I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja"

Átírás

1 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről szóló, 2/21 (III.) önkormányzati rendelet módosításáról 2 76/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról 2 77/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/21 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 3 78/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló, 24/24. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 4 79/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló, 56/28. (XI.2) önkormányzati rendelet módosításáról 5 8/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló, 13/25. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról 5 II. Határozatok 6 A Közgyűlés november 4-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok 6 A Közgyűlés november 24-ei ülésén hozott határozatok 7 III. Mellékletek 16 Melléklet a 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez 16 Melléklet a 76/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez 38 Melléklet a 77/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez 97 Melléklet a 78/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez 98 Melléklet a 8/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez 99 Melléklet a 394/21 (XI.4.) KGY. határozathoz 11 Melléklet a 398/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 13 Melléklet a 399/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 118 Melléklet a 48/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 121 Melléklet a 41/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 123 Melléklet a 411/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 146 Melléklet a 412/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 152 Melléklet a 415/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 156 Melléklet a 416/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 158 Melléklet a 42/21 (XI.24.) KGY. határozathoz 161

2 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. I. Rendeletek I. évfolyam 14. szám 21 november 3. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT K Ö Z G Y Ű L É S E 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről szóló 2/21 (III.) önkormányzati rendeletének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 199 évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 9 (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: A Rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetése költségvetési bevételét eftban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét ,- eft-ban, finanszírozási bevételét ,- eftban, bevételi főösszegét ,- eft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetése költségvetési kiadásait ,- eft-ban, finanszírozási kiadásait 2986,- eft-ban, kiadási főöszszegét ,- eft-ban állapítja meg. a) A bevételi főösszegből az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 21 évi költségvetési bevétele ,- eft, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 13797,- eft, a finanszírozási bevétele 3.55.,- eft, a bevételi főösszege ,- eft. A kiadási főösszegből az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 21 évi költségvetési kiadása e Ft, finanszírozási kiadása 9.,- Ft, kiadási főösszege ,- eft. b) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett működési és/vagy fejlesztési hitel, és/vagy kötvénykibocsátás felvétele teremti meg. c) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21 évi költségvetése hitelfelvétel és/vagy kötvénykibocsátás főösszegét ,- eft-ban állapítja meg. A Rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata ,- eft, ebből általános tartalék ,- e Ft céltartalék ,- e Ft. 3. A Rendelet 1-2 melléklete helyébe jelen rendelet 1-2 melléklete lép. 4. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 21 november 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 21 november 3. 76/21 (XI.3.) önkormányzati rendelete dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 199 évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés pontjában és a 118. (2) bekezdés pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: A költségvetés (1) A költségvetési rendelet tartalmazza: a) a rendelet hatályát, b) a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, költségvetési bevételeket és kiadásokat, többletet vagy hiányt az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 8/A. (3) bekezdése szerinti megbontásban, valamint a költségvetési tartalék összegeit, c) a mellékletek név- és szám szerinti felsorolását, d) a címrendet, e) a költségvetési rendelet végrehajtásának általános szabályait, ezen belül különösen: ea) a két testületi ülés közötti kötelezettségvállalás szabályait, eb) a költségvetési előirányzat módosítása- és átcsoportosítása szabályait, ec) a pénzmaradvány megállapítására és felhasználására vonatkozó rendelkezéseket, ed) a hiányfinanszírozás és a szabad pénzeszközök hasznosításának részletes szabályait, ee) a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítási, illetve az általa átruházott jogkörök szabályozását, ef) az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előirányzat-gazdálkodására, valamint tartozásállományukkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó szabályokat, eg) az intézmények pénzellátásának szabályait, eh) a helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat, ei) az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határának mértékét és a likviditási hitel felvételének szabályait, f) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket, g) a gazdálkodás felelősségének rögzítését, h) az önkormányzati biztos kirendelésének szabályait. (2) A költségvetési rendelet mellékleteinek tartalmi követelményét az melléklet pontja tartalmazza. (3) A költségvetési rendelettel együtt a Közgyűlés elé kell terjeszteni a) a könyvvizsgáló írásos jelentését és b) a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményét. (4) A költségvetési rendelet előterjesztése keretében az melléklet pontjában szereplő tájékozató adatok kerülnek bemutatásra. A zárszámadás (1) A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon kell elkészíteni. (2) A zárszámadási rendelet tartalmazza: a) a rendelet hatályát, b) a zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét az (1) bekezdés b) pontja szerinti megbontásban, c) a mellékletek név és szám szerinti felsorolását, d) a helyesbített pénzmaradványt e) a vagyonkimutatást. (3) A zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalmi követelményét a melléklet pontja tartalmazza. (4) A zárszámadási rendelettel együtt a Közgyűlés elé kell terjeszteni a) a könyvvizsgáló záradékkal ellátott írásos jelentését tudomásul vételre és b) a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményét. (5) A zárszámadási rendelet előterjesztése keretében a melléklet pontjában szereplő tájékozató adatok kerülnek bemutatásra. 3. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 21 évi költségvetési és zárszámadási rendelet esetében kell alkalmazni. 4. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról szóló 5/28. (X.17.) önkormányzati rendelet. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 21 november 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 21 november 3. 77/21 (XI.3.) önkormányzati rendelete dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/21 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/21 (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. A Rendelet 9. melléklete III. fejezetének a polgármesteri hivatal szervezeti felépítését meghatározó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: 2 3

3 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. I. Rendeletek I. évfolyam 14. szám 21 november 3. A Hivatal szervezeti egységei 1 A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott belső szervezeti egységekre tagozódik: Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda Közgazdasági Iroda Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Jogi és Pályázati Iroda Lakosság-szolgálati Iroda Humán Iroda Személyzeti Csoport Adócsoport Városrendészeti Csoport Belső Ellenőrzési Csoport Főépítészi Csoport Okmányiroda Városi Gyámhivatal Polgármesteri Kabinet. 2 Az pontban foglaltakon túl a Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi, szervezeti egységekbe történő besorolás nélküli kiemelt feladatokat látja el: Informatika Védelmi referens Minőségirányítási vezető Vezető jogtanácsos Polgármesteri, Jegyzői titkárság 3. Az irodákat a Ktv. 3 (1) bekezdése alapján megbízott irodavezetők vezetik, akiket határozatlan időre a Jegyző bíz meg a Polgármester egyetértési joga gyakorlásával. Feladatuk az iroda munkájának megszervezése. 4. A belső szervezeti egységek (irodák) egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában. 5. A Hivatal irodái jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egységes Hivatal részeit képezik. 6. A Hivatal szervezeti ábrája az Ügyrend függelékét képezi. 3. E rendelet 21 december 1-jén lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 21 november 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 21 november 3. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 78/21 (XI.3.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/24. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ban, valamint a 13 (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/24. (VII.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az ellátásokra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga, valamint az évi III. törvényben és e rendeletben meghatározott személyek személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni az számú melléklet szerinti jövedelemnyilatkozaton, és az ezekre vonatkozó bizonyítékokat becsatolni. A Rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 9. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásban kell részesíteni azt a személyt, aki az Szt. 38. (1) bekezdés a) és b) pontja alapján lakásfenntartási támogatásban részesül és annak havi összege nem éri el az 5,- Ft-ot. (2) Helyi lakásfenntartási támogatás iránt külön kérelmet benyújtani nem kell, azt az önkormányzat kiegészítő támogatásként nyújtja. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege a megállapított normatív lakásfenntartási támogatás összegének 5,- Ft-ra történő kiegészítése, melyet a 8. - ban meghatározottak szerint kell biztosítani. 3. A Rendelet 3 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3 (1) A tüzelőtámogatás a szociálisan rászorul személyek természetbeni támogatása, mely egy fűtési idényben csak egy alkalommal állapítható meg, amennyiben a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója a) lakásfenntartási támogatásra nem jogosult és b) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg ba) 65 év feletti egyedülálló személy esetén a nyugdíjminimum 3 %-át, vagy bb) kétszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 15 %-át, vagy bc) három és ennél többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 1 %-át. (2) A tüzelőtámogatás összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 15 %-át. (3) Tüzelőtámogatás nyújtható: tüzelő utalvány formájában, vagy elszámolási kötelezettséggel, pénzbeli ellátásként. Ha a támogatásra jogosult az elszámolási kötelezettségének a megadott határidőben nem tesz eleget, vagy a pénzbeli ellátást más célra használja fel, a támogatás összegét köteles visszafizetni. A pénzbeli ellátás visszafizetése, a visszafizetést elrendelő határozat kézhezvételét követő 15 napon belül esedékes. (4) Tüzelőtámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (5) A támogatás megállapításáról a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. 4. A Rendelet e rendelet mellékletével egészül ki. 5. E rendelet -ának rendelkezéseit 21 december napjától azon támogatásban részesülő személyek esetén is alkalmazni kell, akik 21 december napján normatív lakásfenntartási támogatásban részesülnek. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 21 november 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 21 november 3. 79/21 (XI.3.) önkormányzati rendelete dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 56/28. (XI.2) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 23. évi CXXIX. törvény 17/B. (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 56/28. (XI.2) önkormányzati rendelet (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés figyelembevételével kiterjed a szolgáltatás-megrendelések közül az alábbiakra: a) a Kbt. 3. mellékletben foglaltakra, kivéve kategória és a 14. kategóriába sorolt ingatlankezelési szolgáltatások, b) a Kbt. 4. mellékletben foglaltakra, kivéve 24, 25, 26 kategória. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 21 november 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 21 november 3. 8/21 (XI.3.) önkormányzati rendelete dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/25. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény -a és a 4. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/25. (IV.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Érd megyei Jogú Város közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Magyar Kémény Kft. (74 Kaposvár, Petőfi tér em. 216.) látja el. A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 3. E rendelet 21 január 1-jén lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 21 november 24-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 21 november 3. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 4 5

4 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. II. határozatok I. évfolyam 14. szám 21 november 3. K I V O N A T Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 21 november 4-ei, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből: 394/21 (XI.4.) KGY. h a t á r o z a t tanulmány készítésére vonatkozó beruházási célokmány jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező tanulmány készítésére vonatkozó, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények és gazdasági társaságok gazdálkodásának átvilágításáról, költséghatékony és takarékos üzemeltetési megoldások kidolgozásáról szóló beruházási célokmányt jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 395/21 (XI.4.) KGY. h a t á r o z a t térítésmentesen felajánlott iskolabútorok elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/28. (VI.27.) KGY. rendelet -a alapján a Karmel International Alapítvány által térítésmentesen felajánlott iskolabútorokat köszönettel elfogadja. A Közgyűlés az iskolabútorok elszállításának költségeire a város 21 évi költségvetése általános tartaléka terhére.,- Ft-ot biztosít. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet fentieknek megfelelő módosítását terjessze Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 396/21 (XI.4.) KGY. h a t á r o z a t az OVIT Zrt. átalakulásával kapcsolatos önkormányzati döntésekről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Országos Villamos-távvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság,416 %-os 3.24.,- Ft névértékű részvénnyel rendelkező tulajdonosa jóváhagyja a Részvénytársaság átalakulását, melynek révén a gazdasági társaságokról szóló 26. évi IV. törvény 86. (1) bekezdése szerint történő átalakulással, kiválás útján..,- Ft alaptőkével új gazdasági társaság, a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen működő Részvénytársaság jön létre. Az OVIT Zrt. pedig változatlan formában működik tovább a szétválási szerződésben foglalt vagyonmegosztás szerint. Az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának időpontja 21 január Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az OVIT Zrt. Alapszabályának 4., 7. és pontjainak az alábbiak szerinti módosításával egyetért: a) Az Alapszabály 4. b.) pontjából törlésre kerül a Folyadék szállításra szolgáló közmű építése Csővezetékes szállítás b) Az Alapszabály 7. pontjának első, második és ötödik bekezdése a következőképpen módosul: 7. A Társaság alaptőkéje, részvények megoszlása: A társaság alaptőkéje 5.8..,- Ft, azaz Ötmilliárd-nyolcszázmillió forint, míg a fennmaradó ,- Ft, azaz Nyolcvanhárommillió-nyolcszázhetvenháromezer forint értékű vagyon a társaság alaptőkéjén felüli vagyona. A társaság alaptőkéjéből pénzbeli rész ,- Ft, azaz Egymilliárd-háromszáz hatvan ötmillió-nyolcszázhuszonkilencezer forint, nem pénzbeli vagyonrész ,- Ft, azaz Négymilliárd-négyszázharmincnégymillió- százhetvenegyezer forint. A társaság alaptőkéje 58.,- db,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, azonos tagsági jogokat biztosító / törzs/ részvényre oszlik. c) Az Alapszabály 1/A. pontja a következőképpen módosul: 1/A. A részvények fajtájukat tekintve a következők: 58. db, egyenként,- (Tízezer) forint, összesen 5.8..,- forint névértékű részvény (a Törzsrészvények ). 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az OVIT Zrt. Közgyűlésén a fentieknek megfelelő álláspon- tot képviselje, és a fentiek szerinti átalakuláshoz szükséges valamennyi jognyilatkozatot beleértve a szétváló és a fennmaradó társaság átalakulási vagyonmérlegének és vagyonleltárjának elfogadását, szétválási szerződés és az alapszabály módosítás aláírását is megtegyen. Határidő: 21 november Felelős: T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 397/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t T. Mészáros András s.k. polgármester Érd Megyei Jogú Város ig terjedő időszakra vonatkozó gazdasági programja, a Batthyány Terv felülvizsgálatáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgált Batthyány Terv -et és mellékleteit 212 februárjában terjessze a Közgyűlés elé. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat működése finanszírozhatóságának biztosítása érdekében gondoskodjon világosan elkülöníthető rendszer kialakításáról a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozási igényének, forrásainak áttekintésére, valamint a működtetési és fejlesztési költségek világos elkülönítésére. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ig terjedő időszakra kiemelt prioritású feladatként határozza meg az alábbi projektek előkészítését: Érd felszíni- és csapadék vízelvezetési rendszerének továbbfejlesztése; Belterületi utak pormentesítése; Az IVS-ben meghatározott további Akcióterületi Tervek előkészítése és megvalósítása. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti szándéknak megfelelően készítse elő a projekt-javaslatokat és tegyen javaslatot a finanszírozás megteremtésére. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a tegye meg a lehetséges lépéseket, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program as Akcióterveinek aktualizálása során Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére lehetővé váljon a projektek előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források biztosítása, lehetőség szerint kiemelt projekt formájában. 4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az Európai Unió ig terjedő programozási időszakára való felkészülés érdekében készítse elő az önkormányzat prioritásait tartalmazó javaslatot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az előkészítés során a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) munkájában, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács programozási tevékenysége során a fentiek szerint járjon el. 5. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a várható önkormányzati feladatváltozásokra való felkészülés érdekében hozzon létre olyan munkacsoportot, amely számba veszi az államnak átadandó feladatok ellátáshoz szükséges humán erőforrásokat, az ellátáshoz szükséges infrastruktúrát, a feladat ellátása érdekében eddig vállalt kötelezettségeket és előkészíti a feladatok átadását. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen az átadandó feladatokhoz tartozó költségbecslést, az önkormányzati költségvetés megalapozott tervezése érdekében. Határidő: 21 februári közgyűlés Felelős: T. Mészáros András polgármester 398/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t Érd Megyei Jogú Város 21 évi költségvetési koncepciójáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és a részletes tervezőmunka alapjául elfogadta az önkormányzat 21 évi költségvetési koncepciójára előterjesztett javaslatot, mely a határozat melléklete. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján a törvényben előírt határidő betartásával terjessze a Közgyűlés elé Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 21 évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. Határidő: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 399/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a takarítási szolgáltatás kiszervezésére vonatkozó beruházási célokmány jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a takarítási szolgáltatás kiszervezésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt jóváhagyja. 6 7

5 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. II. határozatok I. évfolyam 14. szám 21 november 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításával, majd a szerződés megkötésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg. Határidő: 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 4/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25. augusztus 1-jén megkötött kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződésnek a közszolgáltató személyében bekövetkezett jogutódlás miatt szükségessé vált módosításához hozzájárul, olyan módon, hogy a jogelőd Iparos 2 Kft. adatai helyébe, mint általános jogutód a Magyar Kémény Kft. (székhely: 74 Kaposvár, Petőfi tér em. 216., cégjegyzékszám: Cg , adószám: , képviseli dr. Korom Norbert Lajos) adatai kerüljenek. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés fentiek szerinti módosításának aláírására. Határidő: a szerződés aláírására 3 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 41/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a szilárd hulladékkezelési díj alakulásáról, az alkalmazás tapasztalatairól szóló beszámoló elutasításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nem elfogadja el a hulladékkezelési közszolgáltatást végző ÉrdKom Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. beszámolóját Érd Megyei Jogú Város 2 évi települési szilárd hulladék kezelési díjának alakulásáról, az alkalmazás tapasztalataira vonatkozóan. Határidő: határozat közlésére 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 42/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal 21 május 3-án megkötött együttműködési megállapodást (továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) az Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése című, az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás által megvalósítandó beruházási projekt saját részének finanszírozása érdekében a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 21 szeptember 28-án megkötött szerződés (továbbiakban: Keretszerződés) feltételei figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja: A) Az Együttműködési Megállapodás 4.) pontja az alábbiakkal egészül ki: (Keretszerződés 5.2) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Víziközmű Társulat által a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft-nek fizetendő megbízási díj megfizetéséhez szükséges összeget a Víziközmű Társulat számára az összeg esedékessége előtt rendelkezésre bocsátja. B) Az Együttműködési Megállapodás 6.) pontja az alábbiakkal egészül ki: (Keretszerződés 7.) A Projekt hozzájárulásaként hozzájárulásokat gyűjt az Érdekeltségi Egységektől. (Keretszerződés 7.4.) A Víziközmű Társulat az Önkormányzat felhívására átadja arra vonatkozó nyilatkozatát, mellyel a Víziközmű Társulat kétséget kizáróan igazolja (LTP egyenlegközlővel, valamint fizetési számlával), hogy a Projekthez szükséges mértékű, az Önkormányzaton keresztül a Társulásnak fizetendő, jelen alpont második bekezdésében meghatározott mértékű hozzájárulás az ott rögzített határidőre megképződik az Érdekeltségi Egységek egyösszegű, illetve részletfizetéssel történő, valamint lakás-takarékpénztári megtakarításon keresztül megfizetett érdekeltségi hozzájárulásaiból. A Víziközmű Társulat által teljesítendő hozzájárulás mértéke és a teljesítés határideje: Az első Kölcsön folyósításáig: minimum 295. Ft 217. december 31-ig: Ft (Keretszerződés 7.5.) A Víziközmű Társulat az alábbiak szerint a fenti 7.3. pontban foglalt átutalási kötelezettsége teljesítésének, valamint a 7.4 pont szerinti hozzájárulások megfizetésének biztosítására átadásra kerülő felhatalmazó levéllel felhatalmazza az Önkormányzatot az OTP-nél vezetett fizetési számla terhére történő beszedési megbízás benyújtására. A Víziközmű Társulat kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzatnak a beszedési megbízás benyújtására irányuló jogosultságát a számlavezető hitelintézetéhez a hitelintézet által megkívánt és az Önkormányzat által is elfogadott formában a jelen keretmegállapodás aláírását követően haladéktalanul bejelenti, és a felhatalmazásnak a számlavezető hitelintézete általi nyilvántartásba vételéről szóló viszszaigazolást az Önkormányzatnak két eredeti példányban, a Banknak pedig egy másolati példányban megküldi. A Felek tudomásul veszik, hogy a visszaigazolás Bankhoz történő beérkezése a Hitelszerződésben Folyósítási Feltételként kerül meghatározásra. Ennek hiányában a Bank a Hitelkeret terhére történő kölcsönfolyósítás megtagadására jogosult. A Víziközmű Társulat a jelen keretmegállapodás aláírásával és a számlavezető hitelintézetéhez intézett felhatalmazó levélben is feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy ezen felhatalmazást kizárólag az Önkormányzattal együttesen vonja vissza. (Keretszerződés 7.6.) A Víziközmű Társulat a fenti 7.4 pontban meghatározott hozzájárulásokat, az ott megadott határidőig az Önkormányzati Befizetésgyűjtő Számlára utalja át. (Keretszerződés 7.7.) A Víziközmű Társulat az Önkormányzat javára az Együttműködési Megállapodás alábbi 7.13 pont szerinti módosításának aláírásával a Társulati Óvadéki Számlán a fenti 7.4 pont második bekezdése szerint általa teljesítendő hozzájárulás erejéig az Önkormányzat javára zálogjogot alapít azzal, hogy figyelemmel az alábbi pont alapján a Társulati Óvadéki Számlán lévő összegekre a Bank javára a Víziközmű Társulat által alapított óvadékra, az Önkormányzat a zálogjogát kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult gyakorolni. (Keretszerződés 7.8.) A Víziközmű Társulat az Együttműködési Megállapodás aláírását követően negyedévente, a negyedévet követő hó 15. napjáig az alábbiaknak megfelelő jelentést készít és ad át az Önkormányzat és a Bank számára az Érdekeltségi Egységek fizetéséről: a jelentés tartalmazza a tárgynegyedévben történt teljesített és elmaradt lakossági befizetéseket (egyösszegű, részletfizetés, lakás-takarékpénztárba történő befizetés); az egyes befizetések igazolására a Víziközmű Társulat a jelentés mellékleteként csatolja a vonatkozó bankszámlakivonatot, valamint a lakás-takarékpénztári egyenlegközlőt, illetve a Bank erre vonatkozó külön tájékoztatása hiányában az Érdekeltségi Egységek elmaradt befizetéseire vonatkozóan adatszolgáltatást készít. (Keretszerződés 7.9.) A Víziközmű Társulat kötelezettséget vállal arra, hogy 1 hónapos késedelem után fizetési felszólítást küld a késedelemben lévő Érdekeltségi Egységnek a késedelmes fizetésről, és felszólítja, hogy az elmaradt fizetési kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget. Amennyiben az Érdekeltségi Egység a felszólítás ellenére, a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 1 hónapon belül nem tesz eleget a hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a Víziközmű Társulat haladéktalanul értesíti ennek tényéről az Önkormányzat jegyzőjét annak érdekében, hogy az adók módjára hajtsa be az elmaradt összeget. (Keretszerződés 7.) A Víziközmű Társulat az Önkormányzatnak átadja az adott pénzügyi évre vonatkozó, auditált Pénzügyi Beszámolóját, valamint a következő évre vonatkozó költségvetését, amint az rendelkezésre áll, de legkésőbb minden egyes pénzügyi év végét követő év május 3 napjáig. A költségvetés elfogadásához a Bank előzetes jóváhagyása, valamint az Önkormányzat előzetes tájékoztatása szükséges. (Keretszerződés 7.14.) Az Önkormányzat ellenőrzési jogának biztosítására a Víziközmű Társulat a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-vel megbízási szerződést köt az Együttműködési Megállapodás rendelkezései alapján a Koncesszor, valamint a Koncessziós Szerződés szerződésszerű teljesítésének ellenőrzésére. Ezen megbízási szerződés alapján a Víziközmű Társulat a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-nek az ellenőrzési tevékenységéért megbízási díjat fizet. A megbízási díj öszszege 211-es áron 8..,- Ft + ÁFA/év. A megbízási díj mértéke évente a fogyasztói árindex-nek (CPI) megfelelő mértékben módosul. C) Az Együttműködési Megállapodás 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által a csatorna beruházás céljaira Érd MJV Önkormányzatának átadandó összegek részletezése 21 május 31-ig: 1 millió Ft 21 június 3-ig: 6 millió Ft 21 december 3-ig: 2 millió Ft legkésőbb 217. december 31-ig az LTP befizetések kiutalásából származó összegekből és az egyösszegű befizetésekből legalább 545. e Ft. Ezt az összeget csökkenteni kell azokkal az összegekkel legfeljebb 2 millió Ft összegben-, amelyeket a Társulás felkérése alapján a Mérnöki feladatok elvégzése érdekében a Társulat kifizet. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának a fenti tartalommal történő aláírására. Határidő: 3 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 8 9

6 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. II. határozatok I. évfolyam 14. szám 21 november 3. 43/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a Töhötöm utca Riminyáki út Diósdi út csomópont: Spar körforgalom helyzetének rendezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Töhötöm utca kivezetésének, és a Diósdi út Riminyáki út találkozásánál lévő körforgalmú csomópont környékének rendezése érdekében az alábbiakat kezdeményezi: A Töhötöm utca jelenlegi állapothoz igazodó kivezetésének a 13732, és hrsz-ú ingatlanokon történő kialakítása érdekében közlekedési vizsgálaton alapuló Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítást kezdeményez. A fentiek alapján a Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan út céljára történő ingyenes megszerzése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás költségeit kb. 2 millió Ft-ot az önkormányzat a 21 évi költségvetésében biztosítja. Határidő: a döntés továbbítására azonnal, illetve folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 44/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a helyrajzi számú ingatlanon található érdi zsidó temető forgalomképes vagyonná minősítésére és tulajdonjogának térítésmentes átruházásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonát képező, hrsz-ú, természetben a Érd, Dózsa György utca 5. szám alatt található, temető művelési ágú, 1343 m 2 nagyságú, ,- Ft értéken nyilvántartott ingatlanát törzsvagyonából kivonja, és forgalomképes ingatlanná minősíti. A Közgyűlés az Érd Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/28. (VI.27.) önkormányzati rendelet 19. -a alapján az pont szerinti ingatlan tulajdonjogát a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége (Budapest, Síp u. 1) (továbbiakban: MAZSIHISZ) részére, térítésmentesen átruházza azzal a feltétellel, hogy az ingatlan jelenlegi funkciója nem változhat meg, azt a MAZSIHISZ kizárólag temetőként, illetve kegyeleti parkként használhatja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vagyonátruházási szerződés aláírására. Határidő: szerződés aláírására 6 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 45/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t az ófalusi hrsz-ú ingatlan felajánlásának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/28. (VI.27.) önkormányzati rendelet (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, az Izsold Sándor és Izsold Sándorné ½ ½ arányú tulajdonában álló hrsz-ú, 1644 m 2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű, térítésmentesen felajánlott tehermentes ingatlant tulajdonába fogadja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú megállapodás megkötésére. Határidő: szerződéskötésre 6 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 46/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t az Alsó utca felső szakaszából terület közterületből való kivonásáról szóló 19/29. (VI.25.) KGY. határozat részleges visszavonására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/29. (VI.25.) KGY. határozatának az alábbi, első bekezdését a határozat további részeinek változatlanul hagyása mellett visszavonja: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonát képező Érd, Alsó utca, 2271 hrsz-on nyilvántartott, 5 ha 1259 m 2 nagyságú kivett közterületből, kb. 4 m 2 nagyságú, mélygarázs kialakításához szükséges, a határozat mellékletét képező térképen megjelölt területet a közterületi besorolásból kivonja, s azt forgalomképes területté, azaz kivett beépítetlen területté minősíti. Határidő: a döntés továbbítására 21 november 3., illetve folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 47/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t peren kívüli egyezség megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 36/28. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2 (1) bekezdése alapján Kunicz Gyuláné I. rendű és Kunicz Gyula II. rendű felperesek által Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata alperes tulajdonjog megállapítása iránt a Pest Megyei Bíróság előtt 6.P /2 számon indított perében egyezséget köt az alábbi kerettartalommal: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonában lévő érdi 1994 helyrajzi számú, lakóház udvar megjelölésű, természetben 23 Érd, Temes u. 17. szám alatti ingatlanon holtig tartó haszonélvezeti jogot biztosít Kunicz Gyuláné és Kunicz Gyula részére, továbbá eláll a Budaörsi Városi Bíróság előtt 18.P.2444/28. szám alatt az ingatlan kiürítése iránt indított pertől. Kunicz Gyuláné és Kunicz Gyula a Pest Megyei Bíróság előtt 6.P /2 számon indított tulajdoni pertől eláll, perbeli ingatlan tekintetében minden tulajdoni igényéről lemond. A felek valamennyi perköltségüket maguk viselik. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmának megfelelő egyezséget írja alá. Határidő: a határozat továbbítására 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 48/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzésére vonatkozó beruházási célokmány jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a vagyonvédelmi szolgáltatás beszerzésére vonatkozó, a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt jóváhagyja. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Polgármesteri Hivatal és két intézmény őrzését továbbra is szolgáltatási szerződés keretében kívánja megoldani. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a vagyonvédelmi szolgáltatást az Önkormányzat határozatlan időtartamú szerződés keretében lássa el. A szolgáltatási díj tárgyévi fedezete a 21 évi költségvetésben rendelkezésre áll. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a város 21 évi költségvetésében, valamint a szerződés fennállásáig a mindenkori költségvetésekben, a létrejött szerződésben megállapított szolgáltatási díj ( kb. 26 millió Ft/év) fedezetét biztosítja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításával, majd a szerződés megkötésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 49/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a Széchenyi István Általános Iskola 21 július 1-i fordulónapra elkészített beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 328/21 (IX.15.) KGY. és 329/21 (IX.15.) KGY. számú határozatokat visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 41/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a Széchenyi István Általános Iskola 21 július 1-i fordulónapra elkészített beszámolójának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozataláról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Általános Iskola 21 július 1-i fordulónapra elkészített módosított beszámolóját elfogadja. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Általános Iskola által a 21 július 1-i fordulónappal elkészített beszámolója alapján a működési célú szabad pénzmaradványt 4.88,- e Ft összegben állapítja meg. A képződött pénzmaradvány összege a jogutód Érdligeti Általános Iskolát illeti meg. Határidő: a döntés továbbítására 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 1 11

7 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. II. határozatok I. évfolyam 14. szám 21 november /21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről szóló 62/27.(III.) KGY. határozat módosítására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről szóló 62/27 (III. 1 ) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: az általa fenntartott közoktatási intézmények költségvetésének tervezésekor, a működési kiadási előirányzatok meghatározásánál az egységes elveken alapuló feladatfinanszírozást alkalmazza; a feladatfinanszírozási rendszerben alkalmazott mutatóktól való eltérést egyedi közgyűlési határozattal engedélyezheti. a feladatfinanszírozásnál alkalmazott elveket, mutatókat ( és sz. melléklet) szükség szerint felülvizsgálja de legalább 2 évente, szükség esetén módosítja. A feladatfinanszírozás célját, elveit, módszereit a határozat számú melléklete, a finanszírozáshoz alkalmazott mutatókat a számú melléklete tartalmazza. Határidő: 21 évi költségvetés tervezése Felelős: T. Mészáros András polgármester 412/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Szociális Gondozó Központ középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa fenntartott Szociális Gondozó Központ költségvetésének tervezésekor, a működési és bérjellegű és egyéb juttatások, kiadási előirányzatok meghatározásánál az egységes elveken alapuló feladatfinanszírozást alkalmazza; a feladatfinanszírozási rendszerben alkalmazott mutatóktól való eltérést egyedi közgyűlési határozattal engedélyezheti; a feladatfinanszírozásnál alkalmazott elveket, mutatókat ( és sz. melléklet) szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. A feladatfinanszírozás célját, elveit, módszereit a határozat számú melléklete, a finanszírozáshoz alkalmazott mutatókat a határozat számú melléklete tartalmazza. Határidő: 21 évi költségvetés tervezése Felelős: T. Mészáros András polgármester 413/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t szándéknyilatkozat elfogadásáról az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményi működtetés hatékonyságának javítása érdekében (Információs és Tanácsadó Szolgálat) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy a fenntartásában működő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat hatályos alapító okiratában alaptevékenységként megjelölt Információs és Tanácsadó Szolgálat működtetését a Szociális Gondozó Központ Családsegítő Központja alaptevékenysége közé sorolja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt valamennyi egyeztetési eljárást folytassa le és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítását legkésőbb a Közgyűlés 21 áprilisi ülésére terjessze be. Határidő: 21 áprilisi Közgyűlés Felelős: T. Mészáros András polgármester 414/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t szándéknyilatkozat elfogadásáról az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményi működtetés hatékonyságának javítása érdekében (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát a fenntartásában működő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének racionalizálására, melynek értelmében a 2433 hrsz. alatti Érd, Fő u. 4 szám alatt található beépített ingatlan székhelyen megszünteti az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét, és helyette az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat székhelyeként a hrsz. Érd, Bagoly u. 2/a. szám alatti ingatlant székhelyként kijelöli, egyúttal ezen ingatlant az intézmény feladatának ellátásához szolgáló vagyonként a 2433 hrsz. alatti beépített ingatlan helyett az intézmény rendelkezésére bocsátja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy dolgoztasson ki az intézmény telephelyeire vonatkozóan alternatív megoldási javaslatokat is. A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert, hogy a jogszabályban előírt valamennyi egyeztetési eljárást folytassa le és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását legkésőbb a Közgyűlés 21 áprilisi ülésére terjessze be. Határidő: 21 áprilisi Közgyűlés Felelős: T. Mészáros András polgármester 415/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t szándéknyilatkozat elfogadásáról az önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézményi működtetés hatékonyságának javítása érdekében (Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, és a Móra Ferenc Általános Iskola átszervezésének ütemterve) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát a fenntartásában működő Móra Ferenc Általános Iskola (23 Érd, Holló tér ) és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (23 Érd, Fő u. 4) racionalizálására vonatkozóan, melynek értelmében 21 június 3-i hatálylyal beolvadás útján jogutódlással megszünteti az önálló Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot, mely 21 július 1-jei hatállyal az átvevő Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tagintézményévé válik. A Közgyűlés az átszervezés ütemtervét elfogadja. Az ütemterv a határozat melléklete. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt valamennyi egyeztetési eljárást folytassa le és a megszüntető okiratokat, valamint a jogutód intézmény módosított alapító okiratát legkésőbb a Közgyűlés 21 áprilisi ülésére terjessze be. Határidő: a Közgyűlés 21 áprilisi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester 416/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a Corvinus Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződése módosításának jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Corvinus TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének a határozat melléklete szerinti tartalommal történő módosítását. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a soron következő Taggyűlésen a Közgyűlés fentiek szerinti álláspontját képviselje, és a Társasági Szerződés módosítását aláírja. Határidő: 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 417/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t megállapodás megkötéséről a Palánta Tanoda családi napközivel Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 21 december napjától 21 augusztus 3 napjáig terjedő időtartamra megállapodást köt a Palánta Tanoda családi napközivel egy fő óvodás korú gyermek ellátására. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felkéri továbbá, hogy a Palánta Tanoda fenntartó-váltása esetén gondoskodjon a megkötött szerződés módosításáról. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 21 évi költségvetés tervezésekor a szükséges fedezet biztosításáról gondoskodjon. Határidő: a szerződés aláírására 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 12 13

8 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. II. határozatok I. évfolyam 14. szám 21 november /21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t 42/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t 422/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t 424/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulások megújításáról, vállalkozó orvosok részére az alapellátás biztosítására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul dr. Gelencsér Gyöngyi gyermekorvos működtetési jogának megújításához. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Gelencsér Gyöngyivel a Rolatast Bt. gyermekorvosával feladat-ellátási szerződést köt 21 február 1-től 217. január 31-ig terjedő időtartamra iskolaorvosi feladatokra, és hozzájárul, hogy Dr. Gelencsér Gyöngyi vállalkozó házi gyermekorvos a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére dr. Gelencsér Gyöngyivel a Rolatast Bt. vállalkozó házi gyermekorvosával iskolaorvosi feladatok ellátására. Határidő: 3 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester 419/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulások megújításáról, vállalkozó orvosok részére az alapellátás biztosítására Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul dr. Agárdi Emőke Brigitta fogszakorvos működtetési jogának megújításához. A Közgyűlés dr. Agárdi Emőke Brigitta a Dentofília Bt. fogszakorvosával feladat-ellátási szerződést köt 216. november 31-ig a 9. számú fogorvosi körzet alapellátására, és hozzájárul, hogy dr. Agárdi Emőke Brigitta vállalkozó fogszakorvos a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére dr. Agárdi Emőke Brigitta a Dentofília Bt. fogszakorvossal a 9. számú fogorvosi körzet alapellátására. Határidő: 3 nap a szerződés megkötésére Felelős: T. Mészáros András polgármester beruházási célokmány jóváhagyásáról szolgálati gépjárművek vásárlása tárgyában Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, szolgálati gépjárművek vásárlására vonatkozó beruházási célokmányt jóváhagyja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 421/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t a Velencei úti sportcsarnok és uszoda ügyének rendezéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a HVB-Leasing Sport Kft. tulajdonában lévő, az Érd, Velencei úti, 18778/2 hrsz-ú sportcsarnok és uszoda komplexum tulajdonjogának lízingszerződés útján történő megszerzésére irányuló szerződés-tervezeteket. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a fenti ingatlan üzemeltetésére vonatkozó legoptimálisabb megoldásokat dolgoztassa ki, és terjessze a Közgyűlés elé. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a HVB-Leasing Sport Kft. tulajdonában lévő, az Érd, Velencei úti, 18778/2 hrsz-ú sportcsarnok és uszoda komplexum prognosztizált üzemeltetésének hatékonysága érdekében egy energetikai racionalizálásra vonatkozó 21 első féléve során benyújtandó pályázat lehetőségét, és a pályázatot készíttesse elő. 3. A pontban foglalt energetikai racionalizálásra vonatkozó pályázat önrészét a fenti ingatlan lízingbeadója biztosítja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására szándéknyilatkozat elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a város közoktatási intézményei alapító okiratainak általános felülvizsgálatára tett javaslatot a vagyonelemek tekintetében. A felülvizsgálat után az alapító okiratokból kerüljenek kivételre azon vagyonelemek, melyek az alapfeladat-ellátásához nem szükségesek. Az így át nem adott vagyonelemek az Önkormányzat vagyontömegét gyarapíthatják, hozzájárulva az Önkormányzat, és a lakosság érdekében történő későbbi hasznosításhoz. A közgyűlés felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: a Közgyűlés decemberi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester 423/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t megállapodás megkötéséről közköltséges temetés biztosítására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 21 december 1-től 21 november 3-ig határozott időtartamra terjedő megállapodást köt a Gábriel Könnye Temetkezési Kft-vel közköltséges temetés biztosítására hamvasztásos temetés esetén bruttó 59.,- Ft, koporsós temetés esetén bruttó ,- forint összegért temetésenként. A megállapodás megkötéséhez szükséges fedezet a 21 évi költségvetésben az 5. számú melléklet 5. során rendelkezésre áll. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a határozott idejű megállapodás teljesítéséhez szükséges fedezetet a 21 évi költségvetési rendeletben az eseti szociális juttatások előirányzatai között biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 21 költségvetés tervezésekor erre legyen figyelemmel. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/21 (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a szerződés megkötésére 21 december, illetve a 21 évi költségvetés tervezése Felelős: T. Mészáros András polgármester bírósági ülnökök megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, évi LXVII. törvény 124. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Pest Megyei Bíróságra bírósági ülnöknek a közötti időszakra a következő személyeket választja meg: Füstös Sándor Grátzer Mihályné Nemes Bertalanné. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/21 (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a döntés továbbítására 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester 425/21 (XI.24.) KGY. h a t á r o z a t pedagógus bírósági ülnök megválasztásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló, évi LXVII. törvény 124. (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Pest Megyei Bíróságra pedagógus bírósági ülnöknek a közötti időszakra Garcsár Piroska Anasztáziát megválasztja. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/21 (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a döntés továbbítására 21 november 3. Felelős: T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző T. Mészáros András s.k. polgármester 14 15

9 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember melléklet a 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Fők. szla Polg. Hivatal Intézmények Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Mind-összesen Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 43., VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Fők. szla Polg. Hivatal Intézmények 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Mind-összesen Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 43., VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN Fők. szla 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előir. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés bevételei Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése 9311 Föld értékesítése Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 932 Önkormányzati lakások értékesítése 9321 Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozamok Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért Belföldi államkötvények értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Üzemeltetésből származó bevételek 9351 Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior tartalékból kapott támogatás Egyéb központi támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen Támogatásértékű bevételek Előző évi közp-i költségv. kieg., visszatér. 461 Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel Működési célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 4313 Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 4343 Működési célú kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel 4513 Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen Finanszírozási bevételek összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 3. számú melléklet 4. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Szakfeladamozásvetési adott lejáratú lejáratú mozási vetési adott lejáratú lejáratú Felhal- Költség- Tartósan Hosszú Rövid Felhal- Költség- Tartósan Hosszú Rövid Működési Sajátos Támog.ért. Péneszközátvételeradvány Összesen bevételek bevételek bevét. átvételek radvány Összesen Pénzma- Működési Sajátos Támog.ért. Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevét. bevételek támogatás kölcsönök kötelez. hitel bevételek támogatás kölcsönök kötelez. hitel Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület 412 építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor 62 összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés 811 Önkormányzati jogalkotás Országűlési képviselő választásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselő választásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Önk. és többc. kistérs. társ pénzügyi igazg. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Statisztika tevékenység Településpolitikai támog. és tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének támogatása Önk. közbesz. eljár. leb összefüggő szolg. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb tám. Közcélú foglalkoztatás Polg. Hivatal 21 évi eredeti előirányzat Érd és Térs. Intézmények Összesen Szennyv. Társulás Mind-összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ; 4. Felhalmozási kiadások Tartalék előirányzatok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások 43., VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Fők. szla. Fők. szla. Polg. Hivatal 21 évi módosított előirányzat Érd és Térs. Intézmények Összesen Szennyv. Társulás Mind-összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ; 4. Felhalmozási kiadások Tartalék előirányzatok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások 43., VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN

11 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 5. számú melléklet 6. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként Fők. szla 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát Működési kiadások összesen Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad. 372 Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Garancia és kezességvállalás Áht-n kívülre Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen Felhalmozási kiadások Beruházások 11-13(5);17; Felújítások 12-13(6).; Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen Tartalék előirányzatok Általános tartalék Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen Költségvetési kiadások összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen Finanszírozási kiadások összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Szakfeladakat terhelő ellát. és Tartalék lejáratú lejáratú kat terhelő ellát. és Tartalék lejáratú lejáratú Munkaadó- Szoc.pol. Hosszú Rövid Munkaadó- Szoc.pol. Hosszú Rövid Személyi Dologi Egyéb folyó Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási kiad. Összesen juttatás kiadások kiadások kiadások átadások zási kiad. Összesen Személyi Dologi Egyéb folyó Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás kiadások kiadások kiadások átadások járulékok egyéb jutt. kötelez. hitel járulékok egyéb jutt. kötelez. hitel Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás Hulladékudvar Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Állat-egészségügyi ellátás Építményüzemeltetés Önkormányzati jogalkotás Országűlési képviselő választásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselő választásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Statisztika tevékenység Településpolitikai támog. és tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének támogatása Önk. közbesz. eljár. leb összefüggő szolg. Közvilágítás Város- és községgazd m.n.s. szolgáltatások Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program és egyéb tám. Közcélú foglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN 2 21

12 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 7. számú melléklet 8. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 21 évi Fők. 21 évi módosított szla eredeti előirányzat előirányzat I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 372 Működési célú támogatásértékű kiadások Központi költségvetési szervnek 3731 Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek Települési és ter. kisebbségi önkorm. támog Görög táncház támogatása - Polg. keretből Lengyel néptáncegyüttes tám. - Polg. keretből Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Működési célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Központi költségvetési szervnek Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 5 Gyalogos átkelőhely 7. sz. út Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek Fővárosi Önkormányzat támog. visszafizetés Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 7 9 Önk. Társ. - csatorna projekt Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Működési célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 3811 Aszaló Község Önkormányzata: árvízi természeti csapás által okozott károk enyhítése céljából Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Szippant-Hat Konzorcium támogatása Septem Patika támogatása Érdi Sport Kft. - sport tev. szervez., koordinációja Háztartásoknak Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat Ösztöndíj program Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj Vörösiszap katasztrófa miatt 2 család támog Polgármesteri keret magánszemélyek 1 18 Kulturális Alap - Joó László: Nyelvünk virága c verses DVD/CD lemez kiadása Érdi Rendőrkapitányság: szolgálatteljesítés közben megsérült 2 fő részére támog Non-profit szervezeteknek Érdi Kistérség Többcélú Társulás Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás Közép-Mo. Reg. Fejlesztési Tanács 7 4. Érd és Térs. Szennyvízelv. Önkorm. Társulás Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft Corvnius TISZK működési hozzájárulás Nyugdíjas klubok támogatása Egyházközösségek támogatása 9. Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatása Civil alap: Tartalék Civil alap: Működési keret Civil alap: Pályázati önrész 15. Civil alap: Egészségügyi keret Civil alap: Szociális keret Civil alap: Kulturális keret Civil alap: Sport- és ifjúsági keret Civil alap: Idegenforg., EU-s és nemz.i kapcs.ker Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret Civil alap: Közrendvédelmi keret 5 2 Kulturális alap Művészeti alap Magyarok Öröksége Alapítvány (Pesovár AMI) Marianum Általános Iskola támogatása Polgármesteri keret: Magyar Írószövetség Pesovár F. AMI Testépítő és Erőemelő SE 5 3. Görög Kisebbségi Önkormányzat 3 Harmónia Vegyeskar 4 3 Érdi Gimnázium Alapítvány Érdi Gazdakör Bolyai Nyugdíjas Kör Rosenbrucke énekegyüttes ÉMNÖSZ 21 évi tagdíj Szerb Ortodox Egyház Bolgár Iskola és Óvoda Bolgár Orsz. Önk, Haemus 9/211/IV Bolgár Országo Önkormányzat Balgarszki 4 4 Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 65 4 Városszépítő és Honismereti Egyesület Bukovinai Székely Népdalkör Érd Zenekultúrájáért Alapítvány Bonton Tánc Sport Egyesület Érdi Kamarazenekar Egyesülete 2 Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány kiadványok Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete- rendezvényszervezés, támogatás Egyéb külföldieknek Működési célú pénzeszközátadások összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 5 5 Pénzügyi vállalkozásoknak Egyéb vállalkozásoknak Háztartásoknak Béket ér 3. Társasház - Panelprogram támog Béket ér 4. Társasház - Panelprogram támog Non-profit szervezeteknek Egyéb külföldieknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen Garancia és kezességvállalás Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen évi Fők. 21 évi módosított szla eredeti előirányzat előirányzat Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás Földterületek vásárlása Telkek vásárlása Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj Svájci Alap pályázathoz kapcsolódó 1 1 szolgalmi jog alappítása 3. Csatorna pályázathoz kapcsolódó ing.vás /22 hrsz. Ingatlan Épületek vásárlása, létesítése Épületek vásárlása, létesítése (Önk. Igazg.) 28 Ingatlan vásárlás, kártalanítás 3. Önk. ingatlanok egyéb jogi rendezése 4. Vegyes tulajd. ingatlanok felszámolása 5. Egyéb épületek vásárlása 6. Bíró András életjáradéki szerződés szer Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP Mihályffy ház vásárlása Épületek vásárlása, létesítése (Cégek) Természettudományos oktatás módszertanának TÁMOP-3.3-1/1 1 Harkály u. óvoda kiváltása 1 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Ökig.) Érd MJV Városközpont KMOP-5.B-2f-29-3 Közösségi közlekedés felt. fejl KMOP-3.B Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 5. Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás Egyéb építmények vásárlása (Cégek) 7. Retyezáti u. útépítése Facélia u. útépítés Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés KMOP-3.3.B RÁVNA Szakorvosi parkoló 71 Közlekedés Koordinációs Központ - 1 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ - 1 Gyalogos átkelőhely 7. sz. út Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 3 db Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás Természettudományos oktatás módszertanának TÁMOP-3.3-1/1 Egyéb gépek, berend. és felsz. vás db zagyszivattyú beszerzése Egyéb gépek, berend. és felszerel. vás. (Cégek) 5. Szakorvosi eszközbeszerzés Szennyvízátemelő 2 7. Óvoda bútor beszerzés Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Járművek vásárlása Részvények, részesedések, államkötvények 17. Részvények, részesedések vásárlása 171 Különféle államkötvények vásárlása Beruházási kiadások Beruházási kiadások ÁFA-ja Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA befizetés Beruházási kiadások összesen Felújítási kiadások Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Épületek felújítása (Vg.) Hunyadi Ált. Isk. épületfelújítás Fibi ház garanciális munkák) Harkály u. Óvoda felújítása (Holló u. 3.) Természettudományos oktatás módszertanának TÁMOP-3.3-1/1 6. Érd, Vörösmarty u. 3 sz. ingatlan felúj Polg. Hiv. villámvédelem kiépítése 5 Érd MJV Városközpont KMOP-5.B-2f-29-3 Érd, Intéző u lakások nyílászárók csseréje Egyéb építmények felújítása Egyéb építmények felújítása (ÉTV) Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) 3. Egyéb építmények felújítása (Cégek) 4. Egyéb építmények felújítása (Út) 5. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 1316 Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Járművek felújítása Felújítási kiadások Felújítási kiadások ÁFA-ja Felújítási kiadások összesen Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs Pénzügyi vállalk. nyújtott műk. célú tám Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen 8 8 POLG. HIV. I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 9. számú melléklet számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai 21 évi eredeti előirányzat 21 évi mód. előirányzat Fők. Fejezeti és ált. Fejezeti és ált. szla tartalékok elsz. tartalékok elsz. 1 1 Általános tartalék Céltartalékok Működési célú céltartalékok Polgármesteri Hivatal céltartalékai Polgármesteri/alpolgármesteri keret 12 Védelmi feladatok Ifjusági- és drogmegelőzési program Nevelőszülői hálózat kiépítése Foglalkoztatottak 21 évi kompenzációja Idősügyi Tanács működési költségei 6 6 ÁROP 211/21 "Készségfejlesztés az önkormányzatok-nál" a 7. Polg. Hiv. köztisztviselőinek képzése pályázat HPV vírus szűrés Közfoglalkoztatás önrész 6-8 órás Közfoglalkoztatás önrész 4 órás Városi sportrendezvények Támogatáskezelő 21/21 (V.13.) számú OKM rendelet - 1 oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzése Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz 13. hozzájárulás Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz 14. szükséges önrész: Budafoki úton történő gyalogos átkelőhely 6 kialakítása Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz 15. szükséges önrész: Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely 5 kialakítása Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai 16. Kollégiuma által közzétett pályázathoz szükséges saját forrás és 866 nevezési díj: Magyar Földrajzi Múzeum felújítása Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás 17. kiadásai Buszöböl KMOP-3.1/B KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása 5 KAB-KEF-11 "B" kat. pályázathoz önrész biztosítása 1 2 Peres eljárás kiadásai 2 2 Intézményi feladatok céltartalékai Pedagógiai szakszolgáltatások szervezésének támogatása Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat Nyári napközis tábor 6 5 Helyi önk. által fenntartott múzeumok szakm. tám. p. önr. (Alfa 5. 2 program) Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP-3.3-1/ pályázat nem elszámolható kiadásai /2OKM Rendelet (képesség-kibontakoztató, integrációs 7. felkészítés) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés OKM - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés 358 Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok Polgármesteri Hivatal céltartalékai Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész 5 5 Fundoklia-völgy 21 évi természetvédelmi feladataira "3T Köz-Tér Revitalizációs pályázat" szolg. Áfa 125 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok 4. "TÁMOP-5.5.A-1/1 c. pályázat 5 5. ASP előkészítés költségei "Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" című 6. KEOP-29-3/A számú pályázat előkészítési költsége 5 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" 7. KEOP és KEOP-29- pályázatok előkészítési 5 5 költségei 8. Belvízvédelmi pályázati önrész (Képviselői keret) Képviselői keret Életjáradék Kerékpáros intézkedési terv A KMOP kódszámú, "Megújuló energiahordozófelhasználás növelése" című pályázatra, KMOP azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása 1 villamos áram termelésre az érdi tanuszo-dában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása A KMOP kódszámú, "Megújuló energiahordozófelhasználás növelése" című pályázatra KMOP azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP kódszámú, "Megújuló energiahordozófelhasználás növelése" című pályázatra KMOP azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP kódszámú, "Megújuló energiahordozófelhasználás növelése" című pályázatra KMOP azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása Intézményi feladatok céltartalékai Tűzoltóság pályázati önrész 19 Közoktatási eszközfejlesztés Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész 5 4. Felhalmozási célú céltartalékok összesen Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN Fejezeti és általános tartalékok elszámolása ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Bevételek összesen Támogatás Támog.ért. bevét. Felhalm. bevételek Működési bevételek Bevételek összesen Támogatás Támog.ért. bevét. Felhalm. bevételek Működési bevételek Péneszközátvételek Pénzmaradvány Péneszközátvételek Pénzmaradvány Sorszám Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk Batthyány Ált. Isk. és Sportisk Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk Széchenyi I. Ált. Isk. összesen A Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk Teleki S. Ált. Isk Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24 25

14 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 1 számú melléklet 1 számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai 21 évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Kiadások összesen Felhalmozási kiad. Pénzeszk. átadások Támog.ért. kiad. Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások M.adókat terhelő járulékok Személyi juttatás Kiadások összesen Felhalmozási kiad. Pénzeszk. átadások Támog.ért. kiad. Ellátottak pénzb. jutt. Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások M.adókat terhelő járulékok Személyi juttatás Sorszám Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk Batthyány Ált. Isk. és Sportisk Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk Széchenyi I. Ált. Isk. összesen A Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk Teleki S. Ált. Isk Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin Működési bevételek 9 Támogatásértékű bevételek 46. Pénzeszközátvételek 47. Pénzmaradvány Támogatás BEVÉTLEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatás 51-5 Munkaadókat terhelő járulékok 53. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 57. Támogatásértékű kiadások 37. Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 38. Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Cigány Német Szerb Bolgár Görög Lengyel Horvát Ruszin Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás 94 BEVÉTLEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai Fők. szla Fők. szla 21 évi eredeti előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat 21 évi módosított előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat Személyi juttatás 51-5 Munkaadókat terhelő járulékok 53. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások 37. Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Összesen Összesen 26 27

15 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 13. számú melléklet 14. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások Fők. szla Fők. szla. eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. ei. Intézményi működési bevételek Működési kiadások Sajátos működési bevételek Támogatásértékű kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ; Központi költségv. kapott költségv. támog Felhalmozási kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalék előirányzatok Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök Előző évi előir.-, pénzmar. igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Hosszú lejáratú működési hitel Működési célú kötvénykibocsátás Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú kiadások Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése Működési célú céltartalékok és általános tartalék Felhalmozási célú bevételek Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú feljesztési célú hitel Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú kiadások ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 21 év 21 év 213. év II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 21 év 21 év 213. év Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházások kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése Felhalmozási célú céltartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Város bevételei összesen: Város kiadásai összesen: Megjegyzés: Az Érdi Szennyvíízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül

16 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 15. számú melléklet 16. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 42 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 17 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 1 72 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek 283 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 215 Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 1 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 42 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 5 Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 7 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre 13 Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 3 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 997 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások 1 Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 19 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 684 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 3 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 42 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek 127 Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege 21 évi Bevételek 21 évi Kiadások eredeti ei. mód. ei. eredeti ei. mód. eei. Működési bevételek 5 Személyi juttatás Támogatásértékű bevételek 42 Munkaadókat terhelő járulékok Pénzeszközátvételek Dologi kiadások Pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Támogatás 42 Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Sorszám 21 évi engedélyezett létszám 21 évi módosítottt létszám Polgármesteri Hivatal 246, 246, Polgármesteri Hivatal - Településőrök Polgármesteri Hivatal - Közcélúak - 19, Vörösmarty Mihály Gimnázium 68, 73,5 3. Kós Károly Szakképző Iskola 41, 41, 4. Szepes Gyula Művelődési Központ 22, 22, 5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 19,5 19,5 6. Családsegítő Szolgálat 24, 24, 6. Gyermekjóléti Központ 17, 17, 6.3. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 13, 13, 6.4. Habilitációs Központ 8, 8, 6.5. Időseket Ellátó Központ 35, 35, 6.6. Bölcsődei Ellátás 43, 43, 6.7. Gazdasági csoport 24, 24, 6. Szociális Gondozó Központ 164, 164, 7. Szakorvosi Rendelőintézetintézet 2,1 2,1 8. Érd Város Hivatásos Tűzoltóság 121, 121, 9. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 127, 117, Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 35, 35, Intézményi Gondnokság saját 7, 7, 3. Magyar Földrajzi Múzeum 12, 12, 4. Szivárvány Óvoda saját 37, 37, 5. Kisfenyves Óvoda 18, 18, 6. Meseház Óvoda 11,6 11,6 7. Napsugár Óvoda 12, 12, 8. Tusculanum Óvoda 24,5 24,5 9. Szivárvány Óvoda összesen 13,1 13,1 Kincses Óvoda saját 23, 23, 1 Riminyáki Tagóvoda 5,8 5,8 1 Kutyavári Tagóvoda 21,8 21,8 13. Tállya Tagóvoda 8,8 8,8 14. Fácán Tagóvoda 14,8 14,8 15. Harkály Tagóvoda 8,8 8,8 16. Tündérkert Tagóvoda 11,75 11, Ófalusi Tagóvoda 11,75 11, Kincses Óvoda összesen 16,5 16,5 Intézményi Gondnokság összesen: 263,6 263,6 1 Bolyai János Általános Iskola saját 6,5 6,5 1 Móra Ferenc Általános Iskola 29,5 29,5 13. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 41,75 41,75 1 Bolyai János Általános Iskola összesen 131,75 131,75 1 Széchenyi István Általános Iskola saját 58, - 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3, - 1 Széchenyi István Általános Iskola összesen 88, - 1 a Érdligeti Általános Iskola - 88, 13. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját 67,25 68, Gárdonyi Géza Általános Iskola 43,66 47, Teleki Sámuel Általános Iskola 48,25 48, Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény 35,1 35,1 13. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen 194,26 198,9 14. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ. 3, 3, Mindösszesen 1 689, ,

17 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 17. számú melléklet 18. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai Fők. szla 21évi eredeti előirányzat 21 évi módosított előirányzat Csatorna projekt Összesen Csatorna projekt Összesen Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 43., BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások ; Tartalék előirányzatok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen 43., KIADÁSOK ÖSSZESEN ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Előirányzat-felhasználási ütemterv Munkaszervezet Munkaszervezet Sorszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Intézm. működési bev Sajátos működési bev Felhalm. és tőke jell. bev Közp. kv. kap. kv.-i tám Támogatásértékű bev Pénzeszk.átv. Áht-n kív Tart. adott kölcsönök Előző évi ei., pm. igényb Finanszírozási bevét Működési kiadások Támogatásértékű kiad Pénzeszk.átad. áht-n kív Felhalmozási kiadások Tartalék előirányzatok Finanszírozási kiad Bevételek összesen Kiadások összesen Különbözet ( ) Kumulált különbözet Megjegyzés: Az Érdi Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül

18 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 19. számú melléklet számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Működési célú hiteltörlesztés 3. Felhalmozási célú hiteltörlesztés MFB Infrastruktúra hitel I. 27. év MFB Infrastruktúra hitel II. 29. év Kötvénykibocsátás törlesztés "ÉRD 227" Kötvény 27. év MINARET Kötvény 28. év Virágos Kertváros Kötvény 21 év Beruházás célonként Kötelezettség jogcíme Szerződés száma Köt. váll. éve 21 év Kiadás vonzata évenként elötti 214. év és Összesen kifizetés 21 év 21 év 213. év azt követő években SEPTEM Patika 26. év Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése pályázat 2 év 3. Harkály u. Óvoda felújítása (Holló u. 21 év ) Pályázati projektek Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság 21 év érdekében Egyéb feladatok Bíró Andrással, Bíró Andrásnéval kötött életjáradéki szerződés év VOLÁNBUSZ Zrt. - Helyi tömegközl év Delta hj. Informatika Support-kötváll év Machács és Tsa Ügyvédi Iroda 28. év RFV ESCO Kft év International Ambulance Service Kft. 24 órás felnőtt és gyermek orvosi év ügyeleti feladatok ellátása 7. Erando Térfigyelő karbantartás év Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszer év Érd elővárosi közlekedés fejlesztése MÁV felüljárók (ÁZSIÓ BAU) év év 21 év 213. év 214. év 215. év 216. év Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 5 45 Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) Délbuda Térségi Viziközmű Társulat Összesen: Hitel / Kötvény MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II. Névértéke CHF-ben - - Aktualizált érték 2117-i árfolyamon (215,2 Ft/CHF) Állománya 2117-én Adósságszolgálati kötelezettség * Kezességvállalás összege (e Ft) Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 21 év év év év év * A CHF/HUF árfolyama 21 január 17-én: 215,2 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek Kezességvállalás állománya 213-én Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei Fizetési kötelezettség "ÉRD 227" Kötvény MINARET Kötvény Hitel / Kötvény összesen Közbeszerzési tanácsadói feladatok teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) év Vételár korrekció Főv. Csatornázási Művek Zrt.részére év Vételár korrekció Veloia Zrt. részére év ÉTV közművagyon átvétel 2 év Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Hulladékszigetek év Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Riasztórendszerek karbantartása év Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány - Gyepmesteri telep év Vilant-Sat riasztókarbantartás év HB Renszerház Kft. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás év Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP-3.3-1/ év pályázat iagency Kft - ThunderPort 21 év Imagine Creative Consulting Kft - Marketing és Kommunikációs 21 év Tevékenység ellátása 2 eközig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. - Vizuál 21 év Regiszter adatbázis 23. Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 21 év Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (21 évi) 21 év Toyota Pénzügyi Zrt 21 év KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adóés Racionalizálási Tanácsadó Zrt. - Ingatlan-vagyonkataszter kötelező és 21 év éves adatszolg. 27. Szülők Fóruma Egyesület - Gyermekek napközbeni ellátására 21 év Manófalfa Gyermekház Nonprofit Kft. - családi napközi ellátás 21 év Nyuszifül Családi Napközi Nonprofit Bt. 21 év Inteszkomp Elektronikai, Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskdelmi Kft. - Az önkorm. oktatási intézményei által 21 év használt informatikai rendszerek teljeskörű üzemeltetési szolgáltatása 3 ÉRD-M7 Kft. - opciós díj 21 év Összesen Hitel / Kötvény Hitelösszeg forint MFB Infrastruktúra Hitel I MFB Infrastruktúra Hitel II Hitelösszeg deviza (CHF) "Érd 227" Kötvény MINARET Kötvény MINARET Kötvény forgalmazói díj Kamatláb szerződés szerint 2 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8% 3 havi CHF Libor +,45% 6 havi CHF Libor + 1,25% Kamatláb %,661% + 2,49%,661% + 1,8%,25% +,45%,32% + 1,25% Virágzó kertváros kötvény havi bubor 5,85% Összesen Kalkulált kamat/egyéb díj 21 évre (forint)

19 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. III. Mellékletek I. évfolyam szám 21 szeptember 2 számú melléklet 2 számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd MJV Önkormányzat 21 évi Európai Uniós támogatási programjai Pályázat Pályázati Pályázat Megítélt támogatás Igényelt támogatáshoz biztosított Ssz. Pályázat címe Közgy. Határozatok a pályázat kapcsán beadásának Egyéb megjegyzés kiírás kódszáma (támogatási szerződés szerint) önrész (támogatási szerződés szerint) időpontja 19/27.(VI.2) szándéknyilatkozat pályázatok KMOP benyújtásához Kistérségi járóbeteg szakellátás Érdi emeltszintű járóbeteg-szakellátó Tám. szerz. szerinti kezdés: /27. (IX.) pályázatokra vonatkozó beszámoló KMOP Ft Ft fejlesztése a Közép-magyarországi központ kialakítása Tám. szerz. szerinti befejezés: elfogadása régióban Megvalósítás megtörtént. 317/27 (XII.) önrészről Tám. szerz. szerinti kezdés: mód. kezdés: /27. (XII.) önrészről KMOP /B Belterületi Érd, Erzsébetváros vízrendezése Tám. szerz. szerinti befejezés: /29. (I. 29.) döntés a támogató levél szerint KMOP-3.3.1/B Ft Ft csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés Tényleges befejezés: szükséges önrészről Tám. szerz. aláírása megtörtént. Megvalósítás folyamatban van. Államreform operatív program keretében Tám. szerz. szerinti kezdés: a Polgármesteri hivatalok Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 191/28. (VI.26.) benyújtásról Tám. szerz. szerinti befejezés: ÁROP-3.A./B Ft 5 Ft szervezetfejlesztése Hivatalának szervezetfejlesztése és az önrészről Tényleges befejezés: a Közép-Magyarországi régióban c. A megvalósítás és az elszámolás is megtörtént. pályázati felhívás ROP 3.A. Megvalósítás folyamatban van. Tám.szerz. szerinti kezdés: 29. okt. TAMOP Esélyegyenlőségi Tám. szerz. szerinti befejezés: 21 júl /28 (VI.26.) - 4. programok Egyenlő eséllyel Érden TÁMOP / Ft önrészt nem igényel Projekt lebonyolítási szakaszra költségvetés: 21 jan. a pályázat benyújtására végrehajtásának támogatása 1 21 július 3 Fenntartási időszakra vonatkozó költségvetés: 21 szep KMOP /B 319/27. (XII. ), 146/28. (V. 29.),147/28. Jelenleg megvalósítás alatt van a pályázat. Érd MJV városközponti akcióterülete Funkcióbővítő rehabiltiáció - Pest (V. 29.); 11/28. (IV.24.) IVS elfogadása Tám. szerz. szerinti kezdés: 25. attraktivitásának valamint KMOP-5.1/B Megyei településközpontok fejlesztése - 243/28. (VII. 29.) - önrész biztosításáról; 244/ Ft Ft Tényleges kezdés: 2 4. funkcionális KMOP-5.1/B-2f-29-3 Integrált településfejlesztés Pest (VII.29.) - EATT elfogadásáról; 245/28. (VII. 29.) - Tám. szerz. szerinti Befejezés: működésének fejlesztése megyében az ingatlan funkciókról; 246/28. (VII. 29.) - Megvalósítás alatt van. Érd Megyei Jogú Város közösségi 2 április 23-án alá lett írva a Támogatási közlekedése feltételeinek fejlesztése a 1/29.(I.13.) KGY. határozat szerződés halasztott hatálybaléptetéssel, 2 október (KMOP-28-3./B) helyi autóbusz-hálózat megújításával, Ft 89/29. (II.26.) Kgy. hat Ft 28.-án lépett véglegesen hatályba a Támogatási 6. Közösségi közlekedés előnyben akadálymentesítésével valamint az KMOP-3.1/B sz.szerződésmód. szerint: /29. (XII.17.) Kgy. hat. sz. szerződésmód.-ban: Ft szerződés. részesítése elővárosi vasúttal teljes egységet Ft 368/29. (XII.17.) Kgy. hat Kezdés (tám. szerz. szerint): 2 szept. képező szolgáltatási rendszer Befejezés (tám. szerz. szerint): 21 júl. 31 kialakításának előkészítésével Társadalmi Megújulás Operatív Program A Támogatási szerződés 29. nov. 26.-án hatályba A kompetencia alapú oktatás Kompetencia alapú oktatás, egyenlő lépett. Kezdés: 2 jan. 7. bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza 267/28. (IX.11) a pályázat benyújtásáról TÁMOP-3.4-9/ önrészt nem igényel hozzáférés - Innovatív intézményekben Ft A pályázat megvalósítása 2 október 3-én Általános Iskolában c. pályázati felhívás lezárult. Jelenleg az elszámolás előkészítése folyik. TÁMOP-3.4-8/2 2 szept. 14.-én kelt NFÜ levélben kaptunk értesítést a pályázat nyertességéről. Érd Megyei Jogú Város vízellátási 216/29. (VI. 25.) a fordítási költségekhez kapcsolódó 2 1-én aláírásra került a rendszerének 8. Svájci-Magyar Együttműködési Program önerő biztosításáról SH/3/ Ft Ft Projektmegállapodás. rekonstrukciója az ellátásbiztonság 372/2 (XII.16.) önrész biztosításáról A Végrehajtási megállapodás aláírása érdekében Önkormányzatunk részéről 2 december végén megtörtént. Ugyanakkor a Nemze Batthyány Ált. Iskola és Sportiskola, Bolyai János Ált. Iskola, Gárdonyi Géza Ált. Iskola, Hunyadi Mátyás Ált. Iskola, Kincses OKM Támogatáskezelő, 214. OKM értesítés Óvoda, 9. 21/2 (V.13.) sz. OKM rendelet HFPI-PÖO/758/2 ikt. sz Ft igénylések támogatásáról Kós Károly Szakképző Iskola, Kőrösi alapján Áthúzodó kötelezettségvállalás. Csoma Sándor Ált. Iskola, Széchenyi István Ált. Iskola, Szivárvány Óvoda, Teleki Sá OKM Támogatáskezelő, Érd MJV Egységes 214. OKM értesítés 21/2 (V.13.) sz. OKM rendelet 3. Pedagógiai Szakszolgálat HFPI-PÖO/758/2 ikt. sz. 2 2 Ft igénylés támogatásáról alapján eszközbeszerzése 3T(ér) Program - Pályázati különdíjban részesültünk. Tartalma: Önkormányzatok és civil szervezetek nyertes terek szakmai-társadalmi megalapozottság részére Érd MJV Önkormányzatának esetén beépülnek a Budapest Metropolisz Fejlesztési 1 35/2 (X.2) Kgy. határozat pályázati különdíjban részesültünk 28 köztér és környezete megújítására, Bem teret érintő pályázata Tervbe lehetőségeinek újragondolására c. tanácsadási szolgáltatás igénybevételének lehetősége pályázati kiírás hazai és nemzetközi programokon, konferenciákon TÁMOP-3.3-1/1 (KMR) "A A természettudományos közoktatás A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges természettudományos megújítása, 19/2 (V.6.) Kgy. hat. önrészt nem igényel (támogató levél feltételeket tartalmazó tájékoztató levélre várunk, 1 oktatás módszertanának és TÁMOP-3.3-1/ Ft 26.7 az érdi Vörösmarty Mihály a pályázat benyújtásáról szerint) ennek alapján folyik majd a támogatási szerződés eszközrendszerének megújítása a Gimnázium koordinálásával előkészítése közoktatásban" ÖTM által kiírt pályázat Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást Béke tér 3. sz. épület energia önerő (Társasház): 37 5 Ft Megvalósítás folyamatban van /28. (IX.1) KGY. hat. LFP-28-LA megítélt támogatás: 28. eredményező korszerűsítésének, megtakarítást eredményező felújítása önerő (Önkormányzat): 37 5 Ft Társasház a beruházás megvalósítója Ft felújításának támogatása (LFP-28-LA- 2) ÖTM által kiírt pályázat Az iparosított technológiával épült Béke tér 4. sz. épület energia lakóépületek energia-megtakarítást megítélt támogatás: önerő (Társasház): Ft Megvalósítás folyamatban van. 14. megtakarítást eredményező felújítása 266/28. (IX.11) KGY. hat. LFP-28-LA eredményező korszerűsítésének, Ft önerő (Önkormányzat): Ft Társasház a beruházás megvalósítója. (6 lakás) felújításának támogatása (LFP-28-LA- 2) Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt; KAB-KEF-21 kódszámú, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 139/2 (V.) KGY. hat. KAB-KEF-1-KA (KEF-ek) megalakulására, valamint "Kábítószerügyi koordináció és a Megítélt támogatás: /2 (V.) KGY. hat. KAB-KEF-1-KT 36 Ft 2 működésük fejlesztésére, és a városi drogstratégia megvalósítása" 1 73 Ft 141/2 (V.) KGY. hat. KAB-KEF-1-KZ drogprobléma kezelését célzó helyi tratégiák megvalósulásának előmozdítására c. pály ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 21 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatok e Ft Önként vállalt Kötelező feladat Összesen: feladat Polgármesteri Hivatal Városüzemetetési feladatok kiadásai Közvilágítás Város- és községgazdálkodás szakfeladat kiadásai Helyi közlekedés Ingatlan vásárlás Orvosi ügyeleti szolgáltatás Városgazdálkodásra felosztott költségek Ingatlanok karbantartása Szakvélemények, tervek Környezetvédelem Közterület rendjének biztosítása Mezőőrök Térfigyelő rendszer karbantartása Hunyadi Általános Iskola épületfelújítás Mihályffy ház vásárlása db zagyszivattíú Bíró András életjáradék Térítésmentes eszközátadás Áfa Egyéb feladatok Közutak, hidak építése Települési hulladékkezelés Vízgazdálkodási- és szennyvízelvezetési feladatok Csatornaépítés (Társulás) Állategészségügy támogatása (Sirius) Igazgatási feladatok kiadásai Érdi Újság Üres önkormányzati ingatlanok rezsiköltsége Hivatal személyi juttatásai (állományba tartozók) és járulékok Hivatal állományába nem tartozók személyi juttatásai és járulékok Térfigyelő és szabadidős rendőrök kiadásai Képviselők reprezentációs kiadásai Igazgatás dologi kiadásai Igazgatás egyéb folyó kiadásai (munkáltatói Szja, rehabilitációs hozzájárulás, egyéb adók, díjak kifizetése 9. Kamatkiadások 2 2 Pénzbeni kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatások Tárnok Ökorm. Szilárd hulladék lerakó rekultiváció Fővárosi önkormányzat támogatás visszafizetés Csatorna Társulás részére tagdíj Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat részére tagdíj Kistérségi Többcélú társulás és Fejlesztési Tanács részére tagdíj Tagdíjak és pénzeszközátadások államháztartáson kívüli szervezetek részére Felhalmozási kiadások Dolgozók részére lakásépítési kölcsön Hiteltörlesztés Közoktatási, közművelődés és sport feladatok kiadásai Érdi Városi Televízió műsorszolgáltatás Érdi Városi TV. és Kult. Sz. Kft. kult. műsor és rendezvényszervezés Érdi Létesítmény Üzemeltetési Kft.: Gárdonyi Ált. Isk. uszoda, Ercsi úti Sportpálya, Batthyány Ált. Iskola Sportcsrnok üzemeltetése 4. Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatóü Kft: Városfejlesztési kiadások Érdi Sport Kft. támogatása Szociális feladatok kiadásai Kötelező szociális ellátások Nem kötelező szociális ellátások: Ápolási díj méltányossági alapon Százévesek támogatása Étkezési térítési díj Pénzbeli temetési segélyek Babacsomag Tüzelő támogatás Vis maior támogatás Támogatások Non profit szervezetek, háztartások támogatásai Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatások Pályázatokkal kapcsolatos kiadások Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások Tartalék előirányzatok Általános tartalék 1 1 Védelmi feladatok Nevelőszülő hálózat kiépítése Bérkompenzáció 21 év Egyéb tartalék (nem kötelező) Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Polgármesteri Hivatal feladatai összesen Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Személyi juttatások és járulékok Zöldterület kezelés 813 szakfeladat Zöldterület kezelés költségei Vegyszer beszerzés Hajtó és kenőanyag Virágok, fák vásárlása Fa ápolás, gallyazás Tisztítószer beszerzés 2 2 Buszmegállók takarításához használt zsákok Közterület takarításához, fenntartásához szükséges eszközök Felosztott irodaszer költségek 1 1 Város- és községgazdálkodás fenntartásának anyagköltségei( szakf.) Telep fenntartásának költségei: fa anyag, festék, ecset, szerszámok stb Műfüves pályák üzemeltetése, karbantartása Hajtó- és kenőanyag Tisztítószer beszerzés Telefonköltség, internet Honlap szerkesztés Szoftver karbantartás Telep, piac, játszóterek Érdligeti dísztó szerződéssel történő őrzése Védőital 7 7 Postaköltség Üzemorvos Belf. Kiküldetés, reprezentáció, reklám, propaganda Egyéb dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Felosztott irodaszer költségek, folyóirat, információ hordozó 8 8 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, földes utak karbantartása szakfeladat Hajtó és kenőanyag Kátyúzás Burkolattal nem rendelkező utak javítása Padka készítése, rndezése Járda javítás, tereplépcső építése Forgalomtechmikai berendezések kihelyezése, beszedése, karbantartása Veszélyforrások elkorlátozása (táblák, korlátok kihelyezése) Síkosság mentesítés(só, kalcium klorid, homok) Gépek bérleti díjai HAVARIA, Vis maior esetek által elrendelt azonnali beavatk. ktg Munkaruha, védőruha Szállítási szolgáltatás (föld elszállítás) Útburkolati jel festése, karbantartás Hajtó- és kenőanyag Dugulás elhárítás Közüzemi díjak Felosztott irodaszer költségek 1 1 Ingatlanok karbantartása Bérlakások 3 3 Intézményi ingatlanok Külső kivitelezővel végzett karbantartás 5 5 Játszóterek üzemeltetése, fenntartása 5 5 Dologi kiadások 5 5 Hulladékgyűjtés Hajtó- és kenőanyag Hulladék, zöldhulladék szállítás 1 Temető fenntartása Temető fenntartásának kiadás Hajtó- és kenőanyag Tisztítószer beszerzés Telefonköltség Védőital WC kabinok Közüzemi díjak Hulladék, zöldhulladék elszállítás Felosztott irodaszer költségek 2 2 Összesen ÁFA Érdi Közterület-fenntartó Intézmény összesen Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk Batthyány Ált. Isk. és Sportisk Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk Széchenyi I. Ált. Isk. összesen Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen Költségvegési intézmények összesen

20 I. évfolyam 14. szám 21 november 3. melléklet a 76/21 (XI.3.) önkormányzati rendelethez III. Mellékletek I. évfolyam 14. szám 21 november 3. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként A költségvetési rendelet mellékletei: A. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önkormányzati szintű bevételek forrásonként Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban 3. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként 4. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 5. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri kiadásai jogcímenként 6. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként 7. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások 8. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 9. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalékok előirányzatai Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei 1 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai 11 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai 1 Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai 13. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 14. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 15. Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatai költségvetési mérlegei 16. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete 17. Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati társulás bevételei és kiadásai 18. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 19. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat kezességvállalási és adósságszolgálati kötelezettségei 2 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjai 23. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai Fők. szla Polg. Hivatal Kisebbségi Önk.... évi eredeti előirányzat Intézmények Önkorm. összesen Érd és Térs. Szennyv. Társulás Mind-összesen Intézményi működési bevételek 9 Sajátos működési bevételek 9 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Tartósan adott kölcsönök Költségvetési bevételek összesen Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele 98 Előző évi előir., pénzmar. igénybevétele - Működési célra Előző évi előir., pénzmar. igénybevétele - Felhalm. célra 1 Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 29., 917. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 43.,45. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Működési célú bev. Hitelek felv. és kötvénykibocs. - Felhalmozási célú bev. 13. Finanszírozási bevételek összesen 14. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN A költségvetési rendelet tájékoztató adatai: A. Adóbevételi terv Állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek 3. Korrigált saját bevételek kimutatása 4. Érd Megyei Jogú Város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak költségvetési határozatai 38 39

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7 (eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzat 5/2012 (III.17.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben