Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"

Átírás

1 Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A Javaslattétel november 30. 1

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Önértékelési rendszer Az Önértékelés folyamata Városfejlesztés Bevezető Megállapítások Városfejlesztési tevékenység megvalósítása Humánerőforrás Lakónépesség, munkaerő-piaci programok Egészségügy, környezet és természetvédelem Közlekedés Gazdaságfejlesztés Város rehabilitáció Turizmus Javaslat Városfejlesztési tevékenység megvalósítása Humánerőforrás Lakónépesség, munkaerő-piaci programok Egészségügy, környezet és természetvédelem Közlekedés Gazdaságfejlesztés Város rehabilitáció Turizmus

3 3.4 Folyamatábra Városfejlesztéshez, beruházási tevékenységhez kapcsolódó mutatószámok Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Testületi és bizottsági döntéshozatal Testületi és bizottsági döntéshozatal Folyamatábrák Mutatószámok Közbeszerzés Közbeszerzési Szabályzat Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Nemzetközi kitekintés A Zöld közbeszerzés bevezetési menetrendje és főbb szempontjai Szabályrendszer arra vonatkozóan, hogy a különböző beszerzési típusoknál milyen mértékben kell figyelembe venni az egyes környezetvédelmi szempontokat: Kommunikáció A partnerség erősítése Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére Civil, és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve hálózatokon nyugvó működési mód előterjesztésére Mellékletek

4 1 Bevezetés Ózd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az Államreform operatív program keretében Az ózdi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése tárgyú projektet valósítja meg. A végrehajtás során augusztus 31-ig megtörtént a kijelölt 4 kulcsfolyamat helyzetelemzése. A kijelölt kulcsfolyamatok az alábbiak voltak: városfejlesztés képviselő-testületi és bizottsági döntéshozatal közbeszerzés kommunikáció. Jelen anyag keretében a kulcsfolyamatokra vonatkozó javaslattétel történik meg. 4

5 2 Önértékelési rendszer A Polgármesteri Hivatal helyzetelemzése során megállapítást nyert, hogy szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközöket nem használnak, azonban a kérdőíves felmérés alapján a képviselők támogatnák egy ilyen rendszer bevezetését. A hivatali munkatársakat ez a kérdés eléggé megosztotta, hiszen 54,5 % és 45,5 %- ban volt a támogatók és ellenzők aránya. A Polgármesteri Hivatal működésének hatékonysága érdekében egy önértékelési rendszer bevezetésére teszünk javaslatot. Önértékelő rendszerrel szemben támasztott elvárások: alkalmazása legyen egyszerű; a munkatársak saját maguk tudják végrehajtani; adjon képet a szervezet adottságairól; figyelmet fordít az ügyfelek észrevételeire; bemutatja a hivatal eredményeit; lehetővé teszi a polgármesteri hivatal önjavítását; időbeli összehasonlíthatóságot biztosít. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény szerinti egyéni teljesítményértékelési rendszert alkalmazzák, mind a pozitív, mind a negatív irányú illetményeltérítés gyakorlat. A közigazgatás szolgáltató funkciójának erősítése elsősorban vezetői felelősség, hiszen a közigazgatás működtetésének célja a polgárok problémáinak egyszerű, gyors, szakszerű és pontos megoldása, és erre nyújt garanciát a kreatív, az új módszerek, megoldások alkalmazására képes vezető. 5

6 Minden vezető alapvető érdeke, hogy a közigazgatási szervezet feladatait mind hatékonyabban valósítsa meg. Ehhez segítséget nyújt az emberi erőforrással való gazdálkodás. Vezető meghatározza: a személyi állomány milyen struktúrában végezze feladatát; a feladatokhoz milyen személyiségi jegyekkel rendelkező munkatársak szükségesek, ennek érdekében milyen továbbképzések indokoltak; a köztisztviselők munkaköri leírását; a köztisztviselők teljesítmény követelményét; az alkalmazási szempontokat; a motivációs rendszert. Vezetői feladatok közé tartozik többek között az is, hogy a szervezet hatékony működését elősegítse, rendszeresen ellenőrizze a munkavégzést és a tapasztalatokra alapozva a szervezetet fejlessze. Mindezekhez segítséget nyújthat egy megfelelően kialakított önértékelési rendszer, amelynek helyes alkalmazásával olyan mérőszámokat kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a szervezet megállapíthassa fejlődését. Tekintettel arra, hogy a vezető határozza meg, hogy az egyes feladatok ellátásához milyen személyiségi jegyekkel rendelkezzenek a munkatársak, ezért javasoljuk a hivatalra vonatkozó kompetencia térkép elkészítését. Informatikai alkalmazások segítségével mára munkaköri elemzés révén egyszerűen és gyorsan megvalósítható az egy-egy munkakörben fontos kompetenciák optimális szintjének mérése. Az egyes személyiség tesztek az optimális kompetencia-profillal összehasonlítva adnak pontos értékelést a munkatársakról, illetve a pályázókról kiválasztás, fejlesztés és motiválás céljából. 6

7 2.1.1 Az Önértékelés folyamata 1. Önértékelési munka irányítását végző helyi vezető kiválasztása A helyi vezető feladatai: gyűjtse össze és tanulmányozza a szakirodalmat; készítsen SWOT analízist és kockázatelemzést a folyamatokat befolyásoló külső és belső tényezőkről; készítse el a vezetői döntés tervezetét. A SWOT analízis és a kockázatelemzéshez a vezető vonja be a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit is. 2. Az önértékelés megvalósításáról szóló döntés tartalmazhatja: az önértékelés céljának meghatározását; a hivatal tevékenységének átvilágítását (SWOT analízis készítése); a bevezetés előnyeinek és hátrányainak elemzését; az önértékelő csoport alkalmazását; a folyamat kezdő és befejező időpontját; az esetleges költségvonzatot. Lényeges, hogy a jegyző a döntés tervezetét egyeztesse a polgármesterrel. Az önértékelés alapja a vezetők és a munkatársak együttműködése, ezért kiemelten fontos, hogy a munkatársak kellő információval rendelkezzenek a 7

8 folyamat végrehajtásához (munkaértekezleten történő ismeretátadás), valamint a hivatali vezetés legyen elkötelezett a folyamat végrehajtása mellett. 3. Önértékelő csoport kiválasztása A Polgármesteri Hivatal létszámára tekintettel javasolt önértékelő csoport kiválasztása. A csoport ajánlott létszáma fő. 4. Kérdőívek testre szabása Ebben a szakaszban a hivatal meghatározhatja indikátorait, jellemzőit. 5. Adatgyűjtés A kérdőívek kitöltéséhez szükséges az adatgyűjtés. Fontos eldönteni, hogy milyen időszakra terjedjen ki pl.: felmérést megelőző 2-3 évre. Adatgyűjtési technikák lehetnek szükséges dokumentumok vizsgálata, ügymenetvizsgálat; munkanap-fényképezés, mutatószámok vizsgálata stb. 6. Önértékelő csoport felkészítése, oktatása A csoport kiválasztását követően a tagoknak képzésen kell részt venni, hogy az önértékelés helyes végrehajtásához kellő információ álljon rendelkezésükre. 7. Kérdőívek kitöltése Az önértékelési folyamat központi eleme a kérdőívek kitöltése. Nagyon fontos, hogy ne csoportmunka keretében történjen, hanem egyénileg és tények alapján. 8. Összegző anyag és értékelő lista készítése A kitöltött kérdőívek kiértékelését kell elvégezni és egy értékelő listát összeállítani. 9. Rangsorolás A javasolt fejlesztendő területeket rangsorba állíthatjuk. 10. Fejlesztések meghatározása, végrehajtás tervezése A rangsor alapján kiválasztott fejlesztéseket intézkedési tervbe foglaljuk. Az intézkedési terv tartalmazza, hogy milyen feladatokat, mikorra és milyen erőforrások felhasználásával végzünk el és ezekhez felelősöket is rendelünk. Az intézkedési tervet minden munkatárssal meg kell ismertetni. 11. Önértékelési munka végrehajtásának értékelése 8

9 Ebben a szakaszban történik meg az eredményesség teljes körű elemzése, a végső beszámoló, mint dokumentáció elkészítése, valamint a belső és külső értékelés. 12. Munkatársak tájékoztatása Nem szabad megfeledkezni a munkatársak tájékoztatásáról, az önértékelés eredményeinek publikálásáról, a fejlesztések elindításáról. Minél tájékozottabbak a munkatársak, annál nagyobb az esélye, hogy partnereink lesznek a fejlesztésekben, utalva a Kommunikációs fejezetben foglaltakra. 13. Monitoring, értékelés, ellenőrzés Monitoring alatt egy adott tárgy, vagy szolgáltatás illetve az azt meghatározó jellemzők időbeni állapotváltozásainak nyomon követését értjük. Az értékelés során megtudhatjuk, hogy az intézkedéseink milyen módon járultak hozzá célkitűzéseink megvalósításához, ezek az eredmények hogyan tarthatóak fenn. A monitoring a megfigyelt tárgy, szolgáltatás adott pillanatban érvényes állapotát írja le, míg az értékelés két időpont között eltelt időszakban bekövetkezett változásokat minősíti a kiindulási állapothoz vagy az elvárt szinthez képest. A Polgármesteri Hivatal vezetésének el kell dönteni, hogy be kívánja-e vezetni az önértékelést a hivatal munkájába. Amennyiben pozitív döntés születik, akkor felmerül a kérdés, hogy a Hivatal saját elképzelései szerint halad, vagy bevezeti a CAF rendszert. A CAF, Általános Értékelési Keretrendszer néven épült be a hazai közigazgatásba. A rendszer célja, hogy meghatározott kritériumok vizsgálatán keresztül a szervezet tevékenységében rejlő, annak eredményességét és hatékonyságát leginkább befolyásoló problémák azonosíthatóak legyenek, amelynek alapján meghatározhatók a teljesítmény továbbfejlesztésére irányuló javaslatok. A CAF rendszer online változata már kidolgozásra került és ingyenesen elérhető a közigazgatási szervek számára. A szolgáltatás támogatja a CAF önértékelési folyamat teljes körű, felhasználóbarát, elektronikus megvalósítását. A rendszer alkalmazása megkönnyíti a CAF önértékelést, amely segítséget nyújt a hivatal 9

10 teljesítőképességének növeléséhez, közigazgatási szolgáltatásai minőségének javításához. A CAF modell logikája a következő ábrán található. 10

11 A Polgármesteri Hivatal eredményességét mérő mutatószámok rendszere A fenti ábrán látható mutatószámok közül számos olyat találunk, amelyeket eddig is gyűjtött a hivatal, csak azokat épp nem szedte rendszerbe és az értékelésük is elmaradt. A vázolt mutatószámok között vannak olyanok is, amelyek gyűjtésére eddig nem került sor, de javasolt. A mutatószám rendszer felállítása és alkalmazása alapján nyert adatokat a szervezet az önértékelés során tudja hasznosítani, hiszen az önértékelés előkészítő szakaszában az adatgyűjtésnél nyújtanak segítséget. A mutatószámok a szervezet sajátosságaira tekintettel tovább specifikálhatók. 11

12 3 Városfejlesztés Az ózdi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A pályázat kijelölt kulcsfolyamatainak városfejlesztési fejezetének helyzetelemzését végeztük el a pályázati kiírásnak megfelelő tartalommal és határidő keretben. A helyzetelemzés keretében leadott átfogó anyaghoz kiegészítő vagy módosító vélemény nem érkezett, ezért azt tovább gondolva tesszük meg javaslatainkat. 3.1 Bevezető Megvizsgáltuk a rendelkezésünkre álló dokumentumokat, a Képviselő-testület által elfogadott stratégiákat, terveket, programokat: 1. Esélyegyenlőségi program 2. Integrált Városfejlesztési Stratégia 3. Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 4. Az Ózdi Kistérség foglalkoztatási stratégiája 5. Ózd város Környezetvédelmi programja 6. Ózd város Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 7. Ózd város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálata 8. Településfejlesztési Koncepció Leírtuk a múlt illetve a jelen helyzetet, kitértünk a humánerőforrás, lakónépesség, munkaerő-piaci programok, egészségügy, környezet és természetvédelem, közlekedés, gazdaságfejlesztés, város rehabilitáció, turizmus témakörökre. Kifejtettük a lehetséges jövőképet, fejlesztési célokat és a döntési folyamat elvárt rendjét. 3.2 Megállapítások Ózd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának működését szabályozó legalapvetőbb dokumentumai a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. 12

13 Felméréseink során nem csak dokumentumokat vizsgáltunk, hanem megpróbáltuk minél több dolgozó véleményét kikérni a hivatal működéséről. Tettük ezt azért, hogy minél mélyebben megismerjük az Önkormányzatot, a Polgármesteri Hivatalt. Városfejlesztés témakörben, vizsgáltuk a rendelkezésre álló dokumentumokat, így széles körben megismertük azokat a stratégiailag fontos irányelveket, amelyek e témakörben irányt adnak a szervezet jövőbe irányuló cselekvési rendszerének. Személyes interjúk keretében sikerült pontosítani az egyes részterületekhez tartozó feladatokat, így egységes egészként tudtuk kezelni a Képviselő-testület által megalkotott iránymutatásokat. A helyzetelemzési anyagban a városfejlesztéssel kapcsolatban tett megállapításokat az alábbiakban foglaljuk össze Városfejlesztési tevékenység megvalósítása Városfejlesztési tevékenységnek a közérdek által meghatározott minőségben, időtartamban és pénzügyi feltételekkel történő megvalósításához minden esetben hozzáértő, szakmailag jól felkészült irányító csapat munkája nélkülözhetetlen. Anyagunkban kitértünk a lehetséges megoldási módozatokra, amelyek segítségével iránymutatás adható az irányító csapat létrehozására: A polgármesteri hivatalon belüli szervezet létrehozása A fejlesztést irányító csapatot a Hivatalon belül, akár egy meglévő szervezeti egységhez kapcsoltan, akár önálló formában is létre lehet hozni. Ha az önálló szervezeti egység a polgármester, vagy bizottság közvetlen irányítása alatt működik, az a legkedvezőbb megoldás. Amennyiben új szervezeti egységet az Önkormányzat nem kíván felállítani, úgy célszerű munkacsoportot működtetni. Az Önkormányzattól független szervezet, külső vállalkozó megbízása Az Önkormányzat kockázata ebben az esetben a legnagyobb. A megbízás megfontolandó, ha nem áll rendelkezésre az a tárgyi és személyi kapacitás, ami a feladat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges. Önálló fejlesztő társaság létrehozása 13

14 Többségi önkormányzati tulajdon megléte esetén biztosítható az Önkormányzat koncepcionális irányítása, valamint a társaság működésének folyamatos ellenőrzése. A szervezet önálló, működését piaci alapokra lehet helyezni, amennyiben az Önkormányzattal kötött alapszerződésben ebben teszik érdekeltté. Akkor érdemes ebben a megoldásában gondolkodni, ha az Önkormányzat által indítandó fejlesztési akciók elérnek egy bizonyos nagyságrendet. Általános esetben a megfelelő volumenű akció akkor van meg, ha a társaságnak az akciók megvalósításának díjazásából származó bevétele a normális működési évben, felmerülő ráfordításokat fedezni tudja Humánerőforrás A munkaerő piac sajátosságai, elhelyezkedési lehetőségek, a kínált munkahelyek minősége befolyásolják a városban élők életminőségét, a térség népességmegtartó erejét. Az adatokból következtetni lehet a helyi gazdaság fejlettségére, a működő gazdasági szerveztek munkahelyteremtő kapacitására. Látható, hogy az Önkormányzat nem tud befolyást gyakorolni a képzési rendszerre, mert csak az alapfokú oktatási intézmények tartoznak hozzá. A városban működő szakközépiskolák és szakmunkásképző intézetek a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően igyekeznek kialakítani a képzési rendszerüket. Minden település népességmegtartó erejét nagymértékben befolyásolja a helyben elérhető szolgáltatások köre. Ennek tükrében alapvetően tudja befolyásolni az oktatási, nevelési intézmények társadalmi megelégedettsége a település oktatáspolitikáját, így ezen keresztül a helyben élő és agglomerátumához tartozó polgárok komfortérzetét, a valós tudást adó képzésbe vetett hitüket. Az Önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban és az Intézményeiben dolgozók meg tudják kapni a szükséges képzési és továbbképzési lehetőséget, valamint a javadalmazási és motiváló rendszer olyan legyen, ami lehetővé teszi a hosszú távú létszámtervezést. 14

15 3.2.3 Lakónépesség, munkaerő-piaci programok 1980-es évek eleje óta, az ipari termelés hanyatlásának hatására Ózd lakónépessége csökkenő tendenciát mutat. Jelentősen megnőtt a települést elhagyók száma, hiába a szaporodási ráta növekvő tendenciája, ez nem tudja kompenzálni az elvándorlást Egészségügy, környezet és természetvédelem A lakosság egészségügyi állapotára napjainkban is hatással vannak a kohászat által okozott szennyezések, illetve az iparág leépítése, amely mentálisan is terhelte a város lakóit. Ezek következményeként a tüdő-megbetegedések és a szenvedélybetegségek aránya kiugróan magas. A tüdő-megbetegedések gyakorisága Ózdon eléri a megyei átlag négyszeresét. Levegő 2002-ben készíttette el a város környezetvédelmi programját, amely részletesen elemzi a város környezeti állapotát. Megállapítható, hogy a levegőminőség helyzetében az elmúlt években lezajlott ipari szerkezetváltások jelentős javulást eredményeztek. Élővizek 5 állami tulajdonú és 4 önkormányzati tulajdonú vízfolyás közül objektív adatokkal csak a Hagony patak jellemezhető. Az alacsony szennyvíz-csatornázottság, a rossz minőségű derítők, szikkasztók és az illegális kommunális hulladéklerakók is nagyban hozzájárulhatnak a vízminőség romlásához. Talaj Az iparterületeken a talaj szennyezettsége közismert. A város területén nagy kiterjedésben találhatóak ipari eredetű hulladékokat, döntően salakot deponáló felületek. Ezek a talaj állapotán, és a tájkép rombolásán túl még diffúz légszennyezést is okoznak. 15

16 Parkok és egyéb zöldfelületek A város zöldfelületei bel- és külterületi erdőkből, közparkokból, kegyeleti parkokból, temetőkből, magánkertek, üzemek, intézmények parkterületeiből, a kiskertekből és a még kellően nem hasznosított egyéb területekből tevődnek össze. Vízellátás, szennyvízkezelés Az össz lakásszámhoz viszonyítva az ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 93%, a közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma pedig 60% Közlekedés A megyében nagy az olyan falvak aránya, melyekből az országosnál nehezebben megközelíthetők a legközelebbi nagyobb települések, városok. Ózd a fővárostól nagy távolságra, nehezen megközelíthetően helyezkedik el, a megyeszékhelytől pedig 58 km távolságra fekszik. A várost kétszámjegyű főút szeli ketté. A városfejlesztési tervekben szerepel a főútvonal kitelepítése és helyére egy sétálóutca jellegű belvárosi rész kialakítása Gazdaságfejlesztés A városban jelenleg működő nagyobb társaságok többsége döntően az elmúlt évtizedek jelentős ipari múltjába rejlő szakértelemre alapozta betelepülését. A Polgármesteri Hivatal mögött található bevásárlóközpontnak köszönhetően mára a kereskedelem és szolgáltatók is nagyobb arányú megjelenésére lehet számítani a közeljövőben. Ózd ipari reorganizációjának egyik gátja az, hogy a város nehezen megközelíthető a magyarországi gazdasági vérkeringést biztosító autópályákról, illetve vasúti fővonalakról. 16

17 3.2.7 Város rehabilitáció A belváros akcióterületeivel sikerült a Polgármesteri Hivatal mögötti a korábbi gyáregység helyén, rendezett körülmények között, a várost kistérségi viszonylatban vonzó kereskedelmi egységekkel bővíteni. Az Észak-Magyarországi Régió ipari parkjai közül 12 működik Borsod-Abaúj- Zemplén megyében, ebből 1 Ózdon. Az Ózdi ipari park 50 hektáros területen jött létre. A park betelepítésére reorganizációs beruházásokat várnak. A város kiemelt stratégiai célkitűzései között szerepel egy zöldmezős ipari park kialakítása Turizmus Az idegenforgalmi potenciál vegyes képet. A turisták nagy része magyar állampolgár, a külföldi vendégek nagy része pedig kelet-közép európai országokból érkezik, jellemzően kevés vendégéjszakát töltenek el, költési hajlandóságuk kicsi. Ózd vonzó hegyvidéki környezete természeti szépségekben igen gazdag. 3.3 Javaslat Javaslatainkat a korábban rögzített és azt pontosító megállapításaink sorrendjében tesszük meg, mely alapján a könnyebb döntés irányába teszünk alternatívát, természetesen a döntéshozó szabad döntési jogkörének figyelembevételével. Javaslataink szervesen kapcsolódnak a helyzetelemzésben már leírtakhoz, így azt egységes egészként kell kezelni. A város a kitűzött pozitív jövőkép elérését a következő főbb stratégiai célkitűzések megvalósításával biztosíthatja: Ózd növelje a térségben betöltött szerepét, kistérségi szerepköre erősödjön, Ózd folyamatosan növelje versenyképességét, tartós fejlődési pályára álljon, Ózd biztosítsa az itt élők számára a minél jobb életkörülményeket, a demográfiai, munkaerő-piaci és szociális feszültségeket enyhítse, törekedjen a vonzó településkép elérésére, 17

18 Ózd mind a város, mind a kistérség tekintetében csökkenti a szegregáció térbeli és társadalmi mértékét, konkrét, célzott intézkedéseket tesz az integráció előmozdítása érdekében, Ózd elősegíti az alacsony státuszú, munkanélküli lakosság, főként a szegregátumban élők foglalkoztathatóságának, munkaerő-piaci helyzetének javítását, aktív stratégiával hozzájárul a foglalkoztatási szint javulásához, Humán erőforrás fejlesztése Minőségi képzés fejlesztése, új irányok a középiskolai szakképzésben, átképzésben; A régiós közép és felsőoktatási intézmények és a helyi gazdasági szervezetek együttműködésének javítása; Képzési és oktatási együttműködések és kapcsolatok ne csak a statisztikai kistérség és régió, hanem a város teljes gazdasági vonzáskörzetére terjedjenek ki; A műszaki kutatás-fejlesztés infrastrukturális szükségleteinek biztosítása (kutatólaboratóriumok, műszerek); Alulképzettség csökkentése a városi lakosság körében; A lakosság térségi kötődésének erősítése (helytörténet, helyi kultúra, hagyományok); A város kulturális központtá fejlesztése (kiállítóközpontok, galériák, fesztiválokrendezvények); Működő és fejlődő gazdaság A gazdasági életet támogató szervezetek létrejöttének támogatása; A város idegenforgalmának megtöbbszörözése, a vendégéjszakák számának növelése; A régi gazdasági kapcsolatok erősítése; Kapcsolatépítés a vállalkozások és az önkormányzat között (egyablakos ügyintézés, e-önkormányzat); Turisztikai vonzerők fejlesztése és térségi összekapcsolása; A környezet védelme és a fizikai környezet javítása: Környezetkímélő iparágak letelepítése; 18

19 Környezetbarát tudat erősítése a lakosság és a gazdasági szereplők körében; Szelektív hulladékgazdálkodás, regionális hulladékgazdálkodási központ; Barnamezős területek rehabilitációja; Megújuló energiaforrások használatának bevezetése; Az épített környezet kiemelt védelme Városfejlesztési tevékenység megvalósítása Javaslatunk alapján, létre kell hozni egy 100%-os Önkormányzati tulajdonban lévő fejlesztő társaságot, vagy egy meglévő Önkormányzati tulajdonban lévő társaság tevékenységi körét ki kell bővíteni ezen feladatkörrel. A döntéshozónak mérlegelni kell a jövőbeni fejlesztési lehetőségeit. Akkor érdemes ebben a megoldásában gondolkodni, ha az Önkormányzat által indítandó fejlesztési akciók elérnek egy bizonyos nagyságrendet. Amennyiben ez a helyzet nem áll fenn akkor vagy az adott akciók megvalósítására és a megvalósítás időtartamára szervezett projekt-társaság, vagy az önkormányzatok társulása ajánlható Humánerőforrás Ózdon törekednek a lehető legjobb oktatási szervezet felállítására, a szegregátum kezelésére, a helyben szükséges munkaerő előállítására. A döntéshozónak vizsgálni kell a gazdasági racionalitást, és az egységes irányítás alá vonás lehetőségét, valamint az érdekérvényesítő képességét a hosszú távú képzési igények kielégítése érdekében. A munkavilágából tartósan kiszorult emberek visszavezetése a munkába, képzéssel egyéni tanácsadással, életvezetési programokkal megtámogatottan kell működnie. Ez által csökkenek az önkormányzat segélyezési terhei, szociális rendszer korszerűbbé tehető és kiadásai csökkenthetőek.. Az egyéni felelősségre jobban építő, a speciális igényeket jobban figyelembe vevő szolgáltató és foglakoztatási programok kiépítése szükséges. 19

20 3.3.3 Lakónépesség, munkaerő-piaci programok Ózd városának vezetése, a személyes megbeszéléseken leszűrt információk birtokából pontosan tudja a lakónépesség megtartásának fontos voltát. A Képviselő-testületnek akciótervet kell kidolgozni az elvándorlás megfékezésére, elősegítve a helyben boldogulást. Meg kell találni azokat a kitörési pontokat, ami kedvezővé teszik a várost az itt élők illetve az ide települni szándékozók számára. Véleményünk szerint, ebben a pontban kormányzati segítség és szerepvállalás nélkül nem lehet eredményt elérni Egészségügy, környezet és természetvédelem Minden település élhetőségét nagyban befolyásolja az ott élők egészségügyi helyzete, a környezet és természetvédelemre fordított erőfeszítések megvalósulása. Látni kell, hogy Ózd öregedő város, ahol fokozott figyelmet kell fordítani az egészségügyi ellátó rendszer biztosítására, annak hatékony és gazdaságos működésére. Ennek keretében fejleszteni kell az általános egészségügyi ellátást, fokozott figyelmet kell szentelni az idősek egészségügyi helyzetére. Ezzel összefüggésben erősíteni kell a gyermek ellátást. A szociális idősgondozás otthoni gondozó hálózat kiépítése kedvező hatást gyakorolhat. Ózd intézmény centrikus idős ellátásának az olcsóbb és korszerűbb az egyéni igényeket jobban figyelembe vevő szolgáltató hálózatának kiépítése szükséges. Az alap - és szakellátást nyújtó szociális szolgáltatások mennyiségének és minőségének fejlesztése elengedhetetlen. Levegő A rendelkezésre álló adatokból kitűnik, hogy a település levegő minősége javuló tendenciát mutat, amelyre törekedni kell a jövőben is. Lehetőség szerint, kihasználva a domborzati viszonyokat további erdősítéssel és a betelepülni vágyó gazdasági társaságok tudatos elhelyezésével kell megteremteni az alapot, különös figyelmet fordítva az uralkodó szélirányból bekövetkező lehetséges kedvezőtlen levegőszennyezés elkerülésével. 20

21 Élővizek Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Ózd városában nem releváns az élővizek helyzetének elemzése. Talaj Ózd egyik legnagyobb problémája, a korábbi ipari városból megmarad talajszennyezés. Meg kell valósítani a rekultivációt, amire kormányzati, Európai Uniós pályázati források megszerzését kell előirányozni. Parkok és egyéb zöldfelületek Példamutató Ózd város fejlesztése a parkok és egyéb zöldfelületek kialakításában. A belvárosi rehabilitáció folyamán törekedni kell a további zöldfelületek kialakítására, a külső területek ez irányú fejlesztése mellett. Vízellátás, szennyvízkezelés Törekedni kell a teljes szennyvízhálózat megvalósítására. Korunk egyik legnagyobb problémája lehet, ha a szennyvizet nem megfelelő módon juttatják vissza a környezetbe. Ezáltal szennyezet, emberi fogyasztásra nem javasolt folyadék kerül a szervezetbe, ami károkat okoz és rontja az emberek általános egészségügyi helyzetét. A korábbi tervek alapján el kell érni, hogy a lakások 85%-a legyen bekapcsolva szennyvízhálózatba Közlekedés Városfejlesztési szempontból az egyik legjelentősebb kérdés a település megközelíthetősége, elérhetősége, autópályához való közelsége. Ebben a szegmensben Ózd nagy hátrányban van. A település vezetésének teljes energiájával törekedni kell az országos közúthálózati rendszerbe való kapcsolódásának menedzselésében. Meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik autópálya hiányában a település elérését autóúttal vagy gyorsforgalmi úttal. Fontos, hogy ne 21

22 csak Magyarország viszonylatában gondolkozzanak, hanem széles látókör alapján Szlovákia útjainak kapcsolódási lehetőségeit is fel kell tárni. Ózd közvetlen bekötése Sajópüspöki, Bánréve megkerülésével a 25-ös és 26-os főközlekedési út között összekötő út építésével a tervezett Miskolc - Bánréve 2x2 sávos autóútba elengedhetetlenül fontos a település életében Gazdaságfejlesztés Ózd városának folytatni kell a közelmúltban megkezdett beruházásait, melynek segítségével folyamatosan tárnak fel új területeket és építik ki hozzá az alapvető közműhálózatot. A kialakított és eladásra szánt ingatlanok tekintetében a lehető legszélesebb körben kell megtenni a megismertetést, mert csak így tudnak kellő ismertséget generálni. A mai korban sajnos a befektetők megannyi szempont szerint vizsgálják a leendő befektetéseik földrajzi helyszínét. Ózdnak a rendelkezésére álló pozitív lehetőségeit kell bemutatni. Helyzetbe kell hozni a befektetőt. Ki kell emelni azokat a főbb pontokat, amelyek felkeltheti a figyelmét az érdeklődőnek. Ki kell használni a gazdasági szegénységéből fakadó pozitívumokat, így a rendelkezésre álló munkaerőt, a betanított munkát végzők nagy számát, a térség hátrányos helyzetét, ami pályázatok esetén nagyobb támogatottságot jelent Város rehabilitáció Külön kell választani a gazdaság élénkítő és a látványberuházásokat. Mind a kettőre szükség van, csak eltérő intenzitással. Ózd belvárosa rendezett, alkalmas arra, hogy a belvároshoz kapcsolódó és a belvárosi szegmenshez szorosan összefüggő igényeket kielégítse. A zöldmezős ipari park beruházáshoz köthető anyagi javakat elő kell teremteni, a szükséges környezetszennyeződéseket meg kell szüntetni. Támogatni kell azokat a betelepülni szándékozókat, akik hosszú távú, nagy munkaerő felvevő tevékenységet kívánnak végezni. Folyamatosan kutatni kell azokat a területeket, ahol egybefüggő, nagy területek állhatnak rendelkezésre. 22

23 A város vezetésének meg kell teremteni azokat az építési szabályokat, amelyek lehetővé teszik a gyors reagálást a különböző igények kielégítésére, szem előtt tartva a helyben megengedhető építési normáknak való megfelelést Turizmus Tapasztalataink alapján nem jellemző Ózdra a turizmusból származó bevétel, vagy az eltöltött vendégéjszakákból látható kedvező tendencia. A településnek elsősorban a környezete adta lehetőséget kell kihasználni. Ki kell alakítani és el kell adni egy a településre vagy környékre jellemző cselekvést, múzeumot, ipari szolgáltatást. Tudatos marketing tevékenységgel fel kell építeni ezt a cselekvést, fel kell készíteni a települést a lehetséges látogatók fogadására. 3.4 Folyamatábra Városfejlesztési kérdés esetén a döntési modellhez kapcsolódó folyamatábrák a 4. fejezetben találhatóak. Kapcsolatok Feladatunk végrehajtása során az alábbi kapcsolati mátrixot állítjuk fel. Látható, hogy milyen szoros összefüggés van a kijelölt kulcsfolyamatok és a feladatok között. Városfejlesztési szempontból megállapítást nyert, hogy az alábbi feladatpontokkal lehet összefüggést találni: 1. Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment érdekében 2. Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása 3. A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása 4. Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolások beépítése a hivatal működésébe 5. A hivatal működését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérő mutatószámok bevezetése 23

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál A polgármesteri hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı mutatószámok bevezetése Szervezeti szintő

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Célmeghatározás, célhierarchia

Célmeghatározás, célhierarchia Célmeghatározás, célhierarchia ERASMUS+ Célok: A jövőbeli fejlődése során milyen irányban haladjon az intézmény. JÖVŐKÉP A célok lehetnek: 1) - stratégiai célok: általánosak, tágak, hosszú távon fogalmazzák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A POLGÁRMESTERI HIVATALOK SZERVEZETFEJLESZTÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN MÁSODIK RÉSZFELADAT A projekthez kapcsolódó szakértői feladatokat végezte:

Részletesebben

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SO:15.102/2011. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására Összeállította:. Lengyel Zsolt

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE MI AZ ÜZLETI TERVEZÉS A józan ész diadala az önámítás felett A józan ész diadala az önámítás felett A TERVEZÉS TISZTÁN MATEMATIKA Nagy számok

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának. Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztési Stratégiája Kozármisleny, 2008. május. Záradék: Jelen Szervezeti Stratégiát Kozármisleny Város Képviselő-testülete a 62/2008.(VI.16.) számú

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Eurost Hungary Tanácsadó Bt. Bak Tibor vezető tanácsadó 2010. Január 22.

Eurost Hungary Tanácsadó Bt. Bak Tibor vezető tanácsadó 2010. Január 22. Eurost Hungary Tanácsadó Bt. Bak Tibor vezető tanácsadó 2010. Január 22. A városfejlesztési stratégiák nem egyértelmű pozicionálása miatt az AT, IVS vagy aminek nevezzük, nem épülhetett be a tervezés gyakorlati

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Az európai uniós városfejlesztési források megszerzésének eszköze, feltétele a pályázatok értékelésének alapja, a szociális- városrehabilitációs pályázatok

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

Részletesebben

Kontrolling és szervezetfejlesztés

Kontrolling és szervezetfejlesztés Dr. Túróczi Imre Dr. Lakatos Vilmos A kontrolling célja a szervezetek működésében: A folyamatok hatékonyságát javítva szolgálni a szervezet működését! A kontrolling általános feladatai: Tervezés Elemzés

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése

Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Beszámoló Projekt címe: Körösladány Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevonni kívánt intézményeinek szervezetfejlesztése Projekt azonosítószáma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0159 Készítette: HyperTeam

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Modern Városok projekt

Modern Városok projekt Modern Városok projekt Projekt Alapadatai Projekt összköltségvetése 24.000.000.000.- HUF Projektmegvalósítás időtartama 2016-2020 Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2016. 1 A PROJEKT ELŐZMÉNYE Magyarország Kormánya

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben