EVENTINFO.HU - DIREKT MARKETING AZ INTERNETEN -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EVENTINFO.HU - DIREKT MARKETING AZ INTERNETEN -"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Szolgáltatás és non-profit szakirány EVENTINFO.HU - DIREKT MARKETING AZ INTERNETEN - Készítette: Szkokán Amanda

2 Budapest, 2003 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A direkt marketing fejlődése A direkt marketing története A direkt marketing költések alakulása A direkt marketing módszerek bemutatása A direkt marketing definíciója A direkt marketing médiumok A direkt marketing és az internet kapcsolata Az internetes direkt marketing előnyei és korlátai Az marketing Az marketing kommunikációs típusai Hogyan mérjük a sikerességet az kampány során? A weboldalak sajátosságai Az adatvédelem aktuális kérdései A kéretlen elektronikus reklámüzenetek magyarországi szabályozása Az Eventinfo.hu rendezvényszervezői portál A Promo Direkt Kft. bemutatása Az Eventinfo.hu bemutatása Az alkalmazott direkt marketing eszközök ismertetése Az adatbázis létrehozása Az aloldalak létrehozása A portál ismertségének növelése Szerepvállalásom a portál elkészítésében A szakma véleménye az Eventinfo.hu portálról A kutatási terv bemutatása A kutatási probléma, a célok és hipotézisek meghatározása A kutatás módszerének ismertetése Az interjúalanyok kiválasztása

3 4.1.4 A kérdéslista bemutatása Az interjúk elkészítése A kutatási eredmények ismertetése Az első meglepetés: A portál ismertsége alulmúlta a várakozásokat A portál maximálisan felhasználóbarát A stílus tekintetében megoszlanak a vélemények A többség elégedett a tartalommal A kategóriák megfelelően lettek kialakítva Az aloldalak megfogalmazásában előfordulnak hibák A látogatottságtól függ a jelenlét Több a pozitív visszajelzés A hipotézisek értékelése A javaslatok összefoglalása Összefoglalás Táblázatok és ábrák jegyzéke Irodalomjegyzék Mellékletek

4 Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle több és most sem él s mint fán se nő egyforma-két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 1 1 Bevezetés Talán furcsának tűnhet, hogy a fenti idézettel indítom szakdolgozatomat, de ez a néhány verssor jutott eszembe, amint azon töprengtem, hogyan tudnám röviden, frappánsan összefoglalni a direkt marketing eredményességének okát. Már az első direkt marketing előadáson kihangsúlyozta ugyanis Babarczi Jolán, hogy a direkt marketingeseknél a termék helyett a fogyasztóra helyeződik át a hangsúly, a cél a személyes kapcsolatok kialakítása, a kétirányú kommunikáció megvalósítása, a vevői elvárások megismerése lesz. Ehhez elengedhetetlen, hogy minden embert egyedüli példány -ként kezeljünk, hogy minden igényt meghallgassunk, hogy minden panaszt figyelembe vegyünk. Azért választottam szakdolgozatom témájának a marketingnek ezt a területét, mert egyrészt közelebb áll hozzám személyessége, közvetlensége, vevőközpontúsága, precízsége miatt, másrészt úgy érzem ez a terület sok aktuális problémát, kérdést vet fel még a szakmabeliek körében is. A direkt marketing módszereivel, eszközeivel, előnyeivel, korlátaival a Direkt marketing c. tantárgy során ismerkedtem meg részletesebben. Az alapfogalmakat Babarczi Jolán /Digitania/ ismertette meg velünk a félév elején, majd a direkt marketing szakma nagyjai (pl. Sütő Tamás /Gordius Marketing Iroda/, Szabó József /CID Cég- Info/, Vámos-Hegyi Attila /Telewestel/), tartottak nekünk érdekes előadásokat, melyek keretében saját pályafutásuk során szerzett példákkal mutatták be az egyes direkt marketing alkalmazások hatékonyságát. Talán e tantárgy során kerültem közelebb a direkt marketinghez és értettem meg én is a benne lévő óriási lehetőségeket és ezért 1 Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd 5

5 választottam magamnak olyan gyakorlati helyet, ahol ennek a területnek a rejtelmeit ismerhettem meg alaposabban, és segítséget kaphattam szakdolgozatom megírásához. A Promo Direkt Marketing és Piackutató Kft.-nél töltött négy hónap alatt szemtanúja lehettem jelentős direkt marketing kampányok lebonyolításának. Néha csak megfigyelőként, de általában aktív közreműködőként vettem részt a koncepcióalkotásban, a kreatív anyagok és a scriptek elkészítésében, az adatbázisok létrehozásában, a kutatásokban, a statisztikák elkészítésében stb. Azonban szakmai gyakorlatom ideje alatt a Promo Direkt Kft. legjelentősebb projektje az Eventinfo.hu internetes portál létrehozása volt, és én is annak szenteltem munkám legnagyobb részét, hogy ez a portál minél színvonalasabb, igényesebb, naprakészebb, teljes körűbb legyen. Ezért gondolom úgy, hogy az Eventinfo.hu internetes portál létrehozásának a bemutatásával tudom a legérdekesebben és legrészletesebben szemléltetni a direkt marketing legfontosabb és legkorszerűbb eszközeit, elsősorban azokat, melyek egyre inkább hódítanak az internet népszerűségének következtében, valamint olyan hagyományos direkt marketing módszereket, melyek alkalmazását az internet használat elterjedése ellenére sem lehet nélkülözni. Szakdolgozatom első részében elméleti, általános érvényű kérdésekről lesz szó, úgy mint a direkt marketing szakma fejlődése, megfigyelhető és várható tendenciák, alkalmazott módszerek, a direkt marketing és az internet kapcsolata, valamint az adatvédelem aktuális kérdései. A következő rész már az Eventinfo.hu rendezvényszervezői portál bemutatása lesz. Itt ismertetem röviden a Promo Direkt Kft. tevékenységét, a portál létrehozásának célját, valamint az alkalmazott direkt marketing eszközöket és azok eredményességét. Szakdolgozatom negyedik fejezete az általam önállóan elvégzett kutatással foglalkozik, melyben cégvezetők véleményét kérdeztem az Eventinfo.hu portálról telefonon keresztül. Szó lesz a kutatási tervről, módszerről, az interjúk lefolytatásáról és eredményéről, és végezetül a levont következtetésekről és a megfogalmazott javaslatokról. A befejező részben megpróbálom röviden összefoglalni dolgozatom lényegét és a legfontosabb következtetéseket. 6

6 7

7 2 A direkt marketing fejlődése 2.1 A direkt marketing története A direkt marketing kezdetei Amerikában az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, Európában azonban csak az 1960-as évek végén kezdték alkalmazni a direkt marketing módszereket. Magyarországon még később, csak a rendszerváltás után, az 1980-as évek végén kezdődött meg a direkt marketing tevékenység a külföldi csomagküldő cégek magyarországi megjelenésével. A direkt marketing elterjedését egyrészt a reklámpiac átalakulásával lehet magyarázni, ugyanis a tömegkommunikációs eszközök egyre telítettebbek és drágábbak lettek, másrészt a fogyasztói magatartás változásával. Ez utóbbira néhány példa, hogy a háztartások igényei egyre inkább eltértek egymástól, a nőknek kevesebb idejük maradt a vásárlásra, mert egyre többen tartották fontosnak, hogy a háztartás vezetése és a gyermekek nevelése mellett munkahelyük is legyen. A direkt marketing módszerek egyre gyakoribb alkalmazását a technikai fejlődés is elősegítette, úgymint a távközlés fejlődése, a számítógépes és postai költségek csökkenése, valamint az internet elterjedése. Természetesen az üzleti szempontokról sem szabad megfeledkeznünk, amikor a direkt marketing fejlődését előmozdító tényezőkről beszélünk. Ide tartozik a cégek közötti erősödő verseny, melynek következtében a nyereség fenntartása érdekében azok egyre költséghatékonyabb módszerek alkalmazására kényszerültek, valamint egyre keményebb harcot kellett folytatniuk a vevők megszerzéséért és megtartásáért. A direkt marketing azonban ennyi idő alatt is sokat fejlődött. Az alkalmazott módszerek tárháza kibővült, a fontosabb kérdésekkel kapcsolatban törvényeket, jogszabályokat alkottak és sok országban, köztük Magyarországon is szakmai szervezetek alakultak, amelyeknek az önként vállalt küldetése, feladata országonként kicsit eltérő, de mégis hasonló. A magyar Direkt Marketing Szövetséget 2 például azért alapították 1994-ben, hogy a szakmai szervezetek érdekeit képviseljék, Etikai Kódexet hozzanak létre, és tudatos kommunikációval eloszlassák a szakmával kapcsolatos negatív hiedelmeket. 8

8 A direkt marketinggel foglalkozó vállalkozásokat azonban mind Magyarországon, mind külföldön rengeteg támadás éri ma is. Ezért nagyon fontos a megfelelő, egyértelmű törvények megalkotása. A törvényalkotási folyamat természetesen még nem zárult le, sőt időszerűbb, mint valaha. Ezért foglalkozok kicsit részletesebben az adatvédelem aktuális kérdéseivel egy későbbi alfejezetben. A direkt marketing magyarországi történetében nem elhanyagolható lépcsőfok, hogy végre akkreditált direkt marketing képzés indult a Budapesti Gazdasági Főiskolán. A Kreatív szaklap egyik cikke 3 szerint egyértelmű tendencia, hogy a korábban büdzséhiányra hivatkozó, és minden direkt marketing jellegű költéstől elzárkózó ügyfelek 2002-ben bátrabban fordultak az ilyen jellegű megoldások felé. Ezt az is alátámasztja, hogy 2002-ben számos kifejezetten direkt marketing kampány tendert hirdettek meg, ráadásul ezek közül néhány már integrált kommunikációról szólt, amely remélhetőleg egy kedvező jövőbeli tendenciát jelez. A cikk írója szerint a fogyasztók már igénylik a személyre szabott kommunikációt, a piacvezető, nemzetközi ügynökségek pedig mára felkészültek, hiszen rendelkeznek a megfelelő know-how-val, struktúrával és rendszerekkel, azonban az ügyfelek még vonakodnak a konkrét megvalósítástól. A jövőben azonban várhatóan a piac valamennyi szereplője felismeri a fogyasztókkal történő személyes, testre szabott kapcsolattartásban rejlő lehetőséget, amely egy jól megtervezett és kivitelezett kampány során egy újfajta kommunikációt, értékes adatbázisokat, mérhető profitot jelenthet költséghatékonyan. Szerencsére egyre nagyobb igény mutatkozik az ötletes, kreatív direkt marketing anyagok iránt, és ezt valószínűleg tovább erősítik a direkt marketing szakma régi és új szereplői. 2.2 A direkt marketing költések alakulása Az Európai Direkt Marketing Szövetség (FEDMA) minden évben felmérést végez a legtöbb európai országban többek között a direkt marketing tevékenységre fordított összegek mértékéről és megoszlásáról. A FEDMA legutóbbi, 2002-es jelentése, még csak 2001-ig bezárólag tartalmaz adatokat az egyes országokról, de így is meg lehet 2 9

9 figyelni a legfontosabb tendenciákat a következő táblázat segítségével, mely kifejezetten az interneten történő direkt marketingre fordított kiadásokra koncentrál. Fontos azonban megjegyezni, hogy a FEDMA definíciója szerint valamennyi interneten elhelyezett, vagy küldött reklámüzenet direkt marketingnek számít, tehát elég tágan értelmezi az online direkt marketing definícióját. Online direkt marketing költések (millió ) Ausztria Belgium Cseh Köztársaság Dánia Finnország Franciaország Hollandia Magyarország Nagy-Britannia Németország Olaszország Spanyolország Svájc Svédország Szlovákia Összesen Forrás: FEDMA: 2002 survey on direct and interactive marketing activities in Europe 1. Táblázat A táblázatból látszik, hogy összességében gyorsuló ütemben növekszik az online direkt marketingre fordított kiadások összege, azonban vannak olyan országok, például Spanyolország, ahol csökkenő tendencia figyelhető meg és olyan európai országok is, például Ausztria, Franciaország vagy Svédország, ahol nem figyelhető meg egyértelmű tendencia. Számos ország esetében azonban elmondható, hogy az online direkt marketing piac folyamatos bővülése tapasztalható. Ezen országok közé tartozik például Magyarország is. A felmérésben résztvevő 15 ország közül kiemelkedik Németország és Nagy-Britannia, hiszen a két országban tapasztalt online direkt marketing költések összege a 15 országban felmért kiadások 79%-át alkotta 2001-ben. Magyarország a három legkevesebbet költő ország között található, de a gyors növekedési ütem következtében a jövőben változhat ez a helyzet, hiszen például 2001-ben csak 2 millió 3 Bodnár József: Alatt, Kreatív, XI. évfolyam 12. szám, 2002 december oldal 10

10 euróval költöttünk kevesebbet az online direkt marketingre, a minket megelőző Belgiumhoz képest, akiknél az előző évhez képest csökkenés figyelhető meg. A rövid európai kitekintést követően érdemes részletesebben megvizsgálni a hazai direkt marketing piac egészét, ami 2000-ben 40 milliárd forint volt. Bár a magyar reklámpiacot az ATL (vonal fölötti) médiumok dominanciája jellemezte, a direkt marketinget is magába foglaló BTL (vonal alatti) reklámozás 26%-al részesedett az összes hirdetési költésből közölte Dienes István 4 a Cég-Info Direkt Marketing Kft. tudományos kutatója. Ekkor a teljes reklámtortából 14 milliárdot hasítottak ki a címzett, 20 milliárdot a címzetlen direkt marketing küldemények, és 4 milliárdot költöttek a cégek és az ügynökségek telemarketingre. A postaköltség 2,8 milliárd volt, és 3,5 milliárdba került a kézbesítés. Katalógusok készítésére összesen 835 millió forintot adtak ki a cégek. Az 1999 és 2001 közötti időszak direkt marketing költéseinek egyenletes növekedése figyelhető meg a következő táblázatból. Az adatok alapján elmondható, hogy 2000-ben az előző évhez képest 17,8%-kal költöttek többet a magyar vállalatok direkt marketing tevékenységre, 2001-ben pedig 2000-hez képest 18,8%-kal. A teljes direkt marketing tevékenységen belül az online direkt marketingre fordított kiadások még jelentősebb ütemben emelkedtek, hiszen 2000-ben 165%-kal, 2001-ben pedig 44%-kal többet költöttek az előző évhez képest. A direkt marketing költések alakulása Magyarországon (millió Ft) 2. Táblázat Direkt mail Telemarketing Online Összesen Forrás: FEDMA: 2002 survey on direct and interactive marketing activities in Europe 2003 nyarán a médiatulajdonosok 1,5-1,8 milliárd forint nettó árbevételt vártak a as év online reklámköltéseitől derül ki a red-stars által harmadik éve elvégzett Online 4 DM-piac: negyvenmilliárd; Világgazdaság Online, (www.vg.hu) /letöltés dátuma: :10/ 11

11 Média Jövőkép Felmérésből 5. A 2002-re becsült 1,3-1,5 milliárd forinthoz képest ezek az adatok a piac százalékos bővülését vetítik előre az év végéig. A legtöbb válaszadó szerint az FMCG szektor a növekedés húzóereje, de az online reklámköltésekből továbbra is jelentős a részesedése a telekommunikációs iparnak, a bankszektornak valamint az autóipar szereplőinek. A bevételek leginkább az informatikai iparágból maradtak el az utóbbi időszakban, bár sokak szerint ezen a területen jelentős pozitív változások érzékelhetőek. A jövővel kapcsolatban a médiatulajdonosok további számottevő bővülést várnak a piactól. 2.3 A direkt marketing módszerek bemutatása A direkt marketing definíciója Az egyes direkt marketing módszerek konkrét felsorolása előtt érdemes tisztázni a direkt marketing fogalmát. Természetesen, mint az élet valamennyi területén, általánosan, mindenki által elfogadott definíció nem létezik. Nehéz ugyanis néhány sorban pontosan összefoglalni azokat a tulajdonságokat, melyekkel tökéletesen körülírhatók, jellemezhetők a direkt marketing eszközei. Magyarországon azonban a leginkább elfogadott definíció Alan Tapp nevéhez fűződik. E szerint a direkt marketing olyan interaktív kommunikációs módszerek összessége, amelyek egy vagy több reklámeszköz felhasználásával személyes üzenetet közvetítenek mérhető, költséghatékony válasz kiváltása érdekében. 6 A definíció megragadja a direkt marketing legfontosabb jellemzőit. Az interaktív szó azt fejezi ki, hogy a direkt marketing eszközök mindig azonnali válaszra ösztönzik a fogyasztókat. A Vodafone aktuális kampányában például több helyről értesülhetünk arról, hogy különleges ajándékokat nyerhetünk, ha elküldjük a 1761-es telefonszámra a Ferrari szót. Lényegtelen, hogy ezt egy TV spotban látjuk, az utcán, vagy a PestiEstben, esetleg egy Vitamax feltöltőkártyához mellékelt kísérő reklámanyagon, tágabb 5 Nő az online reklámköltés; red-stars, (www.red-stars.hu) /letöltés dátuma: :44/ 12

12 értelemben mindenképpen egy direkt marketing eszközről van szó, mert meg van adva egy telefonszám, ami azonnali válaszra ösztönöz és nem csupán az image építés a célja. Ha tovább olvassuk a definíciót, a következő lényeges pont a személyes üzenet. Ez gyakran a címzett név szerinti megszólításával kezdődik, és olyan tartalommal folytatódik, ami érdekli a címzettet, olyan stílusban, ami az illető korosztályának megfelelő. A Nescafé Hungária Kft. például az 1. Mellékletben közölt elektronikus direkt mailt alkalmazta kampányának részeként szeptemberében. Már a Kedves Barátunk! megszólítás a személyességet, a közvetlenséget, a csoporthoz való tartozás érzését sugallja. Tökéletes megszólítás a fiatal korosztály esetében, amennyiben nem ismerjük a címzett nevét. A levél stílusa is tükrözi annak célcsoportját, ez már a tegező hangnemből és a következő néhány szó kiemeléséből is látszik: vége, kész, befellegzett, teljes a mezőny, ne kíméld, legkirályabb, KitKattanj rá!, stb. Az Alan Tapp definíció harmadik kulcsszava a mérhető. Egy átlagos TV-spot, vagy sajtóhirdetés esetében ugyanis elég nehéz megbecsülni, hogy mennyien látták az adott reklámot, hány embernek keltette fel az érdeklődését az adott termékkel / szolgáltatással kapcsolatban, valamint hogy hányan jutottak el annak tényleges megvásárlásáig. Egy direkt marketing levél, az SMS vagy a telemarketing esetében azonban konkrét számokkal tudjuk igazolni a kampány sikerességét. Végezetül a költséghatékony szót érdemes még kiemelni a definícióból, hiszen a direkt marketing eszközök egyik legnagyobb előnye, hogy a tömegmédiához képest jelentősen olcsóbb módszerei vannak, másrészt a direkt marketinggel közvetlenül a vevőnek adunk el. A közelmúltban például telefonon keresztül keresett meg egy kedves hangú hölgy valamelyik banktól, hogy tervezem-e néhány éven belül saját lakás vásárlását, mert egy számomra nagyon előnyös lakás-előtakarékossági konstrukciót tudna ajánlani. 6 Babarczi Jolán: Direkt marketing alapfogalmak, stratégia; előadás a Külkereskedelmi Főiskolán

13 2.3.2 A direkt marketing médiumok A direkt marketing médiumokat két csoportra lehet osztani. A legfőbb direkt marketing médiumokra és az azokat támogatókra. Az előbbiek közé tartozik a levélreklám, a kimenő telefonhívás, a fogadó telefonos szolgálat, az , az SMS, a kísérő reklámanyag, a postaládás terjesztés és a célzott szóróanyag. Az utóbbi csoportba, tehát a direkt marketinget támogató médiumok közé sorolható a telefonszámos TV reklám, a visszajelzést kiváltó rádióreklám, a plakát visszajelzési utakkal, a sajtóhirdetés kuponnal, a website regisztrációval valamint a szórólap visszajelzési úttal. A hagyományos levélreklám a direkt marketing kezdeteihez nyúlik vissza. A nagy csomagküldő cégek (pl. Reader s Digest Kiadó Kft.) alkalmazták elsőként ezt a módszert. A levéllel tudjuk a legtöbb verbális tartalmat közvetíteni a címzettek felé, viszont ennek van az egyik legnagyobb fajlagos költsége a főbb direkt médiumok közül. A levéllel az információk, az ajánlat átadása mellett a márka image-t is építeni tudjuk, hiszen jelentős vizuális tartalmat is megjeleníthetünk benne. A jó direkt mail az, amit az ember vár, vagy ha nem is vár, de tudja mire vélni. A Libresse tisztasági betétek gyártója, az SCA Hygiene Products Kft. ezt úgy oldotta meg, hogy összefogott a Házipatika.com internetes portállal, ahol bárki ingyenes termékmintát rendelhetett. Ehhez természetesen meg kellett adni a pontos nevet és címet. A regisztrációt követő két héten belül megérkezett a levél a termékmintával. Próbáltam szakmai szemmel nézni a levelet, de nem nagyon tudtam benne hibát találni. Nevem bonyolultsága miatt gyakran előfordul, hogy azt helytelenül írják le. Ez itt nem fordulhatott elő, hiszen az általam megadott adatok alapján küldték ki a levelet és nem egy telefonos beszélgetés alapján, ahol gyakran félreértésekre kerülhet sor. A babarózsaszín levél tökéletesen illik a termék jellegéhez és stílusához, a szöveg rövid, nem túl kreatív, de tartalmas. Megköszöni érdeklődésemet, majd ír néhány sort a legújabb termékekről és végül közli, hogy bíznak benne, hogy az ő termékeiket fogom használni. A kimenő telefonhívások lényege, hogy a call centerekben dolgozó operátorok a direkt marketingesek által elkészített script alapján hívják fel a számítógépbe már előre beprogramozott cégeket, vagy magánszemélyeket. A lakosság ellenállása és nemtetszése elég nagy az ilyen jellegű hívásokkal szemben, mert úgy érzik, hogy saját privát szférájukat sértik meg ezzel. Az üzleti életben azonban elég elfogadottá vált ez a 14

14 módszer, melynek előnye, hogy a válaszadási arány magasabb, mint a levél esetében. Azonban vizuális tartalmat ezzel a módszerrel nem lehet közvetíteni, és a verbálisra is sokkal kevesebb lehetőség van, mint a levél, vagy az esetében. A bejövő telefonhívásoknak két fajtája van. Az egyik esetben egy ingyenes, ún. zöld számot vagy egy alapdíjas telefonszámot hívhat fel a fogyasztó annak érdekében, hogy bővebb információt kapjon a termékről, szolgáltatásról, a gyártó aktuális akcióiról, stb. A Pick Szeged Rt. 7 aktuális hűségprogramjának részleteit például nem tudhatja meg a fogyasztó közvetlenül a termék csomagolásáról. A termékeken csupán egy 15, 25, 35 vagy 45-ös számmal ellátott matrica található, amelyen a számon kívül annyi olvasható, hogy a vásárló a játék részleteiről egyrészt a gyártó honlapjáról tájékozódhat, másrészt felhívhatja az info-vonalat, ami egy sima budapesti telefonszám. A szám tárcsázását követően a fogyasztó a telefon gombjainak segítségével választhat a játék részleteivel kapcsolatos menüpontok közül, vagy kérheti az operátort. Véleményem szerint, bár konkrét adataim nincsenek az akció sikerességével kapcsolatban, a kis matrica nem csigázza fel kellőképpen a vásárlókat, nem készteti őket arra, hogy felhívják a számot, vagy megnézzék a honlapot. Szerintem érdemes lett volna a termék csomagolásán a megnyerhető ajándékok számára vagy jellegére vonatkozó utalásokat elhelyezni. A bejövő telefonhívások másik fajtája az, amikor a fogyasztónak egy emeltdíjas telefonszámot kell felhívnia általában valamilyen nyeremény reményében, vagy szolgáltatás igénybevétele miatt. Az újságokban számos ilyen hirdetéssel találkozhatunk, például megtudhatjuk az adott hétre érvényes horoszkópunkat, vagy társat kereshetünk. Az SMS esetében szintén beszélhetünk bejövő és kimenő SMS-ekről. A kimenő SMSek alkalmazásakor nagyon vigyázni kell, hogy csak olyan személyeknek küldjünk SMSt, akik engedélyezték ezt. Az SMS-ek előnye, hogy gyorsan, biztosan eljutnak a felhasználóhoz, aki nagy valószínűleg végig is olvassa azokat és mindenféle nehézség, aktivitás nélkül, könnyedén válaszolhat rá, amennyiben érdekli őt az adott termék vagy szolgáltatás. A HVG például a következő SMS-t küldte feltételezhetően azon diákok mobiljára, akiknek a számával rendelkezett az előzetes regisztrációk következtében: 7 15

15 újra HVG-diákakció! Fizess elö 1 évre 40% kedvezménnyel, és nyerj egy külföldi nyelvtanfolyamot!az elöfizetöi csekkért küldj egy IGEN szót a 70/ számra. Az SMS tartalma rövid, frappáns, lényegretörő. 160 karakterben is meg lehet tehát fogalmazni egy üzenetet, beleértve a válaszadás módját is. A bejövő SMS-ek szintén nyereményjátékokhoz, szolgáltatások megrendeléséhez kötődnek a leggyakrabban. Az előző példa a bejövő SMS-ek szerepét is bemutatja, hiszen meg van adva egy telefonszám, amire az illető elküldheti a megadott szót az újság megrendeléséhez. Csak felsorolás szinten szeretnék még néhány példát megemlíteni: Coca-cola light 8 Nyerj kártyát a szabadsághoz! (SMS 60 Ft. + áfa); Délhús 9 1 perc alatt 1 millió (SMS alapdíjas); Világgazdaság online 10 1 SMS-ért 3 cikket lehet elolvasni az archívumból (SMS 380 Ft. + áfa), stb. A kísérő reklámanyagot a termékhez mellékelik közvetlenül. Ennek ellenére nem törvényszerű, hogy az adott termékkel kapcsolatos a papíron lévő információ, lehetséges, hogy a gyártó egy az adott terméktől független akciójáról van szó. Ide tartozik a már említett Vodafone-os példa, miszerint a megvásárolt Vitamax feltöltőkártyához egy azzal megegyező méretű kísérő reklámanyagot mellékelnek, ami a Vodafone aktuális SMS-es nyereményjátékát hirdeti. De gyakran láthatunk kísérő reklámanyagot például üdítős vagy mosogatószeres palackok nyakán is. Ez a fajta reklámeszköz azért jó, mert nagyon alkalmas a célcsoport elérésére, hiszen olyanokhoz jut el, akik a gyártó valamelyik termékét megvásárolják, így feltételezhetően fogékonyabbak lesznek a termékkel vagy a gyártóval kapcsolatos akciókra, játékokra. A postaládás terjesztés lényege, hogy katalógusokat, ingyenes újságokat küldenek szét a címzett nevének és címének pontos megjelölésével. A Metro Holding Hungary Kft. például rendszeresen névre szóló katalógust küld aktuális akcióiról azoknak a személyeknek, akik a vásárláshoz szükséges kártyával rendelkeznek. A célzott szóróanyag olyan szórólapokat, katalógusokat jelent, melyek ugyan nem névre szólóak, de tudatosan meghatározott helyen lakóknak, vagy dolgozóknak juttatják el

16 őket. Például a főiskolán gyakran találkoztam olyan szórólapokkal, amik kifejezetten a diákoknak szóltak és visszajelzési úttal rendelkeztek. A támogató médiumokat fölösleges lenne egyenként részletezni. Valamennyi arról ismerhető fel, hogy hagyományos tömegkommunikációs eszközöket alkalmaznak a hirdetés elhelyezésére, de a hirdetésben fellelhető egy telefonszám, amin keresztül bárki kapcsolatba léphet a gyártóval vagy a szolgáltatóval, vagy egy kupon melynek felmutatásával olcsóbban megvásárolhatja a terméket. Például Citibank TV-spot telefonszámmal, Chello sajtóhirdetés telefonszámmal, NIVEA sajtóhirdetés a Drogerie Markt üzletekben beváltható kuponnal stb. A direkt marketing számára két internetes eszköz áll rendelkezésre: az interneten lévő weboldalak és az , így ezekről részletesebben lesz szó. 2.4 A direkt marketing és az internet kapcsolata Jelenleg az interneten történő direkt marketingre is ugyanazok az adatvédelmi szabályok vonatkoznak, mint az offline tevékenységre. Azonban az online környezetből adódóan az akciók nagy mértékben automatizálhatók, és egyszerűbb a kapott válaszok mérése, elemzése. Érdemes azonban arra vigyázni, hogy manapság mivel egyre több cég, egyre több website-al van jelen az interneten, már nem elég, hogy a portál divatos és szép legyen, valamint hogy érdekes legyen a tartalom. A kulcskérdés az, hogy a cég által nyújtott tartalom mennyire hasznos, releváns és felhasználóbarát a fogyasztók számára Az internetes direkt marketing előnyei és korlátai Az online direkt marketing azóta létezik, mióta maga az internet. Az internet a legalkalmasabb eszköz a fogyasztói vélemények igények és panaszok megismerésére, hiszen ott mindenki őszintén, név nélkül véleményt alkothat. Az internet a legmegfelelőbb a célcsoport megtalálására, hiszen az kattint rá hirdetésünkre, akit érdekel az adott téma, vagy az iratkozik fel egy hírlevélre, aki kíváncsi annak 17

17 tartalmára. Bizonyos internetes direkt marketing kampányok a konkurencia elől rejtve maradnak, így azok nem tudják lemásolni azt, vagy nem tudnak reagálni rá. Az interneten a legegyszerűbb a különböző fogyasztói csoportokat más stílusban megszólítani, valamint megfigyelni a fogyasztói magatartás változását és természetesen az interneten keresztül lehet az egyik legegyszerűbb módon kiváltani azonnali választ. És mindezek felett jóval kisebb anyagi- és időráfordítással bárki megjelenhet az interneten saját információival. Az előbbiek alapján kézenfekvő lenne, hogy minden vállalkozás megpróbálja az interneten keresztül is népszerűsíteni termékeit és szolgáltatásait. Akkor miért nem így történik mindez? A válasz kézenfekvő: az internethasználat még mindig nem elég elterjedt és az adatvédelmi törvények miatt még az aktív internetezőknek is csak meghatározott körét lehet elérni például direkt en keresztül. Azonban mielőtt rátérnék a lakossági internethasználattal kapcsolatos statisztikákra, fontos megemlíteni, hogy egy 2002 végén készült kutatás 11 szerint az egymilliárd forint feletti nettó árbevételű magyarországi nagyvállalatok 66%-nak van csupán honlapja, és e honlapok 32%-át félévente vagy annál ritkábban frissítik csak. Az említett kutatásból az is megállapítható, hogy ugyanezen nagyvállalatok mindössze 83%-a rendelkezik korlátlan internethasználattal. Ezek az adatok véleményem szerint nagyon meglepőek, szerintem senki sem gondolta volna, hogy ekkora nagyvállalatok mellőzik az internet nyújtotta lehetőségeket akár szolgáltatói, akár felhasználói oldalon. És mit várjunk a lakosságtól, ha még a milliárdos nagyvállalatok mindegyike sem tartja fontosnak az internethasználatot, vagy az interneten való megjelenést. Gyakran olvashatunk, vagy hallhatunk különféle statisztikákat a lakossági internethasználatról, így ezek az adatok nem okoznak meglepetést, de elgondolkoztatnak, hogy mi a legfőbb korlátja az internet látványosabb terjedésének. A Taylor Nelson Sofres (TNS) Global e-commerce 2002-es jelentése 12 szerint az internethasználat versenyében a felnőtt népesség 63%-os arányával Dánia átvette a vezetést az egy százalékkal alacsonyabb internetpenetrációt elérő második helyezett 11 Promo Direkt Kft. 18

18 USA-tól. A vizsgált 37 ország közül az utolsó helyezettek között találhatjuk 10 százalékkal Magyarországot, két százalékkal lemaradva Romániától, alig megelőzve Bulgáriát, Indonéziát és az utolsó Ukrajnát. A jelentés szerint Magyarországon nagyon alacsony az internethasználat, összehasonlítva a többi közép-kelet európai országgal. Az internethasználat növekedése csupán a éves korosztályban tekinthető dinamikusnak. Bár az internetezés költségei csökkennek, számos kedvezmény vissza lett vonva a telekommunikációs piac liberalizációjával párhuzamosan. Az internetet használók többsége nem vásárol online, inkább informálódik az interneten keresztül, állapítja meg a jelentés. A GfK Piackutató intézet legújabb, októberi adatai 13 szerint Magyarországon a 14 évesnél idősebb felnőtt lakosság idén tavaszi 15%-ához képest most már 18%, azaz 1,5 millió ember szokott kisebb-nagyobb gyakorisággal internetezni. A két statisztika közötti eltérés abból fakadhat, hogy az első a havonta legalább egy alkalommal internetezőket tekintette internetfelhasználóknak, míg a második azokat, akik minimum évente egyszer használják azt. Azonban abban mindkét kutatás egyetért, hogy az internetezők száma még mindig csak jó indulattal is közepesnek mondható Magyarországon Közép-Kelet Európa többi országához képest. Egy harmadik statisztika 14 szerint az előbbiekben közölt adatoknál magasabb az internethasználók száma Magyarországon. Simó György, az Axelero Internet Rt. vezérigazgató-helyettese úgy vélekedik, hogy idén öt százalékponttal nőtt a világhálót használók aránya, elérve a 21,6%-ot, és ez a szám re megközelítheti a 30%- ot is. A vezérigazgató-helyettes szerint ez a növekedés akkor valósulhat meg, ha a szolgáltatóknak sikerül megismertetniük a potenciális felhasználókat a világháló nyújtotta előnyökkel. Véleménye szerint korábban az emberek elsősorban azért nem 12 TNS Interactive: Global E-Commerce Report 2002, (www.tnsofres.com/ger2002) /letöltés dátuma: :50/ 13 Erdőháti Nagy Modesta: Internethasználat Közép- és Kelet-Európában; e-kereskedelem online (http://eker.hu/news.php?id=3588) /letöltés dátuma: :15/ 14 Médiainfo: Áttörés az internetes piacon, (http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=3410) /letöltés dátuma: :15/ 19

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SZÖVEGES KERESŐHIRDETÉSEK HATÉKONY HASZNÁLATA A GOOGLE ADWORDS RENDSZERÉBEN

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN. A linképítés jelentős szerepe MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA LINKKAPCSOLATOK FONTOSSÁGA A KERESŐOPTIMALIZÁLÁSBAN A linképítés jelentős szerepe Konzulens: Damjanovich Nebojsa Vendégoktató Ujfalusi Anna Nappali tagozat Kereskedelem

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Szakdolgozat. Baki Marianna. Pécs, 2009. november 15.

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Szakdolgozat. Baki Marianna. Pécs, 2009. november 15. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Szakdolgozat Baki Marianna Pécs, 2009. november 15. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Kereskedelem és marketing szak Direkt marketing a Foldex

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ szakirány A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÉRNYERÉSE AZ ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010

SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 SZAKDOLGOZAT Köles Gergely 2010 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki menedzser alapszak Online marketingkampány kisvállalati közegben Készítette:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008.

VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT. Online Marketing KÉSZÍTETTE: Mester Gábor. Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED SZAKDOLGOZAT Online Marketing KÉSZÍTETTE: Név: Mester Gábor Szak: Gazdasági informatikus I. Év: 2008. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ INTERNET, MINT

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Mezősi Richárd 2014.

SZAKDOLGOZAT. Mezősi Richárd 2014. SZAKDOLGOZAT Mezősi Richárd 2014. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Az Alexandra és a Bookline online könyvesboltok összehasonlítása, és online marketing

Részletesebben

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei

A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A turisztikai szolgáltatások online megjelenítésének eszközei Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon?

Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon? Hogyan kerülje ki a Spam szűrőket (és a levelezőprogramok egyéb bogarait) itthon és a nemzetközi piacon?...gyakorlati útmutató azoknak, akik nem akarják, hogy leveleik ártatlanul a Spam mappában vagy a

Részletesebben

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja A KIADVÁNY A VÁLLAKOZÓI AKADÉMIA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT TAPASZTALATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT. Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja Az elvektől az eszközökig Miért szükséges a marketing? Hogyan készíthetünk

Részletesebben

Felhasználói jelenlét és aktivitás megváltozása napjainkban

Felhasználói jelenlét és aktivitás megváltozása napjainkban Felhasználói jelenlét és aktivitás megváltozása napjainkban Dr. Duma László Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar, Vállalkozásmenedzsment Intézet duma.laszlo@kgk.uni-obuda.hu Monda Eszter Óbudai

Részletesebben

BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O LI E AUKCIÓS HÁZAK ÁL

BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O LI E AUKCIÓS HÁZAK ÁL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O

Részletesebben

BEFOLYÁSOLÁSI TECHNIKÁK AZ INTERNETES REKLÁMOKBAN

BEFOLYÁSOLÁSI TECHNIKÁK AZ INTERNETES REKLÁMOKBAN XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia BEFOLYÁSOLÁSI TECHNIKÁK AZ INTERNETES REKLÁMOKBAN Szerző: Kónya Zsuzsánna Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar,

Részletesebben

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing szak 3. tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY

Részletesebben

EDUTUS FŐISKOLA. TARTALOMMARKETING avagy, hogyan legyünk e-llenállhatatlanok

EDUTUS FŐISKOLA. TARTALOMMARKETING avagy, hogyan legyünk e-llenállhatatlanok EDUTUS FŐISKOLA TARTALOMMARKETING avagy, hogyan legyünk e-llenállhatatlanok Konzulens: Damjanovich Nebojsa Készítette: Pásztor Krisztina Konzulens titulusa: Vendégoktató Szakirány: Online marketing 2013

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

e-kereskedelem Virtuális tér valódi üzlet 6. oldal Kevés az átverés 13. oldal Kaptak egy második karácsonyt 15. oldal Ez a sok csatorna egységben

e-kereskedelem Virtuális tér valódi üzlet 6. oldal Kevés az átverés 13. oldal Kaptak egy második karácsonyt 15. oldal Ez a sok csatorna egységben V. évfolyam 4. szám 2013. szeptember október e-kereskedelem Virtuális tér valódi üzlet 6. oldal Kevés az átverés 13. oldal Kaptak egy második karácsonyt 15. oldal Ez a sok csatorna egységben kezelendô

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

Doktori értekezés. Veress István

Doktori értekezés. Veress István Doktori értekezés Veress István Budapest 2005 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Menedzsment Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola ÚJ ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT. A keresőmarketing a leghatékonyabb marketingkommunikációs. Budapest

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT. A keresőmarketing a leghatékonyabb marketingkommunikációs. Budapest Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT A keresőmarketing a leghatékonyabb marketingkommunikációs eszköz Belső konzulens: Weinwurm Bence Vadász Gábor Üzleti kommunikáció szak Budapest 2009

Részletesebben

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. Bevezetés...2 II. Az állásközvetítõ piac résztvevõi, és az általuk alkalmazott módszerek...4 II.1. Állásközvetítõ szervezetek...4 II.2. A tanácsadó cégek alkalmazásának

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette:

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette: Debreceni Egyetem Informatika Kar Keresőmarketing és weblap optimalizálás Témavezető: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Cselényi Dávid Informatika tanár szak Debrecen 2008 1 Bevezetés...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

Az e-számlázás bevezetése a DHL Express Magyarországnál

Az e-számlázás bevezetése a DHL Express Magyarországnál ÓBUDAI EGYETEM Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Az e-számlázás bevezetése a DHL Express Magyarországnál OE-KGK Hallgató neve: Braun József 2010. Hallgató törzskönyvi száma: KGK-T-NZ-031-06

Részletesebben

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Parragh Fruzsina Mariann 2006.

SZAKDOLGOZAT. Parragh Fruzsina Mariann 2006. SZAKDOLGOZAT Parragh Fruzsina Mariann 2006. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány AZ UTAZÁSI IRODÁK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben