Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!"

Átírás

1 XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége nyílt levelet jelentetett meg a badacsonyörsi strand ügyében. Nem szokásom ilyen típusú levelekre reagálni, de ebben a strandügyben már annyi valótlan információ hangzott el a nyilvánosság elõtt, hogy úgy éreztem, most meg kell tenni, és nem csak a levél hangvétele, hanem a benne megfogalmazott alaptalan megállapítások, csúsztatások miatt is. Továbbra is azt gondolom, hogy ez a stílus (elõször ütök, azután meg akarok állapodni) nem eredményes tárgyalási módszer. A Képviselõ-testület tisztában van azzal, hogy a kialakult helyzet problémát jelent az ott élõknek, de folyamatosan azon dolgozunk, hogy megoldást találjunk. Az SCD, a BÖÉE és az önkormányzat párbeszédében az önkormányzatnak arra is tekintettel kell lennie, hogy más célok ne sérüljenek a megoldások során, hiszen például a Badacsony településrészen építendõ szálloda ellehetetlenülése nagy hátrány lenne az egész település számára. Márciusban tette meg az SCD az utolsó ajánlatát, amely megoldással kecsegtetett. A megállapodáshoz két dolog kellett volna: egyrészt a képviselõ-testületnek módosítania kell a szabályozási tervét, másrészt a BÖÉE- nek is el kellett volna fogadnia a javaslatban foglalt feltételeket egy háromoldalú megállapodásban. Végül nem sikerült ezt az egyezséget sem megkötnünk annak ellenére, hogy a Képviselõ-testület hozzájárult a szabályozási terv módosításához. A baj nem is annyira az volt, hogy az egyesület elnöksége nem fogadta fenntartás nélkül a tervezetet, hisz lehetett volna tovább tárgyalni, finomítani a dolgokat, hanem idõközben az egyesület beperelte az SCD -t. Amikor ez a körülmény az SCD vezetése tudomására jutott, visszavonta az ajánlatát, amelyben egyébként a kemping területére tervezett apartmanszálló megépítéséig, illetve az új strand kialakításáig biztosította volna a strandhasználatot a korábbi feltételek szerint. Ami az 1973-as iratokat illeti az önkormányzat jelenlegi vezetése hiába kereste, illetve kerestette más hatóságoknál is a korabeli dokumentumokat. A fénymásolatban rendelkezésünkre álló iratok, megállapodás tervezetek a BÖÉE elõzõ elnökétõl került a birtokunkba, akinek elmondása szerint azokat másolatban Szabó Tanító néni adta át neki, akirõl tudjuk, hogy az Egyesület alapítója volt. Az eredeti iratok meggyõzõdésünk szerint és legnagyobb sajnálatunkra már nagyon régen, a ' 90-es évek elején eltüntetésre kerültek az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni! A nyílt levélnek a badacsonyi kemping vonatkozásában fennállt elõvásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos része egyrészt nem kapcsolódik az örsi kemping ügyéhez, másrészt az írásban megfogalmazottak egyik eleme sem fedi a valóságot. Akit részleteiben érdekel, megtekintheti az ezzel kapcsolatos anyagokat, mint ahogy az a nyílt levél írójától is elõzetesen elvárható lett volna. A Képviselõ - testületnek egyébként nem volt tudomása "lényegesen magasabb áron" történõ vásárlási szándékról. A Szabályozási Terv "készítése" valóban nem a véletlenek sorozata volt, hanem például az örsi " mindenkori fürdõhely " feltüntetésének akadálya a vízpart rehabilitációs tervrõl szóló 10/ 2005 (IV.14.) TNM. rendelet elõírása volt, miszerint a Szabályozási Tervben kizárólag a hivatkozott jogszabályban megjelölt területet lehetett fürdõhelyként bejelölni, ami sajnálatosan nem egyezik meg a jelenleg fürdõhelyként használt területtel. A levél írója is elismeri ezt, hiszen maga írja, hogy "...a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumtól kértünk segítséget, hogy a Balaton- part rehabilitációs tervét módosítsák, akkor kerülhet sor az ezen tervre épülõ Önkormányzati Rendelet módosítására." Ebbõl is látszik, hogy a Képviselõ-testület legjobb szándéka ellenére sem volt abban a helyzetben, hogy a fürdõhelyet a jelenlegi helyére jelölje ki. A válaszlevelem mellékletét képezi a Veszprém Megyei Közgyûlés Elnökének, Lasztovicza Jenõ Úrnak a témához kapcsolódó 04/186/ 2009 sz. levele. (a melléklet a 3. oldalon olvasható - szerk.) A levélben foglaltak korrekten és tényszerûen foglalják össze az örsi strand több évtizedes problémáját. Szeretném felhívni a figyelmet a levél azon részére, amelyben arra történik utalás, hogy az örsi kemping "visszaszerzésére" a '90-es évek elején, az állami vagyon önkormányzatok tulajdonba adása idõszakában a jogi lehetõség adva volt, amivel az akkori vezetés sajnálatos módon - elõttünk nem ismert okok miatt - nem élt. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete a fennálló probléma megoldását szorgalmazza és nyitott minden olyan kezdeményezésre, ami a településen - bármilyen jogcímen - élõ lakóinak az érdekeit szolgálja, ide értve az örsi strand ügyének megnyugtató rendezését is. Krisztin N. László polgármester Képviselõk a költségvetésrõl 1. rész Arra kértük az Önkormányzat Képviselõit, hogy mondják el véleményüket Badacsonytomaj Város 2009-es költségvetésérõl, saját szakterületüket szem elõtt tartva. Mórocz István alpolgármester Az elmúlt években nem volt rá példa, hogy ilyen nehezen álljon össze a költségvetés, ennyiszer és ilyen mélységig kelljen foglalkozni vele fórumokon, megbeszéléseken. Testületi ülések, egyeztetések, megbeszélések sora három hónapon keresztül. Jelentõs megszorítások történtek az intézményeknél, a civil egyesületeknek gyakorlatilag nem jutott pénz. /Folytatás a 7. oldalon Képviselõk... címmel./ április Udvardi Erzsébet egyházi kitüntetése A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Pro Cultura Christiana-díját vehette át Udvardi Erzsébet nemrégiben Erdõ Péter bíborostól. A Kossuth- és Magyar Örökség-díjas festõmûvész decemberben lesz nyolcvanéves, ebbõl az alkalomból - a MKPK híreiben olvasható indoklás szerint - A kitüntetéssel a testület tiszteletét kívánja kifejezni a mûvésznõnek elkötelezett alkotómunkájáért, amelyet a keresztény hithez és a Katolikus Egyházhoz való ragaszkodás jellemez. Hajózási évadnyitó Fonyód és Badacsonytomaj a BAHART-tal együtt tizenkilencedik alkalommal nyitotta meg a hajózási évadot a április 18-án. A házigazda képviselõ-testület tagjai, az intézmények vezetõi keltek útra a Kelén motorossal, hogy fonyódi kollégáikkal és a hajósokkal kiegészülve a tó áldozatainak emlékére megkoszorúzzák a Balatont. A hivatalos ünnepség a badacsonyi mólón folytatódott, ahol Krisztin N. László polgármester a hagyományos kapcsolatok és a közös tervek fontosságáról szólt köszöntõjében. A parti települések számára mindig nélkülözhetetlen volt a hajózás, de immár kizárólagos tulajdonosként elvárják fejlõdését, színvonalas, gazdaságos mûködését, amelyet lehetõségeikhez mérten támogatnak. Hidvégi József fonyódi polgármester szerint évszádos a településeik közötti komp igénye és a válságból is csak fejlesztésekkel lehet kijutni. Dr. Horváth Gyula, a BAHART Zrt. vezérigazgatója megnyitotta a 163. hajózási idényt, bizakodóan utalva arra az uniós pályázatra, amely megteremtheti a második balatoni kompjárat pénzügyi alapjait.

2 Tüdõszûrõ vizsgálat Értesítem a lakosságot, hogy tüdõszûrõ vizsgálatot tartunk. Helye: Általános Iskola Badacsonytomaj Idõpontja: április 22-én órától óráig; április 23-án 8.30 órától óráig, órától óráig; április 24-én 8.30 órától óráig, órától óráig. Megjelenés: a 20 év feletti lakosság számára ajánlott. Lakcímigazoló igazolványát, egészségbiztosítási kártyáját hozza magával! Veszprém megyei Tüdõgondozó Intézet vezetõ fõorvosa Felhívás a házszámtáblák kihelyezésére Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete 9/2008. (V.13.) rendelete rendelkezik a házszámtáblák elhelyezésének rendjérõl, miszerint - A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az ingatlantulajdonosoknak. A házszámtábla kihelyezésérõl, szükséges cseréjérõl, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. - A házszámtáblát az ingatlanon lévõ kerítésre vagy házfalra az utcáról jól látható módon kell elhelyezni. - Az épületekre csak a meghatározott méretû és tartalmú házszámtábla helyezhetõ el. A házszámtábla az épületnek az érintett közterületen belüli sorszámát, valamint a közterület nevét és Badacsonytomaj Város címerét tartalmazza. - Akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni. Aki a helyi szabályokat megszegi szabálysértést követ el és Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendeletben foglalt kötelezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget. Az Önkormányzat által térítésmentesen biztosított házszámtáblák átvételérõl (a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztályán, munkaidõben) és kihelyezésérõl gondoskodni szíveskedjenek. Tisztelettel: Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Képviselõ-testületi ülés Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testületének munkaterve a április 29-én, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartandó soros ülésre: Napirend elõtt: - Beszámoló a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl - Az Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési tervének teljesítése - A Pénzmaradvány felosztására javaslat - Beszámoló a évi belsõ ellenõrzések tapasztalatairól - Az ÁSZ vizsgálatára készített intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról beszámoló - Kitüntetések odaítélése (zárt ülés) Óvodai beiratkozás Az óvodai felvétel, beiratkozás idejét Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az alábbi idõpontban határozta meg: április óráig április óráig április óráig Nyílt napokat április napokon óráig tartunk. A gyermekcsoportokban a jelzett idõszakban fogadjuk az érdeklõdõ szülõket. Kérjük váltó papucsot mindenki hozzon magával. Nagy Lászlóné óvodavezetõ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Badacsonytomaj Város Önkormányzata meghirdeti az alábbi, tulajdonát képezõ, megüresedett, nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiségeket, meghatározott idejû bérbeadásra: Alsó-bazársor 9. sz. üzlethelyiség (49 m 2 ) (Gomba üzlethelyiség) ,-Ft/szezon Badacsony strandbejárat mellett lévõ pavilon (29 m 2 ) (volt Amaczánné-féle üzlet) ,-Ft/szezon Felsõ-bazársoron lévõ 1. sz. üzlethelyiség (11 m 2 ) (volt sörözõ) ,-Ft/szezon Felsõ-bazársoron lévõ 2. sz. üzlethelyiség (11 m 2 ) (közmû ellátottsága nem megoldott!) ,-Ft/szezon Felsõ-bazársoron lévõ 3. sz. üzlethelyiség (11 m 2 ) (közmû ellátottsága nem megoldott!) ,-Ft/szezon Felsõ-bazársoron Rózsakõ üzlethelyiség (43,1 m 2 ) (volt Balatontourist iroda) ,-Ft/szezon A bérleti díj a Képviselõ-testület 311/2007 (XII.10.) számú határozata alapján lett megállapítva. A bérleti díjon felül a rezsi költségek megfizetésének biztosítékaként kauciót kérünk, mely az üzlethelyiség elõzõ évben felmerült rezsi költségének figyelembevételével kerül megállapításra. Az üzlethelyiségek kiadása pályázat útján történik, a részletes Pályázati felhívás átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályán ügyfélfogadási idõben. (telefonszám: 06-87/57l-278) Krisztin N. László polgármester Tájékoztató vendégkönyv vezetésérõl Tisztelt Szállásadó! Felhívom Tisztelt Szállásadó figyelmét a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. (1)-(2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra, mely szerint: a szállásadó köteles az e célra formanyomtatványként rendszeresített vendégkönyvet vezetni, amelyet a használatba vétel elõtt a jegyzõ hitelesít. (3) A vendégkönyvet a szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni és ezt a tárgyévet követõ január hó 15. napjáig a jegyzõvel záradékoltatni. A vendégkönyvben szereplõ adatok alapján a szállásadó köteles évente a tárgyévet követõ január hó 31. napjáig a jegyzõnek írásban jelenteni a tárgyévben fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát külföldi és belföldi bontásban. A vendégkönyvek beszerzésérõl, a nyilvántartás folyamatos vezetésérõl a szállásadó köteles gondoskodni. A fentiekben idézett rendelkezések alapján kérem, hogy a vendégkönyv folyamatos és pontos vezetésérõl kiemelt figyelemmel szíveskedjenek gondoskodni. Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: 87/ , 30/ ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: 87/ , fax: 87/ A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: május 8. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: 87/ , fax: 87/ Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: (06) 30/ Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: , (06) Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Hétfõ: óra szerda: óra Elérhetõség:(06) Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig Szombat: óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin 87/ , 30/ Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., 87/ Rendõrség: 87/ ; 87/ Szolgálatot teljesítõ rendõr: Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: 87/ Badacsonytomaj VN KFT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: 06-87/ ; Fax:: 06-87/ ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Pekli Tamás FVM falugazdász Belvárosi Irodaház, Tapolca Telefon: 87/ ; 87/ Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: 87/ , 87/ ; Badacsony, Park u Honlap: Nyitva tartás: H-P 9-15 óráig (hétvégén zárva) Városi Könyvtár: Tel.: 87/ ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár / Városi Közösségi Ház: Tel.: 87/ , Fax: 87/ Badacsonytomaj, Fõ utca 23.; Kedd-Péntek: ; Szombat: ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: Zárva

3 Aktuális kérdésekrõl a polgármesterrel - A Badacsony novemberi számában, a nemzetközi válság költségvetésre gyakorolt hatásáról kérdeztük a Polgármester urat. A költségvetési vita során elhangzott, hogy az önkormányzat szabadon felhasználható tartalékai lecsökkentek, elapadt a nyugodt gazdálkodást biztosító háttér, ugyanakkor az állami normatívák is tovább csökkentek. Ez csak néhány azon tényezõk közül, amelyek nehezítik az önkormányzat helyzetét. Milyen esztendõre számíthatunk a költségvetés tekintetében? - Úgy gondolom, hogy az élet az országban az egyének és a közösségek tekintetében is nehezebb lett. Sajnos mi sem lehetünk kivételek ez alól! A felsoroltakon kívül további édes teher, hogy nagyon sok pályázati pénzt szereztünk, amelyekhez a szükséges önerõ elõteremtése nem egyszerû feladat, különösen ebben a megváltozott világban. Amikor a pályázatainkat beadtuk (2007, 2008 elsõ fele) még szó sem volt válságról, így nem számíthattunk ezekre a megváltozott viszonyokra. A napokban alakult új kormányzat tervezett intézkedései további - szinte lehetetlen - helyzetet teremtenek. Csak egyet említek: az ÁFA 20%-ról 25%-ra emelése a gyakorlatban nem csak azt jelenti, hogy a közüzemi szolgáltatások árai emelkednek, hanem azt is, hogy a pályázatainkhoz 5%-kal több önerõt kell hozzátennünk, ami több tízmilliós többletkiadást jelent. Ebben a helyzetben három dologra koncentrálunk. Egyrészt a település mûködõképességét próbáljuk megtartani, másrészt munkahelyteremtõ programokban veszünk részt. A napokban indult 17,5 millió forintos közcélú munkaprogram 60 embernek teremt munkalehetõséget. Ezen kívül a Balatoni közmunkaprogramban is részt veszünk. Sajnos a tervezett befektetõi beruházások szinte kivétel nélkül elakadtak, mert a bankok nem adnak hitelt a beruházóknak. Így az önkormányzatunknak kell a lehetõségeinek keretei között munkahelyeket teremteni. A másik fontos terület a szociális biztonság, amelyre a kereteket megteremtettük. Harmadrészt szeretnénk minél több pályázati pénzt felhasználni, de õszintén szólva a kormányzat nap, mint nap ismertté váló új megszorító intézkedései eredményeként nem biztos, hogy valamennyit be tudjuk majd vállalni. - Korábban felmerült egy állandó rendezvénytér kialakítása az alsó bazársor helyén, sõt a Képviselõ-testület meg is nézett egy ilyen létesítményt. Mikorra várható ennek a megvalósulása? - A megváltozott gazdasági körülmények között ez ma sajnos nem téma. Az alsó bazársor tervei kész vannak, de megépülésére csak befektetõi szándék esetén látok lehetõséget. Iskola A projekt címe: A kompetencia alapú oktatás módszertani központjának kialakítása a badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában Kétfordulós pályázat. A közremûködõ szervezettel (Váti Kht.) január 27-én kidolgoztuk az útvonaltervet, mely alapján készülnek el a második fordulóhoz szükséges dokumentumok. Elkészült a közbeszerzési dokumentáció, ha minden a terveink szerint alakul, akkor május 11-én hirdethetünk nyertes kivitelezõt, és ha addigra a közremûködõ szervezet is dönt és elfogadja az általunk beküldött dokumentációt, akkor indulhatnak a munkálatok. Közösségi ház A projekt címe: Közösségi Ház és rendezvénytér I. ütem Elkészült a közbeszerzési dokumentáció, ha minden a terveink szerint alakul, akkor itt is május 11-én hirdethetünk nyertes vállalkozót és indulhatnak a munkálatok. Kilátó A projekt címe: Egy jobb kilátásért. Kétfordulós pályázat. A tervezõk készítik az engedélyezéshez szükséges dokumentációt. A pályázat kritikus pontja a helikopteres szállítás, mivel a szállításra alkalmas - Badacsony látképének egyik emblematikus épületét, az egykori Bormúzeumot egyik napról a másikra eltüntették a föld színérõl. Van-e beleszólási lehetõsége az önkormányzatnak abba, hogy ilyen megtörténjen? Mi lesz az épület helyén? - Az építkezés érvényes építési engedély birtokában zajlik, amelyet minden szakhatóság (KÖFE, Országos Mûemlékfelügyelõség) támogatott. Az épület nem az önkormányzat tulajdona volt, évek óta üresen állt, állagában teljesen leromlott. A régi formájában fejleszteni nem lehetett (talán épp ezért nem akarta-tudta senki üzemeltetni, mert az érvényes hatósági elõírásoknak, pl. HACCP, nem lehetett a régi alapterületen megfelelni). Az építési engedélyben a megnevezés a meglévõ vendéglõépület átalakítása, bõvítése, hotel kialakítása. - Egyre kevesebb a hely a badacsonytomaji temetõkben, a sírhelyek árának emelése sem lesz megoldás a problémára, a bõvítés, pedig nehezen elképzelhetõ a földrajzi adottságok miatt. Milyen tervei vannak az önkormányzatnak a gond megoldására? - A sírhelyek árait évek óta nem emeltük, a környezõ településeken alkalmazott árakhoz képest jelentõsen elmaradt. A badacsonytomaji központi temetõ új részében sok hely van még, illetve ott további területek állnak rendelkezésre a temetõ bõvítésére. Az igaz, hogy a bõvítések hatalmas összegekbe kerülnek, s a mai válság körülményei között nem tudom mikor lesz rá pénzünk. Ebben a témában újabban pályázati lehetõség sincs, pedig a korábbi fejlesztések is csak pályázati forrásokkal tudtak megvalósulni. A badacsonytomaji településrészen most kolumbárium bõvítésével teremtünk új lehetõségeket figyelembe véve azt a tendenciát is, hogy egyre többen választják a temetkezésnek ezt a formáját. A badacsonyörsi településrészen lévõ temetõben is van lehetõség még a bõvítésre. Pályázati tájékoztató helikopter óradíja nagyon magas, ezért keressük az alternatív megoldás lehetõségét. Sport utca Útfejlesztés a sport elérésére címmel támogatást nyertünk a Sport utca felújítására. Összeállítottuk a közremûködõ szervezettel való szerzõdéskötéshez a szükséges dokumentációt. Egészségház A badacsonytomaji egészségház fejlesztése, egészségközponttá alakítása címmel támogatást nyertünk az egészségház fejlesztésére. Itt szintén összeállítottuk a közremûködõ szervezettel való szerzõdéskötéshez a szükséges dokumentációt. Nyertes a következõ pályázat: Minõség és hatékonyság Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatalában címmel nyertünk Ft-ot a hivatal szervezetfejlesztésére. A projekt teljes költségvetése: Ft. A pályázat célja hogy Hivatalunkban olyan szervezetfejlesztés történjen, amelynek köszönhetõen a munkavégzés hatékonysága fokozható, az átgondolt hivatali struktúra és szoftverekkel támogatott ügyintézési munka az ügyfelek és állampolgárok számára magasabb minõségi szintû szolgáltatást A Veszprém Megyei Közgyûlés elnökének levele strandügyben Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesterének Krisztin N. László Úrnak Badacsonytomaj Tisztelt Polgármester Úr! A badacsonyörsi kemping, illetve strand ügyével kapcsolatban - összefoglalva ez ügyben korábban már közölt információkat - az alábbiakról tájékoztatom. Badacsonytomaj Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsága 102/1973. VB. számú határozatával döntött arról, hogy az állami tulajdonban lévõ badacsonytomaji 4496 hrsz-ú, 1 ha 370 négyszögöl területû ingatlan kezelõi jogát átadja a Veszprém Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala részére azzal, hogy megállapodásban a kezelõ biztosítsa a badacsonyörsi helyi lakosok strandolási lehetõségét. A döntést tartalmazó határozat másolatát a korabeli iratok tartalmazták, a használatra vonatkozó megállapodás azonban sem az Önök irattárában sem a Megyei Tanácsnak a levéltárba leadott anyagában nem lelhetõ fel. Ez ügyben megkerestem a Megyei Levéltár igazgatóját és a Megyei Földhivatal vezetõjét is, de egyik intézményben sem találtak a fenti határozaton kívül más iratot, mely az ingatlanra vonatkozó igény vagy teher bejegyzésére vonatkozott volna. Valószínû, hogy ilyen írásos megállapodás nem is született, mivel a kezelõi jognak a Veszprém Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala részére történõ bejegyzéséhez akkoriban a helyi tanács fent említett határozata is elégséges volt. A kezelõi jog bejegyzése korlátozás, teher nélkül valósult meg ben és az azt követõ években kerültek az állami tulajdonban és a helyi önkormányzatok vagy azok intézményei kezelésében lévõ ingatlanok a helyi önkormányzatok tulajdonába, így került a fenti ingatlan is a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonába. Szeretném megjegyezni, hogy a Badacsonytomaj Nagyközségi Tanács, majd az Önkormányzat még az állami vagyon önkormányzatok tulajdonba adását megelõzõen élhetett volna a területre vonatkozó igényével, ezt azonban nem tette meg. A Megyei Önkormányzat, tekintettel arra, hogy teher nem volt bejegyezve az ingatlanra az ingatlan nyilvántartásban, azt az 1993-ban megalapított Balatontourist Rt.-be apportálta. Ettõl kezdõdõen a Veszprém Megyei Önkormányzat részvénytulajdonnal rendelkezett, az apportált ingatlanok tulajdonosa a Balatonroutist Rt. lett. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Balatontourist Rtben lévõ - többségi - részvénycsomagját 2005-ben értékesítette - ennek a sajtó nagy nyilvánosságot adott - az SCD Holding Rt. részére. Vevõ már a teljes vételárat kiegyenlítette. A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen helyzetben nincs jogi lehetõsége arra, hogy a kialakult helyzeten változtasson. Véleményem szerint az ingatlan jelenlegi tulajdonosával lehetséges valamilyen kompromisszumos megoldást találni a helyi lakosok strandolásának biztosítására. Veszprém, április 16. Tisztelettel: Lasztovicza Jenõ jelentsen. Ennek érdekében a dolgozók képzéseken vesznek részt, a munka megkönnyítésére és gyorsabbá tétele érdekében új szoftver kerül beszerzésre a pénzügyi, mûszaki, valamint az igazgatási osztályra. A projekt keretében megújul az önkormányzat honlapja is. Könnyebbé fog válni az adatok frissítése, ezenkívül lehetõvé teszi, hogy jobban megismerjük a lakosság véleményét a fontos kérdésekben. Varga Róbert Helyi vállalkozók figyelem! Felhívjuk a tisztelt építési vállalkozók figyelmét, hogy az iskola felújítására és az új Közösségi Ház létesítésére közbeszerzési eljárást indítottunk. Az ajánlati felhívás várhatóan a április 17-i Közbeszerzési Értesítõben fog megjelenni. A felhívás megtekinthetõ lesz a honlapon (Közbeszerzési Értesítõ online menüpontban), valamint az önkormányzatunk honlapján is (www.badacsonytomaj.hu). A felhívás megjelenését követõen az ajánlati dokumentációt - annak megvásárlását követõen - az Illés és Sipos Ügyvédi Iroda bocsátja rendelkezésükre.

4 Iskolai jelmezbál Farsangi mulatságot tartottak február végén a Tatay iskolában, amelyen az osztályok közös produkciókkal, jelmezekkel léptek társaik, szüleik és a zsûri elé. Nem maradhatott el a pedagógusok hagyományos elõadása sem, a jó hangulatú délutánon a Ludas Matyi sajátos feldolgozását láthatta a hálás közönség. A szõrös szívû zsûri minden egyes csapatnak a lehetõ legmagasabb pontszámot adta, igazából a nézõkre bízva ezzel a sorrend megállapítását. A jutalmakból minden szereplõ részesült és a szülõk, valamint a Szülõi Munkaközösség által összegyûjtött rengeteg tombolatárgy is mind gazdára talált. Húsvétvárás az óvodában A Pipitér Óvodában március 27-én nevelés nélküli munkanapot tartottunk. Vendégünk - immár második alkalommal - Söjtöri Etelka mézeskalács készítõ népi iparmûvész volt. Mézeskalácsból készült tojást, nyuszit, bárányt és csibét írókáztunk. Délután az óvó nénik által készített hímes tojásokból és zöld ágból koszorúkat, színes kartonból húsvéti dísztárgyakat, ajándékokat barkácsoltunk, ezeket az óvoda aulájában kiállítottuk. Április 03- án játszóházi foglalkozást tartottunk, amelyen tavaszi és húsvéti szimbólumokat készítettünk a gyermekekkel. Új locsolóverseket tanultunk és eljátszottunk egy nyuszis mesét bábokkal. A nyuszi április 10-én látogatott hozzánk. Dr. Gelencsér Ottóné Egy nap az iskoláért, egy nap a tudásért A balatonfûzfõi Irinyi János Általános Iskola II. alkalommal rendezte meg sulifesztiválját, ahol versenyt hirdettek technika, informatika, idegen nyelv, honismeret, mûvészetek és sport témaköreiben. Iskolánk 12 tanulója indult az informatika és sportverseny területén. Gijsbers Zsófia és Békássy Éva 5. osztályos tanulók húsvétról készített szép pályamunkáját oklevéllel jutalmazták. A hatodikas Németh Stella, a Balaton-körüli biciklitúra tervét készítette el pályázatában, mellyel a 6. helyen végzett. Kaczur Áron Badacsonytomajról és az iskoláról készített bemutatójáról nagy elismeréssel szólt a zsûri és ezzel elsõ-, míg a helyszínen megrendezett informatika versenyben III. helyezést ért el. A vízifarsang izgalmas pillanatai Fotó: Tatay A kispályás labdarúgásban elsõ, míg a játékos vízifarsangon III. helyen végeztünk. A csapat tagjai: Németh Zsófia, Gelencsér Orsolya, Farkas Klára, Scheiber Fanni, Szombathelyi Ferenc, Szabó László, Szalay Gergõ, Férhezli Dávid. Délután a Fûzfõi Kalandparkban mindenki próbára tehette tudását az extrém sportok területén. A rendezvény a kapcsolatok erõsítése mellett jó alkalmat teremtett a tanulók tudásának megmérettetésére, az egészséges mozgásra, a közös szórakozásra és jutalmazásra. Az oklevelek mellett kerámia emlékplakettel térhettek haza versenyzõink. Lakatné Kati néni és Polgárné Erika néni A Badacsonytomaji Nyugdíjasok Egyesületének három tagja Németh Kálmánné vezetésével ellátogatott az óvodába, ahol Nusi néni régi mesékkel, dalokkal, táncokkal ismertette meg a gyerekeket Hálózatépítés, együttmûködés fejlesztés Együttmûködés Fejlesztés Tréning a Balaton régióban címmel tartottak kétnapos továbbképzést a Közösségi Házban február végén, melynek fõ célja volt az együttmûködések elõsegítése és a közösségek, hálózatok kialakulásának erõsítése. A rendezvény úgy valósulhatott meg, hogy a Nõk a Balatonért Egyesület, mint a térségi kerekasztalok munkaszervezete, ismét sikeres pályázatot írt a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Civil Önszervezõdés Területi és Szakmai Együttmûködés Kollégiumához. A Balatoni Civil Háló Megerõsítése III. címmel. A tréninget Deák Ferencné szervezte, Farnady Judit, a Székesfehérvári Civil Centrum Alapítvány igazgatója vezette. A képzés felkészítette a résztvevõket az együttmûködéseken alapuló korszerû kistérségi szolgáltatások és programok tervezésére és megvalósítására. Kapcsolataikat megerõsítette, fejlesztette, ezzel is hozzájárulva szervezeti fenntarthatóságukhoz. Az eredményekrõl az alábbiakat írta a tréninget vezetõ Farnady Judit: A térség civil szervezetei megismerték egymást, feltérképezték, hogy a korábbi fejlesztési folyamatok képzések milyen eredményeket hoztak. Megvizsgálták az eddigi együttmûködéseiket, jelenlegi információs hálózatukat. A résztvevõk többségében nem tartották eredményesnek a korábbi képzéseket, mert az elméleti tudás megszerzése után nem tudták azokat a gyakorlatba átültetni. A helyi szintû képzések, nonprofit tanácsadások, fejlesztések számát kevésnek vélik. Igénylik az egymásra épülõ, jól átgondolt fejlesztõ szolgáltatásokat, programokat. Nincsenek együttmûködéseken alapuló közös projektek. Egy-egy program kapcsán vannak kapcsolódási pontok. A résztvevõk meghatározták a hálózati együttmûködéshez kapcsolódóan fejlesztendõ területeiket, nehézségeiket. Átgondolták és összegyûjtötték jól mûködõ dolgaikat, Tanácskozott az iskolaszövetség Az idén elsõ munkaközösségi foglalkozásukat tartották a Balaton-felvidéki Iskolaszövetség Egyesület tagintézményeinek vezetõi a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában. Az éves munkaterv összeállítása mellett sor került a tagdíj összegének meghatározására is, tanulónként 100 Ft/év tagdíjat tartott elfogadhatónak a jelenlevõk többsége, így ebben a naptári évben ezzel az összeggel nyílik lehetõség a gazdálkodásra. Csizmarik Béláné elnök elmondta, hogy az elõzõ évben csak egy pályázat jelent meg iskolaszövetségek számára, melyen sikerrel pályáztak. Az elnyert Ft segítségével kedvezményesen vehettek részt módszertani továbbképzésen a tagiskolák pedagógusai, melyen az egyéni bánásmód, a differenciált képességfejlesztés témakörében erõsségeiket, valamint feltérképezték ki nem használt lehetõségeiket. A hálózat további fejlesztése érdekében a legfontosabb feladatként kitûzték a hálózat civil stratégiájának három éves megtervezését, mely konkrét ütemezés, feladat és felelõsök megjelölése után megvalósításra kerül. Megállapították, ahhoz, hogy ne akadjon meg a folyamat, helyi szinten, elsõ ütemben az információs csatornákat érdemes rendszerezni, frissíteni, összekapcsolni és mûködtetni. Jelenleg több csatornán futnak az információk, melyek nem minden esetben követhetõk nyomon, így nagy az esélye annak, hogy egyes szervezetek kimaradnak az információáramlásból. Farnady Judit és Sikorszki Gábor, a továbbképzés vezetõi gratuláltak az elvégzett munkához, mert valóban sikeresnek és példaértékûnek tartották a hálózatépítés terén megkezdett munkát a térségben. Alapítványuk két monitoring napot ajánlott fel térítésmentesen május, valamint október hónapban, tehát a képzés folytatódhat. frissíthették fel ismereteiket. Mivel mûködési költségekre kiírt pályázat nem volt 2008-ban, ezért egyetlen munkaközösség-vezetõnek sem tudtak tiszteletdíjat fizetni, mindenki - természetesen az elnök is - szívességbõl végezte el a felvállalt feladatokat. A megbeszélésen meghívott vendégként részt vett Bartalos Zsuzsanna, a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Veszprémi Irodájának vezetõje, aki felajánlotta az iroda támogatását - ingyenes illetve kedvezményes formában - az iskolaszövetség tevékenységeihez. Megállapodtak a résztvevõk abban is, hogy májusban szakmai napot szerveznek, melyre két aktuális témát választottak: az iskolai konfliktuskezelésrõl és a pedagógusok értékelésérõl cserélhetik ki tapasztalataikat, bõvíthetik ismereteiket a pedagógusok.

5 Költészet-napi találkozások Németh István Péter költõ, mûfordító vendégeskedett a Közösségi Házban megtartott Költészet-napi rendezvényen. Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros az est házigazdájaként bemutatta a vendéget a termet zsúfolásig megtöltõ érdeklõdõnek. Bár nagyon sokan személyesen ismerik, annyira sokoldalú az örsi gyökerekkel rendelkezõ irodalomtanár, könyvtáros, irodalom-történész, költõ, hogy Szántainé Ruzsa Mariann hosszú percekig sorolta tevékenységeinek területeit, jelesebb munkáit. Németh István Péter kissé meglepõdött az átfogó összefoglalón - különös volt hallani, hogy ennyi mindent elkövetettem - tette hozzá tréfásan. Nagyapjától nemcsak nevét örökölte, hanem a badacsonyörsi szõlõmûvelés során olyan módszereket sajátított el, melyeket késõbb a költészet A Költészet Napja alkalmából az iskolások Õry Ádám és Kõrösi Csaba színészekkel találkozhattak április 2-án, a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár szervezésében. A Mûvelõdési házban megtartott eseményre a környékbeli iskolákból rengeteg diák és pedagógus érkezett - õket Fodor József igazgató köszöntötte. Részletesen ismertette a fellépõk életútját, azokat a darabokat, amelyekben játszanak. Kiemelte, hogy József Attila születésnapja azért lehet a Költészet Napja, mert életmûve szerves része a magyar kultúrának. A jeles évfordulóról 1964-tõl emlékeznek április 11-én a versek, a kultúra kedvelõi. A Veszprémi Petõfi Színház mûvészei közvetlen módon avatták be mesterségük Hallom, ahogy széthullik az élet S bekebelez a hatalmas ûr Szívem is így falna fel téged Csendben ordít, tátongva tûr Vádolja az illatozó szavakat Issza vérrel csöpögõ nektárját Sírja, hogy mégsem mondtak igazat, S elsodorták az élet árját Sikoltón nézek a holnapok elé Hol vagy? Magamat büntetem S mi irányt vett a múltam felé Az már mind csak bûzlõ tetem. terén hasznosítani tudott. A kántor-tanító papa képes volt ugyanis teljes harmóniában mûvelni a szõlõt a szellemi tevékenységgel. A vendég felidézte a környéken töltött szünidõket, a mûvészetek iránti vonzódásának kezdetét, a világ kinyílását számára. Ehhez olyan állócsillagoktól kapott segítséget, mint Fónay Tibor, Keresztury Dezsõ, Takács Gyula, Bernáth Aurél, Szabó Lõrinc - akiknek köze volt a badacsonyi partszakaszhoz. Az est folyamán a versek mellett számos irodalommal, költészettel kapcsolatos kérdésre válaszolt Németh István Péter, majd bemutatta, dedikálta Keresztút címû új kiadványát. A szerzõ mûfordításaiból Pierre Emmanuel emlékére összeállított füzetben több vers eredetiben is olvasható. Varga Zsanett Tûzcseppek a lángtengerben Szavad fény, áttör ezer falat Szemed az éj zsibongó éneke Mosolyod kenyér, szívemnek falat S léted a lelkemnek élete. Hulljon öledbe ezernyi szív Milliárd mosoly és szeretet Engem megannyi éj szava hív Ha eged enyém már nem lehet titkaiba, fogásaiba a nézõket. Természetesen nem hiányozhattak a versek, elõadás-részletek sem a remek hangulatú találkozóról. Az indul a bakterház címû darab 12 éves gyermekszereplõje azt is elmesélte, miként került a színházba, hogyan telnek mindennapjai. Szeretet bújik a fûszálak között Szeretet szívemben, szememben A hangod mi volt, mind belém költözött Szeretlek, hogy mondjam még szebben? Kézimunka kiállítás A Nyugdíjas Egyesület tagjainak kézimunkáiból nyílott kiállítás április 6-án a közösségi házban. Évtizedek munkáját ölelik át a bemutatott remekmûvek - mondta köszöntõjében A kézimunka alkotás, egy mestermû, melyet mindenki egyénileg alkot a saját és mások örömére. A minták és színeik tükrözik megalkotójuk lelki világát is. Rácz Mária - Az örsi strandhasználat ügyében megtartották április 8-án Tapolcán az elsõ tárgyalást, amellyel megkezdõdött a jogi procedúra. Ami az elsõ tárgyalás után nyilvánvaló: rövid idõn belül nem lehet eredményre számítani. - A kemping területének belterületbe vonása ellen az ügyészség benyújtotta a Földhivatalnál a törvényességi óvást. - A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalnál a BÖÉE-nek sikerült elérnie, hogy az örsi kemping területére tervezett épület, villapark engedélyezési eljárásában ügyfelek lehessenek. Ez a jog lehetõséget ad arra, hogy minden ezzel kapcsolatos információt kellõ idõben megkapjanak, nyomon tudjanak követni és érdemben hozzászólhassanak a döntésekhez. Népi hagyományaink A születés misztériuma Az emberi élet fordulóit a régi világban rítusok tarkították, melyeknek funkciója volt, hogy megkönnyítsék az egyén új korszakokba való átlépéseit. Ezek a rítusok társadalmilag meghatározottak voltak, hiszen hátterükben közösségi normák, elvárások húzódtak meg. Az elsõ nagy és látványos fordulópontnak az ember születése számít. A szülést vágyak, gazdasági-társadalmi körülmények és a közösségi elvárások is befolyásolták. A gyermekáldást, a termékenységet az élet természetes velejárójának tekintették, melyet már a lakodalom során igyekeztek mágikus módszerekkel biztosítani: a menyasszony ölébe kisfiút helyeztek, rizzsel szórták meg az ifjú párt, gólyakelepelést utánoztak, a menyasszony kakastaréjt, disznófarkat evett... Az áldott állapot elsõ számú jele a has növekedése volt. Úgy tartották, hogy a hegyes has, a gyakori rosszullétek, a magzat bal oldalú rugdalózásai fiút ígértek; ellenben a gömbölyû has, a jobbra rúgások, a sok májfolt a bõrön, a bedagadt lábak lányt jósoltak. A nõk életmódja rendszerint nem változott a szülésig, imádkozással, böjttel igyekeztek távol tartani a bajokat. A bölcsõ elkészítése a leendõ apa szép Fodor József igazgató. Négy éve az egész településrõl összegyûjtött anyagokból rendezett hasonló tárlatot a Mûvelõdési ház - mondta Németh Szabina - most viszont a helyi nyugdíjasklub tagjai fogtak össze és hozták el saját kincseiket. A nagyszüleik keze nyomát õrzõ darabok közül a legrégebbiek közel száz éve készültek, de a kiállításon végigkövethetjük a minták, a korszakok változását. Németh Kálmánné elnök részletesen ismertette a jelenlévõkkel a hímzett, horgolt, kötött kézimunkák eredetét, használatuknak egyre inkább feledésbe merülõ szokásait. Huszonkét társunk féltve õrzött darabajai közé tartoznak azok is, amelyeket életükben elsõként készítettek a gyermekeink, unokáink az iskolában. Németh Kálmánné minden résztvevõnek megköszönte a kiállítás megvalósításához nyújtott segítséget. Tájékoztató az örsi strand ügyérõl Részlet a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal indoklásából: Ezenkívül a fennálló probléma megoldását az segítené elõ, ha a megvalósuló létesítmények a jogi elõírásokon túlmenõen a lakosság igényeivel összhangban jöhetnének létre. feladata volt. A bábák képesítése alapvetõen három kategóriát alkotott: a parasztbábák tapasztalati és mágikus úton igyekeztek segíteni, az okleveles bábák már bábaképzõt végeztek és a cédulás bábák tisztiorvosi papírral is rendelkeztek. A fekvõ helyzetben történõ szülés csak a XX. sz.-ban terjedt el, korábban a gravitációt kihasználva ülve, térdelve, és állva hozták világra a gyermekeket. Mivel az orvosi ellátás nem volt szokványos, az ultrahangos vizsgálat pedig még nem létezett, komplikáció esetén a mágiát is segítségül hívták: az asszonykát meghintették szentelt vízzel, fokhagymát, imádságos könyvet helyeztek el a közelében, kést szúrtak az ágy alá, kinyitották az ablakokat, kibontották a nõ haját... A baba elsõ fürdetése igen fontos volt. A fiúknak diót tettek a vízbe, a lányoknak piros vagy fehér virágot. Szép rítus volt, hogy a babát letették a küszöbre, ahonnan az apa vette fel és emelte a magasba, kinyilvánítván égieknek és földieknek, hogy a kis jövevényt befogadja a családba. Folytatás következik a régmúlt ötletgazdag halászati módozataival. Csöreginé Baranyai Anita etnográfus

6 Katolikus üzenet Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. (Mt 24,42) Megfigyelted, hogy általában mennyire nem éled, inkább csak tengeted az életet, a holnapra, vagy a holnaputánra várva, amikor majd megvalósul a szép jövõ? A szép jövõnek ugyan el kell jönnie, de nem olyan lesz, mint amilyennek képzeled. Egy isteni ösztön arra késztet, hogy várj valakit vagy valamit, ami majd örömmel tölt el. Ilyenkor talán egy ünnepnapra gondolsz, egy kis szabadidõre, vagy valamilyen találkozásra. Amikor azután ezek elmúlnak, mégsem vagy elégedett, legalábbis nem maradéktalanul. Mindig valamire várva élsz téveteg életed taposómalmába zárva. Az igazság az, hogy az életben van egy olyan esemény, amelyet senki sem kerülhet el: a találkozás szemtõl szembe az Úrral, aki eljön. Ez az a szép, amire öntudatlanul is törekszel, mert boldogságra vagy teremtve. A teljes boldogságot pedig egyedül õ adhatja meg. Jézus tudja, hogy amikor a boldogságot keressük, mennyire vakon tapogatózunk mindannyian, te is, meg én is, ezért így figyelmeztet bennünket: Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. Virrasszatok, figyeljetek! Legyetek éberek! Mert sok minden bizonytalan ezen a világon, de egy valami nem kétséges: egy napon meg kell halnod. A keresztény számára ez azt jelenti, hogy meg kell majd jelennie Krisztus elõtt, aki eljön. Lehet, hogy te is, mint a legtöbb ember, szántszándékkal, tudatosan igyekszel megfeledkezni a halálról. Rettegsz attól a pillanattól, és úgy élsz, mintha nem is létezne. Földi életeddel, amelybe egyre jobban belegyökerezel, ezt fejezed ki: félelmet kelt bennem a halál, tehát nem létezik. De az a pillanat mégis be fog következni, mert Jézus eljön, ez biztos. E szavakon Jézus a végsõ eljövetelét érti. Ahogyan az apostolok közül felment a mennybe, úgy vissza is fog térni. Ám ezek a szavak azt is jelentik, hogy az Úr eljön minden ember élete végén. Hiszen amikor valaki meghal, az õ számára vége a földi világnak. Mivel nem tudod, hogy Krisztus még ma jön-e el, ezen az estén, esetleg holnap, vagy néhány év múlva, készen kell állnod. Éberen kell virrasztanod, mint azok, akik tudják, hogy a rablók ki akarják fosztani házukat, csak azt nem, hogy melyik órában érkeznek. Ha pedig Jézus eljön, az annyit jelent, hogy földi életünk átmenet. Ezért ahelyett, hogy lebecsülnéd, Filozófus, egyetemi tanár, egy nagy pedagógus dinasztia tagja, s egyben utolsó sarja. Apja, Gyula történettudós, egyetemi tanár, nagyapja, Tivadar jogtudós, egyetemi tanár és miniszter. Valamennyien tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának. Halasy Nagy József: Pauler Ákos címû könyvében olvasható: A napsütéses déli órákban a budai bástyán sétálók között, szinte minden nap ott lehetett látni egy rendesen feketébe öltözött, zömök férfit, aki széles karimájú kalapja alatt, nem nézve sem jobbra, sem balra, szemmel láthatóan magába merülve sétált a sokaságban. Legtöbbször az út szélén járt, ezzel is mintegy érzékeltetve, hogy nem tartozik a föl-alá hullámzó tömegbe, s nagyon ritkán akadt egy-egy kísérõje, akivel élénk beszélgetésben rótta az utat. Komoly, befelé nézõ tekintete ilyenkor felélénkült, s ajkán eleven mosoly látszott és arcvonásain valami melegség áradt el, amint meg-megállva, vagy egy padra ülve élénken magyarázott valamit kísérõjének. Ama ritka emberek közé tartozott, akinek szavaiból megcsapja az embert a szellem fensége és nagyszerûsége. Pauler Ákos nagyapja és édesapja puritán szellemét örökölte. Fõleg az apjáét, aki szerényen, szinte visszahúzódva élt az Országos Levéltár igazgatói szobájában, mint az intézmény vezetõje. Pauler Ákos április 9-én született Budapesten, pontosabban a budai Várban. Õ maga szokta tréfásan mondogatni: Így lettem vérbeli várbeli. Édesanyja, Lenhossék Georgina, testvérei: Egry Józsefné Pauler Julianna és Bogyay Lajosné, Pauler Katalin /Katica/. Pauler Ákos afféle csodagyereknek számított. 15 évesen óriási jelentõséget kell tulajdonítanod neki. Méltó élettel kell felkészülnöd a találkozásra Jézussal. Neked is ébernek kell lenned. Életed nemcsak békésen egymást követõ események sorozata. Az élet küzdelem is. Legfõbb ellenségeid a különbözõ kísértések: az érzékiség, a hiúság, a pénzhez való ragaszkodás, az erõszakosság. Ha vigyázol és résen vagy mindig, nem érhet meglepetés. Az virraszt jól, aki szeret. A virrasztás képessége a szeretetbõl fakad. Ha szeretünk valakit, szívünk mindig éberen várja a találkozást vele. Érte élünk minden nélküle eltöltött percünkben is. Így tesz a szeretõ feleség, amikor azon fáradozik, hogy mindent elõkészítsen távol lévõ férje fogadására. Amikor az megérkezik, ujjongó köszöntésében benne van az asszony egész napi örömmel végzett munkája. Így tesz az édesanya is, amikor beteg gyermeke ápolása közben egy pillanatra lepihen. Alszik ugyan, de a szíve virraszt. Így tesz az is, aki Jézust szereti. Mindent Jézusért tesz, hiszen vele találkozik minden pillanatban, akarata legegyszerûbb megnyilvánulásaiban, és vele fog találkozni ünnepélyes formában azon a napon, amikor majd eljön november harmadikán történt. Santa Mariában, Brazília déli részén véget ért kétszázötven fiatal találkozója. Legtöbbjük Pelotas városából jött a lelki napokra. Éneklés és örömujjongás közepette indult haza az elsõ autóbusz negyvenöt fiatallal. Útközben néhányan együtt imádkozták a fájdalmas rózsafüzért, és azt kérték Máriától, hogy halálukig hûségesek maradjanak Istenhez. Mûszaki hiba következtében a busz háromszor megpördült az egyik kanyarban, és egy ötven méter mély szakadékba zuhant. A lányok közül hatan meghaltak. A túlélõk egyike ezt mondta: Közelrõl láttam a halált, mégsem féltem, mert Isten jelen volt. Egy másik így emlékezett: Amikor észrevettem, hogy meg tudok mozdulni, a roncsok közül felnéztem a csillagos égre, és társaim holtteste mellett térdelve imádkozni kezdtem. Isten ott volt velünk. Carmen Regina édesapja elmondta, hogy lánya, az egyik áldozat, gyakran ismételgette még életében: Oly szép lesz meghalni, papa, hiszen Jézushoz megyünk, hogy vele legyünk. Mivel szerették Jézust, Pelotas fiataljai mindig éberen virrasztottak, és amikor eljött az Úr, örömmel siettek elébe. István atya Kalmár László: Badacsonytomaj történelme PAULER ÁKOS I. ( ) már filozófiával foglalkozott: Schopenhauer, Spinóza, Arisztoteles volt az olvasmánya. Ugyancsak 15 éves korától kezdett naplót vezetni, amelyben - a napi sétáján kívül - semmi más nem szerepel az élet örömei közül. Jellemzõ, hogy édesapjától karácsonyra ebben az idõben kapta Platon összes mûveit. Nyárra ezeket Badacsonyba vitte, s ott mélyedt el tanulmányozásában. Egész életében szerette Liszt Ferencet, emelkedett szelleméért és Goethét bölcsességéért. Tanulmányait a pesti egyetemen kezdte. Az egyetem elvégzése és a filozófiai doktori cím megszerzése után egy évet a lipcsei, egy másikat a párizsi egyetemen töltött ben magántanár lett. Tanított a pozsonyi jogakadémián, majd a kolozsvári egyetemen tõl haláláig a budapesti egyetem professzora ban levelezõ tag, 1924-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Percre pontosan lépett be - írta egyik tanítványa visszaemlékezésében - nagy csend várta. S ekkor a katedrához lépve, egy jegyzet, egy cédula nélkül beszélni kezdett. Óriási tudást, s látókört sejtetõ elõadása lenyûgözte hallgatóit. Sokat dolgozott. Írt 19 önálló mûvet, s megjelent több mint száz magvas tanulmánya. A filozófián belül foglalkozott etikai, esztétikai kérdésekkel, mûvészetfilozófiával, pszichológiával, logikával és különösen sokat pedagógiával. Utóbbit gyakorolta is, hiszen évtizedeket töltött egyetemi katedrán. Pedagógiai fõmûve: A pozitív pedagógia alapelveirõl c. munkája - írja a Pedagógiai Lexikon. Más szakkönyvek viszont a Didaktikát tartják annak. Könyvajánló Szépirodalom: Christie, Agatha: Függöny; Csáky Anna: Szemben az éggel: a Balaton misztikus énekei; Csiba László: Kérem boncoljanak fel!; Gyurkovics Tibor: Azúr; Kafka, Franz: Naplók; Kányádi Sándor: Egyberostált versek és mûfordítások 3. köt.; Karinthy Frigyes: Minden másképpen van: Karinthy Frigyes füveskönyve; Karinthy Frigyes: Reménytelen szerelem; Röhög az egész osztály; Lõrincz L. László: A tizenhárom kristálykoponya; Polcz Alaine: Asszony a fronton (Hangoskönyv); Sárközy Halász Péter: Dzsungelláz; Vörös István: A Teremtõ tenyerén; Yates, Richard: A szabadság útjai Gyermek- és ifjúsági irodalom: Gleitzman, Morris: Egyszer; Benedek Elek: A sündisznó (Hangoskönyv); Macskafogó 2. DVD; Montgomery, Lucy Maud: Anne családja körében; Anne és a Szivárvány-völgy; Öt magyar népmese hangillusztrációval (Hangoskönyv); Sohonyai Edit: Mocsok Csillag; Szabó Magda: Tündér Lala (Hangoskönyv) Ismeretterjesztõ irodalom: Sebestyén István: A szegény ember bõrpuskája; A Bakony: a természet kincsestára; Papp Lajos: Ne hagyj minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól!; Zhu Zong- Xiang: Élj száz évet egészségesen; Fási Katalin: Természetes szépségápolás kézikönyve; Sarusi Mihály: Pinceszer; Csináld magad - Ház körüli építõmunkák kézikönyve; Blücher, Laura: Húsvéti díszek és ajándékok; Muzsikás: Bartók album; Friderikusz Sándor: Friderikusz eddig; Obersovszky Péter: Csukjátok le a Tévémacit!; Kozmann György: Koló árnyékában; A költõ (régi és új) életei : Szilágyi Domokos, ; Le Clézio, Jean-Marie Gustave: Raga Szántainé Ruzsa Mariann Felhívás Badacsonyban a évi szabadtéri rendezvényeinkre várjuk kézmûvesek, amatõr elõadók, kórusok, zenekarok, utcazenészek, vendéglátók, árusok, mutatványosok jelentkezését! Badacsonytomaj Városi Mûvelõdési Központ Telefon: 87/ ; Mobil: 30/ ; A Sándor Pál által szerkesztett, 1973-as kiadású Magyar filozófia történetében így ír Pauler Ákosról: munkásságát, bárhogyan - pozitíve vagy negatíve - ítélik meg a kortársak és az utódok - bel- és külföldön -, minden erényével és hibájával a két világháború közti Magyarország filozófiai reprezentánsának és elméleti csúcsteljesítményének számít. Summa summárum, korának egyedülálló jelensége volt. Pauler Ákos gyermekkorának, s egész életének szinte minden nyarát Badacsonyban töltötte. Élete utolsó éveiben inkább már a szeptembert szerette itt.

7 Gyõzelemmel kezdtek, gyõzelmekkel folytatták A tavaszi szezon második mérkõzését Veszprémben játszottuk. Az NB II-es osztályba aspiráló listavezetõ otthonában csapatunk határtalan lelkesedéssel játszva, 2:0 gyõzelmével a forduló meglepetését okozta. Góljainkat Hujber Gábor és Szõcze Csaba szerezte. A következõ fordulóra szintén idegenben, Csornán került sor. A jelenleg kiesõ zónában lévõ - egykor igen erõs csapat - otthonában gyõzelemmel végzõdött a mérkõzés. Gólunkat Korpos Tibor szerezte. Az elsõ hazai mérkõzésünkön a Sárvár SE csapatát fogadtuk. A nagyon jó játékerõt képviselõ ellenfél az élmezõnybe tartozik, de Fonnyadt Balázs góljával sikerült gyõznünk. A használhatatlan pálya miatt elhalasztott mérkõzést pótoltunk április 8-án, a Répcelaki Bányász csapatának otthonában. A gólnélküli döntetlennel zárult mérkõzésen sok helyzetünk maradt kihasználatlanul. Húsvétkor ugyancsak idegenben, a Lipót Pékség otthonában játszottunk. Túlságosan tisztelték játékosaink a jelenleg harmadik helyen álló, több egykori gyõri labdarúgót foglalkoztató Lipót gárdáját. Sajnos ideges, kapkodó, önbizalom nélküli játékot produkált Köszönet Gyászhírek: A Badacsonytomaj legjobb góllövõi: Kiss Márton 8 góllal, Korpos Tibor 8 góllal Darts hírek Badacsonytomaji sikerekkel ért véget a Dart Országos Bajnokság. Márkus Ferenc második, míg Peszleg András harmadik helyen végzett a megyei steel két szakágban. A párosok között Peszleg András Molnár Lászlóval bajnoki címet szerzett, ugyanebben a kategóriában Márkus Ferenc Németh Róberttel második helyezést ért el. Az Utánpótlás Országos Bajnokságban Solymosi Péter második helyen végzett. Április végén a csapatbajnokságban befejezõdik az alapszakasz, reményeink szerint bekerülünk a négyes döntõbe. Sztergár Ferenc Ezúton szeretnénk megköszönni Csala Tamás edzõnek és a Badacsonytomaji Sportegyesületnek, hogy gyermekeinknek páratlan élményben lehetett részük április 1- jén. Megnézhették a Magyarország-Málta világbajnoki selejtezõ mérkõzést Budapesten, a Puskás Ferenc Stadionban. Azt hiszem, minden résztvevõ gyermek nevében állíthatom, hogy a hosszú és fárasztó út ellenére csodálatos és megismételhetetlen élménnyel lettünk gazdagabbak. A résztvevõ gyerekek szüleinek nevében KÖSZÖNJÜK! Pintérné Imre Anikó Kiss Ervin (született 1935-ben) február 24-én elhunyt. Nagy Ignácné Török Teréz (született 1927-ben) március 10-én elhunyt. Varga László (született 1956-ban) március 19-én elhunyt. Berecz István (született 1936-ban) március 23-án elhunyt. Álló sor, (balról-jobbra): Forintos Ervin elnökségi tag, Szombathelyi Ferenc technikai vezetõ, Lesz Ferenc szakosztályvezetõ, Koller Tamás edzõ, Lévai Albert Csaba elnök, Vella Zsolt elnökségi tag, Járvás István szertáros, Tukacs Árpád gyúró, Molnár Sándor gépkocsivezetõ. Ülnek: Illés Norbert, Kóródi Sándor, Horváth Arnold, Szombathelyi Dávid, Horváth Ádám, Simon László, Molnár Zsolt, Orovecz András, Kiss Márton, Osztermann István. Guggolnak: Németh Roland, Hujber Gábor, Fonnyadt Balázs, Kiss János, Korpos Tibor, Csala Ferenc, Kiss Károly, Kiss Gábor, Hegedüs Dániel, hiányzik: Simon Richárd, Szõcze Csaba. együttesünk, így a vártnál nagyobb gólarányú, 4:1-es vereséget szenvedtünk. Egyetlen gólunkat Illés Norbert szép fejessel szerezte. A huszonkettedik fordulóban, április 18-án az SK Ajka Padragkút csapatát Badacsonytomajon fogadtuk és sikerült visszavágni az õsszel elszenvedett 2:1-es vereségért. Labdarúgóink átérezték a mérkõzés fontosságát, hiszen a helyezés szempontjából igen nagy jelentõsége volt a gyõzelemnek. Ennek megfelelõen nagy lelkesedéssel, odaadással játszottunk és 2:1-es félidõ után, 6:2 arányban nyertünk. Góljainkat Korpos Tibor (2), Kiss Gábor (2), Szõcze Csaba és Illés Norbert szerezték. Bár húsz percig csak tíz emberrel játszott a BSE (Oroveczet kétszeri kezezés miatt kiállították), ezzel az eredménnyel és a megszerzett 30 ponttal stabilan megmaradhat a 8-9. hely valamelyikén. Következõ ellenfelünk idegenben április 25-én a Csesztreg lesz, majd május 2-án itthon fogadjuk a Vép csapatát. Bízunk abban, hogy hátralévõ hazai mérkõzéseinket megnyerjük a Tapolca, a Vép ellen és így kitûzött célunkat, a 9-10 helyet megtartjuk a szezon végéig. Lesz Ferenc- Képviselõk a költségvetésrõl 1. rész Folytatás az 1. oldalról: A sportegyesület és a polgárõrök kaptak összesen ezer forint támogatást, ebbõl 220 ezer a polgárõröké (amelyhez a Badacsonytomajért Közalapítvány ad további 100 ezer forint támogatást). Az önkormányzatnál éves szinten 2,5 millió forintos postaköltséggel számoltak, amelynek csökkentésében a polgárõrök segítenek - a helyi levelek kézbesítésével. Az Országos Polgárõr Szövetséggel történt megállapodásnak megfelelõen, közterületeken egyébként is naponta adnak szolgálatot a nyár közepéig. A járõrszolgálatot úgy szervezik, hogy közben a helyi leveleket kézbesítik. Ennek eredményeképpen március hónapban - két hét alatt - mintegy negyvenhétezer forintot takarítottak meg az önkormányzat számára, ami éves szinten százezreket jelenthet. Bár civil szervezet, a Badacsonyi Céh Tourisztikai Egyesület külön kategória, de õk sem kapták meg a tavalyi összeget, mert az idegenforgalmi adóból származó bevétel 10% -t (6,6 milliót) átadtuk ugyan, de a rendezvények szervezését visszavette az önkormányzat. Az utazás kiállításon való részvételhez viszont hozzájárultunk egymillió forinttal. A költségvetés minden területén érezhetõ a gazdasági világválság hatása. A Képviselõ-testület - érzékelve a nehéz helyzetet - lemondott tiszteletdíjának felérõl, ami Ft megtakarítást eredményezett. A két alpolgármester esetében ez forintot tesz ki, a 30 %-os költségtérítésük pedig 427 ezer forinttal csökkent. A felajánlott tiszteletdíjakból éves szinten ezer forint marad a közös kasszában. Farkas Éva képviselõ Nagyon sok vita után sajnos oda jutottunk, hogy az ifjúságpolitikai alap bizony nagyon megnyirbálódott és az ösztöndíjak elbírálását fel kellett függeszteni. A már megítélt támogatásokat folyósítják, de újakat sajnos nem tudunk biztosítani. Ez nagyon nagy gond, mert a családok is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Ugyancsak ebbõl az alapból folyósítottuk a lakásépítési támogatást, amelyet a tankönyvtámogatással együtt meg kellett szüntetni. A többi szociális támogatásra fordítható pénzösszeg viszont megmaradt a tavalyi szinten. Sikerült már egy programot elindítani a munkanélküliek foglakoztatása érdekében, ehhez a kormány biztosítja a keretet, nekünk minimális önrészt kellett hozzátenni. Szerintem ez jobb megoldás, mint munka nélkül kevesebb támogatáshoz jutni. Más az emberek közérzete, élethez való viszonyulása is, ha dolgozhatnak, ha érzik, hogy szükség van rájuk. Reméljük, hogy sikeres lesz ez a program és sok embernek tudunk így munkát biztosítani. Így a romló gazdasági helyzet ellenére - a szociális támogatásra szánt összeggel együtt - kezelni tudjuk a gondokat. Tartunk attól, hogy módosítani kell az elfogadott költségvetést - esetleg az új kormány intézkedései miatt - mert igen nagy nehézséget jelentett összeállítani, egyensúlyba hozni. Az intézmények költségvetése rendkívül szûkre szabott és emellett sok a bizonytalan, elõre nem látható tétel, gondolok itt elsõsorban az energia árak emelkedésére.

8 Víz napi Balcsi-partit rendezett a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja a Bányász strandon március 22-én. A délutáni programban szerepelt a Balaton megkoszorúzása, egy számozott hajó vízre bocsátása. Sportolási lehetõségként játékos vetélkedõket, csapatilletve családi versenyeket rendezett az egyesület, amelyekrõl értékes nyereményekkel távozhattak a résztvevõk. Kellemes élményekkel gazdagodhatott mindenki, a jóízû beszélgetéshez nem hiányzott a találkozóról a bor, a kellemes zene sem és alkalom nyílott a slambuc megkóstolására is, amelyet Ali Istvánné Éva készített nagy hozzáértéssel. A Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja ezúton is kifejezi köszönetét mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a Balcsi-parti megrendezését. Matematika verseny Ebben a tanévben is megrendeztük a Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny iskolai fordulóját. A hagyományoknak megfelelõen az iskola összes tanulója részt vett a megmérettetésen. Teljesítményüket évfolyamonként értékeltük. Elsõ helyen végeztek: 2. osztály: Gerstenkorn Amália 3. osztály: Borda Fanni 4. osztály: Gerstenkorn Kelemen 5. osztály: Szõke Tibor 6. osztály: Szlávik Barbara 7. osztály: Péntek Dorisz 8. osztály: Németh Zsófia. Polgárné Varga Erika szaktanár Mozdulj Balaton 2009 Badacsony - Badacsonytomaj Helyszínei: Badacsony Strand (szombat) Badacsonytomaj - Városi Strand (vasárnap) idõpontok: Badacsony Strand (szombatonként) június 20., 27., július 4., 11., 18., 25., augusztus 1., 8., 15. Badacsonytomaj-Városi Strand (vasárnaponként) június 21., 28., július 5., 12., 19., 26., augusztus 2., 9.,16. Ha szeretnél a nyáron a Balaton-parton sportolni, akkor gyere el hozzánk! Egész héten használhatod a pályákat, szombatonként és vasárnaponként pedig versenyezhetsz kedvenc sportágadban. Nevezési díjat nem kell fizetned, de ha jól szerepelsz, még díjakat is vihetsz haza. Szervezett sportolási lehetõségek: Streetball Strandröplabda Kispályás foci Tollaslabda Lábtenisz Strandkézilabda Vízi sportok A Víz Világnapja Kell-e a jó bornak cégér? Békássy Tamás a turizmusról tartott elõadást a Kolping Család Egyesület és a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja által szervezett Balatoni Téli Esték keretében. A Wel Come Touristic Budapest igazgatója elõadása során többek között arra az alapkérdésre kereste a választ, hogy kell-e cégér a jó bornak - természetesen kell - az egyik fõ problémát inkább a cégér milyensége jelenti. A turizmus, a marketing minden területét átfogó tartalmas, vetített képekkel színesített elõadást elsõsorban szakemberek tekinteték meg. Sikeres véradás Harmincan jelentkeztek az orvosi rendelõben április 16-án megtartott véradásra - tudtuk meg Bujtorné Kapcsos Judit szervezõtõl. Az elõzetes orvosi vizsgálat után a megjelentek közül 28-an adhattak vért, ketten közülük elõször segítettek másokon. Köszönet a tapolcai és a helyi Vöröskereszt szervezte akció résztvevõinek humánus cselekedetükért, akik saját vérükkel életeket mentenek. Köszönet a segítségért Tisztelt Polgármester úr! Magam, az édesapám és a családom nevében szeretnék hálás köszönetet mondani Polgármester úrnak az irántunk való eddigi önzetlen segítségéért. Tisztelettel: Torma Lajosné és családja Mûsorajánló Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Városi Közösségi Ház A Collegium Fenno-Ugricum és a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár közös szervezésében észt fotókiállítás látható a Keresztury-házban április 27-ig, hétköznaponként óráig (szerdán 18 óráig). Április 29. szerda 17 óra Finn kiállítás és est a Collegium Fenno-Ugricum és a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár közös szervezésében a Keresztury - házban Május 1. péntek II. Badacsony Térségi Civil Majális - Badacsonyörs, Csigáskúti úti játszótér Délelõtt sportversenyek, délután a megjelent civil szervezetek kulturális mûsorral várják a rendezvényre kilátogatókat. Május 2. szombat Disco - Dj. White az Egry József Mûvelõdési Házban Május 2. szombat Uniqa Balaton Regatta - Badacsonyi évadnyitó vitorlásverseny Május 9. szombat 15 óra V. Aranyhabverõ Süteménysütõ verseny a Városi Közösségi Házban A versenyre várjuk sütni szeretõ hölgyek és urak jelentkezését. Május 16. szombat Ranolder emléktúra Május 21. csütörtök 17 óra Lett kiállítás és est a Collegium Fenno-Ugricum és a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár közös szervezésében a Keresztury - házban Május 22. péntek óra Bognár László szobrászmûvész kiállításának megnyitója a Városi Közösségi Házban A kiállítás megtekinthetõ május június 7. között Május 22. péntek 18 óra Ünnepi Képviselõ-testületi ülés Badacsonytomaj várossá avatásnak 5. évfordulója alkalmából Május 23. szombat Városnap és Gyermeknap Délelõtt sportversenyekkel és játszóházzal várjuk a kicsiket és a nagyokat, délután és az este folyamán színes kulturális programokra hívjuk városunk lakóit Állandó havi rendezvények a Városi Közösségi Házban: Minden hónap elsõ kedd NABE gyûlés Szerda Turisztikai Egyesület gyûlés Szerda és péntek Ulti klub Csütörtök Nyugdíjas klub Csütörtök Tomaj Ifjúságáért Társaság gyûlés Badacsony térségi civil majális Május 1 péntek, badacsonyörsi játszótér, Csigáskúti út Programok: 9:00 kispályás labdarúgó torna gyermek és felnõtt csapatok részére, ügyességi sportversenyek gyermekeknek 16:00 kulturális bemutatók: - badacsonytomaji nyugdíjasok egyesületének hagyományteremtõ mûsora - a szülõi munkaközösség és a tanárok bemutatója - az általános iskola tanulóinak bemutatója - Neon Moon Line Dance Club, Badacsonytördemic - Amijami Hastánccsoport, Szigliget - Balatoni dalok - Füstös Zsuzsi - Magyar nóták- Kovács Józsefné, Balatonederics - Nõk a Balatonért Egyesület énekkara Kiegészítõ programok: kézmûves sátor, rendõrségi kutyás és eszköz bemutató, vérnyomásmérés a Vöröskereszt asztalánál, NaBE kiadványok bemutatása, árusítása, gyermekek részére vetélkedõk, játékok, PEB légpuskalövészet, a civil szervezetek étel és sütemény kínálása, büfé.

9 A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hírei A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület közgyûlése A BCTE soros közgyûlését tartotta április 03-án pénteken 18 órától a badacsonytomaji Mûvelõdési Központ és Könyvtár épületében. Az Egyesület Elnöksége nevében Nagy Miklós elnök köszöntötte a megjelent Egyesületi Tagokat és az érdeklõdõket. A Közgyûlés munkája az Elnökség tájékoztatójával kezdõdött. Nagy Miklós elnök ismertette az Egyesület fõ célkitûzéseit a évre vonatkozóan: - Komplex regionális információ-szolgáltatás bevezetése - Minõségi szolgáltatás biztosítása - Mobilitás a régióban - Egységes szobakiadói színvonal biztosítása - Érdekképviselet - Egyesületi tagság növelése, erõsítése Ezek után Part Imre alelnök ismertette az Egyesület által bevezetésre kerülõ turisztikai kártyarendszer mûködését. Elmondta, hogy az Egyesület pályázatot nyújtott be január elején az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Vidéki örökség megõrzése intézkedése keretén belül egy Turisztikai információs és kártyarendszer bevezetésére. Az érintésnélküli technológiára épülõ kártyák és a kapcsolódó információs terminálok (hasonló, mint a Tourinform iroda elõtti) révén vonzó egyedi szolgáltatások vezethetõek be a régió túraútvonalaihoz, látogatott helyszíneihez kapcsolódóan. A terminálokon a térségbe látogató turisták informálódhatnak a helyi látványosságokról, túraútvonalakról, a turisztikai kártya elfogadóhelyeirõl. A lényegi információkat mobiltelefonon is elérhetik a turisták, letölthetõ ingyenes alkalmazások keretében (bluetooth). A támogatási döntés május elejére várható. Ennek függvényében indulhat el a rendszer kiépítése. A kedvezményes kártyarendszer viszont a pályázati döntéstõl függetlenül májusban bevezetésre kerül. A kártya széleskörû kedvezményeket fog biztosítani a hajójáratokon, a Nemzeti Park bemutatóhelyein, a Szigligeti Várban, múzeumokban, éttermekben, pincékben, egyéb szolgáltatóknál és a strandokon. A kártyarendszer által remélhetõleg növekedni fog a vendégek elégedettsége és ezáltal a vendégszám. Nagy Miklós elnök tájékoztatta a közgyûlés résztvevõit a társadalmasítás alatt álló Balatoni Minõségbiztosítási Rendszerrõl, melyhez az Egyesület is szeretne csatlakozni. Így egységes minõségi színvonalat biztosíthatnak tagjaink a vendégek felé, amely tovább erõsíti a térség jó hírét. Istvándy Gergely elnökségi tag bemutatta a jelen lévõknek a Pünkösdkor induló Régiós buszjárat útvonalát, a menetrend tervezetét. A busz napi hét alkalommal a Badacsony-Badacsonylábdihegy-Badacsonytördemic- Nemesgulács-Kisapáti-Szigliget-Badacsonytördemic- Badacsonylábdihegy-Badacsony-Badacsonytomaj- Káptalantóti-Salföld-Ábrahámhegy-Badacsonyörs- Badacsonytomaj-Badacsony útvonalon fog közlekedni. A vonaljegy 300 Ft-ba, a napijegy 950 Ft-ba, a családi napijegy 2500 Ft-ba kerül. A buszjárat üzemeltetését az MB Balaton fogja végezni. A mûködtetéshez szükséges forrásokat egyrészt a jegybevételbõl, másrészt az érintett települések önkormányzatainak és szolgáltatóinak támogatásaiból lehet fedezni. Ezek után Nagy Miklós ismertette a szeptemberi közgyûlés óta eltelt idõ alatt végzett munka fõ lépéseit: - Sikeres Márton-nap megszervezése - Szervezetfejlesztési tréning az elnökség és a Tourinform iroda részvételével - Turizmusfejlesztési stratégia - LEADER pályázat elkészítése, beadása - Önkormányzatok képviselõ-testületeivel kapcsolatépítés - Jégkarnevál - a Büdös-tavon - BorBarangolás elõkészítése, megvalósítása - Turisztikai kártyarendszer elõkészítése - Társönkormányzatok és vállalkozók megkeresése - UTAZÁS Kiállítás - Régiós buszjárat elõkészítése A beszámoló után Weller Andrásné elnökségi Tag megköszönte a tagság és a támogatók segítségét, kiemelve, hogy a további sikerekhez még nagyobb szükség van az összefogásra. Az Elnökség nevében egy kézzel festett (Vastag Gábor mûve) kerámia dísztálat nyújtott át Szilágyi István tagunknak, aki jelentõs összeggel támogatta az Egyesület munkáját. Weller Andrásné a tagsággal ismertette az összegyûjtött észrevételeket is: - Szemétgyûjtés 120 fõs tagságból 10 fõ részvételével történt - Novemberben a szobakiadói fórumon 5 fõ jelent meg - Hírleveleket nem olvassák rendszeresen a tagok - Badacsonytomaj Önkormányzata nem tartotta magát a korábban általa javasolt szerzõdéses feltételekhez (rendezvényekre vonatkozó megállapodás) - Az elõzõ elnökségben a tagok közötti összhang hiánya okozott nehézségeket Ezután Nagy Miklós elnök ismertette a év munkamenetét: - Buszjárat elõkészítése - TDM pályázat megírása, beadása - Tagtoborzás: szobakiadók - Utazás kiállítás, február 26-március 01-ig - Belföldi kiállítások: Szeged, Pécs, Debrecen, Szolnok, Veszprém - Pünkösdi rendezvény május 30-június 01-ig - Badacsony-hegy turistaútjainak rendbetétele - Badacsony Régiós Kártya elindítása - Buszjárat elindítása - LEADER pályázat megvalósítása - Örökség- és helyi termékek leltára - Badacsonyi Borhetek-hez segítségnyújtás a Városi Mûvelõdési Központnak - Minõségbiztosítás bevezetése Az Egyesület évi gazdálkodásáról Békássy János alelnök tájékoztatta a megjelenteket. Az Egyesület Ft bevétellel és Ft kiadással, Ft eredménnyel zárta a évet. Vella Zsolt, a Felügyelõ Bizottság elnöke tájékoztatta a tagságot a bizottság által végzett munkáról. Megvizsgálták az Egyesület jogszerû mûködését, gazdálkodását, a nyilvántartások vezetését. A Felügyelõ Bizottság mindent rendben talált a vizsgálatoknál. A közgyûlés elfogadta a bizottság beszámolóját és a évi költségvetés teljesülését. A évi költségvetés tervezetét Békássy János tételesen ismertette a tagsággal. Kérdések, hozzászólások után a közgyûlés elfogadta a évi költségvetést Ft bevételi és Ft kiadási fõösszeggel. A közgyûlés munkája az Alapszabály módosításával folytatódott. Az Elnökség javasolta az Egyesület közhasznúvá válását, valamint az egyszeri éves rendes közgyûlés megtartását folyó év március 31-ig. A közgyûlés elfogadta a javaslatokat. Szemétgyûjtési akció! A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szemétgyûjtési akciót szervez a Badacsony-hegyen. Idõpont: május 20-án szerdán 9 órától Gyülekezés a Tatay Sándor Általános Iskola elõtti parkolóban Felszerelést (kesztyût, zsákot), valamint innivalót és az akció végén ebédet az Egyesület minden résztvevõnek biztosít! Szeretettel várunk minden Egyesületi Tagot és lelkes badacsonytomaji Polgárt, akiknek fontos a csodálatos Badacsony-hegy tisztasága! Esõnap: május 21. csütörtök Bõvebb információ: BCTE - Tourinform iroda 8261 Badacsony, Park u. 14. Tel.: 87/ , FELHÍVÁS Tisztelt Egyesületi Tagok! Tisztelt Badacsonytomaji Polgárok! A Badacsony Régió természeti, épített és kulturális öröksége, valamint a helyi szokások és hagyományok szerint elõállított termékek mind olyan értékek, melyek régiónk turisztikai vonzerejét nagymértékben emelik. A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szeretné összeállítani a Badacsony Régió örökségleltárát és helyi termékeinek leltárát. Tisztelettel kérjük, hogy segítsék munkánkat ötleteikkel, javaslataikkal és jutassák el ezeket irodánkba: BCTE - Tourinform iroda 8261 Badacsony, Park u. 14. Tel.: 87/ , Elõre is köszönjük segítségüket! Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Elnöksége

10 A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hírei Figyelem!!! Balaton 7 rendezvénysorozat május 9-17-ig!!! Tisztelt Szállásadók és Szolgáltatók! A nagyszabású akcióhoz lehet még csatlakozni! Részvételi szándékát jelezze a Tourinform irodában! A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület is csatlakozott a május között megrendezésre kerülõ Balaton 7 akcióhoz az alábbi programokkal és kedvezményekkel: Badacsony: - május 9. Borkóstolóval egybekötött buszos kirándulás Badacsonyról Salföldre (20% kedvezmény) - május 10. és 16. Bakancsos túra a Badacsonyon borkóstolóval egybekötve (20% kedvezmény) - május 17. borkóstolóval egybekötött buszos kirándulás Szent György-hegyre, valamint Szigligetre, ahol a várjátékot is megnézhetik (20% kedvezmény) Több napon át, illetve egész héten át tartó kedvezmények: - Szegedy Róza Háza és az Egry József Emlékmúzeum kedvezményes megtekintése (10 % kedvezmény) - Borkóstoló a Badacsonyi Borút számos pincészetében (15% kedvezmény) A Balaton7 program kínálata, a kedvezményt nyújtó szállás- és vendéglátóhelyek bemutatkozása és ajánlata megtalálható a weboldalon. BORBARANGOLÁS BADACSONYBAN egy jóízû kaland a Vulkánok Völgyében! Kedves Borbarát! Badacsonyi borászok szombatonként órától mutatják be a pincék rejtekében õrzött legzamatosabb boraikat, melyeket ínycsiklandó falatokkal és kellemes dallamokkal tesznek még felejthetetlenebbé. További titkokat az étkekrõl, zenérõl, nyitva tartásról, szállásról, vendégek szállításáról a résztvevõ pincészetektõl lehet megkaparintani. Borvacsorák idõpontjai: Ápr. 18. NÉMETH PINCE Ápr. 25. SIPOS BORHÁZ Máj. 2. BORBARÁTOK BORHÁZ További információ: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Tel./fax: ; TANÚHEGYEK 50, 30, 20, 10 teljesítménytúrák Gyere el a haverokkal, kollégákkal vagy akár a kutyával május 23-án szombaton, és tölts el velünk egy felejthetetlen napot! Várunk a badacsonytördemici Faluház udvarán 6 és 12 óra között. A részletes túraleírást a honlapon találod! A túrák rendezõi: Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület, Csiba Ágoston, ; Badacsonytördemic Községért Alapítvány, Vollmuth Péter Polgármester, A túrán kerékpárosoktól nevezést egyik távon sem tudunk elfogadni! A rendezõség a túrán senkiért semmiféle felelõsséget nem vállal! A Badacsony Régió 2009-es rendezvényei Badacsony: Info: Tourinform Badacsonytomaj, tel.:87/ , Badacsonytomaj Város Önkormányzata, tel.: 87/ , Egry József képeinek kiállítása (Egry József Emlékmúzeum; Info: Önkormányzat) Joan Miró i Ferrá kiállítás (Egry József Emlékmúzeum; Info: Önkormányzat) Bokros László festõ és Bokros Julia kerámikus kiállítása (Egry József Emlékmúzeum; Info: Önkormányzat) Balaton7 (Helyi borospincék, vendéglõk; Info: Tourinform) Badacsonytomaj Napja - Városnap (Tájház és volt Hegyközség udvar; Info: Önkormányzat) Pünkösd - Fiatal Mûvészek Fesztiválja (Badacsony, Dísztér; Info: Tourinform) Kéknyelû Virágzás Ünnepe (Móló; Info: Tourinform) Bor Pál festõ kiállítása (Egry József Emlékmúzeum; Info: Önkormányzat) Szegedy Róza Nap (Szegedy Róza Ház; Info: Tourinform) Badacsonyi Borhetek (Móló; Info: Tourinform) Heitler László gyüjteménye Egry kortársaitól (Egry József Emlékmúzeum; Info: Önkormányzat) Rózsakõ Fesztivál (Dísztér; Info: Tourinform) Badacsonyi Fényvarázs (Móló; Info: Tourinform) Badacsonyi Szüret (Móló; Info: Tourinform) Káptalantóti: Info: Káptalantóti Önkormányzat, tel.: 87/471/125, fax: 87/ , Tóti Tócsi Nap (Káptalantóti Sportpálya) V. Kistérségi Szüreti felvonulás (Káptalantóti, Nemesgulács, Gyulakeszi) Badacsonytördemic: Info: Badacsonytördemic Faluház, tel.:87/ , Tanúhegyek Teljesítménytúra (Rajt és cél Faluház udvara) Szürkemarha Fesztivál (Faluház udvara) Márton Napi Újbor Vacsora (Faluház) Forraltbor Fõzõverseny (Faluház udvara) Szigliget: Info: tel.: 87/ , 87/ Majális (Sportpálya és általános iskola) Balaton 7 (Vár) Bornapok Szigliget várában Magyar Grill Bajnokság (Fõtér) Szentháromság-napi hegyi búcsú (Hajókikötõ melletti park) minden szombaton - Nyári esték a szigligeti várban (Szigligeti Vár) Várjátékok (Szigligeti Vár; Egri Csillagok /Tapolcai Musical Színpad és a Tapolcai Batsányi Táncegyüttes mûsora/ (Szigligeti Vár) Várjátékok (Szigligeti Vár) Nosztalgia hétvége (Strand) Bojtorján együttes koncertje (Szigligeti Vár) Várról várra az ezeréves megyében (Szigligeti Vár) Szigligeti Nyári Napok (Szigligeti Vár) Budapest Ragtime Band mûsora (Szigligeti Vár) Világnak Világa /Válogatás magyar rockoperákból, musicalekbõl/ (Szigligeti Vár) Szent István-napi ünnepi megemlékezés (Iskola Udvar) Hagyományõrzõk fesztiválja (Sportpálya melletti park és a Vár) Szüreti vigadalom (Faluközpont) Várfutás és Tanúhegyek csúcsmaraton (Település utcáin, valamint a Vár) Szigligeti Süllõfesztivál (Strand) Ábrahámhegy: Halászléfõzõ verseny (Strand; Ábrahámhegy Község Önkormányzat) Anyák napi megemlékezés (Mûvelõdési ház; NABE helyi csoportja) Gyereknap, Falunap (Sportpálya; Ábrahámhegy Község Önkormányzat) minden szombaton - Mozdulj Balaton, Kézmûves foglalkozás (Strand; Ábrahámhegy Község Önkormányzat) Néptánc bemutató (Strand; Ábrahámhegy Község Önkormányzat, Ábrahámhegy Kulturális Örökségéért Alapítvány) Balaton Vidéki Vasút -Északi part 29.sz.vasútvonal Centenáriumi ünnepség (Vasúti megállóhely; Ábrahámhegy Község Önkormányzat, Ábrahámhegyi Fürdõegyesület) Bornapok (Tûzoltó park, Sportpálya; Ábrahámhegy Község Önkormányzat, Hegyközség) Nemesgulács: Info: Mûvelõdési és Sportház, tel: 87/ , Nemzetközi Férfi nap Pincebejárás (Nemesgulács benzinkút-badacsony hegy) Gyereknap (Labdarúgó pálya) Antal napi búcsú (Labdarúgó pálya) Nyári kismesterséges hét gyermekek részére Falunap Észak-Badacsonyi hegynap (Mûvelõdési és Sportház) A szervezõk a programváltoztatás jogát fenntartják!

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-2/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 33/2011. számú határozat Megállapodás módosító javaslatainak támogatásáról 34/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

14/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY ELMARADT FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI ELMARADT U-21-ES MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI TABELLA FELNŐTT

14/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY ELMARADT FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI ELMARADT U-21-ES MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 14/2014-2015 sz. Hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE ELŐTERJESZTÉS 2016. MÁJUS 10. VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT. BEVEZETŐ Az alábbi használati rend a Kolozsvári utcai sportcentrumban megvalósult nagy műfüves

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 15,00 óra Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 18,00 óra Pénzügyi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: a Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 18-án (hétfőn) 17 órai kezdettel megtartott együttes üléséről Az

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/ , 88/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/ , 88/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-3 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága Ikt. sz.: 17-1/8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben