Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes"

Átírás

1 Fényprojekt az óvodában Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes 1

2 Mert a világ siet, s most kerül dűlőre: Érdemesek vagyunk e Életre, s jövőre (Ady Endre: A márciusi Naphoz) 2

3 Tartalomjegyzék I. Bevezető 4-7.old II. A környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés az óvodában 8-14.old II.1.1 A környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés fogalma II.1.2A fény témakör kapcsolata a környezeti és fenntarthatóságra neveléssel II.2 A környezeti nevelés módszerei II.2.2 Speciális természettudományos megismerő módszerek II.2.3 A projekt módszer ismertetése III. Mi a fény? old IV. Korunk problémája a fényszennyezés IV.1.1 A fényszennyezés okozói IV.1.2.A fényszennyezés csökkentésére tett kísérletek IV.2. A fényszennyezés hatása az állatvilágra IV.2.1. Fényszennyezés hatása a rovarokra IV.2.2 Fényszennyezés hatása a madarakra IV.3. Fényszennyezés hatása az emberi szervezetre old V. Projektterv a fény feldolgozására old V.1.1 Részletes projektterv V.1.2. A projekt végrehajtása csoportomban V.1.3. A projekt értékelése VI. Mellékletek VI.1 Irodalmi anyag VI.2 Zenei anyag VI.3 Szenzitív játékok VI.4 Gyermekmunkák VI.5 Fényképek VII. Általános bibliográfia old old 3

4 Bevezető A környezeti és fenntarthatóságra nevelés az utóbbi években az óvodai nevelésben is kezd vezető szerephez jutni A globális környezetszennyezés, és ennek hatására kialakuló ökológiai gondok megoldására való törekvés a kis közösségekben, szemlélet változtatása nélkül elképzelhetetlen.a jövő zálogai a mostani kisgyermekek, rajtunk is múlik, hogy milyen viszonyulást alakítunk ki bennük környezetük élő és élettelen tényezői iránt. Elsődleges feladatunk, hogy gyermekeink megismerjék, megszeressék saját környezetüket, pozitív érzelmi viszony alakuljon ki azok iránt, mert bizonyított, hogy amit szeret, arra figyel, arra vigyáz is. A fény a földi élet meghatározó tényezője, az élet kialakulásában is fontos szerepe volt. Fény nélkül nincs élet a Földön, nélkülözhetetlen a növények és az állatok életfolyamatai szempontjából. Befolyásolja párválasztásuk idejét, szaporodásukat, egyedfejlődésüket, vonulásukat. A biológiai szerepén túl, a tudományos fejlődésben, a művészetekben, és a vallásban is fellelhető. Az emberiség életében betöltött szerepe is nagyon sokoldalú, szerteágazó. Úgy gondolom, hogy a leírtak indokolják óvodás gyermekekkel is a témának feldolgozását, a játékokban, kísérletekben, vizsgálódásokban a fény tulajdonságainak, környezetünkre, életünkre gyakorolt hatásának megismertetését Sok kisgyermek nagyon fél a sötéttől, a játékok, talán ennek a félelemnek a feldolgozásában is segítségükre lehetnek. A projektmódszer eredményeként sok művészeti, esztétikai élményben is részesülnek. Így vélhetően elindítom őket a természet szeretetén, megbecsülésén keresztül, a művészetek szeretete, megbecsülése felé. A felkészülés során az alábbi módszereket alkalmaztam a. Általános tájékozódás - Elsőként tisztáztam a téma feldolgozásához szükséges fogalmakat. b. Anyaggyűjtés 4

5 - Vonatkozó szakirodalom tanulmányozása a főiskola és az óvoda könyvtárában, valamint a saját szakkönyveim segítségével - Tudományos, továbbá szakmai folyóiratok tanulmányozása - Interneten megjelenő cikkek, tanulmányok átfésülése c. Rendszerezés, feldolgozás d. A projekt tevékenységeinek megbeszélése a gyermekekkel, ötleteik, kéréseik beépítése azokba.. e. A gyűjtött szakmai anyag kiválogatása, rendszerezése, és végleges kiválasztása a feldolgozáshoz f. A projekt végleges formába öntése I.3. Óvodám és a helyi nevelési programunk rövid bemutatása Óvodám Erdőkertesen, a Gödöllői-dombság, és a Gödöllői Tájvédelmi Körzet területén található. A település adottságai, a patak, tó, legelők, gyümölcsösök, állattartás, sok tapasztalatszerzésre, megfigyelésre ad lehetőséget. Budapest és Vác közelsége a városi környezet megfigyelését is lehetővé teszi. A környezeti nevelés fontos helyet foglal el a nevelési területek között. Programunk fő feladatai: -a családdal való együttnevelés -egészséges életmód kialakítása, -a természet szeretetére, hagyományok tiszteletére nevelés -pozitív életszemlélettel kapcsolatos képességek megalapozása, a másság elfogadásával és az önérvényesítési törekvések összehangolásával -játékos tapasztalatokon alapuló tanulási folyamat biztosítása. 1 1 Ki Akarok Nyílni Óvoda Helyi Nevelési Program 17. o. 5

6 Célja: Olyan érzelmi alapozottság, érdeklődési kedv felkeltése az óvodásokban a természeti jelenségek iránt, amely kellő alapja lehet a természet és környezetbarát életmódnak. 2 Az egészséges életmódra nevelés, az egészségmegőrzés, a megfelelő mozgás, a szabad levegőn való tartózkodás, és mozgás szorosan összefügg a környezeti nevelés tartalmával. E tevékenységek közben a gyermekek rengeteg megfigyelést tesznek, sok tapasztalatot szereznek testük működéséről, közvetlen környezetük élő és élettelen összetevőiről, összefüggéseket, hasonlóságokat, különbözőségeket fedeznek fel. Sokat tartózkodunk s szabadban, természetes fényben. Azonban figyelnünk kell arra, hogy a késő tavaszi, nyári, kora őszi időszakban, amikor nagyon magas lehet a Napból érkező káros sugárzás mértéke, csak a kora délelőtti, késő délutáni időszakban legyenek direkt napsütésnek kitéve. A veszélyes időszakokban gondoskodunk árnyékos helyről, figyelünk arra, hogy fedetlen testtel ne tartózkodjanak a Napon. A kiszáradás veszélye kicsi gyerekeknél sokkal nagyobb, ezért folyamatosan biztosítjuk a lehetőséget ivásra is. A nemrégiben átadott, új hat csoportos épülettel már 11 csoportunk van Az óvodaépítési pályázat beadásakor vállaltuk, hogy megteremtjük, az óvoda megnyitását követő három évben a Zöld Óvoda cím elnyerésének feltételeit. Ennek érdekében továbbképzési, továbbtanulási tervet dolgoztunk ki, hogy megfelelő ismeretek birtokába jutva, megvalósíthassuk terveinket. A továbbtanulási, továbbképzési terv részeként folyamatosan minden kolléga vagy főiskolai képzés, vagy akkreditált tanfolyam keretében környezetismereti tanulmányokat folytat. Az újonnan épült óvodában már a tervezéskor odafigyeltünk arra, hogy az építő és a burkolóanyagok, a berendezési tárgyak között a természetes anyagok domináljanak. A kézmosó csapok érzékelősek, és a WC öblítők is víztakarékosak. 2 Ki Akarok Nyílni Óvoda Helyi Nevelési Program 17.o. 6

7 A tetőablakok jóvoltából természetes fény világítja meg szinte sötétedésig az épületet. A mesterséges világításnál a fényforrás energiatakarékos, színe a természetes fény színéhez hasonló. Így biztosítjuk, hogy a gyermekek, felnőttek egészségét és a környezetet a legkevésbé terhelje. A régebbi épületeinkben sajnos még korszerűtlen világítótestek vannak. A természetes megvilágítás is nagyon rövid ideig nyújt megfelelő mennyiségű fényt, ezért hosszú ideig vagyunk kénytelenek a mesterséges megvilágítást használni. A káros hatás enyhítésére a lehető legtöbbet vagyunk szabad levegőn a gyermekekkel, amelyik tevékenységet lehet, azt az udvaron, a szabadban végezzük. Folyamatosan figyeljük a világítás korszerűsítésére kiírt pályázatokat, de a mai napig nem írtak ki olyat, amelyre óvodák is pályázhatnának. Más lehetőség nincs a korszerűsítésre, mert az önkormányzat anyagi lehetőségei nagyon szűkösek. A Zöld óvoda létrehozásának feltételei már az új Helyi Nevelési Programban is szerepelnek, hisz a megváltozott körülmények miatt új helyi programot kellett kidolgoznunk. Ami ebből már jelenleg is megvalósult, ez a szelektív hulladékgyűjtés, a jeles napok megtartása, a csoportonkénti természetsarok, benne állatokkal (achát csiga, botsáska, akvárium), cserepes növényekkel, a rendszeres gyümölcsfogyasztás a szülők segítségével, a csoportok udvarain kiskertek, ezek gondozása a gyerekekkel közösen, télen a nálunk telelő madarak etetése, településünk, és környező települések környezeti értékeinek rendszeres látogatása. Munkaközösségi tevékenység, és házi továbbképzések keretében is igyekszünk hozzájárulni mindezek minél színvonalasabb megvalósításához. A munkaközösség felmérte, hogy milyen együttműködési lehetőségeink vannak településünk társadalmi és civil szervezeteivel, a helyi általános iskolával, a kistérség szervezeteivel, óvodáival. A velük történő egyeztetés után állítjuk össze és véglegesítjük a munkaközösség éves munkatervét. 7

8 II. Környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés az óvodában II.1.1 A környezeti és fenntarthatóságra nevelés fogalma: A környezeti nevelés szókapcsolat, jelentése ennek megfelelően összetett. A nevelés tervszerű, tudatos, folyamatos személyiségfejlesztést jelent, a környezeti a környezet megvédését, a környezettel való harmonikus együttélést, környezeti kultúrát jelent. Az IUCN 1970.ben tartott konferenciája a következőképp fogalmazta meg a környezeti nevelést A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének, és olyan fogalmak meghatározásának a folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására 3 A Tbiliszi nyilatkozat 1976-ban rögzítette a környezeti nevelés célját, területeit és módszereit. Ennek értelmében: A környezeti nevelés tulajdonképpeni célja felkészíteni az embereket arra, hogy megértsék a természet komplexitását, és hogy az egyes országok ennek megfelelően alakítsák tevékenységüket és fejlesztési elképzeléseiket annak érdelében, azok összhangban legyenek a környezeti körülményekkel. A környezeti nevelésnek holisztikusnak kell lenni, amely egyaránt vizsgálja a problémák ökológiai, társadalmi, kulturális és egyéb vonatkozásait. Ennek megfelelően interdiszciplináris is kell, hogy legyen. A cél elérni azt, hogy interdiszciplináris szemlélet váljon uralkodóvá, és kialakuljon egy gyakorlatias tanítási, tanulási modell, amely a környezeti problémák gyakorlati 3 Cziprán Katalin- Ruzsa Ágota A környezeti nevelés, a fenntarthatóságot szolgáló tanulás szerepe jövőnk alakításában. Tempus Közalapítvány Honlapja 8

9 megoldására törekszik, illetve igyekszik erre a tanulókat felkészíteni azáltal, hogy hozzászoktatja őket a döntéshozatalhoz ben Kazincbarcikán tartott országos pedagógiai tanácskozáson meghatározták többek között az óvodai környezeti nevelés célját, és feladatait. Az óvodai környezeti nevelés célja és feladata a természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi viszony, pozitív viselkedési formák és magatartásmódok kialakítása, a környezeti kultúra iránti igény megalapozása, a gyermek közvetlen környezetében lévő élővilág megismertetése, az élő és élettelen környezeti tényezők közötti leglényegesebb összefüggések megláttatása. 5 A környezeti nevelés a környezet megvédésére, szeretetére, a környezettel való együttélésre a környezetkultúra kialakítására irányul Az Óvodai nevelés országos alapprogramja, mint keret program, lehetővé teszi ennek megvalósítását, megfogalmazza múltbeli értékeinkre alapozva az óvodai nevelés általános alapelveit, melyek a környezeti nevelésre is vonatkoznak. Az óvodai élet tevékenységformái, a játék, a munka, és a tanulás teremtik meg azokat a konkrét tapasztalatszerzési lehetőségeket, melyek során az óvodásokat megismertetjük a körülöttük lévő világgal, szűkebb és tágabb környezetükkel. Pedagógiai alapelvei a gyermeki személyiség tiszteletben tartását, a gyermek érdekeinek szem előtt tartását fogalmazzák meg, és jogot biztosítanak a pedagógus számára a módszertani szabadságra. Az óvodai nevelés általános feladatai, az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció, az értelmi fejlesztés, nevelés, szorosan összefügg a környezeti nevelés tartalmával. Az emberiség életben maradásának feltétele,hogy fenntartható társadalmat teremtsen meg. A környezeti nevelés részeként, a fenntarthatóság pedagógiája ennek lehetőségét teremti meg. 4 5 Környezetvédelem a közoktatásban Országos Pedagógiai Tanácskozás, 1987 Kazincbarcika. Kiadja az Országos Természet és Környezetvédelmi Hivatal Bp. 6.o. 9

10 1999-ben, Brüsszelben megtartott konferencia záródokumentuma megfogalmazta a környezeti nevelés gyakorlatában, annak részeként megvalósuló fenntarthatóság pedagógiájának feladatait, és témaköreit. A fenntarthatóság pedagógiája egységben foglalkozik bolygónk, és az emberiség sorskérdéseivel. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat, mely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet, és környezet, a társadalom, a jog és gazdaság terén, és etikusan felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni, vagy közös döntéseikért, tetteikért. Ezek az intézkedések biztosítják az egészséges környezetet és a hatékony gazdaságot a jövő számára. 6 Ennek értelmében a fenntarthatóság pedagógiája és a környezeti nevelés kapcsolata nyilvánvaló,egymást kiegészítő, egymásra épülő tevékenységek. Nekünk, pedagógusoknak az a feladatunk, hogy a gyermekeket környezetbarát, környezettudatos életmódra szoktassuk, alakítsunk ki bennük pozitív érzelmi viszonyulásokat, hogy felismerjék, megbecsüljék, óvják a valódi természeti, társadalmi értékeket. Játékosan, a gyermek életkorának megfelelő tapasztalásokon keresztül formáljuk életmódjukat, szokásaikat a fogyasztással, az energiával, vízzel, levegővel, hulladékkal kapcsolatosan. II.1.2 A fény témakör kapcsolata a környezeti és fenntarthatóságra neveléssel A fény alapvető élettelen környezeti tényezője a földi életnek. Földünkre lejutó fény a Napból származik. Tartalmaz az élő szervezeteket károsító sugarakat 7 is, melynek jó részét az ózonréteg megszűri. 6 Vásárhelyi T.-Viktor A. (szerk.) 2003Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 4. o. 10

11 A felső légkörbe jutó nagy mennyiségű halogénezett szénhidrogének (freonok) károsítják az ózón réteget, vékonyítják,ezáltal ózonlyukak keletkeznek. Ebből következően, a káros sugarakból több jut be a Föld alsó légterébe. A másik gondot az alsóbb légrétegekben megrekedő gázok, és szilárd szennyezőanyagok következtében kialakuló füstköd jelenti, főként a nagyobb városokban. A harmadikként, korunkban egyre több helyen tapasztalható negatív jelenség, a fényszennyezés. Ez a nagyvárosokban a legsúlyosabb, de nagyon kevés az a terület, mely mentes lenne ettől. Ez főként az éjszakai életmódot folytató és a vonuló állatokat érinti. Sokszor életüket is veszélyezteti, de az ember biológiai ritmusát is fölboríthatja, mert zavarja sok ember éjszakai pihenését. Ennek megoldása azért is fontos, mert ez fölösleges, Földünket terhelő energiafelhasználással is jár II.2. A környezeti nevelés módszerei A környezeti nevelés módszerei lehetnek általános pedagógiaiak és természettudományos megismerők II.2.1Általános pedagógiai módszerek Ezen módszerek közül az óvodás gyermek életkori szintjének, és tanulási tevékenységének függvényében legeredményesebben a játékot, azon belül is a szenzitív játékokat alkalmazzuk leggyakrabban. Természetesen a többit is, ha azt a szituáció megköveteli. A szenzitív játék lényege, hogy a gyermek érzékszerveit játék közben érzékenyíti. Segítségével fejlődik a gyermek empátiás készsége és ez elősegíti, hogy átélje, átérezze, megértse a természetben lejátszódó folyamatokat. 11

12 A játék során felébred lelkesedésük, élénkül figyelmük és képesek lesznek élményeiket megosztani másokkal is. A közvetlen élményeken alapuló tevékenységekben fejlődik az óvodások érzékenysége és ennek hatására alapozódik a természettel együttélés igénye. A dolgozatom témájához kapcsolódó érzékenyítő játékok: Patak vizsgálata a fénytörés, fényvisszaverődés szempontjából, Levélposta, Kismalac és a farkasok(szembekötősdi), Mozgó világ-fényképezés, Felhőlesés, Állatok szemével látunk(légy, bagoly éjjel, csiga, földi giliszta), Fényképész, Néma,vak A játékok szabályait a melléklet részben ismertetem. II.2.2 Speciális természettudományos megismerő módszerek Ezek a módszerek nagyon jól alkalmazhatók az óvodások tanulási tevékenységében, mert ezek a gyermek aktivitására, tevékeny részvételére épülnek Megfigyelés Akkor a leghatékonyabb, ha a gyermeknek módja van a közvetlen, folyamatos megfigyelésre, főként a szabadban. Természeti és társadalmi környezetben egyaránt végezhetjük a gyermekekkel, segíti a minél pontosabb megismerést.a projekt feldolgozása során például a patak, rét, erdő fényeinek, színeinek, az állatkertben az éjszakai és nappal aktív állatok és a felhők megfigyelésekor alkalmaztuk Leírás Történhet verbálisan, és vizuálisan, egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően. A verbális leírás a pedagógus módszere is lehet, mellyel a megfigyelt eseményeket, élőlényeket,tárgyakat írja le. Összehasonlítás A körülöttünk lévő világ tárgyait, jelenségeit, közvetlenül megtapasztalható, érzékelhető tulajdonságait hasonlíthatják össze a gyermekek. Elősegíti, hogy eljussanak összefüggések felismeréséhez, a megfigyeltek rendezéséhez, csoportosításához. 12

13 Témámmal kapcsolatosan összehasonlítottuk a rét, az erdő fényeit, színeit, a növények méreteit, az árnyékok és tárgyak méreteit, hasonlóságot, különbséget, összefüggést keresve a jelenségek között. Becslés, mérés Óvodában a becslést használjuk gyakrabban. A becslés az alapja a mérésnek, amikor valamilyen mértékegységben adjuk meg a tömeget, kiterjedést. Az óvodás a hozzá közel álló tárgyhoz, dologhoz viszonyítva becsüli meg környezete más tárgyainak tulajdonságait. A buszos utazás során megbecsülték a gyermekek, hogy melyik közlekedési eszközre fér föl több utas, felnőtt, vagy gyerekjegyet vásárolunk e többet. Megbecsültük az árnyékok hosszát,lemértük, melyik napszakban hosszabb az árnyékunk. Vizsgálódás, kísérlet Az óvodában a kísérlet is inkább vizsgálódást jelent, hisz a gyermekek még nem alkalmasak tudományos kísérlet megtervezésére, lebonyolítására, az összefüggések értelmezésére. Vizsgálódás tárgyát képezhetik élettelen környezeti tényezők, azok változásai, életjelenségek, életfeltételek változásai A vizsgálódás módszerét alkalmaztuk a fénytörés, fényvisszaverődés előállításához, a szivárvány létrehozásához. II.2.3. A projekt módszer ismertetése A projekt latin eredetű szó, jelentése terv, tervezet, ajánlat, javaslat. A Freinet pedagógia egyik eszköze a projekt, amely mára már önálló módszerré vált. A múlt század húszas éveitől kezdődően lett a reformpedagógia legnépszerűbb metodikai megoldásává. A módszer John Dewey amerikai filozófus-pedagógus nevéhez fűződik ba, Dewey tanítványa, William Kilpatrik adta ki az első részletes leírást, és meghatározást. 13

14 A projekt terv, tervezet, komplex alkotó jellegű megismerési, cselekvési egység, gyakorlati problémák megoldása, a megszerzett tapasztalatok alkalmazása, új tapasztalatok megszerzése. A projekt komplex jelentés tartalommal bír, olyan tevékenysor, melynek során készítője egy adott témát jár körül, megvalósítója minél több oldalról közelíti meg azt. Lényege egy probléma lehető legtöbb vonatkozásának feltárása, széleskörű összefüggések feldolgozása. A cél valamilyen konkrét produktum létrehozása, a tanulás, mint kísérő eszköz van jelen, a lényeg a produktum elérésére irányuló cselekvésekben van. Lehetőséget nyújt a gyermeknek az önállóságra, a közösségi viselkedésmódok gyakorlására.. Motiváló ereje abban van, hogy mindenki a maga erősségével, a saját szintjén tevékenykedhet benne. Ötvöződik benne a játék, a munka és a tanulás. A módszer a gyermek érdeklődésén, élményein, a pedagógus és gyermek közös tevékenységén alapszik, sorozatként szervezi meg a megismerési folyamatot. A mindennapi életből veszi a témát, időtartama annak jellegétől és a gyermekek érdeklődésétől függ. A gyermek öntevékeny részvételére helyezi a hangsúlyt.a témafeldolgozás teljes, ezért a tevékenységbe integrált műveltségtartalmak a sokoldalú tapasztalatok révén épülnek be a gyermeki tudatba. A tanulás a tevékenységek tervezése, szervezése, szokások alakítása, elsajátítása közben, indirekt módon valósul meg. Egyszerre kollektivizál és individualizál, mert együttműködést követel a gyermektől, de emellett saját tempója, képességei, tudása szerint vehet rész a tevékenységekben és ötleteit is szabadon alkalmazhatja. Fajtái -egy gyakorlati feladat megtervezése, kivitelezése, esetünkben pl. a szivárvány színképének létrehozásához szükséges eszköz elkészítése -esztétikai élmény átélése pl. árnyjátékkal egy mese eljátszása -egy probléma megoldása pl. a kirándulásunk tervének elkészítése -tevékenység elsajátítása pl. nap hajtogatása -tudás elsajátítása, pl. a fény téma teljes feldolgozásával 14

15 Megvalósításának lépései:- -A projekt tartalmát képező problémakör megfogalmazása -A projekt tervének elkészítése -A témakör integrációs lehetőségeinek feltárása -A végrehajtáshoz szükséges források feltárása, megszervezése (óvodán kívüli források, személyek, eszközök, segítség) A projekt terv véglegesítése (tevékenységek, események egymásutánisága, személyiségfejlesztés lehetőségei, képességalakítás feltételei) III. Mi a fény? A fény élettelen környezeti tényező, mely Földünkre közvetlenül a Napból érkezik A Napból érkező elektromágneses sugarak közül a látható sugárzás, vagyis a fény az, mely a földi élet szempontjából nélkülözhetetlen. Ennek a fénynek nagyobb része fénysugárzás, kisebb része hősugárzás. A bioszféra fényviszonyai a földfelszínen függőleges irányban is változnak. A magas hegységekben a vékonyabb légréteg a napsugarak 75%-át is átengedi, ez az élővilág szempontjából a maximum határérték. Tengerszinten ez az érték 50%, míg a tenger mélye felé haladva az összes fénysugár elnyelődik. Mint környezeti tényező tulajdonságai közül az élő szervezetekre a megvilágítás erőssége, főként a növényvilág elterjedését, szintekre tagozódását befolyásolja, ill. hatással van a fotoszintézisre. A fotoszintézisre a szórt fénynek van kedvezőbb hatása. A fényerősség az állatvilág szempontjából meghatározó, pl. madarak ébredésénél A fény az állatvilág viselkedésére és elterjedésére is hatást gyakorol. Vannak nappal, szürkületkor és éjjel aktív állatok. A barlangokban, óceánok mélyén élő állatok egész életüket sötétségben töltik. A megvilágítás időtartama a mérsékelt és hideg övezetekben évszakonként változik. Az azonos fekvésű földrajzi területek eltérő fényviszonyait a terület fölötti felhősödés, a domborzati viszonyok, valamint az ott élő növények együttesen alakítják. 15

16 Az élőlények belső órájukat ehhez igazítják, az állatok, növények testét működtető folyamatokat időmértékként működtetik. A megvilágítás időtartama hatással van a növények virágképzésére, a rövidnappalos trópusi növényeknél csak akkor indul meg a virágzás, ha a nappalok rövidek, a hosszúnappalos növények akkor virágoznak, ha a megvilágítás időtartama legalább 12 óra. Ez indítja útnak a vándormadarakat, ennek hatására vonulnak el a téli álmot alvó állatok. A minket érő fénynek viselkedést befolyásoló hatása is van az emberek esetében. A természetes nappali fény a legoptimálisabb, a szemnek nem kell megerőltető munkát végeznie, hogy érzékelje a környezetet, a benne lévő tárgyakat, személyeket. A fénynek az élet minden területén lényeges szerepe van. Az életfolyamatokhoz szükséges energiát szolgáltatja, az érzékelés legfontosabb közege, életünk szabályozója. A fény, és az élő szervezetek kölcsönhatása bonyolult biológiai, fizikai folyamatokon keresztül valósul meg. Olyan élet alakult ki a Földön, mely a látható fényen alapul, minden élőlény közvetlenül, vagy közvetve a fény energiáját használja. Ezt a sugárzást látjuk, tehát a legfontosabb információhordozó is. A növényekben a fényenergia biológiai átalakításával megy végbe a fotoszintézis. A földi élet szinte a Naphoz van szinkronizálva, az élet ritmusa követi a napszakok változását. Az ember biológiai ritmusát egy nagyjából 24 órás periódusú óra szabályozza, mely a mai tudományos ismeretek szerint a gének működési sebességén alapuló kémiai reakcióra épül Ha valaki napokig a világosságtól elzártan, sötétben van, akkor is közel 24 órás ritmussal zajlik az élete.ezt azonban szinkronizálni lehet a fénnyel, előbb utóbb szervezetünk átveszi a fény váltakozásának ritmusát. A fényérzékelő a szemben van, de nem a retinában, mert működő képtelen retinával rendelkezőknél is megtörténik a szinkronizáció, de a szem eltávolítása esetén ez sérül. Nem tudni pontosan, a szem mely része szolgáltatja a szinkronizációhoz szükséges fényjeleket a biológiai órának. Az érzékelés anyaga a retinal-fehérje komplex, a rodopszinnal rokon molekula. 16

17 Vannak olyan élőlények, melyek maguktól is képesek fényt kibocsátani. Legtöbbjük a tengerekben él, szárazföldi legismertebb példánya a szentjánosbogár.. Fajtái a fluoreszcencia, amikor az élőlény az előzőleg elnyelt foton energiáját sugározza ki, és a kémiai lumineszcencia, amikor az állat kémiai folyamatok eredményeként fényt termel, és sötétben világít. A fénykibocsátó festékmolekula, a luciferin, és a katalizáló fehérje, a luciferáz játszanak szerepet ebben a jelenségben. A baktériumok folyamatosan sugároznak fényt, míg a többi tengeri szervezet csak akkor világít, ha stimulálják. Bizonyos egysejtűek akkor világítanak, ha mechanikai stressz éri őket. Nagyon kis nyomásra is reagálnak, ezek okozzák a Karib- tenger egyes öbleiben látható fantasztikus fényeffektusokat, melyet egy úszó ember mozgása is képes kiváltani. Nagyon jellegzetes a mélytengeri halak, rákok, medúza, és nyílféreg biolumineszenciája. Bizonyos halfajok, pl. a Vörös tengerben élő laternahal a vele szimbiózisban élő lumineszkáló baktériumtól nyeri a fényét, de sok mélytengeri hal saját specializálódott szervvel rendelkezik. A Brazíliában élő railroad-lárva különböző színekben képes veszély esetén világítani. A szentjánosbogár fénye teljesen hideg fény, nincs a hőtermelés miatti energiaveszteség, ezért nagyon hatékony. Esetükben a világításnak számos, túlélést segítő szerepe van, úgy, mint a táplálékszerzés, a támadó elriasztás, párválasztás. A napfény gyógyító hatását már Hyppokrates is leírta. Európában a napfénnyel való gyógyítás a XIX. században, Jakob Lober: A napfény gyógyító ereje című könyvének köszönhetően jelent meg a gyógyászatban. Korunkban, mikor az emberiség nagy része életét zárt helye tölti, még inkább hangsúlyossá vált az egészségben betöltött szerepe. A fény hiánya kihat az ember pszichozisára, tartós fényhiány depresszióhoz, és különböző pszichoszomatikus betegségekhez vezethet. Nagyon fontos lenne a munkahelyek, irodák, nálunk pedig a csoportszobák megfelelő megvilágítása. Kimutatták, hogy az a mesterséges fény, amely legközelebb áll a természetes napfényhez, kevésbé károsítja az egészséget. Mint már írtam, az óvodánk régi épületeiben nagyon korszerűtlen neon fénycső világítás van, és a világítótestek mennyisége is kevés. Ezen azzal tudunk segíteni, hogy a lehető legkevesebbet kapcsoljuk fel a villanyt, és igyekszünk sokat a szabad levegőn tartózkodni a gyermekekkel. 17

18 A szabad levegőn tartózkodás felvet egy másik problémát is, a természetes napfény hatását a gyermek szervezetére, melyről a programunk célja alatt már írtam. A fényt alkalmazzák a gyógyászatban is, legismertebb formája a csecsemőkori sárgaság kezelésére használt kék fény. A kisdózisú lézerfény akupunktúrás kezelésként, a nagydózisú a sebészetben kapott teret. A fény és színterápia alternatív gyógymódként része az egészség megőrzésnek. A színek, színes fények hatással vannak egyes szervek funkcióira, befolyásolják az egészségi állapotot. Az ókori Egyiptomban és Kínában már használták a színek energiáját különböző betegségek gyógyítására. Az európai gyakorlatban Peter Monde természetgyógyász a hetvenes években dolgozta ki a színterápia alapjait. E szerint a fény a különböző szervek működéséért felelős meridián pontok energiájának helyreállításával hat az emberi szervezetre. A Bioptron lámpához kapható színes üveg tartozékokat bizonyos betegségek megelőzésére, kezelésére is használják. A különböző színek másként hatnak az emberi szervezetre, erre a csoportszoba színeinek megválasztásánál is figyelünk. A színek hatásai: sárga szín, mint a Nap színe, melegséget sugároz, jókedvre serkent, oldja a depressziós tüneteket, segíti a tanulást,a narancs fokozza az életkedvet, étvágyat, kíváncsiságot, jó hatással van a vérszegénységre, máj és hasnyálmirigy működésére. A piros, mint a tűz színe melegít, erősít, önbizalmat ad, javítja a vérkeringést, a légzőszervi hurutokat, de a túl sok, tömény piros a környezetünkben nyugtalanságot, felfokozott hangulatot, túlzott aktivitást eredményezhet. A rózsaszín feszültségoldó hatású, kimerültség, önértékelési zavar, pszichoszomatikus betegségek esetén alkalmazható, lila nyugtató, védettség érzetét keltő szín, jó hatással van a nyirokérrendszerre,a zöld biztonságérzetet, békés hangulatot teremt, nyugtat, de emellett serkenti a szellemi tevékenységet, testi, lelki görcsök oldásában segít. A világos, kellemes pasztell színek nyugtató voltukon túl térnövelő optikai hatással is rendelkeznek. A hozzájuk harmonizáló élénk, hangulatfokozó színek mértéktartó felhasználásával is pozitív hatást lehet elérni. Jó, ha az óvónők ismerik a különböző színek pszichikai és egészségügyi vonatkozásait a csoportszoba színösszeállításának kialakításához, mert a színek nyugtalaníthatnak, agressziót idézhetnek elő, de nyugalmat, kiegyensúlyozottságot is teremthetnek. 18

19 IV. Korunk problémája a fényszennyezés Technikailag fejlett világunkban, a ma élő ember hétköznapjai elképzelhetetlenek világítás, közvilágítás nélkül. Lakóhelyét igyekszik éjszaka is kivilágítani, mert munkál még benne a sötétségtől való ősi félelem, melyhez hozzáadódnak modern korunk félelmei, a biztonság keresése, az anyagi javak védelme. A fényszennyezés energia alapú civilizációs ártalom. Ennek a mértéktelen kivilágításnak a káros hatásaira csillagászok figyeltek föl elsőként. Ez nem véletlen, hiszen a csillagászati kutatásokat helyenként szinte lehetetlenné tették a földi fényforrásokból származó, a természetes háttérfényesség sokszorosát kitevő fények. Az elmúlt húsz, harminc évben sok országban ez a tízszeresére növekedett. Pierantonio Cinzano és munkatársai a fényszóródás törvényszerűségének, és a domborzati viszonyoknak a figyelembevételével kiszámították, hogy Európa egyes helyein mekkora az éjszakai égbolt háttérfényessége. Körülbelül 1km-s felbontású háttérfényesség térképet készítettek. Budapest és környéke vörös foltként jelenik meg azon, kilencszer fényesebb, mint a természetes háttérfényesség. Ha a fényszennyezés a jelenlegi mértékben növekszik, akkor 25 év múlva Európa túlnyomó része vörös folt lesz a térképen. IV.1. A fényszennyezés okozói Közvilágítás, díszvilágítás, fényárvilágítás, füzérvilágítás, keret és él kivilágítás, park és kertvilágítás, reklámvilágítás, sportvilágítás A napjainkban alkalmazott közvilágítási lámpatestek nagy része korszerűtlen. A közvilágítás hatékonysága nem jó. A lámpatesteket nagyon magasra teszik, fényüket nem irányítják a megfelelő, megvilágítandó helyre, így energiából is sokkal többet használ el a megfelelő világosság eléréséhez. Az izzók közül még nem alkalmazzák széles körben a leghatékonyabb és legkevésbé környezet terhelő alacsony nyomású nátrium izzókat. 19

20 A fény jelentős része nem oda jut, ahova kellene, ez főleg akkor káros, ha a horizont síkja fölé irányul. Akkor jó a köztéri világítás, ha a fény sem túl gyönge, sem túl erős, csak oda irányul, amit megvilágítani kívánnak. A lámpák nem világítanak a horizont síkja fölé és megfelelően ernyőzve vannak, vagy dupla nátrium izzót, vagy fényerő szabályozó berendezést tartalmaznak. Ezzel számítások szerint a fénykibocsátás 1/3-al csökkenthető. A fényszennyezés megszüntetése azért nehéz, mert az emberek nagy része nem érzékeli súlyos környezetkárosító problémának. Számos érv szól a fénykibocsátás mellett, mint az előzőekben már említett biztonságérzet, a közlekedés biztonsága, a reklámérdekek, és a városlakók azon véleménye, mi szerint a nagyvárosi élethez hozzátartozik a fényár. Egyre jobban terjedő negatív jelenség hazánkban a gazdag országok pompakedvelő utánzása, a felesleges luxus, amely a magánházaknál is megfigyelhető. Leginkább a karácsonyi időszak jellemzője, mikor a kerteket, fákat, házak bejáratát, ablakait egymással versengve feleslegesen, sokszor ízléstelenül telirakják füzér, fényárvilágítással. IV.2 A fényszennyezés csökkentésére tett kísérletek Magyarországon a fényszennyezés csökkentésére évi XCI.törvény 19 -val megszületett az első jogi szabályozás, mely rendelkezik a fényszennyezésről, lehetővé teszi annak korlátozását a védett természeti területeken Védett természeti területen a helyhez kötött kültéri mesterséges megvilágítást külterületen, illetve beépítésre nem szánt területen- a közúti közlekedési létesítmények biztonságos üzemeltetéséhez szükséges megvilágítástól eltekintveúgy kell kialakítani, hogy az a védett, vagy közösségi jelentőségű állatfajokat ne zavarja, veszélyeztesse, károsítsa 8 Hibája, hogy általánosan fogalmaz, konkrét utasításokat nem ad, de lehetőséget teremt a védett természeti területeken, és azok körzetében a helyi szabályozásra. 8 Kolláth Zoltán 2009/10 Lesz e száz év múlva is Csillagászat Nemzetközi Éve? Magyar Tudomány o. 20

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Egészségfejlesztési ismeretek - 2. csoport. Negyedéves szakköri beszámoló 2014 március 2014. június (4. negyedév) Szakkörvezető: Jenei Beáta

Egészségfejlesztési ismeretek - 2. csoport. Negyedéves szakköri beszámoló 2014 március 2014. június (4. negyedév) Szakkörvezető: Jenei Beáta Egészségfejlesztési ismeretek - 2. csoport Negyedéves szakköri beszámoló 2014 március 2014. június (4. negyedév) Szakkörvezető: Jenei Beáta A TÁMOP 3.1.4. Komplex egészségmegőrzésre irányuló innovációk

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból

Hírek a nagyvilágból 8. szám 2014. augusztus szeptember MÓRAHALMI CSAHOLÓ Hírek a nagyvilágból Párt kapott a vörös panda A Szegedi Vadaspark hím vörös pandája párt kapott maga mellé. Összeszoktatásuk után augusztus 26 tól

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

KÉPZÉSEK A TÁMOP 3.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ

KÉPZÉSEK A TÁMOP 3.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ KÉPZÉSEK A TÁMOP.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ Stiefel Eurocart Kft 1155 Budapest, Kolozsvár u. 1. Tel: 06(1)415-2010 Fax: 06(1)414-068 E-mail: iskola@stiefel.hu www.stiefel.hu www.okostabla.hu www.interaktiveszkozok.hu

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: COMENIUS pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő:

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás

Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Projekt első hete Környezet szennyezés Hulladékgazdálkodás Napjaink környezeti kihívásai arra hívják fel a figyelmet, hogy ha nem változtatunk a szemléletünkön, ha nem valósítjuk meg cselekedeteinkben

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Előzmények. Tömegszerű megjelenés Nagy távolságot érintő migrációs tevékenység Állategészségügyi és humán egészségügyi problémák

Előzmények. Tömegszerű megjelenés Nagy távolságot érintő migrációs tevékenység Állategészségügyi és humán egészségügyi problémák Implementation of nature conservation rescue center and animal health monitoring system with cross-border cooperation c. projekt Animal Health - HU-SRB/0901/122/169 Vízimadár monitoring a Kiskunsági Nemzeti

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fénytechnika A szem, a látás és a színes látás Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013 Mi a szín? (MSz 9620) Fizika: a szín meghatározott hullámhosszúságú

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

van helyi, speciális megvilágításra. Különösen igaz ez az őszi téli időszakban.

van helyi, speciális megvilágításra. Különösen igaz ez az őszi téli időszakban. Konyhakadémia 6.rész Fogjuk munkára a fényt! Praktikus kiegészítők a konyhában Miről ismerszik meg a jó asztaloscsapat? Fogjuk munkára a fényt! El tudja képzelni mi lesz az eredménye annak, ha sötétben

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások 120W, 50W, 30W 1 A Bricks Bits Kft. kifejezetten kültéri, valamint kültéri fényforrások belsı téren való felhasználási területén nagy teljesítményő lámpatestek

Részletesebben

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. SZMOG Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet. A szmog a nevét az angol smoke (füst) és fog

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

Környezetvédelmi modul Margaréta csoport 2009/2010. tanév. I. félév beszámoló

Környezetvédelmi modul Margaréta csoport 2009/2010. tanév. I. félév beszámoló Környezetvédelmi modul Margaréta csoport 2009/2010. tanév I. félév beszámoló Készítette: Csatlós Pálné 1 A Támop-3.1.4-08/2-2008-0114 számú pályázathoz kapcsolódva óvodánkban a Környezetvédelmi modult

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban.

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban. A természet hatalmas, az ember parányi.ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

ERFO Nonprofit Kft. Telefon: Fax: E-mail: Web:

ERFO Nonprofit Kft. Telefon: Fax: E-mail: Web: ELEKTRONIKAI ÜZEM Elektronikai összeszerelő üzemünkben a néhány részegységből álló termékektől a bonyolultabb szerkezetek összeszereléséig kvalifikált munkatársaink segítségével számos feladatot tudunk

Részletesebben

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének 80% -os költség k megtakarítást is elérhet 80% elavult világítási rendszerének erének korszerûsítésével Tisztelt olvasó! Amennyiben vállalkozása jelentõs összegeket költ a világítás mûködtetésére, akkor

Részletesebben

Fotó elmélet 2015. szeptember 28. 15:03 Fény tulajdonságai a látható fény. 3 fő tulajdonsága 3 fizikai mennyiség Intenzitás Frekvencia polarizáció A látható fények amiket mi is látunk Ibolya 380-425 Kék

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

2012 év madara - az egerészölyv

2012 év madara - az egerészölyv 2012 év madara - az egerészölyv Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott sasok általában ennek a fajnak a képviselői.

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Mi az ÓZON és hogyan hat?

Mi az ÓZON és hogyan hat? Mi az ÓZON és hogyan hat? Az ÓZON egy háromatomos oxigén molekula. Az ÓZON, kémiailag nagyon aktív instabil gáz. Ha baktériummal, vagy szagmolekulával találkozik, azonnal kölcsönhatásba lép azokkal. Ez

Részletesebben