A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA"

Átírás

1 A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg , székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., a továbbiakban: Szervező) A szervező megbízottja, a nyereményjáték lebonyolítója: Kirowski Isobar Zrt. (Cg , székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca , a továbbiakban: Lebonyolító) 1. A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Nyereményjáték) kizárólag azon devizabelföldi, cselekvőképes, a 9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, 18. életévét betöltött, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és adókártyával, Magyarországon állandó bejelentett tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos vagy Pályázó) vehet részt, aki a magyarországi kiskereskedelmi forgalomban a Nyereményjáték időtartama alatt összegyűjt a jelen Játékszabályzat 2. pontjában felsorolt termékekről legalább három darab Vénusz kenőmargarin fedőfóliát (műanyag fedő alatti fóliát) vagy Vénusz sütőmargarin termékcsomagolását (bármilyen kombinációban) és azt az alábbiakban megjelölt adatokkal egy zárt borítékban, a pályázatok beküldési határidején belül beküldi és az a beérkezési határidőn belül meg is érkezik a következő címre: 1590 Budapest, Postafiók: 116. továbbá a résztvevő termék(ek) vásárlását igazoló eredeti blokkot megőrzi és Szervező vagy Lebonyolító kérésre bemutatja (a továbbiakban: pályázat ). A Pályázóknak pályázatukban a következő adatokat kell olvashatóan megadnia: - Név (előtag, vezetéknév, keresztnév) - Cím/Postázási cím (irányítószám, település, közterület neve, típusa, házszám) - cím - telefonszám (GLS kézbesítés egyszerűsítése végett) - választott garantált ajándék (lásd 5. pont) - Vénusz Varázskészlet jelige. Amennyiben a Játékos által beküldött pályázat nem tartalmaz legalább három, a Nyereményjátékban résztvevő csomagolást, illetve a beküldött csomagolások száma maradék nélkül nem osztható hárommal, a maradék vonatkozásában a pályázat érvénytelennek minősül. Az érvénytelen pályázatokban található csomagolásokat Szervező nem tartja nyilván, így nincs lehetőség azoknak a megfelelő számúra történő későbbi kiegészítésére. Az érvénytelen pályázatokat a Szervező megsemmisíti. Érvényes a pályázat, ha az legalább három, a Nyereményjátékban résztvevő, legalább 80%- ban ép csomagolást tartalmaz bármilyen kombinációban és mindenben megfelel a jelen Játékszabályzatban, különösen annak 1. pontjában leírtaknak. Amennyiben egy pályázati boríték háromnál több, a Nyereményjátékban résztvevő csomagolást tartalmaz és a pályázat a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelel, a pályázat annyi érvényes pályázatnak minősül, ahányszor a pályázati borítékban található, a Nyereményjátékban résztvevő csomagolások száma maradék nélkül osztható hárommal.

2 Egy Játékos a Nyereményjáték tartama alatt több alkalommal is jogosult pályázatot beküldeni. Az érvényes pályázatok számának növelésével a Játékos nyerési esélyeit is növeli. A részvétel feltétele a jelen Játékszabályzatban foglaltak teljeskörű elfogadása és betartása. A Játékos a pályázat beküldésével a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadja. Játékosok kötelesek a vásárlást igazoló blokkot megőrizni és Szervező, illetve Lebonyolító kérésére annak eredeti példányát bemutatni, illetve annak másolatát Szervező rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az érintett Pályázó a Szervező, illetve Lebonyolító kérésének határidőn belül nem tesz eleget, a pályázat érvénytelennek minősül. A Nyereményjáték időtartama: A Nyereményjáték szeptember 1. napjától 00:00 órától december 31. napjáig 23:59 óráig tart. A pályázatok végső beérkezési ideje: január 6. napja 2. A Nyereményjátékban a következő Vénusz logóval ellátott, kiskereskedelmi forgalomban kapható Vénusz margarinok vesznek részt: Natúr 450g; Sós 450g; Vénusz valódi vajjal 400g; Light 450g; Sütőmargarin 250g; Sütőmargarin 500g A Nyereményjátékban kizárólag olyan kenőmargarin fedőfóliák, sütőmargarin termék csomagolások beküldésével lehet részt venni, amelyeket a Pályázó a Nyereményjáték időtartama alatt vásárolt. A Pályázó ezt a Szervező esetleges kérése esetén a vásárlást igazoló blokk másolatának, igény esetén az eredeti példányának bemutatásával köteles igazolni. 3. A pályázatok beérkezési határidején belül beérkezett összes érvényes pályázat részt vesz a Nyereményjáték főnyereményének sorsolásán. A Nyereményjáték főnyereménye: 1 darab, a párizsi Disneyland Park látogatását is magában foglaló, párizsi családi utazásra szóló, ,- Ft, azaz egymillió forint értékű voucher. A főnyeremény a Qualitairutazási irodában (Qualitair Hungary Kft, 1036 Budapest Bécsi út 85., a továbbiakban: Utazási Iroda) váltható be legkésőbb december 31. napjáig egyszeri alkalommal. Az Utazási Iroda általános szerződési feltételei a nyertes vonatkozásában is irányadók azzal, hogy a nyertes lemondás, elállás vagy más jogcím alapján visszafizetésre nem jogosult. Az Utazási Iroda általános szerződési feltételei az alábbi linken érhetők el: folyamatban! A főnyeremény beváltására kizárólag a Nyereményjáték nyertese (vagy a helyébe lépett pótnyertes) jogosult. A főnyeremény kizárólag párizsi utazásra és a párizsi Disneyland Parkba történő látogatásra váltható be, e körben azonban az Utazási Irodánál a beváltáskor elérhető szolgáltatások közül a nyertes választja ki az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásokat az ,- Ft-os értékhatáron belül. Az utazáson résztvevő személyek számát, az utazás módját és hosszát, valamint az utazás egyéb paramétereit - az Utazási Irodánál a beváltáskor elérhető szolgáltatások és a fenti összeghatár figyelembe vételével - a nyertes határozza meg. A

3 főnyeremény másra át nem ruházható, készpénzre vagy egyéb nyereményre át nem váltható. Amennyiben a nyertes által az Utazási Iroda szolgáltatásaiból összeállított utazás értéke nem éri el az ,- Ft-ot, a különbözetet a nyertes elveszíti, a különbözet készpénzre vagy más utazásra, szolgáltatásra történő beváltására vagy más személyre történő átruházására nincsen mód. Amennyiben a nyertes által az Utazási Iroda szolgáltatásaiból összeállított utazás, valamint az egyes kötbérek, kamatok, díjak, díjemelkedések és költségek értéke meghaladja az ,- Ft-ot, a nyertes köteles a különbözetet az Utazási Iroda részére maga megfizetni vagy a szolgáltatásokat úgy módosítani, hogy az utazás a nyeremény-keretet ne haladja meg. Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak az Utazási Iroda szolgáltatásaiért, azok megfelelő minőségéért, az utazás nem megfelelő lebonyolításáért, ideértve különösen az utazás bármely okból történő elmaradását. Szervező kizárólag a főnyereményt megtestesítő vouchert bocsátja a nyertes rendelkezésére, a voucher felhasználásával igénybe vett szolgáltatásokat nem Szervező nyújtja, így azokért Szervező, valamint Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Az utazással és az utazással összefüggésben igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősség kizárólag az Utazási Irodát terheli. Szervező és Lebonyolító ugyancsak nem vállal felelősséget azért, ha a nyertes a Szervező által a Játékszabálynak megfelelően átadott vouchert az Utazási Iroda érdekkörében felmerülő okból, így például az Utazási Iroda megszűnése folytán nem tudja beváltani. A sorsolás időpontja: január 15. (szerda) 10.00h. A sorsolás közjegyző jelenlétében, gépi húzással, nyilvánosan történik. A sorsolás helyszíne: Prohome Cégcsoport székház, 1143 Budapest, Ilka utca 50. A Szervező a sorsoláson 1 (egy) darab nyertest és tíz (10) darab tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesként kisorsolt Pályázók a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, tartalmi, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, vagy bármely más okból érvénytelennek minősül, kizárásra kerül. A tartaléknyertesekre a nyertesre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. 4. A Nyereményjátékban a legkésőbb január 6-án 23:59 óráig beérkezett, a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő, érvényes, postai úton beküldött pályázatok vesznek részt. A pályázatokat a Szervező, illetve Lebonyolító a Játékszabályzat feltételei alapján formai és tartalmi szempontból megvizsgálja, és amennyiben a pályázat nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett pályázatot érvénytelennek minősíti. A Nyereményjáték időtartama előtt vásárolt termékeket tartalmazó vagy a beérkezési határidő után beérkező pályázatok érvénytelen pályázatnak minősülnek. A beérkezett pályázatok érvényességét Szervező, illetve Lebonyolító bármikor jogosult vizsgálni, illetve felülvizsgálni és a vizsgálat alapján, amennyiben a pályázat a Szervező, illetve Lebonyolító megítélése szerint a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul nem felel meg, érvénytelennek minősíteni. 5. Garantált ajándékok A Nyereményjáték teljes időszaka alatt minden érvényes pályázatott beküldő Pályázó garantált ajándékra jogosult. Több érvényes pályázat egyidejű beküldése esetén a beküldő

4 Pályázó annyi darab garantált ajándékra jogosult, ahány érvényes pályázat a pályázati borítékban beküldésre került. Pályázó a pályázatában feltüntetheti, hogy a garantált ajándékok közül melyikre tart igényt. Ennek elmaradása nem eredményezi a pályázat érvénytelenségét. A választható garantált ajándékok a következők: Vénusz gyerekkötény Vénusz bögre Vénusz süteményszaggató A garantált ajándékok korlátlan mennyiségben állnak a pályázók rendelkezésére a Nyereményjáték ideje alatt. Abban az esetben, ha a pályázó pályázatán nem tünteti fel, hogy milyen garantált ajándékot választ, úgy a Szervező véletlenszerűen küldi meg azt számára. A véletlenszerű kiválasztással kapcsolatos reklamációt a Szervező nem fogad el. A nyereményjáték időszaka alatt egyéb garantált ajándék nem kerül kiosztásra. A nyereményjáték időszaka alatt a garantált ajándékok folyamatos ütem szerint kerülnek kézbesítésre. A kézbesítések menetéről a következő címen kérhető bővebb információ: A Szervező a garantált ajándékokat GLS futárszolgálat segítségével juttatja el a Pályázóhoz, a Pályázó által a pályázatban megadott postacímre megküldve, a Pályázó előzetes értesítése nélkül. Fontos, hogy a Pályázaton olvashatóan szerepeljenek a Pályázó adatai, az olvashatatlan adatokból eredő esetleges rossz adatgyűjtésért a Szervező nem vállal felelősséget. Az első kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a második kiszállítási kísérlet az alapszolgáltatás része. Az első kézbesítési kísérlet átvétel megtagadás miatti meghiúsulása, a második kiszállítási kísérlet eredménytelensége, vagy a korrekciós eljárás sikertelensége esetén a csomag a Szervezőhöz visszaszállításra kerül. Amennyiben a címzett a csomag átvételét megtagadja, akkor a második kézbesítési kísérletre nem kerül sor, a csomag a Szervezőhöz automatikusan visszaszállításra kerül. Ha a csomag nem kézbesíthető, akkor azt a GLS maximum 5 munkanapig tárolja, ennek lejárta után a csomagokat - külön jelzés nélkül - visszaszállítja a Szervezőhöz. Amennyiben a megküldött garantált ajándékot Pályázó bármely okból nem veszi át és a garantált ajándék visszaérkezik a Szervezőhöz, Pályázó a garantált ajándékra való jogosultságát elveszíti. Szervező a garantált ajándékok személyes átvételének lehetőségét nem biztosítja, valamint a garantált ajándék újbóli kiküldését nem vállalja. 6. Lebonyolító a főnyeremény-sorsolást követően telefonon és/vagy postai úton értesíti a fődíj sorsolás nyertesét, majd rögzíti pontos adatait (név, lakcím, születési hely, születési idő, anyja neve, adóazonosító jel), valamint tájékoztatja a nyertest a főnyeremény átvételének részleteiről. A Lebonyolító a főnyeremény nyertesét a sorsolást követő 10 munkanapon belül telefonos és postai úton kísérli meg felkeresni. Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a főnyeremény átadása előtt a pályázat érvényességét felülvizsgálni és ennek keretében

5 nyertestől a vásárlást igazoló eredeti blokkok bemutatását kérni. A nyertes csak abban az esetben jogosult a főnyereményre, amennyiben pályázata érvényességét megfelelően igazolni tudja, ellenkező esetben a főnyereményre való jogosultságát elveszíti és helyére az első (illetve soron következő) számú tartaléknyertes lép. A Szervező a sorsolás eredményét, és a nyereménysorsolás nyertesének nevét és lakcímét (csak a település megjelölésével) a sorsolást követő 3 napon belül a venusz.hu/varazslat weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes pályázatot beküldő Pályázó neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg. 7. A főnyeremény átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak rögzítését követően, személyes átadással kerül sor a nyertességről szóló értesítés után, előre egyeztetett időpontban. A Nyereményjátékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal és a vásárláskor kapott vásárlási blokkal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük átadása a sorsolást követően 90 napon belül megtörténjen. Amennyiben a nyeremény átvételére a sorsolást követő 90 napon belül nem kerül sor, úgy a Szervező a szerencsejáték szervezéséről szóló, többszörösen módosított és kiegészített évi XXXIV. törvényben leírt, át nem vett nyereményekkel kapcsolatos jogszabály szerint jár el. A Főnyeremény tekintetében a nyeremény átadásának a voucher átadása minősül. 8. A főnyeremény és a garantált ajándékok másra át nem ruházhatóak, és pénzre vagy más nyereményre, ajándékra át nem válthatóak. A főnyereménnyel és a garantált ajándékokkal kapcsolatos közterheket a hatályos személyi jövedelemadó és járuléktörvények alapján a Szervező fizeti meg, amennyiben az ehhez szükséges adatokat a nyertesek a részére megadják. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik. 9. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: - a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk b.); - a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk 685. b ). A játékból ki vannak zárva a Bunge Zrt, a Natura Margarin Kft., a Kirowski Isobar Zrt. és a Prohome 2010 Kft., mint a Nyereményjáték szervezésében, lebonyolításában részt vevő cégek alkalmazottai és ezen személyek Ptk b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 10. A Nyereményjáték során előforduló téves adatszolgáltatásért, hiányosságokért sem a Szervező, sem Lebonyolító, sem a promócióban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. Szervező és Lebonyolító továbbá nem vállalnak felelősséget a GLS Hungary Kft hibájából, illetve hibás címzésből eredően nem vagy késve kézbesített küldeményekért. A beérkezés napjával kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A postai úton történő beküldéssel összefüggésben felmerülő postaköltséget Pályázó viseli. 11. A Nyereményjátékkal kapcsolatos további információk az címen kérhetők. 12. A pályázatot beküldők a pályázatuk beküldésével feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Nyereményjáték résztvevőjeként/nyerteseként

6 a Szervező és Lebonyolító személyes adataikat (név, lakcím, cím, telefonszám, születési hely, születési idő, anyja neve, adóazonosító jel) a Nyereményjátékkal összefüggésben kezeljék nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra felhasználja; személyes adataikat (név, postacím) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja (direkt marketing) róluk a Nyereményjátékkal összefüggésben, így különösen a főnyeremény átadásakor, illetve felhasználásakor kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja külön hozzájárulás nélkül akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat; részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését. 13. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a Bunge Zrt., mint adatkezelő adatbázisába kerülnek, az adatok feldolgozását a Kirowski Isobar Zrt. és a Prohome 2010 Kft., mint adatfeldolgozók végzik. Az adatok megadása önkéntes. A Bunge Zrt. ezeket az adatokat kizárólag a Nyereményjáték lebonyolításához és saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel, az adatok kezelése határozatlan ideig tart. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, valamint megilleti az adatai kezelése elleni tiltakozás joga, egyaránt levélben a következő címen: Prohome 2010 Kft Budapest, Ilka utca 50., amely kérések a fenti címről automatikusan továbbításra kerülnek a Szervező részére is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy az érintett bírósághoz fordulhat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben foglalt feltételek szerint. A Játékos személyes adatainak a Játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos tiltakozása folytán megszűnik, a Játékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik, minden pályázata kizárásra kerül, kivéve azt az esetet, amennyiben csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Nyereményjáték időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Nyereményjáték szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a Nyereményjátékban történő részvétellel (a pályázat beküldésével). Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám: NAIH XXX XXXXXXXX

7 15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt a résztvevők széleskörű tájékoztatása mellett - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Nyereményjáték manipulációjának gyanúja vagy a Játékosok részéről tapasztalt visszaélések felmerülése esetén. A hamisított vagy manipulált vagy az eredeti csomagolóanyag méretéhez képest 20%-nál nagyobb sérüléssel beküldött csomagolóanyagok és fedőfóliák érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. Az akcióban részt vevő csomagolóanyagok és fedőfóliák érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélés történik, vagy ennek alapos gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények merülnek fel vagy vis major esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, megszüntesse, vagy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárja. Amennyiben bármely Játékos a Nyereményjátékból kizárásra kerül, az általa beküldött pályázatok érvénytelennek minősülnek. 16. A Pályázók pályázatuk leadásával jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. Budapest, július 8. Bunge Zrt. Szervező

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A sorsoláson felül minden regisztráló 6 év kiterjesztett garanciát kap összesen a készülékére.

A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A sorsoláson felül minden regisztráló 6 év kiterjesztett garanciát kap összesen a készülékére. Nyerőklíma.hu játékszabályzat I. A játék szervezője, időtartama, nyeremény A Nyerőklíma.hu játékában (továbbiakban: játék) való részvétel ingyenes, és önkéntes, de vásárláshoz és szolgáltatás igénybevételéhez

Részletesebben