Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben"

Átírás

1 Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyert a TÁMOP / ,,Boldogabb jövő reményében a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelése az Abaúj Hegyközi Kistérségben elnevezésű projekten, mely az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg. A pályázat alapvető célja a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése - a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, valamint a pályázati programban részt vevő helyi közösségek, gyermekek és szülők, pedagógusok és más szakemberek, civil szerveződések és egyházak, partneri együttműködésben olyan több elemű, összehangolt kistérségi programokat indítanak el, amelyek előkészítése és megvalósítása során kidolgozzák a helyi szinten rövid- és középtávon elérhető prioritásokat és célokat. Ezért a továbbiakban az oktatási az egészségügyi, a foglalkoztatási, a szociális és gyermekjóléti, képességgondozási helyzetet tekintjük át, amely szintén hozzájárul az üzenetek megfogalmazásához. Biztos Kezdet A pályázat keretében 3 Biztos Kezdet Ház (Vilmány, Abaújszántó, Hidasnémeti) és 2 Biztos Kezdet Szolgáltatás (kitelepülő) (Gönc-Abaújvár; Boldogkőújfalu-Hernádcéce) működik. A Biztos Kezdet program alapvető célkitűzése: az Abaúj Hegyközi Kistérség hátrányos helyzetű településein a helyi szükségletekhez igazodva hatékonyan segítse a szegénységben élő hátrányos helyzetű 0-5 éves gyermekek fejlődését, képességeik kibontakoztatását. Fontos a szülők aktív részvétele, a velük való tartalmas együttműködés, a szülői kompetenciák megerősítése, a családok egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, oktatási, munkaügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának segítése, valamint a szülő-gyermek kapcsolat erősítése a szülők játéktevékenységbe való bevonásával. 2 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

2 A gyerekházba járó gyermekekből és szülőkből kialakult egy mag, akik rendszeresen látogatják a házat. A hónapok során a házban dolgozók és a szülők között megerősödött egyfajta bizalom, amely lehetővé tette egy jól működő közösség kialakulását. A házak dolgozói már az első pillanatoktól törekedtek arra, hogy a szülőket bevonják tevékenységeik minél szélesebb körű tervezésébe, ill. kidolgozásába. Céljuk a korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek a gyerekekkel való foglalkozások során. Olyan foglalkozásokat tartanak, amelyek fejlesztik a gyermekek kézügyességét, (pl. gipszfestés, gyurmázás, hajtogatás) beszédét,(pl. éneklés, mondókázás, hangutánzás) mozgáskoordinációját (pl. torna, labdázás, szabadtéri játékok), fantáziavilágát (mesenézés, meseolvasás, bábozás). A közös játékkal pedig az egymáshoz való odafordulást, társas érintkezést gyakoroltatják. A munkatársak fontosnak tartják a szülők aktív részvételét, ezért igyekeznek minél családiasabb légkört teremteni (kávé vagy tea mellett beszélgetni a felmerülő problémáikról), közös főzéseket-sütéseket kezdeményezni. Az elmúlt időszakban folyamatos fejlődés tapasztalható a gyermekeknél, mind egyénileg, mind csoportosan. Elfogadták a szabályokat és alkalmazkodnak a szokásrendszerhez. Annak ellenére, hogy korosztályban vegyes összetételű gyermekekkel foglalkoznak, sikerült elérni, hogy az alapvető közösségi normákat elsajátítsák, a szülők egyre nyíltabban, bátrabban beszélnek problémáikról, a családban történt eseményekről, kérdeznek, érdeklődnek. Szembetűnő pozitív változások tapasztalhatóak a gyereknevelésben, a gyerekekkel való kommunikáció változásában. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3

3 Összességében elmondható, hogy a felnőttek és gyermekek egyaránt szívesen látogatják a Gyerekházakat, otthonosan, felszabadultan töltik el az időt, beilleszkednek a gyerekházak életébe. Noé Bárkája Biztos Kezdet Gyerekház Vilmány A településen a Biztos Kezdet Ház a Vilmányi Református Közösségi Házban működik és biztosítja a szolgáltatást a közösségi ház teljes felszereltségével. A tárgyi feltételeknek köszönhetően január 7-én ki tudott nyitni a ház. A hivatalos megnyitóra február 12-én került sor, a dolgozók által szervezett farsangi mulatsággal egybekötve. A Gyerekház több alkalommal fogadott vendégeket: február 5. - A Gönci kitelepülő Biztos Kezdet Szolgáltatás munkatársainak a látogatása február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 25 fős küldöttségének a fogadása március - A vizsolyi közösségi szolgáltató tér munkatársainak hospitálása április 24. Kovács Zoltán államtitkár, parlamenti képviselők és EMET vezetők látogatása június Vendégek fogadása a Bodrogközi és az Encsi Kistérségből Apró Lépés Biztos Kezdet Gyerekház Abaújszántó Januárban Abaújszántón tájékoztató előadást tartottunk Abaújszántó, Hernádcéce és Boldogkőújfalu polgármestereinek, jegyzőinek, védőnőknek, gyermekjóléti és családsegítő munkatársaknak, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőinek, civil szervezetek képviselőinek, önkéntes munkatársaknak 4 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

4 Átfogó képet kaphattak az érdeklődők a Biztos Kezdet Gyerekházak céljairól, alapvető értékeiről. Gyerekház február 18-án nyitotta meg kapuit ideiglenes helyszínen a helyi óvodában, mert a végleges helyszínen felújítási munkálatok folytak. A nyitást megelőzően a munkatársak a településen élő valamennyi olyan családot meglátogatták, ahol 0-3 év közötti gyerekek élnek. Tájékoztatták a családokat az induló új szolgáltatás céljairól és a benne lévő lehetőségekről. A Gyerekház látogatottsága változó, mert a lakosság összetételéből és szokásrendszeréből eredően nehezebben megy a célcsoport bevonása, mint a többi házunk esetében. Mini Manó Biztos Kezdet Gyerekház Hidasnémeti A Biztos Kezdet Gyerekház február 25- én nyitott meg végleges helyén, az Óvoda épületében. A ház és az azt körülvevő környezet (udvar, kert) alkalmas arra, hogy jó közérzetet biztosítson az ide látogatóknak. Tárgyi felszereltsége az Önkormányzat által fenntartott Óvoda jóvoltából, az első pillanatoktól kezdve biztosított volt. Már az első napoktól nagy érdeklődés övezte a gyerekház működését. Az első hónap a közös ismerkedés jegyében zajlott. A szülőkkel közösen folyamatosan otthonossá varázsolták a gyerekház helyiségeit. Az első pillanatoktól törekedtek arra, hogy a szülőket bevonják tevékenységeik minél szélesebb körű tervezésébe, ill. kidolgozásába. Céljuk a korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek a gyerekekkel való foglalkozások során. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 5

5 Dalos Pacsirta Biztos Kezdet Szolgáltatás(kitelepülő) Gönc Abaújvár Abaújváron és Göncön a Biztos Kezdet szolgáltatás egészségügyi, közoktatási és szociális szolgáltatásai számára jó alapot biztosítana az együttműködéshez és a szolgáltatások hatékonyságának növeléséhez: lehetővé téve a szegénységgel együtt járó kockázatok korai kezelését, a problémák kialakulásának megelőzését. Biztos Kezdet Szolgáltatás Göncön a Közösségi Szolgáltató Házban február 20-án, majd Abaújváron február 18-án nyitott meg a Közösségi Szolgáltató Térben. Mindennapi életük kialakult rendszer szerint, jó hangulatban, változatos programok biztosításával folyik. Életüket közösségi oldalakon is nyomon követhetjük. Csöpke Biztos Kezdet Szolgáltatás (kitelepülő) Boldogkőújfalu-Hernádcéce Biztos Kezdet Szolgáltatás Boldogkőújfaluban február 26-án, Hernádcécén 2013.március 18-án nyitott meg a közösségi szolgáltató térben. A szülőkkel közösen alakították ki a dolgozók a hívogató, hangulatos helyiségeket. Már az első pillanatoktól céljuk volt, hogy a szülőket bevonják a foglalkozások minél szélesebb körű tervezésébe, ill. kidolgozásába is. Így tudták például megvalósítani Hernádcécén a meseszereplők falra festését. Feladatuknak tartják, hogy a korszerű gyermeknevelési alapelveket folyamatosan és tudatosan közvetítsék a szülőknek a gyerekekkel való foglalkozások során. A tízórait - az egészséges táplálkozás alapelveit szem előtt tartva, - közösen beszélik, tervezik meg. Az étkezés családias légkörben zajlik, a szülők aktívan, önként vállalva részt vesznek a munkálatokban. Az udvari üstben történő nagy közös családi főzések mindig népszerűek, jó közösségformáló hatásuk van. 6 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

6 A rendszeresen járó gyerekek és szüleik otthonosan, felszabadultan töltik el az időt a gyerekházakban, beilleszkednek a gyerekház életébe. A szabályokat elfogadták és be is tarják. Ezeken a szülőkön észre lehet venni a pozitív változásokat a gyereknevelésben, a gyerekekkel való kommunikáció változásában. A házban eltöltött időszak alatt igazi közösséggé kovácsolódtak az anyukák, a gyerekházon kívül is szívesen találkoznak. Közösségi Szolgáltató Házak és Terek A Közösségi Szolgáltató Házak és Közösségi Szolgáltató Terek célja a helyi szükségletek kielégítése, a gyermekeket és családjaikat érintő szolgáltatások összehangolása, fejlesztése, a felzárkózási esélyek növelése, a szülők felkészítése a szülői szerepre, segítségnyújtás a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához, a továbbtanulási esélyek növeléséhez. Ebben a szemléletben 8 településen indultak el a programok: Göncön február 07-én nyitott a Közösségi Szolgáltató Ház, ahol nagy látogatottság mellett az alábbi programok valósultak meg: Gyermekek alternatív napközbeni ellátása o Kreatív foglalkozások: A gyerekek kézügyességének fejlesztése a cél, különféle kreatív foglalkozások segítségével ( pl. rajzolás, festés, gyurmázás, origami, ajándéktárgyak készítése stb.). A proram keretein belül még szituációs játékokat, tánc és énekfoglalkozásokat tartanak munkatársink. o Mesedélután: Ebben a programban a gyerekeknek lehetőségük van mesekönyvekből megismerni több mesét, ezáltal pedig szépen fejlődött az olvasási készségük is. Az internet segítségével nagyon megszerették a gyerekek a népmeséket. o Kézi foglalkozás: Ez a program hetente kerül megrendezésre, ahol a gyerekeknek lehetőségük van a konyhában segíteni és a Ház munkatársaival együtt közösen sütnifőzni. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 7

7 Délutáni szabadidős, fejlesztő felkészítés o Ebben a programban tanárok segítik a gyerekeket a tanulásban. Nagy siker, hogy a gyerekek tanulmányi eredménye javult. Közösségi akció szervezése (adománygyűjtés) Pályaválasztási fórum Közérdekű információ biztosítása: o A gyerekeknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy használják a számítógépet mind a tanuláshoz mind szabadidejükben használják az internet adta lehetőségeket. Hidasnémetiben január 25-én indult a Közösségi Szolgáltató Ház. Az alábbi programok valósultak meg a helyiek aktív részvételével: Heti rendszerességgel közösség biztosítása a gyerekek és fiatalok számára o Mesevár: Gyermekklub az általános iskola alsó tagozatosainak és ovisoknak, melyben különböző készségfejlesztő és kézműves foglalkozások folynak (pl. különböző papír állatkák hajtogatása, ragasztása, üvegfestés, színezés, rajzolás, gyurmázás, csapatépítő játékok, szabadtéri játékok stb) o Mini Tini: éves korosztály számára biztosított foglalkozások, képességfejlesztő játékok, közösségi beszélgetések és internet világa másképp mindennapi hasznos infók tára tiniknek o 14+: éves korosztály foglalkozásai pl. tánctanulás, koreográfiakészítés, filmklub, közös sütés-főzés. Családi kör o Havonta egy alkalommal a teljes családoknak szabadidős, sport, kulturális, közösségi programok szervezése ( pl.közös tánc, éneklés, versenyek, sütésfőzés) Közösségfejlesztés közösségi munka 8 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

8 o A családi kör közösségi tervezése, a korábbi alkalmak tapasztalatait felhasználva Közösségi akciók szervezése Komfortszolgáltatások elérhetőségének biztosítása Tártkapu o Felnőtteknek: különféle közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, szakmai segítség a családok ügyeinek intézésében. o Gyerekeknek: Biztosítja az óvodán és iskolán kívüli elfoglaltságokat, kötetlen társas együttléteket. Közérdekű információk elérésének biztosítása o Gyep Info Pont: Lehetőséget nyújt a közérdekű információk helyben történő elérésére: az internet hozzáférési pontok biztosításával. Napközis tábor Felzárkóztató program működtetése Életsuli o Közös tevékenységen, megtapasztaláson alapuló informális képzések Civilház o Civiliroda működtetése, ahol egymás mellett kapnak helyet a különböző szervezetek, egymástól eltérő ügyfélfogadási renddel. Boldogkőújfaluban a Közösségi Szolgáltató Tér Február 4-én nyitott az önkormányzat önzetlen segítségével. Megvalósuló programok: Titkok a gyermekek házában o A program keretében, sporteseményekkel, játékos módszerekkel fejlesztik a gyerekeket, ünnepekhez köthető játszóházak várják őket. Cigány gyerekek alkotó körei o foglalkozás célja, hogy a cigánygyerekek és szüleik megismerjék mélyebben a kultúrájukat, hagyományukat. Meséket, verseket tanulnak és megismerik származásuk eredetét. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 9

9 Tanuljunk együtt o heti két órában 4 pedagógus tart felzárkóztatást, játékos fejlesztést általános iskolások számára, így javul a diákok tanulmányi eredménye. Varró tanfolyamon o Havonta egy alkalommal szülők elsajátíthatják a gépi és kézi varrást. Így otthon a kisebb dolgokat át tudják varrni, szabni maguknak. Szabadidős tevékenység o Heti egy alkalommal asztalitenisz Gyerekek alternatív napközbeni ellátása o A szolgáltató tér munkatársai által tartott kreatív, kézügyesség fejlesztő foglalkozások, társasjátékok, sportfoglalkozások, közös tanulás Közösségi akciók szervezése o keretén belül havi egy alkalommal koszorúkészítő szakkör felnőttek és gyerekek számára. Hernádcécén a közösségi Szolgáltató Tér február 16-án nyitott. Programjai: Közösségi akciók szervezése, közösségfejlesztés: o Nyugdíjas klub, a legidősebb lakó köszöntése és segélycsomagok (ruha, élelmiszer) osztása. Sportrendezvény: o Sportnapon versenyek, csapatjátékok lebonyolítása Önkéntes településszépítés Prevenciós előadás: o Egészségügyi előadást tartott egy meghívott védőnő tavaszi fáradtság, vitaminpótlás, egészséges táplálkozás témakörben és bűnmegelőzési előadást tartott a meghívott rendőrkapitány. Gyerekek hasznos szabadidő eltöltésének támogatása, elősegítése 10 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

10 o Rajz, festés, karaoke éneklés, mozi délutánok, sportfoglalkozások tartása, fociversenyek rendezése, kirándulások szervezése. Számítástechnikai tanácsadás o Internet hozzáférés biztosítása az érdeklődők számára Komfortszolgáltatások elérhetőségének biztosítása Lakosság tájékoztatása Iskoláskorú gyermekek korrepetálása, felzárkóztatása A Közösségi Szolgáltató Tér február 18-án nyitott Abaújváron, ahol az alábbi programok valósultak meg: Közösségfejlesztési program o Anyák napi rendezvény, táncház, tanulmányi kirándulás, rajzverseny,divatbemutató, Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszóbusza Közösségi akció o Az Abaúvári Várfesztiválon saját sátorban kézműves foglalkozások, kreatív programok zajlottak. Az érdeklődők festettek,, színeztek, ragasztottak, ékszereket, szőtteseket készítettek. Heti rendszerességgel közösség biztosítása gyerekek és fiatalok számára o A legkedveltebb programok közé tartozik. A közös tanuláson, festésen, rajzoláson túl rengeteg kreatív, kézügyességet fejlesztő foglalkozás zajlik pl. ékszerkészítés, gyurmázás, dekorációk (függönydíszek, ceruzatartók, ajándéktárgyak, stb) készítése. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 11

11 o A résztvevők munkatársunktól az újrahasznosított alapanyagok felhasználásával megtanulhatják, hogy Nem minden hulladék szemét számítástechnikai oktatás prevenciós tevékenységek: o Vendégelőadók tartottak előadást többek között a spórolási praktikákról, segélyezésről illetve egészségnap is zajlott a program keretein belül. Korláton február 9-én nyitott a Közösségi Szolgáltató Tér egy farsangi mulatsággal egybekötve. A teret dolgozóink az odalátogató gyerekekkel közösen díszítették és varázsolták otthonosabbá. Programjaik: Gyerekek hasznos szabadidő eltöltésének támogatása, elősegítése o kreatív szakkörökön a kirándulások alkalmával összegyűjtött természetes dolgokat használják fel a gyerekek. A különböző ünnepekre díszeket készítenek, gyöngyöt fűznek o sportkörön fociznak, röplabdáznak, pingpongoznak o filmdélutánon a fiatalok által kiválasztott filmeket nézik meg, majd beszélik át o szombatonként a szülőkkel közösen sütnek-főznek o minden délután a munkatársaink segítenek a gyerekeknek a leckeírásban Számítástechnikai tanácsadás o A Megyei Könyvtár munkatársa szombatonként számítógépes képzést tartott felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Információáramlás, hozzáférés segítése Prevenciós tevékenységek Közösségi akciók szervezése, közösség fejlesztés o A rászoruló családok között ruhát osztottak szét Sport rendezvény o Májusban sportnapot tartottak versenyekkel, sportjátékokkal Önkéntes településszépítés Komfortszolgáltatások elérhetőségének biztosítása Iskoláskorú gyermekek korrepetálása, felzárkóztatása 12 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

12 Boldogkőváralján, án nyitott a Közösségi Szolgáltató Tér. Programjai: Prevenció o Családgondozó: Minden hónapban egyszer tartanak ügyfélfogadást a családgondozó munkatársai. Segítséget nyújtanak nyomtatványok kitöltésében: GYES, GYED, Családi pótlék, segélyek. Tájékoztatják a lakosságot, mit, hol, mikor, hogyan tudnak elintézni. o Zöldövezet: e program keretében valósítják meg a faluszépítést, mely a virágágyások gondozásából (növények ültetése, ápolása, öntözése,) áll. o Biblia: a Görög Katolikus Egyházközséggel egyeztetve alkalomszerűen misére, illetve egyházi ünnepre járnak. o Fűben-fában: középpontban a gyógynövények ismerete, felismerése, használata, gyűjtése áll. o Egészség kalauz: káros szenvedélyek kikerülése, egészséges életmódra nevelés, egészséges táplálkozás, testmozgás, szemléletváltás, kirándulás eszközeivel. Közösségi akciók,közösségfejlesztés o Légy kreatív foglalkozáson : rajzolás, festés, gyöngyfűzés, szabásvarrás, origami, gyurmázás, fonás, gesztenyefigurák készítése, számítógép használat, aszfaltrajzolás, társasjátékok zajlanak. o Jeles napok: jeles ünnepekhez kapcsolódva előadások szervezése, minden hónapban egyszer. o A hét filmje: minden héten pénteken és szombaton a kért mesét, filmet vetítjük a gyerekeknek, amit számítógépen néznek, majd közösen megbeszélik a látottakat. o Receptdaráló: sütemény és - ételreceptek megosztása, kicserélése. o Emlék klub: régi emlékek, történetek felelevenítése fényképek segítségével. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 13

13 Közérdekű információk biztosítása o A lakossági tájékoztatása folyamatosan zajlik szórólapokkal, plakátokkal, szóbeli tájékoztatással Színházlátogatás Tanoda A Közösségi Szolgáltató Tér március 14-én nyitott Vizsolyban, ahol az alábbi programok valósultak meg: Kézműves foglalkozás o 2 hetente egy alkalom ahová a kisebb gyerekeket várjuk. Szakképzett pedagógus végzi a munkát. Az óvodáskorúak színeznek, gyurmáznak, rajzolnak. Értékrend-orientációs nevelés o Felső tagozatos iskolás gyerekek részére a református lelkipásztor vezetésével szemléletformáló foglalkozások folynak. Barkács műhely Csecsemőgondozás o Terhes vagy kisgyerekes anyukáknak felkészítése a szülői szerepre. Megelőzés és már meglévő problémák megbeszélése, tanácsadása a védőnő közreműködésével. Szabadidős tevékenységek: o Prevenciós előadások szakképzett előadókkal: újraélesztés bemutatása mentős tiszt segítségével, bűnmegelőzési tájékoztatás rendőrök közreműködésével. o Égető kérdések : korunk égető problémáinak megbeszélése és elfogadása a Református lelkipásztor segítségével felnőttek részére. Közben csigatészta készítés. o Háztartási ismeretek : ételek készítése, a háztartásban lévő praktikák elsajátítása, eszmecseréje. o Süssünk-főzzünk: közös főzés és receptcsere felnőttekkel és gyerekekkel, majd ezt követően közös ebéd. 14 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

14 o Balesetvédelem a nyári szünet előtt, szakképzett előadó közreműködésével. o Szabadfoglalkozás: sportversenyek, kreatív foglalkozások tartása o Ruha börze: Adományba kapott ruhákat, cipőket filléres árakért adtunk és annak bevételét a gyerekek érkezésére fordítottuk. o Egészségnap: 2 hetente felnőttek részére felvilágosítás a szűrések fontosságáról, cukorszint, vérnyomásmérés. Közösségfejlesztés Közösségi programok szervezése Komfortszolgáltatások elérhetőségének biztosítása Információáramlás biztosítása Közoktatás A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti stratégiában megfogalmazottak szerint az alapfokú oktatási intézmények egyik funkciója a társadalmi különbségek csökkentése a gyermekek esélyeinek egymáshoz való közelítése. Ennek a gondolatnak a mentén szerveződött és indult el több óvodai és iskolai program 2013 januárjában a projekt keretein belül. A foglalkozásokat vezető kellően felkészült óvodapedagógusok és pedagógusok számára nem okozott különösebb problémát, hogy a kezdetektől színes, változatos lehetőségeket kínáljanak a résztvevő gyermekeknek és szüleiknek. A biztos kezdet szemléletet erősítő Mini-programtól, a szülők felkészítése a szülői szerepre Titkok a gyermekek házában játszóházán keresztül a Szorgos kezek gyermek-szülő kézműves műhelyéig választhattak programokat a 0-6 éves gyermekek és szüleik. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 15

15 A programok között szerepelt több neves táncegyüttes, zenekar meghívása a helyszínekre, ami felejthetetlen élményt nyújtott minden résztvevő számára. Az általános iskolások az Adjunk esélyt a holnapnak szabadidős programok keretében 24 programelem keretein belül festhettek, makramézhattak, háztartási ismereteket sajátíthattak el néptánc és sportfoglalkozásokon vehettek részt szüleikkel együtt, valamint matematikai és szövegértési kompetenciáikat erősíthették. Mini program A program a térség 5 óvodájában /Tornyosnémeti, Göncruszka, Telkibánya, Fony, Vizsoly / zajlik. A kezdeti nehézségeken túljutva, minden helyszínen sikerült bevonni a szülőket és a még óvodáztatás előtt álló piciket a tevékenységekbe. Szívesen járnak, hiszen a program keretében érdekes és hasznos előadásokat is hallhatnak a résztvevők pszichológus, védőnő vezetésével. A nagyobbak számára fejlesztő pedagógusok irányításával lehetőség nyílik az iskolába lépést segítő fejlesztő foglalkozásokra. A következő években az óvodába lépő gyermekeken megtapasztalható majd ennek a programnak a pozitív, fejlesztő hatása s a résztvevő szülők, nagyszülők is másképpen viszonyulnak majd az óvodai neveléshez. Titkok a gyermekek házában 11 helyszínen zajlottak május végéig a foglalkozások, melynek időszakos zárásaként május 23-án Abaújszántón megrendezésre került az Óvodások találkozója nagy rendezvény. Ezen a közös találkozón 11 óvoda gyermekei bemutatkozhattak egymásnak.a rendezvény több mint 200 résztvevőjét a Zenebona együttes szórakoztatta. 16 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

16 A hétköznapi munkát minden óvodában táncház és bábszínházi előadás színesítette nagy sikerrel. A mese, a zene, a bábozás, a tánc, mind-mind olyan lehetőségeket kínál a gyermekek számára, amelyekkel meg tudják mutatni a bennük rejlő tehetséget, a közösség fejlesztő erejével, a közösen végzett munka örömével. A Szorgos kezek A gyermekek szüleikkel együtt vehettek részt január óta 10 helyszínen 11 csoporttal különböző kézműves foglalkozásokon. Az eleinte nehezebben bevonható felnőttek egy kis idő elteltével élvezettel végezték együtt gyermekeikkel a tevékenységeket. A foglalkozásokat vezető, jól képzett, tapasztalt óvónők vezetésével a szülők és a gyermekek változatos, kreatív munkadarabokat készítettek. A szülők szinte gyermeki örömmel vettek részt a foglalkozásokon, hiszen nincs annál szebb dolog, ha közösen, a gyermekkel együtt szorgoskodik az anyuka, apuka, vagy a nagyszülők. A tudás hatalom A matematikai és szövegértési kompetenciákat fejlesztő foglalkozásokon 7 iskola tanulói vehettek részt januártól. Ezek a foglalkozások azok, amelyek játékos formában olyan többletet adtak a tanulóknak, ami lehetővé teszi számukra az előrehaladást. Az eddigi tapasztalatok szerint a foglalkozásokat rendszeresen látogató gyerekek egy része a tanórákon jobb teljesítményt nyújtott, valamint javult tanév végi eredményük is. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 17

17 Adjunk esélyt a holnapnak A pályázat iskolai tevékenységei közül ezen foglalkozások palettája a legszínesebb. Januártól folyamatosan 7 helyszínen 24 féle módon a helyi. a foglalkozásokat vezető pedagógusok tervezése, elképzelései alapján kézműveskedtek, művészetekkel, helyismerettel, helytörténettel foglalkozhattak, háztartási ismereteket tanulhattak, sportolhattak, táncolhattak a gyermekek. Nyáron 6 helyszínen indult - étkezést is biztosító - napközis tábor helyi pedagógusok vezetésével a jelentkező gyermekek számára különböző vezérelv, téma alapján, színes, változatos programokkal. Kirándulhattak, strandolhattak, élvezhették a nyár örömeit a program kínálta lehetőségek segítségével. Nyári tematikus táborok szervezése A nyári táborozás sok gyermek és szülő számára elérhetetlen álom csak. Ez a pályázat megteremtette a lehetőséget arra, hogy azok is részesülhessenek ebben az élményben, akik ezt egyébként anyagi okok miatt talán soha nem tehetnék. Így szerveződött június között Baskón sporttábor 54 fő részvételével a 7 iskolából, majd június között életmódtábor 54 fő(gyermek és szülő ) részvételével. Mindkét táborban olyan programokat kínáltunk a gyermekek számára, ami felejthetetlenné tette az ott töltött időt. Felidézve a hamisítatlan tábori hangulatot ismerkedési esttel, tábortűzzel,érdekes előadásokkal, foglalkozásokkal, bátorságtúrával 18 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

18 Július 29. és augusztus 4. között 220 fő zömmel hátrányos helyzetű gyermek - vehetett részt a Telkibányán megrendezett Kreatív tábor programjain. A 7 nap alatt, a gyönyörű időben és környezetben mély barátságok szövődtek. Külön meg kell említeni a finom ételeket, amivel a helyi szakácsok ellátták a táborozókat. A különböző kreatív tevékenységek / bőrözés, agyagozás, pasztellezés, fonás, modellezés/ mellett sokat kirándultunk, játszottunk, énekeltünk együtt a gyermekekkel. Volt éjszakai túra, íjászkodás, ásványgyűjtés, Ki mit tud? és ezerféle változatos program. Pedagógusok és gyermekek számára egyaránt különleges élményt nyújtott. Ilyenkor érzi azt a koordinátor, pedagógus, hogy igen, megérte a sok munkát és fáradozást mindenki részéről, akik segítettek a tábor sikeres lebonyolításában. Szabadidő hasznos eltöltése, sportprogramok szervezése /úszásoktatás/ A program szeptembertől indult, ebben az évben az óvodásokkal. Gönc, Hidasnémeti, Telkibánya, Tornyosnémeti óvodásai sajátíthatták el a kiválóan felszerelt gönci Thermárium uszodában az úszás alapjait.. A záró foglalkozásokon a szülők nagy örömmel látták, hogy a víztől tartó picik is bátran hajtották végre az oktató által kijelölt feladatokat. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 19

19 Pályaorientáció Hiányzik a helyi szükségleteken alapuló, a gyermekek, és fiatalok számára elérhető, fenntartható szolgáltatás biztosítása a kistérségben. A tevékenység célja, hogy a fiatalok felismerjék a szakma-, munkaválasztás vagy továbbtanulási irány kiválasztásának fontosságát. Megismerjék képességeiket és érdeklődési irányaikat. Közeledjenek a tanulás, mint tevékenység elfogadásához és bővüljön a pályaismeretük. Felkészített és tudatos pályaválasztást követően csökkenjen a középfokú oktatási intézményekben lemorzsolódó fiatalok száma. Tevékenységek: Általános iskolai pályaorientációs órák o A kistérség hét iskolájában tanuló 7.- és 8. osztályos tanulók. A kistérség hét általános iskolájában március, április és május hónapokban a pályaorientációs órák megtartásra kerültek a 7. osztályos gyermekeknek. Egyéni tanácsadás o Igény szerint tartottunk az érintett településeken a közösségi terek helyszínein Üzemlátogatások o A 7.osztályos tanulókat sikerült elvinnünk gyárlátogatásra a Hollóházai porcelán manufaktúrába, ahol a porcelángyártás-, festés munkafolyamatait ismerhették meg a diákok. Középiskolák megismerése Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű összehangolása A mobil szolgáltatások megvalósítói a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok munkatársai, a célcsoport körében biztosították a hozzáférést a kistérség hátrányos helyzetű lakossága számára. 20 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

20 Prevenciós tevékenységek a deviáns magatartás a korai iskola elhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek leküzdése érdekében A kistérség hat helyszínén biztosítjuk a prevenciós tevékenységeket, ahol a népességszám és a területi elhelyezkedés leginkább indokolttá teszi. A célcsoport a - mélyszegénységben élő gyermekek és szüleik számára nélkülözhetetlen ismeretek átadása. A devianciák, a korai iskolaelhagyás, a családon belüli erőszak, a korai terhesség megelőzésére helyeztük a hangsúlyt. Tevékenységünk a kistérség hat helyszínén (Hidasnémeti, Gönc, Vilmány, Vizsoly, Boldogkőújfalu, Abaújszántó) zajlik, havi rendszerességgel, meghívott szakemberek vezetésével. Célcsoport: Hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik. A meghívott szakemberek: családgondozók, védőnők, rendőrök, mentős, pszichológus, pedagógus. Főbb témáink: családon belüli erőszak, nemi érés, korai szexualitás, bűnmegelőzési ismeretek, drog, dohányzás és, alkohol, mint káros szenvedélyek; elsősegélynyújtás, gyermeknevelési tanácsadás, szülői kompetenciák. Motivációs szülői képzések, rendezvénysorozatok szervezése szülők számára a gyermekneveléssel kapcsolatos kompetenciák, valamint a munkaerő-piaci esélyek növelése érdekében Tevékenység: A kistérség hat helyszínén biztosítjuk a motivációs szülői képzéseket,tanácsadásokat. Nem valódi képzések ezek, hanem a hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik számára ismeretek átadása, bővítése folyik foglalkozások, előadások formájában, mint a pénz-idő beosztása, háztartási ismeretek, szülő-gyermek kapcsolata, munkaerő-piaci helyzet erősítése. Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 21

21 Számítástechnikai oktatás: felnőttek számára - alapkészség szintjén - számítógép és internet használata terén ismeretek elsajátítása. Három helyszínen (Hidasnémeti, Gönc, Boldogkőújfalu) a tervezett ütemben zajlott a program szakember vezetésével. Szülők felkészítése a szülői szerepre kézműves foglalkozás keretein belül: Szülő gyermek kapcsolatának erősítése, (miként tudja a szülő együttműködővé tenni a gyermekét) gyermeknevelési minták átadása, kézműves foglalkozások, játszóház, tanácsadások kapcsán. Havi rendszerességgel hat helyszínen zajlik a program: Hidasnémeti, Gönc, Vilmány, Vizsoly, Boldogkőújfalu, Abaújszántó településeken. Háztartásvezetési, gazdálkodási ismeretek: Időbeosztás, rend-napirend, ünnepek, életünk ritmusa, havi jövedelem beosztása, tervezés a jövőre, bevásárlás, főzés lányokkal asszonyokkal, fiatal anyukák gazdálkodása, háztartás vezetése, olcsó és egészséges ételek elkészítése a családnak. Havi rendszerességgel - nagy sikerrel - hat helyszínen zajlik a program: Hidasnémeti, Gönc, Vilmány, Vizsoly, Boldogkőújfalu, Abaújszántó településeken. Karbantartási ismeretek apáknak, fiúknak: Háztartások alapvető szerszámkészlete, szerszámok használata, javítása, házunk festése, karbantartása a téma. A lakások állagát megőrizhetjük az időben elvégzett javításokkal. A családi lakókörnyezet igényesebbé, rendezetté tehetjük, mely környezeti hatás meghatározó a kisgyermekek szocializációja szempontjából. Havi rendszerességgel hat helyszínen zajlik a program: Hidasnémeti, Gönc, Vilmány, Vizsoly, Boldogkőújfalu, Abaújszántó településeken. Munkaerő-piaci esélyek javítása tanácsadásokkal képessé tehetjük a résztvevőket a jobb munkaerő-piaci pozíciókra. Álláskeresési technikák elsajátítása, önéletrajz, interjú technikák, munkajogi alapismeretek átadása történik egyéni és csoportos foglalkozásokon. Két havi rendszerességgel hat helyszínen zajlik a program: Hidasnémeti, Gönc, Vilmány, Vizsoly, Boldogkőújfalu, Abaújszántó településeken. 22 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon. 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Lépésről-lépésre Hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének megteremtése Szolnokon TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0007 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29. Tartalom 1. Bevezetés Hatalmas utat tett meg

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Tisztelt Olvasó!

Részletesebben

Közösségi Beavatkozási Terv

Közösségi Beavatkozási Terv 1 Közösségi Beavatkozási Terv Varsány település számára Jóváhagyta: 1. Varsány község Önkormányzata Pintérné Kanyó Judit Polgármester Egyetértett: 2. A célcsoport képviselője: Petrovics Ferenc 3. TKKI

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok

JÓ GYAKORLATOK. elektronikus kiadvány. TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok JÓ GYAKORLATOK elektronikus kiadvány TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázatok 1 Tartalom Ajánlás 4 TANDEM Fejlesztési Alap Mikrotámogatási pályázati rendszer 5 Első pályázati kiírás - Családok

Részletesebben

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA 2014 Kistérségi Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép A Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, Cselekvési tervet és Forrástérképet a TÁMOP 5.2.3-

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

Kedves barátaink! Éves jelentés 2012

Kedves barátaink! Éves jelentés 2012 2012 Éves jelentés TARTALOMJEGYZÉK ÖNKÉNTESSÉG... 1 2012: Tettek az önzetlenség jegyében... 1 Több kéz többet húz IX. Caritas önkéntes tábor... 2 Önkéntes gála... 3 Mindennapi szolgálat... 3 Grundtvig

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT

Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar ZÁRÓDOLGOZAT A GYAKORLAT SORÁN MEGISMERT IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉG SAJÁTOSSÁGAI, FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Konzulens: Szebeni Rita Készítette:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben