sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT"

Átírás

1 sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

2 SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el?

3 MORÁL ÉS MEGFELELÉS

4 A jó hírnevet nehéz megszerezni, de könnyű elveszíteni. Azonban mindannyian hozzá tudunk járulni a Shell jó hírnevének építéséhez és megőrzéséhez. Legyen elkötelezett

5 TARTALOMJEGYZÉK A Royal Dutch Shell plc és azok a társaságok, amelyekben közvetlen vagy közvetett részesedése van, egymástól elkülönült jogi személyek. Ebben a kiadványban azonban a Shell és a Shell Csoport kifejezéseket az egyszerűség kedvéért általában valamennyi fenti társaságra használjuk. Ehhez hasonlóan a mi és valamennyi ragozott alakja eseten-ként utalhat a Shell Csoport összes tagjára általánosságban. A fenti kifejezéseket akkor is használja a szöveg, ha nincs gyakorlati olyan célja vele, hogy kifejezetten megjelöljön egy társaságot.

6 SHELL ETIKAI KÓDEX 02 A VEZÉRIGAZGATÓ BEVEZETŐJE 03 A SHELL ETIKAI KÓDEXÉNEK MAGYARÁZATA 04 A SHELL ÁLTALÁNOS ÜZLETI ALAPELVEI 08 1 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI KERESKEDELEM 12 TRÖSZTELLENES ÉS VERSENYJOGI SZABÁLYOK 14 EXPORTKORLÁTOZÁS ÉS -TILALOM 16 IMPORTKORLÁTOZÁS ÉS -TILALOM 18 2 EMBK 20 EGÉSZSÉG, MUNKAVÉDELEM, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET 22 3 EMBERI TARTÁS ÉS ÜZLETI TISZTESSÉG 24 VESZTEGETÉS ÉS KORRUPCIÓ 26 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 28 AJÁNDÉKOK ÉS VENDÉGLÁTÁS 30 BENNFENTES ÉRTÉKPAPÍR-KERESKEDELEM 34 POLITIKAI TEVÉKENYSÉG ÉS POLITIKAI CÉLÚ JUTTATÁSOK36 4 A PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK ÉS ESZKÖZÖK VÉDELME 38 KÖZZÉTÉTEL 40 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK 42 PÉNZMOSÁS 44 A TÁRSASÁGI VAGYON VÉDELME 46 5 EMBEREK 48 ESÉLYEGYENLŐSÉG 50 ZAKLATÁS 52 KÁBÍTÓSZERREL VAGY ALKOHOLLAL VALÓ VISSZAÉLÉS 54 6 INFORMÁCIÓKEZELÉS 56 SZELLEMI TULAJDON 58 ADATVÉDELEM 60 NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE 62 ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZABÁLYZAT 64 KOMMUNIKÁCIÓS ÉS IT-ESZKÖZÖK SZEMÉLYES HASZNÁLATA 66 SHELL ETIKAI KÓDEX 68 TÁRGYMUTATÓ 70 MEGJEGYZÉS 74

7 SHELL ETIKAI KÓDEX 02

8 A VEZÉRIGAZGATÓ BEVEZETŐJE A becsületesség, a tisztesség és a másokkal szembeni tisztelet mint alapvető közös értékek határozzák meg a cselekedeteink tartalmát, és ezekre épülnek a Shell Általános Üzleti Alapelvei. Valamennyi Shell vállalattal szemben elvárás, hogy ezeknek az elveknek megfelelően járjanak el mindenkivel. A cselekedeteink alapján ítélnek meg, a hírnevünk pedig csak akkor marad kiváló, ha mindannyian a jogszabályoknak és az Üzleti Alapelvekben foglalt etikai elvárásoknak megfelelően tevékenykedünk. Úgy vélem, szükséges lehet valamenynyi dolgozónk számára részletesen elmagyarázni azt, hogy milyen általános érvényű elvárásokat támasztunk a magatartásukkal kapcsolatban. A Shell Etikai Kódexe részletezi az elvárásokat, és segítséget nyújt ahhoz, hogy megfeleljünk ezeknek. A Kódex, melynek alapját a nézeteink és az értékeink jelentik, a mindennapi üzletvitelben alkalmazott elveinkre is vonatkozik. A Kódexet könyv formájában és a Shell internetes oldalain is hozzáférhetővé tettük. A kollégáim és jómagam is fontos szerepet szánunk a Kódexnek az elvárásaink tisztázásában. A Shell valamennyi alkalmazottjának be kell tartania az ebben foglaltakat, melyek természetesen az egyes munkakörök sajátosságainak megfelelően és eltérő időpontokban vonatkoznak a munkatársakra. A Kódex be nem tartása fegyelmi eljáráshoz vezethet. Mindenben segítséget nyújtunk ahhoz, hogy Ön a Kódexnek megfelelően járhasson el. Gyakorlati tanácsokkal is szolgálunk az egyes részekhez, és ha az interneten olvassa a Kódexet, még részletesebb információk is hozzáférhetőek az egyes részekhez tartozó linkeken keresztül. Egy olyan nyitott vállalati kultúrát szeretnénk, amelyben az alkalmazottak megkérdik, mi a követendő magatartás, ha egy adott helyzetben bizonytalanok. Szeretnénk továbbá, ha megosztaná velünk a véleményét, valamint tájékoztatjuk, hogy ha úgy érzi, valaki megszegte a Kódexet a Shellnél, kötelessége jelenteni azt. A Kódex ennek módját is tartalmazza, beleértve a Shell Global Helpline szolgáltatásait. A bejelentővel szembeni fellépést nem tűrjük el. A VEZÉRIGAZGATÓ BEVEZETŐJE A hírnevünk és a jövőnk azon múlik, hogy a jogszabályokon túl megfelelünk-e a legmagasabb szintű erkölcsi elvárásoknak is. Felmérhetetlenül értékes előny, ha tisztességesnek tartanak bennünket. Az Etikai Kódex egy újabb bizonyíték a tisztességes magatartás melletti elkötelezettségünkre. Üdvözlettel, Jeroen van der Veer, vezérigazgató 03 SHELL ETIKAI KÓDEX

9 SHELL ETIKAI KÓDEX A SHELL ETIKAI KÓDEXÉNEK MAGYARÁZATA ELJÖTT AZ IDŐ, HOGY PONTOSABBAN IS MEGFOGALMAZZUK AZ ALKALMAZOTTAINK MAGATARTÁSÁVAL SZEMBENI ELVÁRÁSAINKAT ÉS AZ ÁLTALUK KÖVETENDŐ VISELKEDÉSMINTÁKAT. Az Etikai Kódex mindenki számára útmutatóul szolgálhat bár-mely olyan esetben, amikor nem világos, milyen magatartást kell tanúsítani. Miért van szüksége a Shellnek egy etikai kódexre? A világ vezető vállalatai azért tartanak ott, ahol tartanak, mert ők határozzák meg azokat a teljesítményszinteket és magatartásmintákat, amelyeket mások követni próbálnak. Egyértelművé teszik, hogy miben hisznek és mik a céljaik. E kritériumok alapján a Shell a világ egyik vezető cége. Mi voltunk az egyik legelső olyan globális vállalat, amely kinyilvánította értékeit az Általános Üzleti Alapelvek 70-es évekbeli kiadásával. Azóta azonban nagymértékben megváltozott cégünk és a bennünket körülvevő világ is. Üzleti környezetünkben sokkal nagyobb a verseny, mint korábban bármikor. A jogszabályok által ránk rótt terhek egyre nagyobbak és összetettebbek. Ezért most eljött az idő, hogy pontosabban is megfogalmazzuk az alkalmazottaink magatartásával szembeni elvárásokat és az általuk követendő viselkedésmintákat. Ennek célja nemcsak az, hogy megfeleljünk valamennyi jogszabálynak és egyéb szabálynak, hanem az is, hogy az egyes személyek viselkedése összhangban álljon a Shell alapvető értékeivel, amelyek a becsületesség, a tisztesség és a másokkal szembeni tisztelet. Mi az Etikai Kódex lényege? Az Etikai Kódex egyértelműen megfogalmazza azt, hogy milyen szabályoknak és elvárásoknak kell megfelelni a célkitűzések eléréséhez. A Kódex az elvárásokat és az útmutatást egyaránt tartalmazza a lehető legvilágosabb és legkonzisztensebb tartalommal, a lehető legtömörebben, egyetlenegy, az egész társaságra és valamennyi munkatársra érvényes dokumentumban, és több, a társaság egészét érintő kockázatra is kiterjed. Az Etikai Kódex mindenki számára útmutatóul szolgálhat bármely olyan esetben, amikor nem világos, milyen magatartást kell tanúsítani; az Etikai Kódex továbbá nem más, mint a Shell válasza sokféle kérdésre és problémára; valamint hasznos eszköztár arra nézve is, hogy miként érvényesíthetőek a gyakorlatban az Üzleti Alapelvek. Fontos megérteni azt is, hogy az Etikai Kódex egyrészt egy új dokumentum, a vonatkozó jogszabályok és irányelvek összefoglalása, másrészt iránymutatás arra nézve, hogyan kell megfelelni ezeknek a szabályoknak. A Kódex legfőbb értéke az, hogy először foglaltuk össze a szabályokat egyetlen dokumentumban a társaság egészére kiterjedően, így először van világos közös alapja a szabályoknak való megfelelésnek. A Kódex így fontos eleme a Shell Ellenőrzési Keretrendszerének. Nem szabad elfelejteni, hogy csak egyetlen érvényes Etikai Kódex van. Mire terjed ki az Etikai Kódex? A Kódex kiterjed minden, az Általános Üzleti Szabályzatban felsorolt elvárásra, ám nagyobb részletességgel szabályozza azokat. Az az alapelvünk, hogy teljesítenünk kell valamennyi, jogszabályban és egyéb szabályban foglalt kötelezettséget, kiterjed az új Kódexben foglalt öszszes jogi kötelezettségre. Az Etikai Kódex egyes részeihez kapcsolódó egyéb elveket az adott rész szalagcímeként tüntetjük fel. A bevezető végén található összefoglaló révén felfrissítheti a Shell Általános Üzleti Alapelveivel kapcsolatos tudását.

10 Mivel az Etikai Kódex egy, a társaság egészére kiterjedő dokumentum, nem tartalmaz részletes útmutatást arra nézve, hogy a működési területünk egyes országaiban érvényes helyi jogi előírásokat miként kell betartani. Shell-dolgozóként Önnek kötelessége a feladataira vonatkozó helyi hatályos jogszabályok tiszteletben tartása, valamint a Kódex rendelkezéseinek való megfelelés. Az Etikai Kódex nem tartalmaz minden részletre kiterjedő információt az egyes Shell-szabályzatokat és irányelveket illetően. Ismételten megjegyezzük, hogy Ön köteles megérteni és részleteiben is betartani az Ön szerepére és munkakörére vonatkozó irányelveket. Az Ön feladata megítélni, hogy a Kódex kellő részletességgel szabályoze egy kérdést, így segítjük Önt abban, hogy helyi szinten hozza meg a megfelelő döntést. Linkeket is csatoltunk annak érdekében, hogy tanácsot adjunk, hol kaphat segítséget az Etikai Kódexben foglalt témákat illetően, valamint hogy Önre nézve mit jelentenek ezek. Egy utolsó megjegyzés: az Etikai Kódex nem szünteti meg annak szükségességét, hogy megfelelő döntéseket hozzunk, csak segít ebben. A tisztességes munkavégzésre és az átgondolt döntéshozatalra vonatkozó felelősségünk továbbra megmarad egymással és a Shell-lel szemben, valamint a jogszabályi kötelezettségeinknek megfelelően is. Hogyan tud a Kódex segíteni? A Shell egy világméretű társaság, amely egy folyton változó világban működik. Ezért lehetetlen előre megjósolni az összes olyan kihívást, amellyel Önnek szembe kell néznie a Shell alkalmazottjaként. Ha problémák merülnek fel, a válasz vagy megoldás keresésekor először érdemes a Kódexet megnézni, mivel ez rengeteg hasznos információt tartalmaz. Gyakorlati tanácsokat ad arra nézve, hogy miként lehet a jogszabályoknak megfelelni. Előírásokat és iránymutatást tartalmaz arra nézve, Önnek hogyan kell viszonyulnia a kollégáihoz, az ügyfeleihez, a részvényesekhez, a beszállítókhoz, a versenytársakhoz, a kormányzati szervekhez és egyéb közösségekhez. Más hasznos információforrásokat is megjelöl. Segíthet továbbá abban, hogy Ön meg tudja oldani az üzleti magatartással kapcsolatban felmerülő összetett problémákat, és elmagyarázza, miként juthat személyes tanácshoz. A SHELL ETIKAI KÓDEXÉNEK MAGYARÁZATA 05 SHELL ETIKAI KÓDEX

11 SHELL ETIKAI KÓDEX A SHELL ETIKAI KÓDEXÉNEK MAGYARÁZATA FOLYTATÁS Hogy juthat további információkhoz a Kódexszel kapcsolatban? A Kódex elolvasásával elvileg elegendő tájékoztatást kap ahhoz, hogy kezelni tudja a legtöbb olyan élethelyzetet és kérdést, amely a napi munka során a társaságnál felmerül. Ha többet szeretne tudni, számtalan további információforrás áll a rendelkezésére, és máshova is fordulhat tanácsért az érintett témától függően: a feletteséhez vagy vezetőjéhez, a humánerőforrás-képviselőjéhez, az adott kérdés témafelelőséhez vagy az Ön szokásos jogi tanácsadóihoz, Business vagy Functional Compliance Officeréhez, a Chief Ethics & Compliance Officerhöz, az éjjel-nappal (hétvégén is!) az Ön rendelkezésére álló bizalmas segítséghez, a Shell Global Helpline-hoz. Kinek kell a Kódex szerint eljárnia? Minden, teljes egészében a Shell tulajdonában levő vagy a Shell irányítása alá tartozó, mással közös tulajdonú társaságnál dolgozó minden munkavállaló, igazgató és tisztviselő köteles a Etikai kódexnek megfelelően eljárni. A szerződéses személyzet tagjai is kötelesek a Kódexet betartani. Az olyan tanácsadók és vállalkozók, akik a nevünkben vagy a megbízásunkból tevékenykednek a szolgáltatások, az eljárások vagy bármely üzleti tevékenység kiszervezése miatt, szintén kötelesek a Kódexnek megfelelő magatartást tanúsítani akkor, amikor a nevünkben járnak el. A független vállalkozók vagy tanácsadók tájékoztatást kapnak a Kódex azon részéről, amely a személyzet velük érintkező részére vonatkozik. A Kódexet alkalmazzuk az összes olyan közös tevékenységnél is, amelynek a Shell a fő szervezője. Egy olyan vegyesvállalatban való részvétel esetén, amely nem a Shell irányítása alatt áll, megpróbáljuk meggyőzni a vállalatot arról, hogy a Kódexben foglaltakhoz hasonló elveket és elvárásokat fogalmazzon meg. Hogyan jelezheti Ön a Kódex megsértését? Ha úgy ítéli meg, hogy megszegték vagy folyamatosan megszegik a Kódex egy rendelkezését, kötelessége azt jelezni egy olyan személynek, aki tudja kezelni a helyzetet. Emellett a hagyományos vezetési vagy humánerőforráscsatornákon keresztül is jelezheti a problémát, vagy a helyi Business vagy Functional Compliance Officerrel, illetve a Shell Compliance Office-szal való kapcsolatfelvétel útján. Ha úgy látja jobbnak, használhatja e célból a Shell Global Helpline-t is (telefonon vagy interneten lásd a További információk c. részben), ha felmerül Önben a Kódex megszegésének gyanúja. A jelzését természetesen komolyan veszik, és gyorsan kivizsgálják. Ha úgy kívánja, garantáljuk az anonimitását. Ha bebizonyosodik a vonatkozó szabályok vagy irányelvek megsértése, meg kell tenni a megfelelő lépéseket.

12 SHELL ETIKAI KÓDEX A SHELL ETIKAI KÓDEXÉNEK MAGYARÁZATA FOLYTATÁS Ön teljesen nyugodt lehet a tekintetben, hogy a bejelentőt a bejelentés miatt érő retorziót nem fogjuk eltűrni. A Shell megvédi az alkalmazottait a retorzióktól; cserébe azonban elvárja tőlük, hogy ha ilyen jellegű intézkedést gyanítanak, azonnal jelezzék a Shell Global Helpline-on vagy a Shell Compliance Office-on keresztül. Ezzel párhuzamosan, amennyiben bárki hamis információkat terjeszt a bejelentéssel, esetleg megsérti vagy fenyegeti más munkavállaló jó hírnevét, fegyelmi felelősséggel tartozik. Mi történik a Kódex rendelkezéseit megsértő személyekkel? A Etikai Kódex vagy a tevékenységünkre vonatkozó bármely jogszabály megsértése az érintett magánszemély és a Shell számára egyaránt súlyos következményekkel járhat. Ha a Kódex megszegése egyben bűncselekményt is megvalósít, az illetékes hatóság büntetőeljárást is indíthat. A Kódexet vagy bármilyen jogszabályt megszegő munkavállalók ellen belső fegyelmi eljárást is kezdeményezhetünk, amely a munkaviszony megszüntetését is eredményezheti. Hogyan használhatja a Shell Global Helpline-t? A Shell Global Helpline egy helyi telefonszámon keresztül bármelyik országban és az interneten is éjjel-nappal elérhető egész héten. A Helpline-t hívó személyeknek lehetőségük van arra, hogy egy tapasztalt és független operátorral beszéljenek bizalmasan. A bejelentéseket a szabályos ügykezelésnek megfelelően rögzítjük és kezeljük, valamint a szokásos módon vizsgáljuk ki. A kérdéseket továbbítjuk azok számára, akik meg tudják válaszolni azokat. A Shell Global Helpline-ról további információkat (beleértve valamennyi telefonszámot) a Shell Ethics & Compliance weboldalán kaphat. A Helpline-t az interneten keresztül is elérheti. A linkekhez lásd a További információk c. részt. Sor kerül-e a Kódex megértését segítő képzésre? Segíteni fogjuk Önt abban, hogy a Kódexnek megfelelő magatartást tudjon tanúsítani, e célból képzést biztosítunk, valamint a fontos információkról és elérhetőségekről is tájékoztatjuk. Így Ön bármikor szakértő segítséget kaphat valamennyi, a Kódex által lefedett területről. A Shell Compliance Programme teljes leírása megtalálható a Shell Ethics & Compliance weboldalon. Itt megtekintheti és letöltheti a Kódex egy példányát, így könnyedén juthat információhoz bármelyik témát illetően, valamint linkek is segítik, ha további útmutatásra van szüksége az adott kérdésben. Emellett elérhetőségeket és hasznos oktatási anyagokat is talál itt. Minden üzletág és üzleti funkció rendelkezik egy kockázatokat figyelembe vevő képzési programmal, amely kötelező az azonosított kockázat által érintett területen dolgozó személyzet számára. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A Shell Etikai Kódex elérhető itt: ct A Shell Ethics & Compliance honlapja elérhető itt: mpliance A Shell Global Helpline elérhető itt: https://www.compliancehelpline.com/shell.jsp A SHELL ETIKAI KÓDEXÉNEK MAGYARÁZATA 07 SHELL ETIKAI KÓDEX

13 SHELL ETIKAI KÓDEX A SHELL ÁLTALÁNOS ÜZLETI ALAPELVEI A SHELL ÁLTALÁNOS ÜZLETI ALAPELVEI MEGHATÁROZZÁK, HOGY A SHELL CSOPORTOT ALKOTÓ EGYES SHELL VÁLLALATOK MILYEN MÓDON BONYOLÍTHATJÁK ÜGYLETEIKET. A Shell Csoport célja, hogy hatékonyan, felelősségteljesen és nyereséges módon vegyen részt az olaj-, gáz- és vegyiparban, valamint egyéb iparágakban, és hozzájáruljon az új energiaforrások kifejlesztéséhez az ügyfelek egyre kifinomultabbá váló igényeinek és a világ növekvő energiaszükségletének való megfelelés miatt. Úgy gondoljuk, hogy az olaj és a gáz fontos eleme a gazdasági fejlődéshez szükséges globális energiaigénynek az elkövetkező évtizedekben is. A szerepünk az, hogy a gázt és az olajat nyereségesen, de egyúttal a társadalmi és környezetvédelmi szempontokra is tekintettel termeljük ki és szállítsuk. Magas színvonalú termelékenység elérése a célunk, hogy hosszú távon is meg tudjuk erősíteni és őrizni piaci versenypozícióinkat a működési területeinken. Célunk az ügyfelekkel, a partnerekkel és a döntéshozókkal való szoros együttműködés annak érdekében, hogy hatékonyabban és fenntarthatóbban tudjuk felhasználni a természeti és energia-erőforrásokat.

14 Értékeink A Shell alkalmazottainak alapvető értékei megegyeznek ezek a becsületesség, a tisztesség és a másokkal szembeni tisztelet. Hiszünk abban, hogy elengedhetetlenül fontos a bizalom, a nyitottság, a csapatmunka és a professzionalizmus, valamint büszkék vagyunk a tevékenységünkre. Fenntartható fejlődés Az Üzleti Alapelveinknek megfelelően elkötelezettek vagyunk a fenntartható fejlődés mellett. Ehhez szükséges a rövid és hosszú távú érdekek összeegyeztetése, valamint a gazdasági, környezetvédelmi és szociális szempontok figyelembevétele a döntéshozatalban. Kötelezettségek A Shell vállalatokat öt területen terhelik kötelezettségek. A vezetés felelőssége az, hogy folyamatosan értékelje a prioritásokat, és ez alapján ossza szét a teljesítésükhöz elengedhetetlen feladatokat. A részvényesek felé A részvényesek befektetéseinek megóvása érdekében olyan hosszú távú megtérülést kell biztosítani, amely versenyképes az iparág egyéb vezető társaságainak kínálatával. Az ügyfelek felé Felelősek vagyunk azért, hogy megtartsuk ügyfeleinket és újakat szerezzünk, valamint olyan termékeket forgalmazzunk és olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek árban, minőségben biztonsági és a környezeti hatás szempontjából értéket képviselnek, illetve technológiai, környezetvédelmi és kereskedelmi szempontból is megfelelőek. Az alkalmazottak felé Tiszteletben kell tartanunk az alkalmazottaink emberi jogait, valamint a számukra jó és biztonságos munkakörülményeket kell biztosítanunk, versenyképes munkafeltételekkel. Támogatni kell a tehetséges alkalmazottak fejlődését és tehetségük lehető legjobb kiaknázását, és olyan munkakörnyezetet kell teremtenünk, amelyben mindenkinek egyenlő esélye van képességeinek fejlesztésére. Bátorítani kell a munkavállalókat a saját munkájuk megszervezésére és megtervezésére, valamint lehetőséget kell biztosítani a számukra arra, hogy megfogalmazhassák a problémáikat. Tisztában vagyunk azzal, hogy üzleti sikerünk a munkatársaink teljes elkötelezettségén múlik. Üzletfeleink felé Kölcsönösen előnyös kapcsolatokat kell kiépítenünk a vállalkozókkal, beszállítókkal és vegyesvállalati partnereinkkel, és támogatni kell a Shell Általános Üzleti Alapelveinek (vagy más hasonló elveknek) az alkalmazását az ilyen kapcsolatokban. Ezen elvek érvényesítésének a sikere vagy sikertelensége fontos szempont akkor, amikor döntést kell hozni a kapcsolat létrehozataláról vagy fenntartásáról. A társadalom felé Az üzleti tevékenységet úgy kell űznünk, mint a vállalati szféra bármely felelős tagjának, tehát be kell tartanunk a vonatkozó jogszabályokat, támogatnunk kell az alapvető emberi jogok érvényesülését a gazdasági életben betöltött szerepünknek megfelelően, valamint figyelmet kell fordítanunk a környezetvédelemre, a munkavédelemre és az egészségügyre. A SHELL ÁLTALÁNOS ÜZLETI ALAPELVEI 09 SHELL ETIKAI KÓDEX

15 SHELL ETIKAI KÓDEX A SHELL ÁLTALÁNOS ÜZLETI ALAPELVEI FOLYTATÁS 1. számú alapelv Gazdasági megfontolások Folyamatos növekedésünkhöz és üzleti céljaink eléréséhez elengedhetetlen a tartós profit. Ez egyszerre jelzi a hatékonyságot és fejezi ki az ügyfelek véleményét a Shell-termékekről és szolgáltatásokról. Továbbá ez biztosítja a vállalat számára az erőforrást a jövő energiaforrásainak kifejlesztéséhez szükséges újabb befektetésekhez az ügyfelek igényeinek megfelelően. Nyereségesség és erős pénzügyi alapok nélkül lehetetlen teljesíteni a kötelezettségeinket. A befektetésekről és az egyes befektetések eladásáról való döntéskor a fenntartható fejlődés szempontjait (gazdasági, szociális, környezetvédelmi) és a befektetés kockázatait kell figyelembe venni. 2. számú alapelv Verseny A Shell vállalatok támogatják a vállalkozás szabadságát. Célunk az erkölcsileg támadhatatlan és tisztességes verseny a vonatkozó versenyjogi szabályozás keretein belül; nem akadályozunk senkit abban, hogy szabadon versenyezzen velünk. 3. számú alapelv Üzleti tisztesség A Shell vállalatok az üzleti tevékenységük minden elemében érvényesítik a becsületességet, a tisztességet és az igazságosságot, és az üzletfeleinktől ugyanezt várjuk el. Vesztegetési pénzek közvetlen vagy közvetett felkínálása, fizetése, kérése vagy elfogadása semmilyen formában sem engedhető meg. A kenőpénzek és a csúszópénzek is a vesztegetés formáinak minősülnek, és kerülendők. A munkavállalók meg kell hogy szüntessék a magánjellegű és a vállalati tevékenységük közt fennálló esetleges összeférhetetlenséget. A munkavállalók kötelesek továbbá a munkáltatójuknak bejelenteni az esetleges összeférhetetlenségeiket. A Shell bármely vállalata nevében történő valamennyi üzleti tranzakciónak pontosan és tisztességesen meg kell jelennie a vállalat könyvelésében a megállapított eljárásoknak megfelelően. A könyvelés bármikor ellenőrizhető és hozzáférhető kell hogy legyen. 4. számú alapelv A vállalatok politikai tevékenysége A Shell vállalatok társadalmi szempontból felelős módon és a működési ország jogszabályainak megfelelően kell hogy működjenek, a jogszerű üzleti érdekeink figyelembevételével. A Shell vállalatok nem támogatnak anyagilag politikai pártokat, azok szervezeteit vagy képviselőit. A Shell vállalatok nem vehetnek részt a politikai életben. Azonban a kormányzatokkal való kapcsolataikban a Shell vállalatok joga és kötelessége az, hogy az álláspontunkat kifejtsük a bennünket, alkalmazottainkat, ügyfeleinket, részvényeseinket és a helyi közösségeket érintő kérdésekben az értékeinknek és az Üzleti Alapelveknek megfelelő módon. Az alkalmazottakkal kapcsolatban Amennyiben magánszemélyek szeretnének részt venni a közösség életében, például választásokon való indulás útján, erre lehetőségük lesz, ha a helyi körülmények megengedik. 5. számú alapelv Egészség, munkavédelem, biztonság és környezet A Shell vállalatok a munkavédelem, az egészségvédelem, a biztonság és a környezet kérdéseit következetesen kezelik annak érdekében, hogy a teljesítményirányítás folyamatossága biztosítva legyen. Emiatt a Shell vállalatok e kérdések kezelését nagyon lényeges üzleti tevékenységnek tekintik, fejlődési célokat és mércéket tűznek ki, és a teljesítményről a vállalaton belül értékeléseket, valamint beszámolókat készítenek. Folyamatosan keressük annak a módját, hogyan csökkenthetjük működésünk, valamint termékeink és szolgáltatásaink környezetre gyakorolt negatív hatását.

16 6. számú alapelv Helyi közösségek A Shell vállalatok szándéka az, hogy jószomszédi viszonyt ápoljanak a működési területükön található közösségekkel azáltal, hogy folyamatosan fejlesztik a közösségek jólétéhez való hozzájárulásuk közvetlen vagy közvetett módozatait. Gondosan kezeljük üzleti tevékenységünk társadalmi hatásait, és együttműködünk másokkal annak érdekében, hogy növeljük a helyi közösségeknek nyújtott előnyöket, és enyhítsük a tevékenységünkből eredő esetleges negatív hatásokat. A fentieken túl a Shell vállalatok konstruktív módon viszonyulnak a társadalmi kérdésekhez, akár közvetve, akár közvetlenül kapcsolódnak ezek az üzleti tevékenységünkhöz. 7. számú alapelv Kommunikáció és kötelezettségvállalás A Shell vállalatok tisztában vannak azzal, hogy elengedhetetlen a rendszeres párbeszéd és kapcsolattartás az érdekeltekkel. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy teljes körűen, a szabályok szerint, az összes releváns adat biztosításával tájékoztassunk minden érdekelt felet a teljesítményünkről, kivéve ha az üzleti titok megőrzéséhez fűződő érdek fontosabb. A munkavállalóinkkal, üzleti partnereinkkel és a helyi közösségekkel való kapcsolattartás során felelősen és őszintén meghallgatjuk a különböző felvetéseket, és ugyanilyen módon adunk ezekre választ. 8. számú alapelv Megfelelés A működési területünk országaiban minden vonatkozó jogszabályt betartunk. Az elveinknek megfelelő viselkedés A becsületesség, a tisztesség és a másokkal szembeni tisztelet mint alapvető közös értékek határozzák meg tevékenységünket, és ezekre épülnek az Üzleti Alapelvek is. Az Üzleti Alapelvek vonatkoznak minden ügyletre, legyenek azok kisebb vagy nagyobb léptékűek, és minden esetben az Alapelvek határozzák meg a Shellalkalmazottaktól elvárt viselkedésmódot is. A cselekedeteink alapján ítélnek meg bennünket. A hírnevünket akkor tudjuk megőrizni, ha a jogszabályokat és az Üzleti Alapelveket betartjuk. Arra próbáljuk rávenni az üzleti partnereinket, hogy ezeknek az elveknek vagy hasonló elveknek megfelelően működjenek maguk is. Arra ösztönözzük alkalmazottainkat, hogy mutassanak vezetői hajlandóságot, viselkedjenek felelősen és éljenek a csapatmunka lehetőségeivel, és magatartásukkal így hozzájáruljanak a Shell általános sikeréhez. A vezetők felelősek saját példamutató viselkedésükért, tájékoztatniuk kell az alkalmazottakat ezekről az alapelvekről, és a jelen nyilatkozat betűjének és szellemiségének megfelelő magatartást kell tanúsítaniuk. Az elvek alkalmazásának alapját egy összefüggő eljárásrendszer képezi, amelynek célja, hogy a munkavállalók megértsék az elveket, és azoknak megfelelően járjanak el. Az eljárásrendszer részeként a vezetés feladata továbbá az, hogy biztosítsa az alkalmazottaknak a nem szabályszerű viselkedés és a panasztétel biztonságos és bizalmas módját. Ezért cserében a Shell-alkalmazottak kötelesek jelenteni a vállalatnak, ha felmerül az Üzleti Alapelvek megsértésének gyanúja. Tevékenységünk évek óta az Üzleti Alapelvekre épül, és az ezeknek való megfelelés elengedhetetlen a jövőbeni sikereinkhez is. SHELL ETIKAI KÓDEX A SHELL ÁLTALÁNOS ÜZLETI ALAPELVEI

17 12 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI KERESKEDELEM

18 1 A verseny legyen tisztességes és nyitott. A szabad kereskedelem felbecsülhetetlen érték. Legyen elkötelezett 14 TRÖSZTELLENES ÉS VERSENYJOGI SZABÁLYOK 16 EXPORTKORLÁTOZÁS ÉS -TILALOM 18 IMPORTKORLÁTOZÁS ÉS -TILALOM 13 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI KERESKEDELEM

19 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI KERESKEDELEM TRÖSZTELLENES ÉS VERSENYJOGI SZABÁLYOK A SHELL VÁLLALATOK TÁMOGATJÁK A VÁLLALKOZÁS SZABADSÁGÁT. TISZTESSÉGES ÉS ETIKUS MÓDON SZÁNDÉKOZUNK VERSENYEZNI, VALA-MENNYI VONATKOZÓ VERSENYJOGI JOGSZABÁLYNAK MEGFELELŐEN. Elengedhetetlen, hogy a Shellnél mindenki tisztában legyen ezeknek a jogszabályoknak a tartalmával, és a jogszabályok betűjének és szellemiségének egyaránt megfelelve járjon el. A világ több mint 100 országa kialakított trösztellenes (vagy versenyjogi) szabályozást. A trösztellenes jogszabályok megtiltanak számtalan, a kereskedelmet visszafogó és a szabad és tisztességes versenyt korlátozó gyakorlatot, mint például az árrögzítést, valamint a monopolhelyzet kialakítására és megtartására való törekvést. Több ország bűncselekménnyé nyilvánította a trösztellenes szabályok megsértését, szabadságvesztéssel fenyegetve a részt vevő magánszemélyeket és súlyos pénzügyi szankciókkal az érintett társaságokat. Miért fontosak a trösztellenes szabályok mindenki számára? Mivel a trösztellenes szabályok ott érvényesülnek, ahol a megállapodások gazdasági hatása érződik, nem pedig ott, ahol arról megállapodnak, különösen fontos, hogy a Shellnél mindenki tisztában legyen ezeknek a jogszabályoknak a tartalmával, és a jogszabályok betűjének és szellemiségének egyaránt megfelelve járjon el. Mire vonatkoznak a trösztellenes szabályok? A trösztellenes szabályok minden vállalati szintre vonatkoznak a legtöbb olyan országban, amelyben a Shell tevékenységet végez. A jogszabályok nemcsak a Shellre, hanem a versenytársakra, a beszállítókra és az üzletfelekre is vonatkoznak. Fontos, hogy ismerjük a jogszabályokat, nemcsak azért, hogy elkerüljük a megszegésüket, hanem azért is, hogy a beszállítóink/üzleti partnereink ne folytathassanak olyan versenyellenes tevékenységet, amely sértené a vállalati érdekeinket. Tipikus jogellenes versenykorlátozó tevékenységek A versenytársak közti megállapodások kapcsán gyakran merül fel a versenykorlátozás gyanúja. Abban az esetben beszélhetünk a piaci szereplők közti megállapodásról, ha ezek a szereplők egyeztetik a jelenlegi vagy a jövőbeni piaci magatartásukat. Az ilyen megállapodás létét általában be lehet bizonyítani akkor is, ha valamelyik versenytárs nem tartja be azt, vagy ha a megállapodást sohasem hatják végre. Mit kell tennie? Győződjön meg arról, hogy a Shell árképzését és ügyfélkapcsolatait érintő döntéseket a Shell önállóan hozza meg. Győződjön meg arról, hogy a Shell pályázaton való indulását érintő döntéseket a Shell önállóan hozza meg. Győződjön meg arról, hogy a Shell versenyben való részvételét érintő döntéseket a Shell önállóan hozza meg. Győződjön meg arról, hogy megalapozott és törvényes okból lép kapcsolatba a Shell a versenytársakkal, a beszállítókkal és a vállalkozókkal. Kérjen jogi tanácsot, mielőtt Shellen kívüli személlyel árakról, ügyfelekről, beszállítókról, illetve termelési és marketingszándékokról folytatna eszmecserét. Hagyja el a helyiséget látványosan, ha egy szakmai találkozón valaki verseny-jogi szempontból érzékeny témát vet fel. Készítsen feljegyzést arról, mit tett ebben az esetben, és juttasson el egy másolatot a Shell Compliance Office, a Business Compliance Officer és a Shell jogtanácsosa számára.

20 AZ ETIKAI KÓDEX SEGÍTHET EBBEN A szállítók egy szakmai tanácskozásán a Shell versenytársai a piaci helyzetet kezdik elemezni. arról beszélnek, hogy szükséges lenne a haszonkulcs növelése és a felesleges kapacitások csökkentése. megpróbálják bevonni ebbe a Shell képviselőjét is. ön mit tesz ekkor? a kódex alapján megállapíthatja a Shell álláspontját, majd érthetően és világosan megfogalmazhatja ezt a többi szállítónak. 1 Bár a jogszabályok országról országra eltérőek, a leggyakoribb jogellenes versenykorlátozó magatartások a következők: Az olyan, versenytársak közti megállapodás, amelynek az a hatása, vagy azzal a szándékkal jön létre, hogy az árakat, illetve a nyereség haszonkulcsát rögzítse, emelje vagy szinten tartsa, beleértve a kezdeti ár vagy a végső ár kitűzését, az árak behatárolását és az ajánlott árak gyakorlatát. Az olyan megállapodás a versenytársak közt, amely bizonyos ügyfelekért vagy egyes földrajzi területeket illetően kizárja a versenyt. Az olyan megállapodás, amely bizonyos pályázatok árversenyét vagy egyéb feltételekkel történő versenyét korlátozza, beleértve azokat a megállapodásokat, amelyek bizonyos pályázatokon való indulást korlátoznak. Az olyan, versenytársak közti megállapodás, amelynek célja a termelés vagy teljesítmény csökkentése. Az olyan, versenytársak közötti megállapodás, amely rögzíti, mely ügyfelekkel vagy szállítókkal nem kötnek üzletet. Olyan, szabad forgalmazókkal vagy viszonteladókkal kötött megállapodás, amely rögzíti a legalacsonyabb viszonteladói vagy forgalmazói árat. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Ha további információkra van szüksége a trösztellenes szabályozásnak való megfeleléshez, látogasson el versenyjogi oldalunkra: tition TRÖSZTELLENES ÉS VERSENYJOGI SZABÁLYOK Mit kell elkerülnie? Ne osszon meg árképzési adatokat a versenytár-sakkal, kivéve ha a versenytárs egyben ügyfél vagy beszállító is. Ez esetben csak az adott ügylet kérdéseiről tárgyaljon. Ne kössön olyan megállapodást vagy egyezséget, és ne osszon meg olyan adatot, amely az ügyfelekre vagy a földrajzi piacokra vonatkozik. Ne folytasson megbeszéléseket a versenytársakkal arról, hogy mely szállítókkal, ügyfelekkel vagy vállalkozókkal fog a Shell kapcsolatba lépni. A pályázatok semmilyen elemét ne beszélje meg Shell versenytársaival. Ne beszélje meg a Shellen kívüli személlyel annak szükségességét, hogy a piaci túlkínálatot csökkenteni vagy a termelési kapacitást racionalizálni kellene. 15 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI KERESKEDELEM

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015.

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015. ETIKAI KÓDEX Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával {EXT 00087195} 2003. augusztus Módosítva: 2015. október BRAMBLES ETIKAI KÓDEX Etikai és jogi keretrendszer minden

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára

Praktikus tanácsok a megfeleléshez A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára A Gazdasági Versenyhivatal Versenyjogi Megfelelés Konferenciája a kis- és középvállalkozások számára 2014. November20. A versenyszabályok betartása Európában a cégek felelőssége Az uniós versenyjogi szabályok

Részletesebben

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE MAGYAR ÍRÁSTERÁPIÁS EGYESÜLET MINŐSÍTETT SZAKTANÁCSADÓI BÁZIS SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE 1. Preambulum 1.1 A Szakmai-Etikai Kódex (továbbiakban: SZEK) célja, hogy meghatározza Magyar Írásterápiás Egyesület

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Versenyjogi megfelelés

Versenyjogi megfelelés Versenyjogi megfelelés Versenykorlátozó megállapodások Martinovic Boris Vizsgáló Főtanácsos, GVH Székesfehérvár, 2013.05.23. Disclaimer Az elhangzottak az előadó személyes véleményét tükrözik, és nem tekintendők

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET I. Általános rendelkezések 1. A kódex célja A közpénzek hatékony felhasználásának, a közvagyon védelmének, a közbeszerzési eljárások tisztasága előmozdítása érdekében

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A Vodafone Magatartási Kódex 1 Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A bizalom minden tevékenységünkben alapvető fontosságú. 2 Magatartási Kódex Xxxxxxxx Üzenet

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató 2016. október 10. I. Közbeszerzési tájékoztató A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) az alábbiak

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára A program célja Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Megfelelőségi és etikai Forródrót

Megfelelőségi és etikai Forródrót Megfelelőségi és etikai Forródrót A CRH-nál mindannyian egyetértünk abban, hogy soha sincs jó üzleti ok arra, hogy a rossz dolgot tegyük. Ha valamilyen jogszabályba ütköző, etikátlan vagy veszélyes dolgot

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Messer Csoport - Etikai kódex

Messer Csoport - Etikai kódex Messer Csoport - Etikai kódex Tartalomjegyzék 1. Vállalati jövőkép Etikai kódex... 3 2. Emberi jogok - gyermek-/kényszermunka - diszkrimináció tilalma... 3 3. Kartell- és versenytilalom... 4 4. Nemzetközi

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Hír-ADÓ Uniós jogsértési eljárás a személygépkocsik nyílt végű lízingje során áthárított áfa levonhatóságával kapcsolatban

Hír-ADÓ Uniós jogsértési eljárás a személygépkocsik nyílt végű lízingje során áthárított áfa levonhatóságával kapcsolatban Hír-ADÓ Uniós jogsértési eljárás a személygépkocsik nyílt végű lízingje során áthárított áfa levonhatóságával kapcsolatban 2011. június 23. Adótanácsadás Uniós jogsértési eljárás a személygépkocsik nyílt

Részletesebben

A compliance szerepe a versenyjog területén

A compliance szerepe a versenyjog területén A compliance szerepe a versenyjog területén dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán elnök Magyar Versenyjogi Egyesület Compliance Summit 2015. november 27. 1 A compliance jelentése a versenyjog területén: A hazai,

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Magatartási kódex. .1 Tennivalók

Magatartási kódex. .1 Tennivalók Magatartási kódex Magatartási kódex A jelen dokumentum tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket az igazgatóknak, könyvvizsgálóknak, menedzsereknek, a Pirelli Csoport alkalmazottjainak, és általában

Részletesebben

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com

Code of Conduct. Magatartási Kódex Bertelsmann. www.ethics.bertelsmann.com Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a 04 Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 Általános követelmények 2.1.1 A törvény betartása

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

Code of AZ ÖSTERREICHISCHE POST AG VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: AMIKOR TÉNYLEG FONTOS,, AKKOR VÁLASSZA INKÁBB A POSTÁT!

Code of AZ ÖSTERREICHISCHE POST AG VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: AMIKOR TÉNYLEG FONTOS,, AKKOR VÁLASSZA INKÁBB A POSTÁT! LINKEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ALÁBB MEGTALÁLJÁK A VISELKEDÉSI SZABÁLYZATBAN HIVATKOZOTT LINKEKET TÉMÁK SZERINT, ÁBÉCÉSORRENDBEN, A FORRÁSHELLYEL EGYÜTT: AZ ÖSTERREICHISCHE POST AG VISELKEDÉSI ÉS ETIKAI

Részletesebben

5.sz. melléklet Üzleti magatartás

5.sz. melléklet Üzleti magatartás 5.sz. melléklet Üzleti magatartás Útmutató a tisztességes üzleti tranzakciókhoz Tartalom I. Bevezetés 4 Megfelelő üzleti magatartás 5 1.1. Célkitűzések és témák 5 1.2. A megfelelő üzleti magatartás meghatározása

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Üzenet William Meaney vezérigazgatótól Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben