sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT"

Átírás

1 sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

2 SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el?

3 MORÁL ÉS MEGFELELÉS

4 A jó hírnevet nehéz megszerezni, de könnyű elveszíteni. Azonban mindannyian hozzá tudunk járulni a Shell jó hírnevének építéséhez és megőrzéséhez. Legyen elkötelezett

5 TARTALOMJEGYZÉK A Royal Dutch Shell plc és azok a társaságok, amelyekben közvetlen vagy közvetett részesedése van, egymástól elkülönült jogi személyek. Ebben a kiadványban azonban a Shell és a Shell Csoport kifejezéseket az egyszerűség kedvéért általában valamennyi fenti társaságra használjuk. Ehhez hasonlóan a mi és valamennyi ragozott alakja eseten-ként utalhat a Shell Csoport összes tagjára általánosságban. A fenti kifejezéseket akkor is használja a szöveg, ha nincs gyakorlati olyan célja vele, hogy kifejezetten megjelöljön egy társaságot.

6 SHELL ETIKAI KÓDEX 02 A VEZÉRIGAZGATÓ BEVEZETŐJE 03 A SHELL ETIKAI KÓDEXÉNEK MAGYARÁZATA 04 A SHELL ÁLTALÁNOS ÜZLETI ALAPELVEI 08 1 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI KERESKEDELEM 12 TRÖSZTELLENES ÉS VERSENYJOGI SZABÁLYOK 14 EXPORTKORLÁTOZÁS ÉS -TILALOM 16 IMPORTKORLÁTOZÁS ÉS -TILALOM 18 2 EMBK 20 EGÉSZSÉG, MUNKAVÉDELEM, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET 22 3 EMBERI TARTÁS ÉS ÜZLETI TISZTESSÉG 24 VESZTEGETÉS ÉS KORRUPCIÓ 26 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 28 AJÁNDÉKOK ÉS VENDÉGLÁTÁS 30 BENNFENTES ÉRTÉKPAPÍR-KERESKEDELEM 34 POLITIKAI TEVÉKENYSÉG ÉS POLITIKAI CÉLÚ JUTTATÁSOK36 4 A PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK ÉS ESZKÖZÖK VÉDELME 38 KÖZZÉTÉTEL 40 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK 42 PÉNZMOSÁS 44 A TÁRSASÁGI VAGYON VÉDELME 46 5 EMBEREK 48 ESÉLYEGYENLŐSÉG 50 ZAKLATÁS 52 KÁBÍTÓSZERREL VAGY ALKOHOLLAL VALÓ VISSZAÉLÉS 54 6 INFORMÁCIÓKEZELÉS 56 SZELLEMI TULAJDON 58 ADATVÉDELEM 60 NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE 62 ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS SZABÁLYZAT 64 KOMMUNIKÁCIÓS ÉS IT-ESZKÖZÖK SZEMÉLYES HASZNÁLATA 66 SHELL ETIKAI KÓDEX 68 TÁRGYMUTATÓ 70 MEGJEGYZÉS 74

7 SHELL ETIKAI KÓDEX 02

8 A VEZÉRIGAZGATÓ BEVEZETŐJE A becsületesség, a tisztesség és a másokkal szembeni tisztelet mint alapvető közös értékek határozzák meg a cselekedeteink tartalmát, és ezekre épülnek a Shell Általános Üzleti Alapelvei. Valamennyi Shell vállalattal szemben elvárás, hogy ezeknek az elveknek megfelelően járjanak el mindenkivel. A cselekedeteink alapján ítélnek meg, a hírnevünk pedig csak akkor marad kiváló, ha mindannyian a jogszabályoknak és az Üzleti Alapelvekben foglalt etikai elvárásoknak megfelelően tevékenykedünk. Úgy vélem, szükséges lehet valamenynyi dolgozónk számára részletesen elmagyarázni azt, hogy milyen általános érvényű elvárásokat támasztunk a magatartásukkal kapcsolatban. A Shell Etikai Kódexe részletezi az elvárásokat, és segítséget nyújt ahhoz, hogy megfeleljünk ezeknek. A Kódex, melynek alapját a nézeteink és az értékeink jelentik, a mindennapi üzletvitelben alkalmazott elveinkre is vonatkozik. A Kódexet könyv formájában és a Shell internetes oldalain is hozzáférhetővé tettük. A kollégáim és jómagam is fontos szerepet szánunk a Kódexnek az elvárásaink tisztázásában. A Shell valamennyi alkalmazottjának be kell tartania az ebben foglaltakat, melyek természetesen az egyes munkakörök sajátosságainak megfelelően és eltérő időpontokban vonatkoznak a munkatársakra. A Kódex be nem tartása fegyelmi eljáráshoz vezethet. Mindenben segítséget nyújtunk ahhoz, hogy Ön a Kódexnek megfelelően járhasson el. Gyakorlati tanácsokkal is szolgálunk az egyes részekhez, és ha az interneten olvassa a Kódexet, még részletesebb információk is hozzáférhetőek az egyes részekhez tartozó linkeken keresztül. Egy olyan nyitott vállalati kultúrát szeretnénk, amelyben az alkalmazottak megkérdik, mi a követendő magatartás, ha egy adott helyzetben bizonytalanok. Szeretnénk továbbá, ha megosztaná velünk a véleményét, valamint tájékoztatjuk, hogy ha úgy érzi, valaki megszegte a Kódexet a Shellnél, kötelessége jelenteni azt. A Kódex ennek módját is tartalmazza, beleértve a Shell Global Helpline szolgáltatásait. A bejelentővel szembeni fellépést nem tűrjük el. A VEZÉRIGAZGATÓ BEVEZETŐJE A hírnevünk és a jövőnk azon múlik, hogy a jogszabályokon túl megfelelünk-e a legmagasabb szintű erkölcsi elvárásoknak is. Felmérhetetlenül értékes előny, ha tisztességesnek tartanak bennünket. Az Etikai Kódex egy újabb bizonyíték a tisztességes magatartás melletti elkötelezettségünkre. Üdvözlettel, Jeroen van der Veer, vezérigazgató 03 SHELL ETIKAI KÓDEX

9 SHELL ETIKAI KÓDEX A SHELL ETIKAI KÓDEXÉNEK MAGYARÁZATA ELJÖTT AZ IDŐ, HOGY PONTOSABBAN IS MEGFOGALMAZZUK AZ ALKALMAZOTTAINK MAGATARTÁSÁVAL SZEMBENI ELVÁRÁSAINKAT ÉS AZ ÁLTALUK KÖVETENDŐ VISELKEDÉSMINTÁKAT. Az Etikai Kódex mindenki számára útmutatóul szolgálhat bár-mely olyan esetben, amikor nem világos, milyen magatartást kell tanúsítani. Miért van szüksége a Shellnek egy etikai kódexre? A világ vezető vállalatai azért tartanak ott, ahol tartanak, mert ők határozzák meg azokat a teljesítményszinteket és magatartásmintákat, amelyeket mások követni próbálnak. Egyértelművé teszik, hogy miben hisznek és mik a céljaik. E kritériumok alapján a Shell a világ egyik vezető cége. Mi voltunk az egyik legelső olyan globális vállalat, amely kinyilvánította értékeit az Általános Üzleti Alapelvek 70-es évekbeli kiadásával. Azóta azonban nagymértékben megváltozott cégünk és a bennünket körülvevő világ is. Üzleti környezetünkben sokkal nagyobb a verseny, mint korábban bármikor. A jogszabályok által ránk rótt terhek egyre nagyobbak és összetettebbek. Ezért most eljött az idő, hogy pontosabban is megfogalmazzuk az alkalmazottaink magatartásával szembeni elvárásokat és az általuk követendő viselkedésmintákat. Ennek célja nemcsak az, hogy megfeleljünk valamennyi jogszabálynak és egyéb szabálynak, hanem az is, hogy az egyes személyek viselkedése összhangban álljon a Shell alapvető értékeivel, amelyek a becsületesség, a tisztesség és a másokkal szembeni tisztelet. Mi az Etikai Kódex lényege? Az Etikai Kódex egyértelműen megfogalmazza azt, hogy milyen szabályoknak és elvárásoknak kell megfelelni a célkitűzések eléréséhez. A Kódex az elvárásokat és az útmutatást egyaránt tartalmazza a lehető legvilágosabb és legkonzisztensebb tartalommal, a lehető legtömörebben, egyetlenegy, az egész társaságra és valamennyi munkatársra érvényes dokumentumban, és több, a társaság egészét érintő kockázatra is kiterjed. Az Etikai Kódex mindenki számára útmutatóul szolgálhat bármely olyan esetben, amikor nem világos, milyen magatartást kell tanúsítani; az Etikai Kódex továbbá nem más, mint a Shell válasza sokféle kérdésre és problémára; valamint hasznos eszköztár arra nézve is, hogy miként érvényesíthetőek a gyakorlatban az Üzleti Alapelvek. Fontos megérteni azt is, hogy az Etikai Kódex egyrészt egy új dokumentum, a vonatkozó jogszabályok és irányelvek összefoglalása, másrészt iránymutatás arra nézve, hogyan kell megfelelni ezeknek a szabályoknak. A Kódex legfőbb értéke az, hogy először foglaltuk össze a szabályokat egyetlen dokumentumban a társaság egészére kiterjedően, így először van világos közös alapja a szabályoknak való megfelelésnek. A Kódex így fontos eleme a Shell Ellenőrzési Keretrendszerének. Nem szabad elfelejteni, hogy csak egyetlen érvényes Etikai Kódex van. Mire terjed ki az Etikai Kódex? A Kódex kiterjed minden, az Általános Üzleti Szabályzatban felsorolt elvárásra, ám nagyobb részletességgel szabályozza azokat. Az az alapelvünk, hogy teljesítenünk kell valamennyi, jogszabályban és egyéb szabályban foglalt kötelezettséget, kiterjed az új Kódexben foglalt öszszes jogi kötelezettségre. Az Etikai Kódex egyes részeihez kapcsolódó egyéb elveket az adott rész szalagcímeként tüntetjük fel. A bevezető végén található összefoglaló révén felfrissítheti a Shell Általános Üzleti Alapelveivel kapcsolatos tudását.

10 Mivel az Etikai Kódex egy, a társaság egészére kiterjedő dokumentum, nem tartalmaz részletes útmutatást arra nézve, hogy a működési területünk egyes országaiban érvényes helyi jogi előírásokat miként kell betartani. Shell-dolgozóként Önnek kötelessége a feladataira vonatkozó helyi hatályos jogszabályok tiszteletben tartása, valamint a Kódex rendelkezéseinek való megfelelés. Az Etikai Kódex nem tartalmaz minden részletre kiterjedő információt az egyes Shell-szabályzatokat és irányelveket illetően. Ismételten megjegyezzük, hogy Ön köteles megérteni és részleteiben is betartani az Ön szerepére és munkakörére vonatkozó irányelveket. Az Ön feladata megítélni, hogy a Kódex kellő részletességgel szabályoze egy kérdést, így segítjük Önt abban, hogy helyi szinten hozza meg a megfelelő döntést. Linkeket is csatoltunk annak érdekében, hogy tanácsot adjunk, hol kaphat segítséget az Etikai Kódexben foglalt témákat illetően, valamint hogy Önre nézve mit jelentenek ezek. Egy utolsó megjegyzés: az Etikai Kódex nem szünteti meg annak szükségességét, hogy megfelelő döntéseket hozzunk, csak segít ebben. A tisztességes munkavégzésre és az átgondolt döntéshozatalra vonatkozó felelősségünk továbbra megmarad egymással és a Shell-lel szemben, valamint a jogszabályi kötelezettségeinknek megfelelően is. Hogyan tud a Kódex segíteni? A Shell egy világméretű társaság, amely egy folyton változó világban működik. Ezért lehetetlen előre megjósolni az összes olyan kihívást, amellyel Önnek szembe kell néznie a Shell alkalmazottjaként. Ha problémák merülnek fel, a válasz vagy megoldás keresésekor először érdemes a Kódexet megnézni, mivel ez rengeteg hasznos információt tartalmaz. Gyakorlati tanácsokat ad arra nézve, hogy miként lehet a jogszabályoknak megfelelni. Előírásokat és iránymutatást tartalmaz arra nézve, Önnek hogyan kell viszonyulnia a kollégáihoz, az ügyfeleihez, a részvényesekhez, a beszállítókhoz, a versenytársakhoz, a kormányzati szervekhez és egyéb közösségekhez. Más hasznos információforrásokat is megjelöl. Segíthet továbbá abban, hogy Ön meg tudja oldani az üzleti magatartással kapcsolatban felmerülő összetett problémákat, és elmagyarázza, miként juthat személyes tanácshoz. A SHELL ETIKAI KÓDEXÉNEK MAGYARÁZATA 05 SHELL ETIKAI KÓDEX

11 SHELL ETIKAI KÓDEX A SHELL ETIKAI KÓDEXÉNEK MAGYARÁZATA FOLYTATÁS Hogy juthat további információkhoz a Kódexszel kapcsolatban? A Kódex elolvasásával elvileg elegendő tájékoztatást kap ahhoz, hogy kezelni tudja a legtöbb olyan élethelyzetet és kérdést, amely a napi munka során a társaságnál felmerül. Ha többet szeretne tudni, számtalan további információforrás áll a rendelkezésére, és máshova is fordulhat tanácsért az érintett témától függően: a feletteséhez vagy vezetőjéhez, a humánerőforrás-képviselőjéhez, az adott kérdés témafelelőséhez vagy az Ön szokásos jogi tanácsadóihoz, Business vagy Functional Compliance Officeréhez, a Chief Ethics & Compliance Officerhöz, az éjjel-nappal (hétvégén is!) az Ön rendelkezésére álló bizalmas segítséghez, a Shell Global Helpline-hoz. Kinek kell a Kódex szerint eljárnia? Minden, teljes egészében a Shell tulajdonában levő vagy a Shell irányítása alá tartozó, mással közös tulajdonú társaságnál dolgozó minden munkavállaló, igazgató és tisztviselő köteles a Etikai kódexnek megfelelően eljárni. A szerződéses személyzet tagjai is kötelesek a Kódexet betartani. Az olyan tanácsadók és vállalkozók, akik a nevünkben vagy a megbízásunkból tevékenykednek a szolgáltatások, az eljárások vagy bármely üzleti tevékenység kiszervezése miatt, szintén kötelesek a Kódexnek megfelelő magatartást tanúsítani akkor, amikor a nevünkben járnak el. A független vállalkozók vagy tanácsadók tájékoztatást kapnak a Kódex azon részéről, amely a személyzet velük érintkező részére vonatkozik. A Kódexet alkalmazzuk az összes olyan közös tevékenységnél is, amelynek a Shell a fő szervezője. Egy olyan vegyesvállalatban való részvétel esetén, amely nem a Shell irányítása alatt áll, megpróbáljuk meggyőzni a vállalatot arról, hogy a Kódexben foglaltakhoz hasonló elveket és elvárásokat fogalmazzon meg. Hogyan jelezheti Ön a Kódex megsértését? Ha úgy ítéli meg, hogy megszegték vagy folyamatosan megszegik a Kódex egy rendelkezését, kötelessége azt jelezni egy olyan személynek, aki tudja kezelni a helyzetet. Emellett a hagyományos vezetési vagy humánerőforráscsatornákon keresztül is jelezheti a problémát, vagy a helyi Business vagy Functional Compliance Officerrel, illetve a Shell Compliance Office-szal való kapcsolatfelvétel útján. Ha úgy látja jobbnak, használhatja e célból a Shell Global Helpline-t is (telefonon vagy interneten lásd a További információk c. részben), ha felmerül Önben a Kódex megszegésének gyanúja. A jelzését természetesen komolyan veszik, és gyorsan kivizsgálják. Ha úgy kívánja, garantáljuk az anonimitását. Ha bebizonyosodik a vonatkozó szabályok vagy irányelvek megsértése, meg kell tenni a megfelelő lépéseket.

12 SHELL ETIKAI KÓDEX A SHELL ETIKAI KÓDEXÉNEK MAGYARÁZATA FOLYTATÁS Ön teljesen nyugodt lehet a tekintetben, hogy a bejelentőt a bejelentés miatt érő retorziót nem fogjuk eltűrni. A Shell megvédi az alkalmazottait a retorzióktól; cserébe azonban elvárja tőlük, hogy ha ilyen jellegű intézkedést gyanítanak, azonnal jelezzék a Shell Global Helpline-on vagy a Shell Compliance Office-on keresztül. Ezzel párhuzamosan, amennyiben bárki hamis információkat terjeszt a bejelentéssel, esetleg megsérti vagy fenyegeti más munkavállaló jó hírnevét, fegyelmi felelősséggel tartozik. Mi történik a Kódex rendelkezéseit megsértő személyekkel? A Etikai Kódex vagy a tevékenységünkre vonatkozó bármely jogszabály megsértése az érintett magánszemély és a Shell számára egyaránt súlyos következményekkel járhat. Ha a Kódex megszegése egyben bűncselekményt is megvalósít, az illetékes hatóság büntetőeljárást is indíthat. A Kódexet vagy bármilyen jogszabályt megszegő munkavállalók ellen belső fegyelmi eljárást is kezdeményezhetünk, amely a munkaviszony megszüntetését is eredményezheti. Hogyan használhatja a Shell Global Helpline-t? A Shell Global Helpline egy helyi telefonszámon keresztül bármelyik országban és az interneten is éjjel-nappal elérhető egész héten. A Helpline-t hívó személyeknek lehetőségük van arra, hogy egy tapasztalt és független operátorral beszéljenek bizalmasan. A bejelentéseket a szabályos ügykezelésnek megfelelően rögzítjük és kezeljük, valamint a szokásos módon vizsgáljuk ki. A kérdéseket továbbítjuk azok számára, akik meg tudják válaszolni azokat. A Shell Global Helpline-ról további információkat (beleértve valamennyi telefonszámot) a Shell Ethics & Compliance weboldalán kaphat. A Helpline-t az interneten keresztül is elérheti. A linkekhez lásd a További információk c. részt. Sor kerül-e a Kódex megértését segítő képzésre? Segíteni fogjuk Önt abban, hogy a Kódexnek megfelelő magatartást tudjon tanúsítani, e célból képzést biztosítunk, valamint a fontos információkról és elérhetőségekről is tájékoztatjuk. Így Ön bármikor szakértő segítséget kaphat valamennyi, a Kódex által lefedett területről. A Shell Compliance Programme teljes leírása megtalálható a Shell Ethics & Compliance weboldalon. Itt megtekintheti és letöltheti a Kódex egy példányát, így könnyedén juthat információhoz bármelyik témát illetően, valamint linkek is segítik, ha további útmutatásra van szüksége az adott kérdésben. Emellett elérhetőségeket és hasznos oktatási anyagokat is talál itt. Minden üzletág és üzleti funkció rendelkezik egy kockázatokat figyelembe vevő képzési programmal, amely kötelező az azonosított kockázat által érintett területen dolgozó személyzet számára. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A Shell Etikai Kódex elérhető itt: ct A Shell Ethics & Compliance honlapja elérhető itt: mpliance A Shell Global Helpline elérhető itt: https://www.compliancehelpline.com/shell.jsp A SHELL ETIKAI KÓDEXÉNEK MAGYARÁZATA 07 SHELL ETIKAI KÓDEX

13 SHELL ETIKAI KÓDEX A SHELL ÁLTALÁNOS ÜZLETI ALAPELVEI A SHELL ÁLTALÁNOS ÜZLETI ALAPELVEI MEGHATÁROZZÁK, HOGY A SHELL CSOPORTOT ALKOTÓ EGYES SHELL VÁLLALATOK MILYEN MÓDON BONYOLÍTHATJÁK ÜGYLETEIKET. A Shell Csoport célja, hogy hatékonyan, felelősségteljesen és nyereséges módon vegyen részt az olaj-, gáz- és vegyiparban, valamint egyéb iparágakban, és hozzájáruljon az új energiaforrások kifejlesztéséhez az ügyfelek egyre kifinomultabbá váló igényeinek és a világ növekvő energiaszükségletének való megfelelés miatt. Úgy gondoljuk, hogy az olaj és a gáz fontos eleme a gazdasági fejlődéshez szükséges globális energiaigénynek az elkövetkező évtizedekben is. A szerepünk az, hogy a gázt és az olajat nyereségesen, de egyúttal a társadalmi és környezetvédelmi szempontokra is tekintettel termeljük ki és szállítsuk. Magas színvonalú termelékenység elérése a célunk, hogy hosszú távon is meg tudjuk erősíteni és őrizni piaci versenypozícióinkat a működési területeinken. Célunk az ügyfelekkel, a partnerekkel és a döntéshozókkal való szoros együttműködés annak érdekében, hogy hatékonyabban és fenntarthatóbban tudjuk felhasználni a természeti és energia-erőforrásokat.

14 Értékeink A Shell alkalmazottainak alapvető értékei megegyeznek ezek a becsületesség, a tisztesség és a másokkal szembeni tisztelet. Hiszünk abban, hogy elengedhetetlenül fontos a bizalom, a nyitottság, a csapatmunka és a professzionalizmus, valamint büszkék vagyunk a tevékenységünkre. Fenntartható fejlődés Az Üzleti Alapelveinknek megfelelően elkötelezettek vagyunk a fenntartható fejlődés mellett. Ehhez szükséges a rövid és hosszú távú érdekek összeegyeztetése, valamint a gazdasági, környezetvédelmi és szociális szempontok figyelembevétele a döntéshozatalban. Kötelezettségek A Shell vállalatokat öt területen terhelik kötelezettségek. A vezetés felelőssége az, hogy folyamatosan értékelje a prioritásokat, és ez alapján ossza szét a teljesítésükhöz elengedhetetlen feladatokat. A részvényesek felé A részvényesek befektetéseinek megóvása érdekében olyan hosszú távú megtérülést kell biztosítani, amely versenyképes az iparág egyéb vezető társaságainak kínálatával. Az ügyfelek felé Felelősek vagyunk azért, hogy megtartsuk ügyfeleinket és újakat szerezzünk, valamint olyan termékeket forgalmazzunk és olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek árban, minőségben biztonsági és a környezeti hatás szempontjából értéket képviselnek, illetve technológiai, környezetvédelmi és kereskedelmi szempontból is megfelelőek. Az alkalmazottak felé Tiszteletben kell tartanunk az alkalmazottaink emberi jogait, valamint a számukra jó és biztonságos munkakörülményeket kell biztosítanunk, versenyképes munkafeltételekkel. Támogatni kell a tehetséges alkalmazottak fejlődését és tehetségük lehető legjobb kiaknázását, és olyan munkakörnyezetet kell teremtenünk, amelyben mindenkinek egyenlő esélye van képességeinek fejlesztésére. Bátorítani kell a munkavállalókat a saját munkájuk megszervezésére és megtervezésére, valamint lehetőséget kell biztosítani a számukra arra, hogy megfogalmazhassák a problémáikat. Tisztában vagyunk azzal, hogy üzleti sikerünk a munkatársaink teljes elkötelezettségén múlik. Üzletfeleink felé Kölcsönösen előnyös kapcsolatokat kell kiépítenünk a vállalkozókkal, beszállítókkal és vegyesvállalati partnereinkkel, és támogatni kell a Shell Általános Üzleti Alapelveinek (vagy más hasonló elveknek) az alkalmazását az ilyen kapcsolatokban. Ezen elvek érvényesítésének a sikere vagy sikertelensége fontos szempont akkor, amikor döntést kell hozni a kapcsolat létrehozataláról vagy fenntartásáról. A társadalom felé Az üzleti tevékenységet úgy kell űznünk, mint a vállalati szféra bármely felelős tagjának, tehát be kell tartanunk a vonatkozó jogszabályokat, támogatnunk kell az alapvető emberi jogok érvényesülését a gazdasági életben betöltött szerepünknek megfelelően, valamint figyelmet kell fordítanunk a környezetvédelemre, a munkavédelemre és az egészségügyre. A SHELL ÁLTALÁNOS ÜZLETI ALAPELVEI 09 SHELL ETIKAI KÓDEX

15 SHELL ETIKAI KÓDEX A SHELL ÁLTALÁNOS ÜZLETI ALAPELVEI FOLYTATÁS 1. számú alapelv Gazdasági megfontolások Folyamatos növekedésünkhöz és üzleti céljaink eléréséhez elengedhetetlen a tartós profit. Ez egyszerre jelzi a hatékonyságot és fejezi ki az ügyfelek véleményét a Shell-termékekről és szolgáltatásokról. Továbbá ez biztosítja a vállalat számára az erőforrást a jövő energiaforrásainak kifejlesztéséhez szükséges újabb befektetésekhez az ügyfelek igényeinek megfelelően. Nyereségesség és erős pénzügyi alapok nélkül lehetetlen teljesíteni a kötelezettségeinket. A befektetésekről és az egyes befektetések eladásáról való döntéskor a fenntartható fejlődés szempontjait (gazdasági, szociális, környezetvédelmi) és a befektetés kockázatait kell figyelembe venni. 2. számú alapelv Verseny A Shell vállalatok támogatják a vállalkozás szabadságát. Célunk az erkölcsileg támadhatatlan és tisztességes verseny a vonatkozó versenyjogi szabályozás keretein belül; nem akadályozunk senkit abban, hogy szabadon versenyezzen velünk. 3. számú alapelv Üzleti tisztesség A Shell vállalatok az üzleti tevékenységük minden elemében érvényesítik a becsületességet, a tisztességet és az igazságosságot, és az üzletfeleinktől ugyanezt várjuk el. Vesztegetési pénzek közvetlen vagy közvetett felkínálása, fizetése, kérése vagy elfogadása semmilyen formában sem engedhető meg. A kenőpénzek és a csúszópénzek is a vesztegetés formáinak minősülnek, és kerülendők. A munkavállalók meg kell hogy szüntessék a magánjellegű és a vállalati tevékenységük közt fennálló esetleges összeférhetetlenséget. A munkavállalók kötelesek továbbá a munkáltatójuknak bejelenteni az esetleges összeférhetetlenségeiket. A Shell bármely vállalata nevében történő valamennyi üzleti tranzakciónak pontosan és tisztességesen meg kell jelennie a vállalat könyvelésében a megállapított eljárásoknak megfelelően. A könyvelés bármikor ellenőrizhető és hozzáférhető kell hogy legyen. 4. számú alapelv A vállalatok politikai tevékenysége A Shell vállalatok társadalmi szempontból felelős módon és a működési ország jogszabályainak megfelelően kell hogy működjenek, a jogszerű üzleti érdekeink figyelembevételével. A Shell vállalatok nem támogatnak anyagilag politikai pártokat, azok szervezeteit vagy képviselőit. A Shell vállalatok nem vehetnek részt a politikai életben. Azonban a kormányzatokkal való kapcsolataikban a Shell vállalatok joga és kötelessége az, hogy az álláspontunkat kifejtsük a bennünket, alkalmazottainkat, ügyfeleinket, részvényeseinket és a helyi közösségeket érintő kérdésekben az értékeinknek és az Üzleti Alapelveknek megfelelő módon. Az alkalmazottakkal kapcsolatban Amennyiben magánszemélyek szeretnének részt venni a közösség életében, például választásokon való indulás útján, erre lehetőségük lesz, ha a helyi körülmények megengedik. 5. számú alapelv Egészség, munkavédelem, biztonság és környezet A Shell vállalatok a munkavédelem, az egészségvédelem, a biztonság és a környezet kérdéseit következetesen kezelik annak érdekében, hogy a teljesítményirányítás folyamatossága biztosítva legyen. Emiatt a Shell vállalatok e kérdések kezelését nagyon lényeges üzleti tevékenységnek tekintik, fejlődési célokat és mércéket tűznek ki, és a teljesítményről a vállalaton belül értékeléseket, valamint beszámolókat készítenek. Folyamatosan keressük annak a módját, hogyan csökkenthetjük működésünk, valamint termékeink és szolgáltatásaink környezetre gyakorolt negatív hatását.

16 6. számú alapelv Helyi közösségek A Shell vállalatok szándéka az, hogy jószomszédi viszonyt ápoljanak a működési területükön található közösségekkel azáltal, hogy folyamatosan fejlesztik a közösségek jólétéhez való hozzájárulásuk közvetlen vagy közvetett módozatait. Gondosan kezeljük üzleti tevékenységünk társadalmi hatásait, és együttműködünk másokkal annak érdekében, hogy növeljük a helyi közösségeknek nyújtott előnyöket, és enyhítsük a tevékenységünkből eredő esetleges negatív hatásokat. A fentieken túl a Shell vállalatok konstruktív módon viszonyulnak a társadalmi kérdésekhez, akár közvetve, akár közvetlenül kapcsolódnak ezek az üzleti tevékenységünkhöz. 7. számú alapelv Kommunikáció és kötelezettségvállalás A Shell vállalatok tisztában vannak azzal, hogy elengedhetetlen a rendszeres párbeszéd és kapcsolattartás az érdekeltekkel. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy teljes körűen, a szabályok szerint, az összes releváns adat biztosításával tájékoztassunk minden érdekelt felet a teljesítményünkről, kivéve ha az üzleti titok megőrzéséhez fűződő érdek fontosabb. A munkavállalóinkkal, üzleti partnereinkkel és a helyi közösségekkel való kapcsolattartás során felelősen és őszintén meghallgatjuk a különböző felvetéseket, és ugyanilyen módon adunk ezekre választ. 8. számú alapelv Megfelelés A működési területünk országaiban minden vonatkozó jogszabályt betartunk. Az elveinknek megfelelő viselkedés A becsületesség, a tisztesség és a másokkal szembeni tisztelet mint alapvető közös értékek határozzák meg tevékenységünket, és ezekre épülnek az Üzleti Alapelvek is. Az Üzleti Alapelvek vonatkoznak minden ügyletre, legyenek azok kisebb vagy nagyobb léptékűek, és minden esetben az Alapelvek határozzák meg a Shellalkalmazottaktól elvárt viselkedésmódot is. A cselekedeteink alapján ítélnek meg bennünket. A hírnevünket akkor tudjuk megőrizni, ha a jogszabályokat és az Üzleti Alapelveket betartjuk. Arra próbáljuk rávenni az üzleti partnereinket, hogy ezeknek az elveknek vagy hasonló elveknek megfelelően működjenek maguk is. Arra ösztönözzük alkalmazottainkat, hogy mutassanak vezetői hajlandóságot, viselkedjenek felelősen és éljenek a csapatmunka lehetőségeivel, és magatartásukkal így hozzájáruljanak a Shell általános sikeréhez. A vezetők felelősek saját példamutató viselkedésükért, tájékoztatniuk kell az alkalmazottakat ezekről az alapelvekről, és a jelen nyilatkozat betűjének és szellemiségének megfelelő magatartást kell tanúsítaniuk. Az elvek alkalmazásának alapját egy összefüggő eljárásrendszer képezi, amelynek célja, hogy a munkavállalók megértsék az elveket, és azoknak megfelelően járjanak el. Az eljárásrendszer részeként a vezetés feladata továbbá az, hogy biztosítsa az alkalmazottaknak a nem szabályszerű viselkedés és a panasztétel biztonságos és bizalmas módját. Ezért cserében a Shell-alkalmazottak kötelesek jelenteni a vállalatnak, ha felmerül az Üzleti Alapelvek megsértésének gyanúja. Tevékenységünk évek óta az Üzleti Alapelvekre épül, és az ezeknek való megfelelés elengedhetetlen a jövőbeni sikereinkhez is. SHELL ETIKAI KÓDEX A SHELL ÁLTALÁNOS ÜZLETI ALAPELVEI

17 12 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI KERESKEDELEM

18 1 A verseny legyen tisztességes és nyitott. A szabad kereskedelem felbecsülhetetlen érték. Legyen elkötelezett 14 TRÖSZTELLENES ÉS VERSENYJOGI SZABÁLYOK 16 EXPORTKORLÁTOZÁS ÉS -TILALOM 18 IMPORTKORLÁTOZÁS ÉS -TILALOM 13 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI KERESKEDELEM

19 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI KERESKEDELEM TRÖSZTELLENES ÉS VERSENYJOGI SZABÁLYOK A SHELL VÁLLALATOK TÁMOGATJÁK A VÁLLALKOZÁS SZABADSÁGÁT. TISZTESSÉGES ÉS ETIKUS MÓDON SZÁNDÉKOZUNK VERSENYEZNI, VALA-MENNYI VONATKOZÓ VERSENYJOGI JOGSZABÁLYNAK MEGFELELŐEN. Elengedhetetlen, hogy a Shellnél mindenki tisztában legyen ezeknek a jogszabályoknak a tartalmával, és a jogszabályok betűjének és szellemiségének egyaránt megfelelve járjon el. A világ több mint 100 országa kialakított trösztellenes (vagy versenyjogi) szabályozást. A trösztellenes jogszabályok megtiltanak számtalan, a kereskedelmet visszafogó és a szabad és tisztességes versenyt korlátozó gyakorlatot, mint például az árrögzítést, valamint a monopolhelyzet kialakítására és megtartására való törekvést. Több ország bűncselekménnyé nyilvánította a trösztellenes szabályok megsértését, szabadságvesztéssel fenyegetve a részt vevő magánszemélyeket és súlyos pénzügyi szankciókkal az érintett társaságokat. Miért fontosak a trösztellenes szabályok mindenki számára? Mivel a trösztellenes szabályok ott érvényesülnek, ahol a megállapodások gazdasági hatása érződik, nem pedig ott, ahol arról megállapodnak, különösen fontos, hogy a Shellnél mindenki tisztában legyen ezeknek a jogszabályoknak a tartalmával, és a jogszabályok betűjének és szellemiségének egyaránt megfelelve járjon el. Mire vonatkoznak a trösztellenes szabályok? A trösztellenes szabályok minden vállalati szintre vonatkoznak a legtöbb olyan országban, amelyben a Shell tevékenységet végez. A jogszabályok nemcsak a Shellre, hanem a versenytársakra, a beszállítókra és az üzletfelekre is vonatkoznak. Fontos, hogy ismerjük a jogszabályokat, nemcsak azért, hogy elkerüljük a megszegésüket, hanem azért is, hogy a beszállítóink/üzleti partnereink ne folytathassanak olyan versenyellenes tevékenységet, amely sértené a vállalati érdekeinket. Tipikus jogellenes versenykorlátozó tevékenységek A versenytársak közti megállapodások kapcsán gyakran merül fel a versenykorlátozás gyanúja. Abban az esetben beszélhetünk a piaci szereplők közti megállapodásról, ha ezek a szereplők egyeztetik a jelenlegi vagy a jövőbeni piaci magatartásukat. Az ilyen megállapodás létét általában be lehet bizonyítani akkor is, ha valamelyik versenytárs nem tartja be azt, vagy ha a megállapodást sohasem hatják végre. Mit kell tennie? Győződjön meg arról, hogy a Shell árképzését és ügyfélkapcsolatait érintő döntéseket a Shell önállóan hozza meg. Győződjön meg arról, hogy a Shell pályázaton való indulását érintő döntéseket a Shell önállóan hozza meg. Győződjön meg arról, hogy a Shell versenyben való részvételét érintő döntéseket a Shell önállóan hozza meg. Győződjön meg arról, hogy megalapozott és törvényes okból lép kapcsolatba a Shell a versenytársakkal, a beszállítókkal és a vállalkozókkal. Kérjen jogi tanácsot, mielőtt Shellen kívüli személlyel árakról, ügyfelekről, beszállítókról, illetve termelési és marketingszándékokról folytatna eszmecserét. Hagyja el a helyiséget látványosan, ha egy szakmai találkozón valaki verseny-jogi szempontból érzékeny témát vet fel. Készítsen feljegyzést arról, mit tett ebben az esetben, és juttasson el egy másolatot a Shell Compliance Office, a Business Compliance Officer és a Shell jogtanácsosa számára.

20 AZ ETIKAI KÓDEX SEGÍTHET EBBEN A szállítók egy szakmai tanácskozásán a Shell versenytársai a piaci helyzetet kezdik elemezni. arról beszélnek, hogy szükséges lenne a haszonkulcs növelése és a felesleges kapacitások csökkentése. megpróbálják bevonni ebbe a Shell képviselőjét is. ön mit tesz ekkor? a kódex alapján megállapíthatja a Shell álláspontját, majd érthetően és világosan megfogalmazhatja ezt a többi szállítónak. 1 Bár a jogszabályok országról országra eltérőek, a leggyakoribb jogellenes versenykorlátozó magatartások a következők: Az olyan, versenytársak közti megállapodás, amelynek az a hatása, vagy azzal a szándékkal jön létre, hogy az árakat, illetve a nyereség haszonkulcsát rögzítse, emelje vagy szinten tartsa, beleértve a kezdeti ár vagy a végső ár kitűzését, az árak behatárolását és az ajánlott árak gyakorlatát. Az olyan megállapodás a versenytársak közt, amely bizonyos ügyfelekért vagy egyes földrajzi területeket illetően kizárja a versenyt. Az olyan megállapodás, amely bizonyos pályázatok árversenyét vagy egyéb feltételekkel történő versenyét korlátozza, beleértve azokat a megállapodásokat, amelyek bizonyos pályázatokon való indulást korlátoznak. Az olyan, versenytársak közti megállapodás, amelynek célja a termelés vagy teljesítmény csökkentése. Az olyan, versenytársak közötti megállapodás, amely rögzíti, mely ügyfelekkel vagy szállítókkal nem kötnek üzletet. Olyan, szabad forgalmazókkal vagy viszonteladókkal kötött megállapodás, amely rögzíti a legalacsonyabb viszonteladói vagy forgalmazói árat. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Ha további információkra van szüksége a trösztellenes szabályozásnak való megfeleléshez, látogasson el versenyjogi oldalunkra: tition TRÖSZTELLENES ÉS VERSENYJOGI SZABÁLYOK Mit kell elkerülnie? Ne osszon meg árképzési adatokat a versenytár-sakkal, kivéve ha a versenytárs egyben ügyfél vagy beszállító is. Ez esetben csak az adott ügylet kérdéseiről tárgyaljon. Ne kössön olyan megállapodást vagy egyezséget, és ne osszon meg olyan adatot, amely az ügyfelekre vagy a földrajzi piacokra vonatkozik. Ne folytasson megbeszéléseket a versenytársakkal arról, hogy mely szállítókkal, ügyfelekkel vagy vállalkozókkal fog a Shell kapcsolatba lépni. A pályázatok semmilyen elemét ne beszélje meg Shell versenytársaival. Ne beszélje meg a Shellen kívüli személlyel annak szükségességét, hogy a piaci túlkínálatot csökkenteni vagy a termelési kapacitást racionalizálni kellene. 15 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI KERESKEDELEM

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz A becsületesség ereje Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalat

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX )Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE 40 320 300 280 SW S SE ISCAR Komplett szerszámmegoldások forgácsoláshoz IT.TE.DI. Speciális csúcsminőségű

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására

ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására ÚTMUTATÓ magyar kis- és középvállalkozásoknak a vesztegetésellenes üzletpolitikai irányelvek kidolgozására A Transparency International (TI) vezetô nemzetközi civil szervezet, melynek célja a korrupció

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés

A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó. Üzleti Alapelvek. Compliance jogszerű működés A METRO Cash & Carry dolgozóira vonatkozó Üzleti Alapelvek Compliance jogszerű működés tartalomjegyzék bevezetés Tisztelt Kollégák! Bevezetés A Üzleti alapelvek 1 Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben