4. Gazdaság és kultúra...51 Az opera, mint szolgáltatás piac...51 A Dal Ünnepe...56 Mit nézünk ma...59

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Gazdaság és kultúra...51 Az opera, mint szolgáltatás piac...51 A Dal Ünnepe...56 Mit nézünk ma...59"

Átírás

1 Szerkesztõbizottság: Bekõ Levente-István, Bogdan Mircea, Ciotlãus Pál, Pleºa Róbert (fõszerkesztõ), Reikli Mária, Dr. Szabó Árpád, Tasnádi Zsolt. Tördelõ: Balázs Bence Olvasószerkesztõ, korrektor: Balázs Bence Kiadó: Romániai Magyar Közgazdász Társaság Cím: Kolozsvár/ Cluj-Napoca, Aurel Suciu u. 12. sz. Tel./ fax: Web: ISSN:

2 2001-ben jelent meg a Közmag elsõ száma, és azóta tudatosan törekszünk arra, hogy alakítsuk, fejlesszük az erdélyi magyarok, fõképp a fiatal generáció gazdasági kultúráját. Idén lapunk új fejezetet kezd életében, amely remélhetõleg még hatékonyabbá teszi célkitûzése megvalósításában, és még inkább megfelel azoknak az igényeknek, amelyeket egy gazdaságcentrikus társadalom elvár egy szakfolyóirattól szeptemberétõl ugyanis a Romániai Magyar Közgazdász Társaság új gazdasági lappal gazdagítja kiadványainak sorát. A Brassai Sámuel Elméleti Líceumtól átvett lappal az a célja, hogy a Közgazdász Fórum tudományos szakfolyóirat mellett egy gyakorlati, közérdekû gazdasági kérdésekkel foglalkozó magazint is mûködtessen, amellyel azokhoz a fiatalokhoz szólhat, akik érdekeltek gazdasági kérdésekben és szeretnének anyanyelvükön naprakész gazdasági információkat kapni, továbbá azokhoz a vállalkozókhoz, akik gyakorlati kérdéseikre keresnek választ, végsõ soron pedig mindazokhoz, akik a gazdaság különbözõ területérõl szeretnének minél több információt elsajátítani. Az új korszakban is örömmel fogadunk külsõ munkatársakat, akik az anyagbeszerzésben és lapterjesztésben segítenének. Minden olyan gazdasággal kapcsolatos cikket szívesen várunk, amely a marketing (kultúramarketing, sportmarketing stb.), management, pénzügy stb. témáköréhez fûzõdik, és természetesen beszámolókat is várunk különbözõ ilyen jellegû eseményekrõl. A lap továbbra is Plesa Róbert fõszerkesztése alatt jelenik meg, de ezentúl kéthavonta. Az idén felajánlunk egy 1000 lejes díjat is a legjobb cikk szerzõjenek, ezáltal nem csak publikálási lehetõséget biztosítunk, hanem támogatjuk is a legjobb munkákat. Ugyanakkor nem szeretnénk megfeledkezni azokról sem, akik kitartó munkájukkal és odaadással támogatták a Közmagot az elmúlt nyolc évben. Köszönet illeti Páll Gyöngyvér tanárnõt, Csomafáy Ferenc újságírót, Krajnik Nagy Károly tanárurat, illetve a Brassai Sámuel Elméleti Líceum vezetõségét. Támogatásukra a jövõben is számítunk. Reméljük, aktuális számunk hat fejezete újabb hasznos információkkal és tanácsokkal látja el az olvasót, aki a lapban mellékelt kérdõív segítségével kifejtheti további igényeit a lap tartalmával kapcsolatosan, és tanácsaival segíthet abban, hogy tovább fejlesszük Erdély egyetlen magyar nyelvû közérdekû gazdasági magazinját. Hasznos olvasást kívánunk!! 2

3 1. Vállalkozási útmutató...5 Imázsépítés rendezvényszervezésen keresztül...5 Egy vállalat alapítása...9 Árfolyamkockázat, és ami mögötte van...12 Banki hitelek...16 A költségvetés kiadásai...19 Az üzleti terv meghatározása és szerepe Gazdasági kilátó...29 A posztmodern kapitalizmus válsága...29 Kína A nagyoké a dicsõség, de mi van a kicsikkel?...33 Pénzügyi válság és munkanélküliség...34 Mesterségem címere: az üzleti tanácsadás Civil szféra...37 Alapítványok mûködésének sajátosságai...37 Pályázatkészítés, projektkidolgozás, projektmenedzsment...40 Alapítványok könyvelési sajátosságai...45 Youthbank: Nosztalgia Klub Gazdaság és kultúra...51 Az opera, mint szolgáltatás piac...51 A Dal Ünnepe...56 Mit nézünk ma Sportmarketing...60 Sportmarketing elméletben és gyakorlatban...60 A sportipar és a sportpiac Magazin...67 Dubaj, ahol a pénz nem számít...67 Hibrid autó kiút vagy zsákutca?...70 Viccek...72 Keresztrejtvény

4 4

5 A public relations nem más, mint az emberi kapcsolatok tudománya. A public relations (PR) dinamikus, állandóan fejlõdõ terület, amely magával von több tennivalót: kutatást, tervezést, életbe léptetést, kiértékelést, stb., illetve eszközt: sajtóanyagokat ( sajtóközlemény, fényképek, audio-vizuális anyagok, stb.), interjúkat, faceto-face találkozásokat, hírleveleket, és nem utolsó sorban a rendezvényeket. A PR tevékenység egyik legfontosabb összetevõje a PR referens és a sajtó közötti kapcsolat. A kapcsolatot állandóan építeni és szilárdítani kell. Erre kiváló lehetõség a rendezvényszervezés. Ezeken a rendezvényeken elsõsorban a sajtó van jelen. A sajtó elvárja a PR referenstõl, hogy kiegészítõ információkat közöljön, vagy egyszerûen csak elbeszélgessen velük. Érdekes megfigyelni, hogy mit is jelent egy szervezet életében egy rendezvény, és hogyan kezeli azt. Egy esemény automatikusan híreket generál, ezt pedig a szervezetnek ki kell használnia ahhoz, hogy imázsát erõsítse, esetekben javítsa. Viszont ehhez nem elég egy véletlenszerû esemény. A rendezvény elõre kigondolt és tervezett kell, hogy legyen, ez pedig rengeteg munkát és odafigyelést igényel. A rendezvény sikere pedig a PR referens és csapatának a felelõssége. Fõbb rendezvénytípusok Rendezvények, melyeket a szervezet belsõ közönségének szervez Belsõ közönségen értjük az alkalmazottakat, vezetõséget, illetve a részvénytársaságok esetében a részvényeseket. A belsõ közönségnek általában karácsonyi, szilveszteri alkalmakat, a szervezet életében fontos idõpontokat, évfordulókat vagy fontos célkitûzések megvalósítását ünneplõ rendezvényeket szerveznek. Fontos egy vállalat életében a saját alkalmazottak megbecsülése, hisz ha õk jól érzik magukat, és megtalálják helyüket a vállalat közösségében, akkor hûségesek lesznek a céghez és hatékonyabb, minõségibb munkát végeznek. Az esemény keretén belül ajánlott, hogy a vezérigazgató tartson alkalomhoz illõ beszédet, amelyben megköszöni az alkalmazottaknak eddigi munkájukat. Ugyanakkor lehet jutalmazni is az alkalmazottakat, akár prémiumokkal, akár kitüntetésekkel. 5

6 Rendezvények, melyeket a vállalat a külsõ környezetének szervez A vállalat külsõ környezetét elsõsorban az ügyfelek, aztán pedig a sajtó, a szállítók, a versenytársak, stb. alkotják. Általában a külsõ környezetnek szánt rendezvényekre meghívják a sajtót, hisz az továbbítja a hírt a médiában a nagyközönségnek. Ebbe a rendezvénykategóriába tartoznak a sajtókonferenciák (ezek elsõsorban a sajtónak szólnak), nyílt napok, székhelyek vagy új üzlethelyiségek felavatása, termékek vagy szolgáltatások bemutatása, szobrok, emlékmûvek felavatása, megemlékezések, koncertek, stb. Ezeken rendezvények a fõ cél, hogy a média, a szakemberek és a fogyasztók figyelmébe kerüljön a vállalat, ugyanakkor az ilyen eseményeknek a konkurenciára való hatás is jelentõs. A rendezvény eltervezése Annak érdekében, hogy a PR referens ne kerüljön idõkrízisbe, és ne legyenek egyéb kellemetlen meglepetések, bármely rendezvény megszervezésekor be kell tartani néhány fontos lépést: A tervezést idõben el kell kezdeni, a rendezvény nagyságától függõen. Vannak olyan rendezvények, amelyekre akár egy évvel elõtte már elkezd tervezgetni a PR referens. Ilyen lehet például a vállalat 50 éves évfordulója. A költségvetés összeállítása és annak vezetõség általi elfogadása nélkül nem lehet elkezdeni a szervezést. Egyes esetekben, mint például a civil szervezetek esetében a rendezvényeket megelõzheti egy pénzgyûjtési akció, amely történhet akár pályázás által, akár adományok, támogatások által. Egy program vagy egy kezdetleges program elkészítése. A PR tevékenységben minden apró részlet számit, tehát semmitõl sem lehet eltekinteni. A PR referens feladata, hogy pontos listát készítsen a felelõs személyekrõl, és ezek tevékenységét megfigyelje, és szükség esetén felülbírálja. A csapat kialakítása a szervezettel kapcsolatban lévõ személyekbõl A csapat tagjai lehetnek a vállalat alkalmazottai is, de designerek, szerkesztõk és más szakemberek is a szervezõcsapatba tartozhatnak. A PR referensnek be kell építenie a különbözõ szakembereket a csapatba, hiszen õ nem tud minden területen teljesíteni. A meghívó modelljének kiválasztása. Ez összhangban kell, hogy legyen a rendezvény alkalmával. A meghívóknak tartalmazniuk kell a vállalat lógóját, az esemény helyszínét, dátumát és idõpontját, a meghívott nevét. A meghívóknak összhangban kell lenniük az alkalommal (pl. karácsonyi ünnepélyre a karácsonyi szimbolikával kapcsolatos elemeket kell a meghívókra tenni). A meghívókat legalább egy héttel a rendezvény elõtt ki kell küldeni. A közönség számára vonzó helyiség, tartalom kiválasztása Szükség van bizonyos vonzó elemekre ahhoz, hogy az esemény sikeres legyen. Ezek 6

7 az elemek lehetnek: egy különleges helyszín kiválasztása, egy koncert, egy híres személyiség jelenléte, egy kulturális mûsor, kiállítás, különbözõ versenyek, tombola, stb. A szervezõk és újságírók kitûzõinek elõkészítése A kitûzõket, illetve a sajtómappákat idõben el kell készíteni. Vannak bizonyos típusú rendezvények, amelyeken nem szükségesek a kitûzõk, viszont a szervezõknek könynyen felismerhetõknek kell lenniük ahhoz, hogy a résztvevõk tudják, kihez fordulhatnak esetleges kéréseikkel, kérdéseikkel. Az utazás feltételeinek megteremtése Abban az esetben, ha az esemény nehezebben megközelíthetõ helyen van (pl. városon kívül), biztosítani kell az újságírók és résztvevõk utazásának feltételeit. Fontos a parkolóhelyek biztosítása, a más városból, országból érkezõknek pedig térképet kell küldeni, aminek segítségével könnyen eljuthatnak a helyszínre, stb. Az esemény megfelelõ népszerûsítése Az eseményt promoválni, népszerûsíteni kell, az összes releváns kanálison. Nem ajánlott fölöslegesen költeni a pénzt tv-, illetve rádióreklámra. A fontos az, hogy a PR referens megtalálja azokat a kanálisokat, amelyekkel a célközönséget a legjobban meg tudja célozni. Ez lehet egy szakfolyóirat, a vállalat weblapja, stb. Az esemény lejárta után a PR referens meg kell, hogy köszönje mind a résztvevõknek, mind a szervezõknek a hozzájárulást. Nagyon fontos motivációs faktor az, ha az érintett személyeknek megköszönik a hozzájárulást, ezáltal elismerve érdemeiket, és biztosítva az elkövetkezõ eseményeken való részvételüket, segítségüket. Az esemény kiértékelése A PR referens feladata felmérni a közönség véleményét az eseményrõl. Ezt megteheti a sajtómegjelenéseket felhasználva, kérdõívek révén, vagy a különbözõ internetes eszközök felhasználásával. Ezek azok a lépések, amelyeket minden PR-referensnek be kellene tartania egy esemény tervezésekor. Mikor ezt megtette, akkor következik a tulajdonképpeni szervezés. Egy esemény tulajdonképpeni megszervezése A PR referens által ellenõrizendõ teendõk A szervezés átláthatóságának és könnyítésének érdekében ajánlott, hogy a PR referens listát írjon azokról a teendõirõl, amelyeket el kell végeznie egy héttel a rendezvény elõtt, egy nappal a rendezvény elõtt, a rendezvény napján, illetve a rendezvény után. Vizuális bemutatók A vizuális bemutatók kiegészítenek, érthetõbbé tesznek egy beszédet, bemutatót. A leggyakrabban használt bemutató eszköz a projektor, hiszen használata nagyon egyszerû, és a Powerpoint nevû program segítségével kitûnõ minõségû bemutatókat lehet készíteni. E bemutatók tartalmazhatnak képeket, grafikonokat, következtetéseket, stb., de 7

8 nem kell túl bonyolultaknak lenniük, és lehetõleg tartalmazniuk kell a vállalat azonosító jeleit például a Powerpoint bemutató diáin valamely sarokban fel kell tüntetni a vállalat vagy az esemény logóját. Hangbemutatók A hangtechnikával nem lehet segíteni, csak rontani egy bemutatón. A nem mûködõ mikrofonra, vagy a nem megfelelõen hangos hanganyagra mindenki felfigyel, viszont egy tökéletesen mûködõ hangfelszerelésre senki sem. Ezért a PR referensnek ellenõriznie kell a hangtechnikát, és ha a terem nem rendelkezik jól mûködõ felszereléssel, akkor ajánlott bérelni egyet, hiszen rengeteg vállalkozás foglalkozik ezzel. Egy esemény kiértékelése A kiértékelés óriási fontossággal bír bármilyen esemény után. Akár sikeres volt, akár nem, a kiértékelést el kell végeznie a PR referensnek. Ennek egyik módszere az, hogy a sajtóban megjelent, az illetõ eseményrõl szóló cikkeket összegyûjti, elemzi. Ezt kétféleképpen teheti: egyik módszer azt feltételezi, hogy egyszerûen megszámolja a sajtómegjelenések számát, és a megjelent cikkeket összegyûjti egy mappába. A másik módszer abban áll, hogy az összegyûjtött cikkek hangvételét elemzi, és ha túlsúlyban vannak azok a cikkek, amelyek pozitívan írnak a rendezvényrõl, akkor a rendezvényt pozitívan értékelik a vállalatban is, ha pedig a negatívak vannak túlsúlyban, akkor a rendezvény negatív hatásúnak értékelik. Gábora Attila BBTE Szociológia Társadalmi Marketing szak, I. év A vizuális és a hangbemutatók minõségétõl nagyon sok függ (képünk illusztráció/forrás: fotó: Rohonyi D. Iván) 8

9 Napjainkban a piacgazdaság feltételezi a vállalkozók szabad kezdeményezési lehetõségeit. Röviden, a vállalkozók szabadon dönthetik el, hogy kinek, mit, mennyi kínálnak, hogy elérjék céljukat. Valójában a dolgok nem pont így állnak, a vállalkozók szabadsága nem ruházza fel õket azzal a joggal, hogy bármit és bárhogy megtehessenek. Léteznek ugyanis törvények, amelyeket be kell tartania olyan törvények ezek, amelyek mindenek elõtt minden leendõ vállalkozónak ismernie kell. Az a törvényes jogi keret, amelyben a vállalkozói tevékenységek lezajlanak, törvényeket, elõírásokat és szabályzatokat tartalmaz, amelyeknek szigorú betartása kötelezõ. Romániában a vállalkozók bejegyzése a cégjegyzékrõl szóló 1990/26-os számú törvény, a kereskedelmi társaságokról szóló 1990/31. törvény, valamint a független gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek és családi társulások engedélyezésérõl szóló, a Hivatalos Közlöny június 29-i 576. számában megjelent 2004/300. számú törvény elõírásainak megfelelõen történik. 1. A kereskedelmi társaságokról szóló 1990/31. számú törvény a). Tartalmazza az alapvetõ szabályokat a jogi személyiséggel rendelkezõ társaságok alapításának, módosításának, valamint felszámolásának körülményeit illetõen. b). Újraközölve, a Romániai Hivatalos Közlönye I. részének november 17-i 1066-os számában, tartalmazza az összes addigi módosításokat. 2. A Cégjegyzékrõl szóló 1990/26. számú törvény a). Tartalmazza az Országos Cégjegyzék Hivatala, valamint a megyei hatáskörû Cégjegyzék Hivatalok megalapításának és mûködésének szabályait, a kereskedõk és egyéb megjegyzések bejegyzési módját, cégek és cégjelzések rendjét, valamint az elõírások be nem tartásából következõ kihágásokat és büntetéseket. b). Újraközölve, a Romániai Hivatalos Közlönye I. részének február 4-i 49-es számában, tartalmazza az összes addigi módosításokat. 3. Románia Kereskedelmi és Iparkamarája és az Igazságügyi Minisztérium által kibocsátott végrehajtási utasítások a). A végrehajtási utasítások szabályozzák a cégjegyzék vezetését és a bejegyzések eszközölését, a kereskedõk nyilvántartásba vételét, az alapító okiratok módosításáról szóló bejegyzéseket vagy más tárgyú bejegyzéseket, valamint a Cégjegyzék Hivatalának szervezési és mûködési elõírásait. b). A módszertani normák megjelentek a Romániai Hivatalos Közlönye I. részének május 11-i 176-os számában 9

10 A közkereseti vagy betéti társaságok létesítése társasági szerzõdés megkötésével történik. A részvény-, a betéti részvény-, valamint a korlátolt felelõsségû társaságok a társasági szerzõdés megkötése és az alapszabályzat elfogadása alapján jönnek létre. Pénzügyi erõforrások A pénzügyi erõforrások vagy a társasági vagyon, valamint az idevonatkozó javak összessége jelenti a gazdasági értékû jogok és kötelezettségek összességét, amelyeket egy magán vagy jogi személy birtokol. Az üzleti vállalkozás beindításában fontos szerepe van a személyes megtakarításoknak, különösen akkor, ha más eredetû lényeges finanszírozások vannak kilátásban. A hitelezõket mindig érdekli a vállalkozás beindításánál használt személyes, saját pénzügyi hozzájárulás, amelyet a vállalkozó komolyságának és érdekeltségének garanciájaként tekintenek. Anyagi erõforrások A gazdasági tevékenységbe bevont anyagi erõforrások képezik a termelés során értékesítés céljából létrehozott, más javak és szolgáltatások elõállítására felhasznált javakat. Egy vállalat két fajta anyagi erõforrást használ fel: sajátos gépeket és berendezéseket, valamint bizonyos alapanyagokat, nyersanyagokat, üzemanyagokat stb. A tõke, mint termelési tényezõ két különbözõ osztályba sorolható. Állótõke kategóriájába tartoznak az épületek, csarnokok, raktárak, berendezések, szerszámgépek, felszerelések, robotok, bútorok és irodai felszerelések, jármûvek stb. Forgótõkének minõsülnek az alapanyagok, segédanyagok, félkész-termékek, termelési üzemanyagok, energia, pénzforrások stb. Az anyagellátás célja biztosítani: a vállalat számára szükséges munkaeszközöket, anyagokat, nyersanyagokat a megfelelõ idõben, mennyiségben és minõségben. az anyagi erõforrások optimális tárolási körülményeit a különbözõ termelõi munkahelyek ellátását a szükséges anyagi eszközökkel A humán erõforrások Egy ország vagy egy térség humán erõforrásai képezik azon gazdasági erõforrások összességét, amelyek a munkaképességet foglalják össze. A humán erõforrások összessége, amely egy vállalaton belül tevékenykedik, alkotja a vállalat munkaközösségét. Egy vállalat személyzete a következõkbõl tevõdik össze: Meghatározott vagy meghatározatlan határidõs alkalmazottak: a munkában jelenlevõk 10

11 a szabadságon levõk (pihenõ-, beteg-, tanulmányi szabadság) Igazoltan vagy igazolatlanul hiányzók: a vállalaton kívül dolgozók a kiküldetésben levõk a szabadnapjukat töltõk A vállalat alkalmazottai, akik tanulmányaikat folytatják, mint diákok vagy egyetemi hallgatók A munkások a legnépesebb alkalmazotti kategóriát jelentik egy vállalatban. A közvetlen termelésben dolgozó munkások azok, akik közvetlenül hatnak a munka tárgyára, a rendelkezésre álló szerszámok, berendezések, gépek segítségével (pl. pékek, esztergályosok stb.). A közvetett termelésben dolgozó munkások közvetett módon hatnak a munka tárgyára, megõrzés, szállítás vagy kiszállítás céljából (pl. javítók és karbantartók, akik az anyagokat szállítják a raktárból stb.). Az operatív személyzet kereskedelmi, távközlési, szállítási stb. dolgozókból tevõdik össze (pl. elárusítók, telefonosok, postások, pilóták fedélzeti tisztek stb.). A személyzetet a tevékenységi területtõl és a vállalatok nagyságától függõen kell méretezni. A személyzet szükségletet a következõ képlettel határozzuk meg: L = Q/W, ahol Q egy adott tevékenységi idõszakra beütemezett termelési mennyiség, W pedig a munka termelékenysége. Nagyon fontos az alapszemélyzet szakmai hozzáértésen alapuló alkalmazása és elõléptetése. Ugyanakkor szükséges a humán erõforrások értékelése, motiválása, képzése és védelme. A kereskedelmi társaság személyzetének szerkezeti felosztását tükrözõ dokumentumok a következõk: Organigramm Szervezési és mûködési szabályzat Munkaköri leírás A szervezeti szerkezet legfontosabb elemei: a munkakör, a beosztás, az osztályok, a hierarchikus szintek és a szervezeti viszonyok. Albert Esmeralda-Denisa BBTE Közgazdasági és Gazdaságtudományi kar, I. év Felhasznált irodalom Natalia Lazãr, Maria Mitrache Vállalkozási ismeretek, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 2005 Coman, Florin Contabilitatea înteprinderii, Editura Lumina Lex, Bucureºti, 2002 Coman, Florin Activitatea financiar-contabilã a societãþilor bancare, Editura Lumina Lex, Bucureºti,

12 A gazdasági válság napjainkban minden iparágra kihatással van. A multinacionális cégek sem képeznek kivételt ez alól, sõt leginkább õket tekintik a válság okozóinak. A vállalatok válság idején likviditási problémákkal küzdenek, nagyobb kockázatot kell vállaljanak új befektetések kezdeményezésének érdekében. Az elmúlt évben tapasztalható gazdasági változás hazánkban különösen azokat a vállalatokat érintette, amelyeknek nagyobb devizahitelt kellett törleszteniük, valamint import- vagy export tevékenységet folytattak, és számlázás esetén nem a hazai pénznemet vették igénybe. Az árfolyamkockázat elkerülése érdekében nem az a megoldás, hogy az illetõ vállalat ezután csak hazai pénznemben hajtson végre kereskedelmet: különbözõ határidõs szerzõdések megkötésére van lehetõség, amelyek fedezik az árfolyam-ingadozások esetén a keletkezõ veszteségeket. Feltehetõ tehát a kérdés, fedezik-e a vállalatok ezeket a kockázatokat? Érdemes-e a kis- és középvállalatoknak ezeket az ügyleteket alkalmazni? Milyen más lehetõségek léteznek a vállalatok számára annak érdekében, hogy elkerüljék az árfolyamváltozásból származó kockázatot? Alkalmaznak-e a multinacionális vállalatok bármilyen technikát az árfolyamváltozásból származó kockázat elkerülésére? A Ziarul Financiar által 2008-ban összeállított, a 100 legértékesebb Romániában tevékenységet folytató vállalatot tartalmazó névsorból az árfolyamkockázat vizsgálatához 50 cég került elemezésre. A Ziarul Financiarban felállított sorrend a vállalatokat nem csak üzleti eredményük szerint sorolja be, hanem vizsgálja azt is, hogy melyik vállalat mekkora jövõbeli profitot képes generálni az adott iparágban, és milyen tendenciák voltak az eredményváltozásukban. A kiválasztott vállalatok vizsgálata az éves pénzügyi jelentések és az audit cégek által kiadott jelentések alapján történt. Mivel nem minden vállalat tette közzé a 2008-as jelentését, ezért ilyen esetben a 2007-es jelentés volt a mérvadó. Multinacionális vállalatok esetében a vállalatcsoportra kiadott elemzés, míg a csak Romániában tevékenységet folytató cégeknél a helyi jelentések képezték az elemzés alapját. Elsõsorban az a kérdés tehetõ fel, hogy ki van-e téve az adott vállalat az árfolyam változásából adódó kockázatnak. Ezt követõen, pedig ha rendelkezik kitettséggel, akkor fedezi-e vagy sem. Négy féle, fedezésre alkalmas ügylet képezte az elemzés alapját: Futures ügylet Forward ügylet Opciós ügylet Swap ügylet 12

13 A futures piac gazdasági funkciója, hogy egy versenyképes ármechanizmust biztosítson, amely elõsegíti a kockázatok fedezését és a piacok hatékonyságát. Futures szerzõdésekben a két fél meghatározza a pontos idõt és helyet, amikor az árucikkek cseréje megtörténik. (Gallinger,W., Healey, P. 1991) A tõzsdén kívüli (forward, bankközi) határidõs ügyletek egyedi igényekhez igazított szerzõdések, akkor használják õket, ha a tõzsdei határidõs ügylet esedékességi idõpontja nem felel meg az ügyletkötõ igényeinek. (Lõrincné Istvánffy, 2004) Az opciós ügyletek piaca olyan megoldásokat kínál, amelyekkel a kockázat jelentõsen mérsékelhetõ. Az ügyfél bizonyos idõtartamra adott valuta eladására vagy vételére szerez jogot. Számos vállalat használja az opciós ügyleteket a kockázatok fedezésére, mivel abban az esetben, ha nem következik be a várt kockázat, a vállalat vesztesége csupán az opció díja, amely sok esetben elenyészõ azokhoz a veszteségekhez képest, amelyek bekövetkezhetnek fedezetlen esetben. (Kawaller, Ira G. 2008) A csereügyletek (swap) lehetõvé teszik a kockázat kicserélését. A swapügylet az átmeneti devizafölöslegek vagy felmerülõ hiányok kezelésére kínál lehetõséget. Ha egy devizaösszegre csak egy késõbbi elõre ismert idõpontban lesz szükség, miközben ugyanezen idõtartamban szükség lenne egy másik valutára, a fölösleg ésszerûen felszámolható a swap ügylet segítségével, így a hiány is megszûnik. (Lõrincné Istvánffy, 2004) A vizsgált 50 vállalatból 32 tett közzé árfolyamkockázatra vonatkozó adatokat, közülük 9 vállalat Romániára vonatkozó pénzügyi jelentést is közzétett (Petrom, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romtelecom, Alro, Apa Nova, Transelectrica, SIF5, Antibiotice). A vizsgált vállalatok 25%-a nem fedezi árfolyamkockázatát, annak ellenére, hogy ebbõl vesztesége származik. Az árfolyamkockázatot fedezõ vállalatok körében a legalkalmazottabb a forward ügylet volt. Ezt követte a swap ügylet. Mindez azzal is magyarázható, hogy a vállalatok egyedi igényekkel rendelkeztek a lejárat esedékessége szempontjából, ezért is részesítették elõnyben a forward- és a csereügyleteket. Az opciós- és csereügyletek alkalmazásának alacsony számát az is indokolja, hogy a vállalatok nem fordítottak külön költségvetést a fedezésre (az opció díja és a futures ügyletek letétfeltöltése igényelte volna). A vizsgált vállalatok száma, amelyek a felsorolt négy ügyletet alkalmazták, az 1. ábrán látható. A vizsgált négy ügylet alapján a fedezésbõl a vállalatok 57%-a realizált nyereséget, 43%-a pedig veszteséget. A derivatív ügyletek alapján pedig 64,2%-ot tesz ki azoknak a vállalatoknak az aránya, akik nyereséget realizáltak az árfolyamkockázat fedezésébõl, és 35,8%-ot azoknak a száma, amelyek veszteséget. A felhasznált mintában, bár az alkalmazott fedezeti ügyletekbõl nyereséget realizáló cégek száma meghaladja a veszteséget elérõk számát, mégsem hanyagolható el ez utóbbiak léte. A legnagyobb nyereséget a Lafarge, Heineken, Michelin és az Unilever realizálta. Veszteséget realizált a MOL, Arcelormittal, British American Tabacco és a Procter & Gamble. Az elemzés tehát rámutatott, hogy a vállalatok 75%-a fedezi az árfolyamkockázatból származó veszteségét. 13

14 Forrás: Saját szerkesztés az éves jelentések alapján 1. ábra. A vállalatok által használt fedezeti ügyletek száma Érdemes-e a kis- és középvállalatoknak fedezeti ügyleteket alkalmazni? Milyen más lehetõségek vannak az árfolyamváltozásból származó kockázat elkerülésére? Romániában kevés azoknak a kis- és középvállalatoknak (KKV) a száma, amelyek fedezik kockázatukat. Az elõzõekben megfigyelhetõ volt, hogy még a Romániában tevékenységet folytató nagy vállalatok sem használnak fedezeti ügyleteket a kockázat fedezésére. Az árfolyam volatilitása leginkább azokat a KKV-kat érinti, amelyek alapanyagaikat importálják, és azokat, amelyeknek deviza alapú hiteleket kell törleszteniük. A vállalatok a gyakorlatban számos eszközt alkalmaznak a kockázat fedezésére. A fizetési pénznemet általában úgy választják ki, hogy egyezzen meg azzal a pénznemmel, amelyben a legtöbb tranzakciót hajtják végre. A szerzõdések teljesítését a vállalat elhalaszthatja vagy elõrébb hozhatja annak függvényében, hogy mikor alkalmasabb számára a kötelezettségek teljesítése. Ha a vevõ azonnal fizet, a vállalat teljes mértékben elkerüli az árfolyamváltozás kockázatát. Az országok által alkalmazott árfolyampolitikák is befolyásolják az árfolyamkockázatot, rögzített árfolyam esetén a vállalatoknak nem kell árfolyamkockázattal számolniuk csak abban az esetben, ha az árfolyam egy széles sávban mozog. A vállalatok alkalmazzák a biztonsági százalékot, mivel így az árfolyamváltozás mértékét már az árba beleszámítják, ezzel elkerülik azt, hogy veszteségük származzon ebbõl. Az a kereskedelmi áruforgalmat lebonyolító vállalat, amely vevõitõl csak egy késõbbi idõpontban fogja bevételezni követeléseit (külföldi pénznemben), átruházhatja az esetleges árfolyamváltozásból származó veszteségét a vevõre. A vevõ kockázatvállalása ebben az esetben attól is függ, hogy mennyi idõ múlva fizeti vissza tartozását. Természe- 14

15 tesen ez a módszer csak a termékét értékesítõ vállalatnak jelent hasznot, ezért ha a piacon nagy a verseny, a vállalat nem fogja ezt a stratégiát alkalmazni, mivel így könnyen elveszítené ügyfeleit. Árfolyamkockázat-fedezés szempontjából egy másik alkalmazható stratégia az, ha a vállalat ugyanabban az idõpontban fizet, amikor deviza kötelezettségei felmerülnek, mert így nincs kitéve az árfolyam esetleges változásának. KKV-k számára egy másik megoldás az lenne, ha csak hazai pénznemben folytatnának kereskedelmi tevékenységet. Indirekt módon viszont még így is ki lesznek téve az árfolyamok változásainak. Lõrincz Márta Babeº-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástani Kar Felhasznált irodalom Gallinger,W.,Healey, P. (1991) Liqudity analysis and management, Second Edition, Addison- Wesley Publishing Company, USA, Kawaller, Ira G. (2008) Hedging Currency Exposures by Multinationals: Things to Consider, Journal of Applied Finanace, Spring/Summer Lõrincné, Istvánffy H. (2004) Nemzetközi pénzügyek, Aula kiadó, Budapest Corvinus Egyetem, Ziarul Financiar (2008) Top cele mai valoroase 100 companii din Romania 15

16 A banki hitelek fogalma A szó eredetét tekintve a hitel kifejezés a latin nyelvbõl származik, a creditum-creditare magyar megfelelõje hinni vagy bízni. A hitel fogalmának eredete egy pszichológiai vonást emel ki, amely a hitel mûveletére vonatkozik: a hitelezett személybe vetett bizalom, azt illetõen, hogy a tartozását, részleteit határidõre fizeti. A hitelezés cseremûvelet, egy bizonyos összeg, érték áthelyezése egyik fél készletébõl a másikéba. Következésképpen, a hitel három elem kombinációjából jön létre, ez a kifizetési ígéret, a hitelezett személybe vetett bizalom és az idõfaktor. Kamatok és banki illetékek A kamat a rendelkezésre bocsátott tõkéért fizetett járandóság. Relatív mértékben fejezik ki a kamatláb segítségével, amelyet mindig egy évi periódushoz rendelnek hozzá. 1 Az illeték egy olyan díj, amelyet a bank igényel az ügyfél részére végrehajtott szolgáltatásokért, illetve azért, hogy a kliens számláján mûveleteket hajtson végre. Következésképpen a kamatok és az illetékek mértéke nagy jelentõséggel bír a bank számára, mivel ezek képezik a fõ jövedelmi forrását, és ezeket olyan módon kell megállapítania, hogy azzal biztosítsa magának minden hitelezési mûvelet jövedelmezõségét. A banknak biztosítania kell továbbá azt is, hogy az általa felszámolt kamatok és illetékek versenyképesek legyenek a más bank által alkalmazottakkal szemben, ellenkezõ esetben ugyanis a kliensek más pénzintézethez fordulnak. A díjak és az illetékek kifizetése automatikus levonás által történik az ügyfél folyószámlájáról. A hiteldosszié aktáihoz a bankszámlakivonatok fénymásolatát is csatolni kell, ezek tanúsítják a díjak és az illetékek kifizetését. A hitel garanciái A hitelgarancia megjelöl minden olyan hozzáférhetõ módszert, eszközt vagy elkötelezettséget, amelyet a hitelt felvevõ személy a bank rendelkezésére bocsát annak érdekében, hogy a bank bebiztosítsa magát a hitelezett összeg és a kamatok visszaszerzésére abban az esetben, ha a hitelezett személy nem fizeti vissza. 2 Ha a hitelszerzõdésben létezik egy fõ kötelezettség (amelynek értelmében a kliensnek vissza kell fizetnie a felvett összeget valamint a vele járó kamatokat), a bank által igényelt garancia egy másodlagos viszonyt hoz létre, amely értelmében, ha az el- 1 Turcu I, Contracte ºi operaþiuni bancare, Lumina, Lex Kiadó, Bukarest, 110 old. 2 Beju D., Mecanisme monetare ºi instituþii bancare, Editura Casa cãrþii de ºtiinþã, Kolozsvár, 2004, 78 old. 16

17 sõdleges kötelezettségét nem teljesíti az ügyfél, a bank a garancia végrehajtásához folyamodik. A garantálási viszonyban két vagy három személy jelenhet meg. Kettõ a bank, mint a garancia haszonélvezõje és a hitelezett akkor, ha a hitelezett személy a saját vagyonával garantál, és három akkor, ha a hitelezett egy harmadik személyhez folyamodik, azaz kezeshez, aki mint másodlagos hitelezett a kifizetési kötelezettséget garantálja. Mielõtt a bank elfogadna egy garanciát, legkevesebb három dolgot vizsgál: tulajdonjogot: az adósnak tulajdonjoga kell, hogy legyen a garanciába hozott ingatlan fölött; a garancia szerzõdés megkötését: megjelöli a tevékenységek összességét és a jogi követelményeket, amelyek betartása biztosítja a bank számára a garancia fölötti jogot; a garancia értéke: ez a hitel értékével legalább egyenlõ kell, hogy legyen (hitel + kamatok) A hitelt kérvényezõk bonitásának elemzése A kérelmezõ által a hitel nagyságára és rendeltetésére vonatkozóan bemutatott információk alapján a banki tisztviselõnek tudnia kell, hogy az illetõ hitelkategóriánál van-e felsõ határ. Figyelembe véve a felsõ határt, a banki tisztviselõk bemutatják a kérelmezõ számára azokat az általános és specifikus követelményeket, amelyeket be kell tartaniuk a hitel megkötése érdekében. Abban az esetben, ha a kérelmezõ megfelel ezeknek a követelményeknek, a banki tisztviselõk informálódnak a kérelmezõ családi állapotáról illetve jogi személy esetén annak vagyoni helyzetérõl, és ha reális visszafizetési lehetõség mutatkozik, valamint garantálható a hitel, a banki tisztviselõk besorolják a klienst a megfelelõ hitelkategóriába A hitelezõ garanciái A hitelek megítélésénél fontos, hogy a kérelmezõ megbízható legyen azt illetõen, hogy határidõre fizetni tudja a részleteit, a morális garanciák mellett. A hitelt nem hagyják jóvá csupán azért, mert a kérelmezõ által garanciaként bocsátott javak értékesíthetõk. A hitelt csak akkor hagyják jóvá, ha a hitelezett visszafizetési képességének elemzésébõl nyilvánvalóvá válik, hogy a hitelezett a határidõk betartásával ki tudja fizetni a részleteket és a hozzá tartozó kamatokat. A bank igényli a hitelek és az ehhez tartozó kamatok garantálását a hitelezett nettó jövedelmével, de igényelhet egy vagy több más garanciaformát. A BRD által igényelt garancia típusok: Reális garanciák (jelzálog, zálog) a garancia ingóság eltulajdonítással a garancia ingóság eltulajdonítás nélkül; Személyes garanciák: Jótállás Kaució Banki garancialevél Kormányzati garanciák Cégi garanciák Üzleti terv 17

18 A hitel törlesztése és a megfelelõ kamatok kifizetése Egy részlet vagy egy kölcsön határideje az az idõpont, amikor követelendõ lesz a kötelezettség és a hitelezettnek ki kell fizetnie azt. A hitelek megadásának idõpontjai a hitelkategóriának megfelelõen meghatározottak, és a hitelszerzõdésbe is belefoglalják õket. Az igényelt hitelt nyújthatják egészben, egy adott dátumon, vagy részletekben, a hitel szükségességének függvényében. A banki tisztviselõk a hiteladáskor meghatározzák a hitel visszafizetési tervét, amely történhet a határidõ végén, a teljesen alkalmazott hitelek esetében (végsõ határidõs), de a visszafizetés lehet közbeesõ is, a részlegesen alkalmazott hitelek esetén. A hitel részleteinek kifizetési határideje és a kifizetendõ kamatok meghatározott idõpontja közül a kamatoknak van prioritásuk. A hitel részleteit, ha nyomós ok létezik, újra lehet számítani vagy idõben újraosztani a kifizetéskor, anélkül, hogy ezek az idõkitolások meghaladnák a maximális határidõket, amelyeket a törvény és egyéb banki szabályozások elõírnak. Abban az esetben, ha az ügyfél több mint 30 nappal elmarad a kamat illetve a részlet törlesztésével, a bank a hitelezettel együtt elemzi az összes pénzügyi gazdasági visszaállítási lehetõséget a hitelezett részére, a likviditások megszerzési módját, amelyek segítségével fedezheti a tartozásait, valamint a banknak bemutatott visszaállítási programok valós jellegét és hatályosságát. A bank iránti kötelezettségek kifizetési sorrendjét kötelezõ módon tartalmaznia kell a hitelszerzõdésnek, amely a bank és a hitelezett között jött létre. A hitelkockázatok elemzése A hitelek elemzésének célja azoknak a profit- és ügyleti veszteségeknek az elkerülése, amelyek egyrészt az adósságok vissza nem szerzésébõl származnak, vagyis abból, hogy olyan klienseknek adnak hitelt, akik nem tudják visszafizetni azt, másrészt pedig abból, hogy olyan ügyfeleket utasítanak vissza, akik jó fizetõk lennének. A bank, tevékenysége során, két kockázatnak van kitéve egyrészt minden olyan kockázatnak, ami egy vállalkozást érinthet, másrészt a bank úgy mûködik, mint egy speciális közvetítõ a tõke áramlását illetõen, és a klasszikus banki kockázatokba ütközik, amelyek a partnerségeibõl származnak. A fizetésképtelenség kockázata úgy jelenik meg, mint a ki nem fizetések kockázata, vagy mint vissza nem fizetési kockázat, és esetleg a haszonélvezõre amortizálható, a tartalékokra vagy a tõkére. A nem fizetési kockázat vonatkozhat a teljes nem fizetésre, a fizetés késésére vagy tekintettel lehet a tõkére és/vagy a kamatokra. A vissza nem fizetés vonatkozhat a hitel és/vagy a kamat visszafizetési határidejének átlépésére is. Babos Timea Apáczai Csere János Elméleti Líceum Közgazdasági szakosztály 18

19 A jelenlegi gazdasági helyzet kapcsán nem árt foglalkozni a költségvetési politikával, illetve ismertetni, vagy ismét feleleveníteni néhány olyan fogalmat és mûködési szabályt, amely a költségvetési politikával kapcsolatos. A költségvetési politika az államháztartási bevételek (elsõsorban az adók), kiadások (elsõsorban állami beruházások), és a deficit tudatos alakítása a gazdasági stabilitás elérése érdekében. A költségvetési (fiskális politika) elsõsorban a GDP ciklikus ingadozásainak mérséklésére, a gazdaság élénkítésére és a munkanélküliség csökkentésére, vagy az aggregált kereslet visszafogásával az infláció féken tartására alkalmas. Költségvetési politika és monetáris politika Az államok gazdaságpolitikájának két kiemelt és egymással szorosan összefüggõ területe a költségvetési és monetáris politika. Valamely állam költségvetésének a lényege igen egyszerû, az állam bevételei és kiadásai alkotják. Akkor deficites a költségvetés, ha az állam kiadásai meghaladják a bevételeit. A költségvetési politika révén az állam szabályozza azt, hogy mennyi bevétele legyen (például az adóbevételek révén), és meghatározza azt, hogy melyek azok a fõ kiadási tételek, amelyek elengedhetetlenek az állam mûködéséhez (pl. az államapparátus mûködtetése, az oktatási szféra és az egészségügyi szféra finanszírozása). A költségvetési politika azonban csak akkor érheti el céljait, s így az állam mûködése is csak akkor lehet hatékony, ha a költségvetési politikához megfelelõ monetáris politika is társul. A monetáris politika legfõbb célja az árstabilitás elérése és fenntartása, azaz a hazai fizetõeszköz vásárlóerejének a megõrzése. Könnyû belátni azt, hogy ha a nemzeti valuták árfolyama állandóan változik, akkor ez rendkívül káros hatással van a gazdaság minden szereplõjére nézve, sõt a magánemberek vagyonának az értéke is állandóan változik. Gondoljuk csak el azt is, hogy az inflációs ráta hatalmas emelkedése milyen teljes gazdasági recesszióhoz vezethet! Bármely gazdaság sikerességének alapfeltétele a kiszámítható gazdaságpolitika, és ezen belül a kiszámítható, átgondolt költségvetési és monetáris politika! A monetáris politika csak akkor érheti el fõ célját, az árstabilitást és annak fenntartását, ha az aktuális állami-kormányzati szándékoktól függetlenül mûködhet. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy milyen káros következményei lehetnek annak, ha a központi kormányzat utasíthatná a jegybankot arra, hogy finanszírozza a kormányzati programokat: az így beinduló bankóprés inflációhoz vezetne, ez pedig pontosan ellentétes a központi bankok fõ céljával. Ezért valamennyi fejlett országban a központi bankok függetlenségét törvény garantálja. 19

20 A költségvetési kiadások fõbb típusai A költségvetési kiadásokat sokféleképpen lehet csoportosítani, de a szakirodalomban a költségvetés funkcionális és közgazdasági csoportosítása a legismertebb. A funkcionális osztályozás szerint a kiadások lehetnek: általános közszolgáltatások védelmi feladatok közrendi és közbiztonsági feladatok oktatási feladatok egészségügyi szolgáltatások jóléti feladatok kulturális feladatok energetikai feladatok szállítás és távközlés energetikai feladatok egyéb gazdasági feladatok A központi költségvetésben kiadás irányozható elõ a központi költségvetési intézmények feladatai, az állam nemzetközi, jogszabályi és szerzõdéses kötelezettségei ellátására, az államháztartás más alrendszerei, továbbá a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, magánszemély részére. A központi költségvetésben tételesen kell elõirányozni a kiemelt jelentõségû beruházások és felújítások elõkészítésére és megvalósítására szolgáló összegeket. A központi költségvetésben általános tartalékot kell képezni az elõre nem valószínûsíthetõ, nem tervezhetõ kiadásokra, illetve az elõirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására. Az általános tartalék elõirányzata nem lehet több, mint a központi költségvetés kiadási fõösszegének 2%-a, és nem lehet kevesebb, mint annak 0,5%-a. Az általános tartalék terhére az éves hatást tekintve annak legfeljebb 40%-os mértékéig vállalható kötelezettség az elsõ félévben. Ennél nagyobb kötelezettségvállaláshoz a parlament jóváhagyása szükséges. A költségvetés kiadások jellemzõinek bemutatására a következõ csoportosítás használható: támogatások fogyasztói árkiegészítés felhalmozási kiadás társadalmi közös kiadás adósságszolgálat nemzetközi kapcsolatokkal összefüggõ kiadások Támogatások A támogatások a költségvetésbõl vagy az elkülönült alapokból meghatározott társadalom és gazdaságpolitikai célok megvalósítása, vagy a termelés fenntartása érdekében 20

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELEZÉSI KOCKÁZATAINAK KEZELÉSE Készítette: dr.

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul Turisztikai vállalkozások és nonprofit szervezetek menedzsmentje Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Kormosné dr. Koch Krisztina Egyetemi tankönyv

Részletesebben

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb 1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb megállapításait, fejtse ki a témával kapcsolatos saját véleményét!

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA TÓTH GÁBOR BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3. 2. A biztosítási tevékenység kialakulása 6. 3. Gazdálkodás, kockázat, kockázatkezelés 13. 4. A biztosítás,

Részletesebben

Befektetési Akadémia PHH

Befektetési Akadémia PHH Befektetési Akadémia PHH 1. Alapfogalmak 1.1. Makrogazdasági fogalmak GDP: A GDP az egy területen, adott idõ alatt elõállított végsõ felhasználásra szánt javak (termékek és szolgáltatások) összességének

Részletesebben

Kiadja: RMDSZ Program és Ifjúsági Főosztály Magyar Ifjúsági Értekezlet. Lektorálta: Debreczeni László, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke

Kiadja: RMDSZ Program és Ifjúsági Főosztály Magyar Ifjúsági Értekezlet. Lektorálta: Debreczeni László, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke Vállalkozás start Kiadja: RMDSZ Program és Ifjúsági Főosztály Magyar Ifjúsági Értekezlet Lektorálta: Debreczeni László, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke Felelős kiadó: Bodor László Szerkesztő:

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember Elsô cikkünk azt mutatja be, hogyan hat a jegybanki kamat a piaci kamatokra és hozamokra. Az alapkamat mértékét, illetve változásait a Monetáris Tanács határozza meg.

Részletesebben