A játék hatalma. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz. XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A játék hatalma. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz. XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa. www.logopedia11.hu."

Átírás

1 Játékötletek a hasznos szórakozáshoz XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa Itteni olvasásra

2 Hazamentünk, és valaki azt kérdezte: hol voltál?, azt mondtuk: odakint, és ha valaki azt kérdezte: mit csináltál ilyen sokáig, azt mondtuk, amit mindig: semmit. De sokféle volt az a semmittevés. Hintáztunk. Sétáltunk. Heverésztünk a hátsó udvarban, és füvet rágcsáltunk... és amikor befejeztük (a legjobb barátom) hazakísért, és amikor odaértünk, én kísértem haza őt, azután megint ő. Néztük a dolgokat: néztük, amint az emberek építik a házakat, néztük, amint a férfiak javítják az autókat, néztük egymást, amint a másik a bicikli kerekét foltozza... (néztük) apáink kártyapartiját, anyáink lekvárfőzését, húgaink ugrókötelezését, hajuk bodorítását... Ültünk dobozokban, ültünk verandákon, ültünk tetőkön, ültünk faágakon. Álltunk árkokat átívelő pallókon, álltunk lehullott falevelek dombjain, álltunk az ereszről lecsöpörgő eső alatt, álltunk fülig a hóban. Figyeltük a dolgokat, a késeket... és a szöcskéket, és a felhőket és a kutyákat és az embereket. Csúszkáltunk, szökdécseltünk és ugráltunk. Sehova se mentünk csak csúszkáltunk és szökdécseltünk és ugráltunk és galoppoztunk. Énekeltünk és farigcsáltunk és dudorásztunk és ordítoztunk. Egyszóval, Jack, sok minden volt az a semmittevés. /Robert Paus Smith / 2

3 Játszani jó. A gyermek játékában örömét leli, mely kisugárzik az egész családra. Öröm követni a gyermekek napról napra történő ügyesedését, sikerélményét. Az otthoni, óvodai, iskolai környezet, a játékszerek teret adnak a személyiség kibontakozására, készségfejlődésre, ízlésük formálódására, esztétikai érzékük alakulására. Ezeket figyelembe véve belátható, hogy léteznek jó és rossz játékok. Egyik-másik boltokban megvásárolható holmit, szívesen nem is adnánk gyermek kezébe. Másról pedig nem is gondolnánk, hogy játék, talán csak kidobásra váró törött holmi, melybe a gyermek belelátja varázspálcáját és nagyobb örömét leli benne, mint egy vásárolt drágaságban. A továbbiakban áttekintjük a játék szerepét az ember életében, melynek nincsen korosztályos küszöbe. Felsorolást mutatunk be a játékfajtákról. Szeretnénk segítséget nyújtani a játékboltokban való eligazodásra, és hogy hogyan lehet a semmiből, hasznos és örömteli játékélményt teremteni a hétköznapokra. Különös tekintettel ajánljuk példáinkat azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke az írott vagy beszélt nyelv alkalmazásában több támogatást igényel. 3

4 ÖRÖMFORRÁS A játék hatalma A játék Örömteli Önkéntes Spontán Feszültségcsökkentő Pusztán az örömért játszunk. Nincs benne célra törés. Szabad akaratra épül, a gyermek így fejezheti ki legsokoldalúbban önmagát. Az idő múlásával, a gyermek a fejlődésekor kíváncsian utánozza felnőtteket, örömmel ismételgeti cselekvéseiket. Így alakul ki a gyermek életében az első játék, a felszabadult örömérzet. Ezt jól szemléltetik az első hangutánzások. A gyermek hangokat hall, erős vágy alakul ki benne saját hangja megismerésére, a hangadás sikerének jó érzése pedig örömérzetet kelt benne. A kellemetlen élmények feszültségei is feloldódnak, ha azokat játékban újraélheti a gyermek. Az én akarom csinálni! kívánsága, a környezet élményei közlekedés, vásárlás, utazás saját játékba formálva örömöt okoz, és tapasztalattá érik. Játszani jó! A játék az öröm keresése. Az egyik legmeghatározóbb személyiségalakító erő. A játék által ügyesednek a gyerekek, okosodnak, megismerik az anyagok, tárgyak tulajdonságait, kapcsolatait. Próbálgatják, hogy ezekben önerőből milyen változtatásokat tudnak elérni. Ilyenek a többszöri elrejtések és megkeresések, gurítgatás, simogatás, nyomogatás vagy a 4

5 gyűjtögetés. Személyiségzavarok, elfojtott érzelmek, indulatok levezetése történhet közös játékban, együttműködésben. Meg kell teremteni a szabad mozgás, az önállóság, a kezdeményezés és a közös játék lehetőségeit. A játék legfőbb örömforrásai: a funkcióöröm a létrehozás öröme a ritmus kellemessége az ismétlés biztonsága a veszély legyőzése a beavatottság érzése a feldolgozás öröme az együttesség öröme. (MÉREI ) A gyermekek és állatok játéka Sok szempontból megegyezik az állatok kicsinyeinek játéka, az emberek játékával. Légyegük az utánzás, tanulás, új tevékenységek elsajátítása. Az állatok játéka ösztönös biológiai élettevékenység, evésre, harcra, szaporodásra irányul. A kis állat megismeri saját testét, annak teljesítőképességét, jellegzetességét, mozgékonyságát, tűrőképességét, így közelebb kerül a környezetében való önálló élethez. Nem csak veleszületett képességeik vannak, hanem így tanulnak meg létfontosságú feladatokat, mint a vadászat. Ezek a játékok, részletei a felnőtt állatok valódi vadászatához szükséges viselkedéssorozatnak. Az emberi agy már bonyolultabb felépítésű. A gyermeknek hosszabb időbe kerül az önálló életvitel elsajátítása az állatkölyköknél. Az újszülött gyermek 5

6 sokkal később kezd el játszani a kölyökállatnál, viszont hosszabb ideig gyakorolja. Megjelenik nálunk a társadalmi beilleszkedés igénye. A gyermek szeretné örömét lelni a társaságban, elfogadó légkörre vágyik, dicséretre, együttműködésre, harmóniára. Ezekkel válik az emberek játéka szerteágazóbbá az állatok játékánál. A gyermek és felnőtt játéka Mindenki játszik. A kérdés az, hogy hogyan, mivel, és miért. Mi a különbség a gyermek, és a felnőtt játéka között? Amiben megegyezik Amiben eltér o Nincs egyéb célunk a játékkal, csupán maga, a játék öröme. o Kortól független a felüdülés vágya. o Minden korosztálynak egyaránt élvezetesek a különböző versenyjátékok, labdajátékok, társasjátékok, sőt, a szerepjátékok is. o Kortól függetlenül, mindenki személyiségre hatnak a játék o Felnőtt életét a munka, a gyermekét a játék határozza meg. o A játék a gyermeket erőteljesebben formálja. o A gyermek számára a játék a társadalomba való bekapcsolódás útja, a felnőtt számára pedig szabadidős tevékenységként kikapcsolódás. során szerzett élmények, kudarcok vagy sikerek. 6

7 Fiúk és lányok játéka A játék hatalma Neves pszichológus, Piaget gyakran figyelte a gyermekek golyózását. Megállapításai szerint 4 éves kor alatt még nem képesek a gyerekek ennek a játéknak a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szabályát követni. Iskolás kor elején a megadott szabályokhoz ésszerűtlen helyzetekben is ragaszkodnak éves kor körül érkeznek el odáig a gyerekek, hogy rugalmasan kezeljék a korábban meghatározott szempontokat, és ha például a szokottnál többen, vagy kevesebben játszanak, képesek közös megegyezéssel módosítani a szabályokon. Piaget megfigyelései között szerepel, hogy a golyózást csak a fiúk játszották. Egyetlen olyan társasjátékot sem talált a lányok által kedvelt játékokban, amelyben annyi aprólékos szabály lenne, mint a golyózásban. Például az ugróiskolázó lányok körében megfigyelte, hogy őket sokkal jobban érdekli új alakzatok kialakítása, mint bonyolódó szabályok alkotása. Janet Lever tanulmánya szerint, a lányok kevésbé űznek nagy létszámú csapatjátékokat. Fiúk csaknem kétszer gyakrabban vesznek részt versengő játékokban. Megfigyelhető, hogy fiú gyerekek erőpróba játékaiban, a küzdelmeik során az ellenfél közvetlen legyőzése a cél. A lányok sokkal inkább gyűjtögetnek például pontokat, melyek összeszámolásával a végén közvetetten határoznak meg győztest a játékban. A lányok szívesebben versengenek inkább társuk pontjaival, mintsem ellenük játszanának. 7

8 Weöres Sándor így látja: A nő, ha kártyázik, feloldódik a játszó csoportban, és nyerni a játszóktól akar; a férfi, ha kártyázik, ráhurkolódik a játék változására, és nyerni a játékban akar. Játék vagy tanulás? Minden tapasztalattal gazdagabbak leszünk, tanulunk valamit! Vajon van-e határa a játéknak és a tanulásnak? Az első hetekben legmeghatározóbb fejlődés, az érés. A későbbiekben a tanulási képesség határozza meg az érést. Másfél-két éves kor körül nagy változást hoz a beszéd kialakulása. Továbbiakban a gondolkodás és a nyelvi ügyesedés egymást erősítik. Óvodás kor végéig a játék a színtere a gyermek formálódásának, tanulásának. A játékon belüli tanulás a leghatásosabb tanulási forma, mert igazodik a gyermek szükségleteihez, vágyaihoz. Szabad teret ad a próbálgatásoknak, személyes élményeken keresztül ismerhesse meg a világot. A gyermek fokozatosan lesz képes egyre bonyolultabb játékok átlátására, egyre tudatosabb résztvevő, és apránként képessé válik a közvetlen tanulásra. A kisgyermek tanulás utáni vágya belülről fakad, ez a természetes kíváncsiság minden játék mozgatórugója. Kielégületlenül ez az alaptermészet elsorvad. Ezért fontos 8

9 figyelmet, időt szentelni a gyermekek legkorábbi érdeklődésének, kíváncsiságának. A játékokon keresztül fenntarthatjuk ezt a természetes kíváncsiságot a tapasztalatszerzés iránt, mely a tanulás alapja. Játék vagy munka? Hol a határ? Hiszen a játék is sok esetben tanulással teli, és hasznos. MUNKA Kezdeményezés JÁTÉK Szabályai sok esetben nem olyan szigorúak Öröm a munka eredményében van. A felnőtt, munkáját egy életen át tökéletesíti. A felelőssége átszövi a mindennapokat. Szellemi és fizikai erőkifejtés. Szabad elhatározás (?). Lehetőségek mérlegelése. Az igazi öröm magában a folyamatban van. A gyermek fejlődésével új játékhoz nyúl. A felelősség a játék végeztével véget ér. 9

10 Játékfajták megjelenése a korosztályok tükrében Sok szempontot érdemes figyelembe venni, ha azon gondolkodunk, hogy bizonyos korú, -nemű gyermekünkkel, hasznos játékokat válasszunk. A mostani csoportosításban a játékok szerepe felől közelítjük meg a kérdést, a legelterjedtebb szakirodalmi szempontok alapján. 1. Gyakorló vagy funkciójáték Nagy szerep jut a felnőtteknek, ők biztosítják a játék feltételeit. Ez a játékforma a születéssel kezdődik. A gyermek mozgását, értelmét, beszédét alakítja ki, szagló, látó, tapintó, halló, mozgató agyi érzékelő folyamatok edzésével. Az érzékszervek összehangolódása fejleszti a kreativitást. Az utánzó játékok, ismételgetések, erősítik a gyermek biztonságérzetét. Folyamatos mozgásos ügyesedést tapasztalhatunk: tárgyak után nyúlást, fogás (mozgásos-látásos tapasztalatok bonyolult együttműködése), két kéz együttműködése rendeződik, megjelenik a tárgyak használata, kialakul a hüvelykujj és a mutatóujj együttes mozgásának differenciáltsága, önállóan talál ki tevékenységeket a tárgyak helyettesítésével. Kialakul a forgás, kúszás, mászás, feltérdelés, felülés, állás és járás. Óvodás korban ezek tovább bonyolódnak: fel-lemászás, hintázás, lejtőn mászás, egyensúlyozás, egy lábon és páros lábon való ugrás. Ide sorolhatók a beszéd fejlődéseként meginduló élményt nyújtó, hangot adó tevékenységek. Arc-, ajak-, és nyelvjátékok, torokhangok és hangutánzások. Később a cselekvésekhez kötődnek a tárgyak megnevezései is, amely az én-tudat kiformálódásának az útja. Tagolódik számára a világ tárgyakra, helyszínekre, és lassanként megjelenik majd világképében saját maga. 10

11 Szociális kapcsolatteremtés kerül előtérbe a funkciójátékok során. Kezdetben a felnőtt és a gyermek között, majd kialakul gyermek és gyermek között. A személyiségfejlődésben nagy szerepet játszanak az ekkor szerzett sikerélmények, öntudatot alakítanak, a biztonságérzetet erősítik és ezek együttesen, mind bonyolultabb feladatokra ösztönöznek. Mindezen tevékenységek mozgatórugója a kíváncsiság és a titok. Könnyen elképzelhetjük, ha egy gyermek annyit tesz, hogy a babájáért belenyúl a kosárba, de a maci akad a kezébe, és azzal kezd játszani, mennyi sok új tapasztalatra tesz szert. A váratlan fordulat izgalma, a kíváncsi tapogatózás, ahogy a szemével figyelgeti a macit, mind gazdagítják ismereteit. 2. Szerepjáték A feldolgozott élményekből, begyakorolt funkciójátékokból alakulnak ki a szerepjátékok. Negatív élmények ismételt átélése enyhülést hoz, ez a feldolgozás, nagyon fontos. A szerepjáték kialakulásának folyamata: Kezdetben egy-egy játékelem jelenik meg: fésülgeti, eteti a babáját, autót, tologat, már azzal a különbséggel az eddigiektől, hogy saját érzelmeit, gondolatait fejezi k általuk. Később két-három játékelemet fűz össze: megfésüli, elringatja, majd megeteti a babáját véletlenszerű egymásutánban. Ez utánzások egymásutánja, de már szerepet oszt magára, ő az anya. A szerepjáték kiteljesedése az egész cselekvéssorokban van, például az edények előkészítésétől, a megfőzésen át, a babák megetetéséig. 11

12 Később, mikor gyermekek már szerepet osztanak egymásra, az együttműködés elfogadása alapvető szabályban jelenik meg. 3. Szabályjáték A gyermek mindennapi játéktevékenységét átszövik a saját maga, vagy a társak közössége által felállított játékszabályok. Később a játékon kívül álló tervező szabályaihoz szükséges alkalmazkodni. A gyermek idősödve bekapcsolódik a társadalomba, melynek szabályai rá is érvényessé válnak. A szabályjáték már magasabb intellektust igényel, észben kell tartani az előzőekben meghatározott feltételeket, miközben pillanatnyi célokat kell követni. A szabályról: Nem kell arra gondolnunk, hogy valamiféle szabály követése, korlátok betartása, egyéniségünk, kreativitásunk elnyomását hozná. Képzeljünk csak el egy pusztaságot egy iskolaépülettel a közepén, ahol gyermekek játszanak az udvaron. Az ismert épület biztonságot nyújt, nem mernek messzire eltávolodni. Azonban, ha leválasztanánk egy tágas teret, kerítéssel körbevéve, szabadon elmerészkednének játszani a gyerekek, a legtávolabbi sarki zugba is. Így megérthetjük a társadalom szabályai korlátozás helyett- sok esetben szabad kreativitásunk kibontakozását segítik. A szabályjátékok segítik a gyerekeket. Játékos formákban feldolgozzák a csoportban elfoglalt helyüket. Egymás mellett jelenik meg a társakkal való versengés és együttműködés. Így megtanulják beleélni magukat a másik 12

13 helyzetébe, felismerni viselkedésük, magatartásuk, személyiségük sajátosságait, tűrőképességük védett körülmények közt kerül előtérbe. Szabályjáték kialakulásának folyamata: Kezdetben önálló játékként követ a gyermek egyesével lépéseket. Páros játékok, mely során a gyermek társaival, vagy a szülővel játszik. Ilyenek a labda- és mozdulatjátékok. Csoportos mozdulatjátékok már nagyobb szervezettséget igényelnek. Ilyenek körjátékok, párválasztók. Csoportos ügyességi játékok a kötélhúzások, kosárba dobálások, fúvójátékok. Sportjátékok már nagyobb mértékbe hasonlítanak a felnőttek tevékenységéhez. Kártya és társasjátékok a legkülönbözőbb korosztályt megcélozva kaphatók. Ide muszáj sorolni a manapság elterjedt videó és számítógépes egyéni- és társasjátékokat. 13

14 4. Alkotó játékok A játék hatalma A jól begyakorolt funkciójátékokon alapulnak. Ennek során a gyermek megtanul tájékozódni síkban, térben, különböző műveleteket végezni tárgyakkal, azokból új rendszereket alkotni, különbséget tenni, megegyezőséget felfedezni. A alkotó játék tárgyak véletlen összeillesztésével kezdődik. Később két vagy több tárgy összeillesztésével már akár új formát is meg tud nevezni a gyermek. Tornyot építettem. Ennek során kialakulnak a rész-egész fogalmak. Összeillesztésen, szétvételen keresztül, átfűzéssel, becsavarással forgatással a ügyesedés is nyomon követhető. Így a felhasznált elemek növekedése minőségi változást is hoz a gondolkodásban. Ilyenek a kirakók, többféle anyaggal egyidejűleg ismerkedtető figurakészítések. Ezek lépcsőt jelentenek a képzőművészeti tevékenységek kialakulása felé. Tárgy- és modellkészítés már előre tervezéssel bővül. A hobbytevékenység pedig életmódhoz tartozó szokás. 5. Művészeti játékok A művészeti játékok valójában átmenetet alkotnak a játék, a munka és az önkifejezés, az elvont kommunikáció között. A művészi játék alapja művészi élmény. Fontos már egészen kisgyermek kortól rendszeresen felhívni a gyermek figyelmét a látott formákra, díszítő motívumokra a közvetlen környezetben, mesekönyvek illusztrációira. Hasonlóan kell hangsúlyt fordítani nem csak a látott, hanem a hallott élmények feldolgozására is. Az utcazajokból szűrjük ki rendszeresen a jól elkülönülő járművek, vagy természet hangjait. A gyermek ezek után válik képessé finomabb zörejek, hangszerek hangjainak, emberi 14

15 beszédhangoknak a megkülönböztetésére. Az észlelés véget nem érő finomodása teszi lehetővé a hangszereken való művészi játék elsajátítását. Hasonló finomodás jelentkezik a mozgás művészi fokra történő fejlődésekor is. A ritmus zene mozgás kapcsolatában örömüket lelik a gyermekek, kifejezhetik érzéseiket szavakon túli eszközökkel. Hazai és nemzetközi szakirodalmak sokat foglalkoznak a csoportosítással, különböző korosztályok legtipikusabb játékaival. 7 hónapos kortól már megjelenik a siker örömét jelző mosoly, ami a játék legfontosabb lelki összetevője. A játék fejlődésében az érzelmek szerepét egyre inkább az alakítás vágya veszi át. 2-6 éves kor legjelentősebb játéka a szerepjáték. Ezen belül 4 éves körüli korra tehető az alkotó játék kiemelkedő szerepe. Ezt követően pedig, játék lehet, az egész élet. Játék. Meghalljuk a szót. Mi jut róla eszünkbe? Tegyünk az ellen, hogy gyermekeinknek ez a szó csupán eszközt, színes műanyag tárgyakat jelentsen! Hajdan a legbonyolultabb társasjátékok lejátszásához is elegendő volt néhány kéznél lévő kő, fadarab, vagy háncs. A lassanként megjelenő eszközök a felnőtt világ tárgyait utánozták: kis szekér, ló, baba, bababútor. A nagyobb gyerekek maguk készítették a játékaikat: a fiúk fegyvereket, hangszereket, a lányok babákat, koszorút, gyűrűt, labdát, babaruhát, egyebet. A felnőttek és serdülők 15

16 játéka a tánc lehetett, a zene és a sport. Ezeket ötvöző szertartásos játékok a lucázás, betlehemezés, passiózás, vagy a farsanghoz, napfordulóhoz és más jeles naphoz, időszakhoz kapcsolódó rítusok. Az élet minden tevékenységét átszőtték a játékok, formálták a személyiséget, kreativitást, átörökítette a kultúrát, formálták a világlátást. Ezzel a szemléletmóddal alakítsuk ki gyermekünk életterét. Elkészített vagy vásárolt játékeszközök kiválasztása során gondolkodjunk bele, hogy az mit közöl. Milyen vizuális kultúrát, értékrendet, világképet közvetít. Rossz játék? Ki játszik, a játék vagy a gyermek? Nem adnám gyerek kezébe! De vajon miért nem? Haszontalan, értelmetlen, kicsit furcsa? Talán a média erőteljes hatása sugallja a játékreklámokon keresztül, hogy mit választunk ki? Több szempontot kell sorra vennünk, hogy korosztályra, egyéni adottságokhoz, személyiséghez megfelelő játékot válasszunk. Korosztály: Jellemző a táblás társasjátékok egyre nagyobb elterjedése. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a legegyszerűbbek is komoly szabályokkal rendelkeznek. Kis-, illetve középső csoportos gyermekektől nem várhatjuk el, az ezekhez való alkalmazkodást, nem megfelelően játszanak társaikkal, csalnak, mivel fejlődésük még nem tart ott, hogy a szabályt előnyben részesítsék a nyeréssel szemben, a szabályt a játék eszközének tekintsék. Frusztráló játékok: Több esetben a játékgyártók, alapvető praktikus szempontokat hagynak figyelmen kívül. Képzeljük el a forgalomban lévő fa könyvecskéket, mely más-más számot tanít minden oldalon, melyeket 16

17 kirakókkal illusztrál. A gyermek fáradtságos munkával kirakta képet, majd a lapozáskor kihullik, szeme láttára esik szét a munkája. Csúnya játékok: Nem elhanyagolható a gyermek ízlésvilágának alakulása a játékeszközökön keresztül. Törekedjünk a természetes színekre és anyagminőségekre. Gyakran csúnyák és ízlésrombolóak a babakonyhák műanyag ételei. A só-liszt gyurmákból készült formák talán nem örökéletűek, de a sajátkészítésű holmikban gyakran több örömet lelünk. Technikailag nehéz játékok: A játékeszközök gyakran kevésbé átgondoltan vannak kialakítva. Egyes fordulókban kiesnek a figurák, vagy kicsúsznak elemek a helyükről. Bugyuta játékok: Óvodás korú gyerekeknél is már oda kell figyelni, hogy ne becsüljük alá képességeiket, például kételemű állatfigurás kirakóval. Többgyerekes családban, gyermekközösségekben oda kell figyelni a több korosztály együttes jelenétére. Nagyobb gyermekek számára is jól használható a vasút, a Lego, és az ezeket tartalmazó elemek. A másik fontos tényező a játékválasztás során, hogy többféle játékot lehessen velük játszani (például a Lego, Duplo állat, ember figuráival egyéb szerepjáték is játszható). In: Kis gyermekek, nagy problémák május : Bőddi Zsófia: Jó játék rossz játék? Figyelnünk kell rá, hogy ne játék játsszon a gyermek helyett. A játék ne legyen túlkomplikált, elektronikus, ahol a gyermeknek éppen csak gombokat kell megérinteni, és azonnal történnek az események! A jó játékeszköz felhasználási lehetőségeinek a fantázia szab csak határt, a lehető leginkább vegyük igénybe a gyermekek kreativitását. Írta: Kovács Viola 17

18 Felhasznált irodalom B. Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játék; Tankönyvkiadó, Budapest; Kovács György, Bakosi Éva: Játék az óvodában; Dr. Kovácsné dr Bakosi Éva, Debrecen; Michael Cole, Sheila R. Cole : Fejlődéslélektan; Osiris Kiadó; Budapest; Tunyogi Erzsébet: Gyógyító játék a családban; Tárogató Kiadó; Budapest;

19 A KORAI ÉLETÉVEK JÁTÉKAI (0-3 éves korig) Mikor kezdődik egy gyermek nevelése? Még mielőtt megszületik hiszen amíg várjuk érkezését, elképzeljük, hogy fogjuk kezünkbe, hogyan szólunk hozzá, hogyan játszunk majd vele, hogyan is telik majd el egy nap vele együtt Amikor egy gyermek születése után a baba-mama kapcsolat kezd stabilizálódni, és kialakul a család és a kicsi napirendje, a baba egyre hosszabb ideig lesz éber. Ezeket az ébrenléti szakaszokat (amikor a baba kipihent, jóllakott), valamint az öltöztetés, a tisztába tevés és fürdetés alkalmait már fel lehet használni egy kis játékra. Soha ne erőltessük azonban a játékot, ha a gyermek fáradt, rossz hangulatban van, vagy ha azt látjuk, most csak szemlélődéssel foglalná el magát. Ez utóbbi úgy tűnhet, hogy csak passzív időtöltés. Valójában nagyon fontos szerepe van a gyermek és mindannyiunk életében annak, hogy megtanuljon szemlélődni is, azaz fel tudja dolgozni a befogadott ingereket, élményeket, és pihenő szakaszokat tudjon beiktatni egyegy aktív tevékenységgel eltöltött időszak után. A szülő nagyon fontos játszótárs - utánzásra ad alkalmat, mintát nyújt, amikor együtt játszik gyermekével. Így lehet a gyermeket terelgetni a megfelelő játék felé, hiszen beszélhet hozzá, bíztathatja, megdicsérheti, ha sikerült valami, vagy bátoríthatja, ha nem. Ugyanilyen fontos azonban, hogy a gyermek önmagában is el tudjon majd játszani, el tudjon mélyedni egy dologban egyedül is, hiszen később így tudja majd feltalálni magát egy új vagy ismerős helyzetben. Játszani is meg kell tehát tanítani a csemeténket, mivel 3 éves koráig csak utánzás útján tanul, ráadásul az egyszemélyes játék egy idő után minden életkorú gyermeknek unalmassá válik. Ha nem szánunk időt a közös együttjátszásra, később nem tud majd egyedül sem, de másokkal sem játszani. 19

20 1-2 éves korban előfordulhat, hogy a gyermek nem tudja elfoglalni magát önálló játékkal, gyakran sok-sok játék mellett is sírva kéri, hogy játsszunk vele. Ha mindig ugyanazok a játékok vannak mellette, egy idő után megunja őket. Tipp: Rendszerezzük a játékokat, tegyük bele dobozokba, ládákba, hogy ne legyen mindig minden szem előtt. Válogassuk szét a játékokat 4-5 kosárkába, és 2-3 naponta más-más kosárkát adjunk neki oda játszani. Ezzel a módszerrel mindig újra felfedezi majd a játékokat, és örömét leli bennük. A megfelelő játékeszköz kiválasztása A gyermek fejlődési szakasza meghatározza, hogy milyen típusú játék a legideálisabb számára, melyek segítik az adott fejlődési szakaszban leginkább készségei fejlődését. Mivel minden gyermek külön egyéniség, eltérő képességekkel, fejlettségi szinttel, a termékeken feltüntetett életkorra vonatkozó megjelöléseket csak tájékoztató jellegűnek érdemes tekinteni. A megfelelő játékeszköz kiválasztásának kulcsa abban rejlik, hogy pontosan megismerjük a játékok funkcióit, majd összepárosítjuk azt gyermekünk képességeivel. Nyugodtan kérjünk segítséget a játékboltban dolgozóktól, hiszen egy igazán jó játékbolt megadja azt a plusz segítséget, mellyel a gyermekünk számára a játékokat ki tudjuk választani. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy nem a túlzott mennyiségű játékvásárlás biztosítja gyermekünk fejlődését, hanem a megfelelően kiválasztott játékok és a közös foglalkozások. 20

21 Milyen egy jó játék? A játék hatalma Az igazán jó játéknak egyszerre több funkciót is be kell töltenie. Nem szabad túl "önműködőnek" lennie, hiszen az nem inspirálja a gyermeket a játékra, csak ideig-óráig ejti őt ámulatba. A megfelelően kiválasztott játék akkor hozza ki a legtöbbet a gyermekből, ha lehetőséget teremt a kreativitásra, többféleképpen lehet vele játszani, módot teremt az új szabályok, új funkciók kitalálására. A sokféleség ad alkalmat az igazi rácsodálkozó szemlélődésre, majd a későbbi életkorokban a kitartó, elmélyült játékra. Igen fontos azonban, hogy a kiválasztott és megvásárolt játékot mi magunk is alaposan és jól ismerjük. Tudjuk, hogyan kell használni. A jó játék egy későbbi fejlődési szakaszban újra elővehető és új felfedeznivalót kínál. Nem utolsó sorban a játék készüljön olyan anyagból, melyet a gyermek szívesen a kezébe vesz, színei keltsék fel az érdeklődését és ne essen szét a második használat után, valamint legyen biztonságos. A gyermek korai fejlődése 0-12 hónapos korig: Csecsemőkorban a testi, lelki és szellemi fejlődés elválaszthatatlan egymástól. Az első hónapokban az érzékszerveken keresztül szerzett információké a fő szerep. Az újszülött tapasztalatszerzését testének helyzetváltoztatásával, látásának tökéletesítésével és hallásán keresztül fejlesztheti, valamint a baba a legnagyobb felületű érzékszervén, a bőrén keresztül is rengeteg tapasztalathoz jut. A gyermek élvezi kezének és lábának használatát. Élete első hónapjaiban hason fekve megtanulja felemelni és egyik oldalról másikra átfordítani a fejét. Érzékelése fókuszában a kb. 30 cm-re levő mozgó tárgyak, mosolygós arcok vannak. A 2-3. hónapban rácsodálkozik a kezével, lábával végzett mozdulatokra. Ütögeti, húzogatja a keze közelébe került dolgokat, megérinti a számára ismerős emberek arcát. A kéz használatával ebben a korban a távolságról, a formákról tájékozódik. Amikor azt látjuk, hogy egyes dolgokat újra meg újra megismétel, tudjuk, így memorizálja a tanultakat. Szeret mozogni: A 4-6 hónapos baba már nem akar csendben feküdni, nyugton maradni. Megpróbál megfordulni, kinyomja magát, repülő mozdulatokat végez. Háton fekve lábát mindig felemeli, és mozgatja, a kezével rázza a játékokat, csörgőket, érdeklődik új dolgok iránt, 21

22 beszédhangokat ad ki, így fejezi ki érzelmeit. Az 5-6. hónapban elkezdhet mászni, és rövid ideig képes ülő helyzetben megmaradni, mivel izmai ekkorra már erősödtek. A szem és a kezek közötti koordináció elkezd jól működni, egyik kezéből át tud adni a másikba dolgokat, szájába veszi őket, a papírlapokat összegyűri. Mindenáron mászni akar: A 7-8 hónapos gyermek már jól mászhat, segítséggel fel tud egyenesedni, és esetleg az asztal szélét, az ágy végét vagy bármi mást megfogva, fel tudja magát húzni álló helyzetbe. Már hosszabb ideig ülve tud maradni, és fel tudja magát nyomni ülőhelyzetbe. Könnyedén használja ujjait, és meg is tud velük szorítani tárgyakat. Szereti ütögetni a padlót különböző dolgokkal, csak hogy zajt keltsen vele, dobozokból kiszedi, majd visszarakja azok tartalmát, tükrökkel játszik, kezeivel felfedezi saját testét, és elrejtett dolgokat is képes megtalálni. Emlékezik egyszerűbb szavakra, mint pl. evés, alvás, anya. Csintalankodik: Mivel jól mozog ide-oda a szobában, az asztal vagy a szék lábát használva feláll, amikor megunja a mászást, leül, amikor elfárad, de soha nem áll meg. Az ujjak használatának képességén felbuzdulva szeret kiásni dolgokat, és az ujjait különböző helyekre bedugni. Mindig figyeljünk arra, hogyan védhetjük meg őket a veszélyektől. Fontos, hogy dugjunk be minden villanydugót! Ebben az időszakban a gyermek kívánságait, szükségleteit a testbeszéd segítségével közli. Megfog dolgokat, sétál: 1 éves kora előtt a gyermek nem áll meg. Egyfolytában mászik, feláll, sétál a házban körbe-körbe. Jól használja a kezét. Egyik kezében fogva valamit, a másikkal képes mást csinálni. A hüvelyk és mutatóujjat használja a kis dolgok felszedéséhez. 1-2 éves korig Felfedezik a világot: A gyermek életének 2. évében nagy változáson megy keresztül, önbizalma járásának és beszédének fejlődésével együtt nő. Amikor elkezd járni, övé lesz az egész világ, egész napját annak felfedezésével tölti, nem engedi, hogy bárki karban hordozza, segítse a járásban, még akkor sem, ha még elég bizonytalan benne. Ebben az időszakban karjának és lábának erejét teszteli, lehúz dolgokat az asztalról, hogy közelebbről megismerje őket. A szülő feladata, hogy kövesse őt mindenhova és mindent a helyére visszarakjon. Könnyebb beszéd: A gyermek ebben a életkorban nagyon könnyen tanulja a nyelvet. Esetleg még nem beszél, de már megértik, hogy a felnőttek mit mondanak. Mások egyszerűbb szavakat már használnak is. Csináld magad!: Már van elég ereje, és mindent egyedül akar csinálni: magasan levő dolgokat elérni, nehéz dolgokat húzni, csak hogy erejét tesztelje, mindig magasabb és magasabb helyekre felmászni stb. Utánzás: Az utánzás a gyermek elsődleges tanulási módszere és ezt a tevékenységet mindennél jobban élvezi. A szülő felismerheti, hogy utánozza, amit csinál, ahogyan beszél. Ez a gyökere, ebből fejleszti tovább a szerepjátékot, amely képzeletét leginkább táplálja. Én vagyok a világ közepe! : Ebben a korban úgy gondolja, hogy ő a világ közepe, még nem tudja mi az másokkal játszani, vagy játékát megosztani mással. A kortársakkal való játék igazából egymás mellett való játék, egymással párhuzamosan játszanak, de még nem együtt. Gyakran veszekednek játékokon, egyik sem akar veszíteni. Szoros szülői felügyelet szükséges. Az élet első két évében az elsődleges, ún. motoros mozgás tökéletesítése járul hozzá leginkább a megfelelő agyi hálózat fejlesztéséhez. Ennek érdekében a gyereknek minél több, az egész testet igénybe vevő mozgásra van szüksége mászásra, kapaszkodásra, ugrásra, ütésre, dolgok elkapására, gurítására stb. Megkezdődik a finomabb izmok kontrolljának kifejlesztése is, ez teszi lehetővé később az írást és a rajzolást, és általában a kéz munkára való használatát. 22

23 Játékötletek a korai gyermekévekre A játék hatalma Testérzés és bőrérzékelés fejlesztése: - ringassuk a gyermeket gyengéden! - a babát rövid ideig hasára, oldalára fordíthatjuk - masszírozzuk, simogassuk gyengéden hátát, hasát, karját, lábait - fürdetés közben legyen idő a vízben lebegni csak úgy - fürdetés után (persze úgy, hogy ne fázzon) hagyjuk kicsit szabadon, ruha nélkül - próbálják ki a babamasszázst, tornáztassák, mozgassák finoman karjait, lábait - simítsák végig kézzel, kendővel egyes testrészeit, adjanak rájuk puszit - legyen lehetőség arra, hogy néha anya vagy apa bőréhez érhessen ruha nélkül - amikor nagyobb, és már tud fogni a gyermek, akkor ismertessük meg különböző felületű (érdes-sima), alakú (gömbölyű-szögletes), hőmérsékletű (hideg langyos - kellemesen meleg) és eltérő keménységű anyagokkal ne csak műanyaggal találkozzon a keze! - fektessék puha, illetve keményebb felületre (habtapi lapra, játszószőnyegre, takaróra stb.) is - ütögessenek tárgyakat a földhöz, asztalhoz, egymáshoz! - gyűrjenek össze különböző anyagokat, papírokat - amikor már nagyobb a gyermek, rajzolják körbe nagy csomagolópapíron, ha engedi, és egészítsék ki teste körvonalát a hiányzó testrészekkel - tükör előtt, majd később csukott szemmel érintsék 23

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Szülői útmutató az első 10 napra

Szülői útmutató az első 10 napra Szülői útmutató az első 10 napra 1. Hogyan tartsuk a babát? Bármennyire is törékenynek és sebezhetőnek érezzük újszülöttünket, ne féljünk hozzáérni! Kutatások bizonyítják, hogy azok a babák, akiket naponta

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Készítette: Pintérné Legéndi Gabriella Szabóné Bakó Márta Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 1 Bevezetés Minden jó játék valami módon az életre készít fel: olyan képességeket fejleszt ki a gyermekben,

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. Ideje : 2013. szeptember 20. A megvalósításban részt vevő

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

FOGLALKOZÁS TERVEZET

FOGLALKOZÁS TERVEZET FOGLALKOZÁS TERVEZET Dyslexia- prevenciós, dyscalculiaprevenciós foglalkozás kutyával Foglalkozás vezető: Jéckel Ildikó logopédus, gyógypedagógus Terápiát segítő állatfelvezető: Töttősiné Törő Anita gyógypedagógus,

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Weöres Sándor kiállítás Megtekinthető: 2013. július 1-15.

Weöres Sándor kiállítás Megtekinthető: 2013. július 1-15. Weöres Sándor kiállítás Megtekinthető: 2013. július 1-15. Tervezett gyermekprogramok: Időpont: 2013. július 6. 10-16 óráig, valamint 2013.július 13. 10-16 óráig gyermekprogramok, kézműves foglalkozások,

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN 6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN A ritmus a zene egyik legfontosabb alkotóeleme. A ritmusérzék az a zenei képesség, amely lehetővé teszi a zene időbeli viszonyainak az érzékelését. A ritmusérzék

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI

Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI 08 11 11 12 15 01 Tartalomjegyzék 1. A KÖNYV FELÉPÍTÉSE ÉS A JÁTÉKOK JELLEMZŐI 1.1. Bevezetés 1.2. Játékok az értelmi (kognitív) fejlesztés érdekében 1.3. Játékok az érzelmi és szociális (affektív) fejlesztés

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény Mottó: A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Tartalom Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Az agy 9 Az agytörzs 10 A kisagy 11 A limbikus rendszer 12 A cortex 14 Az agyféltekék 15 Információáramlás az agyban 17 A flow-állapot

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

JÁTÉKOSLÉT 2013 KÉRDŐÍV eredmények. 5. rész Játékosok MOTIVÁCIÓI

JÁTÉKOSLÉT 2013 KÉRDŐÍV eredmények. 5. rész Játékosok MOTIVÁCIÓI Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola Fromann Richárd JÁTÉKOSLÉT 2013 KÉRDŐÍV eredmények 5. rész Játékosok MOTIVÁCIÓI www.jatekkutatas.hu Interdiszciplináris

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenet

Óvoda-iskola átmenet Beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése óvodai csoportban Készítette: Pappné Balázs Ágnes óvónő Rózsa Óvoda 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7 A kisgyermekek fejlődésének üteme nagyon különböző lehet. Különösen

Részletesebben

Jó éjszakát, Vasarely!

Jó éjszakát, Vasarely! Jó éjszakát, Vasarely! Pályázat a Szépművészeti Múzeum Múzeum+ DESIGN felhívására Blaskó Ágnes Szabó Péter A pályázati anyag leírása Az Jó éjszakát, Vasarely! társasjáték esti játék a családnak. A játék

Részletesebben

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban

A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban A Játék elméleti alapjai, Küzdőjátékok a Karatéban Vincze Virgil Karate sportág integrálása az iskolai testnevelésbe munka alapján Üdvös a bölcsesség,ami dibdábságokat elvet,s játékot fiatal kornak hágy,mert

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának!

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Minden kutyatartó álma, hogy kutyája a tárgyakat megbízhatóan visszahozza? Sok kutya azonban inkább elszalad, és várja, hogy a gazda csatlakozzon a fogócskához.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Nyírségi Látássérültek Egyesületé Képek: Óda a fényhez látássérültek klub

ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Nyírségi Látássérültek Egyesületé Képek: Óda a fényhez látássérültek klub ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Iskolánk tanulói között van már alig- és gyengénlátó tanuló, ezért kapcsolatot létesítettünk két egyesülettel is. Célunk ezzel az volt, hogy az ép gyermekek betekintést nyerjenek a látássérültek

Részletesebben

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez Polgár Judit Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez 80471 Sakkpalota 1. Képességfejlesztő sakktankönyv 80471/M Sakkpalota 1. Munkafüzet Polgár Judit, Nemzedékek Tudása

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

játék? vedd komolyan!

játék? vedd komolyan! játék? vedd komolyan! Amit a játékról tudnod kell, hogy maximálisan segíthesd gyermeked fejlődését Kedves Anya (Apa)! JÁTÉK? VEDD KOMOLYAN! Nagyon örülök, hogy olvasod ezt a levelem! Kérlek, olvasd végig

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Labdarúgó. foglalkozás

Labdarúgó. foglalkozás 5 7 éves korosztály A foglalkozás értékelése A foglalkozás célja Résztvevők száma A résztvevők értékelése Labdarúgó foglalkozás Résztvevők szintje Foglalkozás Játékok és gyakorlatok Pálya elrendezése A

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

KOMPLEX FEJLESZTÉS. Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése ill. nagymozgások összehangolása

KOMPLEX FEJLESZTÉS. Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése ill. nagymozgások összehangolása KOMPLEX FEJLESZTÉS Mozgásfejlesztés Fogócska meghatározott területen belül, tárgyak megkerülésével ház lehet pl. egy lábon állás, leguggolás, oldalsó középtartás, stb. Kelj fel, Jancsi! tyúklépés, gólyajárás,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SPORTTÁNC SPORTÁGI TANTERV Az Akrobatikus Rock and Roll tanszak célja, hogy törekedjen a táncművészet, azon belül az Akrobatikus Rock and Roll minél teljesebb megismerésére, segítse

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

A RÉSZ ÉS EGÉSZ. modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS. A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia

A RÉSZ ÉS EGÉSZ. modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS. A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia A RÉSZ ÉS EGÉSZ AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS Alap VII.3 AdGY A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia Az adaptációt készítette:

Részletesebben

Játéktár. Farm dominó. Dominó fa elemekből. 24 darabos játék, amelyet 4 éves kortól ajánlunk, akár több. résztvevőnek is.

Játéktár. Farm dominó. Dominó fa elemekből. 24 darabos játék, amelyet 4 éves kortól ajánlunk, akár több. résztvevőnek is. Játéktár Ha játszani szeretnél ezekkel a játékokkal, keresd meg a Fogadóportán dolgozó munkatársunkat és kérd el tőle! 2.000 Ft letét ellenében megkapod őket! Farm dominó Dominó, fa elemekből. 24 darabos

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN

TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN Fejezetek a Szabadon játékosan örömmel című kiadványunkból (9. rész) TAVASZI SÉTA A TERMÉSZETBEN - TAVASZ AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN Ismét látogassunk el egy általunk már ismert helyre, itt is figyeljük meg

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások Az idő múlása Interaktív tábla az óvodában Szerkesztette: Tóth Ágnes 1

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben