BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA"

Átírás

1 BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA december 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS Általános demográfiai jellemz k és Társadalmi összetétel és mobilitás Helyzete Gazdasága A Bakonyi TISZK tanulói vonzáskörzete Általános iskolai létszámok, folyamatok Középiskolai létszámok, folyamatok Szakmájukban elhelyezked k, folyamatok Kezd álláskeres k a Közép-Dunántúlon Fels oktatási intézményi hallgatók A TISZK INTÉZMÉNYSTRUKTÚRÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELVÉTELIZ K ARÁNYÁNAK PROGNOSZTIZÁLÁSA Oktatás környezeti változása Szakképzés fejlesztése, oktatási központok létrehozása Országos prognózis Bakonyi TISZK vonzása prognózisa Versenytárselemzés RFKB irányelvek és döntések A BAKONYI TISZK FENNTARTHATÓ BEISKOLÁZÁSI RENDSZERE Területi elv Demográfiai elv Társadalmi elv BEISKOLÁZÁSI GYAKORLAT A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN A Bakonyi SZASZET missziója Történeti háttér Jogszabályi háttér MARKETING SZEMLÉLET AZ OKTATÁSBAN Az oktatásmarketing helye és szerepe a marketing rendszerében ORIENTÁCIÓS ESZKÖZÖK Intézményi marketing stratégia Az iskolamarketing jelent sége 46

3 7.1.2 A partnerközpontúság a szolgáltató iskola Marketingstratégia - Vezet i elkötelezettség Menedzser pedagógus emberi er forrás Kommunikációs stratégia Az iskolamarketing gyakorlata PR stratégia OKTATÁS, MINT SZOLGÁLTATÁS TULAJDONSÁGAI A szolgáltatások piaca Az oktatás mint szolgáltatás attribútumai Fizikai tartalom és szolgáltatás A szolgáltatások megkülönböztet jegyei Az oktatási szolgáltatás jellemz i és marketing problémái Marketingmix a szolgáltatások esetében a 7P Emberek (people) Folyamat (process) Fizikai megjelenés (physical evidence) Szolgáltatástermék (Product) Árazás (Price) Disztribúció (Place) Reklám (Promotion) BEISKOLÁZÁSI MARKETING-MIX termék, jöv kép, üzenet Standard kommunikációs csatornák Alternatív kommunikációs csatornák Virtuális információs tér EMPIRIKUS KUTATÁS A BAKONYI TISZK-R L A kvantitatív kutatás tervezése ESZKÖZÖK ÉS AKCIÓK Alapelvek Küldetés és identitás Tevékenységek és feladatok Marketingeszközök (Szolgáltatásmarketing - 7P) Marketingkommunikációs mix-elemek Fizikai jelenlét Product: oktatás 77

4 12. INTÉZMÉNYI EL NYÖK A BAKONYI TISZK-BEN Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés Tehetséggondozás Egyenl esély program Felzárkoztatási program Szabadid s és közösségi élettér Pályakövetési rendszer JAVASLATOK Az internetes megjelenésr l Honlapok Szakmaprofilok tisztítása Direkt marketing eszközök kiaknázása Konzisztens küls kommunikáció Civil szervezetekkel való kapcsolattartás Szlogen áttekintése Tanuljunk egymástól! Best practice-k Google keres motor: Adwords, Adsense Javaslatok id táv meghatározása ÖSSZEGZÉS 101 MELLÉKLETEK számú melléklet: Hazai oktatási körkép számú melléklet: A hat intézmény tanulóinak, munkaközösségeinek, rendezvényeinek összevetése éves beszámolók alapján számú melléklet: Diák kérd ív számú melléklet: Kérd ív a tagiskolák kapcsolattartóinak számú melléklet : Az egyes tagiskolák hivatalos honlapja számú melléklet Konkurens TISZK-ek honlapjai számú melléklet: Képek számú melléklet: Országos TISZK Lista 170 HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE 179

5 BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1. Bevezetés A Bakonyi TISZK intézményi marketingjér l írt dolgozatot több szempontból közelítettük meg. Az iskolamarketing szerepe n tt, csak a fiatal beiskolázottak számát tekintve is, hiszen csökken piacon kell fennmaradni az intézményeknek. Emellett a szolgáltatások kommunikációja a legnehezebb feladat, hiszen a szolgáltatások reklámjaiban csak fogalmakkal találkozhatunk, például biztonság, nyugalom egy biztosítótársaságnál, amely az oktatási szektorban csak fokozódik, hiszen maga az oktatás emberre ható szolgáltatás, amelybe a tárgyi elemek sokszor nem is jelennek meg, így a kommunikációja még inkább nehéz. Következésképp ezzel a komplex problémával kapcsolatosan két primer kutatást is végeztünk. A kutatások eredményeit már az elméleti bevezet szakaszba bevontunk, azért, hogy helyén válaszoljuk meg a felmerül kérdéseket, például társadalmi változások hatása a beiskolázási gyakorlatra. Az els primer kutatás során megkérdeztük az egyes Bakonyi TISZK tagiskolák kapcsolattartóit, hogy miképp vélekednek a saját és a TISZK kommunikációjáról, illetve a beiskolázási gyakorlatukról, saját versenyhelyzetükr l (a kérd ívet mellékletben megtalálható) és elemeztük az általuk használt reklám megjelenéseket is. Válaszukat, már az elméleti felvezetésben olvashatják, kiegészítve így a száraz leíró tényeket. Nagyon fontos és elengedhetetlen az értelmezésben az véleményük, hiszen k nap-mint-nap szembesülnek intézményeik ügyes bajos dolgaival. A második empirikus elemzésben a diákok válaszaira voltunk kíváncsiak, nemcsak a reklámeszközökr l, hanem a felvételi eljárásukról is megkérdeztük ket (a kérd ív a mellékletben található). A tanulmány fejezeteir l Az els fejezetekben áttekintés olvasható Veszprém megyér l demográfiai, gazdasági illetve társadalmi változásokról a Bakonyi TISZK megalakulásának hátterér l, a tagiskolákról. A leíró fejezeteket az általunk készített empirikus kutatás eredményeivel színezzük ki, támasztjuk alá a primer kutatás eredményeivel (néhol esetleg szó szerinti idézéssel), hogy megfelel képet kapjon az olvasó a Bakonyi TISZK m ködési környezetér l, hogy kés bb a kutatási eredmények bemutatása értelmezhet legyen. 5

6 2. Helyzetelemzés: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 2.1 Általános demográfiai jellemz k és Társadalmi összetétel és mobilitás12 Veszprém megye településhálózata az elmúlt évtizedekben jelent sen átalakult. N tt az urbanizáltság mértéke, els sorban a várossá nyilvánítások növekv számának köszönhet en, miközben átalakult a faluhálózat is. A településhálózat mai jellemz je a kis és közepes városok, valamint az aprófalvak (ezen belül a sajátos csoportot alkotó törpefalvak). A megye legnagyobb városa Veszprém, a megyeszékhely, mely sajátos földrajzi elhelyezkedése, történelmi tradíciói következtében a térség oktatási-kulturális, közigazgatási központja. Közepes méret városai Ajka, Pápa, Tapolca, Várpalota. A nyolcvanas években kapott városi rangot kapott Zirc és Sümeg. Balatonalmádi, Balatonfüred, illetve kés bb Balatonf zf és Badacsonytomaj bírnak. Veszprém megyében 217 település található. Terület (km²) 4492 Lakónépesség (f, jan. 1.) Városi népesség aránya, % 61 Néps ség, f /km² 81 Kistérségek száma 9 Települések száma táblázat: Veszprém megye jellemz települési adatai, 2009, F: KSH, január 1-jén Veszprém megye lakónépessége f volt, míg a évi népszámláláskor (az akkori közigazgatási határokon belül) f t számláltak. A népesség korösszetételének legdrámaiabb változása a gyermekek számának és a fiatal generációnak a csökkenése, ezzel együtt az öregedési folyamat. A legutóbbi két népszámlálás között 25%-kal csökkent a (0-14 éves) gyermekkorúak száma és 15 %-kal n tt a 60 év felettieké, miközben a két korcsoport közötti népességszám mindössze 3%-kal több. A gyermekkorúak népességen belüli aránya az évi 22,1%-ról 16,7%-ra csökkent, a 65 év felettieké 11,5%-ról 14%-ra n tt. 1 Munkaer piaci prognózis készült a Bakonyi Szakképzés Szervezési Társulás számára, 2010 május 2 Veszprém megye hulladékgazdálkodási terve, 2004, letöltés ideje: ,

7 Mindezen társadalmi változások hatással lesznek a beiskoláztatásra, hiszen a jelentkez diákok száma minden évben az egyes tagiskolákban azért is csökkenhet, mert a gyermekek száma visszamen leg több évre vonatkozóan csökkennek ábra: Veszprém megye korfája, 2009, F: KSH, 2010

8 2.1.1 Helyzete 8 2. ábra: Veszprém megye Veszprém megye a Közép-Dunántúlon helyezkedik el. Északról Gy r-moson-sopron és Komárom-Esztergom, keletr l Fejér megye, délr l a Balaton és Somogy megye, nyugatról Vas és Zala megyék határolják. Az ország közepes nagyságú megyéihez tartozik. Területe három nagy tájegységre, a Kisalföld déli részére, a Bakonyi hegységre és a Balaton-felvidékre bontható. Székhelye Veszprém. Veszprém megye területe 4493 km². Kb 4,5%-a Magyarország területének Gazdasága 3 Ipar A megye az 1980-as években jelent sen iparosodott volt. A fellelhet ásványvagyon miatt egyes vidékeken meghatározó jelent ség volt a barnaszén, bauxit és mangán bányászata. A várpalotai és ajkai szénvagyonra települt az inotai (jelenleg már nem üzemel ) és az ajkai er. Az er vek villamosenergia-termelésének és a megye bauxitvagyonának 3 Veszprém megye, friss adatok, Wikipedia letöltés ideje:

9 kihasználására mindkét helyen alumíniumkohó is m ködött. A megye vegyipara még ma is jelent s; Pétfürd n, Peremartonban és Balatonf zf n ma is m köd nagy vegyiüzemek találhatók (m trágyák és növényvéd szerek gyártása). A vegyiparnak a megyében betöltött jelent s szerepét mutatja a megyeszékhelyen korábban m köd Vegyipari Egyetem (ma: Pannon Egyetem), MÁFKI (Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet) és Neviki (Nehézvegyipari Kutatóintézet). A megyében el állított további ipari termékek közé tartoznak az autóvillamossági cikkek, bútoripari termékek, épít anyagok és háztartási gépek. Bányászat A megye ásványkincsekben gazdag, ezért az ország egyik legfontosabb alapanyag-szolgáltató területe. Az energiahordozók közül a barnaszén jelent s. Az oxidos és karbonátos mangánércet az országban egyedül csak itt bányásszák, azonban legjelent sebb ásványkincsének a bauxit tekinthet, amely a megye révén európai szempontból is az els k közé sorolja Magyarországot. Különös a jelent sége a Bakonyi hegység gazdag karsztvízkészletének, mely a települések ivóvízszükségletének kielégítésében, valamint az ipar vízellátásában játszik szerepet. Mez gazdaság Balatonfelvidéki táj A Balaton-part és a völgyek mikroklímája, valamint a vulkanikus altalaj kedvez feltételeket biztosít a sz lészet és borászat számára, ezért több borvidék is található a megyében. A felszín er s tagoltsága miatt a talajviszonyok a megye északi részére mélyen benyúló Kisalföld kivételével kedvez tlenek a mez gazdasági termelés számára. A mez gazdasági termelés többi ága számára a felszín er s tagoltsága miatt a talajviszonyok kedvez tlenek. Ez alól csak a megye északi részére mélyen benyúló Kisalföld termékeny területe jelent kivételt. Közlekedés, infrastruktúra A gazdasági fejl dés ütemét nagymértékben befolyásoló infrastrukturális háttér az országosnál magasabb színvonalú. A megyét s úthálózat jellemzi, mely fontos ipari csomópontokat, idegenforgalmi szempontból kiemelt üdül körzeteket köt össze. Legfontosabb közútja a kelet nyugati irányú nemzetközi forgalmat is lebonyolító 8-as számú út, amit a nyugati határ felé irányuló jelent s átmen forgalom miatt fejleszteni kell. Éppen ezért az érintett három megye együttm ködési megállapodása alapján az M8-as számú gyorsforgalmi út megépítése mind a gazdaság dinamikus fejlesztése, mind a közúti közlekedés problémáinak megoldása szempontjából kiemelt fontosságú. Az építés érdekében a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére funkcionális területfejlesztési tanács is alakult. A megye területén 250 km-es vasúti f vonal halad át, melyb l a Budapest Szombathely közötti a legnagyobb forgalmat lebonyolító. Ennek villamosítása révén 2000-ben a nyugati határ és a f város elérésének lehet sége is egy órára csökkent. 9

10 Sokat fejl dött a megye közm ellátottsága. A vezetékes víz minden településre eljut. A megye telefonellátottságában exponenciális fejl dés történt. Mindezt tovább javítja a mobiltelefon-szolgáltatások színvonalának és ügyfélkörének b vítése. Jelent s el relépés, hogy az adatátviteli rendszerek fejlesztésébe, korszer sítésébe, az ISDN-vonalak kiépítésébe a Matáv mellett a megyében m köd külföldi érdekeltség telefontársaságok is bekapcsolódtak. 2.2 A Bakonyi TISZK tanulói vonzáskörzete A foglalkoztatási összkép országos összehasonlításban kedvez, de strukturális problémákat jelez a foglalkoztatottság bels szerkezete. Az elmúlt években jelent s változás állt be az aktív keres knek a munkaképes korosztályon belüli arányában. A csaknem 10%-os növekedés különösen értékes eredmény annak tükrében, hogy eközben a nyugdíjkorhatár emelkedett. A javulás nagyobb részben azonban a térségbe települt külföldi nagyvállalatnak és az újonnan alakult helyi vállalkozásoknak köszönhet. A mez gazdaságban jelent sen csökkent a foglalkoztatottak száma az állami vállalkozások, termel szövetkezetek felbomlása, és az országosan jellemz termelés visszaesésb l adódóan. Az iparban összességében kisebb létszámcsökkenés tapasztalható, ami mögött jelent s átrétegz dés húzódik meg. Veszprém megye I. né II. né III. né IV. né I. né II. né 10 Foglalkoztatottak száma (ezer f ) 146,0 146,4 147,2 147,9 138,1 142,7 Munkanélküliek száma (ezer f ) 11,4 9,4 11,0 11,7 16,5 14,9 Gazdaságilag aktív népesség (ezer f ) 157,4 155,8 158,2 159,6 154,6 157,6 Gazdaságilag inaktív népesség (ezer ) 123,6 125,0 122,3 120,6 124,1 120,7 Aktivitási arány (%) 56,0 55,5 56,4 57,0 55,5 56,6 Foglalkoztatási arány (%) 52,0 52,1 52,5 52,8 49,6 51,3 Munkanélküliségi ráta (%) 7,2 6,0 7,0 7,3 10,7 9,5 Aktivitási arány (%) országos 54,1 54,3 55,2 54,7 54,1 54,6

11 Foglalkoztatási arány (%) országos 49,8 50,2 50,9 50,4 48,9 49,4 Munkanélküliségi ráta (%) - országos 8,0 7,6 7,7 8,0 9,7 9,6 2. táblázat: Veszprém megye foglalkoztatottak száma, megoszlása,f: KSH, 2009 letöltés ideje 2010 november 24. A fentiek alapján a hangsúly áthelyez dik a képzés fajtájáról az intézmény képére, a róla kialakítandó véleményre, amely a teljes profiljának kölcsönözheti egyszerre a jó image biztosította el nyöket, segíti a pályaválasztók döntését. Az iskolaválasztást és egyben annak fennmaradását els sorban a róla kialakult kép határozza meg. Ehhez mindenekel tt az összetéveszthetetlen, lényegi és hosszú távon érvényesül személyiségjegyeket kell megállapítani. Fontos, hogy ez a jellegzetes kép minél markánsabb legyen, minél jobban elváljon a konkurens iskolákról kialakult képt l. A Dél-Dunántúl régió kivételével amit egyébként átlag alatti foglalkoztatottsági szint jellemez a évhez viszonyítva minden régióban csökkent a foglalkoztatottság. A legtöbben, 24 ezren, a Közép-Dunántúl régióban veszítették el állásukat, ami ott a foglalkoztatási ráta 2,6 százalékpontos csökkenését idézte el. Az egyes tagiskolák által beadott éves beszámolókban többször olvasható, hogy az SNI vagy a BNI gyermekeknél tapasztalt agresszió forrásának az igazgatók a családf állásának elveszítését adták meg. Ez okozta azt, hogy felborult a családi béke, amelyet a gyermekek nem voltak képesek feldolgozni. A KSH IV. negyedévi munkaer -felmérése alapján a Közép-dunántúli régióban a gazdaságilag aktív népesség száma 478,5 ezer f, ami f s létszámcsökkenést jelent az egy évvel korábbi adathoz képest. A foglalkoztatottak száma 429,5 ezer f. Ez 33,3 ezer f vel kevesebb, mint egy évvel ezel tt. 11

12 12,00 Munkanélküliségi ráta változása, % 10,00 8,00 % 6,00 4,00 2,00 0, Fejér megye K-E Megye Veszprém megye Regió 2. ábra: Munkanélküliségi ráta változása,f: ÁFSZ, áprilisában az álláskeres vé válók 29,5 %-a legfeljebb általános iskolát, 37,5 %-a szakmunkásképz t, szakiskolát végzett, 28,8 %-a érettségivel, 6,0 %-uk pedig fels fokú iskolai végzettséggel rendelkezik Általános iskolai létszámok, folyamatok4 Az 2009-es PISA eredményekr l 5 : Az eddigi mérésekben (2000, 2003, 2006) Magyarország átlageredménye szövegértésb l és matematikából nem érte el az OECD-országok átlagát, természet-tudományból átlagos volt. Ez azt mutatta, hogy a jelenlegi globális munkaer -piaci versenyben Magyarország pozíciója gyengébb volt,mint az OECD-országoké általában ben jelent s fejl dés következett be a szövegértés terén (14 ponttal emelkedett a magyar tanulók átlageredménye 2000-hez képest, ezzel) elértük az OECD-átlagot. Természettudomány terén az eredmény változatlan 2006-hoz képest, továbbra is az OECDátlag szintjén van. 4 Oktatási Évkönyv, 2009/2010, , letöltés ideje NEFMI, honlapjának felhasználásával. Részletesebben vizsgalat, letöltés ideje:

13 A matematika-eredmény (490) továbbra sem változott, ám mivel id közben csatlakoztak az OECD-hez gyengébb átlageredmény országok, az OECD-országok átlaga 2009-ben már 496 pont, így a magyar eredmény most átlagos. A szövegértés fejl désének hátterében az alábbi okok találhatók: A gyengébb és a jobb képesség gyerekek is jobb eredményt értek el 2009-ben, mint 2000-ben, de a gyengébb képesség ek fejl dtek többet. (2000 és 2009 között 5%-kal tt a 2. képességszintet, és 1,8%-kal az 5. képességszintet elér tanulók aránya.) Magyarországon 6,3%-kal n tt azoknak a tanulóknak az aránya, akik szépirodalmat olvasnak, és kiugróan, 40%-kal n tt az újságolvasó diákok aránya. Szemben az OECD-ben általában látható tendenciával, Magyarországon szignifikánsan n tt az olvasott anyagok változatosságát mér index értéke. Az OECD-országokban 2000 és 2009 között 68%-ról 63%-ra csökkent a naponta kedvtelésb l olvasó tanulók aránya, Magyarországon ez az érték nem változott és az OECD-átlag feletti, 75%. A PISA 2009 üzenete Magyarországnak: Egyik legfontosabb üzenete, hogy a tanulók eredményét szociális, kulturális és gazdasági hátterük er sebben befolyásolja, mint a legtöbb országban. Továbbá, Magyarországon nagyok a különbségek a gyengébb és jobb hátter tanulók eredményeiben, és más országokkal szemben kevesebb az olyan tanuló, aki gyenge szociális, gazdasági és kulturális háttere ellenére is jó eredményt képes elérni. A magyar közoktatás-irányítási rendszerben a közoktatással kapcsolatos döntések legnagyobb részét 2006-ban az intézményfenntartó helyi önkormányzatok hozzák, azaz továbbra is rendelkeznek mindazokkal a kiterjedt irányítási jogosítványokkal, amelyeket az 1993-ban elfogadott közoktatási törvény határozott meg ban 3144 helyi önkormányzat volt Magyarországon, 33-mal kevesebb, mint 2001-ben; ebben az évben 1994-hez viszonyítva a legalacsonyabb a helyi hatóságok száma hez képest 9%-kal csökkent az oktatási-nevelési intézményt (óvoda, általános iskola) fenntartó önkormányzatok száma, ez a csökkenés folyamatos, trendnek tekinthet 1994 óta. Ezzel párhuzamosan 2001 és 2005 között 20%-kal, 995-re n tt azon önkormányzatok száma, amelyek nem tartanak fent oktatási intézményt. E települések szinte kizárólag az 1000 lakosnál alacsonyabb lélekszámú települések közé tartoznak. Ebb l arra következtethetünk, hogy a kistelepülések intézménymegtartó ereje els sorban demográfiai és finanszírozási okokból jelent sen csökkent az elmúlt id szakban után az oktatási intézményt nem fenntartó önkormányzatok további jelent s csökkenése várható. A közoktatási törvény évi módosítása ugyanis el írja, hogy szeptember 1-jét l a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal m köd általános iskolák a továbbiakban csak másik általános iskola vagy legalább hat évfolyammal m köd gimnázium tagiskolájaként láthatják el feladataikat. 13

14 Veszpr ém megye 1990/ / / / / / / /2 010 Általán os iskolák száma Általán os iskolák ba járó diákok száma % % 3. táblázat: Az általános iskolás és beiskolázottak számának alakulása,f: NEFMI, 2010, Az Oktatási évkönyv A közötti id szakban kismértékben növekedett a társulási hajlandóság az önkormányzatok körében, amely mind a fenntartói társulások, mind a társulásokban részt vev intézmények számát érintette és 2006 között a fenntartói társulások száma a KIR intézménytörzs adatai szerint 385-r l 448-ra, az ezekben részt vev közoktatási intézmények száma 511-r l 561-re n tt. A társulások számának növekedésében vélhet en szerepet játszott a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény elfogadása. Ugyancsak növelte a társulási hajlandóságot az is, hogy között az intézményfenntartó társulások a költségvetési törvényben meghatározott külön támogatásokban részesültek, amelynek mértéke jelent sen növekedett az elmúlt id szakban. Az általános iskolai tanulólétszám, a kedvez tlen demográfiai folyamat miatt, nappali rendszer oktatásban 15 ezerrel kevesebb, mint az el évben, jelenleg 774 ezer f, további 26 ezer tanuló a 6 illetve 8 osztályos gimnáziumok 5-8. évfolyamain tanul. A harmadik táblázat viszonyítási indexe szerint 2010-re 17%-kal 83%-ra esett vissza az általános iskolák száma csak Veszprém megyében, de még drasztikusabb adatot találunk, ha megnézzük az általános iskolába járók százalékos visszaesését 2010-re! Míg 1980-tól 1990-ig alig 2,6%-kal csökkent az alapfokú oktatásban a tanulói étszám, addig a következ évtized végére már további 15 %-kal kevesebb diák ült az iskolapadokban. A létszámcsökkenés továbbra sem állt meg, 2001/2002 és 2009/20010 között 18,1%-os volt. További érdekes adatokat tettünk az els számú mellékletbe, ahol tisztán látszanak a különböz oktatási intézmények helye, súlya, szerepe az elmúlt egy évtizedben. 14

15 3. ábra: Az alapfokú, nappali oktatásban résztvev k száma,f: Oktatási Évkönyv, 2009/2010, letöltés ideje Az alapfokú képzésben résztvev k száma csökkent 1980-tól napjainkig. Ahogyan a kés bbi táblázatokból kit nik az oktatási intézmények száma is csökkent. 2.4 Középiskolai létszámok, folyamatok 6 15 Veszprém megye 1990/ / / / / / / /2 010 Szakiskolák száma Speciális szakiskolák száma Gimnázium ok száma % % % Szakközépis kolák száma % 4. táblázat: A középiskolák számának alakulása,f: Oktatási Évkönyv, 2009/2010, letöltés ideje Balázs Palotás: A közoktatás iránya,

16 A negyedik táblázatból kiolvasható, hogy a speciális szakiskolák és a gimnáziumok száma n tt er teljesen. Ha megnézzük a tanulók számát is, akkor láthatjuk, hogy egyedül a speciális szakiskolákba jelentkez k száma n tt meg drasztikusan közel 300%-kal. A szakiskolák beiktatásának els rangú feladata az volt, hogy a korábbi szakmunkásképz k helyét átvegye. Sok szül és talán diák is úgy gondolja, hogy ha nem igazán volt jó tanuló az általános iskolában, vagy nem is végezte el 16-dik életévét betöltve az általános iskolát, úgy biztos hely számára (gyermeke számára) a szakiskola, ahol legalább egy szakmát tanul. MSZOE szerint ez a pozitív beállítódás a szakiskolákkal szemben kissé hamis, mert k is csak egy id után (függ en attól, hogy a jelentkez mikor hagyta abba az általános iskolát) csak hónapokkal, esetleg évekkel kés bb tanulhat szakmát. Ugyanezen probléma a szakközépiskolákkal szemben is fennáll. MSZOE szerint talán már nincs is éles különbség szakközépiskola és gimnázium között, a szakért k szerint szakgimnázium és gimnázium névvel kellene illetni a középiskolák ezen intézményeit. Veszprém megye 1990/ / / / / / / /2 010 Szakiskola % Speciális szakiskolák Gimnázium ok Szakközépi skola % % % táblázat: A tanulói létszám alakulása a középiskolai oktatásban, F: Oktatási Évkönyv, 2009/2010, letöltés ideje Az ötödik táblázaton látszik a szakközépiskolák túlsúlya a magyar oktatásban, ugyan korábban (1990-es években) a szakiskolák bizonyultak hasznosnak. A változás százalékos adataiból is leolvasható, hogy a speciális szakiskolák száma megugrott, ezen iskolák foglalkoznak, azokkal a diákokkal, kik nem tudták elvégezni 16 éves korukig az általános iskolát. Érdekes megnézni mindkét 4. és 5. táblázat százalékos változást, amíg a gimnáziumok száma több, mint 227 %-kal n tt, addig az oda beiratkozók száma nem haladja meg a 200%-ot, 174%-ot mutat.

17 4. ábra: A középfokú oktatás szerkezetének változása a nappali rendszer képzésben, F: OKT Évkönyv, 2009/2010, letöltés ideje A középfokú nappali rendszer oktatásban résztvev k száma eltér módon változott. A szakiskolák tanulólétszáma 3,9 százalékkal, a speciális szakiskolák létszám 1,9%-kal n tt. A szakközépiskolai tanulólétszám el évi 2,3%-os csökkenését, a 2009/2010-es tanévben 2,3%-os növekedés követte. Míg 1990/91-ben a középfokú oktatásban résztvev tanulók 44%-a szakiskolában (szakmunkásképz ben) tanult, 2009/2010-ban arányuk 23,8%. Az általános képzést nyújtó és a fels fokú tanulmányokra eredményesebben felkészít gimnáziumok részaránya 24%-ról 34,6%-ra emelkedett. A legnépszer bb intézménytípusba, a szakközépiskolába járó tanulók aránya 33%-ról 41,6%-ra ugrott Szakmájukban elhelyezked k, folyamatok A szakképz intézmények közül a szakiskolákban , a speciális szakiskolákban , a szakközépiskolákban f tanul. Ezen intézmények szakképz évfolyamain tanulók száma, a nappali- és feln ttoktatásban együtt , közülük az alábbi szakmaterületeken tanulnak legtöbben:

18 Szakmaterület diákok száma szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás épít ipari, vízi, közlekedési, stb. építés nagy- és kiskereskedelem gépgyártás, m szer fémipar számítás technikai tudományok 8308 gépjárm vek, hajók, repül gépek tervezése, gyártása 7690 management és igazgatás táblázat: szakmaterület és a tanulók száma,f: OKT Évkönyv, 2009/2010, letöltés ideje A hatodik táblázatban arra kapunk választ, hogy mely szakmacsoportokban hány diák tanul. Melyek a legfelkapottabb szakmacsoportok a diákok által? ez a kérdés kissé árnyalt, hiszen szabályozások is módosítják eme rangsort, hiszen az RFKB döntésem egyes szakmacsoportokat kiemelhetnek, pénzügyi és egyéb támogatással, míg másokat háttérbe szorít. Az RFKB döntésekr l kés bb újból szót ejtünk. Kiemelend területnek számít az egész országon belül a vendéglátás, az idegenforgalmi szolgáltatások. Jóval magasabb számú diák végzi el ezt a szakképzést, mint más esetleg a második kiemeltként kezelt épít ipari szakmaterület. A legtöbb kapcsolattartó bizakodott az elhelyezkedett diákok ügyében, egyedül III. Béla Gimnázium válaszában olvashatjuk, hogy : A szakmában azonnal elhelyezkedni tudók aránya kb. 5 %. Ennek oka az is, hogy a diákok jelent s része továbbtanul egy a szakmában magasabb szint képzést biztosító intézményben (egyetem, f iskola) Kezd álláskeres k a Közép-Dunántúlon A Regionális Munkaügyi Központ adatai alapján 2009-ben a régiós nyilvántartásban szerepl álláskeres knek átlagosan 6,9 %-a pályakezd volt. Számuk az el évihez képest 51,4 %-kal emelkedett, arányuk a nyilvántartott álláskeres kön belül viszont 0,3 %-ponttal mérsékl dött, mert a nem pályakezd k száma még nagyobb mértékben emelkedett. 7 III. Béla Gimnázium, M vészeti Szakközépiskola és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény

19 A legtöbb álláskeres pályakezd Veszprém megyében található (a teljes állomány 39%-a), ett l nem sokkal marad el Fejér megye (38,2 %), a legkevesebben pedig pedig Komárom- Esztergom megyében szerepeltek nyilvántartásában (22,8%). A pályakezd k aránya Veszprém megyében volt a legmagasabb, éves átlagban 7,4 %, ami 0,2 %-pontos növekedésnek felel meg 2008-hoz képest. Fejér megyében mérhettük a második legnagyobb, a régiós átlaggal épp megegyez arányt (6,9 %-ot), mely a tavalyi értéknél 0,2 %- ponttal alacsonyabb. Komárom-Esztergom megyében volt a legkisebb (6,1 %) a pályakezd k aránya 2009-ben, mely 1,3 %-ponttal mérsékl dött az egy évvel ezel ttihez képest. Iskolai végzettségüket tekintve a pályakezd k 59,0 %-a szakképzett volt, míg 41,0 %-uk számított szakképzetlennek. Ez a 2008-as értékekhez képest 5,9 %-pontos növekedést jelent a szakképzettek, s ugyanekkora csökkenést a szakképzetlenek arányában, aminek következtében a két csoport közt tavaly fennálló 6,2 %-pontos aránykülönbség 2009-ben 18,0 %-pontra n tt. A pályakezd álláskeres k 26,3 %-a a szakképzetlennek számító legfeljebb általános iskolát végzettek csoportjába tartozik. A középfokú végzettség ek táborát a gimnáziumi érettségivel rendelkez k (14,7%), az alapfokú végzettség, szakképesítéssel rendelkez k (20,8 %), akik szakmunkásképz t, szakiskolát, speciális szakiskolát végeztek, a szakközépiskolai érettségit birtoklók (24,3%), és a technikusi min sítéssel rendelkez k (6,5%) alkotják. F iskolai diplomával 5,2 %-uk, egyetemi oklevéllel pedig 2,2 %-uk rendelkezik, így a fels fokú végzettség ek összesen 7,4 %-nyi részt képviselnek az állástalan fiatalok között. A regiszrált álláskeres pályakezd k megoszlása iskolai végzettség szerint, ,50% 7,40% Nyolc általános 26,30% Gimnáziumi 20,80% Szakközépiskolai 14,70% Szakiskola 24,30% Technikum Egyyetem, F iskola 5. ábra: A regisztrált álláskeres k megoszlása iskolai végzettség szerint, F: KDRMK,

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk.

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk. Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA Forrás: http://www.nyirvidektiszk.hu/ Alapvet problémák k a magyar szakképz pzési rendszerben Elaprózódott

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 27 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.6.23. 1:39: 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Hétvezér Általános Iskola

Hétvezér Általános Iskola 27 Hétvezér Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28..19. 1:9:8 1 Az Önök telephelyének átlageredménye matematikából

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 27 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28.3.22. 15:59:14 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 27 \'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28..23. 1:38:34 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium

Karinthy Frigyes Gimnázium 27 Karinthy Frigyes Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés 1 Az Önök telephelyének átlageredménye szövegértésből a többi

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Vitaindító a Struktúrák és folyamatok szekcióban Lannert Judit VII. Országos Nevelésügyi Kongresszus Budapest, 2008. augusztus 26. Az

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma XX.4.17. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Zala megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete OM azonosító: 0766 Dr. Mez Ferenc - Thúry György

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése -

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése - TÁMOP-1.4.-1/1.-1-000 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai - statisztikai adatok másodelemzése - 14. február 7. Készítette:

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY OM azonosító: 200914 Cím: 7150 Bonyhád, Jókai u 3. Telefon: 74 / 451-918 E-mail: info@jokai.szltiszk.hu

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Cséfalvay Ágnes. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és

Cséfalvay Ágnes. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Szakképzés és gazdaság Cséfalvay Ágnes Szakképzési é osztályvezető ő Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Az egyfőre jutó GDP az országos átlag %-ában Budapest: 230 % A reálgazdaság így a versenyképesség

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére 76/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév nappali 1223 0255 1478 Pécs 2012 Köszöntöm Önt, Kedves Érdeklődő! Comenius Johannes Amos (Jan Amos Komensky) 1592-1670 A Comenius Szakközépiskola

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2009 10. évfolyam :: Szakiskola Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái 8100 Várpalota, Thuri Gy. tér 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003 2.3.3 Oktatás A demográfiai folyamatoknak megfelelően az oktatás alsóbb szintjei a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám következtében változnak az iskolarendszer mennyiségi mutató, a magasabb szinteken,

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Oktatási adatok, 2011/2012

Oktatási adatok, 2011/2012 212/23 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 23. szám 212. április 13. Oktatási adatok, 211/212 A tartalomból 1 A nappali képzések főbb adatai 4 Intézményhálózat, pedagógusok,

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

A szakképzés új irányai és feladatai Magyarországon. Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

A szakképzés új irányai és feladatai Magyarországon. Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság A szakképzés új irányai és feladatai Magyarországon Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Kihívások Alacsony iskolázottság, alulképzettség, és ebből fakadó

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben