Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes"

Átírás

1 Fényprojekt az óvodában Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes 1

2 Mert a világ siet, s most kerül dűlőre: Érdemesek vagyunk e Életre, s jövőre (Ady Endre: A márciusi Naphoz) 2

3 Tartalomjegyzék I. Bevezető 4-7.old II. A környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés az óvodában 8-14.old II.1.1 A környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés fogalma II.1.2A fény témakör kapcsolata a környezeti és fenntarthatóságra neveléssel II.2 A környezeti nevelés módszerei II.2.2 Speciális természettudományos megismerő módszerek II.2.3 A projekt módszer ismertetése III. Mi a fény? old IV. Korunk problémája a fényszennyezés IV.1.1 A fényszennyezés okozói IV.1.2.A fényszennyezés csökkentésére tett kísérletek IV.2. A fényszennyezés hatása az állatvilágra IV.2.1. Fényszennyezés hatása a rovarokra IV.2.2 Fényszennyezés hatása a madarakra IV.3. Fényszennyezés hatása az emberi szervezetre old V. Projektterv a fény feldolgozására old V.1.1 Részletes projektterv V.1.2. A projekt végrehajtása csoportomban V.1.3. A projekt értékelése VI. Mellékletek VI.1 Irodalmi anyag VI.2 Zenei anyag VI.3 Szenzitív játékok VI.4 Gyermekmunkák VI.5 Fényképek VII. Általános bibliográfia old old 3

4 Bevezető A környezeti és fenntarthatóságra nevelés az utóbbi években az óvodai nevelésben is kezd vezető szerephez jutni A globális környezetszennyezés, és ennek hatására kialakuló ökológiai gondok megoldására való törekvés a kis közösségekben, szemlélet változtatása nélkül elképzelhetetlen.a jövő zálogai a mostani kisgyermekek, rajtunk is múlik, hogy milyen viszonyulást alakítunk ki bennük környezetük élő és élettelen tényezői iránt. Elsődleges feladatunk, hogy gyermekeink megismerjék, megszeressék saját környezetüket, pozitív érzelmi viszony alakuljon ki azok iránt, mert bizonyított, hogy amit szeret, arra figyel, arra vigyáz is. A fény a földi élet meghatározó tényezője, az élet kialakulásában is fontos szerepe volt. Fény nélkül nincs élet a Földön, nélkülözhetetlen a növények és az állatok életfolyamatai szempontjából. Befolyásolja párválasztásuk idejét, szaporodásukat, egyedfejlődésüket, vonulásukat. A biológiai szerepén túl, a tudományos fejlődésben, a művészetekben, és a vallásban is fellelhető. Az emberiség életében betöltött szerepe is nagyon sokoldalú, szerteágazó. Úgy gondolom, hogy a leírtak indokolják óvodás gyermekekkel is a témának feldolgozását, a játékokban, kísérletekben, vizsgálódásokban a fény tulajdonságainak, környezetünkre, életünkre gyakorolt hatásának megismertetését Sok kisgyermek nagyon fél a sötéttől, a játékok, talán ennek a félelemnek a feldolgozásában is segítségükre lehetnek. A projektmódszer eredményeként sok művészeti, esztétikai élményben is részesülnek. Így vélhetően elindítom őket a természet szeretetén, megbecsülésén keresztül, a művészetek szeretete, megbecsülése felé. A felkészülés során az alábbi módszereket alkalmaztam a. Általános tájékozódás - Elsőként tisztáztam a téma feldolgozásához szükséges fogalmakat. b. Anyaggyűjtés 4

5 - Vonatkozó szakirodalom tanulmányozása a főiskola és az óvoda könyvtárában, valamint a saját szakkönyveim segítségével - Tudományos, továbbá szakmai folyóiratok tanulmányozása - Interneten megjelenő cikkek, tanulmányok átfésülése c. Rendszerezés, feldolgozás d. A projekt tevékenységeinek megbeszélése a gyermekekkel, ötleteik, kéréseik beépítése azokba.. e. A gyűjtött szakmai anyag kiválogatása, rendszerezése, és végleges kiválasztása a feldolgozáshoz f. A projekt végleges formába öntése I.3. Óvodám és a helyi nevelési programunk rövid bemutatása Óvodám Erdőkertesen, a Gödöllői-dombság, és a Gödöllői Tájvédelmi Körzet területén található. A település adottságai, a patak, tó, legelők, gyümölcsösök, állattartás, sok tapasztalatszerzésre, megfigyelésre ad lehetőséget. Budapest és Vác közelsége a városi környezet megfigyelését is lehetővé teszi. A környezeti nevelés fontos helyet foglal el a nevelési területek között. Programunk fő feladatai: -a családdal való együttnevelés -egészséges életmód kialakítása, -a természet szeretetére, hagyományok tiszteletére nevelés -pozitív életszemlélettel kapcsolatos képességek megalapozása, a másság elfogadásával és az önérvényesítési törekvések összehangolásával -játékos tapasztalatokon alapuló tanulási folyamat biztosítása. 1 1 Ki Akarok Nyílni Óvoda Helyi Nevelési Program 17. o. 5

6 Célja: Olyan érzelmi alapozottság, érdeklődési kedv felkeltése az óvodásokban a természeti jelenségek iránt, amely kellő alapja lehet a természet és környezetbarát életmódnak. 2 Az egészséges életmódra nevelés, az egészségmegőrzés, a megfelelő mozgás, a szabad levegőn való tartózkodás, és mozgás szorosan összefügg a környezeti nevelés tartalmával. E tevékenységek közben a gyermekek rengeteg megfigyelést tesznek, sok tapasztalatot szereznek testük működéséről, közvetlen környezetük élő és élettelen összetevőiről, összefüggéseket, hasonlóságokat, különbözőségeket fedeznek fel. Sokat tartózkodunk s szabadban, természetes fényben. Azonban figyelnünk kell arra, hogy a késő tavaszi, nyári, kora őszi időszakban, amikor nagyon magas lehet a Napból érkező káros sugárzás mértéke, csak a kora délelőtti, késő délutáni időszakban legyenek direkt napsütésnek kitéve. A veszélyes időszakokban gondoskodunk árnyékos helyről, figyelünk arra, hogy fedetlen testtel ne tartózkodjanak a Napon. A kiszáradás veszélye kicsi gyerekeknél sokkal nagyobb, ezért folyamatosan biztosítjuk a lehetőséget ivásra is. A nemrégiben átadott, új hat csoportos épülettel már 11 csoportunk van Az óvodaépítési pályázat beadásakor vállaltuk, hogy megteremtjük, az óvoda megnyitását követő három évben a Zöld Óvoda cím elnyerésének feltételeit. Ennek érdekében továbbképzési, továbbtanulási tervet dolgoztunk ki, hogy megfelelő ismeretek birtokába jutva, megvalósíthassuk terveinket. A továbbtanulási, továbbképzési terv részeként folyamatosan minden kolléga vagy főiskolai képzés, vagy akkreditált tanfolyam keretében környezetismereti tanulmányokat folytat. Az újonnan épült óvodában már a tervezéskor odafigyeltünk arra, hogy az építő és a burkolóanyagok, a berendezési tárgyak között a természetes anyagok domináljanak. A kézmosó csapok érzékelősek, és a WC öblítők is víztakarékosak. 2 Ki Akarok Nyílni Óvoda Helyi Nevelési Program 17.o. 6

7 A tetőablakok jóvoltából természetes fény világítja meg szinte sötétedésig az épületet. A mesterséges világításnál a fényforrás energiatakarékos, színe a természetes fény színéhez hasonló. Így biztosítjuk, hogy a gyermekek, felnőttek egészségét és a környezetet a legkevésbé terhelje. A régebbi épületeinkben sajnos még korszerűtlen világítótestek vannak. A természetes megvilágítás is nagyon rövid ideig nyújt megfelelő mennyiségű fényt, ezért hosszú ideig vagyunk kénytelenek a mesterséges megvilágítást használni. A káros hatás enyhítésére a lehető legtöbbet vagyunk szabad levegőn a gyermekekkel, amelyik tevékenységet lehet, azt az udvaron, a szabadban végezzük. Folyamatosan figyeljük a világítás korszerűsítésére kiírt pályázatokat, de a mai napig nem írtak ki olyat, amelyre óvodák is pályázhatnának. Más lehetőség nincs a korszerűsítésre, mert az önkormányzat anyagi lehetőségei nagyon szűkösek. A Zöld óvoda létrehozásának feltételei már az új Helyi Nevelési Programban is szerepelnek, hisz a megváltozott körülmények miatt új helyi programot kellett kidolgoznunk. Ami ebből már jelenleg is megvalósult, ez a szelektív hulladékgyűjtés, a jeles napok megtartása, a csoportonkénti természetsarok, benne állatokkal (achát csiga, botsáska, akvárium), cserepes növényekkel, a rendszeres gyümölcsfogyasztás a szülők segítségével, a csoportok udvarain kiskertek, ezek gondozása a gyerekekkel közösen, télen a nálunk telelő madarak etetése, településünk, és környező települések környezeti értékeinek rendszeres látogatása. Munkaközösségi tevékenység, és házi továbbképzések keretében is igyekszünk hozzájárulni mindezek minél színvonalasabb megvalósításához. A munkaközösség felmérte, hogy milyen együttműködési lehetőségeink vannak településünk társadalmi és civil szervezeteivel, a helyi általános iskolával, a kistérség szervezeteivel, óvodáival. A velük történő egyeztetés után állítjuk össze és véglegesítjük a munkaközösség éves munkatervét. 7

8 II. Környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés az óvodában II.1.1 A környezeti és fenntarthatóságra nevelés fogalma: A környezeti nevelés szókapcsolat, jelentése ennek megfelelően összetett. A nevelés tervszerű, tudatos, folyamatos személyiségfejlesztést jelent, a környezeti a környezet megvédését, a környezettel való harmonikus együttélést, környezeti kultúrát jelent. Az IUCN 1970.ben tartott konferenciája a következőképp fogalmazta meg a környezeti nevelést A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének, és olyan fogalmak meghatározásának a folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására 3 A Tbiliszi nyilatkozat 1976-ban rögzítette a környezeti nevelés célját, területeit és módszereit. Ennek értelmében: A környezeti nevelés tulajdonképpeni célja felkészíteni az embereket arra, hogy megértsék a természet komplexitását, és hogy az egyes országok ennek megfelelően alakítsák tevékenységüket és fejlesztési elképzeléseiket annak érdelében, azok összhangban legyenek a környezeti körülményekkel. A környezeti nevelésnek holisztikusnak kell lenni, amely egyaránt vizsgálja a problémák ökológiai, társadalmi, kulturális és egyéb vonatkozásait. Ennek megfelelően interdiszciplináris is kell, hogy legyen. A cél elérni azt, hogy interdiszciplináris szemlélet váljon uralkodóvá, és kialakuljon egy gyakorlatias tanítási, tanulási modell, amely a környezeti problémák gyakorlati 3 Cziprán Katalin- Ruzsa Ágota A környezeti nevelés, a fenntarthatóságot szolgáló tanulás szerepe jövőnk alakításában. Tempus Közalapítvány Honlapja 8

9 megoldására törekszik, illetve igyekszik erre a tanulókat felkészíteni azáltal, hogy hozzászoktatja őket a döntéshozatalhoz ben Kazincbarcikán tartott országos pedagógiai tanácskozáson meghatározták többek között az óvodai környezeti nevelés célját, és feladatait. Az óvodai környezeti nevelés célja és feladata a természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi viszony, pozitív viselkedési formák és magatartásmódok kialakítása, a környezeti kultúra iránti igény megalapozása, a gyermek közvetlen környezetében lévő élővilág megismertetése, az élő és élettelen környezeti tényezők közötti leglényegesebb összefüggések megláttatása. 5 A környezeti nevelés a környezet megvédésére, szeretetére, a környezettel való együttélésre a környezetkultúra kialakítására irányul Az Óvodai nevelés országos alapprogramja, mint keret program, lehetővé teszi ennek megvalósítását, megfogalmazza múltbeli értékeinkre alapozva az óvodai nevelés általános alapelveit, melyek a környezeti nevelésre is vonatkoznak. Az óvodai élet tevékenységformái, a játék, a munka, és a tanulás teremtik meg azokat a konkrét tapasztalatszerzési lehetőségeket, melyek során az óvodásokat megismertetjük a körülöttük lévő világgal, szűkebb és tágabb környezetükkel. Pedagógiai alapelvei a gyermeki személyiség tiszteletben tartását, a gyermek érdekeinek szem előtt tartását fogalmazzák meg, és jogot biztosítanak a pedagógus számára a módszertani szabadságra. Az óvodai nevelés általános feladatai, az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció, az értelmi fejlesztés, nevelés, szorosan összefügg a környezeti nevelés tartalmával. Az emberiség életben maradásának feltétele,hogy fenntartható társadalmat teremtsen meg. A környezeti nevelés részeként, a fenntarthatóság pedagógiája ennek lehetőségét teremti meg. 4 5 Környezetvédelem a közoktatásban Országos Pedagógiai Tanácskozás, 1987 Kazincbarcika. Kiadja az Országos Természet és Környezetvédelmi Hivatal Bp. 6.o. 9

10 1999-ben, Brüsszelben megtartott konferencia záródokumentuma megfogalmazta a környezeti nevelés gyakorlatában, annak részeként megvalósuló fenntarthatóság pedagógiájának feladatait, és témaköreit. A fenntarthatóság pedagógiája egységben foglalkozik bolygónk, és az emberiség sorskérdéseivel. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat, mely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet, és környezet, a társadalom, a jog és gazdaság terén, és etikusan felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni, vagy közös döntéseikért, tetteikért. Ezek az intézkedések biztosítják az egészséges környezetet és a hatékony gazdaságot a jövő számára. 6 Ennek értelmében a fenntarthatóság pedagógiája és a környezeti nevelés kapcsolata nyilvánvaló,egymást kiegészítő, egymásra épülő tevékenységek. Nekünk, pedagógusoknak az a feladatunk, hogy a gyermekeket környezetbarát, környezettudatos életmódra szoktassuk, alakítsunk ki bennük pozitív érzelmi viszonyulásokat, hogy felismerjék, megbecsüljék, óvják a valódi természeti, társadalmi értékeket. Játékosan, a gyermek életkorának megfelelő tapasztalásokon keresztül formáljuk életmódjukat, szokásaikat a fogyasztással, az energiával, vízzel, levegővel, hulladékkal kapcsolatosan. II.1.2 A fény témakör kapcsolata a környezeti és fenntarthatóságra neveléssel A fény alapvető élettelen környezeti tényezője a földi életnek. Földünkre lejutó fény a Napból származik. Tartalmaz az élő szervezeteket károsító sugarakat 7 is, melynek jó részét az ózonréteg megszűri. 6 Vásárhelyi T.-Viktor A. (szerk.) 2003Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 4. o. 10

11 A felső légkörbe jutó nagy mennyiségű halogénezett szénhidrogének (freonok) károsítják az ózón réteget, vékonyítják,ezáltal ózonlyukak keletkeznek. Ebből következően, a káros sugarakból több jut be a Föld alsó légterébe. A másik gondot az alsóbb légrétegekben megrekedő gázok, és szilárd szennyezőanyagok következtében kialakuló füstköd jelenti, főként a nagyobb városokban. A harmadikként, korunkban egyre több helyen tapasztalható negatív jelenség, a fényszennyezés. Ez a nagyvárosokban a legsúlyosabb, de nagyon kevés az a terület, mely mentes lenne ettől. Ez főként az éjszakai életmódot folytató és a vonuló állatokat érinti. Sokszor életüket is veszélyezteti, de az ember biológiai ritmusát is fölboríthatja, mert zavarja sok ember éjszakai pihenését. Ennek megoldása azért is fontos, mert ez fölösleges, Földünket terhelő energiafelhasználással is jár II.2. A környezeti nevelés módszerei A környezeti nevelés módszerei lehetnek általános pedagógiaiak és természettudományos megismerők II.2.1Általános pedagógiai módszerek Ezen módszerek közül az óvodás gyermek életkori szintjének, és tanulási tevékenységének függvényében legeredményesebben a játékot, azon belül is a szenzitív játékokat alkalmazzuk leggyakrabban. Természetesen a többit is, ha azt a szituáció megköveteli. A szenzitív játék lényege, hogy a gyermek érzékszerveit játék közben érzékenyíti. Segítségével fejlődik a gyermek empátiás készsége és ez elősegíti, hogy átélje, átérezze, megértse a természetben lejátszódó folyamatokat. 11

12 A játék során felébred lelkesedésük, élénkül figyelmük és képesek lesznek élményeiket megosztani másokkal is. A közvetlen élményeken alapuló tevékenységekben fejlődik az óvodások érzékenysége és ennek hatására alapozódik a természettel együttélés igénye. A dolgozatom témájához kapcsolódó érzékenyítő játékok: Patak vizsgálata a fénytörés, fényvisszaverődés szempontjából, Levélposta, Kismalac és a farkasok(szembekötősdi), Mozgó világ-fényképezés, Felhőlesés, Állatok szemével látunk(légy, bagoly éjjel, csiga, földi giliszta), Fényképész, Néma,vak A játékok szabályait a melléklet részben ismertetem. II.2.2 Speciális természettudományos megismerő módszerek Ezek a módszerek nagyon jól alkalmazhatók az óvodások tanulási tevékenységében, mert ezek a gyermek aktivitására, tevékeny részvételére épülnek Megfigyelés Akkor a leghatékonyabb, ha a gyermeknek módja van a közvetlen, folyamatos megfigyelésre, főként a szabadban. Természeti és társadalmi környezetben egyaránt végezhetjük a gyermekekkel, segíti a minél pontosabb megismerést.a projekt feldolgozása során például a patak, rét, erdő fényeinek, színeinek, az állatkertben az éjszakai és nappal aktív állatok és a felhők megfigyelésekor alkalmaztuk Leírás Történhet verbálisan, és vizuálisan, egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően. A verbális leírás a pedagógus módszere is lehet, mellyel a megfigyelt eseményeket, élőlényeket,tárgyakat írja le. Összehasonlítás A körülöttünk lévő világ tárgyait, jelenségeit, közvetlenül megtapasztalható, érzékelhető tulajdonságait hasonlíthatják össze a gyermekek. Elősegíti, hogy eljussanak összefüggések felismeréséhez, a megfigyeltek rendezéséhez, csoportosításához. 12

13 Témámmal kapcsolatosan összehasonlítottuk a rét, az erdő fényeit, színeit, a növények méreteit, az árnyékok és tárgyak méreteit, hasonlóságot, különbséget, összefüggést keresve a jelenségek között. Becslés, mérés Óvodában a becslést használjuk gyakrabban. A becslés az alapja a mérésnek, amikor valamilyen mértékegységben adjuk meg a tömeget, kiterjedést. Az óvodás a hozzá közel álló tárgyhoz, dologhoz viszonyítva becsüli meg környezete más tárgyainak tulajdonságait. A buszos utazás során megbecsülték a gyermekek, hogy melyik közlekedési eszközre fér föl több utas, felnőtt, vagy gyerekjegyet vásárolunk e többet. Megbecsültük az árnyékok hosszát,lemértük, melyik napszakban hosszabb az árnyékunk. Vizsgálódás, kísérlet Az óvodában a kísérlet is inkább vizsgálódást jelent, hisz a gyermekek még nem alkalmasak tudományos kísérlet megtervezésére, lebonyolítására, az összefüggések értelmezésére. Vizsgálódás tárgyát képezhetik élettelen környezeti tényezők, azok változásai, életjelenségek, életfeltételek változásai A vizsgálódás módszerét alkalmaztuk a fénytörés, fényvisszaverődés előállításához, a szivárvány létrehozásához. II.2.3. A projekt módszer ismertetése A projekt latin eredetű szó, jelentése terv, tervezet, ajánlat, javaslat. A Freinet pedagógia egyik eszköze a projekt, amely mára már önálló módszerré vált. A múlt század húszas éveitől kezdődően lett a reformpedagógia legnépszerűbb metodikai megoldásává. A módszer John Dewey amerikai filozófus-pedagógus nevéhez fűződik ba, Dewey tanítványa, William Kilpatrik adta ki az első részletes leírást, és meghatározást. 13

14 A projekt terv, tervezet, komplex alkotó jellegű megismerési, cselekvési egység, gyakorlati problémák megoldása, a megszerzett tapasztalatok alkalmazása, új tapasztalatok megszerzése. A projekt komplex jelentés tartalommal bír, olyan tevékenysor, melynek során készítője egy adott témát jár körül, megvalósítója minél több oldalról közelíti meg azt. Lényege egy probléma lehető legtöbb vonatkozásának feltárása, széleskörű összefüggések feldolgozása. A cél valamilyen konkrét produktum létrehozása, a tanulás, mint kísérő eszköz van jelen, a lényeg a produktum elérésére irányuló cselekvésekben van. Lehetőséget nyújt a gyermeknek az önállóságra, a közösségi viselkedésmódok gyakorlására.. Motiváló ereje abban van, hogy mindenki a maga erősségével, a saját szintjén tevékenykedhet benne. Ötvöződik benne a játék, a munka és a tanulás. A módszer a gyermek érdeklődésén, élményein, a pedagógus és gyermek közös tevékenységén alapszik, sorozatként szervezi meg a megismerési folyamatot. A mindennapi életből veszi a témát, időtartama annak jellegétől és a gyermekek érdeklődésétől függ. A gyermek öntevékeny részvételére helyezi a hangsúlyt.a témafeldolgozás teljes, ezért a tevékenységbe integrált műveltségtartalmak a sokoldalú tapasztalatok révén épülnek be a gyermeki tudatba. A tanulás a tevékenységek tervezése, szervezése, szokások alakítása, elsajátítása közben, indirekt módon valósul meg. Egyszerre kollektivizál és individualizál, mert együttműködést követel a gyermektől, de emellett saját tempója, képességei, tudása szerint vehet rész a tevékenységekben és ötleteit is szabadon alkalmazhatja. Fajtái -egy gyakorlati feladat megtervezése, kivitelezése, esetünkben pl. a szivárvány színképének létrehozásához szükséges eszköz elkészítése -esztétikai élmény átélése pl. árnyjátékkal egy mese eljátszása -egy probléma megoldása pl. a kirándulásunk tervének elkészítése -tevékenység elsajátítása pl. nap hajtogatása -tudás elsajátítása, pl. a fény téma teljes feldolgozásával 14

15 Megvalósításának lépései:- -A projekt tartalmát képező problémakör megfogalmazása -A projekt tervének elkészítése -A témakör integrációs lehetőségeinek feltárása -A végrehajtáshoz szükséges források feltárása, megszervezése (óvodán kívüli források, személyek, eszközök, segítség) A projekt terv véglegesítése (tevékenységek, események egymásutánisága, személyiségfejlesztés lehetőségei, képességalakítás feltételei) III. Mi a fény? A fény élettelen környezeti tényező, mely Földünkre közvetlenül a Napból érkezik A Napból érkező elektromágneses sugarak közül a látható sugárzás, vagyis a fény az, mely a földi élet szempontjából nélkülözhetetlen. Ennek a fénynek nagyobb része fénysugárzás, kisebb része hősugárzás. A bioszféra fényviszonyai a földfelszínen függőleges irányban is változnak. A magas hegységekben a vékonyabb légréteg a napsugarak 75%-át is átengedi, ez az élővilág szempontjából a maximum határérték. Tengerszinten ez az érték 50%, míg a tenger mélye felé haladva az összes fénysugár elnyelődik. Mint környezeti tényező tulajdonságai közül az élő szervezetekre a megvilágítás erőssége, főként a növényvilág elterjedését, szintekre tagozódását befolyásolja, ill. hatással van a fotoszintézisre. A fotoszintézisre a szórt fénynek van kedvezőbb hatása. A fényerősség az állatvilág szempontjából meghatározó, pl. madarak ébredésénél A fény az állatvilág viselkedésére és elterjedésére is hatást gyakorol. Vannak nappal, szürkületkor és éjjel aktív állatok. A barlangokban, óceánok mélyén élő állatok egész életüket sötétségben töltik. A megvilágítás időtartama a mérsékelt és hideg övezetekben évszakonként változik. Az azonos fekvésű földrajzi területek eltérő fényviszonyait a terület fölötti felhősödés, a domborzati viszonyok, valamint az ott élő növények együttesen alakítják. 15

16 Az élőlények belső órájukat ehhez igazítják, az állatok, növények testét működtető folyamatokat időmértékként működtetik. A megvilágítás időtartama hatással van a növények virágképzésére, a rövidnappalos trópusi növényeknél csak akkor indul meg a virágzás, ha a nappalok rövidek, a hosszúnappalos növények akkor virágoznak, ha a megvilágítás időtartama legalább 12 óra. Ez indítja útnak a vándormadarakat, ennek hatására vonulnak el a téli álmot alvó állatok. A minket érő fénynek viselkedést befolyásoló hatása is van az emberek esetében. A természetes nappali fény a legoptimálisabb, a szemnek nem kell megerőltető munkát végeznie, hogy érzékelje a környezetet, a benne lévő tárgyakat, személyeket. A fénynek az élet minden területén lényeges szerepe van. Az életfolyamatokhoz szükséges energiát szolgáltatja, az érzékelés legfontosabb közege, életünk szabályozója. A fény, és az élő szervezetek kölcsönhatása bonyolult biológiai, fizikai folyamatokon keresztül valósul meg. Olyan élet alakult ki a Földön, mely a látható fényen alapul, minden élőlény közvetlenül, vagy közvetve a fény energiáját használja. Ezt a sugárzást látjuk, tehát a legfontosabb információhordozó is. A növényekben a fényenergia biológiai átalakításával megy végbe a fotoszintézis. A földi élet szinte a Naphoz van szinkronizálva, az élet ritmusa követi a napszakok változását. Az ember biológiai ritmusát egy nagyjából 24 órás periódusú óra szabályozza, mely a mai tudományos ismeretek szerint a gének működési sebességén alapuló kémiai reakcióra épül Ha valaki napokig a világosságtól elzártan, sötétben van, akkor is közel 24 órás ritmussal zajlik az élete.ezt azonban szinkronizálni lehet a fénnyel, előbb utóbb szervezetünk átveszi a fény váltakozásának ritmusát. A fényérzékelő a szemben van, de nem a retinában, mert működő képtelen retinával rendelkezőknél is megtörténik a szinkronizáció, de a szem eltávolítása esetén ez sérül. Nem tudni pontosan, a szem mely része szolgáltatja a szinkronizációhoz szükséges fényjeleket a biológiai órának. Az érzékelés anyaga a retinal-fehérje komplex, a rodopszinnal rokon molekula. 16

17 Vannak olyan élőlények, melyek maguktól is képesek fényt kibocsátani. Legtöbbjük a tengerekben él, szárazföldi legismertebb példánya a szentjánosbogár.. Fajtái a fluoreszcencia, amikor az élőlény az előzőleg elnyelt foton energiáját sugározza ki, és a kémiai lumineszcencia, amikor az állat kémiai folyamatok eredményeként fényt termel, és sötétben világít. A fénykibocsátó festékmolekula, a luciferin, és a katalizáló fehérje, a luciferáz játszanak szerepet ebben a jelenségben. A baktériumok folyamatosan sugároznak fényt, míg a többi tengeri szervezet csak akkor világít, ha stimulálják. Bizonyos egysejtűek akkor világítanak, ha mechanikai stressz éri őket. Nagyon kis nyomásra is reagálnak, ezek okozzák a Karib- tenger egyes öbleiben látható fantasztikus fényeffektusokat, melyet egy úszó ember mozgása is képes kiváltani. Nagyon jellegzetes a mélytengeri halak, rákok, medúza, és nyílféreg biolumineszenciája. Bizonyos halfajok, pl. a Vörös tengerben élő laternahal a vele szimbiózisban élő lumineszkáló baktériumtól nyeri a fényét, de sok mélytengeri hal saját specializálódott szervvel rendelkezik. A Brazíliában élő railroad-lárva különböző színekben képes veszély esetén világítani. A szentjánosbogár fénye teljesen hideg fény, nincs a hőtermelés miatti energiaveszteség, ezért nagyon hatékony. Esetükben a világításnak számos, túlélést segítő szerepe van, úgy, mint a táplálékszerzés, a támadó elriasztás, párválasztás. A napfény gyógyító hatását már Hyppokrates is leírta. Európában a napfénnyel való gyógyítás a XIX. században, Jakob Lober: A napfény gyógyító ereje című könyvének köszönhetően jelent meg a gyógyászatban. Korunkban, mikor az emberiség nagy része életét zárt helye tölti, még inkább hangsúlyossá vált az egészségben betöltött szerepe. A fény hiánya kihat az ember pszichozisára, tartós fényhiány depresszióhoz, és különböző pszichoszomatikus betegségekhez vezethet. Nagyon fontos lenne a munkahelyek, irodák, nálunk pedig a csoportszobák megfelelő megvilágítása. Kimutatták, hogy az a mesterséges fény, amely legközelebb áll a természetes napfényhez, kevésbé károsítja az egészséget. Mint már írtam, az óvodánk régi épületeiben nagyon korszerűtlen neon fénycső világítás van, és a világítótestek mennyisége is kevés. Ezen azzal tudunk segíteni, hogy a lehető legkevesebbet kapcsoljuk fel a villanyt, és igyekszünk sokat a szabad levegőn tartózkodni a gyermekekkel. 17

18 A szabad levegőn tartózkodás felvet egy másik problémát is, a természetes napfény hatását a gyermek szervezetére, melyről a programunk célja alatt már írtam. A fényt alkalmazzák a gyógyászatban is, legismertebb formája a csecsemőkori sárgaság kezelésére használt kék fény. A kisdózisú lézerfény akupunktúrás kezelésként, a nagydózisú a sebészetben kapott teret. A fény és színterápia alternatív gyógymódként része az egészség megőrzésnek. A színek, színes fények hatással vannak egyes szervek funkcióira, befolyásolják az egészségi állapotot. Az ókori Egyiptomban és Kínában már használták a színek energiáját különböző betegségek gyógyítására. Az európai gyakorlatban Peter Monde természetgyógyász a hetvenes években dolgozta ki a színterápia alapjait. E szerint a fény a különböző szervek működéséért felelős meridián pontok energiájának helyreállításával hat az emberi szervezetre. A Bioptron lámpához kapható színes üveg tartozékokat bizonyos betegségek megelőzésére, kezelésére is használják. A különböző színek másként hatnak az emberi szervezetre, erre a csoportszoba színeinek megválasztásánál is figyelünk. A színek hatásai: sárga szín, mint a Nap színe, melegséget sugároz, jókedvre serkent, oldja a depressziós tüneteket, segíti a tanulást,a narancs fokozza az életkedvet, étvágyat, kíváncsiságot, jó hatással van a vérszegénységre, máj és hasnyálmirigy működésére. A piros, mint a tűz színe melegít, erősít, önbizalmat ad, javítja a vérkeringést, a légzőszervi hurutokat, de a túl sok, tömény piros a környezetünkben nyugtalanságot, felfokozott hangulatot, túlzott aktivitást eredményezhet. A rózsaszín feszültségoldó hatású, kimerültség, önértékelési zavar, pszichoszomatikus betegségek esetén alkalmazható, lila nyugtató, védettség érzetét keltő szín, jó hatással van a nyirokérrendszerre,a zöld biztonságérzetet, békés hangulatot teremt, nyugtat, de emellett serkenti a szellemi tevékenységet, testi, lelki görcsök oldásában segít. A világos, kellemes pasztell színek nyugtató voltukon túl térnövelő optikai hatással is rendelkeznek. A hozzájuk harmonizáló élénk, hangulatfokozó színek mértéktartó felhasználásával is pozitív hatást lehet elérni. Jó, ha az óvónők ismerik a különböző színek pszichikai és egészségügyi vonatkozásait a csoportszoba színösszeállításának kialakításához, mert a színek nyugtalaníthatnak, agressziót idézhetnek elő, de nyugalmat, kiegyensúlyozottságot is teremthetnek. 18

19 IV. Korunk problémája a fényszennyezés Technikailag fejlett világunkban, a ma élő ember hétköznapjai elképzelhetetlenek világítás, közvilágítás nélkül. Lakóhelyét igyekszik éjszaka is kivilágítani, mert munkál még benne a sötétségtől való ősi félelem, melyhez hozzáadódnak modern korunk félelmei, a biztonság keresése, az anyagi javak védelme. A fényszennyezés energia alapú civilizációs ártalom. Ennek a mértéktelen kivilágításnak a káros hatásaira csillagászok figyeltek föl elsőként. Ez nem véletlen, hiszen a csillagászati kutatásokat helyenként szinte lehetetlenné tették a földi fényforrásokból származó, a természetes háttérfényesség sokszorosát kitevő fények. Az elmúlt húsz, harminc évben sok országban ez a tízszeresére növekedett. Pierantonio Cinzano és munkatársai a fényszóródás törvényszerűségének, és a domborzati viszonyoknak a figyelembevételével kiszámították, hogy Európa egyes helyein mekkora az éjszakai égbolt háttérfényessége. Körülbelül 1km-s felbontású háttérfényesség térképet készítettek. Budapest és környéke vörös foltként jelenik meg azon, kilencszer fényesebb, mint a természetes háttérfényesség. Ha a fényszennyezés a jelenlegi mértékben növekszik, akkor 25 év múlva Európa túlnyomó része vörös folt lesz a térképen. IV.1. A fényszennyezés okozói Közvilágítás, díszvilágítás, fényárvilágítás, füzérvilágítás, keret és él kivilágítás, park és kertvilágítás, reklámvilágítás, sportvilágítás A napjainkban alkalmazott közvilágítási lámpatestek nagy része korszerűtlen. A közvilágítás hatékonysága nem jó. A lámpatesteket nagyon magasra teszik, fényüket nem irányítják a megfelelő, megvilágítandó helyre, így energiából is sokkal többet használ el a megfelelő világosság eléréséhez. Az izzók közül még nem alkalmazzák széles körben a leghatékonyabb és legkevésbé környezet terhelő alacsony nyomású nátrium izzókat. 19

20 A fény jelentős része nem oda jut, ahova kellene, ez főleg akkor káros, ha a horizont síkja fölé irányul. Akkor jó a köztéri világítás, ha a fény sem túl gyönge, sem túl erős, csak oda irányul, amit megvilágítani kívánnak. A lámpák nem világítanak a horizont síkja fölé és megfelelően ernyőzve vannak, vagy dupla nátrium izzót, vagy fényerő szabályozó berendezést tartalmaznak. Ezzel számítások szerint a fénykibocsátás 1/3-al csökkenthető. A fényszennyezés megszüntetése azért nehéz, mert az emberek nagy része nem érzékeli súlyos környezetkárosító problémának. Számos érv szól a fénykibocsátás mellett, mint az előzőekben már említett biztonságérzet, a közlekedés biztonsága, a reklámérdekek, és a városlakók azon véleménye, mi szerint a nagyvárosi élethez hozzátartozik a fényár. Egyre jobban terjedő negatív jelenség hazánkban a gazdag országok pompakedvelő utánzása, a felesleges luxus, amely a magánházaknál is megfigyelhető. Leginkább a karácsonyi időszak jellemzője, mikor a kerteket, fákat, házak bejáratát, ablakait egymással versengve feleslegesen, sokszor ízléstelenül telirakják füzér, fényárvilágítással. IV.2 A fényszennyezés csökkentésére tett kísérletek Magyarországon a fényszennyezés csökkentésére évi XCI.törvény 19 -val megszületett az első jogi szabályozás, mely rendelkezik a fényszennyezésről, lehetővé teszi annak korlátozását a védett természeti területeken Védett természeti területen a helyhez kötött kültéri mesterséges megvilágítást külterületen, illetve beépítésre nem szánt területen- a közúti közlekedési létesítmények biztonságos üzemeltetéséhez szükséges megvilágítástól eltekintveúgy kell kialakítani, hogy az a védett, vagy közösségi jelentőségű állatfajokat ne zavarja, veszélyeztesse, károsítsa 8 Hibája, hogy általánosan fogalmaz, konkrét utasításokat nem ad, de lehetőséget teremt a védett természeti területeken, és azok körzetében a helyi szabályozásra. 8 Kolláth Zoltán 2009/10 Lesz e száz év múlva is Csillagászat Nemzetközi Éve? Magyar Tudomány o. 20

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

A jó, a rossz és a csúf: lehetséges LED-es kültéri világítások összehasonlítása a fényszennyezés szempontjából Kolláth Zoltán

A jó, a rossz és a csúf: lehetséges LED-es kültéri világítások összehasonlítása a fényszennyezés szempontjából Kolláth Zoltán VTT 3. LED Konferencia 2012. február 7-8. A jó, a rossz és a csúf: lehetséges LED-es kültéri világítások összehasonlítása a fényszennyezés szempontjából Kolláth Zoltán 1888 Van Gogh: Kávézó terasz éjjel

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Világítástechnika a környezettudatosság tükrében 2015 Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar A világítástechnika és a környezet A világítás környezetterhelése ENERGIAFELHASZNÁLÁS FÉNYSZENNYEZÉS

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A ZELEMÉRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE Az Öko munkacsoport tagjai: Varga Edit Ungvári Ferencné Juhászné Papp Magdolna Buzás Andrea Juhászné Ficzek Erika Kathi Imréné

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Egészségfejlesztési ismeretek - 2. csoport. Negyedéves szakköri beszámoló 2014 március 2014. június (4. negyedév) Szakkörvezető: Jenei Beáta

Egészségfejlesztési ismeretek - 2. csoport. Negyedéves szakköri beszámoló 2014 március 2014. június (4. negyedév) Szakkörvezető: Jenei Beáta Egészségfejlesztési ismeretek - 2. csoport Negyedéves szakköri beszámoló 2014 március 2014. június (4. negyedév) Szakkörvezető: Jenei Beáta A TÁMOP 3.1.4. Komplex egészségmegőrzésre irányuló innovációk

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A fényszabályozásról - 1 -

A fényszabályozásról - 1 - A fényszabályozásról Az épületek különböző funkciójú helyiségeivel szemben (pl. folyosó, irodahelyiség, orvosi vizsgáló, múzeumi kiállítótér, forgácsoló üzem, stb.) más és más igények merülnek fel nem

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK BEVONÁSA A FEJLESZTÉSBE

PEDAGÓGUSOK BEVONÁSA A FEJLESZTÉSBE A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 PEDAGÓGUSOK BEVONÁSA A FEJLESZTÉSBE Digitális Oktatási

Részletesebben