4. Gazdaság és kultúra...51 Az opera, mint szolgáltatás piac...51 A Dal Ünnepe...56 Mit nézünk ma...59

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Gazdaság és kultúra...51 Az opera, mint szolgáltatás piac...51 A Dal Ünnepe...56 Mit nézünk ma...59"

Átírás

1 Szerkesztõbizottság: Bekõ Levente-István, Bogdan Mircea, Ciotlãus Pál, Pleºa Róbert (fõszerkesztõ), Reikli Mária, Dr. Szabó Árpád, Tasnádi Zsolt. Tördelõ: Balázs Bence Olvasószerkesztõ, korrektor: Balázs Bence Kiadó: Romániai Magyar Közgazdász Társaság Cím: Kolozsvár/ Cluj-Napoca, Aurel Suciu u. 12. sz. Tel./ fax: Web: ISSN:

2 2001-ben jelent meg a Közmag elsõ száma, és azóta tudatosan törekszünk arra, hogy alakítsuk, fejlesszük az erdélyi magyarok, fõképp a fiatal generáció gazdasági kultúráját. Idén lapunk új fejezetet kezd életében, amely remélhetõleg még hatékonyabbá teszi célkitûzése megvalósításában, és még inkább megfelel azoknak az igényeknek, amelyeket egy gazdaságcentrikus társadalom elvár egy szakfolyóirattól szeptemberétõl ugyanis a Romániai Magyar Közgazdász Társaság új gazdasági lappal gazdagítja kiadványainak sorát. A Brassai Sámuel Elméleti Líceumtól átvett lappal az a célja, hogy a Közgazdász Fórum tudományos szakfolyóirat mellett egy gyakorlati, közérdekû gazdasági kérdésekkel foglalkozó magazint is mûködtessen, amellyel azokhoz a fiatalokhoz szólhat, akik érdekeltek gazdasági kérdésekben és szeretnének anyanyelvükön naprakész gazdasági információkat kapni, továbbá azokhoz a vállalkozókhoz, akik gyakorlati kérdéseikre keresnek választ, végsõ soron pedig mindazokhoz, akik a gazdaság különbözõ területérõl szeretnének minél több információt elsajátítani. Az új korszakban is örömmel fogadunk külsõ munkatársakat, akik az anyagbeszerzésben és lapterjesztésben segítenének. Minden olyan gazdasággal kapcsolatos cikket szívesen várunk, amely a marketing (kultúramarketing, sportmarketing stb.), management, pénzügy stb. témáköréhez fûzõdik, és természetesen beszámolókat is várunk különbözõ ilyen jellegû eseményekrõl. A lap továbbra is Plesa Róbert fõszerkesztése alatt jelenik meg, de ezentúl kéthavonta. Az idén felajánlunk egy 1000 lejes díjat is a legjobb cikk szerzõjenek, ezáltal nem csak publikálási lehetõséget biztosítunk, hanem támogatjuk is a legjobb munkákat. Ugyanakkor nem szeretnénk megfeledkezni azokról sem, akik kitartó munkájukkal és odaadással támogatták a Közmagot az elmúlt nyolc évben. Köszönet illeti Páll Gyöngyvér tanárnõt, Csomafáy Ferenc újságírót, Krajnik Nagy Károly tanárurat, illetve a Brassai Sámuel Elméleti Líceum vezetõségét. Támogatásukra a jövõben is számítunk. Reméljük, aktuális számunk hat fejezete újabb hasznos információkkal és tanácsokkal látja el az olvasót, aki a lapban mellékelt kérdõív segítségével kifejtheti további igényeit a lap tartalmával kapcsolatosan, és tanácsaival segíthet abban, hogy tovább fejlesszük Erdély egyetlen magyar nyelvû közérdekû gazdasági magazinját. Hasznos olvasást kívánunk!! 2

3 1. Vállalkozási útmutató...5 Imázsépítés rendezvényszervezésen keresztül...5 Egy vállalat alapítása...9 Árfolyamkockázat, és ami mögötte van...12 Banki hitelek...16 A költségvetés kiadásai...19 Az üzleti terv meghatározása és szerepe Gazdasági kilátó...29 A posztmodern kapitalizmus válsága...29 Kína A nagyoké a dicsõség, de mi van a kicsikkel?...33 Pénzügyi válság és munkanélküliség...34 Mesterségem címere: az üzleti tanácsadás Civil szféra...37 Alapítványok mûködésének sajátosságai...37 Pályázatkészítés, projektkidolgozás, projektmenedzsment...40 Alapítványok könyvelési sajátosságai...45 Youthbank: Nosztalgia Klub Gazdaság és kultúra...51 Az opera, mint szolgáltatás piac...51 A Dal Ünnepe...56 Mit nézünk ma Sportmarketing...60 Sportmarketing elméletben és gyakorlatban...60 A sportipar és a sportpiac Magazin...67 Dubaj, ahol a pénz nem számít...67 Hibrid autó kiút vagy zsákutca?...70 Viccek...72 Keresztrejtvény

4 4

5 A public relations nem más, mint az emberi kapcsolatok tudománya. A public relations (PR) dinamikus, állandóan fejlõdõ terület, amely magával von több tennivalót: kutatást, tervezést, életbe léptetést, kiértékelést, stb., illetve eszközt: sajtóanyagokat ( sajtóközlemény, fényképek, audio-vizuális anyagok, stb.), interjúkat, faceto-face találkozásokat, hírleveleket, és nem utolsó sorban a rendezvényeket. A PR tevékenység egyik legfontosabb összetevõje a PR referens és a sajtó közötti kapcsolat. A kapcsolatot állandóan építeni és szilárdítani kell. Erre kiváló lehetõség a rendezvényszervezés. Ezeken a rendezvényeken elsõsorban a sajtó van jelen. A sajtó elvárja a PR referenstõl, hogy kiegészítõ információkat közöljön, vagy egyszerûen csak elbeszélgessen velük. Érdekes megfigyelni, hogy mit is jelent egy szervezet életében egy rendezvény, és hogyan kezeli azt. Egy esemény automatikusan híreket generál, ezt pedig a szervezetnek ki kell használnia ahhoz, hogy imázsát erõsítse, esetekben javítsa. Viszont ehhez nem elég egy véletlenszerû esemény. A rendezvény elõre kigondolt és tervezett kell, hogy legyen, ez pedig rengeteg munkát és odafigyelést igényel. A rendezvény sikere pedig a PR referens és csapatának a felelõssége. Fõbb rendezvénytípusok Rendezvények, melyeket a szervezet belsõ közönségének szervez Belsõ közönségen értjük az alkalmazottakat, vezetõséget, illetve a részvénytársaságok esetében a részvényeseket. A belsõ közönségnek általában karácsonyi, szilveszteri alkalmakat, a szervezet életében fontos idõpontokat, évfordulókat vagy fontos célkitûzések megvalósítását ünneplõ rendezvényeket szerveznek. Fontos egy vállalat életében a saját alkalmazottak megbecsülése, hisz ha õk jól érzik magukat, és megtalálják helyüket a vállalat közösségében, akkor hûségesek lesznek a céghez és hatékonyabb, minõségibb munkát végeznek. Az esemény keretén belül ajánlott, hogy a vezérigazgató tartson alkalomhoz illõ beszédet, amelyben megköszöni az alkalmazottaknak eddigi munkájukat. Ugyanakkor lehet jutalmazni is az alkalmazottakat, akár prémiumokkal, akár kitüntetésekkel. 5

6 Rendezvények, melyeket a vállalat a külsõ környezetének szervez A vállalat külsõ környezetét elsõsorban az ügyfelek, aztán pedig a sajtó, a szállítók, a versenytársak, stb. alkotják. Általában a külsõ környezetnek szánt rendezvényekre meghívják a sajtót, hisz az továbbítja a hírt a médiában a nagyközönségnek. Ebbe a rendezvénykategóriába tartoznak a sajtókonferenciák (ezek elsõsorban a sajtónak szólnak), nyílt napok, székhelyek vagy új üzlethelyiségek felavatása, termékek vagy szolgáltatások bemutatása, szobrok, emlékmûvek felavatása, megemlékezések, koncertek, stb. Ezeken rendezvények a fõ cél, hogy a média, a szakemberek és a fogyasztók figyelmébe kerüljön a vállalat, ugyanakkor az ilyen eseményeknek a konkurenciára való hatás is jelentõs. A rendezvény eltervezése Annak érdekében, hogy a PR referens ne kerüljön idõkrízisbe, és ne legyenek egyéb kellemetlen meglepetések, bármely rendezvény megszervezésekor be kell tartani néhány fontos lépést: A tervezést idõben el kell kezdeni, a rendezvény nagyságától függõen. Vannak olyan rendezvények, amelyekre akár egy évvel elõtte már elkezd tervezgetni a PR referens. Ilyen lehet például a vállalat 50 éves évfordulója. A költségvetés összeállítása és annak vezetõség általi elfogadása nélkül nem lehet elkezdeni a szervezést. Egyes esetekben, mint például a civil szervezetek esetében a rendezvényeket megelõzheti egy pénzgyûjtési akció, amely történhet akár pályázás által, akár adományok, támogatások által. Egy program vagy egy kezdetleges program elkészítése. A PR tevékenységben minden apró részlet számit, tehát semmitõl sem lehet eltekinteni. A PR referens feladata, hogy pontos listát készítsen a felelõs személyekrõl, és ezek tevékenységét megfigyelje, és szükség esetén felülbírálja. A csapat kialakítása a szervezettel kapcsolatban lévõ személyekbõl A csapat tagjai lehetnek a vállalat alkalmazottai is, de designerek, szerkesztõk és más szakemberek is a szervezõcsapatba tartozhatnak. A PR referensnek be kell építenie a különbözõ szakembereket a csapatba, hiszen õ nem tud minden területen teljesíteni. A meghívó modelljének kiválasztása. Ez összhangban kell, hogy legyen a rendezvény alkalmával. A meghívóknak tartalmazniuk kell a vállalat lógóját, az esemény helyszínét, dátumát és idõpontját, a meghívott nevét. A meghívóknak összhangban kell lenniük az alkalommal (pl. karácsonyi ünnepélyre a karácsonyi szimbolikával kapcsolatos elemeket kell a meghívókra tenni). A meghívókat legalább egy héttel a rendezvény elõtt ki kell küldeni. A közönség számára vonzó helyiség, tartalom kiválasztása Szükség van bizonyos vonzó elemekre ahhoz, hogy az esemény sikeres legyen. Ezek 6

7 az elemek lehetnek: egy különleges helyszín kiválasztása, egy koncert, egy híres személyiség jelenléte, egy kulturális mûsor, kiállítás, különbözõ versenyek, tombola, stb. A szervezõk és újságírók kitûzõinek elõkészítése A kitûzõket, illetve a sajtómappákat idõben el kell készíteni. Vannak bizonyos típusú rendezvények, amelyeken nem szükségesek a kitûzõk, viszont a szervezõknek könynyen felismerhetõknek kell lenniük ahhoz, hogy a résztvevõk tudják, kihez fordulhatnak esetleges kéréseikkel, kérdéseikkel. Az utazás feltételeinek megteremtése Abban az esetben, ha az esemény nehezebben megközelíthetõ helyen van (pl. városon kívül), biztosítani kell az újságírók és résztvevõk utazásának feltételeit. Fontos a parkolóhelyek biztosítása, a más városból, országból érkezõknek pedig térképet kell küldeni, aminek segítségével könnyen eljuthatnak a helyszínre, stb. Az esemény megfelelõ népszerûsítése Az eseményt promoválni, népszerûsíteni kell, az összes releváns kanálison. Nem ajánlott fölöslegesen költeni a pénzt tv-, illetve rádióreklámra. A fontos az, hogy a PR referens megtalálja azokat a kanálisokat, amelyekkel a célközönséget a legjobban meg tudja célozni. Ez lehet egy szakfolyóirat, a vállalat weblapja, stb. Az esemény lejárta után a PR referens meg kell, hogy köszönje mind a résztvevõknek, mind a szervezõknek a hozzájárulást. Nagyon fontos motivációs faktor az, ha az érintett személyeknek megköszönik a hozzájárulást, ezáltal elismerve érdemeiket, és biztosítva az elkövetkezõ eseményeken való részvételüket, segítségüket. Az esemény kiértékelése A PR referens feladata felmérni a közönség véleményét az eseményrõl. Ezt megteheti a sajtómegjelenéseket felhasználva, kérdõívek révén, vagy a különbözõ internetes eszközök felhasználásával. Ezek azok a lépések, amelyeket minden PR-referensnek be kellene tartania egy esemény tervezésekor. Mikor ezt megtette, akkor következik a tulajdonképpeni szervezés. Egy esemény tulajdonképpeni megszervezése A PR referens által ellenõrizendõ teendõk A szervezés átláthatóságának és könnyítésének érdekében ajánlott, hogy a PR referens listát írjon azokról a teendõirõl, amelyeket el kell végeznie egy héttel a rendezvény elõtt, egy nappal a rendezvény elõtt, a rendezvény napján, illetve a rendezvény után. Vizuális bemutatók A vizuális bemutatók kiegészítenek, érthetõbbé tesznek egy beszédet, bemutatót. A leggyakrabban használt bemutató eszköz a projektor, hiszen használata nagyon egyszerû, és a Powerpoint nevû program segítségével kitûnõ minõségû bemutatókat lehet készíteni. E bemutatók tartalmazhatnak képeket, grafikonokat, következtetéseket, stb., de 7

8 nem kell túl bonyolultaknak lenniük, és lehetõleg tartalmazniuk kell a vállalat azonosító jeleit például a Powerpoint bemutató diáin valamely sarokban fel kell tüntetni a vállalat vagy az esemény logóját. Hangbemutatók A hangtechnikával nem lehet segíteni, csak rontani egy bemutatón. A nem mûködõ mikrofonra, vagy a nem megfelelõen hangos hanganyagra mindenki felfigyel, viszont egy tökéletesen mûködõ hangfelszerelésre senki sem. Ezért a PR referensnek ellenõriznie kell a hangtechnikát, és ha a terem nem rendelkezik jól mûködõ felszereléssel, akkor ajánlott bérelni egyet, hiszen rengeteg vállalkozás foglalkozik ezzel. Egy esemény kiértékelése A kiértékelés óriási fontossággal bír bármilyen esemény után. Akár sikeres volt, akár nem, a kiértékelést el kell végeznie a PR referensnek. Ennek egyik módszere az, hogy a sajtóban megjelent, az illetõ eseményrõl szóló cikkeket összegyûjti, elemzi. Ezt kétféleképpen teheti: egyik módszer azt feltételezi, hogy egyszerûen megszámolja a sajtómegjelenések számát, és a megjelent cikkeket összegyûjti egy mappába. A másik módszer abban áll, hogy az összegyûjtött cikkek hangvételét elemzi, és ha túlsúlyban vannak azok a cikkek, amelyek pozitívan írnak a rendezvényrõl, akkor a rendezvényt pozitívan értékelik a vállalatban is, ha pedig a negatívak vannak túlsúlyban, akkor a rendezvény negatív hatásúnak értékelik. Gábora Attila BBTE Szociológia Társadalmi Marketing szak, I. év A vizuális és a hangbemutatók minõségétõl nagyon sok függ (képünk illusztráció/forrás: fotó: Rohonyi D. Iván) 8

9 Napjainkban a piacgazdaság feltételezi a vállalkozók szabad kezdeményezési lehetõségeit. Röviden, a vállalkozók szabadon dönthetik el, hogy kinek, mit, mennyi kínálnak, hogy elérjék céljukat. Valójában a dolgok nem pont így állnak, a vállalkozók szabadsága nem ruházza fel õket azzal a joggal, hogy bármit és bárhogy megtehessenek. Léteznek ugyanis törvények, amelyeket be kell tartania olyan törvények ezek, amelyek mindenek elõtt minden leendõ vállalkozónak ismernie kell. Az a törvényes jogi keret, amelyben a vállalkozói tevékenységek lezajlanak, törvényeket, elõírásokat és szabályzatokat tartalmaz, amelyeknek szigorú betartása kötelezõ. Romániában a vállalkozók bejegyzése a cégjegyzékrõl szóló 1990/26-os számú törvény, a kereskedelmi társaságokról szóló 1990/31. törvény, valamint a független gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek és családi társulások engedélyezésérõl szóló, a Hivatalos Közlöny június 29-i 576. számában megjelent 2004/300. számú törvény elõírásainak megfelelõen történik. 1. A kereskedelmi társaságokról szóló 1990/31. számú törvény a). Tartalmazza az alapvetõ szabályokat a jogi személyiséggel rendelkezõ társaságok alapításának, módosításának, valamint felszámolásának körülményeit illetõen. b). Újraközölve, a Romániai Hivatalos Közlönye I. részének november 17-i 1066-os számában, tartalmazza az összes addigi módosításokat. 2. A Cégjegyzékrõl szóló 1990/26. számú törvény a). Tartalmazza az Országos Cégjegyzék Hivatala, valamint a megyei hatáskörû Cégjegyzék Hivatalok megalapításának és mûködésének szabályait, a kereskedõk és egyéb megjegyzések bejegyzési módját, cégek és cégjelzések rendjét, valamint az elõírások be nem tartásából következõ kihágásokat és büntetéseket. b). Újraközölve, a Romániai Hivatalos Közlönye I. részének február 4-i 49-es számában, tartalmazza az összes addigi módosításokat. 3. Románia Kereskedelmi és Iparkamarája és az Igazságügyi Minisztérium által kibocsátott végrehajtási utasítások a). A végrehajtási utasítások szabályozzák a cégjegyzék vezetését és a bejegyzések eszközölését, a kereskedõk nyilvántartásba vételét, az alapító okiratok módosításáról szóló bejegyzéseket vagy más tárgyú bejegyzéseket, valamint a Cégjegyzék Hivatalának szervezési és mûködési elõírásait. b). A módszertani normák megjelentek a Romániai Hivatalos Közlönye I. részének május 11-i 176-os számában 9

10 A közkereseti vagy betéti társaságok létesítése társasági szerzõdés megkötésével történik. A részvény-, a betéti részvény-, valamint a korlátolt felelõsségû társaságok a társasági szerzõdés megkötése és az alapszabályzat elfogadása alapján jönnek létre. Pénzügyi erõforrások A pénzügyi erõforrások vagy a társasági vagyon, valamint az idevonatkozó javak összessége jelenti a gazdasági értékû jogok és kötelezettségek összességét, amelyeket egy magán vagy jogi személy birtokol. Az üzleti vállalkozás beindításában fontos szerepe van a személyes megtakarításoknak, különösen akkor, ha más eredetû lényeges finanszírozások vannak kilátásban. A hitelezõket mindig érdekli a vállalkozás beindításánál használt személyes, saját pénzügyi hozzájárulás, amelyet a vállalkozó komolyságának és érdekeltségének garanciájaként tekintenek. Anyagi erõforrások A gazdasági tevékenységbe bevont anyagi erõforrások képezik a termelés során értékesítés céljából létrehozott, más javak és szolgáltatások elõállítására felhasznált javakat. Egy vállalat két fajta anyagi erõforrást használ fel: sajátos gépeket és berendezéseket, valamint bizonyos alapanyagokat, nyersanyagokat, üzemanyagokat stb. A tõke, mint termelési tényezõ két különbözõ osztályba sorolható. Állótõke kategóriájába tartoznak az épületek, csarnokok, raktárak, berendezések, szerszámgépek, felszerelések, robotok, bútorok és irodai felszerelések, jármûvek stb. Forgótõkének minõsülnek az alapanyagok, segédanyagok, félkész-termékek, termelési üzemanyagok, energia, pénzforrások stb. Az anyagellátás célja biztosítani: a vállalat számára szükséges munkaeszközöket, anyagokat, nyersanyagokat a megfelelõ idõben, mennyiségben és minõségben. az anyagi erõforrások optimális tárolási körülményeit a különbözõ termelõi munkahelyek ellátását a szükséges anyagi eszközökkel A humán erõforrások Egy ország vagy egy térség humán erõforrásai képezik azon gazdasági erõforrások összességét, amelyek a munkaképességet foglalják össze. A humán erõforrások összessége, amely egy vállalaton belül tevékenykedik, alkotja a vállalat munkaközösségét. Egy vállalat személyzete a következõkbõl tevõdik össze: Meghatározott vagy meghatározatlan határidõs alkalmazottak: a munkában jelenlevõk 10

11 a szabadságon levõk (pihenõ-, beteg-, tanulmányi szabadság) Igazoltan vagy igazolatlanul hiányzók: a vállalaton kívül dolgozók a kiküldetésben levõk a szabadnapjukat töltõk A vállalat alkalmazottai, akik tanulmányaikat folytatják, mint diákok vagy egyetemi hallgatók A munkások a legnépesebb alkalmazotti kategóriát jelentik egy vállalatban. A közvetlen termelésben dolgozó munkások azok, akik közvetlenül hatnak a munka tárgyára, a rendelkezésre álló szerszámok, berendezések, gépek segítségével (pl. pékek, esztergályosok stb.). A közvetett termelésben dolgozó munkások közvetett módon hatnak a munka tárgyára, megõrzés, szállítás vagy kiszállítás céljából (pl. javítók és karbantartók, akik az anyagokat szállítják a raktárból stb.). Az operatív személyzet kereskedelmi, távközlési, szállítási stb. dolgozókból tevõdik össze (pl. elárusítók, telefonosok, postások, pilóták fedélzeti tisztek stb.). A személyzetet a tevékenységi területtõl és a vállalatok nagyságától függõen kell méretezni. A személyzet szükségletet a következõ képlettel határozzuk meg: L = Q/W, ahol Q egy adott tevékenységi idõszakra beütemezett termelési mennyiség, W pedig a munka termelékenysége. Nagyon fontos az alapszemélyzet szakmai hozzáértésen alapuló alkalmazása és elõléptetése. Ugyanakkor szükséges a humán erõforrások értékelése, motiválása, képzése és védelme. A kereskedelmi társaság személyzetének szerkezeti felosztását tükrözõ dokumentumok a következõk: Organigramm Szervezési és mûködési szabályzat Munkaköri leírás A szervezeti szerkezet legfontosabb elemei: a munkakör, a beosztás, az osztályok, a hierarchikus szintek és a szervezeti viszonyok. Albert Esmeralda-Denisa BBTE Közgazdasági és Gazdaságtudományi kar, I. év Felhasznált irodalom Natalia Lazãr, Maria Mitrache Vállalkozási ismeretek, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 2005 Coman, Florin Contabilitatea înteprinderii, Editura Lumina Lex, Bucureºti, 2002 Coman, Florin Activitatea financiar-contabilã a societãþilor bancare, Editura Lumina Lex, Bucureºti,

12 A gazdasági válság napjainkban minden iparágra kihatással van. A multinacionális cégek sem képeznek kivételt ez alól, sõt leginkább õket tekintik a válság okozóinak. A vállalatok válság idején likviditási problémákkal küzdenek, nagyobb kockázatot kell vállaljanak új befektetések kezdeményezésének érdekében. Az elmúlt évben tapasztalható gazdasági változás hazánkban különösen azokat a vállalatokat érintette, amelyeknek nagyobb devizahitelt kellett törleszteniük, valamint import- vagy export tevékenységet folytattak, és számlázás esetén nem a hazai pénznemet vették igénybe. Az árfolyamkockázat elkerülése érdekében nem az a megoldás, hogy az illetõ vállalat ezután csak hazai pénznemben hajtson végre kereskedelmet: különbözõ határidõs szerzõdések megkötésére van lehetõség, amelyek fedezik az árfolyam-ingadozások esetén a keletkezõ veszteségeket. Feltehetõ tehát a kérdés, fedezik-e a vállalatok ezeket a kockázatokat? Érdemes-e a kis- és középvállalatoknak ezeket az ügyleteket alkalmazni? Milyen más lehetõségek léteznek a vállalatok számára annak érdekében, hogy elkerüljék az árfolyamváltozásból származó kockázatot? Alkalmaznak-e a multinacionális vállalatok bármilyen technikát az árfolyamváltozásból származó kockázat elkerülésére? A Ziarul Financiar által 2008-ban összeállított, a 100 legértékesebb Romániában tevékenységet folytató vállalatot tartalmazó névsorból az árfolyamkockázat vizsgálatához 50 cég került elemezésre. A Ziarul Financiarban felállított sorrend a vállalatokat nem csak üzleti eredményük szerint sorolja be, hanem vizsgálja azt is, hogy melyik vállalat mekkora jövõbeli profitot képes generálni az adott iparágban, és milyen tendenciák voltak az eredményváltozásukban. A kiválasztott vállalatok vizsgálata az éves pénzügyi jelentések és az audit cégek által kiadott jelentések alapján történt. Mivel nem minden vállalat tette közzé a 2008-as jelentését, ezért ilyen esetben a 2007-es jelentés volt a mérvadó. Multinacionális vállalatok esetében a vállalatcsoportra kiadott elemzés, míg a csak Romániában tevékenységet folytató cégeknél a helyi jelentések képezték az elemzés alapját. Elsõsorban az a kérdés tehetõ fel, hogy ki van-e téve az adott vállalat az árfolyam változásából adódó kockázatnak. Ezt követõen, pedig ha rendelkezik kitettséggel, akkor fedezi-e vagy sem. Négy féle, fedezésre alkalmas ügylet képezte az elemzés alapját: Futures ügylet Forward ügylet Opciós ügylet Swap ügylet 12

13 A futures piac gazdasági funkciója, hogy egy versenyképes ármechanizmust biztosítson, amely elõsegíti a kockázatok fedezését és a piacok hatékonyságát. Futures szerzõdésekben a két fél meghatározza a pontos idõt és helyet, amikor az árucikkek cseréje megtörténik. (Gallinger,W., Healey, P. 1991) A tõzsdén kívüli (forward, bankközi) határidõs ügyletek egyedi igényekhez igazított szerzõdések, akkor használják õket, ha a tõzsdei határidõs ügylet esedékességi idõpontja nem felel meg az ügyletkötõ igényeinek. (Lõrincné Istvánffy, 2004) Az opciós ügyletek piaca olyan megoldásokat kínál, amelyekkel a kockázat jelentõsen mérsékelhetõ. Az ügyfél bizonyos idõtartamra adott valuta eladására vagy vételére szerez jogot. Számos vállalat használja az opciós ügyleteket a kockázatok fedezésére, mivel abban az esetben, ha nem következik be a várt kockázat, a vállalat vesztesége csupán az opció díja, amely sok esetben elenyészõ azokhoz a veszteségekhez képest, amelyek bekövetkezhetnek fedezetlen esetben. (Kawaller, Ira G. 2008) A csereügyletek (swap) lehetõvé teszik a kockázat kicserélését. A swapügylet az átmeneti devizafölöslegek vagy felmerülõ hiányok kezelésére kínál lehetõséget. Ha egy devizaösszegre csak egy késõbbi elõre ismert idõpontban lesz szükség, miközben ugyanezen idõtartamban szükség lenne egy másik valutára, a fölösleg ésszerûen felszámolható a swap ügylet segítségével, így a hiány is megszûnik. (Lõrincné Istvánffy, 2004) A vizsgált 50 vállalatból 32 tett közzé árfolyamkockázatra vonatkozó adatokat, közülük 9 vállalat Romániára vonatkozó pénzügyi jelentést is közzétett (Petrom, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romtelecom, Alro, Apa Nova, Transelectrica, SIF5, Antibiotice). A vizsgált vállalatok 25%-a nem fedezi árfolyamkockázatát, annak ellenére, hogy ebbõl vesztesége származik. Az árfolyamkockázatot fedezõ vállalatok körében a legalkalmazottabb a forward ügylet volt. Ezt követte a swap ügylet. Mindez azzal is magyarázható, hogy a vállalatok egyedi igényekkel rendelkeztek a lejárat esedékessége szempontjából, ezért is részesítették elõnyben a forward- és a csereügyleteket. Az opciós- és csereügyletek alkalmazásának alacsony számát az is indokolja, hogy a vállalatok nem fordítottak külön költségvetést a fedezésre (az opció díja és a futures ügyletek letétfeltöltése igényelte volna). A vizsgált vállalatok száma, amelyek a felsorolt négy ügyletet alkalmazták, az 1. ábrán látható. A vizsgált négy ügylet alapján a fedezésbõl a vállalatok 57%-a realizált nyereséget, 43%-a pedig veszteséget. A derivatív ügyletek alapján pedig 64,2%-ot tesz ki azoknak a vállalatoknak az aránya, akik nyereséget realizáltak az árfolyamkockázat fedezésébõl, és 35,8%-ot azoknak a száma, amelyek veszteséget. A felhasznált mintában, bár az alkalmazott fedezeti ügyletekbõl nyereséget realizáló cégek száma meghaladja a veszteséget elérõk számát, mégsem hanyagolható el ez utóbbiak léte. A legnagyobb nyereséget a Lafarge, Heineken, Michelin és az Unilever realizálta. Veszteséget realizált a MOL, Arcelormittal, British American Tabacco és a Procter & Gamble. Az elemzés tehát rámutatott, hogy a vállalatok 75%-a fedezi az árfolyamkockázatból származó veszteségét. 13

14 Forrás: Saját szerkesztés az éves jelentések alapján 1. ábra. A vállalatok által használt fedezeti ügyletek száma Érdemes-e a kis- és középvállalatoknak fedezeti ügyleteket alkalmazni? Milyen más lehetõségek vannak az árfolyamváltozásból származó kockázat elkerülésére? Romániában kevés azoknak a kis- és középvállalatoknak (KKV) a száma, amelyek fedezik kockázatukat. Az elõzõekben megfigyelhetõ volt, hogy még a Romániában tevékenységet folytató nagy vállalatok sem használnak fedezeti ügyleteket a kockázat fedezésére. Az árfolyam volatilitása leginkább azokat a KKV-kat érinti, amelyek alapanyagaikat importálják, és azokat, amelyeknek deviza alapú hiteleket kell törleszteniük. A vállalatok a gyakorlatban számos eszközt alkalmaznak a kockázat fedezésére. A fizetési pénznemet általában úgy választják ki, hogy egyezzen meg azzal a pénznemmel, amelyben a legtöbb tranzakciót hajtják végre. A szerzõdések teljesítését a vállalat elhalaszthatja vagy elõrébb hozhatja annak függvényében, hogy mikor alkalmasabb számára a kötelezettségek teljesítése. Ha a vevõ azonnal fizet, a vállalat teljes mértékben elkerüli az árfolyamváltozás kockázatát. Az országok által alkalmazott árfolyampolitikák is befolyásolják az árfolyamkockázatot, rögzített árfolyam esetén a vállalatoknak nem kell árfolyamkockázattal számolniuk csak abban az esetben, ha az árfolyam egy széles sávban mozog. A vállalatok alkalmazzák a biztonsági százalékot, mivel így az árfolyamváltozás mértékét már az árba beleszámítják, ezzel elkerülik azt, hogy veszteségük származzon ebbõl. Az a kereskedelmi áruforgalmat lebonyolító vállalat, amely vevõitõl csak egy késõbbi idõpontban fogja bevételezni követeléseit (külföldi pénznemben), átruházhatja az esetleges árfolyamváltozásból származó veszteségét a vevõre. A vevõ kockázatvállalása ebben az esetben attól is függ, hogy mennyi idõ múlva fizeti vissza tartozását. Természe- 14

15 tesen ez a módszer csak a termékét értékesítõ vállalatnak jelent hasznot, ezért ha a piacon nagy a verseny, a vállalat nem fogja ezt a stratégiát alkalmazni, mivel így könnyen elveszítené ügyfeleit. Árfolyamkockázat-fedezés szempontjából egy másik alkalmazható stratégia az, ha a vállalat ugyanabban az idõpontban fizet, amikor deviza kötelezettségei felmerülnek, mert így nincs kitéve az árfolyam esetleges változásának. KKV-k számára egy másik megoldás az lenne, ha csak hazai pénznemben folytatnának kereskedelmi tevékenységet. Indirekt módon viszont még így is ki lesznek téve az árfolyamok változásainak. Lõrincz Márta Babeº-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástani Kar Felhasznált irodalom Gallinger,W.,Healey, P. (1991) Liqudity analysis and management, Second Edition, Addison- Wesley Publishing Company, USA, Kawaller, Ira G. (2008) Hedging Currency Exposures by Multinationals: Things to Consider, Journal of Applied Finanace, Spring/Summer Lõrincné, Istvánffy H. (2004) Nemzetközi pénzügyek, Aula kiadó, Budapest Corvinus Egyetem, Ziarul Financiar (2008) Top cele mai valoroase 100 companii din Romania 15

16 A banki hitelek fogalma A szó eredetét tekintve a hitel kifejezés a latin nyelvbõl származik, a creditum-creditare magyar megfelelõje hinni vagy bízni. A hitel fogalmának eredete egy pszichológiai vonást emel ki, amely a hitel mûveletére vonatkozik: a hitelezett személybe vetett bizalom, azt illetõen, hogy a tartozását, részleteit határidõre fizeti. A hitelezés cseremûvelet, egy bizonyos összeg, érték áthelyezése egyik fél készletébõl a másikéba. Következésképpen, a hitel három elem kombinációjából jön létre, ez a kifizetési ígéret, a hitelezett személybe vetett bizalom és az idõfaktor. Kamatok és banki illetékek A kamat a rendelkezésre bocsátott tõkéért fizetett járandóság. Relatív mértékben fejezik ki a kamatláb segítségével, amelyet mindig egy évi periódushoz rendelnek hozzá. 1 Az illeték egy olyan díj, amelyet a bank igényel az ügyfél részére végrehajtott szolgáltatásokért, illetve azért, hogy a kliens számláján mûveleteket hajtson végre. Következésképpen a kamatok és az illetékek mértéke nagy jelentõséggel bír a bank számára, mivel ezek képezik a fõ jövedelmi forrását, és ezeket olyan módon kell megállapítania, hogy azzal biztosítsa magának minden hitelezési mûvelet jövedelmezõségét. A banknak biztosítania kell továbbá azt is, hogy az általa felszámolt kamatok és illetékek versenyképesek legyenek a más bank által alkalmazottakkal szemben, ellenkezõ esetben ugyanis a kliensek más pénzintézethez fordulnak. A díjak és az illetékek kifizetése automatikus levonás által történik az ügyfél folyószámlájáról. A hiteldosszié aktáihoz a bankszámlakivonatok fénymásolatát is csatolni kell, ezek tanúsítják a díjak és az illetékek kifizetését. A hitel garanciái A hitelgarancia megjelöl minden olyan hozzáférhetõ módszert, eszközt vagy elkötelezettséget, amelyet a hitelt felvevõ személy a bank rendelkezésére bocsát annak érdekében, hogy a bank bebiztosítsa magát a hitelezett összeg és a kamatok visszaszerzésére abban az esetben, ha a hitelezett személy nem fizeti vissza. 2 Ha a hitelszerzõdésben létezik egy fõ kötelezettség (amelynek értelmében a kliensnek vissza kell fizetnie a felvett összeget valamint a vele járó kamatokat), a bank által igényelt garancia egy másodlagos viszonyt hoz létre, amely értelmében, ha az el- 1 Turcu I, Contracte ºi operaþiuni bancare, Lumina, Lex Kiadó, Bukarest, 110 old. 2 Beju D., Mecanisme monetare ºi instituþii bancare, Editura Casa cãrþii de ºtiinþã, Kolozsvár, 2004, 78 old. 16

17 sõdleges kötelezettségét nem teljesíti az ügyfél, a bank a garancia végrehajtásához folyamodik. A garantálási viszonyban két vagy három személy jelenhet meg. Kettõ a bank, mint a garancia haszonélvezõje és a hitelezett akkor, ha a hitelezett személy a saját vagyonával garantál, és három akkor, ha a hitelezett egy harmadik személyhez folyamodik, azaz kezeshez, aki mint másodlagos hitelezett a kifizetési kötelezettséget garantálja. Mielõtt a bank elfogadna egy garanciát, legkevesebb három dolgot vizsgál: tulajdonjogot: az adósnak tulajdonjoga kell, hogy legyen a garanciába hozott ingatlan fölött; a garancia szerzõdés megkötését: megjelöli a tevékenységek összességét és a jogi követelményeket, amelyek betartása biztosítja a bank számára a garancia fölötti jogot; a garancia értéke: ez a hitel értékével legalább egyenlõ kell, hogy legyen (hitel + kamatok) A hitelt kérvényezõk bonitásának elemzése A kérelmezõ által a hitel nagyságára és rendeltetésére vonatkozóan bemutatott információk alapján a banki tisztviselõnek tudnia kell, hogy az illetõ hitelkategóriánál van-e felsõ határ. Figyelembe véve a felsõ határt, a banki tisztviselõk bemutatják a kérelmezõ számára azokat az általános és specifikus követelményeket, amelyeket be kell tartaniuk a hitel megkötése érdekében. Abban az esetben, ha a kérelmezõ megfelel ezeknek a követelményeknek, a banki tisztviselõk informálódnak a kérelmezõ családi állapotáról illetve jogi személy esetén annak vagyoni helyzetérõl, és ha reális visszafizetési lehetõség mutatkozik, valamint garantálható a hitel, a banki tisztviselõk besorolják a klienst a megfelelõ hitelkategóriába A hitelezõ garanciái A hitelek megítélésénél fontos, hogy a kérelmezõ megbízható legyen azt illetõen, hogy határidõre fizetni tudja a részleteit, a morális garanciák mellett. A hitelt nem hagyják jóvá csupán azért, mert a kérelmezõ által garanciaként bocsátott javak értékesíthetõk. A hitelt csak akkor hagyják jóvá, ha a hitelezett visszafizetési képességének elemzésébõl nyilvánvalóvá válik, hogy a hitelezett a határidõk betartásával ki tudja fizetni a részleteket és a hozzá tartozó kamatokat. A bank igényli a hitelek és az ehhez tartozó kamatok garantálását a hitelezett nettó jövedelmével, de igényelhet egy vagy több más garanciaformát. A BRD által igényelt garancia típusok: Reális garanciák (jelzálog, zálog) a garancia ingóság eltulajdonítással a garancia ingóság eltulajdonítás nélkül; Személyes garanciák: Jótállás Kaució Banki garancialevél Kormányzati garanciák Cégi garanciák Üzleti terv 17

18 A hitel törlesztése és a megfelelõ kamatok kifizetése Egy részlet vagy egy kölcsön határideje az az idõpont, amikor követelendõ lesz a kötelezettség és a hitelezettnek ki kell fizetnie azt. A hitelek megadásának idõpontjai a hitelkategóriának megfelelõen meghatározottak, és a hitelszerzõdésbe is belefoglalják õket. Az igényelt hitelt nyújthatják egészben, egy adott dátumon, vagy részletekben, a hitel szükségességének függvényében. A banki tisztviselõk a hiteladáskor meghatározzák a hitel visszafizetési tervét, amely történhet a határidõ végén, a teljesen alkalmazott hitelek esetében (végsõ határidõs), de a visszafizetés lehet közbeesõ is, a részlegesen alkalmazott hitelek esetén. A hitel részleteinek kifizetési határideje és a kifizetendõ kamatok meghatározott idõpontja közül a kamatoknak van prioritásuk. A hitel részleteit, ha nyomós ok létezik, újra lehet számítani vagy idõben újraosztani a kifizetéskor, anélkül, hogy ezek az idõkitolások meghaladnák a maximális határidõket, amelyeket a törvény és egyéb banki szabályozások elõírnak. Abban az esetben, ha az ügyfél több mint 30 nappal elmarad a kamat illetve a részlet törlesztésével, a bank a hitelezettel együtt elemzi az összes pénzügyi gazdasági visszaállítási lehetõséget a hitelezett részére, a likviditások megszerzési módját, amelyek segítségével fedezheti a tartozásait, valamint a banknak bemutatott visszaállítási programok valós jellegét és hatályosságát. A bank iránti kötelezettségek kifizetési sorrendjét kötelezõ módon tartalmaznia kell a hitelszerzõdésnek, amely a bank és a hitelezett között jött létre. A hitelkockázatok elemzése A hitelek elemzésének célja azoknak a profit- és ügyleti veszteségeknek az elkerülése, amelyek egyrészt az adósságok vissza nem szerzésébõl származnak, vagyis abból, hogy olyan klienseknek adnak hitelt, akik nem tudják visszafizetni azt, másrészt pedig abból, hogy olyan ügyfeleket utasítanak vissza, akik jó fizetõk lennének. A bank, tevékenysége során, két kockázatnak van kitéve egyrészt minden olyan kockázatnak, ami egy vállalkozást érinthet, másrészt a bank úgy mûködik, mint egy speciális közvetítõ a tõke áramlását illetõen, és a klasszikus banki kockázatokba ütközik, amelyek a partnerségeibõl származnak. A fizetésképtelenség kockázata úgy jelenik meg, mint a ki nem fizetések kockázata, vagy mint vissza nem fizetési kockázat, és esetleg a haszonélvezõre amortizálható, a tartalékokra vagy a tõkére. A nem fizetési kockázat vonatkozhat a teljes nem fizetésre, a fizetés késésére vagy tekintettel lehet a tõkére és/vagy a kamatokra. A vissza nem fizetés vonatkozhat a hitel és/vagy a kamat visszafizetési határidejének átlépésére is. Babos Timea Apáczai Csere János Elméleti Líceum Közgazdasági szakosztály 18

19 A jelenlegi gazdasági helyzet kapcsán nem árt foglalkozni a költségvetési politikával, illetve ismertetni, vagy ismét feleleveníteni néhány olyan fogalmat és mûködési szabályt, amely a költségvetési politikával kapcsolatos. A költségvetési politika az államháztartási bevételek (elsõsorban az adók), kiadások (elsõsorban állami beruházások), és a deficit tudatos alakítása a gazdasági stabilitás elérése érdekében. A költségvetési (fiskális politika) elsõsorban a GDP ciklikus ingadozásainak mérséklésére, a gazdaság élénkítésére és a munkanélküliség csökkentésére, vagy az aggregált kereslet visszafogásával az infláció féken tartására alkalmas. Költségvetési politika és monetáris politika Az államok gazdaságpolitikájának két kiemelt és egymással szorosan összefüggõ területe a költségvetési és monetáris politika. Valamely állam költségvetésének a lényege igen egyszerû, az állam bevételei és kiadásai alkotják. Akkor deficites a költségvetés, ha az állam kiadásai meghaladják a bevételeit. A költségvetési politika révén az állam szabályozza azt, hogy mennyi bevétele legyen (például az adóbevételek révén), és meghatározza azt, hogy melyek azok a fõ kiadási tételek, amelyek elengedhetetlenek az állam mûködéséhez (pl. az államapparátus mûködtetése, az oktatási szféra és az egészségügyi szféra finanszírozása). A költségvetési politika azonban csak akkor érheti el céljait, s így az állam mûködése is csak akkor lehet hatékony, ha a költségvetési politikához megfelelõ monetáris politika is társul. A monetáris politika legfõbb célja az árstabilitás elérése és fenntartása, azaz a hazai fizetõeszköz vásárlóerejének a megõrzése. Könnyû belátni azt, hogy ha a nemzeti valuták árfolyama állandóan változik, akkor ez rendkívül káros hatással van a gazdaság minden szereplõjére nézve, sõt a magánemberek vagyonának az értéke is állandóan változik. Gondoljuk csak el azt is, hogy az inflációs ráta hatalmas emelkedése milyen teljes gazdasági recesszióhoz vezethet! Bármely gazdaság sikerességének alapfeltétele a kiszámítható gazdaságpolitika, és ezen belül a kiszámítható, átgondolt költségvetési és monetáris politika! A monetáris politika csak akkor érheti el fõ célját, az árstabilitást és annak fenntartását, ha az aktuális állami-kormányzati szándékoktól függetlenül mûködhet. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy milyen káros következményei lehetnek annak, ha a központi kormányzat utasíthatná a jegybankot arra, hogy finanszírozza a kormányzati programokat: az így beinduló bankóprés inflációhoz vezetne, ez pedig pontosan ellentétes a központi bankok fõ céljával. Ezért valamennyi fejlett országban a központi bankok függetlenségét törvény garantálja. 19

20 A költségvetési kiadások fõbb típusai A költségvetési kiadásokat sokféleképpen lehet csoportosítani, de a szakirodalomban a költségvetés funkcionális és közgazdasági csoportosítása a legismertebb. A funkcionális osztályozás szerint a kiadások lehetnek: általános közszolgáltatások védelmi feladatok közrendi és közbiztonsági feladatok oktatási feladatok egészségügyi szolgáltatások jóléti feladatok kulturális feladatok energetikai feladatok szállítás és távközlés energetikai feladatok egyéb gazdasági feladatok A központi költségvetésben kiadás irányozható elõ a központi költségvetési intézmények feladatai, az állam nemzetközi, jogszabályi és szerzõdéses kötelezettségei ellátására, az államháztartás más alrendszerei, továbbá a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, magánszemély részére. A központi költségvetésben tételesen kell elõirányozni a kiemelt jelentõségû beruházások és felújítások elõkészítésére és megvalósítására szolgáló összegeket. A központi költségvetésben általános tartalékot kell képezni az elõre nem valószínûsíthetõ, nem tervezhetõ kiadásokra, illetve az elõirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására. Az általános tartalék elõirányzata nem lehet több, mint a központi költségvetés kiadási fõösszegének 2%-a, és nem lehet kevesebb, mint annak 0,5%-a. Az általános tartalék terhére az éves hatást tekintve annak legfeljebb 40%-os mértékéig vállalható kötelezettség az elsõ félévben. Ennél nagyobb kötelezettségvállaláshoz a parlament jóváhagyása szükséges. A költségvetés kiadások jellemzõinek bemutatására a következõ csoportosítás használható: támogatások fogyasztói árkiegészítés felhalmozási kiadás társadalmi közös kiadás adósságszolgálat nemzetközi kapcsolatokkal összefüggõ kiadások Támogatások A támogatások a költségvetésbõl vagy az elkülönült alapokból meghatározott társadalom és gazdaságpolitikai célok megvalósítása, vagy a termelés fenntartása érdekében 20

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő

Deviza-forrás Finanszírozó Hitelfelvevő Miért érdemes kölcsön felvételkor deviza alapú kölcsönt igényelni? Hazánk lakossági hitelállományának túlnyomó része devizaalapú kölcsönökből áll. Ennek oka, hogy a külföldi fizetőeszközben nyilvántartott

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Okmányos inkasszó Fizetési mód, a beszedési megbízások egyik változata: az eladó azzal bízza meg bankját, hogy az exportáru ellenértékét

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke A mezőgazdasági

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT A PÉNZ TÖRTÉNETE Önellátó gazdálkodás Árucsere Árupénz Pénz Helyettesítők A PÉNZ Értékmérő Fizetési eszköz Világpénz Forgalmi eszköz Felhalmozási eszköz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

Alkalmassági és megfelelési teszt

Alkalmassági és megfelelési teszt Commerzbank Zrt. Alkalmassági és megfelelési teszt Név:.. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Bank a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti alkalmassági és megfelelési tesztet a jelen

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center

Ügynöki felelősség az értékesítésben. Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center Ügynöki felelősség az értékesítésben Bánfalvi László Otthon Centrum Hitel Center PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSE FÜGGŐ Közvetítő: ha egynek dolgozik, vagy többnek de nem versengő FÜGGETLEN közvetítő:

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ KÉTDEVIZÁS KAMATLÁBCSERE-MEGÁLLAPODÁS (CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP, CIRS) ÜGYLETEKRŐL A Kétdevizás Kamatlábcsere-megállapodás (CIRS vagy Kétdevizás Kamatswap ügylet) olyan származtatott

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. szeptember 01. Érvényes: 2014. szeptember 01-től visszavonásig

Kihirdetve: 2014. szeptember 01. Érvényes: 2014. szeptember 01-től visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott személyi kölcsönök költségeiről és díjairól Deviza alapú kölcsön

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK)

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) www.magnetbank.hu HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai Név : Cím : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : Cégvezető : Bankszla számok: A kért hitel: Összege : Célja : Lejárata :

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az állam szerepe a makrofolyamatok szabályozásában 17. lecke Az állami beavatkozás

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d)

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM:

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM: GAZDASÁGPOLITIKA I. 1 AJÁNLOTT IRODALOM: Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából AULA 2004, ill. 2005. Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, következmények AULA 2003.

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012

Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka. Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Fedezeti ügyletek, avagy a vállalatok lottójátéka Zsombori Zsolt fiókvezető (MKB Bank) 2012 Az MKB Bank bemutatása* 1950, 1996 Fő tulajdonosa: Bayerische Landesbank (~90%) Mérlegfőösszege: ~3000 Mrd, jegyzett

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását.

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve tartósan nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2015. május 28-tól Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

nyilvántartás 2012. üzleti évre

nyilvántartás 2012. üzleti évre A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás 2012. üzleti évre a XXX, mint EZ és a YYY, mint AZ között létrejött ILYEN szerződés tárgyában DÁTUM Tax Revolutions Kft. Székhely: 2030 Érd,

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ HATÁRIDÕS KAMATLÁB-MEGÁLLAPODÁS (FRA) ÜGYLETEKRŐL A határidős kamatlábmegállapodás olyan származtatott ügylet, amellyel az Ügyfél egy jövőbeni periódusra, egy előre meghatározott összegre

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben mutatja be az adósságszolgálat 2012. évi folyó kiadásait

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Cenzori. Írásbeli vizsgatevékenység

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Cenzori. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04 / 155 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. május 15. 8.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben