Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013"

Átírás

1 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető

2 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG, SZERETET, ODAADÁS EZ A VARÁZSERŐ, EZ A TITKA MINDEN ELJÁRÁS EREDMÉNYESSÉGÉNEK. (Imre Sándor)

3 3 Az intézmény hivatalos elnevezése: AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI DOMBÓVÁRI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Az intézmény címe: Székhely: Tagintézményei: 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. Szivárvány Óvoda 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33. Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény fenntartója: Erzsébet Óvodai Tagintézmény 7200 Dombóvár, Petőfi u. 27. Bölcsődei Tagintézmény 7200 Dombóvár, Kórház u. 35. DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Az intézmény ellátási területe: Dombóvár és Kapospula közigazgatási területe Az intézmény köznevelési feladatai: - Óvodai nevelés - A többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos tanulási, figyelem-, illetve magatartásszabályozási zavarral küzdő) valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai fejlesztése, felzárkóztatása - Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében jó gyakorlat átadása - Nemzetiségekhez tartozók óvodai nevelése (német nemzetiségi kétnyelvű nevelés és magyar nyelvű cigány kulturális nevelés) az Erzsébet Óvodai Tagintézményben

4 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 5 1. HELYZETELEMZÉS Településünk földrajzi helyzete, történelme, értékei 1.2. Intézményünk jellemzői Az intézmény közvetlen környezete Az intézményi szervezet Személyi feltételek Tárgyi feltételek 2.AZ INTÉZMÉNY JÖVŐKÉPE Óvodakép 2.2. Gyermekkép 3. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI ALAPELVEI 9 4. AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA, ÉRTÉKEI Küldetésnyilatkozatunk 4.2. Nevelési értékeink 5.AZ ÓVODA NEVELÉSI CÉLKITŰZÉSEI Általános célkitűzések 5.2. Sajátos célkitűzések 6. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az egészséges életmód alakítása 6.2. Az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés fejlesztése 6.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 7. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETI NEVELÉS ELVEI AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE A gyermekcsoportok szervezése 8.2. A heti- és napirend kialakítása 8.3. Az óvodai nevelés tervezése 8.4. Az óvoda speciális szolgáltatásai 9. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI A játék 9.2. Verselés, mesélés, kommunikációs játékok 9.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 9.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 9.5. Mozgás 9.6. A külső világ tevékeny megismerése 9.7. Munka jellegű tevékenység 9.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 10. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI A család és óvoda együttműködésének formái Az óvoda egyéb kapcsolatai 11. AZ ÓVODA ÜNNEPEI A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE Különleges bánásmódot igénylő gyermekek A sajátos nevelési igényű gyermek A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek A kiemelten tehetséges gyermek Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 13. A GYERMEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK LEGITIMIZÁCIÓS ZÁRADÉK 72 Függelék 1. sz. függelék: Az intézmény fejlődésének mérföldkövei, aktuális adatai sz. függelék: A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök, felszerelés 78 Melléklet 1. sz. melléklet: A nemzetiségi óvodai nevelés programja 79 2.sz. melléklet: A bölcsődei gondozás, nevelés programja 92

5 5 BEVEZETŐ A 21. század társadalmi változásai, az új célok, új kihívásokat fogalmaznak meg a köznevelési rendszer, ezen belül az óvodák felé is. A nevelőtestületünk által kidolgozott Napsugár Pedagógiai Program módosítását intézményünk átszervezése és a törvényi változások tették szükségessé. Megújult programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épül, helyi óvodai nevelési rendszerünk azzal összehangolt. Programunk igyekszik megfelelni az óvodai neveléssel szemben támasztott társadalmi igényeknek, a nemzeti és a helyi hagyományok, értékek, sajátosságok figyelembe vételével készült. A programfejlesztés során felhasználtuk nevelőmunkánk tapasztalatait, eredményeit, megtartottuk jól bevált nevelési fejlesztési gyakorlatunkat, módszereinket és új pedagógiai, pszichológiai ismereteket, módszereket építettünk be eredményeink növelése érdekében. Pedagógiai Programunk középpontjában a gyermekek harmonikus fejlődésének segítése áll. Az óvodának teljesíteni kell óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkcióját, valamint segíteni, hogy a gyermekekben a kisiskolás korba való átlépés belső pszichikus feltételei megteremtődjenek. Óvodai nevelésünk a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében valósul meg, az óvodapedagógus feltétlen közreműködésével, együttműködve a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottakkal. A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású, többcélú köznevelési intézmény, amely a családi nevelés kiegészítőjeként, a gyermekek 20 hetes korától az iskolába lépésig jelentős szerepet tölt be a gyermeki személyiség kibontakoztatásában. A gyerekek nevelésének, fejlesztésének eredményességét növeli, hogy bölcsődei és óvodai nevelési programunk egymásra épül. Így biztosított az egységes nevelési folyamat és a bölcsőde-óvoda közötti zökkenőmentes átmenet. (2.sz. melléklet) Pedagógiai Programunkban közös nevelésfilozófiánk, céljaink, feladataink meghatározása mellett tükröződik az egyes tagóvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat is. Napsugár Pedagógiai Programunk jogszabályi háttere - Magyarország Alaptörvénye (2011.IV.25.) - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és módosításai - 363/2012. (XII.17.) számú kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról - 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról - 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 229/ (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról - 32/2012. (X.8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - 15/2013. (II.26.) EMMI-rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről - 17/2013. (III.1.) EMMI-rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - 277/1997. (XII.22.) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, amely a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

6 6 1. HELYZETELEMZÉS 1.1. Településünk földrajzi helyzete, történelme, értékei Dombóvár a Dél-Dunántúl közepén, Tolna megye délnyugati határán, Tolna, Baranya és Somogy megye találkozásánál, a Kapos folyó mellett helyezkedik el. A város lakosainak száma eléri a főt. A kedvező földrajzi adottságokkal rendelkező város körzetében több tájegység találkozik: a Külső-Somogyi dombság, a Kapos völgy, a Zselici dombság, a Tolnaihegyhát és völgység dombjai. Településünk már a kő-, és a bronzkorban lakott hely volt. Fejlődését kedvezően befolyásolta a vasútépítés (a Dél-Dunántúl kiemelt vasúti csomópontja), a várossá nyilvánítása (1970), valamint a gunarasi termál- és gyógyfürdő építése (1973). Az 1990-es évektől, a város gazdasági fejlődése lelassult, majd visszaesett, a mezőgazdasági és az ipari üzemek fokozatos megszűnése miatt. A településen élők száma folyamatosan csökkent, nőtt a munkanélküliek száma, megváltozott a lakosság összetétele, emelkedett a hátrányos helyzetűek aránya. A város közigazgatási szempontból fontos szerepet tölt be, kistérségi központ, és járási székhely. Intézményrendszere folyamatosan átalakult, a demográfiai és a gazdasági változások hatására. Városunk kiemelt figyelmet fordít természeti, történelmi és kulturális értékeink védelmére, megőrzésére. Természeti értékeink: Konda-patak völgye, Szállásréti és Tüskei tó, Szigeterdő, Kapos folyó, Nyerges erdő, Madárvárta, tanösvények, Természetvédelmi bemutató terem. Kulturális értékeink: Kossuth szoborcsoport, középkori lakótorony, Gólyavár, Fekete István Múzeum, Vasúti Gyűjtemény, Helytörténeti Múzeum, Művelődési Ház, Városi Könyvtár, hagyományőrző csoportok, civil szervezetek Intézményünk jellemzői Az intézmény közvetlen környezete Pedagógiai programunk elkészítésénél szükség volt intézményünk társadalmi és természeti környezetének alapos ismeretére. A kisvárosi települési formából adódó társadalmi környezet, valamint a családok szociális helyzete fontos tényező nevelési feladataink meghatározásánál. Ugyanakkor, nevelési lehetőségeinket színesíti a település természeti, társadalmi, kulturális adottságainak kihasználása (kirándulás, mozgáslehetőség, művészeti, kulturális értékek közvetítése). Székhely- és tagóvodáink Dombóvár régi városrészén helyezkednek el, a városközpont közelében. Bölcsődei Tagintézményünk és az épületében működő Szivárvány Óvodai kihelyezett csoport Újdombóvár területén működik. Tagintézményeink közvetlen környezetében található társas- és családi házas település rész egyaránt. Az Erzsébet Tagóvodánk körzetében és a város külterületén lévő (Mászlony, Szilfás) városrészen élő lakosság jelentős része hátrányos helyzetű Az intézményi szervezet Az 1990-es évektől a dombóvári óvodák intézményi szervezete, a többszöri átszervezés hatására szinte folyamatosan átalakult. (1.sz. függelék) Ennek következtében változott az intézmény jogi státusza, a mérete, a feladatai, a vezetői struktúra, a felelősség- és hatáskörök. Közös igazgatású, többcélú köznevelési intézményünkhöz 3 dombóvári óvoda és 1 bölcsőde tartozik (2013. július 01-től).

7 7 A feladatellátási helyeken működő főző illetve melegítő konyhák üzemeltetését az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el és biztosítja a bölcsődés és az óvodás gyermekek étkeztetését. Az intézmény, gazdálkodással kapcsolatos ügyviteli és karbantartási feladatait is ez a szervezet végzi. A Szivárvány Óvodában működő tanuszoda költség hozzájárulás ellenében, ellátja a város és a város környék óvodás gyermekeinek vízhez szoktatását Személyi feltételek A Bölcsődei Tagintézményben szakképzett kisgyermeknevelők látják el a gyermekek gondozását, nevelését. Óvodapedagógusaink felsőfokú végzettségűek, többen rendelkeznek szakirányú végzettséggel és szakvizsgával. (1.sz. függelék) A nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítottak (dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár, úszómester). Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztensek segítik. A sokrétű szervezési, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat és a kapcsolattartást az óvodatitkár segíti. A Szivárvány Óvodai tanuszoda működtetésével és a gyerekek vízhez szoktatásával kapcsolatos feladatokat az úszómester látja el. Az óvodapedagógusok közel 70%-a, a dajka munkatársak 60%-a 45 évnél idősebb. Ez viszonylagos stabilitást és nagyfokú szakmai tapasztalatot jelent, ami kedvező a nevelőmunka szempontjából. Egyben jelzés, hogy fel kell készülnünk a személyi változásokra. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, megújulásra törekvő. Jellemző az ön- és továbbképzés, a szakmai ismeretek, kompetenciák fejlesztése. Az intézményben kialakultak az együttműködési formák, az egymástól való tanulás rendszere. A nevelőmunka minőségének javítását szolgálja a belső továbbképzési rendszer, a hospitálások, szakmai bemutatók és a munkaközösségek, munkacsoportok. A továbbképzéseken megszerzett sokféle szakmai ismeret, a speciális pedagógiai eljárások, módszerek segítik a nevelőmunka és a gyerekek fejlesztésének eredményes megvalósítását. Az intézmény dolgozóira jellemző a tolerancia, a nyitottság, a gyermekszeretet, az érzelmi intelligencia, a kultúrált, személyközpontú kommunikáció. Intézményünk jelentős humánerőforrása a sok, jól képzett, nyitott, innovatív, aktív, együttműködni képes kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és nevelőmunkát segítő munkatárs Tárgyi feltételek Nevelőmunkánk sikeres megvalósításában a megfelelő tárgyi feltételek biztosításának nagy szerepe van. (2.sz. függelék) A gyermekek személyiségfejlesztése játékban, mozgáson és sokféle tevékenységen keresztül valósul meg, ezért széleskörű eszköz kínálatra van szükség. Épületeink megfelelő komforttal és infrastruktúrával rendelkeznek, de felújításra szorulnak (kivétel az Erzsébet Óvodai Tagintézmény). Óvodáink mindegyike rendelkezik fejlesztő szobával és tornaszobával (Bezerédj Amália Tagóvodában nincs tornaszoba). A tárgyi feltételeket a lehetőségek kihasználásával folyamatosan fejlesztettük. Aktívan és sikeresen pályáztunk, szponzori támogatásokat szereztünk. Tagóvodáink jól felszereltek, valamennyien rendelkeznek a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott nevelőmunkát segítő játékokkal és egyéb eszközökkel. A csoportszobák berendezése, bútorzata esztétikus, praktikus. A dekoráció igényessége, ötletessége a pedagógusokat dicséri. Óvodapedagógusaink játék készítő tevékenysége is

8 8 jelentősen gazdagítja az eszköztárat (bábok, díszletek, dominó, kártya-, tábla játékok, kirakók). A fejlesztő szobák jó feltételeket biztosítanak az egyéni, a kiscsoportos fejlesztő munkához és a fogadóórákhoz. A tornaszobák a mozgásfejlesztéshez adnak kiváló lehetőséget. Az óvodai udvarok jól felszereltek, megfelelnek a biztonsági előírásoknak. Sokféle mozgásra, játékra adnak lehetőséget minden évszakban. A nevelőmunkát segítő audiovizuális és informatikai eszközök, a könyvtár, a szakfolyóiratok rendelkezésre állnak minden tagintézményben Óvodakép 2. AZ INTÉZMÉNY JÖVŐKÉPE - Intézményünk a köznevelési rendszer része, a gyermekek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig segítjük a gyermekek személyiségfejlődését. - Minden gyermek számára biztosítjuk az egyenlő hozzáférést. - Óvodai nevelésünk a családi nevelés kiegészítője. Az óvoda család kapcsolat nyitott, együttműködő, támogató. - Intézményünk működése során, magas színvonalon teljesül az óvoda óvó-védő, szociális és nevelő személyiségfejlesztő funkciója. - Biztosítjuk a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit óvodáinkban. - A szabad játék és a párhuzamosan megvalósuló sokféle tevékenység, valamint a mozgás lehetőségét egész nap biztosítjuk a gyermekek számára. - A gyerekeket korszerűen felszerelt, tudatosan fejlesztett nevelési környezetben, befogadó, derűs, szeretetteljes, elfogadó légkörben neveljük. - A gyerekek fejlődését, sikeres iskolai beilleszkedését egyéni bánásmóddal, és adekvát differenciáló módszerek alkalmazásával segítjük. - Az óvodai nevelésben alkalmazott összehangolt pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodnak, és értékeket közvetítenek. - Óvodáinkat, beszédre ösztönző légkör és személyközpontú kommunikáció jellemzi. - A környezettudatosság beépült az intézményi működés egészébe. - Eredményesen valósul meg az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás szokásainak megalapozása. - Intézményünk nevelőmunkájában fontos a hagyományok ápolása. - Az óvoda segíti a hátrányok csökkentését, a tehetséggondozást és inkluzív nevelési gyakorlatot folytat. - Intézményünkben lehetőséget biztosítunk a nemzetiséghez tartozó és a migráns gyermekek nevelésére. Támogatjuk az önazonosság megőrzését, a hagyományok ápolását, erősítését. - A nevelőtestületet a gyermekközpontúság, a magas szintű szakmai felkészültség, a folyamatos fejlődés igénye és a jó együttműködés jellemzi. - Az óvodapedagógusokat hatékonyan segítik a gyermekszerető, nevelőmunkát segítő alkalmazottak. - Intézményünk együttműködik a gyermekek nevelése során köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális intézményekkel, szakemberekkel és civil szervezetekkel Gyermekkép Intézményünk olyan gyermekek nevelésére törekszik, akik: - pozitív énképpel, megfelelő önismerettel, önbizalommal rendelkeznek

9 9 - másokat elfogadók, megegyezésre képesek, együttműködési, probléma megoldási képességük fejlett - érzelmileg gazdagok, vidámak, kiegyensúlyozottak - kommunikációjuk nyílt, viselkedésük természetes, helyzethez adekvát, önfegyelmük fejlett - érdeklődésük széleskörű, belső motiváltságuk fejlett, kreatívak, önállóak, aktívan tevékenykedők - pozitív a viszonyuk a személyekhez, élőlényekhez, tárgyakhoz, tevékenységekhez, normákhoz, értékekhez, hagyománytisztelők - az egészség és a környezet érték számukra 3. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI ALAPELVEI - A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai nevelés kiegészíti azt. - A gyermeki személyiséget tisztelet, szeretet, elfogadás, megbecsülés, bizalom és védelem illeti meg. - Elsődlegesnek tartjuk a gyermekek egyéni megismerését, személyes igényeik, szükségleteik kielégítését. - A gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek, képességeinek kibontakozását a gyermekhez igazodó pedagógiai hatásokkal segítjük. - Kiemelt figyelmet fordítunk az értelmi, a testi, a kommunikációs képességek és a szociális kompetenciák egyéni és életkor specifikus alakítására. - A gyermekek nevelését érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, az életkornak megfelelően játékkal, mozgással, sokféle élményt, tapasztalatot nyújtó tevékenységi lehetőség biztosításával segítjük. - A szabad játéknak, mint a gyermek elsődleges tevékenységének kiemelt helyet biztosítunk. - Nevelőmunkánk központi eleme az egyéni bánásmód, korszerű differenciáló stratégiák, módszerek alkalmazásával. - A gyerekek aktivitását és önállóságát ösztönözzük. - A gyermekek számára biztosított széleskörű tevékenységi lehetőségek, sokféle spontán és szervezett tapasztalatszerzésre, önálló és együttműködést kívánó tanulási szituációkra nyújtanak lehetőséget. - Az életkorhoz és az egyéni képességekhez igazítjuk a pedagógiai intézkedéseket, a műveltségtartalmak közvetítését, a gyermekek személyiségfejlődésének és egyéni képességeinek kibontakoztatását. - A gyermekek fejlődését folyamatos követjük, és tudatosan tervezzük személyiségfejlődésük segítését. - Nevelőmunkánk fontos területe a tehetséggondozás. - Intézményünkben az inkluzív, befogadó pedagógiai szemlélet és gyakorlat érvényesül. - A különleges bánásmódot igénylő gyermekek sajátos nevelési igénye, valamint a nemzetiséghez tartozó és a migráns gyermekek nevelése kapcsán megvalósul a tolerancia, a különbözőségek elfogadása, a differenciált képességfejlesztés és az integráció. - A minőségi nevelőmunkához, a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása szükséges. - A gyerekek eredményes nevelése érdekében, hatékony együttműködést kell kialakítani a családdal és a gyermek fejlődésének segítésében részt vevő illetve bevonható szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel.

10 10 4. AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA, ÉRTÉKEI 4.1. Küldetésnyilatkozatunk Intézményünk, - a Szivárvány Óvoda, a Bezerédj Amália Óvodai, az Erzsébet Óvodai és a Bölcsődei Tagintézmény - ellátja 20 hetes kortól az iskola megkezdéséig a gyermekek gondozását, nevelését, képességei kibontakoztatását és fejlesztését. Óvodáink esztétikus, barátságos, komfortos környezetben fogadják a gyermekeket. A legfontosabbnak tartjuk, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt, derűs légkörben nevelődjenek. Személyiségfejlődésük kibontakoztatását játékkal, mozgással és sokféle tevékenységi lehetőség biztosításával segítjük. Természetesnek vesszük a gyerekek közötti különbségeket. Nevelőmunkánk során a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó, differenciáló módszereket alkalmazunk. Fontosnak tartjuk, hogy az egészséges életmód és a környezettudatos magatartás szokásait megalapozzuk. Intézményünkben befogadó pedagógiai szemlélet és gyakorlat érvényesül. A közös alapelvek, értékek és célok mellett, óvodáink és bölcsődénk, egyéni arculattal rendelkeznek. Erzsébet Tagóvodánk nemzetiségi nevelési programot is kínál a gyerekeknek. Minden óvodában dolgozó munkatársunknak legfontosabb a gyermek. Nevelési eredményeink növelése érdekében, az egymástól tanulás lehetőségét kihasználjuk, szakmai felkészültségünket folyamatosan fejlesztjük. Gyermekeink mindennapjait sokszínű programokkal tesszük élményszerűvé. A szülőkkel való kapcsolat elmélyítése érdekében sokféle találkozási lehetőséget szervezünk Nevelési értékeink A pedagógiai programunkban megfogalmazott alapelvek, cél- és feladatrendszer, a kimeneti fejlődési mutatók és a következőkben felsorolt nevelési értékek minden óvodánkra érvényesek. Az intézményben kiemelt pedagógiai értékek - A játék elsődlegessége - Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés - A mozgás kiemelt szerepe - Az egészséges életmód megalapozása - A gyermek ismeret, az egyéni sajátosságok tiszteletben tartása, a gyermekhez igazodó nevelőmunka - A családdal való együttműködés - Integrált nevelés Programunk lehetőséget ad arra, hogy a tagóvodák sajátos feltételeiknek megfelelő nevelési gyakorlatot folytassanak. Tagóvodáink nevelési gyakorlatának kiemelt speciális értékei Szivárvány Óvoda - Játékba épített, párhuzamos tevékenység szervezés - A környezettudatosságra nevelés, projekt, témahét - A kommunikáció, a drámajátékok alkalmazása - A hagyományok ápolása

11 11 - Tehetséggondozás Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény - A környezettudatosságra nevelés, projekt, témahét - Tehetséggondozás - A hagyományok ápolása Erzsébet Óvodai Tagintézmény - A hagyományok ápolása (nemzetiségi hagyományok is) - Projekt, témahét - Tehetséggondozás - Nemzetiségi nevelés 5.1. Általános célkitűzések 5. AZ ÓVODA NEVELÉSI CÉLKITŰZÉSEI Óvodai nevelésünk célja, a 3-6-(7) éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyiségük kibontakoztatásának, a hátrányok csökkentésének elősegítése Sajátos célkitűzések - Az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, a gyermeki személyiséghez igazodó pedagógiai módszerek alkalmazásával a testi, a szociális és az értelmi képességek fejlődésének segítése. - Az óvoda - iskola közötti zökkenő mentesebb átmenet segítése. - A gyerekek egészség- és környezettudatos szemléletének megalapozása. - Az erkölcsi szokás és normarendszer megalapozása. - A nemzetiséghez tartozó és a migráns gyermekek ismerjék meg kultúrájuk elemeit, szokásait. - A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása, a sajátosságokból adódó különbségek csökkenése. - A tehetséges gyermek felismerése, képességeik hatékony fejlesztése. - A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek összehangolt, integrált nevelése révén, az indulási hátrányok csökkenése. 6. AZ ÓVODA NEVELÉSI FELADATAI Az óvodai nevelés általános feladata, a gyerekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése Az egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra nevelés célja a gyerekek egészséges életvitel igényének kialakítása és testi, lelki fejlődésük elősegítése. Feladatok: - A gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges környezet biztosítása - A gyerekek testi szükségleteinek nyugodt, egyéni igények szerinti kielégítése - Az egészséges életmód, gondozás, egészségmegőrzés szokásainak kialakítása

12 12 A gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges egyik legfontosabb feltétel a megfelelő környezet. Ennek kialakításánál alapvetően fontos a környezet (levegő, víz, eszközök) tisztasága, a színek harmóniája, a balesetvédelem szempontjából a biztonságos eszközök és térberendezés, a zajmentesség, fényviszonyok, a tevékenységekhez megfelelő hely és eszközök biztosítása. Óvodáink udvara minden évszakban a szabadban való mozgás, játék, tevékenykedés és az edzés legfőbb színtere. Akkor tölti be funkcióját, ha a gyerekek sok időt töltenek kint. Az udvar tagolása (nagy összefüggő tér, kuckók) és burkolása (füves, betonos, homokos, árkos-dombos terület) a különböző tevékenységek igénye szerint célszerű. A mászókák, hinták, csúszdák sokféle mozgásra ösztönzik a gyerekeket. Jó idő esetén biztosítani kell, hogy a gyerekek egész napjukat a szabadban tölthessék (étkezés, játék). A nap káros sugaraitól a fák, napfogók és napernyők védik a gyerekeket. Sok növény nem csak díszíti a környezetet, hanem segíti a levegőben lévő por megszűrését is. Az óvodakertben gyümölcsök, zöldségfélék, virágok termesztésére van lehetőség. A vizes edzés kiváló eszköze az udvari zuhanyzó és víz permet. Az óvoda épülete harmonikus színeivel, ötletes, igényes, esztétikus berendezésével hozzájárul a gyerekek jó közérzetéhez. A csoportszobák nagy ablakain rövid függöny van, így akadálytalanul jön be a fény és a gyerekeknek szabad kilátást enged. A levegő cseréről szellőztetéssel gondoskodunk.a száraz levegő enyhítésére párologtatókat használunk. A légúti megbetegedések megelőzése érdekében, só terápiás eszközöket alkalmazunk, melynek feltételei a Szivárvány Óvodában minden csoportban adottak. A csoportszoba berendezéséhez használt lekerekített sarkú bútorok a baleset megelőzést szolgálják. A tér kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az egyes tevékenységekhez szükséges hely biztosított legyen. Az öltözők (a folyosón kialakított részek az Erzsébet Óvodai Tagintézményben) a gyerekek egyéni holmijának elhelyezéséhez és az öltözködéshez megfelelő teret biztosítanak. A nap folyamán mozgásos játékra is helyet ad. A mosdóban az egyéni tisztálkodási eszközök jól átlátható és könnyen hozzáférhető elhelyezése nagyon fontos. A WC-k függönnyel elzártak az intimitás tiszteletben tartása érdekében. A Szivárvány és a Bezerédj Amália Óvodában a praktikus térberendezés lehetővé teszi, hogy a mosdó a vizes játéknak is teret adjon. Az Erzsébet Tagóvodában ezt a csoportszobában biztosítják. A csoportszoba-öltöző-mosdó, WC blokk ajtajai egész nap nyitottak, a gyerekek szabadon mozoghatnak. (Szivárvány Óvoda, Bezerédj Amália Tagintézmény) A gyerekek testi fejlődésének és mozgásigényének kielégítése szempontjából kiváló lehetőség a sokféle mozgásfejlesztő eszközzel felszerelt tornaszoba a Szivárvány Óvodában és az Erzsébet Óvodai Tagintézményben. A Bezerédj Amália Óvodai Tagintézményben, a csoportszobákban biztosítottak a mozgásfejlesztő eszközök. A vizes edzés, a vízhez szoktatás és úszástanítás egyedülálló feltétele óvodai uszodánk, amelyet a tagóvodák gyermekei is rendszeresen használnak (költség hozzájárulással). A gyerekek testi szükségleteinek nyugodt, egyéni igények szerinti kielégítése jó közérzetük alapja és feltétele más tevékenységekhez való viszonyuknak. Az óvodapedagógus a gyerekek óvodába lépése előtt tájékozódjon egyéni szükségleteikről (anamnézis, szülőkkel való beszélgetés). A testi szükségletek kielégítését korlátozni nem lehet. Annak érdekében, hogy a gyerekek egyre önállóbban ki tudják elégíteni igényeiket, szükséges a megfelelő

13 13 eszköz feltétel biztosítása és a bizalmat, biztonságot nyújtó légkör. Így érhető el, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az óvodában és szükségleteik természetes kielégítésére törekedjenek, kérjék és fogadják el a felnőtt segítségét. Az egészséges életmód, gondozás, egészségmegőrzés szokásainak alakításánál figyelembe kell venni a családból hozott szokásokat. Az egyéni, pl.: étkezési, alvási szokásokat el kell fogadni, tolerálni kell. Az egészséges életmód kialakításának része az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás, a nyugodt pihenés és a stresszmentes életmód. Gondoskodni kell róla, hogy az étrend megfelelő arányban tartalmazza a gyerekek fejlődéséhez szükséges tápanyagokat, vitaminokat, ásványi sókat. Ennek érdekében sok gyümölcs, zöldségféle, elsősorban szárnyas hús, hal és rostban gazdag ételek kerüljenek az étrendbe. Az új ételeket, ízeket fokozatosan, nagy odafigyeléssel kell megismertetni a gyerekekkel. A felnőttek mintaadása rendkívül fontos a hitelesség szempontjából. Segítheti az új ételek elfogadását, ha választási lehetőséget kínálunk a gyerekeknek (pl.: fehér és barna kenyér). Óvodánkban a mozgás feltételei adottak. Minden évszakban adjunk lehetőséget a gyerekeknek a szabadban való mozgásra és sokféle mozgásos játékkal ismertessük meg őket. Jó időben töltsék az egész napot a szabadban a gyerekek, az óvodapedagógus rendszeresen szervezzen sétát, kirándulást, gyalogtúrát. A mindennapos testnevelés hozzájárul a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez. Ennek keretében naponta vesznek részt szervezetten is mozgásos játékokban, zenés tornán illetve gerinc-, és lábtornán. A testi, lelki, mentális egészség fejlesztésének célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermeknek a környezethez történő alkalmazkodását, és pozitív hatást gyakoroljon személyiségük fejlődésére. A lelki egészség védelme érdekében fokozottan figyelni kell, a gyermekektől érkező segítségkérések, az ún. segélykiáltások megértésére. Az elhanyagolás (érzelmi, fizikai) és a bántalmazás súlyosan veszélyezteti a gyermekek fejlődését. A probléma megelőzése illetve eredményes megoldása érdekében, szükség esetén speciális szakemberek bevonását is kezdeményezni kell (pszichológus, gyermekvédelmi szakember, orvos). A nyugodt, stressz mentes életmód kialakításában fontos szerepe van a helyes életritmusnak, a jó napirendnek. Legyen mindenre elegendő idő, kerülni kell a kapkodást, a gyakori versenyhelyzetet. A gyerekeket szoktassuk a halk beszédre, a felnőttek adjanak ebben is mintát. A relaxáció, a drámajátékok alkalmazása és a mozgás hozzájárul a feszültség oldásához. Az eredményes szokásalakítás fontos feltétele, a megfelelő eszközök és a tevékenységhez szükséges idő biztosítása, a csoportos helyzetek oldása, (rugalmas napirend) a felnőttek mintaadása, összehangolt együttműködése, segítségnyújtása. A fokozatosság és a tapintat nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a gyerekek a szokásokat elfogadják és önállóan végezzék. A gyermek tisztasága hozzájárul komfortérzésének kialakulásához. Tisztaság iránti igényének alakulását szolgálja a testápolás szokásainak elfogadtatása (mosakodás, fogmosás, fésülködés, orr-, köröm tisztítás, WC használat). A gondozatlan gyermekek napi ápoltságának biztosítása a dajkáktól kiemelt odafigyelést igénylő feladat. A gyerekek ruházatánál fontos, hogy kényelmes, tiszta, a tevékenységnek és az időjárásnak megfelelő legyen. A réteges öltözködés a célszerű. Az öltözék hőmérséklethez igazításánál az

14 14 egyéni igényeket vegyük figyelembe (szülőkkel való megbeszélés). Ruházatuk tisztántartását a gyerekek maguk végezzék a szükséges segítséggel. A kulturált étkezés feltételeinek biztosítása mellett, segíteni kell a gyerekek önállóságának fejlődését az eszközök használata és az önellátás terén. A gyermek egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen, hogy a megfelelő mennyiségű táplálékot magához vegye (egyéni különbségek). Az étvágytalan, válogatós gyerekek nagy toleranciát igényelnek. Sok esetben növeli a gyerekek étkezési kedvét, a választási lehetőség biztosítása, valamint ha maguk készíthetik el reggelijüket, uzsonnájukat. A nyugodt pihenés, alvás feltételei a tiszta levegő, csend, hangulati előkészítés altatódallal, mesével, simogatással és a kényelmes ruházat (alvóruha). Az óvodapedagógus a gyerekek egyéni alvási szokásait vegye figyelembe (elhelyezkedés, "alvóka ). A kisebbek hosszabb, a nagyobbak rövidebb pihenést igényelnek, de az azonos korú gyerekek is különböznek alvási igényükben. Az óvodapedagógus feladata, hogy az alvó és a nem alvó gyerekek igényeit minél optimálisabban összehangolja. Lehetőség a nem alvók számára: az öltözőben, illetve a csoportszobában, nyáron az udvaron játszhatnak. A betegségmegelőzéshez, az ellenálló képesség erősítéséhez, edzéssel és a fertőzések megakadályozásával járulhatunk hozzá. Óvodába kerülés előtt szükséges az óvodapedagógusnak tájékozódni a gyerekek betegségeiről. A gyerekek érdekében ki kell használni a víz, a levegő és a napfény edző hatását, a fokozatosság betartásával és az egyéni érzékenység figyelembevételével. A betegségek, fertőzések megakadályozása szempontjából fontos a megfelelő tisztálkodás, a tiszta környezet, a szellőztetés, az egyéni eszközhasználat biztosítása, a beteg gyerekek elkülönített gondozása (köhögés, hányás, hasmenés, kiütés esetén) a szülők érkezéséig, és a hőmérsékletnek megfelelő öltözködés. A balesetek elkerülése miatt szükséges az eszközök folyamatos ellenőrzése, javítása, az óvodapedagógusok, dajkák odafigyelése és a gyerekeket egymás testi épségének megóvására nevelni. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: - A gyerekek önmaguk és környezetük tisztaságát, rendjét, esztétikáját fontosnak tartják, maguk is hozzájárulnak ennek létrehozásához. - Testi szükségleteiket kulturált módon, önállóan, szükség esetén késleltetve is ki tudják elégíteni. - A tisztálkodáshoz kapcsolódó szokásokat ismerik, betartják. - Szeretnek mozogni, gyalogolni, kirándulni. - Nyugodtan, kiegyensúlyozottan tevékenykednek. - Az egészséges táplálkozást helyezik előtérbe. - A kulturált étkezés szokásait ismerik, betartják. - Önállóan öltözködnek. - A szokások végrehajtásához szükséges minden eszköz önálló használatára képesek. - A szokások természetessé váltak számukra Az érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés fejlesztése A nevelés célja: kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező gyerekek nevelése, azoknak a képességeknek, tulajdonságoknak a fejlődését elősegítve, amelyek alkalmassá teszi őket, hogy én érvényesítési törekvéseiket összehangolják a közösségi élet normáival.

15 15 Feladatok: - Befogadó, biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése - A gyerekek megnyerésén alapuló óvodai befogadás megvalósítása - Pozitív személyes kapcsolatok kialakulásának elősegítése (óvodapedagógus-gyermek, nevelőmunkát segítő munkatársak-gyermek, gyermek-gyermek) - Segíteni a gyermekek érzelmi, erkölcsi és szociális érzékenységének fejlődését - A közösségi élet szokásainak kialakítása - Eltérő életmód, kultúra, szokásrendszer kölcsönös elfogadása A befogadó, biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtésében az óvodai környezet, a felnőttek külső megjelenésén kívül, az óvodapedagógus (a felnőttek) személyiségének van a legnagyobb szerepe. A csalogató óvodai környezet világos, színes, játékos, barátságos. A gyerekeket riasztó hangok (hangos felnőtt beszéd, erős zajok) kiküszöbölése minden óvodában dolgozó felnőtt feladata. A felnőttek viselkedésében legyen természetes a halk beszéd, a lassú, nyugodt mozgás, a puha eszközhasználat. Minden felnőtt gyerekek felé forduló legyen, udvarias, kedves, segítőkész. A gyermeki én tisztelete kell, hogy érvényesüljön a felnőttek megnyilvánulásaiban. Az otthonosság alakításához tartozik, hogy a gyerekek saját eszközeinek külön helye van. A csoportban a gyerekek szabadon mozoghatnak, tevékenységeiket belső motiváltságuk alapján választhatják. Az óvodapedagógus a gyerekek önállóságát, kompetenciáját támogatja, a teheted, képes vagy rá bíztató reagálásaival. Az óvodapedagógus állandó jelenlétével, gyerekek felé való nyitottságával, segítőkészségével biztonságot nyújt. A gyerekek megnyerésén alapuló óvodai befogadás megvalósításának sikerességében az előkészítésnek nagy szerepe van. Tagóvodáinkban az óvodai felvétel után, ovinapot szervezünk, ahol a gyerekek a szülőkkel együtt ismerkedhetnek az óvodával, az óvodapedagógusokkal és tapasztalatot szerezhetnek a nevelőmunkával kapcsolatban. Az óvodapedagógusok a nagyobb gyerekeket felkészítik, hogy örömmel, tapintattal, segítőkészen fogadják a kicsiket. Az első élmények meghatározhatják a kisgyermek óvodához való viszonyát. Törekedni kell, hogy ezek minél kellemesebbek legyenek. Rendkívül fontos, hogy az óvodakezdés gyereknek, szülőnek egyaránt örömmel várt esemény legyen. Az óvodai befogadás időszakában a gyerekek szakaszosan érkeznek, így több lehetőség van az ismerkedésre, a személyes kapcsolat alakítására. Ebben az időszakban mindhárom felnőtt jelen van. Az óvodapedagógus érezze át, hogy a szülőtől való elválás a gyerek számára nagyon nehéz, megkönnyítése empátiát, türelmet, gyöngédséget kíván. A beilleszkedést segítheti, ha a gyerekek a szülőkkel együtt töltik az első napokat az óvodában és ha csak folyamatosan növelik az óvodában tartózkodás idejét. Az óvodás testvér és a saját tárgy, játék is kedvezően hat a gyerekek biztonságérzetének alakulására. A gyerekek testközelség illetve távolság igényét minden felnőttnek tiszteletben kell tartania. A gyerekek folyamatosan ismerkednek a csoport szokásaival, ezek elfogadásához az egyénileg szükséges időt meg kell adni. Semmi nem erőltethető. A vegyes életkorú csoportjainkban a nagyobb gyerekek sokat segíthetnek a kisebbek befogadásában és a szokások megismertetésében. Az óvodapedagógus legfontosabb feladata befogadás idején a gyerekek és a szülők bizalmának megnyerése. A pozitív személyes kapcsolatok kialakulásának elősegítését a jó óvodapedagógus-gyerek kapcsolat alapozhatja meg. Az óvodapedagógus - gyerek kapcsolat a mindennapi szituációk

16 16 személyes perceiben alakulnak elsősorban. Az óvodapedagógus kerüljön minden gyerekkel legalább rövid időre csak velem szituációba. Az életkori sajátosságok közül figyelembe kell venni, hogy a gyerek érzelem vezérelt, én fejlődésének sajátossága az én központúság, felnőtthöz való ragaszkodása erős, társ iránti igénye csak 4,5-5 éves korban alakul ki. Segíti az óvodapedagógus - gyerek kapcsolat pozitív alakulását a személyes beszélgetés, a testközelség és az együttjátszás igényének kielégítése. Az óvodapedagógus ismerje meg a gyerekek egyéni jellemzőit, fogadja el különbözőségüket, értse meg őket, bízzon bennük, tartsa tiszteletben döntéseiket. Az óvodapedagógus modell a társas viselkedés szempontjából. A gyerekek társas kapcsolatai a tevékenységek közben alakulnak, fejlődik egymáshoz való viszonyuk (szimpátia, barátság), együttműködésük és sok közös élményben van részük. A társas együttműködés során alkalom van az egymáshoz viszonyításra, az én határok megtapasztalására. Mindez jelentősen hozzájárul az énkép alakulásához. A társ bemérési pont, az önismeretet és az önértékelést segíti. A társas együttlét szituációiban tanulják meg az egymás felé fordulást, a másság elfogadását, a segítést, a szeretetet. Az óvodapedagógus minden helyzetben erősítse a gyerek barát választását. A tapintat, a törődés, a szeretetteljes odafordulás, a pozitív, elfogadó attitűd az óvoda minden dolgozójával szemben követelmény. Az óvoda dolgozóinak modellértékű kommunikációja és bánásmódja mintát jelent a gyermek magatartásának alakulása szempontjából. A gyerekek érzelmi, erkölcsi és szociális érzékenységének fejlődését akkor segítheti az óvodapedagógus eredményesen, ha sokféle életteli, természetes kapcsolatteremtés alakul a csoportban, melyben a gyerekek önállóan, vagy együttműködve, de kényszer nélkül vesznek részt. Az óvodapedagógus tartsa tiszteletben a gyerek érzelmeit, ezeket nem elfojtani kell, hanem megtanítani, hogyan kontrollálhatja indulatait. A csendes, nyugodt, érthető óvodapedagógus viselkedés jó mintát nyújt. A mindennapok természetes szituációiban és az óvodapedagógus által kezdeményezett kommunikációs játékok során fejlődik a gyermek érzelem felismerő és kifejezőképessége, tapasztalatot szerez saját és mások érzelmeinek hatásáról. A tevékenységek segítik a gyerekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat) fejlődését. Az óvodapedagógus kommunikációs intelligenciájának mutatói a jó beszéd példát adó (artikuláció), választékos beszéd és a hitelesség (metakommunikáció). Az óvodapedagógus legnehezebb feladata, hogy az én tudat, én érvényesítés és a szociális érzékenység alakulását megfelelő összhangban segítse. A gyerekek között az önérdek és a társ érdekének ütközése miatt gyakran alakulnak ki probléma -, konfliktushelyzetek. Hosszú időre és toleranciára van szükség, míg a gyerekek olyan én érvényesítési technikákat tanulnak meg, amely a társak igényeit is figyelembe veszi. Konfliktus esetén az óvodapedagógus ne vegye el a felelősséget a gyerektől a megoldás átvállalásával. Az óvodapedagógus kerülje a büntetést, a bírálatot, a kiabálást, a hibáztatást, a panaszkodást. Kivárással, kérdésekkel, a probléma meghallgatásával, a gyerekekkel együtt megoldási módok keresésével, az alternatívák közül való önálló választás ösztönzésével segítse, hogy a gyerekek megtalálják a saját megoldásukat. Az óvodapedagógus és a gyerekek együtt keressék az alku csere kompromisszum sokféle, helyzethez adekvát módját. A közösségi élet biztonsága, nyugalma függ a csoport életét szabályozó szokások alakulásától. Csak kevés és fontos szabály legyen a csoportban. Ezek elfogadását segíti a

17 17 felnőtt minta és a gyerekek fejlődési üteméhez, sajátosságaihoz igazodó egyéni bánásmód. A gyerekek viselkedését, tevékenységét nem kell állandóan értékelni. Az óvodapedagógus természetes módon fejezze ki örömét, elismerését a gyerek felé, ha kell bíztassa, segítse. Cél a belső kontroll erősítése a gyerekekben, ez pedig bizalommal, bíztatással, az önállóság, autonómia, kompetencia támogatásával alakítható. A közösségi együttélést segítő normák: a társ személyiségének, érzelmeinek, tevékenységének tiszteletben tartása, segítés a társaknak, a kisebbeknek, örömszerzés, vigasztalás, együttérzés, udvarias magatartás. Vegyes életkorú csoportokban a nagyobb gyerekek modellálják a közösségi szokásokat a kisebbeknek. Az óvoda és a csoportok hagyományainak kialakítása, a közös tevékenységek és élmények, hozzájárulnak a gyerekek egymás felé fordulásának erősítéséhez. Ilyenek: születésnapok megünneplése, séta a kisebbekkel, az óvoda közös programjai, közös ünneplések, havonta ovi bábszínház és a nyitott napok. Kiemelt figyelmet fordítson az óvodapedagógus az eltérő életmód, nyelv, szokások elfogadtatására a nemzetiségi és a migráns gyermekek esetében. Segítse a sajátos nevelési igényű és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedését. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: - A gyerekek szívesen járnak óvodába. - A közösségben bátran vállalnak feladatot, siker orientáltak. - Feladathelyzetekben egyre eredményesebben vesznek részt, kreatív megoldásokra törekednek. - A tevékenységekben képesek felnőttekkel és társaikkal kapcsolatot teremteni, együttműködni, segítséget nyújtani. - A tevékenységekben kitartóak, a megkezdett tevékenységet befejezik. - Mások érzelmeit felismerik, saját érzelmeiket kontrollálni tudják. - A gyerekek között kevés a konfliktus. Konfliktus helyzetben nem az agresszív megoldásra törekednek. - Konfliktus helyzetekben képesek együttműködve mindkét fél számára elfogadható megoldást találni önállóan is. - A közösségi élet szokásai természetessé váltak számukra. - Az udvariassági szokásokat igyekeznek betartani (köszönés, kérés, megköszönés, figyelmesség). - Készen állnak az iskolai élet elfogadására Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az anyanyelvi nevelés célja, az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a beszéd és a kommunikációs kompetenciák fejlődésének segítése. Az értelmi nevelés célja, a gyerekek ismeretszerzésének és képességfejlődésének segítése változatos tevékenységi, tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával. Feladatok: - Az anyanyelvi fejlesztés és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - A beszédkészség fejlesztése - Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése - A gyerekek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése

18 18 Az értelmi nevelés tevékenységeken keresztül, az óvodai nevelési módszerek segítségével, elsődlegesen a gyermekek szabad játéka által valósul meg. Az értelmi nevelés szoros kapcsolatban van az anyanyelv és a kommunikáció alakulásával. Programunk lényeges része a beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció fejlesztése, hiszen csak kellő nyelvi fejlettséggel rendelkező gyermekek lesznek képesek az alap kultúrtechnikák elsajátítására. A kommunikáció, a beszéd eszköz a társas kapcsolatokban. Célja a kapcsolat felvétele, az információ eljuttatása a másik emberhez, akinek a társas reakcióiból a megértés ellenőrzése, a kapcsolat valamilyen szintű mélyítése valósul meg. A kommunikáció és a metakommunikáció elválaszthatatlan egymástól, a jelzések kiegészítik, helyettesítik, mélyítik, vagy semlegesítik a szóbeli közlést. Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges, hogy az óvodapedagógus személyes példájával (odafigyelés, beszélgetés, meghallgatás), kommunikációs helyzetek megteremtésével ösztönözze a gyermekek közötti kommunikációt. Az óvodapedagógus teremtsen lehetőséget a beszédre, ennek fejlesztésére, bővítse szókincsüket, gazdagítsa kommunikációs ismereteiket (például érzelmeket kifejező gesztusaikat, arckifejezéseiket, testtartásaikat). Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása a beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. A gyermek beszéd- és kommunikációs képessége elsődlegesen a családi szocializációtól függ. Fontos feladatunk, a gyermekek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, és a gyermeki kérdések megválaszolása. A tevékenységekben sokféle verbális és nem verbális jelzés, interakció jelenik meg. A cigány gyermekek nevelésében a nyelvi kifejezőkészség fejlesztése kiemelt feladat. A nyelvi hátrányok csökkentése érdekében együttműködünk a logopédussal és a gyógypedagógussal. Az anyanyelvi-, kommunikációs- és drámajátékokat egyéni, mikro csoportos illetve csoportos kezdeményezéseken is alkalmazzuk, amelyekben a gyerekek örömmel vesznek részt. A bábozás, az éneklés, a mondókázás és a mindennapi mesélés nagyban hozzájárul a gyerekek beszédkészségének fejlődéséhez, szókincsük gyarapodásához. A nyelv- és ajakügyesítő, valamint a hallásfejlesztő gyakorlatokkal lehetőséget teremtünk a hangzók helyes ejtésére. A játékokhoz főként saját készítésű eszközöket használunk. Az értelmi nevelés, az értelmi képességek fejlesztése az óvodában egyrészt a gyermek spontán tevékenysége, a szabad játék során valamint az óvodapedagógus által szervezett tevékenységekben (egyéni, páros, mikro csoportos, csoportos) valósul meg. A gyermekek ismeretszerzésének és képességfejlődésének alapfeltétele a sokféle tevékenységi lehetőség, az óvodapedagógusok gyermekismerete, szituáció érzékenysége, módszertani gazdagsága. Az óvodapedagógus sokféle játékot készítenek, amelyek segítik a képességek fejlődését (kirakó, dominó, kártya-, táblajáték). A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos bővítése a gyermeki tevékenységek által történik. A szabad játék és a szervezett, sokféle tevékenység segíti a kognitív képességek fejlődését. A képzelet, az alkotóképesség és a kreativitás fejlődését a kötetlen, ösztönző környezet segíti. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: - Beszédük érthető, kifejező, összefüggő - Beszédfegyelmük kialakul - Képesek meghallgatni és megérteni másokat

19 19 - Bátran és szíves kommunikálnak a társaikkal és a felnőttekkel. - A metakommunikációs jelzéseket használják, a környezetükben élő személyekkel jól kommunikálnak. - Tudnak szemkontaktust teremteni és tartani. - Az etnikumokhoz tartozó gyermekek is megértik és helyesen alkalmazzák az óvodai élethez szükséges kifejezéseket, és képesek magukat megértetni. - Koruknak megfelelően kialakult a pontos érzékelés, észlelés, képesek vizuális, auditív differenciálásra. - Térbeli viszonyokat képesek felismerni és megnevezni. - Az önkéntelen bevésés mellett megjelenik a szándékos bevésés is. - Gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, emlékezetük, szándékos figyelmük fejlődik. - Gondolkodásukra, a problémamegoldásra törekvés és kreativitás a jellemző. - A gyermekek érdeklődése sokoldalú. - Tanulási szituációk iránt motiváltak. - Értelmi képességeik folyamatosan fejlődnek. - Érzékelésük, észlelésük (vizuális, akusztikus) differenciált, a testséma kialakult. - Téri tájékozottságuk fejlett. - Megalapozódott a szándékos bevésés és felidézés. - Megjelenik a szándékos figyelem. - Gondolataikat érthetően ki tudják fejezni. - Elemi ismereteik vannak önmagukról és környezetükről. 7. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETI NEVELÉS ELVEI Az egészségfejlesztésnek és a környezeti nevelésnek jelentős szerepe van a gyermekek személyiségfejlesztésében. Pedagógiai programunk az egészséget alapvető értéknek tekinti. Az egészségfejlesztés és a környezeti nevelés akkor hatékony, ha teljes körű, ha áthatja az óvodai élet egészét. Az egészségfejlesztés és a környezeti nevelés valamennyi óvodapedagógusnak és a nevelőmunkát segítő munkatársnak kiemelt felelőssége és kötelessége. A gyermekek aktív, cselekvő bevonásával valósul meg. Kiemelt feladat az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása és a környezettudatos magatartás belső igénnyé fejlesztése. Az egészségnevelési és környezeti nevelés célja Az egészségnevelési és környezeti nevelés célja a gyermekek személyiségének biztonságban és egészséges környezetben történő alakítása. Az óvoda feladatai - Az egészséget támogató, biztonságos, esztétikus környezet kialakítása és védelme - Környezettudatos magatartásformák fejlesztése - A helyes napirend és életrend kialakítására nevelés - A higiénés szokások megalapozása - Ökológiai személet megalapozása - Annak tudatosítása, hogy az egészségvédelem fontos és tenni kell érte - A gyermekek megismertetése a konfliktuskezelés, együttműködési készség, döntési képesség, érzelmi, indulati állapot, kapcsolati zavarok kezelésének, fejlesztésének lehetőségeivel, a kapcsolatteremtés és a drámajáték eszközeivel - Az anyag- és energiatakarékos óvodaüzemeltetés és a pedagógusok példamutatása

20 20 - A gyermekek folyamatos, tevékeny és következetes bekapcsolása a szelektív hulladékgyűjtésbe, az újrahasznosítás széleskörű alkalmazása. Az egészségnevelés és környezeti nevelés tartalma - Az egészséges táplálkozás - A mindennapos testnevelés, testmozgás - A testi és lelki egészség fejlesztése - A viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségek megelőzése - A bántalmazás megelőzése - A baleset megelőzés és elsősegélynyújtás - A személyi higiéné - Az egészség-, és a környezettudatos magatartás és viselkedés szokás- és normarendszerének kialakítása A fejlesztési program megtervezése, értékelése Az óvoda egészségfejlesztéssel és környezeti neveléssel kapcsolatos feladatát beépítettük a pedagógiai program valamennyi területébe, amelynek megvalósítását értékeljük Módszerek, eszközök, a program megvalósításához - Az óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő munkatársak képzése - Egészség- és környezettudatos szemléletük alakítása - Egészségvédelmi, és környezetvédelmi programok megismerése, jó gyakorlatok bemutatása, egymástól való tanulás - Az óvodai környezet folyamatos fejlesztése (szelektív hulladékgyűjtés, higiénés eszközök, só terápia, víz, levegő, környezetbarát tisztítószerek használata) - A gyermeki tevékenységekhez, kísérletekhez eszközök biztosítása - Egészséges falatkák készítése a gyerekekkel rendszeresen - Egészség-, és környezetvédelmi akciók, projektek - A programokba, projektekbe a szülők bevonása (családi kirándulás, sportverseny) - Szülői fórumok szervezése egészségfejlesztő, környezetvédelmi szakemberek bevonásával - Kapcsolatok kialakítása intézményekkel, civil szervezetekkel 8.1. A gyermekcsoportok szervezése 8. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE Az óvodák hagyományait, adottságait, a környezet igényeit és lehetőségeit vettük figyelembe elsősorban a csoportszerkezet kialakításánál. A csoportszervezésnél fontos alapelv, a szegregáció kerülése. A csoportszervezés szempontjai: - Átlaglétszám 20 fő, maximum 25 fő - Csoportszoba férőhelye - A nevelőtestület pedagógiai elvein alapuló szervezési elképzelések Intézményünkben azonos életkor szerint szerveződő csoportok és vegyes életkorú csoportok szervezése is indokolt.

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KISKAKAS ÓVODA 1104 BUDAPEST, MÁDI UTCA 86/94. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 1 1. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. 2013. 1 I. ÓVODÁNK... 3 1. AZ APRÓK HÁZA ÓVODA BEMUTATÁSA... 3 2. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 4 3. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Az Egervári Óvoda nevelőtestülete 8913 Egervár, József Attila utca 13. JELIGE: VADGESZTENYE Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot, ha egy évtizeddel

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai. Program Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai Program írta: Fábián Katalin Kiegészítések, helyi sajátosságok: Antal Éva Tóth Imréné Turczer Zoltánná Mozsárné Bordás Margit Markó Károlyné Kissné Fuglinszky Judit

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben