magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 5. szám 128. évfolyam február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzatáról, a MÁV Zrt. Döntési és Hatásköri Listájáról, valamint a Szakmai alkalmassági függelékről. 1/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a Cash-pool rendszer számviteli elszámolásáról Megállapodás a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a január 28. napjától hatályos módosításokkal). Együttműködési Megállapodás a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról Utasítások 11/2013. (II. 15. MÁV ÉRT. 5.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs A MÁV zrt. MűködÉsI És szervezeti szabályzatáról, A MÁV zrt. döntési És HATÁsköRI LIsTÁjÁRóL, VALAMInT A szakmai ALkALMAssÁGI függelékről. A MÁV Zrt. Igazgatóságának 15/2013. (01.28.) számú határozata értelmében a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzatának I. és II. kötetét, a Döntési Hatásköri Listát, valamint a Szakmai alkalmassági függeléket az utasítás mellékleteként egységes szerkezetben teszem közzé. A Működési és Szervezeti Szabályzat egységes szerkezetben, letölthető formátumban az Internet Explorer böngészőben megnyitva a címen érhető el. A Társaság Mszsz I. Általános adatok és rendelkezések kötetében pontosítások kerülnek átvezetésre, melyet az MSZSZ I. kötetben vastag, dőlt szedés jelez. A Társaság Mszsz II. kötetében, a munkaszervezet felépítésében az alábbi változások történnek: Ingatlangazdálkodási igazgatóság A lakásgazdálkodással kapcsolatos tevékenység átadásra kerül a MÁV Vagyonkezelő Zrt. részére, a MÁV Zrt. Humánerőforrás igazgatósága által ellátott MÁV Zrt. tulajdonában és bérlőkijelölési jogában lévő lakások bérlőkijelölési feladatkörének változatlansága mellett. Megszüntetésre kerül az Ingatlan-nyilvántartás és MTR koordináció. Az általa ellátott feladatokat (MTR-IGM rendszer üzemeltetése, működtetése, fejlesztése, nyilvántartások vezetése) a továbbiakban a MÁV Vagyonkezelő Zrt. végzi. A MÁV Térinformatikai Rendszer Pályavasúti Tárgyi Eszköz Modul (MTR-PTM) felelőse és működtetője változatlanul a Pályavasúti üzemeltetés marad.

2 354 A MÁV Zrt. Értesítője 5. szám Elnök-vezérigazgatói kabinet Az Elnök-vezérigazgatói kabinet által ellátott feladatokat a továbbiakban az Elnök-vezérigazgatói titkárság és a Menedzsment-támogatás és ügyvitel szervezeti egységek végzik. Az újonnan kialakított Menedzsment-támogatás és ügyvitel a döntéselőkészítés, a Dokumentum Menedzsment Rendszer (DMS) projektkoordináció, valamint az ügyvitel feladatköröket látja el. Portfolió-gazdálkodási igazgatóság Feladat-, felelősség és hatáskör leírása pontosításra, kiegészítésre kerül. Hatályon kívül helyezések: Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg az alábbi utasítás hatályát veszti: 44/2012. (MÁV Ért. 20.) Humánerőforrás igazgató elnök-vezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzatáról, valamint a MÁV Zrt. Döntési és Hatásköri Listájáról szóló utasítás Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató Infokommunikációs igazgatóság Az informatikai stratégiai feladatkör átcsoportosításra kerül az Infokommunikációs szolgáltatásmenedzsment szervezettől az Infokommunikációs fejlesztés szervezeti egységhez. Pályavasúti üzemeltetés Pontosításra, kiegészítésre kerülnek az MTR-IGM-hez kapcsolódó feladatok, felelősségek és hatáskörök. Az Ügyfélkapcsolat szervezet megnevezése Ügyfélkapcsolat és elszámolásra módosul. A vágányzári utastájékoztató hirdetmények készítésével és kiadásával kapcsolatos tevékenységek átadásra kerülnek a MÁV-START Zrt. részére. döntési Hatásköri Lista: A térítés nélküli vagyonátadásról való döntés esetében, a vezérigazgató-helyettesek döntési hatásköre megszüntetésre került. A DHL a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvénynek való megfelelés érdekében került módosításra. (7.5. és 7.6. pontok) A vasúti szolgáltatások értékesítése esetében, megkülönböztetésre került a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és az egyéb vasúti szolgáltatások értékesítése. (4.2. pont) szakmai alkalmassági függelék: Változatlan tartalommal marad hatályban. Hatályba lépés: Jelen utasítás rendelkezéseit február 1. napjától kell alkalmazni.

3 5. szám A MÁV Zrt. Értesítője 355 MűködÉsI És szervezeti szabályzat I. kötet ÁLTALÁnOs AdATOk És REndELkEzÉsEk A Társaság cégneve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság cégjegyzék száma: Cg A Társaság adószáma: A Működési és szervezeti szabályzat helye, szerepe a MÁV zrt. szabályozási és irányítási rendszerében A Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériuma, mint a Magyar Állam tulajdonosi jogának gyakorlója (Alapító) a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló évi LIII. törvény, valamint a koncesszióról szóló évi XVI. törvény rendelkezései alapján június 30. napján megállapította a Magyar Államvasutak Részvénytársaság mint egyszemélyes részvénytársaság Alapító Okiratát. Az Alapító a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény és az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság jelenleg hatályos Alapító Okiratát 2012.szeptember 18. napján állapította meg. Az Alapító Okirat tartalmazza a MÁV Zrt. működésére, szervezetére, irányítási rendszerére vonatkozó alapvető rendelkezéseket, meghatározza az Alapító, a Társaság Igazgatóságának, Elnök-vezérigazgatójának, általános vezérigazgató-helyetteseinek, Felügyelő Bizottságának és Könyvvizsgálójának feladatait, hatáskörét, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság működésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az Alapító Okirat rendelkezései a Társaság valamennyi szervezeti egysége, tisztségviselője, vezetője és munkavállalója számára kötelezőek, azokkal ellentétes határozat, döntés, intézkedés nem hozható. A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. Az Igazgatóság testületként látja el a Társaság ügyvezetését, az Alapító Okiratban meghatározott keretek között és az Alapító eseti határozataiban foglaltaknak megfelelően. Az Igazgatóság ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá. Jelen Működési és Szervezeti Szabályzat I. kötetének (Általános adatok és rendelkezések) jóváhagyása az Igazgatóság hatásköre. A Társaság munkaszervezetét az elnök-vezérigazgató irányítja az általános vezérigazgató-helyettesek részvételével a Működési és Szervezeti Szabályzat II. kötetének (A munkaszervezet működési rendje) és a hozzá csatolt döntési hatásköri lista (DHL) előírásai alapján. 2. A Társaság adatai, tevékenységi köre Az Alapító Okirat tartalmazza a Társaság adatait (magyar és idegen nyelvű megnevezések, székhely, alaptőke és szerkezete, stb). A Társaság Alapító Okiratban rögzített tevékenységi körei: A Társaság főtevékenysége: Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás A Társaság további főbb tevékenységi köreit az Alapító Okirat 3.2. pontja tartalmazza. 3. A Társaság irányítása, felügyelete A Társaság Alapítója A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi jogok gyakorlója Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Alapító). A Társaság a Gt ának (2) bekezdése alapján zártkörűen működik. Az Alapító a Társaság valamennyi kibocsátott részvényét átvette. Az Alapítót a jogszabályokban és az Alapító Okiratban meghatározott jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik. Az Alapító Okirat tartalmazza az alapítói jogok gyakorlásának rendjét és az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket. A Társaság Igazgatósága Ha a Gt. eltérően nem rendelkezik az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Az Alapító Okirat tartalmazza az Igazgatóság tekintetében az alábbiakat: A Társaság Igazgatóságának tagságáról Az Igazgatóság feladatairól, döntési jogköréről Az Igazgatóság tagjainak jogáról és kötelezettségéről Az Igazgatóság elnökének feladatairól és hatásköréről, jogáról és kötelezettségéről szóló szabályokat. Az Igazgatóság tagjainak névsorát, továbbá megbízatásuk időtartamát az Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.

4 356 A MÁV Zrt. Értesítője 5. szám Az Igazgatóság működési rendjének részletes szabályait az Igazgatóság Ügyrendje tartalmazza. A Társaság felügyelő bizottsága A Felügyelő Bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Az Alapító Okirat tartalmazza a Felügyelő Bizottság tekintetében az alábbiakat: A Társaság Felügyelő Bizottságának létszámáról, öszszetételéről a Felügyelő Bizottsági elnök jelölésének rendjéről és hatásköréről A Felügyelő Bizottság feladatáról és hatásköréről A Felügyelő Bizottság tagjainak kötelezettségeiről szóló szabályokat. A Felügyelő Bizottság tagjainak névsorát, továbbá megbízatásuk időtartamát az Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza. A Felügyelő Bizottság működési rendjének részletes szabályait a Felügyelő Bizottság Ügyrendje tartalmazza. felügyelő bizottság Titkársága A Felügyelő Bizottság Titkársága (Titkárság) közvetlenül a Felügyelő Bizottság Elnökének felügyelete alatt áll. feladata: 1. A Titkárság, tekintettel a MÁV Zrt. Igazgatóságának, illetve a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói értekezletének munkatervére, elkészíti az FB aktuális féléves munkatervét, amelyet az FB jóváhagyását követően tájékoztatásul megküld az Alapítónak, az Igazgatóság Elnökének. 2. A Titkárság szervezi az FB rendes, illetve rendkívüli üléseinek lebonyolítását, az FB megbízásából, az ülések napirendi pontjainak megfelelően bekéri az írásos anyagokat. 3. A Titkárságnak az FB munkatervben szereplő témakörök megtárgyalása, illetve az FB ellenőrzési feladatai végrehajtása elősegítése érdekében koordinációs kötelezettsége van az Elnök-vezérigazgatói titkárság, illetve a MÁV Zrt. munkaszervezete irányában. 4. A Titkárság az FB tagjainak megbízásából konzultációs megbeszéléseket szervez a MÁV Zrt. vezetői és az FB tagjai között, amelyeken igény szerint rész vesz. 5. A Titkárság az FB által kijelölt témavizsgálatokkal kapcsolatban, a Belső ellenőrzési főosztály által készített vizsgálati anyagok összeállításában koordinációs, a komplett előterjesztések vonatkozásában döntés előkészítő szerepet tölt be. 6. A Titkárság az FB tagjai részére a Titkárságon fellelhető anyagok alapján teljes körű tájékoztatást köteles adni. A Társaság munkaszervezetének, egyéb MÁV szervezetek képviselőinek, illetve MÁV-on kívüli szerveknek, személyeknek a titoktartási szabályok betartása mellett -, az FB-től, illetve az FB Elnökétől kapott információk alapján szolgáltat információkat. A Felügyelő Bizottság Ügyrendje az 1-6. pontokhoz kapcsolódóan részletes szabályokat állapíthat meg. felelős: 1. Az FB működését támogató tevékenységek időben és koordináltan történő megvalósulásáért. Koordinációs tevékenység folytatása. A Társaság könyvvizsgálója A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Az Alapító Okirat tartalmazza: A Társaság könyvvizsgálójának jelöléséről és megválasztásáról A könyvvizsgáló jogairól, feladatáról és felelősségéről A könyvvizsgáló személyére, tevékenységére és feladatára vonatkozó tilalmakról szóló szabályokat. A Társaság könyvvizsgálójának nevét, továbbá megbízatása időtartamát az Alapító Okirat 3. számú melléklete tartalmazza. A Társaság elnök-vezérigazgatója A Társaság elnök-vezérigazgatóját az Alapító nevezi ki. Az elnök-vezérigazgató az igazgatóság elnöke. A Társaság elnök-vezérigazgatójának feladata annak biztosítása, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az alapítói és igazgatósági határozatoknak megfeleljen. Az Alapító Okirat tartalmazza az elnök-vezérigazgató irányítási-, ellenőrzési- és tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogait és az elnök-vezérigazgató hatáskörét. Az elnök-vezérigazgató a tevékenységéről az Igazgatóságnak rendszeresen beszámol. Az elnök-vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Működési és Szervezeti Szabályzat keretei között a Társaság további munkavállalóira átruházni.

5 5. szám A MÁV Zrt. Értesítője 357 Gazdasági általános vezérigazgató helyettes A Társaság gazdasági általános vezérigazgató-helyettesének kinevezéséről és a rá vonatkozó munkáltatói jogok szabályzásáról az Alapító Okirat rendelkezik. A gazdasági általános vezérigazgató-helyettes főbb feladatait a Működési és Szervezeti Szabályzat II. kötete tartalmazza. Általános vezérigazgató-helyettes: A Társaság általános vezérigazgató-helyettesének kinevezéséről az Elnök-vezérigazgató dönt, a rá vonatkozó munkáltatói jogok szabályzásáról az Alapító Okirat rendelkezik. Az általános vezérigazgató-helyettes főbb feladatait a Működési és Szervezeti Szabályzat II. kötete tartalmazza. A Munka törvénykönyve ának (1) bekezdése szerinti vezetőnek minősül: Elnök-vezérigazgató Továbbá a Munka törvénykönyve ának (1) bekezdése szerinti vezetőnek minősülnek a következő munkaköröket betöltő munkavállalók, mivel az Elnökvezérigazgató helyettesítésére jogosultak: Gazdasági általános vezérigazgató-helyettes Általános vezérigazgató-helyettes 4. A Társaság képviselete A cégképviselet, és a cégjegyzés részletes szabályai Cégképviselet A cégképviselet a Társaság képviselete harmadik személyek, hatóságok, bíróságok előtt, a Társaság képviseletben jognyilatkozatok tétele. A jognyilatkozat a Társaság részére jogok szerzését, kötelezettségek vállalását tartalmazó bármilyen nyilatkozat, szerződés, megállapodás, meghatalmazás, jog elismerése, jogról való lemondás, harmadik személytől érkező megkeresésre adott nyilatkozat stb. tétele, aláírása. A képviselő eljárása alapján a cég válik jogosulttá, illetve kötelezetté. A cégjegyzés A Társaság vezető tisztségviselői és munkavállalói cégjegyzési jogának módját a mindenkor hatályos Alapító Okirat határozza meg. A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultságot jelenti. A cégjegyzés a társaság nevében tett írásbeli jognyilatkozatnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény által meghatározott formában történő aláírása. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (címpéldány) illetve meghatalmazás tartalmazza. A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányon az Alapító Okiratban foglaltakkal egyezően - fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, születési adatait, személyigazolvány számát, lakóhelyét, anyjának leánykori nevét, a cégjegyzésre jogosult tisztségét, a cégjegyzés módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A meghatalmazáson alapuló képviselet joghatására a Polgári Törvénykönyv képviseletre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A meghatalmazásban a képviseleti jogosultság kereteit egyértelműen meg kell határozni. A cégjegyzés módja önálló vagy együttes. Egy személy csak egyféleképpen jegyezheti a céget - vagy önállóan, vagy mással együttesen. Az önálló cégjegyzési jogosultság azt jelenti, hogy a cégjegyzésre jogosult személy más cégjegyzésre jogosulttól függetlenül, egyedül írhat alá a cég nevében, jognyilatkozatának érvényességéhez nem szükséges más személyek hasonló cselekménye, nyilatkozata. Az együttes cégjegyzés két cégjegyzési joggal rendelkező személy együttes aláírását feltételezi. Ilyenkor egyik jogosult sem írhat alá egyedül a cég nevében, mert a jognyilatkozat érvényességéhez szükség van a másik jogosult cégjegyzésére is. Cégjegyzésre jogosultak köre és a cégjegyzési jog gyakorlása A cégjegyzési jogosultság gyakorlásának hatásköri kereteit és korlátait a döntési és hatásköri lista (DHL), a cégjegyzésre jogosultak körét az Alapító Okirat és a Társaság Igazgatósága által hozott Határozat szabályozza. A bankszámla feletti rendelkezési jog A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására a cégjegyzésre vonatkozó eljárási szabályok érvényesek. A cégjegyzésről szóló Igazgatósági Határozat nevesíti a cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalók körén túl a bankszámla feletti rendelkezésre feljogosított munkavállalók körét. A bankszámla feletti rendelkezésre és egyéb bankügyletekkel kapcsolatos aláírásra jogosultak körét az illetékes bankhoz be kell jelenteni. A jogi képviselet A Társaság jogi képviseletére a Fővárosi Bíróságnál és a megyei bíróságoknál vezetett jogtanácsosi névjegyzékben nyilvántartott, és a Társasággal munkaviszonyban álló jogtanácsosok, valamint ügyvédi meghatalmazás alapján ügyvédi irodák, egyéni ügyvé-

6 358 A MÁV Zrt. Értesítője 5. szám dek jogosultak. A jogi képviselet kívülálló harmadik személyekkel szemben és az eljáró hatóság illetve bíróság előtt a jogtanácsosok esetében korlátlan, egyéb esetben a meghatalmazásban foglalt korlátokkal érvényes. Az eljáró jogi képviselő kötelezettsége, hogy nyilatkozattétel előtt a döntéshozatalra a DHL szerint illetékes döntéshozó előzetes jóváhagyását beszerezze. A jogtanácsosok szerződéskötésnél betöltött szerepét (szerződések jogi szignálása) külön utasítás tartalmazza. Vezetésben való munkavállalói képviselet, érdekképviselet A Társaság biztosítja a Munka Törvénykönyvében, a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályokban meghatározott jogokat az üzemi tanácsoknak, a munkavédelmi képviselőknek és a társaságnál képviselettel rendelkező érdekképviseleti szervezeteknek. A belső kapcsolattartás rendje A Társaság működése, az egyes feladatok eredményes végrehajtása érdekében a kapcsolattartás a Társaság teljes szervezetén belül korlátozás nélkül szabad. A Társaságon belül érvényesülnie kell azon elvnek, hogy az egyes szervezeti egységek vezetői, dolgozói a szervezeti egység MSZSZ-ben rögzített feladata és hatásköre által meghatározott körben kezdeményezhetik és tarthatják fenn a kapcsolatot más szervezetek vezetőivel, képviselőivel. A Társaság valamennyi vezetője és munkavállalója köteles a belső szervezeti egységektől érkező megkereséseket megválaszolni, a kért segítséget vagy véleményt elvárható időn belül megadni, az információkat megosztani. külső kapcsolatok rendje Tájékoztatási kötelezettség a közszolgáltatási személyszállítás körében A MÁV Zrt. által nyújtott közszolgáltatás körébe tartozó személyszállítás szolgáltatásairól kötelezően adandó utastájékoztatás rendszerének kialakításáért és annak folyamatos naprakész fenntartásáért a keskeny nyomközű vasút személyszállítási vezetője felelős. A Társaság erre illetékes valamennyi munkavállalójának kiemelt kötelezettsége a pontos és teljes körű utastájékoztatás. A téves, nem időbeni vagy nem pontos tájékoztatással okozott kárért a mulasztó munkavállaló kártérítési felelősséggel tartozik. kapcsolattartás a médiával, a sajtónyilatkozatok rendje A média kapcsolatok és a sajtónyilatkozatok rendjének kialakításáért és a Társaság média-kommunikációjának felügyeletéért a kommunikációs igazgató felelős. Sajtó részére nyilatkozatot a MÁV Zrt. nevében csak az erre feljogosított munkavállaló tehet. A sajtónyilatkozatok során minden nyilatkozónak gondoskodni kell az üzleti titok védelméről, és köteles a Társaság érdekeit tiszteletben tartani, a Társaság jó hírnevét nem csorbítani. A sajtónyilatkozatok rendjére vonatkozó részletes szabályokat elnök-vezérigazgatói utasítás tartalmazza. kapcsolattartás a tulajdonosi joggyakorlóval A tulajdonosi jogokat gyakorló Minisztérium szervezeteivel és döntéshozatali fórumaival fő szabályként az adott kérdésben illetékes főtevékenységi kör vezetők tarthatnak közvetlen hivatalos kapcsolatot a Társaság elnök-vezérigazgatójának felhatalmazása alapján. 5. Utasítási és szabályozási rendszer A normatív utasítások hierarchiája és kiadásának rendje A normatív utasítás olyan társasági szabályozás, amely tartósan illetve átmeneti jelleggel jogokat és kötelezettségeket állapít meg a társaság egésze vagy annak egy, illetve több szervezete, a munkavállalók meghatározott csoportja tekintetében. A normatív utasítások jelentőségükre tekintettel túlmutathatnak a MÁV Zrt. szabályozási körén. Ilyen esetben jogszabályi szintre emeléssel, szerződéssel vagy leányvállalat esetében tulajdonosi döntéssel kerülhet kiterjesztésre az utasítás hatálya. A leányvállalatok irányításának elveit, főbb szabályait a Portfoliókezelési Szabályzat tartalmazza. A normatív utasítás a társaság üzleti és funkcionális folyamatait szabályozza a folyamat- szervezés általános követelményeinek megfelelően. Normatív utasítás kiadására jogosultak az elnök-vezérigazgató és az általános vezérigazgató helyettesek az alábbiak szerint. Elnök- vezérigazgatói utasítás kerül kiadásra, ha: a szabályozás tárgya az elnök-vezérigazgató közvetlen irányítása alatt álló több főtevékenységi kört érinti, a szabályozás tárgyát nem lehet egyetlen főtevékenységi körhöz kötni, a szabályozás az általános vezérigazgató-helyettesek irányítása alá tartozó szervezeti egységeket egyaránt érinti, a szabályozást az elnök-vezérigazgató így rendeli el. Vezérigazgató-helyettesi utasítás kerül kiadásra, ha: a szabályozás tárgya a vezérigazgató-helyettes irányítása alatt álló főtevékenységi köröket, szervezeti egységeket érinti. az adott tárgy szabályozására vonatkozó hatáskörét az elnökvezérigazgató a vezérigazgató-helyettesre delegálja. (a szabályozást az elnök-vezérigazgató így rendeli el.)

7 5. szám A MÁV Zrt. Értesítője 359 Az Alapító Okiratban, illetve a DHL-ben meghatározott körben az utasítások jóváhagyása az Alapító, illetve az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A korábbi általános vezérigazgató-helyettesi utasításokat az elnök-vezérigazgató jogosult módosítani, illetve újra kiadni, és ezen általános vezérigazgató-helyettesi utasításokat elnök-vezérigazgatói utasításként kell kezelni, kivétel azon utasítások, melyeket az elnök- vezérigazgató valamelyik általános vezérigazgató-helyettes számára delegál. A normatív utasítások nem lehetnek ellentétesek jogszabállyal, az Alapító Okirat előírásaival, az Alapító határozataival, az Igazgatóság határozataival és jelen MSZSZ előírásaival. A társasági normatív utasítások hierarchiája követi a kiadásra jogosultak közötti hierarchiát. Ennek megfelelően az általános vezérigazgató-helyettesi utasítások rendelkezései nem lehetnek ellentétesek az elnök-vezérigazgatói utasításokban leírtakkal. A normatív utasítások közzétételéért, nyilvántartásáért és belső normarendszer konzisztenciájáért a vezető jogtanácsos felelős. A normatív utasítások kiadásának részletes szabályait elnök-vezérigazgatói utasítás tartalmazza. A szerződéskötések rendje A Társaság nevében szerződéses kötelezettségeket, illetve szerződéses jogokat csak cégjegyzési és képviseleti joggal felruházott munkavállaló vállalhat, illetve szerezhet. A szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságok Társaságon belüli korlátozásait az Alapító Okiraton alapuló MSZSZ (DHL) tartalmazza. Ha a szerződést kötő munkavállaló a hatásköri korlátozásokat megsérti, vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlója vizsgálatot rendelhet el, és a vétkes kötelezettségszegést szankcionálhatja az erre vonatkozó szabályok szerint. Szerződésben vállalható fizetési kötelezettség mértékét a szerződést megkötő szervezeti egység üzleti tervben meghatározott, és még fel nem használt kerete (beruházási keret, jóváhagyott projekt keret, költségkeret) is meghatározza. Olyan, a Társaság számára kötelezettségvállalást, tartalmazó szerződést tilos megkötni, mely kötelezettségvállalás teljesítésére, a jóváhagyásra előterjesztett illetve jóváhagyott üzleti tervben nincs szabad fedezet. A szerződéses partnert főszabályként versenyeztetés útján kell kiválasztani, különösen, ha a Társaság a megkötendő szerződés alapján: szolgáltatást, árut, berendezést, anyagot, tárgyi eszközt, egyéb vagyonelemet kíván beszerezni, vagy ilyen vagyonelem használati jogát kívánja megszerezni, ingatlant, tárgyi eszközt, társasági részesedést vagy egyéb vagyonelemet kíván értékesíteni, vagy annak használati jogát átengedni. Ettől eltérő kivételes eljárásra az Igazgatóság egyedi döntése alapján kerülhet sor. Valamennyi szerződés előkészítése során az elvárható gondossággal és körültekintéssel kell eljárni, és a szerződés feltételeit a Társaság üzleti érdekeinek elsődlegességét érvényesítve kell kialakítani. A szerződéskötések előkészítése során maradéktalanul érvényesíteni kell a közbeszerzésre és a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó jogszabályi előírásokat. A szerződéskötésekre, illetve a szabályozást igénylő egyes szerződéstípusokra (ügyvédi, szakértői szerződések stb.) a szerződéskötéseknél a közbeszerzési rendelkezések alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat elnök-vezérigazgatói utasítások tartalmazzák. A megkötött szerződéseket, illetve azok módosítását a nyilvántartás érdekében valamennyi egység köteles a Jogi igazgatóság részére megküldeni. 6. A munkaszervezet belső tagolása, a működés alapelvei A működés és a szervezet alakításának és szabályozásának elvei A szervezet a stratégia megvalósításának eszköze. A szervezet kialakítását a folyamatokra kell építeni. A folyamatok összefüggő rendszert kell, hogy alkossanak. A folyamatok résztevékenységekből épülnek fel, melyeket a végrehajtásuk eljárási rendje és a végrehajtás szakmai szabályai vezérelnek. A folyamatokat alkotó résztevékenységekből összefüggő tevékenységköröket kell létrehozni. A tevékenységi körökre bontás adja a társasági feladat-, hatáskörés felelősség-megosztás, vagyis a szervezeti egységek azonosításának alapját. Ennek a felbontásnak az eredményeként alakul ki a társasági tevékenység struktúra váza, fő szabályként az alábbiak szerint: főtevékenységi kör, tevékenységi kör, feladatkör, munkakör. Az irányíthatóság biztosítása érdekében több, összekapcsolódó tevékenységi kört is össze lehet vonni közös irányítás alá. Ez az elv a struktúra alsóbb szintjein is érvényesíthető. A szervezeti egység fentiek szerint kialakított tevékenységi és feladatköre az egyén munkaköri leírásának alapja. Nagy, komplex, több főtevékenységi kör szakmai kompetenciáját igénylő, nem a napi rutinhoz tartozó egyedi feladatok végrehajtására feladatorientált projektszervezetet kell létrehozni. Ez a szervezeti forma nem állandó, a feladat megoldása után megszűnik. A projekt meghatározott célok elérése érdekében elvég-

8 360 A MÁV Zrt. Értesítője 5. szám zendő, előre definiált eredményt létrehozó, megtervezett időütemezéssel, és erőforrás ráfordítással meghatározott, összehangolt cselekvés sorozat a hozzárendelt erőforrásokkal együtt. A kiemelt projektek végrehajtásához szükséges munkaerőt teljes, vagy részmunkaidőben kell a projekt szervezethez helyezni a projekt idejére. A projektszervezet feladatokat végző alapegysége a team. A team a Társaság vezetőinek, munkatársainak, előadóinak céljellegű munkacsoportja, a szakértői munka érvényesülésének, kibontakozásának biztosítéka. A MÁV Zrt. vezetőinek kezdeményezniük kell a team munkát minden olyan kérdésben, mely alapvetően funkciójukhoz tartozik, de a kidolgozáshoz szükség van további szakértők és vezetők egymást kiegészítő, összehangolt munkájára is. A projektek előkészítésére, jóváhagyására és működésére vonatkozó részletes szabályokat elnök-vezérigazgatói utasítás tartalmazza. A Társaság irányítása A társaság irányításának feladata, hogy összehangolja a MÁV Zrt. stratégiájának kialakítását, elősegítse az üzleti egységek stratégiáinak megvalósítását, ezzel növelje a Társaság üzleti értékét, hatékonyságát és a szolgáltatás színvonalát. Az elnök-vezérigazgató feladata a társaság külső környezetének, kiemelten a kormányzati kapcsolatok proaktív menedzselése, a költségvetési kapcsolatok fenntartása valamint az átalakítási folyamat, a stratégiai célok megvalósításának felügyelete. Továbbá az elnök-vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét az általános vezérigazgató-helyettesek részvételével. Az elnök-vezérigazgató feladata az üzleti tevékenységek és a kapcsolódó funkciók irányítása az üzleti érték növelése, a hatékonyság javítása és a szolgáltatás színvonalának növelése céljából. A munkaszervezet működési rendje és belső irányítási rendszere alapján a Társaság működését nagymértékben meghatározó szakterületek vezetői: vezető jogtanácsos, kommunikációs igazgató, humánerőforrás igazgató, belső ellenőrzési főosztályvezető, stratégiai pályavasúti fejlesztés és lebonyolítás vezető, műszaki lebonyolítás vezető, pályavasúti üzemeltetés vezető, ügyfélkapcsolat és értékesítés vezető, forgalmi főosztályvezető, pályalétesítményi főosztályvezető, távközlő, erősáramú és biztosítóberendezési főosztályvezető, pályavasúti területi központvezető, biztonsági igazgató, infokommunikációs igazgató, egészség-, biztonság, környezetvédelmi főosztályvezető, pénzügyi igazgató, számviteli vezető, kontrolling igazgató, portfólió-gazdálkodási igazgató ingatlangazdálkodási igazgató, beszerzési és logisztikai igazgató. A Társaság munkaszervezetének előzőekben felsorolt nagyobb egységeit főtevékenységi köröknek nevezzük. A Társaság munkaszervezetének felépítése

9 5. szám A MÁV Zrt. Értesítője 361 Stratégiai pályavasúti fejlesztés és lebonyolítás fő feladata az infrastruktúra-fejlesztési feladatok ellátása, a tevékenységhez kapcsolódó valamennyi részterületen (műszaki tervezés, műszaki előkészítés, beruházás lebonyolítás, beruházás elemzés és gazdasági tervezés). Műszaki lebonyolítás fő feladata egységes beruházási politika megvalósítása, a beruházások, felújítások és karbantartások vállalt összegen belül, határidőre, elvárt minőségben történő megvalósításának biztosítása, a jótállási, szavatossági jogok érvényesítése. A Pályavasúti üzemeltetés fő feladata a pályavasúti szolgáltatások megtervezése, a szolgáltatások nyújtása, valamint a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó értékesítési és vevőgondozási feladatok ellátása. A pályavasút szolgáltatása a vasúti közlekedéshez szükséges infrastruktúra működtetése, és a vasúti közlekedés lebonyolítása. Az Ügyfélkapcsolat és értékesítés fő feladata a teljesítmények megtartása és növelése érdekében szövetségi rendszerek működtetése és együttműködési megállapodások megkötése, a pályavasúti ügyfélkapcsolati és értékesítési rendszer kialakítása, a folyamatos vevőgondozás, a hálózat-hozzáférési díjstratégia kialakítása, a pályahasználattal kapcsolatos szolgáltatások elszámolásának és az ügyfélkapcsolati rendszernek működtetése. A Pályalétesítményi szakterület fő feladata a hálózati pálya- híd- és alépítmények felügyeleti, karbantartási, felújítási és fejlesztési tevékenységének szakmai szabályozása. A TEB szakterület fő feladata a hálózati távközlő, erősáramú és biztosítóberendezési felügyeleti, karbantartási, hibaelhárítási, felújítási és fejlesztési (nagyjavítás) tevékenység szakmai szabályozása. A Forgalom fő feladata a vasúthálózaton a vonatközlekedés lebonyolításának biztosítása, az egységes szabályozási környezet kialakítása, valamint a vonatközlekedés folyamatosságának és minőségének ellenőrzése. A Pályavasúti területi központ fő feladata vonatforgalom lebonyolítása, forgalomszabályozás, vonatközlekedéssel kapcsolatos feladatok végzése. Pályafelügyelet és nem tervezhető karbantartás, TEB berendezések üzemeltetése, felügyelete, hiba- és zavar elhárítás. Technológia kidolgozása, rendkívüli események kezelése. Végrehajtó egységek irányítása, felügyelete. A Kommunikáció fő feladata a MÁV Csoport külső és belső kommunikációs tevékenységének ellátása, a MÁV Csoport vállalatai egységes megjelenésének biztosítása. A Jog fő feladata a Társaság működéséhez szükséges jogi feladatok, jogi képviselet ellátása, a Társaság hatályos jogszabályok szerinti működésének biztosítása. A Humánerőforrás gazdálkodás fő feladata a Társaság működéséhez szükséges munkaerő biztosítása, valamint korszerű humán rendszerek alkalmazása a munkaerőállomány hatékony foglalkoztatása érdekében. A Belső ellenőrzés fő feladata a Társaság működésének, gazdálkodásának ellenőrzése, a kockázatot jelentő területek ellenőrzése, értékelése, a csoportszintű etikai elvek betartásának ellenőrzése. A Pénzügy fő feladata a MÁV Csoport pénzgazdálkodási, pénzügyi kockázatkezelési és számviteli rendszereinek kialakítása és működtetése. A Számvitel fő feladata a Társaság számviteli és adózási szabályzatainak, számviteli rendszerének kialakítása, működtetése, a Társaság számviteli- és adó jogszabályok szerinti működésének biztosítása. A Kontrolling fő feladata a Társaság kontrolling feladatainak teljes körű ellátása, a portfolióba tartozó leányvállalatok feletti tulajdonosi kontroll biztosítása a kontrolling eszközrendszerének alkalmazásával. A Portfolió-gazdálkodás fő feladata a Társaság tulajdonát képező társasági részesedések (portfolió) kezelése. A Beszerzés és logisztika fő feladata központosított szolgáltatások biztosítása a MÁV Csoport tevékenységének ellátásához. A központosított szolgáltatások a beszerzés-készletezés, közbeszerzések lebonyolítása, energiagazdálkodás, a Társaság tulajdonában levő gördülőállomány-gazdálkodás. Az Ingatlangazdálkodás fő feladata az egységes ingatlan gazdálkodási, üzemeltetési, nyilvántartási rendszer működtetése a Társaság ingatlanvagyonának eredményes menedzselése érdekében. Egészség-, biztonság, környezetvédelem fő feladata a Társaság egészségvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi rendszereinek kialakítása és működtetése. Az Infokommunikáció fő feladata a MÁV Csoport üzleti és funkcionális folyamataihoz szükséges informatikai rendszerek működtetése, felügyelete, az új rendszerek kialakításának felügyelete, irányítása és koordinálása, valamint az alkalmazott informatikai rendszerek integrációjának megteremtése. A Biztonság fő feladata a MÁV Csoport vagyonvédelmi,, tűzbiztonsági, veszélyes árufuvarozás biztonsági, gazdaságvédelmi, katasztrófavédelmi, informatikai biztonsági, személyesadat-védelmi, minősített adatvédelmi, üzleti titok védelmi, honvédelmi és polgári védelmi, valamint a hatáskörébe tartozó más védelmi, biztonsági feladatainak ellátásával a MÁV Csoportba tartozó társaságok létesítményeinek, eszközeinek, szellemi javainak megóvása. A munkaszervezet részletes működési és szervezeti rendjét a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzata (MSZSZ) II. kötete tartalmazza. A munkaszervezet működési rendje főtevékenységi körönként: szervezeti ábra (belső munkamegosztás), szervezeti egységek főtevékenységi kör, tevékenységi kör és feladatkör szintű egységek feladat- felelősségi kör és hatásköri megoszlása.

10 362 A MÁV Zrt. Értesítője 5. szám A vezetőkre vonatkozó általános rendelkezések A társaság valamennyi vezetői feladatokat ellátó munkavállalója köteles elsődlegesen a társaság stratégiai célkitűzéseinek és éves üzleti tervének megvalósulása érdekében végezni saját, valamint irányítani a vezetése alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét. Ennek keretében legfontosabb feladatai: a vezetése alatt álló szervezeti egység(ek) munkájának megszervezése, szükség szerinti szabályozása, szakmai irányítása és ellenőrzése, a munkavállalók feladatainak általános és operatív meghatározása, munkaköri leírásban vagy munkaköri leírásban való rögzítése, azok kiadása és éves felülvizsgálata, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a vagyon- és tűzbiztonsági szabályok betartása és betartatása, megfelelő munkamegosztás biztosítása, a feladatköréhez tartozó belső és külső tájékoztatási, valamint egyéb kapcsolattartási kötelezettségek teljesítése, az üzleti titok megőrzése, titokban tartásának biztosítása, a döntés-előkészítő adatok nyilvánosságra kerülésének megakadályozása a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, rendelkezések, utasítások, valamint a bizonylati fegyelem betartása és betartatása, ennek körében kiemelten a Kollektív Szerződés és a Működési és Szervezeti Szabályzat előírásainak betartása, az irányítása alá tartozó munkavállalók munkájának folyamatos ellenőrzése, minősítése, értékelése, és a munkavállalók képességeinek fejlesztése, saját szakmai tudásának folyamatos fejlesztése, vezetői beosztása megszűnésekor munkakörének a Működési és Szervezeti Szabályzatban rögzítettek szerinti átadása, a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó vagy eseti utasítás alapján végzendő feladatok határidőben történő hibamentes és gazdaságos elvégzése, az egyes szervezeti egységek, illetve munkavállalók között az együttműködés biztosítása, az egymásra épülő feladatok határidőben történő elvégzése érdekében a társasági érdekek maximális biztosítása mellett. az üzleti tervekben szereplő, az egyes folyamatok továbbvitele érdekében időben döntéseket hozni, hatáskör hiányában döntést előkészíteni és kezdeményezni. felel a vezetése alatt álló szervezeti egység(ek)nél felmerült (beazonosított) kockázatok kezeléséért a hatályos utasításban foglaltaknak megfelelően A Társaság valamennyi vezetői munkakört betöltő munkavállalója munkajogilag, büntetőjogilag, anyagilag felelős az előírt munkafeladatok körültekintő, megfelelő gondossággal történő elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, ellenőrzési kötelezettségének megfelelő teljesítéséért, valamint mindazokért az intézkedésekért, amelyeket munka-, és hatáskörének megfelelően megtett, illetve megtenni elmulasztott. Anyagi felelősségének körét és mértékét az Mt. és az elnök-vezérigazgató és helyettesei, valamint az Mt (2) bekezdés hatálya alá tartozó vezetők kivételével - a Kollektív Szerződés határozza meg. Vezetői munkakör betöltésének főbb szabályai Vezetői munkakör betölthető: az erre irányuló munkaszerződés kötésével, érvényes MÁV munkaszerződés módosításával határozatlan időre lehet. Határozott időre tölthető be a munkakör: a munkakör ellátására irányuló megállapodáson alapuló megbízással, kivételes esetben (elnök-vezérigazgatói engedéllyel) munkaszerződés kötésével, illetőleg hatályos munkaszerződés meghosszabbításával, módosításával. A már MÁV Zrt. munkaviszonyban álló munkavállalóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell a megbízás visszavonásának lehetőségét, illetőleg a megbízás időtartamának leteltét követően a munkavállaló munkajogi helyzetével kapcsolatos kérdéseket is (eredeti vagy más munkakörbe helyezés, munkaviszony megszüntetés). A munkáltatói jogkört gyakorló a vezetői munkakör betöltésére pályázatot ír ki. A megbízást a megbízó a munkavállaló előzetes, az indokokat tartalmazó és írásbeli értesítését követően vonhatja vissza. A vezetői munkakörök betöltésével kapcsolatos, illetőleg a mérlegelést igénylő ügyek döntésre való előkészítése az illetékes személyügyi tevékenységet ellátó szervek feladata. A munkakör átadás-átvétel szabályai A vezetői munkakört betöltő munkavállalók munkaviszonyuk megszűnése vagy más munkakörbe történő helyezésük esetén a munkakörüket átadás-átvételi eljárás keretében kötelesek átadni az új vezetőnek, ha a vezető felmentésével egyidejűleg új vezetőt neveztek ki, vagy bíztak meg. Amennyiben az új vezető kinevezésére vagy megbízására még nem került sor, a munkakör átadás-átvételi eljárás másik résztvevője a szolgálati felettes által meghatározott személy. A munkakör átadás-átvétel során maradéktalanul figyelembe kell venni az ügyviteli rendelkezésben foglaltakat. A munkaviszony megszűnését, illetőleg más munkakörbe helyezést tartalmazó munkáltatói intézkedésben vagy közös megegyezésben a munkakör átadásának idejére és körülményeire utalni kell. A munkakör átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a kinevező elé kell terjeszteni jóváhagyásra. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

11 5. szám A MÁV Zrt. Értesítője 363 az átadás-átvételben szereplő személyeket és az eljárás időpontját, az átadott munkakörrel kapcsolatos általános jellegű tájékoztatást, az átadott konkrét ügyek és az azokban teendő intézkedések megnevezését, valamint az azokkal kapcsolatos megjegyzéseket, az átadó nyilatkozatát az átadott iratok, adathordozók és információk teljeskörűségéről, egyéb részletes adatokat, körülményeket, az átadó-átvevő aláírását. Az átadás-átvételi eljárást a vezető felmentésének hatályba lépését megelőzően be kell fejezni. A beosztott munkavállalók személyében bekövetkezett változások esetén ezeket a szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a közvetlen szolgálati felettes részére kell jóváhagyásra benyújtani. A helyettesítés szabályai A távollévő vagy az adott szerv, szervezeti egység vezetésében akadályozott vezetőt az általa megbízott munkavállaló helyettesíti. Ilyen rendelkezés hiányában a közvetlen szolgálati felettes jogosult a helyettesítő személyének írásban történő megbízással való kijelölésére. Az irányítási rendszer elemei Vezetői együttműködési fórumok A vezetők nem egyszerűen területük szakmai vezetői, hanem a vezetői team tagjai, ezért velük szemben alappal elvárható követelmény, hogy a különböző vezetői értekezletek elé kerülő témákkal kapcsolatban felelősen foglaljanak állást. Véleményalkotásuk során elsődlegesen a MÁV Zrt. érdekeit kötelesek képviselni, és kötelesek a társasági optimum kialakítására törekedni. Állásfoglalásukban, vélemény-alkotásukban saját szakmai területük szempontjait és megközelítési módját kell érvényre juttatniuk. Kompetenciájukba nem tartozó témákban is véleményt alkothatnak, tiszteletben tartva az illetékes kollégák szakmai kompetenciáját. A munkában az együttműködés a vezérlő elv, az együttműködési fórumok tagjai nyitottak és fogadó-készek az eltérő vélemények, esetleges kritikák befogadására és megvitatására. Tiszteletben tartják mások véleményét és a döntésre rendelkezésre álló időt. A testületi vita lezárása és a vezetői döntést követően eltérő véleményt nem képviselhetnek. A Társaság vezetésének alapelve a mátrix rendszerű csapatmunka. Elnök-vezérigazgatói értekezlet A Társaság munkaszervezetét az elnök-vezérigazgató irányítja az általános vezérigazgató-helyettesek részvételével, döntése előkészítésébe bevonja a stratégiai jelentőségű szervezetek vezetőit. Ennek fóruma az Elnökvezérigazgatói értekezlet, mely a Társaság legmagasabb szintű döntés-előkészítő fóruma. Az Elnök-vezérigazgatói értekezlet állandó résztvevői: elnök-vezérigazgató, általános vezérigazgató-helyettesek, pályavasúti üzemeltetés vezető, stratégiai pályavasúti fejlesztés és lebonyolítás vezető humánerőforrás igazgató, vezető jogtanácsos, biztonsági igazgató kommunikációs igazgató, belső ellenőrzési főosztályvezető, beszerzési és logisztikai igazgató pénzügyi igazgató az elnök-vezérigazgatói titkárság vezetője és tagjai. Az elnök-vezérigazgatói értekezlet fő feladatai a következők: A munkaszervezet irányításának összehangolása. Stratégiai célokra vonatkozó javaslatok meghatározása. Az Igazgatósági és az elnök-vezérigazgatói döntések előkészítése, ennek keretében az eltérő vélemények és érdekek harmonizálása. A stratégia megvalósulásának értékelése. Az üzleti javaslat összeállítása, a végrehajtás értékelése illetve biztosítása. Kiemelt projektek meghatározása, egyedi irányítása. A Társaság szervezeti átalakításának irányítása. Kockázatkezelés a terv és a stratégiai célok megvalósulásánál. Az elnök-vezérigazgatói értekezletnek, mint testületnek nincs önálló döntési hatásköre. Működésére a vezetői együttműködési fórumok általános elvei az irányadók. Az értekezletet az elnök-vezérigazgató hetente hívja össze napirendek megjelölésével, az értekezletről emlékeztető készül feladatokkal és határidőkkel. Az elnökvezérigazgatói értekezlet keretein belül az elnök-vezérigazgató által hozott döntéseket a szakmai tartalom meghatározásának kiemelésével kell írásba foglalni. koordinációs eszközök Tervezési, döntési rendszer A MÁV Zrt. mint konszern (MÁV Zrt. és leányvállalatok) irányítása alapvetően stratégiai jellegű, melynek része az üzleti és funkcionális stratégiai célok kialakítása, a célok megvalósítását biztosító akciók/projektek kidolgozása, a koordinált forrásallokációval megvalósuló fejlesztés-tervezés, és az üzletekre/teljesítményegységekre vonatkozó teljesítménykövetelmények tervezése.

12 364 A MÁV Zrt. Értesítője 5. szám A teljesítménykövetelmények pénzügyi és nem pénzügyi (vevőkre, folyamatok hatékonyságára, a képességek és a szakmai tudás fejlesztésére irányuló) mutatókkal jellemezhetőek. A teljesítménykövetelmény-rendszer szerinti üzleti célkitűzések konkrét, számszerűsíthető tevékenységeken, programokon/projekteken keresztül valósulnak meg. A tervezési folyamat fókuszában ezeknek a kidolgozása áll. A tervezés a kontrolling rendszer része. A programok/projektek adott évre vonatkozó pénzügyi kereteit az üzleti terv tartalmazza. Az alapvető üzleti döntéseknek jellemzően a tervezési rendszer keretében kell megszületniük. Az üzleti egységek vezetői e kereteken belül a MÁV Zrt. belső szabályzatait, normáit, politikáját betartva jellemzően önállóan dönthetnek a felelősségeikkel összefüggő kérdésekben. A tervtől eltérő, értékhatárt meghaladó vagy nagy kockázatú döntések centralizáltak. Az ilyen döntések meghozatalának időbeli kezdeményezéséért a feladat jellegének és a költségek felmerülési helyének megfelelő szervezeti egységek vezetői felelősek. beszámoltatás rendszere A teljesítmények ellenőrzése alapvetően a kontrolling rendszeren keresztül valósul meg. Ezen belül megvalósul a programok (akciók/projektek) végrehajtásának kontrollja és a rövidebb időszakokra vonatkozó teljesítmények rendszeres terv/tény/várható adatok értékelése. A felelősségi egységek rendszeres értékelése, beszámoltatása kiegészül a szolgáltatások folyamatelvű értékelésével is. A standard elemzési eljárások rendszerét egyedi elemzések egészítik ki. Mindezek célja a proaktív üzleti alkalmazkodás elősegítése. A beszámolórendszer hierarchikus felépítésű, szintenként a megfelelően összegzett információkat biztosítja a vezetés és az üzletvitel számára. A beszámolórendszer integrált, hatékony informatikai rendszerre támaszkodik. A működés során érvényesül az üzleti transzparencia. A riportokban valósághű adatok és információk jelennek meg. Elkülönül és mérlegelés, döntés tárgyát képezi minden konszern szinten jelentkező, közvetlen üzleti célokat nem szolgáló (ezért üzleti egységekre nem leosztható) ráfordítás. A jelentéskészítési (riporting) rendszernek minden szintre tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósításának kockázati faktorait, ezek konkrét kezelését feladatokkal, felelősökkel és határidőkkel. ösztönzési rendszer alapelvei Az ösztönzési rendszernek az üzleti teljesítménycélok megvalósítására kell irányulnia. Alapvető eleme a munkakör értékén alapuló besorolás. A menedzserek érdekeltségét egyrészt az éves elvárt jövedelmezőséghez és a releváns egyéb pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménymutatókhoz kell kötni. A teljesítmény célok kitűzésénél a csoport vagy egyén által nem befolyásolható objektív tényezőket figyelmen kívül kell hagyni. Az ösztönzés másik eleme a minden munkatársra kiterjedő egyéni teljesítmény-menedzselés kell, hogy legyen. A belső teljesítmény átadás alapelvei A megrendelő az elnök-vezérigazgató által jóváhagyott, belső elszámolási áron veszi igénybe a belső szolgáltatást, szolgáltató a társasági szabályok keretei között nem tagadhatja meg a szolgáltatás nyújtását. A szolgáltatási tevékenységek költségei a külső piacról megvásárolható megfelelő minőségű szolgáltatások árát tartósan nem haladhatják meg, ellenkező esetben a szolgáltatás kapacitását le kell építeni. Ezt a lehetőséget folyamatosan felül kell vizsgálni, és értékelni. A Társasági szinten jóváhagyott teljesítménytípusok, azok belső árai és elszámolási módjuk nem lehetnek a megrendelő és a szolgáltató közötti alku tárgyai. Az alku csak az igénybe vett mennyiség lehet. A szolgáltatást nyújtó olyan nyilvántartást köteles vezetni, mely alapján a megrendelő számára átlátható az elszámolások megalapozottsága. belső szolgáltatások igénybevételére kötendő megállapodások A belső szolgáltatások igénybevételére írásos megállapodásokat kell kötni. A megállapodások tartalmát és formáját a szolgáltatások jellegének megfelelően kell kialakítani. A megállapodásoknak piaci alapokon kell nyugodnia. Egyedi feladatok esetében a megállapodásoknak részletesen tartalmazniuk kell a követelményeket, teljesítménykritériumokat. Az azonos típusú, nagy tömegű, összetett folyamatokat tartalmazó, valamint a nem anyagi jellegű szolgáltatásokra keretmegállapodásokat kell kötni. Keretmegállapodásokon belüli szolgáltatások egyszerűbb formában is igényelhetők, amennyiben a keretmegállapodásban a fentiek mindkét fél számára egyértelműen rögzítettek. A megállapodások megkötésére az MSZSZ vagy a vonatkozó utasítás szerint illetékes vezető jogosult. Teljesítés közbeni együttműködés, megrendelői ellenőrzés és közreműködés A megállapodó feleket felelősség terheli azért, hogy az együttműködés során a tőlük elvárható gondossággal járjanak el a megállapodás teljesítése érdekében. kapacitások lekötése, tervezés Az üzleti tervezési folyamatban biztosítani kell, hogy a szolgáltató szervezetek az üzleti területekkel párhuzamosan tudjanak tervezni. Ennek érdekében a szolgáltató

13 5. szám A MÁV Zrt. Értesítője 365 szervezetek igényelt kapacitását az adott terv időhorizontjára előzetesen kell meghatározni. A kapacitások kötelezettségvállalással járó lekötésére az éves tervezés során kerül sor, melynek során a megrendelő és a szolgáltató a társasági szinten jóváhagyott rendszer keretein belül írásos megállapodás formájában meghatározzák a szolgáltatás mennyiségét és minőségét. Vitás kérdések rendezése A tervszámok betartása mellett a belső tartalmat a felek módosíthatják. Egyoldalú felmondás esetén a kapacitás igénybe nem vételéből eredő fedezetlen költségek a megrendelőt terhelik. Az üzleti tervtől való eltérés esetében a megrendelő: - a saját rendelésállományán belül a témákat átsorolhatja, - külső kapacitások igénybevétele esetén a többletköltségeket elismeri. Teljesítménytípusonként, a meghozható intézkedésekkel összhangban (pl.: kapacitások leköthetősége, szükség esetén felszámolhatósága alapján) kell meghatározni a megállapodások kötelezettségvállalási határidejét. Ha a szolgáltató nem a megállapodásban foglaltak szerint teljesít, úgy a megrendelő jogosult az átvétel megtagadására, vagy a teljesítménydíj csökkentésére. A következményekért a felelősség a szolgáltatót terheli. Amennyiben a felek nem tudnak a vitás kérdésekben megegyezni, az illetékes főtevékenységi kör vezetők egyeztetést követően döntenek. 7. Általános működési szabályok A munkavállalókra vonatkozó általános rendelkezések A munkavállalók a Munka Törvénykönyvében, a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésében és munkaszerződésükben valamint egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályokban előírt jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése útján a munkaszerződésükben előírtak és ennek keretei között kiadott szóbeli munkáltatói utasítás maradéktalan végrehajtásáért felelősek. Együttműködési kötelezettségek és szabályok A Társaság munkaszervezetének munkavégzésére az általános érvényű meghatározó elv az együttműködési kötelezettség az egyes szervezetek, illetve azok vezetői és munkavállalói között. Amennyiben egyenrangú szervezeti egységek között a végrehajtást akadályozó véleményeltérés marad fenn, az ügyet közös előterjesztés kíséretében az egy szinttel feljebb álló közös vezető elé kell utalni döntésre, aki e döntési jogát más vezetőre átruházhatja. A Társaságnak függetlenül attól, hogy tevékenységeit különböző, esetleg földrajzilag is differenciált szervezeti egységekben folytatja - partnereivel szemben egységes egészként kell fellépnie. Ennek a fellépésnek - bármely egységen keresztül történjen is az - a társasági érdeket kell kifejeznie. A társasági érdek előmozdítása, a társaságon belüli vezetői előírások betartása, végrehajtása az egyes szervezeti egységek részéről koordinatív, összehangolt munkát igényel. Ha az egységek olyan feladatot kapnak, illetve vállalnak, amelyet közösen kell megoldaniuk, vagy amelyek megoldásához többirányú szakértelem szükséges, azt célorientált együttműködésben, az együttműködés általános szabályainak alkalmazásával kell végrehajtani. A MÁV Zrt. jelen MSZSZ-ben szabályozott tevékenységeinek együttműködő módon történő végrehajtásáért a leírásokban megnevezett vezetők a felelősek. Amennyiben felelős személy nincs megjelölve, a feladat teljesítésében érdekelt szervezeti egység vezetője, illetve az általa megbízott dolgozók a felelősek. A belső együttműködés általános szabályai a munkakapcsolatba került dolgozók kötelesek az adott feladat megoldásában öntevékenyen együttműködni és a társasági érdek maximális érvényre juttatása érdekében dolgozni, a tennivalók meghatározásában olyan megegyezésre kell törekedni, hogy az a feladat sikeres teljesítését biztosítsa, a megegyezésnek olyan időpontig kell létrejönni, amíg az a feladat végrehajtás határidejét nem veszélyezteti, az együttműködésben olyan gondossággal kell részt venni, mintha a teljes feladat saját feladat lenne, a végrehajtás során kötelesek egymásnak a munkatárs által kért információkat megadni, illetve minden olyan információt kérés nélkül is átadni, ami a munkatárs munkáját segítheti, az együttműködés során kötött szóbeli megállapodásoknak egyenértékűeknek kell lenni az írásban rögzítettekkel, a közösen hozott határozatokat úgy kell végrehajtani, mintha az közös vezetői utasítás lenne, amennyiben a végrehajtásban akadályok merülnek fel, kötelesek erről egymást tájékoztatni, új megállapodást kötni és azt az előzőekben rögzített szabályok szerint végrehajtani, amennyiben az együttműködésre kötelezettek nem tudnak megegyezni, akkor döntésért a közös felső vezetőhöz kell fordulni. összeférhetetlenség Döntési hatáskörrel vagy szerződéskötési jogosultsággal felruházott valamennyi munkavállaló köteles bejelenteni saját és közeli hozzátartozójának gazdasági érdekeltségeit. (tulajdonosi érdekeltség gazdasági

14 366 A MÁV Zrt. Értesítője 5. szám társaságban, vezető tisztségviselés gazdasági társaságban vagy egyéb jogi személyben) A munkavállaló nem vehet részt olyan döntés meghozatalában vagy szerződés megkötésében, mely döntés vagy szerződés alapján közeli hozzátartozója, vagy gazdasági érdekkörébe tartozó jogi személy válik a Társasággal szemben jogosulttá. Az összeférhetetlenségre vonatkozó részletes szabályokat elnök-vezérigazgatói utasítás tartalmazza. Az üzleti titok és a belső használatú (nem nyilvános) adatok védelme A Társaság valamennyi munkavállalója köteles a tudomására jutott üzleti titkokat, azaz a Társaság gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tényt, információt vagy egyéb adatot, valamint a belőlük álló olyan összeállítást, megőrizni, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. A munkavállaló köteles a titok birtokban tartása érdekében az elvárható intézkedéseket megtenni. Ezen túlmenően, a Társaság feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatot a munkavállaló engedély nélkül nem hozhatja nyilvánosságra. Nem közölhet illetéktelen személynek egyéb olyan adatot, amely munkaköre betöltésével öszszefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a Társaságra vagy más személyre hátrányos következményekkel járna, illetve üzleti jó hírnevét sértheti. Az üzleti titok és belső használatra készült dokumentumok védelmére vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a közérdekű adatok közzétételével, nyilvánosságára hozásával kapcsolatos előírásokat elnök-vezérigazgatói utasítások tartalmazzák. A közadatok A Társaságnál kezelt közadatok közzététele a vonatkozó belső utasítás (közzétételi szabályzat) szerint történik.

15 5. szám A MÁV Zrt. Értesítője 367 Működési és Szervezeti Szabályzat II. kötet A munkaszervezet működési rendje

16 368 A MÁV Zrt. Értesítője 5. szám Valamennyi szervezet felelőssége és hatásköre Tervezés Feladatkörébe tartozó tevékenységek megtervezése, lebontása saját szervezetre, valamint a tevékenység tervezéséhez kapcsolódó költségterv és létszámterv kialakítása. Tevékenység tervezéséhez szükséges és a feladatkörébe tartozó politikák, szabályzatok, technológiák, utasítások kidolgozása, naprakészségének biztosítása. Az üzleti tervben előírtak lebontása szervezeti szintre A hatékony költséggazdálkodás, a költségkeretek tervezése A tevékenységéhez kapcsolódó belső szolgáltatási igények meghatározása. Működtetés A jogszabályok és a MÁV Zrt. belső szabályai szerinti működésének biztosítása. Tevékenységhez kapcsolódó hazai és nemzetközi normák, szabályrendszerek változásának és átalakulásának követése, és az ezekből adódó lehetőségek beazonosítása és csoportszintű érvényesítésének kezdeményezése. A tevékenységi körébe tartozó feladatok megfelelő szakmai színvonalon és határidőre történő ellátása. Az általa irányított rendszerek, folyamatok kidolgozása, bevezetése, hatékony működtetése, folyamatos fejlesztése. A területére előírt teljesítménymutatók, teljesítménykövetelmények így különösen az eredményesség, hatékonyság és minőségi megfelelés teljesítése, a költségkeretek és a létszámtervek betartása és betartatása. Rendelkezésre álló erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás. Az általa szolgáltatott információk, adatok, javaslatok szakmai megalapozottsága, valódisága, megfelelősége és határidőre történő teljesítése, valamint tevékenysége ellátásához szükséges adatkérés. Szakmai körébe tartozó akciók teljesítése. Tevékenységének fejlesztését célzó projektek kezdeményezése, jóváhagyott projektek határidőre, megfelelő minőségben, pénzügyi keretek betartásával való menedzselése, megvalósítása. Tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartási rendszerek szakszerű és pontos működtetése. Szakterületére vonatkozóan döntés-előkészítő javaslatok kidolgozása, előterjesztése. Etikai normák betartása és betartatása. Az irányítása alá tartozó egységek összehangolt működésének biztosítása. Ellenőrzés A teljesítménykövetelményeknek való megfelelés és a szabályzatok, utasítások betartásának ellenőrzése. Minőségbiztosítási tevékenység végzése. A hatáskörébe tartozó tevékenységek, szervezetek munkájának szakmai szabályozása, irányítása, felügyelete és ellenőrzése. Az alárendelt szervezetek gazdálkodásának ellenőrzése, felügyelete. Felelősségi körébe tartozó szerződések teljesítésének ellenőrzése Képviselet Szakterület képviselete a feladatkörébe tartozó területeken. Szakmai állásfoglalások, vélemények kialakítása. Külső és belső kapcsolattartás és együttműködés. Elnök-vezérigazgató A Társaság Elnök-vezérigazgatójának feladata annak biztosítása, hogy a Társaság tevékenysége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az alapítói és igazgatósági határozatoknak megfeleljen. 1. Irányítja a MÁV Zrt. munkaszervezetét. 2. Irányítja a társaság csoportstratégiájának kialakítását, döntés-előkészítő javaslatot dolgoz ki a társaság csoportstratégiai koncepciójára. 3. Irányítja a társaság csoportstratégiájában rögzített kiemelt akciók végrehajtását. 4. Részt vesz a társaság stratégiájában meghatározott kiemelt akciók irányításában. 5. Javaslatot tesz az Igazgatóságnak a társaság munkaszervezetére és a Működési és Szervezeti Szabályzatára. 6. Az Igazgatóság által meghatározott keretek között meghatározza a munkaszervezet és az egyes szervezeti egységek létszám- és bérgazdálkodásának alapelveit. 7. Munkáltatói jogot gyakorol az általa közvetlenül irányított szervezetek vezetői felett. 8. Irányítja és felügyeli a társaság állami költségvetéshez kapcsolódó tevékenységét. 9. Képviseli a társaságot az Alapító, a hatóságok, önkormányzatok, az ügyfelek, az érdekképviseleti-, valamint más szakmai- és társadalmi szervek előtt. 10. Rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot a Társaság működéséről, az általa elvégzett feladatokról, gondoskodik mindazon kérdések előterjesztéséről, időszerű beszámolók, jelentések, döntési javaslatok amelyekben a hatáskör az Igazgatóságot illeti. 11. Gondoskodik arról, hogy az Alapító illetve az Igazgatóság határozatainak végrehajtása időben és teljes körűen megtörténjen. 12. Az Elnök-vezérigazgató a tevékenységéről az Igazgatóságnak rendszeresen beszámol. 1. Felelős az Alapító és az Igazgatóság vonatkozó döntéseinek előkészítéséért és végrehajtásáért.

17 5. szám A MÁV Zrt. Értesítője Az Alapító Okiratban, a Működési és Szervezeti Szabályzat I. kötetében és a DHL-ben meghatározott hatáskör. 2. Dönt az irányítása alá tartozó szervezetek részletes működési és szervezeti rendjéről. 3. Jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Működési és Szervezeti Szabályzat keretei között a társaság munkavállalóira átruházni. 4. Jogosult a társaság üzleti és funkcionális folyamatait szabályozó normatív utasítások kiadására. 5. Önállóan jogosult a társaság cégjegyzésére. Elnök-vezérigazgatói titkárság Szervezet célja: Az Elnök-vezérigazgató és az Igazgatóság munkájának támogatása. MÁV Zrt. és a kormányzat különböző egységei közötti kapcsolat proaktív menedzseléséhez szükséges előkészítő és koordináló feladatok ellátása. A döntések előkészítésének és végrehajtásuk kontrolljának biztosítása. 1. Az Elnök-vezérigazgató hatáskörébe tartozó rövid-, közép- és hosszú távú döntések előkészítésében való részvétel. 2. Támogatja a társaság csoportstratégiája kialakítását, illetve a csoportstratégiában rögzített kiemelt akciók végrehajtását. 3. Az Alapító döntését igénylő előterjesztések benyújtása az Alapítóhoz. 4. Az Alapítói határozatok nyilvántartása, az Alapítói határozatok és határozat-tervezetek Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság, a Jogi igazgatóság és a határozattal érintett szervezeti egység részére történő megküldése, valamint a határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése. 5. A Társaság Igazgatósága, az Alapító, a Könyvvizsgáló, a Felügyelő Bizottság és a munkaszervezet, valamint az Igazgatóság és külső szervek közötti kapcsolatrendszer összehangolása, működtetése. 6. Az Elnök-vezérigazgató és az Igazgatóság tagjainak sajtó- és tájékoztatási tevékenységével összefüggő feladataik előkészítése, koordinálása. 7. Előkészíti és koordinálja az Igazgatóság elnökének nemzetközi tevékenységét. 8. Az Elnök-vezérigazgató által tartott megbeszélések szakmai megszervezése, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése. 9. A társaság tevékenységét érintő miniszteri döntések, FB határozatok, az Elnök-vezérigazgatóhoz érkező és onnan kimenő posta kezelése, a feladatfigyelési, vezetői elfoglaltsági rendszer figyelemmel kísérése, működtetése. 10. Az Elnök-vezérigazgató, általános vezérigazgatóhelyettesek képviselete az általuk meghatározott ügyekben és szervezetekben. 11. A MÁV Zrt. tevékenységéhez kapcsolódó alapítványok, egyesületek támogatási rendszerének kidolgozása, működésének felügyelete. 12. Közreműködés az Elnök-vezérigazgató társadalmi kapcsolatainak ápolásában, ideértve a gazdasági és iparkamarákkal, alapítványokkal, stb. kialakított kapcsolatokat is. 13. Az Elnök-vezérigazgató információs igényeinek munkaszervezet felé történő továbbítása, és a tájékoztatás megadása. 14. Társasági szintű tárgykörben, illetve az Elnök-vezérigazgató személyében történő kapcsolattartás Minisztériummal, alapítói jogokat gyakorlóval. 1. Az általa előkészített megállapodások megfelelőségéért, minőségéért. 1. A tevékenységi körébe tartozó szerződések előkészítése. 2. Az Alapító, az Igazgatóság és az Elnök-vezérigazgató hatáskörébe tartozó ügyekben adatkérés és beszámoltatás a társaság bármely szervezeti egységétől. Menedzsment-támogatás és ügyvitel Szervezet célja: Az Elnök-vezérigazgató és az Igazgatóság munkájának támogatása. A döntések előkészítésének és végrehajtásuk kontrolljának biztosítása. Az igazgatási ügyviteli munka szakmai ellenőrzése. A Dokumentum Menedzsment Rendszer (DMS) felhasználói szempontú szakmai felügyelet koordinációja. Döntéselőkészítés 1. Az előkészítő munka szakmaközi összehangolása, a döntésre előkészített előterjesztések elemzése, véleményezése, javaslattétel, a döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése a végrehajtás megvalósulása érdekében. 2. Támogatja a döntési folyamatokat a tartalmi követelmények meghatározásával. 3. Közreműködik a Társaság Igazgatósága megalapozott döntéshozatalában, így különösen - A Társaság Igazgatósága üléseinek előkészítésével kapcsolatos adminisztratív összehangoló tevékenység végzése. - A Társaság Igazgatósága munkafeltételeinek folyamatos biztosítása (tárgyi és műszaki feltételek).

18 370 A MÁV Zrt. Értesítője 5. szám - Az Igazgatósági tagok információs igényeinek munkaszervezet felé történő továbbítása, és a tájékoztatás tagok felé való eljuttatása. - A Társaság Igazgatósága ülésére szóló, napirendet tartalmazó meghívó és a napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítésének koordinálása. - Az Igazgatósági ülések jegyzőkönyv-vezetési feladatainak ellátása, az Igazgatósági ülésekről készült hangfelvételek őrzése, selejtezése. - Az Igazgatóság üléseiről készített jegyzőkönyvek, határozatok nyilvántartása, és közzététele az Igazgatóság Ügyrendjében meghatározottak szerint. 4. Az Igazgatóság tagjai díjazásával összefüggő operatív feladatok ellátása. 5. Közreműködik az Elnök-vezérigazgató megalapozott döntéshozatalában, így különösen - Az Elnök-vezérigazgatói Értekezletek előkészítésével kapcsolatos adminisztratív összehangoló tevékenység végzése. - Az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet munkafeltételeinek folyamatos biztosítása (tárgyi és műszaki feltételek). - Az Elnök-vezérigazgatói Értekezletre szóló, napirendet tartalmazó meghívó és a napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítésének koordinálása. - Az Elnök-vezérigazgatói Értekezletről készült hangfelvételek őrzése, archiválása, selejtezése. 6. Az Elnök-vezérigazgató és a Társaság Igazgatósága előterjesztéseinek / tájékoztatóinak és határozatainak nyilvántartása és közzététele. 7. Az Elnök-vezérigazgató és a Társaság Igazgatósága döntési hatáskörébe tartozó előterjesztések folyamatának felügyelete és monitoringja. 8. Beszámoló készítése az Elnök-vezérigazgatói és az Igazgatósági határozatok végrehajtásáról. Dokumentum menedzsment rendszer (DMS) projektkoordináció 1. Az egységes dokumentum menedzsment rendszer bevezetéséhez szükséges iratkezelési szabályzat kiadása és szükség szerinti karbantartása. 2. Az egységes DMS által támogatott munkafolyamatok összehangolt bevezetéséhez szükséges szakterületi szabályzatok kiadásának és szükség szerinti karbantartásának koordinálása. 3. Az egységes DMS bevezetésének felhasználói szempontú szakmai felügyeletének koordinálása. 4. DMS projekt és a kapcsolódó Alapító és Záró dokumentumok nyilvántartása. 5. Az egységes DMS rendszeres használata során a felhasználói szempontú szakmai felügyelet koordinálása (a DMS üzleti tulajdonosi feladatok, felhasználói változáskezelések, stb.). Ügyvitel 1. Az igazgatási ügyviteli munka szakmai ellenőrzése. 2. A komplex ügyviteli, az ahhoz kapcsolódó adattovábbítási, archiválási és adatszolgáltatási rendszerek működtetése a csoport székhelyén és a területi központokon. 3. Bélyegző-nyilvántartás vezetése. 4. Archiválási és selejtezési rend kialakításának és működtetésének irányítása. 1. Bevezetését követően az egységes dokumentum menedzsment rendszer szakmai felügyelete. 2. Az Alapító, az Igazgatóság és az Elnök-vezérigazgató hatáskörébe tartozó ügyekben adatkérés és beszámoltatás a társaság bármely szervezeti egységétől. Nemzetközi kapcsolatok 1. Együttműködés a közlekedési tárcával és szervezetekkel nemzetközi ügyekben, megkeresés alapján a kormányzati szintű tárgyalások vasúti szintű részanyagainak kimunkálásának összefogása, javaslatok és elemzések összeállítása, egyezmények és megállapodások véleményezése. 2. A nemzetközi szervezetekben nemzetközi regionális csoportokban és társaságokban a MÁV Zrt. közreműködésének biztosítása, koordinálása, különös tekintettel a társaság képviselői által betöltendő posztok megszerzésére. A jelölések koordinálása, kezdeményezése. 3. Közreműködés a MÁV külképviseletek működési felügyeletének ellátásában, a Magyarországon tevékenykedő külföldi vasúti képviselők munkájának támogatásában. 4. A nemzetközi szervezetek tevékenységéről tájékoztatók összeállítása a MÁV számára. 5. Az adatszolgáltatás és információ áramlás biztosítása a nemzetközi szervezetek és a MÁV Zrt. között. 6. Közreműködés a nemzetközi kapcsolati és szövetségi stratégia kidolgozásában, a nemzetközi tevékenységgel kapcsolatos szabályozások előkészítésében. 7. A MÁV Zrt. nemzetközi megítélésének és a nemzetközi szervezetekben való részvételének erősítése, a vasútszakmai diplomácia megteremtése. 8. Csoportszintű üzleti és vasút-diplomáciai érdekek érvényesítése a nemzetközi kapcsolatokban. 9. Két- és többoldalú együttműködés koordinálása a társvasutakkal, a szervezeti fórumok működtetése, a szükséges szabályozások kidolgozásának koordinálása. 10. A szomszédos vasutat érintő határforgalmi szabályozás háromszintű rendszere kialakításának és korszerűsítésének biztosítása, a határforgalmi megállapodások kidolgozása és ügyvitele. 11. A vasúti állandó munkacsoportok tevékenységének felügyelete, a titkársági feladatok ellátása. 12. Részvétel a határmenti regionális együttműködés vasutakat érintő feladatainak ellátásában. 13. A MÁV Csoport külföldi utaztatási feladatainak tervezése, az adminisztrációs feladatok ellátása, az utazási

19 5. szám A MÁV Zrt. Értesítője 371 költségek folyamatos figyelemmel kísérése. 14. A külföldre kiküldött munkavállalók szolgálati útjainak szervezése, (valutaigénylés, biztosítás, a határátlépési igazolványok beszerzése és kezelése, vízumbeszerzés) az útielőleg elszámolása. 15. A MÁV külképviseletek tevékenységének általános és gazdálkodási felügyelete, a képviseleti hálózat működésének fejlesztése, a külképviselők pénzügyi és elszámolási munkáinak intézése. 16. A társaság felső vezetőinek nemzetközi tárgyalásaihoz szakmai anyagok összeállítása. 17. A nemzetközi együttműködésből adódó MÁV oldali feladatok ellátása. 18. A 6-os és a 7-es (Orient Corridor) EU RFC korridorokkal kapcsolatos teendők ellátása, az Orient Corridorban a titkársági feladatok ellátása, az ügyvezető testület munkájának irányítása és koordinálása. 19. Az OSZZSD korridorok kapcsolatos tevékenységek, a keleti kapcsolatok és a keletről irányuló áruforgalom megszerzése és növelése érdekében a szükséges nemzetközi kapcsolatok kialakítása, a munka megszervezése. 20. Nemzetközi fórumokon a társaság képviselete. 1. A nemzetközi együttműködésből adódó MÁV oldali feladatok ellátásáért. 2. A nemzetközi kapcsolatokban a csoportszintű üzleti és vasút-diplomáciai érdekek érvényesítéséért. 1. A társaság képviselete nemzetközi fórumokon. Kommunikációs igazgatóság A szervezet célja: A MÁV Csoport külső és belső környezetének tudatos befolyásolása a kommunikációs eszközökkel eljuttatott információk, kulcsüzenetek révén. A MÁV stratégiájára alapozott, vállalati image javítását, a munkatársi lojalitás növelését támogató, összehangolt külső és belső kommunikáció megvalósítása. 1. Csoportszintű kommunikációs stratégia kialakítása, előterjesztése. 2. Vállalati Társadalmi felelősségvállalási program működtetésének koordinálása. 3. Külső és belső kommunikációs csatornák működtetésének irányítása. 4. Arculati irányelvek kialakításának, valamint az Arculati kézikönyv karbantartásának és fejlesztésének irányítása. 5. A MÁV Csoport marketingkommunikációs irányelvek meghatározásának koordinálása. 6. Csoportszintű kommunikációs beszerzések központi felügyelete. 7. Médiaügynökségi szolgáltatások biztosításának felügyelete csoportszinten. 8. A MÁV Csoport szponzorációs rendszerének működtetése. 9. Felügyeli a MÁVINFORM szolgáltatás keretében a vasúti közlekedéssel kapcsolatos folyamatos utasforgalmi tájékoztatás biztosítását a médián és weblapon keresztül. 10. Vállalati kiadványok készítésének felügyelete. 11. Folyamatos kapcsolattartás a vasúti közlekedésért felelős minisztérium kommunikációs vezetőjével és a szóvivővel. 12. Az igazgatóság hatáskörébe tartozó, MÁV Zrt. tevékenységéhez kapcsolódó alapítványok, egyesületek támogatási rendszerének kidolgozásában való közreműködés, együttműködve a Humánerőforrás menedzsment szervezettel, valamint a kialakított támogatási rendszer működtetése. 1. A marketingkommunikációs tevékenység csoportszintű összehangolásáért, összefogásáért. 2. Külső és belső kommunikációs csatornák működéséért. 1. Kapcsolattartás a vasúti közlekedésért felelős minisztériummal, hatóságokkal. Szervezeti ábra:

20 372 A MÁV Zrt. Értesítője 5. szám Társasági kommunikáció 1. A MÁV Csoport belső és külső kommunikációs tevékenységének irányítása. 2. A kommunikációs stratégia alapján a csoportszintű akciótervek kidolgozása és megvalósítása. 3. A csoportszintű és a leányvállalati sajtómunka teljes körű irányítása. A sajtószóvivői feladatok csoportszintű ellátása. 4. A média és a belső kommunikációs monitoring rendszer (pl.: sajtófigyelés és elemzés, korai figyelmeztető rendszer) működésének felügyelete és az információáramlás biztosítása a cégcsoport menedzsmentjének. 5. A MÁVINFORM szolgáltatás keretében a vasúti közlekedéssel kapcsolatos folyamatos utasforgalmi tájékoztatás biztosítása a médián és weboldalakon keresztül. 6. Arculati irányelvek kialakítása és betartatásának felügyelete. Az Arculati kézikönyv karbantartása és fejlesztése. 7. A Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) programjának csoportszintű kidolgozása és működtetése. 8. Szükség esetén a MÁV kríziskommunikációs tevékenységének működtetése. Kríziskommunikációs kézikönyv elkészítése és karbantartása. 9. Kapcsolattartás a vasúti közlekedésért felelős minisztériummal és civil, valamint szakmai szervezetekkel. 1. A belső és külső kommunikációs akciók ütemezésének működtetéséért. 2. Az általa szolgáltatott információ tartalmáért. 3. A MÁVINFORM szolgáltatás keretében az utasforgalmi tájékoztatás biztosításáért. 4. A MÁV Csoport arculati előírásainak kidolgozásáért, frissítéséért és érvényesítéséért. 1. Sajtókapcsolatok felügyelete, sajtóintézkedések megtétele. 2. A vasúti működéssel (pl.: menetrend, pályakarbantartás, korlátozások, utazási kedvezmények) kapcsolatos információk közlése a média felé. Marketingkommunikáció 1. A MÁV Csoport marketingkommunikációs tevékenységére irányelvek meghatározása. 2. A MÁV Csoport és a leányvállalatok honlapjainak tartalmi fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása. 3. Vállalati kiadványok és céges brosúrák készítésére vonatkozó tartalmi javaslatok kidolgozása, a kiadványok elkészítésének koordinálása, szerkesztése. 4. Üzleti célú forgatási és felvétel készítési kérelmek szakmai elbírálása, engedélyeztetés, lebonyolítás koordinálása. 5. A MÁV Csoport szponzorációs tevékenységének ellátása. 6. Csoportszintű médiavásárlások felügyelete és koordinációja. 7. Kommunikációval kapcsolatos beszerzések központi megrendelése és a szerződések kezelése (pl.: kreatív tervezés, média, kutatások, PR tevékenység, médiafigyelés) csoportszinten. 8. Leányvállalatok kampányaihoz kapcsolódó költségvetések jóváhagyása. 9. A MÁV Csoport kommunikáció hatékonyságának mérésével kapcsolatos felmérések, kutatások végzése, valamint készítésének koordinációja. 10. A marketingkommunikációs és reklámcélú portfólió hasznosítása, és értékesítési javaslatok kidolgozása. 1. Cégcsoportszintű marketingkommunikációs tevékenység működtetésének hatékonyságáért. 1. MÁV és leányvállalatok marketingkommunikációs kampányainak pénzügyi és tartalmi szempontú, előzetes és utólagos kontrollja. 2. Média szerződések megkötése, kezelése. 3. Filmforgatásokkal, üzleti célú fotózásokkal kapcsolatos koordináció ellátása. 4. A reklámcélú portfolió hasznosítása; a vonatkozó javaslatok kidolgozása, koordinálása. 5. A MÁV Csoport szponzorációs célú keretének kezelése Jogi igazgatóság Célja: A MÁV Csoport egységes jogi képviselete és az érvényes jogszabályok szerinti működés biztosítása. A csoport és valamennyi szervezeti egységének működésével összefüggő komplex jogi feladatok ellátása. 1. A MÁV Csoport működési jogszerűségének folyamatos vizsgálata és a szükséges intézkedések megtétele. 2. A MÁV Csoport működését érintő jogszabályok alkalmazásának, hatályának figyelemmel kísérése, a joggyakorlat, jogalkalmazás tapasztalatainak összegzése alapján szintetizált jogszabály módosítási javaslatok előterjesztése az igazgatóság felé, jogszabálytervezetek véleményezése. 3. Létesítő okiratok kialakítása, jogi ellenőrzése, valamint a belső normarendszer jogi kontrollja. 4. Szerződéskötési, pályáztatási rendszer jogi felügyelete, szerződéskötések jogi támogatása. 5. A MÁV Csoport jogi képviseleti rendszer koncepciójának kidolgozása, a csoport jogi képviselete bíróságok, hatóságok előtt, a MÁV Csoportot képviselő ügyvédi irodák, ügyvédek munkájának irányítása, a

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 29. szám 126. évfolyam 2011. december 30. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal 53/2011. (XII. 30. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet 1/153 oldal A MÁV-START Zrt. Alapítója elfogadta a Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek rendelkezései 2016. január 01. napján lépnek hatályba. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

8. szám 126. évfolyam 2011. április 22. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM

8. szám 126. évfolyam 2011. április 22. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM 8. szám 126. évfolyam 2011. április 22. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítások 11/2011. (IV. 22. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 17. szám 128. évfolyam 2013 május 31. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítások 39/2013. (V. 31. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet Szervezeti és Működési Szabályzat Általános adatok és rendelkezések A Társaság cégneve: MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Korlátolt felelősségű társaság A Társaság cégjegyzék száma: Cg 01-09-263893

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 129. évfolyam 2014. június 27. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 12. szám 129. évfolyam 2014. június 27. TARTALOM 12. szám 129. évfolyam 2014. június 27. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal oldal A MÁV Zrt. Döntési és Hatásköri Listája 1055 31/2014. (VI. 27. MÁV

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

Működési és Szervezeti Szabályzat. I. kötet

Működési és Szervezeti Szabályzat. I. kötet Működési és Szervezeti Szabályzat Általános adatok és rendelkezések A Társaság cégneve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság cégjegyzék száma: Cg 01-10-042272 A Társaság

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 24. szám 129. évfolyam december19. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 24. szám 129. évfolyam december19. TARTALOM 24. szám 129. évfolyam 2014. december19. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal oldal 59/2014. (XII. 19. MÁV Ért. 24.) EVIG sz. utasítás A MÁV Zrt. Munkáltatói

Részletesebben

Működési és Szervezeti Szabályzat. I. kötet

Működési és Szervezeti Szabályzat. I. kötet Működési és Szervezeti Szabályzat Általános adatok és rendelkezések A Társaság cégneve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság cégjegyzék száma: Cg 01-10-042272 A Társaság

Részletesebben

Működési és Szervezeti Szabályzat. I. kötet

Működési és Szervezeti Szabályzat. I. kötet Működési és Szervezeti Szabályzat Általános adatok és rendelkezések A Társaság cégneve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság cégjegyzék száma: Cg 01-10-042272 A Társaság

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Utasítások TARTALOM. 9. szám 131. évfolyam június 3. oldal MÁV Zrt. Szakmai alkalmassági függelék 993

Utasítások TARTALOM. 9. szám 131. évfolyam június 3. oldal MÁV Zrt. Szakmai alkalmassági függelék 993 9. szám 131. évfolyam 2016. június 3. TARTALOM Utasítások 17/2016. (VI. 03. MÁV Ért. 9.) EVIG sz. utasítás 69/2016. (05.26.) számú Igazgatósági határozat Működési és Szervezeti Szabályzat I. kötet Működési

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Az Egyetemi Szenátus 258/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június Preambulum A Szent István

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CIII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés a hírközlési- és a médiafelügyelet integrált hatósági rendszerének kialakítása érdekében, biztosítva

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én megtartott ülésének könyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 270/2011.(12.22.) Öh. számú határozata Biatorbágy

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A a július 7-étől hatályos módosításokkal egységes szerkezetben

M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A a július 7-étől hatályos módosításokkal egységes szerkezetben M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A a 2016. július 7-étől hatályos módosításokkal egységes szerkezetben Budapest, 2016. január 7. T A R T A L O M BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Kárrendezési

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

16/2013. (VI. 13) számú határozat

16/2013. (VI. 13) számú határozat 16/2013. (VI. 13) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV Zrt. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben fennálló

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet 2 A MÁV-START Zrt. Alapítója elfogadta a Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek rendelkezései 2015. január 01. napján lépnek hatályba. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat (I. kötet

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT E L N Ö K I U T A S Í T Á S A szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében az Országos Meteorológiai Szolgálat általi vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának eljárásrendjéről

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben