A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Bunge Zrt. Vénusz Naptábor 2014 Nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Naptábor 2014 promóció. A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg , székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., a továbbiakban: Szervező) A szervező megbízottja, a nyereményjáték lebonyolítója: Kirowski Isobar Zrt. (Cg , székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca , a továbbiakban: Lebonyolító) 1. A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, cselekvőképes, a 10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, 18. életévét betöltött, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és adókártyával, Magyarországon állandó bejelentett tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos vagy Pályázó) vehet részt, aki a magyarországi kiskereskedelmi forgalomban a Játék időtartama alatt vásárolt, jelen Játékszabályzat 2. pontjában felsorolt legalább egy termék csomagolásán vagy kupakjában található egyedi promóciós kódot személyes és egyéb adatok önkéntes megadásával regisztrálja a játék internet oldalán, a továbbá a résztvevő termék (ek) vásárlását igazoló eredeti blokkot, valamint a beküldött kódot maradéktalanul, olvashatóan tartalmazó csomagolásrészt (címke vagy kupak) megőrzi és Szervező vagy Lebonyolító kérésére bemutatja ( pályázat ). Az internetes pályázat részeként a következő adatokat kell megadni: - Játékos neve, telefonszáma, címe, - a Játékos által választott, kedvezményezett osztály iskolájának neve, címe, a kedvezményezett osztály megjelölése, amely osztály számára a Játékos a nyereménytáborozás lehetőségét megnyerni kívánja, - a kedvezményezettként megjelölt osztálynak az aktuális, évi második féléves osztálynaplóban szereplő létszáma. Minta: Vénusz Naptábor promóció Példa János tel.: Erkel Ferenc Általános Iskola 9876 Árkod, Fő utca 15. 6A osztály osztálylétszám: 25 fő A részvétel feltételei: A pályázatokban kedvezményezettként olyan iskolai osztályok jelölhetőek meg, amelyek a pályázat Játékos általi regisztráláskor és a Naptábor teljes ideje alatt is megfelelnek az alábbi feltételeknek: az osztálynaplóban szereplő osztálylétszám legalább 15 fő, osztályos általános iskolás, vagy legfeljebb 8. osztályos középiskolás gyerekből állnak, ideértve azokat is, akiknek a tanulói jogviszonya a tanév végével megszűnik, nyertesség esetén biztosítani tudják a szükséges létszámban, azaz minden tíz gyermek után egy, valamint amennyiben a gyermekek száma tízzel maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó gyermekek után további egy, az adott iskolával munkaviszonyban álló kísérő pedagógus részvételét a tábor idejére, illetve a táborba leutazás és hazautazás során, az osztályfőnök vállalja a szülői engedélyek beszerzését, valamint a gyerekek egészségügyi alkalmasságáról szóló nyilatkozatok összegyűjtését a tábor megkezdéséig, és a nyereménytáborral kapcsolatos szervezésben az ügyintézést, Szervezővel, illetve Lebonyolítóval való egyeztetést és együttműködést, 1

2 a kísérő tanárként megjelölt pedagógusok rendelkeznek a szükséges engedélyekkel és egészségügyi alkalmassággal a nyereménytábor teljes ideje alatt, az osztályfőnök és a kísérő tanár(ok) vállalják a Naptábor házirendjének betartását és betartatását. A Játék nyereményét képező táborozáson összesen legfeljebb 90 gyerek és a szükséges számú kísérőpedagógusok, osztályonként maximum 30 gyermek és ennek megfelelően maximum 3 kísérőpedagógus vehet részt, a jelen Játékszabályzat 4. pontjában meghatározottak szerint. Amennyiben egy nyertes osztály létszáma meghaladja a maximális 30 fős létszámot, úgy az osztályfőnök által megjelölt 30 gyerek vehet részt a nyereménytáborozáson. További gyerekek utaztatására önköltséges jelleggel sincs mód a tábor befogadóképessége miatt. Az osztályfőnök ezen döntésével kapcsolatos reklamációt a Szervező nem fogad el, és felelősséget nem vállal. A Játékos a pályázata regisztrálása előtt köteles tájékoztatni a kedvezményezettként megjelölt osztály osztályfőnökét pályázási szándékáról. A Pályázó pályázata kizárólag abban az esetben minősül érvényes pályázatnak, ha regisztrálása előtt a kedvezményezett osztály osztályfőnökét a jelen Játékszabályzatban foglaltakról maradéktalanul tájékoztatta és az osztályfőnök a Játékszabály ismeretében akként nyilatkozott, hogy a pályázat nyertessége esetén vállalja a nyereménytáborozáson résztvevő gyerekek kijelölését, a nyereménytábor lebonyolításával kapcsolatos szervezést, ügyintézést, a Szervezővel, illetve Lebonyolítóval a kapcsolattartást, valamint a szükséges létszámban kísérőtanár biztosítását a nyereménytábor idejére. A Pályázó pályázata regisztrálásával akként nyilatkozik, hogy a kedvezményezettként megjelölt osztály osztályfőnökét a jelen Játékszabályzatban foglaltakról maradéktalanul tájékoztatta és az osztályfőnök a Játékszabályzat ismeretében akként nyilatkozott, hogy az itt megjelölt feladatok ellátását vállalja. Szervező a Játék eredményének megállapítását követően közvetlenül is felveszi telefonon a kapcsolatot a nyertes osztályok osztályfőnökeivel. Amennyiben bármely osztályfőnök ennek során akként nyilatkozik, hogy a pályázatról és a jelen Játékszabályzatban foglaltakról nem tájékoztatták és/vagy a fent megjelölt feladatok ellátását nem vállalja, az érintett osztályra leadott pályázatok érvénytelennek minősülnek és az osztály elveszíti a nyereménytáborozáson történő részvétel jogát, az osztály helyére másik osztály lép a jelen Játékszabályzatban leírtaknak megfelelően. Az osztályfőnök ezen nyilatkozatáról jegyzőkönyv készül, melyben az osztályfőnök a fenti nyilatkozatát írásban is igazolja és megerősíti. A részvétel feltétele továbbá a jelen Játékszabályzatban foglaltak teljeskörű elfogadása és betartása. A Játékos a pályázata regisztrálásával a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadja. 2. A játékban a következő Vénusz logóval ellátott, kiskereskedelmi forgalomban kapható étolaj termékek vesznek részt: Vénusz étolaj 1l, 2l, 3l, és 5l, 3. Egy érvényes pályázatnak minősül, ha a leadott regisztráció egy darab érvényes, még fel nem használt egyedi promóciós kódot tartalmaz, valamint tartalmazza az 1. pontban meghatározott adatokat, elérhetőségeket és a pályázat maradéktalanul megfelel a jelen Játékszabályzatban, különösen annak 1. pontjában meghatározott feltételeknek. A Játék ideje alatt egy Pályázónak folyamatosan van lehetősége a Vénusz étolajhoz tartozó egyedi promóciós kódok regisztrálására. A játékra kizárólag a internetes oldalon lehet pályázni. A Játék eredményének megállapítása során az egy osztályra érkezett érvényes pályázatok összesítésre kerülnek és ezen összesítés alapján kerülnek megállapításra a nyertes osztályok. A Játék időtartama: A Játék és a promóciós kódok beküldése február hó 15. napjától 00:00 órától május 31. napjáig 23:59 óráig tart. A Játékban kizárólag olyan Vénusz étolajok címkéjében és/vagy kupakjában elrejtett egyedi promóciós kód internetes regisztrációjával lehet részt venni, amelyek a Játék időtartama alatt kerülnek kiskereskedelmi forgalomban megvásárlásra. A Pályázó ezt a Szervező esetleges kérése esetén a vásárlást igazoló blokk másolatának, igény esetén az eredeti példányának, valamint a beküldött kódot 2

3 maradéktalanul, olvashatóan tartalmazó csomagolásrésznek (címke vagy kupak) a bemutatásával köteles igazolni. 4. A Játék nyereménye: A zánkai Új Nemzedék Központban, július 7-11-ig megrendezésre kerülő Vénusz Naptábor - ban történő részvétel lehetősége a nyertes osztályok tagjainak és kísérőtanáraiknak. A Vénusz Naptábor -ban történő részvétel lehetőségét Szervező összesen legfeljebb 90 gyermek és a szükséges számú kísérőtanáraik részére biztosítja. A gyermekek elhelyezése 2-3 ágyas, önálló fürdőszobás szobákban, a kísérőtanárok elhelyezése 2 fős vagy szükség esetén 2+1 fős, önálló fürdőszobás szobákban történik. A tábor résztvevői számára Szervező biztosítja a napi ötszöri étkezést, valamint naponta kétszer 1,5-2 órás foglalkozáson, programon történő részvétel lehetőségét egészségügyi igazolással és megfelelő szakképzettséggel rendelkező animátorok és nevelők irányítása mellett. Az iskolától a nyereménytábor helyszínére történő utazás, valamint a visszautazás költségeit a nyeremény tartalmazza. A nyeremény nyertesei: A beérkezési határidőn belül beérkezett érvényes pályázatok a bennük megjelölt kedvezményezett osztályonként összesítésre kerülnek a beérkezési határidő leteltét követően. Szervező, illetve Lebonyolító a kedvezményezett osztályok között a javukra beérkezett érvényes pályázatok száma alapján sorrendet állít fel, legkésőbb június 6. napjáig, amelyben az az osztály áll előrébb, amelynek javára a legtöbb érvényes pályázat beérkezett. Azonos számú érvényes pályázat esetén az osztályok a településük (fővárosi iskola esetén a kerületük) népességszáma alapján kerülnek besorolásra, oly módon, hogy az alacsonyabb népességszámú településen (fővárosi kerületben) működő iskolában lévő osztály kerül a sorrendben előrébb. Amennyiben az érintett osztályok ez alapján sem rangsorolhatók, mivel pl. ugyanazon településen vagy iskolában találhatók, a sorrendben az alacsonyabb évfolyamú, azonos évfolyam esetén pedig az alfabetikus sorrendben előrébb álló betűjelű osztály kerül előrébb; végül az azonos településen (fővárosi kerületben) különböző iskolában található azonos évfolyamú és betűjelű osztályok közül az alfabetikus sorrendben előrébb álló elnevezésű iskolában lévő osztály kerül előrébb. Az összesítés és besorolás alapján kialakult sorrend végleges megállapítására június 6. napján órakor, közjegyző jelenlétében kerül sor Lebonyolító megbízásából eljáró Brightly Kft Budapest, Ilka utca 50. szám alatti irodájában. A Vénusz Naptábor -ban a legtöbb érvényes pályázatban kedvezményezettként megjelölt osztályok vehetnek részt, összesen legfeljebb 90 gyermek és a szükséges számú kísérőtanáraik. A Vénusz Naptábor -ban nyertes osztályonként az osztálynaplóval igazolt létszámnak megfelelő számú gyermek, de maximum 30 gyermek vehet részt. Amennyiben a nyertes osztály létszáma meghaladja a 30 főt, a Vénusz Naptábor -ban résztvevő gyermekek kijelölése az osztályfőnök feladata. Amennyiben a nyertes osztálynak nem minden tagja tud vagy akar részt venni a nyereménytáborozáson, a nyertes osztály osztályfőnöke jogosult a nyertes osztály osztálynaplóval igazolt létszámának eléréséig az iskola más osztályaiba járó, de kizárólag általános iskolás vagy 8. osztályos középiskolás tanulói számára biztosítani a nyereménytáborozáson történő részvételt, előnyben részesítve a nyertes osztállyal azonos évfolyamban tanuló gyermekeket. A Vénusz Naptábor -ban nyertes osztályonként minden tíz gyermek után egy, valamint amennyiben a résztvevő gyermekek száma az adott osztályban tízzel maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó gyermekek után további egy kísérő pedagógus vehet részt. A Vénusz Naptábor 90 férőhelyének feltöltése az alábbiak szerint történik: Lebonyolító telefonon felveszi a kapcsolatot a beérkezett érvényes pályázatok száma alapján felállított sorrendben legelső osztály osztályfőnökével, akinek külön is nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen Játékszabályzat 1. pontjában írt tájékoztatást megkapta és az osztály nyereménytáboroztatásával kapcsolatos valamennyi szükséges feladat ellátását vállalja, az 1. számú mellékletet képező Házirendet tudomásul veszi és betartatását vállalja. Az osztályfőnök ezt köteles írásban is megerősíteni és nyilatkozatát Lebonyolító részére megküldeni a Lebonyolító megbízásából eljáró Brightly Kft Budapest, Ilka utca 50. címre, az ehhez szükséges nyilatkozat elérhető a internetes címen. A Lebonyolító a sorrend végleges megállapítását követően 2 munkanapon belül 4 alkalommal, az iskolán keresztül, telefonon és ben kísérli meg felvenni a kapcsolatot az osztályfőnökkel. Amennyiben a kedvezményezett osztály osztályfőnökével a Lebonyolító bármely, az osztályfőnök érdekkörében felmerülő okból nem tudja közvetlenül felvenni a 3

4 kapcsolatot az erre irányuló első kísérlettől számított 2 munkanapon belül, vagy az osztályfőnök a pályázat érvényességéhez szükséges nyilatkozatot bármely okból nem teszi meg szóban és legalább ben megerősítve az értesítését követő 2 munkanapon belül, a pályázat érvénytelennek minősül és a nyertes osztály helyére a sorrendben következő osztály lép. Amennyiben az osztályfőnök akként nyilatkozik, hogy a jelen Játékszabályzat 1. pontjában írt tájékoztatást megkapta és az osztály nyereménytáboroztatásával kapcsolatos valamennyi szükséges feladat ellátását vállalja, Szervező az osztály osztálynaplójával igazolt osztálylétszámának megfelelő számú, de maximum 30 férőhelyet tart fenn a Vénusz Naptáborban az osztály számára, a nyilatkozat elmaradása esetén azonban az osztály a nyereményre való jogosultságát elveszíti és helyére a sorrendben következő osztály lép. Lebonyolító az első helyezett osztály megkeresését követően ugyanezen célból és módon felveszi a kapcsolatot a sorrendben következő osztályokkal. Lebonyolító a férőhelyek feltöltése során folyamatosan vizsgálja, hogy a tábor 90 férőhelye feltöltésre került-e. Amennyiben a táborozáson még résztvevő, a beérkezett érvényes pályázatok száma alapján felállított sorrendben a leghátrébb álló osztály létszámával együtt a teljes létszám meghaladja a 90 főt, úgy ez az osztály legfeljebb a 90 fős férőhelykeretből fennmaradt helyek számának megfelelő létszámban vehet részt a nyereménytáborozáson. 5. A nyeremény nyerteseinek megállapításához szükséges, a beérkezett érvényes internetes pályázatok számának osztályonként történő összesítésével készülő sorrend felállítását Lebonyolító vagy megbízásából eljáró személy a pályázatok regisztrálására nyitva álló határidő lejártát követően haladéktalanul megkezdi és az osztályok sorrendje legkésőbb június 6. napjáig felállításra kerül. Lebonyolító a nyertesek értesítését és a fentiek szerinti kapcsolatfelvételt ezt követően folyamatosan végzi. 6. A Játékban kizárólag a legkésőbb május :59-ig regisztrált, a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő, érvényes, internetes regisztrációk vesznek részt. A pályázatokat a Szervező, illetve Lebonyolító a Játékszabályzat feltételei alapján formai és tartalmi szempontból megvizsgálja, és amennyiben a pályázat nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett pályázatot a Játékból kizárja. A Játék időtartama előtt vásárolt termékeket tartalmazó vagy a beérkezési határidő után beérkező internetes regisztrációk érvénytelen pályázatnak minősülnek. A beérkezett pályázatok érvényességét Szervező, illetve Lebonyolító bármikor jogosult vizsgálni, illetve felülvizsgálni és ennek alapján az érintett pályázatot érvénytelennek minősíteni és a Játékból kizárni. 7. Lebonyolító a nyertes osztály osztályfőnökének 4. pont szerinti telefonos értesítése során tájékoztatást nyújt a nyeremény átvételének részleteiről. Az osztályfőnökök ezt követően levélben is értesítést kapnak a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a Játék eredményét, azaz a nyertes osztályok listáját a pályázatok beérkezési határidejének lejártát követő 1 hónapon belül a weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes osztályok és iskolájuk neve (a település megjelölésével) jelenik meg. A nyertes osztályokat képviselő osztályfőnöknek kötelessége összegyűjteni és a Szervező felé megküldeni a következő adatokat legkésőbb ig: gyerekek névsora, életkora, pólómérete, kísérőtanárok névsora, életkora, pólómérete, szülői hozzájárulás, amely letölthető a weboldalról. A nyertes osztályokat képviselő osztályfőnökök vagy kísérőtanárok emellett kötelesek a Vénusz Naptáborba megérkező gyermekek 4 napnál nem régebbi, a gyermekek törvényes képviselői által tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a gyerekek egészségügyi alkalmasságáról szóló nyilatkozatokat a táborba történő megérkezéskor a Lebonyolító részére átadni. A nyilatkozat letölthető az akció internetes oldalán: A Játékos pályázata regisztrálásával, valamint a nyertes osztály osztályfőnöke a nyereménytáborozással kapcsolatos feladatok ellátásának elvállalásával tudomásul veszi és elfogadja, valamint a táborozáson résztvevő gyerekek szüleit tájékoztatja, akik kifejezetten ehhez írásban is hozzájárulnak, és tudomásul vételét kijelentik, hogy a nyereménytáboron résztvevő gyerekek felügyelete kizárólag a gyerekek kísérőtanárainak felelőssége, a nyereménytáborban 4

5 résztvevő gyerekek biztonságáért, testi épségéért, egészségi állapotáért sem Szervező, sem Lebonyolító, sem a Játék, illetve a nyereménytábor szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen résztvevő más gazdasági társaságok és személyek nem felelősek. A nyertes osztály osztályfőnöke a nyereménytáborozással kapcsolatos feladatok ellátásának elvállalásával tudomásul veszi továbbá és elfogadja, hogy amennyiben a szükséges nyilatkozatok hiányában, vagy bármely egyéb okból a nyereménytáborba elutazó gyermek(ek) a nyereménytáboron nem vehet(nek) részt, a gyermek(ek) hazautaztatásáról, valamint az ehhez szükséges felügyelet biztosításáról és az ezzel kapcsolatos költségek fedezéséről az osztályfőnök köteles gondoskodni, Szervezőt, Lebonyolítót és a Játék, illetve a nyereménytábor szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen résztvevő gazdasági társaságokat és személyeket ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. 8. A nyeremény átvétele a nyertes osztály Vénusz Naptábor ben történő részvételével történik. 9. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és pénzre át nem válthatóak. A nyereményekkel kapcsolatos közterheket a hatályos személyi jövedelemadó és járuléktörvények alapján a Szervező fizeti meg, amennyiben az ehhez szükséges adatokat a nyertesek a részére megadják. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik. Az iskolától a nyereménytábor helyszínére történő utazás, valamint az iskoláig történő hazautazás költségeit a nyeremény tartalmazza. 10. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: - a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk b., új Ptk. 8:1. ); - a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, valamint közeli hozzátartozói (Ptk 685. b, új Ptk. 8:1. ). A játékból ki vannak zárva a Bunge Zrt, a Natura Margarin Kft., a Kirowski Isobar Zrt. a Brightly Kft., valamint minden a promóció lebonyolításában résztvevő alvállalkozójuk, mint a promócióban részt vevő cégek alkalmazottai és ezen személyek hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk b., új Ptk. 8:1. ). 11. A Játék során előforduló téves adatszolgáltatásért, hiányosságokért, a Játékos vagy a nyertes osztály osztályfőnöke kötelezettsége teljesítésének elmulasztásából fakadó következményekért sem a Szervező, sem Lebonyolító, sem a promócióban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. Szervező és Lebonyolító továbbá nem vállalnak felelősséget az internetes szolgáltató hibájából, illetve hibás internet szolgáltatásból eredően nem vagy késve regisztrált pályázatokért. Az érvényesen regisztrált pályázatokkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. 12. Részletes információ kérhető az címen,valamint munkanapokon 8:00 és 18:00 óra között telefonon a 1/ normál díjon hívható telefonszámon. 13. A pályázatot regisztrálók feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék résztvevőjeként a Szervező és Lebonyolító személyes adataikat (név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve, adóazonosító jel) a Játékkal összefüggésben kezeljék nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra felhasználja; személyes adataikat (név, postacím) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja róluk kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön melyet a Szervező és/vagy megbízottja külön hozzájárulás nélkül akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat; részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését. 14. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a Bunge Zrt., mint adatkezelő adatbázisába kerülnek, az adatok 5

6 feldolgozását a Kirowski Isobar Zrt. és a Brightly Kft., mint adatfeldolgozók végzik. Az adatok megadása önkéntes. A Bunge Zrt. ezeket az adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel, az adatok kezelése határozatlan ideig tart. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, valamint megilleti az adatai kezelése elleni tiltakozás joga, egyaránt levélben a következő címen: Brightly Kft Budapest, Ilka utca 50., amely kérések a fenti címről automatikusan továbbításra kerülnek a Szervező részére is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy az érintett bírósághoz fordulhat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv ) foglalt feltételek szerint. A Játékos személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlés esetén, valamint ha a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos tiltakozása folytán megszűnik, a Játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a Játékban történő részvétellel. Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám [[*] / megszerzése folyamatban van]. 15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a Játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Játék manipulációjának gyanúja vagy a Játékosok részéről tapasztalt visszaélések felmerülése esetén. A hamisított vagy manipulált promóciós kódok, csomagolóanyagok érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. Az akcióban részt vevő promóciós kódok, csomagolóanyagok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Szervező, illetve Lebonyolító bármikor kérheti a Játékban résztvevő termékek vásárlását igazoló eredeti blokk bemutatását bármelyik Pályázótól. Amennyiben az érintett Pályázó a Szervező, illetve Lebonyolító kérésének határidőn belül nem tesz eleget, a Játékból kizárható. Amennyiben a Játék során visszaélések történnek, vagy ennek alapos gyanúja merül fel, vagy jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, vagy ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse, megszüntesse, vagy a sportszerűtlen Játékost a Játékból kizárja. Amennyiben bármely Játékos a Játékból kizárásra kerül, az általa regisztrált pályázatok érvénytelennek minősülnek. 16. A Játékosok Pályázatuk regisztrálásával a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. Budapest, február 07. Bunge Zrt. Szervező 6

7 Házirend a tábor területén Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit, Közhasznú Kft Zánka HÁZIREND 1. A házirend az Új Nemzedék Központ területén üdülő valamennyi vendégre érvényes. 2. A csoportvezető felelős a csoport tagjainak biztonságáért, magatartásáért, tevékenységéért, a házirend betartatásáért. 3. A szobák 15 órától állnak a vendégek rendelkezésére. A szállás elfoglalása csak a teljes részvételi díj kifizetése után lehetséges. 4. Elutazás napján a szobákat legkésőbb 10 óráig el kell hagyni. Ha ennél tovább óhajt maradni, kérjük, időben jelezze. Amennyiben nincs új foglalás a szobára, úgy 50 % felár befizetése után 18 óráig igénybe veheti azt. 5. Vendégeink a szálláshelyre a ténylegesen kifizetett létszámon felül más személyt nem fogadhatnak be. E rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal a vendéget a szálláshelyről kizárni és kártérítésként a már kifizetett díj jogosultságát fenntartani. 6. Vendégeink kutyát vagy egyéb kedvtelésből tartott háziállatot csak a kijelölt szálláshelyekre a szabályzatban előírtaknak megfelelően hozhatnak magukkal.7. A Szolgáltató területe lakó-pihenő övezet, így a KRESZ szabályai szerint a gépjárművek számára a megengedett maximális sebesség 20km/óra. Parkolni a kijelölt parkolóhelyeken lehet. 8. A fénysorompóval ellátott vasúti átjárón keresztül tilos a gyalogos közlekedés, vendégeink a strandot a számukra kijelölt gyalogos úton közelíthetik meg. 9. A vízitelepi szabályzatot minden üdülő köteles megismerni és betartani. 10. Minden üdülő köteles betartani a tűz- és balesetvédelmi szabályokat. 11. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad. 12. Tűzgyújtáshoz (tábortűz, szalonnasütés, stb.) írásos engedélyt kell kérni a központi recepción. 13. Az esetleges balesetekről kérjük a házvezetőt tájékoztatni. Az üdülőcentrum területén az egészségházban állandó készenléti ügyelet látja el térítésmentesen a rászorulókat. 14. Alkoholt 18 éven aluliak nem fogyaszthatnak. 15. Az üdülőépületet 18 éven aluliak 22 óra után csak felnőtt felügyelettel hagyhatják el. 16. Az üdülő diákok időszakos vagy végleges távozásához a szülő kérése alapján- a csoportvezető engedélye szükséges. Az eltávozásról a házvezetőt tájékoztatni kell. 17. Az üdülőházakban discozni, magnót, rádiót, televíziót nagy hangerővel üzemeltetni nem lehet. 18. Este 22 órától reggel 7 óráig legyenek tekintettel azokra a vendégeinkre, akik pihenni, aludni szeretnének. 19. A szobák felszerelési tárgyait az épületből kivinni nem szabad. 20. A téli üdülőházak bejáratát 22 óra után zárva tartjuk. 7

8 21. Amennyiben elhagyják az épületet, kérjük, csukják be az ablakokat, erkélyajtókat, zárják kulcsra a szobaajtót, kapcsolják le a villanyokat, zárják el vízcsapokat. 22. A Szolgáltató területére behozott személyes értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. Értékmegőrzésre igény esetén lehetőség van. Felvilágosítást az üdülőház házvezetőjétől kérhet. 23. Az okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni. 24. Az üdülésből az a személy, aki a közösségi magatartás szabályait durván megsérti, kizárható. Krakkó Péter vendégfogadási oszt.vez. 8

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatára vonatkozó szabályok Az alábbiakban

Részletesebben

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK Szervező: A Nyeremény felajánlója: A jelen játékszabályzattal érintett nyereményjáték megnevezése: A jelen játékszabályzat közzétételének helye: A Nyereményjáték

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben