Adatvédelmi Irányelvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatvédelmi Irányelvek"

Átírás

1 Adatvédelmi Irányelvek Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, ahol lehetősége nyílik arra, hogy többet is megtudjon a Nestléről és termékeinkről. A Nestlé kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogának valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által részünkre megadott személyes adatokat. Ez az Adatvédelmi Irányelv azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat tartalmazza, amelyeket a Nestlé saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg az elektronikus úton a részünkre rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban, összhangban a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvénnyel. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a Nestlé Hungária Kft. Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Cégjegyzékszám: , adószám: Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága - továbbiakban Nestlé. (lásd jelen Irányelv 18. kérdését) Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről. Ezért hoztuk létre jelen Adatvédelmi Irányelvet, amelyben tájékoztatjuk Önt személyes adataira vonatkozó jogairól, valamint azon intézkedésekről, amelyeket a Nestlé tett illetve tesz meg személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Bízunk benne, hogy hasznosnak fogja találni jelen tájékoztatást. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Nestlével az címen. 1. Milyen személyes adatokat gyűjt a Nestlé e weblapon keresztül, és hogyan gyűjti ezeket? Mi csak és kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket ÖN önkéntesen adott meg részünkre, illetve amelyek gyűjtéséhez hozzájárulással rendelkezünk Öntől, és amelyekre szükségünk van az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célok eléréséhez. (Ezen adatok közé különösképpen az alábbiak tartoznak: név, cím, cím, telefonszám, cookie-k, továbbá kapcsolati és rendszerinformációk.) Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk, hogy - tájékoztatást nyújtsunk a termékeinkről, pályázatainkról; - részt vehessen felméréseinkben;

2 - továbbá, hogy naprakészen informáljuk Önt a Nestlével kapcsolatos hírekről, érdekességekről. Az is előfordulhat, hogy a Nestlénél kívánja folytatni pályafutását, és megüresedett állásokra pályázik oly módon, hogy életrajzát elhelyezi online munkaerő-toborzó oldalainkon. Biztosíthatjuk, hogy a Nestlé minden szükséges intézkedést megtesz az Ön által részünkre bocsátott személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. 2. Milyen módon garantálja a Nestlé az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését? A Nestlé minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adataihoz csak a Nestlé illetve a Nestlé cégcsoport azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges, illetve az általuk igénybe vett azon harmadik cégek munkatársai, amely cégek szerződésben vállalták személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését. A Nestlé minden olyan munkatársa, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, köteles betartani a Nestlé Adatvédelmi Irányelvét. Az Ön személyes adatai védelmének biztosítására a Nestlé biztonságos ITkörnyezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Lásd a 4. kérdést Kinek a részére és milyen célból továbbítja a Nestlé csoport az Ön személyes adatait? 3. Milyen célokra használja fel a Nestlé az Ön személyes adatait? Személyes adatait a Nestlé azokra a célokra használja fel, amelyekre Ön megadta azokat, így különösen saját valamint a Nestlé cégcsoport marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára, így különösen arra, hogy elektronikus úton hirdetést küldjünk az Ön részére. Felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy számunkra különböző, a termékeinkkel illetve a Nestlé cégcsoport termékeivel kapcsolatos statisztikákat készítsünk, felmérjük fogyasztóink termékeinkkel, az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét, továbbá, hogy szolgáltatásaink színvonalát tökéletesítsük, illetve, hogy fogyasztóinktól értékes visszajelzéseket kapjunk. 4. Kinek a részére és milyen célból továbbítja a Nestlé az Ön személyes adatait? A Nestlé soha nem továbbítja az Ön személyes adatait a Nestlé cégcsoporton kívüli olyan harmadik személyek részére, akik azt direktmarketing célokra szándékoznak felhasználni, kivéve, ha Ön erre kifejezett engedélyt adott részünkre. Kérjük tekintse meg az 5. illetve 8. kérdést a Nestlé üzletpolitikáját illetően: I. az útján folytatott direktmarketinggel kapcsolatban; II. Önnek azon jogával kapcsolatban, hogy bármikor kérje a Nestlétől, NE lépjen Önnel kapcsolatba direktmarketing útján;

3 III. az Ön azon jogát illetően, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje személyes adatainak helyesbítését, valamint kérje személyes adatainak kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. A Nestlé kizárólag a Nestlé cégcsoporton belüli cégek valamint adatfeldolgozói részére továbbítja az Ön adatait. A regisztrációval Ön adatainak a Nestlé cégcsoport részére a jelen irányelvben meghatározott célból történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. Ezen kívüli harmadik személyek részére csak az alább szereplő, szigorúan korlátozott körülmények között kerülhet sor adatai továbbítására: - Mi megadhatjuk az Ön személyes adatait azon harmadik személyek részére (pl. internetszolgáltatóinknak), akik segítenek nekünk e weblap szerkesztésében. Előfordulhat, hogy ezen üzleti partnerek székhelye azon országon kívül található, ahol Ön hozzáfért e weblaphoz. A webhostinghoz tartozó fő szolgáltatónk székhelye az Egyesült Államokban található. Kérjük ezzel kapcsolatban tekintse meg a 6. kérdést Mely országokba és milyen célból továbbítjuk az Ön személyes adatait? E harmadik személyek minden időpontban ugyanazon biztonsági szintet kötelesek biztosítani az Ön személyes adatai számára, mint a Nestlé. - Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek is, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek bennünket. Jogosultak vagyunk továbbá adatai továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik a Nestlé csoport vagy fogyasztóink érdekeinek védelme érdekében. - Bizonyos korlátozott körülmények között átadhatjuk az Ön személyes adatait bármelyik Nestlé vállalat esetleges felvásárlóinak is, feltéve, hogy szerződésben kötjük ki személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelését; és e személyes adatok átadása során a Nestlé betartja az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat. 5. Hogyan férhet hozzá, ellenőrizheti, változtathatja meg vagy töröltetheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megad a részünkre? A Nestlé Hungária Kft. által kezelt adatairól felvilágosítást, továbbá adatai törlését a nyilvántartásból, illetve azok módosítását az címen, vagy a Nestlé Fogyasztói Szolgálatának (1388 Budapest, Pf. 85) címezve postai úton kérheti. 6. Mely országokba és milyen célból továbbítjuk az Ön személyes adatait? A Nestlé globális cég, így előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait külföldre továbbítjuk. Ezen adatok továbbítására sor kerülhet olyan országokba, amelyek azon országtól eltérő adatvédelmi szabályozással rendelkeznek, mint ahol Ön megadta személyes adatait. Személyes adatai továbbítására sor kerülhet ezenfelül a Nestlé csoport különböző országokban található cégei részére, akik az Ön adatait kizárólag azon célból fogják felhasználni, amelyekre Ön eredetileg részünkre megadta őket. A Nestlé az adatok külföldre történő továbbításakor is megteszi a megfelelő intézkedéseket a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében. A Nestlé Hungária Kft. által kezelt adatairól felvilágosítást, továbbá adatai törlését a nyilvántartásból, illetve azok módosítását az (1388 Budapest, Pf. 85). A Nestlé globális cég, így előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait külföldre továbbítjuk. Ezen adatok továbbítására sor kerülhet olyan országokba, amelyek azon országtól eltérő adatvédelmi szabályozással rendelkeznek, mint ahol Ön megadta személyes adatait. Személyes adatai továbbítására sor kerülhet ezenfelül a Nestlé csoport különböző országokban található cégei

4 részére, akik az Ön adatait kizárólag azon célból fogják felhasználni, amelyekre Ön eredetileg részünkre megadta őket. A Nestlé az adatok külföldre történő továbbításakor is megteszi a megfelelő intézkedéseket a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében. Előfordulhat, hogy az a szerver, amely elérhetővé teszi az Ön számára ezt a weblapot, azon országon kívül található, amelyből Ön hozzáfért e weblaphoz. A legtöbb Nestlé weblap fő hosting-szolgáltatójának székhelye az Egyesült Államokban található. Ezt a szolgáltatót olyan szerződés köti, amely magas szintű adatvédelmet biztosít, és (egyéb rendelkezések mellett) előírja, hogy csak a Nestlé utasításai szerint járhat el, továbbá megvalósít minden műszaki intézkedést, amely szükséges az Ön személyes adatainak biztonságos kezeléséhez. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Ön adatainak külföldre történő továbbításához szükségünk van az Ön kifejezett hozzájárulására. Ön adatai megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a hatályos jogszabályok követelményeinek figyelembevételével külföldre továbbítsuk. 7. Hogyan és miért használ a Nestlé ún. cookie-kat" (az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ)? A Nestlé igénybe veszi a Cookie -t, hogy összegyűjtsön olyan információkat, mint például a böngésző típusa, operációs rendszer, hivatkozási oldal, áthaladási oldal, az ISP domainje stb. Ezen információk tájékoztatást nyújtanak részünkre arról, hogy látogatóink milyen módon használják a weblapot. A cookie-k segítenek bennünket abban, hogy az Ön személyes igényeire szabjuk ezt a weblapot. A Nestlé a cookie-kból gyűjtött összes információt személyesen nem azonosítható formátumban őrzi. Ezek a kis fájlok az Ön merevlemezén tárolódnak adatfeljegyzés és az Ön további látogatásának megkönnyítése céljából. A cookie-k révén szerzett ilyen típusú információkat kizárólag a Nestlé csoporton belüli vagy az általunk adatfeldolgozóként igénybe vett harmadik személyek részére továbbítjuk. Ezeket nem használjuk fel Ön által előzetesen nem igényelt hirdetések Önhöz való eljuttatására. Fentiek alapján Ön a honlap használatával hozzájárulását adja a cookie-k fentiek szerinti, személyes adatot nem rögzítő, illetve tartalmazó igénybevételéhez. Előfordulhat, hogy a cookie-kból nyert személyes azonosítást lehetővé nem tevő információkat külföldre továbbítjuk. Ön a honlap használatával hozzájárulását adja ezen információk külföldre történő továbbításához. Az Ön számítógépén elhelyezett cookie-k nem tartalmazzák az Ön nevét, mindössze egy IP címet foglalnak magukban. Mikor a felhasználói fiók törlésre kerül, a cookie-kban foglalt információk már nem állnak a Nestlé rendelkezésére. A cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

5 Általában nem szükséges a cookie-kat elfogadnia ahhoz, hogy használni tudja ezen és más Nestlé weblapokat, továbbá, hogy navigálhasson azokon keresztül. Ne feledje, hogy ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített cookie-beállításokhoz. 8. E-marketing Mit jelentenek a SPAM-ek, és mi a Nestlé álláspontja a SPAM e- mailekkel kapcsolatban? A spam az Ön hozzájárulása nélkül küldött eket jelenti, amelyek reklám vagy marketing vonatkozású anyagokat tartalmaznak. A Nestlé NEM küld SPAM eket. Maga a Nestlé is spam-mentesítő eszközt használ, hogy megóvjuk munkavállalóinkat a spamektől. Számos országban jogellenes a hozzájárulás nélküli ek küldése. A Nestlé nem használja fel az Ön személyes adatait (ideértve az Ön címét is) direktmarketing vagy nyomon követő közlések céljára, hacsak Ön nem adja meg nekünk KIFEJEZETT (ún. opt-in) hozzájárulását. A Nestlé az Ön személyes adatait nem továbbítja olyan harmadik személyek részére sem, amelyek ezeket SPAM levelek küldéséhez használják fel. A Nestlé weblapok lehetőséget nyújtanak Önnek, hogy útján kapjon marketing információkat. Az ek mindenkor lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy letiltsa ezen e- mailek fogadását. Ha Ön valamilyen okból úgy véli, hogy spam t kapott a Nestlé csoporthoz tartozó cégtől, kérjük, haladéktalanul tájékoztasson bennünket az 5. kérdésben megjelölt címek valamelyikén. 9. Mennyi ideig tárolja a Nestlé az Ön személyes adatait? A Nestlé az Ön által részünkre megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja. A Nestlé csoport az Ön személyes adatait csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges azon célok megvalósításához, amelyre azokat gyűjtöttük,a 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése érdekében, illetve az Ön tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig az alábbiak szerint. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a Nestlé szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak (célok megvalósítása, 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése, tiltó nyilatkozat kézhezvétele) után az Ön személyes adatait töröljük a Nestlé csoport valamennyi rendszeréből. A Nestlé bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve az 5. pontban meghatározott címen - Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk. 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése érdekében. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a Nestlé szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak (célok megvalósítása, 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése, tiltó nyilatkozat kézhezvétele) után az Ön személyes adatait töröljük a Nestlé csoport valamennyi rendszeréből. A Nestlé bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve az 5. pontban meghatározott címen - Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk.

6 10. Mi a Nestlé irányelve a weblapjainkat használó kiskorúakkal kapcsolatban? A Nestlé kiemelkedően fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelméhez fűződő jogok tiszteletben tartását, és igyekszik arra ösztönözni a szülőket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét. A Nestlének nem áll szándékában 16 éven aluli gyermekektől személyes adatot gyűjteni, személyes adataikat kizárólag törvényes képviselőjük jogosult a részünkre megadni. Külön megjegyzés a 16 éven aluli gyermekek szülei részére Javasoljuk a szülőknek, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét. A szülők bármikor jogosultak gyermekeik személyes adataihoz való hozzáférésre, továbbá bármikor jogosultak kérni azok megváltoztatását vagy törlését az 5. pontban meghatározott címen. 11. Ad-e a Nestlé linkeket harmadik felek weblapjaihoz, és mi történik az én személyes adataimmal, ha e linkelésre sor kerül? A Nestlé azért tartalmaz más honlapokra mutató linket, hogy lehetőséget nyújtson Önnek a Nestléhez kapcsolódó érdekes információk áttekintésére. Ezen weblapok nincsenek ellenőrzésünk alatt, és nem terjed ki rájuk a jelen Adatvédelmi Irányelv. Ha Ön a megadott linkek használatával más weblapokhoz fér hozzá, e weblapok operátorai összegyűjthetik az Ön személyes adatait. Kérjük, győződjék meg arról, hogy elégedett-e ezen weblapok Adatvédelmi Irányelvével, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna részükre. A Nestlé amennyire csak lehetséges, igyekszik biztosítani, hogy minden ilyen linkelt weblap a Nestlével egyenértékű intézkedéseket valósítson meg az Ön személyes adatainak védelmére, de nem tudjuk garantálni, hogy a linkelt weboldalak adatkezelési előírásai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal. 12. Mi történik a személyes adataimmal, ha valaki másnak en megküldöm a Nestlé weblapját? Egyes weblapjaink lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy egy weblapcímet ben megküldjön egy másik személynek. Ebből kifolyólag össze kell gyűjtenünk az Ön címét és/vagy azoknak az címét, akiknek Ön a weblapot küldi. Az ilyen módon összegyűjtött címeket az Ön kérésének teljesítésén kívül semmilyen más célra nem használjuk fel. Ezeket az címeket nem tároljuk, és az Ön kérésének teljesítése után haladéktalanul töröljük. 13. Mi történik az én személyes adataimmal, ha e weblapon keresztül részt veszek a Nestlé online felmérésében? Előfordulhat, hogy időről időre felkérjük weblapunk látogatóit különböző kérdések megválaszolására. A kérdések általában weblapunk tartalmára, termékeinkre vagy termékkategóriáinkra vonatkoznak. Adott esetben megkérdezhetjük az Ön életkorát vagy korosztályát, nemét és/vagy egyéb, személy szerint nem azonosítható adatait. E felmérések céljából az Ön válaszait kiegészíthetjük a személyes adatokat nem tartalmazó cookie-kból nyert adatokkal, de nem kérünk személyre szólóan azonosítható adatokat. Az összegyűjtött adatok nem kötődnek semmiféle, Ön által részünkre már megadott személyes adathoz. A közvélemény-kutatásokból és felmérésekből gyűjtött személyes adatokat a Nestlé

7 csak belső célra használja fel, kizárólag az összesített adatokat (amelyek nem alkalmasak személyes azonosítására) továbbítjuk harmadik személy részére. 14. Mit jelent az egységes regisztrálás? A regisztrációs eljárás megkönnyítése érdekében számos Nestlé weblapon keresztül ún. egységes regisztrációs eljárást alkalmazunk. Ennek segítségével amikor Ön regisztráltatja magát weblapunkon ezen adatokat automatikusan az Ön rendelkezésére tudjuk bocsátani más Nestlé weblap(ok)on történő regisztrációja során is. Az Ön személyes adatai védettek maradnak, és mindig kikérjük az Ön kifejezett hozzájárulását más Nestlé oldalakkal kapcsolatos híreket, információkat tartalmazó eink küldése előtt. 15. Jogosult-e a Nestlé megváltoztatni jelen Adatvédelmi Irányelv előírásait? A Nestlé fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt. 16. Hol találhatok további tájékoztatást a Nestlé weblapjaival, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről? További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésére választ adni. Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait a Nestlé jogellenesen kezeli, akkor Ön választása szerint a Nestlé Hungária Kft. székhelye szerint illetékes Törvényszékhez, vagy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet: (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5, ). 17. Milyen cím[ek] áll[nak] rendelkezésre, amelye[ke]n keresztül kapcsolatba kerülhetek a Nestlével, ha más kérdéseim is vannak személyes adataim kezelésével összefüggésben? Amennyiben további információra van szüksége, vagy bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségek egyikén: Fogyasztói Szolgálat (1535 Budapest, Pf. 789, Telefon: , 18. A Nestlé Adatvédelmi Irányelvében milyen törvényi definícióval rendelkező sajátos kifejezéseket használnak? Jelen irányelv alkalmazása során: - személyes adat : az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; - adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket

8 meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; - adatkezelés : az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; - adattovábbítás : ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; - adattörlés : az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; - adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; - adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is személyes adatok feldolgozását végzi; - harmadik személy : olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; - Nestlé csoport : a jelen Adatvédelmi Irányelvben mindenkor a Nestlé S.A.-ra és leányvállalataira, illetve kapcsolt vállalkozásaira vonatkozik. 19. FONTOS - Miért szükséges, hogy elfogadjam jelen Adatvédelmi Irányelv feltételeit? A Nestlé globális cég, amely felhasználja az Internetet az Ön adatainak gyűjtésére és feldolgozására. Ezért előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait külföldön dolgozzuk fel, illetve külföldre továbbítjuk. Jelen Adatvédelmi Irányelv (könnyen hozzáférhető módon) minden olyan információt biztosít az Ön részére, amelynek segítségével megfelelő tájékoztatást kaphat adatai kezeléséről, és el tudja dönteni, hogy használni kívánja-e honlapunkat, és megadja-e személyes adatait a Nestlének. Ezért jelen weblapot böngészve és elektronikus úton kommunikálva velünk Ön tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy feldolgozzuk az Ön adatait, továbbá, hogy ezeket a Nestlé csoporton belüli cégek részére, illetve adott esetben külföldre továbbítsuk, a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott módon. Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben címét illetve telefonszámát részünkre megadja, akkor jogosultak vagyunk az Ön részére elektronikus hirdetést, illetve SMS-ben, vagy ezekkel egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot küldeni. Adatai megadásával Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai a Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) adatbázisába kerüljenek, és azokat az adatkezelés céljainak eléréséig, illetve esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig a Nestlé Hungária Kft. minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa saját, illetve a Cereal Partners Hungária Kft. és a Kékkúti Ásványvíz Zrt., mint a Nestlé cégcsoport tagjainak marketingtevékenysége céljából a jövőben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

9 Ha Ön bizonyos szolgáltatást kér tőlünk (pályázatra, hírlevélre jelentkezik vagy új termék adatait kéri tőlünk stb.), úgy további személyes adatokra lehet szükségünk Öntől. Ebben az esetben az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük e személyes adatok összegyűjtéséhez és felhasználásához. E személyes adatokat csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre Ön megadta nekünk azokat. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, keresse meg a Nestlét az 5. kérdés alatt megadott címen, és mi készséggel segítünk minden esetleges további kérdésben. A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Budapest,

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 1.1. A GAP Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nárcisz u.12/ A. II/10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január

Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január Energetikai Tanúsítvány Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. január BEVEZETÉS 3. FOGALMAK 3-5. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen Adatkezelési Szabályzat az IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813) által üzemeltetett http://www.izinta.hu

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA I. A Tájékoztató célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a SCnetwork Magyarország Kft. (1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház, IV. emelet

Részletesebben

CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CEMP TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest,

Részletesebben

Adatvédelem Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (Érvényes: 2014. június 26-tól visszavonásig)

Adatvédelem Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (Érvényes: 2014. június 26-tól visszavonásig) Adatvédelem Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (Érvényes: 2014. június 26-tól visszavonásig) 1. A Szabályzat célja 2. Fogalom meghatározások a 2011. évi CXII. törvény (az információs önrendelkezési

Részletesebben

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: Az Új Pajtakert Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Az Új Pajtakert Kft. (8200 Veszprém, Fenyves u. 15.) (a továbbiakban Új Pajtakert Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Definíciók. 2.1. személyes adat:

1. Bevezetés. 2. Definíciók. 2.1. személyes adat: 1. Bevezetés A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A www.gyomaendre.hu elnevezésű weboldalt üzemeltető Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Bevezetés Az Angloville Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme iránt, azokat bizalmasan kezeli és minden olyan technikai és szervezési intézkedést

Részletesebben

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata

A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény (8200 Veszprém, Táborállás park 1.) (a továbbiakban Kabóca

Részletesebben

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014. Adatvédelem Koncz Árpádné egyéni vállalkozó (2510 Dorog, Petőfi tér 26, adószám: 729647981-3- 1) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata

Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata Behring Balázs e.v. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Behring Balázs (8220 Balatonalmádi, Kazinczy u. 8.) (a továbbiakban Behring Balázs, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelési alapfogalmak Nyilvántartási szám: NAIH-55809/2012 Adatkezelési alapfogalmak személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Ringier Kiadó Kft (1082 Budapest, Futó utca 35-37.) (a továbbiakban Ringier, vagy Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

Az Infornax Számítástechnikai Szövetkezet. Belső Adatvédelmi Szabályzata

Az Infornax Számítástechnikai Szövetkezet. Belső Adatvédelmi Szabályzata Az Infornax Számítástechnikai Szövetkezet. Belső Adatvédelmi Szabályzata 2005.05.20. 1 Tartalomjegyzék: 1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény...3

Részletesebben