Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben"

Átírás

1 Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyert a TÁMOP / ,,Boldogabb jövő reményében a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelése az Abaúj Hegyközi Kistérségben elnevezésű projekten, mely az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg. A pályázat alapvető célja a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése - a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, valamint a pályázati programban részt vevő helyi közösségek, gyermekek és szülők, pedagógusok és más szakemberek, civil szerveződések és egyházak, partneri együttműködésben olyan több elemű, összehangolt kistérségi programokat indítanak el, amelyek előkészítése és megvalósítása során kidolgozzák a helyi szinten rövid- és középtávon elérhető prioritásokat és célokat. Ezért a továbbiakban az oktatási az egészségügyi, a foglalkoztatási, a szociális és gyermekjóléti, képességgondozási helyzetet tekintjük át, amely szintén hozzájárul az üzenetek megfogalmazásához. Biztos Kezdet A pályázat keretében 3 Biztos Kezdet Ház (Vilmány, Abaújszántó, Hidasnémeti) és 2 Biztos Kezdet Szolgáltatás (kitelepülő) (Gönc-Abaújvár; Boldogkőújfalu-Hernádcéce) működik. A Biztos Kezdet program alapvető célkitűzése: az Abaúj Hegyközi Kistérség hátrányos helyzetű településein a helyi szükségletekhez igazodva hatékonyan segítse a szegénységben élő hátrányos helyzetű 0-5 éves gyermekek fejlődését, képességeik kibontakoztatását. Fontos a szülők aktív részvétele, a velük való tartalmas együttműködés, a szülői kompetenciák megerősítése, a családok egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, oktatási, munkaügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának segítése, valamint a szülő-gyermek kapcsolat erősítése a szülők játéktevékenységbe való bevonásával. 2 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

2 A gyerekházba járó gyermekekből és szülőkből kialakult egy mag, akik rendszeresen látogatják a házat. A hónapok során a házban dolgozók és a szülők között megerősödött egyfajta bizalom, amely lehetővé tette egy jól működő közösség kialakulását. A házak dolgozói már az első pillanatoktól törekedtek arra, hogy a szülőket bevonják tevékenységeik minél szélesebb körű tervezésébe, ill. kidolgozásába. Céljuk a korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek a gyerekekkel való foglalkozások során. Olyan foglalkozásokat tartanak, amelyek fejlesztik a gyermekek kézügyességét, (pl. gipszfestés, gyurmázás, hajtogatás) beszédét,(pl. éneklés, mondókázás, hangutánzás) mozgáskoordinációját (pl. torna, labdázás, szabadtéri játékok), fantáziavilágát (mesenézés, meseolvasás, bábozás). A közös játékkal pedig az egymáshoz való odafordulást, társas érintkezést gyakoroltatják. A munkatársak fontosnak tartják a szülők aktív részvételét, ezért igyekeznek minél családiasabb légkört teremteni (kávé vagy tea mellett beszélgetni a felmerülő problémáikról), közös főzéseket-sütéseket kezdeményezni. Az elmúlt időszakban folyamatos fejlődés tapasztalható a gyermekeknél, mind egyénileg, mind csoportosan. Elfogadták a szabályokat és alkalmazkodnak a szokásrendszerhez. Annak ellenére, hogy korosztályban vegyes összetételű gyermekekkel foglalkoznak, sikerült elérni, hogy az alapvető közösségi normákat elsajátítsák, a szülők egyre nyíltabban, bátrabban beszélnek problémáikról, a családban történt eseményekről, kérdeznek, érdeklődnek. Szembetűnő pozitív változások tapasztalhatóak a gyereknevelésben, a gyerekekkel való kommunikáció változásában. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3

3 Összességében elmondható, hogy a felnőttek és gyermekek egyaránt szívesen látogatják a Gyerekházakat, otthonosan, felszabadultan töltik el az időt, beilleszkednek a gyerekházak életébe. Noé Bárkája Biztos Kezdet Gyerekház Vilmány A településen a Biztos Kezdet Ház a Vilmányi Református Közösségi Házban működik és biztosítja a szolgáltatást a közösségi ház teljes felszereltségével. A tárgyi feltételeknek köszönhetően január 7-én ki tudott nyitni a ház. A hivatalos megnyitóra február 12-én került sor, a dolgozók által szervezett farsangi mulatsággal egybekötve. A Gyerekház több alkalommal fogadott vendégeket: február 5. - A Gönci kitelepülő Biztos Kezdet Szolgáltatás munkatársainak a látogatása február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 25 fős küldöttségének a fogadása március - A vizsolyi közösségi szolgáltató tér munkatársainak hospitálása április 24. Kovács Zoltán államtitkár, parlamenti képviselők és EMET vezetők látogatása június Vendégek fogadása a Bodrogközi és az Encsi Kistérségből Apró Lépés Biztos Kezdet Gyerekház Abaújszántó Januárban Abaújszántón tájékoztató előadást tartottunk Abaújszántó, Hernádcéce és Boldogkőújfalu polgármestereinek, jegyzőinek, védőnőknek, gyermekjóléti és családsegítő munkatársaknak, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőinek, civil szervezetek képviselőinek, önkéntes munkatársaknak 4 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

4 Átfogó képet kaphattak az érdeklődők a Biztos Kezdet Gyerekházak céljairól, alapvető értékeiről. Gyerekház február 18-án nyitotta meg kapuit ideiglenes helyszínen a helyi óvodában, mert a végleges helyszínen felújítási munkálatok folytak. A nyitást megelőzően a munkatársak a településen élő valamennyi olyan családot meglátogatták, ahol 0-3 év közötti gyerekek élnek. Tájékoztatták a családokat az induló új szolgáltatás céljairól és a benne lévő lehetőségekről. A Gyerekház látogatottsága változó, mert a lakosság összetételéből és szokásrendszeréből eredően nehezebben megy a célcsoport bevonása, mint a többi házunk esetében. Mini Manó Biztos Kezdet Gyerekház Hidasnémeti A Biztos Kezdet Gyerekház február 25- én nyitott meg végleges helyén, az Óvoda épületében. A ház és az azt körülvevő környezet (udvar, kert) alkalmas arra, hogy jó közérzetet biztosítson az ide látogatóknak. Tárgyi felszereltsége az Önkormányzat által fenntartott Óvoda jóvoltából, az első pillanatoktól kezdve biztosított volt. Már az első napoktól nagy érdeklődés övezte a gyerekház működését. Az első hónap a közös ismerkedés jegyében zajlott. A szülőkkel közösen folyamatosan otthonossá varázsolták a gyerekház helyiségeit. Az első pillanatoktól törekedtek arra, hogy a szülőket bevonják tevékenységeik minél szélesebb körű tervezésébe, ill. kidolgozásába. Céljuk a korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek a gyerekekkel való foglalkozások során. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 5

5 Dalos Pacsirta Biztos Kezdet Szolgáltatás(kitelepülő) Gönc Abaújvár Abaújváron és Göncön a Biztos Kezdet szolgáltatás egészségügyi, közoktatási és szociális szolgáltatásai számára jó alapot biztosítana az együttműködéshez és a szolgáltatások hatékonyságának növeléséhez: lehetővé téve a szegénységgel együtt járó kockázatok korai kezelését, a problémák kialakulásának megelőzését. Biztos Kezdet Szolgáltatás Göncön a Közösségi Szolgáltató Házban február 20-án, majd Abaújváron február 18-án nyitott meg a Közösségi Szolgáltató Térben. Mindennapi életük kialakult rendszer szerint, jó hangulatban, változatos programok biztosításával folyik. Életüket közösségi oldalakon is nyomon követhetjük. Csöpke Biztos Kezdet Szolgáltatás (kitelepülő) Boldogkőújfalu-Hernádcéce Biztos Kezdet Szolgáltatás Boldogkőújfaluban február 26-án, Hernádcécén 2013.március 18-án nyitott meg a közösségi szolgáltató térben. A szülőkkel közösen alakították ki a dolgozók a hívogató, hangulatos helyiségeket. Már az első pillanatoktól céljuk volt, hogy a szülőket bevonják a foglalkozások minél szélesebb körű tervezésébe, ill. kidolgozásába is. Így tudták például megvalósítani Hernádcécén a meseszereplők falra festését. Feladatuknak tartják, hogy a korszerű gyermeknevelési alapelveket folyamatosan és tudatosan közvetítsék a szülőknek a gyerekekkel való foglalkozások során. A tízórait - az egészséges táplálkozás alapelveit szem előtt tartva, - közösen beszélik, tervezik meg. Az étkezés családias légkörben zajlik, a szülők aktívan, önként vállalva részt vesznek a munkálatokban. Az udvari üstben történő nagy közös családi főzések mindig népszerűek, jó közösségformáló hatásuk van. 6 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

6 A rendszeresen járó gyerekek és szüleik otthonosan, felszabadultan töltik el az időt a gyerekházakban, beilleszkednek a gyerekház életébe. A szabályokat elfogadták és be is tarják. Ezeken a szülőkön észre lehet venni a pozitív változásokat a gyereknevelésben, a gyerekekkel való kommunikáció változásában. A házban eltöltött időszak alatt igazi közösséggé kovácsolódtak az anyukák, a gyerekházon kívül is szívesen találkoznak. Közösségi Szolgáltató Házak és Terek A Közösségi Szolgáltató Házak és Közösségi Szolgáltató Terek célja a helyi szükségletek kielégítése, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolása, fejlesztése, a felzárkózási esélyek növelése, a szülők felkészítése a szülői szerepre, segítségnyújtás a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához, a továbbtanulási esélyek növeléséhez. Ebben a szemléletben 8 településen indultak el a programok: Göncön február 07-én nyitott a Közösségi Szolgáltató Ház, ahol nagy látogatottság mellett az alábbi programok valósultak meg: Gyermekek alternatív napközbeni ellátása o Kreatív foglalkozások: A gyerekek kézügyességének fejlesztése a cél, különféle kreatív foglalkozások segítségével ( pl. rajzolás, festés, gyurmázás, origami, ajándéktárgyak készítése stb.). A proram keretein belül még szituációs játékokat, tánc és énekfoglalkozásokat tartanak munkatársink. o Mesedélután: Ebben a programban a gyerekeknek lehetőségük van mesekönyvekből megismerni több mesét, ezáltal pedig szépen fejlődött az olvasási készségük is. Az internet segítségével nagyon megszerették a gyerekek a népmeséket. o Kézi foglalkozás: Ez a program hetente kerül megrendezésre, ahol a gyerekeknek lehetőségük van a konyhában segíteni és a Ház munkatársaival együtt közösen sütnifőzni. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 7

7 Délutáni szabadidős, fejlesztő felkészítés o Ebben a programban tanárok segítik a gyerekeket a tanulásban. Nagy siker, hogy a gyerekek tanulmányi eredménye javult. Közösségi akció szervezése (adománygyűjtés) Pályaválasztási fórum Közérdekű információ biztosítása: o A gyerekeknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy használják a számítógépet mind a tanuláshoz mind szabadidejükben használják az internet adta lehetőségeket. Hidasnémetiben január 25-én indult a Közösségi Szolgáltató Ház. Az alábbi programok valósultak meg a helyiek aktív részvételével: Heti rendszerességgel közösség biztosítása a gyerekek és fiatalok számára o Mesevár: Gyermekklub az általános iskola alsó tagozatosainak és ovisoknak, melyben különböző készségfejlesztő és kézműves foglalkozások folynak (pl. különböző papír állatkák hajtogatása, ragasztása, üvegfestés, színezés, rajzolás, gyurmázás, csapatépítő játékok, szabadtéri játékok stb) o Mini Tini: éves korosztály számára biztosított foglalkozások, képességfejlesztő játékok, közösségi beszélgetések és internet világa másképp mindennapi hasznos infók tára tiniknek o 14+: éves korosztály foglalkozásai pl. tánctanulás, koreográfiakészítés, filmklub, közös sütés-főzés. Családi kör o Havonta egy alkalommal a teljes családoknak szabadidős, sport, kulturális, közösségi programok szervezése ( pl.közös tánc, éneklés, versenyek, sütésfőzés) Közösségfejlesztés közösségi munka 8 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

8 o A családi kör közösségi tervezése, a korábbi alkalmak tapasztalatait felhasználva Közösségi akciók szervezése Komfortszolgáltatások elérhetőségének biztosítása Tártkapu o Felnőtteknek: különféle közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, szakmai segítség a családok ügyeinek intézésében. o Gyerekeknek: Biztosítja az óvodán és iskolán kívüli elfoglaltságokat, kötetlen társas együttléteket. Közérdekű információk elérésének biztosítása o Gyep Info Pont: Lehetőséget nyújt a közérdekű információk helyben történő elérésére: az internet hozzáférési pontok biztosításával. Napközis tábor Felzárkóztató program működtetése Életsuli o Közös tevékenységen, megtapasztaláson alapuló informális képzések Civilház o Civiliroda működtetése, ahol egymás mellett kapnak helyet a különböző szervezetek, egymástól eltérő ügyfélfogadási renddel. Boldogkőújfaluban a Közösségi Szolgáltató Tér Február 4-én nyitott az önkormányzat önzetlen segítségével. Megvalósuló programok: Titkok a gyermekek házában o A program keretében, sporteseményekkel, játékos módszerekkel fejlesztik a gyerekeket, ünnepekhez köthető játszóházak várják őket. Cigány gyerekek alkotó körei o foglalkozás célja, hogy a cigánygyerekek és szüleik megismerjék mélyebben a kultúrájukat, hagyományukat. Meséket, verseket tanulnak és megismerik származásuk eredetét. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 9

9 Tanuljunk együtt o heti két órában 4 pedagógus tart felzárkóztatást, játékos fejlesztést általános iskolások számára, így javul a diákok tanulmányi eredménye. Varró tanfolyamon o Havonta egy alkalommal szülők elsajátíthatják a gépi és kézi varrást. Így otthon a kisebb dolgokat át tudják varrni, szabni maguknak. Szabadidős tevékenység o Heti egy alkalommal asztalitenisz Gyerekek alternatív napközbeni ellátása o A szolgáltató tér munkatársai által tartott kreatív, kézügyesség fejlesztő foglalkozások, társasjátékok, sportfoglalkozások, közös tanulás Közösségi akciók szervezése o keretén belül havi egy alkalommal koszorúkészítő szakkör felnőttek és gyerekek számára. Hernádcécén a közösségi Szolgáltató Tér február 16-án nyitott. Programjai: Közösségi akciók szervezése, közösségfejlesztés: o Nyugdíjas klub, a legidősebb lakó köszöntése és segélycsomagok (ruha, élelmiszer) osztása. Sportrendezvény: o Sportnapon versenyek, csapatjátékok lebonyolítása Önkéntes településszépítés Prevenciós előadás: o Egészségügyi előadást tartott egy meghívott védőnő tavaszi fáradtság, vitaminpótlás, egészséges táplálkozás témakörben és bűnmegelőzési előadást tartott a meghívott rendőrkapitány. Gyerekek hasznos szabadidő eltöltésének támogatása, elősegítése 10 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

10 o Rajz, festés, karaoke éneklés, mozi délutánok, sportfoglalkozások tartása, fociversenyek rendezése, kirándulások szervezése. Számítástechnikai tanácsadás o Internet hozzáférés biztosítása az érdeklődők számára Komfortszolgáltatások elérhetőségének biztosítása Lakosság tájékoztatása Iskoláskorú gyermekek korrepetálása, felzárkóztatása A Közösségi Szolgáltató Tér február 18-án nyitott Abaújváron, ahol az alábbi programok valósultak meg: Közösségfejlesztési program o Anyák napi rendezvény, táncház, tanulmányi kirándulás, rajzverseny,divatbemutató, Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszóbusza Közösségi akció o Az Abaúvári Várfesztiválon saját sátorban kézműves foglalkozások, kreatív programok zajlottak. Az érdeklődők festettek,, színeztek, ragasztottak, ékszereket, szőtteseket készítettek. Heti rendszerességgel közösség biztosítása gyerekek és fiatalok számára o A legkedveltebb programok közé tartozik. A közös tanuláson, festésen, rajzoláson túl rengeteg kreatív, kézügyességet fejlesztő foglalkozás zajlik pl. ékszerkészítés, gyurmázás, dekorációk (függönydíszek, ceruzatartók, ajándéktárgyak, stb) készítése. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 11

11 o A résztvevők munkatársunktól az újrahasznosított alapanyagok felhasználásával megtanulhatják, hogy Nem minden hulladék szemét számítástechnikai oktatás prevenciós tevékenységek: o Vendégelőadók tartottak előadást többek között a spórolási praktikákról, segélyezésről illetve egészségnap is zajlott a program keretein belül. Korláton február 9-én nyitott a Közösségi Szolgáltató Tér egy farsangi mulatsággal egybekötve. A teret dolgozóink az odalátogató gyerekekkel közösen díszítették és varázsolták otthonosabbá. Programjaik: Gyerekek hasznos szabadidő eltöltésének támogatása, elősegítése o kreatív szakkörökön a kirándulások alkalmával összegyűjtött természetes dolgokat használják fel a gyerekek. A különböző ünnepekre díszeket készítenek, gyöngyöt fűznek o sportkörön fociznak, röplabdáznak, pingpongoznak o filmdélutánon a fiatalok által kiválasztott filmeket nézik meg, majd beszélik át o szombatonként a szülőkkel közösen sütnek-főznek o minden délután a munkatársaink segítenek a gyerekeknek a leckeírásban Számítástechnikai tanácsadás o A Megyei Könyvtár munkatársa szombatonként számítógépes képzést tartott felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Információáramlás, hozzáférés segítése Prevenciós tevékenységek Közösségi akciók szervezése, közösség fejlesztés o A rászoruló családok között ruhát osztottak szét Sport rendezvény o Májusban sportnapot tartottak versenyekkel, sportjátékokkal Önkéntes településszépítés Komfortszolgáltatások elérhetőségének biztosítása Iskoláskorú gyermekek korrepetálása, felzárkóztatása 12 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

12 Boldogkőváralján, án nyitott a Közösségi Szolgáltató Tér. Programjai: Prevenció o Családgondozó: Minden hónapban egyszer tartanak ügyfélfogadást a családgondozó munkatársai. Segítséget nyújtanak nyomtatványok kitöltésében: GYES, GYED, Családi pótlék, segélyek. Tájékoztatják a lakosságot, mit, hol, mikor, hogyan tudnak elintézni. o Zöldövezet: e program keretében valósítják meg a faluszépítést, mely a virágágyások gondozásából (növények ültetése, ápolása, öntözése,) áll. o Biblia: a Görög Katolikus Egyházközséggel egyeztetve alkalomszerűen misére, illetve egyházi ünnepre járnak. o Fűben-fában: középpontban a gyógynövények ismerete, felismerése, használata, gyűjtése áll. o Egészség kalauz: káros szenvedélyek kikerülése, egészséges életmódra nevelés, egészséges táplálkozás, testmozgás, szemléletváltás, kirándulás eszközeivel. Közösségi akciók,közösségfejlesztés o Légy kreatív foglalkozáson : rajzolás, festés, gyöngyfűzés, szabásvarrás, origami, gyurmázás, fonás, gesztenyefigurák készítése, számítógép használat, aszfaltrajzolás, társasjátékok zajlanak. o Jeles napok: jeles ünnepekhez kapcsolódva előadások szervezése, minden hónapban egyszer. o A hét filmje: minden héten pénteken és szombaton a kért mesét, filmet vetítjük a gyerekeknek, amit számítógépen néznek, majd közösen megbeszélik a látottakat. o Receptdaráló: sütemény és - ételreceptek megosztása, kicserélése. o Emlék klub: régi emlékek, történetek felelevenítése fényképek segítségével. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 13

13 Közérdekű információk biztosítása o A lakossági tájékoztatása folyamatosan zajlik szórólapokkal, plakátokkal, szóbeli tájékoztatással Színházlátogatás Tanoda A Közösségi Szolgáltató Tér március 14-én nyitott Vizsolyban, ahol az alábbi programok valósultak meg: Kézműves foglalkozás o 2 hetente egy alkalom ahová a kisebb gyerekeket várjuk. Szakképzett pedagógus végzi a munkát. Az óvodáskorúak színeznek, gyurmáznak, rajzolnak. Értékrend-orientációs nevelés o Felső tagozatos iskolás gyerekek részére a református lelkipásztor vezetésével szemléletformáló foglalkozások folynak. Barkács műhely Csecsemőgondozás o Terhes vagy kisgyerekes anyukáknak felkészítése a szülői szerepre. Megelőzés és már meglévő problémák megbeszélése, tanácsadása a védőnő közreműködésével. Szabadidős tevékenységek: o Prevenciós előadások szakképzett előadókkal: újraélesztés bemutatása mentős tiszt segítségével, bűnmegelőzési tájékoztatás rendőrök közreműködésével. o Égető kérdések : korunk égető problémáinak megbeszélése és elfogadása a Református lelkipásztor segítségével felnőttek részére. Közben csigatészta készítés. o Háztartási ismeretek : ételek készítése, a háztartásban lévő praktikák elsajátítása, eszmecseréje. o Süssünk-főzzünk: közös főzés és receptcsere felnőttekkel és gyerekekkel, majd ezt követően közös ebéd. 14 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

14 o Balesetvédelem a nyári szünet előtt, szakképzett előadó közreműködésével. o Szabadfoglalkozás: sportversenyek, kreatív foglalkozások tartása o Ruha börze: Adományba kapott ruhákat, cipőket filléres árakért adtunk és annak bevételét a gyerekek érkezésére fordítottuk. o Egészségnap: 2 hetente felnőttek részére felvilágosítás a szűrések fontosságáról, cukorszint, vérnyomásmérés. Közösségfejlesztés Közösségi programok szervezése Komfortszolgáltatások elérhetőségének biztosítása Információáramlás biztosítása Közoktatás A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti stratégiában megfogalmazottak szerint az alapfokú oktatási intézmények egyik funkciója a társadalmi különbségek csökkentése a gyermekek esélyeinek egymáshoz való közelítése. Ennek a gondolatnak a mentén szerveződött és indult el több óvodai és iskolai program 2013 januárjában a projekt keretein belül. A foglalkozásokat vezető kellően felkészült óvodapedagógusok és pedagógusok számára nem okozott különösebb problémát, hogy a kezdetektől színes, változatos lehetőségeket kínáljanak a résztvevő gyermekeknek és szüleiknek. A biztos kezdet szemléletet erősítő Mini-programtól, a szülők felkészítése a szülői szerepre Titkok a gyermekek házában játszóházán keresztül a Szorgos kezek gyermek-szülő kézműves műhelyéig választhattak programokat a 0-6 éves gyermekek és szüleik. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 15

15 A programok között szerepelt több neves táncegyüttes, zenekar meghívása a helyszínekre, ami felejthetetlen élményt nyújtott minden résztvevő számára. Az általános iskolások az Adjunk esélyt a holnapnak szabadidős programok keretében 24 programelem keretein belül festhettek, makramézhattak, háztartási ismereteket sajátíthattak el néptánc és sportfoglalkozásokon vehettek részt szüleikkel együtt, valamint matematikai és szövegértési kompetenciáikat erősíthették. Mini program A program a térség 5 óvodájában /Tornyosnémeti, Göncruszka, Telkibánya, Fony, Vizsoly / zajlik. A kezdeti nehézségeken túljutva, minden helyszínen sikerült bevonni a szülőket és a még óvodáztatás előtt álló piciket a tevékenységekbe. Szívesen járnak, hiszen a program keretében érdekes és hasznos előadásokat is hallhatnak a résztvevők pszichológus, védőnő vezetésével. A nagyobbak számára fejlesztő pedagógusok irányításával lehetőség nyílik az iskolába lépést segítő fejlesztő foglalkozásokra. A következő években az óvodába lépő gyermekeken megtapasztalható majd ennek a programnak a pozitív, fejlesztő hatása s a résztvevő szülők, nagyszülők is másképpen viszonyulnak majd az óvodai neveléshez. Titkok a gyermekek házában 11 helyszínen zajlottak május végéig a foglalkozások, melynek időszakos zárásaként május 23-án Abaújszántón megrendezésre került az Óvodások találkozója nagy rendezvény. Ezen a közös találkozón 11 óvoda gyermekei bemutatkozhattak egymásnak.a rendezvény több mint 200 résztvevőjét a Zenebona együttes szórakoztatta. 16 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

16 A hétköznapi munkát minden óvodában táncház és bábszínházi előadás színesítette nagy sikerrel. A mese, a zene, a bábozás, a tánc, mind-mind olyan lehetőségeket kínál a gyermekek számára, amelyekkel meg tudják mutatni a bennük rejlő tehetséget, a közösség fejlesztő erejével, a közösen végzett munka örömével. A Szorgos kezek A gyermekek szüleikkel együtt vehettek részt január óta 10 helyszínen 11 csoporttal különböző kézműves foglalkozásokon. Az eleinte nehezebben bevonható felnőttek egy kis idő elteltével élvezettel végezték együtt gyermekeikkel a tevékenységeket. A foglalkozásokat vezető, jól képzett, tapasztalt óvónők vezetésével a szülők és a gyermekek változatos, kreatív munkadarabokat készítettek. A szülők szinte gyermeki örömmel vettek részt a foglalkozásokon, hiszen nincs annál szebb dolog, ha közösen, a gyermekkel együtt szorgoskodik az anyuka, apuka, vagy a nagyszülők. A tudás hatalom A matematikai és szövegértési kompetenciákat fejlesztő foglalkozásokon 7 iskola tanulói vehettek részt januártól. Ezek a foglalkozások azok, amelyek játékos formában olyan többletet adtak a tanulóknak, ami lehetővé teszi számukra az előrehaladást. Az eddigi tapasztalatok szerint a foglalkozásokat rendszeresen látogató gyerekek egy része a tanórákon jobb teljesítményt nyújtott, valamint javult tanév végi eredményük is. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 17

17 Adjunk esélyt a holnapnak A pályázat iskolai tevékenységei közül ezen foglalkozások palettája a legszínesebb. Januártól folyamatosan 7 helyszínen 24 féle módon a helyi. a foglalkozásokat vezető pedagógusok tervezése, elképzelései alapján kézműveskedtek, művészetekkel, helyismerettel, helytörténettel foglalkozhattak, háztartási ismereteket tanulhattak, sportolhattak, táncolhattak a gyermekek. Nyáron 6 helyszínen indult - étkezést is biztosító - napközis tábor helyi pedagógusok vezetésével a jelentkező gyermekek számára különböző vezérelv, téma alapján, színes, változatos programokkal. Kirándulhattak, strandolhattak, élvezhették a nyár örömeit a program kínálta lehetőségek segítségével. Nyári tematikus táborok szervezése A nyári táborozás sok gyermek és szülő számára elérhetetlen álom csak. Ez a pályázat megteremtette a lehetőséget arra, hogy azok is részesülhessenek ebben az élményben, akik ezt egyébként anyagi okok miatt talán soha nem tehetnék. Így szerveződött június között Baskón sporttábor 54 fő részvételével a 7 iskolából, majd június között életmódtábor 54 fő(gyermek és szülő ) részvételével. Mindkét táborban olyan programokat kínáltunk a gyermekek számára, ami felejthetetlenné tette az ott töltött időt. Felidézve a hamisítatlan tábori hangulatot ismerkedési esttel, tábortűzzel,érdekes előadásokkal, foglalkozásokkal, bátorságtúrával 18 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

18 Július 29. és augusztus 4. között 220 fő zömmel hátrányos helyzetű gyermek - vehetett részt a Telkibányán megrendezett Kreatív tábor programjain. A 7 nap alatt, a gyönyörű időben és környezetben mély barátságok szövődtek. Külön meg kell említeni a finom ételeket, amivel a helyi szakácsok ellátták a táborozókat. A különböző kreatív tevékenységek / bőrözés, agyagozás, pasztellezés, fonás, modellezés/ mellett sokat kirándultunk, játszottunk, énekeltünk együtt a gyermekekkel. Volt éjszakai túra, íjászkodás, ásványgyűjtés, Ki mit tud? és ezerféle változatos program. Pedagógusok és gyermekek számára egyaránt különleges élményt nyújtott. Ilyenkor érzi azt a koordinátor, pedagógus, hogy igen, megérte a sok munkát és fáradozást mindenki részéről, akik segítettek a tábor sikeres lebonyolításában. Szabadidő hasznos eltöltése, sportprogramok szervezése /úszásoktatás/ A program szeptembertől indult, ebben az évben az óvodásokkal. Gönc, Hidasnémeti, Telkibánya, Tornyosnémeti óvodásai sajátíthatták el a kiválóan felszerelt gönci Thermárium uszodában az úszás alapjait.. A záró foglalkozásokon a szülők nagy örömmel látták, hogy a víztől tartó picik is bátran hajtották végre az oktató által kijelölt feladatokat. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 19

19 Pályaorientáció Hiányzik a helyi szükségleteken alapuló, a gyermekek, és fiatalok számára elérhető, fenntartható szolgáltatás biztosítása a kistérségben. A tevékenység célja, hogy a fiatalok felismerjék a szakma-, munkaválasztás vagy továbbtanulási irány kiválasztásának fontosságát. Megismerjék képességeiket és érdeklődési irányaikat. Közeledjenek a tanulás, mint tevékenység elfogadásához és bővüljön a pályaismeretük. Felkészített és tudatos pályaválasztást követően csökkenjen a középfokú oktatási intézményekben lemorzsolódó fiatalok száma. Tevékenységek: Általános iskolai pályaorientációs órák o A kistérség hét iskolájában tanuló 7.- és 8. osztályos tanulók. A kistérség hét általános iskolájában március, április és május hónapokban a pályaorientációs órák megtartásra kerültek a 7. osztályos gyermekeknek. Egyéni tanácsadás o Igény szerint tartottunk az érintett településeken a közösségi terek helyszínein Üzemlátogatások o A 7.osztályos tanulókat sikerült elvinnünk gyárlátogatásra a Hollóházai porcelán manufaktúrába, ahol a porcelángyártás-, festés munkafolyamatait ismerhették meg a diákok. Középiskolák megismerése Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű összehangolása A mobil szolgáltatások megvalósítói a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok munkatársai, a célcsoport körében biztosították a hozzáférést a kistérség hátrányos helyzetű lakossága számára. 20 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

20 Prevenciós tevékenységek a deviáns magatartás a korai iskola elhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek leküzdése érdekében A kistérség hat helyszínén biztosítjuk a prevenciós tevékenységeket, ahol a népességszám és a területi elhelyezkedés leginkább indokolttá teszi. A célcsoport a - mélyszegénységben élő gyermekek és szüleik számára nélkülözhetetlen ismeretek átadása. A devianciák, a korai iskolaelhagyás, a családon belüli erőszak, a korai terhesség megelőzésére helyeztük a hangsúlyt. Tevékenységünk a kistérség hat helyszínén (Hidasnémeti, Gönc, Vilmány, Vizsoly, Boldogkőújfalu, Abaújszántó) zajlik, havi rendszerességgel, meghívott szakemberek vezetésével. Célcsoport: Hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik. A meghívott szakemberek: családgondozók, védőnők, rendőrök, mentős, pszichológus, pedagógus. Főbb témáink: családon belüli erőszak, nemi érés, korai szexualitás, bűnmegelőzési ismeretek, drog, dohányzás és, alkohol, mint káros szenvedélyek; elsősegélynyújtás, gyermeknevelési tanácsadás, szülői kompetenciák. Motivációs szülői képzések, rendezvénysorozatok szervezése szülők számára a gyermekneveléssel kapcsolatos kompetenciák, valamint a munkaerő-piaci esélyek növelése érdekében Tevékenység: A kistérség hat helyszínén biztosítjuk a motivációs szülői képzéseket,tanácsadásokat. Nem valódi képzések ezek, hanem a hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik számára ismeretek átadása, bővítése folyik foglalkozások, előadások formájában, mint a pénz-idő beosztása, háztartási ismeretek, szülő-gyermek kapcsolata, munkaerő-piaci helyzet erősítése. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 21

21 Számítástechnikai oktatás: felnőttek számára - alapkészség szintjén - számítógép és internet használata terén ismeretek elsajátítása. Három helyszínen (Hidasnémeti, Gönc, Boldogkőújfalu) a tervezett ütemben zajlott a program szakember vezetésével. Szülők felkészítése a szülői szerepre kézműves foglalkozás keretein belül: Szülő gyermek kapcsolatának erősítése, (miként tudja a szülő együttműködővé tenni a gyermekét) gyermeknevelési minták átadása, kézműves foglalkozások, játszóház, tanácsadások kapcsán. Havi rendszerességgel hat helyszínen zajlik a program: Hidasnémeti, Gönc, Vilmány, Vizsoly, Boldogkőújfalu, Abaújszántó településeken. Háztartásvezetési, gazdálkodási ismeretek: Időbeosztás, rend-napirend, ünnepek, életünk ritmusa, havi jövedelem beosztása, tervezés a jövőre, bevásárlás, főzés lányokkal asszonyokkal, fiatal anyukák gazdálkodása, háztartás vezetése, olcsó és egészséges ételek elkészítése a családnak. Havi rendszerességgel - nagy sikerrel - hat helyszínen zajlik a program: Hidasnémeti, Gönc, Vilmány, Vizsoly, Boldogkőújfalu, Abaújszántó településeken. Karbantartási ismeretek apáknak, fiúknak: Háztartások alapvető szerszámkészlete, szerszámok használata, javítása, házunk festése, karbantartása a téma. A lakások állagát megőrizhetjük az időben elvégzett javításokkal. A családi lakókörnyezet igényesebbé, rendezetté tehetjük, mely környezeti hatás meghatározó a kisgyermekek szocializációja szempontjából. Havi rendszerességgel hat helyszínen zajlik a program: Hidasnémeti, Gönc, Vilmány, Vizsoly, Boldogkőújfalu, Abaújszántó településeken. Munkaerő-piaci esélyek javítása tanácsadásokkal képessé tehetjük a résztvevőket a jobb munkaerő-piaci pozíciókra. Álláskeresési technikák elsajátítása, önéletrajz, interjú technikák, munkajogi alapismeretek átadása történik egyéni és csoportos foglalkozásokon. Két havi rendszerességgel hat helyszínen zajlik a program: Hidasnémeti, Gönc, Vilmány, Vizsoly, Boldogkőújfalu, Abaújszántó településeken. 22 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Javasolt iskolai szociális munkás alkalmazása a pályázatot megvalósító célterület azon településein, ahol a HHH-s gyerekek aránya eléri a 25%-ot,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról

Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról Beszámoló az IPR pályázat megvalósításáról 1.Helyzetelemzés: Intézményünk Sándorfalván, Csongrád megye legfiatalabb városában működik, Szegedtől 10 km-re. A településen a régebb óta itt élők mellett az

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007. Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007. Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben A Szatmári Kistérségi Gyermekesély Bizottság 2013. augusztus

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

IV. Erőforrások. Települési szint Önkormányzat pályázatok önerejének biztosítása,

IV. Erőforrások. Települési szint Önkormányzat pályázatok önerejének biztosítása, Cselekvési Terv I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Összefoglaló... 3 III. Előzmények... 4 IV. Erőforrások... 5 V. Beavatkozási terület - Egészség... 8 5.1 Stratégiai szintű beavatkozás... 8

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő Testület! A Művelődési l-láz 2011-es felújítása után az intézmény IKSZT-vé vált és Dr. Fél Edit Közösségi Térként működik tovább. A

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi. feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi. feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT A GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA Készítette: Petőné Kiss Éva Családgondozó Az Önkormányzat által

Részletesebben

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP-5.3.11.-13/2-2013-0017 Kultúra Napi projektnyitó rendezvény Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Projektgazda: Hejőkeresztúr

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18104635-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 11 PK 60781 /2001/2 Nyilvántartási szám: 01/01/8374 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1046 Budapest, Megyeri

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

52 KERÉKPÁR A SZEGÉNYSÉG ELLEN

52 KERÉKPÁR A SZEGÉNYSÉG ELLEN 52 KERÉKPÁR A SZEGÉNYSÉG ELLEN Programfüzet 2011.09.11. 2011.10.02. Mogyoróska A tábor három pilléren nyugszik. Testközelből megismerni és megismertetni az LHH-s kistérségek problémáit, szakmai elmélyülést

Részletesebben

LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért.

LEADER jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. LEADER A LEADER egy francia betűszó (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale), jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért. Az Európai Közösség által 99-ben

Részletesebben

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában.

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Szociális, Gyermek és Családvédelmi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt támogatás (eft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek

Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Megvalósult és lezárt ÓMI projektek Építő közösségek TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0056 Hagyomány tehetség korszerűség 2009. 07. 01.-2011. 06. 30. 33. 176. 089 Ft Tudásdepó expressz TIOP 1.2.3 /09/1-2009-0025

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium KIEMELT FELADAT MEGNEVEZÉSE Felkészítő foglalkozások Az AJTP foglalkozási egység TEVÉKENYSÉG Felzárkóztató foglalkozások magyarból és matematikából Idegen nyelvi

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11.

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás A alapfilozófiája; Szakképzéssel,

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0002

Beszámoló a TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0002 Beszámoló a TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0002 jelű, Összefogás a Kadarkúti-Nagybajomi Kistérség gyerekeinek jövőjéért c. projekt szakmai tevékenységeiről (2014. 09. 01 2014. 12. 31.) C.1.1/I./1. A kistérségben

Részletesebben

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI A nevelési és oktatási intézmények - és ifjúságvédelmi feladatait: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai, az iskolák működését

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. május

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. május Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. május Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja 2015. május hónapra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2008. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Keszthelyi Tudás s Tér T. gekről

Keszthelyi Tudás s Tér T. gekről Keszthelyi Tudás s Tér T Több nézőpontbn pontból l a felnőttk ttképzésben rejlő lehetőségekr gekről Program Köszöntő Csengei Ágota, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója Szüks ksége van-e e a

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 6-i soron kívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 6-i soron kívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Sorszám:

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal . A tevékenység megnevezése Ovi-suli program A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 hónap 3. A tevékenység kezdetének

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben