BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA"

Átírás

1 BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA december 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS Általános demográfiai jellemz k és Társadalmi összetétel és mobilitás Helyzete Gazdasága A Bakonyi TISZK tanulói vonzáskörzete Általános iskolai létszámok, folyamatok Középiskolai létszámok, folyamatok Szakmájukban elhelyezked k, folyamatok Kezd álláskeres k a Közép-Dunántúlon Fels oktatási intézményi hallgatók A TISZK INTÉZMÉNYSTRUKTÚRÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELVÉTELIZ K ARÁNYÁNAK PROGNOSZTIZÁLÁSA Oktatás környezeti változása Szakképzés fejlesztése, oktatási központok létrehozása Országos prognózis Bakonyi TISZK vonzása prognózisa Versenytárselemzés RFKB irányelvek és döntések A BAKONYI TISZK FENNTARTHATÓ BEISKOLÁZÁSI RENDSZERE Területi elv Demográfiai elv Társadalmi elv BEISKOLÁZÁSI GYAKORLAT A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN A Bakonyi SZASZET missziója Történeti háttér Jogszabályi háttér MARKETING SZEMLÉLET AZ OKTATÁSBAN Az oktatásmarketing helye és szerepe a marketing rendszerében ORIENTÁCIÓS ESZKÖZÖK Intézményi marketing stratégia Az iskolamarketing jelent sége 46

3 7.1.2 A partnerközpontúság a szolgáltató iskola Marketingstratégia - Vezet i elkötelezettség Menedzser pedagógus emberi er forrás Kommunikációs stratégia Az iskolamarketing gyakorlata PR stratégia OKTATÁS, MINT SZOLGÁLTATÁS TULAJDONSÁGAI A szolgáltatások piaca Az oktatás mint szolgáltatás attribútumai Fizikai tartalom és szolgáltatás A szolgáltatások megkülönböztet jegyei Az oktatási szolgáltatás jellemz i és marketing problémái Marketingmix a szolgáltatások esetében a 7P Emberek (people) Folyamat (process) Fizikai megjelenés (physical evidence) Szolgáltatástermék (Product) Árazás (Price) Disztribúció (Place) Reklám (Promotion) BEISKOLÁZÁSI MARKETING-MIX termék, jöv kép, üzenet Standard kommunikációs csatornák Alternatív kommunikációs csatornák Virtuális információs tér EMPIRIKUS KUTATÁS A BAKONYI TISZK-R L A kvantitatív kutatás tervezése ESZKÖZÖK ÉS AKCIÓK Alapelvek Küldetés és identitás Tevékenységek és feladatok Marketingeszközök (Szolgáltatásmarketing - 7P) Marketingkommunikációs mix-elemek Fizikai jelenlét Product: oktatás 77

4 12. INTÉZMÉNYI EL NYÖK A BAKONYI TISZK-BEN Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés Tehetséggondozás Egyenl esély program Felzárkoztatási program Szabadid s és közösségi élettér Pályakövetési rendszer JAVASLATOK Az internetes megjelenésr l Honlapok Szakmaprofilok tisztítása Direkt marketing eszközök kiaknázása Konzisztens küls kommunikáció Civil szervezetekkel való kapcsolattartás Szlogen áttekintése Tanuljunk egymástól! Best practice-k Google keres motor: Adwords, Adsense Javaslatok id táv meghatározása ÖSSZEGZÉS 101 MELLÉKLETEK számú melléklet: Hazai oktatási körkép számú melléklet: A hat intézmény tanulóinak, munkaközösségeinek, rendezvényeinek összevetése éves beszámolók alapján számú melléklet: Diák kérd ív számú melléklet: Kérd ív a tagiskolák kapcsolattartóinak számú melléklet : Az egyes tagiskolák hivatalos honlapja számú melléklet Konkurens TISZK-ek honlapjai számú melléklet: Képek számú melléklet: Országos TISZK Lista 170 HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE 179

5 BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1. Bevezetés A Bakonyi TISZK intézményi marketingjér l írt dolgozatot több szempontból közelítettük meg. Az iskolamarketing szerepe n tt, csak a fiatal beiskolázottak számát tekintve is, hiszen csökken piacon kell fennmaradni az intézményeknek. Emellett a szolgáltatások kommunikációja a legnehezebb feladat, hiszen a szolgáltatások reklámjaiban csak fogalmakkal találkozhatunk, például biztonság, nyugalom egy biztosítótársaságnál, amely az oktatási szektorban csak fokozódik, hiszen maga az oktatás emberre ható szolgáltatás, amelybe a tárgyi elemek sokszor nem is jelennek meg, így a kommunikációja még inkább nehéz. Következésképp ezzel a komplex problémával kapcsolatosan két primer kutatást is végeztünk. A kutatások eredményeit már az elméleti bevezet szakaszba bevontunk, azért, hogy helyén válaszoljuk meg a felmerül kérdéseket, például társadalmi változások hatása a beiskolázási gyakorlatra. Az els primer kutatás során megkérdeztük az egyes Bakonyi TISZK tagiskolák kapcsolattartóit, hogy miképp vélekednek a saját és a TISZK kommunikációjáról, illetve a beiskolázási gyakorlatukról, saját versenyhelyzetükr l (a kérd ívet mellékletben megtalálható) és elemeztük az általuk használt reklám megjelenéseket is. Válaszukat, már az elméleti felvezetésben olvashatják, kiegészítve így a száraz leíró tényeket. Nagyon fontos és elengedhetetlen az értelmezésben az véleményük, hiszen k nap-mint-nap szembesülnek intézményeik ügyes bajos dolgaival. A második empirikus elemzésben a diákok válaszaira voltunk kíváncsiak, nemcsak a reklámeszközökr l, hanem a felvételi eljárásukról is megkérdeztük ket (a kérd ív a mellékletben található). A tanulmány fejezeteir l Az els fejezetekben áttekintés olvasható Veszprém megyér l demográfiai, gazdasági illetve társadalmi változásokról a Bakonyi TISZK megalakulásának hátterér l, a tagiskolákról. A leíró fejezeteket az általunk készített empirikus kutatás eredményeivel színezzük ki, támasztjuk alá a primer kutatás eredményeivel (néhol esetleg szó szerinti idézéssel), hogy megfelel képet kapjon az olvasó a Bakonyi TISZK m ködési környezetér l, hogy kés bb a kutatási eredmények bemutatása értelmezhet legyen. 5

6 2. Helyzetelemzés: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 2.1 Általános demográfiai jellemz k és Társadalmi összetétel és mobilitás12 Veszprém megye településhálózata az elmúlt évtizedekben jelent sen átalakult. N tt az urbanizáltság mértéke, els sorban a várossá nyilvánítások növekv számának köszönhet en, miközben átalakult a faluhálózat is. A településhálózat mai jellemz je a kis és közepes városok, valamint az aprófalvak (ezen belül a sajátos csoportot alkotó törpefalvak). A megye legnagyobb városa Veszprém, a megyeszékhely, mely sajátos földrajzi elhelyezkedése, történelmi tradíciói következtében a térség oktatási-kulturális, közigazgatási központja. Közepes méret városai Ajka, Pápa, Tapolca, Várpalota. A nyolcvanas években kapott városi rangot kapott Zirc és Sümeg. Balatonalmádi, Balatonfüred, illetve kés bb Balatonf zf és Badacsonytomaj bírnak. Veszprém megyében 217 település található. Terület (km²) 4492 Lakónépesség (f, jan. 1.) Városi népesség aránya, % 61 Néps ség, f /km² 81 Kistérségek száma 9 Települések száma táblázat: Veszprém megye jellemz települési adatai, 2009, F: KSH, január 1-jén Veszprém megye lakónépessége f volt, míg a évi népszámláláskor (az akkori közigazgatási határokon belül) f t számláltak. A népesség korösszetételének legdrámaiabb változása a gyermekek számának és a fiatal generációnak a csökkenése, ezzel együtt az öregedési folyamat. A legutóbbi két népszámlálás között 25%-kal csökkent a (0-14 éves) gyermekkorúak száma és 15 %-kal n tt a 60 év felettieké, miközben a két korcsoport közötti népességszám mindössze 3%-kal több. A gyermekkorúak népességen belüli aránya az évi 22,1%-ról 16,7%-ra csökkent, a 65 év felettieké 11,5%-ról 14%-ra n tt. 1 Munkaer piaci prognózis készült a Bakonyi Szakképzés Szervezési Társulás számára, 2010 május 2 Veszprém megye hulladékgazdálkodási terve, 2004, letöltés ideje: ,

7 Mindezen társadalmi változások hatással lesznek a beiskoláztatásra, hiszen a jelentkez diákok száma minden évben az egyes tagiskolákban azért is csökkenhet, mert a gyermekek száma visszamen leg több évre vonatkozóan csökkennek ábra: Veszprém megye korfája, 2009, F: KSH, 2010

8 2.1.1 Helyzete 8 2. ábra: Veszprém megye Veszprém megye a Közép-Dunántúlon helyezkedik el. Északról Gy r-moson-sopron és Komárom-Esztergom, keletr l Fejér megye, délr l a Balaton és Somogy megye, nyugatról Vas és Zala megyék határolják. Az ország közepes nagyságú megyéihez tartozik. Területe három nagy tájegységre, a Kisalföld déli részére, a Bakonyi hegységre és a Balaton-felvidékre bontható. Székhelye Veszprém. Veszprém megye területe 4493 km². Kb 4,5%-a Magyarország területének Gazdasága 3 Ipar A megye az 1980-as években jelent sen iparosodott volt. A fellelhet ásványvagyon miatt egyes vidékeken meghatározó jelent ség volt a barnaszén, bauxit és mangán bányászata. A várpalotai és ajkai szénvagyonra települt az inotai (jelenleg már nem üzemel ) és az ajkai er. Az er vek villamosenergia-termelésének és a megye bauxitvagyonának 3 Veszprém megye, friss adatok, Wikipedia letöltés ideje:

9 kihasználására mindkét helyen alumíniumkohó is m ködött. A megye vegyipara még ma is jelent s; Pétfürd n, Peremartonban és Balatonf zf n ma is m köd nagy vegyiüzemek találhatók (m trágyák és növényvéd szerek gyártása). A vegyiparnak a megyében betöltött jelent s szerepét mutatja a megyeszékhelyen korábban m köd Vegyipari Egyetem (ma: Pannon Egyetem), MÁFKI (Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet) és Neviki (Nehézvegyipari Kutatóintézet). A megyében el állított további ipari termékek közé tartoznak az autóvillamossági cikkek, bútoripari termékek, épít anyagok és háztartási gépek. Bányászat A megye ásványkincsekben gazdag, ezért az ország egyik legfontosabb alapanyag-szolgáltató területe. Az energiahordozók közül a barnaszén jelent s. Az oxidos és karbonátos mangánércet az országban egyedül csak itt bányásszák, azonban legjelent sebb ásványkincsének a bauxit tekinthet, amely a megye révén európai szempontból is az els k közé sorolja Magyarországot. Különös a jelent sége a Bakonyi hegység gazdag karsztvízkészletének, mely a települések ivóvízszükségletének kielégítésében, valamint az ipar vízellátásában játszik szerepet. Mez gazdaság Balatonfelvidéki táj A Balaton-part és a völgyek mikroklímája, valamint a vulkanikus altalaj kedvez feltételeket biztosít a sz lészet és borászat számára, ezért több borvidék is található a megyében. A felszín er s tagoltsága miatt a talajviszonyok a megye északi részére mélyen benyúló Kisalföld kivételével kedvez tlenek a mez gazdasági termelés számára. A mez gazdasági termelés többi ága számára a felszín er s tagoltsága miatt a talajviszonyok kedvez tlenek. Ez alól csak a megye északi részére mélyen benyúló Kisalföld termékeny területe jelent kivételt. Közlekedés, infrastruktúra A gazdasági fejl dés ütemét nagymértékben befolyásoló infrastrukturális háttér az országosnál magasabb színvonalú. A megyét s úthálózat jellemzi, mely fontos ipari csomópontokat, idegenforgalmi szempontból kiemelt üdül körzeteket köt össze. Legfontosabb közútja a kelet nyugati irányú nemzetközi forgalmat is lebonyolító 8-as számú út, amit a nyugati határ felé irányuló jelent s átmen forgalom miatt fejleszteni kell. Éppen ezért az érintett három megye együttm ködési megállapodása alapján az M8-as számú gyorsforgalmi út megépítése mind a gazdaság dinamikus fejlesztése, mind a közúti közlekedés problémáinak megoldása szempontjából kiemelt fontosságú. Az építés érdekében a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére funkcionális területfejlesztési tanács is alakult. A megye területén 250 km-es vasúti f vonal halad át, melyb l a Budapest Szombathely közötti a legnagyobb forgalmat lebonyolító. Ennek villamosítása révén 2000-ben a nyugati határ és a f város elérésének lehet sége is egy órára csökkent. 9

10 Sokat fejl dött a megye közm ellátottsága. A vezetékes víz minden településre eljut. A megye telefonellátottságában exponenciális fejl dés történt. Mindezt tovább javítja a mobiltelefon-szolgáltatások színvonalának és ügyfélkörének b vítése. Jelent s el relépés, hogy az adatátviteli rendszerek fejlesztésébe, korszer sítésébe, az ISDN-vonalak kiépítésébe a Matáv mellett a megyében m köd külföldi érdekeltség telefontársaságok is bekapcsolódtak. 2.2 A Bakonyi TISZK tanulói vonzáskörzete A foglalkoztatási összkép országos összehasonlításban kedvez, de strukturális problémákat jelez a foglalkoztatottság bels szerkezete. Az elmúlt években jelent s változás állt be az aktív keres knek a munkaképes korosztályon belüli arányában. A csaknem 10%-os növekedés különösen értékes eredmény annak tükrében, hogy eközben a nyugdíjkorhatár emelkedett. A javulás nagyobb részben azonban a térségbe települt külföldi nagyvállalatnak és az újonnan alakult helyi vállalkozásoknak köszönhet. A mez gazdaságban jelent sen csökkent a foglalkoztatottak száma az állami vállalkozások, termel szövetkezetek felbomlása, és az országosan jellemz termelés visszaesésb l adódóan. Az iparban összességében kisebb létszámcsökkenés tapasztalható, ami mögött jelent s átrétegz dés húzódik meg. Veszprém megye I. né II. né III. né IV. né I. né II. né 10 Foglalkoztatottak száma (ezer f ) 146,0 146,4 147,2 147,9 138,1 142,7 Munkanélküliek száma (ezer f ) 11,4 9,4 11,0 11,7 16,5 14,9 Gazdaságilag aktív népesség (ezer f ) 157,4 155,8 158,2 159,6 154,6 157,6 Gazdaságilag inaktív népesség (ezer ) 123,6 125,0 122,3 120,6 124,1 120,7 Aktivitási arány (%) 56,0 55,5 56,4 57,0 55,5 56,6 Foglalkoztatási arány (%) 52,0 52,1 52,5 52,8 49,6 51,3 Munkanélküliségi ráta (%) 7,2 6,0 7,0 7,3 10,7 9,5 Aktivitási arány (%) országos 54,1 54,3 55,2 54,7 54,1 54,6

11 Foglalkoztatási arány (%) országos 49,8 50,2 50,9 50,4 48,9 49,4 Munkanélküliségi ráta (%) - országos 8,0 7,6 7,7 8,0 9,7 9,6 2. táblázat: Veszprém megye foglalkoztatottak száma, megoszlása,f: KSH, 2009 letöltés ideje 2010 november 24. A fentiek alapján a hangsúly áthelyez dik a képzés fajtájáról az intézmény képére, a róla kialakítandó véleményre, amely a teljes profiljának kölcsönözheti egyszerre a jó image biztosította el nyöket, segíti a pályaválasztók döntését. Az iskolaválasztást és egyben annak fennmaradását els sorban a róla kialakult kép határozza meg. Ehhez mindenekel tt az összetéveszthetetlen, lényegi és hosszú távon érvényesül személyiségjegyeket kell megállapítani. Fontos, hogy ez a jellegzetes kép minél markánsabb legyen, minél jobban elváljon a konkurens iskolákról kialakult képt l. A Dél-Dunántúl régió kivételével amit egyébként átlag alatti foglalkoztatottsági szint jellemez a évhez viszonyítva minden régióban csökkent a foglalkoztatottság. A legtöbben, 24 ezren, a Közép-Dunántúl régióban veszítették el állásukat, ami ott a foglalkoztatási ráta 2,6 százalékpontos csökkenését idézte el. Az egyes tagiskolák által beadott éves beszámolókban többször olvasható, hogy az SNI vagy a BNI gyermekeknél tapasztalt agresszió forrásának az igazgatók a családf állásának elveszítését adták meg. Ez okozta azt, hogy felborult a családi béke, amelyet a gyermekek nem voltak képesek feldolgozni. A KSH IV. negyedévi munkaer -felmérése alapján a Közép-dunántúli régióban a gazdaságilag aktív népesség száma 478,5 ezer f, ami f s létszámcsökkenést jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. A foglalkoztatottak száma 429,5 ezer f. Ez 33,3 ezer f vel kevesebb, mint egy évvel ezel tt. 11

12 12,00 Munkanélküliségi ráta változása, % 10,00 8,00 % 6,00 4,00 2,00 0, Fejér megye K-E Megye Veszprém megye Regió 2. ábra: Munkanélküliségi ráta változása,f: ÁFSZ, áprilisában az álláskeres vé válók 29,5 %-a legfeljebb általános iskolát, 37,5 %-a szakmunkásképz t, szakiskolát végzett, 28,8 %-a érettségivel, 6,0 %-uk pedig fels fokú iskolai végzettséggel rendelkezik Általános iskolai létszámok, folyamatok4 Az 2009-es PISA eredményekr l 5 : Az eddigi mérésekben (2000, 2003, 2006) Magyarország átlageredménye szövegértésb l és matematikából nem érte el az OECD-országok átlagát, természet-tudományból átlagos volt. Ez azt mutatta, hogy a jelenlegi globális munkaer -piaci versenyben Magyarország pozíciója gyengébb volt,mint az OECD-országoké általában ben jelent s fejl dés következett be a szövegértés terén (14 ponttal emelkedett a magyar tanulók átlageredménye 2000-hez képest, ezzel) elértük az OECD-átlagot. Természettudomány terén az eredmény változatlan 2006-hoz képest, továbbra is az OECDátlag szintjén van. 4 Oktatási Évkönyv, 2009/2010, , letöltés ideje NEFMI, honlapjának felhasználásával. Részletesebben vizsgalat, letöltés ideje:

13 A matematika-eredmény (490) továbbra sem változott, ám mivel id közben csatlakoztak az OECD-hez gyengébb átlageredmény országok, az OECD-országok átlaga 2009-ben már 496 pont, így a magyar eredmény most átlagos. A szövegértés fejl désének hátterében az alábbi okok találhatók: A gyengébb és a jobb képesség gyerekek is jobb eredményt értek el 2009-ben, mint 2000-ben, de a gyengébb képesség ek fejl dtek többet. (2000 és 2009 között 5%-kal tt a 2. képességszintet, és 1,8%-kal az 5. képességszintet elér tanulók aránya.) Magyarországon 6,3%-kal n tt azoknak a tanulóknak az aránya, akik szépirodalmat olvasnak, és kiugróan, 40%-kal n tt az újságolvasó diákok aránya. Szemben az OECD-ben általában látható tendenciával, Magyarországon szignifikánsan n tt az olvasott anyagok változatosságát mér index értéke. Az OECD-országokban 2000 és 2009 között 68%-ról 63%-ra csökkent a naponta kedvtelésb l olvasó tanulók aránya, Magyarországon ez az érték nem változott és az OECD-átlag feletti, 75%. A PISA 2009 üzenete Magyarországnak: Egyik legfontosabb üzenete, hogy a tanulók eredményét szociális, kulturális és gazdasági hátterük er sebben befolyásolja, mint a legtöbb országban. Továbbá, Magyarországon nagyok a különbségek a gyengébb és jobb hátter tanulók eredményeiben, és más országokkal szemben kevesebb az olyan tanuló, aki gyenge szociális, gazdasági és kulturális háttere ellenére is jó eredményt képes elérni. A magyar közoktatás-irányítási rendszerben a közoktatással kapcsolatos döntések legnagyobb részét 2006-ban az intézményfenntartó helyi önkormányzatok hozzák, azaz továbbra is rendelkeznek mindazokkal a kiterjedt irányítási jogosítványokkal, amelyeket az 1993-ban elfogadott közoktatási törvény határozott meg ban 3144 helyi önkormányzat volt Magyarországon, 33-mal kevesebb, mint 2001-ben; ebben az évben 1994-hez viszonyítva a legalacsonyabb a helyi hatóságok száma hez képest 9%-kal csökkent az oktatási-nevelési intézményt (óvoda, általános iskola) fenntartó önkormányzatok száma, ez a csökkenés folyamatos, trendnek tekinthet 1994 óta. Ezzel párhuzamosan 2001 és 2005 között 20%-kal, 995-re n tt azon önkormányzatok száma, amelyek nem tartanak fent oktatási intézményt. E települések szinte kizárólag az 1000 lakosnál alacsonyabb lélekszámú települések közé tartoznak. Ebb l arra következtethetünk, hogy a kistelepülések intézménymegtartó ereje els sorban demográfiai és finanszírozási okokból jelent sen csökkent az elmúlt id szakban után az oktatási intézményt nem fenntartó önkormányzatok további jelent s csökkenése várható. A közoktatási törvény évi módosítása ugyanis el írja, hogy szeptember 1-jét l a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal m köd általános iskolák a továbbiakban csak másik általános iskola vagy legalább hat évfolyammal m köd gimnázium tagiskolájaként láthatják el feladataikat. 13

14 Veszpr ém megye 1990/ / / / / / / /2 010 Általán os iskolák száma Általán os iskolák ba járó diákok száma % % 3. táblázat: Az általános iskolás és beiskolázottak számának alakulása,f: NEFMI, 2010, Az Oktatási évkönyv A közötti id szakban kismértékben növekedett a társulási hajlandóság az önkormányzatok körében, amely mind a fenntartói társulások, mind a társulásokban részt vev intézmények számát érintette és 2006 között a fenntartói társulások száma a KIR intézménytörzs adatai szerint 385-r l 448-ra, az ezekben részt vev közoktatási intézmények száma 511-r l 561-re n tt. A társulások számának növekedésében vélhet en szerepet játszott a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény elfogadása. Ugyancsak növelte a társulási hajlandóságot az is, hogy között az intézményfenntartó társulások a költségvetési törvényben meghatározott külön támogatásokban részesültek, amelynek mértéke jelent sen növekedett az elmúlt id szakban. Az általános iskolai tanulólétszám, a kedvez tlen demográfiai folyamat miatt, nappali rendszer oktatásban 15 ezerrel kevesebb, mint az el évben, jelenleg 774 ezer f, további 26 ezer tanuló a 6 illetve 8 osztályos gimnáziumok 5-8. évfolyamain tanul. A harmadik táblázat viszonyítási indexe szerint 2010-re 17%-kal 83%-ra esett vissza az általános iskolák száma csak Veszprém megyében, de még drasztikusabb adatot találunk, ha megnézzük az általános iskolába járók százalékos visszaesését 2010-re! Míg 1980-tól 1990-ig alig 2,6%-kal csökkent az alapfokú oktatásban a tanulói étszám, addig a következ évtized végére már további 15 %-kal kevesebb diák ült az iskolapadokban. A létszámcsökkenés továbbra sem állt meg, 2001/2002 és 2009/20010 között 18,1%-os volt. További érdekes adatokat tettünk az els számú mellékletbe, ahol tisztán látszanak a különböz oktatási intézmények helye, súlya, szerepe az elmúlt egy évtizedben. 14

15 3. ábra: Az alapfokú, nappali oktatásban résztvev k száma,f: Oktatási Évkönyv, 2009/2010, letöltés ideje Az alapfokú képzésben résztvev k száma csökkent 1980-tól napjainkig. Ahogyan a kés bbi táblázatokból kit nik az oktatási intézmények száma is csökkent. 2.4 Középiskolai létszámok, folyamatok 6 15 Veszprém megye 1990/ / / / / / / /2 010 Szakiskolák száma Speciális szakiskolák száma Gimnázium ok száma % % % Szakközépis kolák száma % 4. táblázat: A középiskolák számának alakulása,f: Oktatási Évkönyv, 2009/2010, letöltés ideje Balázs Palotás: A közoktatás iránya,

16 A negyedik táblázatból kiolvasható, hogy a speciális szakiskolák és a gimnáziumok száma n tt er teljesen. Ha megnézzük a tanulók számát is, akkor láthatjuk, hogy egyedül a speciális szakiskolákba jelentkez k száma n tt meg drasztikusan közel 300%-kal. A szakiskolák beiktatásának els rangú feladata az volt, hogy a korábbi szakmunkásképz k helyét átvegye. Sok szül és talán diák is úgy gondolja, hogy ha nem igazán volt jó tanuló az általános iskolában, vagy nem is végezte el 16-dik életévét betöltve az általános iskolát, úgy biztos hely számára (gyermeke számára) a szakiskola, ahol legalább egy szakmát tanul. MSZOE szerint ez a pozitív beállítódás a szakiskolákkal szemben kissé hamis, mert k is csak egy id után (függ en attól, hogy a jelentkez mikor hagyta abba az általános iskolát) csak hónapokkal, esetleg évekkel kés bb tanulhat szakmát. Ugyanezen probléma a szakközépiskolákkal szemben is fennáll. MSZOE szerint talán már nincs is éles különbség szakközépiskola és gimnázium között, a szakért k szerint szakgimnázium és gimnázium névvel kellene illetni a középiskolák ezen intézményeit. Veszprém megye 1990/ / / / / / / /2 010 Szakiskola % Speciális szakiskolák Gimnázium ok Szakközépi skola % % % táblázat: A tanulói létszám alakulása a középiskolai oktatásban, F: Oktatási Évkönyv, 2009/2010, letöltés ideje Az ötödik táblázaton látszik a szakközépiskolák túlsúlya a magyar oktatásban, ugyan korábban (1990-es években) a szakiskolák bizonyultak hasznosnak. A változás százalékos adataiból is leolvasható, hogy a speciális szakiskolák száma megugrott, ezen iskolák foglalkoznak, azokkal a diákokkal, kik nem tudták elvégezni 16 éves korukig az általános iskolát. Érdekes megnézni mindkét 4. és 5. táblázat százalékos változást, amíg a gimnáziumok száma több, mint 227 %-kal n tt, addig az oda beiratkozók száma nem haladja meg a 200%-ot, 174%-ot mutat.

17 4. ábra: A középfokú oktatás szerkezetének változása a nappali rendszer képzésben, F: OKT Évkönyv, 2009/2010, letöltés ideje A középfokú nappali rendszer oktatásban résztvev k száma eltér módon változott. A szakiskolák tanulólétszáma 3,9 százalékkal, a speciális szakiskolák létszám 1,9%-kal n tt. A szakközépiskolai tanulólétszám el évi 2,3%-os csökkenését, a 2009/2010-es tanévben 2,3%-os növekedés követte. Míg 1990/91-ben a középfokú oktatásban résztvev tanulók 44%-a szakiskolában (szakmunkásképz ben) tanult, 2009/2010-ban arányuk 23,8%. Az általános képzést nyújtó és a fels fokú tanulmányokra eredményesebben felkészít gimnáziumok részaránya 24%-ról 34,6%-ra emelkedett. A legnépszer bb intézménytípusba, a szakközépiskolába járó tanulók aránya 33%-ról 41,6%-ra ugrott Szakmájukban elhelyezked k, folyamatok A szakképz intézmények közül a szakiskolákban , a speciális szakiskolákban , a szakközépiskolákban f tanul. Ezen intézmények szakképz évfolyamain tanulók száma, a nappali- és feln ttoktatásban együtt , közülük az alábbi szakmaterületeken tanulnak legtöbben:

18 Szakmaterület diákok száma szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás épít ipari, vízi, közlekedési, stb. építés nagy- és kiskereskedelem gépgyártás, m szer fémipar számítás technikai tudományok 8308 gépjárm vek, hajók, repül gépek tervezése, gyártása 7690 management és igazgatás táblázat: szakmaterület és a tanulók száma,f: OKT Évkönyv, 2009/2010, letöltés ideje A hatodik táblázatban arra kapunk választ, hogy mely szakmacsoportokban hány diák tanul. Melyek a legfelkapottabb szakmacsoportok a diákok által? ez a kérdés kissé árnyalt, hiszen szabályozások is módosítják eme rangsort, hiszen az RFKB döntésem egyes szakmacsoportokat kiemelhetnek, pénzügyi és egyéb támogatással, míg másokat háttérbe szorít. Az RFKB döntésekr l kés bb újból szót ejtünk. Kiemelend területnek számít az egész országon belül a vendéglátás, az idegenforgalmi szolgáltatások. Jóval magasabb számú diák végzi el ezt a szakképzést, mint más esetleg a második kiemeltként kezelt épít ipari szakmaterület. A legtöbb kapcsolattartó bizakodott az elhelyezkedett diákok ügyében, egyedül III. Béla Gimnázium válaszában olvashatjuk, hogy : A szakmában azonnal elhelyezkedni tudók aránya kb. 5 %. Ennek oka az is, hogy a diákok jelent s része továbbtanul egy a szakmában magasabb szint képzést biztosító intézményben (egyetem, f iskola) Kezd álláskeres k a Közép-Dunántúlon A Regionális Munkaügyi Központ adatai alapján 2009-ben a régiós nyilvántartásban szerepl álláskeres knek átlagosan 6,9 %-a pályakezd volt. Számuk az el évihez képest 51,4 %-kal emelkedett, arányuk a nyilvántartott álláskeres kön belül viszont 0,3 %-ponttal mérsékl dött, mert a nem pályakezd k száma még nagyobb mértékben emelkedett. 7 III. Béla Gimnázium, M vészeti Szakközépiskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény

19 A legtöbb álláskeres pályakezd Veszprém megyében található (a teljes állomány 39%-a), ett l nem sokkal marad el Fejér megye (38,2 %), a legkevesebben pedig pedig Komárom- Esztergom megyében szerepeltek nyilvántartásában (22,8%). A pályakezd k aránya Veszprém megyében volt a legmagasabb, éves átlagban 7,4 %, ami 0,2 %-pontos növekedésnek felel meg 2008-hoz képest. Fejér megyében mérhettük a második legnagyobb, a régiós átlaggal épp megegyez arányt (6,9 %-ot), mely a tavalyi értéknél 0,2 %- ponttal alacsonyabb. Komárom-Esztergom megyében volt a legkisebb (6,1 %) a pályakezd k aránya 2009-ben, mely 1,3 %-ponttal mérsékl dött az egy évvel ezel ttihez képest. Iskolai végzettségüket tekintve a pályakezd k 59,0 %-a szakképzett volt, míg 41,0 %-uk számított szakképzetlennek. Ez a 2008-as értékekhez képest 5,9 %-pontos növekedést jelent a szakképzettek, s ugyanekkora csökkenést a szakképzetlenek arányában, aminek következtében a két csoport közt tavaly fennálló 6,2 %-pontos aránykülönbség 2009-ben 18,0 %-pontra n tt. A pályakezd álláskeres k 26,3 %-a a szakképzetlennek számító legfeljebb általános iskolát végzettek csoportjába tartozik. A középfokú végzettség ek táborát a gimnáziumi érettségivel rendelkez k (14,7%), az alapfokú végzettség, szakképesítéssel rendelkez k (20,8 %), akik szakmunkásképz t, szakiskolát, speciális szakiskolát végeztek, a szakközépiskolai érettségit birtoklók (24,3%), és a technikusi min sítéssel rendelkez k (6,5%) alkotják. F iskolai diplomával 5,2 %-uk, egyetemi oklevéllel pedig 2,2 %-uk rendelkezik, így a fels fokú végzettség ek összesen 7,4 %-nyi részt képviselnek az állástalan fiatalok között. A regiszrált álláskeres pályakezd k megoszlása iskolai végzettség szerint, ,50% 7,40% Nyolc általános 26,30% Gimnáziumi 20,80% Szakközépiskolai 14,70% Szakiskola 24,30% Technikum Egyyetem, F iskola 5. ábra: A regisztrált álláskeres k megoszlása iskolai végzettség szerint, F: KDRMK,

TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN

TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN 2010. december 15. TANULÓI KÖZÖSSÉGEK ÉPÍTÉSE, KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA A BAKONYI TISZK-BEN 1 BEVEZET 4 2 EL ZMÉNYEK INTEGRÁCIÓ A BAKONYI

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk.

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk. Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA Forrás: http://www.nyirvidektiszk.hu/ Alapvet problémák k a magyar szakképz pzési rendszerben Elaprózódott

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében augusztus Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. usztus A megye munkáltatói 2,1 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Az AGRIA TISZK infrastrukturális hátterének fejlesztése

Az AGRIA TISZK infrastrukturális hátterének fejlesztése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Az AGRIA TISZK infrastrukturális hátterének fejlesztése TIOP-3.1.1-09/01 Eger, 2009. október TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. AZ AGRIA TISZK környezete... 7

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében április

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ilis A megye munkáltatói 2,5 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken ilisban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében október Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. óber A megye munkáltatói 1,4 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken óberben

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-10/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Elemzés a májusi kompetenciamérés iskolai eredményeiről (8. és 10. évfolyam)

Elemzés a májusi kompetenciamérés iskolai eredményeiről (8. és 10. évfolyam) Elemzés a 26. májusi kompetenciamérés iskolai eredményeiről (8. és 1. évfolyam) Bevezetés A kompetenciamérés keretei A 26 tavaszi kompetenciamérés eredményeit a nyolcadik évfolyamról teljes körűen, a tizedik

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Vitaindító a Struktúrák és folyamatok szekcióban Lannert Judit VII. Országos Nevelésügyi Kongresszus Budapest, 2008. augusztus 26. Az

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 27 Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam szakközépiskola szövegértés El!állítás ideje: 28..6. 1:4:46

Részletesebben

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás Bukodi Erzsébet: Női munkavállalás és munkaidő-felhasználás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet (2005): Női munkavállalás és munkaidőfelhasználás

Részletesebben

Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda

Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 26 Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.12.16. 1:55:45

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. április Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. április

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

2008. évben befejezett munkaer piaci programok hatékonyságának értékelése

2008. évben befejezett munkaer piaci programok hatékonyságának értékelése 2008. évben befejezett munkaer piaci programok hatékonyságának értékelése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1 Készült A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Statisztikai és Elemzési F osztályán osztályvezet

Részletesebben

Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és AMI

Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és AMI 2015. évi OKM Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és AMI Intézményi összefoglaló jelentés 2015. évi Országos Kompetenciamérés eredményeiről Gyöngyössolymos, 2016. április 2015. évi OKM

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. május Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. május

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium 26 Vörösmarty Mihály Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.28. 18:2:34 1 Standardizált átlagos képességek

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS

SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0023 SZOMBATHELYI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV HELYZETELEMZÉS Megbízó: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA TARTALOM 1. BEVEZET... 1 2. A KUTATÁS LEFOLYTATÁSA... 2 3. VÉGZETTEK FELMÉRÉSE... 4 4. ÖSSZEGZÉS... 8 1. BEVEZET A külföldön

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium

Széchenyi István Gimnázium 27 Széchenyi István Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.1.4. 19:34:1 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 27 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.6.23. 1:39: 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében

A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye. - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében A Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatóinak véleménye - kutatási jelentés - A BGF Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2010. évi hallgatói motivációs kutatás eredményei 2010 A Diplomás Pályakövetési Rendszer

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009.

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól az észak-magyarországi régióban 2009. uár Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint országosan a nyilvántartott álláskeres k száma 2009. uár végén

Részletesebben