SZIE - GTK JEGYZETEK. Integrált marketingkommunikáció Bővített változat KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIE - GTK JEGYZETEK. Integrált marketingkommunikáció Bővített változat KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens."

Átírás

1 SZIE - GTK JEGYZETEK Integrált marketingkommunikáció Bővített változat KÉSZÍTETTE: Dr. Ph.D. Papp János egyetemi docens Gödöllő 2009 SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar MARKETING INTÉZET A kézirat szerzői jogvédelem alatt áll. 1

2 BEVEZETÉS 143 A MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS JEGYZET HASZNÁLATA MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ A marketing kommunikáció szerepe a marketingben A marketing kommunikáció helye a marketing-mixben A kommunikációs folyamat működése 149 A folyamatábra részletes magyarázata A marketing kommunikáció tervezése 155 A marketing kommunikáció tervezésének lépései PROMÓCIÓS ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA Reklám 160 A reklámozás jellemzői és funkciói 162 A reklámstratégia tervezésének lépései 165 A reklámüzenet megalkotásának stratégiai lépései 166 A reklámeszközök kiválasztása, ütemezése, mixe - a médiaválasztás 169 A reklámeszközök csoportosítása 171 A reklámhordozók részletes bemutatása 174 A reklámok jogi szabályozása 179 A törvény hatása és megítélése a reklámpiaci szakemberek szemszögéből 179 A reklámhatás mérése, értékelése 182 A hatásos reklám 183 A reklámügynökség kiválasztása Értékesítés ösztönzés 187 Az értékesítés ösztönzés alkalmazhatóságának szempontjai 192 Az akciótervezés lépései 193 Vásárok, kiállítások fajtái 196 A merchandising kialakulásának a története 200 A merchandising befolyásoló elemei 203 A merchandising szabályai: Személyes eladás 210 Megkülönböztető jellemzői 210 Az értékesítési képviselők tipizálása feladataik szerint 211 Értékesítési képviselők feladatai 212 Az eladási programok kialakítása Public relations (PR. - közönségkapcsolatok) 215 A PR történeti gyökerei 215 2

3 PR modellek, történeti éttekintés 217 A PR általános jellemzői /céljai, feladatai, területei 219 A PR céljai 220 A PR feladatai 220 A PR részfeladatai: Egyéb eszközök a promócióban 222 A direkt marketing meghatározásai 224 A leggyakrabban használt DM eszközök: 224 Direct Mail (Közvetlen hirdetés) 225 Címlisták készítése, karbantartása és kereskedelme 225 Az interaktív médiumok elterjedése 227 A telemarketing rövid története 229 A direkt marketinget érintő jogi kérdések 231 A direkt marketinget érintő etikai kérdések 231 A csomagolás mint kommunikációs eszköz 232 A csomagolás tervezési szempontjai 232 A csomagolás jogi szabályozása 233 Termékek megkülönböztetése 234 A szponzorálás 236 A szponzorálás szervezése MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ MENEDZSMENTJE Kommunikáció a gyakorlatban A fogyasztók válaszreakciói a meggyőzésre A társadalmi környezet hatása a fogyasztói döntésekre Célcsoportképzés és választás Promóciós célok megfogalmazása A promóciós költségvetés tervezése A reklámozás, a reklámüzenet készítése és célbajuttatása 260 A reklámpiaci résztvevők működése, tevékenységük Média elemzés, tervezés Fogyasztói értékesítésösztönzés eszközei (S.P) Személyes eladás Public relations, P.R. 275 IRODALOMJEGYZÉK 276 3

4 4

5 Bevezetés A marketing szakma lassan, de folyamatosan artikulálódó fogalomrendszere újra meg újra magyarázkodásra készteti a szerzőket, ami rendszerint fogalommagyarázat, vagy új definíció formájában jelenik meg az irodalomban. Ettől a gyakorlattól magam se tudok eltérni mivel a célom, olyan tudás átadása amivel az általános marketinges ismeretek bővíthetők, mélyíthetők. A jegyzetet a tanulás egyik eszközének és nem az ismeretek egyedüli forrásának kell tekinteni. Segítségével a gyakorlatban megjelenő számos és sokszínű marketing kommunikációs eszköz működését lehet felismerni, tudatosan értékelni. A marketing kommunikációt gyakran a szűkebb értelemben használt eladásösztönzéssel, vagy magával a reklámmal azonosítják. A definiálási problémákat elkerülni, ha nem is tudjuk a következő megállapításon elgondolkodhatunk: Marketingben a definíciók a gyakorlatban előforduló események, jelenségek felismerését segítik. Tapasztalataink szerint azonban az egyes szerzők megközelítési szempontjai kismértékben eltérhetnek egymástól, ennek oka a különböző szemléletmódok, úgynevezett iskolák párhuzamos jelenléte a szakmában. Ezzel szemben a klasszikus tudományok világában egységesebben, szélesebb körökben elismert, nemcsak a jelenségek létezéséről szóló, hanem azok működését is pontosan feltáró képet kaphatunk. A marketing kommunikációval kapcsolatban általánosan felismerhető megközelítési módokat a következő három irányzatba sorolhatjuk: Technikai megközelítésre koncentrálók, akik a befolyásolás eszközeivel és annak a tömegre gyakorolt hatásával foglalkoznak elsősorban. Kreatívok, akik a művészeti oldaláról, illetve formai, szórakoztató hatásáról gondoskodnak a marketing kommunikációnak. Magatartási oldalról közelítők, akik a fogyasztói magatartás, a meggyőzés irányából elemzik és kutatják a marketing kommunikáció hatását. A jegyzet oktatási eszközként segít feldolgozni és megérteni, a más forrásokból származó (előadás, szakkönyvek, cikkek) ismeretanyagokat. Az eredményes tanulás érdekében a hallgatók nem hagyhatnak fel az egyéni felkészüléssel, a gyakorlati példák gyűjtésével és az marketinges ismereteik szintetizálásával, annak érdekében hogy szakmailag elismert szintre emelhessék tudásukat. Ennek a célnak eléréséhez kívánok sok kedvet és szerencsét! 1 Papp János 1 A felismerés mindig nagyszerű érzés, de akkor igazán jó dolog, ha azt mi is hasznosíthatjuk. 5

6 A marketing kommunikációs jegyzet használata A jegyzet tartalmi felépítése és szerkezete a bevezetőben megfogalmazott céloknak megfelelően alakult ki. Három fő részre tagolódik, amelyekben a következő egységes formai elemekből épül fel: Fogalmak, amelyek segítik a pontos és kifejező kommunikálást, a tömör, magyarázat nélküli jelentés rövid azonosítását. Kijelölik a szakmai intelligencia és az elvárható tudás minimumát. Kulcsszavak, a fogalmakat egy szóval kijelölő kifejezések. Célok, kijelölik az elsajátítandó ismeretkört és azokat a kulcs kifejezéseket, amit az adott fejezetrész tartalmaz. Ábrák, táblázatok vizuálisan jelenítik meg az elméleti összefüggéseket, az élőszóban elhangzó előadások vázát, szerkezetét adják. Feladatok, kérdések, amelyek segítik az elméleti részek lényegének a felismerését, az ismereti súlypontok kialakulását, az egyéni tanulást, az elméleti ismeretek adaptálását, a gyakorlathoz közelítő szemléletmód kialakítását szolgálják. Magyarázat, segít értelmezni a fogalmakat, ábrákat és táblázatokat. Felsorolás, ami lehet a fogalmak tovább bontása és példaszerű említés is. Forrásokat jelöli meg a lábjegyzetben. A szerző megjegyzései. 6

7 1. MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ 1.1. A marketing kommunikáció szerepe a marketingben Célok: Megismertetni a marketing kommunikáció általános hátterét Bemutatni a helyét a marketing-mixben Leírni a marketing kommunikációs folyamat működését Kulcsszavak: Marketing kommunikáció Eladásösztönzés Promóció A marketingen belüli kommunikáció sokak számára nem jelent mást, mint a termékek reklámozását. A vásárlók bizonyos része ráadásul már eleve ellenszenvvel, előítéletekkel közelít a reklámokhoz. A termelők között is vannak olyanok, akik szükséges rossznak tartják, míg mások csodafegyvernek és megfeledkeznek a többi igen fontos marketingelemről. Kommunikáció nélkül elképzelhetetlen bármilyen vásárlás. A vevőnek tudni kell az áru létezéséről és arról, hogy az árú milyen mértékben elégíti ki az ő igényeit. Az ehhez szükséges információkat el kell hozzá juttatni. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a vevők igényeit sok termelő szeretné kielégíteni. A vevőnek választania kell a rendszerint széles választékból. 2 A termelők számára az értékesítés nehéz feladat, legtöbbször közvetítők és más piaci szakemberek, kommunikátorok bevonására kényszerülnek. Mindenki úgy tudja, hogy a jó terméket könnyű eladni, csak a kérdés az, mitől jó a termék és azt honnan tudja meg a vevő. Sokféle termék és sokféle vevő csak akkor találhat egymásra, ha ezt okos és tudatos kommunikációval segítjük. A marketinges csak akkor láthatja el jól a feladatát, ha jó házasságközvetítő módjára ismeri mindkét felet a terméket és a fogyasztót. A termelőnek nincs mindig lehetősége szakember segítséget igénybe venni, így magának kell kommunikációs tevékenységét szervezni. Ehhez két dolgot kell megtanulnia, hogyan működik a kommunikáció és azt, hogy milyen eszközök közül választhat annak végrehajtására. 2 A vevő olyan mint a nő, hiú és meghódítható. 7

8 Fogalmak: Eladásösztönzés mindazon tevékenység, amely a termékek és szolgáltatások vagy magáról a vállalatról alkotott kép megismertetését, elfogadtatását segíti és ezzel a vevőket vásárlásra bírja. Az eladásösztönzés idegen szóval promóció, amely kommunikációs folyamatokon keresztül és ahhoz kapcsolódó anyagi ösztönző eszközök segítségével fejti ki hatását. Marketing kommunikáció szűkebb értelemben promóció kifejezés szinonimájának tekinthető, legtöbben így is használják. Mások szerint mind a négy marketing-mix elemnek felismerhető kommunikációs hatása van. 3 A promóció a direkt befolyásolás eszköze, a másik 3P-vel közvetett kommunikációs hatást lehet kifejteni. A kommunikáció célja mindenkor a befolyásolás ezt tágabb értelemben teljes marketingeszköztárral, a marketing-mixel hajtjuk végre. A termék önmaga is kommunikál, például anyagával, a formájával, a színével, illatával és nem utolsó sorban a csomagolásával. A termék ára szintén fontos üzenet, ami jelzés lehet a minőségre vonatkozóan, vagy a megcélzott vevőkörnek(ezt is megengedheti magának vagy ez egy takarékos megoldás). A termék értékét a hozzájutás körülményei szintén befolyásolják. A tömeges hozzáférhetőséget, tömeges igényeket közvetíti míg a szelektív vagy exkluzív értékesítési hely az igényes vevőkkel való találkozást teszi lehetővé A marketing kommunikáció helye a marketing-mixben A marketing tevékenység a cserekapcsolatok kiépítésére és ápolására irányul. A csere egyik formája a kommunikáció, aminek végső és néha rejtett, titkolt célja a meggyőzés. Ábra A. A marketing és a kommunikáció kapcsolata MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Cél: Cél: Közös jelentések keresése Közös értékek keresése ÜZENETVÁLTÁS CSERE ÉRTÉKVÁLTÁS MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ 3"P" + Promóció Az 1.-es ábra alapján világossá válik mennyire szorosan a cserére épül minden marketing funkció. A mindennapi életben gyakorolt kommunikáció során tapasztalható felszínesség, vagy még inkább üresség a kölcsönösen felismert és elismert értékek hiányára vezethető vissza. A kommunikáció értékteremtő képessége korlátos, nem helyettesítheti a több marketing elem haszonérték teremtő feladatát. Röviden összefoglalva megállapítható, hogy a tartalmat a forma hosszú távon nem helyettesítheti. Az ígéretek egyszer kiüresednek és az elértéktelenedés elfordítja a vevőket először az adott márkától, vállalattól vagy kereskedőtől, később legtöbb marketing kommunikációs eszköztől. A kommunikáció szerepe a marketing fejlődésével párhuzamosan rohamosan felértékelődött. Ennek a folyamatnak váltunk tanúivá az elmúlt évek során és mint a reklámokkal elárasztott fogyasztói társadalmakban élők vásárlók többsége, úgy mi is kialakítottunk magunkban a marketinggel és 3 Ezzel a megközelítéssel lehet a leginkább egyetérteni, hiszen ez egy szélesebb fogyasztói magatartást figyelembe vevő marketing szemléletet tükröz. 8

9 annak kommunikációjával kapcsolatban. A feladatunk az, hogy az eddigi védekező, befogadó pozíciónkat feladva, felcserélve szerepünket a másik oldalra állva vizsgálni és elemezni a kommunikációs szerepeket és helyzetet. A vevők meggyőzése befolyásolása nem új keletű jelenség. A marketing eszközök értékelésekor mindig találkozhatunk egy-egy eszköz kiemelésével. A marketing kommunikációt bármennyire is fontosnak tartjuk nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, mind a négy marketing mix elem együtt fejti ki hatását. A promóció feladata a másik három mix-elem hatását erősíteni és támogatni a vásárlói döntéseket. A vevőorientált marketingben a klasszikusnak számító négy P rendszer is átértékelődik Ennek a leképezésére készült a következő ábra. 4 P Eladó orientáció 1. Product Termék Minőség Választék Márkázás Csomagolás Termékszolgáltatás Ábra B. 4P vagy 4C vagy 4 C Vevő orientáció Choice Választás igények koncepciók hiedelmek 2. Price Ár Árszínvonalak Diszkontok Fizetési feltételek 3. Place Értékesítési út/hely Üzletek sűrűsége Készletek Szállítás Cost Költség idő megszerzés költsége presztízs Convenience Elérhetőség (kényelem) hozzájutás körülményei 4. Promotion Eladásösztönzés Reklám Értékesítési ösztönzés Személyes eladás P.R Communication Kommunikáció tájékoztatás lojalitás meggyőzés A kommunikációt a marketing az eladás elősegítésére használja. A marketing kommunikáció feladata, tehát a fogyasztók, vevők befolyásolása a vállalati stratégia végrehajtása érdekében. Az alapprobléma, hogy amíg a vevők nem tudják mit termelünk és mit ajánlunk nekik, addig nem tőlünk vesznek, sőt ha azt sem tudják, hogy a vállalatunk létezik teljesen kimaradunk a versenyből. A megoldáshoz több lépésben juthatunk el. Az első és meghatározó lépés a potenciális vevőkör leírása és elemzése. A második lépés a kommunikációs folyamatok megértése és adaptálása a 9

10 vásárlási helyzetnek megfelelően. A harmadik lépés a kommunikációs eszközök közül való választás. A felsorolt három lépésben két különböző csoportba tartozó feladatokat kell végrehajtani az egyik maga az üzenet alkotás, a másik az üzenet célba juttatása, más szóval médiaválasztás. Az ebben a fejezetben megoldandó feladatokhoz az általános marketing ismeretekből a piaci szegmentálás, a fogyasztói magatartás elméleti részeinek felfrissítésére lesz szükség. Mielőtt megismerkednénk az üzenet alkotásának általános folyamatával, tekintsük át a kommunikálás főbb problémáit a marketingben: Az információk növekvő mennyisége Az egyre tudatosabb vevők szélesedő köre Változó családi struktúrák/szerepek Elöregedő társadalmak, növekvő vásárlóerő az idősebbek piacán 4 A környezetvédelem, a környezettudatos vásárlói magatartás kialakulása Az egyre irányíthatóbb médiumok terjedése (INTERNET) A globális marketing kiterjedése A non-verbális üzenetek elterjedése a tömegkommunikációs rendszerekben Az információáramlás fokozódó sebessége A felsorolt tendenciák többsége a magyar piacokon is felismerhető. A termékmarketingben megismert életciklus modell a marketing kommunikációs eszközök működésénél alkalmazható. A szakemberek igyekeznek újabb és újabb kommunikációs eszközöket és módszereket bevetni a vevők meggyőzése érdekében. Ilyen példának tekinthető a telefon, amit a tele-marketing eszközének tartottunk, míg napjainkban már a reklámeszközök csoportjába is sorolható, amikor nem személyre szóló reklámokat hallgathatunk rajta keresztül. 4 Nálunk még csak az első fele igaz az állításnak. 10

11 1.3. A kommunikációs folyamat működése Célok: Megismertetni a kommunikációs folyamat általános modelljét Bemutatni az üzenet felépítését Kulcsszavak: Küldő Üzenet Közvetítőcsatorna Befogadó Kódolás Zaj Kommunikációs folyamatábránk több már ismert modell adaptálásából és összeillesztéséből keletkezett 5. A cél az volt, hogy rávilágítsunk a kommunikáció akár többszörösen is ismételhető körfolyamatára. Az ismétlések számának növelését a rendszer alacsony hatásfoka indokolja. Ábra C. A kommunikációs folyamat modellje ÜZENET KÜLDŐ Kódolás Mondanivaló Értelmezés Dekódolás Közvetítőcsatorna: Ügynökök Reklámhordozók VÁLASZ ZAJ Közvetítőcsatorna: Közvetlen beszélgetés Marketingkutatás Dekódolás Értelmezés BEFOGADÓ Fogyasztói reakciók Kódolás 5 A modell megrajzolásában Farkas Zoltán kollégám segített. 11

12 A folyamatábra részletes magyarázata Fogalmak: KÜLDŐ: az üzenet megfogalmazóját és küldőjét nevezzük forrásnak. Lehet egyén vagy szervezet, vállalat, vállalkozó, kereskedő, aki a marketing tevékenységeinek jobb végrehajtása érdekében kapcsolatot keres a közönséggel. Pontosan meg kell fogalmazni, hogy mit akar mondani és kinek. A mondanivalójának hitelességét három tényező együttes hatása határozza meg szakértelem 2. megbízhatóság 3. kedveltség, rokonszenv A fogyasztói előítéleteket, attitűdöket nemcsak a termékről szóló üzenetek, hanem maga az üzenet küldője is alakít. Amennyiben egy termék egészséges élettel való kapcsolatát kívánjuk hangsúlyozni, akkor nem árt olyan személyt találni, aki ezt hitelesen tudja közvetíteni. A forrás hitelességét fenti három tényezőre vezethetjük vissza. A szakértelem,a független szakértelmet képviselheti egy orvos, ha a termék és az egészség kapcsolatáról van szó, míg más esetekben maga a fogyasztó. Egy nyolcvan év körüli bácsi, aki azt állítja, hogy a napi 1/2 liter vörösbornak köszönheti az egészségét éppúgy lehet hiteles, mint egy orvosprofesszor tudós véleményével. A megbízhatóság eredete az ismertség. Közvetlen barátaink érték ítéletében jobban megbízunk, ezért működik jól a szájreklám. A kedveltség a személyes szimpátián alapul, a forrás egyéni vonzerejére épül. A legnagyobb hatást akkor érhetjük el, ha a forrás mindhárom tényező birtokában van. Példa erre az olyan reklám, ahol egy széparcú sportoló hölgy biztosít bennünket arról, hogy a termék amit használ, az nagyon jó, mert az 24-órán keresztül is meggátolja az izzadást. 6 Kotler: Marketing management,506.o. 12

13 Ábra D. Kommunikációs forráshoz való emocionális viszonyaink AZONOSULÁS Bánat - a múlttal való azonosulás Irigység - a féltékeny, helyettesítő azonosulás Szeretet - szimpátiára épülő azonosulás KÓDOLÁS: azon folyamat, melynek során a kibocsátó(forrás) a mondanivalóját, az információkat üzenetté (szavakká, szimbólumokká) alakítja. ÜZENET: minden kódolt és célzottan kibocsátott információ. Az üzenet megalkotásánál három meghatározó elemre kell a figyelmet összpontosítani: 1. tartalom 2. szerkezet 3. forma Az üzenet tartalma, nevezhetjük felhívásnak, ajánlatnak, ami indítékot, motivációt ad a közönségnek. Vannak olyan üzenetek, amelyek elsősorban az észre, mások inkább az érzelemre szeretnének hatni. Az előbbinél a termék minőségét, értékét, teljesítményét hangsúlyozzuk, az utóbbinál örömet, vágyat, esetleg félelmet vagy bűntudatot próbálunk kelteni. A fogyasztók igen kevés idejüket hajlandók és még kevesebbet képesek az üzenet befogadására és feldolgozására szánni. Ki kell tehát választani azokat az információkat amelyek fontosak lehetnek a fogyasztók számára. A kiválasztott információkat pedig a kommunikációs modellben leírt módon kódolni kell. Az üzenet formája két alapvető kódrendszer közül választhatunk. A szavakba foglalt és a nem szavakba foglalt kódok közül. Idegen szóval ezt verbális és nonverbális formának nevezik. A szavakat beszéd vagy írott szöveg útján egyaránt közvetíthetjük. Az üzenet lényegét, szlogenjét hordozzák általában. Verbálisan (írásban és szóban) leírhatók a következő információk: A termék származása, fajtája és márkája A termék előnyei, íze, karaktere, egyedi jellemzői 13

14 A fogyasztás körülményei, kultúrája, használata Nonverbálisan a nem szavakkal kódolt jeleket, szimbólumokat (testbeszéd, zene, színek, képek) szemünkkel és/vagy fülünkkel fogadjuk be leggyakrabban, de előfordul, hogy a többi érzékszervünket is igénybe veszi az üzenet (illatok, tapintás stb.). A szimbólumok elsősorban az érzelmekre hatnak és segítik az üzenet elraktározását a memóriánkban. Ezek megjeleníthetnek képekben, színekben, formában (címke, csomagolás, reklámfotó stb.). Az üzenet szerkezete. Tudni kell az érveinket helyes sorrendben felsorakoztatni. Figyelni kell arra, hogy megragadjuk és megtartsuk célközösségünk érdeklődését. El kell döntenünk, hogy mi magunk vonjuk-e le a megfelelő következtetést az üzenetünkben, vagy látható, hogy a mi termékünk sokkal hatásosabb, vagy inkább rábízzuk azt a közönségünkre, döntsön Ön, hogy melyiket választja. Meg kell határoznunk, hogy egy vagy kétoldalú érveléssel élünk-e a termékünk bemutatásakor. Egyoldalú érvelés esetén csak a mi szempontjainkról (előnyök) beszélünk. Kétoldalú érvelésnél az előnyök és hátrányok is szóba kerülnek. A fenti szempontok figyelembevételével alakítható ki helyesen az üzenet szerkezete, és illeszthető a közönség igényeihez. Azokkal a fogyasztókkal, akik nem szeretik a termékünket és kellően intelligensek, igen körültekintően kell kommunikálni. Náluk az egyoldalú érvelés és következtetés levonás ellentétes hatást válthat ki. A régi vevőinknél és a termékkel szimpatizálóknál alkalmazhatók az egyszerűbb felépítésű üzenetet. Őket inkább csak megerősíteni kell döntésük helyességében. Érdemes a legsúlyosabb érvvel kezdeni akkor, ha a közönség érdeklődése a témával kapcsolatban lanyha. Ha pedig élénk érdeklődésre számítunk, akkor a végére hagyható a legnyomósabb érv. A kétoldalú érvelésnél célszerű elébe menni a vevőkben meglévő ellenállásnak és mindegy beismerni a gyenge oldalait a terméknek. Rendszerint felsoroljuk a termék jó tulajdonságait és elismerjük gyenge pontjait, de hozzátesszük, hogy ebben meg ebben a dologban a legjobb, legmegfelelőbb egy meghatározott fogyasztói csoport számára. Az üzenet tartalma, szerkezete és formája a kódolási folyamat eredménye. A következő lépés a kommunikációs folyamatban az üzenet továbbítása. KÖZVETÍTŐCSATORNA: a kommunikációs folyamaton belüli eszközt nevezzük csatornának, amelyen keresztül eljut az üzenet a közönséghez. Minél távolabb kerülünk a földrajzilag a vevőinktől, annál inkább előtérbe kerülnek a közvetett kommunikációs formák és azok eszközei. A különböző médiumok töltik be az üzenet hordozói szerepeket. A változatos formában megjelenő üzeneteket különböző, az üzenet természetének, jellegének megfelelőbb eszközökön keresztül lehet továbbítani. Ez azt jelenti, hogy ha az üzenetünket képekkel és élőhanggal együtt akarjuk eljuttatni a közönséghez, akkor ennek megfelelő csatornát kell választani. Mindegyik csatornának megvannak a maga korlátai. A reklám esetében a hirdetések szövege jóval korlátozottabb, mint a személyes eladásnál. A rádió kevesebb nonverbális kódot alkalmazhat, mint a televízió. A termékbemutatót nem helyettesítheti egy magazin. Ezek a korlátok egyrészről az információ hatékony kezeléséből adódnak, pl. a rádióbemondó 150 szónál többet nem tud érthetően elmondani percenként. Az óriásplakátot az országút mentén csak addig olvashatjuk, amíg az autónk előtte elhalad. Másrészről a csatornák nagy része nem tud mindenféle kódot közvetíteni. Legnagyobb rugalmassága ezen a téren a személyes eladásnak van. A harmadik igen 14

15 fontos korlátozó tényező a pénz, ami a lehetséges eszközök közötti választást is nehezítheti vagy könnyítheti. DEKÓDOLÁS az a folyamat, amely során a befogadó az üzenetet értelmezi és a maga nyelvére fordítja. A kódok vagy szimbólumok lefordítása a befogadó korábbi tapasztalatain alapszik. A befogadó ritkán képes pontosan ugyanazt a jelentést megtalálni az üzenetben, amit a kibocsátó ténylegesen eltervezett. A kibocsátónak erre mindig fel kell készülnie. Olyan szavakat, jeleket kell használnia, amit könnyen megért a közönség. BEFOGADÓNAK, az üzenet címzettjét, és dekódolóját nevezzük. A kommunikációs folyamat célja, hogy a közönség válaszoljon, reagáljon az üzenetre. Ez a következőképpen történhet. A befogadót eléri az üzenet (expozíció). Ennek meghatározó tényezője a helyes csatornaválasztás. A mennyiben rosszul választunk, elkerüli az üzenetünk a kiválasztott közönséget. Tudnunk kell, hogy, milyen újságot olvas, mikor néz TV-t azaz, hogy milyenek a média fogyasztási szokásai. Az emberek naponta több ezer üzenettel találkoznak és csak azokat veszik leginkább észre, amelyek egybeesnek az érdeklődésükkel. Ezt a jelenséget nevezzük szelektív figyelemnek. Csak azokra a hírekre, reklámokra tudunk több-kevesebb figyelmet fordítani, amit észlelünk és valamilyen módon közvetlenül az igényeinkre hatnak. Aki kedveli a borokat, az nagyobb valószínűséggel veszi észre a borról szóló üzeneteket. Általános vélemény szerint, így is legalább négyszer kellene ideális esetben az üzenettel találkoznia a vevőknek ahhoz, hogy az hatni tudjon rájuk. A kommunikációs folyamat másik két el nem hanyagolható jelensége a szelektív torzítás és a szelektív emlékezés. A vevőink csak azokat az értékeket kívánják befogadni, amelyek illeszkednek az értékrendszerünkbe és azt erősítik. Például a sok mozgást kedvelők könnyen elfogadják a sport egészségre gyakorolt pozitív hatásáról szóló érveket. Azok, akik már túlságosan is elhíztak, azok, elkerülik a veszélyekre utaló felhívásokat. Röviden az üzenet várható hatását a fogyasztók attitűdjei már előreláthatóan befolyásolják Amennyiben találkozott az üzenettel és észre is vette a befogadó, akkor értelmezi, majd kialakítja a válaszát. Ez lehet elfogadás vagy elutasítás. Elutasításra lehet számítani, ha az üzenet tartalma, az ígéret a befogadó korábbi tapasztalataival ellentétes, vagy nem illeszkedik az ő értékrendjébe. Például aki minden elutasít, arra nagy valószínűséggel nem hat az üzenet. Az üzenet elfogadását befolyásolja: Jelentős hatás várható, ha a kibocsátónak tekintélye és hatalma van a befogadó felett. Ha a kibocsátó üzenete illeszkedik a befogadó elképzeléseihez, tapasztalataihoz, elfogadásra lehet számítani. Ha az üzenet olyan kérdésekben kívánja befolyásolni a fogyasztót, ami az értékrendjét alapjaiban nem érinti, valószínű az elfogadás. A család, baráti kör, egyéb csoportok, munkahely, iskola, sportklub segíthetik mind az elutasítást, mind az elfogadást. ZAJ minden olyan hatás, amely a kommunikáció folyamatát megzavarja, a kommunikáció kívánt hatását csökkenti. Előfordulhat a folyamat bármely szakaszában. Okai lehetnek a címzett pontatlan kiválasztása, félrekódolás, nem megfelelő csatornaválasztás. A befogadó oldalán az üzenet félreértése, erős ellenvélemény, vagy a forrás iránti bizalmatlanság okozhat zajhatást. 15

16 A versenytársak üzenetei is jelentős zavaró hatást okozhatnak. Hiába mondjuk, hogy árkedvezményt adunk, gyors kiszolgálást biztosítunk, ha velünk egyidőben mások is ugyanezt teszik. Ha mindenki ugyanakkor és ugyanott teszi meg ajánlatát őszi, téli, tavaszi vásár, nagy árengedmények- akkor lehet, hogy a vevő egyikre sem reagál, vagy véletlenszerűen választ. VISSZACSATOLÁS, a visszacsatolás az információk áramlását jelenti a befogadótól (közönség) a kibocsátóig (forrás). A kommunikációs folyamat egy zárt körfolyamat. A kibocsátott üzenet a befogadó oldalán visszacsatolássá alakul. A visszacsatolás mértéke jelzi a kommunikáció hatékonyságát. Ez lehet spontán, közvetlen visszacsatolás. A személyes eladásnál az ügynököknek lehetősége van közvetlenül megtudni a vevők véleményét. A piackutatás segítségével az információ célirányos gyűjtése és feldolgozása válik lehetővé. Erre a kommunikációs mix egyéb eszközeinek értékelésénél van szükség. 16

17 1.4. A marketing kommunikáció tervezése Célok: Leírni a három alapvető kommunikációs célt Bemutatni a meggyőzés folyamatának szintjeit Megismertetni a marketing kommunikáció tervezésének lépéseit Kulcsszavak: Meggyőzés Emlékeztetés Kommunikációs célok Tájékoztatás Célközönség AIDA-modell A kommunikációnak három különböző, de egymástól gyakorlatban el nem választható célját lehet megfogalmazni. A három egymásra épülő cél a következő Ábra E. EMLÉKEZTETNI MEGGYŐZNI TÁJÉKOZTATNI Meggyőzés nélküli kommunikáció szinte elképzelhetetlen és értelmetlen is. A meggyőzés során a hajlandóságot kívánjuk növelni, de nem rászedni a vevőt. Megpróbálhatjuk módosítani eddigi ítéleteit, előítéleteit, csak a magatartását nem. Amikor tájékoztattunk, megtettük az első lépést a meggyőzésben és amikor emlékeztettünk, akkor megerősítjük a számunkra kedvező ítéleteket, döntéseket. A célok helyes meghatározásához ismerni kell vevőink attitűdjeit a termékkel kapcsolatban. A vevőinket Simons modellje segítségével 8 csoportba sorolhatjuk és egyben kijelölhetjük a kommunikációnk alapcélkitűzéseit. 17

18 Táblázat A. A meggyőzés folyamatának szintjei A fogyasztók lehetséges álláspontjai Kommunikációs célok Formájuk és várható és lépések megjelenésük 1. Ellenségesség Válasz kezelés: Mindenkit elítél aki fogyasztja a Hatástalanítás terméket 2. Erős ellenállás Semlegesítés Soha nem fogyasztja a terméket 3. Gyenge ellenállás Válasz változtatás: Nem fogyasztja a terméket, mert nem kedveli Megtérítés, szembesítés 4. Közömbösség Válasz formálás: Mindegy neki, néha kipróbálja Alakítás 5. Tudatlanság, tájékozatlanság Válasz megerősítés: Kevés terméket ismer, alkalmazkodik a környezetéhez 6. Gyenge egyetértés Intenzifikálás A mi termékünket is fogyasztja 7. Erős egyetértés Aktivizálás Elsősorban a mi termékünket választja 8. Teljes elkötelezettség Elrettentés Máshonnan származó terméket nem vásárol A fenti táblázatból jól kiolvashatók a véleményformálás szakaszai. A tervezésnél mindig figyelembe kell venni, hogy egyszerre nagy változást (több lépcső átugrását) nem lehet elérni. A kommunikációs célokat a befogadók attitűdjeihez kell igazítani. 18

19 A marketing kommunikáció tervezésének lépései A marketing kommunikáció tervezésekor a következő kérdéseket kell feltennünk, hogy a döntési problémákat felismerjük és meg tudjuk fogalmazni: Kik alkotják a célközönségünket? Mit akarunk náluk elérni? Mit és hogyan mondunk nekik? Célközönség Kommunikációs célok Üzenet Milyen kommunikációs eszközöket használunk? Melyik eszközre, mennyit költsünk? Eszközök Költségvetés Milyen arányban alkalmazzuk és ütemezzük az eszközöket? Hogyan koordináljuk és értékeljük a kommunikációs tevékenységünket? Program Ellenőrzés Fogalmak: A CÉLKÖZÖNSÉG meghatározása a fogyasztók szükségleteinek, szokásainak és sok más jellemzőjének tipizálását jelenti. A meglévő és potenciális vevőkör nem homogén. Különböző csoportjai vannak, ezek közül választhatunk kikkel akarunk kommunikálni. A piac szegmentálásával és a célcsoport kiválasztásával, a számunkra fontos szempontok szerint homogénnek tekinthető, egységesen kezelhető és elérhető, valamint megfelelő méretű fogyasztói csoportokhoz jutunk. Saját márkánk esetében arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire ismerik és kedvelik a termékünket. Ha nem ismerik vagy nem kedvelik, akkor meg kell tudnunk annak mi lehet az oka. Előfordulhat, hogy a korábban szerzett tapasztalat, másoktól kapott rossz információ, vagy félreértés miatt nem vásárolják a termékünket. Kedvező esetben a vállalatról,a termékéről kialakított kép a számunkra kedvező a kiválasztott csoportban. Más esetben közelítenünk kell a célcsoportban kialakult képet, image-t a szándékaink szerinti képhez. A KOMMUNIKÁCIÓS CÉLOK, a kívánatos vásárlói reakciók megfogalmazását jelentik. Hat vásárlási állapot valamelyikének az elérését tűzhetjük ki célul. Ezek a következők lehetnek: tájékozottság, tudás, kedvelés, előnyben részesítés, meggyőződés, vásárlás. 7 7 Kotler:Marketing managemet, 501.o 19

20 Megfogalmazásuknál a célcsoportok igényeit és elképzeléseit szeretnénk az általunk kívánatosnak tartott irányba terelni. Fel kell kelteni a közönség érdeklődését és tárgyát. Majd segíteni a vásárlási döntés meghozatalában. Ez egy több lépcsőből álló folyamat, mind a négy lépcsőfokon fel kell segíteni a vevőket a vásárlásig. A legismertebb modell segítségével könnyen leírható a vásárlási döntéshozatali folyamat. Ábra F. Az AIDA modell Act-Vágy Desire----Vágy Interest Érdeklődés Attention Figyelem AIDA a fenti négy angol szó megfelelőjének kezdőbetűit jelenti. A végső cél tehát az, hogy a vásárlásra ösztönözzünk. Azoknál a vevőknél, akik nem ismerik a terméket, a figyelem megragadása lehet a közvetlen cél, hogy a célközönség tájékozott legyen a termékkel kapcsolatban. Más és más a különböző szinteken állókkal kapcsolatos kommunikációs feladat. Ezt az üzenetet megtervezéskor is figyelembe kell venni. AZ ÜZENET megalkotásánál a "mit és a hogyant" mondjuk kérdésre kell választ adni. Ezek mellett fontos az is, hogy ki és milyen formában közvetíti a mondanivalónkat. Az üzenet megalkotásának módját a kommunikációs folyamat bemutatásánál részleteiben is tárgyaltuk, a megformázására pedig a reklámkészítés részben kerül sor. ESZKÖZÖK minden médium, amely alkalmas az üzeneteket teljes, vagy korlátos terjedelemben közvetíteni. A kommunikációnak két alapvető típusa van, a személyes és a nem személyes. A személyes kommunikációt szereplői szerint három csoportba sorolhatjuk. 1.Képviselői - a vállalatot képviselő eladók (ügynökök, szakbolti eladók) 2.Szakértői - független szakértői csoportok (termék zsűri, szakújságírók) 3.Társadalmi - társadalmi csoportok (szájreklám, szakmai- baráti körök) A nem személyes reklámeszközökön, újságok, magazinok, rádió, TV, plakátok, poszterek, szórólapok- hangulati hatással bíró tárgyakon, berendezéseken, effektusokon, tradicionális eszközök, természetes anyagokból készült tárgyak- közvetítik, hordozzák az üzenetet. 20

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14 Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI Mi a reklám?...hír az, amit eltitkolnak, a többi hirdetés! (?) REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. Mennyiért? Mikor?

Részletesebben

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot,

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, MARKETING A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban Ábrahám Zsolt Juhász István MARKETINGESZKÖZÖK Két népszerű marketingeszköszről (STP és 4P) lesz szó STP Szegmentálás Targetálás Pozicionálás

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Ma r k e t i n gko m m u n ik á c i ó s a l a p i sm e r e t e k a

Ma r k e t i n gko m m u n ik á c i ó s a l a p i sm e r e t e k a Képzési füzetek 4. Ma r k e t i n gko m m u n ik á c i ó s a l a p i sm e r e t e k a n o n p r o f i t s z f é r á b a n (ö s s z e á l l í t o t ta: Va r g a End r e) w w w.n y i c i ta.hu 2011 Marketingkommunikációs

Részletesebben

Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR. Foodlawment konferencia

Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR. Foodlawment konferencia Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR Foodlawment konferencia Mitől márka egy márka... Hosszútávon egy márka meglétéhez szükséges erős és tiszta márkajegyek (ún. brand identity) az ismertség folyamatos

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

Marketing és reklám alapismeretek

Marketing és reklám alapismeretek Marketing és reklám alapismeretek Miért hajlandóak a nők két és fél dollárt fizetni az arckrémekért, mikor egy szappanért nem adnak többet, csak huszonöt centet? Hogy miért? Mert a szappan csak tisztaságot

Részletesebben

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Tervezés-Kutatás Gyak.3. A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Az ügynökség munkája Coldrex 3 D reklám a Blahán Hogyan készülhetett? 2012.január feladat? - célmeghatározás? - elvárások? - kivitelezés? - elfogadás?

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? Mihálszki Zsuzsa Kantar Media kommunikációs vezetője Márkus Ádám IMS Health Magyarország OTC-vezető Tematika Kik vagyunk,

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY Mitől lesz sikeres a prezentációnk? FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA Miről lesz szó? 2 1. A prezentáció 2. A felkészülés 3. A prezentálás (előadás) felépítése 4. Gyakori hibák 5. Stressz

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Bódulat-marketing (az áru a piacon)

Bódulat-marketing (az áru a piacon) Bódulat-marketing (az áru a piacon) Tistyán László Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete Dala Bernadett gyakornok Módszer Tárgy: a legális pszichoaktív szerek, ezen belül is az ún. dizájner

Részletesebben

Direkt Marketing Agytágító

Direkt Marketing Agytágító Direkt Marketing Agytágító 2011. október 13-14. Direkt marketing praktikák az integrált kommunikációban Babarczi Joli Babarczi Jolán / babarczi.jolan@t-online.hu Az agytágítás első lépései 9.00-től 10.20-ig:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Quad Light. Bemutatkozó

Quad Light. Bemutatkozó Quad Light Bemutatkozó Ma már az általános reklámüzenetek, alig ragadják meg a célcsoport figyelmét! Csak az ösztönözhet vásárlásra, amit észlelünk! Ezért,...egy reklám vagy feltűnő vagy elbukik! A figyelem

Részletesebben

Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben

Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben XI. téma Marketingkommunikáció Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. kommunikáció folyamata: eladó

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

Termékek, termékszerkezet tervezése. Termékstratégia a nemzetközi marketingben. Termékadaptáció

Termékek, termékszerkezet tervezése. Termékstratégia a nemzetközi marketingben. Termékadaptáció VIII. téma Termékek, termékszerkezet tervezése Termékstratégia a nemzetközi marketingben Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Gyakorlat: A

Részletesebben

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői:

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői: MARKETING - MIX Marketing mix elsődleges tényezői: A marketing súlyponti kérdése, hogy milyen legyen a piacbefolyásoló eszközök optimális kombinációja. A legegyszerűbb megközelítésben a marketingszakembernek

Részletesebben

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Marketing 11.évf. A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Termelési orientáció/koncepció Termékkoncepció Értékesítési koncepció Marketingkoncepció!!! 4 pillére Társadalomközpontú marketingkoncepció

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Marketingkommunikáció szakirány Szolnok Záróvizsga A Kereskedelem

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Hogyan reklámozhatók az étrend-kiegészítők? ahogy ezt egy marketing-kommunikációs ügynökség látja. Dr.Horváth Zsolt

Hogyan reklámozhatók az étrend-kiegészítők? ahogy ezt egy marketing-kommunikációs ügynökség látja. Dr.Horváth Zsolt Hogyan reklámozhatók az étrend-kiegészítők? ahogy ezt egy marketing-kommunikációs ügynökség látja. Dr.Horváth Zsolt REKLÁM. ÍGY MŰKÖDIK! AMIKOR A REKLÁM ELVÉGZI MUNKÁJÁT, EMBEREK MILLIÓI MEGTARTJÁK A MAGUKÉT.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban? ...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása

Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban? ...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban?...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása Magyar Fogyasztó 2007, 2007. június 19 Ügyfeleink 2007 Czech, Slovak, Hungary, Slovenia,

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban VI. Építő Marketing Szeminárium 2014. november 13. Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban Rajki Diána, Build-Communication Kft. ügyvezető igazgató Online marketing tervezése

Részletesebben

Marketing-gondolkodás Gyógyszer(tár)marketing. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest

Marketing-gondolkodás Gyógyszer(tár)marketing. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest Marketing-gondolkodás Gyógyszer(tár)marketing Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Budapest 1 Előadásvázlat: A marketing lényege A marketingterv alkotóelemei

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció REKLÁMPSZICHOLÓGIA 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció Reklámpszichológia A befogadás lélektana A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Érzékelés, észlelés, figyelem Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS VÁROSOLDALAINK

BEMUTATKOZÁS VÁROSOLDALAINK BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Szeretlek Magyarország Médiacsoport jelenleg a legnagyobb hazai közösségi oldalhálózat tulajdonosa a Facebookon. Egyedi oldalrendszerünkön, valamint szorosan ehhez kapcsolódó portálunkon

Részletesebben

Értékesítési csatornák

Értékesítési csatornák 9. A marketingcsatorna definíciója Értékesítési csatornák A marketingcsatornák önálló szervezetek olyan csoportjai, amelyek abban a folyamatban vesznek részt, amelynek eredményeképpen a termék vagy a szolgáltatás

Részletesebben

Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció?

Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció? A MARKETING ESZKÖZEI Hogyan lehetne hatékonyabb a marketingkommunikáció? A hatékony marketingkommunikáció kérdései nem érnek véget a B2B ügyletekkel. Hol lehet megtakarítást elérni? Hogyan érhetünk el

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Mi is az a marketing? Marketing morzsák Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Előadó: Tarsoly Péter 2007. október

Részletesebben

A display hirdetések hatékonyságmérése

A display hirdetések hatékonyságmérése A display hirdetések hatékonyságmérése A kutatás célja A display hirdetések hatékonyságának vizsgálata a hirdetéseket valós környezetben vizsgáljuk kimutatjuk, hogy a kreatív és a megjelenés típusa milyen

Részletesebben

A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2

A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2 dr. Gaál Zoltán 1 : A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi a szép kilátást 2 Napjaink versenytempóját jól jellemzi a címül választott, fiatalok által megfogalmazott bölcsesség. Igen, mert azért

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

SAS ISTVÁN. Reklám és pszichológia a webkorszakban. Upgrade 3.0. Kommunikációs Akadémia

SAS ISTVÁN. Reklám és pszichológia a webkorszakban. Upgrade 3.0. Kommunikációs Akadémia SAS ISTVÁN Reklám és pszichológia a webkorszakban Upgrade 3.0 Kommunikációs Akadémia TARTALOM 7 TARTALOM E L S Ő R É S Z VÁLTOZÓ KOMMUNIKÁCIÓ, VÁLTOZÓ REKLÁM, VÁLTOZÓ PSZICHOLÓGIA 1.0 UPGRADE 3.0 ALKALMAZKODÁS

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Karbonsemleges marketing csomag. A karbonsemlegesség megtérül

Karbonsemleges marketing csomag. A karbonsemlegesség megtérül Karbonsemleges marketing csomag A karbonsemlegesség megtérül Tegyen egy lépést a környezettudatosság felé, és a következő lépést a világ teszi meg Ön felé! Mérje fel és ellentételezze vállalkozásának károsanyag-kibocsátását,

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás Benchmarking és a legjobb gyakorlatok keresése, mint a működésfejlesztés hatékony eszköze Kvalikon Kft. Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató Németh Csongor, üzleti elemző Működésfejlesztés A vezetőknek

Részletesebben

Marketingkommunikáció. A kommunikációs folyamat

Marketingkommunikáció. A kommunikációs folyamat 11. Marketingkommunikáció Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar A nagyszerű termékeket ugyan a laboratóriumokban fejlesztik ki, a sikeres termékeket azonban a marketing osztályon.

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA A MARKETINGTŐL AZ ÜZLETI PROTOKOLLIG SZENES GÁBOR PRESSONLINE Kommunikációs Tanácsadó Kft. Székesfehérvár, 2014.10.27. MIRE VALÓ A MARKETING? Almaeszencia Termelői piac

Részletesebben

A pr tevékenység szereplői és eszközei

A pr tevékenység szereplői és eszközei A pr tevékenység szereplői és eszközei Szervezetek és csoportok kommunkációja ADÓ Média VEVŐ A PUBLIC RELATIONS elméleti meghatározása A Public Relations irányítási funkció. Célja az egyének, a szervezetek

Részletesebben

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül

Önéletrajz. Szakdolgozat téma: Márkaélmény a sportklubok tekintetében, a Real Madrid példáján keresztül Önéletrajz Személyes adatok Név: Vincze Dávid Születési idő: 1990.01.20. Lakcím: 9789, Sé, Rajki utca 11. E-mail: dave.vin20@gmail.com Telefonszám: 06/30 663 11 83 Tanulmányok Felsőoktatási tanulmányok:

Részletesebben

Bevezető Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások

Bevezető Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások Bevezető Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások marketingstratégiáinak feltárása c. tanulmánysorozathoz A tanulmánysorozat témája az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások marketingstratégiáinak

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A projektmenedzsment célja

A projektmenedzsment célja ÖKO vezetőképző program Hallgatói segédanyag A projektmenedzsment célja Hogy minél több lehetséges veszélyt és problémát előrejelezve, úgy szervezze meg (tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig)

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben