Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban"

Átírás

1 , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1

2 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI ALAPELVEK... 5 ÁLTALÁNOS CÉLOK... 6 FELADATOK... 7 AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ARCULATA... 8 PEDAGÓGIAI ALAPELVEK... 8 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG A TEHETSÉG KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI HELYI TANTERV TANTÁRGY- ÉS ÓRATERV TANTÁRGYI TANTERVEK HELYI ISMERETEK A TANTERVBEN: A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS AZ 5-6. ÉVFOLYAMON AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI A TANULÓ FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁI, RENDJE, KORLÁTAI, A TANULÓK TUDÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPE SÚLY AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTJAI TANTÁRGYI TANTERVEK (Mellékelve) TOVÁBBI MELLÉKLETEK: Egészségnevelési program Környezetnevelési program ÖKOISKOLA program...37 MŰVELŐDÉSI PROGRAM A MŰVELŐDÉSI HÁZ TEVÉKENYSÉGKÖRE A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ISKOLAI ÉS KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM (Mellékelve) ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK

3 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: OM azonosító: Fiath János Általános Művelődési Központ Székhely intézmény: 9086 Töltéstava, Iskola u (1-8. évfolyamos Általános Iskola) Tagintézmények: Győrsági Iskola (1-4 évfolyamos) 9084 Győrság, Öreg u. 11. Napraforgó Óvoda 9086 Töltéstava, Iskola u. 42. Győrsági Óvoda 9084 Győrság, Öreg u. 22. Művelődési Ház 9086 Töltéstava, Petőfi u Intézménytípus: közös igazgatású többcélú intézmény (ÁMK), összehangolt intézményegységekkel, közoktatási (óvodai nevelés, általános iskolai nevelésoktatás) és közművelődési feladatokat lát el. Fenntartó: Töltéstava Község Önkormányzata Győrság Község Önkormányzata Fenntartói típus: Intézményfenntartó Társulás Ellátott feladat: Óvodai nevelés Általános iskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátása Napközi otthonos és tanulószobai ellátás Logopédiai ellátás Fejlesztő felkészítés Diáksport Közművelődési tevékenység Közművelődési könyvtár Intézményi közétkeztetés 3

4 HELYZETKÉP Töltéstava község már a római korban is lakott település volt ban Toltestuova, 1220-ban Teteussy-possesio néven említik az oklevelek. A törökdúlás idején elpusztult, majd néhány nemes kezébe került. A település három puszta (Töltéstava, Táplánypuszta és Söptérpuszta) egyesítésével vált önállóvá 1893-ban. A település társadalmi és gazdasági helyzete kiegyensúlyozott, földrajzi adottságai jók. A Székesfehérvárra vezető főútvonal mellett, Győrtől 10 km-re helyezkedik el. A település kommunális ellátottsága jó. A lakosság jelentős része Győrben dolgozik, de a szaporodó helyi vállalkozások elősegítik a munkalehetőségek bővülését, a település fejlődését, a közélet élénkülését. Az utóbbi években sok család építkezett Töltéstaván. A településen az iskolai oktatás nagy múltra tekinthet vissza. Az iskola a falu szélén helyezkedik el. Az épület régi szárnyában 1910-től kezdődően folyik a tanítás. Töltéstaváról és a szomszédos pusztákról jártak és járnak ide a gyermekek ben új épületszárnnyal és tornacsarnokkal bővült az iskola. Az iskola tárgyi és személyi feltételei megfelelők, a felújítás, korszerűsítés folyamatos. Az eszközfelszereltség bővül, a korszerűsítés szempontjait a fenntartó előtérbe helyezi. Az iskola tanulóinak számát kedvezőtlenül érinti, hogy a családok számottevő része a szabad iskolaválasztás lehetőségével élve győri székhelyű iskolákba íratja be gyermekeit. Az iskola tanulóinak összetétele szocio-kulturális tekintetben átlagos. Hátrányos és sajátos nevelési igényű gyermekek aránya figyelemre méltó, 15-20% körüli szeptemberétől Győrság 1-4. évfolyamos iskolája az intézmény tagintézményévé vált. A Győrság lakóhelyű 5-8. évfolyamos tanulók Töltéstaván veszik igénybe az általános iskolai feladatellátást. Az iskolába bejáró tanulók aránya közel 30%-a a tanulólétszámnak. A Napraforgó Óvoda 30 éve működő nevelési intézmény, három csoport befogadására alkalmas. Feltételrendszere megfelelő. Az óvoda a község valamennyi óvodáskorú gyermeke számára biztosítja a szervezett óvodai nevelést. A gyermeklétszám alakulásában csökkenés tapasztalható. Az óvoda arculatában kiemelt szerepe van az életkor-specifikus - szolgáltatás megszervezésnek, a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének megvalósításához változatos tevékenységrendszert biztosít. Intézményünk nevelésfilozófiája, nevelési alapértékei az óvoda helyi nevelési programjában tükröződik szeptemberétől Győrság Óvodája intézményünk tagintézményeként működik. A győrsági óvoda pedagógiai arculatában meghatározó jelleggel jelen van a népi hagyományok, népdalok, játékok megismertetése, azon keresztül a szülőföldhöz való kötödés elmélyítése. 4

5 Az óvodákba járó gyermekek összetétele szocio-kulturális tekintetben ugyancsak átlagos. Hátrányos és sajátos nevelési igényű gyermekek aránya mindkét tagóvodában 20% körüli től kezdődően a község Művelődési Háza és könyvtára is tagintézményként működik. A Művelődési Ház az 1960-as években épült, a falu közepén helyezkedik el 1200 m 2 területen, az udvara rendezett. Programjai összhangban vannak a közoktatási intézmények nevelési törekvéseivel, a község lakosságának igényeivel és szükségleteivel. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE Az Intézmény többcélú, oktatási, nevelési, közművelődési feladatokat lát el. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa a község lakosságának, az oktatáshoz, a művelődéshez, kapcsolódó jogainak érvényesítését, az ahhoz szükséges feltételeket, lehetőségeket. Ennek érdekében a pedagógiai és művelődési program általános célja, hogy mindazokat az alapelveket, célokat, feladatokat, amelyek a fenti elvárásokat megvalósítják részben össztársadalmi, de jelentős mértékben helyi egyetértéssel rendszerbe foglalja, a tervezett eljárásokat egyértelművé, ellenőrizhetővé tegye. A program olyan közös elemeket tartalmaz, amelyek valamennyi intézményegységre vonatkoznak, amelyek az együttműködést, a humán és anyagi eszközök koordinált felhasználását biztosítják. Az egyes intézményegységek sajátos funkcióit, céljait, feladatait magába foglaló terveket a pedagógiai-nevelési program külön fejezetei biztosítják. A Fiáth János Általános Iskola, Napraforgó Óvoda, Művelődési Ház és Könyvtár pedagógiai-művelődési programjának részei: Óvodai nevelési program Az Általános Iskola Pedagógiai Programja Művelődési program Nevelési-művelődési alapelvek Intézményünkben a község lakói részére biztosítjuk, az óvodás kortól a nyugdíjasokat is érintően a szükségleteknek és a felmerülő igényeknek megfelelően a neveléshez, oktatáshoz, az önművelődéshez, a művelődéshez, a sportoláshoz szükséges alapfeltételeket. 5

6 Személyiség- és közösségformáló tevékenységünkben elsődlegesnek tekintjük a társadalmilag elfogadott értékek közvetítését. Munkánk minden területén érvényesíteni kívánjuk a demokratikus emberi jogokat, a humánus magatartás, a nemzeti összetartozás erősítését, a lakóhelyhez való kötödésre, a közösségi gondolkodásra, az egymás tiszteletére, megbecsülésére való nevelést. Nevelési, művelődési tevékenységünket a fenntarthatóság elve hatja át. Olyan értékeket, tudást, környezettudatos viselkedéskultúrát közvetítünk, amelyek lehetővé teszik a jövő számára is az élhető, fejlődőképes közösségi tevékenység egészséges környezeti hátterét. Nevelési, oktatási, művelődési tevékenységünkkel, programjainkkal elő kívánjuk segíteni a különböző korosztályok eltérő igényeinek kielégítését, esetenkénti együttműködését, a családok együvé tartozásának erősítését. Támogatjuk a szervezett közösségek munkáját (Nefelejcs Nyugdíjas Klub, Vállalkozók Klubja), a kisközösségek kialakulását, tevékenységüket, és minden olyan szerveződést, amelyek hozzájárulnak feltételrendszerünk javításához, elősegítik nagyobb közösségeink, egész intézményeink célkitűzéseinek megvalósítását. Az intézmény szolgáltató tevékenységet folytat. A törvényes lehetőségeket figyelembe véve alapszolgáltatást illetve kiegészítő szolgáltatást végez Általános célok Célul tűzzük ki, hogy Intézményünkben községünk lakóinak minden generációja találja meg alapvető oktatási, művelődési, szórakozási sportolási, igényeinek kielégítését. Érezze jól magát kisebb-nagyobb közösségeinkben, gyarapodjanak ismeretei, legyenek sikerélményei. Anyagi lehetőségeink függvényében a modern technikai feltételekkel élve hozzáférhetővé kívánjuk tenni az érdeklődőknek, a számítógépes szolgáltatásokat, az internet használatát. A könyvtári szolgáltatás keretében információforrásaink biztosítani tudják a felmerülő igényeket (napi hírek, kutatási forrásanyag, ismeretbővítés, stb.) Intézményegységeink összehangolt tevékenységükkel képesek egymás nevelési, oktatási, képzési törekvéseit erősíteni, a fejlesztés folyamatosságát a helyi feltételek függvényében biztosítani. 6

7 Feladatok A pedagógiai és művelődési program alapelvei és célkitűzései, az intézményegységek nevelési, pedagógiai és művelődési programjaiba, valamint az év aktuális feladatait tervező intézményi éves munkatervbe épülnek be. A nevelési, pedagógiai és művelődési programok alapján meghatározott célokat és feladatokat 4 évenként értékeljük. Az intézmény éves munkatervében határozzuk meg: o A nevelési, pedagógiai és művelődési program időarányos teljesítésének folyamatát, az intézményegységek együttműködést, o A vezetés és szakmai tevékenység fő irányait, o Az intézmény-szintű rendezvényekkel kapcsolatos munkamegosztást, o A községi rendezvényeket, a művelődési feladatokat, o Az év kiemelkedő eseményeit és azok tartalmi és szervezési feladatait, o Az ellenőrzés kiemelt területeit. Az ÖKOISKOLA éves munkaterve megjelöli az ÖKOISKOLA arculatához kapcsolódó programokat. Az éves program illeszkedik a település fenntarthatóság-központú fejlődésének koncepciójához. Az intézményben egységes minőségirányítási rendszer működik. o A minőségirányítási program végrehajtását a közoktatásról szóló törvény 40. -ának (11) bekezdése értelmében évente értékeljük. o Négyévenként teljes körű önértékelést végzünk. Az intézmény irányító dokumentumait a törvényi előírások szerint felülvizsgáljuk, szükség szerint módosítjuk, a dokumentumokban foglalt szabályok gyakorlati alkalmazásának megvalósítását az előírt ellenőrzési rend szerint végezzük. (Pedagógiai Művelődési program, Házirend, MIP, Szervezeti és Működési Szabályzat) 7

8 Az iskola pedagógiai, szakmai arculata Az iskola nyolc évfolyamos általános iskola. Tagintézményeként működik a Győrság telephelyen 1-4 évfolyamos, összevont osztályos általános iskola. A közoktatásról szóló törvény értelmében az iskola alapfeladata, hogy a tanulók érdeklődésének és képességeinek megfelelően felkészítsen a továbbtanulásra és a társadalomba való beilleszkedésre. Az alapfeladatok megvalósítását az iskola a törvényes órakeretben végzi. Az iskola a törvény által meghatározott alapfeladatain túl az alábbi nevelési, képzési plusz lehetőségeket biztosít tanulóiak: o Német nyelv tanulása 1. osztálytól; o Informatika tanulása 3. osztálytól; o Nívócsoportok szerinti német nyelv és informatika-tanulás az 5-8. osztályokban; o Ökoiskolai program; o Angol nyelv tanulásának elindítása 5. osztálytól 2008-tól felmenő rendszerben; Győrság tagiskolában kiemelt nevelés, képzési terület a népi hagyományőrzés, a népi kultúra ápolása. E nevelési területtel iskolánk arculata bővült. Pedagógiai alapelvek Tanulással, képességfejlesztéssel kapcsolatos alapelvek: A tanítási, tanulási folyamatot képességfejlesztési folyamatként értelmezzük. A képességfejlesztés komplex folyamat, amely az ismeretrendszer a fogalmi struktúra és a tevékenység feltételeit adja. A képességfejlesztés folyamata differenciált. A különböző ütem szerint haladó tanulóknál a tevékenység összetettsége eltérő. A kulcskompetenciák fejlesztését anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, természettudományos, digitális kompetencia, szociális és 8

9 A tanítási-tanulási folyamatban az esélyek javítása érdekében a permanens tanulás, a teljesítményképes tudás szemléletét erősítjük. Az esélyegyenlőség támogatása érdekében előtérbe helyezzük az integrációs nevelést, az inklúzív pedagógiai módszerek alkalmazását. Nevelő-oktató munkánk hatékonyságának reális megítélésének érdekében támaszkodunk az országos kompetencia mérések és a helyi mérések eredményeire. A tanulási folyamat szervezésében kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók egyenletes terhelésére: az intellektuális terhelés, a gyakorlati munka, a sport, a szabad idős foglalkoztatás arányos elosztására. Az iskolai hagyományok között nagy hangsúlyt helyezünk a község néprajzi, történelmi, kultúrális szokásainak, értékeinek megismerésére, ápolására. A neveléssel kapcsolatos alapelvek: A gyermek személyiségét sajátos tulajdonságok és tevékenységek integrált egészeként fogjuk fel. A gyermek egyéniségét elfogadva, lehetőségeire támaszkodva bevonjuk saját fejlesztésének folyamatába. Hisszük azt, hogy minden gyermek önmagán belül olyan erőforrásokkal rendelkezik, amelyek révén megértheti kibontakoztathatja önmagát, módosíthatja énképét, viselkedését. Nevelési felfogásunkban a gyermekközpontúság dominál. A gyermekre figyelő módszereket helyezünk előtérbe,a pedagógiai folyamatba beépítjük a személyre szóló pedagógiai értékelést, valamint a csoportértékelést. Az iskola belső légkörét a személyiség- és a közösségfejlesztés lényeges feltételének tekintjük. Klímadimenziók: pedagógus-tanuló viszony, értékrend, tanulói szabadság, értékelés jellege, folyamatos kontroll. Értékközpontú nevelési tevékenységet végzünk. Nevelésünk középpontjában az általános emberi értékek közvetítése áll. Az Ökoiskola program alapján a fenntarthatóság pedagógiáját kívánjuk érvényesíteni az iskolai nevelésben az intézmény mindennapos életében. Az iskola szerkezetváltozása következtében a feladatellátó helyeken kialakult korábbi nevelési elveket koordinálva a közösség erősítésére kívánjuk felhasználni. 9

10 Az iskolaszervezet működésével kapcsolatos alapelvek: Az iskola szakmailag önálló. Pedagógusaink alkotó módon részt vesznek programok kidolgozásában, a tanítási eszközök, módszerek megválasztásában, alkalmazásában, szakmai elképzeléseiket az iskolai munka fejlesztésében használják. Az iskolaszervezet alakításában önfejlesztésre törekszünk annak érdekében, hogy jó minőségben tudjuk megvalósítani a társadalmi elvárások, értékek és a partnerigények integrációját. Kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk, bővítjük, tartalmilag kiteljesítjük (szülőkkel, fenntartóval, település polgáraival, szomszédos település iskoláival, közművelődési intézményekkel). Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Átfogó célunk, hogy iskolánk minden tanulója pedagógiai irányítással személyes adottságait és lehetőségeit mind teljesebben kibontakoztassa. Az általános műveltséget megalapozó folyamatban megszerezze azokat a kompetenciákat, amelyek segítségével: Elsajátíthatja a továbbhaladáshoz szükséges képességeket, Képessé válik önálló tanulásra, önmaga folyamatos fejlesztésére, kibontakoztatására, Képessé válik a különböző közösségekben való beilleszkedésre, együttmunkálkodásra, Alkalmassá válik a társadalmi értékek közötti eligazodásra, kedvező döntésekre, célszerű válaszokat képes adni környezetének aktuális kihívásaira, Képessé válik személyes boldogulásához szükséges információk befogadására, Megalapozza az egészséges testi-lelki szokásainak kialakulását, fenntartását, Felismeri, hogy mindenkinek hozzá kell járulnia környezetünk természetes folyamatainak biztosításához, harmóniában kell élnie a természettel. Elmélyíti a lakóhely szellemi, kulturális értékeit. Az iskola pedagógiai tevékenységének átfogó céljai a különböző iskolai közösségekhez (1-4. évfolyamos közösség, 5-8 évfolyamos közösség, osztályközösségek, napközis közösség, sportközösségek, egyéb kisebb közösségek) rendelt speciális célokra való lebontással valósíthatók meg. A speciális célok a különböző iskolai közösségek tanterveiben fejlesztési programjaiban folyamatcélok, eredménycélok formájában jelennek meg. 10

11 Nevelési céljaink megvalósítását pedagógusaink sajátos módszerekkel és eszközökkel segítik: Alapelvünk, hogy Nevelő-oktató munkánk eljárásai, eszközei igazodjanak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, Képességfejlesztő munkánk során széles körben támaszkodjunk az IKT eszközökre használatára, A leggyakrabban alkalmazott módszereink: o A meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás, o A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos módszerek, gyakorlás, csoportmunka, szerepjáték, projektmódszer, kooperatív módszer, befogadást segítő módszerek, stb. dicséret, jutalmazás, büntetés), o A nevelés sikerességét elősegítő módszerek (felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.). Nevelési céljaink megvalósításának sikerkritériumai a 8. osztály végén: Pedagógiai munkánkat sikeresnek tartjuk, ha Tanulóink legalább 90%-a megfelel a tantervi követelményeknek. A kompetenciaméréseken matematikából és szövegértésből az országos átlag képességpontjait elérik, vagy túlhaladják. A középiskolai beiskolázás legalább 70%-ban sikeres. Elsajátították az alapvető viselkedés- és magatartásformákat. A rendszeres fizikai aktivitás életmódjuk részévé váik. Van elképzelésük közelebbi jövőjüket illetően. A végzősök legalább 70 %-a érettségit adó iskolában tanul tovább. A végzettek középiskolai visszajelzése pozitív (minimum 70%-ban sikeresen helytálltak). A végzett tanítványaink néhány év eltelte után a visszajelzések alapján legalább 70 %-ban sikeresnek tartják magukat. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiség értelmezése: Nevelésfilozófiánkban a személyiséget az ember viszonylag állandó sajátosságainak és tevékenységmódjának sajátos összjellegeként, integrált egészeként értelmezzük.a személyiség fő alkotóelemeiként a kompetenciákat jelöljük meg 11

12 (személyes, kognitív, szociális- és speciális kompetenciák), azokat komponensrendszerként értelmezzük. A személyiség mozgatói: belső ösztönzési rendszer, és a társadalmi viszonyrendszer. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt alapelveink: Személyiközpontú nevelés érvényesítése Differenciált személyiségfejlesztés A személyiségfejlesztést meghatározó alapfeladatok A személyiségfejlesztés egészséges feltételeinek biztosítása: igényes tárgyi környezet, sokszinű szervezeti keret, pozitív attitűd, elfogadó nevelési stílus, sokoldalú tevékenységrendszer biztosítása, változatos programok A szeméyliségfejlesztés folyamatának szakszerű szervezése, irányítása Programelemek: - A személyiség megismerése (célirányos megfigyelés, információgyűjtés, tapasztalatcsere a gyermekkel foglalkozó személyekkel, családlátogatás) - Nyomonkövetés (a személyiséggel kapcsolatos tapasztalatok elemzése, feljegyzések, adatbank készítése) -A személyiség fejlesztése (egyéni fejlesztési programok kidolgozása, együttműködés a szülőkkel, és a gyermekkel foglalkozó személyekkel) A személyiségfejlesztés színterei, az alapfeladatok megvalósításával kapcsolatos további teendők: - A feladatok konkretizálása a gyermekek fejlesztésével foglalkozó valamennyi tervben, dokumentumban, szabályzatban - A meghatározott feladatokat szem előtt tartva a differenciált személyiségfejlesztés megvalósítása - A személyiségfejlesztő tevékenység sikerkritériumanak meghatározása célcsoportonként - A személyiségfejlesztés eredményeit mérő módszerek, eszközök meghatározása, rendszerbe illesztése, hagyománnyá fejlesztése - Visszacsatolás az egészséges fejlesztési folyamat biztosítása érdekében A személyiségfejlesztés koordinátora, felelőse iskola szinten és a feladatellátó helyeken: igazgató kiemelet munkaközösség-vezető tagintézmény vezető (Győrság) 12

13 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösség értelmezése: Nevelésfilozófiánkban a közösséget olyan együttélési formának tekintjük, amelyet közösségi célok, értékrend, szabályok és érdekek tartnak össze. A közösség olyan együttélési forma, amely a szereptanulás, a modelltanulás, a normabeépülés, a társas befolyásolás színtere. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt alapelveink: o Az iskolában működő kisebb-nagyobb közösségeket a személyiségfejlesztés ideális kereteinek tekintjük. o Az iskola közösségeinek szervezésében működtetésében arra törekszünk, hogy a közösségi tevékenység keretei között az egyén pozitív hatásai megsokszorozódjanak, az egészséges szocializációja megvalósuljon. o A közösségek működését közvetlenül vagy közvetetten úgy irányítjuk, hogy a közös célok érdekében a tanulók szívesen tevékenykedjenek. o A közösségben az integrációs nevelés gyakorlatát támogatjuk. A közösségfejlesztést meghatározó alapfeladatok: A közösségfejlesztés sokszínű feltételeinek megteremtése: igényes tárgyi környzet, gazdag programkínálat,, sokoldalú tevékenységrendszer biztosítása, változatos programok A közösségfejlesztés folyamatának szakszerű szervezése, irányítása Programelemek: - Közösségek szervezése különböző célfeladatok szerint - A különböző feladatra szerveződött közösségek önmeghatározása -Tevékenységszervezés, a tevékenység elvégzése -A közösség terepén jól fejleszthető képességek, kompetenciák biztosítása (kommunikáció, vita, elfogadás, értékelés, véleményformálás, önállóság, önszervezés, stb) - Nyomonkövetés (a közösség fejlődésével kapcsolatos tapasztalatok elemzése, visszacsatolás, az újabb fejlesztési célok meghatározása, beépítése a fejlesztési folyamatba. A közösségfejlesztés színterei, az alapfeladatok megvalósításával kapcsolatos további teendők: - A feladatok konkrét megfogalmazása a közösség fejlesztésével foglalkozó valamennyi tervben, dokumentumban, szabályzatban - A különböző célcsoportokhoz illesztett feladatok megvalósítása - A közösségfejlesztő tevékenység sikerkritériumanak meghatározása a közösségcsoportokban 13

14 - A közösségfejlesztés eredményeit mérő módszerek, eszközök meghatározása, rendszerbe illesztése, hagyománnyá fejlesztése - Visszacsatolás az egészséges fejlesztési folyamat biztosítása érdekében A közösségfejlesztés iskolai hagyományai o A kisebb közösségek (osztályközösség, szakköri csoport, sportcsoport, projektek csoportjai, akciócsopportok, stb.) programjai: ünnepségek, kirándulások, vetélkedők, színházlátogatás, hulladékgyűjtés, stb. a közösség jellegéhez igazodóan. o Nagyobb közösségek (iskolaközösség, tagozatok, diákönkormányzat) programjai: ünnepségek, sportversenyek, A közösségfejlesztés koordinátora, felelőse iskola szinten valamint a tagintézményben: igazgató Kiemelet munkaközösség vezető Tagintézmény vezető (Győrság) A beilleszkedési magatartási nehézségekkel rendelkező, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Fogalomértelmezés: A beilleszkedési és magatartási zavarral rendelkező gyermekek szocializációja a normatív mércétől eltérést mutat, a gyermek konfliktusba kerül a közösség szabályrendszerével. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bek.29.a pontja illetve a évi LXXXVII. módosító törvény 20. (3) bek.alapján sajátos nevelési igényűek (SNI) a gyermekek. A beilleszkedési, magatartási zavarral rendelkező gyermekek nevelésével kapcsolatos kiemelt alapelveink: A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködő gyermekekeket fogyatékosságuknak megfelelően különleges bánásmódban részesítjük. Nevelésfilozófiánkban a befogadó nevelés elvét, az integrációs nevelés gyakorlatát, inklúzív nevelési módszereket alkalmazzuk. Nevelési határrendszerünkben prioritásként kezeljük az egészséges énkép kialakítását, a kudarctűrő képesség növelését, az önbizalom és önállóság erősítését. A célterülethez kapcsolódó meghatározó alapfeladatok: 14

15 Programelemek: - A viselkedésbeli rendellenesség tüneteinek megfigyelése, azonosítása - Kapcsolatfelvétel a szülőkkel, a problémával kapcsolatos egyeztetés - Szürővizsgálat elvégzése, diagnosztizálás szakemberek közreműködésével - Terápiák meghatározása, a fejlesztés elindítása, folyamatszervezés - Együttműködés a szakemberekkel, az eredmények követése - A gyermek fejlődésének feljegyzése, nyilvántartás vezetése - A felülvizsgálat megszervezése A fejlesztés színterei, az alapfeladatok megvalósításával kapcsolatos további teendők: Az osztályfőnökök, tanítók, tanárok a pedagógiai munkájukhoz tartozó beilleszkedési és magatarási zavarral rendelkező gyermekeknél az együttnevelés pedagógiáját alkalmazva működnek közre a fejlesztésben a speciális szakemberek iránymutatása alapján Rendszeresen konzultálnak a gyermekek szüleivel, az osztályokban/csoportokban tanító pedagógusokkal, a gyermek fejlesztésében részt vevő szakemberekkel. A szakszolgálat támogatásával a fejlesztő felkészítésre szervezett közösségek: Logopédiai foglalkozás Fejlesztő felkészítés (gyógypedagógus) A téma koordinátora, felelőse iskola szinten, illetve a tagintézményben: Kiemelt munkaközösség vezető Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus Tagintézmény vezető (Győrság) A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Fogalomértelmezés: A képesség valamely tevékenységre, cselekvésre való alkalmasság és annak mértéke. A tehetség az a képesség, amely az emberi tevékenység egy bizonyos területén az átlagost meghaladó teljesítményt hoz létre. A képesség- és tehetségfejlesztéssel kapcsolatos kiemelt alapelveink: Pedagógiai munkánkban a differenciált fejlesztést alkalmazzuk,: minden gyermeket adottságai és lehetőségei maximumára kívánunk fejleszteni Valljuk, hogy a gyermekek nagy többsége valamilyen területen tehetséges, fejlődését ebben a meggyőződésben szervezzük, irányíljuk 15

16 A célterülethez kapcsolódó meghatározó alapfeladatok, tevékenységek: A tanulói képességek fejlettségének megállapítása (képességmérések, tehetségazonosítás) A képességfejlesztés szervezeti formáinak meghatározása A képességfejlesztés folyamatának meghatározása, eredménymérés, visszacsatolás, folyamatszervezés A tehetségesek célcsoportjának fejlesztése, irányítása, a fejlesztés sokszínű lehetőségének feltárása, mgszervezése A fejlődés eredményeinek követése, visszacsatolás A tehetségesek nyilvántartása A képesség és tehetségfejlesztés színterei, módszerei, az alapfeladatok megvalósításával kapcsolatos további teendők: Tehetségfejlesztő foglalkozások A tanítási órák keretében irányított tanulás. Kiselőadások készítése, szereplési lehetőségek biztosítása tanulóinknak. Egyéni és csoportos gyűjtőmunka, projektek összeállítása. Egyéni alkotások (rajz, technika, stb.) létrehozása. Művészeti nevelés.(népi tánc, énekkar). Különböző szakkörök, tanfolyamok, kulturális programok képzéseibe való bekapcsolódás. Tanulmányi, sport és egyéb versenyekre történő benevezés és felkészülés. Iskolai könyvtár lehetőségeinek felhasználása. A téma koordinátora, felelőse iskola szinten és a tagintézményben: Kiemelet munkaközösség vezető Tagintézmény vezető (Győrság) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A gyermekvédelem feladata A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók felderítése, nyilvántartásba vétele a hátrányosságot okozó körülmények megállapítása és a következmények pedagógiai eszközökkel történő enyhítése. A gyermekvédelem feladatkörébe tartozó célcsoportot a közoktatásról szóló törvény ának 14. pontja határozza meg. A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekeket a szülői nyilatkozat alapján a jegyző veszi nyilvántartásba. A gyermekvédelem érdekében végzett pedagógiai munkát az osztályfőnökökre és szaktanárokra támaszkodva az gyermekvédelmi felelős koordinálja és szervezi. 16

17 A gyermekvédelmi felelős feladata: A jegyző által nyilvántartásba vett gyermekeknél megismeri a hátrányosság okait, feltárja a gyermeknél jelentkező következményeket. Felméri a hátrányosságot okozó körülményeket, családlátogatást végez. Részt vesz a Gyermekvédelmi Szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken. Folyamatos kapcsolatot tart a tagintézményekkel, koordinálja a tagintézmények gyermekvédelmi munkáját, közreműködik a problémás helyzetek megoldásában. Az adott helyzetet figyelembe véve a pedagógusokkal együttműködve meghatározza a hátrányosságot kompenzáló iskolai segítségnyújtás lehetőségeit: o életszemléletet formáló nevelés, egyéni bánásmód érvényesítése, o esélyegyenlőség biztosítása az iskolai programokban való részvételhez (szakkörök, sportkör, napköziotthon, tanulószoba) o iskolai juttatásokban való részesedés (ingyenes étkezés, tankönyvtámogatás) o nyári táborokban való részvétel biztosítása o pályaválasztási tanácsadás o megelőző felvilágosító programok szervezése (pl. drogmegelőzés) o anyagi támogatás (pl. alaptvány) o szűrővizsgálatok szervezése o családgondozás (nevelési tanácsadás, a segítő lehetőségek ismertetése) Együttműködik a hátrányosság megelőzésében, kompenzálásában segítő szervezetekkel: Gyermekvédelmi Szolgálat Családsegítő Szolgálat Nevelési Tanácsadó Gyámügyi Hatóság Gyermekorvos, védőnő Szakértői és Rehabilizációs Bizottság Gyermekvédelemben részt vevő társadalmi szervezetek (alapítványok, egyház) A téma koordinátora, felelőse iskola szinten: Gyermekvédelmi felelős A tagintézmény gyermekvédelmi munkájáért felelős: a tagintézmény vezető (Győrság) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Fogalomértelmezés A tanulási kudarcnak kitett tanulók nem teljesítik a tantervi követelményeket, az iskolai elvárások és a teljesítményük közöt egyensúlyhiány áll fenn. 17

18 A kudarcban szerepet játszó tényezők: Képességbeli, alapismeretbeli hiányosság (szókics, íráskészség, beszédkészség, felfogóképesség, logikai készség fejletlensége, háttértudás hiánya) Magatartászavar (akaraterő, kitartás hiánya, alacsony igényszint) Tanulási motiváció hiánya (beszűkült érdeklődés, alacsony igényszint) Az egyes tantárgyakkal szembeni attitűd alacsony foka (pl. matematika, nyelvtan, stb.) A tanulási kudarc megszűntetésével kapcsolatos alapelvek: Nevelő-oktató munkánkban, tanításunkból előtérbe helyezzük az aktív, cselekedtető tanulásszervezési eljárásokat. A tanulás folyamatába beépítjük a projektrendszerű tanulást. Megalapozzuk az élethosszon át tartó tanulás képességeit, a tudásátadó szerep helyett a tudásfelépítő szerepet erősítjük, Tanulásszervezési tevékenység a tanulási kudarc megszűntetése érdekében: o Egyéni korrekció, egyéni segítség o Felzárkóztató programok működtetése o Korrepetálás o Differenciálás a tanulás tartalmában, ütemében o A szóbeliség nagyobb aránya a tanítási órákon o A hiányzó ismeretek pótlása o Iskolapszichológus bevonása Felzárkóztatást segítő programok (A programok a tanulási kudarc ismeretében változnak) A tanulás tanítása, tanulása fejlesztő program Kommunikáció-fejlesztő tréning Felzárkóztató egyéni fejlesztési program Részképesség fejlesztő terápia A programokat speciális képzettségű szakemberek, vagy a pedagógus továbbképzésen szerzett kompetenciával rendelkező szakemberek végzik A téma koordinátora, felelőse iskola szinten illetve a tanintézményben: Kiemelt munkaközösség-vezető Tagintézmény-vezető (Győrság) A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Fogalomértelmezés 18

19 A szociálisan hátrányos tanulót különböző jellegű szociális hátrányok gátolják adottságaihoz mért fejlődésében. A szociális hátrányban szerepet játszó tényezők: - Családi mikrokörnyezet: munkanélküliség, csonka család, alacsony értékrend, alacsony kulturális igény, családi deviáns jelenségek - Utcai környezet negatív hatása - Tartós betegség, stb. A szociális hátrányok enyhítésével kapcsolatos alapelveink Az iskolai lehetőségeivel élve a szociális hátrányok mérséklésre törekszünk A célterülethez kapcsolódó meghatározó alapfeladatok, tevékenységek: Programelemek: - A célszemély azonosítása, a hátrány okainak feltárása - Az okokhoz illeszkedő hátránykompenzáló pedagógiai tevékenység megszervezése: egészséges tanulási környezet biztosítása, egyéni beszélgetés, szakköri, könyvtári programokba, DSK foglalkozásokba való bevonás, érzelmi-közösségi nevelés erősítése, stb. - Szociális juttatások: tankönyvtámogatás, étkezési támogatás - Család és iskola kapcsolatok erősítése, családgondozó tevékenység az iskola lehetőségeivel. Az alapfeladatok megvalósításával kapcsolatos további teendők: - Az osztályfőnökök, szaktanárok a szociális hátrányok mérséklését segítő sajátos tevékenysége: egyéni foglalkozás a gyermekkel, megerősítés, családlátogatás. - Közös szabadidős programok szervezése a szülők bevonásával. - Táboroztatás - Rendszeres kapcsolattartás az ifjúságvédelmi felelőssel a családsegítő szolgálattal A téma koordinátora, felelőse iskola szinten és a tagintézményben: Ifjúságvédelmi felelős Tagintézmény vezető (Győrság) A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A pedagógiai program végrehajtásához szükséges alapfelszerelések jegyzékét 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete határozza meg. Az eszközök beszerzését a fenntartó ütemterv szerint végzi. 19

20 Az elhasználódott eszközökről évente jelentést készítünk, eljuttatjuk a fenntartóhoz. Az új, korszerű eszközök beszerzésére figyelmet fordítunk, folyamatosan élünk a pályázati lehetőségekkel. 20

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt

1. A Pedagógiai Program módosulása a szöveges értékelés változása miatt 2010. A Szent László Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a szöveges értékelés, a nem szakrendszerű oktatás és Sárvár város Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben