NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008. (II. 12.) KGY rendeletével eft-ban határozta meg. Év közben elssorban központi intézkedések, valamint feladatváltozás miatt - több ízben módosította a pénzügyi tervet, így a Költségvetés fösszege eft-ra módosult. A több évre ütemezett városfejlesztési feladatok végrehajtása folytatódott. Az új beruházási feladatok elindítása megtörtént, ezek a kivitelezési stádiumban vannak. Az EU-s, vagy nemzeti támogatással megvalósuló fejlesztések a támogatási szerzdésben foglalt ütem szerint haladnak. A felújítási keret mintegy kétszerese volt a évi felújítási keretnek, melyet az intézmények mszaki állapota maximális mértékben indokolt. A tárgyévet követ évek beruházási felújítási feladatainak végrehajtásához további eft kötvénykibocsátásra került sor. Valamennyi intézménnyel tárgyalásokat folytattunk a tanévindítás elkészítésével, módosításával kapcsolatban. Az egyeztetések során a gyermek és tanulólétszám változásával összhangban sor került a feladatmutatók meghatározására, ezen belül a feladatellátáshoz szükséges pedagógus és nem pedagógus létszám, valamint a heti idkeretekhez igazított finanszírozott túlóra megállapítására. A tárgyalások során kontrolláltuk, hogy az intézmények a közgylés által jóváhagyott feladatmutatók, illetve engedélyezett keretek között (idkeret, alkalmazotti létszám, finanszírozott túlóra) végezték-e szakmai tevékenységüket. A városi szint kollégiumi férhely-kihasználtság érdekében kollégiumi átszervezésekre került sor. A Kölcsey Ferenc Gimnáziuma Kollégiuma jogutód nélkül megsznt, a Bessenyei György Középiskolai Kollégium Városmajor úti épületében a kollégiumi feladatellátás megsznt, a jogutód intézmény a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium. Az átszervezések és az épület kiváltás jelents költségvetési megtakarítást illetve többletbevételt eredményezett. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskola a Vay Ádám laktanyába történ átköltözése miatt- a Bolyai tér 1. szám és a Deák Ferenc u. 7. szám alatti épületekben az oktatási, képzési tevékenység megszünt. A szakképzés területén is jelents változás, illetve minségi továbbfejlesztés történt:

2 A Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi úti villamos-ipari tanmhelye megsznt, melyet az intézmény a telephelyén helyezett el 4 villamosipari kabinet kialakításával. A Nyírvidék TISZK Kht. átalakítása 2008-ban indult el, Nonprofit Korlátolt Felelsség Társaságként a cégbíróság február 16-án jegyezte be. A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkeden Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelsség Társaság a TÁMOP / számú pályázat keretében megalakult, és a cégbíróság által bejegyzésre került július 21.-én. Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda szeptember 9-én értesítette önkormányzatunkat arról, hogy pályázatunkat 315 millió Ft egyszeri, vissza nem térítend támogatásban részesíti. A támogatási szerzdés aláírására február 11.-én került sor. A Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város összes szakképz intézményét magába foglalja. A fenti átszervezések miatt az önkormányzat intézményi kezelésbe adott vagyonában az alábbi változások (átcsoportosítások) következtek be: A Bessenyei György Középiskolai Kollégium Városmajor u. 2. sz. alatti épületébe a Mentálhigiénés részben önállóan gazdálkodó intézmény költözhetett be a Sarkantyú utcáról, mely eredeti funkciójának megfelelen visszaalakításra került. A döntés egy 40 fs bölcsdei férhely növekedést eredményezett. A Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium Széchenyi u. 30. szám alatti épülete értékesítésre került. A Bencs László Szakiskola régi épületei, illetve a Villamosipari Tanmhely értékesítése folyamatban van. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére az intézmények a szerzdésben foglaltak szerint az éves tervben vállalt feladataikat jó szakmai színvonalon teljesítették. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál a feladatellátáshoz biztosított normatív állami hozzájárulások és központi támogatások a Nyíregyházán kívüli 8 település esetében nem fedezték a feladatellátás költségeit, ezért a társulás a évi e Ft különbözetet önkormányzatunknak átutalta évben ez a különbözet e Ft, melyet a NYITÖT társulási Tanácsa 7/2009. (II. 12.) számú határozatával elfogadott. A mködési-felhalmozási mérleg azt mutatja, hogy mind a mködés ( e Ft), mind a felhalmozás ( e Ft) pozitív egyenleggel zárt. A finanszírozási bevételek-kiadások nélkül a felhalmozás hiánya e Ft, melynek oka, hogy a felhalmozási és tkejelleg bevételeknél jelents bevételi kiesés keletkezett. Az Önkormányzati Minisztérium a Huszár telepi Általános Iskola átalakítására, a Szivárvány Idsek Otthona Etel közi részlegének felújítására, a Nagyszállási 2

3 Közösségi Ház építésére e Ft központi támogatást engedélyezett, melyet a évi költségvetés készítéséig céltartalékba helyeztünk. A városban mköd 7 kisebbségi önkormányzat a évi gazdálkodásról készített beszámolóját határozattal elfogadta, melyet beépítettük az önkormányzat beszámolójába. 2. A BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE A mködési bevételek pénzügyi teljesítése az éves módosított elirányzathoz viszonyítva 94,1 %-os Az intézményi bevételek Az intézmények tervezett mködési bevételeiket 99,0%-ra teljesítették. Mködésre eft, felhalmozási feladatok megvalósítására eft -az elz évivel szinte megegyez- átvett pénzeszköz érkezett az intézményhálózatba. A fel nem használt átvett pénzeszközök a kincstári finanszírozás miatt alulfinanszírozásként jelennek meg a beszámolókban, mint pénzmaradványt növel tényez A Polgármesteri Hivatal bevételei A mködési bevételek teljesítése 88,2%-os. A legnagyobb volument képvisel nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 96,1%-ra teljesült. Az év közepén végrehajtott bérleti díjemelés, valamint a bérleti jogok átruházásából, valamint a hátralékok behajtásából befolyt összegek elsegítik az éves elirányzat teljesítését. A tervezett bevételtl való elmaradás a nem határidre történ teljesítésbl adódik. Ezekben az esetekben felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton (fizetési meghagyás) érvényesítjük. A realizált kamatbevételbl eft helyezett összeg után realizált kamat. a kötvénykibocsátásból betétbe Az Áfa bevételek elmaradását két tényez okozta, egyrészt a fordított áfa bevezetése, másrészt a felhalmozási és tkejelleg bevételek kiesése. Az önkormányzat sajátos mködési bevételei túlteljesítést mutatnak. Az illetékbl eft bevétele képzdött az önkormányzatnak, mely eft-al haladja meg az elz évben befolyt bevételt. Több mint hat milliárd a helyi adóból származó bevétel, mely az elz évi teljesített bevételt eft-al haladja meg. Az eredeti elirányzat eft, a módosított elirányzat eft, a teljesítés eft. A pénzügyi teljesítés 100,9 %, a módosítási hányad mutató 100,8%, a tervszerségi mutató 101,7%. 3

4 Az iparzési adó bevétel elirányzata eft, a teljesítés eft, a pénzügyi teljesítés 100,4%. Az elz évhez viszonyítva mintegy 173 millió Ft-tal több bevétel realizálódott. Az elz évet meghaladó teljesítéshez nagymértékben hozzájárult a behajtási-, ellenrzési tevékenység, amely alapján több mint 362 millió Ft (a teljesített bevétel 7,84%-a) iparzési adó bevétel beszedésére került sor. Az építményadó módosított elirányzata eft, teljesítés eft, a pénzügyi teljesítés 101,2%, a módosítási hányad mutató 103,8%. Az elz évhez képest 157 millió Ft-tal több bevétel beszedésére került sor. A kedvez pénzügyi teljesítés oka egyrészt az adótárgyak számának tervezettet meghaladó növekedése, másrészt az Adóiroda következetes felderítési tevékenysége. Az építményadót érinten a teljesített bevételbl 77 millió Ft realizálódott a behajtási, felderítési munka eredményeként. Az idegenforgalmi adó módosított elirányzata eft, a teljesítés eft, a pénzügyi teljesítés 100,8%. Az adómérték emelés következtében az elz év hasonló idszakához képest mintegy eft-tal több bevétel beszedésére került sor. A pótlék és bírság bevétel módosított elirányzata eft, a pénzügyi teljesítés 126,0%, amely eft. A behajtási, ellenrzési tevékenység alapján a teljesített bevételbl közel 58 millió Ft realizálódott, amely a bevétel 76,7%-a Az átengedett központi adók A személyi jövedelemadó teljesítése 100%-os. Év közben az adóer képesség kedvez alakulása miatt - a jövedelem különbség mérséklésére biztosított személyi jövedelemadó elirányzatból e Ft lemondására került sor. A gépjármadó módosított elirányzata eft, a teljesített bevétel eft, a pénzügyi teljesítés 100,5%. A teljesítéshez mintegy 134 millió Fttal járult hozzá a behajtási, ellenrzési tevékenység, amely a teljesített gépjármadó bevétel 14,3%-a. A luxusadó módosított elirányzata eft, a teljesítés eft, a pénzügyi teljesítés 91,4 %. A termföld bérbeadásából származó jövedelemadó módosított elirányzata 50 eft, a teljesítése 65 eft. A különféle bírságok közül a talajterhelési díj módosított elirányzata eft, a teljesítés eft, a pénzügyi teljesítés 259,6%. Összességében az adóbevételek évi teljesítése eft, a pénzügyi teljesítés 100,9%. Az elz év teljesítéséhez viszonyítva 351 millió Ft-tal több adóbevétel realizálódott, melyhez több mint 633 millió Ft-tal járult hozzá a következetes ellenrzési, felderítési, és behajtási tevékenység. A vagyoni bevételek alakulása A felhalmozási és tkejelleg bevételek elirányzata 31,1 %ra teljesült. Ennek oka egyrészt az ingatlanpiaci mozgások beszkülése, illetve az eladásra kínált 4

5 NLC bérlemények iránti érdekldés hiánya. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésébl eft bevétele származott az Önkormányzatnak. Az egyéb ingatlanok értékesítésénél kiesett bevételbl legnagyobb részarányt a Vay Ádám laktanya értékesítésébl tervezett, de az ügylet meghiúsulása miatt kies bevétel képvisel. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) A belvárosi terek integrált funkcióbvít fejlesztése Nyíregyházán cím programban szerepl Nyírvíz Palota földszintjén lév nem lakás célú helyiségek elidegenítésre történ kijelölése megtörtént, az értékesítések folyamatban vannak. Az Országzászló tér 6. sz. alatt kijelölt üres helyiségekre nincs számottev érdekldés a bels parkolás hiánya miatt. Az ingatlanokat folyamatosan hirdetjük. Az értékesítést hátráltató tényezként értékeljük, hogy az értékesíthet önkormányzati ingatlanok egy része nem frekventált helyen van, és a számuk sem jelents, a házas ingatlanokat pedig áron alul nem kívánjuk értékesíteni. Az ingatlanpiacra a gazdasági világválság begyrzése eltt is a stagnálás volt jellemz, de jelenleg az érdekldés az eladásra kínált ingatlanok után minimálisra csökkent. Amennyiben a gazdasági környezet a közeljövben továbbra is kedveztlen irányba alakul, abban az esetben a meglév beépítetlen terület, illetve házas ingatlanok helyett eltérbe kell helyeznünk az NLC ingatlanok elidegenítését. A központi költségvetési támogatás teljesítése 100%. A sajátos mködési bevételek és a központi költségvetési támogatás összesítése után megállapíthatjuk, hogy a forrásszabályozás a változást követen is jól funkcionált, hiszen a központi források pótolták a személyi jövedelemadó elz évihez viszonyított kiesését. Összeg eft-ban! Megnevezés Eltérés Sajátos mködési bevétel Központi támogatás Összesen A központi támogatások nagymérték növekedését elssorban 5

6 a bérintézkedések fedezetének biztosítása (bérfejlesztés, a évi félhavi 13. havi személyi juttatás, kereset kiegészítés) az EU-s pályázatok saját forrás kiegészítése, valamint a belterületi közutak felújítására biztosított támogatás jelents növekedése eredményezte. A városfejlesztési feladatok megvalósítását az alábbi központi támogatások és átvett pénzeszközök segítették: Összeg eft-ban! Megnevezés Központosított elirányzat Eredeti elirányzat Módosított elirányzat Teljesítés Teljesítés %-a EU-s és hazai fejl.pály.saját forrás támogatása -Vay Ádám laktanya épüetének hasznosítása % Közmfejlesztési támogatás % Útfelújítások % Központosított elirányzat összesen % Céljelleg decentralizált támogatás Központi ügyelet ,0% Tzoltóság Laktanya ép. rekonstrukciója ,0% Céljelleg decentralizált támogatás összesen ,0% Európai Uniós források -Jósaváros közter.rehabilitációja ,0% -Nyh.és térsége szennyvíztisztító pr ,9% -Vay Á.Laktanya épületének hasznosítása ,2% -Autóbusz megállóhelyek korszersítése sz.-41.sz sz.útak/keleti körút/ Pazonyi u.gyalog-kerékpárút Integrált városfejlesztés Szelektív hulladékgyjtés Települési szilárdhulladék ,0% Felh. célra átvett EU-tól összesen: ,7% Egyéb felh. célú pe. átvétel ,7% Mindösszesen: ,8% Az átvett pénzeszközök pénzügyi teljesítése 81,0%-os. Legnagyobb mérték kiesés a Panelprogramra tervezett pénzeszköz átvételnél jelentkezik, mivel a feladatok megvalósítása áthúzódik a következ évre. A kölcsönök és ideiglenesen átadott pénzeszközök a tervezetthez képest 86,0 %-ban teljesültek. Az önkormányzat gazdasági társaságai részére nyújtott tagi kölcsönök az alábbiak szerint térültek meg: 6

7 Összeg eft-ban! Megnevezés terv tény Eltérés Sóstó Rt Térségi Hulladékgazdálkodási Kft Városüzemeltetési Kht Összsesen Az államtól eft visszatérítést kaptunk az adóer képesség alakulása miatt elz évben lemondott, illetve az év végi elszámolás során visszautalt támogatásból. 3. A KIADÁSOK TELJESÍTÉSE Az intézmény finanszírozás és a kiemelt elirányzatok indokolása A évi intézményi keretszámok kialakításakor, a személyi juttatások elirányzatából eft elvonásra került sor, melyet a tanévindítás tényleges létszám és túlóra szükséglete miatti zárolások, valamint az intézményi átszervezések eft-ban indokoltak. A különbözetet nem tudta minden intézmény kigazdálkodni, ezért ott a személyi juttatások tényleges kiadása néhány százalékponttal meghaladja az elirányzatot. A járulékok tervezésénél az egyensúlyi szempontok érvényesítése miatt többek között nem biztosítottunk fedezetet a munkáltatót terhel táppénz kifizetésekre. A ténylegesen felmerült járulék és a tervezett elirányzat közötti különbözet a pénzmaradvány elszámolásakor megtérítésre került. (Összességében a pénzmaradvány elszámolásakor még eft-ot vontunk el járulék címén az intézményektl.) A dologi elirányzat teljesítése 89,8 %-os. Túllépés néhány intézmény esetében fordult el, ennek oka, hogy az elz évi kötelezettségekre a pénzmaradvány nem nyújtott fedezetet, illetve pályázatok elfinanszírozását meg kellett oldani. A 2008-as gazdasági évben is érezhetk voltak azok a hatások, amelyek a jogi és gazdasági környezet bizonytalanságából adódtak, mint az étkeztetési tevékenység áfa törvény szerinti megítélése, vagy a fordított áfa. Ezek mind nagyobb odafigyelést és többletmunkát jelentettek a gazdasági szervezetek számára. A bevétel és kiadás egyensúlyban tartását elsegítette a takarékos, költséghatékony, célorientált intézményi gazdálkodás és az önkormányzati támogatás saját bevételekkel és pályázati forrásokkal való kiegészítése. A gazdálkodás jellemzit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze: Sóstói Szivárvány Idsek Otthona Az intézmény tárgyévben eft-ból gazdálkodott. Takarékos gazdálkodásával eleget tudott tenni az alapító okíratában foglaltaknak, és ezen túlmenen eft pénzmaradványa képzdött. 7

8 7.771 eft étékben megvalósított beruházás új gépek beszerzését jelenti a mosoda részére, illetve 1 db padló tisztítógép beszerzésére került sor. Az Etelközi részleg felújítására minimális (257 eft) összeg lett felhasználva, viszont teljes nyílászáró csere és vizesblokk felújítás van központi és pályázati pénzeszköz bevonásával betervezve évre. Az intézményi ellátásra várakozók száma év végén 74 f volt, mely 13 fvel haladja meg az elz év végén a várakozó listán szereplk számát. Egészségügyi, Szociális és Bölcsdei Igazgatóság intézmény ketts finanszírozású. Az Egészségügyi Alapellátás körébe tartozó feladatokat (Központi Orvosi Ügyelet, Fogorvosi Ügyelet, Védni Szolgálat, Iskola Egészségügy, Fogászati röntgen, Hajléktalanok háziorvosi ellátása) az Egészségbiztosítási Pénztár évben eft-al finanszírozta. Az önkormányzati feladatok ellátására az eredeti költségvetésben eft-ot biztosított a Közgylés, mely év közben (évközi többletfeladat, központi bérintézkedés, elz évi pénzmaradvány felhasználása) eft-ra módosult. A vállalkozó orvosokkal kötött megállapodásban vállalt feldatokra eft-ot használt fel az intézmény. Legkiélezettebb volt a helyzet a bölcsdei ellátás területén a zsúfoltság miatt, mivel 515 férhelyre 600 gyereket írattak be. A meg növekedett igény miatt a 8. sz Nefelejcs Bölcsde 40 férhellyel bvült. A Bölcsdékben saját konyhák üzemelnek, melyek zavartalan mködéséhez fleg gyermekek és ids emberek ellátása miatt- elengedhetetlen volt a konyhai eszközök pótlása. A nagyszállási orvosi rendel kialakítására kapott elirányzat nem került felhasználásra. A munkák elkezddtek, a fedezet a pénzmaradványban rendelkezésre áll. Szociális Gondozási Központ A házi segítségnyújtásnál kedveztlen a feladatmutatók által igényelt normatíva elszámolás, mivel naponta csak egy látogatás számolható el az ellátottaknál, ugyanakkor nem minden napos az ellátás, illetve több ellátott igényel napi többszöri látogatást. A szociális étkezésnél év végére a létszám fre futott fel, de az igénybevételt éves átlagban fre tudtuk elszámolni. Az idskorúak gondozóházánál és a Támogató szolgálatnál 100 %-os a kihasználtság évtl Otthoni szakápolást is ellát az intézmény a MEP-el kötött szerzdés alapján. A feladatot az Egészségbiztosítási Pénztár évben e Ft-al finanszírozta Az ellátottak száma 45 f, a vizitek száma db. Az év végén tároló építésére kapott elirányzat nem került felhasználásra, a pénzmaradvány elszámolásakor elvontuk, mivel a 2009-es költségvetésben az áthúzódó felújítások között az elirányzat újra biztosításra került. Gyermekjóléti Központ Az intézmény az alapellátás keretében a gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a családok átmeneti otthona mködésének feltételeit biztosítja. A nyújtott szolgáltatásai túlnyúlnak a város közigazgatási határain, hiszen a város vonzáskörzetében is ellátja a gyermekjóléti szolgáltatást. A Megyei Gyámhivatallal együtt 30 településen végeztek szakmai vizsgálatot, 6 kistérségi központban továbbképzést. Az alaptevékenységen túl számtalan szolgáltatást végeztek (jogi tanácsadás, konfliktuskezelés, családterápia szervezése, családon belüli erszak kezelésére történ együttmködés, készenléti ügyelet, utcai szociális munka, kórházi szociális munka, A lakosságszám alapján 3 8

9 gyermekjóléti központ mködik. Kistérségi társulás keretében az intézmény látja el Nyírpazony Községben is a gyermekjóléti szolgáltatást. Mentálhigiénés Központ Az intézmény jogszabály által behatárolt feladat ellátási körébe tartozik a Közösségi pszichiátriai ellátás Esély Támogató Szolgálat mködtetése OÁZIS értelmi fogyatékosok nappali intézménye Kék Szirom Lakóotthon mködtetése. Fenti feladatokon túlmenen október 1-tl indult a munka - rehabilitációs foglalkoztatás két célcsoporttal. A szociális foglalkoztatás keretében az OÁZIS Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában 36 f, a Városmajor utcai épületben 25 f, küls munkavállalónak adtak lehetséget a munka-rehabilitáció végzésére. (divatékszer gyártás, takarítás, zöldség dísznövény termesztés, fszernövény termelés). Az intézmény évben lehetséget kapott a volt Bessenyei Kollégium épületébe történ beköltözésre. Az épület átalakítása a 2009-es költségvetési évre húzódik át, melynek elirányzata is átcsoportosításra kerül a gazdasági évek között. A szociális ágazat több intézményében sikerült a -mködés folyó kiadásainak finanszírozása mellett- jelents tárgyi eszközfejlesztést is megvalósítani, így a gépjármparkot megfiatalítani: Szívárvány Idsek Otthona 1 db WW Caddy tehergépkocsi Mentálhigiénés Központ l db Toyota kisbusz Szociális Gondozási Központ 1 db Opel Zafira személygépkocsi beszerzés. Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság Gondot jelentett tárgyévben is, hogy a szakmai munka ellátását a rendelkezésre bocsátott szakmai normatíva nem biztosítja, a korszer pedagógiai feladatok megvalósítását a pályázati pénzeszközök (5.010 e Ft) teszik lehetvé, mely területen kiemelkeden teljesített a Gyermekek Háza Óvoda, valamint a Búzaszem Óvoda, melyek bázisintézményi feladatot is ellátnak. Oktatási céltartalékból további eft támogatásban részesültek a gondnoksághoz tartozó intézmények. Az intézmények felújítására eft lett felhasználva, a Margaréta Óvoda felújítása évre húzódik át. Az óvodai férhelyek száma f, viszont az étkezést igénybevevk létszáma f, mely 82%-os kihasználtságot jelent. A kihasználtság visszahat a pénzmaradvány elszámolására is, mivel a tervezett étkezési elirányzattal szemben a tényleges kihasználtság alapján járó önkormányzati támogatás elvonásra került. Gondnoksági szinten eft ot kell az elz évi kötelezettségek rendezésének fedezeteként az intézmények részére biztosítani. (A évi költségvetésbe betervezett, áthúzódó szállítói állomány elirányzatán felül). Az Eszterlánc Óvodai Gondnokság-on gondos tervezés, jól kézben tartott gazdálkodás mellett egyik intézmény sem lépte túl a számára biztosított elirányzatot. A takarékos gazdálkodásnak köszönheten eft pénzmaradvánnyal zárták az évet. Az óvodavezetk folyamatosan keresték a bevételek növelésének lehetségét. Önköltséges tanfolyamok szervezésével eft bevételt realizáltak, a munkaer-foglalkoztatáshoz eft 9

10 bértámogatást vettek igénybe. A kihasználtság eltéren alakult az intézményekben. Legalacsonyabb 80,7% a Kerekerd Óvodában és legmagasabb 91,3% a Gyermekkert Óvodában. Beruházásra nem volt lehetség a tárgyévben, de az intézmények felújítására, állagmegóvására eft-ot fordítottak. A Kincskeres Óvodai Gondnokság A beszámolási idszakot megelzen évben férhelycsökkentésre került sor, melynek következtében a Bóbita Óvoda Vécsey köz 4-6. sz. alatti épületében, valamint a Százszorszép Óvoda Kállói úti épületében egy-egy fél csoport is mködik. A tényleges élelmezési napokat figyelembe véve a kihasználtság 79 és 84% között alakult 2008 évben. Az intézményvezetk pályázati pénzeszközbl igyekeznek kiegészíteni az önkormányzattól kapott támogatást. Figyelemre méltó a Tündérkert Óvoda Munkaügyi Központtól kapott eft összeg bértámogatása. Az óvodák korlátozott lehetségeik miattnem tudták kigazdálkodni az éves költségvetésekben elírt megtakarítást, ezért gondnoksági szinten eft ot kell az elz évi kötelezettségek rendezésének fedezeteként az intézmények részére biztosítani. Jelents összeg felújítás történt ( eft összegben) a gondnoksághoz tartozó intézményekben. Megszépült a Százszorszép Óvoda Benczúr téri épülete, a Virág utcai Óvoda épülete, ahol a nyílászárók cseréje nem csak energiatakarékossági szempontból jelents, hanem esztétikailag is megváltoztatta az intézmény teljes arculatát. A Tündérkert Óvoda Kert közi épületében e Ft értékben akadálymentesítés valósult meg. Benczúr Gyula Általános Iskolai Gondnokság A gondnokság ez évben is sikeresen oldotta meg a Petfi Sándor részben önállóan gazdálkodó intézmény, a hozzá tartozó Kistelekiszl Tagiskola, a Herman Ottó Általános Iskola, mint tagintézmény, a Szigligeti gyermektábor, valamint a nyári napközi mködtetését. A gyermeklétszám évek óta csökken tendenciát mutat, a osztályok átlaglétszáma 20,22 f, mely a Benczúrban lév két kislétszámú osztály, valamint a Kistelekiszl Tagiskola kislétszámú osztályainak vonzata. Az intézményi szervezett étkeztetésnél jelents visszaesés tapasztalható a korábbi évekhez viszonyítva. A jelenség összefügg az étel minségével, változatosságával, de nem utolsó sorban a szülk elszegényedésével. Nagyon kevés pályázati lehetséghez jutottak tárgyévben melybl összesen eft bevételt realizáltak. Az önkormányzat az intézmények különböz programjait év közben további eft-al támogatta. Az intézményben a takarékossági intézkedéseket kiterjesztették a személyi juttatásokon kívül a dologi elirányzatokra is. Az országban els intézményként neveztek be a DISPLAY energiatakarékossági programba, mely kiterjed a hvel, vízzel, és árammal való takarékosságra. Ez évben került elször elismerésre eft erejéig az intézmény erfeszítése. Gondnoksági szinten eft érték felújítás valósult meg. Sor került a Herman Ottó tagiskola küls-bels felújítására. A Petfi Sándor Általános Iskolánál csak üzemeléstgátló problémák megoldására került sor, de 10

11 elkezddött a Szigligeti tábor felújítása is, ahol egyenlre az elektromos rendszer részleges felújítása valósult meg. Bem József Általános Iskolai Gondnokság A gondnokság intézményeiben nem tudták kigazdálkodni a bérelvonás teljes összegét, összesen eft túllépés keletkezett. Felújításra eft keret állt rendelkezésre, valamennyi feladatot kivitelezték, a Zelk Zoltán Általános és Német Kéttannyelv Iskolánál a csapadékvíz és elavult szennyvízvezeték felújítására kapott eft kifizetése húzódott át évre. Az intézmények eft pályázati pénzeszközt realizáltak, melybl eft a Kazinczy Ferenc Általános Iskolánál a HEFOP pályázat elszámolásából adódik. A pályázatokon elnyert pénzeszközök lehetvé tették az alapfeladatokon túl szervezett programok megvalósulását is. Valamennyi intézmény pénzmaradvánnyal zárta a költségvetési évet. A nyírturai önkormányzat teljesítette a évi hozzájárulását a tagiskola fenntartásához. A pénzmaradvány elszámolását követen eft kötelezettsége húzódott át évre. Kodály Zoltán Általános Iskola A gondnokság intézményeiben nem tudták kigazdálkodni a bérelvonás teljes összegét, összesen 694 eft túllépés keletkezett. Az intézmény adottságainak köszönheten a város egyik kiemelt konferencia és zenemvészeti központja. Tárgyévben 92 külss szervezés rendezvénynek adott helyt, melynek köszönheten a saját bevételi elirányzatot túlteljesítették. A pályázati lehetségek korlátozott száma ellenére eft átvett pénzeszközt realizálhatott. Összességében a tárgyévi költségvetési gazdálkodás kondíciója adott volt, a takarékos gazdálkodásnak köszönheten évre eft elz évi pénzmaradvánnyal növelheti pénzügyi lehetségeit. A Cantemus Kórus pályázatokból és szponzori bevételekbl egészíthette ki az önkormányzat által biztosított támogatási elirányzatát. Jelenleg 7 álláshellyel rendelkezik az intézmény, de a sokasodó kihívások miatt- hosszú távon az lenne a cél, hogy a kórusban fállású énekesek dolgozzanak. Az intézmény mködését igen jelents idegenforgalmi adatok fémjelzik. (Nyíregyházára látogató vendégek száma: kb 700 f, a vendégéjszakák száma kb éj). Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei több mint 90 nevelésioktatási intézmény gyermekei, tanulói részére nyújtanak segítséget. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére a szerzdésben foglalt és éves tervben vállalt feladatait jó szakmai színvonalon teljesítette (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás). A feladat ellátásához az állami normatíván felül megkapta a kistérség által igényelt normatív hozzájárulást, valamint további eft-al ismerték el a társulásban résztvev önkormányzatok Nyíregyháza által biztosított évi többletfinanszírozást. A Kertvárosi Általános Iskola sem tudta kigazdálkodni az elvont személyi juttatás és járulék elirányzatát. A személyi juttatásnál eft, a járulékoknál 322 e Ft túllépés keletkezett. A pénzmaradvány elszámolásakor részben kompenzálásra került a túllépés, mivel a személyi juttatás miatt 480 eft-ot, a járulék túllépésének pedig teljes összegét megkapta. Az intézménybe jelents összeg felújítás valósult meg. Kicseréldtek az emeleti bels nyílászárók, valamint a konyhai gépészeti vezetékek és nyílászárók. A felmerült üzemelést 11

12 gátló hiba miatti radiátor cserével együtt összesen eft-al növekedett a befektetett eszközök bruttó értéke. Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola Gondnoksága eft szabad pénzmaradvánnyal zárta a 2008-as évet, viszont ebbl eft a tárgyévet követ évet terhel szállítói tartozások fedezete eft-ot az áthúzódó személyi juttatásokra, 1306 eft-ot pedig az egyéb kötelezettségekre kell tartalékolnia eft marad a évben elhatározott, de következ évre elhalasztott korszersítésekre, fejlesztésekre. A szabad pénzmaradványból a Gárdonyi Géza Általános Iskola részesedése mindössze 139 eft, mivel az intézmény a pénzmaradványából fedezi a évi költségvetési elvonást. A Vécsey Károly Általános Iskolánál, valamint a Váci Mihály tagiskolánál a szigorú takarékos gazdálkodás ellenére sem sikerült a csökkentett bérelirányzaton belül maradni eft túllépés keletkezett a személyi juttatások elirányzatánál, viszont eft szabad felhasználású pénzmaradvánnyal zárta az évet. Gondot jelent az intézmény finanszírozásánál a gyermeklétszám további csökkenése (50 f), mivel a dologi elirányzatok egy részét ennek függvényében kapják az intézmények. A pályázatokon nyert pénzösszegek lehetvé tették az intézmény hagyományainak megszervezésére fordított kiadások növelését, az eszközök színvonalának javítását. A Móricz Zsigmond Általános Iskola Az intézményben két területen jelentkezett gond az elmúlt gazdasági évben. Egyrészt a nyugdíjazás és táppénz miatti munkaer kiesés megfelel pedagógussal történ pótlása, másrészt a gyermekétkeztetési térítési díjak maradéktalan beszedése. Bevételi forrásaik a magániskolák számának csökkenése miatt nagymértékben visszaestek. A bérelvonást sikerült kigazdálkodni, viszont a dologi kiadásokra biztosított fedezetbl is csak a legfontosabb, elengedhetetlen kiadásokat tudják finanszírozni. A 27 éves épület több helyen felújításra szorul, de tárgyévben csak az üzemelést gátló feladatokat tudták elvégezni összesen eft értékben. A Szlskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona gondoksághoz tartozó Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola évben A munkaerpiac szempontjából hátrányos helyzet emberek munkaerpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése pályázaton eft támogatást nyert, a projekt eredeti befejezési idpontja volt. A pályázat befejezését meghosszabbították ig, melyre további eft-ot nyertek. A pályázat keretében a pince felújításra került valamint Információs és Rehabilitációs Klub, illetve csoportszobák lettek kialakítva. Szintén kiemelked jelentséggel bír a sajátos nevelési igény gyermekek esélyegyenlségének elsegítése érdekében megvalósított projekt. ( eft összeg HEFOP támogatásból valósult meg, melynek záró ellenrzése január hónapban megtörtént). A pályázatok lehetvé tették, hogy az intézmény mködési színvonalát javítva biztosítsa az oktató-nevel munka feltételeit. A pályázatok utólagos finanszírozása miatt negatív pénzmaradvánnyal zárná a gazdálkodási évet, de az áthúzódó kötelezettségeinek teljesítése érdekében e Ft-ot javaslunk a pályázati pénzeszköz megérkezéséig az intézmény részére biztosítani. 12

13 A Szlskerti Iskolának - fenntartói engedéllyel és a pénzmaradvány megellegezésével - sikerült a személygépkocsi megvásárlása, mely elengedhetetlen feltétele volt a zökkenmentes mködés biztosításának. Az intézmény ellátandó feladatainak sajátossága, sokrétsége maximális odafigyelést igényel, mind szakmailag, mind gazdasági téren. A pénzügyi helyzetet tovább nehezíti, hogy nehezen tudják behajtani a térítési díjkövetelést, mivel romlott a fizetési morál, annak ellenére, hogy egyre több a különböz kedvezményre jogosultak száma. A Móra Ferenc Általános Iskola életét alapveten meghatározza a lakótelepi környezet, kiemelt szerepet tölt be az ott élk szabadidejének hasznos eltöltésében, melynek következtében jelents bevétele képzdött a tornaterem esti órákban történ bérbeadásából. További specialitás, hogy két telephelyen történik az oktatás, mivel még 3 tanulócsoport a tagiskolában tanul, a 35 tanulócsoportból. Az intézmény vezetése, a neveltestület folyamatos készséget mutat arra, hogy pályázatokkal segítse el a nevel-oktató munka feltételeit, ezzel együtt a gazdálkodást ban kiemelkedik a pályázatok közül a képesség kibontakoztató integrációs felkészítés, melyre eft-ot nyertek. Nagy gondot fordítottak az állagmegóvásra, a rongálások visszaszorítására. Felújításra eft-ot használtak fel tárgyévben, a panelhézag szigetelése is megvalósult, de annak kifizetése áthúzódott évre. A lakótelepen élk többsége meglehetsen szerény jövedelemmel rendelkezik, (többen munkanélküliek, sok a gyermekét egyedül nevel szül) mely a gyermek étkeztetési bevételek beszedésénél is megmutatkozik. (354 eft behajthatatlan követelés keletkezett). A Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Az intézmény valamennyi tervezett bevételét túlteljesítette, egyedül az étkezési térítési díjbevételek maradtak el a tervezett elirányzattól, melynek oka, hogy az étel mennyisége és minsége miatt a kihasználtság jelentsen visszaesett. Pályázataik közül kiemelkedik a Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP-II), melynek keretében ( eft értékben) Taneszköz beszerzést Könyvtárfejlesztést eszközöltek, továbbá Szakmai továbbképzéseken, tapasztalatcserén, nyelvi képzésen vettek részt a pedagógusok Decentralizált pályázaton nyert pénzeszközbl számítástechnikai labort alakítottak ki és gyalugépet vásároltak a faipari tanmhely részére mintegy eft összértékben. Év közben a Széchenyi utcán lév villamosipari tanmhelybl történ kiköltözés miatt a villamosipari képzés részére 4 db kabinet került kialakításra e Ft összegben. SZFP-s pályázatból, valamint szakképzési hozzájárulásból öt tantermet sikerült felújítani, illetve a villamosipari szertár helyén egy 20 f részére alkalmas csoportszobát alakítottak ki és rendezték be teljesen új bútorzattal. Megújult az 13

14 ebédl bútorzata, ezen kívül valamennyi szakmacsoport oktatási feltételében sikerült minségi javulást elérni, javítani a tantermek lelakottságán. Inczédy György Középiskola, Szakiskola, és Kollégium A 2008/2009-es tanévben az indított szakiskolai osztályok száma növekedett a szakközépiskolai osztályok rovására. Esti tagozaton visszaesett a hallgatói létszám, mivel a munkahelyek egyre kevésbé támogatják a dolgozók továbbtanulását. A kollégiumi étkeztetésnél korábban alanyi jogon járó 30%-os térítési díjkedvezmény megsznése éreztette hatását, jelents visszaesés figyelhet meg az igénybevételnél. A felntt képzés területén az intézmény a Nyíregyházi Regionális Képz Központtal kötött szerzdés keretében részt vállalt a szerkezet lakatos tanfolyam szervezésében, illetve zöldkártya tanfolyamot is indítottak. Újabb területeken is bekapcsolódtak a felsfokú szakképzésbe, mellyel jelents többletbevételt realizáltak a Nyíregyházi Fiskolával kötött együttmködési megállapodás alapján. Számos pályázaton vettek részt évben. Ezek közül kiemelkedik a Közoktatási Kollégiumok fejlesztési program (kolloka-x.-41; kolloka-x.-45), melyek keretében a kollégiumok tanulószobáinak és számítástechnikai parkjának fejlesztésén túl lehetség nyílt a diákok oktatását, tehetséggondozását segít eszközfejlesztésre is. Sikeresen pályáztak a Nemzeti Szakképzési és Felnttképzési Intézet által közzétett két pályázatra is, melynek keretében közel 15 millió Ft bevételt realizáltak. Csökkenés mutatkozik az elz évhez képest a szakképzési hozzájárulásban, mely a szeptember 1-tl életbelépett jogszabályváltozásnak tudható be. Ezen forrásból eft bevételt értek el augusztus 31-ig. Az intézményben (a jelents mérték személyi juttatási elirányzat elvonása miatt) elirányzat túllépés keletkezett. A reálértéken szkül fenntartói támogatást saját bevétellel és a pályázati forrásokkal kiegészítve az intézmény sikeres évet zárt. A Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium életében lényeges mérföldk a 2008-as költségvetési év, hiszen a Közgylés döntésének megfelelen a 2008/2009-e tanévtl a 90 férhelyes kollégium bezárásra került, így jelents feladatcsökkenés következett be. A gazdálkodásra rányomta bélyegét a korábbi évek túlfinanszírozásából adódó teher, melyet a tárgyévi pénzmaradvány elszámolása során javaslunk véglegesen rendezni összesen eft összegben. A Vasvári Pál Gimnáziumnál ez a teher eft. Krúdy Gyula Gimnázium Gondnoksága a gondnoksághoz tartozó intézmények a fenntartói támogatást kiegészít források igénybevételével megoldották az alapító okiratban meghatározott feladatokat. A Krúdy Gyula Gimnázium számára nagyon kevés pályázati lehetség van. Szabad kapacitást a szellemi infrastruktúra jelent, melyet elkészít szakkörök formájában igyekeznek kihasználni. A takarékos gazdálkodásnak köszönheten eft pénzmaradvány keletkezett, melybl a szakmai munka színvonalának javítására eft-ot használhat fel az intézmény. A gimnázium beszámolójából és a mellékelt szöveges értékelésbl megállapítható, hogy a gazdasági szervezetben folyó munka is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény megrizze hatékonyságát és tovább növelje a szolgáltatásai iránti keresletet. 14

15 A Bencs László Szakiskola és Általános Iskola Az intézmény engedélyezett létszáma augusztusától 4,5 fvel emelkedett a Vay Ádám laktanya átalakítását támogató uniós projekt humánerforrás fejlesztésének köszönheten. A beruházás aktiválása elhúzódott, mivel nehézkes volt az egy területen elhelyezked épületek megosztása a két gazdaságilag külön szervezetben mköd intézmény között. Az energia és közmhálózat esetében a megosztás nem is volt lehetséges, így annak kezelése a Zrínyi Ilona Gimnáziumhoz került. Problémát jelent a tanulói károkozások, rongálások idbeni jelzése. A hatékonyságot növelné az iskola teljes területén a kamerarendszer kiépítése évben egy kiemelten támogatott költségvetés mellett takarékos és racionális gazdálkodást valósítottak meg, melyet az államháztartáson kívülrl érkezett pénzforrások is reprezentálnak. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium életében több szempontból is kiemelked jelentséggel bír a as esztend. Nyugdíjazás miatt vezetváltás következett az intézmény életében A Vay Ádám laktanya területén felavatásra került - az intézmény életében meghatározó szerepet betölt - a Hátrányos Helyzet Tanulók Arany János Tehetséggondozó Kollégiuma Lezárult a évben indult - HEFOP Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra elnevezés pályázat, melybl eft többletbevétel származott A kollégium átadásával 24 f létszámfejlesztés valósult meg az intézményben, melybl 22 f indikátorként szerepelt a pályázatban, ezért álláshelyüket 5 évig biztosítani kell. A program keretében 5 tanulócsoportban kiegészít állami normatíva mellett magasabb szint ellátásban részesülhetnek a tanulók felzárkóztatásuk érdekében. Az intézmény sikeres pályázatainak köszönheten évben eft-al egészítette ki saját bevételeit. A sikeres pályázatoknak, valamint takarékos gazdálkodásnak köszönheten jelents pénzmaradvány keletkezett, melynek egy részét a régi személygépkocsi cseréjére szeretnék fordítani. A Tiszavasvári úton használatba vett kollégiummal az intézmény ingatlan vagyona eft-al, a gépek, berendezések értéke eft-al növekedett. A Bánki Donát Mszaki Középiskola és Kollégiumnál tárgyévben a szakképzési alap terhére átvett pénzeszközök, valamint a pályázatok biztosítottak forrást az intézményi fejlesztéseknek, beruházásoknak, ezért a dolgozók nagy energiát fektetnek a különféle pályázatok elkészítésére és a lehetségek feltárására. A szakképzési hozzájárulás biztosít lehetséget egy-egy tanmhely felújítására és az intézményi karbantartási keret kiegészítésére. Gondot jelent a tantermi nyílászárók állapota, mivel csak 20 %-ban történt meg a csere. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégiumnál elirányzat túllépés sehol sem mutatkozott. Az átvett pénzeszközöket elssorban 15

16 a szakmai fejlesztés érdekében használta fel az intézmény. A beszerzéseket tudatosan, a pedagógiai programban meghatározott célokkal egyeztetve, rangsorolva valósították meg. A két intézményben összesen eft-ot realizáltak pályázatokból. Fontos szempont az intézmények vezeti eltt, hogy a tanulók a szakmai képzés során a mai kornak, gyakorlatnak megfelel eszközökkel találkozzanak tanulmányaik során. E szempontokat figyelembe véve az alábbi területek kerültek fejlesztésre: modern számítógéppark, mobil kemencék egészségügyi szimulációs eszközök beszerzése. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskolánál a dologi kiadásoknál elirányzat túllépés következett be. A tanmhely berendezéseinek meghibásodása, az érintésvédelmi felülvizsgálat miatt jelents többletkiadás merült fel, melynek fedezetét sajnos a tanbolt értékesítései nem tudták fedezni (konkurencia megjelenése, hypermarketek akciói). Csökkent a küls támogatás mértéke, elmaradtak a bevételek, illetve egy áthúzódó pályázati elszámolás miatt elirányzat túllépés következett be. A tanmhely élelmiszer beszerzésénél a tanulói fogyasztás, a selejt és a reprezentáció után az áfá-t nem lehet visszaigényelni. Tárgyévben kedveztlenül alakult a tárgyi mentes tevékenységre történ felhasználás, valamint csökkent a tandíjas képzés is. Mindezen tényezk együttes hatása következtében 2009 évre 3.703e Ft kötelezettséget vinne át az intézmény, mellyel a évi lehetségeit csorbítaná. Fentiek fedezetére eft elirányzatot javaslunk biztosítani azzal, hogy a pályázat elszámolását követen megtérül 546 eft elvonásra kerül. Mvészeti Középiskola és Kollégium az intézmény számára egyre kevesebb az elérhet pályázat. Tárgyévben is csak a Commenius programba tudtak bekapcsolódni, illetve a Közoktatási Közalapítvány bázis programjában vettek részt. A pályázati pénzeszközök, valamint a felújításra biztosított elirányzatnak köszönheten eft-al gyarapodott az intézmény vagyona. A dologi elirányzat az elz évi pénzmaradványból való visszafizetési kötelezettség miatt bizonyult szkösnek. Gazdasági feladatait integrált szervezetként látja el, mivel a Vikár Sándor Zeneiskola, mint részben önállóan gazdálkodó intézmény kapcsolódik hozzá. Az integrációban a gazdasági szervezetre egyre több feladat hárul, a létszámellátottság nem tükrözi a teherviselés alapján írásba foglalt munkamegosztást, ezért annak felülvizsgálata indokolt. Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium az intézmény 2008 évtl vállalkozási tevékenység helyett kiegészít tevékenységi formában üzemelteti az Ózon Panziót. A rendelkezésére bocsátott pénzeszközök a mködképességét biztosítani tudták, viszont a fejlesztések végrehajtását a küls források bevonása tette lehetvé (pályázat, szakképzési alap). Az intézménynek közvetlenül nyújtott szakképzési hozzájárulás összege eft, ez lényegesen kevesebb az elz évben realizált összegnél évben eft-ot. nyertek pályázaton. Az 16

17 intézmény egyedülálló lehetsége, hogy az oktatási specializáció miatt üzemeltetheti a tanszállodát, melybl (áruértékesítés, szolgáltatás) összesen eft bevétele származott. További jelents bevételi forrás adódik az iskolarendszeren kívüli képzésbl, melyet a Nyíregyházi Fiskolával kötött együttmködési szerzdés alapján végeznek. Ennek nagyságrendje közel 54 millió Ft. Felújításból az épületek értéke eft-al ntt. A pályázatokból eft-al a tanirodát fejlesztették, míg a számítástechnikai eszközparkban eft-os korszersítést hajtottak végre. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola a évet nagyban meghatározta, hogy 3 f közismereti tárgyat és 3 f szakmai tárgyat oktató kolléga ment nyugdíjba, akik az iskola meghatározó személyiségei voltak. A változás elssorban a gyakorlati képzés és a tanüzemi mködés területén okozott gondot, mivel kevés termelési gyakorlattal rendelkez személyekkel kellett megoldani a feladatot. Befejezdött az apagyi tanüzem fejlesztése. A sajtgyártás technológiai folyamatának elsajátításával megalapozták a jövbeni termelés alapjait. A termelés felfutása fokozott odafigyelést igényel mind a szakmai, mind gazdasági oldalról. Idén eft szakképzési hozzájárulás folyt be az intézmény számlájára. A gazdasági szervezetthez tartozó Vásárhelyi Pál ÉVISZ részben önállóan gazdálkodó intézmény ezen forrásból eft-ot realizált. Az elz évekrl tartalékolt szakképzési hozzájárulás felhasználásával több millió Ft-os gép, mszer és számítástechnikai fejlesztés valósulhatott meg. Jelents volt mindkét intézményben a pályázatokon való részvétel, mely tovább bvítette az intézmények mozgásterét. A kiadási elirányzatokat betartották, túllépés a kiemelt elirányzatokon nem fordult el. A Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumnál évben a Közgylés döntésének megfelelen jelents szerkezeti változás következett be. A korábban hozzátartozó Bessenyei György Középiskolai Kollégium megsznésével az Árok utcai épülettel bvült az intézmény feladatellátási helye. Az engedélyezett férhelyek száma 394 fre bvült. A kihasználtság 95,9%-os. Az alkalmazotti létszám 19,5 fvel ntt, így az idszak végén 97 f az engedélyezett létszám. A tárgyi feltételek elssorban az Árok utcai épület, valamint az életveszélyessé vált tornaterem felújítása miatt változtak meg lényegesen. Pályázati pénzeszközbl a tanulószobába sikerült 20 db széket és íróasztalt, valamint 12 db számítógépet és egy notebookot beszerezni. Szintén a kollégiumban élk körülményeit javítja a kondi terem kialakítása a pályázathoz kapcsolódóan. Az iskolai részben jelentsebb fejlesztés a szakképzési hozzájárulásból valósulhatott meg, melynek 85 %-át számítástechnikai eszközök vásárlására, bvítésére valamint a taniroda fejlesztésére fordították, a fennmaradó 15% pedig a mködési kiadások fedezetéül szolgált. Az alulfinanszírozás miatt 15,328 eft a pénzmaradvány, melybl -a szállítói tartozások a évi költségvetésben történ betervezése miatt- mindössze 113 e Ft feladattal terhelt. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézményben az új épület adta lehetségek maximális kihasználásával 127 könyvtár-és irodalomnépszersít rendezvényt tartottak, melyen kb f 17

18 érdekld vett részt. A gyermek, illetve a felntt korosztály számára 20 könyvbemutatót, 8 ismeretterjeszt eladást, 8 versenyt, 13 kiállítást, 10 íróolvasótalálkozót és 63 egyéb irodalomnépszersít akciót tartottak. Csökkent a beiratkozott olvasók, valamint a könyvtárhasználók száma. A visszaesés a változó könyvtárhasználati szokásokkal magyarázható. Egyre többen az internetezési lehetségért, gyors információért, a kézikönyvek helybeni használatáért keresik fel az intézményt. Tárgyévben jelentsen átalakult az informatikai rendszer, a keres, feldolgozó rendszert Windows alapúvá tették. A könyvtár állománya db dokumentummal gyarapodott e Ft értékben. Megfigyelhet a beszerzési kvóta folyamatos, kismérték emelkedése. A városi hálózati munka jelentsen javult 1 f állandó helyettes beállításával. A 9 fiókkönyvtár közül az orosi 6 órás, a többi 8 órás nyitva tartású. A megyei hálózatgondozói munkában is jelents javulás tapasztalható. A megye 229 településébl az elz évi 181 településhez képest 201 településen lett könyvtári szolgáltatás. Az intézménynek eft pénzmaradványa keletkezett, de ebbl a eft kötelezettséggel terhelt az áthúzódó pályázatok miatt. Az intézmény jelenleg újszer állapotban van, hiszen évben épült újjá de a következ idszakban a vagyon csökkenését figyelhetjük meg, mivel jelents a számítástechnikai eszközpark, melynek kihordási ideje alacsony. Váci Mihály Kulturális, Mvészeti és Gyermekcentrumot a Közgylés január 1-tl hozta létre, mely intézménybe integrálta a Lakókörzeti Mveldési Házak Igazgatóságát valamint a Városi Galériát. Az új intézmény 19 helyszínen kínált színvonalas kulturális rendezvényeket, továbbá igyekezett kielégíteni a helyi lakókörzeti szórakozási igényeket. Megvalósultak a hagyományos nagyrendezvények, de új kezdeményezéseket is életre hívtak, st igyekeztek bvíteni programkínálatukat, kiszélesítve hazai és külföldi munkakapcsolatukat. A beszámolási idszakban több mint 200 programot kínáltak, melyek túlnyúltak a város határain. A bevételek szerkezete átalakult az eredeti költségvetéshez képest. Az eltérés egyik oka az, hogy a msoros rendezvényeket a szervezk terembérleti díjas formában, a bevétel %-ában ajánlják. Ez így kedvezbb, mert a kockázat viselés közös. Tovább javultak az intézményen kívüli kiállítások és bemutatkozások lehetségei (Debrecen, Kalocsa). A képzmvészeti gyjtemény a Sóstói Nemzetközi Éremmvészeti és Kisplasztikai Alkotótelep, valamint a Nyíregyházi Fametsz Nemzetközi Mvésztelep révén 5 alkotással bvült. Felújítási pénzeszközbl tetszigetelés és nyílászáró csere történt a Városmajori Közmveldési Színtéren, nyílászáró csere és homlokzat felújítás az Alvégesi telephelyen. A Kertvárosi Közmveldési Házban ni-férfi vizesblokk felújítás valósult meg, de a pénzügyi teljesítés, valamint a bútorcsere áthúzódik 2009-re. Megújult a Mvésztelep épülete. A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tzoltóságon évben egy olyan laktanya bvítésre és rekonsrtukcióra került sor, ami az országban egyedülálló. Sor került egy 90 millió Ft érték Renault Saurus 4000 típusú gépjármfecskend üzembe helyezésére is, melynek 20 %-os önrészét az önkormányzat fizette. Megkezdték egy 75 m 2 -es rekreációs épület építését, melynek várható befejezése december 1. 18

19 A készenléti szolgálatot ellátó tzoltók állománya 4 fvel emelkedett, a munkaid csökkentéshez szükséges létszámbvítés utolsó ütemeként. A jelenlegi állományi létszámból 120 f lát el 24/48 órás váltásos rendszerben készenléti szolgálatot. A parancsnokság létszámából 124 f hivatásos, 7 f közalkalmazotti állományban van. A szakmai munka színvonalának emelése céljából kiemelten kezelik a továbbképzéseket: Rendszerbe állítottak 11 f kiképzett mentbúvárt Szolgálati csoportonként 2-2 f alpintechnikai képzésben részesült Szintén 2-2 f méhészképesítést szerzett a meg növekedett méh és darázs rajok eltávolítása miatt 13 f részvételével elkezddött egy 1200 órás mentápolói képzés A korábbi években felhalmozott túlmunka kifizetése 115 ft érintett, millió Ft értékben, melyet várhatóan központi forrásból rendeznek. A sok vonulás következtében a technikai eszközök, védruhák is gyorsabban avulnak, melynek pótlása komoly kiadást jelent. Továbbra is gond, hogy a központi normatíva technikai eszköz vásárlására egyáltalán nem nyújt fedezetet. Annak megoszlása aránytalanul tolódik el a személyi juttatás irányába. Az önkormányzat 2008-ban az állami e Ft normatív kötött felhasználású támogatás és a eft központosított elirányzaton felül eft támogatást biztosított a feladatok ellátásához (gépjármfecskend pályázat kiegészítése, kötelez védoltás, intézményi tzjelz vonal karbantartás, 1 f bértámogatása). Az eredeti tervhez viszonyítva a szabad kapacitások magasabb kihasználása eredményeként eft többletbevételt realizált a szervezet. Az év végi likviditási gondok miatt kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa keletkezett. Összegezve az önkormányzat évben is biztosítani tudta az intézményhálózat folyamatos mködését. Az intézményvezetk intézkedéseik során elssorban a kötelezettségvállalások alkalmával- messzemenkig figyelembe vették az önkormányzat likviditási helyzetét. Példaérték toleranciát tanúsítottak a finanszírozás területén. A szakképz intézményeket érzékenyen érintette, hogy törvényi változás miatt már nem jogosultak szeptember 1-tl a szakképzési hozzájárulás közvetlenül történ gyjtésére A Polgármesteri Hivatal kiadásai A városüzemeltetési kiadások 72,0%-os teljesítést mutatnak. A Városüzemeltet és Vagyonkezel Kht. a város lakossága, valamint a közintézmények felé a - likviditási nehézségek ellenére - megfelel színvonalon szolgáltatott. A ki nem fizetett szállítói tartozásokra a fedezet a évi költségvetésbe teljes egészében beépítésre került. A vagyoni kiadások pénzügyi teljesítése 79,9%-os. A kiadásokon belül a legnagyobb volument a Panelfelújítás program képviseli, melyre eFt bruttó kifizetés történt, ehhez eft pénzeszköz érkezett (állami, lakossági 19

20 pénzeszköz), míg az önkormányzati támogatáshoz eft Panel Plusz Hitelt vettünk igénybe évben 123 épület (5043 lakás) felújítása fejezdött be. A második félévében döntés született a panelfelújítások folytatásáról. 77 épület pályázatának támogatásról döntött az Önkormányzat. Az újabb pályázati csomag 3500 lakás felújítását jelenti mintegy 4,5 milliárd Ft-os összberuházási értékben. Az igényelt állami támogatás 1,5 milliárd Ft, míg az önkormányzat 700 millió Ft-tal támogatja a felújításokat. Az eddigiekkel együtt 2010-re több mint 9200-ra növekedhet a felújított lakások száma. Az egyéb vagyoni kiadások túllépését a Gazdasági Társaságok átszervezése miatti könyvileges elszámolás okozza. Területelkészítés címén eft került felhasználásra. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) A belvárosi terek integrált funkcióbvít fejlesztése Nyíregyházán cím program az alábbi területek elkészítését érinti: a Kiskörút, Egyház utca - Síp utca szakaszának terület-elkészítése. A projektre fordított összeg tárgyidszakban eft, mellyel a szóban forgó terület több mint 90%-át szerezte meg az Önkormányzat. A fennmaradó terület megszerzése folyamatban van. A Tüzér utca - mely a Kállói utat és a 41. számú futat köti össze - területelkészítésére évben eft-ot fordítottunk. A beruházáshoz szükséges területek megvásárlása befejezdött. Az összeköt út elreláthatólag - a sikeres pályázat esetén évben elkészülhet. a Kiskörút, Bocskai utca - Szent István utca közötti szakaszának területelkészítésére tárgyidszakban eft-ot fordítottunk. A szakaszt érint további ingatlanok esetében kisajátítási eljárások folyamatban vannak. Az eljárások várhatóan június 30-ig lezáródnak. A szociális kiadások pénzügyi teljesítése 94,6%-os. A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai a tervezett elirányzatnak megfelelen alakultak, a pénzügyi teljesítés 98,9%. A rendszeres pénzbeli ellátásban részesülk száma évrl évre n annak ellenére is, hogy pl. rendszeres szociális segélyben munkanélküli házaspár esetében csak az egyik részesülhet. Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az elirányzatoknak megfelelen alakultak, csak a temetési segély tekintetében van magasabb teljesítés (108,4%). Ennek oka, hogy a temetési költségek viselése a családok számára egyre megterhelbb, így egyre többen kérelmezik hozzátartozóik eltemettetéséhez az önkormányzat hozzájárulását. Összességében mind a rendszeres, mind az eseti pénzbeli ellátások az elirányzatoknak megfelelen alakultak 95,7%-os teljesítést mutatva. Az önkormányzattal ellátási szerzdéses kapcsolatban álló nem állami, illetve egyházi szervezetek részére a támogatási összegek az önkormányzat 20

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010. évi gazdasági beszámolójának szöveges indoklása Budapest, 2011. április 10. Juhász Ferenc Gazdasági főigazgató I. Feladatkör, tevékenység I.1.1. Az intézmény neve:

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben