélben a következő címen: Brightly Kft Budapest, Ilka utca 50., amely kérések a fenti címről automatikusan továbbításra kerülnek a Szervező részére is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy az érintett bírósághoz fordulhat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv ) foglalt feltételek szerint. A Játékos személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlés esetén, valamint ha a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos tiltakozása folytán megszűnik, a Játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a Játékban történő részvétellel. Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám [[*] / megszerzése folyamatban van]. 15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a Játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Játék manipulációjának gyanúja vagy a Játékosok részéről tapasztalt visszaélések felmerülése esetén. A hamisított vagy manipulált promóciós kódok, csomagolóanyagok érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. Az akcióban részt vevő promóciós kódok, csomagolóanyagok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Szervező, illetve Lebonyolító bármikor kérheti a Játékban résztvevő termékek vásárlását igazoló eredeti blokk bemutatását bármelyik Pályázótól. Amennyiben az érintett Pályázó a Szervező, illetve Lebonyolító kérésének határidőn belül nem tesz eleget, a Játékból kizárható. Amennyiben a Játék során visszaélések történnek, vagy ennek alapos gyanúja merül fel, vagy jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, vagy ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, megszüntesse, vagy a sportszerűtlen Játékost a Játékból kizárja. Amennyiben bármely Játékos a Játékból kizárásra kerül, az általa regisztrált pályázatok érvénytelennek minősülnek. 16. A Játékosok Pályázatuk regisztrálásával a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. Budapest, február 07. Bunge Zrt. Szervező 6

7 Házirend a tábor területén Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit, Közhasznú Kft Zánka HÁZIREND 1. A házirend az Új Nemzedék Központ területén üdülő valamennyi vendégre érvényes. 2. A csoportvezető felelős a csoport tagjainak biztonságáért, magatartásáért, tevékenységéért, a házirend betartatásáért. 3. A szobák 15 órától állnak a vendégek rendelkezésére. A szállás elfoglalása csak a teljes részvételi díj kifizetése után lehetséges. 4. Elutazás napján a szobákat legkésőbb 10 óráig el kell hagyni. Ha ennél tovább óhajt maradni, kérjük, időben jelezze. Amennyiben nincs új foglalás a szobára, úgy 50 % felár befizetése után 18 óráig igénybe veheti azt. 5. Vendégeink a szálláshelyre a ténylegesen kifizetett létszámon felül más személyt nem fogadhatnak be. E rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal a vendéget a szálláshelyről kizárni és kártérítésként a már kifizetett díj jogosultságát fenntartani. 6. Vendégeink kutyát vagy egyéb kedvtelésből tartott háziállatot csak a kijelölt szálláshelyekre a szabályzatban előírtaknak megfelelően hozhatnak magukkal.7. A Szolgáltató területe lakó-pihenő övezet, így a KRESZ szabályai szerint a gépjárművek számára a megengedett maximális sebesség 20km/óra. Parkolni a kijelölt parkolóhelyeken lehet. 8. A fénysorompóval ellátott vasúti átjárón keresztül tilos a gyalogos közlekedés, vendégeink a strandot a számukra kijelölt gyalogos úton közelíthetik meg. 9. A vízitelepi szabályzatot minden üdülő köteles megismerni és betartani. 10. Minden üdülő köteles betartani a tűz- és balesetvédelmi szabályokat. 11. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad. 12. Tűzgyújtáshoz (tábortűz, szalonnasütés, stb.) írásos engedélyt kell kérni a központi recepción. 13. Az esetleges balesetekről kérjük a házvezetőt tájékoztatni. Az üdülőcentrum területén az egészségházban állandó készenléti ügyelet látja el térítésmentesen a rászorulókat. 14. Alkoholt 18 éven aluliak nem fogyaszthatnak. 15. Az üdülőépületet 18 éven aluliak 22 óra után csak felnőtt felügyelettel hagyhatják el. 16. Az üdülő diákok időszakos vagy végleges távozásához a szülő kérése alapján- a csoportvezető engedélye szükséges. Az eltávozásról a házvezetőt tájékoztatni kell. 17. Az üdülőházakban discozni, magnót, rádiót, televíziót nagy hangerővel üzemeltetni nem lehet. 18. Este 22 órától reggel 7 óráig legyenek tekintettel azokra a vendégeinkre, akik pihenni, aludni szeretnének. 19. A szobák felszerelési tárgyait az épületből kivinni nem szabad. 20. A téli üdülőházak bejáratát 22 óra után zárva tartjuk. 7

8 21. Amennyiben elhagyják az épületet, kérjük, csukják be az ablakokat, erkélyajtókat, zárják kulcsra a szobaajtót, kapcsolják le a villanyokat, zárják el vízcsapokat. 22. A Szolgáltató területére behozott személyes értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. Értékmegőrzésre igény esetén lehetőség van. Felvilágosítást az üdülőház házvezetőjétől kérhet. 23. Az okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni. 24. Az üdülésből az a személy, aki a közösségi magatartás szabályait durván megsérti, kizárható. Krakkó Péter vendégfogadási oszt.vez. 8

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Karácsonyi videó kvíz! játék részvételi feltételei A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276, adószám:

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A Violetta Kvízjáték nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628,

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Bosch-Praktiker nyereményjáték A nyereményjáték szervezője: Robert Bosch Kft.

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat. 1. A játék szervezője

ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat. 1. A játék szervezője ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat 1. A játék szervezője A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték vagy Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C.,

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata

A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276,

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata:

A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata: A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata: 1. A promóció szervezője A Polus Társasház Üzemeltető Kft. (H-1152 Budapest, Szentmihályi út 131.; továbbiakban: Szervező ) regisztrációhoz

Részletesebben

Az Alföldi Tej Kft. Riska Játék Galaxis elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

Az Alföldi Tej Kft. Riska Játék Galaxis elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA Az Alföldi Tej Kft. Riska Játék Galaxis elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Riska Játék Galaxis 2. nyereményjáték A nyereményjáték szervezője: Alföldi

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat 1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója, adatkezelője, adatfeldolgozója A Nálunk hét nap a gyereknap! nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Húsvéti Kvíz nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője a (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100., adószám: 10896774-2-41) (továbbiakban:

Részletesebben

Tesco "Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire" áruházi kampány hivatalos programszabályzata

Tesco Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire áruházi kampány hivatalos programszabályzata Tesco "Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire" áruházi kampány hivatalos programszabályzata I. A Program szervezője A Tesco "Startoljon rá a Magyar Nagydíj páros belépőire" áruházi kampány (a továbbiakban:

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték. hivatalos játékszabályzata

Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték. hivatalos játékszabályzata Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték hivatalos játékszabályzata A nyereményjáték megnevezése: Orbit White A nyereményjáték szervezője: Wrigley Hungária Kft. (1025 Budapest, Cseppkő köz 3.)

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

PlayIT Show Videós tehetségkutató 2015.11.28-29. JÁTÉKSZABÁLYZAT

PlayIT Show Videós tehetségkutató 2015.11.28-29. JÁTÉKSZABÁLYZAT PlayIT Show Videós tehetségkutató 2015.11.28-29. JÁTÉKSZABÁLYZAT A Játék lebonyolítója a MEEX Agent Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48.), (a továbbiakban: Szervező) 1. A Játékban való részvétel

Részletesebben

REGIO JÁTÉK által szervezett LEGO Sarkvidéki kalandok elnevezésű nyereményjáték hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata

REGIO JÁTÉK által szervezett LEGO Sarkvidéki kalandok elnevezésű nyereményjáték hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata REGIO JÁTÉK által szervezett LEGO Sarkvidéki kalandok elnevezésű nyereményjáték hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata 1, A Játék szervezője A REGIO Játékkereskedelmi Kft. (Székhelye 1119 Budapest,

Részletesebben

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium nyereményjáték SZABÁLYZAT. (2015. december 15.- 2016. március 11.)

Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium nyereményjáték SZABÁLYZAT. (2015. december 15.- 2016. március 11.) Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium nyereményjáték SZABÁLYZAT (2015. december 15.- 2016. március 11.) A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37., Cg.: 02-09-073887,

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerj ajándék mozijegyet a Multiponttal nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező ). A

Részletesebben

Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Az Áprilisi nyereményeső! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE Az Áprilisi nyereményeső elnevezésű Nyereményjáték (a továbbiakban: Promóció ) szervezője a BUSZESZ

Részletesebben

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2015.12.01 2015.12.20. 1. A játék szervezője A promóciós kérdőív nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

Gyulai Várfürdő Kft. Nyereményjáték adatkezelési szabályzat. Csobbanj egy autóért

Gyulai Várfürdő Kft. Nyereményjáték adatkezelési szabályzat. Csobbanj egy autóért Gyulai Várfürdő Kft. Nyereményjáték adatkezelési szabályzat Csobbanj egy autóért A Gyulai Várfürdő Kft. (5700. Gyula, Várkert u. 2. Cégjegyzékszám: 04-09-002830, Adószám: 11049755-2-04,a továbbiakban:

Részletesebben

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata.

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. 1, Az akció szervezője A LEGO Hungária Kft. (Székhelye 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Módosítás Ki a legjobb lesifotós? nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Bau-Trans Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI A Tudj meg többet a vízről! elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban: Játék )

Részletesebben

JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervező: Vince Magazinkiadó Kft. (székhely: Göd, 2131 Termálfürdő körút 2/b) a továbbiakban: Szervező ). Az előkészítésben és lebonyolításban (adatfeldolgozóként is)

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 35.; a továbbiakban: Szervező ) a szolgáltatásával kapcsolatos nyereményjátékot (a továbbiakban:

Részletesebben

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.)

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) 1) 1.1. Az Új Nissan Pulsar és Note Nissan Nyílt Napok promóciós játék (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével:

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével: Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. július 1-je és július 31-e között szervezett Nyerjen Ízek és Érzések magazin egyéves előfizetést nyereményjáték feltételei.

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezője a TESCO- GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban, mint Szervező

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. 2. A Játékban kizárólag a Játék időpontjában 18 évét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos)

JÁTÉKSZABÁLYZAT. 2. A Játékban kizárólag a Játék időpontjában 18 évét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos) JÁTÉKSZABÁLYZAT Az MS E-Commerce Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi utca 64.; továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot szervez. (továbbiakban: Játék). A Játék lebonyolításában közreműködik az Intermedius

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Libero Akciókereső elnevezésű alkalmazásának játékszabályzata és adatvédelmi nyilatkozata

Libero Akciókereső elnevezésű alkalmazásának játékszabályzata és adatvédelmi nyilatkozata Libero Akciókereső elnevezésű alkalmazásának játékszabályzata és adatvédelmi nyilatkozata Libero Akciókereső játékszabályzata Szervező: SCA Hygenie Products Kft. (székhely: Budapest, 1021 Budakeszi út

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerj páros ajándék mozijegyet a Multiponttal nyereményjáték VinCe Balaton rendezvényen 2014. július 10-13. között (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat 1. Szervezés és lebonyolítás A Baba-mama expo nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Sarti Szolgáltató Bt. (1118 Budapest,

Részletesebben

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása Adószám: 108 39089-2-44 Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása I. A nyereményjáték megnevezése: Tiszta a levegő! nyereményjáték II. III. IV.

Részletesebben

A játékban történő regisztráció jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A játékban történő regisztráció jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Háda-1 Kft. által szervezett Nyerd meg TE az 1 Millió Ft-ot vagy a 10 db 100 000 Ft-os VIP vásárlás egyikét! elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. Nyerd

Részletesebben

A VÉDŐHÁLÓ KÖNYVELŐKNEK NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A VÉDŐHÁLÓ KÖNYVELŐKNEK NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A VÉDŐHÁLÓ KÖNYVELŐKNEK NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték szervezője A "VÉDŐHÁLÓ KÖNYVELŐKNEK nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

A PurinaONE 3 hetes Sikerprogram elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A PurinaONE 3 hetes Sikerprogram elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A PurinaONE 3 hetes Sikerprogram elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT 2. 2. A PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS A RÉSZVÉTELI ALAPFELTÉTELEK

JÁTÉKSZABÁLYZAT 2. 2. A PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS A RÉSZVÉTELI ALAPFELTÉTELEK JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK A Pápai Hús 1913 Kft. (8500. Pápa, Kisfaludy u 2.) a saját termékeihez kapcsolódó nyereményjátékot (a továbbiakban: Játék vagy Promóció) szervez. 2. 2. A PROMÓCIÓS

Részletesebben

A PROMOD ÚJ ILLATAI FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA: 2015. OKTÓBER 10-TŐL 15-ig

A PROMOD ÚJ ILLATAI FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA: 2015. OKTÓBER 10-TŐL 15-ig 1. SZERVEZŐ CÉG: A PROMOD ÚJ ILLATAI FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA: 2015. OKTÓBER 10-TŐL 15-ig A PROMOD ÚJ ILLATAI c. nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Promod Hungary

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

The Walking Dead Nyereményjáték

The Walking Dead Nyereményjáték The Walking Dead Nyereményjáték Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért. RÉSZVÉTELI-FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK

Részletesebben

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata A Program szervezője Az Ariston Thermo Hungária Kft. (továbbiakban: "Szervező") promóciót szervez (továbbiakban: "Program"), amelyben azon, a 1. pontban

Részletesebben

Media Markt Pótalkatrész játék 2015.09.24-27. JÁTÉKSZABÁLYZAT

Media Markt Pótalkatrész játék 2015.09.24-27. JÁTÉKSZABÁLYZAT Media Markt Pótalkatrész játék 2015.09.24-27. JÁTÉKSZABÁLYZAT A Media Markt Saturn Holding Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi utca 64.; adószám: 12172951-2-44) (továbbiakban: Szervező) a Facebookon nyereményjátékot

Részletesebben

"Nyerj! 11.111 db Plüss Paula Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerj! 11.111 db Plüss Paula Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA "Nyerj! 11.111 db Plüss Paula Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. (székhely: 1016 Budapest Mészáros utca

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játékos pályaválasztás nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (székhelye: 7625

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. Gyermelyi Zrt. Gyermelyi liszt, tészta, tojás Gyermelyi nyerőpáros nyereményjáték 2014.11.01-2014.11.30.

JÁTÉKSZABÁLYZAT. Gyermelyi Zrt. Gyermelyi liszt, tészta, tojás Gyermelyi nyerőpáros nyereményjáték 2014.11.01-2014.11.30. JÁTÉKSZABÁLYZAT Gyermelyi Zrt. Gyermelyi liszt, tészta, tojás Gyermelyi nyerőpáros nyereményjáték 2014.11.01-2014.11.30. 1. A Játék szervezője A Gyermelyi nyerőpáros (továbbiakban: Játék ) szervezője a

Részletesebben

PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat )

PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) MEDIA MARKT KOCKADOBÁS PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A Játék szervezője A Media Markt Saturn Holding Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi u. 64,. továbbiakban:

Részletesebben

A Kubu Waterrr Cápaúsztatás elnevezésű nyereményjáték 2012. augusztus 6 szeptember 16. Hivatalos Játékszabály és Adatkezelési Szabályzat

A Kubu Waterrr Cápaúsztatás elnevezésű nyereményjáték 2012. augusztus 6 szeptember 16. Hivatalos Játékszabály és Adatkezelési Szabályzat A Kubu Waterrr Cápaúsztatás elnevezésű nyereményjáték 2012. augusztus 6 szeptember 16. Hivatalos Játékszabály és Adatkezelési Szabályzat A Maspex Olympos Kft. (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) (továbbiakban:

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

KIA Motors Hungary Tavaszi szerviz akció nyereményjátékának szabályzata

KIA Motors Hungary Tavaszi szerviz akció nyereményjátékának szabályzata KIA Motors Hungary Tavaszi szerviz akció nyereményjátékának szabályzata A Kia Motors Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-714708, székhely:1117 Budapest Budafoki út 56, adószám: 12045503-2-44 a továbbiakban

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

TOPJOY XMAS INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK. Pályázati feltételek

TOPJOY XMAS INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK. Pályázati feltételek TOPJOY XMAS INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK Pályázati feltételek A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkoznak Maspex Olympos Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) TOPJOY XMAS elnevezésű pályázatára

Részletesebben

A NIVEA Arcápolási Szakértő nyereményjátékának szabályzata

A NIVEA Arcápolási Szakértő nyereményjátékának szabályzata A NIVEA Arcápolási Szakértő nyereményjátékának szabályzata I. A Szervező és a Lebonyolító Szervező: Beiersdorf Kft (a továbbiakban Szervező) székhelye: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A Robert Bosch Kft. Made in Hungary elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Robert Bosch Kft. Made in Hungary elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Robert Bosch Kft. Made in Hungary elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Made in Hungary nyereményjáték A nyereményjáték szervezője: Robert Bosch Kft. (1103

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat Nyereményjáték szabályzat Az Agria Park Bevásárlóközpont Robogj a nyereményekért! elnevezésű, 2014. február 3-tól 2014. március 7-ig tartó nyereményjáték részvételi és játékszabályai 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

1.3. A Youtube-linket a teljes nevével, email címével és telefonszámával elküldi a szpisjak.blanka@lira.hu email címre.

1.3. A Youtube-linket a teljes nevével, email címével és telefonszámával elküldi a szpisjak.blanka@lira.hu email címre. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. szeptember 17. és október 19. között szervezett A MÁSIK ÉN KIHÍVÁS nyereményjáték feltételei. 1. A Játékban való részvétel általános

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

A regisztrációkor a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak.

A regisztrációkor a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. december 6 és 26-a között szervezett Karácsonyi ajándékeső Hannah Browntól! nyereményjáték feltételei. 1. A Játékban való részvétel

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban, mint Szervező ). A

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi,

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

"Irány a természet! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Irány a természet! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA "Irány a természet! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK Szervező: A Nyeremény felajánlója: A jelen játékszabályzattal érintett nyereményjáték megnevezése: A jelen játékszabályzat közzétételének helye: A Nyereményjáték

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A Reckitt Benckiser Kft. (1113 Budapest, Bocskai utca 134-146.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

A MAGISTER M ELNEVEZÉSŰ AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A MAGISTER M ELNEVEZÉSŰ AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MAGISTER M ELNEVEZÉSŰ AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Játék leírása 1.1. A Pécsi Direkt Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 3/C, adószám: 11009498-2-44, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Toyota Yaris Red&Black Nyílt Hétvége! JÁTÉKSZABÁLYZAT

Toyota Yaris Red&Black Nyílt Hétvége! JÁTÉKSZABÁLYZAT Toyota Yaris Red&Black Nyílt Hétvége! JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék szervezője Szervező: Toyota Central Europe Kft. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 2040 Budaörs, Budapark, Keleti 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti.

Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti. Tavaszi kampány e parosito.hu oldalon RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi részvételi feltételeket! Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok

Részletesebben