A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Naptábor 2014 promóció. A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg , székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., a továbbiakban: Szervező) A szervező megbízottja, a nyereményjáték lebonyolítója: Kirowski Isobar Zrt. (Cg , székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca , a továbbiakban: Lebonyolító) 1. A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, cselekvőképes, a 10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, 18. életévét betöltött, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és adókártyával, Magyarországon állandó bejelentett tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos vagy Pályázó) vehet részt, aki a magyarországi kiskereskedelmi forgalomban a Játék időtartama alatt vásárolt, jelen Játékszabályzat 2. pontjában felsorolt legalább egy termék csomagolásán vagy kupakjában található egyedi promóciós kódot személyes és egyéb adatok önkéntes megadásával regisztrálja a játék internet oldalán, a továbbá a résztvevő termék (ek) vásárlását igazoló eredeti blokkot, valamint a beküldött kódot maradéktalanul, olvashatóan tartalmazó csomagolásrészt (címke vagy kupak) megőrzi és Szervező vagy Lebonyolító kérésére bemutatja ( pályázat ). Az internetes pályázat részeként a következő adatokat kell megadni: - Játékos neve, telefonszáma, címe, - a Játékos által választott, kedvezményezett osztály iskolájának neve, címe, a kedvezményezett osztály megjelölése, amely osztály számára a Játékos a nyereménytáborozás lehetőségét megnyerni kívánja, - a kedvezményezettként megjelölt osztálynak az aktuális, évi második féléves osztálynaplóban szereplő létszáma. Minta: Vénusz Naptábor promóció Példa János tel.: Erkel Ferenc Általános Iskola 9876 Árkod, Fő utca 15. 6A osztály osztálylétszám: 25 fő A részvétel feltételei: A pályázatokban kedvezményezettként olyan iskolai osztályok jelölhetőek meg, amelyek a pályázat Játékos általi regisztráláskor és a Naptábor teljes ideje alatt is megfelelnek az alábbi feltételeknek: az osztálynaplóban szereplő osztálylétszám legalább 15 fő, osztályos általános iskolás, vagy legfeljebb 8. osztályos középiskolás gyerekből állnak, ideértve azokat is, akiknek a tanulói jogviszonya a tanév végével megszűnik, nyertesség esetén biztosítani tudják a szükséges létszámban, azaz minden tíz gyermek után egy, valamint amennyiben a gyermekek száma tízzel maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó gyermekek után további egy, az adott iskolával munkaviszonyban álló kísérő pedagógus részvételét a tábor idejére, illetve a táborba leutazás és hazautazás során, az osztályfőnök vállalja a szülői engedélyek beszerzését, valamint a gyerekek egészségügyi alkalmasságáról szóló nyilatkozatok összegyűjtését a tábor megkezdéséig, és a nyereménytáborral kapcsolatos szervezésben az ügyintézést, Szervezővel, illetve Lebonyolítóval való egyeztetést és együttműködést, 1

2 a kísérő tanárként megjelölt pedagógusok rendelkeznek a szükséges engedélyekkel és egészségügyi alkalmassággal a nyereménytábor teljes ideje alatt, az osztályfőnök és a kísérő tanár(ok) vállalják a Naptábor házirendjének betartását és betartatását. A Játék nyereményét képező táborozáson összesen legfeljebb 90 gyerek és a szükséges számú kísérőpedagógusok, osztályonként maximum 30 gyermek és ennek megfelelően maximum 3 kísérőpedagógus vehet részt, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározottak szerint. Amennyiben egy nyertes osztály létszáma meghaladja a maximális 30 fős létszámot, úgy az osztályfőnök által megjelölt 30 gyerek vehet részt a nyereménytáborozáson. További gyerekek utaztatására önköltséges jelleggel sincs mód a tábor befogadóképessége miatt. Az osztályfőnök ezen döntésével kapcsolatos reklamációt a Szervező nem fogad el, és felelősséget nem vállal. A Játékos a pályázata regisztrálása előtt köteles tájékoztatni a kedvezményezettként megjelölt osztály osztályfőnökét pályázási szándékáról. A Pályázó pályázata kizárólag abban az esetben minősül érvényes pályázatnak, ha regisztrálása előtt a kedvezményezett osztály osztályfőnökét a jelen Játékszabályzatban foglaltakról maradéktalanul tájékoztatta és az osztályfőnök a Játékszabály ismeretében akként nyilatkozott, hogy a pályázat nyertessége esetén vállalja a nyereménytáborozáson résztvevő gyerekek kijelölését, a nyereménytábor lebonyolításával kapcsolatos szervezést, ügyintézést, a Szervezővel, illetve Lebonyolítóval a kapcsolattartást, valamint a szükséges létszámban kísérőtanár biztosítását a nyereménytábor idejére. A Pályázó pályázata regisztrálásával akként nyilatkozik, hogy a kedvezményezettként megjelölt osztály osztályfőnökét a jelen Játékszabályzatban foglaltakról maradéktalanul tájékoztatta és az osztályfőnök a Játékszabályzat ismeretében akként nyilatkozott, hogy az itt megjelölt feladatok ellátását vállalja. Szervező a Játék eredményének megállapítását követően közvetlenül is felveszi telefonon a kapcsolatot a nyertes osztályok osztályfőnökeivel. Amennyiben bármely osztályfőnök ennek során akként nyilatkozik, hogy a pályázatról és a jelen Játékszabályzatban foglaltakról nem tájékoztatták és/vagy a fent megjelölt feladatok ellátását nem vállalja, az érintett osztályra leadott pályázatok érvénytelennek minősülnek és az osztály elveszíti a nyereménytáborozáson történő részvétel jogát, az osztály helyére másik osztály lép a jelen Játékszabályzatban leírtaknak megfelelően. Az osztályfőnök ezen nyilatkozatáról jegyzőkönyv készül, melyben az osztályfőnök a fenti nyilatkozatát írásban is igazolja és megerősíti. A részvétel feltétele továbbá a jelen Játékszabályzatban foglaltak teljeskörű elfogadása és betartása. A Játékos a pályázata regisztrálásával a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadja. 2. A játékban a következő Vénusz logóval ellátott, kiskereskedelmi forgalomban kapható étolaj termékek vesznek részt: Vénusz étolaj 1l, 2l, 3l, és 5l, 3. Egy érvényes pályázatnak minősül, ha a leadott regisztráció egy darab érvényes, még fel nem használt egyedi promóciós kódot tartalmaz, valamint tartalmazza az 1. pontban meghatározott adatokat, elérhetőségeket és a pályázat maradéktalanul megfelel a jelen Játékszabályzatban, különösen annak 1. pontjában meghatározott feltételeknek. A Játék ideje alatt egy Pályázónak folyamatosan van lehetősége a Vénusz étolajhoz tartozó egyedi promóciós kódok regisztrálására. A játékra kizárólag a internetes oldalon lehet pályázni. A Játék eredményének megállapítása során az egy osztályra érkezett érvényes pályázatok összesítésre kerülnek és ezen összesítés alapján kerülnek megállapításra a nyertes osztályok. A Játék időtartama: A Játék és a promóciós kódok beküldése február hó 15. napjától 00:00 órától május 31. napjáig 23:59 óráig tart. A Játékban kizárólag olyan Vénusz étolajok címkéjében és/vagy kupakjában elrejtett egyedi promóciós kód internetes regisztrációjával lehet részt venni, amelyek a Játék időtartama alatt kerülnek kiskereskedelmi forgalomban megvásárlásra. A Pályázó ezt a Szervező esetleges kérése esetén a vásárlást igazoló blokk másolatának, igény esetén az eredeti példányának, valamint a beküldött kódot 2

3 maradéktalanul, olvashatóan tartalmazó csomagolásrésznek (címke vagy kupak) a bemutatásával köteles igazolni. 4. A Játék nyereménye: A zánkai Új Nemzedék Központban, július 7-11-ig megrendezésre kerülő Vénusz Naptábor - ban történő részvétel lehetősége a nyertes osztályok tagjainak és kísérőtanáraiknak. A Vénusz Naptábor -ban történő részvétel lehetőségét Szervező összesen legfeljebb 90 gyermek és a szükséges számú kísérőtanáraik részére biztosítja. A gyermekek elhelyezése 2-3 ágyas, önálló fürdőszobás szobákban, a kísérőtanárok elhelyezése 2 fős vagy szükség esetén 2+1 fős, önálló fürdőszobás szobákban történik. A tábor résztvevői számára Szervező biztosítja a napi ötszöri étkezést, valamint naponta kétszer 1,5-2 órás foglalkozáson, programon történő részvétel lehetőségét egészségügyi igazolással és megfelelő szakképzettséggel rendelkező animátorok és nevelők irányítása mellett. Az iskolától a nyereménytábor helyszínére történő utazás, valamint a visszautazás költségeit a nyeremény tartalmazza. A nyeremény nyertesei: A beérkezési határidőn belül beérkezett érvényes pályázatok a bennük megjelölt kedvezményezett osztályonként összesítésre kerülnek a beérkezési határidő leteltét követően. Szervező, illetve Lebonyolító a kedvezményezett osztályok között a javukra beérkezett érvényes pályázatok száma alapján sorrendet állít fel, legkésőbb június 6. napjáig, amelyben az az osztály áll előrébb, amelynek javára a legtöbb érvényes pályázat beérkezett. Azonos számú érvényes pályázat esetén az osztályok a településük (fővárosi iskola esetén a kerületük) népességszáma alapján kerülnek besorolásra, oly módon, hogy az alacsonyabb népességszámú településen (fővárosi kerületben) működő iskolában lévő osztály kerül a sorrendben előrébb. Amennyiben az érintett osztályok ez alapján sem rangsorolhatók, mivel pl. ugyanazon településen vagy iskolában találhatók, a sorrendben az alacsonyabb évfolyamú, azonos évfolyam esetén pedig az alfabetikus sorrendben előrébb álló betűjelű osztály kerül előrébb; végül az azonos településen (fővárosi kerületben) különböző iskolában található azonos évfolyamú és betűjelű osztályok közül az alfabetikus sorrendben előrébb álló elnevezésű iskolában lévő osztály kerül előrébb. Az összesítés és besorolás alapján kialakult sorrend végleges megállapítására június 6. napján órakor, közjegyző jelenlétében kerül sor Lebonyolító megbízásából eljáró Brightly Kft Budapest, Ilka utca 50. szám alatti irodájában. A Vénusz Naptábor -ban a legtöbb érvényes pályázatban kedvezményezettként megjelölt osztályok vehetnek részt, összesen legfeljebb 90 gyermek és a szükséges számú kísérőtanáraik. A Vénusz Naptábor -ban nyertes osztályonként az osztálynaplóval igazolt létszámnak megfelelő számú gyermek, de maximum 30 gyermek vehet részt. Amennyiben a nyertes osztály létszáma meghaladja a 30 főt, a Vénusz Naptábor -ban résztvevő gyermekek kijelölése az osztályfőnök feladata. Amennyiben a nyertes osztálynak nem minden tagja tud vagy akar részt venni a nyereménytáborozáson, a nyertes osztály osztályfőnöke jogosult a nyertes osztály osztálynaplóval igazolt létszámának eléréséig az iskola más osztályaiba járó, de kizárólag általános iskolás vagy 8. osztályos középiskolás tanulói számára biztosítani a nyereménytáborozáson történő részvételt, előnyben részesítve a nyertes osztállyal azonos évfolyamban tanuló gyermekeket. A Vénusz Naptábor -ban nyertes osztályonként minden tíz gyermek után egy, valamint amennyiben a résztvevő gyermekek száma az adott osztályban tízzel maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó gyermekek után további egy kísérő pedagógus vehet részt. A Vénusz Naptábor 90 férőhelyének feltöltése az alábbiak szerint történik: Lebonyolító telefonon felveszi a kapcsolatot a beérkezett érvényes pályázatok száma alapján felállított sorrendben legelső osztály osztályfőnökével, akinek külön is nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen Játékszabályzat 1. pontjában írt tájékoztatást megkapta és az osztály nyereménytáboroztatásával kapcsolatos valamennyi szükséges feladat ellátását vállalja, az 1. számú mellékletet képező Házirendet tudomásul veszi és betartatását vállalja. Az osztályfőnök ezt köteles írásban is megerősíteni és nyilatkozatát Lebonyolító részére megküldeni a Lebonyolító megbízásából eljáró Brightly Kft Budapest, Ilka utca 50. címre, az ehhez szükséges nyilatkozat elérhető a internetes címen. A Lebonyolító a sorrend végleges megállapítását követően 2 munkanapon belül 4 alkalommal, az iskolán keresztül, telefonon és ben kísérli meg felvenni a kapcsolatot az osztályfőnökkel. Amennyiben a kedvezményezett osztály osztályfőnökével a Lebonyolító bármely, az osztályfőnök érdekkörében felmerülő okból nem tudja közvetlenül felvenni a 3

4 kapcsolatot az erre irányuló első kísérlettől számított 2 munkanapon belül, vagy az osztályfőnök a pályázat érvényességéhez szükséges nyilatkozatot bármely okból nem teszi meg szóban és legalább ben megerősítve az értesítését követő 2 munkanapon belül, a pályázat érvénytelennek minősül és a nyertes osztály helyére a sorrendben következő osztály lép. Amennyiben az osztályfőnök akként nyilatkozik, hogy a jelen Játékszabályzat 1. pontjában írt tájékoztatást megkapta és az osztály nyereménytáboroztatásával kapcsolatos valamennyi szükséges feladat ellátását vállalja, Szervező az osztály osztálynaplójával igazolt osztálylétszámának megfelelő számú, de maximum 30 férőhelyet tart fenn a Vénusz Naptáborban az osztály számára, a nyilatkozat elmaradása esetén azonban az osztály a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyére a sorrendben következő osztály lép. Lebonyolító az első helyezett osztály megkeresését követően ugyanezen célból és módon felveszi a kapcsolatot a sorrendben következő osztályokkal. Lebonyolító a férőhelyek feltöltése során folyamatosan vizsgálja, hogy a tábor 90 férőhelye feltöltésre került-e. Amennyiben a táborozáson még résztvevő, a beérkezett érvényes pályázatok száma alapján felállított sorrendben a leghátrébb álló osztály létszámával együtt a teljes létszám meghaladja a 90 főt, úgy ez az osztály legfeljebb a 90 fős férőhelykeretből fennmaradt helyek számának megfelelő létszámban vehet részt a nyereménytáborozáson. 5. A nyeremény nyerteseinek megállapításához szükséges, a beérkezett érvényes internetes pályázatok számának osztályonként történő összesítésével készülő sorrend felállítását Lebonyolító vagy megbízásából eljáró személy a pályázatok regisztrálására nyitva álló határidő lejártát követően haladéktalanul megkezdi és az osztályok sorrendje legkésőbb június 6. napjáig felállításra kerül. Lebonyolító a nyertesek értesítését és a fentiek szerinti kapcsolatfelvételt ezt követően folyamatosan végzi. 6. A Játékban kizárólag a legkésőbb május :59-ig regisztrált, a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő, érvényes, internetes regisztrációk vesznek részt. A pályázatokat a Szervező, illetve Lebonyolító a Játékszabályzat feltételei alapján formai és tartalmi szempontból megvizsgálja, és amennyiben a pályázat nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett pályázatot a Játékból kizárja. A Játék időtartama előtt vásárolt termékeket tartalmazó vagy a beérkezési határidő után beérkező internetes regisztrációk érvénytelen pályázatnak minősülnek. A beérkezett pályázatok érvényességét Szervező, illetve Lebonyolító bármikor jogosult vizsgálni, illetve felülvizsgálni és ennek alapján az érintett pályázatot érvénytelennek minősíteni és a Játékból kizárni. 7. Lebonyolító a nyertes osztály osztályfőnökének 4. pont szerinti telefonos értesítése során tájékoztatást nyújt a nyeremény átvételének részleteiről. Az osztályfőnökök ezt követően levélben is értesítést kapnak a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a Játék eredményét, azaz a nyertes osztályok listáját a pályázatok beérkezési határidejének lejártát követő 1 hónapon belül a weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes osztályok és iskolájuk neve (a település megjelölésével) jelenik meg. A nyertes osztályokat képviselő osztályfőnöknek kötelessége összegyűjteni és a Szervező felé megküldeni a következő adatokat legkésőbb ig: gyerekek névsora, életkora, pólómérete, kísérőtanárok névsora, életkora, pólómérete, szülői hozzájárulás, amely letölthető a weboldalról. A nyertes osztályokat képviselő osztályfőnökök vagy kísérőtanárok emellett kötelesek a Vénusz Naptáborba megérkező gyermekek 4 napnál nem régebbi, a gyermekek törvényes képviselői által tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a gyerekek egészségügyi alkalmasságáról szóló nyilatkozatokat a táborba történő megérkezéskor a Lebonyolító részére átadni. A nyilatkozat letölthető az akció internetes oldalán: A Játékos pályázata regisztrálásával, valamint a nyertes osztály osztályfőnöke a nyereménytáborozással kapcsolatos feladatok ellátásának elvállalásával tudomásul veszi és elfogadja, valamint a táborozáson résztvevő gyerekek szüleit tájékoztatja, akik kifejezetten ehhez írásban is hozzájárulnak, és tudomásul vételét kijelentik, hogy a nyereménytáboron résztvevő gyerekek felügyelete kizárólag a gyerekek kísérőtanárainak felelőssége, a nyereménytáborban 4

5 résztvevő gyerekek biztonságáért, testi épségéért, egészségi állapotáért sem Szervező, sem Lebonyolító, sem a Játék, illetve a nyereménytábor szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen résztvevő más gazdasági társaságok és személyek nem felelősek. A nyertes osztály osztályfőnöke a nyereménytáborozással kapcsolatos feladatok ellátásának elvállalásával tudomásul veszi továbbá és elfogadja, hogy amennyiben a szükséges nyilatkozatok hiányában, vagy bármely egyéb okból a nyereménytáborba elutazó gyermek(ek) a nyereménytáboron nem vehet(nek) részt, a gyermek(ek) hazautaztatásáról, valamint az ehhez szükséges felügyelet biztosításáról és az ezzel kapcsolatos költségek fedezéséről az osztályfőnök köteles gondoskodni, Szervezőt, Lebonyolítót és a Játék, illetve a nyereménytábor szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen résztvevő gazdasági társaságokat és személyeket ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. 8. A nyeremény átvétele a nyertes osztály Vénusz Naptábor ben történő részvételével történik. 9. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és pénzre át nem válthatóak. A nyereményekkel kapcsolatos közterheket a hatályos személyi jövedelemadó és járuléktörvények alapján a Szervező fizeti meg, amennyiben az ehhez szükséges adatokat a nyertesek a részére megadják. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik. Az iskolától a nyereménytábor helyszínére történő utazás, valamint az iskoláig történő hazautazás költségeit a nyeremény tartalmazza. 10. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: - a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk b., új Ptk. 8:1. ); - a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, valamint közeli hozzátartozói (Ptk 685. b, új Ptk. 8:1. ). A játékból ki vannak zárva a Bunge Zrt, a Natura Margarin Kft., a Kirowski Isobar Zrt. a Brightly Kft., valamint minden a promóció lebonyolításában résztvevő alvállalkozójuk, mint a promócióban részt vevő cégek alkalmazottai és ezen személyek hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk b., új Ptk. 8:1. ). 11. A Játék során előforduló téves adatszolgáltatásért, hiányosságokért, a Játékos vagy a nyertes osztály osztályfőnöke kötelezettsége teljesítésének elmulasztásából fakadó következményekért sem a Szervező, sem Lebonyolító, sem a promócióban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. Szervező és Lebonyolító továbbá nem vállalnak felelősséget az internetes szolgáltató hibájából, illetve hibás internet szolgáltatásból eredően nem vagy késve regisztrált pályázatokért. Az érvényesen regisztrált pályázatokkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. 12. Részletes információ kérhető az címen,valamint munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között telefonon a 1/ normál díjon hívható telefonszámon. 13. A pályázatot regisztrálók feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék résztvevőjeként a Szervező és Lebonyolító személyes adataikat (név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve, adóazonosító jel) a Játékkal összefüggésben kezeljék nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra felhasználja; személyes adataikat (név, postacím) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja róluk kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön melyet a Szervező és/vagy megbízottja külön hozzájárulás nélkül akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat; részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését. 14. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a Bunge Zrt., mint adatkezelő adatbázisába kerülnek, az adatok 5

6 feldolgozását a Kirowski Isobar Zrt. és a Brightly Kft., mint adatfeldolgozók végzik. Az adatok megadása önkéntes. A Bunge Zrt. ezeket az adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel, az adatok kezelése határozatlan ideig tart. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, valamint megilleti az adatai kezelése elleni tiltakozás joga, egyaránt levélben a következő címen: Brightly Kft Budapest, Ilka utca 50., amely kérések a fenti címről automatikusan továbbításra kerülnek a Szervező részére is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy az érintett bírósághoz fordulhat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv ) foglalt feltételek szerint. A Játékos személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlés esetén, valamint ha a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos tiltakozása folytán megszűnik, a Játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a Játékban történő részvétellel. Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám [[*] / megszerzése folyamatban van]. 15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a Játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Játék manipulációjának gyanúja vagy a Játékosok részéről tapasztalt visszaélések felmerülése esetén. A hamisított vagy manipulált promóciós kódok, csomagolóanyagok érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. Az akcióban részt vevő promóciós kódok, csomagolóanyagok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Szervező, illetve Lebonyolító bármikor kérheti a Játékban résztvevő termékek vásárlását igazoló eredeti blokk bemutatását bármelyik Pályázótól. Amennyiben az érintett Pályázó a Szervező, illetve Lebonyolító kérésének határidőn belül nem tesz eleget, a Játékból kizárható. Amennyiben a Játék során visszaélések történnek, vagy ennek alapos gyanúja merül fel, vagy jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, vagy ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, megszüntesse, vagy a sportszerűtlen Játékost a Játékból kizárja. Amennyiben bármely Játékos a Játékból kizárásra kerül, az általa regisztrált pályázatok érvénytelennek minősülnek. 16. A Játékosok Pályázatuk regisztrálásával a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. Budapest, február 07. Bunge Zrt. Szervező 6

7 Házirend a tábor területén Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit, Közhasznú Kft Zánka HÁZIREND 1. A házirend az Új Nemzedék Központ területén üdülő valamennyi vendégre érvényes. 2. A csoportvezető felelős a csoport tagjainak biztonságáért, magatartásáért, tevékenységéért, a házirend betartatásáért. 3. A szobák 15 órától állnak a vendégek rendelkezésére. A szállás elfoglalása csak a teljes részvételi díj kifizetése után lehetséges. 4. Elutazás napján a szobákat legkésőbb 10 óráig el kell hagyni. Ha ennél tovább óhajt maradni, kérjük, időben jelezze. Amennyiben nincs új foglalás a szobára, úgy 50 % felár befizetése után 18 óráig igénybe veheti azt. 5. Vendégeink a szálláshelyre a ténylegesen kifizetett létszámon felül más személyt nem fogadhatnak be. E rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal a vendéget a szálláshelyről kizárni és kártérítésként a már kifizetett díj jogosultságát fenntartani. 6. Vendégeink kutyát vagy egyéb kedvtelésből tartott háziállatot csak a kijelölt szálláshelyekre a szabályzatban előírtaknak megfelelően hozhatnak magukkal.7. A Szolgáltató területe lakó-pihenő övezet, így a KRESZ szabályai szerint a gépjárművek számára a megengedett maximális sebesség 20km/óra. Parkolni a kijelölt parkolóhelyeken lehet. 8. A fénysorompóval ellátott vasúti átjárón keresztül tilos a gyalogos közlekedés, vendégeink a strandot a számukra kijelölt gyalogos úton közelíthetik meg. 9. A vízitelepi szabályzatot minden üdülő köteles megismerni és betartani. 10. Minden üdülő köteles betartani a tűz- és balesetvédelmi szabályokat. 11. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad. 12. Tűzgyújtáshoz (tábortűz, szalonnasütés, stb.) írásos engedélyt kell kérni a központi recepción. 13. Az esetleges balesetekről kérjük a házvezetőt tájékoztatni. Az üdülőcentrum területén az egészségházban állandó készenléti ügyelet látja el térítésmentesen a rászorulókat. 14. Alkoholt 18 éven aluliak nem fogyaszthatnak. 15. Az üdülőépületet 18 éven aluliak 22 óra után csak felnőtt felügyelettel hagyhatják el. 16. Az üdülő diákok időszakos vagy végleges távozásához a szülő kérése alapján- a csoportvezető engedélye szükséges. Az eltávozásról a házvezetőt tájékoztatni kell. 17. Az üdülőházakban discozni, magnót, rádiót, televíziót nagy hangerővel üzemeltetni nem lehet. 18. Este 22 órától reggel 7 óráig legyenek tekintettel azokra a vendégeinkre, akik pihenni, aludni szeretnének. 19. A szobák felszerelési tárgyait az épületből kivinni nem szabad. 20. A téli üdülőházak bejáratát 22 óra után zárva tartjuk. 7

8 21. Amennyiben elhagyják az épületet, kérjük, csukják be az ablakokat, erkélyajtókat, zárják kulcsra a szobaajtót, kapcsolják le a villanyokat, zárják el vízcsapokat. 22. A Szolgáltató területére behozott személyes értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. Értékmegőrzésre igény esetén lehetőség van. Felvilágosítást az üdülőház házvezetőjétől kérhet. 23. Az okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni. 24. Az üdülésből az a személy, aki a közösségi magatartás szabályait durván megsérti, kizárható. Krakkó Péter vendégfogadási oszt.vez. 8

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276, adószám:

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A Violetta Kvízjáték nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628,

Részletesebben

A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Bosch-Praktiker nyereményjáték A nyereményjáték szervezője: Robert Bosch Kft.

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276,

Részletesebben

A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata

A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása Adószám: 108 39089-2-44 Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása I. A nyereményjáték megnevezése: Tiszta a levegő! nyereményjáték II. III. IV.

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

The Walking Dead Nyereményjáték

The Walking Dead Nyereményjáték The Walking Dead Nyereményjáték Kérjük, hogy a szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért. RÉSZVÉTELI-FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

A Robert Bosch Kft. Made in Hungary elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Robert Bosch Kft. Made in Hungary elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Robert Bosch Kft. Made in Hungary elnevezésű nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Made in Hungary nyereményjáték A nyereményjáték szervezője: Robert Bosch Kft. (1103

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata A Program szervezője Az Ariston Thermo Hungária Kft. (továbbiakban: "Szervező") promóciót szervez (továbbiakban: "Program"), amelyben azon, a 1. pontban

Részletesebben

"Nyerj! 11.111 db Plüss Paula Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerj! 11.111 db Plüss Paula Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA "Nyerj! 11.111 db Plüss Paula Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. (székhely: 1016 Budapest Mészáros utca

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A Reckitt Benckiser Kft. (1113 Budapest, Bocskai utca 134-146.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt.

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt. Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a More Mare d.o.o

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata.

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. 1, Az akció szervezője A LEGO Hungária Kft. (Székhelye 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Hankook Tire Budapest Kft. "4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Hankook Tire Budapest Kft. 4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A Hankook Tire Budapest Kft. "4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata 1. A Hankook Tire Budapest Kft. (székhely: H-1117, Budapest, Budafoki út 91-93.) (továbbiakban

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Sága Pontgyűjtő elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u.

Részletesebben

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat 1. A nyereményjáték szervezője Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Exeltis Magyarország

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték

Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték 1. A Játék szervezője A Karácsonyi nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Axel Springer- Budapest

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban, mint Szervező ). A

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Élményfal - Új Széchenyi Terv online játék elnevezésű nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Élményfal - Új Széchenyi Terv online játék elnevezésű nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Élményfal - Új Széchenyi Terv online játék elnevezésű nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata Részvételi feltételek I. Általános információk: 1. Az Új Széchenyi Terv

Részletesebben

"Legyen a sütés gyerekjáték promóciós játék hivatalos játékszabálya

Legyen a sütés gyerekjáték promóciós játék hivatalos játékszabálya 1. oldal "Legyen a sütés gyerekjáték promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: "Legyen a sütés gyerekjáték! (a továbbiakban: Játék ). A Játék

Részletesebben

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADOD.

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik.

Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik. Hivatalos játékszabályzat A HELL Energy Magyarország Kft. HELL roller egy AP kódért nyereményjátékának hivatalos játékszabálya A szolgáltatás leírása: A HELL Energy nyereményjáték (továbbiakban: Játék)

Részletesebben

A promóció leírása játékszabályzat

A promóció leírása játékszabályzat A promóció leírása játékszabályzat IRÁNY A BALATON! Játssz a Fonyódival! promóció 1. A Fonyódi Ásványvíz Kft. (Szervező) nyereményjátékot indít IRÁNY A BALATON! Játssz a Fonyódival! néven. A játék lebonyolítója

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat DRB Bank - Civil Karácsony nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (székhely:

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

Babakötvény Promóció játékszabályzata

Babakötvény Promóció játékszabályzata Babakötvény Promóció játékszabályzata 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE A Babakötvény Promóció, mint promóciós célú nyereményjáték (a továbbiakban: Promóció) szervezője az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

Bosszúállók elnevezésű játék 2015. április 24 2015. május 13. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók elnevezésű játék 2015. április 24 2015. május 13. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók elnevezésű játék 2015. április 24 2015. május 13. JÁTÉKSZABÁLYZATA Az MS E-Commerce Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 64.; adószám: 23562459-2-13) (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot

Részletesebben

A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervező: A www.ilovekores.hu nyereményjáték szervezője a CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52.,

Részletesebben

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1 A Nyerő íz elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u. 15.) ( Szervező

Részletesebben

1.3. A regisztrációkor (blokk/számla hátuljára olvashatóan ráírva) a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak.

1.3. A regisztrációkor (blokk/számla hátuljára olvashatóan ráírva) a játékban részt vevő minden adatot megadott, és a megadott adatok valósak. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. február 1-je és február 25-e között szervezett Nyerj szerelmes hétvégét az Athenaeum Kiadóval Horvátországban vagy Szlovéniában!

Részletesebben

Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat

Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat 1. Az akció szervezője Gyermelyi Zrt. székhely: 2821 Gyermely, Bajnai u. 1 cégjegyzékszám: 1991. 11-10-001362 adószám: 10467024-4-11 a továbbiakban

Részletesebben

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A STADLBAUER Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi,

Részletesebben

A MASPED Csoport által szervezett. Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A MASPED Csoport által szervezett. Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A MASPED Csoport által szervezett Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A MASPED Csoport (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA

WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA WHIRLPOOL MAGYARORSZÁG KFT. WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA A DIRECT COOLING ÉS STOPFROST WHIRLPOOL MODELLEK KOMPRESSZORÁRA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI, REGISZTRÁCIÓS

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

A BALATON PLAZA NEKÜNK ÜNNEP, NEKED JÁTÉK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A BALATON PLAZA NEKÜNK ÜNNEP, NEKED JÁTÉK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A BALATON PLAZA NEKÜNK ÜNNEP, NEKED JÁTÉK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a játék

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Nyereményjáték szervezője a JátékNet.hu Kft. (székhely: 2089 Telki, Öreghegyi út 4/a, a továbbiakban: JátékNet). A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45.) ( Szervező ).

1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45.) ( Szervező ). BestByte Kft. Karácsonyi nyereményözön MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Gyerekjáték a nyaralás! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: JÁTÉKSZABÁLYZAT )

Gyerekjáték a nyaralás! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: JÁTÉKSZABÁLYZAT ) Gyerekjáték a nyaralás! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT (A TOVÁBBIAKBAN: JÁTÉKSZABÁLYZAT ) Preambulum A Mattel Toys Hungary Kft. nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték során kisorsol egy

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek 1. A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Nyerjen karácsonyra okos TV-t a Varta-val!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191 Budapest,

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december Az akcióban résztvevő személyek Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár,

Részletesebben

Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek

Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek Bevezetés Otthonok és megoldások - Nyerj a FundaHome alkalmazással! bloggereknek szóló nyereményjáték Felhasználói- és Részvételi Feltételek Az alábbi Felhasználói- és Részvételi Feltételek (továbbiakban:

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

Nyerj Somersby pohárszettet! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Nyerj Somersby pohárszettet! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Nyerj Somersby pohárszettet! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Carlsberg Hungary Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Neumann J. u. 3. továbbiakban: Szervező ) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat )

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) 1. A promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője OTP Bank

Részletesebben

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti,

Részletesebben

Játssz velünk! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Játssz velünk! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Játssz velünk! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos

Részletesebben

A CIB GOLD NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA. A CIB Gold Játék szervezője a Sanoma Media Budapest Zrt.

A CIB GOLD NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA. A CIB Gold Játék szervezője a Sanoma Media Budapest Zrt. A CIB GOLD NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA A jelen nyereményjáték- szabályzat (a továbbiakban: a szabályzat) a Sanoma Media Budapest Zrt. által üzemeltetett marieclaire.hu weboldalon megjelenő CIB Gold Játékra

Részletesebben

MINIMAX KEDVENCEM Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

MINIMAX KEDVENCEM Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat MINIMAX KEDVENCEM Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat A játék időtartama: 2014.06.09. 2014.06.30. Játék hosszabbítása: 2014.07.01. - 2014.07.14. 2. sorsolás: 2014.07.15. A pályázat kiírója a

Részletesebben

A Telekom Zenetesó játék részvételi és játékszabályzata

A Telekom Zenetesó játék részvételi és játékszabályzata A Telekom Zenetesó játék részvételi és játékszabályzata 1. A játék szervezője A Telekom Zenetesó játék (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.

Részletesebben

A kutatás 2014. december 11. és 2015 január 4. között tart.

A kutatás 2014. december 11. és 2015 január 4. között tart. SZABÁLYZAT A TargetMax Kft. nyaralási szokások felmérésére online kikérdezésen alapuló kutatást szervez. A kérdőívet kitöltő, és a kitöltés után személyes adatokat megadó résztvevők közül kisorsolásra

Részletesebben

FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet!

FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet! FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet! 1. A Játék időtartama 2015. március 02. napjának 00.00 órájától 2015. április 30. napja 24.00 óráig. 2. A Játék Szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48. 3.

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK Szervező: A Nyeremény felajánlója: A jelen játékszabályzattal érintett nyereményjáték megnevezése: A jelen játékszabályzat közzétételének helye: A Nyereményjáték

Részletesebben

Az APLI Irány Barcelona MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Az APLI Irány Barcelona MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Az APLI Irány Barcelona MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervező: Az Irány Barcelona nyereményjáték szervezője a CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52.,

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja,

Részletesebben

Nyerj egy sportautót a belépőjegyeddel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerj egy sportautót a belépőjegyeddel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerj egy sportautót a belépőjegyeddel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

A LIDL Magyarország által szervezett. Lidl Húsfarm-kvíz

A LIDL Magyarország által szervezett. Lidl Húsfarm-kvíz A LIDL Magyarország által szervezett Lidl Húsfarm-kvíz elnevezésűnyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A LIDL Magyarország (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és

Részletesebben

Telekom Kapcsolat Program Telekom promóciós játék FC Bayern München relikviákért. Hivatalos játékszabályzat

Telekom Kapcsolat Program Telekom promóciós játék FC Bayern München relikviákért. Hivatalos játékszabályzat Telekom Kapcsolat Program Telekom promóciós játék FC Bayern München relikviákért Hivatalos játékszabályzat 1. A játék leírása A Telekom Kapcsolat Program Telekom FC Bayern München promóciós játék szervezője

Részletesebben

CHB LTPdirekt Lakástakarék Nyári Promóció Promóciós Szabályzata és Részvételi feltételek (továbbiakban: Promóciós Szabályzat)

CHB LTPdirekt Lakástakarék Nyári Promóció Promóciós Szabályzata és Részvételi feltételek (továbbiakban: Promóciós Szabályzat) CHB LTPdirekt Lakástakarék Nyári Promóció Promóciós Szabályzata és Részvételi feltételek (továbbiakban: Promóciós Szabályzat) 1. A Promóció megnevezése: LTPdirekt Lakástakarék Nyári Promóció 2. Szervező:

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

A P&G Tesco Gillette Proglide "Segítünk bevenni a kanyart!" promóció hivatalos szabályzata

A P&G Tesco Gillette Proglide Segítünk bevenni a kanyart! promóció hivatalos szabályzata A P&G Tesco Gillette Proglide "Segítünk bevenni a kanyart!" promóció hivatalos szabályzata I. A Promóció szervezője A P&G Tesco Gillette Proglide "Segítünk bevenni a kanyart!" promóció (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

(b) a Microsite felületén feltett következő felhívásra, a felhívás tartalmának megfelelő

(b) a Microsite felületén feltett következő felhívásra, a felhívás tartalmának megfelelő ACTIMEL KOLLÉGAGYORSÍTÓ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA Az ACTIMEL - KOLLÉGAGYORSÍTÓ elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Danone Tejtermék

Részletesebben

A Malom Központ Dolce Vita, édes élet olasz módra! nyereményjáték szabályzata

A Malom Központ Dolce Vita, édes élet olasz módra! nyereményjáték szabályzata A Malom Központ Dolce Vita, édes élet olasz módra! nyereményjáték szabályzata Vásárolj legalább 5.000 Ft értékben a Malom Központ bármelyik üzletében 2013. március 23. és május 25. között és nyerj egy

Részletesebben

MTT Játék Szabályzat

MTT Játék Szabályzat MTT Játék Szabályzat 1. A Játékban résztvevő személyek A Tolkien Nyereményjátékokban és a Tolkien Kvíz játékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási

Részletesebben

Groupe Seb Rowentabeauty vásárlás utáni nyereményjáték 2013.11.01. 0:00 órától 2014.01.15. 0:00 óráig. Velünk játszva szépülhet!

Groupe Seb Rowentabeauty vásárlás utáni nyereményjáték 2013.11.01. 0:00 órától 2014.01.15. 0:00 óráig. Velünk játszva szépülhet! Groupe Seb Rowentabeauty vásárlás utáni nyereményjáték 2013.11.01. 0:00 órától 2014.01.15. 0:00 óráig Velünk játszva szépülhet! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A promóció szervezője A 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM elnevezésű promóció ( Promóció ) szervezője a 3M Hungária Kft. (székhely: Neumann János utca

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SPAR Wizz Tours nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Wizz Tours nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Wizz Tours nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://www.sparhuseg.hu

Részletesebben

A Játék 2013. május 13. napján 10 óra 00 perctől 2013. június 9. napján 23 óra 59 percig tart.

A Játék 2013. május 13. napján 10 óra 00 perctől 2013. június 9. napján 23 óra 59 percig tart. FESZTIVÁL VADÁSZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Fesztivál vadászat elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Hungária Kft. (székhely:

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. a Hozzon egy új ügyfelet nyereményjáték játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT. a Hozzon egy új ügyfelet nyereményjáték játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT a Hozzon egy új ügyfelet nyereményjáték játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték Szervezője és Adatkezelője a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (székhely: 7800

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Magyarország szervezésében megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Magyarország szervezésében megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit. A leggyorsabb 1 millió! Nyereményjáték szabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Magyarország szervezésében megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit. A Játékban való

Részletesebben

Válaszolj és nyersz nyereményjáték Játékszabályzat

Válaszolj és nyersz nyereményjáték Játékszabályzat Válaszolj és nyersz nyereményjáték Játékszabályzat A Mattel Toys Hungary Kft. (1139 Budapest, Váci út 91., Cégjegyzékszám: 01-09-729523, a továbbiakban: Szervező), A Myrtis Creative Kft. (telephelye: 1052

Részletesebben

Sensation elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

Sensation elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei Sensation elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei I. A promóció rövid leírása Nyerjen belépőt a Sensation The Legacy paryra A Philips TV és az Extreme Digital most elrepíti Önt Amszterdamba

Részletesebben

Adatkezelési és Játék-szabályzat selyemviz.hu

Adatkezelési és Játék-szabályzat selyemviz.hu Adatkezelési és Játék-szabályzat selyemviz.hu Az adatkezelő és adatfeldolgozó neve: BWT Hungária Kft. (a továbbiakban: BWT) Az adatkezelő/adatfeldolgozó székhelye: 2040 Budaörs, Keleti utca 7. Adószám:

Részletesebben