EVENTINFO.HU - DIREKT MARKETING AZ INTERNETEN -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EVENTINFO.HU - DIREKT MARKETING AZ INTERNETEN -"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Szolgáltatás és non-profit szakirány EVENTINFO.HU - DIREKT MARKETING AZ INTERNETEN - Készítette: Szkokán Amanda

2 Budapest, 2003 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A direkt marketing fejlődése A direkt marketing története A direkt marketing költések alakulása A direkt marketing módszerek bemutatása A direkt marketing definíciója A direkt marketing médiumok A direkt marketing és az internet kapcsolata Az internetes direkt marketing előnyei és korlátai Az marketing Az marketing kommunikációs típusai Hogyan mérjük a sikerességet az kampány során? A weboldalak sajátosságai Az adatvédelem aktuális kérdései A kéretlen elektronikus reklámüzenetek magyarországi szabályozása Az Eventinfo.hu rendezvényszervezői portál A Promo Direkt Kft. bemutatása Az Eventinfo.hu bemutatása Az alkalmazott direkt marketing eszközök ismertetése Az adatbázis létrehozása Az aloldalak létrehozása A portál ismertségének növelése Szerepvállalásom a portál elkészítésében A szakma véleménye az Eventinfo.hu portálról A kutatási terv bemutatása A kutatási probléma, a célok és hipotézisek meghatározása A kutatás módszerének ismertetése Az interjúalanyok kiválasztása

3 4.1.4 A kérdéslista bemutatása Az interjúk elkészítése A kutatási eredmények ismertetése Az első meglepetés: A portál ismertsége alulmúlta a várakozásokat A portál maximálisan felhasználóbarát A stílus tekintetében megoszlanak a vélemények A többség elégedett a tartalommal A kategóriák megfelelően lettek kialakítva Az aloldalak megfogalmazásában előfordulnak hibák A látogatottságtól függ a jelenlét Több a pozitív visszajelzés A hipotézisek értékelése A javaslatok összefoglalása Összefoglalás Táblázatok és ábrák jegyzéke Irodalomjegyzék Mellékletek

4 Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él s mint fán se nő egyforma-két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 1 1 Bevezetés Talán furcsának tűnhet, hogy a fenti idézettel indítom szakdolgozatomat, de ez a néhány verssor jutott eszembe, amint azon töprengtem, hogyan tudnám röviden, frappánsan összefoglalni a direkt marketing eredményességének okát. Már az első direkt marketing előadáson kihangsúlyozta ugyanis Babarczi Jolán, hogy a direkt marketingeseknél a termék helyett a fogyasztóra helyeződik át a hangsúly, a cél a személyes kapcsolatok kialakítása, a kétirányú kommunikáció megvalósítása, a vevői elvárások megismerése lesz. Ehhez elengedhetetlen, hogy minden embert egyedüli példány -ként kezeljünk, hogy minden igényt meghallgassunk, hogy minden panaszt figyelembe vegyünk. Azért választottam szakdolgozatom témájának a marketingnek ezt a területét, mert egyrészt közelebb áll hozzám személyessége, közvetlensége, vevőközpontúsága, precízsége miatt, másrészt úgy érzem ez a terület sok aktuális problémát, kérdést vet fel még a szakmabeliek körében is. A direkt marketing módszereivel, eszközeivel, előnyeivel, korlátaival a Direkt marketing c. tantárgy során ismerkedtem meg részletesebben. Az alapfogalmakat Babarczi Jolán /Digitania/ ismertette meg velünk a félév elején, majd a direkt marketing szakma nagyjai (pl. Sütő Tamás /Gordius Marketing Iroda/, Szabó József /CID Cég- Info/, Vámos-Hegyi Attila /Telewestel/), tartottak nekünk érdekes előadásokat, melyek keretében saját pályafutásuk során szerzett példákkal mutatták be az egyes direkt marketing alkalmazások hatékonyságát. Talán e tantárgy során kerültem közelebb a direkt marketinghez és értettem meg én is a benne lévő óriási lehetőségeket és ezért 1 Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd 5

5 választottam magamnak olyan gyakorlati helyet, ahol ennek a területnek a rejtelmeit ismerhettem meg alaposabban, és segítséget kaphattam szakdolgozatom megírásához. A Promo Direkt Marketing és Piackutató Kft.-nél töltött négy hónap alatt szemtanúja lehettem jelentős direkt marketing kampányok lebonyolításának. Néha csak megfigyelőként, de általában aktív közreműködőként vettem részt a koncepcióalkotásban, a kreatív anyagok és a scriptek elkészítésében, az adatbázisok létrehozásában, a kutatásokban, a statisztikák elkészítésében stb. Azonban szakmai gyakorlatom ideje alatt a Promo Direkt Kft. legjelentősebb projektje az Eventinfo.hu internetes portál létrehozása volt, és én is annak szenteltem munkám legnagyobb részét, hogy ez a portál minél színvonalasabb, igényesebb, naprakészebb, teljes körűbb legyen. Ezért gondolom úgy, hogy az Eventinfo.hu internetes portál létrehozásának a bemutatásával tudom a legérdekesebben és legrészletesebben szemléltetni a direkt marketing legfontosabb és legkorszerűbb eszközeit, elsősorban azokat, melyek egyre inkább hódítanak az internet népszerűségének következtében, valamint olyan hagyományos direkt marketing módszereket, melyek alkalmazását az internet használat elterjedése ellenére sem lehet nélkülözni. Szakdolgozatom első részében elméleti, általános érvényű kérdésekről lesz szó, úgy mint a direkt marketing szakma fejlődése, megfigyelhető és várható tendenciák, alkalmazott módszerek, a direkt marketing és az internet kapcsolata, valamint az adatvédelem aktuális kérdései. A következő rész már az Eventinfo.hu rendezvényszervezői portál bemutatása lesz. Itt ismertetem röviden a Promo Direkt Kft. tevékenységét, a portál létrehozásának célját, valamint az alkalmazott direkt marketing eszközöket és azok eredményességét. Szakdolgozatom negyedik fejezete az általam önállóan elvégzett kutatással foglalkozik, melyben cégvezetők véleményét kérdeztem az Eventinfo.hu portálról telefonon keresztül. Szó lesz a kutatási tervről, módszerről, az interjúk lefolytatásáról és eredményéről, és végezetül a levont következtetésekről és a megfogalmazott javaslatokról. A befejező részben megpróbálom röviden összefoglalni dolgozatom lényegét és a legfontosabb következtetéseket. 6

6 7

7 2 A direkt marketing fejlődése 2.1 A direkt marketing története A direkt marketing kezdetei Amerikában az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, Európában azonban csak az 1960-as évek végén kezdték alkalmazni a direkt marketing módszereket. Magyarországon még később, csak a rendszerváltás után, az 1980-as évek végén kezdődött meg a direkt marketing tevékenység a külföldi csomagküldő cégek magyarországi megjelenésével. A direkt marketing elterjedését egyrészt a reklámpiac átalakulásával lehet magyarázni, ugyanis a tömegkommunikációs eszközök egyre telítettebbek és drágábbak lettek, másrészt a fogyasztói magatartás változásával. Ez utóbbira néhány példa, hogy a háztartások igényei egyre inkább eltértek egymástól, a nőknek kevesebb idejük maradt a vásárlásra, mert egyre többen tartották fontosnak, hogy a háztartás vezetése és a gyermekek nevelése mellett munkahelyük is legyen. A direkt marketing módszerek egyre gyakoribb alkalmazását a technikai fejlődés is elősegítette, úgymint a távközlés fejlődése, a számítógépes és postai költségek csökkenése, valamint az internet elterjedése. Természetesen az üzleti szempontokról sem szabad megfeledkeznünk, amikor a direkt marketing fejlődését előmozdító tényezőkről beszélünk. Ide tartozik a cégek közötti erősödő verseny, melynek következtében a nyereség fenntartása érdekében azok egyre költséghatékonyabb módszerek alkalmazására kényszerültek, valamint egyre keményebb harcot kellett folytatniuk a vevők megszerzéséért és megtartásáért. A direkt marketing azonban ennyi idő alatt is sokat fejlődött. Az alkalmazott módszerek tárháza kibővült, a fontosabb kérdésekkel kapcsolatban törvényeket, jogszabályokat alkottak és sok országban, köztük Magyarországon is szakmai szervezetek alakultak, amelyeknek az önként vállalt küldetése, feladata országonként kicsit eltérő, de mégis hasonló. A magyar Direkt Marketing Szövetséget 2 például azért alapították 1994-ben, hogy a szakmai szervezetek érdekeit képviseljék, Etikai Kódexet hozzanak létre, és tudatos kommunikációval eloszlassák a szakmával kapcsolatos negatív hiedelmeket. 8

8 A direkt marketinggel foglalkozó vállalkozásokat azonban mind Magyarországon, mind külföldön rengeteg támadás éri ma is. Ezért nagyon fontos a megfelelő, egyértelmű törvények megalkotása. A törvényalkotási folyamat természetesen még nem zárult le, sőt időszerűbb, mint valaha. Ezért foglalkozok kicsit részletesebben az adatvédelem aktuális kérdéseivel egy későbbi alfejezetben. A direkt marketing magyarországi történetében nem elhanyagolható lépcsőfok, hogy végre akkreditált direkt marketing képzés indult a Budapesti Gazdasági Főiskolán. A Kreatív szaklap egyik cikke 3 szerint egyértelmű tendencia, hogy a korábban büdzséhiányra hivatkozó, és minden direkt marketing jellegű költéstől elzárkózó ügyfelek 2002-ben bátrabban fordultak az ilyen jellegű megoldások felé. Ezt az is alátámasztja, hogy 2002-ben számos kifejezetten direkt marketing kampány tendert hirdettek meg, ráadásul ezek közül néhány már integrált kommunikációról szólt, amely remélhetőleg egy kedvező jövőbeli tendenciát jelez. A cikk írója szerint a fogyasztók már igénylik a személyre szabott kommunikációt, a piacvezető, nemzetközi ügynökségek pedig mára felkészültek, hiszen rendelkeznek a megfelelő know-how-val, struktúrával és rendszerekkel, azonban az ügyfelek még vonakodnak a konkrét megvalósítástól. A jövőben azonban várhatóan a piac valamennyi szereplője felismeri a fogyasztókkal történő személyes, testre szabott kapcsolattartásban rejlő lehetőséget, amely egy jól megtervezett és kivitelezett kampány során egy újfajta kommunikációt, értékes adatbázisokat, mérhető profitot jelenthet költséghatékonyan. Szerencsére egyre nagyobb igény mutatkozik az ötletes, kreatív direkt marketing anyagok iránt, és ezt valószínűleg tovább erősítik a direkt marketing szakma régi és új szereplői. 2.2 A direkt marketing költések alakulása Az Európai Direkt Marketing Szövetség (FEDMA) minden évben felmérést végez a legtöbb európai országban többek között a direkt marketing tevékenységre fordított összegek mértékéről és megoszlásáról. A FEDMA legutóbbi, 2002-es jelentése, még csak 2001-ig bezárólag tartalmaz adatokat az egyes országokról, de így is meg lehet 2 9

9 figyelni a legfontosabb tendenciákat a következő táblázat segítségével, mely kifejezetten az interneten történő direkt marketingre fordított kiadásokra koncentrál. Fontos azonban megjegyezni, hogy a FEDMA definíciója szerint valamennyi interneten elhelyezett, vagy küldött reklámüzenet direkt marketingnek számít, tehát elég tágan értelmezi az online direkt marketing definícióját. Online direkt marketing költések (millió ) Ausztria Belgium Cseh Köztársaság Dánia Finnország Franciaország Hollandia Magyarország Nagy-Britannia Németország Olaszország Spanyolország Svájc Svédország Szlovákia Összesen Forrás: FEDMA: 2002 survey on direct and interactive marketing activities in Europe 1. Táblázat A táblázatból látszik, hogy összességében gyorsuló ütemben növekszik az online direkt marketingre fordított kiadások összege, azonban vannak olyan országok, például Spanyolország, ahol csökkenő tendencia figyelhető meg és olyan európai országok is, például Ausztria, Franciaország vagy Svédország, ahol nem figyelhető meg egyértelmű tendencia. Számos ország esetében azonban elmondható, hogy az online direkt marketing piac folyamatos bővülése tapasztalható. Ezen országok közé tartozik például Magyarország is. A felmérésben résztvevő 15 ország közül kiemelkedik Németország és Nagy-Britannia, hiszen a két országban tapasztalt online direkt marketing költések összege a 15 országban felmért kiadások 79%-át alkotta 2001-ben. Magyarország a három legkevesebbet költő ország között található, de a gyors növekedési ütem következtében a jövőben változhat ez a helyzet, hiszen például 2001-ben csak 2 millió 3 Bodnár József: Alatt, Kreatív, XI. évfolyam 12. szám, 2002 december oldal 10

10 euróval költöttünk kevesebbet az online direkt marketingre, a minket megelőző Belgiumhoz képest, akiknél az előző évhez képest csökkenés figyelhető meg. A rövid európai kitekintést követően érdemes részletesebben megvizsgálni a hazai direkt marketing piac egészét, ami 2000-ben 40 milliárd forint volt. Bár a magyar reklámpiacot az ATL (vonal fölötti) médiumok dominanciája jellemezte, a direkt marketinget is magába foglaló BTL (vonal alatti) reklámozás 26%-al részesedett az összes hirdetési költésből közölte Dienes István 4 a Cég-Info Direkt Marketing Kft. tudományos kutatója. Ekkor a teljes reklámtortából 14 milliárdot hasítottak ki a címzett, 20 milliárdot a címzetlen direkt marketing küldemények, és 4 milliárdot költöttek a cégek és az ügynökségek telemarketingre. A postaköltség 2,8 milliárd volt, és 3,5 milliárdba került a kézbesítés. Katalógusok készítésére összesen 835 millió forintot adtak ki a cégek. Az 1999 és 2001 közötti időszak direkt marketing költéseinek egyenletes növekedése figyelhető meg a következő táblázatból. Az adatok alapján elmondható, hogy 2000-ben az előző évhez képest 17,8%-kal költöttek többet a magyar vállalatok direkt marketing tevékenységre, 2001-ben pedig 2000-hez képest 18,8%-kal. A teljes direkt marketing tevékenységen belül az online direkt marketingre fordított kiadások még jelentősebb ütemben emelkedtek, hiszen 2000-ben 165%-kal, 2001-ben pedig 44%-kal többet költöttek az előző évhez képest. A direkt marketing költések alakulása Magyarországon (millió Ft) 2. Táblázat Direkt mail Telemarketing Online Összesen Forrás: FEDMA: 2002 survey on direct and interactive marketing activities in Europe 2003 nyarán a médiatulajdonosok 1,5-1,8 milliárd forint nettó árbevételt vártak a as év online reklámköltéseitől derül ki a red-stars által harmadik éve elvégzett Online 4 DM-piac: negyvenmilliárd; Világgazdaság Online, (www.vg.hu) /letöltés dátuma: :10/ 11

11 Média Jövőkép Felmérésből 5. A 2002-re becsült 1,3-1,5 milliárd forinthoz képest ezek az adatok a piac százalékos bővülését vetítik előre az év végéig. A legtöbb válaszadó szerint az FMCG szektor a növekedés húzóereje, de az online reklámköltésekből továbbra is jelentős a részesedése a telekommunikációs iparnak, a bankszektornak valamint az autóipar szereplőinek. A bevételek leginkább az informatikai iparágból maradtak el az utóbbi időszakban, bár sokak szerint ezen a területen jelentős pozitív változások érzékelhetőek. A jövővel kapcsolatban a médiatulajdonosok további számottevő bővülést várnak a piactól. 2.3 A direkt marketing módszerek bemutatása A direkt marketing definíciója Az egyes direkt marketing módszerek konkrét felsorolása előtt érdemes tisztázni a direkt marketing fogalmát. Természetesen, mint az élet valamennyi területén, általánosan, mindenki által elfogadott definíció nem létezik. Nehéz ugyanis néhány sorban pontosan összefoglalni azokat a tulajdonságokat, melyekkel tökéletesen körülírhatók, jellemezhetők a direkt marketing eszközei. Magyarországon azonban a leginkább elfogadott definíció Alan Tapp nevéhez fűződik. E szerint a direkt marketing olyan interaktív kommunikációs módszerek összessége, amelyek egy vagy több reklámeszköz felhasználásával személyes üzenetet közvetítenek mérhető, költséghatékony válasz kiváltása érdekében. 6 A definíció megragadja a direkt marketing legfontosabb jellemzőit. Az interaktív szó azt fejezi ki, hogy a direkt marketing eszközök mindig azonnali válaszra ösztönzik a fogyasztókat. A Vodafone aktuális kampányában például több helyről értesülhetünk arról, hogy különleges ajándékokat nyerhetünk, ha elküldjük a 1761-es telefonszámra a Ferrari szót. Lényegtelen, hogy ezt egy TV spotban látjuk, az utcán, vagy a PestiEstben, esetleg egy Vitamax feltöltőkártyához mellékelt kísérő reklámanyagon, tágabb 5 Nő az online reklámköltés; red-stars, (www.red-stars.hu) /letöltés dátuma: :44/ 12

12 értelemben mindenképpen egy direkt marketing eszközről van szó, mert meg van adva egy telefonszám, ami azonnali válaszra ösztönöz és nem csupán az image építés a célja. Ha tovább olvassuk a definíciót, a következő lényeges pont a személyes üzenet. Ez gyakran a címzett név szerinti megszólításával kezdődik, és olyan tartalommal folytatódik, ami érdekli a címzettet, olyan stílusban, ami az illető korosztályának megfelelő. A Nescafé Hungária Kft. például az 1. Mellékletben közölt elektronikus direkt mailt alkalmazta kampányának részeként szeptemberében. Már a Kedves Barátunk! megszólítás a személyességet, a közvetlenséget, a csoporthoz való tartozás érzését sugallja. Tökéletes megszólítás a fiatal korosztály esetében, amennyiben nem ismerjük a címzett nevét. A levél stílusa is tükrözi annak célcsoportját, ez már a tegező hangnemből és a következő néhány szó kiemeléséből is látszik: vége, kész, befellegzett, teljes a mezőny, ne kíméld, legkirályabb, KitKattanj rá!, stb. Az Alan Tapp definíció harmadik kulcsszava a mérhető. Egy átlagos TV-spot, vagy sajtóhirdetés esetében ugyanis elég nehéz megbecsülni, hogy mennyien látták az adott reklámot, hány embernek keltette fel az érdeklődését az adott termékkel / szolgáltatással kapcsolatban, valamint hogy hányan jutottak el annak tényleges megvásárlásáig. Egy direkt marketing levél, az SMS vagy a telemarketing esetében azonban konkrét számokkal tudjuk igazolni a kampány sikerességét. Végezetül a költséghatékony szót érdemes még kiemelni a definícióból, hiszen a direkt marketing eszközök egyik legnagyobb előnye, hogy a tömegmédiához képest jelentősen olcsóbb módszerei vannak, másrészt a direkt marketinggel közvetlenül a vevőnek adunk el. A közelmúltban például telefonon keresztül keresett meg egy kedves hangú hölgy valamelyik banktól, hogy tervezem-e néhány éven belül saját lakás vásárlását, mert egy számomra nagyon előnyös lakás-előtakarékossági konstrukciót tudna ajánlani. 6 Babarczi Jolán: Direkt marketing alapfogalmak, stratégia; előadás a Külkereskedelmi Főiskolán

13 2.3.2 A direkt marketing médiumok A direkt marketing médiumokat két csoportra lehet osztani. A legfőbb direkt marketing médiumokra és az azokat támogatókra. Az előbbiek közé tartozik a levélreklám, a kimenő telefonhívás, a fogadó telefonos szolgálat, az , az SMS, a kísérő reklámanyag, a postaládás terjesztés és a célzott szóróanyag. Az utóbbi csoportba, tehát a direkt marketinget támogató médiumok közé sorolható a telefonszámos TV reklám, a visszajelzést kiváltó rádióreklám, a plakát visszajelzési utakkal, a sajtóhirdetés kuponnal, a website regisztrációval valamint a szórólap visszajelzési úttal. A hagyományos levélreklám a direkt marketing kezdeteihez nyúlik vissza. A nagy csomagküldő cégek (pl. Reader s Digest Kiadó Kft.) alkalmazták elsőként ezt a módszert. A levéllel tudjuk a legtöbb verbális tartalmat közvetíteni a címzettek felé, viszont ennek van az egyik legnagyobb fajlagos költsége a főbb direkt médiumok közül. A levéllel az információk, az ajánlat átadása mellett a márka image-t is építeni tudjuk, hiszen jelentős vizuális tartalmat is megjeleníthetünk benne. A jó direkt mail az, amit az ember vár, vagy ha nem is vár, de tudja mire vélni. A Libresse tisztasági betétek gyártója, az SCA Hygiene Products Kft. ezt úgy oldotta meg, hogy összefogott a Házipatika.com internetes portállal, ahol bárki ingyenes termékmintát rendelhetett. Ehhez természetesen meg kellett adni a pontos nevet és címet. A regisztrációt követő két héten belül megérkezett a levél a termékmintával. Próbáltam szakmai szemmel nézni a levelet, de nem nagyon tudtam benne hibát találni. Nevem bonyolultsága miatt gyakran előfordul, hogy azt helytelenül írják le. Ez itt nem fordulhatott elő, hiszen az általam megadott adatok alapján küldték ki a levelet és nem egy telefonos beszélgetés alapján, ahol gyakran félreértésekre kerülhet sor. A babarózsaszín levél tökéletesen illik a termék jellegéhez és stílusához, a szöveg rövid, nem túl kreatív, de tartalmas. Megköszöni érdeklődésemet, majd ír néhány sort a legújabb termékekről és végül közli, hogy bíznak benne, hogy az ő termékeiket fogom használni. A kimenő telefonhívások lényege, hogy a call centerekben dolgozó operátorok a direkt marketingesek által elkészített script alapján hívják fel a számítógépbe már előre beprogramozott cégeket, vagy magánszemélyeket. A lakosság ellenállása és nemtetszése elég nagy az ilyen jellegű hívásokkal szemben, mert úgy érzik, hogy saját privát szférájukat sértik meg ezzel. Az üzleti életben azonban elég elfogadottá vált ez a 14

14 módszer, melynek előnye, hogy a válaszadási arány magasabb, mint a levél esetében. Azonban vizuális tartalmat ezzel a módszerrel nem lehet közvetíteni, és a verbálisra is sokkal kevesebb lehetőség van, mint a levél, vagy az esetében. A bejövő telefonhívásoknak két fajtája van. Az egyik esetben egy ingyenes, ún. zöld számot vagy egy alapdíjas telefonszámot hívhat fel a fogyasztó annak érdekében, hogy bővebb információt kapjon a termékről, szolgáltatásról, a gyártó aktuális akcióiról, stb. A Pick Szeged Rt. 7 aktuális hűségprogramjának részleteit például nem tudhatja meg a fogyasztó közvetlenül a termék csomagolásáról. A termékeken csupán egy 15, 25, 35 vagy 45-ös számmal ellátott matrica található, amelyen a számon kívül annyi olvasható, hogy a vásárló a játék részleteiről egyrészt a gyártó honlapjáról tájékozódhat, másrészt felhívhatja az info-vonalat, ami egy sima budapesti telefonszám. A szám tárcsázását követően a fogyasztó a telefon gombjainak segítségével választhat a játék részleteivel kapcsolatos menüpontok közül, vagy kérheti az operátort. Véleményem szerint, bár konkrét adataim nincsenek az akció sikerességével kapcsolatban, a kis matrica nem csigázza fel kellőképpen a vásárlókat, nem készteti őket arra, hogy felhívják a számot, vagy megnézzék a honlapot. Szerintem érdemes lett volna a termék csomagolásán a megnyerhető ajándékok számára vagy jellegére vonatkozó utalásokat elhelyezni. A bejövő telefonhívások másik fajtája az, amikor a fogyasztónak egy emeltdíjas telefonszámot kell felhívnia általában valamilyen nyeremény reményében, vagy szolgáltatás igénybevétele miatt. Az újságokban számos ilyen hirdetéssel találkozhatunk, például megtudhatjuk az adott hétre érvényes horoszkópunkat, vagy társat kereshetünk. Az SMS esetében szintén beszélhetünk bejövő és kimenő SMS-ekről. A kimenő SMSek alkalmazásakor nagyon vigyázni kell, hogy csak olyan személyeknek küldjünk SMSt, akik engedélyezték ezt. Az SMS-ek előnye, hogy gyorsan, biztosan eljutnak a felhasználóhoz, aki nagy valószínűleg végig is olvassa azokat és mindenféle nehézség, aktivitás nélkül, könnyedén válaszolhat rá, amennyiben érdekli őt az adott termék vagy szolgáltatás. A HVG például a következő SMS-t küldte feltételezhetően azon diákok mobiljára, akiknek a számával rendelkezett az előzetes regisztrációk következtében: 7 15

15 újra HVG-diákakció! Fizess elö 1 évre 40% kedvezménnyel, és nyerj egy külföldi nyelvtanfolyamot!az elöfizetöi csekkért küldj egy IGEN szót a 70/ számra. Az SMS tartalma rövid, frappáns, lényegretörő. 160 karakterben is meg lehet tehát fogalmazni egy üzenetet, beleértve a válaszadás módját is. A bejövő SMS-ek szintén nyereményjátékokhoz, szolgáltatások megrendeléséhez kötődnek a leggyakrabban. Az előző példa a bejövő SMS-ek szerepét is bemutatja, hiszen meg van adva egy telefonszám, amire az illető elküldheti a megadott szót az újság megrendeléséhez. Csak felsorolás szinten szeretnék még néhány példát megemlíteni: Coca-cola light 8 Nyerj kártyát a szabadsághoz! (SMS 60 Ft. + áfa); Délhús 9 1 perc alatt 1 millió (SMS alapdíjas); Világgazdaság online 10 1 SMS-ért 3 cikket lehet elolvasni az archívumból (SMS 380 Ft. + áfa), stb. A kísérő reklámanyagot a termékhez mellékelik közvetlenül. Ennek ellenére nem törvényszerű, hogy az adott termékkel kapcsolatos a papíron lévő információ, lehetséges, hogy a gyártó egy az adott terméktől független akciójáról van szó. Ide tartozik a már említett Vodafone-os példa, miszerint a megvásárolt Vitamax feltöltőkártyához egy azzal megegyező méretű kísérő reklámanyagot mellékelnek, ami a Vodafone aktuális SMS-es nyereményjátékát hirdeti. De gyakran láthatunk kísérő reklámanyagot például üdítős vagy mosogatószeres palackok nyakán is. Ez a fajta reklámeszköz azért jó, mert nagyon alkalmas a célcsoport elérésére, hiszen olyanokhoz jut el, akik a gyártó valamelyik termékét megvásárolják, így feltételezhetően fogékonyabbak lesznek a termékkel vagy a gyártóval kapcsolatos akciókra, játékokra. A postaládás terjesztés lényege, hogy katalógusokat, ingyenes újságokat küldenek szét a címzett nevének és címének pontos megjelölésével. A Metro Holding Hungary Kft. például rendszeresen névre szóló katalógust küld aktuális akcióiról azoknak a személyeknek, akik a vásárláshoz szükséges kártyával rendelkeznek. A célzott szóróanyag olyan szórólapokat, katalógusokat jelent, melyek ugyan nem névre szólóak, de tudatosan meghatározott helyen lakóknak, vagy dolgozóknak juttatják el

16 őket. Például a főiskolán gyakran találkoztam olyan szórólapokkal, amik kifejezetten a diákoknak szóltak és visszajelzési úttal rendelkeztek. A támogató médiumokat fölösleges lenne egyenként részletezni. Valamennyi arról ismerhető fel, hogy hagyományos tömegkommunikációs eszközöket alkalmaznak a hirdetés elhelyezésére, de a hirdetésben fellelhető egy telefonszám, amin keresztül bárki kapcsolatba léphet a gyártóval vagy a szolgáltatóval, vagy egy kupon melynek felmutatásával olcsóbban megvásárolhatja a terméket. Például Citibank TV-spot telefonszámmal, Chello sajtóhirdetés telefonszámmal, NIVEA sajtóhirdetés a Drogerie Markt üzletekben beváltható kuponnal stb. A direkt marketing számára két internetes eszköz áll rendelkezésre: az interneten lévő weboldalak és az , így ezekről részletesebben lesz szó. 2.4 A direkt marketing és az internet kapcsolata Jelenleg az interneten történő direkt marketingre is ugyanazok az adatvédelmi szabályok vonatkoznak, mint az offline tevékenységre. Azonban az online környezetből adódóan az akciók nagy mértékben automatizálhatók, és egyszerűbb a kapott válaszok mérése, elemzése. Érdemes azonban arra vigyázni, hogy manapság mivel egyre több cég, egyre több website-al van jelen az interneten, már nem elég, hogy a portál divatos és szép legyen, valamint hogy érdekes legyen a tartalom. A kulcskérdés az, hogy a cég által nyújtott tartalom mennyire hasznos, releváns és felhasználóbarát a fogyasztók számára Az internetes direkt marketing előnyei és korlátai Az online direkt marketing azóta létezik, mióta maga az internet. Az internet a legalkalmasabb eszköz a fogyasztói vélemények igények és panaszok megismerésére, hiszen ott mindenki őszintén, név nélkül véleményt alkothat. Az internet a legmegfelelőbb a célcsoport megtalálására, hiszen az kattint rá hirdetésünkre, akit érdekel az adott téma, vagy az iratkozik fel egy hírlevélre, aki kíváncsi annak 17

17 tartalmára. Bizonyos internetes direkt marketing kampányok a konkurencia elől rejtve maradnak, így azok nem tudják lemásolni azt, vagy nem tudnak reagálni rá. Az interneten a legegyszerűbb a különböző fogyasztói csoportokat más stílusban megszólítani, valamint megfigyelni a fogyasztói magatartás változását és természetesen az interneten keresztül lehet az egyik legegyszerűbb módon kiváltani azonnali választ. És mindezek felett jóval kisebb anyagi- és időráfordítással bárki megjelenhet az interneten saját információival. Az előbbiek alapján kézenfekvő lenne, hogy minden vállalkozás megpróbálja az interneten keresztül is népszerűsíteni termékeit és szolgáltatásait. Akkor miért nem így történik mindez? A válasz kézenfekvő: az internethasználat még mindig nem elég elterjedt és az adatvédelmi törvények miatt még az aktív internetezőknek is csak meghatározott körét lehet elérni például direkt en keresztül. Azonban mielőtt rátérnék a lakossági internethasználattal kapcsolatos statisztikákra, fontos megemlíteni, hogy egy 2002 végén készült kutatás 11 szerint az egymilliárd forint feletti nettó árbevételű magyarországi nagyvállalatok 66%-nak van csupán honlapja, és e honlapok 32%-át félévente vagy annál ritkábban frissítik csak. Az említett kutatásból az is megállapítható, hogy ugyanezen nagyvállalatok mindössze 83%-a rendelkezik korlátlan internethasználattal. Ezek az adatok véleményem szerint nagyon meglepőek, szerintem senki sem gondolta volna, hogy ekkora nagyvállalatok mellőzik az internet nyújtotta lehetőségeket akár szolgáltatói, akár felhasználói oldalon. És mit várjunk a lakosságtól, ha még a milliárdos nagyvállalatok mindegyike sem tartja fontosnak az internethasználatot, vagy az interneten való megjelenést. Gyakran olvashatunk, vagy hallhatunk különféle statisztikákat a lakossági internethasználatról, így ezek az adatok nem okoznak meglepetést, de elgondolkoztatnak, hogy mi a legfőbb korlátja az internet látványosabb terjedésének. A Taylor Nelson Sofres (TNS) Global e-commerce 2002-es jelentése 12 szerint az internethasználat versenyében a felnőtt népesség 63%-os arányával Dánia átvette a vezetést az egy százalékkal alacsonyabb internetpenetrációt elérő második helyezett 11 Promo Direkt Kft. 18

18 USA-tól. A vizsgált 37 ország közül az utolsó helyezettek között találhatjuk 10 százalékkal Magyarországot, két százalékkal lemaradva Romániától, alig megelőzve Bulgáriát, Indonéziát és az utolsó Ukrajnát. A jelentés szerint Magyarországon nagyon alacsony az internethasználat, összehasonlítva a többi közép-kelet európai országgal. Az internethasználat növekedése csupán a éves korosztályban tekinthető dinamikusnak. Bár az internetezés költségei csökkennek, számos kedvezmény vissza lett vonva a telekommunikációs piac liberalizációjával párhuzamosan. Az internetet használók többsége nem vásárol online, inkább informálódik az interneten keresztül, állapítja meg a jelentés. A GfK Piackutató intézet legújabb, októberi adatai 13 szerint Magyarországon a 14 évesnél idősebb felnőtt lakosság idén tavaszi 15%-ához képest most már 18%, azaz 1,5 millió ember szokott kisebb-nagyobb gyakorisággal internetezni. A két statisztika közötti eltérés abból fakadhat, hogy az első a havonta legalább egy alkalommal internetezőket tekintette internetfelhasználóknak, míg a második azokat, akik minimum évente egyszer használják azt. Azonban abban mindkét kutatás egyetért, hogy az internetezők száma még mindig csak jó indulattal is közepesnek mondható Magyarországon Közép-Kelet Európa többi országához képest. Egy harmadik statisztika 14 szerint az előbbiekben közölt adatoknál magasabb az internethasználók száma Magyarországon. Simó György, az Axelero Internet Rt. vezérigazgató-helyettese úgy vélekedik, hogy idén öt százalékponttal nőtt a világhálót használók aránya, elérve a 21,6%-ot, és ez a szám re megközelítheti a 30%- ot is. A vezérigazgató-helyettes szerint ez a növekedés akkor valósulhat meg, ha a szolgáltatóknak sikerül megismertetniük a potenciális felhasználókat a világháló nyújtotta előnyökkel. Véleménye szerint korábban az emberek elsősorban azért nem 12 TNS Interactive: Global E-Commerce Report 2002, (www.tnsofres.com/ger2002) /letöltés dátuma: :50/ 13 Erdőháti Nagy Modesta: Internethasználat Közép- és Kelet-Európában; e-kereskedelem online (http://eker.hu/news.php?id=3588) /letöltés dátuma: :15/ 14 Médiainfo: Áttörés az internetes piacon, (http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=3410) /letöltés dátuma: :15/ 19

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember

DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA. 2012. szeptember DIGITAL CONNECTED CONSUMER 2012 MADHOUSE-GfK HUNGÁRIA 2012. szeptember ÖSSZEFOGLALÓ 2 A 18-49 rendszeresen internetezők több mint harmada (37%) rendelkezik okostelefonnal, vagyis a kérdőív definíciója

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Webáruházak és a marketing Az e-kereskedelem új trendjei. Milyen webáruházat építsünk 2014-ben? Webáruház-forgalomnövelés Facebookkal.

Webáruházak és a marketing Az e-kereskedelem új trendjei. Milyen webáruházat építsünk 2014-ben? Webáruház-forgalomnövelés Facebookkal. Webáruházak és a marketing Az e-kereskedelem új trendjei. Milyen webáruházat építsünk 2014-ben? Webáruház-forgalomnövelés Facebookkal. Hogyan építsünk, szegmentáljuk és növeljünk adatbázist? Miért szükséges

Részletesebben

A kéretlen postai küldemények elleni védekezés jogi lehetőségei. dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület 2012.09.19.

A kéretlen postai küldemények elleni védekezés jogi lehetőségei. dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület 2012.09.19. A kéretlen postai küldemények elleni védekezés jogi lehetőségei dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület 2012.09.19. Hatályos magyar jogszabályi környezet - lehetővé teszi a meglévő gyakorlatot (legalábbis

Részletesebben

1. Mi is az email marketing? 2. Milyen a jó direkt email? 3. Adatbázis-építés. 4. Esettanulmányok

1. Mi is az email marketing? 2. Milyen a jó direkt email? 3. Adatbázis-építés. 4. Esettanulmányok 1. Mi is az email marketing? 2. Milyen a jó direkt email? 3. Adatbázis-építés 4. Esettanulmányok "Azt mondják, hogy egy év az internet businessben olyan, mint a kutya év... 7 évvel egyenlő. Vinton Cerf,

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

E-mail marketing megoldások. Előadó: Lukács Zoltán

E-mail marketing megoldások. Előadó: Lukács Zoltán E-mail marketing megoldások Előadó: Lukács Zoltán Bemutatkozás Lukács Zoltán 1998-2004: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, marketing szakirány 2005-2008: Diákhitel Központ, online marketing

Részletesebben

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft.

E-Business Symposium - 2008.04.08. Az értékek mértéke. A magyarországi e-kereskedelem számokban. Kis Gergely. 2008 GKIeNET Kft. E-Business Symposium - 2008.04.08 Az értékek mértéke A magyarországi e-kereskedelem számokban Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. Az internet hozzáférés alakulása 2001-2007 (%) A 14 évesnél idısebb lakosság

Részletesebben

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban

Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban VI. Építő Marketing Szeminárium 2014. november 13. Célcsoport-orientált online tervezés hatékonyság az online kommunikációban Rajki Diána, Build-Communication Kft. ügyvezető igazgató Online marketing tervezése

Részletesebben

Direkt marketing: lehetőségek és korlátok. II. Építő marketing szeminárium CONSTRUMA 2011 2011. április 6.

Direkt marketing: lehetőségek és korlátok. II. Építő marketing szeminárium CONSTRUMA 2011 2011. április 6. Direkt marketing: lehetőségek és korlátok II. Építő marketing szeminárium CONSTRUMA 2011 2011. április 6. Adatvédelem Miről beszélünk? A személyes adatok védelméhez való jog Túlzott adatkezelések Érintettek

Részletesebben

Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében. III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20.

Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében. III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20. Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20. Adatvédelem Miről beszélünk? A személyes adatok védelméhez

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell?

Közösségi marketing 2015-ben. Facebook kommunikáció miért kell? Közösségi marketing 2015-ben Facebook kommunikáció miért kell? Hidasi Judit Író (Húsz éve ír és szerkeszt, öt regényt írt közben) Kommunikátor (PR és Közösségi Marketing szakértő Uzine Communications)

Részletesebben

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató Email Marketing szolgáltatás tájékoztató RENDESWEB Kft. Érvényes: 2012.03.01-től visszavonásig +3 20 A RENDES (273 337) 1. Minőség Nálunk legmagasabb prioritást vevőink elégedettsége élvez így próbálunk

Részletesebben

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató Email Marketing szolgáltatás tájékoztató RENDESWEB Kft. Érvényes: 2013.03.01-től visszavonásig +3 20 A RENDES (273 337) Adószám: 12397202-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-7079 1. Minőség Nálunk legmagasabb prioritást

Részletesebben

Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték

Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték Adatkezelési tájékoztató 2015. július 02. (módosítva: 2015. július 20. ) Az Addict Interactive Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. cégjegyzékszám: 01-09-873617)

Részletesebben

A display hirdetések hatékonyságmérése

A display hirdetések hatékonyságmérése A display hirdetések hatékonyságmérése A kutatás célja A display hirdetések hatékonyságának vizsgálata a hirdetéseket valós környezetben vizsgáljuk kimutatjuk, hogy a kreatív és a megjelenés típusa milyen

Részletesebben

dr. Ádám Szilveszter NHH Informatikai Szabályozási Igazgatóság adam@nhh.hu Változások az elektronikus hirdetésekre vonatkozó szabályozásban

dr. Ádám Szilveszter NHH Informatikai Szabályozási Igazgatóság adam@nhh.hu Változások az elektronikus hirdetésekre vonatkozó szabályozásban dr. Ádám Szilveszter NHH Informatikai Szabályozási Igazgatóság adam@nhh.hu Változások az elektronikus hirdetésekre vonatkozó szabályozásban 2 Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó szabályozási keret A

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 2. őszi nagykatalógus (1-5 ajándékot tartalmazó értékcsomagok) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

Direkt Marketing Agytágító

Direkt Marketing Agytágító Direkt Marketing Agytágító 2011. október 13-14. Direkt marketing praktikák az integrált kommunikációban Babarczi Joli Babarczi Jolán / babarczi.jolan@t-online.hu Az agytágítás első lépései 9.00-től 10.20-ig:

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS VÁROSOLDALAINK

BEMUTATKOZÁS VÁROSOLDALAINK BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Szeretlek Magyarország Médiacsoport jelenleg a legnagyobb hazai közösségi oldalhálózat tulajdonosa a Facebookon. Egyedi oldalrendszerünkön, valamint szorosan ehhez kapcsolódó portálunkon

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

Vendégváró csomag használati tippek

Vendégváró csomag használati tippek Vendégváró csomag használati tippek Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel köszöntjük a Telekom Vendégváró csomag előfizetői között! Kérjük, szánjon néhány percet kiadványunkra, melyben hasznos tippeket adunk Önnek

Részletesebben

Direktmarketing és fogyasztói adatbázisok: a direktmarketing-törvény hatályával kapcsolatos értelmezési kérdésekről

Direktmarketing és fogyasztói adatbázisok: a direktmarketing-törvény hatályával kapcsolatos értelmezési kérdésekről Direktmarketing és fogyasztói adatbázisok: a direktmarketing-törvény hatályával kapcsolatos értelmezési kérdésekről Dr. Jóri András (jori@mail.datanet.hu) (Megjelent: Napi Jogász, 2002/3., 27-28. o.) A

Részletesebben

Contact Center piaci insight 2013

Contact Center piaci insight 2013 Contact Center piaci insight 2013 A kutatás bemutatása A szövetség Contact Center tagozata a Direkt Marketing piac költéseit vizsgáló éves ágazati kutatása* mellett első alkalommal térképezi fel a hazai

Részletesebben

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban

A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Keresőmarketing Nap 2007 A keresés mindent visz? Avagy a keresés szerepe a mindennapokban Darvas Péter Szonda Ipsos Ipsos csoport és a keresőmarketing SEM Felhasználó Online kutatások, panel rekrutáció

Részletesebben

15-16. szám - tartalom

15-16. szám - tartalom www.infonia.hu Minden jog fenntartva! Kutatási Jelentés archívum 15-16. szám - tartalom INFORMÁCIÓGAZDASÁG Internethasználat az általános vállalati körben, a távközlésben és a turizmusban Általános vállalati

Részletesebben

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu Dátum: 2014. június 1 Zeneakadémia Világra szól! A jól ismert szlogenhez méltó, világra szóló kampánnyal kívánta beharangozni a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Részletesebben

Webáruházi trendek 2015 BCM Nagykereskedelmi és Konferencia Központ 2015. február 19. Készült: 2015. 02.19.

Webáruházi trendek 2015 BCM Nagykereskedelmi és Konferencia Központ 2015. február 19. Készült: 2015. 02.19. Webáruházi trendek 2015 BCM Nagykereskedelmi és Konferencia Központ 2015. február 19. Készült: 2015. 02.19. 1 2015 enet Internetkutató Kft. Minden jog fenntartva! 2 Teljes lakosság: 9.877.000 fő KSH lakónépességi

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2014

Nagy Webáruház Felmérés 2014 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2014 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 586 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten 2012 enet. Minden jog fenntartva enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. www.enet.hu

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

professzionális e-mail kommunikáció

professzionális e-mail kommunikáció professzionális e-mail kommunikáció Kik vagyunk? A Targetmax 100% magyar tulajdonú vállalkozás, több mint 10 éves szakmai tapasztalattal az e-kommunikáció és online direkt marketing területén. Két területen

Részletesebben

A Ring Cégcsoport médiaajánlata

A Ring Cégcsoport médiaajánlata A Ring Cégcsoport médiaajánlata www.ringcsoport.hu 2012 A Ring Cégcsoport profilja A Ring Cégcsoport (ringcsoport.hu) a hazai piacon egyedülálló, komplex felnőttképzési és oktatási szolgáltatásokat nyújt,

Részletesebben

Elektronikus hirdetés vagy spam?

Elektronikus hirdetés vagy spam? Elektronikus hirdetés vagy spam? A gyakorlatban sokszor felmerülő kérdés, hogy lehet-e a hatóság eljárását kezdeményezni kéretlen levelek (levélszemét, spam) miatt? A spam jogilag nem definiált fogalom,

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. www.szepsegbroker.hu

MÉDIAAJÁNLAT SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. www.szepsegbroker.hu MÉDIAAJÁNLAT SZAKEMBEREK SZÁMÁRA www.szepsegbroker.hu Érvényes: 2010. december 31-ig Dr. Szabó Judit Anna Gyógyszerész Szépség Bróker Mobil: 06 30 985 6602 E-mail: szabo.judit@szepsegbroker.hu A SzépségBróker.hu

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Cégünk, az Optimator Üzleti Megoldások Kft által üzemeltetett weboldal kialakítása során

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT. Cégünk, az Optimator Üzleti Megoldások Kft által üzemeltetett weboldal kialakítása során ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Cégünk, az Optimator Üzleti Megoldások Kft által üzemeltetett weboldal kialakítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Részletesebben

Direktmarketing és spam - lehetőségek, korlátok

Direktmarketing és spam - lehetőségek, korlátok Direktmarketing és spam - lehetőségek, korlátok Vikman László szerkesztő Jogi Fórum, Infokommunikáció és jog vikman.laszlo@jogiforum.hu Vázlat definíció, statisztikai adatok, lehetséges ellenlépések szabályozás

Részletesebben

A Kuponcenter.hu ajánlatai. Miért érdemes a Kuponcenter.hu weboldalt választania cége népszerűsítésére?

A Kuponcenter.hu ajánlatai. Miért érdemes a Kuponcenter.hu weboldalt választania cége népszerűsítésére? KUPONCENTER 2 A Kuponcenter.hu ajánlatai Miért érdemes a Kuponcenter.hu weboldalt választania cége népszerűsítésére? 3 Tisztelt leendő ügyfelünk! Ez a tájékoztató anyag azért készült, hogy Ön is átfogó

Részletesebben

A kutatás 2014. december 11. és 2015 január 4. között tart.

A kutatás 2014. december 11. és 2015 január 4. között tart. SZABÁLYZAT A TargetMax Kft. nyaralási szokások felmérésére online kikérdezésen alapuló kutatást szervez. A kérdőívet kitöltő, és a kitöltés után személyes adatokat megadó résztvevők közül kisorsolásra

Részletesebben

Zeneszoveg.hu médiaajánlat

Zeneszoveg.hu médiaajánlat Zeneszoveg.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Zeneszoveg.hu bemutatkozás 3 A Zeneszoveg.hu tartalmi elemei 4 A Zeneszoveg.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági

Részletesebben

Adhouse megjelenési lehetőségek. Adó 1 % kampányok számára

Adhouse megjelenési lehetőségek. Adó 1 % kampányok számára Adhouse megjelenési lehetőségek Adó 1 % kampányok számára Adhouse Adó 1% Adó 1% A non-profit szervezetek bevételei között jelentős arányt képviselnek az adó 1%-ból befolyó összegek. A szervezetek számára

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Szezonközi katalógus (Ezüstös viharlámpa) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében, illetve

Részletesebben

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól AZ OLDAL ELŐNYEI A SZAKMÁBAN JELENLEG ELÉRHETŐ MÉDIUMOKKAL ÖSSZEHASONLÍTVA: Folyamatos fejlesztés: A folyamatos fejlesztéseknek és népszerűsítésnek

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

GKIeNET T-Home T-Mobile

GKIeNET T-Home T-Mobile GKIeNET T-Home T-Mobile Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés 1/3 Gyorsjelentés az Fókuszban a mobil eszközök és szolgáltatások kutatási anyagból 2009. szeptember 2009 GKIeNET Internetkutató és

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. A Fundamenta Álomotthon teszt nyereményjátékában (továbbiakban: Játék) 2014. szeptember 24. és október 31. között a Játékos (3.1. pont) a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT HIRDETŐK SZÁMÁRA. www.szepsegbroker.hu

MÉDIAAJÁNLAT HIRDETŐK SZÁMÁRA. www.szepsegbroker.hu MÉDIAAJÁNLAT HIRDETŐK SZÁMÁRA www.szepsegbroker.hu Érvényes: 2010. december 31-ig Dr. Szabó Judit Anna Gyógyszerész Szépség Bróker Mobil: 06 30 985 6602 E-mail: szabo.judit@szepsegrboker.hu Koncepció A

Részletesebben

5/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás az Informatikai Igazgatóság által működtetett levelezőlistákról

5/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás az Informatikai Igazgatóság által működtetett levelezőlistákról 5/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás az által működtetett levelezőlistákról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve

Részletesebben

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT Érvényes: 2015. január 1-étől Dióhéjban A 2013 végén indított Konferenciajegy.hu weboldal szolgáltatásait már több tucat, rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozás

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Kalauz.hu médiaajánlat

Kalauz.hu médiaajánlat Kalauz.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 Kalauz.hu bemutatkozás 3 A Kalauz.hu tartalmi elemei 4 A Kalauz.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Bevezetés Az erotikaorulet.hu (Kaponya-Nagy Katalin egyéni vállalkozó 7140 Bátaszék, Babits utca 10/a/4), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a hatályos jogszabályok

Részletesebben

JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM

JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM JOGI NYILATKOZAT, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELEM Jogi nyilatkozat Az m2mzona.hu honlapot a MŰSOR- HANG Zrt. üzemelteti. Az m2mzona.hu a MŰSOR- HANG Zrt. szellemi terméke, a honlap tartalma szerzői

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN

MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN MOBILTRENDEK A SZÁLLÁSFOGLALÁSBAN AZ MSZÉSZ XXXVIII. KÖZGYŰLÉSE HOTEL EGER PARK 2012.11.21. Gál Péter Tanácsadó BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. TÉMÁK NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR MOBILPENETRÁCIÓ,

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

Bemutatkozik a. Start Up Guide. program

Bemutatkozik a. Start Up Guide. program Bemutatkozik a Start Up Guide program Start Up Guide program Üzleti, vállalkozás működtetési és fejlesztési tanácsok mikro- és kisvállalkozók számára Branded content felület a mikro- és kisvállalkozókat

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

-közösségi oldal készítése, működtetése MEGTÉRÜLŐ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

-közösségi oldal készítése, működtetése MEGTÉRÜLŐ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Hatékony egészségügyi honlap és -közösségi oldal készítése, működtetése A hatékony weboldal Működő közösségi média és PR megoldások Az optimális média mix Felépítése az üzleti célok elérését szolgálja,

Részletesebben

MOBILHIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE 2012

MOBILHIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE 2012 Beküldendő e-mailen, postai úton, vagy faxon! Kiállítás megnevezése: Pavilon/Standszám: Ügyintéző: Elérhetősége: Kiállító neve: MOBILHIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE 01 Megrendeljük az alábbi szolgáltatásokat:

Részletesebben

mit gondolnak az ügyfelek a mobilmarketingről?

mit gondolnak az ügyfelek a mobilmarketingről? mit gondolnak az ügyfelek a mobilmarketingről? MAGYAR TELEKOM-DIMSZ lakossági ügyfeleket kérdező fókuszcsoportos kutatás (2015. április) 2015.05.27. ZZ EGYÜTT. VELED a kutatás célja ÜGYFÉL OLDALI ELVÁRÁSOK,

Részletesebben

MICHELIN VÉGFELHSZNÁLÓI KAMPÁNY

MICHELIN VÉGFELHSZNÁLÓI KAMPÁNY MICHELIN VÉGFELHSZNÁLÓI KAMPÁNY 2014 nyár Magyarország Március 15 május 15 Stratégia Márka erősítése + Végfelhasználói promóciók Tudatosság a választás során, a végfelhasználói kampány terjesztése + A

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

Tervezés- Kutatás. KEDV - CSINÁLÓ a reklámhoz

Tervezés- Kutatás. KEDV - CSINÁLÓ a reklámhoz 1. Tervezés- Kutatás KEDV - CSINÁLÓ a reklámhoz 1. Ki szereti a reklámosokat? Az egyes szakmák képviselőiben megbízók aránya 2008. Helyezés Szakma Bizalom 1 Tűzoltóság 95% 2 Postások 90% 3 Orvosok 86%

Részletesebben

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől

WIP. Internet kérdőív. A válaszadás önkéntes! sorszám. 2003...hó... nap... óra... perctől sorszám I-IV. KÉRDÉSEKET A WIP KÉRDŐÍV SEGÍTSÉGÉVEL VÁLASZOLD MEG! I. A kérdezett 2 18 évnél fiatalabb (Wip 28. kérd.) 3 18 éves vagy idősebb I.a. Van 18 éven aluli tagja a háztartásnak? 1 van 2 nincs

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Pásztor Tamás (2330 Dunaharaszti, Baktay Ervin u. 1., Adószám: HU60739276) (Üzemeltető) által üzemeltetett, az első pontban

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II.

Informatika 9. évf. Webböngésző. Internet és kommunikáció II. Informatika 9. évf. Internet és kommunikáció II. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Webböngésző Cookie: süti. A felhasználóról szóló információ, amit egy webszerver helyez el a felhasználó számítógépén.

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

Szponzorációs és kiállítási lehetőségek

Szponzorációs és kiállítási lehetőségek Szponzorációs és kiállítási lehetőségek az ország legnagyobb logisztikai és beszerzési találkozóján Bizalom és együttműködés. A fenntarthatóság záloga. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

Dimag.hu médiaajánlat

Dimag.hu médiaajánlat Dimag.hu médiaajánlat Tartalom 1 Infinety bemutatkozás - Új portfólió az élvonalban! 2 A Dimag.hu bemutatkozás 3 A Dimag.hu tartalmi elemei 4 A Dimag.hu strukturális felépítése 5 Látogatottsági és demográfiai

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

Általános médiaajánlat 2011

Általános médiaajánlat 2011 Általános médiaajánlat 2011 Tartalom I. Bemutatkozás II. Látogatottság és demográfia III. Megjelenési felületek IV. Hirdetési árak I. Bemutatkozás Bemutatkozás A Bookline.hu Nyrt. Magyarország legnagyobb

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Az AdOcean statisztikai mutatóinak magyarázata

Az AdOcean statisztikai mutatóinak magyarázata Az AdOcean statisztikai mutatóinak magyarázata AR - Action Rate, azaz action arányszám. Megmutatja az action teljesítményének szintjét egy kreatív első rákattintását követően. (lásd még: AR-Megj., AR-Felh.)

Részletesebben

Az emberek gyakran nem tudják, hogy mit akarnak, amíg meg nem mutatod nekik. Steve Jobs

Az emberek gyakran nem tudják, hogy mit akarnak, amíg meg nem mutatod nekik. Steve Jobs IP195.84.9.137 L oreal IP110.45.2.233 adidas budapest sportaréna Az emberek gyakran nem tudják, hogy mit akarnak, amíg meg nem mutatod nekik. Steve Jobs t e v é k e n y s é g e i n k Vállalatirányítás

Részletesebben

A Baptifon elégedettségi felmérés 2014. Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15.

A Baptifon elégedettségi felmérés 2014. Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15. A Baptifon elégedettségi felmérés 2014 Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15. Áttekintés Ez a Baptifon flotta első ügyfél elégedettségi felmérése Kitöltési időszak: 2014. december 2015.

Részletesebben

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN A sikeres kampányok tervezésében az internet a médiamix mára már kihagyhatatlan elemévé vált. A jóváhagyott költésgvetések tervezéséhez

Részletesebben

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána

Helyünk a reklámpiacon. Török Diána Helyünk a reklámpiacon Török Diána Magunkon kísérletezünk Print Online Rendezvények Rádió 103 milliárd. Békaperspektíva? Digitálist akarok! Fiatalokat akarok! Trendit akarok! Mérhetőt akarok! Olcsót akarok!

Részletesebben