3.5 Etikus partneri kapcsolatrendszer kialakítása a képviselőkkel és közvetítő kereskedőkkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3.5 Etikus partneri kapcsolatrendszer kialakítása a képviselőkkel és közvetítő kereskedőkkel"

Átírás

1 VALEO ETIKAI KÓDEX

2 Tartalomjegyzék 1. A KÓDEX BEMUTATÁSA 1.1 A tisztesség kultúrája 1.2 Kikre vonatkozik a Kódex TISZTESSÉG A MUNKATÁRSAINKKAL ÉS KÖRNYEZETÜNKKEL SZEMBEN 2.1 Munkahelyi biztonság biztosítása 2.2 Emberi jogok tiszteletben tartása 2.3 Munkatársaink fejlesztése - a sokszínűség értékelése 2.4 A diszkrimináció és a zaklatás megelőzése 2.5 A környezet tiszteletben tartása PIACI TISZTESSÉG: TISZTESSÉGES ÜZLETVITEL 3.1 Tisztességes és őszinte bánásmód az ügyfelekkel 3.2 Tisztességes versenygyakorlatok fenntartása 3.3 A vesztegetés és a korrupció megelőzése 3.4 Tisztesség biztosítása a beszerzés és a beszállítóválasztás terén 3.5 Etikus partneri kapcsolatrendszer kialakítása a képviselőkkel és közvetítő kereskedőkkel A VALEO TULAJDONÁNAK ÉS ESZKÖZEINEK TISZTESSÉGE ÉS VÉDELME 4.1 A Valeo információinak és szellemi tulajdonának védelme 4.2 A munkatársak személyes információira vonatkozó titoktartás védelme

3 4.3 A harmadik felek szellemi tulajdonának és titkosságának tiszteletben tartása 4.4 Érdekellentétek elkerülése - lojalitás a Valeo iránt 4.5 Elkötelezettség a professzionalizmus és a minőség iránt 4.6 A számlák, a könyvelés és a nyilvántartások hitelessége és pontossága 4.7 A pénzmosás elleni küzdelem ETIKUS KOMMUNIKÁCIÓ 5.1 Körültekintő kommunikáció 5.2 A közösségi média elővigyázatos használata 5.3 Bennfentes kereskedelem - a Valeo-részvények felvásárlása és értékesítése KÉPZÉS - A TUDATOSSÁG FEJLESZTÉSE AGGÁLYOK FELMERÜLÉSE - BEJELENTÉS 38 03

4 Jacques Aschenbroich vezérigazgató bevezetője Kedves Valeo alkalmazottak! Több mint 90 éve kezdtünk bele a gépjárműipari alkatrészek és berendezések gyártásába. Ma már a Valeo olyan innovatív technológiai vállalatnak mondhatja magát, amely világszerte dolgozik együtt gépjárműgyártó cégekkel annak érdekében, hogy jövőbe mutató, tökéletesen hatékony, intuitív vezetési technológiákat fejlesszen. Sikerünk és fejlődésünk szilárd értékrendszeren alapszik: Etika, átláthatóság, fejlődés, professzionalizmus és csapatmunka; továbbá szenvedélyes, a vállalat iránt elhivatott személyek csoportja, munkatársak és ügyfelek. A világ minden táján tevékenységünktől vagy feladatunktól függetlenül tisztességgel és tisztelettel bánunk egymással, részvényeseinkkel és a környezetünkkel. A világban való növekedésünk és fejlődésünk során továbbra is célunk, hogy a tisztességet a lehető legmagasabb szinten biztosítsuk, valamint a Valeo jövőjét szem előtt tartva megosszuk értékeinket munkatársainkkal és üzleti partnereinkkel. Jelen Kódex a Valeo rendkívül szilárd alapokon nyugvó üzleti etikáját mutatja be. A Valeo vállalatnál a napi szintű üzleti életre vonatkozik, és olyan szituációkat vagy dilemmákat taglal, melyek velünk is megeshetnek. A Kódex ezekre ad választ vagy útmutatást. A szabályokon és irányelveken túl azonban a Kódex fő témája a tisztesség és a helyes cselekvésre való hajlandóság. A szereplők minden esetben saját munkatársaink, ennek értelmében egyénileg és kollektíven is mi magunk vagyunk azok, akik továbbvihetjük és megvédhetjük etikai értékeinket és irányelveinket, valamint jövőnket. Kérjük, alaposan olvassa el a Kódexet, és gyakorta merítsen belőle. Jövőbeli sikereinkhez járul hozzá, ha a Kódexet és az abban szereplő irányelveket megosztja munkatársaival. Amennyiben aggályai merülnek fel, bátran tegyen fel kérdéseket vagy kérjen tanácsot. Tisztelettel: Jacques Aschenbroich vezérigazgató

5 KETTŐS TÖREKVÉSEM A VALEO SZÁMÁRA: NÖVEKEDÉS ÉS JÖVEDELMEZŐSÉG tisztességgel Jacques Aschenbroich, vezérigazgató 05

6 A kódex bemutatása

7 A KÓDEX BEMUTATÁSA A tisztesség kultúrája 1 A kódex bemutatása 1.1 A tisztesség kultúrája A Valeo szabályzata mindig is megkövetelte a tevékenységünk helyszínéül szolgáló országok törvényeinek betartását. Támogatjuk és követjük a Valeo értékeit átláthatóság, fejlődés, professzionalizmus és csapatmunka, melyek kiválóságunk és tisztességünk rendkívül fontos alappillérjei. Értékeinkkel összefüggésben, az ENSZ Globális Megállapodásának tagjaként elkötelezettek vagyunk továbbá az emberi jogok és a foglalkoztatás globális alapelveinek fenntartása, a környezet tiszteletben tartása, valamint a korrupcióellenes magatartás iránt. A Valeo vállalatnál mi hiszünk benne, hogy az etika és a megfelelőség fontos alapkövei a részvényesek és alkalmazottak belénk vetett bizalmának és elégedettségének. Mindenek előtt pedig egy olyan személyes és szakmai tisztesség kultúrájában hiszünk, amely egyértelmű szabályokkal és elvárásokkal kombinálva megfelelő keretet biztosít a fenntartható és nyereséges fejlődéshez. Globális hírnevünk és gyors terjeszkedésünk fényében egy olyan átdolgozott Kódexszel szeretnénk nyomatékosítani elkötelezettségünket az etika és a megfelelőség iránt, amely kiemeli Csoportunk kiválóságra és tisztességre alapuló kultúráját. A Valeo Kódex a legmagasabb szintű üzleti előírásokra alapozva határozza meg a számunkra kötelezően követendő irányelveket, etikai alapelveket és szabályokat. A dokumentum olyan gyakorlati eseteket taglal, melyek útmutatásul szolgálnak számunkra a mindennapokban, emellett tükrözi vállalatunk elkötelezettségét munkatársaink, üzleti partnereink és ügyfeleink, valamint a minket körülvevő közösségek és a környezet iránt. A helyi törvényektől függően a Kódex együttesen értelmezendő a vállalat többi szabályzatával, szabályával és rendelkezésével, melyek további részletekkel szolgálnak az adott témákról. Ilyen további szabályzatnak minősül például - de nem kizárólagosan - a Csoport Jogi szabályzata, a Marketing szabályzat, az Értékesítési gyakorlatok, az Adminisztratív és pénzügyi kézikönyv (Manuel Administratif et Financier, más néven: M.A.F.), valamint a Magatartási kódex, amelyekben szó esik az értékpapírok tranzakcióiról és a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos francia rendelkezéseknek való megfelelésről. A Kódex továbbá vállalatunk 5 alappillérének mindegyikével összhangban áll: Munkatársak bevonása, Kifogástalan minőség, Folyamatos innováció, Beszállítói kapcsolatok és a Valeo Gyártási rendszer. A Kódex elengedhetetlen eszköz a fenntartható és nyereséges fejlődésünkhöz. Minden Valeo alkalmazottól elvárjuk, hogy ismerje és szigorúan betartsa a Kódexet. Köszönjük, hogy vállalati etikai előírásainkat és értékeinket támogatja. Catherine Delhaye Chief Ethics and Compliance Officer 07

8 1 A KÓDEX BEMUTATÁSA Kikre vonatkozik a Kódex 1.2 Kikre vonatkozik a Kódex A Valeo Kódexe olyan iránymutató dokumentum, amely beosztástól függetlenül minden Valeo alkalmazottra egységesen vonatkozik. A vállalaton belüli vezetők felelőssége tehát még nagyobb; példaként kell szolgálniuk, olyan döntéseket kell hozniuk, melyek népszerűsítik a Kódexet és az abban foglalt irányelveket, valamint megfelelnek azoknak. Irányításuk alapvető szerepet játszik az etikus és pozitív munkahelyi környezet kialakításában. A Kódex kötelező érvénnyel bír minden Valeo alkalmazott, vezető, igazgató, leányvállalat, közös vállalat és az ezekhez hasonló, Valeo által vezetett és ellenőrzött entitások számára. A Valeo Csoportnál dolgozó összes igazgató, hivatalnok és alkalmazott köteles a Kódex szerint eljárni, és tilos olyan megállapodásokat, szerződéseket kötni, vagy egyébtevékenységekbe kezdeni, melyek sértik a Kódexet vagy törvényt. A beszállítók és egyéb üzleti partnerek részére külön Kódexet állítottunk össze, melyben ismertetjük a Valeo értékeit és elvárásait. Ez az üzleti partnereknek szóló Kódex részletesebb iránymutatást nyújt a Valeo vállalaton kívül dolgozó személyekkel történő együttműködés terén. Ez a Kódex az Etikai és megfelelőségi portálról érhető el. A kódex megszegésével kapcsolatosan zéró toleranciát alkalmazunk. A Kódex be nem tartása, illetve az annak való megfelelés elmulasztása komoly szabálysértésnek minősül, és fegyelmi intézkedéseket - akár felmondást is - vonhat maga után. 08

9 TISZTESSÉG A MUNKATÁR- SAINKKAL ÉS A KÖRNYEZE- TÜNKKEL SZEMBEN

10 2 TISZTESSÉG A MUNKATÁRSAINKKAL ÉS A KÖRNYEZETÜNKKEL SZEMBEN Munkahelyi biztonság biztosítása Tisztesség a munkatársakkal és környezetünkkel szemben Minden alkalmazottnak joga van pozitív, zaklatástól és diszkriminációtól mentes munkakörnyezetben dolgozni. Az ENSZ Globális Megállapodásába való 2004-es belépése értelmében a Valeo - a világ bármely országában történő munkavégzés során - elkötelezett minden személy alapvető jogainak tiszteletben tartása és támogatása iránt, melyeket az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata foglal magában. Ennek értelmében támogatjuk és védelmezzük az egyes személyek belső értékét, így betartjuk a bérekre és juttatásokra vonatkozó irányelveket, a minimális korhatárelőírásokat, a nők és férfiak egyenlő jogait, továbbá tiszteletben tartjuk az alkalmazottak magánéletét. A Valeo fenntartható fejlődés iránti széleskörű elkötelezettségét mutatja, hogy számára a munkahelyi biztonság és jólét alapvető szempontok. Tevékenységeink középpontjában az alkalmazottak állnak, és szeretnénk olyan tisztelettudó és befogadó munkahelyeket nyújtani, melyek etikai értékeinken és az átláthatóságon alapulnak. 2.1 Munkahelyi biztonság biztosítása Elkötelezettek vagyunk az olyan biztonságos munkahelyek fenntartása iránt, melyek minden érvényben lévő, munkahelyre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági törvénynek, továbbá saját irányelveinknek is megfelelnek. Biztonsági előírásainkat úgy alkottuk meg, hogy azok védelmet biztosítsanak alkalmazottainknak, valamint tevékenységeinket a lehető legbiztonságosabb keretek közé szorítsák. Ezeket az előírásokat szigorúan be kell tartani. Rendkívül fontos, hogy minden alkalmazott ismerje a saját beosztásával kapcsolatos, konkrét, egészségvédelmi, biztonsági és védelmi előírásokat. A balesetek és sérülések elkerülése érdekében bármilyen veszélyhelyzetet vagy aggályt azonnal jelenteni kell. Kérjük, látogasson el a RIE (Kockázatok, biztosítás és környezet) portálra ( valeo-risks-insurance-environment-portal/group-policydirectives/risk-management-manual), és szigorúan kövesse az utasításokat. A biztonság iránti elkötelezettségünk értelmében drogés alkoholmentes munkahelyeket kívánunk fenntartani. A munkahelyen szigorúan tilos az illegális drogok terjesztése, értékesítése, vásárlása, elcserélése, birtoklása és használata. Néhány kivételtől eltekintve ugyanezek a korlátozások vonatkoznak az alkoholra is; a vállalati összejövetelek során történő, ésszerű mennyiségű alkoholfogyasztás elfogadható lehet, amennyiben azt a helyi törvények engedélyezik, valamint a helyi vezetőség kifejezetten engedélyezte. A dohányzás csakis az erre kijelölt területeken megengedett. 10

11 TISZTESSÉG A MUNKATÁRSAINKKAL ÉS A KÖRNYEZETÜNKKEL SZEMBEN Emberi jogok tiszteletben tartása Emberi jogok tiszteletben tartása Elutasítjuk a kényszermunkát és a gyermekek foglalkoztatását. 16 év alatti gyermekeket nem foglalkoztatunk, továbbá betartjuk a 15 és 18 év közötti gyermekek foglalkoztatásával kapcsolatos ILO-egyezményben leírtakat. Beszállítóinktól és partnereinktől ugyancsak elvárjuk ezen előírások betartását. Tevékenységeink során semmilyen formában nincs jelen kényszermunka. Munkavállalóinkat tisztességes, egyenlő bánásmódban részesítjük, és az érvényben lévő bértörvénynek megfelelően biztosítunk számukra fizetést (beleértve a minimálbért, túlórát és a kötelező juttatásokat). Alkalmazottainknak joguk van a szabad véleménynyilvánításhoz, valamint a helyi törvényekkel összhangban szabadon csatlakozhatnak vagy alapíthatnak szakszervezeteket. A Valeo vállalatnál az őszinte és aktív társadalmi párbeszédet értékeljük és népszerűsítjük. Munkavállalóink és üzleti partnereink emberi jogai és biztonsága mindennél fontosabb a Valeo számára; ennek értelmében bárkinek, akiben felmerül az emberi jogok megsértésének gyanúja, fel kell szólalnia ez ellen, tudván, hogy a Valeo védelmet biztosít számára a lehetséges megtorlással szemben. Kérjük, olvassa el a 7. fejezet: Aggályok felmerülése - Bejelentés, című részt, amelyben megtudhatja, milyen módon jelentheti az esetet. Valeo Üzleti magatartási és etikai kódex 11

12 2 TISZTESSÉG A MUNKATÁRSAINKKAL ÉS A KÖRNYEZETÜNKKEL SZEMBEN Munkatársaink fejlesztése - a sokszínűség értékelése 2.3 Munkatársaink fejlesztése - a sokszínűség értékelése Munkatársaink bevonása a Valeo 5 alappillér módszerének része, amely segít egy kiválóságon alapuló kultúrát kiépíteni. A Valeo rendszeresen fektet be alkalmazottaink képzésébe és szakosodásába. Az új képességek és tulajdonságok magasabb szintű teljesítményhez és önállósághoz vezetnek, valamint a nagyobb felelősségkör lehetőségét is magukban rejtik. Számos karrierlehetőséget kínálunk, és tisztességes fizetést biztosítunk. A munkahelyi jólét érzése fontos; éppen ezért felmérések és kérdőívek segítségével igyekszünk odafigyelni munkatársainkra. Számos országban sikerrel futó Munkahelyi jólét programokat fejlesztettünk ki. Ennek eredményeképpen több országban a legjobb munkáltatók között ismernek el minket. Globális munkaerő-állományunk sokszínű, és szívesen fogadunk még nagyobb sokszínűséget, hiszen ez az egyik legnagyobb előnyünk. Számos program indult el a munkavállalók sokszínűségének népszerűsítésére, különös tekintettel a nőkre, a nyugdíjasokra és a fogyatékkal élőkre. Ezenkívül szívesen fogadjuk a fiatalabb generációt is gyakornoki és szakmai képzési programok keretein belül. Ha szeretne többet megtudni a Valeo sokszínűséget népszerűsítő programjairól, kérjük, olvassa el a Valeo Éves jelentését. 12

13 TISZTESSÉG A MUNKATÁRSAINKKAL ÉS A KÖRNYEZETÜNKKEL SZEMBEN A diszkrimináció és a zaklatás megelőzése A diszkrimináció és a zaklatás megelőzése Vállalatunknál nem engedélyezzük a diszkriminációt, továbbá betartjuk az ennek megelőzésére vonatkozó törvényeket. Foglalkoztatással kapcsolatos döntéseinket beleértve, de nem kizárólagosan a munkaerő-felvételt, a képzést, a bérezést, a juttatásokat és munkahelyi megbízásokat, az előléptetéseket objektív módon, képesítés, beosztás, tapasztalat és teljesítmény alapján hozzuk meg. A Valeo az efféle döntések meghozatala során nem veszi figyelembe a születés helyét, a származást, a nemet, a szexuális beállítottságot, az életkort, a családi állapotot, a genetikai jellemvonásokat, a nemzetiséget, a faji hovatartozást, a politikai nézeteket, a szakszervezeti tevékenységeket, a fizikai megjelenést, az egészségi állapotot, a fogyatékosságot, a terhességet és semmilyen egyéb védett státuszt. A biztonságos és tiszteletteljes munkahely kialakítása érdekében elutasítjuk a zaklatást. Nem engedélyezett semminemű szexuális vagy fizikai zaklatás, megfélemlítés vagy egyéb olyan magatartás, amely ellenséges vagy félelmetes munkahelyi környezetet teremt. Bármely alkalmazottnak, aki úgy véli, hogy zaklatják, vagy úgy véli, hogy zaklatás folyik a munkahelyén, azonnal jelentenie kell a feltételezett magatartást vezetőjének, a Csoport Emberi erőforrások alelnökének, a Csoport jogtanácsosának vagy a Vezető etikai és megfelelőségi ellenőrnek. Minden, diszkriminációval, zaklatással vagy megfélemlítéssel kapcsolatos bejelentést azonnal, bizalmasan kezelünk, a megtorlás veszélye nélkül. Ha szeretne további információkat megtudni a Valeo vállalatnak a zaklatást és a diszkriminációt illető zéró toleranciaelvével kapcsolatosan, az alkalmazottakat arra buzdítjuk, olvassák el a Zaklatás ellen tett bejelentés szabályzatát. 13

14 2 TISZTESSÉG A MUNKATÁRSAINKKAL ÉS A KÖRNYEZETÜNKKEL SZEMBEN A környezet tiszteletben tartása 2.5 A környezet tiszteletben tartása A környezetről való gondoskodás jelentős részét képezi a vállalat profiljának. Véleményünk szerint a fenntarthatóság és az innovatív technológiák fejlesztésére irányuló célunk által egyedi módon tudunk hozzájárulni a körülöttünk élő közösségek és a természet jólétéhez. A helyi környezetvédelmi törvényeknek való megfelelés és a saját magas szintű előírásaink fenntartása révén tisztességgel cselekszünk, bizalmat építünk, és biztosítjuk, hogy a Valeo fejlődése a távoli jövőben is folytatódhasson. Olyan céltudatos, fenntartható fejlődési program iránt köteleztük el magunkat, amely pozitív hatással van a minket körülvevő környezetre és közösségekre. Környezetünk megóvása érdekében Környezetközpontú irányítási rendszert (KIR) vezettünk be, amely keretein belül minden termékünk előállítása és felhasználása során optimalizáljuk a természetes erőforrásokat, és csökkentjük a hulladékkibocsátást. Továbbá tiltjuk az olyan termékek gyártását vagy értékesítését, amely elfogadhatatlan kockázatot jelent az egyének egészségére és a környezetre nézve. A megvalósítás folyamatának részleteiről, valamint sikerünk kiértékeléséről további információkat talál a Csoport Környezetvédelmi szabályzatában. A 2012-ben az Európai Üzemi Tanácsunkkal aláírt, a Vállalatok társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatos megállapodás azokat a társadalmi, vállalati és környezetvédelmi előírásokat és kötelezettségeket fogalmazza meg, melyekhez a fenntartható fejlődés népszerűsítése érdekében ragaszkodunk. Ez a megállapodás a helyi vezetőségen keresztül az Európán kívüli országokra is kiterjed. 14

15 PIACI TISZTESSÉG: TISZTESSÉGES ÜZLETVITEL

16 3 PIACI TISZTESSÉG: TISZTESSÉGES ÜZLETVITEL Tisztességes és őszinte bánásmód az ügyfelekkel Piaci tisztesség: Tisztességes üzletvitel A Valeo vállalatnál tudjuk, hogy a jelenlegi és jövőbeni sikerünk titka az etikus üzleti gyakorlatokban rejlik. Éppen ezért szigorúan betartjuk a tisztességes piaci versenyre vonatkozó, valamint a versenyellenes gyakorlatok, a vesztegetés és korrupció ellen védelmet nyújtó irányelveket és törvényeket. Az ezen területeken történő szabálysértés következményei a Valeo és az érintett személyek számára egyaránt súlyosak. 3.1 Tisztességes és őszinte bánásmód az ügyfelekkel Nagyra becsüljük ügyfeleink bizalmát, és tudjuk, hogy ezért minden nap tennünk kell. Tudjuk, hogy minden üzletkötés során ügyfeleink elégedettségének mozgatórugói az innováció, a kiváló minőségű termékek és az etikai előírások. Minden tevékenységünk során arra törekszünk, hogy ügyfeleink számára értéket közvetítsünk; elszántan igyekszünk teljesíteni kötelezettségeinket, és biztosítani az általunk vállalt szolgáltatásokat. Tiszteletben tartjuk Ügyfeleink szellemi tulajdonát és a bizalmas információkat. Az ilyen jellegű információk etikátlan módon való megszerzését elutasítjuk. Összességében úgy véljük, hogy az üzleti partnerek, ügyfelek, beszállítók és más részvényesek iránti tisztességes bánásmód, kölcsönös tisztelet és tisztesség a hosszú távú, minőségi és kölcsönösen jövedelmező kapcsolatok alapja. 16

17 PIACI TISZTESSÉG: TISZTESSÉGES ÜZLETVITEL Tisztességes versenygyakorlatok fenntartása Tisztességes versenygyakorlatok fenntartása Trösztellenes programunk egyszerű és megkérdőjelezhetetlen elveken alapul: tiszteletben tartjuk a piaci tisztességet, és elutasítunk minden olyan törvénytelen intézkedést, melynek célja a versenytársak tisztességtelen módon történő kiszorítása az üzletből, vagy az üzleti partnerek tisztességtelen kereskedelmi feltételek elfogadására való kényszerítése. Szigorúan tiltjuk a versenyellenes gyakorlatokat. Határozottan nem működünk együtt versenytársakkal kartell formában, és nem veszünk részt árrögzítésben, piacfelosztásban vagy ajánlattételben való összejátszásban. Kötelességünk elkerülni a versenyellenes magatartások látszatát is. Hasonlóképpen odafigyelünk a trösztellenes törvények betartására, és nem cserélünk érzékeny üzleti adatokat a versenytársakkal. Kérjük, olvassa el a Trösztellenes javaslatokat és tilalmakat. Az esetleges kérdésekre a választ megtalálja itt: Trösztellenes GY.I.K. Nagyon körültekintően kell eljárnunk a kereskedelmi társulásokhoz vagy a munkacsoportokhoz való csatlakozás során, hiszen ekkor kapcsolatba kerülünk a versenytársakkal. Az üzleti társulásokban való részvételt a Valeo Üzleti társulásokban és munkacsoportokban való tagság szabályzata irányítja, ahhoz előzetes jóváhagyás szükséges. A Jóváhagyott társulások és munkacsoportok listája az Etikai és megfelelőségi portálon olvasható. A Valeo Társulások, munkacsoportok megbeszélésein és programjain való részvételre vonatkozó szabályzata további útmutatást nyújt. A gépjárműipari részvényesekkel kötött együttműködési megállapodásoknak törvényesnek, átláthatónak és gondosan ellenőrzöttnek kell lenniük. Vállalatunk Harmadik feleket bevonó, közös projektek megfelelésének irányítása című dokumentuma éppen ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatosan nyújt útmutatást. Ezek a folyamatok projektfejlesztési módszerünk, valamint kutatási és fejlesztési eljárásaink részét képezik. A Valeo harmadik feleitől elvárjuk, hogy ismerjék a Valeo szabályzatát és elvárásait, továbbá betartsák a trösztellenes, tisztességre vonatkozó előírásainkat. A Harmadik fél számára szóló trösztellenes kockázatfelismerő kézikönyvet és az e-learning programokat azért hoztuk létre, hogy további részletes képzést és útmutatást nyújtsanak a témában. Gondosan betartjuk a Valeo Érzékeny üzleti adatok és információk megosztására vonatkozó szabályzatát, amely a versenytársakkal folytatott kommunikáció terén nyújt útmutatást. Rendkívül fontos, hogy pontos nyilvántartást vezessünk a versenytársakkal folytatott megbeszélésekről és találkozókról. Tartózkodnunk kell az olyan versenytársakkal folytatott megbeszélésektől, amelyek kockázatosnak vagy problémásnak tűnnek, és amilyen hamar csak lehet, jelentenünk kell aggályainkat a Valeo jogtanácsosának és/vagy a Vezető etikai és megfelelőségi ellenőrnek. A Valeo trösztellenes szabályzatának megszegése olyan fegyelmi intézkedéseket vonhat maga után, mint a vállalatra és az érintett személyekre kiszabott magas bírságok, jövőbeni üzletek elvesztése, valamint jó hírnevünk csorbulása. Kétség esetén forduljon a Jogi osztályhoz vagy a Vezető etikai és megfelelőségi ellenőrhöz. 17

18 3 PIACI TISZTESSÉG: TISZTESSÉGES ÜZLETVITEL A vesztegetés és a korrupció megelőzése 3.3 A vesztegetés és a korrupció megelőzése Alapelveink rendkívül egyértelműek: A Valeo vállalatnál tilos a vesztegetés és a korrupció. Minden, az adott országban érvényes, vonatkozó törvényt betartunk (beleértve a Külföldi cégek korrupt gyakorlataira vonatkozó törvényt, az Egyesült Királyság vesztegetési törvényét stb.) Felismerünk és igyekszünk elkerülni minden olyan tevékenységet, amely az ügyfelek, a kormány vagy a Valeo vállalatot érintő ügyekben hozott közigazgatási döntések helytelen befolyásolására tett kísérletként értelmezhető. Kerülünk minden olyan helyzetet, amelyben a Valeo aktív vagy passzív vesztegetés gyanújába kerülhet. Ajándékok és szórakozási lehetőségek elfogadása A Valeo szabályzata tiltja mindenfajta ajándék vagy jutalom elfogadását, beleértve a pénzt, árut, szolgáltatást, szórakozási lehetőséget, utazást, szívességet és hasonló gesztusokat, kivéve, ha az ajándék vagy jutalom minimális értékkel bír. Amennyiben valaki a korábbiakban már elfogadott helytelen ajándékokat vagy jutalmakat, azokat vissza kell szolgáltatni az adományozónak, kivéve, ha az ajándék visszautasítása vagy visszaszolgáltatása udvariatlan lépés lenne. Amennyiben az ajándék visszautasítása túlzottan sértő lenne, az alkalmazottnak tájékoztatnia kell arról a Csoport Emberi erőforrások alelnökét, a Vezető etikai és megfelelőségi ellenőrt vagy a Jogi osztályt. Ezenkívül tájékoztatnunk kell az ajándék adományozóját az ajándékokra vonatkozó szigorú szabályzatunkról, hogy a jövőben elkerüljük a problémás helyzeteket. A kereskedelmi partnerek részére szóló ajándékok, meghívások és szórakozási lehetőségek korlátozása A Valeo alkalmazottai és harmadik felei nem ígérhetnek vagy adományozhatnak olyan ajándékot, meghívást vagy szórakozási lehetőséget, amely célja törvénytelen üzleti előny szerzése. Ide tartoznak az ügyfeleknek, beszállítóknak vagy más harmadik feleknek közvetlenül vagy közvetett módon adott ajándékok és szórakozási lehetőségek. A Valeo alkalmazottai kizárólag olyan ajándékokat vagy szórakozási lehetőségeket ajándékozhatnak, amelyek értéke ésszerű kereteken belül mozog, valamint csakis akkor, ha az ajándékozás ritkán fordul elő és összhangban áll a Valeo Ajándékokra, szórakozási lehetőségekre és vendéglátásra vonatkozó szabályzatával. Ez a szabályzat általános szabályokat és korlátozásokat szab az ajándékokat, meghívásokat és szórakozási lehetőségeket illetően. Az ehhez kapcsolódó Helyi függelék helyi sajátságokat is közöl, amennyiben vannak ilyenek. A döntéshozó eszközök célja a munkatársak támogatása a helyes döntéshozásban és segítségkérésben. A vállalatunkkal együttműködő többi vállalat ajándékokra és szórakozási lehetőségekre vonatkozó szabályzatát szintén tiszteletben kell tartanunk. Habár a vesztegetés általában pénzre utal, magában foglalhat nem pénzbeni, illetve bármely, értékkel bíró dolgot, pl. ajándékok, juttatások, szórakozási lehetőségek, adományok és vendéglátás. Olvassa el a Valeo Vesztegetésellenes GY.I.K. dokumentumát, és további információkért forduljon a vezetőséghez vagy a Vezető etikai és megfelelőségi ellenőrhöz. 18

19 PIACI TISZTESSÉG: TISZTESSÉGES ÜZLETVITEL A vesztegetés és a korrupció megelőzése 3 A vesztegetés számos formában megnyilvánulhat. Fontos, hogy éberek legyünk. Bármilyen kétség esetén kötelesek vagyunk egyeztetni a Jogi osztállyal vagy a Megfelelőségi irodával, és azonnal jelenteni a vezetőségnek, ha korrupció gyanúja áll fenn. Fizetségek tiltása köztisztviselők és közalkalmazottak részére A Valeo szigorú, vesztegetésellenes és korrupcióellenes szabályzata szintén vonatkozik a köztisztviselőkkel és hivatalnokokkal, közigazgatási hivatalokkal és alkalmazottakkal kötött minden üzletre. Köztisztviselőnek és hivatalnoknak általánosságban az alábbiak minősülnek: kormányhivatalnokok, a minisztériumok vezetői, politikai képviselők és jelöltek, vámügynökök és más hasonló, választott vagy kinevezett közalkalmazottak, beleértve a kormány vagy az állam tulajdonában álló vállalatokat és azok alkalmazottait is. Mivel néha nehéz felismerni a köztisztviselőket, ha szükséges, tegyünk fel kérdéseket. Szigorúan tilos bármilyen értéket ajándékozni vagy ajándékozásra való ígéretet tenni, felkínálni, fizetni vagy bármilyen módon ajándékozásra vagy fizetésre vonatkozó ígéretet tenni közvetlenül vagy közvetett módon bármilyen köztisztviselőnek vagy hivatalnoknak tisztességtelen szívességért cserébe, vagy törvénytelen üzleti előny megszerzése céljából. A hivatalnokokkal kapcsolatban álló, a Valeo nevében eljáró üzleti partnerekre és harmadik felekre ugyancsak érvényesek a vesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatos irányelveink, melyek az Etikai és megfelelőségi portálon olvashatók. A vesztegetések és zsarolások elkerülésének kiváló módja, ha a kormánnyal való együttműködés során előre tervezünk, ezáltal nem lesz szükség szívességkérésre, speciális bánásmód kérvényezésére, valamint nem kerülünk nehéz helyzetbe. Soha ne rögtönözzön, soha ne késse le a határidőket, és mindig számítsa be a projekttervezés során a megfelelő engedélyek beszerzéséhez szükséges időt, valamint kérjük, olvassa el a Valeo Korrupció elleni küzdelemre, és a zsarolás megelőzésére és az azzal szembeni ellenállásra vonatkozó szabályzatát, továbbá végezze el az ezzel kapcsolatos képzést, hiszen ott részletesebb információkhoz juthat. 19

20 3 PIACI TISZTESSÉG: TISZTESSÉGES ÜZLETVITEL A vesztegetés és a korrupció megelőzése Ügymenet-könnyítő fizetségek Fel kell tudnunk ismerni a különbséget a törvényes kifizetés iránt kérelem és az ügymenetkönnyítő fizetségek iránti kérelem között. Az ügymenet-könnyítő fizetség olyan kifizetés, amelyet az egyébként rutinszerű hivatali feladatok gyorsított teljesítéséért cserébe kínálnak. A Valeo az ügymenet-könnyítő fizetségeket a legtöbb esetben vesztegetésnek minősíti. Lehetnek azonban olyan esetek, amikor valós erőszak kockázatával állunk szemben, és életveszélyes helyzetbe kerülünk, ilyen esetekben engedélyezett a kifizetés. A törvény lehetővé teszi, hogy szabályzatunk alól kivételes felmentést kapjanak az ügymenetkönnyítő fizetségekkel szemben azok, akik életveszélyes helyzetben vannak. Amennyiben ilyen helyzettel áll szemben, biztonsága érdekében kínálja fel a fizetséget, ezután pedig kérjük, a lehető leghamarabb jelentse az esetet. Politikai és jótékonysági hozzájárulások tiltása A Valeo alkalmazottai magánéletükben, saját erőforrásaikat felhasználva bátran támogathatnak bármilyen jelöltet és ügyet. A Valeo ideje és erőforrásai azonban nem fordíthatók politikai pártok, megválasztott tisztviselők vagy egy minisztérium jelöltjeinek támogatására. Ugyanez a korlátozás érvényes a szakszervezeti és vallási ügyekre. A Valeo nevében nyújtott, idő vagy erőforrás formájában tett jótékonysági hozzájárulásokat előzetesen jóvá kell hagynia a Csoport vezérigazgatójának. 20

21 PIACI TISZTESSÉG: TISZTESSÉGES ÜZLETVITEL Tisztesség biztosítása a beszerzés és a beszállító-választás terén Tisztesség biztosítása a beszerzés és a beszállító-választás terén Működési modellünk, az 5 alappillér részeként megfogalmazott Beszállítói kapcsolatokkal összhangban vállalatunk partnerkapcsolaton alapuló, széles beszállítói és üzleti partneri hálózatot épített ki, és azt szeretnénk, ha ezek a partnerkapcsolatok törvényes, etikus és kölcsönösen jövedelmező keretben működnének. Az üzleti partnerek kiválasztásánál a minőség, az igény, a teljesítmény és a költség játszik szerepet. Partnereinktől elvárjuk, hogy hozzánk hasonlóan elkötelezettek legyenek az emberi jogok, a tisztességes értékesítési és marketing gyakorlatok, a bizalmas információk és a szellemi tulajdon, a vesztegetésellenes és korrupcióellenes üzletvitel iránt, továbbá feleljenek meg magas szintű etikai előírásainknak. Minden egyes Valeo alkalmazott és vezető felelősségkörébe tartozik, hogy az üzleti partnereket alapos kiválasztási folyamat során, kizárólag kiválóságuk alapján válasszák ki, a kivételezés vagy diszkrimináció pedig semmilyen formában ne kapjon helyet. Tilos befektetni egy üzleti partner vállalkozásába vagy pénzt kölcsönözni üzleti partnereknek. Nem fogadhatunk el kenőpénzt vagy vesztegetési összeget sem közvetlen, sem közvetett módon. Külön Üzleti partnerekhez kapcsolódó magatartási kódexszel rendelkezünk, amelyben speciális irányelveket és előírásokat közlünk kifejezetten a beszállítókra és üzleti partnerekre vonatkozóan. Az Üzleti partnerekhez kapcsolódó kódex az Etikai és megfelelőségi portálon érhető el. Amennyiben a Valeo egyik üzleti partnerével való együttműködés során kérdései merülnének fel, bátran forduljon tanácsért az Etikai és megfelelőségi vezetőhöz. 21

22 3 PIACI TISZTESSÉG: TISZTESSÉGES ÜZLETVITEL Etikus partneri kapcsolatrendszer kialakítása a képviselőkkel és közvetítő kereskedőkkel 3.5 Etikus partneri kapcsolatrendszer kialakítása a képviselőkkel és közvetítő kereskedőkkel A harmadik felek tevékenységei közvetlenül hatással vannak a Valeo vállalatra is. Rendkívül fontos, hogy a Valeo nevében üzletet bonyolító személyek és entitások, főleg, ha a kormány tulajdonában álló ügyfelekkel vagy hivatalnokokkal történik az együttműködés, kövessék zéró toleranciaelven alapuló trösztellenes, valamint a korrupcióval és a vesztegetéssel kapcsolatos előírásainkat. A harmadik félnek számító közbenső kereskedők és képviselők kiválasztása a Valeo Harmadik félnek számító közbenső kereskedők kiválasztására és megtartására vonatkozó, teljes és aktuális szabályzata alapján történik, ezzel biztosítva, hogy partnereink megfelelnek a tisztességgel és üzleti etikával kapcsolatos magas szintű előírásainknak. Csakis a fenti szabályzatnak megfelelő harmadik felekkel tudunk üzletvitelt folytatni. A harmadik felek kötelesek elfogadni a Valeo Harmadik félnek számító közbenső kereskedőknek szóló szerződési feltételeit, mely tiltja a vesztegetést és korrupciót, a jelen Kódexnek való megfelelőségre kötelezi a feleket, valamint pontosan felsorolja a szolgáltatások költségét. Számos eszköz áll rendelkezésre, hogy megismertessük a harmadik felekkel magas szintű etikai előírásainkat, pl. a Valeo Üzleti partnerekre vonatkozó kódexe. A Valeo Üzleti partnerek részére szóló, vesztegetésellenességgel és megfelelőséggel kapcsolatos, kockázatfelismerő kézikönyve és a Valeo Üzleti partnerek részére szóló, vesztegetések felismerésével kapcsolatos e-learning programja további útmutatást nyújthat arról, hogyan kerüljük el és ismerjük fel a vesztegetést és a korrupciót. A kódexnek és a szabályzatoknak való megfelelés hiányát nagyon komolyan vesszük. A szabálysértések fegyelmi intézkedéseket vonhatnak maguk után, amelyek akár az üzleti partnerekkel kötött szerződések felmondásáig is kiterjedhetnek. 22

23 A VALEO TULAJDONÁNAK ÉS ESZKÖZEINEK TISZTESSÉGE ÉS VÉDELME

24 4 A VALEO TULAJDONÁNAK ÉS ESZKÖZEINEK TISZTESSÉGE ÉS VÉDELME Bevezető A Valeo tulajdonának és eszközeinek tisztessége és védelme Technológiai vállalatként a Valeo befektetései nagy részét kutatásra és innovációra fordítja. Céltudatos és sikeres kutatási programjainknak köszönhetően piacvezetővé léptünk elő, és büszkék vagyunk rá, hogy évente több szabadalmat is bejegyzünk. Kutatásainknak és fejlesztéseinknek, valamint az ezekhez kapcsolódó kezdeményezéseinknek és befektetéseinknek titokban kell maradniuk. Sikerünk azon múlik, hogy meg tudjuk-e határozni a helyes kereskedelmi és földrajzi stratégiákat, és helyes befektetési döntéseket hozunk-e. Fejlődésünket és hatékony működésünket csak akkor tudjuk biztosítani, ha eszközeinket és bizalmas információinkat meg tudjuk védeni. Mindannyian felelősek vagyunk a Valeo tulajdonának és eszközeinek megfelelő felhasználásáért, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: Szellemi tulajdon Bizalmas információk Technológiai adatok Számítógépes hardver és szoftver Adattárolásra felhasznált adathordozók Ingatlan Berendezések, gépek és szerszámok Nyersanyagok Készpénz A Valeo vagyonának védelméhez és a titoktartás biztosításához fegyelemre és figyelemre van szükség. Ez egy folyamatos erőfeszítést igényel, amely az iroda elhagyásával korántsem ér véget. Ha szeretne további információkat megtudni arról, hogyan tudhatjuk biztonságban az információkat, olvassa el a Valeo Titoktartási és arculatmegőrzési szabályzatát. 24

25 A VALEO TULAJDONÁNAK ÉS ESZKÖZEINEK TISZTESSÉGE ÉS VÉDELME A Valeo információinak és szellemi tulajdonának védelme A Valeo információinak és szellemi tulajdonának védelme A Valeo információinak és nyilvántartásainak titokban tartása elengedhetetlen versenyelőnyünk fenntartásához. A bizalmas információkat gondosan őrizni kell, ezek közé tartoznak a Valeo alábbi adatai: Kereskedelmi projektek és megállapodások Pénzügyi adatok, árak és költségek Kereskedelmi, befektetési és terjeszkedési stratégiák Ügyfelek és beszállítók Szellemi tulajdonjogok, szerzői jogok és tervrajzok Alkalmazottaink vagy ügyfeleink személyes információi Technológiai információk és bármely egyéb érzékeny információ, pl. információk a termelési egység hasznáról, a kutatási-fejlesztési projektekről, szabadalmakról Minden egyéb dokumentum, nem nyilvános információ Sem a Valeo Csoport jelenlegi alkalmazásában, sem a vállalat elhagyása után nem használhatjuk fel vagy tárhatjuk fel a Valeo bizalmas információit. A bizalmas információk megfelelő felhasználásába beletartozik a jelszavak és kódok titokban tartása is. A vállalati technológia, dokumentumok és területek kizárólag szakmai feladatokra használhatók fel, és mindig elővigyázatossággal kell eljárni a vállalati eszközök illetéktelen felhasználásának megelőzése érdekében, a Valeo Információs technológiai okiratában leírtaknak megfelelően. Üzleti partnereink szellemi tulajdonjogait, kereskedelmi titkait és szerzői jogait, beleértve a szoftvereket, képeket és kiadványokat ugyancsak tiszteletben tartjuk. A titoktartásra vagy a szellemi tulajdonra vonatkozó irányelveink megszegése fegyelmi intézkedéseket, sőt, büntetőeljárást is vonhat maga után. 25

26 4 A VALEO TULAJDONÁNAK ÉS ESZKÖZEINEK TISZTESSÉGE ÉS VÉDELME A munkatársak személyes információira vonatkozó titoktartás védelme A harmadik felek szellemi tulajdonának és titkosságának tiszteletben tartása 4.2 A munkatársak személyes információira vonatkozó titoktartás védelme Számos eszközzel igyekszünk védeni alkalmazottaink személyes információit. Személyes információknak minősülnek az alábbiak: A kormány által kibocsátott azonosító számok Kapcsolattartási információk és születési dátumok Pénzügyi, orvosi és bérezési információk Teljesítményértékelések, előléptetések és egyéb, az állással kapcsolatos információk Az ilyen típusú információkhoz kizárólag csak az erre jogosult személyek férhetnek hozzá. Az ilyen jellegű információk felhasználását, kezelését és tárolását a vonatkozó törvényeknek megfelelően végezzük. Minden alkalmazott köteles megvédeni saját személyes adatait. Tilos másik alkalmazottak ilyen típusú adatai után kutatni, kivéve, ha az adott személy a feladataival kapcsolatosan jogosult erre. Az erre feljogosított személyeken kívül az alkalmazottak kizárólag saját személyes információikhoz férhetnek hozzá. A Valeo alkalmazottai elfogadják, hogy a vállalati rendszerek használata közben nem várhatnak el adatvédelmet, kivéve azokban az országokban, ahol az adatvédelem törvényileg engedélyezett. További információk a Valeo adatvédelem iránti elkötelezettségéről a Valeo ITokiratában olvashatók. 4.3 A harmadik felek szellemi tulajdonának és titkosságának tiszteletben tartása Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonát és bizalmas információit. Elutasítjuk mások bizalmas vagy tulajdonjogi információinak etikátlan vagy törvénytelen módon történő megszerzését. Még ha egy alkalmazott nem is dolgozik már a Valeo vállalatnál, továbbra is köteles megőrizni a Valeo bizalmas információit, és tilos megosztania azokat másokkal. 26

27 A VALEO TULAJDONÁNAK ÉS ESZKÖZEINEK TISZTESSÉGE ÉS VÉDELME Érdekellentétek elkerülése - lojalitás a Valeo iránt Érdekellentétek elkerülése - lojalitás a Valeo iránt Feladatainkat és megbízásainkat lojális módon kell teljesítenünk. Nem szabad olyan tevékenységet folytatni, amely érdekellentétet teremt a Valeo alkalmazottjai és a vállalat között. Érdekellentét abban az esetben áll fenn, ha egy alkalmazott személyes érdekei szemben állnak a Valeo érdekeivel. A teljesség igénye nélkül néhány példa az érdekellentétre: Tulajdonjogi részesedés birtoklása a Valeo egyik versenytárs vállalatánál Olyan üzleti lehetőségek kihasználása, melyeket a Valeo vállalatnál történő munkavállalásnak köszönhetünk Közvetlen vagy közvetett kísérlet termékek vagy szolgáltatások értékesítésére a Valeo részére Olyan szervezetek bizottságában való részvétel, melyek a Valeo vállalattal üzleti kapcsolatban állnak, vagy amelyek azonos iparágban tevékenykednek Olyan tranzakcióból származó személyes (vagy közeli rokont érintő) haszonszerzés, mely során egy vállalat beolvad a Valeo Csoportba Sikerünk elsősorban az alkalmazottak tehetségén és lojalitásán alapul. Személyes haszon céljából sosem szabad megpróbálnunk aláásni a vállalat sikerét. Ismerje fel, és kerülje az olyan kapcsolatokat vagy tevékenységeket, melyek érdekellentéthez vagy annak látszatához vezethetnek. Döntéseink során mindig a Valeo érdekeit kell szem előtt tartanunk. Az igazgatói és vezetői beosztásban lévő alkalmazottak még nagyobb felelősséggel bírnak az érdekellentétek elkerülésével kapcsolatosan. Az igazgatók vagy a vezetőség tagjai nem vállalhatnak olyan másodállást, illetve nem lehetnek tulajdonosai és nem vezethetnek olyan vállalkozást, amely elvonja őket a Valeo vállalatnál végzett feladataikról. Ez a szabály nem tiltja a családi (házastárs vagy családtag tulajdonában álló) vállalkozásban történő, munkaidőn kívüli ideiglenes munkavégzést, amennyiben a vállalkozás nem a Valeo versenytársa. Kötelesek vagyunk felfedni minden olyan potenciális tevékenységet vagy kapcsolatot, amely érdekellentétet vethet fel, és jelenteni azt vezetőnknek, az Emberi erőforrások osztálynak, a Csoport jogtanácsosának, a Vezető etikai és megfelelőségi ellenőrnek és/vagy a Belső ellenőrzési igazgatónak. Ha kétségei lennének, kérjük, forduljon a Vezető etikai és megfelelőségi ellenőrhöz. Azzal is a tisztesség iránti elkötelezettségünket bizonyítjuk, ha helytelen magatartás észlelése vagy gyanítása esetén felszólalunk. Természetesen semmilyen megtorlásra nem számíthat az, aki veszi a bátorságot, és felszólal. Kérjük, olvassa el a 7. fejezet: Aggályok felmerülése - Bejelentés című részt, melyben további útmutatást talál az aggályok közlésére vonatkozóan. 27

28 4 A VALEO TULAJDONÁNAK ÉS ESZKÖZEINEK TISZTESSÉGE ÉS VÉDELME Elkötelezettség a professzionalizmus és a minőség iránt 4.5 Elkötelezettség a professzionalizmus és a minőség iránt Évről évre, az innováció és minőség iránti elkötelezettségünkből fajadóan azért dolgozunk, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat kínáljunk, melyek értékkel bírnak ügyfeleink és partnereink számára egyaránt. Ezzel az elkötelezettséggel kivívtuk mások elismerését és tiszteletét az iparágban. Termékeink és szolgáltatásaink magas színvonala gyártási rendszereink tisztességességén és megbízhatóságán alapszik. Jelenleg szigorú gyártási és minőségellenőrzési előírások vannak nálunk érvényben, ezzel biztosítva, hogy termékeink minden vonatkozó jogi, szabályozó és az ügyfelek által kiszabott követelménynek és igénynek megfelelnek. A minőség fejlesztésének célja mindannyiunkat motivál és előrelendít. Az észlelt problémák (pl. hibás alkatrészek, tényleges vagy lehetséges gyártási nehézségek) felismerése és időben történő jelentése a vezetőség felé, továbbá az átláthatóság rendkívül fontos tényezők, hiszen ezek képezik az alapját gyártási és szállítási üzletvitelünk etikájának. A részletekre történő odafigyelést és a professzionalizmust minden esetben elvárjuk, hiszen ezek biztosítják sikerünket. 28

29 A VALEO TULAJDONÁNAK ÉS ESZKÖZEINEK TISZTESSÉGE ÉS VÉDELME A számlák, a könyvelés és a nyilvántartások hitelessége és pontossága A számlák, a könyvelés és a nyilvántartások hitelessége és pontossága A vállalati eszközöket, kötelezettségeket, kiadásokat és a Valeo Csoportba tartozó vállalatok által végrehajtott egyéb tranzakciókat minden esetben fel kell tüntetni a vállalat könyvelési és számlázási nyilvántartásaiban, melyeket becsületesen és pontosan kell vezetni, a vonatkozó könyvelési irányelveknek, szabályoknak és törvényeknek megfelelően. A Valeo vállalatoknak vagy leányvállalatainak semmilyen okból kifolyólag nem lehet eltitkolt tőkéje vagy a nyilvántartásból kihagyott eszköze. A kereskedelmi vagy pénzügyi tranzakciókat feljegyző dokumentumoknak hitelesen kell mutatniuk ezen tranzakciókat. Tilos olyan kifizetést jóváhagyni vagy végrehajtani, melynek szándéka vagy ismert célja, hogy az adott kifizetés egészét vagy részét a szóban forgó kifizetést részletező dokumentumokban leírtaktól eltérő célokra használják fel. A Valeo vagy leányvállalatai könyvelésébe és nyilvántartásába semmilyen okból kifolyólag nem kerülhet hamis vagy kitalált bejegyzés. Tisztesség a könyvelés és nyilvántartások terén Irányadó alapelvünk az átláthatóság: a korrupt és tisztességtelen tevékenységek megelőzése érdekében a pontos könyvelés és nyilvántartás-kezelés kulcsfontosságú. Minden kiadásnak, kifizetésnek, nyilvántartásnak és könyvelésnek pontosan tükröznie kell a tranzakciók felhasználását és természetét, továbbá szigorúan tilos pontatlan, hiányos vagy félrevezető könyvelés és nyilvántartás vezetése. 29

30 4 A VALEO TULAJDONÁNAK ÉS ESZKÖZEINEK TISZTESSÉGE ÉS VÉDELME A számlák, a könyvelés és a nyilvántartások hitelessége és pontossága Pontos könyvelés és nyilvántartás vezetése A nyilvántartás-vezetés minősége és megbízhatósága nagyon fontos számunkra. A Valeo könyvelések és számlák mindegyikének pontosan és precízen, minden könyvelési irányelvet, szabályzatot és törvényt betartva kell nyilvántartania minden vállalati eszközt, kötelezettséget, kiadást és egyéb tranzakciót. A hibás nyilvántartások, könyvelések és dokumentumok az alábbiak lehetnek: Félrevezető jelentések A vállalati nyilvántartások módosítása vagy helytelen vezetése Téves vagy félrevezető pénzügyi információ közlése egy ügyfél, beszállító, szabályozó személy vagy részvényes részére A nyilvántartásokat a helyi jogszabályok és a Valeo belső eljárásai szerint kell őrizni és vezetni. Néhány nyilvántartást évekig meg kell őrizni, míg másokat rendszeres időközönként meg kell semmisíteni. Kérjük, amennyiben bizonytalan egy nyilvántartás megőrzésével kapcsolatban, forduljon a Jogi vagy Pénzügyi osztályhoz. A nyilvántartások pontos vezetése fontos és részletes feladat. A Valeo nyilvántartásvezetési irányelveivel kapcsolatban további információk az Adminisztratív és pénzügyi kézikönyvben (Manuel Administratif et Financier vagy M.A.F.) olvashatók. Minden, a nyilvántartások nem megfelelő kezelésével kapcsolatos problémát bizalmasan és a megtorlás veszélye nélkül kezelünk. Amennyiben az alkalmazottak szabálysértést észlelnek vagy gyanítanak, azt azonnal jelenteni kell a vezetőség felé. Kérjük, olvassa el a M.A.F. kézikönyvet. 30

31 A VALEO TULAJDONÁNAK ÉS ESZKÖZEINEK TISZTESSÉGE ÉS VÉDELME A pénzmosás elleni küzdelem A pénzmosás elleni küzdelem Pénzmosás abban az esetben történik, ha egy személy törvénytelen jövedelem eltitkolása érdekében befolyásolja a pénzügyi nyilvántartásokat, vagy törvénytelen jövedelem forrását törvényesként tünteti fel. A pénzmosás gyakorlata gyakran erőszakos és törvénytelen tevékenységekkel jár együtt. A Valeo pénzügyi nyilvántartásokat érintő, minőség iránti elkötelezettsége zéró toleranciaelvet alkalmaz pénzmosás esetén. Áruinkat és szolgáltatásainkat kizárólag elfogadható fizetési módokért cserébe nyújtjuk. Olvassa el a Pénzügyi csoport kézikönyvét, melyben hasznos tanácsokat talál a vesztegetés és a pénzmosás kockázatainak felismerésére. Hogy csökkentsük a pénzmosást elkövető lehetséges személyek valószínűségét, ismernünk kell ügyfeleinket, és fel kell ismernünk a szokatlan megrendeléseket vagy kifizetéseket. A kifizetések, számlák és egyéb tranzakciók szigorú ellenőrzése révén hatékonyabban megelőzhető a pénzmosás. Minden szokatlan vagy gyanús kifizetést, kifizetés iránti kérelmet vagy pénzügyi tranzakciót jelenteni kell a Pénzügyi igazgató vagy a Csoport Pénztárkezelési igazgatója felé. 31

32 ETIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

33 ETIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Körültekintő kommunikáció 5 Etikus kommunikáció Részvényeseinkkel, a médiával és más külső felekkel egyaránt egyértelmű, őszinte és következetes kommunikációt folytatunk. Kommunikációnak minősül az internet és a közösségi média általi, valamint a telefonon és személyesen folytatott kommunikáció is. Csakis olyan információkról beszélünk, melyek külső felhasználása engedélyezett, valamint összeférnek a Valeo titoktartási szabályzatával és a Valeo Kommunikációs osztályának irányelveivel. 5.1 Körültekintő kommunikáció A Valeo nevében folytatott kommunikáció a média vagy a befektetők felé minden esetben a Kommunikációs alelnök vagy a Befektetői kapcsolatok igazgatójának előzetes engedélyével, alapos felkészülést követően történhet. Amennyiben interjút kér Öntől a média vagy más külső fél, beleértve a felméréseket végző vagy szakmai véleményeket kutató vállalatokat is, válaszadás előtt kérjen engedélyt a Kommunikációs osztály alelnökétől. Interjúadás esetén a meghatalmazott személy mellett a Kommunikációs vagy Befektetői kapcsolatok osztály képviselőjének is jelen kell lennie. A konferenciák ugyancsak kiváló lehetőséget jelentenek a Valeo innovációinak és szakértelmének bemutatására. Győződjön meg róla, hogy a vezetőség tud róla, és jóváhagyta azokat a konferenciákat és eseményeket, melyeken részt vesz. Amennyiben elképzelhető, hogy versenytársak is megjelennek a konferencián, győződjön meg róla, hogy előadását ellenőrizte a vezetőség, a Csoport Kommunikációs osztálya, a Jogi osztály vagy azon Etikai és megfelelőségi iroda, ahol a versenytársak részvételének kockázata fennáll. 33

34 5 ETIKUS KOMMUNIKÁCIÓ A közösségi média elővigyázatos használata 5.2 A közösségi média elővigyázatos használata A Valeo vállalat számos közösségi médiumot használ az ügyfelekkel és részvényesekkel folytatott kommunikáció céljából (Facebook, Linkedln és Twitter). Azonban kizárólag a Kommunikációs osztály erre kijelölt szóvivői jogosultak a Valeo nevében kommunikálni a közösségi médián keresztül. Habár a közösségi médián lévő saját fiókunkat szabadon használhatjuk, ha szabadidőnk engedi, tisztában kell lennünk néhány veszélyforrással. Gyakran előfordul, hogy az általunk titkosnak hitt információkat a közösségi médián széles közönség látja, és egy kis figyelmetlenség a Valeo vagy a Valeo-részvényesek bizalmas információinak kiadását eredményezheti. Facebook, Twitter, Instagram felületen, valamint más közösségi médiumon a barátokkal és ismerősökkel folytatott kommunikáció során mindenképpen tartsa tiszteletben a vállalatot, a Valeo alkalmazottait, és őrizze meg a bizalmas információkat. További információkért olvassa el a Titoktartási és arculatmegőrzési szabályzatban lévő Közösségi médiahasználati irányelveket, vagy kérdés esetén forduljon a Kommunikációs osztályhoz. 34

35 ETIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Bennfentes kereskedelem - a Valeo-részvények felvásárlása és értékesítése Bennfentes kereskedelem - a Valeo-részvények felvásárlása és értékesítése Az értékpapírtőzsde előírásai jelentős jogi felelősségbeli terhet rónak azon alkalmazottakra (és nem csupán hivatalnokokra), akik hozzáférnek a Valeo (vagy más vállalat, beleértve a versenytársakat, beszállítókat, ügyfeleket vagy a Valeo vállalattal üzleti kapcsolatot ápoló vállalatokat és személyeket) érzékeny (bennfentes), nem nyilvános információihoz, valamint akik a Valeo által kibocsátott pénzügyi eszközöket (vagy derivatív ügyleteit) saját célra vagy harmadik fél nevében, közvetlen módon vagy egy közbenső kereskedő segítségével felvásárolják vagy eladják, vagy ilyen jellegű felvásárlást vagy eladást harmadik fél (főleg családtagok vagy barátok) számára javasolják, vagy ezen információkat olyan célok érdekében tárják fel, melyek eltérnek azoktól, melyek eredetileg a hozzáférést indokolták. A bennfentes kereskedelemmel összefüggő polgárjogi felelősségen és bizonyos esetekben büntetőjogi felelősségen túl a Valeo vállalatot a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatosan a nyilvánosságra tett negatív hatás nyugtalanítja, amely az egész Valeo Csoportot és azok részvényeseit érintheti. A Valeo vállalatnál számos alkalmazott hozzáfér a bizalmas információkhoz. Ez nem jelenti azt, hogy az alkalmazottak soha nem vásárolhatnak vagy értékesíthetnek Valeo-részvényeket. Jogi kockázatok akkor lépnek fel, ha az információ egy ésszerű" befektető vagy spekuláns számára érzékenynek" minősül, azaz olyan információk, melyek egy befektető számára jelentős tényezőként lehetnek jelen a Valeo pénzügyi eszközeinek felvásárlásával, értékesítésével vagy megtartásával kapcsolatos döntése során. Általánosságban a bennfentes információ olyan információ, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amely - amennyiben nyilvánosságra hozzák - hatással lehet a kibocsátó pénzügyi eszközeinek piaci értékére. Az információk bennfentes voltának megítélését minden személy egyéni értékítéletére bízzuk. A Valeo vállalat esetében a szokatlan vagy kivételes helyzetektől eltekintve érzékeny vagy bennfentes információra a leggyakoribb példa az olyan eladásokra vagy bevételekre vonatkozó információ, melyet még nem hoztak nyilvánosságra. 35

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE MAGATARTÁSI KÓDEX

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE MAGATARTÁSI KÓDEX TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE MAGATARTÁSI KÓDEX www.toyota-forklifts.eu 2 ELNÖKI BEVEZETŐ A Toyota Material Handling Europe (TMHE) feltett szándéka, hogy minden anyagmozgatási megoldásokat kereső ügyfél

Részletesebben

AZ ESSILOR ALAPELVEI

AZ ESSILOR ALAPELVEI AZ ESSILOR ALAPELVEI Munkavégzésünk során mindannyian osztozunk az Essilor felelősségében és ügyelünk jó hírnevére. Ezért ismernünk kell, és tiszteletben kell tartanunk a mindenkire érvényes alapelveket.

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

Hasznos ismeretek befektetési szolgáltatási termékek értékesítéséhez

Hasznos ismeretek befektetési szolgáltatási termékek értékesítéséhez Hasznos ismeretek befektetési szolgáltatási termékek értékesítéséhez Készítette: dr. Verle Katalin Takarékbank Zrt. Compliance Osztály 2017. június Hogyan kerüljük el a befektetési tanácsadást? BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról 2015.12.12 1. Az Etikai Kódex célja Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja azon alapelvek összefoglalása és ismertetése,

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Messer Csoport - Etikai kódex

Messer Csoport - Etikai kódex Messer Csoport - Etikai kódex Tartalomjegyzék 1. Vállalati jövőkép Etikai kódex... 3 2. Emberi jogok - gyermek-/kényszermunka - diszkrimináció tilalma... 3 3. Kartell- és versenytilalom... 4 4. Nemzetközi

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

INFORMÁCIÓ.... mint a GLOBAL MARKETS Ltd. ügyfelének részéről a.sz. Szerződés alapján, Ügyfélszám:..

INFORMÁCIÓ.... mint a GLOBAL MARKETS Ltd. ügyfelének részéről a.sz. Szerződés alapján, Ügyfélszám:.. INFORMÁCIÓ 3. sz. Melléklet a pénzügyi lehetőségekről, befektetési célokről, szakképzettségről és tapasztalatról, kockázatvállalási készségről... mint a GLOBAL MARKETS Ltd. ügyfelének részéről a.sz. Szerződés

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK

TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK TÉNYLEG CSAK TEHER A MEGRENDELŐI ÉS A VEVŐI AUDIT? GYAKORI KÖVETELMÉNYEK Gergely Edit 2014. szeptember 23. MEGRENDELŐI ÉS VEVŐI AUDITOK ÉS CÉGCSOPORTON BELÜLI KI, MIÉRT, KIT, HOGYAN? Ki? Multinacionális

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ Üzleti ajándékok felajánlása vagy az ehhez való hozzájutás gyakran a megfelelő mód

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

Generali Csoport Magatartási Kódex

Generali Csoport Magatartási Kódex 1 Generali Csoport Magatartási Kódex A Generali Csoport Vezérigazgatójának Bevezetője Tisztelt Munkatársunk! Büszkeséggel tölt el Csoportunk nemzetközi biztosítási piacon elfoglalt vezető pozíciója, melyet

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. Kiindulási alapelvek és résztvevők Kezdő kutatóként

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a 04 Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények 2.1.1 A törvény betartása

Részletesebben

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A Vodafone Magatartási Kódex 1 Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A bizalom minden tevékenységünkben alapvető fontosságú. 2 Magatartási Kódex Xxxxxxxx Üzenet

Részletesebben

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex Korrekt viselkedés Geberit magatartáskódex Kedves kollégák! Nemzetközi vállalatként világszerte csúcsteljesítményt nyújtunk a szanitertechnika területén. Elhivatottságunk jelenti sikerünk zálogát ma és

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

Etikai kódex Rövid változat The global leader in door opening solutions

Etikai kódex Rövid változat The global leader in door opening solutions Etikai kódex Rövid változat The global leader in door opening solutions 2 Etikai kódex Az Etikai kódexnek ez a változata az Etikai kódex összefoglalását tartalmazza. Ebből az összes alkalmazottunkhoz eljuttatunk

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben